RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Hari Tarikh Masa Tahun Bilangan Pelajar Mata Pelajaran Tajuk

: Isnin : 19 Sep 2011 : 9.15 – 9.45Pagi : 1 tekun : 15 Orang : Pendidikan Islam : Rukun Iman

Hasil Pembelajaran: Di akhir pengajaran, pelajar dapat : 1. 2. 3. Menyatakan rukun iman. Menyenaraikan rukun iman mengikut urutan. Menyusun rukun iman mengikut urutan.

Kaedah Pembelajaran : Pembelajaran Masteri, Pembelajaran Kooperatif dan Pembelajaran Kontekstual Alat Bantu Mengajar Nilai KBKK Pengetahuan sedia ada : MS PowerPoint, carta , gambar , kertas , pen : Amanah jujur dan berdaya saing : Berfikir kritis dan kreatif : Murid mengetahui rukun iman.

3

Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran

Langkah/ Masa/Isi Pelajaran Set Induksi (5 Minit)

Aktiviti Guru

Aktiviti Murid

ABM/KBKK/ Nilai

1.Guru mengedarkan kotak yang berisi tajuk rukun Iman diiringi muzik

1.Murid diminta mengedarkan Radio. kotak kotak kepada rakan-rakan sambil diiringi muzik. 2.Apabila muzik berhenti murid yang memegang kotak dikehendaki membaca apa yang terdapat di dalam kotak yang merupakan tajuk pengajaran Nilai: Bersungguhsungguh

Langkah 1: (5 Minit) Rukun Iman

Guru menyebut rukun iman mengikut urutan.

1.Murid mendengar penerangan ABM: guru dengan teliti dan murid Gambar mengikut. Carta

Nilai: Hormat guru

Langkah 2: (10 Minit) Permainan Menyusun kad rukun iman

.Guru membahagikan 1.Murid menyusun kad rukun iman Murid kepada mengikut urutan dua kumpulan. 2.Guru meminta Murid menyusun kad rukun iman mengikut urutan 3.Murid yang meyusun dengan betul diberi penghargaan.

ABM: Kad Nilai: Hormat guru Rajin, Bersungguhsungguh, Berani

4

Langkah/ Masa/Isi Pelajaran

Aktiviti Guru

Aktiviti Murid

ABM/KBKK/ Nilai

1.Guru mengedarkan Langkah 3: kertas lembaran kerja (5 Minit) Pengukuhan. kepada murid. Gerak kerja

Murid menjawab Latihan Lembaran kerja ABM: Dengan berhati-hati Kertas lembaran kerja Nilai: Jujur, Amanah Bersunnguh-sungguh. Berhati-hati dalam menjawab soalan

Langkah 4: Penutup (5 minit )

1.Guru meminta murid menyebut semula rukun iman

1.Murid menyebut rukun Iman mengikut urutan

ABM: Carta Nilai: Sumbang saran. Hormat guru, rajin, berani

RANCANGAN PENGAJARAN IBADAT
(PERSEDIAAN SEBELUM MENGAJAR) Tahun Masa Tajuk Fokus Enam 60 Minit Syarat-syarat wajib dan rukun puasa Pemikiran Amalan : Murid mengetahui syarat-syarat wajib dan rukun puasa : Murid dapat mengamalkan syarat-syarat wajib dan rukun puasa Penghayatan: Murid dapat menunaikan ibadat puasa dengan sempurna Prinsip asas Islam Hadhari: 1. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah 2. Kehidupan berkualiti 3. 1. Penerangan 3. Bersoaljawab 5. Latih Tubi 2. Perbincangan 4.Pembelajaran Akses Kendiri 1. Murid telah mengetahui pengertian dan hukum berpuasa

Kaedah

6. Sumbang Saran

Pengetahuan Sedia Ada Sumber Pengajaran Dan pembelajaran

1. 2. 3. 4. 5.

Lembaran kerja Peta ramalan dan seni kata nasyid Carta syarat-syarat wajib puasa Carta rukun puasa Carta lafaz niat puasa

Persediaan

1. Guru menyediakan carta 1.1 Syarat-syarat wajib puasa 1.2 Lafaz niat 1.3 Rukun puasa 2. Guru menyediakan lembaran kerja dan borang grafik

Hasil pengajaran Dan Pembelajaran

Aras 1: 1. Menyatakan syarat-syarat wajib puasa: 1.1 Islam 1.2 Baligh 1.3 Berakal 1.4 Mampu Berpuasa 2. Menyatakan rukun-rukun puasa: 2.1 Niat 2.2 Menahan diri daripada makan dan minum. 3. Menyebut lafaz niat puasa dan ertinya “ Nawaitu sauma ghadin……….. 4. Berpuasa pada bulan ramadhan.

Aras 2: 1. Menghuraiakan syarat-syarat wajib 1.1 Islam - tidak wajib kepada orang kafir 1.2 Berakal – tidak wajib kepada orang hilang akal. 1.3 Baligh – Tidak wajib kepada kanak-kanak 1.4 Mampu berpuasa – Tiada halangan daripada mengerjakan puasa 2. Menghuraikan rukun-rukun puasa: 2.1 Berniat – Bermula dari terbenam matahari hingga sebelum terbit fajar sidiq 2.2 Menahan diri daripada makan dan minum bermula dari terbit fajar sidiq hingga terbenam matahari 3. Amanah dalam pekerjaan sebagaimana ibadat puasa

Aras 3: 1.Menyatakan hikmah penentuan syarat wajib dan rukun puasa: 1.1 Menetapkan had umur orang-orang yang berpuasa 1.2 Memberi keringanan kepada orang sakit dan kurang upaya. ISI 1. Syarat-syarat wajib puasa 2. Rukun-rukun puasa 3. Lafaz niat puasa dan ertinya 4. Huraian syarat-syarat wajib puasa 5. Huraian rukunrukun puasa 6. Hikmah penentuan syarat-syarat wajib puasa dan rukun puasa PENYERAPAN GABUNGJALIN KEMAHIRAN BERFIKIR

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DALAM KELAS

Set induksi

1. Memperdengarkan nasyid berkaitan bulan ramadhan 2. Guru mengaitkan nasyid dengan tajuk. Langkah pertama- untuk semua murid bagi memenuhi hasil pembelajaran aras 1 ILMU AMALI PENGHAYATAN NILAI AMALAN PEMBUDAYAAN 1. Murid 1. Sentiasa patuh 1. 1. memulakan 1.Menerangkan menyebut kepada peraturan Berpuasa pekerjaan dengan Syarat-syarat syarat-syarat di bulan niat kerana Allah Wajib puasa dan wajib dan ramadhan dalam setiap Rukun puasa. rukun puasa. pekerjaan 2.Latih tubi menyebut 2. Murid lafaz niat puasa dan menyebut lafaz ertinya niat puasa serta ertinya Penilaian:1. Bersoal jawab: 1. Syarat-syarat wajib dan rukun puasa 2. Membaca lafaz niat puasa dan ertinya Langkah kedua- untuk murid bagi hasil pembelajaran aras 2 dan 3 Pemulihan Aras 1 : Latih tubi membaca syarat wajib puasa.. Aras2 : Membaca huraian syarat-syarat wajib dan rukun puasa. Ilmu Amali Penghayatan / Nilai 1.Sabar dan tabah menghadapi ujian Amalan Pembudayaan

1.Sumbang saran hikmah Penentuan syarat-syarat wajib dan rukun puasa. Pembelajaran akses kendiri

1.Murid Menganalisis Hikmah penentuan syarat-syarat wajib dan rukun puasa.

1. Menyegerakan berbuka puasa dan melewatkan bersahur

1. Menghargai nikmat kesihatan yang dianugerahkan oleh Allah

Rumusan

Penilaian: Bersoal jawab hikmah penentuan syarat wajib dan rukun puasa 1. Menasihatkan murid-murid yang cukup syarat supaya berpuasa Aras 1: Menyalin semula syarat –syarat wajib dan rukun puasa. Aras 2: Kelasifikasikan syarat-syarat wajib, rukun-rukun, dan hikmah puasa. Aras 3: Membuat peta minda- pengertian, syarat-syarat wajib, rukun-rukun dan hikmah puasa

Ulasan Kendiri

Sebahagian kecil murid tidak dapat menguasai hikmah penentuan syarat-syarat wajib dan rukun puasa dan diberi pemulihan

Lembaran kerja Tajuk Syarat wajib dan rukun puasa

Soalan Aras Pengetahuan 1. Sebutkan syarat wajib puasa 1…………………………………… 2…………………………………. 3………………………………. 4……………………………………. 2. Sebutkan rukun puasa 1………………………. 2…………………… Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul

Berakal

menahan diri

empat

Niat

1. Salah satu rukun puasa ialah …………………………………………… 2. Syarat wajib puasa ada ……………………………………………………. . 3. Salah satu syarat wajib puasa ialah ………………………………………. 4. Rukun puasa yang pertama ialah…………………………………………..

Soalan aras kefahaman Padankan syarat wajib puasa dengan huraiannya

Islam

tidak wajib puasa kepada kanak-kanak

Baligh

tidak wajib puasa kepada orang kafir

Berakal

tidak wajib puasa kepada orang sakit

Mampu berpuasa

tidak wajib puasa kepada orang gila

Padankan rukun puasa dengan huraiannya

Niat

daripada makan dan minum dan perkara yang membatalkan puasa bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari

Menahan diri hingga hingga terbit

bermula daripada terbenam matahari fajar

Soalan Aras Aplikasi 1. Lengkapkan carta mengenai pengertian , syarat wajib, rukun puasa dan hikmah puasa

Pengertian Puasa

Rukun Puasa

Syarat Wajib Puasa

Hikmah Puasa

Soalan Aras Analisis

Bezakan antara syarat wajib puasa dengan rukun puasa

Syarat Wajib Puasa

Rukun Puasa

1……………………………………

1……………………………………………

2………………………………………

2……………………………………………

3……………………………………..

……………………………………….

4……………………………………..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful