COPII ŞI SĂNĂTATEA Actualitatea temei Problema sănătăţii copiilor este extrem de importantă începând cu perioada precoce de dezvoltare a organismului

, în care se formează comportamentele, obiceiurile, ce vor avea o influenţă decisivă asupra stării de sănătate şi a longevităţii viitorului adult. Aceasta este perioada în care reacţia organismului la măsurile de prevenire a morbidităţii este mult mai eficientă. OMS a definit sănătatea drept o capacitate a organismului de a funcţiona optim din punct de vedere fizic, psihologic, social, şi nu doar lipsa maladiilor, drept o particularitate a organismului uman de a îndeplini funcţiile sale biosociale într-un mediu schimbător, suprasolicitat, fără pierdere, în condiţiile de lipsă a maladiilor sau a unor deficienţe. Pentru prevenirea maladiilor şi profilaxia primară a acestora o importanţă majoră le revine examenelor medicale, în cadrul cărora se depistează modificările stării de sănătate a copiilor şi adulţilor. În acest context un indice de bază al stării de sănătate este morbiditatea generală şi specifică. Studiul particularităţilor morbidităţii copiilor, îndeosebi prin maladiile respiratorii cronice constituie o prioritate de bază a medicinei contemporane. Cunoaşterea acestor particularităţi ar permite elaborarea măsurilor eficiente de promovare a sănătăţii şi de profilaxie a maladiilor. Introducere Pentru fiinţa umană, sănătatea reprezintă o valoare în sine, un element necesar pentru realizarea potenţialului său creativ pe parcursul întregii vieţi. O naţiune sănătoasă este mai capabilă să facă faţă şocurilor economice, calamităţilor naturale şi altor provocări. Creşterea unei naţiuni sănătoase se poate obţine prin investiţii prioritare în copii, primii ani de viaţă fiind cruciali. Atunci când copiii sunt bine alimentaţi şi îngrijiţi în primii ani de viaţă, ei au mai multe şanse să supravieţuiască, să fie sănătoşi şi să se dezvolte reuşit. În acelaşi timp, numeroase publicaţii din literatura de specialitate accesibilă citează printre factorii de risc major pentru sănătatea populaţiei pediatrice

1

Pe lângă aceasta. inclusiv suprosolicitările în procesul educaţional-instructiv. sănătatea are şi o valoare economică intrinsecă. Această optică trebuie schimbată dacă se dorește ameliorarea asistenței medicale preventive și promovarea sănătății generațiilor actuale și viitoare. În sfârşit. timpul individual alocat pentru muncă pe parcursul anului tinde să crească odată cu îmbunătăţirea stării de sănătate a angajatului.condiţiile sanitaro-igienice din instituţiile preşcolare şi universitare. În primul rând. bolile ochiului și de tulburările de comportament. Investirea în copiii proveniţi din familii mai puţin avantajate este o politică publică cu dublă miză economică şi socială care reduce inegalitatea şi asigură viitorul prosper al ţării. 4) Este necesară introducerea obligatorie a disciplinei de promovare a stării de sănătate la toate clasele cel puțin o oră pe saptămână și integrarea ei și în celelalte discipline școlare. o forţă de muncă sănătoasă este în stare să utilizeze cu maximă eficienţă capacităţile sale profesionale şi să fie mai competitivă atunci când concurează pentru ocuparea unor locuri de muncă accesibile. Intervențiile pentru controlul acestor afecțiuni trebuie să se înscrie într-un program comprehensiv care să abordeze comportamentele de risc. 2) Starea de sănătate a copiilor și tinerilor/adolescenților din colectivitățile de învățământ prezintă o morbiditate dominată de grupa de boli de nutriție și metabolism. folosind toate elementele medico legale. Studiile recente arată ca intervenţiile oportune în cazul copiilor din mediile vulnerabile pot preveni pierderile ulterioare de potenţial uman. pentru că promovarea sănătății individuale și colective este o investiție eficientă în 2 . cetăţenii sănătoşi au o viaţă economică mai lungă şi contribuie în mod plenar la dezvoltarea economică a naţiunii CONCLUZII 1) Sănătatea copiilor și tinerilor nu mai este privită cu interes de managerii sistemului sanitar. În al doilea rând. 3) Este necesară mărirea numărului de ore de educație fizică la toate clasele la 225 minute/saptamana.

12 Ocupaţia. Prezentarea problematicii prezente.Vârsta. Pacientul începe să se îngraşe după divorţul părinţilor săi. 4. Dignostic psihiatric Nu putem să emitem un diagnostic psihiatric. când pierde relaţia cu tatăl său şi tot contextul de siguranţă al familiei se destramă.B. obezitatea copilului nefiind însoţită de alte manifestări. divorţată de trei ani şi în prezent nu are nici o relaţie cu un alt bărbat. Copilul a început să ia în greutate după divorţul părinţilor săi şi continuă să se îngraşe.elev 2. 3. Pacientul nu crede că ar avea o problemă care să necesite psihoterapie. Date personale Nume. Mama copilului nu doreşte să menţină nici o relaţie cu fostul soţ şi limitează întâlnirile copilului cu tatăl său pe motiv că băiatul este prea ocupat cu temele de la şcoală pentru a avea timp de întălniri cu tatăl său şi pentru că acesta ar avea o influenţă negativă asupra băiatului. STUDIU DE CAZ Obezitatea cu multiple semnificaţii psihologice 1. 3 . Mama pacientului este medic. Acest lucru ne poate duce la simbolistica de înglobare a tatălului prin creşterea în greutate a copilului.prenume. Pacientul este adus la psihoterapeut de mama sa deoarece avea o greutate corporală prea mare pentru vârsta de 12 ani şi după opinia mamei nu avea destulă perseverenţă în a ţine un regim alimentar prescris de medic.dezvoltarea durabilă a societății. fac persoana să înlocuiască dragostea cu un substitut care poate fi a mânca. Instruirea și perfecționarea profesorilor pentru a face educație pentru sanatate este opțională și a început abia în anul școlar 2004-2005.N. Descrierea problemei biopsihosocial Există multe teorii cu privire la obezitate şi cauzele sale psihologice. Dacă am trece în revistă aceste cauze psihologice observăm că în cazul pacientului. Îndeosebi cauze de ordin afectiv. exprimând acest lucru încă din primele momente ale întâlnirii. Mama sa însă este îngrijorată din cauza greutăţii prea mari a copilului. a unei plăceri cu plăcerea mâncatului. acestea se regăsesc şi explică situaţia copilului. Una din explicaţiile psihologice ale obezităţii se referă la înlocuirea unei nevoi.

Un alt motiv al obezităţii care se poate regăsi şi în cazul prezent este cel al creşterii în greutate datorită rolurilor la care copilul simte că nu face faţă. Mama băiatului. Obiectivele terapiei Terapia a avut mai multe obiective: a. Schimbarea rolului copilului. Realizarea unei genograme pentru a conştientiza mama cu privire la rolurile din familia sa. Totodată acest comportament al copilului putea să aibă şi beneficiul de a petrece cât mai mult timp cu mama. Planul de intervenţie Psihoterapia a vizat atât coplilul cât şi mama copilului. 5. Anamneză. dar şi separate. b. După divorţ. Ş2. iar copilul putea să simtă nevoia de a fi loial familiei mamei şi a arăta în acest mod apartenenţa. uneori împreună. modelul de persoană corpolentă fiind unul pozitiv. Să determine un comportament de control alimentar şi de greutate a corpului. O altă cauză este loialitatea faţă de familie. fără însă a fi obezitate. mama băiatului i-a acordat acestuia un rol parental sau de partener. Stabilirea obiectivelor (şedinţă împreună). Totodată este posibil ca băiatul să se protejeze împotriva unei apropieri prea mari de mamă. c. Să restabilească rolurile copilului în raport cu mama sa. (şedinţă cu mama). copilul era nevoit să aleagă acţiuni de timp liber împreună cu mama sa confirmând poziţia de partener al mamei. astfel încât copilul a putut simţi nevoia de a fi mai puternic pentru a face faţă noilor roluri. Greutatea crescută este o manieră de a se simţi mai mare şi mai puternic. mâncatul era un comportament valorizat în familia mamei şi de către aceasta. pe parcursul a peste 30 de ședinţe sintetizate astfel: Ş1. poziţie inconştient cerută de mamă. Ş3. dar şi bunica sa au o greutate corporală mai mare. (şedinţă împreună). 4 . Identificarea cauzelor. 6. Fiind respins de colegii de joacă. mărind simbolic distanţa. De asemenea. Să restabilească relaţia firească a băiatului cu tatăl său. Observăm că situaţia copilului este complexă şi că doar implicarea mamei în terapie poate modifica lucrurile. Din acest motiv mama a fost invitată împreună cu băiatul la psihoterapeut. din partea copilului.

reacţionând foarte bine la exerciţiile de sugestibilitate. Transă hipnotică. Progresia de timp l-a determinat pe pacient să identifice ca moment când va avea o greutate normală. A acceptat că băiatul are nevoie de relaţia cu tatăl său. (şedinţă cu băiatul). (şedinţă împreună). a indentificat ca resursă puterea. De altfel. Copilul a înţeles repede legătura dintre terapie şi problemele lui. În scenariul de ancorare în resurse. nedescoperit în realitate.Ş4. Schimbarea rolului copilului. S-a văzut uimind colegii cu noua greutate şi aspect fizic. ( şedinţă cu băiatul și mama). fiind o vârstă în care sugestibilitatea este încă mai mare decât la adult. Control corporal. Copilul şi-a imaginat un obiect de pe altă planetă. Continuarea obiectivelor şedinţei anterioare. Ş11. I-a acordat băiatului rolul de copil în familie şi nu de partener. Ş10. începutul unui nou an şcolar. Ședinţă cu mama băiatului pentru conştientizarea importanţei tatălui pentru copil. care arde grăsimea. (şedinţe cu băiatul) Ş9. Finalizarea terapiei. Tehnica scaunul gol pentru separare și iertare. Pacientul are o imaginaţie crescută şi lucrul cu propriul corp a fost foarte bine primită. În ce priveşte şedinţele cu băiatul acesta a luat terapia ca pe un joc. ( şedinţă împreună) 7. dorindu-şi de fiecare dată să experimenteze noi lucruri. Transă hipnotică. vârsta pe care o are este foarte potrivită pentru o astfel de abordare terapeutică. dar şi posibilitatea de a înţelege este suficientă. Un aspect semnificativ al anamnezei a fost pus în evidenţă prin genogramă. A diferenţiat rolul de tată de cel de soţ. Metaforă terapeutică. Puterea a simţit-o cel mai intens când se juca pe computer şi a învins. Cu acest obiect a lucrat în toate şedinţele care aveau acest scop. Străbunica băiatului a murit după război când hrana se găsea greu şi a mâncat 5 . Exerciţii de sugestibilitate. (şedinţă cu mama). Mama pacientului a integrat repede un nou sistem stabilit de recompense şi şi-a lucrat propriile temeri şi relaţii nefinalizate afectiv. Ş6. Momente semnificative în timpul psihoterapiei Pe parcursul psihoterapiei atât copilul cât şi mama au fost receptivi şi dispuşi să colaborezeautentic. Stabilirea unui sistem de recompense pentru respectarea regimului alimentar. Liniștirea copilului din interior ( şedinţă cu băiatul). Ş8. Ş7. Ş5. A descoperit când a avut această calitate şi ancore pentru ea. Transă hipnotică.

Rezultate La sfârşitul psihoterapiei pacientul îşi respecta regimul alimentar şi începea să scadă îngreutate conform aşteptărilor medicului dietetician ( aproximativ 6 kg). ce poate avea grave urmări în carieră. accesul la hrană este nelimitat pentru copil şi valorizat mult de către bunică. să ne impunem un mod de viaţă sănătos. nu este nevoie numai de modificarea dietei si de exercitiifizice regulate. CONCLUZII Pentru a evita instalarea obezitatii. După cum s-a văzut. băiatul petrecând cu tatăl său cât timp dorea. Mama a înţeles cauzele obezităţii copilului şi a reuşit să facă schimbările necesare. Relaţia cu tatăl a fost reluată. 6 . este nevoie de o modificare a mentalitatii si a stilului de viata. Rolurile copilului s-au restabilit. Sportul este recomandat inclusiv de psihologi. ocupând acum locul de copil în raport cu părinţii săi. Să avem deci mai multă grijă la ceea ce mâncăm. lipsa de mişcare ne reduce şi din activitatea cerebrală. Şi totodată bunăstare. care atrag atenţia că depresia are una dintre cauze şi lipsa de mişcare.Acest lucru este extrem de important în semnificaţia pe care familia o acordă hranei. Mama a înţeles acestă semnificaţie a hranei pentru familie şi a reuşit în acest fel să privescă altfel comportamentul de a mânca şi să acorde altor activităţi semnificaţia de bunăstare şi siguranţă afectivă. Este un aspect al unei familii înstărite. Hrana reprezintă pentru familie siguranţa existenţei. De o mare importanţă este relaţia de dependenţă a mamei băiatului cu propria mamă (de unde și diabetuldoamnei) și relaţia neterminată cu tatăl ei. 8. Considerăm că a fost cheia reuşitei acestui caz. cu mai multă mişcare şi mai puţine calorii.făină cu praf de sticlă. De altfel.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful