You are on page 1of 17

ng li cch mng CSVN Cu1:Trnh by hon cnh lch s v phn tch cc yu t gp phn lnh t Nguyn i Quc tip thu

hu c ch ngha Mc-Lnin v tm cho cch mng Vit Nam mt con ng ng n? 1.Hon cnh lch s a.Hon cnh quc t -Cui th k XIX u th k XX l thi k ch ngha t bn chuyn sang ch ngha quc . Cng vi nhng mu thun vn c gia giai cp v sn v t sn, cn xut hin nhng mu thun mi, trong c nhng mu thun gia cc dn tc thuc a vi ch ngha quc . -Giai cp cng nhn pht trin mnh m v s lng v cht lng, c trang b l lun Mc-Lnin, thc t chc , chnh tr v gic ng cch mng khng ngng c nng cao, chng t l mt lc lng chnh tr c lp c kh nng tp hp, on kt nhng ngi b p bc, lt ch ngha t bn, xy dng x hi mi. -S thng li ca cch mng Thng Mi Nga (1917) m ra mt thi i mi trong lch s loi ngi. -Quc t cng sn c thnh lp (1919) ng vai tr to ln i vi phong tro cng sn v s ra i ca hng lot ng cng sn trn th gii. a.Hon cnh trong nc. -Sau tht bi ca phong tro yu nc theo cc khuynh hng chnh tr khc nhau, cch mng nc ta ang lm vo tnh trng khng hong su sc v ng li cu nc. -Nhu cu bc thit t ra lc ny l cn phi tm ra mt ng li cu nc ng n, p ng c nhng nhu cu ca cch mng Vit Nam v ph hp vi xu th pht trin ca thi i. Nhiu chin s yu nc vn tip tc i tm ng cu nc. Nguyn i Quc l mt trong nhng chin s . 2.Cc yu t gp phn lnh t Nguyn i Quc tip thu c ch ngha Mc-Lnin. a.Yu t dn tc. -Nguyn i Quc l ngi k tha mt cch xut xc nhng gi tr truyn thng vn ho p ca dn tc . l truyn thng bt khut, cn c lao ng , yu ho bnh, trng o l....m ni bt hn c l truyn thng yu nc. a.Yu t bn thn. -Sinh ra trong mt gia nh nho hc yu nc, ln ln trn qu hng giu truyn thng u tranh bt khut, li c tip nhn s gio dc ca gia nh theo t tng yu nc, thng dn....tt c hnh thnh cho Nguyn i Quc lng cm th gic Php xm lc v phong kin tay sai, thng cm vi ni kh ca nhn dn , ngay t thi nin thiu. Tuy chu nh hng tinh thn yu nc ca cha anh, nhng bng suy ngh c lp, tr tu thin ti to cho Ngi mt ch hng hon ton khc vi cc phong tro yu nc ng thi. Ngi sm thy nhng hn ch, sai lm ca cc nh cch mng tin bi nn chn hng i sang Ty u va tm xem xt tnh hnh, nghin cu l lun v kinh nghim ca cc cuc cch mng in hnh trn th gii , va tham gia lao ng v u tranh trong hng ng giai cp cng nhn v nhn dn lao ng cc nc tm ng cu nc. l s la chn sng sut, ng n, mang tm vc lch s. -Ngay t thi tr Ngi bc l nhng phm cht giu lng nhn i, ham hiu bit, c hoi bo ln, c ch cu nc....nhng phm cht c rn luyn v pht huy trong qu trnh hot ng cch mng ca Ngi. Nh vy, gia nhiu hc thuyt, quan im khc nhau, Ngi bit tm hiu, phn tch kt hp l lun vi thc tin tm ra chn l Mun cu nc v gii phng dn tc khng c con ng no khc con ng cch mng v sn. a.Yu t thi i. -Nguyn i Quc sinh ra v ln ln trong thi i c nhiu chuyn bin quan trng. Trong hnh trnh i tm ng cu nc, Ngi c mt Chu u-trung tm ca nhng s kin lch s lm chn ng th gii. c tip cn vi nhng bin c ln ca thi i, trc tip tham gia vo nhng hot ng chnh tr si ni, c nghin cu l lun gip Nguyn i Quc dn dn nhn thc c qui lut pht trin ca lch s v chn l ca thi i. c bit, Lun cng ca Lnin v vn dn tc v vn thuc a m ra cnh ca Ngi i n vi ch ngha Mc-Lnin v cch mng v sn. -Nm 1920 ti i hi ng X hi Php vi vic b phiu tn thnh gia nhp Quc t Cng sn v thnh lp ng cng sn Php, Ngi khng nh s la chn dt khot: ng hn v pha Ch ngha Mc-Lnin v quc t cng sn. Cu2:Phn tch v chng minh rng: con ng cu nc ca Vit Nam do lnh t Nguyn i Quc la chn ph hp vi yu cu pht trin ca lch s cch mng Vit Nam? 1.Ch tch H Ch Minh i tm con ng cu nc trong hon cnh phong tro yu nc Vit Nam ang khng hong su sc v ng li. -S xm lc v thng tr ca quc Php khng nhng lm cho dn tc ta mt c lp, ch quyn m cn km hm nc ta trong vng lc hu. -Mu thun gia dn tc Vit Nam vi quc Php cng tr nn su sc. -nh ui thc dn Php xm lc, ginh li nn c lp cho nc nh l mt i hi bc thit ca dn tc ta. -Ngay t khi thc dn Php bt u xm lc nc ta, tuy phong tro yu nc chng Php din ra mnh m lin tc nhng u khng ginh c thng li. Mt trong nhng nguyn nhn tht bi l nhn dn ta cha c mt ng li cch mng thch hp vi thi i mi ca lch s , thi i quc ch ngha v cch mng v sn , cha c mt lc lng lnh o c iu kin a cch mng gii phng dn tc n thnh cng. -S nghip gii phng dn tc cng lm vo cuc khng hong su sc v ng li cu nc. Vn t ra lc ny l: Cn phi tm mt con ng cu nc khc vi con ng phong kin v con ng dn ch t sn. l mt i hi tt yu ca cch mng Vit Nam u th k XX. 1.H Ch Minh tm thy con ng cu nc ng n. -Ngy 5-6-1911: H Ch Minh ra i tm ng cu nc cho dn tc . Ngi sang Php , hng v ni c nhng t tng tin b T do, Bnh ng, Bc i. Ngi i nhiu nc Chu u, Chu M, Chu Phi....Ngi mun xem xt h lm nh th no tr v gip ng bo cu nc. -Trong thi gian sng v lao ng nc ngoi. Ngi tham gia vo cc hot ng chnh tr v phong tro u tranh ca giai cp cng nhn v lao ng cc nc, c tip xc vi nhiu s kin lch s quan trng. -Qua thc tin u tranh , qua hc tp v nghin cu cc hc thuyt cch mng khc nhau. H Ch Minh sm nhn thc c nhng chn l v giai cp , dn tc v thi i . Ngi thy r ch ngha quc , ch ngha thc dn l ngun gc ca mi s au kh ca giai cp cng nhn v nhn dn lao ng chnh quc cng nh thuc a. Ngi khm phc cc cuc cch mng t sn , nhng Ngi cho rng nhng cuc cch mng ny l khng n ni, v n khng thc s mang li hnh phc cho nhn dn . V quyt nh: Cch mng Vit Nam khng th i theo con ng ny. -Cch mng thng Mi thng li l mt s kin c bit quan trng. N m ra mt thi i mi trong lch s nhn loi, thi i qu t ch ngha t bn ln ch ngha x hi trn phm vi th gii.

-Cch mng thng Mi c ngha quyt nh i vi s pht trin t tng chnh tr ca H Ch Minh. Ngi tm thy y nhng t tng mi ch ra con ng gii phng cho cc dn tc b p bc trn th gii. -Vic H Ch Minh b phiu tn thnh quc t th III v thnh lp ng Cng sn Php nm 1920 khng nh s la chn dt khot ca Ngi: ng hn v pha cch mng thng Mi v Quc t cng sn. -S la chn cng l bc quan trng , khng nh H Ch Minh tm thy con ng cu nc ng n cho nhn dn ta. l con ng gii phng dn tc theo ch ngha Mc-Lnin, kt hp gii phng dn tc vi gii phng giai cp cng nhn , nhn dn lao ng v gii phng ton x hi .Ct li ca con ng cu nc ca H Ch Minh l c lp, t do gn lin vi ch ngha x hi - l con ng cu nc ng n nht v n p ng c nhng yu cu khch quan ca s nghip gii phng dn tc Vit Nam v ph hp vi xu th pht trin ca lch s . Cu3:Trnh by nhng yu t hnh thnh ng Cng sn Vit Nam v ngha ca vic ng Cng sn Vit Nam ra i? 1.Nhng yu t hnh thnh ng Cng sn Vit Nam -Yu t bn trong +Trc s n p, bc lt ht sc d man v tn bo ca thc dn Php. Vit Nam lc ny c mt s ng ng ln lnh o qun chng ni dy nhng vn ch mang tnh t pht. c bit cc ng ny tuy cng mt ch hng l em li li ch cho ngi dn nhng li i theo nhng con ng khc nhau c th dn n thc dn Php li dng m gy chia r, d trit ph. Trc tnh hnh , vic thng nht cc ng phi thnh mt chnh ng duy nht l mt yu cu cp bch. +S ra i ca ng Cng sn Vit Nam l kt qu tt yu ca cuc u tranh dn tc v giai cp nc ta trong thi i mi. +S kt hp gia ch ngha Mc-Lnin vi phong tro yu nc v phong tro cng nhn Vit Nam trong nhng nm 20 ca th k ny ngy cng pht trin. +S ra i v ngy cng ln mnh ca giai cp cng nhn -Yu t bn ngoi: Hnh thnh ng cng sn Vit Nam l mt yu cu cp thit ho nhp vi phong tro cng nhn th gii v cc cuc u tranh dn tc dn ch trn th gii. Dn dn n cc hot ng hp php hn ca ng i vi thc dn Php v quc t. -To ra kh nng thun li lin kt gia cc ng cng sn cc nc c quan h vi nhau theo mc tiu chung. 1. ngha -Hi ngh hp nht cc t chc cng sn, c ngha nh mt i hi thnh lp ng. Hi ngh p ng i hi bc thit ca phong tro cng nhn v phong tro yu nc Vit Nam lc b gi. -Thnh qu ln nht m Hi ngh mang li cho t nc l quy t ton b phong tro cng nhn v phong tro yu nc di s lnh o ca mt i tin phong duy nht ca cch mng , vi ng li cch mng ng n, dn ti s thng nht v t tng v hnh ng ca phong tro cch mng c nc. -Hi ngh hp nht thnh lp ng Cng sn Vit Nam l mc u tin xy dng truyn thng on kt, nht tr ca ng. -Thng li ca Hi ngh l kt qu tt yu ca 10 nm chun b cng phu, u tranh gian kh, quyt lit chng mi m mu khng b v la bp ca quc tay sai; l thng li ca h t tng v ng li chnh tr ca giai cp cng nhn chng h t tng v ng li chnh tr ca giai cp t sn. -ng Cng sn Vit Nam ra i l bc ngot v i trong lch s cch mng nc ta, chm dt cuc khng hong v ng li cu nc trong nhng nm cui th k XIX u th k XX. -ng Cng sn Vit Nam ra i l iu kin c bn, c ngha quyt nh i vi ton b qu trnh pht trin ca cch mng Vit Nam u th k XX. -ng Cng sn Vit Nam ra i l iu kin c bn, c ngha quyt nh i vi ton b qu trnh pht trin ca cch mng Vit Nam t v sau. -ng Cng sn Vit Nam ra i l biu hin s xc lp vai tr lnh o ca giai cp cng nhn i vi cch mng nc ta. -ng Cng sn Vit Nam ra i m u mt thi i mi trong lch s nc ta-thi i m giai cp cng nhn ng trung tm kt hp cc tro lu cch mng , l giai cp quyt nh ni dung v phng hng pht trin chnh ca x hi Vit Nam; thi i m nhn dn ta lm ra lch s mt cch t gic v c t chc; thi i m nhn dn Vit Nam khng ch lm nn lch s v vang ca mnh m cn gp phn vo s nghip chung ca cc dn tc b p bc, xo b h thng thuc a ca ch ngha thc dn, ginh c lp v tin b x hi . -ng Cng sn Vit Nam ra i, cch mng Vit Nam tr thnh mt b phn ca cch mng th gii. -Vi ng li ng n, sng to, t khi ra i v cho n nay, ng Cng sn Vit Nam tp hp , on kt c cc lc lng yu nc, lnh o phong tro cch mng Vit Nam ginh c nhng thng li to ln. -nh gi s kin ng Cng sn Vit Nam ra i, sau ny Ch tch H Ch Minh vit: Vic thnh lp ng l mt bc ngot v cng quan trng trong lch s cch mng Vit Nam nc ta. N chng t rng, giai cp v sn ta trng thnh v sc lnh o cch mng. -S ra i ca ng Cng sn Vit Nam gn lin vi tn tui ca Ch tch H Ch Minh-ngi sng lp , lnh o v rn luyn ng. Cu6:V sao ng Cng sn Vit Nam ra i l mt tt yu lch s? 1.Hon cnh lch s dn n vic ra i ca ng l mt tt yu lch s. a.Hon cnh quc t. -Cch mng Thng Mi Nga (1917) thng li m ra mt thi i mi trong lch s nhn loi, c tc ng thc tnh cc dn tc ang u tranh gii phng. -Nhng t tng cch mng cp tin di vo cc nc thuc a. a.Trong nc. -S khai thc v bc lt thuc a ca thc dn Php lm gay gt thm cc mu thun c bn trong lng x hi Vit Nam. -Tnh trng khng hong kinh t x hi , c bit l cc mu thun dn tc v giai cp dn n nhu cu u tranh t gii phng. -c lp dn tc v t do dn ch l nguyn vng tha thit c nhn dn ta: l nhu cu bc thit ca dn tc . 1.S ra i ca ng l kt qu ca qu trnh la chn con ng cu nc. -Cuc u tranh chng thc dn Php xm lc ginh c lp dn tc tuy din ra lin tc mnh m, nhng cc phong tro u ln lt b tht bi v khng p ng c nhng yu cu khch quan ca s nghip gii phng dn tc . -Trong khi phong tro yu nc theo khuynh hng chnh tr khc nhau ang b tc v ng li th khuynh hng v sn thng th: Phong tro dn tc i theo khuynh hng v sn. -ng Cng sn ra i gii quyt s khng hong ny.

1.ng ra i l s kt hp ca ch ngha Mc-Lnin vi phong tro cng nhn v phong tro yu nc Vit Nam. -T s phn tch v tr kinh t x hi ca giai cp trong x hi Vit Nam cho thy ch c giai cp cng nhn l giai cp c s mnh lnh o cch mng n thng li cui cng. -Nhim v gii phng dn tc t ln vai giai cp cng nhn Vit Nam. -Phong tro cng nhn ra i v pht trin l mt qu trnh lch s tn ti t nhin. Mun tr thnh phong tro t gic n phi c v trang bng l lun ca ch ngha Mc-Lnin; V kh l lun v t tng ca giai cp cng nhn -Giai cp cng nhn mun lnh o cch mng c th phi c ng cng sn. -S thnh lp ng cng sn l quy lut ca s vn ng ca phong tro cng nhn t t pht thnh t gic, n c trang b bng l lun cch mng ca ch ngha Mc-Lnin. -Nguyn i Quc l ngi Vit Nam u tin tm thy ch ngha Mc-Lnin v con ng gii phng dn tc theo ng li cch mng v sn. -Nguyn i Quc thc hin cng cuc truyn b ch ngha Mc-Lnin vo Vit Nam, chun b v chnh tr , t tng v t chc cho vic thnh lp ng Cng sn Vit Nam . -Ch ngha Mc-Lnin c truyn b vo Vit Nam thc y phong tro cng nhn v phong tro yu nc pht trin . -Cc phong tro u tranh t nm 1925 n nm 1929 chng t giai cp cng nhn trng thnh v ang tr thnh mt lc lng c lp. Tnh hnh khch quan y i hi phi c mt ng cng sn lnh o. -Ba t chc cng sn ra i l: ng Dng cng sn ng, An Nam cng sn ng, ng Dng cng sn ng lin on thc y mnh m s pht trin ca phong tro cch mng -Ngy 3-2-1930 thng nht cc t chc cng sn thnh mt ng, l ng Cng sn Vit Nam . Cu8:Cn c vo u ni: X vit Ngh Tnh l nh cao ca cao tro cch mng 1930-1931? V sao X vit Ngh Tnh t c nh cao ? V sao ngay t khi ra i, ng Cng sn Vit Nam pht ng c cao tro 1930-1931? 1.X Vit Ngh Tnh l nh cao ca cao tro cch mng 1930-1931 do: -Cuc khng hong kinh t th gii 1929-1933 tc ng nng n n nn kinh t ng Dng. Nhiu nh my, x ngip , n in b thu hp quy m sn xut . Hng vn cng nhn b sa thi. i sng ca cc tng lp nhn dn lao ng v cng kh khn....do h ch c mt con ng l vng dy u tranh . -Nhn dn ta vn c truyn thng u tranh anh dng. Sau cuc khi ngha Yn Bi (2-1930), thc dn Php lp Hi ng hnh thng trc, a hng lot chin s yu nc ln my chm. Lng cm th ca cc tng lp nhn dn Vit Nam i vi bn thc dn quc cng su sc. Do , di s lnh o ca ng Cng sn Vit Nam phong tro u tranh ca qun chng pht trin mnh m khp ba min Bc-Trung-Nam, phong tro pht trin thnh cao tro cch mng din ra ht t ny n t khc cho ti gia nm 1931. -Ngh Tnh l ni phong tro cch mng pht trin nht: Kh th phong tro sc si , quyt lit, rng khp hai tnh Ngh An, H Tnh. Mt hnh thc chnh quyn nhn dn kiu X-Vit c thnh lp. 1.V sao X Vit Ngh Tnh li t c nh cao ? -V nhng nguyn nhn chung ca cao tro cch mng 1930-1931, nh tc ng ca cuc khng hong kinh t th gii (19291933).... c bit ng Cng sn Vit Nam ra i kp thi lnh o qun chng c nc ng ln u tranh . -V nguyn nhn ring trong iu kin c th ca Ngh Tnh: Thuc nhng tnh ngho nht Vit Nam, li b quc phong kin bc lt cng cc, c tha hng nhng truyn thng cch mng lu i ca a phng, c mt s c s cng nhn Vinh-Bn Thu l trung tm k thut ln nht Trung K, t chc c s ng Ngh Tnh kh mnh.... 1.ng Cng sn Vit Nam mi ra i pht ng c cao tro 1930-1931 v: -Cao tro cch mng 1930-1931 l kt qu tt yu ca nhng mu thun kinh t , chnh tr trong lng x hi Vit Nam lc . -Tuy mi ra i, song ng nm bt quy lut pht trin khch quan ca x hi Vit Nam. -ng c ng li chnh tr ng n ngay t khi mi ra i, c sc tp hp lc lng rt to ln. Va mi ra i, ng kp thi lnh o qun chng u tranh chng quc Php v phong kin tay sai, ginh c lp, t do. H thng t chc ng vng chc, cc cp b ng c nng lc t chc thc tin, ng c uy tn trong qun chng ....S ra i ca ng ;l nhn t quyt nh dn n cao tro cch mng 1930-1931. Cu9:Trnh by v tr, c im v s mnh lch s ca giai cp cng nhn Vit Nam v nhn xt v phong tro cng nhn Vit Nam trong nhng nm trc khi c ng Cng sn Vit Nam? 1.V tr, c im ca giai cp cng nghip Vit Nam trc khi ng ra i. Giai cp cng nhn Vit Nam xut hin khi c s xm nhp ca ch ngha t bn Php vo Vit Nam. Tuy cn non tr , s lng t, trnh vn ho v k thut cn thp nhng giai cp cng nhn Vit Nam c mt v tr lch s quan trng. a.V tr kinh t x hi -Giai cp cng nhn l mt b phn quan trng nht cu thnh lc lng sn xut ca x hi . H i din cho lc lng sn xut tin b nht, nm trong mch mu kinh t quan trng. -L giai cp thc s cch mng .Bi v h i din cho mt lc lng sn xut c x hi ho ngy cng cao. Lao ng ca h lm ra tuyt i b phn ca ci trong x hi . -L giai cp ng v tr trung tm, quyt nh ni dung , phng hng pht trin ca thi i. a.c im ca giai cp cng nhn Vit Nam. -Giai cp cng nhn Vit Nam tuy sinh trng trong mt x hi thuc a, na phong kin u th k XX ch trn 1% s dn, trnh vn ho, k thut thp nhng c y c im ca giai cp v sn hin i: i biu cho lc lng sn xut tin b nht, trit cch mng , c thc t chc v k lut.... -Giai cp cng nhn Vit Nam cn c nhng c im ring: +Ra i trc giai cp t sn. +Sinh trng trong mt nc thuc a, na phong kin , chu ba tng p bc, bc lt nng n ca quc phong kin v t bn. +Xut thn t ngi nng dn lao ng b bn cng ho v vn cn quan h nhiu mt vi nng dn: giai cp cng nhn Vit Nam c c s thun li thit lp khi lin minh vng chc vi nng dn. +L ngi cng nhn ca mt dn tc b mt nc, khi gic ng cch mng, h d thy ngay ch ngha quc va l k p bc giai cp mnh, va l k cp nc mnh. Li ch giai cp gn cht vi li ch dn tc , cho nn h l ngi i biu trung thnh nht cho cuc u tranh v giai cp , v dn tc . H l ngi c kh nng tp hp rng ri cc giai cp v cc tng lp nhn dn trong cuc u tranh chng quc v chng phong kin . H l ngi xng ng duy nht ging cao ngn c c lp, dn ch v ch ngha x hi .

+Sn c truyn thng cch mng kin cng ca dn tc , va ln ln c tip thu ngay ch ngha Mc-Lnin v sm c ng tin phong lnh o , giai cp cng nhn Vit Nam nhanh chng tr thnh mt lc lng chnh tr c lp, thng nht trong c nc. +Giai cp cng nhn Vit Nam bc ln v i chnh tr sau khi cch mng Thng Mi Nga thng li, phong tro cng sn, cng nhn quc t v phong tro gii phng dn tc ang trong thi k si ni. iu kin lch s cng nng cao uy th chnh tr v tinh thn , to cho giai cp cng nhn Vit Nam mt sc mnh to ln, sm nm quyn lnh o cch mng . Giai cp cng nhn khng ch l giai cp lnh o m cn cng vi giai cp nng dn , l lc lng ch yu ca cch mng nh gi v giai cp cng nhn Vit Nam, H Ch Minh vit: Ch c giai cp cng nhn l dng cm nht, cch mng nht....giai cp cng nhn ta t ra l ngi lnh o xng ng, tin cy nht ca nhn dn Vit Nam 1.Phong tro u tranh ca giai cp cng nhn Vit Nam trc khi ng Cng sn Vit Nam ra i. -Cc cuc u tranh ca giai cp cng nhn Vit Nam din ra ngay t khi mi c hnh thnh chng li ch bc lt tn bo ca thc dn Php. T nhng hnh thc u tranh ban u nh: b trn tp th, p ph my mc....n nhng hnh thc u tranh nh cng, bi cng.... -Sau chin tranh th gii ln th nht, lc lng cng nhn pht trin ng o v tp trung hn, cc cuc u tranh cng n ra lin tip mnh m cc vng trung tm cng nghip : H Ni, Si Gn....1925, cng nhn Ba Son bi cng. T 1919 n 1925 c 25 cuc u tranh ring bit ca cng nhn . -Phong tro u tranh ngy cng c thc, c t chc hn, bt u t chc cng hi. Bn cnh cc yu sch v kinh t c nhng yu sch v chnh tr . -Cng nhn cng tham gia vo phong tro u tranh yu nc v gii phng dn tc . -Nhn chung phong tro u tranh ca giai cp cng nhn thi k ny pht trin mnh m..song vn cn ang trong thi k u tranh t pht. Phong tro u tranh ca giai cp cng nhn cng nh phong tro dn tc lc ny i hi phi c s ch dn ca l lun cch mng khoa hc sm a phong tro ln giai on cao hn-giai on u tranh t gic. Cu10:Trnh by nhng mu thun ca x hi Vit Nam trc khi thnh lp ng Cng sn Vit Nam v nhng nhim v chin lc ca cch mng Vit Nam. 1.Tc ng ca chnh sch thng tr thuc a i vi Vit Nam cui th k XIX u th k XX dn n nhng mu thun ca x hi Vit Nam. T mt x hi phong kin c lp, Vit Nam mt hn ch quyn thng nht v tr thnh mt x hi thc a na phong kin , ph thuc vo nc Php. -Do c nhng bin i su sc v kinh t-x hi . +V kinh t : Mang tnh cht t bn, thc dn, nhng ng thi cn mang mt phn tnh cht phong kin . +V x hi : Bn cnh mu thun c bn vn c l gia nhn dn , trc ht l nng dn vi a ch phong kin vn tip tc tn ti , nay xut hin mt mu thun mi, bao trm ln tt c l mu thun gia ton th dn tc ta vi quc thc dn Php. y va l mu thun c bn, va l mu thun ch yu ca x hi Vit Nam-Mt x hi thuc a ca Php. +V giai cp : #Cc giai cp x hi b bin i: # Giai cp a ch phong kin :Vn l giai cp thng tr nay u hng quc , da vo chng p bc bc lt nhn dn ta. V vy y l i tng ca cch mng . Song do chnh sch cai tr phn ng ca thc dn Php, mt b phn a ch nh v va c nhng phn ng i vi chnh sch thng tr ca thc dn Php. +Giai cp cng nhn: chim hn 90% dn s , b quc , a ch bc lt nng n v vy cm th thc dn, phong kin , khao kht c lp v rung t, h tham gia tch cc vo cc cuc u tranh chng quc , phong kin. Nhng trong cuc cch mng dn tc dn ch , h khng th ng vai tr lnh o v khng i din cho mt phng thc sn xut tin tin, ch c i theo giai cp cng nhn , nng dn mi pht huy c vai tr tch cc ca mnh. +Cc giai cp mi xut hin: Giai cp cng nhn , giai cp t sn ra i, giai cp tiu t sn ngy cng ng o. Do vy, x hi Vit Nam c hai mu thun c bn chnh l: -Mt l: Mu thun gia ton th dn tc Vit Nam vi quc Php xm lc v bn tay sai. -Hai l: mu thun gia nhn dn Vit Nam ch yu l giai cp nng dn vi giai cp a ch phong kin. Hai mu thun gn cht vi nhau. Trong mu thun gia ton th dn tc Vit Nam vi quc Php v tay sai l mu thun ch yu. Mu thun ngy cng tr nn su sc v gay gt. 1.Nhim v chin lc ca cch mng Vit Nam -T lu dn tc Vit Nam vn c truyn thng yu nc nng nn, mt tinh thn u tranh anh hng v bt khut. T sau khi thc dn Php n sng xm lc, nhn dn ta ng ln khng chin khng ngng bo v nn c lp dn tc . -Ho nhp phong tro dn tc Vi Nam vo cc cao tro Phng ng thc tnh trn c s mt x hi vi kt cu giai cp bin chuyn theo mt tro lu t tng mi mang ni dung v hnh thc t chc chnh tr mi. -Thc tnh i vi nhng s phu yu nc v tin b ca Vit Nam bng cc tro lu t sn Trung Quc, t tng ci lng ca Lng Khi Siu.... -Pht ng cc phong tro u tranh dn tc bng cch xng v tp hp ca nhiu t chc chnh tr theo khuynh hng dn ch t sn mang cc mu sc v cc mc khc nhau. Cu11:V sao ng Cng sn Vit Nam nhanh chng phc hi c t chc ng v phong tro cch mng ca qun chng nhng nm 1932-1935? ngha lch s ca i hi i biu ton quc ln th I ca ng (3/1935). 1.Tnh hnh sau cao tro cch mng nm 1930-1931. Hong ht trc cao tro cch mng nm 1930-1931, quc Php khng b ht sc d man nhm tiu dit ng Cng sn , chng bt giam 246.532 ngi. Ring Bc K t nm 1930-1931, m 21 phin to i hnh, x 1.094 n, trong c 64 n t hnh, 114 n kh sai, 420 n lu y bit x. To n Si Gn m phin ton kt n 8 n t hnh, 19 n chung thn. Bn thc dn dng mi cc hnh git hi cc chin s cng sn. T 1930 n 1933 Cn o c 780 chin s cng sn hy sinh cc nh t c Pao, c Pch c 295 t nhn, sau thi gian ngn ch cn 50 ngi sng st. Cng vi chnh sch khng b trng, chng ra sc la bp m dn. Nm 1932 chng lm rm beng vic tn vua Bo i hi loan vi chng trnh ci cch la bp.... 1.Ch trng ca ng. a.Phi gi vng v bo v ng li ca ng, th hin cuc u tranh trong nh t chng t tng quc gia hp hi ca Vit Nam Quc dn ng, cuc u tranh chng quan im duy tm phn ng ca giai cp t sn. b.Phc hi c s, chn chnh t chc. Mc d b khng b ht sc d man nhng a s ng vin ca ng vn gi vng kh tit ngi cng sn.

Cc chin s cng sn cn b giam gi trong nh t t chc b mt hun luyn cho ng vin nng cao l lun McLnin, ng li cch mng ca ng, tng kt kinh nghim vn ng qun chng . Nhiu t bo ca cc chi b nh t c n hnh gp phn mi sc ch cho cn b ng vin. Cc ng vin ti cc c s ng H Ni, Sn Ty, Nam nh , Thi Bnh, Hi Phng...v nhiu ni min Nam vn kin cng bm tr, lin h mt thit vi qun chng , b mt gy dng li c s. Nm 1932, khp cc chu Cao Bng u c c s ng. Thng 6-1932 ng ra bn Chng trnh hnh ng trong nc: cc X u Bc K, Trung K, Nam K, nhiu on th qun chng ....ln lt c thnh lp. u nm 1934, Ban lnh o hi ngoi ca ng (do ng ch L Hng Phong lnh o ) c thnh lp c nhim v tp hp c s mi, o to bi dng cn b chun b triu tp i hi ng. Thng 3-1935, i hi i biu ton quc ln th nht ca ng c tin hnh Ma Cao (Trung Quc). i hi ng l mt s kin lch s quan trng nh du s khi phc h thng t chc ca ng t Trung ng n a phng, t trong nc ra nc ngoi sau nhng nm b quc Php v phong kin tay sai khng b. c.Chuyn hng v phng thc t chc v phng thc u tranh . -ng ta t chc cc hi ph thng cng khai nh hi cy, hi gt, hi bng, hi c sch bo....Thng qua nhng hnh thc t chc ny, ng lnh o qun chng u tranh hp php vi ch, ph hp vi kh nng, nguyn vng bc xc ca qun chng . V vy phong tro ch tm lng ri ln lt bng dy. V d, u nm 1931, cng nhn Ngh An, H Tnh,Qung Ngi, Bn Tre, Vnh Long vn t chc mt tinh. Sang nm 1932 phong tro cch mng c nc c khi phc, pht trin . Nm 1933 c 344 cuc bi cng , c bit l nhng cuc bi cng ca cng nhn xe la Si Gn, Gia nh....Thng 11935 cc tnh min ni pha Bc t chc ri truyn n, treo c b ch khng b v bt hn 200 ngi. -Trong thi k 1932-1935, mc d b ch khng b c lit, phong tro qun chng so vi lc cao tro c tm thi lng xung, nhng vn gi c kh th cch mng , ng khng nhng tch cc khi phc m cn y mnh vic pht trin cc t chc c s ng, gi vng tinh thn cch mng tin cng, kin tr lnh o qun chng u tranh cch mng. 1. ngha -i hi i biu ton quc ln th I ca ng l mt s kin lch s quan trng, nh du thng li cn bn ca cuc u tranh gi gn v khi phc h thng t chc ca ng t Trung ng n a phng, t trong nc ra ngoi nc. Thng nht c phong tro u tranh cch mng ca cng nhn, nng dn v cc tng lp nhn dn khc di s lnh o ca Ban chp hnh Trung ng, to thnh sc mnh chun b lc lng cho cuc chin u mi. ng nm vng v kin tr lnh o cch mng , a phong tro u tranh ca nhn dn n thng li. -Thiu st ca i hi l khng nhy cm vi tnh hnh mi, khng thy r nguy c ch ngha pht xt trn th gii v kh nng mi u tranh chng pht xt , chng phn ng thuc a, i t do, cm o, ho bnh. Do , i hi khng ra c nhng chuyn hng v ch o chin lc v bin php ph hp vi tnh hnh mi. Thiu st ny c b khuyt khi c Ngh quyt Hi ngh Ban chp hnh Trung ng ng thng 7-1936. -Sau i hi, phong tro cch mng tuy b ch khng b c lit nhng vn tip tc c khi phc v pht trin mnh. Nhng tin ca cao tro cch mng mi c chun b y . Cu12:Cn c vo u ni: Cao tro cch mng 1930-1931 v Cao tro cch mng 1936-1939 l nhng t tng din tp ca cch mng thng Tm nm 1945. 1.Cao tro cch mng 1930-1931 l cuc tng din tp u tin ca Cch mng Thng 8-1845. -Cao tro cch mng 1930-1931 m nh cao l X Vit-Ngh Tnh l mt phong tro qun chng t gic v rng ln cha tng c ng Dng, tin cng vo dinh lu ca ch ngha quc v bn tay sai. nh hng ca cao tro vang di khp ng Dng v cc thuc a. y l cuc tng din tp u tin do ng ta lnh o , l bc cn thit chun b cho thng li Cch mng Thng 8/1945. +Cao tro cch mng 1930-1931 khng nh nhng nhn t bo m cho thng li cch mng Vit Nam. +Trc ht, cao tro khng nh ng li cch mng Vit Nam do ng vch ra l ng n. l ng li ging cao ngn c c lp dn tc v ch ngha x hi , l ng li cch mng chng quc v chng phong kin trit . +Cao tro em li cho cng nhn, nng dn v nhn dn lao ng nc ta nim tin vng chc vo ng li cch mng gii phng giai cp , gii phng dn tc do ng ta lnh o . +Cao tro Khng nh trn thc t quyn lnh o , nng lc lao ng cch mng ca giai cp cng nhn m i biu l ng ta. +Cao tro xy dng c khi lin minh cng nng trong thc t. Ln u tin giai cp cng nhn st cnh cng giai cp nng dn vng dy chng quc v phong kin , thnh lp chnh quyn X Vit. +Cao tro cch mng 1930-1931 rn luyn i ng ng vin qun chng v em li cho h nim tin vng chc vo sc mnh v nng lc sng to ca mnh. +Cao tro cch mng 1930-1931 v X Vit Ngh Tnh l bc pht trin nhy vt ca cch mng Vit Nam, l ci mc nh du s trng thnh ca ng ta. -L cuc tng din tp ln th nht tin ti tng khi ngha thng 8/1945. +Bi hc kt hp cht ch nhim v chng quc chng phong kin thc hin c lp dn tc v ngi cy c rung. +Xy dng khi lin minh cng nng lm nn tng cho vic m rng mt trn dn tc thng nht. +Xy dng chnh quyn cch mng , chnh quyn X Vit cng nng. +Bi hc v xy dng ng nc thuc a na phong kin . 1.Cao tro cch mng 1936-1939 l cuc tng din tp th hai ca Cch mng Thng 8-1845. -Di s lnh o ca ng, thi k 1936-1939 phong tro u tranh cch mng din ra si ni, li cun ng o qun chng tham gia, thng qua cao tro cch mng khng nh ng li nh quc v ngi cy c rung tin ln ch ngha x hi l chnh xc. Vn dng trong thi k 1936-1939 l chng bn phn ng thuc a, chng pht xt, chng chin tranh , i quyn dn sinh dn ch , l nhng mc tiu trc mt ph hp vi tnh hnh so snh lc lng , trnh gic ng v kh nng u tranh ca qun chng , nhm to iu kin thun li mi tin ln u tranh cho mc tiu lu di. -Do c ng li ng n, c mc tiu st hp, p ng nguyn vng bc thit ca qun chng nn phong tro u tranh rng khp, si ni trong phm vi c nc. -Trn c s khi lin minh cng nng vng chc, ng xy dng mt trn dn tc thng nht, mt trong nhng nhn t quyt nh thng li ca cuc cch mng . Mt trn dn ch thng nht ng Dng c hnh thnh trn thc t. Mt trn dn ch bao gm mi lc lng dn ch v tin b, khng phn bit cch mng ,quc gia hay ci lng, khng phn bit ngi Vit Nam, ngi Php, cng lin minh u tranh chng pht xt, chng chin tranh , i dn sinh dn ch . -ng ta kho kt hp cc hnh thc t chc, hnh thc u tranh cng khai, hp php b mt, bt hp php xy dng lc lng cch mng . Thng qua thc hin u tranh ng xy dng c i qun chnh tr qun chng ng o

c gic ng, c t chc. y l thnh qu ln nht ca ng trong thi k 1936-1939, ng thi l nhn t , iu kin chun b cho thng li cao tro cch mng 1939-1945. -Cao tro cch mng 1936-1939 li nhng bi hc qu bu: Kt hp mc tiu trc mt vi mc tiu lu di ginh thng li tng bc, to iu kin ginh thng li tng bc, to iu kin ginh thng li hon ton. Xy dng mt trn dn tc thng nht rng ri to iu kin cho qun chng u tranh , hnh thc t chc v ni dung hot ng phong ph linh hot, ng vin kp thi trong u tranh . Kt hp t chc hot ng b mt vi t chc v hot ng cng khai, hng hot ng vo t chc b mt lm ch yu. Bit rt lui ng lc khi khng cso iu kin , kt hp phong tro u tranh trong nc vi phong tro quc t. Cu14:Trnh by vai tr ca lnh t Nguyn i Quc i vi ch trng chuyn hng ch o chin lc cch mng trong Hi ngh Trung ng ln th VIII ca Trung ng ng (5/1941)? Ngy 8-2-1941 Nguyn i Quc-H Ch Minh v nc vng Pc B (H Qung-Cao Bng). Hi ngh Ban chp hnh Trung ng ng ln th 8 hp Pc B t ngy 10 n 19/5/1941, do Nguyn i Quc ch tr. Vi cng v l ngi sng lp ra ng Cng sn Vit Nam , i biu Quc t cng sn, Ngi cng cc i biu tham d Hi ngh phn tch tnh hnh th gii v tnh hnh ng Dng trong hon cnh chin tranh , ra ch trng chuyn hng ch o chin lc cch mng , bao gm nhng ni dung sau: +D on s pht trin ca tnh hnh th gii: Nu cuc chin tranh quc ln trc ra Lin X mt nc x hi ch ngha th cuc chin tranh ln ny s ra nhiu nc x hi ch ngha, s do m cch mng nhiu nc thnh cng. +Nhn nh v phong tro cch mng ng Dng: Mc d s n p lin min v sc tn bo ca gic Php, phong tro cch mng vn si ni mt cch mnh m..... c bit hn l cuc khi ngha v trang ca nhn dn tnh Bc Sn v Nam K cng anh em binh lnh Lng. + Nhng ch trng ca ng: Hi ngh khng nh nhim v ch yu trc mt ca cch mng l gii phng dn tc. Cc dn tc ng Dng hin nay b di hai tng p bc bc lt ca gic Php-Nht.... Php....Nht ngy cng khng phi ch l k th ca cng nng na m l k th ca c dn tc ng Dng. Trong lc ny nu khng gii quyt c vn dn tc gii phng, khng i c c lp t do cho ton th dn tc th chng nhng ton th quc gia dn tc cn chu mi kip nga tru, m quyn li ca b phn giai cp n Vit Nam cng khng i c. -Mun nh ui Php ui Nht phi c lc lng thng nht ca tt thy cc dn tc ng Dng. -Theo ngh ca Ngi, Hi ngh quyt nh thnh lp mt trn Vit Nam c lp ng Minh gi tt l Vit Minh thay cho mt trn dn tc thng nht phn ng Dng. Lo t chc Ai Lo c lp ng minh, Min t chc ra Cao Min c lp ng minh sau lp ra ng Dng c lp ng minh. -Hi ngh d kin nhng iu kin cho cuc khi ngha v trang ginh chnh quyn . Hi ngh ch ra phng hng tin hnh khi ngha: khi ngha tng phn, tng a phng, m ng cho tng khi ngha, lp ra nc Vit Nam Dn ch Cng ho, ly c sao vng nm cnh lm l c ca ton quc. -Hi ngh coi trng cng tc xy dng ng, o to cn b ng c nng lc lnh o cch mng ng Dng i n thng li hon ton. -Hi ngh Trung ng ln th VIII (5/1941) do H Ch Minh ch tr c ngha lch s : hon chnh vic ch o chin lc trong thi k mi, c ngha quyt nh i vi thng li ca Cch mng Thng Tm nm 1945. Cu15:Phn tch nhng c trng v phng hng c bn ca ch ngha x hi do i hi VII ca ng Cng sn Vit Nam ra ( th hin trong Cng lnh chnh tr)? Xem cu 35 Cu17:Trnh by bi cnh, ni dung v ngha ca ch trng chuyn hng ch o chin lc cch mng ca ng Cng sn Vit Nam khi chin tranh th gii th hai bng n? 1.Bi cnh th gii v trong nc. -Ngy 1-9-1939 nc c pht xt xm lc Ba Lan. Ngy 3-9-1939 Anh, Php tuyn chin vi c. Chin tranh th gii ln th hai bng n mau chng lan ra khp th gii. - ng Dng: Thc dn Php thc hin chnh sch thng tr thi chin, nhm v vt sc ngi , sc ca ca nhn dn ta phc v chin tranh . -Nm 1940 pht xt Nht nhy vo xm lc ng Dng, Php, Nht cu kt nhau thng tr v n p bc lt nhn dn ta. -Chin tranh v chnh sch thng tr ca Php-Nht lm cho mu thun gia ton th dn tc Vit Nam vi quc xm lc v bn tay sai ca chng gay gt hn bao gi ht, i hi phi gii quyt cp bch nguyn vng ca ton th nhn dn ta lc ny khng ch cn l dn sinh, dn ch m l ginh c lp dn tc . 1.Nhng ch trng iu chnh chin lc cch mng . -Ni dung ch yu ca s iu chnh chin lc cch mng ca ng c th hin qua Ngh quyt Hi ngh Ban chp hnh Trung ng ln th 6 (11-1939). Ngh quyt Trung ng ln th 7 (11-1940) , Ngh quyt Trung ng ln th 8 (5-1941). -Th nht: Trn c s khng nh hai nhim v chin lc ca cch mng dn tc dn ch , ng kp thi chuyn hng ch o chin lc : tp trung gii quyt nhim v hng u l nh quc v tay sai, ginh c lp dn tc . -Thng co ca ng ngy 29-9-1939 , Trung ng ng vch r Hon cnh ng Dng s tin bc n vn dn tc gii phng....gy cho tt c cc tng lp dn chng hiu bit tinh thn dn tc gii phng. -Hi ngh Trung ng ng ln th 6 (11-1939) xc nh k th k ch c th , nguy him ca cch mng ng Dng l ch ngha quc v tay sai phn bi dn tc . Hi ngh khng nh Bc ng sinh tn ca cc dn tc ng Dng khng c con ng no khc hn l con ng nh quc Php chng tt c ch ngoi xm v lun da trng hay da vng tranh ly gii phng dn tc. -Hi ngh Trung ng ng ln th 7 (11-1940) tip tc khng nh quan im chuyn hng ch o chin lc ging cao ngn c gii phng dn tc ca Hi ngh Trung ng ln th 6 (11-1939). -Hi ngh Trung ng ng ln th 8 (5-1941) do Nguyn i Quc ch tr nu bt nhim v gii phng dn tc , c lp cho t nc l mt nhim v trc tin ca ng ta.....Trong lc ny, nu khng gii quyt c vn dn tc gii phng, khng i c c lp , t do cho ton th dn tc , th chng nhng ton th quc gia cn phi chu mi kip tru nga, m quyn li ca b phn giai cp n vn nm cng khng i li c.... ....m vn rung t cng khng sao gii quyt c. -Th hai: Tn trng quyn t quyt ca cc dn tc . -Th ba: thc hin nhim v gii phng dn tc ng ch trng thnh lp mt trn Vit Nam c lp ng minh vit tt l Vit Minh. -Th t: ng ch trng tin hnh chun b khi ngha v trang ginh chnh quyn . -Th nm: ng ch trng xy dng ng ln mnh v mi mt lm trn vai tr tin phong trong cuc u tranh ginh c lp.

Cu19:Trnh by bi hc: Khng ngng cng c v tng cng khi on kt ton dn v kt hp sc mnh dn tc vi sc mnh thi i? 1.Bi hc khng ngng cng c v tng cng khi on kt ton dn. -on kt ton dn trong mt trn dn tc thng nht l mt trong nhng nhn t quyt nh thng li ca cch mng Vit Nam, y l mt chnh sch ln ca ng, th hin s sng to trong vic vn dng ch ngha Mc-Lnin vo iu kin cu th ca cch mng Vit Nam. a.C s ca bi hc. -Ch ngha Mc-Lnin khng nh cch mng l s nghip ca ng o qun chng c gic ng c t chc , u tranh cho cc mc tiu xc nh theo ng li ng n ca chnh ng v sn. Giai cp v sn c trch nhim t chc s lin minh vi cc giai cp , tng lp khc thc hin cc nhim v cch mng. -Trong tc phm ng cch mnh, Nguyn i Quc ni: Cch mnh l vic chung ca dn chng, ch khng phi l vic ca mt hai ngi -Tri qua hng ngn nm lch s , cng ng dn tc Vit Nam gn b vi nhau trong lao ng v u tranh chng gic ngoi xm, chng chi vi thin nhin khc nghit dng nc v gi nc. Yu cu ca cuc u tranh sinh tn v pht trin y hun c nn tinh thn on kt , tng thn tng i. Mi ngi trong cng ng Vit Nam u thc c rng: on kt th sng, chia r th cht. Tinh thn on kt y c hnh thnh t lu i, tr thnh truyn thng tt p ca nhn dn ta. a.Xy dng mt trn dn tc thng nht-l thnh qu sng to ca ng ta. -xut pht t quan im cch mng l s nghip ca ton dn, ng ta xc nh vic xy dng Mt trn dn tc thng nht , tp hp rng ri qun chng nhm thc hin cc mc tiu cch mng khng phi l th on chnh tr nht thi, m l vn c ngha lu di trong mi thi k cch mng . -T khi thnh lp ng n nay, ng ta thng xuyn chm lo xy dng Mt trn dn tc thng nht, ph phn cc quan im coi thng cng tc mt trn, nh gi khng ng v tr ca cng tc qun chng. -Trong tin trnh lnh o cch mng Vit Nam, ng c nhiu hnh thc t chc Mt trn dn tc thng nht phong ph, linh hot. -Trong Cng lnh u tin ca ng, mt mt ng khng nh hai giai cp cng nhn v nng dn l lc lng nng ct ca cch mng, mt khc ng phi ht sc lin lc vi tiu t sn, tr thc, trung nng.... ko h i v phe v sn.... -Trong thi k hot ng ng ta tp hp rng ri qun chng trong Mt trn dn tc thng nht chng quc, thnh lp Hi phn ng minh. +Trong thi k u tranh khi phc phong tro 1932-1935, ng tng bc c chnh sch tp hp qun chng tin hnh cuc u tranh. +Trong thi k 1936-1939, khi iu kin ch quan v khch quan cho php, ng kp thi chuyn hng ch o chin lc sang u tranh i dn sinh, dn ch , chng ch ngha pht xt v nguy c chin tranh th gii. thc hin nhim v , ng ch trng thnh lp Mt trn dn ch , lin hip rng ri cc giai cp , tng lp, ng phi yu nc, dn ch...Qua pht ng mt cao tro u tranh cch mng si ni i cai thin dn sinh, dn ch , chng bn phn ng thuc a.... +Trong thi gian t nm 1939 n trc nm 1975, ng ta lun c nhng ch trng chuyn hng ch o chin lc cch mng m rng khi on kt dn tc rng ri nh: thnh lp Mt trn Vit Minh(1941), Hi lin hip quc dn Vit Nam (1946), Mt trn Lin Vit (1951), Mt trn T quc Vit Nam (1955), Mt trn dn tc gii phng min Nam (1960), Lin minh cc lc lng dn tc, dn ch v ho bnh Vit Nam(1968) -Khng ch thc hin on kt dn tc , ng cn ch trng on kt vi dn tc lo, Cam puchia, hnh thnh nn mt trn on kt ba nc ng Dng, on kt vi cc lc lng yu chung ho bnh, tin b trn th gii, ng h s nghip khng chin chng M, cu nc ca nhn dn ta. Trong cuc khng chin chng M, cu nc hnh thnh ba tng mt trn : trong nc, trn bn o ng Dng, m rng n phm vi ln nht lc lng chng quc M v tay sai, c lp cao k th. +Sau khi min Nam hon ton gii phng c ba t chc mt trn ln hai min l: Mt trn T quc Vit Nam, Mt trn dn tc gii phng min Nam Vit Nam v Lin minh cc lc lng dn tc dn ch v ho bnh Vit Nam hp thnh mt, thnh Mt trn T quc Vit Nam. -Qua 70 nm thc tin u tranh chng ta ginh c nhng thng li v vang v trong thi i ngy nay nhn dn ta cng ginh c nhiu thng li trong t nc chuyn sang thi k mi-thi k cng nghip ho, hin i ho t nc. -Mt trong nhng nguyn nhn thng li l ng ta lun chm lo xy dng khi i on kt ton dn trong Mt trn dn tc thng nht theo li dy ca Ch tch H Ch MInh: on kt, on kt, i on kt . Thnh cng, thnh cng, i thnh cng 1.Bi hc kt hp sc mnh dn tc vi sc mnh thi i. A. ngha bi hc -y l mt trong nhng nhn t rt quan trng quyt nh thnh cng ca cch mng nc ta. -ng li ging cao ngn c c lp dn tc v ch ngha x hi ca ng m ra kh nng thc hin on kt dn tc v on kt quc t. a.C s ca bi hc -C s l lun ca bi hc ny l ch ngha Mc-Lnin v t tng H Ch Minh v mi quan h gn b gia on kt dn tc v on kt quc t. +Ch ngha Mc-Lnin khng nh , cch mng l s nghip ng o qun chng c gic ng, c t chc, u tranh cho mc tiu xc nh theo ng li ng n ca chnh ng v sn. Giai cp v sn c trch nhim t chc , lin minh vi cc tng lp khc thc hin cc nhim v cch mng. +Ch tch H Ch Minh dy: on kt, on kt, i on kt. Thnh cng, thnh cng, i thnh cng. -C s thc tin ca bi hc l truyn thng dn tc v thc tin cch mng Vit Nam. +on kt dn tc l sc mnh quyt nh s sinh tn ca tng dn tc . on kt quc t l nhn t lm tng thm sc mnh ca tng dn tc , thng xuyn chi phi thnh bi ca tng nc trong thi i ngy nay. +S pht trin ca cch mng th gii t sau Cch mng Thng Mi nm 1917 Nga va t ra yu cu pht trin chung ca thi i, va to ra nhng tin khch quan cho nhim v on kt quc t. a.Ni dung ca bi hc ng ta ,trong mi thi k vn ng cch mng lun lun qun trit t tng on kt dn tc v on kt quc t trong ng li chin lc v sch lc ca mnh. *Thi k cch mng dn tc dn ch . -Ngay t khi thnh lp, trong Cng lnh u tin ca ng ch r vic lin kt vi cc dn tc b p bc v qun chng v sn trn th gii, nht l giai cp v sn Php l mt trong nhng nhim v ct yu ca cch mng Vit Nam.

-Cch mng Thng Tm nm 1945 l kt qu ca vic thc hin khi on kt ton dn v nhim v ti cao gii phng dn tc , ginh chnh quyn v tay nhn dn .Lc cch mng th gii cha c iu kin gip trc tip Vit Nam, nhng ng ta kp thi tranh th bi cnh quc t thun li, trong c thng li ca nhn dn Lin X nh bi bn pht xt Nht Chu pht ng cuc Tng khi ngha. Trong cuc khng chin chng thc dn Php v khng chin chng quc M, chin tranh nhn dn pht trin n nh cao, huy ng c sc mnh v i ca khi on kt ton dn vi khu hiu Th hi sinh tt c ch nht nh khng chu mt nc, nht nh khng chu lm n l v khu hiu Khng c g qu hn c lp t do ca Ch tch H Ch Minh. -Thng li ca hai cuc khng chin khng ch l kt qu ca sc mnh on kt dn tc m cn l kt qu ca s kt hp sc mnh dn tc , vi sc mnh thi i, m thi im ni bt ca s kt hp l cuc khng chin chng M, cu nc. *Thi k cch mng ch ngha x hi . Trong s ngip xy dng ch ngha x hi v bo v T quc ca nhn dn ta, vn tng cng on kt dn tc v on kt quc t, kt hp sc mnh dn tc v sc mnh thi i lun l nhn t cc k quan trng , nht l trong tnh hnh cch mng nc ta hin nay. -Sc mnh ca dn tc l chnh quyn thuc v nhn dn , dn tc ta l mt dn tc anh hng, c ch vn ln mnh lit, nhn dn ta c lng yu nc nng nn, cn c lao ng v sng to. - tng cng on kt dn tc v on kt quc t , kinh nghim lch s cho thy: +Mun thc hin on kt dn tc phi lun lun ng vng trn lp trng ca giai cp v sn- giai cp tiu biu cho li ch giai cp , li ch dn tc . +Phi lun lun tn trng nguyn tc Ly dn lm gc, coi s nghip cch mng l ca dn, do dn, v v dn, thc hin dn ch x hi ch ngha trn cc lnh vc chnh tr , kinh t , vn ho, x hi , coi y va l mt mc tiu va l mt ng lc ca cch mng x hi ch ngha, l c s vng chc xy dng khi on kt v hp tc, gip quc t i vi s nghip cch mng ca nhn dn ta. +on kt quc t l yu cu khch quan c tnh quy lut ca cuc cch mng do giai cp v sn lnh o . Kinh nghim cho ta thy rng, thc hin on kt quc t, mt mt phi coi trng tinh thn c lp t ch, t cng khng l thuc vo bn ngoi; mt khc cn tranh th hp tc quc t, to iu kin thun li nht cho cch mng trong nc pht trin . -Tnh hnh th gii ngy nay c nhng c im mi so vi nhng thp k trc, on kt v m rng quan h quc t to ra mi trng thun li cho s nghip xy dng ch ngha x hi nc ta. Nhng tuyt i chng ta khng c l l, mt cnh gic trc nhng m mu chng ph cch mng th gii v cch mng nc ta ca ch ngha quc v th lc phn ng quc t. Cu20:Trnh by vai tr lnh o v ch o ca lnh t H Ch Minh v Trung ng ng trong tng khi ngha thng Tm? 1.Kt qu ca s lnh o ng n ca ng ta v lnh t H Ch Minh l: d on ng thi c v hnh ng chnh xc, kp thi khi thi c xut hin. -Ngh quyt Hi ngh Ban chp hnh Trung ng ln th 6 thng 11-1939 ch r : Cuc khng hong kinh t , chnh tr gy nn bi quc chin tranh ln ny s nung nu cch mnh ng Dng bng n . -Ngh quyt Hi ngh Ban chp hnh Trung ng ln th 8 thng 5-1941 nu r: Lin X thng trn , qun Trung Quc phn cng....tt c cc iu kin y s gip cho cc cuc vn ng ca ng ta mau pht trin v ni dy, lc lng s lan rng ra ton quc gy mt cuc tng khi ngha rng ln. -Hi ngh Ban thng v Trung ng thng 2-1943 xc tin cng cuc chun b khi ngha, y mnh xy dng lc lng , m rng mt trn dn tc thng nht; y mnh phong tro cch mng thnh th , trc ht l phong tro cng nhn . Hi ngh quyt nh : Ton b cng tc ca ng lc ny phi nhm vo ch chun b khi ngha, khi c hi n kp thi a qun chng nhn dn ra chin u -T thng 9-1944 ng d kin: mu thun Nht-Php s dn n Nht o chnh lt Php. Bo C gii phng ca ng s 7 ngy 28-91944 nu ln d kin trn v ch ra phng hng hnh ng cho ton ng: Phi bit mi gm, lp sng mai y Nht-Php bn nhau, kp thi ni dy, tiu dit chng ginh li giang sn. -Hi ngh Ban thng v Trung ng ng thng 3-1945 ra ch th: Nht Php bn nhau v hnh ng ca chng ta nga 12-3-1945, vch r: k th nguy him trc mt ca nhn dn ng Dng l pht xt Nht. Ch trng pht ng cao tro khng Nht, cu nc lm tin cho tng khi ngha. -c tin Nht u hng Lin X v ng minh v iu kin , Hi ngh ton quc ca ng hp t ngy 13 n ngy 15-81945 nhn nh: c hi rt tt cho ta ginh c lp ti. ng quyt nh pht ng tng khi ngha ginh chnh quyn t tay pht xt Nht trc khi qun ng minh b vo ng Dng. i hi i biu quc dn nht tr tn thnh ch trng Tng khi ngha ca ng. 1.ng v Ch tch H Ch Minh chn ng hnh thc,phng php u tranh , pht huy ti a sc mnh tng hp ca cch mng ginh thng li nhanh, gn. -Da vo cao tro cch mng ca ton dn. -Kt hp lc lng chnh tr v lc lng v trang, ly lc lng chnh tr l ch yu, lc lng v trang lm nng ct. -Ni dy ng lot. -Kt hp phong tro nng thn vi phong tro thnh th. -Thc hin nguyn tc hnh ng tp trung, thng nht kp thi. 1.Thc hin sch lc khn kho i vi Nht trong khi tin hnh tng khi ngha. ng ch trng v hiu ho qun i Nht trnh mu v tn tht trong qu trnh khi ngha ginh chnh quyn. Vi s ch o sng sut ca ng v H Ch Minh, Cch mng thng Tm thnh cng mau chng, trn vn, t mu. Cu21:Trnh by nhng ch trng, bin php ca ng Cng sn Vit Nam trong vic xy dng v bo v chnh quyn non tr sau cch mng thng Tm nm 1945? Trong hon cnh trn th gii ch ngha pht xt b tiu dit,lc lng b suy yu to iu kin thun li cho phong tro gii phng dn tc pht trin mnh m. Sau Cch mng thng Tm nm 1945, ng Cng sn Vit Nam tr thnh ng cm quyn. Dn tc Vit Nam tr thnh dn tc c lp, c ch quyn....Tuy nhin ng v nhn dn cn phi i mt vi ba kh khn: Gic i, gic dt, gic ngoi xm. 1.Ch trng, bin php ca ng. -ng xc nh: +Cuc cch mng ng Dng lc ny vn l cuc cch mng dn tc gii phng ,khu hiu u tranh vn l Dn tc trn ht, T quc trn ht! +K th chnh ca cch mng lc ny l thc dn Php xm lc.

+Nhim v ca nhn dn c nc ta lc ny l phi cng c chnh quyn , chng thc dn Php xm lc, bi tr ni phn, ci thin i sng nhn dn. - thc hin cc nhim v cn phi: +V ni chnh: Xc tin vic bu c Quc hi, thnh lp Chnh ph chnh thc, lp Hin php, trng tr bn phn ng chng i hin hnh, cng c chnh quyn nhn dn . +V qun s: ng vin lc lng ton dn kin tr khng chin, t chc v lnh o cuc khng chin lu di. +V ngoi giao: Kin tr cc nguyn tc bnh ng, tng tr thm bn, bt th; thc hin khu hiu Hoa-Vit thn thin i vi qun Tng Gii Thch v ch trng c lp v chnh tr , nhn nhng v kinh t i vi Php. Nhng ch trng nu trn ca ng gii quyt kp thi nhiu vn quan trng v ch o chin lc v sch lc cch mng trong tnh th mi v cng phc tp v kh khn ca nc Vit Nam dn ch cng ho va mi khai sinh. -Bin php c th thc hin cc nhim v trn : -V kinh t: +T chc cu i v phng nn i cho dn. Trong phin hp u tin ngy 3-9-1945, Hi ng Chnh ph cch mng lm thi bn v bin php chng i. Nhiu bin php nh t chc lc quyn, lp H go cu i, t chc Ngy ng tm gp go cu i: khng dng go, ng, khoai sn nu ru... +Bin php c bn lu di l tng gia sn xut. V cc phong tro ua tranh tng gia sn xut dy ln khp cc a phng. +chnh ph cch mng ra Sc lnh s 11, bi b thu thn v cc th thu v l khc ca ch c, ra thng t gim t 25%. Kt qu: y li c nn i. i sng nhn dn , c bit l i sng nng dn c ci thin mt bc. -V ti chnh +Chnh ph ra sc lnh v Qu c lp v Tun l vng nhm ng vin tinh thn t nguyn ng gp ca nhn dn gi vng nn c lp ca T quc. +Chnh ph ra Sc lnh pht hnh tin Vit Nam thay th giy bc ng Dng. Kh khn v ti chnh dn c khc phc. -V vn ho, gio dc. +Ch tch H Ch Minh k Sc lnh thnh lp c quan bnh dn hc v, pht ng phong tro xo m ch. Kt qu cc trng tiu hc, trung hc pht trin mnh, bc u c i mi theo tinh thn c lp dn ch. +Xy dng o c mi vi ni dung cn-kim-lim-chnh , bi tr cc t nn x hi c nh: c bc, ru ch, h tc....ra khi i sng x hi. -V chnh tr-qun s. +Ngy 8-9-1945, Ch tch Chnh ph cch mng lm thi nc Vit Nam dn ch cng ho ra Sc lnh v cuc tng tuyn c bu Quc hi. +Ngy 6-1-1946, Tng quyn c bu c Quc hi: 89% c tri c nc hng hi i b phiu bu Quc hi. +333 i biu c bu vo Quc hi u tin ca nc Vit Nam dn ch cng ho. +Ngy 2-3-1946, Quc hi kho I hp phin u tin, thng qua danh sch Chnh ph lin hip chnh thc do H Ch Minh lm Ch tch. +Ngy 9-11-1946 Hin php u tin ca nc Vit Nam dn ch cng ho chnh thc cng b. +Vic xy dng lc lng v trang nhn dn cng c ch trng khp ni trn t nc. -Bi tr ni phn: i vi t chc phn cch mng dng khu hiu on kt chng thc dn Php xm lc, phn i chia r vch mt ph hoi ca chng. -u tranh chng ngoi xm: Thc hin nguyn tc ngoi giao Bnh ng tng tr, thm bn, bt th. i vi qun i Tng thc hin Hoa-Vit thn thin +Trc ngy 6-3-1946 ng ta c sch lc ho hon vi Tng v tay sai min Bc tp trung lc lng nh ui Php min Nam. i vi Tng, ta ch trng trnh xung t v trang, nhn nhng chng mt s yu sch v kinh t v chnh tr : Nhn cung cp mt phn lng thc, thc phm. +i vi qun Php min Nam: Kin quyt khng chin chng thc dn Php; c nc ng h Nam B khng chin vi cc phong tro Nam Tin, ng h Nam B khng chin. +Ngy 28-2-1946 Php v Tng k hip c Hoa-Php, Php s thay th qun Tng gii gip qun Nht min Bc nn t nhn dn ta vo hai con ng: mt l: cm v kh chin u chng thc dn Php; hai l: ho hon nhn nhng Php trnh tnh trng i ph vi nhiu k th mt lc, y 20 vn qun Tng ra khi min Bc, tranh th thi gian cng c lc lng cch mng. +Chiu 6-3-946, ta k Hip nh s b vi Php Qua , vic k Hip nh s b l mt tr chng sch lc ng n ca ng, Chnh ph v H Ch Minh. Ta loi tr c mt k th nguy him l qun Tng v tay sai ca chng ra khi nc ta. Tranh th thi gian ho bnh cn thit cng c chnh quyn cch mng , chun b lc lng mi mt cho cuc khng chin lu di chng thc dn Php v sau. Cu23:Trnh by i sch ca lnh t H Ch Minh v Trung ng ng Cng sn Vit Nam trong u tranh chng gic ngoi th trong nhng nm 45-46? 1.Hon cnh lch s -Thng li ca Cch mng thng Tm em li cho Vit Nam th v lc mi. ng ta t mt ng hot ng bt hp php tr thnh ng cm quyn, nhn dn ta c gii phng khi cuc i n l tr thnh ngi ch t nc mnh. -Cch mng nc ta thi k ny ng trc nhng kh khn th thch nghim trng trc tip e do s tn vong ca t nc, l phi chng gic ngoi, th trong. 1.Ch trng , bin php ca ng. Ch trng ca ng trong thi k ny c nu ra trong ch th Khng chin Kin Quc ra ngy 25/11/1945. Ch th Khng chin Kin Quc vch r nhim v chin lc v nhim v cn kp ca cch mng Vit Nam. -Cch mng ng Dng lc ny vn l cuc cch mng dn tc gii phng. Khu hiu u tranh vn l Dn tc trn ht, T quc trn ht. +K th chnh ca cch mng lc ny l thc dn Php xm lc. +Nhim v c bn trc mt: cng c chnh quyn , chng thc dn Php xm lc, bi tr ni phn, ci thin i sng nhn dn . -Bin php c th thc hin nhim v trn: +V n chnh: Xc tin bu c Quc hi, thnh lp Chnh ph chnh thc, xy dng Hin php, x l bn phn ng, cng c chnh quyn nhn dn.

+V qun s: ng vin lc lng ton dn trng k khng chin. +V ngoi giao: Kin tr nguyn tc Bnh ng, tng tr, thm bn bt th. i vi qun i Tng thc hin Hoa-Vit thn thin. Thc hin nguyn tc ngoi giao trn, trc ngy 6-3-1946 ng ta c sch lc ho hon vi Tng v tay sai ra khi t nc. -Ngy 6-3-1946 thc hin sch lc ho hon vi Php ui Tng v tay sai ra khi t nc. -Ngy6-3-1946 ta k vi Php hip nh s b, trong Php cng nhnVit Nam l nc t do, ta ng Php ra min Bc thay Tng trong thi hn 5 nm. Vi Hip nh s b ta trnh cuc chin u bt li cng mt lc chng li nhiu k th, tranh th thm thi gian ho bnh chun b cho cuc chin u lu di chng thc dn Php. -Ngy 14/9/1946, ta li k vi Php bn Tm c, tip tc nhng b cho Php mt s quyn li kinh t , vn ho Vit Nam vi mc ch ko di thi gian ho hon, chun b cho khng chin . i sch trn ca ng ta m ng u l Ch tch H Ch Minh l cn thit, ng n v sng sut a cch mng Vit Nam vt qua nhng kh khn nghim trng, bo v thnh qu ca Cch mng thng Tm v chun b iu kin bc vo cuc khng chin lu di chng thc dn Php. Cu24:Trnh by hon cnh lch s v nhng ni dung c bn ca ng li khng chin chng thc dn Php xm lc ca ng Cng sn Vit Nam? 1.Hon cnh lch s Sau Cch mng thng Tm nm 1945 nc ta cn nm trong vng vy ca Ch ngha quc v phn ng quc t. bo v chnh quyn , tranh th thi gian ho bnh, chun b cho cuc khng chin lu di. ng ta thc hin sch lc ho hon vi Tng v sau ho hon vi Php bng vic k Hip nh s b 6-3-1946 v Tm c 14-9-1946. Nhng vi d tm xm lc ,cui nm 1946 Php phn bi mi cam kt, quyt cp nc ta mt ln na. Trong khi vn tip tc tn cng Nam B v sau khi ra Bc, Php lin tc khiu khch nh chim Hi Phng, Lng Sn, Hi Dng, Nng.... Ngy 18-12-1946, H Ni , Php gi ti hu th cho ta,Php gy v thm st ph Hng Bn H Ni. Trc hnh ng ngy cng ln ti ca thc dn Php, ta khng th nhn nhng c na, nhn nhng na l mt nc. V vy, ngay m 19-12-1946 ng v Chnh ph pht ng ton quc khng chin . 2.Ni dung c bn ca ng li khng chin . -Mc ch ca cuc khng chin : Dn tc ta khng chin nh bn thc dn Php xm lc nhm ginh c lp v thng nht, hon thnh nhim v gii phng dn tc v pht trin ch dn ch nhn dn. -Tnh cht ca cuc khng chin. +Cuc khng chin chng thc dn Php l k tc s nghip ca Cch mng thng Tm, cuc khng chin ny s hon thnh nhim v gii phng dn tc, m rng v cng c ch cng ho dn ch Vit Nam v pht trin n trn nn tng dn ch mi. Cho nn cuc khng chin ca ta c tnh cht dn tc gii phng v dn ch mi. Lc ny nhim v gii phng dn tc l yu cu nng bng v cp bch nht. +Tnh cht dn ch mi l trong qu trnh khng chin , phi tng bc thc hin ci cch dn ch v thc cht ca vn dn ch lc ny l tng bc thc hin ngi cy c rung. +Cuc khng chin ca ta l mt cuc chin tranh nhn dn ton dn, ton din v lu di, da vo sc mnh l chnh. +chin tranh nhn dn , ton dn nh gic l nh gic bng bt c v kh g c trong tay, nh gic bt c ni no chng ti. +chin tranh l mt cuc sc ton din gia hai bn tham chin. V th phi nh ch trn tt c cc mt trn: qun s, chnh tr , kinh t , vn ho, trong qun s l mt trn hng u, nhm tiu dit lc lng ca ch trn t nc ta, bp ch xm lc ca chng, ginh li ton b t nc. -Phng chm ca cuc khng chin :l nh lu di, xut pht t tng quan lc lng gia ta v ch. l mt qu trnh va nh va xy dng v pht trin lc lng ca ta, tng bc lm bin i so snh c li cho ta, nh bi tng m mu v k hoch qun s ca ch tin ln ginh thng li hon ton. -Da vo sc mnh l chnh, trc ht phi c lp v ng li chnh tr , ch ng xy dng v pht trin thc lc ca cuc khng chin , ng thi coi trng s vin tr quc t. -ng li khng chin ton dn, ton din, lu di ca ng ta l nim tin, l ng lc v l sc mnh khng chin ca ton dn Vit Nam chin u v chin thng trong cuc khng chin chng thc dn Php v can thip M. Cu25:Trnh by s ch o ca ng Lao ng Vit Nam trong vic kt hp hai nhim v chin lc chng quc v chng phong kin trong thi gian khng chin chng thc dn Php (1946-1954)? -Trong cuc khng chin ca nhn dn ta chng thc dn Php v can thip M, ng ta xc nh cch mng Vit Nam c hai i tng: i tng chnh l ch ngha quc xm lc, c th l quc Php v can thip M: i tng ph l phong kin, c th l phong kin phn ng. Nhim v c bn ca cch mng Vit Nam l nh ui bn quc xm lc, ginh c lp v thng nht thc s cho dn tc ; xo b nhng di tch phong kin v na phong kin ; lm cho ngi cy c rung; pht trin ch dn ch nhn dn gy c s cho ch ngha x hi . Ba nhim v khng kht vi nhau. Song nhim v chnh trc mt l hon thnh gii phng dn tc, lc ny phi tp trung lc lng vo khng chin quyt thng qun xm lc. -Trong qu trnh khng chin , ng ta kho kt hp nhim v chng quc v chng phong kin , a khng chin n thng li. -a khng chin n thng li l mt s nghip chin u v t chc ton din, v i ca nhn dn ta. -Qu trnh khng chin l mt qu trnh va xy dng lc lng , va chin u, ginh thng li tng bc tin ln ginh thng li hon ton. -Xy dng v cng c h thng chnh tr. +Xy dng v cng c t chc chnh quyn v t chc qun chng. +Cng c Mt trn dn tc thng nht, thc hin khu hiu : mt dn tc , mt mt trn thng nht; i hi thng nht Vit Minh v Lin Vit ly tn l Mt trn Lin Vit hp thng 3-1951, nh giu s cng c thm mt bc mi khi i on kt ton dn. Nh nc dn ch nhn dn cc cp c tng cng vng mnh. -Xy dng tng bc nn kinh t khng chin . +ng coi trng pht trin sn xut , nht l sn xut lng thc , bo m yu cu n no nh thng cho cc lc lng v trang v i sng bnh thng ca ton dn trong khng chin. +Cc hot ng thng nghip, ti chnh, ngn hng c cng c v pht trin .... -Pht trin nn vn ho-gio dc khng chin.

+Thng 7-1948 Hi ngh vn ho ton quc hp, ng ch Trng Chinh trnh by bo co Ch ngha Mc v vn ho Vit Nam. Ni dung bo co vch r ng li, phng chm xy dng nn vn ho mi ca ng. +Nm 1950 ng ra ch trng ci cch gio dc theo ng li gio dc mi. -Xy dng lc lng v trang nhn dnba th qun. -Cng vi vic pht trin ngy cng rng khp lc lng dn qun du kch v b i a phng, ng c gng xy dng ,pht trin nhanh b i ch lc.... -Xy dng ng vng mnh sc lnh o cuc khng chin . Song song vi vic tp trung lc lng thc hin nhim v chng quc; ng ta tng bc ci cch dn ch v kinh t , em li quyn li rung t cho nng dn. ng ta ch trng tip tc thc hin vic tch thu rung t ca bn thc dn v bn vit gian chia cho nng dn...Dng phng php ci cch m dn dn thu hp phm vi bc lt ca a ch phong kin bn x (trong phm vi khng c hi cho Mt trn thng nht chng thc dn Php xm lc). -Thc hin ng li : +T nm 1947 n nm 1953 ng lnh o nng dn u tranh thc hin gim t 25%, tch thu rung t ca bn thc dn ,ly rung t ca Vit gian em chia cho nng dn khng c rung hoc thiu rung. n nm 1953, tnh t Lin khu IV tr ra, ng ta tm cp cho nng dn hn 184.343 hcta rung t ca thc dn v a ch, rung t vng ch, rung t b hoang. +Thng 4-1953 ng thng qua Cng lnh rung t v quyt nh thc hin ci cch rung t vng t do, nhm mc ch xo b quyn chim hu rung t ca quc , xo b ch chim hu rung t ca a ch phong kin, thc hin ch s hu rung t ca nng dn thc hin ngi cy c rung, gii phng sc sn xut pht trin mnhm kinh t , ci thin i sng, bi dng sc dn y mnh khng chin n thng li hon ton. +Cuc vn ng gim t v ci cch rung t c thc hin mt s a phng trong vng t do. Qua cuc vn ng gim t v ci cch rung t ca hng triu nng dn c ng vin mnh m hn phc v cho tin tuyn, cc mt hot ng ca khng chin u c y mnh. Ci cch rung t l mt nhn t quyt nh ton b cuc vn ng thc hin chnh sch rung t ca ng trong cuc khng chin . Cu26:V sao ng Cng sn Vit Nam ch trng k Hip nh Pari nm 1973? ngha lch s ca Hip nh Pari? 1.ng Cng sn Vit Nam ch trng k Hip nh Pari nm 1973 v: a.Hon cnh lch s -Tnh hnh trong nc + min Nam: Qun v dn ta nh bi nhng cuc phn kch ca khng qun v hi qun M Bnh Tr Thin , bc Bnh nh, Ty Nguyn Bnh Long. c bit l mt trn Qung Tr din ra c lit ko di 5 thng lin. Cc mt trn khc Nam B, trung Bc B u phi hp tin cng mnh m, m rng vng gii phng, to th bao vy uy hip Si Gn. + min Bc: cu vn nguy c v ca chin lc Vit Nam ho chin tranh, ngy 6-4-1972 Nch xn quyt nh huy ng lc lng ln khng qun v hi qun M chi vin trc tip cho qun ngu Si Gn v nh ph tr li min Bc. Sau khi ti c, Tng thng Nch xn ra lnh cho mt lc lng khng qun rt ln nm bom c tnh hu dit H Ni, Hi Phng v nhiu ni khc. Trong 12 ngy m, qun v dn H Ni chin thng trn in Bin Ph trn khng v cng qun dn min Bc bn ri 81 my bay, trong c 34 my bay B52 v 5 my bay F111. -Tnh hnh th gii. +Ngy 30-12-1972, Tng thng M Nch xn buc phi tuyn b kt thc cuc tp kch chin lc vo H Ni v Hi Phng vo ngy 15-1-1973, Chnh ph M phi tuyn b ngng mi hot ng tin cng bao gm nm bom bn ph v th mn phong to min Bc Vit Nam, M buc phi tr li m phn Hi ngh Pari v Vit Nam v ng Dng. Xu th ca thi i ang chuyn t i u sang i thoi. S hi nhp, an xen v chp nhn ph thuc ln nhau ang l xu th ca th gii. Trong lc cuc chin tranh Vit Nam li l cuc chin tranh di ngy nht, c lit nht do quc M tin hnh ang b nhn dn th gii , k c nhn dn tin b M phn i mnh m. a.Quan im , ch trng ca ng. -Xut pht t ng li chin tranh nhn dn , ng ta pht huy sc mnh tng hp ca chin tranh nhn dn , thc hin ng li u tranh chnh tr kt hp vi u tranh qun s v u tranh ngoi giao. -Thc hin ng Di chc ca H Ch Minh l nh cho M ct. - Truyn thng ca dn tc Vit Nam l yu chung ho bnh. Vic tin hnh cuc chin tranh chng gic ngoi xm l nhm nh bi ch xm lc ca k th. -Ch trng ca ng k Hip nh Pari l s m ng cho qun M rt qun trong danh d. ng thi ng ta k Hip nh Pari l loi c mt k th mnh nht ca th k XX c v tim lc kinh t v quc phng. -Hoa K phi k Hip nh Pari v chm dt chin tranh , lp li ho bnh Vit Nam vi nhng iu khon m bo yu cu c bn ca ta: +Hoa K v cc nc cam kt tn trng c lp, ch quyn, thng nht v ton vn lnh th Vit Nam. +Hoa K rt ht qun vin chinh v qun ch hu, ph ht cc cn c qun s M, cam kt khng tip tc dnh lu qun s hoc can thip vo cng vic ni b ca min Nam Vit Nam. +Cc bn nhn dn min Nam Vit Nam t quyt nh tng lai chnh tr ca h thng qua tng tuyn c t do. +Cc bn cng nhn thc t min Nam Vit Nam c hai chnh quyn, hai qun i , hai vng kim sot v ba lc lng chnh tr. +Cc bn ngng bn ti ch, trao tr cho nhau t binh v thng dn b bt. -Ngy 2-3-1973, Hi ngh quc t v Vit Nam c triu tp ti Pari, gm i biu cc nc: Lin X, Trung Quc, Anh, Php, bn bn tham gia k Hip nh v bn nc trong U ban gim st v kim sot quc t: Ba Lan, Cannada, Hungari, Innxia, cng vi s c mt ca ng Tng th k Lin hp quc. Tt c cc nc tham d Hi ngh k vo bin bn nh c cng nhn v mt php l quc t Hip nh Pari v Vit Nam v bo m cho Hip nh c thi hnh nghim chnh. 1. ngha lch s -Hip nh Pari v chm dt chin tranh , lp li ho bnh Vit Nam buc quc M phi cun c rt ht qun M ra khi min Nam Vit Nam vo ngy 29-3-1973. l thng li ht sc to ln ca cuc khng chin oanh lit trong lch s chng ngoi xm ca nc ta. l mt thng li to ln ca ng ta, nhn dn ta v dn tc ta chin thng mt tn quc u s, mt tn sen m quc t mnh nht ca th k XX c v tim lc kinh t v quc phng. -Ngh quyt Hi ngh ln th 21 (kho III) ca Trung ng ng khng nh: Hip nh Pari nh giu bc ngot trong cuc u tranh cch mng ca nhn dn ta. N phn nh s so snh lc lng gia cch mng v phn cch mng trn chin trng Vit Nam v th gii. Dn tc ta ui c qun vin chinh M v ch hu gm trn na triu qun ra khi nc ta, chm dt s chim ng ca qun i nc ngoi t hn mt trm nm, trong khi , lc lng cch mng min Nam mnh ln rt nhiu v ang trn pht trin mnh m , vng chc khng mt th lc phn ng no c th ngn cn ni.

Cu27:Trnh by s lnh o v ch o ca ng Cng sn Vit Nam trong vic chun b v tin hnh cuc Tng tin cng v ni dy ma xun nm 1975 v gii phng hon ton min Nam? 1.Hon cnh lch s -Sau Hip nh Pari ngy 27-1-1973 v Chm dt chin tranh , lp li ho bnh Vit Nam, tnh hnh so snh lc lng min Nam thay i mau l c li cho cch mng . Mc d b tht bi ht sc nng n, buc phi k Hip nh Pari, song vi bn cht ngoan c, quc M vn khng t b d tm ko di cuc chin tranh p t ch ngha thc dn mi v chia ct lu di nc ta. Ngay sau khi Hip nh va k kt, di s ch huy ca M, tp on tay sai Nguyn Vn Thiu lin tip t chc nhiu cuc hnh qun ln chim vng gii phng ca ta v hnh qun cnh st bnh nh trong vng chng kim sot.... Hip nh Pari va k cha ro mc b ph.Qun dn ta phi ng u vi nhiu kh khn mi. Nhu cu bc thit ca lch s i hi ng ta phi nh gi ng tnh th cch mng , vch ra phng hng, nhim v trc mt, a cch mng tin ln. 2.S lnh o v ch o ca ng. -Hi ngh ln th 21 ca Trung ng ng (7-1973) phn tch mt cch su sc tnh hnh cch mng min Nam t sau ngy k Hip nh Pari v ra t tng ch o sc bn l bt k trong tnh hnh no ta cng phi nm vng thi c, gi vng ng li chin lc tin cng. Nhim v ginh quyn lm ch, pht trin thc lc cch mng l yu cu bc thit , c bn trong giai on mi, nhm nh bi k hoch bnh nhln chim ca ch, chun b tin ln hon ton gii phng min Nam, thng nht T quc. -Qun trit t tng ch o trnhn dn trong hai nm u tranh quyt lit t sau ngy k Hip nh Pari, qun dn ta tr nn min Nam lin tip ginh c thng li to ln trn khp cc chin trng, t Tr Thin n Ty Nam B v vng ven Si Gn, ph v tng mng ln k hoch :bnh nh ca ch. Cui nm 1974 u nm 1975 , qun ta nh chim th x Phc Long m khng thy ch phn ng ln chim li, chng co v phng ng, ta mnh hn ch, kh nng v iu kin nh cho Ngu nho, hon thnh s nghip gii phng min Nam. -Hi ngh B chnh tr (t 30-9 n 7-10-1974) v Hi ngh B chnh tr m rng (t ngy 18-12-1974 n 8-1-1975) bn k hoch gii phng hon ton min Nam. Hi ngh B Chnh tr m rng nhn nh: cha bao gi ta c iu kin y v qun s, chnh tr, c thi c chin lc to ln nh hin nay hon thnh cch mng dn tc dn ch nhn dn min Nam, tin ti ho bnh thng nht T quc. T nhn nh , B Chnh tr ra quyt tm chin lc gii phng min Nam vi k hoch 2 nm 1975-1976 m tinh thn l: Nm 1975 tranh th bt ng tn cng ln v rng khp, to iu kin nm 1976 tin hnh tng cng kch, tng khi ngha, gii phng hon ton min Nam. Ngoi k hoch trn , B Chnh tr cn d kin mt phng hng hot ng linh hot l :nu thi c n vo u hoc cui nm 1975 th lp tc gii phng min Nam ngay trong nm 1975, B Chnh tr nu quyt tm chin lc: ng vin s n lc ca qun dn hai min trong thi gian 1975-1976 y mnh u tranh qun s, chnh tr kt hp vi u tranh ngoi giao lm thay i nhanh chng v ton din so snh lc lng trn chin trng min Nam theo hng c li cho ta, tin hnh khn trng v hon thnh mi cng tc chun b, to iu kin chn mui tin hnh tng cng kch, tng khi ngha, tiu dit v lm tan r ngu qunhn dn nh ngu quyn v tay nhn dn, gii phng minNam. -Thc hin ch trng trn ,ta tp trung ch lc mnh vi binh kh k thut hin i, ngy 10-3-1975 qun dn ta tin cng th x Bun Ma Thut, tin ln gii phng Ty Nguyn v tip , ngy 26-3-1975 gii phng Hu v Nng. Qun ngu trc nguy c sp hon ton, cn M th t ra bt lc, d chng c can thip th no cng khng th cu nguy cho qun ngu c. -Ngy 31-3-1975, B Chnh tr c nhn nh mi cc k quan trng: t gi pht ny, trn quyt chin cui cng ca qun dn ta bt u nhm hon thnh cch mng dn tc dn ch nhn dn min Nam v thng nht T quc v h quyt tm gii phng Si Gn trc thng 5-1975. Ngy 14-4-1975, B Chnh tr quyt nh ly tn chin dch tng tin cng v ni dy gii phng Si Gn v c Nam B l Chin dch H Ch Minh v lp B ch huy chin dch trong c ba ng ch U vin B chnh tr: L c Th, Phm Hng v Vn Tin Dng. -T 17 gi ngy 26-4-1975, 5 qun on ch lc ca ta m t Tng cng kch vo khu vc Si Gn- Gia nh. 17 gi 30 pht ngy 28-4-1975, khng qun ta tin cng sn bay Tn Sn Nht lm t lit sn bay v lm no ng thnh ph Si Gn. Hi ng an ninh quc gia M hp khn cp quyt nh di tn cp tc s qun v nhn vin qun s, dn s M cn li ra khi min Nam nc ta. -m 28 rng 29-4-1975, tt c cc cnh qun ca ta c lnh ng lot tng cng kch vo trung tm thnh ph, nh chim tt c cc c quan u no ca ch. -9 gi 30 pht ngy 30-4-1975, Dng Vn Minh va ln lm Tng thng ngu ngy 28-4, ku gi ngng bn iu nh giao chnh quyn nhm cu vn qun ngu khi sp . -10 gi 45 pht ngy 30-4-1975, xe tng ca ta tin thng vo dinh c lp bt sng ton b ngu quyn Trung ng, Dng Vn Minh tuyn b u hng khng iu kin. -11 gi 30 pht cng ngy, l c cch mng tung bay trn nc ph Tng thng chnh quyn Si Gn, bo hiu s ton thng ca Chin dch H Ch Minh lch s . -Tha thng sau khi gii phng Si Gn, lc lng v trang v nhn dn cc tnh cn li Nam B nht t ng ln tin cng v ni dy theo phng thc x gii phng x, huyn gii phng huyn, tnh gii phng tnh. n ngy 2-5-1975, Nam B v min Nam t nc ta hon ton c gii phng. Cu30:Trnh by nhng cn c ng ta ch trng a min Bc tin ln theo con ng cch mng x hi ch ngha sau khi gii phng? 1.Hon cnh lch s -Sau Hip nh Ginev nm 1954 v vic lp li ho bnh ng Dng c k kt, nc ta tm thi b chia lm hai min. + min Bc: ch chnh tr n nh, tin ln xy dng ch ngha x hi trong iu kin va khi phc va xy dng va chin u chng hai cuc chin tranh ph hoi c tnh cht hu dit bng khng qun v hi qun ca quc M; va phi m bo yu cu v i sng ca nhn dn , va phi p ng v nhn lc v vt lc cho cuc chin u gii phng min Nam, va lm trn ngha v ca hu phng ln i vi tin tuyn ln. + min Nam: ch chnh tr khng n nh, quc M ht cng thc dn Php, c quyn chim min Nam, thc hin cuc chin tranh thc dn mi ko di sut hn 20 mi nm, vi quy m ngy cng rng ln. -Trong cng cuc xy dng ch ngha x hi min Bc cng nh trong cuc khng chin chng M, cu nc ca nhn dn ta, c s ng tnh ng h ca nhn dn th gii, nht l s gip , vin tr ca to ln v nhiu mt ca cc nc x hi ch ngha anh em lc ang thi k pht trin mnh m (t gia nm 50 n u nhng nm 70). Tuy nhin bn cnh thun li , t nhng nm 60, trong h thng cc nc x hi ch ngha cng ny ra s bt ng, chia r su sc gia cc nc x hi ch ngha anh em, nht l gia Lin X v Trung Quc.

-Min Bc tin ln xy dng x hi ch ngha vi c im ln nht l t sn xut nh tin thng ln ch ngha x hi b qua giai on pht trin t bn ch ngha. Trong khi , m hnh xy dng x hi ch ngha m Lin X v cc nc ng u p dng c iu kin , hon cnh, xut pht im khng ging nc ta v cha ng khng t nhng nhc im, sai lm rt kh cho ta hc tp, rt kinh nghim. 1.Nhng cn c -Trung thnh vi Cng lnh chnh tr ra t nhng nm 30. Hi ngh thnh lp ng ngy 3-2-1930 thng qua Chnh cng vn tt v Sch lc vn tt do Nguyn i Quc khi tho. Chnh cng vn tt v Sch lc vn tt l cng lnh u tin ca ng, tuy cn s lc nhng vch ra cho cch mng Vit Nam mt ng li c bn ng n. l : Ch trng lm t sn dn quyn cch mng v th a cch mng, i ti x hi cng sn. y l cuc cch mng gii phng dn tc thuc phm tr cch mng v sn bao gm ba ni dung gn b vi nhau: dn tc dn ch v ch ngha x hi , c ngha l lm xong cch mng dn tc dn ch , phi tin ln cch mng x hi ch ngha, b qua ch t bn ch ngha. Vic a min Bc tin ln ch ngha x hi l th hin s trung thnh vi ng li trc sau nh mt ca ng ta. -Min Bc tin ln ch ngha x hi l ph hp vi xu th pht trin ca min Bc sau ngy c gii phng. ng thi n cng ph hp vi xu th pht trin ca thi i l qu t ch ngha t bn ln ch ngha x hi vi t tng cch mng tin cng, min Bc khng th dng li ch cch mng min Nam v cng khng th pht trin theo con ng t bn ch ngha v nh th l i ngc li vi quy lut ca lch s . -a min Bc tin ln ch ngha x hi cn cn c vo yu cu cch mng chung ca c nc. Min Bc c xy dng ch ngha x hi mi chi vin sc ngi, sc ca cho cch mng min Nam, mi xng ng l hu phng ln ca tin tuyn ln, mi thc s l cn c a cch mng ca c nc. -a min Bc tin ln ch ngha x hi l ph hp vi yu cu, nguyn vng ca nhn dn ta. 1.Ch trng ca ng. -Sau thng li ca k hoch 3 nm khi phc nn kinh t (1955-1957) v tnh hnh chnh tr chung ca c nc cho php, thng 4-1958 Ch tch H Ch Minh thay mt ng v Nh nc tuyn b ti k hp th 8 Quc hi kho I l min Bc bc vo thi k qu i lm ch ngha x hi . -Qu trnh c bt u bng k hoch 3 nm ci to x hi ch ngha (1958-1960). n i hi i biu ton quc ln th III ca ng (9-1960), ng li cch mng x hi ch ngha min Bc c tho lun v nht tr thng qua. Cu31:Trnh by bi hc: S lnh o ng n ca ng Cng sn Vit Nam l nhn t hng u m bo thng li ca cch mng Vit Nam? Nhn dn Vit Nam di s lnh o ca ng Cng sn Vit Nam t nm 1930 n nay, vt qua nhng kh khn th thch v i t thng li ny n thng li khc . Cch mng Thng Tm nm 1975 thnh cng chm dt ch phong kin thc dn, lp nn Nh nc Vit Nam dn ch cng ho. Khng chin chng thc dn Php v quc M thng li. Cch mng x hi ch ngha c tin hnh trn min Bc sau nm 1954 v trn c nc sau nm 1975 v c bit l qu trnh i mi t sau nm 1986 t c nhng thnh tu quan trng, khng nh tnh ng n ca con ng v mc tiu cch mng Vit Nam l gn lin vi c lp dn tc . Nhng thng li to ln c ngha chin lc ca cch mng Vit Nam bt ngun t nhiu nhn t, trong nhn t quyt nh nht l s lnh o ng n v sng to ca ng Cng sn Vit Nam mt ng lun lun ly ch ngha Mc-Lnin v t tng H Ch Minh lm nn tng t tng v kim ch nam cho hnh ng ca mnh. S d ng l ngi t chc v lnh o duy nht mi thng li ca cch mng Vit Nam, v: -y l s la chn ca chnh lch s . -ng l i biu trung thnh vi y li ch sng cn v nguyn vng chn chnh ca giai cp cng nhn , ca nhn dn lao ng v dn tc Vit Nam. c lp dn tc , t do hnh phc cho nhn dn l mc tiu , l l tng ca Ch tch H Ch Minh, ngi sng lp v rn luyn ng ni: Ti ch c mt ham mun, ham mun tt bc, l lm sao cho nc ta c hon ton c lp, dn ta c hon ton t do, ng bo ta ai cng c cm n, o mc, ai cng c hc hnh c lp dn tc gn lin vi ch ngha x hi l mc ch, l con ng cch mng ca ng. V mc ch m qua cc thi k lch s cch mng Vit Nam, bit bao chin s anh hng cng hin trn i mnh cho cch mng . ng lun lun tuyt i trung thnh vi li ch ca T quc, ca nhn dn v chnh iu ng mi c sc mnh lm nn s nghip ln. ng thng xuyn gio dc ng vin, cn b phi c thc bit t li ch ca T quc, ca nhn dn ln trn ht, l nguyn tc cao nht ca ng: Mi quan im t tng coi ng l lm chc ny, chc n tm cng n vic lm u xa l vi o c cch mng , u sai tri vi nguyn tc cao nht ca ng. ng lun lun qun trit trong mi hot ng ca mnh quan im s nghip cch mng l ca nhn dn , do nhn dn v v nhn dn , phi ly dn lm gc. ng bit da vo lc lng qun chng , pht huy tnh tch cc cch mng ca qun chng , ton tm ton lc phc v qun chng . Trong sut c qu trnh lnh o cch mng , ng c ng li chnh sch ng, phn nh c li ch chn chnh v nguyn vng ca nhn dn . i a s ng vin ca ng tham gia thi k hot ng b mt v trong sut hai cuc khng chin chng thc dn Php v quc M xm lc. H kin tr bm st qun chng xy dng c s, pht ng u tranh ginh li quyn sng. Nhn dn ta lun lun nghe theo ng, tin theo ng mc d trong bc ng cch mng gp kh khn, h vn tin ng ,bo v ng. Ngy nay trong giai on cch mng mi, t nc thng nht i ln theo nh hng x hi ch ngha ,ng vn thc c rng, trong mi hot ng ca mnh phi qun trit quan im ly dn lm gc. -ng bit nm vng, vn dng sng to l lun Mc-Lnin v t tng H Ch Minh. Xut pht t thc tin, ng ra ng li chnh tr ng n v nng cao bn lnh chnh tr ca ng. -S sp ca Lin X v mt s nc x hi ch ngha, cc th lc quc v th ch ch cn tn cng vo cc ng Cng sn v Cng nhn, lm v hiu ho hoc tan v t bn trong cc ng Cng sn ang cm quyn. -T ngy thnh lp n nay, ng ta lun thc y ch ngha Mc-Lnin lm nn tng t tng v kim ch nam cho hnh ng ca mnh. -ng lun c thc vn dng mt cch c lp v sng to ch ngha Mc-Lnin vo hon cnh c th ca nc ta. -ng c thc k tha di sn t tng H Ch Minh vo vic kt hp nhun nhuyn gia ch ngha Mc-Lnin vi thc tin t nc v tinh hoa truyn thng dn tc . -Cch mng Thng Tm nm 1945, khng chin chng thc dn Php v khng chin chng quc M thng li l nh ng ta ra ng li cm dn tc dn ch ng n, c s ch o chin lc v sch lc sc bn....

-Cc yu t ni trn m bo cho ng ta lun lun gi vng vai tr l ngi lnh o cch mng , c qun chng tin cy v mt lng theo ng. -Thi k c nc xy dng ch ngha x hi t nm 1975 n nm 1985 t nc ta cn nhiu kh khn. Xt n nguyn nhn, v mt ch quan, ng t kim im l phm mt s sai lm, c bit l trong vic xc nh ch trng ng li v c trong cng tc xy dng ng. -i hi i biu ton quc ln th VI (1986) ca ng nghim khc ch ra nhng thiu st v ra nhim v cp bch l phi i mi, chnh n ng, nng cao vai tr lnh o ca ng ngang tm vi nhim v lch s , coi l nhim v hng u v thng xuyn trong cng tc xy dng ng hin nay. -iu quan trng trc ht l ng phi i mi t duy, nng cao trnh tr tu ca ng ln mt bc pht trin mi, ng cn coi trng vic nm vng v vn dng sng to nhng lun im c bn ca ch ngha Mc-Lnin v t tng H Ch Minh, kin tr nh hng x hi ch ngha. Tng kt mt cch khoa hc kinh nghim thc t sinh ng t phong tro qun chng nc ta v tip thu c chn lc tr tu thi i, ra ng li, ch trng cho tht ng, tht st hp vi quy lut khch quan v vi c im ring ca cch mng nc ta. -ng thng xuyn xy dng vng mnh v t chc, nng cao sc chin u v nng lc t chc thc tin. ng lun lun tun th cc nguyn tc t chc v sinh hot ng nh nguyn tc tp trung dn ch, nguyn tc tp th lnh o, c nhn ph trch nguyn tc ph bnh v t ph bnh, xy dng ng thnh i tin phong chin u, lun lun on kt thng nht trn c s ng li chnh sch ng v cc nguyn tc ca ng. Mt khc, ng cn ht sc coi trng cng tc o to, bi dng , gio dc ng vin v trnh chnh tr vn ho, khoa hc k thut, v nng lc lnh o v qun l , v phm cht , o c, t cch sao cho tng xng vi yu cu lnh o ca ng trong giai on cng nghip ho, hin i ho t nc. Cu32:Trnh by ni dung ng li cch mng x hi ch ngha do i hi i biu ton quc ln th III ca ng ra? i hi i biu ton quc ln th III ca ng (9-1960) xc nh ng li chin lc ca cch mng x hi ch ngha min Bc: -Xut pht t mt nn kinh t nng nghip lc hu i ln ch ngha x hi khng qua ch t bn ch ngha nh min Bc l mt qu trnh ci bin cch mng v mi mt. l qu trnh u tranh gay go gia 2 con ng trn lnh vc kinh t , chnh tr , t tng, vn ho nhm a min Bc t nn kinh t ch yu da trn c s c th v t liu sn xut ln nn kinh t x hi ch ngha da trn s hu ton dn v s hu tp th, t nn sn xut nh ln nn sn xut ln x hi ch ngha. Ci to x hi ch ngha v xy dng ch ngha x hi v kinh t l hai mt ca cuc cch mng x hi ch ngha c tc ng qua li, thc y ln nhau cng pht trin . Trong , ci to x hi ch ngha cn i trc mt bc m ng. -Cng nghip ho c xem l nhim v trung tm sut thi k qu nc ta nhm xy dng c s vt cht k thut cho ch ngha x hi . im mu cht trong cng nghip ho x hi ch ngha l u tin pht trin cng nghip nng mt cch hp l ng thi ra sc pht trin nng nghip v cng nghip nh. -ng thi vi cuc cch mng x hi ch ngha v kinh t , phi tin hnh cuc cch mng x hi ch ngha trn lnh vc t tng v vn ho nhm thay i c bn i sng t tng tinh thn v vn ho ca ton x hi ph hp vi ch mi x hi ch ngha. T nhng lun im trn, i hi III vch ra ng li chung ca min Bc trong thi k qu tin ln ch ngha x hi vi nhng ni dung c bn: -nh hng v mc tiu ca cch mng x hi ch ngha min Bc l: a min Bc tin nhanh, tin mnh, tin vng chc ln ch ngha x hi . nhm xy dng i sng m no, hnh phc min Bc thnh c s vng mnh cho cuc u tranh thng nht nc nh. -Cc bin php chin lc v con ng t n nh hng v mc tiu trn: +S dng chnh quyn dn ch nhn dn lm nhim v lch s ca chuyn chnh v sn t chc tin hnh cch mng x hi ch ngha. +Thc hin ci to x hi ch ngha i vi nng nghip , th cng nghip, thng nghip nh v cng thng nghip t bn t doanh v ng thi pht trin thnh phn kinh t quc doanh. +Thc hin cng nghip ho x hi ch ngha bng cch u tin pht trin cng nghip nng mt cch hp l, ng thi ra sc pht trin nng nghip v cng nghip nh. +y mnh cch mng x hi ch ngha v t tng, vn ho v k thut. -Yu cu cn t n ca cng cuc xy dng ch ngha x hi l bc bin nc ta thnh mt nc x hi ch ngha c cng nghip hin i, nng nghip hin i, khoa hc tin tin. -Trong qu trnh ch o thc hin cuc cch mng x hi ch ngha min Bc, ng c b sung pht trin thm ng li trn c s nhng quan im c bn ra t i hi III. -n Hi ngh Trung ng ln th 19 (3-1971) ng li cch mng x hi ch ngha c b sung thm. -V ng li chung: +Nm vng chuyn chnh v sn, pht huy mnh m quyn lm ch tp th ca nhn dn lao ng . +Tin hnh ng thi ba cuc cch mng : cch mng quan h sn xut , cch mng khoa hc- k thut, cch mng t tng v vn ho. Trong cch mng khoa hc k thut l then cht. -V ng li kinh t : +u tin pht trin cng nghip nng mt cch hp l trn c s pht trin nng nghip v cng nghip nh. +Xy dng kinh t Trung ng ng thi pht trin kinh t a phng. +Kt hp kinh t vi quc phng. Cu33:Trnh by quan im ca ng v cng nghip ho x hi ch ngha c th hin trong Ngh quyt i hi i biu ton quc ln th V (1982) ca ng? 1.Hon cnh lch s -i hi i biu ton quc ln th 5 ca ng hp t ngy 27 n 31-3-1982 ti th H Ni. i hi hp trong tnh hnh nc ta ang trong giai on khng hong kinh t x hi . -i hi kim im nhng hot ng ca ng t i hi ln th IV, nh gi nhng thnh tu v khuyt im, phn tch thc trng kinh t x hi nc ta cng nhng nguyn nhn dn n thc trng . 1.Ch trng ca ng. -Qua thc tin, thc hin Ngh quyt i hi i biu ton quc ln th IV ca ng, i hi nhn thy rng ng li xy dng nn kinh t x hi ch ngha do i hi IV ca ng ra l cho sut c thi k qu i ln ch ngha x hi . ng li c thc hin thng li cn c th ho ng li chung thnh nhng chng ng vi nhng nhim v v bin php c th, st hp vi yu cu v kh nng cho php ca tng chng ng.

-T nhn thc mi , i hi i biu ton quc ln th V ca ng xc nh c th ho trong chng ng u tin. -Cng nghip ho x hi ch ngha l qu trnh xy dng c s vt cht k thut ca ch ngha x hi , to iu kin c bn cho ch ngha x hi thng li. -ng ta sm t ra v lun lun coi trng cng nghip ho x hi ch ngha l nhim v trung tm ca c thi k qu . Tuy nhin quan im , ni dung , bc i.... ca cng nghip ho x hi ch ngha th dn dn c iu chnh, hon thin cho ph hp vi iu kin trong nc v quc t. -i hi i biu ton quc ln th III ca ng xc nh cng nghip ho x hi ch ngha nc ta: ''...Xy dng mt nn kinh t x hi ch ngha cn i, hin i kt hp cng nghip vi nng nghip v ly cng nghip nng mt cch hp l, ng thi ra sc pht trin nng nghip v cng nghip nh, nhm bin nc ta t mt nc nng nghip lc hu thnh mt nc cng nghip hin i v nng nghip hin i.... -Qu trnh thc hin ng li cng nghip ho x hi ch ngha do i hi i biu ton quc ln th III ca ng ra, n Hi ngh Ban chp hnh Trung ng ln th 19 (3-1971) ca ng c b sung v pht trin thm. u tin pht trin cng nghip nng mt cch hp l trn c s pht trin nng nghip v cng nghip nh....... -i hi i biu ton quc ln th IV (1976) ca ng ra ng li xy dng nn kinh t x hi ch ngha nc ta l: y mnh cng nghip ho x hi ch ngha, xy dng c s vt cht-k thut ca ch ngha x hi ....u tin pht trin cng nghip nng mt cch hp l trn c s pht trin nng nghip v cng nghip nh.... -i hi i biu ton quc ln th V ca ng (1982) xc nh: Trong 5 nm 1981-1985) v nhng nm 80 , cn tp trung sc pht trin mnh nng nghip , coi nng nghip l mt trn hng u, a nng nghip mt bc ln sn xut ln x hi ch ngha, ra sc y mnh sn xut hng tiu dng v tip tc xy dng mt s nghnh cng nghip nng quan trng.... l nhng ni dung chnh ca cng nghip ho x hi ch ngha trong chng ng trc mt.... -Coi nng nghip l mt trn hng u khng c ngha l ch tp trung lm nng nghip , v bn thn nng nghip , t n khng th lm thay i b mt ca n, v n khng th t trang b k thut cho mnh c. Mt khc, nng nghip mun tr thc s tr thnh c s cho s pht trin cng nghip th n phi l mt nn nng nghip sn xut ln. Cu35:Phn tch c trng v phng hng c bn ca ch ngha x hi do i hi VII ca ng Cng sn Vit Nam ra (th hin trong Cng lnh chnh tr)? 1.Hon cn lch s -V quc t: Tnh hnh quc t c nhiu din bin phc tp, nht l cuc khng hong ton din trong h thng cc nc x hi ch ngha dn n s tan r v sp ti nhiu nc ng u. -V trong nc: Sau 4 nm thc hin ng li i mi ca ng, tnh hnh kinh t x hi c nhng chuyn bin ng k, song nhn chung t nc cha ra khi khng hong v kinh t-x hi . 1.Nhng ni dung ch yu m i hi i biu ton quc ln th VII (6/1991) ca ng Cng sn Vit Nam xc nh: -Kin tr con ng x hi ch ngha. -Trong Cng lnh xy dng t nc trong thi k qu ln ch ngha x hi do i hi i biu ton quc ln th VII ca ng nu ra c trng v phng hng xy dng x hi ch ngha. +c trng x hi ch ngha m nhn dn ta xy dng : Do nhn dn lao ng lm ch. C nn kinh t pht trin cao, da trn lc lng sn xut hin i, ch cng hu v cc t liu sn xut ch yu. C nn vn ho tin tin m bn sc dn tc . Con ngi c gii phng khi p bc bc lt, bt cng, lm theo nng lc hng theo lao ng c cuc sng m no, t do hnh phc, c iu kin pht trin ton din c nhn. Cc dn tc trong nc bnh ng, on kt v gip ln nhau cng tin b. C quan h hu ngh v hp tc vi nhn dn tt c cc nc trn th gii. 1.Nhng phng hng c bn xy dng ch ngha x hi v bo v T quc. a.Xy dng Nh nc x hi ch ngha, Nh nc ca nhn dn do nhn dn v v nhn dn , ly lin minh giai cp cng nhn vi giai cp nng dn v tng lp tr thc lm nn tng, do ng cng sn lnh o b.Pht trin lc lng sn xut , cng nghip ho t nc .... c.Ph hp vi s pht trin ca lc lng sn xut , thit lp tng bc quan h sn xut x hi ch ngha t thp n cao.... d.Tin hnh cch mng x hi ch ngha trn lnh vc t tng vn ho lm cho th gii quan Mc-Lnin v t tng o c H Ch Minh gi vng v tr ch o trong i sng tinh thn x hi. e.Thc hin chnh sch i on kt dn tc .... f.Xy dng x hi ch ngha v bo v T quc l hai nhim v chin lc ca cch mng Vit Nam. g.Xy dng ng trong sch, vng mnh.... ngha ca i hi i biu ton quc ln th VII, i hi tr tu i mi, dn ch , k cng v on kt Cu36:Trnh by bi hc: Nm vng ngn c c lp dn tc v ch ngha x hi trong qu trnh lnh o cch mng ca ng? 1. ngha ca bi hc c lp dn tc v ch ngha x hi l bi hc xuyn sut ton b lch s cch mng nc ta,l mt trong nhng ci ngun thng li m nhn dn ta ginh c t khi c s lnh o ca ng. 1.C s ca bi hc -C s l lun ca bi hc l ch ngha Mc-Lnin v t tng H Ch Minh v cch mng gii phng dn tc v gii phng giai cp , gii phng x hi trong thi k mi. -C s thc tin l yu cu khch quan ca lch s dn tc, ca thi i v nhng bin c lch s ca nc ta v trn th gii trong qu trnh u tranh gii quyt yu cu . 1.Ni dung ca bi hc. -Nm vng ngn c c lp dn tc v ch ngha x hi c th hin qua cc thi k cch mng: a.Thi k 1930-1945. -c lp dn tc v ch ngha x hi th hin trong u tranh ginh chnh quyn . Ch tch H Ch Minh v ng ta nhn thc v s ch o chin lc t nhim v gii phng dn tc , ginh c lp dn tc ln hng u v nhim v cch mng rung t s c c lp dn tc th cha c iu kin gii quyt y cc vn khc nh vn rung t , nng cao dn tr.... -Ch ngha yu nc l mt ng lc mnh ca t nc cn phi trit pht huy. -Khi cha ci cch rung t, ch vi khu hiu tch thu rung t ca quc v bn phn quc chia cho nng dn ngho, gim t, gim tc cng li cun ng o nng dn tham gia cch mng . Trong cuc u tranh gii phng dn tc , nng dn c hng nhiu quyn li to tt nh nh ui Php-Nht, xo cc th thu v l, c chia cng in v nhiu quyn li kinh t chnh tr khc. -Ch ngha thc dn khng ch l k th ca giai cp cng nhn , nng dn m cn l k th ca ton dn tc .

Cch mng gii phng dn tc khng ch gii phng cng-nng m gii phng c dn tc khi ch n l. S nghip ginh c lp khng ch ca cng-nng m ca mi ngi Vit Nam yu nc. -Cch mng gii phng dn tc l thi k d b tin ln ch ngha x hi. Cch mng x hi ch ngha tuy l phng hng tin ln sau ny nhng li c nh hng quyt nh n tnh cht trit v to ra sc mnh hng hu ca cch mng gii phng dn tc . -Cch mng Thng Tm nm 1945 l kt qu ca vic thc hin khi on kt ton dn v nhim v ti cao gii phng dn tc , ginh chnh quyn v tay nhn dn . Lc cch mng th gii cha c iu kin gip trc tip Vit Nam, nhng ng ta kp thi tranh th iu kin quc t thun li, trong c thng li ca nhn dn Lin X nh bi bn pt xt Nht Chu pht ng cuc Tng khi ngha. a.Thi k 1945-1975 ng li c lp dn tc gn lin vi ch ngha x hi th hin khc nhau hai thi k khc nhau: Thi k 1945-1954 va khng chin va xy dng ch mi; Thi k t 1954-1975 va khng chin chng M, cu nc va xy dng ch ngha x hi min Bc. -Thi k 1945-1954 +Sau Cch mng Thng Tm nm 1945, nc Vit Nam dn ch cng ho c thnh lp, ng nhim v xy dng t nc, nhng thc dn Php li xm lc nc ta ln na. Vi tinh thn chng ta th hi sinh tt c, ch nht nh khng chu mt nc, nht nh khng chu lm n l, ng lnh o nhn dn Vit Nam u tranh bo v chnh quyn cch mng . ng nhn nh cch mng nc ta vn l cch mng gii phng dn tc , nhim v gii phng dn tc vn c t ln hng u, nhim v ci cch rung t c iu kin thc hin rng ri hn so vi thi k ginh chnh quyn nhng vn theo tinh thn ri lm tng bc, xut pht t nhim v chng quc . +Trong khng chin chng Php, chng ta c nhiu vng t do, mc d vy vn cha iu kin xy dng ch ngha x hi . ng ch ra ch trng va khng chin va kin quc, tc l va khng chin va xy dng ch mi, ch dn ch nhn dn . +Khi i on kt ton dn khng chin chng thc dn Php xm lc va da trn nn tng pht huy lng yu nc ca ton dn, va da trn nhng thnh tu ban u ca ch mi. Ch mi khng ch l lc lng tinh thn m cn l lc lng vt cht to ln, bo m khng chin lu di, cng nh cng thng, cui cng nh bi cuc xm lc ca thc dn Php. -Thi k 1954-1975 +ng li chin lc kt hp c lp dn tc v ch ngha x hi c th hin mt cch c o cha c tin l trong lch s v hon ton ph hp vi c im v yu cu cch mng nc ta trong iu kin t nc tm thi chia lm hai min. +c lp dn tc gn lin vi ch ngha x hi th hin ng li tin hnh ng thi hai chin lc cch mng : cch mng x hi ch ngha min Bc v cch mng gii phng dn tc min Nam. + min Bc, ch ngha x hi khng cn l nh hng m tr thnh hin thc. V nhn dn c nc u c nhim v chng M, cu nc, nn ch ngha x hi min Bc mang c im l ch ngha x hi thi chin. +Ch ngha x hi thi chin c nhng c im ging v khc vi ch ngha x hi thi bnh. +Xy dng ch ngha x hi , ng ta khng ch vn dng quy lut ca bn thn ch ngha x hi m cn c quy lut ca chin tranh cch mng . +Nhn chung 21 nm xy dng ch ngha x hi thi chin, min Bc t c nhiu thnh tu to ln: #Min Bc nh bi hai ln chin tranh ph hoi rt c lit bng khng qun v hi qun ca quc M. #Min Bc lm trn nhim v vi tin tuyn ln min Nam v ngha v quc t, m bo i sng ti thiu cho nhn dn tin hnh khng chin lu di. #Trong khi chm lo xy dng min Bc x hi ch ngha, ng v Ch tch H Ch Minh tp trung tr tu ch o cch mng min Nam, t xy dng lc lng chnh tr , v trang n xy dng ch mi vng cn c, vng gii phng.... #ng huy ng lc lng min Bc phc v min Nam. #Sc mnh ca cch mng min Nam l sc mnh ca ch mi, sc mnh ti ch v sc mnh ca ch ngha x hi thi chin di vo. -Thng li ca cuc khng chin chng M, cu nc v nhng thnh tu min Bc x hi ch ngha ginh c l thng li ca ng li do ng vch ra t i hi i biu ton quc ln th III ca ng (9-1960). a.Nm vng ngn c c lp dn tc v ch ngha x hi trong thi k c nc qu ln ch ngha x hi t nm 1975 tr i. -ng li chin lc c th hin hnh thi mi: T quc hon ton c lp th dn tc v ch ngha x hi gn lin l mt. i hi ln th VII ca ng nu quyt tm: Ton ng, ton dn tip tc nm vng ngn c c lp dn tc v ch ngha x hi . Bi v, c lp dn tc l iu kin tin quyt thc hin ch ngha x hi v ch ngha x hi l c s bo m vng chc cho c lp dn tc . -c lp dn tc l mc tiu ca cch mng gii phng dn tc , l tin v iu kin xy dng ch ngha x hi . Kinh nghim lch s cho thy: s tn vong v pht trin ca mi quc gia dn tc u gn lin trc tip vi gi vng c lp dn tc v ch quyn ca mi quc gia y. Sng trong c lp dn tc l nguyn vng ca mi ngi trong cng ng dn tc . Nhng c lp ri m dn c cht i, cht rt, th t do, c lp cng khng lm g. Dn ch bit r gi tr ca t do, ca c lp khi m dn c n no, mc . Mi ngi u c m no hnh phc, th ch c con ng x hi ch ngha. -Ch ngha x hi l m bo chc chn v bn vng nht cho nn c lp ca dn tc . -Ch ngha x hi s xa b cn nguyn kinh t su xa ca tnh trng ngi bc lt ngi do ch chim hu t nhn v t liu sn xut sinh ra. -Thc hin c lp dn tc m ng a dn tc ti s pht trin phn vinh v mi mt. thc hin quyt tm , vic lm u tin ca ng l nh gi mt cch khch quan nhng thun li v kh khn ca tnh hnh t nc v tnh hnh th gii. ng phi mt mt thi gian di mi a ra Cng lnh xy dng t nc v phng hng c bn trong qu trnh xy dng ch ngha x hi v bo v T quc. Cu37:Phn tch ni dung, v tr v mi quan h gia hai chin lc cch mng do i hi i biu ton quc ln th III ca ng Cng sn Vit Nam ra? -i hi i biu ton quc ln th III ca ng lao ng Vit Nam (9/1960) quyt nh ng li cch mng chung ca c nc: Mt l, tin hnh cch mng x hi ch ngha min Bc. Hai l, gii phng min Nam khi ch thng tr ca quc M v bn tay sai, thc hin thng nht nc nh, hon thnh c lp v dn ch trong c nc Trong mi chin lc cch mng mi min gi mt v tr quan trng khc nhau nhng li c mi quan h cht ch vi nhau. 1.V tr

-Cuc cch mng x hi ch ngha min Bc gi vai tr quyt nh nht i vi s pht trin ton b cch mng Vit Nam v i vi s nghip thng nht nc nh. -Cuc cch mng dn tc dn ch nhn dn min Nam gi vai tr quyt nh trc tip i vi s nghip gii phng min Nam khi ch thng tr ca quc M v b l tay sai, thc hin ho bnh thng nht nc nh, hon thnh nhim v cch mng dn tc dn ch nhn dn trong c nc. 1.Mi quan h. Tuy hai chin lc cch mng ni trn gi v tr quan trng khc nhau nhng li c mi quan h mt thit vi nhau, gn b cht ch vi nhau, thc y ln nhau. -Cuc cch mng min Nam, trc ht l gii phng nhn dn min Nam thot khi s thng tr ca quc M v b l tay sai, hon thnh cch mng dn tc dn ch , gp phn bo v min Bc, to iu kin cho min Bc tin hnh thng li s nghip ci tao v xy dng ch ngha x hi. -Cuc cch mng x hi ch ngha min Bc, trc ht l xy dng ch ngha x hi min Bc ngy cng vng mnh. Min Bc c vng mnh mi sc nh thng hai cuc chin tranh ph hoi ca quc M, mi c iu kin chi vin sc ngi, sc ca ngy cng ln cho cch mng min Nam. -S gn b cht ch gia hai chin lc cch mng hai min cng nhm mt mc tiu chung l hon thnh cuc cch mng dn tc dn ch nhn dn trong c nc, tin ti ho bnh thng nht nc nh. Cu39:Hon cnh lch s v ni dung ca Lun cng chnh tr thng 10 nm 1930, so snh vi nhng ni dung nhng vn kin thng qua trong Hi ngh thnh lp ng Cng sn Vit Nam? I.Hon cnh lch s v ni dung ca Lun cng chnh tr: Xem cu 7 1So snh a.Ging nhau Lun cng chnh tr v Chnh cng vn tt, Sch lc vn tt u nu ra mc ch, tnh cht ca cch mng trong giai on u l lm cch mng t sn dn quyn (tc l cch mng dn tc dn ch) vi hai nhim v chng quc v chng phong kin , nhm thc hin c lp cho dn tc v rung t cho nng dn . Cch mng t sn dn quyn thng li s lp ra nh nc cng nng sau chuyn thng sang lm cch mng x hi ch ngha; giai cp cng nhn v giai cp nng dn l hai ng lc chnh ca cch mng , trong giai cp cng nhn l lc lng lnh o cch mng Vit Nam lin kt mt thit vi giai cp v sn cc nc v cc dn tc thuc a. b.S khc nhau -Lun cng chnh tr: +Cha xc nh r mu thun ch yu ca mt x hi thuc a nn khng nu c vn dn tc ln hng m nng v u tranh giai cp , v vn cch mng rung t. +nh gi khng ng kh nng cch mng , mt tch cc , tinh thn yu nc ca cc giai cp, tng lp khc ngoi cng nng trong cch mng gii phng dn tc . +Cha thy c s phn ho trong giai cp a ch phong kin , nn khng ra c vn li ko mt b phn giai cp ia ch trong cch mng gii phng dn tc . +Xc nh c con ng tin ln ginh chnh quyn phi l con ng cch mng bo lc qun chng. -Chnh cng vn tt v Sch lc vn tt. +Xc nh c mu thun ca x hi v ra hai nhim v cch mng, l: chng quc v tay sai v ginh c lp t do cho ton th nhn dn. +Vn ng thu phc cho bng c s tham gia ca ng o giai cp cng nhn v nng dn. +ng ht sc li ko tiu t sn, tr thc, trung nng i v pha giai cp v sn, li ko cc lc lng khc tham gia giai cp v sn nu c th, cn nhng lc lng chng i th nh . .