SVEUČILIŠTE U RIJECI FAKULTET ZA MENADŽMENT U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ

DORA RANOGAJEC TIJANA FRAJTIĆ

UNUTARNJA INTELIGENCIJA PODUZEĆA

Seminarski rad

Opatija, 2011.

1

dr.sc.SVEUČILIŠTE U RIJECI FAKULTET ZA MENADŽMENT U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ UNUTARNJA INTELIGENCIJA PODUZEĆA Seminarski rad Naziv kolegija: Poslovna inteligencija Mentor: prof. studeni 2011. Christian Stipanović Student: Dora Ranogajec Matični broj: 20054/08-Z Smjer: Turistički menadžment Student: Tijana Frajtić Matični broj: 20174/08-Z Smjer: Menadžment događaja i slobodnog vremena Opatija. 2 .

.................SADRŽAJ UVOD............................................... Klijentska inteligencija........................ 3.....................................................................................1..........................9 3..............8 2..........2.18 3 ..................................................................................................................... UNUTARNJA INTELIGENCIJA PODUZEĆA....... POSLOVNA INTELIGENCIJA...................................................................... 13 ZAKLJUČAK............................................1....................................................... Inteligencija poslovnih procesa........................6 2...........................................................................10 3..................................17 LITERATURA.....................................................................2.... Inteligencija opskrbnog lanca.......................6 Kompetitivna inteligencija............................................................................................................................ Inteligencija menadžmenta.................................3.....................5 2............................................................................................8 2.............................................................................. TRŽIŠNA INTELIGENCIJA...4 1..........

konkurentsku) inteligenciju i inteligenciju opskrbnog lanca. 4 . U trećem poglavlju definirat ćemo unutarnju inteligenciju poduzeća i njene dvije podvrste: inteligenciju poslovnih procesa i inteligenciju menadžmenta. Ovaj seminar sastoji se od 3 poglavlja. Različite organizacije imaju zajedničku potrebu raspolaganja pravim informacijama na pravom mjestu u pravo vrijeme.UVOD Upravljanje ljudima. kompetitivnu (odn. Drugo poglavlje odnosi se na tržišnu inteligenciju i njene 3 podvrste: klijenstku inteligenciju. U prvom poglavlju. a zadovoljavanje informacijskih potreba svih tih organizacija. a pristup pravoj informaciji u pravo vrijeme pridonosi optimizaciji utroška vremena i ljudskih resursa te omogućuje usredotočenost na donošenje kvalitetnih i pravovremenih poslovnih odluka. moguće je uz Business Intelligence sustav (BI) odn. poslovno planiranje i odlučivanje preduvjet su uspješnog poslovanja. poslovnu inteligenciju. definirat ćemo pojam poslovne inteligencije.

1. može se pretpostaviti kako poslovna inteligencija. 5 . i dan danas postoje brojne nedoumice glede definiranja pojma poslovna inteligencija. No. podvrste ili komponente inteligencije koje u svojoj ukupnosti čine ono što smatramo i nazivamo poslovnom inteligencijom. budući da poslovni podaci pristižu iz brojnih i gdjekad vrlo različitih izvora. Polazeći od činjenice da su poslovni podaci koje tvrtke rutinski prikupljaju obavljajući svoje poslovne aktivnosti heterogeni. odnosno s tržišta na kojima tvrtka djeluje. već sadrži određene podskupine. najjednostavnije rečeno poslovnu inteligenciju možemo definirati kao prikriveno znanje koje se otkriva iz operativnih. POSLOVNA INTELIGENCIJA Makar se poslovna inteligencija već naveliko koristi u poslovanju brojnih poduzeća. obično podržavanih informacijskom tehnologijom. rutinskih prikupljanih poslovnih podataka primjenom odgovarajućih računsko-logičkih metoda. u prvom koraku možemo uočiti da postoje dvije velike skupine izvora takvih podataka. zapravo nije i ne može biti homogena kategorija. kao znanje izvedeno iz tih podataka. i to: • Vanjski izvori podataka: podaci pristižu iz okruženja tvrtke. No.

a ostali su njeni poslovni partneri Iz tih se podataka mogu stvoriti tri potkategorije tržišne. • kompetitivna inteligencija.• Unutarnji izvori podataka: podaci nastaju realizacijom poslovnih procesa unutar same tvrtke. a to su: • klijenti tvrtke: podatke tvrtka prikuplja održavanjem različitih odnosa sa svojim postojećim i potencijalnim klijentima • konkurencija tvrtke: tvrtka prikuplja podatke o konkurentskim tvrtkama na legalan i etičan način • poslovni partneri tvrtke u opskrbnom lancu: uspostavljanjem opskrbnog lanca nastaju brojni tokovi podataka među sudionicima u tom lancu. i 6 . Na temelju navedenoga. TRŽIŠNA INTELIGENCIJA Uzmemo li u razmatranje sada samo kategoriju tržišne inteligencije. moguće je razgraničiti dvije osnovne podvrste poslovne inteligencije: • tržišnu inteligenciju • unutarnju inteligenciju tvrtke 2. a onda posljedično i ukupne poslovne inteligencije: • klijentska inteligencija. ubrzo ćemo doći do spoznaje da su u ovom slučaju postoje tri glavna izvora iz kojih dolaze podaci. od kojih je jedan promatrana tvrtka.

Bit takvog shvaćanja uloge klijenta jest podrediti sve aktivnosti tvrtke onome zbog koga se sve one i poduzimaju – klijentu. Ukupnost informacija i znanja o klijentima koja omogućuju poduzimanje akcija s izgledima na uspješno obavljanje poslova s klijentima naziva se klijentskom inteligencijom tvrtke. maksimalizirati profitabilnost klijenata tvrtke. pa čak i ukupnu poslovnu filozofiju. poticati njihovu lojalnost i. 2.1. Taj je oblik inteligencije sastavnica tržišne. Većina se teoretičara slaže da je u pokušajima stvaranja što obuhvatnije klijentske inteligencije neophodno uzeti u obzir njenih sedam dimenzija. izvršavanje i vrednovanje svih inicijativa tvrtke koje imaju za cilj povećati zadovoljstvo klijenata. Takav stav. a to su: • Obrasci (uzorci) kupovanja koji se otkrivaju pronalaženjem odgovora na ključna pitanja: Što i kako često klijenti kupuju? • Proces odlučivanja o kupnji o kojem se potrebna znanja prikupljaju iznalaženjem odgovora na pitanje: Kako klijent donosi odluke o kupnji? • Stavovi klijenata prema ponudi.• inteligencija opskrbnog lanca. Klijentska inteligencija U tržišno usmjerenim gospodarstvima klijenti predstavljaju osnovni fokus i interes tvrtke. Klijentsku inteligenciju valja strukturirati u sustav koji će uključivati analitičke procese potrebne za oblikovanje. Traži se odgovor na pitanje: Zašto je klijent kupio to što je kupio? 7 . odnosno kupcu ili korisniku usluge. a onda i ukupne poslovne inteligencije tvrtke. najbolje odražava često spominjana krilatica „Klijent je kralj“. u konačnici.

U takvim uvjetima. stvoriti konkurentsku prednost kojom će osigurati povlaštenu tržišnu poziciju golem je izazov za svaku tvrtku. 8 .• Postupci prilikom kupovanja. na konkurentnost i konkurentsku sposobnost tvrtke utječu mnogobrojni čimbenici. Dakako. no neprijeporno je da među najsnažnija oružja u tržišnom natjecanju danas spadaju informacije. jedna od najvažnijih karakteristika suvremenog poslovanja. 2. informacijsko-komunikacijska tehnologija i informacijski sustavi. odnosno proces kupovanja utvrđuju se otkrivanjem odgovora na dva ključna pitanja: Kako klijent kupuje i na koji način obavlja kupoprodajne transakcije? • Osobine životnog ciklusa klijenta određuje odgovor na pitanje: Koji su osobitosti u ponašanju klijenta tijekom čitava životnog vijeka? • Vanjski čimbenici od utjecaja utvrđuju se pronalaženjem odgovora na pitanje: Što se događa izvan organizacije a ima utjecaja na ponašanje klijenta prilikom kupnje? • Proces uporabe kupljenih proizvoda i korištenja poslijeprodajnih usluga zapravo proizlazi iz odgovora na jedno ključno pitanje koje glasi: Kakva su očekivanja klijenta nakon obavljenog kupoprodajnog posla. kao posljedica globalizacije i „umrežavanja“ svijeta u kojem živimo.2 Kompetitivna inteligencija Gotovo da je bespredmetno ponavljati kako je jačanje tržišne konkurencije.

Uz klijentsku inteligenciju i inteligenciju opskrbnog lanca. do distribucije i isporuke konačnih proizvoda i/ili usluga klijentima. 2.Ta se oružja mogu uspješno upotrijebiti za stvaranje posebne vrste poslovne inteligencije tzv. dakle. Ukratko.18 Takva se mreža proteže izvan okvira tvrtke. kompetitivne inteligencije. preko podataka o zaposlenicima. preko proizvodnje. istini za volju. radi se o informacijama koje govore o tome kako se konkurencija ponašala u prošlosti. od identifikacije korporacijskih ciljeva konkurenata. Kompetitivna inteligencija tvrtke obuhvaća široku lepezu znanja. SCM) je upravljačka disciplina koja podrazumijeva izgradnju mreže za integriranje poslovnih aktivnosti tvrtke. Supply Chain Management. pa sve do njihovih planova razvoja i plasmana novih proizvoda i poslovnih strategija konkurentskih poduzeća. i ukupne poslovne inteligencije tvrtke. posljedično. njihovih jakih strana i nedostataka. povezujući njen informacijski sustav s informacijskim sustavima njenih poslovnih partnera. počevši od nabave sirovina i materijala od dobavljača. stvarajući neki oblik intraorganizacijske zajednice tvrtke s odabranim poslovnim subjektima iz tog okruženja. Opskrbni lanac. predstavlja način uklapanja tvrtke u njeno poslovno okruženje. neobično korisnima sa stajališta automatizacije procesa 9 . kako se ponaša sada i kako bi se u postojećem okruženju mogla ponašati u budućnosti. informacija i podataka o njenoj sveukupnoj konkurenciji. Dosad razvijeni sustavi upravljanja opskrbnim lancem pokazali su se. Inteligencija opskrbnog lanca Upravljanje opskrbnim lancem (engl. kompetitivna inteligencija čini važnu sastavnicu tržišne inteligencije.3. a. dobavljača i klijenata. njihovih životopisa i osobnih profila menadžera.

poslovanjem se u tvrtku sliježu velike mase podataka generiranih poslovnim procesima koji se obavljaju svakodnevno. UNUTARNJA INTELIGENCIJA PODUZEĆA Menadžment tvrtke. 3. Supply Chain Intelligence. vještinama i znanjima menadžera i ostalih zaposlenika.1. ali se. upravljajući tvrtkom u promjenjivim i inovativnim uvjetima poslovanja. nažalost. ostvarit će sve pretpostavke za stvaranje svoje unutarnje inteligencije. Zato se pokazuje neobično važnim temeljito ispitivati i mjeriti uspješnost procesa u opskrbnom lancu kako bi se na temelju toga mogle donositi informirane i inteligentne upravljačke odluke. Djelatnici također stječu iskustva i uče obavljajući svoje poslove. Suvremeni opskrbni lanci danas predstavljaju ekstremno kompleksna okruženja i pokazuju tendenciju prerastanja u složene mreže vrijednosti čija operativna učinkovitost može značajno utjecati na uspješnost i profitabilnost svake obuhvaćene tvrtke. Unutarnji informacijski sustav tvrtke obrađuje te podatke i memorira njih same i dobivene rezultate obrade. Takva će joj inteligencija omogućiti proaktivno upravljanje poslovnim procesima i cjelokupnim poslovanjem i bit će inteligencijom. 3. Uspije li tvrtka uspostaviti odgovarajući sustav evidentiranja i trajnog pohranjivanja poslovnih podataka i rezultata njihove obrade i povezati ga s iskustvima.obuhvaćenih opskrbnim lancem na transakcijskoj razini. Inteligencija poslovnih procesa 10 . pokazalo da nemaju zadovoljavajuće sposobnosti analize operativne uspješnosti svih „karika“ u opskrbnom lancu i čitavoga lanca. SCI). Posljedica toga je razvoj nove klase poslovne inteligencije – inteligencije opskrbnog lanca(engl. stječe stalno nova iskustva i uči. Osim toga.

Umjesto jednostavne automatizacije poslovnih procesa. često od male pomoći u pokušajima optimizacije budućih aktivnosti i sredstava (resursa) potrebnih za njihovu realizaciju.Suvremeni uvjeti u kojima se odvija poslovanje iziskuju od tvrtke ulaganje značajnih napora u povećanje učinkovitosti procesa koji imaju izravnog ili neizravnog utjecaja na financijsku uspješnost njenog poslovanja. realnom) vremenu. Postoje dva ključna pitanja na koja treba pronaći odgovor: 1. što se može učiniti samo odgovarajućim mjerenjima. povijesne. koja je na sceni već dulji niz godina. transakcijama orijentirane informacijske sustave pretvoriti u mrežu za upravljanje uspješnošću poslovanja? Donošenje odluke o tome gdje kada i kako automatizirati poslovne procese iziskuje. prije svega. "Gledanje u retrovizor" i istraživanje što se i kako u prošlosti dogodilo bit će. tvrtke usmjerene budućnosti počinju shvaćati da stvaranje inteligencije o poslovnim procesima može dovesti do značajnog sniženja troškova poslovanja i bržeg povrata ulaganja u tehnologiju. uspješnosti. Kako postojeće. nadzorom i povezivanjem tih zadataka s funkcionalnim i organizacijskim ciljevima. naime. Utvrđivanje prioriteta je kritičan zadatak. Kako ugraditi inteligenciju u poslovne procese? 2. 11 . zbog postojećih međuzavisnosti. Najvažniji aspekt mreže za upravljanje uspješnošću poslovanja jest mogućnost trajnog upravljanja uspješnošću na svim trima razinama odlučivanja u sadašnjem (stvarnom. utvrđivanje prioriteta zadataka koje tvore proces. Olakšavajuća je okolnost pri tome što postoje odgovarajuće metode i sredstva koja tvrtkama omogućuju veću osjetljivost i brže reakcije na određene poslovne događaje. jer automatizacija nekih aktivnosti ne mora imati željenog pozitivnog učinka ako će. uklanjajući probleme i uska grla u procesima donošenja poslovnih odluka. a ne samo mjerenja ranije ostvarene. koristi ostvarene u jednom području biti neutralizirane negativnim učincima u nekom ili nekim drugim funkcionalnim područjima.

12 . poput broja uspješno obavljenih procesa ili procesa koji ne zadovoljavaju standarde kvalitete. kada i kako ih automatizirati da bi se iz njih mogle "izvući" maksimalne koristi. taktičku i operativnu (izvršnu) razinu – s informacijama i zahtjevima korisnika. Nažalost.Mreža za upravljanje uspješnošću poslovanja povezuje tri razine odlučivanja – stratešku. Inteligenciji poslovnih procesa svojstvena su neka obilježja koja omogućuju različite razine automatizacije upravljanja kvalitetom poslovnih procesa: • Analiza – Inteligencija poslovnih procesa pruža korisnicima mogućnosti analize izvršenih procesa i iz poslovne i iz informatičke perspektive. zanimat će informacije više razine. Problem je samo u donošenju odluke gdje. ulaganja u tehnologiju potrebnu za razvoj takve informacijske arhitekture nerijetko u praksi nisu dovoljno ili nisu uopće usklađena pa rezultiraju nizom nepovezanih sustava (tzv. Poslovne korisnike. pak. kao što su prosječno vrijeme izvršavanja aplikacije ili dužina repova čekanja na informacijske resurse. voditelji poslovnih jedinica definiraju načine na koje će se ti ciljevi ostvarivati. Informatičari su obično zainteresirani za saznavanje detaljnih informacija niske razine. informacijskih otoka) i primjenom metoda mjerenja i nadziranja učinkovitosti pojedinačnih sustava koje daju neusporedive rezultate. Zato danas malo-pomalo sazrijeva uvjerenje da u središte pozornosti treba staviti poslovne procese – koji se mogu definirati kao skup međusobno zavisnih zadataka povezanih s nekom poslovnom aktivnošću u određenom funkcionalnom području – jer su to oni ključni segmenti cjelokupnog poslovanja u kojima se stvara nova vrijednost. Na strateškoj razini sustava. kako bi na operativnoj razini izvršitelji konkretnih poslova i zadataka mogli poduzimati odgovarajuće akcije. a sve to radi sinkronizacije napora nužnih za dosizanje zacrtanih ciljeva. Na taktičkoj razini. vrhovno vodstvo tvrtke definira strategiju i ciljeve poslovanja. Pritom valja imati na umu činjenicu da svaki poslovni proces tvori zatvorenu petlju koju je moguće automatizirati.

ali i pojedinih poslovnih procesa. Time će se otkrivati mogući izuzeci ili neželjena ponašanja prilikom izvođenja takvih procesa u budućnosti. a time i njenog sveukupnog poslovanja. Inteligencija menadžmenta Menadžment. prilagodljiva 13 . i kvaliteti informacija kojima raspolažu. sustav inteligencije poslovnih procesa može stupiti u interakciju sa sustavom upravljanja poslovnim procesima kako bi se izbjegla degradacija kvalitete obavljanih procesa ili barem smanjio njen utjecaj na uspješnost sustava. • Optimizacija – Inteligencijom poslovnih procesa mogu se otkrivati mogućnosti unaprjeđenja poslovnih procesa. iskustvu.• Predviđanje – Inteligencija poslovnih procesa uključuje i mogućnosti razvoja prediktivnih i prognostičkih modela te njihove primjene na procese koji su upravo u toku. Korisnici mogu definirati i uvjete u kojima će se aktivirati funkcije upozoravanja ili alarmiranja. te smanjenja troškova njihova izvršavanja. s druge strane. Navedene osobine sustava inteligencije poslovnih procesa i mogućnosti koje one pružaju trebale bi biti motivirajućima za svaku suvremenu tvrtku jer predstavljaju izvor prilika za poboljšanje kvalitete obavljanih poslovnih procesa. znanju i vještinama menadžera. Danas tvrtke i njihovi menadžeri traže jednostavna. 3.2. s jedne. usluga i resursa. Na taj način korisnici mogu ostvariti uvid u uspješnost cjelokupnog sustava. • Kontrola – Na temelju monitoringa i predviđanja procesa. odnosno upravljanje poslovanjem tvrtke kritično je ovisno o sposobnostima. • Nadzor (monitoring) – Inteligencija poslovnih procesa može nadzirati i analizirati procese u toku te informirati korisnika o neuobičajenim ili neželjenim situacijama.

jamči maksimalnu brzinu razvoja. Odgovori koje u 14 . Takav koncept alata kojega korisnik – u ovom slučaju menadžer – sam „slaže“. simulaciju i upravljanje poslovanjem tvrtke na fleksibilan. koji su tehnološki znatno intenzivniji i od korisnika zahtijevaju neka posebna. Njih tehnologija sama po sebi. gotovo je potpuno nevažno kako se do nje došlo. ali istovremeno i što učinkovitiji i produktivniji. Da bi udovoljio takvim zahtjevima menadžmenta. ne zahtijeva nikakva posebna znanja o procedurama. jednostavan i učinkovit način. jer inteligencija menadžmenta. odnosno povezivanjem odgovarajućih komponenata i funkcija bez ikakvog programiranja. troškovno učinkovita rješenja za implementaciju inteligencije menadžmenta usmjerenog cjelokupnom poslovanju tvrtke. Ono na što se oni nastoje što više usredotočiti jesu potrebe poslovanja. često nepredvidljive probleme. odnosno preferiraju. Kod primjene takvih alata kreativnost korisnika dolazi do punog izražaja. nije čak značajno ni kako se ona definira. Radi se zapravo o generatorima aplikacija koji se mogu koristiti praktički bez ikakva programiranja I koji pomažu organizacijama i njihovu menadžmentu u stvaranju modela za predstavljanje. usmjeravati i voditi cjelokupno poslovanje tvrtke koja im je povjerena na upravljanje. Naime. u načelu. Poslovna inteligencija za menadžere u tom je smislu alat koji treba biti što jednostavniji za uporabu. kao što je već naglašeno. poslovna im je inteligencija potrebna zato da bi mogli na inteligentan način kontrolirati. ma kako kompleksno i komplicirano ono bilo.rješenja za pristup informacijama koje trebaju i korištenje tih informacija na način koji žele. stručnjaci danas nazivaju inteligencijom menadžmenta. U tom smislu menadžeri shvaćaju i poslovnu inteligenciju. uopće ne zanima. tehnikama i kompleksnim ili rigidnim programskim jezicima. za razliku od onih oblika unutarnje inteligencije tvrtke. poslovni menadžeri moraju pronalaziti primjerena rješenja za raznolike. suvremeni pristup razvoju rješenja namijenjenog pružanju podrške procesima menadžerskog odlučivanja zagovara izgradnju inteligentnih aplikacija spajanjem. velike mogućnosti prilagodbe individualnim potrebama korisnika te minimalne napore pri održavanju konkretno inteligentno rješenje. poput inteligencije poslovnih procesa. sofisticiranija znanja. Bez obzira kako nastala i što ona zapravo jest. S njihovog stajališta. Na osnovu takvog pristupa razvijeni su alati koji nude jednostavna. planirati.

U idealnom slučaju.takvim uvjetima moraju davati i akcije koje trebaju poduzimati ne mogu biti unaprijed pripremljeni. Proizvoljnim kombiniranjem tih funkcija moguće je podržati redovite. sustav ne bi smio zahtijevati nikakvo programiranje tako da njegov razvoj ne bi smio oduzimati puno vremena. modeliraju i rješavaju odnosno izvršavaju „u hodu“. Da bi mogli zadovoljiti takve potrebe suvremenog upravljanja poslovanjem. Njihova važna obilježja stoga su sljedeća: • Jednostavnost – Alat treba biti jednostavan za aktiviranje. upravljanja ljudskim resursima. • Horizontalna proširivost – Isti alat trebao bi moći servisirati specifične potrebe različitih poslovnih funkcija tvrtke – prodaje. proizvodnje. financija. poput diskontnih akcija. korištenje i održavanje. to se ne bi moglo reći i za relevantnost struktura 15 . strukturirane procese. • Strukturirano višedimenzionalno modeliranje – Premda je važnost višedimenzionalnih modela općenito dobro poznata i prihvaćena. sustave podrške odlučivanju i OLAP funkcije. • Vertikalna proširivost – Isti bi alat trebao biti u mogućnosti podržavati različite potrebe djelatnika na različitim razinama organizacijske strukture tvrtke. dakle funkcije različitih vertikalnih razina organizacijske strukture tvrtke. nabave. itd. U idealnom slučaju. lansiranja novih proizvoda ili otkrivanja pokušaja prijevara. Umjesto toga. ali i procese koji nisu redoviti i rutinski pa iziskuju brzu analizu i odaziv tvrtke. odgovori i akcije se pronalaze. a tu je od presudne važnosti ono što se obično naziva „umjetnošću menadžmenta“. trebao bi podržavati integrirano okruženje u kojem će moći podjednako dobro opsluživati sve izvršne informacijske sustave. poput izvještavanja i budžetiranja. marketinga. Na taj se način mogu izbjeći ograničenja svojstvena unaprijed pakiranim aplikacijama i osigurati integrirana podrška različitim organizacijskim jedinicama tvrtke. alati za stvaranje sustava inteligencije menadžmenta trebali bi udovoljavati nekim osnovnim zahtjevima. uz istovremeno niske troškove njegove nabave i uporabe.

podataka. No. kojima se u praksi ne pridaje uvijek dovoljno pozornosti. 16 . Inteligencija menadžmenta iziskuje brzinu. odnosno fleksibilnosti potrebnih analiza o radi omogućavanja dosljednog korištenja informacija u svim dijelovima i organizacijskim jedinicama tvrtke o radi jednostavnije integracije podataka iz različitih izvora o radi stvaranja okvira za jednoobrazno. troškovnu učinkovitost i jednostavnost. primjerice. eksplozije podataka u bazi podataka i tzv. kombinatorne eksplozije podataka kod primjene nekih metoda rudarenja podataka. odnosno putem Weba te brz razvoj višedimenzionalnih simulacijskih modela bez bojazni od problema poput. • Dokazivost – Alat oblikovan tako da bude brz u izvršavanju zadataka. i to je ona „dobitna kombinacija“ koja tvrtkama omogućuje potpuno iskorištenje informacijskih resursa kojima raspolaže te značajno unaprjeđenje upravljačkih procesa koje mora izvršavati. Alat za stvaranje inteligencije menadžmenta trebao bi omogućavati kratka vremena odaziva i izvršavanje poslovnih procesa koji se obavljaju online. „živih“ podataka. Višekorisnički pristup informacijama je tehničko obilježje alata menadžerske inteligencije koje je nužno za kvalitetnu realizaciju upravljačkih procesa poput planiranja i budžetiranja. jednostavan za korištenje i prilagodljiv primjenama u različitim situacijama trebao bi uvijek biti u mogućnosti pokazati svoju vrijednost dokazivanjem koncepta na kojemu počiva uz pomoć stvarnih. konceptualno usklađeno modeliranje i razvijanje aplikacija o • Podrška većem broju korisnika – Alat bi trebao omogućavati dijeljenje informacija i interakciju djelatnika na različitim vertikalnim razinama i horizontalnim dijelovima organizacijske strukture tvrtke. mogućnosti eksploatacije strukture podataka u svim njenim aspektima važne su iz sljedećih razloga: o radi povećanja interaktivnosti i prilagodljivosti. • Brzina – Brzina je podjednako važna na svim razinama poslovanja tvrtke.

Pojam poslovne inteligencije u zadnjih je nekoliko godina toliko «in» 17 .ZAKLJUČAK Business Intelligence (BI) sustavi postali su neizostavno oruđe svih razina managementa u procesima odlučivanja.

M. praćenje ponašanja konkurencije. konkurentnu razinu. te omogućava poslovno pregovaranje. procesima i vezama među procesima. Bilandžić. unutarnja inteligencija pruža mu njegove vlastite informacije koje se iz sekunde u sekundu mijenjaju. 18 . Bitno je skupit prave informacije u pravo vrijeme i zajedno sa svojim znanjem «podignut» poslovanje poduzeća na najvišu. BI sustav je takav sustav koji čuva informacije i znanje o konkurenciji. B. Zagreb 2007.. kupcima. kupaca. promatranje pojedinih tržišnih segmenata i predviđanje budućih pojava. s obzirom da nudi rješenje za jedan od najvećih problema managementa – donošenje kvalitetnih poslovnih odluka. argumentirani nastup prema kupcima i dobavljačima. tržišna i unutarnja inteligencija. LITERATURA 1. Golden marketing – Tehnička knjiga. bitne su za napredak poduzeća i zauzimanje mjesta na konkurentnom tržištu. dobavljača.: Poslovne informacije i business intelligence. dobavljačima.da ga je gotovo nemoguće izbjeći. Omogućava kvalitetno operativno planiranje. Upravo BI sustavi pomažu u rješavanju upravljačkih problema. Obje vrste BI. subjektima eksterne okoline. BI sustav omogućava bolje razumijevanje vlastitih kupaca i spoznavanje što ih potiče na takvo ponašanje. Javorović. Dok mu tržišna inteligencija pomaže da sazna sve potrebne podatke o konkurentima i klijentima odn. što i ne čudi.

Zagreb. 3. G. 19 .: Poslovna inteligencija. Poslovna inteligencija u turizmu.. Fakultet za turistički i hotelski menadžment. Ž.2. Opatija. Stipanović. C. Klepac.. Panian.. MASMEDIA. 2009. 2003.