Ix.isparivanje i Ukapljivanje

Sveučilište u Rijeci Prof.dr.

Enco Tireli

Pomorski fakultet u Rijeci

Termodinamika i prijenos topline IX. ISPARIVANJE I UKAPLJIVANJE

ISPARIVANJE I UKAPLJIVANJE

1

Sveučilište u Rijeci Prof.dr. Enco Tireli

Pomorski fakultet u Rijeci

Termodinamika i prijenos topline IX. ISPARIVANJE I UKAPLJIVANJE

PRIJELAZ TEKUĆINE U PARU U toplinskoj i rashladnoj tehnici primjenjuju se različite radne tvari: 1. vodena para 2. amonijak i slične tekućine 3. zrak Na slici je prikazan proces za vodu-vodenu paru uz konstantni tlak (P)

2

Sveučilište u Rijeci Prof.dr. Enco Tireli

Pomorski fakultet u Rijeci

Termodinamika i prijenos topline IX. ISPARIVANJE I UKAPLJIVANJE

PRIJELAZ VODE U VODENU PARU U DVODIMENZIONALNOM SUSTAVU U dvodimenzionalnom sustavu tri veličine stanja (P, v, T, h, s) prikazuju se u dijagramu: 1. P,v 2. P, T 3. T, v 4. T, s 5. h, s

Na slici je prikazan proces za voduvodenu paru u P,v dijagramu Izobarna promjena stanja pri dovođenju topline (od 1 do 3) 3

Sveučilište u Rijeci Prof.dr. Enco Tireli

Pomorski fakultet u Rijeci

Termodinamika i prijenos topline IX. ISPARIVANJE I UKAPLJIVANJE

PRIJELAZ VODE U VODENU PARU U (T,s) DIJAGRAMU

Na slici je prikazan proces za vodu-vodenu paru u T,s dijagramu Izobarna promjena stanja pri dovođenju topline (od 1 do 3) i (od a do e) 4

Sveučilište u Rijeci Prof.dr. Enco Tireli

Pomorski fakultet u Rijeci

Termodinamika i prijenos topline IX. ISPARIVANJE I UKAPLJIVANJE

PRIJELAZ VODE U VODENU PARU U (h,s) DIJAGRAMU Toplina u J/kg: zagrijavanja vode: qz = h1’-h1 isparavanja vode: qi = h 1” – h 1’ = r r = T(s” - s’) pregrijavanja vodene pare: qp= h 3 - h 1” Stanje unutar graničnih krivulja (mokro područje pare): vx = xv” + (1 – x)v’ = x(v” – v’) + v’ sx = xs” + (1 – x)s’ = x(s” – s’) + s’ hx = xh” + (1 – x)h’ = x(h” – h’) + h’ Sve se ove veličine stanja mogu i očitati iz tablica i dijagrama!! Na slici je prikazan proces za vodu-vodenu paru u h,s dijagramu Izobarna promjena stanja pri dovođenju topline (od 1 do 3) i (od a do e) 5

Sveučilište u Rijeci Prof.dr. Enco Tireli

Pomorski fakultet u Rijeci

Termodinamika i prijenos topline IX. ISPARIVANJE I UKAPLJIVANJE

TOPLINSKI DIJAGRAM VODE I VODENE PARE U (T,s)

6

Sveučilište u Rijeci Prof.dr. Enco Tireli

Pomorski fakultet u Rijeci

Termodinamika i prijenos topline IX. ISPARIVANJE I UKAPLJIVANJE

TOPLINSKI DIJAGRAM VODE I VODENE PARE U (h,s)

7

Sveučilište u Rijeci Prof.dr. Enco Tireli

Pomorski fakultet u Rijeci

Termodinamika i prijenos topline IX. ISPARIVANJE I UKAPLJIVANJE

OSNOVNE PROMJENE STANJA PARE U DIJAGRAMU (T,s)

8

Sveučilište u Rijeci Prof.dr. Enco Tireli

Pomorski fakultet u Rijeci

Termodinamika i prijenos topline IX. ISPARIVANJE I UKAPLJIVANJE

IZOBARNA PROMJENA STANJA PARE U DIJAGRAMIMA (P,v) (T,s) i (h,s)

Jedinična toplina: Promjena unutarnje topline:

q = h 2 – h1 u2 – u1 = (h2-p2v2)-(h1-p1v1)=h2-h1-P(v2-v1)

Jedinični rad promjene volumena: lv =q-(u2-u1)=P(v2-v1)

9

Sveučilište u Rijeci Prof.dr. Enco Tireli

Pomorski fakultet u Rijeci

Termodinamika i prijenos topline IX. ISPARIVANJE I UKAPLJIVANJE

IZOHORNA PROMJENA STANJA PARE U DIJAGRAMIMA (P,v) (T,s) i (h,s)

Jedinična toplina: Promjena unutarnje topline: Jedinični rad promjene tlaka:

q = h 2 – h1 u2 – u1 = (h2-p2v2)-(h1-p1v1)=h2-h1-v(P2-P1) lp =q-(u2-u1)=v(P2-P1)

10

Sveučilište u Rijeci Prof.dr. Enco Tireli

Pomorski fakultet u Rijeci

Termodinamika i prijenos topline IX. ISPARIVANJE I UKAPLJIVANJE

IZOTERMNA PROMJENA STANJA PARE U DIJAGRAMIMA (P,v) (T,s) i (h,s)

Jedinična toplina: Promjena unutarnje topline: Jedinični rad promjene tlaka:

q = T(s2 – s1) u2 – u1 = (h2-p2v2)-(h1-p1v1) lp =q-(h2-h1)

Jedinični rad promjene volumena: lv =q-(u2-u1)

11

Sveučilište u Rijeci Prof.dr. Enco Tireli

Pomorski fakultet u Rijeci

Termodinamika i prijenos topline IX. ISPARIVANJE I UKAPLJIVANJE

ADIJABATSKA PROMJENA STANJA PARE U DIJAGRAMIMA (P,v) (T,s) i (h,s)

Jedinična toplina: Promjena unutarnje topline: Jedinični rad promjene tlaka:

q=0 u2 – u1 = (h2-p2v2)-(h1-p1v1) lp =(h2-h1)

Jedinični rad promjene volumena: lv =(u2-u1)

12

Sveučilište u Rijeci Prof.dr. Enco Tireli

Pomorski fakultet u Rijeci

Termodinamika i prijenos topline IX. ISPARIVANJE I UKAPLJIVANJE

PROMJENA STANJA PARE UZ KONSTANTNI SADRŽAJ PARE U DIJAGRAMIMA (P,v) (T,s) i (h,s)

Jedinična toplina:

q = h 2 – h1

ili približno

q≈ [(T1+T2)/2] (s2 – s1)

13

Sveučilište u Rijeci Prof.dr. Enco Tireli

Pomorski fakultet u Rijeci

Termodinamika i prijenos topline IX. ISPARIVANJE I UKAPLJIVANJE

PROMJENA STANJA PARE UZ PRIGUŠIVANJE U DIJAGRAMIMA (P,v) (T,s) i (h,s)

Proces prigušivanja dešava se bez izmjene topline i bez izvršenja rada (q=0 i l=0) lp =q-(h2-h1) ⇒ h2=h1 h1 = u1 + p1v1 h2 = u2 + p2v2 u1 – u2= (p2v2)-(p1v1)

14

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful