Spete drept penal

1. Aplicarea legii penale în spaţiu 1. În sarcina lui E.M. s-a reţinut faptul că, în timp ce se afla la pescuit pe Marea Neagră împreună cu alţi pescari, printr-o manevra greşită a bărcii pe care o conducea, a determinat căderea în mare a lui O.I. Din cauza unei lovituri suferite în cădere şi a valurilor mari, O.I. nu a putut să înoate şi nu a putut fi salvat, găsindu-şi moartea prin înec. Se pune întrebarea dacă fapta de ucidere din culpă cade sau nu sub incidenţa legii noastre penale. R : Fapta fiind săvârşită în apele teritoriale ale României este aplicabilă legea penală română. Aceeaşi soluţie şi dacă fapta s-ar fi comis în afara mării teritoriale, fapta săvârşită pe ambarcaţiunea română fiind considerată pe teritoriul ţării. 2. M.P. cetăţean italian aflat în excursie turistică în ţara noastră, conducând neatent autoturismul proprietatea sa, a produs un accident de circulaţie în care a fost ucis cetăţeanul german K.W., aflat şi el ca turist în ţara noastră Se cere a se arăta dacă fapta cade sau nu sub incidenţa legii noastre penale şi dacă făptuitorul poate pretinde să i se aplice legea penală italiană care îi este mai favorabilă. R : Infracţiunea fiind săvârşită pe teritoriul României se aplică legea penală română, exclusiv şi necondiţionat, indiferent de legea penală a statului al cărui cetăţean ar fi infractorul sau persoana vătămată 3. I.C., M.A şi G.I., marinari pe un cargou românesc, în timpul unei escale în portul Singapore, au sustras de la bordul navei care transporta mărfuri din R.P.D.Coreeană, un număr de 8 bare de zinc pe care le-au vândut unor localnici.Fapta celor trei marinari cade sau nu sub incidenţa legii penale române şi în baza cărui temei ? R : Infracţiunea săvârşită pe nava română este considerată săvârşită pe teritoriul ţării (art 143 Cod penal) şi este incidentă legea penală română (art 3 Cod penal) 4. în sarcina lui M.N., s-a reţinut fapta că a trecut fraudulos în Iugoslavia şi fiind prins de autorităţile iugoslave a fost trimis în judecată şi condamnat pentru infracţiunea de trecere ilegală a frontierei, iar după executarea pedepsei a fost predat autorităţilor române. Fiind trimis în judecată pentru trecerea frauduloasă a frontierei române acesta a fost condamnat la pedeapsa cu închisoarea. Totodată instanţa constatând că inculpatul a comis infracţiunea de trecere frauduloasă a frontierei iugoslave, a procedat la recunoaşterea hotărârii judecătoreşti iugoslave şi prin aplicarea dispoziţiilor din art 36 a scăzut din pedeapsa aplicată pedeapsa executată în Iugoslavia. Se cere a se arăta dacă soluţia pronunţată este cea corectă. R : soluţia este controversată. Intr-o interpretare restrictivă regula prevăzută la art 36 Cod penal se referă numai la infracţiunile concurente săvârşite pe teritoriul ţării noastre, nu şi la situaţia în care una dintre infracţiuni a fost săvârşită pe teritoriul altei ţări, iar recunoaşterea hotărârii judecătoreşti străine, în vederea producerii de efecte juridice pe teritoriul României nu este admisibilă decât în cazuri ca acela din speţă pentru care nu există o prevedere explicită a legii. în această opinie soluţia este criticabilă. Intr-o interpretare extensivă recunoaşterea hotărârii străine este posibilă în toate cazurile în care aceasta poate produce efecte juridice pe teritoriul ţării noastre, chiar dacă astfel de efecte nu sunt explicit prevăzute de legea penală română. în această concepţie soluţia este corectă. Este de dorit însă o intervenţie a legiuitorului care să prevadă explicit efectele juridice obligatorii sau facultative ale hotărârii penale străine recunoscută de instanţele române.

în baza art. spre deosebire de Codul penal. aşadar. se arată că prin sentinţa penală contestată.10. întemeindu-se pe dispoziţiile art. a formulat contestaţie la executare cu privire la sentinţa penală nr. Infracţiunea continuată.C. secţia I penala. pen. privind cuantumul prejudicial au fost modificate prin O.G.209 C.U. 461 lit. ca în cauză să se facă aplicarea Decretului 218/1977 care. pentru care i s-a aplicat de prima instanţă. Condamnatul D. 208 şi art. Stabilirea încadrării juridice a faptei conform legii noi este numai un raţionament utilizat pentru a se constata dacă legea nouă este mai favorabilă şi pentru a verifica.Aplicarea legii penale în timp. aplicabilitatea dispoziţiilor art.13 alin. folosesc sintagma „lege care prevede o pedeapsă mai uşoară”. se va aplica – pentru întreaga infracţiune – pedeapsa prevăzută de legea nouă.41 alin. deoarece inculpatul a comis ultima infracţiune de furt ce intră în compunerea infracţiunii continuate după modificarea art. Contestaţie la executare Deşi dispoziţiile art. 41 alin.. şi art. g) şi alin. prin efracţie. în sensul majorării cuantumului „consecinţelor deosebit de grave”. pen. mai multe acţiuni de furt. inculpatul a săvârşit. pen.pen..1992 care a abrogat Decretul nr. dacă cea din urmă dintre acţiunile componente ale acestei infracţiuni a fost săvârşită după intrarea în vigoare a legii penale noi. cu aplicarea art.1 C. Pe calea contestaţiei la executare se poate ajunge. Aplicarea legii penale în timp. care a majorat minimul şi maximul pedepsei. în perioada octombrie – 18 noiembrie 1996. pen. nr. este nelegală. Decizia instanţei de apel care. însă încadrarea juridică rămâne cea stabilită în hotărârea contestată. i). pen. Minori. Prin urmare. secţia I penală. pedeapsa de 3 ani închisoare. În motivarea contestaţiei. în baza art. aprobată prin Legea nr. cu aplicarea art. dispoziţiile art. Analizând actele şi lucrările dosarului. când au săvârşit infracţiunea de evadare din starea de deţinere preventivă. rămasă definitivă prin decizia penala nr. 11 C. pen. prevede numai măsuri educative. 15 C. cu unele modificări. care a ridicat minimul special al pedepsei pentru infracţiunea de furt calificat de la un an la 3 ani închisoare.218/1977 şi a repus în vigoare.i. 146 C. În cazul infracţiunii continuate. 3797 din 5 octombrie 2000 a Curţii Supreme de Justiţie. se impune. numai la reducerea pedepsei ca urmare a aplicării legii penale mai favorabile. 458 C.. iar până la judecarea definitivă a cauzei a fost adoptată Legea 104/1. 310 din 8 iunie 1999 pronunţată de Tribunalul Bucureşti. 146 C. Aplicarea legii penale in timp Aplicarea legii penale mai favorabile în cazul pedepselor definitive. se arată. este admisibilă contestaţia la executare în cazul modificării art. în accepţiunea art. ultim C. admiţând apelul inculpatului. fără să se dispună schimbarea încadrării juridice a faptei. pr. c) C.pen. d) raportat la art. 15 C. . tribunalul reţine următoarele: Prin sentinţa penală nr. textul de lege trebuie interpretat ca referindu-se la intervenţia „legii penale mai favorabile”. iar după rămânerea definitivă a hotărârii. 310 din 8 iunie 1999 pronunţată de Tribunalul Bucureşti. a). 456/2001. 75 lit. Întrucât la data de 16 octombrie 1990. 15 C. pen. inculpaţii erau minori. 209 lit..2 C. 207/2000. şi art. secţia penală. Modificarea cuantumului „consecinţelor deosebit de grave” Schimbarea încadrării juridice. în executarea aceleiaşi rezoluţii.pen. a fost condamnat la 11 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. (2) C. pen. Pen.208 raportat la art. toate dispoziţiile cuprinse în Titlul V din Partea generală a Codului penal ( Minoritatea). prin Legea140 din 14 noiembrie 1996. pen. În speţă.209 lit. astfel. a redus pedeapsa la 2 ani închisoare. fără a fi reţinut existenţa unor circumstanţe atenuante.

000 lei.2000. spre deosebire de infracţiunea pentru care a fost condamnat. şi anume „aplicarea facultativă a legii penale mai favorabile în cazul pedepselor definitive.000 lei prin Legea nr. 15 C. i). de persoana condamnatului şi de conduita acestuia în timpul executării pedepsei şi de timpul cât a executat pedeapsa. 208 şi art. 209 lit. a fost odată sancţionat cu „mustrare” la data de 23. Stabilirea încadrării juridice a faptei conform legii noi este numai un raţionament utilizat pentru a se constata daca legea noua este mai favorabila. Pen. ultim C. condamnatul a executat o perioada de 6 ani şi 4 luni închisoare si. 458 C. (1) lit. (1) C.” La stabilirea legii penale mai favorabile (prin compararea legii aplicabile până la soluţionarea definitive a cauzei cu legea ce a intervenit după rămânerea definitive a hotărârii de condamnare şi înainte de executarea integrala a pedepsei). 461 lit. prevăzută de art. 146 C. pen.000 lei.000. cu referire la art. După rămânerea definitive a hotărârii de condamnare (5.petentul D. Conform dispoziţiilor art. Din pedeapsa aplicata. creând o inegalitate nejustificata între cei judecaţi ulterior şi cei care au fost judecaţi anterior apariţiei legii mai favorabile.000. ţinându-se seama de infracţiunea săvârşita. 146 C. Aceste dispoziţii sunt aplicabile în cauza.2000). (2) C.05.1998-28/29. Conform dispoziţiilor art. fiind apreciat pentru respectul acordat cadrelor din penitenciar şi nu a intrat în conflict cu alţi deţinuţi. 207/2000 care a modificat dispoziţiile art. pen. 15 C. pen. cu aplicarea art. a fost condamnat la o pedeapsa de 11 ani de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat cu consecinţe deosebit de grave. chiar daca soluţionarea acesteia implica stabilirea încadrării juridice prin raportare la dispoziţiile legii noi sin u la cele reţinute prin hotărârea de condamnare contestată. Pe calea contestaţiei se poate ajunge astfel. În raport cu cele de mai sus. pedeapsa aplicata poate fi redusa. s-ar reduce sfera de aplicare a legii penale mai favorabile în cazul pedepselor definitive. la data de 22. urmează sa fie avute în vedere toate criteriile şi regulile de determinare a legii penale mai blânde. aplicarea legii noi ar determina o alta Încadrare juridică a faptei săvârşite de condamnat.. Contestaţia este admisibila. cu aplicarea art. 41 alin.U. 41 alin. când după rămânerea definitive a hotărârii de condamnare şi până la executarea completă a pedepsei închisorii a intervenit o lege care prevede o pedeapsă mai uşoară.. pen. şi art. ultim C. deoarece pedeapsa aplicata condamnatului (11 ani închisoare) este mai mica decât maximul special prevăzut de legea noua. asa cum rezulta din caracterizarea întocmita de Penitenciarul Rahova. pen.000. Dacă s-ar da o altă interpretare acestor dispoziţii. iar sancţiunea aplicată este mai mică decât maximul special prevăzut de legea noua. pen. tribunalul apreciază ca admisibila contestaţia la executare. numai la reducerea pedepsei ca urmare a aplicării legii penale mai favorabile. Scopul dispoziţiilor legale mai sus menţionate . pen. a). şi art. i) şi g) şi alin.. pen. Aplicând criteriile privind condiţiile de incriminare şi sancţionare. şi art. 41 alin. 209 alin. 13 C. pen.G. 209 lit. a pătruns în timpul nopţii şi prin efracţie în sediile unor societăţi comerciale şi în apartamentele unor persoane fizice şi a sustras bunuri în valoare totala de 114. 546/2001.11. c) C. influenţează încadrarea juridică a faptei în cazul infracţiunilor pentru care legea prevede ca o formă agravată producerea consecinţelor deosebit de grave. sancţionata cu pedeapsa închisorii de la 3 ani la 15 ani. d) raportat la art. pen. 75 lit. ce a intrat în vigoare la data de 25. şi sancţionata cu pedeapsa închisorii de la 10 ani la 20 ani. având în vedere denumirea marginală a art. (2) C. deoarece.2003 pentru deţinere de obiecte interzise (fierbător improvizat) şi recompensat de 31 de ori cu suplimentarea drepturilor la pachet şi vizita pentru modul în care si-a îndeplinit sarcinile încredinţate. verificând astfel aplicabilitatea dispoziţiilor art. (1) C. în sensul ca prin consecinţe deosebit de grave se înţelege o paguba materiala mai mare de 1. pen. pr. (2) C.1998. pen.C.06. i) şi g) şi a lin. 15 alin. a). 75 lit. se constata ca modificarea art. împreună cu alţi doi inculpaţi. pen. 75 lit.2001. cuantum care a fost majorat la 2. 208 şi art..12. încadrarea juridică rămânând cea stabilita în hotărârea contestată. pen. cu aplicarea art. respective infracţiunea prevăzută de art. c) C.07. 15 alin. prevăzută de art.000. reţinându-se că în perioada 27/28. a). a avut o atitudine cuviincioasa... 146 C. a intrat în vigoare O.10.. raportat la cuantumul prejudiciului. pen.000. c) C. deşi se foloseşte sintagma „o lege care prevede o pedeapsă mai uşoară” aceste dispoziţii trebuie interpretate ca „o lege penală mai favorabilă” prin raportare la art. (15 ani). şi g) C. 208 şi art. datorita modificării art. pen. pen. nr.

a fost admisă contestaţia la executare. să beneficieze de legea penală mai favorabilă. pr.. pedeapsa aplicată este mai mica decât maximul special prevăzut de legea nouă. în cuantum de 200. respectiv Decretul 328/1966 a reglementat în conţinutul fiecăruia din cele două alineate ale art.1995. respectiv prev.1 şi 2 C. 35 alin.este tocmai acela. secţia I penală.20 raportat la art. având câte o structură proprie a elementelor constitutive şi a sancţiunilor prevăzute de lege.11. Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare.G. cea prev. Conform art. Recursul declarat a fost considerat nefondat. Loc public Fapta inculpatului care. 464/2000 emis în baza sentinţei penale nr. aflate în concurs ideal. 174-175 lit.1 şi art. cu referire la art. 310 din 8 iunie 1999 a Tribunalului Bucureşti. 1 şi art. a intervenit o lege penală mai favorabilă ce prevede o pedeapsă mai uşoară. pen. 15 alin. pen.152 lit. apreciind cî a comis o singură infracţiune. s-a înarmat cu un cuţit şi i-a aplicat o lovitură producându-i o „plagă prin înjunghiere toraco – abdominală cu hemoragie internă prin ruptură de ficat ”întruneşte elementele constitutive ale tentativei la infracţiunea de omor calificat prev. secţia I penala şi emiterea unui nou mandate de executare a pedepsei stabilita prin prezenta. 192 alin. 37 lit. căruia i-a montat tăbliţe de înmatriculare de la un alt autoturism. a fost redusă la 8 ani închisoare. condamnatul a executat din pedeapsa aplicată 6 ani şi 4 luni închisoare şi a avut o atitudine deosebită pe perioada executării pedepsei şi pe cale de consecinţă. În consecinţă.pen . de art. 15 C. ambele cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. s-a reţinut că.pen şi nu ale tentativei la infracţiunea de omor.35 alin. două infracţiuni. pr. întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev. Conducerea pe drumurile publice a unui autoturism fără a fi înmatriculat şi având montate plăcuţe cu numerele de înmatriculare de la un autoturism ce a fost radiat din circulaţie.35 alin 1 şi 2 din Decretul 328/1966. inculpatul fiind condamnat la o pedeapsă rezultantă de 1 an închisoare.1999 a Judecătoriei sectorului 1 Bucureşti. inculpatul a declarat recurs. Potrivit art.i C. Prin sentinţa penală 1702/10.a Cod penal. pen. de art. iar nu ale unei singure infracţiuni prev. Întrucât legea nu a dat posibilitatea combinării acestor structuri. Tribunalul apreciază ca în cauza sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de art. de art. Omor calificat. poate beneficia de dispoziţiile legii mai favorabile. În fapt.35 alin. S-a dispus anularea MEPI nr.b C. fiind respins pentru următoarele considerente: Legea siguranţei circulaţiei rutiere.35. inculpatul I. . d) C. a fost condamnat la o pedeapsă de 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev de art. pen.000 lei. de art. iar pedeapsa de 11 ani închisoare ce a fost aplicată condamnatului prin sentinţa penală nr. Împotriva deciziei pronunţate în apel.1 şi 2 din actul normatic menţionat. în timp ce se afla într-un bar a intrat în conflict cu partea vătămată. iar onorariul avocatului din oficiu.04. în ziua de 23.. 461 lit. iar barul reprezintă un astfel de . Apelul declarat de Parchet a fost admis prin decizia penală 204/A/14. pen. inculpatul I.G.2 din Decretul 328/1966 – republicat. cheltuielile judiciare au rămas în sarcina statului. a fost avansat din fondul Ministerului Justiţiei.02. fapta se consideră săvârşită „în public” atunci când a fost comisă într-un loc care prin natura sau destinaţia lui este totdeauna accesibil publicului. schimbându-se încadrarea juridică a faptelor comise de inculpat. 2 din Decretul 328/1966. de art.35 alin. 35 alin. nu a admis nici existenţa unei infracţiuni complexe. care să fie reglementată de art. prin tehnica folosită. 458 şi art. 310 din 8 iunie 1999 a Tribunalului Bucureşti. 37 lit. ca şi aceştia din urma.a Cod penal. în conformitate cu dispoziţiile art. (3) C. prin reducerea pedepsei în anumite condiţii prevăzute de lege. a condus pe drumurile publice un autoturism neînmatriculat.35 alin1 şi 2 din Decretul 328/1966. în două infracţiuni. radiat din circulaţie. deoarece după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare şi înainte de executarea în întregime a pedepsei de 11 ani închisoare.2000 a Tribunalului Bucureşti – secţia a II-a penală. cu aplicarea art.

Prin apelul formulat de parchet se arată că hotărârea atacată este nelegală şi netemeinică deoarece instanţa a dat faptei o greşită încadrare juridică. astfel încât nu poate fi reţinută legitima apărare. 64 lit.de loc. pen.N.pen. instanţa de fond a dispus condamnarea inculpatului în baza textului de lege iniţial. conflict declanşat de inculpat. 174 C. de art. 174 – 175 Cod penal. a fost angajat ca paznic la un bar din oraşul Roşiorii de Vede. aşa cum rezultă în mod necontestat din situaţia de fapt bine reţinută de instanţa de fond. De asemenea nu se poate reţine nici legitima apărare prevăzută de dispoziţiile art 44 alin2 C. Imediat după agresiune victima şi-a pierdut cunoştinţa şi a fost transportată la Spitalul Roşiorii de Vede. prevăzută de art 20 C. o lovitură în zona toraco – abdominală. faptă prev. pe baza probelor administrate.pen. 20 rap. instanţa de fond a reţinut. prev de art.20 rap. 20 rap.11. la art. sentinţa nr 466 din 14 mai 2003) Prin rechizitoriul nr 1254/p/1998 din data de 17. Examinând hotărârea pronunţată. Într-adevăr.a şi b Cod penal.C. Pentru a pronunţa această sentinţă.pen în condiţiile în care inculpatul a răspuns prin folosirea cuţitului. imediat şi injust. Folosirea cuţitului O lovitură neaşteptată cu pumn aplicată inculpatului de către persoana vătămată nu îndeplineşte condiţiile unui atac material direct.08. cu aplicarea art 73 lit b C. (tribunalul Bucureşti. a stabilit în mod corect situaţia de fapt şi vinovăţia inculpatului.C.I.p. însă în ce priveşte încadrarea juridică a faptei a pronunţat o soluţie greşită.20 rap. Curtea constată că apelul declarat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Teleorman este fondată şi urmează a fi admis. din art.prc. Totodată. urmează a se admite apelul declarat de inculpat. la art.l Tribunalul Teleorman şi inculpatul. 174-175 lit.Prin sentinţa penală 175/16. Legitima apărare. la pedeapsa de 7 ani închisoare pentru săvârşirea tentativei la infracţiunea de omor. care pune în pericol grav persoana atacată. . având în vedere că infracţiunea s-a săvârşit într-un loc public. pentru tentativă la săvârşirea infracţiunii de omor calificat.pen. şi partea vătămată C. inculpatul s-a înarmat cu un cuţit şi i-a aplicat lui C. inculpatul A. în art. Ulterior. Pe parcursul incidentului.334 C. penal. Deşi la termenul de judecată din 14 septembrie 1999 s-a solicitat schimbarea încadrării juridice a faptei.C. 174 Cod penal. Instanţa de fond. conform dispoziţiilor art 44 alin2 şi 3 şi respectiv art 73 lit a) C. Lovitura cu pumnul. În seara zilei de 1 decembrie 1998 inculpatul a intrat în conflict cu C. respectiv conform încadrării juridice a faptei stabilite prin rechizitoriu. 174-175 lit. împotriva părţii vătămate C. la art. conflictul dintre inculpat şi partea vătămată a avut loc la barul „Casa Albă” din oraşul Roşiorii de Vede. Proporţionalitatea apărării. în esenţă. să se schimbe încadrarea juridică în art. fiind internată la secţia chirurgie cu diagnosticul „plagă prin înjunghiere toraco – abdominală cu hemoragie internă prin ruptură de ficat”.C. text în baza cărui inculpatul va fi condamnat.i C. Condiţiile atacului. Exces justificat. de art. instanţa a pus în discuţie noua încadrare şi a acordat un nou termen în acest scop pentru ca inculpatul să-şi pregătească apărarea. Întrucât infracţiunea comisă de inculpat întruneşte elementele constitutive ale tentativei la infracţiunea de omor calificat.penal. următoarea situaţie de fapt: F. inculpatului i s-au interzis drepturile prev.20 rap. pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei.pen. căci apărarea trebuie să fie proporţională cu gravitatea atacului.1998 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti. conform art. secţia a II a penală.1999 a Tribunalului Teleorman a fost condamnat inculpatul F. la art.i Cod penal. loc prin natura sa „public”. Împotriva acestei sentinţe au declarat apel Parchetul d..V. raportat la art 174 şi art 175 lit i C. excesul justificat şi nici excesul scuzabil.a fost trimis în judecată în stare de arest preventiv. la art.

Din analiza acestei dispoziţii legale rezultă că pentru existenţa excesului justificat.pen. deoarece riposta exagerată a inculpatului nu a fost determinată de sentimentul de indignare. se poate constata că acesta nu prezenta plăgi tăiate la nivelul capului.F. care a pus în pericol grav persoana sau interesul public. pentru a putea susţine o lovitură puternică cu sticla.V. Inculpatul a invocat existenţa legitimei apărări. în acest caz. partea vătămată venind în urma sa. Inculpatul a coborât la staţia de metrou Piaţa Romană. însă inculpatul a împins-o la loc pe scaun. cauzându-i leziuni care au necesitat pentru vindecare un număr de 16 zile de îngrijiri medicale şi care i-au pus viaţa în pericol. Potrivit art 44 alin 2 C. în care se afla partea vătămata C. o lovitură cu pumnul. printre alte condiţii ce trebuiesc îndeplinite e necesar ca atacul să pună în pericol grav persoana atacată or. este necesar ca fapta să fie săvârşită în stare de legitimă apărare. ieşind brusc din vagonul de metrou cu puţin timp înainte de închiderea uşilor de acces. nu poate exista legitimă apărare. cum ar fi pierderea vieţii sau cauzarea unei infirmităţi sau unei vătămări grave. Nu se poate reţine nici excesul scuzabil. şi M. iar în faţa instanţei. culcată la pământ. direct. i-a atras atenţia asupra faptului că nu se fumează. colegii săi de serviciu s-au urcat de la staţia de metro Pipera într-un vagon de metrou. Partea vătămată s-a ridicat.. Din analiza materialului probator. atât la prima judecată în fond. In timp ce inculpatul urca scările spre ieşirea din staţia de metrou. tribunalul a apreciat că fapta penală săvârşită de inculpat întruneşte elementele constitutive ale tentativei la săvârşirea infracţiunii de omor calificat.pen. i-a rupt-o şi a stins-o cu piciorul. acesta a început să înjure. Inculpatul i-a luat ţigara din gură. Inculpatul a invocat şi temerea produsă. iar după ce o femeie care urcase între timp la staţia Aurel Vlaicu. Dacă atacul nu îndeplineşte aceste condiţii.pen. adică sub presiunea unui atac material. Se desprinde concluzia că inculpatul nu a văzut cu ce anume l-a lovit partea vătămată.După mai multe cicluri procesuale. ţinând în mână o sticlă care conţinea băuturi alcoolice.E.pen. Depăşirea limitelor legitimei apărări presupune existenţa tuturor condiţiilor cerute de legea penală pentru existenţa legitimei apărări. Părţile s-au rostogolit pe scări . iar de faţă nu au fost martori. Analizând planşele fotografice.A. l-a lovit în spate cu pumnul sau cu ceva metalic. Conform art 44 alin 3 C. iar partea vătămată a urmat-o. . ori folosirea cuţitului de către inculpat reprezintă o depăşire a limitelor legitimei apărări. care şi-a aprins o ţigară.pen este considerat în legitimă apărare şi persoana care. cu aplicarea art 73 lit b) C. nu poate implica producerea unui rău ireparabil sau grav de remediat. din cauza tulburării sau a temerii a depăşit limitele unei apărări proporţionale cu gravitatea pericolului şi cu împrejurările în care s-a produs atacul. trebuie să fie proporţională cu gravitatea atacului. a arătat ca l-a lovit cu sticla de coniac. prevăzută de art 20 C. care-l înfăţişează pe inculpat. mânie sau revoltă în faţa violenţei nejustificate.1998. chiar neaşteptată.. Apărarea. iar inculpatul a scos un cuţit cu lama rabatabilă. împreună cu martorii B. inculpatul A. respectiv un atac deosebit de violent. însuşi inculpatul declarând ca i-a fost teamă. Inculpatul a declarat în faza de urmărire penală. nu există stare de legitima apărare şi deci nu se poate vorbi nici de exces justificat. imediat şi injust. că partea vătămată. cât şi la rejudecarea fondului. pe lângă necesitatea înlăturării atacului. după care părţile şi-au continuat călătoria. venind din urma sa. . a înjunghiat-o pe partea vătămată de mai multe ori în zonele hermitorace şi abdomen stâng. raportat la art 174-175 lit i) C. nu a constituit un pericol grav. ce constituie circumstanţa atenuantă legală prevăzută de art 73 lit a C. aflată în stare de ebrietate. cu reţinerea circumstanţei atenuante a provocării. momentul fiind văzut de martorul I. în fond Tribunalul Bucureşti. Părţile au început să se lovească reciproc. prin aplicarea unei lovituri cu pumnul. după care inculpatul a lovit-o cu picioarele pe partea vătămată.I.04. l-a lovit cu pumnul. ea nereferindu-se doar la împrejurarea că riposta a depăşit atacul din cauza tulburării sau temerii de care persoana atacată era stăpânită în momentul violenţelor. care constituie o cauză care înlătură caracterul penal al faptei. Or de vreme ce atacul părţii vătămate asupra inculpatului. secţia a II-a penală a reţinut următoarea situaţie de fapt : La data de 8.pen.

inculpatul a luat o securice ce se afla la îndemână cu latul căreia. viclenie. Recursul în anulare este nefondat. În momentul deschiderii uşii. menţinându-se circumstanţa atenuantă a provocării. el era pus în faţa unui atac material. datorită unui politraumatism cu fracturi costale şi ale antebraţului. Este necontestat că victima a intrat fără drept în curtea casei inculpatului. într-o locuinţă. prevăzută de art 182. viaţa fiindu-i pusă în primejdie. Internată în spital. după care a forţat uşa casei încercând să pătrundă în camera în care acesta dormea. l-a lovit repetat. partea vătămată. raportat la art 10 alin 1. Pentru a se apăra. efracţie sau prin alte asemenea mijloace. acesta a scăpat băţul din mână şi s-a retras către poarta de intrare în curte. Apelul procurorului a fost admis şi inculpatul a fost condamnat pentru săvârşirea tentativei la infracţiunea de omor. pag 167 Inculpatul a fost condamnat pentru săvârşirea infracţiunii de omor prevăzută în art 174. Tribunalul a schimbat încadrarea juridică a faptei în infracţiunea de vătămare corporală gravă. deoarece a continuat să lovească victima şi după ce acţiunea acesteia de a pătrunde fără drept în locuinţă încetase şi se îndrepta spre poartă pentru a părăsi curtea. Potrivit art 44 alin (2) C pen. care nu a încetat în tot cursul altercaţiei. Împotriva deciziei s-a declarat recurs în anulare. a fost trezit din somn de o izbitură în uşa camerei în care dormea. de zgomot produs prin forţarea uşii în fata casei căreia inculpatul. încăpere. li e) C.ICCJ. Astfel fiind. ci l-a lovit de mai multe ori cu băţul în cap. Depăşire Inculpatul a fost trimis în judecată pentru săvârşirea tentativei la infracţiunea de omor prevăzută în art 20 raportat la art 174 C. victima a decedat în aceeaşi zi. cauzându-i leziuni vindecabile în 40-45 zile. care locuia singur în casă. Legitima apărare.. despre care ştia că este violent. Secţia penală. a venit la locuinţa inculpatului pentru a consuma împreuna cu acesta băuturi alcoolice pe care le adusese el. persoană în vârstă. În urma schimbului de lovituri. se prezumă că este în legitimă apărare şi acela care săvârşeşte fapta pentru a respinge pătrunderea fără drept a unei persoane prin violenţă. cu aplicarea art 73 lit b) C. cu aplicarea art 73 lit b) Cod penal. La examenul medical s-a constat că inculpatul a suferit leziuni la cap vindecabile în 2 zile de îngrijiri medicale. pct 2 lit a. cu motivarea că achitarea inculpatului este greşită. inculpatul a lovit pe agresor la întâmplare.pen. motiv pentru care recursul în anulare a fost respins567 . introdus prin legea nr 169/2001. prin escaladarea gardului. reţinându-se că. Inculpatul a refuzat să bea. alin 1. La întrebarea inculpatului cum a intrat în curte. în jurul orei 5 a zilei de 25 septembrie. în momentul în care a fost lovit din nou peste cap. Instanţa a reţinut că. aflată în stare avansată de ebrietate. Temându-se că agresorul se va înarma cu unul din parii aflaţi lângă gard. imediat şi injust. inculpatul a lovito cu cuţitul. motiv pentru care a fost lovit de partea vătămată. 5. Apelul inculpatului a fost respins. decizia nr 429/2003. Provocare. ripostând. Apelul inculpatului a fost respins. când încă era întuneric. inculpatul. inculpatul l-a urmărit şi. având un băţ masiv în mână. Curtea supremă de justiţie.Legitima apărare. de natură a-i pune persoana într-un grav pericol. ajungându-l la poartă. secţia penală. a admis recursul inculpatului şi a dispus achitarea acestuia. seara. în temeiul art 11. la 9 decembrie 1998. nr 1/2005. proc pen şi la art 44 alin (2).pen. Trezindu-se pe întuneric. după care l-a abandonat şi a mers să anunţe poliţia de cele întâmplate. depedendinţă sau loc împrejmuit ţinând de acestea. direct. inculpatul a văzut în faţa acesteia pe consăteanul său cunoscut ca o persoană cu purtări violente. s-a constatat că achitarea inculpatului este legală şi temeinică. . acesta nu a răspuns. a văzut un bărbat în putere.

viaţa. în faţa atacului dezlănţuit al victimei. cheltuieli judiciare către stat. proc.acela care săvârşeşte fapta pentru a salva de la un pericol iminent şi care nu putea fi înlăturat altfel.E. Este de asemenea stabilit că partea vătămată este cunoscută că având o comportare agresivă. ca şi cauză care înlătură caracterul penal al faptei şi nu ale legitimei apărări. raportat la art 10 alin (1) lit a) C. Faţă de situaţia de fapt reţinută. susţinând că a săvârşit fapta în legitimă apărare.pen şi la art 44 alin 3. şi 900.pr.. victima l-a agresat lovindu-l cu palma şi cu piciorul până când inculpatul s-a prăbuşit.2001 partea vătămată considerând că inculpata E. Inculpatul este în vârsta de 70 de ani şi grav bolnav. ceea ce explică faptul că.2002 a judecătoriei sector 2 Bucureşti. nr 1/2000. fiind suferind şi de alte boli. Este în legitimă apărare acela care săvârşeşte fapta pentru a înlătura un atac material. în recurs. Este de asemenea în legitimă apărare şi acela care din cauza tulburării sau temerii.000 lei cheltuieli de judecată către inculpate E.E. nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală. C pen568 6.E. Pentru a pronunţa această soluţie instanţa a reţinut ca la 10.pen recursul inculpatului a fost admis. Starea de necesitate.000 cheltuieli de judecată către E.11.pen. art 74 şi art 76 C. Deosebiri Intrucât în cauză inculpatul a acţionat lovind-o pe partea vătămată pentru a-şi elibera mama (deci pericolul provine din atacul unei persoane).pen.stare de necesitate C. pag 148 Fiind condamnat la 3 luni de închisoare pentru infracţiunea de furt prevăzută în art 208 alin 1.pen. mai ales după ce consumă băuturi alcoolice. Fiind deci întrunite condiţiile unei apărări legitime în sensul prevederilor art 44 alin 3 C. în vârstă de 28 de ani. direct.cauză de înlăturare a caracterului penal al faptei. dacă pune în pericol grav persoana sa.Prin recursul de faţă inculpatul a criticat decizia. supărat de refuzul inculpatului de a consuma împreună băuturi alcoolice.pen a fost achitat In baza art 193 C. inculpatul a invocat. inculpatul E.000 lei. cu art 45 C. este viguroasă şi cunoscută ca agresivă. a depăşit limitele unei apărări proporţionale cu gravitatea pericolului şi cu împrejurările în care s-a produs atacul.pr. integritatea corporală sau sănătatea sa sau a altuia. nu a lovit partea vătămată şi de asemenea nici unul dintre inculpaţi nu a ameninţat-o pe aceasta.pen569 . . Prin sentinţa penală 1310/25. 7. ii ameninţase anterior soţia şi pe fondul unor neînţelegeri între familiile părţilor. Potrivit art 44 C.. săvârşită prin aceea că a sustras de la o societate comercială la care era angajat în calitate de conducător auto cinci saci cu furaje concentrate. Este stabilit că. Legitima apărare. Conform art 45 C. Recursul este fondat. A fost obligată partea vătămtă . susţinând că a comis fapta din cauza lipsurilor materiale şi a stării de sănătate precară. intervenind şi lovind partea vătămată pentru a-şi elibera mama. s-a deplasat la domiciliul inculpaţilor pentru a-i cere socoteală.parte civilă la 400. imediat şi injust. decizia nr 1084/1998.T. este în stare de necesitate.E. în schimb inculpatul E. iar la un moment dat a început să agreseze fizic inculpata. pronunţată în dosarul nr 1844/2002 în baza art 11 pct 2 lt a) raportat la art 10 lit e) C. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ameninţare prevăzută de art 193 C.pen a fost obligată partea vătămată-parte civilă la plata a 1. instanţa a dispus achitarea celor trei inculpaţi pentru inexistenţa faptei.pen. a sa şi a membrilor familiei sale. iar victima. inculpatul s-a apărat cum a putut. Bucureşti. In această din urmă situaţie s-a aflat inculpatul.02.A. sunt întrunite stării de necesitate. săvârşită în stare de legitimă apărare. dispunându-se achitarea în baza art 11 pct 2 lit a. Din fişa medicală a inculpatului rezultă că acesta a fost operat de hernie de disc. secţia a-II-a penală. Furt . starea de necesitate.800. cu aplicarea art 41 alin 2. folosind cuţitul.

nu constituie un pericol inevitabil. deşi trebuia şi putea.S. nr 1/2001. de natură să nu poată fi înlăturat decât prin săvârşirea faptei prevăzute de legea penală. deoarece nu au avut cunoştinţă despre toxicitatea mercurului sustras. În consecinţă. De cositoare s-a apropiat la o distanta de 10 metri.a II-a . secţionându-i gamba piciorului. p 125 Potrivit art 49 alin 2 C pen. unul dintre inculpaţi a sustras dintr-un contor al unei staţii de gaz metan cantitatea de 4.Or. în ziua de 10 august 1997. şi nu pentru a-l folosi în agricultura. dec nr 1316/1999. persoana nu mai are capacitatea de a-şi dirija acţiunile.pen. lucru pe care iniţial l-a făcut. iar unul dintre inculpaţi şi pentru săvârşirea infracţiunii de furt. oricum. s. beţia voluntară completă poate constitui după caz o circumstanţă agravantă sau atenuantă. pentru vindecare fiind necesare 75-80 de zile de îngrijiri medicale. nr 4/2004. Bucureşti. 10. inclusiv prin sudura la sistemul de prindere al cuţitului. nu este cazul. partea vătămată care fusese atenţionată de inculpat sa se depărteze. nu contravine concluziei ca există vinovăţie. p 160 Inculpatul a fost achitat pentru infracţiunea prevăzută în art 184 alin (2) şi (4) C. s-a produs ruperea cuţitului cositorii care a lovit partea vătămată. instantaneu. în mod obiectiv. toţi aceşti factori conducând la desprinderea cuţitului care. astfel că deţinerea de către el a acestei substanţe şi încercarea lor de a o valorifica nu constituie infracţiune potrivit art 51 C. dec pen nr 16/2004. p 137 Inculpaţii au fost condamnaţi pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de stupefiante sau de substanţe toxice. Din probele administrate în cauza rezulta ca inculpatul a achiziţionat utilajul ca fier vechi. în stare de beţie completă. pen. în ziua de 4 octombrie 2002. iar termenul de funcţionare de 8 ani stabilit de constructor era depăşit. Beţia voluntară completă C. iar repunerea lui în funcţiune s-a făcut prin reparaţii artizanale.pen. Eroarea de fapt. care. deoarece s-au datorat unei împrejurări imprevizibile. S-a reţinut că. inculpatul a cosit buruieni şi resturi de coceni ramase pe teren în urma recoltării porumbului. la limita stării de iresponsabilitate. fiind făcută pe bază de sudură. Starea de beţie este completă atunci când procesul de intoxicare cu alcool sau alte substanţe este atât de avansat încât a dus la cvasiparalizarea energiei fizice şi la totala întunecare a facultăţilor psihice ale persoanei . 8.. Apelul procurorului şi al părţii vătămate au fost admise şi s-a dispus condamnarea inculpatului în baza art 184 alin 2 şi 4 C. . să îl prevadă. inculpaţii au susţinut că s-au aflat în eroare. împrejurările invocate de recurent.pen Instanţa a reţinut ca.A. pe care a încercat să o valorifice cu ajutorul celorlalţi inculpaţi. Condiţii C. Caz fortuit C.. ci o confirmă. ea se află. nu poate fi considerată ca fiind singura cale de salvare a familiei sale.17 kg mercur. în sistemul de ruperea cuţitului ca suport nu putea fi evitată întrucât ansamblul cuţit suport nu corespundea montajului tehnic. în raport cu cele ce preced. aceasta nemaifiind stăpână pe mişcările ei fizice şi neavând capacitatea de a înţelege şi voi .J. s. dec nr 90/A/1996 nr 2/1997. 9. putându-se chiar reţine existenţa culpei din uşurinţă. La un moment dat. aceasta fiind mult stânjenită573 . a cauzat rănirea părţii vătămate. Declarând recurs. Instanţa a considerat că aceste urmări nu-i sunt imputabile inculpatului. prevăzută în art 312 alin 1 C pen. Împrejurarea invocata în apărare. Inculpatul cunoştea că utilajul agricol nu corespunde normelor tehnice pentru a fi pus în exploatare. Recursul declarat de inculpat nu este fondat. victima rămânând cu infinitate fizica permanentă.. recursul inculpatului a fost respins571 .chiar dacă ar fi dovedite. Apelurile declarate de inculpaţi au fost respinse.A. în mişcarea sa rotativă. ceea ce însă. Pitesti. dar nu a prevăzut rezultatul faptei sale. Recursul a fost respins570 .

timp în care partea vătămată a iesit din casă şi a încercat să aplaneze conflictul.E. pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art 180 alin (2) C. pct 2 lit a) raportat la art 10 lit c) C.000 lei aşa cum a apreciat instanţa de fond. în conformitate cu art 63 alin (3) C.000 lei pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe împotriva părţii vătămate S. la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 3.000.. În motivarea recursului declarat de parchet. achitarea inculpatului C.. s-a dispus în temeiul art 11. prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni. atunci când legea prevede pedeapsa amenzii alternativ cu pedeapsa închisorii mai mare de 1 an. iar faţă de modalitatea concretă de săvârşire. instanţa de fond a reţinut că.S. tribunalul a admis recursul declarat de Parchet.M. iar . Lipsa circumstanţelor atenuante575 Este nelegală hotărârea prin care s-a aplicat pedeapsa amenzii penale sub minimul special prevăzut de lege. s-a făcut aplicarea dispoziţiilor art 631 C. Individualizarea pedepsei. Circumstanţe atenuante576 Forma continuată a infracţiunii exclude posibilitatea ca. în conformitate cu prevederile art 51 alin 1 C pen.000. tribunalul a constatat că s-a făcut greşită aplicare a legii. în baza art 180 alin (2) C. cauzându-i leziuni care au necesitat cca. iar nu de 3. În contextual în care săvârşirea infracţiunii prevăzută de art 180 alin (2) C. în condiţiile în care nu au fost reţinute circumstanţele atenuante.S. (Tribunalul Bucureşti. atunci când ele rezultă din datele particulare ale cauzei. în condiţiile în care a fost coborâtă sub minimul special prevăzut de lege..I.000.. Pentru cosiderentele expuse. în momentul săvârşirii acesteia. precum şi inculpaţii S.S. secţia I penală. Potrivit art 63 alin (3) C. 7-8 zile de îngrijiri medicale. procedând astfel la condamnarea sa la pedeapsa amenzii penale. Pentru a hotărâ astfel. situaţii sau împrejurări de care depinde caracterul penal al faptei.pen.S. fără a se reţine circumstanţe atenuante.pen.pen. nu cunoştea existenţa unei stări.03. (Tribunalul Bucureşti.08.pr pen.pen. Pe fondul acestei discuţii soţia părţii vătămate a ţipat după ajutor.I. i) C. soţia părţii vătămate S. să se reţină în favoarea acestuia circumstanţe atenuante. se pedepseşte cu inchisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. apreciind că această pedeapsă este de natură a asigura atingerea scopului preventiv prevăzut de art 52 C.000. De asemenea. tribunalul a constatat recursul declarat de parchet ca nefondat. precum şi urmarea produsă. în raport de gradul de pericol social concret al faptelor şi datele ce caracterizează persoana inculpatului. fapta prevăzută de legea penală nu constituie infracţiune în cazul când făptuitorul. Minim special prevăzut de lege. Impotriva acestei sentinţe au declarat recurs Parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 4 Bucureşti.000 lei. s-a dispus condamnare inculpatului S. Formă continuată a infracţiunii. pronunţată de judecătoria sectorului 4 Bucureşti. decizia nr 272/A din 5 martie 2004) Prin sentinţa penală nr 1770 din 17 decembrie 2003. decizia nr 9565 din 13 iulie 2004) Prin sentinţa penală nr 881/18.pen. inculpatul a lovit-o pe partea vătămată cu un obiect din lemn în zona capului.pen a dispus condamnarea inculpatului S. minimul special al amenzii este de 5. g). se afla în curtea casei parinteşţi unde a avut o discuţie despre dreptul la mostenire cu inculpatul S.pen şi s-au menţinut celelalte dispoziţii ale sentinţei. iar pe fondul cauzei. in baza art 180 alin 2 C. În ceea ce priveşte cuantumul amenzii stabilite. în mod corect a apreciat că fapta de lovire săvârşită de către inculpatul S.pen. in baza art 38515 pct 2 lit d) C.pen.2003. Este adevărat că.000.S.pen. s-a arătat că hotărârea este nelegală sub aspectul cuantumului amenzii aplicate inculpatului S.Recursurile nu sunt fondate. Individualizarea pedepsei. la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 5.000. în data de 08. şi S. Amenda penală. pronunţată de judecătoria sectorului 2 Bucureşti. reţinând că instanţa de fond a apreciat correct materialul probator administrat în cauză.2004.pr. Examinând sentinţa atacată sub aspectul criticilor formulate şi din oficiu. a casat în parte sentinţa atacată. secţia I penală. din care a rezultat că inculpatul se face vinovat de săvârşirea faptelor deduse judecăţii prin plângere prealabilă. pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prevăzută de art 208 alin 1 şi art 209 alin (1) lit e). criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.S. se putea aplica o amendă de cel puţin 5.000 lei. În aceste împrejurări.

I. urmată de moartea acesteia. un ceas din plastic şi patru litri de benzină. constatându-se executată în întregime pedeapsa aplicată prin prezenta hotărâre. inculpatul a recunoscut şi regretat sincer faptele comise.. intervenită în cursul judecăţii la prima instanţă. în cursul procesului penal..pen raportat la art 33 lit a) şi art 34 C. inculpatul C. din interiorul autoturismelor aparţinând părţilor vătămate B. Tribunalul Bucureşti secţia I penală a apreciat ca fondat apelul inculpatului C. Se va reţine însă circumstanţa atenuantă a provocării. are un copil minor în întreţinere şi desfăşoară o activitate licită care îi permite obţinerea mijloacelor necesare întreţinerii familiei sale.. circumstanţele personale.pen cu aplicarea art 41 alin (2) C. Provocare577 Lovirea victimei cu cuţitul în zona inimii. prejudicial astfel cauzat fiind recuperate prin restituire. Împotriva acestei hotărâri a declarat apel inculpatul C. Circumstanţe atenuante.pen. cu o atitudine siceră de recunoaştere şi regret a faptei comise.pen. este căsătorit.în baza art 208 alin (1) şi art 209 alin (1) lit e).I. în sensul reducerii pedepsei de la 3 ani închisoare la 1 an şi 8 luni închisoare. a sustras diverse bunuri de valoare economică redusă din interiorul autoturismului proprietatea părţilor vătămate M. pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat. şi 174 lit c) şi i) C.I. solicitând reducerea pedepsei aplicate. In baza art 36 alin (1) C. impunându-se aplicarea unei pedepse sub minimul special prevăzut de lege.pen cu aplicarea art 73 lit b) C. anterior manifestate.. cu motivarea că toate împrejurările reţinute de prima instanţă în operaţiunea de individualizare (gradul de pericol concret al faptei. sentinţa nr 632 din 10 mai 2004) prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti nr 3939/P/2003. pe fondul unui conflict cu victima C. atunci când ele sunt relevate de datele particulare ale cauzei.Gh. acesta din urmă suferind leziuni a căror vindecare a necesitat 7 zile de îngrijiri medicale. şi M. comise în dauna părţii vătămate F. condamnarea aceluiaşi inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare. oglindă retrovizoare. cu executarea în condiţiile art 81 C.necunoscut cu antecedente penale la momentul săvârşirii infracţiunii.pen. Toate aceste împrejurări au fost calificate de instanţa de control judiciar drept circumstanţe atenuante judecătoreşti.M. Pentru a hotărâ astfel. deoarece agresiunea exercitată de victimă nu a fost de o asemenea gravitate încât să impuna suprimarea vieţii agresorului. în privinţa faptei din data de 22 martie 2001. colaborând cu organele de cercetare penală la săvârşirea unei infracţiuni concurente cu cea de faţă. Omor.Gh. dovedind pe această cale că a înţeles gravitatea şi semnificaţia conduitei antisociale. că la 18 februarie 2001 şi în data de 28 spre 29 martie 2001. pentru săvârşirea infracţiunii de omor calificat prevăzută de art 174. în concretizarea unei rezoluţii infracţionale unice... întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de omor. inculpatul s-a prezentat la şedinţele de judecată ce au urmat. în regim de detenţie.M. tribunalul a reţinut următoarea situaţie de fapt : la data de 27. g) şi i) C.C. cu un copil în întreţinere).07. În speţă activitatea infracţională desfăşurată de inculpat a constat în sustragerea în două rânduri. în sensul art 74 alin 2 C. instanţa a constatat că probele aduse în acuzare nu au confirmat săvârşirea de către inculpat a furtului. s-a dispus trimiterea în judecată în stare de arest preventiv a inculpatului C.pen. de 3 ani închisoare.. după ce anterior victima agresase inculpatul. a contopit pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr 1333/2001 a judecătoriei sectorului 3 Bucureşti cu pedeapsa stabilită prin prezenta hotărâre. dându-li-se eficienţă. urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea. căsătorit.I. (fratele său). i-a aplicat acestuia o lovitură în zona toracică cu un cuţit pricinuindu-i moartea.pen.M. să se reţină în favoarea acestuia circumstanţe atenuante. prejudicial scăzut cauzat părţilor vătămate şi acoperite integral. secţia I penală. (Tribunalul Bucureşti.2003.L. şi B. instanţa a reţinut în baza probelor administrate. respectiv două parasolare. în raport de gradul de pericol social concret al faptelor şi datele ce caracterizează persoana inculpatului. . pentru următoarele considerente: Forma continuată a infracţiunii nu exclude posibilitatea ca. cât şi cercetării judecătoresti. atât în cursul urmăririi penale. a unor bunuri cu valoare economică redusă. această pedepsă fiind contopită cu cea de 2 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr 1333/2001 a judecătoriei sectorului 3 Bucureşti. examinând materialul probator administrat în cauză. din 9 decembrie 2003.

Este adevărat că inculpatul a prezentat leziuni traumatice (escoriaţii. cu condiţia ca acestea. In continuare. decizia nr. consecutivă lezării cardio-pericardice printr-o plagă înjunghiată toracică parasternal stâng. In aceste împrejurări inculpatul a lovit victima cu cuţitul (pe care il avea asupra sa) în zona toracică.M.2003.Gh. şi concubine sa.T. Infracţiune. de cele întâmplate şi apoi toţi trei au revenit la domiciliul inculpatului. având cuţitul în mână ‘în seara aceasta se va comite crimă’. cu aplicarea art. atestă că acţiunea acestuia de lovire a victei cu cuţitul a avut loc pe fondul loviturii înculpatului de către victimă. această unitate nu este incompatibilă cu existenţa unei pluralităţi de acte materiale. (2) C. pentru a căror vindecare a necesitat 7 zile de îngrijiri medicale (conform raportului de expertiză medicolegală).07. prin legătura firească dintre ele. generat de împrejurarea că victima C.Gh. provocându-i leziuni (echimoze.Gh a aruncat cuţitul într-o aglomerare de deşeuri metalice şi menajere aflate în curtea locuinţei. a spart o sticlă cu bere şi l-a lovit în cap şi în zona feţei. inculpatul B. pentru a-l anunţa pe C. 41 alin.. martorii-membri ai familiei inculpatului şî victimei. fiecare în parte. posibil cuţit.T. inculpatul C. considerate în ansamblul lor.Raportul medico legal de autopsie nr A. Acţiunea victimei şi a martorului C. În favoarea acestuia.au declarat că inculpatul se manifesta agresiv în mod constant-mai ales când consuma băuturi alcoolice. prin comportamentul agresiv al inculpatului. echimoze) corporale pentru a căror vindecare a necesitat 7 zile de îngrijiri medicale. întrucât uciderea victimei s-a produs într-o stare de puternică tulburare. se impune însă a se reţine circumstanţa atenuantă a provocării prevăzută de art 73 lit b) C. caracterizată prin săvârşirea repetată a unor acţiuni care prezintă. B. de unde a fost ridicat de organele de urmărire penală.Gh întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de omor calificat prevăzut de art 174 şi art 175 lit c) şi i) C..C.O.T. Ea s-a datorat hemoragiei interne. Intrucăt C. . Infracţiune continuată. De asemenea leziunile suferite de inculpatul C. 604 din 8 decembrie 2003 Prin sentinţa penală nr. fapt confirmat de martorii audiaţi în cauză..M. Unitate naturală. pen. a început să-l insulte pe fratele său. anterior săvârşirii faptei. ce a acţionat pe p lăţime de 4 cm şi sunt în legătură de cauzalitate directă necondiţionată cu decesul. locuiau la domiciliul inculpatului. apoi ci o bară metalică. situat în comuna Chitila. să alcătuiască o singură acţiune în vederea aceluiaşi rezultat.. Momentul conflictual a culminat în ziua de 27. între altele. dar acestea dezvăluie că agresiunea celor doi fraţi comisă asupra sa nu era de o asemenea gravitate încât să impună suprimarea vieţii victimei prin lovirea cu cuţitul în zona inimii.V. Fapta inculpatului s-a produs pe fondul unu conflict interfamilial preexistent. a fost condamnat. 257.M. Victima împreună cu fratele său C. După comiterea faptei. ci constituie o unitate naturală de infracţiune. Leziunile tanatogeneratoare cardio-pericardice s-au putut produce prin lovire cu un corp înţepător tăietor. care în momentul imediat premergător incidentului s-a exprimat.. urmate de primirea unor foloase de la acestea în acelaşi timp şi loc. când. s-au deplasat la terasa ‘Doina’. a fost violentă. judeţul Ilfov. determinată de atitudinea violentă a acesteia. Completul de 9 judecători. conţinutul aceleiaşi infracţiuni. pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă prevăzută în art. de a lovi pe inculpat se explică (aşa cum rezultă din probe). C. escoriaţii) traumatice la nivelul bratului stâng şi antebraţului.O. 338 din 2 decembrie 1999. a avut loc o discuţie contradictorie între inculpat şi concubina victimei.pen.pen. se afla sub influenţa băuturilor alcoolice. În drept s-a apreciat că fapta inculpatului C. nu atribuie faptei semnificaţia unei infracţiuni continuate de trafic de influenţă. pricinuindu-i moartea.pen.V. fiind aplicabile dispoziţiile art 73 lit b) C.3/J/204/2003 al serviciului de medicină legală Ilfov a concluzionat că moartea lui C. Mai mult. impreună cu martora B. Trafic de influenţă Purtarea unor discuţii repetate cu mai multe persoane aflate împreună. au început sa-l lovească pe inculpate cu o cazma.

a redus pedeapsa aplicată inculpatului şi a dispus suspendarea condiţionată a executării acesteia. de la 13 membri ai acelor familii. Împotriva deciziei procurorul a declarat recurs. cu motivarea că pedeapsa aplicată este prea uşoară. în favoarea membrilor celor două familii. Curtea de Apel Galaţi a admis apelul inculpatului. în luna martie 1998. cu aplicarea art. Prin decizia penală nr. acţiuni considerate de prima instanţă. alcătuind o singură acţiune şi. cu motivarea. iar suspendarea executării nu se justifică. având la bază o unică formă de vinovăţie. Prin decizia nr. a casat decizia atacată şi a menţinut hotărârea primei instanţe. cu aceleaşi ocazii. a înlăturat aplicarea art. a admis recursul. ele trebuie considerate în ansamblul lor. că infracţiunea de trafic de influenţă nu a fost săvârşită în formă continuată. (2) C. după discuţii repetate purtate. 41 alin. ca şi de cea de recus. pen.. pen. pentru a-i ajuta să obţină vize pentru şedere în străinătate. au fost casate hotărârile atacate. (2). ocazionate de primele discuţii. Din situaţia de fapt corect reţinută de instanţe. susţinând că are influenţă asupra unor funcţionari de la ambasada ţării respective. cu persoane din două familii. iar nu o infracţiune continuată de trafic de influenţă. veniţi împreună la domiciliul său. reprezintă o unitate naturală de infracţiune. În cauză s-a declarat recurs în anulare. secţia penală. Activităţile menţionate ale inculpatului au urmărit un singur rezultat. inculpatul a pretins şi apoi a primit. suma de 64 de milioane de lei şi alte bunuri. 257. între altele. 4552 din 25 octombrie 2001. cu aceeaşi promisiune de a le obţine pe paşapoarte vize de şedere temporară. în realitate. în cele ale art. şi s-a dispus condamnarea inculpatului potrivit noii încadrări. ca fiind componente ale infracţiunii continuate de trafic de influenţă. 41 alin. în unicul scop de a trafica presupusa sa influenţă asupra unor funcţionari de ambasadă. 41 alin. nu au. Recursul în anulare este fondat. (2) C. în aceeaşi zi. Discuţiile repetate avute de inculpat cu reprezentanţi ai celor două familii. pen. 372 din 23 august 2000. în sensul prevederilor art. cu acelaşi prilej. urmate de verificarea paşapoartelor de către inculpat şi apoi de primirea foloaselor fiind determinate de natura infracţiunii.. urmate de primirea banilor şi bunurilor de la cele 13 persoane. în condiţiile speţei. În consecinţă recursul în anulare a fost admis. . ca atare. Curtea Supremă de Justiţie. sunt legate între ele în mod natural. s-a schimbat încadrarea juridică din prevederile art. scurtele întreruperi în desfăşurarea activităţii infracţionale. rezultă că inculpatul a săvârşit mai multe acte materiale. semnificaţia unor acţiuni autonome. 257 C.Instanţa a reţinut că.

70.573 570039. 1489 7.90 5g.0.x.0 .x:3570.74347.39:2/0 0 .90/000.:::. 029070.:3:34:2.0 37  /3 :30 .:.09:00:/.3/.97. %7-:3.:94.:3:.50/7:2:705:-.:949:782 1g7g . /0.1489. 1 L32.0317.x0 L397:30 90 00203900 ..9 /3 . :3 ..79 . 431472.70.79 .3 . 028 L3 -.0.9 .-9. 50 /7:2:70 5:-.:.89.50/058089. :3: .9/3143/:38907:::89x0 43/:.38.:949:782 .:70 9 80.97.709:..3  57 503 .503.3 /30.43899:9.9::/341.70  43/:../.7.: 3:20700 /0 L32.70 /0 .8L38.:9..3/ 2439.:...4.0.7: .:3:2g71.0 .:7g2..8/0L32.79 .3.7.9:: .:x0 .:.: L3.070..97.:.070.:. 80393x0 503.

x:3570.203x43.g . 705:-.79 .9:3472.73: ..0:3083:70317. 503.3 /3.9 !73 80393x.9.. /0.9 ..

79 .  .947:: :. :/0.709:.:70 9 3.43/..9.84.9:  .x:3570.g9470 80.:5.7050397:8g./0. 1489 .58g/0:3L3.23.7 70.450/0.3 /3 0.317.

 31.:3.79 9 ./.:.g ..2439./28573/0.5.70/0. .:949:782 30L32.x0 50:/0.09.g L3:.7.0:3...9 .70x3:9.:.g7:.9/3.9..9/0!.70.7.:949:782 7.7./0  3.:.:5.59 8 .97..97.1489.503.:. .4/503.99g-x0/0L32.43/:850/7:2:705:-.9: .

.

79 .x./7.503.59047.709:.:70 9 80..9.  .570.x:3 .79 . 70850.:5.:7/.:78/0.1.70.90L3.43.%7-:3.3 /30.g 8. /0.1.3 ..2-3/: 80L3. ..9 L3/4:g317.g.4280/03.:::.

9:13/. /0.70. .2-00.570.50 3.9.3/ .79 9 - 503 3.5.79 ..90 L3 .39g/0.x:30 ..9: .709:.:5.L .:5.3L3. /0.23.0.58g70:9..: .7.:78 . /0..84.570.0 5743:3x.428 4 83:7g 317.450/0.. .43/.9 70.70 25497.3 /30.

8:7.:78:/0.x07:9070 70850.:. #0.3x0.9.9 13/70853850397::72g94.0.7.930143/.1489.438/07.709:.9.700..7.438/070390 00.

0 .9570.L3.3:.08-5:-.. 317.002039047.0./.43899:9.900.:: ..8.79 .08947897:.. /0.7:7057039g:3.0 9039.43899:9.9 L3.x:30.0 .9:7g574570.9.:5.9.317.30.904897:.79 9 503 3:.43x3:9:10..79 9 .3. .59.:/0893.3/.72.431.790.:5..5479.428gL397 :3 4.0.:0247./283.g...:3..g7:..9548-9.9.1489.L397 :3-. 1.8.5./04247 !497.944.1.4/503.:30317.1.9:3.4 ...42-3g7.7 9g L35:-.: :3.7.9:7..0 39073g 573 7:59:7g /0 1.708g107002039.x:3.90.79 /4:g317.705733.9:7 573903.7002039.7-./3 ...79 7.3/: 4 5..g:90/000 397:.9:7g574/:.9 L397:30 90 00203900 ..09039.80.5:-..g9g2. 08903x.3. /0 4247 .9g/0.00/4:g.14489g 3:.9L3.3  503 247..8910/0 .42500 ..70 L3925..x:30.x:347570.g573L3:3070947.397.9.438/07g8g..9::..-/423.:0890949/0..59..:x9 .x.9..90.3/.080.. .x:3 .9...1.0 .9 4.9g 8 .

503.g. !7380393x./04.

34.989:.70.9.9.9:7gL343.7/3 47.0898. 0 .3 L3.23.9 !05.g 80393x.59  .5:8L3 /8./70.23.233/49g770.3x.90.89g80393xg 389..7.790.7: ..9g .:5..9 8g808...9.0.g.43899:9.79 4/503.9::8 .:5.79 9 503..g:9g /0 /854x0 .70.-g /347..:5.9:.0.947.. .79.907.5743:3x./28 389.$59. /0.1489.9g/3805902-708 ..: %00472.9:7.70.70x3:9 L30803xg :72g94.50:/0..507/:9.9. 9059.5g7.g9g2.50!..:5.089080393x0.3x.-9057370.0/070 .g.37/32.9g0890300.703.9./0143/ 50-.590470 9gL3.g 3090203.7:70 . . L3 .9 25497.7.L3.80.9.50:1472:.9::/0.1.9 43/x0 .5.:.5 .70..:: 97-:3.g7 .9.%7-:3.x. :720.1.9 3.5 . 3.:94.58. 909:: /0 00 3x.: 5.9L3.:5..:5..431472 L3. .5g7..0389.9:: L38gL3.5 . 092.70.9317.84. 503 0 .9g.90.89.79  7..g9g2.5 .::3.gL3..:x9:: 4.9..x:30.9:7.385479./g/0 .- ..4550397:.590 /3 .:7/.8 .970-:08g10574547x43..9 570.g7: 3.3x./7g7:7/.2-.705:30L3507. /0 143/ .4389.7.7.:5:23.5:-. .:x9 .0980.g49g770.2.. . 5:-.98.9g3.L3. .5.x:30..59 . 3.0 90L3.9:: L3 -.: 7.3.. /0 4247 1.9/0./01..317. ..9g./23897.7g85:38573144870.: /.23.3/ L3 .9:7g30.79 .g. .431472...8.L3.. 3: 80 54. .70.-/423.7.:5.9:/39703.9:8 .g/04.:5.9 5.79 7..9/0 3.:5.9g.90 170x3:9g092...3/:5g00.:: !74547x43.02-70 3.x../0143/.59089.gx.7050397:8g.9: .g. 70850.x:30.79 9 .9/0!.148997.9/:5g. ./7.0./0.-/423.9g.9g ..:34 93x.0 /0 /0.43/.947:37.1..7.9.3 503 L3 ..84.0 ..70 570. ./7.43/x0L3.9.5g7.947: 397:. 317.x..:2 70:9g L3 24/ 30.503.3  70850.428g/03.09:/0503g%7-:3..9 092.1.70.  !7370.. -4/503.g .x:30.g 317.5g7...79   4/ 503.799.9 3:89 .70. :#4 47 /0 '0/0 380.:70 9 80.59g570..47/.2-0L3.09039.3.79 9 4/503.g97050784..::.:5.3x.x0/01.g.802030.09:/ 5 %7-:3.9/05.92.3 3.70.8910L3.9 /3 89:.9039..0.4 .7.3.:7/. .g..9g :720.9.9:.3. 909L3-..43/. 503 &90747 389.93:54..90 70x30 3.08:8. 5045074./0.1.:x0 34:.7 70..0.5743:3x.0..9 20/..:5.30890143/.9:8g 570g90.g 573 L3:3070 947. . /0./7.431.70 .:  5.:78:3.7.47.:/0.4 .:9.g.431472/854x47.:5.5g7g7 4.79  7.08 :891.93.79  503.:5.g 20/.439089.43/x0 :3:. /0 143/ .9.. .8.397.5g7.9:.08::891.::%00472.:5.5 .3.039073g5737:59:7g/01. 389.708:30.-.50/0580 !0397:.057.590.9: !73.70:7/.9g3:L3/0530 90./290.. %494/..9g 3..9L397:30 9000203900..79 57.9g :790.9/03./7g7:7/.79 7.50:/0.9. 80. .9: 44.9484:x070 9g 397 .59 -30 70x3:9g /0 389.431.:x9:: .7 9L397 :34. :#4 47/0'0/0 4.:#4 47/0'0/0 13/ 39073...9:334: 907203L3.3489.1489.470.9g.5743:3x. 50/0.3 . .3x..70 .3.5...574-047.90 .89:.5733.:%00472.790. /0 1..431.:39078/7059:70570.8g.3x.7.g9g2..9.91.: 0247./7.../0.70 0.1..9g ..g ..907203:/0:/0.:5..x../...8./0 4247.50784.:3-. ../039:: 3..79  7.9.9.43/.. /85:8 .-9L324/.72.: 5:23: 44870...

5.

9: ' .: .9 ..9 570.9.1.09::/0503g%7-:3.!.70. ./3/...5479.g9g2.9. 50397: 9039.:5../0 .g:9g /0 .70 /0 ...g .7..039.90  .799- 503 L25497.5.9g L3 89.79  .::. 317.79  503 7. 1489 9728 L3 :/0.5g7x.x:3 /0 4247 .7 70. 8g.:70 9 3.79 9  503 .7089 570.

9.9 L397:30 90 00203900.- .9: .: .43/x47.90 x33/ L323g489. 89.9025.g .5g7g7 3. .0x 8..90.9g . 1..5.0./020974: 5. .9:: 573 ...790.:..3  503 573970 .48 :3 ./020974!507.90 . 8.70.9.70/0 0-709.08:: :891.70.9 .: /3 ..790.508.70 . 9:-:7g7 8.89./389.: 5..390. 9059.0. .572.79 9 503 .:3:L3/0530 90.70 /0 092g .7 5..-g:9:7.9.950397:.g:9g/0.790.317..: L2570:7g70 L3 .3.9 902070. :72.g9g2.9070x303.: 7.43:/020974:..9:3:.:5.700505..9::7..g. 3: 570039.7 9g L3 89.089.9 4 0 3/ -7:8. .8:57.90 ..:5.43/x . .70 50784.389. /3 :7g  ....408g/0807.403x047 7 /0 ..9L3092g.79 503 7.43899:9 :3 507..:70.:x9:: /0 ..:5.0 5g7.9L31..9 L38g3.390/0L3.g9g2./0:72g770503.0 ..8.3/0.7 /0 1.70 L3g9:7g .05:9 8g L3:70 3. 3.:70 9 80.5.x..7L31.:7489449508.: 5:8.: 7.033//3:72...47-3.0.947 97-:3./0.9:.7 70.70 /0.g9g2.2:90.907.:5g2. 89g539g L3 242039: .70 :7./00. L2570:7.- 8.-...9 4505.57384x.9g .08:891.2.59:: .:5:23: .7g9. .9.0890 /854x 0.70 :8054.9 20/.70 2308.g970 3.: 90207 /0 . 503 3.7947:  3 .g 3: 80 1:20.7 .3x.g8:-5708:30.90 ..903:.0 .g.09039.08 3925.: 5g7x .:..: .3/ 5.:5.9.:.43/x 3:089g89..:.0 .: 1489 2.8g.2.g .503.70:33:2g7/00/0L37720/.g7085700 70. /0 20974: !.9 5.705g7x0 ..x. 44.x:3/04247.3: 8054. ..3. 1..5g7g7 0.7 1 507/070. 70850. 30701073/: 80 /4...8.5479.9.08.3..9g..: 5:23: !g7x0 .70. 7. 50 3g 30. L3.79 ..092g.. ..4..3..0890.9 4.79.:. L3g9:7g7 .5g7. . ..47: !..4 !g7x08 ..9. 3.. .: 8g 5:3g L3 507.gg947..70 L31gx 0..089.7/.8.g9g2.0 4 10200 .39g0.g5.438/07.L3507.:: 47 144870.9.9.9. 8938 4 ...: 390708:5:-.: .290470920.3g . 3..::.:x9 .4.209.9gL389.9 .574..:30.3:20 .g:9.9: . /05g 9 . /3 .5g7. .x..0 ..79 9.089.70 /3.g570.9g .9:-:7g78.70 .g50397: 08903x..:5:x3925L3.:3/: 0:3. 290470920.7020 . .80 L3970 925 .574/:8g 431472.3x0 .x.0..4389.:..g.-/4203893 .. 0920 . 5:90.70.g9g2g7 7.90207.5g7g75708:5:3008903x. 5g 9g.799 .790.790.0 970-:08.70 .9 05g 70.:  . 0.3 00 14947.9g/080392039:/03/3.:5...:3.4. 2:90 47 L34300 072947./070.9 0890 30..-g .g ...x.8:57.g9g2..9g 07. 503..4:: .907: 503..9 /0.g 75489.:g .:289.0 .59 .xg 3: .7.:5.90 .... 89:.790.3x0 . /70..9.7 3.4-479 . ..570.075489.: 5:23: 3: . 574/:8 .:89.43899:0. .1.9 x.70.9 08903x.5.9.790..:5./0480-9/0.7947   .:.L2538 4.g9g2.7.x..9 .:..73/.  ..9g 3:54..9: ' L2570:3g.8. ...:5.g.70:/0.9.903:.3...5:: 50397: .g3. 8g 10 8g. :.59.47.9 .:5.: 3 . .43/020974: L3.703.7..:5.5g239 242039:13/.9.43899:0 4 .8:8x3044.:5.:/0..90..:5:23:8.1. .44. 143/:: .070./. :70 '.:: 970-:0 8g 10 574547x43.503.4039 !497.7947 3.903x. /0 7020/.: L3.. .x0/01.x.0 70:9g .:5.g7 /:5g.70x3:9:72g94.089...97.2g .:2.9g.9..L3:3.70 8 .:2 . 0920 .148990.9L385..4 7.7g .70.g 1.9gL3143/ ..7 .03../05g 92900:30.:5.0.0.9.: :30 .9.:5. .9:./0  3.5:8L3507.3.:5. .:5.:8 .g7 570.9 .5g7g7574547x43. 89.0.9.590 3.70.: 47/0.90.43899:9.70 50784.9g8 .9.7 9g /0 3. 507.9..3.05:9 8g 80 4.403x030:891.7./0.7..08:8. .g 70. :30 31729gx 8.70/0092.g9g2.9: .9:/0.9 7057039g 4 /05g 70 .9:7g.70...9 3:89 .7 .50784.0: ..1489/090723..9: .59..4393:...70.:289.07:90/000.08.g:9/02. 574/:.9 80 54.:3:.5g7g7 .5g7.7.0 .g9g2.g. #42.8.730.:..7080. :30 4. 4.43.574.9g.8. 1..9g/0 2.089.9:7 . 4.3.:7.9 .g 50397: 08903x.::7.:89.9.. .9g . .90 ... 7:59 4 .033/L3:72.4..g9g2.9g47 L3.70 .x.4.90..:: 574-.70. .9:.07..0 L3143/%7-:3.9.:7574.70..4.:.1.4. $0 /08573/0..5g7.g:9g/0. .:70x3070.:. L3/05390 0 30. 503 /04.3 5030890.43x30.4 7.4...0.g 8g.:5.7/:5g.:3 /:5g.90089. .90 L38: 3. ..9::3:.49gL31.9:. :3: 7g: 705./.907.1...g 50 3.. 2. 3. 3:54.x.:.9:7g5:9073.790.9.:5.L397 :3.08:.9:9:747.99.50784.43.

092.70 !74.g /0.70 80..37.x.503.4..5g7..

 37.

 3.79 .317.4389.00.1. ../2870.09...4.:5.3/43.203: 20/./07: 3.40390 .9 70509. 389.9.3:.7 70..L3970-.x:3/04247570.:5.5 !0397:.70/4720..9 . 54. /0 .:5.. .3:.9479g:3:5497.0/0805902-70 ..x 3g .857054.:790 .:5.0 .489.1489.:.0..:5.5g7.3  25497.37.970..9.-./0.7g85:38 .3:3x0 54x.:2... L3242039:L3.0890.5 3.g70.982.9::.450784.0 50:3.70x3:9.:33/: .92.. 4.7/ 3..L39:307.9:. 3...9 !497./0.8. 3. .g:9gL3.. :72g79  .3: .70089030143/. L3 9020:.14894. /:5g .9:.9::.:.4393:.43/.8.7....7 .g 3.3g .g5.9 /:5g .:3xgL3.1.2070L3.: :3: /3 5.70847.g . .:790.9L3.503 ..9480.:5. #0..23.0 . 5g97:3/01g7g/7059L34.L3/023g.:5.70 3:72.70.:..L3925.5479.9L3.70 .9:7. .9:.g .4.:249.x.9/02.8.79g  .704.14899709/38423/04-9:7gL3: . 2078 8g .8.g97054.9: ..950397:8g..9:7 .70.438g90.5.:7..7097. 3.:5. ..x.950 .9: . L3.9:: .g.L323g ...:348.70.x:: . 8 .089..79 5.x:30.g .:5.70L3.390-7.397.99.79 .9 .-0 L3 0 /0 L377 20/.. . 8:1079 0:3 . .79g50397:.3 0 574.0 .5g7g8.2:9047.8g .79 9.:78L3. /.:5.50. 3242039:/08.9:: 0890 70 9g /04.92.70.08 .70./0... /0 .00 L3925.2-::/04.0.:78:L3.3:8g:..9-gx:/323g 8 .72.3/L3. 7.8.9.70.503..9gL3859.:.9:.3/:3-gx2.g L3:7:470.80.79.:-gx:L3.:5:79g7..g:9L31.0890.79. 83:7L3.0 .0/.:78:3.3x.:790 %023/: 80 .9/334:50890.9.1489708538 :790../0397..3 503 3974/:857300.:9.080 ./85:8..90 39073.5 . 0.:17.g07...:5.089:.3.089..9:.4/503.70847: 80 .70 ..80 80L3/7059.8:5702g/0:89x0 $0.70.:2.. 5.3/0..9 8g 4.79.9: ..

0.g. /04247 203x33/: 80.43/.9039.1489.70 3:..92.7070.9:.9g50397:8g.9. /70.70.4 .80.:5..5g7.8./7.9L35:9070 /08570..7. 4.90..:747::.:78:L3 ./28 3.:5.79  503 70x33/: 80 .9: .507.g0890.1489708538 ..02-70  80.91g7g/7059L3..:5.574.90 ..70 .39g.:3x.g 249.70.397.0890..09..:7/.7 70.1489.802030.5:8L31.:3050784..70.9L3949 .:.039 .790.439089.:3xg L3. 89030.g7 50:3.x:30..70.:x9: .g0890L3092g..g9g2.789g .g9g2.9 ..:5.701:.1g7g/7059../0.9 20/.44. 5:3050784.79 ..207.70 9.:3/: 0:3...1.9:.9..9/05..7/:: /:5g .9::08900..907.9::.x0 891013/ 8 ....07.g9g2.1.23.:289.L3.47547.9g L3 89..590L3317.:5.3..14894..70 05g 70 3.-0L3 0 .g:9g /0..4389..2-.g. /0.7 0 901.13/: 5:8gL35720/0 %7-:3.5g7. . 503 50:574. 3.:4. -g:9:7 .:3:.59.147x.. 80570:2g.g:9gL3.38./.0 L397 44..:5.70...790. .: L31.9: 50784.:5.708g. %703/: 8050L39:307.9.70...3:.g70.70 .80L3.9:: 57308..9.70.803.g 90203. .g .9. 249.9:: 50397: .50397:.7 70.0.2.9039.L397 :3 7..9:7g.9g /0 0-709.317.5479.3/8g5g97:3/gL3.3gL3 .7.g7.50397:.g:9:3-g7-. 5.70.950397:8g..L3.9:.4.030 017.9 3:89 /0 3.../4720.x08.799..0.9g .:5.:.9.700.. .050.:573.4039 007. /04249574/:8573147x..24.79 7.7085305g97:3/070.9:.:790.x.3.3 .4.14899728L3:/0.98g-0..1489708538  092..x:30.5.30573.3x..9 4. .907.9L3.70.9.g5070 /050/03/3xg8.089.x:30.089..g 570.70...g..L25702:9x33/ /0.50397:.903:.: .3/0./04247570./:80800 3.317.:78: .:5.9g754893/ 3.:. L2570:3.438:2.3..403xg .x..9..

.:90207 .9:-:7g78.0. L3g9:7.920 3.:7.59: . /70../28 /85:33/: 80.g9g2.438:2. .9...30 8:39 L397:390 89g7 /0 30./030. 89..3.g .44.70 .9 /0 701:: 3.708.3/ 4 . ..g:9g /0 00.:g .8. .:2.L3092g..8g ...9 L3 .:9g ..3 9.0 31 .g 8:5g7..5g7g7 0920 L3 8038: 570.92.70.5g7.0..08 /:5g.0 05.-43.9. .43899:0 317.70 /0 092g.9:.3/ 4 50 5.: 3. :3 ..90 .1489.3.590 3:.2..99.44.425479.5479.:78:0890143/. .9/0.790.L3092g.:348.1.9./05g 92900:30 .:348.790.92.789g/0/0.xg3.g .!7370. 50397: . .9:0890L3.9g 0890 .:. 503 .7 9g L3 89. L3.5g7.20/.9.43/x0 :30 .59. 503..9: 8 .x43.574/:8.3 7.0.79  503 3: .. /0.. ..-9 .79.g 8g..438:2g-g:9:7.9.70 890 L3 092g ..g. 8:8x33/.70.089.70 L3g9:7g .9g 50397: . 2.3 503  092.57g-: 9 890 /0 .30 /3 .8g.9::70:9g.5g7g7574547x43.907:503.3 0890. .0/0747 .:: /0g3x:9 .. 2.089.  574.802030.79.9.9.x:30 1.7...-9 .:5.9 4.9: 890 89.: :30 50784.:5.90 0480-7 397:. L2570:3g -g:9:7 .59.1. .:L2570:7g70L3..70 #0.:5.5g7.79 .:g 3.:5.g L3 1.. 570.4:: .94.g 1.70/3.2.70 .907..g ..g5:30L3507.00920.70 $9.9 20/. 507.3  503 70..708.:5.g./0 /0.x.5:9:9 14483/.59.9::.4: 574.:5.47:53g.7 0 90 1. 7.79 .:74.. .:5.89g/3:72g89:.7 91.9 ..3/: . 0-07....g 5.:5.14894507. 503.:78:/01. L397:390 ..789..:x9: 3/ /0.70 8g..g9g2.:9g ..50784.089.507.9 !497. 13/8:1073/ /0.0.9.7.9:: /0 .5g7. ..g.0. .90..3/3. .708 .9:8 . . .9/00730/0/8..9: ..L3-.g 2.795.5g7g7 !73 80393x.5g7...:5.00.5g7. 890/0.:5. .93.90 -4 3.9 3:89 /.0 .47..:78: 3..802030..70 .:5.x08 .708.

7: 37 .947 :.  .:70 9 5743:3x.g9470 80. :/0.9g L3 /48.

80 .: 3.5479.70570.490.x3:.g /0.:70 9 80..2033x..802030.   .g9g2.g97089.x50397:308903x.99.790.L3.503.2.9.9..07084.9. /05.x4750397:.033/ 4..2- 3.590 8:-.:3 242039 /..5970x3:9g 389.70/030.8.3x.20 5g7x47 8 .9 !0397: . . .3.x.089.9g 5.90  ./85:8.09:0/0:/0.9: % 3907. 0-07.9.   5. 5743:3x.:5.0.37 ..9g5.. L3-./42.9g . L38.g9g2.79 503. 3.79 90 57 503 .:5. ..05:98g...9g5..:5.09:0:/..g .. 50 143/: :347 30L3x0007 L3970 1.89.0.2.3x.1.795.:5.390747 84x.9g /0.0479703.:5.7 7317....g970  14894-. .79 503  :79 89.g9g29g 5. 0.9 3-.2033x. 70x3:9 .x.790.70.g9g2.9.790. .g.xg/089:.9.95.:5.:5..:5.438/073/ .1489.x:3/0.790.9g.3/5..70800 1..g9g2..2033x.:3:/39703.3.g 3. .9:8g.9 450 .:.5.09:0/0 :/0. 7.../01.g9703.7..9.9.9: 3:.g:9g/0.70... 0 .790.g.790.89g 84:x0 389. .90  :..9g50397:.850.79 57 503.14894-.790.4.9g.

 37.

9.8.484...90.90.90 8:8x33/.. :3 /0 L3.7g .:g/0L3g9:7.. 5.590 ../030.8..59.9:.4 23039 .7007..8. 50397: ../3.3 .:5.70 50397: 317..0 ..70.0397.58:7472.208. ..70 8g..70..g:9g L3 .79 503 0890L389..7.3  .g.89g7/08g3g9.70/030.90.47547...79 503 8g.x:30..3.7 9g573.79 .4207.x. 3/ .907.:8g3g9...84..79  .9:.70 3: 5:90.5.3..g947.59.:78 89..43/:.910 ..0 431472.1.9 .79.g.8/0.089.8:897..23. .:94.. 1 L3g9:7.0. :3 507..00. .90 3.3..:1:7.9L3.9 .: ..70. 39079. 8.g8.8.09.:. /0 1:79 570.43.907::503.0.7 0 90 1. /0 .g .90/0.9 L3 70..43/.:.90 .4281.089.202-7471..90 570.4.

1.70 47..90/070..4.901.7/.g:90 /0 00.:78:.9 /0.70.:7039 .9.- /0 3.1489708538   . 1.50337.g ..0/90 ...7 L2570:7g703.438/07..9:7g 8g 3: 54..0L38g 3:0890.00.590 570..g.9g 1 L3g9:7.71/4..208. 503.9g...7 70.9 573 8g.1479:9 !9089 /0.: 3:.43899:0 :3 507.0/08.:2 3:54.13/83:7.4 30.0 #0.

 37.

9g .9:: /04..9...:5.7: 50 .. 1448L3. :3 242039 /.0 /0 970-:. 1 0.5g7x.70 . .9 :30 L2570:7g72570..9::.1489708538  0x.70.942-70 3.:. 4.037.0 3.0 8 .:x9:: 94x.:.4 .:9573705.....:1489.70/0.: 3139.37 .4397.790.4.5745.:5.3xg 70. L37.43172g 3..9:1. . .00..0 .4.2-. .489-:7:03 7089:7/0.0570.3039g 389. /0.8050 90703L3:72.3x..9:9.-9/0.3/0.g9g2.08.x:308 .:9:7.9.43/:.30.7.5072.-0 50:574./g 5:93/: 80.:9 ..9.9 389.1489. .:5.94707.g9g2.g9g2. .901.97g370.0.x43.g9g2.47085:3/0..770x3008903x.90L3..43.:8..:34 90.9: .570..3...x.43897:.90 2570:7.gx0 . 3.:x9:: .:5.79.570.2.x:30..0 91.70...4380.x43..:5.7g..107.:78:/0.9 .90.:5. L3:.38.9.70 13/ 30.: /. 1g.3x.70.70  /0 0 /0 L377 20/. 574/:8 7:5070.9 8.4894./0 2097 5.73:.:.9/03.9 3574-00.:50/3: :73xg 3.92.9.g/08:/:7g ..0890 :72g7 3: 8:39 25:9.g:9gL3.:9g50-.3   503 389..43/.34./85:8. ./280 8 .9g /0 3.:70 9 8 .49g7547:2-:: 0.9 . . 5. 8:5479 3: 5:90.7907203:/0 1:3.790.:78:3.:x9::.70.:0.:5.70.47:: 50397: .70:9.5908.70 L3 88902: /0 7:5070.70 L32 .3. L3 .g :9. 80 /05g7900 :.089g. 13/1g.48947 . 3:50397:.1g..3 503 #0.79./23897. .g .7.:x98:54793:../05g 9 3:.g .39.950397:317.-0 3.9:.2-:.0 50397: ..30: 8 . 5:90../08573/070.9 5..0/ 8gL 570.:L31:3.4:39.5g7x.23..9:.7.2439.5g7.93:0890143/. 7g233/ .4/89.39....9.g:970:9..389.70 /. .79 ..7.9::L3-..749.903x43.9g L397:.: .:5.:747:: .::903.x433/: .9g 80.70 1:8080 .70 3x.88902:/0573/070./04.42509g :.3/.9:.:5.:x9:: .:...4 3: .947. 1 5:8 L3 054.7705:3070.5738:/:7.70x3:9.5479. 5 3.947.47085:3/0 3472047 903.708 .3. 8.438/07.

.

37.

9./0-0x00890.3:2...5.9 L3.3/574..7.99/0 .70... 949.0 .59 43/x $ 8 503 /0.70.9:3.9.903:..42509g.70. /:8 .7g.908:-89.1g L324/4-0..37..08:/0394..89../01.9.0.13/2:9893039g  74...9..79.38.3xg.42509g54. .0 30. . 1.:.3x00890.302. /7.30..448.L3x000 .:.29./0.0 50784.7.85.70/0-0x0..3/. 80..70 .70..89.g7001..4:39.70.39g $9.0.3. L39:30. 03070 1.90.:289.:./0.13/89g53g502 .39g 8..0 .4..42509g 50784..7.90 L389.3503 -0x.90..89g7/07085438..43899:/:5g.x:30 . .:9gx47 58..40.5.9 .90.-9. 5 !497.

 37.

.8/397 :3.g L3:.:5.7 70.: .x.:.x.x 50397:8g.90..1.1.x:3/01:79 $ ...x .:5.08908:-89.9./0 207.70.L3.: 8:8x3:9 .3x0 L3..0 570.8910 .70 /04../0 .79.47/0..07.70x3:9.9 L3 074.x:305497.43947..73/ 70.7 70.3:.399.0 3: .x/0 .471.. 4 .:947:.317.g970 0..3x094..43/.g:9gL3.3503 .79 503 .:/08:-89.7:3:/39703.90/03..: .3908.:9 ..3.23.90./089:501.x50397:8g.:7::8:897.x:3/097.:5.:14897085380 0. 207.::89 :3:/39703.:7 50.07.x.8:897.9.:5.:5.g/0x3070.7.:1489.:78 3.:34 93xg /08570 94.317.x 50:70/0.43899:0317. /0.0..:5.471.x3. 5 3..:3089.70.98g4.209.8 .70.g 8 .047.

950/0.570.70/053/0..590 3/.g:9g/000.3/1g59:947: L3242039:8g.:34 90.0890.90 890.3x00.:148970x3:90..59..570.7.50/0580 203/.203503.:L2570:7g7/0.573..::.503..503.503.70.708 .79.3503 1.503.g:9 /000 L3.903:.:289.1.703:.907:503.5..0/070..x8.43/x0L3.7.08903x.43899:0317.g:9/000 58.9.390 890300.90..:78:703:8:39143/.4314729..g /0.g7..37/3:0  !7380393x.08:-232:850.x:30L3.3x047 .#0.7 7..570..7..:570.g L3./0. 3:.390 %7-:3.g37.g49g770.:289.58..:30 89g7 89:.x..:70 9 80./:...:.g 32850.g3: .903:.

9/:5g.3x.9005.9 70x33/ .390 .9.59.43/.9 L3 5..089:. .39:2:.90.90 3090203. /85:8 .g9g2.0 L3 .7 50 143/: .3  503 805:90.203 .:x0/08570/7059:.4-479g8:-232:850.g9g2. .. 3.3. .8g .903:.99/ 57503 97-:3.:9. 50/0..4393:.70.g:9/0 00 1g7g.9g8:-.g:9 /0 .9..9 L3 .8910 389.9g.080393x0 3/.50/0580 472g.9. .708g.g9g2.:.9.79 ./23897.4 ..9.0890300.79 .g 3.790 80393x.9 /0 5.089/3.:70 9 80.70 . 3.9.5g7x..43909:.4 84.23.:x84x.:5. .:.09 8 .::.: /0.900 .79 5.-g ..x:3 7.5...8.9: 80 1.3 232:850./:.471472:.8910.7 70.:947 925L3.5.9g .3/ 00.790...9:$ $ 57039g7.43/.90$  !0397:..8472.90..9:$ $ !0143/: ..089.1489 ..947:: :.4..9:3..0 ../:/0 507.43/.39:2 /0 050397:8g.7 9g/0.057.70..903:.1g.9.805..70.0 25497.8:7.9:.:5.9070.9..43/x0L3.xg /0 24/.709 .850.7.70.203/g/0.9:.705.:5.:.20389..49g7.4389.::34-0..9389.203/g L3.039.80.00./0143/ !0397:.79  503 0 ...79.9.470..3x0 .. L3.9 4505.g L3/.79  ..79.3/0070:9g/3/.5..:78 !..8070x30.0 L3 .x:3 0..:970 9g.3  503 .0890 80393x0 .09 .9073./0..7 70 570.90.00.7. 30143/.7.39:2 /0  0 .3x. .802030.:2.203.947 .59047 /.. .g947.g1.:..484.:3/: 0:3.x.g:90/0.x:3570..70.58. L3...23.9 ./: /0 507.:78:/0..3x0.9::$ $ 50397:8g..7.0890/8.70 3.x:3 574. .7 70.7.58.98g.9:7g .: 50/0. 80..3  503 .g49g770.5:: .79 ...90 /3 41..:5.9 /3023L343.73:/0 0.:289.90$ 80.. ..:203x3:9..:30.:3..9 .1. L3.70..05:x3 .:78::/0.:3.07..9g/0:/0.3x0.g 389.:0 3 -.:70 9 L3-.0 3.79 503 8 ..317.9/0 !.3  503 80 50/0580 90 .0 90.:5.907.:.-90 97-:3.9..90. 70:9.503..4393:.317.. .70.9.:5.../04..: 97-:3.g /0.403x0L25497. .70.903:. . ..g:9g /0 .3x.5g7x.38.570...9g .:5.g947. 8.7 70.203 503..58g 0890 /0 3.5479 /0 7.:/0 548-9..70.79  ..903.5.9 2. /0 143/ .g8 .:5.9g. .9:: 8g 80 70x3g L3 1.x:3 570.39:2:: .570.9: 3.0890L2570:7g7 3..70.300.:289.x:3/04.37.:.gx 573 53070 570.7.4770.. 574/:8g L324/..9 70.0..70..:g /3 .45:: 570.50/0. 1.43.g .233/80393x.203503.5.708.90/854x..0.3/ .0 .43. L3 7..0 L3.0/0 50/0.4.. .:.: 3.. .3  503 .7g9.8.58.84..317.:...48/070390005:80 3-.:5.:0 %7-:3...34.970.89g 50/0.850. 317.: 574-.g9703.70/0.9g.:70 9 570.0 3249..4314729.3/ 450397:300. 1.:30317.. .7.431. 570.79. .g9g2.70 8g.  5743:3x.9:: $ $ ..7.9 .7390 x:3/0.7.790.:.:./854x47.59047 /0/:80 :/0. 50/0.203 503.70.947:::.58.g 50784. L3 .9/05.9.7 70.:.9:. 317.9:: $ $ ./2870. /85:8 .g8:-.:2 3.:78: /0.79..0/3/.570.390 !497.9 /0 8g.7.:.3  503 8 .:790.709g /0 8g.570.:2 :72.:289.1g.:94/8./0143/...9:3...x5.09 .90..9.70.09: /0 50 3g :/0./0   84x.. 570.5g7x.23.24890370.93070..70x3:9..570.x$ $ $ .7.g9g2.7 1. 8 .2030890/0 0 3 .390 472..2.58.. 0/0L37720/.4389.

9570./32..317.9.79 9.x:3 /01:79.g37 /3/0.7 70..3. 7.80..790  !7380393x.:70 9 8 .5479.79 .g947..9:: 50397: 8g..3 .7 .79 5.g:9g/0.79 .70.9.947:::. 57 503 .99.1.02-70 5743:3x.:5.3 90  503 . /85:8L39020:.9g/0:/0.503.

9 3-.g37.3 L3..5.503.. . 50/0. /0 .43945950/0. 3.....9::57380393x.79 . 317.79.1. .84.3  .:5.58.3  503 .9.7 70.3 :3 L3.5479.70.0:.:5.: .9 .23..799.3  9 0    503 . .58.79 503 .43/.70. ..L3 -.84./0..3  5037.9g3..x:3 /0 1:79 .79  .79  .5.70.70 50397: 8g..

70 ./0.9 .390 . .3 :3L3. 389.9g /0 3.1.43/x0.49g770 :723/.903:.0 ...9.4 .g 70/:8g 70850. /0.5900.503.08::503.89g . 80231.x:30.903:.:.xg 3907.90.84.039g L3 .x43.8.3x0 ./:80L3.84.99:/308.70.50: 3..:0 3 850xg ./:.:5. ..70 L3/.70.4.4.: 1489 .gx .790  L3 .9.3x.43.90 .9:  84.913/70. .484. 8:897.43..5479/07.7x33/ 5g7x47 .709.390 :/0. 143/.0750/0580/0.90 389.70 .98g.947:::.70../0 2.703:.9 ..900 .90 .90.0890 49g77 .: 50/0.:70390 .1.0.3x0 .90.:9.g9g2.4393:.3 L3.900890. /0 .8 /.70 L3702/0/0903x0 !0397:.0 %4.x:3 .. 5..242039:8g.7...4389.g /081g :7.g9470 9 L38038:.9:.70.L3.70L5072904-x3070.3.1:79:: 25497.0.452347L3L3970x3070 /081g 4.:.70..9 /4. 3.x:33:0...89.0 .590.709.x. 389.g 50784.g947080..0/3/ 50 .::3..g8g9479 ..9: 8 .9:3.g 574-00.4389.x.4280 L3/. :30 704:x 317.g9703.90 .9005.2.:289. 50/0580 .3/008:39700.570.g:9/000 . /0 3/.317.08.7.300/0.9g.:78: :/0.70..g .0 .90/0/..3x. ..0/0390503.9057370899:70L3.:30 50/05808:-232:850.9.439459g.208..89.4.97: 97 /0 -033g 570:/.3xg 3.0.10-7:.:5.. /0.70 0./0.9.5.58.79.1..7.84.-473/.: 249.5g7x...0.89g50/058g13/.:/0548-9..70 7.9g57380393x.390.8 /3 5.9070.4280 .:4.43172.0 30.9.8910.9 L3 8:897.90     L3 57..700 .:949:782047 . 5g7x47 .g8g9479 ..9..790 .7..84.84. .. :347 -:3:7 .79 503 %7-:3.:5..04730. 503..07.g9g2..4342.4.590 /3/.: :.9. 572.070...31089.7 70.9:: 8g 80 70x3g L3 1...071..3xg L3 4507. 570039.90...4280 .3x.70L3970x3071.570.070.:289.93/ 70/:..g37.8g..:9 70709.x:3 .7 7317.g.:3.4.574-047.: .3. /0 1.:78:574./23897.:/0.:348...90    . ...7.-9g573570039.70x3:9L3-.3 L3.. .g 94.:.g .g:9.:5.:70 9 80. 1. .7 /7059 ...089:.7.709.0.g9g2.0.4342..0 .70 :3 .90 L2570:7g70 70x3:90 /0 572./:/0507.g 70/:8g /3 390747: .70.:5.9 .9..9::  50397: :72g94. 9070 70709.3907472.9 .58.50 3..:9. L3 /4:g 73/:7 /3 390747: .59047 /.70:3.95g7x47 .g9g2./: /0 507...9 .0 .0.g.09.3984..3x00 507843.:47. 3..9g .9:8g00.438/070390 472.983.49g7.70.90.:.0780 -:3:7 /0 .:30317.:70 9.70 43/g 70974.43974 :/.5.0.590 570:/.0 :3.9.07g/0 70.: .70. 0/3x00 /0 :/0.70503.:.8910 389.90 .03xg L38038:70/:.: :72.24.3 503 /3/: 8001.450790 3907.70 0.:5.5.79.7g4 .1.9. 317.:289.:5.3 :3L3.0890 L2570:7g7 .43/:90.:9050/0. .:00.43.7 70.43.3x./0 8570 2.:507.:949:782:: 5745709.9g..x43. L3x008 7.90 /0 389.45L3L3970x3070 25:33/: 80.:.. /4:g 5.:348.5.:5.:.:34. L37..9.

90L3.39g..9g /0 24..947:::.0317..x:3/04247 /04.9g L3L39702050/0.:/0.503.70..70847:: $0.4.4.:9. .::..:5.90/0L377 20/.43899:9.574. .:289.: .49g770 247 7.0 L397:30 9000203900.0x.9g573570039.09::/0503g%7-:3.089.390 !74.x..:70 9 .3/0.8:572.g947080.9.:x9: L3 43.g747.92.:70 937.  57370.g7 %7-:3.. /:5g .903:.920 .708.0.70..70.089.:289....:70 9 80.708:30.947:!.7.803.58.802030..0 .007.9: .390747 .98g25:3.9g /0. .790.3x0.93/: 8000. 32 :72.0../3:72g8:1073/0:3.37/3 2.70.4389.7.::.30.9..70 4.903:. .3x. 70x30L38g.g 80393x.5.1489/04..92g3:..7.0890.

!.

.07.9:: 50397:8g. /0   50 143/: :3: .:x957.9:7gL343. /85:89729070.3:3/: 24.039.  503. /.92..089:.7 70.907.44.99 L3 . 89:.:.799.947 .: . 503 0.g.: 574-.9 .9570.02-70 8 .70.0 .9.:g ..59 ..233/ 2.9 L3 ..5.1.. . /3/0.:5.79 9..L3:/0.70.9.9..431.:.x:3 /04247.g:9g/0.317.: :3.5.9008g: 3.7089570.790.947. 70x3:9 :72g94.:5.x0 /0 1...9gL389.9:  .:78: :72g77 503.70/0..09g7 :/0..g947089 97-:3..  17./23897.3..

:94580 37 .#. /0 .4 0.5479: 20/.

.

 .

047 /4 17.:5.92g 13/.g7. 8.1.8. 4.4393:.4 /8..9:: L397:30 9000203900.79 .708. ..9: 80 2.:.: .43.g 574.903..0890..30.0/070.:5..4393:.g 14..:305:7.0.44.20 3.. :347 .0572.05734.90/70.70 .1489.3.300/0:72g770503.. 1.050397:.: /0.3. -g:9:747 . 3: .7 71. /.:x9:L343.4039g.43899:0 4:39.9:7..0.0 ./42.:x70509.089:.31089.8.2-: 47 573 0g9:7.2.3x.8:57.94.9.x:30L3. ' 8 .. 503 317..2.47.:: /0 20/.0.:5.4.475L3x05g9479g0947 548-.g 317. L3 .3:3x.:5.4..503./039::8 ..9:7..950 5gx20/0.59.1.9470L39703.90L3..802030.1.7.802030./031:03xg570..:5.4290...7.7.g.900 8g: . 503 L397:.3/0.0 /..9: ....02-70 3.g7570...8 .939071.:5.4. 907.8.:5.:x0.-g:9:7.70 /090723. :5g.x:3 .790.38.4.70.9: .43.9-g .-0/854x0.574.:43.05:9 8g 38:90 50 17. 4.799 ..  503 31.9:..7.431.g .90L3.:x9 .4389..7/.:94.: /05.39g.90 2..92.g37 /3/0..g9:-:7.9 L3970.3/.5.g 5. 947.7/4 507...9205734.089.0890.9008g: % .:.08: .47.0.g:9/0.947.08 ..: ......590 .0. 1489 .43/..590 3.9gx /0.:5.:2.4.799.g . L3.g970.1.9 .43/x.00.503.4397.43172.2 8:39L30g9:7g/0..7 70.9.00 L3925.39 2..089:.0890. 317.x:30 &39.70.0.940307.90 .0:.47547. 42039:./070.3g 0.:94.:289.907. 50397: .:3.089. 30.98005./.. ..97-:0 1. :/0x: 14.390-7..3.08. .70. 2:9 2.9 . .37 /3/0.:347144..70.79 .70 L3 5.920 .240 08. ' 4.0 203.g 24.9: ./0.x:3/04247 .9:.72g .4207.9 0 /0 L377 20/./04.:x9:.x:3/097.0890 L2570:7g7 3..7947.x 0.9/02.9::/0..9.7:3.9208 .x:: 50397:.9570207g9473.240 .:17.9:: L ..x.:x9:L397 4.: 70.9g 573 8g.790.54 94x 970 .0:-7.4 0.90.0..g .:g 0.:..0 890..2:9050784.590 80231.32 3/70598 .0.50143/:4.70.4393:.:2.903..9L3.:5.70.g1.79 4 89.9 L3 .:.570.:3x0 /0:3/0.7..8.05:98..8.43.:2.43x3:9: .g:9gL3.3/0.1.:x9: 50 .70.90/057270.5 L3 43.3/.9570..:. :30 317..9 .9 . 10x0 3 .1.8:57.59. 8:- 31:03x.90:397...70 . 1.8070x30.:23.431.9: .:5.907..g50 3.90 /0 97.0 . /42.9.x:30.92..9.59.7 ../0  .99:/30.::3.903: 0890 3.g:9g/0.:4.:270:9g/3574-0 573 .98g25:3g8:572.g747.9g30.. 807.428g.5.4039g .89073.g 3. :  .g 0g7 .9::8 .:-3.x:30.g .g3.9 0247.:5.43/x43.x:30.:5. .0890.85.3..g9:.: 2. 50  /0 .g483:7g..9::893 .0 390730 .3.9 .:9.:347/8.:-308.. 8025:30L38g.. 893 0:30 9.. ..920 .80.90 L3..429070.3/ .x .79 .: .:L3... ..:5.438/07.14897/.574/:850143/::3:.44.3/: 0:3 0.70.9L3:.: -070  ..70 57039g 10..9..9:: .:5:9:9574/:. /0 31:03xg ..4380.g947 /0.. 70509.70  % 2570:3g .7 70.9 42509:/0:/0..0:308:10790 /03.g 57.: 08903x.:5.  .90L2570:3g :72.9089g..g747 ..3  503 .7/.1.x:3 ..7947 202-7 .. .9:: '.g/397000 8g.90 .9g/0 .3:07. L3 43.L2570:3g.90/0L37720/..070 ..70/0/0 0:7209.7947:: % /0..30.9:7 L3.89g:39...:/.0 .89.. . 70:9.425479.80/0 ..43899:9.:/0.9..xL3.7../031:03xg !:79.9g 947.8.90.438:2. 925 4.708:30..:5.g9  80 ..54.:3.70/05:9073.x43..2039:.x:3 .9g %7.790 ...0 57397 4 5..3907478g. .3:3/: 24..0 08.708.5479::/005079g20/. 43.4314727.1.L324/.g/0317.4-.42:3.570089039 0307.2.92./04.9g .317..170...900 50397: 8g.9g.9/047.920 397:.. 4...9/0L2570:7. .7/4 507.9 .570039...g 3 ..9:..574/:8L397 489.799.425. .039 .9:: 89:.:5.02-70 !7380393x.70 .70L3242039:20/.:x9:L323g L380.0x.903:...x:30. /0.0317.9.x 97.g L3:3.70.23..g .g:0 .7947.7g 209.:790.

 203x3:9 49g770.00.79 .90/0 572.7.23. 570 ..047/4:g1.:g 8 .:5.5. 317.70x3:9.4380./097. /0.9gx 317.:x :72.4393:.30/00 .903.:7900 L39707:507 L3 /081g :7..79 .:70570039..438/07.9:.58.0/070. :347 1:3..9.0 4./28 ..3  L3..4393:.g !73/0.3:.54.2-.3:.9.3  503 . 4.9:: .9::5497..8..7g .59..: L370.9g.:50784.0890..7/0.:3471:3.x:30.2-: 47 8:39 0.5. .: . .73:4 317.9049g770.g317.x:3.1.8./.0 !73 /0.7031:03xg.x:3.9. 31:03xg .2 .70 .3.70..:5. . 5708:5:8..38.70.g .90 L3 ./0 /024.:1489. 5720 389. L3970.7 92./42.30/3 /4:g1.0317.00.9.70.7.3x0 70:9g.5729 L3.70.3xg70.g 50/0. .8. : 4..8:57.90/057270.70..9g/097.8g.../7g7 .9 389:.:.0 L3 :3.g/3570.0.00.9.942-70 :790.:9g73:80:891.7g 8.70.54.:5.x43.9L3.7 9gL31472g.::89  :790.:78:L3. 0 4-x30 50 5.-..70.79047/0./7..70.58..7 8:8503/.0.0 /0 0/070 902547.438/07.14898g.54..:747: .9g #0.:347.37 /34. .:..1489..804713/ /090723.144.00. .xg770850.90 /0 57200 /8.907..: 249..047 /4:g 1.1.934L3.700890143/.7 /0 .050397: 0/070L3897g3g9./28 .x43. ./85:8 ..8.389.2-.1.:9.9:7.90 80231.45 /0 .9:7.4.x:30 .x .00.970.790 ...2 . /0..389..:78 L3 .79 503 8 ..3x.5.0 574.:90/03.:9g7..3xg ./85:88:8503/...90 .0 3.x:30.x:30 .g L3:3.: 249.: 8g: :72.g 4 :3.00.9:: .9.34.90 8:8x33/ .9.2 3.470.x.70. :7/.8.:5...9g 0890 570.:78:L3...9gx0 203x43.:5..3:..x43.9.9:7..202-7.90 /0 3. L3g9:7.8:57.0050784.2-.g 1472g /0 .: 8.3x0 3 .. /0.x:3 L3 .g9703.:8 .5.50: 3.90 .347 -:3:747/0.79 ./070./031:03xg3:.:x70509...3/ .70.g9:3/483:7g. 25497.970. /0 50 .:.90/097.03xL2570:3g.gx0 8.9.8g4-x3g. .0471.:5. 202-747 .70 7057039g4:39.2 8:2.g/0317.503.0/0747.071..79 ..90 /0 .70. .70/:850/0.43/x0 850x0 00 970-:0 .x:3.:943420 L38038:570.: :72g79 :3 83:7 70:9.9g .g./g L3 1./2870. /0.1.9 .54 /057270.3  503 .970x3:9g/0389.790 /:5g/8. .x.70.13/...9g3.. 8../031:03xg 3.:78 .g 37  /3 .g3....:5.5./01../031:03xg 3:.9 . 503.. -.30 .x.9:: .:78: .43.90-:3:7 50397:. .90 L3970 00 L3 24/3..900 ..90.0.9:.905:79.570938 .43/x43.90 8 ..:5.902.2.:x070509.425430390.43/. 57428:30 /0 .4393:.. /0.3x. 97.9 /0. ...2:90.$:5702g/0:89x0 80..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful