- traducere Dana Buzoianu

Biologia Iluminării
Evoluţia de la conştienţa umană la conşţienţa divină implică existenţa dualităţii vindecare, moştenire karmică şi boală la nivel celular şi atomic. Multe din miile de documentaţii referitoare la aşa-zisele vindecări miraculoase demonstrează cu tărie impactul conştienţei asupra stării de bine fizic, emoţional, mental şi spiritual. Medicina care tratează ansamblul minte-corp, statistic vorbind fiind suficient de validată pentru a fi predată în şcolile actuale de medicină, oferă dovezi suplimentare despre abilitatea noastră de a ne vindeca singuri. Mergând mai departe, cercetările biologului molecular Bruce Lipton indică faptul că oamenii îşi pot modifica singuri ADN-ul şi pot depăşi pericolul unor boli incurabile printr-o simplă modificare a stării de conştienţă. Deepak Chopra a remarcat că “există o profundă similitudine între gând şi foton”. Un foton este o particulă sau o cuantă de energie sau de radiaţie electromagnetică. Dr. Chopra presupune că există o legătură între gând şi lumină. În multe din tradiţiile şamanice, gândul (intenţia) este considerată o formă sau o funcţie a luminii de dimensiune înaltă. Mintea este o “energie a iluminării generatoare de impuls pentru apariţia unei idei sau forme gând care se transmite sau se recepţionează” scria Alice Bailey. “ Energia minţii poate materializa pe baza unei raze de lumină”. Urmărind firul acestei raţiuni, ne putem imagina că suntem nu doar “lumină condensată în forme” (pentru a-l cita pe dr. Richard Gerber) ci şi “forme-gând materializate”. Acest fel de a privi corpul uman ca pe o formă gând condensată în materie, care ar părea bizar cititorului la prima vedere, într-o ultimă analiză ajunge să fie profund înălţător. Specialişti în fizica cuantică au demonstrat în repetate rânduri că un savant influenţează de fiecare dată rezultatul unui experiment prin simpla lui observare, o constatare unanim acceptată de comunităţile ştiinţifice sub numele de Principiul Heisenberg al Incertitudinii. Şi mai uimitoare este descoperirea care revoluţionează o paradigmă, scoţând în evidenţă dualitatea particulă-undă: probabilitatea ca un om de ştiinţă să creeze efectiv particulele cuantice observate, particule care în stadiul preexistent observării păreau să existe doar sub formă ondulatorie. Din această informaţie transpare un adevăr fundamental şi revoluţionar: conştienţa creează. Ca fiinţe umane dăruite cu liber arbitru, ne putem folosi puterea conştienţei pentru a ne re-crea realitatea: implicit cu un corp, minte, spirit eliberate de boală însă fără a ne limita la atât.

Atomii care stau la baza alcătuirii celulelor noastre sunt încărcaţi cu sarcini pozitive şi negative a căror opoziţie susţine structurile anumitor forme de viaţă. noi suntem în esenţă nişte unde a căror coerenţă generează particule printr-un act de conştienţă. inclusiv de întreg sau de Mintea lui Dumnezeu.” Iluminarea înseamnă înălţarea conştiinţei şi umplerea cu lumina a sufletului până la punctul de a deveni lumina însăşi. În cartea Întoarcerea Triburilor Păsări. este şi o stare fizică de bine. cea care a dat naştere universului atât de des experimentat de oameni sub forma unui câmp de bătălie dintre bine şi rău. provocarea şi în acelaşi timp imensa şansă constă în deschiderea în faţa unui mod de gândire care ne schimbă literalmente viaţa prin a ne reconsidera menirea în cadrul existenţei. Într-o lume în care gândul creează şi biologia este un produs al conştienţei.Am subliniat cuvântul a recrea deoarece. Putem conceptualiza actuala tranziţie evolutivă a ADN-ului speciei noastre ca pe o trecere de la ”sistemul de operare” în cod binar la unul ”trinitar” bazat pe ener-getica unui tetrahedron triplu suprapus. unde tema centrală este reunificarea corpului uman cu sufletul în anii de răscruce pe care tocmai îi traversăm. Modificându-ne nivelul de conştienţă. Vindecarea duce la unitate şi iluminare şi implică o acordare (în engleză atonement) care în acest context ar trebui citită ca ”menită întregirii” (at-one-ment). Dualitatea nu este însă o simplă filozofie. deja suntem deja locuitorii unei creaţii. a cărei activare a fost observată la mulţi oameni. Vindecarea presupune refacerea întregului. . Am putea merge chiar mai departe afirmând că umanii evoluează de la biologie la ”triologie”. Lumea. „noi” şi „ceilalţi”. Adevărata iluminare urmează calea măestriei individuale conştiente care prin definiţie are ca rezultat creaţia unui corp de lumină stabilizat. Corpul de lumină sau corpul sufletesc este un vehicul fizic echilibrat şi armonios „trinitar” care a depăşit dualitatea. greşit şi corect. nu invers. Lipton a ales fraza „biologia conştienţei” pentru a sintetiza ideea revoluţionară că organismele vii. karma şi boala de la nivelele celulare şi atomice. Ken Carey sintetizează în clar felul cum trebuie să procedăm la nivel individual şi colectiv: ” Pentru noi. una care nu se mai bazează pe dualitate ci pe principiile unităţii şi armoniei. În această perspectivă este foarte interesant faptul că unele comunităţi ştiinţifice alternative au făcut aluzii referitoare la cercetări efectuate asupra spiralei a treia din ADN. ar fi de fapt forme-gând maleabile şi nu doar formaţiuni apărute empiric. ne schimbăm atât forma cât şi funcţiunile fizice. mintea capătă puterea de a forja o nouă biologie. aşa cum o cunoaştem se bazează pe o conştienţă duală sau divizată care se consideră separată de rest. inclusiv oamenii. Cu alte cuvinte. dintr-o perspectivă cuantică. în mod evident. lumină şi întuneric.

realizăm că suntem proprii creatori creaţi. după chipul şi asemănarea unicului Creator. Toate drepturile rezervate. cu scopul de a ne învăţa responsabilitatea pentru propriile creaţii . boala. . sau autocreaţi. realizăm iluminarea odată cu descinderea luminii sufletului într-un corp sufletesc sau divin vindecat de dualitate şi eliberat din ciclul instrucţiei karmice. Pozitroniumul este un exemplu perfect de dualitate. Astfel dintr-un dualism preexistent este creat un al treilea element stabil şi unificat care nu este nici pozitiv nici negativ . Cu alte cuvinte.iar totalitatea lucrurilor a căror experienţă o trăim sunt propriile noastre creaţii. după combinarea lor în pozitronium. Contrar concepţiilor populare greşite. . De vreme ce electronii şi pozitronii sunt antiparticule de semn opus. Pe măsură ce ne ridicăm nivelul de conştienţă şi ne activăm corpul de lumină. serveşte simultan ca stimul puternic pentru transformare şi transcendenţă. reflectat prin activarea corpului de lumină. Pozitroniumul este compus dintr-un electron cu sarcină negativă şi un pozitron cu sarcină pozitivă. karma nu are nimic de-a face cu pedeapsa şi cu răsplata. considerată a fi o criză. că ”transformă dualitatea inerentă în lumină. Învăţându-ne această lecţie cu adevărat transformatoare. Este un proces care se aplică nu numai asupra indivizilor ci şi asupra unor întregi civilizaţii. noi suntem unicul Creator. ele se anulează imediat reciproc şi se divid în două cuante de lumină (fotoni). deoarece într-o hologramă partea conţine întregul. Copyright (c) 2007 de Sol Luckman. [Sol Luckman este autorul cărţii recunoscute internaţional Vindecarea conştientă: Cartea Unu despre metoda regeneticii. ele se manifestă adesea sub forma dizarmoniei numită boală. Barbara Hand Clow a scris despre acest proces al combinării şi dezintegrării atomului de pozitronium. Dacă creaţiile ajung să fie discordante în raport cu Sursa. şi cofondator al Centrului Phoenix de Regenetică . Într-adevăr. El oferă un minunat exemplu de creaţie a corpului de lumină. Electronul fiind unitatea de bază a activării – adică vieţii -declanşează transmutarea pozitronului – adică karma”. Există ca o componentă a sistemului de operare binar sau dualistic specific universului nostru holografic.O modalitate luminată de a înţelege producerea metamorfozei unei fiziologii unificate pe bază de lumină este observarea particulei cuantice cunoscută sub denumirea de pozitronium. ne întoarcem la unitatea de conştienţă stăpânind fizicalitatea. revistei gratuite DNA Monthly. În ambele cazuri. .