CONTOH- Pengurusan dan Perancangan Sekolah

PERANCANGAN JANGKA PENDEK (Satu Tahun) Sekolah perlu membentuk perancangan jangka pendek yang melibatkan aktiviti yang akan dijalankan sepanjang tahun selaras dengan objektif setahun (UNIT/BAHAGIAN/PANITIA) sekolah. CARTA GANTT AKTIVITI TAHUNAN Sekolah perlu membentuk Carta Gantt (rujuk Jadual 3 : Contoh perancangan aktiviti tahunan), untuk perancangan aktiviti setahun (berpandukan Pelan Tindakan Perancangan Peningkatan (UNIT/BAHAGIAN/PANITIA) Jangka Panjang Sekolah). Contoh : Latihan - perlu dinyatakan pengisian latihan seperti Pembinaan Bahan P&P menggunakan PowerPoint KEWANGAN Jawatankuasa Kerja sekolah perlu membuat kertas kerja bagi setiap aktiviti yang dirancang pada tahun berkenaan. Kertas kerja ini juga perlu dimasukkan belanjawan dan sumber kewangan Cadangan Kandungan Kertas Kerja Aktiviti/Projek/Program 1. Tajuk 2. Jangka masa projek 3. Rasional/Matlamat 4. Objektif 5. Kumpulan sasar 6. Kos/justifikasi kos dan sumber kewangan 7. Jawatankuasa kerja 8. Strategi pelaksanaan 9. Penilaian *Laporan perlu dibuat selepas aktiviti dijalankan. 5.2.3 5.2.4 5.2.5 JADUAL PERLAKSANAAN (Jika Ada) Sekolah perlu menyediakan jadual perlaksanaan. (Waktu/ hari / minggu) PENILAIAN Penilaian perlu dibuat selepas melaksanakan LAPORAN Laporan perlu dibuat selepas penilaian perancangan jangka pendek.

1
|SK. PARIS 3 KINABATANGAN|

CONTOH- Pengurusan dan Perancangan Sekolah

Jadual 1

CADANGAN PELAN TINDAKAN PERANCANGAN (UNIT/BAHAGIAN/PANITIA) JANGKA PANJANG
2012 Sasaran Kos 2013 Sasaran 85% menguasai Literasi Pelajar 80% menguasai kemahiran SAINS RM 150 Literasi Pelajar kemahiran SAINS 15%kemahiran interemediate 90% menguasai kemahiran RM 25 Literasi Guru pnp/pedagogi (KSSR) dan KBSR/PEKA 10%kemahiran interemediate RM 50 Literasi Guru RM 200 Literasi Pelajar Kos 2014 Sasaran 100% menguasai kemahiran asas 60% kemahiran intermediate 95% menguasai kemahiran pnp/pedagogi (KSSR) dan KBSR/PEKA 5% kemahiran intermediate RM 75 RM 300 Kos

80% menguasai kemahiran Peningkatan Kemahiran SAINS Literasi Guru pnp/pedagogi (KSSR) dan KBSR/PEKA LAIN-LAIN LAIN-LAIN 80% menggunakan Latihan Guru ICT dalam P&P Sains Peningkatan 20% dalam perolehan P&P RM 300 RM 25 Latihan Guru

90% menggunakan ICT dalam P&P Peningkatan 20% dalam perolehan bahan P&P

100% menggunakan RM 50 Latihan Guru ICT dalam P&P Peningkatan 20% RM 350 Bahan Sumber Sains dalam perolehan bahan P&P Bengkel Penghasilan 3 bengkel RM 100 RM 350 RM 75

Bahan Sumber Sains LAIN-LAIN Bengkel Peningkatan latihan dan bahan dalam Pengajaran dan Pembelajaran Penghasilan Bahan Sumber / ABM / BBM Penghasilan Kajian Tindakan (pedagogi sains) Program/aktiviti Peningkatan Program / Aktiviti Panitia Tahap 1 dan 2 Program Perkembangan Staf (Guru) Peningkatan Infrastruktur Bilik Sains Pembelian Peralatan/ Bahan

Bahan Sumber Sains Bengkel

2 bengkel

RM 100

Penghasilan Bahan Sumber / ABM / BBM Penghasilan Kajian

3 bengkel

RM 100

Bahan Sumber / ABM / BBM Penghasilan Kajian

1 kajian

RM 25

Tindakan (pedagogi sains) Program/aktiviti Tahap 1 dan 2 Program Perkembangan Staf (Guru)

3 kajian

RM 50

Tindakan (pedagogi sains) Program/aktiviti Tahap 1 dan 2 Program Perkembangan Staf (Guru)

5 kajian

RM 125

3 kali setahun

RM 300

4 kali setahun

RM 350

5 kali setahun

RM 500 RM 1200

2 kali setahun

RM 50

2 kali setahun

RM 50

2 kali setahun

-Mengecat dan memperbaiki kekemasan rak RM 150

Pembelian Peralatan/ Bahan

Bina/beli 2 rak

RM 150

Pembelian Peralatan/ Bahan

Bina/beli 2 rak

RM 150

Jadual 2
CADANGAN PENILAIAN PELAN TINDAKAN PERANCANGAN PANITIA SAINS JANGKA PANJANG

2
|SK. PARIS 3 KINABATANGAN|

CONTOH- Pengurusan dan Perancangan Sekolah

2012

Sasaran

2013

Sasaran

2014

Sasaran
100%

Penilaian
100% menguasai kemahiran asas, 90% intermediate, 80% kemahiran tinggi kerana: 1. Lima peratus pelajar tidak menghadiri kelas tambahan. 2. Dua peratus pelajar buta huruf tidak dapat mengikuti kelas. 95% menguasai kemahiran asas, 60% intermediate, 70% kemahiran tinggi kerana: 1. Lima peratus guru yang baru dipindah masuk ke sekolah bukan opsyen 2. Dua peratus guru opsyen tinggi pindah ke sekolah lain.

85% menguasai 80% menguasai Literasi Pelajar kemahiran SAINS Literasi Pelajar kemahiran SAINS 15%kemahiran interemediate Peningkatan Kemahiran SAINS 80% menguasai kemahiran Literasi Guru pnp/pedagogi (KSSR) dan KBSR/PEKA Literasi Guru Literasi Pelajar

menguasai kemahiran SAINS 60% kemahiran intermediate

90% menguasai kemahiran pnp/pedagogi (KSSR) dan KBSR/PEKA 10%kemahiran interemediate Literasi Guru

95% menguasai kemahiran pnp/pedagogi (KSSR) dan KBSR/PEKA 5% kemahiran intermediate

Latihan PNP-ICT Guru

80% menggunakan ICT dalam P&P

Latihan PNP-ICT Guru

90% menggunakan ICT dalam P&P

Latihan PNP-ICT Guru

100% menggunakan ICT dalam P&P

Peningkatan latihan dan bahan dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Bahan Sumber Sains

Peningkatan 20% dalam perolehan P&P

Bahan Sumber Sains

Peningkatan 20% dalam perolehan bahan P&P

Peningkatan Bahan Sumber Sains 20% dalam perolehan bahan P&P

100% menggunakan ICT dalam P&P kerana: 1. Lima peratus guru yang baru dipindah masuk ke sekolah tanpa kemahiran ICT 2. Sepuluh peratus guru kemahiran IT tinggi pindah ke sekolah lain 3. Belum ada bahan perisian bagi matapelajaran tertentu. Koleksi bahan P&P sekolah telah bertambah sebanyak 60% (mengikut sasaran yang ditetapkan) 2 bengkel pembinaan bahan telah dijalankan (melebihi sasaran) kerana: 1. Keperluan bahan bagi P&P oleh guru 2. Keperluan mendedahkan guru yang baru dipindah kepada proses pembinaan bahan Kajian tindakan Sains telah dijalankan dan hasil kajian digunakan untuk memperbaiki mutu P&P.

Bengkel Penghasilan Bahan Sumber / ABM / BBM Penghasilan Kajian Tindakan (pedagogi sains) Program/aktiviti Tahap 1 dan 2 Peningkatan Program / Aktiviti Panitia Program Perkembangan Staf (Guru) 3 kali setahun 2 kali setahun 60% guru dilatih membantu tugas pengurusan panitia -Mengecat dan memperbaiki kekemasan rak 1 kajian 2 bengkel

Bengkel Penghasilan Bahan Sumber / ABM / BBM 3 bengkel

Bengkel Penghasilan Bahan Sumber / ABM / BBM

3 bengkel

Pengahsilan Kajian Tindakan (pedagogi sains) Program/aktiviti Tahap 1 dan 2 3 kajian

Penghasilan Kajian Tindakan (pedagogi sains) Program/aktiviti Tahap 1 dan 2 5 kajian

4 kali setahun 2 kali setahun

5 kali setahun 2 kali setahun Semua guru telah dilatih dan menerima latihan semula dalam pengurusan panitia

Program Perkembangan Staf (Guru)

70% guru dilatih membantu tugas pengurusan panitia

Program Perkembangan Staf (Guru)

80% guru dilatih membantu tugas pengurusan panitia

Pembelian Peralatan/ Bahan Peningkatan Infrastruktur Bilik Sains

Pembelian Peralatan/ Bahan

Bina/beli 2 rak

Pembelian Peralatan/ Bahan

Bina/beli 2 rak

Penyelenggaraan telah dibuat seperti yang dirancangkan. Perolehan telah dibuat seperti yang dirancangkan. Kekemasan bilik sains telah dibuat bagi 20 buah rak (melebihi sasaran)

Jadual 3

CADANGAN CARTA GANTT BAGI AKTIVITI TAHUN 2012
Program Peningkatan Kemahiran Aktiviti Literasi Pelajar Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep

O

3
|SK. PARIS 3 KINABATANGAN|

CONTOH- Pengurusan dan Perancangan Sekolah

Literasi Guru SAINS

Latihan PNP-ICT Guru Bahan Sumber Sains Penghasilan Kajian Tindakan (Pedagogi Sains) Bengkel Penghasilan Bahan Sumber / ABM / BBM Program/ aktiviti Tahap 1 dan 2 Program Perkembangan Staf (Guru) Pembelian Peralatan/ Bahan

Peningkatan ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Peningkatan Program / Aktiviti Panitia

Peningkatan Infrastruktur Bilik Sains

*Masih dalam peringkat cadangan

4
|SK. PARIS 3 KINABATANGAN|

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful