subiecte politica externa

Subiecte pentru examenul Ia disciplina „Politica externă a Republicii Moldova

"

1. 2.

Noţiunea de politică externă. Influenţa contextului internaţional asupra politicii externe a statului: Exemplul R. Moldova. 3. Influenţa factorului regional asupra politicii externe. Exemplul R. Moldova. 4. „Politica externă" a R. Moldova în perioada sovietică. 5. Restructurarea în URSS şi procesele democratice din Republica Moldova (1986-1990). Declaraţia cu privire la Suveranitatea Republicii Moldova (23.06.1990). 6. Proclamarea Independenţei Republicii Moldova şi recunoaşterea ei internaţională. 7. Principiile constituţionale ale politicii externe a Republicii Moldova. Concepţia Politicii externe a RM. 8. Rolul Preşedintelui Republicii Moldova în elaborarea şi realizarea politicii externe. 9. Rolul Parlamentului RM în elaborarea şi realizarea politicii externe. 10. Rolul Guvernului RM în elaborarea şi realizarea politicii externe. 11. Sarcinile de bază, structura şi organizarea activităţii MAEEE a RM 12. Misiunile diplomatice ale RM peste hotare. 13. Demersurile externe ale RM privind aplanarea conflictului transnistrean (anii 19921993). 14. Situaţia actuală în reglementarea conflictului transnistrean. 15. Relaţiile politice moldo-române în perioada 1991-2011. 16. Colaborarea moldo-română în domeniul comercial economic. 17. Colaborarea moldo-română în domeniul educaţiei şi culturii. 18. Relaţiile politice moldo-ruse. Tratatul de bază moldo-rus. 19. Colaborarea dintre Republica Moldova şi Federaţia Rusă în domeniul comercialeconomic, al educaţiei şi culturii. 20. Relaţiile politice moldo-ucrainene. Analiza Tratatului de bază moldo-ucrainean. 21. Colaborarea moldo-ucraineană în domeniul comercial-economic, al educaţiei şi culturii. 22. Specifucul participării RM la activitatea CSI. 23. Instituirea şi evoluţia dialogului politic dintre RM şi SUA. 24. Caracteristica stadiului actual al relaţiilor economice şi cultural-umanitare moldoamericane. Fondul Provocărilor Mileniului. 25. Analiza dialogului politic şi a relaţiilor comercial-economice şi cultural-umanitare moldo-germane. 26. Instituirea şi evoluţia relaţiilor dintre RM şi Italia 27. Analiza relaţiilor dintre R. Moldova şi Marea Britanie. 28. Cracteristica relaţiilor politice, comercial-economice, a educaţiei şi culturii dintre RM şi Franţa. 29. Analiza relaţiilor dintre Republica Moldova şi Republica Populară Chineză. 30. Participarea RM la activităţile ONU. 31. Participarea RM la activitatea Consiliului Europei. 32. Participarea RM la activitatea OSCE. 33. Participarea RM la activitatea Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Eşt (PSESE). 34. Participarea RM la activitatea Orgnizaţiei pentru Cooperare Economică la Marea Neagră (OCEMN). 35. Participarea RM la activitatea GUAM. 36. Institurea şi evolluţia colaborării dintre RM şi UE (1994-2008). 37. Direcţiile prioritare de colaborare a RM cu UE la etapa actuală. 38. Colaborarea dintre RM şi NATO.

Examinator: Căldare Gh., dr., conf. univ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful