Elementi marketing miksa

Profesor:

Student:

10 5...1....2.........12 Literatura .................. 13 1.......2.............1................2....1.................. 8 4... Uvod................... BMW i distribucija kao deo marketing miksa 4... Odredjivanje cene za model BMW X5 4......................................................... BMW i promocija kao deo marketing miksa 5........1....2............... 4 2. Distribucija modela BMW X5 5...... Distribucija kao element marketing miksa .......... Uvod 2 ................ BMW i cena kao deo marketing miksa 3.................. 6 3.............................. Proizvod kao element marketing miksa ..... Cena kao element marketing miksa ........ Promocija kao element marketing miksa . BMW i proizvod kao deo marketing miksa 2........... BMW i marketing miks 2...........1... Važnost elemenata marketing miksa 1..... Error! Bookmark not defined.2.......... Model BMW X5 3.....................1............ Promocija modela BMW X5 Zaključak .... 3 1.............................................

Na siromašnom tržištu sa nerazvijenom ponudom kao što je tržište Srbije i Crne Gore. 1. Važnost elemenata marketing miksa Marketing mix predstavlja kombinaciju elemenata marketinga koji će se koristiti u svrhe promocije odredjenog proizvoda. ostaje bez finansijskih sredstava koja su neophodna da se proces proizvodnje nastavi. Distribucija i prodaja (Place ) i Promocija (Promotion). Marketing mix čine četiri elementa : Proizvod (Product).1.Upravo ovaj. godine. Često ne treba zanemariti i četvrti faktor. te gubi zamah i odumire.Za svaku proizvodnju. Sa druge strane. Prodajna cena ( Price ).. ma kako ona bila kompleksna. Termin " marketing mix " postao je popularan u marketinškom rečniku nakon publikacije članka "The Concept Of the Marketing mix" od strane Neil H. Ukoliko prodaja izostane.. a to je mesto kupovine jer nekad bez obzira na povoljnu cenu. Potrošač u tom slučaju mora da odluči da li će se pozvati na prethodno iskustvo (lično ili svojih poznanika). Uspešna prodaja većine proizvoda zavisi prvenstveno od tri faktora: cene. a veoma važni bodovi na strateškom tržištu se nestručno gube. ali problem nastaje kada treba oceniti kvalitet. proizvod jednostavno ne možete nigde nabaviti. marketinški segment u savremenom tržišnom poslovanju se kod nas veoma često zanemaruje. ko su kupci tog proizvoda i kako ih pridobiti za kupovinu. udruženja potrošača. Svaki kupac se relativno lako odredi po pitanju prva dva kriterijuma. pred proizvodjačima se nalazi drugi izazov – kako u obilju proizvoda koji se nude na tržištu potencijalnim kupcima predstaviti proizvod i ubediti ih da ga i kupe. . na ekonomski razvijenim tržištima. prodaja svakog vozila je uspeh. gde i po kojoj ceni. ili na kraju krajeva poverovati reklamnoj kampanji?! 1. dizajna i kvaliteta tih proizvoda. Prodajno osoblje se u svom radu susreće sa mnogim dilemama: koji proizvod prodati. BMW i marketing miks 3 . ili poverovati ocenama novinara. Elementi marketing miksa su jednako važni i na razvijenim i na nerazvijenim tržištima i direktno utiču na rast ili pad prodaje nekog proizvoda. plasman proizvoda na tržište je ključni trenutak. odnosno kompanija koja se time bavi. Iako je proizvod neuporedivo teže napraviti nego prodati.2. interesantan dizajn i visok kvalitet. proizvodnja. prodajno osoblje se nalazi na strateški izuzetno važnom položaju i bez njihovih prodajnih napora nema podsticaja proizvodnji. Ovi elementi čine četiri P-a marketing mixa. posebno kada se radi o višoj klasi pa su stoga i marketinški deo nezaobilazni deo ukupnih prodajnih aktivnosti. Bordena davne 1964.

Slediti jasnu strategiju . ceni i mestu prodaje. a naročito kada je u pitanju automobil čiji je naziv identičan nazivu kompanije – BMW. koji je predstavljen na tržištu. više kvalitete. 2. ime i brend. Automobili marke BMW su najprestižniji i najprofitabilniji proizvod BMW Grupe. Pored kvaliteta. o kojoj ne treba posebno govoriti. BMW. 2. Medjutim. ako se u nekoj kompaniji odluči da se krene u razvoj nove marketinške strategije za postojeći proizvod ili za nov proizvod. 4 . 7. jer je taj proizvod skup i bitno je da dugo traje. 6. Z4 i M. Ukusi kupaca su različiti i većina proizvodjača teži da svoj proizvod prilagodi najširoj ciljnoj populaciji. Ove vrednosti su deo korporativne kulture hiljade radnika koji svakodnevno proizvode na desetine automobila u proizvodnom kompleksu u Minhenu. procese (Process) i radno okruženje (Physical environment). BMW Group ima jasnu viziju koja je iskazana kroz sledeće vrednosti: . Više dinamike u vožnji.Kvalitet je možda najvažniji faktor kod kupovine automobila. MINI i Rolls-Royce. odgovarajućeg pakovanja i da ima formiranu sliku o sebi. X5. Svaki BMW automobil je fascinantna kreacija koja počinje od momenta ulaska u vozilo.1. X3. Pod pojmom " elementi proizvoda " smatraju se kvalitet proizvoda. više inovacija . BMW i proizvod kao deo marketing miksa Sa svoja tri brenda iz ukupnog portfolia brendova. Npr. odnosno auto salonima u kojima je izložen proizvod.Prepoznati sopstvene vrednosti. takav slučaj nije i sa kompanijom BMW Group koja sa ponosom ističe da je jedini proizvodjač automobila i motocikala u svetu koji se koncentriše na najviši – premium standard – i nudi izvanredan kvalitet za automobile svih svojih robnih marki (brendova). veoma bitan element je ambalaža. zato što je koristan za kupca " Termin proizvod odnosi se na stvaran opipljiv fizički proizvod. Proizvod treba da bude privlačnog. ili što je mnogo važnije do lekara. poznati proizvodjač automobila i motocikala iz Minhena i vlasnik jednog od najjačih brendova u automobilskoj industriji. elementi tog proizvoda moraju biti ponudjeni tržištu pod najpovoljnijim uslovima. karakterističnog . kako bi prilikom prodaje u polovnom stanju imao što bolju cenu. 3. Proizvod kao element marketing miksa " Dobar proizvod sam sebi pravi marketing. kompanija BMW izuzetno vodi računa i o ostalim elementima marketing miksa – promociji. veća sigurnost. a sve to na osnovu zahteva o ciljnom tržištu. Štaviše. oni u elemente marketing miksa obuhvataju i ljude (People). Dovoljno je samo se setiti ledenih ili vrelih dana kada se treba prevesti na posao.Identifikovati sopstveni potencijal i podsticati stalni razvoj kompanije i .sve to nudi novi BMW proizvodni portfolio koji čine automobili serije 1. veća udobnost. zatim stil.Prepoznati sopstvene prednosti i iskoristiti sve povoljne šanse . 5. Pod kvalitetom se najčešće podrazumeva i pouzdanost. U narednom delu će se prikazati kako toj problematici prilazi BMW. a sve to radi postizanja ciljeva kompanije. odnosno proizvodnje visokokvalitetnog proizvoda. uporedjuju se njegove karakteristike i mogućnosti sa sličnim proizvodima.

BMW X5. a broj porudžbina se svakodnevno povećavao. 3. BMW X5 je pravo Vozilo Sportskih Aktivnosti (SAV): moćan.2. koji vožnju čini agilnom. Sve to je prouzrokovano temperamentom automobila i BMW konceptom. menadžment kompanije se nije obeshrabrio nalazima sa istraživanja tržišta i uskoro je kreiran prototip današnjeg modela BMW X5. inovativni pogon na sva četiri točka i njegov fleksibilni. Modeli iz serije BMW X5 iako lansirani pre nekoliko godina i danas predstavljaju hit na tržištu automobila. Kao rezultat. a kompanija BMW Group je pored generisanog profita uspela da do nogu potuče konkurente iz SAV segmenta auto-industrije. dinamičan i fleksibilan. kupci su bili oduševljeni novim modelom BMW X5. Njegovi snažni motori. brzom i okretnom. Povratne informacije sa tržišta nisu bile najbolje – ispitanici su prefererirali modele konzervativne linije. inteligentnim pogonom na sva četiri točka. prilagodljivi enterijer su samo neke od osobina ovog modela. menadžment tim je organizovano sproveo istraživanje tržišta – želeli su da testiraju svoju hipotezu „da BMW mora da lansira na tržište terensko vozilo sportske linije“ medju ispitanicima koji koriste njihov proizvod. Sa početkom serijske proizvodnje i sa predstavljanjem novog modela na evropskom. Koristeći i rezultate marketing istraživanja. U kreiranju jednog od najprodavanijih modela. menadžment time nije kreirao samo SAV vozilo već je uspeo da spoji naizgled nespojivo i kreira automobil sportske linije sa udobnošću i izgledom limuzine. Sa xDrive-om. Ipak. Cena kao element marketing miksa 5 . koje uz osobine sportskog vozila garantuju i udobnost. Model BMW X5 Svaka od devet proizvodnih serija karakteriše se odredjenim obeležjima – od kompaktnosti koje nudi BMW serije 1 do udobnosti SAV vozila (Vozilo sportskih aktivnosti) koje nudi X5.2. Prepoznatljivim ga čine superiorna fleksibilnost i jedinstven dizajn. pa i svetskom tržištu BMW je napravio pravi bum – demantovani su konzervativni stavovi ispitanika.

Postupak pri odredjivanju cene prolazi kroz šest faza. Izbor konačne cene. Na osnovu mape praga dobitka. BMW i cena kao deo marketing miksa 6 . što bi značilo.). Utvrdjivanje tražnje predstavlja odnos izmedju cene i nivoa tražnje koje se prikazuje na skali tražnje. parfemi). utvrdjuju okviri u kojima se može formirati cena. a alternativne mogućnosti su: ostvarenje zarade. prodaje.. ako je cena viša. Izbor metode formiranja cena. Ovim postupkom traži se rešenje koje će obezbediti pokriće ukupnih troškova distribucije.. Tražnja i cena su obično obrnuto proporcionalne. izgled. Izbor cilja formiranja cene 2.  Metod mape praga dobitka. Ova metoda se zasniva na osnovu informacija o aktuelnim tržišnim cenama. Ovim postupkom se iz izvora informacija (ponude konkurenata. potiskivanje konkurencije itd. Izbor metode formiranja cene i 6. sastoji se od odredjivanja cena na osnovu ciljnog profita. Troškovi odredjuju donju granicu cene. Izbor konačne cene predstavlja završetak procesa odredjivanja cene kao zbir svih predhodno izvršenih analiza i istraživanja. 3. osvajanje novih tržišta. Analiza cena i ponuda konkurenata 5. dizajn proizvoda i odredjuje cenu. prikazuju ukupne troškove i prihode koje očekuju na različitim nivoima prodaje/usluga. Procena troškova 4. Procena troškova. 1. statistički bilteni. Cena proizvoda treba da bude dovoljno visoka da pokrije troškove proizvodnje.  Metod tekućih tržišnih cena.Odredjivanje cene proizvoda je veoma rizična marketinška taktika.  Metod percipirane vrednosti. a opet ne suviše visoka da obeshrabri potencijalnog kupca. marketinga i izvesnu dobit. i da kasnije u odnosu na zahteve ciljanog tržišta utvrdjuje kvalitet. Izbor cilja formiranja cene znači da kompanija mora da zna šta želi da postigne odredjenim proizvodom. manja je potražnja i obrnuto osim u slučajevima prestiža (visoka moda. podrazumeva da se prvo odredi ciljno tržište i da kompanija svojim aktivnostima pozicionira proizvod u svesti kupca. Analiza cena i ponuda konkurenata. Utvrdjivanje tražnje 3. cenovnici. Postoji nekoliko metoda koje se najčešće primenjuju pri formiranju cene:  Metod troškovi plus sastoji se u tome da se troškovima odredjenog proizvoda doda prosečna marža(marža se razlikuje od proizvoda do proizvoda).1. sopstvena propagandna mreža.

Poučeni lošim iskustvima iz prošlosti u kompaniji BMW Group danas u odredjivanju cenovne politike za svoje modele automobila BMW koristi kombinaciju metoda percipirane vrednosti i metoda tekućih tržišnih cena. takva pozicija je bila nezamisliva. a pozicija BMW-a je “najbolja vožnja”. pre više od četrdeset godina. moderno uobličena svetla napred i nazad. Proizvodnja postrojenja su bila skoro potpuno uništena. Iako je proizvodnja odmah počela. pozicija MERCEDES-a je “prestiž”. a dizajn automobila je izazvao kontroverzne diskusije dok još nije ni postojala konačna verzija. a većina ih je ostala iza “Gvozdene zavese” odnosno u Istočnoj Nemačkoj. Velike ravne površine. kao poštovana i bogata kuća koja postavlja najviše standarde. izdužena.. Cenovno se pozicionira u tzv.2. Model BMW X5 i odredjivanje cene Pre nego što je model BMW X5 zvanično predstavljen na Evropskom tržištu.Iako danas BMW sigurno stoji na vrhu automobilske industrije. Jednostavno rečeno. kvalitetno cenovno pozicioniranje je verbalizacija koncepta diferencijacije. elegantna silueta i neobičan zadnji deo učinili su da novi BMW X5 zaista izgleda kao BMW budućnosti. proizvodnja automobila jednostavno nije davala dovoljno dobre rezultate. BMW nije mogao da se tržišno odredi. Ako zaboravimo produkciju motorcikala.. bili su loše cenovno pozicionirani i netaktično razvijani za tržište koje nije moglo da ih kupi. Namera BMW-a je bila da svojim novim top-modelom raskrsti sa tim prebacivanjima i to mu je i pošlo za rukom. 7 . U cenovnom pozicioniranju pozicija koju zauzima VOLVO je svakako “sigurnost”. Godinama se proizvodjaču iz Minhena prebacivalo da u pogledu dizajna stalno citira samog sebe i da u suštini ne kreira ništa novo. 3. mesecima su u automobilskim stručnim krugovima kružili razni kompjuterski crteži. premium segmentu u rangu sa konkurentima kao što je Mercedes ili Audi. Daleko od toga da su BMW automobili bili loši ili nekvalitetni. sve do pojave "Neue Klasse"… Prve posleratne godine su bile izuzetno teške za BMW. koja sama po sebi nije bila dovoljna da ekonomski održi fabriku.

evidencije) za svrhu preduzimanja akcija iz programa direktnog marketinga.467 49.). već tamo gde se nalazi potrošač. odgovarajuće izgradjena sredstva povezivanja sa ciljnim segmentom potrošača i efikasan sistem distribucije.aktivne liste sa sadašnjim aktuelnim kupcima. Presudna odluka menadžmenta je da što ispravnije identifikuje distributivne kanale.373 71.8is X5 3.potencijalne liste napravljene iz raznih spoljnih izvora (imenici. promocione liste koje sadrže podatke o potrošačima koji su reagovali na ranije slične aktivnosti firme . koji se mogu podeliti u tri oblika direktne prodaje: prodaja od vrata do vrata. Distribucija kao element marketing miksa Distribucija odnosno kanali prodaje se odnose na to kako će se prodati proizvodi kupcu..0i X5 4.0d 4. tudje ili osoblje pod ugovorom o radu. Cene i modeli su predstavljene u tabeli dole: Prodajna cena bez PDV-a (EUR) BMW X5 49.4iA X5 4.235 X5 3. Posrednička mreža. Svako preduzeće koje ima svoju proizvodnju može da napravi sopstvenu prodajnu mrežu ili da ima posrednika u lancu distribucije. može zaposliti svoje.373 Model Prodajna cena s PDV-om (EUR) 60. direktno izgradjivanje veza sa potrošačima kao i direktno komuniciranje usmereni su ne samo na povećavanje prodaje nego i osluškivanje reagovanja verovatnih potošača. Ovaj oblik prodaje smatra se kanalom prvog nivoa.Evropsku i svetsku premijeru BMW X5 doživeo je u nekoliko modela u zavisnosti od zapremine i vrste motora.787 103.kod robe široke potrošnje. Baza podataka uredjena za ove svrhe (kompaktne baze). Ovo bi bio nulti kanal prodaje. porudžbina putem pošte i preko raznih medija ( katalog. Postoje tri glavna distributivna kanala prodaje: Direktni marketing kanali. Tri su ključne pretpostavke razvijanja uspešnog direktnog marketinga: uredjena kompjuterizovana baza podataka. telešop. internet. Prodaja i distribucija proizvoda kao elementi poslovanja nisu tamo gde se nalazi kompanija. odnosi se na prodaju preko prodajnog osoblja. to znači da ne postoje posrednici izmedju proizvodjača i potrošača. to je maloprodaja.230 60. vodici..235 87.580 126. Obično je za firme koje koriste programe direktnog marketinga karakteristično raspolaganje sa tri vrste datoteka odnosno lista: . Kod prodaje 8 .

prodajni agenti. BMW na sve načine pokušava da pridobije svoje klijente. U najvećem broju slučajeva prodajna predstavništva su ujedno i servisi za održavanje BMW automobila. a njihov cilj je da imaju blizu 4000 prodajnih objekata širom Evrope. avionom u ekonomskoj klasi Carinjenje ili odvoz na otpad nakon kradje ili saobraćajne nesreće u slučaju totalne štete Čuvanje BMW vozila do dva nedelje nakon kvara ili nezgode i još mnogo prednosti. unajmljenim vozilom do odredjene cene ili na udaljenosti većoj od 1200 km. deliti ugalj u kofama krajnjem potrošaču. Kao što se i vidi. razredu. menadžment kompanije BMW je nastavio da preuredjuje postojeće i otvara nove radnje. BMW Service Card osigurava:    Pomoć kod kvara BMW automobila Prenoćište ukoliko je kvar nastao daleko od rezidencije donosioca Nastavak putovanja ili povratak kući. brokeri ili nezavisni prodajni tim. a to bi na tržištu robe široke potrošnje bila veleprodaja i maloprodaja. konsignacije i trgovci.industrijskih proizvoda to bi bili zastupnici. menadžment sigurno neće izabrati nulti kanal prodaje. Kod prodaje industrijskih proizvoda bi bili industrijski disributeri. već će napraviti mrežu svojih distributera. U saradnji sa distributerima. npr. vozom u 1. tj. Izmedju 2004 i 2005 otvorili su još 66 prodajnih objekata. i samim tim uspeo da svoj asortiman proizvoda približi potrošaču. Postoje kao kanali sa dva ili više nivoa. 4. BMW sve više širi mrežu svojih ovlašćenih partnera na području cele Evrope. Kanal u dva nivoa ima dva posrednika. BMW i distribucija kao deo marketing miksa U cilju što brže i efikasnije usluge.1. pa je tako jedna od poslednjih novina BMW Service Card svom donosiocu obezbedjuje sigurnu i efikasnu pomoć na teritoriji cele Evrope. Posrednički prodajni kanali. njih čini mreža nezavisnih organizacija koja prosledjuje proizvode/usluge krajnjim korisnicima. ako nam je krajnji proizvod ugalj. izbor distributivnog kanala će veoma zavisiti od vrste proizvoda.   9 .

a nije se pobrinula o načinu i kanalima distribucije novog automobila. Da bi ste dali do znanja kupcima o postojanju nekog proizvoda. Takodje. Promocija kao element marketing miksa Četvrti deo marketing mixa odnosi se na proces informisanja kupaca o novim proizvodima. kada se priča o nekom proizvodu ili usluzi u pozitivnom smislu to je najkvalitetniji vid reklamiranja. pružanje direktne mogućnosti za zaključivanje prodaje. časopisima. brošurama. Danas se novi model BMW X5 može isporučiti novim vlasnicima u roku od najviše šest nedelja. kalendarima itd.  10 . Sve ovo je doprinelo ogromnoj popularnosti ovog terenca. kao veliki problem se ispostavila i česta kradja ovog modela automobila – pa je sumnja pala i na radnike na proizvodnoj liniji u Minhenu. a one su:  Ekonomska propaganda.2. Naime. 5. Distribucija modela BMW X5 S obzirom da je vrlo kratko po pojavljivanju na tržištu model BMW X5 izazvao nevidjenu tražnju. preko interneta. javio se problem sa distribucijom. oglasi u novinama.4. mogu se koristiti brojne metode informisanja. U štampanom obliku. koja obuhvata najširi oblik promocije i prezentacije. Lična prodaja u smislu kontakta sa kupcima. zatim emitovanjem putem televizije i radija. usmene prezentacije gde prodavac može argumentovano da govori o proizvodu sve to u ciju prodaje. interaktivnost mogućnost pružanja odgovora na pitanja. vlasnici su morali da čekaju svoj novi automobil više od dvanaest nedelja! Naravno. lični sajt ili drugi oblici web sajta i u vidu ubedjivanja putem komunikacije tj. dijaloga. ovaj pokazatelj je izazvao veliko nezadovoljstvo kod potrošača – u novinama su se pojavljivali naslovi u kojima je pisalo da je fabrika iz Minhena požurila sa lansiranjem modela BMW X5 na tržište.

Razvojem koncepcije direktnog marketinga i njegove aktivnosti su napredovale ka sledećim: telemarketing. Marketing menadžeri se služe bazama podataka. Promocija i Prodaja. Unapredjenje prodaje korišćenjem odredjenih podsticajnih mera. Razni trgovinski sajmovi. nego »zadovoljavanjem najfinijih potreba svoji klijenata u pogledu njihovih potreba za automobilima i motociklima«. To znači da BMW ne promoviše same proizvode već osećaj njihovog korištenja. Tržni public relations odnosi se na uspostavljanje komunikacije i obezbedjivanje dobrih odnosa sa potrošačem. besplatne konsultacije itd. promovisanje asortimana . Vodeći računa o elementima komunikacionog spektra eksterni mediji se koriste za skretanje pažnje i povećanje zainteresovanosti za proizvode. 2. snadbevanje medija informacijama o dogadjajima koje su vezane za proizvod i stimulisanje medija da objavljuju obaveštenja koja mogu povećati prodaju odredjenog proizvoda. 2. što obezbedjuje direktnu podršku prodaji. Osnovni vid komunikacije sa ciljnim tržištem se uspostavlja preko poštanskih adresa.). to su uglavnom adrese iz imenika. opština i sl. promovisanje trgovinske marke-brenda BMW . 5. kataloška prodaja i direktne pošte.prodaja putem kompjuterizovanih automata. Ekonomski publicitet ima zadatak obezbedi informacije za koje može da postoji interesovanje medija i adekvatan odziv medijima. BMW i promocija kao deo marketing miksa    U kompaniji BMW Group smatraju da osnovni pravci promocije treba da. U promociji se koriste samo kvalitetna promotivna sredstva i rešenja.predstaviti BMW kao najbolji automobil na tržištu koji nudi sve: udobnost. Direktan marketing. . a prodajno mesto se promotivno kreira za stvaranje želje i podsticaj na akciju (kupovinu). imidž . lokalnom – u užem regionu (grad. elektronska ponuda i porudžbina.nedeljno sniženje cena.1.. npr. 11 . Promocija se sprovodi na dva nivoa : 1.BMW se ne bavi prodajom samog proizvoda.se realizuje preko tri marketing funkcije : Istraživanje tržišta. e-mail adresa i telefona. da bi slali reklamne materijale. nacionalnom .. brzinu.na nivou neke države ili u širim regionima. jedan od najboljih instrumenata za održavanje lojalnosti proizvodu. pokloni. dakle definišu osnovne okvire promotivnih sadržaja :  promocija se odvija u dva pravca : 1. bilbordi. u kratkim crtama. daju usmerenje u kome će se ostvarivati ciljevi i zadaci promocije brenda BMW.

kao što je sprovedeno u kompaniji BMW Group predstavlja osnovu za dalje poslovne aktivnosti – razvoj novog proizvoda ili unapredjenje postojećeg.EPP Aktivnosti za ekonomsku propagandu i promociju BMW X5 usmerili su se na radio i TV spotove. 12 . cene. . kao i eventualno oglašavanje putem billboard-a.5. oglašavanje u specijalizovanim časopisima. najoptimalnije rešenje za noseći medij je billboard “raquette”. kao i realizacija efekata “prevodjenje preko komunikacionog spektra” su u potpunosti ispunjeni atraktivnom kampanjom za novi model BMW X5. Program promotivnih aktivnosti za potrošače: . Zaključak Veoma je važno shvatiti da marketinška taktika koja uspešno funkcioniše za jednu vrstu posla možda ne funkcioniše za drugu vrstu posla jer pokazatelji kao što su demografija. Ciljevi prve faze promotivne kampanje. Promocija modela BMW X5 Program promocije modela BMW X5 podeljen je u dva dela – jedan usmeren na distributere i prodajno osoblje. Odlična analiza tržišta. povećanje svesti ciljnog segmenta za 50%. Isto tako treba razumeti da je osnovna namena marketing mixa prodati što više.2. primeni i tehničkim karakteristikama izvršena je distribucija gotovih prospekata na prodajne tačke širom Evrope. distribucije i promocije. a drugi na potrošače. jer sam razvoj efikasnog i uspešnog marketing mixa više liči na umetnost nego na naučnu disciplinu. Program promotivnih aktivnosti za prodajno osoblje se sastoji iz sledećeg: Edukacija prodajnog osoblja obuhvata dalje upoznavanje sa tehničkim karakteristikama novog modela automobila. preferencije potrošača i tako dalje značajno variraju od regiona do regiona. te diferencijacija i povećanje poznatosti brenda. Aktivnosti koje je BMW Group sprovela u lansiranju i uvodjenju na tržište novog modela BMW X5 predstavljaju školski primer optimalne kombinacije svih elemenata marketing miksa: proizvoda. ali sa naglaskom na motivaciju prodajnog osoblja za prodaju modela BMW X5.Prospekti Nakon pripreme kataloga i flajera u boji sa neophodnim podacima o novom modelu BMW X5. Na osnovu pozitivnih iskustava iz prethodne kampanje i informacija sa tržišta u uticaju pojedinih medija. Napravljeno je nekoliko programa materijalne i nematerijalne stimulacije koji imaju za cilj da afirmišu novi model BMW X5 medju distributerima i prodajnim osobljem. pozicioniranje i repozicioniranje.

netmba.uk/case_stady.htm 3.php 13 .thetimes100.com 2. http://www.freeworldacademy.Literatura Za izradu seminarskog rada korišćena je sledeća literatura i web adrese: 1. http://www.com/marketing/mix/ 4.co. http://www.org/library/topics.mapnp. http://www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful