6.0 Bahan bantu Mengajar 6.

1 Definisi dan Konsep Bahan Bantu Mengajar Bahan Bantu Mengajar ialah segala kelengkapan yang digunakan oleh guru/

murid untuk membantunya dalam menyampaikan pengajaran di dalam kelas. Peralatan mengajar bukan terhad kepada buku-buku teks, papan hitam, kapur dan gambargambar sahaja, tetapi ia merangkumi segala benda yang digunakan dalam pengajaran yang melibatkan semua pancaindera melihat, mendengar, rasa, hidu dan sebagainya, merangkumi apa sahaja yang dapat dialami oleh murid-murid. Atan Long ( 1981: 179-203 ) “membahagikan alat bantu mengajar kepada tiga kumpulan: alat pendengaran, alat-alat pandangan dan alat pandang-dengar. BBM terdiri daripada pelbagai bahan dan sesuatu bahan boleh disampaikan dengan pelbagai cara, misalnya dalam bentuk buku, carta, atau dibubuh pada slaid dan dipancarkan pada skrin. Alat-alat penyampaiannya dinamakan BBM.”

Noraziah Abdul Hamid ( 1981) membahagikan BBM kepada dua iaitu media elektronik dan media bukan elektronik. Manakala Hanapiah Sudin ( 1979: 51-52 ) dan Khairiah Ahmad ( 1980-13 ) mengkelaskannya kepada dua iaitu “ software” dan “ hardware”

Ngui Kuen Sang (1981) pula menyatakan “ mengenai BBM, kita tidak dapat memberi takrif yang tetap walaupun pada keseluruhannya ramai pendidik menyetujui bahawa penggunaan BBM dalam situasi pengajaran pembelajaran adalah pengalaman yang melibatkan penggunaan penglihatan dan pandangan seseorang.”

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas bolehlah disimpulkan bahawa BBM boleh dibahagikan kepada tiga kategori. Bahan-bahan yang menggunakan media elektronik seperti filem pelajaran, filem jalur, slaid, overhead projektor (OHP), pita

video, radio, pita rakaman, piring hitam, CD , komputer,radio kaset, televisyen, internet

Bahan bercorak pengalaman saperti lakonan. diorama. pameran. internet dan disket computer . buku dan sebagainya. model. lawatan. Selain itu bahan bantu mengajar juga dapat menjelaskan mesej yang ingin disampaikan. Penglibatan melalui pengalaman merupakan cara yang paling berkesan dalam pembelajaran. kad imbasan. didengar. risalah. model. filem slaid. gambar. bingkai carta pusing. Proses pengajaran yang disertakan juga dapat menjelaskan mesej yang ingin disampaikan. dipegang. peta. gambar. TV atau VCR. kad cantuman. kad-kad imbasan. fail tegak. majallah. buku teks dan papan pamer. Ia boleh dilihat. kertas kerja. Bahan bantu mengajar sama ada elektronik atau bukan elektronik adalah bahan sokongan yang penting untuk meningkatkan kefahaman murid-murid di samping mengekalkan minat belajar. dibaca. Adalah segala kelengkapan yang digunakan oleh guru untuk membantunya dalam menyampaikan pengajaran. dikisahkan.piring hitam . papan pengajaran. papan flanel. globe. grafik. kad audio. projek. komputer. surat khabar. Dibahagikan kepada 3 kategori. carta. papan magnet. papan hitam. digunakan dan sebagainya.carta dan sebagainya Bahan bantu mengajar berbentuk elektronik pula seperti filem tayangan. projektor LCD. bahan maujud (realia) dan sebagainya. grafik model. cakera padat audio. pita rakaman . Dale (1969) menyatakan bahawa : pengajaran dapat ditingkatkan dengan berkesan bila dibantu dengan media yang membolehkan pengalaman dalam ingatan. skrip. nota-nota. bahan bantu mengajar bukan elektonik yang asas seperti papan tulis. Bahan yang tidak menggunakan media bukan elektronik – seperti suara. carta. dihidu. bahan-bahan permainan seperti shahibba . pita video. boneka.dan sebagainya. lutsinar OHP. filem jalur. surat khabar. dirasai. OHP. papan putih. BBM bukan elektronik juga adalah seperti buku rujukan. lukisan.

2 Kepentingan Bahan Bantu Mengajar Dapat mempelbagaikan pendekatan pengajaraan yang mempunyai pelbagai corak interaksi antara objektif pengajaran. . Penyampaian dan penerangan maklumat dapat dijalankan dengna lebih terperinci. Bahan bantu mengajar dapat membantu para guru dalam menyampaikan pengajarannya secara berkesan. isi pengajaran.5. guru dan pelajar. Melahirkan satu interaksi dan kerjasama antara pelajar dengan guru dan pelajar dengan pelajar Kepentingan Bahan Bantu Mengajar Guru dapat menyampaikan sesuatu konsep dengan lebih jelas Dapat memberi satu pengalaman baru kepada pelajar.

pameran. bentuk huruf atau carta dan keteguhannya. Cekap mempersuaikan keperluan murid dan masa yang diperuntukkan . Mutu bahan bantu mengajar Mutu bahan bantu mengajar bergantung kepada pembinaan dan pemilihannya sebagai bahan pengajaran. BBM sentiasa berada di dalam keadaan baik. supaya jelas. intonasi dan nada. demontrasi. terang. Kecekapan Menggunakan BBM Kecekapan seseorang guru menggunakan BBM adalah penting kerana kegagalannya menyebabkan pengajaran menjadi tidak berkesan atau merosakkan pelajaran itu seluruhnya. Ia harus dipilih sesuai dengan bahan yang hendak kita ajarkan dan secocok dengan murid-murid yang terlibat. boleh beroperasi dan menepati fungsinya. bahan rakaman. Masa mengendalikan BBM dan tidak mengalami sebarang kesulitan apabila tiba masa menggunakannya. seperti pengalaman langsung ke pengalaman abstrak. gambar-gambar. pengalaman dramatized. filem-filem dan sebagainya.5. pejabat pos. Alat itu juga harus mudah dibuat. pengalamaan rekaan.3 Prinsip –prinsip Bahan Bantu Mengajar Pelbagai bahan bantu mengajar Berbagai BBM dapat mempelbagaikan kegiatan atau pengalaman murid- murid belajar mengikut peringkat atau kebolehannya daripada mudah ke sukar. pihak swasta dan sebagainya. keharmonian warna ( gambar ) kesesuaian saiz.Guru harus pandai memilih butir-butir penting yang perlu ditulis. Pembinaannya biarlah mengikut lunas-lunas yang tertentu seperti jelas (bunyi dan rupa – sebutan ). diperbuat dari bahan-bahan yang murah dan boleh didapati secara percuma seperti di jabatan-jabatan kerajaan. pusat beli belah. kemas dan teratur.

.Kesesuaian BBM BBM seharusnya bersabit dengan tujuan pelajaran dan bahan yang hendak disampaikan. Sekiranya tidak. usaha menyediakannya adalah sia-sia sahaja.

Keistimewaan Semasa menjalani langkah 1 pula. guru mengguna bahan bantu mengajar tidak elektronik iaitu sebuah petikan yang bertajuk “Kereta Masa Hadapan”.computer riba dan juga klip video “Kereta Kecil Warna Merah”. Seterusnya murid akan dipertunjukkan lirik lagu berkenaan melalui big book yang telah guru sediakan. Antara bahan bantu mengajar elekronik ialah LCD. Bahan bantu mengajar yang terdiri daripada berbentuk elektronik dan bukan elektronik. Aktiviti yang akan dilakukan ialah murid dikehendaki menyanyikan lagu menerusi klip video yang akan dipapar pada skrin. Petikan ini .skrin.Ciri-ciri .Pengaplikasian Bahan Bantu Mengajar Dalam Rancangan Pembelajaran Harian Set Induksi (5 Minit) BBM  Klip video “Kereta Kecil Warna Merah”  Kad Gambar  Big Book  LCD  Skrin  Komputer riba Dalam set induksi yang mengambil masa selama lima minit ini mengandungi 6 jenis bahan bantu mengajar. Langkah 1 (20 minit) BBM  3 Petikan Teks “Kereta Masa Hadapan” .Fungsi . Bahan bukan elekronik pula ialah beberapa keeping kad gambar yang memerlukan murid untuk menyusun megikut kronologi evolusi kereta. Guru menggabungkan kemahiran mendengar dan melihat secara serentak.

mempunyai tiga bahagian yang berbeza. Petikan yang diedearkan merupakan bahan bantu mengajar yang bukan sastera . Setiap kumpulan akan diagihkan dengan kesemua barang tersebut. setiap kumpulan diagihkan dengan sub tajuk yang berbeza dari segi aspeknya.pen marker dan contoh lakaran kereta masa hadapan.fungsi keistimewaan tersendiri yang terdapat pada kereta itu. bahan bantu mengajar yang digunakan ialah kad simulasi. Langkah 2 (20 Minit) BBM     Kad simulasi Kertas mahjung Pen Marker Contoh rekaan kereta masa hadapan Menerusi langkah 2 pada Rancangan Pembelajaran Harian pula. . Kad simulasi yang diedarkan mengandungi arahan iaitu murid diminta untuk merekacipta satu model kereta masa hadapan yang mesra alam. Sila rujuk lampiran 3 untuk melihat kad simulasi yang telah disediakan. Oleh itu. Hasil rekaan anda akan dibentangkan dihadapan pemilik syarikat automobile seluruh dunia. Rekaan tersebut perlulah dilabelkan dengan ciri. kertas mahjung.

. guru mengedarkan coklat yang mempunyai bentuk seakan akan kereta. pada akhir pembelajaran.Langkah 3 (30 minit) BBM  Kad situasi  Label tempat Seperti yang tercatat pada rancangan pengajaran harian.Label tempat pula akan menyenangkan murid untuk mengambil tempat sebelum aktiviti berforum dijalankan. hanya menggunakan kad situasi dan label tempat. Kad situasi pada kali mengandungi arahan yang berbunyi . Penutup (5minit) BBM     LCD Skrin Klip video “Kereta Kecil Warna Merah” Coklat kereta Sekali lagi guru menggunakan bahan bantu mengajar elektronik bagi tujuan merumuskan semula pembelajaran pada hari berkenaan. Anda perlulah membentangkan hasil rekaan anda dengan penuh yakin dan perlu menegaskan kenapa perlu memilih rekaan kereta masa hadapan anda. pada langkah yang ketiga yang mengambil masa 30 minit. Forum tersebut akan dilihat oleh pemilik-pemilik syarikat automobil dari seluruh dunia dan dinilai oleh penilai terpilih. Manakala.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful