LISTA INDICATOR ' IF ' - Imbunatatiri funciare si Corectia Torentilor COD IFA01A1 10173 19931 10221 10211 IFA02A1 10173 2200446

6202818 19921 10211 IFA02B1 10173 11108 6202818 19921 10211 IFA03A1 10173 6202818 10221 10211 19931 IFA03B1 10173 6202818 10221 10211 19931 IFA03C1 10173 6202818 10221 10211 19931 IFA03D1 10173 6202818 10221 10211 19931 IFA03E1 10173 6202818 10221 10211 19931 IFA03F1

10173 6202818 10221 10211 19931 IFA04A1 10173 3606350 3610088 6200937 21541 21531 21521 10221 10211 IFA04B1 10173 3606350 3610088 6200937 21541 21531 21521 10221 10211 IFA04C1 10173 3606350 3610088 6200937 21541 21531 21521 10221 10211 IFA04D1 10173 3606350 3610088 6200937 21541 21531 21521 10221 10211 IFA04E1 10173 3606350 3610088 6200937 21541 21531

21521 10221 10211 IFA04F1 10173 3606350 3610088 6200937 21541 21531 21521 10221 10211 IFA04G1 10173 3606350 3610088 6200937 21541 21531 21521 10221 10211 IFA04H1 10173 3606350 3610088 6200937 21541 21531 21521 10221 10211 IFA04I1 10173 6200937 3606350 3610088 21541 21531 21521 10221 10211 IFA04J1 10173 6200937 3606350 3610088 21541 21531 21521 10221

10211 IFA04K1 10173 3606350 3610088 6200937 21541 21531 21521 10221 10211 IFA04L1 10173 3606350 3610088 6200937 21541 21531 21521 10221 10211 IFA04M1 10173 3606350 3610088 6200937 21541 21531 21521 10221 10211 IFA04N1 10173 3606350 3610088 6200937 21541 21531 21521 10221 10211 IFA05A1 13421 13411 IFA05B1 13421 13411 IFA05C1 13421 13411 IFA05D1 13421 .

13411 IFA05E1 13421 13411 IFA05F1 13421 13411 IFA05G1 13421 13411 IFA05H1 13421 13411 IFA05I1 11102 13421 13411 IFA05J1 13421 13411 IFA05K1 11102 13421 13411 IFA05L1 13421 13411 IFA05M1 11102 13421 13411 IFA05N1 13421 13411 IFA06A1 13421 13411 IFA06B1 13421 13411 IFA06C1 13421 13411 IFA07A1 10174 2200525 13421 13411 IFA07B1 10174 2200525 13421 .

13411 IFA07C1 10174 2200525 13421 13411 IFA07D1 10174 2200525 13421 13411 IFA07E1 10174 2200525 13421 13411 IFA07F1 10174 2200525 13421 13411 IFA07G1 10174 2200525 13421 13411 IFA08A1 2600218 2100880 2200525 6200975 10121 10111 4035 IFA08B1 2600218 2100880 2200525 6200975 10121 10111 4035 IFA08C1 2600218 2100880 2200525 6200975 10121 10111 4035 IFA08D1 2600218 .

2100880 2200525 6200975 10121 10111 4035 IFA08E1 2600218 2100880 2200525 6200975 10121 10111 4035 IFA08F1 2600218 2100880 2200525 6200975 10121 10111 4035 IFA09A1 11117 2600294 10121 10111 IFA09B1 11117 2600294 10121 10111 5615 2506 3344 3351 5604 IFA10A1 10173 2004220 2000121 7324962 6200951 6829147 6434394 6202806 10221 10211 21431 21421 11121 11111 .

19921 6752 3718 IFA10B1 10173 2004220 2000121 6434394 7324962 6829147 6200951 6202806 10221 10211 21431 21421 11121 11111 19921 3718 6752 IFA10C1 10173 2004220 2000121 6434394 7324962 6829147 6200951 6202806 10221 10211 21431 21421 11121 11111 19921 3718 6752 IFA11A1 13421 13411 19921 6752 IFA12A1 10173 6718544 7341398 6719691 10251 10241 4701 .

5603 3534 5609 6728 4007 3546 3554 4056 IFA13A1 11114 6716857 7304417 13411 19911 13421 IFB01A1 10174 2201335 6202818 12921 12911 19921 IFB01A4 10174 2200446 6202818 12921 12911 19921 IFB01B1 10174 2201335 6202818 12921 12911 19921 IFB01B4 10174 2200446 6202818 12921 12911 19921 IFB01C1 10174 2201335 6202818 12921 12911 19921 IFB01C4 10174 .

2200446 6202818 12921 12911 19921 IFB02A1 10174 12921 12911 IFB03A1 2201323 4702876 12921 19921 6751 IFB03B1 2201323 4702876 12921 19921 6751 IFB03C1 2201323 4702876 12921 19921 6751 IFB03D1 2201323 4702876 12921 19921 6751 IFB04A1 2201323 11021 11011 IFB04B1 2201323 11021 11011 IFB04C1 2201323 11021 11011 IFB04D1 2201323 11021 11011 IFB05A1 2201323 12921 .

12911 19921 3501 IFB05B1 2201323 12921 12911 19921 6751 IFB06A1 11108 2200525 12921 12911 IFB06A2 2200446 2200525 12921 12911 IFB06B1 11108 2200525 12921 12911 IFB06B2 2200446 2200525 12921 12911 IFB06C1 11108 2200525 12921 12911 IFB06C2 2200446 2200525 12921 12911 IFB06D1 11108 2200525 12921 12911 IFB06D2 2200446 2200525 12921 12911 IFB06E1 11108 2200525 .

12921 12911 IFB06E2 2200446 2200525 12921 12911 IFB07A1 10174 11108 12921 12911 IFB07A2 10174 2200446 12921 12911 IFB07B1 10174 11108 12921 12911 IFB07B2 10174 2200446 12921 12911 IFB07C1 10174 11108 12921 12911 IFB07C2 10174 2200446 12921 12911 IFB07D1 10174 11108 12921 12911 IFB07D2 10174 2200446 12921 12911 IFB07E1 10174 11108 12921 12911 .

IFB07E2 10174 2200446 12921 12911 IFB08A1 10173 11108 2100024 2200513 6202818 12921 12911 IFB08B1 10173 2200446 2100024 2200513 6202818 12921 12911 IFB09A1 2200525 12911 IFB09A2 2200379 12911 IFB09A3 2200161 12911 IFB09A4 2201725 12911 IFB09A5 2201799 12911 IFB09B1 2200525 12911 IFB09B2 2200379 12911 IFB09B3 2200161 12911 IFB09B4 2201725 12911 IFB09B5 2201799 12911 IFB09C1 .

2200525 12911 IFB09C2 2200379 12911 IFB09C3 2200161 12911 IFB09C4 2201725 12911 IFB09C5 2201799 12911 IFB09D1 2200525 12911 IFB09D2 2200379 12911 IFB09D3 2200161 12911 IFB09D4 2201725 12911 IFB09D5 2201799 12911 IFB09E1 2200525 12911 IFB09E2 2200379 12911 IFB09E3 2200161 12911 IFB09E4 2201725 12911 IFB09E5 2201799 12911 IFB10A1 2200525 2200161 12921 IFB10A2 2200525 2201725 12921 .

IFB10A3 2200525 2201799 12921 IFB10B1 2200525 2200161 12911 IFB10B2 2200525 2201725 12911 IFB10B3 2200525 2201799 12911 IFB10C1 2200525 2200161 12911 IFB10C2 2200525 2201725 12911 IFB10C3 2200525 2201799 12911 IFB11A1 11108 11021 11011 IFB11B1 11108 11021 11011 IFB11C1 11108 11021 11011 IFB11D1 11108 11021 11011 IFB11E1 11108 11021 11011 IFB11F1 11108 11021 11011 .

IFB12A1 2100024 2200513 6202818 12921 12911 IFB12B1 2200513 2600036 2100880 2958990 12921 12911 IFB13A1 11108 11021 11011 IFB13A2 2200446 11021 11011 IFB13B1 11108 11011 IFB13B2 2200446 11011 IFB14A1 2200525 2100880 2600206 2600323 6202818 6200951 10141 10121 10111 19931 10151 10131 12811 4041 7406 7201 4028 4044 4047 2509 IFC01A1 2900670 IFC02A1 11011 .

IFC03A1 11011 IFC04A1 11011 IFC05A1 11021 IFC06A1 11011 IFC06B1 11011 IFC06C1 11011 IFC06D1 11011 IFC07A1-1 11011 IFC07A2-1 11011 IFC07A3-1 11011 IFC07B1-1 11011 IFC07B2-1 11011 IFC07B3-1 11011 IFC08A1-1 11011 IFC08A2-1 11011 IFC08A3-1 11011 IFC08B1-1 11011 IFC08B2-1 11011 IFC08B3-1 11011 IFC09A1 2912611 2900656 2000157 5886928 6311528 10721 IFC09B1 2912611 2900656 2000157 5886928 6311528 10721 .

IFC10A1 2914229 3667055 5886928 7327483 10731 21521 21511 IFC10B1 2914229 3517999 3667055 3438636 5837109 5886928 7327483 2000195 10731 21521 21511 IFC10C1 2917685 2913299 3517999 3667055 3438636 5837109 5886928 7327483 2000195 10731 21521 21511 IFC10D1 2917685 2913299 3517999 3667055 3438636 5837109 5817604 5886928 7327483 2000195 10731 21521 21511 IFC10E1 2917685 2913299 3517999 5837109 .

5817604 5886928 7327483 3667055 3438636 2000195 10731 21521 21511 IFC11A1 3666881 6200303 2900670 2000195 5817604 3803269 21151 10741 19921 6727 IFC11B1 3666881 6200303 2900670 2000195 5817604 3803269 21151 10741 19921 6727 IFC12A1 2900682 2914205 5838311 4700426 10731 10721 10711 5606 IFD01A1 10173 6503640 2914164 5837109 5821801 6103294 7308164 5904512 6200303 2000157 3439525 .

3667079 21121 10721 10221 19931 IFD01B1 10173 6503640 2914164 5837109 2000157 3439525 3667079 5821801 6103294 7308164 5904512 6200303 21111 10721 10221 19931 IFD02A1 10173 3805449 4702876 2000157 2914164 3803269 7308164 5904512 6200303 5889504 2004270 21121 10721 10221 19921 IFE01A1 11011 IFE01B1 11011 IFE02A1 11106 3803207 11011 IFE02B1 11106 3803207 11011 IFE02C1 11106 .

3803207 11011 IFE02D1 11106 3803207 11011 IFE03A1 11106 11021 11011 IFE03B1 11106 11021 11011 IFE03C1 11106 11021 11011 IFE04A1 11106 11021 11011 IFE04B1 11106 11021 11011 IFE04C1 11106 11021 11011 IFE05A1-1 11106 3803269 11021 11011 IFE05A2-1 11106 3803269 11021 11011 IFE05A3-1 11106 3803269 11021 11011 IFE05A4-1 11106 3803269 11021 11011 IFE05B1-1 11106 .

5886928 11021 11011 IFE05B2-1 11106 5886928 11021 11011 IFE05B3-1 11106 5886928 11021 11011 IFE05B4-1 11106 5886928 11021 11011 IFE06A1-1 11110 3803269 11021 11011 IFE06A2-1 11116 3803269 11021 11011 IFE06B1-1 11110 5886928 11021 11011 IFE06B2-1 11116 5886928 11021 11011 IFE07A1 11106 11021 11011 IFE07A2 11106 11021 11011 IFE07B1 11106 5886928 11021 11011 IFE07B2 .

11106 5886928 11021 11011 IFE08A1 11108 3803269 11021 11011 IFE08B1 11108 3803269 11021 11011 IFE09A1-1 2200305 3803295 11021 11011 IFE09A1-2 2200446 3803295 11021 11011 IFE09A1-3 11106 11108 3803295 11021 11011 IFE09A2-1 2200305 3803295 11021 11011 IFE09A2-2 2200446 3803295 11021 11011 IFE09A2-3 11106 11108 3803295 11021 11011 IFE09A3-1 2200305 3803295 11021 11011 IFE09A3-2 .

2200446 3803295 11021 11011 IFE09A3-3 11106 11108 3803295 11021 11011 IFE09B1-1 2200305 3803295 11021 11011 IFE09B1-2 2200446 3803295 11021 11011 IFE09B1-3 11106 11108 3803295 11021 11011 IFE09B2-1 2200305 3803295 11021 11011 IFE09B2-2 2200446 3803295 11021 11011 IFE09B2-3 11106 11108 3803295 11021 11011 IFE09B3-1 2200305 3803295 11021 11011 IFE09B3-2 2200446 3803295 11021 11011 .

IFE09B3-3 11106 11108 3803295 11021 11011 IFE10A1-1 11106 2200305 3803295 11021 11011 IFE10A1-2 11106 3803295 11021 11011 IFE10A1-3 11106 3803295 11021 11011 IFE10A2-1 11106 2200305 3803295 11021 11011 IFE10A2-2 11106 3803295 11021 11011 IFE10A2-3 11106 3803295 11021 11011 IFE10B1-1 11106 2200305 3803295 11021 11011 IFE10B1-2 11106 3803295 11021 11011 IFE10B1-3 11106 11108 .

3803295 11021 11011 IFE10B2-1 11106 2200305 3803295 11021 11011 IFE10B2-2 11106 3803295 11021 11011 IFE10B2-3 11106 3803295 11021 11011 IFE11A1 11021 11011 IFE11B1 11021 11011 IFE11C1 11021 11011 IFE12A1-1 3803269 11021 11011 6608 IFE12A2-1 3803269 11021 11011 6608 IFE12A3-1 3803269 11021 11011 6608 IFE12A4-1 3803269 11021 11011 6608 IFE12A5-1 3803269 11021 11011 .

6608 IFE12B1-1 3803269 11021 11011 6608 IFE12B2-1 3803269 11021 11011 6608 IFE12B3-1 3803269 11021 11011 6608 IFE12B4-1 3803269 11021 11011 6608 IFE12B5-1 3803269 11021 11011 6608 IFE13A1-1 2200446 11021 11011 IFE13A1-2 11108 11021 11011 IFE13A2-1 2200446 11021 11011 IFE13A2-2 11108 11021 11011 IFE13A3-1 2200446 11021 11011 IFE13A3-2 11108 11021 11011 IFE13A4-1 2200446 .

11021 11011 IFE13A4-2 11108 11021 11011 IFE13B1-1 2200446 11021 11011 IFE13B1-2 11108 11021 11011 IFE13B2-1 2200446 11021 11011 IFE13B2-2 11108 11021 11011 IFE13B3-1 2200446 11021 11011 IFE13B3-2 11108 11021 11011 IFE13B4-1 2200446 11021 11011 IFE13B4-2 11108 11021 11011 IFE13B5-1 2200446 11021 11011 IFE13B5-2 11108 11021 11011 IFE13C1-1 2200446 11021 11011 IFE13C1-2 11108 .

11021 11011 IFE13C2-1 2200446 11021 11011 IFE13C2-2 11108 11021 11011 IFE13C3-1 2200446 11021 11011 IFE13C3-2 11108 11021 11011 IFE13C4-1 2200446 11021 11011 IFE13C4-2 11108 11021 11011 IFE13C5-1 2200446 11021 11011 IFE13C5-2 11108 11021 11011 IFE14A1 11108 11021 11011 6003 6008 IFE14B1 11108 11021 11011 6003 6008 IFE14C1 11108 11021 11011 6003 6008 .

IFE15A1 11021 11011 6608 IFE16A1 11107 11021 11011 IFF01A1-1 4403 IFF01A2-1 4403 IFF01A3-1 4403 IFF01B1-1 4403 IFF01B2-1 4403 IFF01B3-1 4403 IFF02A1-1 3554 IFF02A2-1 3554 IFF02A3-1 3554 IFF02B1-1 3554 IFF02B2-1 3554 IFF02B3-1 3554 IFF03A1-1 4406 IFF03A2-1 4406 IFF03B1-1 4406 IFF03B2-1 4406 IFF04A1-1 19931 4401 IFF04A2-1 19931 4401 IFF04B1-1 19931 4401 IFF04B2-1 19931 4401 .

IFF05A1 4406 IFF05B1 19931 4402 IFF05C1 19931 4414 IFF06A1 4407 IFF07A1 19931 4402 IFF07B1 19931 4402 IFF07C1 19931 4402 IFF08A1 4411 IFF09A1 4403 IFF09B1 4403 IFF09C1 4403 IFF10A1 4410 IFF10B1 19931 4408 IFF11A1 4410 IFF11B1 19931 4408 IFF12A1 4410 IFF12B1 19931 4408 IFF13A1-1 4413 IFF13B1-1 19931 4412 IFF14A1 4504 IFF14B1 19931 4503 .

IFF15A1 4406 IFF15B1 19931 4402 IFF16A1 19931 IFF16B1 19931 IFF16C1 19931 IFF17A1 4405 IFF17B1 4405 IFF17C1 4405 IFF18A1-1 3533 IFF18A2-1 3533 IFF18B1-1 3534 IFF18B2-1 3534 IFF19A1 3506 IFF19B1 3506 IFF19C1 3506 IFF20A2 3554 IFF20B2 3554 IFF21A1 3533 IFF21A2 3534 IFF21A3 3534 IFF21B1 3534 IFF21C1 3534 IFF22A1 3533 IFF22B1 3534 IFF22C1 3535 IFF22D1 .

3533 IFF22E1 3534 IFF22F1 3535 IFF23A1 3535 IFF23A2 3535 IFF24A1 19921 4413 IFF24B1 6200951 19921 IFF24B2 6200951 19921 IFF24B3 6200951 19921 IFF25A1 19921 4403 IFF25A2 19921 4403 IFF25A3 19921 4403 IFF25B1 19921 4403 IFF25B2 19921 4403 IFF25B3 19921 4403 IFF26A1 11115 11111 10631 19921 3527 5605 IFF26A2 11115 11111 10631 19921 3527 .

5605 IFF26A3 11115 11111 10631 19921 3527 5605 IFF26A4 11115 11111 10631 19921 3527 5605 IFF26B1 11115 11111 10631 19921 3527 5605 IFF26B2 11115 11111 10631 19921 3527 5605 IFF26B3 11115 11111 10631 19921 3527 5605 IFF26B4 11115 11111 10631 19921 3527 5605 IFF26C1 11115 11111 10631 19921 3527 5605 IFF26C2 11115 .

11111 10631 19921 3527 5605 IFF26C3 11115 11111 10631 19921 3527 5605 IFF26C4 11115 11111 10631 19921 3527 5605 IFF27A1 11115 11111 10631 19921 3527 5605 IFF27A2 11115 11111 10631 19921 3527 5605 IFF27A3 11115 11111 10631 19921 3527 5605 IFF27A4 11115 11111 10631 19921 3527 5605 IFF27B1 11115 11111 10631 19921 .

3527 5605 IFF27B2 11115 11111 10631 19921 3527 5605 IFF27B3 11115 11111 10631 19921 3527 5605 IFF27B4 11115 11111 10631 19921 3527 5605 IFF27C1 11115 11111 10631 19921 3527 5605 IFF27C2 11115 11111 10631 19921 3527 5605 IFF27C3 11115 11111 10631 19921 3527 5605 IFF27C4 11115 11111 10631 19921 3527 5605 IFF28A1 .

11111 10631 10611 19921 3602 5605 IFF28A2 11111 10631 10611 19921 3602 5605 IFF28A3 11111 10631 10611 19921 3602 5605 IFF28A4 11111 10631 10611 19921 3602 5605 IFF28A5 11111 10631 10611 19921 3602 5605 IFF28A6 11111 10631 10611 19921 3602 5605 IFF28B1 11115 10631 10611 19921 3602 5605 IFF28B2 11115 10631 10611 .

19921 3602 5605 IFF28B3 11115 10631 10611 19921 3602 5605 IFF28B4 11115 10631 10611 19921 3602 5605 IFF28B5 11115 10631 10611 19921 3602 5605 IFF28B6 11115 10631 10611 19921 3602 5605 IFF29A1 11111 10631 10611 19921 3602 5605 IFF29A2 11111 10631 10611 19921 3602 5605 IFF29A3 11111 10631 10611 19921 3602 5605 .

IFF29A4 11111 10631 10611 19921 3602 5605 IFF29A5 11111 10631 10611 19921 3602 5605 IFF29A6 11111 10631 10611 19921 3602 5605 IFF29B1 11115 10631 10611 19921 3602 5605 IFF29B2 11115 10631 10611 19921 3602 5605 IFF29B3 11115 10631 10611 19921 3602 5605 IFF29B4 11115 10631 10611 19921 3602 5605 IFF29B5 11115 10631 .

10611 19921 3602 5605 IFF29B6 11115 10631 10611 19921 3602 5605 IFF30A1 2306719 10631 10611 19921 IFF30B1 2306719 10631 10611 19921 IFF30C1 2306721 10631 10611 19921 IFF30D1 2306721 10631 10611 19921 IFF30E1 11111 10631 10611 19921 IFF30F1 11111 10631 10611 19921 IFF31A1 2804474 10631 10611 19921 IFF31A2 2804474 10631 10611 19921 IFF31B1 .

2804321 10631 10611 19921 IFF31B2 2804321 10631 10611 19921 IFF31C1 2804527 10631 10611 19921 IFF31C2 2804527 10631 10611 19921 IFF31D1 2804539 10631 10611 19921 IFF31D2 2804539 10631 10611 19921 IFF32A1 11112 10611 19921 5605 IFF33A1 7329883 3805293 10621 IFF33A2 7329883 3805293 10621 IFF33B1 7329883 6311528 10621 IFF33B2 7329883 6311528 10621 IFF33C1 7329883

10621 IFF33C2 7329883 10621 IFF34A1 11113 6700303 2200068 10631 10611 19921 IFF34B1 11113 6700315 2200068 10631 10611 19921 IFF35A1 2100696 2100385 2200513 6202818 10231 13431 19921 IFF35B1 2100696 2100385 2200513 6202818 10231 13431 19921 IFF35C1 2306719 2100696 2100385 2200513 2200276 6202818 10631 19921 IFF36A1 6202806 6701010 10621 19921 IFF36B1 6202806 6700456 10621

19921 IFF36C1 2900539 5886851 3803207 7315789 2804474 2100385 2200185 2200525 6202806 2928361 2903036 10621 10221 10731 19921 IFF36D1 6202806 2928361 2903036 2900539 5886851 3803207 7315789 2804321 2100385 2200185 2200525 10621 10221 10731 19921 IFF36E1 2900539 5886851 3803207 6202806 2928361 2903036 7315789 2804527 2100385 2200185 2200525 10621 10221 10731 19921 IFF36F1 6202806 2928361

2903036 2900539 5886851 3803207 7315789 2804539 2100385 2200185 2200525 10621 10221 10731 19921 IFF37A1 6420800 6420771 2804175 6305660 2100012 2100385 2200525 2200185 6202806 12021 12521 13421 10631 10221 19921 IFF37B1 6202806 6420800 6420771 6418807 2804175 6305660 2100012 2100385 2200525 2200185 12021 12521 13421 10631 10221 19921 IFF37C1 6420800 6420771 6418807 2804175 6305660 .

2100012 2100385 2200525 2200185 6202806 2918689 6827395 5886851 19921 12021 12521 13421 10631 10221 10721 IFF37D1 6420800 6420771 6418807 2804175 6305660 2100012 2100385 2200525 2200185 6202806 2918689 6827395 5886851 19921 12021 12521 13421 10631 10221 10721 IFF37E1 6420800 6420771 6418807 2804175 6305660 2100012 2100385 2200525 2200185 6202806 2918689 6827395 5886851 19921 12021 .

12521 13421 10631 10221 10721 IFF37F1 6420800 6420771 6418807 2804175 6305660 2100012 2100385 2200525 2200185 6202806 2918689 6827395 5886851 19921 12021 12521 13421 10631 10221 10721 IFF37G1 6420800 6420771 2804175 6305660 2100012 2100385 2200525 2200185 6202806 2918689 2915479 2900668 6827395 6311528 5886851 19921 12021 12521 13421 10631 10221 10721 IFF37H1 6420800 6420771 .

6418807 2804175 6305660 2100012 2100385 2200525 2200185 2900668 6827395 6311528 5886851 6202806 2918689 2915479 19921 12021 12521 13421 10631 10221 10721 IFF37I1 6420800 6420771 2804216 2804955 6305660 2100012 2100385 2200525 2200185 6202806 2918689 2915479 2900668 6827395 6311528 5886851 19921 12021 12521 13421 10631 10221 10721 IFF37J1 6420800 6420771 6418807 2804216 2804955 6305660 .

2100012 2100385 2200525 2200185 6202806 2918689 2915479 2900668 6827395 6311528 5886851 19921 12021 12521 13421 10631 10221 10721 IFF37K1 6420800 6420771 2804175 2804216 2804955 6305660 2100012 2100385 2200525 2200185 6202806 2918689 2915479 2900668 6827395 6311528 5886851 19921 12021 12521 13421 10631 10221 10721 IFG01A1 6420226 12541 12521 12511 6728 IFG01B1 6420226 12541 .

12521 12511 6728 IFG02A1 6420214 12541 12521 12511 6728 IFG02B1 6420214 12541 12521 12511 6728 IFG02C1 6420214 12541 12521 12511 6728 IFG03A1 6420202 12541 12521 12511 6751 IFG03B1 6420202 12541 12521 12511 6751 IFG03C1 6420202 12541 12521 12511 6751 IFG04A1 6420197 12541 12521 12511 6751 IFG04B1 6420197 12541 12521 12511 6751 IFG04C1 .

6420197 12541 12521 12511 6751 IFG05A1 6420226 12541 12521 12511 6728 IFG05B1 6420226 12541 12521 12511 6728 IFG06A1 10174 6420197 12541 12531 12521 IFG07A1 6102305 6101442 6105474 2605804 2600983 6200585 12421 IFG07B1 6102305 6101442 6105474 2605804 2600983 6200585 12421 IFG07C1 6102305 6101442 6105474 2605804 2600983 6200585 12421 IFG07D1 6102305 6101442 6105474 2605804 .

2600983 6200585 12421 IFG08A1 10174 6420032 12531 12521 12511 13411 6751 IFG08B1 10174 6420020 12531 12521 12511 13411 6751 IFG08C1 10174 6420018 12531 12521 12511 13411 6751 IFG08D1 10174 6420006 12531 12521 12511 13411 6751 IFG09A1 10174 6420111 12531 12511 6751 IFG09B1 10174 6420109 12511 12531 6751 IFG09C1 10174 6420082 12511 12531 .

6751 IFG10A1 10174 6420240 12531 12511 6751 IFG10B1 10174 6420252 12531 12511 6751 IFG11A1 10174 6420238 12531 12511 6751 IFH01A1-1 7204148 6202818 12931 19921 IFH01A1-2 7204162 6202818 12931 19921 IFH01A2-1 7204148 6202818 12931 19921 IFH01A2-2 7204162 6202818 12931 19921 IFH01B1-1 7204148 6202818 12931 19921 IFH01B1-2 7204162 6202818 12931 19921 IFH01B2-1 7204148 6202818 .

12931 19921 IFH01B2-2 7204162 6202818 12931 19921 IFH02A1-1 11103 6202818 19921 19921 IFH02A1-2 11103 6202806 19921 19921 IFH02B1-1 11103 6202806 19921 19921 IFH02B1-2 11103 6202806 19921 19921 IFH02C1-1 11103 6202806 19921 19921 IFH02C1-2 11103 6202806 19921 19921 IFH03A1 11103 6202818 19931 IFH03A2 11103 6202818 19931 IFH03B1 11103 6202818 19931 IFH03B2 11103 6202818 .

19931 IFH04A1 7204150 6202806 19931 19911 IFH05A1 11103 6202818 19931 19921 IFH06A1 19921 IFH06A2 19921 IFH06B1 19921 IFH06B2 19921 IFH07A1 19921 IFH07B1 19921 IFH07C1 19921 IFH08A1 19921 IFH08B1 19921 IFH08C1 19921 IFH09A1-1 19931 19911 4401 IFH09A2-1 19931 19911 4401 IFH09B1-1 19911 IFH09B2-1 19911 IFH09C1-1 19911 IFH09C2-1 19911 IFH10A1-1 7204435 6202806 19931 IFH10A1-2 .

7204435 6202806 19931 IFH10A1-3 7204435 6202806 19931 IFH10A2-1 7204435 6202806 19931 IFH10A2-2 7204435 6202806 19931 IFH10A2-3 7204435 6202806 19931 IFH10A3-1 7204435 6202806 19931 IFH10A3-2 7204435 6202806 19931 IFH10A3-3 7204435 6202806 19931 IFH10B1-1 7204435 6202806 19931 IFH10B1-2 7204435 6202806 19931 IFH10B1-3 7204435 6202806 19931 IFH10B2-1 7204435 6202806 19931 IFH10B2-2 7204435 6202806 19931 IFH10B2-3 .

7204435 6202806 19931 IFH10B3-1 7204435 6202806 19931 IFH10B3-2 7204435 6202806 19931 IFH10B3-3 7204435 6202806 19931 IFH11A1-1 19931 IFH11A2-1 19931 IFH11B1-1 19931 IFH11B2-1 19931 IFH12A1-1 19931 IFH12A2-1 19931 IFH12B1-1 19931 IFH12B2-1 19931 IFH13A1-1 19931 IFH13A2-1 19931 IFH13B1-1 19931 IFH13B2-1 19931 IFH14A1-1 7204435 6202806 19931 IFH14A2-1 7204435 6202806 19931 IFH14B1-1 7204435 6202806 19931 IFH14B2-1 .

7204435 6202806 19931 IFH15A1-1 7204435 6202806 19931 4408 IFH15A2-1 7204435 6202806 19931 4408 IFH15B1-1 7204435 6202806 19931 4408 IFH15B2-1 7204435 6202806 19931 4408 IFH16A1-1 7204435 6202806 19931 IFH16A2-1 7204435 6202806 19931 IFH16B1-1 7204435 6202806 19931 IFH16B2-1 7204435 6202806 19931 IFH17A1-1 7204435 6202806 19931 4408 4412 IFH17A2-1 7204435 6202806 19931 4408 4412 IFH17B1-1 .

7204435 6202806 19931 4408 4412 IFH17B2-1 7204435 6202806 19931 4408 4412 IFH18A1-1 7204435 6202806 19931 4408 4412 4501 IFH18A2-1 7204435 6202806 19931 4408 4412 4501 IFH18B1-1 7204435 6202806 19931 4408 4412 4501 IFH18B2-1 7204435 6202806 19931 4408 4412 4501 IFH19A1 7204435 6202806 4413 4502 4409 IFH19B1 7204435 6202806 4413 4502 4409 IFI01A1 .

6202818 11641 11621 IFI01B1 6202818 11641 11621 IFI01C1 6202818 11641 11621 IFI01D1 6202818 11641 11621 IFI02A1 6202698 22741 11621 19921 5605 IFI03A1 10110 3803207 11121 11111 11131 11111 IFI03B1 10110 3803207 11121 11111 11131 11111 IFI03C1 10110 3803207 11121 11111 11131 11111 IFI03D1 10110 3803207 11121 11111 11131 11111 IFI03E1 10110 3803207 .

11121 11111 11131 11111 IFI04A1 3805449 2005030 11121 IFI04B1 3805449 2004270 11121 IFI05A1 3435402 6200303 7308164 5904512 4702876 2000195 5817604 21531 21521 IFI05B1 3435402 6200303 7308164 5904512 4702876 2000195 5817604 21531 21521 IFI06A1 10173 2000676 6200303 30221 10221 21511 19921 IFI07A1 3439525 2000676 7308164 5904512 5903128 21531 21521 19921 IFI08A1 11105 3805449 .

5886928 7327483 6200755 2000121 2201361 10721 10711 IFI09A1 11105 3805449 7327483 6200755 10721 19921 .

IN FUNDATII EXEC.3 PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M SUPR.2 BETONIST CAT.3 PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M SUPR IMPARTIT CU ROST 2.Imbunatatiri funciare si Corectia Torentilor DENUMIRE NORMA SAU RESURSA BETON PREP MANUAL CU AGREG GRELE 0-30 MM TURNAT INFUNDATII SI ELEVATII (COFRAJE).1 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3 PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M SUPR IMPARTIT CU ROST 2.1 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT. IMPARTIT CU ROST 2.5 CM LAT GROS 20 CM.3 PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M SUPR IMPARTIT CU ROST 2.2 BETONIST CAT.3 PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M SUPR IMPARTIT CU ROST 2. .1 PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M SUPR IMPARTIT CU ROST 2.2 BETONIST CAT.5 CM LAT GROS 10 CM.2 BETONIST CAT. LISTA: BETOANE PREPARATE APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA BETONIST CAT.LISTA INDICATOR ' IF ' .5 CM LAT GROS.CU 2/3 BET.2 BETONIST CAT.1 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.CAI FERATE 150-300 ~ APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT. LISTA: BETOANE PREPARATE APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA BETONIST CAT.3 BETONIST CAT.2 BETONIST CAT. LISTA: BETOANE PREPARATE LISTA: PIATRA BRUTA PT CONSTR APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT. 8 CM LISTA: BETOANE PREPARATE APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA BETONIST CAT.1 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.5 CM LAT GROS 6 CM. LISTA: BETOANE PREPARATE APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA BETONIST CAT.MANUAL CU BOLOVANI DE RIU LISTA: BETOANE PREPARATE BOLOVANI DE RIU PENTRU DRUMURI.2 BETONIST CAT.5 CM LAT GROS 30 CM.1 BETON CICLOP.2 BETONIST CAT.1 BETON CICLOPIAN IN FUNDATII EXEC CU 2/3 BETON B 10PREPARAT MANUAL CU PIATRA BRUTA. LISTA: BETOANE PREPARATE MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.5 CM LAT GROS 15 CM. LISTA: BETOANE PREPARATE APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA BETONIST CAT.B 100 PREP.1 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.

3 LACATUS MONTAJ UTILAJ INDUSTRIAL CAT.2 BETONIST CAT.4 LACATUS MONTAJ UTILAJ INDUSTRIAL CAT.3 .2 BETONIST CAT.LISTA: BETOANE PREPARATE APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA BETONIST CAT. LISTA: BETOANE PREPARATE TABLA GROASA5X 1250 OL37-1N S 437 TABLA GROASA7X 2000 OL37-1N S 437 MOTORINA ADITIVATA PUNCT CONGELARE -25 S 2~ LACATUS MONTAJ UTILAJE INDUSTRIALE CAT.3 LACATUS MONTAJ UTILAJ INDUSTRIAL CAT.4 LACATUS MONTAJ UTILAJ INDUSTRIAL CAT.2 BETONIST CAT.3 LACATUS MONTAJ UTILAJ INDUSTRIAL CAT.4 LACATUS MONTAJ UTILAJ INDUSTRIAL CAT.4 LACATUS MONTAJ UTILAJ INDUSTRIAL CAT. LISTA: BETOANE PREPARATE TABLA GROASA5X 1250 OL37-1N S 437 TABLA GROASA7X 2000 OL37-1N S 437 MOTORINA ADITIVATA PUNCT CONGELARE -25 S 2~ LACATUS MONTAJ UTILAJE INDUSTRIALE CAT.4 LACATUS MONTAJ UTILAJ INDUSTRIAL CAT.1 CONFECTIONARE DALE PREFABRICATE BETON 40X40X8 CM.2 BETONIST CAT.1 CONFECTIONARE DALE PREFABRICATE BETON 40X40X6 CM.3 LACATUS MONTAJ UTILAJ INDUSTRIAL CAT. LISTA: BETOANE PREPARATE TABLA GROASA5X 1250 OL37-1N S 437 TABLA GROASA7X 2000 OL37-1N S 437 MOTORINA ADITIVATA PUNCT CONGELARE -25 S 2~ LACATUS MONTAJ UTILAJE INDUSTRIALE CAT.2 BETONIST CAT.1 CONFECTIONARE DALE PREFABRICATE BETON 30X30X10 CM LISTA: BETOANE PREPARATE TABLA GROASA5X 1250 OL37-1N S 437 TABLA GROASA7X 2000 OL37-1N S 437 MOTORINA ADITIVATA PUNCT CONGELARE -25 S 2~ LACATUS MONTAJ UTILAJE INDUSTRIALE CAT.2 BETONIST CAT.2 BETONIST CAT.3 CONFECTIONARE DALE PREFABRICATE BETON 30X30X6 CM.2 BETONIST CAT.1 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.2 BETONIST CAT.1 CONFECTIONARE DALE PREFABRICATE BETON 30X30X8 CM. LISTA: BETOANE PREPARATE TABLA GROASA5X 1250 OL37-1N S 437 TABLA GROASA7X 2000 OL37-1N S 437 MOTORINA ADITIVATA PUNCT CONGELARE -25 S 2~ LACATUS MONTAJ UTILAJE INDUSTRIALE CAT.

2 BETONIST CAT.1 CONFECTIONARE DALE PREFABRICATE BETON 50X50X5 CM.4 LACATUS MONTAJ UTILAJ INDUSTRIAL CAT.3 LACATUS MONTAJ UTILAJ INDUSTRIAL CAT.3 LACATUS MONTAJ UTILAJ INDUSTRIAL CAT.4 LACATUS MONTAJ UTILAJ INDUSTRIAL CAT.4 LACATUS MONTAJ UTILAJ INDUSTRIAL CAT.2 BETONIST CAT.2 BETONIST CAT.2 BETONIST CAT.1 CONFECTIONARE DALE PREFABRICATE BETON 40X40X10 CM LISTA: BETOANE PREPARATE TABLA GROASA5X 1250 OL37-1N S 437 TABLA GROASA7X 2000 OL37-1N S 437 MOTORINA ADITIVATA PUNCT CONGELARE -25 S 2~ LACATUS MONTAJ UTILAJE INDUSTRIALE CAT.1 CONFECTIONARE DALE PREFABRICATE BETON 40X40X15 CM LISTA: BETOANE PREPARATE TABLA GROASA5X 1250 OL37-1N S 437 TABLA GROASA7X 2000 OL37-1N S 437 MOTORINA ADITIVATA PUNCT CONGELARE -25 S 2~ LACATUS MONTAJ UTILAJE INDUSTRIALE CAT.2 BETONIST CAT. LISTA: BETOANE PREPARATE TABLA GROASA5X 1250 OL37-1N S 437 TABLA GROASA7X 2000 OL37-1N S 437 MOTORINA ADITIVATA PUNCT CONGELARE -25 S 2~ LACATUS MONTAJ UTILAJE INDUSTRIALE CAT.2 BETONIST CAT.3 LACATUS MONTAJ UTILAJ INDUSTRIAL CAT.4 LACATUS MONTAJ UTILAJ INDUSTRIAL CAT.2 .2 BETONIST CAT.LACATUS MONTAJ UTILAJ INDUSTRIAL CAT.2 BETONIST CAT.2 BETONIST CAT.2 BETONIST CAT.2 BETONIST CAT.4 LACATUS MONTAJ UTILAJ INDUSTRIAL CAT.3 LACATUS MONTAJ UTILAJ INDUSTRIAL CAT.3 LACATUS MONTAJ UTILAJ INDUSTRIAL CAT.1 CONFECTIONARE DALE PREFABRICATE BETON 50X50X6 CM LISTA: BETOANE PREPARATE MOTORINA ADITIVATA PUNCT CONGELARE -25 S 2~ TABLA GROASA5X 1250 OL37-1N S 437 TABLA GROASA7X 2000 OL37-1N S 437 LACATUS MONTAJ UTILAJE INDUSTRIALE CAT.1 CONFECTIONARE DALE PREFABRICATE BETON 50X50X8 CM LISTA: BETOANE PREPARATE MOTORINA ADITIVATA PUNCT CONGELARE -25 S 2~ TABLA GROASA5X 1250 OL37-1N S 437 TABLA GROASA7X 2000 OL37-1N S 437 LACATUS MONTAJ UTILAJE INDUSTRIALE CAT.

ZIDAR CAT.1 PEREU DIN DALE PREFABRICATE BETON 30X30X8 CM.1 CONFECTIONARE DALE PREFABRICATE BETON 50X50X15 CM LISTA: BETOANE PREPARATE TABLA GROASA5X 1250 OL37-1N S 437 TABLA GROASA7X 2000 OL37-1N S 437 MOTORINA ADITIVATA PUNCT CONGELARE -25 S 2~ LACATUS MONTAJ UTILAJE INDUSTRIALE CAT.3 LACATUS MONTAJ UTILAJ INDUSTRIAL CAT. ZIDAR CAT.4 LACATUS MONTAJ UTILAJ INDUSTRIAL CAT.2 BETONIST CAT.2 BETONIST CAT.2 BETONIST CAT. ZIDAR CAT.1 CONFECTIONARE DALE PREFABRICATE BETON 50X50X30 CM LISTA: BETOANE PREPARATE TABLA GROASA5X 1250 OL37-1N S 437 TABLA GROASA7X 2000 OL37-1N S 437 MOTORINA ADITIVATA PUNCT CONGELARE -25 S 2~ LACATUS MONTAJ UTILAJE INDUSTRIALE CAT.3 LACATUS MONTAJ UTILAJ INDUSTRIAL CAT.2 BETONIST CAT.BETONIST CAT.1 CONFECTIONARE DALE PREFABRICATE BETON 50X50X10 CM LISTA: BETOANE PREPARATE TABLA GROASA5X 1250 OL37-1N S 437 TABLA GROASA7X 2000 OL37-1N S 437 MOTORINA ADITIVATA PUNCT CONGELARE -25 S 2~ LACATUS MONTAJ UTILAJE INDUSTRIALE CAT.3 LACATUS MONTAJ UTILAJ INDUSTRIAL CAT.4 LACATUS MONTAJ UTILAJ INDUSTRIAL CAT.1 PEREU DIN DALE PREFABRICATE BETON 40X40X6 CM.2 BETONIST CAT.3 LACATUS MONTAJ UTILAJ INDUSTRIAL CAT.2 BETONIST CAT.2 ZIDAR CAT.1 PEREU DIN DALE PREFABRICATE BETON 30X30X6 CM.2 ZIDAR CAT.2 BETONIST CAT.4 LACATUS MONTAJ UTILAJ INDUSTRIAL CAT.4 LACATUS MONTAJ UTILAJ INDUSTRIAL CAT.2 . ZIDAR CAT.2 BETONIST CAT.1 CONFECTIONARE DALE PREFABRICATE BETON 50X50X20 CM LISTA: BETOANE PREPARATE TABLA GROASA5X 1250 OL37-1N S 437 TABLA GROASA7X 2000 OL37-1N S 437 MOTORINA ADITIVATA PUNCT CONGELARE -25 S 2~ LACATUS MONTAJ UTILAJE INDUSTRIALE CAT.1 PEREU DIN DALE PREFABRICATE BETON 30X30X10 CM.2 ZIDAR CAT.

1 PEREU DIN DALE PREFABRICATE BETON 40X40X8 CM.PT. ZIDAR CAT. LISTA: MORTARE PREPARATE NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0. PT DALE 6 CM.4CM SI NISIP PE REST.2 ZIDAR CAT.ADINC. ZIDAR CAT. FLEX.2 ZIDAR CAT.1 PEREU DIN DALE PREFABRICATE BETON 50X50X10 CM LISTA: DALE PREF DIN BETON ZIDAR CAT. 50X50X10 CM. PROTECTIE DIN DALE PREF GROS.2 ZIDAR CAT.1 PEREU DIN DALE PREFABRICATE BETON 40X40X15 CM ZIDAR CAT.1 IMBRAC.DALE 5 CM LISTA: MORTARE PREPARATE NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0. FLEX.0 MM ZIDAR CAT. PTR.1 PEREU DIN DALE PREFABRICATE BETON 50X50X30 CM ZIDAR CAT.2 ZIDAR CAT.2 ZIDAR CAT.0 MM ZIDAR CAT.1 IMBRAC.2 ZIDAR CAT. FLEXIBILA DIN DALE PREF.1 PEREU DIN DALE PREFABRICATE BETON 50X50X6 CM LISTA: DALE PREF DIN BETON ZIDAR CAT. PTR.1 PEREU DIN DALE PREFABRICATE BETON 50X50X20 CM LISTA: DALE PREF DIN BETON ZIDAR CAT.1 PEREU DIN DALE PREFABRICATE BETON 50X50X8 CM ZIDAR CAT.20CM PARALELIPIPED.2 ZIDAR CAT. PROTECTIE DIN DALE PREF 40X40X15 CM CU TESITURI.2 ZIDAR CAT.1 IMBRAC.ZIDAR CAT. ZIDAR CAT.0-7.2 ZIDAR CAT.2 ZIDAR CAT.1 ROSTUIRE PEREU DALE CU MORTAR CIMENT ADINC.1 PEREU DIN DALE PREFABRICATE BETON 40X40X10 CM. ZIDAR CAT.1 PEREU DIN DALE PREFABRICATE BETON 50X50X15 CM ZIDAR CAT.2 ZIDAR CAT.1 ROSTUIRE PEREU DALE MORTAR CIMENT ADINC 4 CM SI NISIP PE REST ADINC.2 ZIDAR CAT.0-7.1 PEREU DIN DALE PREFABRICATE BETON 50X50X5 CM ZIDAR CAT.2 . ZIDAR CAT.2 ZIDAR CAT.2 ZIDAR CAT.

0-7.1 ROSTUIRE PEREU DALE CU MORTAR BITUMINOS ADINC 4 CMSI NISIP PE REST ADINC PT DALE 6 CM.1 ROSTUIRE PEREU DALE MORTAR CIMENT ADINC 4 CM SI NISIP PE REST ADINC.0 MM COMBUSTIBIL LICHID USOR TIP 1 STAS 54 ASFALTATOR CAT.0 MM ZIDAR CAT. PT DALE 15 CM. PT DALE 30 CM.1 ROSTUIRE PEREU DALE MORTAR CIMENT ADINC 4 CM SI NISIP PE REST ADINC. LISTA: MORTARE PREPARATE NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0. BITUM PENTRU DRUMURI TIP D 120/180 STAS 754 FILER DE CALCARTIP 1 SACI S 539 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0.2 ZIDAR CAT.0-7.0 MM COMBUSTIBIL LICHID USOR TIP 1 STAS 54 ASFALTATOR CAT. PT DALE 10 CM.0-7.2 ZIDAR CAT.0 MM ZIDAR CAT.0 MM COMBUSTIBIL LICHID USOR TIP 1 STAS 54 ASFALTATOR CAT. PT DALE 20 CM.2 ASFALTATOR CAT. BITUM PENTRU DRUMURI TIP D 120/180 STAS 754 FILER DE CALCARTIP 1 SACI S 539 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0.2 ZIDAR CAT.1 ROSTUIRE PEREU DALE MORTAR CIMENT AD 4 CM SI NISIPPE REST ADINC.1 MALAXOR MANUAL DE ASFALT PINA LA 600L ROSTUIRE PEREU DALE CU MORTAR BITUMINOS ADINC 4 CMSI NISIP PE REST ADINC PT DALE 15 CM.2 ASFALTATOR CAT. BITUM PENTRU DRUMURI TIP D 120/180 STAS 754 FILER DE CALCARTIP 1 SACI S 539 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0.1 ROSTUIRE PEREU DALE MORTAR CIMENT ADINC 4 CM SI NISIP PE REST ADINC.1 MALAXOR MANUAL DE ASFALT PINA LA 600L ROSTUIRE PEREU DALE CU MORTAR BITUMINOS ADINC 4 CMSI NISIP PE REST ADINC PT DALE 10 CM. LISTA: MORTARE PREPARATE NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0. LISTA: MORTARE PREPARATE NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0.ZIDAR CAT.2 ZIDAR CAT.0-7.0-7.0 MM ZIDAR CAT.1 ROSTUIRE PEREU DALE MORTAR CIMENT ADINC 4 CM SI NISIP PE REST ADINC. PT DALE 8 CM.0-7.0 MM ZIDAR CAT.1 MALAXOR MANUAL DE ASFALT PINA LA 600L ROSTUIRE PEREU DALE CU MORTAR BITUMINOS ADINC 4 CMSI NISIP PE REST ADINC PT DALE 8 CM. BITUM PENTRU DRUMURI TIP D 120/180 STAS 754 .0-7.0 MM ZIDAR CAT.2 ASFALTATOR CAT.0-7. LISTA: MORTARE PREPARATE NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0. LISTA: MORTARE PREPARATE NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0.2 ZIDAR CAT.

0 MM COMBUSTIBIL LICHID USOR TIP 1 STAS 54 ASFALTATOR CAT.1 ROSTUIREA PEREULUI DIN DALE PREFABRICATE CU CHITURI DE ETANSARE-EXECUTIE MECANICA LISTA: CHIT PT ETANSARE BITUM PENTRU PROTECTIA CONDUCTELOR METAL INGROPATE SPP ~ ASFALTATOR CAT.2 ASFALTATOR CAT.4-3 M D SIRMA 3-4 MM OL37-N S 438/3 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=10MM HIRTIE REZISTENTA DE AMBALAJ KRAFT TIP1 160G/MP-SULURI MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~ COFRAJE METALICE PLANE PENTRU BETOANE MONOLITE UNIVERSA~ DISTANTIERI METALICI D=75 IN ELEMENTE PREFABRICATE BAR~ APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~ BETONIST CAT.2 ASFALTATOR CAT.9 MC/MIN POMPA PNEUM.2 FIERAR BETON CAT.0-3.3 LACATUS CONSTRUCTII METALICE CAT.ORGANIZ.1 LACATUS CONSTRUCTII METALICE CAT.2 FIERAR BETON CAT.2 ASFALTATOR CAT.0 MM COMBUSTIBIL LICHID USOR TIP 1 STAS 54 ASFALTATOR CAT.2 BETONIST CAT.1 TRAILER 20T MOTOCOMPR.0-7. BITUM PENTRU DRUMURI TIP D 120/180 STAS 754 FILER DE CALCARTIP 1 SACI S 539 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0.1 .0 MM COMBUSTIBIL LICHID USOR TIP 1 STAS 54 ASFALTATOR CAT.AER)180L4-6MC/H POMPA DE MORTAR (ACTIONATA ELECTRIC) 3MC/H TRACTOR PE PNEURI 65CP CONFECT.IN POLIG.MAN.0-7.A DALELOR 6 CM CU PLASA SUDATA STM DN 3 MM LISTA: BETOANE PREPARATE PLASE SUDATE LAT: 2.FILER DE CALCARTIP 1 SACI S 539 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0.0-7.2 ASFALTATOR CAT.1 MALAXOR MANUAL DE ASFALT PINA LA 600L ROSTUIRE PEREU DALE CU MORTAR BITUMINOS ADINC 4 CMSI NISIP PE REST ADINC PT DALE 20 CM.2 ASFALTATOR CAT.MOBIL JOASA PRESIUNE 2.SPRIT-BETON BSM 604-65(FARA CONS. BITUM PENTRU DRUMURI TIP D 120/180 STAS 754 FILER DE CALCARTIP 1 SACI S 539 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0.1 MALAXOR MANUAL DE ASFALT PINA LA 600L ROSTUIREA PEREULUI DIN DALE PREFABRICATE CU CHITURI DE ETANSARE-EXECUTIE MANUALA LISTA: CHIT PT ETANSARE BITUM PENTRU PROTECTIA CONDUCTELOR METAL INGROPATE SPP ~ ASFALTATOR CAT.1 MALAXOR MANUAL DE ASFALT PINA LA 600L ROSTUIRE PEREU DALE CU MORTAR BITUMINOS ADINC 4 CMSI NISIP PE REST ADINC PT DALE 30 CM.

BETON.9TF CU BRAT CU ZABRELE CONFECT MAN IN POLIG ORGANIZ A DALELOR 8 CM CU PLASA SUDATA STM O 4 MM.(PLACA)PT.ACT.2 BETONIST CAT.9TF CU BRAT CU ZABRELE EXECUTAREA PEREELOR DIN BETON CU COMPLEXUL DE MASINI RAHCO.9TF CU BRAT CU ZABRELE MONTAREA PEREULUI DIN DALE DE BETON ARMAT PREFABRICATE.1 LACATUS CONSTRUCTII METALICE CAT.0.2 AUTOMACARA 6.2 FIERAR BETON CAT.1 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.4-3 M D SIRMA 3-4 MM OL37-N S 438/3 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=10MM DISTANTIERI METALICI D=75 IN ELEMENTE PREFABRICATE BAR~ HIRTIE REZISTENTA DE AMBALAJ KRAFT TIP1 160G/MP-SULURI COFRAJE METALICE PLANE PENTRU BETOANE MONOLITE UNIVERSA~ MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~ APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~ BETONIST CAT.9.2 FIERAR BETON CAT. ZIDAR CAT. LISTA: BETOANE PREPARATE BANDA DE PROTECTIE PE BAZA PVC DE 1MM GROSIME TIP BPI RESSO (ANTRENOR DE AER PENTRU BETOANE) SFOARA VINILIN D 1 MM BETONIST CAT.0.BETON.2 FIERAR BETON CAT.1 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.ELECTRIC.(PLACA)PT.8CP .3 LACATUS CONSTRUCTII METALICE CAT.3 LACATUS CONSTRUCTII METALICE CAT.2 VIBRATOR DE EXT.2 BETONIST CAT.0 KW CONFECT MAN IN POLIG ORGANIZ A DALELOR 6 CM CU PLASA SUDATA STM O 4 MM.0.ACT.9. LISTA: BETOANE PREPARATE PLASE SUDATE LAT: 2.0 KW AUTOMACARA 6.5 BETONIST CAT.25-1.1 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 AUTOMACARA 6.ACT.9.ELECTRIC.MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 ZIDAR CAT.BETON.25-1.25-1.9TF CU BRAT CU ZABRELE VIBRATOR DE EXT. LISTA: BETOANE PREPARATE PLASE SUDATE LAT: 2.9.2 VIBRATOR DE EXT.4-3 M D SIRMA 3-4 MM OL37-N S 438/3 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=10MM DISTANTIERI METALICI D=75 IN ELEMENTE PREFABRICATE BAR~ HIRTIE REZISTENTA DE AMBALAJ KRAFT TIP1 160G/MP-SULURI COFRAJE METALICE PLANE PENTRU BETOANE MONOLITE UNIVERSA~ MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~ APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~ BETONIST CAT.0 KW AUTOMACARA 6.ELECTRIC.(PLACA)PT.1 LACATUS CONSTRUCTII METALICE CAT.4 MOTOPOMPA 6.2 FIERAR BETON CAT.

A.1 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 PEREURI SI RADIERE ZIDITE IN GROSIME 40 CM CU PIATRA BRUTA LISTA: MORTARE PREPARATE PIATRA BRUTA SORTATA ROCI MAGMATICE PENTRU DRUM.ANROCAM~ APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA PIETRAR CAT.2 PEREURI SI RADIERE ZIDITE IN GROS.:20 CM CU BOLOVANI DE RIU LISTA: MORTARE PREPARATE BOLOVANI DE RIU PENTRU DRUMURI.1 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.1 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.PE PNEURI 8-10TF AUTOGREDER PINA LA 175CP BULDOZER PE SENILE 81-180CP INST.2 PIETRAR CAT.2 PEREURI SI RADIERE ZIDITE IN GROS.2 PEREURI SI RADIERE ZIDITE IN GROS.1 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.:30 CM CU BOLOVANI DE RIU LISTA: MORTARE PREPARATE BOLOVANI DE RIU PENTRU DRUMURI.1 MUNCITOR DESERVIRE C-TII.2 PIETRAR CAT.:40 CM CU BOLOVANI DE RIU LISTA: MORTARE PREPARATE .DE STROP CU M. 5-8T SCREPAR TRACTAT(INCLUSIV TRACTORUL) 3.CAI FERATE 150-300 ~ APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA PIETRAR CAT.ANROCAM~ APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA PIETRAR CAT.J.25MM LAT>10~ BANDA ADEZIVA PVC 38 MM NI 4065-68 ZIDAR CAT.2 PIETRAR CAT.1 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.CAI FERATE 150-300 ~ APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA PIETRAR CAT. LISTA: STERILIZANT FOLIE PLASTICA SIMPLA POLICLORURA VINIL G=0.DE FINISAT SI BETONAT CANALE TIP RAHCO-MS-350 CAPTUSIREA CANALELOR DE IRIGATII CU FOLIE DE POLIETILENA LESTATA CU DALE DE BETON.00MC TRACTOR PE SENILE DE 130 CP MACARA PE PNEURI PINA LA 9.ANROCAM~ APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA PIETRAR CAT.2 PEREURI SI RADIERE ZIDITE IN GROSIME 30 CM CU PIATRA BRUTA LISTA: MORTARE PREPARATE PIATRA BRUTA SORTATA ROCI MAGMATICE PENTRU DRUM.2 PIETRAR CAT.2 PIETRAR CAT.2 PEREURI SI RADIERE ZIDITE IN GROSIME 20 CM CU PIATRA BRUTA LISTA: MORTARE PREPARATE PIATRA BRUTA SORTATA ROCI MAGMATICE PENTRU DRUM.9TF COMPACTOR STATIC AUTOPROP.1 ZIDAR CAT.AUTOCISTERNA CU DISP.1-6.MONTAJ CAT.

PRIN ARUNCARE LA PROTECTIA TALUZELOR PIATRA BRUTA SORTATA ROCI MAGMATICE PAVAJE.DESCHIDERE MAX=5.5M IMBRACAMINTE PROTECTIE.: 1.2 AUTOMACARA 5TF.1 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.PE CURSURI DE APA IN GROS.51-1000 KG/BUC LA LUCR.DIN PIATRA BRUTA.2 FASCINAR CAT.5M.51-1000 KG/BUC LA LUCR.2 AUTOMACARA 5TF.2 FASCINAR CAT.00 M PIATRA BRUTA SORTATA ROCI MAGMATICE PAVAJE.BOLOVANI DE RIU PENTRU DRUMURI.ACOS~ 1 FASCINAR CAT.DIN PIATRA BRUTA.CHENARE.5M IMBRACAMINTE PROTECTIE.1 ANROCAMENTE DIN PIATRA BRUTA 51-100 KG/BUC EXEC PRIN ASEZARE INGRIJITA LA PROTECTIA TALUZELOR.CHENARE.1 IMBRACAMINTE PROTECTIE. PIATRA BRUTA SORTATA ROCI MAGMATICE PAVAJE.: 0.: 0.CHENARE.ACOS~ 1 CABLU SIMPLU1X37 120KGF D=25 B MAT S PIETRAR CAT.CHENARE.2 PIETRAR CAT.2 FASCINAR CAT.5M.CHENARE.2 PIETRAR CAT.HMA=6.5M.2 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.DESCHIDERE MAX=5.CHENARE.2 AUTOMACARA 5TF.2 ROSTUIRE PEREU SI RADIER ZIDIT DIN PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI DE RIU CU MORTAR CIMENT M 100 LISTA: MORTARE PREPARATE PIETRAR CAT.1 ANROCAMENTE DIN PIATRA BRUTA 51-100 KG/BUC EXEC PRIN ARUNCAREA LA PAT FUNDATIE.2 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.51-1000 KG/BUC LA LUCR.ACOS~ 1 FASCINAR CAT.PE CURSURI DE APA IN GROS.DIN PIATRA BRUTA.HMA=6.: 1.ACOS~ 1 PIETRAR CAT.CHENARE. PE SENILE SI ECHIPAMENT DE MACARA PIATRA BRUTA SORTATA ROCI MAGMATICE PAVAJE. PIATRA BRUTA SORTATA ROCI MAGMATICE PAVAJE.PE CURSURI DE APA IN GROS.2 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.ACOS~ 1 CABLU SIMPLU1X37 120KGF D=25 B MAT S PIETRAR CAT.DESCHIDERE MAX=5. PIATRA BRUTA SORTATA ROCI MAGMATICE PAVAJE.60 M PIATRA BRUTA SORTATA ROCI MAGMATICE PAVAJE.51-1000 KG/BUC LA LUCR.DESCHIDERE MAX=5.20 M PIATRA BRUTA SORTATA ROCI MAGMATICE PAVAJE.ACOS~ 1 CABLU SIMPLU1X37 120KGF D=25 B MAT S PIETRAR CAT.5M ANROCAMENTE DIN PIATRA BRUTA 51-100 KG/BUC EXEC.1 ANROCAMENTE DIN PIATRA BRUTA 51-100 KG/BUC EXEC PRIN ASEZARE INGRIJITA LA PAT FUNDATIE.CAI FERATE 150-300 ~ APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA PIETRAR CAT.HMA=6.HMA=6.EXECUTATE CU EXCAV.5M.ACOS~ 2 CABLU SIMPLU1X37 120KGF D=25 B MAT S PIETRAR CAT.80 M PIATRA BRUTA SORTATA ROCI MAGMATICE PAVAJE.ACOS~ 1 FASCINAR CAT.2 AUTOMACARA 5TF.1 ANROCAMENTE PIATRA BRUTA 51-1000 KG/BUC.PE CURSURI DE APA IN GROS.5M IMBRACAMINTE PROTECTIE.ACOS~ 1 FASCINAR CAT.CHENARE.2 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.DIN PIATRA BRUTA.2 .2 FASCINAR CAT.CHENARE.

0-7.0-7.1 PEREU USCAT IN GROSIME 30 CM DIN PIATRA BRUTA.CAI FERATE 150-300 ~ NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0.CAI FERATE 150-300 ~ NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0. LISTA: PIATRA BRUTA PT CONSTR NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0.0 MM PIETRAR CAT.1 PEREU USCAT IN GROSIME 40 CM DIN PIATRA BRUTA.5M.0-7.1 PEREU USCAT IN GROSIME DE :30 CM DIN BOLOVANI DE RIU BOLOVANI DE RIU PENTRU DRUMURI.1 PEREU USCAT IN GROSIME DE :20 CM DIN BOLOVANI DE RIU BOLOVANI DE RIU PENTRU DRUMURI.2 EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR TERMIC 0.0-7.2 PIETRAR CAT.0 MM PIETRAR CAT.2 PIETRAR CAT.5M PEREU USCAT IN GROSIME 15 CM DIN PIATRA BRUTA.2 PIETRAR CAT.40-0. LISTA: PIATRA BRUTA PT CONSTR NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0. LISTA: PIATRA BRUTA PT CONSTR NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0.2 PIETRAR CAT.EXECUTATE CU AUTOMACARA DE 0.0 MM PIETRAR CAT.0 MM PIETRAR CAT.HMA=6.ACOS~ 1 PIETRAR CAT.1 PEREU USCAT IN GROSIME DE :15 CM DIN BOLOVANI DE RIU BOLOVANI DE RIU PENTRU DRUMURI.2 PIETRAR CAT.0 MM PIETRAR CAT.2 PIETRAR CAT.0-7.0-7.0 MM PIETRAR CAT.2 PIETRAR CAT.0 MM .CAI FERATE 150-300 ~ NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0.05 MN (5 TF) PIATRA BRUTA SORTATA ROCI MAGMATICE PAVAJE.0-7.1 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.1 PEREU USCAT IN GROSIME DE :40 CM DIN BOLOVANI DE RIU BOLOVANI DE RIU PENTRU DRUMURI.CAI FERATE 150-300 ~ NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0.DESCHIDERE MAX=5. LISTA: PIATRA BRUTA PT CONSTR NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0.0-7.2 PIETRAR CAT.1 PEREU USCAT IN GROSIME 50 CM DIN PIATRA BRUTA.2 PIETRAR CAT.2 AUTOMACARA 5TF.PIETRAR CAT.0 MM PIETRAR CAT.0-7.1 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.1 PEREU USCAT IN GROSIME 20 CM DIN PIATRA BRUTA.70MC ANROCAMENTE PIATRA BRUTA 51-1000 KG/BUC.0 MM PIETRAR CAT.CHENARE. LISTA: PIATRA BRUTA PT CONSTR NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0.

1 PEREU ZIDIT IN GROSIME DE :40 CM DIN BOLOVANI DE RIU LISTA: MORTARE PREPARATE BOLOVANI DE RIU PENTRU DRUMURI.1 PEREU ZIDIT IN GROSIME DE :15 CM DIN BOLOVANI DE RIU LISTA: MORTARE PREPARATE BOLOVANI DE RIU PENTRU DRUMURI.1 PEREU ZIDIT GROSIME DE 20 CM DIN PIATRA BRUTA. LISTA: MORTARE PREPARATE LISTA: PIATRA BRUTA PT CONSTR PIETRAR CAT.2 PIETRAR CAT.0-7.1 PEREU ZIDIT GROSIME 30 CM DIN PIATRA BRUTA.2 PIETRAR CAT.2 PIETRAR CAT.CAI FERATE 150-300 ~ PIETRAR CAT.CAI FERATE 150-300 ~ PIETRAR CAT.2 PIETRAR CAT.1 .2 PIETRAR CAT.2 PIETRAR CAT. LISTA: MORTARE PREPARATE LISTA: PIATRA BRUTA PT CONSTR PIETRAR CAT.CAI FERATE 150-300 ~ PIETRAR CAT. LISTA: MORTARE PREPARATE LISTA: PIATRA BRUTA PT CONSTR PIETRAR CAT.2 PIETRAR CAT.2 PIETRAR CAT.2 PIETRAR CAT.1 PEREU USCAT IN GROSIME DE :50 CM DIN BOLOVANI DE RIU BOLOVANI DE RIU PENTRU DRUMURI.1 PEREU ZIDIT GROSIME DE 15 CM DIN PIATRA BRUTA.CAI FERATE 150-300 ~ NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0.0 MM PIETRAR CAT.1 PEREU ZIDIT GROSIME 50 CM DIN PIATRA BRUTA.1 PEREU ZIDIT IN GROSIME DE :20 CM DIN BOLOVANI DE RIU LISTA: MORTARE PREPARATE BOLOVANI DE RIU PENTRU DRUMURI.2 PIETRAR CAT. LISTA: MORTARE PREPARATE LISTA: PIATRA BRUTA PT CONSTR PIETRAR CAT.CAI FERATE 150-300 ~ PIETRAR CAT.1 PEREU ZIDIT GROSIME 40 CM DIN PIATRA BRUTA.2 PIETRAR CAT.PIETRAR CAT. LISTA: MORTARE PREPARATE LISTA: PIATRA BRUTA PT CONSTR PIETRAR CAT.1 PEREU ZIDIT IN GROSIME DE :30 CM DIN BOLOVANI DE RIU LISTA: MORTARE PREPARATE BOLOVANI DE RIU PENTRU DRUMURI.

2 PIETRAR CAT.0 MM APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA PIETRAR CAT.1 PEREU 24 CM PE FUNDATIE 8-12 CM B 100 CU PIATRA BRUTA.1 STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN PIATRA ROCA ERUPTIVA-METAMORFICA PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI METAMORFICE 25-40 ~ PIETRAR CAT.0-3.0 MM PIETRAR CAT. LISTA: BETOANE PREPARATE LISTA: PIATRA BRUTA PT CONSTR CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0.2 PIETRAR CAT.0-7.1 STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN PIETRIS PIETRIS CIURUIT SPALAT DE RIU 7-30 MM PIETRAR CAT.1 STRAT DRENANT CU GROSIMEA:10 CM DIN PIETRIS PIETRIS CIURUIT SPALAT DE RIU 7-30 MM PIETRAR CAT.1 STRAT DRENANT CU GROSIMEA:10 CM DIN PIATRA SPARTA ROCA SEDIMENTARA PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI SEDIMENTATE 25-40~ PIETRAR CAT.0 MM APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA PIETRAR CAT.1 STRAT DRENANT CU GROSIMEA:10 CM DIN NISIP NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0.1 STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN PIATRA ROCA SEDIM PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI SEDIMENTATE 25-40~ PIETRAR CAT.24 CM PE FUNDATIE 8-12 CM BET.1 STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN BALAST BALAST SORTAT SPALAT DE MAL 0-70 MM PIETRAR CAT.1 STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0.100 CU BOLOVANI DE RIU LISTA: BETOANE PREPARATE BOLOVANI DE RIU PENTRU DRUMURI.2 PIETRAR CAT.1 PEREU GROS.0-7.0-3.1 STRAT DRENANT CU GROSIMEA:15 CM DIN NISIP .0 MM PIETRAR CAT.1 STRAT DRENANT CU GROSIMEA:10 CM DIN BALAST BALAST SORTAT SPALAT DE MAL 0-70 MM PIETRAR CAT. PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI METAMORFICE 25-40 ~ PIETRAR CAT.CAI FERATE 150-300 ~ PIETRAR CAT.PEREU ZIDIT IN GROSIME DE :50 CM DIN BOLOVANI DE RIU LISTA: MORTARE PREPARATE BOLOVANI DE RIU PENTRU DRUMURI.CAI FERATE 150-300 ~ CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0.1 STRAT DRENANT CU GROSIMEA:10 CM DIN PIATRA SPARTA ROCA ERUPTIVA SAU METAM.

1 STRAT DRENANT CU GROSIMEA:25 CM DIN PIETRIS PIETRIS CIURUIT SPALAT DE RIU 7-30 MM PIETRAR CAT.1 STRAT DRENANT CU GROSIMEA:25 CM DIN PIATRA SPARTA ROCA SEDIMENTARA PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI SEDIMENTATE 25-40~ PIETRAR CAT.0-7.1 STRAT DRENANT CU GROSIMEA:15 CM DIN BALAST BALAST SORTAT SPALAT DE MAL 0-70 MM PIETRAR CAT.1 STRAT DRENANT CU GROSIMEA:20 CM DIN PIETRIS PIETRIS CIURUIT SPALAT DE RIU 7-30 MM PIETRAR CAT.2 .1 STRAT DRENANT CU GROSIMEA:20 CM DIN PIATRA SPARTA ROCA ERUPTIVA SAU METAM.2 FILTRU INVERS DIN STRATURI SUCCESIVE CU GROSIMEA:30 CM CU NISIP SI PIATRA SPARTA ROCA SEDIMENTAR NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0.1 STRAT DRENANT CU GROSIMEA:20 CM DIN NISIP NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0.1 STRAT DRENANT CU GROSIMEA:15 CM DIN PIATRA SPARTA ROCA SEDIMENTARA PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI SEDIMENTATE 25-40~ PIETRAR CAT.0 MM PIETRAR CAT.0 MM PIETRIS CIURUIT SPALAT DE RIU 7-30 MM PIETRAR CAT.0-7.1 STRAT DRENANT CU GROSIMEA:25 CM DIN PIATRA SPARTA ROCA ERUPTIVA SAU METAM.0-7.NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0.1 STRAT DRENANT CU GROSIMEA:25 CM DIN NISIP NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0.1 FILTRU INVERS DIN STRATURI SUCCESIVE CU GROSIMEA:30 CM CU NISIP SI PIETRIS NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0.0 MM PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI SEDIMENTATE 25-40~ PIETRAR CAT. PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI METAMORFICE 25-40 ~ PIETRAR CAT.0-7.1 STRAT DRENANT CU GROSIMEA:15 CM DIN PIETRIS PIETRIS CIURUIT SPALAT DE RIU 7-30 MM PIETRAR CAT.1 STRAT DRENANT CU GROSIMEA:25 CM DIN BALAST BALAST SORTAT SPALAT DE MAL 0-70 MM PIETRAR CAT.0 MM PIETRAR CAT.0 MM PIETRAR CAT.0-7.1 STRAT DRENANT CU GROSIMEA:20 CM DIN BALAST BALAST SORTAT SPALAT DE MAL 0-70 MM PIETRAR CAT.1 STRAT DRENANT CU GROSIMEA:15 CM DIN PIATRA SPARTA ROCA ERUPTIVA SAU METAM. PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI METAMORFICE 25-40 ~ PIETRAR CAT.1 STRAT DRENANT CU GROSIMEA:20 CM DIN PIATRA SPARTA ROCA SEDIMENTARA PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI SEDIMENTATE 25-40~ PIETRAR CAT. PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI METAMORFICE 25-40 ~ PIETRAR CAT.

0 MM PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI METAMORFICE 25-40 ~ PIETRAR CAT. LISTA: PIATRA BRUTA PT CONSTR FASCINAR CAT.0-7.0-7.2 FASCINAR CAT.1 STRAT PIATRA BRUTA 50 KG/BUC PTR APARARI MALURI EXEC PRIN ASEZ INGRIJ.1 . GROS 50 CM.1 STRAT PIATRA BRUTA 50 KG/BUC PTR APARARI MALURI EXEC PRIN ASEZ INGRIJ.1 FILTRU INVERS DIN STRATURI SUCCESIVE CU GROSIMEA:40 CM CU NISIP SI PIATRA SPARTA ERUPT.0 MM PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI SEDIMENTATE 25-40~ PIETRAR CAT. LISTA: PIATRA BRUTA PT CONSTR FASCINAR CAT.0-7.0-7. LISTA: PIATRA BRUTA PT CONSTR FASCINAR CAT.0 MM PIETRIS CIURUIT SPALAT DE RIU 7-30 MM PIETRAR CAT.2 FASCINAR CAT. LISTA: PIATRA BRUTA PT CONSTR FASCINAR CAT.1 STRAT PIATRA BRUTA 50 KG/BUC PTR APARARI MALURI EXEC PRIN ASEZ INGRIJ GROS 40 CM. SAU METAM NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0.1 STRAT PIATRA BRUTA 50 KG/BUC PTR APARARI MALURI EXEC PRIN ARUNCARE GROS 40 CM.1 FILTRU INVERS DIN STRATURI SUCCESIVE CU GROSIMEA:50 CM CU NISIP SI PIETRIS NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0.0 MM PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI METAMORFICE 25-40 ~ PIETRAR CAT.1 FILTRU INVERS DIN STRATURI SUCCESIVE CU GROSIMEA:40 CM CU NISIP SI PIATRA SPARTA ROCA SEDIMENTAR NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0.1 STRAT PIATRA BRUTA 50 KG/BUC PTR APARARI MALURI EXEC PRIN ARUNCARE GROS 30 CM.0 MM PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI METAMORFICE 25-40 ~ PIETRAR CAT.0-7.2 FASCINAR CAT.0-7.2 FILTRU INVERS DIN STRATURI SUCCESIVE CU GROSIMEA:40 CM CU NISIP SI PIETRIS NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0.1 FILTRU INVERS DIN STRATURI SUCCESIVE CU GROSIMEA:50 CM CU NISIP SI PIATRA SPARTA ROCA SEDIMENTAR NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0. SAU METAM NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0.0 MM PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI SEDIMENTATE 25-40~ PIETRAR CAT.0 MM PIETRIS CIURUIT SPALAT DE RIU 7-30 MM PIETRAR CAT. SAU METAM NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0. GROS 30 CM.0-7. LISTA: PIATRA BRUTA PT CONSTR FASCINAR CAT.FILTRU INVERS DIN STRATURI SUCCESIVE CU GROSIMEA:30 CM CU NISIP SI PIATRA SPARTA ERUPT.1 STRAT PIATRA BRUTA 50 KG/BUC PTR APARARI MALURI EXEC PRIN ARUNCARE GROS 50 CM.2 FASCINAR CAT. LISTA: PIATRA BRUTA PT CONSTR FASCINAR CAT.2 FASCINAR CAT.1 FILTRU INVERS DIN STRATURI SUCCESIVE CU GROSIMEA:50 CM CU NISIP SI PIATRA SPARTA ERUPT.2 FASCINAR CAT.

CAI FERATE 150-300 ~ FASCINAR CAT. CLEIONAJE ETC.3 ASFALTATOR CAT.1 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.1 UMPLUTURI IN GABIOANE CU PIATRA BRUTA.2 FASCINAR CAT.4 ASFALTATOR CAT. NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0.2 PIETRAR CAT.CU BITUM TOPIT NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0.9 MC/MIN LEMN BRUT FOIOASE PT.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4. PT.LONGRINE.CU MORTAR DE CIMENT MARCA 100 CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0.1 ROSTUIRE PEREU USCAT DIN PIATRA BRUTA SAU BOLOV. D=4-8 CM FASCINAR CAT.CAI FERATE 150-300 ~ FASCINAR CAT.1 UMPLUTURI IN:CASOAIE . CONSTR.0-3. LISTA: PIATRA BRUTA PT CONSTR1 FASCINAR CAT. CU BOLOVANI DE RIU BOLOVANI DE RIU PENTRU DRUMURI.0 MM BITUM PENTRU MATERIALE LA LUCRARI DE HIDROIZOLATII TIP ~ FILER DE CALCARTIP 1 SACI S 539 LEMN DE FOC FOIOASE TARI LUNGIME=1M LIVRABIL DIN DEPOZIT PIETRAR CAT.2 FASCINAR CAT.9 TRANSPORTOR CU BANDA. CONFECT: TARUSI PARI.ROSTUIRE PEREU USCAT DIN PIATRA BRUTA SAU BOLOV.BULUMACI.PREP.0 MM APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA PIETRAR CAT.2 ASFALTATOR CAT.0-3.1 .1 INST. LISTA: PIATRA BRUTA PT CONSTR1 FASCINAR CAT.15M USCATOR FILER ACT ELECTRIC MALAXOR MECANIC PT.MOBIL. CU PIATRA.3 PAVATOR CAT. CLEIONAJE ETC.MIXTURI ASFALT LA CALD LPX CU TOPITOARE 34-40T/H INCARC.2 PIETRAR CAT.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 2.6-3. LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE NECOJIT STEJAR LUNGIME M~ CONFECTIONARE TARUSI LEMN BRUT ROTUND FOIOASE.1 UMPLUTURI IN:GABIOANE CU BOLOVANI DE RIU BOLOVANI DE RIU PENTRU DRUMURI.MOAZE ETC.1 UMPLUTURI IN CASOAIE.5 ASFALTATOR CAT.0-7.1 LEGAREA CU MORTAR BITUMINOS A PIETREI BRUTE DIN IMBRACAMINTI DE PROTECTIE.0-5.SUSPENSII BITUMINOASE 300-600L AUTOGUDRONATOR 3500-3600L MOTOCOMPR.0 MM FILER DE CALCARTIP 1 SACI S 539 BITUM PENTRU DRUMURI TIP D 80/120 STAS 754 EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU RUPERE RAPIDA S8877 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~ ASFALTATOR CAT. PENTRU CONSTR.

FASCINAR CAT. FASCINAR CAT.1 BATEREA BULUMACILOR DIN LEMN DN 12-18 CM CU LUNGIME PINA LA 2 M TEREN MIJLOCIU. EROZ.2~ DULGHER CONSTRUCTII CAT.COMBAT. LUCR. FASCINAR CAT. FASCINAR CAT.65-90MM.25 MP DULAP STEJAR LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=80MM LUNGIME=2.1 BATEREA TARUSILOR DIN LEMN ROTUND IN TEREN:TARE FASCINAR CAT.1 JGHEBURI DIN LEMN PT.1 BATEREA PARILOR DIN LEMN DN 8-12 CM CU LUNGIME 2 MTEREN TARE.0 X 60 S 2111 SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT.10 MP DULAP STEJAR LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=80MM LUNGIME=2.L. D= 12-18 CM.COMBAT. LUCR. DE CORECTIA TORENTILOR.1 BATEREA BULUMACILOR DIN LEMN DN 12-18 CM CU LUNGIME PINA LA 2 M TEREN FOARTE TARE.1 BATEREA TARUSILOR DIN LEMN ROTUND IN TEREN:MIJLOCIU FASCINAR CAT.2 BATEREA TARUSILOR DIN LEMN ROTUND IN TEREN:USOR FASCINAR CAT. FASCINAR CAT. FASCINAR CAT. FASCINAR CAT.1 BATEREA PARILOR DIN LEMN DN 8-12 CM CU LUNGIME PESTE 2 M TEREN TARE. EROZ.1 BATEREA BULUMACILOR DIN LEMN DN 12-18 CM CU LUNGIME PESTE 2 M TEREN FOARTE TARE.1 CONFECTIONARE DIN LEMN ROTUND SAU SEMIROTUND FOIOASE A LONGRINELOR SI MOAZELOR D=8-10 CM FASCINAR CAT.CONFECTIONARE PARI DIN LEMN BRUT ROTUND FOIOASE PENTRU CONSTRUCTII D=8-12 CM L=2 M.1 BATEREA TARUSILOR DIN LEMN ROTUND IN TEREN:FOARTE TARE FASCINAR CAT. SOLULUI CU SECTIUNEA:0.65-90MM. FASCINAR CAT.1 BATEREA BULUMACILOR DIN LEMN DN 12-18 CM CU LUNGIME PESTE 2 M TEREN MIJLOCIU. SOLULUI CU SECTIUNEA:0.0 X 60 S 2111 SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT. FASCINAR CAT.1 BATEREA BULUMACILOR DIN LEMN DN 12-18 CM CU LUNGIME PINA LA 2 M TEREN TARE.1 CONFECTIONARE BULUMACI DIN LEMN BRUT ROTUND FOIOASE PENTRU CONSTR.1 BATEREA PARILOR DIN LEMN DN 8-12 CM CU LUNGIME 2 MTEREN MIJLOCIU. DE CORECTIA TORENTILOR.2 JGHEBURI DIN LEMN PT.~ LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE NECOJIT ANIN LUNDIME MIN~ OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=12MM CUIE CU CAP CONICTIP A 3. FASCINAR CAT.1 BATEREA PARILOR DIN LEMN DN 8-12 CM CU LUNGIME PESTE 2 M TEREN FOARTE TARE. FASCINAR CAT.~ LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE NECOJIT ANIN LUNDIME MIN~ OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=12MM CUIE CU CAP CONICTIP A 3.1 BATEREA PARILOR DIN LEMN DN 8-12 CM CU LUNGIME PESTE 2 M TEREN MIJLOCIU.2 . FASCINAR CAT.1 BATEREA PARILOR DIN LEMN DN 8-12 CM CU LUNGIME 2 MTEREN FOARTE TARE.1 BATEREA BULUMACILOR DIN LEMN CU LUNGIME PESTE 2 M TEREN TARE FASCINAR CAT.2~ DULGHER CONSTRUCTII CAT.L. FASCINAR CAT.

STAVILARE TUB.3 LACATUS MONTAJ UTILAJ INDUSTRIAL CAT.5 OL37~ TABLA DIN PLUMB S 490 PB 99.8~ PROFIL U ARIPI EGALE LAMINAT LA CALD U 6.8~ PROFIL U ARIPI EGALE LAMINAT LA CALD U 6.~ DULAPI STEJAR CLASA B GROSIME=50/50-80/80MM LUNGIME=1. 5.0 X 60 S 2111 LIGNOLINEUM OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=16MM DULGHER CONSTRUCTII CAT.5 OL37~ TABLA DIN PLUMB S 490 PB 99.DISPOZITIV DE INCHIDERE SIMPLU PT.965 X2000 OTEL LAT LAMINAT LA CALD S 395 OL37-1N LT= 80 X 8 SURUB CU CAP INECAT CRESTATL 5 X 25 F1 S 1452 CUIE CU CAP CONICTIP A 3. STAVILARE TUB. STAVILARE TUB.~ DULAPI STEJAR CLASA B GROSIME=50/50-80/80MM LUNGIME=1.0 X 60 S 2111 LIGNOLINEUM OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=16MM DULGHER CONSTRUCTII CAT.965 X2000 OTEL LAT LAMINAT LA CALD S 395 OL37-1N LT= 80 X 8 SURUB CU CAP INECAT CRESTATL 5 X 25 F1 S 1452 SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 8X 80 GR.8-4M L~ TABLA DIN PLUMB S 490 PB 99.3 LACATUS MONTAJ UTILAJ INDUSTRIAL CAT.2 LACATUS MONTAJ UTILAJ INDUSTRIAL CAT.1 DISPOZITIV DE INCHIDERE SIMPLU PT.5 OL37~ SURUB CU CAP INECAT CRESTATL 5 X 25 F1 S 1452 .965 X2000 CUIE CU CAP CONICTIP A 3.3 LACATUS MONTAJ UTILAJ INDUSTRIAL CAT.2 LACATUS MONTAJ UTILAJ INDUSTRIAL CAT.CU DIAMETRUL DE 40 CM DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2.CU DIAMETRUL DE 20 CM SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1. STAVILARE TUB.CU DIAMETRUL DE 50 CM DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2.CU DIAMETRUL DE 30 CM SCANDURI FAG LUNGI NEABURITE CLASA A GR=40MM L=1.2 LACATUS MONTAJ UTILAJ INDUSTRIAL CAT.8 S 6220 CUIE CU CAP CONICTIP A 3.0 X 60 S 2111 LIGNOLINEUM DULGHER CONSTRUCTII CAT.5 OL37~ TABLA DIN PLUMB S 490 PB 99.1 DISPOZITIV DE INCHIDERE SIMPLU PT.965 X2000 OTEL LAT LAMINAT LA CALD S 395 OL37-1N LT= 80 X 8 SURUB CU CAP INECAT CRESTATL 5 X 25 F1 S 1452 CUIE CU CAP CONICTIP A 3.~ DULAPI STEJAR CLASA B GROSIME=50/50-80/80MM LUNGIME=1.1 DISPOZITIV DE INCHIDERE SIMPLU PT. STAVILARE TUB.CU DIAMETRUL DE 60 CM DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2.1 DISPOZITIV DE INCHIDERE SIMPLU PT.0 X 60 S 2111 LIGNOLINEUM OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=16MM DULGHER CONSTRUCTII CAT.8-4M L~ PROFIL U ARIPI EGALE LAMINAT LA CALD U 6.8~ PROFIL U ARIPI EGALE LAMINAT LA CALD U 6.2 LACATUS MONTAJ UTILAJ INDUSTRIAL CAT.3 LACATUS MONTAJ UTILAJ INDUSTRIAL CAT.

5.80 MM S 1931 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=12MM OTEL LAT LAMINAT LA CALD S 395 OL37-1N LT=100 X 8 .963 X 2000 HUILA SCOP ENERGIE MIXTA GRANULATIE 0.5 DULGHER CONSTRUCTII CAT.SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 8X 80 GR.INALTIMEA DE 2 M LISTA: BETOANE PREPARATE SINA DE CALE FERATA TIP 13.5 B MAT S DULGHER CONSTRUCTII CAT.2 MACARA PIONIER 0.25-40.1 GRINZI STEJAR CU 4 FETE GROSIME=12/12-15/25MM LUNGIME=5~ SURUB CU CAP INECAT CRESTATL 5 X 25 F1 S 1452 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 16X 80 GR. COMBATEREA AVALANS.351-3 NTR 90-80 CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63 OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A HUILA SCOP ENERGIE MIXTA GRANULATIE 0. 5.8-~ SURUB CU CAP HEXAGONAL L 20 X 200 F1 S 1454 CABLU SIMPLU1X 7 160KGF D= 2.75TF GREBLE DIN LEMN PT.1 TRACTOR PE SENILE 65CP GREBLE DIN SINA TIP 13. 4.2 MACARA PIONIER 0.COMBATEREA AVALANSELOR INALTIMEA DE 2 M TABLA DIN PLUMB S 490 PB 99.1 GREBLE DIN LEMN PT.3 DULGHER CONSTRUCTII CAT.8 S 6220 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 3 OL32 S 889 FORJOR CAT.5-0.75 PT.2 DULGHER CONSTRUCTII CAT.8 S 6220 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 3 OL32 S 889 FORJOR CAT.965 X2000 OTEL LAT LAMINAT LA CALD S 395 OL37-1N LT= 80 X 8 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=16MM DULGHER CONSTRUCTII CAT.L.80 MM S 1931 LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE NECOJIT STEJAR LUNGIME M~ OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=16MM SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 8X 80 GR. 5.1.4 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.4 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.COMBATEREA AVALANSELOR INALTIMEA DE 3 M TABLA DIN PLUMB S 490 PB 99.75TF PLAN INCLINAT PENTRU CONFECTIONAT SALTEA DE FASCINE. LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE NECOJIT SALCAM LUNGIME M~ SCANDURA FAG NETIVITA CLASA C NEABURITA GR.0 X 60 S 2111 LIGNOLINEUM TABLA DIN PLUMB S 490 PB 99.963 X 2000 HUILA SCOP ENERGIE MIXTA GRANULATIE 0.5 DULGHER CONSTRUCTII CAT.3 LACATUS MONTAJ UTILAJ INDUSTRIAL CAT.8 S 6220 CUIE CU CAP CONICTIP A 3.5-0.2 LACATUS MONTAJ UTILAJ INDUSTRIAL CAT.8 S 920 VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.80 MM S 1931 LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE NECOJIT STEJAR LUNGIME M~ OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=16MM SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 8X 80 GR.75 (TIP USOR) CAL.

1 FASCINE CONFECTIONATE DIN NUIELE D=2-5 CM CU DIAMETRUL DE 15 CM LISTA: NUIELE PT FASCINE SIRMA MOALE OBISNUITA D= 2 OL32 S 889 FASCINAR CAT.TABLA DIN PLUMB S 490 PB 99.966 X1000 SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 16X 80 GR.5 X 30 S 2111 IMPLETITURA SIRMA OTEL ZINCATA D=1.1 RECOLTARE NUIELE SAU CRENGI DIN COPACI-PADURE FASCINAR CAT.2 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.8 S 920 VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.75 (TIP USOR) CAL.3 GREBLE DIN SINA TIP 13.2 BETONIST CAT.80 MM S 1931 CUIE SCOABETIP A 2. LISTA: BETOANE PREPARATE SIRMA MOALE ZINCATA D= 4 OL32 S 889 CABLU SIMPLU1X37 120KGF D=25 B MAT S OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=12MM GRINZI STEJAR CU 4 FETE GROSIME=12/12-15/25MM LUNGIME=5~ SIRMA MOALE OBISNUITA D= 3 OL32 S 889 CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63 OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A HUILA SCOP ENERGIE MIXTA GRANULATIE 0.2 DULGHER CONSTRUCTII CAT.1 GRINZI STEJAR CU 4 FETE GROSIME=12/12-15/25MM LUNGIME=5~ SURUB CU CAP INECAT CRESTATL 5 X 25 F1 S 1452 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=12MM OTEL LAT LAMINAT LA CALD S 395 OL37-1N LT=100 X 8 TABLA DIN PLUMB S 490 PB 99.80 MM S 1931 FORJOR CAT.1 FASCINE CONFECTIONATE DIN NUIELE D=2-5 CM CU DIAMETRUL DE 20 CM LISTA: NUIELE PT FASCINE SIRMA MOALE OBISNUITA D= 2 OL32 S 889 FASCINAR CAT.2 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.351-3 NTR 90-80 CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63 OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A HUILA SCOP ENERGIE MIXTA GRANULATIE 0. COMBATEREA AVALANS.3 GREBLE DIN PLASA DE SIRMA PT.INALTIMEA DE 3 M LISTA: BETOANE PREPARATE SINA DE CALE FERATA TIP 13.1 DULGHER CONSTRUCTII CAT.2 RECOLTARE NUIELE SAU CRENGI DIN ZAVOI-LASTARIS. 4.966 X1000 FORJOR CAT.75 PT. COMBATEREA AVALANS.1 FASCINE CONFECTIONATE DIN NUIELE D=2-5 CM CU DIAMETRUL DE 30 CM LISTA: NUIELE PT FASCINE .2 BETONIST CAT.2 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.8MM CU OCHIURI HEXAG~ FORJOR CAT. FASCINAR CAT.2 DULGHER CONSTRUCTII CAT.2 BETONIST CAT.

2 FASCINAR CAT. LISTA: NUIELE PT FASCINE FASCINAR CAT. GROS. PATULUI DE NUIELE 10 CM LISTA: NUIELE PT FASCINE .2 FASCINAR CAT.IN CHEIE DUBLA LISTA: NUIELE PT FASCINE FASCINAR CAT.1 EXECUTAREA GARDULETELOR DE COASTA IN IMPLETITURA NORMALA.1 EXECUTAREA GARNISAJELOR CU PAT DE NUIELE LEGATE CU SIRMA.1 IMPLETIREA NUIELELOR VERZI PE PARI SAU BULUMACI LA GARDURI CU INALT.SIRMA MOALE OBISNUITA D= 2 OL32 S 889 FASCINAR CAT. GROS.1 EXECUTAREA GARDULETELOR DE COASTA IN CHIE SIMPLA LISTA: NUIELE PT FASCINE FASCINAR CAT.2 FASCINAR CAT.2 FASCINAR CAT.2 FASCINAR CAT.1 EXECUTAREA GARNISAJELOR CU PAT DE NUIELE LEGATE CU SIRMA. PATULUI DE NUIELE 30 CM LISTA: NUIELE PT FASCINE SIRMA MOALE OBISNUITA D= 3 OL32 S 889 FASCINAR CAT.EXECUTAT NORMAL LISTA: NUIELE PT FASCINE FASCINAR CAT.1 EXECUTAREA GARDULETELOR DE COASTA IN CHEIE DUBLA.2 FASCINAR CAT. LISTA: NUIELE PT FASCINE FASCINAR CAT.1 EXECUTAREA GARNISAJELOR CU PAT DE NUIELE LEGATE CU SIRMA. PATULUI DE NUIELE 10 CM LISTA: NUIELE PT FASCINE SIRMA MOALE OBISNUITA D= 3 OL32 S 889 FASCINAR CAT. GROS.1-2 M. LISTA: NUIELE PT FASCINE SIRMA MOALE OBISNUITA D= 2 OL32 S 889 FASCINAR CAT.1-2 M. GROS.1-2 M.2 FASCINAR CAT. PATULUI DE NUIELE 40 CM LISTA: NUIELE PT FASCINE SIRMA MOALE OBISNUITA D= 3 OL32 S 889 FASCINAR CAT.IN CHEIE SIMPLA LISTA: NUIELE PT FASCINE FASCINAR CAT.1 IMPLETIREA NUIELELOR VERZI PE PARI SAU BULUMACI LA GARDURI CU INALT.1 IMPLETIREA NUIELELOR VERZI PE PARI SAU BULUMACI LA GARDURI CU INALT.1 FASCINE CONFECTIONATE DIN NUIELE D=2-5 CM CU DIAMETRU DE 40 CM.1 EXECUTAREA GARNISAJELOR CU PAT DE NUIELE LEGATE CU LONGRINE. GROS.1 EXECUTAREA GARNISAJELOR CU PAT DE NUIELE LEGATE CU SIRMA. PATULUI DE NUIELE 20 CM LISTA: NUIELE PT FASCINE SIRMA MOALE OBISNUITA D= 3 OL32 S 889 FASCINAR CAT.2 FASCINAR CAT.2 FASCINAR CAT.2 FASCINAR CAT.

GROS.1 EXECUTAREA GARNISAJELOR CU PAT DE FASCINE LEGATE CU SIRMA.2 FASCINAR CAT. PAT FASCINE 20 CM LISTA: FASCINE GATA CONFECTIONATE CUIE CU CAP CONICTIP A 3.1 EXECUTAREA GARNISAJELOR CU PAT DE NUIELE LEGATE CU LONGRINE.2 FASCINAR CAT.1 EXECUTAREA GARNISAJELOR CU PAT DE CRACI LEGATE CU SIRMA.0 X 60 S 2111 FASCINAR CAT.2 FASCINAR CAT. GROS.1 EXECUTAREA GARNISAJELOR CU PAT DE NUIELE LEGATE CU LONGRINE. PATULUI DE NUIELE 20 CM LISTA: NUIELE PT FASCINE CUIE CU CAP CONICTIP A 3.2 FASCINAR CAT.1 EXECUTAREA GARNISAJELOR CU PAT DE FASCINE LEGATE CU LONGRINE. PATULUI DE FASCINE 20 CM LISTA: FASCINE GATA CONFECTIONATE SIRMA MOALE OBISNUITA D= 3 OL32 S 889 FASCINAR CAT.2 FASCINAR CAT. GROSIMEA PATULUI DE 30 CM LISTA: NUIELE PT FASCINE CUIE CU CAP CONICTIP A 3. GROS.1 EXECUTAREA GARNISAJELOR CU PAT DE NUIELE LEGATE CU LONGRINE.0 X 60 S 2111 FASCINAR CAT. GROSIMEA PATULUI DE 50 CM LISTA: NUIELE PT FASCINE FASCINAR CAT.2 FASCINAR CAT.1 EXECUTAREA GARNISAJELOR CU PAT DE CRACI LEGATE CU LONGRINE.2 FASCINAR CAT.2 FASCINAR CAT. GROS. GROS. GROS.1 EXECUTAREA GARNISAJELOR CU PAT DE CRACI LEGATE CU LONGRINE.1 EXECUTAREA GARNISAJELOR CU PAT DE FASCINE LEGATE CU SIRMA. PAT FASCINE 30 CM LISTA: FASCINE GATA CONFECTIONATE CUIE CU CAP CONICTIP A 3. PATULUI DE FASCINE 30 CM LISTA: FASCINE GATA CONFECTIONATE SIRMA MOALE OBISNUITA D= 3 OL32 S 889 FASCINAR CAT.1 EXECUTAREA GARNISAJELOR CU PAT DE CRACI LEGATE CU SIRMA.0 X 60 S 2111 FASCINAR CAT. GROS. PATULUI DE NUIELE 30 CM LISTA: NUIELE PT FASCINE CUIE CU CAP CONICTIP A 3.1 EXECUTAREA GARNISAJELOR CU PAT DE FASCINE LEGATE CU LONGRINE.CUIE CU CAP CONICTIP A 3. GROSIMEA PATULUI DE 30 CM LISTA: NUIELE PT FASCINE FASCINAR CAT.2 FASCINAR CAT. PATULUI DE NUIELE 40 CM LISTA: NUIELE PT FASCINE CUIE CU CAP CONICTIP A 3.0 X 60 S 2111 FASCINAR CAT.2 FASCINAR CAT.0 X 60 S 2111 FASCINAR CAT.0 X 60 S 2111 FASCINAR CAT. GROSIMEA PATULUI DE 50 CM .0 X 60 S 2111 FASCINAR CAT.2 FASCINAR CAT.

0. INVELIS 15 CM. D CIL.80 M. GROS. 1. GROS 20 C LISTA: PIATRA BRUTA PT CONSTR SIRMA MOALE OBISNUITA D= 3 OL32 S 889 FASCINAR CAT. 0. MIEZ BOLOVANI . MIEZ PIATRA BRUTA. LISTA: PIATRA BRUTA PT CONSTR SIRMA MOALE OBISNUITA D= 3 OL32 S 889 FASCINAR CAT.2 FASCINAR CAT. 0. D CIL. BOLOVANI DE RIU PENTRU DRUMURI.60 M. MIEZ. 0.1 CONFECTIONARE CILINDRI DE NUIELE GROS.80 M.80 M.2 FASCINAR CAT.CAI FERATE 150-300 ~ SIRMA MOALE OBISNUITA D= 4 OL32 S 889 FASCINAR CAT.2 FASCINAR CAT.2 FASCINAR CAT. MIEZ. PIETRIS PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL7-70 MM SIRMA MOALE OBISNUITA D= 4 OL32 S 889 FASCINAR CAT.1 CONFECTIONARE CILINDRI DE NUIELE GROS. BOLOVANI DE RIU PENTRU DRUMURI. 0.1 CONFECTIONARE CILINDRI DE NUIELE GROS.60 M. INVELIS 15 CM.2 FASCINAR CAT. INVELIS 15 CM. INVELIS 15 CM.2 FASCINAR CAT.2 FASCINAR CAT.1 CONFECTIONARE CILINDRI DE NUIELE GROS. MIEZ.CAI FERATE 150-300 ~ SIRMA MOALE OBISNUITA D= 4 OL32 S 889 FASCINAR CAT. MIEZ.2 FASCINAR CAT. BOLOVA. D CIL. D CIL.1 CONFECTIONARE CILINDRI DE NUIELE GROS.00 M.0. ERUPT.2 FASCINAR CAT. D CIL. BOLOVA.2 FASCINAR CAT.1 EXECUTAREA ROGOJINILOR DIN FASCINE LESTARE CU PIATRA BRUTA IN ALBIE CU APA. INVELIS 15 CM.00 M.1 CONFECTIONARE CILINDRI DE NUIELE GROS.1 CONFECTIONARE CILINDRI DE NUIELE GROS. INVELIS 15 CM. LISTA: NUIELE PT FASCINE LISTA: PIATRA BRUTA PT CONSTR SIRMA MOALE OBISNUITA D= 4 OL32 S 889 FASCINAR CAT. PIETRIS PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL7-70 MM SIRMA MOALE OBISNUITA D= 4 OL32 S 889 FASCINAR CAT. INVELIS 15 CM.60 M. MIEZ PIETRIS PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL7-70 MM SIRMA MOALE OBISNUITA D= 4 OL32 S 889 FASCINAR CAT. D CIL.INVELIS 15CM. D CIL.LISTA: NUIELE PT FASCINE CUIE CU CAP CONICTIP A 3. MIEZ.30 CM.1 EXECUTAREA ROGOJINILOR DIN FASCINE LESTARE CU PIATRA BRUTA PE MAL SAU ALBIE FARA APA. D CIL.1 CONFECTIONARE CILINDRI DE NUIELE GROS.0 X 60 S 2111 FASCINAR CAT. 1. LISTA: NUIELE PT FASCINE LISTA: PIATRA BRUTA PT CONSTR SIRMA MOALE OBISNUITA D= 4 OL32 S 889 FASCINAR CAT.

CIL.CIL 0.60 M.CAI FERATE 150-300 ~ SIRMA MOALE OBISNUITA D= 4 OL32 S 889 FASCINAR CAT.1 CONFECTIONARE CILINDRI DE NUIELE GROS. 0. D. 1.2 FASCINAR CAT. INVELIS 20 CM. 0.PIETRIS PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL7-70 MM SIRMA MOALE OBISNUITA D= 4 OL32 S 889 FASCINAR CAT.1 CONFECTIONARE CILINDRI DE NUIELE GROS.2 FASCINAR CAT.00 M.1 CONFECTIONARE CILINDRI DE NUIELE GROS. D CIL.CAI FERATE 150-300 ~ SIRMA MOALE OBISNUITA D= 4 OL32 S 889 FASCINAR CAT.CAI FERATE 150-300 ~ SIRMA MOALE OBISNUITA D= 4 OL32 S 889 FASCINAR CAT.BOLOVANI BOLOVANI DE RIU PENTRU DRUMURI.80 M.1 CONFECTIONARE CILINDRI DE NUIELE GROS.CAI FERATE 150-300 ~ SIRMA MOALE OBISNUITA D= 4 OL32 S 889 FASCINAR CAT. D CIL.2 FASCINAR CAT.2 FASCINAR CAT. MIEZ BOLOVANI BOLOVANI DE RIU PENTRU DRUMURI. LISTA: NUIELE PT FASCINE LISTA: PIATRA BRUTA PT CONSTR SIRMA MOALE OBISNUITA D= 4 OL32 S 889 FASCINAR CAT. MIEZ PIATRA BRUTA.2 FASCINAR CAT.CIL 0. 0. MIEZ PIETRIS PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL7-70 MM SIRMA MOALE OBISNUITA D= 4 OL32 S 889 FASCINAR CAT. MIEZ PIATRA BRUTA.2 FASCINAR CAT. D CIL.D.00 M.2 FASCINAR CAT.2 FASCINAR CAT. MIEZ BOLOVANI BOLOVANI DE RIU PENTRU DRUMURI.1 CONFECTIONARE CILINDRI DE NUIELE GROS.INVELIS 20CM. INVELIS 20 CM. D CIL. LISTA: NUIELE PT FASCINE LISTA: PIATRA BRUTA PT CONSTR SIRMA MOALE OBISNUITA D= 4 OL32 S 889 FASCINAR CAT. D.80 M. MIEZ PIATRA BRUTA.00 M. D CIL. D CIL. 0. MIEZ.1 . INVELIS 20 CM. INVELIS 20 CM.2 FASCINAR CAT.1.1 CONFECTIONARE CILINDRI DE NUIELE GROS. 1.1 CONFECTIONARE CILINDRI DE NUIELE GROS.BOLOVANI DE RIU PENTRU DRUMURI.1 CONFECTIONARE CILINDRI DE NUIELE GROS.60 M. INVELIS 20 CM.1 CONFECTIONARE CILINDRI DE NUIELE GROS. INVELIS 20 CM. LISTA: NUIELE PT FASCINE LISTA: PIATRA BRUTA PT CONSTR SIRMA MOALE OBISNUITA D= 4 OL32 S 889 FASCINAR CAT.INVELIS 15CM.80 M.INVELIS 20CM. MIEZ PIETRIS PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL7-70 MM SIRMA MOALE OBISNUITA D= 4 OL32 S 889 FASCINAR CAT.60 M.2 FASCINAR CAT. MIEZ.

MIEZ BOLOVANI LISTA: NUIELE PT FASCINE SIRMA MOALE OBISNUITA D= 4 OL32 S 889 FASCINAR CAT.2 FASCINAR CAT.2 FASCINAR CAT.00 M. MIEZ PIATRA BRUTA. D.CIL 1. D CIL.00 M. LISTA: NUIELE PT FASCINE SIRMA MOALE OBISNUITA D= 4 OL32 S 889 FASCINAR CAT.1 CONFECTIONARE CILINDRI DIN FASCINE DE NUIELE GROS. MIEZ PIETRIS LISTA: NUIELE PT FASCINE PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL7-70 MM SIRMA MOALE OBISNUITA D= 4 OL32 S 889 FASCINAR CAT. D. MIEZ PIATRA BRUTA.00 M.CIL 1. INVELIS 20 CM.1 CONFECTIONARE CILINDRI DIN FASCINE DE NUIELE GROS. MIEZ PIETRIS LISTA: NUIELE PT FASCINE PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL7-70 MM SIRMA MOALE OBISNUITA D= 4 OL32 S 889 FASCINAR CAT. MIEZ PIATRA BRUTA.20 M.20 M. D. LISTA: NUIELE PT FASCINE LISTA: PIATRA BRUTA PT CONSTR . D CIL. INVELIS 15 CM. 1. 1. MIEZ PIATRA BRUTA. 1. D CIL.00 M.2 FASCINAR CAT.2 FASCINAR CAT.CONFECTIONARE CILINDRI DE NUIELE GROS.INVELIS 20 CM. 1. 1.INVELIS 15 CM. INVELIS 15 CM.1 CONFECTIONARE CILINDRI DIN FASCINE DE NUIELE GROS. D CIL. INVELIS 15 CM.2 FASCINAR CAT.INVELIS 15 CM. MIEZ PIETRIS LISTA: NUIELE PT FASCINE PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL7-70 MM SIRMA MOALE OBISNUITA D= 4 OL32 S 889 FASCINAR CAT.1 CONFECTIONARE CILINDRI DIN FASCINE DE NUIELE GROS.2 FASCINAR CAT. D CIL.CIL 1. LISTA: NUIELE PT FASCINE SIRMA MOALE OBISNUITA D= 4 OL32 S 889 FASCINAR CAT.00 M. D CIL. INVELIS 15 CM. 1.1 CONFECTIONARE CILINDRI DIN FASCINE DE NUIELE GROS.1 CONFECTIONARE CILINDRI DIN FASCINE DE NUIELE GROS.2 FASCINAR CAT.1 CONFECTIONARE CILINDRI DIN FASCINE DE NUIELE GROS.1 CONFECTIONARE CILINDRI DIN FASCINE DE NUIELE GROS.INVELIS 20CM.00 M.CIL 1.20 M. MIEZ BOLOVANI LISTA: NUIELE PT FASCINE SIRMA MOALE OBISNUITA D= 4 OL32 S 889 FASCINAR CAT. MIEZ BOLOVANI LISTA: NUIELE PT FASCINE SIRMA MOALE OBISNUITA D= 4 OL32 S 889 FASCINAR CAT. LISTA: NUIELE PT FASCINE LISTA: PIATRA BRUTA PT CONSTR SIRMA MOALE OBISNUITA D= 4 OL32 S 889 FASCINAR CAT. D.2 FASCINAR CAT.2 FASCINAR CAT.00 M.1 CONFECTIONARE CILINDRI DIN FASCINE DE NUIELE GROS. INVELIS 20 CM.

1 CONFECTIONARE CILINDRI DIN FASCINE DE NUIELE GROS.SALTELEI DE 0.1 TROLIU CU ACTIUNE MANUALA 3. INVELIS 20 CM.1 TROLIU CU ACTIUNE MANUALA 3. D CIL.1 PUNEREA IN OPERA A CILINDRILOR DIN NUIELE SAU FASCINE PE TALUZ CU PANTA PINA LA 30 %. CU FIXARE FASCINAR CAT. GROS.1 TROLIU CU ACTIUNE MANUALA 3. SALTELEI DE 1. FARA FIXARE FASCINAR CAT.2 FASCINAR CAT.2 FASCINAR CAT. 1.SALTELEI DE 0.1 PUNEREA IN OPERA A CILINDRILOR DIN NUIELE SAU FASCINE DE PE PONTOANE FARA FIXARE FASCINAR CAT.2 FASCINAR CAT.2 FASCINAR CAT.1-10TF CONFECTIONAREA SALTELELOR DIN FASCINE DE NUIELE PE PLAN INCLINAT.1-10TF CONFECTIONAREA SALTELELOR DIN FASCINE DE NUIELE PE PLAN INCLINAT. GROS.20 M. MIEZ BOLOVANI LISTA: NUIELE PT FASCINE SIRMA MOALE OBISNUITA D= 4 OL32 S 889 FASCINAR CAT. INVELIS 20 CM. 1.2 FASCINAR CAT.1 TROLIU CU ACTIUNE MANUALA 3.65 M.1 CONFECTIONARE CILINDRI DIN FASCINE DE NUIELE GROS.1 PUNEREA IN OPERA A CILINDRILOR DIN NUIELE SAU FASCINE PE TALUZ CU PANTA PINA LA 30 %.75 M SIRMA MOALE OBISNUITA D= 3 OL32 S 889 FASCINAR CAT. SIRMA MOALE OBISNUITA D= 3 OL32 S 889 FASCINAR CAT. GROS.1 . MIEZ PIETRIS LISTA: NUIELE PT FASCINE PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL7-70 MM SIRMA MOALE OBISNUITA D= 4 OL32 S 889 FASCINAR CAT.1-10TF CONFECTIONAREA SALTELELOR DIN FASCINE DE NUIELE PE PLAN INCLINAT.20 M.2 FASCINAR CAT. LISTA: NUIELE PT FASCINE SIRMA MOALE OBISNUITA D= 4 OL32 S 889 FASCINAR CAT.2 FASCINAR CAT. SALTELEI DE 0.1 CONFECTIONAREA SALTELELOR DIN FASCINE DE NUIELE PEPLAN INCLINAT GROS.2 FASCINAR CAT. D CIL.1 CONFECTIONARE CILINDRI DIN FASCINE DE NUIELE GROS.2 FASCINAR CAT.2 FASCINAR CAT.2 FASCINAR CAT. MIEZ PIATRA BRUTA.SIRMA MOALE OBISNUITA D= 4 OL32 S 889 FASCINAR CAT. SIRMA MOALE OBISNUITA D= 3 OL32 S 889 FASCINAR CAT.60 M SIRMA MOALE OBISNUITA D= 3 OL32 S 889 FASCINAR CAT.2 FASCINAR CAT.45 M. D CIL 1.INVELIS 20 CM.00 M SIRMA MOALE OBISNUITA D= 3 OL32 S 889 FASCINAR CAT.1-10TF CONFECTIONAREA SALTELELOR DIN FASCINE DE NUIELE PEPLAN INCLINAT GROS. SALTELEI DE 0.20 M.

LA ADINC.2 FASCINAR CAT.65 M LESTARE CU BOLOVANI.1 TROLIU CU ACTIUNE MANUALA 3. MANUALA SALTELE EXCLS. GROS.DE USCAT GROS SALTEA 0. SALTEA 0.1 TROLIU CU ACTIUNE MANUALA 3.75 M SIRMA MOALE OBISNUITA D= 3 OL32 S 889 FASCINAR CAT. GROS.SALTEA 0. GROS. LESTARE BOLO BOLOVANI DE RIU PENTRU DRUMURI.65 M.SALTELEI DE 0. BOLOVANI DE RIU PENTRU DRUMURI.2 FASCINAR CAT.1-10TF CONFECTIOAREA SALTELELOR DIN FASCINE DE NUIELE FARA PLAN INCLINAT GROS. DUNARE.1M.2 FASCINAR CAT.00 M SIRMA MOALE OBISNUITA D= 3 OL32 S 889 FASCINAR CAT.1 SCUFUND.1 TROLIU CU ACTIUNE MANUALA 3. CU MIJL.2 FASCINAR CAT. CU MIJL.1 SCUFUND. SIRMA MOALE OBISNUITA D= 3 OL32 S 889 FASCINAR CAT.2 FASCINAR CAT. GROS. CU MIJL. SALTELEI DE 0.1 SCUFUND. 0.1 TROLIU CU ACTIUNE MANUALA 3. MAN. LA ADINC.DE USCAT GROS SALTEA 0.1-10TF CONFECTIONAREA SALTELELOR DIN FASCINE DE NUIELE FARA PLAN INCLINAT.60 MLESTARE PIATRA. LISTA: PIATRA BRUTA PT CONSTR FASCINAR CAT.2 FASCINAR CAT.1-10TF CONFECTIONAREA SALTELELOR DIN FASCINE DE NUIELE FARA PLAN INCLINAT.1-10TF SCUFUND. SALTELEI DE 1.45 M. BOLOVANI DE RIU PENTRU DRUMURI.2 FASCINAR CAT.MAN. SALTELEI DE 0.1-10TF CONFECTIONAREA SALTELELOR DIN FASCINE DE NUIELE FARA PLAN INCLINAT. DUNARE. DE USCAT GROS.1 SCUFUND.65 MLESTARE CU PIATRA. DE USCAT.2 FASCINAR CAT. GROS. LISTA: PIATRA BRUTA PT CONSTR FASCINAR CAT.75 M LESTARE BOLO BOLOVANI DE RIU PENTRU DRUMURI.CAI FERATE 150-300 ~ FASCINAR CAT. CU MIJL. 0.60 M SIRMA MOALE OBISNUITA D= 3 OL32 S 889 FASCINAR CAT.TROLIU CU ACTIUNE MANUALA 3. MAN.CAI FERATE 150-300 ~ FASCINAR CAT.1 SCUFUND.2 FASCINAR CAT. MANUALA SALTELE EXCLS.2 FASCINAR CAT.MAN.CAI FERATE 150-300 ~ FASCINAR CAT. SALTELEI DE 0.45 M LESTARE CU PIATRA.MAN. DE USCAT.1 TROLIU CU ACTIUNE MANUALA 3.1M.DE USCAT GROS SALTEA 0. CU MIJL DE USCAT GROS.CAI FERATE 150-300 ~ . CU MIJL. CU MIJL.6 M.1 SCUFUND.45 M LESTARE CU BOLOVANI. LISTA: PIATRA BRUTA PT CONSTR FASCINAR CAT.2 FASCINAR CAT.1-10TF CONFECTIONAREA SALTELELOR DIN FASCINE DE NUIELE FARA PLAN INCLINAT GROS. SIRMA MOALE OBISNUITA D= 3 OL32 S 889 FASCINAR CAT.

MAN. GROS. MANUALA SALTELE EXCLS. 0. GROS SALTEA1. CU MIJL.1 SCUFUND. BOLOVANI DE RIU PENTRU DRUMURI. DE USCAT+AMBARC. LISTA: PIATRA BRUTA PT CONSTR FASCINAR CAT.00 M LESTARE PIATRA. MAN. GROS.1 SCUFUND.>1M CU MIJL.45 M LESTARE CU BOLOVANI. GROS SALTEA0. LISTA: PIATRA BRUTA PT CONSTR .1 SCUFUND. 0. CU MIJL DE USCAT+AMBARC.CAI FERATE 150-300 ~ FASCINAR CAT. SALTEA 0. CU AMBARCATIUNI GROS.2 FASCINAR CAT. LA ADINC. GROS SALTEA0. LA ADINC.2 FASCINAR CAT.1 SCUFUND.2 FASCINAR CAT.65 M LESTARE CU PIATRA.FASCINAR CAT.1 SCUFUND. LISTA: PIATRA BRUTA PT CONSTR FASCINAR CAT.DE USCAT+AMBARC. MAN. CU MIJL DE USCAT+AMBARC.2 FASCINAR CAT. CU MIJL DE USCAT GROS.CAI FERATE 150-300 ~ FASCINAR CAT. CU AMBARCATIUNI GROS. MAN. CU MIJL. LISTA: PIATRA BRUTA PT CONSTR FASCINAR CAT.75 BOLO BOLOVANI DE RIU PENTRU DRUMURI.2 FASCINAR CAT. CU MIJL DE USCAT+AMBARC. SALTEA 0. SALTEA 0. LISTA: PIATRA BRUTA PT CONSTR FASCINAR CAT. MAN.1 SCUFUND. GROS SALTEA 0.>1M CU MIJL.2 FASCINAR CAT. MAN.45 MLESTARE CU PIATRA. CU MIJL. MAN. DE USCAT + AMBARC. GROS SALTEA0. GROS SALTEA0.2 FASCINAR CAT. CU MIJL DE USCAT+AMBARC. GROS.65 M LESTARE CU BOLOVANI.2 FASCINAR CAT.CAI FERATE 150-300 ~ FASCINAR CAT. DE USCAT + AMBARC.1 SCUFUND. DUNARE.CAI FERATE 150-300 ~ FASCINAR CAT.75 MLESTARE PIATRA.0M BOLO BOLOVANI DE RIU PENTRU DRUMURI. LISTA: PIATRA BRUTA PT CONSTR FASCINAR CAT.1 SCUFUND.2 FASCINAR CAT. DE USCAT+AMBARC.1 SCUFUND. MANUALA SALTELE EXCLS. 1.1 SCUFUND.6 M BOLO BOLOVANI DE RIU PENTRU DRUMURI.2 FASCINAR CAT.60 M LESTARE PIATRA. GROS SALTEA 0.75 M LESTARE PIATRA.45 M LESTARE CU PIATRA.1 SCUFUND. DUNARE. MAN.2 FASCINAR CAT.2 FASCINAR CAT. LISTA: PIATRA BRUTA PT CONSTR FASCINAR CAT. MANUALA SALTELE EXCLS.45 MLESTARE CU BOLOVANI. BOLOVANI DE RIU PENTRU DRUMURI. LA ADINC.2 FASCINAR CAT.CAI FERATE 150-300 ~ FASCINAR CAT. MAN.1 SCUFUND. DUNARE. MAN. DE USCAT + AMBARC.>1M CU MIJL. BOLOVANI DE RIU PENTRU DRUMURI.1 SCUFUND.CAI FERATE 150-300 ~ FASCINAR CAT.

60M. LISTA: PIATRA BRUTA PT CONSTR FASCINAR CAT.1 SCUFUND.1 SCUFUND.2 FASCINAR CAT.CAI FERATE 150-300 ~ FASCINAR CAT.75 M LESTARE PIATRA BRUTA LISTA: PIATRA BRUTA PT CONSTR FASCINAR CAT. DUNARE.2 FASCINAR CAT.1 SCUFUND.1 SCUFUND.65 MLESTARE CU BOLOVANI. 1. LA ADINC. MAN. SALTEA 0. GROS.1 BAC FLUVIAL 100T REMORCHER FLUV.CAI FERATE 150-300 ~ FASCINAR CAT. GROS.2 FASCINAR CAT. BOLOV. CU AMBARCATIUNI GROS.1 SCUFUND.1 BAC FLUVIAL 100T REMORCHER FLUV.>1M 0. 0. LA ADINC. CU AMBARCATIUNI GROS. MAN. BOLOVANI DE RIU PENTRU DRUMURI.CU MOT.2 FASCINAR CAT. SALTEA 0.2 FASCINAR CAT.75M.2 FASCINAR CAT. MAN. MANUALA SALTELE EXCLS. MAN. SALTEA 1.CU MOT.0M LESTARE BOLO BOLOVANI DE RIU PENTRU DRUMURI.CU MOT. LA ADINC. MANUALA SALTELE EXCLS. CU AMBARCATIUNI GROS. MANUALA SALTELE EXCLS.>1M 1.CU ELICE 300CP . LISTA: PIATRA BRUTA PT CONSTR FASCINAR CAT. DUNARE.MAN. MAN.00 MLESTARE PIATRA.60 MLESTARE PIATRA.1 BAC FLUVIAL 100T REMORCHER FLUV.MAN.2 FASCINAR CAT.>1M 0. SALTEA 0. SALTEA 0..CU ELICE 300CP SCUFUND.65 MLESTARE CU PIATRA.ARDERE INT. SALTELE AD. GROS. BOLOV.ARDERE INT. BOLOVANI DE RIU PENTRU DRUMURI.CU ELICE 300CP SCUFUND. CU AMBARCATIUNI GROS.2 FASCINAR CAT.2 FASCINAR CAT.2 FASCINAR CAT.1 SCUFUND.60 M LESTARE PIATRA BRUTA LISTA: PIATRA BRUTA PT CONSTR FASCINAR CAT. SALTELE AD.FASCINAR CAT. 0. NUMAI CU AMBARC.CAI FERATE 150-300 ~ FASCINAR CAT.>1M.1 SCUFUND. SALTELE AD. NUMAI CU AMBARC.75 MLESTARE PIATRA. LEST.1 SCUFUND.>1M.1 SCUFUND.>1M.00 M LESTARE PIATRA BRUTA LISTA: PIATRA BRUTA PT CONSTR FASCINAR CAT. BOLOVANI DE RIU PENTRU DRUMURI. LISTA: PIATRA BRUTA PT CONSTR FASCINAR CAT.MAN.2 FASCINAR CAT.2 FASCINAR CAT.. LISTA: PIATRA BRUTA PT CONSTR FASCINAR CAT. LEST..CAI FERATE 150-300 ~ FASCINAR CAT.ARDERE INT. CU AMBARCATIUNI GROS. NUMAI CU AMBARC. DUNARE.

PESTE 100M. TEREN MIJLOCIU BULDOZER PE SENILE 81-180CP EXECUTAREA VALURI COASTA SI DRUMURI TERASATE PE PANTE PINA LA 20%. PESTE 100M.TIPPRP-35CUOTRUPITA S1300 130CP EXEC. TERASE CONTINUI PT. IN TEREN MIJLOCIU BULDOZER PE SENILE 81-180CP EXECUTAREA VALURI COASTA SI DRUMURI TERASATE PE PANTE INTRE 21-30%.BASC.3 PLUG TIP RSB 5 N CU O TRUPITA ATELAJ CU 2 CAI DESTELENIRE TEREN CU PLUG CU TRACTIUNE ANIMALA IN PANTE PINA LA 25%.3 PLUG TIP RSB 5 N CU O TRUPITA ATELAJ CU 2 CAI DESTELENIRE TEREN CU PLUG CU TRACTIUNE ANIMALA IN PANTE PESTE 25%. PLANTATII VITICOLE SI POMICULE.TIPPRP-35CUOTRUPITA S1300 130CP EXECUTAREA VALURI COASTA SI DRUMURI TERASATE PE PANTE PINA LA 20%. IN TEREN TARE BULDOZER PE SENILE 81-180CP DESTELENIRE TEREN CU PLUG CU TRACTOR. TERASE CONTINUI PT. TEREN TARE BULDOZER PE SENILE 81-180CP EXECUTAREA VALURI COASTA SI DRUMURI TERASATE PE PANTE INTRE 21-30%. TEREN USOR PLUG CU TRACTIUNE MECAN.2 FASCINAR CAT. PLANTATII VITICOLE SI POMICULE.LA ADINCIME DE 20-25 CM IN PANTE PESTE 25%.3 PLUG TIP RSB 5 N CU O TRUPITA ATELAJ CU 2 CAI DESTELENIRE TEREN CU PLUG CU TRACTIUNE ANIMALA IN PANTE PESTE 25%. TEREN TARE PLUG CU TRACTIUNE MECAN. TEREN TARE PLUG CU TRACTIUNE MECAN. TERASE CONTINUI PT.1 TROLIU CU ACTIUNE MANUALA 3. PLUG CU TRACTIUNE MECAN.LA ADINCIME DE 20-25 CM IN PANTE PESTE 25%. TEREN TARE PLUG CU TRACTIUNE MECAN PRP2-35CU2TRUPITEPETRACTORU650 65CP DESTELENIRE TEREN CU PLUG CU TRACTOR. TEREN MIJLOCIU PLUG CU TRACTIUNE MECAN PRP2-35CU2TRUPITEPETRACTORU650 65CP DESTELENIRE TEREN CU PLUG CU TRACTOR. PANTE 15-30%DIST.BASC.LA ADINCIME DE 20-25 CM IN PANTE PINA LA 25%.00X1. IN TEREN USOR BULDOZER PE SENILE 81-180CP EXECUTAREA VALURI COASTA SI DRUMURI TERASATE PE PANTE INTRE 21-30%.BASC.1 EXEC.TIPPRP-35CUOTRUPITA S1300 130CP EXEC. TEREN TARE MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT. PLANTATII VITICOLE SI POMICULE.LA ADINCIME DE 20-25 CM IN PANTE PINA LA 25%. 100M. TEREN MIJLOCIU MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT. PESTE 100M. 100M. TEREN USOR BULDOZER PE SENILE 81-180CP EXECUTAREA VALURI COASTA SI DRUMURI TERASATE PE PANTE PINA LA 20%.DEPLASAREA SALTELEI DE FASCINE DE PE LOCUL DE LANSARE LA LOCUL DE PUNERE IN OPERA FASCINAR CAT. PANTE 15-30%DIST. TEREN MIJLOCIU PLUG CU TRACTIUNE MECAN. PANTE 15-30%DIST. TERASE CONTINUI PT. PANTE 15-30%DIST. PLANTATII VITICOLE SI POMICULE. TEREN MIJLOCIU MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT. TERASE CONTINUI PT. TEREN TARE PLUG CU TRACTIUNE MECAN PRP2-35CU2TRUPITEPETRACTORU650 65CP DESTELENIRE TEREN CU PLUG CU TRACTIUNE ANIMALA IN PANTE PINA LA 25%.BASC.3 PLUG TIP RSB 5 N CU O TRUPITA ATELAJ CU 2 CAI . 100M. TEREN USOR PLUG CU TRACTIUNE MECAN.TIPPRP-35CUOTRUPITA S1300 130CP EXEC.BASC. TEREN MIJL. TERASE CONTINUI PT. TEREN MIJLOCIU PLUG CU TRACTIUNE MECAN PRP2-35CU2TRUPITEPETRACTORU650 65CP DESTELENIRE TEREN CU PLUG CU TRACTOR.2 FASCINAR CAT.00 M DIN FASCINE 15 CM LISTA: FASCINE GATA CONFECTIONATE FASCINAR CAT.BASC. TEREN TARE MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT. PANTE 15-30%DIST.1-10TF EXECUTAREA CAROIAJULUI 1. PLANTATII VITICOLE SI POMICULE.TIPPRP-35CUOTRUPITA S1300 130CP EXEC. PLANTATII VITICOLE SI POMICULE. PANTE 15-30%DIST.TIPPRP-35CUOTRUPITA S1300 130CP EXEC.

DESMIRISTIREA TERENULUI EXECUTATA CU:PLUG TRACTAT DE TRACTOR.TIPPRP-35CUOTRUPITA S1300 130CP DISCUITUL SAU CULTIVATIA ARATURILOR IN TEREN ORIZONTAL SAU IN PANTE CU TRACTIUNE MECANICA GRAPA CU DISC TIP GD-4 PE TRACT.ADINCIME 18-20CM IN TEREN MIJLOCIU MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.ADINCIME PINA LA 40 CM PLUG CU TRACTIUNE MECAN.COMBAT.DESFUNDARE PLUG CU TRACTOR.U650 65CP DISCUITUL SAU CULTIVATIA ARATURILOR IN TEREN ORIZONTAL SAU IN PANTE CU TRACTIUNE ANIMALA MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.TIPPRP-35CUOTRUPITA S1300 130CP ARAT TEREN PT. LA 12-16CM ADINCIME PLUG CU TRACTIUNE MECAN PRP2-35CU2TRUPITEPETRACTORU650 65CP DESMIRISTIREA TERENULUI EXECUTATA CU:PLUG CU TRACTIUNE ANIMALA.BASC.ADINCIME 18-20CM IN TEREN TARE MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.U650 65CP GRAPATUL ARATURILOR IN TERENURI ORIZONTALE SAU PANTE CU TRACTIUNE ANIMALA MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT. 18-20 CM.BASC.3 GRAPA CU COLTI FIXI GF2 ALELAJ CU 2 CAI GRAPATUL PAJISTELOR IN TERENURI ORIZONTALE SAU PANTE CU TRACTIUNE MECANICA GRAPA CU DISC TIP GD-4 PE TRACT.3 GRAPA CU COLTI FIXI GF2 ALELAJ CU 2 CAI TAVALUGITUL ARATURILOR SI INSAMINTARILOR IN TERENURI ORIZON.DESFUNDARE PLUG CU TRACTOR. PLUG CU TRACTIUNE MECAN PP-3-30N CU 3TRUPITE PE TRACTOR U650 ARAT TEREN PANTE>15% PLUG CU TRACTIUNE ANIMALA.EROZIUNII CU PRASITOARE CU TRACTOR PRASITOARE MEC TIP GPU-4 CU TRACTOR PE PNEURI 65-80CP PRASITUL TERENULUI INSAMINTAT CU PLANTATII PT.3 GRAPA CU COLTI FIXI GF2 ALELAJ CU 2 CAI GRAPATUL ARATURILOR IN TERENURI ORIZONTALE SAU PANTE CU TRACTIUNE MECANICA GRAPA CU DISC TIP GD-4 PE TRACT.3 PLUG REVERSIBIL TIP PRNG (ATELAJ CU 2 CAI) ARAT TEREN PANTE>15% PLUG CU TRACTIUNE ANIMALA.EROZIUNII CU PRASITOARE CU TACTIUNE ANIMAL MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3 PLUG REVERSIBIL TIP PRNG (ATELAJ CU 2 CAI) ARAT TEREN CU PLUG CU TRACTOR ADINCIMEA 25-30 CM GRAPA CU DISC TIP GD4 CU PLUG P3-30M PE TRACTOR S650 65CP ARAT TEREN PT.SAU IN PANTE CU TRACTIUNE ANIMALA MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.ADINCIME PINA LA 30 CM PLUG CU TRACTIUNE MECAN.3 PLUG REVERSIBIL TIP PRNG (ATELAJ CU 2 CAI) ARAT TEREN PANTE>15% PLUG CU TRACTIUNE ANIMALA.DESFUNDARE PLUG CU TRACTOR.BASC.COMBAT. LA 6-8CM ADINCIME MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.U650 65CP GRAPATUL PAJISTELOR IN TERENURI ORIZONTALE SAU PANTE CU TRACTIUNE ANIMALA MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3 PLUG REVERSIBIL TIP PRNG (ATELAJ CU 2 CAI) DESMIRISTIREA TERENULUI EXECUTATA CU:SAPA ROTATIVA CU TRACTIUNE ANIMALA MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.SAU IN PANTE CU TRACTIUNE MECANICA TAVALUG TIP 3 TN PE TRACTOR S650 65CP TAVALUGITUL ARATURILOR SI INSAMINTARILOR IN TERENURI ORIZON.ADINCIME PINA LA 50 CM PLUG CU TRACTIUNE MECAN.3 TAVALUG TIP 3 TN ATELAJ CU 2CAI PRASITUL TERENULUI INSAMINTAT CU PLANTATII PT.5 ATELAJ DE 2 CAI ARAT TEREN PANTE>15% PLUG CU TRACTOR ADINC.3 PRASITOARE TIP STAS 1099 ATELAJ 2CAI .TIPPRP-35CUOTRUPITA S1300 130CP ARAT TEREN PT.ADINCIME 18-20CM IN TEREN USOR MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3 SAPA ROTATIVA TIP SR4.

SAPAT CANALE 93CP EXECUTAREA CANALE COASTA 0.5-0. SCREPAR TRACTAT(INCLUSIV TRACTORUL) 6.50 TEREN USOR.DISTANTA 100 M CU SCREPER 8 MC TRACTOR S 1500.75-3.75-3MC IN TEREN USOR SCREPAR TRACTAT(INCLUSIV TRACTORUL) 2.AMENAJ.TIP KM1400 PT. LUCRIND IN:TEREN MIJLOCIU MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT. PLUG CU TRACTIUNE MECAN.40-0.1-6.00MC EXECUTAREA MECANICA A DIGULETELOR CU SCREPER DE 6MC. FARA LIPIRE DE CUPA DRAGLINA HIDRAULICA PE SENILE 0. LUCRIND IN:TEREN USOR MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT. SCREPAR TRACTAT(INCLUSIV TRACTORUL) 3.50 M IN PLUS PTR. SCREPAR TRACTAT(INCLUSIV TRACTORUL) 3.1-6.00MC SPOR PTR FIEC. SCREPAR TRACTAT(INCLUSIV TRACTORUL) 3.75-3.00MC AMENAJAREA MECANICA A PARCELELOR DE OREZARIE IN TEREN UMED CU SCREPER 6 MC. IN TEREN USOR SCREPAR TRACTAT(INCLUSIV TRACTORUL) 3.8 MC SCARIFICAREA TERENURILOR LA AMENAJARI DE IMBUNATATIRI FUNCIARE PINA LA ADINCIMEA 40-50 CM T GREU BULDOZER PE SENILE 81-180CP SCARIFICAREA TERENURILOR LA AMENAJARI DE IMBUNATATIRI FUNCIARE PINA LA ADINCIMEA 50-60 CM T GREU BULDOZER PE SENILE 81-180CP AMENAJAREA MECANICA A PARCELELOR DE OREZARIE CU SCREPER 3 MC TEREN USCAT.SCREPER 3 MC CU TRACTOR S 650.1-9.50 TEREN TARE.00MC NIVELAREA CU BULDOZERUL A TERENULUI DIN COLTURILE PARCELELOR DE OREZARIE. TRACTOR S 650. .SAPAT CANALE 93CP EXECUTAREA MECANICA A DIGULETELOR CU SCREPER 2. TRACTOR S 80 S 110.40-0. 100 MSCREPER 6 MC.1-6. IN TEREN MIJLOCIU SCREPAR TRACTAT(INCLUSIV TRACTORUL) 3.00MC EXECUTAREA MECANICA A DIGULETELOR CU SCREPER DE 6MC. SAU MODELARE TEREN AMENAJ.75-3MC IN TEREN MIJLOCIU SCREPAR TRACTAT(INCLUSIV TRACTORUL) 2. SAU MODELARE TEREN. SCREPAR TRACTAT(INCLUSIV TRACTORUL) 3. SCREPAR TRACTAT(INCLUSIV TRACTORUL) 3. SCREPAR TRACTAT(INCLUSIV TRACTORUL) 2.BRAZDUITUL TERENULUI CU PLANTATII CU PLUG REVERSIBIL TRACTAT CU TRACTOR PLUG CU TRACTIUNE MECAN PRP2-35CU2TRUPITEPETRACTORU650 65CP BRAZDUITUL TERENULUI CU PLANTATII CU PLUG REVERSIBIL CU TRACTIUNE ANIMALA MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT. DIST. IRIG.3 PLUG REVERSIBIL TIP PRNG (ATELAJ CU 2 CAI) MOBILIZARE MANUALA CU CAZMAUA A TERENURILOR CU PANTA PESTE 30%.75-3. IRIG.8 MC DECOLMATAREA CANALELOR DE DEPUNERI SI VEGETATIE IN TEREN SUB APA FARA LIPIRE DE CUPA DRAGLINA HIDRAULICA PE SENILE 0.50 TEREN MIJLOCIU PLUG CU TRACTIUNE MECAN.5-0. DRAGLINA HIDRAULICA PE SENILE 0.00MC DECOLMATAREA CANALELOR DE DEPUNERI SI VEGETATIE IN TEREN CU UMIDITATE MIJL. PLUG CU TRACTIUNE MECAN.3 MOBILIZARE MANUALA CU CAZMAUA A TERENURILOR CU PANTA PESTE 30%.1-6. LUCRIND IN:TEREN TARE MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT. SCREPAR TRACTAT(INCLUSIV TRACTORUL) 2.00MC AMENAJAREA MECANICA A PARCELELOR DE OREZARIE IN TEREN USCAT CU SCREPER 6 MC.IRIG. LA AMENAJ.00MC NIV.00MC NIVELAREA SAU MODELAREA TER.3 EXECUTAREA CANALE COASTA 0.5-0.00MC EXECUTAREA MECANICA A DIGULETELOR CU SCREPER 2.8 MC DECOLMATAREA CANALELOR DE DEPUNERI SI VEGETATI IN TEREN SUB APA CU LIPIRE DE CUPA. DIST.TIP KM1400 PT.40-0.SAPAT CANALE 93CP EXECUTAREA CANALE COASTA 0.75-3.TIP KM1400 PT.1-6.1-6. 100 M SCREPER 3 MC.00MC NIV.00MC NIVELAREA PARCELELOR DE OREZARIE CU AUTOGREDERUL.3 MOBILIZARE MANUALA CU CAZMAUA A TERENURILOR CU PANTA PESTE 30%.1-6.

BASC. SANT INTRE 0.DRENAJ CIRTITA TEREN USOR-MED ADINC 0.1-9. MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~ MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT. SCREPAR TRACTAT(INCLUSIV TRACTORUL) 6.80 M.80 M.60 M.2 SAPATOR DE SANTURI CU ELINDA 61-100CP TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP EXECUTARE DRENURI CU MASINA ETT 202 A T.2 PLUG CU TRACTIUNE MECAN.TIPPRP-35CUOTRUPITA S1300 130CP EXEC.BASC.TIPPRP-35CUOTRUPITA S1300 130CP EXEC.BASC.DRENAJ CIRTITA TEREN USOR-MED ADINC 0.00MC SPOR PTR FIEC 50 M IN PLUS PTR SCREPER 6 MC CU TRACTOR S80. SCREPAR TRACTAT(INCLUSIV TRACTORUL) 3. MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.BASC.50 M IN PLUS PTR SCREPER 8 MC CU TRACTOR S 1500. NAT. MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT. SCREPAR TRACTAT(INCLUSIV TRACTORUL) 6. UMIDIT.DRENAJ CIRTITA TEREN TARE ADINCIME 0.40 M. MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 TAVALUG TIP 3 TN PE TRACTOR S650 65CP ARDEREA STUF SAU RIZOMI CU 50 KG MOTORINA. MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.3 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT. MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.1-9. SCREPAR TRACTAT(INCLUSIV TRACTORUL) 6.30 M T. LISTA: TUBURI DIN CERAMICA PT DRENAJE LISTA: TUBURI PVC RIFLATE DRENOR CANALIST CAT.1-6.2 ARDEREA STUF SAU RIZOMI CU 100 KG MOTORINA.3 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.40 M.TIPPRP-35CUOTRUPITA S1300 130CP EXEC.BASC.00MC MODELAREA TER IN CROVURI CU SCREPER 8 MC CU TRACTOR S 1500 DISTANTA MEDIE TRANSPORT 100 M. NATURALA.TIPPRP-35CUOTRUPITA S1300 130CP EXECUTARE DRENURI CU MASINA ETT 202 A T CATEG.00MC TAVALUGIT MECANIC AL STUFULUI MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.BASC.2 SAPATOR DE SANTURI CU ELINDA 61-100CP .00MC MODELAREA TER IN CROVURI SPOR PTR FIECARE 50 M IN PLUS PESTE 150 M.DRENAJ CIRTITA TEREN TARE ADINCIME 0. LISTA: TUBURI DIN CERAMICA PT DRENAJE LISTA: TUBURI PVC RIFLATE DRENOR CANALIST CAT.SCREPAR TRACTAT(INCLUSIV TRACTORUL) 2.2 PLUG CU TRACTIUNE MECAN.TIPPRP-35CUOTRUPITA S1300 130CP EXEC.2 PLUG CU TRACTIUNE MECAN.75-3.2 EXEC.DRENAJ CIRTITA TEREN USOR-MED ADINC 0. MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~ MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.91-1.9 M TEREN UMID.2 PLUG CU TRACTIUNE MECAN.TIPPRP-35CUOTRUPITA S1300 130CP EXEC.S 110.2 PLUG CU TRACTIUNE MECAN. CATEG I ADINC.2 PLUG CU TRACTIUNE MECAN.00MC SPOR PTR FIEC.2 ARDEREA STUF SAU RIZOMI CU 150 KG MOTORINA. MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT. MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~ MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT. I ADINC. SANT PINA LA 0.1-9.60 M.DRENAJ CIRTITA TEREN TARE ADINCIME 0.

SANT PESTE 1. LISTA: TUBURI DIN CERAMICA PT DRENAJE .3 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.30 M T UMIDITATE NAT. IIADINCIME SANT INTRE 0. IIADINCIME SANT INTRE 1. 3 ADINCIME SANT PINA LA 0.3 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.31-1.TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP EXECUTARE DRENURI CU MASINA ETT 202 A T.2 SAPATOR DE SANTURI CU ELINDA 61-100CP TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP EXECUTARE DRENURI CU MASINA ETT 202 A T. IIADINCIME SANT PINA LA 0.I ADINC.91-1. CATEG.2 SAPATOR DE SANTURI CU ELINDA 61-100CP TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP EXECUTARE DRENURI CU MASINA ETT 202 A T. LISTA: TUBURI DIN CERAMICA PT DRENAJE LISTA: TUBURI PVC RIFLATE DRENOR CANALIST CAT.91-1.2 SAPATOR DE SANTURI CU ELINDA 61-100CP TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP EXECUTARE DRENURI CU MASINA ETT 202 A T. LISTA: TUBURI DIN CERAMICA PT DRENAJE LISTA: TUBURI PVC RIFLATE DRENOR CANALIST CAT.3 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT. UMIDIT.2 SAPATOR DE SANTURI CU ELINDA 61-100CP TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP EXECUTARE DRENURI CU MASINA ETT 202 A T.90 M T UMIDITATE NAT.IIIADINCIME SANT INTRE 0.90 M T UMID NATURALA.70 M T UMIDITATE NATURALA. LISTA: TUBURI DIN CERAMICA PT DRENAJE LISTA: TUBURI PVC RIFLATE DRENOR CANALIST CAT.I ADINC.31-1.3 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT. LISTA: TUBURI DIN CERAMICA PT DRENAJE LISTA: TUBURI PVC RIFLATE DRENOR CANALIST CAT.3 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT. CATEG.2 SAPATOR DE SANTURI CU ELINDA 61-100CP TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP EXECUTARE DRENURI CU MASINA ETT 202 A T. LISTA: TUBURI DIN CERAMICA PT DRENAJE LISTA: TUBURI PVC RIFLATE DRENOR CANALIST CAT. CATEG. CATEG. LISTA: TUBURI DIN CERAMICA PT DRENAJE LISTA: TUBURI PVC RIFLATE DRENOR CANALIST CAT.30 M T.3 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT. IIADINCIME SANT PESTE 1.70 M T UMIDITATE NAT.70 M T.3 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT. CATEG. SANT INTRE 1. CATEG.2 SAPATOR DE SANTURI CU ELINDA 61-100CP TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP EXECUTARE DRENURI CU MASINA ETT 202 A T.70 M T UMID NATURALA. CATEG. UMIDIT. CATEG.2 SAPATOR DE SANTURI CU ELINDA 61-100CP TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP EXECUTARE DRENURI CU MASINA ETT 202 A T. LISTA: TUBURI DIN CERAMICA PT DRENAJE LISTA: TUBURI PVC RIFLATE DRENOR CANALIST CAT. NAT. NATURALA.

IMBIBAT CU APA. CATEGOR. CATEG.2 SAPATOR DE SANTURI CU ELINDA 61-100CP TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP EXECUTARE DRENURI CU MASINA ETT 202 A T.90 M T.91-1. LISTA: TUBURI DIN CERAMICA PT DRENAJE LISTA: TUBURI PVC RIFLATE DRENOR CANALIST CAT.3 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 SAPATOR DE SANTURI CU ELINDA 61-100CP TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP EXECUTARE DRENURI CU MASINA ETT 202 A T. 3 ADINCIME SANT INTRE 1.LISTA: TUBURI PVC RIFLATE DRENOR CANALIST CAT. UMIDIT.3 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.70 M T UMID.3 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT. LISTA: TUBURI DIN CERAMICA PT DRENAJE LISTA: TUBURI PVC RIFLATE DRENOR CANALIST CAT.2 SAPATOR DE SANTURI CU ELINDA 61-100CP TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP EXECUTARE DRENURI CU MASINA ETT 202 A T.70 M T IMBIBAT CU APA.1ADINCIME SANT PESTE 1. LISTA: TUBURI DIN CERAMICA PT DRENAJE LISTA: TUBURI PVC RIFLATE DRENOR CANALIST CAT. CATEGOR.31-1.31-1.3 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.70 M T.2 SAPATOR DE SANTURI CU ELINDA 61-100CP TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP EXECUTARE DRENURI CU MASINA ETT 202 A T CATEG. IMBIB. CATEG. 3 ADINCIME SANT PESTE 1. CATEGOR.3 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.3 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 .3 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.1ADINCIME SANT INTRE 0. NATURALA.1ADINCIME SANT INTRE 1.2ADINCIME SANT PINA LA 0. LISTA: TUBURI DIN CERAMICA PT DRENAJE LISTA: TUBURI PVC RIFLATE DRENOR CANALIST CAT. CATEGOR. I ADINCIME SANT PINA LA 0.2 SAPATOR DE SANTURI CU ELINDA 61-100CP TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP EXECUTARE DRENURI CU MASINA ETT 202 A T. APA LISTA: TUBURI DIN CERAMICA PT DRENAJE LISTA: TUBURI PVC RIFLATE DRENOR CANALIST CAT.30 M T. LISTA: TUBURI DIN CERAMICA PT DRENAJE LISTA: TUBURI PVC RIFLATE DRENOR CANALIST CAT.70 M T. NAT. APA. LISTA: TUBURI DIN CERAMICA PT DRENAJE LISTA: TUBURI PVC RIFLATE DRENOR CANALIST CAT. IMBIB.3 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.90 M T IMBIBAT CU APA.2 SAPATOR DE SANTURI CU ELINDA 61-100CP TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP EXECUTARE DRENURI CU MASINA ETT 202 A T.2 SAPATOR DE SANTURI CU ELINDA 61-100CP TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP EXECUTARE DRENURI CU MASINA ETT 202 A T.

3 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.SAPATOR DE SANTURI CU ELINDA 61-100CP TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP EXECUTARE DRENURI CU MASINA ETT 202 A T.3 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT. CATEGOR. CATEGOR.3 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT. . LISTA: TUBURI DIN CERAMICA PT DRENAJE LISTA: TUBURI PVC RIFLATE DRENOR CANALIST CAT.70 M T IMBIBAT CU APA.90 M T IMBIBAT CU APA.2ADINCIME SANT INTRE 1. LISTA: TUBURI DIN CERAMICA PT DRENAJE LISTA: TUBURI PVC RIFLATE DRENOR CANALIST CAT.2ADINCIME SANT INTRE 0.2ADINCIME SANT PESTE 1.2ADINCIME SANT INTRE 0.2 SAPATOR DE SANTURI CU ELINDA 61-100CP TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP EXECUTARE DRENURI CU MASINA ETT 202 A T.2 SAPATOR DE SANTURI CU ELINDA 61-100CP TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP EXECUTARE DRENURI CU MASINA ETT 202 A T. LISTA: TUBURI DIN CERAMICA PT DRENAJE LISTA: TUBURI PVC RIFLATE DRENOR CANALIST CAT. CATEGOR. CATEGOR.70 M T IMBIBAT CU APA.30 M T IMBIBAT CU APA.3 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT. CATEGOR. DREN CU HOESS DREN PVC H<1.2ADINCIME SANT PESTE 1.2 SAPATOR DE SANTURI CU ELINDA 61-100CP TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP EXECUTARE DRENURI CU MASINA ETT 202 A T.2ADINCIME SANT INTRE 1. LISTA: TUBURI DIN CERAMICA PT DRENAJE LISTA: TUBURI PVC RIFLATE DRENOR CANALIST CAT. LISTA: TUBURI DIN CERAMICA PT DRENAJE LISTA: TUBURI PVC RIFLATE DRENOR CANALIST CAT.2 SAPATOR DE SANTURI CU ELINDA 61-100CP TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP EXEC.31-1. LISTA: TUBURI DIN CERAMICA PT DRENAJE LISTA: TUBURI PVC RIFLATE DRENOR CANALIST CAT.70 M T IMBIBAT CU APA.2 SAPATOR DE SANTURI CU ELINDA 61-100CP TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP EXECUTARE DRENURI CU MASINA ETT 202 A T.3 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.20 M T CAT 1 TER. CATEGOR.91-1.3 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2ADINCIME SANT PINA LA 0.3 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.30 M T IMBIBAT CU APA. LISTA: TUBURI DIN CERAMICA PT DRENAJE LISTA: TUBURI PVC RIFLATE DRENOR CANALIST CAT. CATEGOR.UMIDITATE NATURALA.91-1.31-1.70 M T IMBIBAT CU APA.2 SAPATOR DE SANTURI CU ELINDA 61-100CP TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP EXECUTARE DRENURI CU MASINA ETT 202 A T.2 SAPATOR DE SANTURI CU ELINDA 61-100CP TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP EXECUTARE DRENURI CU MASINA ETT 202 A T.

LISTA: TUBURI PVC RIFLATE DRENOR CANALIST CAT.2 MASINA DE SAPAT SANTURI SI INSTALAT CONDUCTE 200CP TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP EXEC.DREN CU HOESS DREN PVC H>1.20 M T CAT 3 TERENUMIDITATE NATURALA.DREN CU HOESS DREN PVC H>1. LISTA: TUBURI PVC RIFLATE DRENOR CANALIST CAT.1 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.DREN CU HOESS DREN CERAM H<1.3 DRENOR CANALIST CAT. DREN CU HOESS DREN PVC H<1.3 DRENOR CANALIST CAT.20 M T CAT 2 TER. LISTA: TUBURI DIN CERAMICA PT DRENAJE DRENOR CANALIST CAT. LISTA: TUBURI PVC RIFLATE DRENOR CANALIST CAT. LISTA: TUBURI PVC RIFLATE DRENOR CANALIST CAT.20 M T CAT 2 TERENUMIDITATE NATURALA.DREN CU HOESS DREN PVC H<1.2 MASINA DE SAPAT SANTURI SI INSTALAT CONDUCTE 200CP TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP EXEC.20 M T CAT 1 TERUMIDITATE NATURALA.3 DRENOR CANALIST CAT.2 MASINA DE SAPAT SANTURI SI INSTALAT CONDUCTE 200CP TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP EXEC.1 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.1 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.1 .2 MASINA DE SAPAT SANTURI SI INSTALAT CONDUCTE 200CP TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP EXEC.2 MASINA DE SAPAT SANTURI SI INSTALAT CONDUCTE 200CP TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP EXEC.20 M T CAT 2 TERUMIDITATE NATURALA.1 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.20 M T CAT 3 TERENUMIDITATE NATURALA.3 DRENOR CANALIST CAT.1 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.DREN CU HOESS DREN CERAM H<1.UMIDITATE NATURALA.DREN CU HOESS DREN PVC H>1.20 M T CAT 1 TERENUMIDITATE NATURALA.3 DRENOR CANALIST CAT. LISTA: TUBURI PVC RIFLATE DRENOR CANALIST CAT.2 MASINA DE SAPAT SANTURI SI INSTALAT CONDUCTE 200CP TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP EXEC. LISTA: TUBURI PVC RIFLATE DRENOR CANALIST CAT.3 DRENOR CANALIST CAT. LISTA: TUBURI DIN CERAMICA PT DRENAJE DRENOR CANALIST CAT.1 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 MASINA DE SAPAT SANTURI SI INSTALAT CONDUCTE 200CP TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP EXEC.3 DRENOR CANALIST CAT.1 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.3 DRENOR CANALIST CAT.

DREN CU HOESS DREN CERAM H>1.3 DRENOR CANALIST CAT.3 DRENOR CANALIST CAT.20 M T CAT 1 TERUMIDITATE NATURALA.2 MASINA DE SAPAT SANTURI SI INSTALAT CONDUCTE 200CP TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP EXEC.2 MASINA DE SAPAT SANTURI SI INSTALAT CONDUCTE 200CP TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP EXEC DREN CU HOESS DREN PVC H<1. LISTA: TUBURI PVC RIFLATE DRENOR CANALIST CAT.2 MASINA DE SAPAT SANTURI SI INSTALAT CONDUCTE 200CP TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP EXEC.3 DRENOR CANALIST CAT.20 M T CAT 2 TERUMIDITATE NATURALA.2 MASINA DE SAPAT SANTURI SI INSTALAT CONDUCTE 200CP TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP . LISTA: TUBURI PVC RIFLATE DRENOR CANALIST CAT.2 MASINA DE SAPAT SANTURI SI INSTALAT CONDUCTE 200CP TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP EXEC DREN CU HOESS DREN PVC H<1.3 DRENOR CANALIST CAT. LISTA: TUBURI DIN CERAMICA PT DRENAJE DRENOR CANALIST CAT.1 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.20 M T CAT 3 TERUMIDITATE NATURALA.20 M T CAT 2 TERENIMBIBAT CU APA. LISTA: TUBURI DIN CERAMICA PT DRENAJE DRENOR CANALIST CAT.1 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 MASINA DE SAPAT SANTURI SI INSTALAT CONDUCTE 200CP TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP EXEC DREN CU HOESS DREN PVC H<1.DREN CU HOESS DREN CERAM H>1. LISTA: TUBURI DIN CERAMICA PT DRENAJE DRENOR CANALIST CAT. LISTA: TUBURI DIN CERAMICA PT DRENAJE DRENOR CANALIST CAT.2 MASINA DE SAPAT SANTURI SI INSTALAT CONDUCTE 200CP TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP EXEC.MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 MASINA DE SAPAT SANTURI SI INSTALAT CONDUCTE 200CP TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP EXEC. LISTA: TUBURI PVC RIFLATE DRENOR CANALIST CAT.1 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.20 M T CAT 3 TERENIMBIBAT CU APA.3 DRENOR CANALIST CAT.1 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.DREN CU HOESS DREN CERAM H>1.3 DRENOR CANALIST CAT.20 M T CAT 3 TERUMIDITATE NATURALA.20 M T CAT 1 TERENIMBIBAT CU APA.1 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.1 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.1 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.DREN CU HOESS DREN CERAM H<1.3 DRENOR CANALIST CAT.

20M T CAT 1 TEREN IMBIBAT CU APA LISTA: TUBURI DIN CERAMICA PT DRENAJE DRENOR CANALIST CAT.1 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.20M T CAT 3 TEREN IMBIBAT CU APA LISTA: TUBURI DIN CERAMICA PT DRENAJE DRENOR CANALIST CAT.1 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 MASINA DE SAPAT SANTURI SI INSTALAT CONDUCTE 200CP TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP EXEC DREN CU HOESS DREN PVC H>1.EXEC DREN CU HOESS DREN PVC H>1.20 M T CAT 3 TERENIMBIBAT CU APA.3 DRENOR CANALIST CAT.1 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.20M T CAT 2 TEREN IMBIBAT CU APA LISTA: TUBURI DIN CERAMICA PT DRENAJE DRENOR CANALIST CAT. LISTA: TUBURI PVC RIFLATE DRENOR CANALIST CAT.2 MASINA DE SAPAT SANTURI SI INSTALAT CONDUCTE 200CP TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP EXEC DREN CU HOESS DREN CERAM H <1.3 DRENOR CANALIST CAT.20M T CAT 2 TEREN IMBIBAT CU APA LISTA: TUBURI DIN CERAMICA PT DRENAJE DRENOR CANALIST CAT.1 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT. LISTA: TUBURI PVC RIFLATE DRENOR CANALIST CAT.20 M T CAT 1 TERENIMBIBAT CU APA.3 DRENOR CANALIST CAT.2 MASINA DE SAPAT SANTURI SI INSTALAT CONDUCTE 200CP TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP EXEC DREN CU HOESS DREN CERAM H >1.2 MASINA DE SAPAT SANTURI SI INSTALAT CONDUCTE 200CP TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP EXEC DREN CU HOESS DREN PVC H>1.3 .1 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 MASINA DE SAPAT SANTURI SI INSTALAT CONDUCTE 200CP TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP EXEC DREN CU HOESS DREN CERAM H <1. LISTA: TUBURI PVC RIFLATE DRENOR CANALIST CAT.3 DRENOR CANALIST CAT.3 DRENOR CANALIST CAT.3 DRENOR CANALIST CAT.3 DRENOR CANALIST CAT.2 MASINA DE SAPAT SANTURI SI INSTALAT CONDUCTE 200CP TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP EXEC DREN CU HOESS DREN CERAM H <1.20 M T CAT 2 TERENIMBIBAT CU APA.1 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 MASINA DE SAPAT SANTURI SI INSTALAT CONDUCTE 200CP TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP EXEC DREN CU HOESS DREN CERAM H >1.20M T CAT 1 TEREN IMBIBAT CU APA LISTA: TUBURI DIN CERAMICA PT DRENAJE DRENOR CANALIST CAT.1 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.

2 MONT.TUB.CEP SI BUZA PT.BET.1 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.CEP SI BUZA PT.3 DRENOR CANALIST CAT.BET. NAT.1 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.DREN.TUB.MAN. AGRICOLE D= 200 MM TEREN UMIDITATE NATURALA * .MAN.3 DRENOR CANALIST CAT. . TUB CERAMIC PENTRU DRENAJ D= 100 MM L= 330 MM S~ DRENOR CANALIST CAT.1 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 MASINA DE SAPAT SANTURI SI INSTALAT CONDUCTE 200CP TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP MONT.TUB MAT.1 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.BET.1 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.TUB CERAMICA O70MM TEREN IMBIBAT CU APA TUB CERAMIC PENTRU DRENAJ D= 70 MM L= 330 MM S~ DRENOR CANALIST CAT.1 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.PLASTIC O70MM TEREN IMBIB.3 DRENOR CANALIST CAT.1 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.MAN.2 MONT.DREN. LISTA: TUBURI PVC RIFLATE DRENOR CANALIST CAT.MAN.MAN TUB MAT PLASTIC TEREN UMID NATURALA.1 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.1 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.20M T CAT 3 TEREN IMBIBAT CU APA LISTA: TUBURI DIN CERAMICA PT DRENAJE DRENOR CANALIST CAT. TUB CERAMIC PENTRU DRENAJ D= 100 MM L= 330 MM S~ DRENOR CANALIST CAT.2 MONT.3 DRENOR CANALIST CAT.DRENOR CANALIST CAT.3 DRENOR CANALIST CAT. AGRICOLE D= 150 MM TEREN IMBIBAT CU APA * TUB BETON SIMPLU CIRCULAR TALPA CEP SI BUZA 150X1000 S~ DRENOR CANALIST CAT. AGRICOLE D= 150 MM TEREN UMIDITATE NATURALA * TUB BETON SIMPLU CIRCULAR TALPA CEP SI BUZA 150X1000 S~ DRENOR CANALIST CAT.3 DRENOR CANALIST CAT. TUB CERAMIC PENTRU DRENAJ D= 70 MM L= 330 MM S~ DRENOR CANALIST CAT. APA LISTA: TUBURI PVC RIFLATE DRENOR CANALIST CAT.3 DRENOR CANALIST CAT.TUB.2 MASINA DE SAPAT SANTURI SI INSTALAT CONDUCTE 200CP TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP EXEC DREN CU HOESS DREN CERAM H >1.3 DRENOR CANALIST CAT.MAN.CEP SI BUZA PT.2 MONT.2 MONT.MAN.3 DRENOR CANALIST CAT.1 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.DREN.2 MONTARE MANUALA TUB CERAMICA 100 M T IMBIBAT APA.TUB CERAMICA O70MM TEREN UMID.2 MONT.2 MONTARE MANUALA TUB CERAMICA 100 M T UMID.NAT.

MATERIAL TEXTIL NETESUT FILTRANT SINTETIC NETESUT LATIM~ SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT.1 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 FILTRU MAT.BET.DREN. ORIZONTALE ADINCIME 7 M MATERIAL TEXTIL NETESUT FILTRANT SINTETIC NETESUT LATIM~ .1 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.CEP SI BUZA PT.BET.1 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.SUPRAF.SINT.MAN.2 ELEMENT FILTRANT PTR.MAN.L.BET.2 FILTRU MAT.BET.DREN. AGRICOLE D= 250 MM TEREN IMBIBAT CU APA * TUB BETON SIMPLU CIRCULAR TALPA CEP SI BUZA 250X1000~ DRENOR CANALIST CAT.2~ DRENOR CANALIST CAT.65-90MM.1 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.3 DRENOR CANALIST CAT.7 M.CEP SI BUZA PT.TEXTIL NETESIN SUPR.CEP SI BUZA PT.CEP SI BUZA PT.TUB.TUB.1 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.TUB.MAN.1 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.MAN. AGRICOLE D= 300 MM TEREN UMIDITATE NATURALA * TUB BETON SIMPLU CIRCULAR TALPA CEP SI BUZA 300X1000~ DRENOR CANALIST CAT.TUB BETON SIMPLU CIRCULAR FARA TALPA CEP SI BUZA 200~ DRENOR CANALIST CAT.2~ DRENOR CANALIST CAT.NETESUT DREN CU/FARA SPRIJ AD 7 M MATERIAL TEXTIL NETESUT FILTRANT SINTETIC NETESUT LATIM~ SIRMA MOALE ZINCATA D= 1 OL32 S 889 DRENOR CANALIST CAT.2 MONT.5M MATERIAL TEXTIL NETESUT FILTRANT SINTETIC NETESUT LATIM~ SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT.3 DRENOR CANALIST CAT. AGRICOLE D= 200 MM TEREN IMBIBAT CU APA * TUB BETON SIMPLU CIRCULAR FARA TALPA CEP SI BUZA 200~ DRENOR CANALIST CAT.DREN.2 FILTRU MAT.TUB.TEXTIL NETESIN SUPR.2 MONT.3 DRENOR CANALIST CAT.2 TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP FILTRU MAT.2 MONT.NETESUT DREN CU/FARA SPRIJ AD 5 M MATERIAL TEXTIL NETESUT FILTRANT SINTETIC NETESUT LATIM~ SIRMA MOALE ZINCATA D= 1 OL32 S 889 DRENOR CANALIST CAT.TUB.3 DRENOR CANALIST CAT.MAN.2 FILTRU MATERIAL TEXTIL NETESIN.INCLINATE AD.3 DRENOR CANALIST CAT.CEP SI BUZA PT.65-90MM. AGRICOLE D= 300 MM TEREN IMBIBAT CU APA * TUB BETON SIMPLU CIRCULAR TALPA CEP SI BUZA 300X1000~ DRENOR CANALIST CAT.DREN. DRENURI AGRICOLE.L.SINT.2 MONT. LISTA: MATERIAL FILTRANT PT DRENAJE DRENOR CANALIST CAT.3 DRENOR CANALIST CAT.INCLINATE AD.BET.1 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 MONT.DREN. AGRICOLE D= 250 MM TEREN UMIDITATE NATURALA * TUB BETON SIMPLU CIRCULAR TALPA CEP SI BUZA 250X1000~ DRENOR CANALIST CAT.

2 FILTRU MATERIAL TEXTIL NETESIN.SUPRAF.3 DRENOR CANALIST CAT.1 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.3 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.3 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.DRENURI ABSORBANTE D= 70MM* LISTA: PIESE DE LEGATURA PT DRENAJE TEVI DIN P.2 PIESA LEGATURA PVC PT.DRENURI ABSORBANTE D= 100MM* LISTA: PIESE DE LEGATURA PT DRENAJE TEVI DIN P.V.5 STAS 6675/2 PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU7-15 MM DRENOR CANALIST CAT.SAU COLECT CU CAMIN VIZITARE.C.V.6 STAS 6675/2 DRENOR CANALIST CAT.ABSORBANT CU DN 70 MM APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~ TEVI DIN P.ORIZONTALE AD.2 .1 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.0-3.3 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.C.0-3.C.0 MM PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE MAL 30-70 MM APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA DRENOR CANALIST CAT.2 RACORDARE 2 DREN COLECT LA CAMINUL DE VIZITARE.V.3 DRENOR CANALIST CAT.0-3.RIGID TIP M 75X 3.3 ZIDAR CAT.0 MM APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA BETONIST CAT.2 PIESA LEGATURA PVC PT.5M MATERIAL TEXTIL NETESUT FILTRANT SINTETIC NETESUT LATIM~ DRENOR CANALIST CAT.C.2 RACORDARE LA ACEIASI COTA A DRENULUI ABSORBANT CUDRENUL COLECTOR.V. TUB CERAMIC PENTRU DRENAJ D= 70 MM L= 330 MM S~ VAR BULGARI PENTRU CONSTRUCTII TIP 2 VRAC S ~ CIMENT DE FURNAL CU ADAOSURI F 25 SACI S 1500 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0.3 STAS 6675/2 DRENOR CANALIST CAT. VAR BULGARI PENTRU CONSTRUCTII TIP 2 VRAC S ~ CIMENT DE FURNAL CU ADAOSURI F 25 SACI S 1500 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0.RIGID TIP M 110X 5.0 MM APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA BETONIST CAT.ABSORBANT CU DN 100MM APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~ TEVI DIN P.RIGID TIP U 110X2.DRENOR CANALIST CAT. VAR BULGARI PENTRU CONSTRUCTII TIP 2 VRAC S ~ CIMENT DE FURNAL CU ADAOSURI F 25 SACI S 1500 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0.2 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 GURA DE DESCARCARE IN CANALE DESCHISE A DRENURILOR AGRICOLE.2 GURA DE DESCARCARE IN CANALE DESCHISE A DRENURILOR AGRICOLE.3 ZIDAR CAT.2 STAS 6675/2 PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU7-15 MM DRENOR CANALIST CAT.2 RACORDARE DREN ABS.RIGID TIP U 125X2.

4 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~ PANOU COFRAJ ASTEREALA SCINDURI RASINOASE SCURTE SUBSCU~ SCANDURI RASINOASE LUNGI TIVITE CLASA 5A GR12MM L=3-3.3 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.3 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.1X0.MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.0-7.5 X 60 OL34 S 2111 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 2 OL32 S 889 DECOFROL TUB BETON SIMPLU CIRCULAR FARA TALPA CEP SI BUZA 200~ CIMENT DE FURNAL CU ADAOSURI F 25 SACI S 1500 PIETRIS CIURUIT SPALAT DE RIU 7-70 MM NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0.0 MM DRENOR CANALIST CAT.COLECTOR DN 250MM FUND.5 X 60 OL34 S 2111 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 2 OL32 S 889 DECOFROL TUB BETON SIMPLU CIRCULAR TALPA CEP SI BUZA 150X1000 S~ CIMENT DE FURNAL CU ADAOSURI F 25 SACI S 1500 PIETRIS CIURUIT SPALAT DE RIU 7-70 MM NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0.0 MM DRENOR CANALIST CAT.2 BETONIST CAT.35X0.1X0.4 LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE NECOJIT PLOP LUNGIME MIN~ CUIE CU CAP CONICTIP A1 2.2 GURA DE DESCARCARE IN CANALE DESCHISE A DRENURILOR AGRICOLE.5 X 60 OL34 S 2111 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 2 OL32 S 889 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~ PANOU COFRAJ ASTEREALA SCINDURI RASINOASE SCURTE SUBSCU~ SCANDURI RASINOASE LUNGI TIVITE CLASA 5A GR12MM L=3-3.4X0.2 GURA DE DESCARCARE IN CANALE DESCHISE A DRENURILOR AGRICOLE.5~ LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE NECOJIT PLOP LUNGIME MIN~ CUIE CU CAP CONICTIP A1 2.4 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~ PANOU COFRAJ ASTEREALA SCINDURI RASINOASE SCURTE SUBSCU~ .2 DULGHER CONSTRUCTII CAT.3X0.0-7.2 DULGHER CONSTRUCTII CAT.4 LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE NECOJIT PLOP LUNGIME MIN~ CUIE CU CAP CONICTIP A1 2.5~ DRENOR CANALIST CAT.2 GURA DE DESCARCARE IN CANALE DESCHISE A DRENURILOR AGRICOLE.COLECTOR DN 150MM FUND.0 MM APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~ PANOU COFRAJ ASTEREALA SCINDURI RASINOASE SCURTE SUBSCU~ SCANDURI RASINOASE LUNGI TIVITE CLASA 5A GR12MM L=3-3.2 BETONIST CAT.3 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.45X0.COLECTOR DN 200MM FUND.1X0.2 BETONIST CAT.2 DULGHER CONSTRUCTII CAT.0-7.1X0.5~ DECOFROL TUB BETON SIMPLU CIRCULAR TALPA CEP SI BUZA 250X1000~ CIMENT DE FURNAL CU ADAOSURI F 25 SACI S 1500 PIETRIS CIURUIT SPALAT DE RIU 7-70 MM NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0.COLECTOR DN 300MM FUND.2 GURA DE DESCARCARE IN CANALE DESCHISE A DRENURILOR AGRICOLE.

B250 SUPORT CAPAC S.1 TUB BETON SIMPLU CIRCULAR FARA TALPA MUFA IMBINARE USCA~ SCARA VANG OTEL LAT.INT 0. CAPAC S. CAPAC S.2 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.SCANDURI RASINOASE LUNGI TIVITE CLASA 5A GR12MM L=3-3.TREPTE OTEL ROTUND D=20MM PENTRU CA~ CIMENT PORTLAND P 40 VRAC S 388 CIMENT DE FURNAL CU ADAOSURI F 25 SACI S 1500 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0. 2448-73 P. 2448-73 P.0 MM PIETRIS CIURUIT SPALAT DE RIU 7-70 MM INSTALATOR ALIMENTARE CU APA CAT.2 DULGHER CONSTRUCTII CAT.4M DIN TUB BETON FUND.3 TUB BETON SIMPLU CIRCULAR FARA TALPA MUFA IMBINARE USCA~ SCARA VANG OTEL LAT.2 MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.S. B250 SUPORT CAPAC S.2 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 CAMIN DE VIZITARE DECANTARE PT DRENURI IN SERE D.8M INALT.3.3.2 CAMIN DE VIZITARE DECANTARE PT DRENURI IN SERE D.2 DRENOR CANALIST CAT.2M DIN TUB BETON FUND.2 DRENOR CANALIST CAT.0-7.5 X 60 OL34 S 2111 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 2 OL32 S 889 DECOFROL TUB BETON SIMPLU CIRCULAR TALPA CEP SI BUZA 300X1000~ CIMENT DE FURNAL CU ADAOSURI F 25 SACI S 1500 PIETRIS CIURUIT SPALAT DE RIU 7-70 MM NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0.3 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.8M INALT.A.20 GR CAPAC+RAMA BETON ARMAT PENTRU CAMIN VIZITARE RETELE APA~ PIESA B.3 BETONIST CAT.3 PIESA B.3.0.3.3.TREPTE OTEL ROTUND D=20MM PENTRU CA~ . B250 SUSTIN. B250 SUSTIN.S.20 GR APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~ CAPAC+RAMA BETON ARMAT PENTRU CAMIN VIZITARE RETELE APA~ PIESA B.TOT 1.INT 0. 2448-73 P.TOT 1.0.1 TUB BETON SIMPLU CIRCULAR FARA TALPA MUFA IMBINARE USCA~ SCARA VANG OTEL LAT.3 PIESA B.INT 0.3.3.0 MM DRENOR CANALIST CAT.TOT 1.2 MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.3.0 MM PIETRIS CIURUIT SPALAT DE RIU 7-70 MM APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~ INSTALATOR ALIMENTARE CU APA CAT.2 ZIDAR CAT.20 GR CAPAC+RAMA BETON ARMAT PENTRU CAMIN VIZITARE RETELE APA~ PIESA B. 2448-73 P.A.0-7.2 CAMIN DE VIZITARE DECANTARE PT DRENURI IN SERE D.TREPTE OTEL ROTUND D=20MM PENTRU CA~ CIMENT PORTLAND P 40 VRAC S 388 CIMENT DE FURNAL CU ADAOSURI F 25 SACI S 1500 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0.5~ LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE NECOJIT PLOP LUNGIME MIN~ CUIE CU CAP CONICTIP A1 2.A.2 BETONIST CAT.2 ZIDAR CAT.3 BETONIST CAT. 2448-73 P.3. B250 SUPORT CAPAC S.0.0-7.8M INALT.3.3M DIN TUB BETON FUND.

8MM(8TF) PENTRU SPRIJINIRI ~ CUIE CU CAP CONICTIP A1 2.2 DRENOR CANALIST CAT.2 INSTALATOR ALIMENTARE CU APA CAT.5 X 60 OL34 S 2111 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.3.3 BETONIST CAT.3.5 X 60 OL34 S 2111 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.3 BETONIST CAT.2 ZIDAR CAT. 2448-73 P.8MM(8TF) PENTRU SPRIJINIRI ~ CUIE CU CAP CONICTIP A1 2.8M INALT. B250 SUSTIN.0.3 PIESA B.8MM(8TF) PENTRU SPRIJINIRI ~ CUIE CU CAP CONICTIP A1 2.2 DULGHER CONSTRUCTII CAT. CAPAC S.6M DIN TUB BETON FUND. 2448-73 P.3 PIESA B.5M DIN TUB BETON FUND. 2448-73 P.0 MM PIETRIS CIURUIT SPALAT DE RIU 7-70 MM APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~ DULAP FAG SCURT ABURIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=1-1~ SPRAIT METALIC TELESCOPIC 0.TREPTE OTEL ROTUND D=20MM PENTRU CA~ CIMENT PORTLAND P 40 VRAC S 388 CIMENT DE FURNAL CU ADAOSURI F 25 SACI S 1500 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0.8M INALT.2 CAMIN DE VIZITARE DECANTARE PT DRENURI IN SERE D.0 MM PIETRIS CIURUIT SPALAT DE RIU 7-70 MM APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~ DULAP FAG SCURT ABURIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=1-1~ SPRAIT METALIC TELESCOPIC 0.CIMENT PORTLAND P 40 VRAC S 388 CIMENT DE FURNAL CU ADAOSURI F 25 SACI S 1500 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0.2 CAMIN DE VIZITARE DECANTARE PT DRENURI IN SERE D.INT 0.TREPTE OTEL ROTUND D=20MM PENTRU CA~ CIMENT PORTLAND P 40 VRAC S 388 CIMENT DE FURNAL CU ADAOSURI F 25 SACI S 1500 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0.3.3.2 DULGHER CONSTRUCTII CAT.S.2 DRENOR CANALIST CAT.3.5 X 60 OL34 S 2111 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.3. B250 SUPORT CAPAC S.INT 0.1 TUB BETON SIMPLU CIRCULAR FARA TALPA MUFA IMBINARE USCA~ SCARA VANG OTEL LAT.TOT 1.A.2 INSTALATOR ALIMENTARE CU APA CAT.0-7.0-7. 2448-73 P.0 MM PIETRIS CIURUIT SPALAT DE RIU 7-70 MM APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~ DULAP FAG SCURT ABURIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=1-1~ SPRAIT METALIC TELESCOPIC 0.2 ZIDAR CAT.25 GR CAPAC+RAMA BETON ARMAT PENTRU CAMIN VIZITARE RETELE APA~ PIESA B. CAPAC S. B250 SUPORT CAPAC S.0.1 TUB BETON SIMPLU CIRCULAR FARA TALPA MUFA IMBINARE USCA~ SCARA VANG OTEL LAT.25 GR CAPAC+RAMA BETON ARMAT PENTRU CAMIN VIZITARE RETELE APA~ PIESA B.2 MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.2 .TOT 1.3. B250 SUSTIN.0-7.2 MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.A.2 INSTALATOR ALIMENTARE CU APA CAT.S.3.

2~ CUIE CU CAP CONICTIP A1 2. 2448-73 P.2 MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.2 DRENOR CANALIST CAT.5 X 60 OL34 S 2111 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.3.0.3 TUB BETON SIMPLU CIRCULAR FARA TALPA MUFA IMBINARE USCA~ SCARA VANG OTEL LAT.2 ZIDAR CAT.TOT 2.65-90MM.MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.A.30 GR CAPAC+RAMA BETON ARMAT PENTRU CAMIN VIZITARE RETELE APA~ PIESA B.3 . B250 SUPORT CAPAC S.2 ZIDAR CAT.8MM(8TF) PENTRU SPRIJINIRI ~ SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT.25 GR CAPAC+RAMA BETON ARMAT PENTRU CAMIN VIZITARE RETELE APA~ PIESA B.3.0 MM PIETRIS CIURUIT SPALAT DE RIU 7-70 MM APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~ DULAP FAG SCURT ABURIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=1-1~ SCANDURA FAG LUNGA TIVITA CLASA C GR=25MM LUNG=2.2 INSTALATOR ALIMENTARE CU APA CAT.INT 0.2 DRENOR CANALIST CAT.3.3.7M DIN TUB BETON FUND.8M 9N1LT#TOT 2. B250 SUPORT CAPAC S.S.3 BETONIST CAT.5 X 60 OL34 S 2111 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.L.2 INSTALATOR ALIMENTARE CU APA CAT.2 ZIDAR CAT. CAPAC S. B250 SUSTIN.A.2 DULGHER CONSTRUCTII CAT.8M INALT.TOT 1.3.3 BETONIST CAT.2 DRENOR CANALIST CAT.2 DULGHER CONSTRUCTII CAT.2 CAMIN DE VIZITARE DECANTARE PT DRENURI IN SERE D.A. 2448-73 P.3.3 BETONIST CAT.0-7. B250 SUPORT CAPAC S.0.3.1 TUB BETON SIMPLU CIRCULAR FARA TALPA MUFA IMBINARE USCA~ SCARA VANG OTEL LAT.INT 0.2M DIN TUB BETON FUND.TREPTE OTEL ROTUND D=20MM PENTRU CA~ CIMENT PORTLAND P 40 VRAC S 388 CIMENT DE FURNAL CU ADAOSURI F 25 SACI S 1500 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0.2 CAMIN DE VIZITARE DECANTARE PT DRENURI IN CIMP D.7M DIN TUB BETON FUND.0-7.0. 2448-73 P.8M INALT.0 MM PIETRIS CIURUIT SPALAT DE RIU 7-70 MM APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~ DULAP FAG SCURT ABURIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=1-1~ SPRAIT METALIC TELESCOPIC 0.INT 0. 2448-73 P.35 GR CAPAC+RAMA BETON ARMAT PENTRU CAMIN VIZITARE RETELE APA~ PIESA B.3 PIESA B.2 DULGHER CONSTRUCTII CAT.TREPTE OTEL ROTUND D=20MM PENTRU CA~ CIMENT PORTLAND P 40 VRAC S 388 CIMENT DE FURNAL CU ADAOSURI F 25 SACI S 1500 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0.2 CAMIN DE VIZITARE DECANTARE PT DRENURI IN CIMP D.3.8MM(8TF) PENTRU SPRIJINIRI ~ CUIE CU CAP CONICTIP A1 2.00M S~ LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE NECOJIT FAG LUNGIME MIN~ SPRAIT METALIC TELESCOPIC 0.

2~ CUIE CU CAP CONICTIP A1 2. B250 SUSTIN.2 DULGHER CONSTRUCTII CAT.TREPTE OTEL ROTUND D=20MM PENTRU CA~ CIMENT PORTLAND P 40 VRAC S 388 CIMENT DE FURNAL CU ADAOSURI F 25 SACI S 1500 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0.0 MM PIETRIS CIURUIT SPALAT DE RIU 7-70 MM LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE NECOJIT FAG LUNGIME MIN~ SPRAIT METALIC TELESCOPIC 0. B250 SUPORT CAPAC S. 2448-73 P.5 X 60 OL34 S 2111 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~ DULAP FAG SCURT ABURIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=1-1~ SCANDURA FAG LUNGA TIVITA CLASA C GR=25MM LUNG=2.2 DRENOR CANALIST CAT.2 MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.40 GR CAPAC+RAMA BETON ARMAT PENTRU CAMIN VIZITARE RETELE APA~ PIESA B.8MM(8TF) PENTRU SPRIJINIRI ~ SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT.2 CAMIN DE VIZITARE DECANTARE PT DRENURI IN CIMP D.00M S~ LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE NECOJIT FAG LUNGIME MIN~ SPRAIT METALIC TELESCOPIC 0.TREPTE OTEL ROTUND D=20MM PENTRU CA~ .3.3 BETONIST CAT. CAPAC S.5 X 60 OL34 S 2111 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT. CAPAC S.2 INSTALATOR ALIMENTARE CU APA CAT.3.2 MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.0M 9N1LT#TOT 3. B250 SUPORT CAPAC S.2~ CUIE CU CAP CONICTIP A1 2.3 TUB BETON SIMPLU CIRCULAR FARA TALPA MUFA IMBINARE USCA~ TUB TRONCONIC PENTRU CAMIN VIZITARE 800X1000 L0.8MM(8TF) PENTRU SPRIJINIRI ~ SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT.2M DIN TUB BETON FUND.2 CAMIN DE VIZITARE DECANTARE PT DRENURI IN CIMP D.3.PIESA B.S.2 ZIDAR CAT.A.5M ~ SCARA VANG OTEL LAT.S.TREPTE OTEL ROTUND D=20MM PENTRU CA~ CIMENT PORTLAND P 40 VRAC S 388 CIMENT DE FURNAL CU ADAOSURI F 25 SACI S 1500 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0.INT 1.65-90MM.3 PIESA B. 2448-73 P.0-7.1 TUB BETON SIMPLU CIRCULAR FARA TALPA MUFA IMBINARE USCA~ SCARA VANG OTEL LAT.65-90MM.3.40 GR CAPAC+RAMA BETON ARMAT PENTRU CAMIN VIZITARE RETELE APA~ PIESA B.A.3.2 DULGHER CONSTRUCTII CAT.5M ~ SCARA VANG OTEL LAT.0.7M DIN TUB BETON FUND.2 DRENOR CANALIST CAT.00M S~ MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.3 BETONIST CAT.1 TUB BETON SIMPLU CIRCULAR FARA TALPA MUFA IMBINARE USCA~ TUB TRONCONIC PENTRU CAMIN VIZITARE 800X1000 L0.L.0. 2448-73 P.0M 9N1LT#TOT 2.3.L.3.3. B250 SUSTIN.0-7.0 MM PIETRIS CIURUIT SPALAT DE RIU 7-70 MM APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~ DULAP FAG SCURT ABURIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=1-1~ SCANDURA FAG LUNGA TIVITA CLASA C GR=25MM LUNG=2.2 ZIDAR CAT. 2448-73 P.INT 1.2 INSTALATOR ALIMENTARE CU APA CAT.

.. PRECOMPR.L.2 MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.2~ CUIE CU CAP CONICTIP A1 2.2 MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.65-90MM. B.0-7.7M DIN TUB BETON FUND.A.3.1 MACARA PE PNEURI PINA LA 9.0.2 DULGHER CONSTRUCTII CAT.3 BETONIST CAT.4 .00M JGHEAB BETON ARMAT IPACH SI ISPIF TIP H100 L=8 M MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.0 MM PIETRIS CIURUIT SPALAT DE RIU 7-70 MM APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~ DULAP FAG SCURT ABURIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=1-1~ SCANDURA FAG LUNGA TIVITA CLASA C GR=25MM LUNG=2.00M S~ LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE NECOJIT FAG LUNGIME MIN~ SPRAIT METALIC TELESCOPIC 0.TREPTE OTEL ROTUND D=20MM PENTRU CA~ CIMENT PORTLAND P 40 VRAC S 388 CIMENT DE FURNAL CU ADAOSURI F 25 SACI S 1500 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0.2 DULGHER CONSTRUCTII CAT.5M ~ SCARA VANG OTEL LAT. MONTATE:LA INALTIMEA DE 2.2 INSTALATOR ALIMENTARE CU APA CAT. B250 SUPORT CAPAC S.2 JGHEABURI PREF. H100 PARABOLICE.3.2 INSTALATOR ALIMENTARE CU APA CAT.8MM(8TF) PENTRU SPRIJINIRI ~ SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT. B.L.5 X 60 OL34 S 2111 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.0M 9N1LT#TOT 3.00M S~ LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE NECOJIT FAG LUNGIME MIN~ SPRAIT METALIC TELESCOPIC 0.0-7.5 X 60 OL34 S 2111 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT. MONTATE:LA INALTIMEA DE 1.CIMENT PORTLAND P 40 VRAC S 388 CIMENT DE FURNAL CU ADAOSURI F 25 SACI S 1500 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0.2 DRENOR CANALIST CAT.2 DRENOR CANALIST CAT.9TF JGHEABURI PREF.A. 2448-73 P.65-90MM.INT 1.45 GR CAPAC+RAMA BETON ARMAT PENTRU CAMIN VIZITARE RETELE APA~ PIESA B.2 CAMIN DE VIZITARE DECANTARE PT DRENURI IN CIMP D.00M JGHEAB BETON ARMAT IPACH SI ISPIF TIP H100 L=8 M MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.3 BETONIST CAT.0 MM PIETRIS CIURUIT SPALAT DE RIU 7-70 MM APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~ DULAP FAG SCURT ABURIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=1-1~ SCANDURA FAG LUNGA TIVITA CLASA C GR=25MM LUNG=2.3 TUB BETON SIMPLU CIRCULAR FARA TALPA MUFA IMBINARE USCA~ TUB BETON SIMPLU CIRCULAR FARA TALPA MUFA IMBINARE USCA~ TUB TRONCONIC PENTRU CAMIN VIZITARE 800X1000 L0.A.2 ZIDAR CAT.2 ZIDAR CAT. PRECOMPR.2 MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT. H100 PARABOLICE.8MM(8TF) PENTRU SPRIJINIRI ~ SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT.4 MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.2~ CUIE CU CAP CONICTIP A1 2.

. PRECOMPR.00M JGHEAB BETON ARMAT IPACH SI ISPIF TIP H 80 L=8 M MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT. B. H80 PARABOLICE MONTATE:LA INALTIMEA DE 3.HMA=6.00M JGHEAB BETON ARMAT IPACH SI ISPIF TIP H 60 L=8 M MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT. B.00M . PRECOMPR. B.5M.4 MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.DESCHIDERE MAX=5. PRECOMPR.A.9TF JGHEABURI PREF. B.HMA=6.2 MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT. PRECOMPR. PRECOMPR.1 AUTOMACARA 5TF. H60 PARABOLICE MONTATE:LA INALTIMEA DE 3.DESCHIDERE MAX=5.4 MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT... B.HMA=6.A.5M JGHEABURI PREF. H40 PARABOLICE MONTATE:LA INALTIMEA DE 3.1 MACARA PE PNEURI PINA LA 9....1 AUTOMACARA 5TF.A.9TF JGHEABURI PREF.2 MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.5M JGHEABURI PREF. PRECOMPR.5M JGHEABURI PREF.HMA=6.00M JGHEAB BETON ARMAT IPACH SI ISPIF TIP H 60 L=8 M MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.4 MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.1 AUTOMACARA 5TF.4 MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.2 MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.A.9TF JGHEABURI PREF.MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT. B.4 MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.5M.1 MACARA PE PNEURI PINA LA 9.5M JGHEABURI PREF. B.5M.5M.1 MACARA PE PNEURI PINA LA 9..00M JGHEAB BETON ARMAT IPACH SI ISPIF TIP H 60 L=8 M MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.00M JGHEAB BETON ARMAT IPACH SI ISPIF TIP H 40 L=8 M MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.HMA=6.A. H80 PARABOLICE MONTATE:LA INALTIMEA DE 2.2 MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.A. H40 PARABOLICE MONTATE:LA INALTIMEA DE 2. H60 PARABOLICE MONTATE:LA INALTIMEA DE 2. PRECOMPR.4 MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.5M.1 AUTOMACARA 5TF. H60 PARABOLICE MONTATE:LA INALTIMEA DE 1. H80 PARABOLICE MONTATE:LA INALTIMEA DE 1.00M JGHEAB BETON ARMAT IPACH SI ISPIF TIP H 40 L=8 M MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.DESCHIDERE MAX=5. B.2 MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.1 AUTOMACARA 5TF.A. B.2 MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.A.2 MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT. H40 PARABOLICE MONTATE:LA INALTIMEA DE 1.00M JGHEAB BETON ARMAT IPACH SI ISPIF TIP H 80 L=8 M MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.DESCHIDERE MAX=5.00M JGHEAB BETON ARMAT IPACH SI ISPIF TIP H 80 L=8 M MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.1 MACARA PE PNEURI PINA LA 9..5M JGHEABURI PREF.A. PRECOMPR.9TF JGHEABURI PREF.4 MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.4 MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT..2 MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.DESCHIDERE MAX=5.2 MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT. PRECOMPR.

5M JGHEABURI PREF.9TF JGHEABURI PREF.A.4 MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.5M.A.JGHEAB BETON ARMAT IPACH SI ISPIF TIP H 40 L=8 M MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT. B.9TF JGHEABURI PREF.A.B.1 AUTOMACARA 5TF. B.00M JGHEAB BETON ARMAT IPACH SI ISPIF TIP H100 L=8 M MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.A.4 MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT..B.A.. PRECOMPR.HMA=6.CU CHIT DE BITUM-CAUCIUC ARMAT A3 JGHEABURI H40 PARABOLICE AMORSA PENTRU ETANSARI JGHEABURI IRIGATII CHIT PE BAZA BITUM AROMAT A3 PENTRU TIMP FRIGUROS LAC INCOLOR DE FINIT ANTICOROZIV L006-52 CS VATA MINERALA FARA LIANT VRAC TIP P 60 KG/MC .2 ETANSARE JGHEABURI PREF. E100 SEMIELIPTICE MONTATE:LA INALTIMEA DE 1.CU CHIT DE BITUM-CAUCIUC ARMAT A3 JGHEABURI H60 PARABOLICE AMORSA PENTRU ETANSARI JGHEABURI IRIGATII CHIT PE BAZA BITUM AROMAT A3 PENTRU TIMP FRIGUROS LAC INCOLOR DE FINIT ANTICOROZIV L006-52 CS VATA MINERALA FARA LIANT VRAC TIP P 60 KG/MC CARTON BITUMAT STRAT ACOPERITOR NISIP CA400 130~ BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176 IZOLATOR LUCRARI ANTIACIDE CAT. B.2 MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.00M JGHEAB BETON ARMAT IPACH SI ISPIF TIP H100 L=8 M MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.A.4 MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.2 ETANSARE JGHEABURI PREF.DESCHIDERE MAX=5. E100 SEMIELIPTICE MONTATE:LA INALTIMEA DE 2.3 MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.4 MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.1 MACARA PE PNEURI PINA LA 9.2 ETANSARE JGHEABURI PREF.2 MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.2 MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT. PENTRU ADAPATORI LISTA: MORTARE PREPARATE JGHEAB BETON ARMAT IPACH SI ISPIF TIP H 40 L=8 M MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.B.1 MACARA PE PNEURI PINA LA 9.A. PRECOMPR.B.2 ETANSARE JGHEABURI PREF.CU CHIT DE BITUM-CAUCIUC ARMAT A3 JGHEABURI H80 PARABOLICE AMORSA PENTRU ETANSARI JGHEABURI IRIGATII CHIT PE BAZA BITUM AROMAT A3 PENTRU TIMP FRIGUROS LAC INCOLOR DE FINIT ANTICOROZIV L006-52 CS VATA MINERALA FARA LIANT VRAC TIP P 60 KG/MC CARTON BITUMAT STRAT ACOPERITOR NISIP CA400 130~ BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176 IZOLATOR LUCRARI ANTIACIDE CAT.CU CHIT DE BITUM-CAUCIUC ARMAT A3 JGHEAB H100 PARAB. SI E100 SEMIELIP AMORSA PENTRU ETANSARI JGHEABURI IRIGATII CHIT PE BAZA BITUM AROMAT A3 PENTRU TIMP FRIGUROS LAC INCOLOR DE FINIT ANTICOROZIV L006-52 CS VATA MINERALA FARA LIANT VRAC TIP P 60 KG/MC CARTON BITUMAT STRAT ACOPERITOR NISIP CA400 130~ BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176 IZOLATOR LUCRARI ANTIACIDE CAT.

5M STILPI PREF.40X53 X25 ISPIF.3 MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.2506 MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.1 AUTOMACARA 5TF. DIN BETON ARMAT PENTRU:JHEABURI H40 PARABOLICE LISTA: MORTARE PREPARATE FURCA SUSTINERE JGHEAB F 40 1.2 MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.HMA=6. E100.5M FURCI PREF. H60.38X95 X25 ISPIF.1 MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT. 2M PT.HMA=6.5M FURCI PREF.1 ZIDAR CAT.3 AUTOMACARA 5TF. H100.25X76 X25 ISPIF.DIN BETON ARMAT CU INALT.HMA=6. DIN BETON ARMAT PENTRU:JHEABURI H60 PARABOLICE LISTA: MORTARE PREPARATE FURCA SUSTINERE JGHEAB F 60 1. H100.2 MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT. JGHEAB.HMA=6. DIN BETON ARMAT PENTRU:JHEABURI H100 PARABOLICE SI E100 SEMIELIPTICE LISTA: MORTARE PREPARATE FURCA SUSTINERE JGHEAB F100 1. DIN BETON ARMAT PENTRU:JHEABURI H80 PARABOLICE LISTA: MORTARE PREPARATE FURCA SUSTINERE JGHEAB F 80 1.1 MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT. JGHEAB.DESCHIDERE MAX=5.5M.3 MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.1 ZIDAR CAT.HMA=6.5M.5M.DESCHIDERE MAX=5.DESCHIDERE MAX=5.5M STILPI PREF.5M.H40 LISTA: MORTARE PREPARATE STILP PREFABRICAT DIN BETON ARMAT JGHEAB TIP PAHAR H3M ~ MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.3 .HMA=6.1 AUTOMACARA 5TF.2506 MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT. H80. 4M PT.DESCHIDERE MAX=5. H80.DIN BETON ARMAT CU INALT.2 FURCI PREF.3 MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.5M.DESCHIDERE MAX=5.DESCHIDERE MAX=5.2506 MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.1 ZIDAR CAT.3 MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.1 AUTOMACARA 5TF.5M STILPI PREF.5M FURCI PREF. JGHEABURI H100 SI H80 PARABOLICE LISTA: MORTARE PREPARATE STILP PREFABRICAT DIN BETON ARMAT JGHEAB TIP PAHAR H4M ~ MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT. H60.1 AUTOMACARA 5TF. E100.1 ZIDAR CAT.52X122X25 ISPIF.3 MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.H40 LISTA: MORTARE PREPARATE STILP PREFABRICAT DIN BETON ARMAT JGHEAB TIP PAHAR H2M ~ MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.2 MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.1 AUTOMACARA 5TF.5M.DIN BETON ARMAT CU INALT. 3M PT.CARTON BITUMAT STRAT ACOPERITOR NISIP CA400 130~ BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176 IZOLATOR LUCRARI ANTIACIDE CAT.2506 MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.2 MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.

P2:DE PLOP (PM) 1 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA . MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.2 PLANTARE BUTASI:PRIN INFIGERE TER. PLOP BUTASI ARBORI FOIOASE MOI P1.5M.HMA=6.DESCHIDERE MAX=5. TARE.2 PLANTARE BUTASI:CU PLANTATOR. TARE.5M.DESCHIDERE MAX=5.DESCHIDERE MAX=5. SI ATERISAMENTE. SALCIE BUTASI ARBORI FOIOASE MOI S:SALCIE 1 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA PIETRAR CAT.5M. TER.STILPI DEJGHEABURI PARABOLICE DE 125X100 CM LISTA: MORTARE PREPARATE FUNDATIE BETON ARMAT TIP PAHAR CM 125/100 PT STILPI ~ MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.3 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT. BUTASI PLOP BUTASI ARBORI FOIOASE MOI P1.PTR. TER.AUTOMACARA 5TF.P2:DE PLOP (PM) 1 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA PIETRAR CAT. MIJL.3 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT. MIJL.HMA=6.2 PLANTARE BUTASI:PRIN INFIGERE TER.2 PLANTARE BUTASI:PRIN INFIGERE TER. PLOP BUTASI ARBORI FOIOASE MOI P1.HMA=6.3 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT. TER.PTR. MIJL.5M PLANTARE BUTASI:PRIN INFIGERE TER.DESCHIDERE MAX=5.1 AUTOMACARA 5TF. MIJL. SALCIE BUTASI ARBORI FOIOASE MOI S:SALCIE 1 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA PIETRAR CAT. SI ATERISAMENTE.3 MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.3 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT. TARE.3 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.3 MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT. DIN BETON SIMPLU.P2:DE PLOP (PM) 1 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA PIETRAR CAT. SI ATERISAMENTE.P2:DE PLOP (PM) 1 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA PIETRAR CAT.3 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.3 MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT. PENTRU STILPI DE JGHEABURI SEMIELIPTICE E100 LISTA: MORTARE PREPARATE FUNDATIE BETON ARMAT TIP PAHAR 2BUC.1 AUTOMACARA 5TF.2 PLANTARE BUTASI:CU PLANTATOR.HMA=6. LISTA: MORTARE PREPARATE FUNDATIE BETON ARMAT TIP PAHAR CM 100/150 PT STILPI ~ MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.5M FUNDATII PAHAR DIN BETON SIMPLU PREF. BUTASI SALCIE BUTASI ARBORI FOIOASE MOI S:SALCIE 1 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA PIETRAR CAT.5M FUNDATII PREF.STILPI DEJGHEABURI PARABOLICE DE 150X100 CM.2 PLANTARE BUTASI:CU PLANTATOR. JE100 PT STILP. BUTASI PLOP BUTASI ARBORI FOIOASE MOI P1.5M FUNDATII PAHAR DIN BETON SIMPLU PREF. SI ATERISAMENTE.1 AUTOMACARA 5TF.5M.

USOARE+MIJLOCII TEREN NEPREGATIT ANTERIOR.USOARE+MIJLOCII TEREN PREGATIT LISTA: PUIETI ARBORI SI ARBUSTI 1 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT. JOASE COND.3 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT. LISTA: PUIETI ARBORI SI ARBUSTI APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~ MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT. LISTA: PUIETI ARBORI SI ARBUSTI APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~ MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT. LISTA: PUIETI ARBORI SI ARBUSTI APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 PLANTARE GARD VIU 3 RINDURI COMPLETARI PLANTATII.2 PLANTARE GARD VIU 4 RINDURI. JOASE COND. LISTA: PUIETI ARBORI SI ARBUSTI APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~ MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 PLANTARE GARD VIU 2 RINDURI PT COMPLETARI PLANTAT LISTA: PUIETI ARBORI SI ARBUSTI APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~ MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.3 PLANTARE PUIETI COL.2 PLANTARE GARD VIU 2 RINDURI. LISTA: PUIETI ARBORI SI ARBUSTI APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~ MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.3 PLANTARE PUIETI COL.PIETRAR CAT. LISTA: PUIETI ARBORI SI ARBUSTI 1 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT. GRELE+MIJLOCII TEREN NEPREGATIT ANTERIOR.3 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT. TER.2 PLANTARE GARD VIU 3 RINDURI.JOASE COND.2 PLANTARE BUTASI:CU PLANTATOR. LISTA: PUIETI ARBORI SI ARBUSTI 1 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA .GRELE++MIJLOCII TEREN PREGATIT LISTA: PUIETI ARBORI SI ARBUSTI 1 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.2 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT. TARE. BUTASI SALCIE BUTASI ARBORI FOIOASE MOI S:SALCIE 1 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA PIETRAR CAT.2 PLANTARE GARD VIU 4 RINDURI COMPLETARI PLANTATII.2 PLANTARE PUIETI COL.2 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.3 PLANTARE PUIETI COL.JOASE COND.

2 PLIVITUL SI PRASITUL GARDULUI VIU LA:4 RINDURI MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT. TEREN NEPREG.2 REVIZUIRE PLANTATII SI SEMANATURI COLINE JOASE SAUCIMPIE PESTE 50% DIN SUPRAFATA.2 PLIVITUL SI PRASITUL GARDULUI VIU LA:2 RINDURI MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.3 MUNCITOR DESERVIRE C-TII. IN TEREN USOR SI MIJLOCIU MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.MONTAJ CAT.2 REVIZUIRE PLANTATII SI SEMANATURI COLINE INALTE SAU MUNTE PESTE 50% DIN SUPRAFATA. MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.3 MUNCITOR DESERVIRE C-TII. IN TEREN USOR SI MIJLOCIU.1 SEMANATURI DIRECTE PRIN IMPRAST. MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT. JOASE.2 PREGATIREA TERENULUI PENTRU IMPADURIRI CU PLUGUL. MUNCITOR DESERVIRE C-TII.2 TUNSUL GARDULUI VIU LA:3 RINDURI MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT. PE COL.MONTAJ CAT.SUB 50% DIN SUPRAFATA.MONTAJ CAT.1 PREGATIREA TERENULUI PENTRU IMPADURIRI CU HIRLET.MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT. MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT. TEREN PREG. MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.MONTAJ CAT. IN TEREN TARE. . IN TEREN USOR SI MIJLOCIU MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ CAT.2 TUNSUL GARDULUI VIU LA:2 RINDURI MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.1 PLUG TIP RSB 5 N CU O TRUPITA ATELAJ CU 2 CAI PREGATIREA TERENULUI PENTRU IMPADURIRI CU PLUGUL. JOASE.3 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.1 PLUG TIP RSB 5 N CU O TRUPITA ATELAJ CU 2 CAI PREGATIREA TERENULUI PENTRU IMPADURIRI CU SAPA.2 TUNSUL GARDULUI VIU LA:4 RINDURI MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT. ANTERIOR SEMINTE DE PLANTE GRAMINEE PERENE (PM) APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~ MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.SUB 50 % DIN SUPRAFATA.3 PLANTAREA SADELOR BUTASI ARBORI FOIOASE MOI S:SADE DE SALCIE 1 APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~ MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.1 PREGATIREA TERENULUI PENTRU IMPADURIRI CU SAPA IN TEREN TARE MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ CAT.3 SEMANATURI DIRECTE PRIN IMPRAST. IN TEREN TARE MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.1 PREGATIREA TERENULUI PENTRU IMPADURIRI CU HIRLET.MONTAJ CAT.2 REVIZUIRE PLANTATII SI SEMANATURI COLINE INALTE SAU MUNTE. MUNCITOR DESERVIRE C-TII.3 MUNCITOR DESERVIRE C-TII.2 REVIZUIRE PLANTATII SI SEMANATURI COLINE JOASE SAUCIMPIE.1 TRANSPLANTARI PUIETI DE TALIE MICA MOJDREAN DE 1 AN LISTA: PUIETI ARBORI SI ARBUSTI 1 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT. ANTER. PE COL.2 PLIVITUL SI PRASITUL GARDULUI VIU LA:3 RINDURI MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.

PE COL. SEMANATURI SEMINTE DE PLANTE GRAMINEE PERENE (PM) APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~ MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT. IN COND.3 SEMANATURI DIRECTE PRIN IMPRAST.ANTERIOR SEMINTE DE PLANTE GRAMINEE PERENE (PM) APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~ MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT. PE COL. COMPLETARI SEMANATURI. INALTE. GRELE TEREN NEPREG. PE COL.3 SEMANATURI DIRECTE PRIN CUIBURI. ANTERIOR SEMINTE DE PLANTE GRAMINEE PERENE (PM) APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~ MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT. GRELE TEREN PREG.3 SEMANATURI DIRECTE PRIN IMPRAST. TEREN PREG. COLINE INALTE.3 SEMANATURI DIRECTE PRIN IMPRAST. SEMINTE DE PLANTE GRAMINEE PERENE (PM) APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~ MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT. GRELE COMPLET. SEMINTE DE PLANTE GRAMINEE PERENE (PM) APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~ MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT. SEMINTE DE PLANTE GRAMINEE PERENE (PM) APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~ MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.TERENNEPREGATIT ANTERIOR. .3 SEMANATURI DIRECTE PRIN IMPRAST.3 SEMANATURI DIRECTE PRIN IMPRAST. COMPLET.TERENPREGATIT ANTERIOR.COLINE JOASE. SEMINTE DE PLANTE GRAMINEE PERENE (PM) APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~ MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3 SEMANATURI DIRECTE PRIN IMPRAST.COLINE JOASE. JOASE. SEMINTE DE PLANTE GRAMINEE PERENE (PM) APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~ MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT. SEMINTE DE PLANTE GRAMINEE PERENE (PM) APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~ MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT. PE COL. IN COND.3 SEMANATURI DIRECTE PRIN CUIBURI. TEREN NEPREG. SEMANATURI SEMINTE DE PLANTE GRAMINEE PERENE (PM) APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~ MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT. COLINE INALTE TERNEPREGATIT ANTERIOR.COLINE JOASE. SEMINTE DE PLANTE GRAMINEE PERENE (PM) APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~ MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3 SEMANATURI DIRECTE PRIN CUIBURI.3 SEMANATURI DIRECTE PRIN IMPRAST. SEMANATURI SEMINTE DE PLANTE GRAMINEE PERENE (PM) APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~ MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT. INALTE. COLINE INALTE TERPREGATIT ANTERIOR.SEMINTE DE PLANTE GRAMINEE PERENE (PM) APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~ MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3 SEMANATURI DIRECTE PRIN CUIBURI. COMPLETARI SEMANATURI.3 SEMANATURI DIRECTE PRIN CUIBURI. COMPLET.ANTER. IN COND. INALTE.3 SEMANATURI DIRECTE PRIN CUIBURI. ANTER.

TER.-INALTE SI MUNTE. COND. TEREN USOR SI MIJLOCIU MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT. JOASE SI CIMPIE.PLATF.SEMINTE DE PLANTE GRAMINEE PERENE (PM) APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~ MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT. SEMINTE DE PLANTE GRAMINEE PERENE (PM) APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~ MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3 DESCOPLESIREA SEMINTISURILOR NATURALE SAU ARTIF.3 MOBILIZAREA MANUALA PE TOATA SUPRAFATA SOLULUI PE COL.3 INSAMINT.3 MOBILIZAREA MANUALA PE TOATA SUPRAFATA SOLULUI PE COL. TEREN TARE MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.PREGATIT ANTERIOR.ZONE INTOARCERE PANTA <40% TER. SEMINTE DE PLANTE GRAMINEE PERENE (PM) APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~ MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT. JOASE SI CIMPIE.3 DESCOPLESIREA SEMINTISURILOR NATURALE SAU ARTIF. TEREN USOR SI MIJLOCI MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.PLATF.3 SEMANATURI DIRECTE PRIN CUIBURI. TARE . IN TEREN TARE.3 MOBILIZAREA MANUALA A SOLULUI IN JURUL PUIETILOR PE COL.3 MOBILIZAREA MANUALA A SOLULUI IN JURUL PUIETILOR PE COL.PE COLINE JOASE SI CIMPIE. MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT. MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.IERBURI PERENE LA POTECI. TEREN TARE MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT. MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.IERBURI PERENE LA POTECI.3 MOBILIZAREA MANUALA A SOLULUI IN JURUL PUIETILOR PE COL. JOASE SI CIMPIE TEREN MIJLOCIU. USOR SI MIJL.ZONE INTOARCERE PANTA <40% TER.PLATF. TEREN TARE MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT. SEMINTE DE PLANTE GRAMINEE PERENE (PM) APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~ MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3 DESCOPLESIREA SEMINTISURILOR NATURALE SAU ARTIF. TEREN USOR SI MIJLOCIU.3 MOBILIZAREA MANUALA PE TOATA SUPRAFATA SOLULUI PE COL.ZONE INTOARCERE PANTA >40% TER.PE COLINE INALTE SI MUNTE.TEREN USOR SI MIJLOCIU. COND.GRELE TEREN NEPREGATIT ANTERIOR. MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT. TARE SEMINTE DE PLANTE GRAMINEE PERENE (PM) APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~ MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT. GRELE.3 MOBILIZAREA MANUALA PE TOATA SUPRAFATA SOLULUI PE COL. USOR SI MIJL.DRUM. MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT. INALTE SI MUNTE.PLATF.DRUM.3 INSAMINT. SEMINTE DE PLANTE GRAMINEE PERENE (PM) APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~ MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.DRUM.3 SEMANATURI DIRECTE PRIN CUIBURI. JOASE SI CIMPIE. GRELE COMPLETARI SEMANATURI. TEREN TARE MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.INALTE SI MUNTE TEREN MIJLOCIU.IERBURI PERENE LA POTECI.PE COLINE INALTE SI MUNTE. MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT. SEMINTE DE PLANTE GRAMINEE PERENE (PM) APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~ MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.IERBURI PERENE LA POTECI. INALTE SI MUNTE.3 INSAMINT.PE COLINE JOASE SI CIMPIE. COND.3 INSAMINT.3 MOBILIZAREA MANUALA A SOLULUI IN JURUL PUIETILOR PE COL.3 DESCOPLESIREA SEMINTISURILOR NATURALE SAU ARTIF.ZONE INTOARCERE PANTA >40% TER.TEREN TARE.DRUM.3 SEMANATURI DIRECTE PRIN CUIBURI.

CU UTILAJ TRAC.PLATF.IERBURI PERENE LA TERASE. SEMINTE DE PLANTE GRAMINEE PERENE (PM) APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~ MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.CU UTILAJ TRAC.3 GRAPA CU COLTI FIXI GF2 ALELAJ CU 2 CAI INSAMINT.TER.CANALE.TRACT. SEMINTE DE PLANTE GRAMINEE PERENE (PM) APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~ MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT. LUCRU >500M.MICI PANTA <40% TER.TER.3 GRAPA CU COLTI FIXI GF2 ALELAJ CU 2 CAI INSAMINT.SEMINTE DE PLANTE GRAMINEE PERENE (PM) APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~ MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.TER.3 GRAPA CU COLTI FIXI GF2 ALELAJ CU 2 CAI TAVALUG TIP 3 TN ATELAJ CU 2CAI SUPRAINSAMINT.3 SUPRAINSAMINT.3 INSAMINT.3 INSAMINT.PREG.DRUM. TEREN USOR SI MIJL.ANIMALA PANTA <40% TER.DEBUSEE PE SUPR. . TARE SEMINTE DE PLANTE GRAMINEE PERENE (PM) APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~ MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.PREG.IERBURI PERENE LA TERASE.DEBUSEE PE SUPR.IERBURI PERENE LA POTECI.MANUALA. LUCRU <500M.ANIMALA PE LUNG. USOR SI MIJL.MICI PANTA <40% TER. SEMINTE DE PLANTE GRAMINEE PERENE (PM) APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~ MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3 GRAPA CU COLTI FIXI GF2 ALELAJ CU 2 CAI INSAMINT.ANIMALA PANTA >40% TER. SEMINTE DE PLANTE GRAMINEE PERENE (PM) APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~ MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.IERBURI PERENE LA POTECI. TARE SEMINTE DE PLANTE GRAMINEE PERENE (PM) APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~ MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.PLATF.TRACT.MANUALA.IERBURI PERENE LA TERASE.TER.PLATF.PREG.TER.TRACT.CANALE. TARE SEMINTE DE PLANTE GRAMINEE PERENE (PM) APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~ MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.PREG.IERBURI PERENE LA POTECI.3 INSAMINT. TEREN TARE SEMINTE DE PLANTE GRAMINEE PERENE (PM) APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~ MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.MANUALA.PREG.ANIMALA PE LUNG.3 GRAPA CU COLTI FIXI GF2 ALELAJ CU 2 CAI TAVALUG TIP 3 TN ATELAJ CU 2CAI SUPRAINSAMINT.MICI PANTA >40% TER.ANIMALA PANTA >40% TER. MIJL. SEMINTE DE PLANTE GRAMINEE PERENE (PM) APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~ MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT. USOR SI MIJL.3 INSAMINT.ANIMALA PANTA <40% TER.CU UTILAJ TRAC.DRUM.TER.PREG.TER. LUCRU <500M.DEBUSEE PE SUPR. TARE SEMINTE DE PLANTE GRAMINEE PERENE (PM) APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~ MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.IERBURI PERENE LA TERASE. TEREN USOR SI MIJL.CANALE.PLATF.3 GRAPA CU COLTI FIXI GF2 ALELAJ CU 2 CAI INSAMINT.PREG.ANIMALA PE LUNG.CANALE.DRUM.MICI PANTA >40% TER.TRACT.IERBURI PERENE LA POTECI.DEBUSEE PE SUPR. MIJL.DRUM.

ANIMALA PE LUNG.3 GRAPA CU COLTI FIXI GF2 ALELAJ CU 2 CAI TAVALUG TIP 3 TN ATELAJ CU 2CAI SEMANATOARE PT.CU UTILAJ TRACT.CU UTILAJ TRACT.7CUTACTPEPNEURIU650 65CP PROBA DE TRONSOANE LA RETEAUA DE JGHEABURI.ANIMALA PE LUNG. TEREN TARE SEMINTE DE PLANTE GRAMINEE PERENE (PM) APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~ MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.SEMINTE DE PLANTE GRAMINEE PERENE (PM) APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~ MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT. TEREN USOR SI MIJLOCIU SEMINTE DE PLANTE GRAMINEE PERENE (PM) APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~ MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.ANIMALA PE LUNG. TEREN TARE SEMINTE DE PLANTE GRAMINEE PERENE (PM) APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~ MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT. LUCRU <500M. CU INALTIMEA DE:40 CM . TEREN TARE SEMINTE DE PLANTE GRAMINEE PERENE (PM) APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~ MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT. LUCRU >500M.3 GRAPA CU COLTI FIXI GF2 ALELAJ CU 2 CAI TAVALUG TIP 3 TN ATELAJ CU 2CAI SEMANATOARE PT.ANIMALA PE LUNG.CU UTILAJ TRACT.3 GRAPA CU COLTI FIXI GF2 ALELAJ CU 2 CAI TAVALUG TIP 3 TN ATELAJ CU 2CAI SEMANATOARE PT. TEREN USOR SI MIJLOCIU SEMINTE DE PLANTE GRAMINEE PERENE (PM) APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~ MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.MANUALA.CU UTILAJ TRACT.3 GRAPA CU COLTI FIXI GF2 ALELAJ CU 2 CAI TAVALUG TIP 3 TN ATELAJ CU 2CAI SUPRAINSAMINT. LUCRU >500M.TER.CU UTILAJ TRAC.PREG.7CUTACTPEPNEURIU650 65CP SUPRAINSAMINTARI EXECUTATE MECANIC IN TEREN TARE SEMINTE DE PLANTE GRAMINEE PERENE (PM) APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~ TAVALUG TIP 3 TN PE TRACTOR S650 65CP SEMANATOARE TIP SU-29A CU TRACTOR PE PNEURI 65-80CP GRAPA CU COLTI REGLABILITIPGCR-1.PAIOASE ATELAJ DE 2 CAI SUPRAINSAMINT. LUCRU <500M. LUCRU >500M.ANIMALA PE LUNG.3 GRAPA CU COLTI FIXI GF2 ALELAJ CU 2 CAI TAVALUG TIP 3 TN ATELAJ CU 2CAI SUPRAINSAMINT.PAIOASE ATELAJ DE 2 CAI SUPRAINSAMINT.PAIOASE ATELAJ DE 2 CAI SUPRAINSAMINT.3 GRAPA CU COLTI FIXI GF2 ALELAJ CU 2 CAI TAVALUG TIP 3 TN ATELAJ CU 2CAI SEMANATOARE PT.PAIOASE ATELAJ DE 2 CAI SUPRAINSAMINTARI EXECUTATE MECANIC IN TEREN USOR SAU MIJLOCIU SEMINTE DE PLANTE GRAMINEE PERENE (PM) APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~ TAVALUG TIP 3 TN PE TRACTOR S650 65CP SEMANATOARE TIP SU-29A CU TRACTOR PE PNEURI 65-80CP GRAPA CU COLTI REGLABILITIPGCR-1.

APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA INSTALATOR SANITAR CAT.4 INSTALATOR SANITAR CAT.2 PROBA DE TRONSOANE LA RETEAUA DE JGHEABURI, CU INALTIMEA DE:60 CM APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA INSTALATOR SANITAR CAT.4 INSTALATOR SANITAR CAT.2 PROBA DE TRONSOANE LA RETEAUA DE JGHEABURI, CU INALTIMEA DE:80 CM APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA INSTALATOR SANITAR CAT.4 INSTALATOR SANITAR CAT.2 PROBA DE TRONSOANE LA RETEAUA DE JGHEABURI, CU INALTIMEA DE:100CM APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA INSTALATOR SANITAR CAT.4 INSTALATOR SANITAR CAT.2 PROBA GENERALA A AMENAJARILOR DE IRIGATII PE BRAZDE SI ASPERSIUNE ALIMENTATE CU COND INGROP.JG ENERGIE ELECTRICA LA CONTOR PENTRU LUCRARI CONSTRUCTII~ SUDOR ELECTRIC CAT.4 INSTALATOR SANITAR CAT.2 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP CONFECT. CADRE METAL. PTR. EXEC. COSURI DIN IMPLETITURA SIRMA DN 6 MM. LISTA: OTEL BETON SIRMA MOALE OBISNUITA D= 2 OL32 S 889 FIERAR BETON CAT.2 FIERAR BETON CAT.1 FIERAR BETON CAT.3 FIERAR BETON CAT.1 CONFECT. CADRE METAL. PTR. EXEC. COSURI DIN IMPLETITURA SIRMA FOLOSITE LA GABIOANE DN 8 MM. LISTA: OTEL BETON SIRMA MOALE OBISNUITA D= 2 OL32 S 889 FIERAR BETON CAT.2 FIERAR BETON CAT.1 FIERAR BETON CAT.3 FIERAR BETON CAT.1 CONFECT.CADRE METAL.EXEC.COS.DIN IMPLETITURI SIRMA CU OTEL DIAM.10 MM LISTA: OTEL BETON SIRMA MOALE OBISNUITA D= 2 OL32 S 889 FIERAR BETON CAT.2 FIERAR BETON CAT.1 FIERAR BETON CAT.3 FIERAR BETON CAT.1 CONFECT.CADRE METAL.EXEC.COS.DIN IMPLETITURI SIRMA CU OTEL DIAM.12 MM LISTA: OTEL BETON SIRMA MOALE OBISNUITA D= 2 OL32 S 889 FIERAR BETON CAT.2 FIERAR BETON CAT.1 FIERAR BETON CAT.3 FIERAR BETON CAT.1 CONFECT.CADRE METAL.EXEC.COS.DIN IMPLETITURI SIRMA CU OTEL DIAM.16 MM LISTA: OTEL BETON SIRMA MOALE OBISNUITA D= 2 OL32 S 889

FIERAR BETON CAT.2 FIERAR BETON CAT.1 FIERAR BETON CAT.3 FIERAR BETON CAT.1 MONTAREA IMPLET. SIRMA DN 2,8 MM PE CADRE METALICELA COSURI FOLOSITE PTR LUCR. DE ZIDARIE,GABIOA SIRMA MOALE ZINCATA D= 4 OL32 S 889 PLASA SIRMA ZINCATA OCHI PATRAT 50,0 X2,8 X1500 S 2543 FIERAR BETON CAT.2 MONTAREA IMPLET. SIRMA DN 1,8 MM PE CADRE METALICELA COSURI FOLOSITE PTR LUCR. DE ZIDARIE,GABIOA SIRMA MOALE ZINCATA D= 4 OL32 S 889 IMPLETITURA SIRMA OTEL ZINCATA D=1,8MM CU OCHIURI HEXAG~ FIERAR BETON CAT.2 CABLURI PTR.ANCORAJE LA LUCRARI DE COMBATEREA AVALANSELOR CABLURI ORIZONTALE OTEL LAT LAMINAT LA CALD S 395 OL37-1N LT= 30 X 12 HUILA SCOP ENERGIE MIXTA GRANULATIE 0- 80 MM S 1931 CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63 OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A CABLU SIMPLU1X37 120KGF D=25 B MAT S OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=16MM SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 8X 80 GR. 5.8 S 6220 LACATUS MONTAJ UTILAJ INDUSTRIAL CAT.3 LACATUS MONTAJ UTILAJ INDUSTRIAL CAT.2 CABLURI PTR.ANCORAJE LA LUCRARI DE COMBATEREA AVALANSELOR CABLURI VERTICALE OTEL LAT LAMINAT LA CALD S 395 OL37-1N LT= 30 X 12 HUILA SCOP ENERGIE MIXTA GRANULATIE 0- 80 MM S 1931 CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63 OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A CABLU SIMPLU1X37 120KGF D=25 B MAT S OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=16MM SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 8X 80 GR. 5.8 S 6220 LACATUS MONTAJ UTILAJ INDUSTRIAL CAT.3 LACATUS MONTAJ UTILAJ INDUSTRIAL CAT.2 ANCORAJE IN STINCA, PENTRU CABLURI ORIZONTALE LA LUCRARI DE COMBATEREA AVALANSELOR LISTA: BETOANE PREPARATE OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=28MM HUILA SCOP ENERGIE MIXTA GRANULATIE 0- 80 MM S 1931 MINER SUPRAFATA CAT.2 BETONIST CAT.2 LACATUS MONTAJ UTILAJ INDUSTRIAL CAT.1 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 BANDAJ DIN OTEL LAT DE 100X10MM, CU URECHI PENTRU ANCORARE OTEL LAT LAMINAT LA CALD S 395 OL37-1N LT=100 X 8 OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=28MM CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63 OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A SIRMA PLINA PENTRU SUDURA SI INCARCARE SUB FLUX S10 ~ LACATUS MONTAJ UTILAJ INDUSTRIAL CAT.3 LACATUS MONTAJ UTILAJ INDUSTRIAL CAT.2 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 SPALIERE PT.VIE DIN LEMN BRUT.ROT.L=1,8-2,2 M. STEJAR SALCIM,FRASIN,TEI D.MIN.10 CM.NECOJIT LISTA: LEMN CONSTR SIRMA MOALE ZINCATA D= 4 OL32 S 889

CUIE CU CAP CONICTIP A 3,0 X 60 S 2111 LIGNOLINEUM PETROL DISTILAT TIP 0/200 NP-NID 767 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=10MM PIATRA BRUTA SORTATA ROCI SEDIMENTATE<50 K~ DULGHER CONSTRUCTII CAT.2 DULGHER CONSTRUCTII CAT.1 SPALIERE PIRAMID.DIN LEMN ROT. L=6-7 M, STEJAR, SALCIM, FRASIN, TEI, D.MIN.10CM, NECOJIT. LISTA: LEMN CONSTR SIRMA MOALE ZINCATA D= 4 OL32 S 889 LIGNOLINEUM PETROL DISTILAT TIP 0/200 NP-NID 767 DULGHER CONSTRUCTII CAT.2 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2

ORA ORA M.7 Consum 0.C.32 0. ORA ORA MP. .03 0.35 0.35 Consum 0.2 0.C.008 5.3 0.45 0.CONSUM Consum 1.6 Consum 0.C.C.C. M.C. M.1 2. M. M.55 0.8 Consum 0.1 Consum UM M.C.5 0. ORA ORA ORA M.675 800 0. ORA ORA ORA MP.C.03 0.C.43 0.3 0.45 0.55 1.C. ORA ORA ORA MP.1 2.32 0.9 Consum 0. M.06 0.35 0.85 0. ORA ORA ORA MP.8 Consum 0. M. ORA ORA ORA MP.C. M.03 0.5 0.64 Consum 0.08 0.7 0.03 0.1 0.15 0.675 0. ORA ORA ORA MP.03 0. M.

07 0.46499 Consum 0.08999 0. KG KG L ORA ORA .08999 M.08999 0.07 0.C.03 0.06 0.09999 0.30999 Consum 0. KG KG L ORA ORA ORA ORA ORA MP.07 0.09999 0.7 0.17999 Consum 0. KG KG L ORA ORA ORA ORA ORA MP.04 0.46499 0.05 0.08 0.08999 0.08999 0. KG KG L ORA ORA ORA ORA ORA MP.1 0.04 0.05 0.05 0.04 0.08 0.05 0.0.04 0.09999 0.08999 0.08999 0.22499 Consum 0.3 0.4 Consum 0.30999 0.22499 0.7 1.08999 0.07 0.08999 0.04 0.17999 0.06 0. KG KG L ORA ORA ORA ORA ORA MP. ORA ORA ORA MP.07 0.05 0.08999 0.08999 0.

08999 0.10999 0.05 0.08999 0.15 0.20999 ORA ORA ORA MP.05 0.08999 0.06 0. L KG KG ORA ORA ORA ORA ORA MP.08999 0.04 0.08999 0. KG KG L ORA ORA ORA ORA ORA MP.09999 0.25 Consum 0.08 0.1 0.15499 Consum 0.10999 0.15499 0.04 0.375 0.09999 0.05 0.04 0.07 0.5 0.08999 0.07 0.08999 0.05 0.15499 0.07 0.15499 Consum 0.05 0.5 Consum 0.08999 0.04 0. L KG KG ORA ORA ORA ORA .08999 0. KG KG L ORA ORA ORA ORA ORA MP.0.375 Consum 0.10999 0.05 0.07 0.07 0. KG KG L ORA ORA ORA ORA ORA MP.25 0.04 0.08999 0.09999 0.

05 0.43 0.62998 0.07 0. KG KG L ORA ORA ORA ORA ORA MP.10999 0. KG KG L ORA ORA ORA ORA ORA MP.12333 0.05 0.07 0.07 0.05 0.04 0.10999 0.52 0.04 0.43 Consum 0.3 0.04 0. KG KG L ORA ORA ORA ORA ORA MP.04 0.11666 0.31499 Consum 0.12333 0.41999 Consum 0.0.52499 Consum 0.2 0.62998 Consum 0.31499 0.09999 0.12333 0.41999 0.09999 0.1 0. ORA ORA MP. ORA ORA MP.09999 0.28 ORA MP.20999 Consum 0.52499 0.05 0.11666 0.11666 0.10999 0. ORA .07 0.34 0. KG KG L ORA ORA ORA ORA ORA MP.34 Consum 0.52 Consum 0. ORA ORA MP.15 0.

42 Consum 0.7 0.04999 Consum 0.52 Consum 0. ORA ORA MP.00016 0.C.25 0. ORA ORA MP.00063 0.25 0. ORA ORA MP.7 Consum 0.52 Consum 1. ORA ORA M M.52 0.0.52 0.43 0. ORA ORA MP.64 Consum 0.53 0.36 Consum 1.00032 0.25 Consum 0. ORA ORA MP.04999 0.024 ORA MP.024 Consum 0. ORA ORA MP. ORA ORA M M. ORA ORA MP. ORA ORA MP.25 Consum 1.42 0.04999 0.64 0.04999 0.43 Consum 0. ORA ORA MP.04999 1.53 Consum 0.36 0.52 Consum 0.52 0. ORA .024 0.00063 0.C. ORA ORA MP.7 Consum 1.7 0. ORA ORA MP. ORA ORA MP.28 Consum 0.

00095 0.00063 0.04 Consum 0.00095 0.00409 0.00063 0.037 0.00032 0.00063 0.036 Consum 0. ORA ORA M M.33 0.C.024 0.1 0.037 0.C. KG ORA ORA ORA M KG .1 0. KG ORA ORA ORA M KG KG M. ORA ORA M M.00063 0.037 0.C.C.048 0.C.00063 0.C.037 0.33 0.03 0. ORA ORA M M.024 0.048 Consum 0.024 Consum 0. KG ORA ORA ORA M KG KG M.2 ORA M M.037 0.024 Consum 0.00063 0.00063 0. ORA ORA M KG KG M.00173 0.1 0. ORA ORA M M.024 Consum 0.037 0.C.04 Consum 0.C.2 0.04 Consum 0.0.33 0.00252 0.036 0.2 0.2 0.03 Consum 0.

0.056 0.C.074 0.0033 0.0612 1.C.05 0.00999 0.05 Consum 0.33 0. KG ORA ORA ORA M KG ORA ORA M KG ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA MP.1 0.07 Consum 0.125 0.00173 0.05 0.2 0.1 0.0033 0.06999 0.0033 Consum 0.00252 0.2 0.1 0.2 0.33 0.06 Consum 0.00409 0.05 0.2 0.002 0.C.C.25 0.7 0. KG ORA ORA ORA M KG KG M.06999 Consum 0.00999 0.33 0.2 0.01 0.046 0. M.33 0.7 0.1 0. ORA ORA ORA ORA ORA ORA . KG KG KG KG KG BUC.01 KG M.056 0.046 0.22 0.0033 0. KG ORA ORA ORA M KG KG M.074 0.0033 0.1 0.

2 0. KG KG M ORA ORA ORA .1 0.35 0.082 0.1 0.C.025 0.228 0.025 0.025 Consum 0.032 Consum 0.2 0.23 0.0. KG KG BUC.2 0.025 0.002 0. KG KG KG M.23 0.2 0.056 Consum 0.01 0.1 0.01 0.022 0.0816 1.01 0.0612 1.4 0.1 0.2 0.022 0.23 0.056 0.05 0. KG KG KG M. KG KG BUC.4 0.22 0.032 0.2 0. ORA ORA ORA ORA MP.01 0.056 Consum 0.125 0.C.05 0. ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA MP. ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA MP.0041 ORA ORA ORA MP.125 0.002 0.032 0.01 0.2 0.2 0.22 0.

C. M.C. M.9 0.0041 0. ORA ORA ORA MP.21 0.6 0. KG M.9 0.0013 0.7 Consum 0.2 0. KG M ORA ORA ORA MP.13 630 0. KG M.0041 Consum 0.006 0.3 Consum 0.C. ORA ORA ORA MP.2 1.C.C.009 0.3 Consum 0.0013 0.03 Consum 0.13 ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA MP.0041 0.0.0013 0. ORA ORA ORA MP.C.1 0.0041 0.012 1.009 0.C.5 Consum 0.06 320 0.006 0.6 0. ORA ORA ORA MP.9 0.02 0.0041 0.6 0.9 0.1 470 0.315 0. KG M.6 0.06 0.002 1.5 Consum 0. .06 1.02 0. M. M. ORA ORA ORA MP.06 0.

KG ORA ORA M.53499 0.006 1.2 1. KG KG ORA ORA ORA MP.77499 2.375 4.C. KG KG ORA ORA ORA MP. ORA ORA ORA MP.14999 1.29 Consum 370 0.58333 M.C.91499 0.C.29998 2.49 Consum 60 0.2 Consum 30 0.C.32499 Consum 560 0.125 Consum 717 0.46249 Consum 515 0.7 Consum 0.59 Consum 515 0.C.53499 1.C.2 0.84999 Consum 560 1. ORA ORA MP.48749 1. KG ORA .012 2.94999 2.C.008 1.39 Consum 720 0. KG KG ORA ORA ORA M.14999 0. KG KG ORA ORA ORA MP.01 0.42 0. KG ORA ORA M.0. KG ORA ORA M.01 1.91499 1. M.29998 0.2 0. KG ORA ORA M.012 1.

0.58333 0.58333 0.29 Consum 717 0.58333 0.58333 0.58333 0.29 Consum 237 0.077 0.26999 0.26999 Consum 0.158 0.077 0.26999 0.26999 Consum 315 0.102 0.36 0.36 Consum 0.21 0.102 0.36 0.36 Consum 473 0.154 0.53999 0.53999 Consum 0.315 0.154 0.53999 0.53999 Consum 630 0.205 0.72 0.72 Consum 0.42 0.205 0.72 0.72 Consum 788 0.261

ORA ORA ORA M.C. KG ORA ORA ORA ORA MP. M.C. ORA ORA MP. M.C. M.C. ORA ORA MP. M.C. ORA ORA MP. M.C. M.C. ORA ORA MP. M.C. ORA ORA MP. M.C. M.C. ORA ORA MP. M.C. ORA ORA MP. M.C. M.C. ORA ORA MP. M.C.

0.9 0.9 Consum 0.52499 0.261 0.9 0.9 Consum 0.05 237 0.5 0.5 Consum 0.05 0.158 0.5 0.5 Consum 0.07 315 0.64999 0.64999 Consum 0.07 0.21 0.64999 0.64999 Consum 0.1 473 0.75 0.75 Consum 0.1 0.315 0.75 0.75 Consum 0.13 630 1 1 Consum 0.13 0.42 1 1 Consum 0.16 788 1.25 1.25

ORA ORA MP. M.C. M.C. ORA ORA MP.

ORA ORA MP. M.C. ORA ORA MP.

ORA ORA MP. M.C. ORA ORA MP.

ORA ORA MP. M.C. ORA ORA MP.

ORA ORA MP. M.C. ORA ORA MP.

ORA ORA

Consum 0.16 0.52499 1.25 1.25 Consum 0.14699 226 4.16 0.012 0.008 0.89999 0.89999 Consum 0.14699 0.15099 4.16 0.012 0.008 0.89999 0.89999 Consum 0.052 0.10999 Consum 0.052 0.10999 Consum 0.052 0.10999 Consum 72 0.10999 Consum 72 0.10999 Consum 0.103 0.2 Consum 0.103 0.2 Consum 0.103 0.2 Consum 144 0.2 Consum 144 0.2 Consum

MP. M.C. ORA ORA MP.

KG M.C. M.C. ORA ORA MP. M.C. KG M.C. M.C. ORA ORA MP. M.C. ORA MP. M.C. ORA MP. M.C. ORA MP. KG ORA MP. KG ORA MP. M.C. ORA MP. M.C. ORA MP. M.C. ORA MP. KG ORA MP. KG ORA MP.

M. M. ORA MP.38 Consum 287 0. ORA MP.205 0.155 0.C. ORA MP.29 Consum 0.57999 M.C. M. M. M.C.256 0.38 Consum 0. M. KG ORA MP.29 Consum 0.0. ORA MP.256 0. KG ORA MP.38 Consum 0.C. KG ORA .205 0. ORA MP.29 Consum 217 0.C.C.C. ORA MP.155 0.29 Consum 217 0.C. KG ORA MP.C.155 0. M.C. KG ORA MP.48 Consum 358 0. KG ORA MP.155 0. M.205 0. ORA MP. ORA MP. M. M.48 Consum 0.155 217 0.57999 Consum 0.155 0.38 Consum 0. KG ORA MP.38 Consum 287 0.C.256 0.48 Consum 0. M.29 Consum 0.C. ORA MP. ORA MP.48 Consum 0.48 Consum 358 0.

Consum 0.155 217 0.57999 Consum 0.205 0.205 0.75999 Consum 0.205 287 0.75999 Consum 0.205 287 0.75999 Consum 0.256 0.256 0.94999 Consum 0.256 357 0.94999 Consum 0.256 357 0.94999 Consum 464 0.14623 0.43874 Consum 615 0.19499 0.58499 Consum 773 0.24374 0.73124 Consum 473 0.28499 0.85499 Consum 630 0.37999 1.13999 Consum 788 0.47499 1.42499

MP. M.C. KG ORA MP. M.C. M.C. ORA MP. M.C. KG ORA MP. M.C. KG ORA MP. M.C. M.C. ORA MP. M.C. KG ORA MP. M.C. KG ORA MP. ORA ORA MP. ORA ORA MP. ORA ORA MP. ORA ORA MP. ORA ORA MP. ORA ORA

Consum 6 0.016 0.005 0.175 0.175 Consum 0.015 5.9 8.75 5.9 0.62998 0.62998 Consum 515 1.59999 1.59999 Consum 1.01 1.59999 1.59999 Consum 515 1.54999 Consum 1.01 1.54999 Consum 0.41 367 142 5.86 0.006 41.8 0.34666 0.76666 0.62665 3.89999 0.55999 0.13999 0.58499 0.1 0.1 0.2 0.2 0.067 0.067 0.195 Consum 1.03 Consum 0.0684

MP. KG M.C. M.C. ORA ORA MP. M.C. KG KG KG ORA ORA M.C. ORA ORA M.C. M.C. ORA ORA M.C. ORA M.C. M.C. ORA TONA M.C. KG KG KG M.C. KG ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA M.C. M.C. BUC. ORA

Consum 0.09799 Consum 0.177 Consum 0.35 Consum 0.2 Consum 0.3 Consum 0.4 Consum 0.45 Consum 0.46 Consum 0.55 Consum 0.63 Consum 0.67 Consum 0.76 Consum 0.85 Consum 0.99 Consum 1.125 Consum 1.26 Consum 1.22 Consum 1.35 Consum 1.53 Consum 0.042 0.006 0.3 0.4 0.23 1.38 Consum 0.064 0.015 0.56 0.64999 0.3 2.02

BUC. ORA BUC. ORA M ORA M ORA M ORA M ORA M ORA M ORA M ORA M ORA M ORA M ORA M ORA M ORA M ORA M ORA M ORA M ORA M ORA M M.C. M.C. KG KG KG ORA M M.C. M.C. KG KG KG ORA

6 0.005 8.815 Consum 0.37 0. BUC.1 1.C.81499 0.03 8 0.C.C.006 0. KG KG KG ORA ORA ORA BUC.75 0.008 5.005 11 16 BUC.24 1.Consum 0.37 0.89999 1. KG KG KG BUC. KG KG KG BUC.24 12 0.C.1 1. KG BUC.9 0.26 0.014 0.C.81499 Consum 0.3 1.75 0. M.C.81499 Consum 0.75 12 5 0.1 1.C.6 1.81499 0.75 0.C. M.05 1 1.815 0. M.019 0. M.04 1 0. M. M. KG KG KG ORA ORA ORA BUC.025 0.24 1. M. KG KG KG BUC. KG KG KG ORA ORA ORA BUC. . M.005 10. KG KG KG ORA ORA ORA BUC.1 1.42 1 1 Consum 0.

3 20 20 20 0.36 0.10 0.C.2 1. KG ORA ORA ORA ORA MP.26666 0. KG ORA ORA ORA ORA BUC.53 210 0. M. M. BUC.75 0.72 0.1 Consum 15.6 8.26666 0.26666 0.63 1 1 Consum 6.6 0. KG BUC.C. KG KG M. KG M. KG KG KG .25 Consum 0.5 2.15 1. KG BUC.041 0.12 1.C.12 1. BUC.4 7.1 7 7 7 0.C. KG KG M.C.8 1.3 7.8 40 0.01 Consum 0.26999 30 45 0.C.043 0.89 0.5 17 60 0.9 BUC.8 3. KG KG KG KG KG ORA ORA ORA BUC. BUC.89 0. KG ORA ORA ORA ORA BUC. KG KG M.1 4.

3 KG 12 ORA 8 ORA 4 ORA 1 ORA Consum BUC.C.75999 ORA Consum M. 2.75 0. 0.53 480 KG 0. 1 KG 0.67 KG 0.25 KG 27.STER 1.8 KG 24 ORA 16 ORA 8 ORA 2 ORA Consum BUC.4.045 0.06 KG 0.1 . 1.85999 ORA Consum M 0.05 KG 0.025 0.5 KG 0. 50 BUC.45 M.4 KG 0.22 M.2 KG 0.14998 ORA Consum M 0.69999 KG 7 KG 60 BUC.C.C. 9 KG 4.1 KG 0.35 KG 24 KG 12.1 M.06 M.10999 ORA Consum M 0. 0.C.STER 1.5 KG 4 ORA 1 ORA 7 ORA 4 ORA Consum M. 0.

30999 0. ORA ORA MP.52499 Consum 0.23249 Consum 0.20999 Consum 0.2 0.0.10499 Consum 0.068 0.175 0. .52499 0.39374 Consum 0.074 0.31874 Consum 0.42499 Consum 0.4 0. ORA ORA MP.23249 0.07999 Consum 0.53999 0.06498 0.42499 0.47 0.6 0.08999 Consum 0.47 0. KG ORA ORA MP.08999 0.1 0.2 KG ORA M KG ORA MP.10499 0.30999 Consum 0.08 0.0295 0.062 0.027 0. KG ORA ORA MP.17999 Consum 0. KG ORA ORA MP.26999 0.31874 0.39374 0.0245 0. ORA ORA M ORA ORA M ORA ORA M ORA ORA MP.06498 Consum 0.07999 0. KG ORA ORA MP.6 0.

4 0.17499 Consum 0.33 0.08999 Consum 5 0.17499 Consum KG ORA ORA MP.07999 Consum 3.033 0. KG ORA ORA MP. KG ORA ORA MP.17499 0.15499 0.19499 Consum 5 0.0.41 0.13499 Consum 0.15499 Consum 0.033 0.07999 0. ORA ORA MP.017 0.13124 Consum 0.033 0.26999 0.53999 0.4 0. KG ORA ORA MP.68 0.17499 0.15499 0. .19499 0.08999 Consum 0. KG ORA ORA MP.15499 Consum 3.47 0.017 0.17499 0.13499 0. KG ORA ORA MP.17499 Consum 0.33 0. KG ORA ORA MP.08999 0.13124 0.017 0. KG ORA ORA MP. KG ORA ORA MP. ORA ORA MP.033 0.08999 0.41 0.

19 0.32333 0. KG ORA ORA M M. KG ORA ORA M .C.32 0.89999 Consum 0.06 0. KG ORA ORA M KG ORA ORA M M.64999 0.44999 0. KG ORA ORA M KG ORA ORA M M. KG ORA ORA M M.28 0.C.16 0.5 0.64999 0.8 0.C.5 0.89999 Consum 0.5 0.68 0.33 100 0.64666 Consum 0.24374 Consum 130 0. KG ORA ORA MP.89999 Consum 0.64999 0.38499 0.017 0.38499 Consum 0.09999 Consum KG ORA ORA MP.16 0.0.32333 0.44999 0.32333 0.24374 0.64666 Consum 0.64666 Consum 0.44999 0. KG ORA ORA M M.50999 260 0.29999 Consum 180 0.06 0.54999 1.29999 0.C.C.

54999 1.46666 0. KG ORA ORA .32 0.93333 Consum 0. KG ORA ORA M M.12 0.58333 1.09999 Consum 0.8 0.34999 0.C.025 0.69999 Consum 0.0.C.025 0.26999 1.46666 0. KG ORA ORA M KG ORA ORA M M.12 0.93333 Consum 0.1 0.8 0.8 0.09999 Consum 0.93333 Consum 0.71 500 0.C.6 0.C.69999 Consum 0.58333 1.8 0.62 200 0.6 0.16666 Consum 0.42 40 0. KG ORA ORA M M.1 0.16666 M.C. KG ORA ORA M KG ORA ORA M M.34999 0. KG ORA ORA M KG ORA ORA M M.8 0.C.26999 1. KG ORA ORA M M.C.69999 Consum 0.46666 0.34999 0.54999 1.6 0.

8 0.88 0.8 0.8 0.595 Consum 0.28 0.16666 Consum 0.88 0.35 0.595 Consum 0. KG ORA ORA M KG ORA ORA M KG ORA ORA M M.C.83 430 1.12 0.24 0. KG ORA ORA M KG ORA ORA M .1 0.495 Consum 0.88 Consum 0.12 0. KG ORA ORA M KG ORA ORA M KG ORA ORA M M.15 0.12 450 M KG ORA ORA M M.495 Consum 0.595 0.Consum 0.595 Consum 0.C.55 0.495 0.495 Consum 0.495 0.24 0.15 0.15 0.8 0.94 0.24 0.94 0.C.595 0.58333 1.8 0.495 0.88 Consum 0.595 0.94 0.

94 1. KG ORA ORA ORA MP.C.03999 0.8 0.11333 Consum 0.26999 Consum 0.24 0.055 1.59458 0.64677 0.88 0.37371 0.2 0.42176 0.11666 0.69853 0.055 Consum 0.055 Consum 0.07999 Consum 0. KG ORA ORA ORA MP.23 0.055 1.94 1. KG ORA ORA M KG ORA ORA M KG ORA ORA M ORA ORA M ORA ORA M ORA ORA MP.19 Consum 0.0. KG ORA ORA ORA MP.32 0. KG ORA ORA .88 Consum 0.5477 0.055 1.23333 Consum 0.94 1.26 0.19 Consum 0.23 0.47 0.21 Consum 0.57176 0.40851 0.33549 0.96853 KG ORA ORA M M.2 0.05666 0.2 0.055 Consum 0. KG ORA ORA ORA MP.

12109 0.34 0.26999 Consum 0.23 0.C.145 0. .404 0.12109 0.23 0. KG ORA ORA ORA MP.32 0.21 Consum 0. M.24 0. KG ORA ORA ORA MP.27749 0. KG ORA ORA ORA MP.39 Consum 0.145 0. ORA ORA MP.49353 0. ORA ORA MP.39 Consum 0.37051 0.19 Consum 0.C. ORA ORA MP. M.3557 0.60353 0. ORA ORA MP.38676 0.26 0. M.0. M.19 Consum 0.10709 0.C.10709 0.12109 0. KG ORA ORA ORA MP.16 ORA MP.12109 Consum 0.43478 0.10709 Consum 260 0.12109 Consum 230 0. ORA ORA MP. ORA ORA MP.10709 Consum 0.C. KG ORA ORA ORA MP.10709 0.12109 Consum 230 0.10709 Consum 0.16 0.43676 0.

07243 0.10709 0.12109 Consum 230 0.11666 0. M.10709 Consum 260 0.145 0.C.12109 Consum 0.13191 Consum 0.12109 0. M. M.13191 0.13191 0. ORA ORA MP.11666 0. ORA ORA MP.195 0. ORA ORA MP.12109 Consum 230 ORA ORA MP. ORA ORA MP.12109 Consum 230 0. M.145 0.C. ORA ORA MP. M.12109 0.10709 0.C.12109 0.07243 Consum 310 0.10709 Consum 260 0. ORA ORA MP.13191 Consum 0.16 0.16 0.0. ORA ORA MP.10709 0. ORA ORA MP. ORA ORA MP.11666 Consum 0.11666 Consum 0.C. ORA ORA MP. ORA ORA MP. M.12109 0.15783 Consum 0.10709 Consum 260 0. ORA ORA MP.145 0.C. .15783 0.C.

ORA ORA MP. ORA ORA MP.17077 0.025 Consum 480 0. ORA ORA ORA ORA MP. ORA ORA MP.17077 Consum 310 0. ORA ORA ORA ORA MP.12622 0.14272 Consum 0. M. ORA ORA MP.18 0.12109 0. ORA ORA MP.10709 Consum 260 0.145 0.14272 0.195 0.10709 0. ORA ORA MP.2 0.C.2 0.C.05 0.17077 0.14 0.04 0.10709 Consum 0.C.10709 0.06 0.17077 Consum 320 0.10709 Consum 260 0. M.10709 0.12109 Consum 0. ORA ORA MP. ORA ORA ORA ORA .16 0. ORA ORA MP.12109 Consum 230 0.03 ORA ORA MP.14 0.16 0.C. M.18 0.12622 Consum 0.12109 0. M.0.02 Consum 400 0.

24 Consum 3.50398 0.11 Consum 0.2 0.9 41.17 Consum 0.5 Consum 38. ORA 100 MC.5 Consum 41.Consum 0.88 Consum 2. ORA 100 MC. ORA ORA 100 MP.8 Consum 33.84 Consum 26.9 M ORA ORA ORA MP.16 Consum 2. ORA 100 MP.32 Consum 9.13 Consum 0.5 26.59 Consum 11.52 Consum 13.07999 Consum 0. ORA 100 MP.07999 0.19 Consum 0. ORA HA ORA HA ORA HA ORA HA ORA HA ORA ORA HA ORA ORA HA ORA ORA HA ORA ORA .8 38. ORA 100 MC.22 Consum 0.61 Consum 2. ORA 100 MP. ORA 100 MC.6 Consum 7. ORA 100 MC. ORA 100 MP. ORA 100 MP.5 Consum 2.25 Consum 2.5 33.4377 2. ORA 100 MC.97 Consum 3.

83 Consum 5.1 5.2 Consum 2.13 4.83 Consum 4.13 Consum 0.14 Consum 25.25 Consum 4.3 Consum 5 Consum 6.5 Consum 2 Consum 21.87 3.03 25.08 29.Consum 2 Consum 7 7 Consum 3.96 2.1 HA ORA HA ORA ORA HA ORA ORA HA ORA HA ORA ORA HA ORA ORA HA ORA ORA HA ORA HA ORA HA ORA HA ORA HA ORA HA ORA ORA HA ORA HA ORA ORA HA ORA HA ORA ORA HA ORA HA ORA ORA HA ORA HA ORA ORA .96 Consum 0.05 Consum 0.5 3.87 Consum 0.14 21.08 Consum 3.2 Consum 3.03 Consum 29.2 Consum 8 Consum 0.05 4.

ORA 100 MC. ORA 100 M. ORA 100 MC.78 Consum 6. ORA 100 MC.2 Consum 0. ORA 100 MC. ORA 100 MC. ORA 100 MC.9 Consum 7.95 Consum 4.17 Consum 4. ORA 100 MC.54 Consum 5. ORA 100 M.07 Consum 3. ORA 100 MC.96 Consum 39.32 Consum 0. ORA 100 MC.55 Consum 14.8 Consum 8. ORA HA ORA HA ORA 100 MC.02 Consum 3.37 39.38 Consum 0. ORA 100 MC.35 Consum 10.Consum 10.3 Consum HA ORA HA ORA ORA HA ORA HA ORA HA ORA 100 M. .59 Consum 5. ORA 100 MC.3 Consum 1. ORA 100 MC.7 Consum 9.5 Consum 7.34 Consum 9.37 Consum 164 Consum 227 Consum 310 Consum 0.14999 Consum 6. ORA 100 MC. ORA 100 MC. ORA 100 MC.

ORA ORA ORA .25 0. ORA 100 MC.15 Consum 315 105 1.85 Consum 0. ORA ORA 100 M. ORA HA ORA ORA HA KG ORA HA KG ORA HA KG ORA 100 M.85 Consum 3. ORA ORA 100 M.1 Consum 0. ORA 100 MC.82 0.12 Consum 0. ORA ORA 100 M.1.23999 0.82 1.19999 0.02 2.02 ORA 100 MC.29999 0. ORA ORA 100 M.91 Consum 315 105 2.4 Consum 1 Consum 0.31 2.31 Consum 50 32 Consum 100 48 Consum 150 64 Consum 0.08 Consum 0.85 Consum 2. ORA ORA ORA ORA 100 M. ORA ORA 100 M.19999 0. ORA 100 MC.15999 0.1 Consum 0.02 2.13 Consum 0. ORA ORA 100 M.82 1.

5 2.07 Consum 315 105 2.19 Consum 315 105 2.14 2.35 Consum 315 105 2.7 2.5 2.94 2.7 1.1.14 1.01 Consum 315 105 2.94 2.23 Consum 315 ORA 100 M. ORA ORA ORA ORA 100 M. ORA ORA ORA ORA 100 M.46 2. ORA ORA ORA ORA 100 M. ORA ORA ORA ORA 100 M.3 2.38 2.15 Consum 315 105 2.46 2.25 Consum 315 105 2.5 1.94 1.42 1.14 2.47 Consum 315 105 2.46 1. .38 1. ORA ORA ORA ORA 100 M. ORA ORA ORA ORA 100 M.3 2. ORA ORA ORA ORA 100 M.7 2.38 2.

12 1.64 2.38 1.56 Consum 315 105 2. ORA ORA .12 3.28 2.12 3.26 Consum 315 105 2.28 2.37 Consum 315 105 3.28 1.88 2.38 3. ORA ORA ORA ORA 100 M.12 3.52 2.64 ORA ORA ORA ORA 100 M. ORA ORA ORA ORA 100 M.74 2.52 1.44 Consum 315 105 3. ORA ORA ORA ORA 100 M.12 1.88 1.38 3.74 2.52 2. ORA ORA ORA ORA 100 M.12 3.14 Consum 315 105 2.56 Consum 315 105 3. ORA ORA ORA ORA 100 M.74 1.88 2.105 2. ORA ORA ORA ORA 100 M.69 Consum 315 105 2.

ORA ORA ORA ORA 100 M.96 2.32 Consum 315 105 2.42 1.24 4.96 1. ORA ORA ORA ORA 100 M. .48 Consum 315 105 3.08 3. ORA ORA ORA ORA 100 M.12 Consum ORA ORA 100 M. ORA ORA ORA ORA 100 M.9 3.08 3.96 2.76 Consum 315 105 3.42 3.08 1.24 2.9 3.2. ORA ORA ORA ORA 100 M.54 Consum 315 105 3.38 1.42 3. ORA ORA ORA ORA 100 M.38 3.68 1.95 Consum 315 105 4.69 Consum 315 105 3.68 1.9 1.38 3.24 4.68 3.68 3.84 Consum 315 105 3. ORA ORA ORA ORA 100 M.

67999 1.04999 0.74 0.50999 1.04999 2.01999 1. ORA ORA ORA ORA ORA 100 M.76 Consum 105 0.105 0.47999 0.35999 0.51 0. ORA ORA ORA ORA ORA 100 M.09999 1.68 0.77999 3.88499 0. ORA ORA ORA ORA ORA 100 M.77999 1.39 Consum 105 1.73999 0.96999 ORA ORA ORA ORA ORA 100 M.88499 1. ORA ORA ORA ORA ORA 100 M.96999 0.77499 1.73999 1. ORA ORA ORA ORA ORA 100 M.89 0.04999 1.89 Consum 315 0.76999 0.52 Consum 105 1.54999 0.55999 1. ORA ORA .78 0.44 Consum 105 1. ORA ORA ORA ORA ORA 100 M.37 Consum 315 0.34 Consum 105 0.50999 3.78 0.77499 0.67999 0.

69999 0.57 Consum 315 1.91999 1.84999 1. ORA ORA ORA ORA ORA 100 M.88749 3.85 0.10624 1.14999 2.85 0.95999 3.66 0.95999 1.10624 2.89 0.14999 1.56 Consum 105 1.83 Consum 315 0.21249 1.65999 3. ORA ORA ORA ORA ORA 100 M.97 0.42 Consum 105 1.88749 1.15 0.84999 0.84999 0.10999 0.42 Consum 315 1.31999 1.98 Consum 105 0.96 0.29998 1.48 Consum 315 1.94 ORA ORA ORA 100 M. ORA ORA ORA ORA ORA 100 M. ORA ORA ORA ORA ORA .1.84999 1.69999 0.93999 0. ORA ORA ORA ORA ORA 100 M.65999 1. ORA ORA ORA ORA ORA 100 M.77499 1. ORA ORA ORA ORA ORA 100 M.

10999 Consum 315 0. ORA ORA ORA ORA ORA 100 M.Consum 105 0.93749 0.22499 2.07499 2.06248 1.46 Consum 315 1. ORA ORA ORA ORA ORA 100 M.31 0.97 0.53 Consum 315 1. ORA ORA ORA ORA ORA 100 M.21999 1.64999 Consum 105 2.31249 1.14998 2.42498 1.6 Consum 315 2.03 Consum 315 1.06248 2.96874 0.62499 1. ORA ORA ORA ORA ORA 100 M. ORA .07 1.21249 2. ORA ORA ORA ORA ORA 100 M. ORA ORA ORA ORA ORA 100 M.31249 2.96874 1.92499 0.48 Consum 105 1.43749 100 M.21249 1.12499 1.21 0.92499 1. ORA ORA ORA ORA ORA 100 M.92 0.84999 0.22499 4.44999 2.07499 4.07 0.

BUC. ORA ORA ORA 100 M. . ORA ORA ORA 100 M.44999 2.43749 2.22 Consum 315 9 9 18 Consum 315 14 14 28 Consum 315 10 10 20 Consum 315 15 15 30 Consum 105 8 8 16 Consum 105 12 12 24 Consum 101 10 10 20 Consum 101 15 15 30 Consum ORA ORA ORA ORA 100 M.1.87499 1.89998 2. ORA ORA ORA 100 M. BUC. BUC. BUC. BUC.44 0. BUC. ORA ORA ORA 100 M. ORA ORA ORA 100 M. ORA ORA ORA ORA ORA 100 M. ORA ORA ORA 100 M. ORA ORA ORA 100 M.72 Consum 315 2.44999 4. ORA ORA ORA 100 M.45 1.

19999 0.7 Consum 0. BUC. ORA ORA ORA 100 M. M KG ORA MP. M . ORA ORA ORA 100 M.75 37.4 4. M KG ORA MP.06199 Consum 0.04999 1.804 0.101 12. ORA ORA ORA 100 M. ORA ORA ORA 100 M. M KG ORA MP.944 0. ORA ORA ORA MP.5 12.804 0.75 18. M KG ORA MP. BUC.5 25 Consum 101 18.006 0.177 0.177 0.C. BUC.5 Consum 101 16 16 32 Consum 101 24 24 48 Consum 101 20 20 40 Consum 101 30 30 60 Consum 1. ORA ORA ORA 100 M. ORA ORA ORA M.06199 Consum 0.944 0.944 BUC. BUC.07098 Consum 0.006 0.07098 Consum 0. BUC.

ORA ORA ORA BUC.11 3.73333 1.65666 ORA MP.05 0.34999 Consum 0.40666 1.C.02999 Consum 0.C. KG KG M.04999 0.C.91 0.25 0.3 0.34999 0.31333 Consum 0. ORA ORA ORA BUC. KG KG M.C.40666 1.29999 0.C.C.C.0001 0. M M.03 0.009 1.C.804 0.05 0.0035 1. M.5 0.001 0.04999 0.40666 Consum 14 4. KG KG M.0.26999 0.02999 Consum 1.73333 Consum 1 14 0.29999 Consum 3. ORA ORA ORA BUC. M.3 0.C. M.046 0. M.25 Consum 1.03 0. ORA ORA ORA BUC. M ORA .11 3. M M. BUC.012 0.C. ORA ORA BUC.73333 1. M.25 0.65666 1.042 0.C.29999 0.5 1. M ORA BUC. M ORA ORA BUC. M.

077 1. KG BUC.7 0.01 41.051 0. KG KG M.59333 0.86999 1. M.002 0.C. ORA ORA ORA ORA BUC.C.1.14 0.046 0. M. KG M.0003 0.022 ORA BUC.C.029 0.019 0. M.90999 0.C.032 0.01 45. M.049 0. KG M.073 1.19 0.C.9 0.01 50.C. M.031 0.021 0.0022 0.C.79666 1. M. ORA ORA ORA ORA BUC.02 0. MP.C.C. MP. MP.00209 0.117 0. M.197 0.0003 0.07 1.159 0. M.C.79666 1.59333 Consum 0.31333 Consum 0. M.174 0.128 0.C.73999 Consum 0.19 0.C. KG M. KG KG KG BUC.193 0. . M.73999 0.95499 1.1 0.0003 0. MP. KG KG KG BUC.C.C. ORA ORA ORA ORA BUC.C.95499 1.86999 1.185 0. M. M.90999 Consum 0.C.

5 0. BUC.0.C.034 0.68999 3.C. KG KG KG BUC.09999 70.01 8. M. M. KG M. ORA ORA ORA ORA ORA ORA BUC.0003 0.007 1.197 0.0023 0.99333 2.49666 2.214 3.12666 Consum 1. KG KG KG M.007 1.12666 4.2 41.C. M.01 9.05332 2.01 11 M. BUC. BUC.01 54.054 0.C.3 0.7 70. BUC.C.56333 3.152 0.C. BUC.088 1. KG . BUC. KG KG KG M.007 1. BUC.10665 1.12666 3.99333 1.08 1.C. BUC.393 0.05332 2.99333 4. BUC.C.10665 Consum 1. BUC.379 0. ORA ORA ORA ORA BUC.007 1.99333 Consum 0.12 1.5 0. ORA ORA ORA ORA ORA ORA BUC.06 1. M.C.1 44. M.206 1. BUC. M.007 6.007 12.C.48999 2.12666 1.074 2.

2 70. M.5 0.008 0.012 0.3 0.009 0.40307 5. BUC.503 0.007 18.298 0. M.102 0.01 11.8 55.84461 Consum 1.231 0.315 0. M.C. KG ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA BUC. M.68922 1.007 1.146 0.489 0.037 3.007 1.C. M.007 24.013 0.3 0. M. M.C. BUC. KG KG KG M.C.C.7 88. KG ORA ORA .C.68922 1.53384 3.3 88.C.C.24 1.82615 3.70153 Consum 1. BUC.18 1. BUC.82615 KG KG M. BUC.132 0.84461 3. BUC.68922 3.9 51. BUC.C. BUC. M.C.40307 3. M.407 0.C.40307 1.041 3.C.40307 1.70153 3.008 0.48. KG KG KG M. BUC.68922 5.011 0.043 3. KG ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA BUC.10461 3.01 10. BUC. BUC.

332 0.0001 0.02615 6.C. M.007 2. BUC.517 0.001 0.02 17. BUC.009 0.C. BUC.91307 Consum 1.052 4.007 30. BUC.C.007 1.8 0. BUC.111 0.8 88. M.007 ORA ORA ORA ORA ORA BUC.82615 1.99076 1. KG ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA BUC.296 0. BUC.C.99538 Consum 1.03923 4.3 1.2 47.16 0.99076 5. BUC.C.82615 1.02615 4.01307 Consum 1.C.046 3.02615 2. BUC.91307 3.01 0.C. BUC.99076 1.01 12.02615 2.73923 3.536 0. M. BUC.C. KG KG ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA BUC.007 1. M. M.99076 3.7 58.C. M.0001 0.01307 4. KG KG KG M. M. M.3 0. BUC.2 105.C.013 0.007 1.99538 3.98615 3. .015 0. KG KG KG M.5.

BUC. KG KG KG M.186 0.02 1. M.019 0. M. M.C. M.87 0. BUC.5 0. BUC.085 6.43 0.62923 9.29538 7.C. BUC.01 21.64769 Consum 1. ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA BUC.9 123.C. KG KG M.7 64. M.007 30. BUC.674 0.007 1. KG KG ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA BUC.30. M.007 2.C. BUC. BUC. M.3 BUC. BUC.94384 6.29538 5.007 1.003 0. M.62923 6. M.0005 0.29538 2.31461 Consum 1.196 0.3 2.29538 2.94307 5.C.C.C. BUC.7 52. BUC.62923 3.012 0.31461 6. KG KG KG M.52499 0.02 21. BUC. BUC.022 0.62923 3.0001 5.C.07 0.9 187.0002 0.8 0.02 1.C.3 2. KG .01 25.0003 0.002 0.015 0.C.64769 5.C.C.

70.57 0. BUC.C.591 0. M.49384 7.12461 8.027 0.007 1.37384 8.24923 12.74692 Consum 1.7 211.0003 0.C.21 0.8 0.74692 7.C. BUC.007 0.006 0. M.94 0.104 7. M. BUC.57 0. M.12461 Consum 1.C. BUC.007 0.24923 4.02 1.49384 11.01 30.24923 4. KG KG KG M.C. KG KG ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA BUC.017 0.031 0.C. ORA .49384 3. M. M.57 Consum 1.49384 3.978 0.02 0.C. M.C.C.C. M.57 0.005 0. BUC.122 8. M.76 KG KG M.0007 0.24076 7.24923 8. KG KG ORA ORA ORA ORA ORA ORA ORA BUC.8 57.001 0. BUC.C. BUC.4 0. BUC. M.61 0.0002 0.007 1.01 2. ORA ORA ORA ORA BUC. BUC.C.256 0.5 187.

ORA ORA ORA ORA BUC.45 0.76 0.55 Consum 1. BUC.0.76 0.5 0. ORA ORA ORA ORA BUC.38 0. BUC.45 0. ORA ORA ORA ORA BUC.8 0. BUC.8 Consum 1.007 0. BUC.9 0.76 0.007 0.38 0. .5 1 0.6 Consum 1.007 0.55 0.84 0. BUC. BUC. ORA ORA ORA ORA BUC.55 Consum ORA ORA ORA BUC. ORA ORA ORA ORA BUC. ORA ORA ORA ORA BUC.007 0.5 1 0.5 Consum 1.42 0.68 Consum 1.4 0.007 0.42 0. BUC. ORA ORA ORA ORA BUC.007 0.5 0.007 0.76 Consum 1.4 0.7 Consum 1.1 0. ORA ORA ORA ORA BUC.4 0.55 1.62 Consum 1.8 0.007 0.4 0. BUC.

57 0. KG KG KG KG MP. ORA ORA ORA BUC. KG ORA BUC.64999 Consum 1. ORA ORA ORA ORA BUC. KG ORA BUC.3 Consum 0.1 0.1. BUC.2 0.07 1.007 0.5 1 0.1 1.55 0.5 0. KG KG KG KG MP.13 3.2 1.6 Consum 0.5 0. KG KG KG KG MP.64999 0. KG KG KG KG .2 4 0.25 5 0.76 0.76 0.007 0.3 0.57 Consum 1. ORA ORA ORA ORA BUC.57 0.2 2 Consum 0.8 0.007 0.76 0.5 0.92 0.12 1. KG ORA BUC. BUC.012 1.18 3. BUC.007 0.76 Consum 0.57 0.3 0.05 1 BUC.5 Consum 0.2 1. ORA ORA ORA ORA BUC.

8 MP.4 0. BUC. ORA ORA .007 0.045 Consum 0.065 Consum 0.5 1 0. BUC. ORA ORA ORA ORA ORA BUC.01 1. ORA ORA ORA BUC.5 0.04 Consum 0. BUC.015 1. ORA ORA ORA ORA ORA BUC.007 1. ORA ORA ORA ORA ORA BUC. BUC.01 1.1 Consum 0.0.6 0.09 Consum 0.4 0.007 0.007 1.01 1.2 0.08 Consum 0.5 0.015 1.8 0. BUC. KG ORA BUC.01 1.4 0. BUC.5 0.5 0.6 0.6 1.5 1 0.5 0.6 0.007 2 1 0. ORA ORA ORA ORA ORA BUC.015 1.007 0.4 0.9 Consum 0. BUC.2 2.007 0.2 0. ORA ORA ORA BUC.

BUC.5 3.C. ORA ORA ORA MII BUC. BUC.C.37 Consum 0.5 Consum 30 5 ORA BUC. BUC. BUC.C.C.0. ORA ORA MII BUC.C.07 Consum 0. ORA ORA ORA BUC. M. M.75 0.C.008 1.007 0. M. ORA ORA MII BUC. BUC. ORA ORA MII BUC.6 0.8 0.C.008 1.37 Consum 30 5 2 2 Consum 30 5 2 2 Consum 30 5 3 3 Consum 30 5 3 3 Consum 30 5 3. BUC.35 0. ORA ORA MII BUC.5 Consum 30 5 3. M.4 0.3 0. ORA ORA ORA BUC.007 0.007 0. M. ORA ORA MII BUC.008 1.35 Consum 0.5 3. M. BUC. BUC. BUC. ORA ORA MII BUC. . M. BUC.

02499 Consum 6.C. ORA ORA MP.47999 0. M.02499 0.05999 Consum 30 5 34 Consum 30 5 40 Consum 30 5 36 Consum 30 5 ORA ORA MII BUC.C.5 4.19999 0.3 0.5 Consum 4.04999 0.08975 0.C.5 4.0025 0. M. ORA ORA MP. M. M.09999 0. M.0015 0. ORA ORA MP. ORA MII BUC. M. . M.5 Consum 30 5 4.47999 Consum 2.C.01 0.33999 0. ORA MII BUC.0015 0.C.C. ORA ORA MII BUC.39999 0.C. M. M. M. M.05999 0.C.33999 Consum 1.4.C.C.19999 0.C. ORA ORA MP. ORA ORA MP. ORA MII BUC. BUC.005 0.19999 Consum 1.08975 Consum 8. ORA ORA MP.58 0.005 0.

36 ORA Consum MII BUC. 30 5 M.06 ORA Consum M 0. 18 ORA 18 ORA Consum HA 20 ORA Consum HA 36 ORA Consum HA 20 ORA Consum HA 40 ORA Consum M 0.9998 ORA Consum HA 475 ORA Consum HA 897.45 ORA Consum MII BUC.13 ORA Consum HA 25 ORA 25 ORA 25 ORA Consum HA 30 ORA 30 ORA 30 ORA Consum HA 233.C.035 ORA Consum M 0.36 ORA 16. 5 M.04 ORA Consum M 0. 138.9999 ORA Consum HA 455.C.9998 ORA Consum HA 1 KG 15 M. 30 BUC.6 ORA Consum HA . 16.09 ORA Consum M 0.C.03 ORA Consum M 0.

ORA HA KG M. ORA HA KG M. ORA MII BUC.1 16.75 34.C.C.1 16.C.5 18.C.5 28.46 Consum 0.25 3. ORA HA KG M.25 3.54998 Consum 1 15 297 Consum 1.5 152.25 Consum 1.1 5. .75 74. ORA MII BUC. ORA MII BUC. KG M.46249 Consum KG M.875 Consum 1.5 275.7 Consum 0. ORA HA KG M. KG M.25 3.C.C.1 5.64999 Consum 1 15 250. KG M. ORA HA KG M.25 Consum 1 5 17.C.2 Consum 1.25 4. ORA MII BUC.22 Consum 0. ORA MII BUC.C.C.C.C.80249 Consum 0. ORA HA KG M.C. KG M.1. ORA MII BUC.5 326. ORA HA KG M.26074 Consum 1 5 25.25 1.75 62.1 16.C. KG M.

.C.7 0. ORA HA ORA HA ORA HA ORA HA ORA HA ORA HA ORA HA ORA HA ORA HA ORA HA ORA HA ORA HA ORA 100 MP.0.6 0.9 Consum 53 Consum 41 Consum 59 Consum 0.6 Consum 158. KG M.5 2.C.C.25 1.4 Consum 143.1 5. ORA MII BUC.5 2 Consum 0.5 Consum 1. ORA 100 MP. KG M. ORA MII BUC.5 37.9999 Consum 93.625 Consum 88. KG M.2 Consum 0.2 Consum KG M.5 2.25 6.C.C.7 0.25 1.25 8. ORA 100 MP.C. ORA 100 MP. KG M. KG M. KG M.3999 Consum 164 Consum 227 Consum 227 Consum 310 Consum 36.94998 Consum 0.C. ORA MII BUC.46875 Consum 1 5 34.

C.C.C.5 0.9 0.6 0. ORA ORA 100 MP. ORA 100 MP. ORA HA KG M.5 2.8 0.7 0. KG M. ORA 100 MP.0.5 10 8 8 Consum 55 20 10 8.8 0.5 1.2 Consum KG M.18 Consum 0.C. ORA ORA 100 MP.C. ORA ORA ORA HA KG M.6 0.5 8 Consum 45 17. ORA ORA ORA HA . ORA ORA 100 MP. KG M.C. KG M.8 0.8 0.5 6 Consum 0. KG M.5 7 Consum 0. KG M. KG M.C.5 1.15 Consum 0.C.5 0. ORA 100 MP. KG M. ORA 100 MP.1 Consum 0.5 Consum 0.C.5 1 0.2 8. ORA ORA 100 MP.5 1.2 0.C. KG M.12 Consum 0.C.5 7 Consum 0.7 0.

C.8 0.8 0.8 0.2 Consum 45 17.2 9. ORA ORA ORA HA KG M.5 4.C.8 0.55 17. ORA ORA ORA HA KG M. ORA ORA ORA ORA HA KG M. ORA ORA ORA ORA HA KG M.C.2 9.C.C.2 5 Consum 45 17.C.5 9 9 4.6 Consum 50 18.2 4.5 10 9 9 Consum 55 20 10 9. ORA ORA ORA 100 M.5 Consum 30 12. ORA ORA ORA ORA HA KG M.5 5 8 8 5 Consum 55 20 5 8.2 8.5 Consum 55 20 4. ORA ORA ORA HA KG M.5 9. ORA ORA ORA ORA HA KG M.5 0.5 0.C.6 Consum KG M.C. .

C.22 15 45 Consum 41 20 60 Consum 60 25 75 Consum 87 30 90 Consum 90 1.035 0.0325 0.03 0.0375 0.0325 0.03 0.04 0.04 0.084 0. ORA ORA 100 M.035 0. ORA ORA ORA ORA KG KG ORA ORA ORA ORA KG KG ORA ORA ORA ORA KG KG ORA ORA ORA ORA KG KG ORA ORA ORA ORA KG KG .035 0. ORA ORA HA KWH.0375 Consum 1. ORA ORA 100 M.04 Consum 1.188 0.C.035 Consum 1.0325 0.36 Consum 1.0325 Consum 1. ORA ORA 100 M.21666 1.334 0.04 0.21666 1.C.12 0. M.03 0.0375 0.C. M.21666 0.0375 0.03 0. M.047 M.03 0.

1 0. ORA ORA BUC.04 9 9 3 3 3 3 Consum 8.C. KG KG ORA ORA ORA ORA M KG KG KG M.1 0. KG KG ORA MP. KG ORA ORA ORA 100 M. KG KG BUC.3 0.75 3.03 2.6 0.05 0.875 4.0.02 4.2 0.88 15 1 1 Consum 0. KG KG BUC.C.3 Consum 1.156 0.03 Consum 0.01 4.875 4.067 0.29999 Consum 0.03 1. KG KG ORA M KG KG KG M.88 15 2 2 Consum 1.5 3 0.6 0. KG .6 Consum 0.4 20 ORA ORA ORA ORA MP.6 0.03 0.03 0.03 0. ORA ORA M KG KG KG M.17 1.03 0.C.

5 0.2 2 0.5 2.5 KG KG L KG KG ORA ORA BUC.2 80 10 10 Consum 0.7 1 0. KG KG L ORA ORA .25 2.0.12 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful