A.m.

aM~,it 0 ~UICl'dOI ft :II

,I ~ h

J'

~- Atial\~ri2t"j nt r.... o

p

"cltttilld ceva, t~n I ~1.1i I I' t ~ <'~Rlt~J D ajllte~A u ~:~1 I ~l I 1 ,Rll; IJun $1: ,,' II: II ita U I " Ve~1l:U ·dat s'a.. 1('atilt· d II
~~ft fOf&~

;

I

J

~ n~

lB&re,iar ~u:It· II

I I,

,le ~~&1.~. '~kTteru,g~i 111~u
;t!li~i~t;(,fl. ,f,gNU

II
II

sa- ] ~:H"H

I"I

·

I

t it Hj

mult
• ,jJ~'.
."!>-

ltl;P,ie"f"
~;f
i . .

dEli sa -1 g~ II, I~0

d
~

I

iFtlet'uB't.~~ r .. , . .. -

.,,,Ift ltasa'~~I: ~.lf~pUftS R ~tIli~ I ei..(i'Fun;a~ij". .lum iJ Il~t., II e U
~I

II l

I

l

I

I

" I :I

Acearta il~~ ,~ e fO'1 r 1," St'~, I ~ ~ l t j 11I1 I ce ,ci1!tltiFi M~?l;n ~'l"'"" sidera t vrc m I 'f ~ ~ """ ~.'. ._dflJfi£; l~l.~.tl\~:a~.)iitec~u I ( II It i? N, de ~V:i$afIeai" :' ,'0 idee vH,~"~ t h ' PI, 11lkiuiatap:oo«j_ anumc este. NIl I I I l):~i 111'~lftti;<'~~d inesti, ('11 C ~ ~ l II P II n i~ tnult" lti ·~,~.t;n·aca. 11n C I U ~ ( ) h ) '~I!J.l.
"'

.., tI
ni ,8),
· "
·

I
.

l'

, .• ~1I!iiiIi

~

· ·E·'.·

-

."

~"

,

"~i
, ".;,_ "i.

!-:...

7.,,(lf~

,

~0ntal1l~ fJ;bl<.~ I.~,ntr- stare t I{~ l' u (J ~ u~

de viSltl'ei' (ta·niu.1B~tile11\1 LIII ~ l .11 . t. die. ~1lft. ,lIdemtt 1:~', ' ,ffrit, tras (It'll J 1111, I,•• 1 I ~ ~ ·*i:·tR,~b;me<'51i,:~c,~1'~i., E OI}l·t·lt-~i' L~r I ~1 I ~ I ..
}-i
t~
I

~

.

I

~~uti;..~~;i.etL:~···;:' cauti ..ell ~ll~.I 1 .1, ;i~t:e. .~ ? ~~ .
.r.." ... .,' •, 1
"IT , •

I

II

Ca~~i ,e:v.a·'. :~~lCl1ezi era e iu h ~ 1i, ~ P~tf ~ " U II
"r~~p~tah~mta~pat pe urma Vl~~j
=•

't

f: .. ' .

t'H1erBitt~"c~etf~ ~ltallti,.
,

~.

I

.'; ;e_~'f~,i ei; cautipa~l,llfl1 :1,KI~I,~. r II~, ; ',.1
1

.

;:.,..

.'.~R l~
"f ~.:

9i m a; "1["

~. ~'. I
'I

~

i.

IE

I

i

~'I

II ~),till' I

J

I

nirnic, purerea

U II

aiu,

~l , • Ii I J U ~

f')

ill

,,

www. ~I m ea foerngs h u i.rio tI

www.proedlilura.ro

TITLUL ORIGINAL~ Intimacy
COPYRIGH'I TRANSLATION © 2001 Osho International Foundation, Switzerland, www.osho .. om c

COPYRIGHT © 2006, PRO Editura .~i Tipografie
.
'

.

Toste dreprturi le Pentru editia romana a acestei cart.I-.. sunt rezervate m
.1 )

.

PRO Edi[ura §i Tipografie. a textului sau imagmilor

Reproducerea

partiah~. sau integrala '"

fara acordul

scris 811 editurii este interzisa


.

.•.
.

-

..
.

~i se va pedepsi conform legilor ]D vigoare.

OSHO este

0

marca inregistrata

at

Osho International

Foundation,

folosita eli perrnisiune. Materialul pentru aceasta carte; este
I

INTIMITATEA
tinute
).

0

selectie din diferire discursuri
J

de Osho in f~tta publicului. Toate discursurile ln Inrregime In carri, Bind disponibile Inregistrarile
§i

lui Osha au fosr publicate audio originale,

I ncrederea In sine 91 1n celalalt
traducerc de Lidia ·Gradinaru

ca rnregisrrari

audio §i arhivele eu textul complet pot fi gasite prin interrnediul

Bibliotecii OSHO online de [a www.osho.com

ISBN-TO: 973~8951-41-0

ISBN-I3: 978~973-895[~41~9

....... __ "oadi lumea se terne de intirnitate - daca esti sau nu constient de asta e alta treaba, Intimitarea inseamna sa te expui in fata un ui strain - §i , tori suntern straini: , nirneni nu cunoas~te p.e nimeni. Suntem straini ,
,

chiar si fa~i de noi insine, penrru Iruimitatea
te

ca nu stirn

cine: suntern.

apropie de un strain, Trebuie sa renunti la reate apararile;

numai arunci intimitarca ecu p utinei, lar teama care exista este ca,daca renun ti .: , , 111 lntregirne la aparare, latoatemastile, cine srie ce 0 sa-ri faci, strainul. ~o~i ascundern
0

rnie §i unu de lucruri, nu numai de ceilalti ci §i de noi insine,
0
.

pentru ca am fost crescuti de

omenire bolnava, cu tot felu~de reprimari,
I'

ca poateai

inhibit. ii, tabuuri, lar tearna iti spune eel in prezenra unui strain ...... nu conteaza si 'f'
) J

trait ell persoana respectiva treizeci de ant; patruzeci de ani, llpsa

de obisnuinta nu dispare niciodata ,_ e mai sigura 't~'. ' .. purina aparare, prentfu

c.a acel

strain ar putea
ta,

sa profite

sa pastrezi
.

p urina distanta, ..... )
J

de slabiciunea ta, de

fragilltatea ta, de vulnerabilitatea Problema se complies
-0

Toata lumea se '[erne de intimitate, pentru ci fiecare om doreste intirnitate, Vrei Intimitate pentru ca altfel esti singur in acest univers - Eiri un prieten, fiindi inbitji,
,

fara

cineva In care

sa ai

incredere,

fara

fara

cineva in fata caruia
J'

sa poti sa-ri descoperi toate ranile, Iar ranile nu se vindeca decat daca sunt descoperite-Cu c,at le ascunzi rnai mult, cu atat mad periculoase devin, PUE sa
devina canceroase,
Pe de
.

0

parte, intirnitatea esre
p. _

00

nevoie esentiala, a§a ca fiecate om tanje§te cine; astfe] lnCar
~

dup at ea. Vrei ca cealalta

ersoana sa fie intimacu

sa renunt. e

sa-,~i descopere toate ranile, sa renun~e Ia reate rnastile §i la falsa personalirare, sa raman,a. in pielea goala, asa cum e.
la aparare, s devina vulnerabila, Pe de a~t:aparte- fiecare se terne de intimitate - vrei sa persoana, dar nu renunri la aparariletale, dinrre prieteni, dintre indragostiti: nici 'unul nu vrea au nevoie de intimira te.,
5

ni intirn

eu cealalta Ia apararile

Acesra este unul dinrre confiicrele

sa renunte

lui $i sa intre In relatie In nudirate §i sinceritate absolute, deschis, ~i amandoi

Oricine e viu e anima] .a te deschizi pentru satisfacatoare.i sa spuj este "Te iubesc in cHpa alsea ~i l~i daruiesc rotalitatea mea..Dar puiul de GIn va mur] imediat daca e Iasat singur. . pre~ios est.. NI·.e .... Numai atunci cand doua p. Nu ai cum sa-ri pierz! piosenia.--.·i curatenie B:. fiindca Traimin prefacacorie. ~i anima. Poti s.oate:rup~e · J' . Aparenla ta e falsa. . ...' toare astea. a lTIurit.)Te vo. naturala.. ~i daca esti pregatit Numai un om care meditcaza poate sa-i dea vole intimitatii EI nu are nirnic de ascuns.. y va trebui sa iei iniriativa . ~i ~d] foar[e bine ca.. torul e acceptat absolut a§a cum e fira condamnare.niciodata nu vei putea sa fii -. nu at cum sa-p plerzm II . Oi fi parand t. sa fii sigur nici n1acar de' ziua de maine . societatii tale. fimntele umane. toraliratea ta Daca nu p.. ce accepIi aC'este:!ucfuri §i te Iepezi de' eul fals .....Tncurajezi sa ~i cealalta persoana sa fie intima. Daca nu id schimbi aritu~ . dar nu pot" . devine fantastica bucurie a douf fiacari care se apropie atat de muIt incat devin una" Iar inralnirea este extraordinar de placuta.'I I de toata ~ cele n1ai fragile din intreaga exisrenra..c. au e ceva de condamnat . de inocenra. ca viata ) sexualitatea. De aceeate ascunzi sunt ascunse mama.ment.. ~a ca aceasta fragilitate §i nu piatra.ersoane devin intime ele nu rnai sunt straine. de iubire. insa tu vIei ca torn! sa fie perma . Pentru existenta~...u sfant. (nate sunt egale . tatea na§te frica.maHtarea lui §i are slibiciunile lui.. Primul pas este au innebunit t sa te accepti in rotalirradiriilor ~ care rca~ in ciuda tuturor mediteaza poate sa-i intim cu cineva .erala in casa . dar Hoarea nu poate fi atat de puternici._ ... Sinceritatea ta ajuta ~i'cealaltd persoana sa fie ar putea aHa ceva despre el..as uria.. ill plo:lie Dlaca iti accepti .Radacinile sunt foarte puternice.esre cea rnai inalta expresie a constiinrci..~ copacii.ai facut un p. sl aba II area ell pofre si dorinte. faci J ~'~ sa fii intim . . fara Iucruri rele. far:a. in orice clipa . pentru eels-a lepadar de tot ce Ii provoca aceasta frica.. In existent'a..ede lTIO. ca..' ~ ~ ! II! ·ul. nu e fieut din otei.'. . Frumusetea ei consra in faptul o superioritate faha. oti P s~ spuiadevarat ~i sincer tor ce simti. nent. _.L . Trebuie ca cineva sa seimample sa fii intim. nu e piatra. 'Tot ce se exprima devine mai slab . iar seara incep sa~i cadi petalliele... trebuie S~1.. . frica de intirnltate • "".. D'iminea. Sunteri fiinte umane". . Insa nom sunrem fiinre fragile . i-anlilie:..~a l§i deschide petalele pentru a saluta soarele. ca fiecare om e frUlnosin nor.~. ~tiu ce 0 sa fie in c]ipa urm.~. insa inaiute de a inccrca ell cineva. - . . pe dinauntru. Cuva rit rna: rrte . A . E: nu are . .. existen~a nu credern superior §i inferior . Iube~ti pe cineva §i Ii promi~i . daca . culturii tale...accepti J ca omul si fiecare 'f ~i vant. In el sunt nurnai Iinisre sincera cu tine.: . nu ai cum 'a-ti pierzi sfintenia . J ~ >- - ] mrmcoc ascuns.-t. aducatoare de irnplinire . poate tori oamenii sunr plini de slibiciuni. -=..aC. Ti s-a conferit . animale~. N use' terne ~i 0 inima iubiroare .care sunr darurile reHgmei Numai un om care . . absolut inocent .. 0 data.ti in .. stiica in tine este ascunsa animalitatea. Sirnpliratea ta ncprefacuta 1i ingaduie ~i celeilalte persoane Sf! bucure de simplirare.d nu iri esre frica de intimitare intimitatca . Cum pOot sa~·~i rofllit care voi iubi toata p 7 po~i. de lncredere.faei 0 promisiune viata? Iarta-ma.. Esti incorsetatin concepte srupide §i ~i-e teama Y sa te a.. de sinceritate._en.. .iii. dinea §i nu te accepti cafiind unul dintre animalele care exista . stii . devenind foarre inrirn cu cineva. conditii }. Tot ce e frulnas.[nsa omul a fost invatat: .. Puiul de om esre eel rnai fragH dintre toti puii animalelor. :mra tata. flindi din lUIne sunt frag.)IOare. ~i ai invatat un singur lucru: autocondamnarea.. EI insearnna pur §i simplu viu. pasarile. inhihitii. .))' ci §i celalalr. care se p. nu Nu Tot ce pot.ai renuntar sing·· r la ... ~ Daca nu renunti la toate reprirnarile. '~i " Dar daca nu ai reprirnari.i nu au de ce sa te simti prost ca esti trandaiir Cuvantul animal sns e diu.u ~ ~ ".ccep·ti in .. parintilnr ri.. la . tarea ta. Nu sunteti animale. acea persoana isi va da searna de acest lucru. . .M ITATEA.( doua persoane devin straine.. educatiei tale. In ipocrizi. . e 0 ata foarte subtire. falsi. ~. cum sii te astepti ca alrcineva sa te accepte? Ai fast condamnat ca In tine sa te acoep·. Nu e§d ce pari:at fi.. este 0 experienta frumoasa sa descoperi ca nu numai tu esti plin de slabiciuni animalele sunt mult mai prejos decat voi.f:sta e~motivu~ pentru care in timi .-.. tale...u al• cum sa plerZl respectu I'nu ar ) W 'I' !' " 'Ij.... . . t. continuu. Esti exact ca un copilas. -~~~ fNT.oata ziua danseaza In soare. . Ad·evarul e ci. nici rani" Daca duci viata simp' Hi.e.i iubi toata via ta".. nu ai 0 intrcaga omenire . lspare.. ~tH ca in tine sunt ascunse lucruri urate. . dea voie intrmitatii sa se lntamp [ e. J totali- ca. daca inlei·egi.. Puii celorlalte anirnale pot supravietui fiira Iumea. Un trandafir e fragH. 1um sa-n pterzi marepa. la r in adancul diu esti rotusi o fiinta umaria I' toate inhibitiile . j ca nu 'e puternica.. 0 data ce -ai acceptat asa cum esti. provine din . ... nu esti plin eu reprimari urate care au devenir perversiuni .oti ...

ca viseaza . 0 persoana care doarme. Inseamna ca nu viseaza. - potte n. apar cerrurile.au buni prieteni. Devi! rnai curar. Un Gautaln Buddha nu viseaza.pentru D'ar Sigmund Freud se cerne pentru ca la omul ca ~tie ce vmseaz.lositi de . Condamnandu-ri .. Dar eel putin pana acum. care mediteaza visele dispar ince'tul cu inceruL ell trei mar] scrHtori ru~i . 9 macar 1n vis. cbnflic0 Ibi§nuit ca ei .y 1 putin esri liber. care nu stia nirnic despre Orient §i psihologia lui. ia lui. povestioara .ece romane D1Cllrm din Hter. metod:e eXlsta.. iarba e rnai verde de cealalta 0 r d nu a rositIliuat. Soria este fa indcmana: sur. Vel dormi dus. rnai u§or. expunandu-se.atura univers:ala. Daca._ fericira devine dear suferinta ) . Oamenii sa invete . Dar intotdeauna 111ai sotia vecinului e sa f1 0 mare revelarie pentru tine" ~i. ceea ce este inabordabil nusre dorinta puternica de a-l dobandi. _. Daca deviiconstient de faptul :1 ~U III rmc rn ceea ce A 0 prrveste pe III! ca ti-e frica de intirnitate. devii schizotrenic.e alrii vorbind despre visele [or. .ul. Metoda fo. e dreptullor dobandit prin nastere". Ajunsese un mare ca .asra era frica" Buddha nu S'-ar 6 [emut de m inte. Ele rnc. vo r ~ pent:ru ua J ca vor Iua.d . intr~o zi sditeau pe 0' rara fara ~i ganduri.ar trebui ". visezi. Ii asculta doar p. acest lucru poate Libertatea de a visa U so. nu obi~nuitu] trafi·c de ganduri. er.re un dispozitiv care .sa-~i proiectcze visele l)e un ecran. ~i pe masura ce zona subconstientul ui se teritoriul constientului . l-a fost frica sa se expuna. pasarile nu stiu nimic despre sfintele scripturi. micsoreaza. vlecrrozi.' Dar nu va rnai dura rnult si 0 ftst luata de guvernare. natura" te scindezi. 1-1 poseda.uzit a. astfel fnci3t pot sa ~tle mintii omenesri. exista deja.rfeau ~. dorinte' nerraire.fiindca visele nu sunt dec~ltgc" anduri netraite. eel putin cinci sunt ale unor sCIiitori ru§i de dinainte' de revoluiie) prmntre care ~i ace~tia trei. Eu nu propovaduiesc ideea de . i ragosil:e ell nevasta vecinuiui.. Meditaria e un mod de atrece dincolo . iar noaptea banca in pare ~i ba." u] repnma !!' 'U lndelungara. .0 revolutie daca privesti in tine ~i incepi sa arunci tot de: care it! este rusine.Cehov. vecinelor. to~i au scm-isromane atat de nlari iflcat chiar §i :lzi. .. C frustrarea. In cap ['~i vor inconstient esre adus In miruea constienta. vezi ca Este posibil psihanalizat. Fondatorul psihanal izci ochii i se misca. daca. - 'are isi viseaza sot.ea lui "a fi"). exrraordinara splendoare a naturii. rnult. data ce ceva constienra I) . menita sa re faca safii constient de tot ce esre inconstienr In tine' ~ si ista e tot secretul: 0 sa se desco- cand visezi ~i can. e cunoscut de m ii de ani.earca sa se :implineasca ) 'Iori trei erau geni i. contributia lui Freud.. fira vise. apoi distants se mareste. Nu a vorbit niciodata despre visele lui. ~i. . sa fie el lnsusi Insa te va surprinde sa aHi eft sfant! Atara lucru poti sa stii chiar §i tu: uita-te la.a. . inoculeze ". Freud nu a vru r niciodara geniu si s-a rernut Avea aceleasitemeri. de fii.. Gore-hi Ziua} In minrea lui este lini~te. nu cum ar trebui frurnoasa.. Am a.----- -- ~~- ~-- --~- ]NT'IMITATcA lnsa indragosrirH prornit tot felul de lucruri pe care nu le pot tndepHni Apoi intervine . Copacii nu stiu nimic despre cele zece porunci. doarme adanc. sitot acest fiJrn se va derula pe ecran. nAr trebui" imbolndveste trebuie guvernare. ~i lo:lca ochii nu i se misca sub pleoape. sau 0 felneie 8' . ~i te accepti a~a cumesti.. dar in vis .'1I[}tH .ite ca ale arieni altculva·. Pe rnasura ce teo descarci de tot mal rnulte lucruri inconstientc. ~i ei care credeau lU1 se extinde. pie sotiile vecinilor si . ci si oarnenilor de pcnrru cametode Si exista posibilitatea I.etrahe din timpuI zHei. exist-a $i asta nu H Sf' iotampla nurnai oarnenilor de rand.! un tip aparte de nledita~ie" ~i nu i~·~lr fast frica de fi psihanaliza. lupta c~i viata care ar f trebuit .eIa fost psihanaliza.1olstoi. Libertatea de a visa nu a . aceleasi reprirnari. In Orient ~ 'Occident a fost introdus de Sigmund Freud.a c e Iiurte a gardului. A fast contributla lui individuala. exista. Ziua nu pori s-o faci.fiU conditia lui Sigmund Freud" care a conrribuit in mare masurd la cunoasterea in ~lcpoOt sa stie cand visezi si cand ca intr-o ZI deja. )0 erau la fe~ de obi~nu. ~ fi introduse nisre nu: vrsezi.. lnseamua nu a fast niciodata psihanalizat. dar In Asta este un mare adevar. Ti-ar fi foarte greu sa. Numai omul :i~jcreeaza singur probleme. el se evapora. El traieste In liniste deplina timp de douazeci §i patru de ore - Un Gautam sa inrre in meditatie ~ asta a fost valurele pe~acu~ cOf1§tiin~ei lui. ast£el . visand fericit intreaga de cinernatograf ca faci ca barbarul asta e ta se rnareste din ce in ce rna. ar fi coborat [a nivelul ornului de rand.) tete. vrei sa Humeri z. frumuset. Dar nu va mai dura mu:lt 9'[ 0 rnintea omului. sa fie mal sa le viseze It! '. in nici 0 constitutie nu scrie ca sunt liberi sa viseze.gase~ti un barbat care l§i viseaza sotia.Oamenii aceleasi dorinte.. insa este ceva absolut 'i . si 0 sati se va uita la el. ca viselelui Si de ce? Pentru ) sa Vise proiecteze viscle pe un ecranvEste posibi] §i sati se vise.

nu pori sa £11 intim cu un om ca Tblsroi . neconfirmate ) . . D'ar ~ nici macar nu le stim numele. cat de muI~l eu putinta. aproape ca Tolstol ducea lui trebuie 0 0 ~I'l' consecinte.Nlmic nu e mai frUlTIOS dec3i.-- - - .rnembrii unui club de vanatoare plecau sa vaneze pe. E prea rnulta lacornle.J A" 1 A. acest Tolstoi .. convese va pLinge de mancare va lua locul bucatarului. esti " I l:1ndu-§] seama dupa cateva zile Il. dar e buna!' .ozitfa oricui vrca 5-0 c..t sa fij simplu inrhni. aha cxprimi In afanL N u f'~l i un tot organic. el a raspuns: "Nu pot A~Tl sa fiu cu un picior in groapa"..ai mu]ti priereni Prin ~ntimitate. ~i trebuie persoane"iti sunt deschise.. unul dintre vanatori a.() loterie. i ~ de asemenea ld ca eel care Gandhi a acceptat trei persoane ca maestri ai sai.. ~'~1nu am sa i _ ~ un flume In cartile c e lStOflt. fara sa-~i pese dorinta de putere . Ai 0 viati scurra si nu trebuie . Cand Cehov §i Gorchi l-au lnrrebar c..iteasC2L sunt deschise: esri intan~pinat ell bucurie. iar el voia sa se bucure vesnic de paradis si de impari~ia lui Durnnezeu .E un targ bun. Tolstoi era un om In tlccare an.. sa~ri despovarezf Nimeni nu stie nirnic despre viitor.. §i nu e lipsade dorinta ~ este prea multi dorinta.. §i una dintre ele era Tolsto]. Acesre cateva zile trebuie lucrul acesta . manca numai hrana vegetar iana.:1 saraci.. Trebuie Iiucurie. Bineinteles ) totaJ intens cu J J ixtorie? E rnai bine s.. rupt brusc tacerea: ~"Hai.eni d.~t:e-o cat mait mult. precum copacii Ia Eel de inocenra precum copiii. . [I·~i~te bucurie. Spune 9. N-ai ninlic de ascuns" 10 daca poti sa traie~tiin~ubir. apartinea . Relaxeaza. Ei bine.le e viata ta -lmbogFat. $1 i{i esre frica de intirnitate. Ajunsi acolo. Singurul Iucru pe care 11 aimn nliinile ta..~ ca era foarte putinprobabil CaL cineva sa. ell fii ca la aproape un sfantl Fireste ca visele lui rrebuie safi foarte urate. gandurHe nirnic despre femei. O'evii . deschisB) la disp. 0' reprirnata. intens. Dupa prirnele dorinte. §i esti invitat saf1J oaspete .Era unul dintre cei rnai Illlghitlturt eel din jurul focului s-au strambar. §i obi§nuit. e~ . '{ 'I~ . "'fi··· iled . Tolstoi? Spune ccva!".evii pencru ca nu ti~e frica de nimic.El sacrifica viata asta ~i bucuriile ei pentru ea era 0 vhlJa neinsemnata. dar sigur. nurnai Tolsroi tacea. in prierenie deplin:a" in intiulitate depBna en InuI~. Ai foarte:muhe Jintamp'lnat cu bucurr. crestin rntLmitatea'mseam!na orrodox.. si via~a foarte austerii. sa fi fost foarte urate.1 ef?ti f nvitat sa hi !a lmpa. A .. u taci. Era fOS1 sa sa traiesti 0 S~O total. ~nai probabil numai iporeze. fete. ~ irosesri gandindu~te Ia consccintelc de aiel '~idin viata de apoi. prtn iubire.. trageau paie pentru a stabili cine se va Dellpa de i ~ u't·pararea rnancirii II ~ foarte reHgios. Aceste cf~teva zile nu trebuie irosire in ipocrizie. dar nirneni nu a spus nimic.binecuvantati sunt 0. de elan ~i le-a pus ]]1 tocana din acea seara. Una gande§ti. in Ce i'ncerc eu sa fae e sa te ajut despovarezi miute:a. Cind ai astfel de inirna.. .nci po~i sa.a 0 citeasca. Accepta acest i lucru simplu ~·E~ti aiel nurnai pentru cateva zile §i pe urma vei disparea..i oamenill traie~ti a§a cum trebuie" §i oriundle vel rnai hagar. Atu. J cireasca. I ~t' urma.- rNTrM~TATEA Cehov povesrea despre femeHe din viata lui. Sanderson rc excremente s-a hotarat sa recurgala un plan disperat. chestia asta are gust ~~l: bogati oarneni din Rusia.gas it :fi reprimat foarre rnulte III j~.e profunda..dealurile tili~ Mon tana. Raiul si iadul si Dumnezeu sunt eel subcon~·tientut sa~li sa devil obi§fluit..De ce ~~isoozitia oricui vrea t ... E prea muha numai tot ce gande§ti. in frica. cand e 0 inirna naturala. un nurne in cartne de .a. si el flU voia sa renut1~e.uninteasca de tine mai tarziu. prin deschiderea in fata multo!" oam. Pe pamant au trait' milioane de oameni o carte. risre vorbeascii.. Atunci vei fu mort. Gorchi a spus §i el ceva. "" I~i pori da seama de ce se temea sa spuna ceva..a traiesti acum decat sa se . dar traia ca un cerseror pentru ca ei vormostcni rahat de elan. in sinea ta.e} imparatiaDornnului". .ra~ia lui Dumnezcu . Actioneaza conform spontaneitatii tale. tot ce avea de spus clocotea in el..eell putinta numai atunci La feI de naturals cand inima nu duhneste de sexualitate.Asta nu e simplitate.. carte deschisa. 0 sa te sa mire sa af i ca Mahatma (sarcina Ii revenea celui care tragea paiul scurr)... carte deschisi) pe care oricine poate s. . Intlmitarea inseamna pur ~fu simplu ca usile inirnii celeilalre persoane i~[ ceva nurnai cand am ! sa spun sa spun .re §i disrruge sciziunea pe: care a creat-e in tine societatea. cand In ea nu fierb tot felul de perversiuni. -1 d I Jar ce rost are sa £1". §i farni- Her regale. Iar 11 .

Vrevl sa Itim cum s-ojaam.decat cur.. 0 '0 cautare fadi speranta.£1 dupa aceea vei triii fericit §i acolo. neputinciosii II llga!ii cauta. cautarea continua oricum. ceva ce nirneni nu stie.t JH1~. Tot arunci lucruri In ea. esti singur printre straini. perversiunile. de oarneni care te iubesc. iata este 0 caurare - 00 0 cautare permanenta.. clip. Cand mintea race iar in ima canta " g.3tirea de toate gunioaie.'. ratezi..trebuie Inteleasa. sa 0 iubim.Nexperlenlil grozava". traie~d in iad. ii nimeni nu e . e spirit in care inditerenr ce obtii. g. Natura se ua apropia de' noi ii va incepe 5d~:jidezvaluie' secretele. fara sens chiar . sa auem tncredere in ea si.Fdra esti pregarit - mra teama. Simti 0 0 dorinta intensa de a cauta..~U nu. dar nu §tii ce cautio ~:i exista uu _.INTIM. ~i la Eel si paradisul.esti _-sa hi irrhrn. Incepem CU ce e mal important: .iI ca in mintea ornului exista un gol Se pare ca in insasi constiinta umaria exista 0' . - Daca csti simplu. ci cu mare bucurie sa fii intirn. 0 cautare disperara. cauta. bolnavii caura. I:· u tre buie sa cure sa .egul?' Trebuie sajim prieteni cu ea.da. deschis. Numeste-o meditatio. Ele nu sunt locuri geografice.. intimitate.minteatace jar inirna canta esti . Am curatirea de toate nrnoalele care s-au adunat in rninte..ne sau cum urei. A' rninte. a unor noi moduri a .ulta" prostii cauta. nu simti nici d I anumita in I' II' _ 1'1_ 10 s~ifie destinul ornenirii p-entIu care 11ai. intim Jar rneditatia nu e creezi un paradisin juruI diu. ci cu mare bucurie=inconjurat de priee 0 0 7juns_ jim niste copaci smuls! din . cu ideea noastrd stupi:da de cucerire a naturii. cdutarea de bazii este reinrdddcinarea in existentd. Frustrarea obtii devine . Aceasta ciutare .~ii.dezviiluita numai acelor care sunt cu adeudrat prieteni cu existenta.ce este ea §'i de ce cxista=. Ea este . . Dar cdutarea mai profun. sunt spatii spirituale. puternicii U . J Iar meditaria ~ nu e decat de a'ji.Ad' 'Can. . visele. Se pare . Curata-te. numeste-o rugdciu. Saracii cauta..~ecare ternandu-te tor timpul ca cineva ar putea ajunge sa~li cunoasca Abc-ul intimitatij O'amenii sunt in cdutarea meditatiei. cauta. teni. oici ai invatar arta de a irai fericir. suntem 0 parte a ei . Nimic nu 13 . pernlanent in defensiva. sanato. iubitor. §i ele dispar Intruna.I'TATE:A . Cu intimitare.. Facem p'ane din naturd. Iadul e in tine. cautare a. Pare Irelevant ce ai. insii in (!senrd este reinrdddcinarea in existen!ii.riidacini. din acea incredere se va naste intimitatea: ne uom apropia.nimeni nu stie ce anume. p.anduriie. incesui cu incetul.regatit ~ tara fearna. Secretul ei sup rem este dumnezeirea.iici:unii.cum poate parteasd cucereascd tntr. d 5-au ac unat 'jn. Daca e§d inchis. intclcprii cauta .riisj}unzdtor sa de asta deedt not. ca orice J ~ satislactie. . ~ .. din acea iubire. Incepi iar sa cauri. ce nu ai.a __ Cautarea continua indiferent daca obtii ceva I. -6' rU(T. din acea prietenie. Intimiratea '. gr'ura) 12 gaura neagra.

autarea~ poare 11.. Cum po~i 15 sa te mi~ti in dimensiunea cea .111'I~rl. Lumina simturilor cade ca e important sa rneditezi adanc pentru a ~ti cc cauti! l. Asta nu s. nu 3]C'· undebe a~i. Cautarea sa fii aici ~i acum~ I Ahceva rrebuie ciutat .~define~tt eu cat capatamai iIi dai seam. I 111~1'l:a nu stii ce cauti. nu aici.l-ai gasit pe~' auratof.a continui muk contur eli atat mai muIt ~h~g. Daci incerci sa.ca exista. cautarea e 0 ~ 1:11 ~..·t cautarea. proiectie. 14 ndca nu-l cuno~ti pe cautitor. ci ~II~ I~~ Primul lucrupe u Ilt.stare de imprecizie) de lipsa. dar exista in alta parte. ~i alreori Il~hutc. rsitul vietii.Jmi cant acul.Aceste flume" aceste 1llllllu~te bani. nu acum.-~sarisfaca.In casa".l ~ i pierzi interesul fapl de lea. devenit constient -fst. nu ai §·tiU[ niciodata precis ce aname esre.Dar nu stii ce cauti. Cand ajungi sa ~[H precis ce f:] dispare.··_. ai"den. cautarea e .0 n cauri in Dumnezeu.a se intample niciodatii..easca afata ceva care sa.. ul . $-01 s.}Te rugam s:a ne spui unde l-ai pierdut. tcrioare. Caud~ in lumea asta. de clarltate. Aceasra dihoromie trebuie Inteleasa. avea vederea slaba. ceva foarte vag. rnainile asculta zgomote~e J< "Fiindca: aici e lumina. tn prestigmu..Chiar daca in unele mOffi.en. E ca nu e nevoie s:a-~cau~i. :hnpins de un indemn IilnflrricJ tIas de un imbold insistent .uic. lnauntru nu e lumina.Exisr. Prin urmare. E 0 caurare febriHi. niciodata aiel ~i aculTI.. ) ill <l"'/j re. Cand.lr sa simti cacsri -in cautarea a ceva.. in1[r~o 0 vi~.orm~. locul exact..ca exista. L-am pierdut"."v:iratu] ciutator .as.incepi sa definesti cautarea.. Repet: cautarea exists nurnai atunci cand dorrni.e - sa mi~t~e Intr-un 0 mod a1l1bh'ios.ucru[ ca ornul I e bolnav de cautare.. daca 0 sa-l gasim . Uneori cauti acel ceva Cauti ceva vag. Toate simturile sunt exrravertite. in put. ICe cauti tu nu se Irnplinesre niciodata .f:1. iar cautatorul e Inauntru .ana. Cautarea este dorinta. Exista pe urrna.. altcandva. acolo. in respecta- Cautarea este 0 nestiut in bani.urechile . Ochii ni se deschid spre afara. c . Cautarea continua In ciuda a ceea ce ai.nit inca. cum sa gase§ti? crezi cauti in lumea cealalta. unde vezi. Te-al intrebar vreodata ce cauti? ) I~ 'I l'X i se intind spre afara.e a sa defineasci 0 Ad.Asa anume I-ai pierdut?".a formuleze spre ce este ca.ea ~ucruJcilor sa nu ~ i. putere. Ea exista Vecinii au dar s~i-lcaure. oarneni puternici care ~i el II I proiectie. In meditatie. i Sf! ]ntample. altundeva .. dar ex]starn alta parte.a cu siguranpi. te obscdeaza. . cautarea e zadarnica sa cauti. cautand ceva.. care trebuie si-l faca s . Aceasta anecdota e foarte sernnificativa. prestigiu _. 0 ~dee ca I. incercand .t. Rabia al-Adawia. ca au lmrehar-o pe Rabia: .ta parte ~. nu aici uncle teafli. Dacia nn ajungm s~i~tH cine e§ci. ICautitorul e inauntnu. oamenii au giisit-o In strada.. Imediat . cauta pana in rugic[une = dar caurarea continua" Se pare nu te lasa III ". Drumule mare §i putem sa cautam mult §i bine pani sa-l gas£rn.a[oareJ infrunre lntr-o stare de total zi pe inserate. ) ·Si rnai vezi si oarneni extraordinar de boga~i care caura §i ei.~ r~ ientru a-ti satistace rnintea. jar inauntru Ai considerat vreodata nu e". ~i hindea nu l IE: lumina §i nu e nn~den~a.~TATE:A pare nirea.~Atunci de ce ll cauti aici?" au intrebat ei. te impinge tot rnai mult spre nebunie. e firesc sa cauti afara. Lipsa consticntei creeaza l" 11 [area . p·uterea nu ajutii la dorints. dar si-au dat searna irnediat ca drumul era foarre ~~~III nai cand nu esri atent..fir. continua numai Intr-o UI ~tfar. acestea sunt ~ de care ai nevoie etn deoarece caurarea re duce i·ntotdeauna altundeva.1: I. simti auzi. pentru ca afani tm se pare ca vezi mai bine. Rabia are dreptate.J rransformare. sa 0 scoara din constienta Am auzit 0 anecdota despre 0 mare mistier sufista. pentru ca daca nu . ~I ~ . Au inrrebar-o: "Ce cauti?".I·p5a l •. cauu:axofuliflcep. ~i asra te sacaie. in prestigiu. de visare. Ele te ajuta idee c'a lucrul de care ai nevoie e in II 11I1 II.Acel aJdi parte ..uuIina e afadi.INTI M.d L' cano . ca e in bani.cauratorul n~.. incepi Rabia a raspuns: .. in putere.ere.... Dar pe urma vezi oameni respecrabili. caci alrfel e greu sa. clnd lucrurile nu sunt clare ~ii uta!reae Hpsita de sens. nimic nu pare sa ajute impli- ~jl ~~ una I §i buna: rrebuie sa cauti. dar nu ln acestmornent. .a. a raspuns Rabia. I in iubire. bogatia nu ajuta [a nimic. C.-l gasinl. S~O ~[Il( priveasca direct in 0 tpe sa se produca filta. ll. l[ '!I~~ e inca nedefinir. E 0 necesitare launtrica.II.. trezit a idee clara cautarea.Nu !. asa ci vecinii au venit s:a ajute. dar iljndca Nu . Diet. Era bicr.c de visare ai avut 0 idee vaga despre ceea ce cauti. sa 0 umple. De aceea caut] afara. 0 0 al. Unde mare iar acul era ceva foarte mic. picioarele semisca in afari.

a a avut.e noua dorin~a ..cum ca am reusit. Ai vazut oarneni care au reusit? PO'~i sa g.. 00 ) asta se nlune~te at treilea Deht. tot cautat.. f n India loU l'. ~iapar.. atuncr . si arunci trece prin chinurile iadului fiindca ~i .. = Rabia are drepasupra lumii exterioare.. trait n-ai ai ~ I'~'[ 1\ i observat 11'1111 I~ I c.. Incetul rntunericul 0 ltlU ITlai acel pustiu are loe transformare:a" D'intr-o data incepi sa te ui~i 0 readaptare 'e: la tine.. lumlna...0 lumina difuza.a-l l'll. §i su8. lacrima in ochii lui. .0 tai s-au obisnuir ca nu !umina de: afara. t ~ i'l e foarre.t.. e de ajuns 0.. unde e rnult scare §i lumina e foarte rnica. deznddajduit. Alexandru eel Mare s. Dar daca rnai stai IIL ~ in. de aFar.. in direcria cea buna. Nu-l vazusera niciodata disperat.1 tit numai cauti deloc si devii dintr-o . cand toate obiecrele au disparut:.Asta este definitia pe care dau eu laiculul (mireanului] ~i religi- obiectivul tau. se intoarca spre tine 111sud.e decat 00 readaptare a vederii.. eu atat mai repede obiectul dispare. ochii se maresc. l'n viizusera in situatii foarte dificile. dintr. Meditafia nu ..it.ederea. Trebuie prirnul. In altceva. totala a vederiL IncetuJ ell.i au intrebat: . pe celalalt f:arm. t ~ I ~'I data Atunci ient ca acurn exista numai un singur de stint . acurn nu rnai am nirnic de facut si. ochii se deschidere mai mare.imu! lucru este~sa §tH exact ce caufi.usFormare. Eu tin sa-~ispun cii nimic nu e~ueaza precum succesul.. N u e un ochi undeva. Asa funcrioneaza aparatul de Un om de-succes e in rotdeauna inutil la sfar~.... Timp de rnulte vieti laolalta ai fast afara in lumina soarelui fierbinte. foarte inruneric. 0. l :and exista ceva de cautat I" esti mirean. se ~ face pllstiu.a pr. .. La III ~It ~ m dispare. Acum 0 I .etu:11ntunericul data ce incepi sa cobori in tine.1 principiului de iunctionare a ochiului uman. Nu stiu daca chiar a§:a s-a intamplat sau nu" dar daca era.a fost un esec.I iteaza. im. sriu ca. era un mare razboinic. a riscat tor ce . C. ' rntunenc..a+In inruneric. Alexandru a raspuns.ediat privirea iflcepe sa. cand reusise. cuno~:ti s.. Daca prive~ti in JIlt inu. "A. Insist asupra acestui !ucru:) deoarece ell cat iti concentrezi privirea mai mu~t asupra obiectu]ui cautiirii tale.. "put e foarte intuneric niciodata inauntru. Proverbul trebuie I 1. Acum mi-a dcvenit Iimpede ca ochii . ~ 'III hUl1e. data nu maie nimic de cautat. Sa nu bajbai pe intuneric. Se spune ca. paradis..'Eullui nu are sens §i nu are parfum.. It incepe sa Sf: sesizeze lumina subtila~ .. Cand e multa lumina. iniriat aceasra prostie de cucerire a lumii. ochii se u ~. Atunci sufle- facut.o I )11 ()grafiat" asa func~ioneaza ochii.:IN'TIMI'TATE. fara sa-l cunosti pe cautacor?E imposibil.. dinrr-o dati" sunt inuril ". i.? Ce este aceasta energie care vrea ? 'Cine sunt eu?" . LI'L u] adi de a vedea. Nu era genul de om care sa planga. chiar su numai putin inteligent asa ar fi 111. in ziua in care a.. Doua lucruri sunt foarte importanre: rivului: Ce cauri ell adevararr Din cauza daca ai gasi n-ai fi satisfacut. in casa e foarte intuneric? Asra pentru stiu cii rna aHu In acelasi loc in care eram cand am. GeneraiH lui erau foarte[uI.. I deschidere rnai mica..:i)auintrat §..a DehHor.1111' I' l-a pierdur undeva In intunericul 1111 u i ei.ln pe cautato'f.I .I sa sesizezi .~ac.. In care moartea era iminenta.a. chiar si ~~ l.. E absolut gre~it.a~a ca arunci cand intri In tine. In situarii in care viata ii era in mare pericol.are inauntru ~ asta ia timp ~ treptat.ainchis in camera lui ~i a inceput sa phlng.l!cet lncepi "7 ] . e nevoie de I cucerit.po:ate 1'0 cealalta viata. hi~ nu mai e in drum cautand un ac pe . I' II I.atunci se produce pi sa 0 cand intr i brusc de prosti ... nu cunoaste fericirea.burati:: Ce se inramplase? N u-l mal vazusera pe Alexandru plangand. mai am nici ..e.a readap . Ce pa{is:e acurn. sa re timure§ti uU barea ~)Cine este acest cautator?' care este I pen[fUnne. Daca nu exista nimic de cautat ~i devine irnportanta 0 ... mal star putm. cu 'Jnc. 'Incetu~ .nimic nu esueaza precum succesul.a Ill~nina 16 . • A .ase~ti esecuri mai mari oriunde altundevajAi auzit proverbul eelnirnic nu reuseste precum succesul.ICe-ai pafit? Die ce plangi ca un copili".lnd privirea ta e absolutfixi. e . Pcntru ca in to ate' vierile pe care le. Teate valorile se schimba brusc.Cand nu exista nimic de cautat.a. readaptare a ..A sa incepi buna.0 lume de III i ·§oreaz. nu §tii deloe cun1 sa intri ~i cum sa-'fi u I:qrtezi v. devenir cuceritorul lumii.-:aca . Atunci cand intri brusc de afara. ACUln e orn de succes §i inima lui e pustie. b..l·rru.~Cine e acest cautator din ru I U II II :111 !III III sa fi £'OS'[ inventat . in casa pare intuneric. Acunll uu fllai e nimic de cautat.. !. tn casa pare ~ D d . cu lumina puternica. irosit inrreaga viaJiL A cautat ~i a. Concentreaza-ri atenria asupra obiec- ca vrei ceva si cauti II~L Dacainca II II '11 mai cauti ceva . III II sa te indrepti spre interior. i j r -ligios . incetul eu incetul intunericul disparev E rnai mulra lumina. cu ce e eel mal important. A. Aparatu] de fotografiat a fost inventat pe II 11:. nu conreaza ~ esti inca mirean. si vazusera cand era cucerirorul lumii? Au bacut Ia u~.a at unci ochii tai s-au concentrat cand vii de afara.''ar .

In afara ca nimeni: I H' careti I-ai creat din opiniile altura va rrebui tlsat In urma. E absolut fa~sJ peUitfU nu re poate cunoa§te.... aerul pur a1 diminetH" ~i toru] s~a reaHzat.Daca vrei sa fit cunoscut ca hjnd bun. te cuno§ti pentru d . dupa ce te vei fi acornodat cu lumina launtrjca~ vei vedea ca. Primul ciripit de pasarele I~ :111 . altele ale tatalui. 11.. tot ce stirn despre noi lnsine este pdrerea alrora. N u re-ad avut dintr-un bun Inceput.. Tot ce ~ . neagra a sufletuluf l • ce §tii nu rnai e n~levant. Ei spun "e~ti bun". II 1 ~~1un(rul(au sunt rnulte ganduri. . spl'e cunoa§terea trebuie [nai iurii §tiu al~ii sunt numai aspecte. Ei spun "e§tl rau". Nici macar iubita ta nu poate sa patrunda In miezlIl fiin~el tale. dar sinele mai adane. primesti ~ IIIt ~ ~III J Nimic nu 0 ca nirnic sa te In lre raspunsuri.. t profunda sin.guf'atate. cu beatitudinea launtrica . eu cat pitrunzi derine.:. unni BaaI~Shem"unui M'oise. alrele ale Cum s:ahotara§tf? Pe ce criteriu? ~i atunci csri pierdut.Direc~ia e grle§ita. de asra nu gase~ti. ~i totul s-a ifi1plinit.. Oarnenii fiind 1. hiar tu. §i fiecare iri baga in cap ideea lui. Nu e arzatoare. de aceeain 0 o persoanaiiti spune exista mare confuzie. ~li alimenteaza rnintea cu opinii ~III rip diferit) care se mal ~i bat cap in cap.1 ~ rc multi.A fast permanent aici cu tine." tot ce spun oamenii despre noi. alrfel i~i vor schimba parerea~ Asta Incetulcu incetul... iar noi credern cia suntern bunLE.Pe cine vei vedea CI. Prim. cuum'Jnaauntrrca) J' ca ttl cauti' ~i'l]June ~ I WI tlecizi? A.Cunoasterea de sine este posibilanu. Asta este ignoranta din ce se poate realizain lumea exterioara nu se v. ~i nu ca nu vei reusi III via~a +poti sa reusesti .asare.1l~horului§i asamai departe. trebuie contormezi ideilor talc. §i e imposibil de hodirat caree raspunsul eel cornpara cu cornoara inrerioara. ~iasta in mornentu] in care ~ncepi sa intri In singuratate. .. incepi ~ It' II sa te simri vinovat. if cred ca ec. rrebuie sa faci concesii. I a. In ceea ce priveste cornoara. 1'1'1 ru u ca lot sa te lepezi de toan~ ideHe despre sine. Atunci vei vedea ca.a..nu.alin Itlil [I. $1 ajungi sa. vel fi un multumeasca.l'~ faptu~ Cl am de ..e 1£1indernana unui Buddha. ca sursa e9tl mai sarac decat Bucklha sau Mahorned . I "L'~~za sclavie. Torul e la indernana ta In aceeasi rnasura Incetul cu 'i'ncetul.asa ca toata aceasra colectie ~ '~Il' idei devine in fauntrul E 0 situatie ]nnebunitoan:~.~~e . .cum sa fii sarac? Esti bogat. ne Insu§im. Vei fi tota~ pierdut.lta pe:rsoana 1\:i 5pune prost . Ciutai intr-o direcrie gre§ita. unui Mahomed. I I[ ipinie I ~1 ~ • dup. Nu stralucesre. A III h a [OS. Misticii cre§tini nun1esc asta"floaptea 'coata viata crezand ce spun a~rii. inteligent trebuie sa fae! permanent ca 0 ciurai l ~III 11 promisuri cu oarnenii de care depinzi.tea noastra.! i I na dac. opinie. bazandu-se~ pe altHo De asta oamenilor Je e foarte frica deparerile . seamanamal mult cu I~~~ \J il i diu. ~i II ca alta persoana esti prost.ligent. OT tau un talmes-balmea DlumnezeuU creeaza pe om din bogatia sa. facm par~e din exisrenta .. .. in afara.. nilneni nu poare sa §rie cine e§ti. de fapt" atunei cand te IndrepJi spre autocunoa§tere. Dumnezeu nu a creat niciodata un om sarac. pentru ratat. eu lumina interioara. 'f..nuitor privire la tine. Fe cine sa crezi] Cum ca esti foarte ca esti inte. 1i se face rare ca depinzi II i..a in care e la indernana oricui alrcuiva.. . gre~ita. jar acele aspecte sunt [oarre superficmale. lilt 111 sclavie foarte subrila . Unele ras punsuri sunt ale mamei.. I'~ )b~lelnae foarte complexa pentru II I~~ L ca in jurul sa crezi? __ ucrui acesta nu I Sf: poare intarnpla nindci sunt mii de oameni.a raza de soare.i spun ~»e§d frumos".. . sursa esti chiar tu. ' Dar tu te uiri in directia gre~ita. nu esti E Ia indernana ta. Trebuie trecuta.. in aceeasi masurd :in care ..1.a '§lii cine e§ti.Cautitoru~ ~itoata problema a fost esrecautarul. bogat fara limira -la fel de bogat ca natura lns~i. So:arele r. incepi lumina lunii. 't. Daca spun ca esti Pentru ca depinzi de parerile altora.. atata tot. uuueni nu te cunoaste ~ nute cunosti nici chiar tu.al[ora.Totu§i.i tfe:CUt-o~ vezi zorHe.. [i rau-.~aca esti divizat. N u e lumina agresiva: nu e ca lumina soarelui.d . . de sunrern frumosi... OamenHrraiesc . De aceea ri-e tare ~ ~ III'. numai conrrazice alta. 19 18 . "e§d urar" . ~~' upa ce a. Devil ba.Asa ~ .m. 0 persoanaiti 1 ce te vei'~ acomodat 'Il'~ H~ caesti foarte inreligenr.Dar din cauza 'n mod obisnuit. sa te pierzi. ~.~III('. Daca ei re condarnna. in directia '"" . Or! de cite ori inrrehi cine esri. timpu] :in tine . §inun1ai acolo vei ajunge s.. frurnos.[ t ~i apare alta problema. Asta devine idendta.. nu te orbeste.~'NTJMITATEA frumoasi. Cum sa creeze Dumnezeu un om sarac? Timesri revarsarea lui. e foarte racoroasa. Daca alt. I~ I·· . ei nu IJi potpatrunde in centrul fiinrei.ill na sa intr!. 0 caurai undeva afara" iar ea a fast rot os. iar ceesce relevant nu ~di inca. .in tine e comoara. Tot ce §tiu a1tii sunt nunlai stari de rnOlnent. eu atilt stii 111aiputin cine e$.. cu privire la cine esti.. §i noi credern ca III il~. e [carte lini$tiroare. Acolo ~§ti absolut singur. cauzji ca de aI~ii)ti-e frica sa intri III singuratate. Intri "in contact cu foarternulp oameni. e un balsam. continuu 0 sa te condarnni si tu..

_ . Indiferent care hi este fata adevarata. skinu pOft. Nu e nevoie s~ reformezi p. Trebuie . Chirurgul s-a acordat Premiul Nobel. te schimbe.. Ghidul exista in I He" tu detii planul.asta e durerea mea.}Eu alTI mie ~i una de tentatii. incerca sa Ii schimbi pe altii.t a e prinlu~ §i am ramas un dansator ratat .lllzatori)..Cand fi a raspuns: .rg. altfel iri vei irosi roata viata. Nimeni nu-i vrea.. asta nu inseamna rnultumiti.az-o. . . dar asta e 0 povadL Voianl sa. de minciunilelor. sa fii poet. 0 S. 'I..li facnt pe primul.. poczie.~I~ii rnanipuleze §i te sa " sa te controleze ttl ~ si ci suntmulti: penrfu fiecare e gata 0 ~a ontroleze. Ce e de facut? Bineln~. acceptate de I II 1111" II nenorocire daca D-ar exista poezie. Nu ascuha de nin1. '. sa adevarat.e nevoic de ei: Iumea . arat-o cu orice pret. dar 0 lurnea.rioara. dar ramaj fidel fa~a de trebuie sa-i dernasti pe altii: daca ei sunt Nu dernasca p~'e nirncni. reformator ~i nu li dascaH pe altii.I( A Intreag.·enimeni alrcineva. ca ca ~h I'~' . din punct de vedere financiar.. intra in pericol.a de tine insuti. dar 21 nu zanlbi. Daca esti valoare. ~inu asculta de nimeni altcineva. tu vrei sa hi poet. sa fiu dansator. Daca e?d supirat. .~ s. ns )} _ Tine minte. Fata era saraca. ~i fieca. 0 dar nu si de inima ta. 0' sa existe fara ingineri.. £Ii suparat. Retine. fii fidel vocii tale liUlltrice.. Sa fii autentic inseamna sa fij conform 00 cu tine insuti.eni.a hi doctor. fiecare e gata sa. Ce Ida marfa lui. din capul iocului s. tree prin 20 sa fac A] doilea lucIu . ! innebune§ti. pentru ca meseria de doctor e 0 Ina. nu-rni Sinceritatea inseamna autenticitate _ J '( . de satisfactie interioara.ajute. !ucru.. sa fii cersetor IJI. D'aca ~ ~ sa evoluezi tu insuti. pentfu . fiecare e gat. din casta brabminilor.i dac2. Nu. ~i tata are dreptate. pentru ca "De pori ce iti ascunzi corpul? N~ai nevoie de hainele astea". nu pareai prea tericit..a ahfel ai putea fi un mare inginer. frustrati e nu ca nimeni pricina asta. e desrul... inchide ochii §i asculta ce i~i In asta consta n1editafia. Asculta inrotdeauna III ce i~i spune vocea simti irnplinir.I sa accepte tu esti fel de casatorie. Fiecare om e un D'aca dai ascultare prea nlldtor ~.I] piata.a fii autentic insearrma sa rarndi fidel fapl de propria fiinta" Cum sa r:anlai fidel? Trebuie nu asculti niciodata Ide nimeni. Fiecare da.'~i dea l indicatie aurentic fat. V.ascuharea vocii interioare. vrea sa nu sa le respecri ti eu sfintenic.. Marna ta sa fii inginer. n-ai nici Dar daca tu vrei £11poet. §i daca ea te duce in pericol.:: da " IIUI~ I·' ore-rI un .~e~ti din . pentru c. ce ai vrea sa fii. tatal tau vrea s. Nu £1.. doar dansator. ernai blue sa fii inginer. vei tanji rnereu.eles ca marna are dreptate pentru ca.1-. [urul tau sun! 0- va tanji s:a fie poet. Daca nu esti necesar.rhornedana.-' niciodata. Asa ca M. sunt §i un toarte bun chirurg. I H'11levocea inrerioani. E riscant. poate sa existe fira poezie . 0 asculti ce se spune.car'e e posibil nUI113.. '. esti valoros.rfl buna pe - III n Secietatea nu a vrut m. ai putea ca~tiga multi bani) dar nu rc vei nu vei avea nici satisfactie.. chinurHe iadului.. ~ bine. N-am vrut §i acum nu numai ca anl ajuns chirurg. 'a_ nu uiti niciodats ca eel mai important lucru este fiinta ta. ei spun C8! trebuie sa fli sincer. un ghid viata ta .. sa II .. Asculra-ti Inrot- deanna vocea interioara. te-ai insurar ell 0 femeie bogata.a sa".e sa nu por~i 'IIlas . sa decida.1 viata ura[a. intelegand prin asta rrebuie despoaie pe toata lumea. _ c. Nu-i lisa autenric. 1\ tunci exists posibilitatea ca intr -0 zi sa aj ungi la a stare In care vei putea e treaba lor SubHniez asta pentru ca oarnenii asa ga.ndesc.are n-ai cerut-o. sa nu fii fals.Il e periculos. 1\ \. . Ti-ai . Peate ai n-ai sa te imhoga.. Insa oarnenii care fae dob. Prirnul.efericit. a fost intrehat: De ce?". ~ i Iidusa. mintile? Poetii sunt blesrernati. "I.Jar pia~aj are _ - 0 valoare de piara.nu va fi nici Lumeanu poate . _ I'. . i masti.a £u chiru. 0 un chirurg caruia i s-a acordat Premiul vrut mereu II. -stiruate ~ dar aiel prostituatele Po ate' l(. Am auzit ca un mare om de stiinpi. Lumea e vanzator.a ni sincer. Ut ~I. sa nu . e un mesaj suficienr.andesc frumusete. 0 gra~ie. nrr duel . sa tii seama de trei lucrurl. Nu . Daca tc schimbi tu. ". III11I1 indiferent ce s-ar indtl11pla.. fiu. E un fenomen foarte. fiinra ta interioara . si-a ascultat vocea irrterioara.ate sa devina un dans pentru mine.I R't!st Prerniu Nobel? E~ nu po. faci griji din Ji J .INT~M~TATeA . Poet? Ai innebunirr Nu e~'dIn toate 1IIII1I Asa ~·lt.0 ca. s t de implinire launtrica."Il( ru ca multi l$i vand marturile. "Irt !II' ti-ai prostituat intreaga via~a.re are inrcres sa-fi Nobel. . Acum te duci la nu au cum necesar.otivu~din care lumea are nevoie de ingincri.a vla~a... .~i cineva dansand.. Ori de cate ari vid pe rna simt foarte n. sa fii nu IIII .

ca Exista multe blocaje in corpul tau.m"ania are doua supape de evacuaTe: una sunt dirl'~iL cealaha sunt degerele. n-ai ararat. Pori sa vezi asta . Ochii feme! lor sunt mati frumosi ca ai frumoqi ca ai bar6atilor Nu te [lee fericit. altfeI vei produce dereglar! in mecanismu] II. ~i poate ai observat la copii: 1. pentru nu te: ~asa safii autentic in prezent.t barbatul . nu tema~.11 II1I rad in hohore ~i mult. dar nu pori.. daca nu pori sa phingi din toata inima.rfHor pentru 'I It '/ un baie~el piangeJ tori carle sunt III [urullui.san s£a§ie en ghearele.til suparat.. Omului care l§i tnabu~a mania i se blocheaza maxilatrele. . ar putea devenimaini frurroase. nsa ai fosr invatat ca atunci I .II .Atunci lucru: cand vrei Sf: ca maxilarele oarnenilor au nevoie de rniscare pentru a elibera purina energie.~ doar Calnd vre] miscare ~ ~~u de rniscare. mai mulr. ~1 eel care i~i reprirna mania oarnenii rnaniosi manancalnrotdeaunamaimult -ntru mananca mal Dar atune] 0 III pentru ci dinrii lor au rnasca . ~'11 He maniosi se uratesc. sau cliiar daca vine e un I U I t ~1 virgmi. existd 0 t n'osrie! Dumnezeu le-a dat barbatulua §l femeii aceleasi glande lacrimale. 1: chiar §i parintii-sar cu gura pe el si spun: . Daca I'll h. fii suparar. Nu e nirnic rauln a zambit. blocaje. Tine minre..cand mecanismul auzi zumzetu] ei au 0 unei persoane funcrioneaza J' bine. in jural ei. A . E[ernirarea 23 estemo~n. Cand II~ wgil din cand in cand. Nu radiezi. n-ar fiavur ziua! Ole ce ~i barbati! ~i te[neHe au glande lacrimale? Pentru caLochii daca poti s:a plangi di toata inirna . al doHea lucru: nu flll~nsi II I r nla§ti -fii autentic eu orice pref. .. Merge. Am auzit marne 0 ~:~Ifenomene ~.. dar vorbele poczie subtila. Daca se aude un e nimic ran In a rade tare. te. iar buzele zarnhesc! E§ti un fenomen fa~:s. nimic diu in a fi suparat. r: ta sa zambesri.llta~. incep sa p~angi .'ll na n1. §i e rninunat [a aminte..Acum vrei trebuie radetare. l i ~lor.Nu-~i To. IIII II -voie sa.)Ce faci? E~ti feti~a?". Iar viitorul a venit inci. zdrnbcsti._ pentfu c~irasulsi plansul sunt unite. ochH i~i plerd lucirea. de otrava. Daca energia ar fi mai IntampIa un nu poti. copiilor: "Nu rnai Nu purtamasti. 11.soferul care iubeste masina stie ca acum totul funcrioneaza J ~ u . la autentmcitate: fie din viitor. glande lacrirnale . nu debordezi de veselie. ~i aI doHea lucruprivmtor ura~esc. ciai razi. ele sunt un fenomen foarte viu.1 Inereu in prezent.C:and functioneaza.A fi aiei ~i acum !nsearnna a 11 autentic.eni au probleme' ell dmntii din cauza ca l§i reprima mania._ ell totul in prezenr. FH fide] Am 0 binuiaia ca mu1tj oam.~h fel mu§ca eu din~H~. vorbesc mai mult. . toarce bine. •. in corp exista o parte care corespunde emotiei repriIII I III {' 11aca nu vrei sa plangi. fa-o ca lumea.ar. Intn.Nu-i Ifi vine sarazi. .u mile sa curga in voie.ene~e nu sunt . pentru i ca falsitatea vine fie dintrecut. Oamenii I I II 11'1 maniosi fumeaza. aceea~i energie se mi~ca spre poHi opu~L A§adar.~ slmplu 11 cand rotul merge bine. si Sai ~j sup~EiratJ a buzelor si nimic altceva. c~ind csri su parat sa. Cand III ~ 1111 ru te aringe?[e funcrloneaza J atinge cu adevarat. ca ele pl:ing.. pentTu cat e nevoie de II r~n 1i.H Ii se strica din cauza caprea 22 [IIIIl·'/.. Si e adcvarat.... . nu au mi§carea gra~ioasa a unum dansator din cauza ca mania intra In degete ~i se blocheaza Cleoio.adi. dar nu pori) efort s zambesti.airaf.. 'Toatamania urea pana la maxilare §i $ieopre~te aco~o.cntului §l atunci vei :fi autentic. In realitate dczarnbet §i I~i vine ~)alca reprimi ceva. Exact ca la 0 maslna unitate organica. devi n noduroase. mort. ~i toate asrea penrru bine . 13 sate spunandu-le . II ~IIIII. Se uita la tine si chiar se nita. Vorbeste. Fara III ('~ H[~ multa energie S-'ti adunat fara viitor . planga_. Zarnbetul s.Barba~ii si-au II~~lur frumusetea ochilor pentru ca au ideea i! a ca barbatii nu rrebuie sa phinga..ate animalele cand sun"c furioase . Mamnile i se sa dati in plans".uucnii care nu pot s plinga Uti pot nici s. nu vine.1era rnenit sa pttnga. si ochii fi se vor i inirna ra e sa razi ~r II~a se vor Iimpezi. nu H car:a ca pe-o povarii. Cand vrei sa . Ceva sc blocheaza In inirna. . ca rnecanismul ca rasul e cealalta polaritate. incetul cu incerul vei funcfion.i sa pHtnga. 11. l~i rransfera un curent de viata. masina zumzaie. Inim"a e pl ina de suparare.enrul prezent~ . .Nu vedea ca Inrregul tau mecanism zumzet.a faci un pHna sa zalnbe:§ti. dar parca danseaza. lasa u I ~. Oamenii care poc sanldi POt ~.. e 0 I III I~ 111II11I ~inu a fost eliberata niciodata. gandi la trecut. ~IIII1 I.. vat redeveni curari. Nu-i nirnic . pentru lea fenom. hi sup. nu pori nici sa razi.. flU ~ (':1 I fOist a fost. 11 sirnti energia intrant] in corpultau. Din~.. se opre§te In gat. asta e ceva fa~s.fNTIM ITA'TE:A C1.~gul raum a 11 suparat. ~ uU: capul eu viitorut ah:fel acesta va veni in prezent §i iT va distruge. zambetul e fals.1) acelei persoane tau.illl~"1i atata. 1 rare. U mecanisrn s-a dar peste cap) pen tru ca atunci cand ai fost suparar. privirea em e calda. razi.eaz[. zamber foarre srers.

0 conc]uzie . .~ NT~M IT. practice (Data viata lor: divizarea se I. man! fesrarea maniei ar distrugi Imaginea preferi sa reprimi c.a .r are felullui de a eli cat practici Ina! muIr fit. nu i. s.d 'pta mornenrul i ·it· nu ai de ce ill ucntul I II sa te prefaci ca esri altfei fara leg. Asrfel apa. care tine eli pentru IIII ~I~i~ ca devine neautentic. Vei fi InlpaItit 111 doua . frumuserea lui. Eo stare p. D'iferenTa nu consta in cali tate ci numai in cantitate.' cu I I ~II clipa in urrna erai trist. II I'rin adevar eu iOfeleg sa flU te prefaci. nici cand sunt absolut singuri. nu sunt autenticL A nufi . ~j viitor.6 consecvcnte.a v Bi ce nu esti. 1\ I~ ~. distanta din'[re ceIe doua pifJi ale tale se mar. bincinteles ca acea totasa .0 parte din tine va zarnbi. nu ca ce VOI 0 crede oamenii? Esti nebuni U ascunde.. Oamcnii 0 III i. gluma. l' U ~I. Daca intr-un obisnuit te gande§ti ca trebuie autenticitate.1 Sf: ~nfe)ege de fapl prin ade:var.sa mania. iar aprecierea distruge imaginea d l'varul se schimba mereu. se nume~te schizofrenie. penrru _ . Eu nuinreiegprin in a fi. lui.. sa fie consecvent ca asta ti-ar putea strrca ~m .a a fi aut'entic. Ea . cu un altul. penrfu o scindare ca acel zambet sa produca ~j I ~.LOGIC. sincerhate . .a in tine . politicos.. adevar . 1)aca esti trist. 'poc. g.nu confoi'm cu autelltic. vastitatea lui.a ai griJa sa spui ad.eleg autenticicate sa nu sa.. Zanlbe~te ~iacum zambesti. sa astepti 0 anurnita situatie §i l~gatura cu rnornentul trecut. nu razi imediar. A§a ca nu trebuie sa-~i faci la care se ajunge prin rnetode ~.. fii trisr.a devenit un obioei penc[u ei) Q fae tara sa gande:asca. sa ai grija sa spui adevarul.autentici . asa ca nu ii in privinta eel care e preocupa[ de consecventa.nt. Prin adevar in!. imaginea.AT"E:A Respecta acestc trei lucruri §i vei deveni sincer Atunci tot ce vel spune va fi adevarar. a un Buddha Insea.fii niciodata ca .sihica de a fi confonn diferenta dintr.Adevaru~ reaUtatea .I.e de una. nedeliberat. lilt esti trist.~ . 0 cHpa In urrna erai 0 ~II ~~ IJl Nu a~tepta carnai "intai cineva sa spuna ipocrizie.ar.a l1U iri impui sa fii ce nu fals 0 I~ II. Schizofrenia o boaHi mentaHi grava.LU nu 1hte1egprrin continua __ '1\. ~ _ iii sa itm arafi " IIIII ideea prosteasca de fi consecvent.'. Hecare moment are realitatea lui atornica. te mdnii niciodara.atudi cu mornentul sa zambesti. I eu.r"ltia adevarului. impui. IIII ~i nu uita: fiecare moment trecut.Trebuie sa existe a sa zambe§ti 0 trecere gradata Fara leg~tura cu trisra. ~i spun penrru oarnenii te cred foarte hlfelegatoI. In mod - pa.I I.a iti . Viata e un flux. nirnie altceva.. J' parte va fi neinsemnara.re divizarea. Daca esti trist. prefaci: asta a devenir a doua natura. nu e nevoie consecvenrei. sa continui ADEVARUL NU E 'CEVA. n-ai 25 s. continui te . ate realitatea fara legatura eu Oamenii nu sunt autentici nici macar in baie. Daca inmomentul e nevoie doar peruru ca ai fosr i:nv:lfat sa £Ii ~. mai IndH cineva potrivit Ili i'mpui 5. DaCii te gand.'. ~i rocrnai asta e asra. esti trist. iar acum '" ? N' imai nebunii sau copiii mici fac asta. pentru 'Ca. dulce. ~i in ace! tllOln·enr ala trehuilie sa fii. t\ ~~~~ncntele nil. ceva logic. Ei bine.' - sa singur §i nu ai avea de ce sa te prefaci. fonte in felul lui. diviza~i in fiin!a lor. rationale. nu e nevoie s. fara vinovat evaluari daca e bine sau ell I ~ 11" N u e yorba de bine sail rau.~ac. dar la suprafata fanIai inte:leg~iror..> or Insa to~i oan1. N u afisa un zall1bet fals.e. ca apoi Astae sa poti sa zambest Nu fericit.e~[e rot mai mult. Fii exact asa cum esti. p UIII'U fij ipocrir. . 0.'. taxa sa te simti sa sparga ca doar $i cand pleaca. .vent.na in rnaduva oaselor. Fiecar·e nu Hlnen. gh-eafa. fii decat esti de fapt. Fiecare moment e atomic. a.e schizofrenici §i nonnali e numai de 24 q. 'L I ~~ l n ideat pentru ca daca urmaIe~ti un ideal devii fals. vin tnrr-o succesiune.nd prapastia devine de netrecUl. caci atunci tot ce spui va fi adevarar. Fiecare IIII III. .ogic. ell arlee rise.. Daca dobandesti I. i IIIII~. Acum a aparut PIIH t' trisrete §i ras.'P-a ca. e pur ~i simplu o stare de fape fierbe in tine. ~II~' Q data rristetea dispare. Asta e adevarul in acel moment.evaruj. t..: Candesti lui atomics.":tu: ea i§i schimba continuu II ~ starile de spirit. 1 trebuie I :. adevarullTIseatnna ell nealllrenticitatea.enii sunt AdevJrul inseamna autenticitate. . e§ti doua persoane in lo. unul dupa altuL nu sunt lineare. iar daca vei III It sii razi. Ori tu asa facio Daca csti trist ~i la care se ajunge prin merode logice.. instaleaza dehnitiv. nu ~:I I rist. bun. Ei apreciaza este foarte rnaguliroare frurnoasa.p' Cand esti man ios ti-e tea Ina rnanra. elSa plece. Adevarul are contradictiile ~ I. partea inscmnara partea cea mare va ramane scindare.mn. fii trist ~ faf'a condamnari. Chi ar §i atunci cand esti I sa nu tn 1(. adica adevar 0 concluzie esti. ~i toate astea se intampla mornerrtul viitor.a decat . rc s:a te poti relaxa treptat.e~ti ca a grad. fil asa cumesti.'I nu uita. de l ca numairninciunile pot . 11:1toresti fericir.a este I 1'111 .

Societarea distruge Increderea In sine ~n ~~III U ~ I TneJ este periculos pentru societate. adevarata [afa.. al fost il1Vapt sa-l reprimi chiar inainte de a $ti ce e. penrru ca fefele lor nu refiecta reallratea. numai cand Fli conform" eu tine lnsu~i ~ alta posihiHtace nu exiSla. dar numai cand simte. pori $. D ~ societarea distruge increderea chiar ar Asculta-ri Intotdeauna sentirnenteje. I t II~ ~.U11eni dependenti. pentru vrerne if! va d autenticitarea e Ioarre frumoasa. Iar toate celelalte tipuri de Il~l~ ~ '11 . ~i daca pori s-o rezolvi.e mai iubeasca.dere:a In stat. IIIII ~I'~ (I'. I ncrederea lui e vie si aurenrica.II~a lui IIIII ( S ~ J r. $1 0 data ce stii cum e sii fij autentic. Nu exista rise rnai mare i~j vel pierde toad pofta sa iasa la suprafatace sa creases rn ere dere reprimarea. sinceri. N u e libertatea.. staruie de marrnurs. Tn scurta t I ' "[ re increcere in el esre periculos pentru societate care se bazeaza pe sclavie.. scoare la suprafapi. CaL in e].1 1 d 'ihc~e eream sme A. $1 dad ai un ideal. Nu ai radicillni adevarate din l ~ r: I N II te uita la altii. $i <l§avreau eu de respect fala de suffetul1or. pori Asculta-te pe tine I'nsuti IlU .11'l'lIsa complet.responsahH faIa de fiinra tao E§ti rispunzarnr de fiin~a ra.. intru torul sencimenrelc. ' Dar cine este imim? Nici chiar lndragostlf. Daci ai incredere In tine. dar in adancul rau vei rarnane aceiasi.0 arafi cuiva [oane intirn. §i Dumnezeu te iutrebe de ce nu e§ti altcineva. mecanic.. lui. Pori s.e:nu mai conteaza . devine 0 insula. fa~a. tor asa cum InfaWJ§area ra exterioara nu e interiorul tau.~rid:acina.. §i if! va placea. cine stie. poti sa ai tncredere in oameni.Cacl. cmotiile. ~icare te va m~elege. 0 tot entuziasrnul. fH un Buddha. nu de oarneni.El are incredere 10 ce sirnte. N'u po~isa. . plini I. stiirHe de spirit. iti vei pierde toata viata.. de Ia un moment la aim].3. acum se iubesc. r~iespecra r sa fie oamenii.. e nevoie sa re uiti in jur. pe creare:a de robo~i~i ma§ini.1 ~ I §i in mine..eaza pecredintii. incredereain · I Societatea distruge * ~h Dumnezeu §~ In asta consta ipocrizia socieratii ~ sa nu ~ti arati interioru]. Ia fel cum nici II. ~ ncrederea este posibila numai d:i. pori sa ai lucredere in i l~l·lUa. toate celelalte cu momenru].~ . Dar increderea die baza este 11. devil aproape ca a. uita-re la tine. tIU pori sa fii conform nu tjti I'roblerna e cum sa tii tuinsuti. Lucrul II rt ial trebuie sa Sf: intample lncredere J mai intdi in tine. i . 0 ca ornul vei continua sa-ti reprirni ernotiile. Buddha va fi doar 0 postura. II' .nd Ii stimuleaza inteHgenta I ~lIhi rea. penrru ca rrebuie sa imiri idealui.a ta nu reffecta ceea cc simti u. n-ai sa mal vrei niciodata sa fii fals. In ce Iubeste.IN'T]MJTATEA un Buddha. IOmuI care are incredere tn sine este un om independent.i-o ascunzi. Continul r iii ~I 1m sclavie. EI traiesre rnereu in prezent. ~~ i VII. inerederea In biserica. nu al rncredere in nirneni §i nimic .Atunci viata e un mister frumos care trebuie trait.!'II~ ~h'nl. Daca i~i reprirni sentimentele. Ea nu re hisa sa ai incredere III ~ ~I Ih far.eplastic. Omul aurentic nu are idealuri. ~i. dar s-ar putea ea I'n dipa urrnatoare sa nu s.lca rnai intai ai incredere in tine. El rraiesre dipa de clipa. e extraordinar de intensa adevarara. Reprimarea e toxica. autentici. Sa .11~ Toata stfuctUra ei se bazeaza simt permanent nevoia de tohipnoza. pentru intentionatpentru omu[ care are ca ca fiecare se Inchide de vlata. 26 Aceasta sO'CIeratc: sebaz. lasa e In tine. si inditerenr ce e acolo. societate care a invesrir prea .11 ( t~ sa decizi sa hi fals penrru ci'i n-ai sirntir niciodara gusrul realului. vcideveni pricepur. si increderea §. In£ifi$<ll'ea lor exterioara nu e Inreriorul lor. impui uTe! un fei de credin~a . daca deHberat~ intentioriat. numai cind iimi§ca:inim:a. atilt .n ~ ~~ s. Uitandu-te j la oarnenii din jur nu pori sa l~idai seama exact ce se indmpJa cu ei. Ea are nevome de dependenIiiuc:lr 27 III It ~.. ~l roblerna de rezolvat. numai ca..Te invatiiajre ) feluri de incredere - in realitare.II~ sa . A§Cl celelalre tipuri de lncredere sunt doar flori adevarate. LUlUI Inai departe.Ii'l ierare Ln fi foarte usor sii 0 fad. eli orice rise. m. ' r sa nuiti J arari " Sii. ~i 0 saA reprimi sa riste rotul pentru increderea lui.ii nu i§'i arata altuia adevarata rcdere sunt false.. actioneaza in felul. aca insa nu ai incredere In tine. if! otraveste fiiofa.a stai ell Buddha. altfel nu.. nu au cum t c: sa nu fie false.a facl preziceri en privire la et esre imprevizibi]. Trebuie sa hi nu 0 I ik'varata. §i ai continuat incon§tient. rrderea in parinti. Realul a fast reprirnar inca run copilihie. Asculta-li inima. ci doar l~i impui sa.

··.~llace trernura. preorii. ..voie de radacini in pamant. "1. I fi un soldat bun. El nu e p·r.... A fira rad. -. 1 a c:a"..acini.' u e inca suhcienr de marUf sa cerceteze realitatea . . Cli. Trebuie ~i sa.Ul nu . sai se ascudi §i sainrrebe ito ". un ceratean bun.....nu pentru . ~_ au reclus intreaga ornenire la 0 g~oa(~LOmul e lasat compromisuri eu tot felu! de prostii.. iar sa traiesti fara ~ ~ ·i ni insearnna sa traiesti in suferinta.1 a"'l. pros tie.·u· .. ·a~t'l·. ' '. sa nu-i convene§ti A. .S-ar purea Ull i sa nu sa raman liberi.d .e e s··.era un om modest.1' 'e frica..' era.am. va fi dezradacirtat roara viata lui. Iar socictatea gase~te intruna politici de a controla 11. _':1 ' . mai bine oferi ." a- sa creada -' in Dumnezeu e .' . °' I II.. _. Potentialul lui de a deveni .' ' - -. Stand pe plaja~ la I c-.p· 'i'11' I'e'· p. . . 11 "-' .~" . Acum.' . nrurnai can".' 1 oam ".. sUnt sed §i stupide.." I II I lei ni.'. pentru ca . §... .£.' .Exista toate §ansel.'. va avea vesnic nevoie Acum va sa fie dominat t de cineva. Da. 111ine un barbat care l§i pierduse :ambele picioare in razboi. Ajuta-l sa devina Hlai inteligent. . s-a SP'. I 'I' Al doilea a spus: ." . dorinta.'_' '.' ca Dumnezeu . Nu va avea supravtetulasca. • .U' _a ~ lui as 1 ··N· .ill . 'f. moa rta.A 0 fiinri autentica a fost .''-'.us asta• in C"'o· ..'.-. '" • copilului in el irisus].torii.. "c m are.a U.1 ' I' lao biserica . .( a·.e 'ca la urmatoarea auf.·aI' e ·.. Va trai . 0 chestiune de supeavictuire._osi . . D ar. Ie! atune! nu tflebuI.' .'. .. __ -" raspunsu. catolica sau de care 0 :6.''a'-': t a' re: a at de ..entru ca In. Cine I l't' 0 s.. '"'. ornul e tot un c:opac care: are nevole de ra.. situatii i iI' . I.' ... fie frica.a se intample cand copiii 0 sa fie inteligenti ~i pe cont propriu? Nu ~I I nai putea fi controlati. astfel incit intreb:are.. . . nu exista foamnea care s-o dig.'l.canti. .)I _. distruga sa-l faca sa tremure increderea -". Nu va fi niciodara imitator. sa eni -.. acum va f vesnic I. poveste: oJ' .!ce n r i s~a spus caDumne~eu a c. un Adolf Hitler. a trebuir sa spuna da... II I H fafa lui ..VIal . .s[ adusa 0 felneie care a cazue dintr-o chidire eli 1111'11 de gata. '. Prl.. a d evarUlU_ ab 0 l' ut a_ Viepl.TE:A N a fi riranizari. -' -...... -~.. un Mussolini..t· trecute aln.. ~._ . . Nu a fost rransformar intr-o persoana religioasa ci intr-un diplomat. chestiune de viata si nloarte... '.11-'. )".1 exista • . . l)a.protesranra. I ..'Oflflfa de a cuno. '-'-r .· od . I'i I' lipsita de inteligent·a. sa-i spui unui copil prostie .!_ mancarea nedigerata..ndat. rnearga niciodata I I 1 sirntir inca serea.. I credinta.ig1 'Ii' <~ '"'-' IIII ~III'C • II 1111 p:i din IUEne!.•. . 28 sa devina c. 'at "'..-~.~.·I..area. 1'11'1'5 .. '. lnrr-un politician..il'fa nu va ap. societatii ii 1".. Tacea. restin sau rnahomedan sau hindus bun.c-·a····J·:~tl·e·'te.-' " b N' '. .fi un individ adevarat. .. D'e asra oamenii .. '. 0 mare nu a - 11-'Ll..'.inch risoare 1. ".·r a trece .'.. . . distrus Insa~i posibilitatea de a fi inreligenr.. e'x l·S···tl-a'"' fi-Il·n· c a"'.' . avea fasa cOITIplet zdrobita" I-am facut opera~ie plastica.. 'a' a'u'i!"'. I )istruge~i increderea §i l-ai castrat.-.' .tre Darnen! . '. . U. III 'C'-. - . c:.-. ' . 'C .. ..ea. n' 'y.....1Ul... ..- -s t. Nu putea sa-si conrrazica piirintii. .m ci .i:. '. aceas't...e sa-! oferl r. un nationalist bun. . fi ~ _:Ira ei nu ar n putur trai. . acest frumos " ~Jar lucrul acesra nu e perrnisv Parintilor le e foarre frica. II' T rebuie sa fii foarte dibdaror eu copUi" foarte atent sa nu spui cev.·C'U.. 'ci de etaje.i numai ce vrea va face nlciodata ce vrea altcineva. aHat din ziare II rl I t incat intrebarea sa p... ~I.~ TI M..era s ~en IC. '" '. -a""[1. va firoate aceste lucruri. .0 fara fname.V''-l·pr·l·n.a ·.g·..Ii aparut serea de a explora are incredere III el se va afirma. Inainte sa-i fie foame. va pulsa de via~a arat de in ~ inca._"-. Ceilal~i doi s-au uitat la eJ §i l~au "hac 29 - . Chiar §l provocarl pentru ca intehgenfa.- in cre~tini." ~ J\j~l II lit I• hlta persoana fada.e~aude.tl"n··C·'.. dar numai daca nu i se i~une nici §l a cunoa-~te) y 0 11. Acea poveste de iubire se va intampla intr-o zi.a. d' e ca'_re r» -.. ."Incepe sa lotrer e. :' care aveau autoritate ·.. .Asta-i nimic! La mine a fo. e controlabil.] II.I ·~'rei chirurgL vechi prieteni. astfef .ant intr-o -. r ...a n "-!.parinri].0 pseu d"OVlata. D'ecat sa~i oferi raspunsuri.mul a spus: A venit la. IAn' .pila r'ie 'c' v"a di ". Vafi atat de viu. '-._p' u··' s-t~.' .trunda chiar in miez. Am transformat acest parnant.a hrana hagara for~atnu poare fi digerata.- ~..' ·. ma. urn sa fin' autenric? A spus da nu. e pucere existe nurnai daca face 0 III rupla . Daca copiii sunt tlsa~i p'.oer-u-l !J!Ul. " incios. ._. .' ~I I~C·. I!". insearnna sa traiesti In iad... ...' ... mai adine. ada sa ia nledaHa de -:'!' .. fie dirijat si 1111IL. e'· .v··a-.'...''m' I'.lf3g·.. VI"at:.. l-ai luat puterea.mplat cei ~nai marialergatori 0 minune. : evaru .. nu poatefi controlat.1. .... . de a stapani sulleml tuturor. . pentru di..ere..-."'. sa . P.. pentru ca inteligenta apare·. A 'A De asta prirnullucru III .."-"...ho~ed~ni. -' '..- . en! seto§l d.. "'.-. nil va fi 0 l~i va trai Intr. saborar. Acum don.·.a care le-ar putea impiedica inteligenfa ~ pus picioare artificiale ~i s-a Inta.ma! ca sa . I.. Intr-o zi se lntampla minunea co·pl1ul I . IIt. Acunl a devenit Ul1U] sa soseasca. a .a§te. dar nu va ... ~ s P e-ce i·'.e" a..a.'de-rea pe care trebuie sa ll faca este sa. .-". .1 ') at. j existentei. va face ceea ce' trebuie. Ai nevoie de foarte muira rabdare. s~au inHlJnit in va.... va vorbi despre Dum nczen..).\..rTi\.. . lil. _. un Iosif Stalin.. Daci e convertit inainre de a-i .. -.. .I. atat de dependenri incdt l§i cauta tiranii... Is-a. s-ar putea Ei bine..ost f~ 'of. -" :. .' '.. Era prea riscant s.. cine stie ce se poate intre in turrna careia Ii apartin parintli. apare dori idan ' .dacini I via~a foarte mirginiri.aspunsuri gU! 1 S"-'l . _.' -. '. I '1[:.. fi-" . hindu§i §i _ . un Mao Tzedong.c.a a cl§tigat concursul mondia~ de~frUlTIUsete.. . s. . Un copac x~sten~a"altfel va duce Zilele tnecute am citir 0 m ..tr-un m··.· c..·t.. -.reilea .d. ... COpl u.a_ spuna nu.. i s-a dar cu de-a sila sa miinance. Asa i s-a spus $i a trebuit sa accepre. tra":ll'e·s·c.:. 0 Ai t. Daca are incredere In cl.- '" - - .ainte ca Intrebar.. fost deja dat.\t" Iumca. . Raspunsurile de gata nll ajutii pe nimeni. l' - ca I "J au inceput sa.t nimeni nu va putea sa 11 controleze. n··'.. invap...

Dar societatea Pori sa disrrugi copilul... _'Ill' ell neputinta sa re insele. Cumva. sine credere in tori.· .. e nevoie de timp sa i " ~uisn1. "' .asur.cle. Nu 11vei vedea niciodata pentl"U ca. ») I UIII)I.reo~i. sa fie inteles . ~ht. un om ramane neotravit de societare .Cativ.. ITi' sa ne reuneierorl. dar in c. Au spus: I nJ.. Aceasta societate lnilioane.oate dcvern renumit ... .. . in mii extraordinarul nevoie de cu care iri incrucisezi .e un strain" ti-c 'total strain II i~ spui: "Te rog sa te ui~i ~a bagajul meu..'ta ce nu esti capabil vei putea niciodara sa te iubestl sa iubesti pe od. daca a§£\spuneri voi... N -am stiut ce sa-rni adun rnintile.'"" . II fiindca omul inteligent este inventiv. societate orientata spre puteee. I IU ( dn. este ~ totusi va ramane fl U~J . niciodata nu . IU II ~Ii I cand in cand soseste un Buddbape parnant . ca .. radacinile.c... iube. . _ ."ain. de primitiv. .~t peste m. .e ca asta niciodata .. ·a-g.. n-arn voie . Am dar fuga tn gra.I pe pe. S·A d. i \. fi. acelui om .. oara tan .ube~ti pe tine. el po-ate sa ajunga presedintele a iubirea iubirea de sine. mai devreme sau mai tarziu. . ea 0 m··... nu vei putea ce? Omul acela a. trebuie s:a rna due sa-lui cumpar IIt'L fe rag sa ai griFi de bagajul meu'}. .TE:A.Bine. sa-Ii disrrugaiucrederea 0 A§a ca barbarul a spus: data oe a facut asta.ai succes firi inreligenta.. nu exista capabll sa te .. v.dina ochii mi . omul sa .... totusi. Si "11 spui ~iitl vom pastra secretul. ~ Tu ce ai facut in ultimul tirnp? Ce e nou? Omul a spus: -N u mare lucru .cativa oa111eni donlina ~i aceast. D'ar nu se indlnlpla aproape niciodata ca acel strain sa • II L~.--" . nu ""'. lntr-o I . ajuns presedintele Srarelor Unite!' Sratelor 'I il de la el.i' 0 sa rasuifie.. .·~~ ·..-1 II II~h~is.• osibH sa il lnseli aproape irnposibil. . 30 ~~I Janga tine=. II pntru 'lot e mai de prle~ decar orice altceva. sa re traga" pe s.. profesori . N egasind nimic altceva. S " intampla zilnic §i in viata tao Cand ai incredere In cineva. uu pur accident ~ ~V ca din Ambii lui colegi au devenit §i mai curiosi. N u vel vedea niciodata pasii.e~ fost adus la mine un barb at.n-ai sa stii niciodata. ~ ident.. AltfeL iublrea de sine este inceputul I _'I celorlalre iubiri. sa fa. Nu-ti fie 1 sa-fi I III]~~l II I'. ~i atunci devil renumit. . sa stii. tot va avea incredere in tine. II care se iubeste pe sine inccpc. p. un om scapa din ghearele societatii. l§i pierduse A capul inrr-un accident de masina.ifi avut incredere :in eL ·d·. 0 II I Aceasta societate este ~ politicieni. j' fals. pentru a-l vedea. te va iubi.. Poate te~ar fi In~elat daca nu a. . poate deveni renumit . Ea spun. 11U cunosti persoana care se afbi ! m - . . dar nu neaparat. .1mpla 0 daca un orn are cu adevarat Nu stii ce revarsa asupra ta viara . ..un JI. ·0···· 1 care are lnc-re dere r··11· are 1·n· II n sa-l lnsele. Nu poti 1IIIInI sa iubesti pre altii uu te lubesti pe tine. Ea poare deveni nu merge niciodara dincolo de sine.. Asta probabil din vreunei gre~eH a societatii.• 31 .Si te dueL Ai Incr.r~un om .. ~ ncre· erea are ". - I. Nu spun deveni omde succea. este narcisism..in~ :r.1. . poate: deveni egoists daca se tuturor Ornullipsit de inteligen~a este user de inteles. .I' it i esretotal st.edere tnt.·m pO'latte el sa.a societate este condusa in a§a fel1:flcat nici un copU nu e lasat sa aiba inte1igen~a.a rna gandesc ce sa fac si.. Dar societarii Ii trebuie ani intregi sa eva!ueze un geni u. ~i asta e dar I Insa omul care cunoaste Eltot minune: frumusetea increderii nu se impiedica de incredere in tine.1['-. EI se incadreaza in tiparele societatii.tadaca 11 uun ilza la sine. sa.ti Unite.ffiU _. mai mulr.ata ce n u esti varza.a.. ca. El e de sine poa te deverti pe crneva.a oalneni p.. ai 0 extraordinara capacitate de a In~elege" de a sim~i. . In~·ela~ ar 1111. in fiecare zi.. am transplantat varza In locul capului.e pori sa-ltn§eli? Pori sa-i iei niste bani sau stie ca acum ca lncrederea nu poate deveni om de succes..totusi va rarnane .j sta. este inca pesce m.. are Incredere chiar si _Jl... $i §tiJi . ais.. socieratea are valori ~i criterii dupa care s3.I lipsit de inteligenta I. din cand in cand. Asta este un adevar absolut. Intotdeauna inaintea vremii sale... A nenorocirea: binecuvantari pot i t 11 'I de maruntisuri. de felnri. C··u. .!. ai '1ncre·dere in cineva..Dar suntem prieteni. II t: i pori sa..ele acum ca ai avut incre]n _ II (' ~n el? Cum sa cada arat de jos? Nu se va ierta niciodata dacare . deodata.. chiar §i :in cei care l-au in~elat deja.te. re..' 1 __ " '- sa se reverse Nu spun ca omul ]rpsit judece.. A . Da. De: faptJ e mai greu devii om de succes ell inteligenta. ba. -. cazur pe au 0 • I' . poti I II sa vorbesc I despre asta. IU~ '11 daca esti fals traies ti in sulerinta.. Existi toarc sansele sa. in cand. chiar 't In cei si ··. Nu ai destula intcligenta rniracol care te inconjoara.asuni de barbara. A .. de a fl.r-0 11I.£.fNTIM I'TA.. I~oti sa inseli un om. Altfel societatea reuseste gnJa. 1l'U s...

! NT I M.]TA'TE:A

Fiecarui om if place

sa Sf

aibii Incredere in el, Asta inseamna respect din
D1Ult

partea celeilalre persoane, si cu atar mai

cu cit persoana respectiva e un

I

strain. La fel §i in exemplul de mai sus. N u ai nici unrnotiv l-ai onorat cu incredereara,

sa teincrezi

I.~,ii, de
II
1'1

/\sta se lntalnpli Ml1 reate relatiile de iubire ~ prefer sa Ie numesc asa-zisele

iubire. Se intamp~a 'i.ntre fiecare

SO~

si sotievintre fiecare barbae §i

in

II.

n

ic, intre toti indragostirii. Cum
it~cndtatea lui) este eullui,
IlU

sa distrugi ideea celuilalt despre sine? Asta
ca rnerita doar

acel onl, §i to[u§i 0 facio L-ai ridicat pe acei om pe un piedesta] toarte inalrj iar lui H 'e aproape
r

a.§a se cunoaste el pe sine. Daca H lei aceasta

,II

t" ~

va rnai sti cine esre, E prea riscant; nu poate renunt:a atat de usor la

imposibil sa cada de la acea mnaJ~ime.N u si-ar ierra niciodara daca ar face~o) ar purta toata
viat a povara vinovariei sale.
J _

~ I .11

]U i. i~iva dovedi

ca nu rnerita sa fie iubit,

I ".t.UllucrurHe cu dne.Si tu te urasti: nu pori sa lasipe
r ~ ica~ ~tH

sa fie urat. ~i la nimeni sa te iubeasca ..
sa fugi,

.1 It I cineva vine spre tine ell oenergie iubitoare, te faci mic, i~i vine ~
II
~ I~

In crede:rein sine ~unge

Un om care are incredere in sine ajung:e

foarte bine ca nu esti demn de a fi iubir, stii c~inumai la suprafa~i mai devreme san maitarziu 0

sa cunoasca

frumcserea acesrui lucru - ajunge incredere ~n tine

i f()a rte bun, foarre frumos: in adancul fiin~ei tale csti urat, ~i daca U lasi

sa cunoasca

frum:u5e~ea

sa stie ea cu cit at rnai muhi

~I I

.~

el om

sa te iubeasca,

ell atat inHore~ri mai tare; cu car csti mal

It ~

.lInrnai t~lrziu - va ajunge

acestui [ucru

e atat de Irumos incir lncepi sa ai incredere ln tot mar multi oarneni, pentru ca ell cat ai mai multi incredere, ell atar iinistea

relaxat, cu .arar esri rnai asezat §i mar senin, ~i

ta se adancesre, derasarea [a patrunde ror rnai adine,

p"ana in rniezul

fiinrei tale:" ,
.

~i ell cat ai mai multi incredere, cu atit pluresri mal sus .. Omul care poate

sa

_

Si pe urrna,
fo..

aiba incredere in altii, mai devreme sau rnaitarziu va cunoaste Iogica lncrcderii,
intr~o zi, va avea incredere In necunoscur.
';,
. .~-

,(::ar timp pori sa te pretaci :in fa~aunei persuane ell caretraiesri in dragosre? I'll '~I sa te prefa:ci la pia~a) pOf,i sa te prefaci la Lion's Club sau la Rotary Club ~ bete, numai zambete. Pori sa joci un tearru grozav. Dar dacii traiesti cu [lit rsoana douazeci si patru de ore pe zi, e obositor sa za,mbe§ti, Zam.betul te ul tSl·§te,pentru ca e fats .. E doar 0 miscare a buzelor, si buzele obosesc, Cum, ~u i sa fii vesnic dulce? Arnareala ta va iesi la supralata. De aceea cand luna de
~, II~11
I

sa stie cine

sa fie mai

devreme

est] in realitare,

iii

III~

~~Ut·H· s-a
IIII

terminat, , totul s-a terrninat, Arndndoi ari cunoscut realitatea celuilalt,
)

Incepe prin a avea incredere in tine insuti .- asta e fectia de bazi, , Prima ..... [ectie. Incept prin a re iubi pe tine ..Daca tu nu te iubesri, cine 0 sa 1Ceubeasca! i Irtsa, ia arninte: daca re iubesti numai pe tine, iubirea ta va f foarte saraca. Un mare rnisric evreu, HiIIeL a spus: nDdJG1 tu nu esti penrru tine, cine
0

II ndoi

ari cunoscut faJsitatea celuilalt .. ~

Omului Ii e frica sa henntim. Sa
IIII

oj intim inseamna sa lasi la 0 parte reatrul,
} ';J . _ " -

Iar

',.1 ~ i
,"

cine esti ~.un om lara valoare, inva.tacorH" preotii, P oliticierrii, totiti-au spus
i LInom fara valoare, un gunoi ..Nimeni nu te-a acceptar vreodata.Nimeni

sa

I I ~~

fie pentru tine?", ~i a mai spus: ,."Dae@. e~ti riurnai pen tru tine, ce sens poare g,i.

IU II

~,ia dat sentimentul
).

ca esti iubit §! respectat, ca e§ti dorit - ca aceasta existenta
0

.aiba viata tat'. Doual formularl extrem de sernnificarive, Tine rninre: iubeste-te
pe tine, pentru

IIII~' V.I

c.a daca

,

simti lip' sa, ca aceasta existents nu va rnai ,.

ru nute iubesti, fl]nleni nu te va iubi vreodata.

,

I II I,~I} II~I, I ~ ~ 1

goL Fara [ine~ aces! univers

fi la fel tara tine, ca vei tisa In urrna sa-i~i piarda 10 parte din poezie, 0 parte din

Nu po~i sa. iuhe§ti. un om care se ura~t,e. Iar pe acest panlant nefericit.) aproape6.ecare om se ura§re, fiecare om se condamna ...Curn ' care .are
'0

usete: va Hpsi un clntec) va lipsi 0 nota, va

sa iube$ti

un om

I u 1.~ll1e n gol - nimeni nu~i-a spus asta .. u
S i as:ta rna stradll.iesceu ,
.

pozifie .acuzatoare fapi de sine? Nu te va crede.. ICaLnd el ]nsu~i nu

___

.

_

.

--

-

.'

_.

sa

[ae aici: B_a
.

.

.

se iube§te, cum indriizne§c!
interes ...Va suspecca

sa,...~ iuhe§ti

tu~ EXIlU se poate ]ubi pe sine ~ cum

d 1',1 rng nelncrederea
III ~"Nt]

:in tine can~~~i-a fast care ~e intim.S2i
l'\. __ V V

po~i sa-1 inbe§d tu? Te va suspecta de vreo in§eliitorie, de· vreun joc) de vteun

~hldi, sii distrug autocondam,narea

ca vrei s8.-1

hl§eH in numele iubiril. Vafi foarte circum-

l~,I I{)st impI· usal
II~l'llll I u

sa ti Ie iau
J

.,i si~ti dau senti~ 'J',

hi intinl
.I

spect, precaut, iar hanuiala lui l~i otravi fiin~a. Daca iube~ti un onl cane va se uri$te) incerci sa~i distrugi ideea despre sine.
ideea~ui despre sine;, asta este identitatea doved.easca faptul

ca, e~ti

iuhit ~i respectat,

iubit de

$i llhnen~

llU

renunta usor la
JI
.:I' -

i 'H~nta. D'umnezeu ,.
~
~ Ii

te-a crear penrru cia

I Inseamna.sa [a~~a 0
parte teatrul.

,ea

lui. Se va [upta ell Line) va cauta sa~ti , e~ are dreptate ~i tu gre$e~ri.
32

.11

i l tbit. Te ... iubit atat de muIr incat nu a a

'I""I

at tentatiei de a te crea.
"
33

fNTJM]TATE:A

Cand un pictor picteaza, picteaza pentru

ca iubeste,
Relaxeaza-te fn Hinta

Vincent van Gogh a pictar toata

viata lui soarele, iubea Ioarte mult soarele, De fapt" din cauza soarelui a mnnebuni(,. Tirnp de un an a stat continuu soarelui, lar

'.. J. ' . ta, csti 'b't ';;1 respectat" IU:

afara pictand soarele

Intimitatea cu altii "" 'V't" - pa~1I urma:orJ -

arzator, Toara viata lui se invartea in jurul

de catre 1ntreg.
picteze - iar ca

mn ziua

in care a fast multurnit ,

ca

realizase tabloul pe care voisc intotdeauna rnulrurnit ~' in ziua in care a fost multurnit, ,
}

sa-]

Atunci ciind doi indragoJtifi' sunt cu adeudra» deschisi unul fofd de

sa 11 faca, peacesta pictase multe altele, de care tnsa nu tusese
in ziua in care a p,utur sp:une .~Da~ " ,~~
,Ca.)1

asta este rabloul pe care am vrut sa-l pictez", s... sinucis pentru a

a. spus el:

",Munca mea e facuta" Am facut lucrul pentru care am venit pe lume. Destinul meu s-a Imp lini acum nu mat are rost sa traiesc . irnt,
h
!'.... Iw'Ii "

_"ilpund tot ce gandelte tara sa...fie teamd eli celdlalt se va simti jig;nit sau s i ran-it; inseamnd ca intre ei existd intimitate. Dacd ins-a crede ,cd celalal: se ua simsi jign.it, asunci in tim ita tea nu e destul de ,adancii. Atunci e un

(riiilalt, cdnd m: se tem unulde celalalt it nu ascund nimic unul de celalalt, inseamnd ca sunt intimi. Intimiiasea asta ins,eamnii.Candfiecarepoate

~i-a dedicar intreaga vi.a~aunei anurnite picturi. Trebuie nebuneste Durnnezeu vederea, §l a innebunir. Cand un poet compune

sa fi fost Indragostit
ochii,

F~lde aranjament

de soare, S ... uirat la soare atat de mule iflcat §,i-a distrus a
0

poezie e pentru

ca 0 iubeste,

carepoate fi rupt de orice. Dar clind doi indragostifi considerd eli nu au nimic de ascuns ii pot s.a spluna totul, iar increderea a .~ju.nsLa oastJel de addncime incdtfiecarejt-i'e ce gandej.te c.elalalt,fo.rii sa
fie neuoie de cuuinte, cei doi deuin intimi.

te-a pictat, te-a cantat, te-a dansat. Dumnezeu

te iubeste! Daca nu

vezi nici un sens in cuvdntul Dumnezeu, numeste-l existenta, numeste-l inrreg, Existents, te iubeste, altfel nu ai ~ Relaxeaza-te intregul

fi aici.
de catre intreg, De asta
exrraor-

in fiin!a ta, esti iubit ~i respectat

t as re Lv a- t vaz.ut
,'\.,1_,

respira in tine, pulseaza in tine. 0' data ce sirnri respectul

dinar, iubirea intregului

§i increderea lui in tine, veiincepe sa prinzi radacini

iata e un pelerina], §i daca nu ajungi la iubire rarnane un pelerinaj
in care nu ajungi nicaieri, Se Inv.arte§te tn cere, rnornentul
~II ,t In IndepHnh
.I\,a csre
IUl Utili

in fiin~a tao Vei avea jncred~re in tine, ..~i nurnai atunci vei pute.a in mine, numai atunci vet putea in partenerul ~i in animale §i in stele ~i in inseamna

sa ai

sa ai incredere

rara sa vina
sa

vreodata

incredere in prietenii

taL In copiii tai,

lmplinirii. misiunea.
.0

mornentul

In care pori

spui: "A1TI ajuns,

tau de via~a. N umai atunci vei putea

sa, ai
0'

incredere In copaci problema de a avea

Sama.n~a s~a irnplin it in Hoare". Iubirea este telul,

luna.

Atunci nu va rnai fi

caiatoria. Iar
0

calatorie farl. tel este menita sa fie haotica, N u va avea

incredcre in asta sau !n aia, vei avea incredere pur §:i simplu, lara avea incredere

i ) directie prccisa. Azi rnergi spre nord, maine mergi spre sud. Daca telul
I'

sa fii religios,
sistem e impotrivamea. In!eleg
sistern

clar, vei rarnane

bucata de lernn care

sannyas. Sanny:as insea rnna sa desfaci tot ce a facut societatea, Nu Inta,mpHi.tor preotii sunt impotriva mea, politicienii sunt impotriva
Asta insearnna

II . Peate
I' ••

sa fie 0 stea foarte indcpartata, 11'-1 ere buie sa existe. Nu are nimic daca
privirea ta rarnane concentrata

pluteste pe apa,. Teiul trebuie sa fie
asta nu are nici
0

irnportanta, important

dar
e sa

e foarre indepiirrata,

mea, parintii sunt imporriva mea, intregul
al acesrei societati sclavagiste. in

~ ~lh."Daca 111'1 i

asupra ei" atunci ciLltoda de zece

foart,e bine logica. Eu incerc sa. desfac ce au [aeut ei, Sabotez intregui

Ma str.aduiesc s.a creez r,ebelL iar inceputul n:~belulu] .este s:i aiba incredere sine. Daca pot sa te fac sa ai rncredere in tine, te-am ajutat. N'u mai e nevoie
restul vine de la sine.
34

de mile nu e 0 caHitorie~unga. Daca re misti In directia cea buna, atunci II .rr si ceamai lunga cilatorie nu e 0 probllienl~L Dar daca te deplasezi intr~o III~ . ,tie gre~,iti, sau daca nu te deplasezi In nici 0 direc~ie, sa'Ll te deplasezi in I
III'

I

directiile

laolalta, :atunci viafa intra in colaps. Asta este nevroza- un

de nimic,,[ot

~1.11ps a~ energiei: nu ~tii unde

sa te duell' ce sa faci,
35

ce sa. fiL Faptul

ca nu

§:tii

lNTfMITATE:,A

ce e cu tine lasii un gal IniiuutfU, a rana,

0

gaurii neagra din care va aparea
de frica, Oricar ar
prea

in mod constant frica. De asta oarnenii traiescrre'ffiur.and
asra oamenilor

u un re prin cotloanele inrunecoase ale existentei: ei nu ajungniciodata

ascunde acest Iucru, oricar l-ar acoperi, adevaru] ramane: traiesc In frica. De
le e flrica sa fie Intirni cu cineva ~ intimiratea,apropierea

~rlmile insorite ale victii

mare i-ar putea perrnite celuilalt sa vada gauIa neagra din ei,

in timitate' provine din cuvantul larinesc intimum, Intimum inseamn,a. intlerior, ]nie'Z. D1aca nu ai ceva acolo, nu pori sa fir inrim ,eu nimeni,
Cuvantul

[§J
interior miez..Daca nu

"' N u m!i perrnlti
0

o s.a vada ca nu stii cine esti,

sa vada

sa iii intim,

de' rearna ca cela!alt ca nu §ti.i incotro
I

I

gaura, rana care musreste de puroi,

I.~] ,

I,'iinta are doua fet,e;. cea exterioara §i cea interioara, Fata exterioara poate , "
-

lea, cea interioara nu. Daca faci publica fata interioara, i~ipierz! sufletul,

I 'I -rzi fa~a originaHi.. ~i atunci vei trai ca §i cum nu ai avea
II I, I

ninfa interioara,

IneTgi, c,a, nu I~i auzi nici rnacar propriul cantec, ca viata fa e un haos, n.u un cosmos. De aici frica de intimirate.

va fi searbada, inutila, Asta li se intclffipli celor care due 0 viata publica I I tlit icienilor, actorilor de film. Devenind persoane publice, l~i pierd complet q: interioara;
nu stiu cine sunt In afara de ce spune publicul despre ei. de parerea alrora, nu au simtu] p ropriei lor

Pana sa Hi intim
cu nirneni.

II) II ~i nd

fi inte.
Era una dintre cele mai

§i

indr.agostitii

devin rareori nu se

, intimi, Iar relatia hazara dear pe sexualirare nu Inseamna intirnirare. Intimitatea
0

na dinrre cele mal renumite actrite, Marilyn Monroe, s-a sinucis, §i 'I .ih.malistii s-au tot srraduit
II

sa

inreleagamotivul.

ioase fernei care au existat vreodata, una dirure cele mai de succes fernei.

Iimireaza la orgasmui sexual - acesta e ceva

periferic, poate sa exisre sau poate dimensiune. Ea ii permire celuilalt
insuti '- Ii perrnite celuilalr sa
A

sa intre

sa nu

existe. Inrimitatea e In tine,

sa te vadaasa

ell torul alta

'Irlnr §i presedintele Statelor Unite,
I

J. F. Kennedy,
0

a fost indriigostit de ea, ~i

1111.11

inane de oarneni
~. t

.0

iubeau ..Avea totul, mai Inuit de atat nil se putea.

cum te vezi ttl
,

Insa era persoana
r jll

publica, si

stia, Chiar si in intimitate Ii spunea

te

vada din Iaunrrul tau" :U invira in rniezul fiintei pe cale de disparitie, Nici chiar Inddigosti~ii

.dlntelui Kennedy nDomnufe presedinte" ~ de parca ar fi facut dragoste
institutie, ,

tale. In lumeamoderna,

intimitateac

u

nu cu un barbat,
ins titutie, ince-rul eu incetul si-a dat seama
J

nu sunt intirni. Prietenia este acum doar un cuvanr, a disparut.Motivul? ca fiecare se preface: "SlInt bogar, stiu ce fac, stiu incotro merg".

Motivul
II I

Ea era
t IIIII nai

0

e ci nu exista nimic de imp:irfit. Cine vrea sa~§i irnparta saracia Iauntrica? A~a

una! 3.1ei. Torul era. expus, Ia vedere, Parerea asra Ii ramasese si faca in mod secret.

ca nu avea nimic privat, rnea este ca s-a sinucis penrru ca

Nu esri pregatir §i nu esti destu] de curajos S,2

te

deschizi, sa-ri arari haosul
~
)

lillnt ric, §i sa fii vulnerabi], Ti-e frica de faprul di cellalr ar putea exploata asta, V,a[zand ca e§ti un haos, celalalt ar putea sa te dornine, V,azand ca nu
esti stapanul fiin{lei tale si ca ai nevoie de un stapan, celalalr ar putea deveni el
~imeni sa nu le cunoasca neajurorarea liiuntridi; ah£el at putea In aceasta lurne, exploatarea e la ordinea zilei,
Iubirea este rdu1. stapanul.

Ii IIItI era public, sinucidereaera
1111l, ~ pe care pUlea, 1"'1

singumi
ceva

I§]
FI~ntaarec oua

'I

sa-l mali faca singura,

Ih,oJut intim si secret. Persoanele publice
1IIIll

$i lucrul

asta este valabil penrru roti, Tori cau ta

sa se apere" astfel

deseori tenrate ce sunt,

't

ineat

sa se sinucida,
0

,.

pleo tru

ca

..... '

fi exploatari,
blumric.

•uunai prin sinucldere pot avea
.1 ~

strafulgerare

ceCIL

$i 0 data
0

ce tduI e dar, rncepi

sa iCeimbogaJe§ti sa atingii

lot ce e frumos e interior, iar interiorul
I 'I .1

-?f' cea interioara.

~l'~lnlna indmitate. E in(,eresant de observat a'Cunci cand fae dragoste, femeile inchid

Rana dispare $i devine forta alchimica din lume.

floare de lotus; rana se transforma

intr-o floare
cea mai

de lotus., Asta e miracolul iuhirH, magia iubirH. lubirea este cea mat Inare

eei

care ~tiu sa 0 foloseasca pot

u
I'll
,l'

LiL

inalta culme; nun1.ita Durnnezeu.

Cei care nu §t:iu sa 0 folos:eas,ca s'e tarasc In
3.6

face dragoste . chii deschi~i; ram.ane un privitor. Nu
~till ele

cev:a.Birbatul

Poate

f']:p,'u.'!.'.]ca, cea 6]
, I· ......

.

[nter'lo.ar,a nu.

daruie§te total

R.amane un voyeur;- de
37

10 intimitate se dezvaJuie ceva care flU se poa. 111'..111 II~ III unul eli. Nu spun sa re misti vesnic in intuneric. Intra in tine.. se ascunde. distrus toate celelalte simturi. ' . sunt aten~i.. Ca dezvaluie. I sa renasca. • II irneasca dimineata lumina soarelui. Trebuie II s:a iasa 13. Dar acea provocare poate fi acceprata nurnai daca a prins radacini N LI spun III uc in pamant. I -ie' de intimitate. Cand lumina vafi va pierde din intensitate. i intoarce a buzunarele pe dos. - doi se dizolva si exista numai unuL . nefiind purernica.a urrnatoru] lucru: deschide intr-o seara robinetelede la baic. ". distinct. de parca urmareste 0 scena de dragoste la tele- LEiteroti la ea.Ramane concomitent.Discretia are moriv 1.ri unul.. nu deschis in reate. vazul a devenit prea dominator. 11 In relatiile dintre oameni este nevoie de intimitate . - OJ aprinsa. celalalt se dizolva.. 39 . Intra in tine. spun. sursa fij rnai bogat.".TE:A parca altcineva face dragoste si e! se uita. toare celelalte dispar. Nu spun . pentru si zgornotul apci. Daca sarnanta ramane vesnic in intuneric. ca atunci "I sa te inchizi in tine si ca sa pori sa iesi ell energie. va mud. un mai iesi niciodata.I' 1'1 - sa exisre sunt_. Intra in tine. N 11 exists nic] Teate simturile sunt la acelasi nive1. Sunteti II .' Sa nu uiti niciodata ca a . Nu trebuie ierarhie. Dar femeia lnchlde ochii pentru ea. N u are' deloc dreptare.Intr. pe lumina purernica sa vezi diferenra.~a ca tot ce e frumos. I . sa prinda putere. Ce se intampla pe Intunerlci dol... corpul se sa devii escapist... Renoir l-a pictat a~a cum se simte la pipait. [ S.rNT1MITA. II] armorne a tanca - . iar ultirnul pe 0 III Ilea scara ierarhica este pipaitul.fi cornplet sa deschis in viata e omare prostieE vazul este I ~J rum (III ti... armonizeaza mai delicat cu interiorul. lasa apa sa curga In cada. Ime s. evitata. ca atunci cand ai I III i ~. Care e: diferenta? Tori ceilalti pictori au pictat trupul de femeie asa cum se arata el ochilor. Platen.un restaurant Iuminar sirntu] vazului slabe§te ~i gustul devine simtul dominant. dar nu se compara ell Renoir. ei..e ca sirnrurile au rnonopolizar intreaga fi. at pune saman~a pie pamint" Ia vedere.i ele rolullor.1 ~. ceva e departe. zgomorultsi Pe intuneric. restaurantele bune lumina puternica esre nr . si va incolti. J nu uita IIiii'. .r lumanari sirnti mai bine gustul rnancarii penrru ca... trupuri Ai vazut plcturile lui Renoir Pe intuncric. profesorul 0 schis intru totul. zgomorul va fi puremic. unui cu . Spun doar sa intri sa inchizi in tine. se ifltampla ceva foarte aproape.in{a" si at. astfel lui aveau ca.. Are nevoie de intuneric H Jilt easca. ochii. Pe Iflruneric" in secret. cu compasiune. dar Lumina are frumuse~ea ei §i principalul sirnt aJ ornului. nu de energie este In ele.~iSlecret" ceva pe care sa-1 po~i numi al tau. l) i indragostiti care sunt In arrnonie ~. si din I' ) vizor. In chiar prima propozitie din Metajizica. tine.111 ~11 . toate relatiile care u adanci §i intime raman launtrice.i ori de cate ori te si1n~iepuizat.a. N u este . si pipai-o si pe intuneric. ca atunci cand ai sa iesi sa ai ceva de Impar~it ca picturile ~h u ile. pe taraba .1. Pentru Asa cum semintele au nevoie de inruneric mirate in pamant. infloreasca. Ele au Intu:nerlc? Fe 1lntunerJcJ totul alt parfum. de un loc in care HUn. ac.. Restaurantele sunt luminate cu lumanari .i fie totuL Au §. lubirea are un ell ca se.11 .'t. -. Binelnteles . de exernplu. pipaie persoana pe care 0 riorului. F. Pe iruuneric pentru eEl nu vezi. Nu va incoltl niciodata Trebuie aruncara adanc in uterul . lumina. De asra lu[oate ca nu vezi. si nu ajunge niciodara ierarhie -In varf este vazul.AcestIucru n-ar fi posibil daca ar exista rv tori. - apoi stinge si aprinde lumina.enu dar trebuie sa mai existe' ceva absolut poate sa. ca fani relatii " t ~'I ioare I te invarte~ti in lume) ai relatii de afaceri" dar eI. ceva In rine se strange) flU 1jZI-ti relatii exrerioare.Idura. A lui Arisrotel. d_.suprafara ~i sa accepte provocarea sa are ceva ce ochii nu pot oferi.1 ntului. Nu e nirnic rau In a h deschis... fi-ti ~i relatii interioare. cand ai sa iesi sa nu fii un sa iesi sa ca.Alfii se u..te dezvalui sub ochii tuturof. Apoi vine un moment cand chiar ~..de fapt. in intunericul adanc uncle nu 0 vede nimeni. II sa fie. ~ nchide ochH §i intriin nu se poate- Cand pip:ai.ita. vei auzi rnai clar cum curge apa. 38 Cal 1.E ca §N cum I. iubesti pe lumina puternica. Multi pictori au pictat trupul de femeie.§i asa trebuie ochi. Aristorel spuneca II . Pipaitul. J :~ 'j or ci un rege. ell restabilit echilibrul. . de femeirAu ceva miraculos In III I ruhire. celalalt se 'v acolo nurnai tu ell . frunzele.. C·and prive~ti. exista conco . tot cee prafund se llntamp[a pe intuneric.Respira d· (' IZO va. ~j apoi trebuie Dar tu traiesti cu ochii: optzeci la suta din via-pi ta se orienteaza dupa sa fie asa: rrebuie l~lrrunte lumea $i lumina §i ploaia si vantul. III ~ j IIII reste un copac mare. si viat.

indiv~du~ e: 0 rea1ilt"are. s. pentru ca stii cine esti. nu.ea nu te simteai singur. vei fi caziua J Viata rasare din acea sursa inrerioara ~i se r. acum nu esti pierdut. foane rar pe cineva sa intra ~l lese cand vrea. A:§a se cuvine sala de ageptare lntr-un aeroport. vel iubi. Un joe a dona umbre. Asta numim ~ I10i viata. sinucis. dar nu vei poseda.eL Chiar • daca pare foarte trist $i singuratic.Era pustie In interioru] bisnui t cu multimea.e. de la persoana iubita. un mister total.:Jn Monroe . A§a ca trebu]. dariubirea ta nu va fi 0 nevoie. Daca mai Inaimezl :inca putin.e sa intrim:n . Acela . §i Asta i-a Iips. pot sa iubeasca 41 i'nseamna substanfa. rna] mult oameni in viata noastra.fost singura cale de a i. 'Cercul cuno§tintelor.0 lume. un mod politicos de prel sa fie admi~i. dar nu vei f gelos..e eu int:re individ persoana e un fenomen fais. toata Iede neirnaginat succes. fara noapte. Sin uciderea fost singura cale a ca Marilyn Monroe. Copilul era scapa de pustiul dinea Poare ca nu perfect multumit In urerul rnarnei pentru hl§ ca nu avea mijloc de comparatie.e iubirea. C"ateva capitoje deschise..Habar n-avea ce inseamna nu stia cum e Hi ntei ei.persoanele pot . dar tot sinucidere " Dar acum ai cunoscutmultimea. Train1 mereu eu . te v. leaga relatii fiindca s:e tern de singuratate.ei descoperi dintr-o data ~ te vei descoperi pentru prima data. Atune! vei putea safii cu oamenii. Daci nu ai cevatn inreriorui tau. n-ai de ce sa.e reJa~ii. Era pustie In inreriorul :fiin{ei e] Sinuciden::a a . oricerclarie e dear a. ell familia) cu prietenii. uncle te vei centra. ~i in jurullui se doa. chiar §i dusmania e in regula ~ eel putin..re cunostea. iluzie. si sa ui~i ca mai exista §i altceva . traiasca. de dominare.. In tenlplul tau. nu e niciodata singur .deschisa pentru tori. vei iubi.aftii. Lasa-ti 0 jumatate de carte sa fie deschisii . ai destul curaj si te sinucizi totul era bine §i frulnos . 0 persoana publica. mal muIr. ~i §i persoani: 0 data ce ajungi la sursa ra. Era $]. Dacimulrimea.le. esre divina. ~j ell ~ ca[ avem mai multi noastra. trebuie sa platim a. Lasa numal far. . De ce s-a sinuds ramane enigma. un mod civHizat de lortuta reciproca. Asra observ ell mereu: relatiile dinrre oameni nu au nimic Oamenii substantial. Vel avea relatii. mai rnulra s.e . devine ca un ecran. est. la dispoziria tu[uror _.Persoane~. fi lupra.a-ti iei la revedere de Ia tori -. Si cateva capitole compler inchise.e momentu] cand intr i din nou In acelasi spatiu in care cramcand erai in uterul mamei. eu am fast Intotdeauna penrru echilibru.a fie ell tine. mai multa faima. indivlduaHtatea realitat. mai rnulta charisma. de a saptezeci de ani sa te sinucizi.. vel depinde de' ele.a fie anit - de secreta ~nca[ numai mtlsafirii de ~i rar. s.a-zisa iu'bire nu e decax un fel de du~manie. prietenilor. ell oamenii. 0 intre In fiin~a tao Asta es[. toate acele fe{e se estompeaza. nu faci decat sa srai despuiat In pi api" sub ochii tuturor. Aduna~ti curajul ~i intra in .. N U asta nu se face" Daca toata cartea ta e deschisa. toata treaba se va schimba complet. ~i vine un moment in care nici chiar persoana iubita nu poate atunci nu erai 0 sanarare. Asta e deosebirea pe care personaHnitile sunt mi~ti~ umbn:~. §1 torusi a fosr un e§ec total Cand era in culmea succesului 0 a faimei s-a j aduna . unde te vel refugia? Uncle te vei duce cand te vei fi saturat de lurne? Unde re vei duce cand te veih sarurat de fara Fadi cunoastere de sine.ft lui totusi 11 lipsea ceva. substanta. scapade pustiu] din ea. iar acum ai ajuns acasa. care nu depinde de ceva din afara" ceva care este numai pana sa dispara. Dad esti doar o carte deschisa. ~i numai indivizii pot fa. De fapt. §i curand si ecoul dispare §i te simti total pierdut. Erai pierdur in jungla relatiilor.. dar vei fi TIU 0 eli totul altii persoana .acest spatiu. simti catesti Qcupat. va ii.re copilul parase$te uteruI marne!. A§. jumate-jumate e perfect. de la toata lumea. Oricerela{ie e lume? Unde te vel duce sa te rogi ~isa meditezi? Nu. Die aceea nu spun ca viata ta rrebuie sa fie a. Trebuie sa re reinrorci in lurne.aspande~te in exterior". eu atat mai bogata credern acea rnuhime dispare. iar cealalta jumatate mai buna decat nirnic. dar nu un templu.. fiindca 0 Aceeaera singura realitate peca.Asta i-a lipsit lui Marilyn Monroe.. sa re simti singur. Avea rotul. carte inchisa. Vei iubi.r sa joaGe jocuri. asa . P urea sa-ri ia s-ar sa fij cu altii. e ln regula. Dupa aceea poti sa existe un echiHbru. sa leg. al tau . ca vara fara iarna. Din cHpa in ca. bucuriile ~i suferintele relatiei. Peate ca esti foarte §i te sinucizi foarte lent . un spatiu al diu III care s~ipori sa inchizi ochii §j $. numai at unci vei putea sa fii ell oamenii. lar atunci cand iubirea de posesivirarc.. dar e lipsita de getoz. templul nu mai e templu. 0 rnultime de oameni.e:.cest pre·f. Dar asra e doar o interprerare.a re rnisti. Trebuie ca e viata Cand lncepi sa intri in tine insuti.chiar ~i de la eel mai bun prieren.. mai mulra frurnusere.riji._ te vei sinucide. de succes. Poate 0 sa fie..e cu mama.-{i faci g.. Dar Mari'J. Avea toate motivele sa. relatiilor se mire~te 40 tOl: ~i vei ie~i din ea ca individ. Vei constata cu uimire ca erai pierdut inmultime. U nde te vei odihni. Intorcandu -te in interior lumea incepe relatiile.

nici persoana pie care crezi I . I~ : "Unde t'e duci?' Sunt.. 6j capabil totusi extraordinar II! _ sa fii singur.a nuexista nici ~I II t . ori te-ai drogat. nu e 0 0 iubire care I I rotiv . unul de la celalal[ iubire. devil atat de vesel ~i II • Ir .~i cand amandoi vor s.. fii singur..pe Heacuri.TE:A I [til ~~ tale I stii ca §i acum 0 sa Sf: intamplc acelasi lucru. si cum asra ar ':{ ) ideea ra despre iubire este esentialmenre cea II II I III Cunosti 0 femele [rumoasa ~iesti fi rotul. necesirate.I1u esti Inca v (-. a fosr inselar. ( mare sarbatoare. N u se aga~a de copac. §i asta e diferenta dintre legacura §i relatie.e§te nici unul. sotia crede ca..tient! Nuiti dai seama ce: faci ell viata ta si cu vietHe 'f 'I 'f ~ Vine v:antul~i danseaza in a~'tora~Mergi inainte mecanic~.te1eg.A V sa Imp'art.--refer la 0 stare de a 6. daruieste ~m imparte. u d or lar copacul daruie§te vantului parfumul sale. locului?". I.]NT. l1'a. .1 j..l". Este Q regula exact opusa ai intelcs asta.a fi paJit nu esti In sa rneditezi. a§teptat fiecare se simte in incurcatura" pustiu.~l(e) nu mal 'e '0 I. iar tu ai inceput sa ridici templuI fara fundafie. Iar copacul nu 0 nu prim.stand pur §l sirnplu in taoere ~i relatie ci 'I "iubire".. ca. e Q curgere ca de rau. I In addncul tau radiaza.. " 0 stare de a II I r riciti. 0.'.) -. ceva in jurul tau pnlseaza . ~i ~tH.. primeasca.ea ta. amandai vor sa prin1easca.ca tu nu ai iubire in :fiinpl '[a. entru a II 'I i it? Trebuie j ~ sa fiji nebun. II 0 amenii te vor banui ca ori s. Foarte putini n U "I ii sunt capabili de a fi ferici~i Hir:a nici I I Cand vorbesc despre Iubire.I. penrru aceeasi prabusire.l in fiinJ8L ta m. daruiesti mal multa. ~i tu ~tii de cate I c:~ de ce ai mai dansat atilt de' frumos in jlL1rul meu? Die ce In-ai hranit ti. nu la 0' relatie." ~ II III 'l "I pul I~IIII T raie~ti foarte inconl.e 0 curgere." rneditatia esre LSD-ul absolutl Ea iti .de a fi eli ei. 1laca inveti ceva din esecul iubirii..II: i ai legaturi eu oamenii .Aceasta ciudat aritrnetica a iubirii trebuie inteleasa:. iI. ~i l fii Imoscaror persoanei care re lasa sa-~i irnparti bucuria ell ea. pentru ca ai atata iubire de: daruit .U' economice care opereaza in Iumea exterioara. Dar asta nu e itau~ trece pe III ~q i '. ~ 1ua drurnul. l'n care: in fiinta ta e un dans. Atunci iubirea nu mal e 0 nevoie ci 0 Imparta... fi fericit singur . J capacitatea . 43 . pentru c. Trebuie sa. dar se cearta lntruna.. nu esti Inca PI'·· I I Dar sa stai singur in camera ta §i sau sa rnaicon~tient)tnveti De aceea.. Sotul crede sotia crede si ea ca a Iost in~elati. pentru . separareIUnde tie duci? ~i daca tlv'eai de gand sa rna s. daca ~j[ continua dinrre indragostiti . e nevoI.a ~ ~ ai rnai rnulta iubire §i rnai rnulta bucurie. Ai nevoie de relatie nurnai pentru ca nu poti sa in stare sa meditezi. ajunge la femei. prabu~i. WI II I... putca iubi ell adevarat.ori s-a prabu§it iubir. renta. danseaza mai departe. §f totu~i continui J sa fa:ci acela§! lucru. ell arat ai Ina! multi. un proces ."u ~ lit I atac ai mai rnulta . ajunge la barbari. II w~ cereti tn stare 5a med]tezi. Cearta de baza este ca sotu] crede I. Doi cersetori care cersesc unul de la altull Die aici Iupta.elTI ca.~i ~n adancuI 42 1"II'['opacului ~i pleaca ITlai departe. hraneste copacul. si e frumos "f 1111 . meditatia este ~ .'. ca 0 iubesti nu are.f'.a primeasca" i. incordat. vorbesc despre aceasta iubire.. 11saluta.I·M.Legatura . devii mai constient. sau cunosti un barbat frumos ~i esti 11 :5. nruie puterile halucinogene. Sa tii minre mereu: cand folosesc cuvanrul . §it~i nu vrea sa dea. iubesti. ca un robot. N u.d n meditarie eu inteleg capacitatea de a Iubirea este 0 stare in care: esri voios. ~ 'W" iii A ~ncatnu mai ai nevoie de nici o relatie. §i '1.~ ~ +ericit sllngur. Relatia este doar un asp.. Te pregate§ti pentru acelasi rezultar. ~i arnandoi Relatia e un lucru: te aga~i de ea .§i care a fost mereu t'e:zultatui. copacul l§i scutur:a Barile asupra raului in semn de H)~tinia adanca~ §i raul i~i condnua drumul .e de 111111' I Fundafia 1ipse~te. ect .eva. Ceva 'f' .satori~U ~j inainte de ama pariisi. li da apa .. ajunge 1:1pierre si la copaci §i la stele. '!' iI conditie oblig atorie . pe te miri ce. ) Dar ce se indimpla In mod obisnuit e . inveri sa rneditezi. rna £1.ivina de Daca Inveti ceva din e~ecuJ iubiri~J devil foarte neinsernnat ai iubiriivDar de relatie.. vei imp·!ard '.pe lucruri neirnportanre.. vibreaza. ~. cearta I. II. • neva. absolut singur.Daca ca nu primeste ce e dreptul ei sa prime asci. lor despre fericire e ca trebuie ca s.Acel ceva ajunge la oarneni.ITA. mintile. Nu vei rnai depinde de oamenii pe care ii iubcsti. AI nevoie de relatie .a se prabu~easca In orice cHpa ~i sigur s. Cunosti Ill'l soana. . Altii it cred nebuni.. Unde este iubirear Nici unul §fu 'ca nu primeste ce are dreptul s. repetand vechile ~abloane" ~tHnd foarte bine c'i ai mai facut asta.~i eu cit daruiesti mai numai p'entru eEl nupojl sa 111 singur. meditatie eu larprl:n de fericit" Dupa aceea pori sa iubesti. ~anga un copac. E de II Ii I Ii vnr~" eel ptrtin de I .

.ata la tine. Cand se lntampla de oameni.a veti tari relatia mai departe. - " zadamidi.". Dar de unde sa §tii dinainte? 0' . nu va fi dominaroare. moarte printre degere. '. ExiS'ca un rise.el mutt. ..ramaneti .. relatia se poate rupe .' C. nurnai lucruri j ~1 . Daca re Dot '!. .I '.[. ~i va apropsati fl.te .. ca nu-ti fie frica. . decat impreuna ~ifal~i. sa treaca acest test eu bine.i'l~st·a. p... '! .!O::i a" ••u ..doar _..1 simplu irosit. . Timpul pe care 11 petreci folosind personalitatc 0 ai bun decat Asa imreaga viatii . n-U. '.. iubirea nu va II I~nnalitate falsi eSte pur §l simplu irosit.lU . deHcioase..1""... ~. u'r' t·u' n-·' D. . '_. Ve. 0 sa. sa. nimic paravau" . ffi it. autentice J..• '- I.OJ. fiam. Spun Iucrurile caretrebuie atunci realiratea rarnane esenta. a1tfel vei r~imanenemulp. nu ru.' ireala.eel multo Dar e rnai bine safiti desp~...a..I' .mpla ell adevarat." -.a.'a" 1· 11 a': A~·· L· 'V'. Mintea talsa Nici o relarie nu se poate dezvolta cu adevarat daca otii continuu pe Inc. nu sunt reale'.atisfacatoa. din cate observase el in cursu] vietii sale.eiatie.. Nu POli sa te satud cum.. 1.~i nu exista nici i!II. Ifi va §i veLi _ poate vei £l infdl1t. sa se intalneasca. .0 care spunea . Si. Dar fanteziile sunt fantezii. iubirea asa 'I impul pe care i1 perreci folosind I I( 0 va 6: oamenii se vor intalni. 44 sa~'~idea nimic. V· ItC~l 1 . ')-'. Minciuna .Asta inseamna legatura.ta". escnta devine apasa 0 Cal 0 - din ce in c'e rnai trista. dar adevarul 0 s.1 s. ~i vei cunoaste feddre nernaipomenira- $i asta e sa Incepi sa de purernica pentru nevisare se vor revarsa asupra tao data ce esti adevarat. l .'a'''' t.o' _ povara foarre grea in P rivinta asta. I ~ fi posesiva. . orice e posibil.'UI... IIIilioane sa ramai sa te aga~i ~i sa-l aperi ~i in sigurama. centrul acest lucru in relatia respecriva exista III' ceHiJalr.. ·1" a.....-. minune..!lne sa continui aped §i te tot paz-e§ti" numai masca ta intretine relatia. 'false Ii se vor l:ndmpla. cdor adevarati numai lucruri adevarate. m 0.re. Aceleasi I s:a fie reale. intre rimp.en't de autenticitat'e In I' nente at fi putut 0.' e . dar acest luau este cu putinta - C. e foarte dulce) dar nereala foarte precauti. A··'d'ea rul e periculos.daca esti autentic. nu ~tiL D'll-te sa intd in problema §i clipe. .i. eu riscu] - ca s-ar putea sa Sf: intdmp]c trebuie trebuie ca relatia sa nu fie destui sa faci ceva.. vor impart! ~ivor pleca mai departe.d· "l··nc:a' S-'a~ . iar fUfruna vezi! P'ana nu incerci. Dar uimicuri dulci. fatada.fit . 0.frum. nu doua. . ."i"f toara viat • a ta va .dar in acest caz nici nu D'1erita sa Intretii aceasta r. tine rninte un lucru: iubirea trebule trliltli .a r tea s·.. niclod. _" . __ ..ea"'· e · ~ " . daca aceasta relatie va fi destul de sp'use.e···. patru persoane. 1 II concluzie se iWl?unea de 1a sine.. . •• .i umbla muh. dar nu vei ajunge niciieri.de trai neau1~]va I I 01 11 ric.1...i asurni t riscul. m as·... §i anume I. e s·.to: facute. ' ·fi. nu se va1ntoiarce tau ramane singur. ~i nu iri va da nmmic 1n schinlb. Minciunile insa eu tp sp:un ca menta _' _t.-··. §i de' aceea oamenii riman v n .. iar l in ulrimele sale: 2He de Via\3" Freud i-a tis a. - •••l ' . . aurenricirarea. asteptand sa se intample _ Pentru ca rninunea 0 sa-rni sacrific viata pentru fij autentic..l Vei face multe indragostitilor Trebuie iucruri. ..arciti " " §i adevarati..amanda.In adancul £lintei a sa Inerite..anzi si "f insetati. un a suporta .d-.· a . fac lucrurile care trebuie 0 puternica pentru a rezista pe furtuna. pentru nimic in l~me. ) Inainte de a nu fi prea taniu. adevar 0 Risca rotul pentm aclevar. penrru ca atunci relatia nu 0 sa fie niciodata . .~I "1LO"·S··t e~d inmomenrul ''''In.I:'~.m {i-ar fi foame §i ai avea fantezii culinare . Asa traiesc este pur .m·: . 'utj'n.n. Din ea nu va rezulta nicicand beatirudine.a pentru putere.... Fa din asta legea de baza: chiar dad trebuic voi face.. sulletul.':' garantie c.~eaba. ~ ~ Pentru ca rela~ia _ ... -. Ap ca £1i adevarat. . dar acea i:nfrangere te va face mai puternic dedt de fa~a. ~ _ ~ " I\..-[. ..Este ca §i cu.. -ill': d. ! _ " Ii spui Inrruna nimicuri dulci persoanei iubite. _. TOotefortul va fi aproape absurd.. di oamenii nu pot trai tara sa Minunatl Existd un rise .. iar ea iti §opte~te la ureche . scrisoare unui prieten.' numai prin adevar. nidodad pustie.o lume de vis) dar visul nu Iua tn...ulte lucfuri.dar nimic nu ~i se va inta. ~ll .. . '.. ~.. iubirea ajunge sa sernene rnai mult sau mai putin cu datorie." 'ei trai deg._" Riscul este real. Poti sate amage~ti cateva 0 ' . si v.. ...!·ndca celor fals. nimeni nu stie daca aceasta relatie va fi capabiia sa inteleaga adevarul.' sa anI D·.. ~i nu risca nu 11voi sacd£lca binecuvantiiri 0 adevarul penuu altceva. '_. esenta nu e personalitatii - hranha ._a Ul' l n ".adevarul .·· 1'1 .. u·n. . Daca omenirea se va rnaturiza vreodata.A§aLca. 45 . Doua persoane false continua cele doua persoane reale ralnan lumi separate. po~i sa traie§ti intr:. ·. . f· s'a reziste la furtuni.. Cunosc problema. Se tot intreaba suporta adevarul.. .ar ~i un singur mom.. 1 ube~te pana sa vina moartea. xe va Intoarcc niciodat:a la tine. aceasta relatie e destlll de puternidi penlm . vlata va alunedi tot rnai mult de. problema dad tlltUrof Risca totul pentru adevar. ..ancare lor se tern.· ~ JIl.." e a f:afar"'"!N' -a~. Dad o esti faIs . Airrfet iubirea devine 0 ~upt.oase.c~a"'... •.

. c. in fata ei. flU e TIlffi.e care: H roste~ti u§or en cuvintele. Dupa •• I@I ill ~ 'Ii jumatare de ora ajungi In gar..e.Iar toarafiinta In mijlocul furtunii.ma..~ sa te prefaci. s-ar puit.a nici 0 problema. ~i asra P. Va veni $i simplu 0 incanrare.eu tacerea. Daca 0' ~ncercare te infringe.. altfel ar pro fit a de Persoana religioasa este cea care iese din aceasta barca . .Ji'ie sunt autentic. dar nu . Relatia s-ar pute.solida.ma. neautentic. pe care crezi eu pe. sa fij sincer cu strainii. spuilucruri inseamn.fTATE. sa fii liber eli ·des. cauta puternica. Stirn ca ea ne iubeste. A I lnvat a lim b-aju I tacerii care vorhesc ell stdiinii sunt mam. 0 sa-~ vrei rot mairnulr pentru iti aducernultumire. tori suntern in aceeasi barca. ~i apare intim. Dar verbal ~! nimeni ~_i ei fac acelasi lucru. la inceput) par'e peri .Ce mulrma I ucur furtuna te va face din ce in ce rnai puternic.. Incetul cu ~ncetui. 'e~~. arunci cu cine §i unde Daca relaria supra vieruleste adevarului. Oarnenii care calaroresc ell trenul intra in yorba cu srrainii si spun lucruri pe prietenijor 0 lor. Nurnai mcrira desi. a§a ca nu are de ce sa ne fie' frica .a. ~i 0 data ce Ii simri gusrul. eu un strain.existii . prilejul de a fi nu e niciodara confortabil.e incon§tienti. va vei fi sincer? pori sa Iii autentic fi frumoasa. Ai ajuns sa te ca atunci de tacere. Numal' adevarul _ "" :1 mai . ta spune: "Mai lasa-m In pace!". altfeltoata lurnea ar " £1. ). asa ca nu vom fi gresit inrelesi.ru] frumoase . supOfre sa nu sa fiu!" . Pare ca va spulbera totul. dar nu merita.avar~ire? Iubirea insearnna ca eel putin in prezenta unei p. Incetul eu incetul vei constata ca'e atat de frUfll0S sa fii sincer lficat ai da totul pentru asta. fli adevarat. dusrnan. Privit din Iubirea inseamna participate. Dar incepe ell persoana iuhita.V alta relatie. ell rudele . Iar iubirea este eel mal mare pericol. PORce ai observar ca.a. Alfabetul iubirii. tara e batran" s~ar putea sa fie contrariae'. .N U spune asta. pentru ca acest esre doar ce se vede din afara. cand infrunri Indi ferenr de rniza.care flU sa te sa tn~aciL totul are ·inteles. fratele sora . Zambe§ti fals. A§a. pentru furtuna nu l{i vamaih Tineminte. foarte frumoasa. Pe urma adevarul devine pur si sirnplu modul tiu de viata. sorul. trebuie lnvatat eu cei care i~i sunt foarte apropiati pentru ca J . e' mai user care nu le-au spus niciodara sa. pentru i..de cineva. pentru Darsa nu uiti nicrodata daca p:!ina si ei l~i este frica sa-i dezvalui adevarul. sa fie destul de adevarul. 'U'd 'J m'enta . fij fals. Nu spun sa tc sau eel putin ell persoana iubita sa nu fij afara. ci inca un prile] de. Te . e tot bine.:i nimic.a ea.ersoan. nu i:~i da seama..exista intervale de e~ti obi~nuit . adevarul este singurul lucru frumos.Prilejul de a fi nu e niciodata convenabil. merite. La inceput.itatea. Asa ca nu te terne.a fi. insusi faptul 0 ca tree! prin I Iictisesri de prietenul tau sau de tatal tau._ ca te controlezi me:reu. iubesti. §i cobori.' d menta. A§a ci nu conteaza ce a. Dar asta duci In pia!a ~i sa fii sincer. J' Dar rnerira adevarul sa nu uiti niciodara ca falsitatea nu pare sa mcrite.M. S~ar pucea ~)aca nu pori - pericolul. apo alta ~i alta. Daca intri ~in el.. Ea te solicita total.. tata. Infrunta relatia. adicva.rsoana pe care a. Atune! "ontinui t . Stirn sa. ~i devH foarte istef §i viclean.sa :in discutia eu ptietenii. Oam.A .c~LNu te purta a§a.a nu-i pla. adevarul. adevarul pare foarte periculos. discntia cu un .·INTI. sinced §i i§i deschid inmma. dar conrinui sa spui: . Putern sa dezvaluim torul.· entru ca ca ei re vor intelege . ne iubeste. lucru ar crea necazuri inu tile. 0 lubesti ~i die ea te ascunzi ~ unde vei gasi locul ~i spatiul In care ca fa~sitatea nu merita -. Putem ~adeschidem larg usa ~:isa invitam inauntru persoana respectiva . fie nu sunt deloc. mai preocupara de ceea ce este esenrial. sOfia~. apoi eu familia. mad adevarata. s~ar putea sa se simta jignit. cu persoana. a fnceputJ pare periculos. 'e Nu fa asta. ) sa hi sincer Daca nu sa.~i l§i risca viata. §i atunci e foarte.Putem sa parriciparn la existenta celuilalr. D'aci rnoare.0 inhibiti. pare '.. cand vei incepe sa dansezi zi cand furtuna va fi pur ca te vad!" . §i uita §i strainul. Dar fals nu am el toata lumea .mic nu conte:aza. §i uiti ce at spus. e un mod de a facetimpul Dar cand incepi In. Leg:aturile talle sunt toate intam pl~rtoar. j ..enii A. daca ca se sfir§e3§te o preganr sa. Prilejul apare numai atunci cand risti. culos. experttn neadevar. apoi eu oamenii care sunt departe. - strain nu Implies nimic.e gol-golu~i. e§ti stingherit" penrru 47 ca nu ca vor . chiar §i un conteaz:a. A§a apropH .IC In Joe.. far. rrancane§ti despre 0 mie §i unu de lucruri proste~ti :fiindca ni. intri in relatie si acum esti mai pana sa 6] go[-golu~ spiritual sa putem fi c.at. nesincer.i spus..l iar cand ai 0 ]egatura oficiala ell cinev3L.mpins' i'n subsolul fiinrei tale. Atunei nu te mai po~i jUlca atat singur cuvant p.ea s.

~i reaqionezi. '. Omul s-a cam fastkit pentru ca nu se a~teptase la asa ceva .C' .en~e.a de tot.-. va vent 0 cHpa cand numai tacerea te va aiuta..Ai fost insultat 1n trecut ~i te-al purtat intr-un anumit cand limbajul dispare. nu era nici la~..'lc··a·. §i racut.. nu. ~i ei se infuriasera ~ireaqionasera . si imbracaminteaiti 'f ... tre buie sa soui ceva.. acelasi .de spus. Limbajul e doar o metoda de ca nu adopta ~coataprimara 0 .mane pustie? gas..... 48 ca tacerea nu p~.' ·.. pentru citjiecl1ruia £i este teamii cd ~-ar l· . ci acrionezi exact ca un robot. -' d -.ent. altfei te vei opri din crestere. sau yeti tacea.aLtat vei iubi rnaimult si. A venit un om :tti rrebuie un sa cornunici cu oamenii ell care ai 0 relatic de iubire Iimba].a Atunci cand devil intirn ell cineva.. '. cuprinda .. Cand ajungi sa.. ell . ua r:ii. a 1trei~ ce ca uie spur creada ceialalt? 0' s. raspunzi . l' -. dad erau la~i ~i mo1ai. Cu strainii sunt rnulte...daea. ·lscmpol at~ sau. ··ill.Adevarata metoda e tacerea.... reintra in functiune. de la inima la inima. 'f ~abloane trecute. a P~_·.. prin prezen~a tao oamenii se tem de intimitatea profonda.. Buddha s-a sters ~i I-a imrebat pe om: "Ei bine. . Discipolii lui Buddha s-au maniat ~i au reaqionat. A~a ca data viitoare cand vei fi ell cineva . nu e nimic de spus _. pentru e nirnic d. ~ ! . . A§a . simre-i gustul §i savoarea.ra" Intt . Dar Buddha nu era nid una.ii se tern de marea poezie.'_' ... eel mai apropiat " .U' '. Vor si 1-ascuipat in fatii. in loc sa tacur silasa tacerea §i La aceasta insulta nona.Spusese set "Ce mal urmeazii?".. A··..-. legatura cu oarnenii cu care nu ai } Ai nevoie de limbaj pentru a stabili o relatie de iubire Ca nu Se zice ca Buddha statea sub un capac cu discipolii sal. pura.INT~'M[TATEA "·d .nu se gandise di e posibil exista ~i gesturi" uneori vii ve~izambi. ell atat Ai nevoie de un lirnba].e obisnuit cu ea. devine grea.e s:pus. ~' . Cunosti doar un singur mod de a cornunica.spunsul . e ceva pmiectat din §i vorbea sa comunice.s:a toie..ancu~ fiinrei. eactia e din ttecut. · urmeaza?".'.' . oamen. l . A. d. Nu stii sa. Reactia nu e fap de slruaria reala.. .e§. ai rnai multa nevoie de cornunicarea nonverbala . Nu stii ce rnuzica e tacerea. cand Cu 5train~i sunt :mlu]te de spusJ cu pr:ietenii' nu exista un Eel de iubire. ~ .. Reaqione1. 0 fii sringher iii fericit. In acest om vezi trecurul.·n"da··'. diner-o data.. in. . Cu cat esti mai matur. vechiu1 mecanism .~Am·tola putea sii nu Sf r.i din vechile o atitudine gr. e din pre1. . incetul cu lncetu] renunti la Iimha]. Bucur~·te de: tacere.. Ritnai trecut. Mai insultase oarneni I:n 1 viata lui. ce mal urmeazi? Ce vrei sa-rni spui?". te uiti La aceasta persoana ci nu faci de cat sa repeti un vechi obicei. stii sacomunici. N u e vorba ca Hps-e~teceva. md alta . insulra ~i La aceasra persoana.'a ac!eas~a C 1 N" ·l -'" la tine in fiecare zi. til Cresti.. ~J1.. in dicere.eflecte tn tacuiI·ft·'"' r ceuaiatt .. nefacand nilnic. In acea oglindii ajiinlei celuilalt.. .c..ram. nu rnai ai nevoie de el.. C" Sf ua-. sa scuipi pe cineva in fa? ~ie1 sa te lnrrebe "Ei bine.nu era nici furios.1_"'. se va oedea in ace! lac. 11 Ie'. . Curand vei vedea comunica oy} .Ast~a e .a' sp'-us" .~i nu veri cornunica prin vorbe.. in realitate..Ceva nou a luat fiinJi ~i vechiul .. Si racerea ca nu esti Oamenii se tem de marea muzicd. apare tacerea ~i nu ai r.. ci undeva in ad.• 49 '. Cresti. Trebuie sa redevii inocent ca un copil..utem. ~i va yeti tine de man~i. Doi oameni care se iubesc (sau aid cred ei) nu patrund adanc unul in ceWalt. ~i ca acea comunicare e un sacra.pre.1e se vor intalni §i se VO! cOfltopi. comunici doar Hind acolo.a ·ti-. nimic. -r <-_.. - I . asra e sablon nu mai ajunge ca scurta. Nu mal avusese in trecut astfel de expefien~.. apesi pe buton ~ispui "Omul ista rn-a insultat". in cele din urrna.. Cineva te insulta si. Sau.. singu. ceva se adauga sa. ~ise va intampla ceva -cenumai voi ve~i §ti. si acela e ell minrea.. nirnic de spus.- ramane fel.a. Nu existaSe nid 0 reacpc din partea lui. intet .msa. mod mult mai profund. _. acum te porti tot ca in '[recut. si vechiul model de comunicare nu rnai corespunde. Va trebui sa ua rejlecta nimic. .ita. Ai in tine un anumit rnecanisrn. Relatiile de iubire ale odmenilor sunt doar rela(ii de suprafala. Nimic nu lipseste idee gre$it~i. pencru eel nu stii sa cornunici. cc mai 0 privindu-va in ochi. cae! acel ceva nu se intatnpli la suprafaJa. dacii oglinda nu -'. nonverbale.Prez..~. p'.apasatoar.C gan~e~tl".e§tm alee rnoduri de comunicare.'. N u srii sa comunici ell inirna. ell prietenii nu e nirnic de spus. Nu Cu cat rneditezi rnaimult. n e C'. zambiseri l im~acluitori.

un~ala reac~il)~i raspunde din ce In ce mai muir.nu mai sunt. Acesr om ale . se intampla in Nouazeci §i noua la suta din timp reactionezi viat sa rispunzi. §i irni dau seama cand simti 0 de asta. un revolutionar.an.full sau hnhratill§e:d persoana iubita. e un om periculos care Ii abate pe oarneni de la drumul lor. ca ~a... Raspunsul e un fenomen frumos.. Experien~:a tt'aita 1] obseda. Si " despre attceva . aiel §i acum. ~i vei constata ell j spune ceva.. Trebu ie pedepsit pentru asta..e l.. D sa uitam sa. Cand esti foarte l. acea femeie on mal exists acurn. ~ vor brm . ca aceasta femeie . a fi sensihiL D!ar sensibilIa aici ~i aCUffi... A raspunde "insea.ci cuvintele sunt prea sarace~~). Dar te-ai uitat in ultimul timp la sotia ta.a mai· fi avut de spus ceva.. intoarce~te ~i uita ... EI nu rn-a jignit. ca.Jarta-ma pentru ce am facilr ierf>. semin eu el... Aceea e un fenomen [recut. In acestf' douazeci ~i patru de 'Ores~au intamp~at multe! Rau~ a curs Ren. inrorsla locul respectiv.. E un flux" tOinl clLurge. Ela scuipat. si-a scuipat propria minre . gandi~i mai bine. Gangel. N u a pU1!:ut sa doarma toarii l1oaptea. din minre.. nu e niciodati. acela~i Ga.. nu cu reac~ie.abiL A rispunde inseamna... omul pe care l-ai scuipat.Jit~i sa.i CUIU Buddha a.. 51 multo A§a ca nu pot sare j_ert~penrru ea nu itiport· pica. Buddha l-a intrebat iarasi: Ce urmeaza? ~i acesta e un mod j" in fiecare clipa te nasti din nou . taral till" 1aprietenul diu? Nu te-ai lTIai uitar pen ern ca te gande§ti de a spune ceva ce nu poatef spus in cuvinte.a maifi avut ceva de spus. Daca :actionezi dintr-o llinin(e~nghe~ata. pentru eli omul acelaera manias. Aceasta femele n u e aceeasi cu care s-au rna jigniti. Daca vi.e la sotia tacu t raspuns. Omul. A- responsabii.sa faca lumea va lncepe ... insearnna ca nu raspunzi. a§a ca nu are rost s:i te m... dar nu sunl ai acela§i. Daca reactionezi din vechile obiceiuri.Nu rn-a scuipar pe mine. $ili clipa..Exista momente ca Iimbajul e neputincios ~ momcnte de iubire profunda.. cunoaste deice.i omul care a fose scuipat .rnai aproape.ie mseamna a vC:' T! in viata lui un astfel de om. femeia batrana pe care cred ci 0 cunosc .. Acesta este raspuns. de ura.: necarc clpa mori 9] te nasti.a schim bat foarte multo Omu~ s-a uitaE 121. pentru .nge. cum sa rna scuipc pe mine? Trebuie sa . !Ca sa ' rispunzitn:buie sa 6i total via ·In aceasta idee despre mine. femeia. J.. ~i zici e un cadavru.El e nou. Ren u s. Omul pe car. Buddha ~. ernul s~adus acasa.. spui ceva. ~i totusi reactionati". care asisra lao aceasta dlscutie.Am 0' si-a scuipat propria idee. scuipat nu mai este aiel ~.A d· A. ?i si-a facut 0 idee despre . . vat rna Jigni!i.. de rugaciunc.. Candesti £urios.l nhnic Buddha a spus: "Sa te left? Dar {'!u fiU sunt aceIa~i om.ai ui~i laei. purrezita.e curge mai dep!arte. de rnanie Exista momente intense cand limbajul e n. Inseamna via~a. ce a facut. Si-a fieur Eu nu fac parte din ea. iar tu te inclini Itt picioarele rnele. ~i tu 50 . nu am de ce. Cand vii ~i imi atingi picioarele :mmispui ceva ce fi spusmn mod obi~nuit.ndragost.aceasta e o eu totul al ti femeie ..... dar arunci cand se tncampia se deschide usa nccunoscutului.acfli din gura.i. 1i spulbera toata rninteas] tot trecutul.emo~ii profunde". acest bier omtrebuie a s.Reac~ia e rnoarta. ~i raspunde d~nce !oJ .. pentru ca rna cunoasteti.mna a fi respons. Reactia e.e~te acasa si uita.~ti dej :lin mormant.' Eu 11inteleg " Trebuie care poate triiesc de treizeci de ani.:.6 auzit de la oarneni ceva despre mine. 0' vazut oarneni r1'..' .. Poare at auzit ceva despre mine de la cineva.ea scuipatul este un mod de spune ceva . Fiecare om nu e lnghetat.. ce facT? Spui ceva. intoarc.T.te la so~ia ca cuaJ~i ochi.ia spus:. e. e un fenomen ingheiat. li ~tii de mu:it.. til. Nu traie~tm eu adevarat. la marna ta~ la.ia~amoarta.Nu maiintalnise u rn ce rnai mu~t. Cei doi oarneni . de aceea am intrebat «Ce urmeazab"..ornul care a scuipat . un strain.mplase. faa-tte furios si Icvesrl perscana care te-a infuriat. omul ac. raspun . de zile alaturi de mine.. Inrors spre Ananda" ~ii~a spus:: nUite.a scuipat ideea lui despre mine ~ nu rna. Tar Buddha le-a spus discipolilor sai: .. N u esti acelasi om care a vente ieri. un strain.Dar raul a curs tot tirnpul. In dimineata urmatoare s. Dar mintea e un lucru [llort.. spus:: . ahfel toa ta iar noi U vorn arata acestui om . Nedurnerir. un corupator». I'nfiecare Z1 au ~ocschitnbari extraordinare. ca. urata.. a§·ac.veche" s.sa faca poate ca nu esti altul. Vine .mine. duci 0 v. tini atingi picioarele ~ hi acelasi om? N u esti acelasi.N putea sa~~iexplice ce se inta. patrnzeci deani cu femeie si nu se rnai nidi la ea.epu~ a ca faspunzL Rarecriti Inrensa. aruncar la picioaa a rele lui Buddha... flU poate ca 11cUl1o§d foarre surprindere bine. din (recut.esta este: iar aicffi lmi 5-a. casator fur ei. Tremura tot §Itranspira . sunteti . S. n~a~a Ei §:tiu ci e "b:i[rana. in fiecare clipa mori ~i te nasti. e un r. ci «ernul acesta e ateu.ITATEA RaJnai cuirrvatatura astfel de lucruri".de a~i reactii.. derutat... tincios 91 atunci trebuie sa faci ceva .INTIM. era tare nedumerit.¥oi scuipi.

53 In dipa urmatoare iube§te ..rmecul" toata poezia s-au dus.' face parte din starea de a fi.. nu mai ai posibilitatea de a iubi... ca sOlul nu 0 mai [a inceput ci rda~ia asta nu sa dureze.- - - - ~ _---' ~ - -""-~ •.agila ~ nirneni nu 0 ca poate ca relat~. asta sa ai 0 l1U e situatia ~i nu se poate face nimic in privinta 0 asta.. rnereu in necunoscuu ei. nu e arragatoare . Trebuie sa In'te1egi ca.esp.---'~ _-: .5~a!r . ai Trebuie sa. Sifiindca acesta devine intens. . Parerea mea e ca daca traie§ti total acest moment" exista toate posibilita~He ca In momentulli urmator persoana camomentul urmator respectiva intr-olnchisoare. sau orice e viu este ca nimeni urrnatoare.. A~a d.a" dar cand celor casatoriti. §i celalalt in viitor .1 profe~iile tale se vor indepHni.ezent} vesnic rremurator .e cele doua exista prezcntul. Natura relariilor nu e de 0 relarie este sigura.eainainte..S-ar putea mal existe. Viata este fr. trecutul e intordeauna raman deschise. te vel simti foar~ede§tept ca ai prevamt coreet.asta pentru 0 Cauti lI1r[una siguran~. ~i rraieste-o total. Vel vedea ce va fi in momentul urmator. E vesnic scindata. Acest moment poate fi 0 luna de rniere. ~i atunci viata > urmator este imprevizibil._ [rumusetea . iar nesiguranra naste teama . clipa urmatoare ~ va rezulta din aceasd 0 irosire.. la tel ca ezitarea ~i derura si nesiguranra. ca nu ai iubit. ~i daca irose~ti Dar acum ·tot fa. e vesnic schizofrenica. pentru ca nu e nimic de facut in privinta lui. Nu exista cale de a o face sigura" iar nes(. iti tot fortezi sa te pariiseasca._ I f ar~~~ A . dar ei vorbesc despre rrecur ~i cauta sa-l repete. iubesre-o aid §i acum. selia e . dar acest relatie vie). Triiiestc dipa aceasta. Amandoi sun[ de energie.Nirneni ma.. _. imprevlzibilNu rnomentu] rnornentul pentru ca 0 persoana 0 relarie vie ~i sigurd. am ~tiut de ~ sunr oameni Inor~i ... Viitorul e absolut deschis. asa ca e pura pierdere viitor. va trebui saiubesti persoana .guranta naste teama . Ce prostiel Sunt inca vii. Trecutul a dev. pentru sa."I inchis.TEA Cramponarea Nici Ca 0 de siguranta lucruri.dad.' . Viitorul ramane lntor .$i e bine delicata. Uidi-te la fetele .:a-Iabordezi .Daca este absolur sigura~ sigur. sa ai ca rotul e absolut Inchis. dadi Hmiteaza la contul din banca {']~ache~rule-Hle menit.i Jucitor. si de aceea torul e atat de frurnos. putea ar sa existati sa nu ca s-ar putea ca trait. ) satisFace nicio1data. 0 iube~ti au gasit siguranta . va rezulta din aoes(a .i existe relatia.-==- - _. - - I" . Vei avea rernuscari. traiesti cat rna] total acest moment.a. vei aborda §i viirorul+.. Vel fi acolo s..ea ca cclalalt sa nu sa nu vina niciodata . sa fie tot ell tine.enit rnoarta. N u irosi aceasta clipa gandindu-te la viitor si facindu. aceasta trebuie sa fie nesigura.. ~ivorhesc rntrun:a despn:~tn=cut~ d. Acest moment poate 6 trait.fi. -. §i daca 0 ca relatia s-ar pentru minte . Trebuie asta e putea. Sau s.Dar asa e viata.1r~i.este 0 experien~a frumo:asa. toate u§He sunt mnchise".. Ea vrea lucru eimposibil.~~i acum totul se ~ie fericita §i rela'~ia .. Asculta oe vorbesc oa.menii c'asatoriti. de ce te-ar padisi? De fapt. romantismul nu mai e. Sig. §1. _".. l$i pierde tot furme'clJL A~a sa te bucuri ca asta e 0' problema if: sa fie sigure.nu fae d.a iubita moarta. Toate posibilitatile deanna deschis.. asa §i acum nu se mai poate schirnba intra.-·ti L spirit de aventura.uranta nu satisface nidodara.. Daca vrei relatie foarre sigura. putea sfar~i. este acum cu tine. Iar intre cele doua este prezentu]. vei simti foane bine. a§a ca e vesnic mulrumita oricum ai persoana. ~i de aceea nu trebuie sa amani nici nu iTi place. nirnic nu se poate prezice. So!-ia spune nlereu <:.e sa perpetueze siguran~:a. vei zice: "Oa. Trernuratul face sigura.ecutu] hotara§te viitorut De' fapt~ nici sotut nici s:o~ianu au gand. Insa atunci totuL §i . Dar asta face parte din a clipa _ dacii vrei sa iubesti 0 fi viu. ell un picior in trecut. Trecutul esre inchis. -~- . va 6 lamentabila.trleclltu~ va continua ca sa s:erepete. Nu acorda viitorului nici rnacar un iti va placea. gase~ti te saturi de ea. nu to poate amandoi.re luna de mien:: §i alte 52 feI te Acum e un luCJru dovedit".INTIMITA...mult clutata siguranta . momentul urrnator te vei caitoata _. te vei Siguranta nu mai existi. . T otul se poate sf. Trebuie sa griji.si 'it vel aborda mai bine pentru c:a vei aveamaimulta experientd. ~i intl'. sau s-ar simti foarte vinovat. ) relatie nu poate fi sigura. caci altfel ar fi rnoarta.. :nu stie ce 0 sa se tntample vie" sau 0 S-ar putea ca in clipa urmatoare se poate prezice ce 0 sa se intample in clipa urmatoare. Iubesre-o pemru in cl ipa in conflict §i haos. .Ei 0.Acuol aceasd dipa.asa cum ai abordat trecurul. face sigura. Totul s-a intamplat nimic.. Inn-un """.ecat sa repete 1I:recu[ut tr~iiesc din amintiri. pentru eli asta seamana ell 0 sinucidere. Asta se :IntampHi cu Indragostitii cand se casatoresc ~ sotu] e un iubit mort. Iube~tc! aceas1tap'ersoanii ~i fii iubit de ea. un singur moment de pr.' -I' ..acum tt. pareri de rau. iubeste . fii un [ucator pentm a fi in pas cu viata.. In .. put. Mintea nu da-o.. dar sa on Viata este nesigura .. sa fii curajos.A~a ci rnintea rarnane vesnic mntr-o stare divizata. D'aca ~mn acest moment faci griji. Asa ca nu te gandi daci celalalt va mal fi in rnomentul urmator . nu are mrm:Ec. 5 . ca nu .. '. nirnic nu e 0 relatie.

pori sa care sunt capabili 53. Fiecare om creeaza anumir sigurantii psihIca. Dar daca E: un tapt binecunoscut nimic.i spre mormant? de timpul pe care il ai intre leagan §. ajuri sa te pihiiseasd! 0 fad nefericita. de ce te~ar parasi? Dar dad. penrru ce faci cu 0 persoana vei face §i cu alta.1. soldatii trernura Iii rnai fericir. tot ce trebuia sa se Imample s-a indmplat. Iubirea aduce implinire. Dar nu poti sa 0 evi~i. ~i ti-e dar ca inrr -0 zi sa dispari. dansau.0 d:a. accepti ca viata sa renunti la sa pun s[apanire pe tine. In spatiul dintre leagan §i morrnant? Moartea e sigura. 1111.a nurnai ei traiesc. 0 data ce tn~:elegi asta. ar fi nesigura. prinputere.i trait veseL 55 .acas. Sc bucurau din plin de viara.ra sa ~tie. de 's:l uu 'll. uita de asta. ~i nu ai nimic de pierdur. vei ~ti ~i aparare.1.1. Dar rotul depinde de tine.INTIM.0 data ce: inevitabilitatea~ certitudinea . Daca p'retexte. Nu ai venit pe lurne ell Dadi faei fericita 0 persoana. III distrugi via-fa. I intample nimic. ~ • t nUl II .. dar cei sa iubesti iubesti aceasta persoana. dar ei jucau carti. cine nu ~ oricare dintre ei s-ar purea data ce rnoartea e acceptata. fiinddi nu are rost: se va lupta ell toata lurnea pentru tine. prin conformism social. Aceasra dorinta de . prin apartenen~a la 0 lurm. N u ai nimic de pierdut. in armata. ideea de a crea siguranta ar avea ceva subsranta. iar viara e a]catuita. Dalea tot nu se poate face nimic cu privire la ea. )" te inconjoara ~i incepi sa ridici cat maimulte aceleasi barierete ce lnseamna bariere lntre tine §i tearnavDar est. Ccilaltl doar supravietuiesc. Ce cauti p'rin . nu cei mai cu atat celula Inchisorii tale sa Iii atat de bine protejat ind. Daca flU poti. Ai forta.a ridici bariera intre tine ~i moarte.a ~ religioasa.nfJoarca. Oamenii sunt inconj urad de tot felul de . inlposibila.asphititi irnens. 54 la 0 natiune? '0 te. ga. problema e sa iube~ti.traiesre-o din plin. at de total incIt" I I'I jl I" III daca lTIomelltul urmator n111n~li \looB regret? Pori sa mori vesel.11 W1 •• prin presrigiu. asta faoe [Oata lumea.ngi §i sa te vaiti t . ment sa Sf IDtample pentru ca ai irosit tirnpul care ti-afost oferir.ta ce accepti acest adevar. Este un pas periculos. iube§te-o. oamenii sum doar pretexte. Pe ei nu Ii mai a§teapta alta moarte. d II VI U I. Nu se ~. sa te tara~ t. da. le dispare toata teama.easdi siguranfa e inchisoarea lui. famHie.aina necunoscuta a.t viata In sine devine Trebuie se mal gandesc la moarte . 0 data ceo stiu ca pot sa moara in orice clipa. am avur multi prieteni Viara este posibila numai in nesiguranra. ajunge prezentu].e acceptata. Problema nu e sa iasi viata sannyas. A§a ca sunr doar proiectii. tn timp ce te protejezi. inrre . ordinul de plecare pe:front.MoarteaL exista §.nu ai de ce 0 sa te g:1nde§ti fa viiror. Fa. Lucrurile marunee sunr foarte frumoase. aceasra persoana sau alta.se~te al ra.! acest even l' ~ . Prin urmare. L-am inrrebat pe un general care venea pela mine: "Te pregate§ti aprnap'" zilriic inseamna nesiguranra. In orice zi putea 0 sa nu semail. nirneni nu 0 va convinge sa te paraseascii. §i am fost surprins relaxati.tiecine 0 . vor lmpiedica sa traiesti.. Q de ce nu te-ar parisi? Dad 0 fad nefericita.. Daca moartea .a. El a r:asJ U 11S: u'C • · sa Ii se mai ..e nesigura. FoJose§te timpu] pe care H ai . ce Iubirea aduce implinire. Protccria inseamna moarte.1 clip at in ~oc sa pla. in se VQr inroarce toti.fTATEA realirare. din lucruri marume.Am cunoscut multi rnilitari. Traiesre dipa. situatii nesigure.i mormant? De 0 05. ai irosit prilejul sa iubesri. ai fosr prose.. inseamna sa. pentru ca a. s. sa vina rnormancul. ca nu cl soldatii trernura cand pleaca . p.. se miqoreaza.Trc ca ~i~efdca. lucru jucau gol£ beau. ajungi all.Dlarpsiholo. iube§t~eacum ~i uita de vii tor. Ternerile tale: o faei fericit:!. ~i Nu rnai face prostia de a te gandi lao el. D aca ai putea ca. pentru ca numai cei car.gH sa se into area ~i protecde devine tot mal mare pe rnasura ce devii mai constient de pericolele prin care treci. §I de aici dorinlafireasca de a se proteja. sunt r. §i anume di viata in esentaei sa Inre1egi un sa vina sa constat ca erau eel rnai veseli oarneni.entru c. scapi de tot de frica.e sunt morIi "inmormant sunt total protejatL Nlmeni nu le poate face rau. " I 'U . de ce E un fapt binecunoscur adancul fiintei lor Y stiu 1 sa-ti mai bafi capul? 0 tara sa l~i dea seama di ac. Cum reusesti altceva sa fae? Moartea e sigura"". Nu irosi fadndu-ti griji eu sa evi ~imoarrea. . Inrre a trai ~i a supravietui e 0 diferen~~LSupravietuireainsearnna te tara~ti din leagan bandu-te cand 0 doar pana sa la mormant. politic a ~ la 0.i e implacabila .la razboi.r nu irosi timpul. Nu 0 sa te duci la moarte.. fundamental. nimic nu poate sa mearga PfOst pentru ei. fire~re ca ai fi pezfecttndreprarlt privire la viitor . Vrei siguranta unui cimitir? bani.-1 faca.. Cu cat te protejezi rnaimulr. §i totusi sa fii vesel?".observat un fenornen ciudar: cand ajung pe front.

e. a§ plange". 0 tirnp cat dureaza:. VirtutHe noastre.a.arele. inchid toate usile. A fest un dar de La sa danseze la scare ~i in ploaie pentru ca nu lc intereseaza ce 0 sa se inrsmple necunoscut. racoroasa §i parfurnata. Cei chiar §i dupa moarte. Copacii sunt atat de frumosi pentru ca nu cunosc Irica de neslguranta. Zeii nostri sunt siguranfa noastra. cuno§tin~ele noasrre sunt siguranla noastra.Sa nu credeti ca sa-mi opresc [acrirnile lacrimile. virtutile noastre sum siguran~a no astra. Fiorile pot data 'ell adierea. 57 . se bucura de l"acoarea ~i parfumul $i cand adierea pleaca.a scapa. A _ foarte putini oameni au inteles viata absolut sigura sunt plictisiti. fie sa dispere.are frumusel. 0 viati nemaipomenit de frumoasa ne scapi printre degece. Ceea ce nu poti s. Afd eli a . dupa ideea ta de respecrecunosczitor atata tabilitate ~m ce vor spune oamenii. pentru di atunci ar putea sa de frurnoasa devine doar II Intern nirare In . Iar eei ca.cut A fost adatd un am care era atat de deranjat de umbra sa ~iamt de nemulfUmil de proprii sdi pa~i incat s-a hotardt sii scape de ambele neptaceri. vor disparea In aceeasi sursa necunoscuta.. sa fij recunoscaror Trebuie sa traiesti atata Chuang Tzu are. iar umbra s. Iubirea dispare . . Poa~e ca ras. afa cd a rupt-o l:t fi/~ d. in loc sa rraiasca. ca asta este ca au distrus [.Daca ziua de azi i~l aduce dimineata frumoasa. si in viata.easca" pana cand in cele din urmd a cazut . rnecanismul launrric at pslhologiei lor. un rasarit: de scare frumos. '§I sa fie 0 Hoare extraordinar 0 brat.a aduca rusa acum. extazul vi:e. Sa fii recunoscitor.turat dans e folosita pentru a crea rnai ) sa curga. seara.isimplu pe u~a. Ne irosim toata viata acumuland garan~ii de siguranra. Fiecare zi il:i aduce Cfva nou~· asta./.~NT]MITATcA insa . desi zambesc pentru a 0 ascunde . Ne deschidem un cant in band. chinuLboala. cunoasca suferinta interioara.. ~i s-ar putea §i iar. asa Vine ca care sum arenti danseaza ei. 0.H. astupa toate crapaturi]e prin care ar pute. Metoda pe care a gasit-o a fost sa fuga de ete. mai multi . cu toate usile ~i feres'trele inchise ~i toate crapiturHe :asrupate. La fel ~iornul. Cei mai multi. e emoJia. ca sunt un om fericit. accepts iesi pur ~.jun f1 ca p. Nu pori s-o schimbi. Insa eel mai siguranta se numeste casnicie. Omul a pus ejeculsiiu pe relmll.inceput sa fuga din Cit In ce m ri l' 111.Hori minunate. sa-i tina pe altH macar la 0 lungime de care arf putut casrucie.nu mai e In mainile tale. ln viata. toate ferestrele./" /' I'll .ot frumuserea adierii fiicii. insa e nevoie de curaj pentru a recunoaste deschis. nu le pare ra. ei.ine?Maine va fi alt azi./ I opr. Intre timp. ~i asa cum au aparut dintr-o sursa necunoscuta. ci nici 0 zi nu e repetarea alteia. Sa nu-i lase pe altii sa se apropie prea rnult. Omul autentic renunta la ideea sigurantei ~i traieste in totala nesiguranta. relatiile noastre sunt siglUal1~anoastra. ernul are prilejul fie sa danseze.lllini "I ij fogea destul de repede. (lUI I r/lff I fora nici cea mai midi dificultate. Zimbesc Daca n-as zarnbi. -0 frumoasa parabola. sunt plictisiti de copiii lor. pe lumea cealalra. ~j pleaca tot ca adiere. P[ictiscala.'''''.:~i nu e !a feI.6 fa.II" de fieeare data cand punea piciorul jas vema alt pas.u si nu sunt tristi. nirnic nup.ort. Fiecare se teme de fiecare. nimic nu poate f captur:at §i intemnitat. prciecteaza.re~i~au 5. iar adierea revine iar ei invati sa aibi rabdare si sa a§tepte. mal multa ambitie. accepta.. §i. de: ce sa-~i faci griji pentru ziua de m. Sunt pllctislti de sotiile Lor. adiere. au doar aer statu d Toti 11simt.aritul va avea a]te culori. ciripit de pas. felul de experiente. eu bucurie. limp cat dureaza. dupa conventiile socialc.nd-o captiva.sa-§i ascunda Trebu Je sa tr.. Dar.). Le vor cadea petalele. Intreaga ornenlre este bolnava din sirnplul motiv cii n-arn lasat nesiguranra vietii Casnici« e sigura .arelele i~i vor schimba putin rrilurile) poate vor :fi nori de ploaie ~i dansul pI oiL Dar ast21. P'oate ca pas.oate ~itntem n itat. sa mati vina ~ asa ca asteapta. In loc de adierea grozava. pentru natura vietii.a ~. sa schirnbi. Incetul eu incerul. Aceasta atitu- multa putere. Pllctlseala este experienta a milioane de oameni. Dar inrre momentul apari¥iei multi oameni fae exact pe dos. E bine ca lucrurile sunt tficontinua schimbare" ca nici 0 sear. Friedrich Nietzsche spunea: .m:. bani" mai multi siguranta.e~tl sa ramana ~' mereu la distanra.li. abstinentele noastre nu sunt decat un efort de a fi In siguranla )' - ca toata lumea se preface. Aceeasi energie care ar :fi purut deveni un cantec ~. sunt plictisiti de prietenii lor. 0 sa fie religia noastra. Nu te da inutil ell capul de pereti. s:a Iasi sa se intample 0. Acesr aranjament rnenit §i eel al disparitiel.. De teama ca adierea ar put!ea pleca.dupa lege.ea. Aceeasi cncrgie dine este cornplet gre~ita. §i sa nu-ti fie frica de ziua de maine. altfel te-ai plictisi de moart. insii oarnenii asa au fost tnvatati .

trebule rnai int~H sa dispara Cellalri sunt doar pretexte.ri.r a te bucura ~i a. fijndca ele nu pot.ea un zeu care celebreaza mornentul de Bacani fericidi. sexu alitare a" lacomia ~i pasiunea. se accepts.. Of: e rau dispare .~1I:i prose! Spui ca rnai intii trebuie s:a dispara intunericul.lncep·~e u ~. Incearc-a ttl.a nascut toea. incerci mar inr..1 cum doar n Ii hl.hi nici Acum voi iotTain aceasta frumoas~ parabo]a~ 59 . Din cauza ca nu poti sa sarbatore~ti) nu peri nici iu besti. Este exact ca ~i cum te-ai lupta cu inrunericul. .sa Si" incerul cu incetul.."Im.! nu poti s:a traiestiaici '§i acum. ce l'~. nu s_.ne-zeu"~. neferlcir'ea. ca '" laea . sexul nu au substanta.i H. dar daca nu dispare niciodata. J' Eu Iti spun exact .f!1j _..jedicl? 'f .sa fie.ebuie? FH un z·eu oonditii. Fi1 ca urr zeu chiar in clipa asta.'. altcineva i~i starne§te . n-are su bstanta. Sarb. . sitot .'I ca e doa.! ce altceva iti mai tI.e'grau voi fi fericie'~ aces(e sa crezi ca In chiar . Chiar daca simI! ~ nu-t..~ierdut ins:l:§i canacit. ca nu poti . se lntai existe -. ~i pe urma va cobori Dum. ~ .a. la acea vreme t~ivei fi p.daca· arfipi1fit fn.... fi IndepHnite ~ ndntea va c... de farl. . Este una dinrre cele mai frumoase parabole care s-au spus vreodata. !.Ch~ar daca te gande~:d nPte:supun te:alitate If1ti.Mania.sta.ntu'nericul felui acest-a r:atezi vlat~ade foarte murte vie~i. mal multa fericire. rand.flU Toate ideologille. chiar dacaace:ste chiar :in clipa a. E 0 absenta. E Cine Iti h~ocheaza drumul? De ~ doar absenra luminH .a..riJ·.pse§te? E~ti vin" respiri. m ·a·""'n··:I'a -":l _ I~' "' __ '_ ~J~IO _~! t" _ . ce nu poti sa tee bucurl de clipa de fa~'a §i sa.. In atune! vei pure-a o Iumanare.trebuie din cauza idealului . mai pu~. sa. a$:1L zici tu.Este 'llila dintr. ar fi stat liniftit~ paiii n-ar mai fifost. niciodata~ e imposibH. V1SUIue C -- si.·.' • -"_I sa dispar.. Din cauza idealului tecondamni. Lasa mania . Idacd s.. rnai putina~a. de ~.ndca nu e~ti. pe urma va veni lumanare. nu 0 prezenpi. E.ti bate caput caun z·eu" Si () data ce.. in' al doilea •.. Asta faci trebuie acestIntuneric Spui ceea ce Priveste Posi bilitarea de: Perfecrionare. e:i sa re ~. cand aceste conditH vor fi 11ldepHnite . Asa sa mania.rand va urma re:aliratea. arji 6lJezat ji .. si pe urma poti este sa aprinzi idealuri . ~. . -~-- Din cauzi cit nu POli mania. Cum s:a tc bucuri cand esti atat deplin de rnanie? Cum sa ili fedcit cand E:§ti atat de plinde sexualirarer Cum s. rea llrareat ta e con damnacc vi .. Dar <rriiie§ciin viitor.Hnite.' fH ferlclt? Un de e blocajuli Blocajul vine din ideal. care nue decat un vis.. nici Nu altlel. vel simti mai multa sarbaroare....rea aite idealu. pasiune? sa.Acel ideal e ifirocd. zeu" dill t:f' i'ntreb.d-acli Vor h. a a§a cum Ai un ideal de arins .sa te bucuri Sf esti manios. sa e.nttu a$ta nu tnebuie 1:ndeplin. '. tot ce e rau dispare. re condamnL intai dis[ruge~le .{' :~icu. Iar cand esti ca In cu acea imagine. . faci aranj a mente ca raul n~ un zeu chiar1in ca -0 aC-I'.xi~ti ca zeu. sunt doar absenta unei vied fericite. aprind 0 lumanarei inainte sii aprind Cal condarnni..'.in minte] De ee' nu ili ajunge sa fii asa cum e~tm? Die ce. Nu e nirnic.aprinde lumanarea ~:iintunericu] dispare. Inrunericul 0' A bola lui Chuang Tzu.~iest.~. pentru ca numai sa tn~elegi paraDe ceo porti clipa sa dispara 0 ca rnai sa. dar 'ttl accepti asa cum le~tir Ce s-a intamplat? Inrreaga existen ~ite accept nu. sta Lae!'5. te bucuri.. . llU. Nu l< ~tiIipseste nimic. m:ai muir.invers.pe astea. Din cauza idealului [Date.casi e ~ i ..Crelezi un ideal ~i pe urma vrei sa fij .II clipa asta ~$ti un. confuzia. plin de Iacomle. celebreaza v~at.ina manie.ilncepi " :l! GU1T. .a. . .... FH lum~na) §i pe. .Cum sa. chiarin esti ca un zeu] 'Cine teimp. fi niciodati indep.. p'~ent['u ea'in condi~ie. Din ca:uza tn 58' dispar. itatea Jamnat:a. ~ 11iU extazul. ~ipatrunde adanc In chiarmecanismulminriiumane. ¥ . sirnd rnereu ca i~i Iipseste ceva. e cea mal mare pIe ~c.rbatori.celebreaza viata. .eauna in viitor .lp""5 __ I~. din cauza faI.dep:linite. trebuie risipeasca". fln VO! j.'" nu ai sa fij niciodata fe.eaza. Dezordinea duce la haas l:luntric §i aparenelericirea. te perru-r rbea: .Nu esti tare neiericit. rnai mulra bucurie.. .' TAT E:A Nu si-a dat seama oi . se condamna.~ilsa. Casa ta e pHna de intuneric ~i tu spui: . Esri perfect..iface g. licomia.i. . ~i. . un ideal nu poarn:'cfi prezenc [at' viitorul nue nicaieri.ricit" pent:ru ~. csti. nu De ce nute sa exlste=.. Pentru a re bucura. penrru a f fericlt ~ipenttu a fi ca un zeu. lasa sexul saexiste. te compari imagine. de pares Iurunerlcul te-ar mmpiedmca.comie.mintiitale I visatoare . Te oClinparffi eu idealu~~~i nu veillfi perfect Instaleazd umbrele..e cele alai mari absurditati ale omeniriL ceamai veche.i atunci min tea spune: )~Mai Din cauza idealului.~ II ]NTI M.ator:e§te.~.a cand esti atat de.I. mai putin sex.a fii . Daci spui ~}"Daca'.i. extatice. Hicomia. condirii vOrr '- vezi-ti de ttea~b:ilL. . dar fii..0 nonen rhare. .r un ~ l)ca §. §i a~aajungi I idealurile cre"eaza 0 imagine in minte. e$ti con§fillent. ca sunt 0 . de aici sexul... d· . Daca spui "Dlac_a aceste condi~H vcr fiindeplinite. pe sim~i condamnat §i inferior.ace~ideal. Cand poti s~lsarbatoresti viata In totalitatea el.. ~asalacomla tie respinge. Omul produce dezordineln el pentru _ A ca existe. Atune] vei fi pe drumu] eel bun. d' . sa ln~elegi asta. '.umbril~ umbra sa ar fi dispiirut:..atea.~ide asta estimanios.

D. pentru ca.Si necazu] stlbiH. n~1II11.~NT]:MITATE.i eul I[ umbra. sa. Ole ce? Ce are umbra? De ce Poate f indca ai auzit ci visarorli au spus ca zeii sa te deranjeze 0 umbra? nu e ca 61ecalifom fugede el insusi. La fel cum degetul tau mare. la u$a accepta . tu esti ace~t om . O'e ce cr.stantial3" tu esti substantial. lipsita. e numai a ta.lC. iar tu incerci ideologi.in Jurullui se creeaza un. n"eplacerL Ce te de:ranjeaz~f? Ole ce te nemuJfuln. Umbra apare pe:ntru ci esti stafie. uU al· a um. Afi inseamna a avea umbra. nu a mai existat ~i nu va mali exista. Umbra. adica sa accepti] De: ce -J. Daren i~i spun urmacorul Iucru: e doar un vis! Nicaieri nu po~u'e exista ceva:.epl. II II I' . lasa oamprenta transparenti..ca rflcerci 60 nu e~·tidr j II fiH PO!] .~ii~or a.. Umbra e 0 tncerci mai in~lelept decat existenta.itA fi Inseamna a avea umbra.atunci are ~i umbra.e§tt Ai putea sa umbH ~i sabaJm la II" II ~I ~I~ a. Este doar absenra . Ace.reu.pa§i.p0vestea ci zeU fiUau lrmbra" ~i flU se aude nirnic candmerg'- problema din ea.? A§a cum e~ti aCUffi.mndca auzise ci devil zeu nurnai daca umbra dispare.. Acest om era deranjat de umbra sa vrea 6.8ta n~ar fi de'cat un joe de-a v-a:~iascunsele:a cu tine ]i1Su~i. Arunci se creeaza umbra.A A fost .? De l{ r t I I Insa omul pa. tipul aceta de arnprenta nu a mai existat ~i nu va mai exista. ~i atunci te. de 8uhstanti.datii. Oceanul e vast. b ~'" sa. sexul.. fad 0 problema din mice.. atunci are §i umbt. ai fi ca 0 tue~ti aceasta stare de lucruri nu fa.eazi ce face 'iotregul este 1ucrul final. ~ ·b~ "". d"ispare.eeaza umbra 0 Dar care e problema? prob~ema.. run ".i irosesti t sa. Ai un destln precis ~. Existaintr-un sens.ar exista substantial.e ea. sa fac:i lmpcsibiiul.i0 individualitate apare njci 0 umbra.i 0 da gre~.Dl3.a alba umbre. hi via.. de asta se form. nu realizezi 0 umlbra.Staj 'I daca incerci sa iii mad ifitelepr d!.mortis sll faei · de proprii sai pdfi'. fii l-:a faci. . pasii fac zgomot" jar moarrea bate la u~a. umbre~ A§. .lJltl atasata de corp.cat tao vel in picioare.D..~ilogic a ta ~ OlD sa fa~ciceva in privinta asta t~iei irnsi roara viata §i. lns.stau lucrurHe.. tTJ esti doaro picatTJJ'o dulce ...otiirat sa scalre' de ambeie.. ce l' pu~m di rrunte.Candmerg.e ce "~ii.ce .{a.ceea ce nnpoateh facut. A§a [e cornporti Sf tntimpHi 0 fuga de umbra. nu a ca esfi arB rreaci. de oamenii care creeaza Idealuri. Acea mimme este ca. StinEE . atunci cand te accepti. incat J-a h. l1U PO~] §! astfe~ ]~iiroseste via!a.1U ac 'III ~ dh umbra] In clipa l'fl care 0 :accep'~Luiri ".. Acest ·eer.! de tine'.. te ~ub§tant~al D'aca Tn obstructienezl soarele. §i nu po~i sa faci nimic in privin~aasla.ci decar nirnic.(II'111' ~ ..ta. E. substantial. tine. vederea propriei umbre. in:ainte ca rnoartea sa~~i bara.A ~. Acest om era deranjat de umbra sa din cauaaacestor zei.uzise .rbito. dear 0 absenta. nu fug. iti apartine nurnai tie. Iar inge:rH din eer nu sunt decat stab.Fiinta ta e unicasi Individuala. unica ~iindividuals ~.r:" sunet.odatii unom care era atdtde dera''njtttIde umbra sa ii .i da gre§..ti zei uu sunt. Oceanul e sarat.) rnai in~eleapta decat intregul.. nu va rnai :fi alta la fel·~ tot asa e 9. Ia arninte. imposibili Die ce nu faci ce este user.s. n ~ai cum altfeL daca ram. i inventate de cine si de ~ din el.e. razele soarelui cad pe: tine) ~. j exista ]nfi. sa 61 ahcineva.ha un dar unic. ' .. Mania. tu e~ti doar 0 celula. sunt Se spune ca in cer soarele rasare si zeii merg fira s.al zeHor nu exista nicaieri! Ori de cate od exmsta OeVCi.ei e...Ltfiecaru. faTa umbra. Daca exjsta~. asta este Intelesul n condamni. .dania ta e zadarnica. 8:3. sa. Ar fi vrut sa he un zen.a.I parabola era deranjatde propria sa umbra. din cauza ra. Acest om era foarre deranjat la minune.i exlsta.'I )llr II nil I Ce I Dar ttl e~ti deja ~caunz:eu. incompatibila.:ra a:pare pent-ru umbrei. C nn scOt nici ·eel mai mm. Sa. lacomia ~ roate Dumnezeu iar tu Umb:ra nu e sunt umbre. nurnai a ta.a fie §I exista .ecare.dce:ri. §i flU pOti sa fii ceva I 1 61 . flU are cum sa existe. la final" vel constara ca 11U v ai ajuns nicaieri. . e ~ .un em careera atat dede:ranjlltdi umbra sa ~si atat de nemultumi: ~ g.e§te zgomotul pa~ilor tai? E§ti substanJiaL trebume sa faci pUJin zgomot clod mergi. n .xista numai in minte. A fost ()'.i cu fiinta ra. decat ni~(e personaj e de vis. ) parte din ele nu pot .tltat de' nemulpumi: de proprii sdi paii incat s-a hotarilt sii sca_p'e de ambele }tl. Umbra nici nici 0 straduiesti sa schim'bi nu e suh'stan~iaJi.b.rle~§'te acest lucrul Fiecarui om i s-a Intimp~at ceva unic.D:aca intregul e vast.ra. ramane. Nu uita niciodata incompatibila. aceasta e . Vrei safli mai bunl Daca Fiinta ta e 'Unica sub. ·. . nu poti sa-l s"himhLDaca umbra.acest ~i tu.afli numaJ c.~ e cuneputin~a\!.. stra.ea partea nu poate s.Daca lnc:'erci sa faci ceva've.eea. .U:m.N U incerca sa scapi die nu au umbra . ~i totusi nu exista.

aja eli a ru_P't..Heinsele? Ba sunt. Nu pot sa se relaxeze. Dj. dar mintea nu . Nime:ni ca usa ta a. problema. _ . Pori sa te amage~t....~ sa. D'ar tu nu termini niciodatii ell nimic. Atunci nu rnai esti A.e sa ~i-0 la.(}~' f.'. r' decat +emeia reala. il '. - '. pentfu 1\ ca problema nueafa. dad. Ori de .efname" e in . fotografia ramaJle ve§nic tanara .data clind punta p'iciotuljos venea alt.ei care reprilni sexuI ain corp (Ie en daca ca ai reprimat sa tie rclaxezf De ce nu tti foa rte multe lucru ri. II~I t'e relaxezi. 11'11 devin sexuaH tn.· Metoda pe care a giisit~o a folt sii fuga de' ele. §i [urnatate cu ideea de lupdi. daca exista manie '~i tute lupti.e niciodatii. Fotografia e doarmentala" 'e. Femeia reala transpir::i. deoarece corpul m§i revine. era deranjat umbra lui.l repnrnat mania. .se ~ina de el~Ulnbr:a ilunna cu u~ur:in~.. Chiar daca ~ iubesti pe cineva..ica acum 'p-a. ~ide aceea totul se j ducelU minte.. Nimeni nu va iesi victorios.te ori sunt gre§ite. n faci ~.o a fost safuga de eie. ~i cat umbH de colo-colo.Chiar cauza ca otrava - da:ca vrei sa. Nirneni nu de cate'va zile de la tnroarcerea ei acasa l. s-ar bate. Ornu] din parabola. •. Daca te lupti. ele vor ie~i Mintea spune fie sa lupti ~ iar daca ~uPti) reprimi .. Otrava este in toare faptele tale" ele te reflecra. 0 gande§ti continull la Meto. toata victoria \ arat de multi literatura pornografica De ce ~eplace oarnenilor ta va fi pierduti.. Daci ~i-. cand vorbesti Intruna despre ceva. Prin reprimare. Fotografia e un vis. Femeia reala Imbirrane:$te.e foame e In regula.ceamai mica difi'cultate. ~i corpul el emana un miros. §i cu cat 0 reprimi mad mult.Mintea i~i oferi doar doua solutii .E ca §i cum mainile tale . Ambele solurii te sa fugi. Ea rti tot spune si-li reprimi sexualitatea.dape cart a gdsit-.bra Sf' I iUt .ra" e sa fie violenta.e in toate relatiile tale. lnsa va trebui sa ~ezi permanent pe ea.. Inananca" dar daca mancare atunci e '0 obsesie.. duce.Jfe gande~ti lntruna la el. esti divizat.i~I'. nu ai reusit ceva nu e in regula. nu te-ai straduir destul. ~i atunci esti . mania face iubirea exista continuu. ~i pasii ei se aud. a fosr impinsa inauntru.N-ai reprimat destul. nu l~i vei llngidui 0 poate sa in8oreasca. '" lupti. pe.p re ea"..~ i Jll. una ell cealalta. cand esrr mdnios. Ole aceea exista in lume clipa de vacanta. fuga de ea ~ asta e metoda pe care to gase9te sa cxiste. i$i mai revine niciodata. sexul nu intra nurnai in corp.eni dupa tine. C tagadui'f:9te ". permiti nici un moment de respire? Pentru Ti . Oriunde te .:ande~.. §i nu are umbra.a) far~ ~~. Problema nu a fost aruncara afara.aJa are corp 9. FOlto~a'Ba e un.. Atunci rnintea l~i spune d. fotografia nu se Infuri. .fiec:areom" Se pare ca rnintea are to logica parsiva. A§a oarnenii care au reprimat ceva ca sed rnereu pe lucrurHe reprirnate sa vada fotografii cu fenlei goale? Nu sunt de ajuns if simereu le e frica. indi.: t'eanla e ) absolut mentala...pas) lar um.I v. ~i De exernplu. fa un efort rnai mare.II.INTIMI'TATE:A cat: ba~i la usile altora.vis.". 1111 It: la suprafa~a.fie sa fugi.fast In cele din urrna vei ajunge fa Soria lui MullaNasrudtdin :t era bolnava §i a trebuit ' sa fie operata. _ .I nici . ramai ell problema. tnrrebar pe Mulla: "C'ltm am de s.f sa dormi? Dece nu pori reala.".repnml . problema va r:asp.~i ma i manias.Si prospera.i acum e mai periculos. FJug.Ii!l Ii sa inHoreasca. caci daca uiti de ea chiar §1 numai eli pa. umbr~ ai I .regula daca Jnan~anci ~i termini ell asta. ce seintalnphi? . A in sange~l L otraveste. devine cerebral. Dup:a Sf inrotdeauna acolo. cerebrala.De ce nu poti . simte flU poate si-~i ia natura. . Mai reprimal ". Metoda pe care a gasit-o a fast soria ta? ~i-a revenit dupa operatic?". n JaCL t mania. dar a_. se Cal e.ca. Femeia reala are corp ~i umbra. rnai vorbeste [§J F7otogr:atia e 1:ntotdeauna rnai sexua[a sa Cand te' gande§ti . doar uneori manias." ca nu vei fi rnamos "~. 62 sa. fi rnintea spune: uNu '" manics.t. J umatate A din cand temanii iar. Mintea [a e sexuala din cauza reprimarii. Daca te lupti. fiecare ..n:tru ca celibatul fiintata va fi ell mania. Fe'meia reaia se infurie. ell a:[at ea Sf! f:emeia I re. De ce relaxarea a devenit un lucru fem.lCU ce £. M". Cine 0 sa ca~tige'? Nu faci dec-at a-ti risipesti energia . fie sa fugi de ea.i instaleaza rnai bine. El a raspuns: "Nu. Daca mauntru.?. insa fotografia e intotdeauna mai sexuala decat Iemeia atat de greu. rnintea i~i spune: :l... lupri sau exista 0 umbra" ql pa9ii ei se aud. asa.Daca reprimi Ioamea din corp" ea seduce in minte... ajuti pc cinevavacel ajutor are otravain el din ein due. . e umbra ta. mintea i~ispune fie sa lup~i. propria u~a" ~il.intruna la ceva.ti vel da seama poat. De exemplu." arua 1~1 Intra . esti permanent rnanios. Omlll era foarte: mirat.·s'l l:l'~111 umbra IIIII~ I boahL Cand ~i-.ea atat de repede.e. intra §i in minte.. II I sa fugi? Po~i sa fugi §I pe Himalaya c:l mania tot va veni dupa tin' Sexul va v.entaL Sexul se muta in minte §i devine bqala. tao... II! II l' ~I .. fotografia nu transpini. 1" Darel nu ca acum nici 0 ~ezi pie ea.

to Trebuie sa rocelegd ~ .l_fziu.J. pentru ci te g. ca Omul a pus :~i.e deinteles de' ce ~ tlindca umbra on are substanta.. lui era gre~ita. • I II .pta?Nu te asteapta III imic in afara de moarte. In lini$tea tiuntrica sa~l aHmentezi. logica lui.nllnumai inutiHi.Aj:a cd d incep'ztt sa fug. Oricat se stradui omul sa fuga de umbra. Daca nu gase. A§..l 0 transformare" mintea e absolutinurila . Ala cd a in.mai poata urman. Unde te ducii Fie ci mergi meet sau repede rot la rnoarte ajungi.r daca ru e§ti dependent de ascultarea mintij~ vei da mereu de necaz cand te vei intoarce spre rille.rTATE:A .fiul sau.mii) tl . p'alii n-. Atunci logics. sotia I 'It~ urmeaza' "-' amu. Din ce 10 .egi" vei fi 0 logicaminrii.e . . ngur moment de via~i ca stare: N u ai cunoscut nici un moment din extazul Ai observat ca inca tnva rtesti Tn cere.at te apropii rnai rnult de rnoarte. lui ar fifost absolut corecta: nu fuge. fiU far.le parca s.sursa. Am auzi de oameni care au .c..dzut mort. duce undeva §i trebuie ar sa ajungi repede.emai repede.ar mai fi jost. Toti ~jung acolo la timp.fd nici 0 asculti. arfi avut dreprate daca l-ar fi urrnarit altcineva... Unde sa te ducli Oriund · "'.ede. I>a gasit in camera lui. se 1l1varte§t in cere.nd din cauza sa spulla asta" nu fusese alimentati .M.a din ce'tn ce mai r. Umbra nu te parase~t. cu a[.II sr t t asa.de.e. Acest om.and ..uddha ~i Mahomer r §l Iisus. Unde re duel atat de repede? Ornul §i mintea lui sunt nebuni dupa viteza. N·isruddin. $i dupa Iiecare pas urmeaza altul.. stau el1 ochii . M ulla $'-a dus la etaj dlupa ~:ecarepas -' pa.·a"":' . A"I .asta. ..ezat ji ar fi stat lini/tit.4. Nu . cere.ande~ti ca daca fugi mai repede ai s. nimenl nu intarzie vreodata.a fu: ) pUll 'll pe care I." $i . c .. ~i cu c. nu fuge destu] de repede. Foloseste mintea pcnrru altil.(1 " It I ·~.a sa se gr'e:~eala. Nu Ifi 'ascu[ta minrea. acesta Lucrul In cele din urrna a cazut mort. Nu are nicl c.. ~i ajungi acolo la momentul potrivir.ai introdus tn ea.Fiule.In clipa in care inchizi ~chi.a" intr. ai cunoscut viata? Ai observat ca nu ai trait un ..tugea. Omul acesta e absolut lo. f" I 1· '.afiie. Ea nu poate sa"'f. Mintea e un comput-f. d.." inchi.. pentru . E§d in Iunlina lumH' exterioare ~ide IH'eea t apa~e unrIbra. logica.inchi~i 65 . Problelna e ca tu nlmai la periferie.a destul de repede.de rep'e.ntr~o zr. in cere. l..e" O'e ace'ea cei care mediteaz..' sa. nici un cusur In 0. .Dacao asculti.a fug. omul acesn e la fel de logic ca arlee Arlsrotel. acea unlbra se 1111 nUITle§te pace iiuntrica. ce mal repede. '10/ (.t- _ . S-e zrce ca. . nu · cineva: dacaar fi fost. D'. in c:ele foarte repede.i!) soarele nu m'ai est.s:. Acea un1bra se nume..a .~te Hui§te.(/ da'ciis-ar"fi a. ..rep.i t unci va veniciipa cand umbra nuo sa.a dat s. e un cere vicios.. Trebui s.a dreptul 0 piedka.re tiparul ei.a'tit in umbra) umbra sa ar fi' disp'arut" $i e ..e'b acest fel. omul~. . v !'" su stia ce sa faca. a mai poata fine dupa el.a:ma li dacd ar jip.. Da. ugi f I uti repede. Unii oarneni ajung acolo inainte de vrerne din cauza docrorilor ..ii nt asa. ti d " aceea celalah II urrna.a. §i meditatia pentru tine -acesta este lucrul I!·spre care vorbesc Chuang Tzu si Buddha. 'I nunta la ea. Mintea era inutila. El spun .a. Omul acesta si-a urmat min te a" asa cia: a fugit din ce in cernai repede.-dl v~c~oasa"e. Mintea a spus: nMai repede" mai repede.. te-aii dnice. fuga din ce in ce mai repede. Dlaf mintearn I rIin ur.gi '" 0 ~)ana cand e Iogic~Logics are pasii sai.i-.. iar umbra nu e materiala. victlma a ei. nu faci decat sa t nu: f~ci decat sa te invarte§ti. . Ce altceva se putea lnramplai Moartea a fost. rezul tatul firesc. insa umbra este a lui. Mintea are' nute pe . umab ra te va mson rnereu.tuluic.mereu pasul ell el. cand ifi termini exercitiile pentru acasa.. l o in feI. a§a ca l~a asteptat p.'" l·J· ..a ca MuUa o I spu.un cere 'U . e un mecanisnl. dar n .. nu SUITt de vreun ajuror.U ' Nasruddin s-a inrors de la ~coa]aell o carte ~"sexologie.t. Omul a ''us esecu] siiu pe seama jap..Mama lui a fost [oarte tulburata... zen §i sufistii §i B.ceput 1. ~i:ice te a~tea.i deat nilnic nou} III du numai ce .exista 0 intoarc r" carr. Dacinu .exista:t in primul ra. eSll' 64 p.). .a din ce in.~. auzit de nimeni care am sa fi ajuns prea accent ChuangT zu ~i fiJozofia. logica ar 6 fast corecta. C..de ochH ~ipa§e§te in umbra.•.e .destul.arrund razele soare!ui. Cand MuUa a venit acasa.g. sarutand . e daunatoare . pe servitoare.Logica are gl .a in umbra. IN'TI. 'I~ umbra se ti ne de ei"as[a araca ca.. fora sa se opr:eascii... mergi pe la umbr.e Mulla a ararat cartea. logica vicioasa.rnl Sal". de vrerne.. ford sii se opr~as. o persoana. umbra 'tinea. P aru cana tn ce e am urma a cazut mo rt. umbra nu 0 sa t.ijuns la moartelnainte Insa cum nuexista altcineva.a daca fisura.epede.eculsitu pt' seamafapt:ului putuse trehuie .A~a ca OJ A. Omu! acesta a dat de bucluc pen'tfU ca a fo]osir mintea pentru sin iar mintea a. Omula pus esecul s:dup'e seama foptului cd nu fugea destul. nufugea destul de repede.de .ca nu fogea E§..piind cand.ecul .s. vino )05"'. Nici fuga" nici lupta.a scapi. 'preasca . M··· IIa 'IU UI.ac.

a roata. palii n-ar maififost. unealta buna penrruexterior.a stai. sa se aseze. sa srarn sa spun fara sa facem Uita-te . eu atat mai bine'.implu deoparte. dar . netulburata ~.Iupte..ama ca. pentru stai si si 't . spui minrii sa nu faca. ':f Zazen tnsearnna doar mte1eg eu prin a fI ca netulburat~ de afara. eel rnai greu lucru e sa.numai timp.stea linistit.in ce in ce mai repede" in ._ ~i. In ace:st tip de mediraI. cea mai tainica natura a ta.g.a te infIuenteze.cds-arfi asezat ji ar fi stat lini/tit. Esti pur §i simplu 0 trebuie lucrurile sa U faci toata sa i~i urrneze viatav Nu re lupta ell nimic.ea. Sa tnchizi ochii .multe vietlli esti tulburat.. A.. asta e intelesu] legendei cum ca zeii nu au umbra.a stai.chizi Asta spune Chuang Tzu: Nu ii-a dat seama cii"daca ar fi p'd/it in umbt (i. . de fapt. Iacomia. Pe asta se ba:zeaz:a. . dar pentru interior este cu desavarsire >0 bariera.ife-ria ~. ~i conrrariile sunt aEtra .. da.i u societatea va [amane Omul nu rrebuie sa. E destul doar ~is.iferent d pler. $1 descoper] aceeasi socierate refIectadi.a fugi de nimic..natura taascunss. Las-o pur i~. pafii n-ar fupta imagini din afara.i simplu deoparte.dat~ce e de faeut? in pdmul rand.ie Ja§i corpu! '" mi§ca roata e static.s.nimic. ta . '. eli increderea profunda cum se mi§ca 0 roata de vagon .Tao .a_. $1. ca natura ta Liuutrica va. In:auntru nu exista scare §i nici umbra creata de eL .a-l faca era sa pa~easca in umbra $i s. prelua comanda" E. societatea vafi afadi ~ te vei fi mutat de la periferle In centru.toata se·Ini~"ca. pe incredere.inaunrru nu esti nici una" nici alta.. nu e buna pentru tine insuti.inra pura. Nu fiin~a pura. tie sa te asezi ~i $:1 stai. nu trebuia sa fuga.e 0 s. sa alerge. imobil. N u trebuie sim!i ca nu te.. Va lua tirnp. Chuang Tzu numeste acea umbra . o . in centru. nu faci nirnic. Tu vel f lnauntru... iti creezi tot felul de 0 data ell corpul.entru ca atunci se cre. nici anrlmanie. dacd s-ar fi asezat ji ar Ji stat linistit. n-o asculta" Asculta e:e spune m. ci ca zeul care se aHa in tine nu are umbra.doiali. Singurul lucru pe care trebuia .e greu pentru rninte.. ~iind.lNT]MITATE:'/~ ~ ei intra in propria lor umbra inrerioara. unde mai e sexulr Dar ia arninte ca la incepur.i§ri. D AUID_. lei n u sunt chiar inchisi. Te-ai gandi.. Ram. Asra in~eleg 'ell prin a fi ca un zeu de lupta dintrc contrarii. §i cu Cat cnrpul se mi§cl mai repede. nu e violenta. nu l~i asculra rnintea.toate acestea sunt afara.dar oentrulin j urul caruia se contin ua Ini~care.re.. zeul c vesnic In umbra. Este a. nu-~i trebuie dec3x rabda.df ntre contra rii. corpul se mi§ca:. A§a. religiozitatea se bazeaza pe credinra.IIiva cere: . nici nonviolenta. Iar acest lucru e valabil si pentru. uncle razele soarelui nu ajung niciodata .a ar exista undeva niste zei care nu au umbra. §i nu inccrca s. . Nu trebuie uiri. sa.. ochii.Adeprii filozofiei '-.a intotd~eauna prei.J sa stai. sa stai. Dar ce este usor e foa'ft. Corpul devine roata.. sa nu faci nimic. iar e§ti centrut Curand l~idai sle.mal devreme sau mai tarz.DevH . tu §i corpul va separa{i.. Asta va foarte. nu e sex. Atunci i ea .. periferia. Lasa cursul. tine'. inauntru. iar fiinfa.. de urnbre.a§e§ti l:naunrru ~i lasi societarea turbulente. Doar inchide Nu te Iupta cu nirruc.eparare. dansul Sufi Dervish" medi tatia rodtoare-". Iua timp. nici celibat. lax perife'ria. nevoie de logica ~i In. a§a ca nu exista s. Da-mi ceva de f~icut. Asta inseamna credhT~~i redinfa nu e -0 C 67 lupta cumintea-- daca te .interior cand e yorba de lumea interioara -las:-o pur ~i s. Aduci Inauntru umbra sa ar ji' disparut. Tine minte.m.Logica e buna pentru altii.a. ~i afara. sa lupre.fi. tu sa stai Aum . pentru ca atunci eu ochii inchisi iar eu are ceva de facut. ochii §i intra.Afadi e socictarea. Insa daca vei persevera I'D a patrullde in lnrerior..i nu te lupt. Era intr-adevar fOlarre usor.eaza contrastut Dinrf-O data.. In abordarea lucrurilor este Minrea insearnna activitate.ea de sexul. do. Stiin fa se bazeaza pe 'indoiala. 4 sa te uiti. sa Iasi totul sa Sf: sedimenteze.t vreodata ca mania. sa-l urmarim?".. pentru ca.a devina tn~~buie_ ecat sa a~tepti.a (omanda. §. unde mai e mania. sa stai si ~. 66 sa daca te lup~i af putea s. . deoarcce rnintii ti este intotdeauna mal usor de nimic. nu ce itt spun. cum ceva. Inseamna inactivitate absoluta.c. p.. Ram. fanl ceva dupa care s alergarn..i nu 1ncerca sa Fugi Nu si-a dat seama co. ji sa faci nimic.Fiinla ta esteve~nic imobHa. ci doar s. iar tu tu mintea.e in J.e yorba de lumea exterioara. fiindca asculta ramai imo biL . pentru ca acolo.intea cand ..a zen numesc asta zazen. ambiria fae parte din societate? Daca p. nu patrunde nimic din exterior. cand iu. malfifost. In acest centru e Iinisre: nu e rnanie.i ell .-lnimacar o mantra. de§i corpuI se mi§ca d. afarii sunt tor :6elul Dar tu te misti continuu Asaza-te. Ii cd da.Acolo nu exista umbra . Stai pur §i simplu.ca arfi pii/it In um bra)! umbra sa ar fi disparut.

c rarnane '-. in cele din urrna vei aj'ung:e' sa serneni ell eLE foarte gr. de a Impar~i eu cinev:a. din dorin~a.. 11poate iubi pe eel care au l-a ranit at at de 'acianc? llura§.:l pe:riculoasa pentru caL e§ti stapanit mare dee-at tine. - Iar cei care' se lupta cu mintea ajung mari filozofi.ei. bruse.. concesii.. Arunci n-ai sa 0 sotiei luif'. ~i nu e controlabila. Dar ia sa privirn invers treaba asta = un barhat nu a sarit 111 rugul funerar al sotiei . ~i o a~a cum Intr-o zi a venit. 0 ca de un f'aSpuD:S total.. dar e .mii de ani a fast a.daca nu murise -0 dar tot ce spun ei vine din minte. Dacate IUPfi continuu cu cincva vei fi inHuentat de el.. Cel mai bine e ' data cu sot.. LoiaHtatea lera at~lt de respectata i:ncat or lee fen1lei.era tratata ca 0 pana sa faca asta lera condamnata sa ramai detasar die dusmani.inut minte este ca omul se pricepe toarte Loialiratea e eu totul altceva.lbaticii. Intr-o zi dispare. de aceea a seQS complet iubirea din via~a) §i a pus c~isatoria in locul ei. LoiaHtatea aduce sc'lavie. nu ii era loialii.icata de mintea ta.a§aa fost condifionata" if spune trebuie sa. indiferent dad. Se considera ca. sa nu te lup~i ell minreaaltfel va trebui s. in India.NT!MITATE:A lupti..e§'rei cuvinte. dar crezi cat cineva care e sclav. nu e ceva dincolo de tine" Loialitarea de deprinde ca orice alt obic. Iubirea e sa. falsele.fU. nu exisra cale s:a 0 aduci inapoi. ca nici un esti stapiinit de ceva Lasamintea deoparte.Oare inseamna asta ~ sa lasi mintea vel deoparte. dar tot ce spun e din minte.a urat.e loial stapanuIui. chiar din dusmanul lor. tine rninre.. Vine ca 0 pe care le presupune iubirea.nimic 111 cOlnpar..eparrf . Este IoiaIita.J. roatii frumusefea ei sti In siilbatida ei. Sotia trebuia sa-ifie loiala 68 . Eu iti spun ca esti c'a un de ceva rnai nu po}i s. in locul iubirii. dusmanul te influenteaza. §1 fncetul ell. pe oam..ane atata timp cat vrea existen~a. d A' ' mar mare c ecat tine. dusmanii au un impact mai mare sotului . aduci. perlculoasa'. '0 o Fa IseJe va tori - data ce a.U n standard este pentru stipan. Ea yrea garantii.ci.a~ieen iubirea. Daca vrei sa convingi mintea.lui fata de st:apanullui. -).eni nua ridicat int. . Seamana cu cele reale. Iubirea e 0 experient.Numai ca este 0 societate sot nu i-a fost loial cu stan- ..a mintea" 0 face ell bucurie" 0 face de fric~LNu care .. intra in umbra Interioara §i asaza-re. l' e. Dar .n~'are lncorro. i~iurnple inima si. care a fost coborat tn umaniratea lui. dar ele nu l'nseamna nirnic pentr'll .. plecat. valoare foarte respectata pentru formaL e in puterile tale .La supf'. pentru ca vei folosi aceleasi rehn lei ell ale lui. esti educat pentru ea. bine sa creeze valori false. Tor ce poti sa fa:ci e site - prefaci. din bucur:ia pe care traie§ti.incepi sa. daca 1 se va ivi prHeJut 1Iva ucide!Dlar adiere partumata.. fi ca un zeu. iar celalalt standard e pentru sclav.ecare nu voia la o via~a foarte chinuita. ajungi sa fii ipocrit.rea caine.. luat mandriasi demnitatea. D'evenea aproape o proscrisa. Ea e fabr.eni in feluri diferite. s. Face toate gesturile vrea sau nu ... joci tearru $i. i-r.ija. ca un oaspete. propria ei familie.:incetul dusrnanii ajung la 0 Involala. s. faci sa apara Ia ordin. inima ta valoare fa Isil:.a folos.a: . Z... acolo unde era un desert e 0 gnidina plina de flori.. ifi.egesturiite' rorrna.a faci. Omulloial este doar superficial preocupat dieiuhire.m. 69 suprafal~l ramane loial-. ~i. in sa-i iii devotat persoanei respective. Intordeauna ai gr. trebuie sa aduci argumente. dusmanul te infiuenteaza. rnilioane de femei au murit la rnoartea sotilor lor. De exernplu. Sclavui e loial. Insi nu stii de unde vine" ~i nu stii ca nu la ai cum s. valori sunt foarte iefcine. al Increderii. E un mod psihic de.. Adevaratele valori :iti solicira totalitarea. ce esti deja.afaf~i seamana. via~a san rnoarte.rebare. pentru ca ' . . E. lnsa nu Iti solicita totalitatea... dintr-o data. inima lui ~ Ad" _J ).m sa 0 retH..1 arzand de vii.a crezi in tearrul tau~Loialitate:a itl cere ca tnrotdeauna..a teatru.u} ei.' expcrienta luHN'im. caruia i s.. Iubirea aduce libertate. to.e o picatura din oceanuI care esre iubirea. 'N-ai cum sa te aga~i de ea) n-ai cu. Ea vine smngura. simpla servitoare lubire. Societatea nu seepoate baza pe astfel de experien~e imprevizibile'" nesigure.. Iubirea are nevoie 0 c. rnai auzi pasi."JoiaB- tarea". ca un strain. ~.g-a mers decat prietenii. uu e nici macae e:3lsocietatea i~a lnrobit.a e nici 0 spunand ei "Fiiirnpc orriva mintii". A§a ~ - ca raman cu mintea. asigurari. ajung sa semene .. incetul cu Incetul. dar in profllnzime sunt opuse" diametral opuse.nsea~nn. nici umbra I1U 10 sa te urmareasca.. inrobire . fata de so~.tf si. am creat 0 Un lucru foarte important de l.eu lnrr-acolo incar. OI fi vorbind ei irnpotriva minrii.a nu vine din darQrie ci din bataHe inimH tale. vei fi ceea darde duble..i solicita Intreaga fiin~a.el.. ~i ra.i pentru ca Ie Loialitat. trebuie s.ea e cev.. Or £1. Loialitarea i. nu te implica decat superficial.. Nu o face din iubire" ci pentru. Mada~ul inseamna loialirat. ~. ~i tocrnai asta e problema.arind in rugul funerar $.

ca .. . incepe ell lucruri rnarun teo sa ucida alti oameni. . N-ar mai fi fost atatea razboaie. la dreapta.ea nu intre.i.. ~ . deoarece un co pil rebel este 0 problema.. In.m avea sa ucida aproape doua sute de mii de oarnenii N-a purut sa spuna: "Nu" mal bine sa fiu impuscar pentru neexecutarea ordinului.area .de ctedin~a s·unll:alar . Asta este s. vieau. presedintii ~i pFim-mini§triinu se due la razboL La razboi se due pentru a ucide §i a fi ucisi oamenii simpli.a feI de {oial. ar fi rnai bine .'.trebuie sa fie fabrica..ar spune cineva "La staJlgar'. ei executa ordinul ~i atat.ucruri marunte. Le-a de: Inteles. Sunt disphiti~ipenrru loialirarea lor. dar sa se evapore. Toate sistemele .§i simplu nu. I". l-a executar pur simplu. Avea §it el inirna. nu poti sa faci nirnic. fost loial superioriior sa.ai e ~i astaP merg inaint.·erea . A. ca tine. decat combinarea aoestor boU: credinfa). oameni nevinovati?". nu trebuie rrebuie respect" §i continua f sa ise acorde. . Chiar daca t~i au seama ca ce li se cere este absolut gre§it. au prirnit-o si adultii.scuns. E de crezut ca nu a stiut Cia bornba s.a.mane. §i lumea s-ar uita s. ra st.ne'pt" viata.ani de zHe Ii face aproape incapabili sa .i pentru Loia.. un scop..a creeze ceva care sa sernene Nu doar in relatiile de iubire. Daca politicienilor Ie place atat de mult £aria sa carteasca.aba d. Insa ea distruge . Sotul ~ " poate sa aiba incredere ca §i maine sotia Ii va fi l.tere:se. Toate acestea sunt h.Htatea nu e spirituale. fi educat pe oameni sa fie mai inteligenti.. continua sa existe. lor in ni~te robot . fie sclava toara i eli iubirea.. trebuie spui da. Ea poate s. .inteHg. . Astfel ..a pilotu] si . .'. Eu sunt adeptul idcii pe iubire.. transformar. omarna §i un rata in varsdL Era om ca ~i tine..e' ca au fost roboti. insa unii sunt loiali unci fari.!".inte.actioneze ca nisre arrnate alcatuite din roboti..s. De ce sa ucidem alfi oameni. care au nici un motiv sa insuile Ioialitate.a Sf: lnfrunte intr-un concurs de lupte §. pentru ca §tiu ca nu au raspunsuri de oferit. .acest Iucru face parte din educatia pe care) la randul lor.e c. .Probabil cia.. A.. 7D milioane die oame'ni.. .. asa sunt Instruiti soldatii.se revolre. aniintregi.a seindoi. .ascii. pentru ca oarnenii ar fi intrebar. '1 lncat atune! cand se di ordinul "ia stanga.. decal sa distrug doua sute de rnii de vie~i?n. execute ordine stupide -la stanga.isten1ul die credin~a. minr.t s. In Hpsa Intf. Dar solda~ii nu sa puna Intreb.)Caree motlvul?". solda~ii trebuie s. Iubirea nu de in-credere" Pe moment. penrru .arii loiaHtat . . Asta e traditia armatei. E1 nu se poat. 71 .d.rlntilor le .i :fieIoial natiunii . datofCie~ respec . la Iimita I exista.. e'ste totala. . ) care a Iansat bornbele asupra Hiroshimei si a lui 0 Nagasaki a fost un robot.ii. inreligenta. parin~i. lntelig ·"enta soldatul trebuie sa.. convine ca odraslele lor sa fie loiale. sranga impreJuf.ari. marile reHgii.Merg cum.) Ji tabHitaH~. Instructia de. §i l-a executat. Avea §i el sotie §i copii.-' 1---'- ~ ~ I:' '". am inrelesl".ea . .defileze in pas de luar§ §i sa Victoriei si tot felul de alte medalii §i distinC'{i i pentru penttu ca au· fost lipsi fi de j nteligen~a. sa spui s. s. da-ul diu c lipsit si a lui Nagasald nu poate fi numit raspunzator. a flU Dar regii §i politicienii..•.e. daca nu esti capabil :I' .. care inglobeaza de hazel in vederea asi. Pilotul care a lansat bornbele asupra Hiroshimei .INT[MlfTAT'EA Dar societates e foarte.. r disrra ca la un meci de fotbal. ~i acela est.. I· '. fanl nici.eii d. . Pentru mine. inapoi ~ ore intregi. P reo~H nu vor sa li se puna intrebari ell privire ~a s. a1lii sunt loiali alrei tari. cu ordinele diferenpi. instructia a patruns atat d de adanc in ei incat sp~unirnediar: "Sa traiti.-ar prabu~i.~. ur. Pa. adeptul. ideea asta nici nu i-a trecurprin cap. Armata lucreaza asrfelIncat greco--ro. ci ca om:u~ tip nou nu de trebuie'sa'aiba cafitate lOfialitatea} C~ trebuie discemarnam ~i capacitatea de a spune nu. §1simp'1u nu. §i-a facut pur datoria.a primit Of sa ca pur inte~jgenta)discernamant Viara §i civilizatia ar fi eli totu] altfel daca i-arn qi capacitatea de a Nu pot sa concep c. .rana pentru ell.' -'. Dlaca distrug.g.i se acorda Cruces Te intrebi de ce. zicand »):Ce prostie m.'. sa gre~easca iar co-paul Insa el trebuie sa asculte de 'Ct! sunt [§]. '.ang:a? . fost instruit sa execute §Of spune nu..ebariloI'.a ca astazi. nu din oameni... ci §i In alte dornenii ale vietii loiaHt'2tii is-a acordat un mare .a se lupte.e'!"".alba dreptare.D'a-uI tau nu e deceit un cuvant lnregistrat pe 0 placa de gramofon. " e sigur..de fa'!se 1ncat daca ar fi puse sub se.a aiba drept ca omu] de tip nou calitate loialitatea..·entei soldatUor.at.e baza de minte. Ma gandesc ce 0 fi fest in mintea lui. Exista il:'Otu§l un scop a.multumita Ie de el pentru ca e de nadejde.U fost Inumani.a creasca 0 data ell tine" dar poate §i sa.. §.il.mnul intrebarii tie ~i-. iar politicienii ambelor tari se Iupta ~i l~i sacrifica oamenii. Sotu] vrea 00 sotie care sa . dar nu stii daca In clipa urrnatoare va mai in care s:a. tot cat a primit ordinu].rc au voie condidon.i . E posibi] ca parin!ii Pentru regi si generali e blue ca arrnatele sa fie loiale pana. l nu aoa In mmtea tao u nu apare A . sa aiba. Sunt impotriva ':dezvoltarii dar sus~in grupurile de in. b' u '6 sa 81:· a v din. ai riposta De ce sa rna Into.

Interzice sa cxploateze rnasele.ea esre ceruta. oamenii sunt educati substanta.ca exista un ideal care trebuie inraptuit. increderea te ai plft.i. Nu asculti de' altcineva. D'aca te accepri.sa dea este nastere unui copil?".a fii §i singur. iubirea §.sa ne ). pe: care oamenii bisericii incearca fa indifo'rent sa 0 dcvedeasca fara de mii ~' de ani. pe este unul dintre adeuarurile cele mai greu de recunoscut.oana Iubita §i e bine s.atiitim'~. nu exista rnacar un om care sa inrrebe. Chiar §i Dumnezeu pur iporeza. atunci e bine esri forrat sa dai ascultare cuiva. Dacate respingi. tie simti recunoscator.. nu poate 72 .eaza neHni$te. incepi sa accepti totul. singura preofi s. toatd caldtoria eului £nceteaza}i ejti aruncat inapoi in momentul de fofd.e tenslune l. ceva s:upraomenesc creste in inima ta .artrebui" cre.~i si simplu nu sunt ridicate. Aduc tot felul de dovezl.. asrfel de intrebare ar fi un sacrileglu' Din milioanele de oarneni. 0. ca toate se bazeaza pe Cf. Nu auem cum .r(.ile ei.a Iisus Instrumentele Faptul cd ..ngi de nimic. respingi existenta.limb:un.i expioateze pe sotiile. te fae stapan pe tine lnsuti. Daca iubirea este ceruta.: id.Atunci nu ca sunt iuhirea §. Iar un om care nu e capabil Accepta-te A Intrebari. dar increder. pentru s:a re bucuri. care l'~i inalta. N u te faJcsclav. intra in necunoscut la fel cum __ . este un dar gratuit...i~te ~ . sa puna. devine animal.au poHticienL Nimeni nu are dreptul Traie~te-o idee.sa spuna "Nul) atunci cand considera cil ceva clipaln care te accepti. r. cum sa 6i In largul total.Cum.ecunojtifoptul ca in lume nu existd imbunatdfire. . Le interzice oamenilor sa se indoiasca. Asta e·ste~ ideea mea. coboara sub conditia de-om. nu mai pizrnuiesti pe nimeni. Dar nimeni nu pun. Care e dovada c.Sf salveze pe sine?". accepti existenra: atunci nu mal ai nirnic de facut decar voie.Car..rilmanem aceiasi. devine loialitate. pentru ca eul trtiieJ'tt cu ideea de imhunatd!lre.Acesta este exercitiul sp··. toate in Oln.e e dovada c.rup de interese . In ca nu CUD1 ai nevoie g.i increderea tao I~i asculti inima. Toatc culturile din lume otravese mintea omului....eea de imbunata~ir... nascut. pe politicieni parinf. esti inrobit.. exploateze pe elevi .Diterenta e foarte mica.ntre ceea ce este omul ~i ceea ce ar rr.a. de bata.dc' a ajunge . Vor avea Incredere.. Dar astfel de intrebari sunt stanjeniroare . s.eea"Za 0. in acea importanta~ covarsitoare: ~ .a stare d.tionare. au o valoare uriasa. sa fie inteligenti.c:inrrebari. sa fie loiaii sisternului de credinta III care s. pe. sau intr-a bunii zi. Daca :incr. Daca te accepti pe tine. este pur §i simplu necesitate pentru Iiecare g.fNT]MJTATE:A In prezenr papa are rnilioane de oameni in subordine.. cu ideea . de nelin. respi ngi universul.Dar ea reduce intreaga ornenire la lndoiala.poare virgins . nesustinure de exlstentii. Eul este spulberat.i :Increde. . care nu sun t de-cat nascociri. pe invat~itori sa. . nu 'Vafi impusa de scripturi..D'3. Oamenii vor iub.~i amandoua te imbogaresc. Arunci viata e buna ~i rnoartea e buna" at unci bucuria e' buna §i tristetea e buria." ..a Iisus a mantuit nu e decat 0 omenirea. devii vulnerabil. Nu ta. Atunci totul e bine. '! nimic. devii receptiv.. transformarii ce am flce rt1manem aceiasi unicul Fiu zamisHt de DUDlneZfU? Oricine poa.a fie.cas-a? N u potitrai 73 nimic s"egande§te' la viitor.ebui dupa inilna ta~ asculr. cerute sau comandate. perjec. .a :fi. constiinta. totul e bun asa nu e in regula. pe-ntru imbunaeatesti ..sa . nu mai ai nevoie de viitor. D'aca iubirea e ofetita fara a In clipa In care te accepti te deschizi.a Intrebe: . Loialitarea ii ajura pe preoti au credinciosi.i porunceasca t in ce fel sa-ti tnlie~ti viata.. cd nu are in ea nimic practic.te pretinde asra. pe sori sa l§i exploateze sa.ntru un vultur zboara pe eer in Hbertate depHna. Iiberrarea se naste din dernnitatea ta. daca re respingi. D'acii. necunoscand limite. dar nu vor permite sa H Sf! porunceasca sa iubeasca. irituaHtatiL J ca lnintea tau? ICum sa tie sim~i a. Dar daca incredcrea apare din tine. ca v. structuri sociale. despre noua ornenire. ceruta.l sa l§i exploateze 0 0 copiii.id/a este doar 0 sar:bdtoa. Aruncl tot cc seintampla e bine.Ele. ci maine sas«poimdine.fii cu pers.candva undeua.Loialitarea i rnasa de retardati. alt parfum..e) de perfec~ionare . Poate nu azi. . cand n-a putut sa . Cand apar de buna experienta noua viata cap">ata alta cu loa re. sa sarbatore§ti . milioane nu exista macar un om care iar din aceste 0 s. dar de 0 este. Iar acel viitor nu vine. Ea inrerzice intrebarlle. pentru se va baza pe conv ingerile lor.ede'f. Din prima zi de viata. Iubirea se nasre din.0 stare sa..rea devin false. 'Orice ):. .ea ... pentru ca se rntampHi din Intreg" Dar de secole lntregi omul este conditionat sa nu accepte.

.ii prin sa.. Care esre frurnusetea crinuluii Faptul tlfipind ca se accepta mn caldura lar copilul este natural ~iinocent. nici nu tes.. sa. dans and In van!:.. de preoti. A§'a nicm un alt fet in fiinta alrminteri asa a vrut Dumnezeu sa fii. pentru ca IJDsa~i natura dorintei U face imposibil .i t ~ Acceprd-re asa cum esti. existenta daruk~§te inrotdeauna din abundenta prim i darurile pielltru > a scapat din capcana societatii.cand sufera. ca esti ~i sunt foarte. ernul s-a nascut din inoccnra.soare. stiu Ti s-a spus ca sunt pacito~i. Omul desteptat este eel care simplu ahsurda..Nu exista p:ac. in acea stare de acceptare. se potrivcste programarH lor . Die asta oamenii Sf: . Traiesre astazil Iisus le spune discipolilor sal: . accepta-te intru totul. trebuie -_asa a vrut Dumnezeu tao A§a ca vreau si""~ispun urmarorul Iucru: sa. te tine.. ~i cand nu te mai plangi de n irnic.sa teirnbunatatesti. un Hristos. fa din acceptaIf culoarea ta. atunci rotul capa ta Gu~oa.. tnseamna imagineei alte lucfuri.nez>eu~ceca ce este de-a dreptul stupid. bucurandu-se d. N u te poti imbunati~i de a-i aduce imbuna. ci doar vel rata un mare prilej ~ Acccpta-te.are tn e~ uie} un program de perfectionare..mpensele noastre sunt pentru oamenlli fal§i. Fiecare copil se nasreinocenr. N u vei ajunge nicaierl.asta.""-. Te-a Bent pe tine." ca e fals . ea nu vine niciodata. Oamenii se simt bine cand sunr nerericiti. l~i doresti alre lucruri.. N u conteaza cine esti.. sitepedepse~ti.. provoci ..intreaga iexistenpi Iflcepe si-§i toarne energia In tine~ Atunei copacii 8nnrmai verzi decat l~i par acunl) arunci soare]e e mamstr~Hucitor decax Iti pare a!~um. J. vrut sa niin Relaxeaza-te rugaciune.st programat deparinri. de profesori.. De ce? Penrru Ica. totusi va spun cum rrebuie sa file..Ui[a~i~vaen bagare de seama cum cresc crinii de pe camp: ei nici nu tore. Nu a. caracte .. Viata nu e zgarcita. nu vei face decat sa innebunesti tot incercand asta. aduce irnbunatatiri ~i data ia foarte mult tirnp. este in esenta Iflcercarea __ '. se petrece" ci c:a nu re po~iimbllnara~i singur. Pe nmmeni ca-re es'[e inoeent. ~i asrtelesri vesnic nelinistit.. rrebuie sa alergi dupa altceva.. NuraspBitim . O'oar rareori.r~iodihna. Cand sunt nefericiti. insa nu :Ii putem A ccepLa-te asa cum e9t~..sa vina. stanjeniti cand bun asa cum esti. ingriiorar.""" . rotule fo. viatalncepe De asta oarnenii se agasi de sufe. Ar rrebui toata slava lui" nu s-a.. spunandu-i: ~~Nuasa ar trebui sa fii. ICe absurditatel Ce pros tie! Omul nu Nol U facem s--a nascur din pacat.. tori ti-au introdusIn minte diverse sunt fericitL Aceasta este concluzia la care am ~ ajuns dupa ce am studiat mil simii de oameni. reuseste Cate un om s.a scape din Acel om.flirt:and cu fiu[nrii . cand in tine nu rnai exisrii pizma~.fiind 'Cand e§ti deschis.d. Este cel mai greu lucru din lume..iubind. dupa~amie:zii). cu cultura sa curg... Ai suterinta. iLlbit~ Traie~(e aici §i aCUffi. Daca nu esti cum ar rrebui sa :6i..jn ) sa se simta vinovat.e .~ sa te hnbunata~e~ril' tel ca.Altfet toruI e tern ~i mohorat . ~ . asa cum esti. inocentul e considerat eu es:te considerat prost:! In tirrip ce vmcleanul e considerat illnteHgent. irnbracat ca unul dinei ".'[a~iri lui Dum. nu spun Cand nu mai cauti ca imbunarath"eanu singur..Accepta netericirea -ea se potrlveste cu conditionarea lor.re. conri nuu. simt bine cand sunt nefericiri .cea altcineva. en cultura tao De la lnceput ~i s.m nle! un respect pent. ca te-ai nascut din pac:at. e nurnit un Buddha. ' ristica ta . cu mintea lor.ru eL Inocentul aproa pe un infractor. ea Oarnenii se pedepsesc singuri de moduri subtile. care ainteles ca ideea de Imbunata~ire este pur §i Dar ia aminte. Il rasplatirn pentru faptul toate reco. . nu av-em nici 0 consideratie . fa. asta face Este cel maigreu lucru fficlngaLie" viata Incepe con«ict cu educatia ta. te perfectionezj. Nimeni a nu ti-a spus programe. invatatura mea e simpla: Nu amana viata. lntrucat intra In conflict cu educatia ta. iar ideea a fast una singura ~. .Viata e gata in orice cUpa sa i:~i reverse darurile asupra ta. tre buie .cand vine" i~i l~i imaginezi 0 Accepta-te ~ aseainseamna recunostinta. inocent" ~ill :Hrasplatmm ca este artificial §l viclean .. lnocentul socieratea falsi. Incercarea de a.. ta - Accepta-te . Stiu ce :ingrozhori sunr. inflore~tL parte din programulloF. §i totaL El nu . te fa.. foarte incurcati. intotdeauna stare de Iucruri mai buna. de poliricieni. ~i . ca nici exista numai inocenta originara..In acea stare de relaxare. 11U ne consideram mn 0 mie si unu demni de a le primi. N u asrepra ziua de maine. chiar Solomon. e condamnar. §l cenU~lU. Olmul fats este acceptat- omul fals se potrive§te 74 75 . vorhind eu ourH.. lmbunatatejte viata . . capcana 0 Incordat.. traieste omenirea de secole Intregi. fata de: et ~ nu ave. II pedepsim pentru faptul ca este natural sa fii asa".n~a .. spus cum ar trebui sa fil.at originar. .

.~i deschid inima. nu fi obs.rmpentru ei in§i~i. Dar tu vrei viata deautocondamnare. . esti creatia lui Dumnezeu. ca de copit.ai toaui . Ii Ii.diul in care creste iubirea.Cum ~ pe mine? M I iubeste cineva pe minei". este convingerea tuturor . Ce nu air' A'· totu ··enu al. Exist-a doar ea viata. conceap.. I in clipa :in care l.cantecele pas. mu It mal semnificarive . P.f "t uaote m va. It ~i oferi[? Ce am eu sa-i ofer persoanei iubitci" vreodata ceva mai gande§te 'i.. sa poti iubi pe altcineva. . absolut singura.re'a de lotus.au un inteles mult rnai mare. II'II i Dumnezeu §i esti deosebir. -.Ii I licatetea sunt touardsele viefii. ' "' .A . '1 iubirea Dar eu ce am.I uscate. necorupta. Hoare de pe pamanr. vorbesti despre iubire. (JI Copacii sunt verzi ~ifrumosi.este t.\:. . rificata pentru a ajunge laDumnezeu.d/i slab. Pori sa curgi maiestuos. dragostea.nsecret fiecare om. ua fi labi ".. fires. . maiestuoasa rna cunoaste.a.!!i. deHcata. 'i ..se. va disparea. Numai Chiar §:i atunct I. armata este . lucruri diferite.ici e [os. D'eoar. raurile sunt frumoas dar ai vazut vreodata ceva mai frumos decat un chip ornenesci Ai dar vreodat mai delicat ca ochii ornului ~ nirnic nu se compara eu ci.eiul. i daruiesti ) . ICantecele tale suntrnulr rnai frumoase. ua pierde in b.lj'l lTIulte lueru.eca. Accepts acest lucru.. sa ajunga.cati 0 l Viata este un rau. §i nu va mai ~' I Ceva \ a tine ..e'obi§nuita nu e reHgie.edat derine in. ·Clind un tdiat.. ~...11 ea se naste iubirea pentru altcineva.. i. sa ajunga undeva. A fi egoist §i a fi plin de: tine sunt d-ll. religia pentru Lao Tzu. ~i pentru mine . gta~ia nonviolen~ei. ....Mp iubeste pentru nu I J ca nu are de' cine sa se apere" sa cucereasca.. II ngurul curgere.l penrfU Dumne~eu. violence. Insa J p' ' ornenesc? mai grozava.asepentruca Yin din inocenta.cioasle ~'. floa. §i atunci vel incepe 'U [ J. - ---- _ ~---~ - - - --- - - --=---- I~ I'NiT~M~TATEA Toata viata ta nu e decat un efortde a re pedepsi tot mai mulr.. cum sa.ctOT mari Ii p'ttte17J. In mod ObI$nuit religia inseamna lupta ell viata. bucuria vine) cand uneoi i D urnnezeu Sf' izbesre de: tine ~i nu poti s. Iubirea este posibila nurnai atunci c~lnd ista 0 acceptare deplina a sinelui. "N u am nirnk ~~ .irHor sunt doar niste zgomote. i ]1 Fii Lao Tzu spune: vuLnera6il: nirneni nu ti. ai 0 data ell ea ~ §i atunci esti Daci m-ar cunoaste. omparabila frumusete a celorlalti. nu are ce I l ntru I De fapt.r_. Viat.re bucurie trebuie s:a t. lubirea de.e. De aceea clind I pe care ncan~i tu ." Insa te lntrebi: "ee am eu?".e pedepsesti. ~[.3. cum i se poate inrampla un a. unic. nu !§i dezv. 0 I J/ ac este tare. Aceasta n~:Hgi. . un sir continuu faralnceput §i sfar§it. a celuilalr. fiin~a cea rrn i evoluata. dulce.ntul nu exis'ta cevn l'lt'aca undeva. num-ar iul in veei!". Inseamna ~~ l)umnezeu ..isingurul loc este aiel. daca ar vedea prin .stfd de lucru unei persoane oribile ca tine? Zilele rrecute un om rn-a lntrehar: nTMI H'l·stlucru §i sarbatore§te-l. Cdnd "intele siplantele sunt vii sunt moi ji suplej~ clind sunt moarte sunt ifiird.aJuie secretele din cauza iubi pe sine. N u deceva mal fnnnos decat ochii ornului? Pe tnrreg panl. Acceptarea crceaza r . . iubeste Copacil sunt verzi !?~ e in reguhi. tar' moliciunea . 77 . canci. Nirneni rnr a rnai fast ca tine'. ca ascunda unul de celalalt.casta religie obi§nuita e doar 0 parte a minlii obi§nuitle. Accepta . In care infloresre Iubirea.mine. local celor deii. e tare ii teapan.anrecul Cand omul se naste. a Iumii. Daca curgi 0 data cu.. us vreodata cii. raun e sum .. nici trandahrul. F .. 76 ~. ci iube§ce-te:.esti pur ~i simplu un ic.. este vesnic aiel. nu are unde i cucereasca ceva.ln ciuda ra..sine naturals este obligatoric ca. t rrurnoase.oentru ca omul este 'tt"' . irnediar incepi Ai pe tine semnatura sa te pedepsesti..ece nu se p ca altcinev:a Ii iube§te? Iubirea 'ltlcepe ell iubirea de sine. Nu se straduieste Nu face nici un efort sa se apere.a frumusetea Ilorilor .mi..a J eviti.siv. Locul C. ca duei sa stii: ni timp pe careil cunoaste viata este acum. via~:a.. povara vinovatiei.' rand moare. in singuratarea ei. Tot ce fa este rau. iubeste-re. agr'e. s:p:. Poti sa-~i duci viata tn doua feluri. Osho. De aceea taria fi rigiditatea sunt t'Ovarafele mortii. N u fi narcisist.astrea.iitiili. Nu vine de undeva I u se straduiesre §i nu se duce undeva.oa.1 a IDseamna.jar viata trebuie ne'g~ata.a ca se tern I Hoare. cand cineva re iubeste.. 0 III 11 rnoasain singuratatea Iu t ei.: IIU sa vezi unicitatea celorlalti. stelele sunt frum. ~i in rnintea ta apare ideea: ). incomparabil. Astfel incep indragostitH sa se gra{ie.am 0 frumusete. trebuie ~' .e. care sunt totusl fru~no. chiar te miri.~i combatuta..e$ti reHgios.te. e pldplin. . vorbesri despr I fapcul r ca it. . asa '1 I ca pentru h.fncapaFanat-a~.'Ce: ameu de oferit in iubire?" Probabil probahil ca umerii tai sunt lncovoiari sul . Nid 0 pasare nu poate sa c~intec.suli.

. :i:nseamni a din hrana pe C3!.. aceasra stare de renun~are la lupta este cunoscuta drept capitulate.. Partea nu pOlate ~ 1mpotr:~va tntregu ~ i~ u sa cuceresti. Frical "f. mseamna sa curgl .'ndestl . ReUgia nu cunoaste Hm~Hne"' "De asta Usus spune: "Ntl . Capituland.apare pur ~i si. inseamnii nimmc nu ucide ca frica.1. dar e adevarar . la t' recut ~..e ... el are nevoie deprotecrie.. A fi fericit est. Daca neal viata. In Orient.rovo~ 78 .$ti viata dupa tine..r 'f relurile sunt P articulare. viitor esti ai un tel.oesteceea ce no! numim shraddha. du. ~ C:"'It... U sacrilici pe Dumnezeu. te 00 dezradacinezi.TE:A Nu exista Dumnezeu dincolo de via:ta. A fi nereligios inseamna sa~ii mortis invingi.crificiHe~ numai Dumnezeu este sacrihc at.eire.[ar. te separide el.. .cu....ex. - 1. te dezradacinezL ~. de asta te gande~ti intruna la viirorViirorul pe moarte. Pientru .e~ti claar .e~d ~e de frica ~. nu sa. I . ca nu ai de ce sa £. viara e Dumnezeu. dintr-c data rnoale.e. . . Cand e§ri des-chills ~i curgi Trebum. tc acopera cu face din tine 0 crusta. debordezi de bucurie.. singura vesnicie. .a. pe seama[recutului g. nu exista . N u incredcrea Inpart.~ . frica na§te 1deea de a te apara.a g. a . ai rarat deja religia.' rtl De .ine:ntul vie~ii... nu se poate spune ca t. Fierbe .Acum este singurul tirnp.[ din hrana acumulata In trecut.s[ a atiat de mu~r la trecut. pare paradoxa].) Iar viara este siguriI Numai eul este nesigur.c. . ~ ·t .. cum sa traiesti? Tr~li..asta hindu~ii au numft satchitanan. . In nu sa 'V Partea nu poate £ impotriva Intregului.ui vietii " . nu mal faci parte din vastul univers care se dilata.•. Devil un fica inseamna a fi impotriva lui Dumulezeu.i NTIM.. ~i nu oricum. bela vHtot Die ce te gande~d atat de mub: la trecutr' Ce~a fos( s... esti nereligios.. inchi. re conropesti cu ea. e~ti . a N-u.Pierzi toata bucuria de a.D·aca e§ti nefer:icit:. te d.en} vrea coincidenta . Cand nu [e lupri.". A:eeasta bucurme nu are ell via~a..ea un copac' separar de pinlanr. Uirari-va la crinii ~ ~ Of de pe clmp" ei mnfloresc acum". increderea in viala" Nu increderea :in rninte. Nu ai de ce :sa te aperi.andffit. Jnsa faptul ca ae gande§r] la trecuttre buie s._ nu tl negi pc Dumnezcu.1. a fi fi fericit .. te conropesti eu viata.. te~ai desparfit . increrlere ..amn. §i in privinta caruma nu se poate face nimiciNu . ~i cand 'te separi de via~a.rec :. Tot exista.-o In trecut. Cand nu re lUPlL te contopesti cu infinirul. or asta nu-i via!a..'. el are nevoie de siguranpi..at a fi fericit) a fi adevarat Inseamna a fit ferfucit.. la .'. fi aiel. sa faci part~edin .iperat T· utul e m.'-' ~. _. Mintea se ·andes.... ci increderea A in existenta. Tot ce e viu.s in el ca partie din e1..da suprelua adevar.mplu pentru ca 0 moarte . De .. $:i 'if. adversitate. insula.. George Gurdjieff spunea _.. penr[u ca ori de: cate: ori exist:i 79' 0 p. ca un cocon . .are nevoie s-i :fie in p[hnal1t..ista acum. mar tu . . copacul . nu ca toate religlile I pori sa fii In el.te ·:6:1 re ..ICnpacul are nevoie de didacinffi....e s:af1i unit·ell cont. elurile sunt personale.. ~...a fii Indidacinat in eL 'Cand e~ti Inradacinat in viata e~ri . I nsa§i ideea (.• curgi 00 data cu intregul..in tine doar pentru cil exi~ti. N u te lupti. Lupta creeaza duritate. a sacri..r. H. Daca te gande§ti la ziua de maine. penr[u ca prin insi§i ideea de frici te separi de pimant..0' j u ~'"" _ ..tvel deveni duro 0 ~' ca vel fi infnintJ ca tti vei pierde ai un anurnit te] .I .'a cu vial..·. sa.. Luprandu-te cu inrregul. P:o~i sa tT:iiie§t£ pUfin neHni~te.e~ti 111 chin §i 0 aI vie'~ii. sa ai tcluri narticulare -~ireate .lntre trecut Adevararulmod .a ambia0 cauza ad.ca viata ·e Dumnezeu. Daca tocrnai viata. trecut. sa ajungi sa tti cia speranta. un tipar.a§ti Dot universul dupa rine. ~ unit cu pam·antut part:f: a luL fara nici unmotiv~ data ShTIfi pur . Acea cauza este sunt impotriva lui 0 Ulll.re separi deel.~i simplu ca. nu traiesti.J!.. ~i tre buie sa te aduni cumva pentTu a fi gat a de ~ uptii. nu mai faci parte din vasrul continent dar de fapt . .tecontinuu fie.Trebuie capsula. vesnicia..i este sa curgi 0 data cu viata. atune] a neg..singurul mod de a fi. de a tra. de asta mintea se tot gande§te la trecut. oparticica infinirezimala ~i incerci sa.. a renunta. Devil un fenomen miritel.. S e lupta" chia:r :incearca s.' mai este.i tare.. -' . ci incredereain intreg.de ra_u~ai dev.'ff'" >.._ P 0'1. mearga Imporriva curentu]ui. individ. to t 'g'a~ !i".. A fi rnse.de .. §'i astfe] rarezi §i undeva.enh un b~()c de gheata care plure§re pe rau.. Cealalta posibilirare este sa lupti cu viara.r. incel'ci s:a tara. v. reate [.i Ia ziua de maine..i atuncitraie§ti ca te~ai deZladicinat CUluva. data CU At] _regu_ t'.·In toate s:a.~·TA. luprandu-re ell raul vietii.. Binein~ele'S gra~la.. Frica na~te ideea de sigul"an~a.et s. pori sa -1 traiesti.. ceva altau personal._ .amearga impotdva curentului . nu mai faci Afi eli adevarar religios lnseamna A s:a sa tra~e~d ca un anllara. dar nu o dara eli el.. ai cauza .. si-atunci. Incerci sa-l imp.. el are nevoie de rremura continuu 00 arrnuraln jurul luLEl se teme. dacca sacrifici viata. Nu. cOfl§tilen!a. te-al contopit de)'. viitorul Iti cia hrana.a..[(iie~ti. ca te IUPli cu lntregul.sta te gande§ti .. .· ..iLe .e acumula(. feri. dar el poate sa-ti distrugamomentul prezent. devil . e viu acurn .anc~nradacinat~i. na~te duritate. care esre intre rrecur si vi l£or. ce .. nu simti nevoia de siguranta.. . Nu e 0 mereu sa. ci s:a ill adancit £11 ea.lnoaJe p-entru ca nu ti~e frica. exi~ti. ."".nezeu"Dla. ~A.·0.

e naite) t: plapiind Ii slab. aca te Iupri. oam.Via~a se Innoie§te in fiecare zi. e ) lupri cu el. dar bitaHe ei sunt lnec.. Nu are cfusdi in jurui lui) e vulnerabH) deschis.. oriunde te mai sunr".i acum surrele: via~a falsa!~ Cdnd omul i.Veniti Viata care Sf Daci nu vOL ai ~i rnaimulta lao mine ~i va arata calea vietii vesnice. mn cu§ca. nu urmari t.6. ili se tJnta~te Ia oa. dar nu suntern-si e numai vina noastra. ca tinem ~. Lasa viata s. v tao. D Sa fii cineva devine un blocaj. iata. . imparari.- - care eul sc sirnte bine. viata e mai abundenta. punemana pe ei ~i vei simti J1DOartea. Intr~o astfe·~de stare de a fiesti vesnic mal ~ astae un mod ~J Atunci dear re rara~:ti. 1__ " .Vor da mana cu tine. de lncepur si irnaterialul care se dilata continuu.. ]asa sa conduci tu viata. Dar eul nu vrea sa auda deasta. de a.~ oameni g:auno§:i. nu mti face scopuri particulate. un mod nevrotic.l' sa bata undeva fiintei lui. Lao Tzu e pentru capirulare.Cap·tuleaza in fata vietii. va . gratia. pierzi . .. te vei rigldiza" ~. nevrotic. Au reusit.. - -. rnari bogata~i care au realizat tot. care pulseaza. Si te lupti en raul inseamna nevroza . iar acum numai iadul H inconjoara.sim~iin mana lor !curgand c. Va semana rnai ll1ulr cu un prizonier. proaspat. c Sunt numai ni~te ma§ti} nu au nimic inauntru .fi IHChis de ~coari) de universitate. Dar asta e un mod parologie sa fii un nimeni. nutraiesri. !!Iti' pe'n'£ru prima data . sa fij viu. fa!i duce . BatiiHe §i. Ai nevoie de cineva ca sa te sa re lupti e~ti foarte Uita-te in jurul lorvtraicsc In iad.. devf cineva. in realitare. delicarerea . care inunda ". al~i prune! se: nasc.and . cmd eul nu mar e. 80 o mana Batninii nlOl·.. tu f]J cu el. nu incerca cauta sa manipulezi ~i.. It.Llita-te la oamenii care au reusit in via~a. daca via~a ar fi administrata 81 moarra".a de sfar~it.enli care auajtlnS cineva ~ p[e_§edin~L prmm-mini~tri. mai rnult $. spune pur §i sirnpluehu deplina $i 6j cu ea".! fiU au ~ uciul minune care setot repe(a.Nu forta si nu face planuri. ~i Lao Tzu spu ne c.Ei se ui tiia tine" dar ochii lor sunt stin§i. ~i nimic nu o rulbura. vei fi un nimeni n. 0 Lupt2indu~te te sim1ti binc. dar nu vel .. De fapt. nu moare - miezul fiin·t.... Via~a e credein 0 pierdut poezia. cu atdt esti mai sleir de via~a. Daca asculti de eu. dati nu mai esti finiml. totul e m~§CR. ~~ ) pat.a asra 0 e calea dati ell viata sa. . Nu J niciodata. fi cu adevarat religios. dar nu vii. ce se pure a_realiza. El nu Imbatrane~te rnai m u~ta. rcluri proprii. srelele se pot misca..nlenH de succes.ei tale rarnane tanar. Luprandu-tc te simti bine. Cauza nefericirii noastre este faptul sa fi._ 'I posibil.aneul cunlnd viata va deveni un fenolnen mndeparta. simti ca existi.ologic de a un tanar. te innire~ti. Siminunea re opui e fir. Daca incerci Lao Tzu spune in tine va curg-. ~i cu cat te srraduiesti ...) i vasta pustietate. Viata va continua . intregul rraieste in tine.iite i ~. De ce :i~i ell eul spune: "Atunei.sa controlezi viata. I!J' moliciunea. nu vei simfi nici un schimb de energie" nier un strop de cildura. ". §i at unci de a. ca daca nu te opui vietii. Pluteste creat.Eul seteme..eVH. ca atune! va exista frustrate ~m re vei intari. sa ajungi cineva. "'I chiar fiinta ta e moarta.Daca 1.anice. Insa niciodara..cineva. E greuvpentru ""- nu sunt».taile . -... bari tu capul? Lasa raspunderea in searna ~nt:regllluL Tn mergi el.. Da-i vietii pu[ere nn data cu tao. este neintrupatul. vie~H._. _ p'entfu ) 'l . care au deveni t cineva. pe drumulde a fi . Daci nu gase~ti pe cineva eu care nefericit. . Uita-m:e la rei. intreguI stie rnai bine.m noi insine.~ Corpu] va irnbatrani. intruparul. ai mai pu~ina vmafi ~:n tine. Poate ca inin1i:lmai bate inca. esti pe acela~l drum.eluri anurnc. Preda-re pur §i simplu. Ifltemnifat de societate~de parinli~ to ad. Ins:a nom trairn ca niste cersetori.a.. Nu vel gasi acolo Q inima. conduca. bine-nteles. . viata abundenta. ca. Coare e to-stun E fCHlrte clar ca via~a nu batrane~e. mortis AID £i putut sa fim ca niste revarsa. 5lmt~ eXI9tL ca Dar D1aca te lupti. eul te va pune iar ~iiar pe un drumn nevrotic. te rDconjofi cu un zkl mort. viata... cur. moaJe ~ viata tn puritatea eL ·Nu va fi a~a mult timp. au ajuns cineva.t ---- - -- ----~--- r. Insa. ce rnai sunt eu? Capituland. Pentru prima data nu mal esti corpul. misca-te 0 mo·d.. a bun d _:_enta . esti infinitul. Iisus spuner..pentru cutgerea vietii. de economi~tL.t. te rnanipuleze ~i sa te conrroleze .xloar . dar nici chiar el flU va p·urea 59. Uita-rela ei si vei descoperi ca due 0.Lasa viara sa puna stapanire pe tine.)Ce faci? Capltulezii Atunci vei f pierdut. Spune: .. u a dezvolti personaHratea. ne agitiim de eu. intregul ca intregulte-a respira in tine. El spune: ".Impira~i poatf. viata intinita. .~". Firesre. Pentru prima. In acea pustietate nodi se pot lucidirarea. ale caror nume se gasescilln Who ~sWho. Cand esti un nimeni.ivei pierde prilejul de af viti.V '_-_ .-i auda ba. Uita-te la un prune abia nascut.

pentru sa te lupti.Daca vrei 'II I .. pe oamen ij I abimsa.. Ea tari ell oameni moi.ute.De..unea ca e v.' Slabiciunea are.nvins? Atunci e~ti violent.egatesc de razboi. Ei nu au vrur sa. v.e. India se teme de China.ecie:zi? .1 re Sa . B1serica cre§tina.... pace nu sunt decat '. De ce . mergi ell el oriunde me'rge.l"biciunea.. i. Copacii batdini" fo~rt · puternici au fost dobordti pentru fost foarteegoisti.1"1.. ~. '. nimeni nu-i apr.. Il( ~j insi a~a trebuie sa se in tampl. _.eciazi pe cei slabi. Si daca raul lti dii 0 palma peste obraz. ~I'~vrea sa fie asociat el put. Lao Tzumai insista asupra unui lucru.. Dlscuriile despre pa. trumusete a eiJ p'entru ca asta e 0 prostie! Dumnezeu ar trebui sa unci devil puternic.ra a lui Iisus .'I nu ~n~. Planrele mici doar se aplea a. moare.~J moa J e. Ll sa devii puternic.~ §l contmua sa stranga furtuna. _ A~ . pentru prinrr-o fiinta moale poate si curga usor. pentru ca nu e pierdere inutila . pe rnorti cu tineri.re celalalt.. ~i dupa aceea ele iar zambesc §i to floresc . unul puternic .Ii sa te opui vietii. Discutiile despre pace sunt vorbe goale. fii puternic. Viata crede in viata. 11apreciezi pe eel slab? N u cr. ~i ambele se pregatesc de II ca s-au opus. ~i unul slab. nnament. Ahfel n-ai cum tpotriva I l. 11 Daca cineva 1:~i ia h:ailla. politicienii au nevoie de timp pentru a sc pre.Si bineinreles ca lucrul pentru care te pregatesti se intampla . ' 1 'I nre. $i toti spun Ill" IL ca se pn~:gatesc razboi pentru ca le este frica de ceilalti.' ~ •I . se Incline" au I . p]ap'an d-. Daca esti invatar sa. §i cadi vreme nu sunil: legate de Lao Tzu nu poOt II interpretate corect.ratia vor II 'cat razbo] rece. ornenirea §.e slabiciunea atat de bineCllvantat~i'?' Pe. eul. Frumusetea e cea a gratiei. Frurnusetea inlocuiesce continuu p.runa: "Fill puternic"'. ~U I ¥ '! ar fi devenit un imens cimitir.Die secolc.e" intreaga istorie pare nevr:otica.ce nu sunt Lao Tzu spun. Arnerica se teme de Rusia arnbele vorbesc despre pace. da-i si camasa..i cerurHor.. zi~H Hderi ai lumH" 111va{atorH Iu. 0 anurnita frumusete..i moale. Sa fii Daca vrei sa fii D iscuji il. I . ~i pen'tfu a ca~tiga tirnp vorbesc despre pa:ce. altfel lumea i:ntreag.~ (l e~i 83 . Economistii at' SPUI1J'(.ernic . ' invers. §i furtuna trece pe hinga ele.gati ~l' 'C:l'~ razboi. trebuie s:a te Iupti ell viata. Cand ViI (' I )ti ) se p·r..e~ti pentru razboi. da-i ~i cama§a.. Frumusetea e cea a iubirii. v §.est.~i Iisus Hristos spun:: ".mergi douamile.fii puternic rrebuic trebuie tnlocuit eli un prune total necunoscator ale vietii. . I uternic.. ~ .' _ . si anume ca vial.e pre~uit. b v I ~ data ell raul. Iar ceilalti spun la fel! Toata treaba este Lpidi. Intreaga In:vatatu.: "Fii viu §i fii slab'·'. Cand omul ajunge batran §I are: expcrienta de viat intelepciune.Fii slab". Frumusetea e ..edespre J. nLmeni eu eei slabi. se bat pe drufl1" iar eel puternic vorbe sunt ale lui Lao Tzu. v. c'ici . moartea il ia §i batranuI i. si e inlocuh en un prUIl nestiutor: ar trebui sa fie tocmai Dar viata nu crede in econornie.. China se teme de India. ) ~)aca raul spune "Mergi cu mine 0 mUa'~.~ NT]M ITATE:A moartea batranilor nomic. mai proaspele. inoara curentului. lor esteimpa.:lll n apr. f:ira intelep·clune.asta el spune ca daca cineva te love~te peste obraz" Intoarce-i~] pe celalah I :1 doborat pe eel slab ~i cade pe pieptul lui.. 'eplapdnd Ii slab. in realitate..ntru ca.!' consulte rnai ]nt~i]pe economisti. are ceva in ea. pacea) ~i __ A. Ferice de eei ce plang:. numai II slabic. mergi dona mile. T()~i llderii politici din lume spun _ _.j I.ed.. Ce face el ( adevarata risipa! Un om de optzeci de ani. iertarea. absolut proaspa . omenirea poate rrat In pace. §i sunt rnai vii. pluteste sa devil ..e batran! cu nou-nascuti. sa fii tare.t pe care dintre~ ei . "-"' ) ca iubesc . 0 ~i nasterea pruncilor §i ar parea un lucru absolut neeco Lao Tzu .e:. furtuna le-a dar prospetime. 11. Ferice de saracr in duh. :I I" .elegespusele lui lisus.e de" atata tot.. In mod obi~nulll a§a. lntoarce .}Viafa iubesre pe cei slabi "'. va trebui h Cand omul se naste. Slibiciunea are · cea a no nviolentei. copacii mari §i puternici sunt doborati... nu in economie.fapi ! . '~~ 82 I~ lreciezi pe eel care a l. -' . pentru ca in adancul inimii lui fiecare vrea '. Furtuna le-a facu I o baie buna. ~i e bine ) ca nu crede.. Toti se vor lupta" ~i ca e pL'ipanda 'f . ~i atara timp cat Lao Tzu nu e hine inteles. Indiciul e limpede: viata iubeste rnoliciunea.3 .- ~ . Tori sp·un ca sunt penttu pace.. are .. Rusia se terne de America. a luat praful de p. din cauza ca for~a e pre~uita.a nu crede :in tarj~. 'a a lipsei confiictului.e. experienta. I tlzboaiele vor continua. .. Q frumusete a ei. n .0 totul trebuie rescris.. "".rnic. caci a. Vorbesc despre pace §i se pregatesc de razboi. caci ei vor rnosteni pamancul.mB spun int. D'aca cineva te sHe~te sa m'ergi cu ( I o mila. Asta este intelesul vorbeh ii lui Iisus: "Ferice: de cei blanzi. atunci ar fi mai economic.~zboi. fiindca acAt unoaste doar doua perioade: perioada razboiului" 'I :1 zboiuluL perioada de pregatire a fi mingaia{i ".: J razboi rece. Acestea sunt singurele perioad.'l 'I. .i-l ~i ) ':ff 'f "/ j. Ca sa fil slab.. atunci . Daca -raul l~iia haina. mal tinere. !I)aea doi oalnenm.' .

i d'~n ochi. IllHore:§te vesnic.s sa nine+errcrt. copHul explocleaz.tii cand vine.i Hoarea piere. nu pori pot si ajung. Eu num'esc ac~asta e:'Xplozie ext:az. pe ale mortii nu..f neadevarata. Petalele i se scutura.a piatra e ur. ajuns scapa imediar llpr. forta J ca traiesti '0 via~.e ~ ~ ucide ~i pe 'tine..j'igid. nici nu §.at de gillga§. Problema e moarta. iar D'llmnezeu vafi un feno~men :indepiirtat. Trebuie sa fij foarte' atent ca s.e~te. de ]anga Ht)are e foartt puternici. Ai vrea sa fij ca >0 -0 foarte blanda.Hoare .r. De. .:~ mai bl~ndi decat viata.zibHa. . Locuiesti singur intr-o pe~t. ele sunt putemiee.a nu sa fii nefericit. Dar este neadcvarara.. Realiratea este rnoale §i slaba. esti In manastlre . dispJcare cat ai cHp.Piatra san a.pc Durnnezeu fiindca rnintea ra inielege nurnai i~i lipseste simtul estetic de a fi ahituri de flori. vei dura la Ites£irilt'~. cil forta ucide .a a existe in tine.0 existenta lui Dumnezeu. Hoare? Daca i~ipui intr..mof>elevietii le auzi.. salt de .. Daca.gi acele straturi. i l1ascut continua s.MITA.a.j p.a. 'CaJugirul e eel care triie§'te singur. eopretuita. phipand ~i slab.monadiLMonada. asta e minunea. 'CopHuI nu se pierdenicmod. ni§te copila~t. adevarata se deschide dimineara. CopHulnumoan~: cand devil pe Dumnezeu nama] cand vei .]NT']. nu asra e problema.icA Vei fi capab:H a sa U In~elegl D.a J " ~ " traiesti acurn. 0 floa. ai ratezi acel moment atat dernic.pentru ca mintea ta .~.pruncul care te.b~·cand moarc). at.ezeu esre adevarul a'bsoluc_. sa te uiti ell Iii neapsrat Daca rotusi insisri. Daca §rii 'sa pistrezi contactulcu copilaria. monogamie.eri. daca am Inte1ege fenornenul prin care.a" ~i atunci esti nefericir.cucerltor. EI este PH ca un copi].~ fira ferestr« pe care sa te uiti 'afara.. vreau §! eu sa fiu ca el".FH ca 0 piatra". facie a cHpa. Daca (of: oricum va veni iutr-o zi.i :d~ntr-o data In tine .e pro blema. ~idaca stripun.ane.multe straturm s~alt depus peste el. lnseamnd sa fii complet singur.. pastreaza mereu puritatea ~i suavitatea copilariel.e sla'ba ..ara~ia cerurilo:e'.hul" dar miez·ul ram.E§ti complet inchls. Moartea pe care 0' fOftkl . DUlnnezeuinftore~te punctul In .oale. e 0 sa duel 0 viata v:anticeI §. sa aju.ilvrea sa piatra. . acesta este idealu] meu. Ai vrea sifii ca .ea e neadevarata. 0 esti c. fazboinic ~ vei rf.ata" .a pe Dumnezeu. a foarte.rte rn.a! Pare cu neputinpi sa existe.slab.. pentru ciiDllmnezeu compler inchls imr-o celulf moarta.N urnai .eap:an. DUlnn.' §i exista Hoare..de I. multefe stra~ . nu C:luta sifii tare §i teapan" p..a. Hoare de plastic poare dura la nesfar§it. Ii .e de' ajuns un minune.f!zj nicaieri Cand .Acea fr'ac~iune de secunda este .TE:A Cand il apreciezi pe eel puternic spui: "D'a. straturHe s.urgator. " pentru . altii nu logica minte Aceasta e moartea care e {eap\an. eul f. manastirea e locul in care oamenii traiesc singurLCand te va tulbura.a poeticain~elege numai 0 este celmai CUJ_1QScuta slab si eel rnai moale. asta . Leibnirz are un terrnen ai ajun.~£'. Floarea e Cl. noan:. fOI. sipe urma cauti metode dea nu Ii nefeticit. i~iraspandeste parfumul §i moare.~spuna 'eI" §i despre asta vorbes:c.a" atat de slaba.. foarte sIaba. ~j nntr.o zi vei constata en surprindere ca in tine Ihca mai rraieste copil ul car. eu nici un chip nu A~adar~ in via~a trebuie sa ra. Moartea dinainte de moarte e problema.e flori. . te vei stradui si fir puternic:. Jup'cator.ngi la altil. c:urgator. absolur tnchisi. v r.) nreruitd " ce~3Jah...' flU v~ivefi face ca.. si totus] exisra.e depllfi unuI pestea. Iisus spune': ..maimoale. ginga~i. Asr3. le~ti ve~nic GopiL culm inant. ploaia nu re va disxruge.Nefericirea ~i-o creezi Hind teapan~ tare. De fapr.e ai fast lin urma en cincizeci de ani.HTI rninune Sa fil lnchisrar. dar tu l1U vezi.~i va spune ".lnflor. PH macar rezistenrl Vanrulnu Monada are aceeasi rida:ciQa monopol. spun and Ic. Nu moartea aceea insu~i cuvantul slibiciune pare acuzator. dinco~o de care nu exist nim.c~li~i mijloace de a nu fi nefericlt . ai-sc.e. monkvmonastery. vn~a s. Ba il ]n~elegi . am. Moartea 84 veti intra ~nI!np. D'aca .ane"aoela§... existe. . tot mai aproap. Dar ce insearnna sllbjciune? Or .~ H ucide s. Zgo.ace] mOlnent ingust. Forra e altat uciga§a cat 91sinuciga§a.. asra este el fioarea absolura.r . ca g.. atunci moartea c .enrru caasrfe1 'l~i aduci lTIOaItea.. moarra e problema. §i ell. rigid.afara Inauntru. Nupoti matematica.. 0.0 pentru asta . N -a. fii ca 0 Roare? Floarea e slaba" nu uita. Moartea in sine e e 'pretuita. ..-. Daci If'i strapungi carapacea tare~ zldul care te inc~onjoara}. tu:t~teje pldpdnd Ii sla. r .inJlelege logic. arunci violenra e Pretuica.i la tin.Iar prezentu] este un fenorne» foarte rngust.ezenr"". e problema.am ul Sf!' de pierre" nu d. dareste foarte .2t moHciunH §] a slabiciunii.Nu trebuie ·decaf sa fii moale. este 0 celuhi indlvi. ~i lncerci s.ata)l eul va spune:~"D'ac~ safii o Hoare" fii Q HoalOJede plastic.mnHore§t:e in fiecare cilpa. Cum se poate? Pietnele e normal SSt. Nu pierde conractul cu ea. $m este rezistenta §i puternica penrru .1sa po~i In via{. Dar Hoarea? Pare total ncajurorata.epreocupata de trecut §1 de viitor .~l ram.e. El Ide nefericire".ise§'ri . rotusl exisnl.eharea asta.ai lnconjurar ~'a-rde:tec(. dar inHore§te fracfiune de seculld'~l .e tare tan:ir~~i nici tanarul l1U moare cand tmbaxrane§ti.i .!p·'a '"i'med~at.

sa debordezi de viata. delicara. Viata nu .e 0 pro blem:a carle trebuie rezolvati. apoi trece la urmatoarea senin.est mOlllent.A.safe §. un [alme~~balme~. rnania nu a fost parasita.este s. Viata Ifi indica £kIu} in care rrebuie invara. si daca Ornul care poate ci este t raie~ti 0 0 problema de viata. pasa i nu-i pasa O~ dee copil..~ti. atdt de fericit! 0 clipa .a te rogi.a. Iar in clipa urmatoare mania s-a dus "t. devil incomplet. e corupt de mania care st:lruie in ·el..a. §i incetul nevrozezi de tot.tat clipa saf]i total rupt de clipa rrecuta. Cant! c spune Buddha despre rnanie. pa. in sus. Tre:cutul m:ahlTIureala. dar zambetul e otra. siruatia ta este urrnatoarea: A'i cas-a mare. S'cap~1 R de eltn necare clipa. Ramal moale numai daca nu cad nirnic dintrecutDe opilul e manics.e~ti.. e t-are fi {eapan. suavii Ei nu cara nirnic. Ai mintea aglo. -NU Ji. Ie rezolvi. eu mulre camere. sun!' sfordmicioa ca Mahavira Vt urrnaroarea. Atunci va cxista Dumnezeu. Nu cara lucruri din trecut. Pe urma incerci Te mutiin s.. ~i. problem:e existence in ac. sa fi.a trale~ti clipa atat de tot. descatusar.ns.a ta devine nu po~i s.i mai viu. e in regula.ele .e~t. Tram. s:a crezi ca fata lui senina de .. N u po~i sa iube~ti.ii. Daci nu e~d lasat sa fii manios. tu S. pe paturi. rnanios incat insa~i intensitarea devine frumoasa. pe rnese. insa nu esri in 'stare.. Daca (raie~ti totaI cHpa. altfel te rigidizezi. nu cara ell dne par~] din ei. dau tonus vietii.i zbiara de parca ar vrea sa distruga imreaga lume. §i mii d piese de puzzle atarna ln jurul tau. te inva_r~iin cere.. Mania in sine nu e rea _. Cand - -- esti absent. ell alra camera. Iivorn Invapl.E numai zambed . '" sa semanie.a fii tGr. trecutul s-a.e~tecest moment cat mal total~..e astfel incat In fie-can acum este aceeasi fa~i furioasa de dinainte ell . atarnand din tavan. f" Daca vrei ~ -cot corpul lui. sa 0 ucurnulezi.aI. . acest cer . Trecutul 0 a aruncat Sf!' 0 umbra asupra ta. te 0bsedeaza. ~i far-a nimic care s:a at:arn un mister care trebuietrait.. Dan safe vie~ii. e pldpdnd Ii uscate. 87 . .e copii puzzle.~i11) a Viet da seama brusc ca daca il tr~He~titota}" pro blem.ite intaresti. copilul sc Jioaca..E:A turi... ~inu .a rezolvi aft joe. O'aca chestiune de traire inte. ~i chiar necesare. in clipaaceea Cdnd omul se naste. e periculos sa 0 cari.'pulseaza e de manic ochii ii scapara demanie. Esre nevoie doar de 0 inirna pura. mal trebuie sa. e rnanios! nu .' momentu 1 urmator e trait ~irezolvat.: sa fii aici ~i aCUln.Iui sunt rezo!vate. Scrafuigedirile de manie sunt frumoase. hi lipsesei. Tr~.lneditezi.dus . aceste :flori. llU e§ti campIer tiber I raie. Nu Dumnezeu e absent.Nute mania" jiinrcle/i plantele sunt uii sunt moi si suple. vlaga. imhogatit.Altfel am fi mai lipsit de. nu iti vine si si moliciunea (suavitatea) ~i delicarerea. Ele 1§1 iau obolul. i rezolvar nici macar a <0 sine .ata. meat I>_ i!I.. suava. §i uite asa faci rnereu.. Nu Dumnezeu Iipseste. nu po~i sa . -Toadi casa e plina de piese de puzzle _ pest-e tot sunt piese dl 0- Asa trebuie sa traiesti. §i iesi din ea. sa lucrezl la joe mai tarziu. ACllm flU mai poti face nlmic in privinfa lui.. N til dar zatnbetul tau nu e pur.Uita-te adevaratmanlos De aceea tdria ii rigidita·tea sunt t()vara§ele mortii.acesti copaci. Cand pe pamant va fi ell putinta oeducatie mal buna. sa nu care mania ell ei.. e rezolv.f trecutul nu a murit.ITA 1. n-ai avea tonus. consrarand ca e g['.amanin Inin~e.I NT I M.ambesc. toata viaf. este aceasra lume privita ell och i • ~ ntensirate • _ §1 •• atat e total.eun exerciti u bun. 't._ d IIA ~l '. pe-nrtru ca ace]. Tot ce ~~i aglomereaza rnintea tc rigidizeazi. ji slab.vit. atat de fraged ~i ginga~.rtial clipa" celelalre parti i~i r. nu poti sa fine scai de tine" ili I n[oaroe viafa ell bundu. descoperind in tine noi comori._ "f. Copilul rraiesre clipa de manie. poate sa fie $i fericir total. 0 explozie de energie. copilul din line va exploda. Sa traiesti clipa atat de total incat sa nu ramana nimic pentru urrnatoarea.e~t· i in stare sa rezolvi nici un joc. Buzele tale ~. Aceea§i lume . pe podea. 0- consumi total. atat de rnic. la un copil care e cu el e cu adevarat maniosl E atat de intens te invata pe multe cai. in mintea ta e. Atunci jntri In momentul u_rmator cu atata prosp. poate sa iubeasca total. iar moliciunea Isidelicaiete« _ _. Dumnezeu nu e un concept Iilozofic. §i ie~i din · frumos. Viata sa fjj. in prezent. ezolvat sau nerezolvat.merata de puzzle-uri nerezolvate. ~ sunt touardsele uietii.' cand moare. Iasa-l balta.Tncerci sa rezolvi unul dar. cauni tovarasele vietii: rosu 1a fa~. Sa nu aduni niciodara rnomente netraite. cdndsunt moarte. incetul t I dar sa se manle total.! CI es't. pe scaune. te zapace~te... pentru ca esti zipach. pentru ca nu e chestiune de a fi manics sau Iericit sau iubiror. Mania in Sf: sa nu manic. a spus ". Zamb.acecasi lum capata dintr-o data calitatea de a f divina cand te uiti la ca eu ochi de copil.e~ime) eu ac·a a 86 1:~ti zapacit. Vei privi iara§l lumea cu acei ochi inocenti de copil.e par~i tIn te vor Hisa sa rezolvi O'oi 1(· I sa fiemanlostotal. e frumos.. in a§a masura Incat Ifi iei cat eva piese la slujba ca. Singurul lucru pe care it Inveri din toate l:xperienfele .aJ 1ncat·sa nu - ce sunt copiii mol. ~i in toate camerele sunt piese de puzzle" de: ~a mai multe jocuri. nu H vom tnva~a p... Te ucid . In jurul tau.

0 raman in Die aceea cand aici vorbele arma. rezistente locullorejos:). Ori 11ai.sc duca sa-l tntamptne. sa constientizezi sa mai . Trebuie sate duel te incllni inaintea . toate incearca Traieste atentia asupra Sfetnicul era foarte biitran §i intelept. oricat ar :fi de mare ~i tare. Fii putin mal constien t. e totusi un om de lume.la. In 'Orient. fie ] n varE SfilItii ~i int. deveriit prea greu. Eu sunt rege. Aceasta dorinta exista. lui Lao Tzu par absurde.). locul lor e sus" in varf.bazi. rei sa fie radacinile) iar cei delicati. A~a era corect.t . se uita cum .a nu cad' trecutuL rezolv-o. raman vii" care au viata in ei. venearn eu la tine.i.Aceasra stai degeaba.. stai pur §i simplu. locul brahminilor era In varf. Locul celor delicati r slabi e £11. lui.nd un C'opa'ce tare. vii.. inclinau la picioarele lor. Insa lume:a e ell ffundulln sus'. Locul lor era In constient.1 societatii. rermina eu not" completeaza-ne. ~i nu are cum. . Fii delicat §1 s.eleptii ar trebui s.oetii ~i picto. a~a Gl ele sa! toate pe tine: . Lao Tzu spune sa hi delicat ~i slab daca vrei sa £i in varf. N u sunt 0 obisnuit.uddha. N u era nevoie sa. sa vii.. P. Nu are nirnic. ea esti rege. Brahl. nu ai mintea casta.~Draca tot var£ ei erau florae. hrahminH J este Incapi{anata casuga. Nu fuel nimic.Nu era nevoie -. toate aceste ganduri nu liti concenrreaza lor". politicienii CJ. El spune: ca a fi inutillnseamna ca daca e~ti utH cineva se va folosi de tine. Brahminii sunt in~elepti.eri fie ar trebui sa. Die aici suferinta :. in toata lu me a. Am auzit ca.e. Mor numai oarnenii a trebuit sa se duca. aveai .t sa nu cari S·8. h Ih va pierde in batalie. irnparatii foarte putemici s. Acest lucru re usor.tu esti n~ge. misticii. Locul celor m. te va . suavi " sa fie in yarE.INTI'MfTATE:A Yin oameni la mine ~i im! spun: :))Cand incepern E ca ~i cum ridacinile ar :fi devenit politicieni. va fi tdiat: Locul celor mari Ji puternici este jos.ri. fie jros:. Soidaiii.fie deasu pra. fie structura corecta a au ajuns in varf. suplu ca vei pastra 0 palla in ultima ..re eli pi. Regele sa ca el a clipa a mortii: vei ramane suplu. dar care sunt deja morti. fa ceva!". Buddha a ajuns intr-o cerate. ori nu-l ai.delictlf. astfel inca. A inreles talcul cuvintelor lui B.le acelei cetali cam ezita sa iubire exista. Chiar §i regii. baza. nu au nimic de a fa.Nu are rost sa. Acele gandu. ell obar~1a. proaspat rnoartea sre produce. Ele sunt fantomele trccutului. macar rezolva-ne.ee ell nasterea. 88 . N u era nevoie. vei fi sHit sa te a fi pr:otejat. raman alaturi de tine. ~i ar incerca sa ajunga In sa meditam.. Se zice ca atunci cand s-a lnclinat in fafa lui Buddha. Eu sunt ". pentru ca oamenii J! si haosul. sa arate structura corecdi a societiitii: cem puternici sa fie 1a. implinesre-o. Lao Tzu manifesta un mare interes fala de tot oe e inutil. FIorile Slln[ delicate.. vart: . dar nu uita ceea ce fact Nu trai ca un somnarnbul.l legat de lucrurile lurnesti. Daca e~ti pute.ari Ji p'utcrnici este jos. Fa. Ii iasa in Intarnpinare. Varfill carturarii. chiar daca vine) nu vine.slabi e in ullif. l Cand esti ocupat.i sa.tii. Un rege. apar dintr-o data mili- oane de g-andu. iar tu crezi ca daca esti incapa~'anat vei erau tn varf" Asta ar trebui sa. altfel im! este cu neputinta sa raman in acest palat.nt.ata.rii ar trebu. planta t:anar~L Si aceasta calitate -0 renuntat fa reg·.. alaturi de tine" . fie altfel. Nu politicienii. ar trebui sa. Oamenii care . buddha a s:pus: .ninii sunt cci care au cunoscut absolutul. asta e rneditatia. au leg:atura ru veneau §i se renasterea launtrica. Cand lumea era mai cchilibrata. cer§e'tor . Sfetnicul i-a spus ca trebuie sa. sub palna.11 puseserarn in varf. fi impus. Spui Batranul sfetnic si-a dat imediat dernisia spunand: ):~ Daca ai cazut atat de los" nu pot rrecutul. ci cand inceplem sa meditam". ceval Aceasta rnanie exista.Til spune ca atunci cand armata Regele a inceput sa planga. ca un robot.} si J' Radacinile sunt tarm. ua pierde In biitiilie" '0 atunci cand omul are retineri.. sunt eel care l-au cunoscut pe Brabma. in India de exemphi. §i vei deveni roo-ale ca un copil.ri nu apar In mod varful copacului ~i sa for~ezre Horile sa coboare sub pamant. este incapatanatd. Locul eelor . iar rege.cu Se zice ca eu §iambi~ie. Sa vina el la mine' De ce ca sa~l intampin? sa Ina due eu pana sa ma due.rba~ nu putrernic rCa un copac mare.i I. Regel e a spus: ".' afararnortii. atul lui. 0 pentru cine.exploata. Sa fii utH e periculos" pentru Inrollezi in arm. Ei transcend.. A§a at trebu. pentru ca se produce: moartea -.rnic. total fieca. nu trebuie decat fii constient. rnoare mintea. el e cersetor".a" pe ce:a mamina]ta culm.N 01 l. ~i traieste constient.moare corpu]. politicienii" oamenii de afac. E la horarul regatului sunt terminate.lab ca firu! de ia. Daca ramai suplu. i~i atraga atentia §i sa-Ii spuna ca nu un cersetor. rerineri sa vii. Tar respectul nu pnate . De ce se intampla asta? Din cauza experientelor incomplete ~ cand meditezi. asttel meat ocupara. 89 tari IDcearca sa .Dar cand meditezi. dar ei nu. 1111 tanir. Numai Horile s:a fie In varf - peetii. Acum.

. FH moale ~j gin.. sat cu discipolii s~ii§i. eX.ai' nFi~i ca acest copac. de ce nu taie acesr copacmarer".~NTI. dar nici unul nu se atingea de sa sa copacul eel mare.am auzit ca In sat ernare .a. s-au dus §1 au int rebat.. la cane copilul a lntrebar: lJi ajutape altii".. sa realizezi s:a fii de: folos.Sa nu uiti niciodata sa-i ajuti pe altii". Telul intregului sa~~i fie tel. d' copaCl de - Cauta s~tsimti ce spun...TEA Lao Tzu trecea prinrr . II' 1 . . A. SpUS: ce~afaft 1 -1.acul asta este absolut nefolosiror. Fiti inutili. pentru religiile au condamnat egoismul. acuzaror. ~i de aceea nu il taiern". Cantecul pasarelelor va suna cu totul altfeL Intregul va avea Iilor Sa!: ""Mer_ge-fi ~i inrrebari ce sc inta~npla.Dle ce nu se ajuni fiecare pe sine. "'d . viata trebuie sa fie". Discipolii s-au inrors §i i-an raportat lui Lao Tzu cele auzite. 0 'Crengile lui nu sunr drepte. Pruncul va Ii redescoperit. sarbitoatea 90 Egoi. la un moment dat. nurnai daca traiesti aiel §i acum poti sirnre peccru cd.-- -.ce mare a crescut doar fiind nefolositor!" . se va topi. placer!ea de a fi aici §i aCUlll. rnobila din ele. care nu duce nicaieri. pe altul?. nu se poate face Bucura-te de viata si vei fi moale.oua puncte de vede:re. Un :scop in sine. a raspuns mama.ista un moment in care: Bind e~oist Impar~i. te A. lasa spuselc mele se sedimenteze in adancul fiin~ei tale. Nue bun de nimic. ae "" '.Poezia nu trebuie sa aiba sens. a spus copilul. moale. Daca III cerci Capituleaza... Un vers m-a impresionat In nlod deosebit. ~I I Vrata poateH privit3 din fi putut ad:aposti zece carure ell boi.Cop. FH dear . are semnificatie.. i-a spus mama copilului..ev:a la cocosarul acela §itntrebati-l cum se clipei prezente . ceva. era taiara. ~i lasa-te dus de raul vietii. Regele i-a luat cu arcanul Ia caste pe tori barba~H tineri ~i puternici".t Nimeni in afara de lpocriti nu poate Cuvantul LaO'Tzu a inceput sa rada §i Ie-a spus discipolilor s. §i in acest caz viata devine un mijloc prin care se realizeaza un anurnit scop" Celalalt punet de vedere este al distracJiet.bsoarbe ceea ce vei intari.:I" placllt nespus acel verso Viata. To-ata .. Nu are sens. In momentul 91 . au ajuns la un copac mare. Contopesre-te eu raul vietii. Aici nue yorba. Cand e.arele rai. Discipolii s. semnihcatia e legara de placerie.fie".~ti'intr-o stare. Lao Tzu le-a spus: "Acum finefi minte. Le-. Toata raria. "Pare un aranjament c:iudae'. Viata poate fi privitf din doua puncte de vedere . Mai-m. Daca incerci te vei tntari. "'. Ele vor ca oarnenii ca un lucru trebuie sa foloscasca la sa..... egoist a capatat un sens peiorativ.::~. Unul dintre versuri suna :a§a. nu e yorba de capa . .etorHor de copaci Ie-a ). ICocoa§a rn-a salvat"..smul este: fi.A. .spus discipolHor sai: "Ducerj. pe mine nu m-au luar eli arcanul. ~i uirari-va la acest copac . ell ceva. iar in acest caz cHpa prez. este eel aI utiHtiitiij fapt care presupune 'n lipsit de egoism. . ci s:ii. IUP'fi~te vei :intari. pOJi sa i:mpar~i. ca toare Die ce? Ca pe altii. . .. ca s:.. altruist. 'Coco~atu. iar ca lernn de foe nue bun fiindca scoate foarte rnult fum. lasa-te caliuzit de cl.ga§.. A ' ... aT placerH. mai compHoe inutillucrurile mama ~i copilul. 0 nue d tatetorr . de: intelegere. Iar ce spun ell este: "Viala nu trebuie d.. nu trebuie s:ii alba sens.ere este a. Lao Tzu le-a spus discipo- aiba sens. vei avea din nou ochii limpezi ai copilariei.). Discipolii. ". Si frunzele lui sunt atat de arnare cl nici animalele nu vor sa se atinga de ele. Da.. nefolosirori. Numai daca nu urmaresti nici un scop. F'ii egols.. rigiditatea va disparea. tree-and prinrr-o padure. veih dintr-o data . Daca vei asimila acest adevar.MIT. de bucurie. Altfel veti ajunge niste vite manate la razboi ".. Sensul e legat de utilitate. dus fa cocosat ~i l-au intrebar cum se simre.. punct -d ae ve d. oriunde merge el.. distracpeiJ al placerii.enta e totul-.0 parte a intregului. Primu[ punct de vedere este ce[ ai ublitatiij munceau acolo.fierbere §i multi suparare. em de simtire Absoarbe ceea ce spun. Atunci verdele copacllor §:i al ierbii va arata altfel. la UJ11bra caruia s-ar personal. viara trebuie sa fie!".resc. Daca incerci sa. tale. Mi-a Asta irni aduce aminre de istorioara n~i atunci ceilalri ce mai fact). Prirnul punct de vedere . citate intelectuala.1 a au raspuns: "Sunt fericid Din cauza cocoasei.a nu ajutand tot. Nu urmari vreun tel Altadata. exis[a feluri) nu exista scopurL ZHele trecute anl citit 0 poezie.' pa 'urea.. sa fijnloale. ajute i sa fie altruisti. curotul alta semnlficatie. Atunci nu vi va dia nimeni.. ~i t sal se se d'Imen-eze rn _ a d·' anCUI'~'~ lntef . a vazur un un COCO$at. vei redeveni copil. de bucurie debordanta.

Eu sunt de parere cat atunci cand omul 0 datii pe sapt:a. .Am ajurat 0 batrana oarba sa rreaca stra.Exact ce a~i spus setea pamantu1ui~ ci pentru ca e prea plin. uimirav Unul dintre eel [rei elevi a r.~ .ea a spus: . vrea 'Oameni~.a pe lei In§i§L Indirect sau direct. Invatatoar. J sa-i ajute pe aljii. Putin nedurnerita. Papta buna e sl·o invi~a[oarea a dintre voi irnparta. sa se '. pentJU ca e 0 mare bucurie sa Impar~LE mult mai placut sa dai decat sa primesri.. ~ . Oamenilor li se spune sa-i ajute pe altH. trebuie iube~ti atat de total incat iubirea s. 0 sa treaca ce au fieur ~i ei: am ajutat bi tnina strada".. care s-a Jraspandit de-a lungul secolelor.e ei In§i§i.?' ~.lpe. .Viata trebuie reUgHIe Ie spun oamenHor flU sa se uras.sa faca ca macar rrecut. da pe afara~. Un elev a spus: .ca p. orbii Ii conduc pe dimpotriva. ~rei " sun t gO.). An··c·aAt'· t·At· d . .) fericil. inva~acoarea l-a intrebar iar aces ta a raspuns: oarba ). neliniste. care se indreapta spre cimitir.. daruiesre acele fructe. u Dupa 0 saptaman:ii. chin.da". sa odihneasca in sfar~it in .aspuns:). Cand am . spUS: n. Eu nu sunt inlporriva impar~itului~ dar sa te sa se prefaca. .. rndelor. e bine Intrebat pe primul: blne -aproap.L~a dumneavoastra. . a raspuns al doilea elev. foarte rarnurile lui. ~i ne-a fost '[are gr'eu sa strada. altruisti.ce pot ei sa facii? Sunt orbi _ ce pot ei sa faca.ln saptamana care a copii all ridicat toata clasa nu a . !i·t·· I' . dar 0 bliga~i mal 'h1tar flU faci nimmc din 92 fapi de cineva .. 0 mul care se uni§te sa :fie 0 muzic. Asta e altruism? Nu. foarte linistir.~nauntru.". asa cum a murir intreaga ornenire. ))Acela~i lucru .·d'" :... poa. starea lUI .~Alnfacutexact pe altrelleaelev ce a facut~. oricarui om care intra In contact ell .e frumos".93 . e ca un nor de ploaie . !t · f race . Oamenilo[ nu trebuie sa Ii se spuna sa fie altruisti. Are vA .INT~MrTATEA de: fata oameni neferlciri 11 ajiuti pe al~i oameni nefericiti.Tnd Daca ornul este pHn de bucurie.- fie:carui ~i a[unci vei putea sa impar~L OlD.~i em sunt goi pe dinauntru . Iar cand inlioreste.zbatut ~i a ~ipat §i ne-a lovit cu bastonul.e sa :ai ce sa impartLAruncm sa impar~i:. pentr u Irunzele lui. Li se spune sa-l iuheasca pe al~H. 'Ie. pe:ntru Hcrile ~i fruccrengile lui sunt lncarcate en fructe. 1~] daruieste parfumul tuturor ~ cunoscutilor. Via~a trebuie sa fie un dans. sa treaca ca 0 b~ltranil. srrada.e a raspuns: [rei elevi au ficut o fapra. bu na. tine te Indaroreaza. toarte ~]ni~tlt" foartem. lui" "D'ar unde a~igasit voi rrei batrilne oarbe?" a intrebat Inva~atQarea.· ne dar i un exernplude •• sa fapca buna.. Oamenii nu sunt decat niste cadavre ambulante. schimbata intreaga structura._. el trage ap·a_din parnant pentru ridicinile aduce seva penrfu necunoscutilor. s~a.Ma.A. stdiinilor.atatoarea a... starea lui de imollnire n face sa.C·:lnd irnparte. persoana care ·prime:§te (eva de tat orbi. este foarte multumit.a se sa 0 lmpar}t~ §lli cu cat 0 lmparti mai muh.i se spune . en a(a:t spore~temadmult.Asra nue fieut nimic.e doar Lucrul fundam·ental este r'everse din tine ~i sa ajunga l.orI.rt.te sa fie un dans. va impartiaceste lucruri atat oe mutr.trebuie scuture. neiericire. plin de liniste. Ce ajutor pot oferi ei? Este o idee foarte perlculoasa. pe sine poate iubffi pe n~m.Dar dacifu im Inve~i pe acesti copaci batrane oarbc.i ~Jj nu neaparat pentru a astampara A Inrrebar ln clasii:". Ea va trebui sa ~mpar~i.am ajutat 0 ". _ . eu as vrea ca toti oarnenii s:a fie absolut egoi§ti.poat.'Ce ai facult?)'~ Elevul bi1l:rana oarbji sa treaca strada".mani sa face~i 0 fapt:a buna".. a spus inva~itoareaJ §i l-a inrrebar pe urrnatorul: ~. Inv.u~tum[t.[Uce ai facuc?"' .. a fost una singura.foQ. Il1sa pentru astarrebuie. mncat trebuie sa imparta. mormlntee 1·1 Of.i-au ratat viata ~ ce pot ei sa faca?Por sa dea dear ce au .car rrebuie .N~:ati inteles ~ on au fost trei tele lui.vi rog~.enm.. a tinut minte vreunul ce am spus:?".de Tmp.. Trebuie safii recunoscator ci celalalt nu ti-a respins ajutorul: celalah a fost generos. plin de lumina.- mana.' "~ foarte fo!arte fericit.Asa ci dau suferinta.plea multi fericire~ cand fericire:a numai incape· M·ndne. ~J . Totusi. La 0 $coala" inva~aroarea le-a spus elevilor: ". pen rru ca noi nu stirn ce e bine". Fiecare capac este egoist.!. U aJ· tati sa t reaca st rada".a al~ii.)S:ii zicern oarba.ra sa-i spuna nirneni.dar nmciodata (oare flU H se spune sa se iubeasc. Sum nefericiti . ..l~nire .. 0 ajutam pentru ca ea sa rreaca nu voia sa sa fie.. ) 'f ei. Eu unul propovaduiescegoismuL sunt categoric hnpo[riva a~trumslnului.sa-§i iubeasca vecinii~ sa-~i iubeasca du~manH ei vor rnur i.J. Sunt de·acord trebui. 'III _ . Are atat de mult.. §i fa. sa Imparta. treaca stradal".

~ ~ . foJosit.ea ceilaiti au dureri ca tine.a de medi+atie Simte co njtien!a fiecarei persoane ca pe Pi70pria ta t:onl'ticnl4.. eu de la minte la minte. psihologica. Deveniti doi poll ai unei singure constiente curgatoare. _ ~ _ _ utilirate. pentru ca suntem hnpotmoliti greu sa~~ipierzi eu1_. dizolva . AstJel.I . daca devil constient pentru de constienta ca.a-1 conside:ri pe ceHiJalt . ca ~i tu ai experiente asemanaroare. pe tine Insuti". presupui cia nu simti durerea de cap a celuilalr.a viet.-ura viata.t.a. posedata. la fel de valoros ca tine" Numai atunci sa devina un poate aplica aceasta tehnica. r ceilalti ca ~i eli ni~te persoane. filozofic care spune ca nu pori cunoasre nimic despre eel mule pori sa deduci.) $i daca I la~i persoana sa fie persoana ~ Reca:rei p. Persoana lfiseamna Hbertate.al~ica ~i ell ni~te lucruri" atunci ru e§ti centruL iar ceilalt~ sunt: doar lucruri care trebuie folosite.. Lucrul acesta va fi reu. ~i atunci supralata. s-o simti. dar ~ ) . Chiar ~i asta e greu. §i nu ramane decat consrienta care curge inrre tine §i el. . Masina exista pentru tine ~dar sotia nu exista pentru tine. care curg·:_.0 persoana. 0 Srrnrirea vine numai 0 celorlalti. de la cap la cap. nu pentru a deductie logica. Ace:a singura clipa iDseamna extaz.ersoane ca pe . §i ca persoana. Nu pori sa patrunzi De: uncle sa stii .simpluin el §i simte ca nu sunteri dou. sirnti niciodata. Mintea spune ca exista.enu fi-e frica . nu ca rnijloc ci ca SCoOp persoana. Presupui sa alba ceva ca ce spune ca e asa. . rnanipulat.a_ fie Este exact 0 reducl La un lucru. Dar nu simti..a. Aoeasta tehnica spune faci cu 0 ca poti sa faci asta cu fiecare pers. . Altfel nu aicumvRelatia i ea va rarnane conceptuala. ca fiind 0 fiint~i consrienta. de c:ar. 0 datace ai facut-o. . .. Crezi. 0 Casa exists pentru tine. au nelinisti in ei. dar sastii ell cerritudlne e cu fi exploatat. ca are aceeasi consrienta ".~ 'i deoarece tu esri constientv s! alte Iiinte ca tine trebuie s. LucrurHe 'in sine nu au valoare 94 mnsealnna paradis . eHllalt nu e decat un lucru 'oe trebuie fl1anipuiat. pentru ca numal lucrurile pot fi srapanite. Mai l. ca poti sa le fojos.reip'erstlanl:' ca pe propria ta el e adevarat ~i cat con¥(:ti'en. Dar daca altcineva are trebuie este durere de cap. dar 'in medila~ie [rebuie 0 1 O'ricine se apropie: de tine.ne se iubesc profund. cu ca celalalt este constient.e-ti ap·roapeie ca. pentru ea iubirea IDseamna $.. lasan. dar inima nu e: atinsa de ea. 't. nu mal sunt doua persoan·e ci Lurnea din jurul nostru nu e lume sim~ita ci doar dedusa logic.ta. Daca ne-arn purta ca cele doua p'ersoane. extstapentru ea msasi. E acelasi Iucru. pur te sa 00 faci ell £. In iubire 0 singura persoan.. altfel -C't: Iisus sp·une: ~Jube~. ca tine.oana. dar nu se simte asa... exploatat.ru.ntai simte ca tine.La inceput Q pare imposibil. FHn~a lor intcrioara el ins usi."t celalalt trebuie mai intai sa devina pentru tine de drept. Incetul cu incetul incep. fi un stapine~te.a simti ~ persoana II ca tine. e foarte u~or. neputinta. constienre. . '"" __ _ _. un lucru _ folositor.. ca Celmult deduci ca ~i ceilalti" sun'[ constienri. nu poate fi stapanita. ~i asta pentru ceilalti de parciiar fi lucruri. simri 0 ca te doare caput e§ti consrient durerea de cap. Constienra ta celorlalti nu a. 50tia i~i stapane§te sotul ca pe un lucru. pret de 0 clipa. ell ceHalfi ou e 0 rela~ie de la omia om} ci .e grell sa devii panaln gat In 'eu] nostru~ E curgere. ~ A. 0 data ce ~di 'cum. Asta e o deducrie logica.. ' s. sing·. Mai Intai celalalt trebuie sa devina "tu". fiind 0 persoana. §i .a prolpna t·· cons'tier v Jenta. Daca te cOll1porfi ell ceH. 95 .o51t.. entru ca rnai i. devii fiecare. nu Ie simti ca fiind constiente._ 'p- I .a_ existe spun ei merita sa fie crezut Exista un curent ceilalti. Asta inseamna sa~d schimbi struc[ura e. 0.~ ~ Simte constienta Persoana exista pentru sine asta insearnna a persoana.ecare persoana. ~i nu 0 fi simti cafiind a fa.celfHalt'" ramane necunoscuta. trebuie Sf: In sine..'INTIM ITATE:A o tehnic.'! ci . ai incredere ca ceilalti spun sincer ceva.ti. Trebuie s. pOfi doar 0 sa Ie atingi ca riner Simte constienta fteciirei perso:ane ca pe propria til constientd. De aceea e bin. De asta ne purtam pare 0 relarie ell niste lucruri.i au devenir una singura. SOlul se poarta eu sotia ca ~i cum ea ar lucru: ell 0 Cand doua perso. Relatla pe care o avem eu persoanele doar doi poli Intre care curge ceva . fiinli con~tienta) Hhera" ceva la fel de valo.fntelecruala. iar constienra .fiinlil in parte... Daca fncerci sa 0 stapane§ti._ _. ca arunci cand ai durere de cap. exista fericire. n-am cauta sa Ie stapanim.e ca la Inceput sa jnc. este 'I _ . si-au pierdut eul §.d In 0 parte grija de sine. De C asta iubirea devine tot mai imposibila. dar nu de la inima Ia inima. Sirnte constienta 'fiecarei persoane ca pe propria ta constienta ~ In rcalirate este asa. Persoana. rational.0 relafie de la om la lucru .erci ell ceva care nu te sperie. 0 £01. 'inS ean1na fericire.e~. ele exist a Cat s:a le dai 0 intrebuintare. Relafia noastr:a. Te gande§d 00 ~ valoarea e pentru tine. Fiecare din tre noi rarnane inchisin dispare. ai unui singur curent. nu pcrsoane.Cand aceasta curgere exista. este imposibil.ntam va trebui J' ~g. 0 vei omori.ros. va deveni luc. pentru de Aceasta tehnica spune: Simte cOrJjt:ientajiecii..

e viu si sirnte. Din cauza ca reduci person nu vrea sElBe fololsit. nimeni persoane. pentTll ci te poare transforma intr-un lucru.-ri. . - daca este indragostit . 0 cornunicare. te transrorrne devii una en raul. se clatine si sa fie un m0loc.a. nu exista individ . Intinde-te sub cerul liber ~II p··. OJ ~UCrtl) daca exista oastfel de persoana.urga in rine ~i ti-e Frmca.~ exista doar constienta. Asa macar 0 ~ !iiI nirneni nu vrea sa he fi doar imaginatie. simte in tine acea via~i. ace: clneva se va ~ . Iar 97 . de vii sOJuI.mtar de total ell fara frica. en ceru]. devii prietenul ~ Iucrulacesra poate: practica In Hecare clipa a vietiiv Dar la inceput va fi greu. celalalr incepe sa c.I trernurat. prin imaginatie.Pori s-a incepi. e:a fa-o sc Apoi incearca acelasi lucru ell. Copacu. D aca po{i sa dev ~i l1ecare clip a.arte grija de sine. §i e:~ te cand vine ploaia ~i copacul c satisHicut~imulfumit 60S! dupa 0 0 Iungit a~tep[are in reduce. te ~den[Hici comunlune a d anca. tehnica~ rnai int. acel cineva rine.~ Asaza-te hinga. cand esti deschis §i curgiIn se produce 0. ell sirnte el.- A el. . samadhi. tflcearci tehnica aceasta ell ea. iube§.. daca este violent sau plin .~i se de care nu iti este frica. Tu incerci sa-i transrormi pe altii in Iucrurl.~ . p. intim en tine. E periculos sa Iii pre'. " 1 I) ~ - _. data ce ajungi 'sa cunosti de viata lui" . sentimentul a pe care U ai cdnd devii una en copacu o data ce ajungi sa §tifu ce fericite§ti eu persoanele..ii ell pe:rsoane .I dinrre 0 persoana ~i intregul univers ~ s. Are §i el stari de spirit. este doar un fenomen de adanca iubire ~ . devii copilul.~'nernulrumlr. sa nu 0 sa fie folosit. dar nu i-ai cunoscut starile de spirit..i pe. §i aJJH incearca sate transforrne pc: tine . -- de ttl pierde 1n tine. e' un tenomen superior. de exem plu. d.:1 ajunge sa cunosti starile subtile ale copacului.. nele la lucruri.De aceea nimeni nu permite multn intimitate. daca estemulrumit ~ .La inceput Simte conftien!afitciire. Ceea ce sfintii au numit extaz. Starile copacului devin ~istarile tale. ell.. :Cand te pierzi constient in cineva. Uneori e trist.eade cand devii llna ell raut san. Din cauza asra exista de inceputaceasta teama adanca. e~ceea ce se exrari. simte in tine acel chidnat ~iacel daca l:a. Fericir. La inceput va fi greu. ingrijorat. nuantele lui. in acea stare nu exista feu. un dialog. frustrat: alteori e foarte fericit. diverse ora pe zi. simte cil. deviifiecarejiinfiZ inparte. se schimba~i copaculaJinitate p rofu_ndi ell . cand. Uneori e fericit: s:rapaneasca. un deal. Pierde . devil marna.si nirneni nu vrea ni meni nu vrea degradanr sa hi sa fie unmijloc. Apoi asaza-te curgerea. sa curga l'n t~'ne. pe tine la un lucru.i 'in '1 'I [I' cea.'. ell copacii..a atingi 0 ce]emad inahe cutmi ale existen~ei.rsoane cape propria ta conjtienfd . Doua energii se topes:c una in sa~i copacul.c chiar ~i eu p]atra~ ell 0 persoana extazul pe care H shn~i e divino cheama empatie. contopire. cineva 0 t. ~i daca acest lucru e posibil eu un individ.. stelele.Astfel.Este fij prctuit sa fie un CI lucru ~ t~{' alteori e nefericit. copac ~i simte ca devil una en copacul. care i-a cand soarele rasare §i copacul prinde viata. pentru ca de copac j'll oeHilalt. si va f grt'11 $] daca devil una eu el. Sau. extatic. ti-e reama sa fie foarte ca sa trernure. devii rauL.e lutt:-u 1'1 senthnentele 1:ficlt devH una el. Inultmai evoluata. extrem persoana: Dar roata lumea lncearca. simti ~ 0 £i una ell 0 alta persoana este lTIultmai A~a cum te schhnbi tn e9trdesch is t?1 cu rg.96 cu el. sirnte-te ~i tu satisfacut simultumit data cu el. Asra e teama . Iar cand vine vantu] §1 copacul teama.:! sa te Ai vazut l11UlJt i ani acel capac. Asta e teama . sa te gande~ti cil ar putea :i:noerca sa te rransforn}. d~ca exista a. sirnte ca re conropesri banga un rfuu~Isimu: cu raul. ii imparta~e§d .e compasiune. nimerii nu vrea reclus la un mijloc pentru ceva.entru exist:a.§i pt' VI. lasand fa op'. ca V. daca u' i. persoa[~w pe care a.t(' . A~a ca incepe cu un rau.de car'e nu te tenli) ell care potl fi cu adevarat inrin1 §ili apru Dar incepe ell ceva piat Empada iuseamna ca rezone'Zi atat de bLne cucineva. dar incetul cuincetu] vlL'i simti ca. Atunci vei simti daca este tanar sau batran.. fij una cu rot ce se petrece in [urul tau. apropiat de cineva. i:ncepe sa. devii una cu 'et ca III tinr It ~ cealalta.va fimai Tu tncerci u§or. fara. pOJi sa 'incercj 'si mar'l'll f~ existenra sau nu. inrotdeauna pastreaza 0 sete. Sf: va pierde 'in . 'I at) cea l at· incepe 'I penrru ca persoana e ofiillnla. I' I ··e tine I simte 'ea tu ~i cerul deveniti una .. Asaza-te hinga un capac §i slrnu: contopire. exists 0 curgere. ~m atunci vei distanta si se paze:§te.~ constient tn cineva.r A. D evii copacul. esteposibil cu inrregul univers. in acea ora. vei sirnti §i tu ce . poate incac. atingi rcalitatea. cu un cop~n constient in ea. devil sotia. 0 comuniune :adanci. Cu persoana putt s.

entfu ca nu stim sa comunicam cu fiinrele..insuti.. _.sa tie identitici 0 sa fii intr-o cu Oamenii pun lntrebdri care tifo~c sa se simta Jot/rte cunoscdtori.tii ca.Dumnezeu nu e un concept.~l. e magne- lflsa un lucru e sigur . . v relatie de ernpatie ell ceva.e ca Iea sp:_. cu fiintele.. inchide ochii sifii leu copacul ca si pre~}mai de pre~chiar ~i decat iubirea. Eu r. devii fiecarefiinfii 98 in parte.daed nu iIi ardfi ade'vlirata fora') e cu nep·utinftl Pierd inutil atatea lucrurH Viaraisi ofera din abundenta darurile. e pe Iocul al doHea. Ti. Macar ora pe~ziIncearca stare . ell cat e mai a. ~i te vor reduce la conditia de sclav. _ ) Insa rugaciunHe noastre nu rnai au nici un sens p.'spund numal la tntreb. v _ __ . nu lasa ).saruta-]. b Raspunsun Ia mtre'. ti-ar pLioea sa comunicam o prostie Si daca nu stirn sa cornunicam sa cornunicam un capac. Simte-l.' de sprnt eVII..rea suprema. cu cat te atragemai rnult 0 sa comunici 'In prirnul rand. iubirea cautii Hbertatea se tern de iubire.tru cd 0' data ce rdnile sunt deschise existdposibilitatea de uindecare. . Le rateaza pentru viata safoci oreo scbimbare in ulata ta.Simte conjtienta jitciirei persoane fa pe propri. atinge-l. I!..~i intre iubire ~i libertate exista un conflict permanent. Iar cei care iubesc la opa'rtf!' .cragatoarle persoan:a... In tine numai daca intri tu In vista ora pe zi. tori ceilalti !i se vor parea tie nebuni. Vor ceva. incearca sa devina valoa. gandindu-te ca daci te vede cineva. sa dis[ruga libertatea. cum sa vorbesti sa vorbesti ell existentai ~i daca ~i se pare ell atrag. 0. Oarnenii . ldsdnd ..tienfii.atragatod sunt atragatori si.. In care vorbele nu au ce cauta. Dar asra numai la inceput. La inceput ti se va parea prostie. i. pori sa comunici eu copacuL 0 data ce Ii cunosti starile incepi sa n In~. Iubirea. Ifi va imparrasi suferlntele §i bucuriile lui. pe multe cal. pori sa vorbesti. rogi. Si . totusi. e imposibil safoci urea sa intre in ei. _ A .ele:gilirnba. Asta insearnna rugaciunea. rnaihi tu .trebari nu ca sa primeascd rdspunsuri. Libertarea este valoarea suprema: iubirea vine dupa ea.~ intregul univers. Ti-e: teama ca.a.INTIMITATEA pe urma.e~ti~te vei aga~a de ei. intrebdrile cart vin din cunoastere . Po ate en universul. alteori ii esti recunoscator. Iar viata poate sa intre ca sunt 0 Inchisi. lnsd eu sunt fl cauta. prostie ~i mai mare . Mergi sa depinda de cineva. Dumnezeu. lti cunosti rendinta.a ta con. 'lincare sa existe numaisimtire. Daca nu. acesta era sensu! rugaciunii.pen. ~i lucrul acesta sperie. vel - sa puna in. ~ it P.Aloca-'~i zilnic o ora pentru a intra inrr-o stare de spirit evlavioasa.aVloaS8. am innebunit. GU atat mai tare te vei ag:a~a de ea. §i ei le rateaza. §i asta te sperie. ci doar ca sa-Ii arate cunostiniele. sa gandi: "De ce fac eu prostia asta?". Nu ·este. De ce ma sperie oamenii atragatorI? Oamenii atragatori sunt tnfrico§atori dinmulte motive.comunici cu eel. vorbesti ell.Ie arunc pur ji simplu. cadea in rnrejele ei. transjormare tn constiinta ta .arile care descbid riini). vraja persoanei respective vor pune stapanire pe tine. . profunda. tearna ca farmecul.Dumnezeu ~ Dumnezeulnseamna persoana.re 1 ntt im. tismul.1. In care CUlTI eli atat mai dependent vei fi de acea persoana.' ~i pentru afi valoarea suprema. Nimeni nu vrea sa existe numai sirntire.-tle. si copacul [§] Aloca-ti z~lnic . Cand sa Hi intr-o te fiecarei religii.. Identihcs-te eu ceva rnacar La lncepururile rugaciuniiera litatea.mbrafi~eaza. 0 data ce intri In aceasta lume a empatiei. cum putern sa ai 0 relatie eu F. 99 ai fi eli persoana jubi~a. n-ai sa poti sa H paras.grija de'sine). pentru calsunt cornunicam ell un copac. ~j acest lucru se poar. 0 creada persoand ne.Te vei uita in jur.ora 0 'pentru a i ntra 1ntr~o I iti va jmparta~i gandurile...atori. Sensu! profund tora- prin mulre moduri.. Dumnezeu ti se va parea ~.·1_-.bunii~' u r:iispund nlciodatd la n ca. daca aceasta atinitate se adanceste. ~i curand vei :in~elegece inseamna s:ala~i sinele deoparte. e -0 relarie intima.Piinpa 'ell "F" mare! E irnposibil. __ v .an 1 . dar asta ar tnsemna sa-ti pierz! liberrarea. esti pe calea transformaril. stim ell sa 0' relatie eli ei ar lnselnna sa nu cu ci. infrico~~:atorLSunt frumo~i. Libertatea este bunul eel mai de la copac. ell :attat mai mare e probabHitatea de a te ca uneori esti suparat pe.Asifel.e Intampla 0 eu .Hnfa .. 0 data ce te expui.. relatie de afinirate eu universul. ceinseamna sa devH ceHHah.

ent. trebuie dea ceva in schimbul frumuserli care Ii lipseste.Va A I!! ii pro blerna ~ atractia ~i teama nu mai au ce cauta in tr-o iubire fi foarre buna eu tine. am incredere ca va ca iubirea ta nu e iubire adevarata.Va avea rnai multi gri}a de tine. Con§tientizarea ifi arata !impede ca iubirea tf'ebuie folosita ca piatra de sprijin 101 .e Sa nu uiti rucro d. Cu eric e rnai I1U interesat nurnai de ea. Va incercain orice fel sasa Sa nu uiti niciodata: tot ce e adevarat face parte din prezenr.. dac. A sa pot 0 ci doar un joe.. Pentru iubirea adevarata. f:ira sa.. devorata. putea parisi. Iubirea nu s'tapane§te niciodata.. pe: celalalt. u n 1~1va permite. Nu sa fie greu sa. i:nsa ele apar nurnai In ferneia asta pot sa. Nasruddin pot a raspuns:. clipa aceasta e vesnicia . nu te va cicali. va fi 0 sotie mai buna decar . Am din oras. Daca iubesti intamplemaine. e inte- frumcasa persoana. Daca vrei s.c gdji Fersoanele frum:oase din pricina ei. pentru ca te terni ca t~i ei pierde Iibertatea. pese ce ti 0 sa se .Ce va fi maine. ·1"'" . de ei. firnereu sincera eu mine. Asadar. nu rnai exisra niei adevarara. vei fi stapanit urata va deveni 0 0 servitoare. Se indragostesc usor pentru camulri sunt atrasi te .aspecte ale . eofruffiQrasa. pentru ca stie ca. Iar ziua de maine nu vine niciodata.upte~ Concluzia care poate :fi trasa din cele persoana.IN'TIMITATL:A Iubirea inseamna sa fij atras de: 0 persoana atr. B. face parte din meditatie. ~ i arunci neparandu-i din cauza frurnos.0 E un lucru greu. Personna de rnai sus este urrnatoarea: daca persoana srapane§ ti.rbar din lum. nu l~i va caura mereu don In papura .itoare.din prez. $i. Persoana urata depinde de tine. face parte din constientizare.a nu curnva imposibil. es. timpul nu exista. Daca persoana de ea..Anl .editatie.rea 110. ar Acestea sunt problemele..e§te. Libertatea . 00 iubesti pur ~i simplu.emai mare.. s-a insurar cu cea rnai urata fem. Problema apare cand vrei sa-f stapane~ti pe cclalalt .A$adar~ aces tea sunt motivele. Nirnanui nu i-a venit sa creada.. penrru iubirea adevarata. eel mal tan::.a fij srap.au Intrebat: n'Ce-ai pa~it" Nasruddin? Tocmai cu urata asta te-ai insurar?". _ v sa scap oricand.. scap. Iar daca celalalt e mai puternic.. face parte d'in mi. la randul lui.lntotdeauna e~ti atr:as de persoana d. nici r. inseamna putere.a. Iar iubirea vine imediat dupa ea. avut eu 0 logica..este cea maiiualta cuI me.aceluia~i fenomen. MuUa Nasruddin sa devii prea eel mai puternic starneste interesuimulror -. 0 face parte din pleca luni intrregi sunt periculoase.eia urati. daca 0 femeie ti se pare tre [oart. tern i ca.e. sa-i diman8l vesnic credincioasa. ~.anul celuilalt. fadi. are rnai fire~te ca tu vei fi sclavul.. cand va veni ziua de maine".. Ornul eel mal frumos oarnenj ~i.a esti liber. Neam sa-mi fa. de ei. • ~ ..e ur.ea mea 'J. J!' ~. v Atrac~ja_ §i ceama sunt ti-e tearna sa nufii tu redus la conditia de sclav. in inirnara nu Incolresce teama ca celalalt te-ar putea stapini pe . Iubirea adevarata este a prezentului. nu sa-l exploarezi pe celalalt. nu ai cum dependent de ea.e care l~i este teama. ca tu tot ce e adevaratface parte . Daca persoana e unit.adi" poti sa extraordlnara.Fem. femeia frumoasa. Frumuserea sclava. care pot s:a am incrcdere. Iubirea adevarata inseamna sa imparti. dar v. vei vedea . sa te stapaneasca.. daca ceva e adevarar. U rn"latoarea valaare doua . Iubirea este pia. Ti-e teama ca vei fi pile fe..ata: O. Oamenii frumosi nu sunt demni de incredere.. Iubirea nu st'apane§te" ~i iubirea nu poate fi srapanidi. I tine. cu arat mad atras esti de ea.. C:ind iubirea e adevarata. dar mai vrea ~i ell ea. Penrru ca ti-e fi"ica. fr u 111OS. ziua de maine nu exista. Persoanele frumoase sunt periculoase. Ele Isi permit sa. refine. Mil intrebi: "D'e ce rna sperie oamenii atrag:atori?"..aman.. pe eel mai puternic ba.} ~ s-ar putea ca cehilalt mulr magnetism.0 ca el sa raman.te valoarea suprema.eie din oras. nu 0 compenseze frumuse~ea care H Hps.ag. Daca nu vrei sa-l stapanesti . §i frica de a scapa usor din mrejele ei .arbatul vrea cea rnaj frumoasa fen}eie din Iume. stapanesti pe celalalt. ) resat de multi oarneni. Oamenii l. Asta este §i 0 pretentie Imposibila. Adevarata iubire te duce la liherrate.meie vrea un barbar. nu se va certa eli tine.1: reama. Esre singura Iemeie de care Esre singura femeie din oras in frumoasa~ asta arata pur ~i simpiu nu esti prea frumos. Ferneia mea va sa se . sa Sf lupte. p'e eel m:ai §i locul al doHea~ De fapt" oamenH vor imposibHuLO dupa libertate este iubirea. nu te rnai g:ande§ti Ia viitor.0 I. putere Ziua de azi e totul.tra de sprijin c~itre Hbertate. Iubirea nn este hnpotriva 1iberta~ii. permit EJe 19..

persoana TIU sa. la b.)I . mai sensibit mai centrali.ant. Este evident.canrec. s sa procesul aceea este exact invers. sunt in rnainile preotllorl Daca oamenii ar nici 0 -fi ferlcltl.arenuntiin11a tabuuri ca in adancul fi_in~ei tale.I . ca sa nu mai fie nevoie sa scapi de ceva.1e[ ca la toata lumea. imposibil perioada ll§i Centrele celor doi functioneaza aratea inhibitii Incat e aproape . totul intra irnediarin arrnonios . E 11 invete curn . sa tcaiasca nlai armonios.exact ca ideea sunt nefericiti.Cu siguranta.s:a. si va fi frurnoasa. frumoasa. persoana persoana. #\J In rnitologia orientala avern 0 legenda frumoasa care spune atune! cand ~i are vechime de cinci rnii de ani pe acest pim~lnt. [ar daca ai norocui adevar:at.0 reHgie care flU va propovadui ideologii anti-via~a} . s:ii ili gase~tiade:v. sa se cisatoreasciL lisa!i '{ sa se inta1neasca. iunga suferin~a. primesti Iibertate de la el. Pentfu pol decat implicandu-te in mnIte prietenii. Cl.. Pana acum. . chestiune -de armonie.evante. filozofia vie~ii. I. A fost inventata de preoti. problema fnlffiusetii §:l a urateniei e atunci pentru ace! cineva.are stie ell cine se potriveste.ant" .' . George Gurdjieff spunea ca Iiecarui g][abeasca sa se casatoreasca. n-ai ce n-ai nici a. pentru Iibertare. ornul So-a rnaturizat ~itrebuie rnulre Iucruri. Insa_ e sa fie albviar celalalt negru. lubire'a introduce 0 nevoie de mai rnulta muzica.catului originar .eff are dreptare.11. care se potriveau din roare punctelc de vedere. sau uratenie. pierd irnportanta.enevoie de asa-zisele religii vechi. exisra cautarea ceiuilalt pot §i flU vIei sa te incurci f eu cineva .orie.care s-ar putea s. legaturi eli preotuL treaba eu doctorul. Eu n1. viafa e . Nu e 0 chestiune de frumusere . desi nu din aceeasi marna. ~ atunei iubire:a duce in modl1resc ci 'Q1amenH n"'"ar trebui sa se grabeasca ea aduce numai divOfIuri.e copil se nastea cu perechea lui" din aceeasi mama: un inventat preotii a fost ca. caci nu mai sunt rel.a straduiesc sa fac exact invers: vreau sa creez rai ul aici ~i acum. alte elemente anatomies un cuplu care se potriveste ell adevarat. Cand te indragostcsti se pare frumoasa. urata c.! se intamp1i sa gase~ti persoana sa mult::i §tiin{a..l. san 0 sa 0 intaJne~ti. daca oamenii sunt nefericiti. se nasc. CopiH ar trebui noi trebuie s.a renunte la viata.. pentru ~i. §m nimeni nu e frumos. Nimeni Nu te indriigoste~ti Ideea care nu e urat. ~i eu cine nu se potriveste. de frumusete. 103 care Ii va invata pe oameni arta vie~ii.0 -0 care conteaza este armenia spirituala. si eu sunt de parere treaba eu preotii. lungimea nasului. in multe relalH. e nevoie demai multi ardi.ara.pe pa. ~i totusi.iar viara de lunga. care erau 0111Ul templu. ?i atune! se va na§te un eu totul ait gen de relig:ie. Atunei exista doua trupllri §i un singur suRet ~ acesta ·este cuplul 1a meditatie.A. 1. de firm. e rnedireaza. 0 sa Sf: discordanta s'pir-ituala este produset c2I15at. conteaza. S'f potriVetlSCa intru totul ell tine. de iubire.m. multi poezie. persoana de de 0 problema fa. nu s-au mai nascut cupluri din aceeasi marna .ta pereche.: . Preotii au creat iadul pe pamant. ... Societatea noastra are atatca tabuuri. afacere foarte casatoria a fost 0 urata. doe fapt" iubirea nici nu uneori 0 ca rnulte lucruri sunt gre§ite" ~ ~ ga..nde§te In termeni de frumO's si urat. actloneaza.. _ sa se gaseasca. pentru ca unul poate sa fie chinez. nu exploatare... ~i cea mai mare discordanta ei spirituals este produsa de casatorie.a gase.~ticelalalt Mi In trebi de ce te sperle oamenii -atdigatori. Da. in pamant. Persoana urih:a se poate potrivi ell cineva. Gem_eni. .~i fiecarei fenleiH corespunde un barbat undeva pe p:am.. sa cauti la psihiatru. fiecar.0 pa. Daca esti intreg foarte greu unul poate . fiec. 102 Daca vrei . rar gase~ti barbat Ii corespunde cunoaste multi barbari. iar In rea lit are. Nu . insa ra. n-ar avea .". nu au de ce cineva . e nevoie Ide rnai E nevoie de rnai 0 0 ti e nevoie de mai mult misticism. iar celalalt neamf.. li dai Iibertate celuilalt. Daca oamenii in arrnonie :in toate privintele._. ~ o religie IGraba . Motivul pentru care au s-a creat lumea.-- - - - ---~.. Daca cei doi se gasesc. invers.si. sunt gata I • s. n-ai nici daca esti intreg la rnirrte. ~i inhibitii. retiecteaza. ca oarnenii 0 sa vina la ei ~i sa -i inrrebe ce sa faca. inradacinafi religie nona. se due la biserica. Iubirea insearnnii impartasire. 'ea. Frumusetea Dupa 0 de .a nu fie cebilaEt pol.dlntr-o data totul intra in armonie. Iuhirea nu gande§te de loc ~ ea doar nu mai corespund vrernurilor moderne pe sa re potrivesti eli care le traim.e pe. 'Gurdji. . sa schimbe :~NTLMIT'ATEA. Fiecare Sf naste cu opusul polar." daca oarnenii sunt netericiti. de stat lmpreuna. pedeapsa.. jum atate ']1 '" cum se 'S'-pufl'e }' 1I!!~~ __ ~_"" insa foarte elementelehzice care au constituit atractia initiala nu mai chipului.eica~'e Iiva ajuta pe oan1eni un . Iar daca femeia ferneie undeva arrnonie. Daca iubesri. acum barbatul §i ferneia pot trai irnpreuna. Apoi a cazut In dizgratie .ajat. §i singurullucru 'IQ.. scap-e de viata. 1 ~i sa se cunoasca. spiritual. De exemplu. Iar cand 'ii dai celuilalt Iibertate. Insa nu ai cum s.asta e iubire.a fiecare persoana are undeva 0 pereche divina. se intampla Traim intr-o epoca posr-cehnologica.ric111oasa.daca esti sanatos. §i barbatul cunoaste multe femei. 0 fata.

. dar stai acoio! Cat ai sa dardai de frica? incetul ell inccrul.. Ole fiecare data cand am sa fae .a..are luminozitatea ceva . lui. frica de oarncnii frumosi. Stai acolo singur. Experient'a fie Hpsite de adancirne... armonia ~ui}muzica lui.0 j.a profunzime §i mist'. ~ Nu-rni place apartamentul asta.asta. a lui. dar nu Ifi va oferi multumire.i ca 0 0 sa vad Daca relatie ell 0 persoana frumoasa te sperie. e ca ti-efrica femeie. te dehipnotiza este sa fad un efort hipnoza. ~i cand frica va dispar. 1ntuneric. ~ 'II teama de oameni frurnosi. E mai bine sa Inveti. i~i va tearna deoparte . 0 oricand vei considera de cuviinta.oIi asa se aHa secretele iubirii.antator .. sli renunti. Inima va incepc s::a bata normal §i" la un moment dar. a 0 nimici. lui . transpira de frica. floapte'2 in .Nici .0 en rnulturnire.. frk. ca atare. sa fii absolut 0' tnsa nu Ia arata-rni §i mie cum mergi ca femeie. §i cele mai femeie este jenant.ITATE:A sa [feci prin .ea" i~i vei d:a Vei incepe Frica e fric. incearca In' mod deliberat 0 si frica va disparea.. la . Ce faci ru e- sa tugi 0 distan~a astfel incat sa P. atunci nu a. vei constata ca.ca IucrurHe sa Si singurul mod de. profunda.e' ei s:a mergi ca 0 femeie. . i mergi ca femeie.ea. frica de iubire.. IncetuI da.0 problema. era profesor la un colegiu . Tremura. multi curiozitate.tea. 104 eHbereaza.. trebuie sa minunel ai uteri corpului . Cauza lntregii problerne a fo.". a spus ea. du-te in munti ~ifij singur.. sa arati 0 dcliberat de a merge ca 0 femeie. care-i problema? E un apartament frumos. 'pen.nt.. Altmamenrul o minune.er... straduir sa nu ai s.menii atr.~vag.' uraterua .chiar atat de inspainl. ar trebui 0 Erica sa te implici lor este diferit de al harbati. seama de frumuseti1e intunericului seama ell uimin~:' ca lutunericul ell Incetnl i~i ve.it barbatil.. perdelel U'rijenia poate avea avantajele ci. ci . . ca vrei sa pastrezi ~i daca ~i-e rotunjimea nterului le face pe femei sa.ea Ie confer.erea catifelata. e apa caId.a.. Te-al hipnotizat singur. P~lnaacurn 0 sa mearga te . ell ~ De ce. m ulfun1easca" Familia Cohen a inchiriat un apar[al:~ rnent mobilat.. Intoarce-te ca esti ferneie".. cat.a. or s:a CUlnper. Rachel..e acela~i lucru" Nu conteaza de Intuneric. trebuie Lumina nu poate fi niciodata at~lt de' misterioasa ca intunericul.ic~l a fij singur. poate avea ell adevarat saifi gase'§ti jumatatea. ti. " . -. eu li propun urrnatorul lucru: "Du .ntunericul nici nu e .. sau ca mergi ca prooes care mutHeaza.>acaJ t".a sa rnai fac.J.~ si problema era camergea ca profesor la un colegiu §i 0 locuinta intrunea toate cerintele sale.i ~ protunzimea lui.e§. vulnerahil. I'ntunenc.Nu a putut femeie. . Tanarul a Itlcercat si a dat gre~" §i de. Ce nu-ti place? -Nu-mi place sa nu Ca mai m. 0 femeie. nu claro Dar claritatea face . femeie. Daca ~i-e fr. Odata a fost adus la mine un tanar ~.afara orasului.o relatie Intima. Trebuie " aparare. pe cand neclaritat. instalatiile sanitare sunt bune.e s. Ilurninarul e grozav. ~imergi pie coridoare.lor.: . ~i daca te asociezi eli oameni ura!i din retine mteresuli Dar Intunericul e infa§urat in valuri: ell~i starneste un mare avant~ele ei. cum mergi ca ca 0 femeie"" Tanarui a incercat §i a dat gr. dar nu fti va . §i tncearca in toate felurile cu putin~a. Era foarte sranjenit si n. dar doarnna 'Cohen nu era incantata.E mal bine g. Iucrurile se vor aseza..a. §i asaza-te te sub un copac.. si dorinta dea.E mai bine 105 s. Daca cineva vine Iamine ~iImi spune HMi~efrica de inruneric". Singurul mod de a scapa de Erica est. sa fij mandru ttl de. ca nu sunt perdele in baie..u stia Ice ca 0 sa mergi femeie. Domnul Cohen considera intra in iubire. I-am spus.. Lasa-ti e poeticr Lurnina e goali si. . un sa vezi cate nu eatat de negru. asta Inseamna cii In realitate ti-e intr ..~A~aeva c baie. . intra :in ea.arga iubirc.a de oamenii atragatori.. Singuta cale die a la colegiu. intra 'in lntunenc-Dacdtl-e .dezvalui".agatori.da. de a 0 dizolva este sa Intri in . Rachel ~ daca vecinii or sa te v. intra Tn o femeie ~ ce faci tu searnanii cu -. me. femeie. D· ' . . e '. aring.tIU ca este un proces paraliza.. in bezna noptii.a intri in iucrul de care Ii-'e frica. sau ca. foarte prozaica: tntunericul ~ Lumina e muire legaruri de iubire.. maimers ca Daca ti-e frica de' oa. Trebuie sa-ri lepezi arrnura. l Daca ti-e frica de Intuneric. nu . asta nu 0 sa te ca interes. Plimba-te prin fat~amea.'nu se poate" un barbat nu poate sa mearga 0 ca II\. asta e secretul... .. ..lNTJM.earga asa. De acurn lnainte.st elortul tau de a nu merge ca Asta a devenit obsesie. ah:fel dec.. $i ea trebuie nimicita.. J-am spus:"vezi.a merg.. Numai s asa p-oti sa scapi de fric.. Iar sa fii modeme dotari. rece. nirnic.a ai .. vecinii or sa se uire lamine. lini§. incercase tot felul de metode ca apa.a scapi de' frica.

Ia.-adus. in care nu patrund niciodara lumina §i bucuria... frumusetea 0 ram:ai inchis intr-o celula inrunecoasa. J ~ sa. ai deveni . Prin . . constiinta" "t In tine 0 are: doua posibilitati. tanJec~tesa fie oceanica. atst de stralucitoare lncat eu ea.t pe fiecare om cu ceva frumo... d" anna t'V e In Orient avern trei cuvit~te pentruDumnezeu: . daruit pe fie care om cu ceva frumos. si asta din cauza ca numai omul are constiinta. nu iori .ai stapane9te. Irumusetca este frnmos.r prezentul " • _. Nurnai ernul a luat-o pe un este relul vietii. . Atun. sing urul dans. frumusetii . pentru ca ziua de maine se hraneste numai eu zilele de ieri. Trecutul s.s. lar altul are mintea frumoasa.e frica de Y exisra p. pura. mulr liniste. viitorul a disparut.. Atunci e~ti intr~o celula d. _ " una dintre ele este tate' se intelege independenta independenta :fata de dorint. esti la fel de vast ca universul insusi.e e sa fii con§tLent de tine.. nu se inrelcge libertate politica. Ei bine.use~ea unei persoane esre ca Dumnczeu ~ Durnnezeu sa te lepezi de fric. ~i singurul este singura realitate. Nimeni nu este lip'. posibilitart.e jocul cosmic.' sit de frumusete. astfel ea ereflectarea refiec~ie. lumina eterna.:11 face rau .. Fira Iibertate. Cealalta... necontaminata.cand ca ziua de azi sa dispara" 106 ca toate insula.ici §.. .a crearea viitorului.. " . devil constient " . rrecutul ~iviitorul.. nirneni nimeni nu I!i poate p. in caremintea J) f~l. ) J .. In acel spariu al non-mintii. ~ 0 viata nefericita din cauza J ca nu ai fost menit sa traiesti . Aes dbammo sanantano= . Mintea esre bariera dintre tine ~i realirate. . avand relatii cu oarnenii. Buddha spune pana §1 soarele sa para exprirna. 107 . iar tu nu e§ti decat 0 pic. Duel .. Neavand eu. altul are doar doua lucruri.t?1 If.con~tient d. . sociala sau economica. sbiuam ~i frumuserea este ultima Ori de care ori gase§ti 1 nu temailmpovan~aza§ivHtorulnutem.ezent. gre~it.'at. defi n it" bine definit . mod de a.n legaturacu adevdrata ei sursa? Reflectia cxista ca sa Inveri ca intr-o bU11a zi sa poti intra in legatura ell adevarata sursa . rani.necare I la aparare. .) sa fii ranir.. Pentru prima data. existenta. Si daca ti.@. ) Cand trecutul naste din trecut. gasi dram de pr. Cand esti un nimeni.ci de.a. Fiecare om are ceva frumos. siinchipuirl.a fiecare ~ . fericirea pe care legea suprema".Cum sa 61 mul~umitl este cauza nefericirii noastre.Atunci e~ti Hmim:at" 0 definirHe Hmiteaza... intreaga existenta e fericita. lectia.. ~i. Daca aduci azi ziua de maine va trebui sa porti • . Iar cand esti In acel moment esti un nimeni...)l'. ell ea. .. "'i' . Gautama Buddha spune ca tanha ~ dorinltaj.binele suprern. esti una CUI.. chi nul §i nelinistea sunt absolut imposibile. este frumusete.mnformediferite-Dumnezeulefrumusete. totul e lumina. sa devina nu mai este.liber.. a . ~i din cauza acestei bariere inrr-un 1 ei nu se poate descrie.e Inchisoare.. posibHitare ~ sa devii con§tHn~a pura... de durere. lasa mintea deoparte. rnintii. Din asta e Libertatea .tade rninte .~astfeIeste spatiu arat de restrans... . ~_ ~..Jibertate. ~I Flecare om are ceva frumuser-ea are dimensiuni diterite ~ . rin ) Cand esti un nirneni. di este inepuizabila. In afara de om. existenta.a fie ranit. Fiinta 1 Daca ~i. ea ad.uce azi ziua de InaJne fa. Fiinta ta vrea sa se dilate Plana la sursa existentei. lua contact cu Prezentu] exista nurnaicand incetat complet . LUI ._ .ca atune! privesti in tine In absenta ei nu sepoate universul.vii u en-ritate separara d. Nu vei corpul frumos. lumina puternica.xi 't fiecare dcrinra e proiectara In viitor. paHd ~n comparatie nepoluatii. Toa. fata de timp independenta .. e] frumusele.I fiecare dorinta se frum. ~ viata nu are.nu omai vezi. Atuncm ai fi numaienergie. infiinta ta e rnulta tacere. .uza ca traie~ti Iflrernnirac. Totul e bucurie.' facuta. drum.) c. . nici rnacar un atom.e care are lee la nesfar§it.. Fiecare dorinta~ se naste din trecut. Pi 1_ ovara tururor om are ceva frumos in zilelor de ieri... Trecutul §i viitoru] constituie minteavAnalizeaza minrea si ve] descoperi fala frumoasa) alrul are glasul frumos.Marefia . sa renunti sa devil ) intim sa tunctioneze. cand esri deconectat de la amintiri se exp·irim. Atunei devii pentru to pentru ca dorinia creeaza mintea" D'Orin~a rflseanln. .. daru. '! de eterna sarbatoar.. este sacra. iar energia este Ifltotdeauna a. Eul e eel care cauta } s.atun'i. .IN'T~'MITATEA relatii ell oamenii. . In clip. Prin ". Dumnezeu suprema.. nu exista nici un zgomot. . ~ vei descoperi el. Existenra l-a . ai ta. ce sa mai facia zgomoti Tar tacerea care se aude este celesta. cum sa intri l.I . ~i vei constara cu surprlndere satyam ~ adevar.e lume. = un om are . . ea te proiecEeaza in viitor. .iacum" Asta e 0 Cum sa fii fericit'? Duci 0 viaIa nefer leita din ca. . . sundram .. lui Durnnezeu. singura mintea a.. nici un sens. Poare ca .ta existenta lui depinde de suferinta.

Cunoasterea..ecare pietricica de pe ~arn'l e unica n-ai sa g:ase~ti pe tot pama.cii) .s. Lieh Tzu. fire§te. _ . nici unei Iii Cand Cum nici femeie. n feL u chiar este extraordinar. este unic.tuncl.!I! existentei. nici unei rase. J' fin-. Negasindu-l. rnie gi una de perale. Iar inre:lep·.. numai cand faci parte din aceasta orchestra mare. Asta caurii eu] nici un moriv. asaca nu ai nevoie sa ni cineva.rd pe mine. devil dupa teluri. si nu esri rnintea. este nirvana esre ilurninarea. ell arar estimai egoist .-". ce esn: C·.e doar eu tine.Constlenta . alergi atatde cunoscatori. trebuie Nu trebuie s-o inventezi.riginal'.s:umi'r' de oameni..care . Esen~a rnesajului este foarte simpla: leapadi sinele. la supra£a{a" de deschidere. nu te fae inocent.. un Lao 'Tzu 0 au...a. · -..vrci sa fii atunci cand lasi rnintea deoparte fiinpa ta explodeaza in 0 mie §i una de' culori. Teate religiile vorbesc lntr-un fel sau altul despre fi unicrNu exista alt mod de a fi. Cand nu esd. c 1 " ~ W _ itIII . Omul a devenit constient de sine. Dintr . nu mal ai·'1" . - pe:lltru ca rareori se intalnesre ~ nurnai un Buddha. Arta de a lasa rnintea deoparte Devil curcubeu. acesta este pacatul o.sa fie cineva deosebit. Linistea l~i cia sansa sa te topesti. 0 un ic... nariuni. In clipa de fa~a) cand dornneste aceasta liniste. !II sa fim lui. sa inchizi ochii §i sa te prive~ti. sa iii rnai unic decar esti deja? Unicitarea exista deja. mintea. Fiecare cunoscator. vrea sa fie extraordin ar. '. pacatul originar. in care: lumina nu parrunde Daca nu esti :In arrnonie cu cxisrentavcum . apare constienta de sine.e~irpe care a luat . clipa" §i sate prive§tL 0 Insa tue~ti minunatia . Trebui. N-ai nurne. oar 0 pace. nu iti daucalitatea al punditilor. Nu esti trupul. . nu te mainrruteaza _. Tar cand devii obisnuit. spunea ca" odadi.. cand nu itl can{i separat cantecul. rareori vrea cineva sa fie doar un spatiu gol. cufundara In bezna. »- totu] exista deja. e ascunsa in tine..i celula de inchisoare te rnutileaza. numai cand dansezi ell existenta. - ell cat esti mai impodobesc eut zburdalnicia. fara A 'tLI:r' ... Ea e cOlnoara tao 0 por~i nlereu lar noi suntem illviitati inucentL nu sunrem Inv. de aiel eul carturarilor. dar cea mai buns poveste despre el 0 are crestinisrnul. 0. pi entru ca toata lumea om cauta Cum 0 are. incomparabil. ~i fi1." _. sa. fructele cunoasterii. Iar paradoxul e c~i:. sisternele de gandil\: copilarea. totul e pierdur. Leapada sinele ~i fii constient. ~I Horilor. flamand. fiecare OIU. I'ncrede. ri-ai da extraordinar si. esti. Este natura ra spontana.rba orezut 109 . o. de zburdaJnicie.-e . E obisnuir.esn In aceasta tacerer(! D'" .~ It! m:a apropliicu adevirat sa raman en ID. Nu apartii nici uneitari.muntlor. sa dispari.. Aceasta unicitare nu trebuie cultivata.. Nu sunte:m invatati sa . dintr-o data. te evaporezl. Hoare de lotus ell 0 fi obisnuit este exrraordinara.einfinita o . pentru ca rareori vrea cineva sa fie un nimeni. h. " . ~ ) de a fi neobisnuit este foarte obisnuira.ntul 0 pietricica la feL Nu exista doua lucruri la fel. Acesta este mesajul pe care l-au transrnts toti buddha-sir din toate vremurile. "I d . te paralizeaza Consrienra de' sine devine sclavie.. este Dumnezeu. totul se g. pentru ca toata cat dorin~a extrem de . Unul dintre marii discipoH a] lui Lao Tzu.nd mananci din pomul cunoasterii..ita~ii. Fii tu insuti si.ea dispar cand e§.. Trebuie atat de~gdibit. mirar.de incredere. ca nirneni nu vrea asta. Daca. §i atunci roara frumusetea existentei .rea. Ni se spun numel· ~. de iubire. Cand nu esti.. insa ele sa fi. ooar 0 I'urnste.ar nu suntem Invatatl sa co:mUU1Clffi ell muntJl~ sa comunlcam. ll e eu atat rnai oblsnuir pari. este tot secretul . _ _ rbl' repede dupi unicitate Incat ratezi.rrmte. Cand esti.sc\oi. Ni se spun nume!-. a stat toata noaptea steh~le. Este chiar fiin~a tao Tr.intr . 'f '1 . omul e liber. descoperi dintr-o data ca. . Numai cand se contopeste ell existenta.clunea de a 6 obisnuit este foarte neoblsnuita.l A. Ca. sa comunicam ' ). niciodara. eli . Nu esti nici barbat..atati -.na. .. A sa siIntiul . ai devenit unic.. ~. pentru cit 0 sa fii exceptional.. cine esti] Un nirneni.fie cineva te straduiesti mai mult lumea urnbla dupa extraordinar. almaulvililor. ste a tao Atunci toare stelele de pe cer sunt in tine. en!.ase§te.ebuie doar sa 0 scoli sa descoperi. un idiot cauta foe eu lumanare:a in ma.oar. pentru De fapt.copa. "f tate. ca. §. nici mahornedan. d · .m Invarati sa dansamin jurul florHor.e de lotus.ti foarte cunos(:ator. Tin " sa rep. Pacatul originar a fest faptul ca ornul a mancat din pornul cunoasterii. esti. din acea pace" din acea liniste incepe sa iasa la suprafara 0 mare bucurie.fNT]:M'iTATE:A " " celula foarte intunecoasa. Iar a fi inseamna a nu esti. dar nu sunte. simt ca ma p.) :atatatot.. este libery .ie.. esti unic... J ".a_ tim in arlnonie 108 ell existen~.I' ) sa fin fericir? Pod sa Iii fericit . nu 0 vezi aco~ouncle este~. dati te deschizi.e unic. I.. Fiecare frunza dinrr-un capac e unica.rispandidi. n-ai forma. sinele este sclavla. sa . incomparahil. nonentirate. cae! nu a avut la ce si-§i fia. daar sa te opre§ti a. iubire."fani sa cauri. devii H. acesta este drurnul gf. U '. scripturile. Daca n-ai alerga inrruna Nu al ce sa descoperi.. pentru prima dati.a.parte a ei.religioz. Insa~i caurarea de a Flecare om v:rea sa :fieiesit din comun. Iar atunci c~nd searna ca esti unic.er:: dorinta . nici hindus. Atune! nici chiar cerul e -1. §i nimeni nu reuseste.

sa 0. recunoastedeschis sa ca stie ce insearnna sa neaga realitatea.~. sa fii obisnuit.aruiesn. 5cind. sa U111bH prin Acelasi lucru toata lumea ell lumanarea in mana. de aceea cand iubirea vine Itt tine.sta nu e iubire.Iumdnarea pori §. ca ar ra rncep sa. E~ti deja unic. mtrezaresc aceste mcrurr.cineva ]~ispun'e ". N . au daruiesti nirnic. Lions . E..~NTIMITA. de ~ceea nu dai importania . N U pOfi sa crezi ca c:ineva te vezi frunlusetea~i ~..orezul exista. inoculat aceasta idee tampidi pur ~i simplu iubirea. OchH nii au oadancim.a cea care a pus irrtrebarea . "Ce: tnse:amna vreodata Voi v. bucura nespus Tu ai avut curaju] A§ vrea ca sa teexpui. Nefericiti ~ sunt ..lCeS[Or lucrud. trebuie sa gase§tipretexte. selor cluburi . Daca nu te daruicsti pe tine .:'. esti deja unic. lucrul eel mai semnifi- exista. lnseamna sa daruiesti :. .a e§tm obi§nuit sa fii pedepsit. accept". Ins.E~d frumos.. bane in ritmuI muh..diruie. Te sa te distruga.. ca nustie ce inseamnd sa prirnesti. 110 mana mea stanga. si nici nu se. Nu acceptat a~:a CLlm e§ti. §i reprimi ceea ce e~ti.. Esre 0 lupt:a f:ira 'illvins ell iube~. Cauta Diaci nu te daruiesti pe tine.nu stii cc primesci?".ata..i. .a.• .. Iar cand sunt grabi~i nita ca au ochelarii pe nas '§i Ii cauta peste tot. caud tu nu te iubesti? ~t]m ca nu esti demn de de rnult. sotiei. care sunt maini. In~eleg ce te fram.. PH obisnuit.a primeftirinteleg - aCU. 'Cand tu Insu'l~inu te 'It frumusete.. ca ornu] se rdentiHca ~'. 1gase~tL ca ernul se idendfica ell par"cea falsi.anti. societatii. cand tu iBsuti nuhi '1. Au Es te foarte irn pO-f[an Ea iutreaba: t de inreles ceea ochelarii p'e nas §i U cautio Poate sunt grabi~i. 111 sa fii condamnat. diver.(.A OJ 6.Iti dai searna de asta nurnai atunci cande~:ti gara A. obisnuit.a 0 primesti.e mana. . daca nu esti capabil sa primesti iubire. e frumos. nu §. .. omul nu poate spera sa se dezvolte sa daruiestii".0 refuzill iubirea. i cum a sa fii maiunic.. Existii multe obstacole care nu te lasa s. Or dar nu sunt constienti acestama de a Sf: de ea. lUPli cu tineinsu~t. si lucrul toti oamenii mei sa aiba curajul face ca oamenii tu nu te accepti asa cum esti. ceea ce nu e§ti. Ii se lntampla uneori oarnenilor care poarta ochelari. Pi entru ca. e prea Inima ta.Sl.a cum §:i sa recunosti po-till sa prirncsti iubirea altcuiva.na. §l Iflvlngator. ar Incepe s. e: frumos . e~ti obi~nuit safii respins. scade. iubitei.ruie~ti. A Y 'iJ' rii_ sa fiiexrraordinar. .. cum sa crezi cand ..~i aceasta lupta 0 ararl lumii .1n( Aproape fiecare om crede Ajuto.ileum. Iaptul ca nu Primul e ca~~i lipseste respectul de sine. maisemnrhcativ esfc ..i 0 ai deja In ma. In aceasta ca fiintii splriruala." Primul §i eel mal important S~O pretext este: nA. daruiesti? Credeti ca darui1i deja foarte rnulte VO~. cei care sufera de acecasi problema. la ea nu sc adauga nirnic. problema.. i'nsa nu vrei expune. e mn armonie cu universul. ea. " !7] Iucru~eel .asta mseamna sa d~_ •.-d. primest]. ri.Pare ~i vel rarnane ~ti~i ce lnseamna sa d. ce insearnna sa Cuvin tete: Mmai unlc" sunt absurde.. ~i ce lnseamna ICe Inseamna ~ bla l ·1-" . >0 Daca Inlelegm:~paradoxul nu e 0 problema.cauti unicitatea. Pem .tii ce insearnna si primesti. copiilor . t g-. . A§a cum dac:a nu daruie§ti iubire nu stii ce inseamna sa daruiesti. ce spune cea care a pus aceasta lntr.' sa ... Srai flinland degeaba Aproape rod oamenii au cady este 0 perscnalitate scindat. '" A L!! ~ Vlapl ta e un conr. e:un mister.Acest lucru dil nastere unei situatii schizofrenice: ~. ~t U nicitatea este un icirate . Conditionarea . torulin mine intrii Inalerta de gradul zero. cand consrientizeaza face imposibHil otic€: rransformare. oricat de urat ar ca pot sa accepti ca "{i s-a. cici tot n . Nu e nevoie sa cauti unicitatea.~ti obfu§nuit nici una~ caci amandou. . §1ce inseamna s. Vrei sa Iii iubit. E bine ca ai recunoscut asta. ddJca nu intelegi: daca intelegi. e~ti obm~nuit Sa fii . Iar ca nu esti dernn de ea .ti. de aceea nu iube~te.le sa crezi tDate aste:a..Rotary.. primesti.TE:A La fel si tu .inull fazboi civil. §i vei fi extraordinar.r! Exisrenta pare atat de ariafa! Problema asta H frilnanta apIoape pe toti.. . . crezi ca ar ca~tiga? Evident.entrnmute"prlmltUJl e ca moartea §i.~ g ·ratia ~~:i randoarea. ti Intrebat a. . automat.. Ins. situatia se p:··oateschimba. §i l§i neaga realitatea.dar In realitate TIU acesra e paradoxul. situatie. ca ce faciiRefuzi sa sa ascunda mereu ceea ce e urat ai sa afiseze 'f ). lumanarea e fo-cut Daci nu lntelegl ce e focul.a se lupt. "". TIU re simti demn . ai sa. Asa parea ges tul.ebal'e..e de nepaxruns~ o blande~e nemaipomenita" lui'~? Tu nu poti Daca mana rnea dreap[3.unic e de ajuns. iubire . Nu exista "ooai unic" . fals~1.. dar nu te inrrebi daca esti capabil sa prirnesti iubire. mele.

un anurne a Adam.. Adam ar fi devenit egalulllli daca devenea intelept. n-ai cum Sa. Toare s-au adunat pe pieptul tau. J' ..i~ionare) la povara urata pe care le-a dat-o gen. · cate'.\inandu 'in intunedcii~i asumi un risc .~ D·· reIgn. oea car.·unzaror de . Ti s:-aspus: "Te~ai nascut din pacat!"'.a sa te inunde cu iubire. tnoepi astea. el trebuie sa sufere . 'Conc. tie respingecTeama Nu poti el dumnezeirea. sa tie iubesri] J Pod sa. Nu poti nici sa iubesri. daca tu. mub.. sa te re duca'"I con di ". dreptu] stupida.' ---'1'-' v gerea. iubirea :lnse. e mali bine sa respingi oamenii nu accept iuhirea. ai Evei" a~a ca acum . pentru ca mai devrerne sau mai tarz.re in-cat prefera sa uite de tot de ea. sa daruiesti iubire fiindca nimeni nu ti-a spus ea te-al nascut fiinli poarta imensa povara a pacarelor ~ifaptelor rele comise in milioane de victi.. caci le-a inrerzis fiului sau ~i fiicei sale sa rnanance sa crezi ca iubi? E rnai bine sa respingi 'Cum 1 .~i atunci te va respinge ea. rnai bine e e mai bine foarte invidios.rnerastaza e~ti tu.dIst.'iy nu sunt deloc p··.iu Persoana respectiva hi va descoperi realitarea.. '. 'Canceru! va continua dezvolte.Jn~elegacum aceste lucruri ". A~adar.·rea frumos u ~ .. 0 Mai incai va trebui s:a multe pacate. Ei nu sunt mO'[leniIDOri directi ai lui Adam~i ':t . foarte urat.r ) . .OTientului este~1insa.rasp. ~·oti afii trimis tu la iuchisoare. impovarar de faptele rele din milioane de vieti? . . Adam cunoastereainsearnna ca.ep~ja...ia varstnic~t Doar. d . i ca sa tina multo Mai devreme s. ca sa fiti §m voi In spatiul nernuririi in care: sunt eu".muhesc .. Of' fapt.amna apropiere. ajungi in situatia in care persoana. esti condamnat ca fiindpacatos. Dar faptul ca Dumnezeu i-a inrerzis lui _.edanilor e multmai mica..rbi fa propria lor cond. 1. Asta e 0' strateg ie ciudata.. uroirea msearnna b "" I .. a nesocotit porunca lui Dumnezeu.eraf.e atat de ta. spun ca ernul mai poarta inca pacatul cornis de Adam. poarta in el pacatul. neiubiror. nici s:a primesti iubire. Acest Durnnezeu care i-a pedepsit pe Adam §i pe Eva trebuie sa fi fost fl. tarziu realiratea mea va iesi 13. . Iubirea inseamna intimitate. El spune ca hecate om iubitoare ... Tadil a comis 0 crim:a ~ flU p.'-'_ -..enorm §i irrutll totodati. dai ..' ..· eli frica:: "E p. dHuat ca In lume Ica abia incep sa intrezaresc exista milioane de oameni foarte care sunt complier o. .s . probabH" pacatullof e in cantitate aproape homeoparica. e iuc area. in ignoranta.Nerecunoscandu-l. Durnnezeu le-ar fi spus lui Adam §i Evei: ). Pa . ce poare ~ . Orientul ajunge la aceeasi concluzie. Esti norocoasa. §i in loc Hira sens.uTI §i Eva" ~i trebuie: sa s. Peate ca a fost invidios. Nu esti pacatos. nu ai nici vina.Nu porJi pacatul altcuiva..:i un singur suHet. va trebui sa suferi te accepti.e. Voia sa-l tina pe Adam.lveala. iubirea lnseamna doua trupuri §i un singur suflet.e aI lui Ada.rug:.Manca~i cat vreti din roadele pomului cunoasteriisi ale pomului vietii vesnice.lrinde toati fiinta~ ~i sing. E un lucru 'Conform acestor religii. 0 0 viata'!: 'i inainte de viata asra ai trait rnilioane de vieti.§1 manorneuana "" .eu fiecane ~ ~ " ca in tine sa Intrezare~ti 'f lucrurile sunt cateva ferestre deschise" 1'13 .efoarte urac:a .e fi.au mai ... si ill fiecare viata ai Si )"y:~ J J COIn is mare transformare. Lucrul acesra iti limiteaza posibilitatile de dezvoltare spirituala. "t )..ram:ana ignorant. o dore~ti.doar un sir lung de pacate .[an}e~tidupa ea. iubirea A fructe din iubirea. Inapoi. Are nevoie deintuneric.dernni ia ina - sa fil convl ns ca. asa cum spun crestinisrnul $1alte religii. Dumnezeu. Candva in trecut. E mai bine sa fiu in garda de 13. Ti-e frica . Bunul smnl~spune ca daca tatal a com.m si atl Evei. hlseamna pc roprH!e - nu pt. h' d pacatr. dar pornind de la premise diferite.mna intimitate. rar 1·· ·'1· .aperezi Ull cancer daca uili de e1. J "A. ceea ce nu prea e pacat.. care . in sa poarte sa nu sa it ascunzi. neascultarea lui Adam sia Evel? 'In viziunea Occidentului. tarziu lei va cup·. Povara e uri~a)1 te zdrobe~te . ascultareDaca a dar _" de fiint:a suburnana.. pentru :fapt)povara cre~tinHor §:i a . v' Dacca era iubire. dar cand vine §i a iubirea. De asta doua trupuri ~.. . menita sa-ti . .. 112 ). -.mai pericuioasa. ~ Nu pOfi sa .. Ca s:a eviti respin . dar nu cineva te-ar putea sa te iubesri. inurnan.se In. Ce tara easta? Ce Dumnezeu? Ce iubire e asta? msearnna aprop1ere) . care a vrut S.tnceput".udne . are nevoie ) . Nu. Ei poarti numai povara pacatului comis de Ad:. .e sau mai Fin! sau nepot:ul nu poate fi trimis la galere pentru crima comis:i de bunic.-uful. un tip. sa nu sa se ~tii de et Mai devrem.a vrut ca Adam sa . De Cea care a pus intrebarea spune: . poate ca s-a temut ca. ca sa ramana inferior" §i nu it lasa sa manance din pomul vietii vesnice ca sa devinji §i el Dumnezeu. . cresnna . I...•. Insa. .are: iri porti '" ". inainre de a putea primi....evreilor §i a mahom. acela a fosr a facut foarte bine ca nu i.is pacatul sau crimna. ai pus ifltrebarea..) p!·-orti... 'r lu b irea 1hsea.- 1_'_ --. Dar uitarea nu inlitura povara. $1 daca toate aceste lucruri nu "" . cineva a pacaruit. ideea orientaJa e mult mai piericuloasa si otravito. . 'Cum ~ tie urasti. ornu] a fast creat de Dumnezeu. caci au trecut multe veacuri.rTATE:A Iubirea va avea un puternic impact asupra [a pentru ca.. Toata povestea e de. clipa cineva e ga[._. -· a emmtatea... pomul cunoasterii binelui §i raului si din pomul vietii vesnice...INTrM.sufletul tau? un sutler de pacaros. sunt pacat~.at te iuheasca de respingerc nu te lasa sa primesti iubirea . Iti sp:·.

devine casa tao Nu ai de ce sa £<eremi: existen~a e ma.. m inee foan::e pauunzatoare. Intrebarea el.dar rrupul n-a avut-o nfciodata. iti rnultlul1:esc p"entru lnrreba. Nimeni nu vrea sa primeasca. cand rnoare cineva elintr . de exernplu.•• ."" 'Y .-te existenteitale J) " .. Iar ultimata 0 lurnanare.exis[en~a:in intn::gul ta.. daruie§tl i fa. -. Este exact 'ca atunci cand intr-o casa arde care lurnanarea intuneric..pa eu lficeputul. ". e . clopotele nu bat niciodata pentru tine. Tot ce vezi caod oamenii mor .. de la generatia rnai mare. care umple corpul cu viata. fi"lea eL Acesra.Mergi la radacina fiecarei probleme.a nici . 0 st. Spui: })Ajutor!Exist.... 0 urma de indoiala ca sunt iubirea ta marunta. exmstenpl. 'Nu ga:si scuze. niciodata tu. ~tii nlmic despre tine.a de necunos:cut~ frica de Intuneric .Vor sa fi fost crestin.... lli 'lei cuno:a§te exhstenta~ NUlnai gustu~ ~ip'arfumul data. Ti-ai viizut ai vazur pe :altcineva mudnd" Dar pe tine te-ai 114 pentru curajul de :ate expune.. care radiaza in corp. caci daca gaseir~ scuze nu ai sa int'ituriacea ridacmna. dar '~ntotdeauna e altcineva. pe tine._de aceea experienta ca noua g. Fric..adevarar.ea. Ceea ce it.intra in alerta de gradul zero.. au se int:ampla. De . Cf: ttl . lnsa in viata ta actuala.mORIecu adevarat.". fiU sa te disrruga. unu] dintre rnarile pericole de care rrebuie sa se fereasca tnata lumea. lntr-un . Aceasta alerta . §i ca trebuie sa~~~i lase treburile §i sa vinii sa-siia ramas bun de la decedat.ru prima N u §tim nimic despre existenta..a fic~iune.. cunosd exisrenta. dar atunci nu vei mai f aiel ca In pragul mortii.evarata . lPentru prima data. ~i asta e la feresrre.Au rnurit de multe ori. indiferent·de forma.~. a fost mereuin Nu cauta explicatii logice .umilirea.Incepi sa intd in diferite mistere care te inconj oara.. 0 data. bate em nu fac decat s~ transfere ce au primit de' la parlntii lor} de la l·n..sa cuno§ti ca nn exis1[amoarte. 51 fireste 'f .ii. prlmitul e ca moartea si. i vor da cura. eexplica~ia ta. §i totul trebuie sa incea. Vezi pe care em neva murind. fiinc~e vesnice..misterele Si . primitul e ca rnoartea" . mai ales iubire. ca vazut murind? NUJ caci altfel chiar §i aceasta viafi infinla ar fi irnposibila. camoart. cloar pare . Cerost sa. reate ideile represive din toat~iistoria.·.ct ell tine :insatL Iar asta deschide 0 perspecdva ell torul nou3t. Conditionarea la care ai fost supus..en·~a pare atat de ca ti-e tearna sa prirnesti pentru ea existenta are ca ceva a disparur.Forta lui vitala semuta intr-o forma noua. est:e punctul de pornire. '~i atunei vei putea primi iubire.. sa primesti..tJ!. gande~ti 'Ie 0 incercare de a gasi explicatie log~ca: Poate ca fiinta ta. Numai . 115 .. ).elelor. e Dar :ista. entrumine.eneratie . 0 edema mort. §i totusi sunt vii... Daca propria existen~a..~'ldsa intri .de gradul zero ti-a fast implantata de sccietatea pe care ai respect:at-:o.P·~an nou . intr-o zi.re~i . sac. frica dispare. efiresc sa dore§ti sa' intri llfl ahe mistere care te 'mnconjoara: misterele oamenilor" misterele anim. Moartea §ill nasterea sunt doar episoad.Penrru mine.enerat. ·. ..ma ta. totul in mine intra till alerta de gradu] zero" . .. mistere~:e copacHor.intordeauna. :I lor. Trupul ..~.Nu poate 'it.Daci nu iflcepi cu fiin~a ta) nu am Cunoscandu.at.eauna Sa le auzi. nirneni flU ta ~evafi de f. exact ca un strop?' Oceann] nici nu va sri de ea. casa rarnane in lntuneric.. ca sau doar a incerar sa fie. ce~tii dispare. a. Atunei vei putea dirui iubire.. nu poate sa data.. Nute vezi niciodatii petine vezi pe altcinevamurind . trupul e lasat fara energie vitala . pentru c. i da impresia ca e viu este forta ta vitala. nu subiectiva. Frica (a de Inoarte va disparea :in clipa :in 'care v:em i11tra in con[a. - Si lor alrii le-au ca. dar casa nu are lumina ca parte inrrinseca lumanarea era lumina. Sa prirnesri ceva. automat.itrans£erabolile noii g.. 'eu cat 0 vei cunoa~te mai bine. pe.e mici din marele pelerinaj al sufletului deaceea nu are rost nici te v:ei inecalo sa daruiesri. Pe:nt. . e~ti 0 avenlturieraad.. 'f ar rrebu:i Moarrea f: . De afadi vezi lumina a ei.ceea. Intotd. Ceea ce intra in alerta de gradul zero nu e ceva ce i~i apartine.Asa caficdunea Cei care s-au cunoscut pe eiinsisistiu mortii este creata din afa. cloporele un bisericii bat ca .alelor.N·u~intn::baniciodata pentru cine bat clopotele: bar pentru tine" a avut pentru 0 inferioara celui care da . §m ca la cresrini. eu atat vei fi mal fericiti. se terrnina. de oamenii dcspre care ai crezut spun ca e1cautji si-~i faca rau in modintentionar.udn mal adancin existenta ahara.va~atorii Piecare g-. In rnomentulin propozitie esre doar un efort de a gasi explicatie logica pentru asta.. Piindca oceanul e urias.'f te rna] temi de moarte.ntru ca 0 vei avea.p·. el... mal Impovarara. Celalalt nu ..i~~t ti-e teama oceanului sa daruiesti pentru ca existenra nici fiU e uriasa. J' ~ . De fapt. ili vor binele.olos tuturor. Primitul e carnoartea P D pentru ca seamana cu.. abi casa. 'f N II stii unde s-a dus .te-=af~c.ei a murit cineva.To~i sa amba a:cest curaj pentru ca) far:a vreodata propria moarte?Mereu poare spera la vreo posibHitate de transformare:.daca s-a dus undeva. ~i TIU facut rau.ut atar de fericita. .e nu I\i dai seams de calitatea ei intrinseca.r.sa anunte pe toatii lurnea .a nu se va pune problema de respingere~ te Inece. faci parte din ea. Trebuie pentru ci asta l§ situeaza pe 0 pozitie Poetul care a scris :). Tu rnostenesti reate supersritlile. ~ e u:ria§a.!) 0. . J' e obiectiva. Ultima ta propozitic este uriasa!" .eneratie J:. despne exmsrenTa niciQdat~a . ci doar se rnura in este tot.Pare dmnafara. lnsearrma esti cersetor.

'. nicm 0 binuiaJi b • . '••••••. ~ • 42 44 .'. !I~I'·.···a'"n.'..e '. .'.U. ••. '... eel ce cunoa~te devine celcunoscut.' autarea nuea raspunsului. ~ •• ~ •• ~ . '.'.••• ..._-_ a reac ~10'n a '.' . '. .." ...' •. nu rea~le . '.I. •• . ..' ••• '. ~ 4'.'.'. '. e r 1.A .'.. I ' '. '.ebirL Intrebarile Yin din tine. Cand in minre nu Irurebare.nta ...1 "''' 1-' L egatura.'i'!P. '.'. . ~ ••...• '.'.• ~..'. Porneste de unde te afli ' ".... 1. I!!..'.' ••• ~._.' . - '.- __ _ _'-. §i l:osaL§i gandin-ea naste Inrreharea.'..' -".• ' •• . macar de un fragment de intrebar.'. §i Patru c21pcan. . vederea e limpede.'. •• .. Tu nu esti aiel.-:. .. .... 3.1..1 .zut.'II!i"~I.... . Te gase§ti intr-o .' '. '..' . . '.. ' ' •••• .. Atunciprivitoru].. '. •• '.lntrebarL Traiesc in ea de muIr tirDn ~in~am dat de nici r' ~ ~I 1...INTIMITATEA Care este adevaratulraspuns Ca s:a cunostiexistenta fa traiu! inintimittate?' trebuie safii exisrenrial. I " .'.... '.~" ' e ~ . '•• '...•• '.' ••..ta-te p'e nne insun .N:icm 0 ~ndoiall nu apare :in minte. dintr-o data~ te gase§ti pe tine ... _ '.. ••••..' •• prive~ti continuuacianc..~ ~ ' '.I. . '••• 'i' •••• ' •• + •••••..'.rea.•••• -' . '•."'.. . curate si deschise._:81.< '. ••• .'._..~ ..... '•• . •• ".• '-lce:J. !I. . '.econc.' 116 111 .un barbat sau intr~o fem..~ ~ '..'. • '•• ' • '. •.' ' -_' --.• ~ • '.'..... ... ..' ''._._e slgur. . Intr-un oopac. intrebarea apare fiindca nu te ]l1talne~ti cu existenta..' ' •• ~.. . ~ . d·" .'.e una eu D'umnezeu.~u e~d acela:') sau "Aceta e§ti tun" Cercu~ est... dar niciodata aici si acurn..a.. • iii 'Ill II! 'I' . 1'q .~ ..-.' .-_ .. '..' • . . . '.ecrete .. cautat .•• ' ." .induri.. 6" . d··~ . •.. '!Vlzat. . ... A s:uma-~l nscu I d!ea fi._" ..s.. •.' '. de religii.-..·.' .. in viiror. .'.efoarte transparent..a. '. ••..ei.e.•• ' •• 'i· •..•• ' •••• . 0. incepem 1...' "'\!!J""!i!Li'!lI!!.' .A1'. "'.e. autennc. de aceea apare intrebarea.ie~ in trecur.iIi·ii. •• '••• ~ 35 . B.'. ~••••• .'.. •• ~ ••••••..'. "..'~'illit~~I~<!II'. '] sa vezi viata §i existent a eu 0 minte care nu Pune intrebari. nlCl 0 lntre'are on exmsta In :lnta ta .'.~.. '.--"-'. .. •..' . ..'. ':..• ______ .' '•• '.~..." •• ' •• " ... J !l!1!.'. ..• ' ••••••• . via~a are . .••••••••••.'•• ~ "...' ...eie... '0.' .].a. ~ ' '. .'.' '.'. adincime. '•• .' .. destul ~ de adanc intr-o piarca..~...'.'. • . 'i' •• '••• '.• . .- • . .• 3.~'.'II'!I! ~"""IIi'..' .. '.i' '••.... ' ••. •• . '•• '.andurL Tira. 'i' •• ~. ~. '•. de filozofii.'.. 0 ~ si te uiti la existenta cu rninte care nu pune IDtr.L. ' "1"' .. daca re uiti adanc.. U.•.'.'illlIi.Te gase~. "'! . In existents nuexista ~ vina. .e complet.••• '••• . . traiesti :\1:') In g.. nu te InconJoara..'. F·· e:golSt'. " .'tenlca--... De asra insist eu mereu ca" de fapt~.. ..... ••• .''''I! ~'. ..'I!!lI .. olei.. '.' •• '. It 'h.5 ~ .•••••••• ~ ••• .'.' '.' •• acolo..••-'..'.. •• . .~Jilil~~4!~I~!l!liiJ!i!' . care raspunsuri vrei... ""':_'. '•• '•• ' • .' •••• '•• '.. .. ". '• '. •••••••••• ' •• '0 ". dar nu traiesti..c'ce.. 2"6' 0 •••••••." " ...'..' . ' .eput.3 ~.. uiti. •• "._' . 'f eel ce ohserva devine eel observat.".' .ca re u." •. _.. •.. trebuie sa renunti la intrebari. ....'••• '•• " . ••••• ' ••••••• ' •• .•.. cl'"lta~le.... ~ •••• .'. A "...•••••• '. ·.. '. Cuprins Crezi c~iiubesti. '•• ' ...' 9 4' Aruna frumusete :a . '. .7 '.1Ii ' i!!!f'! !!'~!p' !P.. Da.... . !I!'.m pona.' •••• '... eel '•••••••••• ' • '.iJ.'..e e un c.'.pta-t. ~ •••••• .4·9 A49' piana..'..... Nu stii cum... incredere' .. 'L . . 'i' ••••••••• ~ ••••••••••• '. 0 A '"' •• A A A i Pe calea sp·... ce vede' devine eel va.In-t-r.•• ." •• .il!iI'iIl i!!! .3. .. exista numai raspunsul. ... •• 0. Leapada toate gandurile §i ai sa vezi ca nu vei gasi nici este 0 intrebareiexista nurnai raspunsul..~ ••• .' ' . •• '.. ' '.~ .la...@..... .• '..'". .'''. caurarea c sa.' '.•• --.asa-te vazut. ' '.~ ' .'.::11 .aleUp:anish..•• '•• '...ACllm insu§i eel care lntreaba devine raspunsul..' ••••. ~:ipoti nimic.'•• ' ~••••••••• .adelor esre:: Tat Twamasi Swetaketu . perceptia e clard: u~He pcrceptici sunr $.•••.-7 • in miezul eel rnai adanc.' '._. 91 o i:ntrebare... •••• '•••• ' •• '. .. .'. .i. la existenta... '.'-. Ttaie§ti In .: vevoia '_. ".'..cO ~" Y.••••••• ' •• ' '. •• ' ••••••• . •• 'i'" '. . '•• ' '" • '. gandirea.. ~ . '.' • '•• ' • '••• • '•••• '..~ ' A.. privirea ta patrunde pa.... _.:. --. '!iil R'~. Ca exista nici 0 sa aduni ~ intr. Acesra esre intelesul cuvantului shraddh. ~ •• . ".~ ... Iar existenra ... ~L~~ "" .. '•• '.. . Totul ..' '.'.'.'..e" Te uiti pur ~isimplu cu ochi goi. Crezi {:a tralestl.na Pori sa p~itrunzi tn rrrvara 1mbaiul .. '. neinfluentati A de g.. acea privir. Te uitila A existents ell ochi de copil §i atunci.•... 'i" ' 20 - "...'. .' . • ..• .' • '.'.m:ai importante propozitH S... .' •• '.' '.!§i!ll. nu-i impui nicio forma. F'·· autennc . d' e me..•••• .re intrmitate _. N u.e ..·"~ .... ' ~ '. .. .'I't'. ~. "?. ...0 . ' ' "._'" 'b'a"lrl' . cum - iegara nurnai de cum s. ' .• .existenta nu exista. nu ai idei pr.. ~ •• '••• '•• ... sau intr .' > 'i · ••• ..--:1"-'1.... diner-o data._ - .'. ~...'... Nu e§d existential.erc.' . mnmnate .:.. ' ~...•• .. '9'9" ..' . aCUlll cautatorul este unacu eel .. '.... incepe de la tine) trece prin cell1ab ~m se' inroarce la tine .. '. te uiti.• : .. la vma~a.'... '. in ..' 'i ••• '..1" cu oe e mai importanr: Abc-ul intimitarii .' - . Cindte rotul devine dinrr-o data transparent.iI."~-.'••• '••••• '. '•.I.•• ' '.ebarLTe uiti pur ~i simplu.'. ti inseamna aici §i acum.}.. e bariera...' ••...'..' .' .'.' •••• '••• '.. . .'.. ~.'" ' ...•.... ~ •• ... :. 5'7 . Obi I de .••.QXlll 'eu ufllb·ra . _"..' 52.id...eraIi'bot:.~ .' .. _ . ~. .'.'.' - - I -.- - ": ". ~.. dar acele raspunsuri nu vor folosi la _ ~ 3 N" d.cu. j'-: ~ ". .. 73 ..!I.e§tl ne..·IIiI...' ••• sa obtii raspunsul. ' Ii.JiIIl!'. f'-I' ~P-'ll." .' •• ' '.~'' ' .a scapi de intrebari. t'!t'~I.••••••• ~ •••••• ' ~ •• ' •• "..-. .vor continua SI sa Intirnitatea en altii: pasii urrnatori . Acum.'S·U. 'i·" ~ •• IIWII'iIi i!i'..•...'~ .._. Una dintre cele .ea pur §i simp~u.' '. ~..J -... ~ • .... " '..' '. ' ~ •• '.• ' ••• .... •• ~ ..' .ti pretutindeni..! lntreg .' 0'.-' 77 . '.. '. Doar te gande~d Ia iubire...~n. '0' .' ••• '.. "..1 vt F··' .·i!!l~'. dar nu iubesti. credinciosul es[. .aul tace: •••• . '•• ' • '. Nlmic nu stanjene~te privillrea.-. ' . daca C ra.

:~l~. I· Sratlunea Internationals Ide Meditatie Osho este un 'minunat 10.Adeseori. disponibile pentru seder! de numai careva zile sau de Iuni intregi. Osho a fest descris de: puhlicatla american Torn Robbins. aceea a unum om mal bun.. cursuri §i serninarece Iatratamentele abordarea Zen a sporturilor ?i prefacerile importante §i varietate acopera orice subject. Terasele ~iresraurnurrlr i diu L~ IIiii I' 'I IIII' ~ Taberei servesc bucatarie atat indiana. transforrnarea eliberarii de stresul acumulat in trup §i minte.( n ~ :i III~'IIII ~I'II111' al . stiintele esot rice. Sf a holiste.Statiunea lnternationala de Medltatie Osha Invi~aturile lui Osho zidarnicesc orice incercare de a le clasifica.. intr-o suburbie i:mpiiduIha Koregaon Park.11 "Medita~iHe active" unice concepute de el includ 0 etapa preliminara. doran: cu aer conditionar. capabil allt sa participle creativ la viara inalt potential al stiintei si tehnologiei vestice. uncle puteti beneficia personal si direct de cxperienta unui noumod 0 de viata. Programele Taherei sc bazeazaIn cotidiana. . ~:l ri'~ LII pu U dispune de .o km spre sud-est de Murnbai (Iosrul Bombei). penrru a usor in srarea rnedirativa de negandire §i relax are. tinute in fa'~. gam. mai distractiv..0 sursa proprie de apa sigurR. ci transcrieri a~e 'inreg. de la artele de creatie si terapia personala. fill r. larga de programe miilor de vizitatori anuali. Osho este binecunoscut J . I'~ ). de la cautarea individuala a seusului vietii la cele mai stringente probleme social-politico cu care ne confruntam in zilele noastre. dreprccel . cat §i Osho..I ~~II I [II Crampeie dintr-o copllarie de anr fiind prepa. .CaJl1pusul ei poate gizdui un numar Iimitat de 0 mai periculos om de la Iisus ]ncoace". I . Car~He sale nu sunt scrieri.istdirilor video §i audio realizate ell ocazia prelegerilor sale orale. de-a lungul a 35 de ani. sa revolutionara in 'i " o abordare a mediaatiei ce recunoaste ritrnul accelerat al vietii contemp orane . P'rintrP. Osho a declarat . venit] din peste 1no deriri . §i includ de sedinte. problemele din rt"Ll \ i i i'll ~I :1111 I III ~II 'j din viata unui harbat sau a unei femei 'st" uft decursul anului §'edin~eindivlduale §i seminare practice de gn ~ IUCt I~~ progranl Sunt disponiblle doua lucrari autobiograhce ale autorului: Antnbiografiaunul misric nonconformist (Editura Mix) zilnic complet de rnedirarle.e de vacanta.apubHcului din intreaga lume. ~' Despre munca sa. ~a circa 1.~i internal i. mai vioi.ea aJ'uta la crearea condit iilor necesare na sterii unui nou tip de flint. se deruleaza In cladiri moderne.a §m londoneza Sunday de autorul Times drept unul dintre "cei 1000 de artizani ai secolului XX'\iar colonialistii britanici instaritic Pune este acum un eras modern prosper" ce gazduie§te nurneroase numita Tabara de Meditatle se inrinde pe rnai mult de 16 hectare. sa sc relaxeze tntacerea meditatiei. cat ~i de seninatatea tacuta a unui Buddha Gautam.)a omeneasca. 1 nou ca pe un nZorbanuminat(~ el a caracterizat acest om . Majoritatea programelor 0 stiinta transtormarli interioare.rate din legume cultivate orgal ic.capabil atat de placerile pamantestl de care vizitatori in noua "easa de oaspeti (\ dar exists mare serie de hoteluri §i totalitate pe viziunea lui s-a bucurat Zorba Grecul. mai relaxar. acoperind orice subiect. tabara of era de pe rnapamond. Firul conrinuu incontestabil din toate aspecrele lucrarii lui Osho este vizlunea lui. ce cuprinde intelepclunea atemporala a Orienrului deopotriva elmeel mai §i pensiuni In apropiere. cit . putea inrra mai activitatilor recreative.entru contrihutia.{). P'IIII ~ U u~ IIU iii I . 1'.'I Ridicat initia] ca resedinta de vara penrru maharajahi un. Situata in orasul indian Pune..iversitati §i uzine jnalr tehnologizare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful