Konventa e Okb për të drejtat e fëmijëve

Të drejtat e fëmijëve në përditshmërinë tonë

Kush është nënshkrues i konventës? Të gjitha vendet e botës .me përjashtim të Shteteve të Bashkuara të Amerikës (SHBA) dhe Somalisë. në komunë dhe në lagjen e banimit. përkrahjes dhe pjesëmarrjes së fëmijëve në jetën shoqërore. Në 54 Artikuj janë të përshkruara të drejtat për të rinjët e moshës 0 deri në 18 vjet. Zvicra është bërë anëtare e kësaj konvente më 24 shkurt 1997.me ligjet adekoate dhe ofertat e ndryshme . .por pa i kufizuar këtu të drejtat e prindërve. Si zbatohet kjo konventë? Konventa është pjesë e rregullimit juridik zviceran Kjo do të thotë: Shteti obligohet që t'i përkrahë familjet në detyrat e tyre të edukimit ndaj fëmijëve . Konventa si e tillë nuk është e realizueshme vetëm në nivelin qeveritar veçse edhe atje ku fëmijët jetojnë: në familje. Vëmendje e veqantë i kushtohet mbrojtjes. në shkollë.Q'ka është konventa mbi të drejtat e fëmijëve e Kombeve të Bashkuara? Konventa mbi të dretën e fëmijës është një Marrëveshje Organizatës së Kombeve të Bashkuara (Okb).

Amiri vallëzon Familja e Amirit ka ardhur para shumë vjetësh nga Nigeria në Zvicër. ngjyrës. Amiri kundërshtoi. Një javë më vonë Amiri gjeti në kutinë postare një letër në të cilën atij i kërkohej falje (ndjesë). Në mbrëmje ai u tregoi prindërve për këtë ngjarje. me arsyetimin se diskoja është përplot edhe pse shokët e tij u lejuan të hynin. Ai kishte dyshimin se arsyetimi që gjoja nuk kishte vend më. prejardhjes. gjuhës apo religjionit të tij. Nuk guxohet që asnjë fëmije t'i shkelen të drejtat për shkak të gjinisë. Ata informuan edhe organizatorin e diskos për fëmijë. .Të gjithë fëmijët kanë të drejta të barabarta (Artikulli 2) Fëmijët janë të ndryshëm. Megjithatë secili fëmijë ka të drejta të njëjta. Ai nuk u lejua të hynte në diskon e lagjes nga të rinjët të cilët ruanin para derës. ishte vetëm një mbulesë! Shokët e tij e përkrahën atë-derisa edhe ai u gjend në vendin e vallëzimit.

Nëna e tij është martuar për të dytën herë. Një familje. Ai poashtu ka të drejtë t'i njohë prindërit e vet. Ajo e ka marrur Mbiemrin e saj të mëparshëm dhe quhet Widmer. por njerëzit tjerë rregullisht i mundon qështja: Pse në këtë familje ka tre Mbiemra? Mbiemri i Arthur-it është Kerr. Arthur-it i pëlqen natyrisht t'a mbajë Mbiemrin e babait të tij. Në këtë mënyrë ai ndihet më i lidhur me babain e tij edhepse ç'do ditë nuk shihen bashkë. . sikurse i babait të tij i cili jeton i ndarë nga familja.E drejta për Emrin dhe Nënshtetësinë (Artikulli 7) Secili fëmijë ka të drejtë t'a ketë Emrin dhe t'a ketë Nënshtetësinë e një vendi. Njerku i Arthur-it quhet Felix Schneider. tre Emra Postieri në ndërkohë ju njeh.

E drejta për mbrojte nga ndarja prej prindërve (Artikulli 9) Fëmijët nuk guxojnë të ndahen nga prindërit veqse në rast të keqëtrajtimit apo mospërkujdesjes nga ana e prindërve. Secili fëmijë ka të drejtë që me të dy prindërit të mbajë kontakte. Babai do të përkujdeset për t'a ç'do fundjavë të dytë dhe ç'do të mërkurë në mbrëmje. Që fëmijët do të mbesin me nënën kjo veq ishte e ditur. Fëmijët ishin të shqetësuar për këtë. Po ku mbetet babai? Prindërit e Jahannes-it dhe Catarin-ës ndahen me njëri tjetrin. . A mund t'a shohin më babain e tyre? Së bashku me një mediatore(ndërmjetësuese) që të katërtit e rregullojnë ardhmërinë e tyre. Johannes-i dhe Catrina u qetësuan: Babai nuk iku nga jeta e tyre.

Pikërisht për këtë secili fëmijë ka të drejtë t'a thotë mendimin e tij dhe mundësisht edhe të respektohet ai mendim. kurse në radhë të dytë janë edhe skeptik nëse Simona do të mund të gjente vendzënje profesioni në këtë drejtim. Prindërit në radhë të parë nuk janë të kënaqur me këtë zgjedhje të vajzës.E drejta e mendimit të lirë dhe dëgjimit (Artikulli 12) Sjellja e vendimeve nga ana e prindërve i godet më së shumti fëmijët. Vajza e tyre duhet t'a mësoi profesionin e shitjes në ndërmarrjen e familjes. . Simona e ka të vështirë t'a paramendoi një gjë të tillë. kurse dëshira e saj është të bëhet edukatore e fëmijëve të vegjël. Megjthatë dëshirën e vajzës së tyre e marrin seriozisht. Ata e inkurajojnë Simona-n që të paraçitet në Entin e zgjedhjes së profesioneve për një sqarim të parë kësaj të qështjeje. Rast (Jo) i qartë Për prindërit e Simona-s rasti është i qartë. Dashuria e saj e madhe janë fëmijët e vegjël.

Nga ana tjetër tek prindërit ditor lutja nuk është pjesë e përditshmërisë.të kërkonim një zgjidhje se si Anna para ngrënjes të mund të bëjë lutjet e saj? Kjo ide i pëlqeu Annas: Gjatë rrugës për në shtëpi ajo vetëm po mendonte se si do të dukej e nesërmja. ai i njoftoi ata se çka e mundonte vajzën e tij. Nëna ditore reagoi me propozimin: Si do të ishte nëse nesër në mëngjes të gjithë së bashku-me fëmijët . Athua do t'a përqeshnin atë fëmijët e tjerë? Kur ditën tjetër babai i saj e mori atë nga prindërit ditor. (Artikulli 14) Lutjet e Annas Në familjen e Annas është ritual i zakontë që të luten para ngrënjes. Anna është e irituar dhe nuk di si të sillet kundrejtë kësaj gjendjeje. . ndjenjës dhe lirisë fetare Mendimet dhe besimi i secilit fëmijë duhet të respektohen.E Drejta e të menduarit. Ajo dëshiron që edhe tek prindërit ditor të ketë lutje para ngrënjes por nuk e kishte guximin që këtë dëshirë t'a parashtronte atje.

Javën tjetër fillohet me ushtrimet e nevojshme kurse sot do të ndahen rrolet! Vetëm tani babai e kuptoi dëshirën e Paulas. Grupi i vajzave planifikon përgatitjen e një shfaqjeje teatrale. Përpos kësaj ai tani me emrin “vendtakimi i vajzave” e kupton se çka zhvillohet atje. Paula dëshiron të merr pjesë Q'do të mërkurë në shtëpinë e të rinjëve ka një takim vajzash. t'i dëgjoi bisedat e tyre. Babai nuk ndihet mirë kur mendon se vajza e tij do t'a vizitoi një vendtakim të cilin ai nuk e njeh. apo t'i lexoi letrat ose ditarin e tyre ditor. Paula e sqaroi atë se pse ajo ka aq dëshirë për të shkuar në këtë vend-takim vajzash.E drejta për lirinë e tubimit (Artikulli 15) Fëmijët kanë të drejtë që të takohen dhe të tubohen lirisht me fëmijët tjerë. Një shikim në Mailbox-in e Ninas sigurisht se do t'a zbulonte fshehtësinë. Në fillim Nina kishte vështirësi për t'u shprehur dhe jipte përgjegjigje sa për të dhënë. Por ajo nuk dëshironte t'a trazonte sferën private të vajzës së saj. Ai me kënaqësi e lëshoi Paula-n të shkoi pasi së bashku u morën vesh se kur ajo do të kthehet në shtëpi. Nëna e saj është e merakosur. Mailbox-i Ninas është tabu! Dymbëdhjetëvjeqarja Nina ka kohë që është mbyllur në vete. Në një mbrëmje ajo i dha shkas mundësisë për të biseduar me të. E drejta për sferën private (Artikulli 16) Fëmijët kanë të drejtën e fshehtësive të tyre dhe jetës private: Askush nuk guxon që fshehtazi t'i prekë gjërat e tyre. Më vonë ajo i tregoi nënës se ndërmjet vajzave të klasës së saj kishte eskaluar një konflikt i madh. Ajo tërhiqet në dhomën e saj: shkruan e dërgon E-Mails. Paula dëshiron që së bashku me shoqet e saj të shkoi në këtë vendtakim por babai i saj është kundër kësaj. .

Qfarë të bëjë ai më tutje? Zonja Gerber i premtoi Pascal-it se do të bisedoi me nënën e tij.E drejta për mbrojtje nga keqëtrajtimi (Artikulli 19) Fëmjët duhet të mbrohen nga keqtrajtimi. Zonja Gerber në momentin e parë ishte ngatërruar nga hutia dhe nuk dinte si të vepronte. Frika e Pascal-it Kur babai i Pasca-it pi shumë. Atëherë ai i bërtet Pascal-it e nganjëher edhe e rrahë atë. . Ajo e la djaloshin të qajë dhe tek më vonë kur ai u qetësua i tha që t'i tregonte se çka kishte ndodhur. Pascal-i u lehtësua dhe më në fund mund të tregonte se çfarë ka ndodhur. Frika e Pascal-it ende nuk është zhdukur por ai kësaj radhe është i bindur se diçka në këtë drejtim do të ndërroj. Në një mbrëmje veqanërisht të keqe Pascal-i vrapoi dhe shkoi tek fqinja e tyre. shfrytëzimi dhe mosrespektimi-me ligje ndihma dhe përkujdesje të ofruar për fëmijë dhe të rritur. Ajo inkurajoi atë që të kërkoi ndihmë profesionale në numrin e telefonit 147. Por frika e tij ende nuk ishte zhdukur. ai bëhet nervoz.

E drejta për shëndetin më të mirë të mundhshëm (Artikulli 24) Secili fëmijë ka të drejtë që të jetojë i shëndoshë. gjumë i mjaftueshëm. Më së shpeshti ushqehen me Chips dhe suxhukëra të ndryshme para televizionit. Në një mbrëmje të prindërve në shkollë ajo solli në diskutim qështjen e përkujdesjes gjatë kohës së drekës. mbrojtja nga fatkeqësitë dhe njohuritë se çka të mbanë të shëndoshë e ç'ka mundë të të sëmurë. Për këtë nevojitet ushqim i mirë. Robi-i dhe Raul-i të vetëm në shtëpi Robin-i dhe Raul-i gjatë javës në kohën e drekës janë vetëm në shtëpi. vend tjetër pune për momentin nuk duket në horizont. Ajo në të vërtetë gatuan për djemtë e saj në mbrëmje por është shumë e shqetësuar që ata gjatë kohës së drekës janë vetëm dhe mund të ushqehen pa kontrollë. Në vendbanimin e saj nuk ofrohet mundësi për përkujdesje të organizuar ditore për fëmijë apo as edhe përkujdesje gjatë kohës së drekës. përkujdesje shëndetësore. . Për befasinë e saj kjo qështje u prit pozitivisht nga ana e prindërve të tjerë. Nëna e tyre në kohën e drekës nuk mund të largohet nga vendi i punës.

Mësuesi i tij i klasës e përkrahë dëshirën e tij. . udhëtimet me klasën dhe librat? Agon-i megjithatë gjithësesi dëshiron të shkoi në gjimnaz. Kush i përmbushë parakushtet guxon të shkollohet edhe më tutje-pavarësisht nga buxheti familjar. Me çka të paguhen bileta e trenit. Në një bisedë prindërish ai i tregoi nënës së Agon-it se si mund të bëhet një kërkesë për një bursë shkollore.E drejta për shkollim (Artikulli 28) Të gjithë fëmijët kanë të drejtë të shkollohen dhe të kanë shanse të njëjta. Shkolla fillore duhet të jetë e obligueshme dhe falas. Nëna e tij nuk mund t'i gëzohet si duhet këtij fakti.ajo jeton vetëm me djalin e saj dhe duhet të mbijetoi me pak të holla. Kush duhet të paguaj? Agoni ka dhënë provimin me nota të mira për të shkuar në gjimnaz. ushqimi në Menzë.

. Por paraprakisht ai duhet të kryej një detyrë të tij. Kjo është "puna" e tij gjatë kohës së drekës. lojë dhe çlodhje (Artikulli 31) Secili fëmijë ka të drejtë për kohë të lirë.së pari kuzhina e pastaj loja. Vetëm Timo mungon. Ai po pastronte tavolinën dhe vendoste enët në enëlarëse. Poashtu secili fëmijë guxon që të marrë pjesë në jetën kulturore dhe artistike të shoqërisë. enët gjendeshin në enëlarëse kurse Timo nxori këpucët e sportit që të shkoi të luaj.E drejta për kohë të lirë. Kritika nga ana e tij nuk sjellë gjë sepse tetëvjeqari e di se kjo është një marrëveshje. Timo vjen me vonesë Të gjithë fëmijët e lagjes luajnë në oborr. lojë dhe çlodhje. E drejta për kohë të lirë i takon edhe Timos. Pas një qerek ore ç'do gjë ishte në rregull: Tavolina shkëlqente.

Ata i sqarojnë vajzës së tyre rrezikun e njohjes nëpërmejt internetit. Ajo di vetëm atë se ai e ka hobi fotografinë dhe se dëshiron t'a fotografoi edhe atë. pages 8. 13: Alessandro Della Bella Other photos: Barbara Keller . Ajo pajtohet me propozimin e babait që ai t'a shoqëroi atë në takimin e vendosur në restorant dhe për këtë e njofton edhe Andi-n. shoku nga Inerneti Laila për ç'do ditë ka komunikim nëpërmes internetit. Pas një komunikimi intensiv ai dëshiron që Laila-n t'a shoh të “gjallë”. Po kjo nuk u pëlqen prindërve te Laila-s. Photos frontpage. Andi. Laila nuk di gati asgjë për Andin. Përmes internetit ajo e ka njohur edhe Andi-n. Paraçitjet pornografike dhe prostitucioni janë të ndaluara. 14 vjeqarja ndihet e pasigurtë.E drejta për mbrojtje nga dhuna/abuzimi seksual (Artikulli 34) Secili fëmijë ka të drejtë për mbrojtje nga keqëpërdorimi seksual. Pas kësaj ai nuk u paraqit më tek Laila. Kjo atij duket se nuk i pëlqen.

• Informimin e fëmijëve mbi organizimet/paraçitjet kulturore. • Angazhimin dhe kërkesat për krijimin e hapësirës jetësore për fëmijë. Shkollat ditore. Nëpërmjet angazhimit tonë për fëmijët në rrafshin politik • Përkrahjen e iniciativave politike në komunë sikurse janë. • Në shkollë përpunohet bashkarisht rregulli shtëpiak apo bashkarisht riplanikfikohet si do të dukej oborri i shkollës dhe ky planifikim pastaj do të zbatohej. qerdhet për të vegjëlit etj. në familje dhe Shoqata të ndryshme. • Në Shoqatat e ndryshme programet për fëmijë të pla nifikohen dhe organizohen së bashku me ta.Si mund të angazhohemi ne të rriturit për të drejtat e fëmijëve në jetën e përditshme Nëpërmjet involvimit të fëmijëve në marrjen e vendimeve të cilat kanë të bëjnë me ta • Planet për pushimet dhe ekskurzionet/shetitjet i bëjnë fëmijët-për t'u vendosur vendoset bashkarisht. • Sqarimin e fëmijëve mbi mundësitë e marrrjes së informacioneve dhe këshillave. Tavolinat e drekës.në këshillimore të ndryshme. • Të ngazhohemi që në gazetën lokale të ketë një faqe për fëmijë. koha e mësimit në bllok. • Propozimet e fëmijëve për rregullimin e dhomës së tyre i marrim parasyshë dhe i përkrahim ata për ta bërë këtë gjë. . Nëpërmejt informimit të fëmijëve nga ana jonë • Tematizimin e të drejtave të fëmijëve në shkollë. Nëpërmjet dhënjes së "hapësirës" fëmijëve • Fëmijëve t'u krijohet mundësi dhe t'u jipet hapësirë për lojë aty ku ata banojnë.

Ajo është asociacion privat. 044 256 77 77 Fax 044 256 77 78 info@projuventute. për fëmijët dhe të rinjët në Zvicër Pro Juventute angazhohet për përbushjen e nevojave dhe zbatimin e të drejtave të fëmijëve dhe të rinjëve në Zvicër. politikisht e pavarur dhe neutrale ndaj konfesionit.Ne angazhohemi fort. Q'do i ri duhet t'a ketë mundësinë që të rritet i shëndoshë dhe i aftë për të marrë pëgjegjësinë për vete dhe për shoqërinë. Pro Juventute feston jubileun e saj të 100 në vitin 2012.ch projuventute. PRO JUVENTUTE Thurgauerstrasse 39 Postfach 8050 Zürich Tel.ch PC 80-3100-6 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful