Pendawaian Elektrik dan Peralatan Elektrik Domestik Kuliah 7

Pemeriksaan & Pengujian Pendawaian Elektrik

October 31, 2011

1.1 Fungsi Pemeriksaan & Pengujian
i.  Memastikan kebolehfungsian dan keselamatan sistem pendawaian ii.  Menguji komponen & peralatan dalam pendawaian iii.  Memastikan pendawaian dilakukan berdasarkan piawaian IEE, TNB & JKR iv.  Mengesan kerosakan (trouble shooting)

1.2 Keperluan Terhadap Pemeriksaan & Pengujian
•  Pemasangan baru (untuk pastikan kebolehfungsian, ketepatan & keselamatan) •  Pemasangan penambahbaikan atau pengubahsuaian (untuk pastikan kebolehfungsian, ketepatan & keselamatan) •  Pemasangan elektrik sedia ada (untuk pastikan keselamatan & tiada kerosakan)

  v.3 Jenis-Jenis Pengujian i.  iv.1.  iii.  ii.  Pemeriksaan penglihatan Ujian keterusan pengalir & pengalir litar gelang Ujian kekutuban Ujian pembumian Ujian rintangan penebatan .

  Memastikan perkakasan pendawaian yang dipasang bebas dari kerosakan fizikal . ketat dan baik ii.  Memastikan sambungan pengalir betul.0 Pemeriksaan Penglihatan q Kaedah pengujian adalah melalui penglihatan mata kasar bagi mengesan sebarang kerosakan atau kesilapan.  Memastikan bahan & perkakasan yang dipasang mengikut piawaian iv.2.  Pemilihan kod warna & saiz kabel yang betul iii. q Tujuan Pengujian: i.

  Memastikan sambungan kabel (hidup & hidup.  Memastikan perkakasan seperti fius.3. meter ohm atau loceng penguji.0 Ujian Keterusan q  U j i a n k e t e r u s a n d i j a l a n k a n s e c a r a l i t a r m a t i menggunakan alatan seperti meter pelbagai. neutral & neutral.  Memastikan keterusan sesuatu kabel (bebas dari kerosakan jenis litar buka) ii. q Tujuan Pengujian: i. mentol dan lain-lain berada dalam keadaan baik .  Memastikan keterusan sambungan litar gelang iv. suis utama. MCB. bumi & bumi) berterusan dari satu poin ke poin yang lain iii. ELCB.

  Sekiranya jarum multimeter terpesong menunjukkan keterusan kabel berada dalam keadaan baik (tidak terputus atau tiada litar buka .  buzzer ACV DCV x1000 x100 DCmA x10 Ω Laraskan multimeter ke julat Ω (x10 atau x100) ii.  Pastikan jarum multimeter terpesong iii.  Sentuhkan satu prob pada bahagian hujung kabel dan satu prob lagi pada penghujung yang satu lagi pada kabel yang sama iv.Penggunaan Meter Pelbagai dalam Pengujian Keterusan i.

  Suis utama.3.  Suis hendaklah di litar-tutup ( Switch On ). iii. ELCB dan MCB dilitar-buka (Switch Off) ii.  Semua beban hendaklah ditanggalkan. (tidak terputus atau tiada litar buka).1 Ujian Keterusan Pengalir Life & neutral Tujuan: memastikan setiap konduktor mempunyai keterusan yang baik disepanjang litar. Alat pengujian: meter pelbagai atau meter ohm Langkah-langkah: i. .

Rajah Pengujian: (keterusan pengalir hidup) .

Rajah Pengujian: (keterusan pengalir neutral) .

iv.  Suis utama. .3.2 Ujian Keterusan Pengalir perlindungan (bumi) Tujuan: memastikan setiap pengalir perlindungan (pembumian) disambung dengan betul dan berkesan Alat pengujian: meter pelbagai atau meter ohm Langkah-langkah: i. iii.  sambungkan prob penguji seperti rajah.  Semua beban hendaklah ditanggalkan.  nilai bacaan jangka hendaklah kurang daripada 1 ohm. ELCB dan MCB dilitar-buka (Switch Off) ii.

Rajah Pengujian: (pengalir pelindung) .

konduktor neutral dari terminal neutral dan konduktor bumi dari terminal bumi di kotak fius agihan. . ii. Alat pengujian meter pelbagai atau meter ohm Langkah-langkah: i.  Tanggalkan kedua-dua punca konduktor hidup dari MCB.  Sambungkan prob penguji seperti gambarajah ( E-E). iv.  Nilai bacaan jangka hendaklah kurang daripada 1 ohm.3.3 Ujian Keterusan Litar Akhir Gelang Tujuan: memastikan setiap konduktor mempunyai keterusan disepanjang litar gelang. iii.  Ulang tatacara bagi (L-L) dan (N-N).

Rajah Pengujian: (pengalir litar gelang) .

ELCB srta mentol lampu berada dalam keadaan baik (berfungsi Alat pengujian meter pelbagai atau meter ohm Langkah-langkah: i. . suis utama.  ii.  iii.3 Ujian Keterusan pada peralatan perlindungan atau perkakasan tambahan Tujuan: mamastikan peralatan pelindungan seperti fius.  Tanggalkan peralatan perlindungan daripada KFA Sambungkan prob penguji seperti gambarajah Peralatan dilitar-tutup (switch-on) Sekiranya jarum penunjuk terpesong menunjukkan bahawa peralatan tersebut berada dalam keadaan baik dan sebaliknya.3.  iv. MCB.

Rajah Pengujian: (Peralatan pelindungan) Pengujian keterusan fius Pengujian keterusan MCB .

neutral dan bumi disambung pada terminal yang betul.4.  Memastikan sentuhan tengah pemegang lampu skru Edison disambung pada konduktor fasa iii.0 Ujian Kekutuban q Ujian keterusan dijalankan secara litar mati atau secara litar hidup q Tujuan Pengujian: i. .  Memastikan setiap alat kawalan kutub tunggal (suis. termostart dan fius) serta peranti perlindungan disambung pada konduktor fasa (kabel hidup) sahaja ii.  Memastikan sambungan pada soket alir keluar bagi setiap konduktor fasa.

4.  ii.  iv.  iii. Lakukan pengujian seperti pada rajah Pastikan jarum penunjuk meter pelbagai terpesong (bacaan kurang dari 1ohm) . Suis kawalan litar hendaklah pada kedudukan litar-tutup (switch on ).  Pastikan bekalan elektrik diputuskan terlebih dahulu (switch-off suis utama) Semua beban hendaklah ditanggalkan.  v.1 Ujian kekutuban litar mati Dijalankan dalam keadaan bekalan elektrik diputuskan Alat pengujian meter pelbagai atau meter ohm Langkah-langkah: i.

Rajah Pengujian: (Kekutuban fasa / life) .litar mati 2 5 1 3 4 .

Contohnya soket. suis. lampu dan sebagainya. satu punca dari penguji disentuhkan pada neutral suis utama dan satu punca lagi disentuhkan pada tempat yang hendak diuji kekutuban pengalir hidupnya.4. .1 Ujian kekutuban litar Hidup Dijalankan dalam keadaan bekalan elektrik mengalir melalui litar pendawaian Alat pengujian meter pelbagai dan lampu penguji 240V Langkah-langkah: i.  Bagi PENGALIR HIDUP. ia akan menunjukkan bacaan voltan bekalan (240v). ii.  Jika menggunakan alat penguji seperti lampu. ia kan menyala manakala jika menggunakan meter volt.

iii. Bagi PENGALIR NEUTRAL pula. satu punca dari penguji disentuhkan pada punca hidup suis utama dan satu punca lagi disentuhkan pada tempat yang hendak diuji kekutuban neutralnya. iv. Alat penguji akan berkendali sekiranya kekutuban neutral berada pada pemasangan yang betul. .

Rajah Pengujian: (Kekutuban Fasa) .litar Hidup Multimeter .

Rajah Pengujian: (Kekutuban Neutral ) .litar Hidup Multimeter .

5.  Memastikan elektrod yang ditanam itu tidak berada dalam kawasan rintangan bertindih dengan elektrod lain.  Menguji nilai rintangan elektrod bumi.1 Ujian Rintangan Elektrod Bumi q Tujuan Pengujian: i.0 Ujian Pembumian 5. .  Mengetahui kesesuaian kedudukan elektrod yang ditanam. ii. iii.

. Langkah-langkah: i.  Terminal ‘E’ meter penguji disambungkan ke elektrod yang hendak diuji (konduktor hijau) pada kedudukan X.Alat pengujian Penguji Rintangan Bumi (Earth Resistance Tester). ii.  Terminal ‘P’ disambungkan pada pancang voltan (spike potential) (konduktor kuning) dengan jarak 10 meter daripada elektrod bumi (kedudukan Z).

iii. X Z Y iv.  Ambil bacaan rintangan yang ditunjukkan oleh pelaras ohm (= Z1 Ω) . Tekan suis penguji & laraskan pelaras ohm sehingga bacaan meter menjadi nilai 0 iii.  Terminal ‘C’ disambungkan pada pancang arus (spike current) (konduktor merah) pada jarak 20 meter daripada elektrod bumi (pada kedudukan Y).

  Ujian ini perlu diulangi sebanyak 3 kali vii.  Peringkat ke 2 Ubah pancang voltan sejauh 6 meter dari kedudukan asal. Peringkat ke 3 Ubah pancang voltan sejauh 6 meter dari kedudukan asal. Rekodkan bacaan ketiga (Z3) .vi. Rekodkan bacaan kedua (Z2) viii.

dapatkan nilai purata bagi menentukan nilai rintangan elektrod bumi yang diuji Z = (Z1 + Z2 + Z3) ÷ 3 Nilai galangan yang sesuai untuk menempatkan elektrod bumi adalah menghampiri nilai 10Ω .Daripada ketiga-tiga nilai rintangan.

untuk menentukansama ada ELCB boleh terpelantik. .5.2 Ujian Peranti Arus Baki Tujuan Pengujian: Memastikan Peranti Arus Baki (PLBB / ELCB) terpelantik dalam masa yang ditetapkan apabila berlaku kebocoran arus ke bumi Alat Pengujian ELCB / PLBB tester Alat ini lengkap dengan satu palam 13A yang boleh disambung kepada soket alir keluar 13A. Pilih kepekaan ELCB supaya sama dengan kepekaan ELCB yang hendak diuji. Masa yang diambil untukterpelantik mestilah tidak melebihi 40 milisaat.

  Untuk mengetahui ketahanan penebatan sesuatu kabel pada pemasangan yang dibuat apabila ia digunakan. ii. Alat Pengujian: Alat penguji penebatan (megger meter) .  Memastikan sama ada kabel pendawaian bebas dari arus bocor di antara pengalir itu sendiri dan juga diantara pengalir dengan bumi.6.0 Ujian Rintangan Penebatan Tujuan Pengujian: i.

.  Untuk menguji ketahanan penebatan antara pengalir dan mengetahui pada pengalir-pengalir tersebut berlakunya sebarang litar pintas ataupun kebocoran.6. .1 Ujian Penebatan antara pengalir Pendawaian 1 fasa = antara fasa (life) & neutral Pendawaian 3 fasa = Antara fasa & fasa Antara fasa & neutral Tujuan Pengujian: i.

  Bacaan yang diperolehi oleh penguji mestilah tidak kurang daripada 1MΩ. . iii. Ini menunjukkan bahawa litar berkendali dengan baik dan kebocoran/litar pintas tidak berlaku kerana penebatan pengalir adalah sempurna .Cara Pengujian: i.  Beban perlu ditanggalkan atau suis di OFF kan. ii.  Punca penguji diletakkan kedua-duanya pada bahagian keluaran suis utama (iaitu pada neutral dan hidup).

Rajah Pengujian: pengujian penebatan antara pengalir .

  Kedua-dua punca penguji menyentuh ke dua-dua punca kabel beban. ii. maka alat tersebut mungkin akan mengalami kebocoran /litar pintas apabila ianya digunakan.3 Ujian Penebatan pada peralatan elektrik Tujuan Pengujian: i.  Untuk menguji ketahanan penebatan antara pengalir pada perkakasan elektrik mudah alih Cara Pengujian: i.5 MΩ. .6. . Jika ianya kurang.  Bacaan penguji mestilah tidak kurang dari 0.

Rajah Pengujian: pengujian penebatan peralatan EK .

Cara Pengujian: i. ii.  Satu punca penguji diletakkan di bumi kotak agihan.  Kedua Beban perlu ditanggalkan atau suis di OFF kan. Bacaan tidak kurang dari 1MΩ diperolehi. .  Untuk mengetahui kekuatan penebatan pengalir-pengalir supaya tidak membocorkan arus ke bumi yang boleh membawa kepada kemalangan dan kecederaan yang tidak diingini.3 Ujian Penebatan antara pengalir dengan bumi Tujuan Pengujian: i.6. Pengalir neutral dan hidup di suis utama dicantumkan bersama di punca penguji. iii.

Rajah Pengujian: pengujian penebatan pengalir & bumi .

  ii.0 Turutan pengujian Tujuan Pengujian: i.  iv.7.  v.  Untuk pemerhatian Ujian keterusan Ujian rintangan elektrod bumi Ujian Rintangan penebatan Ujian Keketuban .  iii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful