ETICHETAREA PRODUSELOR ALIMENTARE

Prof. STAFIE GABRIELA Grupul Scolar Economic Ad-tiv Piatra Neamt

► DEFINIREA ETICHETEI ► ARGUMENTAREA IMPORTANTEI ETICHETARII ► IDENTIFICAREA ELEMENTELOR COMPONENTE ALE ETICHETEI ► DESCRIEREA ELEMENTELE COMPONENTE ALE ETICHETEI

imprimat. care contine elemente de identificare a produsului si care insoteste produsul sau este aderent la ambalajul acestuia. Etichetare . gravat sau ilustrat.Eticheta reprezinta orice material scris.

I m p o r t a n t ● .

d) o menţiune care să permită identificarea lotului.Etichetele alimentelor trebuie să cuprindă în mod obligatoriu: ELEMENTE DE IDENTIFICARE A PRODUSULUI a) denumirea produsului. tipul si calitatea lui denumirea sau denumirea comercială şi sediul producătorului. dacă omiterea acestuia ar fi de natură să creeze confuzii în gândirea consumatorilor cu privire la originea sau provenienţa reală a alimentului. . e) cantitatea netă pentru alimentele preambalate. b) c) locul de origine sau de provenienţă a alimentului. în cazul produselor din import se înscriu numele şi sediul importatorului sau ale distribuitorului înregistrat în România. al ambalatorului sau al distribuitorului.

în cazul alimentelor care din punct de vedere microbiologic au un grad înalt de perisabilitate.ELEMENTE DE INFORMARE A CONSUMATORULUI a) lista cuprinzând ingredientele. instrucţiuni de utilizare. data limită de consum. atunci când acestea necesită indicaţii speciale. cantitatea din anumite ingrediente sau categorii de ingrediente data durabilităţii minimale sau. menţiuni suplimentare de etichetare pe grupe de produse a) a) a) a) a) . condiţiile de depozitare sau de folosire. atunci când lipsa acestora poate determina o utilizare necorespunzătoare a alimentelor.

LIZIBILE SI INTELIGIBILE INFORMATII SA FIE COMPLETE.IMPORTANT REDACTAREA SA FIE IN LIMBA ROMANA A TUTUROR MENTIUNILOR ( excepţie fac mărcile de fabrica si de comerţ. denumirile de firma si denumirile de produse tipice cunoscute publicului larg) INFORMATII SA FIE VIZIBILE. CORECTE SI PRECISE .

Alte simboluri pe care le putem întalni pe etichetele produselor alimentare pot fi: P Nereturnabil Returna bil Se poate recicla .

1 3 2 4 7 8 5 6 10 9 .

22201. vitamine. săruri minerale 76.Podusul.2008 100 g Kraft Foods 21 Păstrare la 16-180C. A se feri de contactul direct cu razele solare.Producătorul. glucide.Cifra de control Aruncarea ambalajului in containere speciale Lista ingredientelor folosite Informaţii nutriţionale Codul de bare Simbol protecţia mediului . umiditatea aerului maxim 65%. lapte.FISA DE LUCRU Elemente componente Denumirea produsului Termenul de valabilitate Conţinutul net Denumirea si adresa producătorului Lotul de fabricaţie Condiţii de depozitare Exemplificare elemente componente Ciocolata Poiana cu lapte si alune 31. unt.10. lipide. vanilina Proteine. Zahar.Tara. cacao. 07059. 5.

Cum se citeste eticheta alimentelor… Aceasta sunt eu .

• Denumirea sub care este vândut alimentul consumatorului final sau agenţilor economici care prepară ori furnizează hrană pentru populaţie este cea prevăzută de reglementările specifice alimentului respectiv. DENUMIREA PRODUSULUI . împrumutând o parte din denumirile ingredientelor principale.

E t c h e t a MARCAREA PRODUSULUI .

determinată în momentul introducerii în fabricaţie. vitaminele şi mineralele adăugate în alimente se menţionează în lista cuprinzând ingredientele.Ingredientele  Prin ingredient se înţelege orice substanţă. utilizată la producerea sau la prepararea unui aliment şi care va fi conţinută şi de produsul finit ca atare sau într-o formă modificată.  Lista cuprinzând ingredientele conţine toate ingredientele din alimente în ordinea descrescătoare a cantităţii. inclusiv aditivii. .

după caz. mililitrul. kilogramul sau gramul. litrul. centilitrul. utilizându-se.Cantitatea neta  Înscrierea cantităţii nete a alimentelor preambalate se face în unităţi de volum pentru produsele lichide şi în unităţi de masă pentru celelalte produse. e – simbolul european referitorla standardele aprobate de Comunitatea Europeană  . Prevederile referitoare la indicarea cantităţii nete se aplică şi în cazul în care prin acte normative specifice se impune indicarea cantităţii nominale minime sau medii.

dacă se indică luna şi anul sau numai anul. lunii şi a anului.. este suficient să se indice ziua şi luna. înainte de .". sau ."A se consuma. de preferinţă. de preferinţă.a căror durabilitate este mai mică de 3 luni.Termenul de valabilitate Pe eticheta sau pe ambalajul alimentelor se înscrie de către producător data durabilităţii minimale. într-o formă cronologică necodificată. . în cazul alimentelor: . respectiv data până la care acestea îşi păstrează caracteristicile specifice în condiţii de depozitare corespunzătoare...".."A se consuma. dacă în dată este inclusă ziua. Data se compune din indicarea clară a zilei. Data va fi precedată de menţiunea: . până la sfârşitul .

Răspunderea în ceea ce priveşte stabilirea şi înscrierea lotului revine. Înscrierea lotului se face în aşa fel încât să poată fi văzută cu uşurinţă. producătorului sau ambalatorului ori agentului economic înregistrat în România. . să poată fi citită cu claritate şi să nu permită ştergerea. după caz.Lotul de fabricatie Alimentele nu pot fi comercializate dacă nu sunt însoţite de o indicaţie care să permită identificarea lotului din care fac parte. care comercializează pentru prima oară produsul.

intrun anumit echilibru. .Conditii de pastrare  Păstrarea reprezintă acţiunea de menţinere a proprietatilor unui produs. in relaţie cu factorii de mediu. o perioada determinata.

sodiu. exprimată în procente din doza zilnică recomandată (DZR) prevăzută în tabel.orice informaţie care apare pe etichete şi se referă la: .Etichetare nutritionala . trebuie.valoarea energetică. fibre. vitaminele şi mineralele prezente în cantităţi semnificative. Informaţia se exprimă la 100 g sau la 100 ml Eticheta nutritionala . glucide. .următoarele substanţe nutritive: proteine. Informaţia referitoare la vitamine şi minerale. conform tabelului care face parte integrantă din prezentele norme metodologice. lipide. de asemenea.

Codul cu bare Este o modalitate de reprezentare grafica a caracterelor numerice sau alfanumerice prin alternarea unor bare de culoare închisa cu spatii albe de dimensiuni diferite. .

. Fii INFORMAT. Fii PROTEJAT.ETICHETA ESTE “VOCEA” PRODUSULUI Fii VIGILENT.

MESAJ INFORMEAZA-TE! ESTE DREPTUL TAU! ALEGE! ESTE DREPTUL TAU! .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful