SULIT

*

2 • • • Menyediakan warga berminda kelas pertama Memperkasa sekolah kebangsaan Meningkatkan latihan dan kemahiran

1

Penyataan di atas merupakan strategi yang boleh dicapai melalui A Dasar Telekomunikasi B Pengurusan Dasar Pelajaran C Dasar Pembangunan Nasional D Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2 Pilih padanan yang betul antara tempoh Rancangan Malaysia dan dasar X, Y dan Z yang dilaksanakan. I II III A B C D 3 • • • • Tempoh Rancangan Malaysia Ke-4 (RMK 4) Rancangan Malaysia Ke-7 (RMK 7) Rancangan Malaysia Ke-9 (RMK 9) X I I II III Y II III III II Z III II I I Dasar pelaksanaan X Dasar Perbelanjaan Berhemat Y Dasar Pelan Induk Pembangunan Pendidikan Z Dasar Pandang Ke Timur

Malaysian Transnational Trading Corporation (MATTRA) Syarikat Perdagangan Antarabangsa (PEDAMA) Malaysian International Trading Organization (MITCO) Malaysian Overseas Investment Corporation

Beberapa contoh syarikat di atas merupakan hasil daripada pelaksanaan A Dasar Sogoshosha B Dasar Pandang ke Timur C Dasar Perindustrian Berat D Pelan Induk Perindustrian Negara

1

Yang manakah benar tentang matlamat membentuk pembangunan modal insan? I II Meningkatkan daya pengeluaran Melahirkan generasi berfikiran kelas dunia
SULIT*

900/1 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

SULIT*

3 III IV A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV Memperkasakan pengetahuan berasaskan teknologi saintifik Melahirkan masyarakat yang mempunyai jati diri yang unggul

2

• • •

Pembangunan sumber manusia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Matlamat terakhir ialah perpaduan negara dan agihan ekonomi yang adil Terkandung dalam Rangka Rancangan Jangka Panjang ke 2 (RRJP 2) 1991 – 2000

Penyataan di atas merujuk kepada A Wawasan 2020 B Dasar Ekonomi Baru C Dasar Perpaduan Negara D Dasar Pembangunan Nasional Melahirkan masyarakat yang berilmu dan berakhlak mulia Mengembangkan potensi individu

X
Memupuk kepercayaan kepada Tuhan 3 Mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis

Antara yang berikut, yang manakah mendukung prinsip-prinsip X di atas? A Dasar Pendidikan Negara B Falsafah Pendidikan Negara C Akta Pelajaran Kebangsaan D Laporan Jawatankuasa Kabinet

4

• • •

Memastikan kepelbagaian eksport negara Menjayakan pembelian barangan buatan tempatan oleh rakyat Merangka semula insentif-insentif sektor perindustrian untuk menarik pelaburan

Perkara-perkara di atas merupakan usaha yang dijalankan di bawah
900/1 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*

SULIT*

4 A Dasar Pandang ke Timur B Pelan Induk Perindustrian C Dasar Persyarikatan Malaysia D Dasar Belilah Barangan Buatan Malaysia

5

Antara yang berikut, yang manakah objektif Dasar Pertanian Negara Ke-3 (DPN 3)? I II III IV A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV Mengakibatkan sektor perindustrian dengan sektor pertanian sebagai eksport utama negara Memperluaskan penyelidikan dan pembangunan bidang perikanan, penternakan dan pertanian Mengutamakan pengeksportan bahan mentah Meningkatkan teknologi pengeluaran dan pemprosesan makanan

6

Antara berikut, yang manakah berkaitan objektif Koridor Pembangunan Wilayah Utara? I II III IV A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV Meningkatkan tahap pendapatan penduduk Meningkatkan bilangan penduduk Membangunkan kawasan luar bandar Memaksimumkan potensi ekonomi

7

Yang manakah objektif jangka panjang Pelan Integriti Nasional? A Membentuk etika yang baik dalam sektor korporat B Meningkatkan kelicinan dan kecekapan dalam perkhidmatan awam C Membentuk sebuah masyarakat yang kukuh ciri-ciri moral dan etikanya D Menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang bersih daripada rasuah

900/1 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

SULIT*

SULIT*

5 Antara yang berikut, manakah bidang yang menjadi tumpuan kerjasama Pertumbuhan Segi Tiga ASEAN? I Tenaga nuklear II Pelancongan III Infrastruktur IV Pengangkutan A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

8

9

• •

Membetulkan ketidaksamaan dalam susunan ekonomi antarabangsa Menghapuskan jurang perbezaan yang semakin meluas antara negara-negara membangun dengan negara-negara maju

Penyataan di atas merujuk kepada? A Kerjasama Selatan-Selatan B Order Baru Ekonomi Dunia (NIEO) C Pertubuhan Perdagangan Sedunia (WTO) D Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC)

10

Antara yang berikut, manakah benar tentang peranan Suruhanjaya Selatan-Selatan? I II III IV Mengakui persamaan ras Menjadi pusat bantuan kewangan Membincangkan masalah tentang hutang negara anggota Memecahkan monopoli negara maju dalam bidang maklumat dan berita

A I dan II B I dan IV
900/1 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*

SULIT*

6 C II dan IV D III dan IV

11

Antara berikut, yang manakah pernah melibatkan Malaysia dalam Pertubuhan BangsaBangsa Bersatu (PBB)? I II III IV Mencetuskan idea tentang isu nuklear di PBB Menjadi pengerusi Perhimpunan Agung PBB Menjadi anggota tetap dalam Majlis Keselamatan PBB Menjadi jurucakap Dunia Ketiga dalam Persidangan Kemuncak Bumi 1998

A I dan II B I dan III C II dan IV 12 D III dan IV Pertubuhan X Y Z FAO IMF WHO X I II II III I II III Fungsi Meningkatkan taraf kesihatan manusia sejagat Berusaha meningkatkan pengeluaran makanan Menghulurkan bantuan kewangan kepada negara yang menghadapi krisis kewangan Y III III I II Z II I III I

A B C D

900/1 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

SULIT*

SULIT*

7 Antara berikut, yang manakah persetujuan yang telah dicapai dalam sidang kemuncak Persidangan Pertubuhan Negara-Negara Islam (OIC) di Malaysia dalam tahun 2003? I II III IV A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV Menaiktaraf hak wanita Meningkatkan perdagangan dalam kalangan negara anggota Menggalakkan kerjasama multilateral sesama negara anggota Memberi latihan kemahiran dan perlindungan keselamatan dan undang-undang terhadap golongan wanita

13

14

• •

Tiada campur tangan dalam hal ehwal dalaman negara lain Mewujudkan keamanan bersama

Penyataan di atas merujuk kepada A Pertubuhan Negara-Negara Islam (OIC) B Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) C Pertubuhan Negara-Negara Berkecuali (NAM) D Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) 15 Antara yang berikut, yang manakah padanan yang betul? Pertubuhan Tujuan penubuhan I Pertubuhan Negara-Negara Islam Kerjasama sosial, ekonomi dan (OIC) kebudayaan II Pertubuhan Komanwel Kerjasama ketenteraan III Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara Kerjasama ketenteraan (NATO) IV Pergerakan Negara-Negara Berkecuali Kerjasama sosial, ekonomi dan politik (NAM) A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV 16 Antara yang berikut, yang manakah padanan yang betul?

900/1 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

SULIT*

SULIT*

8 X Y Z Agensi SEANWFZ AFTA MABBIM I II III Matlamat Meningkatkan semangat persaudaraan Mengelakkan perlumbaan senjata nuklear di Asia Tenggara Pasaran bebas dalam kalangan anggota tanpa sekatan tarif Y II II III I Z III I I II

X A B C D 17 • • I III II III

Mekanisme Kewangan Pembiayaan Perdagangan untuk hapuskan cukai berganda Penubuhan Pusat Pertukaran Data Pelaburan, Perdagangan dan Teknologi Selatan (SITTDEC)

Penyataan di atas berkaitan dengan A Pertubuhan Ekonomi Asia Pasifik (APEC) B Kumpulan 15 (G-15) C Kumpulan Lapan Negara Membangun (D-8) D Rundingan Ekonomi Asia Timur (EAEC) 18 Seorang anak kepada lelaki warganegara Malaysia manakala ibunya warganegara Britain telah dilahirkan di atas kapal terbang Cathay Pacific yang singgah di Brunei. Menurut Perlembagaan Malaysia, apakah taraf kewarganegaraan anak tersebut?

A B C D 19

Warganegara Brunei Warganegara Malaysia secara masukan Warganegara mana-mana negara yang diingininya Warganegara Malaysia melalui kuatkuasa undang-undang

Antara yang berikut, yang manakah benar tentang pemilihan Yang di-Pertuan Agong? I II III Pemilihan secara warisan Dipilih dari semua ketua negeri Pemilihan dalam tempoh lima tahun sekali
SULIT*

900/1 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

SULIT*

9 IV A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV Hanya sembilan raja Melayu berhak memilih

20

Antara yang berikut, padanan manakah yang benar bagi kuasa budi bicara dan kuasa mengikut nasihat Yang di-Pertuan Agong? Kuasa budi bicara A B C D Memperkenankan permintaan pembubaran Parlimen Memanggil mesyuarat khas Majlis Raja-Raja Mengampunkan pesalah syariah di negeri asal baginda Melantik Yang Dipertua Negeri • • Kuasa mengikut nasihat Melantik pewaris takhta Mengurniakan pingat kebesaran Melantik senator Memperkenankan rang undang-undang

21

Melaksanakan Program Latihan Khidmat Negara Menyediakan garis panduan atau peraturan yang perlu dipatuhi di Kem Latihan Khidmat Negara

Pihak manakah yang bertanggungjawab secara langsung terhadap program di atas? A Kementerian Pertahanan B Jabatan Pertahanan Awam C Kementerian Perpaduan Negara D Jabatan Latihan Khidmat Negara

900/1 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

SULIT*

SULIT*

10 • • • Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) Lembaga Tabung Haji Jabatan Perangkaan

22

Semua agensi di atas terletak di bawah tanggungjawab A Perbendaharaan B Kementerian Kewangan C Jabatan Perdana Menteri D Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi

23

Antara yang berikut, yang manakah benar tentang fungsi Majlis Tindakan Ekonomi Negara (MTEN)? I II III IV A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV Membaiki pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru Mencadangkan pelan pemulihan kegawatan ekonomi Mencadangkan pembentukan Dana Harta dan Dana Modal Menyelaras pembangunan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri

24

Apakah implikasi sekiranya berlaku kekosongan luar jangka di Dewan Rakyat? A Ahli Dewan Rakyat yang baru akan dilantik B Suruhanjaya Pilihan Raya akan mengisytiharkan pilihan raya umum C Kekuatan parti yang menang majoriti ahli Dewan Rakyat akan terjejas D Kekosongan luar jangka tersebut perlu dipenuhi dalam tempoh 20 hingga 30 hari

25

Antara yang berikut, yang manakah terlibat dalam membantu Jemaah Menteri menyelaras kegiatan kementerian-kementerian?

900/1 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

SULIT*

SULIT*

11 I II III IV A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV Majlis Tanah Negara Majlis Perumahan Negara Majlis Keselamatan Negara Majlis Pembangunan Negara

26

Antara penyataan berikut, yang manakah tujuan penubuhan Perbadanan Awam Negeri? I II III IV A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV Menggalakkan penswastaan jabatan-jabatan negeri Menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan Mewujudkan pentadbiran yang lebih bebas daripada kerajaan negeri Melibatkan kerajaan negeri secara langsung dalam pembangunan sosioekonomi

27

Antara berikut, yang manakah menjadi tanggungjawab Kerajaan Negeri? I II III IV A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV Penyu dan menangkap ikan di sungai Perancangan bandar dan kampung Buruh dan keselamatan sosial Pindah hak milik tanah

900/1 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

SULIT*

SULIT*

12 Yang manakah benar tentang persamaan Raja atau Sultan dengan Yang Dipertua Negeri? I II III IV Menjadi ketua negeri di negeri masing-masing Boleh mengundi dalam mesyuarat Majlis Raja-Raja Menjadi ketua agama Islam di negeri masing-masing Menjadi Pengerusi Lembaga Pengampunan di negeri masing-masing

28

A I dan III B I dan IV C II dan III D II dan IV

29

• • •

Melaksanakan kuasa eksekutif negeri Mendaftar dan menukar hak milik tanah Mengeluarkan permit dan lesen perlombongan

Fungsi di atas boleh dijalankan oleh A Majlis Tindakan Negeri B Pihak Berkuasa Tempatan C Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri D Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri

30

Antara berikut, yang manakah merupakan sumber kewangan sesebuah kerajaan tempatan untuk menjalankan aktiviti hariannya? I II III IV A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV Cukai bangunan Cukai jalan raya Hasil kutipan zakat fitrah Pemberian daripada kerajaan negeri

900/1 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

SULIT*

SULIT*

13 Yang berikut merupakan kuasa yang diberikan oleh Perlembagaan Persekutuan kepada Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan I II III IV menyelaraskan pentadbiran Kerajaan Tempatan menetapkan taraf dan status Kerajaan Tempatan meluluskan jawatan baru yang hendak diwujudkan membentuk dasar berkenaan dengan dasar Kerajaan Tempatan

31

A I dan III B I dan IV C II dan III D II dan IV 32 Keanggotaan Dewan Negara boleh dipinda menerusi satu undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen. Pindaan yang boleh dibuat berdasarkan kenyataan di atas ialah I II III IV A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 33 Pilih padanan yang benar tentang pilihan raya Dewan Undangan Negeri. A Wang pertaruhan (deposit) Wang kempen Jumlah perbelanjaan yang dibenarkan RM3000.00 RM3000.00 RM100 000.00 B RM3000.00 RM5000.00 RM200 000.00 C RM5000.00 RM3000.00 RM100 000.00 D RM10 000.00 RM5000.00 RM200 000.00 untuk menambah bilangan anggota yang dipilih oleh kerajaan negeri mengubah cara pemilihan anggota Dewan Negara merangka prosedur pemecatan keanggotaan Dewan Negara membuat penggiliran berbahas dalam mana-mana Majlis Parlimen

900/1 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

SULIT*

SULIT*

14 PETISYEN PILIHAN RAYA Tuduhan : Ejen pilihan raya melakukan sogokan dan peras ugut Keputusan mahkamah : Kemenangan calon dibatalkan. Yang manakah perkara yang benar berkaitan dengan petisyen pilihan raya di atas? I II III IV A I dan II B II dan III C I dan IV D III dan IV Keputusan mahkamah boleh dirayu di Mahkamah Persekutuan Tarikh kekosongan kerusi ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Petisyen dikemukakan dalam masa 21 hari selepas pengumuman keputusan pilihan raya Pilihan raya kecil akan diadakan dalam tempoh 90 hari selepas keputusan kes diumumkan

34

38

Jika seorang Perdana Menteri hilang kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat, beliau boleh A melakukan rombakan kabinet B membubarkan parti yang dianggotainya C memanggil mesyuarat tergempar Parlimen D memohon pembubaran Parlimen kepada Yang di-Pertuan Agong

39

Perkara-perkara yang menyebabkan seseorang warganegara hilang kelayakan menjadi calon dalam pilihan raya ialah I II III IV A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV ditahan reman selama 14 hari dikenakan hukuman mati dipenjara selama 12 minggu mendapat kerakyatan asing

900/1 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

SULIT*

SULIT*

15 Menggubal draf undang-undang awam untuk dibentangkan di Dewan Undangan Negeri

40

X Berdasarkan penyataan di atas, X ialah A Pejabat Ketua Menteri B Jabatan Peguam Negara C Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri D Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri

41

Perdana Menteri membuat rayuan

X
Tribunal menyiasat dan membuat syor Yang di-Pertuan Agong bertindak mengikut syor tribunal Carta di atas menunjukkan proses pemecatan seorang hakim. Apakah proses X ? A Perdana Menteri melantik tribunal B Yang di-Pertuan Agong melantik tribunal C Perdana Menteri berunding dengan Majlis Raja-Raja D Hakim-hakim bermesyuarat untuk menentukan ahli tribunal

42

Antara penyataan berikut, yang manakah merupakan kuasa eksklusif Mahkamah Persekutuan? I Memutuskan pertikaian di antara negeri-negeri atau di antara Persekutuan dengan negeri

900/1 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

SULIT*

SULIT*

16 II III IV A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV Mendengar rayuan terhadap keputusan atau perintah Mahkamah Tinggi dalam kes sivil dan jenayah Menentukan kesahan undang-undang yang digubal atau dipinda oleh Parlimen atau Dewan Undangan Negeri Mahkamah Persekutuan boleh memberi pandangan undang-undang berkaitan dengan persoalan yang dirujuk kepada Yang di-Pertuan Agong

43

Yang manakah padanan yang betul antara istilah kehakiman dengan takrifnya? Istilah Takrif P Ex parte I Permohonan di Mahkamah Atasan untuk mengetepikan keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Rendah Q Mala fide II Satu tindakan dengan niat jahat R Certiorari III Tindakan melampaui had kuasa yang diperuntukkan S Ultra IV Satu permohonan oleh plaintif kepada mahkamah bagi mendengar kes tanpa kehadiran pihak defendan vires A B C D P I II III IV Q II III II II R III IV I I S IV I IV III

44

Yang manakah padanan yang benar tentang bidang kuasa Mahkamah Sesyen dan Mahkamah Majistret? A Mahkamah Sesyen Membicarakan kes sivil yang nilai perkara yang dipertikaikan tidak melebihi RM250 000 Membicarakan kes sivil yang nilai perkara yang dipertikaikan melebihi RM250 000 Membicarakan kes jenayah yang Mahkamah Majistret Membicarakan kesalahan yang boleh dikenakan hukuman maksimum penjara 10 tahun atau denda tidak melebihi RM10 000 Membicarakan kesalahan yang boleh dikenakan hukuman maksimum penjara 5 tahun atau denda tidak melebihi RM10 000 Membicarakan kesalahan yang boleh
SULIT*

B

C

900/1 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

SULIT*

17 nilai perkara yang dipertikaikan melebihi RM250 000 Membicarakan kes jenayah yang nilai perkara yang dipertikaikan melebihi RM100 000 dikenakan hukuman maksimum penjara 5 tahun atau denda tidak melebihi RM50 000 Membicarakan kesalahan yang boleh dikenakan hukuman maksimum penjara 5 tahun atau denda tidak melebihi RM5 000

D

45

• • •

Amaun nilai tuntutan tidak melebihi RM25 000 Dianggotai oleh pengerusi, timbalan pengerusi dan lima anggota lain Saluran untuk menuntut ganti rugi atau pampasan daripada pembekal atau pengilang

Penyataan di atas merujuk kepada A Mahkamah Tuntutan Kecil B Tribunal Tuntutan Pengguna C Persatuan Pengguna Malaysia D Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah

Soalan 46 dan 47 berdasarkan Jadual 1 di bawah ini. Jadual 1: Hasil Kerajaan Persekutuan 1998 – 2000 ( RM Juta) Sumber 1998 1999 2000 Jumlah hasil 56 710 56 690 59 897 Jumlah hasil cukai 45 336 44 391 47 580 Jumlah hasil bukan cukai 11 374 12 299 12 317 4 6 Pilih penyataan yang benar tentang jadual di atas. I II III IV Dalam tempoh 1998 – 2000, jumlah hasil cukai meningkat lebih 8% Dalam tempoh 1998 – 2000, jumlah hasil bukan cukai meningkat 8.3% Dalam tempoh 1998 – 2000, jumlah hasil Kerajaan Persekutuan meningkat lebih 5.6% Dalam tempoh 1998 – 2000, kadar peningkatan jumlah hasil cukai melebihi
SULIT*

900/1 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

SULIT*

18 kadar peningkatan jumlah hasil A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV

4 7

Dalam bajet 2000, Kerajaan Persekutuan memperuntukkan RM78 025 juta. Berapa peratuskah pinjaman yang diperlukan untuk menampung belanjawan ini? A B C D 23.23% 30.26% 38.10% 147.16%

4 8

Syarikat Pinasonic Malaysia telah menghasilkan dua buah model pengisar makanan iaitu model A25 dan model B30. Setiap model A25 memerlukan masa 25 minit untuk dipasang dan 40 minit untuk diuji manakala model B30 memerlukan 20 minit untuk dipasang dan 40 minit untuk diuji. Syarikat itu dapat menghasilkan X unit model A25 dan Y unit model B30 dalam sehari dan jumlah masa yang digunakan untuk memasang dan menguji masingmasing ialah 28 jam dan 48 jam. Cari jumlah model A25 yang dapat dihasilkan. A B C D 40 buah 48 buah 84 buah 132 buah

4 9

Encik T membeli sebuah rumah teres satu tingkat di Taiping. Beliau mendapat pinjaman 100% dari sebuah bank. Tempoh bayaran balik adalah selama 20 tahun dengan ansuran bulanan sebanyak RM1000.00. Didapati sejumlah 55% adalah dibayar atas faedah bank. Berapakah harga rumah itu? A RM100,000.00 B RM108,000.00 C RM120,000.00 D RM132,000.00

5 0

Seorang pesara telah melabur wang Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) sebanyak RM80 000 dalam satu perniagaan. Beliau menganggarkan pulangan modal tersebut dapat diperolehi dalam tempoh tertentu dengan kadar pulangan 18% setahun daripada jumlah modal. Dalam tempoh berapa tahun pesara tersebut akan mendapat kembali semua

900/1 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

SULIT*

SULIT*

19 modalnya? A 4 tahun B 5 tahun C 6 tahun D 7 tahun

Soalan 51 berdasarkan Jadual 2 di bawah ini. Malaysia : Jumlah Pendaftaran Baru Pelbagai Jenis Kenderaan Bermotor antara Suku Tahunan Pertama hingga Suku Tahunan Keempat Tahun 2004 Suku Pertama Unit 103 373 101 148 6 749 1 298 611 3 986 217 165 Suku Kedua Unit 119 641 100 147 8 835 2 279 689 3 796 TAHUN 2004 Suku Ketiga Unit 129 388 104 253 9 477 2 633 754 4253 250 708 Suku Keempat Unit 119 764 92 429 8108 1 536 1 033 6 233 229 103

Kenderaan Kereta penumpang Motosikal Kenderaan barang Teksi Bas dan kereta sewa Lain-lain Jumlah

235 387

900/1 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

SULIT*

SULIT*

20

51

Antara berikut, yang manakah benar tentang pendaftaran baru pelbagai jenis kenderaan bermotor pada tahun 2004? I II III IV Jumlah pendaftaran baru pelbagai jenis kenderaan bermotor meningkat sebanyak 5.5% dalam empat suku tahun berikut. Perubahan bilangan kereta penumpang baru berdaftar berkadar terus dengan bilangan motosikal baru berdaftar. Pada suku kedua tahun 2004, hampir 3.8% pendaftaran baru adalah kenderaan barang. Peratus peningkatan unit bagi motosikal dari suku ketiga hingga suku keempat adalah sebanyak 11.3%. A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV

52

Di sebuah padang, terdapat 4 barisan pelajar yang diatur mengikut kelas, 4A, 4B, 4C, dan 4D. Barisan 4B mempunyai 5 orang lebih daripada kelas 4A manakala kelas 4A mempunyai 3 orang lebih daripada kelas 4C. Kelas 4D pula mempunyai 2 orang lebih daripada 4C. Jika keempat-empat kelas mempunyai 81 orang pelajar, berapakah bilangan pelajar yang terdapat di kelas 4D ? A 17 B 18 C 19 D 20

53

Syarikat pengangkutan X telah mengadakan rombakan dalam struktur pentadbiran syarikatnya. Selepas rombakan, syarikat itu mempunyai 12 bahagian. Dalam proses rombakan, 5 bahagian baru telah diwujudkan, 3 bahagian sedia ada digabungkan, 4 bahagian telah dinamakan semula dan 1 bahagian telah dibubarkan.

900/1 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

SULIT*

SULIT*

21

Berapakah bahagian yang terdapat dalam syarikat X sebelum rombakan? A 9 B 10 C 11 D 13

Soalan 54 berdasarkan Jadual 3 di bawah ini. Jadual 3: Pengeluaran Hasil Tanaman Utama di Malaysia dari Tahun 1997 hingga Tahun 1999 Pengeluaran hasil tanaman utama (tan metrik) Jenis Tananman Getah Kelapa Sawit Kelapa Koko Padi 1997 971 000 8 319 000 24 000 90 000 1 256 000 1998 883 000 10 553 000 18 000 83 000 1 314 000 1999 768000 10 842 000 21 000 70 000 1 382 000

(Dipetik dan diubahsuaikan daripada Pertanian, Buku Tahunan Perangkaan Malaysia, 2001) 54 Yang manakah benar tentang Jadual 3 di atas?
900/1 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*

SULIT*

22 I II III IV Sebanyak 88.2% daripada jumlah keseluruhan pengeluaran hasil tanaman utama adalah kelapa sawit pada tahun 1999. Pengeluaran getah menurun sebanyak 9.1% daripada tahun 1997 ke tahun 1998. Kadar penurunan pengeluaran kelapa lebih tinggi daripada kadar penurunan pengeluaran koko bagi tahun 1997 hingga tahun 1999. Pengeluaran padi pada tahun 1999 menunjukkan peningkatan sebanyak 10.0% dari tahun 1997.

A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV

• •

Waktu di London lewat 8 jam berbanding dengan waktu di Kuala Lumpur Penerbangan dari London ke Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) mengambil masa 20 jam.

55 Jika Cik Y bertolak dari London ke KLIA pada jam 9.00 pagi pada 11 Mei 2008, pukul berapakah beliau akan tiba di lapangan terbang mengikut waktu tempatan Malaysia? Masa A B C D 9.00 malam 1.00 petang 5.00 petang 11.00 pagi Tarikh 11 Mei 2008 12 Mei 2008 12 Mei 2008 12 Mei 2008

56 Bas Syarikat Tung Mas bertolak dari Sandakan ke Kota Kinabalu dengan membawa 40 orang penumpang. Ketika di Ranau, 7 orang penumpang naik dan 4 orang penumpang turun. Apabila tiba di Pekan Nabalu, 5 orang turun dan naik pula 3 orang penumpang baru. Kemudian semua penumpang turun di Kota Kinabalu.
900/1 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

SULIT*

SULIT*

23

Berapakah perbezaan bilangan penumpang di Kota Kinabalu berbanding dengan semasa di Sandakan? A 1 orang B 23 orang C 39 orang D 79 orang

Soalan 57 berdasarkan Jadual 4 di bawah ini. Jadual 4: Keadaan Kewangan daripada Perdagangan Antarabangsa Malaysia dan Peratus Nisbah Khidmat Bayar Hutang Negara dari Tahun 1999 hingga Tahun 2002 Tahun Perkara Rizab Bersih Antarabangsa Jumlah Hutang Luar Negeri Bayaran Balik Pinjaman Pokok Bayaran Faedah Nisbah Khidmat Bayar Hutang ( Peratus ) 1999 2000 (RM bilion) (RM bilion) 115 123 113 541.3 162 133 161 091 14 271 15 467 7 586 8 666 6.3% 5.6% 2001 (RM bilion) 117 202.9 174 358 17 209 7 339 6.2 % 2002 (RM bilion) 131 393.7 186 601 18 913 7 213 6.2%

(Sumber: Dipetik dan diubahsuaikan daripada Buku Perangkaan Malaysia, 2003) 57 Antara berikut, yang manakah benar tentang jadual di atas? I II III IV Rizab Bersih Antarabangsa pada tahun 2000 telah naik sebanyak 1.37% berbanding tahun 1999. Rizab Bersih Antarabangsa, Jumlah Hutang Luar Negeri dan Bayaran Balik Pinjaman Pokok mengalami pola menaik pada setiap tahun. Pada tahun 2002, bayaran faedah telah menurun sebanyak 1.7% berbanding tahun 2001. Jumlah bayaran pinjaman pokok pada tahun 2002 adalah 1.3 daripada jumlah pada
SULIT*

900/1 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

SULIT*

24 tahun 1999.

A I dan II B II dan III C I dan IV D III dan IV

Soalan 58 berdasarkan Jadual 5 di bawah ini. Malaysia : Perbandingan Perolehan Hasil Bukan Cukai Terpilih Kerajaan Persekutuan pada Tahun 2004 dan Tahun 2005

900/1 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

SULIT*

SULIT*

25

Tahun 2004 Tahun 2005 RM Juta RM Juta Lesen dan Permit 135 000 223 200 Bayaran Perkhidmatan 114 500 115 100 Dendaan dan Hukuman 37 480 32 980 Kadar Faedah dan Pelaburan 61 400 61 200 Bayaran Pindahan 36 000 25 800 Hasil Bukan Cukai Lain 28 000 30 300 Jumlah 412 380 488 580 (Dipetik dan diubahsuai daripada Buku Unit Perancangan Ekonomi dan Jabatan Perangkaan Malaysia, 2006 ) Jenis/Hasil Bukan Cukai 58 Pilih penyataan yang benar tentang jadual di atas I II III IV A I dan II B I dan IV C II dan III D II dan IV Hasil bukan cukai untuk lesen dan permit merupakan penyumbang utama pada tahun 2004, iaitu hampir 32.37%. Untuk bayaran pindahan, penurunan peratus dari tahun 2004 ke 2005 ialah 28.3%. Peratus sumbangan bayaran perkhidmatan pada tahun 2004 lebih tinggi berbanding dengan tahun 2005. Bayaran perkhidmatan pada tahun 2004 telah meningkat sebanyak 2% pada tahun 2005.

Soalan 59 berdasarkan carta di bawah ini. Malaysia: Perbandingan Perolehan Hasil Bukan Cukai Terpilih Kerajaan Persekutuan pada Tahun 2004 dan 2005

900/1 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

SULIT*

SULIT*

26

2004

6.79% 8.73% 32.74% 14.89%
6.75% 12.53%

5.28%

6.2%

2005

45.68%

9.08%
23.6%

27.77% Lesen dan Permit Bayaran Perkhidmatan dendaan dan hukuman kadar faedah dan Pelaburan Bayaran Pindahan Hasil Bukan Cukai Lain

RM 412, 380 Juta - 2004 RM 488, 580 Juta - 2005 (Sumber: Dipetik dan diubahsuai daripada Buku Unit Perancangan Ekonomi, Jabatan Perangkaan Malaysia, 2006)

59 Yang manakah adalah benar tentang carta pai di atas? I II III IV Jumlah perolehan meningkat sebanyak 18.5% dari tahun 2004 hingga 2005 Pada tahun 2005, bayaran pindahan adalah menurun sebanyak 3.45% berbanding 2004 Jumlah perbezaan untuk dendaan dengan hukuman pada kedua-dua tahun adalah sebanyak RM10203 juta Jumlah bayaran perkhidmatan telah meningkat sebanyak RM787 juta dari tahun 2004 ke tahun 2005. A I dan III B I dan IV C II dan III D II dan IV

Soalan 60 berdasarkan Jadual 6 di bawah ini. Jadual 6 : Kadar Pertukaran Mata Wang Asing Mata Wang Belian Jualan
SULIT*

900/1 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

SULIT*

27 2.3167 5.8080 1.6997 2.0030 5.4812 2.3500

Dolar Singapura Dolar Australia Pound Sterling • • •

Ahmad mempunyai £7 690 Abu mempunyai S$778 Raj mempunyai A$347

60 Jumlah purata wang diterima oleh ketiga-tiga orang tersebut apabila dijual dalam RM ialah A RM5 629.50 B RM7 606.40 C RM7 780.70 D RM8 020.40

KERTAS SOALAN TAMAT

900/1 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

SULIT*

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful