……………………………………………………………………………………………….. Tajuk: Semangat kerja berpasukan bagi menjayakan konsep 1 Malaysia.

( Journal:Majalah Pelajar 12hb April 2011.pg.34) Semangat kerja adalah penting dalam mengubah rancangan menjadi realiti. malah disiplin diri merupakan fakta penting dalam mencapai kejayaan peribadi manakala disiplin diri membantu kita menumpukan perhatian kepada perkara-perkara yang benarbenar penting dalam kehidupan seseorang.Peranan majikan amat penting sekali di sesebuah organisasi.Ia bertanggungjawab kepada semua kegiatan di sekolah.Majikan dan pekerjanya berupaya terhadap iklim kerja, tingkat profesionalisme, semangat dan rasa tanggungjawab terhadap pekerja. Sebagai seorang pentadbir hendaklah membuat

keputusan, merancang dan melaksana hasil kerja,mengawasi dan mempengaruhi kakitangan dalam pelaksanaan program,syarikat serta menyelaras pelbagai aktiviti kakitangan supaya mereka berfungsi sepenuhnya sebagai sebuah pasukan dan dari semasa ke semasa menilai kemajuan dan prestasi institusi.Mengapa terdapat perbezaan persepsi terhadap sesuatu perkara atau isu dikalangan satu kumpulan pekerja berbeza antara satu sama lain.Selain mengkaji satu kumpulan individu, ahli psikologi juga berminat mengkaji seseorang individu secara terperinci dan menyeluruh.Mereka cuba memahami perhubungan yang kompleks bagi aspek-aspek yang berlainan yang ada pada diri seseorang. Perbezaan tersebut mempunyai hubungan dengan cara seseorang individu berfingsi secara keseluruhan.Kajian personality bukan sahaja memfokus kepada satu proses psikologi tertentu tetapi juga perhubungan antara beberapa proses yang berlainan dengan memahami bagaimana proses berkaitan antara satu sama lain.Biasanya akan 1

.Contohnya: Mengapa terdapat individu yang lebih berjaya manakala terdapat pula satu golongan individu yang sentiasa gagal dalam kehidupan mereka. memberi gambaran yang lebih menyeluruh jika satu kehidupan manusia berfungsi atau bertindak secara menyeluruh dibandingkan dengan memahami setiap proses secara berasingan. membimbing. iaitu kepada diri seseorang secara keseluruhan dan kepada perbezaan antara individu .Ahli psikologi memang mengakui bahawa terdapat persamaan individu. menggalak dan menyelia pekerja untuk memperbaiki dan mengekalkan kualitinya. Pelbagai cabaran yang terpaksa dihadapi oleh majikan pada masa kini. Sebagai pemimpin profesional. Kemajuan yang dicapai menjadikan manusia dan persekitaran semakin canggih. ahli psikologi memberi tumpuan mengapa terdapat perbezaan antara kalangan individu. Disini akan dibincangkan masalah disiplin pekerja dalam menguruskan diri dan syarikat terhadap bidang tugas masing-masing. Kerana dalam era globalisasi ini tidak ada bezanya bekerja di sektor kerajaan dan swasta. bidang personality memberi penumpuan kepada dua perkara.majikan diharap untuk menggerakkan.Mereka cuba memberi jawapan kepada beberapa soalan seperti berikut. Belia perlu sedar bahawa bekerja di sektor swasta juga menjamin masa depan. namun dalam bidang personality. Keduaduanya menjanjikan gaji dan intensif yang sama seimbang. Melalui ilmu psikologi. Bahkan bekerja di sektor swasta menjanjikan peluang naik pangkat yang kerap cuma syaratnya para belia perlu 2 .……………………………………………………………………………………………….Memimpin sebuah organisasi dalam alaf baru ini sangat mencabar kerana keadaanya sungguh kompleks. Untuk memastikan keupayaannya memimpin maka majikan perlu memperkemaskan diri dengan pelbagai ilmu dan kemahiran agar tugas yang dijalankan itu dapat dilaksanakan dengan cemerlang. Ini bermakna jangan hanya mengharap untuk bekerja di sektor kerajaan semata-mata.

Dalam masa yang sama majikan juga menghadapi perkembangan teknologi maklumat. Perubahan sikap individu dan budaya kerja Perubahan sikap dan mindset perlu ada pada diri para belia.………………………………………………………………………………………………. Selain itu. inovatif dan progresif dalam melakukan sebarang pekerjaan. Jangan hanya mengharap 'belanja' daripada ibu bapa. perlulah sama sekali mengikis sikap tidak gemar dengan bidang kerjaya di sektor swasta dan sebaliknya digantikan dengan sikap dedikasi dan komited kepada kerja tanpa memilih siapa majikan sama ada kerajaan atau swasta. para belia perlu juga mempunyai sikap berdikari iaitu dalam erti kata lain bekerja sendiri dengan berjaja dan membuka perniagaan kecil-kecilan. Jangan merasa malu bekerja sebagai buruh kasar dan bekerja di tepi-tepi jalan.. Para belia yang menjadi pemangkin dan aset negara yang sangat penting di masa depan. kerana ianya lebih mulia daripada melepak tidak tentu arah di jalanan. Ini kerana dunia pendidikan tidak statik tetapi sentiasa berubah walaupun dalam kadar yang perlahan selaras dengan perubahan dunia global kini. rajin. Berjinak-jinak dengan pekerjaan apa saja asalkan ianya halal di sisi agama Islam. Janganlah malu untuk menceburi dalam pekerjaan 'blue collar' kerana pekerjaan itu juga sangat mulia dan boleh memberikan sumbangan yang besar terhadap pembangunan dan kemajuan negara. Insya-Allah dengan langkah sedemikian pengangguran yang kini meningkat hari demi hari akan dapat dikurangkan. komited. Era 3 .Oleh yang demikian. para belia dari sekarang mustahak muhasabah diri dan merencanakan masa depan terutama sekali dalam meningkatkan pembangunan ekonomi diri sendiri dan keluarga dan dari situ akan dapat meningkatkan lagi ekonomi secra keselruhannya. kikislah sikap memilih kerja dan bekerjalah menurut kelayakan dan kelulusan yang kita miliki. Memilih pekerjaan. banyak mendatangkan kerugian itu.

bukan sahaja dari segi memberi manafaat tetapi tidak terlepas dari kemudaratannnya. Prestasi kerjanya akan sentiasa tinggi. Mereka yang mempunyai displin diri boleh bekerja dengan baik dalam semua keadaan. Kerja yang perlu dilaksanakannya akan dilakukannya dengan bersungguh-sungguh. dia akan terus berusaha mencari jalan mengatasi atau menyelesaikan masalah itu.………………………………………………………………………………………………. teknologimaklumat menjanjikan pelbagai perubahan drastik kepada dunia pendidikan dan perubahan ini sekali gus mencabar para pendidik. para pekerja dan negara keseluruhannya. Kepemimpina dan Teras Etika Kerja profesional Ciri-ciri yang dinyatakan berikut wajar dijadikan panduan yang dianggap sebagai teras "Etika Kerja Professional".Kemahiran teknologi maklumat (IT) menjadi satu kemestian yang perlu ada pada diri seseorang ketua dan kemahiran ini tidak boleh datang begitu sahaja tanpa mengikuti kursus-kursus yang ditawarkan yang semestinya memerlukan kos dan agak membebankan (Amidin & Musa 2000).. 4 . seorang pekerja itu mesti ada disiplin diri. a. Kerja dan tugas sehariannya tidak akan dianggap sebagai satu bebanan atau sebagai satu rutin yang membosankan. Dia tidak mudah patah hati atau mengaku kalah. tidak sekadar "melepaskan batuk di tangga". Cemerlang Seorang yang bekerja dengan cemerlang tidak akan bekerja dengan sambil lewa.Untuk mencapai tahap kecemerlangan. Jika dia menemui kesulitan semasa melaksanakan tugasnya.Mengikut Alvin Tofler (1991) manusia perlu sedar bahawa era IT juga bakal membawa kesan besar dalam kehidupan manusia.

Orang itu tidak akan mempunyai komitmen terhadap kerja yang dilakukannya. siapakah yang paling berminat dan komited terhadap kerjanya ? Pastilah pekerja yang ketiga. b. Oleh itu mereka yang beretika dalam kerjanya akan sentiasa giat berusaha untuk mengembangkan syarikat di mana mereka bekerja..………………………………………………………………………………………………. Niat Orang yang tidak mempunyai niat yang betul semasa bekerja tidak akan bekerja dengan baik. Orang yang ketiga ini lebih memahami tujuan kerjanya itu dan lebih komited terhadap apa yang dilakukannya. c.Setiap pekerja mempunyai kebolehan tersendiri dalam bidang-bidang yang mereka ceburi. Sikap Berinisiatf Pekerja yang mempunyai sikap berinisiatif adalah mereka yang melakukan usaha atau sesuatu sebelum dipaksa oleh keadaan atau diarah melakukannya. Contohnya dalam bidang perniagaan pekerja akan berusaha untuk mengembangkan perniagaan syarikat dalam bidang-bidang baru seperti keluaran atau perkhidmatan yang baru. Ramai orang yang bekerja tetapi tidak faham atau mengerti kenapa mereka bekerja selain daripada ingin menyara hidup. Sesuatu kerja itu perlu dilakukan dengan tekun dan teliti untuk mengelakkan berlakunya kesilapan. Antara tiga pekerja binaan ini. 5 .2 Seseorang yang ingin bekerja dengan baik mestilah bekerja dengan niat yang ikhlas tidak kerana riak.Persepsi seorang pekerja itu terhadap kerjanya boleh disimpulkan dalam sebuah kisah pendek mengenai tiga orang pekerja binaan. Kesilapan dalam melakukan pekerjaan memanglah boleh dimaafkan tetapi jika dilakukan berulang kali akan menimbulkan masalah kepada diri sendiri dan orang lain.

Kenalpasti isu Etika kerja profesional turut menekankan tanggungjawab terhadap masyarakat. tidak ada campuran. Ikhlas itu bermaksud murni atau bersih. Oleh itu.Tanggungjawab terhadap masyarakat amat penting kerana banyak projek-projek dewasa ini hampir melupakan faktor-faktor yang memberi kesan kepada masyarakat. kerana terpaksa atau kerana tujuan lain. Ibarat emas yang tulen. segala urusan tidak akan berjalan sempurna dan membawa kepada kehancuran institusi atau syarikat tersebut. ingin mendapat nama dan sebagainya. sebuah syarikat misalnya. bersih tanpa campuran daripada lain-lain bahan seperti perak. Sebagai contoh. tembaga dan sebagainya. Perbuatan tersebut bukan sahaja menjejaskan alam sekitar.………………………………………………………………………………………………. setiap kerja yang ingin kita lakukan hendaklah ikhlas. a.. Sifat amanah adalah teras keharmonian dan kejayaan sesebuah institusi masyarakat atau pekerjaan. sesebuah syarikat pemaju perumahan tidak wajar menggondolkan suatu kawasan hutan dengan sesuka hati demi apa yang dikatakan sebagai pembangunan. menunjuk-nunjuk. bersihnya sesuatu pekerjaaan dari campuran motif atau tujuan seperti ingin dipuji orang. Tidak wajar mementingkan keuntungan semata-mata tanpa memikirkan akibat pekerjaan tersebut kepada masyarakat dan alam sekitar. Kerja atau amalan yang kita lakukan bukan kerana niat yang betul akan mengurangkan kualiti kerja yang dilakukan. Peranan ahli-ahli teknokrat amat penting dalam menekankan etika tanggungjawab mereka kepada masyarakat.Sifat amanah dalam kerja 6 .. Maksud bersih di sini ialah. Bayangkan jika seseorang pekerja atau pegawai tidak mempunyai sifat amanah. malah juga sumber pendapatan penduduk setempat.

………………………………………………………………………………………………. Apalah gunanya seorang yang berpendidikan tinggi dan kemudiannya menjawat pekerjaan yang bagus jika berakhlak buruk. Kunci kejayaan seseorang individu ialah komited terhadap kerjaya yang diceburinya. Akhlak buruk di sini contohnya mengamalkan rasuah. Pekerja akan sentiassa melihat da merebut peluang yang tercipta atau dicipta sendiri. Peranan ketua-ketua bahagian atau majikan amat penting dalam membanteras gejala tidak amanah dalam kerja. "Peluang mesti dicari.Maklumat yang berkaitan Akhlak merupakan teras pembentukan etika kerja professional. Ini merupakan faktor penting dalam mencapai kejayaan. malah tidak kurang juga majikan atau ketua sendiri yang mengamalkan sifat tidak amanah ini.. dan tidak komited dalam kerja. Akhlak mulia yang dimiliki oleh seseorang pekerja mahupun ketua menjadi lambang ketinggian peribadi dan kualiti individu terbabit. yang telah diamanahkan tentunya akan menghasilkan nilai-nilai keperibadian seorang pekerja yang baik. b. dasar pilih kasih dalam kerja. Pekerja-pekerja seharusnya patuh kepada arahan yang diberi dan melaksanakan tugas itu dengan baik. Banyak contoh yang dapat kita lihat dalam pentadbiran negara kita sendiri di mana ahli-ahli politik yang mengamalkan rasuah dan tidak kurangnya juga yang menerima 7 . ianya tidak diberi". Kata-kata hikmat dalam perniagaan yang sering dijadikan pegangan usahawan ternama iaitu. Kerja yang dilakukan mestilah sentiasa mencari peluang-peluang untuk meraih kecemerlangan dalam kerja. Sifat komited ini dapat menyumbang ke arah terhasilnya mutu kerja atau khidmat yang cemerlang. Komited yang dimaksudkan di sini ialah menumpukan perhatian dan bersungguh-sungguh terhadap apa yang dilakukan. Sifat ini bukan hanya melanda pekerja biasa sahaja.

Rasuah dilakukan untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya dan menguntungkan kedua-dua pihak (pemberi dan penerima rasuah) dengan cara yang mudah tetapi menyalahi undang-undang dalam bentuk imbuhan. Isu sekarang ialah berhubung dengan sejauhmana majikan memainkan peranan sebagai 8 .Penjelasan mengenai isu/skop Sejak beberapa dekad yang lalu. wanita cantik dan apa jua yang diatas nama sebagai hadiah. saham.. Bersyukur adalah susulan kepada kejayaan-kejayaan dan keuntungan yang diperoleh hasil sesuatu pekerjaan.………………………………………………………………………………………………. Di dalam pekerjaan. Termasuk dalam golongan yang kufur nikmat ialah orang yang mengamalkan rasuah di dalam pekerjaan.Misalnya. Malahan suatu gejala Poltik Wang pernah menggemparkan sebuah gergasi politik di negara kita. Sifat jujur dan benar dapat membendung segala perasaan syak wasangka dan tipu daya atau pun dusta. pekerja dan majikan dan sesama pelanggan atau pun orang yang berurusan di dalam pekerjaan tersebut. kepimpinan organisasi akan mengalami pelbagai perubahan. Menjadi lumrah manusia. Imbuhan rasuah pada masa kini berbentuk wang. Orang yang mengamalkan rasuah seolah-olah tidak bersyukur dan berasa cukup dengan apa yang dikurniakan oleh Allah. Contoh tipu daya dalam pekerjaan ialah seorang peniaga yang suka menipu pelanggannya dengan tujuan melipatgandakan keuntungan. sifat jujur atau benar dapat membentuk hubungan yang sihat di antara sesama pekerja. c. apabila ditimpa kesusahan mereka tabah menghadapinya dan keimanan mereka pada masa ini kuat sekali. Hall dan Southworth (1997) menyifatkannya sebagai ‘quantum change’ dengan merujuk kepada keadaan di Britain pada dekad yang lalu kerana. rasuah untuk meluluskan sesuatu projek.

agama kita) di sepanjang tahun.Perubahan akan terus berlaku selagi manusia inginkan sesuatu yang berlainan dan selagi zaman beredar dan memerlukan penyesuaian dan kemajuan serta penambahankemahiran tuntutan yang baru. Menurut Drucker (1993) pengetahuan kini menjadi sumber yang terpenting dan juga sebagai punca kepada transformasi yang sedang kita hadapi dalam alaf baru ini. negara kita. Pengurusan masa yang cekap dapat membantu meringankan beban tugas di samping memudahkan segala urusan kerja.Penilaian diri (self-evaluation) ini tidak sama ertinya atau kurang bermakna jika 9 . Namun begitu majikan seharusnya membuat pilihan mencapai keseimbangan antara kedua-dua dimensi ke arah mencapainya. ‘serangan’ teknologi dan nilai serta etika manusia (Murphy dan Hallinger 1992). Pada umumnya organisasi dalam alaf baru semestinya akan berubah selaras dengan tuntutan persekitaran. Sejauhmana majikan berupaya secara berkesan menyumbang ke arah menjayakan syarikatnya atau bergantung kepada tafsiran peranan mereka dalam konteks keusahawanisme dan profesionalisme (Hall dan Southwall 1977). Dan seterusnya kita perlu menghisap diri di akhir tahun untuk mempastikan apa sebenarnya yang telah kita lakukan (untuk diri kita. Muhasabah bermaksud menilai diri. Kita perlu menghisap diri di hujung minggu tentang apa yang telah kita laksanakan sepanjang minggu. entrepreneur atau usahawan dan ini akan bercanggah dengan imej mereka sebagai ketua profesional dan aktiviti mereka dalam sistem kerja. keluarga kita. menghitung kebaikan dan keburukan yang telah kita lakukan. Kita perlu menghisap diri di waktu malam tentang apa yang telah kita lakukan sepanjang hari terutama dalam pekerjaan.………………………………………………………………………………………………. amat perlu dititikberatkan soal pengurusan masa kerana salah satu faktor kejayaan dalam pekerjaan adalah pengurusan masa yang berkesan.. Peters (1987) berpendapat:Dalam menjalani pekerjaan. bangsa kita.

Walau bagaimanapun dalam sistem buruh yang mengamalkan sistem berpusat . Kuasa majikan membuat keputusan untuk menentukan perubahan secara total kadangkala terhalang. Perubahan ini merupakan dilema yang harus ditangani secara proaktif.Cadangan penambahbaikan Perubahan dalam pengurusan sangat penting malah pekerjaan adalah agen perubahan dan pembekal tenaga manusia untuk masa depan. merancang atau menentukan apa yang ia hendak laksanakan dalam tempoh tertentu. Malahan peranannya seringkali lebih kepada membuat modifikasi atau menterjemah arahan untuk lebih mudah difahami oleh pekerjanya Seiring dengan itu pula ialah bagaimana visi itu diterjemahkan kepada strategi untuk merealisasikannya dan menentukan visi itu dikongsi bersama antara pengetua dengan stafnya.………………………………………………………………………………………………. adalah perlu disesuaikan oleh pihak pengurusan adalah sebahagian besarnya tanggunjawab majikan – sebagai pemimpin dan agen perubahan yang utama. Majikan perlu mempertimbangkan struktur sistem penkerjaan dan menggunakan peranan yang ditentukan mengikut hiraki yang sedia ada.. peranan majikan sebagai pemimpin syarikat ebih banyak dilihat sebagai pelaksana polisi dan ‘ melaksanakan arahan’ yang diterima. d. Penjelasan dan penerimaan visi oleh staf memerlukan komunikasi berkesan yang mencangkupi penyampaian dan penerangan serta maklumbalas staf sama ada mereka 10 . tetapi agar kita menguji diri sendiri. Begitu juga penilaian diri ini juga bukan bermaksud agar kita menguji orang-orang lain dengannya. baik untuk menangani perubahan dalam organisasi mahupun yang dipengaruhi oleh anasir luar. seorang itu pada awalnya tidak menggariskan. dan setelah mengetahui kekurangan dalam diri kita dan kesilapan strategi di dalam pekerjaan.

Komunikasi hanya melalui bahan bercetak. Di samping itu. kepakaran dan kemahiran yang ada untuk kebaikan semua pihak.Etika kerja diwujudkan adalah untuk mengawal tingkahlaku para profesional atau ahli teknokrat supaya mereka dapat menggunakan segala pengetahuan. Disebabkan perubahan menyeluruh memakan masa. kerana tiada peneguhan kemajuan pelaksanaan.………………………………………………………………………………………………. i. memahami visi tersebut. Untuk mencapai tujuan ini tidaklah dinafikan bahawa etika kerja professional memainkan peranan yang amat penting untuk menjadikan masyarakat yang beretika dan berjaya.. Penerangan hendaklah dilakukan secara terbuka.Oleh itu segala arahan hendaklah jelas dan teratur serta mudah difahami oleh pekerja. Seterusnya Kotter (1996) mengenalpasti tiga pola untuk mengatasi maslah ini supaya ianya tidak memberi kesan yang menyusahkan kepada majikan iaitu .Oleh itu pemahaman dan penghayatan visi serta komitment kepada pekerja harus jelas. yang menyebabkan ada yang tidak faham langsung dan membuahkan sikap sinis di kalangan staf dan mempengaruhi staf lain. penghalang juga berlaku apabila sesuatu organisasi itu terlalu cepat mengisytiharkan kejayaan sedangkan pelaksanaannya belum menghasilkan hasil yang sebenar. iii. pelaksanaannya berkemungkinan hilang mendapat halangan daripadanya kurang minat. 11 . Mengenalpasti dan mengatasi kekurangan komunikasi serta menentukan staf memahami apa yang hendak dicapai. Oleh itu adalah penting segala kejayaan kecil diumumkan untuk memastikan rasa berjaya wujud di kalangan staf. ii.

. e.……………………………………………………………………………………………….Peta minda Sikap Berinisiatf Cemerlang Etika Kerja Professional Konsep 1 Malaysia Jujur Niat Amanah 12 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful