You are on page 1of 50
INDEX GUILLEM DE BERGUEDA Cangoneta leu e plana....... CERVERI DE GIRONA No'l prenatz lo fals marit. RAMON LLULL A vés, dona Verge Santa Maria. ANSELM TURMEDA Elogi dels diners... JORDI DE SANT JORDI Desert d’amics, de béns. AUSIAS MARCH Aixi com cell qui es veu prop de la mort. Colguen les genst amb alegria festes... JOAN ROIS DE CORELLA La balada de la garsa i fesmeria........ FRANCESC VICENT GARCIA una hermosa dama de cabell negre que @S pentinaVa....n...r.em ANONIM Alla vora de la mar hi ha una donzella...... BONAVENTURA CARLES ARIBAU Ala Patria... os TEODOR LLORENTE Vora el barrane dels algadins.... JACINT VERDAGUER Els dos campanars. Vora fa mar... MIQUEL COS: TA 1 LLOBERA El pi de Formentor..... JOAN MARAGALL La vaca cega. Oda a Espanya... JOAN ALCOVER La balanguera...... - MARIA-ANTONIA SALVA L’encis que tuig... 7 18 19 20 JOSEP CARNER Cangoneta incerta Bélgica.... 22 JOSEP MARIA UNOY Oda a Guynemer. eo JOAN SALVAT-! PAPASSEIT Tot lenyor de demas... 25 Com sé que es besa.. 27 JOSEP MARIA DE SAGARRA Vinyes verdes... Aiguamarina... CARLES RIBA Que jo no sigui més com un ocell tot sol.... Sénion! Tevocaré de lluny amb un crit d’alegrie CLEMENTINA ARDERIU El pendis...... _ ROSA LEVERONI Elegies de la represa.... BARTOMEU ROSSELLO-Pt A Mallorca, durant la Guerra Civil............. MARIUS TORRES La ciutat llunyana........ AGUSTI BARTRA Oda a Catalunya des dels tropics. J.V. FOIX Sol, i de dol, i amb vetusta gonella. Es quan dormo que hi veig clar.. SALVADOR ESPRIU Cango del mati encalmat. Assaig de cantic en el temple......... 32 34 PERE QUART Corrandes d'exil. . 40 Vacances pagades. 41 JOAN VINYOLI Les boies. 42 GABRIEL FERRATER VIGENT ANDRES ESTELLES Els amants... coro . 46 MIQUEL MARTI, 1POL LBLONOF. 0.0 . 47 MARIA-! MERCE ‘MARCAL Brida. zi 48 LLENGUA I LITERATURA CATALANES 1 GUILLEM DE BERGUEDA,..1138-1192..) Cangoneta leu e plana... 1 Cangoneta lleu i plana, lleugereta, sense pretensions, Jo faré del meu Marquas, del traidor de Mataplana, que és d'engany farcit i ple. Ai, Marques, Marqués, Marques, dengany sou farcit i ple. 1 Cansoneta leu e plana, leugereta, ses ufana, farai, e de mon Marques del traichor de Mataplana, gles dengan farsitz e ples. ‘A, Marques, Marques, Marques, diengan etz farsitz e ples. I u a Marqués, bé hagin les pedres, Marques, ben sion ls pies a Melqur prop de Sometes, 7 on perdéreu tres de les dents; on perdete del dent tee no fenen cap dan que le primeres hee eae encara continuen alld i no ho sembla "sone non paron ges ae A, Marques, Marques, Marques, ” farsit Ai, Marqués, Marqués, Marqués, Gender eta fereie eee d'engany sou farcit i ple. MW Del bratz no.us pretz una figa, que cabreilla par de biga € portatz lo mal estes; ops i auria ortiga ge.! nervi vos estendes. A, Marques, Marques, Marques, dengan etz farsitz e ples. Mm Pel brag no us dono una figa, que sembla cabiré de biga ‘el porteu mal estés; es necessitaria ortiga que el nervi us estengués Ai, Marques, Marqués, Marqués, deengany sou farciti ple. Vv Marques, qui en vos se fia nia amor ni paria; guardar se deu tota ves gon ge.z an: an de clar dia, de nuoitz ab vos non an ges. ‘A, Marques, Marques, Marques, dengan etz farsitz e ples. Vv Marqués, qui en vés confia no té amor ni companyia; ha de gaurdar-se sempre en qualsevol ocasié: sigui de dia i de nit no vagi en vés de cap manera. Ai, Marques, Marqués, Marques, d'engany sou farciti ple. v Marques, ben es fols qui.s vana C'ab vos tenga meliana meins de brajas de cortves; et anc fills de crestiana ejor costuma non mes. A, Marques, Marques, Marques, dengan etz farsitz e ples. v Marqués, és ben boig qui es vana de fer migdiada amb vos sense calces de cordova; i mai fil de cristiana pitjor costum no ha permas. Ai, Marques, Marqués, Marques, d'engany sou farciti ple.