Calimanesti‘

2038

1. C`lim`ne]ti – C`ciulata. Baza nou` de tratament, una dintre cele mai moderne din \ar`, situat` [ntr-un cadru natural unic.

2. Noul drum national construit [n stil modern [nlocuind vechiul defileu roman.

161

Calimanesti‘

2038

3. Faimosul, dac` nu b`tr@nul, Pavilion [n stil helvetiv – mereu t@n`r ]i primitor.

4. Iernile sunt ca [n pove]ti, romantice…

162

Calimanesti‘

2038

5. C`ciulata - o alt` referin\` [n peisajul minunat al sta\iunii.

6. B`tr@nul Olt croindu]i majestos drumul prin defileu.

163

Calimanesti‘

2038

7. {mprejurimile gen Voineasa ofer` vizitatorului ierni minunate cu practicarea tuturor sporturilor.

8. M`n`stirea Cozia - azi mai t@n`r` ]i primitoare.

164

Calimanesti‘

2038

9. Mircea cel B`tr@n - ctitorul Coziei.

10. C`lim`ne]tiul mereu plin de mistere…

11. Vilele, florile sau farmecul de alt`dat` al C`lim`ne]tiului! Azi disp`rut dup` retrocedare. Inimaginabil!

165

Calimanesti‘

2038

12. Noua tetras` DADA de l@ng` baraj, construit` [ntr-un peisaj mirific.

13. Peisaj [nc@nt`tor [n fa\a terasei.

166

Calimanesti‘

2038

14. Venus la C`lim`ne]ti [n parcul Pavilionului.

15. Eminescu la intrarea [n Ostrov.

167

Calimanesti‘

2038

16. Athosul rom@nesc - m`n`stirea Fr`sinei.

17. Morm@ntul domnitorului Mircea cel B`tr@n de la m`n`stirea Cozia.

168

Calimanesti‘

2038

18. Noul defileu al Oltului ]i biserica nou`.

19. Motelul Cozia.

169

Calimanesti‘

2038

20. Complexul de hoteluri din C`ciulata.

21. Festivalul “C@ntecele Oltului”.

170

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful