SEJARAH KERTAS 1 - SKEMA 1.

Huraikan struktur organisasi sosial tamadun Mesir dan Mesopotamia

j2k

A.Pengenalan ( 3M ) 1.Definisi Organisasi Sosial Melvin Tumin menjelaskan organisasi sosial ialah penyusunan kelompok masyarakat dalam satu lapisan kedudukan yang berbeza dari segi kuasa, harta, penilaian sosial dan kepuasan rohani. Menurut Mayer Kurt kewujudan organisasi sosial dalam masyarakat awal dapat dikesan sejak zaman Neolitik lagi. Kemunculan organisasi sosial ini ada kaitan dengan revolusi pertanian.

2.Latar Belakang Kewujudan Organisasi Sosial dalam Tamadun Awal Kemunculan petempatan kekal dan perkembangan ekonomi dan pengeluaran hasil pertanian lebih menyebabkan munculnya golongan paderi yang bertindak sebagai ketua atau pemimpin agama meletakan diri mereka sebagai orang penting dalam masyarakat,Mereka menggunakan kuasa agama untuk menguasai hasil ekonomi. Begitu juga kemunculan golongan askar-askar profesional berkaitan dengan kemakmuran ekonomi ekoran dari lebihan hasil pertanian. Tugas askar-askar adalah untuk mempertahankan petempatan dari serangan orang gasar . Golongan askar akhirnya berkembang menjadi golongan bangsawan dan pegawai-pegawai yang berkhidmat di istana raja.

Golongan petani pula adalah golongan bawahan yang mengusahakan tanah

pertanian dan menghasilan makanan untuk paderi, tentera dan sebagainya. Terdapat petani bebas, petani yang membayar cukai, serta petani yang tertakluk kepada tuan-tuan tanah. Kemajuan dan perkembangan di bandar telah mewujudkan beberapa lapisan masyarakat, antaranya golongan pedagang, golongan artisan dan tukang-tukang mahir. 3. Latar Belakang Tamadun Mesopotamia dan Mesir

j2k

B. Isi-isi Penting Struktur Sosial Tamadun Mesopotamia (5 isi x 2M =10M) 1. Golongan Raja Raja ialah golongan bangsawan yang mewakili kelas atasan Mempunyai kuasa dan kedudukan yang tertinggi. Raja ialah wakil tuhan yang harus mentadbir dengan adil dan saksama. Peranan raja dalam pentadbiran ialah memberi khidmat nasihat dan arahan kepada pembesar-pembesar, melantik pembesar, menerima aduan daripada pegawai, dan

menyelesaikannya serta menerima kunjungan diplomat. Peranan raja dalam bidang ketenteraan ialah menjadi ketua tentera dan mengetuai pasukan tentera di dalam operasi ketenteraan di samping bertindak sebagai merangka pelan kempen ketenteraan serta memeriksa pasukan tentera dari masa ke masa. Peranan raja di dalam keagamaan. Menjadi wakil tuhan dan ketua paderi. Raja akan mengawasi kerja-kerja pembinaan rumah berhala serta membaik

pulih rumah yang sedia ada. Raja mempunyai kuasa melantik paderi serta menghadiri upacara-upacara keagamaan.

j2k

2. Golongan Bangsawan Dikenali sebagai Marbanuti. Mereka membantu raja dalam menjalankan pentadbiran. Golongan bangsawan mempunyai kuasa untuk memilih calon pewaris takhta kerajaan. Golongan bangsawan ini selalunya memegang jawatan Panglima Tentera, Ketua Pendeta, Pembawa Alat Kebesaran Diraja, Penasihat Raja, Ketua Komander dan Gabenor Provinsi. Golongan Bangsawan tinggal di pusat bandar serta memiliki rumah yang besar dan memiliki ramai pekerja . Memiliki harta dari rampasan perang dan cukai yang dikenakan ke atas rakyat.

3. Golongan Profesional Dikenali sebagai Ummane. Mereka terdiri daripada pengusaha bank, pedagang, doktor, jurutulis dan artisan. Mempunyai kerjaya tertentu serta memiliki persatuan bagi menjaga kebajikan serta melindungi pekerjaan mereka. Memainkan peranan penting dalam mengukuhkan kedudukan ekonomi sesebuah kerajaan. Pekerjaan mereka akan diwarisi oleh anak-anak mereka

j2k

4. Rakyat biasa Rakyat biasa berkerja sebagai petani ataupun askar dan hamba zaman Babylon, terdapat satu kelas sosial yang dikenali Pada

sebagai

Mushkenum. Golongan ini terdiri daripada rakyat miskin yang tidak menikmati sebarang keistimewaan.

5. Hamba Golongan paling bawah dalam struktur sosial masyarakat

Mesopotamia. Golongan hamba terdiri daripada tawanan perang dan orang berhutang. Mereka boleh dijual beli. Golongan hamba di Mesopotamia boleh memilik harta serta boleh mempelajari kemahiran tertentu. Mereka juga diberi layanan yang baik.

Struktur Sosial Tamadun Mesir. (5 isi x 2M =10M) 1.Raja dan Kerabat Diraja Raja mempunyai kedudukan tertinggi dan dianggap sebagai tuhan yang melindungi rakyat. Pada Zaman Kerajaan Lama firaun dianggap jelmaan Tuhan Horus dan mendakwa diri mereka berasal dari keturunan Horus. Pada Zaman Dinasti ke-lima raja-raja Mesir dianggap sebagai Anak Tuhan Matahari. Perkara ini adalah untuk meningkatkan status dan kewibawaan raja.

Raja ialah sumber kekuasaan dan berperanan sebagai ketua pendeta, ketua pentadbir, dan ketua hakim. Raja adalah lambang kebenaran dan dan keadilan ( maat ) yang

j2k

memperkenalkan

peraturan

undang-undang

untuk

memelihara

keamanan dalam negara. Dalam bidang pentadbiran raja dibantu oleh segolongan pegawai tinggi. Pada Zaman Dinasti Awal kebanyak pegawaipegawai ini terdiri dari keluarga raja. Dalam bidang kehakiman, raja merupakan ketua hakim. Raja sahaja yang boleh menjatuhkan hukuman dan mendengar rayuan dan

mengampunkan pesalah. Raja dibantu oleh wazir dan pegawai-pegawai tinggi.

2. Golongan Bangsawan dan Paderi Golongan bangsawan terdiri dari pegawai tinggi kerajaan, anggota keluarga diraja, pendeta, wazir, dan sebagainya. Golongan bangsawan ini juga terdiri dari pegawai-pegawai raja yang menjalankan pentadbiran di wilayah-wilayah. Paderi atau pendeta juga adalah sebahagian dari golongan bangsawan. Mereka terlibat dalam tugas-tugas keagamaan dan perlantikan raja.

3. Anggota Tentera. Anggota tentera juga termasuk di dalam struktur organisasi sosial Mesir.

Anggota tentera biasanya berasal dari petani, pekebun kecil, golongan artisan dan kumpulan professional sederhana yang menyertai angkatan tentera untuk meningkatkan status dan taraf hidup mereka. Anggota tentera yang berjaya dalam kempen peperangan dibenarkan memiliki pembantu rumah, harta rampasan perang, ganjaran, pangkat, dan tanah estet raja.

j2k

4. Pembantu Raja. Golongan ini terdiri dari kumpulan serf yang bekerja dalam bidang pertanian serta kumpulan pelombong emas, tembaga, pekerja kuari dan pekerja binaan. Pembantu raja ini juga terdiri daripada pekerja dalam bidang membuat tembikar dan pengangkutan air. Gaji mereka dibayar dalam bentuk gandum dan barli.

5.Petani

Pada Zaman Kerajaan Lama golongan petani ditindas oleh tuan tanah. Mereka terikat dengan tuan tanah. Apabila tanah dijual mereka akan menjadi milik tuan tanah yang baru.Para petani yang berkhidmat di atas tanah raja diberi sedikit kelonggaran dan kebebasan. Pada Zaman Pemerintahan Kerajaan Baru, petani diberi kebebasan memiliki tanah raja. Tanah tersebut boleh diwarisi tetapi tidak boleh dipindah milik.

6.Hamba Golongan hamba tidak mempunyai kebebasan.mereka terdiri dari golongan tawanan perang. Pada zaman Pemerintahan Kerajaan Baru, hamba memainkan peranan penting dalam bidang ekonomi dan sosial. Mereka bekerja sebagai buruh di ladang yang dimiliki raja atau rumah berhala. Pada zaman pemerintahan Ramses III golongan hamba terdiri dari tawanan perang dari Syria yang dipaksa bekerja di dalam sektor binaan.

j2k

C. Kesimpulan (2M) Apa-apa sahaja yang berkaitan.

j2k

2. Bincangkan ciri-ciri negara kota Athens dan Sparta A. Pengenalan (3M) 1. Konsep negara kota Negara kota boleh ditakrifkan sebagai sistem pemerintahan yang kuasa kedaulatan tertumpu kepada rakyat kota tersebut. Kuasa politik kerapkali dapat diperluaskan kepada tanah jajahan yang mengelilinginya. Dalam sejarah dunia, negara kota telah muncul di Sumeria seperti Ur, Lagash, dan Eridu. Dalam Tamadun Yunani seperti Sparta dan Athens. Di Itali seperti Republik Rom dan di Selatan Eropah seperti Venice, Milan dan Genoa. Merupakan manifestasi awal negara yang terletak di sebuah kota dengan undang-undang tersendiri. Negara kota lebih sebidang tanah, sekumpulan bangunan atau perlembagaan. Mempunyai kerajaan dan cara hidup sendiri dengan purata penduduk antara 5000 hingga 10,000 orang. Terdiri daripada sebuah kota kecil yang dikelilingi oleh kawasan pertanian. Perkembangan institusi keluarga, kampung dan bandar telah menyebabkan kemunculan negara kota. 2. Latar belakang Athens dan Sparta

B. Isi-isi penting Ciri-ciri negara kota Athens ( 5isi x 2M =10M)

1.Sistem pemerintahan (politik) demokratik Kerajaan berdasarkan institusiinstitusi demokratik seperti Dewan Perhimpunan (Ecclesia), Majlis Lima Ratus (Boule) serta Majistret dan Juri . Hak penyertaan politik diberikan kepada warganegara dan didasarkan kepada prinsip kediaman di sesuatu demes tertentu. Demokrasi Athens bersifat satu sistem kerajaan yang cita-cita warganegara dan aspirasi individu terjamin oleh cara pemilihan melalui cabutan (selection by lot), jangkamasa jawatan yang pendek dan sistem pembayaran untuk perkhidmatan awam yang diperkenalkan oleh Pericles.Setiap institusi berperanan untuk

j2k

menyemak antara satu sama lain untuk mengelak kuasa berlebihan kepada sesuatu institusi.

2. Sistem sosial yang liberal Pemerintahan dan pentadbiran lebih mementingkan kebebasan dan hakhak individu. Masyarakat dibahagikan kepada dua golongan, iaitu golongan bangsawan dan pegawai-pegawai kerajaan.

3.Sistem ekonomi terbuka. Mengamalkan sistem ekonomi terbuka dengan hubungan dagang secara bebas dan perindustrian. Sektor pertanian diabaikan. Oleh itu perdagangan antarabangsa diperlukan untuk mendapatkan keperluan bahan makanan seperti gandum, ikan , daging garam buah-buahan dan bahan

mentah. Athens mengeksport minyak zaitun, perak, batu marmar, bahan buatan dan lukisan.

j2k

4.Pendidikan Bertujuan melahirkan insan yang seimbang, menekankan ilmu, seni muzik dan pendidikan formal. Bertujuan melahirkan warga yang serba boleh dalam pelbagai bidang. Institusi pendidikan diadakan di sekolah. Pengajaran tertumpu pada pembacaan, penulisan, arithmetic, dan menghafal sajak. Golongan pendidik professional atau Sofists dapat memenuhi warganegara Athens untuk menjadi warganegara yang berkesan. Di Athens pendidikan digunakan untuk membentuk manusia dan masyarakat. Aspek yang dipentingkan ialah kesenian dan falsafah. Tujuannya untuk

keharmonian masyarakat dengan menekankan dua bidang iaitu sukan dan muzik. Dua tokoh penting yang memainkan peranan ialah Plato dan Socrates.

5. Ketenteraan Di Athens aspek latihan ketenteraan tidak ditekankan seperti di Sparta. Sebaliknya Athens berusaha menjalin perikatan tentera dengan jiran atau negara lain untuk membendung ancaman dan cabaran musuh seperti pembentukan Liga Delos.

Ciri-ciri negara kota Sparta ( 5isi x 2M =10M) 1.Sistem pemerintahan Autokrasi Sebuah autokrasi tentera, disiplin sosial yang ketat, perlindungan polisnya melalui penaklukkan dan penindasan penduduk-penduduk yang bukan warganegara Sparta (Helot). Organisasi politik aristokratik-institusi di mana kerajaan dikuasai oleh Ephors dan Majlis yang terdiri daripada sekumpulan orang tua.

j2k

2. Sistem sosial yang konservatif Masyarakat Sparta terdiri daripada tiga golongan, peer (pemerintah dan pemilik tanah), helot (hamba abdi) dan periochi (orang bebas) Setiap warganegara rela berkorban mempertahankan negara. Pembesaran anakanak di kawal oleh kerajaan. Wanita dilatih menjalani latihan fizikal. Kanakkanak berusia 7 tahun dipisahkan dari keluarganya dan diletakkan di bawah pengawasan pegawai umum. Pendidikan terhadap pembacaan dan

penulisan, pengawasan moral. Kanak-kanak dilatih secara kuku besi. Masyarakat Sparta bertuankan undang-undang.

3.Sistem ekonomi tertutup Pengeluaran ekonomi adalah untuk keperluan dalam negara. Perdagangan dan perniagaan tidak digalakkan walaupun buminya subur dan mempunyai deposit bahan galian seperti bijih besi, Ini dilakukan untuk memastikan masyarakat yang dilahirkan dan dibesarkan oleh masyarakat militer. Sparta

sebaliknya menggalakkan penduduknya bertani dan tidak dibenarkan mengadakan hubungan dagang dengan negara luar. Mereka bimbang kemasukan barangan luar dan kemewahan akan merosakkan moral penduduk. 4. Pendidikan Pendidikan di Sparta lebih bercorak ketenteraan, menekankan setiap kanakkanak lelaki Sparta dikenakan latihan tentera serta disiplin yang ketat. Mereka hidup di berek tentera dan terpisah daripada ibubapa. Latihan tentera adalah kurikulum utama sistem pendidikan Sparta untuk melahirkan sifat ketenteraan dan disiplin untuk pertahanan mereka daripada ancaman Helots. Pembelajaran akan tamat ketika usia pelajar menjangkau 30 tahun.

j2k

5.Ketenteraan Semangat ketenteraan diwujudkan melalui latihan tentera yang merupakan kurikulum utama Sparta. Penduduk Sparta diberi penekanan tentang latihan ketenteraan untuk mempertahankan Negara kota Sparta daripada ancaman Helots.

C.Kesimpulan (2M) Wujudnya negara kota merupakan asas kesetiaan warganegara sesuatu unit politik. Kepentingan individu adalah tertakluk kepada kebajikan negara tersebut sehingga kesemua aspek kehidupan rakyat adalah dipengaruhi oleh

negara kota.Negara kota Yunani hancur dengan kemunculan Rom, negara empayar dan negara bangsa. Apa-apa saja yang berkaitan.

j2k

3.Huraikan strategi yang digunakan dalam sejarah peperangan sejak zaman tamadun awal.

A. Pengenalan (3M) 1. Strategi peperangan merupakan suatu kempen peperangan yang merangkumi konsep perang, penggunaan kuasa tentera, alat-alat senjata, logistik serta membayangkan unsur perancangan untuk pencapaian objektif atau sasaran peperangan dengan berkesan. Strategi ialah satu seni dan sains peperangan yang menentukan bahawa kemenangan atau kekalahan adalah bergantung kepada perlaksanaannya. Strategi akan menentukan taktik-taktik peperangan yang digunakan seperti taktik pertahanan, perikatan tentera, penyerangan, pengepungan, dan lain-lain.

2.Prinsip-prinsip perancangan strategi pula merangkumi perkaraperkara berikut: Objektif perancangan strategi semestinya didasarkan kepada objektif-

objektif peperangan. Antaranya ialah mempertahankan sesuatu sasaran yang strategik, melambatkan kemaraan tentera musuh, mengatasi sesuatu halangan atau memperkukuh kedudukannya. Strategi sentiasa berubah

mengikut perkembangan terkini, keadaan geografi, kekuatan dan saiz tentera musuh, dan iklim. Strategi juga terdorong oleh keadaan musuh seperti semangat perjuangan musuh, kekuatan musuh, dan keupayaannya untuk meneruskan peperangan. Strategi berdasarkan jangka masa sama ada jangka masa pendek atau jangka masa panjang dalam konteks perancangan keseluruhan. Strategi tertakluk kepada sokongan logistik termasuklah bekalan peralatan,

j2k

pengangkutan, kemudahan-kemudahan, dan perkhidmatan personel. 3.Latar belakang Tamadun Awal.

B.

Isi-isi Penting (5 isi x 4M =20M)

1.Strategi pertahanan membina kubu. Strategi ini bertujuan mengekalkan status quo. Mendirikan kubu bertujuan untuk mempertahankan sesuatu tempat yang strategik. Biasanya kubu didirikan di bukit, lereng bukit atau batu besar seperti acropolis di Yunani. Selain itu, pembinaan tembok besar bertujuan untuk melindungi sempadan daripada serangan musuh seperti Tembok Besar China di China dan Tembok Hadrian di Britain pada zaman Empayar Rom. Strategi pertahanan ini juga sering dirancangkan untuk memperkukuh kedudukan supaya sasaran lebih mudah dicapai.

2.Strategi menjalin perikatan tentera. Strategi ini dijalankan dengan negara jiran atau negara-negara lain untuk membendung ancaman dan cabaran musuh-musuh. Contohnya, di China pada zaman Dinasti Han, tentera Han

telah menjalin hubungan rapat dengan Yueh-chi untuk membendung musuh Hsiung-nu. Di Yunani pula, Athens telah membentuk Liga Delos untuk menghadapi kuasa Parsi. 3.Strategi penyerangan secara terus untuk meluaskan sempadansempadan empayar atau penaklukan demi kepentingan melindungi

j2k

sempadan. Contohnya, penyerangan oleh Greco-Roman membawa kepada perluasan empayar di Semenanjung Itali dan Lautan Mediteranean. Tektik penyerangan juga melibatkan pemilihan sesuatu titik masa dan tempat yang dianggap paling sesuai untuk menjamin kejayaannya.

4.Strategi pengepungan biasanya digunakan pada zaman feudal di Eropah Barat untuk menghancurkan semangat dan kekuatan pertahanan musuh di sesuatu tempat yang strategik. Strategi “cohesion dan dispersion” ialah tentera dalam kumpulan yang besar yang digunakan di dalam suatu medan pertempuran kian diperluaskan. Strategi ini bertujuan mengurangkan nyawa yang terkorban.

5.Strategi pembinaan bandar-bandar atau pusat-pusat tentera untuk mengekalkan kawasan-kawasan yang telah ditakluki (Garrison). Misalnya, strategi yang digunakan oleh Iskandar Zulkarnain.

6.Strategi menjadikan alam semulajadi sebagai sempadan wilayah. Contohnya, Sungai Rhine, Sungai Danube, dan bukit sebagai sempadan.

j2k

C. Kesimpulan (2M) Apa-apa sahaja yang berkaitan.

4. Terangkan

konsep sara diri, komersil, dan kapitalisme. Huraikan

perkembangan sistem perdagangan daripada sistem barter kepada sistem kapitalisme yag berlaku di Eropah.

A. Pengenalan (3 markah) 1. Latar belakang sistem ekonomi manusia pada peringkat awal. 2. Perkembangan sistem ekonomi manusia. 3. Definisi ekonomi. 4. Latar belakang ekonomi Eropah .

B. Isi-isi penting

1. Konsep i. Sara diri

( 3 isi x 3 markah = 9 markah)

a. Sara diri menyediakan keperluan asas untuk kehidupan seperti makan, minum pakaian, dan tempat tinggal melalui penerokaan terhadap sumber alam sekeliling melalui pemburuan dan pemungutan. b. Petani menjalankan kegiatan pertanian berasaskan konsep sara diri untuk keperluan keluarga dan kegunaan seharian. Mereka

adalah

menghasilkan pelbagai jenis tanaman makanan seperti padi, ubi keladi, sayur-sayuran dan buah-buahan. c. Kegiatan ekonomi sara diri juga meliputi kegiatan pengutipan dan

j2k

pengumpulan hasil-hasil hutan seperti damar, rotan, dan buah-buahan.

ii. Komersil

a. Komersil ialah aktiviti jual beli urusniaga sesuatu barangan dan perkhidmatan. b. Sistem ekonomi komersil merupakan satu sistem yang menjalankan kegiatan penjualan dan pembelian barangan dan perkhidmatan secara besarbesaran. c. Dalam sistem komersil ini, pedagang akan mendapat keuntungan yang

banyak.

iii. Kapitalis

a.

Kapitalisme ialah aktiviti ekonomi dagangan bebas yang mengeluarkan

modal yang besar dan mengutamakan keuntungan serta pengeluaran yang banyak. b. Kapitalis adalah sistem ekonomi yang dikuasai oleh golongan yang

mempunyai modal yang besar dan terlibat dalam aktiviti perdagangan dan perniagaan.

c.

Di Eropah telah wujud golongan pedagang dan pemodal yang kaya raya

j2k

yang dikenali sebagai golongan borjuis.

2. Perkembangan sistem perdagangan ( 4isi x 3 markah= 12 markah)

1. Perkembangan dari sistem sara diri kepada sistem pertukaran barang dengan barang. Ia bermula sejak zaman Neolitik akibat daripada perkembangan kegiatan pertanian dan penternakan yang membawa kepada lebihan hasil pertanian.

2. Perkembangan lain yang membawa kepada kapitalisme apabila terdapat kegiatan pembuatan barangan untuk komersil atau sesuatu kawasan berjaya menghasilkan sumber bumi atau barangan yang diperlukan dalam perdagangan antarabangsa seperti negara -negara di Asia Tenggara memiliki hasil bumi yang diperlukan oleh negara besar seperti China, India dan Barat.

3. Pada zaman pertengahan awal di Eropah, sistem ekonomi perdagangan masyarakat Eropah banyak dikuasai oleh sistem feudalisme yang dipengaruhi oleh lord atau tuan tanah. Mereka telah memaksa petani mengusahakan tanah-tanah mereka dengan aktiviti pertanian.

j2k

4. Masyarakat Eropah ini menjalankan kegiatan pertukaran barangan antara kawasan bandar dengan kawasan luar bandar. Sistem tukar barang ini dikenali dengan sistem barter ini pada akhirnya berubah setelah penggunaan mata wang diperkenalkan dan penggunaannya meluas hingga keseluruh Eropah

5. Perubahan sistem barter ini kepada sistem komersil yang menggunakan mata wang telah meningkatkan lagi kegiatan perdagangan antara Eropah Barat dengan kerajaan di sekitar Laut Mediterranean terutamanya selepas berlakunya Perang Salib antara umat Islam dengan penganut agama Kristian.

6. Pemulihan ekonomi di Eropah seperti berlakunya pertambahan penduduk, pembukaan tanah-tanah pertanian yang luas menghasilkan keluaran pertanian dan kemunculan golongan pedagang yang telah merubah sistem ekonomi masyarakat Eropah kepada sistem kapitalis.

7. Kesan daripada perubahan sistem ekonomi komersil dan kapitalis telah banyak mewujudkan beberapa bandar pelabuhan seperti Venice, Milan, Florence dan Siena. Hal ini membawa kepada wujud pelabuhan pembekal, pelabuhan primer, dan pelabuhan entreport.

j2k

8. Kemunculan beberapa rangkaian jalan perdagangan penting seperti jalan perdagangan Flemish (Flanders), Jerman (Hanseatic), Venetian dan Genoese.

9. Kewujudan sistem ekonomi kapitalis juga dibantu dengan aktiviti institusi bank, insuran dan mata wang . Perkembangan ekonomi kapitalis yang pesat telah melenyapkan secara langsung sistem barter yang dijalankan sebelum ini.

10.

Perkembangan

dalam

sistem

pertanian

telah

meningkatkan

pengeluaran barang-barang makanan seperti roti, mentega, keju, daging dan buah-buahan. Perubahan revolusi pertanian ini telah menggalakkan kegiatan industri perindustrian yang terlibat secara langsung mengeluarkan pelbagai jenis barang siap yang boleh dieksport ke luar negara.

C. Kesimpulan: (1 M ) Apa-apa sahaja yang berkaitan

j2k

5. Dalam perkembangan tamadun manusia terdapat pelbagai institusi pendidikan formal untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran.

Bincangkan lima sebab perkembangan institusi pendidikan formal dengan memberi contoh daripada tamadun awal.

A. Pengenalan (3M)

1. Latar belakang pendidikan formal. Dalam masyarakat yang bertamadun pendidikan formal ialah satu dari ciri atau pengenalan kepada ketamadunan masyarakat berkenaan. Perkara yang sama juga berlaku di dalam masyarakat tamadun awal seperti Mesopotamia, Mesir, India, dan China. 2. Institusi pendidikan formal yang wujud pada zaman tamadun awal adalah merujuk kepadai istana, rumah guru, sekolah, kolej, universiti tempattempat ibadat dan sebagainya yang menjadi saluran penting dalam menyampaikan pengajaran secara berkesan kepada masyarakat. Kewujudan institusi pendidikan formal adalah bagi memenuhi keperluan masyarakat yang semakin kompleks, terutamanya bagi memenuhi keperluan agama, pemerintah, pentadbiran serta ketahanan dan pertahanan. 3. Latar belakang Tamadun awal

j2k

B. Isi-isi Penting (5 isi x 4M = 20M) Lima sebab perkembangan institusi pendidikan formal 1. Keperluan agama Keperluan dalam agama merupakan satu dari faktor yang menyumbang kepada perkembangan institusi pendidikan.. Faktor ini berlaku pada peringkat awal tamadun manusia kerana kegiatan manusia berkait rapat dengan kepercayaan dan agama. Di Mesir pelajar dididik untuk kerja perkeranian dan perkhidmatan di rumah berhala di samping untuk mengukuhkan kedudukan paderi dalam lingkungan politik pemerintah. Di Mesopotamia, kegiatan intelektual berpusat di kuil atau rumah berhala. Usaha ini bertujuan memudahkan perlaksanaan pendidikan agama disebar kepada rakyat. Di India, pemikiran falsafah, perundangan dan pendidikan berkisar tentang agama dengan bersandarkan Kitab Veda, Rig Veda dan lain-lain.

2. Keperluan Kerajaan atau Pemerintah Faktor perkembangan institusi pendidikan juga dikaitkan dengan keperluan pemerintah khususnya untuk kepentingan sistem politik, pentadbiran, birokrasi, hal kesetiaan rakyat kepada raja dan negara. Sebagai contoh, dalam tamadun awal China khususnya semasa Dinasti Han dan Tang fahaman Confucius telah dijadikan ideologi politik dan asas kurikulum pendidikan China yang bertujuan memupuk pertumbuhan segolongan elit

yang menyokong dan menguatkan maharaja China. Perlantikan pegawai berasaskan sistem peperiksaan. Keperluan ini membantu ke arah

j2k

perkembangan institusi pendidikan.

3. Kewarganegaraan Perkembangan institusi pendidikan juga dikaitkan dengan faktor tempat

membentuk warganegara yang baik, taat setia kepada negara dan sanggup berkorban untuk mempertahankan negara. Contohnya tamadun awal China pendidikan formal bertujuan untuk melahirkan keharmonian masyarakat dan kesetiaan kepada raja dan negara. Manifestasi ini adalah jelas pada zaman Dinasti Hang dan Tang. Pada zaman ini juga fahaman confucius telah diterapkan bagi merapatkan hubungan persaudaraan dan kekeluargaan demi kepentingan keharmonian masyarakat China.

4. Faktor Ketahanan dan Pertahanan. Faktor ketenteraan juga mempengaruhi sistem pendidikan formal di Sparta. Di Sparta pendidikan lebih mementingkan ketahanan dan pertahanan di mana setiap kanak-kanak lelaki Sparta dikenakan latihan tentera serta

disiplin yang ketat. Mereka hidup di berek tentera dan terpisah daripada ibubapa. Latihan tentera adalah kurikulum utama sistem pendidikan Sparta untuk melahirkan sifat ketenteraan dan disiplin untuk pertahanan mereka daripada ancaman Helots. Pembelajaran akan tamat ketika usia pelajar

menjangkau 30 tahun. Keperluan ilmu ketahanan ini menyumbang kepada perkembangan pendidikan formal di Sparta. 5. Pusat mendapatkan Ilmu pengetahuan Di Mesir pelajar-pelajar berusaha untuk menguasai ilmu pengetahuan kerana ingin mengekalkan kedudukan mereka dalam heraki sosial. Oleh itu institusi pendidikan formal menjadi tumpuan mereka bagi mendapatkan ilmu dalam bidang masing-masing.

j2k

C. Kesimpulan (2M) Apa-apa saja yang berkaitan.

j2k

6. Tahun-tahun 1450 hingga 1550 merupakan zaman pembaharuan yang melahirkan Bincangkan nasionalisme. fahaman maksud humanisme, dan ciri-ciri sekularisme humanisme, dan nasionalisme. dan

sekularisme

Pengenalan (3M) 1. Kemunculan Renaissance pada abad ke 14 membuka masyarakat Eropah dalam segala aktiviti dan mencetuskan fahaman baru. 2. Latar belakang kemunculan fahaman humanisme, sekularisme dan nasionalisme.

B. Isi-isi penting ( 3 isi x 7M =21M) 1. Humanisme Bermaksud kajian ke atas manusia, kebolehan, nilai, sifat peri kemanusiaan dan minat yang ada dalam diri manusia. Ciri humanisme ialah: i. ii. iii. iv. Tumpuan kepada kepantingan akal fikiran Menggunakan keintelektualan dalam menghadapi soal-soal di dunia. Manusia mempunyai upaya menentukan kesejahteraan mereka Mementingkan kehidupan di bumi nyata daripada akhirat.

v.

Tidak

boleh

menerima

sahaja

nasib

malang

mereka

untuk

j2k

mengharapkan kebahagiaan di akhirat. vi. Golongan ini mementingkan kemajuan manusia dari segi intelek, mentaliti dan kelakuan manusia vii. Menolak kehidupan manusia berasaskan takdir dan bertentangan dengan golongan humanisme viii. Memberi penekanan kepada manusia menyelesaikan sesuatu perkara yang dihadapi ix. Bertentangan dengan doktrin keagamaan yang dikawal oleh gereja pada zaman gelap x. Tokoh humanisme ialah Erasmus (The Praise of Folly), Thomas More (Utopia) dan Petrach

2.Sekularisme Sekularisme bermaksud kurang pengaruh agama Ciri Sekularisme ialah: i. ii. iii. iv. Menitik berat soal keduniaan Masyarakat lebih materialistik Fahaman ini membawa keruntuhan agama dalam masyarakat Golongan ini menganggap segala kemewahan adalah hasil usahanya sendiri, bukan kurniaan tuhan v. Golongan bangsawan kan konglomerat paling banyak terpengaruh dengan fahaman ini

vi.

Kehidupan di bandar yang serba mewah menyemarakkan lagi fahaman ini di kalangan masyarakat

j2k

vii.

Apabila segala yang dimiliki itu dianggap hasil usaha mereka sendiri, pengaruh gereja semakin merosot

viii. ix. x. xi. xii.

Kapitalisme meresap dalam masyarakat mempengaruhi ilmu pengetahuan kebebasan untuk melakukan apa saja asalkan mereka berkeinginan Salah satu cara untuk mencapai impian adalah melalui pendidikan Menerusi kemajuan sains dan teknologi, bidang seni telah melibatkan golongan rakyat biasa untuk mendapat ilmu yang tinggi.

xiii.

Dari segi fahaman politik, fahaman sekulaisme menyebabkan agama dipisahkan daripada pemerintahan negara

xiv. xv.

sistem pemerintahan mesti bebas daripada agama dan gereja Tokoh yang berpegang teguh dengan fahaman ini ialah Niccolo Machiavelli melalui bukunya The Prince

3.Nasionalisme Nasionalisme merupakan satu keadaan fikiran yang ada pada semua anggota sesebuah negara yang dapat mengiktiraf negara bangsa sebagai bentuk organisasi politik yang unggul dan bangsa sebagai punca bagi segala kehidupan budaya yang membina kesejahteraan ekonomi. Ciri-ciri nasionalisme i. Manusia mempunyai hak membentuk negara sendiri

ii. iii. iv. v. vi. vii. viii.

Kedaulatan dalam tangan rakyat Kesetiaan manusia adalah pada negara bangsanya. Perkembangan aliran pemikiran nasionalisme di Eropah Terbentuk negara bangsa Kemajuan dalam bidang pertanian, perdagangan dan perindustrian Kedudukan parlimen menjadi semakin kukuh Revolusi perancis 1789.

j2k

C. Kesimpulan ( 1M) Renaissance membawa kepada pemikiran semula tentang ide-ide yang telah diterima dan pengenalan ide baru dan menandakan permulaan dunia moden. Kefahaman yang lebih besar terhadap dunia dan geografi membawa kepada penjelajahan. Golongan hartawan yang menjadi pendokong kepada seni bina dan muzik. Apa-apa sahaja yang berkaitan.

j2k

7. Nilaikan kepentingan penjelajahan dan penemuan oleh Christopher Columbus, Ferdinand Magellan, dan Vasco da Gama kepada

perkembangan politik dan ekonomi dunia.

A. Pengenalan (3M) Penjelajahan Columbus bermula pada tahun 1492, Vasco da Gama pada tahun 1498, dan Magellan pada tahun 1519 amat penting kepada perkembangan politik dan ekonomi dunia berbanding dengan penjelajahan yang dilakukan orang-orang sebelumnya. Penemuan mereka mencetuskan kesan yang besar dan mendadak dalam mengubah keadaan politik dan ekonomi dunia pada tahun-tahun berikutnya. Hasil penemuan mereka bukan sahaja telah membuka laluan baru perdagangan dunia tetapi juga membuka jalan kepada terbinanya empayar-empayar perdagangan oleh Portugis dan Sepanyol. Pembukaan koloni-koloni Portugis dan Sepanyol di Amerika dan Asia merintis jalan kepada penguasaan kuasa Barat ke atas kedua-dua benua tersebut. Bermula dengan penemuan mereka juga menyebabkan berlakunya pertembungan secara langsung tamadun Barat dan tamadun bukan Barat yang akhirnya membawa kepada kemerosotan tamaduntamadun bukan Barat yang bertapak di Amerika, Afrika, dan Asia.

Penjelajahan yang dilakukan oleh Columbus, da Gama, dan Magellan berbeza dengan penjelajahan (pengembaraan) Marco Polo, I Ching, Ibn Batutah mahupun Laksamana Cheng Ho. Penjelajahan mereka dilakukan atas kelulusan rasmi raja. Raja Portugal mahupun Raja Sepanyol dan saudagar-saudagar mereka memberikan bantuan kewangan dan sokongan penuh kepada usaha penjelajahan itu

j2k

dengan harapan hasil penemuan mereka akan menyumbang kepada keagungan, kekuatan kerajaan, dan kemajuan perdagangan negara masingmasing. Ini menyebabkan kepentingan penjelajahaan dan penemuan mereka amat berbeza dengan penjelajahan yang lain.

B. Isi-isi penting (5 isi X 4M=20M) 1. Penemuan Columbus, Vasco da Gama, dan Magellan memulakan pertapakan kepentingan ekonomi kuasa-kuasa Barat di kedua-dua benua itu. Penemuan da Gama dan Columbus menjadi titik permulaan proses pemindahan kekayaan dari Amerika dan Asia ke benua Eropah. Misalnya, kepulangan Vasco da Gama ke Portugal pada tahun 1498 membawa satu kargo rempah ( setelah dua buah kapalnya ditenggelamkan oleh musuh) yang dapat dijual dengan memperoleh pendapatan lebih 60 kali ganda dari kos penjelajahannya. Beliau mendapat untung besar kerana laluan baru melalui Tanjung Pengharapan di hujung benua Afrika lebih murah berbanding jalan perdagangan lama melalui Asia Barat.

Selepas tahun 1505, secara purata dua belas buah kapal setahun bertolak dari Lisbon ke Timur Jauh. Portugis menjadi pengasas kepada kewujudan jaringan perdagangan Eropah. Kekayaan dari Timur mula mengalir ke benua itu. 2. Columbus pula menemui sebuah benua yang kaya dengan logam berharga. Selepas menjelajah kali kedua ke benua itu, emas dan perak mencurah masuk ke perbendaharaan kerajaan Sepanyol. Antara tahun 1500 sehingga 1650, tidak kurang daripada 18600 tan perak dan 200 tan emas dibawa ke Eropah. Jumlahnya lebih besar lagi sekiranya dicampur emas dan perak yang dibawa masuk melalui penyeludupan. Selain logam berkenaan, Eropah juga membawa masuk beberapa jenis tanaman yang mula mengubah kualiti pemakanan orang Eropah. Ini menyebabkan jumlah penduduk Eropah semakin bertambah. Contoh tanaman ialah gandum, tomato, buah-buahan sitrus (limau). Sepanyol muncul negara kaya di Eropah. Emas digunakan sebagai alat pertukaran untuk mendapatkan barangan dari luar. Melalui Sepanyol, emas dan perak dari benua Amerika tersebar secara meluas di benua Eropah. Ini menyababkan pada abad ke-16 Eropah bukan sahaja mula mengalami revolusi perdagangan, tetapi juga dilanda revolusi harga. Penemuan jalan baru ke Timur dan kemasukan emas dan perak dari Amerika serta pembukaan koloni di sana mula mengubah kedudukan perdagangan di Eropah. Revolusi perniagaan dan revolusi harga itu menjadi perangsang kepada kemajuan perdagangan dan perindustrian di benua Eropah. Dua

j2k

revolusi itu membawa keuntungan yang besar kepada para saudagar dan pengeluar. Hasilnya, mereka mendapat kesempatan mengumpul kekayaan yang banyak. Keuntungan tersebutlah dilaburkan semula bagi menambahkan lagi kekayaan mereka. 3. Pusat perkembangan perdagangan tidak lagi bertumpu di

j2k

Mediterranean, tetapi telah beralih ke Lautan Atlantik. Dalam abad ke-16, Portugal dan Sepanyol muncul sebagai kuasa perdagangan utama di Eropah. Pusat dan kegiatan perdagangan juga tumbuh dengan pesat. Kaedah menjalankan perdagangan turut berubah. Organisasi kewangan seperti syarikat insurans dan bank berkembang pesat. Wujudnya perdagangan tiga segi antara Asia, Afrika, dan Amerika. Ringkasnya, penemuan Columbus dan da Gama mengubah Eropah menjadi pusat perdagangan dan penghubung kegiatan perdagangan antara Asia, Afrika, dan Amerika. Emas dan perak yang masuk dengan banyak menyebabkan aliran wang dalam pasaran di Eropah meningkat secara mendadak. Ini menyebabkan harga mengalami peningkatan yang pesat.

Antara tahun 1520 hingga 1650, peningkatan harga barang di Eropah meningkat 200 hingga 400 peratus.

4. Perkembangan yang berlaku itu membawa kepada munculnya golongan pemodal dan bertapaknya sistem ekonomi kapitalis di Eropah. Raja-raja Eropah juga mendapat faedah. Dengan kerjasama para saudagar, satu demi satu pembesar feudal yang menerima kesan teruk akibat kenaikan

harga dapat dikalahkan. Kekalahan mereka membolehkan raja-raja Eropah mengukuhkan lagi sistem negara-kebangsaan. Hasil kerjasama dua pihak itu, semakin banyak kapal perdagangan Eropah menjelajahi Asia dan Afrika. Kapal-kapal ini membawa hamba dari Afrika untuk bekerja di ladang-ladang pemodal Eropah di Amerika. Hingga tahun 1560, dianggarkan 100000 orang Afrika dijadikan hamba di sana. Keuntungan daripada perdagangan hamba digunakan untuk membawa balik barang dari Amerika ke Eropah pula. Kegiatan perdagangan ini membawa keuntungan yang lumayan kepada saudagar Eropah.

j2k

5. Kerajaan-kerajaan negara kebangsaan di Eropah memberi sokongan kuat kepada perkembangan teknologi persenjataan dan perkapalan. Kejayaan meningkatkan teknologi baru Eropah memajukan kapal perang menyebabkan Lautan Hindi dan Lautan Atlantik dimonopoli oleh kuasa-kuasa Eropah. Saudagar-saudagar Islam yang menguasai perdagangan di Lautan Hindi tidak dapat berfungsi lagi. Tempat mereka diambil alih oleh saudagar Portugis, Sepanyol, Inggeris, dan Belanda. Pusat-pusat perdagangan penting di Laut Merah, Lautan Hindi, dan di Asia Tenggara berada di tangan Portugis. Kuasa kapal perang menjadi penentu siapa yang berjaya menguasai perdagangan.

6.Penjajahan

C. Kesimpulan (2M) Apa-apa sahaja yang berkaitan

j2k

8. Bandingkan konsep ketuhanan dan keagamaan antara pandangan tamadun-tamadun awal dengan pandangan Islam.

A. Pengenalan (3M) 1. Latar belakang ketuhanan dan keagamaan menurut tamadun awal. 2. Latar belakang ketuhanan dan keagamaan menurut pandangan Islam. 3. Latar belakang tamadun awal 4. Latar belakang tamadun Islam.

B. Isi-isi penting Konsep ketuhanan dan keagamaan menurut pandangan tamadun awal manusia. (5 isi X 2M=10M) 1. Menyembah banyak tuhan Kepercayaan bersifat politheisme iaitu agama yang menyembah banyak tuhan. Masyarakat Sumeria, Mesir dan Indus menyembah banyak tuhan. Mereka percaya tuhan-tuhan berupaya mendatangkan kebaikan dan keburukan kepada mereka. 2. Menyembah dewa-dewi

Masyarakat tamadun Mesopotamia mempercayai bahawa setiap kota dinaungi oleh dewa dewi. Mereka menyembah dewa-dewa tersebut untuk melindungi kota mereka daripada malapetaka. Masyarakat Mesir

j2k

mempercayai seluruh alam ini dikuasai oleh dewa-dewa.mereka juga memuja roh semangat binatang seperti kucing dan tanam-tanaman.

3. Memuja roh nenek moyang Masyarakat Shang memuja roh nenek moyang mereka kerana percaya rohroh ini mempunyai pengaruh yang kuat keatas kehidupan mereka. Mereka juga percaya dengan penggunaan tilikan tulang-tulang untuk ramalan sesuatu perkara dengan bantuan roh nenek moyang mereka. 4. Kepercayaan kehidupan selepas mati Masyarakat dalam tamadun Mesir mempercayai kehidupan selepas

kematian. Hal ini menyebabkan pemerintah mereka membina piramid untuk menyimpan mumia dan barang-barang keperluan si mati seperti makanan, perabut, harta dan juga pengikut. Masyarakat dalam tamadun China menanam raja bersama harta, tawanan perang, dan petani bersama-sama raja yang telah mati dalam satu kawasan perkuburan. 5. Upacara pemujaan dan pengorbanan Masyarakat tamadu Indus menjalankan upacara pengorbanan seperti binatang kecuali lembu kerana ia dianggap binatang suci. masyarakat Shang melakukan pengorbanan untuk tuhan mereka bagi mengelak malapetaka.

Masyarakat tamadun Mesopotamia menjalanka upacara pengorbanan dan pemujaan di dalam Zinggurat.

j2k

6. Menyembah banyak objek dan alam semesta. Masyarakat Shang mengamalkan penyembahan unsur alam sekitar seperti bumi, sungai, angin, binatang, bulan, matahari, dan langit. Mereka percaya tuhan yang paling berkuasa ialah tuhan langit. Mereka percaya tuhan-tuhan menguasai manusia dan boleh menyebabkan kemarau, banjir, dan penyakit.

Konsep ketuhanan dan keagamaan menurut pandangan Islam (5 isi X2M=10M) 1. Bentuk ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w iaitu i. Tasyrik Kulli berhubung dengan akidah, keimanan, akhlak,

pengibadatan. ii. Tasyrik Juzie berhubung dengan kenegaraan, ekonomi serta

kemasyarakatan.

2. Perkara-perkara yang terkandung dalam ajaran Islam a. Akidah: i. Tauhid mengesakan Allah s.w.t sebagai tuhan yang berhak disembah,

memiliki segala sifat kesempurnaan, berkuasa mencipta alam semesta.

Dengan sendirinya menolak segala ajaran anthropomorphisme, iaitu segala bentuk penyembahan berhala dan penyamaan tuhan dengan makhluk. ii. Mempercayai enam rukun iman iii. Mempunyai tanggungjawab terhadap semua amalan diri dan percaya

j2k

ganjaran syurga dan balasan neraka. iv. Mempercayai perkara-perkara selepas mati dan hari kebangkitan semula.

3. Syariah Syariah merupakan undang-undang atau tatacara bagi manusia hidup sementara di bumi ini. Terdapat pelbagai bentuk peraturan yang lengkap untuk memenuhi keperluan hidup manusia seperti ibadat, munakahat, jinayat. Hanya mengamalkan peraturan dan undang-undang ini sahaja yang terselamat dari kesesatan di dunia dan mendapat keuntungan di akhirat.

4. Akhlak Akhlak merupakan ajaran yang menegah manusia supaya tidak melakukan kejahatan dan tidak berperikemanusiaan seperti merompak, mencuri, membunuh, menyakiti jiran, berzina, minum arak, berjudi, dan sebagainya. Ajaran Islam menggalakkan manusia supaya berakhlak mulia, hormatmenghormati, menjaga maruah, bekerjasama, amanah, menjalin silaturahim, dan tolong menolong.

C. Kesimpulan : (2M)

Apa-apa sahaja yang berkaitan.

j2k

9. Terangkan cara hidup masyarakat Jahiliyah sebelum kedatangan Islam

A. Pengenalan (3M)

1. Jahiliyah berasal daripada kata akar kata jahala dan kata terbitan jahlun atau jahalatun yang bererti bodoh dan sesal. 2. Menurut P.K Hitti jahiliyah itu bermaksud bodoh dari segi agama sahaja. Menurut nas-nas al Quran dan fakta sejarah jahiliah juga merangkumi aspek ekonomi,politik dan sosial. 3. Zaman Jahiliyah berlaku selepas keruntuhan empangan Maarib sehinggalah lahirnya Nabi Muhammad s.a.w.

B. Isi- isi penting (5 isi X 4 M=20M) 1. Agama dan kepercayaan i. Penyembahan berhala. Terdapat 360 berhala di Kota Makkah.

ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix.

Agama majusi Agama Nasrani Agama Hanif Agama Yahudi. Animisme Cakrawala Menyembah binatang Kepercayaan adat

j2k

2. Politik Tiada sebuah kerajaan yang sistematik dan selalu dijajah oleh kuasa asing seperti Rom dan Parsi. Kota Makkah dan Madinah tidak pernah dijajah tetapi menerima pengaruh dari kuasa besar seperti Parsi dan Rom. Sistem berkabilah merupakan sistem politik yang diamalkan secara meluas dalam kalangan masyarakat Arab. Sistem ini sering mencetuskan peperangan.

3. Sosial i. wujud golongan Badwi dan Hadari. Golongan hadari mempunyai corak hidup yang lebih tingga keranan mereka tinggal di bandar. Sementara golongan badwi tinggal di padang pasir. ii. iii. iv. Mengamalkan sistem hamba Kaum wanita dipandang rendah Menanam bayi perempuan

v. vi. vii.

Mengamalkan semangat assabiyyah Suka berjudi ,berzina dan berperang Amalan bertenung nasib

j2k

4.Ekonomi i. ii. iii. iv. v. Mengamalkan riba Aktif dalam perniagaan. Wujud khafilah-khafilah perniagaan. Pertanian Penternakan Ukiran dan kraftangan

5. Ilmu pengetahuan Masyarakat Jahiliyah kurang menguasai kemahiran membaca dan menulis. Terdapat 15 orang Quraisy sahaja yang boleh membaca dan menulis.

C.Kesimpulan: (2M) Apa-apa sahaja yang berkaitan.

j2k

10. “Nabi Muhammad s.a.w. bukan sahaja seorang Nabi dan Rasul tetapi juga seorang negarawan.” Bincangkan penyataan ini. A. Pengenalan (3M) Latar belakang Nabi Muhammad s.a.w.

B. Isi- isi penting (5 isi X 4M=20M) 1. Nabi Muhammad s.a.w sebagai Nabi dan Rasul. Baginda telah diakui sebagai Nabi dan Rasul menerusi kitab-kitab suci, iaitu Al-Quran, Taurat, Injil, dan Zabur dan menerusi fakta sejarah. Bahirah, seorang pendeta Kristian telah menyatakan adanya tanda-tanda kenabian dan kerasulan pada diri Nabi Muhammad s.a.w. Selain itu, Nabi Muhammad juga dianugerahkan mukjizat, menerima wahyu melalui dalil-dalil al-Quran. Nabi Muhammad s.a.w. juga mempunyai sifat-sifat kenabian iaitu benar, amanah, menyampaikan, dan bijaksana. 2. Nabi sebagai pemimpin politik. Nabi telah dilantik menjadi Hakim bagi menyelesaikan masalah pemindahan Hajar Aswad sewaktu Kaabah dilanda banjir. Setelah itu, baginda mengetuai bagi pihak orang Islam Mekah dalam

perjanjian Aqabah 1 dan 2 sebelum dilantik menjadi ketua negara Islam Madinah. Baginda juga Berjaya membentuk Piagam Madinah (Sahifah Madinah), menandatangani perjanjian Hudaibiyah dan mengadakan

j2k

hubungan diplomatik. Selain itu, baginda juga memperkenalkan konsep syura dalam pemerintahan dan pentadbiran Islam. 3. Nabi sebagai perancang ekonomi. Baginda telah merancang dan melaksanakan beberapa projek ekonomi Madinah termasuk projek pertanian dan perdagangan. Baginda menggalakkan para sahabat untuk berniaga. Baginda juga memperkenalkan sistem ekonomi Islam. 4. Nabi sebagai pemimpin tentera yang berjaya. Di antara kejayaannya yang terbesar ialah dalam perang Badar, Khandak, dan pembukaan kota Mekah. 5.Pemimpin Agama. Sebagai pemimpin agama, baginda telah menentukan beberapa bidang bagi menjamin kesejahteraan masyarakat. Bidang-bidang tersebut ialah ibadat

seperti solat, zakat, puasa, muamalat, munakahat, jenayat dan hubungan antarabangsa. 6. Pemimpin masyarakat Sebagai pemimpin masyarakat , baginda berjaya menyatupadukan

masyarakat Madinah. Baginda juga telah mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Nabi sebagai pembimbing kehidupan sosial atau pemimpin

masyarakat. Baginda sebagai ketua dalam keluarga dan telah berjaya menyelesaikan masalah persengketaan antara kaum Aus dan Khazraj dan

antara kaum Arab dengan Yahudi di Madinah. Baginda merupakan role model atau sebagai contoh kepada masyarakat. C. Kesimpulan (2M) Apa-apa yang berkaitan.

j2k

11. Bincangkan sebab-sebab dan kesan-kesan pembukaan kota Mekah oleh Nabi Muhammad s.a.w pada tahun 8 Hijrah.

A. Pengenalan (3M) 1.Latar belakang pembukaan kota Mekah Kota Mekah telah ditaluki oleh umat Islam pada 8 Hijrah. Rasulullah telah memimpin tentera Islam seramai 10,000 orang dan memasuki kota Mekah melalui empat penjuru. 2. Sejarah Kota Makkah 3. Latar belakang Nabi Muhammad s.a.w

B. Isi-isi penting Sebab-sebab Pembukaan Kota Mekah (5 isi X 2M=10M) 1. Ancaman yang berterusan daripada kaum Quraisy Serangan orang Quraisy terhadap orang Islam dalam Perang Badar, Perang Uhud dan Perang Khandak. Nabi Muhammad s.a.w. sentiasa bercita-cita menaluki kota Mekah supaya ancaman tersebut dapat terus dilenyapkan.

2. Perubahan Kota Makkah sebagai pusat ibadat. Perubahan Kota Mekah sebagai tempat untuk mengerjakan haji juga mendorong pembukaan Kota Mekah. Kota Mekah akan menjadi tumpuan orang-orang yang akan mengerjakan haji.

j2k

3. Nabi Muhammad S.A.W mendapat wahyu pengubahan kiblat daripada Allah s.w.t. Nabi Muhammad juga telah mendapat wahyu supaya menukarkan kiblat dari Masjidil Aqsa di Baitulmaqdis kepada Masjidil Haram di Mekah. Oleh itu pembukaan kota Mekah adalah perlu supaya bangunan Kaabah dapat dikuasai dan dibersihkan daripada amalan syirik penyembahan berhala supaya misi agama ini dapat dilaksanakan.

4. Setelah tamat Perang Khandak, Nabi Muhammad bersama tentera menuju kota Mekah mengerjakan haji tetapi di tahan oleh tentera Quraisy sehingga termerainya Perjanjian Hudaibiyah.

5. Pihak Quraisy melanggar perjanjian Hudaibiyah Kaum Quraisy mengkhianati perjanjian genjatan senjata dalam Perjanjian Hudaibiyah dengan membantu sekutu mereka Bani Bakar untuk menyerang Suku Khuzaah yang telah menganut Islam dan menjadi sebahagian umat Islam.

6. Keteguhan politik Madinah . Kedudukan umat Islam di Madinah semakin kukuh setelah Nabi Muhammad s.a.w. berjaya menyatupadukan penduduk Madinah. Ekonomi Madinah juga semakin kukuh setelah baginda berjaya memecahkan monopoli ekonomi oleh orang-orang Yahudi. Nabi Muhammad s.a.w. juga menghalau Bani Nadhir dan Qainuqa’. Bani Quraizah pula telah dihukum setelah mereka cuba mengkhianati umat Islam dalam peperangan Khandak.

j2k

Kesan-kesan. (5 isi X 2M=10M)

1. Golongan Quraisy yang menentang Islam memeluk Islam beramairamai. Kesemua tawanan yang selama ini menentang umat Islam telah diberi pengampunan kecuali beberapa orang yang sangat-sangat memusuhi Islam. Pengampunan ini memberi kesedaran mendalam orang Quraisy terhadap peribadi dan perjuangan Rasulullah yang mereka tentang sebelum itu. Ini mendorong mereka untuk memeluk Islam beramai-ramai.

2. Perkembangan dakwah Islam. Ramai pemimpin Quraisy memeluk Islam termasuk Abu Sufyan. Hal ini menambah jumlah penganut Islam dan mengukuh kedudukan Islam.

3. Berjaya menamatkan agama penyembahan berhala 360 berhala yang terdapat disekitar Kaabah telah dimusnahkan. Kota Mekah telah dibersihkan daripada segala unsur amalan syirik. Kesucian bangunan Kaabah telah dipelihara dan identiti Mekah sebagai sebuah kota berhala telah dipulihkan menjadi kota suci umat Islam. Kota Makkah disiytiharkan kawasan haram dan suci. Kafir Quraisy tidak boleh menghampiri kaabah iaitu tempat yang dihormati mereka, ini mempengaruhi mereka untuk memeluk Islam.

j2k

4. Membentuk pentadbiran Islam di Mekah Beberapa pentadbiran baru diperkenalkan di kota Mekah. Struktur

pentadbiran jahiliah kota Mekah telah dihapuskan. Urusan menjaga Kaabah diserahkan kepada keluarga Osman bin Taha.

5. Rasulullah mengadakan perjanjian dengan orang Kristian Diadakan dengan orang Kristian di Aqabah dan orang Yahudi di Maqna, Adhruh dan Jarba. Mereka dikenakan Jizyah dan mengukuhkan lagi kedudukan Islam di Tanah Arab.

C. Kesimpulan: (2M) Rasulullah s.a.w. banyak menerima kunjungan utusan luar.Perkembangan Islam semakin mudah tanpa gangguan puak Quraisy. Islam berkembang sehingga keluar semenanjung Tanah Arab. Apa-apa sahaja yang berkaitan.

j2k

12.

Huraikan sumber dan sistem pentadbiran Baitul Mal pada zaman

Khalifah Umar al Khattab.

A. Pendahuluan (3M) 1. Latar belakang Khalifah Umar al Khattab 2. Latar belakang sistem pentadbiran ekonomi zaman Khalifah Umar al Khattab. 3. Definisi institusi Baitul Mal.

B. Isi-isi penting Sumber Baitul Mal (6 isi X 2M= 12M) 1. Zakat Zakat ialah bayaran keatas hasil pendapatan dalam bentuk wang atau benda lain oleh umat Islam yang berharta apabila hasil tanah pertanian dan ternakan serta nilai emas dan perak mereka mencukupi syarat zakat sebagaimana yang ditentukan oleh syarak. Jumlah zakat yang tertentu diserahkan kepada Baitul Mal untuk diuruskan. Pihak Baitul Mal akan menilai

semua bayaran. Pendapatan daripada zakat ini akan diagihkan kepada lapan asnaf yang disebut di dalam al Quran. Pengagihan ini dilakukan bagi membantu mereka yang kurang bernasib baik . Jika berlaku lebihan agihan, Baitul Mal yang bertindak sebagai penyimpan harta zakat, berhak menggunakan harta tersebut untuk pembangunan dan kebajikan awam.

j2k

2. Ghanimah Ghanimah ialah harta rampasan perang. Kemenangan dalam peperangan bermakna penguasaan ke atas segala barang tinggalan musuh. Harta tersebut perlu diambil bagi dimanfaatkan oleh orang lain.

3. Fay Selain peperangan, harta juga diperolehi semasa menduduki sesuatu kawasan yang ditinggal oleh tuannya atau harta yang tidak bertuan. Harta yang sebegini disebut fay. Baitul Mal memperuntukkan 1/5 daripada kutipan ghanimah dan fay dikhaskan untuk perbelanjaan kerajaan pusat dan bakinya diagihkan kepada tentera-tentera yang terlibat dalam perluasan kuasa itu.

4. Jizyah Kerajaan Islam bertanggungjawab melindungi dan menjaga keselamatan orang-orang bukan Islam yang bersetuju menerima pemerintahan Islam dalam kawasan mereka. Tentera Islam ditugaskan mengawal kawasan-

kawasan mereka. Semasa kemaraan tentera Islam mereka diberi pilihan . Sekiranya mereka memilih untuk bernaung dibawah kerajaan Islam maka mereka dikehendaki membayar jizyah. Kadar cukai ini ditetapkan di antara 12 hingga 48 dirham setahun mengikut taraf kekayaan dan keupayaan. Hanya orang lelaki yang merdeka, berakal dan masih hidup, berupaya diwajibkan membayar kepada Baitul Mal. Hasil cukai digunakan untuk pembangunan dan pertahanan.

j2k

5. Kharaj Semua pemilik tanah di dalam wilayah yang ditakluki dikehendaki membayar cukai (kharaj) kepada Baitul Mal dengan kadar sebanyak 10

peratus.Sekiranya berlaku kemusnahan akibat kemarau atau banjir, cukai dikecualikan. Khalifah mewajibkan pemilik tanah mengusahakan tanah mereka sebaik mungkin. Mal Sekiranya diberi tanah tidak diusahakan, menyerahkan pihak tugas

pengurusan

Baitul

kuasa

untuk

mengusahakan tanah itu kepada orang lain. Cukai tanah dibezakan mengikut jenis tanaman contohnya tanah yang ditanam anggur dikenakan 10 dirham bagi setiap jarib.

6. Usyur Sumber Baitul Mal berikutnya diperoleh daripada para peniaga yang memperoleh pendapatan melebihi nisa sebanyak 200 dirham. Peniaga Islam dan bukan Islam dikehendaki membayar cukai usyur ini mengikut kadar yang

telah ditetapkan oleh khalifah. Peniaga kafir harbi yang tidak membuat perjanjian dengan kerajaan Islam dikenakan usyur 10 peratus, kafir zimmi dikenakan usyur 5 peratus dan dikalangan peniaga Islam mereka dikenakan cukai 2.5 peratus.

j2k

6. Sumber-sumber lain Baitul Mal turut menerimadan mentadbir cukai-cukai lain seperti sedekah, wakaf, harta karun dan harta rampasan perang daripada pegawai kerajaan yang dilantik tetapi didapati menyalahgunakan kuasa mengumpul harta dan disahkan benar selepas siasatan dijalankan.

Sistem pentadbiran Baitul Mal (4 isi X 2 M= 8M)

1. Institusi Baitul Mal di kawasan pusat dan wilayah Khalifah mewujudkan Baitul Mal di peringkat pusat dan di peringkat wilayah untuk memudah urusan pengutipan dan pengagihan wang dan pengurusan harta supaya senang disalurkan kepada golongan yang berhak.

2. Pengagihan Baitul Mal Terdapat lapan asnaf yang layak menerima zakat. Selain itu Baitul Mal menyalurkan peruntukkan membina tali air, markas tentera dan membayar gaji dan, elaun tentera. Masyarakat kafir zimmi yang memeluk Islam juga

mendapat elaun atau gaji daripada Baitul Mal. Gaji Khalifah dibayar daripada wang Baitul Mal berdasarkan keperluan seorang Quraisy biasa.

j2k

3. Menyediakan buku kira-kira Khalifah Umar menyediakan sebuah buku kira-kira negara untuk mengetahui keluar masuk dari segi pendapatan dan perbelanjaan negara. Semua maklumat tentang kutipan, simpanan dan agihan cukai boleh dirujuk dari buku ini.

4. Perlantikan pegawai Khalifah melantik amil yang khusus di peringkat pusat dan wilayah untuk melancarkan urusan pengutipan zakat dan cukai.

C. Kesimpulan: (2M) Apa-apa sahaja yang berkaitan.

j2k

13. Bincangkan faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya kepesatan dan kejayaan Acheh sebagai pusat kegiatan keilmuan dan pusat

penyebaran Islam yang utama di Nusantara pada abad ke 16 hingga ke 18 M.

A. Pengenalan (3M)

1. Acheh adalah sebuah wilayah di Sumatera yang dikelilingi oleh Lautan Hindi dan Selat Melaka. Wilayah ini pernah dikuasai oleh Empayar Srivijaya. Acheh menerima agama Islam sekitar tahun 1204 M. Kepesatan Acheh sebagai pusat penyebaran agama Islam dan pusat perdagangan terserlah selepas kejatuhan Kerajaan Melaka di tangan Portugis pada tahun 1511.

2. Kerajaan Acheh pernah diperintah oleh 14 orang Sultan bermula dari Sultan Ali Muqayat Shah pada tahun 1520 hingga Sultanah Shariratuddin Tajul Alam ( 1641-1675 ).Acheh telah menjadi empayar yang terunggul di Nusantara di zaman pemerintahan Iskandar Muda Mahkota Alam.Malah

Acheh juga telah menjadi pusat perkembangan ilmu yang terulung Nusantara pada masa ini.

di

j2k

B. Isi-isi penting (5 isi X 4M=20M)

Kepesatan dan Kejayaan Acheh sebagai Pusat Ilmu dan Pusat penyebaran Islam

1. Peranan Pemerintah Acheh

Pemerintah Acheh seperti Sultan Alaudin Riayat Shah dan Iskandar Muda Mahkota Alam adalah antara pemerintah Acheh yang sangat menggemari ilmu agama.Pemerintah Acheh telah menyediakan prasarana bagi tujuan

perkembanagan ilmu agama .Pemerintah Acheh sendiri adalah orang yang berilmu tinggi di dalam hal-hal keagamaan. Pemerintah Acheh telah memberi galakan dan sokongan kepada penduduk Acheh serta pendatang dari luar bagi menuntut ilmu agama.

2. Kewujudan Pusat Pengajian Agama Islam

Antara pusat pendidikan agama yang terkanal pernah wujud di Acheh ialah Dayah yang bertaraf sekolah menengah,Rangkang iaitu pondok yang dibina disekeliling masjid bertaraf sekolah rendah, madrasah yang dibina

j2k

dikampung-kampung.Madrasah menyediakan pendidikan asas seperti al Quran, ibadat,rukun Islam. Baiturahman yang bertaraf universiti.

3. Kewujudan Pusat Perbincangan Para Ulama

Antaranya seperti Balai Setia Hukama,Balai Setia Ulama Dan Balai Jamaah Himpunan Ulama. Balai-balai ini adalah tempat para ulama bertukar pandangan dan fikiran serta membahaskan masalah pendidikan. Perkara ini menggalakan perkembangan ilmu di Acheh.

4. Kehadiran Ulama-Ulama dari luar.

Kepesatan Acheh sebagai pusat kegiatan ilmu dan pusat penyebaran Islam diperkukuhkan lagi dengan kehadiran ulama dari luar seperti Semenanjung Arab,Turki, dan India. Ulama-ulama ini sebahagiannya telah dilantik menjadi penasihat sultan contohnya Nuruddin al Raniri berasal dari Gujerat India dilantik menjadi Kadi Malikul Adil di zaman Iskandar Thani.

5. Penghasilan Kitab-Kitab oleh para ulama.

Ulama-ulama Acheh telah banyak menghasilkan kitab-kitab bagi dijadikan rujukan penduduk di negeri Acheh Antaranya kitab Bustanus Salatin dan Hidayatul Iman oleh Nurudin, Mir'at Tullab oleh Abdul Rauf Singkel, Kitab Masail al Muhtadi oleh Syeikh Daud Rumy.

j2k

6. Peranan Pedagang

Pedagang-pedagang yang datang ke Acheh bukan sahaja untuk urusan perniagaan tetapi golongan ini juga terlibat secara langsung dalam

mempelajari ilmu agama Islam di institusi pendidikan yang terdapat di Acheh. Golongan ini jugalah yang bertanggung jawab mengembangkan agama Islam di tempat asal mereka.

7. Aktiviti Penterjemahan Kitab-Kitab

Kepesatan Acheh sebagai pusat perkembangan ilmu di Nusantara senakain terserlah apabial adanya aktiviti penterjemahan kitab arab ke bahasa Melayu. Antaranya ialah Tafsir anwarut Tanzil wa as Rarut Takwil oleh Abdul Rauf

8. Hubungan Diplomatik

Acheh menjalinkan hubungan diplomatik dengan Negara Islam seperti Turki dan Kerajaan Moghul di India.

j2k

c. Kesimpulan. (2M) Apa-apa sahaja yang berkaitan.

14.

Huraikan

kategori

ilmu

dan

sumber-sumber

ilmu

menurut

pandangan Islam dan tokoh-tokoh ilmuan.

A. Pengenalan ( 3 markah) 1. Pengertian ilmu: Berasal daripada perkataan Arab yang bermaksud tahu. Abdullah Hassan mendefinisikan ilmu sebagai apa yang bererti. Imam al-Ghazali menyatakan bahawa cahaya itu anak kunci kepada ilmu. 2. Tokoh-tokoh ilmuan Islam: Imam al-Ghazali Ibnu Rusyd Ibnu Kaldun

B.Isi-isi penting Kategori ilmu ( 2 isi x 4 markah=8 markah) 1. Ilmu hakiki ialah ilmu Allah yang bersifat qadim, kekal, mutlak, dan tidak berubah. Soal-soal kerohanian seperti alam kubur, hari akhirat, syurga dan

perkara samiyat merupakan urusan Allah dan mengetahuinya.

hanya Allah yang

j2k

2. Ilmu idafi pula ialah ilmu yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia, para nabi, dan rashikin bi al-‘ilm.

Sumber ilmu ( 3 isi x 4 markah=12 markah) 1. Sumber al-Quran merupakan sumber pertama dalam Islam iaitu sumber yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad s.a.w. Hanya orang yang berakal sahaja yang mengambil pengajaran daripada Allah s.w.t. dan Allah memberi nur di langit dan di bumi. 2. Sumber akal ialah sumber kedua yang dianugerahkan kepada manusia. Imam al-Ghazali membahagikan akal kepada dua iaitu akal aqli dan akal fikri, manakala di atas akal ada roh yang dipanggil al-ruh al-qudsi al-nabawi.

Imam al-Ghazali juga memaksudkan akal sebagai ain al-yaqin dan nur aliman (cahaya kebenaran). 3. Sumber alam merupakan sumber ketiga. Alam terbahagi kepada dua iaitu alam nyata dan alam ghaib. Alam ghaib hanya Allah sahaja yang mengetahuinya. Sementara alam nyata ialah alam yang dapat dilihat dengan mata kepala dan dapat dirasai menerusi pancaindera. Al Farabi dan Ibn Sina terpengaruh dengan pandangan Plato tentang alam. Ibn Rushd tidak bersetuju dengan Al Farabi dan Ibn Sina dengan menyatakan bahawa alam nyata dan hubungannya dengan tuhan berbeza daripada pandangan ulama

kalan dan tasauf. Perbezaan ini terletak pada keupayaan membezakan antara ilmu tuhan dengan ilmu manusia dalam konteks alam nyata.

j2k

C. Kesimpulan: ( 2 markah) Apa-apa yang berkaitan.

15. Bandingkan tujuan penjelajahan dan penerokaan dalam tamadun Islam dan Tamadun Barat.

A. Pengenalan (3M) 1.Definisi penjelajahan dan penerokaan. Menurut Kamus Dewan penjelajahan ialah perihal menjelajahi,

mengelilingi atau berjalan ke merata tempat untuk menyelidiki . Manakala penerokaan ialah perihal perbuatan meneroka dan menerokai. Sejarah ringkas penjelajahan dan penerokaan barat dan Islam. Penjelajahan barat bermula pada abad ke 15. Penjelajahan Islam bermula pada zaman Bani Umaiyyah 2.Latar belakang penjelajahan dan penerokaan tamadun Islam 3.Latar belakang penjelajahan dan penerokaan tamadun barat

B. Isi-isi penting : Isi tujuan (5isi x 4M=20M)

j2k

1. Penyebaran Agama Para pendakwah Islam menjelajah ke seluruh dunia untuk menyebarkan Islam. Saad b Abi Waqas telah berdakwah di China. Selain itu, Syeikh Abdul Aziz dan Maulana Malik Ibrahim dihantar ke alam Melayu. Muaz b Jabal pula dihantar ke Yaman untuk berdakwah di sana. Pada zaman Khalifah Umar al Khattab, Umat Islam telah menjelajah hingga ke Parsi, Rom, dan China untuk menyebarkan Islam. Begitu juga orang Eropah dalam Tamadun Barat menjelajah untuk menyebarkan agama Kristian. Orang Kristian dan Islam bermusuhan sejak perang salib. Oleh itu, orang Keristian berhasrat untuk menghapuskan pengaruh Islam dan

menggantikannya dengan agama Kristian. Caranya ialah mereka menguasai jalan perdagangan dan menghapuskan monopoli

perdagangan yang dikuasai oleh orang Islam di Eropah dan Asia. Idea penjelajahan juga disokong oleh pihak gereja dan raja-raja Eropah. Oleh itu,agama kristian cuba disebarkan ke seluruh dunia menyebabkan mereka gemar menjelajah ke benua Afrika dan Asia.

2.

Meningkatkan Ilmu Pengetahuan Bidang geografi dan pelayaran telah diteroka oleh umat Islam. Selepas wilayah Islam berkembang luas, pengetahuan umat Islam semakin bertambah tentang kedudukan sebuah negara dan bumi. Pelajar-pelajar Islam mempelajari pelbagai ilmu seperti astronomi, geografi, perubatan

daripada peradaban-peradaban lain. Begitu juga dalam tamadun barat melakukan penerokaan dan penjelajahan bertujuan meningkatkan ilmu pengetahuan. Melalui perkembangan teknologi perkapalan orang eropah telah membina kapal-kapal laut yang kukuh. Di samping itu bidang geografi juga menggalakkan penjelajahan. Perkembangan dalam bidang pelayaran turut disebabkan oleh kesedaran orang Eropah tentang konsep bumi bulat dan boleh dijelajah dengan selamat. Oleh itu, ilmu penting sebagai faktor penggalak penerokaan dan penjelajahan barat.

j2k

3. Kegiatan Perdagangan Pedagang-pedagang Arab dihantar ke negara luar untuk mendapatkan makanan, kuda, kayu, logam, dan hamba.Pedagang Arab berdagang di Khanfou, China pada abad ke-2 H, Asia Tenggara abad ke-10M, India Abad ke-3 dan ke-4, Yaman, Habsyah, Mesir, dan Asia Timur. Begitu juga dengan Tamadun Barat, mereka datang ke timur untuk

mendapatkan keperluan barangan seperti rempah, sutera, dan lain-lain. Faktor ini dapat memecahkan monopoli dan penguasaan pelabuhanpelabuhan Itali terhadap barangan timur. Penemuan jalan laut

mempercepat proses perdagangan antara barat dan timur.

4. Perluasan kuasa dan Pengaruh. Pada zaman Umaiyah, Khalifah al Walid b Abd Malik Islam telah bertapak di China, India, Asia tengah, Utara Afrika dan Sepanyol. Pemerintah Islam

berusaha memperkukuh politik Islam di seluruh Afrika Utara dari pantai Atlantik hingga Laut Merah. Begitu juga dengan Tamadun Barat, perkembangan fahaman kapitalisme pada abad ke-16 dan 17 dan konsep merkantilisme mebantu perkembangan perdagangan. Oleh itu, orang Eropah berusaha meneroka dan menjelajah benua Asia dan Afrika untuk mengukuhkan kuasa dan pengaruh mereka. Pengukuhan kuasa dan pengaruh ini meningkatkan penguasaan terhadap perdagangan di kawasan tersebut.

j2k

5. Memenuhi perasaan ingin tahu Dalam Tamadun Islam, perasaan ingin tahu mengenai sesuatu tempat yang terletak jauh dari petempatan mereka mendorong umat Islam

melakukan aktiviti penerokaan dan penjelajahan. Begitu juga Tamadun Barat, Zaman Renaisans telah melahirkan semangat ingin tahu dalam kalangan masyarakat Eropah. Mereka mula menumpukan terhadap falsafah dan pemikiran yang moden daripada pemikiran yang kuno

6. Membebaskan manusia dari cengkaman penjajahan dan kejahilan. Dalam Tamadun Islam penerokaan dan penjelajahan bertujuan

membebaskan manusia dari cengkaman penjajahan dan kejahilan. Sebaliknya, Tamadun Barat tidak mementingkan aspek ini. 7. Menambah keimanan dan ketaqwaan

Dalam Tamadun Islam

penerokaan dan penjelajahan bertujuan

j2k

memerhati ciptaan Allah dan menghadapi cabaran semasa pelayaran. Objektif ini dapat dicapai setelah melihat kepelbagaian benda dan makhluk ciptaan Ilahi. Sebaliknya, Tamadun Barat lebih mengutamakan keseronokan dan kepuasan diri.

8. Mengambil iktibar ke atas masyarakat terdahulu dan menghayati tinggalan tamadun Islam. Dalam Tamadun Islam penerokaan dan penjelajahan bertujuan

mengambil iktibar ke atas masyarakat terdahulu dan menghayati tinggalan tamadun Islam.Contohnya Insaf melihat peninggalan kaum Thamud dan ‘Ad yang ingkar terhadap ajaran Allah. Sebaliknya Tamadun Barat tidak mempunyai tujuan ini.

9. Dorongan al-Quran Umat Islam melakukan penjelajahan dan penerokaan didorong oleh seruan al-Quran. Contohnya Firman Allah yang bertmaksud

“Katakanlah: Berjalanlah di muka bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah swt. menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian Allah swt. menjadikannya sekali lagi.Sebaliknya, Tamadun Barat didorong oleh golongan gereja dan raja.

C. Kesimpulan (2M) Apa-apa sahaja yang berkaitan.

j2k

16.

Huraikan pandangan sarjana Islam dan Barat tentang sebab-sebab

bangun dan jatuhnya sesuatu tamadun dengan mengemukakan contohcontoh yang jelas.

A. Pengenalan (3M) 1. Definisi tamadun 2. Latar belakang kemunculan 3. Latar belakang sarjana Islam 4. Latar belakang sarjana Barat

B. Isi-isi penting (20M) Pandangan sarjana Islam 1. Ibn Khaldun menjelaskan bahawa perjalanan sesuatu tamadun itu ibarat roda yang naik dan turun. Perubahan berlaku mengikut sifat-sifat diri manusia dan masyarakat. Sesuatu bangsa atau kuasa dengan kemegahan

pencapaian kemajuan dan tamadun sedang bergerak kepada keruntuhan

kerana perubahan keadaan dalam diri dan masyarakatnya dari sifat yang baik, positif dan kebanggaan kepada mewarisi sifat-sifat yang membawa kehancuran. Pada waktu yang sama terdapat bangsa dan kuasa yang sedang mengalami perubahan diri kepada sifat-sifat membangun untuk bangkit menjadi berkuasa dan menciptakan tamadun baru di atas keruntuhan sebelumnya.

j2k

2. Menurut

Ali

Shariati

(1933-1977)

sarjana

sosiologi

Iran

turut

mengemukakan teori perkembangan tamadun . Terdapat dua perkara yang memungkinkan terbinanya tamadun iaitu: a. Fenomena Hijrah atau migrasi. Hijrah mempunyai prinsp yang tertentu kerana hijrah telah melahirkan satu tamadun baru yang besar . Beliau telah merumuskan bahawa peradaban lahir kerana penghijrahan manusia dari tempat asal ke tempat baru. Contoh peradaban Melaka lahir kerana penghijrahan sekelompok manusia dari Sumatera membuka Melaka dan seterusnya Melaka menjadi pusat perdagangan, kebudayaan dan aktiviti keintelektualan. b. Peranan manusia dalam menempa kemajuan. Peranan manusia sendiri yang bertanggungjawab menentukan nasib dan mengubah masa depan mereka kerana mereka dikurniakan akal fikiran dan kudrat untuk berusaha. 3. Menurut Malik b. Nabi (1905-1973) seorang pemikir dari Algeria berpendapat kejatuhan tamadun Islam disebabkan oleh kemewahan hidup.

4. Menurut Akbar S. Ahmad dalam bukunya Discovering Islam: making sense of muslim history and society menegaskan semakin jauh umat Islam daripada konsep ideal iaitu contoh terbaik uswatun hasanah yang dipamerkan oleh peribadi Rasulullah s.a.w dan tiga generasi awal semakin besar pula ketegangan yang akan berlaku dalam masyarakat.

j2k

Pandangan sarjana Barat 1. Karl Max berpendapat bahawa kedudukan sejarah seseorang atau sesuatu bangsa dan tamadun cenderung kepada mengalami keruntuhan pada akhirnya. Beliau mengemukakan pandangan yang bertentangan apabila menilai kedudukan sistem komunis dan tamadun ciptaannya. Beliau optimis meyakini akan berkekalan kuasa dan tamadunnya. Namun begitu sejarah telah membuktikan bahawa sistem komunis adalah suatu sistem yang dalam proses menyempurnakan keruntuhannya. 2. Hegel berpendapat bahawa manusia, masyarakat dan negara dalam perjalanan sejarahnya dapat mengemukakan terikat dengan peringkat zaman tertentu hingga ia pemikiran terbaik dan menjadi kesan yang

membanggakan tetapi kemudiannya akan mengalami kelemahan dan keruntuhan. 3. Menurut Toynbe setiap tamadun akan mengalami zaman kegemilangan dan zaman keruntuhan adalah suatu yang pasti.

C. Kesimpulan:(2M) Apa-apa sahaja yang berkaitan.

j2k

*Markah bahagian isi berdasarkan impression.

j2k

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.