POJMOVI U SAOBRAĆAJU

U ovom delu se možete upoznati sa značenjem pojedinih pojmova u saobraćaju kao što su : vozilo na motorni pogon, vozač, pešak, kolovoz, kolovozna traka, saobraćajna traka, auto-put, put rezervisan za saobraćaj motornih vozila , preticanje, obilaženje, mimoilaženje, priključno vozilo, poluprikolica, nosivost, ...

Detaljnije se možete informisati na nekoj od dole navedenih strana.

OSNOVNI POJMOVI
Osnovni pojmovi u saobraćaju
Učesnik u saobraćaju je lice koje na bilo koji način učestvuje u saobraćaju (vozač, pešak, biciklista, putnik u vozilu, radnik na putu, ...). Vozač je lice koje na putu upravlja vozilom. Pešak je lice koje se kreće po putu, odnosno po putu sopstvenom snagom vuče ili gura vozilo, ručna kolica, dečje prevozno sredstvo, kolica za nemoćna lica ili lice u dečjem prevoznom sredstvu ili lice u kolicima za nemoćna lica koje pokreće sopstvenom snagom ili snagom motora ili lice koje klizi klizaljkama, skijama, sankama ili se vozi na koturaljkama, skejtbordu i sl. Kolovoz je deo puta namenjen prvenstveno za kretanje vozila.

Kolovozna traka je uzdužni deo kolovoza namenjen za saobraćaj vozila u jednom smeru. Saobraćajna traka

je obeleženi uzdužni deo kolovozne trake namenjen za saobraćaj jedne kolone vozila. Vozilo je sredstvo koje je po konstrukciji, uređajima, sklopovima i opremi namenjeno i osposobljeno za kretanje po putu. Motorno vozilo

je vozilo koje se pokreće snagom sopstvenog motora, koje je po konstrukciji, uređajima, sklopovima i opremi namenjeno i osposobljeno za prevoz lica, odnosno stvari, za obavljanje radova, odnosno za vuču priključnog vozila, osim šinskih vozila. Ukupna masa vozila je masa vozila i masa kojom je vozilo opterećeno (lica i teret). Osovinsko opterećenje

je deo ukupne mase vozila u horizontalnom položaju kojim njegova osovina opterećuje kolovoz u stanju mirovanja vozila.

Zaustavljanje vozila

je svaki prekid kretanja vozila na putu u trajanju do 3 minuta, pri čemu vozač ne napušta vozilo, osim prekida radi postupanja po znaku ili pravilu kojim se reguliše saobraćaj (stari zakon : 15 minuta). Parkiranje vozila je svaki prekid kretanja vozila, osim prekida radi postupanja po znaku ili pravilu kojim se reguliše saobraćaj, koje se ne smatra zaustavljanjem (prekid kretanja duži od 3 min). Mimoilaženje

je prolaženje učesnika u saobraćaju pored drugog učesnika u saobraćaju koji dolazi iz suprotnog smera.

Preticanje

je prolaženje učesnika u saobraćaju pored drugog učesnika u saobraćaju koji se kreće kolovozom u istom smeru. objekta ili prepreke na kolovozu. Obilaženje je prolaženje učesnika u saobraćaju pored drugog učesnika u saobraćaju koji se ne pomera. .

tako da ne dođe do promene dotadašnjeg načina kretanja učesnika u saobraćaju koji ima prvenstvo prolaza. odnosno do njihovog kontakta. .Propuštanje je radnja koju učesnik u saobraćaju preduzima kako bi omogućio kretanje drugog učesnika u saobraćaju koji ima prvenstvo prolaza. Kolona vozila je niz od najmanje tri vozila koja su zaustavljena ili se kreću jedno iza drugog istom saobraćajnom trakom u istom smeru. čiji je način kretanja međusobno uslovljen i između kojih ne može bez ometanja ući drugo vozilo.

ili sa motorom čija najveća trajna nominalna snaga ne prelazi 4 kW kada vozilo ima električni pogon. sklopovima i opremi namenjeno i osposobljeno za prevoz lica. uređajima. uređajima. pri čemu radna zapremina motora. bez obzira na način prenosa. ne prelazi 45 km/h. kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem ne prelazi 50 cm3. koje je po konstrukciji. Bicikl je vozilo sa najmanje dva točka koje se pokreće snagom vozača. osim šinskih vozila. sklopovima i opremi namenjeno i osposobljeno za kretanje po putu. . odnosno za vuču priključnog vozila.VOZILA-MASA-NOSIVOST Vozila-Masa Vozila-Nosivost Vozila Vozilo je sredstvo koje je po konstrukciji. odnosno stvari. odnosno točkove. odnosno putnika koja se pomoću pedala ili ručica prenosi na točak. Moped je motorno vozilo sa dva točka čija najveća konstruktivna brzina. za obavljanje radova. Motorno vozilo je vozilo koje se pokreće snagom sopstvenog motora.

Laki četvorocikl je motorno vozilo sa četiri točka. ili sa motorom čija radna zapremina motora kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem prelazi 50 cm3. ne prelazi 45 km/h. kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem sa pogonom na benzin. bez obzira na način prenosa. ne prelazi 45km/h. ne prelazi 50 cm3. prelazi 45 km/h. ili čija najveća efektivna snaga motora prelazi 4 kW kada voziloo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem sa drugom vrstom pogonskog goriva ili čija najveća trajna nominalna snaga motora prelazi 4 kW kada vozilo ima električni pogon. što ne uključuje masu baterija vozila sa električnim pogonom. simetrično raspoređena u odnosu na srednju podužnu osu vozila. pri čemu radna zapremina motora. čija najveća konstruktivna brzina. ili sa motorom čija najveća trajna nominalna snaga prelazi 4 kW kada vozilo ima električni pogon.Laki tricikl je motorno vozilo sa tri točka čija najveća konstruktivna brzina. čija masa ne prelazi 350 kg. čija najveća konstruktivna brzina. Teški tricikl je motorno vozilo sa tri točka. bez obzira na način prenosa. Motocikl je motorno vozilo sa dva točka ili sa tri točka asimetrično raspoređena u odnosu na srednju podužnu ravan vozila (motocikl sa bočnim sedištem). kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem sa pogonom na benzin. bez obzira na način prenosa. čija najveća konstruktivna brzina. bez obzira na način prenosa. ili čija najveća efektivna snaga . ili čija naveća efektivna snaga motora ne prelazi 4kW kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem sa drugom vrstom pogonskog goriva ili čija najveća trajna nominalna snaga motora ne prelazi 4 kW kada vozilo ima električni pogon. pri čemu radna zapremina motora. ili sa motorom čija radna zapremina motora kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem sa pogonom na benzin prelazi 50 cm3. ne prelazi 50 cm3. prelazi 45 km/h.

čija je masa veća od 400 kg. Putničko vozilo je vozilo za prevoz putnika koje ima najviše devet mesta za sedenje uključujući i mesto za sedenje vozača. i čija je najveća efektivna snaga. čija masa ne prelazi 400kg. odnosno najveća trajna nominalna snaga motora veća od 15 kW. odnosno najveća trajna nominalna snaga motora ne prelazi 15 kW.motora ne prelazi 4 kW kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem sa drugom vrstom pogonskog goriva ili čija najveća trajna nominalna snaga motora ne prelazi 4 kW kada vozilo ima električni pogon. . Teretno vozilo je motorno vozilo sa najmanje četiri točka. odnosno 550 kg za teretna vozila. odnosno vršenje rada na način da se vozilom ne može prevoziti nikakav drugi teret. Teški četvorocikl je motorno vozilo sa četiri točka. Trolejbus je autobus koji se preko provodnika napaja električnom energijom. koje je namenjeno za prevoz tereta. odnosno najveća trajna nominalna snaga motora veća od 15 kW. čija je masa veća od 550 kg. odnosno vuču priključnih vozila. i čija najveća efektivna snaga. Autobus je vozilo za prevoz putnika koje ima više od devet mesta za sedenje uključujući i mesto za sedenje vozača. i čija je najveća efektivna snaga. što ne uključuje masu baterija vozila sa električnim pogonom. osim lakog četvorocikla. Vozilo za prevoz putnika je motorno vozilo prvenstveno namenjeno za prevoz lica.

. Turistički voz je skup vozila koji čine vučno vozilo i priključna vozila. hotelsko-turističkim i sličnim naseljima. Traktor je motorno vozilo koje ima najmanje dve osovine i koje je prvenstveno namenjeno za vučenje. šumskih ili drugih radova i za vuču priključnih vozila za traktor. koji u saobraćaju na putu učestvuje kao jedna celina. rovokopač. nošenje ili pogon izmenjivih priključaka za izvođenje prvenstveno poljoprivrednih. guranje. valjak. grejder. buldožer. Radna mašina je motorno vozilo koje je prvenstveno namenjeno za izvođenje određenih radova (kombajn.) i čija najveća konstruktivna brzina kretanja ne prelazi 45 km/h. namenjen za prevoz putnika u parkovima.Skup vozila je sastav vučnog vozila i priključnog. viljuškar i sl. utovarivač. odnosno priključnih vozila. na površini na kojo se obavlja saobraćaj i putu na kome se saobraćaj obavlja u u turističke svrhe i čija najveća konstruktivna brzina kretanja ne prelazi 25 km/h.

uređajima. Priključno vozilo je vozilo koje je po konstrukciji. šumskih ili drugih radova. nošenje ili pogon izmenljivih priključaka za izvođenje poljoprivrednih radova. i koje se u svrhu izvođenja radova postavlja ili priključuje na motorno vozilo. sklopovima i opremi je namenjen i osposobljen za guranje. a u saobraćaju na putu učestvuju isključivo kao jedna celina. Priključak za izvođenje radova je izmenljivo oruđe koje služi obavljanju poljoprivrednih. odnosno za obavljanje radova. odnosno stvari. čija najveća konstrukcijska brzina nije veća od 30 km/h i čija snaga motora nije veća od 12 kW.Motokultivator je motorno vozilo koje se sastoji iz pogonsko-upravljačkog i tovarnog dela. Priključno vozilo za traktor je priključno vozilo koje je namenjeno da bude vučeno isključivo od strane traktora. Zaprežno vozilo je vozilo koje je namenjeno i osposobljeno da ga vuče upregnuta životinja. čiji pogonski deo prema konstrukciji. sklopovima i opremi namenjeno i osposobljeno da bude vučeno od drugog vozila. koji su konstruktivno nerazdvojivi. uređajima. a služi za prevoz putnika. . vučenje.

Registrovano vozilo je vozilo koje je upisano u jedinstveni registar vozila i za koje je izdata saobraćajna dozvola. Nosivost vozila je masa do koje se vozilo može opteretiti prema dekleraciji proizvođača. umanjen za vertikalno opterećenje koje vozilo prima od priključnog vozila. Vojno vozilo je svako borbeno i neborbeno vozilo i drugo vozilo koje je registrovano po posebnim propisima ministarstva nadležnog za poslove odbrane. koju je nadležni državni organ propisao kao najveću dozvoljenu. Najveća dozvoljena masa vozila je zbir mase vozila i nosivosti vozila. po osnovu izvršavanja materijalne obaveze. i koje je radi napajanja električnom energijom povezano na električni vod. registarske tablice i registraciona nalepnica.Tramvaj je šinsko vozilo namenjeno prvenstveno za prevoz putnika. koje se kreće po šinama. . kao i svako drugo propisno obeleženo vozilo dok se. pri čemu se u tu masu računa i vertikalno opterećenje koje vozilo prima od priključnog vozila. Najveća dozvoljena ukupna masa vozila – odnosno skupa vozila je najveća masa opterećenog vozila. nalazi na korišćenju u jedinicama i ustanovama ministarstva nadležnog za poslove odbrane i Vojske Srbije. odnosno skupa vozila. Masa vozila je masa praznog vozila sa svim punim rezervoarima i propisanom opremom. Ukupna masa skupa vozila je masa opterećenog skupa vozila (lica i teret). Ukupna masa vozila je masa vozila i masa kojom je vozilo opterećeno (lica i teret). Najveća dozvoljena masa skupa vozila je zbir najvećih dozvoljenih masa vozila koja čine skup.

Osovinsko opterećenje je deo ukupne mase vozila u horizontalnom položaju kojim njegova osovina opterećuje kolovoz u stanju mirovanja vozila. .

karakteristike i uslovi vožnje Zaustavljanje vozila je svaki prekid kretanja vozila na putu u trajanju do 3 minuta. Mimoilaženje je prolaženje učesnika u saobraćaju pored drugog učesnika u saobraćaju koji dolazi iz suprotnog smera. pri čemu vozač ne napušta vozilo. Parkiranje vozila je svaki prekid kretanja vozila. osim prekida radi postupanja po znaku ili pravilu kojim se reguliše saobraćaj (stari zakon : 15 minuta).MANEVRISANJE VOZILOMKARAKTERISTIKE I USLOVI VOŽNJE Manevrisanje vozilom. . koje se ne smatra zaustavljanjem (prekid kretanja na putu duži od 3 minuta). osim prekida radi postupanja po znaku ili pravilu kojim se reguliše saobraćaj.

Preticanje je prolaženje učesnika u saobraćaju pored drugog učesnika u saobraćaju koji se kreće kolovozom u istom smeru. Obilaženje je prolaženje učesnika u saobraćaju pored drugog učesnika u saobraćaju koji se ne pomera. objekta ili prepreke na kolovozu. .

čiji je način kretanja međusobno uslovljen i između kojih ne može bez ometanja ući drugo vozilo. tako da ne dođe do promene dotadašnjeg načina kretanja učesnika u saobraćaju koji ima prvenstvo prolaza. . Kolona vozila je niz od najmanje tri vozila koja su zaustavljena ili se kreću jedno iza drugog istom saobraćajnom trakom u istom smeru. odnosno do njihovog kontakta.Propuštanje je radnja koju učesnik u saobraćaju preduzima kako bi omogućio kretanje drugog učesnika u saobraćaju koji ima prvenstvo prolaza.

Preglednost je odstojanje na kome učesnik u saobraćaju. predstavlja količnik između dužine te deonice i vremena za koje vozilo tu dužinu pređe. odnosno 100 m na putu u naselju. Srednja(prosečna) brzina kretanja vozila na određenoj deonici puta. Odstojanje je najkraća uzdužna udaljenost između najisturenijih tačaka vozila.Vidljivost je odstojanje na kome učesnik u saobraćaju može jasno videti kolovoz. može u uslovima normalne vidljivosti jasno videti drugog učesnika u saobraćaju. lica odnosno objekata. odnosno drugu moguću prepreku na putu. Rastojanje je najkraća bočna udaljenost između najisturenijih tačaka vozila. slovi smanjene vidljivosti su uslovi u kojima je vidljivost manja od 200 m na putu izvan naselja. . lica odnosno objekata. s obzirom na fizičke prepreke.

teretnih vozila i autobusa. sa najmanje dve saobraćajne trake po smeru i jednom zaustavnom trakom za svaki smer. sa ili bez priključnih vozila. odnosno utvrđena površina koju kao saobraćajnu površinu mogu da koriste svi ili određeni učesnici u saobraćaju.Putevi-Kolovoz-Staze Saobraćaj je kretanje vozila i lica na putevima. Javni put je put od opšteg značaja koji mogu pod jednakim ulovima da koriste svi ili određeni učesnici u saobraćaju i koji je nadležni organ proglasio kao takav. . Put je izgrađena. bez ukrštanja u nivou sa drugim putevima i železničkim ili tramvajskim prugama. putničkih vozila. Nekategorisani put je put koji može pod jednakim uslovima da koristi veći broj korisnika. Autoput je državni put namenjen isključivo za saobraćaj motocikala. pod uslovima određenim zakonom ili drugim propisima. čije je ponašanje uređeno u cilju njegovog bezbednog i nesmetanog odvijanja. sa fizički odvojenim kolovoznim trakama za saobraćaj iz suprotnih smerova. na koji se može uključiti ili isključiti samo određenim i posebno izgrađenim javnim putem i kao takav obeležen propisanim saobraćajnim znakom. sa potpunom kontrolom pristupa.

. iznenadna nesposobnost vozača za upravljanje vozilom i sl.). Saobraćajna traka za uključivanje je saobraćajna traka namenjena za uključivanje vozila na put.Zaustavna traka obeleženi uzdužni deo puta namenjen isključivo za zaustavljanje vozila koja se zbog nepredvidivih razloga moraju zaustaviti (neispravnost. Saobraćajna traka za isključivanje je saobraćajna traka namenjena za isključivanje vozila sa puta.

sportskih i drugih poslovnih objekata na kojima je zabranjeno zaustavljanje i parkiranje vozila. Kolovozna traka je uzdužni deo kolovoza namenjen za saobraćaj vozila u jednom smeru. garažnih prostora.Motoput je državni put namenjen isključivo za saobraćaj motocikala. Kolovoz je deo puta namenjen prvenstveno za kretanje vozila. sa ili bez priključnih vozila i kao takav obeležen propisanim saobraćajnim znakom (put rezervisan za saobraćaj motornih vozila). Saobraćajna traka je obeleženi uzdužni deo kolovozne trake namenjen za saobraćaj jedne kolone vozila. Ulica je javni put u naselju koji saobraćajno povezuje delove naselja. putničkih vozila. Protivpožarni put je posebno obeleženi uzdužni deo oko stambenih objekata. teretnih vozila i autobusa. Zemljani put je put bez izgrađenog kolovoznog zastora. pa i kada na priključku na drugi put ima izgrađen kolovozni zastor. .

spajaju ili razdvajaju putevi u istom nivou. Raskrsnica je deo kolovoza na kome se ukrštaju. Pešački prelaz je označeni deo kolovoza namenjen za prelazak pešaka preko kolovoza. Trg je poseban plato namenje kretanju i okupljanju pešaka koji je definisan urbanističkim planovima i proglašen od strane organa lokalne samouprave. Biciklistička staza je put namenjen isključivo za kretanje bicikala. Tramvajska baštica je posebno uređen deo puta namenjen isključivo za kretanje tramvaja. Saobraćajna traka za vozila javnog prevoza putnika je saobraćajna traka namenjena isključivo za kretanje vozila javnog prevoza putnika i koja može biti izgrađena tako da se po njoj mogu kretati tramvaji. Trotoar je posebno uređen deo puta pored kolovoza namenjen prvenstveno za kretanje pešaka. uređen i označen prvenstveno za parkiranje vozila. .Biciklistička traka je saobraćajna traka namenjena isključivo za saobraćaj bicikala. koji se sastoji od jednog ili više parking mesta. Parking mesto je označeni deo parkirališta isključivo namenjen za parkiranje jednog vozila. Pešačka staza je put koji je namenjen isključivo za kretanje pešaka. Parkiralište je deo puta namenjen. Saobraćajna traka za spora vozila je saobraćajna traka kojom se moraju kretati spora vozila koja se kreću brzinom manjom od određene da ne bi ometala saobraćaj drugih vozila. mopeda i lakih tricikala.

uređaja i oznaka za regulisanje i vođenje saobraćaja. stavljaju im se do znanja ograničenja.Prelaz puta preko pruge je mesto na kojem se u istom nivou ukrštaju put i železnička ili tramvajska pruga. koji je namenjen za život i rad stanovnika Ostali pojmovi Saobraćajna signalizacija je sistem sredstava. odnosno daju obaveštenja potrebna za bezbedno kretanje po putu. Registarska tablica je oznaka na vozilu kojom se označava da je vozilo upisano u jedinstveni registar vozila. Saobraćajni znak je znak kojim se upotrebom grafičkih ili svetlosnih ili brojčanih ili slovnih oznaka ili drugih simbola. Saobraćajna dozvola je javna isprava (rešenje) koja sa registracionom nalepnicom daje pravo na korišćenje vozila u saobraćaju za vreme važenja registracione nalepnice. učesnici u saobraćaju upozoravaju na opasnosti na putu. . ulaze ili izlaze iz vozila za javni prevoz putnika. Naselje je izgrađen. zabrane i obaveze. Pešačko ostrvo je obeleženi ili uzdignuti deo kolovoza koji je određen za privremeno zadržavanje pešaka koji prelaze preko kolovoza. funkcionalno objedinjen prostor.

u kojoj je učestvovalo najmanje jedno vozilo u pokretu i u kojoj je najmanje jedno lice poginulo ili je povređeno ili je nastala materijalna šteta. . Vozačka dozvola je javna isprava (rešenje) nadležnog organa kojom se nekom licu daje pravo da u saobraćaju na putu upravlja vozilom određene kategorije na određeno vreme. Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi je propisani obrazac koji učesnici u saobraćajnoj nezgodi popunjavaju nakon saobraćajne nezgode sa manjom materijalnom štetom. Saobraćajna nezgoda je nezgoda koja se dogodila na putu ili je započeta na putu. Psihoaktivna supstanca je vrsta droge. Svetloodbojni prsluk je prsluk koji reflektuje svetlost. leka na kome je naznačeno da se ne sme upotrebljavati pre i za vreme vožnje.Registraciona nalepnica je oznaka kojom se određuje da vozilo može da učestvuje u saobraćaju u određenom vremenskom roku. kao i druga hemijska materija koja može uticati na psihofizičku sposobnost učesnika u saobraćaju (osim alkohola).

Vozilo od istorijskog značaja (oldtajmer) je motorno ili priključno vozilo koje predstavlja materijalni spomenik tehničke kulture. odnosno uređaja i sklopova vozila u ispravno stanje.Instruktor vožnje je vozač motornog vozila koji je ovlašćen da obavlja praktičnu obuku kandidata za vozača. . Ispitivač je lice koje u ispitnoj komisiji za vozački ispit utvrđuje da li je kandidat stekao potrebna znanja i veštine za samostalno i bezbedno upravljanje vozilom u saobraćaju na putu. Mesto za sedenje je sedište ili prostor bez sedišta sa dostupnim elementima za montažu sedišta ili prostor bez sedišta sa dostupnim priključcima sigurnosnih pojaseva. Odbačeno vozilo je vozilo na putu koje je vidno zapušteno i koje nije registrovano. pri čemu se dostupnim elementima za montažu sedišta i priključcima sigurnosnih pojaseva smatraju oni elementi i priključci koji nisu mehanički onesposobljeni. Dozvola (licenca) za kontrolora tehničkog pregleda je javna isprava (rešenje) koja licima daje pravo da obavljaju tehnički pregled vozila na određeno vreme. Prepravka vozila je promena konstruktivnih osobina vozila kojim se menja namena ili vrsta vozila ili deklarisane tehničke karakteristike vozila ili deklarisane karakteristike uređaja i sklopova vozila. tradicije i društvenog nasleđa. Popravka vozila je dovođenje vozila. Dozvola (licenca) za instruktora ili predavača ili ispitivača je javna isprava (rešenje) koja licima daje pravo da vrše praktičnu obuku ili obavljaju teoretsku nastavu ili poslove ispitivača na određeno vreme.

preti opasnost da učesnici u saobraćaju neće pravovremeno uočiti znak. saobraćajni znak se mora postaviti i na suprotnoj. Saobraćajni znakovi se izrađuju od materijala sa reflektujućim svojstvima. Saobraćajni znakovi se postavljaju s desne strane puta pored kolovoza. kojoj pripadaju i sledeće kategorije oznaka: • • • • • • oznake na kolovozu i trotoaru uređaji za davanje svetlosnih saobraćajnih znakova svetlosne oznake na putu branici ili polubranici na prelazu puta preko železničke pruge privremena saobraćajna signalizacija druge oznake na putu Saobraćajni znakovi se mogu svrstati u tri grupe : • • • Znakovi opasnosti Znakovi izričitih naredbi Znakovi obaveštenja Znakovi izričitih naredbi se dalje mogu razvrstati u dve grupe : • • znakovi zabrane i ograničenja i znakovi obaveze Uz saobraćajni znak može biti postavljena dopunska tabla koja je sastvavni deo saobraćajnog znaka i koja bliže određuje njegovo značenje. odnosno kolovozne trake kada su kolovozne trake fizički odvojene ili iznad kolovozne trake. Ako na mestu na kome se postavlja saobraćajni znak. odnosno iz drugih razloga. zbog gustine saobraćaja. VAŽNO! NOVI SAOBRAĆAJNI ZNAKOVI. .SAOBRAĆAJNI ZNAKOVI Saobraćajni znakovi su deo Saobraćajne signalizacije. levoj strani puta. u smeru kretanja vozila.

ili kojima su promenjeni simboli ili boje. Postoje i izuzeci od ovog pravila. pod naslovom "Novi znakovi" ! Znakovi opasnosti Indeks članka Znakovi opasnosti Blizina posebne opasnosti Ostali znakovi opasnosti 1 Ostali znakovi opasnosti 2 Ostali znakovi opasnosti 3 Ostali znakovi opasnosti 4 Novi-izmenjeni znakovi opasnosti Sve strane Strana 1 od 7 Znakovi opasnosti imaju zadatak da upozore učesnike u saobraćaju na opasnost. a ne žutu ! Izuzetak je znak radovi na putu. sa novim simbolima na znakovima. kao što je znak "Andrejin krst". zameniće se najkasnije do 1. Simboli na znaku su crne boje.PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Pravilnika o Saobraćajnoj signalizaciji : "Saobraćajni znakovi opasnosti i saobraćajni znakovi izričitih naredbi. Znakovi opasnosti imaju oblik ravnostranog trougla žute boje sa crvenim obodom. godine. Osnova novih znakova izričitih naredbi koji određuju zabrane ili ograničenja je bela boja. koji ranije nisu postojali. koji se postavlja neposredno ispred mesta radova i znak "Saobraćaj u oba smera". koja im preti na određenom delu puta. čija je osnova žuta. koji određuju zabrane ili ograničenja. marta 2011. biće dodati na kraju svake grupe znakova. Postavljaju se pre opasnog mesta. zatim "Radovi na putu". mada u naselju ta udaljenost može biti i manja. . Novi znakovi sa belom pozadinom. a osnova znakova izričitih naredbi koji određuju obaveze ostaje plave boje. koji se postavlja na samom mestu odakle počinje saobraćaj u oba smera. obično na udaljenosti većoj od 150 metara." Novi saobraćajni znakovi opasnosti imaju osnovu bele boje.

koji ranije nisu postojali. zameniće se najkasnije do 1. koji određuju zabrane ili ograničenja. pod naslovom "Novi znakovi" ! Približavanje opasnim krivinama. Znak Opis Opasna krivina Krivina nalevo Krivina nadesno Dvostruka krivina ili više uzastopnih krivina od kojih je prva nadesno . Novi znakovi sa belom pozadinom. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Pravilnika o Saobraćajnoj signalizaciji : "Saobraćajni znakovi opasnosti i saobraćajni znakovi izričitih naredbi. ili kojima su promenjeni simboli ili boje. godine. a ne žutu ! Izuzetak je znak "radovi na putu". marta 2011." Novi saobraćajni znakovi opasnosti imaju osnovu bele boje. čija je osnova žuta. biće dodati na kraju svake grupe znakova. sa novim simbolima na znakovima.VAŽNO! NOVI SAOBRAĆAJNI ZNAKOVI.

Znak Opis Dvostruka krivina ili više uzastopnih krivina od kojih je prva nalevo Blizina posebne opasnosti. Znak Opis Kamenje pršti Klizav kolovoz Radovi na putu Opasnost na putu Pokretni most .

Znak Opis Kamenje pršti Blizina obale Opasna nizbrdica Opasan uspon Odron kamenja Bočni vetar .blizina dela puta na kome duva jak bočni vetar Znak Opis Suženje puta sa leve strane .

Znak Opis Kamenje pršti Suženje puta sa desne strane Suženje puta sa obe strane Neravan kolovoz .blizina dela puta na kome postoji neravan kolovoz Ulegnuće kolovoza Opasan prevoj puta ili veća grbina na putu Blizina raskrsnice gde se ukrštaju-spajaju putevi .

) .Znak Opis Ukrštanje puteva iste važnosti Ukrštanje sa sporednim putem pod pravim uglom Spajanje sa sporednim putem pod pravim uglom s leve strane Spajanje sa sporednim putem pod pravim uglom s desne strane Spajanje sa sporednim putem pod oštrim uglom s leve strane Spajanje sa sporednim putem pod oštrim uglom s desne strane Znak Opis Deca na putu .blizina mesta na putu na kojem se deca češće i u većem broju kreću (isped škole. obdaništa. igrališta i sl.

označava mesto na kojem domaće životinje pod nadzorom prelaze preko puta ili prolaze duž puta Divljač na putu Obeleženi pešački prelaz .Znak Opis Ukrštanje puteva iste važnosti Biciklisti na putu Životinje na putu .blizina mesta na kome se nalazi obeleženi pešački prelaz Blizina avionske piste Blizina tunela na putu .

Znak

Opis

Ukrštanje puteva iste važnosti

Raskrsnica sa kružnim tokom saobraćaja blizina raskrsnice na kojoj se saobraćaj odvija u kružnom toku

Saobracaj u oba smera - mesto na putu od koga saobraćaj počinje da se odvija u oba smera

Nailazak na svetlosne saobraćajne znakove

Nailazak na svetlosne saobraćajne znakove

Znak

Opis

Prelaz puta preko železničke pruge bez branika ili polubranika

Prelaz puta preko železničke pruge sa branicima ili polubranicima

Znak

Opis

Ukrštanje puteva iste važnosti

Tramvajska pruga

Andrejin krst - označava mesto na kome put prelazi preko železničke pruge u nivou bez branika ili polubranika sa jednim kolosekom

Andrejin krst - označava mesto na kome put prelazi preko železničke pruge u nivou bez branika ili polubranika sa dva ili više koloseka

Dopunska tabla - približavanje prelazu puta preko železničke pruge, 80 metara do prelaza

Dopunska tabla - približavanje prelazu puta preko železničke pruge, 160 metara do prelaza

Dopunska tabla - približavanje prelazu puta preko železničke pruge, 240 metara do prelaza

Znak

Opis

Znak

Opis

Ukrštanje puteva iste važnosti

Kolona zaustavljenih vozila - označava blizinu dela puta na kome postoji opasnost zbog zagušenja saobraćaja

Neučvršćena bankina - označava blizinu dela puta na kome je uz kolovoz neučvršćena bankina

Nailaženje na semafore - označava blizinu raskrsnice ili obeleženog pešačkog prelaza na kome je saobraćaj regulisan pomoću semafora

Nailaženje na semafore - označava blizinu raskrsnice ili obeleženog pešačkog prelaza na kome je saobraćaj regulisan pomoću semafora

Označeni pešački prelaz - blizina mesta na putu na kome se nalazi obeleženi pešački prelaz

Deca na putu - blizina dela puta na kome se deca češće i u većem broju kreću(blizina škole, obdaništa, igrališta i sl.)

VAŽNO! NOVI SAOBRAĆAJNI ZNAKOVI. Simboli i natpisi na znakovima zabrane i ograničenja su crne boje. a osnova znakova izričitih naredbi koji određuju obaveze ostaje plave boje.Znak Opis Ukrštanje puteva iste važnosti Tunel .blizina tunela na putu Znakovi izričitih naredbi Znakovi izričitih naredbi stavljaju do znanja učesnicima u saobraćaju na putu zabrane. zameniće se najkasnije do 1. koji određuju zabrane ili ograničenja. ograničenja i obaveze. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Pravilnika o Saobraćajnoj signalizaciji : "Saobraćajni znakovi opasnosti i saobraćajni znakovi izričitih naredbi. Osnovna boja znakova ograničenja i zabrane je žuta sa crvenim obodom." Osnova novih znakova izričitih naredbi koji određuju zabrane ili ograničenja je bela boja. a na znakovima obaveze bele boje. dok je osnovna boja znakova obaveze plava. . Mogu se podeliti u dve grupe : znakovi ograničenja i zabrane i znakovi obaveze. marta 2011. osim znakova "ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza" i "obavezno zaustavljanje". godine. čija je osnova žuta. Ovi znakovi imaju oblik kruga.

koji ranije nisu postojali. biće dodati na kraju svake grupe znakova. pod naslovom "Novi znakovi" ! Približavanje opasnim krivinama. sa novim simbolima na znakovima. Znak Opis Zabrana saobraćaja za motocikle Zabrana saobraćaja za cisterne Zabrana saobraćaja za vozila na motorni pogon koja vuku priključno vozilo osim poluprikolice Zabrana saobraćaja za sva vozila na motorni pogon osim motocikala bez prikolice . ili kojima su promenjeni simboli ili boje.Novi znakovi sa belom pozadinom.

Znak Opis Zabrana saobraćaja vozilima koja prevoze eksploziv ili neke lako zapaljive materije iznad određene količine Zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila Zabrana saobraćaja za vozila na motorni pogon koja vuku priključno vozilo ili poluprikolicu Zabrana saobraćaja vozilima koja prevoze opasne materije Zabrana saobraćaja za traktore Zabrana saobraćaja za autobuse Zabrana kretanja u određenim smerovima .

Znak Opis Zabrana saobraćaja u oba smera Zabrana saobraćaja u jednom smeru Zabrana polukružnog okretanja Zabranjeno skretanje ulevo Zabranjeno skretanje udesno Znak Opis Zabrana saobraćaja za bicikliste .

Znak Opis Zabrana saobraćaja u oba smera Zabrana saobraćaja za sva vozila na motorni pogon Zabrana saobraćaja za bicikle sa motorom Zabrana saobraćaja za zaprežna vozila Zabrana saobraćaja za sva vozila na motorni pogon i zaprežna vozila Zabrana saobraćaja za pešake .

Znak Opis Zabrana saobraćaja u oba smera Zabrana saobraćaja za ručna kolica Zabrana saobraćaja vozilima sa posebnim karakteristikama Znak Opis Zabrana saobraćaja za vozila čija ukupna širina prelazi određenu širinu Zabrana saobraćaja za vozila čija ukupna visina prelazi određenu visinu Zabrana saobraćaja za vozila koja prekoračuju određenu dužinu Zabrana saobraćaja za vozila čija ukupna težina prelazi određenu težinu .

putarina .Znak Opis Zabrana saobraćaja za vozila čija ukupna širina prelazi određenu širinu Zabrana saobraćaja za vozila koja prekoračuju određeno osovinsko opterećenje Najmanje odstojanje između vozila Znak Opis Zabrana prolaza carinarnica bez zaustavljanja - Zabrana prolaza bez zaustavljanja .policija Zabrana prolaza bez zaustavljanja .

Znak Opis Zabrana saobraćaja za vozila čija ukupna širina prelazi određenu širinu Zabrana zaustavljanja i parkiranja Zabrana parkiranja Deo puta na kojem je zabranjeno parkiranje neparnim danima Deo puta na kojem je zabranjeno parkiranje parnim danima Zabrana preticanja svih vozila na motorni pogon osim motocikala bez prikolice .

osim u slučaju neposredne opasnosti Ograničenje brzine Prvenstvo prolaza za vozila iz suprotnog smera .Označava zabranu stupanja vozila na uski deo puta pre nego što tim delom prođu vozila iz suprotnog smera Ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza označava blizinu raskrsnice na kojoj vozač mora da ustupi prvenstvo prolaza svim vozilima koja se kreću po putu na koji on nailazi .Znak Opis Zabrana saobraćaja za vozila čija ukupna širina prelazi određenu širinu Zabrana preticanja za teretna vozila .5 tona Zabrana davanja zvučnih znakova .odnosi se na vozila čija najveća dozvoljena težina prelazi 3.

Znak Opis Zabrana saobraćaja za vozila čija ukupna širina prelazi određenu širinu Obavezno zaustavljanje .obavezan smer Znak Opis Obavezan smer Obavezan smer Obavezan smer .mesto pred ulazom u raskrsnicu na kome je vozač dužan da zaustavi vozilo i ustupi prvenstvo prolaza svim vozilima koja se kreću putem na koji on nailazi Znakovi obaveze .

dozvoljeni smerovi i obavezno obilaženje Znak Opis Dozvoljeni smerovi Dozvoljeni smerovi Dozvoljeni smerovi .Znak Opis Obavezan smer Obavezan smer Znakovi obaveze .

Znak Opis Obavezno obilaženje sa desne strane Obavezno obilaženje sa leve strane Znakovi obaveze .ostali znakovi obaveze Znak Opis Staza za bicikliste Staza za pešake Staza za jahače .

Znak

Opis

Obavezna zimska oprema

Najmanja dozvoljena brzina

Kružni tok

Znakovi obaveštenja
Znakovi obaveštenja pružaju učesnicima u saobraćaju potrebna obaveštenja o putu kojim se kreću, nazivima mesta kroz koja prolaze i udaljenosti od tih mesta. Takođe, daju informacije o prestanku važenja znakova izričitih naredbi kao i druga korisna obaveštenja. Ovi znakovi imaju oblik kvadrata, pravougaonika ili kruga. Osnovna boja znakova obaveštenja je žuta sa simbolima i natpisima crne boje, mada, može biti i plava sa simbolima i natpisima bele boje.

Znak

Opis

Put sa jednosmernim saobraćajem

Put sa jednosmernim saobraćajem

Slepi put

Znak

Opis

Prestrojavanje vozila

Smer kretanja vozila - koja nameravaju da skrenu levo na raskrsnici na kojoj je skretanje ulevo zabranjeno

Raskrsnica - označava međusobni položaj i pravce puteva i nazive mesta do kojih vode putevi koji se ukrštaju. Na znaku se mogu upisati brojevi puteva.

Kružna raskrsnica - označava međusobni položaj i pravce puteva i nazive mesta do kojih vode putevi koji se ukrštaju. Na znaku se mogu upisati brojevi puteva. Na znaku može biti upisana udaljenost do raskrsnice na koju se znak odnosi, ispod dolazeće strelice.

Prestrojavanje vozila sa nazivima naseljenih mesta - predhodno obaveštenje vozaču radi prestrojavanja na raskrsnici, na putevima sa više saobraćajnih traka.

Auto-put

Znak Opis Završetak auto-puta Put rezervisan za saobraćaj motornih vozila Završetak puta motornih vozila rezervisanog za saobraćaj Broj puta Broj međunarodnog puta Kilometraža puta .

Znak Opis Saobraćajna traka za vozila javnog prevoza putnika Završetak saobraćajne trake za vozila javnog prevoza putnika Saobraćajna traka za spora vozila Završetak saobraćajna trake za spora vozila Naziv naseljenog mesta Završetak naseljenog mesta .

iznad saobraćajne trake na koju se znak odnosi.označava pravac puta do odredišta ili karakterističnog objekta. Ova znak može da se postavi i iznad kolovoza. Tada se svako polje znaka postavlja kao poseban znak. Znak može da ima najviše tri polja za označavanje smerova kretanja.Znak Opis Strelasti putokaz . Putokaz aerodrom Putokaz za teren za kampovanje Putokaz za planinarski dom Putokazna tabla . Putokaz za prestrojavanje za kretanje do određenog mesta .obaveštava vozače o korišćenju saobraćajne trake za kretanje do naseljenog mesta ispisanog na znaku .označava pravac puta za naseljeno mesto ispisano na znaku.

Znak

Opis

Putokaz za prestrojavanje za kretanje do određenog mesta - obaveštava vozače o korišćenju saobraćajne trake za kretanje do naseljenog mesta ispisanog na znaku

Putokaz za prestrojavanje za kretanje do određenog mesta - obaveštava vozače o korišćenju saobraćajne trake za kretanje do naseljenog mesta ispisanog na znaku

Potvrda pravca - označava potvrdu pravca kretanja posle prolaska raskrsnice.

Putokaz za prestrojavanje saobraćajnih traka na portalu

-

iznad

Pretputokaz za izlaz - na autoputu i putu sa raskrsnicama u više nivoa označava pravac kretanja do naseljenih mesta ispisanih na znaku.

Znak

Opis

Pretputokazna tabla za izlaz - na autoputu i raskrsnicama u više nivoa označava položaj putnih pravaca do naseljenih mesta ispisanih na znaku.

Putokaz za izlaz - na autoputu i putu sa raskrsnicama u više nivoa označava pravac kretanja do naseljenih mesta ispisanih na znakovima. Prvi i drugi znak na slici postavljaju se iznad kolovoza, a treći na bankini.

Izlaz sa auto-puta

Naziv petlje - obaveštava o nazivu petlje na koju se nailazi. Postavlja se na ukrštanju autoputa sa drugim putem.

Naziv petlje - obaveštava o nazivu petlje na koju se nailazi. Postavlja se na ukrštanju dva autoputa.

Znak

Opis

Ograničenje najveće dozvoljene brzine na putevima u Srbiji

Preporučena brzina

Tabla za usmeravanje

Tabla za usmeravanje

Tabla za usmeravanje

naziv reke preko koje put prelazi Stanica policije Bolnica Stanica za prvu pomoć Hotel .Znak Opis Naziv putnog objekta Reka .

Znak Opis Restoran Kafana Planinarski dom Teren za kampovanje pod šatorima Teren za kampovanje u prikolicama Teren za kampovanje prikolicama pod šatorima i u .

Znak Opis Teren uređen za izletnike Telefon Radionica za opravku vozila Vatrogasna služba Pomoć na putu Benzinska stanica .

ako je prelaz otvoren. crvene boje Planinski prevoj . tabla je zelene boje.Znak Opis Autobusko stajalište Planinarski dom Tramvajska stanica Luka-pristanište Prohodnost puta .sa nadmorskom visinom . a ako je zatvoren.

sa nadmorskom visinom Parking Vremenski ograničeno parkiranje Zona u kojoj je ograničeno trajanje parkiranja Izlaz iz zone u kojoj je ograničeno trajanje parkiranja Podzemni ili nadzemni pešački prolaz .Znak Opis Broj serpentine .

svih vozila na motorni pogon osim motocikala bez prikolice .označava mesto u čijoj se blizini nalazi škola i pešački prelazi koje deca često koriste Prvenstvo prolaza u odnosu na vozila iz suprotnog smera Put sa prvenstvom prolaza Završetak puta sa prvenstvom prolaza Pružanje puta sa pravom prvenstva prolaza Prestanak zabrane preticanja .Znak Opis Deca na putu .

mesto na putu odakle prestaju da važe sve zabrane.Znak Opis Prestanak zabrane preticanja za teška teretna vozila Prestanak zabrane davanja zvučnog signala Prestanak ograničenja brzine Prestanak svih zabrana . koje su pre tog mesta uspostavljene saobraćajnim znakom ograničenja i zabrane Završetak staze za bicikliste Završetak staze za pešake .

Znak Opis Završetak staze za jahače Prestanak obaveze upotrebe zimske opreme Prestanak najmanje dozvoljene brzine Predznak za obilazak . privremenih prepreka ili oštećenja kolovoza. ..označava smer i tok preusmerenog saobraćaja kada je zbog radova na putu.km" Obilazak ..strelasti putokaz koji služi za usmeravanje vozila na obilazni put. put zatvoren. Kod dužeg preusmeravanja na znaku mora da bude dopunska tabla sa natpisom "Obilaznica.

pri čemu broj saobraćajnih traka ostaje isti. Zatvaranje saobraćajne trake . Predznak za zatvaranje saobraćajne trake označava udaljenost do mesta na kome se zatvara jedna saobraćajna traka.označava mesto gde počinje zatvaranje jedne saobraćajne trake namenjene za kretanje u istom smeru.Znak Opis Skretanje saobraćaja iz jedne kolovozne trake u drugu . . Broj i položaj strelica na znaku mora da odgovara broju saobraćajnih traka na terenu.označava blizinu mesta gde se vrši skretanje saobraćajnih traka. pri čemu broj saobraćajnih traka ostaje isti. Skretanje saobraćaja iz jedne kolovozne trake u drugu . Zatvaranje saobraćajne trake . Broj i položaj strelica na znaku mora da odgovara broju saobraćajnih traka na terenu. Broj i položaj strelica na znaku mora da odgovara broju saobraćajnih traka na terenu.označava mesto gde počinje zatvaranje jedne saobraćajne trake namenjene za kretanje u istom smeru. Položaj strelica na znaku mora da odgovara stanju na terenu.označava mesto gde se vrši skretanje saobraćajnih traka. Položaj strelica na znaku mora da odgovara stanju na terenu. Predznak za zatvaranje saobraćajne trake označava udaljenost do mesta na kome se zatvara jedna saobraćajna traka. Broj i položaj strelica na znaku mora da odgovara broju saobraćajnih traka na terenu.

Predznak za preusmeravanje saobraćaja na putu sa fizički razdvojenim kolovozima označava režim kretanja i način preusmeravanja saobraćaja .Znak Opis Predznak za preusmeravanje saobraćaja na putu sa fizički razdvojenim kolovozima označava režim kretanja i način preusmeravanja saobraćaja . . na kome kolovozne trake nisu fizički razdvojene.blizinu mesta gde se dvosmerni saobraćaj sa fizički razdvojenih kolovoznih traka preusmerava na deo puta na kome kolovozne trake nisu fizički razdvojene odnosno odvojene su samo oznakama na kolovozu. preusmerava na deo puta sa fizički razdvojenim kolovoznim trakama.blizinu mesta gde se saobraćaj sa dela puta.blizinu mesta gde se dvosmerni saobraćaj sa fizički razdvojenih kolovoznih traka preusmerava na deo puta na kome kolovozne trake nisu fizički razdvojene.blizinu mesta gde se saobraćaj sa dela puta. Predznak za preusmeravanje saobraćaja na putu sa fizički razdvojenim kolovozima označava režim kretanja i način preusmeravanja saobraćaja . Ograničenje korišćenja saobraćajne trake označava da određena saobraćajna traka nije namenjena za kretanje pojedinih vrsta vozila čiji je simbol prikazan na znaku. odnosno odvojene su samo oznakama na kolovozu. Predznak za preusmeravanje saobraćaja na putu sa fizički razdvojenim kolovozima označava režim kretanja i način preusmeravanja saobraćaja . preusmerava na deo puta sa fizički razdvojenim kolovoznim trakama. odnosno odvojene su samo oznakama na kolovozu. na kome kolovozne trake nisu fizički razdvojene. odnosno odvojene su samo oznakama na kolovozu.

označava mesto od koga počinje naselje i od koga se primenjuju propisi o saobraćaju u naselju Završetak naselja .označava početak zone namenjene isključivo za kretanje pešaka Kraj pešačke zone Zona usporenog saobraćaja .označava mesto od koga počinje zona usporenog saobraćaja Kraj područja usporenog saobraćaja .označava mesto na kome se završava naselje i od koga prestaju da važe propisi o saobraćaju u naselju Pešačka zona .Znak Opis Naselje .

označava garažu sa parking mestima .označava kraj zone u kojoj je brzina kretanja ograničena na 30km/h Zona škole .označava zonu u kojoj je brzina kretanja ograničena na 30km/h Kraj zone 30 .označava mesto u čijoj se blizini nalazi škola i pešački prelaz koji deca često koriste Parking garaža .označava mesto od kojeg počinje zona škole Završetak zone škole Deca na putu .Znak Opis Zona 30 .

Znak Opis Parkiraj i vozi se . Naizmenično propuštanje vozila . može da se upiše znak opasnosti koji bliže objašnjava prirodu opasnosti. suženja kolovoza i smanjenja broja saobraćajnih traka. koje može biti prikazano simbolom Kontrola brzine kretanja . Na znaku mogu biti ucrtana najviše dva znaka opasnosti.označava početak deonice puta na kojoj se vrši kontrola brzine kretanja Prepreka za usporavanje saobraćaja označava nailazak na mesto gde su postavljeni elementi za usporavanje saobraćaja Opasna deonica puta .označava nailazak na posebno opasnu deonicu puta i njenu dužinu. vozila naizmenično uključuju u jednu saobraćajnu traku . Umesto ucrtanog znaka "opasnost na putu".označava mesto gde se zbog završavanja saobraćajne trake.označava parkiralište gde vozilo može da se parkira i da se putovanje nastavi nekim drugim transportnim sredstvom.

. u slučaju opasnosti Udaljenost izlaza u slučaju opasnosti Način korišćenja saobraćajne trake . Odmorište označava nailazak na višenamenski objekat na putu čiji se sadržaj označava piktogramima. Izlazak na odmorište .označava izlaz za pešake. Sadrži naziv turističkog odredišta.označava odredište ili objekat turističkog značaja. ukoliko je potrebno.Znak Opis Izlaz u slučaju opasnosti .označava da određena saobraćajna traka nije namenjena za kretanje pojedinih vrsta vozila čiji je simbol prikazan na znaku Turistička informaciona tabla . Na znaku.označava mesto izlaska sa puta do višenamenskog objekta. simbol(grafički prikaz) i udaljenost do odredišta. može da se upiše udaljenost do sledećeg takvog objekta.

osim motocikala bez prikolice označava mesto odakle prestaje zabrana preticanja svih motornih vozila osim motocikala bez prikolice.Znak Opis Prestanak zabrane preticanja svih motornih vozila. Prestanak zabrane preticanja za teretna vozila . osim motocikala bez prikolice. mopeda. Prestanak zabrane davanja zvučnih znakova označava mesto odakle prestaje zabrana davanja zvučnih znakova.označava mesto u naselju odakle se ulazi u zonu u kojoj je sprovedeno opšte ograničenje trajanja parkiranja na određeno vreme. lakih tricikala i lakih četvorocikala. . Prestanak ograničenja brzine . Zona u kojoj je ograničeno trajanje parkiranja . Znaku može biti dodata dopunska tabla na kojoj će se naznačiti dani ili sati za koje ograničenje važi.5T (da pretiču druga motorna vozila).označava mesto odakle prestaje zabrana preticanja za teretna vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 3.označava mesto odakle prestaje ograničenje brzine.označava mesto odakle prestaju sve zabrane uvedene ranije. lakih tricikala i lakih četvorocikala. Prestanak svih zabrana . bez obzira da li se za parkiranje na određeno vreme plaća naknada ili se ne plaća. mopeda.

Znak Opis Izlaz iz zone u kojoj je ograničeno trajanje parkiranja . .označava mesto u naselju na kome se izlazi iz zone u kojoj je sprovedeno opšte ograničenje trajanja parkiranja na određeno vreme.

uz koji je tabla postavljena i objekta. na koje se znak odnosi. Znak Opis Dopunska tabla koja označava udaljenost između znaka. odnosno daje dodatna obaveštenja o vrsti i načinu korišćenja vremenske zone parkiranja. Dopunska tabla koja označava dužinu dela puta na kome preti opasnost označena znakom.Dopunske table Dopunske table mogu biti postavljene uz znakove opasnosti. obaveza odnosno ograničenje važi. Cilj im je da bliže odrede značenje znaka uz koji su postavljene. terena ili dela puta. . znakove izričitih naredbi i znakove obaveštenja. obaveza odnosno ograničenje propisano znakom. Dopunska tabla koja rečima bliže određuje značenje znaka. ako ne važi neprekidno. Dopunska tabla koja označava udaljenost između znaka. odnosno mesta. uz koji je postavljena i početka dela puta. odnosno na kome se primenjuje izričita zabrana. Dopunska tabla koja označava vreme za koje izričita zabrana. na koji se znak odnosi.

kada pada kiša. . Dopunska tabla koja označava blizinu dela puta odnosno mesta na kome postoji opasnost od klizavog kolovoza zbog nastanka poledice ili snega.Znak Opis Dopunska tabla koja simbolom bliže određuje značenje znaka uz koji se ističe. Dopunska tabla koja označava vremenske uslove u kojima važi znakom označena opasnost ili izričita naredba. Ukoliko se na dopunskoj tabli nalazi simbol teretnog vozila. U ovom slučaju. Dopunska tabla koja označava vremenske uslove u kojima važi znakom označena opasnost ili izričita naredba. na tabli se može upisati i najveća dozvoljena masa koja se odnosi na teretno vozilo. Dopunska tabla koja označava deonicu puta na kojoj se sneg čisti mašinski i postavlja se za vreme čišćenja snega uz znak "Opasnost na putu". U ovom slučaju. kada je na kolovozu sneg. Dopunska tabla koja označava vrstu oštećenja kolovoza i dužinu puta na koju se odnosi.

Dopunska tabla koja označava primenu zabrane parkiranja ili zaustavljanja . Dopunska tabla koja označava primenu zabrane parkiranja ili zaustavljanja .od znaka desno.do znaka. Dopunska tabla koja označava primenu zabrane parkiranja ili zaustavljanja .od znaka levo.označava put sa prvenstvom prolaza. .sa obe strane znaka.od znaka. Dopunska tabla koja označava primenu zabrane parkiranja ili zaustavljanja . Dopunska tabla koja označava primenu zabrane parkiranja ili zaustavljanja . u dužini 10m.Znak Opis Dopunska tabla pružanje puta sa pravom prvenstva prolaza . u dužini 10m. u dužini 10m.

Dopunska tabla koja označava način parkiranja na trotoaru.do i od znaka.parking.Znak Opis Dopunska tabla koja označava primenu zabrane parkiranja ili zaustavljanja . . Dopunska tabla koja označava da je parkiralište. odnosno parking mesto rezervisano za vozila lica sa invaliditetom. Dopunska tabla koja označava položaj parkirališta ili garaža i udaljenost do njih. Postavlja se uz znak "P" . Postavlja se uz znak P.

Postavlja se uz znak P. Dopunska tabla koja označava način parkiranja na kolovozu. . Postavlja se uz znak P. a delom na kolovozu.Znak Opis Dopunska tabla koja označava način parkiranja kada se ono izvodi delom na trotoaru.

. preleću u niskom letu prilikom sletanja odnosno poletanja. nalazi obeleženi pešački prelaz.označava Označeni pešački prelaz blizinu mesta na kome se nalazi označava mesto na kome se obeleženi pešački prelaz.označava Aerodrom .označava mesto ili blizinu dela puta preko koga avioni blizinu aerodroma. Raskrsnica sa kružnim tokom Kružni tok saobraćaja saobraćaja označava blizinu označava raskrsnicu sa kružnim raskrsnice na kojoj se saobraćaj tokom saobraćaja. odvija u kružnom toku. Blizina avionske piste .Poređenje znakova Znakovi opasnosti Znakovi obaveštenja/obaveze Označeni pešački prelaz .

Zabrana preticanja za teretna Prestanak zabrane preticanja za vozila . znakovi.5 t.označava deo puta na kome se uređajem na mesto odakle prestaje zabrana vozilu ne smeju davati zvučni davanja zvučnih znakova. osim osim motocikala bez prikolice.Zabrana preticanja svih Prestanak zabrane preticanja motornih vozila. mopeda. lakih tricikala i lakih tricikala i četvorocikala. osim motocikala svih motornih vozila. osim motocikala bez motocikala bez prikolice .označava mesto odakle označava put odnosno deo puta prestaje zabrana preticanja svih na kome je zabranjeno preticanje motornih vozila. osim bez prikolice. lakih tricikala i četvorocikala. četvorocikala. Zabrana davanja zvučnih Prestanak zabrane davanja znakova . osim u slučaju neposredne opasnosti. lakih motocikala bez prikolice. tricikala i četvorocikala. da pretiču druga motorna vozila. . mopeda. pretiču druga motorna vozila. motocikala bez prikolice.označava put odnosno zvučnih znakova . mopeda. osim svih vozila. dozvoljena masa prelazi 3.označava mesto deo puta na kome je zabranjeno odakle prestaje zabrana preticanja da teretna vozila čija najveća za teretna vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 3.5 t.prikolice .označava put odnosno teretna vozila . mopeda.

putem odnosno delom puta. Ukrštanje sa putem sa Put sa prvenstvom prolaza prvenstvom prolaza .označava označava put ili deo puta na kome blizinu raskrsnice na kojoj vozač vozila imaju prvenstvo prolaza u mora da ustupi prvenstvo prolaza odnosu na vozila koja se kreću vozilima koja se kreću po putu na putevima koji se ukrštaju s tim koji on nailazi.označava Prestanak ograničenja brzine put odnosno deo puta na kome se označava mesto odakle prestaje vozila ne smeju kretati brzinom(u ograničenje brzine. km/h) većom od brzine koja je označena na znaku.označava vozila iz suprotnog smera zabranu stupanja vozila na uski obaveštava vozača da na uskom deo puta pre nego što tim delom prolazu ima pravo prvenstva u pređu vozila iz suprotnog smera.Ograničenje brzine . . odnosu na vozila koja dolaze iz suprotnog smera. Prvenstvo prolaza za vozila iz Prvenstvo prolaza u odnosu na suprotnog smera .

Završetak puta sa prvenstvom prolaza . dozvoljenom brzinom.Prestanak najmanje označava put odnosno deo puta na dozvoljene brzine .Pružanje puta sa prvenstvom označava mesto pred ulazom u prolaza . Obavezno zaustavljanje-stop .označava put s raskrsnicu na kome je vozač dužan prvenstvom prolaza. Znakovi obaveze Znakovi obaveštenja Najmanje dozvoljena brzina .označava kome se vozila u normalnim uslovima mesto odakle prestaje obaveza moraju kretati najmanje onom kretanja najmanje brzinom koja je označena na znaku.označava mesto na kome se završava put ili deo puta sa prvenstvom prolaza. . da zaustavi vozilo i ustupi prvenstvo prolaza vozilima koja se kreću putem na koji on nailazi.

označava mesto se odvojeno kreću samo biciklisti odakle prestaje obaveza i pešaci. traktora i znakom "lanci za sneg". "pešačka staza". teških mesto odakle prestaje tricikala.označava posebno Završetak pešačke staze izgrađenu stazu kojom se pešaci označava mesto odakle moraju kretati.označava put po kome pešačke staze . uspostavljena znakom "biciklistička staza". Spojene staze za bicikliste i Završetak spojene biciklističke i pešake . teških obaveza uspostavljena četvorocikala. lakih tricikala. motokultivatora. a po kojoj je prestaje obaveza zabranjeno kretanje drugim učesnicima uspostavljena znakom u saobraćaju. Biciklistička staza . u svojim stazama.označava mopeda. radnih mašina. Pešačka staza . a po . osim motocikala. lakih četvorocikala. uspostavljena znakom "spojene .Lanci za sneg .označava deo puta na Prestanak obaveze nošenja kome motorna vozila.označava mesto odakle kome je zabranjeno kretanje drugim prestaje obaveza učesnicima u saobraćaju. lanaca za sneg .označava put po Završetak biciklističke staze kome se moraju kretati bicikli. moraju na pogonskim točkovima imati lance za sneg kad je na kolovozu sneg.

Staza za jahače . za regulisanje kretanja tramvaja. Semaforima se emituju svetlosni signali odnosno svetla crvene. Animacija promene signala na semaforu. a označava mesto odakle prestaje po kojoj je zabranjeno kretanje obaveza uspostavljena znakom drugim učesnicima u saobraćaju. za regulisanje kretanja bicikala i mopeda na biciklističkim stazama. Semafore možemo podeliti u nekoliko grupa: • • • • • • • • semafori semafori semafori semafori semafori semafori semafori semafori za regulisanje kretanja vozila. zelene i bele boje. koji dodatno objašnjava njegovo značenje. deo su saobraćajne signalizacije. žute. "staza za jahače". . Svetlosni saobraćajni znakovi mogu biti i sa grafičkim prikazom. Svetlo može biti neprekidno ili trepćuće. za regulisanje kretanja određenom brzinom.označava stazu Završetak staze za jahače kojom se moraju kretati jahači.staze za bicikliste i pešake". i kojima se najavljuje približavanje voza prelazu puta preko železničke pruge. Koriste se za regulisanje saobraćaja i označavanje radova i prepreka na putu. za regulisanje saobraćaja po saobraćajnim trakama. SVETLOSNI SIGNALI-SEMAFORI Uređaji za davanje svetlosnih signala – semafori. za regulisanje kretanja pešaka. za regulisanje pristupa.

u određenim vremenskim periodima. po horizontali. menjajući dozvoljeni smer kretanja vozila u traci. a ispod njega slede žuto i zeleno svetlo. a zatim slede žuto i zeleno. Njima može biti pridodat uređaj za davanje zvučnog signala ili uređaj za odbrojavanje preostalog vremena čekanja na promenu crvenog signala. jedno ispod drugog. u prepodnevnim satima saobraćajna traka je otvorena u smeru od periferije ka centru grada. Prečnik kruga svetla može biti 21cm ili 30cm. Npr. Svetla su postavljena vertikalno. Opširnije: Semafori za regulisanje kretanja pešaka . Najviše je postavljeno crveno. Semafor može biti postavljen i iznad saobraćajne trake. Ovaj tip semafora postavlja se iznad saobraćajne trake na koju se odnosi (u kojoj će se vršiti promena smera kretanja vozila) i to za svaku traku posebno. a u popodnevnim satima je otvorena od centra ka periferiji grada. najpre s leva je crveno. Svetla su tada poređana horizontalno. na vertikalnom stubu.Semafori za regulisanje kretanja vozila Postavljaju se na prilazu raskrsnici. Opširnije: Semafori za regulisanje kretanja vozila po saobraćajnim trakama Semafori za regulisanje kretanja pešaka Za regulisanje kretanja pešaka uporebljavaju se semafori koji daju svetlosne signale crvene i zelene boje. Opširnije: Semafori za regulisanje kretanja vozila Semafori za regulisanje kretanja vozila po saobraćajnim trakama Koriste se za regulisanje kretanja vozila po saobraćajnim trakama.

Semafori za regulisanje kretanja tramvaja Za regulisanje kretanja tramvaja upotrebljavaju se semafori koji daju svetlosni signal u vidu trake bele boje na tamnoj pozadini. da bi na narednom semaforu imala slobodan prolaz. biti "otvoreno" . ili više njih. Opširnije: Semafori za regulisanje kretanja tramvaja Semafori za regulisanje kretanja određenom brzinom Semafori za regulisanje kretanja određenom brzinom brojčanom oznakom preporučuju brzinu. Ovaj znak se postavlja na mestu neposredno ispred prelaza puta preko železničke pruge u nivou. polubranik u spuštenom položaju. Semafor na slici označava da će vam. sa ili bez branika. Svetla koja se naizmenično pale i gase nalaze se u horizontalnom položaju na tabli. spuštanje branika ili polubranika ili označava da je branik. vertikalnom ili kosom položaju ili kombinacija navedenih položaja. pri kretanju vozilom brzinom od 50 km/h. Svetlosna traka može biti u horizontalnom. koja ima oblik ravnostranog trougla sa vrhom okrenutim naviše. Broj koji označava preporučenu brzinu kretanja predstavljen je belom bojom na tamnoj pozadini. Semafori na prelazu puta preko železničke pruge u istom nivou Svetlosnim saobraćajnim znakovima na prelazu puta preko železničke pruge u istom nivou najavljuje se približavanje voza. čije boje i mere odgovaraju onima na znakovima opasnosti. . odnosno polubranika. kojom vozila treba da se kreću. Svetlosni saobraćajni znakovi daju se naizmeničnim paljenjem dva okrugla crvena svetla i mogu im biti pridodati i zvučni uređaji."zeleni talas". sledeći semafor.

a za pešake – znači zabranu da prelaze kolovoz. Znaci koje daju policijski službenici rukama i položajem tela za učesnike u saobraćaju imaju sledeća značenja: • desna ruka podignuta vertikalno sa dlanom otvorene šake usmerenim prema levo – znači zabranu prolaza za sve vozače. u času kad policajac podigne ruku. osim za one vozače čija se vozila. . ne mogu na bezbedan način zaustaviti (kao žuto svetlo na semaforu). posebnim uređajima za emitovanje zvučnih odnosno svetlosnih znakova. položajem tela. Oni te znakove mogu davati rukama. tablicom za kontrolu i regulisanje saobraćaja („stop tablica“).ZNACI SAOBRAĆAJCA Znaci koje policajac daje telom i rukama pri regulisanju saobraćaja Učesnici u saobraćaju na putevima moraju da postupaju po znacima koje im daju policijski službenici kad regulišu saobraćaj. Koristi se samo na raskrsnici.

Prilikom davanja ovog znaka. policajac može dodatnim znakom rukom pokazati određenom vozaču gde da pomeri i zaustavi svoje vozilo radi bezbedne kontrole. Koristi se van raskrsnice. .• desna ruka podignuta vertikalno sa dlanom otvorene šake usmerenim prema napred – znači obavezno zaustavljanje za sve vozače prema kojima je okrenut dlan i prsa policajca.

.• desna ruka horizontalno predručena sa dlanom otvorene šake usmerenim prema levo – znači zabranu prolaza za sve učesnike u saobraćaju čiji smer kretanja seče smer predručene ruke. sa dlanom otvorene šake okrenutim na dole – znači da vozač u čijem smeru se daje taj znak treba da smanji brzinu kretanja vozila. • lagano mahanje horizontalno odručenom rukom gore-dole.

i kružno kretanje podlaktice i šake (u smeru okretanja točkova vozila na koje se znak odnosi) – znači da vozač u čijem smeru se daje ovaj znak.• horizontalno predručena ruka savijena u laktu. sa otvorenom šakom. treba da ubrza kretanje vozila. • horizontalno odručena ruka sa dlanom otvorene šake usmerenim prema određenom vozilu – znači da je vozač tog vozila obavezan da zaustavi vozilo. .

odnosno ovlašćenom licu koje daje znak.• horizontalno odručena ruka sa dlanom otvorene šake okrenutim na gore i lagano mahanje podlaktice i šake savijanjem u laktu – znači da vozač u čijem smeru se daje znak treba da pomeri svoje vozilo bliže raskrsnici. .

Propisane znake kojima se naređuje smanjenje brzine kretanja. Znak iz tačke 1. samo pri regulisanju saobraćaja na otvorenom putu (van raskrsnice). dok se ostali znaci mogu davati i na raskrsnici i na otvorenom putu.• telo u normalnom stojećem stavu ili telo u istom stavu sa rukama horizontalno odručenim – znači da vozači koji vozilima dolaze iz pravca u kome su okrenuta leđa. policajci mogu davati i iz vozila. ubrzanje kretanja i zaustavljanje vozila. a iz tačke 2. moraju zaustaviti svoja vozila. odnosno prsa policajca. a da vozači koji vozilima dolaze sa njegovih bočnih strana imaju pravo prolaza. odnosno sa motocikla. . koristi se samo pri regulisanju saobraćaja na raskrsnici.

Saobraćajac sa desnom rukom podignutom vertikalno sa dlanom otvorene šake usmerenim prema levo – znači zabranu prolaza za sve vozače. .Saobraćajac sa rukama horizontalno odručenim. Saobraćajac sa desnom rukom horizontalno predručenom sa dlanom otvorene šake usmerenim prema levo.

odnosno pisanim naredbama na odgovarajućem displeju. . STOP tablica je presvučena reflektujućom folijom. Osnova tablice je žute boje. ima oblik kruga prečnika najmanje 12 cm i pričvršćena je na odgovarajuću dršku.Znaci i naredbe mogu se davati i usmeno ili pomoću tehničkih sredstava za pojačanje zvuka. sa crvenom ivicom širine najmanje 2 cm. zabrana prolaza i smanjenje odnosno ubrzanje kretanja vozila policajac koji reguliše saobraćaj može upotrebiti STOP tablicu. odnosno posebnim uređajem za davanje zvučnih znakova na motornom vozilu (sirena). Postoje i STOP tablice sa sopstvenim izvorom svetlosti. Zvučni znaci daju se pištaljkom. postojanim ili trepćućim svetlom crvene boje. Na osnovi STOP tablice ispisan je tekst „STOP POLICIJA“. Za davanje znakova kojima se naređuje zaustavljanje.

Uporedo sa davanjem ovog znaka saobraćajac je dužan da pokaže rukom učesnika u saobraćaju na kog se taj znak odnosi i šta je on obavezan da učini. Zato su svi učesnici u saobraćaju dužni da. PRATITE NAS. STANITE DESNO. STANITE ISPRED i sl. znači obavezu za vozače koji ga vide da smanje brzinu kretanja vozila. • • Kada se svetlosni znak iz tačke 2. SMANJITE BRZINU. više uzastopnih zvižduka znači da je neko od učesnika u saobraćaju postupio protivno datom znaku.. daje na vozilu koje stoji na kolovozu. Svetlosni znaci na motornom vozilu imaju sledeće značenje: • • crveno i plavo trepćuće svetlo na vozilima pod pratnjom – znači obavezu za vozača . . . • Zvučni znak koji se daje sirenom je zvučni znak promenljive frekvencije... a po potrebi i da ga zaustave i da postupaju po naredbi policajca. svetlosni znak na vozilu policije koje predstavlja vozilo s prvenstvom prolaza.Zvučni znaci pištaljkom daju se samo u kombinaciji sa znacima koji se daju rukama i to samo kada se policajac nalazi van vozila. da se pridržava naredbi koje mu daju lica iz pratnje i da kretanje nastavi tek pošto sva vozila pod pratnjom prođu – za pešake znači obavezu da se sklone sa kolovoza. na ovaj znak. i 3. koje obezbeđuje prolaz jednom vozilu ili koloni vozila koja se kreću iza njega – znači obavezu za vozača . dva trepćuća ili rotaciona svetla plave boje na vozilu sa prvenstvom prolaza.. jedno trepćuće ili rotaciono svetlo plave boje na vozilu s prvenstvom prolaza znači obavezu za vozača .. da postupi po znaku ispisanom u vidu poruke na displeju. – znači obavezu za vozača vozila. ispisan na led displeju u vidu promenljivih poruka koje su u funkciji kontrole i regulisanja saobraćaja. koji susretne takva vozila. pogledaju u saobraćajca i da se na taj način informišu da li se taj zvižduk odnosi na njih. Upotrebljava se samo u kombinaciji sa svetlosnim znacima i ima značenje odgovarajućeg svetlosnog znaka koji se daje.. koje se nalazi neposredno iza policijskog vozila koje daje ovaj svetlosni znak. Zvućni znaci koji se daju pištaljkom imaju sledeća značenja: • jedan duži zvižduk znači poziv učesnicima u saobraćaju koji ga čuju da obrate pažnju na policijskog službenika koji će dati odgovarajući znak (daje se samo pri regulisanju saobraćaja na raskrsnici i to kad saobraćajac daje znak vertikalno podignutom rukom – zabrana prolaza za sve učesnike u saobraćaju). pravilima saobraćaja ili postavljenim saobraćajnim znakovima. tipa: STOP POLICIJA. da ih propusti i po potrebi da zaustavi vozilo ili ga ukloni sa kolovoza...

Za ostale učesnike u saobraćaju ovaj znak označava obavezu da smanje brzinu kretanja svog vozila. Policija zaustavlja vozilo ispred. treba odmah bezbedno da zaustavi svoje vozilo uz desnu ivicu kolovoza. odnosno vozilo sa prvenstvom prolaza daje istovremeno i svetlosni znak upozorenja(naizmenično paljenje i gašenje dugog svetla). neposredno ispred policajca koji daje taj znak. da bezbedno zaustavi svoje vozilo na kolovozu a po mogućnosti van kolovoza.Policija zaustavlja vozilo iza paljenjem led displeja sa natpisom "STOP POLICIJA". znači da vozač vozila koje se kreće neposredno ispred policijskog vozila koje daje te znake. znači obavezu za vozača vozila koje se kreće na delu puta gde se taj svetlosni znak daje i na koga se znak odnosi. odnosno da se kreću sa povećanom opreznošću. Svetlosni znak koji se daje baterijskom lampom koja emituje postojano crveno svetlo i kojom policajac maše upravno na uzdužnu osu puta. . Kada vozilo pod pratnjom odnosno. a po mogućnosti van kolovoza.

1. Uzdužne oznake na kolovozu Uzdužne oznake na kolovozu su : • • • razdelne linije ivične linije i linije upozorenja.ne sme se gaziti. Strelice na slici (oivičene punim linijama) označavaju obavezan smer kretanja vozila. poprečne oznake i 3.). 3. strelice. natpisi i druge oznake. Može biti: o obična . Oznake na kolovozu čine linije. policija i dr. Oznake na kolovozu su bele boje. uzdužne oznake. . Ukratko za nestrpljive: Razdelna linija može biti: • neisprekidana . linije za odvajanje saobraćajne trake za kretanje vozila javnog prevoza putnika. ostale oznake na kolovozu i trotoaru. 2.razdvaja kolovozne trake(dva suprotna smera kretanja vozila). privremene oznake na kolovozu koje se koriste prilikom izvođenja radova na putu. izuzev sledećih oznaka: • • • • oznake mesta na kolovozu i trotoaru na kojima je zabranjeno parkiranje.OZNAKE NA KOLOVOZU Oznake na kolovozu su : 1. 2. i oznake kojima se obeležavaju mesta za određene namene (autobuska i taksi stajališta.

Usmerava vozila pri promeni pravca kretanja (skretanje levo ili desno).razdvaja kolovozne trake(dva suprotna smera kretanja) ili saobraćajne o o trake u istoj kolovoznoj traci (istom smeru kretanja). Razdelne linije se izvode kao : • • • neisprekidane. obične ili udvojene. isprekidane ili kombinovane. nagoveštava pojavu neisprekidane linije. udvojena . Isprekidane i neisprekidane razdelne linije izvode sa kao. i u tunelima. Opširnije ispod: Razdelna linija razdvaja kolovoz na kolovozne trake odnosno na saobraćajne trake. Linija upozorenja – isprekidana duža linija. na mostovima (vidi: pojam kolovoza.samo sa jedne strane kombinovane linije je dozvoljeno preticanje (sa one gde je isprekidana linija). kombinovana – (isprekidana i neisprekidana linija. koje je regulisano • semaforom (vidi: semafor koji reguliše kretanje u ovoj saobraćajnoj traci).razdvaja kolovozne trake kad ima više saobraćajnih traka u jednom • smeru(po jednoj kolovoznoj traci). jedna do druge) .linija vodilja na raskrsnicama. . kratka .o udvojena .traka sa promenljivim smerom kretanja vozila.sme se gaziti. Ivična linija – označava ivicu vozne površine kolovoza. kolovozne trake i saobraćajne trake). isprekidana . Može biti: o obična .

za obeležavanje posebnih traka za skretanje levo ili desno na raskrsnici. tuneli. i kao linija vodilja za kretanje vozila kroz raskrsnicu.) i ako to zahtevaju saobraćajni uslovi ili uslovi bezbednosti na putu. Razdelna isprekidana kratka linija koristi se: • • • na prilaznim kracima raskrsnici . u tunelima i na prilazima tunelima u dužini od 150m do 250m.. Udvojena neisprekidana razdelna linija izvodi se na kolovozima sa dvosmernim saobraćajem : • • • • • sa dve ili više saobraćajnih traka po smeru. Isprekidana razdelna linija može biti obična i kratka isprekidana linija. .Neisprekidana razdelna linija označava zabranu prelaženja preko te linije i zabranu kretanja po toj liniji. na putnim objektima(mostovi. razdvajanje kolovozne trake na saobraćajne trake. kao razdelna linija na dvosmernim biciklističkim stazama.. sa neparnim brojem saobraćajnih traka ako je u oba smera zabranjeno preticanje. Razdelna isprekidana obična linija koristi se za: • • razdvajanje kolovozne trake na putu sa samo po jednom saobraćajnom trakom za svaki smer.

Razdelna udvojena isprekidana linija koristi se za obeležavanje saobraćajnih traka sa promenljivim smerom kretanja na kojima je saobraćaj regulisan uređajima za davanje svetlosnih saobraćajnih zakova – semaforima. . Srednja traka menja smer kretanja vozila u zavisnosti od znaka na semaforu postavljenog iznad te trake. tako da se za preticanje koristi saobraćajna traka namenjena za kretanje vozila iz suprotnog smera. Vidi semafor na : semafor koji reguliše kretanje u ovoj saobraćajnoj traci Razdelna udvojena kombinovana linija koristi se za razdvajanje kolovoznih traka na mestima gde uslovi preglednosti dopuštaju preticanje samo u jednom smeru. Dvostruka isprekidana razdelna linija.

kosnici. graničnici. Poprečne oznake na kolovozu Poprečne oznake na kolovozu obeležavaju se neisprekidanim ili isprekidanim linijama i mogu biti povučene na kolovozu tako da zahvataju jednu ili više saobraćajnih traka. Široka ivična linija koristi se na autoputu i motoputu na raskrsnicama u više nivoa. Linija upozorenja(duža isprekidana linija) koristi se za najavljivanje blizine neisprekidane linije. Može biti neisprekidana i isprekidana. .Ivična linija služi da označi ivicu vozne površine kolovoza. Poprečne oznake su: • • • linija zaustavljanja. normalna i široka.

i prelazi biciklističke staze preko kolovoza. na ukrštanju sa putem sa prvenstvom prolaza! Neisprekidana linija zaustavljanja.sa putem sa prvenstvom prolaza. postavljena ispred semafora.• • pešački prelazi. Neposredno pre isprekidane linije zaustavljanja. zaustavi vozilo pre linije zaustavljanja. postavljena na raskrsnici. Isprekidana linija zaustavljanja. Neisprekidana linija zaustavljanja. ako znak „STOP“ ne postoji. gde je na sporednom putu postavljen znak „obavezno zaustavljanje“ (STOP) . koji označava blizinu carinarnice. policije ili naplatnog mesta za putarinu. na putu sa prvenstvom prolaza. gde je postavljen znak „ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza“. Neisprekidana linija zaustavljanja. (Vidi znakove) Ispred neisprekidane linije zaustavljanja na kolovozu može da se obeleži reč „STOP“. označava mesto na kolovozu ispred koga vozač mora da zaustavi vozilo. postavljena ispred znaka „zabrana prolaza bez zaustavljanja“. Linije zaustavljanja su : • • neisprekidane linije i isprekidane linije. na kolovozu može da se obeleži saobraćajni znak „ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza“ (obrnuti trougao). po potrebi. označava mesto na kolovozu ispred koga vozač mora da zaustavi vozilo. ima značenje kao da znak postoji. postavljena na prilazu raskrsnici . označava mesto na kolovozu ne kome je vozač dužan da ustupi prvenstvo prolaza vozilima koja se kreću putem na koji nailazi i da. . označava mesto na kolovozu ispred koga vozač mora da zaustavi vozilo ako mu je semaforom zabranjen prolaz. Neisprekidana linija zaustavljanja.

neisprekidana i isprekidana. Zatvaranje saobraćajne trake kosnikom prilikom uključenja vozila na auto-put. Graničnik označava deo kolovoza na kome je zabranjen saobraćaj zbog ulivanja saobraćaja sa prilaznog puta. otvaranja trake i zatvaranja saobraćajne trake rezervisane za vozila javnog prevoza putnnika. linije zaustavljanja. .Ako na prilazu raskrsnici sa putem sa prvenstvom prolaza ne postoji saobraćajni znak „obavezno zaustavljanje“ (STOP) ili „ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza“ (obrnuti trougao). imaju značenje kao da odgovarajući znak postoji! Kosnik označava mesto zatvaranja saobraćajne trake.

Graničnik (beli pravougaonik). Na kolovozu. Biciklistički prelaz. Prelaz biciklističke staze preko kolovoza je deo površine kolovoza namenjen isključivo za prelaz biciklista. pored pešačkog prelaza koji se nalazi u blizini škole. prelaz se može obeležiti čeličnim elementima. mora da stoji natpis „ŠKOLA“. . Na mestima na kojima pešački prelaz nije moguće obeležiti bojom. Pešački prelaz označava deo površine kolovoza namenjen za prelaz pešaka. klinovima ili reflektujućim materijalima.

Strelice na slici (oivičene punim linijama) označavaju obavezan smer kretanja vozila. između dve trake sa istim smerovima. ispred ostrva za razdvajanje saobraćajnih tokova. . Polja za usmeravanja saobraćaja označavaju površinu na kojoj je zabranjen saobraćaj i na kojoj nije dozvoljeno zaustavljanje i parkiranje. dva smera (kombinovane). Strelica na kolovozu služi za obeležavanje obaveznog smera kretanja vozila ako je ubeležena u saobraćajnoj traci oivičenoj neisprekidanim linijama i za obaveštavanje vozača o nameni saobraćajnih traka(za prestrojavanje). polja za usmeravanje saobraćaja. na ulivnom i izlivnom kraku na autoputu. na mestu otvaranja posebne trake za skretanje. Strelicama se može označiti: jedan smer. smer kretanja u garažama i skretanje saobraćaja. Polja za usmeravanje saobraćaja izvode se: između dve trake sa suprotnim smerovima.OSTALE OZNAKE Ostale oznake na kolovozu i trotoaru U ostale oznake spadaju: • • • • • • • strelice. obeležavanje mesta za parkiranje. natpisi. oznake za označavanje saobraćajnih površina za posebne namene. i vertikalne oznake (oznake na predmetima uz ivicu kolovoza). linije usmeravanja. ako je obeležena u traci oivičenoj isprekidanom linijom. prestrojavanje na dve bliske raskrsnice gde prestrojavanje mora da se izvede pre prve raskrsnice.

Polja za usmeravanje na kolovozu .otvaranje trake za skretanje. Linije usmeravanja mogu da budu . Polje za usmeravanje na ulivnom kraku na autoputu.Slika prikazuje polja za usmeravanje saobraćaja: između dve trake sa suprotnim smerom i između dve trake sa istim smerom kretanja vozila. Linija usmeravanja označava mesto promene slobodne površine kolovoza ispred fiksnih prepreka koje se nalaze na putu ili na njegovim ivicama.

„TAXI“. Natpisi na kolovozu pružaju učesnicima u saobraćaju dodatna obaveštenja.ispred ostrva za prestrojavanje vozila javnog prevoza putnika. se postavlja na kolovozu. za oblikovanje prepreke na ivici puta i za označavanje promene korisne površine kolovoza (vidi slike gore). simbol bicikla ili simbol kolica za lica sa invaliditetom. Natpis – slika kolica za lica sa invaliditetom. odnosno ograničenje koje mu je propisano saobraćajnim znakom. kao i nazivi mesta i brojevi puteva. . „BUS“. na mestima gde je ovakvom oznakom potrebno dodatno upozoriti vozača na opasnost. Postavlja se na početku biciklističke staze i posle svake raskrsnice. Natpis „saobraćajni znakovi“ (slike saobraćajnih znakova iscrtane na kolovozu). Postavlja se na početku saobraćajne trake za vozila javnog prevoza putnika i ponavlja se nakon svake raskrsnice. saobraćajni znakovi. Natpis „BUS“ označava saobraćajnu traku za vozila javnog prevoza putnika. označava biciklističku stazu odnosno traku. označava da je parking mesto obeleženo ovim znakom namenjeno isključivo za parkiranje vozila lica sa invaliditetom. „ŠKOLA“. i to mogu biti: „STOP“. Natpis – slika bicikla na kolovozu.

obeležavanje mesta rezervisanih za taksi vozila ili druga vozila.Označavanje saobraćajnih površina za posebne namene služi za obeležavanje mesta gde je zabranjeno zaustavljanje – parkiranje na trotoaru i kolovozu. Parkiranje može da bude podužno. obeležavanje zona pešačkih prelaza u zoni škola. obeležavanje mesta rezervisanih za autobuska stajališta. koso i uspravno. Parkiranje : podužno. koso i uspravno. . Oznaka „parking mesto“ označava mesto i način parkiranja vozila.

uvedena je upotreba jedinstvenih pravila za regulisanje ponašanja učesnika u saobraćaju. da bi se izbegli mogući konflikti u saobraćaju na putevima.PRAVILA SAOBRAĆAJA Drumski saobraćaj karakteriše masovnost učesnika. signalizaciji(saobraćajni znakovi. 4.semafor 4. Utvrđivanje prioriteta znakova u saobraćaju pri određivanju prvenstva prolaza na raskrsnici Prioritet znakova u saobraćaju je sledeći.saobraćajni znak – vertikalni 3. obuhvata sve uslove i situacije kretanja. Tek ako nema nijednog od gore navedenih znakova primenjuju se sledeća pravila saobraćaja : • pravilo desne strane – na raskrsnici ili u susretu sa drugim vozilom. 1. semafori) i znacima i naredbama koje daje ovlašćeno službeno lice(saobraćajac). Iz razloga bezbednosti.saobraćajni znak – horizontalni 2.saobraćajac Znak višeg prioriteta uvek „poništava“ značenje odnosno važnost onog sa nižim prioritetom. regulisanje i kontrolu saobraćaja. vozač je dužan da propusti vozilo koje dolazi sa njegove desne strane . 3. od najnižeg ka najvišem : 1. PRVENSTVO PROLAZA Učesnici u saobraćaju dužni su da postupaju u skladu sa propisima o pravilima saobraćaja. što zahteva centralizovano upravljanje. 2. saobraćajnih pravila. Organizacija kretanja učesnika u saobraćaju pomoću saobraćajnih pravila.

Međusobno prvenstvo prolaza učesnika u saobraćaju. Vertikalna i horizontalna signalizacija Učesnici u saobraćaju su dužni da postupaju po saobraćajnim znakovima(vertikalna signalizacija) i kada se njihovo značenje razlikuje od značenja oznaka na kolovozu i trotoaru(horizontalna signalizacija). vozila sa prvenstvom prolaza i vozila pod pratnjom.semaforima ili od strane saobraćajca. Međusobno prvenstvo prolaza učesnika u saobraćaju. Raskrsnica regulisana znakovima Učesnici u saobraćaju dužni su da postupaju po saobraćajnim znakovima i kada time odstupaju od propisa o pravilima saobraćaja. vertikalni saobraćajni znak razlikuje se od horizontalnog – oznake na kolovozu. Učesnici u saobraćaju dužni su da postupaju u skladu sa saobraćajnom signalizacijom(znaci. U situaciji prikazanoj na slici. Crveni automobil pravi prekršaj jer vertikalni znak „dozvoljeni smerovi“ zabranjuje skretanje ulevo ! . ako saobraćajnim znakom nije drugačije određeno. saobraćajac) i kada time odstupaju od propisa o pravilima saobraćaja. semafori. reguliše se pravilima saobraćaja.• pravilo prvenstva prolaza vozila koje zadržava pravac kretanja na raskrsnici ili skreće udesno u odnosu na vozilo koje dolazi iz suprotnog smera i seče njegov pravac kretanja Izuzetno od gore navedenih pravila saobraćaja. tramvaj u svim slučajevima ima prvenstvo prolaza. U situaciji prikazanoj na slici. crveni automobil ima pravo prvenstva prolaza u odnosu na žuti jer se nalazi na putu sa pravom prvenstva prolaza što je određeno saobraćajnim znakom. reguliše se pravilima saobraćaja. koji na raskrsnici regulisanoj znakovima. Postoje izuzeci od pravila kad su u pitanju šinska vozila. koji na raskrsnici regulisanoj znakovima istovremeno dobijaju pravo prolaza. istovremeno dobijaju pravo prolaza.

vozač žutog automobila ima upaljeno zeleno svetlo na semaforu i time je dobio slobodan prolaz. . ne bi smele da se dogode. Učesnici u saobraćaju dužni su da postupaju u skladu sa svetlosnim saobraćajnim znakom – semaforom i kad se značenje tog znaka razlikuje od značenja ostalih saobraćajnih znakova ili pravila saobraćaja. Raskrsnica regulisana semaforima. U situaciji prikazanoj na slici. Međusobno prvenstvo prolaza učesnika u saobraćaju. koji na raskrsnici regulisanoj svetlosnim saobraćajnim znakovima – semaforima istovremeno dobijaju pravo prolaza. sa postavljenim znakovima sa suprotnim značenjem. Crveni automobil ima crveno svetlo na semaforu i ima obavezu da čeka dok se za njega ne upali zeleno svetlo. reguliše se pravilima saobraćaja. ali su moguće.Ovakve situacije.

Pravilo prvenstva prolaza vozila koje dolazi sa desne strane – pravilo desne strane Na raskrsnici ili u susretu sa drugim vozilom. . Takođe. vozila sa pravom prvenstva prolaza odnosno vozila pod pratnjom. jer dolazi iz pravca u kome su okrenute grudi saobraćajca. odnosno naredbama koja daju ovlašćenja lica (policijski službenici .Raskrsnica regulisana saobraćajca. U situaciji prikazanoj na slici.postupanje po pravilima saobraćaja Prvenstvo prolaza na neregulisanoj raskrsnici (nema saobraćajca. dok žuti automobil ima obavezu da čeka. znakovima istovremeno dobijaju pravo prolaza zahteva od vozača postupanje po pravilima saobraćaja. sa uključenim rotacionim svetlima. čak i u odnosu na tramvaj. ako saobraćajnim znakom nije drugačije određeno. semafora niti znakova) i na regulisanoj raskrsnici na kojoj učesnici iz različitih smerova ili pravaca kretanja. od strane policijskog službenika – Učesnici u saobraćaju dužni su da postupaju prema znacima. na neregulisanoj raskrsnici(nema saobraćajca. imaju u svim slučajevima najveći prioritet i pravo prvenstva prolaza. jer dolazi sa njegove desne strane. žuti automobil ima pravo prvenstva prolaza u odnosu na crveni. vozač je dužan da propusti vozilo koje dolazi sa njegove desne strane – pravilo desne strane. Prvenstvo prolaza na neregulisanoj raskrsnici . semafora niti znakova).saobraćajci) i kad time odstupaju od svetlosnog saobraćajnog znaka(semafora). ili drugog saobraćajnog znaka ili pravila saobraćaja. Izuzetno od ovog pravila. U situaciji prikazanoj na slici slobodan prolaz na raskrsnici ima crveni automobil jer dolazi sa bočne strane saobraćajca . tramvaj u svim slučajevima ima prvenstvo prolaza.

semafora niti znakova). dužan je da propusti vozilo koje. ako saobraćajnim znakom nije drukčije određeno. vozila sa pravom prvenstva prolaza odnosno vozila pod pratnjom. odnosno skreće udesno. prvenstvo prolaza ima plavi automobil. sa uključenim rotacionim svetlima. na neregulisanoj raskrsnici (nema saobraćajca. jer zadržava pravac kretanja. . čak i u odnosu na tramvaj. Izuzetno od ovoga. U situaciji prikazanoj na slici. na neregulisanoj raskrsnici. Takođe.Prvenstvo prolaza vozila koje ne menja pravac kretanja ili skreće udesno u odnosu na vozilo koje dolazi iz suprotnog smera i seče njegov pravac kretanja Vozač vozila koji na raskrsnici skreće ulevo. imaju u svim slučajevima najveći prioritet i pravo prvenstva prolaza. ako saobraćajnim znakom nije drukčije određeno. Izuzeci od pravila saobraćaja kad postoji tramvajska pruga Izuzetno od gore navedenih pravila saobraćaja. tramvaj u svim slučajevima ima prvenstvo prolaza. tramvaj u svim slučajevima ima prvenstvo prolaza. u skladu sa gore navedenim pravilom saobraćaja. dolazeći iz suprotnog smera na raskrsnici zadržava pravac kretanja ili skreće udesno.

dužan je da propusti sva vozila koja se kreću tim putem. koji se nalaze na putu sa pravom prvenstva prolaza. U situaciji prikazanoj na slici. sa uključenom rotacijom. iako žuti automobil dolazi sa desne strane u odnosu na tramvaj. svetlosnim saobraćajnim znakovima ili od strane policijskog službenika . Izuzeci od pravila saobraćaja za vozila pod pratnjom i vozila sa prvenstvom prolaza Izuzetno od gore navedenih pravila saobraćaja. koji je znakom označen kao put sa prvenstvom prolaza. iako crveno vozilo dolazi sa desne strane u odnosu na vozilo policije. .U situaciji prikazanoj na slici. Raskrsnica regulisana saobraćajnim znakovima Vozač koji svojim vozilom ulazi na put. vozila sa pravom prvenstva prolaza i vozila pod pratnjom sa uključenim rotacionim svetlima imaju pravo prvenstva prolaza u svim slučajevima. pre nego što svojim vozilom uđe u raskrsnicu. vozilo policije na dužnosti. tramvaj ima prednost. U situaciji prikazanoj na slici vozač žutog automobila dolazi sa sporednog puta i dužan je da propusti plavi i crveni automobil. na neregulisanoj raskrsnici. ima prednost. Prvenstvo prolaza na regulisanoj raskrsnici Regulisana raskrsnica je ona na kojoj je saobraćaj regulisan saobraćajnim znakovima .

Gore navedeno pravilo važi i za šinsko vozilo. U situaciji prikazanoj na slici. vozilo policije na dužnosti. pa i u odnosu na šinska vozila.vojska) i vozila pod pratnjom na dužnosti (sa upaljenom rotacijom) uvek imaju prvenstvo prolaza u odnosu na druga vozila na raskrsnici regulisanoj saobraćajnim znakovima. U situaciji prikazanoj na slici. . odnosno tramvaj. na raskrsnici regulisanoj saobraćajnim znacima.vatrogasci. sa upaljenim rotacionim svetlom. tramvaj mora da postupi prema znaku i da prepusti pravo prolaza vozilu koje se nalazi na putu sa prvenstvom prolaza (za razliku od situacije kad nema saobraćajnih znakova i gde tramvaj uvek ima prednost). ima pravo prvenstva prolaza u odnosu na tramvaj i žuti automobil iako dolazi sa sporednog puta. Vozila sa pravom prvenstva prolaza(policija.

. beli i žuti automobil imaju na semaforu pun zeleni signal (zeleno svetlo) i time pravo prvenstva prolaza na raskrsnici. da se zaustavi. Da li policajac može iz vozila da zaustavi saobraćaj ? Da. koji ima važnost samo ako semafor ne radi! Vozilo policije na semaforu U situaciji prikazanoj na slici. vozilo policije sa uključenim rotacionim svetlom dužno je da poštuje signal na semaforu. vozilo sa pravom prvenstva prolaza na zadatku tj. Iznad svakog semafora je postavljen i saobraćajni znak. vozači su dužni da postupe prema svetlosnom saobraćajnom znaku. a ne po pravilima saobraćaja ili saobraćajnim znakovima.Raskrsnica regulisana semaforom Na raskrsnici i drugim mestima gde je saobraćaj regulisan svetlosnim saobraćajnim znakovima – semaforima. U situaciji prikazanoj na slici. jer je na semaforu crveno svetlo.

. ako proceni da može da je blokira pri promeni svetla na semaforu. pri promeni signala na semaforu. svetleća zelena strelica na semaforu na kome je upaljeno glavno crveno svetlo daje pravo belom automobilu da skrene desno. ne sme da uđe u raskrsnicu. ali tek pošto propusti pešake na pešačkom prelazu i automobile koji dolaze sa njegove leve strane. može da „zatvori“ raskrsnicu i tako onemogući normalno odvijanje saobraćaja u rasrksnici. ne sme svojim vozilom ulaziti u raskrsnicu ako proceni da zbog gustine saobraćaja i kolone vozila zaustavljene na izlazu iz raskrsnice. Vozač koji ima zeleno svetlo na semaforu. koji imaju pun zeleni signal.Semafor sa zelenom strelicom U situaciji prikazanoj na slici. NE blokiraj raskrsnicu! Vozač kome je zelenim svetlom na semaforu dozvoljen ulaz u raskrsnicu. u situaciji prikazanoj na slici.

. vertikalni i horizontalni. koji dodatno upozorava vozače da ne smeju da blokiraju raskrsnicu. U situaciji prikazanoj na slici iako je zeleno svetlo na semaforu čak i policijski automobil sa uključenom rotacijom mora da čeka! Ovo je malo verovatna situacija (da će kolega policajac da zaustavi vozilo sa upaljenom rotacijom koje je na zadatku). dok vozilo policije mora da čeka jer dolazi iz pravca u kome su okrenute grudi policajca.Novi znak „ne blokiraj raskrsnicu“. On ima veći prioritet i od semafora. U situaciji prikazanoj na slici pravo prvenstva prolaza imaju žuti i plavi automobil jer dolaze sa bočnih strana saobraćajca. Raskrsnica na kojoj saobraćajac saobraćaj reguliše policijski službenik - Saobraćajac je neprikosnoven. ali je postavljena samo radi demonstracije prioriteta znakova.

a na samom centralnom ostrvu se nalaze znaci kružni tok saobraćaja.Prvenstvo prolaza na raskrsnici sa kružnim tokom U situaciji na slici prikazana je raskrsnica sa kružnim tokom. . pri susretu sa drugim vozilima. po jedan za svaki ulazni krak u raskrsnicu. gde se na svakom ulaznom kraku u raskrsnicu nalazi znak ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza. propusti vozila koja dolaze sa njegove desne strane – pravilo desne strane. U ovoj situaciji to znači da vozila označena brojevima 3 i 4 moraju da prepuste pravo prvenstva prolaza vozilima označenim sa brojevima 1 i 2. Da nema znakova ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza važilo bi pravilo saobraćaja koje nalaže vozaču da u raskrsnici. Prikaz situacije na raskrsnici sa kružnim tokom kada se na jednom ulaznom kraku u kružni tok ne nalazi znak ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza(trougao). jer se ta vozila već nalaze u raskrsnici.

zato što vozilo broj 4 dolazi sa sporednog puta.U situaciji prikazanoj na gornjoj slici prvenstvo prolaza ima auto obeležen brojem 3. Sledeće dve slike imaju za cilj da predstave odnos. Znakovi na slici su namerno uvećani i okrenuti ka posmatraču. zato što auto broj 3 na ulazu u raskrsnicu nema znak ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza i dolazi sa desne strane automobila broj 1. odnosno uvažava se redosled prioriteta koji važi pri poštovanju prava prvenstva prolaza na raskrsnici . Vozilo broj 2 ima prednost u odnosu na vozilo broj 4. koje nalaže vozaču da pri susretu sa drugim vozilom u raskrsnici propusti vozilo koje dolazi sa njegove desne strane. u pogledu prava prvenstva prolaza. semafor. Na gornjoj slici prikazan je kružni tok sa pet krakova. pravila saobraćaja(pravilo desne strane). nailazi praktično na jednu malu raskrsnicu. a svaki krak je obeležen brojevima od 1 do 5. Na raskrsnici sa kružnim tokom. između vozila koje se već nalazi u kružnom toku(žuti automobil) i drugih vozila koja se nalaze na ulaznim krakovima u kružni tok. koji se već nalazi u kružnom toku. Na . U ovom slučaju primenjuje se pravilo desne strane. u odnosu na auto obeležen brojem 1. a to je : saobraćajac. auto koji se već nalazi u kružnom toku nailaskom na bilo koji ulazni krak u raskrsnici. Pretpostavka je da vozila na ulaznim krakovima u kružni tok ostaju na svojim pozicijama dok žuti automobil ne obiđe pun krug. saobraćajni znak. na kojoj se primenjuju pravila saobraćaja kao i na svim drugim raskrsnicama. označenog znakom ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza.

prvom. Žuti auto je ušao u kružni tok na kraku broj 1 i obilazi ceo kružni tok. Pri susretu sa vozilom na kraku broj 4 žuti auto nema prednost jer auto na ulaznom kraku ima znak put sa prvenstvom prolaza. pri sa njima u raskrsnici. a na četvrom je znak put sa prvenstvom prolaza. Znakovi obaveze – kružni tok saobraćaja. Tamo gde žuti auto ima prednost. zbog pravila desne strane. koje dolazi iz ulaznog kraka u kružni tok. na trećem kraku nema znaka. Pri susretu sa vozilom na kraku broj 2 žuti auto ima prednost jer auto na ulaznom kraku ima znak ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza. traka je crvene boje. a tamo gde bi žuti auto trebao. da propusti to drugo vozilo. žuti auto ima prednost pri susretu sa drugim automobilom na raskrsnici. kad nema saobraćajca ni znakova. U situaciji prikazanoj na slici niže dole ni na jednom ulaznom kraku u raskrsnicu nema saobraćajnih znakova. Još primera. U ovoj susretu brojem susretu situaciji. Tamo gde je traka zelena. Vozilo sa 1 mora da sačeka i prepusti pravo prvenstva prolaza vozilima sa brojem 3 i 2. . drugom i petom kraku je znak ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza. prednost ima automobil sa kojim se žuti automobil susreće. Pri susretu sa vozilom na kraku broj 5 žuti auto ima prednost jer auto na ulaznom kraku ima znak ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza. Pri susretu sa vozilom na kraku broj 3 žuti auto nema prednost. razvićemo kružni tok i predstaviti ga kao pojedinačne raskrsnice. traka je zelene boje. pri susretu sa drugim vozilom. važi pravilo desne strane pri svakom vozila koje se nalazi u kružnom toku sa vozilom koje tek ulazi u raskrsnicu. Praktično u kružnom toku imamo pet malih raskrsnica. a tamo gde je traka crvena. Da bi se još bolje objasnio gornji prikaz i predstavio odnos između žutog automobila i automobila koji se nalaze na ulaznim kracima kružnog toka. nalaze se na samom centralnom ostrvu kružnog toka.

u pitanju je obična raskrsnica(nema kružnog toka). na ulazu u raskrsnicu imaju znak ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza . Zato što automobili 1 i 2 dolaze sa puteva jednake važnosti(oba automobila imaju trougao). postavljeni znakovi ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza. Oba automobila. gde se na svakom ulaznom kraku u raskrsnicu nalazi znak ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza. primenjuje se pravilo saobraćaja koje nalaže da pri susretu dva vozila na raskrsnici. a tek posle njega automobil sa brojem 1. iz smera iz koga dolaze. što znači da kroz raskrsnicu prvo prolazi automobil sa brojem 2. pri njihovom međusobnom susretu. U prvoj situaciji.trougao. jer je ispred automobila sa brojem 2 postavljen znak ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza. vozilo koje zadržava svoj pravac kretanja ima pravo prvenstva prolaza. U drugoj situaciji. gde su iz pravca odakle dolaze automobili 1 i 2 . U ovoj situaciji vozilo sa brojem 2 je dužno da propusti vozilo sa brojem 1 koje se već nalazi u kružnom toku. .Sledeće dve saobraćajne situacije prikazane slikama imaju za cilj da predstave pravo prvenstva prolaza kad je u pitanju raskrsnica sa kružnim tokom i obična raskrsnica. prikazana je raskrsnica sa kružnim tokom.

Ovaj tip raskrsnice može imati jednu ili više saobraćajnih traka i obeležava se saobraćajnim znakom izričite naredbe koji označava obavezu: kružni tok saobraćaja. kako na prilazu raskrsnici tako i u samoj raskrsnici. u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljke na satu. to predstavlja naredbu vozaču. da ustupi prvenstvo prolaza vozilima koja se već nalaze u kružnom toku. vozilo-vozilo) kao i brzina kretanja vozila. da bi se izvršilo isključenje iz kružnog toka na određenom izlaznom kraku. koji se uključuje vozilom u kružni tok. Ponašanje vozača u kružnom toku Slika prikazuje koju saobraćajnu traku treba zauzeti pre uključenja vozilom u kružni tok saobraćaja sa više saobraćajnih traka. jer je smanjen broj konfliktnih tačaka(pešak-vozilo. Ako je na ulaznom kraku u kružni tok postavljen znak nailazak na put sa prvenstvom prolaza. Na svakom ulaznom kraku u kružni tok postavlja se znak obaveze kružni tok saobraćaja i najčešće znak nailazak na put sa prvenstvom prolaza . . Raskrsnica sa kružnim tokom se smatra bezbednijom od „klasične“ raskrsnice.Raskrsnice sa kružnim tokom saobraćaja Kružni tok saobraćaja je raskrsnica u kojoj se saobraćaj odvija kružno.

Pre ulaska u raskrsnicu pogledajte na levu stranu i ako ima vozila propustite ih. usporite i pazite na pešake na pešačkom prelazu. uključite se u kružni tok saobraćaja i nastavite ka željenom izlaznom kraku. Vozač koji svojim vozilom ulazi u kružni tok mora da smanji brzinu kretanja.Ako na ulaznom kraku u kružni tok ne postoji znak nailazak na put sa prvenstvom prolaza važe uobičajena pravila saobraćaja kao i na svakoj drugoj raskrsnici. . pojavi se praznina u toku saobraćaja kroz raskrsnicu. Pre ulaska u raskrsnicu sa kružnim tokom sa više traka treba da izaberete traku. Vožnja u kružnom toku sa jednom trakom Dok se približavate kružnom toku uočićete saobraćajni znak obavezan kružni tok. slično tradicionalnoj raskrsnici sa više traka. a po potrebi i da se zaustavi i da fazu uključivanja izvede bez izazivanja opasnosti ili smetnji drugim vozačima. Da idete pravo ili desno. koja nije regulisana semaforom ili znacima saobraćajca(važi pravilo desne strane). Pre izlaska iz kružnog toka dajte migavac za isključenje. prestrojte se u desnu traku. Prilikom uključivanja vozila u kružni tok vozač nema obavezu uključivanja pokazivača pravca migavca. Kad se ukaže prva prilika. Vožnja u kružnom toku sa više traka Animacija prikazuje isključenje vozila iz kružnog toka sa više saobraćajnih traka kada se vrši skretanje udesno u odnosu na ulaz vozila u kružni tok i koju traku treba zauzeti pre ulaska u kružni tok.Vidi tekst Prvenstvo prolaza na raskrsnici sa kružnim tokom.

uključite se u kružni tok i nastavite ka vašem izlazu. morate prepustiti prvenstvo prolaza vozilima koja se nalaze u obe trake kružnog toka. Zato što velikim vozilima treba dodatni prostor za manevrisanje u kružnom toku. Zapamtite. Kada odaberete traku za ulazak u kružni tok.pre ulaska u kružni tok. Animacija prikazuje isključenje vozila iz kružnog toka sa više saobraćajnih traka kada se ne menja pravac kretanja u odnosu na ulaz vozila u kružni tok i koju traku treba zauzeti pre ulaska u kružni tok. Da idete pravo ili levo ili da napravite „U“ zaokret. Animacija prikazuje isključenje vozila iz kružnog toka sa više saobraćajnih traka kada se vrši skretanje ulevo u odnosu na ulaz vozila u kružni tok ili kada se vrši U zaokret i koju traku treba zauzeti pre ulaska u kružni tok. pazite na pešake koji se nalaze na pešačkom prelazu dok se približavate kružnom toku. na isprekidanoj liniji. u kružnom toku sa više traka. Na samom ulazu u kružni tok. . Kada se pojavi prazan prostor u saobraćajnom toku. Pazite na pešake i koristite migavac pre isključenja iz kružnog toka. prestrojte se u levu traku pre ulaska u kružni tok. vozači ne bi trebali da voze neposredno pored takvih vozila. pogledajte na levu stranu i prepustite prvenstvo prolaza vozilima koja se već nalaze u kružnom toku.

koje je uslovljeno geometrijskim oblikom raskrsnice. kao i smanjenja brzine vozila kako pri ulasku. • • Bezbednost raskrsnica sa kružnim tokom Povećana bezbednost savremenih raskrsnica sa kružnim tokom javlja se kao posledica smanjenja broja konfliktnih tačaka u odnosu na klasične raskrsnice. a služi i kao zaštita za pešake kojima je omogućen prelazak u dve faze. tako i tokom vožnje kroz raskrsnicu. Smanjenje broja konfliktnih tačaka odnosi se kako na konfliktne tačke između vozila. Razdelno ostrvo predstavlja izdignutu ili farbanu površinu na kracima raskrsnice koja služi za razdvajanje ulaznih i izlaznih tokova.Elementi savremenih raskrsnica sa kružnim tokom • Centralno ostrvo predstavlja izdignutu površinu u centru raskrsnice oko koga se odvija saobraćaj. tako i na konfliktne tačke izmešu vozila i pešaka. Oblikuje se tako da uspori prilazni saobraćaj. Kružni tok je saobraćajna površina po kojoj se odvija saobraćaj obrnuto od smera kazaljke na satu. .

koje uzrokuju najveći broj nesreća sa povređenima i poginulima. Iz tog razloga. zatim vozila sa brojem 3 i 4 i na kraju vozilo sa brojem 5. Kod raskrsnica sa kružnim tokom sa dve saobraćajne trake javljaju se konflikti usled nepravilnog korišćenja saobraćajne trake. Takođe. semafora ni znakova. prvo kroz raskrsnicu prolaze vozila obeležena brojevima 1 i 2 jer nemaju nikog sa svoje desne strane. kao i usled nepravilnih manevara. Rešavanje prvenstva prolaza na neregulisanoj raskrsnici – primeri Primer 1 U situaciji prikazanoj na slici primenjuje se pravilo desne strane. nema tramvaja ni vozila sa pravom prvenstva prolaza. .Kod raskrsnica sa kružnim tokom sa jednom saobraćajnom trakom izbegnute su konfliktne tačke presecanja tokova. jer nema saobraćajca.

na neregulisanoj raskrsnici ima pravo prvenstva prolaza u odnosu na sva ostala vozila pa i u odnosu na tramvaj. ima šinsko vozilo. pošto se u ovom slučaju na raskrsnici nalazi i tramvaj. pravila nalažu da pravo prvenstva prolaza na neregulisanoj raskrsnici u odnosu na sva vozila. Primer 3 U situaciji prikazanoj na slici. .Primer 2 U situaciji prikazanoj na slici nema saobraćajca. vozilo policije tj. Posle njega pravila nalažu da pravo prvenstva prolaza ima šinsko vozilo. Međutim. Takođe. na dužnosti. vozilo sa pravom prvenstva prolaza na zadatku. odnosno vozila pod pratnjom. nema ni vozila sa pravom prvenstva prolaza. zatim ide vozilo sa brojem 2 jer važi pravilo desne strane i ono ima pravo prvenstva prolaza u odnosu na vozilo sa brojem 3. bez obzira iz kog pravca dolaze. a tek zatim putnički automobil sa brojem 3. ni znakova što znači da primenjujemo pravila saobraćaja. sa upaljenom rotacijom. semafora.

zadržava pravac kretanja (u međusobnom odnosu ova dva vozila primenjujemo pravila saobraćaja koja nalažu da vozilo koje zadržava svoj pravac kretanja u odnosu na vozilo iz suprotnog smera ima prvenstvo prolaza na raskrsnici). pravilo koje nalaže da pravo prvenstva prolaza ima vozilo koje na raskrsnici zadržava pravac kretanja ili skreće udesno. nalazi se sa njegove desne strane. . jer je u pitanju šinsko vozilo.Rešavanje prvenstva prolaza na regulisanoj raskrsnici – primeri Primer 1 Raskrsnica je regulisana saobraćajnim znakovima. jer u odnosu na vozilo sa brojem 3. posle njega ide vozilo sa brojem 2. to vozilo prolazi prvo kroz raskrsnicu. primenjuju se pravila saobraćaja tj. a u toj situaciji. takođe sa puta sa prvenstvom prolaza. koje se takođe nalazi na putu sa pravom prvenstva prolaza. Primer 2 Raskrsnica je regulisana saobraćajnim znakovima. tj. Zatim ide vozilo sa brojem 2 i na kraju vozilo sa brojem 3. vozilo policije sa upaljenom rotacijom. koja se nalaze na putu sa pravom prvenstva prolaza. i na kraju vozilo sa brojem 5. Na prikazanoj slici uobičajena situacija bi nalagala da kroz raskrsnicu prvo prolaze vozila sa brojevima 2 i 3. u odnosu na vozilo koje dolazi iz suprotnog smera i seče njegov pravac kretanja. To su vozila označena brojevima 1 i 2. ali na raskrsnici se nalazi i vozilo sa pravom prvenstva prolaza tj. Ova slika prikazuje situaciju u kojoj dva vozila istovremeno imaju pravo prolaza. u njihovom međusobnom odnosu. Zatim ide vozilo sa brojem 3. koje dolazi sa sporednog puta. skreće udesno. Zato. Kroz raskrsnicu prvo prolazi vozilo sa brojem 1 jer se nalazi na putu sa pravom prvenstva prolaza i u odnosu na vozilo sa brojem 2 koje dolazi iz suprotnog smera. Kroz raskrsnicu sledeći prolazi tramvaj sa brojem 4.

jer je u pitanju šinsko vozilo. 4. ima pravo prvenstva prolaza u odnosu na putnički automobil. Redosled prolaska vozila kroz raskrsnicu je : 1.A šta u situaciji da tramvaj seče putanju odnosno pravac kretanja vozila koja dolaze iz suprotnog smera. Putnički automobil i tramvaj. 3. 7. koje uvek ima prednost u međusobnom odnosu sa putničkim vozilima. u međusobnom odnosu ta dva vozila. tramvaja i automobila sa brojem 5. znakom jednovremeno dobijaju pravo prolaza (oboje su na sporednom putu). 5. u prikazanoj situaciji. Vozila označena brojevima 1. a auto sa brojem 5 zadržava pravac kretanja? Primer 3 Raskrsnica je regulisana saobraćajnim znakovima. a u odnosu na vozilo sa brojem 3 (koje je na istom putu ali dolazi iz suprotnog smera i seče pravac kretanja). . 2. vozilo broj 1 zadržava svoj pravac kretanja u odnosu na vozilo koje dolazi iz suprotnog smera dok vozilo broj 2 skreće udesno. Iako je raskrsnica regulisana znakovima. kada se i tramvaj i putnički automobil nalaze na putu istog prioriteta. koji je regulisan saobraćajnim znakovima. tramvaj ide prvi iako seče pravac kretanja vozila iz suprotnog smera. 6. u svim situacijama. Važi pravilo da šinsko vozilo uvek. 2 prva prolaze kroz raskrsnicu jer se nalaze na putu sa prvenstvom prolaza. U konkretnoj situaciji.

sledeći prolazi tramvaj. niti isprekidanu. na kolovozu) ima apsolutnu prednost. Trouglovi iscrtani na kolovozu označavaju nailazak na put sa prvenstvom prolaza. ima prednost. Zatim kroz raskrsnicu prolazi vozilo sa brojem 5 jer zadržava pravac kretanja u odnosu na vozilo sa brojem 6 koje je na istom pravcu ali dolazi iz suprotnog smera. jer u međusobnom odnosu svih vozila koja se nalaze na sporednom putu (imaju trouglove na kolovozu – „nailazak na put sa prvenstvom prolaza“) on ima apsolutnu prednost. Ovde treba prvo uočiti da je raskrsnica regulisana saobraćajnim znakovima koji se nalaze na kolovozu.Posle prolaska vozila sa brojem 3 kroz raskrsnicu. koje dolazi iz suprotnog smera. Posle njega ide policijsko vozilo sa brojem 5 (nije na zadatku) jer skreće udesno i time u odnosu na vozilo sa brojem 7. postojanje kružnog toka na raskrsnici. koja se nalaze na sporednom putu (vozila koja imaju ispred sebe znak „nailazak na put sa prvenstvom prolaza“ kako vertikalni tako i horizontalni.vozilo sa brojem 6 i na kraju kroz raskrsnicu prolazi vozilo sa brojem 7. skreće udesno. jer on u međusobnom odnosu svih vozila. Sledi policijsko vozilo koje nije na zadatku (nije upaljena rotacija) . Primer 4 Raskrsnica je regulisana saobraćajnim znakovima. Poslednje kroz raskrsnicu prolazi vozilo sa brojem 6. niti punu. ne menja situaciju u pogledu poštovanja saobraćajnih znakova i pravila saobraćaja. dok vozilo broj 2 u odnosu na vozilo sa brojem 3. U situaciji prikazanoj na slici. Vozilo broj 1 zadržava svoj pravac kretanja na raskrsnici u odnosu na vozilo iz suprotnog smera. Kroz raskrsnicu prvo prolaze vozila označena brojevima 1 i 2 jer se nalaze na putu sa pravom prvenstvom prolaza (nemaju poprečnu liniju na raskrsnici. koje dolazi iz suprotnog smera i seče pravac kretanja. Posle prolaza kroz raskrsnicu vozila sa brojem 3 sledeći prolazi tramvaj. . za razliku od vozila koja dolaze iz poprečnog pravca) i imaju prednost u odnosu na vozilo sa brojem 3.

Na slici je prikazana tzv. Poslednje kroz raskrsnicu prolazi vozilo sa brojem 5. Vozači koji se nalaze u toj traci bi morali da čekaju eksplicitan znak policajca da bi skrenuli. koja vozačima vozila koja se nalaze na tim pravcima signalizira da se nalaze na putu sa prvenstvom prolaza i označava pravac pružanja tog puta. Vidi znakove koje daje saobraćajac. Situacija je ista kao kada bi za vozila sa brojem 1. nazvana tako zbog svog izgleda. situacija je ista kao da imaju upaljeno crveno svetlo na semaforu.Primer 5 Raskrsnica je regulisana saobraćajnim znakovima. Preostali kraci raskrsnice. 2. a za vozila koja ulaze u raskrsnicu iz pravca u kome su okrenute grudi odnosno leđa policajca. Drugačija situacija bi bila da postoji posebna traka za skretanje ulevo. 2. Primer 6 Raskrsnica je regulisana od strane policijskog službenika . Automobili koji nisu obeleženi brojevima moraju da čekaju jer dolaze iz pravca u kome su okrenute grudi odnosno leđa saobraćajca. „T“ raskrsnica. koji nemaju ovaj znak. Redosled prolaska vozila kroz raskrsnicu je 1. jer se nalaze na pravcu pružanja puta sa prvenstvom prolaza (znak podebljanom linijom pokazuje pravac pružanja puta sa prvenstvom prolaza) i u odnosu na vozilo sa brojem 3 (koje se takođe nalazi na putu sa prvenstvom prolaza) imaju prednost jer dolaze sa njegove desne strane (pravilo desne strane – pravila saobraćaja se primenjuju kad vozila znakom jednovremeno dobijaju pravo prolaza kroz raskrsnicu). i 3 kroz raskrsnicu prolazi vozilo sa brojem 4 jer u odnosu na vozilo broj 5 ima prednost. Na dva kraka te raskrsnice postavljena je dopunska tabla pružanje puta sa pravom prvenstva prolaza . Posle vozila sa brojevima 1. Situacija na slici nalaže da prvo kroz raskrsnicu prolaze vozila sa brojem 1 i 2 . . 2 i 3 bilo upaljeno zeleno svetlo na semaforu. dolazi sa puta sa prvenstvom prolaza.saobraćajca. označeni su uvek znakom Ukrštanje sa putem sa prvenstvom prolaza. 3.

zatim bi trebalo vozilo sa brojem 3. ali on ne sme da uđe u raskrsnicu jer bi je blokirao. a zatim sa brojem 3. U ovom slučaju kroz raskrsnicu prolazi najpre automobil sa brojem 1. Primer 8 Ovaj primer nije postavljen zbog redosleda prolaza vozila kroz raskrsnicu već da se prikaže situacija gde se mora obratiti pažnja osim na saobraćajca i na postavljeni znak dozvoljeni smerovi. a plavi automobil je zatvorio ulaz u raskrsnicu za auto iza njega. označen brojem 3. Isto bi važilo i da je umesto saobraćajca postavljen semafor sa upaljenim zelenim svetlom za pravac iz koga dolazi žuti automobil. koji je na semaforu. Žuti automobil. jer nema nikoga sa svoje desne strane. Još jedna stvar. što je znakom obaveze dozvoljeni smerovi u ovoj situaciji zabranjeno. ne obilazi ga . Pošto semafori ne rade. koja nalažu da pravo prvenstva prolaza na raskrsnici uvek imaju vozila koja dolaze sa desne strane u odnosu na dato vozilo. pravi prekršaj jer želi da skrene ulevo. auto ide ispred saobraćajca. ispred raskrsnice.Primer 7 U situaciji prikazanoj na slici semafori na raskrsnici ne rade. Zato ide prvo automobil sa brojem 2. primenjuju se pravila saobraćaja.

Postupanje prilikom uključenja sa zemljanog puta na asfaltni Vozač je dužan da propusti sva vozila koja se kreću putem na koji se uključuje i kada taj put nije saobraćajnim znakom označen kao put sa prvenstvom prolaza. ako vozilom ulazi sa zemljanog puta na put sa savremenim kolovoznim zastorom. .

Vozač belog automobila je obavezan da propusti sva vozila koja se kreću putem na koji on namerava da se uključi. Uključenje na javni put sa parkinga. .Postupanje prilikom uključenja na put sa površine na kojoj se ne vrši javni saobraćaj Vozač je dužan da propusti sva vozila koja se kreću putem na koji se uključuje i kada taj put nije saobraćajnim znakom označen kao put sa prvenstvom prolaza. . Uključenje na javni put iz garaže.). Vozač zelenog automobila je obavezan da propusti sva vozila koja se kreću putem na koji on namerava da se uključi. ako vozilom ulazi sa površine na kojoj se ne vrši javni saobraćaj (parking. garaža. Dužan je da propusti i pešake koji se kreću trotoarom...

pravila nalažu da vozilo koje dolazi nizbrdo mora da propusti sva vozila koja dolaze iz suprotnog smera. Prvenstvo prolaza prilikom nailaska na suženje puta na nagibu Suženje puta na nagibu kad nema ispusta za mimoilaženje vozila. dužan je da propusti i pešake koji se kreću pešačkim prelazom. pravila nalažu da vozilo u čijem smeru kretanja postoji ispust za mimoilaženje vozila. Takođe. iako nema saobraćajnog znaka koji bi regulisao ponašanje vozača. odnosno trakom. U situaciji prikazanoj na slici na putu sa nagibom.Postupanje prilikom skretanja kad vozilo seče biciklističku stazu Vozač koji pri skretanju vozila preseca biciklističku stazu ili traku. dužan je da propusti vozila koja se kreću biciklističkom stazom. Suženje puta na nagibu kad postoji ispust za mimoilaženje vozila. iako nema saobraćajnog znaka koji bi regulisao ponašanje vozača. U situaciji prikazanoj na slici na putu sa nagibom. mora da propusti sva vozila koja dolaze iz suprotnog smera. .

po potrebi i da vozilo pomeri ka desnoj ivici kolovoza. vozač je dužan da drži bezbedno rastojanje između vozila i pešaka.Mimoilaženje Prilikom mimoilaženja vozač je dužan da sa svoje leve strane ostavi dovoljno rastojanja između svog vozila i vozila sa kojim se mimoilazi. Pri mimoilaženju sa pešakom. .

Kada na raskrsnici vozila dolaze iz suprotnih smerova i skreću u levo. po potrebi. . vozač kojem je to. dužan je da uspori kretanje svog vozila i da ga. lakše da izvede. U SITUACIJI PRIKAZANOJ NA SLICI SA JEDNE STRANE JE KOLONA VOZILA I BELI AUTOMOBIL NE MOŽE UNAZAD . ZATO ŽUTI AUTOMOBIL U KONKRETNOJ SITUACIJI . dužan je da se prvi zaustavi i po potrebi. zaustavi da bi propustio vozilo iz suprotnog smera. kretanjem unazad ili na drugi način. s obzirom na karakteristike i stanje puta i okolnosti saobraćaja. Ukoliko je zbog nedovoljne širine puta ili prepreke mimoilaženje onemogućeno.Ukoliko zbog prepreke na putu ili drugih učesnika u saobraćaju vozač ne može da izvrši bezbedno mimoilaženje. pomeri svoje vozilo i zauzme na putu položaj koji omogućava mimoilaženje. MORA UNAZAD . vozač mimoilazi vozilo iz suprotnog smera tako što ga propušta sa svoje desne strane.

Mimoilaženje vozila na usponu odnosno nizbrdici – pravila o prvenstvu prolaza Važi pravilo da na delu puta koji je saobraćajnim znakom označen kao opasan uspon. Izuzetno od gornjeg pravila saobraćaja. POŠTO POSTOJI ISPUST NA PUTU . U SITUACIJI PRIKAZANOJ NA SLICI OBA VOZILA SU PREBLIZU PREPRECI NA PUTU I TAKVO STANJE ZAHTEVA KRETANJE JEDNOG VOZILA UNAZAD DA BI SE BEZBEDNO MIMOIŠLI . odnosno kao opasna nizbrdica. koje omogućava bezbedno mimoilaženje i ako bi. u slučaju da tako ne postupi. vozač koji se kreće uz nagib dužan je da zaustavi svoje vozilo ako ispred sebe ima pogodno mesto za zaustavljanje. U OVOM SLUČAJU . vozač vozila koje se kreće niz nagib dužan je da zaustavi svoje vozilo na pogodnom mestu (bez obzira na kategoriju vozila !) ako primeti da mu drugo vozilo ide u susret uz nagib. VOZAČ AUTOBUSA JE DUŽAN DA SVOJE VOZILO POMERI NA ISPUST TAKO DA VOZILO IZ SUPROTNOG SMERA MOŽE BEZBEDNO DA . mimoilaženje zahtevalo kretanje unazad jednog od vozila. PROĐE . na kome je mimoilaženje vozila nemoguće ili je veoma otežano.

traktor. s obzirom na uslove i položaj vozila na putu. U smislu tačaka 3) i 4) . teretno vozilo. U SMISLU PRVENSTVA PROLAZA NA USPONU ODNOSNO NIZBRDICI . tricikli i četvorocikli. KAD JEDNO OD VOZILA MORA DA SE KREĆE UNAZAD .vozilo koje se kreće niz nagib. . KLASIFIKACIJA VOZILA OD VIŠE KA NIŽOJ VRSTI . 4) ako se mimoilaze vozila iste vrste . 2) teretno vozilo koje se susrelo sa autobusom. radna mašina. kretaće se unazad: • • • • 1) svako vozilo koje se susrelo sa vozilom koje vuče priključno vozilo. putničko vozilo. osim ako je. 3) vozilo koje se susrelo sa vozilom više vrste. odnosno kao opasna nizbrdica kada jedno od vozila koja se mimoilaze mora da se kreće unazad (suviše su blizu prepreci). lakše da to učini vozač vozila koje se kreće uz nagib. autobus i skup vozila. (ima ispust) Dole niže su slike gde je predstavljena svaka od gore navedenih situacija. vozila se klasifikuju od niže ka višoj vrsti na sledeći način: motocikli kao i mopedi.Pravila saobraćaja koja važe kad jedno od vozila na usponu odnosno nizbrdici mora da se kreće unazad Na delu puta koji je saobraćajnim znakom označen kao opasan uspon.

ODNOSNO KAO OPASNA NIZBRDICA KADA JEDNO OD VOZILA KOJA SE MIMOILAZE MORA DA SE KREĆE UNAZAD VOZILO KOJE SE SUSRELO SA VOZILOM VIŠE VRSTE. ODNOSNO KAO OPASNA NIZBRDICA KADA JEDNO OD VOZILA KOJA SE MIMOILAZE MORA DA SE KREĆE UNAZAD TERETNO VOZILO KOJE SE SUSRELO SA AUTOBUSOM. KRETAĆE SE UNAZAD NA DELU PUTA KOJI JE SAOBRAĆAJNIM ZNAKOM OZNAČEN KAO OPASAN USPON .NA DELU PUTA KOJI JE SAOBRAĆAJNIM ZNAKOM OZNAČEN KAO OPASAN USPON . ODNOSNO KAO OPASNA NIZBRDICA KADA JEDNO OD VOZILA KOJA SE MIMOILAZE MORA DA SE KREĆE UNAZAD SVAKO VOZILO KOJE SE SUSRELO SA VOZILOM KOJE VUČE PRIKLJUČNO (SUVIŠE SU BLIZU PREPRECI). VOZILO ( SKUP VOZILA). KRETACE SE UNAZAD NA DELU PUTA KOJI JE SAOBRAĆAJNIM ZNAKOM OZNAČEN KAO OPASAN USPON . KRETACE SE UNAZAD . (SUVIŠE SU BLIZU PREPRECI ). (SUVIŠE SU BLIZU PREPRECI ).

LAKŠE DA TO UČINI VOZAČ VOZILA KOJE SE KREĆE UZ NAGIB. S OBZIROM NA USLOVE I POLOŽAJ (IMA ISPUST ) Mimoilaženje regulisano saobraćajnim znacima Ako se na nekom delu puta prvenstvo prolaza reguliše saobraćajnim znacima onda se postavljaju dva znaka :  saobraćajni znak zabrane i ograničenja. KRETAĆE SE UNAZAD VOZILO KOJE SE KREĆE NIZ NAGIB . koji označava zabranu stupanja vozila na uski deo puta pre nego što tim delom pređu vozila iz suprotnog smera. prvenstvo prolaza za vozila iz suprotnog smera. OSIM AKO JE . prvenstvo prolaza u odnosu na vozila iz suprotnog smera. ODNOSNO KAO OPASNA NIZBRDICA KADA JEDNO OD VOZILA KOJA SE MIMOILAZE MORA DA SE KREĆE UNAZAD VOZILA NA PUTU .  . saobraćajni znak obaveštenja.AKO SE MIMOILAZE VOZILA ISTE VRSTE NA DELU PUTA KOJI JE SAOBRAĆAJNIM ZNAKOM OZNAČEN KAO OPASAN USPON . koji obaveštava vozača da na uskom prolazu ima pravo prvenstva prolaza u odnosu na vozila koja dolaze iz suprotnog smera. (SUVIŠE SU BLIZU PREPRECI).

Kada radnik određen od strane izvođača radova. . prolaz je zabranjen. drži podignutu zelenu zastavicu. a kada je podignuta crvena zastavica. dimenzija najmanje 40cm x 40cm. prolaz je slobodan.Regulisanje saobraćaja na delu puta na kome se izvode radovi ili gde je nastala prepreka koja se ne može odmah otkloniti vrši se zastavicama zelene i crvene boje.

ukoliko je u kolima prekršioca bilo dete mlađe od 12 godina. dobija se ako vozač izazove saobraćajnu nesreću nasilničkom vožnjom. Broj kaznenih poena. položi ispit provere znanja iz bezbednosti saobraćaja i tek posle toga. pohađa poseban seminar unapređenja znanja iz bezbednosti saobraćaja. zavisi od težine prekršaja. Kada vozač načini saobraćajni prekršaj upisuju mu se kazneni poeni. Za svaki prekršaj je tačno određen broj kaznenih poena. a najviše. 17 kaznenih poena. dobija se 6 kaznenih poena. Seminaru unapređenja znanja iz bezbednosti saobraćaja i polaganju ispita provere znanja iz bezbednosti saobraćaja. Na primer. seminara i polaganja ispita snosi vozač. uz zabranu upravljanja vozilom. koje će organizovati Agencija za bezbednost aobraćaja i koji će trajati nekoliko nedelja. Prema broju poena . Troškove pregleda. Bodovi se upisuju zajedno sa glavnom kaznom koja može biti novčana ili zatvorska. vozač se svrstava u jednu od kategorija. Vozaču koji „sakupi“ 18 bodova sud će poništiti dozvolu. odslužio zatvorsku kaznu po osnovu učinjenih prekršaja i kad mu isteknu sve izrečene mere bezbednosti ili mere zabrane upravljanja. vozač može prisustvovati tek kad prođe 90 dana od dana kad je ispunio sve obaveze : platio sve dospele novčane kazne. za prolazak kroz crveno ili žuto svetlo. On je obavezan da ide na psihijatrijski i psihofizički pregled. dobija se 1 kazneni poen. Vozač koji ima od 14 do 17 kaznenih poena spada u kategoriju “opasan vozac” i privremeno mu se oduzima vozačka dozvola. Kazneni poeni se brišu nakon isteka dve godine od dana pravosnažnosti presude kojom su izrečeni. koje podrazumevaju i određene obaveze i kazne. uz dobijenu potvrdu o položenom ispitu odlazi u MUP gde mu se vraća vozačka dozvola. koje počinilac saobraćajnog prekršaja može da dobije. odnosno još dva poena. Izricanje kaznenih poena predviđeno je za 105 prekršaja i njih izriče prekršajni sud. za nevezivanje sigurnosnog pojasa i nedavanje migavca. upisuje se od jednog do tri dodatna poena. . a za svaki prekršaj koji prouzrokuje saobraćajnu nezgodu.Kazneni poeni Pored postojećih novčanih i zatvorskih kazni uvedeni su i kazneni poeni.

kad vozač ponovo dobije vozačku dozvolu. „gubi“ dozvolu već sa „sakupljenih“ 9 poena. nezaustavljanje pored vozila za prevoz dece koja ulaze-izlaze neprilagođena brzina. najniže do devet kaznenih poena.Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu. kao i organu socijalnog staranja. a najveći dozvoljeni zbir kaznenih poena. nepoštovanje znakova policijskog vozila koje se kreće ispred. preostali kazneni poeni brišu se iz evidencije. usvojiocu. vožnja deteta mlađeg od 12 godina ili pijanedrogirane osobe na prednjem sedištu vožnja brzinom koja je 50-70 km/h veća od dozvoljene. vožnja sa probnom dozvolom između 23 i 5h. nezaustavljanje ako se 2 3 4 5 6 7 8 . vožnja bez prisustva iskusnijeg vozača(probna dozvola) prolazak kroz crveno ili žuto svetlo. nevezivanje pojasa nepropuštanje pešaka na pešačkom prelazu.nepropuštanje vozila koje zadržava pravac(kod skretanja ulevo). do njihovog brisanja. kretanje u nedozvoljenom smeru u jednosmernoj ulici. ako nastavi da čini prekršaje. više nema pravo da dobije novu i trajno gubi mogućnost da upravlja vozilom. vožnja trakom u kojoj je svetlosnim znakom zabranjeno kretanje vožnja pod dejstvom narkotika. nekorišćenje migavca.Vozačima kojima se vozačka dozvola izdaje nakon oduzimanja zbog nesavesnog i nepropisnog načina upravljanja. ovi podaci se mogu dati roditelju. Tabela kaznenih poena za pojedine saobraćajne prekršaje Poeni 1 Prekršaji nepropisno parkiranje. vožnja u naselju brzinom koja je 21-50km/h veća od dozvoljene. odnosno staratelju maloletnika. Izuzetno. nebezbedno preticanje. sledeći put dozvola će mu biti oduzeta već sa 15 kaznenih poena. u skladu sa odredbama ovog zakona. u roku od najviše sedam dana od podnošenja takvog zahteva. To znači da. nakon svakog ponovnog izdavanja vozačke dozvole smanjuje se za po tri poena. nepropuštanje dece. Uvid u evidenciju kaznenih poena se može dobiti na pisani zahtev vozača. slepih i invalida na zebri neispravni pneumatici i uređaji za upravljanje. posedovanje i korišćenje anti-radar uređaja. Kazneni poeni koji su vozaču izrečeni za vreme posedovanja probne vozačke dozvole važe i nakon sticanja vozačke dozvole. nepoštovanje prvenstva prolaza. nakon prvog oduzimanja dozvole. vožnja pijane ili drogirane osobe na biciklu ili motoru vožnja u stanju umerene alkoholisanosti. Vozac kojem je tri puta poništena vozacka dozvola. Poeni se ne upisuju u dozvolu već u posebnu evidenciju i policajac na terenu ne može znati koliko poena ima vozač. preticanje i obilaženje sa desne strane.

uzimanje alkohola ili psihoaktivnih supstanci za vreme uviđaja vožnja u stanju veoma teške alkoholisanosti vožnja bez dozvole(osim ako je dozvoli istekao rok važenja). vožnja noću bez svetala. odbijanje alko-testa i testa na drogu.. Svoje znanje o saobraćaju možete proveriti ili utvrditi vežbanjem na Testovima. .. koji se nalaze na ovom sajtu.. Testovi za vožnju B Kategorije . Kako izgleda nova vozačka dozvola možete pogledati ovde Nova Vozačka Dozvola. vožnja u stanju opijenosti drogom saobraćajna nesreća prilikom nasilničke vožnje 14 15 17 U slučaju udesa dodaje se 1. vožnja sa više od 2 promila alkohola.2 ili 3 poena.Poeni vozilo kreće upozorenja 10 12 ispred Prekršaji policijskog vozila koje daje znake vožnja u stanju teške alkoholisanosti. vožnja u stanju potpune alkoholisanosti. nasilnička vožnja. vožnja za vreme isključenja iz saobraćaja zbog alkohola i droge.

000 dinara ako ne poštujete ovo pravilo saobraćaja. možete platiti kaznu u iznosu od 3. Znak koji prati ovo pravilo saobraćaja je naizmenično propuštanje vozila. značajno ubrzava saobraćaj. To je naizmenično propuštanje vozila iz kolona. suženja kolovoza i smanjenja broja saobraćajnih traka. Pravilo rajsfešlusa je novina u Zakonu o bezbednosti u saobraćaju(ZOBS) sa kojom su naši vozači malo upoznati. u kojima postoji zagušenje saobraćaja. bez obzira na to ko po pravilima saobraćaja ili saobraćajnim znacima ima prvenstvo prolaza. Ovo saobraćajno pravilo nalaže vozaču da u slučajevima gužvi(zastoji. vozila naizmenično uključuju u jednu saobraćajnu traku.ulivanje sporednog puta u glavni. naizmenično kretanje vozila. smanjenje broja saobraćajnih traka). .NOVOSTI ZA VOZAČE Pravilo rajsfešlusa – slučajevima gužvi naizmenično propuštanje vozila u Pazite..). kolone.. Ovo pravilo se primenjuje u mnogim zemljama jer je dokazano da ovakvo. koji označava mesto gde se zbog završavanja saobraćajne trake. na suženju puta(usko grlo .. obavezno propusti jedno vozilo koje se uključuje sa sporednog puta u isti smer ili se uključuje iz saobraćajne trake koja se završava.

trebalo je da budu zamenjeni do 1.Novi saobraćajni znakovi Saobraćajni znakovi opasnosti i saobraćajni znakovi izričitih naredbi. godine sa odgovarajućim znakovima sa belom osnovom. marta 2011. koji određuju zabrane ili ograničenja. . čija je osnova žuta.

.

Znak „pešačka zona“ označava početak zone tj. deo puta. U pešačkoj zoni. To je deo puta. ulice ili naselja. deo puta. Znak „kraj područja usporenog saobraćaja“ koji označava mesto gde se završava zona usporenog saobraćaja. tako da ne ugrožavaju pešake. Znak “zona škole” označava mesto od kojeg počinje zona škole. može dozvoliti kretanje određenih vozila brzinom kretanja pešaka. nadležni organ opštine ili grada. Znak “naizmenično propuštanje vozila” označava mesto gde se zbog završetka saobraćajne trake. ulice ili naselja. Znak “opasna deonica puta” označava nailazak na posebno opasnu deonicu puta i njenu dužinu. Brzina kretanja vozila u zoni škole u naselju ograničena . a najviše 10 km/h. u određenom vremenskom periodu. Vozač je obavezan da se u zoni usporenog saobraćaja kreće tako da ne ometa kretanje pešaka i biciklista. Znak “zona 30” označava zonu tj. Znak „naselje“ označava mesto od koga počinje naselje i od koga se primenjuju propisi o saobraćaju u naselju. Umesto znaka “opasnost na putu” može da se upiše znak opasnosti koji bliže objašnjava prirodu opasnosti. Znak “kraj zone 30” označava završetak zone u kojoj je ograničena brzina kretanja vozila ograničena do 30 km/h. Znak „ograničenje najveće dozvoljene brzine na putevima u Republici Srbiji“ označava opšte ograničenje najveće dozvoljene brzine u Republici Srbiji prema vrsti puta i obavezi upotrebe svetala. u kojoj je brzina kretanja vozila ograničena do 30 km/h. Znak „kraj pešačke zone“ označava kraj pešačke zone. ulice ili deo naselja u kome kolovoz koriste pešaci i vozila. namenjene isključivo za kretanje pešaka. To je deo puta ili ulice koja se nalazi u neposrednoj blizini škole. suženja kolovoza i smanjenja broja saobraćajnih traka. Znak „završetak naselja“ označava mesto na kome se završava naselje i od koga prestaju da važe propisi o saobraćaju u naselju. Na znaku mogu biti najviše dva znaka koji definišu prirodu opasnosti. vozila naizmenično uključuju u jednu saobraćajniu traku. Znak “neučvršćena bankina” označava blizinu dela puta na kome je uz kolovoz neučvršćena bankina. brzinom kretanja pešaka.Znak “kolona zaustavljenih vozila” označava blizinu dela puta na kome postoji opasnost zbog zagušenja saobraćaja. Ovaj znak se uvek postavlja sa obe strane puta u smeru kretanja. Znak „zona usporenog saobraćaja“ označava mesto od kojeg počinje zona usporenog saobraćaja.

ne sme da blokira druge učesnike u raskrsnici (celom dužinom ili delom vozila) tj. Međutim. Znak “završetak zone škole” označava završetak zone škole. vozači koji se zaustave zbog očigledne namere da propuste pešake ili poštuju pravo prvenstva prolaza prilikom skretanja ulevo.com/pocetna . Raskrsnice obeležene ovim znakom. kao i na saobraćaj pešaka na prelazu. Kazna za taj prekršaj iznosi 5.je do 30 km/h. Znak "ne blokiraj raskrsnicu" obavezuje vozače da ne smeju ulaziti u raskrsnicu ukoliko iz nje ne mogu bezbedno izaći. neće biti kažnjeni. a van naselja do 50 km/h.000 dinara. crvenom mrežom na asfaltu uz koju ide i prateći vertikalni znak na ulazu u raskrsnicu znače da vozilo. u periodu dok mu je zeleno svetlo na semaforu. Izvor: http://ltablice. ne sme da uđe u raskrsnicu ako proceni da ne može iz nje izaći na vreme. To se odnosi na automobile koji dolaze iz bočnog pravca. iako mu je to prvenstvom prolaza ili svetlosnim signalom dozvoljeno. u vremenu od 7 do 21 h osim ako saobraćajnim znakom vreme zabrane nije drugačije određeno.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful