You are on page 1of 30

Utvärdering: Arbetsguidning: gammal modell

antal 54 Medelvärde: 3,962962963 Medelbetyg: 4,074074074

Har guidningen motsvarat dina förväntningar Betyg guidning

4

4

2 3

4 4

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

5

5

4

4

4

4

5 5

5 5

3

3

4

3

4 4

5 4

4

3

4

4

5

5

5

4

5

4

5

5

4 5

4 5

4

4

4 3

5 3

4 3

4 3

4

4

2

2

3

3

5

5

5

5

3 3

3 3

3 4

4 3

2

2

3

3

4

4

4

4

3

3

4 3

4 4

4 4 4 5

4 4 4 5

4

5

4 4

4 5

4

5

något som varit särskilt bra? Fokus på branschen! Man stärker självförtroendet genom att få diskutera med andra. det har varit mycket fokus på ens personlighet. Man har fått sätta ord på ting och då fått en klarare bild Konkreta sätt för att lista ut dina starkare sidor Presonlig feedback och förslag vid varje steg av guidningen Jag tycker att det är bra att man får reflektera över vilka värderingar och egenskaper man har för att sedan ta hänsyn till det när man tänker ut arbete som skulle passa alltihop om jag ska vara ärlig. Har nog aldrig blivit så stöttad, uppmuntrad och peppad i hela mitt liv.

något som varit mindre bra? utvecklats eller fått med något speciellt?

-

Mer koll på bransch, mitt självförtroende har stärkts, närmare mitt mål:) jag har fått en klarare bild över mig och ett starkare självfötroende när det kommer till min roll på arbetsplatsen lite hjälp med att presentera mig själv samt att förbättra mitt CV Jag har funnit nya sätt att säka jobb samt har jag fått hjälp att hitta en struktur för mina egenskaper

-

För många papper?

jag har insett att jag borde lita på min tiden har gått, fort lite för fort magkänsla kommer faktiskt inte på något? Nopp, absolut ingenting Gud ja! Mitt självförtroende har ökat, jag tro mer på mig själv nu än någonsin tidigare, det är sjukt!:)

Genomgång av personligt brev samt mina mål

nepp

Att mna själv fick välja vad och hut mycket man ville säga om de olika ämnen Motivationen, någon att lyssna på mina mål, andra att prata med, väldigt bra med att plocka ut egenskaperna och tänka åp vad jag har med mig och vart det kan leda Möjligheten att diskutera saker med andra i samma situation, Att få göra något utvecklande, som har fast tid.

Ja, tackvare guidningen vet jag hur ett personligt brev ska se ut och jag vet vilka jobb som passar mig Ja, jag har vågat öppna mig lite mer. Lärt mig lite mer om vad min egna egenskaper och erfarenheter kan användas till, ex intervjuer Jättekul med hela Upp! upplevelse (Upp!levelse), så mycket att kunna utvecklas mer. Jag har fått mycket om målformulering i guidningen att veta det jag måste göra för att lyckas då är det upp till mig att göra det.

ibland skulle det vara bra att gå igenom läxor som vi hade gjort men kankse behövs inte, för det var för oss att reflektera Ibland skulle det behövas mer tid för vissa övningar. Synd att det inte var fler i gruppen (2-3 till)

japp

Få andra perspektiv Intervjuträningen och egenskaperna Personliga egenskaper o cv

bortfallet ur gruppen

större trygghet absolut, jag har mer fokuserat på det jag vill vilket har varit mycket positivt. bättre självtillit o en goare stämning till jobbstök

inget nä

Inget så men det har varit kul Nej inte direkt

Javisst lärt mig lite mer om mig själv

Själva uppgifterna i kompendiet är bra Det har varit väldigt bra att sitta i en grupp, man blir mer motiverad Rollspelningarna Intervjuträning, prata om mål osv

själva deltagarna i gruppen, särskilt någon/några, har dragit ner engagemanget då det inte varit seriösa eller tagit övningar/uppgifter seriöst. Tycker guiden skulle kunnat tagit på sig en akuktoritär roll och sagt till dem Det hade varit bra att söla jobb på internet, bolla med gruppen samtidigt som man söker 1-7 frågorna blev lite för mycket

har fått lite mer kätt på benen gällande söka jobb. Vad jag kan säga /skriva

jajg har fått lite vägledning som jag kommer ta med mig ja, jag har vaknat ännu mera och börjat rör på mig effektivare ja, har utvecklat mina mål, men inget speciellt

Samspelet med andra, träffa hade gärna sett mera likasinnade si samma position konkreta övningar Workshopen var absolut det viktigaste och intressant för mig och som jag kommer ha mycket användning av i framtiden. Att lära känna mig själv genom alla uppgifter och nej, jag tycker att allt har varit bra ifylladet har varit bra På fjärde mötet så fick vi väldigt många hemuppgifter, det hade varit bättre in de var Rollspelet, det var ganska mer utspridda, alternativt så utmanande vilket gjorde att kunde man gjort dom under man kände sig duktig efteråt! "lektionen" Kompendieövningar fungerar att vi var inte stor grupp vilket kring framtiden fördigheter gjorde så att vi hade och erfarenheter allting var diskuterat tillräckligt i alla superbra kategorier

Bättrepå cv-skrivande, intervjuträning

ja, absolut. Jag har kommit närmare mig själv. Jag har fått en annan perspektiv av framtiden. Och tycker att jag utvecklats som person under alla träffarna

jag har en tydligare syn på vad jag vill jobba med och hur jag ska ta mig dit.

ja faktiskt mycket mer än vad jag hade förväntat mig

Allt går jätte bra. Anna är mycket trevlig och omtänksam perosn. Hon motiverar en och är förstående. Kompendiet är mycket fin och färglad. Man blir glad av den och att det var roligare att göra uppgifterna. nej Vissa saker kände jag till o Bra att träffa folk i samma var inte så meningsfulla för situation mig. Men alla är olika. cv-workshop -

ja, lära känna mig själv bättre

Fått en liten spark o motivation truckkort

ja att det har varit lärorikt och man fivk lära känna andra deltagare mitt eget engagemang. Jag känner att jag själv inte riktigt är i form för att söka jobb innan jag får hjälp med mitt välmående först. -

kanske lite mera hopp om att få ett jobb

Att man får resonera om varför man tycker som man gör och får respons Mycket trevlig stämning Trevliga personer och trevlig guide! Analyser som gjorts på "hur tänker du då?" Det är bra att få ner det mesta på papper att vi skrev ner allt på papper och kortade ner det så att vi kan rikta oss mot en specifik sak

en användbar handbok med tips och övningar som hjälper till att föra saker tydligare. mer koll på mina mål

att alla inte har varit i samma situation, alltså olika åldersgrupper (men till viss Definitivt! Jag har fått mned mkt på papper del var det positivt också) och fått en del skaer mkt klargjort för mig vi borde gjort alla uppgifter i själva guidningen så att allt blir gjort.

Jag vet mer om vad jag vill göra

det har varit svårt att komma igång. Kändes en aning oseriöst att delta var lite av förberedelser infon intervjuer, en tidsfördrift. Känns som jag kroppsspråk. Finna mina mål inte har kommut så mkt och framtid längre i mitt arbetssökande nya vägar till jobb Eftersom jag varit arbetssökande ett tag (och dessutom inte för första gången) var jdet inte mycket ny information. Säkert mycket givade för de som Nej, men var heller inte med under hela inte alls gjort detta förrguidningen

-

I really like coming to Upp! my guide knew very well all the subject she teach us. Made me fell secured and motivated to go after my goals, and dreams, thanks upp det jag tycker har varit bra är att man gjorde detta i grupp. Bolla tankar och ideer samt att jag personligen har fått massvis av motivation och inspiration att leta efter ett jobb första gången då man fick lära sig något de andra gångerna har bara varit repetition och övningar gruppens samhållning även om man inte lärde sig så mycket gav det bra tankar ochnhur man kan gå till väga, vad ör jag bra på och vad kan jag bidra med cv-workshopen! Bra att lista egenskaper, kunskaper osv.

no everything was just perfect

i learnt how to do a proper cv. Learn also what was my skills and when and where am go in to apply for a work

-

jag har fått massvis av nya tips och ideer på vart jag ska söka jobb, kontakta olika perosner samt kunna göra en återblick av detta och inse att det har gett mig väldigt mycket

repeterade övningar som egentligen inte ger någonting kunskapnsmässigt ja från första gången för mycket fylla i och för långa pass inte direkt trodde att det skulle ge mer konkret fakta men det var ändå kul att vara med och träffa nya folk rollspel

jag har utvecklats genom att hitta nya saker hos mig själv som jag inte tänkte på inann fått koll på vad jag kan egenskaper

lite mindre bra om man går en utbildning eftersom övningarna kändes väldigt riktade mot de som inte riktigt väldigt omväxlande uppgifter, vet vad de vill jobba med eller kul med olika övningar istället vad de har för positiva känner tyvärr inte att kjag har fått med mig för att bra skriva saker egenskaper, fördigheter osv. något konkret

kontaktnätet, arbetsmarknaden

för mycket fokus på att lära känna sig själv. Lägg de bitarna först och rikta in mot arbetslivet senare.

ja. Bättre koll på branschen

jag är mycket nöjd med allt vi tyckte det lades för stor vikt gjort ang. intervjuträning i vid "nätverk, planering" utan teoretiskt och praktiskt att det gav mig något jag tycker att det känns bra att man har stöttning, man blir mer motiverad och har lättare att ta tag i saker för kort tid per tillfälle

blivit säkrare med att själv nå ut till arbetsplatser och prata med dem!

jag känner mig inte lika hopplös längre

cvträningen och intervjuträningen. Just att ha fått öva på hur en intervju går till och vilka frågor som kan ställas

en del övningar kändes lite onödiga. Lite för mycket fokus på bra/dåliga sidor, erfarenheter mm. Bra att ha med men för mycket tid till detta

lite mer tilltro till sig själv och mer motivation till jobbsökandet men främst cv och intervjuträningen

cv-workshopen, personligt brev, intervjutröning, hur jag som person med egenskaper etc (har itne tänkt på det så schema över hur min dag ser mycket innan) ut mycket pratövningar och hjälpsamma pappersuppgifter nej vissa dagar kändes rätt så våran guide anna <3 meningslösa det mesta speciellt intervjufrågorna att få hjälp med cv -

jag har fått med mig erfarenheter över hur det är att söka jobb med cv, personligt brev, intervju, lite hur jag är som person med egenskaper etc -

ja jag tänker lite mer på hur jag håller mig studiebesökverkade vara en bra idé -

att man får tips på cv och pers brev. Att någon tittar på de så man inte sitter hemma o funderar om man har gjort rätt. Det är också bra att man får tips o hjälp till intervju positiv ledare, full närvar (anna) bra flyt exempel på sätt att söka jobb, annat än platsbanken att det har varit praktsiak övningar blandat med teoretiska. Att det är en tydlig struktur. inte som jag kan komma på

att cv o pers brev är ansökningsbrevet och att jag kan ta med papper o penna till intervjun fått med svart på vitt i grunden skaer som man bör tänka på då man är arbetsökande frågor vid eventuellt studiebesök. Dr att visa intresse vid jobbansökan jag har blivit mer strukturerad, samt fått flera sätt att tänka på under mitt jobbsökande.

Antal "Inte alls": 1 Antal "Kanske": 33 Antal "Helt säkert": 20 hjälpa dig att nå dina personliga mål?

ett förslag på förbättring

Antal "Ja": 37 Antal "Nej": 5 Antal "Kanske": 12 Kommer du delta i mer aktiviteter?

Helt säkert

Ge dom som tar det seriöst en b'ättre chans! ja

Helt säkert Kanske

Ni skulle kunna dra ner på papper. Tänk på miljön:) ja Ja

Helt säkert

kommer inte på något

kanske

Kanske

Helt säkert

Helt säkert

man skulle kunna ha et tmöte till längre fram med sin guide dör man får möjlgihet att se vad mna åstadkommit och hur allting går för en. nej En liten teaterkurs vore ett bra sätt för unga blyga (osäkra) ungdomar att utvecklas på ja Lite mer användning av dator. Kolla hemsidor, på butiker och företag gör att gå igenom vad dom söker hos en person ja

Kanske

-

ja

Helt säkert

Ibland önskade jag att det var en vattenkaraff när jag var törstig. Mer aktiviteter (det var många) men de var kul, lite kreativa sätt att komma på idéer. ja

Helt säkert

Lite större grupper? 5 pers i alla fall kanske

kanske

bjuda in någon arbetsökare kanske sätta ihop CV-workshopen med guidningen ja mer sammankoppling till cvworkshoppen ja kanske vara lite mer seriöst inte bara lek och prat kanske för vissa osäkrapersoner kan nog vissa praktiska övningar kännas "dagis". Prata i gruppen om man bara vill diskutera eller göra praltiska övningar. När gruppen delas upp i par, så inte alltid sära på ko mpisarna. När den mest seriösa i gruppen hamnar med den minst seriösa blir det fel ja

Helt säkert Helt säkert

kanske

kanske

kanske Helt säkert

att man söker jobb vissa gånger mera rollspel - man slappnar av mer

ja kanske

kanske

kasnke prata med företag, träna på att ringa företag ja

Helt säkert

mer konkreta övningar

nej

Helt säkert

mer fokus på CV och kankse ge oss en inblick på hur arbetslivet kan se ut (för de som ej vet så mycket om det) ja lite mer tid för hemuppgifter under mötena. Det är svårt för mig att arbeta med det hemma. Kankse en extra halvtimme varannan möte ja lite större grupper så att får höra olika synpunkter från deltagarna och olika fördigheter ja

Helt säkert

Helt säkert

kanske

Kanske Helt säkert

marknadsför mer! För jag vill att upp ska ha mera deltafare, jätte roligt att vara här och känna att det finns folk som bryr sin om en ja Någon mer övning tillsammans, kankse rollspel i arbetssituation Ja ja

kanske

Kanske kanske

jag tycker att den har varit nra! Kommer inte på något kanske ha kvar delen inom jobbsökande men introducera mer hjälpmedel i hur man kan må bättre i vardagslivet, bortom arbetslivet ja Kanske

kanske kanske

fler gånger i antal

ja kanske

kanske

hjälpa till mer konkret med jobbsökandet istället för att bara låta oss göra det ja

kanske

göra det mer individuellt

kanske

inte alls

-

kanske

Helt säkert

-

ja

Helt säkert

fler träffar

ja

kanske kanske

jobba mer med varje persons mål. Enskilt, prata i gruppen nej kanske

Helt säkert kanske

mer diskussion i hela gruppen -

ja kanske

kanske

behöver bara lite mer spcifikt utvecklat mot jobbsökningen, det var lite för många saker att fylla i (erfarenheter, värderingar osv..) som inte riktigt känns som att det hjälper för själva jobbsökandet nej mindre fokus på att lära känna sig själv ha alla kompendieövningar i häftet och ge den om personlig utveckling som läxa ja kanske inte "låsa" sig så till en yrkeslinje, jag kände efter ett tag att jag borde byta, men hade blivit svårt ja det blev lite stigt tempo när det är varje dag. Vissa delar hade man velat deskutera lite djupare ja

kanske

kanske

Helt säkert

kanske

mer fokus på själva jobbsökandet. Hitta ett jobb och söka det under guidningen. ja

kanske helt säkert

-

ja ja

kanske kanske kanske kanske

kommer inte på något fler möten matchningen enligt planering -

ja nej ja ja

kanske

kanske kanske

kanske om man hade lite perosnliga möten mellan guiden och deltagaren ja lägga till 15 minuter på grupptid. 1 paus på 5 min i mmitten av tiden ja ja kanske man kan ha en kort runda innan/efter varje gång. Typ hur mna mår eller hur det gick etc ja

kanske

Om ja, vilken?

må bra/planera din tid

entreprenörsutbildning en vet inte

-

-

läxhjälp

CVworkshop/matchning

matchning

jag kollar regelbundet på aktiviteterna de kula och de akademiska

om jag har tid o är intresserad

CV-workshop excelkurs, matchningen cv-workshopen o kankse något annat

-

CV-workshops, företagsrekryteringsträffar. Om det blir fler excelkurser

kanske

speldag än så länge

-

excelkworkshopen och entreprenörskapsutbil dningen

photoshopkursen!

kurser som kan vara intressanta för mig

kanske självförsvar om jag kan gå

vet ej får vänta och se om det kommer att bildas en dansgrupp, eller så kanske jag kommer till språkcafeet om jag har tid:)

det vet jag inte än -

cv-skrivning -

något som intresserar mig

-

-

-

intresserad av projektledning

-

om det kommer någon intressant kurs -

-

photoshop forts. skulle vara intressant med andra datakurser. Matchning

kurs kanske, vet ej mer specifikt

självförtroendekursen

vet inte riktigt men den eventuella volontärdagen + snabbkursen

matchning -

truckutbildning projektledningskurs säkert alla aktiviteter som …

photoshop

vet ej men gillar upp matchning

någon form av utbildning

berätta för en kompis, vad skulle du då säga?

har gjort detta, tipsat en kompis! Sa att det är en bra hjälp till att nå dina mål:)

Upp är en oragnisation som fungerar lite som AF men framför allt som metor. Upp känns oúngdomligt och fräscht. Orkare icke skriva om detta på ännu en lapp

behöver du stöd när det gäller arbetssökning tesa Upp. AF ger inte samma personliga stöd.

jag skulle säga att det är en plats där man kan få mycket hjälp med det mesta, allt från CV till guidningen m.m.

Att det är ett riktigt bra ställe med genomsnälla och välkomnande människor. Det är ett tryggt ställe att kunna utvecklas på.

Att Upp gör det lättare för dig att finna jobb då du via upp får kära känna dig djälv mycket bättre genom alla övningar.

Jättebra! Rekomenderar det gärna. Man lär sig mycket och man får helt säkert något ut av det

bra resurs, bra människor och att inte bara kika in utan försöka göra flera aktiviteter och inte missa möjligheterna som erbjuds (mingelträff med bemanningsföretag, kurser, etc)

en bra hjälp på vägen:)

Är frivilligt, kan kankse ge något att det har hjälpt mig fokusera på mitt mål. Träffat människort som sitter i samma sits som jag få hjälp och stöd gå dit om du vill ha en knuff i din arbetssituation o få ett nytt lugn.

snygga lokaler och skänt folk som hänger där

Något att göra. Man kan aldrig få nog med tips. Är du arbetssökande kan du antingen sitta hemma hela dagarna, eller komma ut och göra något.

att man får bra tips som kan behövas för jobbsökande att det är ett bra ställe att träffa andra ungdomar som sitter i samma situation som du själv gör. Mna motiveras mycket

att dom hjälper dig med jobbsök och lyssnar på dig

till hjälp i arbetssökandet, en givande erfarenhet.

att det är ett bra och givande projekt som man bör delta i. ett bra tillfälle att öka sina kunskaper om CV, lära känna sig själv och hitta/förtydliga sina mål (både kort- och långsiktiga) inför framtiden.

och troligtvis fler!

kom och besök upp för din egen framtids skull där får du möjlighet att få guidning till dina mål.

gå ditt. Det är inte så som du tror. Jätte roligt och men mår bra av att vara här.

Bra o ger motivation. -

Gå till Upp! Det kan hjälpa dig

man får stort stöd och får prova olika sätt som passar ens personlighet Trevligt ställe med trevlig personal och luftiga lokaler, kapabla till att hjälpa dig om du verkligen vill det

kanonbra! Du ska gå dit! -

att Upp! hjälper till med studier och yrken

det var inte det bästa för mig, men det kanske passar dig bättre. De hade vissa aktiviteter som var roliga

att det finns många ilika utbildningar och event, så det är absolut värt att ta en kik på åtminstone

you have to try upp. it is different. They guide you to your goal direction. They have profesional workers the place enviorment is really chillout. They work in groups show you how to be prepered for a interview cv.

att det ger väldigt mycket inspiration och motivation i en själv samt hoppet om att man, en dag, kommer nå sina mål, akta men säkert. Härlig miljö, grymt bra guide.

man jobbar med personligutveckling, inte så mycket med jobbcoaching -

att ni har många bra och smarta kurser + att det är trevligt att komma hit då alla är glada och framåt. Bra och lugn plats! bra om man inte har koll på vad man vill. Vad man skulle passa som förbättring av cv.

ett rba projekt för att de som inte vet vad de vill göra/arbeta med och behöver stöd för att komma på vad de egentligen är bra på och trivs bäst med.

-

bra ställe att få inspiration på!

ger koll på alla viktiga förberedelser. Gör dig motiverad, och det känns som om du kan åstadkomma allt

ett bra projekt dör du lätt får hjälp och kan ställa personliga frågor!

att det är positivt att gå dit, man blir förbered infölr att söka jobb jag kan inte så mycket men kan säga bara att ni visar ungdomar hur de ska hitta jobb

ja, för att dom hjälper en och är trevliga det är gratis och folk är underbara där de försöker hjälpa dig nå ditt mål på ett positivt sätt jag skulle säga att upp är en bra projekt. Man får vad man vill ha hjälp, bra idé

prova det är gratis och du får hjälp med cv och personliga brevet

bra om man vill få mer kött på bena som arbetssökande. ger idéer och inspiration för att söka jobb

att det är ett säkert utmärkt sätt att få stöd i sitt jobbsökande. Man möts av positiva människor och leenden.:)

Kommentar till hjälpa dig att må dina perosnliga mål?: Det har det redan gjort, det har skapat grunder för meg att ta mig dit jag vill.

Kommentar till hjälpa dig att må dina perosnliga mål?: Hjälpte inte minst att få tänka om/reflektera över mina mål

Kommentar till hjälpa dig att må dina perosnliga mål?: en bit på vägen

Kommentar till "hjälpa dig att nå dina personliga mål?": Hade nog gjort om jag inte redan gjort samma sakt förut:)

kommentar: jag tyckte gruppguidningen var bra. Tror att det passar vissa bättre än andra! Vet man inte vad man vill så är guidningen jättebra