You are on page 1of 4

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ

310018 Mile Rd. Sterling Heights, MI 48314 Tel.: (586) 977-7267 * Fax.: (586) 977-2074 Sala Parafialna (586) 977 7379 www.ParafiaSterlingHts.org sekretariat@ ParafiaSterlingHts.org

18 XII 2011

Biuro Parafialne czynne: od poniedziaku do pitku 10:00am 12:00pm 1:00pm- 5:00pm w soboty 10:00am - 2:00pm

Duszpasterstwo Prowadz Ksia Chrystusowcy: ks. Sawomir Murawka - proboszcz, ks. Jzef Siedlarz - wikariusz, ks. Stanisaw Drza - rezydent, ks. Konrad Urbanowski - rezydent

IV NIEDZIELA ADWENTU Co w trawie piszczy...


Znw wyrywa si westchnienie: jak ten czas leci! Dopiero zacz si Adwent, a ju pora go koczy i podsumowa. Pewnie kady sam dokona tego podsumowania, wic nie bd si specjalnie wychyla, niemniej z caej siy zachcam do tego zajrzenia w siebie, do porachowania si ze swoim sumieniem. W kocu od dzisiejszej ju czwartej adwentowej niedzieli do wit zostao zaledwie kilka dni. Co z postanowieniami? Byy jakie? A jeli nie, to moe jeszcze czas? Moe warto wykrzesa z siebie jak odrobin dobroci w tych ostatnich dniach, moe warto zauway kogo, kto potrzebuje czegokolwiek, choby dobrego sowa? Chodzi jak zwykle o to, eby witowanie byo prawdziwsze, gbsze. ebymy nie tylko poamali si opateczkiem i powtrzyli formuk, z ktr zawsze chc si kci: zdrwka, bo to najwaniejsze. (Owszem, bardzo wane, ale wierzcie mi mona by zdrowym i bardzo nieszczliwym i chorym, a wrcz krzycze ze szczcia...) Chodzi rwnie o to, eby w tych witecznych dniach spokojnie sobie usi i mc pomyle, e stao si i zadziao ostatnio cho odrobin dobra i to rwnie w ten sposb rodzi si dzi na wiecie Jezus. Zatem udanych ostatnich chwil Adwentu i do zobaczenia na pasterce! ks. Sawek PS. Zanim jeszcze si rozstaniemy, musz na chwil wrci do spotkania naszego Wikariatu (przypomn, e to taki odpowiednik polskiego dekanatu, kilkanacie parafii z naszej archidiecezji), ktre odbyo si w miniony poniedziaek. Chc o nim wspomnie, bo w duej mierze dotyczyo wieci, ktre dotary do nas ju nie tylko poczt pantoflow, ale i poprzez media: czenie i zamykanie parafii w archidiecezji Detroit. Faktycznie, analiza stanu poszczeglnych parafii i moliwych pocze to drugi etap programu Together In Faith, ktry ma za zadanie opanowanie kryzysowej sytuacji w Detroit. Ten etap zakoczy si na przeomie lutego i marca przyszego roku, kiedy ogoszone zostan ostateczne decyzje, niemniej ju teraz wytypowano kilkadziesit parafii, ktre musz si zreorganizowa, bd z powodu braku ksiy, bd niewydolnoci finansowej, bd te z powodu dugw do spacenia. Wiele z tych parafii podejmuje ju rozmaite kroki oszczdnociowe, jak na przykad ograniczenie etatw, w tym take iloci ksiy. W naszym jednak wypadku sytuacja jest spokojniejsza; ma si o tyle inaczej, e nasza parafia jest parafi personaln, a nie terytorialn, jak wikszo parafii tworzcych archidiecezj. Dodatkowo nie archidiecezja jest wacicielem nieruchomoci, a Towarzystwo Chrystusowe, wic raczej nie ma takiej moliwoci, e zostaniemy poczeni z inn parafi w ramach programu oszczdnociowego. Co oczywicie nie zwalnia nas wszystkich z troski o nasz wsplnot w kadym sensie, poczynajc od ufnej modlitwy, by Pan Bg dawa nam rado wielbienia Siebie w tym bijcym polskoci miejscu...

Parafia Matki Boej Czstochowskiej, Sterling Heights

Suba Litugiczna
SOBOTA - 17 GRUDNIA

LEKTORZY
Sobota/ Niedziela - 24/25 grudnia Pasterki 9:00 - Dzieci

9:00 + Franciszek, Sabina, Marianna Breczko - rodzina 4:00 + Mieczysaw Kociuch i za zm. z rodz. - ona i crka 5:30 + Vincenzo Lepore - przyjaciele
IV NIEDZIELA ADWENTU - 18 GRUDNIA

8:00 O Boe b. dla Dominiki z ok. urodzin 9:30 + Stanisaw Pachyski w 12 rocz. mierci 11:15 + Za zmarych z rodzin Rycerzy Kolumba 1:00 Dzik. za udan operacj 1:00 W intencji Ireny 1:00 + Anna i Franciszek Szymczak - rodzina 1:00 + Jan Mikoajczak w rocz. mierci - syn z rodzin 1:00 + Wacaw Zadrony w dniu pogrzebu - rodzina 7:00 + Kazimierz cki - syn z rodzin
PONIEDZIAEK - 19 GRUDNIA

12:00 - Mariola Vanderest, s. Magorzata, Stasia Ledziski Boe Narodzenie 9:30 - Celina Pultanis, Weronika Kraska, Lucyna Malarz 11:15 - Magorzata Blaszkiewicz, Boena Dulemba, Alicja Karlic 1:00 - Justyna Sobtka, Krzysztof Stpie, Krystyna Szymczakowska

KOLEKTORZY
Sobota/ Niedziela - 24/25 grudnia Wszyscy uczestniczcy na danej Eucharystii

9:00 + Bronisaw Kulpa 7:00 + Dennis Dmuchowski 9:00 + Bronisaw Kulpa 7:00 + Ryszard i Stanisaw Babel 6:00 + Helena Ledziski 6:00 W intencji uczestnikw Rorat 9:00 Za parafian 7:00 W pewnej intencji

- Genowefa Maziarz - brat z rodzin - Genowefa Maziarz - Ciesielscy - syn z on

WTOREK - 20 GRUDNIA

RODA 21 GRUDNIA

CZWARTEK - 22 GRUDNIA

W sobot o pnocy koczy si Adwent. Piknym akcentem naszego radosnego oczekiwania na przyjcie Zbawiciela bdzie wieczerza wigilijna, dzielenie si opatkiem, piewanie kold. Nie zapomnijmy, e w pierwszym rzdzie jest to uroczysto religijna a dopiero pniej pikna tradycja. Pamitajmy, e w wigili zalecany jest post. Powstrzymajmy si wic od spoywania potraw misnych. Zapraszamy na ostatnie w tym roku Roraty - dla dorosych w rod o godz. 6:00 am i 7:00 pm w pitek o godz. 7:00 pm; dla dzieci: w sobot o godz. 9:00 am AKCJA MINISTRANTW Przy wejciu do kocioa ministranci sprzedaj sianko na st wigilijny. Poprzyjmy ich akcj przez zoenie dobrowolnej ofiary. WIGILIA DLA SAMOTNYCH Zwyczajem lat ubiegych zapraszamy osoby samotne na wigili do naszego domu parafialnego lub do pewnej rodziny. Chtnych prosimy, aby zgosiy swoj obecno do 19 grudnia. PASTERKA DLA DZIECI Przypominamy, i pasterka dla dzieci odprawiona zostanie w sobot 24 grudnia o godz. 9:00pm. Prosimy, by na pasterk dzieci przyszy ubrane w strojach pastuszkw, aniokw lub w strojach regionalnych. ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE nazywane popularnie kold rozpoczniemy po nowym roku. Rodziny, ktre chc zaprosi kapana z wizyt duszpastersk proszone s o wypenienie formularza, ktry wyoony jest na stoliku w kociele i zwrcenie do zakrystii lub biura parafialnego.

9:00 + Bronisaw Kulpa 7:00 + Stanisaw i Ryszard Babel


PITEK - 23 GRUDNIA

- rodzina Filip - Genowefa - mama

9:00 O bog. i potrzebne aski dla Pawa 7:00 + Stanisaw Ru i Rozalia Ru


SOBOTA - 24 GRUDNIA

9:00 + Bronisaw Kulpa


PASTERKI

- ona z dziemi

9:00 p.m. O Boe bog. dla rodziny 9:00 p.m. + Zygfryd Pietrzak - Danuta Matras z rodzin 12:00 a.m. Za parafian
BOE NARODZENIE - 25 GRUDNIA

9:30 + Kazimierz, Zbigniew, Janina, Jzefa i zm. z rodziny 11:15 + Za dusze w czycu cierpice 1:00 Msza za Ojczyzn 1:00 W intencji Elbiety i Andrzeja Gramek w 30 r. lubu 1:00 O bog. i potrzebne aski dla Victorii i Piotra 1:00 Za Iren 1:00 + Czesawa Linowska, Marian Tabaka, +Eugenia Bidoczka - rodzina Linowskich 1:00 + Agnieszka Kopacz w 3 rocz. mierci

Parafia Matki Boej Czstochowskiej, Sterling Heights PROGRAM WITECZNO - NOWOROCZNY


WIGILIA BOEGO NARODZENIA SOBOTA 24 GRUDNIA Msza w. o godz. 9:00 rano Pasterka o godz. 9:00 wieczorem z udziaem dzieci Pasterka tradycyjna o pnocy. UROCZYSTO BOEGO NARODZENIA NIEDZIELA 25 GRUDNIA Msze w. o godz. 9:30, 11:15 rano i 100 po poudniu UROCZYSTO WITEGO SZCZEPANA PONIEDZIAEK 26 GRUDNIA Msze w. o godz. 9:00 rano i 7:00 wieczorem W. JANA APOSTOA I EWANGELISTY WTOREK 27 GRUDNIA Msze w. o godz. 9:00 rano i 7:00 wieczorem WITYCH MODZIANKW RODA 28 GRUDNIA Msze w. o godz. 9:00 rano i 7:00 wieczorem
PITY DZIE W OKTAWIE BOEGO NARODZENIA CZWARTEK 29 GRUDNIA

BAL SYLWESTEROWY W PARAFII Rada Parafialna zaprasza na Bal Sylwestrowy do sali Jana Pawa II. Gra bdzie zesp Melodia Trio. Cena biletw $65.00 od osoby. Bilety prosimy rezerwowa u p. Zbigniewa Rakowieckiego pod nr tel. 586-530-0500 SPOTKANIE DLA DZIEWCZT Siostry Misjonarki zapraszaj dziewczta (13-17 lat) na witeczne Spotkanie w dniach od 27 do 29 grudnia. Odbdzie si ono w domu Sistr Dominikanek w Justice, koo Chicago. Koszt pobytu z wyywieniem $80.00. Zgoszenia prosimy kierowa do s. Magorzaty, tel: 586-979-0255 do 23 grudnia. POMOC DLA BIEDNYCH Rycerze Kolumba przygotowali w holu kocioa wzek, do ktrego mona skada jedzenie dla najbiedniejszych parafian i do orodkw dla bezdomnych. 18 grudnia o godz. 11:15 zostanie odprawiona Msza w. w int. zmarych czonkw Rycerzy Kolumba. Tego dnia Rycerze Kolumba zapraszaj do kawiarenki na kaw, ciasto i smaczny obiad. Bdzie te moliwo kupna ciasta witecznego, dochd przeznaczony bdzie dla potrzebujcych z naszej parafii. Rycerze zwracaj si z prob o ofiarowanie ciasta na ten cel. KOPERTY PARAFIALNE W holu kocioa wyoone s pakiety kopert na roczne skadki. Prosimy o ich odbir. Przy kopertkach znajduje si lista parafian wedug alfabetu. PODZIKOWANIE Wsplnota Razem serdecznie dzikuje wszystkim parafianom, ktrzy tak wspaniale wczyli si do naszego Balu Dobroczynnego. Dochd z balu wynis $9,181.00. Dziki Waszej hojnoci moglimy ju pomc najbardziej potrzebujcym czonkom wsplnoty. Zosta rwnie zakupiony sprzt medyczny. Serdeczne Bg zapa! Wsplnota Razem WYRAZY WDZICZNOCI Rada Duszpasterska bardzo dzikuje wszystkim uczestnikom i wsporganizatorom tegorocznego Bazaru witecznego. Osb, ktre powiciy swj czas, talent czy tez pienidze , byo tak wiele, e nie sposb wszystkich wymieni z imienia i nazwiska. Tote mwimy "Bg zapa" dla WSZYSTKICH i WSZYSTKICH zapraszamy na spotkanie pobazarowe w rod 21 grudnia o godz. 7:30 pm w Caf Prowincja. Dochd z bazaru bdzie podany w nastpnym biuletynie.
NASZYM MODLITWOM POLECAMY CHORYCH: Ojca Konrada, s. Magorzat, Antoniego, Danut, Ew, Helen, Marka, Iren, Leszka, Franciszka, Jzefa, Zofi, Wand, Dan, Krzysztofa, Mariana, Marka i Czesawa i dzieci ze Wsplnoty Razem.

Msze w. o godz. 9:00 rano i 7:00 wieczorem


UROCZYSTO WITEJ RODZINY PITEK 30 GRUDNIA Msze w. o godz. 9:00 rano i 7:00 po poudniu

(podczas kadej Mszy w. odnowienie przyrzecze maeskich i bogosawiestwo rodzin)


POEGNANIE STAREGO ROKU - SOBOTA 31 GRUDNIA

3:30 wieczorem - Adoracja Najwitszego Sakramentu i naboestwo dzikczynno- przebagalne, o 4:00 PM - Msza w. 5:15 pm - naboestwo w j. angielskim i o 5:30 pm - Msza w. (English)
NOWY ROK UROCZ. WITEJ BOEJ RODZICIELKI NIEDZIELA 1 STYCZNIA 2012

Msze w. o godz. 9:30, 11:15 rano, 1:00 po poudniu i 7:00 wieczorem UROCZ. OBJAWIENIA PASKEIGO - TRZECH KRLI NIEDZIELA 8 STYCZNIA Msze w. z powiceniem kredy w sobot 7 stycznia o godz.4:00 po poudniu i 5:30; 8 stycznia o 8:00, 9:30, 11:15 rano, 1:00 po poudniu i 7:00 wieczorem.

SPOWIED PRZEDWITECZNA codziennie rano o godz. 8:30 i wieczorem od godziny 6:30. Ostatnim dniem spowiedzi bdzie pitek 23 grudnia. UWAGA! Nie bdzie spowiedzi w Wigili i Boe Narodzenie. OPATEK PARAFIALNY Tegoroczny opatek parafialny, odbdzie si 8 stycznia 2012 w Sali Jana Pawa II. Bilety ($15.00 doroli, $10.00 - dzieci do lat 12-stu, dzieci do lat 5-ciu za darmo) zakupi bdzie mona w holu kocioa. Informacje i rezerwacja u p. Marioli Vanderest: (248) 8795898
Ofiary niedzielne z 11 grudnia: Ofiary z kopert $6,358.00 Ofiary bez kopert $1,529.00 Kolekta na kwiaty i dekoracje $87.00 Kolekta diecezjalna $1,719.00 Serdeczne Bg zapa za zoone ofiary.

Pomoc su Siostry Misjonarki Chrystusa Krla: s. Magorzata Tomalka MChR s. Agnieszka Jach MChR tel. domu sistr: (586) 979- 0255 Program Radiowy Ksiy Chrystusowcw Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM Ze stacji WNZK 690 AM prowadzony przez ks. Jzefa Siedlarza, SChr Rada Duszpasterska:
Przewodniczca: Mariola Vanderest (248) 879-5898 Zastpca: Krzysztof Wszdyby Sekretarz: Magdalena Hondo (586) 566-1636 Jolanta Gmurowska, Iwona Jdrzejczak, ukasz Macig, Mariusz Maruszczak, Zbigniew Rakowiecki, John Roland, Barbara Somiska

Rada Finansowa:
Przewodniczcy: Walter Maziarz (586) 873 - 8156 Zastpca: Alicja Karlic (313) 365 - 1990 Sekretarz: Elzbieta Zylinski (586) 781 - 2861 Marek Bieciuk, Frank Dmuchowski, Wojciech Ogrek, Tadeusz Rusin, Wadysaw Szaflarski, Wojciech Urban

Organistka - Justyna Pal - (586) 795 - 0794 Lektorzy - Jzef Ledzinski - (586) 726 - 0636 Kolektorzy - Albert Ciesielski - (586) 247 - 4217 Ministranci - ks. Jzef Siedlarz SChr Chr Parafialny- Justyna Pal - (586) 795 - 0794 Grupa Modlitewna Opiekun duchowy - ks. Jzef Siedlarz SChr Lider - Barbara Gorzelewska - (586) 744 - 8262 Linia Modlitewna - (586) 412- 0581 Grupa Modlitewna- Rodziny Nazaretaskie Magorzata Purzycka - (248) 566 3468 Franciszek Maziarz - (248) 881 - 7629 Re Racowe - ks. Jzef Siedlarz SChr Lider - Olga Osko - (586) 293 - 9177 Radio Maryja- Elbieta Bieciuk (586) 677 - 9385 Koo Seniorw Zota Ra Wanda Fleszar - Zych - (586) 808 - 0804 Rycerze Kolumba Wadysaw Melen - (586) 751 - 2449 Finanse - Celina Pultanis - (586) 731 - 0355 Koordynator do spraw Katechezy s. Magorzata Tomalka MChR Komitet Rodzicielski w Parafii Mariola Vanderest - (248) 879 - 5898 Challenge Girls - Ania Roland (248) 579 - 3307 Magosia Purzycka - (248) 619 - 9433 Koo Biblijne - Elbieta Zylinski (586) 781 - 2861 Szkoa Jzyka Polskiego im A. Mickiewicza Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875 Strona internetowa: ww.szkolamickiewicza.org Jzyk Polski dla Amerykanw Antoni Walawender - (586) 751- 1224 Harcerze - Jerzy Czaja - (586) 247- 5344 Kung Fu - Rafa Nowakowski - (313) 530 - 0209 Ping Pong - Eugeniusz Szamiel (248) 495 - 7517

Niedzielne Msze wite sobota - 4:00 po poudniu Saturday - 5:30 p.m. - in English niedziela - 8:00, 9:30, 11:15 (z udziaem dzieci), 1:00, 7:00 (z udziaem modziey) Codzienne Msze wite od poniedziaku do pitku - 9:00 rano i 7:00 wieczorem; od 1 stycznia 2012 roku: od poniedziaku do soboty - o godz. 9:00 AM; dodatkowo w rody i pitki o godz. 7:00 PM Adoracja Najwitszego Sakramentu od wrzenia do maja: w rody i pitki od 6:00- 7:00 PM oraz Pierwsze Pitki miesica od 9:30 AM do 7:00 PM Liturgia Godzin Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziaku do soboty o godz. 8:45 rano Sakramenty: Pojednania - codziennie p godziny przed Msz w. Chrztu - trzecia niedziela miesica po Mszy w. o godz. 1:00 po poudniu Katechezy przygotowujce rodzicw i chrzestnych kada trzecia sobota miesica po Mszy w. o godz. 4:00 po poudniu w kaplicy w. Maksymiliana Bierzmowania - cykl katechez przygotowujcych modzie w klasie smej Maestwa - naley zgosi 6 miesicy przed planowan dat lubu Chorych - w pierwszy pitek miesica, w sprawach nagych o kadej porze

GRUPY i ZESPOY DZIAAJCE w PARAFII


Klub Malucha Agnieszka Ubysz (586) 883 - 4113 Marta Czaczkowska (586) 286 - 8452 Muzyczny Zesp Dziecicy Hosanna Sobota - 11:00PM Opiekun duchowy - ks. Sawomir Murawka SChr Osoby prowadzce - Marzena Szewczuk, Pawe Laskowski Zesp Taneczny Mireczki Grupa I (4 - 5 lat) Wtorek - 5:30 - 6:15PM (Sala Jana Pawa II) Zesp Taneczny Mireczki Grupa II (6 - 7 lat) Wtorek - 6:15 - 7:00PM (Sala Jana Pawa II) Zesp Taneczny May Dunajec (9 - 12 lat) Wtorek - 7:00 - 8:00PM (Sala Jana Pawa II) Zesp Taneczny Dunajec (13 - 18 lat) Grupa I roda - 8:30PM, sobota 9:00 - 11:00AM Grupa II Wtorek - 8:00-10:00PM (sala Jana Pawa II) Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333- 4469 Opiekun duchowy - ks. Sawomir Murawka SChr Taniec Towarzyski dla dzieci Instruktor - Barbara Somiski Kontakt i informacje - Iwona Jdrzejczak (586) 739-1561