JAY WEIDNER

CRUCEA DIN HENDAYE

VINCENT BRIDGES

&

SF~ITUL LUMll ~I TAINA ALCHIMIEI

Jay Weidner & Vincent Bridges

CRUCEA DIN HENDAYE
Sfar~itullumii ~i taina alchimiei

EDITURA

ELIT

The mysteries of the great cross of Hendaye,
by Jay Weidner & Vincent Bridges

© 2006 by Jay Weidner & Vincent Bridges Editura ELIT Ploiesti, Str.Gheorghe Doja nr.141, Tel.lFax: 0244/526340 BibHotecii Natioriale a Romsniei: Jay Weidner & Vmcent Bridges Crucea din Hendayc I Jay Weidner & Vincent Bridges;
Descrierea
a

CIP

Trad. Felicia Mardale Ploiesti: E.LJl2006 544 p.; 20 X 13 em

C'

, NDAYE,

... BEND....<>-... '.1 , ." '.···· 'AYE , '" UNMO:_', ,NTlNCHlNATCO'SMO'S·ULU.
'!I-

Once s radanie onesta de :_cerceta ratiunea exi tentei umane -, ajunge sa se poticneasca Ide'doua rnari obs tacol . si sfSJi,-. prin a este se contrunta cu. doua dintre c,e116 -ai difieile intr bin .~ omenirii: le ... "Cine suntem?" si ~.~D·- e ne aflmn wei? ~ In ciuda tuturorprogresekn c .. inregistra e des Iinta ~j de tehnologia moderne, aceste dona intr-ebiri C· ~ raman " IastaZl larara-'~:puns;;.,-.-.... : oncenu .tao cum esteasuprai dimensnmn . ..n rna erial = a lumii, asupra planului fizic, 'a coneretului, ~tiin'~a odern! m poa re d emonstra cum am ajuns aici 9j mai poate proba din ce este alcatuita rna -e,ia ins'a este incapabila sa ne fumizeze un raspuns atisfacator la aceste problerne me . fizic fundamen a' e legate d ,ensul vietii, Ca urmare a acestei lacune in cunoastere oamenii par a fi "d . pnzome ru unei . uzn, n ~d"''aJJ= u-si seama de. vas tu1 potential pe care- 1-. -" ' b " ... und ~ detm, p"rtn urmare, un de trebure sa Il'C ,,.. r eptam atentia spre a descoperi raspunsurih la intrebarile fundament 'le legal: de sensul .. ·"? S ~ aditi ~ vietii ~I,: tu di~ d textele 'lJ • mva atun"ll,Ie pe care m. :-1 transmit trac rtnle _ In ~_ . 11 Ql '. :e ~ sacre aleIurnii, numerosi cere eta tori se' straduiesc sa gaseasca un raspuns insa descopera, in ce e eli' urma, ca rnulte dintre aceste traditii ancestrale sunt fie partial ori cornpletpierdute.fie imposibil d "" I eS.11D toate aceste . ,'adiO ord"imoara .... . tamentate. ne-au D'· ~ ~ _Iemte ~1111 1.00 parveni dear franturi de' cunoastere care' par sa indice directia in ....- jOear trebui cautat solutiile. Numai 'Cia ac'es e raspunsuri sunt adeseori vagi, greu de inteles pentru omul modern dominat de , ~ b d . rationaal- ism Of 1-disi isunu 1ate .,U.:, vaIUT'"1 pe care l' e-auepus tnnpul'I 'm. e de ursul atator veacuri si distorsionate d_-meta norfozele ult rrale, Traditia alchirmea . soterica '.' ... .urii occidentale, care- e. lasa .ul odinioara calillZita de in .. 'lc,p"ercaterneinica relatiei intime ~iimuabil ~ . dintre onl natura ~i c'o.:rnos -- afia de cateva .. cok In impas .. e
c

'.

-

....._

~

l>i!'''

~.....

'II

.

~.

~

il-

....

iI

fI!

~

I

u

_.

"

_

r.

.

I

::

,.

~J

-

I

......

-

,

"I

r:

:

.. '

.

[,

[_-

-

.

I . _. -

.,

..

r-

r'

:

.

-

• ~.

!.

.!I'O.

J......

;0

'11

1-

~

OJ.

_J

Ii

':I

I

acelaca timpul nu r rezinta o nigma ·.i ca, secretnl timpului : 'oa e fi deslusit de' 10m, Asemenea unui fluviu .irnpul este format din multe meandre, afluenti ~iestnare §i de aceea asemenea ori ··aruifluviu timpul poate fi I$i 1_1 car "0,_I afiat, Iar I ',' . c ~ In care pa a tin ~xilui va f corect iDte1easa,.se va destram .si " isterul legate e viitor; In afara rd ~~ b .'1:..... -fg ~I Be. stei~ extraorc m. reo d ezva 'Iurn, S "0 Iunse ",l• mvat"'~ ue mci - .te · .J:::..... p " C_c'~ Ie_I de 1 H . _a ~y_:_ D.e O.lera 0 noua p·r-ce'. ne ~I VlZlune, S,U •ra cosmosului, mai ales in privinta centrului Galaxiei Caii actee ,ia 1 uell _1 pe care 0 exercita asr _'~~ 111~ i omenesn, 111 fine, crucea de la Hendaye vorbes e despre fap ul ,ea reel c ,~ a rnllrit-o p.. trun·· esein ,:1.'Sulmw. u"·. 'xerjlne' alchirnic ,ce e e a
'1 .. A'
1'1.
OJ •
1

dii ma ,are guV! ·rneaza gak'lA.la noas.ju.a~ 11_'iiJ!' ~ '.' V _'.',_~: _ 11-, afara unei reform 'Jar] profunde 'a traditiei esoterice ~, .... ocel d '... ta Ie~,aspect extrem d semru'"ff' catrv 1.0·lne,~poa e ca, c· '1rna .. n' .'e .. II..... impor ant .'}.ment allVf1stentl:ui rimane capitolul .ae care autorul l-a adALgat editiei din 1'957' a cartii sale, Intitulat ~,~ICruce.,a icliea de Ia c Hendaye' ': acest capitol ia in discu ""~' monument simplu, si totusi un enigm atic, situat in sud-vestal Frant,. ~,p~care Fulcanelli 'il dateaza ",'-,. e cau prov. e'min ,-de Ia. jum a'~.a tea secolului . I, _..I X'""V·" ;IOi'ilJ C' Ie' c'-a~t'·'lev·a·' . .' :.. I. ," " III ,-I' ... . .. d s~~b<? Iun austen... "'pI-~nt~epe Dlonum~~' "L.' nul)~~"e~F:: .' v'o~~es~ faptul c~A a,fest cons nnt de un ,.,me~ter pietrar '-C1 rnai ' ndica §l ca .. .. d artizanu 1-'care B, era borat'nllanu 1 "onsttucuei .'' ',ose" a surpnnza or dae "orafp multe cunostinte an fine. Mail'. emonstreaza faptul ca _' iar Fuleane li se face eco ),acestei descoperiri - a existat ui epoca r spectiva ~i ibil x"" ,_;" ~ """, este p,OSl.·:'1 Sci mal "C'·IS :- ~ .' astazl- 0 ·SOC]· tate secreta....care d aca se r ~1 poate spune asrrei, cunoaste '"' cretu lti ului ~l:,alii, e ttmp ut nnmm s eore pe . ~ emeiaza",",' varata arta a,,' nnmca... ..,: U 'I~J .. surpnn .atoare . an ... d 1 L.. ~.., ., . care sem rna] este convinge lea exprimata die Fulcanelli conform careia aceasta societate secreta ""e" ta"in unna c .,numai trei sure c!ll cizeci de ani+ n Mesajulclar pe carle.ni-l transmite crucea ae la H·' ndaye este
a .. , .... '. , '. . '. " ~ .... , .

"' 'b;- iul 1 :1.. ,,1ID·,'a] ~secret alpasanlor .granu sobn ~Jal.spmm 1ut~ce.ne .DV'alisa,a . ,,I de cop." :~ .misterulcare in- alui ucrurile sir e reveleazacelernai __ tainic aid evaruri" Numai pornind de la aceasta intelegere _~_ chintesentei lucrurilor, va incep'e sa se produca ezirea interioara ",.. pro fu d-- a meivi"'..mu • 'JliJ8 .. d~; bil ul ~ P e P,aFCursu m 'UI remaream praces ebor"da t eu scrup~" oznate, 1.. _, In 'care incearca 8,H, reveleze adevarul, Fuleanelli, .,'1insusi adept al traditiei occidental'.' '.transmise in lime directa, of era cit ~,' orilo c ieia de descifrare amisterelor ·.acre pe. care suntedificate artele alchimice, . st --,. ..- . h'" ta t.. ":"ii.~i'. 'i;~ ql• '·· A'cestermst te rc ';E'rerera nn umai a ;~~u,ml'"1., . IUlDlID1, ,:1 ~ nmpunu ele pot reve a calea spre comunicarea ,CUI materia vie ~;dC'U Inteligent.a
u...

7
.

~a.j"'"

i]

I

"'

~

1_

-.

'J

••

.'.

_-

".

-

:'"

,

'..

I'

"1

'

.:

~.,

.

_.

. .'

.

-

... " -

.

. - -.

-,.

-, ,'::-:

-

.

.

r'

-_

._ "

."

.

,

~

I ••.

'

.£;., ..... -'..

..

~,

.

'"1

'~,.:..

I

I

.'.

'.11-.._/"'-.;1

,', "r'

';'

, .'

.

..'

[1

• __

• ,"

-".

.'

~

_'

. -,

.-

J'-.

'.

-

,,".'

[

- ,.- .

.

."

-' [

.

1

."

'-

.

-dlJ)

','--,

."."

••

.'

J

,

_

'~,

r.

l

l~.·

•...

1

a'

I

V-U!l

.', ..... .'~.

"1 '.

I

.

~

ItII

i

!II"

..

r

I

~

.

'9"

~

~

"

I

...

_

til

-

.

!I!

~

is

.i

Iii

.

-

.

~

I 1' ".~".3 pers oan sa.: J ~ secret ': e putea picrde.. a. san.a~"in jurul ao.50 maroa ...ca .Pa'ul Me'v..~. .3'C. ~.~ _.peete simple conduc spre cateva concluzii interesant _~ '_' \..IL....eseraaproapeanmuap.' - 1.imal S '.UJ.~ . ata :'enl sacOU1. sau desfigurat...ol al cil1ii~ 0 bizaraanaliza ~tijn. cic lea' d e I H enrd' ay-e' este expresia dle'S~i. tuluoei scbimbiri.~ti m.~idespre ~ ['l~l el--:. "" cun.~~ se aflau In plin proces de' PIC rsuad e a.F". Cu pesteZ ". in et ..ru.'. ne amintim ..a. II ..fii ...ul~ui e 195'7. ." '~. 11..! pC' C 11"..'01: ' .-1LRllca' ucrare de r fl_ .a .. de informatii tendC11JpOS . oportunistilor privind neeesitatea sinuciderii in masi p"rin..cat si distorsionat.t .h:~g.. 5 7.' ..j..a.... " ~ '" h~ ..a... ci a supravietuit de-a Iungul s.scriitor tot .rez.· .I~W. <fiuuerm ~1Op()I-~lnl u~ -.n Jtin ul ::ap. risean sA le pierdut._..~' . - ." . '" 11 .drielID Ilj]11~. n.e> ~UJ.' interesante at f aeeste CO'DCJUZi"" eie 'R" 0 ig'''''a. ~'" .e.res'ttans de ini is..gu. -.'poicoinci . ~ doresc sa ne dezv ~I '.in '~ _ despre Fulcanelli ~ nesocotindu ..S. ch iar 1 IO'P era sa" Pin......il...cii ....at&t de enigmatic.lt.·8..~:.ecOll.10 ani mai '~irziu:fun .Secretul l_ ..~'_ .. 'I~ 1 . OIm']·.!. '..UU.._ IJ..i carte a nomenul Fulcanelli scrisa ...~c.'_'. ~Ice'.Iensatin.' discutie r. dar ~i 0 descriere a Marii Opere a alchimiei.'.i mai gI'Uv-'Cia era amenintst sa fie: 'on . dzb 1 ~rece~ 'f mJl __ r ..... limba cngleza e ci este ca 0 aglom rar .: ·.~.rin.. .. ~I .daca-.l~J(l"'.. Aeest .in pit.~. .".~ lW .. .ci. ~L. 1111 <on..i s nme ~.:_ 1 ..pi_ni nea :m.ezinformarilor ~~H.amtL'.1- ...'" d lI h'~' n~ I.a oasta basca...dupi toare aparemele . fimdam _'n··I~..'i..'itate careo'u Ie putea :~ capt.'1legatW.'~Jrlnlulim una..tenia din.e.~OI 0[ .Ue. ...puser'. :.'.I' .i..co~UWI""Sp . S' .Idezvaluit marele '..['1 b"u~ie a..C L~..sa adange 'UD capitol cartii sale scrise C'U treizeci de ani iIl.!~ . pennme Fulcam dli. tcon . uitat.inc~ ~..I vrctonei~~mate ~ dL:.. a aceasta..'.~! . iIj L~'_ I'._.eetaculoass.VaJ~lta rue icliea ta chiliasm uilui" (credinta IC~ Judecata d~ A.·...t de' ..~~~O.... P. ~ _ .reo11"UdI'. 1 ~~= _c .. enigmatic monument funerar.'s. ace secret. prin care sustine ca ..'Zlul-cme'va.._ riJ . s"fir$itull anilor 19'.. . .~"..lU a] XVII . I' r'.·firsit\ll timpu 'U]' ~ide posibila transfigurare a speciei umanese afl a In f-UDreal pericol. I...11 numai calun numar . totusi un sarlatan .''' 'eUI]I.j( r s· ..lCIU_.n "c ' .. .k" ... !.a m:te.' 0..... 'U'~'C ne .' _'rit are . deformarilor Icare umbresc oric .. ~ 1._p .. ._ l~:'- ".ry~~''W~ Pornind de ~: informatiile prezentatc In aceas .. asta nu se putea 'in'tampla decat de 'teama ca. '..~_". '11i scul oraselHendaj e de o .ifi" i-fantastu a.: _I 1I~ . ...~.. _ 1~1 . I ~ _' I.. Daca unu1 din tre initil~ . 1 '"h=I-'''.'" . ehilibrul puterii SICschimbase . C~.. V· .11 de un necunoscut car' i-i.eimportan a mesaiului ~e care' ni-l uansmite en.~" . Iucru in..1 . '"'.I I.Iill ". ~OIU 111 s:tm'_'~nnros '. res '_.:: 1· ~. .lW. Nu trebu ~ sAuitam c....~I . I~l ···".I~ rn odul literal' ' UJ.' inc . 3V. UD. 'laloarea dezvaluirilor lui ulcan.'.a lucrare sa..IQ': m~_ . t i'n anul 1'. .Iii este evident! in multitudinea .-un r8zboluJ atomic .·-~~~l ':'__~'. '_ cusfsrsitul tim iului). ne fie iertat . '._.. ~..C3: d0' ~ ~ ':__~' catrva di tmtre acestia d' ...

.

lin . -uflu intr-c noapte ' .t i...Pi ri ..Il. ~nuim'·l.'_if"' in cursul c __ ..ll w·· --111 pe cand ne aflam in Mu~ ~. . mis .Pomind 11.~. nd .~ u . Ida istorica .m en dat.. j ~ I '_ _ "._ lui I' arolina e ~<. .11. U .~l.m i de pa'na't...13 .. punarin - e I...' arl. [n I. --: [~fi l-._n rdiJca va. h 11 .i Pi.punctu I In 'car S't: 1n'l .·· m ' m':"n' . n ~ ...' 'nu .p _in '-" -~ l spus prin ~iu.. . __ ide p i~ ~ ..~._.. bh .I. soulde r. '..I~..im... IJ ilmin 't cu intalnirea noastra in. ~~. au u .. nun .' lintr-unmotiv apro· p' ' . am.i'~I~' I..'"al. desi '11' B. rno '..on.' . ~~ ~ I."1 -l n rn .·~ritare~tmes.~.. esta estem m 'R I ~.~ ne iasa in.erii comple "'~.-' [ consu! am. in a csp .' -c'utin toamnaanului 1"'-'7'~ .1 f-. .d eordin nersonal care s--a intins d .d ] 1ft .. -. 1"..~..._.... .-i .~ si _-Lrent18bsmrl .. 0 carte ~_ l . -nsf ~.c 1C . i - I . :i [ cut _.~. ma ~J aphJ~ ci Jay ~']. PIU r.ClI... 'r.r ..'tft·· a 'CI··a maio simpl~. e t eveniment ca p '"'.. .... tl pe ca rc trebuia in.' t.·.anle si coinei d nl ierte ..iilanc~~i intere ul n tru . i ~ car-or x iiste'[tta nu S. ..·· ecenii ~Ii. _u· .' if' . e __ mre 0 anumi t· _.aju~ui. .VU •··csem h rbar pana anmei.. n I I I A ~..dPfil" at -l.n fost re ._r ef rtt Fulcanelli can _ .__ '~:_ istantoi. m U ".cit'eva cielu _~ al ~il -' ioi doream sa stim Ie' act 121 cc ~-. ~ mcepurjccut . teritoriul Statel .~' iltatul un.U:__m '.'monument: '_ .. intrat i mc~·ajului si l-am descifrat intr.] . dim . are dintr-unpunct geografic nil . ._hm ~-J c.jc t '--~..__ -_ I -. n niza e_·' ar i~ irnuri -'j~..~ du-ne une nri im ffi. .t' " . Monamentul indica in I _._... ... ".' t.. a... I. ~ ii.'u1I. i . -~_.··rumn ".aa .tr . ta'ru~California lo In ne ."1 d r ~.I!1!1i firnt(: ~ . I'.. '.mIU~··nl' . b~ ".-._t isupra deslusirii semnificatie 'i sale.II!.. ~-gton _ -' di .

abordarea..- to"' . 1:ajc: . m cun astern. rj-ji_'!l.. t ' ... anh de la _ . . Culianu COIl lid_ . .. ~ ."i cuno~:-em ~iautori_'-. . it".. l' ire Ji' _II --.·una [a... .i. . 1'.i-8'D ticUlt in ~I~<'in . 'III _cl' ~I- I __ " I I I..inCI·'1aj tJ . _Io.!i. .t·l-~ g. die catr Ful . lntr-o ineere Ia ·c'e' . intitulata Locuintafilosofilor ii ne-a .. fi ·s . .ea mai rafinata dintre toat p rspec ivel __'S 1 J'. m 'il1ain'le imaginile de A r...t sa citlr 1-.'t I ~1 . .. .IC3'-. Ii._ ·...i [. IL... . rei .' hi_ in ~. _ I.ci·•..Iisa. .. .djlold. Paul .' _ . rim ~ava a ci alchimia asa cum '_r1cunoscut-o din p rspecriva is oriei '. ' ' . enire.id· rl-€lrin~. am inceput . primului 0 crestin.I'nut'rii planului fizic d lucrului in .'_I s~ ne ..1_ I: a ietuit cia si ere inla :e'~i·j. exprima ide alul chilissrn IU.-I. -in~a . . ~D it e ~:-mru 10 Icon' '.· I ··3in Biserict . p' ntru eercctare noa 'Itr-' II. r mat ~'ri di'ru_r..._ /. ca simb ··1a] 'vi' jj vesnice.gipteana anh.dili prin Ii I '1~ltiJn-.. a.1 ~. rho ic aJ aces 'ei_ iziuni. luinostrudepuzzf ~ In_. I I.e' p-~eD.n.J...'tl d .1_-.. . . .arul ~n.1 iI!i.._A ~~.. '. ." 10C .'.chimbam Icompl '~ ' ne .·e .' .'. intr . .~ .'lIm.. '.pentru noi Lmmismr. .'rio·· ortul Heathrow p~. .. pita din Cairo .: ie .Copta.. ' _...... ia' -.1!i .U "I II arr_l. _Idu '.lI!u..111 Petru...uimitoare 0 c rte _r. pJjcabi~ ~iimiraculo i~ a.~I'~'iil p r!l1~. bili. - -~ ._ ~ ~." I.al..-til..D.'\."~.putu c '. .-smww tlmpunu.f.' .'~. printr-o sincro rizar ~.. c te ceamai . ·nkin··· . '.... te xtului chiar in CULfSU'~ditarii. ..~ ~u Pl. . '. U.. '1. 'om . '~3en·_ Idel e'n . '" ~ _.~. """'.' ... ... Dr.i 'm' iefi -n1'.~Iun indiciu important asup --_ semnifcariei 1 1:'.a:_~ p ~ ~.... i' .fII!" !!!!or.I " lit :'r~.c·es· ~ co·n·· !p' ··.ua .i.~ c l I.. .up.LaViolctt _'a.refuzase accesul a B_-.. cerusi m fi fotografiate toate crucll .-riginea egipteans 1:. I. _11 .olnD ' -0 CD'm! .I['~~l:~-_.1~·_ ." n" la Arl s ~i ' .i:· inI.1'e 'lui concept ~ I ugereaza c :r .'_.·..~.~ I '~I~_ I.. II ~_ '..• '.....cO'. I _ ... recti .'~.I!-!I! __ -" _.fa Dr. .' I~ ..~ ul p .. _-'t UU!~ __ !Ul..'~..-aD1 6 .'i .' trdfl ~. 1_ •. au ID now rea litat . rant in die . '.Luvru 0 serie de r za. John Major . ..IIi a tennenului d:_ L~hi/.. .terul . b. ·I~~r...apt 0 demons' -.:. cruci anh:. ---!I!~ " I .. in. Utilizan 2. ne C~Cip.. Elaine Pagels sau 11. n!l.'.1!I!._. conrorm . liP U .spiri ltUlii '~_.ii.I.·'a ..Iil ~-Ia.p in.sCaqitu] lumii. · nO ra in '_~_··m cruciale contribuind cu piese importan __la ente • ..1:_ .ulivan.IlOI.. ~ __ :. 'W~lliam ···.. nnll·'nl acest fir cil~ui'tlr. Numeros! lenl. I . . . fin 'airo ..'_I_t a .. d n' nll1'L-:k.la-c:rucn a nl1. I.. I' [" de o 'I I -~'r l •.. noi ln rex 'e'~I.aro' _ in .'osliisati. '.-.tc in '.ere' .ie .~j'_ ..'r u. I... i Illn. hiliasm ." CU to n . I.. • 'C_ I..0 . '. f'M[llould r a anuntat ci va reedit _luen . I - ! I I.i _-' '---fiind .: . ~ .xtraordina -I coincidenta dimre . ni s.~ J ...II.._~O ..oll~lj Juan del Prad . lui 'ulan fli". II ~ " ._ -:-. - ..:.11i _ 'I II 1_.. crl-_:_i~_" gno 'Lici in Judeeata de Ape i crestina. C' ""'tri al. I I ".U2 u~.l~. 'nt'. 1". . -.-'1'_ ...Id· . int e c __--a:y " >U Ian] m.'.u~nlua '0-[ m. his ~ hl scrisa mtr-un cere. _'III~.._ . _l.ci " I..

o'Jba . c re pute _u __ ria. ..~l . arfi dimensr ner dimenslunea C!O'. -.-.·']ca.. u· viet i?".'_ eree:.1 ci\ . 'si formulam un raspun .'"... . t). ..r..- ~t.e ]le'est: .I I '1 - I' I I .l!..~~'. ~_'II '.~ pent ru ]lU estirea propri IJ3 - . . 'e. m ~ 111 I.p .transant l_ ·r..' 1 I . ~ iberul · r'-il~ J~.-.3J e tea.·._. Ie po ate' aduce diem 'n"a . a ..In.{ll. riS. 'r~ ..gllr~_.~ 0.' U _ u .to ·m. .. nua reusit i'Le'_' safurnizezc U]1. t. ea care e permite sa.'_. ' .~ fiintei umaae du .Iinterior ~11alchimiei spare']n aeest come t ca fiind cap· cita _~.imbUf.... p.• .illace 5H.···e· . e.alui.i. an strofa deproportii globale. .ll de von it pr .iC' .l.r un .. U .. .apriciilor religioase ~.·..' .de ..". P ...ilum'i!narea?"~nimeni.. '. n pecul rologic _'BCD e cu mul ~~im in urm _.1est.:. s'e.. __ . a '~1cercetarea UD. t la .-a doua inbie'baIie.'r_ ~f' __.olut.g..!II II! .. S :hirn bin icare aduce ell sine ~8Jlsa . '. rae marcle secret :nar le Ma!cG'uffiD~ al istorie j om ii.8 d '" 4""" de a annge nemunreamptan '_ . lL.. rzlan~. e.Lt.va prodnceevenimennd ···. =-" i. _J.. I..! I..Este ade .' curent... n ' .. :~_ prim i un .a a timpului ~:. trasa harts ce. vom spune c:a este ...' ~ If )~Uw. .~" 'Va aduc _1.·D'.I cosmic 13 trezire. n ' ·. se -' _ _ transtormam -un p~.··.pun LI t .' i .. j il '.. fiziei.miezul .. '. di '.~. un 121 . .··.:. I .·1 incident celest nc -1111·_ ..'V H.. ment ilex: J..._'~i .1.tntr b 1": " '.~ u suntemconstienti de ~mjnlen..e'~1 _ tt)'~' ". ~u..cl .U '10 ate C _ .. existents unui 01 pa._~~ .. "r care nu t 'u _ : lin [ne..·1~-··1ie. car.L) [iuni c re r otiv ull pcr~nnjl:~ ~."'~imentcosm icc .~ ~3 inf rmatii. :n' "U ue ~i .1 ... t._.i·uri.. acest Dive].' itatca de 8." ~ i'I -I i ui..e . firn UlU1 unci a3 ·i'. ~n a rC~C\I~ n. ~ti i'r ' a a creat iluzia r~ I.a..fonn . ee ni m 31 subie e volueze povesurea.JC --a ClD..tr~ '.'p ·\. ger--e~.-~~' si "Ji nute .lU·· aati ..'.-.. 1 " .g. ar tol LU-.e'lunase can n C 't~ ..eastl cunoast '---cipita fireste ~~..-I u~... J1··.B' selor mamei.t·· 3. re .I a a~ in cauza politicii reale depastrart . avern . initier interioara in plan personal.P Ilie' . ca. Inc rcand d ·5_ proce: persona I.1-. ereaacestui le'.. aide 3:r31~Civilizati 8 0111eneasca est . tntreban irnportanta devine: .ua religi ilor cu . niv lui necesar pentru transmutarea interi __. ~ I ..~']~J t lar iI1C poseda ac.. ._t i -hi~_r. " supravi -'lui acestci dublc catastrofe. adr v r re m ticii :rau'familiariza~ti"'..t· .-. 1-' ~ ~u. eapacit [.3 ~ anumiti par Jl1· -. ~ . sa··· 'c pr .to ul L_ c .I~.###BOT_TEXT###quot;3 cunO~l. .'rran -In1 •._i'~'-_..' .·-. cum.. ~_'.Im I ' _fl . lactic. '.

.. .~aipatruJea urent.cli~ -cac . i.toltu. ~nosa" a .i~ . iesit.i ste pe punctulde 18 dev ru '" .ec ~tului ~. Liberul Arbitru.f'_ .nuirl! . a.~. cunoasterca. 'Ibtusi...e de at da 0' interpr tare des ooeririlors ale.16 c' _ar renun a ta raspunderea C8.i ersecuti i10r ~..Ide. _are a . p c i~ '.' a culturals ob'i. r .-oliticii u _el.• pravi eiUiI.

G" ' I' IN' .UL ~J:'lD T' A A I £A L.' E!D.. [.'.t1J .' . U"" '.\p. . .1TDO" n' ~ '~.17 • _flSTER./

•.'RALE OR '. TE_ .

.R. decat despre orice alt suhiect.'.t"i'B pre'.desi majoritatea cperelor sale abia acum urmeaza sa. de ]. "" ''''l'''' gn' .ta' t.. " se afIa.XlSW ceva imega.=:h 1':'-...m.' _emJ ea. zadarni c s-a transfonne plum bul in aur. y daca ~... lungul a ~' .-~ ce . fiind practicata de vizionari nebuni. OaT daca " traditia ar contine un.. :.~'c~'v"a' L:.' '. substanti ale aspecte ale cond i.&'1C L..i'!i.0 pereepem ca.' daca'" . .•..' .n11. '" : I..ar ·fl' :' ':" " "1..tiei urnane? 1 8. chim'.." t omenirii.~ atat de reali lea si istoricii rnoderni all stiin ~elor care ca Iific a in secret :=I ~ '" 'Ii ~ .m d parca." fll. pani la diversiuni '~i glurne tendcntios enigmatice.. ~ 'l.. lung si-a Petrucut ultimele decenii de viata straduindu-se Sift patrunda taina discipliner nyoga occidentala". Leonardo daVinci ~ipina la Carl J Ullg.BUN VENIT iN L'U'lvlEA CELEI 'NIAI MAR~ EN]. .'" " un coni. 1 . Adevarul este Cia Newton a scrismai 'mull despre alchimie .GM:E ..' . ametiti de' aburii mereurului...Intr-adevar.~..~ ifru : TUTURORTIMPLJRILO' <:' . a .. imaginea. . ~i daca... ~ .IC:U ~l~Gl~: "n. ~ '1 :m... ~. l'e1QJ'S'.~.A C .. s-'a transmis oa se atare ']'0 iconografia moderns.oULJU"'e '.. acest ambure Ide adevar atinge cele mai profunde ~i 11..tern . Savanti de formatie diversa.. '. in sfarsit. .'..tr act ell.\.f'io'·"!('Il""IIare' ~. ". Pe firul actiunii int§J:n. di screditata ~. .ca a alchimiei. monumente cereisi pazesc IGU stra~cie secretele si persona] e stranii. aproape nepamantene. stiinta . ... C nmic. ". Aceasta viziune este pe placul si p.1" sun.!:ii .' ...." .a Isaac Newton...suf atoruJui' ~medieval.tre7m1t-omnansuiJ urn ba~'..wi .[caduca. il'. .... d.' .Sti. aplecat deasupra alambicului sau si stradumdu .I.ontme d'e toate: ue .-"'. .. complcr di ferit fata de ceea Ice am visat vreodata oricare dintre 110i? ." veacuruor. sambure de adevar..... Jar incennul istoriei marelui D1ister intreteSllta in tani seria istoriei -""" iiI. e...e' masura sufieientei stiintifice a ornului nodem.ilD sarlatani victirne ~~eroi dar si ci~Jrtiimposibil de citit. permitandu-i sa renunte '~ v la traditie ca la 0 ipoteza de ]UCTU.a 'In. pe oamenii inteligenti... I.1DC:le18 . un posedat. .. .1 [J. " pe creatori..o.' _. straveche se aseamana prea putin cuviziunea pe care si-a format-e lumea moderna despre aceasta proto-stiinta pe care noi . ~lchim ia .' aceasta 'Qtiinlli "t!li' . au descoperit adevaruri esenlia le prin imermediul traditiei alchimice $1din perspective alchirniei..a . fie publicata -. ' . care 1 ucreaza zi ~i noapte ca.11 unn ~ .·. t.A.~suflatorii"ar fi tot si ~. care t~i fac constant aparitia de. ':1 ':~ / /.· ."00] i~ al' C1-~ · E'..U.·. in e ~h..i ..lunl ~~~ cu acest straniu subiect care ii atrage pe curiosi. Cu toate acestea.I. a carei existenta a . .

. 'm' cueenn .[canJlce sc·him". 1 -' ~o OJ. .zb: 1 ' lnc __ mai "I:i =. Depasit ca anvergura de un r:. ~~I . ':'" '.. ..'1' v.-cu acest conflict au rsmas imaginile in onuri de -epia _le cnicilornos ri C3f1e au plecat sa lup e in razboi din rs .- -Ii' - -.i~int abordare retrospcctiva.' . san . raz·bOlU" 1 ] ep.aT1e au caraeterizat .' de vasn . ."'' ~ '1.ngl. .' t ~ 'II '.CU. valoare emotionala 0 e' inten it ate' eg1aJi. 'lo "i "~ onalismu. . de ani de la momentul istoric in care s.a a fost unic.. .totu ·.".'escopcrim .r rsparuta.1 . - La aproximativ 0 suti.. P80ainacelnloment~ I .razboi."_..1 I. la .. pnrnul mzboim:oD..pam 0' existenta de sine t.marcet' acea epoca d~ .n'tamp.~rnare']eazboi" .ia sa ne .: ingure denoastre {:8.'ttlr~ conere ..tizi o..gi.:~ U1l1 alt produs industrial si mec niz _ carle lea. eruptn 'Vlj. ~i..~ ~ • .9'tUDCi atribuim ~ . Petn cut primal 'r8zho. '" · I-I'"' I"· .i mondial.i '"' "I c_ ~"~'.'.0 sr ..to= sau de' rnigratia lemingilor spre mare.rcz 'nras.ormigratoare. Iar daca sc. 'lriJt direct aeeasta ex' ~"erien'~a~. -.]...._ :- '.J romantic C. ~n'l 'I irne._·mitili . cu ceaprovocata de un acciden ind _ tri a.'st~J neala...entru cei a..giu1d'im . ca] . insa totnu gasim nirnic C' re sa se asemen ell mare: ... PO~I'~e .tar acwn d.dia'I adevenit un simplupreludiu a~ nlD iecol dec istrugeri ~ide arrocitati.'chmaterice ~I ~_I~~_~ masive ale popoare .a..'_N'U I.' _ 1"- . ...· partat ca -'I parc roate celelahe razboaie carel-au preeedat.. • :' . Citind despre ide atune' . I_~ I -I : ~-.. I'· . h:.eaf ... spcranteie san ' d e . .. iSI nia ' este pces1fi'ratA cu nenurnara e razboaie ~idezastre.b"in. ... plt1nsej pentru ei. -ta.0 'ru __' 1_U~ .marelui razboi ~~. pilla ~j . pr -1 ~ a . Fiinr .. r care au. :_' n_· I: u. la Fe] Ide 'md·.'\iu' = ' u d· Ul le ..c. sim im ..

~ esc.. linia ~ntii a frontului Damascului ce inc. . Patru secole de supcrioritate intelectuala.-..e e cu ade .ropt le lesul b'~ll inei Europe imperiale ~i.-]! 9 1..." geri ~e a inceput 0 data leu marele razboi? d .~"ti.18~..des crierea unui proces ill curs de desfasurare..1 lIJ... care condue . eggido a..·usrinut ell ~i if !~Vr .... Dupa.m cere dID urma. auto-proclamatii stapa'ili ai universului. I _I --'~ . ajun . III ceas u l' a. . ani i l'91 7.de pe frontul de vest._' -i IdJ citre s:F811itul. a unor nevino . 'I -~ . [ 18 rocalin .._"re .. . I I Ill.. .s'li Aceste minuni ale tehnologiei au..W11 folo I. . udea ."_ ~. ..9'. m 3J}ee raz b··om . ~.. e Dupe. Petrueut efectiv in anul "~" a 91.inchei srea unei cre~Este posibil sa fie adevarat? Si esteposibil ca eveniment de profetice mentionatc in Apocalipsa lui loan ".este de's' F"~S.e':x"pere' u i " 'erve~' ~a:"~ 1~llor .ecurgiJlll~ la toate tertipurile binecunoscute negus orului care preia 0 aracere.J eche leu m duJ ""j de . sfii~i:tuJ". ·te~ bib ~IC-in·~ . armata a douasprezecea tnrea. dl lnipa spaniola din. P1rin. Nun Umai a ace asti ""bii'mJie este descrisa in.i dealul .tul i" faptul se produce incursul celei mai cumplite cpidemii produse de la ciuma neagra din secolul al Xlv-lea ~ipana atunci. •.le mai .subminat si distrus nlsa~i ordinca care le crea e.a este. oi s-a incherat.a .." i imperi l.. salvati in ultimaclipa [diela .emnarea Tratatului Ide la Versailles. . anotimpul dis .Rlirle'te'~irnai exceptionale imperii vechi sau tinere filemblici ale uropei erau redu se Ia un putnn de cenusa ~i "ac.er.in capitola ~16 din Apocalipsa lui loon' .. .i~ ~I-_ . Euro] ·Ia ..a:a zilei ' unsprezecea din luna a..__ y ~ .' . nloraUi ~iehnica europeans au avutdrept t rezultat crearea unor masini puse in slujba acestei crime industrializatc care a fl.'_" I '. __ Jal. .. I . __ ln oustiul de vasta '0[..ezelCt:a~ .." a [con:'ti lui ..... in fond.Iii.~..r.~.0' sinucidere culturala? lndiferent ce termer I . I . lln"ip:r. un eveniment .Ia proportii de mase.=~areapira.. I' ~ ~ i I .]0 . taut .invingatori" au . asa-nurnita pidemi . orba in _c[~' caz die. Ul11.cut poi-hi] 21. au cosmetizat-o." "...nite si a demoeratiei sale revolutionarc .. .. Jiva~. Imprumutan u-i pemru scurt tim -". Aliatii .. fos t atacats ii'nnrnici'ta prin ioterventia combinata at avi tiei.. parcn a de i i r .i ilor cavaleriei Ac: a5'ha ba'talie CB]i'C se pare ca.lea. mare lui mboi mai ereci in septembri: ' .··. A II. ..are In transcch I. .a. "at re "r .I..". sflhl~tl~ unei lumi pennu cei care populeaza ca lumea re.Catasnofa d _scri: a incpDr::Qlip~fta Brieaparenta unei istorii de secol al XX~. mace ~a.!~.... iata aristocratic I.. n i mod straniu ..rir~...g..spr xplozia finali amileniului chiar la s~itruJ sau imediat du_-. nici patru ani. . traiasca. mpu ~ I" I st3'ato. sugereazac fit Armaghedonul s.

ii f..' iI !I !Ii _. ~It·e. " ea a de venit 0 adevarata Mecca pentru tc ':i cei .I. izi .e? .jrenat en feme .iei_ lUi. bul evard rade ui . ofera 0' lI".. I 1 ' I '.it a caracterului urn m.a' eususa . au fa a rev lutionari poe.iu in fl" a tie in mansardeleneincalzitc din M ..-. [-.1. I" 1 I 1 I .'liW1 or i 1 ·'..rio .'j S' aleau. r· ! I' <'.~~·~.eras:c. d .' . "i '. transmits un mesa] is·'. - ~ m' '. I i~: . lo in. e ei artisti .au r a sosi t Ia Paris sa-si . ~ u dan au .aazb 'iuJ_'. ' .t n tim ul r" .. ! I r I.liZl. .. mai precis . conflictul din impul mar lui r:-' boi des in .II _ .·'"[111 -'. II '1' 1_ .:_: simi :iBU lea ."'. . '_. ti. 1. 1.g.la ueta .'. ': a I savanti. ' .~ -i~t.urt in i .ezilled~-'las~itulprilnavcriia_nului 1 '-·l an" ele "'\I b~ ai lun.'.' Lraz--.ste 0 sarba oare in. si ." ... ~.~. . a fo t .'.I i pi t~u .' !. 1···· 1-- 1 .scuri e buchini _tHol~pUl1.O _n1 nil m_·C-_lt.~ (3-: J .~_ .i" .-aicloi . .caruia In. n u..' dif e tel e dintre oamen i~ .. si a ae a'ta ::·_1 imbar _ t -_ buia s ib _0: fica.~ si i§l dadusera viata milioane . - C . de t.10l_'""_ . len'Eil i._.....D'· .sul Lumini Olf Parisul.ebuiasa enascadin...bt•.iluzi In. peri ri .. Ie si prir baruri au pe lan. Parisul rW m ~_'. lui -ril .i11 regnata de s ~ eranta de.·~ rri · · c. I i ~ 1- .acele t]'tim._ .-'j SdrblUf(Jlure i11 miscare. n. sti din tirnpul razboiului.~ a i.co a llJa ..si le . ai .p atare i·. Ie ..~ I -i__ . ii.cc-va complet }I _u. .:tiei. '_e bubuis ..i b 'au - 1_ ~ I'~ - I- 'I ~ . .1 _. r _prc entas . s f ." iata cun Hen ingway.... . an. Cumva.- ~ ~ . t Paris m tin .'·8 _rl 1_:il~ '. duta .I· . a c ...!II ~ I . :e-ul civiliz .. -e1_ j ~r ·au "U di ~~ canm urerea vest') · C fJIt1agratn av -3. 11' ru mai ~U ] . IIt. i· rtat ' .n-. le .Memoriileo : nnn ...".C -Ului de . Asa C1JlTI fusese atatea ecole.. . . misca .i."'" i pe '_' ti tal i... 1rmartr e. vieti a i I ·'n..' . IUlllina. idealul in numel .ar··.• '.invadatParisul '_..~ I ~. g ~ pic ntrul c. .r· l -..'. i avu cumva sansa sa rai ~.1 L'~ .."... ·. stabili in cursul v ietii tal il· ei . imposibil de ina. I~ .. ILJi C ntr ibu ti C:. -~n_U-' 'i auto-da-..rrin cafen . J~ ul orasului. _ amzeze 0 ume I·tt. I.I I '. .. a1 .. .. ~~ .~ buia c _mvs schimbata dupa ororil e." _In _ ta ~car_ contri luis rala infaptuirea mi '.nb .1' ."lei e _."'~ ctelor I.' . ~ _ u. n 'C' ..'1 ~Ol~..' '-1 '-nl . U'~' r. Pi ntru ambe e tabere aflate In conflict.. st _ araz nbi as.ditori '11).a : arti eriei glenn'. te. _ lui·' ~ ':'a...r~.._ .'imbolul unei h".aU ..

i psihologia au descoperit alchimia aproa_ e · uhar " fiecare atasand acestei stiinte stravechi proprii le c· nc _p' ii_.. discreditata. ~i local urile mondene .. l ani.. cathedrales (M:isterul ca .. . Titlul SHU in origiru 1 era Le MJI.el.. U'D velum anonim . Notre-Dame din plans (vezi figura l. au.primat in starea . t_ uri: It re . ! I ..ra..Wl~''''... pretindea . ani =aprodus W1 a!dJev~att cutremur in lumea e secreta s . regina .'_ ite ciale politice ~i ~tUn.·.i al. era. In acclasi timp.. publicat in anu~ 1'974~ Breton anunta.ndire ale '. ~c~ ~] '~IC ormase asupra semnificatiei acesteia.. ~ ~ ~~ '~ICI --Il'J- . run i... ele mai influente curente de gii. aJ1C. raz~boiului. la :poo. implu ca suprarealismul hi es e .e vis.·arline inrad-kmat in fibra fiintei lor.tinld . omind de la tesarurasirnbolics a icono -~_fi: ..J '-. ~a~nita lumina idei .1_ :_' '. prin pris rna in'.I ····u.ismdiind modulin care lirnbajul simbolic stc e '.publici 'I.20.di'n Cartierul Latin. f: nta ri . a chimiee ~. ideea . ... • I~~l~ [_ ~. I IbJ ummp IIUI mst ~I~l~.' arl Jung ~i-_.~X·. =. autorul cart ~ i.. ~I Cia §i cand oam comun .~ . .c.~_: X ...l tuturor oe ziduril marii catedrale era i ...edralelor]. .ifi.trans!llUltirii~· fermenta ca inrtr~unlCI"I _ uzet I. 1)~ In anul 1926.\/~etuil .~.unn apura.tiennd arhetip.~e dr~~.. pur ~i~._ .t~i'Dr'~loroculte occidental ~.vina de a f sup. m "" . i rns ..· pls e m 0 mica editura din Paris cunoscuta in special pentru repro -uceril '.~ ···GE'·' ..0' pseudostiinta renascent: ~ ~.ce care au modeler ganmrea ~_. I apocalipticii ani 19.Parisul devenise .·· totaJ.··i arandios. Po tul-filosof Andre Breton $.'~ expus in :.. ·.22 in cluburile cabaret .~ ulcanelli ~". 'n]'~SJ f fost an irna l Ideun sentiment •e inovat ie i ~ r ·. ·U..st.totidoreau sa traiasca CU. pli. in' ..ar:n\J1In.champ-pina.olului. i 1 .11.._ I .redin.:t~~'.himiei. In Atllu'ife stut suprat ealismului.'-~_ .cH au ficut'un salt intuitiv de ...~'. lntr-o _ditie dielux ~i lntr . c .bni_. ". P tru U[ anii 11920 tatonand si incercaud sa formu lezc 10 te _lfi 'r' eritoare [a ~I·. rare ismul ~.'easca Ia suprafata.· ~Hte'mri..dJDua dintr ..zi~n. I] ~ I!i j ] . - 1. reclsmata ~.. .-. alchimia.:.._ Iumi ~ ~farul calauzitor al istoriei.. 1 1..._.zu. n tiraj de numai tried SUite: de u .pari.In tu. intensitate maxima..· secret a] al·.. la gandirea matematica alui Paul Dirac Ii . post ..proce le fennentare ideatica.. pe puncrulde a £1.i suprarea'li..I lui James Joyce. fill 10 _'Icas'ta scum perioada de inflorire.~~n.. p' I. rnoderniste ._·e la suprarealismul lui Andre Breton Max Ernst 1 al ._.~-: _~.'.p :~iau prnclamat en proccsul alchimic po ate f e primm prin mijloa e artistice. -1 ..10S~1] an 192" i.sal' .c. cultismului. era iji ineeputul '.

2 _ .: anelli H\ .w .- I . u.~~. t F . pan..r. . ....a . I ... '"I - " .I.

24 .

. in prj.-llr~ sticee sun ~iinc · -'C" ~ ~ r! . ste '.ac 'ien s t p r I." e ~. nat Jr.~i s cite.stere~ descop d. ~ - I .~~'" (I: __ lchimist pien ur pl " r-. II III_ I~U ru I. ..i cxi ..~r~ va ~ijutaa ne . r ~ J Ii • W i " OC~ egia . . ~. i~ car _'pall: S. e Lei "'J.I e n un ~I . _~Iimp .E. ~ ~~. cifrim mlisteru! rezi I.e raman lr . D.~ IIlMll~i n U 11.cr~' a "IL!'~~ . if" in . un s' '~. .-_ c__ cand ar fi un obi ' [~. J!".I ~ fo tog uma bine tict uita. ~ I~fll ~..~ '.nncipa a: ri I ulcan ~'Ii chelu ~.' ' H_ ~~ _.~ i re 1 tJi· ismi 'e~Acest iFulc~u_'. .mi '__ • m ~d departe cunoaster : ' sa.I stipaneasc(t. _J de ieste recre.t _material ul pe care n i~.'I l in t "ii.r I'. 'no urmare .I -' .

.

..7 ...

RIDGESI 'In esell~a. urmarind atent aluziile. leu 0 fluturare rapida. Le n1y.ele.-si cu 0 sumedenie de aluzii. Dar chiar ~idupa 0 lectura atenta descoperimca . 0 versiune alchimica moderna a Chants de Maldoror de Lautreamont.. catedrala Notre-Dame din Paris" ~i a contemporanei sale. Acest ritm face din cartea Ze mystere un text.~isire~nA. ba chiar ~i entru eel carese apleacs cu.:gmii cititorului. Sunt momente cand poate ta~ni la s..rta in universul simbolismului hermetic este amplu earnuflat.zvratir'e~~ Iapidare. Un exempluclasic in acest sens este citatul din La utreamont: .Hsa ~i incalcita aexegezei erudite are darul dea descnmpani. . - .R & 'V·".CENT B. Iafel de inefabil cum un . cite un adevar esential. nici unul dintre cxponentii miscarii . sugestiilesi asoc ~ erile d.a. ~ I _' = . chiar daci ideea fundamentals pe care .Fulcallelli. Notre-Dame din. 'in. Fulcanelli dezvolta ideea simbolismului anumitor imagini care se regasesc pe zidurile ~i pe porticurile capodoperei create die Guillaume de Paris. construitc in.dire suprarealist.Jl[(tapunerea brusca pe 0 masa de disectiea unci masini si a unei urn brele". Acest adevarat 'furl" de fo.0 sus tine . acelasi tirnp utilizata de marii inipap sau gfulditori hermetici IC\J scopul Idea preface perceptia curenta a realitatii . citind pasajul ell atentie sporita.~tereeste un studiu aprofundat al acelor nfi1e de r8.atentie asupra studierii . Texml comine alnzii care sicapi mi. Mente ale fiintei omencsti.un proces de alchimie operativa ~ lingvistica 'in. Amiens. .8 JAY WElDNE. acolo exista eevaextrem.t1prafati':i lntr-o strafulgerare. sensulprofund al ideii pe care 0 intuieste lea se ascunde undeva in text. suprsrealist care atinge perfectiunea.e idei.'antar ar disparea.aeestui subiect. Suprarealistii l-au adoptat pie Rabelais. PIOPWl8ndu-~i ~~i straduindu-se sa dcscopere .(I doua Iocuinte partieulare din veacul al Xv-lea. orasul Bourges. sensul corespondentelor ~ial ~.turilo·rcare SIC stabilesc intre Iucruri sau idei pe p aliere. La acestea se adauga si reprezentarile de pie fatada . intelegand genul de alcl imie Iingvistica 'pe care it propune in. Cu toate acestea. Pentru cititorul ncavizat. Frustrat eititorul reia lectura. poemele preferate ale suprarealistilor secolului el xrx-ie». Yo curennrl de g'an_.eg.Iimba verde'. presarat ell jocuri de cuvinte in .2. p trama de.de profund darcare. din campul sau vizual. stilgotie. sugerand ca. asemenea '&intarului va disparea imediat.a fast inregnJitA.misterul" catedralelor refnza sa se lase explicat si eonstatam ca: ceea ce am presupus ca reprezinta misterulfundamental al alchimiei abia daci se Iasa ghicit ell coada ochiulni.

~ 1 -]ior reprezentate pe crucea ' .' = .' -!.cane J.. In anu" '." _ "-_ ~ ~.1' . 1'j'~:.." ·ft ~'i '"'.1_ .e. :C .._'d· .... Pictorul Max Ernst a .pictata in anul 1923 (vezi 5 gura a · '. 'a dup-.rlj'2 S.smgunl eXlcepn._::-. 3) ~este 0 strame reiterare .:_e .IlJJJLU ~ '__... Despre UJ!\T 1 oamenii nu \Jor sti nimi c .. .....de Arpad Merzei. Defapt. " _. putin aparent inspirate de Fulcane lli....i!!. .. timpului nostru.afirmsnd roQ lim:b····8 tin i:1JUL.'" " 1.. ~'I-' . '". Dincolo de..:l.'...--..: ".'.a cum Yom.0" " pe . cuvinte ~i. ' emna .i . ..lJ1iJIIIJ.~ade genul uman care se face ecoul andregmiei ca semn al plenitudinii la care aspim. Catre sfiir...:1'-' "".. a..~ dar . tS 'l! Ii. ~ b 0 un 1..mai exact in Iucrarea sa. ~ . • ~. ""1-1' . .t " b'" ..are t._ • _ ~J..'. facut Man Ray lui Duchamp subtitlul . -. '~ _I. _ "~..:._ R. artistul Andre Breton.g e ". '--.l:W I~l pt:)f~ '-tr..Wll-. .' .-".. alter egou-ul lui Duehamp... · prmcipnn '....Ii.' 9 1~st puremic si pro fund fo _'. . ~ taC"i--£i. ...~." a lV. '1I!.1 care a avut*'.... "mai .1'd'te &.' 1. este (!'m~.'Ic'L.ll L .izatiile misterelor.r ~7"L '. .ar 'Ii .__ ie 'I'nrl']...W to -." ..t-..il~-L:a 1!L. .. " .Jimba verde" ~d.'... ~ ...picturli~ din anul 1936.". .. WI..:!.ID.. .'.11'ar-et :~um.~ Am' .'.en·•. r .' ie-a. • ~ _ _.lui Fuleanelli ~ iar sugestiile apar a:ta~ cartea in sa intituJataA~iana J 7'jca."nU'PFift~i-X ut.a es o atracpepentrujocurue d .u S.lllill"._.to Co. a. -s ..~ la Fulcanelli . b ... Ue''nILH.e.· .. at:· ·I. .'ca Andre Breton si a fost pictats leu intentia declarata de a defini rnitul y.w:·t:'['ea'p'. ioU. 'U113./' : ." -.pu 'b'~." • •• ....~Selavy~!~ sunto aluzie la ultima intrunire dintre Canseliet ~iFulcanelli.-. pictorul Marcel Duchamp .. W:'LU) ~f~!.'"'. ~J .uprar'ealis~mul in anul 194 7" cuprinde numeroase arn cole eel."t Ii . fiindca alternanta dintre realitate ~iIimbaj ". ...' ell 0...'...R.mi~U!Jill rwQJltw... face referire nici Ia..' ~ -'-..co' n-.. .t ~iin catalognl expozitiei suprarealiste din anul I 947.~ .rf. II'lI . ." uil ne " . I Ul ~ t·.~ ~ anistsi m~r.lL -let· .d.1. adeptul alchimiei...--ft • ...erU~ 'Ul'".e-... '1. ..~. .l. oil!. iniul esenna 1 :8i oncaret acn vJtaft hermen.. _1 r In '~ da care s-a Ie-g. -. Catalogul expozitiei "..' ..~'::. nici la Misterul catedralelor. decat 111..:_"". 't. a.t InJuru 11. im itu'Iam.. .:.'..~'... printre altele ~-i Libertatea Iimbajului.fiIi ~ ~l 'I' . .. d d ]ca. "RIo'Sf: . va fi masiv 'infiuf!'ntam de gandirea. ~... .'.A"utorul .Ul='IC flo: '.".lf~""". 'I: 19"5'·. . a' e epee 1. infl:..'I' .~ 1_ _ _ . alin ~~"'. Iaraeeasta concepti'!' asupra limbii nueste foarte dife'..NDAy'E 29' .. In articolul sau. - _."'-n.~.- ~ .. constata in continuare.• : .m mat cu seama ole-1'.. ~ c. te su .II b. . -1!I... ~1..lI..' . 0 .."" ~l... • .iwl anilor 1940" intreaga opera a.e .·. ~ 'Iiii''''' .S. :''I '.'. ce suprarealiste -..' ·1' c . .-.. .. "._.OLlSl nu . toIID'gr.' '. Merzei lili propune sa explice ..8 SIm.. .A DIN HE. ~O".. .I Jll.'a_re.~este fundamentul si .. " ' .! :.sfii ..c'a""'" uadevar un ansamblu de simboluri..·F'U" 1 cane 1.Fulcanelli. - c~ '. cea de-a doua editia .)!U .c..'ua"'.. .~.Ot1. ".eetancd mat~... 'IRlI L'~A ~~I ~~ _ -.l~ "tde' l: Hienoaye. m '.".· or .rita de cea care prevala lncivi . anifesta un profund m interes fali de tot ceea ce tinea de alchimie $~se afla Ia Paris la data publicarii Misterului ~Opera lui Dueharnp atinge numeroase teme care se regasesc In opera I W. . d F"'U I" . ' .~ . doJ.' ..0' mare sensibilitate fa. I ~. dintre operele de inceput ale lui Ernst.'.''.CR'UCE. U118. '. . marcam ajora asupra suprarealismului. dintre personalitatile artistice ~ . "~' '-.. 1avy'.dialectica oculta din. celui care a intemeiatcurentul suprarcalist.". ~.. " . .L1S. perspeetiv a.R IJ ':C'[C"t· -.e..

"..: - . pe d 'e. - l. -ah ..J XX: I~~l . 'I '. ..F·i.i Borges. suprareansmunsrgasesteasrrer . '.. I" 111' i <"": """'- ..l. "'-'-l~CiL. • . en"el. ' . J-U]. ~ ..'.'d.. mat senlQS... . __m+ . .amiI 1 94' 7"!t 0 prezentare a npolognlor ... 1923 (Tate Gallery.' ..pen .. m reantate..are : nuest --'. \ooi .-.. . -:' . -' I ~" " est ' .57 rn mlt.3.'1· oec id enta ~ U.:.A'···mnnan:-u-~]. 1 re Breton l-ns'll~la contnbmt ell 0 p.e a umascuta a omu ui si eft emnu va mai putea fl.W'-"aLu_1 .r-. e"1'enJen -+ aJ...B mila die ..'.. .. .'~'i!-n~t~·· ~'1intp ···."i IL I. - -.' ... 1 catalogu I ... _:_ c • --'1 H'l 'I'=' iI:Ji c' .. t··· d·e1.A.n..'. Lovecraf] ..:es"r-' 0 capaci ~t' te -1 ." eu.mal..: II._frA ide '.... S ~" . ca . sum onm ~ ate 1111111.i catearatetor.-: negra'J. ....~..-_I!!/.r~(JnQ 17'"Insa.I~. a cores...Max Ernst +Despre asta oamenii nu vot' ~ti nimic.8..--:::.·f... d .s .'e. """)n' nrezind asttelJl lC .. ' sugcreaza. .11 Hendaye... _aro. ...3"0' JA"'\r W'~"EmN'E'R" & V[N C-Jil'N" ' T ~': ." . pie de 0 parte ~.~ . IR~ll .iu in annl 19·... eed'f .-.1 'r > ..c:: .~..' ...' ':..t. ib · 1-ansa 1.i Fulcanelli ... ibiC. parte ... . -.i Misterul "'] II d .' " un ..3..a. c. control·"-1·ara...'!i..' -.'u'~e'" u.lLl AI -... " 1 1. : Figura 1... t I"' ".I J lOC111 in c -eatii literare semnate de Joyce. a . chiar daci 'nu exista 0 corespondents evi dent-a intrle tarot. .. .arlea'~lsmu' ).. -'.d 'eC8:_ mRJoow..!i'.~.. ...__:".. ee.'' I.'.' .l_ . " '. mult timp reprimata S'8!U ... • ILl 'L 1 I ~_~. . ~ tare t ~ "-..-.' . " .' llri..C§].· _= 1.'Pe-' id eilo 'r gVP-.-..!/"c d"e~ . . 1 ~~11 expozmei ..onu '..". ~ '-. ~.. UlU.lcanelli . leaBO' __.. ftplerso'na ·l~t""'·t'" omenesn ~1. 1:1 . --..... tai 'L fu11. '. SeCQ..~-:-..__ ..-. . cart ilo .0'" C' ont In~. .'[ 1--.._.I '..·upr. . sensu 1 d e cunoas -ere .:1 . .... l. _.W Ie r .1.t . . ' I' ._. Ql_IZli..' ".' • I .'.1il JL .~..II...Ce' " .!I. 'J I.~vom constata Cia. ~A..ecarela . de ~ aceasta 11. ca en-a em .. I '11 ' I n .. ..-.' -.. . '.. I. care insist! asupra ideii ci magia...bQ." '. I . in~e~"easa .:.. cemu.-.. iii.. _'I'" '.. B'R'ID" G····ES· __ ~_ 1·. .' IU.. Londra)... · 1Tadi tia oeuttrsrnul.dent -.:_ *.l. ~.pIOI.... I" . dr ~B .. itori .'-.Itl. ~ anterior in .ea exista""" ta • utilizarea de catre Breton a arcane or iocului de tarot C....t" T To: dece -..~ .U. e Breton scria Arta Itlag!ei in..'.. amen t 80 e.c". ..3 . -"'. a ·1.~ . " -:- .'.!I'Il.-'. "" . 1[1 tameior . Aceasta lucrare fascinanta reia motivul eosmologie prezent pe crucea de .. 'I111~ L~. 'rn.: .--::-. ..' 'I . ' _. __ "n...

31 .

3?1 U1 .

33 1Ul .

34 .

35 - 13 a .

36 .

37 .

i& VINCE"T BRIDGES privinta talmacirii acestui epigraf simboli c.i.. leu Una dintr posibilele solutii la dilema scrierii acestui nou .. anulu . Exegetii l-au descoperit abia dupa publicarea celei de-a dona editii a Misterului. Canseliet ins'~i sustine eu fermitate ca mtiltllrea s-a produs in Pirinei 'Isinceputul anilor . a 1 1 1 .::-199 Eugene' ans liet pre inde 1_'8 l-ar "~mlnjt'pe . ulcanelli le-a pas ..i povestea ill sine este spectaculoasa tocmai pri .' .. Prin urmare este limpede eft Boucher a consultat 0 sursa. el ra.g. In anul urmator. ugene Cansenet a avut 0 nona tntalrure CD. bizareria ei. E "" C' 1~' . plasa intr .~t c -a.cut pre Champagne car. ulcanelli la ~curt timp dupa izbucnirea Marelui razboi.aBoucher frecventa acelasi anturaj.obabilca el s~ifi eunoscut existenta articolului.1sustine " A.Maestrul". atuner cum se explica fsptul ea a . eel putin partial.marla id si unica referire scrisa din perioada resp ctiva Ia crucea de la Hendaye. . C varnai tarziu .) a fast scris efect iv lajumatatea anilor 1920 nn a fost publieat dintr-un motiv oarecare.. i-a [0 prezentat drep un Jt disci . ascut Ia sIar~. insa. presnpunand ··. 'ace nici 0 ingura me rtiune la H'.M I Iii Eugene Canseliet. i.. '. est s cr t a fost pastrat? Si. este foarte p .curent ell secretul? Daca presupunem ca Bouchera primit informatia Ide la Canseli et 'insu~i-lucm putin probab "1date timid comentariile lui Canseliet despre slaba participate a lui Boucher la preocupari e grupului ~ atunci rezultaca enigma crucii Hendaye a fost unul dintre seeretele pe care' . .'_' "IE' DNE' '. cand ern rncaadolescen . mai ale era Cansclie . t ebuie sa ne croim drum prin .. F utcane Ill' .ndaye . l-a CUBIOS...ene Canseliet nu I-a plagiat pie Boucher li daca restul membrilorgrupului .IU . Pentru a.. '.~ica a priori' informatiile direct de la sursa.tu 1.·1de-allui ulcanelli. care 'pare safie textu I noului capitol d dicat crucii de la Hendaye. relatsrilorpe care ni e-a lasar Can seliet de SP'fI relatia s cu . Prin urmare abordareaindependenta a. 1..Fulcanelli" muris era deja Ladatala care a fost publicat Mi~'ten:i'I':M cinei-a me"i dintat lui Canseliet noul capitol? Dillea. nu doar cu. -e - Fuleanelli vrea $a spuna exact ceca ce a afinnarin Asadar ds ca E ~. ""'1 ~ ] C pito l' este ca .ha.-. talnire ell Ful canelli."..3. conte: t oarecare varianta pe care 0 un furnizeaza Canseliet ref ritoare la ultima sa.. hii Bouc ier sugereaza faptul cl Fulcanelii continua sa pastreze Iegatura cu unii diatrediscipolii lui. 950~ a cum relatarea lui Canseln t .38 J. Nu exista dovezi menite sa certifice ca Eugene Canseliet ar fi fost familiarizat cuarticolullui Boucher. ai teribila 8tri~nicie. a.

.

m I IU C.Dp~.. Poare eatocmai a '_1. I ant indiciu din '.n oastr ~ ~.'- .il gl if"!. ~ _ I. membrii ...~~' .dleta~ia unui '. Fulcsnel ~ .' ndamentale.isunedoarcaa unnatin~ocml~ ins _.IClor 0 u .. :_ fonm ' ii pli . acarea ..LE .-3t. .'I in. considerand-o inca 0 nUs'li ica .I:_ a..-~~'_-uL~. ...'. II -=_ cnv .. li. amirmaue C: _ ~-u 1. e -'cnu .Ii t :rinu·· ac I .c' .Champagne ~iresrulgrupului=(~J.p .atOm '19.··-transmut re ..'" ..~I' rater ."u' ..i p .I P riv· ~I't: .i iT I_AI INs. ..la _ .' < I. . Les j~p. ...tI uta ia i..I I..i.'.-_. 18f anselier a confirmatcs ccidr i:ffi~IC. ajLUData . lb· -.1 re ar fi putut fl. I' .._'inl'~u ie cu ~avan.:iPieJ1iC' u -~le'.ti . ~ -.-r nt C' _ C .::"ll~. 81_ pv stu. Fulcam Iii indi . an. n I~·era.C' - I "I .-.·IU.. n t~t ~ .~ t..:~ ..I I'8._ 'anseliet. ceea CI . ..anseliet 8.at" ~ ' . auparte din cercul ntailarg d pri ~.: 'ar~itu[ anilor 193. . .~_ . .. '. o daduse. eLI uic '].!' ~I g '_' __:_. agentii ale ~I lin :::l.o t a de tee ii~ i ere .'p . : a .d~ ~ . in I~u=eattl ". .11't~-sa confirmand corectimdinea tehni ii '-'1 . pjic'at .' ~ D. m prin 1I1ul 922~Numai ca. '.' " .a ··~1al .J['II 193'7 1.B 1.t informati 8.tului american Walter Lang ci .dLI-IW --·l... . ub Indrumar '3 lui Fulcanelli.rim n·-. !Ii I· _ i:}1 I!i. ai im . msrtunsn -. ~e. nd .emailwFulcanelhi..$_. .'~.' _~ z i .e num '~Ii etul nsmutatiei inplanfizic.' l!!!..~ : 1'-1..~· : tse liet ·1.. ~i. m . sense' cu Cap. t . ~'I P ~ ~Up'lI ~r .indocantim. 'I f. atu ci unoziti .s . rea ··IOD_. P'-Itri~it marterii ulterioare ale lui Cans.~. reri' i .[ ide n titate ~_...e Jj.: u.11 '. a~" . 111 un113.•it 11U are: ClUlI0~tinta. ulcanelli parasis'e p_ risul..~ pres .. ni n SU_ '~':'.1. •• . d ~ . = _ ·m·llUlle in .. ..'o'Ufges 1.7 -~_.i . _'o. ani Inainte d:. olis . 'in -. cotaninformatia.. numa i ci~iva. Fratele Alb . prin urmar ~ InCL I . B' o'mcher in . ' C I __ Ferdinand de Lesseps al II-Ie'a ~.'.'~ .nurne Gaston Sauvage.dspre Risiri. l[i se dovcdes tea fi corecta.tu~i~.22 in Iaboratorul municipal .·rimi.c3n. e':Iec[) .. ' .' eva mai t-. ca _ i..·u_.lu i" 'It" nfra'te. . In..'u... DJ~R : b.aceasta infonnatie ar puteaconstitui eel..~_ :uru~·lui ulc l : Ci. ani.IIC' 1'1 1..It '.0'" alitate. .'cr te .Ii.1 ~ Ji I..· 'urie._'.~ .mseli'f:t a preti n. espr _incid entul rspe '...t..'.. moarte a .'70.j' I .J de la Sareelles.' I 'I .' ctu .: ~a n-ar 3 -area mentionate in ace"..· t prin di eritele versinni '. . AU. blmlnirii cu.urn~lomvc:d •. t caz numele lui..• til . ple. - .0 Din.""-p .urie a determinat se cret . Unii s ~"PIU' in' ..n . m continunrc •. · .. - j 1- I.Intr-o discuti .. ·L ~. lnainte..'~ ~~II~ 11Jili1"-__ nl'I'¥1 .rr ..ulti .. c~ -. ' 1.) ....1··_ 'n~J contra: tic'to rii 'turn iza:t d aJl8".I!\ti to ~. toate. .A1lbettus del ~.insu~~'. ~I_ I. infima din pulber a de iroie ·.. ~ . conform carora Fulcanel .ilor ~ .rtus de:tinea.8 personajului.'VD. folos.

~ ..41 .

.:8 piecat.seliet =. ~._.ara'tl·nllare~.-.:£.e. ~.r~ p. tul p' ~..cand statea afara..u[1Dnalom~ bini' muri ..-. e i intrebe .e sa nu .1. acest timp Canseliet 'trebAluia fer ·cit in .. pie masurl . iii!. VI .. imbracati in vesminte de secol aJ XVl-lea cele io..Stim ei ac 'st ucru SI-& Petrueut din spus . rninunsndu-se de semnifieatia pe care srfi 'plurut'~1a-. fucepind din aoest PUllet ~imai departc. de .ui Persifai _--tJ~ .-. minunile se perinda dinaintea ochilor lui Caeseliet ira cs acesta .Mae8trulpentru..n-e~.sa.J]LDD···'~-'~I.-. -·3 trent Idedimin .in. s. povestirealui I: 'anselie devine CO·nflJZ8."ISt Idle implf i.'. '_e la e ~ se inte ..pe atunci cineizeci Ideani ~ desi in anii 1930 Fuloanlli trebuie sa.'.2.leu Canseliet..trunzan..nci..petit laboratoin n in care sa.ar -.:1 . ... ..reautate ICCV.cLU1esa. ! I e~a zsri ca.'ui sau era.110r~Ajunganad 1a UD :[~-.OI-adiC in. care Fulc nelli §i.. I s.-ti·· intrebarea De ce?": si ..•. pe lnisuJi ce el face la' sene de dezvaluiri .care ' ave _. asemenea.. un i i-a refu ziu p -:-tnJ I .elaboratorprin eomparatie cu acesta. A'" .. lD..s. -'J Canseliet se trezeste la..0 mqina.Uin1." .. .. Maestro.. Zill le au' .Ji~.t .~iar m.-.. e Can .~ doid ani $i...~. acum parea de ac·ee.[1 ui C ~ . in . . ia :Ian 'a'. viz]tS.. Canseliet este imprecis UI1 privinta discutiilor pe Cali le-au purtat. cu camasadescheiata I ..-e '_.t totul. f avutjnjur de optzeci de ani.. . ~ . ]• . ...81c. IS~a.a catorva priet ni Iii s: ~ 00· ~ ~ ~.I Y _. anul 195. -e I.__ .e una ca acest chateau al ..u. "li' n...ab. c.' .gwi d ..iin: .in_It de biitran. aju....dupa. ~~'!lD" . ~':.. ~i.to't mai socante Ca ~i in legenda primei vizite a lui Persifal la Castel d Graalului. Canseliet .. pllna vreo intliebar e.dmea. fost itl.. d.'..-.anse ~.anselie s-a prezentat intr-·un anumiroras unde 11astepta . versmmdrterae. ~~l.. . ._snstine ci.-sa Ide progr seh pe care le acea.nus-a putut .... ulcanelli trecea SP... Fulcanel H~care. .t . '-varfill cas telului si un a .C'~I' :0" _ .'-ut ran. Trepta . ulcat c ~~. .~ a.i ineali.." '.!~ jucindu ... inS. u .11a. .._::(l.II relatat intam. in IClLrt'C chiar 'sub fereastra sa Asemenea lui Persifal lui s anseliet nu [''''1' cut:~ rin minte sa. ampia.a~iv.'seam resp _ctiva: :r l 1 .. ' . pla'te.c·:.castelul tacindu--se: nevazut intre timp -.8'J8..~borarorul SWu"..e ceilaltivizitatori. ..8 lehimiei.copii.. intr-o zi.fi dorit sa reintre we ~ ar data ~n 11_ ·~tu~-:.ul sa.fir1'it afara ..a pnmu semna lui .. aestru . IQ'.ica t· 1"Canseliet at fost intimp.n~ sa~iC'unlo 8srcli~i p.tde m icul '-au laborato ~.perime:. l .. -.urn ptnea .· .!_ I . .('.. -.. a-01..uitat im ·cU..f). d raaancm ·tm'utuU1l1le. dat 0 camera Intr-un turnnlet din..p-:~una ---" ~ ..3. an-·· "'. Apoi.'~va.arslti cu Canseliet ... iao .~ . IUMll crezare=fiinccad 's-3. fates ex.ptiLre. '~i a aruncat neglijent hainele pe el ~ia coborat . 0 asteptare de a~prDape .-. _.arev·izut. in.0 eli".(j pe nh1...~ ~ '.sa.''~-_ .

43 ~ I .

fa dnar iUD.zsecr ru 1 se apara cu .a . ~ lchirni I. J subiect va Id. di ~ i n {t~' r . aborda ·. .]1 ~ . 'p"'. d die fico ~nrc dat'a V'..om S.__ infinit SI' stfcl.i in ce lUlgl1i am.{111. .&. em at nci C~ n les exp rs 13.u·b'~c.11 f recompensan cu unmister. J r . ~I-c mu ~LUll m ate iti. c· I~u'l ne __ I d ... Indite _mtcum ~.ovcni succe iU_-le de enigme cares ref .

.

.

Bidagsoa~ coasta sud-vestica a Frantei este cunoscuta '.~. ·C-·-t.acestuia._.. Seriitorul H..f.SPinsbi biata AI-rce :." ..Olarte b'...-.. 11m'. a~.. 'i . Lincoln.Z.:1.e..' ~~.. directir -R·_':/ -. '.-........ ~Ja J"io. It'!l!'+. tncepano d e ia ..' t. IlOI. _ . '.de'. 'I .'.··t-f: m.' "... t. suspne lea ". C Schwaller.~:iaspecte oculte ali .. Printul dieWales..' ~...8.. _.' • - .'~~'... 11 impara te . o~ •• ' • I .... msa n idlea cateva pro blemei in eresante...S Lm_·d . 1" Sch wa 1ierrd e L.ennes ...atlati Ia mica distanta spre ".~ .. t e .... .ga Bayonne. nll--_1 ~(.r.··..UJl ". . ._~. - \. I'" .~ e .. .. st e pecabi . 'CR.. . 1CC. u I~' <"1.. ". . ...d . _....__ .nUIUC 1·oc toa ... .ara rvunum or: . autoru] Misterului. '_ .~_... .·_:e __JL·eme t ~ memorii hermetice '.~t--.: . .-.'" _ ' ._ ·e..l~iI'1den Bro ec -k··-·.' -' . d"..' ... 'par sa nu fi ratat nici 0 .ZO·D. Argint ~ .-.. .. '_"fu li.....e C311tam . 'S"h bi elli s ca "c war '11 de L. ~ • J' - .'iiiii. ".p aritie aici i:n.ugeme .a la s.~N· ·······1..l!orsa~ ascun.. ..m. 0S' 1 ocm pre •.lV1Cra l: r ..."..'. egiptolog esoteric ~i.. ~ .agnlam p.. i 0 r Argen pen cere ora .[i"ii 1'. rann .: I'C311.j ...-. • .Daca. ~! . "... .I...ie-Cnateauca l' '.~.r:u~:' eon: o .'.. .'apoieon ar ouna. [fr·..plaj a de a Saint-Jean-de-Luz.. ..:in ' ce in ce mai bizar' Si asemen iea lui Alice -undevape acesttraseu am trecut de partea eealalta a oglinzii. ~iplan. _...1 de ren um It a..'b. . ~ = . regaie norc britanice III epoca victorians.. Cote e d-A" . 'd'..'. ~~.lZiita..... D '.trn a 0. at refngiului" propus de Flu. " '. I .gn. .. '~iplana la regina Victoria. ··t.. . . : •• .. .-...I..'.' _-'~I ~~)l. - I . i.._in Stantu:I' e Sdnge.. '- ...uL_AO!..... .gren sa.. OO\~La~ a.sti a"p'U'tp"1I1~'C'~ sug ~_~r. "1 u Scare Ludovic al XlV -lea.3 C ote d-'A-szur d pe 1\._ y'. 'I' .d...deos.e tl.".[ SJan'ful Graal. T '~K: A m . illtimp ce Biarritz.. die ian.-. !i W"'l'7j~O '7~ J •• _~~ __ .~~. b d'-· r eose sum enurmrea d e.. '-r" .0. "li' 011resale '. ~..•• ~ - i "" - ". :". . " ....II1'l..WCi. cartea luiBaigent.1JJr'd: un mrecua ...p ~ " . .t a~at db" ... .eva pe P 1 · .:' .•.. purtUl U-~]J_.axpusa...'UCEAD'E LA HENDAYE Incepsnd die la estuarul rau~uiNive... S'!I: '"'" . J ul"·~iellls .'V'f' ·JL ~ !u. ~ ~~ ~ ~ . '. ~·_. ce-i ramAne cercetatorului de' facut este sa ·'1 &: repete ceea ee a .47 teoria sa fiind prezente descendents lui Iisus.ata ~ 11 •..__. ea a · 'a i .'peisagisre.. ca xrviera.U'[C... ~ ~."'~·*'···' _. ~ "..luaU~ .. ..~G'~ Wells transformat acest orn~elde pescari [de ton care este Saint-Jean-de-Luz intr-o renumita statiune pentru intelect . ~iLeigh..-" '.am. de 0:' ~ rraneeza... . ..- .JJ. : '_ ...nt1· ..· ¥ '<J "'"" .. 1" i"!. sege e . sezon.'. ...vacanta a monar hilo R· '0' '1' . . sensa deAnnre "\ 1.' . d . A'· ceastai diigresrune ce aruneca spre ..JLLL .. r: .a • I:"a . til. '. In cursul secolului 81 XX-lela" t(lata 'l· .. _. .... si-. d I' lie! d n= " nu a tost :nlCIO... 10SI). ..ice si Particulare de R " A ~ "'1-'. :tn once caz. msa....eauna I'. Urmatoarea carte care tr ate az-i. "d. U1realttate .v C-casta ae Ar .---.~ -~. c..... N·::··es e .l... - .".'B-b d A ..".3 Petrucut luna de miere pie.. tunelnri secrete ~i....U]CZ era . p...-.····E no .. '.": 1- C'C:"_ ~_. ~ . 1!i.' st .. In acest moment. ...Jl.despre Fulcanelli nu este .~au. .1"" .. '.'.. E" . I ill-lea....zodiaee ..".• ' - ••••• _I· ".. canelli. este destul de stranie.. . d....< u ~.. ~iCia Champagne si-ar f insuait op'~a.Jj." ""~"" ..' ··'1 eb -..'. d ... t W. dr-'" van den nroecx. autor al monnmentalei Iucrari The TempJe of·· ..' ..nzar. excerema stapunea ' . umea b ' . . 1 - l i .·•"erenumita . '~' ' '" ~..- _'- .. ....".1~~ Fill err '.a ... -All K' . . Man [Templul Omulni] a intretinut lesaturi strfulse cu M1JrptU ~ L condn ~ de Fulcane Ili 1.. ".. ··A··:··'0-·'IN-··' HE- -··-ND·:· ·_·_j...Slemet mUS-tat·a ca d....toarea.l· ..O-tdea t . 'I - I - I ....-'.t[.• I '. . Printul Albert .easa .r~. '.... :.. ..._-. iIi. ..pe nmar. -·I""._'.. ~"" CR····UCE···· ..

Ft urs ... In. sau rn rnentul istoric pe car" trebuia sa-l come ioreze.. . upa cumacaracterizat-o u 'canUi. ·e9it la sup1rofam.· ngmar toate aceste d e a l~' . tunp ... C iiar ~i I · . Data exacts la care a fost coustruit monumentul.ell aproximane in aiurul ann ui 1680. ingurul lucru ert car g. an 1 I <'42 in timpul Iucra -ilor de r ~staurare at bisericii.._·..un 1-: :in cimitirul parohiei bisericii Sfan I Vincent ill din Henc ... chiar 1a granita Ct1.I· 1 I . avoade pescaresti d. saur ~I m. .trucu IWlR de rniere aici .. . amplasamentu 1.6.48 'pre1 ga" acoperita ell nisip alb pe care stau intit se lauscat la scare U11.. " -Iea si-a :'. S pania s'ta chiar i" inima Tani Bascilor. -au pie d U" .. au.' .r"itipendada londoneza au descoperit Sain -Je m-de-Luz in anul 1920 astfel meat pana. 'fo'· t transferatadincimitir pe amplasamentul sBun actual din coltul dinspre sud-ves al bisericii ~" .. erm ancorate de pari..1'923 hoteluri le luxoase Sf:raspwlQisera . prins ton. es .e.. Wells! Aldous Huxley si anara' '.. cateva ir ormatii c" __ arata eli aceasta ~__ a. leu barcile leganandu-se inlarg. 1 . p erso ana. ine ofHistory [Tra at de istorie] 'U. a da if pana""'1 H en·ye-· Pl ~ge vezllgura 16') . .. fos mutata pentru a dr " lce I' .~ . emgmauc edif ciu fun erar . maim u1t sau maiputm =cmeva a COl1SD1ll.aye.~ca ea. lendaye situat pe coasta ud-vestiea Frantei dinspre Atlantic.lei mici armate de secretari. eniu c · . a La numai ca~va ani dupa ice Ludovic al '. cunoaste de pre C -rcea ci Iica. In urma discutii lor rab'diltoare ell m. il1.cu un .gm:iji torn ~ isericii. timp ce el dicteaza Outl...

.

.

-1 .

.

.

54 .

.

.

esi~...." ~ ." putin -bi~nuita.iC s'.8 -eCI'_' ~.in cuvinte...care par 'a. . ~ '. secret obisnuit.m '~C]Jil1...I~: i l r pro uce sau COP l.. democrat] . 'II ~ . " .".~ P . 0 atare experienta? R__HSl:ltUlStd. compon nt~.te in . in anumite cazuri. :" I " ' ... ~1 ..a..--.. rsitat !s MaJtJ shi §i pi_~_a .'eru I'Ul ale :IUD '~. U1principal prin intermedinl unei persoane care ...57 anne..'.mergand invers len timp de la "P' rimentele moderne de'samCJ).. ar fi cum ~ .d ~j.. transrnis neln reru -t a .'. sau grupuri de idei cornpl exe .~:nuitle. . ci de unul care nu eo ~ ~. ins:a~ verba despre 'U -..~.". .. iliza ... 111..-: imu L~ cii~....tlzica ~..". "'.. I m ~ l I -8 ' . sau de gcstatie.' A..-. in ' cuncasterii. i. ra d rnonotersmu -?I. odemi au in'c~-pu't sa dezbata pe tema eoncep lui de meme. un J generatiilor. dupa vreuna din metodele 0 -'i.I '.. pe care 10 f ce universulcosmic in proximitatea caruia existam.~ .b ea poate tree: printr-o stare de incubatie si de ges abe' in cadrul unui proces suprafiresc nurnit in ipere'.Ilrostu: expenenta gnosnca.'-:-.3.. " ' lchi -.11_11 _~ ~ G'110Isa..:ama praeticate la 'Univ'.. desi.I .' .De tapt..n ru. timp Ide mii de ani. l I .emere par Sa roc printre care sennmara ".'Jli~: u... . .'xperientele gnostice. . . ea se poate produce prin intermediul textelor sacre ~idirec prin in p~...~se ascun d Ie un mare secret. g1'CU cxplicat . ~ 1 . J ' .nu poate fi transmisa sau pre dat.Initierea se poate Il...C etul ascuns in • UUna alchimiei este 0 experienta inefabila a unci lucrari n 81-.8' de termenul transmite ~~. . pate ~.o'glP'tw . aeeasta cunoastere C8'l. .Inus i.." ".I I...e... '.se 0'0: ... Acelasi continut D·" t ~ "'r s ere ''.. -Jib capacua ea oe ase nemocrana U} -.".-'. -. fir-in urmare cum poate intra In stare de incubare..u este. Aceeasi cunoastere umversata apare 1111exp -nent-... 1aut' nopnets 11. e rnisticilor din intreaga lume ~idin toate timpurile. . alchimica S-3.Sociologii m. ' 'II ~J -. . I .. ar putea f 'fun.. '. e~.. -'. D" ~ . . la. t..' '..

'D·· .a la expresiile sale mOld. tar..in'ta's-amblurelui va lnflori ~. .J snosticismul ui alt. '1 ua ideca. rne. -.. _. a .ge.8.'_' ' ' . _'" ' ' .- .: e la apariti SIB in AJeX311dria secolului intai $i paJ1. e '. O~Iywood.. 1 .E. aeest in" elis imb1nt.pa. " I" ' I . suges "~""~-""~""~ un -r mi l.'_ tes memet~ aicrhiumce rezr'lid·. pe nlasura. di . I I "..: e ~ exterior . au" stdoarcxpusi la ea.~ seminte. 'i tOI ~coli]1. .as a merna tosrafic C _-.a . superb i ' lea exemplu de declansarc a unei meme Ide tip epidemic urme ale memei s iiritualiste regasindu-sc intacte pans.Ju. ie preoue. · marcauid e m]~lcarleale'. Asemenea unui sp .udegenerat s-au dezvoltat pornin _'-: . .(lev.· iea I.RaS)lI3n.. 1'.ieli zi ~'" m'.~ . enorm. l.sp:m1bJaJismu~.1_...' cen ru I a...~sci -5~lin...8'~C a.~ a urmsrind aceasra traie ctorie in ... ce une ]" I· .in "'.. Acesteann pot '6 considei ate ". .te socuri. ~~ '1 decat dispozitive de i b . dand nastere uoei serii apareru nesmJ1?i de expresiispirituak hibridc care se revendiea de la ale .m. . poarta amprenta nrofunda a.".' rii...d.__. p....'..egiiturA cu aceasta arta...rin a.'""''

.c' I .'orat :'. semintele nedigerate alememei alchimic a 'S-...'''' "tree CU.1I dac'a cineva reuses e sa asirnileze in. presupune stabi lir '. De aceea... ~ g!\.J •• - ••••••• ". din ge.. '..'" -".'. n apliea '"I.. exista gar.....' 't' - i"!"" 1- ~iii'~I~"" '" '" -... lungul rni leniilor.. t' oat e experteme le sale d viata e sa e ..""'1 lntre cei ininteriorul caroramemaa fosractivata ··iri §I~C.~.iF'Ji-d ~ ~I ~ ~.eri 1n serie..'''. 'lim !IiilI.-~ -- .i ..ctului seducator a) trans mu.'~ '.. speetr ei spiritualiste a vietii dupa n108Jte" transmipind princan I direct' ~I"". transmiterea coroplexului idearic al m·· m·· ~ gill. Prin Ufl1l8lre!.i.--" -.. '" ".. cares _ pi ~-_' in.mi st relor ~isocietatile secrete.uin secolul al .'.are IS meme lor spmtuale.ln. du.•.a arsuzesti rei cmematogra ce -..(Z .II ':_ ..'_ i ~tmp.~ .HJIIIt) !Ii" '!! "-i" " '"i . ... 'm'a 'v. lei sa~m.ema dispune de un invelis protector ex:"r-C'l. intreazs 10" . Prin u"rmlare~cand contemplam secretul car" . de incu .aI... CU... foarte specials si complexa. ~'.ilo8n. a In cazul memei alchimice.ta_riiphnnbului de ]2..0 putemica atractie asupra gazdei pregsti e . numW ..iI!!o ~ ~ " .' a urn . nu. . '.ei poole f stimulata.a..•..". ie ~ipretind ICi~ar avea l. ultenor.1990.w' -. S ~.' ~'_'"unl ' ". tocmai m lap". secretul bine asci ns in samb uele memei alchimic nu se las a ghi ··i~ decat prin caracterul in fa.provocata. : 11'" :~ " ~.e IC'l'U -i relig ~.m 'Care.antll.'I .·~.". Dinaceastanevoiefimdarnentala I' d ~.-. .ll:!!i.~ "A' ·W".e produse la ..... e este un prOC1f. l1 t _I .·. .. '.~1. moarte ~iinnarea in cornunicare cu del inii..t' '!a '.d'e mem. . m reaga fort .w.d1rea ." 1 " l _ ".&:3I!Q QI~~ff\-..pnvim ca Pi 0 C rmier.Sde dura.- .'i 1.~' sa.ca forma asp .. " I "'I' '" . . "11'" I ~ ::u b1'~..C'CI)}tru1. 'Jli.ner". :_ur metalic ~ .'" t cu alt _'meme spirituale. " .B.-.iii. nen'ptg. FiI111..'..tind" . asca..• 10 ']~~m. f active "a:"':P' ennu prod U.: . 18 jurnatatea anilor ...d _ •.tu c. I'r U UE11.no bci.catorva socuri sau :ini{l.I] memei sul alchimice.I ..:"-11" ..]-"hir · '''''' e . '.• . Secretul detine rnecani Sl ]C Propri i de a parar ...de ai.nulAI saselea simi.eId!e cinefili.'. constitui e r :11.U am st·· .

~n . -8 ' II ~ ...- I .desc lnten .Ie • 111.

-"..1 ~ . . . a semncle .us I "II •.hCr11. U~ sau C mpan ~ lui m ca ace 'sm ~~ sulcelrnai I cunnas e_ ...] .

i . ~ · .~~care ~'~t~ c _ ~Jn C i: do i t ~ i ell j ri i i .m UJI .. <Of IIII wi ~H II~ ..ntilnlf..t I~ _ n U j r ~VI h H iI. J u i ~ I S e t\ P U III . .I:~ e aceas ' . .I 1 _ 11t.

I '.r.d!\ J 're oiJi I1. IJ~'.a. II '1IF".. !Ii ~A· .· taClJt Unul - ..e~~ l. M-. ..i ..... ~~ 1~""kltIU if'! " 0 ~ ~ Ii .g 2 ~. '1 pro .

\ Jl1 '1 RET:: .L. . 1)1 .

1l 'i . Iisus avea sa fie distribui in rolul .ta tl~.ui J ' rus. eel aJ lui Isis.i ale acestui 111it aveau .ei n ic _~In modpartieular in cazul ace-lor grupun alchi d _gnostici care in~h~.i. ' _. part. _ 1. lul L VC~\iun a crcstina a mitului a pastra ~multe din D'_ tc t ~ pi 'LnJdj1.~~.. perientei mistice directe.upra.pr j ti LUl ~C _1. Dupa cum vern M des c. eri in c~ :itc.'.' II _ in' carate in _ imb _lismul cr _stin. i r "ccio~l'r.t aria ft1.

'tu1u~mrnan.1 'I ..~ ._i~1 ~.mi " bia in t~·· .. fcsplln.a la_.I IJilb rlon tl 'fa la sud-vest de He ~... devenaunorganism I ~-... '3j 11 an. -·1 i' n . ri ' " '.. J1c nl.3 tnl t.torodata totceea ce nu. 'ml"'~nJJ-" _ intr-c .: "tici'" 'uI i iptean ". n a ~ liei..auretras in subt ran... I "_~I 1.I1 u11V..IL' ut cari era.ccu '".1. i' ' ilh:ile enostice au :fos'ltrept3't . liP'S3tL'~ .tau prez ntat o F-J ~iuscnlnfi_Ui in [ rul micam . a mceput -.. lncetat vecheaorasului "..md -'i.t::~-t __ . '[elini.cest cre.n1 3ortodoxa. n lnl"It. ci.ura ce crcstinismul s-a .8 .: duit sa. Iral1i.3 I s~ r _ uri •.·an -. In in F ip'l ...a ~..~"1B_1'_.. 'i 1 1. lie' .. 111rc iuni indepartate ca udul ~'rnnl j·jl c ~ US[u _. esenta inrim '. t-unp ..tina'.Crestinii gnostici din iFip. _.. r . 1 hi ~l1ie prin simbolul rozei-cru i ~ ~.. .'.~. '. r[s"pindisJera nestingheritpe cuprinsul lmp ~Iiului nn '~n.tinis:m COP' S U ' . Pan~ in l eel n nil Jllt:n' i -. J .i p1r.11L.3_Ill' .

~. I .:.I. ~. ~1'U stm un 1'. es. 1 1 I ..eo'. ind.ezentar a centrului universului e flDzi in .-lea reprezima 0 . _ 'm' ceatru :to'" arte .'.. .c::. '.tlata -[a c t "!I 'I ~ '"'.'.(l ..111-...": .de cruce dafiru 0 II • . ~)~ t... 'IIi - '""" i..lam! _ : :nore din Ane '.".a chi -ro din viziunea . __ . ~ '.I. ibun ~'( d .. uicane n-'..' ~" d ....' ~..~ - • - - - 0 _ __ • _ __ m 0 . C._:_ . ~. '. . I .area' . I~ hmtrf .. Ieu . de C~. '. .! I !!! i. eli ..._."." . i"":-..:tbl s_ d spre anb.. I.c' .. dr~._ .. 'I~.' ui--d 'UIWl£! care 1'"ra. Ice nh ul .Cite legBtura dintre catedralele gotice $1.I~!tnnJ_IUl . I' I ... secolului al ru-~e'. :U Prim 0:1 nostru tabernacul de altar I( figun . .ct ~'nrna unei :'--_ ~.Iii in eli '.d !u~"F'.66 _.. ri c·~1" ~uaes. muon-~ fie. '...: d.' -~"'"' rep . a tr.i. ~ . . ~0 d esene ca pe .IL' dOU.·. • .." cum ne mnint ::tc'Fulean .. erge "8rna I~_ nte a acestui simbolisma supravi tuit nealterat. 'i I...' . "or. ... care C' olea an lunii/ hmtrea d.du. timp de douasprezece sec oil .Ii _:_J( "~'[II I~ ("i'e·'· flJ J'IlJ.. S _.'c La 'He: . '11 iF'JI IIlI~JlI~_:_..~C8. . L . proveaind de ~_ uxor .. 0 • • _.ia] dezvoltsndu-l.. .1 ....on"to: 'n... acre' este . :P'C0 alta frescs de la Muzeul de A.u 1~I .j( 1. dupi cum eva.' ""'iii .1_.n" erip . ·are:_ SplUlanid . "I.eare stabi .~ a in· eputul secolului .. tranc anru ca.!Ii iI'...I I..~.." .~ COliC.d.• . funerara din se C0 luI I.' .'1.: ..gnomlo'D.'."' bI~~ . ~".' ].~ilu. ..in int .•.~. Pi.'" .- .guJj embareatiunii.' .. f ri v. .. .: ..~ .. t-'" ~ . . matura ""~.. :_' .1 atapetesme datanddin secclnl a] Il-les.u~. O~~.t' .. e.... ._' _ d :f:.'11. • ..- 0 .1 .'"~ '·· "1.1' I ..=llU.· ".. ntei . '·. IWJI~II-vj U~ilLi I'..~ It·' I.".. 0-11" ente d· zvaluie un filon comun caraeteristic de' arl ~tctu ~\ '11'~~ a..edea.. "~ -. '8R1-'DGE''.. I.' lUj..." .. I.3... .'" . imp'Utat.d H..n.c . Un tabem Icul d 'lac de la .. Cairo) in 0.. I.' I. . . gnosei....r:riI !CI' .rD"?"il]l-.' ._ copt a mnc.(ve i figure 2~6) r· ia motivul 1'·"eJ1I.An __ . 9 g IU • _' .II.IU! '..1" ~ 11 1nters ecteasa cata .....' iorul toartei un trandafir cu op pet __ '.' tr ... £ ~lIlm'~ ~ . descoperita la Luxor (Mnzeul Copt d..d ernacuie .:UI1 temp I''''' m m .di..(t-. pentru a rt ..'. .~...i u Constantirr ~li ruces c ·.i pn . .a . '.. :__ S1... Dl SU. De remareat 'CnJ]IC.". .. h.i_I". F"'· Jr-.or'i · nh ~] -. . '.Ht~. .Ii. :-. I ~1." 1 . enigmati ca c -" . '1 '.. . s '... ....~ol 81 X-Vl ... di _ .' .!l. abularul aproape compl ~ at mjsteru1ui~ ~-"".. ti .lL_ 'dig. J:..01. e .IU I ~~ __ " _' _.... ' "' Je..ea din resedinta Lalleman ..emp 'll-era. De-a lungul secol: pe misur-. ..

67 . I .

..v strngun h. De ambele Iaturi ale arcadei se afl...tLlU d..c. .-.U.ad IAl'"!lJta'm'a~d•. iU lliliiill - - ... r ~'S_C ..igura geometnca..JU la.. Spre secolul a1 Ill-lea... : .._I " .1.. .l•• ] ~ . L-' 11t·era A· di .. ..eIin C011aCtd Lallemant.I.U'f) t t'ele douazeci ~i d. identic ell semnul A care"se regaseste pe rnonurnentul de la .oua de flume prezente pe fiecare .stm " alfa ..... dupa CllD1 se' poate vedea 'pe piatra de altar CUll1 0 0Ii. cinci petale se regaseste ~i. 1(· __ LU. _.lC ~ ~ e L~ ." . · '. ..' '.~ .. ..F Iendaye.'.. _" I. _ __ __ ~ ~ . i cl 0"..Jl .de remarca .W se ana ormca .J arcada.• ~..·'B~edi..".. ~ 0 ... 'vS'_" t ..". aruuu.toartei . si . dezvolia simbolismulsi eorespondentele numerologice de pe piatra funerara reprodusa 111 figura 2.U.S..am...iigura. Demne ... I."".. rarasmma~. p: vitraliul de secol al Xv-lea .a~II. Trandafirul C·lI.. .: . Arcada Sf' regaseste pe fatada catedralei go ti ce si este copiers de credenta din .. in varm .-..nl~i 102 \J ~)_"~ o LI~_"= . De capetele protuberante aI:~ arc.i doua cruci anh carora li s-au adaugat ~i eva clemente de 110t tate.b. l..fUW'''.4"C . (Muzeul 'Copt Din Cairo) explicatie completa a acestei pietre de altar ne-ar indeparta prea mult Ide subieetul disertatiei noastre.. ':." ~ R·~ &1· VIN···C······· _ .alts . . 1: . .":"'. asat d·'...:_ < EN···'T-" ··B··R·'ID' ··G·.. 1] ..I ~ U -~ ...... 'j' ~ .arer terminatie este un motiv in forma de. .iC1I·. un tetraedru care porneste de la un triunghi vazut in spatiu.TiC·•....a . ... -Tm· t amp·1·. :. care dateaza din secolul ..' . .. Acest lab ernacu 1 de altar copt.! .i.nta allemant pe care 0 abordeaza Fulcanelli.:. ~.c. ~ ._".:0 . sunt totusi demne de remarcat cateva asocieri simbolice. Toarta fiecarui anh contine un trandafir cu cinci petale.. ...-.t aeasuprai aJ... .. ..... ]. . ~ I . JA.' . sale transversale.Arbore al V'· ell! 'care sustine . frunza ell cinei fbi -sunt a mp lasate croci ell brate ezale. in timp Icein virful sulitelor elongate care: 'incadr'fiflZ'A anh-ul. Ir:.. V W-'··E"IO··NE·'._.... .I...68 ··· . . '1"'. .. lea erestin ~i prov ine de lao Luxor._ . Q..5.~ tl -:~1.___:___.

1 {I r~1~·ri m 1 ~H r~ su.~ p.mnre.. '. (.~8. pe ['0" 'bIfll f ll~l~i s ~(~! t ~.I..in Cairn ) r de un simbolism .t LI Ie u~de A I !f1 ~01 P ln d in Ca iIo ) I it i j u ~_~ · .lJ"~ex darand din _ sri . ntru ~ ug.u rc 01~ cln i rhn ~i ht .

care sunt fatad -' e catedralelor gotice.-au Insusit se refe . eel care a stuc io_ in Spania ." enclave diverse comunitati de c.U readus I .1 . . Ca iva... I..WIU'lfILU . L~ '-' ~ .. ' I.iiit·Dl .re~tini gnostici care i~i practicau credinta in. .·8 secolul a1· I -lea a reunit corpul de cunoastere alchimicd straveche i nr-un velum care 'a devenit piatra unghiulara pennu toate studiile d' :e··· alchimi ~ ~_. ramas izo are i. la fel ca ~.u.. " . .~~ Xl-lea.m!ra si Cronicarii pr'1lei Sil /estru. .. Gerbert . a . . III .''. secret.. _. 1II ·Ie'a au fost sufi cient d· iste.. "_ CI~-. incapsul ... in s colul al XICI-]e. .putintA din cultura araba. Inspirandu-se din.' . ... ' ... Jabir.j secreta .J. g.tuI' ..leg en de lor care s-au tesut in ~s [.aupierdutt ontactul cu.l.... VI "'1'". cartnrarii arabi lau deseoperit cultura elena de .'. ~ .. W" Ciraa1l . "." .i l .. III decurs de eateva secole. lar moasterea .I IJBJl1· _AI'. in secolele al V -lea ~ial Vl-lea. . estee -rimitere directs la crestinismul provensal de lajumatatea primuh .8 deveni mai tarziu Papa Silvestru al Il-lea. JI _. persecutiile catarilor si Renastereagotica . d e roza care V:'S' e" olua in t·it"r'U"p-·$il:i'n'~·I·.aa perio. .._. g'P""""~ .iindirecta 1aorigine a. .. pentru Oecic ent. - "I '" . " ~ . noua foqa a slamului si-a facut intrarea :in. . mnjuru I.d Anrillac.I. filozoful arab c[·· ::_ -... . . rmetica invesmdntata doar la e suprafatainhainamitu ui crestin.i!Iia.aza e icatclogia gnostica .£~ _'" '" '1 . B' iW ~ . . . . i col al Il-lea de la L'.Pe masura destramarii Imperiului roman... cand.Cavalerii Templieri bram i' iarma al Ordinului Stapanei noastre d ~ne Muntele Sionuh i..'"or. " "." '··1" al Ie. pusul comunitatile gnostici or occi.. 'forma rozei-cruci. lmanI'" .. .._...catapetesmele . cruciati crestini.' :· v u ". . In plin secol al VII-lea.e .~[j .. '". Aluzia pe care 0 face Fu canelli ]a capacul de S81"COfag cu an §i roza din cripta biserieii Saint-Honore din Aries.. . cu perioada cruciadelor.cabalistii evrei din Spania ~i (l. i au.i! 'iIilI .dire gnosti 'li din Alexandria si din Rasarit . Pa11..I'". ~~ Q. printre carese 'u.. '. Chiar daca centrele de gan.a princi "ali d .'". himistiimusu .i filoso ta ~. au colaborat cu... ... uri lap: dare. au devenit._ . a . ~ecol ~.. din "0' e~1... asimila C3\t de mul le-a stat in. I I' ... 81"'····.' ~ I ~.al . actualitate medicine ~ifilosofia. ozitari ai acestei cunoastcri ~ ~ _~_._. ~. a pa re di rcunosti tei. pe care . Europa se afla mca 1n Evul Mediu zefirul care sufla dinspre Arabia. semnul definitoriu a] filonului secret caracteristic esoterismului european. ' .-.:: .nultpir '·dula.isa stie acest -llCI. reusit sa puna liD miscare o[sene de eveni ae evennnente care aveau ss culmineze. care apartineau sufismului.scena Astfel.. da cruciadelor arabii devansa: era I~U mult Occidemul.Aceste adevarate to ." (~!I. '.aces te surse.. entali nu ·8 renuntat la A sim_boli ismul G:WJl ului in chi:p_..

~ ceo m.. ~.cu.11..~.. ti~' ..~iin resr nu are nimic remarcabil. lie ../' ...'10_ si m ~ ralclor' . I _.3 e mul m imai _ -e_~'t'.··.eli nUsi'. .r~' .d.. em francmason.. lL.UIIl. l!!!..· . -=:.. lnsec Ilul· JJ .. iemasonilor i ulti IHr~ .· '"trav ech tu IIu i term . .~I.. ..'1 imie suneri ar--''.til orera UD_vantai de inc . adept marc '-It .Caad Ordinul Templieril 'r a fos ._ . '_ l'..la aparitia rozieruci ·...siderato autoritatein materie..ci.~ n....'1' un e -:. i!7Iidi 1"']1 L~t I~ 1fi.~Dinaclestm·'-~v .-~ u d . c' 1 alchimia s.!'~" a tratand '~I~natufa e esemi 1.)11 lor in.-_ i. e'~-m capeane lie fil lie' speculatn e.mplu. '.. di try. . "lui.' .oda'fi. acceptata de :ooua.' . 1~'RI.ltL~_I' ~ 'r. .1 - ! .iul flt·~.~~ .' .'.I!iIoJ I' _.'..0 ~1(plic. but ..~p'-~ldiICI5 tinum ICO.I1. .-~ mun icarea a avu loc i:np. A 'IX J I' I I I...1'i1'1111 WI magicpoete inte ·ni anmci caDlel tie astepti celmai pu inn ceea ce dem 111 tr·.1~IUJ al ~.sn . _:"'I W~Wynn. HI "'7.ecre j fusese intr:~aftitIdemult fragJ en at.eo. sibil de' _ ono5. $'t r ~. .em id _.~n d _~-. _ _:_iKII_IV ilil- i - . organizatie secreta a .rezin'taun :mteres m-'~..lnfiintarea societstii Golden Dawn a intui ~I r ca o trun intr-un tipar sau un proees deo amnk . medieul-se ~. muf·_ in anul I..i't e 3 iJnp.'. chinr dac.'7 si 1-98.. 1\:· ~I··1'1 b1tr 0 comunicare despr ~" lehimie '-~U' .·.'m ~.-'" ..'.. .··· lind '._...._ piCtU!lt.. cc ..i ifnPortanta.ata ~nlre-]ui . ."' ~. .-lI-1I!''!!i.!iil' .etalea.~..'. --~ I ~ fHn' us ." 'glil'-'~ in .~i '-'U l.-Y' ~'._... .' _'I i!UI.sa:6e privim.. dej .rozicrucienilo' --a .- .. 1 .e l I I.1 ~ '~!!!. Am: ! 16-:-~.Sec enrl e auroprotcjer za...d 'in ar· '~-'linu.'Ol-" rvint p' oate p-:rod" .p" . . . __ .n ani ~)' '. ti.-nrul i:burito. unuisin t _ ..a.~ (1. i nu ~ .:cH I~m de i. '.w in._-IUIli"ii£.ia ieruiana -.atif'c1ara ~ di ...'.__ n l pu~..i..'--'..-.. di ie eh~ i -.cuafirmatiaconformcareiaakhimia st pur ~Ii irn· ·]u '"~.d~' .IJ ..DJ1'm 0. I I··: I C 'ilAl!tlJ.pri ..--...~'~ I: _:_'.... ihim i e ~~ar .:~'t11im.. .. -Iea .ea in sambu r elc alchi mici 8' . '. i '.l "'.ruJUi'. tee . c 'u'l ~-orsaniz..:___.m n'J It met _.1 = noi . ·~·'I.elita ~tUn"ifL' .··.. r nil ropri. Ii_:til 3[. d. 1T1S nu ere em ca n i'n~ lam sustinand cii ace Curs cu t· maticf mni putin obisn . . ~Is ghic'italasup:rn.-. ccolul 01 '.i unul dinn e membrii fondatori ai ordinului 'be .. fun damentala In Ii ianA ~. ~-himi '.0 ' a c 1s U liR_ fa:plN Ilea ~... '_ leaH lntelesese . ec' .' j.' ."C . Westcott.i Irancmasonica ~j" in 'toa'tA p ric.al'r...in'~ errn ..' C. nOBel:... ~ f 00.. . d. I' -...-. nu este :m." 1[~t . "·~u_ . iIconbnua. ~Ip.'. E .iareu ' . r ... transforma .alu~ui . tic . Era profund :t in id -t .it Pina. in ._ ·nH 0 j n D" ~ fu ' .ill chi ni.I. _..~un e~ .

72 .

.

.

.

a· --.II..~ I ~~_. m J . ri_adc ik r ~. Ca ·J .'tarim '. traditia Templierilor. ce lav'~l1ij~icnuJili d snarca au r'" cu accesibile cunos I • I - p ':I . I nee p.. I~UlJera e d. d.. i' nl·"· rnJl' m l' . cum i e cerus ~:~a primeasea si alte d zvaluiri.~ feri t 're I" I' ~ .'-ar itul ~ ilelor s' ..a.u . ._ ~ tcpt t .1 . t_L rul R ns _y er.' tIUp.-zba _ .\ I~ .le z itelor J s ~s. ir obedicnte intrcdus de baronul V' 'Ill..'. ~j 'i~na p~~. i.' ldeeaa penetrat francmasoneri .lIJtU· .~ Ii"j • I~ ~ . hieroglifele . arol Edward ShJart~1 nc t I .u. m ' ru . i c i in Icalitate.. '0 parte dintrs ditiik ~i im b t ~ in u I Pit.~. .i.'· '"'principiul strict ~i '~ . '. . 'P~I1~~. --1 u~·r J iPSH udepti lor alchimi iin riod. s r ncmas meriei ~ fos 1"~ uata din. ..' _ -IBn. {rani formandu-se intr-o organizatie a .If"!!lI..t..ancl C~I Sl'.tcnlp U~r.~ la un moment d. j p: a l .ullod ~'n -1. n i c u~ ~ ·.. . _ _ . '01 nstreaza alar acest ]UICru" d si £n1'. I: i.!' ... i . inltdeg motivulpe ~ . Hund Ll' .C III J n I I . rul I unsay mai anun ~.J . ttl contmuarc UJL.." . ACI ~U ~. 1 pc rna: u.nare credibil iIf.~a inl~.' _ erne.-r.' 1 I· '1 ·I.ii' icsi ~ '.'. L~ ~'To 11 :1 ~ [ ~I • .1.r'· entau verisa die jeg. i 1n _.· .j: terios mar·. ...~. r._ Icar _ In &11111" ~-a '..~-"i arnprenta aS1J~11'"r.II: J -OJ - ~I .1 [ r _:. _ \ I I .:e:llllll unei traditii I~r~echi a 1_ nti v '. I: iscursul ~ _mil mului r aval rd.. .. II'. -. iluJ secolului J:~III . n~ I IU'[) and .in C..C :_.-~ inJ[111 ~ ell _ V' lerii Sfantului lOI n .rel ia -8.f' ...1 chi 111 isti imisteriosi din s eco iu 1. a~miscarea avea sa renunt ~ i~ ' a'''e 1-: ~ .m '.I D i11C C P It r . "'. . .In ~'-. i I.. 1 I: I .ra..:_ i delor." eri 'a.. nu i.'. . .i teosof 'i . a~ S..'I .-. i~Fccioarcle negre prezentc 111 catedralele ~.'" t· . . ~ La J 1.: i:_. l'lI l1'll. .1. _xpoln.~__'_ ...' r pccetluit "pe ic in 'b'" 'l~ ~i~ l~ de . fap b1" . s. .[~ transfere 0 mai . are..m FIt! ernplul '. . U'~.i "n.~u loanitii: din Ierusalim. . I" . ~ i .r-.I in ..~pUl1~ rea S a rdinul deriva din miste r .. inceputul eel ui e-a . ] . _tat in finetari iacobine si u..'pr ~U . interesanta in lumina obse rv ali HOI" Iu'i _~ lcancl Iireferi t ..t. ca.orll . I I.~rc' . ial.8 i ran em SlLCO'l1 il s unt cei care au :fficul din C3 .'. '..:.m L." p -care le Oim18U nu au Ilene. [mila nrii rozicrucianisrnului popul riz ~.unrt esmrseeretr~ aveasa.l' ru isera ~olrti111t!auinsa sarnbureie memei ale ~ ~ u ..u franca . . lnsa~cum mi teriosulmare 'J..t ._ I Oc I I . LI '.. 1'0-" ~fi '.ru "'"ihU1 . a ciasi _._.tiec ..cr ~S. IU niciodara. n ".ar acti v'~'li rncnl 'I. I. reiat. CUJ]l se va constata in capitolele unl1al.'_toare ·aces' .re. 'U -..".~'ilden Dim 11~ _ . .Ei rm emu co istru t ri pr priu ."]· IH~ i" pre ~ c.' n l' i . ~. n. ~ I. n c ... lic.: ~inl aolisrnul ernplul M~~ .ll fo.~dl . i nit ..

acest secret era amenintat .e. .. --.' . ..J...i t PrID.lc.t-: .)!'\. 0 _ . _.tQClll't· Sall msmuan ru-se un sou d e nsimsm prmnti v ~ aollvlta'U.. .~ !l. fi l d"I . .e: . . I '." . "]'r . J .. - .'ugur.' . 1 "II ... b d·e.•.oI ... ."_.-. eve 1eaza aptu ell tra ma supravienuse mtacta pana In seco U a.... viziuni'" -1e" VQ'-' . ferit d IIlanl1eStanl~:' d.In care au..f" .'" . .". _." """.. -~ .' '1 + iN . ta ' pi' 1ume ~..•.'. '.m..r. ""' ':11-. Ca. u. transtigurat ... lea.·'· dusec in f01la. iste..al'~.'~F'U canem pro'b. ~ F" ~.~. ~~'~ _ '. (' spon 'lall."' ".una" ·0..e Frar t .offi el1lulp. f. 1 c_ l l . t F"u_c_:.-' consecmta imediata fiTID. . rat§nd ~an__sa e annai fi wooda-. . edir . ~ '. entru 't'd-I '.'.. maestriimisteriosi trebuiau eautati in. " . ' I'· '-..llJJoe . apoi in: India. ' .-:-'"... .ist s. _. edr.. ":-1 'I.. '.. -..l'" nesrgun.. '1'·0 1....r "I' ... '. 1 1j secte 1or crestme f d iamenta "1'·"· rar. S. u'n" '""'~11-d1·JJ ·. d~ ·d .. -. '-l . . 'N.'. ..lfi[lU.. demons...3.U.. " . . ..:: ~ . rosa. 1""f"!i "JIi ..'"" I' ¥'.. . ~ Ad· ~"~. " I']'.' ".. OOlli spor~ ~tepmnd.. cada.lea un aspect ~important: samnureteII oc tradi ':tJl secret e a fran C' ~O' n enie'rl"'" a'mti ce este 1~denti c cu eel 3 1 tie a . intelea[~la. C~...' . I' '.' E...res nmsm u 1. . ' .. Aeeasta t'eza. aceas -'. PU"~' ..a Q. in termeni ...cOlnp.easca. d'i II avanseaza cu mea un pas.: p..tr . 1~1 Iller.0S..'!!!. .l. Aceasta traditie cunostea. i~ .II..ale marii intel ep aciuui ... penn u t 0':) .'tr.ate ". lntelegea ~ipractica stiinta Luminii. I .oarC .P.ln . 'i parizieni de la sl~itul anilor 19 2. I "" U.l'&1 Q i P'il'l'C' u.l"...· doxa."( •• .are sa-l fa.' 1 ·'an· -... ".1 .... sa inm..1.l1il.EH::anu ar fJ -l-":.. !i....' 1 _~ et a VIZ1UD.. F' U'1caneiu . n co nfanne ell. ".. .. l . 1-'.. Carre finele '1-'.._. .U"l.. . sccat~ l'n. ..opice c. "-'.$.urmare.a. 1. .' 'IT" . momen _lOS eamca X1-! -iea. eel care au ochi de 'V8.. . tJ!' caredr"'ira eie.eUnul1.~lJl." . • . - - .. .. t . rb m 1 .UVOi1J1VtU. ra extrema cealalta. catranse e... apanna J ~ run •.1 . sau cu. ~..acela de a dezvalui secretele autentic ." .A'SCUllS ill sco!ca c-eflcetm. . \r'. I" !..--D:""'I'" 'd'nn -P'3':" . ranter.denr '31:5 . diti 'l 1 1 1..1...Ill .. rtin " "'.ii d ~ ~ acade..fll cian • fl'"l. II· aceasta traditie a initierii sa..m·ta unui a.'.a...e ~1:IJ I 1.."" N···" tn'B.. A lj ~ t .1 . ""~ .' _..1 ..'_ traditi il or din Orient.. torusi. . ~ ~ si intr-o formarnult mai stiintifica..zul acestei [neme s-ar fi 11l8:stmtaSe'mCIJca. de a tella.. spiritualisrnul. 1:". I 'J I j. eul ~l tea lui ·e·s·· t-e P"OIS" lb. un continut mult mai dinamic si .].HEN'DAl[IE 77 . ell preca·:~di.. -.. ..~. .'. .. . I .e. -' " .. . comunicarea C'U spiritelc si cu mortii. ~'. 'in uitare 'p'. teosofia reusise sa faca cunoscut faptul C..• "'J'". .~.L~LDt occi . -~: .ilcarea ell spiritele V_Ii. -. 1-1 .JL."_ . la nivelul ...<_ 1l ~ ~ til = _ r .." .c t e d~'£: '..zlLl' '~cat in Europa existase odinioara 0 traditio glorioasacarc rivaliza leu cele orientale..:: in .. U' telurile principale pe care le-a urmarit scriind Ze mystere a fost..1 t OIl) . r'"·a . F uteaneuiam .9 ~I f.: Pulcanelli -a incendiat imazinatia ocultistilor c..o.a..~sustinuta de dovezile furnizate d..~ .i .sa.•.C. . mill precis in Egipt. -".ar f1. e.''" '1..t.secrete orizinare ~ si de arecuperaistoria intregii tradifii occidentale.11.JO..~. ""... . . se ft' pierdut complet pentru Occident....'"I' -I~ CRUCEA DIN .-'. '1 . ere.le hl fi. j' d espre . .. ~ I lim' • L <.o]:itar rme... 1.LJ " I . n~· .. ce . ~. nIul"e ~ • I"" " . I I .at~pO.' ".. tI eC11~:.".. ell.' d ~ '. '.I. . aeaza.a I'm" '... Orientul romantic.·.rruce.." .. In anu119i2~6. intelisenta care traieste in interiorul rnateriei."_ ..." I .. .' I"'- 1 iii' .e si mai~... .' _" '.. ."."' I . " initiere 'Y de transmitere a cunoasterii ~ C'U.I secolului al XIX. . rapa ill.)anfle '\ ~ ms. ····.. . ··t C·. . sustman d ca' existenta catedra '1eior rcprezints dovada vie a faptului ci traditia esoterica occidentale atinsese apogeul creator in 'EVLU Medi u.. ..It!U."... .. rrr bi ~l· alte ]." Jail . . I ###BOT_TEXT###quot;. . Singura deose hire apare.l ." . ": ' . m\elegeacoIDlm.Fuicane '1-.0.. ..:...dmtre .

.

m..'. I.2." I ..._.. ~ ta a ' -.J.. . atnbute 1 e unui astrutzena . ~ Amon ..~ n ~i "pt. I I -.m ...--." ." .. litere. _.... '-' '"'. ' ce coincide cu numarul corespondent numelui trinitar al 11..-LOHl!\I[" Conform figurii .. I - - . obtinem numerele 9'1 ~.a 't .. ..: '" .luna(Khonsu) ~izeul soarelui.'e 'iroti. punem numele in .~portan-'t m prlV. ' .~·: cest. invatat secetele alchimiei de la 0 fiUlt.... I am' : -..-"" care se commna. D'Ble.intalnit aceasta triada pepiedestalul crucii de la Hendaye.am'j:ntim c::a B'nl mal...' ..-- -- ..n...9~ aceste trei nume mai ~c "I ~ '" .11 lerar hiet Arb r: CJre 1" 'S--' fir..er fiii t·.H "b. . Teb·Eta... -- _.din v' ...j 32.ne.. ( 79 . (Desen de Darlene..' .B. ano :~1 emanf. . . repreducere at reprezentsrilor din Templul Karnak de hi Luxor) Ortografierea ebraicaa numelui lui Amnael ofera un indiciu 1m' e.Amon-Ra Sa.:~i N'U~t. f bel s..~ Amnael este 0 fi'rn·'n'ta.[ -i 'I It ~ - oS . '-'. F:igura 2.4m~7 ael. Hohmah si Binah... Isis .-cel'l·.. . ".. Nut)~. desco ..._'eu..8.I -.e a~ Vietii si Cunoasterii.uitecompozrte.a sunt aSOCU~... adica Kether . -'.~ I.. e care compun numere san se msumeaza m 12'3~ceea .tica.. ib snge lica corrmoz .ica compozrta In cerului. --'.~ Astfel. ebmnca .m. ..r.. angelica complexa in care se combine aspecte ale so are' 'ui~lun i~ n astril or..11 DWnIleZf!U" A'H'H Yl-fVH .one Ul. ta . pe."-m.~. - - I' . ! . aici vechii :lIe. A" ""]"' idla.g .- ...CRUCEA DIN HE'NDAY·-· e. egipteni Khonsu... -.

' I ~ ~ II I I . .lin cl trini J i I ."_ .Fig . UU .

"._ I .'I actul JU'decatn ••oua '. ..£:... l.... S ~1j O· \ d up cum ~..- _ :"1 I'.rl . ... fi· •." au.l/iirl'.. I 18l . r_ _"~: ~lu 19[IU.0 fel ete importan e. Teare ceste ClTlpUS 1_ '1.~ c_rre"· a avea loe la s.1.. ia 'fll~ delor _ef _brospinale.'~ uJ. ' fi>. . .j tria .ea lOllS trati . ...du. cere ca re IJr '.11. .~'specte'~ re elatie.·'_' d ~u . vine __ un s iI nbol ale himic pentru curenml trini 31' al ' -:' ~ei. ".trei alp "" I n 'C"..81 din tr _..' _.I.~. preen 1. .'.~lii screw].. . ca. trei ' trans unu tar~· este cea a. I Ll -.·r·. l!!.. mun are Ie·te m ~ta fr"ora"Lnmini i". ]u i Isis marele secret: -'Numai -.~~..!i U~ i]I . C~l itatii tirnpului d j.tra . '. ern ..t. ei' .311i tur sis iii va dcmonstt a. C ~~:._8 '.~m]t re la Kere.' _UL.y!: tran em' U' f..."_ I ~'MI Ilnl I ..r.YO$....C..inti as aecte Ie lIDUi proce s unic. p T b a de Smaral :.lca " r.C ' ~"Icrul-·' ceea ce inseamna ca.n.._'_1organismsi trattsnnSll?ana. Biciul este unul dintre simboluril .~ IIUI '-... I' CU .1b ala "l'l ru'. :'. Aceste d . reprezinta vehicnlul si Ic.Din aces . '. !ai. ' I . . cele trei Erinii Cu.~iar "c-el.. ~ If-'I. f ab . I.I rerea sa ~iclipa sunt 1..-enOiar31!1' r .. eu ~ . t·.j'LlraIEna:ntu.'. presupur e 'e-acordarea en '... . J~ '" illJl [WI.poate f"'"1 re '. ~I infiti~-a e de cain" .:: arc a ". _ :: 1_ ~' ' ~I_ li~ I. timpul in CU.ipar a] . a kirii ale mitologiei an ice grecesti. ·· antropr morft u cap de . ~_- ...ta1l8ltDJt. • I .' ~~I'a.. . cu alte c rvi '.. itu'lala. ... a folo j aceste cnergii cu S'COPl[~ '. .sr procesdecat d alinierea stelelor CI _ -'. \za: de .'..gi~].Or Ca e ~ 'pr-o' due p]i a' .a t~· 'Tr~'nsmI'ILAma eX .b.• e a produce ran iut res t-ri:' fizi ce in plan terestru.....".1 iI-·o.ului la V arsta vur.fir~itu.u] terior aeeasta axioms lui Horus prin intermediul UJ1. t. in... . astfel meat lumina sa ploata. ~efectivtrei metamorfoze lntr-una $. Pl' estc redat inplan simbolic printr-o components . I~ to I: I.. :.lliere'40fiinta sublima 'r m' li "l~! '~."timpurilor..f'i.ll1 sau·.lIUI" p~'~n ~c'Hi .'~I'. ~.. . I I" _' I' transmutari renr '. . fiind leg.I.chip de caine ale zeitei Dernetra..Llrl tul .. ..~'::":IIi I l'.. t LIU ue ~rn'lnmare rair tate ~tar KG.iJ1b'lU'it • Tr n . inclusiv a element lor. I~ 1 nt~me. hi A~DN~ttl fragmentu 1 lsi \ ~. ULJ'~III II!'"'"'" . recerea de Ia Varsta fie .].S' .. lchimiccomportacaractcristicilc LIn .cestJ"'urimint san in.I-Ii Kerkoros" '0 ce .di'. _ U format matrices adecvata.:~'d. replreze:D'ta. I ~.'I ''I" I 'n . ~11~ _." _ -I I _1 ~I~ . i P rO obtin '.'~un.I . n formarea 'ti mpul ui si .1I.c_ printr-un numitor c..'~'~ ~t iI-e '.8 neamintim ell Isisnu a putut incepe ac . a.aJauz:a. Ker are: en ··ullde ~frica" I .. . elixirul -. Dupa a. ac -~'C . 111 sau revelatia.'pro .bohJsceptnduisaun~kha..i i-.."drog il. t"" .mutarea interior . .. emonstra ie ~i transmuratk a put 11 .. .sugereazd ri _I' lurile de initierc masoniea.il""iiU.~ re '~ mcntionate prin asociere ell biciul ~is pad . ransmutarii. " csau·' i.. b .. IP'e r-. -j'·_3 ·.. __ I I. chwaller du Lubicz in cartea sa.careconform-_'lic.3.' L . '" . ..utc ~'i ale.:l se fact prin invo ': re in . atom poare de . at pr in t n terme run1d.I" " ~_cal. r sln. este C_" 'a...a.'tIe . I "iQ'1 . '"I" '[-' I .

.-2 nnn ~ ~.'.

83 d .

18 transformarea individuala 8.. Acest asa-numit gunoi AnN din care este format inprcportie majoritara cedul nosrru genetic este impartit in introni ~i extroni. Cu alte cuvinte.~iar p utea f . Teate aceste transformari vor ~ nfluenta societa lea ~iconditia umana.r.' runcue 'd_f: \. . e . ~ ..'.res'u"pun.".dll"P'3.0'1 JLn umu ]"~1.Jala unui microfon stereo.. cat ~i ~. producand 0 scanteie slaba delrumina ceereu t. Apar transformari in.. demonstreaza teoria crearii structurilor naturale i imodif carii acestora prin tipare de unda ale sunetul ui. ~d se" aseze In rorme geome t" nee mtrrnseci.· c . cum ar fi ritmurile circadiene De aceea pentru a putea '1obtine ' atat prima materia.care structura elementala este distrusa.... .])latra.~ipri"1a'materia' care il caracterizeaza soot modificate incadrul aceluiasi experiment . fost inregistrat experimental..Oare este posibil ca al chimia din perioada cosmologica sa 80 fi referit 13 sriinta aranjarii geometrice a planetelor ~ia alinierii stelelor fixe? Cartea lui Hans Jenny. se poate vedea CtlID pulberea incepesa :'. .. seria proceselor alchimice. sau pe Cliff: le 'p.". Cand J enny a schimbat frecventele. BlS3tji tesatura spatial . Din cercerarile intreprinse pall~. temporala in momentul In.a d' ..... cum ne spune F ulcanelli.. chiar si lJC cea die'la nivelul epidermei. Absorbtia sau asimilarea luminii emise de 0 operatic de transmutare poate avea 0 influenta directa asupra ADN -ului operatonilui prin secventele lungi diecodificari non-genetice IJtecare lc contine... . adica informatia necesara transmutarii. e ca . .. Jenny a asezat pul bere fina pe 0 bucata de material suspendata In '.i •• '" 1 'I.. alchimisnilui Inmomental in care materia din care este alcamitorganismul sauabsoarbe energia ...eva on'. procesele alchimice.• "·'t-· capaeitatea d. intitulata Cimatica. atat operatorul..e a citi lumina care patrunde in organism. "d"'" ib. "~.. .. Practic.a~oa ~.s-a ordonat formand alte modele geometrice. . se produce schimbari in interioru) operatorului.. sIaJ~jtuJ..'. leal ." . Alchimia se rnai refera ~i. Totusi. '. KOi' lit ~ '" .ca. I. pe secun ia. ntrom I par sa. pulberea s-a miscat din nou ca actionata de 0 bagheta magica ~i. Numai ca... in acest caz este Yorba de un singur plan al transformarii (tin. ill ..in'prelent"rezLd:ta . ··6 intensitatea sunerului.Iwnii. $i del a regia indirect diverse process interne.. acestea nu sunt singurele transmutari posibile.extronii SU_l~excelente medii pentru pulsatii laser.. . '. este necesar si esentral sa. In inirna marelui secret se ascunde po sibilitatea uansuiutsrii la nivel planetar. Secretu t "final al alchimiei rezida in apropierea momentului unei crize planetare earle ar fi. fiindca ele contin promisiunea Varstei die Au!". ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. Pe videocaseta pe care a.. penttua fuziona apoi intr -0 'noua configurafic geometrica.

In Ave Regina.supra "llm..~'tlmtet ernrze~lee . A DOUA t '1 " • E-scarorogie ~l astrononue t--I) Infine.0 ilustra adevarul cd ea elite p rincipiu I :J i 111.' ri.diici'11ti prin care Lumina straluce uea..J. .. --. :I ~I r . exemplulperfect si....C ep utu I tut uro r lu crur i lor" 'nMarire Tie"...f!'U Victer Hugo eel mai strdlucu .~ II Prin conexiune.~ '.rect rildaic~'na(salve radix) pentru . este. l~ . Notre-D'QI11'e din Paris. Fecioara este rlZil'rlift/i cl?.PARTEA.. Ii" rezumat a 1 ..l't -1 ... Catedrala Filosofilor.1 mod inexorabil. dupii cum SP"£fH.

lMISTA.arta a evoluat. . 1_1 Egipt.' divi 'II ~ tar asemenea nusnca . crestinisrnul a fost aceeptat ca onoua forma a vechi i rneme religioase fimdamentate .umea cl'. In inima acestei stiinte..·· torus care se ra. ~ II "". pe ]J:u..uvmunn • o expenenta .g. ' . ."1a' e nnsterelot Ad"teva -til1 este '..··SC . alimentst practic expansiunea crestinismului.BRIDGES 'TREI ESCATOLOGIE GNO'S. d deef arta care s. gnosis presupune ~i~pli'ci ' · ' ..:- I' ...B). I' . '~I ... .. ~ 'rI' .Ltie si.. • '.. l' .. crestinismul a aparut ca tip de ~colali. pnn traire directa .. ' .. '. eblalca a rnisterelor.:_ .. fost asimilata 111 traditia spirituals gnostica. tragem cu coada ochiului spre ..o·~tiin)istraveche. dintre e-e fa c and parte ~i a]ell irnia s-au dezvoltat concomiten cu crestinismul. isis Profetesa. in forma s. . I .T'I'CA 'REV"IRIMENTU'L GN'O'STIClSMULU'I:: lSIS S"I MARIA." r...ea. '~· '..cun. ' ..... u ". :. .. Pe In. ea a.In ]iumea antica -"" in urma. '..C. Reputatia conform careia iudeii ar .86 J..d .a primordiala. ~ .t\Y' WElD'N ~'R. IH .. !li se ingad. . ~ r -: '. nascut In perroaoa ne eferveseenta . :.. ~e_. exista ceva .Iapidarul manual de magie ~ialchirnie din secolul al Il-lea L:H~r~ (veziAnexa. Cea mai veche versi une a Tab ei de Smarald . reputatie d'. . :-'..aS1C a.' -. omul modern recunoaste sub termenul de alchimie. r..~.ALCH..~ expenenpe erau apanaj L11mu 1-tor rengu..e care se b ucurau.SUTa ce aceasta . devenind parte integranta a acesteia prin contrast ell crestinismu ortodox si ap ostolic.3. a spmtua 'li ~I intelectuala din Alexandria primelor trei secole ale erei moderne. In sens spiritual.' '. cu sen sul de . • ".. .' I' -.sp.:_ 'J '.. .A Dupa cum amvazut in fragmennil Isis Profetesa ideile gnostice.:" .. mm eam. In ceea ce constituie probab ~1 mai vechi text alchimic eel cunoscut care ne-a parvenit.detinut puteri ~ .an dj"... ~. • •••• •• -. cu d doua . po. ~. ~ ...& '(' """CENT .ol~tere·.. '8magice.6. ~ Termenul de gnostic provine din cuvantul grec gnosis.' I . deat ]£'1"" In I.. ".a..

..87 -'lui .

. se mtoarce la sursa de lumina divir . fiinta ang elica deghizata Inc m r· deau ca .e un fals zeu. aceasta .. Prin urmare. care traini si istoria menirii sunt ope' a U lui demiurg rau . Intr-adevar...e o. I i~ Hri: t s.·..... enit la sursa.escatologie a luminii". stiintifica" ~Din aceasta perspectiva .] idnal i... · dIe a ermte iumma stid".sau.·-1·' '1·.. ara a ca ea de intoa c ~CJ_ .ime ale hologramei unice.sfarsitul d lumii Conformrniturilorgnostice.. - - 'I~ .. pe lnaSU"a ce 'Oil mai rnulte suflete revin..·····-lui ~ d.din ace as ta 1 e urn.airea irecta. -. ADN-u~ ponte' fi inteles ca reprezentsnd fragmentele ill' . . 11cele din urma. . are contin informatia despreintreg. satl cruatoria scanteiloi individuale de lumina pana la contopirea I! ~ . ies -. er sane 'Y ebraice .. sau de un zeu malefic care at . rinsa III co pul uman sub forma unor scantei de lumina care sunt suflete Ie noastre.csu 'ln~~n ..~i tene p'.tr... ' isus ra un m esager divin.In aceste tr ditii s-ainscris si noua ' orrna mcsii nica care S-3 nascut in inter oml iudaismului si din care avea sa.1~ . ~ ca un. in momentul crearii universului spiritul luminii a fostinchis de puterile intunericului. redevine un 'tot unitar.' -! r j '11 ~ . emni ~... d. Lumina.a care. ClLJ!' lmmaongt.•apcana a still. care este csenta divinita .... uri aceasta lume ca . tu" "" ~ .. ursa..de a reface drumul de intoarcere acasa. cand teat .ii a fost p. . Iumea in.1 existentei omului est acel . se nascareligia ere. .. '. urilor lu. '"1 '" inlannu umma .Este yorba. Bind complet tip . ~. Tinand com de felul ncu in care intelegem.ll18ccep'!Jlunea gnosticilor.....' in .[e o sau cu sec pul de a a _ -:. Jl .•ate fi inteleasa s _ ... II< ..cdar st~sensu 1.. Sectele gn ostice SLtS"~ineau ca .. : lIS Majoritatea or nu credeau intr -un Iisu real.'.>T BRIDGE': obligatorn experienta nen ·ij~ocjt~t.. 0 atare e catologie a luminii ca71i.a:fi purtator ne m ormatie... dar unt iuchise 111 _.. care a suferit ca OlTI ~iapoi a murit. Primordiala.ga 0 . -· sufl etele vor fi reo .gnostici. . ueria piecare .. Pentru gnostici.8 ~YWEIDN ... 0 anime pentru sc inroarce la Marea Lumina ins·.pe care n capata ." ~. compusa dintr-o sinteza a elemental or . relativ a. din perspectiva biologiei moderne fenomenul si capacin tea AD.£e-ea si eru ul ao vara t al inV8 -4.1a " fos -trimis pe parnant pentru a le revela oamenilor cunoasterea secreta ~ja 1·. ...trebuie sa.. universul fizic.."1 sistem viu pentru tipul de realitate holografica descrisa d· .atJein· dim si mult mai .na:r-t4plUl·proc. ... d e it lumina va disparea.' e..cadru pe care s-au sustinut di ve .... Candun suflet res e rnantui el pomeste ill calatoria spre casa. naseut din camesi sange.de traditii gnostice . sectele gnostice credeau u chip firesc ca detineau ClfDO' . 1- m I.U:lllll di Vi..-R & VINCE..: tel.

13...D'N ului in cadrul acestei teologii. ~ . . -'.'. . v ~ v ...este produsul secverrtelor de imagine de tip ~ ]a"'~ care provin .111J'S din secolul al XI-lea. __ " _ _ .. I .' utemic simbolica pentru exp "enen. prin urmare.. '."di a' a....tere. sarpe care-si musca propria coad .. ~" . HENDA.UJ. ~' CR1JC... l .~ .·.. 1.ana M 'fag:·'daiena. a urmna pnmon .ap' ..re·amanILUIDl" m tnarcern -'~'. ·.ortodcxaemerg .mama ...e ne. __ _ .ra. "_.. ':O.I . sora M'.""'. 'i 111] Lazar..u1JJ.. ea fiind aecesibilafiecarui nn In parte si tuturor..ul u i care ill opinia antropologul ui J eremy N ru~by. Din aceasta perspectiva..a...IJ_iIisus §i primul martor al Invierii. I ' .' " '!I.. a fost Scotia ..loc....ei semiluni care aminteste forma unui sarpe.. reveni nu in planfizic.S i'.. a . crestinismul primordialsi alchimia erau dominate de femei. ~ Ca ~.. fost Cleopatra. stiind ceea ce stim despre importanta A_.lll'" 'D'~' .. Pe acccasi fila c in Codex Marcianus.. ' ( L..a~O:!'.. ntrasteaza pregnnant cu pozitia _.m.a importanta veriga de legalura dintre crestinism ~'iEgiptul antic. id ..Invierea este astfelun evenimcnt care cap-ata 0 valoare PI._ _ ~" 1). easa~< lS~ llJi..~c... . este " 89 ntlata sub dominatia Intunericului.1.nS}stenta ell care gnosncn au rei terat ioeea expenentei "'1..t cerurilor.. Cea rnai importanta dintre primele fcmei-alchirnist a. .a luminii...\... sarpele care i~i m-u.. in accasta lucrare._ _ _care sustinea ' COl __ .•..era de fant J.". .Lpa. _ _~ enta . regasindu-se cea rnai veche reprezentare a uroborosului.A] .. Gnosticii au ridicat primii problema prioritarilor _. Iisus ~' .Le nl)'is.a '" detinatori si transmitatori ai autoritatii spirituale. urna nnuror filosofiilor" S " Intr-adevar.stqS re-a aparut d . rum .. _JS'U1). va." .EA D"r. imediat sub reprezentarea LU1. informandu-ne intermeni categorici ca statuile Fecioarelor negre care se gasesc in.ivmua.~ Fulcanelli atrage atentia 3511pra acestui aspect.. Multe dintre sectele znostice sustineau teza conform careia MarIi.propria coada esre c reprezentare cu 0 puternica Incarcarura metaforiea. autoarea textului clasic Chrysopeia sau Fdurirea aurului.i in cazul misterelor lul Isis.1:11 accep tiunea gnosncuor.Marc.. ' "' U1d zid .. Uroborosul simbolizeaza a un cielu cosmic de evolutie inchis asuprasiesi. _ "": "" -. 10.a. .'1-'· carora J~ H TI. '1 ~ si )..~ttie -" S ra.' .nvtere.arte:~. criptele marilor catedrale gotice sunt reprezcnrari ale zcitei Isis.• ' . '* .' tlmneZetl. ' .'. ]' · ca' apostoln.flristos.. '."'ihn:"' .1. .1 -11 ..gri chiar de la ADN ..•.'..t.~.. ci spiritual.'3'- . stol " apo T_ ~ '""~ M'. (figura 3~I). Acest simbol formeaza ce. . pe jumatatc alb.fel ca ~i in fragmental isis Profetesa descoperit in Codex .j(J. >- I. so u: ~~u~Q .. dacane putem exprima astfel adoptand-o pie Maria Magdalena ill chip de 'Su:per.1" 118"1'.. AD N'..···'up.'la ~ iriumfului spiritual asupra mortii .."' ~"''''"...h. Tot gn rosticii o considerau pie Maria Magdalena sursa misteriilor secrete. erau umcn'. ]I 'TO" ru . imagi nea sim bol ·ic'a a. pe j umHta:tenegro" si comine in interiotul cercului sintagma inlimba gi~lf:: ".

'U opt ra· e.au .cr-o ['_ . ~'"' nn I :mum.lui. Icat I_il I .

lsus din "pu' hi funda lUI nl t "f r ve ~I lr' ~. I~ ~ ) I I ':1 II' ·I spit · .

far~. iar viziunea omului m d.- i'n inima . m Pcntru a i_ te ege aces mister dar si im rtanta sa alchirnica ~ii apocaliptica... trebuie rnai i . ~'I' cc rtrul ell . ului.~tuiuilumii se Impleteste C1l acest mister magic care .~'Lirri.-'tai:~ ~edem cum 18 aiuns culture ebraica 1.religiei crestine se ascunde 0 taina d dimensiuni cosmol igicc.ta.m asunra .

.

.

.

~ ~. n p_ ernie . 'ru~ teh.de m i1 . -ICI. dcspre car ' ~ __ .96 P-"O])'OrLlJ lui lsra ~. nomi ~i I'I ~ c ~-' 't.'i pc fundalul acestor sperant ~ ~ ~ 's P in un c merm "ran .d.. 1:111. hunii ..P" ' .: . ~I I · '" .. ln aCle '1 c ntext rolul lui Messiah era unul simplt buil· "i '-1' . nu di_. _'. Zoroastru. au urmat 8~~tm 11 U t~ ~.sa I. -r I~. lor ..~.~U -..UI ~ t x I_I ill un lie d . mi -i...1"Sll.~..' itonulcaruia ii erau adresate. -il'nporatll'l tica o's. de mir . ~ _ l 1 -. car-' au..i~ r e dimr li us.. Acesti Inte lCIJ'1 i • ra· pets . ..-__~.1 ·1 - - us . . i _care mspan. E.nsoi de _~jn.i I aradis ere "tru. _'-.Insusi -3 au' mtilulal.magi ienica ." I I "I.latur8. ~ ··.-. I~. asupn noul _J. 'r -.-. J -' '. urn .vang h '~~1 . .e·~te ~nva.-.' ulati din moarte.eAur.' .ul luill -~allc_.Ii ] :_v.i toti ex: latii aveau -~ Tie' m din r' ic.ELd apu 1 .' [ .i._eeruri . '_.. scns. in.2in-S'[a d. Ap lloniu din 1YDJla~rez i '~ '_'C'C emul 111 pr If]' '_ pe care-l une pe cnIIC:_~ -:tele m· siani .I CS. domnia ~..:: U d s-a ni -cu 1 Iisus..I' 1 I II I . _~- _ ' __ ~ it - 1_ . . semni -Ie .-~rc tree .. n _ ii" i d m\t. l 1 '_I . Este imposibi '8 . ..i1 t ~ iIalribu ~ . abia in s colul l i..:. D persona] intelept.ttir.biograf ~in . I. arl framinthi. a [ ·'lIanghelia' duptl' Matei'" magii.. uu n i fun tie c ._.. l... ~ __ '~II __ I I - I" r . I u ani __ nativ.:L a punem.~ I ~1'l11~1 C Iii iz IC~ .· P'''' "e ~ impregnati de cunoastei _ _'ttl~'~. c ine .". .au. .'. deriva ~tocrnai din capacitateas . tipologie cu car "" lume II -Jic~ uli -__za .ac_ 'mlI1U. m ~ "'"nirili J . injuruJ 1'3'U discipoli siface fap~"c r th.aeeste lucruri nu trsnspar clar din 1'{JIJ 11 tii. _"'!! die al._. ti ~ ~.~Iomu' .• lantllftoru] ii.I cinci de ani de la mea rt 'B. au. t· I ..Hr.-iitr_ V.'8 i 1i e i _'p: im '1_' d _ i U 1m': -:..i~'e:m care .-fmit si 11predicat..~_ i Omului" tiUu 1 car.uni mull pfea obi!jnuitein1F"'o _ sl ~ tin'. ssi -... I. centrul .dcspr~~ ln1-. .. .. J. Cei ear _n __ m up rte dill cc . lar rnortii '_" lU.. ~.-_u~Ii 'LJ' nu i-a eonsemnat Inva"aturi le in ' i \. locul it car .~'.-'..~/~ tnsl~..8U .'~.'. as 'el inlc~ll' '~ pOtts f rnartori ai cxperientei din e apa ala..~t~ ' t"'I . ris cat ..ificat p =-in vointi_ divina.etuateprincuvintele trans nise p_ cal . I.alatori ~Predicile lui risus Sf: adaptau tn ~._.·1. I. pie' acest fundal religios. B" Areflt.ca~e domnea ~upm.--3 nasc'Ur lisus se convenise t '~U ·in1--... u_ . 'retinind-mtTb..In niu din Tyana. ntru m -gorita'teat contemporanilor sai lis era 'LI.~ I' Il._ ..3· .. " . =~ .'\lea -"_ Ii.C . i.~. me -.]~ C 1...rall ru II rc .. 'n· 1·· ic.I . de a .ui.a~~imari ..IC~i va pa t imi. 1\ _~. Pav el.~u Temelul r __-. va iesi ia e l '-I~ ~ "III' .:~ak iud j unului.~_ __." hj" '. p..

~. .ei cerurilor. u~. lIJ 97 '-II" _ _.8... arc· ~]"e· · sa unUDIu. . .. . 0 .I: _I I' "_. ...I·..~ In in ~ . _.. I. . Papiru iul din Paris una dintre rarele geme descoperit ..~ bine misterul C... .u ceo I"' ·m··· vechi a·dep . care a ajuns sa.. . 11·· . nu ern necesar sa fie consemnate invataturile lui Iisus.1 . 1 tama di mtma crestimsm .' 11~11~I.... Pentru a il.. El insusi a declarat cat unii dintre contemporaniilui vor fi in viata in momentul intoarcerii sale pe pamant. ·c I'ti . 0 . .. ti ·V. 1 1 .lui Dumnezeu. . ... ~. . or lui Iisus referitoare ._........._. --'~.ic .. . ' care trarai I .....$n·u s nrod . Evanghelia du.. . ~ . de . KNDAY· ~ULU!.vem] de 1 n.'" . 1'·1· .!- I. Este incoi testabil aptul cat liSU8 : -alasat primi lor sai ueenici impresia ca sfarsi nl Iumii era iminent Moartea si [nvierea s simbolizau triumf J irnparatului bun asupra celui rau... arUisant~ :. ~ : _ . .. Matei e fiirnizeaza imaginea comple tar a i11v'atittr. eel de-al doi ea.<. '" despre uciderea pruncilor ispitirea lui Me-ssiah ~i multe a te relatari r CULvQ...nn. avantii lui ap Jf. ': - . ._-.... lumi .. _I . Ev angheliile ptovin d~11 ac-es: e surse timpurii. '.:. d·e j a B·· tbJeem srcalatona celortres)M agnntelepti . . on ~·'l _ '... .. . .u... unenc au vazut 0 1·. _.Isaia: ~.. . to a 'il-at........umma mare.. (~ Irn nareataina a c 'I'iPS·~ ismiului era nat I ira.. . .i Imparatia cerun ~ se i lor I C1l~I'S am. pecetluiasca incemrtulnoii ere "Ziua Judecatii. fie cunoscut sub denumirea de Q si carle i-a servit drept sursa pentrua scrie povestea vietii lui Iis.. .· <rI .Hr.ca.-8' I fin inhalarea Iuminii. ~ _ '•.11toarcerea sa.. si m om entu11 sosirii "111\~61'~·a~1.". AL_ pirantului i se cere sa .. . can .~. J • :: ~ r- - .. M ate]~este unu 1·. fnlp.' .s.._.. ~ un 11 ive de Intelegcre superior a1 traditiei esoterice antice. Tardaca sf~ituI era iminent anmci....in mod logic.~spandit in epoca.8. ..e· :~." .avea sa.e.. .. . . astearna ill SC:rlS predicil e sa 1-· iar . a-recurs la un document de 'luv3laturi r.care au .. C! (j':!i . Dups multi ani. I.nntre CI I.tceput aproapie '. .iflam din Evanghelia dt~p'a'Matei ~ a-'I"'r ··d· ce ~ Poca .tll d~ a~ lll.. 75-830~.sfsrsitul lumii ~ila vestirea apropierii Impara~.. • ~ • i!'io 'I. . ·1 iti ..'" :. mteles ~ dm ~ Iiindca de la el a' lam despre legaturalui Iisus ell Egiptul despre 81 eaua . J. .. I' cu 0 profunda semnif catie eso erica . I - .. ~surse similare "aplieandu-le U1S~.M"tei urmato lea Evanghelie scrisa irrtre·anii 8.Hn.arlitiei.tnmd...ehnica . magic t cgiptean.t"'" ~ J".' .100 d..:' ..' -'!j J. ... a utilizat 0 .If :·In '1"'" anturaju sau au nceput sa.. ..... scrisa cu aproximati~ e inanul 70 d. Misterul este declarat explicit In Matei c aiar la Inceoutul earierei lui I [SU8 Matei ci eaza run. Numai ca intregul mister C31erezida in chiar centrul acestei . ~ ..- _ I' ..Si amenii o ..' .... I.... m !Ii.CRU· E. '. .Pd' Marcu.' l. umma . gipt I-n Papir usul IV'··ra ndlurile ~l :..... P ..I..descoperim u 1ritua Iprin care se atingea nemurirea acest lucru facand . I~i :llU .. _ ':- . iar i. revarsat asupra celor care traiau 111 tarap: ste care eraumbra mortii" Pentru ~{ implini aceasta profetie .. .ADIN H ..~ ~Ll." rese ascunde aici trebuie mai 'a parasim pentru 0 clip :crestinismul ~isa abordam ill} al te· . ~ 1.j.-l e ~"..}"'-'I. .a.

-lICa"". • iii .e 1 "' a ere .. ' V1Z1UD.. In '_ .98 .

-' ''':/ . .ng.

. ti ..eca .Carre . . Alte ~ • :A 0 Inca din.8l1Ul180.....CI. se regascsc urme ale inceputurilor ortodoxiei..'-·d a era cat . '~rnd . cu apel la autoritatea lui Durnnezeu.•.0 - .Ipsa..garnn)a _. secol. secolului al II -lea Ide crestinism.. [e . fortificata de 'I!" comunitati'~. . s-a. .'dire religioasa. '1' ·JI ".lea . Aceste fenomene au dat nastere unei vaste miscari crestine.l in tunp ce grupanre gnosncese nsipeau ~I .Jl mal exc. .1. 'Y Aspectele mistice ale religiei crestine se raspanidiser~ in..Ft· . • .. <s.inla .~Orz gnostic distinctiv.nri ~..~ mstantanee .3: gnosticismului. .111ai mult. Dumnezeu il trimisesc 'p. ~.adl·d. dar mai avea ~i un LI. diverse alte curente de goo..mtermediar di insistau asupra mtamim dir . Aceasta maroa de crestinism lara. Crestinismul apostolic ortodox a devenit . ~ d ·d di .f . apocalipsei.dezvoltat ~i 0 institutie organizata care 1!~i propunea sa aiba grija de popor..ghetia. '". Acestora.•.incereare in forta de' a stopa erodarea autoritatii imperiale :pagarle provocata de dezvoltarea crestinismului. I·' d .I. '!13 f .-iea.'_~. care ii chemase pe Apostoli.crestine. foarte asemanator crestinismului.te d. Hnstos.societati secrete hermetice..pocalipsei sc sprijinea pe autoritatea Apostolului I.. o:r "" . m CllfSUI~ secotuuu al 11.. ~pos tolH. fonn. a ~ dul tor.lt i _.:. se imputinau tot . A religia crestina ortodoxa se CO'J1S0] idase. .onC81U~ fie el preot sau episcop. Biserica c~tigase' putere ~iinfl uen.autoritat e ... ~. EVID1. I'. .. in care fusese mel usa ~'i pocalipsalui Joan ca unica versiune oficiala a.i lisus Hristos care a stat in dreapta acestuia la Ii I! !.e la lnceputul P secolului al IV -lea au reprezentat ut.USIP/ISla.'~a~ersccutii le CI1J11.. ...A.' ..0 miscare populars . In.0 an. . administrate prin episcopn sal aposro I' · ...dirli Evangheliilor apostolice. s pe con ducatornii fi '"" .confruntarca ell pcrsecutiilc periodice comandate de diversi iln:p·a:rap--. ... pe cuprinsul tl1tregu]w lmperiu.tecarei L'UI.al ]u.. cand Irineu a elaborat autoritar lista de . Preotii care oficiau slujbele religioase raspundeau inaintea Ulor episcopi. m I" .. ~ au intrat in cornpetitic. n_~_n tu. Pie masura raspiin. mediator _. aposto l'. Ic daduse intreaga raspundere pentru Biserica ·· ~. devenind 0 'pu temica f011ii socials si politica.eHristos.. departe de a fi.mod special. Iar aces tia. lTIU.. printre care se nliinara si mithraismul. i i. ~ -! • religii ale mantuirii. printre altele credinta fundamental p·ag3na . call'tand aderenti.... care erau investiti leu.0" . 'I.nsiruirea vengi ·'1 In 1antul1 ierarruc ue COll1W1.'if ~( '. Timp de mai bine doe un.sa... ria' _ 111 era. . sustinere imperials . .. ~ ranaur I i-au a .-fete CU u·. fireste.gnosticii ~~'1__:_':.I'" . '. satisfacuta de iqterpretarea apostclica simplista referitoare la autoritatea spirituala..3:: use l1Lln181e credinta ~'l d~e ascuttare..ear(::i acceptate ale Noului Testament canonic.... loan este discipolul i prca-iubi .ca a.. .. se poate de clara. amalgamandu-se C'U.

•.'RALE OR '. TE_ .

.R. decat despre orice alt suhiect.'.t"i'B pre'.desi majoritatea cperelor sale abia acum urmeaza sa. de ]. "" ''''l'''' gn' .ta' t.. " se afIa.XlSW ceva imega.=:h 1':'-...m.' _emJ ea. zadarni c s-a transfonne plum bul in aur. y daca ~... lungul a ~' .-~ ce . fiind practicata de vizionari nebuni. OaT daca " traditia ar contine un.. :.~'c~'v"a' L:.' '. substanti ale aspecte ale cond i.&'1C L..i'!i.0 pereepem ca.' daca'" . .•..' .n11. '" : I..ar ·fl' :' ':" " "1..tiei urnane? 1 8. chim'.." t omenirii.~ atat de reali lea si istoricii rnoderni all stiin ~elor care ca Iific a in secret :=I ~ '" 'Ii ~ .m d parca." fll. pani la diversiuni '~i glurne tendcntios enigmatice.. ~ 'l.. lung si-a Petrucut ultimele decenii de viata straduindu-se Sift patrunda taina discipliner nyoga occidentala". Leonardo daVinci ~ipina la Carl J Ullg.BUN VENIT iN L'U'lvlEA CELEI 'NIAI MAR~ EN]. .'" " un coni. 1 . Adevarul este Cia Newton a scrismai 'mull despre alchimie .GM:E ..' . ametiti de' aburii mereurului...Intr-adevar.~..~ ifru : TUTURORTIMPLJRILO' <:' . a .. imaginea. . ~i daca... ~ .IC:U ~l~Gl~: "n. ~ '1 :m... ~. l'e1QJ'S'.~.A C .. s-'a transmis oa se atare ']'0 iconografia moderns.oULJU"'e '.. acest ambure Ide adevar atinge cele mai profunde ~i 11..tern . Savanti de formatie diversa.. '. in sfarsit. .'..tr act ell.\.f'io'·"!('Il""IIare' ~. ". Pe firul actiunii int§J:n. di screditata ~. .ca a alchimiei. monumente cereisi pazesc IGU stra~cie secretele si persona] e stranii. aproape nepamantene. stiinta . ... C nmic. ". Aceasta viziune este pe placul si p.1" sun.!:ii .' ...." .a Isaac Newton...suf atoruJui' ~medieval.tre7m1t-omnansuiJ urn ba~'..wi .[caduca. il'. .... d.' .Sti. aplecat deasupra alambicului sau si stradumdu .I.ontme d'e toate: ue .-"'. .. complcr di ferit fata de ceea Ice am visat vreodata oricare dintre 110i? ." veacuruor. sambure de adevar..... Jar incennul istoriei marelui D1ister intreteSllta in tani seria istoriei -""" iiI. e...e' masura sufieientei stiintifice a ornului nodem.ilD sarlatani victirne ~~eroi dar si ci~Jrtiimposibil de citit. permitandu-i sa renunte '~ v la traditie ca la 0 ipoteza de ]UCTU.a 'In. pe oamenii inteligenti... I.1DC:le18 . un posedat. .. .1 [J. " pe creatori..o.' _. straveche se aseamana prea putin cuviziunea pe care si-a format-e lumea moderna despre aceasta proto-stiinta pe care noi . ~lchim ia .' aceasta 'Qtiinlli "t!li' . au descoperit adevaruri esenlia le prin imermediul traditiei alchimice $1din perspective alchirniei..a . fie publicata -. ' . care 1 ucreaza zi ~i noapte ca.11 unn ~ .·. t.A.~suflatorii"ar fi tot si ~. care t~i fac constant aparitia de. ':1 ':~ / /.· ."00] i~ al' C1-~ · E'..U.·. in e ~h..i ..lunl ~~~ cu acest straniu subiect care ii atrage pe curiosi. Cu toate acestea.I. a carei existenta a . .

. 'm' cueenn .[canJlce sc·him". 1 -' ~o OJ. .zb: 1 ' lnc __ mai "I:i =. Depasit ca anvergura de un r:. ~~I . ':'" '.. ..'1' v.-cu acest conflict au rsmas imaginile in onuri de -epia _le cnicilornos ri C3f1e au plecat sa lup e in razboi din rs .- -Ii' - -.i~int abordare retrospcctiva.' . san . raz·bOlU" 1 ] ep.aT1e au caraeterizat .' de vasn . ."'' ~ '1.ngl. .' t ~ 'II '.CU. valoare emotionala 0 e' inten it ate' eg1aJi. 'lo "i "~ onalismu. . de ani de la momentul istoric in care s.a a fost unic.. .totu ·.".'escopcrim .r rsparuta.1 . - La aproximativ 0 suti.. P80ainacelnloment~ I .razboi."_..1 I. la .. pnrnul mzboim:oD..pam 0' existenta de sine t.marcet' acea epoca d~ .n'tamp.~rnare']eazboi" .ia sa ne .: ingure denoastre {:8.'ttlr~ conere ..tizi o..gi.:~ U1l1 alt produs industrial si mec niz _ carle lea. eruptn 'Vlj. ~i..~ ~ • .9'tUDCi atribuim ~ . Petn cut primal 'r8zho. '" · I-I'"' I"· .i mondial.i '"' "I c_ ~"~'.'.0 sr ..to= sau de' rnigratia lemingilor spre mare.rcz 'nras.ormigratoare. Iar daca sc. 'lriJt direct aeeasta ex' ~"erien'~a~. -.]...._ :- '.J romantic C. ~n'l 'I irne._·mitili . cu ceaprovocata de un acciden ind _ tri a.'st~J neala...entru cei a..giu1d'im . ca] . insa totnu gasim nirnic C' re sa se asemen ell mare: ... PO~I'~e .tar acwn d.dia'I adevenit un simplupreludiu a~ nlD iecol dec istrugeri ~ide arrocitati.'chmaterice ~I ~_I~~_~ masive ale popoare .a..'_N'U I.' _ 1"- . ...· partat ca -'I parc roate celelahe razboaie carel-au preeedat.. • :' . Citind despre ide atune' . I_~ I -I : ~-.. I'· . h:.eaf ... spcranteie san ' d e . .. iSI nia ' este pces1fi'ratA cu nenurnara e razboaie ~idezastre.b"in. ... plt1nsej pentru ei. -ta.0 'ru __' 1_U~ .marelui razboi ~~. pilla ~j . pr -1 ~ a . Fiinr .. r care au. :_' n_· I: u. la Fe] Ide 'md·.'\iu' = ' u d· Ul le ..c. sim im ..

~ esc.. linia ~ntii a frontului Damascului ce inc. . Patru secole de supcrioritate intelectuala.-..e e cu ade .ropt le lesul b'~ll inei Europe imperiale ~i.-]! 9 1..." geri ~e a inceput 0 data leu marele razboi? d .~"ti.18~..des crierea unui proces ill curs de desfasurare..1 lIJ... care condue . eggido a..·usrinut ell ~i if !~Vr .... Dupa.m cere dID urma. auto-proclamatii stapa'ili ai universului. I _I --'~ . ajun . III ceas u l' a. . ani i l'91 7.de pe frontul de vest._' -i IdJ citre s:F811itul. a unor nevino . 'I -~ . [ 18 rocalin .._"re .. . I I Ill.. .s'li Aceste minuni ale tehnologiei au..W11 folo I. . udea ."_ ~. ..9'. m 3J}ee raz b··om . ~.. e Dupe. Petrueut efectiv in anul "~" a 91.inchei srea unei cre~Este posibil sa fie adevarat? Si esteposibil ca eveniment de profetice mentionatc in Apocalipsa lui loan ".este de's' F"~S.e':x"pere' u i " 'erve~' ~a:"~ 1~llor .ecurgiJlll~ la toate tertipurile binecunoscute negus orului care preia 0 aracere.J eche leu m duJ ""j de . sfii~i:tuJ". ·te~ bib ~IC-in·~ . armata a douasprezecea tnrea. dl lnipa spaniola din. P1rin. Nun Umai a ace asti ""bii'mJie este descrisa in.i dealul .tul i" faptul se produce incursul celei mai cumplite cpidemii produse de la ciuma neagra din secolul al Xlv-lea ~ipana atunci. •.le mai .subminat si distrus nlsa~i ordinca care le crea e.a este. oi s-a incherat.a .." i imperi l.. salvati in ultimaclipa [diela .emnarea Tratatului Ide la Versailles. . anotimpul dis .Rlirle'te'~irnai exceptionale imperii vechi sau tinere filemblici ale uropei erau redu se Ia un putnn de cenusa ~i "ac.er.in capitola ~16 din Apocalipsa lui loon' .. .i~ ~I-_ . Euro] ·Ia ..a:a zilei ' unsprezecea din luna a..__ y ~ .' . nloraUi ~iehnica europeans au avutdrept t rezultat crearea unor masini puse in slujba acestei crime industrializatc care a fl.'_" I '. __ Jal. .. I . __ ln oustiul de vasta '0[..ezelCt:a~ .." a [con:'ti lui ..... in fond.Iii.~..r.~.0' sinucidere culturala? lndiferent ce termer I . I . lln"ip:r. un eveniment .Ia proportii de mase.=~areapira.. I' ~ ~ i I .]0 . taut .invingatori" au . asa-nurnita pidemi . orba in _c[~' caz die. Ul11.cut poi-hi] 21. au cosmetizat-o." "...nite si a demoeratiei sale revolutionarc .. .. Jiva~. Imprumutan u-i pemru scurt tim -". Aliatii .. fos t atacats ii'nnrnici'ta prin ioterventia combinata at avi tiei.. parcn a de i i r .i ilor cavaleriei Ac: a5'ha ba'talie CB]i'C se pare ca.lea. mare lui mboi mai ereci in septembri: ' .··. A II. ..are In transcch I. .a. "at re "r .I..". sflhl~tl~ unei lumi pennu cei care populeaza ca lumea re.Catasnofa d _scri: a incpDr::Qlip~fta Brieaparenta unei istorii de secol al XX~. mace ~a.!~.... iata aristocratic I.. n i mod straniu ..rir~...g..spr xplozia finali amileniului chiar la s~itruJ sau imediat du_-. nici patru ani. . traiasca. mpu ~ I" I st3'ato. sugereazac fit Armaghedonul s.

ii f..' iI !I !Ii _. ~It·e. " ea a de venit 0 adevarata Mecca pentru tc ':i cei .I. izi .e? .jrenat en feme .iei_ lUi. bul evard rade ui . ofera 0' lI".. I 1 ' I '.it a caracterului urn m.a' eususa . au fa a rev lutionari poe.iu in fl" a tie in mansardeleneincalzitc din M ..-. [-.1. I" 1 I 1 I .'liW1 or i 1 ·'..rio .'j S' aleau. r· ! I' <'.~~·~.eras:c. d .' . "i '. transmits un mesa] is·'. - ~ m' '. I i~: . lo in. e ei artisti .au r a sosi t Ia Paris sa-si . ~ u dan au .aazb 'iuJ_'. ' .t n tim ul r" .. ! I r I.liZl. .. mai precis . conflictul din impul mar lui r:-' boi des in .II _ .·'"[111 -'. II '1' 1_ .:_: simi :iBU lea ."'. . '_. ti. 1. 1.g.la ueta .'. ': a I savanti. ' .~ -i~t.urt in i .ezilled~-'las~itulprilnavcriia_nului 1 '-·l an" ele "'\I b~ ai lun.'.' Lraz--.ste 0 sarba oare in. si ." ... ~.~. . a fo t .'.I i pi t~u .' !. 1···· 1-- 1 .scuri e buchini _tHol~pUl1.O _n1 nil m_·C-_lt.~ (3-: J .~_ .i" .-aicloi . .caruia In. n u..' dif e tel e dintre oamen i~ .. si a ae a'ta ::·_1 imbar _ t -_ buia s ib _0: fica.~ si i§l dadusera viata milioane . - C . de t.10l_'""_ . len'Eil i._.....D'· .sul Lumini Olf Parisul.ebuiasa enascadin...bt•.iluzi In. peri ri .. Ie si prir baruri au pe lan. Parisul rW m ~_'. lui -ril .i11 regnata de s ~ eranta de.·~ rri · · c. I i ~ 1- .acele t]'tim._ .-'j SdrblUf(Jlure i11 miscare. n. sti din tirnpul razboiului.~ a i.co a llJa ..si le . ai .p atare i·. Ie ..~ I -i__ . ii.cc-va complet }I _u. .:tiei. '_e bubuis ..i b 'au - 1_ ~ I'~ - I- 'I ~ . .1 _. r _prc entas . s f ." iata cun Hen ingway.... . an. Cumva.- ~ ~ . t Paris m tin .'·8 _rl 1_:il~ '. duta .I· . a c ...!II ~ I . :e-ul civiliz .. -e1_ j ~r ·au "U di ~~ canm urerea vest') · C fJIt1agratn av -3. 11' ru mai ~U ] . IIt. i· rtat ' .n-. le .Memoriileo : nnn ...".C -Ului de . Asa C1JlTI fusese atatea ecole.. . . misca .i."'" i pe '_' ti tal i... 1rmartr e. vieti a i I ·'n..' . IUlllina. idealul in numel .ar··.• '.invadatParisul '_..~ I ~. g ~ pic ntrul c. .r· l -..'. i avu cumva sansa sa rai ~.1 L'~ .."... ·. stabili in cursul v ietii tal il· ei . imposibil de ina. I~ .. ILJi C ntr ibu ti C:. -~n_U-' 'i auto-da-..rrin cafen . J~ ul orasului. _ amzeze 0 ume I·tt. I.I I '. .. a1 .. .. ~~ .~ buia c _mvs schimbata dupa ororil e." _In _ ta ~car_ contri luis rala infaptuirea mi '.nb .1' ."lei e _."'~ ctelor I.' . ~ _ u. n 'C' ..'1 ~Ol~..' '-1 '-nl . U'~' r. Pi ntru ambe e tabere aflate In conflict.. st _ araz nbi as.ditori '11).a : arti eriei glenn'. te. _ lui·' ~ ':'a...r~.._ .'imbolul unei h".aU ..

i psihologia au descoperit alchimia aproa_ e · uhar " fiecare atasand acestei stiinte stravechi proprii le c· nc _p' ii_.. discreditata. ~i local urile mondene .. l ani.. cathedrales (M:isterul ca .. . Titlul SHU in origiru 1 era Le MJI.el.. U'D velum anonim . Notre-Dame din plans (vezi figura l. au.primat in starea . t_ uri: It re . ! I ..ra..Wl~''''... pretindea . ani =aprodus W1 a!dJev~att cutremur in lumea e secreta s . regina .'_ ite ciale politice ~i ~tUn.·.i al. era. In acclasi timp.. publicat in anu~ 1'974~ Breton anunta.ndire ale '. ~c~ ~] '~IC ormase asupra semnificatiei acesteia.. ~ ~ ~~ '~ICI --Il'J- . run i... ele mai influente curente de gii. aJ1C. raz~boiului. la :poo. implu ca suprarealismul hi es e .e vis.·arline inrad-kmat in fibra fiintei lor.tinld . omind de la tesarurasirnbolics a icono -~_fi: ..J '-. ~a~nita lumina idei .1_ :_' '. prin pris rna in'.I ····u.ismdiind modulin care lirnbajul simbolic stc e '.publici 'I.20.di'n Cartierul Latin. f: nta ri . a chimiee ~. ideea . ... • I~~l~ [_ ~. I IbJ ummp IIUI mst ~I~l~.' arl Jung ~i-_.~X·. =. autorul cart ~ i.. ~I Cia §i cand oam comun .~ . .c.~_: X ...l tuturor oe ziduril marii catedrale era i ...edralelor]. .ifi.trans!llUltirii~· fermenta ca inrtr~unlCI"I _ uzet I. 1)~ In anul 1926.\/~etuil .~.unn apura.tiennd arhetip.~e dr~~.. pur ~i~._ .t~i'Dr'~loroculte occidental ~.vina de a f sup. m "" . i rns ..· pls e m 0 mica editura din Paris cunoscuta in special pentru repro -uceril '.~ ···GE'·' ..0' pseudostiinta renascent: ~ ~.ce care au modeler ganmrea ~_. I apocalipticii ani 19.Parisul devenise .·· totaJ.··i arandios. Po tul-filosof Andre Breton $.'~ expus in :.. ·.22 in cluburile cabaret .~ ulcanelli ~". 'n]'~SJ f fost an irna l Ideun sentiment •e inovat ie i ~ r ·. ·U..st.totidoreau sa traiasca CU. pli. in' ..ar:n\J1In.champ-pina.olului. i 1 .11.._ I .redin.:t~~'.himiei. In Atllu'ife stut suprat ealismului.'-~_ .cH au ficut'un salt intuitiv de ...~'. lntr-o _ditie dielux ~i lntr . c .bni_. ". P tru U[ anii 11920 tatonand si incercaud sa formu lezc 10 te _lfi 'r' eritoare [a ~I·. rare ismul ~.'easca Ia suprafata.· ~Hte'mri..dJDua dintr ..zi~n. I] ~ I!i j ] . - 1. reclsmata ~.. .-. alchimia.:.._ Iumi ~ ~farul calauzitor al istoriei.. 1 1..._.zu. n tiraj de numai tried SUite: de u .pari.In tu. intensitate maxima..· secret a] al·.. la gandirea matematica alui Paul Dirac Ii . post ..proce le fennentare ideatica.. pe puncrulde a £1.i suprarea'li..I lui James Joyce. fill 10 _'Icas'ta scum perioada de inflorire.~~n.. p' I. rnoderniste ._·e la suprarealismul lui Andre Breton Max Ernst 1 al ._.~-: _~.'.p :~iau prnclamat en proccsul alchimic po ate f e primm prin mijloa e artistice. -1 ..10S~1] an 192" i.sal' .c. cultismului. era iji ineeputul '.

2 _ .: anelli H\ .w .- I . u.~~. t F . pan..r. . ....a . I ... '"I - " .I.

24 .

. in prj.-llr~ sticee sun ~iinc · -'C" ~ ~ r! . ste '.ac 'ien s t p r I." e ~. nat Jr.~i s cite.stere~ descop d. ~ - I .~~'" (I: __ lchimist pien ur pl " r-. II III_ I~U ru I. ..i cxi ..~r~ va ~ijutaa ne . r ~ J Ii • W i " OC~ egia . . ~. i~ car _'pall: S. e Lei "'J.I e n un ~I . _~Iimp .E. ~ ~~. cifrim mlisteru! rezi I.e raman lr . D.~ IIlMll~i n U 11.cr~' a "IL!'~~ . if" in . un s' '~. .-_ c__ cand ar fi un obi ' [~. J!".I ~ fo tog uma bine tict uita. ~ I~fll ~..~ '.nncipa a: ri I ulcan ~'Ii chelu ~.' ' H_ ~~ _.~ i re 1 tJi· ismi 'e~Acest iFulc~u_'. .mi '__ • m ~d departe cunoaster : ' sa.I stipaneasc(t. _J de ieste recre.t _material ul pe care n i~.'I l in t "ii.r I'. 'no urmare .I -' .

.

..7 ...

RIDGESI 'In esell~a. urmarind atent aluziile. leu 0 fluturare rapida. Le n1y.ele.-si cu 0 sumedenie de aluzii. Dar chiar ~idupa 0 lectura atenta descoperimca . 0 versiune alchimica moderna a Chants de Maldoror de Lautreamont.. catedrala Notre-Dame din Paris" ~i a contemporanei sale. Acest ritm face din cartea Ze mystere un text.~isire~nA. ba chiar ~i entru eel carese apleacs cu.:gmii cititorului. Sunt momente cand poate ta~ni la s..rta in universul simbolismului hermetic este amplu earnuflat.zvratir'e~~ Iapidare. Un exempluclasic in acest sens este citatul din La utreamont: .Hsa ~i incalcita aexegezei erudite are darul dea descnmpani. . - .R & 'V·".CENT B. Iafel de inefabil cum un . cite un adevar esential. nici unul dintre cxponentii miscarii . sugestiilesi asoc ~ erile d.a. ~ I _' = . chiar daci ideea fundamentals pe care .Fulcallelli. Notre-Dame din. 'in. Fulcanelli dezvolta ideea simbolismului anumitor imagini care se regasesc pe zidurile ~i pe porticurile capodoperei create die Guillaume de Paris. construitc in.dire suprarealist.Jl[(tapunerea brusca pe 0 masa de disectiea unci masini si a unei urn brele". Acest adevarat 'furl" de fo.0 sus tine . acelasi tirnp utilizata de marii inipap sau gfulditori hermetici IC\J scopul Idea preface perceptia curenta a realitatii . citind pasajul ell atentie sporita.~tereeste un studiu aprofundat al acelor nfi1e de r8.atentie asupra studierii . Texml comine alnzii care sicapi mi. Mente ale fiintei omencsti.un proces de alchimie operativa ~ lingvistica 'in. Amiens. .8 JAY WElDNE. acolo exista eevaextrem.t1prafati':i lntr-o strafulgerare. sensulprofund al ideii pe care 0 intuieste lea se ascunde undeva in text. suprsrealist care atinge perfectiunea.e idei.'antar ar disparea.aeestui subiect. Suprarealistii l-au adoptat pie Rabelais. PIOPWl8ndu-~i ~~i straduindu-se sa dcscopere .(I doua Iocuinte partieulare din veacul al Xv-lea. orasul Bourges. sensul corespondentelor ~ial ~.turilo·rcare SIC stabilesc intre Iucruri sau idei pe p aliere. La acestea se adauga si reprezentarile de pie fatada . intelegand genul de alcl imie Iingvistica 'pe care it propune in. Cu toate acestea. Pentru cititorul ncavizat. Frustrat eititorul reia lectura. poemele preferate ale suprarealistilor secolului el xrx-ie». Yo curennrl de g'an_.eg.Iimba verde'. presarat ell jocuri de cuvinte in .2. p trama de.de profund darcare. din campul sau vizual. stilgotie. sugerand ca. asemenea '&intarului va disparea imediat.a fast inregnJitA.misterul" catedralelor refnza sa se lase explicat si eonstatam ca: ceea ce am presupus ca reprezinta misterulfundamental al alchimiei abia daci se Iasa ghicit ell coada ochiulni.

~ 1 -]ior reprezentate pe crucea ' .' = .' -!.cane J.. In anu" '." _ "-_ ~ ~.1' . 1'j'~:.." ·ft ~'i '"'.1_ .e. :C .._'d· .... Pictorul Max Ernst a .pictata in anul 1923 (vezi 5 gura a · '. 'a dup-.rlj'2 S.smgunl eXlcepn._::-. 3) ~este 0 strame reiterare .:_e .IlJJJLU ~ '__... Despre UJ!\T 1 oamenii nu \Jor sti nimi c .. .....de Arpad Merzei. Defapt. " _. putin aparent inspirate de Fulcane lli....i!!. .. timpului nostru.afirmsnd roQ lim:b····8 tin i:1JUL.'" " 1.. ~'I-' . '". Dincolo de..:l.'...--..: ".'.a cum Yom.0" " pe . cuvinte ~i. ' emna .i . ..lJ1iJIIIJ.~ade genul uman care se face ecoul andregmiei ca semn al plenitudinii la care aspim. Catre sfiir...:1'-' "".. a..~ dar . tS 'l! Ii. ~ b 0 un 1..mai exact in Iucrarea sa. ~ . • ~. ""1-1' . .t " b'" ..are t._ • _ ~J..'. facut Man Ray lui Duchamp subtitlul . -. '~ _I. _ "~..:._ R. artistul Andre Breton.g e ". '--.l:W I~l pt:)f~ '-tr..Wll-. .' .-".. alter egou-ul lui Duehamp... · prmcipnn '....Ii.' 9 1~st puremic si pro fund fo _'. . ~ taC"i--£i. ...~." a lV. '1I!.1 care a avut*'.... "mai .1'd'te &.' 1. este (!'m~.'Ic'L.ll L .izatiile misterelor.r ~7"L '. .ar 'Ii .__ ie 'I'nrl']...W to -." ..t-..il~-L:a 1!L. .. " .Jimba verde" ~d.'... ~ ...picturli~ din anul 1936.". .. WI..:!.ID.. .'.11'ar-et :~um.~ Am' .'.en·•. r .' ie-a. • ~ _ _.lui Fuleanelli ~ iar sugestiile apar a:ta~ cartea in sa intituJataA~iana J 7'jca."nU'PFift~i-X ut.a es o atracpepentrujocurue d .u S.lllill"._.to Co. a. -s ..~ la Fulcanelli . b ... Ue''nILH.e.· .. at:· ·I. .'ca Andre Breton si a fost pictats leu intentia declarata de a defini rnitul y.w:·t:'['ea'p'. ioU. 'U113./' : ." -.pu 'b'~." • •• ....~Selavy~!~ sunto aluzie la ultima intrunire dintre Canseliet ~iFulcanelli.-. pictorul Marcel Duchamp .. W:'LU) ~f~!.'"'. ~J .uprar'ealis~mul in anul 194 7" cuprinde numeroase arn cole eel."t Ii . fiindca alternanta dintre realitate ~iIimbaj ". ...' ell 0...'...R.mi~U!Jill rwQJltw... face referire nici Ia..' ~ -'-..co' n-.. .t ~iin catalognl expozitiei suprarealiste din anul I 947.~ .rf. II'lI . ." uil ne " . I Ul ~ t·.~ ~ anistsi m~r.lL -let· .d.1. adeptul alchimiei...--ft • ...erU~ 'Ul'".e-... '1. ..~. .l. oil!. iniul esenna 1 :8i oncaret acn vJtaft hermen.. _1 r In '~ da care s-a Ie-g. -. Catalogul expozitiei "..' ..~'::. nici la Misterul catedralelor. decat 111..:_"". 't. a.t InJuru 11. im itu'Iam.. .:.'..~'... printre altele ~-i Libertatea Iimbajului.fiIi ~ ~l 'I' . .. d d ]ca. "RIo'Sf: . va fi masiv 'infiuf!'ntam de gandirea. ~... .'.A"utorul .Ul='IC flo: '.".lf~""". 'I: 19"5'·. . a' e epee 1. infl:..'I' .~ 1_ _ _ . alin ~~"'. Iaraeeasta concepti'!' asupra limbii nueste foarte dife'..NDAy'E 29' .. In articolul sau. - _."'-n.~.- ~ .. constata in continuare.• : .m mat cu seama ole-1'.. ~ c. te su .II b. . -1!I... ~1..lI..' . 0 .."" ~l... • .iwl anilor 1940" intreaga opera a.e .·. ~ 'Iiii''''' .S. :''I '.'. ce suprarealiste -..' ·1' c . .-.. .. "._.OLlSl nu . toIID'gr.' '. Merzei lili propune sa explice ..8 SIm.. .A DIN HE. ~O".. .I Jll.'a_re.~este fundamentul si .. " ' .! :.sfii ..c'a""'" uadevar un ansamblu de simboluri..·F'U" 1 cane 1.Fulcanelli. - c~ '. cea de-a doua editia .)!U .c..'ua"'.. .~.Ot1. ".eetancd mat~... 'IRlI L'~A ~~I ~~ _ -.l~ "tde' l: Hienoaye. m '.".· or .rita de cea care prevala lncivi . anifesta un profund m interes fali de tot ceea ce tinea de alchimie $~se afla Ia Paris la data publicarii Misterului ~Opera lui Dueharnp atinge numeroase teme care se regasesc In opera I W. . d F"'U I" . ' .~ . doJ.' ..0' mare sensibilitate fa. I ~. dintre operele de inceput ale lui Ernst.'.''.CR'UCE. U118. '. . marcam ajora asupra suprarealismului. dintre personalitatile artistice ~ . "~' '-.. 1avy'.dialectica oculta din. celui care a intemeiatcurentul suprarcalist.". ~.. " . .L1S. perspeetiv a.R IJ ':C'[C"t· -.e..

"..: - . pe d 'e. - l. -ah ..J XX: I~~l . 'I '. ..F·i.i Borges. suprareansmunsrgasesteasrrer . '.. I" 111' i <"": """'- ..l. "'-'-l~CiL. • . en"el. ' . J-U]. ~ ..'.'d.. mat senlQS... . __m+ . .amiI 1 94' 7"!t 0 prezentare a npolognlor ... 1923 (Tate Gallery.' ..pen .. m reantate..are : nuest --'. \ooi .-.. . -:' . -' I ~" " est ' .57 rn mlt.3.'1· oec id enta ~ U.:.A'···mnnan:-u-~]. 1 re Breton l-ns'll~la contnbmt ell 0 p.e a umascuta a omu ui si eft emnu va mai putea fl.W'-"aLu_1 .r-. e"1'enJen -+ aJ...B mila die ..'.. .. .'~'i!-n~t~·· ~'1intp ···."i IL I. - -.' ... 1 catalogu I ... _:_ c • --'1 H'l 'I'=' iI:Ji c' .. t··· d·e1.A.n..'. Lovecraf] ..:es"r-' 0 capaci ~t' te -1 ." eu.mal..: II._frA ide '.... S ~" . ca . sum onm ~ ate 1111111.i catearatetor.-: negra'J. ....~..-_I!!/.r~(JnQ 17'"Insa.I~. a cores...Max Ernst +Despre asta oamenii nu vot' ~ti nimic.8..--:::.·f... d .s .'e. """)n' nrezind asttelJl lC .. ' sugcreaza. .11 Hendaye... _aro. ...3"0' JA"'\r W'~"EmN'E'R" & V[N C-Jil'N" ' T ~': ." . pie de 0 parte ~.~ . IR~ll .iu in annl 19·... eed'f .-.1 'r > ..c:: .~..' ...' ':..t. ib · 1-ansa 1.i Fulcanelli ... ibiC. parte ... . -.i Misterul "'] II d .' " un ..3..a. c. control·"-1·ara...'!i..' -.'u'~e'" u.lLl AI -... " 1 1. : Figura 1... t I"' ".I J lOC111 in c -eatii literare semnate de Joyce. a . chiar daci 'nu exista 0 corespondents evi dent-a intrle tarot. .. .arlea'~lsmu' ).. -'.d 'eC8:_ mRJoow..!i'.~.. ...__:".. ee.'' I.'.' .l_ . " '. mult timp reprimata S'8!U ... • ILl 'L 1 I ~_~. . ~ tare t ~ "-..-.' . " .' llri..C§].· _= 1.'Pe-' id eilo 'r gVP-.-..!/"c d"e~ . . 1 ~~11 expozmei ..onu '..". ~ '-. ~.. UlU.lcanelli . leaBO' __.. ftplerso'na ·l~t""'·t'" omenesn ~1. 1:1 . --..... tai 'L fu11. '. SeCQ..~-:-..__ ..-. . cart ilo .0'" C' ont In~. .'[ 1--.._.I '..·upr. . sensu 1 d e cunoas -ere .:1 . .... l. _.W Ie r .1.t . . ' I' ._. Ql_IZli..' ".' • I .'.1il JL .~..II...Ce' " .!I. 'J I.~vom constata Cia. ~A..ecarela . de ~ aceasta 11. ca en-a em .. I '11 ' I n .. ..-.' -.. . '.. I. care insist! asupra ideii ci magia...bQ." '. I . in~e~"easa .:.. cemu.-.. iii.. _'I'" '.. B'R'ID" G····ES· __ ~_ 1·. .' IU.. Londra)... · 1Tadi tia oeuttrsrnul.dent -.:_ *.l. ~.pIOI.... I" . dr ~B .. itori .'-.Itl. ~ anterior in .ea exista""" ta • utilizarea de catre Breton a arcane or iocului de tarot C....t" T To: dece -..~ .U. e Breton scria Arta Itlag!ei in..'.. amen t 80 e.c". ..3 . -"'. a ·1.~ . " -:- .'.!I'Il.-'. "" . 1[1 tameior . Aceasta lucrare fascinanta reia motivul eosmologie prezent pe crucea de .. 'I111~ L~. 'rn.: .--::-. ..' 'I . ' _. __ "n...

31 .

3?1 U1 .

33 1Ul .

34 .

35 - 13 a .

36 .

37 .

i& VINCE"T BRIDGES privinta talmacirii acestui epigraf simboli c.i.. leu Una dintr posibilele solutii la dilema scrierii acestui nou .. anulu . Exegetii l-au descoperit abia dupa publicarea celei de-a dona editii a Misterului. Canseliet ins'~i sustine eu fermitate ca mtiltllrea s-a produs in Pirinei 'Isinceputul anilor . a 1 1 1 .::-199 Eugene' ans liet pre inde 1_'8 l-ar "~mlnjt'pe . ulcanelli le-a pas ..i povestea ill sine este spectaculoasa tocmai pri .' .. Prin urmare este limpede eft Boucher a consultat 0 sursa. el ra.g. In anul urmator. ugene Cansenet a avut 0 nona tntalrure CD. bizareria ei. E "" C' 1~' . plasa intr .~t c -a.cut pre Champagne car. ulcanelli la ~curt timp dupa izbucnirea Marelui razboi.aBoucher frecventa acelasi anturaj.obabilca el s~ifi eunoscut existenta articolului.1sustine " A.Maestrul". atuner cum se explica fsptul ea a . eel putin partial.marla id si unica referire scrisa din perioada resp ctiva Ia crucea de la Hendaye. . C varnai tarziu .) a fast scris efect iv lajumatatea anilor 1920 nn a fost publieat dintr-un motiv oarecare.. i-a [0 prezentat drep un Jt disci . ascut Ia sIar~. insa. presnpunand ··. 'ace nici 0 ingura me rtiune la H'.M I Iii Eugene Canseliet. i.. '. est s cr t a fost pastrat? Si. este foarte p .curent ell secretul? Daca presupunem ca Bouchera primit informatia Ide la Canseli et 'insu~i-lucm putin probab "1date timid comentariile lui Canseliet despre slaba participate a lui Boucher la preocupari e grupului ~ atunci rezultaca enigma crucii Hendaye a fost unul dintre seeretele pe care' . .'_' "IE' DNE' '. cand ern rncaadolescen . mai ale era Cansclie . t ebuie sa ne croim drum prin .. F utcane Ill' .ndaye . l-a CUBIOS...ene Canseliet nu I-a plagiat pie Boucher li daca restul membrilorgrupului .IU . Pentru a.. '.~ica a priori' informatiile direct de la sursa.tu 1.·1de-allui ulcanelli. care 'pare safie textu I noului capitol d dicat crucii de la Hendaye. relatsrilorpe care ni e-a lasar Can seliet de SP'fI relatia s cu . Prin urmare abordareaindependenta a. 1..Fulcanelli" muris era deja Ladatala care a fost publicat Mi~'ten:i'I':M cinei-a me"i dintat lui Canseliet noul capitol? Dillea. nu doar cu. -e - Fuleanelli vrea $a spuna exact ceca ce a afinnarin Asadar ds ca E ~. ""'1 ~ ] C pito l' este ca .ha.-. talnire ell Ful canelli."..3. conte: t oarecare varianta pe care 0 un furnizeaza Canseliet ref ritoare la ultima sa.. hii Bouc ier sugereaza faptul cl Fulcanelii continua sa pastreze Iegatura cu unii diatrediscipolii lui. 950~ a cum relatarea lui Canseln t .38 J. Nu exista dovezi menite sa certifice ca Eugene Canseliet ar fi fost familiarizat cuarticolullui Boucher. ai teribila 8tri~nicie. a.

.

m I IU C.Dp~.. Poare eatocmai a '_1. I ant indiciu din '.n oastr ~ ~.'- .il gl if"!. ~ _ I. membrii ...~~' .dleta~ia unui '. Fulcsnel ~ .' ndamentale.isunedoarcaa unnatin~ocml~ ins _.IClor 0 u .. :_ fonm ' ii pli . acarea ..LE .-3t. .'I in. considerand-o inca 0 nUs'li ica .I:_ a..-~~'_-uL~. ...'. II -=_ cnv .. li. amirmaue C: _ ~-u 1. e -'cnu .Ii t :rinu·· ac I .c' .Champagne ~iresrulgrupului=(~J.p .atOm '19.··-transmut re ..'" ..~I' rater ."u' ..i p .I P riv· ~I't: .i iT I_AI INs. ..la _ .' < I. . Les j~p. ...tI uta ia i..I I..i.'.-_. 18f anselier a confirmatcs ccidr i:ffi~IC. ajLUData . lb· -.1 re ar fi putut fl. I' .._'inl'~u ie cu ~avan.:iPieJ1iC' u -~le'.ti . ~ -.-r nt C' _ C .::"ll~. 81_ pv stu. Fulcam Iii indi . an. n I~·era.C' - I "I .-.·IU.. n t~t ~ .~ t..:~ ..I I'8._ 'anseliet. ceea CI . ..anseliet 8.at" ~ ' . auparte din cercul ntailarg d pri ~.: 'ar~itu[ anilor 193. . .~_ . .. '. o daduse. eLI uic '].!' ~I g '_' __:_. agentii ale ~I lin :::l.o t a de tee ii~ i ere .'p . : a .d~ ~ . in I~u=eattl ". .11't~-sa confirmand corectimdinea tehni ii '-'1 . pjic'at .' ~ D. m prin 1I1ul 922~Numai ca. '.' " .a ··~1al .J['II 193'7 1.B 1.t informati 8.tului american Walter Lang ci .dLI-IW --·l... . ub Indrumar '3 lui Fulcanelli.rim n·-. !Ii I· _ i:}1 I!i. ai im . msrtunsn -. ~e. nd .emailwFulcanelhi..$_. .'~.' _~ z i .e num '~Ii etul nsmutatiei inplanfizic.' l!!!..~ : 1'-1..~· : tse liet ·1.. ~i. m . sense' cu Cap. t . ~'I P ~ ~Up'lI ~r .indocantim. 'I f. atu ci unoziti .s . rea ··IOD_. P'-Itri~it marterii ulterioare ale lui Cans.~. reri' i .[ ide n titate ~_...e Jj.: u.11 '. a~" . 111 un113.•it 11U are: ClUlI0~tinta. ulcanelli parasis'e p_ risul..~ pres .. ni n SU_ '~':'.1. •• . d ~ . = _ ·m·llUlle in .. ..'o'Ufges 1.7 -~_.i . _'o. ani Inainte d:. olis . 'in -. cotaninformatia.. numa i ci~iva. Fratele Alb . prin urmar ~ InCL I . B' o'mcher in . ' C I __ Ferdinand de Lesseps al II-Ie'a ~.'.'~ .nurne Gaston Sauvage.dspre Risiri. l[i se dovcdes tea fi corecta.tu~i~.22 in Iaboratorul municipal .·rimi.c3n. e':Iec[) .. ' .' eva mai t-. ca _ i..·u_.lu i" 'It" nfra'te. . In..'u... DJ~R : b.aceasta infonnatie ar puteaconstitui eel..~_ :uru~·lui ulc l : Ci. ani.IIC' 1'1 1..It '.0'" alitate. .'cr te .Ii.1 ~ Ji I..· 'urie._'.~ .mseli'f:t a preti n. espr _incid entul rspe '...t..'.. moarte a .'70.j' I .J de la Sareelles.' I 'I .' ctu .: ~a n-ar 3 -area mentionate in ace"..· t prin di eritele versinni '. . AU. blmlnirii cu.urn~lomvc:d •. t caz numele lui..• til . ple. - .0 Din.""-p .urie a determinat se cret . Unii s ~"PIU' in' ..n . m continunrc •. · .. - j 1- I.Intr-o discuti .. ·L ~. lnainte..'~ ~~II~ 11Jili1"-__ nl'I'¥1 .rr ..ulti .. c~ -. ' 1.) ....1··_ 'n~J contra: tic'to rii 'turn iza:t d aJl8".I!\ti to ~. toate. .A1lbettus del ~.insu~~'. ~I_ I. infima din pulber a de iroie ·.. ~ . conform carora Fulcanel .ilor ~ .rtus de:tinea.8 personajului.'VD. folos.

~ ..41 .

.:8 piecat.seliet =. ~._.ara'tl·nllare~.-.:£.e. ~.r~ p. tul p' ~..cand statea afara..u[1Dnalom~ bini' muri ..-. e i intrebe .e sa nu .1. acest timp Canseliet 'trebAluia fer ·cit in .. pie masurl . iii!. VI .. imbracati in vesminte de secol aJ XVl-lea cele io..Stim ei ac 'st ucru SI-& Petrueut din spus . rninunsndu-se de semnifieatia pe care srfi 'plurut'~1a-. fucepind din aoest PUllet ~imai departc. de .ui Persifai _--tJ~ .-. minunile se perinda dinaintea ochilor lui Caeseliet ira cs acesta .Mae8trulpentru..n-e~.sa.J]LDD···'~-'~I.-. -·3 trent Idedimin .in. s. povestirealui I: 'anselie devine CO·nflJZ8."ISt Idle implf i.'. '_e la e ~ se inte ..pe atunci cineizeci Ideani ~ desi in anii 1930 Fuloanlli trebuie sa.'.2.leu Canseliet..trunzan..nci..petit laboratoin n in care sa.ar -.:1 . ... ..reautate ICCV.cLU1esa. ! I e~a zsri ca.'ui sau era.110r~Ajunganad 1a UD :[~-.OI-adiC in. care Fulc nelli §i.. I s.-ti·· intrebarea De ce?": si ..•. pe lnisuJi ce el face la' sene de dezvaluiri .care ' ave _. asemenea.. un i i-a refu ziu p -:-tnJ I .elaboratorprin eomparatie cu acesta. A'" .. lD..s. -'J Canseliet se trezeste la..0 mqina.Uin1." .. .. Maestro.. Zill le au' .Ji~.t .~iar m.-.. e Can .~ doid ani $i...~. acum parea de ac·ee.[1 ui C ~ . in . . ia :Ian 'a'. viz]tS.. Canseliet este imprecis UI1 privinta discutiilor pe Cali le-au purtat. cu camasadescheiata I ..-e '_.t totul. f avutjnjur de optzeci de ani.. . ~ . ]• . ...81c. IS~a.a catorva priet ni Iii s: ~ 00· ~ ~ ~.I Y _. anul 195. -e I.__ .e una ca acest chateau al ..u. "li' n...ab. c.' .gwi d ..iin: .in_It de biitran. aju....dupa. ~~'!lD" . ~':.. ~i.to't mai socante Ca ~i in legenda primei vizite a lui Persifal la Castel d Graalului. Canseliet .. pllna vreo intliebar e.dmea. fost itl.. d.'..-.anse ~.anselie s-a prezentat intr-·un anumiroras unde 11astepta . versmmdrterae. ~~l.. . ._snstine ci.-sa Ide progr seh pe care le acea.nus-a putut .... ulcanelli trecea SP... Fulcanel H~care. .t . '-varfill cas telului si un a .C'~I' :0" _ .'-ut ran. Trepta . ulcat c ~~. .~ a.i ineali.." '.!~ jucindu ... inS. u .11a. .._::(l.II relatat intam. in IClLrt'C chiar 'sub fereastra sa Asemenea lui Persifal lui s anseliet nu [''''1' cut:~ rin minte sa. ampia.a~iv.'seam resp _ctiva: :r l 1 .. ' . pla'te.c·:.castelul tacindu--se: nevazut intre timp -.8'J8..~borarorul SWu"..e ceilaltivizitatori. ..8 lehimiei.copii.. intr-o zi.fi dorit sa reintre we ~ ar data ~n 11_ ·~tu~-:.ul sa.fir1'it afara ..a pnmu semna lui .. aestru . IQ'.ica t· 1"Canseliet at fost intimp.n~ sa~iC'unlo 8srcli~i p.tde m icul '-au laborato ~.perime:. l .. -.urn ptnea .· .!_ I . .('.. -.. a-01..uitat im ·cU..f). d raaancm ·tm'utuU1l1le. dat 0 camera Intr-un turnnlet din..p-:~una ---" ~ ..3. an-·· "'. Apoi.'~va.arslti cu Canseliet ... iao .~ . IUMll crezare=fiinccad 's-3. fates ex.ptiLre. '~i a aruncat neglijent hainele pe el ~ia coborat . 0 asteptare de a~prDape .-. _.arev·izut. in.0 eli".(j pe nh1...~ ~ '.sa.''~-_ .

43 ~ I .

fa dnar iUD.zsecr ru 1 se apara cu .a . ~ lchirni I. J subiect va Id. di ~ i n {t~' r . aborda ·. .]1 ~ . 'p"'. d die fico ~nrc dat'a V'..om S.__ infinit SI' stfcl.i in ce lUlgl1i am.{111. .&. em at nci C~ n les exp rs 13.u·b'~c.11 f recompensan cu unmister. J r . ~I-c mu ~LUll m ate iti. c· I~u'l ne __ I d ... Indite _mtcum ~.ovcni succe iU_-le de enigme cares ref .

.

.

Bidagsoa~ coasta sud-vestica a Frantei este cunoscuta '.~. ·C-·-t.acestuia._.. Seriitorul H..f.SPinsbi biata AI-rce :." ..Olarte b'...-.. 11m'. a~.. 'i . Lincoln.Z.:1.e..' ~~.. directir -R·_':/ -. '.-........ ~Ja J"io. It'!l!'+. tncepano d e ia ..' t. IlOI. _ . '.de'. 'I .'.··t-f: m.' "... t. suspne lea ". C Schwaller.~:iaspecte oculte ali .. Printul dieWales..' ~...8.. _.' • - .'~~'... 11 impara te . o~ •• ' • I .... msa n idlea cateva pro blemei in eresante...S Lm_·d . 1" Sch wa 1ierrd e L.ennes ...atlati Ia mica distanta spre ".~ .. t e .... .ga Bayonne. nll--_1 ~(.r.··..UJl ". . ._~. - \. I'" .~ e .. .. st e pecabi . 'CR.. . 1CC. u I~' <"1.. ". . ...d . _....__ .nUIUC 1·oc toa ... .ara rvunum or: . autoru] Misterului. '_ .~_... .·_:e __JL·eme t ~ memorii hermetice '.~t--.: . .-.'" _ ' ._ ·e..l~iI'1den Bro ec -k··-·.' -' . d"..' ... 'par sa nu fi ratat nici 0 .ZO·D. Argint ~ .-.. .. '_"fu li.....e C311tam . 'S"h bi elli s ca "c war '11 de L. ~ • J' - .'iiiii. ".p aritie aici i:n.ugeme .a la s.~N· ·······1..l!orsa~ ascun.. ..m. 0S' 1 ocm pre •.lV1Cra l: r ..."..'. egiptolog esoteric ~i.. ~ .agnlam p.. i 0 r Argen pen cere ora .[i"ii 1'. rann .: I'C311.j ...-. • .Daca. ~! . "... .I...ie-Cnateauca l' '.~.r:u~:' eon: o .'.. .'apoieon ar ouna. [fr·..plaj a de a Saint-Jean-de-Luz.. ..:in ' ce in ce mai bizar' Si asemen iea lui Alice -undevape acesttraseu am trecut de partea eealalta a oglinzii. ~iplan. _...1 de ren um It a..'b. . ~ = . regaie norc britanice III epoca victorians.. Cote e d-A" . 'd'..'. ~~.lZiita..... D '.trn a 0. at refngiului" propus de Flu. " '. I .gn. .. '~iplana la regina Victoria. ··t.. . . : •• .. .-...I..'.' _-'~I ~~)l. - I . i.._in Stantu:I' e Sdnge.. '- ...uL_AO!..... .gren sa.. OO\~La~ a.sti a"p'U'tp"1I1~'C'~ sug ~_~r. "1 u Scare Ludovic al XlV -lea.3 C ote d-'A-szur d pe 1\._ y'. 'I' .d...deos.e tl.".[ SJan'ful Graal. T '~K: A m . illtimp ce Biarritz.. die ian.-. !i W"'l'7j~O '7~ J •• _~~ __ .~~. b d'-· r eose sum enurmrea d e.. '-r" .0. "li' 011resale '. ~..•• ~ - i "" - ". :". . " ....II1'l..WCi. cartea luiBaigent.1JJr'd: un mrecua ...p ~ " . .t a~at db" ... .eva pe P 1 · .:' .•.. purtUl U-~]J_.axpusa...'UCEAD'E LA HENDAYE Incepsnd die la estuarul rau~uiNive... S'!I: '"'" . J ul"·~iellls .'V'f' ·JL ~ !u. ~ ~~ ~ ~ . '. ~·_. ce-i ramAne cercetatorului de' facut este sa ·'1 &: repete ceea ee a .47 teoria sa fiind prezente descendents lui Iisus.ata ~ 11 •..__. ea a · 'a i .'peisagisre.. ca xrviera.U'[C... ~ ~."'~·*'···' _. ~ "..luaU~ .. ..~G'~ Wells transformat acest orn~elde pescari [de ton care este Saint-Jean-de-Luz intr-o renumita statiune pentru intelect . ~iLeigh..-" '.am. de 0:' ~ rraneeza... . ..- .JJ. : '_ ...nt1· ..· ¥ '<J "'"" .. 1" i"!. sege e . sezon.'. ...vacanta a monar hilo R· '0' '1' . . sensa deAnnre "\ 1.' . d . A'· ceastai diigresrune ce aruneca spre ..JLLL .. r: .a • I:"a . til. '. In cursul secolului 81 XX-lela" t(lata 'l· .. _. .... si-. d I' lie! d n= " nu a tost :nlCIO... 10SI). ..ice si Particulare de R " A ~ "'1-'. :tn once caz. msa....eauna I'. Urmatoarea carte care tr ate az-i. "d. U1realttate .v C-casta ae Ar .---.~ -~. c..... N·::··es e .l... - .".'B-b d A ..".3 Petrucut luna de miere pie.. tunelnri secrete ~i....U]CZ era . p...-.····E no .. '.": 1- C'C:"_ ~_. ~ . 1!i.' st .. In acest moment. ...Jl.despre Fulcanelli nu este .~au. .1"" .. '.'.. E" . I ill-lea....zodiaee ..".• ' - ••••• _I· ".. canelli. este destul de stranie.. . d....< u ~.. ~iCia Champagne si-ar f insuait op'~a.Jj." ""~"" ..' ··'1 eb -..'. d ... t W. dr-'" van den nroecx. autor al monnmentalei Iucrari The TempJe of·· ..' ..nzar. excerema stapunea ' . umea b ' . . 1 - l i .·•"erenumita . '~' ' '" ~..- _'- .. ....".1~~ Fill err '.a ... -All K' . . Man [Templul Omulni] a intretinut lesaturi strfulse cu M1JrptU ~ L condn ~ de Fulcane Ili 1.. ".. ··A··:··'0-·'IN-··' HE- -··-ND·:· ·_·_j...Slemet mUS-tat·a ca d....toarea.l· ..O-tdea t . 'I - I - I ....-'.t[.• I '. . Printul Albert .easa .r~. '.... :.. ..._-. iIi. ..pe nmar. -·I""._'.. ~"" CR····UCE···· ..

Ft urs ... In. sau rn rnentul istoric pe car" trebuia sa-l come ioreze.. . upa cumacaracterizat-o u 'canUi. ·e9it la sup1rofam.· ngmar toate aceste d e a l~' . tunp ... C iiar ~i I · . Data exacts la care a fost coustruit monumentul.ell aproximane in aiurul ann ui 1680. ingurul lucru ert car g. an 1 I <'42 in timpul Iucra -ilor de r ~staurare at bisericii.._·..un 1-: :in cimitirul parohiei bisericii Sfan I Vincent ill din Henc ... chiar 1a granita Ct1.I· 1 I . avoade pescaresti d. saur ~I m. .trucu IWlR de rniere aici .. . amplasamentu 1.6.48 'pre1 ga" acoperita ell nisip alb pe care stau intit se lauscat la scare U11.. " -Iea si-a :'. S pania s'ta chiar i" inima Tani Bascilor. -au pie d U" .. au.' .r"itipendada londoneza au descoperit Sain -Je m-de-Luz in anul 1920 astfel meat pana. 'fo'· t transferatadincimitir pe amplasamentul sBun actual din coltul dinspre sud-ves al bisericii ~" .. erm ancorate de pari..1'923 hoteluri le luxoase Sf:raspwlQisera . prins ton. es .e.. Wells! Aldous Huxley si anara' '.. cateva ir ormatii c" __ arata eli aceasta ~__ a. leu barcile leganandu-se inlarg. 1 . p erso ana. ine ofHistory [Tra at de istorie] 'U. a da if pana""'1 H en·ye-· Pl ~ge vezllgura 16') . .. fos mutata pentru a dr " lce I' .~ . emgmauc edif ciu fun erar . maim u1t sau maiputm =cmeva a COl1SD1ll.aye.~ca ea. lendaye situat pe coasta ud-vestiea Frantei dinspre Atlantic.lei mici armate de secretari. eniu c · . a La numai ca~va ani dupa ice Ludovic al '. cunoaste de pre C -rcea ci Iica. In urma discutii lor rab'diltoare ell m. il1.cu un .gm:iji torn ~ isericii. timp ce el dicteaza Outl...

.

.

-1 .

.

.

54 .

.

.

esi~...." ~ ." putin -bi~nuita.iC s'.8 -eCI'_' ~.in cuvinte...care par 'a. . ~ '. secret obisnuit.m '~C]Jil1...I~: i l r pro uce sau COP l.. democrat] . 'II ~ . " .".~ P . 0 atare experienta? R__HSl:ltUlStd. compon nt~.te in . in anumite cazuri. :" I " ' ... ~1 ..a..--.. rsitat !s MaJtJ shi §i pi_~_a .'eru I'Ul ale :IUD '~. U1principal prin intermedinl unei persoane care ...57 anne..'.mergand invers len timp de la "P' rimentele moderne de'samCJ).. ar fi cum ~ .d ~j.. transrnis neln reru -t a .'. sau grupuri de idei cornpl exe .~:nuitle. . ci de unul care nu eo ~ ~. ins:a~ verba despre 'U -..~.". .. iliza ... 111..-: imu L~ cii~....tlzica ~..". "'.. I m ~ l I -8 ' . sau de gcstatie.' A..-. in ' cuncasterii. i. ra d rnonotersmu -?I. odemi au in'c~-pu't sa dezbata pe tema eoncep lui de meme. un J generatiilor. dupa vreuna din metodele 0 -'i.I '.. pe care 10 f ce universulcosmic in proximitatea caruia existam.~ .b ea poate tree: printr-o stare de incubatie si de ges abe' in cadrul unui proces suprafiresc nurnit in ipere'.Ilrostu: expenenta gnosnca.'-:-.3.. " ' lchi -.11_11 _~ ~ G'110Isa..:ama praeticate la 'Univ'.. desi.I .' .De tapt..n ru. timp Ide mii de ani. l I .emere par Sa roc printre care sennmara ".'Jli~: u... . .'xperientele gnostice. . . ea se poate produce prin intermediul textelor sacre ~idirec prin in p~...~se ascun d Ie un mare secret. g1'CU cxplicat . ~ 1 . J ' .nu poate fi transmisa sau pre dat.Initierea se poate Il...C etul ascuns in • UUna alchimiei este 0 experienta inefabila a unci lucrari n 81-.8' de termenul transmite ~~. . pate ~.o'glP'tw . aeeasta cunoastere C8'l. .Inus i.." ".I I...e... '.se 0'0: ... Acelasi continut D·" t ~ "'r s ere ''.. -Jib capacua ea oe ase nemocrana U} -.".-'. -. fir-in urmare cum poate intra In stare de incubare..u este. Aceeasi cunoastere umversata apare 1111exp -nent-... 1aut' nopnets 11. e rnisticilor din intreaga lume ~idin toate timpurile. . alchimica S-3.Sociologii m. ' 'II ~J -. . I .. ar putea f 'fun.. '. e~.. -'. D" ~ . . la. t..' '..

'D·· .a la expresiile sale mOld. tar..in'ta's-amblurelui va lnflori ~. .J snosticismul ui alt. '1 ua ideca. rne. -.. _. a .ge.8.'_' ' ' . _'" ' ' .- .: e la apariti SIB in AJeX311dria secolului intai $i paJ1. e '. O~Iywood.. 1 .E. aeest in" elis imb1nt.pa. " I" ' I . suges "~""~-""~""~ un -r mi l.'_ tes memet~ aicrhiumce rezr'lid·. pe nlasura. di . I I "..: e ~ exterior . au" stdoarcxpusi la ea.~ seminte. 'i tOI ~coli]1. .as a merna tosrafic C _-.a . superb i ' lea exemplu de declansarc a unei meme Ide tip epidemic urme ale memei s iiritualiste regasindu-sc intacte pans.Ju. ie preoue. · marcauid e m]~lcarleale'. Asemenea unui sp .udegenerat s-au dezvoltat pornin _'-: . .(lev.· iea I.RaS)lI3n.. 1'.ieli zi ~'" m'.~ . enorm. l.sp:m1bJaJismu~.1_...' cen ru I a...~sci -5~lin...8'~C a.~ a urmsrind aceasra traie ctorie in ... ce une ]" I· .in "'.. Acesteann pot '6 considei ate ". .te socuri. ~~ '1 decat dispozitive de i b . dand nastere uoei serii apareru nesmJ1?i de expresiispirituak hibridc care se revendiea de la ale .m. . poarta amprenta nrofunda a.".' rii...d.__. p....'..egiiturA cu aceasta arta...rin a.'""''","doc_promotions_enabled":false,"static_promo_banner_cta_url":""},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/75446052","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=75446052&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"}},"categories_array":["mixed","book","audiobook","magazine","news","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[123586769,79310227,84281369,111293439,189801259,117347861,189802069,43308105,43307884,51529171,75927887,49943988,51292742,239488191,263504218,282766939,253264900,244157917,212863738,224258670,224355300,238704340,225916486,224369806,224419023,163646054,239588474,211302755,202691564,182553141,224410295,293461549,234028503,224349281,224426877,224326250,273440534,273582508,182565115,254039238,249309502,337536061,224306619,231689346,224248577,250006950,235583696,224252178,224285255,235411767,224270540,163580087,249308781,182546874,163603389,163647832,216442529,182522032,224266633,249308236,224248520,163564256,163579056,182560283,246897514,225111906],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"KnwPn3OJwIiBpBShALuu7U1BWKg=","module_id":"vxQDaeR7/FxBnusBCoV8BllRylI=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[239488191,263504218,282766939,253264900,244157917,212863738,224258670,224355300,238704340,225916486,224369806,224419023,163646054,239588474,211302755,202691564,182553141,224410295,293461549,234028503,224349281,224426877,224326250],"title_link":"https://www.scribd.com/lists/17202715/Top-Nonfiction","title":"Top Nonfiction on Scribd","track_opts":{"compilation_id":"KnwPn3OJwIiBpBShALuu7U1BWKg=","module_id":"kfK2g3ftcaCOp0sAZkIhwkTam7U=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[273440534,273582508,182565115,254039238,249309502,337536061,224306619,231689346,224248577,250006950,235583696,224252178,224285255,235411767,224270540,163580087,249308781,182546874,163603389,163647832,216442529,182522032,224266633,249308236,224248520,163564256,163579056,182560283,246897514,225111906],"title_link":"https://www.scribd.com/lists/17202622/Top-Fiction","title":"Top Fiction on Scribd","track_opts":{"compilation_id":"KnwPn3OJwIiBpBShALuu7U1BWKg=","module_id":"nYLzh9GxvaPhZtONaJuMITt42yI=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[123586769,79310227,84281369,111293439,189801259,117347861,189802069,43308105,43307884,51529171,75927887,49943988,51292742],"title_link":null,"title":"More From bazgacip","track_opts":{"compilation_id":"KnwPn3OJwIiBpBShALuu7U1BWKg=","module_id":"yzZiNHlYiWKGS6X31X6NULenXKo=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"43307884":{"type":"document","id":43307884,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/43307884/108x144/7f5f5a134d/1319746360?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/43307884/216x288/892229766f/1319746360?v=1","title":"Marsilio Ficino-The Musical Magic","short_title":"Marsilio Ficino-The Musical Magic","author":"bazgacip","tracking":{"object_type":"document","object_id":43307884,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"iDveTFh0Hf0uhjOHevArfBxc9Ng="},"url":"https://www.scribd.com/document/43307884/Marsilio-Ficino-The-Musical-Magic"},"43308105":{"type":"document","id":43308105,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/43308105/108x144/8ed40de48f/1290169445?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/43308105/216x288/b2d8219e28/1290169445?v=1","title":"Benoiste, Luc - Semne, Simboluri Si Mituri","short_title":"Benoiste, Luc - Semne, Simboluri Si Mituri","author":"bazgacip","tracking":{"object_type":"document","object_id":43308105,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+gjMYEsl2DZdSgHEUeM05GjzjSw="},"url":"https://www.scribd.com/doc/43308105/Benoiste-Luc-Semne-Simboluri-Si-Mituri"},"49943988":{"type":"document","id":49943988,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/49943988/108x144/8ea6728194/1372346528?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/49943988/216x288/c8e4e486a2/1372346528?v=1","title":"PT - PSIHOLOGIA TACERll","short_title":"PT - PSIHOLOGIA TACERll","author":"bazgacip","tracking":{"object_type":"document","object_id":49943988,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"UZgX9pAq/N9s1d5VO8KUPi9ZAJE="},"url":"https://www.scribd.com/doc/49943988/PT-PSIHOLOGIA-TACERll"},"51292742":{"type":"document","id":51292742,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/51292742/108x144/28f31fd863/1399896371?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/51292742/216x288/61002564eb/1399896371?v=1","title":"NeuroLogic-by-Timothy-Leary","short_title":"NeuroLogic-by-Timothy-Leary","author":"bazgacip","tracking":{"object_type":"document","object_id":51292742,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"hDv6PZes1D4sburYkoaBr7S8A3c="},"url":"https://www.scribd.com/doc/51292742/NeuroLogic-by-Timothy-Leary"},"51529171":{"type":"document","id":51529171,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/51529171/108x144/072707aa5b/1375729239?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/51529171/216x288/ccb6f12344/1375729239?v=1","title":"Science and Sanity","short_title":"Science and Sanity","author":"bazgacip","tracking":{"object_type":"document","object_id":51529171,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"REz2tjVQUyOj/wjldV2+w5+DChA="},"url":"https://www.scribd.com/doc/51529171/Science-and-Sanity"},"75927887":{"type":"document","id":75927887,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/75927887/108x144/13073fc00b/1335761773?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/75927887/216x288/8cf619cbfe/1335761773?v=1","title":"Trecerea-Vrajitorilor-2010","short_title":"Trecerea-Vrajitorilor-2010","author":"bazgacip","tracking":{"object_type":"document","object_id":75927887,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"WNNWmq5WoRq2keBKG3+hHA5TpzQ="},"url":"https://www.scribd.com/doc/75927887/Trecerea-Vrajitorilor-2010"},"79310227":{"type":"document","id":79310227,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/79310227/108x144/4e14b92ded/1401976656?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/79310227/216x288/b99d907334/1401976656?v=1","title":"Hidrograful de viitura","short_title":"Hidrograful de viitura","author":"bazgacip","tracking":{"object_type":"document","object_id":79310227,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"PiQU8AINDe1VjdEhGu1cQaXHmKY="},"url":"https://www.scribd.com/document/79310227/Hidrograful-de-viitura"},"84281369":{"type":"document","id":84281369,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/84281369/108x144/6c13cf8205/1385821033?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/84281369/216x288/24e0b5139c/1385821033?v=1","title":"Dincolo de Ratiune","short_title":"Dincolo de Ratiune","author":"bazgacip","tracking":{"object_type":"document","object_id":84281369,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"2/jb4VPKF3E5AC6FrboV3y6NYnQ="},"url":"https://www.scribd.com/doc/84281369/Dincolo-de-Ratiune"},"111293439":{"type":"document","id":111293439,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/111293439/108x144/aa563e921d/1401058689?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/111293439/216x288/6e518e5afc/1401058689?v=1","title":"GT-I9300 UM Open Icecream Rum 120531","short_title":"GT-I9300 UM Open Icecream Rum 120531","author":"bazgacip","tracking":{"object_type":"document","object_id":111293439,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"K4qrAQjaVZEhfvNJcEJlC8dZMH4="},"url":"https://www.scribd.com/doc/111293439/GT-I9300-UM-Open-Icecream-Rum-120531"},"117347861":{"type":"document","id":117347861,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/117347861/108x144/aaf3079ade/1365608321?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/117347861/216x288/0dcee17e37/1365608321?v=1","title":"OLIMPIAN UNGHEREA","short_title":"OLIMPIAN UNGHEREA","author":"bazgacip","tracking":{"object_type":"document","object_id":117347861,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"yLUHYZEiT4SJhypKiGCh6aP9xbE="},"url":"https://www.scribd.com/doc/117347861/OLIMPIAN-UNGHEREA"},"123586769":{"type":"document","id":123586769,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/123586769/108x144/a3fcbaf560/1406693355?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/123586769/216x288/e569d1f642/1406693355?v=1","title":"Medierea in cazul violului si al violentei domestice\r\n","short_title":"Medierea in cazul violului si al violentei domestice\r\n","author":"bazgacip","tracking":{"object_type":"document","object_id":123586769,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"hnEYPIH/E00lEn6YIfe0iL+wfiQ="},"url":"https://www.scribd.com/doc/123586769/Medierea-in-cazul-violului-si-al-violentei-domestice"},"163564256":{"type":"book","id":163564256,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/108x144/19b813ddea/1537610449?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/216x288/50918b57c9/1537610449?v=1","title":"Beautiful Ruins: A Novel","short_title":"Beautiful Ruins","author":"Jess Walter","tracking":{"object_type":"document","object_id":163564256,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"JJZVY2YS/TPNbRvd2RKRx5yjCxM="},"url":"https://www.scribd.com/book/163564256/Beautiful-Ruins-A-Novel"},"163579056":{"type":"book","id":163579056,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/108x144/b0cc4a522d/1537615945?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/216x288/cc1bed9752/1537615945?v=1","title":"The Art of Racing in the Rain: A Novel","short_title":"The Art of Racing in the Rain","author":"Garth Stein","tracking":{"object_type":"document","object_id":163579056,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"CgveX3sDPrNh5WIRV+L69bnWoVo="},"url":"https://www.scribd.com/book/163579056/The-Art-of-Racing-in-the-Rain-A-Novel"},"163580087":{"type":"book","id":163580087,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/108x144/865888b820/1537617364?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/216x288/a50ec4d378/1537617364?v=1","title":"Bel Canto","short_title":"Bel Canto","author":"Ann Patchett","tracking":{"object_type":"document","object_id":163580087,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"f12n8YVb9LHt2xaCvYjCFukAN48="},"url":"https://www.scribd.com/book/163580087/Bel-Canto"},"163603389":{"type":"book","id":163603389,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/108x144/9281c90791/1537621758?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/216x288/a0de7e7dea/1537621758?v=1","title":"A Prayer for Owen Meany: A Novel","short_title":"A Prayer for Owen Meany","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163603389,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"E4XaKze7j25w/kUibZnLHH80TNo="},"url":"https://www.scribd.com/book/163603389/A-Prayer-for-Owen-Meany-A-Novel"},"163646054":{"type":"book","id":163646054,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/108x144/c8eb9eae18/1537609694?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/216x288/d6d700f05f/1537609694?v=1","title":"Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New America","short_title":"Devil in the Grove","author":"Gilbert King","tracking":{"object_type":"document","object_id":163646054,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"OVF9M9960+2E0jKcbR6K7vQU8Pg="},"url":"https://www.scribd.com/book/163646054/Devil-in-the-Grove-Thurgood-Marshall-the-Groveland-Boys-and-the-Dawn-of-a-New-America"},"163647832":{"type":"book","id":163647832,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/108x144/9f4ce0c73a/1537609427?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/216x288/c8974e0a45/1537609427?v=1","title":"The Cider House Rules","short_title":"The Cider House Rules","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163647832,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1tH6H7GlGKNz+AEScJQaNiwliHk="},"url":"https://www.scribd.com/book/163647832/The-Cider-House-Rules"},"182522032":{"type":"book","id":182522032,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/108x144/671b9a055b/1537610043?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/216x288/ec6eb5c88b/1537610043?v=1","title":"The Bonfire of the Vanities: A Novel","short_title":"The Bonfire of the Vanities","author":"Tom Wolfe","tracking":{"object_type":"document","object_id":182522032,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"wI74zlsgsV84TTFkIDP9Q2ldzC0="},"url":"https://www.scribd.com/book/182522032/The-Bonfire-of-the-Vanities-A-Novel"},"182546874":{"type":"book","id":182546874,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/108x144/817bab2149/1537617153?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/216x288/a6b6573207/1537617153?v=1","title":"The Love Affairs of Nathaniel P.: A Novel","short_title":"The Love Affairs of Nathaniel P.","author":"Adelle Waldman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182546874,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"WlfZctYNofLPQh2covT1hyVJT6o="},"url":"https://www.scribd.com/book/182546874/The-Love-Affairs-of-Nathaniel-P-A-Novel"},"182553141":{"type":"book","id":182553141,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/108x144/1b40063d80/1537616069?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/216x288/098f7f1651/1537616069?v=1","title":"The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first Century","short_title":"The World Is Flat 3.0","author":"Thomas L. Friedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182553141,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"nL990Y/zcAIFlA5hXjhJh9O5gVE="},"url":"https://www.scribd.com/book/182553141/The-World-Is-Flat-3-0-A-Brief-History-of-the-Twenty-first-Century"},"182560283":{"type":"book","id":182560283,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/108x144/229169a793/1537614263?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/216x288/fc0b9ebffa/1537614263?v=1","title":"Wolf Hall: A Novel","short_title":"Wolf Hall","author":"Hilary Mantel","tracking":{"object_type":"document","object_id":182560283,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"6IwGSRRRUQfx+lZyuu7x0wUOkAo="},"url":"https://www.scribd.com/book/182560283/Wolf-Hall-A-Novel"},"182565115":{"type":"book","id":182565115,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/108x144/50e3fc9eb2/1537615534?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/216x288/8bbf81282a/1537615534?v=1","title":"The Silver Linings Playbook: A Novel","short_title":"The Silver Linings Playbook","author":"Matthew Quick","tracking":{"object_type":"document","object_id":182565115,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"JU0jRODIk/pQFWw27jWdtJnRlW8="},"url":"https://www.scribd.com/book/182565115/The-Silver-Linings-Playbook-A-Novel"},"189801259":{"type":"document","id":189801259,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/189801259/108x144/5d2eff98c5/1446518811?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/189801259/216x288/16328a9471/1446518811?v=1","title":"Dictionar de Motive Si Simboluri Literare","short_title":"Dictionar de Motive Si Simboluri Literare","author":"bazgacip","tracking":{"object_type":"document","object_id":189801259,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"NP7/Rgm1aboApqCkjuOJXFyKnRw="},"url":"https://www.scribd.com/doc/189801259/Dictionar-de-Motive-Si-Simboluri-Literare"},"189802069":{"type":"document","id":189802069,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/189802069/108x144/6472559d34/1386317852?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/189802069/216x288/85fea3ecc9/1386317852?v=1","title":"ELS 1200 Series","short_title":"ELS 1200 Series","author":"bazgacip","tracking":{"object_type":"document","object_id":189802069,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"cO8qbOhzxPmTL4e+RAcoJVLFHR4="},"url":"https://www.scribd.com/document/189802069/ELS-1200-Series"},"202691564":{"type":"book","id":202691564,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/108x144/f0e6e6416d/1537619120?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/216x288/56a5d067c6/1537619120?v=1","title":"Smart People Should Build Things: How to Restore Our Culture of Achievement, Build a Path for Entrepreneurs, and Create New Jobs in America","short_title":"Smart People Should Build Things","author":"Andrew Yang","tracking":{"object_type":"document","object_id":202691564,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"WToo/djcax+Hqwmpx69dHKBW5bw="},"url":"https://www.scribd.com/book/202691564/Smart-People-Should-Build-Things-How-to-Restore-Our-Culture-of-Achievement-Build-a-Path-for-Entrepreneurs-and-Create-New-Jobs-in-America"},"211302755":{"type":"book","id":211302755,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/108x144/2424de51a2/1537619904?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/216x288/09ee7462f3/1537619904?v=1","title":"The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy Answers","short_title":"The Hard Thing About Hard Things","author":"Ben Horowitz","tracking":{"object_type":"document","object_id":211302755,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Fn0dqwfyeb7XrkxaFxCu2soWvug="},"url":"https://www.scribd.com/book/211302755/The-Hard-Thing-About-Hard-Things-Building-a-Business-When-There-Are-No-Easy-Answers"},"212863738":{"type":"book","id":212863738,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/108x144/5bad102ef1/1537618239?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/216x288/8fc36df455/1537618239?v=1","title":"The Unwinding: An Inner History of the New America","short_title":"The Unwinding","author":"George Packer","tracking":{"object_type":"document","object_id":212863738,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Equjtj3FOk6Jj2nFIUXNcZfqRxE="},"url":"https://www.scribd.com/book/212863738/The-Unwinding-An-Inner-History-of-the-New-America"},"216442529":{"type":"book","id":216442529,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/108x144/7945e537de/1537610826?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/216x288/95db88293e/1537610826?v=1","title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932: A Novel","short_title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932","author":"Francine Prose","tracking":{"object_type":"document","object_id":216442529,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ImiAxDIxfJ4gpxhTQ+CtufQ0xjc="},"url":"https://www.scribd.com/book/216442529/Lovers-at-the-Chameleon-Club-Paris-1932-A-Novel"},"224248520":{"type":"book","id":224248520,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/108x144/57b8f15c1c/1537621124?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/216x288/2fc602273a/1537621124?v=1","title":"The Kitchen House: A Novel","short_title":"The Kitchen House","author":"Kathleen Grissom","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248520,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"GeSIiTfnI8QIglaI0ss/GtUwal0="},"url":"https://www.scribd.com/book/224248520/The-Kitchen-House-A-Novel"},"224248577":{"type":"book","id":224248577,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/108x144/d525463c67/1537609395?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/216x288/2b59844b99/1537609395?v=1","title":"The Rosie Project: A Novel","short_title":"The Rosie Project","author":"Graeme Simsion","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248577,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"iLVAnWM6+HkkbLQnS3g1bvvwTdo="},"url":"https://www.scribd.com/book/224248577/The-Rosie-Project-A-Novel"},"224252178":{"type":"book","id":224252178,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/108x144/68dbc1000d/1537612869?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/216x288/57a65a5750/1537612869?v=1","title":"Brooklyn: A Novel","short_title":"Brooklyn","author":"Colm Toibin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224252178,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"SfQltL8njPxWk8e7e9VCwK8SkWw="},"url":"https://www.scribd.com/book/224252178/Brooklyn-A-Novel"},"224258670":{"type":"book","id":224258670,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/108x144/3c7a87a449/1537624200?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/216x288/ef3c1ca84d/1537624200?v=1","title":"The Prize: The Epic Quest for Oil, Money & Power","short_title":"The Prize","author":"Daniel Yergin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224258670,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"zcnvgkSjhHNugaG3FTk7DXLxxlk="},"url":"https://www.scribd.com/book/224258670/The-Prize-The-Epic-Quest-for-Oil-Money-Power"},"224266633":{"type":"book","id":224266633,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/108x144/d0de7b5bf4/1537624497?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/216x288/a40600a76d/1537624497?v=1","title":"The Perks of Being a Wallflower","short_title":"The Perks of Being a Wallflower","author":"Stephen Chbosky","tracking":{"object_type":"document","object_id":224266633,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"WDZJ0l8P8RuqfGZipaWbVF3uLhY="},"url":"https://www.scribd.com/book/224266633/The-Perks-of-Being-a-Wallflower"},"224270540":{"type":"book","id":224270540,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/108x144/f484685ce1/1537623252?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/216x288/f0d4e09ce0/1537623252?v=1","title":"The Master","short_title":"The Master","author":"Colm Toibin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224270540,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"aXM0rJ/hz0tUIxOwr8JuIG+T+c0="},"url":"https://www.scribd.com/book/224270540/The-Master"},"224285255":{"type":"book","id":224285255,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/108x144/144bc668f6/1537609549?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/216x288/9dbee53a6c/1537609549?v=1","title":"The Flamethrowers: A Novel","short_title":"The Flamethrowers","author":"Rachel Kushner","tracking":{"object_type":"document","object_id":224285255,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ruiC8CC+bcbb40g12pgH6nQXDIk="},"url":"https://www.scribd.com/book/224285255/The-Flamethrowers-A-Novel"},"224306619":{"type":"book","id":224306619,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/108x144/7eeca5a1bc/1537620772?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/216x288/4a8f75444a/1537620772?v=1","title":"The Light Between Oceans: A Novel","short_title":"The Light Between Oceans","author":"M.L. Stedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":224306619,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Fu5f3dRFd0uS10e24tS44yt59fw="},"url":"https://www.scribd.com/book/224306619/The-Light-Between-Oceans-A-Novel"},"224326250":{"type":"book","id":224326250,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/108x144/b659f5fb6a/1537617381?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/216x288/900e8864ca/1537617381?v=1","title":"Steve Jobs","short_title":"Steve Jobs","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":224326250,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"zEvOucBzpsHAsjZt10kr018k/yA="},"url":"https://www.scribd.com/book/224326250/Steve-Jobs"},"224349281":{"type":"book","id":224349281,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/108x144/4df0918cea/1537625774?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/216x288/befa0c6317/1537625774?v=1","title":"How To Win Friends and Influence People","short_title":"How To Win Friends and Influence People","author":"Dale Carnegie","tracking":{"object_type":"document","object_id":224349281,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"2VJVcc8Ff2Q2C+9RGTkK/MW/9Zw="},"url":"https://www.scribd.com/book/224349281/How-To-Win-Friends-and-Influence-People"},"224355300":{"type":"book","id":224355300,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/108x144/0f2130a60a/1537613729?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/216x288/9b9b19254a/1537613729?v=1","title":"Grand Pursuit: The Story of Economic Genius","short_title":"Grand Pursuit","author":"Sylvia Nasar","tracking":{"object_type":"document","object_id":224355300,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"4DG4q45se22MTEuC0iW5VTCYVcE="},"url":"https://www.scribd.com/book/224355300/Grand-Pursuit-The-Story-of-Economic-Genius"},"224369806":{"type":"book","id":224369806,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/108x144/6fb23377a8/1537614095?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/216x288/b1d476d0fb/1537614095?v=1","title":"The Emperor of All Maladies: A Biography of Cancer","short_title":"The Emperor of All Maladies","author":"Siddhartha Mukherjee","tracking":{"object_type":"document","object_id":224369806,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"AubWhbgQdYfcHGETeZfRCOU3BZA="},"url":"https://www.scribd.com/book/224369806/The-Emperor-of-All-Maladies-A-Biography-of-Cancer"},"224410295":{"type":"book","id":224410295,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/108x144/514b1bea0b/1537615671?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/216x288/f7c9469e6c/1537615671?v=1","title":"Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln","short_title":"Team of Rivals","author":"Doris Kearns Goodwin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224410295,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Nn80P7yvL50e29j2URXdNdoTXEQ="},"url":"https://www.scribd.com/book/224410295/Team-of-Rivals-The-Political-Genius-of-Abraham-Lincoln"},"224419023":{"type":"book","id":224419023,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/108x144/48b209bbb5/1537615774?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/216x288/39263c2334/1537615774?v=1","title":"John Adams","short_title":"John Adams","author":"David McCullough","tracking":{"object_type":"document","object_id":224419023,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"x4EiXf0Jcfan6zbrNfUgrPcb9ak="},"url":"https://www.scribd.com/book/224419023/John-Adams"},"224426877":{"type":"book","id":224426877,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/108x144/f22cf865fe/1537615848?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/216x288/a73f25e252/1537615848?v=1","title":"Angela's Ashes: A Memoir","short_title":"Angela's Ashes","author":"Frank McCourt","tracking":{"object_type":"document","object_id":224426877,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"a0dDrlvMx/0kly1zN/B0Ti7OKv0="},"url":"https://www.scribd.com/book/224426877/Angela-s-Ashes-A-Memoir"},"225111906":{"type":"book","id":225111906,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/225111906/108x144/83d085ac28/1537615468?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/225111906/216x288/75b449073c/1537615468?v=1","title":"My Sister's Keeper: A Novel","short_title":"My Sister's Keeper","author":"Jodi Picoult","tracking":{"object_type":"document","object_id":225111906,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1ra9bG4tHWgTpLy5nwwai3a9pnE="},"url":"https://www.scribd.com/book/225111906/My-Sister-s-Keeper-A-Novel"},"225916486":{"type":"book","id":225916486,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/108x144/241cf75eb3/1537617347?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/216x288/a042fe186a/1537617347?v=1","title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True Story","short_title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius","author":"Dave Eggers","tracking":{"object_type":"document","object_id":225916486,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"0WjoM+8vXsW3M9YU8zON1tyM388="},"url":"https://www.scribd.com/book/225916486/A-Heartbreaking-Work-Of-Staggering-Genius-A-Memoir-Based-on-a-True-Story"},"231689346":{"type":"book","id":231689346,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/108x144/7e5fbbde4a/1537607233?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/216x288/b7fe80231f/1537607233?v=1","title":"The Blazing World: A Novel","short_title":"The Blazing World","author":"Siri Hustvedt","tracking":{"object_type":"document","object_id":231689346,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"vUd6XIzoOBf+zwSj74uolQImz3s="},"url":"https://www.scribd.com/book/231689346/The-Blazing-World-A-Novel"},"234028503":{"type":"book","id":234028503,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/108x144/2c4440aa6c/1537619286?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/216x288/cfe54b8013/1537619286?v=1","title":"Bad Feminist: Essays","short_title":"Bad Feminist","author":"Roxane Gay","tracking":{"object_type":"document","object_id":234028503,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1b1uLuT1gOkVWQm4fbz4ULCB6ek="},"url":"https://www.scribd.com/book/234028503/Bad-Feminist-Essays"},"235411767":{"type":"book","id":235411767,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/108x144/b2ad7aa7d5/1537613488?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/216x288/1740216c8c/1537613488?v=1","title":"A Man Called Ove: A Novel","short_title":"A Man Called Ove","author":"Fredrik Backman","tracking":{"object_type":"document","object_id":235411767,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"onlKtVRjx76HvG0GIp9YD/b3bTs="},"url":"https://www.scribd.com/book/235411767/A-Man-Called-Ove-A-Novel"},"235583696":{"type":"book","id":235583696,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/108x144/a9f15763be/1537620047?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/216x288/7c5ab0af0f/1537620047?v=1","title":"We Are Not Ourselves: A Novel","short_title":"We Are Not Ourselves","author":"Matthew Thomas","tracking":{"object_type":"document","object_id":235583696,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"I4DWZntekSKH77nhWrxLn9bIiSc="},"url":"https://www.scribd.com/book/235583696/We-Are-Not-Ourselves-A-Novel"},"238704340":{"type":"book","id":238704340,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/108x144/2fd0be1590/1537616230?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/216x288/191539db56/1537616230?v=1","title":"This Changes Everything: Capitalism vs. The Climate","short_title":"This Changes Everything","author":"Naomi Klein","tracking":{"object_type":"document","object_id":238704340,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"3XmZ9uOWEV0EiLG74fKZAc7Tr2U="},"url":"https://www.scribd.com/book/238704340/This-Changes-Everything-Capitalism-vs-The-Climate"},"239488191":{"type":"book","id":239488191,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/108x144/a9a21bdc0e/1537610467?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/216x288/73448c1779/1537610467?v=1","title":"The Innovators: How a Group of Hackers, Geniuses, and Geeks Created the Digital Revolution","short_title":"The Innovators","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":239488191,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"xrRUXKQc8HZwaNnBcuXXOvswPyQ="},"url":"https://www.scribd.com/book/239488191/The-Innovators-How-a-Group-of-Hackers-Geniuses-and-Geeks-Created-the-Digital-Revolution"},"239588474":{"type":"book","id":239588474,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/108x144/149fb5e6af/1537620354?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/216x288/15f36354f8/1537620354?v=1","title":"Rise of ISIS: A Threat We Can't Ignore","short_title":"Rise of ISIS","author":"Jay Sekulow","tracking":{"object_type":"document","object_id":239588474,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"YiNmlClJRYS9Aqm55NdK0Nh3Xh0="},"url":"https://www.scribd.com/book/239588474/Rise-of-ISIS-A-Threat-We-Can-t-Ignore"},"244157917":{"type":"book","id":244157917,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/108x144/c55ae5929d/1537611462?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/216x288/c42f4ff9aa/1537611462?v=1","title":"Yes Please","short_title":"Yes Please","author":"Amy Poehler","tracking":{"object_type":"document","object_id":244157917,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"xRQW7jN9b138rNfHI/1F11SKtjY="},"url":"https://www.scribd.com/book/244157917/Yes-Please"},"246897514":{"type":"book","id":246897514,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/108x144/60f21686b1/1537621920?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/216x288/4b640ccfe4/1537621920?v=1","title":"The Wallcreeper","short_title":"The Wallcreeper","author":"Nell Zink","tracking":{"object_type":"document","object_id":246897514,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"LTqshwyhRNN3a5rr6FpC8/V53nc="},"url":"https://www.scribd.com/book/246897514/The-Wallcreeper"},"249308236":{"type":"book","id":249308236,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/108x144/0b356a7d6a/1537610814?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/216x288/cbef455d67/1537610814?v=1","title":"Interpreter of Maladies","short_title":"Interpreter of Maladies","author":"Jhumpa Lahiri","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308236,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"q3eDMLbbSnCZ9fuk6khp4WG6OGY="},"url":"https://www.scribd.com/book/249308236/Interpreter-of-Maladies"},"249308781":{"type":"book","id":249308781,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/108x144/8ccbad3c4a/1537618426?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/216x288/b0591f1a45/1537618426?v=1","title":"Life of Pi","short_title":"Life of Pi","author":"Yann Martel","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308781,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"0yOUFsIiVz6sTy4+VhHVVtRK5OM="},"url":"https://www.scribd.com/book/249308781/Life-of-Pi"},"249309502":{"type":"book","id":249309502,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/108x144/06f5527c5d/1537612060?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/216x288/ec3bf7c24b/1537612060?v=1","title":"Extremely Loud and Incredibly Close: A Novel","short_title":"Extremely Loud and Incredibly Close","author":"Jonathan Safran Foer","tracking":{"object_type":"document","object_id":249309502,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"nzm5Ka0hm5DAeyxgpHFBW22KR3s="},"url":"https://www.scribd.com/book/249309502/Extremely-Loud-and-Incredibly-Close-A-Novel"},"250006950":{"type":"book","id":250006950,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/108x144/2a1edbdeca/1537611200?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/216x288/139a0bb438/1537611200?v=1","title":"The First Bad Man: A Novel","short_title":"The First Bad Man","author":"Miranda July","tracking":{"object_type":"document","object_id":250006950,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Uh6zhxYKlI8DURVaS9+1AODa9/0="},"url":"https://www.scribd.com/book/250006950/The-First-Bad-Man-A-Novel"},"253264900":{"type":"book","id":253264900,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/108x144/dcda7770b5/1537620388?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/216x288/ca2dc9eb25/1537620388?v=1","title":"Sapiens: A Brief History of Humankind","short_title":"Sapiens","author":"Yuval Noah Harari","tracking":{"object_type":"document","object_id":253264900,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Hlmyd04bc/8Fl+5Le898yUZICrE="},"url":"https://www.scribd.com/book/253264900/Sapiens-A-Brief-History-of-Humankind"},"254039238":{"type":"book","id":254039238,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/108x144/a8c6c5e065/1537617000?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/216x288/0e4e5ae0d4/1537617000?v=1","title":"Leaving Berlin: A Novel","short_title":"Leaving Berlin","author":"Joseph Kanon","tracking":{"object_type":"document","object_id":254039238,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Uai4+2HvkVdZRlWv9CZizivUbYg="},"url":"https://www.scribd.com/book/254039238/Leaving-Berlin-A-Novel"},"263504218":{"type":"book","id":263504218,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/108x144/986fa89e8b/1537618161?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/216x288/c40eb7e9a8/1537618161?v=1","title":"Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future","short_title":"Elon Musk","author":"Ashlee Vance","tracking":{"object_type":"document","object_id":263504218,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ZrHf3VM9q8uZeTKPq4IWDzGNQAQ="},"url":"https://www.scribd.com/book/263504218/Elon-Musk-Tesla-SpaceX-and-the-Quest-for-a-Fantastic-Future"},"273440534":{"type":"book","id":273440534,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/108x144/b7e49e07d3/1537617809?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/216x288/aaec1b2b1a/1537617809?v=1","title":"The Incarnations: A Novel","short_title":"The Incarnations","author":"Susan Barker","tracking":{"object_type":"document","object_id":273440534,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"i0Sn8fRSdyvhOCmj2wcEfDY/RQ4="},"url":"https://www.scribd.com/book/273440534/The-Incarnations-A-Novel"},"273582508":{"type":"book","id":273582508,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/108x144/fb92cadae3/1537614749?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/216x288/135562ba06/1537614749?v=1","title":"You Too Can Have a Body Like Mine: A Novel","short_title":"You Too Can Have a Body Like Mine","author":"Alexandra Kleeman","tracking":{"object_type":"document","object_id":273582508,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"X4biXU2rlZep5dFwlHAlbwkMT9s="},"url":"https://www.scribd.com/book/273582508/You-Too-Can-Have-a-Body-Like-Mine-A-Novel"},"282766939":{"type":"book","id":282766939,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/108x144/1355dd3a71/1537618383?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/216x288/076d3f356c/1537618383?v=1","title":"Dispatches from Pluto: Lost and Found in the Mississippi Delta","short_title":"Dispatches from Pluto","author":"Richard Grant","tracking":{"object_type":"document","object_id":282766939,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"QrelCCvECC0dF7vYB6iF1oyS+3M="},"url":"https://www.scribd.com/book/282766939/Dispatches-from-Pluto-Lost-and-Found-in-the-Mississippi-Delta"},"293461549":{"type":"book","id":293461549,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/108x144/07628d60db/1537614356?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/216x288/8d1185b7ff/1537614356?v=1","title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","short_title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","author":"John Perkins","tracking":{"object_type":"document","object_id":293461549,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"GXeerb82Ds9aPV1xQJsptcTCujQ="},"url":"https://www.scribd.com/book/293461549/The-New-Confessions-of-an-Economic-Hit-Man"},"337536061":{"type":"book","id":337536061,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/337536061/108x144/8c1b451da6/1537627080?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/337536061/216x288/45d81f5c37/1537627080?v=1","title":"The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)","short_title":"The Sympathizer","author":"Viet Thanh Nguyen","tracking":{"object_type":"document","object_id":337536061,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"v1sO43ElT1Vpnd/KoKuXvlahugI="},"url":"https://www.scribd.com/book/337536061/The-Sympathizer-A-Novel-Pulitzer-Prize-for-Fiction"}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/75446052","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=1%2C2%2C3%2C4%2C5%2C6%2C7%2C8%2C9%2C10%2C126%2C127%2C128%2C129%2C130%2C131%2C132%2C133%2C134%2C135%2C313%2C314%2C315%2C316%2C317%2C318%2C319%2C320%2C321%2C322%2C391%2C392%2C393%2C394%2C395%2C396%2C397%2C398%2C399%2C400%2C401%2C402%2C403%2C404%2C405&auth_token=vbAWIQrKX7gTr58XiTBW5xMUhn4%3D&authenticity_token=mcwtM8HE7KsuF2IjEBJnpDZ2511DkVZ8xIK2kKxKcQU9B0RGiVb6C%2FdGCdleP9Qo3XinzNQwZHyPv%2BE93mHLQA%3D%3D&expires=1538276048&wordDocumentId=75446052&wordUploadId=78479114"},"renewal_nag_props":null}-->

.c' I .'orat :'. semintele nedigerate alememei alchimic a 'S-...'''' "tree CU.1I dac'a cineva reuses e sa asirnileze in. presupune stabi lir '. De aceea... ~ g!\.J •• - ••••••• ". din ge.. '..'" -".'. n apliea '"I.. exista gar.....' 't' - i"!"" 1- ~iii'~I~"" '" '" -... lungul rni leniilor.. t' oat e experteme le sale d viata e sa e ..""'1 lntre cei ininteriorul caroramemaa fosractivata ··iri §I~C.~.iF'Ji-d ~ ~I ~ ~.eri 1n serie..'''. 'lim !IiilI.-~ -- .i ..ctului seducator a) trans mu.'~ '.. speetr ei spiritualiste a vietii dupa n108Jte" transmipind princan I direct' ~I"". transmiterea coroplexului idearic al m·· m·· ~ gill. Prin Ufl1l8lre!.i.--" -.. '" ".. cares _ pi ~-_' in.mi st relor ~isocietatile secrete.uin secolul al .'.are IS meme lor spmtuale.ln. du.•.a arsuzesti rei cmematogra ce -..(Z .II ':_ ..'_ i ~tmp.~ .HJIIIt) !Ii" '!! "-i" " '"i . ... 'm'a 'v. lei sa~m.ema dispune de un invelis protector ex:"r-C'l. intreazs 10" . Prin u"rmlare~cand contemplam secretul car" . de incu .aI... CU... foarte specials si complexa. ~'.ilo8n. a In cazul memei alchimice.ta_riiphnnbului de ]2..0 putemica atractie asupra gazdei pregsti e . numW ..iI!!o ~ ~ " .' a urn . nu. . '.ei poole f stimulata.a..•..". ie ~ipretind ICi~ar avea l. ultenor.1990.w' -. S ~.' ~'_'"unl ' ". tocmai m lap". secretul bine asci ns in samb uele memei alchimic nu se las a ghi ··i~ decat prin caracterul in fa.provocata. : 11'" :~ " ~.e IC'l'U -i relig ~.m 'Care.antll.'I .·~.". Dinaceastanevoiefimdarnentala I' d ~.-. .ll:!!i.~ "A' ·W".e produse la ..... e este un prOC1f. l1 t _I .·. .. '.~1. moarte ~iinnarea in cornunicare cu del inii..t' '!a '.d'e mem. . m reaga fort .w.d1rea ." 1 " l _ ".&:3I!Q QI~~ff\-..pnvim ca Pi 0 C rmier.Sde dura.- .'i 1.~' sa.ca forma asp .. " I "'I' '" . . "11'" I ~ ::u b1'~..C'CI)}tru1. 'Jli.ner". :_ur metalic ~ .'" t cu alt _'meme spirituale. " .B.-.iii. nen'ptg. FiI111..'..tind" . asca..• 10 ']~~m. f active "a:"':P' ennu prod U.: . 18 jurnatatea anilor ...d _ •.tu c. I'r U UE11.no bci.catorva socuri sau :ini{l.I] memei sul alchimice.I ..:"-11" ..]-"hir · '''''' e . '.• . Secretul detine rnecani Sl ]C Propri i de a parar ...de ai.nulAI saselea simi.eId!e cinefili.'. constitui e r :11.U am st·· .

~n . -8 ' II ~ ...- I .desc lnten .Ie • 111.

-"..1 ~ . . . a semncle .us I "II •.hCr11. U~ sau C mpan ~ lui m ca ace 'sm ~~ sulcelrnai I cunnas e_ ...] .

i . ~ · .~~care ~'~t~ c _ ~Jn C i: do i t ~ i ell j ri i i .m UJI .. <Of IIII wi ~H II~ ..ntilnlf..t I~ _ n U j r ~VI h H iI. J u i ~ I S e t\ P U III . .I:~ e aceas ' . .I 1 _ 11t.

I '.r.d!\ J 're oiJi I1. IJ~'.a. II '1IF".. !Ii ~A· .· taClJt Unul - ..e~~ l. M-. ..i ..... ~~ 1~""kltIU if'! " 0 ~ ~ Ii .g 2 ~. '1 pro .

\ Jl1 '1 RET:: .L. . 1)1 .

1l 'i . Iisus avea sa fie distribui in rolul .ta tl~.ui J ' rus. eel aJ lui Isis.i ale acestui 111it aveau .ei n ic _~In modpartieular in cazul ace-lor grupun alchi d _gnostici care in~h~.i. ' _. part. _ 1. lul L VC~\iun a crcstina a mitului a pastra ~multe din D'_ tc t ~ pi 'LnJdj1.~~.. perientei mistice directe.upra.pr j ti LUl ~C _1. Dupa cum vern M des c. eri in c~ :itc.'.' II _ in' carate in _ imb _lismul cr _stin. i r "ccio~l'r.t aria ft1.

'tu1u~mrnan.1 'I ..~ ._i~1 ~.mi " bia in t~·· .. fcsplln.a la_.I IJilb rlon tl 'fa la sud-vest de He ~... devenaunorganism I ~-... '3j 11 an. -·1 i' n . ri ' " '.. J1c nl.3 tnl t.torodata totceea ce nu. 'ml"'~nJJ-" _ intr-c .: "tici'" 'uI i iptean ". n a ~ liei..auretras in subt ran... I "_~I 1.I1 u11V..IL' ut cari era.ccu '".1. i' ' ilh:ile enostice au :fos'ltrept3't . liP'S3tL'~ .tau prez ntat o F-J ~iuscnlnfi_Ui in [ rul micam . a mceput -.. lncetat vecheaorasului "..md -'i.t::~-t __ . '[elini.cest cre.n1 3ortodoxa. n lnl"It. ci.ura ce crcstinismul s-a .8 .: duit sa. Iral1i.3 I s~ r _ uri •.·an -. In in F ip'l ...a ~..~"1B_1'_.. 'i 1 1. lie' .. 111rc iuni indepartate ca udul ~'rnnl j·jl c ~ US[u _. esenta inrim '. t-unp ..tina'.Crestinii gnostici din iFip. _.. r . 1 hi ~l1ie prin simbolul rozei-cru i ~ ~.. .'.~. '. r[s"pindisJera nestingheritpe cuprinsul lmp ~Iiului nn '~n.tinis:m COP' S U ' . Pan~ in l eel n nil Jllt:n' i -. J .i p1r.11L.3_Ill' .

~. I .:.I. ~. ~1'U stm un 1'. es. 1 1 I ..eo'. ind.ezentar a centrului universului e flDzi in .-lea reprezima 0 . _ 'm' ceatru :to'" arte .'.. .c::. '.tlata -[a c t "!I 'I ~ '"'.'.(l ..111-...": .de cruce dafiru 0 II • . ~)~ t... 'IIi - '""" i..lam! _ : :nore din Ane '.".a chi -ro din viziunea . __ . ~ '.I. ibun ~'( d .. uicane n-'..' ~" d ....' ~..~ - • - - - 0 _ __ • _ __ m 0 . C._:_ . ~. '. . I .area' . I~ hmtrf .. Ieu . de C~. '. .! I !!! i. eli ..._."." . i"":-..:tbl s_ d spre anb.. I.c' .. dr~._ .. 'I~.' ui--d 'UIWl£! care 1'"ra. Ice nh ul .Cite legBtura dintre catedralele gotice $1.I~!tnnJ_IUl . I' I ... secolului al ru-~e'. :U Prim 0:1 nostru tabernacul de altar I( figun . .ct ~'nrna unei :'--_ ~.Iii in eli '.d !u~"F'.66 _.. ri c·~1" ~uaes. muon-~ fie. '...: d.' -~"'"' rep . a tr.i. ~ . . ~0 d esene ca pe .IL' dOU.·. • .." cum ne mnint ::tc'Fulean .. erge "8rna I~_ nte a acestui simbolisma supravi tuit nealterat. 'i I...' . "or. ... care C' olea an lunii/ hmtrea d.du. timp de douasprezece sec oil .Ii _:_J( "~'[II I~ ("i'e·'· flJ J'IlJ.. S _.'c La 'He: . '11 iF'JI IIlI~JlI~_:_..~C8. . L . proveaind de ~_ uxor .. 0 • • _.ia] dezvoltsndu-l.. .1 ....on"to: 'n... acre' este . :P'C0 alta frescs de la Muzeul de A.u 1~I .j( 1. dupi cum eva.' ""'iii .1_.n" erip . ·are:_ SplUlanid . "I.eare stabi .~ a in· eputul secolului .. tranc anru ca.!Ii iI'...I I..~.." .~ COliC.d.• . funerara din se C0 luI I.' .'1.: ..gnomlo'D.'."' bI~~ . ~".' ].~ilu. ..in int .•.~. Pi.'" .- .guJj embareatiunii.' .. f ri v. .. .: ..~ .. t-'" ~ . . matura ""~.. :_' .1 atapetesme datanddin secclnl a] Il-les.u~. O~~.t' .. e.... ._' _ d :f:.'11. • ..- 0 .1 .'"~ '·· "1.1' I ..=llU.· ".. ntei . '·. IWJI~II-vj U~ilLi I'..~ It·' I.".. 0-11" ente d· zvaluie un filon comun caraeteristic de' arl ~tctu ~\ '11'~~ a..edea.. "~ -. '8R1-'DGE''.. I.' lUj..." .. I.3... .'" . imp'Utat.d H..n.c . Un tabem Icul d 'lac de la .. Cairo) in 0.. I.' I. . . gnosei....r:riI !CI' .rD"?"il]l-.' ._ copt a mnc.(ve i figure 2~6) r· ia motivul 1'·"eJ1I.An __ . 9 g IU • _' .II.IU! '..1" ~ 11 1nters ecteasa cata .....' iorul toartei un trandafir cu op pet __ '.' tr ... £ ~lIlm'~ ~ . descoperita la Luxor (Mnzeul Copt d..d ernacuie .:UI1 temp I''''' m m .di..(t-. pentru a rt ..'. .~...i u Constantirr ~li ruces c ·.i pn . .a . '.. :__ S1... Dl SU. De remareat 'CnJ]IC.". .. h.i_I". F"'· Jr-.or'i · nh ~] -. . '.Ht~. .Ii. :-. I ~1." 1 . enigmati ca c -" . '1 '.. . s '... ....~ol 81 X-Vl ... di _ .' .!l. abularul aproape compl ~ at mjsteru1ui~ ~-"".. ti .lL_ 'dig. J:..01. e .IU I ~~ __ " _' _.... ' "' Je..ea din resedinta Lalleman ..emp 'll-era. De-a lungul secol: pe misur-. ..

67 . I .

..v strngun h. De ambele Iaturi ale arcadei se afl...tLlU d..c. .-.U.ad IAl'"!lJta'm'a~d•. iU lliliiill - - ... r ~'S_C ..igura geometnca..JU la.. Spre secolul a1 Ill-lea... : .._I " .1.. .l•• ] ~ . L-' 11t·era A· di .. ..eIin C011aCtd Lallemant.I.U'f) t t'ele douazeci ~i d. identic ell semnul A care"se regaseste pe rnonurnentul de la .oua de flume prezente pe fiecare .stm " alfa ..... dupa CllD1 se' poate vedea 'pe piatra de altar CUll1 0 0Ii. cinci petale se regaseste ~i. 1(· __ LU. _.lC ~ ~ e L~ ." . · '. ..' '.~ .. ..F Iendaye.'.. _" I. _ __ __ ~ ~ . i cl 0"..Jl .de remarca .W se ana ormca .J arcada.• ~..·'B~edi..".. ~ 0 ... 'vS'_" t ..". aruuu.toartei . si . dezvolia simbolismulsi eorespondentele numerologice de pe piatra funerara reprodusa 111 figura 2.U.S..am...iigura. Demne ... I."".. rarasmma~. p: vitraliul de secol al Xv-lea .a~II. Trandafirul C·lI.. .: . Arcada Sf' regaseste pe fatada catedralei go ti ce si este copiers de credenta din .. in varm .-..nl~i 102 \J ~)_"~ o LI~_"= . De capetele protuberante aI:~ arc.i doua cruci anh carora li s-au adaugat ~i eva clemente de 110t tate.b. l..fUW'''.4"C . (Muzeul 'Copt Din Cairo) explicatie completa a acestei pietre de altar ne-ar indeparta prea mult Ide subieetul disertatiei noastre.. ':." ~ R·~ &1· VIN···C······· _ .alts . . 1: . .":"'. asat d·'...:_ < EN···'T-" ··B··R·'ID' ··G·.. 1] ..I ~ U -~ ...... 'j' ~ .arer terminatie este un motiv in forma de. .iC1I·. un tetraedru care porneste de la un triunghi vazut in spatiu.TiC·•....a . ... -Tm· t amp·1·. :. care dateaza din secolul ..' . .. Acest lab ernacu 1 de altar copt.! .i.nta allemant pe care 0 abordeaza Fulcanelli.:. ~.c. ~ ._".:0 . sunt totusi demne de remarcat cateva asocieri simbolice. Toarta fiecarui anh contine un trandafir cu cinci petale.. ...-.t aeasuprai aJ... .. ..... ]. . ~ I . JA.' . sale transversale.Arbore al V'· ell! 'care sustine . frunza ell cinei fbi -sunt a mp lasate croci ell brate ezale. in timp Icein virful sulitelor elongate care: 'incadr'fiflZ'A anh-ul. Ir:.. V W-'··E"IO··NE·'._.... .I...68 ··· . . '1"'. .. lea erestin ~i prov ine de lao Luxor._ . Q..5.~ tl -:~1.___:___.

1 {I r~1~·ri m 1 ~H r~ su.~ p.mnre.. '. (.~8. pe ['0" 'bIfll f ll~l~i s ~(~! t ~.I..in Cairn ) r de un simbolism .t LI Ie u~de A I !f1 ~01 P ln d in Ca iIo ) I it i j u ~_~ · .lJ"~ex darand din _ sri . ntru ~ ug.u rc 01~ cln i rhn ~i ht .

care sunt fatad -' e catedralelor gotice.-au Insusit se refe . eel care a stuc io_ in Spania ." enclave diverse comunitati de c.U readus I .1 . . Ca iva... I..WIU'lfILU . L~ '-' ~ .. ' I.iiit·Dl .re~tini gnostici care i~i practicau credinta in. .·8 secolul a1· I -lea a reunit corpul de cunoastere alchimicd straveche i nr-un velum care 'a devenit piatra unghiulara pennu toate studiile d' :e··· alchimi ~ ~_. ramas izo are i. la fel ca ~.u.. " . .~~ Xl-lea.m!ra si Cronicarii pr'1lei Sil /estru. .. Gerbert . a . . III .''. secret.. _. 1II ·Ie'a au fost sufi cient d· iste.. "_ CI~-. incapsul ... in s colul al XICI-]e. .putintA din cultura araba. Inspirandu-se din.' . ... ' ... Jabir.j secreta .J. g.tuI' ..leg en de lor care s-au tesut in ~s [.aupierdutt ontactul cu.l.... VI "'1'". cartnrarii arabi lau deseoperit cultura elena de .'. ~ .. W" Ciraa1l . "." .i l .. III decurs de eateva secole. lar moasterea .I IJBJl1· _AI'. in secolele al V -lea ~ial Vl-lea. . estee -rimitere directs la crestinismul provensal de lajumatatea primuh .8 deveni mai tarziu Papa Silvestru al Il-lea. JI _. persecutiile catarilor si Renastereagotica . d e roza care V:'S' e" olua in t·it"r'U"p-·$il:i'n'~·I·.aa perio. .._. g'P""""~ .iindirecta 1aorigine a. .. pentru Oecic ent. - "I '" . " ~ . noua foqa a slamului si-a facut intrarea :in. . mnjuru I.d Anrillac.I. filozoful arab c[·· ::_ -... . . rmetica invesmdntata doar la e suprafatainhainamitu ui crestin.i!Iia.aza e icatclogia gnostica .£~ _'" '" '1 . B' iW ~ . . . . i col al Il-lea de la L'.Pe masura destramarii Imperiului roman... cand.Cavalerii Templieri bram i' iarma al Ordinului Stapanei noastre d ~ne Muntele Sionuh i..'"or. " "." '··1" al Ie. pusul comunitatile gnostici or occi.. 'forma rozei-cruci. lmanI'" .. .._...catapetesmele . cruciati crestini.' :· v u ". . In plin secol al VII-lea.e .~[j .. '". Aluzia pe care 0 face Fu canelli ]a capacul de S81"COfag cu an §i roza din cripta biserieii Saint-Honore din Aries.. . cu perioada cruciadelor.cabalistii evrei din Spania ~i (l. i au.i! 'iIilI .dire gnosti 'li din Alexandria si din Rasarit . Pa11..I'". ~~ Q. printre carese 'u.. '. Chiar daca centrele de gan.a princi "ali d .'". himistiimusu .i filoso ta ~. au colaborat cu... ... uri lap: dare. au devenit._ . a . ~ecol ~.. din "0' e~1... asimila C3\t de mul le-a stat in. I I' ... 81"'····.' ~ I ~.al . actualitate medicine ~ifilosofia. ozitari ai acestei cunoastcri ~ ~ _~_._. ~. a pa re di rcunosti tei. pe care . Europa se afla mca 1n Evul Mediu zefirul care sufla dinspre Arabia. semnul definitoriu a] filonului secret caracteristic esoterismului european. ' .-.:: .nultpir '·dula.isa stie acest -llCI. reusit sa puna liD miscare o[sene de eveni ae evennnente care aveau ss culmineze. care apartineau sufismului.scena Astfel.. da cruciadelor arabii devansa: era I~U mult Occidemul.Aceste adevarate to ." (~!I. '.aces te surse.. entali nu ·8 renuntat la A sim_boli ismul G:WJl ului in chi:p_..

~ ceo m.. ~.cu.11..~.. ti~' ..~iin resr nu are nimic remarcabil. lie ../' ...'10_ si m ~ ralclor' . I _.3 e mul m imai _ -e_~'t'.··.eli nUsi'. .r~' .d.. em francmason.. lL.UIIl. l!!!..· . -=:.. lnsec Ilul· JJ .. iemasonilor i ulti IHr~ .· '"trav ech tu IIu i term . .~I.. ..'1 imie suneri ar--''.til orera UD_vantai de inc . adept marc '-It .Caad Ordinul Templieril 'r a fos ._ . '_ l'..la aparitia rozieruci ·...siderato autoritatein materie..ci.~ n....'1' un e -:. i!7Iidi 1"']1 L~t I~ 1fi.~Dinaclestm·'-~v .-~ u d . c' 1 alchimia s.!'~" a tratand '~I~natufa e esemi 1.)11 lor in.-_ i. e'~-m capeane lie fil lie' speculatn e.mplu. '.. di try. . "lui.' .oda'fi. acceptata de :ooua.' . 1~'RI.ltL~_I' ~ 'r. .1 - ! .iul flt·~.~~ .' .'.I!iIoJ I' _.'..0 ~1(plic. but ..~p'-~ldiICI5 tinum ICO.I1. .-~ mun icarea a avu loc i:np. A 'IX J I' I I I...1'i1'1111 WI magicpoete inte ·ni anmci caDlel tie astepti celmai pu inn ceea ce dem 111 tr·.1~IUJ al ~.sn . _:"'I W~Wynn. HI "'7.ecre j fusese intr:~aftitIdemult fragJ en at.eo. sibil de' _ ono5. $'t r ~. .em id _.~n d _~-. _ _:_iKII_IV ilil- i - . organizatie secreta a .rezin'taun :mteres m-'~..lnfiintarea societstii Golden Dawn a intui ~I r ca o trun intr-un tipar sau un proees deo amnk . medieul-se ~. muf·_ in anul I..i't e 3 iJnp.'. chinr dac.'7 si 1-98.. 1\:· ~I··1'1 b1tr 0 comunicare despr ~" lehimie '-~U' .·.'m ~.-'" ..'.. .··· lind '._...._ piCtU!lt.. cc ..i ifnPortanta.ata ~nlre-]ui . ."' ~. .-lI-1I!''!!i.!iil' .etalea.~..'. --~ I ~ fHn' us ." 'glil'-'~ in .~i '-'U l.-Y' ~'._... .' _'I i!UI.sa:6e privim.. dej .rozicrucienilo' --a .- .. 1 .e l I I.1 ~ '~!!!. Am: ! 16-:-~.Sec enrl e auroprotcjer za...d 'in ar· '~-'linu.'Ol-" rvint p' oate p-:rod" .p" . . . __ .n ani ~)' '. ti.-nrul i:burito. unuisin t _ ..a.~ (1. i nu ~ .:cH I~m de i. '.w in._-IUIli"ii£.ia ieruiana -.atif'c1ara ~ di ...'.__ n l pu~..i..'--'..-.. di ie eh~ i -.cuafirmatiaconformcareiaakhimia st pur ~Ii irn· ·]u '"~.d~' .IJ ..DJ1'm 0. I I··: I C 'ilAl!tlJ.pri ..--...~'~ I: _:_'.... ihim i e ~~ar .:~'t11im.. .. -Iea .ea in sambu r elc alchi mici 8' . '. i '.l "'.ruJUi'. tee . c 'u'l ~-orsaniz..:___.m n'J It met _.1 = noi . ·~·'I.elita ~tUn"ifL' .··.. r nil ropri. Ii_:til 3[. d. 1T1S nu ere em ca n i'n~ lam sustinand cii ace Curs cu t· maticf mni putin obisn . . ~Is ghic'italasup:rn.-. ccolul 01 '.i unul dinn e membrii fondatori ai ordinului 'be .. fun damentala In Ii ianA ~. ~-himi '.0 ' a c 1s U liR_ fa:plN Ilea ~... '_ leaH lntelesese . ec' .' j.' ."C . Westcott.i Irancmasonica ~j" in 'toa'tA p ric.al'r...in'~ errn ..' C. nOBel:... ~ f 00.. . d. I' -...-. nu este :m." 1[~t . "·~u_ . iIconbnua. ~Ip.'. E .iareu ' . r ... transforma .alu~ui . tic . Era profund :t in id -t .it Pina. in ._ ·nH 0 j n D" ~ fu ' .ill chi ni.I. _..~un e~ .

72 .

.

.

.

a· --.II..~ I ~~_. m J . ri_adc ik r ~. Ca ·J .'tarim '. traditia Templierilor. ce lav'~l1ij~icnuJili d snarca au r'" cu accesibile cunos I • I - p ':I . I nee p.. I~UlJera e d. d.. i' nl·"· rnJl' m l' . cum i e cerus ~:~a primeasea si alte d zvaluiri.~ feri t 're I" I' ~ .'-ar itul ~ ilelor s' ..a.u . ._ ~ tcpt t .1 . t_L rul R ns _y er.' tIUp.-zba _ .\ I~ .le z itelor J s ~s. ir obedicnte intrcdus de baronul V' 'Ill..'. ~j 'i~na p~~. i.' ldeeaa penetrat francmasoneri .lIJtU· .~ Ii"j • I~ ~ . hieroglifele . arol Edward ShJart~1 nc t I .u. m ' ru . i c i in Icalitate.. '0 parte dintrs ditiik ~i im b t ~ in u I Pit.~. .i.'· '"'principiul strict ~i '~ . '. . 'P~I1~~. --1 u~·r J iPSH udepti lor alchimi iin riod. s r ncmas meriei ~ fos 1"~ uata din. ..' _ -IBn. {rani formandu-se intr-o organizatie a .If"!!lI..t..ancl C~I Sl'.tcnlp U~r.~ la un moment d. j p: a l .ullod ~'n -1. n i c u~ ~ ·.. . _ _ . '01 nstreaza alar acest ]UICru" d si £n1'. I: i.!' ... i . inltdeg motivulpe ~ . Hund Ll' .C III J n I I . rul I unsay mai anun ~.J . ttl contmuarc UJL.." . ACI ~U ~. 1 pc rna: u.nare credibil iIf.~a inl~.' _ erne.-r.' 1 I· '1 ·I.ii' icsi ~ '.'. L~ ~'To 11 :1 ~ [ ~I • .1.r'· entau verisa die jeg. i 1n _.· .j: terios mar·. ...~. r._ Icar _ In &11111" ~-a '..~-"i arnprenta aS1J~11'"r.II: J -OJ - ~I .1 [ r _:. _ \ I I .:e:llllll unei traditii I~r~echi a 1_ nti v '. I: iscursul ~ _mil mului r aval rd.. .. II'. -. iluJ secolului J:~III . n~ I IU'[) and .in C..C :_.-~ inJ[111 ~ ell _ V' lerii Sfantului lOI n .rel ia -8.f' ...1 chi 111 isti imisteriosi din s eco iu 1. a~miscarea avea sa renunt ~ i~ ' a'''e 1-: ~ .m '.I D i11C C P It r . "'. . .In ~'-. i I.. 1 I: I .ra..:_ i delor." eri 'a.. nu i.'. . .i teosof 'i . a~ S..'I .-. i~Fccioarcle negre prezentc 111 catedralele ~.'" t· . . ~ La J 1.: i:_. l'lI l1'll. .1. _xpoln.~__'_ ...' r pccetluit "pe ic in 'b'" 'l~ ~i~ l~ de . fap b1" . s. .[~ transfere 0 mai . are..m FIt! ernplul '. . U'~.i "n.~u loanitii: din Ierusalim. . I" . ~ i .r-.I in ..~pUl1~ rea S a rdinul deriva din miste r .. inceputul eel ui e-a . ] . _tat in finetari iacobine si u..'pr ~U . interesanta in lumina obse rv ali HOI" Iu'i _~ lcancl Iireferi t ..t. ca.orll . I I.~rc' . ial.8 i ran em SlLCO'l1 il s unt cei care au :fficul din C3 .'. '..:.m L." p -care le Oim18U nu au Ilene. [mila nrii rozicrucianisrnului popul riz ~.unrt esmrseeretr~ aveasa.l' ru isera ~olrti111t!auinsa sarnbureie memei ale ~ ~ u ..u franca . . lnsa~cum mi teriosulmare 'J..t ._ I Oc I I . LI '.. 1'0-" ~fi '.ru "'"ihU1 . a ciasi _._.tiec ..cr ~S. IU niciodara. n ".ar acti v'~'li rncnl 'I. I. reiat. CUJ]l se va constata in capitolele unl1al.'_toare ·aces' .re. 'U -..".~'ilden Dim 11~ _ . .Ei rm emu co istru t ri pr priu ."]· IH~ i" pre ~ c.' n l' i . ~. n. ~ I. n c ... lic.: ~inl aolisrnul ernplul M~~ .ll fo.~dl . i nit ..

acest secret era amenintat .e. .. --.' . ..J...i t PrID.lc.t-: .)!'\. 0 _ . _.tQClll't· Sall msmuan ru-se un sou d e nsimsm prmnti v ~ aollvlta'U.. .~ !l. fi l d"I . .e: . . I '." . "]'r . J .. - .'ugur.' . 1 "II ... b d·e.•.oI ... ."_.-. eve 1eaza aptu ell tra ma supravienuse mtacta pana In seco U a.... viziuni'" -1e" VQ'-' . ferit d IIlanl1eStanl~:' d.In care au..f" .'" . .". _." """.. -~ .' '1 + iN . ta ' pi' 1ume ~..•.'. '.m..r. ""' ':11-. Ca. u. transtigurat ... lea.·'· dusec in f01la. iste..al'~.'~F'U canem pro'b. ~ F" ~.~. ~~'~ _ '. (' spon 'lall."' ".una" ·0..e Frar t .offi el1lulp. f. 1 c_ l l . t F"u_c_:.-' consecmta imediata fiTID. . rat§nd ~an__sa e annai fi wooda-. . edir . ~ '. entru 't'd-I '.'.. maestriimisteriosi trebuiau eautati in. " . ' I'· '-..llJJoe . apoi in: India. ' .-:-'"... .ist s. _. edr.. ":-1 'I.. '.. -..l'" nesrgun.. '1'·0 1....r "I' ... '. 1 1j secte 1or crestme f d iamenta "1'·"· rar. S. u'n" '""'~11-d1·JJ ·. d~ ·d .. -. '-l . . 'N.'. ..lfi[lU.. demons...3.U.. " . . ..:: ~ . rosa. 1""f"!i "JIi ..'"" I' ¥'.. . ~ Ad· ~"~. " I']'.' ".. OOlli spor~ ~tepmnd.. cada.lea un aspect ~important: samnureteII oc tradi ':tJl secret e a fran C' ~O' n enie'rl"'" a'mti ce este 1~denti c cu eel 3 1 tie a . intelea[~la. C~...' . I' '.' E...res nmsm u 1. . ' .. Aeeasta t'eza. aceas -'. PU"~' ..a Q. in termeni ...cOlnp.easca. d'i II avanseaza cu mea un pas.: p..tr . 1~1 Iller.0S..'!!!. .l. Aceasta traditie cunostea. i~ .II..ale marii intel ep aciuui ... penn u t 0':) .'tr.ate ". lntelegea ~ipractica stiinta Luminii. I .oarC .P.ln . 'i parizieni de la sl~itul anilor 19 2. I "" U.l'&1 Q i P'il'l'C' u.l"...· doxa."( •• .are sa-l fa.' 1 ·'an· -... ".1 .... sa inm..1.l1il.EH::anu ar fJ -l-":.. !i....' 1 _~ et a VIZ1UD.. F' U'1caneiu . n co nfanne ell. ".. .. l . 1-'.. Carre finele '1-'.._. .U"l.. . sccat~ l'n. ..opice c. "-'.$.urmare.a. 1. .' 'IT" . momen _lOS eamca X1-! -iea. eel care au ochi de 'V8.. . tJ!' caredr"'ira eie.eUnul1.~lJl." . • . - - .. .. t . rb m 1 .UVOi1J1VtU. ra extrema cealalta. catranse e... apanna J ~ run •.1 . sau cu. ~..acela de a dezvalui secretele autentic ." .A'SCUllS ill sco!ca c-eflcetm. . \r'. I" !..--D:""'I'" 'd'nn -P'3':" . ranter.denr '31:5 . diti 'l 1 1 1..1...Ill .. rtin " "'.ii d ~ ~ acade..fll cian • fl'"l. II· aceasta traditie a initierii sa..m·ta unui a.'.a...e ~1:IJ I 1.."" N···" tn'B.. A lj ~ t .1 . ""~ .' _..1 ..'_ traditi il or din Orient.. torusi. . ~ ~ si intr-o formarnult mai stiintifica..zul acestei [neme s-ar fi 11l8:stmtaSe'mCIJca. de a tella.. spiritualisrnul. 1:". I 'J I j. eul ~l tea lui ·e·s·· t-e P"OIS" lb. un continut mult mai dinamic si .].HEN'DAl[IE 77 . ell preca·:~di.. -.. ..~. .'. .. . I .e. -' " .. . comunicarea C'U spiritelc si cu mortii. ~'. 'in uitare 'p'. teosofia reusise sa faca cunoscut faptul C..• "'J'". .~.L~LDt occi . -~: .ilcarea ell spiritele V_Ii. -. 1-1 .JL."_ . la nivelul ...<_ 1l ~ ~ til = _ r .." .c t e d~'£: '..zlLl' '~cat in Europa existase odinioara 0 traditio glorioasacarc rivaliza leu cele orientale..:: in .. U' telurile principale pe care le-a urmarit scriind Ze mystere a fost..1 t OIl) . r'"·a . F uteaneuiam .9 ~I f.: Pulcanelli -a incendiat imazinatia ocultistilor c..o.a..~sustinuta de dovezile furnizate d..~ .i .sa.•.C. . mill precis in Egipt. -".ar f1. e.''" '1..t.secrete orizinare ~ si de arecuperaistoria intregii tradifii occidentale.11.JO..~. ""... . . se ft' pierdut complet pentru Occident....'"I' -I~ CRUCEA DIN .-'. '1 . ere.le hl fi. j' d espre . .. ~ I lim' • L <.o]:itar rme... 1.LJ " I . n~· .. ce . ~. nIul"e ~ • I"" " . I I .at~pO.' ".. tI eC11~:.".. ell.' d ~ '. '.I. . aeaza.a I'm" '... Orientul romantic.·.rruce.." .. In anu119i2~6. intelisenta care traieste in interiorul rnateriei."_ ..." I .. .' I"'- 1 iii' .e si mai~... .' _" '.. ."."' I . " initiere 'Y de transmitere a cunoasterii ~ C'U.I secolului al XIX. . rapa ill.)anfle '\ ~ ms. ····.. . ··t C·. . sustman d ca' existenta catedra '1eior rcprezints dovada vie a faptului ci traditia esoterica occidentale atinsese apogeul creator in 'EVLU Medi u.. ..It!U."... .. rrr bi ~l· alte ]." Jail . . I ###BOT_TEXT###quot;. . Singura deose hire apare.l ." . ": ' . m\elegeacoIDlm.Fuicane '1-.0.. ..:...dmtre .

.

m..'. I.2." I ..._.. ~ ta a ' -.J.. . atnbute 1 e unui astrutzena . ~ Amon ..~ n ~i "pt. I I -.m ...--." ." .. litere. _.... '-' '"'. ' ce coincide cu numarul corespondent numelui trinitar al 11..-LOHl!\I[" Conform figurii .. I - - . obtinem numerele 9'1 ~.a 't .. ..: '" .luna(Khonsu) ~izeul soarelui.'e 'iroti. punem numele in .~portan-'t m prlV. ' .~·: cest. invatat secetele alchimiei de la 0 fiUlt.... I am' : -..-"" care se commna. D'Ble.intalnit aceasta triada pepiedestalul crucii de la Hendaye.am'j:ntim c::a B'nl mal...' ..-- -- ..n...9~ aceste trei nume mai ~c "I ~ '" .11 lerar hiet Arb r: CJre 1" 'S--' fir..er fiii t·.H "b. . Teb·Eta... -- _.din v' ...j 32.ne.. ( 79 . (Desen de Darlene..' .B. ano :~1 emanf. . . repreducere at reprezentsrilor din Templul Karnak de hi Luxor) Ortografierea ebraicaa numelui lui Amnael ofera un indiciu 1m' e.Amon-Ra Sa.:~i N'U~t. f bel s..~ Amnael este 0 fi'rn·'n'ta.[ -i 'I It ~ - oS . '-'. F:igura 2.4m~7 ael. Hohmah si Binah... Isis .-cel'l·.. . ".. Nut)~. desco ..._'eu..8.I -.e a~ Vietii si Cunoasterii.uitecompozrte.a sunt aSOCU~... adica Kether . -'.~ I.. e care compun numere san se msumeaza m 12'3~ceea .tica.. ib snge lica corrmoz .ica compozrta In cerului. --'.~ Astfel. ebmnca .m. ..r.. angelica complexa in care se combine aspecte ale so are' 'ui~lun i~ n astril or..11 DWnIleZf!U" A'H'H Yl-fVH .one Ul. ta . pe."-m.~. - - I' . ! . aici vechii :lIe. A" ""]"' idla.g .- ...CRUCEA DIN HE'NDAY·-· e. egipteni Khonsu... -.

' I ~ ~ II I I . .lin cl trini J i I ."_ .Fig . UU .

"._ I .'I actul JU'decatn ••oua '. ..£:... l.... S ~1j O· \ d up cum ~..- _ :"1 I'.rl . ... fi· •." au.l/iirl'.. I 18l . r_ _"~: ~lu 19[IU.0 fel ete importan e. Teare ceste ClTlpUS 1_ '1.~ c_rre"· a avea loe la s.1.. ia 'fll~ delor _ef _brospinale.'~ uJ. ' fi>. . .j tria .ea lOllS trati . ...du. cere ca re IJr '.11. .~'specte'~ re elatie.·'_' d ~u . vine __ un s iI nbol ale himic pentru curenml trini 31' al ' -:' ~ei. ".trei alp "" I n 'C"..81 din tr _..' _.I.~. preen 1. .'.~lii screw].. . ca. trei ' trans unu tar~· este cea a. I Ll -.·r·. l!!.. mun are Ie·te m ~ta fr"ora"Lnmini i". ]u i Isis marele secret: -'Numai -.~~..!i U~ i]I . C~l itatii tirnpului d j.tra . '. ern ..t. ei' .311i tur sis iii va dcmonstt a. C ~~:._8 '.~m]t re la Kere.' _UL.y!: tran em' U' f..."_ I ~'MI Ilnl I ..r.YO$....C..inti as aecte Ie lIDUi proce s unic. p T b a de Smaral :.lca " r.C ' ~"Icrul-·' ceea ce inseamna ca.n.._'_1organismsi trattsnnSll?ana. Biciul este unul dintre simboluril .~ IIUI '-... I' CU .1b ala "l'l ru'. :'. Aceste d . reprezinta vehicnlul si Ic.Din aces . '. !ai. ' I . . cele trei Erinii Cu.~iar "c-el.. ~ If-'I. f ab . I.I rerea sa ~iclipa sunt 1..-enOiar31!1' r .. eu ~ . t·.j'LlraIEna:ntu.'. presupur e 'e-acordarea en '... . J~ '" illJl [WI.poate f"'"1 re '. ~I infiti~-a e de cain" .:: arc a ". _ :: 1_ ~' ' ~I_ li~ I. timpul in CU.ipar a] . a kirii ale mitologiei an ice grecesti. ·· antropr morft u cap de . ~_- ...ta1l8ltDJt. • I .' ~~I'a.. . cu alte c rvi '.. itu'lala. ... a folo j aceste cnergii cu S'COPl[~ '. .sr procesdecat d alinierea stelelor CI _ -'. \za: de .'..gi~].Or Ca e ~ 'pr-o' due p]i a' .a t~· 'Tr~'nsmI'ILAma eX .b.• e a produce ran iut res t-ri:' fizi ce in plan terestru.....".1 iI-·o.ului la V arsta vur.fir~itu.u] terior aeeasta axioms lui Horus prin intermediul UJ1. t. in... . astfel meat lumina sa ploata. ~efectivtrei metamorfoze lntr-una $. Pl' estc redat inplan simbolic printr-o components . I~ to I: I.. :.lliere'40fiinta sublima 'r m' li "l~! '~."timpurilor..f'i.ll1 sau·.lIUI" p~'~n ~c'Hi .'~I'. ~.. . I I" _' I' transmutari renr '. . fiind leg.I.chip de caine ale zeitei Dernetra..Llrl tul .. ..~'::":IIi I l'.. t LIU ue ~rn'lnmare rair tate ~tar KG.iJ1b'lU'it • Tr n . inclusiv a element lor. I~ 1 nt~me. hi A~DN~ttl fragmentu 1 lsi \ ~. ULJ'~III II!'"'"'" . recerea de Ia Varsta fie .].S' .. lchimiccomportacaractcristicilc LIn .cestJ"'urimint san in.I-Ii Kerkoros" '0 ce .di'. _ U format matrices adecvata.:~'d. replreze:D'ta. I ~.'I ''I" I 'n . ~11~ _." _ -I I _1 ~I~ . i P rO obtin '.'~un.I . n formarea 'ti mpul ui si .1I.c_ printr-un numitor c..'~'~ ~t iI-e '.8 neamintim ell Isisnu a putut incepe ac . a.aJauz:a. Ker are: en ··ullde ~frica" I .. . elixirul -. Dupa a. ac -~'C . 111 sau revelatia.'pro .bohJsceptnduisaun~kha..i i-.."drog il. t"" .mutarea interior . .. emonstra ie ~i transmuratk a put 11 .. .sugereazd ri _I' lurile de initierc masoniea.il""iiU.~ re '~ mcntionate prin asociere ell biciul ~is pad . ransmutarii. " csau·' i.. b .. IP'e r-. -j'·_3 ·.. __ I I. chwaller du Lubicz in cartea sa.careconform-_'lic.3.' L . '" . ..utc ~'i ale.:l se fact prin invo ': re in . atom poare de . at pr in t n terme run1d.I" " ~_cal. r sln. este C_" 'a...a.'tIe . I "iQ'1 . '"I" '[-' I .

.-2 nnn ~ ~.'.

83 d .

18 transformarea individuala 8.. Acest asa-numit gunoi AnN din care este format inprcportie majoritara cedul nosrru genetic este impartit in introni ~i extroni. Cu alte cuvinte.~iar p utea f . Teate aceste transformari vor ~ nfluenta societa lea ~iconditia umana.r.' runcue 'd_f: \. . e . ~ ..'.res'u"pun.".dll"P'3.0'1 JLn umu ]"~1.Jala unui microfon stereo.. cat ~i ~. producand 0 scanteie slaba delrumina ceereu t. Apar transformari in.. demonstreaza teoria crearii structurilor naturale i imodif carii acestora prin tipare de unda ale sunetul ui. ~d se" aseze In rorme geome t" nee mtrrnseci.· c . cum ar fi ritmurile circadiene De aceea pentru a putea '1obtine ' atat prima materia.care structura elementala este distrusa.... .])latra.~ipri"1a'materia' care il caracterizeaza soot modificate incadrul aceluiasi experiment . fost inregistrat experimental..Oare este posibil ca al chimia din perioada cosmologica sa 80 fi referit 13 sriinta aranjarii geometrice a planetelor ~ia alinierii stelelor fixe? Cartea lui Hans Jenny. se poate vedea CtlID pulberea incepesa :'. .. seria proceselor alchimice. sau pe Cliff: le 'p.". Cand J enny a schimbat frecventele. BlS3tji tesatura spatial . Din cercerarile intreprinse pall~. temporala in momentul In.a d' ..... cum ne spune F ulcanelli.. chiar si lJC cea die'la nivelul epidermei. Absorbtia sau asimilarea luminii emise de 0 operatic de transmutare poate avea 0 influenta directa asupra ADN -ului operatonilui prin secventele lungi diecodificari non-genetice IJtecare lc contine... . adica informatia necesara transmutarii. e ca . .. Jenny a asezat pul bere fina pe 0 bucata de material suspendata In '.i •• '" 1 'I.. alchimisnilui Inmomental in care materia din care este alcamitorganismul sauabsoarbe energia ...eva on'. procesele alchimice.• "·'t-· capaeitatea d. intitulata Cimatica. atat operatorul..e a citi lumina care patrunde in organism. "d"'" ib. "~.. .. Practic.a~oa ~.s-a ordonat formand alte modele geometrice. . se produce schimbari in interioru) operatorului.. sIaJ~jtuJ..'. leal ." . Alchimia se rnai refera ~i. Totusi. '. KOi' lit ~ '" .ca. I. pe secun ia. ntrom I par sa. pulberea s-a miscat din nou ca actionata de 0 bagheta magica ~i. Numai ca... in acest caz este Yorba de un singur plan al transformarii (tin. ill ..in'prelent"rezLd:ta . ··6 intensitatea sunerului.Iwnii. $i del a regia indirect diverse process interne.. acestea nu sunt singurele transmutari posibile.extronii SU_l~excelente medii pentru pulsatii laser.. . '. este necesar si esentral sa. In inirna marelui secret se ascunde po sibilitatea uansuiutsrii la nivel planetar. Secretu t "final al alchimiei rezida in apropierea momentului unei crize planetare earle ar fi. fiindca ele contin promisiunea Varstei die Au!". ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. Pe videocaseta pe care a.. penttua fuziona apoi intr -0 'noua configurafic geometrica.

In Ave Regina.supra "llm..~'tlmtet ernrze~lee . A DOUA t '1 " • E-scarorogie ~l astrononue t--I) Infine.0 ilustra adevarul cd ea elite p rincipiu I :J i 111.' ri.diici'11ti prin care Lumina straluce uea..J. .. --. :I ~I r . exemplulperfect si....C ep utu I tut uro r lu crur i lor" 'nMarire Tie"...f!'U Victer Hugo eel mai strdlucu .~ II Prin conexiune.~ '.rect rildaic~'na(salve radix) pentru . este. l~ . Notre-D'QI11'e din Paris. Fecioara este rlZil'rlift/i cl?.PARTEA.. Ii" rezumat a 1 ..l't -1 ... Catedrala Filosofilor.1 mod inexorabil. dupii cum SP"£fH.

lMISTA.arta a evoluat. . 1_1 Egipt.' divi 'II ~ tar asemenea nusnca . crestinisrnul a fost aceeptat ca onoua forma a vechi i rneme religioase fimdamentate .umea cl'. In inima acestei stiinte..·· torus care se ra. ~ II "". pe ]J:u..uvmunn • o expenenta .g. ' . ."1a' e nnsterelot Ad"teva -til1 este '..··SC . alimentst practic expansiunea crestinismului.BRIDGES 'TREI ESCATOLOGIE GNO'S. d deef arta care s. gnosis presupune ~i~pli'ci ' · ' ..:- I' ...B). I' . '~I ... .. ~ 'rI' .Ltie si.. • '.. l' .. crestinismul a aparut ca tip de ~colali. pnn traire directa .. ' .. '. eblalca a rnisterelor.:_ .. fost asimilata 111 traditia spirituals gnostica. tragem cu coada ochiului spre ..o·~tiin)istraveche. dintre e-e fa c and parte ~i a]ell irnia s-au dezvoltat concomiten cu crestinismul. isis Profetesa. in forma s. . I .T'I'CA 'REV"IRIMENTU'L GN'O'STIClSMULU'I:: lSIS S"I MARIA." r...ea. '~· '..cun. ' ..... u ". :. .. Pe In. ea a.In ]iumea antica -"" in urma. '..C. Reputatia conform careia iudeii ar .86 J..d .a primordiala. ~ .t\Y' WElD'N ~'R. IH .. !li se ingad. . ~ r -: '. nascut In perroaoa ne eferveseenta . :.. ~e_. exista ceva .Iapidarul manual de magie ~ialchirnie din secolul al Il-lea L:H~r~ (veziAnexa. Cea mai veche versi une a Tab ei de Smarald . reputatie d'. . :-'..aS1C a.' -. omul modern recunoaste sub termenul de alchimie. r..~.ALCH..~ expenenpe erau apanaj L11mu 1-tor rengu..e care se b ucurau.SUTa ce aceasta . devenind parte integranta a acesteia prin contrast ell crestinismu ortodox si ap ostolic.3. a spmtua 'li ~I intelectuala din Alexandria primelor trei secole ale erei moderne. In sens spiritual.' '. cu sen sul de . • ".. .' I' -.sp.:_ 'J '.. .A Dupa cum amvazut in fragmennil Isis Profetesa ideile gnostice.:" .. mm eam. In ceea ce constituie probab ~1 mai vechi text alchimic eel cunoscut care ne-a parvenit.detinut puteri ~ .an dj"... ~. • •••• •• -. cu d doua . po. ~. ~ ...& '(' """CENT .ol~tere·.. '8magice.6. ~ Termenul de gnostic provine din cuvantul grec gnosis.' I . deat ]£'1"" In I.. ".a..

..87 -'lui .

. se mtoarce la sursa de lumina divir . fiinta ang elica deghizata Inc m r· deau ca .e un fals zeu. aceasta .. Prin urmare. care traini si istoria menirii sunt ope' a U lui demiurg rau . Intr-adevar...e o. I i~ Hri: t s.·..... enit la sursa.escatologie a luminii". stiintifica" ~Din aceasta perspectiva .] idnal i... · dIe a ermte iumma stid".sau.·-1·' '1·.. ara a ca ea de intoa c ~CJ_ .ime ale hologramei unice.sfarsitul d lumii Conformrniturilorgnostice.. - - 'I~ .. pe lnaSU"a ce 'Oil mai rnulte suflete revin..·····-lui ~ d.din ace as ta 1 e urn.airea irecta. -. ADN-u~ ponte' fi inteles ca reprezentsnd fragmentele ill' . . 11cele din urma. . are contin informatia despreintreg. satl cruatoria scanteiloi individuale de lumina pana la contopirea I! ~ . ies -. er sane 'Y ebraice .. sau de un zeu malefic care at . rinsa III co pul uman sub forma unor scantei de lumina care sunt suflete Ie noastre.csu 'ln~~n ..~i tene p'.tr... ' isus ra un m esager divin.In aceste tr ditii s-ainscris si noua ' orrna mcsii nica care S-3 nascut in inter oml iudaismului si din care avea sa.1~ . ~ ca un. in momentul crearii universului spiritul luminii a fostinchis de puterile intunericului. redevine un 'tot unitar.' -! r j '11 ~ . emni ~... d. Lumina.a care. ClLJ!' lmmaongt.•apcana a still. care este csenta divinita .... uri aceasta lume ca . tu" "" ~ .. ursa..de a reface drumul de intoarcere acasa. cand teat .ii a fost p. . Iumea in.1 existentei omului est acel . se nascareligia ere. .. '. urilor lu. '"1 '" inlannu umma .Este yorba. Bind complet tip . ~. Tinand com de felul ncu in care intelegem.ll18ccep'!Jlunea gnosticilor.....' in .[e o sau cu sec pul de a a _ -:. Jl .•ate fi inteleasa s _ ... II< ..cdar st~sensu 1.. Sectele gn ostice SLtS"~ineau ca .. : lIS Majoritatea or nu credeau intr -un Iisu real.'.>T BRIDGE': obligatorn experienta nen ·ij~ocjt~t.. 0 atare e catologie a luminii ca71i.a:fi purtator ne m ormatie... dar unt iuchise 111 _.. care a suferit ca OlTI ~iapoi a murit. Primordiala.ga 0 . -· sufl etele vor fi reo .gnostici. . ueria piecare .. Pentru gnostici.8 ~YWEIDN ... 0 anime pentru sc inroarce la Marea Lumina ins·.pe care n capata ." ~. compusa dintr-o sinteza a elemental or . relativ a. din perspectiva biologiei moderne fenomenul si capacin tea AD.£e-ea si eru ul ao vara t al inV8 -4.1a " fos -trimis pe parnant pentru a le revela oamenilor cunoasterea secreta ~ja 1·. ...trebuie sa.. universul fizic.."1 sistem viu pentru tipul de realitate holografica descrisa d· .atJein· dim si mult mai .na:r-t4plUl·proc. ... d e it lumina va disparea.' e..cadru pe care s-au sustinut di ve .... Candun suflet res e rnantui el pomeste ill calatoria spre casa. naseut din camesi sange.de traditii gnostice . sectele gnostice credeau u chip firesc ca detineau ClfDO' . 1- m I.U:lllll di Vi..-R & VINCE..: tel.

13...D'N ului in cadrul acestei teologii. ~ . . -'.'. . v ~ v ...este produsul secverrtelor de imagine de tip ~ ]a"'~ care provin .111J'S din secolul al XI-lea. __ " _ _ .. I .' utemic simbolica pentru exp "enen. prin urmare.. '."di a' a....tere. sarpe care-si musca propria coad .. ~" . HENDA.UJ. ~' CR1JC... l .~ .·.. 1.ana M 'fag:·'daiena. a urmna pnmon .ap' ..re·amanILUIDl" m tnarcern -'~'. ·.ortodcxaemerg .mama ...e ne. __ _ .ra. "_.. ':O.I . sora M'.""'. 'i 111] Lazar..u1JJ.. ea fiind aecesibilafiecarui nn In parte si tuturor..ul u i care ill opinia antropologul ui J eremy N ru~by. Din aceasta perspectiva..a...IJ_iIisus §i primul martor al Invierii. I ' .' " '!I.. a fost Scotia ..loc....ei semiluni care aminteste forma unui sarpe.. reveni nu in planfizic.S i'.. a . crestinismul primordialsi alchimia erau dominate de femei. ~ Ca ~.. fost Cleopatra. stiind ceea ce stim despre importanta A_.lll'" 'D'~' .. Pe acccasi fila c in Codex Marcianus.. ' ( L..a~O:!'.. ntrasteaza pregnnant cu pozitia _.m.a importanta veriga de legalura dintre crestinism ~'iEgiptul antic. id ..Invierea este astfelun evenimcnt care cap-ata 0 valoare PI._ _ ~" 1). easa~< lS~ llJi..~c... . este " 89 ntlata sub dominatia Intunericului.1.nS}stenta ell care gnosncn au rei terat ioeea expenentei "'1..t cerurilor.. Cea rnai importanta dintre primele fcmei-alchirnist a. .a luminii...\... sarpele care i~i m-u.. in accasta lucrare._ _ _care sustinea ' COl __ .•..era de fant J.". .Lpa. _ _~ enta . regasindu-se cea rnai veche reprezentare a uroborosului.A] .. Gnosticii au ridicat primii problema prioritarilor _. Iisus ~' .Le nl)'is.a '" detinatori si transmitatori ai autoritatii spirituale. urna nnuror filosofiilor" S " Intr-adevar.stqS re-a aparut d . rum .. _JS'U1). va." .EA D"r. imediat sub reprezentarea LU1. informandu-ne intermeni categorici ca statuile Fecioarelor negre care se gasesc in.ivmua.~ Fulcanelli atrage atentia 3511pra acestui aspect.. Multe dintre sectele znostice sustineau teza conform careia MarIi.propria coada esre c reprezentare cu 0 puternica Incarcarura metaforiea. autoarea textului clasic Chrysopeia sau Fdurirea aurului.i in cazul misterelor lul Isis.1:11 accep tiunea gnosncuor.Marc.. ' "' U1d zid .. Uroborosul simbolizeaza a un cielu cosmic de evolutie inchis asuprasiesi. _ "": "" -. 10.a. .'1-'· carora J~ H TI. '1 ~ si )..~ttie -" S ra.' .nvtere.arte:~. criptele marilor catedrale gotice sunt reprezcnrari ale zcitei Isis.• ' . '* .' tlmneZetl. ' .'. ]' · ca' apostoln.flristos.. '."'ihn:"' .1. .1 -11 ..gri chiar de la ADN ..•.'..t.~.. ci spiritual.'3'- . stol " apo T_ ~ '""~ M'. (figura 3~I). Acest simbol formeaza ce. . pe jumatatc alb.fel ca ~i in fragmental isis Profetesa descoperit in Codex .j(J. >- I. so u: ~~u~Q .. dacane putem exprima astfel adoptand-o pie Maria Magdalena ill chip de 'Su:per.1" 118"1'.. AD N'..···'up.'la ~ iriumfului spiritual asupra mortii .."' ~"''''"...h. Tot gn rosticii o considerau pie Maria Magdalena sursa misteriilor secrete. erau umcn'. ]I 'TO" ru . imagi nea sim bol ·ic'a a. pe j umHta:tenegro" si comine in interiotul cercului sintagma inlimba gi~lf:: ".

'U opt ra· e.au .cr-o ['_ . ~'"' nn I :mum.lui. Icat I_il I .

lsus din "pu' hi funda lUI nl t "f r ve ~I lr' ~. I~ ~ ) I I ':1 II' ·I spit · .

far~. iar viziunea omului m d.- i'n inima . m Pcntru a i_ te ege aces mister dar si im rtanta sa alchirnica ~ii apocaliptica... trebuie rnai i . ~'I' cc rtrul ell . ului.~tuiuilumii se Impleteste C1l acest mister magic care .~'Lirri.-'tai:~ ~edem cum 18 aiuns culture ebraica 1.religiei crestine se ascunde 0 taina d dimensiuni cosmol igicc.ta.m asunra .

.

.

.

~ ~. n p_ ernie . 'ru~ teh.de m i1 . -ICI. dcspre car ' ~ __ .96 P-"O])'OrLlJ lui lsra ~. nomi ~i I'I ~ c ~-' 't.'i pc fundalul acestor sperant ~ ~ ~ 's P in un c merm "ran .d.. 1:111. hunii ..P" ' .: . ~I I · '" .. ln aCle '1 c ntext rolul lui Messiah era unul simplt buil· "i '-1' . nu di_. _'. Zoroastru. au urmat 8~~tm 11 U t~ ~.sa I. -r I~. lor ..~.~U -..UI ~ t x I_I ill un lie d . mi -i...1"Sll.~..' itonulcaruia ii erau adresate. -il'nporatll'l tica o's. de mir . ~ _ l 1 -. car-' au..i~ r e dimr li us.. Acesti Inte lCIJ'1 i • ra· pets . ..-__~.1 ·1 - - us . . i _care mspan. E.nsoi de _~jn.i I aradis ere "tru. _'-.Insusi -3 au' mtilulal.magi ienica ." I I "I.latur8. ~ ··.-. I~. asupn noul _J. 'r -.-. J -' '. urn .vang h '~~1 . .e·~te ~nva.-.' ulati din moarte.eAur.' .ul luill -~allc_.Ii ] :_v.i toti ex: latii aveau -~ Tie' m din r' ic.ELd apu 1 .' [ .i._eeruri . '_.. scns. in.2in-S'[a d. Ap lloniu din 1YDJla~rez i '~ '_'C'C emul 111 pr If]' '_ pe care-l une pe cnIIC:_~ -:tele m· siani .I CS. domnia ~..:: U d s-a ni -cu 1 Iisus..I' 1 I II I . _~- _ ' __ ~ it - 1_ . . semni -Ie .-~rc tree .. n _ ii" i d m\t. l 1 '_I . Este imposibi '8 . ..i1 t ~ iIalribu ~ . abia in s colul l i..:. D persona] intelept.ttir.biograf ~in . I. arl framinthi. a [ ·'lIanghelia' duptl' Matei'" magii.. uu n i fun tie c ._.. l... ~ __ '~II __ I I - I" r . I u ani __ nativ.:L a punem.~ I ~1'l11~1 C Iii iz IC~ .· P'''' "e ~ impregnati de cunoastei _ _'ttl~'~. c ine .". .au. .'. deriva ~tocrnai din capacitateas . tipologie cu car "" lume II -Jic~ uli -__za .ac_ 'mlI1U. m ~ "'"nirili J . injuruJ 1'3'U discipoli siface fap~"c r th.aeeste lucruri nu trsnspar clar din 1'{JIJ 11 tii. _"'!! die al._. ti ~ ~.~Iomu' .• lantllftoru] ii.I cinci de ani de la mea rt 'B. au. t· I ..Hr.-iitr_ V.'8 i 1i e i _'p: im '1_' d _ i U 1m': -:..i~'e:m care .-fmit si 11predicat..~_ i Omului" tiUu 1 car.uni mull pfea obi!jnuitein1F"'o _ sl ~ tin'. ssi -... I. centrul .dcspr~~ ln1-. .. .. J. Cei ear _n __ m up rte dill cc . lar rnortii '_" lU.. ~.-_u~Ii 'LJ' nu i-a eonsemnat Inva"aturi le in ' i \. locul it car .~'.-'..~/~ tnsl~..8U .'~.'. as 'el inlc~ll' '~ pOtts f rnartori ai cxperientei din e apa ala..~t~ ' t"'I . ris cat ..ificat p =-in vointi_ divina.etuateprincuvintele trans nise p_ cal . I.alatori ~Predicile lui risus Sf: adaptau tn ~._.·1. I. pie' acest fundal religios. B" Areflt.ca~e domnea ~upm.--3 nasc'Ur lisus se convenise t '~U ·in1--... u_ . 'retinind-mtTb..In niu din Tyana. ntru m -gorita'teat contemporanilor sai lis era 'LI.~ I' Il._ ..3· .. " . =~ .'\lea -"_ Ii.C . i.~. me -.]~ C 1...rall ru II rc .. 'n· 1·· ic.I . de a .ui.a~~imari ..IC~i va pa t imi. 1\ _~. Pav el.~u Temelul r __-. va iesi ia e l '-I~ ~ "III' .:~ak iud j unului.~_ __." hj" '. p..

~. .ei cerurilor. u~. lIJ 97 '-II" _ _.8... arc· ~]"e· · sa unUDIu. . .. . 0 .I: _I I' "_. ...I·..~ In in ~ . _.. I. . Papiru iul din Paris una dintre rarele geme descoperit ..~ bine misterul C... .u ceo I"' ·m··· vechi a·dep . care a ajuns sa.. . 11·· . nu ern necesar sa fie consemnate invataturile lui Iisus.1 . 1 tama di mtma crestimsm .' 11~11~I.... Pentru a il.. El insusi a declarat cat unii dintre contemporaniilui vor fi in viata in momentul intoarcerii sale pe pamant. ·c I'ti . 0 . .. ti ·V. 1 1 .lui Dumnezeu. . ... ~. . or lui Iisus referitoare ._........._. --'~.ic .. . ' care trarai I .....$n·u s nrod . Evanghelia du.. . ~ . de . KNDAY· ~ULU!.vem] de 1 n.'" . 1'·1· .!- I. Este incoi testabil aptul cat liSU8 : -alasat primi lor sai ueenici impresia ca sfarsi nl Iumii era iminent Moartea si [nvierea s simbolizau triumf J irnparatului bun asupra celui rau... arUisant~ :. ~ : _ . .. Matei e fiirnizeaza imaginea comple tar a i11v'atittr. eel de-al doi ea.<. '" despre uciderea pruncilor ispitirea lui Me-ssiah ~i multe a te relatari r CULvQ...nn. avantii lui ap Jf. ': - . ._-.... lumi .. _I . Ev angheliile ptovin d~11 ac-es: e surse timpurii. '.:. d·e j a B·· tbJeem srcalatona celortres)M agnntelepti . . on ~·'l _ '... .. . .u... unenc au vazut 0 1·. _.Isaia: ~.. . to a 'il-at........umma mare.. (~ Irn nareataina a c 'I'iPS·~ ismiului era nat I ira.. . .i Imparatia cerun ~ se i lor I C1l~I'S am. pecetluiasca incemrtulnoii ere "Ziua Judecatii. fie cunoscut sub denumirea de Q si carle i-a servit drept sursa pentrua scrie povestea vietii lui Iis.. .· <rI .Hr.ca.-8' I fin inhalarea Iuminii. ~ _ '•.11toarcerea sa.. si m om entu11 sosirii "111\~61'~·a~1.". AL_ pirantului i se cere sa .. . can .~. J • :: ~ r- - .. M ate]~este unu 1·. fnlp.' .s.._.. ~ un 11 ive de Intelegcre superior a1 traditiei esoterice antice. Tardaca sf~ituI era iminent anmci....in mod logic.~spandit in epoca.8. ..e· :~." .avea sa.e.. .. . . astearna ill SC:rlS predicil e sa 1-· iar . a-recurs la un document de 'luv3laturi r.care au .. C! (j':!i . Dups multi ani. I.nntre CI I.tceput aproapie '. .iflam din Evanghelia dt~p'a'Matei ~ a-'I"'r ··d· ce ~ Poca .tll d~ a~ lll.. 75-830~.sfsrsitul lumii ~ila vestirea apropierii Impara~.. • ~ • i!'io 'I. . ·1 iti ..'" :. mteles ~ dm ~ Iiindca de la el a' lam despre legaturalui Iisus ell Egiptul despre 81 eaua . J. .. I' cu 0 profunda semnif catie eso erica . I - .. ~surse similare "aplieandu-le U1S~.M"tei urmato lea Evanghelie scrisa irrtre·anii 8.Hn.arlitiei.tnmd...ehnica . magic t cgiptean.t"'" ~ J".' .100 d..:' ..' -'!j J. ... a utilizat 0 .If :·In '1"'" anturaju sau au nceput sa.. ..... scrisa cu aproximati~ e inanul 70 d. Misterul este declarat explicit In Matei c aiar la Inceoutul earierei lui I [SU8 Matei ci eaza run. Numai ca intregul mister C31erezida in chiar centrul acestei . ~ ..- _ I' ..Si amenii o ..' .... I.... m !Ii.CRU· E. '. .Pd' Marcu.' l. umma . gipt I-n Papir usul IV'··ra ndlurile ~l :..... P ..I..descoperim u 1ritua Iprin care se atingea nemurirea acest lucru facand . I~i :llU .. _ ':- . iar i. revarsat asupra celor care traiau 111 tarap: ste care eraumbra mortii" Pentru ~{ implini aceasta profetie .. .ADIN H ..~ ~Ll." rese ascunde aici trebuie mai 'a parasim pentru 0 clip :crestinismul ~isa abordam ill} al te· . ~ 1.j.-l e ~"..}"'-'I. .a.

-lICa"". • iii .e 1 "' a ere .. ' V1Z1UD.. In '_ .98 .

-' ''':/ . .ng.

. ti ..eca .Carre . . Alte ~ • :A 0 Inca din.8l1Ul180.....CI. se regascsc urme ale inceputurilor ortodoxiei..'-·d a era cat . '~rnd . cu apel la autoritatea lui Durnnezeu.•.0 - .Ipsa..garnn)a _. secol. secolului al II -lea Ide crestinism.. [e . fortificata de 'I!" comunitati'~. . s-a. .'dire religioasa. '1' ·JI ".lea . Aceste fenomene au dat nastere unei vaste miscari crestine.l in tunp ce grupanre gnosncese nsipeau ~I .Jl mal exc. .1. 'Y Aspectele mistice ale religiei crestine se raspanidiser~ in..Ft· . • .. <s.inla .~Orz gnostic distinctiv.nri ~..~ mstantanee .3: gnosticismului. .111ai mult. Dumnezeu il trimisesc 'p. ~.adl·d. dar mai avea ~i un LI. diverse alte curente de goo..mtermediar di insistau asupra mtamim dir . Aceasta maroa de crestinism lara. Crestinismul apostolic ortodox a devenit . ~ d ·d di .f . apocalipsei.dezvoltat ~i 0 institutie organizata care 1!~i propunea sa aiba grija de popor..ghetia. '". Acestora.•.incereare in forta de' a stopa erodarea autoritatii imperiale :pagarle provocata de dezvoltarea crestinismului. I·' d .I. '!13 f .-iea.'_~. care ii chemase pe Apostoli.crestine. foarte asemanator crestinismului.te d. Hnstos.societati secrete hermetice..pocalipsei sc sprijinea pe autoritatea Apostolului I.. o:r "" . m CllfSUI~ secotuuu al 11.. ~pos tolH. fonn. a ~ dul tor.lt i _.:. se imputinau tot . A religia crestina ortodoxa se CO'J1S0] idase. .onC81U~ fie el preot sau episcop. Biserica c~tigase' putere ~iinfl uen.autoritat e ... ~. EVID1. I'. .. in care fusese mel usa ~'i pocalipsalui Joan ca unica versiune oficiala a.i lisus Hristos care a stat in dreapta acestuia la Ii I! !.e la lnceputul P secolului al IV -lea au reprezentat ut.USIP/ISla.'~a~ersccutii le CI1J11.. ...A.' ..0 miscare populars . In.0 an. . administrate prin episcopn sal aposro I' · ...dirli Evangheliilor apostolice. s pe con ducatornii fi '"" .confruntarca ell pcrsecutiilc periodice comandate de diversi iln:p·a:rap--. ... pe cuprinsul tl1tregu]w lmperiu.tecarei L'UI.al ]u.. cand Irineu a elaborat autoritar lista de . Preotii care oficiau slujbele religioase raspundeau inaintea Ulor episcopi. m I" .. ~ au intrat in cornpetitic. n_~_n tu. Pie masura raspiin. mediator _. aposto l'. Ic daduse intreaga raspundere pentru Biserica ·· ~. devenind 0 'pu temica f011ii socials si politica.eHristos.. departe de a fi.mod special. Iar aces tia. lTIU.. printre care se nliinara si mithraismul. i i. ~ -! • religii ale mantuirii. printre altele credinta fundamental p·ag3na . call'tand aderenti.... care erau investiti leu.0" . 'I.nsiruirea vengi ·'1 In 1antul1 ierarruc ue COll1W1.'if ~( '. Timp de mai bine doe un.sa... ria' _ 111 era. . sustinere imperials . .. ~ ranaur I i-au a .-fete CU u·. fireste.gnosticii ~~'1__:_':.I'" . '. satisfacuta de iqterpretarea apostclica simplista referitoare la autoritatea spirituala..3:: use l1Lln181e credinta ~'l d~e ascuttare..ear(::i acceptate ale Noului Testament canonic.... loan este discipolul i prca-iubi .ca a.. .. se poate de clara. amalgamandu-se C'U.

","doc_promotions_enabled":false,"static_promo_banner_cta_url":""},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/75446052","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=75446052&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"}},"categories_array":["mixed","book","audiobook","magazine","news","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[123586769,79310227,84281369,111293439,189801259,117347861,189802069,43308105,43307884,51529171,75927887,49943988,51292742,239488191,263504218,282766939,253264900,244157917,212863738,224258670,224355300,238704340,225916486,224369806,224419023,163646054,239588474,211302755,202691564,182553141,224410295,293461549,234028503,224349281,224426877,224326250,273440534,273582508,182565115,254039238,249309502,337536061,224306619,231689346,224248577,250006950,235583696,224252178,224285255,235411767,224270540,163580087,249308781,182546874,163603389,163647832,216442529,182522032,224266633,249308236,224248520,163564256,163579056,182560283,246897514,225111906],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"KnwPn3OJwIiBpBShALuu7U1BWKg=","module_id":"vxQDaeR7/FxBnusBCoV8BllRylI=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[239488191,263504218,282766939,253264900,244157917,212863738,224258670,224355300,238704340,225916486,224369806,224419023,163646054,239588474,211302755,202691564,182553141,224410295,293461549,234028503,224349281,224426877,224326250],"title_link":"https://www.scribd.com/lists/17202715/Top-Nonfiction","title":"Top Nonfiction on Scribd","track_opts":{"compilation_id":"KnwPn3OJwIiBpBShALuu7U1BWKg=","module_id":"kfK2g3ftcaCOp0sAZkIhwkTam7U=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[273440534,273582508,182565115,254039238,249309502,337536061,224306619,231689346,224248577,250006950,235583696,224252178,224285255,235411767,224270540,163580087,249308781,182546874,163603389,163647832,216442529,182522032,224266633,249308236,224248520,163564256,163579056,182560283,246897514,225111906],"title_link":"https://www.scribd.com/lists/17202622/Top-Fiction","title":"Top Fiction on Scribd","track_opts":{"compilation_id":"KnwPn3OJwIiBpBShALuu7U1BWKg=","module_id":"nYLzh9GxvaPhZtONaJuMITt42yI=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[123586769,79310227,84281369,111293439,189801259,117347861,189802069,43308105,43307884,51529171,75927887,49943988,51292742],"title_link":null,"title":"More From bazgacip","track_opts":{"compilation_id":"KnwPn3OJwIiBpBShALuu7U1BWKg=","module_id":"yzZiNHlYiWKGS6X31X6NULenXKo=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"43307884":{"type":"document","id":43307884,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/43307884/108x144/7f5f5a134d/1319746360?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/43307884/216x288/892229766f/1319746360?v=1","title":"Marsilio Ficino-The Musical Magic","short_title":"Marsilio Ficino-The Musical Magic","author":"bazgacip","tracking":{"object_type":"document","object_id":43307884,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"iDveTFh0Hf0uhjOHevArfBxc9Ng="},"url":"https://www.scribd.com/document/43307884/Marsilio-Ficino-The-Musical-Magic"},"43308105":{"type":"document","id":43308105,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/43308105/108x144/8ed40de48f/1290169445?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/43308105/216x288/b2d8219e28/1290169445?v=1","title":"Benoiste, Luc - Semne, Simboluri Si Mituri","short_title":"Benoiste, Luc - Semne, Simboluri Si Mituri","author":"bazgacip","tracking":{"object_type":"document","object_id":43308105,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+gjMYEsl2DZdSgHEUeM05GjzjSw="},"url":"https://www.scribd.com/doc/43308105/Benoiste-Luc-Semne-Simboluri-Si-Mituri"},"49943988":{"type":"document","id":49943988,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/49943988/108x144/8ea6728194/1372346528?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/49943988/216x288/c8e4e486a2/1372346528?v=1","title":"PT - PSIHOLOGIA TACERll","short_title":"PT - PSIHOLOGIA TACERll","author":"bazgacip","tracking":{"object_type":"document","object_id":49943988,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"UZgX9pAq/N9s1d5VO8KUPi9ZAJE="},"url":"https://www.scribd.com/doc/49943988/PT-PSIHOLOGIA-TACERll"},"51292742":{"type":"document","id":51292742,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/51292742/108x144/28f31fd863/1399896371?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/51292742/216x288/61002564eb/1399896371?v=1","title":"NeuroLogic-by-Timothy-Leary","short_title":"NeuroLogic-by-Timothy-Leary","author":"bazgacip","tracking":{"object_type":"document","object_id":51292742,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"hDv6PZes1D4sburYkoaBr7S8A3c="},"url":"https://www.scribd.com/doc/51292742/NeuroLogic-by-Timothy-Leary"},"51529171":{"type":"document","id":51529171,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/51529171/108x144/072707aa5b/1375729239?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/51529171/216x288/ccb6f12344/1375729239?v=1","title":"Science and Sanity","short_title":"Science and Sanity","author":"bazgacip","tracking":{"object_type":"document","object_id":51529171,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"REz2tjVQUyOj/wjldV2+w5+DChA="},"url":"https://www.scribd.com/doc/51529171/Science-and-Sanity"},"75927887":{"type":"document","id":75927887,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/75927887/108x144/13073fc00b/1335761773?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/75927887/216x288/8cf619cbfe/1335761773?v=1","title":"Trecerea-Vrajitorilor-2010","short_title":"Trecerea-Vrajitorilor-2010","author":"bazgacip","tracking":{"object_type":"document","object_id":75927887,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"WNNWmq5WoRq2keBKG3+hHA5TpzQ="},"url":"https://www.scribd.com/doc/75927887/Trecerea-Vrajitorilor-2010"},"79310227":{"type":"document","id":79310227,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/79310227/108x144/4e14b92ded/1401976656?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/79310227/216x288/b99d907334/1401976656?v=1","title":"Hidrograful de viitura","short_title":"Hidrograful de viitura","author":"bazgacip","tracking":{"object_type":"document","object_id":79310227,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"PiQU8AINDe1VjdEhGu1cQaXHmKY="},"url":"https://www.scribd.com/document/79310227/Hidrograful-de-viitura"},"84281369":{"type":"document","id":84281369,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/84281369/108x144/6c13cf8205/1385821033?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/84281369/216x288/24e0b5139c/1385821033?v=1","title":"Dincolo de Ratiune","short_title":"Dincolo de Ratiune","author":"bazgacip","tracking":{"object_type":"document","object_id":84281369,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"2/jb4VPKF3E5AC6FrboV3y6NYnQ="},"url":"https://www.scribd.com/doc/84281369/Dincolo-de-Ratiune"},"111293439":{"type":"document","id":111293439,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/111293439/108x144/aa563e921d/1401058689?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/111293439/216x288/6e518e5afc/1401058689?v=1","title":"GT-I9300 UM Open Icecream Rum 120531","short_title":"GT-I9300 UM Open Icecream Rum 120531","author":"bazgacip","tracking":{"object_type":"document","object_id":111293439,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"K4qrAQjaVZEhfvNJcEJlC8dZMH4="},"url":"https://www.scribd.com/doc/111293439/GT-I9300-UM-Open-Icecream-Rum-120531"},"117347861":{"type":"document","id":117347861,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/117347861/108x144/aaf3079ade/1365608321?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/117347861/216x288/0dcee17e37/1365608321?v=1","title":"OLIMPIAN UNGHEREA","short_title":"OLIMPIAN UNGHEREA","author":"bazgacip","tracking":{"object_type":"document","object_id":117347861,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"yLUHYZEiT4SJhypKiGCh6aP9xbE="},"url":"https://www.scribd.com/doc/117347861/OLIMPIAN-UNGHEREA"},"123586769":{"type":"document","id":123586769,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/123586769/108x144/a3fcbaf560/1406693355?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/123586769/216x288/e569d1f642/1406693355?v=1","title":"Medierea in cazul violului si al violentei domestice\r\n","short_title":"Medierea in cazul violului si al violentei domestice\r\n","author":"bazgacip","tracking":{"object_type":"document","object_id":123586769,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"hnEYPIH/E00lEn6YIfe0iL+wfiQ="},"url":"https://www.scribd.com/doc/123586769/Medierea-in-cazul-violului-si-al-violentei-domestice"},"163564256":{"type":"book","id":163564256,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/108x144/19b813ddea/1537610449?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/216x288/50918b57c9/1537610449?v=1","title":"Beautiful Ruins: A Novel","short_title":"Beautiful Ruins","author":"Jess Walter","tracking":{"object_type":"document","object_id":163564256,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"JJZVY2YS/TPNbRvd2RKRx5yjCxM="},"url":"https://www.scribd.com/book/163564256/Beautiful-Ruins-A-Novel"},"163579056":{"type":"book","id":163579056,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/108x144/b0cc4a522d/1537615945?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/216x288/cc1bed9752/1537615945?v=1","title":"The Art of Racing in the Rain: A Novel","short_title":"The Art of Racing in the Rain","author":"Garth Stein","tracking":{"object_type":"document","object_id":163579056,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"CgveX3sDPrNh5WIRV+L69bnWoVo="},"url":"https://www.scribd.com/book/163579056/The-Art-of-Racing-in-the-Rain-A-Novel"},"163580087":{"type":"book","id":163580087,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/108x144/865888b820/1537617364?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/216x288/a50ec4d378/1537617364?v=1","title":"Bel Canto","short_title":"Bel Canto","author":"Ann Patchett","tracking":{"object_type":"document","object_id":163580087,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"f12n8YVb9LHt2xaCvYjCFukAN48="},"url":"https://www.scribd.com/book/163580087/Bel-Canto"},"163603389":{"type":"book","id":163603389,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/108x144/9281c90791/1537621758?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/216x288/a0de7e7dea/1537621758?v=1","title":"A Prayer for Owen Meany: A Novel","short_title":"A Prayer for Owen Meany","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163603389,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"E4XaKze7j25w/kUibZnLHH80TNo="},"url":"https://www.scribd.com/book/163603389/A-Prayer-for-Owen-Meany-A-Novel"},"163646054":{"type":"book","id":163646054,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/108x144/c8eb9eae18/1537609694?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/216x288/d6d700f05f/1537609694?v=1","title":"Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New America","short_title":"Devil in the Grove","author":"Gilbert King","tracking":{"object_type":"document","object_id":163646054,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"OVF9M9960+2E0jKcbR6K7vQU8Pg="},"url":"https://www.scribd.com/book/163646054/Devil-in-the-Grove-Thurgood-Marshall-the-Groveland-Boys-and-the-Dawn-of-a-New-America"},"163647832":{"type":"book","id":163647832,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/108x144/9f4ce0c73a/1537609427?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/216x288/c8974e0a45/1537609427?v=1","title":"The Cider House Rules","short_title":"The Cider House Rules","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163647832,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1tH6H7GlGKNz+AEScJQaNiwliHk="},"url":"https://www.scribd.com/book/163647832/The-Cider-House-Rules"},"182522032":{"type":"book","id":182522032,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/108x144/671b9a055b/1537610043?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/216x288/ec6eb5c88b/1537610043?v=1","title":"The Bonfire of the Vanities: A Novel","short_title":"The Bonfire of the Vanities","author":"Tom Wolfe","tracking":{"object_type":"document","object_id":182522032,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"wI74zlsgsV84TTFkIDP9Q2ldzC0="},"url":"https://www.scribd.com/book/182522032/The-Bonfire-of-the-Vanities-A-Novel"},"182546874":{"type":"book","id":182546874,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/108x144/817bab2149/1537617153?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/216x288/a6b6573207/1537617153?v=1","title":"The Love Affairs of Nathaniel P.: A Novel","short_title":"The Love Affairs of Nathaniel P.","author":"Adelle Waldman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182546874,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"WlfZctYNofLPQh2covT1hyVJT6o="},"url":"https://www.scribd.com/book/182546874/The-Love-Affairs-of-Nathaniel-P-A-Novel"},"182553141":{"type":"book","id":182553141,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/108x144/1b40063d80/1537616069?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/216x288/098f7f1651/1537616069?v=1","title":"The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first Century","short_title":"The World Is Flat 3.0","author":"Thomas L. Friedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182553141,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"nL990Y/zcAIFlA5hXjhJh9O5gVE="},"url":"https://www.scribd.com/book/182553141/The-World-Is-Flat-3-0-A-Brief-History-of-the-Twenty-first-Century"},"182560283":{"type":"book","id":182560283,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/108x144/229169a793/1537614263?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/216x288/fc0b9ebffa/1537614263?v=1","title":"Wolf Hall: A Novel","short_title":"Wolf Hall","author":"Hilary Mantel","tracking":{"object_type":"document","object_id":182560283,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"6IwGSRRRUQfx+lZyuu7x0wUOkAo="},"url":"https://www.scribd.com/book/182560283/Wolf-Hall-A-Novel"},"182565115":{"type":"book","id":182565115,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/108x144/50e3fc9eb2/1537615534?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/216x288/8bbf81282a/1537615534?v=1","title":"The Silver Linings Playbook: A Novel","short_title":"The Silver Linings Playbook","author":"Matthew Quick","tracking":{"object_type":"document","object_id":182565115,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"JU0jRODIk/pQFWw27jWdtJnRlW8="},"url":"https://www.scribd.com/book/182565115/The-Silver-Linings-Playbook-A-Novel"},"189801259":{"type":"document","id":189801259,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/189801259/108x144/5d2eff98c5/1446518811?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/189801259/216x288/16328a9471/1446518811?v=1","title":"Dictionar de Motive Si Simboluri Literare","short_title":"Dictionar de Motive Si Simboluri Literare","author":"bazgacip","tracking":{"object_type":"document","object_id":189801259,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"NP7/Rgm1aboApqCkjuOJXFyKnRw="},"url":"https://www.scribd.com/doc/189801259/Dictionar-de-Motive-Si-Simboluri-Literare"},"189802069":{"type":"document","id":189802069,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/189802069/108x144/6472559d34/1386317852?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/189802069/216x288/85fea3ecc9/1386317852?v=1","title":"ELS 1200 Series","short_title":"ELS 1200 Series","author":"bazgacip","tracking":{"object_type":"document","object_id":189802069,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"cO8qbOhzxPmTL4e+RAcoJVLFHR4="},"url":"https://www.scribd.com/document/189802069/ELS-1200-Series"},"202691564":{"type":"book","id":202691564,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/108x144/f0e6e6416d/1537619120?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/216x288/56a5d067c6/1537619120?v=1","title":"Smart People Should Build Things: How to Restore Our Culture of Achievement, Build a Path for Entrepreneurs, and Create New Jobs in America","short_title":"Smart People Should Build Things","author":"Andrew Yang","tracking":{"object_type":"document","object_id":202691564,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"WToo/djcax+Hqwmpx69dHKBW5bw="},"url":"https://www.scribd.com/book/202691564/Smart-People-Should-Build-Things-How-to-Restore-Our-Culture-of-Achievement-Build-a-Path-for-Entrepreneurs-and-Create-New-Jobs-in-America"},"211302755":{"type":"book","id":211302755,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/108x144/2424de51a2/1537619904?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/216x288/09ee7462f3/1537619904?v=1","title":"The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy Answers","short_title":"The Hard Thing About Hard Things","author":"Ben Horowitz","tracking":{"object_type":"document","object_id":211302755,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Fn0dqwfyeb7XrkxaFxCu2soWvug="},"url":"https://www.scribd.com/book/211302755/The-Hard-Thing-About-Hard-Things-Building-a-Business-When-There-Are-No-Easy-Answers"},"212863738":{"type":"book","id":212863738,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/108x144/5bad102ef1/1537618239?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/216x288/8fc36df455/1537618239?v=1","title":"The Unwinding: An Inner History of the New America","short_title":"The Unwinding","author":"George Packer","tracking":{"object_type":"document","object_id":212863738,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Equjtj3FOk6Jj2nFIUXNcZfqRxE="},"url":"https://www.scribd.com/book/212863738/The-Unwinding-An-Inner-History-of-the-New-America"},"216442529":{"type":"book","id":216442529,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/108x144/7945e537de/1537610826?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/216x288/95db88293e/1537610826?v=1","title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932: A Novel","short_title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932","author":"Francine Prose","tracking":{"object_type":"document","object_id":216442529,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ImiAxDIxfJ4gpxhTQ+CtufQ0xjc="},"url":"https://www.scribd.com/book/216442529/Lovers-at-the-Chameleon-Club-Paris-1932-A-Novel"},"224248520":{"type":"book","id":224248520,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/108x144/57b8f15c1c/1537621124?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/216x288/2fc602273a/1537621124?v=1","title":"The Kitchen House: A Novel","short_title":"The Kitchen House","author":"Kathleen Grissom","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248520,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"GeSIiTfnI8QIglaI0ss/GtUwal0="},"url":"https://www.scribd.com/book/224248520/The-Kitchen-House-A-Novel"},"224248577":{"type":"book","id":224248577,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/108x144/d525463c67/1537609395?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/216x288/2b59844b99/1537609395?v=1","title":"The Rosie Project: A Novel","short_title":"The Rosie Project","author":"Graeme Simsion","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248577,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"iLVAnWM6+HkkbLQnS3g1bvvwTdo="},"url":"https://www.scribd.com/book/224248577/The-Rosie-Project-A-Novel"},"224252178":{"type":"book","id":224252178,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/108x144/68dbc1000d/1537612869?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/216x288/57a65a5750/1537612869?v=1","title":"Brooklyn: A Novel","short_title":"Brooklyn","author":"Colm Toibin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224252178,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"SfQltL8njPxWk8e7e9VCwK8SkWw="},"url":"https://www.scribd.com/book/224252178/Brooklyn-A-Novel"},"224258670":{"type":"book","id":224258670,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/108x144/3c7a87a449/1537624200?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/216x288/ef3c1ca84d/1537624200?v=1","title":"The Prize: The Epic Quest for Oil, Money & Power","short_title":"The Prize","author":"Daniel Yergin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224258670,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"zcnvgkSjhHNugaG3FTk7DXLxxlk="},"url":"https://www.scribd.com/book/224258670/The-Prize-The-Epic-Quest-for-Oil-Money-Power"},"224266633":{"type":"book","id":224266633,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/108x144/d0de7b5bf4/1537624497?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/216x288/a40600a76d/1537624497?v=1","title":"The Perks of Being a Wallflower","short_title":"The Perks of Being a Wallflower","author":"Stephen Chbosky","tracking":{"object_type":"document","object_id":224266633,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"WDZJ0l8P8RuqfGZipaWbVF3uLhY="},"url":"https://www.scribd.com/book/224266633/The-Perks-of-Being-a-Wallflower"},"224270540":{"type":"book","id":224270540,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/108x144/f484685ce1/1537623252?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/216x288/f0d4e09ce0/1537623252?v=1","title":"The Master","short_title":"The Master","author":"Colm Toibin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224270540,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"aXM0rJ/hz0tUIxOwr8JuIG+T+c0="},"url":"https://www.scribd.com/book/224270540/The-Master"},"224285255":{"type":"book","id":224285255,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/108x144/144bc668f6/1537609549?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/216x288/9dbee53a6c/1537609549?v=1","title":"The Flamethrowers: A Novel","short_title":"The Flamethrowers","author":"Rachel Kushner","tracking":{"object_type":"document","object_id":224285255,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ruiC8CC+bcbb40g12pgH6nQXDIk="},"url":"https://www.scribd.com/book/224285255/The-Flamethrowers-A-Novel"},"224306619":{"type":"book","id":224306619,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/108x144/7eeca5a1bc/1537620772?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/216x288/4a8f75444a/1537620772?v=1","title":"The Light Between Oceans: A Novel","short_title":"The Light Between Oceans","author":"M.L. Stedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":224306619,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Fu5f3dRFd0uS10e24tS44yt59fw="},"url":"https://www.scribd.com/book/224306619/The-Light-Between-Oceans-A-Novel"},"224326250":{"type":"book","id":224326250,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/108x144/b659f5fb6a/1537617381?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/216x288/900e8864ca/1537617381?v=1","title":"Steve Jobs","short_title":"Steve Jobs","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":224326250,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"zEvOucBzpsHAsjZt10kr018k/yA="},"url":"https://www.scribd.com/book/224326250/Steve-Jobs"},"224349281":{"type":"book","id":224349281,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/108x144/4df0918cea/1537625774?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/216x288/befa0c6317/1537625774?v=1","title":"How To Win Friends and Influence People","short_title":"How To Win Friends and Influence People","author":"Dale Carnegie","tracking":{"object_type":"document","object_id":224349281,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"2VJVcc8Ff2Q2C+9RGTkK/MW/9Zw="},"url":"https://www.scribd.com/book/224349281/How-To-Win-Friends-and-Influence-People"},"224355300":{"type":"book","id":224355300,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/108x144/0f2130a60a/1537613729?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/216x288/9b9b19254a/1537613729?v=1","title":"Grand Pursuit: The Story of Economic Genius","short_title":"Grand Pursuit","author":"Sylvia Nasar","tracking":{"object_type":"document","object_id":224355300,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"4DG4q45se22MTEuC0iW5VTCYVcE="},"url":"https://www.scribd.com/book/224355300/Grand-Pursuit-The-Story-of-Economic-Genius"},"224369806":{"type":"book","id":224369806,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/108x144/6fb23377a8/1537614095?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/216x288/b1d476d0fb/1537614095?v=1","title":"The Emperor of All Maladies: A Biography of Cancer","short_title":"The Emperor of All Maladies","author":"Siddhartha Mukherjee","tracking":{"object_type":"document","object_id":224369806,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"AubWhbgQdYfcHGETeZfRCOU3BZA="},"url":"https://www.scribd.com/book/224369806/The-Emperor-of-All-Maladies-A-Biography-of-Cancer"},"224410295":{"type":"book","id":224410295,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/108x144/514b1bea0b/1537615671?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/216x288/f7c9469e6c/1537615671?v=1","title":"Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln","short_title":"Team of Rivals","author":"Doris Kearns Goodwin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224410295,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Nn80P7yvL50e29j2URXdNdoTXEQ="},"url":"https://www.scribd.com/book/224410295/Team-of-Rivals-The-Political-Genius-of-Abraham-Lincoln"},"224419023":{"type":"book","id":224419023,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/108x144/48b209bbb5/1537615774?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/216x288/39263c2334/1537615774?v=1","title":"John Adams","short_title":"John Adams","author":"David McCullough","tracking":{"object_type":"document","object_id":224419023,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"x4EiXf0Jcfan6zbrNfUgrPcb9ak="},"url":"https://www.scribd.com/book/224419023/John-Adams"},"224426877":{"type":"book","id":224426877,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/108x144/f22cf865fe/1537615848?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/216x288/a73f25e252/1537615848?v=1","title":"Angela's Ashes: A Memoir","short_title":"Angela's Ashes","author":"Frank McCourt","tracking":{"object_type":"document","object_id":224426877,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"a0dDrlvMx/0kly1zN/B0Ti7OKv0="},"url":"https://www.scribd.com/book/224426877/Angela-s-Ashes-A-Memoir"},"225111906":{"type":"book","id":225111906,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/225111906/108x144/83d085ac28/1537615468?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/225111906/216x288/75b449073c/1537615468?v=1","title":"My Sister's Keeper: A Novel","short_title":"My Sister's Keeper","author":"Jodi Picoult","tracking":{"object_type":"document","object_id":225111906,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1ra9bG4tHWgTpLy5nwwai3a9pnE="},"url":"https://www.scribd.com/book/225111906/My-Sister-s-Keeper-A-Novel"},"225916486":{"type":"book","id":225916486,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/108x144/241cf75eb3/1537617347?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/216x288/a042fe186a/1537617347?v=1","title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True Story","short_title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius","author":"Dave Eggers","tracking":{"object_type":"document","object_id":225916486,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"0WjoM+8vXsW3M9YU8zON1tyM388="},"url":"https://www.scribd.com/book/225916486/A-Heartbreaking-Work-Of-Staggering-Genius-A-Memoir-Based-on-a-True-Story"},"231689346":{"type":"book","id":231689346,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/108x144/7e5fbbde4a/1537607233?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/216x288/b7fe80231f/1537607233?v=1","title":"The Blazing World: A Novel","short_title":"The Blazing World","author":"Siri Hustvedt","tracking":{"object_type":"document","object_id":231689346,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"vUd6XIzoOBf+zwSj74uolQImz3s="},"url":"https://www.scribd.com/book/231689346/The-Blazing-World-A-Novel"},"234028503":{"type":"book","id":234028503,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/108x144/2c4440aa6c/1537619286?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/216x288/cfe54b8013/1537619286?v=1","title":"Bad Feminist: Essays","short_title":"Bad Feminist","author":"Roxane Gay","tracking":{"object_type":"document","object_id":234028503,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1b1uLuT1gOkVWQm4fbz4ULCB6ek="},"url":"https://www.scribd.com/book/234028503/Bad-Feminist-Essays"},"235411767":{"type":"book","id":235411767,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/108x144/b2ad7aa7d5/1537613488?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/216x288/1740216c8c/1537613488?v=1","title":"A Man Called Ove: A Novel","short_title":"A Man Called Ove","author":"Fredrik Backman","tracking":{"object_type":"document","object_id":235411767,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"onlKtVRjx76HvG0GIp9YD/b3bTs="},"url":"https://www.scribd.com/book/235411767/A-Man-Called-Ove-A-Novel"},"235583696":{"type":"book","id":235583696,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/108x144/a9f15763be/1537620047?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/216x288/7c5ab0af0f/1537620047?v=1","title":"We Are Not Ourselves: A Novel","short_title":"We Are Not Ourselves","author":"Matthew Thomas","tracking":{"object_type":"document","object_id":235583696,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"I4DWZntekSKH77nhWrxLn9bIiSc="},"url":"https://www.scribd.com/book/235583696/We-Are-Not-Ourselves-A-Novel"},"238704340":{"type":"book","id":238704340,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/108x144/2fd0be1590/1537616230?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/216x288/191539db56/1537616230?v=1","title":"This Changes Everything: Capitalism vs. The Climate","short_title":"This Changes Everything","author":"Naomi Klein","tracking":{"object_type":"document","object_id":238704340,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"3XmZ9uOWEV0EiLG74fKZAc7Tr2U="},"url":"https://www.scribd.com/book/238704340/This-Changes-Everything-Capitalism-vs-The-Climate"},"239488191":{"type":"book","id":239488191,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/108x144/a9a21bdc0e/1537610467?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/216x288/73448c1779/1537610467?v=1","title":"The Innovators: How a Group of Hackers, Geniuses, and Geeks Created the Digital Revolution","short_title":"The Innovators","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":239488191,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"xrRUXKQc8HZwaNnBcuXXOvswPyQ="},"url":"https://www.scribd.com/book/239488191/The-Innovators-How-a-Group-of-Hackers-Geniuses-and-Geeks-Created-the-Digital-Revolution"},"239588474":{"type":"book","id":239588474,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/108x144/149fb5e6af/1537620354?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/216x288/15f36354f8/1537620354?v=1","title":"Rise of ISIS: A Threat We Can't Ignore","short_title":"Rise of ISIS","author":"Jay Sekulow","tracking":{"object_type":"document","object_id":239588474,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"YiNmlClJRYS9Aqm55NdK0Nh3Xh0="},"url":"https://www.scribd.com/book/239588474/Rise-of-ISIS-A-Threat-We-Can-t-Ignore"},"244157917":{"type":"book","id":244157917,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/108x144/c55ae5929d/1537611462?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/216x288/c42f4ff9aa/1537611462?v=1","title":"Yes Please","short_title":"Yes Please","author":"Amy Poehler","tracking":{"object_type":"document","object_id":244157917,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"xRQW7jN9b138rNfHI/1F11SKtjY="},"url":"https://www.scribd.com/book/244157917/Yes-Please"},"246897514":{"type":"book","id":246897514,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/108x144/60f21686b1/1537621920?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/216x288/4b640ccfe4/1537621920?v=1","title":"The Wallcreeper","short_title":"The Wallcreeper","author":"Nell Zink","tracking":{"object_type":"document","object_id":246897514,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"LTqshwyhRNN3a5rr6FpC8/V53nc="},"url":"https://www.scribd.com/book/246897514/The-Wallcreeper"},"249308236":{"type":"book","id":249308236,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/108x144/0b356a7d6a/1537610814?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/216x288/cbef455d67/1537610814?v=1","title":"Interpreter of Maladies","short_title":"Interpreter of Maladies","author":"Jhumpa Lahiri","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308236,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"q3eDMLbbSnCZ9fuk6khp4WG6OGY="},"url":"https://www.scribd.com/book/249308236/Interpreter-of-Maladies"},"249308781":{"type":"book","id":249308781,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/108x144/8ccbad3c4a/1537618426?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/216x288/b0591f1a45/1537618426?v=1","title":"Life of Pi","short_title":"Life of Pi","author":"Yann Martel","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308781,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"0yOUFsIiVz6sTy4+VhHVVtRK5OM="},"url":"https://www.scribd.com/book/249308781/Life-of-Pi"},"249309502":{"type":"book","id":249309502,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/108x144/06f5527c5d/1537612060?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/216x288/ec3bf7c24b/1537612060?v=1","title":"Extremely Loud and Incredibly Close: A Novel","short_title":"Extremely Loud and Incredibly Close","author":"Jonathan Safran Foer","tracking":{"object_type":"document","object_id":249309502,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"nzm5Ka0hm5DAeyxgpHFBW22KR3s="},"url":"https://www.scribd.com/book/249309502/Extremely-Loud-and-Incredibly-Close-A-Novel"},"250006950":{"type":"book","id":250006950,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/108x144/2a1edbdeca/1537611200?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/216x288/139a0bb438/1537611200?v=1","title":"The First Bad Man: A Novel","short_title":"The First Bad Man","author":"Miranda July","tracking":{"object_type":"document","object_id":250006950,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Uh6zhxYKlI8DURVaS9+1AODa9/0="},"url":"https://www.scribd.com/book/250006950/The-First-Bad-Man-A-Novel"},"253264900":{"type":"book","id":253264900,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/108x144/dcda7770b5/1537620388?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/216x288/ca2dc9eb25/1537620388?v=1","title":"Sapiens: A Brief History of Humankind","short_title":"Sapiens","author":"Yuval Noah Harari","tracking":{"object_type":"document","object_id":253264900,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Hlmyd04bc/8Fl+5Le898yUZICrE="},"url":"https://www.scribd.com/book/253264900/Sapiens-A-Brief-History-of-Humankind"},"254039238":{"type":"book","id":254039238,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/108x144/a8c6c5e065/1537617000?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/216x288/0e4e5ae0d4/1537617000?v=1","title":"Leaving Berlin: A Novel","short_title":"Leaving Berlin","author":"Joseph Kanon","tracking":{"object_type":"document","object_id":254039238,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Uai4+2HvkVdZRlWv9CZizivUbYg="},"url":"https://www.scribd.com/book/254039238/Leaving-Berlin-A-Novel"},"263504218":{"type":"book","id":263504218,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/108x144/986fa89e8b/1537618161?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/216x288/c40eb7e9a8/1537618161?v=1","title":"Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future","short_title":"Elon Musk","author":"Ashlee Vance","tracking":{"object_type":"document","object_id":263504218,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ZrHf3VM9q8uZeTKPq4IWDzGNQAQ="},"url":"https://www.scribd.com/book/263504218/Elon-Musk-Tesla-SpaceX-and-the-Quest-for-a-Fantastic-Future"},"273440534":{"type":"book","id":273440534,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/108x144/b7e49e07d3/1537617809?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/216x288/aaec1b2b1a/1537617809?v=1","title":"The Incarnations: A Novel","short_title":"The Incarnations","author":"Susan Barker","tracking":{"object_type":"document","object_id":273440534,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"i0Sn8fRSdyvhOCmj2wcEfDY/RQ4="},"url":"https://www.scribd.com/book/273440534/The-Incarnations-A-Novel"},"273582508":{"type":"book","id":273582508,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/108x144/fb92cadae3/1537614749?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/216x288/135562ba06/1537614749?v=1","title":"You Too Can Have a Body Like Mine: A Novel","short_title":"You Too Can Have a Body Like Mine","author":"Alexandra Kleeman","tracking":{"object_type":"document","object_id":273582508,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"X4biXU2rlZep5dFwlHAlbwkMT9s="},"url":"https://www.scribd.com/book/273582508/You-Too-Can-Have-a-Body-Like-Mine-A-Novel"},"282766939":{"type":"book","id":282766939,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/108x144/1355dd3a71/1537618383?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/216x288/076d3f356c/1537618383?v=1","title":"Dispatches from Pluto: Lost and Found in the Mississippi Delta","short_title":"Dispatches from Pluto","author":"Richard Grant","tracking":{"object_type":"document","object_id":282766939,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"QrelCCvECC0dF7vYB6iF1oyS+3M="},"url":"https://www.scribd.com/book/282766939/Dispatches-from-Pluto-Lost-and-Found-in-the-Mississippi-Delta"},"293461549":{"type":"book","id":293461549,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/108x144/07628d60db/1537614356?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/216x288/8d1185b7ff/1537614356?v=1","title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","short_title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","author":"John Perkins","tracking":{"object_type":"document","object_id":293461549,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"GXeerb82Ds9aPV1xQJsptcTCujQ="},"url":"https://www.scribd.com/book/293461549/The-New-Confessions-of-an-Economic-Hit-Man"},"337536061":{"type":"book","id":337536061,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/337536061/108x144/8c1b451da6/1537627080?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/337536061/216x288/45d81f5c37/1537627080?v=1","title":"The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)","short_title":"The Sympathizer","author":"Viet Thanh Nguyen","tracking":{"object_type":"document","object_id":337536061,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"v1sO43ElT1Vpnd/KoKuXvlahugI="},"url":"https://www.scribd.com/book/337536061/The-Sympathizer-A-Novel-Pulitzer-Prize-for-Fiction"}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/75446052","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=1%2C2%2C3%2C4%2C5%2C6%2C7%2C8%2C9%2C10%2C126%2C127%2C128%2C129%2C130%2C131%2C132%2C133%2C134%2C135%2C313%2C314%2C315%2C316%2C317%2C318%2C319%2C320%2C321%2C322%2C391%2C392%2C393%2C394%2C395%2C396%2C397%2C398%2C399%2C400%2C401%2C402%2C403%2C404%2C405&auth_token=vbAWIQrKX7gTr58XiTBW5xMUhn4%3D&authenticity_token=mcwtM8HE7KsuF2IjEBJnpDZ2511DkVZ8xIK2kKxKcQU9B0RGiVb6C%2FdGCdleP9Qo3XinzNQwZHyPv%2BE93mHLQA%3D%3D&expires=1538276048&wordDocumentId=75446052&wordUploadId=78479114"},"renewal_nag_props":null}-->