6.0 Bahan bantu Mengajar 6.

1 Definisi dan Konsep Bahan Bantu Mengajar Bahan Bantu Mengajar ialah segala kelengkapan yang digunakan oleh guru/

murid untuk membantunya dalam menyampaikan pengajaran di dalam kelas. Peralatan mengajar bukan terhad kepada buku-buku teks, papan hitam, kapur dan gambargambar sahaja, tetapi ia merangkumi segala benda yang digunakan dalam pengajaran yang melibatkan semua pancaindera melihat, mendengar, rasa, hidu dan sebagainya, merangkumi apa sahaja yang dapat dialami oleh murid-murid. Atan Long ( 1981: 179-203 ) “membahagikan alat bantu mengajar kepada tiga kumpulan: alat pendengaran, alat-alat pandangan dan alat pandang-dengar. BBM terdiri daripada pelbagai bahan dan sesuatu bahan boleh disampaikan dengan pelbagai cara, misalnya dalam bentuk buku, carta, atau dibubuh pada slaid dan dipancarkan pada skrin. Alat-alat penyampaiannya dinamakan BBM.”

Noraziah Abdul Hamid ( 1981) membahagikan BBM kepada dua iaitu media elektronik dan media bukan elektronik. Manakala Hanapiah Sudin ( 1979: 51-52 ) dan Khairiah Ahmad ( 1980-13 ) mengkelaskannya kepada dua iaitu “ software” dan “ hardware”

Ngui Kuen Sang (1981) pula menyatakan “ mengenai BBM, kita tidak dapat memberi takrif yang tetap walaupun pada keseluruhannya ramai pendidik menyetujui bahawa penggunaan BBM dalam situasi pengajaran pembelajaran adalah pengalaman yang melibatkan penggunaan penglihatan dan pandangan seseorang.”

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas bolehlah disimpulkan bahawa BBM boleh dibahagikan kepada tiga kategori. Bahan-bahan yang menggunakan media elektronik seperti filem pelajaran, filem jalur, slaid, overhead projektor (OHP), pita

video, radio, pita rakaman, piring hitam, CD , komputer,radio kaset, televisyen, internet

projek. bahan-bahan permainan seperti shahibba . Selain itu bahan bantu mengajar juga dapat menjelaskan mesej yang ingin disampaikan. papan putih. papan hitam.piring hitam .carta dan sebagainya Bahan bantu mengajar berbentuk elektronik pula seperti filem tayangan. filem slaid. boneka. model. grafik model. bahan maujud (realia) dan sebagainya. digunakan dan sebagainya. majallah. lutsinar OHP. gambar. globe. cakera padat audio. carta. dipegang. nota-nota. risalah. BBM bukan elektronik juga adalah seperti buku rujukan. Adalah segala kelengkapan yang digunakan oleh guru untuk membantunya dalam menyampaikan pengajaran. Dibahagikan kepada 3 kategori. diorama. Dale (1969) menyatakan bahawa : pengajaran dapat ditingkatkan dengan berkesan bila dibantu dengan media yang membolehkan pengalaman dalam ingatan. Proses pengajaran yang disertakan juga dapat menjelaskan mesej yang ingin disampaikan. kad-kad imbasan. buku dan sebagainya. lukisan. surat khabar. pita video. buku teks dan papan pamer. surat khabar. bahan bantu mengajar bukan elektonik yang asas seperti papan tulis. papan pengajaran. kertas kerja.dan sebagainya. papan magnet. didengar. grafik. dirasai. gambar. pita rakaman . skrip. TV atau VCR. bingkai carta pusing. komputer. dikisahkan. kad cantuman. dihidu. Ia boleh dilihat. model. kad imbasan. peta. lawatan. dibaca. fail tegak. projektor LCD. papan flanel. filem jalur. pameran. Bahan bantu mengajar sama ada elektronik atau bukan elektronik adalah bahan sokongan yang penting untuk meningkatkan kefahaman murid-murid di samping mengekalkan minat belajar. carta. Bahan bercorak pengalaman saperti lakonan. OHP. Penglibatan melalui pengalaman merupakan cara yang paling berkesan dalam pembelajaran. Bahan yang tidak menggunakan media bukan elektronik – seperti suara. internet dan disket computer . kad audio.

.2 Kepentingan Bahan Bantu Mengajar Dapat mempelbagaikan pendekatan pengajaraan yang mempunyai pelbagai corak interaksi antara objektif pengajaran. Penyampaian dan penerangan maklumat dapat dijalankan dengna lebih terperinci.5. Melahirkan satu interaksi dan kerjasama antara pelajar dengan guru dan pelajar dengan pelajar Kepentingan Bahan Bantu Mengajar Guru dapat menyampaikan sesuatu konsep dengan lebih jelas Dapat memberi satu pengalaman baru kepada pelajar. guru dan pelajar. Bahan bantu mengajar dapat membantu para guru dalam menyampaikan pengajarannya secara berkesan. isi pengajaran.

gambar-gambar. Kecekapan Menggunakan BBM Kecekapan seseorang guru menggunakan BBM adalah penting kerana kegagalannya menyebabkan pengajaran menjadi tidak berkesan atau merosakkan pelajaran itu seluruhnya.5.3 Prinsip –prinsip Bahan Bantu Mengajar Pelbagai bahan bantu mengajar Berbagai BBM dapat mempelbagaikan kegiatan atau pengalaman murid- murid belajar mengikut peringkat atau kebolehannya daripada mudah ke sukar. demontrasi. intonasi dan nada. bentuk huruf atau carta dan keteguhannya. Alat itu juga harus mudah dibuat. Mutu bahan bantu mengajar Mutu bahan bantu mengajar bergantung kepada pembinaan dan pemilihannya sebagai bahan pengajaran. keharmonian warna ( gambar ) kesesuaian saiz. pihak swasta dan sebagainya.Guru harus pandai memilih butir-butir penting yang perlu ditulis. boleh beroperasi dan menepati fungsinya. Masa mengendalikan BBM dan tidak mengalami sebarang kesulitan apabila tiba masa menggunakannya. BBM sentiasa berada di dalam keadaan baik. Cekap mempersuaikan keperluan murid dan masa yang diperuntukkan . pengalamaan rekaan. pejabat pos. seperti pengalaman langsung ke pengalaman abstrak. supaya jelas. terang. diperbuat dari bahan-bahan yang murah dan boleh didapati secara percuma seperti di jabatan-jabatan kerajaan. Ia harus dipilih sesuai dengan bahan yang hendak kita ajarkan dan secocok dengan murid-murid yang terlibat. pameran. pusat beli belah. bahan rakaman. filem-filem dan sebagainya. Pembinaannya biarlah mengikut lunas-lunas yang tertentu seperti jelas (bunyi dan rupa – sebutan ). pengalaman dramatized. kemas dan teratur.

. Sekiranya tidak.Kesesuaian BBM BBM seharusnya bersabit dengan tujuan pelajaran dan bahan yang hendak disampaikan. usaha menyediakannya adalah sia-sia sahaja.

Guru menggabungkan kemahiran mendengar dan melihat secara serentak.skrin. Aktiviti yang akan dilakukan ialah murid dikehendaki menyanyikan lagu menerusi klip video yang akan dipapar pada skrin. Antara bahan bantu mengajar elekronik ialah LCD. Bahan bukan elekronik pula ialah beberapa keeping kad gambar yang memerlukan murid untuk menyusun megikut kronologi evolusi kereta. guru mengguna bahan bantu mengajar tidak elektronik iaitu sebuah petikan yang bertajuk “Kereta Masa Hadapan”.Pengaplikasian Bahan Bantu Mengajar Dalam Rancangan Pembelajaran Harian Set Induksi (5 Minit) BBM  Klip video “Kereta Kecil Warna Merah”  Kad Gambar  Big Book  LCD  Skrin  Komputer riba Dalam set induksi yang mengambil masa selama lima minit ini mengandungi 6 jenis bahan bantu mengajar. Seterusnya murid akan dipertunjukkan lirik lagu berkenaan melalui big book yang telah guru sediakan.Keistimewaan Semasa menjalani langkah 1 pula. Bahan bantu mengajar yang terdiri daripada berbentuk elektronik dan bukan elektronik. Petikan ini .Ciri-ciri .computer riba dan juga klip video “Kereta Kecil Warna Merah”. Langkah 1 (20 minit) BBM  3 Petikan Teks “Kereta Masa Hadapan” .Fungsi .

fungsi keistimewaan tersendiri yang terdapat pada kereta itu. Langkah 2 (20 Minit) BBM     Kad simulasi Kertas mahjung Pen Marker Contoh rekaan kereta masa hadapan Menerusi langkah 2 pada Rancangan Pembelajaran Harian pula. Petikan yang diedearkan merupakan bahan bantu mengajar yang bukan sastera . bahan bantu mengajar yang digunakan ialah kad simulasi. . Hasil rekaan anda akan dibentangkan dihadapan pemilik syarikat automobile seluruh dunia. setiap kumpulan diagihkan dengan sub tajuk yang berbeza dari segi aspeknya. Oleh itu. Sila rujuk lampiran 3 untuk melihat kad simulasi yang telah disediakan. kertas mahjung. Rekaan tersebut perlulah dilabelkan dengan ciri. Setiap kumpulan akan diagihkan dengan kesemua barang tersebut. Kad simulasi yang diedarkan mengandungi arahan iaitu murid diminta untuk merekacipta satu model kereta masa hadapan yang mesra alam.mempunyai tiga bahagian yang berbeza.pen marker dan contoh lakaran kereta masa hadapan.

.Label tempat pula akan menyenangkan murid untuk mengambil tempat sebelum aktiviti berforum dijalankan. Penutup (5minit) BBM     LCD Skrin Klip video “Kereta Kecil Warna Merah” Coklat kereta Sekali lagi guru menggunakan bahan bantu mengajar elektronik bagi tujuan merumuskan semula pembelajaran pada hari berkenaan. pada langkah yang ketiga yang mengambil masa 30 minit. guru mengedarkan coklat yang mempunyai bentuk seakan akan kereta. hanya menggunakan kad situasi dan label tempat. Manakala. pada akhir pembelajaran. Forum tersebut akan dilihat oleh pemilik-pemilik syarikat automobil dari seluruh dunia dan dinilai oleh penilai terpilih. Anda perlulah membentangkan hasil rekaan anda dengan penuh yakin dan perlu menegaskan kenapa perlu memilih rekaan kereta masa hadapan anda. Kad situasi pada kali mengandungi arahan yang berbunyi .Langkah 3 (30 minit) BBM  Kad situasi  Label tempat Seperti yang tercatat pada rancangan pengajaran harian.