Török Gábor: A GNU Emacs testreszabása

Ez Meg mi A Csuda?

Richard Stallman

texteditor, programozói kódtár

bármi
PDF olvasó, zenelejátszó, email kliens, IDE, webböngésző, RSS olvasó, fájlkezelő stb.

testreszabható

Options

Options › Customize Emacs
M-x customize

Customize Emacs → .emacs
future session

$HOME/.emacs

Custom → Customize → Custom file
(setq custom-file "~/.emacs-custom.el") (load custom-file 'noerror)

M-x customize-group, customize-variable, customize-face

Mode-ok

modeline
C-h m

major mode

pufferhez kötött

pufferenként egy aktív
MMM, MuMaMo...

M-x css-mode, html-mode, dired-mode, doc-view-mode

minor mode

pufferenként több aktív

globális minor mode

M-x linum-mode, auto-fill-mode, show-paren-mode

Külső „csomagok”

nincs hivatalos tároló

Emacs Lisp mode-ok letöltése
.el forráskód

EmacsWiki mint repo
http://www.emacswiki.org/

Twitter kliens telepítése

$HOME/elisp/twit.el

.emacs
(add-to-list 'load-path "~/elisp") (require 'twit)

Emacs Lisp › Evaluate Region
C-x C-c

twit-follow-recent-tweets

M-x

Színek beállítása

google://emacs color theme
http://emacswiki.org/emacs/ColorTheme

cd ~/elisp/ && cvs -d:pserver:anonymous@cvs. gna.org:/cvs/color-theme co color-theme
apt-get install emacs-goodies-el emerge color-theme

.emacs
(add-to-list 'load-path "~/elisp/color-theme") (require 'color-theme) (color-theme-initialize)

Tools › Color Themes
M-x color-theme-select

.emacs
(color-theme-charcoal-black)

Weboldalak Emacs alatt

google://emacs browser
http://emacs-w3m.namazu.org/

cvs -d :pserver:anonymous@cvs. namazu.org:/storage/cvsro ot co emacs-w3m

.emacs
(require 'w3m-load)

M-x w3m-goto-url

(global-set-key [f2] 'w3m-goto-url)

További részletek a hátoldalon

http://gabor.20y.hu/ http://www.gnu.org/

http://www.emacswiki.org/

folytatjuk!
LinuxPortál, Fix.tv, 2008.10.29.

Köszönet

http://www.flickr.com/photos/dunechaser/160405823/

Andrew Becraft: Richard Stallman Michela Mongardi: Penguin

http://www.flickr.com/photos/keela84/10135739/

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful