‫‪Doa untuk Sang Pengantin‬‬

‫‪DO’A UNTUK SANG PENGANTIN‬‬ ‫الحمْ ُ لِ رَ ّ ال َالمِيْن الذِي جعَلَ العيْد ُوْس ًا‬ ‫ِ َ م ِم‬ ‫َ‬ ‫ب عَ َ‬ ‫َد‬ ‫و‬ ‫ِلخيْ َا تِ َ جعَلَ َنَا مَا ف يِ الر ضِ ِلع َارَات َ‬ ‫ل ِم‬ ‫ل َر و َ ل‬ ‫زَر ِ الحَسنَا ِ.‬ ‫َ ت‬ ‫ْع‬ ‫أَشه ُ َنه لَ َِهه إ ّ ال وح َهه لَ شَريْكه لَهه‬ ‫ِ َ ُ‬ ‫َ ْد ُ‬ ‫ْ َد أ ْ إل َ ِل‬ ‫َالِ ُ الرْض وَ السمَاوَات،‬ ‫ّ‬ ‫خ ق‬ ‫إى‬ ‫و أَشه ُ َنّ مح ّدًا عبْ ُه وَ ر ُوْله ال ّاعِي ِل َ‬ ‫د‬ ‫َس‬ ‫ْ َد أ ُ َم َ د‬ ‫دِي ِه بأَوْضَ ِ البينَات.‬ ‫ح َّ‬ ‫ْن ِ ِ‬ ‫الل ُمّ صَ ّ َ َّمْ و َا ِك َلَى س ّ ِال َائِنَات،‬ ‫َيد ك‬ ‫ل و سل َ ب ر ع‬ ‫ه‬ ‫نبِ ّنَ ا محَ ّده َ عَلىَ آِهه وَ أَصه َا ِ ِ َ ال ّابِعيْنه‬ ‫ْح به و ت ِ َ‬ ‫ل ِ‬ ‫َيه ُ م و‬ ‫المجْتهِ ِين لنَصْ َ ِ ال ّين وَ إِ َال ِ المنكَرَات.‬ ‫ز ة ُْ‬ ‫ُ َ د ِ رة د‬

‫‪Allahumma‬‬

‫,‪Yaa Rabbana, Wahai Tuhan kami‬‬

‫‪jadikanlah kami semua umat Mu yang memiliki‬‬
‫1‬ ‫‪H Mas’oed Abidin‬‬

Doa untuk Sang Pengantin

sibghah, memiliki jati diri. Mempunyai keteguhan ‘izzah nafsi, tahu akan martabat diri. Yaa Allah, Ya Rabbana, Dengan hati yang bersih penuh harap, dengan kedua telapak tangan, kami menengadah kepada MU, kami bermohon kepada MU ; Jangan Engkau jadikan kami menjadi umat buih (ghutsa-an ka ghutsa-as-sail), yang dipermainkan serta diperebutkan oleh orang-orang yang tengah kelaparan, seakan memperebutkan sepiring makanan di hadapan mereka. .

‫اَلل ُمّ إ ّيه َسهأَلكَ الهدَى و ال ّق َى و العَفَافه و‬ َ ْ ‫ت‬ ُ ْ ُ ْ ‫ّه ِن أ‬ )‫الغ َى (رواه مسلم و الترمذي و ابن ماجة‬ ‫ْ ِن‬
Ya Allah, aku bermohon kepada MU petunjuk (hidayah), takwa dan kesucian diri dan kekayaan.1

Wahai Allah, Yaa Lathief, Hindarkan kami dari penyakit wahn, yakni penyakit hubbud-dunya, mencintai dunia amatsangat berlebihan sehingga mau menjual diri dan keyakinan.

1

HR.Muslim, Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Ibnu Mas’ud RA, )Shahih Jami’ Ash Shaghir : 1301(
2 H Mas’oed Abidin

Doa untuk Sang Pengantin

Yaa ‘Aziiz, hindarkan rumah tanghga dan keluarga kami ini dari penyakit karahiyatul-maut, penyakit enggan beramal dan berjihad dijalan MU.

ّ‫اَلل ُمّ إ ّ ى َ ُوذَ ِ كَ ِ نْ شَ ّ فتنَ ِ ال ِنَى، اَلل ُم‬ ‫ّه‬ ‫ر ِْ ة غ‬ ‫ّه َن أع ْ ب م‬ )‫(رواه البخاري‬ .ِ ْ‫إ ّى َ ُوذبِك ِنْ شَ ّ فت َةِ الفق‬ ‫َن أع ْ َ َ م ر ِ ْن َ ر‬
Wahai Allah, sesungguhnya aku ini berlindung kepada MU dari jahatnya fitnah kekayaan. Ya Allah, sesungguhnya aku ini berlindung kepada MU dari buruknya fitnah kefakiran.2

،ِ ‫اَلل ُمّ إ ّى َ ُوْذ ِ كَ ِ نْ فت َةِ المحيَا و المَ َا‬ ‫ْمت‬ ْ َ ‫ّه َن أع َب م ِ ْن‬ )‫(متفق عليه‬ ‫ْ م‬ ِ َ‫و َ ُوذبِك ِنْ المأْثَمِ و المَغْر‬ َ ْ ‫أع ْ َ َ م‬
Wahai Allah, sesunguhnya aku ini berlindung kepada MU dari jahatnya fitnah kehidupan dan kematian. Dan aku berlindung kepada MU dari dosa dan utang. (Muttafaq ‘alaihi).3

‫َلّلهم ِإّي َأسأُلك اْلقصد ِي اْلفقر و الغَى‬ ‫ِن‬ ِ ْ َ ‫ا ُ ّ ن َْ َ َ ْ َ ف‬
)‫(رواه النسائي و الحاكم‬

Ya Allah, aku memohon kepada MU, kesederhanaan (hemat) baik ketika dalam keadaan fakir ataupun keadaan kaya. (HR.Nasai).4

Allahumma Yaa Ghaffar,

HR.Imam Bukhari dalam ad Da’wat dan Imam Muslim dalam adz-Dzikri wa ad-Du’aa. Lihat Lu’Lu’ wal Marjan )345(. 3 HR. Muttafaq ‘alaih, dari ‘Aisyah R.Anha, lihat Lu’-lu’ wal Marjan : 345( 4 HR.Nasa’I dan Hakim dari Ammar bin Yassir, lihat Shahih ash Shaghir : 1301(
2

3

H Mas’oed Abidin

Doa untuk Sang Pengantin

Kami menyadari sudah banyak nikmat MU kepada kami. Namun terkadang kami selalu lupa mensyukurinya. Kami sadar telah banyak kesalahan dan kezaliman kami lakukan, tapi kami lalai memohon ampun. Yaa Rahmanu Yaa ‘Aziizu, Ampunilah kami semua. Ampunilah kedua orang tua kami. Bimbing kami dan pimpinlah rumah tangga kami untuk selalu beribadah kepada MU, Yaa Mujiibu, Jadikan kami hamba-hamba MU yang selalu beribadah kepada MU, sesuai maksud Engkau menciptakan kami, semata-mata untuk menyembahMu. Allahumma, Yaa Rahiim, Yaa ‘Aziiz, Yaa Jabbar, Yaa badii’us-samawati wal ardhi, Hindarkan rumah tangga kami dan keluarga kami dari keruntuhan karena kelalaian orang-orang bodoh di tengah kami. Berikan kami kekuatan dan ketabahan dalam memikul setiap amanah menciptakan kebahagiaan duniawi dan ukhrawi secara tauhidik, integralistik.

4

H Mas’oed Abidin

Doa untuk Sang Pengantin

Hindarkan kami wahai Rahman, dari perpecahan dan pergaduhan yang akan menyebabkan hilangnya semerbak kami. Yaa Malikul Quddus, as Salamul Mukminul Muhaimin, Jadikan kami semua hamba yang mencintai Alquran, dan mampu mengamalkan Alquran. Dengan Alquran ini, Yaa Allah, Engkau telah keluarkan umat manusia dari kegelapan jahiliyah kealam terang benderang dengan bimbingan hidayah Alquran, Tiada yang lain tempat kami meminta, hanyalah Engkau semata. Tiada yang lain yang kami sembah, kecuali hanyalah Engkau saja. Di akhir doa kami Ya Rahman, dengan jiwa yang suci bersih bak seorang bayi yang baru lahir, kami tundukkan hati kami kepada kebesaran MU Ya Allah, menengadah, mengharap akan karunia dan rahmat-Nya, untuk kami berdua dan semua keluarga kami, serta kaum Muslimin, dan bangsa kami,

ْ‫رب َا اغْفِرْل َا ُ ُوبنَا وَ اسْرَاف َا ِى أمْرنَا و ث ّت‬ ‫ِ َن ف َ ِ َ َب‬ َ ْ ‫َن ذن‬ ‫َ ّن‬ .‫أَق َام َا و انْ ُر َا َلَى القَوْ ِ الكَافَريْن‬ ْ ‫م‬ ‫ْد َن َ ص ْن ع‬
“Ya Allah, Ampunilah dosa kami, ampunilah keteledoran kami, dan tetapkanlah pendirian

5

H Mas’oed Abidin

Doa untuk Sang Pengantin

kami, dan tolonglah kami menghadapi kaum kafir”.

‫الل ُ ّ ل تم ِ ُ ا َعدَاءَ فينَا ول ُ َّط ُمْ َلينَا‬ ْ َ‫ّهم َ ُ ْكن ل ْ ِ ْ َ َ تسل ْه ع‬ ‫بِذ ُوبِنَا ولَ ُ َّطْ َلينَا َنْ لَ َ َخافكَ ول يَرحمنَا‬ َُ ْ َ َ ُ ‫ي‬ ‫ُن ْ َ تسل عَ ْ م‬
“Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau beri kemungkinan musuh berkuasa terhadap kami janganlah Engkau berikan kemungkinan mereka memerintah kami, walaupun kami mempunyai dosa. Janganlah Engkau jadikan yang memerintah kami, orang yang tidak takut kepada-Mu, dan tidak mempunyai kasih sayang terhadap kami”.

‫هم أ ِك رة ّذ يصد ن ع َ ِ و‬ َ َ‫الل ُ ّ َهْل ِ الكَفَ َ َ ال ِي َ ُ ّوْ َ َنْ سبيْلِك‬ َ‫يكْذ ُوْنَ ر ُلكَ و ُ َا ُِوْنَ أَوْل َائَك‬ ‫ِي‬ ‫َسَ َ يق تل‬ ‫َ ِب‬
“Wahai Tuhan kami, hancurkanlah orangorang yang selalu menutup jalan Engkau, yang tidak memberikan kebebasan kepada agamaMu, dan mereka-mereka yang mendustakan Rasul-Rasul Engkau,dan mereka yang memerangi orang-orang yang Engkau kasihi”.

ْ‫الل ُ ّ فَ ّقْ جمعَ ُمْ َ ش ّتْ شمْل ُمْ َ أنْزل بهِم‬ ِ ْ ِ َ ‫هم ر َ ْ ه و َت َ َه و‬ .َ ‫بأْسكَ الذِي ل َتَ ُو َ ُ َنِ القَوْمِ اُمجْر ِْي‬ ‫ل ِم ن‬ ‫ر ْده ع‬ ّ َ َ
“Wahai Tuhan kami, hancurkanlah kesatuan mereka, dan pecah belah barisan mereka. Turunkan kepada mereka ‘azab sengsara-Mu,
6 H Mas’oed Abidin

Doa untuk Sang Pengantin

yang selalu Engkau timpakan kepada golongangolongan yang selalu berbuat dosa”.

‫و م ِ ِ و ذل َر و‬ َ َ‫الل ُ ّ َعِ ّ الِسْلَمِ َ ال ُسْلميْنَ َ اخْ ُ ِ الكَف َة‬ ‫هم أ ز‬ َ‫ال ُشْركيْن‬ ِِ ‫م‬
“Wahai Tuhan kami, berilah kemuliaan kepada Islam dan kaum Muslimin, rendahkanlah orang-orang yang kafir dan orang musyrik”.

‫ر َنة و‬ َ ً َ ‫رب َا آتِنَا فِى الدنيَا حَس َةً وَ ِى الخِ َةِ حَس‬ ‫َن ف‬ ّْ ‫َ ّن‬ .ِ ‫ق َا عذَابَ ال ّا‬ ‫نر‬ َ ‫ِن‬ ْ ُ ‫ر ّ َا تَق ّل م ّا إنكَ أنْتَ السميْ ُ ال َلِيْ ِ وَ ت‬ ‫ِّع ع م ب‬ َ ّ ِ ‫َبن َب ْ ِن‬ .ِ ْ‫َليْنَا إنكَ أنْتَ ال ّ ّا ُ الرحِي‬ ‫تو ب ّ م‬ َ ّ ِ َ‫ع‬ ‫ُ ح َ ّ َب زة َم ي ف و س م‬ ُ َ‫سبْ َانَ ربكَ ر ّ العِ ّ ِ ع ّا َصِ ُوْنَ َ َل‬ ‫ع ْم سِ ن‬ َ ْ‫َلَى ال ُرْ َلي‬ .َ‫وَ اْلحم ُ لِ رَ ّ ال َالَميْن‬ ِ ‫ب ع‬ ‫َ ْد‬

7

H Mas’oed Abidin