ATLAS FLORAE ROMANIAE VI Fabaceae: Medicago, Melilotus, Ononis şi Trigonella

  Editor: Ioan CRĂCIUN    Tehnoredactare şi copertă (grafică şi foto): Sorin ŞTEFĂNUȚ    EDITURA ARS DOCENDI – UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI  EDITURĂ CU PROFIL ACADEMIC ŞI CULTURAL,   RECUNOSCUTĂ DE CNCSIS  Şos. Panduri 90, sector 5, Bucureşti  Tel./Fax: +4 021 410 25 75  E‐mail: arsdocendi@yahoo.com              Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României SANDA, VASILE Atlas Florae Romaniae / dr. Vasile Sanda, drd. Sorin Ştefănuţ. - Bucureşti : Editura Vergiliu, 2003vol. ISBN 973-85592-1-9 Vol. 6. : Fabaceae : Medicago, Melilotus, Ononis şi Trigonella. - Bucureşti : Ars Docendi, 2009. - Bibliogr. - ISBN 978-973-558-439-9

I. Ştefănuţ, Sorin II. Barabaş, Neculai II. Tudor, Dan (ed.)
581.9(498)(084)                 Copyright © Institutul de Biologie Bucureşti, Academia Română,  2009:   Toate  drepturile  rezervate.  Orice  reproducere  integrală  sau  parțială,  efectuată  fără  acordul  autorilor  este ilicită şi constituie o contrafacere.     All  rights  reserved.  No  part  of  this  book  may  be  reproduced  without  written  permision  from  the  copyright owner.     Tipărit la Institutul de Biologie Bucureşti, Academia Română  Volumul a fost finanțat de Institutului de Biologie Bucureşti prin Proiectul 3 ‐ Taxonomia şi corologia  macromicetelor, briofitelor şi plantelor superioare din România, coordonator Dr. Ştefănuț S. 

 Kinga ÖLLERER. Ioana VICOL. Melilotus. Roxana ION  ATLAS FLORAE ROMANIAE VI Fabaceae: Medicago. Vasile SANDA. Ononis şi Trigonella ARS DOCENDI 2009 UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI .INSTITUTUL DE BIOLOGIE BUCUREŞTI    Sorin ŞTEFĂNUȚ.

CUPRINS

INTRODUCERE..................................................................................................................................... 7 PREZENTAREA COROLOGICĂ ŞI INTEGRAREA CENOTICĂ A SPECIILOR ............................ 9 Medicago arabica (L.) Hudson ............................................................................................................... 9 Medicago falcata (L.) Hudson subsp. falcata ....................................................................................... 10 Medicago falcata (L.) Hudson subsp. romanica (Prodan) Prodan........................................................ 28 Medicago lupulina L. ............................................................................................................................ 28 Medicago marina L............................................................................................................................... 50 Medicago minima (L.) L. ...................................................................................................................... 50 Medicago orbicularis Jacq. ................................................................................................................... 61 Medicago polymorpha L. ...................................................................................................................... 62 Medicago prostrata Jacq....................................................................................................................... 64 Medicago rigidula (L.) All.................................................................................................................... 64 Medicago × varia Martyn ..................................................................................................................... 67 Melilotus albus Medik........................................................................................................................... 71 Melilotus altissimus Thuill. ................................................................................................................... 79 Melilotus arenarius Grec. ..................................................................................................................... 80 Melilotus dentatus (Waldst. et Kit.) Pers. ............................................................................................. 81 Melilotus officinalis Lam. ..................................................................................................................... 82 Melilotus wolgicus Poiret ...................................................................................................................... 94 ? - Melilotus tauricus (Bieb.) Ser. ......................................................................................................... 94 ? - Melilotus polonicus (L.) Pallas ........................................................................................................ 94 Melilotus × haussknechtii O.E. Schulz.................................................................................................. 94 Melilotus × schoenheitianus Hausskn. .................................................................................................. 94 Ononis arvensis L. subsp. arvensis ....................................................................................................... 94 Ononis arvensis L. subsp. spinosiformis (Simonk.) Ciocârlan ........................................................... 108 Ononis pusilla L. ................................................................................................................................. 113 ? - Ononis repens L. ............................................................................................................................ 114 Ononis spinosa L. subsp. spinosa ....................................................................................................... 114 Ononis spinosa L. subsp. austriaca (G. Beck) Gams ......................................................................... 118 *Trigonella caerulea (Lam.) Ser......................................................................................................... 118 Trigonella gladiata Steven ex Bieb. ................................................................................................... 121 Trigonella monspeliaca L. .................................................................................................................. 121 Trigonella procumbens (Besser) Reichenb. ........................................................................................ 123 HĂRŢILE COROLOGICE ................................................................................................................. 127 LISTA DE SINONIME....................................................................................................................... 143 BIBLIOGRAFIE ................................................................................................................................. 145

Lehrer şi Maria M. şi Trigonella foetum-graecum L. pe măsura intensificării şi diversificării cercetărilor. Programul utilizează o bază de date Access. Trigonella gladiata. Totuşi. specie cu o largă distribuţie în flora României. herbare şi teren. minima. şi harta temperaturilor medii anuale din România. autor Ştefănuţ Sorin. Lehrer (1990) – Cartografierea faunei şi florei României. xerofile. În schimb. Edit. Speciile cultivate. necesare în justificarea. universităţilor şi muzeelor din România.ATLAS FLORAE ROMANIAE VI INTRODUCERE Datele privind răspândirea unor specii pe teritoriul ţării noastre au fost completate. în general cu expoziţie sud-estică. Aceste observaţii făcute cu prilejul alcătuirii hărţilor de distribuţie vin să întărească odată în plus importanţa conservării unor habitate pentru protecţia multor taxoni rari sau periclitaţi din flora ţării noastre.. între altele. subxerofile. Hărţile de distribuţie a speciilor au fost realizate cu ajutor programului Corolog 2008. Ononis pusilla. procumbens prezintă o distribuţie mult mai limitată ca paletă ecologică. prezintă şi o participare destul de diversă în structura unor fitocenoze cu o paletă ecologică amplă. psamofile. tufărişuri şi chiar păduri cantonate în luncile râurilor sau cele xero-teromfile răspândite în zona silvostepei. 290 p. realizat în Institutul de Biologie Bucureşti. în decursul timpului. falcata se întâlneşte în fitocenozele asociaţiei Medicagini minimae-Festucetum valesiacae Wagner 1940. nu au fost cartografiate. buruienişuri antropofile. Ceres. T. în acest fel. O mare parte din aceste informaţii au fost verificate de către autori. T. găsite uneori în flora subspontană. se întâlneşte în pajişti mezofile. Medicago falcata. Analiza corologică a speciilor prezentate în acest volum pune în evidenţă cu pregnanţă o corelaţie directă între mărimea arealului distribuţiei fiecărui taxon şi gradul de participare în structura cenotică a asociaţiilor în care au fost identificate aceste elemente floristice. unele specii cu areal mai restâns. Astfel. Spre exemplu. ca M.Z. 7 . Această muncă asiduă a contribuit între altele la reliefarea specificităţii învelişului vegetal al României şi totodată la încadrarea acestuia în vegetaţia de ansamblu a Europei Centrale. Coordonate arealografice. totuşi se evidenţiază o mai mare pondere a acesteia şi în cadrul unor grupări xerofile ale clasei Festuco-Brometea. monspeliaca. în cadrul genurilor analizate şi ulterior cu cele privind integrarea cenotică a acestora. o mai bună cunoaştere a unităţilor de floră şi vegetaţie. cu informaţii din literatură. deşi nucleul central al participării şi integrării cenotice rămâne tot în cadrul asociaţiei Medicagini minimae-Festucetum valesiacae. Pentru cartografierea localităţilor s-a folosit Codul UTM după lucrarea lui A. precum şi în unele tufărişuri xerofile dobrogene ale alianţei Asparago verticillati-Paliurion. La specia M. a împărţirii teritoriului ţării noastre în raioane sau provincii floristice. a unor pajişti aflate în diferite grade de halofilie. instalate pe coaste aride. S-a reuşit. cea mai mare participare a speciei M. cu studii de taxonomie. orbicularis. Pentru relizarea acestui volum au fost utilizate informaţiile din baza de date a Institutului de Biologie Bucureşti (IBB) privind colecţiile de herbar ale institutelor de cercetare. Medicago sativa L. inventariate în cadrul unui proiect coordonat de IBB. care alcătuiesc majoritatea pajiştilor din zona de stepă şi silvostepă. întâlnite pe soluri de tip cernoziomuri levigate.

BRHM – Herbarul Muzeului Judeţean Brăila. SIB – Herbarul Muzeului Brukenthal din Sibiu. BUCM – Herbarul Micologic al Institutului de Biologie al Academiei Române. SANDA V. TULCEA – Herbarul Muzeului Judeţean Tulcea.Herbarul Muzeului din Râmnicu Sărat. CVHM . & ION R. Ononis şi Trigonella în România au fost realizate în cadrul Proiectului 3 . Cluj-Napoca. HDHM – Herbarul Muzeului Judeţean Hunedoara. desfăşurat în cadrul Institutului de Biologie Bucureşti. I. FOE – Flora Olteniae Exsiccata. Cercetările privind prezenţa şi distribuţia speciilor de Medicago. SVHU – Herbarul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava.Herbarul Muzeului Judeţean Covasna.Herbarul Muzeului din Bârlad.cerc roşu . IASI – Herbarul Universităţii Agronomice Iaşi.Herbarul Muzeului din Miercurea Ciuc. CLA – Herbarul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară. PTHM – Herbarul Muzeului Judeţean Piteşti. Universitatea „Al. ÖLLERER K.Herbarul Muzeului Judeţean Dolj din Craiova.. ! – date inedite.Gramineae et Leguminosae Romaniae BCHM . DOHM – Herbarul Muzeului din Dorohoi. 8 . FOHM – Herbarul Muzeului Judeţean Vrancea din Foşcani. Cuza”. BDHM . FRE – Flora Romaniae Exsiccata. ? – date incerte. BUCA – Herbarul Institutului de Biologie al Academiei Române. MCHM . GLHM – Herbarul Muzeului Judeţean Galaţi. coordonator Dr.. GLR . CL – Herbarul Grădinii Botanice Cluj. I – Herbarul Facultăţii de Biologie Iaşi. Semne convenţionale în text: * – localităţile unde planta este cultivată sau subspontană. BUAG – Herbarul Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti. PNHM . BUCF – Herbarul Institutului de Cercetări Forestiere.. briofitelor şi plantelor superioare din România. Facultatea de Biologie. ROHM – Herbarul Muzeului din Roman. BUC – Herbarul Universităţii Bucureşti.localităţile unde planta este cultivată. VICOL I. TMMJ – Herbarul Muzeului Judeţean Mureş din Târgu-Mureş. Semne convenţionale pe hartă: .Herbarul Muzeului Judeţean Bacău. TMHM – Herbarul Muzeului Judeţean Timiş. Herbarele şi exsiccate citate: FDE – Flora Dobrogeae Exsiccatae. . RSHM . BNHM – Herbarul Muzeului Judeţean Bistriţa-Năsăud. SVHM – Herbarul Muzeului din Suceava.Taxonomia şi corologia macromicetelor. PLHM – Herbarul Muzeului Judeţean Prahova din Ploieşti. BHHM .Herbarul Muzeului Judeţean Bihor. Melilotus.asterix albastru . Ştefănuţ S. BVHU – Herbarul Universităţii Transilvania din Braşov.localităţile unde planta creşte în mod natural. FMDE – Flora Moldaviae et Dobrogeae Exsiccata.Herbarul Muzeului Judeţean Piatra Neamţ. CRHM .ŞTEFĂNUŢ S.

M. leg. C. GQ12 – Coţofenii din Dos (65). FQ17 – Băile Herculane. I. P.Trifolio molinerii-Dasypyretum villosae Boşcaiu et Resmeriţă 1967 (171). G. Judeţul Caraş-Severin EQ36 – Baziaş (609). 378). 9 . . Prodan 1952. 378). leg. Agropyretum repentis Răvăruţ et al. Lascăr Catargiu (65). leg. leg.Ranunculo repenti-Alopecuretum pratensis Ellmauer et Mucina in Mucina et al. . leg. GP29 – Secui (65). 378). KJ79 – Teslui. GQ03 – Răcari (65). N. GQ11/20/21 – Craiova (65. KK80 – între Osica Mare şi Greci (396). în lunca pârâului Brâncoveanca (378. 1) Judeţul Braşov LL85/95 – Braşov. Vlaicu 1985 [TMHM]. 1993 (171). M. EQ64 – Gornea. Bucovăţ (65).Rorippo austriacae-Agropyretum repentis (Tímár 1947) R. I. Goga 1963 [SIB. Pascal 1960 [IASI]. Cruşoviţa (378). 352. GP38/39 – Bratovoieşti (65). C. GP18/28 – Şegarcea (70). Livezi (65). . Maloş. GQ20 – Popoveni (65. Păun 1960 [CVHM]. GQ10 – Leamna (65).Hyoscyamo-Malvetum neglectae Aichinger 1933 (498). FQ07 – Mehadia. M. Cârţu 1972 (519). 396). GP29/39 – Teasc (65). Podari (65). Valea Cernei la Şapte Izvoare (74. oxaloides Schur Integrare cenotică: . Olaru 1960 [BUAG.) Hudson Syn. A. Negrean 1994 [BUCM]. Valea Bela Reca. leg.ATLAS FLORAE ROMANIAE VI PREZENTAREA COROLOGICĂ ŞI INTEGRAREA CENOTICĂ A SPECIILOR Medicago arabica (L. M. EQ55 – Moldova Nouă (378). Judeţul Dolj FQ93/GQ03 – Filiaşi (65). KK60 – Buzduc.Stipo aristellae-Carpinetum orientalis Ştefureac et Popescu 1970 (609). I. Vlaicu 1978 [TMHM]. Olaru.: M. Maloş 1960 [PTHM]. GP25 – Gighera (70). I. . Malu Mare (65). 52). GQ11 – Mihăiţa (65). Tüxen 1950 (syn. 1956 (396). Roman 1960. Ţuglui (65). Păun 1960 [FOE 9]. Maloş. Breasta (65). Glod (65). .Calthetum cornutae D. C. M. CL. Işalniţa (65). SIB. 378). . EQ48 – Mercina. C. 588). IASI].Cirsio cani-Festucetum pratensis Májovsky et Ruzicková 1975 (396. Trică 1951 [CRHM]. [I]. GQ10/20 – Mofleni (67. N. EQ84 – Cozla (608). M. 451). GQ25 – Lunca Geamărtăluiului (396). leg. Date corologice (Fig. Behaica (65). Năstase 1984 [CRHM]. Coţofenii din Faţă (65. Balta Verde (65). PLHM]. Pop 1983 [BUCM]. CLA]. Morariu 1955 [BVHU]. GP39 – Ghindeni (65). leg. GP18 – Cerăt (352). . Maloş 1960 [CRHM. N. EQ74 – Berzasca (378.Danthonio-Chrysopogonetum grylli Boşcaiu (1970) 1972 (122. BVHU. C. Maloş. 67. 608).

Pop 1966. leg. G. Trifoiaş sălbatic.I. Luţernă. Roman 1957 [BUCA]. Roman 1964 [BUCA]. Mărgineanu 1978 [PLHM]. KK62 – Vârtina (378. Judeţul Mehedinţi EQ82 – Sviniţa (609). Roman 1957 [BUCA]. 378). 620). FQ53/63 – Tîmna (70). FQ24 – Vânju Mare. Valea Boierescă. Nyárády [CLA]. Cobâlcească. Dealul Cioaca (359). N. N. FQ83/84 – Butoieşti (65. FQ73 – Brezniţa-Motru (378). N. ML10/11 – Slănic. Negrean 1967 [PLHM]. leg. 451. Sviniţa. leg. N. N. Roman 1963 [I].: M. Dihoru 1966. Nyárády 1951 [SIB]. Pietriş (396). Orşova. MJ19/29 – Călugăreni în Lunca Neajlovului (378. 1967 [SIB]. leg. Lucernă galbenă. Vârtejul pământului. Orşova. N. Şerbănescu 1951 [I]. N. leg. & ION R. Trifoi.) Hudson subsp. FQ51 – Valea Drâncei. Ogradena (122). leg. subsp. Dihoru 1966 [BUCA]. Roman 1964 [I]. leg. Judeţul Olt KK60 – Buzduc (396). leg. leg. 355). FQ04 – Dubova (122). Roman 1967 [BUCA]. N. leg.Agropyretum elongati I. 502). Insula Ada-Kaleh (471. 404. FQ16 – Valea Bahnei (502). Cazanele Mari (588). Brejniţa – Ocol. leg. & Ş. între Orşova şi Ieşelniţa. I. Şerbănescu 1965 (556). ÖLLERER K. Morariu 1966 [BVHU]. falcata (L. FQ05/15 – Orşova (74. FQ74 – Strehaia. Aegilopsieto cylindricae-Cynodonetum Cârţu 1971) (441). 1968 [BUCA]. A. 378). . Ada-Kaleh. Integrare cenotică: . NE Corlăţel. FQ95 – Costeşti. leg. A. 378).ŞTEFĂNUŢ S. N. FQ05 – Valea Ieşelniţa (378). 592). 1959 (Syn. Roman 1960 [BUCA]. E. la Tricule (378. Medicago falcata (L. Trifoi sălbatic.. leg. leg. EQ93/FQ04 – Plavişeviţa (122. I.. leg. leg. Găvăneşti (378). 588). Cobelcească. falcata Syn. 1967. 396). Roman 1960 [I]. Zizdeu.Turnu Severin. A. Judeţul Prahova MK26 – Pădurea Tinosu (190. 610). Valea Târziu. VICOL I. 502). KK81 – Piatra Olt. Judeţul Giurgiu LJ99/MJ09 – Valea Milcovului. Valea Vodiţei (502). MJ39 – Comana (378. Vlaicu 1980 [TMHM].Agropyretum pectiniformae (Prodan 1939) Dihoru 1970 (381. EQ94 – Valea Mraconia (169. Valea Zap. KK80 – Osica Mare . LJ88 – Drăgăneşti-Vlaşca (190. 396). Ieşelniţa-Mraconia (498).Greci (378. Pop 1966 [CL] (146). G. SANDA V. 378). Dealul Alion (378. Judeţul Teleorman LJ48 – Drăgăneşti de Vede. Colbăcească. Popescu 1967. leg.. sativa L. leg. Judeţul Gorj FQ94 – Ţânţăreni (65). Cubilcească. FQ35 – Malovăţ. Ş. Parascan 1977 [BVHU]. I. leg. & N. G. Roman 1960 [I]. Seminoc. N. leg. I. 171. Cubelcească. Valea Babii. FQ15 – Vârciorova – Gura Văii. 1968 [BUCA]. Ghizdei. Gura Văii (65). leg. Culbecească. 555). Şerbănescu 1958 [CL]. Letca Nouă. 10 . 609. Roman 1963 [BUCA]. . I. FQ24/34 – Drobeta . FQ93 – Mănăstirea Gura Motrului (378). D.) Arcangeli Denumire populară: Culbeceasă. leg.Aegilopsetum cylindricae Buia et al. leg.

1971.Deschampsietum caespitosae Hayek ex Horvatić 1930 (289.Caricetum elatae Koch 1926 (536). 124.Carici humilis-Brachypodietum pinnati Soó (1942) 1947 (syn. et de Leeuw 1936 (439.Agrostetum stoloniferae (Ujvárosi 1941) Burduja et al. 532. .) (14. 441. 558. .Bromo squarrosi-Xeranthemetum annui M. 145.Caricetum acutiformi-ripariae Soó 1927 (536). 507. .Cerastio holosteoidis-Trisetetum flavescentis Sanda et al. 426. Sisymbrietum sophiae Krech 1935) (495). 1956 (14. Sedo hillebrandtiiFestucetum callieri Sârbu et al..Artemisio austriacae. 105. 404. . . 360). 557).Arrhenatheretum elatioris Br.Crambetum maritimae (Şerbănescu 1965) Popescu et al. 296. . . Artemisietum austriacae auct. 353). caraganetosum frutices Dobrescu et Viţalariu 1973 (125. .. 153.. 229. 411. 11 .Astero oleifolius-Ephedretum distachyae Horeanu et Viţalariu 1992 (276). 532. 289.) (14. 226.-Bl. 1998 (517). 559. 1986 (528). 463).Poëtum bulbosae Pop 1970 saturejetosum caeruleae (Cristurean et Ţeculescu 1970) Sanda et Popescu 1998 (131. 384. 517).Agrosteto-Festucetum rupicolae M. . Brachypodietum pinnati auct. .Cirsio cani-Festucetum pratensis Májovsky et Ruzicková 1975 (418. . Soó 1957 (14.Echinopo banatici-Quercetum pubescentis Boşcaiu et al. 429). roman. Agrostis tenuis-Festuca pseudovina auct. 1971 (306).Danthonio alpinae-Stipetum stenophyllae Ghişa 1941 (148). 186. 1980 (517). 414).n.Agropyro brandzae-Thymetum zygoidi Dihoru (1969) 1970 (404).Elymetum gigantei Morariu 1957 (351.p. 293.Agrostio-Festucetum valesiacae Borisavljevič et al. . 311). . 647). Agrosteto-Festucetum sulcatae Csűrös-Káptalan M. 234. .Agropyro cristati-Kochietum prostratae Zólyomi 1958 (10. . 356.Dauco guttati-Chrysopogonetum grylli Popescu et Sanda 1978 (531).Asplenio-Syringetum vulgaris Jakucs et Vida 1959 (57). 434).-Bl. . 106. 59. 462. 2001 (647). 106. Caricetum humilis subcarpaticum Ciocârlan (1968) 1969) (94.Danthonio-Chrysopogonetum grylli Boşcaiu (1970) 1972 (53.) Sanda et al. . .Bromo-Cynodontetum I.Amygdaletum nanae Soó 1927 (79). 126. . 490.Botriochloetum (Andropogonetum) ischaemi (Kristiansen 1937) Pop 1977 (76. 1955 (syn. . 441. . 556). . A. . . 404). 507. 555). 1971 (566).roman.Artemisietum maritimae (Kristiansen 1927) Br.n. 647). 381. 598).Astragalo ponticae-Stipetum ucrainicae Sanda et Popescu 1999 (404). Kovács 2001 (296). Agrostis tenuis-Festuca sulcata auct. . ex Scherrer 1925 (179.Carici-Holoschoenetum vulgaris Ştefan et Sârbu 1995 (606). 587).Artemisio austriacae-Poëtum bulbosae Pop 1970 (syn. 419).Festucetum callieri Şerbănescu 1965 apud Dihoru (1969) 1970 (syn. 381. . . roman.Cynodonto-Festucetum pseudovinae Klika 1937 p. Brachypodio-Festucetum sulcatae Ghişa 1962.Calamagrostio epigei-Hippophaëtum rhamnoides Popescu et al.Echio-Melilotetum albi R. . Tüxen (1942) 1947 (555). . . 183. . Csűrös-Káptalan (1964) 1971 (125). 595. 555). . 1997) (404).Campanulo crassipedis-Seslerietum filifoliae Domin 1932 (565). . 54.Capsello-Descurainietum sophiae Mucina 1993 (syn. .Elytrigetum hispidi (Dihoru 1970) Popescu et Sanda 1988 (384. . . 152. Pop 1970 (554.Alysso petraei-Sedetum hispanici Schneider-Binder et al. 179.Brometum tectorum Bojko 1934 (360.Convolvuletum persici (Borza 1931 n.Cynodonti-Poëtum angustifoliae Rapaics ex Soó 1957 (381.Cariceto humilis-Festucetum rupicolae Soó 1947 corr. . 45. 289. . 451. 555).Ephaedro-Caricetum colchicae (Prodan 1935 n. . . Coroi 2001 (241). . 311.ATLAS FLORAE ROMANIAE VI .Agrostietum ponticae Popescu et Sanda 1973 (435). . Morariu 1959) Sanda et Popescu 1973 (353). roman.

384.Scabioso argenteae-Caricetum colchicae (Simon 1960) Krausch 1965 (syn. Lolietum perennis Safta 1943) (422). Müller 1961 (88). et al. . .Rhinantho rumelici-Brometum erecti Sanda et Popescu 1999 (179. . .Scabioso argenteae-Artemisietum campestris Popescu et Sanda 1987 (528). . 273.Festucetum rupicolae Burduja et al. .Gypsophilo-Brachypodietum pinnati Szabó 1983 (586). 381. .Festuco rupicolae-Danthonietum Csűrös et al. 234. .Sambucetum ebuli Felföldy 1942 (313). . 1973 subass. 107.Festuco pseudovinae-Caricetum stenophyllae Resmeriţă et al. 12 .Limonio bellidifolii-Puccinelietum convolutae Ştefan et al. Tüxen 1937 (syn. 2001 (607). 526). Festucetum beckeri polesicae A. 268. 1987 (528).Koelerio glaucae-Stipetum borystenicae Popescu et Sanda 1987 (528).Poo compressae-Tussilaginetum farfarae R. . ÖLLERER K.Paeonio peregrinae-Quercetum pubescentis (Sârbu 1982) Sanda et Popescu 1999 (549).-Bl. . 105. 1956) Popescu et Sanda 1988 (441). 549. 322. 444. 242). 2006 (syn. 419. .Lathyro collini-Quercetum pubescentis Klika 1932 (377).-Bl. Danon 1964 (53).-Bl.Salicetum albae Issler 1924 (14.ŞTEFĂNUŢ S. 630).Poo angustifoliae-Festucetum valesiacae Zinocker in Mucina et Kolbek 1993 (14). Oprea 1997 (syn. 281. . 333. 1949 (224.Lepidietum drabae Timár 1950 (syn. Festucetum valesiacae Burduja et al. . 196. 618). 257. 1936 (521).Poterio-Festucetum valesiacae J. 422. 526). 1967 (497).Galio octonarii-Stipetum tirsae (Ciocârlan 1969) Popescu et Sanda 1992 (syn. .Potentillo-Festucetum pseudodalmaticae (Domin 1933) Majovský 1954 (360). R. . . .Potentillo arenariae-Festucetum pseudovinae Soó (1939) 1950 (syn.Koelerietum macranthae (Răvăruţ et al. roman. 560. . 468). 124. 2001 subass. Agrosteto-Festucetum rubrae subxerophilum auct. 340. . 373.Pulsatillo-Festucetum rupicolae (Dostál 1933) Soó 1963 (441). . 56.Quercetum frainetto-dalechampii (Bârcă 1984) Chifu et al. .Poëtum pratensis Răvăruţ et al. VICOL I. .Rorippo sylvestris-Agrostietum stoloniferae (Moor 1958) Oberdorfer et Th.. 147.Helianthemo cani-Seslerietum heufflerianae (Borza 1959) Popescu et Sanda 1992 (216). 1961 (296). 598). et de Leeuw 1936 em.Medicagini minimae-Festucetum valesiacae Wagner 1940 (syn. Tüxen 1937 (517). Capsello-Cardarietum drabae Resmeriţă et Roman 1975)(495). 145. .Hordeetum hystricis (Soó 1933) Wendelberger 1943 (556). 1998 (syn. . . SANDA V. 266. 253.. . Festuceto-Asteretum linosyris Todor 1948) (582). .Salicetum rosmarinifoliae-Holoschoenetum vulgaris Mititelu et al. 399. Stipetum stenophyllae pontico-romanicum Ciocârlan 1969 (94). 125. 153.Festuco rubrae-Agrostetum capillaris Horvat 1951 (syn. Salvio-Paeonietum tenuifoliae Mititelu 1990) (319).Festucetum polesicae A. . . 465. 627).Onopordetum acanthii Br. holoschoenetosum Sanda et al. 414. 155. . Tüxen in Br. . 1956) (79.Salvio nutanti-nemorosae-Festucetum rupicolae Zólyomi 1958 (syn. . Querco farnettipetraeae Bârcă 1984) (34). Tüxen 1950 (313.Pruno spinosae-Crataegetum (Soó 1927) Hueck 1931 (14.Juncetum littorali-maritimi Sanda et al. 109. 326. 507). . 468.Festuco valesiacae-Dantonietum calicinae Boşcaiu 1972 (53. parafolietosum incurvae Ştefan et al. . 258. 557).) (14. Oprea 1998) (375).-Bl. Juncetum acuti-maritimi Popescu et Sanda 1972) (434).Rorippo austriacae-Agropyretum repentis (Timár 1947) R.Lolio-Cynosuretum Br. .. 421.Lolio-Plantaginetum majoris (Linkola 1921) Beger 1930 em. .Festuco-Brometea Br. . . 423. 299. 1956 (79. . et R. 381. Tüxen 1931 (648). 234. 519. Carici colchicaeHoloschoenetum vulgaris Ştefan et Sârbu 1995 (554).Plantaginetum coronopi R. . 1956 (14. & ION R. Sissingh 1969 (79).

Tanaceto-Artemisietum vulgaris Sissingh 1950 (14). 13 . FS92 – Cetea (571). . Valea Râmeţului (618). Valea Vinţului (507). Soó [CL]. GS03/13 – Aiud [CL].) 1947 (79. . Masivul Mamut (253). 353). A. Nyárády 1959 [CLA]. Seslerietum heuflerianae auct.Trago-Antemitetum ruthenicae Puşcaru et al. A. GS01 – Sântimbru (507). 614). Cheile Aiudului. pe Dealul Hălăstăii (578). 615). leg.Stipetum capillatae (Hueck 1931) Krausch 1961 (10. FS90/GS00 – Alba Iulia (49. 557. Pădurea Totoi (140). Pădurea Bilac. 226). Valea Secaşelor (133. 260. .Tribulo-Tragetum Soó et Timar in Timar 1954 (360). Galda de Jos (571).Secali sylvestri-Brometum tectorum Hargitai 1940 (554.Thymo comosi-Caricetum humilis Morariu et Danciu 1977 (358). 562). Săuşa (507). Popescu et al. FS52/62 – Munceii Abrudului (414). . FR99/GR09 – Râpa Roşie (59). . 634). 571). FS60 – Munţii Metaliferi (22). Ocoliş. FS64 – Poiana (226).Taraxaco serotinae-Botriochloetum ischaemi (Burduja et al. 1956) Sârbu et al. Drâmbar (507).Trifolio repenti-Lolietum Krippelova 1967 (14. Richter 1908 [CL]. FS70/71 – Zlatna (257). FR98 – Petreşti (507). FS63/73 – Lupşa. Teliuşor (507).Thymo comosi-Galietum albi Sanda et Popescu 1999 (558). Zlatna.Stipetum pulcherrimae Soó 1942 (526. FS71 – Cheile Runc (419). Piatra Urdaşului – Colţeşti (219). 1956) Coldea 1987 (465. Muntele Bedeleu. 418. 1963 corr. 183. Galda de Jos (507). leg. 1992 (106.Syringo-Fraxinetum orni Borza 1958 em. Vălişoara (219. GR19 – Podişul Secaşelor (124).Secali sylvestri-Alyssetum borzeani (Borza 1931 n. Munţii Trascăului (223. Viorica Hodişan 1969 [CL].) (216). Pázmány 1960 [CLA]. sub Colţii Mărgăii (578). leg.3) Judeţul Alba FR88 – Vinerea (507). Sebeş (507). GS00 – Ciugud. . leg. 278.Stipetum lessingianae (Soó 1927 n. roman. FS93 – Cheile Râmeţului (199). FS95 – Vidolm. Dealul Cetăţii (143). Valea Dosului (507). FS63 – Muşca. R. Vintilă 1981 [BUCA].n. Marcu 1982 [CL].Thymo comosi-Festucetum rupicolae (Csűrös et Gergely 1959) Pop et Hodişan 1985 (syn. leg. A. 1999 (14). 404. GS20 – Valea Secaşul Mare (195). Colţii Trăscăului (216). 2. .) Morariu 1959 (77. GR08 – Câlnic (507). FR99 – Lancrăm (507). . . FS94 – Munţii Trascăului – Muntele Piatra Secuiului. . 484. Festucetum sulcatae calciphilum Csűrös et Gergely 1959) (143). GR18 – Coasta Cunţii (124). Turcu 1956 [I]. 557. A. 1956 (syn. Piatra Urdaşului. G. 384. 107. . 137. 507).Scorzonero roseae-Festucetum nigricantis (Puşcaru et al. D. . leg. FS90 – Oarda de Sus. 224). I. . Tăuţi-Ampoi (423). Colţeşti. Bărăbanţ (507). Hăpria. 571). FS87 – Valea Ierta. 131. sub Piatra Bogzei (226). FS84/85/94 – Muntele Mare. 489. Vârful Vulcoiului (507).Thymio pannonici-Chrysopogonetum grylli Doniţă et al. leg. leg. FS85 – Muntele Belioara. satul Izvoarele (481). Resmeriţă 1972 (532). . . 493). Nyárády. 381. .ATLAS FLORAE ROMANIAE VI . Prodan 1950 [BUCA]. 88. Dealul Ogor (140). 556). GR09 – Cut (507).Seslerio haynaldianae-Caricetum sempervirentis Puşcaru et al.Suaedetum maritimae (Soó 1927. D. 1967) Wendelberger 1943 (554). 1980 (604). Rimetea (219). leg. 404.n. 561. . Date corologice (Fig.

leg. filiformis [CL]. MM67 – Valea lui Ion (14). LL15 – Muntele Buda (4. ES43/44 – Valea Crişului Alb (16). Judeţul Arad ES32 – Şiria (461). leg. leg. Barth 1870 [SIB]. MM91 – Căiuţi (Boiştea) (322). LL41 – Câmpulung Muscel. leg. MM71/81 – Mănăstirea Caşin (242).I. leg.. Lunca Leurzişului (291). 583. MM87 – Gura Văii (14). Gherăieşti (14). E.I. E. MM85/95 – Măgura (322). NM04 – Parincea (322). MM61/71 – Pasul Oituz. MM96 – Lilieci (14). GS21 – Blaj (28. Horeanu 1978 [FOHM]. MM50/51 – Poiana Sărata. NM16/17 – Plopana (322). Popeni. & ION R. NM21/31 – Podu Turcului (322). leg.. Dealul Galian (322). MM53/63 – Poiana Uzului. NM13 – Ţigăneşti (322). NM11 – Dealul Perchiu (322). 230). pe pârâul Repat (147). Dealul Lada (241). Täuber 1971. Izvorul Berheciului (322). NM15 – Filipeni (322). Alexiu 1991 [PTHM]. LK27 – Budeasa. SANDA V. N. MM86 – Hemeiuş (14. MM76 – Buda (14). MM62/72 – Târgu Ocna. C. Antoşeşti (322). NM12 – Huruieşti (322). Nyárády 1933 [SIB]. pe Pârva. Şurina (14). MM97 – Şerbăneşti (322). ES73 – Cuied. Dealul Petrisatului (50). GS30/KM60 – Cenade (28. Negoieşti (322). Vlaicu 1986 [TMHM]. MM35 – Brusturoasa (505). ES94 – Munţii Codru – Muma (16). N. MM51 – Nemira (323). F. leg. VICOL I. Mavrodin 1973 [PTHM]. leg. Ocheni (322). Săraru 1968 [PTHM]. leg. MM90/91/NM01 – Coţofăneşti (Borşani) (322). 430). T. Iteşti (14). S. ES60 – Munţii Zarand (16. LL30/31 – Aninoasa. Mileşti (322). MM95/96 – Bacău (14. Haloş (291). ES50 – Lipova – Valea Şiştarovăţului. 571). 584). leg. 14 . 322). Alexiu 1992 [PTHM].. MM75 – Stejarul (14). MM82 – Oneşti (Gheorghe Gheorghiu-Dej) (322). Năneşti (322). Judeţul Bacău MM25 – Ghimeş. 571). ÖLLERER K. leg. MM56 – Săuceşti (322). LK26/36/37 – Piteşti. V. V. valea pârâului Camânca (199). Lespezi (14). NM12/13 – Găiceana (322). Vladnic (322). NM00 – Urecheşti (324). J. Lipova. Judeţul Argeş LK23 – Stolnici (4). C. Nyárády 1923 [CL]. sub var. 322). leg. Slobozia (322). N. Muntele Râiosu (4). leg. LL01/02 – Sălătrucu. Vlaicu 1985 [TMHM]. 571). Zahariadi 1950 [BUCA]. LL01 – Şuici. V. leg. MM54 – Comăneşti. Tiur (28. Pădurea Trivale (4. KM71 – Valea Lungă. MM81 – Ştefan cel Mare (322). Täuber 1971 [CL].ŞTEFĂNUŢ S. MM25/26 – Ghimeş-Făget. NM14 – Pădureni (322). Alexiu 1991 [PTHM]. Gârleni (14). Vlaicu 1984 [TMHM]. Slănic. leg. Bogdan Vodă (322). F. Caşin.

NM32 – Chietreni (322). MN68/69 – Ipoteşti-Mihai Eminescu (277).T. Mihai 1966 [I]. I. Adoni. leg. I. Czetz 1854 [CL]. FS38 – Masivul Vlădeasa (483). MP50 – Gorovei (327). Haja 1972 [DOHM]. Sărăţel (153). leg. 571). leg. 587). Judeţul Botoşani MN49/59/MP40/50 – Vârfu Câmpului (327). leg. 458). 231.ATLAS FLORAE ROMANIAE VI NM22 – Frumuşelu (322). 15 . Valea lui Mihai. I. Tarcea. ET73/74 – Diosig. S. leg. leg. 56. Tochilea (322). KN80 – Chiochiş. leg. Prodan 1933 [BUCA]. NM23 – Vultureni (322). NM24 – Răchitoasa (322). leg. I. FT14 – Huta-Valea Bălătesei (390). MP41/50/51 – Şendriceni. LM09/19 – între Teaca şi Craifalău. MP50/51 – Dorohoi. A. Prodan 1896 [CL].T. Nyárády 1950 [CLA]. Prodan 1950 [BUCA]. NM33 – Fântânele (322). NM25 – Buda (322). leg. Prodan 1894 [CL]. FT12 – Şinteu. 324). MN76 – Vorona (272). FT01 – Peştiş. Porcius [CL]. MN75/76 – Tudora (271). LN15 – Parva (296). leg. ET86 – Valea lui Mihai. F. 145. A. leg. C. Sârbu 1968 [I]. Horeanu 1988 [SVHU]. MP21 – Pădurea Avrămeni. NN08/09 – Durneşti (327). 587). FS27 – Vlădeasa. KN91 – Arcalia (153. NN09/19 – Murguţa. Săvineşti (322). Prodan 1956 [BUCA]. Lechinţa (153. leg. I. LN35 – Rodna (571. Mihai 1961 [I]. Prodan 1956 [BUCA]. Szabó 1969 [CLA]. leg. I. I. FT10 – Defileul Crişului Repede (55. Judeţul Bihor ES49 – Marţihaz. Munţii Plopiş. LN34/44 – Ilva Mare. ET85 – Adoni (461). LN01 – Sărăţel (587). I. Szabó 1969 [CLA]. MP81/91 – Săveni. Chiochiş – Stănişte. I. Ana Marossy 1970 [BHHM]. Prodan 1943 [BUCA]. Mihai 1966 [I]. 475). G. Porcius [CL]. F. G. NM23/33 – Motoşeni (322). A. leg. leg. Valea Peştiş. leg. ET71 – Oradea (461). leg. Domneşti (571). LN00 – Tonciu (504). NN09 – Guranda (327). A. ET85/86 – Şimian (461). Soó 1943 [CL]. FS29 – Valea Crişului Repede (138). leg. Pădurea Rădavni. R. ET84 – Săcueni (461). KN94/LN04 – Salva. A. I. I. Chiraleş (587). Fărcaşa (322). leg. Dealul Piatra. NM31/32 – Glăvăneşti (322. leg. LN03/04 – Năsăud. leg. Judeţul Bistriţa-Năsăud GT24 – Dumbrăveni (158. NM31 – Fichiteşti (322). Prodan 1954 [CL]. MP91 – Avrămeni. leg. leg. G. leg. LN34 – Măgura (486). „Orbălişte” (461). Pop 1952 [CL]. Prodan 1956 [BUCA]. ET61/70/71 – Băile Felix (259). KM98 – Urmeniş (484). Paucă 1948 [BUCA]. leg.

A. Burduja 1968 [I]. C. Borza 1949 [I]. 428). Andrei 1962 [PTHM]. leg. Römer 1890. M. leg. leg. leg. ML60 – Valea Nişcovului.. leg. leg. Podul lui Călineţ (316). NN17/27 – Ciornohal (274). Todor 1955 [PTHM]. V. CL]. 1940 [PLHM]. Judeţul Brăila ML51/61 – Cozieni. Vf. leg. 1937. 16 . C. leg. 1979 [BRHM]. leg. leg. LL96 – Hărman (595). Zahariadi 1934 [BUCA]. Judeţul Caraş-Severin EQ35 – Divici (468). leg. Nyárády 1907 [SIB]. Judeţul Buzău MK68 – Vintileanca. ML35 – Valea Harţagului (33). Beceni (60). CLA]. I. leg. I. leg. M. Tăbăcari (598). Grădina Botanică (179). Dealul Capul Viţelului (358). Cetăţuie. leg. Ularu 1963 [BVHU]. Turcu 1953 [I]. C. ML82 – Cărpiniştea. LL64 – Sub Bârc (316). leg. leg. P. I. Sânpetru. LL85/95 – Braşov (571). Morariu 1956 [BVHU]. Dealul Cetăţii. G. Ştefan 1969 [RSHM]. V. Oreavu-Râmna (598). NK29 – Făurei. Plaiul Şoimului. Ciobanu 1956 [BVHU]. G. Sanda 1963 [BUCA]. Nehoiului. 1938. LL76 – Măgura Codlei. Todor 1955 [BUAG. NL10 – Galbena. Topliceni. C. Petrescu 1916 [I]. MK89 – Spătaru. Capu Viţelului. Dealul Cetăţii. Hărman (356). Tâmpa. VICOL I. MK79 – Gura Sărăţii. BVHU. LM40 – Grânari (384). LM95/ML05 – Săcele (571). Papp 1907. leg. Dobrescu 1958 [BUCA]. leg. leg.. Morariu 1966 [BVHU]. leg. leg. leg. C. ML43 – Siriu (167). Judeţul Braşov LL38 – Valea Boholţului (105). SANDA V. Tâmpa (358). C. M. M. LL79 – Racoşu de Jos. leg. leg.. I. ML81 – Aldeni (94). M. Danciu 1977 [BVHU]. Enculescu 1903. Danciu 1966 [BVHU]. V. Todor 1955 [GLR 71. leg. leg. leg. leg. Dihoru 1957 [BUCA]. Danciu 1967 [BVHU]. 530). Tutunaru 1963 [BUCA]. N. Horeanu 1973 [SVHU]. Tisău. ÖLLERER K. NL02/03 – Răduceşti (598). Stejărişul Mic. 60. Morariu 1951 [BVHU]. Dealul Tipia. MK69 – Dealul Istriţa. Valea Bârsei (316). Dealul Bădineşti (94). & ION R. leg. E. V. Horeanu 1974 [SVHU]. Todor 1955 [BUAG. ML42/43 – Nehoiu. G. Vintileanca – Clondiru. ML71 – Pâclele (94). ML69 – Dealul Dobrileşti (180). IASI]. C. Bucureşti MK21/22/31/32 – Bucureşti (47. Bârcă 1969 [I]. leg. leg. Morariu 1939 [BVHU]. M. leg. NN19 – Ştefăneşti. NP01 – Pădurea Zahoreni. Stupini. I. NL03 – Oratia (598). C. Goriţa. V. leg. Săhăteni – Vintileanca. G. NL53 – Corbu Vechi. J. I. Mihai 1961 [I]. Maria Cîndea 1974 [BRHM]. Prejmer (595). C. leg. Dealul Homoioaia (94). NP10/11 – Ripiceni (268). LL66 – Şinca Nouă (66. NL02 – Râmnicu Sărat. Ciobanu 1955 [BVHU]. Bănescu. Ciobanu 1954 [BVHU].I. Dragu 1970 [I]. NL70/71 – Brăila. Dobrescu 1948 [BUCA]. Băbeni (598). ML93 – Deduleşti (598). Richter 1891 [CL]. 1978 [FOHM]. leg. I. M. LL67 – Grid. I. Clondiru. leg. ML14/24/25 – Vama Buzăului. 589). Rezervaţia Pâclele (342. Cândea 1977 [BRHM]. ML74 – Bisocuţa (94). Pleşeşti (598). P. I. Danciu 1969 [BVHU]. A. EQ36 – Baziaş (467). ML73 – Vintilă Vodă. Mihai 1966 [I]. I. Fuss 1880 [SIB]. V. ML06 – Podu Olt.ŞTEFĂNUŢ S. Morariu 1964 [BVHU].

leg. Gergely. Dealul Govodarişte (468). FS99 – Satu Lung (296). Valea Popii (352). leg. MJ79 – Valea Roşie (47). I. leg. Kovács 1936 [ROHM]. Dealul Golovârf. leg. FS97/98/GS08 – Cluj (296. V. FS66/67 – Valea Someşului Rece (258). Dealul Sasului. C. 122). Morariu 1939 [PLHM]. FS87 – Luna de Sus. FS95 – Iara. I. leg. Dealul Cetăţuia (637). Judeţul Călăraşi MJ59 – Crivăţ (47). A. Todor 1939 [PTHM]. Dealul Ghiochina (468). leg. Cheile Nerei (122). Prodan 1920. MJ78 – Ulmeni. EQ68/69 – Marghidaş-Anina. leg. C. EQ55 – Moldova Nouă (122. I. 53. FS97/GS07 – Feleacu (150. Someşul Rece. 122. EQ46 – Radimna (122). Măceşti (627). FR01 – Sadova Veche (52). Fâneţele Clujului. leg. Pojejena. Prodan 1936 [CLA]. I. 122). GS06 – Tureni (150). I. leg. 571). FQ18 – Bogâltin (52). A. FR00 – Rusca (52). E. M. Făget. Lucia Stoicovici 1964 [CL]. Judeţul Cluj FS38 – Vlădeasa (483). E. Resmeriţă 1950. Mehadia (52. leg. Ilova (52). D. Nyárády 1942 [CL]. Dalci (52). FR02 – Turnu Ruieni (52). Pojejena (122. Dealul Craiului. leg. Ghişa 1940. leg. 468). I. Chirilă 1955 [BUAG]. Cheile Runc (419). Belobreşca (122. Egri 1949. leg. Anina (122). J. I. leg. Cianu Mic (153). P. Pázmány 1960 [CLA]. leg. Marcu 1922 [CL]. Goga 1969 [IASI]. Morariu. EQ67 – Rezervaţia Beuşniţa (532). Morariu 1967 [BVHU]. FS68/69 – Leghia (586). Dâmbul Rotund (352). 170). 1968 [CL]. leg. leg. I. 53. Nyárády 1923 [SIB]. N. K. Pojejena. leg. leg. Raţiu [CL]. I. Petrini [CLA]. FS59 – Bazinul Huiedinului (138). FQ07 – Plugova (52. 122). Danciu. leg.I. Prodan 1921 [BUCA]. FR14 – Zăvoi (122). Nyárády 1949 [CLA]. Pázmány 1968 [CLA]. FS58/68 – Mănăştur (292). 53. Gheorghe. L. E. Cheile Turzii (199). Zahariadi 1963 [BUCA]. L.I. Valea Huda Mare. FQ17 – Băile Herculane (53.ATLAS FLORAE ROMANIAE VI EQ45 – Ostrovul Moldova Veche (360. G. Nyárády 1923 [CL]. Valea Popeştilor (155). Valea Morii (153). Ularu 1967 [BUCA]. Someşeni (352). 297. FS78 – Între Căpuşu Mic şi Bedeciu (635). Groza 1986. Hoia. E. NJ09 – Ciocăneşti (60). FR03 – Var (52). 153). L. Valea lui Pârvu (627). Vlaicu 1987 [TMHM]. L. O. FQ08 – Cruşovăţ (52. FS48 – Săcuieu. FS87/97/98 – Floreşti (132). Chiş 1964 [TMMJ]. Nyárády. Egri 1949 [CLA]. V. D. Pop 1954 [SIB]. I. ER60 – Caraşova (122). Calvaria (352). Comşeşti (153). EQ88 – Prigor (122). Prodan 1900 [BUAG]. Cheia (157). FS75 – Muntele Mare. ER71 – Doman. leg. Wolff [CL]. Dealul Sf. Floreşti. I. I. Borbás 1903. 17 . 1943 [BUCA]. I. Prodan. 627). FS98 – Baciu. 457). Mănăstireni (293). E. EQ56/57 – Sasca (122). Valea Plecica. GS05 – Borzeşti (51). V. Fărcaşiu 1986. FS68 – Dumbrava-Măcău pe dealul Coasta Dumbrăvii (586).I. A. GS04/14 – Stejeriş (153). Pojejena. leg. leg. Egri 1950 [CLA]. 467). Egri 1949 [CLA]. leg.

C. 23 August (355). C. 495).I. 354. Borza. 337). Dinulescu 1955 [BUAG]. leg. Vlaicu [TMHM]. leg. E. I. D. 1916 [I]. P. Nyárády 1923 [SIB]. PJ36 – Costineşti. Pădurea Carasan (404). Petrescu 1913. leg. leg. T. leg. Grinţescu 1922 [CL]. E. Săvulescu 1950 [BUCA]. Pteancu 1938. A. leg. A. I. 352. 413. Agigea (408). PJ27 – Techirghiol (75. C. Horeanu 1969 [SVHU]. I. I. Turda-Ciocaş (153). PLHM]. 484). 1964 [BVHU. & ION R. GS18 – Cojocna (352. E. Valea Florilor .. 517). T. PJ19 – Basarabi. GS11 – Băiţa (569. Constantineanu 1914 [BUAG]. Soó 1944 [CL]. I. 644). 1963. PLHM]. 284. GS07/17 – Valea Aitonului (152). Adamclisi. T. Borza 1938 [CL]. GS28 – Căianu (495). Boju (352). Mocanu 1965 [BUCA]. Comorova. 1962. I. leg. P. 389). filiformis [CL]. Fântâniţa (643. Suatu de Câmpie (153). Prodan 1910. NJ76 – Dumbrăveni (32). leg. R. T. E. 495). 1942 [CL]. NK80 – Cochirleni. Dealul Ciuha. leg. Zahariadi 1963 [BUCA]. Hăşdate (157). R. Lipniţa (404). leg. PJ26 – Valea Tatlageac. leg. com. SVHU]. Corpadea (495). P. 1965 [BVHU. Nyárády 1923 [CL]. R. 350. Burduja 1948. Constantineanu 1914 [I]. I. GS08/18 – Apahida (352. Săvulescu 1915 [BUCA]. Petrescu 1912. leg. leg. 370). V. Săvulescu 1916 [BUCA]. I. sub var. 571). Soó 1943 [CL]. GS26/KM76 – Tritienii de Jos (495). Morariu 1962 [BVHU]. Danciu 1967 [BVHU]. 77. Alexi 1880 [CL]. Prodan 1921 [BUCA]. Todor. GT11/21 – Gherla. A. PJ28 – Agigea (54. M. Buia 1948 [BUCA]. C. Suatu (484). Nyárády 1931. 416).ŞTEFĂNUŢ S. V. Morariu 1962. 1915. Burduja 1969 [I]. NJ47 – Carvăn (311). A. spre Cuza Vodă.I. com. NJ57/58 – Canaraua Fetei (311. Horeanu 1968 [GLHM. Mangalia (463).I. I. 280. C.. filiformis [CL]. GS07 – Vâlcele (153). 352. NJ48 – Dealul Dervent.I. leg. 353. P.C. leg. Murfatlar (389). leg. leg. NJ78 – Adamclisi (75). ÖLLERER K. Pascal 1958 [IASI]. leg. GS29/GT10/20 – Şic (418). Borza. leg. PJ25 – Mangalia Nord. C. 1940. Enculescu 1908. 350). GS15/16 – Băile Sărate. GS06/16 – Copăceni (571).C. E. Săvulescu 1914 [BUCA]. S. 350. GS09/GT00 – Borşa. Apahida. GS25/26 – Viişoara (495). leg. GS19/GT10 – Bonţida – Iclodu Mic. leg. Morariu 1958. 1968 [CL]. sub var. C. Grinţescu 1916. Hăşdate. Todor 1939 [PTHM]. 495). Todor 1940 [CL]. 571). GT12 – Ocna Dej (418). A. sub var. Soó 1941.. Băile Cojocna (260). Turda (568. Valul lui Traian (545). A. Lacul Mina Iosif (418). C. N. NK92 – Dealul Alah-Bair (99). I. Nyárády 1923 [CL]. filiformis [I]. leg. PJ34 – Mamaia (434). SANDA V. leg. 18 . leg. D. Nyárády 1961 [CLA].Boju. Borza 1922 [CL]. Pázmány 1963 [CLA]. KM77 – Frata (296. leg. PJ09 – Medgidia. I. Váczy 1963 [CVHM]. GS27 – Ceanu Mare (495). Ciochia 1964 [BVHU]. PJ28/29/38/39 – Constanţa (205. I. com. Boj-Cătun (153). PJ24 – Vama Veche (411. leg. NK93 – Crucea. leg. Nyárády 1958 [CVHM]. Judeţul Constanţa NJ37 – Esechioi (337). NJ69 – Dealul Muzait. GS17 – Valea Florilor (296. VICOL I. leg. Vătafu 1933. Aliman (404).I. N. Vlaicu 1977 [TMHM]. PJ14 – Pădurea Hagieni (131. 484.

Kálmán 1916 [CVHM].2009 (!). leg. FP65/66 – Desa (363). Ştefănuţ S. M. leg. filiformis [SIB]. M. leg. 517) leg. M. leg. viscosa. Săvulescu 1915 [BUCA]. Nyárády 1949 [BUCA]. & det. Săvulescu 1919 [BUCA]. leg. I. leg. LL70 – Moroieni (38). Turcu 1953 [I]. Judeţul Dolj FP56 – Smârdan (363). leg. leg. PK33 – Grindul Saele-Istria (607).I. Olaru. 13. Pădurea Petrişor (69). leg. leg. GQ11/20/21 – Craiova. 19 . Munţii Bodoc. Danciu 1971 [BVHU]. LL60 – Valea Ialomicioarei (38). Păun 1960 [CVHM]. Plaiul Găvana. Nyárády 1926. Morariu 1962. A. FP98 – Giubega. Judeţul Galaţi NL27/28 – Cosmeşti (349). Năvodari. leg.I. Grindul Chituc (607). SVHU].I. leg. Olaru 1960 [BUAG. FP66 – Poiana Mare (363) FP76 – Tunarii Noi. PJ38 – Eforie Nord (Vraja Mării) (350. PTHM]. ML37 – Covasna. I]. sub var. Maloş. Păun 1960 [FOE 10]. Vasile Roaită. LL62 – Marginea Domnească.08. leg. 351. leg. ML39 – Târgu Secuiesc (289). Săvulescu 1914 [BUCA]. M. leg. Borza 1949 [I]. 354. Maloş 1960 [CRHM]. S. LK94/MK04 – Răcari. C. M. ML38/39 – Catalina (289). KK60 – Popânzăleşti (69). Maloş. Fântâna lui Obedeanu. GQ02 – Coţofenii din Dos (69). leg. Pop 1960. ML18/19 – Bodoc. I. Mamaia. Năstase 1979 [CRHM]. Ciupercenii Vechi (191). Eforie (75). la nord de Eforie Nord. GQ11 – Pădurea Leamna (69). Maloş 1960 [BVHU. C. N. Horeanu 1981 [SVHU]. PJ39 – Mamaia (352). Plopşor la Râpa Roşie (67). Buia 1941. GP09 – Radovan (67. Kovács 1974 [CVHM]. GP25 – Gighera (70). 1964. Prodan 1912 [BUCA]. Horeanu 1970 [FOHM. C. Târguşor (463). Nyárády 1929 [CRHM]. Vlaicu 1973 [TMHM]. leg. 517). PK12 – Cheia. Nyárády 1958 [CL]. S.2009 (!). Ciupercenii Noi (363). 14. pe nisipuri litorale. C. E. M.08. E. GP18/28 – Şegarcea (373). 1968 [PLHM]. LK88 – Mănăstirea Dealului. leg. sub var. E. 439. Ştefănuţ S. leg. A.C. Histria (517). leg. leg. pârâul Turia (289).ATLAS FLORAE ROMANIAE VI PJ37/38 – Eforie Sud (350. C. Maloş. S. C. 373). Malnaş. E. CVHM.I. ML07/08 – Sfântu Gheorghe. I. leg. Nyárády 1957. Horeanu 1972 [BRHM]. Fântâna lui Obedeanu. ML09/19/MM00/10 – Micfalău. CLA. 1957 [CL. leg. Kovács 1976 [CVHM]. Valea Rea-Radovan (455).I. leg.. la sud de Eforie Nord. I. leg. Danciu 1986 [BVHU]. Kovács 1975 [CVHM]. filiformis [SIB]. SIB]. Taşaul. Ruseni (289).. Constantineanu 1914 [I]. Kovács 1974 [CVHM]. GQ10/20 – Mofleni (67). T. GP35 – Bechet. viscosa [IASI. C. C. CL. L. ML29/MM20 – Bálványos. Judeţul Dâmboviţa LK85 – Nucet (199). PK04 – Călugăreni. leg. A. A. T. SIB]. Judeţul Covasna LM90 – Baraolt. PK31/32 – Capul Midia (439. 1966. PK32 – Traian (517). Tunarii Vechi (363). S. leg. 517). Horeanu 1970 [SVHU]. leg. Muntele Oslea (162). I. & det. S. NL28 – Nicoreşti. N. 354). sub var. leg. leg. Nyárády 1952 [BUCA]. E. Gergely 1974 [CL]. C. PK23 – Tariverde. Gara Betonaj (282). G. sub var. Cartojan 1959 [CRHM]. T. Vlaicu 1974 [TMHM]. FQ90/GQ10 – Terpeziţa. PK20 – Năvodari (434.

leg.. leg. leg. C. Pădurea Bălţatu (45). Sârbu 1974 [I]. NL84 – Tuluceşti. leg. NL66/76 – Cuca (45). LM73 – Brădeşti (388). Maria Cîndea 1973 [HDHM]. NL79/89 – Pogăneşti-Suceveni (550). sub var. Turcu 1953 [I]. leg. Pădurea Dorasca (377. I. FR46 – Hăjdat (507). NM70 – Aldeşti (45). Munteni (374). Valea Covorluiului Sec (45). Moscu (45). Săvulescu 1914 [BUCA]. leg. NL79 – Balinteşti. filiformis [CL]. SANDA V. NL77/78 – Târgu Bujor.. GR00/10 – Novaci (70). & ION R. 333). Judeţul Harghita LM43 – Cristuru-Secuiesc (296). leg.ŞTEFĂNUŢ S. Gociu 1967 [IASI]. Nyárády 1931. Valea Viilor (45). A. M. FR41 – Mihăileni. leg. Z. Dihoru 1997 [BUCA]. leg. ÖLLERER K. Pădurea Breana-Roşcani (549). Horeanu 1971 [GLHM]. leg. Nyárády 1929 [CL]. Valea Găvojdie (25. G. FR42 – Munţii Retezat. FR28 – Roşcani (507). 385. M. 26). NL77 – Umbrăreşti (604). Maria Cîndea 1973 [HDHM]. Galaţi. Judeţul Hunedoara FR17 – Lăpugiu de Sus. NL76/77 – Fârţăneşti. I. Slobozia Blăneasa (374). Galaţi (45. FR38/48 – Veţel (507). NL59 – Nicopole. leg. NL59/69 – Drăguşeni (45). 338). NL44 – Hanu Conachi spre Fundeni. Dobra (507). E. NL38 – Berheci (374). LM52 – Beteşti (296). NM60 – Bereşti-Târg (45).. 571). 388. MM11 – Tuşnad Băi. NL78 – Băneasa.I. Şerban 1937 [CL]. NL53/63 – Independenţa (349). 604). MJ48 – Greaca (432). NM30 – Ghidigeni (594). LM83 – Vlăhiţa-Căpâlniţa (332). G. leg. T. LM62/63/73 – Odorheiul Secuiesc (211. leg. FR36 – Lelese (507). leg. Sârbu 1974 [I]. Codreanu 1972. NL57 – Măcişeni-Pădurea Găunoasa (45). C. Horeanu 1972 [GLHM]. FR47 – Valea Nandrului. Valea Mare (45). Smârdan (45). GR10 – Baia de Fier (70). NL36/37 – Drăgăneşti. GQ09 – Săcelu (70). Negrileşti (374). E. leg. Judeţul Gorj FQ58/59 – Tismana. FR19 – Zam. GR10/20 – Cheile Olteţului (398). Galaţi. leg. Maria Cîndea 1973 [HDHM]. LM82 – Mereşti (352). Polovragi (70). Judeţul Giurgiu MJ27 – Băneasa (47). Canton Baleia (507). Szabó 1853 [SIB]. NL73 – Cătuşa. NL86 – Folteşti (429). MJ39 – Comana (620). Vlăhiţa (252). FR38 – Bretea Mureşană (507). Râpa Tuluc (45). Hanu Conachi (375). VICOL I. Sârbu 1973 [I]. 20 . Căpâlniţa (252). FQ69 – Arcani (373). Teliuc (507). NL69 – Zărnşti-Jorăşti (551). NL73/82/83 – Pădurea Gârboavele (45. leg. I. Balazs 1986 [HDHM].I. NL36 – Barcea. Cinciş.

NN11 – Osoi (88). C. leg. NK43 – Mărculeşti. Judeţul Iaşi MN41 – Ciurea (493). leg. NN35 – Roşcani. Mârzeşti. Maria Cîndea 1975 [HDHM]. leg. Constantineanu 1896 [BUAG]. Papp 1939. Călan (507). Popovici 1896. Horeanu 1974 [SVHU]. leg. A. UricaniMiroslava (328). leg. Heci (349). 1934. I. Cheile Taia (20). Slonovschi 1967. FR68/78 – Geoagiu (507). Strei (571). în Pădurea Barboşi (352). M. V. A. leg. Slonovschi 1970 [I. leg. Ş. Dealul Cetăţii (110. Oescu 1950. Ohaba Ponor (122). NN22 – Păuşeşti. D. Horeanu 1978 [BRHM]. Petroşani (217). Zahariadi 1950 [BUCA]. C. FR59 – Săcărâmb. Şcheia (183). 544). V. NN32 – Valea Lupului. G. M.ATLAS FLORAE ROMANIAE VI FR48 – Deva. Maria Cîndea 1973 [HDHM]. Kovács 1967 [I]. Hărău (571). FS21 – Vaţa de Jos. leg. leg. NN41 – Bârnova (352). C. MN81 – Mirceşti (349. Valea Stavnicului (352). MK75 – Urziceni-Manasia. 571). Tărâţel (507). M. FR58 – Simeria. NN33 – Popricani (88). IASI]. FR85 – Munţii Şureanu (507). 1968 [IASI]. Ciuntu 1980 [HDHM]. NM59/NN50 – Dobrovăţ (281). Dealul Repedea (299. leg. leg. Zanoschi 1965 [IASI]. Sânpetru. FR57 – Simeria (507). leg. C. NK61 – Feteşti. 507). leg. Enculescu 1908 [I]. FR49 – Cheile Crăciuneşti. Bretea Română (134. Mihai 1971 [I]. Valea lui David (544). Horeanu 1972 [SVHU]. 372. leg. C. Judeţul Ialomiţa MK73/74/83/84 – Axintele. leg. Petrescu 1913. FR55 – Dealul Olăreasa (507). Galata-Iaşi (340). P. Dealul Repedea (60). Oescu 1944 [IASI]. Csűrös [CL]. C. leg. Vârful Parâng (507). Brătuleni. leg. NM39 – Frencugi-Drăguşeni (183). FR64 – Fizeşti. FS30/31 – Brad. MN95 – Pădurea Zagavia (339). FR53 – Dealul Colţu. Pui (122. FR69 – Cheile Mada (421). Maria Cîndea 1976 [HDHM]. Papp 1939 [I]. NN21 – Horleşti. Folt (507). FR92 – Vârful Cârja (507). Maria Cîndea 1974 [HDHM]. Cârlan 1979 [ROHM]. 21 . Băiţa (571). NM69 – Şerbeşti (183). Zahariadi 1950 [BUCA]. Balazs 1986 [HDHM]. C. 313). leg. FR54 – Ohaba de sub Piatră. M. leg. Rădeni (88). NM51 – Poieni (183). Piatra Ra (422). Vaţa (154). Balazs 1989 [HDHM].Hălăuceşti (349). M. C. Maria Cîndea 1971 [HDHM]. Balazs 1986 [HDHM]. MN74 – Lespezi (349). leg. Cotnari (339). 405). MN94 – Cătălina (80). leg. NN31 – Domniţa-Voineşti (13). Mina de cupru. Dealul Sânpetru (532). Piatra Coziei. Drăguşeni (183). C. M. Sârbu 1968 [I]. Deva (571). Luca Bahluiului (10). Tătărăştii de Criş (507). NM29 – Jigoreni-Ţibăneşti (183). Răvăruţ 1949 [IASI]. Maria Cîndea 1974 [HDHM]. C. NM19 – Tansa (183). FS32 – Valea Bulzeştilor (616). leg. C. Maria Cîndea 1972 [HDHM]. Taia. 507). M. leg. FR83 – Peştera Tecuri. FR56 – Valea „Sâncrai”-Călan (507). Brătuleni. leg. 591). C. Maria Cîndea 1973 [HDHM]. FR73 – Petros. Balazs 1986 [HDHM]. NN41/42 – Iaşi (199. Copou (199. leg. V. Ciuntu 1980 [HDHM]. Ciuntu 1980 [HDHM]. Papp 1933. Cărpiniş (507). Ţintu 1969 [I]. I. leg. M. leg. Pădurea Bejan (23). FR68 – Bobâlna. leg. Repedea – Releu (299). Maria Cîndea 1975 [HDHM]. leg.

est de Gura Văii. Holboca (88). G. Nagy 1935 [TMMJ]. leg. FT98/99 – Masivul Gutâi (266). Bacicoiu Mare (482). Vlădiceni. 352). Nagy 1936 [TMMJ]. O. leg. leg. Judeţul Mehedinţi EQ82 – Sviniţa-Tricule (451. FQ26 – Cheia Topolniţei. & ION R. N. C. NN51 – Tomeşti. Bujorean 1927 [CL]. N. leg. FQ30 – Gruia-Izvoarele (399). Nyárády. A. 22 . leg. Valea Oglănicului – Ploştina. 571). Oloş 1970 [IASI]. A. FQ15 – Vârciorova. LN27/28/37 – Borşa (147. Nyárády 1931 [SIB]. Peştera Punicova (357. CLA]. leg. KP71 – Rona de Jos (489). incl. FQ05/15 – Orşova – Vârciorova. Nagy 1937 [TMMJ]. Schela Cladovei (502). O. leg. Cozieni (47). 614). Viaductul Ungureanu. Tudor 1966 [TMMJ]. 384). 566).ŞTEFĂNUŢ S. A. leg. 484. NN42 – Cârlig (352). leg. leg. KM76/86 – Zau de Câmpie (229. N. leg. sub Marga şi Godeanu. Nyárády 1949 [BUCA]. Nyárády 1903 [SIB]. Vârciorova – Gura Văii.. FQ50 – Punghina. Criş (384). FQ24 – Gura Văii (352). D.I. N. leg. Tirimia. Nagy 1935 [TMMJ]. FP49 – Vrata-Gârla Mare (399). MK32 – Pantelimon (47. LM04 – Valea Vaidacuţei (296. 1966 [BUCA]. 1920 [SIB]. Petrescu 1913 [I]. Coasta Alunişului (615). E. ÖLLERER K. LN08/09 – Vişeu (147). LM03 – Daia (384). Judeţul Ilfov MK14/24 – Periş. C. Pascal 1961 [IASI]. Nyárády [CLA]. Cazanele Mari. leg. Mihăieşul de Câmpie (484). G.. leg. E. glomerata [I]. leg. Viaductul Padina Mică (306). C. Judeţul Maramureş FT56 – Sălişte (482). spre Porţile de Fier. 537). Dealul Botei. leg. A. leg. & E. Valea Elişeva (199. Cazanele Mari (57). Ungheni-Prut (352). 566). GU11 – Sighetul Marmaţiei (482). E. Borza 1949. NN43 – Vulturi – Popricani (79).. VICOL I. Dealul 1 Mai. Judeţul Mureş KM74/75 – Cheţani. KM87 – Mihăieşul de Câmpie. Ghimboaca – Borşa (489). leg. FQ47 – Rudina. LN27 – Pietrosul Mare (199). Săvulescu 1913 [BUCA]. FQ74 – Pădurea Strehaia (69). cătun Şăuliţa (496). Tricule (565). Cazanele Mici (537). Resmeriţă 1968 [PNHM]. leg. 319.I. 330). LM14 – Platoul Corneşti. var. FQ05 – Ieşelniţa-Mraconia (565). O. SANDA V. O. 1966 [BUCA.I.I. sub var. 610). C. Dihoru 1966 [BUCA]. I]. LM05/15 – Târgu-Mureş. FQ04 – Dubova (169. Kanitz [CL]. leg. TârguMureş. Borza. leg. Nyárády 1913. gladulosa (60). Şăuliţa (484). Pázmány 1961 [BUCA. LM15 – Budiu. 489). Roamn 1960 [I]. A. leg. sub var. A. FT88/97/98 – Baia Mare (66. FQ24/34 – Ada-Kaleh (471). Stejăreni (384). MK42 – Brăneşti. Papp 1939. Roman 1964. Morariu 1939 [BVHU]. Plavişeviţa (536). Burduja 1968 [I]. I. P. I. A. 502. Nyárády 1931. E. Popovici 1896. Nyárády 1961 [CLA]. NN70 – Măcăreşti-Telejna (183). Roman 1964. NN52 – Cristeşti (352). Poieni (199). V. Boşcaiu 1968 [CL]. 537). A. Papp 1934 [I]. leg. sat Răzoare.I. T. E. Ieşelniţa (406). viscosa [CL]. FQ28 – Valea Ţesnei (487). KN98 – Dragomireşti (489). Vârciorova (352. LM21 – Şaeş (144.

leg. Piatra-Neamţ (14). LM55/56 – Sovata. Zanoschi 1958 [PNHM]. leg. N. leg. MN41 – Valea Crăcăului. V. E. Nechita 1971. N. Durău (199). Bliderişanu 1989 [ROHM]. Stegaru 1971. E. Nechita 1991 [PNHM]. 1992. 303. Mărgineni (14. MM58 – pârâul Calu (14). leg. Titarev 1967. Apold (384). leg. Florescu 1970 [PNHM]. Muntele Sima. Pângăraţi (368). 1986 [PNHM]. Lacul Verdele (14). Doina (14). Grozăveşti (646). Volchos. MN33 – Schitul Procor (161). C. Petraru 1989 [ROHM]. E. 383). LM48 – Ibăneşti (541. MM86 – Roznov (14). leg. Prăjeşti (14). C. LM31 – Şorpatec (384). 01. 542). Dealul Bangotei (526). Daneş. S. leg. Zanoschi 1967 [IASI]. Tărăbuţă 1992 [ROHM]. A. Nechita 1987 [PNHM]. A. MM39 – Oanţu. MN10/11 – Poiana Grinţieşului (647). Zanoschi 1966 [IASI]. Călărăşanu 1977 [ROHM]. Rugineşti (646). MM99 – Başta. Flenchea 1965. MN40 – Bazinul Sălătruc (312).ATLAS FLORAE ROMANIAE VI LM21/22/32 – Sighişoara (208. Şurina (14). F. F. LM42 – Mureni (384). LM38 – Gurghiu (541. Dealul Vulpea. Dealul Viilor (541. F. Cut (14). 542). pârâul Iapa (14) MM59 – Izvoare (14). E. Buhalniţa (646). G. pe Platoul Breite (!). C. Stegaru 1980. MN03 – Lunca (14). MM49/59/MN50 – Muntele Cozla. N. Faţa Soarelui (384). M. LM41 – Saschiz. 383). leg. Roznov (14). MM29/39 – Bicaz. Nechita 1982 [PNHM]. Mihai Viteazu (384). MN40/50 – Gârcina. 1990. leg. leg. leg. Roman (325). V. Nechita 1982. I. leg. 646). Dumbrava Roşie (14. G. leg. 1967. Codreanu 1963. LM51 – Archita (384). Nechita 1982. LM22 – Daneş (384). leg. Muntele Cernegura. A.I. 1973. leg. leg. A. V. 571). MM68/78 – Podoleni (14). MN12 – Săvineşti (14). Tărăbuţă 1978. Goşmani (14). Nechita 1986. Nechita 1984 [PNHM]. Masivul Ceahlău (199. MM98/99 – Iona Creangă. Gavrilescu 1966. MN21/31 – Hangu (646). Judeţul Neamţ MM18/19 – Bicazu Ardelean ((647). MM29 – Izvorul Muntelui. Români (14). leg. E. Călărăşanu 1980 [ROHM]. K. leg. leg. Zanoschi 1958 [IASI]. Piatra Neamţ. MM78 – Negriteşti (14). LN40 – Răstoliţa-Iod (382. LM32 – Ţopa (296). Dealul Balaur. MM69 – Lunca Cracăului (14). Muntele Pietricica. Nyárády 1943 [CL.2008. 519). leg. LM28 – Reghin (211. I. P. 1983 [PNHM]. MN30 – Rugineşti. V. Potoci (199. MM89/MN80 – Dulceşti. N. I. Teodorescu 1966 [PNHM]. MM68 – Zăneşti (14). Horeanu 1973 [GLHM]. leg. 571). LM25/35 – Dealul Viilor-Adrian (541). Sârbu 1968 [I]. leg. MM37 – Valea Tarcăului (519). MM79 – Itrineşti (14). 648). Gavrilescu 1967 [PNHM]. MM39/49 – Durău. Florescu 1970 [PNHM]. Sârbu 1968 [BUAG]. SIB]. Öllerer. Stegaru 1968. Florescu 1972 [PNHM]. leg. N. C. I.06. MM57/58 – pârâul Nechit (14). 23 . 76). MN02 – Borca. LN50 – Lunca Bradului (382. 542). MN20 – Secu.

Stegaru 1975 [ROHM]. leg. leg. Todor 1955 [BUAG]. Breaza – Belia. MN84 – Vânători.. A. Cheia) (103). Dealul Repedea (195). leg. NM80/81 – Boteşti. GR36/37 – Orlat (153. Nyárády 1953 [CL]. FT08 – Foieni (493. 24 . Muntele Floreiu. Burduja 1969 [I]. leg. Barth 1906.I. Poiana Comarnicului (161). F. Valea Cheiţei (103). Breaza de Sus. FT41 – Stârciu. MN50 – Almaş. Bliderişanu 1989 [ROHM]. Margareta Moşneagă 1966 [PLHM]. Dealul Dobreanu (161). leg. ML13 – Munţii Ciucaş. ML10/11 – Slănic Prahova (596). Judeţul Olt KK61/71 – Balş (373. Burduja 1969 [I]. 195). M. NM08 – Iucşa. P. C. A. A. leg. MK28 – Dealul Gâlmea. 60). Cheia. Sângătin (195). MK27 – Ploieşti. Pteancu 1940 [CL]. MN42 – Drumul Văratecului. Beldie 1953 [BUCA]. Judeţul Satu Mare FT07/08/18 – Carei (461. Agapia (161). C. Valea Teleajenului (Suzana. 161). 1. T. T. M. Florescu 1966. 195). 195. Cetatea Neamţului (161). leg.T. NM09 – Gâdinţi (325. 559). KL66/76 – Poplaca (153). MN71 – Ghindăoani-Tupilaţi (78). leg. V. Grinţescu 1946. GR39 – Armeni (125. LK11/12 – Icoana. leg. leg. Hargitai 1943 [CL]. & ION R. Grinţescu 1944 [BUCA]. GS20 – Broşteni (125. VICOL I. G. 352. Bogatu Român (195). 582). KK85 – Dumitreşti – Olt. LL81/82 – Sinaia (38. pe Dealul Mare. 195). Beldie 1953 [BUCA]. Gusu (125). Urziceni (461). Dealul Brăilenei (161). leg. FT39 – Satu Mare. Piciorul Humei (161). leg. 561). Dealul Ocnei (195. leg. MK58/59 – Stânca Tohani. Nechita 1972. 560). leg. KK91 – Milcov (278). Săvulescu 1915 [BUCA]. 1923 [I]. Mănăstirea Neamţ (161). & det. LL90 – Breaza. 349). 1947 [BUCA]. LL82 – Poiana Ţapului (38). E. leg. P. 195. leg. Judeţul Sălaj FS69 – Jebucu (586). leg. Judeţul Sibiu GR18 – Miercurea Băi (125). 195). SANDA V. Doltu 1965 [SIB]. Doltu 1955.07. Ungar 1918. spre Batisfălău şi Mofleni (461). J. S.ŞTEFĂNUŢ S. 195).. Săvulescu 1914 [BUCA]. leg. 493). FT72 – Bălan. I. KL75 – Valea Lotrioara (195). 444). leg.. Agapia.. leg. Valea Târsei. MN43 – Valea Nemţişorului (90. Rădulescu 1948 [BUCA]. MN42/52 – Târgu Neamţ. G. LL91 – Munţii Baiului. KL67 – Cristian (153. GR28/29 – Ludoş (125. A. Szabó 1871 [CLA]. FT84 – Băbeni. GR29/GS20 – Păuca (125. 1972 [PNHM]. 497). leg.2009 (!). T. leg. Cracăul Negru (161). K. ÖLLERER K. 195). GR27 – Aciliu. Săvulescu 1914 [BUCA]. FT47 – Ardud (27). Ormany 1883. 1963 [SIB]. Miercurea Sibiului (195). 211. KL68/78 – Ocna Sibiului (195. 571. Z. leg. Judeţul Prahova LK99/MK09 – Câmpina (60). E. Sângătin (125). leg. Petrescu 1920. Zanoschi 1958 [IASI]. Ştefănuţ S. C. GR29 – Presaca (125. GR28 – Apoldu de Jos (125.

346). leg. KM81/82/91/92 – Bazna (195). 571). A. Morariu 1964 [PLHM]. KL89 – Boarta (195). LL29 – Movile (144. C. Tălmaciu-Sadu (153). Bungard (195). Richiş (196). 344. leg. LL10 – Valea Arpaşu Mare (195). Fuss 1840. 195. KL76/86 – Sadu. leg. Buia (195). 195). 571). leg. Padina Goală (559). C. Sadu (195). 559). 571). Mândra (126). 195. 559. LL19 – Rujea (384). 564). Ungar 1918. Constantineanu 1901 [BUAG]. 211. MN58 – Siminicea. Drăgulescu 1978 [CL]. 211. 563). KL78 – Şura Mare (195. LN95 – Muntele Rarău (465). 211. KL85/86 – Cetatea Tălmaciului (558). Doltu 1967 [SIB]. Răşinari (195). leg. MN03 – Broşteni (305). Judeţul Suceava LN46/47 – Ponoare (343. 195). Horeanu 1971 [FOHM]. KM81/91 – Târnava (195). I. Axente Sever (562). LM30 – Ţeline (384). 25 . Podul Olt. Răvăşel(195). Tălmaciu (194. 1992 [SVHM]. MN47 – Frumoasa (329). 561). Ştenea (195). MN57 – Vereşti ((60). Netuş (144. 562). 211. 1981 [SVHU]. leg. KL77/87 – Sibiu (195. 345). 571).C. 195. 569. KM80 – Agârbiciu (195. LM00 – Pelişor (196). Chirilă 1960 [BUAG]. Guşteriţa (195. Zaharia 1976. Morariu 1950 [BVHU]. Popovici 1896 [I]. 1983. C. KM91 – Mediaş (28. KL79/89/KM70/80 – Şeica Mare (28. LM11/12 – Laslea (196. Paullini [SIB]. leg. MN46 – Ţoleşti. Fuss 1879 [SIB]. 571). 571). K. Tălmăcel (194. 571). KL99 – Mihăileni (195). KL85 – Podul Olt (195. 211. LL17 – Straja Cârţei (66). Boiţa (195). LN82 – Păltiniş (305). LM10 – Nou Săsesc (196. leg. Sadu (569. 571). F. LN86/96 – Câmpulung Moldovenesc (401). LM20 – Noiştat (384. 195. 213). KM81 – Dealul Proştea Mare (526). Sibiu (569.ATLAS FLORAE ROMANIAE VI KL76 – Cisnădie (195). MN45 – Rădăşeni. I. 195). M. leg. 1847 [SIB]. Bergleiter 1856. leg. KL95 – Muntele Suru (195). 562. M. 564). MN46/47 – Bosanci. Cisnădioara (153). I. 352. glandulosa. KL84/85 – Cheile Oltului (450). 571). Dealul Grosu (194. pe Piatra Chiorului (558). 561. Rezervaţia Frumoasa (369. KL78/79 – Slimnic (195. I. leg. Valea Guşteriţei (559). pârâul Arpaş (571). leg. Ponoare – Bosanci. leg. KM92 – Valea Lungă (28. Ormay 1882. Morariu 1950 [BVHU]. 352. 384). KL96 – Bradu (195. Kisch 1907 [SIB]. Frumoasa (344. MN38 – Dărmăneşti (199). 441). LN69 – Măgura. C. M. MP20 – Rădăuţi (544). M. Fuss 1863 [SIB]. 571). D. Dealul Ciorsaci-Fălticeni (326). 571) var. M. 384. MN19 – Volovăţ. LN73 – Panaci (18). Gündisch 1954. Fuss. 571). KL87 – Nou (195. leg. leg. Viile Sibiului (561). MN27 – Pârâul Soloneţ-Părhăuţi (630). 526. Dealul Mesteacăn (195). 562. Dealul Zakel (557. Petrescu 1914 [I]. KL77 – Turnişor (195.

C. Timişoara. M. 1972 [BRHM. Dihoru 1960 [BUCA]. SANDA V. Colţanii Mari. PK07 – Muchiile Cernei-Iaila (404). QL00/10 – Sulina. leg.C. Dinu 1985 [TULCEA]. PK29 – Carasan-Teke (404). CL. ER37 – Izvin (234). G. Mahmudia (404). 460. & ION R. leg. Nyárády 1923. 26 . 1985. G. C. ER15 – Şag (234). Dinu 1985 [TULCEA]. leg. Dinu 1983. com. G. Vlaicu 1984 [TMHM]. Haşmacul Mic (528). Georgescu 1964.ŞTEFĂNUŢ S. ER15/16 – Giroc (234). Slava Cerchez (404). Burduja 1969 [I]. la Mehala (352). I]. Täuber 1971 [CL]. filiformis [BUAG. Culmea Pricopan (10). PK06/07 – Topolog. Moşniţa Nouă (234). P. Borza 1931 [CL]. leg. Dihoru & G. Leandru 1957. Stoian 1991 [TULCEA]. leg. Dinu 1985 [TULCEA]. Vârful Ţuţuiatu (10). Muntele Ikel – Tepe. A. Barna 1971 [TULCEA]. Barna 1971 [TULCEA]. PL91 – Letea (282. ER16/17/26 – Timişoara. Dâmbul lui Bălan. ER25 – Uliuc (234). Hondru 1960 [BUCA]. PK48 – Insula Popina (462). I. PK05 – Casimcea. PK08 – Mircea Vodă (464). E. leg. V. ER87 – Bucovăţ (234). C. Letea. C. C. Bîra 1979. O. PK27 – Uspenia. C. Judeţul Timiş ER03 – Rudna (234). T. Pădurea Verde. PK17 – Atmagea (634). SIB]. M. Măcin. G. com. VICOL I. Bănărescu 1938 [BUCA]. Doniţă 1960 [BUCA]. C. QL01 – Sfiştofca. Badea 1936 [BUAG]. Horeanu 1970 [SVHU]. C. leg. leg. N. Judeţul Tulcea NL80/81/90/91 – Măcin. Valea Caugagiei. ER12 – Deta (122). PL20/30 – Somova. C. PK33 – Grindul Chituc (554. Săvulescu 1943 [BUCA]. MP21/31 – Siret (349).. leg. Măgurele (404).A. sub var. 632). Dihoru 1960 [BUCA]. QK07 – Sfântu Gheorghe (517). E. SVHU]. leg. Timişoara. PK18 – Colnic – Horia. PK47 – Enisala (404). ER39 – Maşloc. M. PK69 – Dealul Beştepe. ER26/27 – Bazoş (234). Delta Dunării. 464). leg. 1985 [TULCEA].. între Carada şi Satu Nou. Rosetti (528). F. 606). Letea. N. C. com. 1964 [BUCA]. NL90 – Greci. ER13 – Voiteg (122). leg. Dinu 1985 [TULCEA].. leg. PK37 – Babadag (165. Dihoru 1960. PK12 – Cheia. PK89 – Caraorman. leg. pârâul Putred (369). Morariu 1949 [BVHU]. com. C. leg. 352. MP30/40 – Lunca Zamostei (334. G. Zamostea. ER25/26 – Urseni (234). PK44 – Grindul Lupilor (556). Dinu 1985 [TULCEA]. leg. leg. com. PK25 – Beidaud (404). la Ghecet (352). 1984 [TULCEA]. Nyárády 1923 [BUCA. leg. Valea Mahomencea. N. PL40 – Tulcea.I. leg. Jurilovca (404). ER26 – Albina (234).I. ER24 – Liebling (577). Insula Popina (555). Dinu 1983. leg. Casimcea (404). 174. Dealul CălugăruIancina. BVHU. NL81/91 – Greci. leg. leg. Casimcea (404). M. N. între Babadag şi Camber. O. Vlaicu 1966 [TMHM]. leg. I. Negrean 1973 [BUCA]. Moşneagă 1970 [PLHM]. ÖLLERER K. N. Haşmacul Mare. Horeanu 1971. Culmea Dadovar. Dealul Ianîk Bair. leg. 1984. PK45/46 – Jurilovca. Doniţă 1960. 349). Prodan 1912 [BUCA]. C. leg. Stoian 1991 [TULCEA]. leg.

NM83 – Berezeni. NM71 – Măluşteni (318). Rateşu Cuzei-Rebricea (183). NM47/57 – Zăpodeni (602). Călineşti (109). NM73 – Popeni-Găgeşti (318). leg. valea pârâului Dumicuş (119). M. N. Danciu 1977 [BVHU]. NM28/38 – Todireşti (183). Ghergheleu . valea pârâului Olteanu (118). NM41 – Bădeana (273). NM34 – Dealul Balaurului. valea pârâului Chiua (119). Unceşti-Telejna (183). Crasna. Petrescu 1922 [I]. valea pârâului Sărata (119). ML89/99 – Răcoasa (119). NM37 – Fâstâci-Cozmeşti (183). Horeanu 1987 [SVHU]. ML84/94 – Chiojdeni. DobrosloveştiTelejna (183). Răvăruţ 1939 [I]. Dealul Crucii (183). Bolaţi-Rebricea (183). dealul Piscul Cerbului (118). N. leg. leg. I. KL82 – Mănăstirea Turnu. Condureanu 1973 [BDHM]. 27 . NM51/52 – Bârlad (60). KK99/KL90 – Inăteşti. Dealul Budnoaia (183). Sârbu 1968 [BUAG]. NM38 – Negreşti (183). NM49 – Crăciuneşti (183). T. Dodeşti (318). leg. NM58 – Tătărani . Reghiu (118). Cheile Nărujei (552). NM47 – Hârboanca. Pintea 1992 [BDHM]. ML74/84 – Jitia. ML94 – Dumitreşti. Ştefan 1974 [RSHM]. Horeanu 1979 [BRHM]. NM55 – Deleni (183). NM57/67/68 – Soleşti. Dealul Târgului (119). Butucăria-Telejna (183). Târzii (318). Şişcani (318). valea Ciocănelele Mici (118). Plopu (598). Condurean 1974. leg. NM70/71 – Blăgeşti (318). Lacul lui Baban (598). Cârlan 1982 [ROHM]. leg. ML83 – Reghiu (598). NM82 – Fălciu. C. leg. Dealul Marina (106). Horeanu 1972 [SVHU]. leg. Butucoasa (118). Judeţul Vaslui NM18 – Ţibăneştii Buhlii (183). Rădulescu 1948 [BUCA]. Lotru (60). leg. Arva (118). ML97 – Rezervaţia Reghiu-Scruntar (118). NN40 – Protopopeşti (39).ATLAS FLORAE ROMANIAE VI Judeţul Vâlcea KK89 – Ocnele Mari.Feteşti (183). S. leg. Dealul Râpi (183). leg. leg. valea pârâului Stoichiţa (118). Milcovel (118). Feteşti (119). ML86 – Andreiaşu de Jos (118). C. N. leg. NM86/96 – Stănileşti (318). NM48 – Măcăreşti-Telejna (183). ML95 – Poiana Cristei. valea pârâului Reghior (118). Pădurea Crâng (118).Dăneşti (183). C. ML87 – Răiuţi (118). ML89 – valea pârâului Cremeneţ (119). M. leg. C. Larga (118). Ştefan 1974 [RSHM]. Popovici 1896 [I]. NM63 –Mitoc (276). leg. NM66/67 – Tanacu (602). NM75 – Pădurea Barboşi. NM51 – Dealu Mare (318). C. Judeţul Vrancea ML74/75 – Poiana Stoichii (118). NM68 – Micleşti (183). KL90 – Gura Văii (107). Dealul Marina (106). ML96 – Mera (598). Ştefan 1974 [RSHM]. NM77 – Valea Seacă. Fetig (118). NM65 – Vaslui. Dobrosloveşti (186). NM48/49 – Cârleşti-Rebricea (183). ML79 – Rucăreni (119). A. Săvulescu 1914 [BUCA].

Ghizdei. sub var. Odobeşti (118). Niculiţel.Aegopodio podagrariae-Alnetum glutinosae Kárpáti et Jurko 1964 (199. NL90 – Greci. ML99 – Varniţa (119). Prodan 1953. 8. NL23 – Satu Nou (119). PK05 – Casimcea. leg. 352. 460). romanica [SIB]. SANDA V. NL05 – Coteşti (598). et Oprea 2009 (573). sub var. sub M. M. romanica (459. sub var. Trifoi mărunt. Boancă 1967 [FOHM]. Medicago lupulina L. M. & ION R. asteretosum sedifolii Sîrbu C. PJ28 – Agigea. Drob.07. romanica (537. sub var. M. 460).. Luţernă neagră. . 1970 (73). VICOL I. Podul Cozmeşti (119). C. Schitul La Brazi (119). Integrare cenotică: . romanica [I]. Prodan. PL40 – Tulcea. falcata var. NL04/14 – Gugeşti. NL06 – Pituluşa (118). romanica Prodan. romanica (Prodan) Hayek. M. ÖLLERER K. 378). leg. 2. leg. subas.I. romanica (459. sub M. Judeţul Ialomiţa NK61 – Feteşti. . C. Cârligele (118).Achilleo-Festucetum pseudovinae (Magyar 1928) Soó (1933) 1945 (129. PJ39 – Mamaia. leg. romanica [CL]. PL10 – Pădurea Niculiţel. Nyárády 1929. falcata var. romanica [SVHU]. leg.) Hudson subsp.I. 28 . Luţernă. leg. romanica [SVHU]. Rezervaţia Dălhăuţi (118).1911. romanica (Prodan) Hayek (244. Judeţul Iaşi MN95 – Hârlău. I.I. Judeţul Mehedinţi FQ15 – Vârciorova. În unele lucrări mai recente taxonul apare sub M. Hetmann 1961. ML98 – Vidra. romanica (435). romanica (Prodan) Prodan Syn.: M. gladulosa David. C. Boancă 1961 [FOHM]. PL00 – Nifon. Trifoi. Medicago falcata (L. romanica [SIB]. leg. sub var. Răvăruţ 1939. Şerbănescu 1956 [BUAG]. 524). C. C. NL07 – Pietroasa (118). în altele mai vechi sub M. Panciu (119). sub var.Adonieto-Delphinietum Br. incl. Denumire populară: Lucernă de stepă. I. Grossh. Horeanu 1972.4) Judeţul Constanţa PJ19 – Murfatlar.-Bl. sub var. între Balta Leica şi Vlăduleasa (591).. Papp 1938. Dealul Chicera (119). Cubilcească. Burduja 1965 [I]. NL15/16 – Focşani. E. sub var. Zahariadi 1963 [BUCA]. E. I.. leg. sub var. 544). erecta (Kotov) A. romanica Prodan (40). leg. H. PK06/07 – Topolog. sub var. leg. leg. romanica [CL]. PK20 – Năvodari. falcata var. sub var. NL08 – Dealul Piscul Câmpului (119). E. Trifoiaş galben. & det. E.ŞTEFĂNUŢ S.. Date corologice (Fig. 352). NL25 – Răstoaca (118). Denumire populară: Buruiană pentru negei. incl. Nyárády 1929. sub var. 522. Nyárády 1929. Judeţul Tulcea NL80/81/90/91 – Între Ghecet şi Măcin. Gologanu. romanica (435). 252). NL04/05 – Urecheşti (598). Horeanu 1972. romanica [SIB]. Cobâlcească. romanica (45. leg. E. Vârtejul pământului.

. 2001(115. Müller 1961 (58). 289. 171. . .Botriochloetum (Andropogonetum) ischaemi (Kristiansen 1937) Pop 1977 (76. 55. 387.Carici distantis-Festucetum orientalis Sanda et Popescu 1999 (435). . 139.Cerastio holosteoides-Trisetetum flavescentis Sanda et al. 624). et Th.Caricetum acutiformi-ripariae Soó 1927 (536). 182. 183.Arrhenatheretum elatioris Br.Argusio-Petasitetum spuriae (Borza 1931 nomen. 451.ATLAS FLORAE ROMANIAE VI . 598). 411.Carduetum acanthoidis Morariu 1939 (72. 29 . 411.Ambrosietum artemisiifoliae Viţalariu 1973 (572). . 588. 477. 622). 362. 219. 1956 (14.Artemisietum ponticae (Borza 1931 n. 45. 446. . . 519. 453. .Asplenio rutae-murariae . 1966 (55). 468.Artemisio austriacae-Poëtum bulbosae (14. 529). 156. et De Leeuw (524). 418.-Bl. 418. 123. 527). 387. 124. .Bolboschoenetum maritimi Eggler 1933 (624). . .Asperulo capitatae – Seslerietum rigidae (Zólyomi 1939) Coldea 1991 (149.Caricetum paniculatae Wangerin 1916 (159). 522) saturejetosum coeruleae (Cristurean et Ţeculescu 1970) Sanda et Popescu 1998 (404). 175. 535). . 89. . 465. . 293. Sisymbrietum sophiae Krech 1935) (168). 125. Brachypodio-Festucetum sulcatae Ghişa 1962) (216. 510.Caricetum cespitosae (Steffen 1931) Klika et Šmarda 1940 (159). 384.Artemisio-Festucetum pseudovinae (Magyar 1928) Soó (1933) 1945 (105. .) Dihoru & Negrean 1976 (177).Calamagrostio-Thyphetum minimae Dihoru A. 226. 105. 1994 (624). Coroi 2001 (451).Carici-Nardetum strictae (Resmeriţă 1984) Resmeriţă et Pop 1986 (syn. . . 156.Calamagrostio-Tamaricetum ramosissimae Simon et Dihoru (1962) 1963 (syn. 183.Carici humilis-Brachypodietum pinnati Soó (1942) 1947 (syn. .Alnetum glutinosae-incanae Br. 470. Csűrös-Káptalan (1964) 1971 (125. 422. 469. nud. Morariu 1970 (168). 220.Artemisio absinthii-Matricarietum perforatae Resmeriţă et Grasu 1980 (492).Cirsio cani-Festucetum pratensis Májovsky et Ruziková 1975 (syn. 1971 (445).Carpino-Fagetum Paucă 1941 (510).n) Păun (1964) 1966 (397). 418. Tamaricetum ramosissimi Şerbănescu 1965) (10. 647). . 647). .Carici flavae-Eriophoretum latifolii Soó 1944 (113. 527. 427. 423. 647). 524). 311. Festucetum pratensis Soó 1938) (79. 310).Agrostetum stoloniferae (Ujvárosi 1941) Burduja et al.Bromo squarrosi-Xeranthemetum annui M. .Astero pannonici-Puccinellietum distantis Géhu et al. 331.Asplenio quadrivalenti-Poëtum nemoralis Soó ex Gergely et al.Agrostio-Festucetum valesiacae Borisavljevič et al.Argusietum (Tournefortietum) sibiricae Popescu et Sanda 1975 (437).Anthoxantho-Agrostetum capillaris Sillinger1933 (519).Artemisietum maritimae Br. . 440. . 1998 (517). 155.Arctietum lappae Felföldy 1942 (syn. . . 613. 142. Pastinaco-Arrhenatheretum elatioris Passarge 1964) (14. . .Agrostetum gigantei Sanda et al.Agrosteto-Festucetum rupicolae M. . 439. 171.n. . 413. 396. 1994 (533). 311.Calamagrostetum pseudophragmitis Kopecký 1968 (448). . .) Sanda et al.Capsello-Descurainietum sophiae Mucina 1993 (syn.Cannabinetum ruderalis (Morariu 1943) corr. Arctio-Ballotetum nigrae Morariu 1943) (168).Allyso-Sedetum Oberd.Brometum tectorum Bojko 1934 (548).Agropyro cristati-Kochietum prostratae Zólyomi 1958 (534) . ex Scherer 1925 (syn.-Bl.Melicetum ciliatae Soó 1962 (436). . 478. .-Bl. . 293. 507. 392. . . 1955 (14).Convolvuletum persici (Borza 1931 n. . . 447. .Agrostetum ponticae Popescu et Sanda 1973 (435). . . 1915 (256).Caricetum rostratae Rübel 1912 (220). . . 468.Aeluropo-Puccinellietum limosae Rapaics ex Soó 1933. 289. . Hygronardetum montanum Resmeriţă et Csűrös 1963) (293). 1936 (437). 153. 582). 168.

. Pop 1966.Medicagini lupulinae-Agropyretum repentis Popescu et al. 1960) Popescu et Sanda 1987 (376). Sissingh 1969 (14. Tüxen 1937 (syn. 1956 (14. .Cystopteridetum fragilis Oberd. . 492. . 326. 124.. 115. Sedo hillebrandtiiFestucetum callieri Sârbu et al. . 399.Echinochloo-Setarietum pumilae Felföldy 1942 em. 72. 1938 (58. 423. Oprea 1998 (syn. 618. 79.Hordeetum hystricis (Soó 1933) Wendelberger 1943 (123). et al. . . 125. . 527).Danthonio-Brachypodietum pinnati Soó (1946) 1947 (384). 2007 (601). 422. 153.Cynodonti-Poëtum angustifoliae Rapaics ex Soó 1957 (14. Oprea 1998) (375. 322.Festucetum saxatilis Domin 1933 (626). . 519.-Bl. et de Leeuw 1936 em. 147. 532).Lepidietum drabae Timár 1950 (374).Melico ciliatae-Festucetum pallentis Ştefan et al. . . . 2001 (syn. 468.Heliotropio curassavicae-Petunietum parviflorae Sanda et al.Festuco rubrae-Agrostetum capillaris Horvat 1951 (24. . .Parietarietum officinalis Csűrös 1958 (477). . 624). .) (171). 249. 451.Festuco valesiacae-Danthonietum calicinae Boşcaiu 1972 (507).Limonio gmelini-Artemisietum monogynae Ţopa 1939 (516). 184. .Nardo-Festucetum tenuifoliae (Klika et Šmarda 1943) Buiculescu 1972 (71). 1956) Popescu et Sanda 1988 (441).Lycietum barbarum Felföldy 1942 (14). 422. 421. 1973 (171). 145.Hordeetum maritimi I.Danthonio-Chrysopogonetum grylli Boşcaiu (1970) 1972 (syn. 156. 1997) (404). Tüxen (1942) 1947 (171). .ŞTEFĂNUŢ S. . .Medicagini minimae-Festucetum valesiacae Wagner 1940 (24. . 441). ..Festucetum rupicolae Burduja et al.Juncetum effusii Soó (1931) 1949 (114). 261. .Festuco rubrae-Deschampsietum F. .-Bl.Onopordetum acanthii Br. . 595). 507. Passarge 1964 (168).Dactylo-Festucetum arundinaceae R. . 446.Echio-Melilotetum albi R. . 30 .Lolio-Scolymetum hispanici Morariu 1959 (353). . VICOL I. . roman. . .Ivetum xanthifoliae Fijalkowski 1967 (14).Koelerietum macranthae (Răvăruţ et al. 414). SANDA V. . .Petrorhago-Verbascetum speciosae Dihoru et al. 468). .Junco-Molinietum Preising 1951 (225. 234. 1980 (206.Lolio-Plantaginetum majoris (Linkola 1921) Beger 1930 em. . 521). . 553). ÖLLERER K. 1968 (640). 340. . 522).Hordeetum murini Libbert 1932 em. . Lolietum perennis Safta 1943) (14. 164. 55. .Cynodonti-Festucetum pseudovinae Soó 1957 (14).Festucetum polesicae A. 390. 449).Dauco-Salvietum verticillatae Soran 1962 (578). 124. 387. 374). 360. 168). . 376). . 527). 234). .Ecballietum elaterii Morariu 1959 (353).1938 (315. . 510. Festucetum beckeri polesicae A. 232. 177).Lolio-Cynosuretum Br. & ION R.Plantaginetum arenariae (Buia et al.Deschampsietum caespitosae Hayek ex Horvatič 1930 (105. Raţiu et I. 242. Chrysopogonetum grylli banaticum auct.Cynodonti-Medicaginetum minimae Popescu et Sanda 1975 (437). R. 216. 299. 519. 333. Gergely 1978 (225). Potentillo supinaePetunietum parviflorae Dihoru et Negrean 1975) (176.Malvetum pusillae Morariu 1943 (14).Glycyrrhizetum echinatum Slavnić 1951 (360. 1936 (72. . 168. Mucina 1993 (14.Helictotrichetum decori Domin 1932 (477). 419. .Festucetum callieri Şerbănescu 1965 apud Dihoru (1969) 1970 (syn. 150.Filagini-Vulpietum Oberd.Dauco-Matricarietum inodorae I. . . 414. Şerbănescu 1965 (439). 125. Tüxen 1950 (88). . 293.Hordeo murini-Cynodontetum (Felföldy 1942) Felföldy et Borhidi 1999 (168.

. . 618). 630).Rhinantho rumelici-Brometum erecti Sanda et Popescu 1999 (526). 1936 (516. 436).Saponario-Salicetum purpureae (Br. 1956) Coldea et al. . 1993 (519.Trifolio repenti-Lolietum Krippelová 1967.Thymifolio (Lythrum)-Dichostyletum hamulosi Dihoru & Negrean 1976 (177).Trifolio molinerii-Dasypyretum villosae Boşcaiu et Resmeriţă 1967 (58. 88). .Secali sylvestris-Brometum tectorum Hargitai 1940 (435). . Myricario-Epilobietum Ardelean 1981 non. 465. 396). .Rorippo austriacae-Agropyretum repentis (Timár 1947). . Schwick 1944 (14). .Pulicario-Menthetum pulegii Slavnić 1951 (396).Ranunculo repenti-Alopecuretum pratensis Ellmauer et Mucina in Mucina et al. 582).Poaeto trivialis-Festucetum pratensis (Borza 1959) Moldovan 1970 (235).Taraxaco bessarabici-Caricetum distantis Wendelberger 1943 (524). .Stipo eriocaulis-Festucetum pallentis Zólyomi (1958) 1966 (419). . 427. . 310.Poëtum pratensis Răvăruţ et al. 264.Tanaceto-Artemisietum vulgaris Sissingh 1950 (492).Thymio pannonici-Chrysopogonetum grylli Doniţă et al. 402. . Mucina 1993 (syn.Stipo aristellae-Carpinetum orientalis Ştefureac et Popescu 1970 (609).Scirpo-Phragmitetum Koch 1926 (624).Scorzonero parviflorae-Juncetum gerardii (Warming 1906) Wendelberger 1943 (435. 527). Viccio striataeAnthemitetum austriacae Spiridon 1970) (580).Potentilletum reptantis Ekiás 1974 em.Stachyo annuue-Setarietum pumilae Felföldy 1942 em.Taraxaco serotinae-Botriochloetum ischaemi (Burduja et al.Thymo comosi-Galietum albi Sanda et Popescu 1999 (529). . Tüxen 1931(426. . 526). 527. 1956 (14. .Salicetum triandrae Malcuit 1929 (14). 624). . . . 1999 (14).Tribulo-Tragetum Soó et Timar in Timar 1954 (360).Potentilletum anserinae Felföldy 1942 (syn. Aichinger 1933 (445. .Spergularietum marginatae (Şerbănescu 1965) Popescu et al. . .Poo compressae-Tussilaginetum farfarae R. . Tüxen 1950 (14. 362. 492. 468). Festucetum pseudovinae Bojko 1931) (14. . Pop I.Thymo comosi-Caricetum humilis Morariu et Danciu 1977 (358).Poëtum annuae Gams 1927 (14.Puccinellietum limosae Rapaics ex Soó 1933. 260. 507). 1956. R. 1987 (Syn. 1956) Sârbu et al. 79.Rorippo sylvestris-Agrostietum stoloniferae (Moor 1958) Oberdorfer et Th.Poo angustifoliae-Festucetum valesiacae Zinocker in Mucina et Kolbek 1993 (14). lepidietosum ruderalis (Timár-Bodrogközy 1959) Sissingh 1969 (522).Polygalo majoris-Brachypodietum pinnati Wagner 1941 (384). 147. 618).Scorzonero roseae-Festucetum nigricantis (Puşcaru et al. 648).ATLAS FLORAE ROMANIAE VI .Poëtum trivialis Soó 1940 (89. 1192 (518). . 1992 (507). 510. . Lolio-Potentilletum anserinae (Rapaics 1927) Knapp 1946)(492. Müller 1961 (360.Schlerochloo-Polygonetum avicularis (Gams 1927) Soó 1940 (451).Salici purpureae-Myricarietum Moor 1958 (syn. . 492). 31 . . 1930) Tschou 1946 (630).Quercetum pedunculiflorae Borza 1937 (377). 1956) Sârbu et al. Răvăruţ et al.Taraxaco serotinae-Festucetum valesiacae (Burduja et al. 125. .Ranunculetum arvensis Passarge 1964 (14). 526). . Festucetum rubrae montanum Csűrös et Resmeriţă 1960) (86. Danon 1964 (53. . . . . 1978 (415). . 182.Potentillo arenariae-Festucetum pseudovinae Soó (1939) 1950 (syn. 446. Resmeriţă et Pop 1967 (88.Poterio-Festucetum valesiacae J.Sambucetum ebuli Felföldy 1942 (451. 171. 498). 441).Thymo comosi-Festucetum rupicolae (Csűrös et Gergely 1959) Pop et Hodişan 1985 (syn. . 260. . 1999 (14). . Festucetum sulcatae calciphilum Csűrös et Gergely 1959) (143). . . 89.Scirpetum sylvatici Ralski 1931.Salicetum albae Issler 1924 (196). . 418. . . . .-Bl. .Schlerochloo-Polygonetum avicularis (Gams 1927) Soó 1940 (72. . Maloch 1935 em. 648). 360.

T. ES91 – Munţii Zarand (230). 461). FS52/62 – Vulcan-Abrud (232). Vălişoara (219. SANDA V. leg. 5) Judeţul Alba FR88 – Vinerea (507). Piatra Caprei (427). FS60 – Piatra Urdaşului. FS70/71 – Zlatna. 224). ES90/FS00 – Troaş (16. Lipova (230). & ION R. 417). ES63 – Dealul Mocrii. FS54 – Bazinul Văii Caselor (255).ŞTEFĂNUŢ S. GS13/14 – Decea. V. A. GS03/13 – Aiud (544). T. 548). FS90/GS00 – Alba Iulia (49). leg. Pădurea Ceala (415. M. Bunea 1948 [BUCM]. Micleşti (613). FS71 – Cheile Runcu (199). Colţii Caprei (427). Rimetea (219). Judeţul Arad ES01 – Pecica (461). FS17 – Stâna de Vale (473). KM72 – Jidvei. Valea Râmeţului.Trifolio striati-Taeniatheretum caput-medusae Sanda et al. Drâmbar (507). Dealul Cetăţii (143). 17). ES20/21 – Arad (352. Săvulescu.. Cheile Aiudului. Elymetum asperi Păun (1964) 1966) (397. T. FS63 – Muşca. FS72 – Mogoş (613). FS64 – Poiana (226). Dealul Hălăstăii (578). D. 2001 (syn. FS90 – Tăuţi-Ampoi (423). FS70 – Bazinul Feneşului (248). I. pădurea Trişca. 461). Valea Crişului Alb (15. Izvoarele (481). Valea Sebeşului (138). . Pusta Ghelin (461). G. FR98 – Petreşti (507). ES43/44 – Valea Crişului Alb (16).Xanthietum spinosae Felföldy 1942 (14).Typhetum schuttleworthii Soó 1927 (452). Nyárády 1964. Lupan 1893. sub var. GR09 – Cut (507). ES35/45 – Chişineu-Criş (461). FR99 – Râpa Roşie. leg. ES40 – Miniş (199). Dealul Cetăţii (461). leg. 417). ES50 – Radna (230). Gergely 1957 [CL]. 32 . M. leg. Munceii Abrudului (414). Munţii Trăscăului (219. FS94 – Colţeşti (219). GS21 – Blaj (50). Lancrăm (507). leg. Hăpria. Alexiu 1991 [PTHM]. Danciu 1979 [BVHU]. leg. GR08 – Câlnic (507). . GS00 – Ciugud. FS93 – Valea Râmeţului (618). Runcu (264). leg. A. 223. Cheile Râmeţului (612). Vintilă 1980 [BUCA]. Cheile Aiudului. pe Vălcuţă (613). FS82 – Întregalde. FR99/GR09 – Sebeş (507). Judeţul Argeş LK24/25 – Lunca Corbului. C. Rayss 1932 [BUCM]. 1969 [CL]. V. Colţii Trăscăului (216). leg. G. leg. Negrean 1978 [BUCM]. FS28 – Întregalde (427). T. C. Colţeşti. . ES42 – Şiria.. vulgaris [CL]. Danciu 1980 [BVHU]. Hodişan. Sandu 1932 [BUCM]. Săuşa (507). leg.. 221. Săvulescu. 226). Pleaşa Râmeţului (222). FS84/85/95 – Ocoliş. Date corologice (Fig. Negrean 1978 [BUCM]. leg. leg. ÖLLERER K. FS44 – Scărişoara-Belioara (141). VICOL I. Piatra Bogzei (226). ES62/63 – Târnova (16. ES34 – Nădab (461). Papp 1944 [I]. leg.

leg. Barabaş 1970. MM71/81 – Caşin. MM77/87 – Racova (14). Sandu-Ville. MM96 – Lilieci (14). Pasul Oituz. MM76 – Buda (14). MM86 – Hemeiuş (14. sub var. Valea Brezaiului (291). LL62 – Cheile Rudăriţei (2. Lunca Leurdişului (291). leg. A. PNHM]. Cheile Dâmbovicioarei (501). Kovács 1966. Negrean 1981 [BUCM]. MM58 – pârâul Iapa (14). 430). leg. Gherăieşti. NM11 – Dealul Perchiu (199. Ilieşi (14). LL21 – Valea Bratiei (447). Negrean 1981 [BUCM]. Nemira (323). LK36/37 – Ştefăneşti. C. G. Năneşti (322). Bogdan Vodă (322). Monah 1985 [PNHM]. Dobrescu 1969. Haloş (291). Negoieşti (322). 199). Drăghici 1966 [PTHM]. N. A. C. 584). willdenowiana [CL. LK50/60 – Cetăţeni (4). MM64 – Poduri. leg. Şurina (14). Richiţeanu 1969 [BUCM]. Brusturet. NM00 – Urecheşti (324). B. F. Judeţul Bacău MM17 – Buhuşi (14). Luncani (14). Lespezi (14). M. LL50/60 – Cetăţeni (366). leg. LL06 – Valea Buda (583). 33 . Runc (14). 180 m. Valea Vâlsanului (4). NM12 – Huruieşti (322). Richiţeanu 1969 [PTHM]. MM69 – Doina (14). LL63 – Valea Dâmbovicioarei (527). MM85 – Mărgineni (14). leg. MM76/77 – Blăgeşti (14). MM82 – Oneşti (322). LL15 – Valea Buda (4. NM12/13 – Găiceana (322). Mileşti (322). MM56 – Săuceşti (322). Prăjeşti (14). MM85/95 – Măgura (322). C. MN70 – Bahna Mare (75). MM74/84 – Sănduleni (493). MM81 – Ştefan cel Mare (322). NM10 – Adjud. N. Dealul Curiţa (242). Ocheni (322). C. MM91 – Bahna Negoieşti (75). 2. 322). Rucăr. T. Cheile Dâmboviţei (1. leg. Mavrodin 1980 [PTHM]. I. leg. LL52 – Podu Dâmboviţei. leg. Muntele Râiosu-Buda (4). 366). 322). Gura Râului (527). Burduja 1969 [I]. MM90/91/NM01 – Coţofăneşti (Borşani) (322). Căiuţi (493). Poiana Boului (75). Dealul Galian (322). LK59 – Lespezi (366). B. leg. Runcu (14). MN60 – Dragomireşti (75). 322). pe Piatra Galbenă (527). A.ATLAS FLORAE ROMANIAE VI LK25/26/35 – între Albota şi Cerbu. Papp 1955 [IASI]. MM95/96 – Bacău (14. sub var. Gherăieşti (14). NM13 – Ţigăneşti (322). alt. Papuceşti (431). willdenowiana [CLA]. MM97 – Şerbăneşti (322). MM62/72 – Târgu Ocna. LK26/36/37 – Piteşti – Prundu. Richiţeanu 1969 [PTHM]. Hălmăcioaia (14). MM51 – Slănic Moldova (60. MM66 – pârâul Schit (640). Barabaş 1970. leg. G. NM04 – Parincea (322). MM75/76 – Grigoreni. 4). MM61/71 – Oituz (640). leg. NM08 – Stejarul (14). willdenowiana [CL]. A. leg. Popa 1965 [I]. Drăghici 1967 [PTHM]. MM50/51 – Poiana Sărată. Gârleni (14). leg. leg. Pădurea Trivale (4. MM87 – Gura Văii (14). sub var. Podul Mare (242). Rădulescu 1950 [BUCM]. Poiana Sărată (291). 4. Dealul Bahna (14). Căiuţi (Boiştea) (322).

Prodan 1950 [BUCA]. FT01 – Aleşd. leg. ET72 – Săcuieni. leg. FT12 – Şinteu (113). NM23/33 – Motoşeni (322). VICOL I. I. 478. Tarcea (493). Marossy 1973 [BHHM]. ÖLLERER K. FS19/FT10 – Şuncuiuş – Valea Misid (239). Sărăţel (153). ET85 – Valea Ierului. Groapa Largă (113). 231. NM31/32 – Glăvăneşti (322. Marossy 1968 [BHHM]. A. Tochilea (322). Cheşereu. 478). LN03/04 – Năsăud. FS17 – Stâna de Vale (470). Gheghie (441). Pestiş. 324). Slobozia (322). Porcius [CL]. Nyárády. Cetaru. LN25/35 – Maieru (249). leg. Dealul Văratic (115). leg. Lunca Bârgăului. Vultureni (322). LN36 – Valea Vinului (585). Fărcaşa (322). NM15 – Filipeni (322).. Paucă 1948 [BUCA]. NM16 – Odobeşti (493). G. leg. Valea Bălătesei (390). ET71 – Oradea (461). A. FS27 – Valea Iadului. ET86 – Valea lui Mihai (461). willdenowiana [CL]. 576). sub var. Săvineşti (322). A. A. leg.. FS14 – Ponoare (477). D. FS29 – Valea Loranta. Szabó 1967 [CLA]. Tinăud. Judeţul Bistriţa-Năsăud GT24 – Dumbrăveni. 587). Groza 1985 [CL]. NM25 – Buda (322. A. sub var. Cornu Pleşului (441). NM21/31 – Podu Turcului (322). ES48/58 – Interfluviul Crişul Negru-Crişul Repede (530). A. LM09/19 – Teaca – Craifalău. leg. 369). 34 . G. SANDA V. KN80 – Chiochiş (352). Negrean 1987 [BUCM]. Băile Felix (259). LN33 – Tiha Bârgăului. leg. Antoşeşti (322). Arcalia (153. Pázmány 1959 [CLA]. FT14 – Huta. FT10 – Vadu Crişului. ET85/86 – Şimian (461). KN91 – Lechinţa (153. FS28 – Remeţi (477. Dealul Craiului. leg. Dealul Potochi (111). LN34 – Măgura (486). G.. FT20 – Borod. willdenowiana [CL]. ET61/70/71 – Băile 1 Mai. NM22 – Frumuşelu (322).T. leg. 56. 475). NM14 – Pădureni (322). FS06 – Drăgăneşti. Şimian „Orbălişte” (461). leg. Munţii Bihorului. & ION R. NM23 – Bălăneşti. Marossy 1973 [BHHM]. NM32 – Chietreni (322). leg. pârâul Bulbucilor. Defileul Crişului Repede (55. Judeţul Bihor ES48 – Salonta (461). I. Prodan 1899. I. sub var.ŞTEFĂNUŢ S. Izvorul Berheciului (322). NM33 – Fântânele (322). 14). willdenowiana [CL]. ET51 – Valea Crişului Repede (138). leg. NM31 – Fichiteşti (322). F. 1964. LN35 – Rodna Veche (251). F. leg.T. LN01 – Sărăţel (587). A. NM16/17 – Plopana (322). Insula Mare. Canciu (352). ES49 – Marţihaz (415). Raţiu 1978 [CL]. leg. Chiraleş (587). Munţii Codrului pe Muntele Grajduri (352). Prodan 1933 [BUCA]. Szabó 1975 [CLA]. LN02/12 – Măgheruş-Bistriţa (129). Czetz 1854. Valea Iadului (476. Vladnic (322). 477. NM24 – Răchitoasa (322). FT11 – Groşi (441).

leg. Buiculescu 1967 [BUCM]. C. leg. Römer 1891. Tătărăşeni (310). sub var. Priboaia (316). Judeţul Botoşani MN49/59/MP40/50 – Vârfu Câmpului (327. pârâul Tihuţa. Negrean 1992 [BUCM]. LL83/84 – Predeal. leg. D. 1977 [BRHM]. leg. leg. NN07/16/17 – Hlipiceni. MP81 – Ştiubieni-Sârbi (640). Sub Bârc (316). willdenowiana [I]. NN07 – Jijia (62). NN08/09. LL76 – Codlea (227). Vlaicu 1969 [TMHM]. pe Valea Başeului (640). Dealul Lempeş. G. Ularu 1963 [BVHU]. sub var. ML05 – Valea Zizinului. LL66 – Şinca Nouă (428). willdenowiana [I]. NN19 – Ştefăneşti. leg. Horeanu 1973 [SVHU]. NN09 – Guranda (327). Ciobanu 1954 [BVHU]. I. M. Balinţi (310). G. MP63 – Hudeşti. Buiculescu 1970. Parascan 1963 [BVHU]. T. 316). V. leg. leg. leg. LL57 – Gara Şercaia. Valea Topliţei (316). G. MN76 – Vorona (272). NN07 – Jijia – Bahlui (63). László 1941. leg. leg. Ciucă 1954 [BVHU]. NP10 – Valea Popoaia. Cardaş 1978 [DOHM]. MP90 – Vlăşineşti. Valea Bârsa Tămaşului (316). N. I. 316). pârâul Rece. Vlaicu 1965. willdenowiana [CL]. Valea Chiba. I. MP72 – Havârna (310). LL96 – Hărman. leg. 316). Brusturet (316). 35 . MN87/97 – Copălău. Negrean 1977 [BUCM]. Heltmann 1958 [BVHU]. Noua. leg. Mihai 1966. S. leg. MP52/53 – Pădurea Suhărău. Cetăţuie. NP00 – Mihălăşeni (310). Piatra Mare. J. J. Morariu 1956. MN75/76 – Tudora (271). leg. leg. Valea Râului Mare (316). 1974 [TMHM]. LL85/95 – Braşov (352). D. leg. 1967 [PLHM]. Săvulescu & T. LL94 – Cabana Bunloc. leg. leg. LL64 – Piatra Craiului (314. Valea Timişului. sub var. Judeţul Braşov LL38 – Valea Boholţului (105). ML06 – Prejmer (595). Hărman (595). leg. G. Pasul Tihuţa. H. LL47/48 – Făgăraş (544). Fuss 1874. T. Buiculescu 1969. I. sub var. Negrean 1992 [BUCM]. Rayss 1932 [BUCM]. Radu 1960 [BVHU]. LL95/ML05 – Săcele. G. 1985 [BUCM]. willdenowiana [I]. sub var. NN17 – Bogdăneşti. M. Munţii Suhard. Mihai 1965. leg. Podul lui Călineţ (37. I. Dealul Cetăţii (358). Valea Dâmbovicioarei (316). M. leg. MN78 – Zăiceşti. Buiculescu 1985 [BUCM]. M. Morariu 1957 [BVHU]. leg. lângă Dâmbu Morii. 349). G. Predeal (60). M. I. I. Dâmbu Morii. Warthe. Valea Gârcinului. I. leg. Culmea Constandin (71). Danciu 1966 [BVHU]. Valea Şpirlei. Poiana Braşov (173. Haja 1971 [DOHM]. sub var. leg. Braşov. Baciu. 362). Padina Popii (37. Danciu 1966. Mihai 1966. Sânpetru. Römer 1890 [SIB]. leg. willdenowiana [BUAG]. Negrean 1983 [BUCM]. P. MN68/69 – Ipoteşti-Mihai Eminescu (277). leg. Mihai 1966. MP62 – Lişna. Judeţul Brăila NK58 – Câmpia Brăilei (516). 1985 [BUCM].ATLAS FLORAE ROMANIAE VI MM08 – Munţii Suhard. LL84 – Timişul de Sus (544). M. 1985 [BUCM]. Măgura Calului. leg. Horeanu 1977 [BRHM]. NN17/27 – Ciornohal (274). Haja 1971 [DOHM]. G. (103) [BVHU]. spre Dârste. leg. Römer J. S. Mihai 1965 [BUAG]. willdenowiana [CVHM]. Braşov. K. Tâmpa (358).Durneşti (327). Valea Gârcinului. C. Buiculescu 1969. G. Braşov. MP50 – Gorovei (327). Gura Râului (316). leg. Buiculescu 1985 [BUCM]. leg. leg. I. Braşov. leg. Săvulescu 1941 [BUCM]. Morariu 1959 [BVHU]. G. leg.

Zahariadi 1950 [BUCA]. Sanda V. FS78 – Săcuieu (153). 36 . Grădina Botanică (179). Bâdina (52). pe Bâsca Mică (33. ML71 – Rezervaţia Pâclele (93. leg. NK66 – Gura Gârluţei (395). Pojejena (467.ŞTEFĂNUŢ S. NK50 – Jegălia (361). Dealul Ghiochina. EQ77 – Bozovici. Vlaicu 1965 [TMHM]. G. FQ09 – Domaşnea (52). leg. NK76 – Insula Mică a Brăilei (395). Todor. leg. EQ56 – Muntele Locva (121).. Pădurea Frasinu (524). Poiana Muşuroane. leg. Judeţul Caraş-Severin EQ36 – Baziaş (467. SANDA V. V. Bazinul Huedinului (138). I. Sanda 1962 [BUCA]. Ştefan 1976 [RSHM]. Mârşa. 468). N. Cănicea (52). NL70/71 – Brăila (168). Valea Someşului Cald (199). leg. Comăneasca (516). V. FS58/68 – Mănăstireni (293). Dihoru 1957 [BUCA]. NL60 – Lacul Sărat (12). leg. 53). Muntele Domogled. leg. G. Pietrele Albe (52). Mehadia (52). & ION R. MK79 – Monteoru. leg. leg. ML35 – Valea Harţagului (33). leg. FR00 – Rusca (52). I. leg. V. leg. Maria Cîndea 1977 [BRHM]. Bucureşti MK21/22/31/32 – Parcul Herăstrău (60). FQ34 – Cerna Sat (52). Stanciu 1979 [I]. (!). EQ55 – Moldova Nouă (170). FQ07 – Plugova (52). Şuşca (468). Băile Herculane (52. leg. 544). C. leg. Ciobanu 1965. ML43 – Siriu (167. leg. 457). Negrean 1994 [BUCM]. I. leg. 342). leg. FQ17 – Muntele Domogled. NL10 – Galbenu. Chirilă 1965 [BUAG]. Bănescu 1962 [BUCM]. MK88 – Costeşti. NL50 – Traian (516). 530. Tutunaru 1962. Bănescu 1961 [BUCM]. I. Valea Ribiş (468). NK59 – Urleasca (516). leg.. V. N. Culmea Seseminului (74). Sărata Monteoru (512).. ML93 – Buda. Maria Cîndea 1976 [BRHM]. Maria Cîndea 1976 [BRHM]. Goga 1957 [BVHU]. Cornea (52). EQ46 – Radimna (468). 510). NL70 – Vărsătura (395). FS49 – Între Bologa şi Tranişu (575). Dealul Sasului (627). leg. VICOL I. Deduleşti. EQ45 – Ostrovul Moldova Veche (360. FS66/67 – Bazinul Someşului Cald (474). leg. Ceairu. ML54 – Gura Milei. [BUCA]. NL61 – Pietroiu. Belobreşca (468). Globurel (52). I. [BUCA]. 627). C. NL53 – Corbu Vechi. N. Morariu 1967 [BVHU]. Institutul de Biologie Bucureşti. FQ08 – Cruşovăţ (52. MK89 – Spătaru. Lunca Călmăţuiului (524). Morariu 1951 [BVHU]. ER61/71 – Reşiţa (168). Cracu Bandialu (52). FR02 – Valea Bolvaşniţa (52). FQ16 – Bifurcaţia Sfânta Elena (199). Dealul Barda (468). Măceşti (627). leg. Ştefan 1974 [RSHM]. N. D. Pojejena. Dealul Govodarişte. 530). Drumul Taberei (580). Judeţul Călăraşi MJ68 – Chirnogi. G. Judeţul Buzău MK69 – Dealul Istriţa (508. Parascan 1958 [BVHU]. Molea 1955 [BUAG]. ÖLLERER K. Negrean 1979 [BUCM]. I. Judeţul Cluj FS38 – Vlădeasa (483). 609). Izvorul fără Nume. FS59 – Huedin (153). EQ57 – Minidelta Nerei (546).

NJ67 – Dobromirul din Deal. V. Egri 1949 [CLA]. Raţiu 1956 [CL]. FS98 – Valea Popeşti (105). K. leg. Negrean 1983 [BUCM]. Horeanu 1968 [GLHM]. Dealul Hoia. Corpadea (294. A. 416). PJ24 – Vama Veche (411. Mihai 1963. var. vulgaris [CL]. Danciu 1967 [BVHU. GS08/18 – Apahida. GS28 – Suatu de Câmpie (153). I. FS97/GS07 – Feleacu (150.C. FS87/88 – Gilău (139). Cluj-Napoca. Şandor 1949 [BUCA]. sub var. ! . SIB]. Pop 1954 [SIB]. A. leg. Horeanu 1969 [SVHU]. leg. E. I.06. Prodan 1901 [BUAG. leg.ATLAS FLORAE ROMANIAE VI FS78 – Între Căpuşu Mic şi Bedeciu (635). Sanda (!). leg. 153). G. Mihai 1963 [I].Rezervaţia Fântâniţa Murfatlar. I. FS97/98/GS08 – Cluj (352. E. GS18 – Băile Cojocna.I.C. Prodan 1921 [BUCA]. Cluj. willdenowiana [BUAG]. 413. IASI]. I. Ştefănuţ S. Ceanu Mic (153). L. NK83 – Topalu Port. NJ57/58 – Canaraua Fetei (311. G. FS99 – Chinteni. Prodan. leg. Malu Roşu. E. CL]. Turda (153). GS06/16 – Copăceni (149). leg. Ghişa.I. 337). incl. NJ47 – Cuiugiuc. Nyárády & T. Béla 1894 [BUCA. leg. Prodan 1920 [BUCA]. Cluj. Cluj. Cluj. A. leg. NJ37 – Esechioi (337). BUCM]. NJ38 – Galiţa. PJ09/PK00 – Medgidia (168). P. Borzeşti (51). Nyárády 1923. sub var. Cheile Runc (419). GS29/GT10/20 – Sic (418). V. leg. I. G. leg. 426). 413). vulgaris [I]. PJ28 – Agigea. plajele Modern şi Pescărie (205). Carvăn (311). Cluj. GS07 – Vâlcele (151. leg. I. C. leg. Ghişa 1940. Buia & I. Valea Chităului. Someşeni (352). Prodan 1945 [CLA]. M. var. Petrini [CLA]. D. leg. GS05 – Cheile Turzii. Bechet 1966 [BUCM]. G. Constantineanu 1914 [BUCM]. NK80/81 – Cernavodă (389). willdenowiana [CL]. I. leg. G. Morariu 1953 [PLHM]. I. FS87/97/98 – Floreşti (132).2008. la Cetăţuie (637). GS08 – Sînnicoară (156). G. Cluj. leg. 493). I. willdenowiana [CL]. sub var. 11. PJ19 – Basarabi. GS19 – Lunca Someşului Mic (412). leg. NJ79 – Rasova. PJ26 – Valea Tatlageac (355). Nyárády 1923. PJ28/29/38/39 – Constanţa (353). Turda (352). Kovács 1936 [ROHM]. E. Mlaştina Herghelie (204). leg. I. Todor 1940. PJ27 – Techirghiol (350). 37 . D. Negrean 1997 [BUCM]. Băneasa (311. leg. C. la Fâneţe (352). leg. Constantineanu 1901 [BUCM]. leg. Melzer 1932 [CLA]. Todor 1939.2008. Cardoş. Valea Morii-Cluj (153. willdenowiana [FRE 3253b. 150). & det. Cluj. O. Pop 1969 [SIB]. E. G. Cluj. leg. Tudor 1940 [TMMJ]. Mănăştur. leg. Nyárády 1955 [CLA]. leg. Negrean 1985 [BUCM]. Pădurea Hagieni (369). Judeţul Constanţa NJ28/38 – Ostrov.06. Prodan 1948 [BUCA]. Cluj. Cochirleni. 11. Negrean 1980 [BUCM]. GS06 – Tureni (149. sub var. GS17 – Boju (153). leg. leg. leg. Constanţa. M. BVHU. Pázmány 1968 [CLA]. Comseşti (153). Dihoru 1964 [BUCA]. Negrean 1977 [BUCM]. leg. I. Cojocna. sub var. 153). FS95 – Iara (227). [BUCA 157443]. Dealul Sfântu Gheorghe. Murfatlar (199). leg. PJ14 – Hagieni (280). Cariera Baciului. Parasan 1954 [BVHU]. leg. leg. E. Horeanu 1968 [SVHU]. Dealul Popeştilor (199). GT12 – Ocna Dejului (418). Cojocna (352). Ghişa 1940 [BUAG. incl. leg. C. vulgaris [CL]. PJ25 – Mangalia. I. Pop 1954 [SIB]. leg. G. I. I. CL]. GS15/16 – Băile Sărate. 420). NJ76 – Dumbrăveni (404).

G. PJ39 – Mamaia (435. Pădureanu 1965 [CRHM]. LM39 – Târgu Secuiesc (289). la sud de Eforie Nord. leg. leg. GQ11/20/21 – Craiova. G. Ene 1955 [BUCM]. PK32 – Traian (517). leg. Negrean 1983 [BUCM]. leg. G. CL. G. Danciu 1968 [BVHU]. G. G. NL36/37 – Pădurea Şerbăneşti (377). KJ79 – Teslui. GP18/28 – Şegarcea (70). Munteni (374). A. GP25 – Gighera (70). BUCA. SIB]. LL71 – Pucheni (38). Ştefănuţ S. NL44/45 – Lieşti. A. G.. Judeţul Covasna LL88/98 – Belin. leg. M. în Valea Ialomiţei şi Valea Doicei (352). leg. Cartojan 1959 [CRHM]. VICOL I. C. Morariu 1963 [BVHU. Dealul Stejăriş (290). între Popoveni şi Lascăr Catargiu. leg. Danciu 1968 [BVHU]. leg. Nyárády 1929 [CRHM]. Horeanu 1970 [FOHM. LL97 – Vâlcele. Negrean 1977 [BUCM]. & det.2009 (!). A. NL59/69 – Drăguşeni (45).08. Păun. PK12 – Cheia (199). Morariu 1962 [PLHM]. pe nisipuri litorale. M. I. PJ37/38 – Eforie Sud (350). leg. IASI. SVHU]. 13. Negrean 1978 [BUCM]. MM00 – Băile Ozunca (159). Negrean 1998 [BUCM].T. PTHM]. leg. CLA]. Judeţul Dolj FP56 – Smârdan (363). ML39 – Ruseni (289). Szabó 1975. Gara Betonaj (282). PJ38 – Eforie Nord. Kovács 1975. leg. ML28/29 – Cernat. E. 437). S. GQ02 – Coţofeni. GQ20 – Popoveni. C. leg. Slobozia Blăneasa (374). NL38 – Berheci (374). Păun 1965 [BVHU. Negrean 1978 [BUCM]. 1976 [CVHM]. CRHM. leg. leg. NL44 – Hanul Conachi (375. PK54 – Periboina. Codreanu 1972 [GLHM]. I. Negrean 1984 [BUCM].I. Negrean 1970. FP76 – Tunarii Noi. I. Horeanu [GLHU]. S. leg. M. LL60 – Pucheni. PJ36 – Costineşti. G. Popescu. Judeţul Galaţi NL27/28 – Cosmeşti (349). NL63 – Braniştea (349). Păun 1965 [BUAG. Negrean 1977 [BUCM]. N.. Balta Craioviţei (409). ML18 – Pădureni. M. Negrileşti (374).I. Oprea 1959 [CRHM]. Lăzărescu 1951 [PLHM]. leg. I. KJ65 – Dăbuleni (454). ÖLLERER K. Tunarii Vechi (363). leg. FP65/66 – Desa (363). 1979 [BUCM]. leg. 439). sub var. PK20 – Năvodari (282. 435. PLHM]. C. S. leg. Sanda 1972 [BUCA]. Nyárády 1929. sub var. A. FP57 – Calafat. 396). willdenowiana [CL]. leg. PK33 – Histria (517). 376). vulgaris [CLA]. Judeţul Dâmboviţa LK77 – Viforâta. leg. M. NL64 – Izvoarele (349). G. ML49 – Breţcu. A. Ciupercenii Noi (363). leg. leg. & ION R. PK31/32 – Capul Midia (439). Vlaicu 1982 [TMHM]. Târgu Secuiesc (138). G. Vâlcelele Zalanului (159). lunca Tesluiului (396).ŞTEFĂNUŢ S. KK61 – Bojoiu. Richter 1909. Kovács 1976 [CVHM]. Craioviţa (408).. Horeanu 1967. Dealul Făget (290). ML19 – Malnaş. leg. leg. E. A.. E. 38 . SANDA V. FP66 – Poiana Mare (363. Vicol 1961 [CL]. A. V. GP09 – Valea Rea-Radovan (455). Popescu 1965 [FOE 669. GQ11 – Pădurea Leamna (60). ML38/39 – Catalina (289). Năstase 1984 [CRHM].

sub var. LM73 – Brădeşti (387. P. willdenowiana [CL]. A. Negrean 1977 [BUCM]. leg. NL77/78 – Târgu Bujor (45). G. LK92 – Pădurea Malul Spart. Judeţul Gorj FQ78 – Ceauru. leg. A. willdenowiana [BUAG. Judeţul Harghita LM52 – Porumbenii Mari. Negrean 1989 [BUCM]. sub var. Negrean 1985 [BUCM]. MJ28 – Mihai Bravu. Kovács 1968 [I]. 39 . willdenowiana [BUAG. leg. leg. Odorhei. E. sub var. FQ78/79/88/89 – Târgu Jiu (70).ATLAS FLORAE ROMANIAE VI NL69 – Zărneşti-Jorăşti (551). Negrean 1977 [BUCM]. LM83 – Vlăhiţa-Căpâlniţa (332). LM97 – Gheorgheni. Băile Szejke (387). NL79/89 – Pogăneşti-Suceveni (550). Săvulescu. Lacul Sf. V. NM60 – Bereşti. leg. Szabó 1853 [SIB]. G. LM75 – Vărşag (387). Negrean 1985 [BUCM]. T. GR00/10 – Novaci (70). leg. 530). MM12 – Sîntimbru (225). leg. LM88 – Ditrău. T. G. Nyárády 1929. G. willdenowiana [CL]. Borza 1951 [I]. valea Pârâul Ruşilor. Negrean 1977 [BUCM]. leg. T. leg. G. Şerban 1937 [CL]. sub var. Tuşnadul Nou. Negrean 1978 [BUCM]. E. LM63 – Masivul Rez (295). Ursu 1958 [GLR]. Todor 1958. T. Ana (352). Dumitrescu. Ularu 1963 [BVHU]. G. Eremia 1984 [GLHM]. leg. Căpâlniţa (252). I. leg. Borza 1951 [I]. GR10 – Baia de Fier (70). 338). Comana. Nyárády 1929 [CRHM]. MM17 – Muntele Hăşmaş. MM04 – Ciceu (352). G. pe valea Slivnei (548). MJ39 – Comana (620). Odorhei. FQ97 – Bărbăteşti (70). N. LN80/90 – Borsec (147). PTHM]. NL73/82/83 – Galaţi (45. CL. G.I. Valea Minerul. Târnoviţa (387). GQ19 – Roşia de Jos. G. MM13 – Misentea (227). A. LM82 – Mereşti (352). E. leg.I. CLA]. GQ09 – Săcelu (70). Negrean 1977 [BUCM]. LM62/63/73 – Odorhei (352). Todor. Negrean 1977 [BUCM]. 398). GR10/20 – Polovragi (70. Ciocârlan 1958. A. leg. Negrean 1971 [BUCM]. G. Negrean 1982 [BUCM]. MM08 – Lacul Roşu (185). Nechita 1992 [PNHM]. Băile Sărate (387). LN81 – Bilbor. leg. Tuşnad. 388). leg. leg. C. Dobrescu 1969 [I]. sărături. M. Zetea (387). Dealul Trestiei. NL84 – Pădurea Gârboavele (333. Sânsimion „Datcara” (225). leg. Todor 1958 [BVHU]. Negrean 1985 [BUCM]. Depresiunea Ciucului (225). leg. willdenowiana [CL]. sub var. G. leg. leg. Negrean 1982 [BUCM]. leg. Moscu. leg. A. Judeţul Giurgiu LK91 – Vadul Lat. Tuşnad Băi. colina Holm (582). G. V.I. leg. leg. Richter 1909. MM11 – Tuşnad Băi. spre Grădiştea. 1959. FR81 – Mănăstirea Lainici (544). leg. leg. leg. IASI. I. NL78 – Pădurea Breana-Roşcani (549). FQ98 – Creţeşti. Vlăhiţa (252). Valea Bal. G. Ciocârlan. I. leg. I. Valicu 1972 [TMHM]. MJ48 – Greaca (432). Roşcani. Rayss 1930 [BUCM]. Todor. LM92 – Chirui. Nyárády 1928. Roşcani (548). LM62/63/73 – Odorheiul Secuiesc (388). MM14 – Frumoasa-Ciuc (147). N. Pădurea Talajman (45). LM96 – Voşlăbeni (469).

Maria Cîndea 1976 [HDHM]. Valea Streniţei. 507). FR62 – Uricani (492). sub var. Rayss 1932 [BUCM]. FR86 – Văile Godeanu. 1995 [BUCM]. T. FS41 – Mihăileni – Brad. Bulzeştii de Sus. Anineş (19). Râul Tomeasa. FR55 – Subcetate – Haţeg. T. leg. Negrean 1978 [BUCM]. Săvulescu. C. Cheile Mada (21. leg. Bunea 1946 [BUCM]. G. 26). Deva (493). leg. leg. Munţii ŢarcuPetreanu. Maria Cîndea 1975 [HDHM]. VICOL I. FR73 – Petros. G. Maria Cîndea 1973 [HDHM]. pe Ciuta. Negrean 1997 [BUCM]. Negrean 1993 [BUCM]. Judeţul Hunedoara FR17 – Lăpugiu de Sus. Răcăştia. Gura Apei. FR95 – Cheile Taia (20). vulgaris [CLA]. M. Negrean 1993 [BUCM]. Sintea 1970 [BUAG]. N. Piatra Ra (422). FR47 – Valea Nandru (83). leg. FR68 – Bobâlna. leg. FR67/77/78 – Orăştie. FR53 – Dealul Colţu. 421). Teliuc. SANDA V. T. Negrean 1997 [BUCM]. leg. Râul Mare. Ciuntu 1980 [HDHM]. Valea Jurii.. Lupeni (492). leg. FR43 – Râul de Mori. T. Maria Cîndea 1975 [HDHM]. Folt (507). Roşcani. M. Maria Cîndea 1976 [HDHM]. Maria Cîndea 1975 [HDHM]. Almaşul Mic de Munte. 493). leg. FR82 – Iscroni (492). Săcărâmb. Ciuntu 1980 [HDHM]. Sânpetru (532). leg. Maria Cîndea 1973. Maria Cîndea 1976 [HDHM]. leg. leg. C. leg. M. Maria Cîndea 1975 [HDHM]. leg. FR28 – Dobra. FR77 – Beriu. Unverricht [SIB]. & ION R. leg. G. FR37 – Valea Zlaşti (82). leg. leg. leg. leg. leg. leg. M. Maria Cîndea 1975 [HDHM]. leg. Valea Uibăreşti. leg. leg. FR29 – Cărmăzăneşti. T. barajul Râul Mare. Pricaz (507). FR59/FS50 – Voia. Faţa Cocornii. FR68/78 – Geoagiu (507). FR44 – Peşteana – Densuş. FR57 – Simeria (493). Teliucul de Sus. FS31 – Ribiţa (261). FS51 – Buceş – Vulcan. leg. T. 1946 [BUCM]. Negrean 1993. Balazs 1986 [HDHM]. FR49 – Cheile Crăciuneşti. FR46/47 – Hunedoara (168. leg. FR72 – Vulcan (507).. leg. FR83 – Petroşani. G. G.ŞTEFĂNUŢ S. Ciuntu 1980 [HDHM]. FR54 – Ohaba de sub Piatră. I. Tâmpu. Şoimuş – Bejan. FR64 – Fizeşti. leg. Maria Cîndea 1976 [HDHM]. Hăjdat (507). leg. FR48 – Dealul Cetăţii – Deva (110. ÖLLERER K. C. Pui (507). G. FR32 – Munţii Ţarcu-Petreanu. Pădurea Bejan. leg. Chira 1992 [HDHM]. Gura Hultenii. leg. Bunea 1945.. FR69 – Cheile Ardeului. leg. M. leg. Oescu 1944 [IASI]. Maria Cîndea 1973 [HDHM]. Piatra Coziei. Zahariadi 1950 [BUCA]. A. leg. Bunea 1945. FR46 – Govăjdia. Maria Cîndea 1976 [HDHM]. FR36 – Valea Govojdie (25. Negrean 1982 [BUCM]. Cărpiniş (507). 40 . Cheile Valea Roşie. Bunea 1948 [BUCM]. leg. Negrean 1995 [BUCM]. leg. leg. Maria Cîndea 1975 [HDHM]. Băcia (493). leg. leg. Negrean 1997 [BUCM]. Valea Netiş. G. leg. 1983 [BUCM]. Lacul Teliuc. G. G. Bunea 1945 [BUCM]. Balazs 1992 [HDHM]. leg. Balazs 1988 [HDHM]. Munţii ŢarcuPetreanu. FR58 – Simeria. G. FR56 – Călan (507). Bunea 1948 [BUCM]. Cinciş (507). T. FS60 – Almaşul Mic de Munte. leg. Balşa – Bratea. Nyárády 1971. M. Judeţul Ialomiţa MK11/12 – Dragoş-Vodă. FR59 – Chimindia. Maria Cîndea 1976 [HDHM]. Negrean 1977. 1947 [BUCM]. FR27 – Valea Zlaşti (24).

NN43 – Victoria (88). Repedea – Releu (299). Horeanu 1972 [BRHM].Liteni (349). Sadu-Ville. leg. Petrescu [I]. Cepleniţa (339). NN40 – Grajduri. Sârbu 1968 [I]. I. leg. MK12 – Ciorogârla. NN41/42 – Iaşi (405). leg. NN52 – Mânzăteşti (88). Rădulescu 1950 [BUCM]. Vulturi – Popricani (79). Dobrescu 1964. leg. G. Mârzeşti (184). Gara Ciorogârla. leg. Cotu Morii (88). I. sub var. Pădurea Cotroceanca. MN95 – Pădurea Lacuri (339). C. Săvulescu. C. Oescu. Rayss 1933 [BUCM]. NK23/33 – Gara Slobozia (572). Judeţul Ilfov MK11 – Domneşti (579. I.ATLAS FLORAE ROMANIAE VI MK23 – Ciulniţa. leg. NM19 – Tansa (183). Valea Lupului (544). M. MN93 – Cucuteni. NK43 – Mărculeşti (544). Popovici 1995 [I]. Copou (544). Mihail Kogălniceanu (88). Moldoveni. 41 . NM19/NN10 – Piscul Rusului. Uricani-Miroslava (328). Galata-Iaşi (340). I. E. vulgaris [I]. Nechita 1971 [ROHM]. leg. 1916.2002. C. Turenschi 1955 [IASI].2002 (91). Pădurea Zagavia (339). C. Cotnari (339). A. MK20 – Dărăşti (579. MN81 – Mirceşti (349). Bahlui (62). Iaşi. NM69 – Şerbeşti (183). T. NN33 – Popricani (88). Valea Bahluiului. NN20 – Gârleşti-Ţibana (183). Constantineanu 1901 [BUAG. Judeţul Iaşi MN03. D. 313). C. Uricani.C. Negrean 1977 [BUCM]. Constantineanu 1920 [BUCM. leg. Negrean 1977 [BUCM]. leg. A. Dealul Paraclis. Petrescu 1912. leg. la vest de satul Valea Lupului. leg. Holboca (88). Sineşti (493). Răvăruţ 1949 [BUCA]. leg. leg.10.07. Ciurea (493). NM51 – Poieni (183). Oescu 1952 [IASI]. Heci (349). V. leg. Ţigănaş (88). Oescu 1952 [IASI]. leg. Negrean 1976 [BUCM].06. Slonovschi 1976 [IASI]. NN22 – Podul Iloaiei (574). V. G. C. C. NM59/NN50 – Dobrovăţ (183). NN31 – Domniţa-Voineşti (13. Lunca Bahluiului (64). MN91 – Răchiteni (349). Slonovschi 1968 [I]. NN35 – Rădeni (88). leg. 580). F. 6. Popovici 1901 [I]. Cătălina (80). Repedea (299. 31. NN25 – Vlădeni (88). leg. leg. Negrean 1977 [BUCM]. NN32/42 – Miroslava. Voineşti (349). Cotnari.C. leg. I. NN32 – Breazu. MK65 – Jilavele. G. T. Hălăuceşti (349). C. MN82 – Stolniceni-Prăjescu (349). 580). NN41 – Bârnova. MN94 – Şesul Bahluiului. lunca Ialomiţei. G. Ţintu 1968 [I]. MN74 – Lespezi (349). C. NN11 – Osoi (88). Bazinul Bahluilui (530). I. NN14 – Munteni (352). 199). Miroslava. I]. NN51 – Poieni. Zahariadi 1950 [BUCA]. C. leg. 19. leg. Boatca-Dagâţa (183). Brătuleni. BUCM]. NN44 – Şendreni (349). NN50 – Schitu Duca (640). NN42 – Aroneanu (544). Rădulescu 1932 [BUCM]. Rădulescu 1948 [BUCM]. Sandu-Ville. M. NM39 – Şcheia (183). Răvăruţ 1953.2000 (573). NN34 – Probota (88). Valea lui David. leg. Constantineanu 1993 [BUCM]. I.

Gura Văii – Drobeta Turnu-Severin (441). FQ30 – Gruia-Izvoarele (399). leg. Ogradena (58. Rona de Jos (482). willdenowiana [CL]. A. Valea Lăpuşului. Borza 1920 [CL]. Rayss 1930 [BUCM]. Petrova (482). Gura Văii (199). I. LN27/28/37 – Borşa (482). Prodan [BUCA]. Andrei 1967 [BUCA]. FT88 – Băiţa (256). Ercheviţa (69). 1977. Valea Mraconiei (530. Coman 1948 [IASI].ŞTEFĂNUŢ S. 619). M. Nyárády 1961 [CLA]. FQ16/17 – Valea Ţesna (487). sub var. Negrean 1977 [BUCM]. Baia Mare. Nyárády 1953 [CLA]. LN09 – Vişeul de Jos (482). GT15/16 – Târgu – Lăpuş. willdenowiana [CLA]. leg. Roman 1956 [BUCM]. T. Podişul Mehedinţi (502). Cheile Baba. Balota (69). 42 . Nyárády 1923. Giuleşti Sârbi (624). FT97 – Culcea (482). I]. E. 536). Săvulescu & T. 171). FQ16 – Bifurcaţia Sfânta Elena (537). VICOL I. LN08/09 – Vişeu (482). GT19/29 – Ocna Şugatag (482).. Cazanele Mari (588). LN17/18 – Moisei (482). FQ05 – Ieşelniţa-Mraconia (498). fosta insulă Ada-Kaleh (471. LN09/LP00 – Poienile de Sub Munte (482). D. FQ05/15 – Orşova (146). Negrean 1975. GT15 – Răzoare (331). leg. leg. A. I. leg. G. FQ47 – Valea Călugăriţei-Valea Mare (120). KP70 – Băile Coştiui. Negrean 1994 [BUCM]. KN99 – Leordina (482). Porţile de Fier (357. KN79/89/KP70/80 – Bârsana (482). Dealul Calamatracului (69). V. Orşova – Vârciorova. 493). leg. leg. Judeţul Maramureş FT56 – Sălişte (482). MK21/22/31/32 – Bucureşti (530). Parascan 1977 [BVHU]. Dealul Ciucar (609). SANDA V. Todor 1958 [BUAG. leg. leg. 610). G. FQ04 – Dubova (169). T. leg. între Peteritea şi Maşca (352). FQ43 – Hinova. 537). KN07/08 – Săcel (482). MK22 – Băneasa (544). & ION R. KN96 – Ţibleş (482). ÖLLERER K. GU11 – Sighetul Marmaţiei (482. A. Cerneşti (482). GT19/GU10/20 – Giuleşti (482). Valea Mraconiei (58). 1991. E. Judeţul Mehedinţi EQ82 – Sviniţa-Tricule (451. Baia Mare. GU01 – Săpânţa (482). FQ44 – Husnicioara. GT05 – Peteritea. Vârciorova. sub var. KP71 – Bacicoiu Mare (482). P. leg. leg. leg. leg. Groape (331).. Săvulescu 1940 [BUCA]. MK42 – Pasărea. 1992 [BUCM]. FT88/97/98 – Baia Mare (330). Ieşelniţa (58. N. FU91 – Remeţi (482). A. 548. leg. 146. KP80/90 – Bistra. Pantelimon (352). 536). Cazanele Mari (171). Bontea 1948. FQ27 – Podişul Mehedinţi (530). FQ24/34 – Schela – Turnu Severin. leg. Năneşti (482).I. FP49 – Vrata-Gârla Mare (399). Enculescu 1903 [I]. Sviniţa (609). MK31/41 – Glina (624). Valea Borcutului.. Drumul Taberei (580). G. A. FQ24 – Vârciorova. Oloş 1969 [IASI]. LN08 – Vişeul de Sus (482). Nyárády 1971. GT06 – Vad (482).

LM21 – Criş (384). malul Mureşului. Hoişeşti (14). FQ93 – Gara Gura Motrului. Negrean 1986 [BUCM]. N. leg. Piatra-Neamţ (14. Muntele Pietricica. LM31 – Şarpatoc (384). leg. Dulcea (541. I. N. G. Străjeni (384). O. pârâul Văleni (14). leg. Burduja 1971 [I]. Râul Doamna. Sandu-Ville. Negrean 1985 [BUCM]. [BUCA]. MM37 – Valea Tarcăului (519). Cheile Bicazului. leg. Preluca. LM38 – Gurghiu. 01. Săvulescu. leg. Târgu Mureş. LN40 – Răstoliţa (382. MM58/59/68/69 – Săvineşti (14). MM49/59/MN50 – Muntele Cozla. I. 349). leg. MM77 – Frunzeni (14). MM89/MN80 – Dulceşti (367. 76). N. 542). N. Doamna. Zanoschi 1967. MM87 – Izvoare (14). leg. Negrean 1985 [BUCM]. willdenowiana [IASI]. E. leg. Neagra (382. LM15/16 – Sângeorgiu de Mureş. MM78 – Negriteşti (14). Piatra Şoimului (14). 493). V. MM79 – Mărgineni (14. G. I. MM29/39 – Bicaz (544. 542). Ene 1963 T. T. G. leg. LM48 – Ibăneşti (541. Negrean 1979 [BUCM]. 648). pârâul Iapa (14). Faţa Soarelui (384). MM69 – Dăneşti (14). Nyárády 1943. G. Rădulescu 1950 [BUCM]. Râul Lapoşul. Bălăneşti (493). LN50 – Lunca Bradului (382. Rayss 1932 [BUCM]. MM39/49 – Pângăraţi (368).06. gladulosa [I]. sub var. Cheile Bicazului. Resmetiţă 1953 [CL]. K. 383). Nechita 1983 [PNHM]. Nagy 1939 [TMMJ]. Slobozia (14). Gavrilescu 1966 [PNHM]. pe Platoul Breite (!). MM59 – Izvoare (14). MM57/58 – pârâul Nechit (14). leg. 542). Roman 1956 [BUCA]. FQ54 – Valea Zăvoiul. Negrean 1985 [BUCM]. Roznov (14). Negrean 1983 [BUCM]. Öllerer. leg. leg. 1979 [ROHM]. 519). leg. Nagy 1936 [TMMJ]. I. G. Luncani (14). G. Nagy 1936 [TMMJ]. 383). leg. Rayss 1933 [BUCM]. 383). Girov (14). G. Bicaz. Burduja 1979. LM03 – Daia (384). Saschiz. Zăneşti (14). Negrean 1985 [BUCM]. Trebely. LM55/56 – Sovata (352). LM05/15 – Târgu Mureş. O. Negrean 1986 [BUCM]. Târgu Mureş. 128). MM58 – pârâul Calu (14). sub var. Cut (14). G. Dumbrava Roşie (14. G. O. leg. MM69/MN60 – Lunca Cracăului (14). T. FQ94 – Plavişeviţa (536. leg. Dealul Cernegura. Pădurea Mureşeni. A. willdenowiana [CL]. Nagy 1938 [TMMJ]. Dealul Paru. MM18/19 – Bicazul Ardelean (647). MM86 – Lespezi (14). pârâul Mănăstirii (14). Jabeniţa (541. leg. Judeţul Mureş GR19 – Podişul Secaşelor (124. Grinţescu 1948. leg. G. leg. la nord-vest de Peri (543). LM28 – Reghin (541). leg. leg. Săvulescu. sub var. Nechita 1983 [PNHM].ATLAS FLORAE ROMANIAE VI FQ48 – Valea Pistriţei-Bala (b378). leg. C. Sighişoara.2008. C. MM49 – Viişoara. LM41 – Mihai Viteazul (384). leg. Gavrilescu 1966 [PNHM]. Doina (14). MM98/99 – Ion Creangă (325. Costişa (14). leg. 588). FQ74 – Lunca Banului. leg. 43 . O. Dochia (14). Cheile Şugăului (601). Judeţul Neamţ MM17 – Munticelu-Cheile Şugăului (269). leg. 544).I. C. Nechita 1992 [PNHM]. T. LM21/22/32 – Sighişoara. 1973. Stegaru 1972. MM68/78 – Podoleni (14). leg. MM18 – Bicaz Chei (601). MM68 – Traian (14).

leg. SANDA V. 161. A. Sinaia. Negrean 1990 [BUCM]. Dealul Brăilenei (161). Negrean 1974 [BUCM]. Valea Nemţişorului (90. MM99 – Başta. 44 . A. I. N. KK80 – Osica de Sus. Cetatea Neamţului (161). Dihoru 1970. 1978 [ROHM]. I. Burduja 1969 [PNHM]. V. MN80/81 – Boteşti. 1990. Stegaru 1977 [ROHM]. A. lunca Prahovei. M. leg. Negrean 1977. incl. C. MN70 – Bahna Mare. M. 349). leg. M. MN10 – Durău. leg.ŞTEFĂNUŢ S. Dihoru 1955 [BUCA]. MN71 – Ghindăoani-Tupilaţi (78). MN10/20/21 – Ceahlău (530). Dealul Rusu Mic (161). Pădurea Perişor (69). Petrescu 1923. leg. LL91 – Halta Posada. Petrescu 1917. I. Petrescu 1922. 1970 [PLHM]. leg. Culmea Vovidenia (161). Dealul Afinişului (161). Cârlan 1982 [ROHM]. C. Bliderişanu 1990 [ROHM]. Rezervaţia „Dumbrava” (161). Barabaş 1970 [BUAG. MN40/50 – Gârcina. Bursuc 1969 [I]. Constantineanu 1919 [BUAG. Ghioşani (397). Sinaia. MK26 – Pisculeşti. NM09/19 – Poienari (493). MN20 – Masivul Cehlău. leg. Tinosu. Dealul Olaru. Brâul Suricul (647). MN50 – Negreşti. vulgaris [I]. MM99/MN90 – Cordun. N. MN43 – Mănăstirea Neamţ (161). MK27/28 – Bucov. C. Sanda 1961 [BUCA]. Zahariadi 1950 [BUCA]. leg.C. KJ96/97 – Studina. vulgaris [I]. Sanda 1961 [BUCA]. MK17 – Pădurea Crângu lui Bot. leg. 1998 [BUCM]. Stegaru 1979 [ROHM]. Nechita 1973 [ROHM]. MN42/52 – Târgu Neamţ. V. leg. KK61 – Baldovineşti (397). Pădurea Strehaia (69). Sinaia. Sinaia. Călărăşanu 1977 [ROHM]. MN12 – Săvineşti (14). 1923. var. P. Negrean 1985 [BUCM]. Judeţul Prahova LK99/MK09 – Câmpina. leg. Sinaia. G. C. KK72 – Moruneşti (396. leg. sub var. Constantineanu 1919 [BUCM]. MN42 – Vânători – Neamţ. A. Mărgineanu 1977 [PLHM]. leg. Cârlan 1982 [ROHM]. Horeanu 1985 [SVHU].. Negrean 1985 [BUCM]. Valea Piatra Arsă. KK62 – Vârtina (396). MN10/11 – Poiana Grinţieşului. MN80 – Gherăieşti. MN21/31 – Hangu (646). leg. G. pârâul La Cruce (161). în lunca Giamărtăluiului (397). G. Masivul Cehlău (303). KK60 – Popânzăleşti. leg. leg. Nechita 1972. MN51 – Ţolici. leg. leg. Schitul Icoanei (161). I]. LL81/82 – Sinaia (352). V. leg. Moşneagă 1969. G. MN90 – Traian (14). Piscul Câinelui. leg. 1923. & ION R. LL72 – Parcul Naţional Bucegi (529). leg. LL91/92 – Gârbova (626). LL82/83 – Valea Cerbului (352). leg. Valea Prahovei (533). Dealul Dobreanu (161). ÖLLERER K. 520). leg. BUCM. Buşteni (38). Valea Peleşului leg. 1948 [BUCA]. MN80/90 – Săbăuani. Sandu-Ville 1959 [BUCM]. leg. I. Coasta Vlădurenilor (69). Văleni (14). I]. MN30 – Potoci (646).. Pietriş (397). leg. leg. Roman. MK37 – Valea Călugărească (168). MN33 – Schitul Procor (161). Malul Bistrei (648). Sârbu 1968 [BUAG]. Valea Largă. Găvăneşti (397). F. F. C. leg. willdenowiana [I]. MN21 – Poiana Largului Hangu (646). sub var. Dihoru 1972 [BUCA]. B. C. V. Popa 1965 [I].. la Sfânta Ana (38). leg. Nechita 1989 [PNHM]. G. LL82 – Poiana Ţapului (38). 397). [BUCA]. VICOL I. C. Stegaru 1977. leg. Brânduş 1961. A. [BUCA]. Judeţul Olt GQ32 – Vulpeni. G. NM09 – Gâdinţi (325.

Fuss 1852. leg. & det. Măgura Cisnădiei (195). 194. G. G. 195). M. ML10/11 – Slănic. 103. leg. Sibiu. leg. leg. N. leg. FT18/28 – Moftin (461). ML13 – Munţii Ciucaş. 544). O. Răşinari (195). Judeţul Sălaj FT21/22 – Munţii Plopiş (114). GR36/37 – Orlat (153). V. Ştefănuţ S. Negrean 1977 [BUCM]. FT27 – Ţara Oaşului (228). FT61/62 – Românaşi – Poarta Sălajului.07. Dealul Zakel (195). Munţii Ciucaş. D. GS20 – Broşteni (125. Dihoru 1972 [BUCA]. M. 530). Judeţul Satu Mare FT06 – Dindeşti. Pázmány 1971 [CLA]. 195).2009 (!). ML14/24 . Fuss 1863. Negrean 1984 [BUCM]. leg. KL69 – Sădinca (195). G. Muntele Măgura (194). Negrean 1983 [BUCM]. G. A. FT08 – Foieni (27. Constantinescu 1965 [BUCM]. Valea Sadului (530). G. KL65 – Sădurel (194. Negrean 1992 [BUCM]. KL85/86 – Tălmaciu (153. Bănescu 1960 [BUCM]. Fuss 1855 [SIB]. Valea Rusciori. Sibiu. KL78/79 – Slimnic. GR29/GS20 – Păuca (124. GR28 – Sângătin (125. 195). 195). KL76 – Cisnădie (195). K. FU50/60 – Livada – Oraşul Nou. 352. KL89 – Boarta (195). Munţii Ciucaş. 1873 [SIB]. GR39 – Armeni (124. 195). leg. KL86 – Veştem (195). 195).Munţii Ciucaş. M.2009 (!). FT39/49 – Satu Mare (461). 195). Moşneagă 1957 [PLHM]. 45 . KL96 – Bradu (195). leg. Valea Tăul Morii. Guşteriţa (195. MK58/59 – Stânca Tohani (175).ATLAS FLORAE ROMANIAE VI MK38 – Hârşa. leg. leg. KL84/85 – Cheile Oltului (450). KM71 – Văleni (195). leg. Cabana Muntele Roşu. 563). leg. 493). Buia (195). Sibiu. Buia 1939 [CLA]. Negrean 1977 [BUCM]. leg. 125. & det. D. KL66/76 –Poplaca (153. 1. 195). Apoldu de Jos (125). pârâul Măciucatul. Cheia (104. KL76/86 – Sadu (153. KL78 – Şura Mare (195). Vlaicu 1979 [TMHM]. Bungard (195). FT36 – Dobra. 195). GR28/29 – Ludoş (125. leg. leg. 493). FT67 – Poiana Codrului (252). KL87 – Daia (195). KL75 – Râu-Sadului (194. 195). M. A. 461. leg. Cristian (153). KM75 – Valea Lotrioara (195). Pădurea Dumbrava. KL85 – Tălmăcel (194. Dealul Zakel (557. 172). 560). Săvulescu 1930 [BUCM]. leg. KL68/78 – Ocna Sibiului (195. Cisnădioara (153. Ciucaş (392). 195). Ungar 1906 [SIB]. Ştenea (195). leg. 195). leg. Nou (195). Dealul Mujdeni.07. M. 125. Parascan 1960 [BVHU]. Valea Teleajenului (Suzana. FT07/08/18 – Carei (27. Ormay 1882 [SIB]. Judeţul Sibiu GR18 – Miercurea Sibiului (125. Lunca Cibinului. Cheia) (103). GR29 – Gusu (125. T. Cheia. Presaca (125. leg. 195). Bogatu Român (195). 195). 195). Babarunca. Ştefănuţ S. 194. leg. Groapa lui Buda. ML14 – Valea Berei (33. Paullini [SIB]. Fuss 1839 [SIB]. PK26 – Tinosu. Podu Olt (195). KL77/87 – Sibiu (195. 1. Valea Cheiţei (103). 582).. leg. Bergleiter 1856..

Frumoasa (346). Cristişor (305). Negrean 1977. LN88 – Dămăcuşa. C. Seredna (86. Dobrescu 1966 [I]. 1951. LN73 – Şarul Bucovinei (18). C. leg. LN74 – Vatra Dornei.Calafindeşti (89). Cârlibaba. MN39/MP30 – Bahne . Valea Argel. KM91 – Mediaş (195). MN19/29/MP10/20 – Rădăuţi (89). leg. leg. LN95 – Muntele Rarău (465). G. Iacobeşti (89). Luceascu 1987 [IASI]. Mediaş.ŞTEFĂNUŢ S. Netuş (195). leg. leg. VICOL I.. Cristişor.Calafindeşti (89). LN84 – Valea Bistriţei. LL16 – Cârţişoara. Iaslovăţ. I. Bodea. MN03 – Broşteni (305). MN16 – Gura Humorului. leg. MN39 – Călineşti. C. Turenschi 1958 [IASI]. Valea Clitului. MN09 – Suceviţa. Negrean 1997 [BUCM]. Mănăstirea Suceviţa. D. leg. sub var. perennans [IASI]. Negrean 1983 [BUCM]. Humoreni (630). Dealul Furcilor (622). ÖLLERER K. KM77 – Turnişor (195). leg. Negrean 1987 [BUCM]. G. Negrean 1983. M. LM20 – Iacobeni (195). Ponoare – Bosanci. leg. LN88/98 – Moldoviţa (307). leg. G. MN29/39 – Grăniceşti (89). LM00 – Pelişor (196). râul Blândeţul. Cheile Zugrenilor (379). LN96/MN06 – Vama (307). LM11/12 – Laslea (384). LN98 – Ciumârna „La Palmă” (307). KM81 – Dealul Proştea Mare (526). KM81/91 – Târnava (195). Vasiliu 1973 [SVHM]. LN56/57 – Cârlibaba. Bădăuţi. leg. Negrean 1992 [BUCM]. leg. LM10 – Nou Săsesc (384). LM09 – Bârghiş (196). leg. Clit. Ţibeni (89).. 46 . LM01 – Biertan (196). vulgaris [IASI]. KM81/82/91/92 – Bazna (195). LN94 – Satu Mare (89). Păucea. MN38 – Iaslovăţ (89). leg. Valea Tocar. T. Plaiul Todirescu-Slătioara (611). MN28/38 – Todireşti – Buhărie (89). & ION R. sub var. Solca. Negrean 1983 [BUCM]. C. G. 345). M. MN18 – Munţii Obcina Mare. G. Chifu 1973 [I]. Neagra Şarului (18). Răvăruţ 1939. 307). LP70 – Paltin (307). Pascal 1968. KM92 – Păucea (195). MN27 – Ilişeşti. G. 1993 [BUCM]. Dealul Kessler (526). leg. Negrean 1983 [BUCM]. LL29 – Movile (195). T. SANDA V. MN19 – Horodnicul de Sus (89). Zaharia 1981 [SVHM]. Solca. Hoghia Mică (86. MN28 – Dolina – Iaslovăţ (89). 307). MN46/47 – Bosanci.. Raşca (307). Negrean 1983 [BUCM]. Morariu 1950 [BVHU]. G. MN29 – Burla – Volovăţ (89). Râuleţul Peteac (307). LN69 – Măgura – Câmpulung Moldovesc. leg. P. Valea Solcuţei (89). Judeţul Suceava LN46/47 – Ponoare (343. var. LN97 – Frumosu (307). Vârful Dealului. MN37 – Florinta. Horait . G. Milişăuţi (89). Horeanu 1982 [FOHM]. G. Parcul Ariniş. Horeanu 1973 [BRHM]. leg. MN45 – Dealul Ciorsaci-Fălticeni (326). pârâul Soloneţ. Drăgoiasa (305). LN82 – Hoghia Mare (86. Horeanu 1971 [SVHU]. 307). Neagra Broştenilor (300). Dărmăneşti (89). incl. 1997 [BUCM]. leg. Valea Suceviţei (89). willdenowiana (466). LN79 – pârâul Negru-Brodina (630). G. leg. LM30 – Ţeline (384).

leg. Ghiroda (234). Iosif (123). leg. G. N. DR94 – Giuvălz (123). incl. DS60/70 – Sânnicolau Mare (123). Negrean 1980 [BUCM]. CLA. Ivanda (123). Lunca Bergsăului (235). var. MN65 – Dolheşti (493). MP10 – Frătăuţii Vechi (89). DR92 – Giera (123). BVHU. leg. DR89 – Pesac (123). ER13 – Ghilad (123). DR96 – Beregsău (72).C. DR85 – Otelec (123). SIB]. 47 . ER23 – Folea (123). DR84 – Ionel (123. Moşniţa Nouă (234). ER25 – Uliuc (234). I. DR89/99/DS80/90 – Periam-Port (142). G. Bucovăţ (234). D. DR83/93 – Foeni (123). MP00 – Voitinel (89). ER24 – Liebling (577). DR95 – Sânmartinul Sârbesc (123. 234). leg. Săcălaz (123). leg. 234). CL. ER15 – Parţa (123). Şaga (234). Timişoara. 493). Zaharia 1982 [SVHM].ATLAS FLORAE ROMANIAE VI MN47 – Rezervaţia Frumoasa (329. ER03 – Rudna (123. ER04/05 – Peciul Nou (123. Dudeştii Noi (123). 234). MN47/48 – Suceava. Ofseniţa (123). Tudor 1944 [TMMJ]. ER14 – Pădureani (123). 234). ER37 – Izvin (234). DR93 – Gad (123). MN57 – Dumbrăveni (349). Bujorean 1942. ER05 – Diniaş (123. ER03/04/13/14 – Ceacova (123). MN63 – Drăguşeni (493). BUAG. 1944. la Mehala (352). Stavesci – Bălcăuţi (89). ER26 – Albina (234). N. ER15/16 – Giroc (234). ER12 – Deta (73). Voiteg (123). ER36 – Bazoş (234). Constantineanu 1901 [BUCM]. Beregsău Mic. ER12/22 – Denta (123). ER33 – Şipet (123). Vlaicu 1973 [TMHM]. MP20 – Aga – Dorneşti (89). leg. ER07 – Becicherecul Mic (123). Judeţul Timiş DR59/69/DS50/60 – Dudeştii Vechi (123). ER25/26 – Urseni (234). Vlaicu 1982 [TMHM]. MN58 – Siminicea. DS70/80 – Saravale (123). Bălcăuţi – Găvanu (89). MN66 – Slobozia (89). Dorneşti (89). willdenowiana [FRE 3253a. Angelescu 1947. Judeţul Teleorman LJ24/34 – Turnu Măgurele (168). MP20/30 – Ratoş – Bălcăuţi (89). ER16/17/26 – Timişoara (123). LJ67 – Pădurea Nanov. Cruceni (123. I. 234). DR69 – Nerău (123). BUCA. ER06 – Sânmihaiul Român (123. 369). ER02 – Livezile Banat (123). V. 234). MP00/10/11 – Frătăuţii Noi (89). Udvin (123).

leg. G. PK15 – Războieni. 1981 [TMHM]. NM70/71 – Blăgeşti (318). Filimon (45). Vlaicu 1969. Dobrescu 1971 [I]. 282. pe Valea Racovei (182). V. NM46 – Puşcaşi (182). Bolaţi-Rebricea (183). pe Valea Ţibăneşti (182. C. pe Valea Sărăţii (182). Ştefan cel Mare (183). G. leg. 183). PL73/83 – Chilia Veche (440). G. Pintea 1992 [BDHM]. Horeanu 1970 [SVHU]. Culmea Pricopan (10). NM58 – Bereasa-Dăneşti (183). QK08 – Grindul Sărăturile (206). I. NN40 – Protopopeşti (39). 534). Sârbu 1968 [I]. NM75 – Şişcani (318). leg. Răvăruţ 1949. Turenschi 1961. NL90 – Greci. NM59/NN50 – Dobrovăţ (39). N. C. PL11 – Isaccea (639). NM49 – Draxeni (183). PL91 – Letea (177. Sf. leg. Horeanu 1973 [SVHU]. Sanda. sub var. Măcăreşti-Telejna (183). Doloşman. Negrean 1978 [BUCM]. Măgurele (404). PK89 – Caraorman (177. NM85 – Saca-Todireni (336). Judeţul Tulcea NK97 – Piatra Fetei. Kiurum Tarla. leg. Negrean 1982 [BUCM]. leg. E. Stoian 1991 [TULCEA]. Horeanu 1969 [SVHU]. NM95 – Focşa (182). G. G. leg. Valea Mare-Negreşti (183). valea Caugagia. V. 48 . leg. NM51/52 – Bârlad (60). willdenowiana [IASI]. leg. NM47 – Dobrosloveşti-Telejna (183). 174.06. Negrean 1979 [BUCM]. Negrean 1978 [BUCM]. Horeanu 1972 [SVHU]. leg. PL10 – Niculiţel (45). Gheorghe (177). PL40 – Tulcea. leg.2008. C. leg. VICOL I. C. Deleni (39. G. NM63 – Dodeşti (318). Judeţul Vâlcea KK67 – Depresiunea Loviştei. Valea Băiaşul. ER39 – Fibiş (235). leg. leg. leg. 404). Fâstâci-Cozmeşti (183). Pădurea Babadag. 394. O. C. Tăcuta (182). pe Valea Vasluieţului (182. NM38 – Glodeni. det. Laza. leg. G. NM59 – Emil Racoviţă (39). C. 183). Judeţul Vaslui NM18 – Ţibăneştii Buhlii. Dealul Consul (!). 12.ŞTEFĂNUŢ S. NM51 – Trestiana (182). NM57/67/68 – Soleşti. ÖLLERER K. Muntele Pricopan (534).. Corduneanu 1974. C. leg. & ION R. QK07 – Delta Dunării. PK18 – Horia. NM48 – Buhăieşti (182). NM65 – Olteneşti.. leg. Dihoru 1961 [BUCA]. Codru. leg. NM73 – Popeni-Găgeşti (318). PL60 – Vulturul (535). 395). M. 183). Dihoru 1961 [BUCA]. Sandu-Ville 1948 [BUCM]. Horeanu 1981 [SVHU]. NM57 – Moara Domnească. Horeanu 1981 [SVHU]. SANDA V. 395). NM55 – Bulboaca. PK44 – Grindul Lupilor (556). Sf. NM86/96 – Stănileşti (318). Grindul Sărăturile. leg. Dihoru 1965 [BUCA]. PK05 – Casimcea (199.. C. PK06/07 – Topolog. Tatomireşti-Rebricea (183). Gheorghe. leg. G. Cârlan 1972 [ROHM]. leg. PL80/90 – Crişan (535). NM37 – Oşeşti. leg. NM68 – Micleşti (183). QL00/10 – Sulina (177. Dealu Mare (318). NM65 – Târzii (318). Scânteia (182). PK37 – Babadag (164. Maria Cîndea 1976 [BRHM]. C. Negrean 1987 [BUCM]. NM71 – Măluşteni (318). NM40 – Tutova. Horeanu 1982 [SVHU]. 460).

Broşteni (118). G. 598). NL04/05 – Urecheşi (598). la Durbaca (118). valea pârâului Reghior (118). Dealul Marina (106). Canton Monteoru (118).ATLAS FLORAE ROMANIAE VI KK69 – Foleştii de Sus. NL17 – Punctul Tişiţa (119). Şişcani (349). Gura Tojanului (118). 522). Pădurea lui Axente (119). Rezervaţia Dălhăuţi (118). 349). ML84/94 – Chiojdeni. Sandu 1934 [BUCM]. valea pârâului Olteanu (118). ML99 – La Cruci (119). Satu Nou (119). NL03 – Cornetu (522). Răchitaşu (118). Cheile Nărujei (552). Mănăstirea Turnu. pe Muntele Coşoavei. 1972 [FOHM]. Podul Cozmeşti (119). valea pârâului Chiua (119). KL80 – Olăneşti. Dălhăuţi (522). NL04 – Soveja. NL25 – Răstoaca (118). Groapa Stancei (118). NL06 – Odobeşti (118. NL07 – Putna (493). Dealul Colniţe (452). Dumbrăveni (598). Săvulescu. 598). valea pârâului Şipotele (118). valea pârâului Porcului (118). Milcovul (118). ML78 – Cheile Tişiţei (553). N. ML79 – Soveja (119). S. NM20 – Buda (349). Monteoru (597). KK89 – Ocnele Mari. Schitul La Brazi (119). valea pârâului Cremeneţ (119). T. leg. NL04/14 – Gugeşti (598). NL16/26 – Dealul Cheia (118). ML86 – Andreiaşu de Jos (118). Dealul Fetigului (118). 522). Dealul Pătranei (118). Faraoanele (118). NL34 – Călienii Noi (349). Negrean 1987 [BUCM]. Golotreni (60). Străoane (119). Săvulescu 1920 [BUCA]. NL13 – Bogza (522). Panciu (119). C. leg. Vlaicu 1977 [TMHM]. NL06/07 – Jariştea (118). ML87 – Reghiu (118). KL82 – Proieni. E. ML96 – Mera (118). G. leg. valea pârâului Repejoara (119). Andreiaşu de Sus (118). KL92 – Muntele Cozia. Grigorescu (119). Sandu-Ville 1959 [BUCM]. Obrejiţa (522). leg. 270). ML94 – Dumitreşti. Rucăreni (119). NL15 – Goleşti (118. NL27 – Doaga (119. Feteşti (119). Pădurea Crâng (118). leg. KK79 – Păuşeşti – Otăsău (452). KK99/KL90 – Râmnicu Vâlcea. KK78/88 – Bazinul Bistriţei Vâlcii (453). leg. leg. ML89 – valea pârâului Sărat (119). Repedea (119). dealul Piscul Berzei (118). Coteşti (598). NL06/16 – Câmpineanca (118. ML97 – Rezervaţia Reghiu-Scruntar (118). NL08 – Muncelu (119). NL05 – Cârligele (118. 49 . Ştefan 1974 [RSHM]. Mândreşti (118). Valea Câmpului (119). NL15/16 – Focşani (493). Negrean 1987 [BUCM]. leg. Muntele Cozia (365). T. Bizigheşti (119. valea pârâului Dumicuş (119). Valea Ciocănelele Mari (118). Râpa Pinului (118). Costeşti (118). Călineşti (525). Rezervaţia Cenaru (118. Unirea (118). Plaiul Mocirlele. NL17/18 – Mărăşeşti (119). Pituluşa (118). 493). Boancă 1967. Dealul Stoichiţei (118). leg. Rădulescu 1948 [BUCA]. Valea Ciocănelele Mici (118). Dealul Marina (106). Halta E. Beciu (118). Judeţul Vrancea ML74/75 – Furu Mic. Varniţa (119). Vârteşcoiu (118). Furu Mare. NM11 – Lespezi (349). ML89/99 – Răcoasa (119). N. C.

441).Melicetum ciliatae Soó 1962 (424).Botriochloetum (Andropogonetum) ischaemi (Kristiansen 1937) Pop 1977 (404). polymorpha var. . ÖLLERER K. QK07 – Sfântu Gheorghe. 1971 (566). T. 451). 131. G.Seslerietum rigidae (Zólyomi 1939) Coldea 1991 (145. Panţu 1923 [I]. leg. 378. Morariu 1963 [PLHM]. GLHM]. Nyárády 1952 [CLA]. Eforie Sud. 413. Săvulescu 1932 [BUCA]. C. PTHM].Aegilopsetum cylindricae Buia et al. 404. leg. T. 384. VICOL I. Braţul Sfântu Gheorghe. Panţu. 404. T. 352). C. . leg. E. V. caraganetosum frutices Dobrescu et Viţalariu 1973 (124. M. Negrean (178).I.Asplenio rutae-murariae .Agropyro cristati-Kochietum prostratae Zólyomi 1958 (462. Z.Artemisietum maritimae (Kristiansen 1927) Br. 186. PJ37 – În regiunea litorală în drumul spre Tuzla (61).Asphodelino luteae-Paliuretum Sanda et Popescu 1999 (syn. leg. 1956. PJ27 – Techirghiol (75). 381. leg. Haja 1969 [DOHM]. . Pancu 1956.ŞTEFĂNUŢ S. I. G.) L. . Tuzla (178. leg. I. 1958 [BVHU. 1926 [BUCA]. Săvulescu 1915 [BUCA]. 426. Z. 171. G.Agropyro brandzae-Thymetum zygoidi Dihoru (1969) 1970 (404). PJ37/38 – Eforie (75.Agropyretum pectiniformae (Prodan 1939) Dihoru 1970 (381. 556). 354. Borza 1923 [BUAG. SANDA V. PK55 – Gura Portiţei. Todor 1956 [BUAG.Achilleo-Festucetum pseudovinae (Magyar 1928) Soó (133) 1945 (syn.) (381).1973. Chifu 1962. 460). T. Eremia. Morariu 1954. I. Ciocârlan. A.Astragalo ponticae-Stipetum ucrainicae Sanda et Popescu 1999 (404). 378). Medicago minima (L. VI. GLHM]. PJ28 – Agigea (178. Dihoru 1956 [BUCA]. 460). .C. Gara Agigea. Nyárády 1957 [CVHM]. Moşneagă 1959 [PLHM]. leg. Burduja 1967 [I]. Prodan 1910 [BUCA]. H. Dinulescu 1956 [GLR 73]. Tuzla (378). Z.Artemisio-Festucetum pseudovinae (Magyar 1928) Soó (1933) 1945 (123). 234. & ION R. . . 1969 [BRHM. O. C. Mititelu 1953 [SIB]. Integrare cenotică: . leg. S. leg. .. 352. 6) Judeţul Constanţa PJ25 – Mangalia (352. Panţu 1923 [I.Asperulo capitatae. QK08 – Movilele Paraipan. D. .Alysso petraei-Sedetum hispanici Schneider-Binder et al. 439). CynodontoFestucetum pseudovinae auct. . 548). leg. Paliureto-Crataegetum monogynae Cristurean et Ţeculescu (1968) 1970) (131).C. PJ28/29/38/39 – Constanţa. T. 50 . Sârbu 1971 [BUAG].Botriochloetum (Andropogonetum) ischaemi (Kristiansen 1937) Pop 1977 (226. S. Todor 1956 [BUAG. Eforie Sud (351. 351.Alysso-Sedetum Oberd. Medicago marina L. I. leg.: M. 534). Negrean (178). C. 1984 [GLHM]. Stoian 1991 [TULCEA]..C. SIB]. I. 352. 439. PLHM]. . PJ38 – Eforie Nord (350). Solacolu 1923 [FRE 429b]. Anton 1961 [BDHM]. 460). Date corologice (Fig. FOHM. et Th. Grinţescu 1924. . P. roman. 149). Denumire populară: Vârtejul pământului. . saturejetosum caeruleae (Cristurean et Ţeculescu 1970) Sanda et Popescu 1998 (14. . PJ39 – Mamaia (178. BVHU]. Skolka 1953 [SIB]. 378. I. 1959 (441).Artemisio austriacae-Peoëum bulbosae Pop 1970 (10). leg. Pascal 1959 [IASI]. T. et de Leeuw 1936 (439). A. Horeanu 1968. V. 354). 351. Horeanu 1969 [BRHM. I. 178. I. G. Grinţescu 1949 [BUCA]. Morariu 1962 [PLHM]. Müller 1961 (58). leg. Todor. Syn. Judeţul Tulcea PK44 – Grindul Lupilor (178. . 1974. I. Săvulescu 1914 [BUCA].-Bl. minima L. 352. SIB]. I..

Festucetum vaginatae Rapaics ex Soó 1929 (399). 2001 (422). 1973 (171). 1999 (14).Hypochoeri radicatae-Agrostetum tenuis Pop et al. 1997) (404. .Stipo aristellae-Carpinetum orientalis Ştefureac et Popescu 1970 (609).Thymio pannonici-Chrysopogonetum grylli Doniţă et al. . . 1956 (381). . . . . . 1973 (439).Syringo-Genistetum radiatae Maloş 1972 (301).ATLAS FLORAE ROMANIAE VI .Limonio gmelini-Artemisietum monogynae Ţopa 1939 (516).Potentillo arenariae . 381. 2001 (syn. . Saxifrago-Poëtum montanae Sanda et al. Tüxen (1942) 1947 (171). .Brometum tectorum Bojko 1934 (79. 1966 (56).Festuco rupicolae-Caricetum humilis Soó (1930) 1947 (94). Sedo hillebrandtiiFestucetum callieri Sârbu et al.Tribulo-Tragetum Soó et Timar in Timar 1954 (360). 441). .Syringo-Fraxinetum orni Borza 1958 em. 556).Seslerio heuflerianae-Hippophaëtum rhamnoides Ştefan 1995 (600). 273. . Răvăruţ et al.Thymetum comosi Pop et Hodişan 1963 (424). 423.Cariceto humilis-Brachypodietum pinnati Soó (1942) 1947 (syn. . . . . . 451.Bromo-Cynodontetum I.Poëtum pratensis Răvăruţ et al. . 51 . .Chrysopogono-Caricetum humilis Zólyomi (1950) 1958 (59). . 109. 598). 1992 (syn.Trifolio striati-Taeniatheretum caput-medusae Sanda et al.Pruno spinosae-Crataegetum Soó (1927) Hueck 1931 (598). .Secali sylvestris-Brometum tectorum Hargitai 1940 (513.Cynodonti-Poëtum angustifoliae Rapaics ex Soó 1957 (360.Trifolio molinerii-Dasypyretum villosae Boşcaiu et Resmeriţă 1967 (171).Hordeetum murini Libbert 1932 em. Soó 1964 (561). . 561). . 555).Hordeetum maritimi Şerbănescu 1965 (439). 1956) Sârbu et al. 511.Petrorhago-Verbascetum speciosae Dihoru et al. Passarge 1964 (360). 441).Rhinantho rumelici-Brometum erecti Sanda et Popescu 1999 (46).Melico-Phleetum montani Boşcaiu et al. .Saliceto rosmarinifoliae-Holoschoenetum vulgaris Mititelu et al. Chrysopogonetum grylli Soó 1939) (131.Festucetum rupicolae Burduja et al. 507). . .Cynodonto-Atriplicetum tataricae Morariu 1943 (10. 1956 (242).Medicagini minimae-Festucetum valesiacae Wagner 1940 (131. . . 399. 381. 171. 351). . 333.Cynodonti-Medicaginetum minimae Popescu et Sanda 1975 (437. 1956. .Potentillo-Festucetum pseudodalmaticae (Domin 1933) Majovský 1954 (360. . . . 124. Elymetum asperi Păun (1964) 1966) (397).Scorzonero parviflorae-Juncetum gerardii (Warming 1906) Wendelberger 1943 (285). .Taraxaco serotinae-Festucetum valesiacae (Burduja et al. 381. . Festucetum pseudovinae Bojko 1931 (507).Festucetum pseudovinae Soó (1939) 1950 (syn. .Festucetum callieri Şerbănescu 1965 apud Dihoru (1969) 1970 (syn. 513.Thymio comosi-Festucetum rupicolae (Csűrös et Gergely 1959) Pop et Hodişan 1985 (syn.Teucrio capitate-Convolvuletum lineatae Chifu et Ţupu 2009 (91). .Echio-Melilotetum albi R. 384).Stipetum capillatae (Hueck 1931) Krausch 1961 (10. . 183. .Saxifrago-Poëtum nemoralis Pop 1968 in Pop et Hodişan 1985 corr. 404. Caricetum humilis subcarpaticum Ciocârlan (1968)1969) (94). .Danthonio-Chrysopogonetum grylli Boşcaiu (1970) 1972 (130. Resmeriţă 1972 (532). 451). 441.Polygalo majoris-Brachypodietum pinnati Wagner 1941 (384).Cleistogeno-Festucetum rupicolae (Soó 1930) Zólyomi 1958 corr. . . Festucetum sulcatae calciphilum Csűrös et Gergely 1959) (226). 1988 (219). . .Festuco rubrae-Agrostetum capillaris Horvát 1951 (86).Sambucetum ebuli Felföldy 1942 (241). 360). Pop 1970 (556). . 384.

Simonkai. I. ET61/70/71 – Dealul Şomleu-Oradea (352. FS93 – Munţii Pleaşa Râmeţului. 56. Gergely 1965. 417). leg. Judeţul Bihor ES88 – Dumbrăviţa (352). Runc (14). Dealul Bilubului (507). NM31/32 – Glăvăneşti (324). FS80/81 – Cheile Ampoiţei (145). Bărăbant (352). LL21 – Valea Vâlsanului (4). Petrescu 1916.Ventenato dubiae-Xeranthemetum cylindraceum (Borza 1950) Sanda et al. GS00 – Ciugud (507). GS03/13 – Cheile Aiudului (226). A. Bărăbant. pe Pârva. ES80 – Dumbrăviţa (16. 430). Judeţul Arad ES20/21 – Arad (352). Cheile Turului (145). 571). sub var. Judeţul Argeş LK26/36/37 – Pădurea Trivale (4. leg. sub var. ÖLLERER K. Gergely 1961 [CL]. Muntele Domneşti (571) FS90/GS00 – Alba Iulia (137. V. 458. Arad. & ION R. Tăuţi-Ampoi (423). 230. C. GS13/14 – Decea. mollissima [I]. MM95/96 – Gherăieşti (14). Judeţul Botoşani MN49/59/MP40/50 – Vârfu Câmpului (327). FS60 – Munţii Metaliferi (22). VICOL I. 570. FR99 – Vurpăr (352. Czetz 1854 [CL]. FS64 – Poiana (226). GS01 – Sântimbru. 571). FS90 – Oarda de Sus (507). FS94 – Muntele Colţeşti. Canciu (352). MM82 – Dealul Prisaca (Malu) . 221). leg. Judeţul Bistriţa-Năsăud GT24 – Dumbrăveni (158. Drâmbar (507). Judeţul Bacău MM51 – Nemira (323). leg. pubescens [CL]. FS34/44 – Gârda de Sus (424). MM77/87 – Dealul Bahna. NM00 – Urecheşti (324). Oiejdea (571). 426). Dealul Petrisatului (50).. A. leg. M. LN10 – Valea Şieului (352. Resmeriţă 1954 [CL]. leg. Dealul Cetăţii. pe Dealul Bilac (352). FR99/GR09 – Sebeş (507). leg. viscida [CL]. Râpa Roşie (59). MN78 – Botoşani. 571). Dealul Cârjău-Caşin (242). 1988 (397). MM71/81 – Mănăstirea Caşin (242). GS03 – Mirăslău. GS21 – Blaj. I. leg. Vadu Crişului. FS70 – Bazinul Feneşului (248). . GR19 – Podişul Secaşelor (124). I. Soran 1951 [CL]. leg. Váczy 1959 [CLA]. Defileul Crişului Repede (55. FS84/85/95 – Ocoliş – Vidolm. Date corologice (Fig.ŞTEFĂNUŢ S. leg. L. SANDA V. GR08 – Câlnic (507). Nyárády & C. Papp 1944 [I]. sub var. ES96 – Borz (352). Gergely 1957 [CL]. C. 52 . I. 7) Judeţul Alba FR98 – Petreşti (507). Danciu 1979 [BVHU]. pubescens [CL]. Vălişoara (226). Hăpria (507). MN68 – Ipoteşti-Mihai Eminescu (277).. FT10 – Vadu Crişului (352). leg. 475). sub var. 571). Pusta Ghelin (461). ES42 – Şiria. Depresiunea Trascăului (219. 1965..

leg. pe Tâmpa (352). Pojejena (627). LL85/95 – Braşov. Sanda 1964 [BUCA]. leg. MK79 – Sărata Monteoru (512). Roman 1965 [BUCM]. ML82 – Valea Balaurului. ML71 – Rezervaţia Pâclele (342. T. Dealul Golovârf (627). BUCM. Tăbăcari (598). Măceşti (627). Bozovici. Petrescu 1914 [I]. I. I. 457). Stânca-Ştefăneşti (352). leg. EQ45 – Ostrovul Moldova Veche (360. M. N. Morariu 1967 [BUCM]. M. 1976 [RSHM]. dealul drept al Văii lui Pârvu (627). leg. Morariu 1956. A. NL40 – Câmpia Brăilei (516). 544). Bujorean 1922. 1965. V. Braşov. Pescari şi Moldova Nouă. 1963 [BUCA]. incl. Römer 1889 [BVHU]. leg. 352. ML06 – Podu Oltului. 1961.ATLAS FLORAE ROMANIAE VI MP50 – Gorovei (327). Judeţul Caraş-Severin EQ36 – Baziaş (609). N. mollissima [BUAG]. ML92 – Greabănul. Braşov. 441. Goga 1958. A. NN09 – Guranda (327). Dealul Melcilor. FQ08 – Cruşovăţ (52). mollissima [CL]. M. ML63 – Budeşti (598). Ciocârlan 1965. SIB]. J. Ciocârlan 1965. I. leg. Danciu 1966. Gheonea 1967 [I]. leg. 511. Goga 1961 [FRE 3461. Enculescu 1913 [BUAG]. I. P. LL69/LM60 – Rupea (30. leg. C. Ularu 1967 [BUCA]. ML81 – Dealul Cernăteşti. I. Warthe. Triaj – Dârbav. Morariu. Judeţul Brăila NK29 – Făurei. leg. var. Olaru 1963 [BVHU]. Parascan 1963 [BVHU]. V. Borza 1948 [I]. leg. 1975 [RSHM]. FQ17 – Băile Herculane (52. 1957 [BVHU. NN08/09 – Durneşti (327). Sanda 1962. viscida [CL]. P. I. Braşov. la Gaura cu Muscă. Ştefan 1975. leg. leg. CL. LL96 – Hărman. Braşov. leg. sub var. PTHM. Dealul Capul Viţelului. NL12 – Măcrina. sub var. viscida [BUAG]. Morariu 1955 [BVHU]. 571). PLHM. ML73/83 – între Vintilă Vodă şi Săruleşti. NP10/11 – Ripiceni (268). Dealul Bădineşti (94). Moldova Veche. Rayss 1930 [BUCM]. NL70/71 – Brăila. leg. NL02 – Oreavu-Râmna (598). BUCA. sub var. V. Danciu. NL30 – Grădiştea (534). T. leg. 627). I. Morariu 1969 [BVHU]. Morariu. TMMJ]. ER61/71 – Reşiţa. V. NN19 – Ştefăneşti. leg. leg. 352. Sprenghi. Săvulescu. Culmea Seseminului (74). Bucureşti MK21/22/31/32 – Merinani (60). EQ54 – Coronini. leg. 590). Danciu 1970 [BVHU]. Judeţul Buzău MK69 – Dealul Istriţa (508. 53 . FQ07 – Mehadia (52). I. leg. Ştefan 1974. Turcu 1989 [BVHU]. ML93 – Deduleşti (598). NL03 – Oratia (598). pubescens [BUAG. N. sub var. 571). pe Dealul Cetăţii (29. P. BUCA. 510. I. Dealul Lempeş. NN17/27 – Ciornohal (274). Sânpetru. G. EQ77 – Bozovici. ML73 – Vintilă Vodă. Morariu 1957 [BVHU]. sub var. leg. Judeţul Braşov LL47/48 – Făgăraş (30. leg. Slonovschi 1968. 571). EQ67 – Rezervaţia Beuşniţa (532). Dealul Baclan. PLHM]. leg. Homeşti. NL60 – Lacul Sărat (12). leg. I. mollissima [IASI]. D. BVHU. leg. V. leg.

ŞTEFĂNUŢ S. incl. Vlaicu 1978 [TMHM]. Toma 1971 [BUAG. leg. leg. A. NJ76 – Dumbrăveni. VICOL I.2008 (!). Morariu 1962 [PLHM]. Capul Turcului. Negrean 1975 [BUCM]. leg. PJ37 – Eforie Sud. leg.. Pop 1955 [SIB]. E. Negrean 1989 [BUCM]. leg. leg. leg. Sârbu 1971 [BUAG]. Enculescu 1912 [I]. leg. Turda (352). G. leg. Nyárády 1930.I.I. C. NK80/81 – Cernavodă (352). leg. Vlaicu 1978 [TMHM]. Nyárády 1930. ÖLLERER K. C. var. V. Morariu 1963 [BVHU].I. pubescens [CL. N. 636). Todor 1940. pubescens [CL]. E. Săvulescu 1936 [BUCM]. 644). D. leg. G. leg. PJ19 – Valul lui Traian. G. sub var. Hodişan 1956. Sanda V. leg. leg. Apahida (352). M. Soó 1943 [CL]. GS06/16 – Copăceni (149). Soó 1943 [CL].I. MJ79 – Valea Roşie (47). TMMJ]. PJ24/25 – Limanu.06. Lazu. leg. NK50 – Jegălia (361). leg. var. Dihoru 1971 [BUCA]. V. C.I. leg. pubescens [CL]. Nyárády 1958 [CL]. mollissima [SIB]. leg. C. PJ09/PK00 – Medgidia. C.I. & det. 571). E. C. sub var. IASI]. Băneasa – Canaraua Fetii (337). sub var. sub var. N. var. Horeanu 1969 [BRHM]. Parascan 1958 [BVHU]. leg. pubescens [CL]. leg. G. viscida [CL. leg. P. pubescens [CL]. mollissima [CL]. leg. G. I. A. Chirilă. J. Zahariadi 1957 [BUCA]. GS05 – Cheile Turzii (352. Fântâniţa (643. Mlaştina Herghelie (204). T. leg. GS08/18 – Apahida. C. T. 54 . I. Knapp [CL]. MK40 – Pasărea. Nyárády 1958. Turcu 1954 [I]. G. KN71/72 – Unguraş (243). Borzeşti (51). Horeanu 1969 [BRHM]. leg. Ciocârlan 1955 [BUAG]. E. R. leg. T.Hagieni. PJ24 – Vama Veche (413). NK11/12 – Dragoş Vodă. Basarabi (544). Dealul Varoş (404). PJ27 – Techirghiol (351). Tuzla. I. E. Olteniţa. V. NK83 – Toplau (352). incl. G. Cluj – Mănăştur. leg. FS97/98/GS08 – Cluj (297. Barna 1971 [TULCEA]. Viţalariu 1963. Rugină 1971 [FMDE 334]. NJ57/58 – Băneasa. leg. NJ79 – Rasova. PJ25 – Mangalia (463). FQ18 – Bogâltin (52). 11. Zanoschi 1964 [IASI]. G. incl. Ciocârlan 1987 [IASI]. E. Zahariadi 1950 [BUCA]. NJ78 – Adamclisi. Judeţul Cluj FS87/88 – Gilău (352). Nyárády 1958. Nyárády 1958. C. G. Cochirleni. Judeţul Constanţa NJ28/38 – Ostrov. I. Rayss 1930 [BUCM]. leg. PTHM]. C. Judeţul Călăraşi MJ78 – Ulmeni. GS18 – Cojocna. var. FS87/97/98 – Floreşti. Wolff [CL]. Constantineanu 1914 [BUCM. sub var. pubescens [CL]. Techirghiol. Valul lui Traian. Turda (207. NK74 – Celea Mare. Z. Nyárády 1940 [CL]. NK92 – Dealul Alah-Bair (99). C. G. 11. E. Teodorescu. Toma. 571). I. Rugină 1971 [PTHM]. 571). C. Valea lui Ene. Horeanu 1969 [BRHM]. A. NJ37 – Esechioi (337). T. leg. R. Malul Roşu (!). leg. I. mollissima. var. Someşeni (352). I. SANDA V. var. Nyárády 1933. Săvulescu.. Hagieni (441). sub var. leg. Morariu 1962 [BVHU]. Limanu . pubescens. Teodorescu 1971 [BVHU]. Adam 1963 [BUCA]. Săvulescu 1930 [BUCM]. PJ16 – Amzacea (544). E. Horeanu 1968 [BRHM].I.I. Nyárády 1958. PJ14 – Hagieni (131. leg. Teodorescu 1971 [CL]. R. Eforie Sud (354).. pubescens [CL]. GS15/16 – Băile Sărate. Dealul Cicoş. G. Hargitai 1943 [CL]. R. GS06 – Tureni (149). leg. Popescu 1965 [BUCA]. I. Melzer 1932 [CLA]. Toma. leg. Teodorescu. leg. leg. & ION R. sub var. leg. E. M. Hârşova (404). leg. PJ28 – Agigea. 280). leg. Barna 1971 [TULCEA]. Grinţescu 1925 [BUCA]. G. Eforie Sud. viscida (568. PJ28/29/38/39 – Constanţa (205). Zahariadi 1958 [BUCA].06..I. Popescu 1965 [BUCA].2008. Turcu 1951 [I]. I]. Nyárády 1952 [CLA].

GP19 – Panaghia. Morariu 1938 [PLHM]. Nyárády 1929 [CL. SVHU]. Pădurea Strehaia (69). Galaţi (338). I.I. leg. leg. sub var. sub var. sub var. leg. Nyárády 1929 [CL. Judeţul Giurgiu LK82/92/92 – Crevedia. Valea Rea (455). leg. S.06. NL79/89 – Suceveni. Nyárády 1958. Pădurea Bălţatu (45). NL73/82/83 – Pădurea Gârboavele (333). PK33 – Istria. Capul Midia (534). NL36/37 – Pădurea Drăgăneşti (191). GP06 – Dunăreni – Cârna. 642). Negrean 1998 [BUCM]. Horeanu 1970 [SVHU]. E. PK02 – Gălbiori. pubescens. leg. I.I. C. IASI. I. M. Panaghia. Nyárády 1958. Pădurea Căligari (45). Cîrţu 1967 [BUAG. Prodan 1912 [BUCA].I. leg. E. viscida [CL]. CRHM]. GQ11/20/21 – Craiova (352). 1929 [CRHM]. C. Babaca 1949 [I]. Negrean 1979 [BUCM]. Sârbu 1973. G. leg. leg. leg. BVHU. A. sub var. NL66/76 – Cuca. leg. GP16 – Măceşu de Jos (352). FP67 – Maglavit (352). E. sub var. PJ38 – Eforie Nord. Pădurea Dorasca (191). leg. I. PK12 – Casian. leg. incl. PK00 – Castelu (441). 1972 [BRHM. 353).I. GP09 – Radovan. KJ79 – Teslui. leg. Horeanu 1968. FP75 – Pisculeţ. BUAG. sub var. Pădurea Perişor (69). N. mollissima [IASI]. FP66 – Poiana Mare (363). leg. E. leg. Judeţul Galaţi NL27/28 – Cosmeşti (352. leg. FP57 – Calafat. M. pubescens [CL]. var. Năstase 1984 [CRHM]. E. mollissima [FOHM. Roman 1960 [I]. Todor 1944. FP96 – Cârna (352). 1969 [GLHM]. BUCA. C. Sârbu 1975. CRHM. PK31/32 – Capul Midia (437. ML29/MM20 – Turia (352. Cheia (!). I. NL78 – Băneasa. 12. I. Morariu 1963 [BVHU. I. leg. Nebuna (352). Judeţul Dolj FP56 – Smârdan (363).I. 570. 363). Judeţul Covasna LL96/97 – Ariuşd. leg. D. PLHM]. leg. PK33 – Cetatea Heraclea. Ciupercenii Noi (363). M. Horeanu 1972 [SVHU]. leg. Năvodari (437. PK21 – Năvodari – Capul Midia (441). Răvăruţ 1950 [IASI].I. Grindul Saele (378). C. Pădurea Breana-Roşcani (549). leg. G. Dihoru 1960. E. leg. CRHM]. 349). I. G. E. mollissima [CL]. Cîrţu 1967 [FOE 973. leg. leg. Morariu 1937. P. leg. leg. D. Galaţi.ATLAS FLORAE ROMANIAE VI PJ37/38 – Eforie (351. Nyárády 1928. I. Horeanu 1970. Bistreţ (352). Kovács 1977 [CVHM]. Răvăruţ 1948 [BUCA]. FP76 – Tunarii Noi. PK22 – Palazu Mic. N. Váczy 1958 [CVHM]. NL79 – Popişcani. leg. leg. I. Tunarii Vechi (363). sub var.2008 PK20 – Ovidiu. PK23 – Tariverde. viscida [I]. Gociu 1944 [IASI]. C. leg.I. 439). Nyárády 1929. Nyárády 1929 [CL]. Vlaicu 1978 [TMHM]. 1938 [PLHM]. KK60 – Popânzăleşti (69). PJ39 – Mamaia (439).I. Danciu 1972 [BVHU]. Grindul Chituc (378). Valea Hoţului. leg. Târguşor (463. SVHU]. leg. SIB]. ML08/18 – Ghidfalău. leg. Morariu 1957 [BVHU]. Judeţul Dâmboviţa MK13/14 – Crevedia (352). Horeanu 1970. 1961 [BUCA]. Nyárády 1929 [CRHM]. leg. G. NL59/69 – Drăguşeni. 439). C. FP65/66 – Desa (352. Z. E. 55 . KJ65 – Dăbuleni (454). Cheia. Ularu 1963 [CL]. NL87 – Valea Drăculeştilor. C. Sârbu 1975 [IASI]. Piscul Vechi (352). Petrescu 1916. pubescens [CL]. 571). CLA]. Morariu.

I. Turcu 1953 [I]. pe valea Streiului (134.. 339). 571). 47. ÖLLERER K. viscida (571). leg. Teliuc (507). A. NK23/33 – Slobozia. Cîrlan 1958 [CLA]. leg. I. Balazs 1982 [HDHM]. C. LK91 – Vadul Lat. Zahariadi 1949 [BUCA]. leg. L. MN94 – Cotnari.. Dealul Cetăţii (110. Vlaicu 1973 [TMHM]. 571). Maria Cîndea 1972. I. SANDA V. Şerbănescu 1953 [CL]. leg. Hărău (352. leg. FR55 – Dealul Olăreasa (507). Piatra Cloşanilor (301). leg. MJ28 – Mihai Bravu. FR56 – Valea „Sâncrai”-Călan (507). Vlaicu 1972 [TMHM]. & ION R. viscida. MK75 – Urziceni. T. MJ27 – Băneasa (47). Soó 1942 [CL]. Simkovics 1882 [SIB]. Ciuntu 1977 [HDHM]. sub var. Zahariadi 1948 [BUCA]. PTHM]. I. leg. 421). I. C. G. Paucă 1951. Petrescu 1915 [I]. Todor 1958. Ciocârlan. N.I. Turcu 1953 [I]. Judeţul Ialomiţa MK64 – Borăneşti. 544. M. Deva. Roman 1952 [I]. G. R. FR29 – Cărmăzăneşti. Nyárády 1928. A. C.I. leg. M. sub var. pubescens [CL]. leg. Todor. sub var. leg. leg. Todor 1958. Zahariadi 1948 [BUCM]. Băieşti (571). sub var. leg. Ştefana Roman 1953 [BUAG]. Judeţul Harghita LM62/63/73 – Odorheiul Secuiesc. FQ84/85 – Turceni (456). MN92/NN02 – Târgu Frumos (60. FQ76 – Negomir (456). FR46 – Hăjdat (507). viscida [BUAG. 620). Ursu 1958 [GLR 74]. FR47 – Valea Nandrului. Ohaba de Sub Piatră (571). A. FQ58/59 – Tismana. G. NK42 – Perişor. FS51 – Buceş – Vulcan. FR57 – Simeria. 60. leg. NK03/04 – Căzăneşti. viscida [BUAG. leg. Petreni (352). Deva. FR78 – Orăştie (544). Balazs 1992 [HDHM]. viscida. NK53 – Platoneşti. G. Turcu 1953 [I]. N. NK43 – Mărculeşti (352). I. Dinulescu 1957 [BUAG]. MN95 – Pădurea Zagavia (80. leg. Ciopeia (352). pubescens [CL].. FR38 – Bretea Mureşană (507). leg. FR48 – Deva (352. Oescu 1944 [IASI]. Muntele Cozia (571). Negrean 1963 [PLHM]. viscida [CL]. var. Ohaba de sub Piatră (352). leg. leg. Judeţul Gorj FQ49 – Motru Sec. leg. leg. FR46/47 – Hunedoara (352. Ciocârlan. viscida. Dumitrescu. V. FQ78/79/88/89 – Târgu Jiu. 56 .ŞTEFĂNUŢ S. FR64 – Pui (507). leg. Cinciş (507). BVHU. 571). Todor. E. leg. FR69 – Cheile Mada (21. sub var. Piatra Coziei (352). leg. Judeţul Iaşi MN63 – Cristeşti. Depresiunea Odorheiului (386). I. MJ39 – Comana (46. FR68/78 – Geoagiu. FR54 – Băieşti (352). FR58 – Simeria. Negrean 1977 [BUCM]. Cărpiniş (507). Ciopeia (571). incl. sub var. CL]. 372). Măgura Uroiului (507). NK61 – Feteşti. C. C. V. MJ48 – Greaca (432). leg. C. Burduja 1969 [I]. Piatra Ra (422). V. Nyárády 1958. Prodan 1952 [BUCA]. FR49 – Băiţa (352). sub var. 571). leg. IASI. sub var. G. E. Zahariadi 1950 [BUCA]. V. Cîrlan 1979 [ROHM]. Ciuntu 1977 [HDHM]. M. Buia 1938 [CLA]. M. Maria Cîndea 1973 [HDHM]. C. Dealul Szárhegy. Judeţul Hunedoara FR28 – Roşcani (507). N. VICOL I. 352). leg. I. Todor. 352. Sudiţi – Ţăndărei. S. leg. FQ58 – Isvarna.

N. Baenitz 1895. I. M. sub var. MK65 – Jilavele. Ada-Kaleh (471). pubescens [IASI]. Valea Adâncă (352). leg. Gura Văii . Ciurea (352). Sârbu 1969 [I]. NN52 – Ungheni-Prut (60. 352). leg. Buia 1949 [BUCA]. 609). sub var.I. leg. László 1940 [CVHM]. leg. Nyárády 1930 [CL]. leg. FQ38/48 – Ponoarele (!). Broşteni. Judeţul Mureş LM21 – Şaeş (384). I. Lazăr 1957 [BUCM]. FQ30 – Gruia-Izvoarele (399). Aroneanu (352). leg. V. Petrescu 1914 [I].ATLAS FLORAE ROMANIAE VI NM29 – Tungujei-Ţibăneşti. Repedea (352). mollissima [IASI]. NN25 – Borşa. A. leg. Sviniţa (352. 352). Morariu 1943 [BVHU]. FQ26 – Valea Topolniţei – Păuneşti [CLA]. Zanoschi 1963. NN42 – Chiriţa. pubescens [CL]. Zanoschi 1962 [IASI]. A. NN61 – Stânca. Iaşi. sub var. leg. E. Nyárády 1853 [CLA]. C. I. Răvăruţ 1939.05. Roşu. E. M. elongata (60. leg. EQ94 – Valea Mraconiei. leg. Borza 1920. Cazanele Mari (357. pubescens [I]. Constantineanu 1901 [BUCM]. leg. G. leg. FQ05/15 – Orşova – Gura–Văii. NN24 – Larga Jijia. Gura Văii. leg. K. NN13 – Spinoasa (352). Uricani-Miroslava (328). FQ27 – Topolniţa (352). leg. Răvăruţ 1939.I. Sviniţa-Tricule (451). Negrean 1977 [BUCM]. Valea Lupului. Popescu 1967. 352). NN41 – Hlincea (352). leg. Dihoru 1969 [BUCA]. Rădulescu 1932 [BUCM]. I. Valea Mraconiei (171). elongata (60. G. C. Valea lui David. Schela Cladovei. 1968 [BUCA]. Roman 1966 [BUCA]. 352). mollissima [I]. Goga 1959 [PLHM]. sub var. NN32 – Valea lui David. leg. sub var. sub var.Topolniţa (441). Răvăruţ 1938. Judeţul Ilfov MK12/22 – Chitila (352). mollissima [CL]. 352). Iaşi (544). Vucsikits [CL]. elongata (60. C. Zanoschi 1961 [IASI]. leg. leg. mollissima [IASI]. leg. leg. Nyárády 1929 [CL]. Resmeriţă 1968 [PNHM]. G. leg. Todor 1950. pubescens. C. E. A. G. MK32 – Pantelimon (352). Papp 1934. sub var. leg. sub var. leg. leg. Turenschi 1953 [IASI]. Pietrăria (60. sub var. Negrean 1977 [BUCM]. Petrescu 1913. Petrescu 1913. sub var. Oescu. pubescens [I]. V. FQ28 – Valea Ţesnei. C. I. 544). Judeţul Mehedinţi EQ82 – Sviniţa – Tricule. leg. C. NN43 – Şorogari (352. 566). Nyárády 1930. Beldiman (352).C. A. Cazanele Mari (171). E. sub var. Lazăr 1957 [BUCM]. FQ04 – Dubova (169) . Răvăruţ 1934. NN41/42 – Bucium. leg. FQ24 – Podişul Mehedinţi (502). M. Todor 1958 [BUAG]. Ierbiceni (60. C. Buia 1943. I. Dealul Toaca (183). leg. Baloteşti (352). sub var. MK22 – Băneasa (352). sub var. leg. FP49 – Vrata-Gârla Mare (399). NN32/42 – Miroslava (352. C. Fisura Topolniţa. Răvăruţ 1930. Bârnova (352). leg. MK21/22/31/32 – Bucureşti (530). Öllerer. Dealul Gorgan. Jigoreni-Ţibăneşti (183). sub var. Nyárády 1961 [CLA]. Ogradena (58). Valea Oglănic – Gura Văii. FQ15 – Vârciorova (352). 352). Papp 1939. viscida [I]. leg. mollissima.2009. leg. Copou (544). Iazul Chiriţa. leg. A. 352). 13. FQ22 – Bistreţu. mollissima [IASI]. I. 544). NN44 – Sculeni (60. FQ25 – Baloteşti. G. Petrescu 1913 [I]. 352). NN51 – Păun (60. Mârzeşti (352). V. M. Cârlig (544). sub var. I. leg. sub var.I. viscida [CL]. FQ24/34 – Schela – Turnu Severin. FQ16/17 – Valea Ţesna (487). 57 . Judeţul Maramureş FT88/97/98 – Baia Mare (330). Negrean 1972 [BUCM]. sub var. Mihai 1967 [I]. G. Dihoru 1966 [BUCA]. mollissima [I]. A. A. Gergely 1956. Vârciorova. I.. K. A. leg. M.

Judeţul Prahova LL81/82 – Sinaia. M. 352. MK26 – Pisculeşti. Zahariadi 1951. leg. VICOL I. Fuss 1844 [SIB]. MK15 – Podul Văleni (352). Dealul Zakel (195). A. MK16 – Stejaru. Cisnădioara (195. KL68/78 – Ocna Sibiului (195. leg. KK81 – Piatra Olt. leg. G. NM09 – Gâdinţi. Roman 1952 [I]. Fuss 1849. leg. F. 568. G. 571). N. 571). Lerchenfeld. 571). leg. N. 541. GR36/37 – Orlat (195. 542). sub var..Caracal. F. LM38 – Gurghiu (352. ML10/11 – Slănic. ÖLLERER K. KJ96/97 – Studina. KL77/87 – Sibiu (195. Buia 1943 [CLA]. Kayser 1845. Paullini [SIB]. Walz 1878 [CL]. Fuss [SIB]. Judeţul Satu Mare FT07/08/18 – Carei (287). leg. LM25/35 – Dealul Viilor-Adrian (541). 571). KM89 – Boarta (195). Vlaicu 1979 [TMHM]. M. mollissima [CL]. Călărăşeanu 1983 [ROHM]. M. L. Doltu 1967 [SIB]. M. KL78 – Şura Mare (195. FT17 – Ghenci (287). 542. M. Judeţul Neamţ MM49/59/MN50 – Piatra-Neamţ (14). leg. Reghin (541. KM81 – Târnăvioara (28. KL87 – Guşteriţa (195). leg. Pintenul Măgurii. Proştea Mică (352). Judeţul Sibiu GR07/17 – Jina (195). GR18 – Miercurea Sibiului (195). KK61/71 – Balş (397). Dumbrava Sibiului (195). KL84/85 – Cheile Oltului (450). 571). KM72 – Valea Lungă. Moşneagă 1967 [PLHM]. leg. LM28 – Reghinul Săsesc. Dihoru 1971 [BUCA]. C. A. 352. Judeţul Olt KJ88 – Redea. MK58/59 – Tohani. Moşneagă 1978 [PLHM]. Doltu 1965 [SIB]. GS20 – Broşteni (195). leg. LM31 – Vulcan (384).. Mihai Viteazu (384). 1879 [SIB]. KL78/79 – Slimnic. 1952 [BUCA]. KL85 – Podu Olt (195). G. Şarpatoc (384). leg. 561). leg. Buia 1943 [CLA]. Nechita 1979. & ION R. 211. M. leg. leg. 1878.. J. 211. 211.A. Studina . FT45 – Corund (287). MM79 – Mărgineni (14). Dealul Zakel (557. leg. 542). LM37 – Beica (541. M.A. LM41 – Saschiz (384). M. 352. A. Caşva (542). Miercurea Băi (507). I. Dihoru 1972 [BUCA]. leg. leg. Dealul Viilor. 58 . A. leg. 571). SANDA V. Adrian (542). 563). KK62 – Găvăneşti (397). Borza 1951 [I]. 570. KL77 – Turnişor (195). Barth 1884 [BVHU]. leg. Moşneagă 1978 [PLHM]. MM68/78 – Podoleni (14). 352. KL82 – Bungard (195). leg. 352. 209. Porcius. KL76 – Cisnădie (195. FT16/17 – Căuaşi (287). KL98 – Vurpăr (195). 571). MM59 – Dumbrava Roşie (14). 195. Kayser 1845.ŞTEFĂNUŢ S. MK25 – Poienarii Burchii (352).

DR92 – Giera (123). ER14 – Pădureni (123). PK17 – Atmagea. LJ75/76 – Brânceni. Războieni (404). 1953 [BUCA. N. Sânmihaiu Român (123. 234). G. DS60/70 – Sânnicolau Mare (123). ER25 – Uliuc (234). 234). leg. leg. V. Voiteg (123). C. ER23 – Folea (123). PK09 – Lacul Traian (404). LM30 – Brădeni (384). 234). Judeţul Tulcea NK88/98 – Peceneaga (404). 59 . com. Corugea.ATLAS FLORAE ROMANIAE VI KM91 – Mediaş (195. N. pe Valea Giubelca. NL80/81/90/91 – Măcin (352). ER04/05 – Peciu Nou (123. Măgurele (404). LM10 – Nou Săsesc (384). ER24 – Iosif (123). Beidaud (404). Judeţul Teleorman LJ54/64 – Suhaia. leg. Dihoru 1965 [BUCA]. ER05 – Diniaş (123). C. 534). C. leg. 506. leg. LN97 – Vatra Moldoviţei (86). Valea Mahomencea (404). DS70/80 – Saravale (123). ER16/17/26 – Timişoara (123). Arvat. NL81/91 – Crapina-Jijila (199). Horeanu 1972 [BRHM. ER15 – Şag (234). ER07 – Becicherecul Mic (123). DR85 – Otelec (123). C. PK05 – Casimcea (404. Roman. DR83/93 – Cruceni (123. ER33 – Şipet (123). Judeţul Suceava LN88/98 – Lunca Moldoviţei – Râuleţul Valcani (307). ER25/26 – Urseni (234). Chervant-Priopcea (404). Ivanda (123). Judeţul Timiş DR69 – Nerău (123). Dudeştii Noi (123). leg. Horeanu 1971 [FOHM]. C. Zaharadi 1950. Horeanu 1970. Horeanu 1972 [SVHU]. 1972 [BRHM. LM11/12 – Laslea (384). 571). 352. Horeanu 1973 [BRHM]. PK25 – Sarighiol de Deal. DR94 – Giulvăz (123). SVHU]. DR84 – Ionel (123). ER06 – Săcălaz (123). C. PK16 – Vasile Alecsandri. NL91 – Culmea Pricopan (10). Foeni (123). Popescu 1948 [BUCA]. leg. ER03 – Rudna (123. 234). ER18 – Calacea. DR93 – Gad (123). ER02 – Livezile Banat (123). Crapina (200). A. Negrean 1970 [BUCA]. 571). Vlaicu 1975 [TMHM]. NK99 – Troesmis. Stejărişu (384). 352. Udvin (123). PK28 – Dealul Consul (404). DR95 – Sânmartinul Sârbesc (123). Grinţescu 1916 [BUCA]. ER13 – Ghilad (123). leg. G. PK06/07 – Topolog. leg. leg. ER12 – Ofseniţa (123). BUCM]. MN47 – Rezervaţia Frumoasa (329). SVHU]. NL90 – Greci (352). G. Turcoaia (404). KM92 – Valea Lungă (28.

ŞTEFĂNUŢ S., SANDA V., ÖLLERER K., VICOL I. & ION R.

PK28/29 – Dealul Izvorului, com. Nalbant (404); PK30 – Cataloi, leg. G. Dihoru 1963 [BUCA]; PK37 – Babadag (165; 174; 352), leg. G. Dihoru 1962 [BUCA], leg. A. Borza 1922, incl. var. mollissima, var. viscida [CL]; Babadag, Poiana Kürüm-Tarla, leg. G. Dihoru 1960 [BUCA], G. Dihoru 1961 [BUCM]; Caton Sungur, leg. G. Dihoru 1960 [BUCA]; Pietriş, leg. G. Dihoru 1960 [BUCA]; Măgurele (404); PK38 – Dealul Denis Tepe (7; 404); PK44 – Grindul Lupilor (556); PK45/46 – Dealul Călugăru-Iancina (404); PK47 – Grădiştea, leg. P. Enculescu 1913 [I]; Enisala (352; 404); PK48 – Agighiol, Dealul Pietros, G. Negrean 1991 [BUCM]; PK49 – Malcoci (352; 460); PK58 – Insula Popina (462; 555); PK68/69/78/79 – Başpunar (404); PK69 – Dealul Beştepe, com. Mahmudia, 25.05.2007, 31.05.2008 (91); PK89 – Caraorman (352; 460); PL00 – Mănăstirea Cocoş, leg. M. Ciuntu 1977 [HDHM]; PL10 – Dealul Mândreşti (404); PL40 – Tulcea (352; 460), leg. G. Negrean 1991 [BUCM]; Pădurea Tulcea, 31.05.2008 (91); PL91 – Letea (191; 352; 460), leg. G. Dihoru 1956 [BUCA]; QK06 – Grindul Buhaz, leg. O. Stoian 1992 [TULCEA]; Grindul Caplanova, leg. O. Stoian 1992 [TULCEA]; Grindul Crucea, leg. O. Stoian 1992 [TULCEA]; Grindul Ţigănuş, leg. O. Stoian 1992 [TULCEA]; QK07 – Sfântu Gheorghe, leg. O. Stoian 1991, 1992 [TULCEA]; Grindul Sărături, leg. O. Stoian 1992 [TULCEA]; Sfântu Gheorghe, Grindul Ciotic (513); Grindul Ivancea (513); Insula Sacalin (513); QL00/10 – Sulina (394; 395); QL01 – Sfiştofca, leg. M. Ciuntu 1977 [HDHM]. Judeţul Vaslui NM18 – Ţibăneştii Buhlii (183); NM38 – Valea Mare-Negreşti, Dealul Oseşti (183); NM41 – Bădeana (273); NM47 – Brăhăşoaia, leg. C. Dobrescu 1971 [I]; Dobrozloveşti (186); Dobrozloveşti-Telejna (183); NM47/57 – Zăpodeni (186); NM48 – Rateşul Cuzei-Rebricea, Dealul Barbu (183); Unceşti (183); Măcreşti-Telejna (183); Bolaţi, Dealul Crucii (183); Buhăieşti (183); NM48/49 – Rebricea, leg. C. Dobrescu 1971, sub var. pubescens [I]; Cârleşti-Rebricea, Dealul Costancea (183); NM49 – Draxeni (183); NM51 – Dealu Mare (318); NM51/52 – Dorăşti (352); NM52 – Zorleni, leg. G. Turenschi 1961, sub var. viscida [IASI]; NM58 – Bereasa-Dăneşti (183); NM59 – Emil Racoviţă (39); NM63 – Dodeşti (318); NM65 – Târzii (318); NM66 – Mînzeşti (638); NM66/67 – Tanacu (186; 638); NM67 – Bălţaţi (186); NM68 – Movila lui Burcel (183), leg. I. Sârbu 1968 [BUAG]; Micleşti (183); Micleşti, Dealul Hodorşca (183); NM70/71 – Blăgeşti (318); NM71 – Măluşteni (318); NM73 – Popeni-Găgeşti (318); NM75 – Şişcani (318); 60

ATLAS FLORAE ROMANIAE VI

NM77 – Tătărani (186); NM86/96 – Stănileşti (318). Judeţul Vâlcea KK89 – Buleta, leg. N. Roman 1961 [BUCA]; KL70 – Bărbăteşti spre Muntele Piatra (68); Berislăveşti (108); KL82 – Brezoi, Valea Călineşti, leg. M. Ciurchea 1969 [CL]; Călineşti (107; 109), leg. M. Ciurchea 1965 [CL]; Mănăstirea Turnu (107; 352), leg. S. Rădulescu 1948 [BUCA]; Lotru (107); Proieni (107); KL90 – Bujoreni, leg. T. Mavrodin 1981 [PTHM]; Lunca, leg. N. Roman 1961 [BUCA]; Gura Văii (107); Dealul Podişor (107); KL91 – Jiblea ((108); Seaca (107). Judeţul Vrancea ML06 – Nera (598); ML86 – valea pârâului Curmătura (118); ML87 – Reghiu (118; 600); ML95 – Poiana Cristei, Lacul lui Baban (598); ML98 – Vidra, leg. E. Vicol, G. Coldea 1966 [CL]; ML99 – Podul Cozmeşti (119); NL04 – Dumbrăveni (598); Popeşti (598); NL04/05 – Urecheşti (598); NL05 – Coteşti (598); Cârligele (118); NL06 – Odobeşti (118; 598); Unirea (118); Broşteni (118); Faraoanele (118); NL06/07 – Jariştea (598); NL06/16 – Câmpineanca (118); NL08 - Panciu(119); Repedea (119); Valea Câmpului (119); Satul Nou (119); NL15 – Goleşti (118); NL15/16 – Focşani (118); NL17 – Balastiera Tişiţa (119); NL17/18 – Halta E. Grigorescu (119); NL25 – Răstoaca (118); Milcovul (118); Mândreşti(118); NL27 – Doaga (119); Balastiera Doaga (119); NM10 – Adjud, leg. M. Popa 1965 [I].

Medicago orbicularis Jacq.
Denumire populară: Cobâlcească, Culbecească, Vârteju pământului. Integrare cenotică: - Artemisio austriacae-Poëtum bulbosae 1970 (413); - Botriochloetum (Andropogonetum) ischaemi (Kristiansen 1937) Pop 1977 (411); - Hordeetum murini Libbert 1932 em. Passarge 1964 (351); - Medicagini minimae-Festucetum valesiacae Wagner 1940 (399). Date corologice (Fig. 8) Judeţul Argeş LL41/42 – Câmpulung, malul râului Târgului (4; 60; 352). Judeţul Bihor ET61/70/71 – Munţii Pădurea Craiului, Dealul Şomleu, leg. A. Marossy 1970 [BHHM]. Judeţul Constanţa NJ37 – Esechioi (337); NJ57/58 – Canaraua Fetii (337), Băneasa, leg. A. Popescu 1965 [BUCA]; NJ79 – Rasova (61; 352); PJ14 – Hagieni (280), leg. I. Sârbu 1971 [BUAG; I], V. Zanoschi 1964 [IASI]; PJ19 – Basarabi, leg. G. Adam 1963 [BUCA]; PJ24 – Vama Veche (378; 411; 413), leg. I. Pop 1967 [SIB]; 61

ŞTEFĂNUŢ S., SANDA V., ÖLLERER K., VICOL I. & ION R.

PJ27 – Techirghiol (284; 350; 351; 378), leg. T. Săvulescu 1915 [BUCA], I. Morariu 1952, 1953 [BVHU; PLHM]; PJ28 – Agigea (350; 378), leg. C. Horeanu 1968 [BRHM; FOHM; GLHM], D. Mititelu 1953 [SIB]; PJ28/29/38/39 – Constanţa (61; 205; 352; 378), leg. P. Enculescu 1912 [BUAG]; PJ36 – Costineşti, leg. E.I. Nyárády 1958 [CL]; PJ37 – Eforie Sud (350; 354), leg. C. Zahariadi 1937 [BUCA], E.I. Nyárády 1958 [CL], I. Morariu 1960, 1962 [BVHU; PLHM], C. Horeanu 1969 [FOHM]; Tuzla, leg. E.I. Nyárády 1958 [CL]; PJ37/38 – Eforie (351), leg. I. Morariu 1956, 1958 [PLHM], E.I. Nyárády 1958 [CVHM]; PJ38 – Eforie Nord (350), leg. I. Morariu 1962, 1963 [BVHU; PLHM]; PK12 – Cheia, leg. C. Horeanu 1970 [FOHM]; Cheia (!), leg. Ştefănuţ S., 11.06.2008. Judeţul Dolj GP09 – Valea Rea-Radovan (378); GP18/28 – Şegarcea (70), leg. D. Cîrţu, M. Cîrţu 1972 [FOE 971; BUAG; BUCA; CLA], D. Cîrţu 1972 [BUAG; BVHU; CRHM; IASI; SIB]; GQ11/20/21 – Craiova, leg. M. Păun 1953 [CRHM], I. Morariu 1955 [BVHU]. Judeţul Giurgiu MJ04 – Malul Câlniştei (352); MJ39 – Comana (60; 190; 352; 378; 620), leg. G. Negrean 1963 [PLHM]; MJ48 – Greaca (190; 378). Judeţul Ilfov MK22 – Băneasa, leg. M. Aftene 1967 [PLHM]. Judeţul Mehedinţi EQ82 – Sviniţa, leg. A. Buia 1943 [CLA]; Sviniţa la Tricule (610), leg. A. Popescu 1967 [BUCA]; FP49 – Vrata-Gârla Mare(399); FQ04/05 – Ogradena, Ogaşul Căprăriţa (58); FQ05/15 – Orşova, leg. G. Bujorean 1923 [CL]; Orşova, pe Muntele Olimp (352); FQ15 – Vârciorova (70; 352; 378), leg. N. Roman 1964 [BUCA; I]; Vârciorova, pe Ciocanul, leg. T. Săvulescu 1919 [BUCA]; FQ24 – Gura Văii (70), leg. N. Roman 1966 [BUCA]; Schela Cladovei (70); Podişul Mehedinţi (502); FQ30 – Gruia-Izvoarele (399); FQ44 – Poroina Ergheviţei, leg. N. Roman 1964 [BUCA]. Judeţul Olt KJ85 – Vădăstriţa, leg. I. Şerbănescu 1953 [CL], C. Dragu 1953 [BUAG]; Valea Seacă, leg. C. Dragu 1953 [BUAG]; KJ97 – Studina, leg. A. Grâneanu 1946 [BUCA]; KJ98 – Fărcaşul de Jos, leg. C. Dragu 1953 [BUAG]. Judeţul Sibiu KL96 – Avrig, leg. E. Puşcaru 1937, 1938 [PLHM]. Judeţul Tulcea PK37 – Babadag (174; 352; 378).

Medicago polymorpha L.
Syn.: M. hispida Gaertner, M. denticulata Willd. Integrare cenotică: - Cirsio cani-Festucetum pratensis Májovský et Ruzicková 1975 (396); - Medicagini lupulinae-Agropyretum repentis Popescu et al. 1980 (396). Date corologice (Fig. 9) Judeţul Caraş-Severin EQ64 – între Gornea şi Cruşoviţa (178; 378). Judeţul Dolj GP06 – Cetate-Bistreţ (364); 62

sub M. GP29/39 – Teasc. Glod. sub M. Pázmány 1953. FQ35 – Malovăţ. Lunca Huşteniţa. sub M. leg. Muntele Alion (502). 178). sub M. Răvăruţ 1958. M. hispida [I]. leg. hispida (65). sub M. KK62 – Găvăneşti. hispida [CL]. Roman 1960. A. SIB]. 378). leg. Popoveni (65). 178). Ţuglui. hispida (65. hispida (65). leg. A. KK81 – Piatra Olt. FQ64 – Ciochiuţa – Strehaia. hispida [CVHM]. hispida (65). leg. sub M. sub M. sub M. leg. Olaru. leg.132]. leg. 178). sub M. hispida (65). Olaru. hispida (65). Horezu de Certişoara (178). Judeţul Olt GQ32 – Gropşani spre Mardare în lunca Horezului (178). sub M. FQ24/34 – Turnu Severin. 178). leg. Găvăneşti la Balta Borească (178). Făcăi. M. Roman. leg. sub M. G. hispida (65. D. sub M. M. KK80 – Între Greci şi Osica de Sus (178. Nyárády. sub M. hispida [BUCA]. leg. Olaru 1961. hispida [FOE 11]. sub M. 178). sub M. FQ15 – Ogaşul lui Ivan (178. sub M. 620). I. I. Morariu 1955 [BVHU]. N. 378). Între Greci şi Tomeni (178). leg. Breasta. GQ20 – între Popoveni şi Lascăr Catargiu (178. leg. GQ03 – Răcari. hispida (65. sub M. hispida (65. 178). Lunca Geamartalăului între Băleasa şi Găvăneşti (178). 178). Olaru 1961 [BVHU. sub M. Roman 1956. 378). Păun 1961. sub M. FQ24 – Vânju Mare. FQ74 – Strehaia. Bujorean 1923. Vânju Mare. N. sub M. Greci la Balta Stejarului (178). Işalniţa. 352. Roman 1957. hispida (65. sub M. 63 .Româneşti. Horezu de Tomşani. M. hispida (65). hispida (65. Malu Mare. hispida [I]. 1968. 396). M. hispida [I]. hispida (65. 178). H. hispida [CL]. FQ45 – Ciovârnăşani. Judeţul Gorj FQ86 – Peşteana. Tomeni (178). hispida (65. sub M. Borza 1951. Şerbănescu 1958. GQ02 – Coţofenii din Dos. Lunca Horezului (178). hispida (65. GQ12 – Coţofenii din Faţă. Bucovăţ. hispida [BUCA]. sub M. CLA]. Podari. Judeţul Giurgiu MJ39 – Comana (378. sub M. CL. GP37 – Dobreşti. hispida [CLA]. willdenowiana [CL]. GP18/28 – Şegarcea (70). Livezi. sub M.ATLAS FLORAE ROMANIAE VI GP17 – Giurgiţa (178). sub M. 378). PTHM. hispida [CL]. M. hispida [IASI]. leg. M. leg. GQ11/20/21 – Craiova (178. Judeţul Mehedinţi FQ05/15 – Orşova. GQ11 – Mihăiţa. Păun 1961. hispida (65). FQ82 – Sviniţa-Tricule (178. sub M. viscosa [BUAG. leg. Balta Verde. GQ21/22 . Matei 1968. Roman 1960. sub M. GP39 – Ghindeni. hispida (65. sub M. 178). KK61 – Popânzăleşti (178). sub M. sub M. M. Mihai 1967 [I]. Dragu 1958. GQ10 – Leamna. Trică 1953. 178). M. 378. hispida (65. 178). 178). N. hispida [CRHM. 502). sub M. G. GP29 – Gura Văii. M. IASI]. FQ53/63 – Tâmna (70). 1961. Păun 1961. N. Olaru. Lascăr Catargiu. hispida (65). 378). hispida [BUCA]. sub M. hispida (65). 178). GP38/39 – Bratovoieşti. GP25 – Gighera (70). sub M. Muntele Olimp (178. 378. sub M. Roman 1957. 610). N. FQ83/84 – Butoieşti (178. hispida var. hispida (65. sub M. hispida [I]. I. Prodan 1950 [BUCA]. A. hispida (65). Maria Berceanu [BUC 372. M. sub M. hispida [CRHM]. sub M. FQ94 – Ţânţăreni. Roman 1960. Vârtina (178. Secui. N. sub M. Popescu 1967. I. hispida (65. sub M. 352. M. sub M. hispida. hispida var. KK60 – Drăgoteşti (178). N. hispida [CL].

M. A. Gergely 1965 [BVHU]. Judeţul Arad ES01 – Pecica. . leg. ES42 – Şiria. 352. leg. Vadu Crişului (378).) All. . Mintia (30. I.Cytiso-Festucetum rupicolae Peia 1981 (441). Judeţul Bihor ES78 – Râpa. . Borza 1953 [HDHM]. 178. 10) Judeţul Bihor ET61/70/71 – Oradea. L. FR63 – Dealul Mocrii. Medicago prostrata Jacq. M. A. Lörinczi 1965 [CLA]. Lörinczi 1965 [FRE 3065]. Date corologice (Fig. M. 475). M. 64 . Gergely 1965 [BUAG]. Gergely 1965 [BUAG]. leg. Gergely. „Dealul Măgurii”. leg. Doltu 1966 [SIB]. 60. leg. 569.Thymio pannonici-Chrysopogonetum grylli Doniţă et al.Asperulo capitatae-Seslerietum rigidae (Zólyomi 1939) Coldea 1991 (55). 11) Judeţul Alba FR99/GR09 – Râpa Roşie (378).Botriochloetum (Andropogonetum) ischaemi Kristiansen 1937. 417).Artemisietum ponticae (Borza 1931 nomen nudum) Păun (1964) 1966 (397). leg. Chrysopogonetum grylli Soó 1939) (131). Integrare cenotică: . ES40 – Păuliş (16. VICOL I. 1965. Elymetum asperi Păun (1964) 1966) (397).Artemisio austriacae-Poëtum bulbosae Pop 1970 (413. Date corologice (Fig. L.Carici humilis-Brachypodietum pinnati Soó (1942) 1947 (56). I.Medicagini minimae-Festucetum valesiacae Wagner 1940 (399).. . FS15 – Dealul Măgurii. M. 571). 1992 (syn. gerardi Kit. 463). F. . 2001 (syn. Gergely. leg. malul râului Târgului (4. . Danciu 1979 [BVHU]. Judeţul Argeş LL41/42 – Câmpulung. Sebeş (352). Vlaicu 1963. ÖLLERER K. 569. FT10 – Defileul Crişului Repede (55. & ION R.Thymo comosi-Festucetum rupicolae (Csűrös et Gergely 1959) Pop et Hodişan 1985 (56). 352. I. 417).. PLHM. SIB]. 378). Syn. Pop 1977 (234). Gergely. Turcu. I. NM31/32 – Glăvăneşti (324. rigidula L. Judeţul Hunedoara FR48 – Deva (178. ES80 – Dumbrăviţa (230). . ES20/21 – Arad (352). Turcu 1965 [TMMJ]. Borza 1951 [BUAG]. I.: M. 352. I. F.. SANDA V. 56. ES52/53 – Pâncota (571). Medicago rigidula (L.Cynodonto-Atriplicetum tataricae Morariu 1943 (351). I. leg.. leg. 571). villosula Baumg. ES52 – Agriş (16. N. leg. Judeţul Bacău NM00 – Urecheşti (324. FS19 – Pădurea Craiu (136). . Turcu 1965 [IASI]. . Vadu Crişului. Gergely 1965 [I. 352). polymorpha var. I. leg. I. 178. 1966 [TMHM]..ŞTEFĂNUŢ S. 571). pe Muntele Roşu (568. 378). Sebeş. Integrare cenotică: . Danciu 1980 [BVHU].Trifolio striati-Taeniatheretum caput-medusae Sanda et al. Prodan 1950 [BUCA].

Vlaicu 1976 [TMHM]. leg. PJ24 – Vama Veche (413). Sârbu 1971 [BUAG]. Morariu 1957 [PLHM]. 352. I. 571). GS15/16 – Turda (203. Horeanu 1969 [FOHM]. Judeţul Constanţa NJ37 – Esechioi (337). V. 352). PJ38 – Eforie Nord (350). PJ27 – Techirghiol (284. leg. Todor. PJ09/PK00 – Medgidia (352. leg. PJ19 – Basarabi. leg. Marossy 1970 [BHHM]. la Fâneţe (30. N. Craiova. 378). ER61/71 – Reşiţa. PJ39 – Constanţa (460). Eforie Sud (350). V. GQ12 – Coţofenii din Faţă (67). Todor 1956 [I. leg. Morariu 1962. Petrescu 1916 [I]. Popescu 1965 [BUCA]. N. I. Pázmány 1968 [CLA]. 627). leg. 352. I. sub var. Morariu 1960. GP19 – Sălcuţa. I. la Tataia (352). GQ10/20 – Mofleni (67). A. I. PJ28 – Agigea (350. Canaraua Fetii (337). Borza 1929 [CL]. Eforie Sud. EQ87 – Cheile Rudăriei (441). lângă Calafat (95). 378. Grindul Saele (378). 1964 [PLHM]. Vlaicu 1978 [TMHM]. Eforie Sud. 351. GQ10 – Leamna de Sus (67). Ciocârlan. Dragu 1953 [BUAG]. Ciocârlan. G. Negrean 1998 [BUCM]. GQ01 – Başcov. sub var. Judeţul Călăraşi MK91 – Valea Seacă. Ciocârlan 1956 [BUAG]. leg. 1964 [BVHU. A. GP18/28 – Şegarcea (70). Todor 1956 [BUAG]. C. Ciocârlan. leg. I. V. leg. Oprea 1959 [CRHM]. G. Gergely 1967 [CL]. P. 378). 65 . Fâneţele Betfia. I. leg. A. EQ77 – Munţii Banatului (400). Vlaicu 1978 [TMHM]. la Fântâna lui Obedeanu (67). leg. leg. GQ11/20/21 – Craiova. I. 463). PLHM]. CLA]. leg. I. A. Judeţul Cluj FS97/98/GS08 – Someşeni (352). V. D. Morariu. (354). leg. 571). Eforie Sud-Eforie Nord. la Râpa Roşie (67). 460.ATLAS FLORAE ROMANIAE VI ET70 – Munţii Pădurea Craiului. Cluj. Dinulescu 1956 [GLR 75. leg. I. Judeţul Dolj FQ90/GQ00 – Terpeziţa – Plopşor. Morariu 1963 [BVHU]. BUCA]. NJ57/58 – Băneasa. leg. Grinţescu 1913 [BUCA]. 1962. S. Todor 1956. Judeţul Braşov LL69/LM60 – Rupea (30. leg. PTHM]. 280). PK33 – Istria. Dihoru 1991 [TULCEA]. PJ37 – Capul Turcului. leg. PJ14 – Hagieni (131. Burduja 1971 [I]. Judeţul Bistriţa Năsăud LN03/04 – Năsăud. Cetatea Histria. Judeţul Caraş-Severin EQ45 – Moldova Veche (378. N. PJ37/38 – Eforie (351). PJ28/29/38/39 – Constanţa (378). G. minor Ser. Todor 1956 [CL. leg. leg. Todor 1956 [BVHU]. Negrean 1998 [BUCM]. 352. Ularu 1963 [CL]. PK12 – Târguşor (463). Eforie Sud. PJ25 – Mangalia (352. 571). germana [BUAG]. Zahariadi 1957 [BUCA]. leg. 350. C. I. I. I. LL85/95 – Braşov. G. EQ54 – Pescari (378). C. Czetz 1863 [CL]. PK00 – Medgidia (460). leg. A. Valul lui Traian. C. leg. C. 1963. Goga 1977 [PLHM]. I. leg.

Nyárády 1930 [CL]. Iaşi. SIB].ŞTEFĂNUŢ S. G. NL89 – Rogojeni. leg. A. LM38 – Gurghiu. Grâneanu 1946. leg. A. KJ88 – Caracal. leg. FQ15 – Vârciorova (352). MJ48 – Greaca (352. leg. leg. Negoieşti şi Pădurea Vogna. 571). leg. C. leg. GQ13 – Negoieşti. leg. & ION R. FQ63 – Valea Petrii. Prodan 1912 [BUCA]. leg. Brezniţa – Ocol. 1944. I. Năstase 1984 [CRHM]. Deva. leg. Judeţul Giurgiu MJ09 – Malul Câlniştei (352). D. NN32 – Uricani-Miroslava (328). Pop 1958 [CL. D. Maria Cîndea 1976 [HDHM]. Popescu 1965 [BUCA]. Şerbănescu 1953 [CL]. Taia. Cîrţu 1972 [BVHU]. leg. leg. FQ30 – Gruia-Izvoarele (399). leg. BUCA]. 571). SIB]. la Larga (352). M. FQ24 – Gura Văii – Vârciorova.. leg. ÖLLERER K. Podişul Mehedinţi (502). G. VICOL I. PLHM]. 432). pe Dealul Pâncota (352). TULCEA]. Turcu 1953 [BUAG]. MK22 – Lacul Băneasa (352). KK60 – Popânzăleşti (69). 352). I. NN33 – Iepureni (60. I. NL73/82/83 – Galaţi (338). leg. 378. Judeţul Galaţi ML87 – Valea Drăculeştilor. 610). Tăuteşti (60. Unverricht 1852 [SIB]. Mititelu 1967 [BVHU. N. leg. E. Judeţul Ilfov MK21/22/31/32 – Bucureşti. N. Sârbu 1973 [I]. Mititelu 1967 [I. leg. D. 542. Morariu 1940. Răvăruţ 1939 [IASI]. M. Cîrţu 1972 [BUAG. P. D. MJ19/29 – Călugăreni. leg. 569. Roman 1956 [CL]. Negrean 1962 [PLHM]. Viţalariu 1967 [CL]. leg. I.I. Ada-Kaleh (471). N. IASI. leg. KJ79 – Teslui. NN41/42 – Valea Adâncă (352). leg. I. Morariu 1943 [PLHM]. IASI]. M. Judeţul Mureş LM21/22/32 – Sighişoara (30. Zahariadi 1950 [BUCA]. Cîrţu. MJ39 – Comana (60. Colentina (352). FR69 – Cheile Băcâia (378). G. A. leg. NL87 – Vlădeşti. FR58 – Hărău (571). 378. Sârbu 1975 [IASI]. Judeţul Hunedoara FR48 – Deva. Balazs 1986 [HDHM]. Roman 1965 [BUCA]. D. Cîrţu 1972 [FOE 972. I. între Robăneşti şi Pieleşti (397). 1946 [BVHU. Judeţul Iaşi NN12 – Popeşti (60. Negrean 1972 [BUCM]. Vlaicu 1978 [TMHM]. G. leg. leg. pe Muntele Szárhegy (571). FQ05/15 – Orşova. Pădurea Perişor (69). MK32 – Pantelimon. Dealul Cetăţii (110. Mititelu. Popescu 1968 [BUCA]. SANDA V. 352. Judeţul Gorj FQ58 – Isvarna. Judeţul Olt GQ32 – Vulpeni în lunca Gemartăluiului (397). I. M. 66 . Gura Văii (352). FR85 – Munţii Şureanu. Judeţul Mehedinţi EQ82 – Sviniţa-Tricule (378. D. BUAG. 633). Pădurea Strehaia (69). Piatra Ra (422). FS60 – Cheile Cibului (378). Sârbu 1973 [I]. D. leg. CRHM. I. 1943. N. leg. Mititelu.. I. leg. A. FP49 – Vrata-Gârla Mare (399). Dealul Alion. leg. Dealul Cetăţii (352. Cîrţu. leg. Larga (60). Todor 1956 [IASI]. D. CLA]. leg. N. IASI. C. Enculescu 1920 [BUAG]. Viţalariu 1967 [FMDE 44. 246. 352. Roman 1964 [BUCA]. 1945. Dragu 1952 [BUAG]. G. Roman 1966 [BUCA]. KJ94/95/LJ04 – Corabia. leg. Cîrţu 1972 [BUAG. KK61 – Petriş. Pădurea Gârboavele (378. 352). KJ96/97 – Studina. Pădurea Vogna. Schela Cladovei. 571).. 1941. leg. BUCA]. 1942. 620). 352).

sativa) Syn. Bunea 1948 [BUCM]. Medicago × varia Martyn (M. Judeţul Sibiu KL76 – Cisnădie (195. Vlaicu 1973 [TMHM]. ES40 – Păuliş (16. Radna (16. Judeţul Prahova MK58/59 – Tohani. Muntele Breaza. leg. ER06 – Sânmihaiu Român (234). Burduja 1941 [BUCA]. Pietriş. Paucă 1950 [CL]. FS70/71 – Zlatna. leg. Judeţul Tulcea PK05 – Casimcea. Dealul Pârjol. Ghioşani (397). 378). 417). leg. KK82 – Pleşoiu. Horeanu 1970 [SVHU]. Săvulescu 1932 [BUCA]. PK35 – Hamangia. Dihoru 1960 [BUCA]. leg. Judeţul Arad ES20/21 – Arad (352). Judeţul Bacău MM65 – Băhnăşeni (352). leg. FS90/GS00 – Alba Iulia. Horeanu 1970 [FOHM. N. C. Horeanu 1975 [BRHM. V. ex Scherrer 1925 (179). Turcu 1956 [I]. I. leg. M. sub var germanica (92). subfalcata Schur Integrare cenotică: . 378). falcata × M.ATLAS FLORAE ROMANIAE VI KK62 – Găvăneşti (397). Zahariadi 1950 [BUCA]. Constantineanu 1913 [BUCM]. ES50 – Lipova (417). PK47 – Enisala. N. PK15 – Războieni. G. C. MM82 – Oneşti (324. G. leg. leg. 352. Stânca – Casimcea. KK82/83 – Curtişoara (397). C. leg. PK37 – Babadag (174). ES80 – Dumbrăviţa (230). C. leg. Judeţul Teleorman LJ75/76 – Brânceni. C. sub var germana [BUAG].: M. 378). SVHU]. 12) Judeţul Alba FR99/GR09 – Sebeş. 67 . A. MM77/87 – Racova. leg. LJ09 – Drăgăneşti.-Bl. ER25 – Uliuc (234). T. T. KL89 – Boarta (195.Arrhenatheretum elatioris Br. Buia (195. ER25/26 – Urseni (234). MM65/66/75/76 – Pârjol. Horeanu 1971 [SVHU]. 378). PK17 – Valea Chiubelca (378).. FOHM]. C. leg. C. Burduja 1948 [I]. pe Dealul Bilac (352). leg. leg. Ciocârlan 1965. ER03 – Rudna (234). Stânca Tohanilor. Date corologice (Fig. KK72 – Moruneşti (397). Judeţul Argeş LK23 – Stolnici (352). 417). Judeţul Timiş DR83/93 – Cruceni (234). media Pers. leg. NM23 – Banca. Roman 1963 [I].C.

Prodan 1921. CL. Apahida. la Becaş (352). E. leg. Judeţul Braşov LL79 – Racoşu de Jos (352). leg. LL87 – Rotbav. Soó 1941 [CL].. R. R. NN08-09 – Durneşti (327). R. Nyárády 1923 [CL]. leg. Soó 1941. leg. K. A. R. leg. Dâmbu Morii. 1942 [CL]. FS98 – Baciu. leg. Soó 1944 [CL]. A. Todor 1940 [CL]. Soó 1943 [CL]. 571). FS99/GS09 – Feiurdeni. A. Judeţul Buzău MK69 – Dealul Istriţa (510). A. leg. R. Dealul Gheorghenilor. FS29 – Valea Iadului. Nyárády. I. A. Turda (352). Dealul Lomb. 68 . leg. leg. Buiculescu 1969 [BUCM]. Dealul Ciuha. GS15/16 – Băile Sărate. leg. Nyárády 1923 [CL].I. Soó 1941 [CL]. leg. LN23 – Prundul Bârgăului. I.I. Şanţul Turcului. FS88 – Sugeagu. ML69 – Valea Nişcovului (Tisău) (180. Tăietura Turcului. Negrean 1987 [BUCM]. FS97/98/GS08 – Cluj (352. 1915. leg. I. Grădina Botanică (179). Dealul Câmp. LN03/04 – Năsăud. leg. Egri 1949 [CLA]. Valea Plecica. F. MN87 – Dracsin. Pădurea Digul Morii. Negrean 1988 [BUCM]. Bucureşti MK21/22/31/32 – Bucureşti (352). Buiculescu 1967 [BUCM]. GS07 – Gheorgheni (352). FT10 – Vadu Crişului. I. Bielz 1847 [CL.. Nyárády 1950 [CLA]. SANDA V. R. leg. Morariu 1967 [BVHU]. MN59/69 – Leorda. Cluj. Cluj. M. L. Nyárády 1923 [BUAG. G. ML82 – Beceni (352). leg. E. M. leg. Bechet 1967 [BUCM]. I. leg. R. Judeţul Bihor ET95 – Otomani. Judeţul Cluj FS87/88 – Gilău. L. 571). FR00 – Armeniş (52). I]. J. leg. MP50 – Gorovei (327). ML80/81 – Dealul Săpoca. Răvăruţ 1943 [IASI]. C. Defileul Crişului Repede (56. Soó 1943 [CL]. leg. Judeţul Bistriţa-Năsăud KN94/LN04 – Salva. leg. Cluj. Soó 1943 [CL]. leg.I. ÖLLERER K. Dealul Craiului. Judeţul Botoşani MN49/59/MP40/50 – Vârfu Câmpului (327). R. Soó 1942 [CL].I. G. Soó 1942 [CL]. Burduja 1943 [I]. leg. 1948 [BUCA]. Buiculescu 1982 [BUCA].. leg. leg. Valea Turnului. Muntele Muncelu. Cluj. Buiculescu 1970 [BUCM]. 571). C. 569. LL94 – Piatra Mare. leg. leg. I. P. leg. G. V. GS18 – Cojocna. MP41/50/51 – Şendriceni. GS05 – Cheile Turzii. Béla 1894. R. GS19/GT10 – Bonţida – Iclodul Mic. C. Malul Timişului spre Dârste. la Turnul de Jos. Dobrescu 1948 [BUCA]. Fâneţele Clujului. Morariu 1947 [PLHM]. E. Kovács [ROHM]. Cluj. Popovici 1897 [I]. C. Szabó 1970 [CLA]. Dealul Cetăţii. Richter 1904. Nyárády 1923 [BUAG.ŞTEFĂNUŢ S. GS08/18 – Apahida. Karácsonyi 1981 [BUCA]. & ION R. leg. Soó [CL]. Soran 1949. leg. leg. Someşeni (352). Negrean 1989 [BUCM]. Nyárády. Soó 1941 [CL]. Soó 1942 [CL]. Buiculescu 1969 [BUCM]. Porcius [CL]. I. leg. FS97 – Tăuţi. Haja 1968 [DOHM]. leg. 569. D. Váczy 1952 [CVHM]. 475). Terasa Ierului spre Dealul Cetăţii. NN09 – Guranda (327). GS17 – Boju (352). Egri 1949 [CLA]. 352). E. S. R. I. LN01 – Domneşti (569. SIB]. R. Pázmány 1959 [CLA].T. A. Cluj. LL85/95 – Braşov (352. leg. Judeţul Caraş-Severin EQ55 – Moldova Nouă. Dealul Runcu. leg. Valea Gârcinul Mare. VICOL I. leg. I. Wolff [CL]. leg. R. LN33 – Tiha Bârgăului. BVHU].

leg.ATLAS FLORAE ROMANIAE VI GT12 – Ocna Dejului. I. FR56 – Bretea. leg.Micloşoara. la Valea Rea. C. M. Vlaicu 1983 [TMHM]. leg. LM83 – Vlăhiţa-Căpâlniţa (332). leg. leg. leg. leg. Negrean 1978[BUCM]. TMMJ]. I. Negrean 1998 [BUCM]. Constantineanu 1914 [BUCM]. I. LM90 – Baraolt. T. leg. leg. Nyárády 1934 [CL]. Pop 1961 [SIB]. Negrean 1984 [BUCM]. PJ19 – Murfatlar.C. ML38/39 – Catalina (289). Negrean 1977 [BUCM] LK85 – Nucet. I. I.C. Gociu 1967 [IASI]. NL79 – Balinteşti (378). Constanţa (460). G. Constantineanu 1914 [BUCM]. Judeţul Dolj GQ11/20/21 – Craiova. T. leg. Soó 1941 [CL]. G. G. T. Danciu 1968 [FRE 3347. T. Buia 1939 [CLA]. Danciu 1968 [BVHU]. O. A. Sfântu Gheorghe – Arcuş. 571). leg. Bunea 1948 [BUCM]. M. leg. BUCA]. Techeru.C. T. leg. LL89/99 . M. G. Sanda 1976 [BUCA]. leg. Judeţul Ialomiţa NK23/33 – Slobozia. PJ28 – Agigea. Bunea 1945 [BUCM]. Negrean 1977 [BUCM]. leg. Valea Seacă. NL28 – Nicoreşti (378). Judeţul Hunedoara FR48 – Deva. Constantineanu 1914 [BUCM]. PJ14 – Hagieni. Danciu 1960. Constantinescu. Sandu 1926 [BUCM].C. PJ28/29/38/39 – Constanţa. M. Judeţul Gorj FR80 – Schela. Burduja 1967 [I]. Comes 1964 [BUCM]. PJ39 – Mamaia. leg. leg. leg. I. ML08 – Arcuş. Judeţul Harghita LM62/63/73 – Odorheiul Secuiesc. FS60 – Almaşul Mic de Munte. Negrean 1983 [BUCM]. I. LM88 – Ditrău. Săvulescu. I]. Sandu 1929 [BUCM]. GT20/21 – Nicula. Sârbu 1974 [I]. Vlăhiţa (252). Popescu & V. leg. Cozia. leg. leg. Judeţul Galaţi NL26/27/36 – Movileni (378). G. ML07/08 – Sfântu Gheorghe. leg. Constantineanu 1914 [BUCM]. GT13 – Valea Someşului Mare (352). leg. BVHU. Danciu 1971 [BVHU]. leg. NL73/82/83 – Galaţi (338. MM08 – Lacul Roşu. Bunea 1948 [BUCM]. Negrean 1977 [BUCM]. Odorheiul Secuiesc. LM80 – Racoşu de Jos-Muntele Topa (569. Valea Sevendic. GT21 . leg.I. Danciu 1968 [BVHU. FR59/FS50 – Voia. C. Dealul Kuvar. T. leg. Danciu 1968 [BVHU]. NL72 – Şendreni (378). Judeţul Constanţa NJ76 – Dumbrăveni. G. PK12 – Cheia. PJ27 – Techirghiol.Gherla. G. M. 1968 [BUAG. GP09 – Radovan. Căpâlniţa (252). G. A. Judeţul Covasna LL87/97 – Hăghig. MM02/12/13 – Sâncrăieni. Soó 1941 [CL]. M. leg. leg. R. G. Z. GT23 – Valea Gârbăului. Grinţescu 1939 [BUCA]. PLHM. N. Săvulescu. Bunea 1945 [BUCM]. leg. leg. N. leg. C. leg. leg. MK03/13 – Ciocăneşti (352). leg. Bodoş. M. Dealul Omurcea. 378). Judeţul Dâmboviţa LK77/87 – Mănăstirea Dealului. SIB. Negrean 1984 [BUCM]. 69 . Danciu 1970 [BVHU]. Vlaicu 1977 [TMHM]. Crişan 1960 [BUCM]. E. leg. A. R. leg.

G. Judeţul Prahova LK99/MK09 – Câmpina (352). Negrean 1982 [BUCM]. LM38 – Gurghiu. G. Zahariadi 1948 [BUCA. G. & ION R. Judeţul Iaşi MN95 – Pădurea Zagavia (80.. FT16/17 – Căuaş (287). Negrean 1987 [BUCM]. Constantineanu 1901 [BUCM]. Rayss 1930 [BUCM].I.C. Constantineanu 1901 [BUCM]. leg. VICOL I.ŞTEFĂNUŢ S. Bârnova. leg. Judeţul Suceava LN86/96 – Câmpulung Moldovenesc. Morariu 1951 [PLHM]. NN32 – Uricani-Miroslava (328). Judeţul Neamţ MM29/39 – Bicaz. MM49 – Viişoara. LL91 – Posada. FQ16 – Valea Bahnei. leg. leg. leg. Valea Tarova. G. 352). ÖLLERER K. 571). FQ24 – Valea Virului. G. KL84/85 – Cheile Oltului (450).. Chicera. Diaconescu 1968 [I]. G. Judeţul Sibiu KL77/87 – Sibiu (195. 567. Negrean 1985 [BUCM]. Negrean 1982 [BUCM]. G. Negrean 1977 [BUCM]. NN42 – Iaşi. NN32/42 – Miroslava. LP90 – Putna. I. Constantineanu 1896 [BUCM]. Lazăr 1956 [BUCM]. leg. G. Negrean 1987 [BUCM]. LM32 – Ţopa (30. MN43 – Pârâul Nemţişor (90).C. NN41/42 – Iaşi. N. Iaşi. G. C. leg. leg. Negrean 1977 [BUCM]. leg. LL82 – Poiana Ţapului. Judeţul Mehedinţi FQ15 – Vârciorova. Vlaicu 1980 [TMHM]. Boiu Mare (30. NM08 – Bucium. A. Preluca. LM55/56 – Sovata (369). Gavriescu 1966 [PNHM]. 339). SANDA V. I. G. 571). E. leg. leg. FT17 – Tiream (287). G. Judeţul Mureş KM92 – Băgaciu. leg. FT79/FU70 – Oaş – Oraşul Nou (287). I. Valea Strâmbă (378). Halta Strehaia. leg. pe Dealul Cetăţii (541). leg. leg.. Judeţul Ilfov MK12 – Ciorogârla. 352. FT49 – Ambud (287). leg. Judeţul Satu Mare FT15/16/25/26 – Tăşnad (287).C. C. leg. FT18/28 – Moftinul Mic (287). ML11/12 – Măneciu-Ungureni. leg. 70 . Negrean 1985 [BUCM]. T. Cârlig. leg. Sandu-Ville 1951 [BUCM]. leg. FT28/29 – Doba (287). NN41 – Iaşi. MN18/28 – Arbore. I. G. Sârbu 1968. leg. F. Negrean 1977 [BUCM]. Negrean 1985 [BUCM]. 571). Săvulescu. leg. leg. MM49/MN40 – Bistriţa – Valea Mare. Dealul Pietricica. Negrean 1985 [BUCM]. Negrean 1987 [BUCM]. G. leg. leg. Negrean 1985 [BUCM]. leg. G. MM39/49 – Pângăraţi. G. Chirilă 1963 [BUAG]. Gara Bicaz. FQ74 – Valea Slătinicul Mare. 1872 [TMMJ]. Sandu-Ville 1950 [BUCM]. T. Nyárády 1943 [CL]. Negrean 1985 [BUCM]. leg. Valea Saca. BUCM]. Iloviţa. Burduja 1947 [CL]. MN18 – Clit. Sârbu 1968 [BUAG]. Dealul Repedea (352). I. Negrean 1985 [BUCM]. leg. C. MM49/59/MN50 – Piatra Neamţ. C. leg. G. MK12/22 – Chitila (352). LL81/82 – Sinaia (38. C. I. FT25/26 – Săcăşeni (287). leg.

Burduja 1948 [BUCA]. Dobrescu 1973 [I]. Melilotus albus Medik.Heliotropio curassavicae-Petunietum parviflorae Sanda et al.Medicagini minimae-Festucetum valesiacae Wagner 1940 (333). Săvulescu. leg. nud. leg. . 206. Sandu 1931 [BUCM]. Beredeni (378). . leg. Negrean 1975 [BUCM]. . leg. C. vulgaris Willd. .ATLAS FLORAE ROMANIAE VI MN38 – Dărmăneşti. . Săvulescu 1936 [BUCM]. C. leg. leg. . . Hobincu 1968 [I]. 531). Trifoi mare. Molotru. MP30/40 – Zamostea.-Bl. I.Ceratocarpo-Euphorbietum stepposae (nicaeensis) Sanda et Popescu 1998 (45).Alliario officinalis-Chaerophylletum temuli Lohmeyer 1949 (320).Brometum tectorum Bojko 1934 (234. S. Negrean 1988 [BUCM]. . Constantineanu 1913 [BUCM]. .Lathyro-Avenetum fatuae Passarge 1979 (14). . Dealul Glimea. leg.Aeluropo-Puccinellietum limosae Popescu et Sanda 1975 (437). 438).Argusio-Petasitetum spuriae (Borza 1931 nomen. leg. . et al. Constantineanu 1901 [BUCM].: M. T.C. Paraschivescu 1960 [BUCA]. 1936 (439). 2001 (176). . G. 286. Judeţul Vaslui NM38 – Negreşti. KL91 – Călimăneşti (352). leg. leg.) Dihoru & Negrean 1976 (177). Syn.Onopordetum acanthii Br.Poo angustifoliae-Fetsucetum valesiacae Zinoker in Mucina et Kolbek 1993 (14). Molotru alb. .Botriochloetum (Andropogonetum) ischaemi Kristiansen 1937 Pop 1977 (234. Stoian 1991 [TULCEA]. NM63 – Banca. Judeţul Tulcea PK37 – Babadag (460). Tüxen (1942) 1947 (171.Anthrisco caucali-Stellarietum pallidae Sanda et Popescu 1979 (515). C. Sulchină albă. Negrean 1988 [BUCM]. G. . Cârlan 1982 [ROHM]. 71 . NM82 – Fălciu. 1994 (533). la Gearmata (352). Judeţul Timiş ER16/17/26 – Timişoara.Poo compressae-Tussilaginetum farfarae R. . leg. . leg. pârâul Putred. C. . 434.Elymetum gigantei Morariu 1957 (351. . I. T. .Agrostetum gigantei Sanda et al. Sulfină. G. Negrean 1981 [BUCM]. MN45 – Vişina.Agrostetum ponticae Popescu et Sanda 1973 (435).Puccinellietum limosae Rapaics ex Soó 1933. .C.Artemisietum arenariae Popescu et Sanda 1977 (438). Molotră. MN58 – Siminicea. leg. 404). MN56 – Racova. leg.Plantaginetum arenariae (Buia et al.Calamagrostietum epigei Juraszek 1928 (435). Fălticeni. Judeţul Vâlcea KK99/KL90 – Râmnicu Vâlcea. . Lunca Siretului.Agropyro cristati-Kochietum prostratae Zólyomi 1958 (404).Berteroëtum incanae Sissingh et Tiedeman in Sissingh 1950 (14) rorippetosum pyrenaici Pop et Hodişan 1970 (425). G. V. Integrare cenotică: . Sulcină. 531). Zamostea. KL80 – Olăneşti (352). pârâul Moriştii. .Calamagrostio-Tamaricetum ramosissimae Simon et Dihoru (1962) 1963 (10). QK07 – Sfântu Gheorghe.Argusietum (Tournefortietum) sibiricae Popescu et Sanda 1975 (437). . . Denumire populară: Sulfină albă. 1980 (434). O. 1960) Popescu et Sanda (1987) (438). Sulcină albă.Echio-Melilotetum albi R. Horeanu 1975 [GLHM]. . Rădăşeni (352). 1936 (521). leg. Tüxen 1931 (648).Aperetum maritimae Popescu et al. D.

leg.Secali sylvestris-Brometum tectorum Hargitai 1940 (435). Resmeriţă et Pop 1967 (493). 16). Marcu 1981 [CL]. Toma 1964 [IASI]. leg. Mititelu 1970 [BCHM]. M. de la Brad la Ineu (16). I. Prundu. Negrean 1997 [BUCM]. Georgescu 1933 [CLA].. Mavrodin 1980 [PTHM]. Alexiu 1991 [PTHM]. pe malul Râului Târgului (60). MM87 – Gura Văii (14). leg. VICOL I. ET86 – Valea lui Mihai (461). 366). MM74 – Vereşti. leg. I. leg. Maxim 1933 [BUCA]. Pop 1942 [SIB]. MM76 – Bogdăneşti. SANDA V. leg. ES83 – Buteni. Groza 1985 [CL]. leg. Nechita 1971 [ROHM]. LL50/60 – Cetăţeni (4. leg. Barabaş 1970 [PNHM]. Vintilă 1979 [BUCA]. . 366). Negrean 1997 [BUCM]. ES50 . LL62 – Marginea Domnească (4. Lunca Argeşului. LL40 – Muntele Mateiaş (1.. 475). FS62/63 – Roşia Montană. leg. Judeţul Arad ER89 – Bulci (199). ES58 – Mădăraş. FS54 – Valea Caselor (255).-Bl. MM86 – Luncani (14). I. D. 230. Date corologice (Fig. FT10 – Defileul Crişului Repede (55. MM95/96 – Bacău. 236). I. Golescu 1909 [BUCF]. KM71 – Valea Lungă (50). leg. Prodan 1949 [BUCA]. ES11 – Pădurea Ciala. A. Marossy 1969 [BHHM]. LK59 – Lespezi (366). 1930) Tschou 1946 (630). 72 .ŞTEFĂNUŢ S. ES40 – Miniş. leg.Salicetum rosmarinifoliae-Holoschoenetum vulgaris Mititelu et al. Paucă 1948 [BUCA]. N. pe malul Tăzlăului (573). MM95 – Letea Veche. Judeţul Bihor ES48/58 – Salonta. FT01 – Aleşd. & ION R. 366). leg. Valea Iadului. I. leg. FS27 – Leşu (476). leg. A.. Marossy 1971 [BHHM]. leg. A. 230. Judeţul Bacău MM35 – Lunca Trotuşului. NM01 – Sascut (349). G. Pădurea Trivale (4. leg. Prodan 1954 [CL]. Radna (16. . leg. ES64 – Lunca Crişului Alb. Râpa Roşie. . Iteşti (14). D. Gergely. holoschoenetosum Sanda et al. F. G. Judeţul Alba FR99 – Lancrăm. 417). C. Valea Misid.Trifolio repenti-Lolietum Krippelová 1967. T. leg. Roşia Poieni. Gherăieşti (14). Judeţul Argeş LK26/36/37 – Piteşti. GS20 – Valea Secaşu Mare (195). Valea Lupului (476). Jianu 1992 [HDHM]. leg. 4. F. A. V. LL51 – Valea Bădenilor (4.Saponario-Salicetum purpureae (Br. 13) 1973 subass. Todor 1966 [PTHM]. leg. FS19/FT10 – Şuncuiuş. LL41 – Câmpulung. . Gergely 1981 [TMMJ]. ES70 – Lunca Mureşului (16). ET61/70/71 – Oradea (461). Barabaş. Lipova (16. ÖLLERER K. 430). N. FS90/GS00 – Alba Iulia (571). leg. G.Salicetum albae Issler 1924 (196). leg. . 1987 (528). I. V. Täuber 1971 [CL].Valea Cladovei. I. leg. 417). leg. I. ES35/45 – Chişineu-Criş (461.

73 . & E. leg. Judeţul Buzău MK69 – Valea Nişcovului (180). Dihoru 1957 [BUCA]. Cardaş 1978 [DOHM]. Negrean 1988 [BUCM]. D. Ularu 1964 [BVHU]. C. MJ59 – Crivăţ (47). Nyárády 1948 [BUCA]. G. FQ17 – Băile Herculane (52). Danciu 1968 [BVHU]. MN75/76 – Tudora (271). Dealul Istriţa (508). Sanda. Pojejena. leg. LN36 – Munţii Rodnei. Judeţul Brăila NK70/71 – Brăila (168). Tâmpa. Lunca Bistriţei. G. I. D. Bucureşti (199). Dobrescu 1948 [BUCA]. V. Dealul Golovârf (627). Heltmann 1957 [SIB]. FQ07 – Mehadia (52). C. leg. Ularu 1963 [BVHU]. Vaczy 1954 [CVHM]. P. F. ML43 – Siriu (167).R. MJ78 – Olteniţa. M. Pojejena (467). leg. Morariu 1947. I. Gura Văii Negre. Judeţul Botoşani MN68/69 – Codrul eminescian (320). A. N. LL85/95 – Braşov. C. leg. CL. 571). A.A. leg. Măgura Gumelniţa (199). FQ18 – Bogâltin (52). A. Poiana Braşov (173). EQ77 – Bozovici. leg. Bujorean 1926 [FRE 1495. Petcuţ 1933 [BUCF]. Bucureşti MK21/22/31/32 – Parcul Herăstrău (60). M. Judeţul Călăraşi MJ58 – Căscioarele. ER93 – Obreja (52). Nyárády 1950 [CLA]. Kayser 1841 [SIB]. NL01 – Costieni (236). BVHU. Valea Anieş. LL69/LM60 – Rupea (31. leg. LL85 – Cristian. MP50/51 – Dorohoi. M. Ciobanu 1964 [BUCA]. Judeţul Cluj FS47/48/57 – Mărgău. LN02/12 – Bistriţa (245. leg. I]. BUCF. leg. Judeţul Caraş-Severin EQ36 – Baziaş (467). LL67 – Perşani. MP31 – Mihăileni. Negrean 1983 [BUCM]. Herzog [SIB]. NL02 – Râmnicul Sărat. leg. 571). leg. MP41 – Lozna-Dersca (327). Römer 1892 [BVHU]. MP52/53 – Suhărău (327). MK62 – Pădurea Tămădău. G. I. MP91 – Pădurea Avrămeni. leg. I. G. H. Tisău. V. Mititiuc 1971 [BUCM]. Heltmann 1956 [BVHU]. LL74 – Tohanu Vechi. Dealul lui Pape (425). Budeşti (47). leg. A.I. Dumitrescu 1956 [BUCF]. Grădina Botanică (179). J. Judeţul Braşov LL64/74 – Zărneşti (316). leg. Czetz 1856. M. G. LN35 – Rodna (458. Prodan 1950 [BUCA]. Sandu-Ville 1962 [BUCM]. leg. Tâmpa. MK79 – Sărata-Monteoru (512). FS66 – Valea Someşului Rece. leg. leg. leg. Goga 1958 [SIB]. leg. leg. Ciobanu 1954 [BVHU]. leg. Grecescu 1882 [SIB]. Porcius [CL]. ML60 – valea pârâului Haleş. H. 571). BUCA. FQ16 – Topleţ.ATLAS FLORAE ROMANIAE VI Judeţul Bistriţa-Năsăud KN94/LN04 – Salva. P. leg. ML06 – Podu Oltului. leg. FR00 – Rusca (52). EQ45 – Moldova Veche (627). Mihai 1966 [I]. LN22/32/33 – Bistriţa-Bârgăului. Armeniş (52). leg. Ştefan 1975 [RSHM]. MK50 – Gălbinaşi (47). leg. CLA. LN03/04 – Năsăud. leg.

A. 1959 [PLHM]. Popescu. CL. leg. 23. leg. I. Georgescu 1960 [BUCA]. Richter 1906 [CL]. 438. A. leg. Cluj – Someş. leg.C. Burduja 1969 [I]. Prodan 1920. NJ79 – Rasova. Egri 1949 [CLA]. 1966 [BVHU. GT21 – Gherla. Wolff 1890 [BUCF]. GS05 – Cheile Turzii. leg. Constantineanu 1914 [BUCM. R. Zanoschi 1963. leg. 11. Marcu 1984 [CL]. Todor 1940 [CL]. Şerbănescu 1949 [I]. leg. Pascal 1958 [IASI]. Zahariadi 1954.. leg. I. Judeţul Constanţa NJ38 – Galiţa. Dealul Craiului. leg.08. Zapletalek 1927 [CL]. între Eforie Nord şi Eforie Sud. G. Szabó 1975 [CLA]. C. Resmeriţă 1968 [CL]. GS08/18 – Apahida. C. Házsongárd. Valea Someşului Cald.ŞTEFĂNUŢ S. Prodan 1920 [BUCA]. A. Mlaştina Herghelie (204). C. ÖLLERER K. M. 619). 1941 [CL]. Borza 1923 [CL]. C. Horeanu 1970 [FOHM]. leg. leg. GS19/GT10 – Bonţida. 74 .06. Negrean 1975 [BUCM]. FS87/88 – Gilău. I. Morariu 1951. Horeanu 1968 [FOHM]. 1978 [BRHM. 15. leg. 439). & det. Nyárády 1952 [BUCA]. R. malul Someşului. Ujvárosi 1904 [CL]. leg. Morariu 1955 [BVHU]. FOHM]. Egri 1950 [CLA]. leg. Heltmann 1954 [SIB]. Negrean 1984 [BUCM]. FT30 – Ciucea (571). Turda (571. I. Richter 1876 [CL]. . Cluj. Popescu 1968 [BUCA]. Negrean 1975 [BUCM]. PK31/32 – Capul Midia (437). FS75 – Muntele Mare. Soó 1943 [CL]. G. Scobiola 1929 [I]. FOHM. leg. C. I. Horeanu 1968 [BRHM. R. C. leg. FS78 – Între Căpuşu Mic şi Bedeciu (635). A.2009 (!)..I. leg. G. PJ14 – Hagieni (280). Ştefănuţ S. 351. I. leg. 354). Mihai 1963 [I]. NK80 – Cochirleni. Negrean 1977. I. Horeanu 1969 [FOHM]. Fântâniţa. 434. leg. Cochirleni.T. Pázmány 1967 [CLA]. GS18 – Cojocna. PJ37/38 – Eforie (75. PJ28 – Agigea (354). Băile Sărate. Egri 1949 [CLA]. PK33 – Cetatea Histria. leg. leg. leg. FS68 – Izvorul Crişului. 435. I. PK20 – Năvodari (282. NJ69 – Lacul Dunăreni (404). Mangalia. Z. C. leg. 437. Horeanu 1977. 435. Eforie Nord. FS98 – Popeşti (105). Morariu 1949 [BVHU]. V. CLA]. SVHU]. 1930. A. 1948 [BUCA. Nyárády. leg. VICOL I. C. C. Luna de Sus. Săvulescu 1915 [BUCA]. pe malul lacului Techirghiol. FS97/98/GS08 – Cluj (298. C. A. D. 1969 [GLHM. P. Mamaia. Judeţul Covasna ML07/08 – Sfântu Gheorghe.2009. PK54 – Periboina. PJ37 – Eforie Sud (350. SVHU]. Szapita 1960 [CVHM]. R. H. 571). Enculescu 1912 [BUAG]. I. 1954. leg. leg. 350. FS68/78 – Bedeciu – Căpuşu Mic.2008. 515). PJ38 – Eforie Nord (354). NK74 – Dealul Varoş. Neptun. Basarabi. László 1929 [CVHM]. V. Nyárády. Borza 1931. leg. leg. PK12 – Cheia. T. 1998 [BUCM]. 389. GT13 – Căşeiu. Nyárády 1940. Gilău. G. leg. PJ19 – Basarabi. PJ28/29/38/39 – Constanţa (205. Morariu 1961. Nyárády 1949 [CLA].I. Petrini [CLA]. BUCF. Pop 1967 [CL]. Horeanu 1978 [GLHM]. Malul Roşu (!). leg. Pădurea Murfatlar (199). GS15/16 – Turda.. 351). Horeanu 1975 [GLHM]. 438. leg. spre Năvodari. 1957. C. G. Horeanu 1968. PJ39 – Mamaia (350. E. A. leg. Prodan. & ION R. PJ27 – Techirghiol (75. Băile Sărate. 1956. 1953. Negrean 1983 [BUCM]. 1955. A. A. I. leg. E. I. SANDA V. PLHM]. K. 1952. leg. leg. P. Sanda 1976 [BUCA]. G. Petrescu 1915 [I]. leg. A. leg. 434. 1964. Hârşova (404). leg. C. GLHM. E.06. J. I]. C.. Valea Ierta. leg. Horeanu 1968 [FOHM]. Zsák 1904. 641). A. I. Judeţul Dolj FP56 – Ciupercenii Noi. 284). Borbás 1904. leg. NK81 – Cernavodă (389). V. PJ25 – Comorova (350).

Râpa Tuluc (45). Oescu 1944 [IASI]. Iacobescu 1903 [BUCF]. Valea Netiş (393). leg. GQ20 – Popoveni. NL77/78 – Târgu Bujor (45). L. leg. leg. L. Băcia (134. L. Năstase 1986 [CRHM]. FR67/77/78 – Orăştie (211. leg. 1964 [BUAG. Valea Mare. Negrean 1988 [BUCM]. leg. FR49 – Crăciuneşti – Băiţa. A. leg. G. Kovács 1967 [I]. Ularu 1963 [BVHU]. I. leg. CL. MJ39 – Comana (620). NL84 – Tuluceşti (45). CLA. M. G. 1995. leg. Negrean 1966. Ciuntu 1977 [HDHM]. Munţii ŢarcuPetreanu. M. Judeţul Hunedoara FR32 – Munţii Ţarcu-Petreanu. FR54 – Ohaba de sub Piatră. MJ19/29 – Călugăreni (199). leg. Casanova 1964 [FOE 333. 1977 [BUCM. leg. FR68/78 – Geoagiu. I. leg. leg. CRHM. FR43 – Râul de Mori. G. Maria Cîndea 1972 [HDHM]. NL88 – Oancea. P. Alexandrescu 1953 [BUCA]. C. Morariu 1944 [PLHM]. Ene 1961 [BUCM]. Negrean 1997 [BUCM]. NL69 – Zărneşti-Jorăşti (551). Judeţul Harghita LM52 – Porumbenii Mari. Judeţul Galaţi NL27 – Furcenii Noi (349). IASI. între Jiu şi Popoveni. MN81 – Mirceşti (349). MJ48 – Greaca (432). MN91 – Răchiteni. sub Muntele Vulcan (571). IASI]. Negrean 1977 [BUCM]. FS50 – Buceş. PLHM]. FR82 – Iscroni. FR65 – Munţii Şureanu. 571). Dâlja Mică. MM11 – Tuşnad Băi. CVHM. Grinţescu.C. leg. NL73/82/83 – Pădurea Gârboavele (333). V. NL76/77 – Fârţăneşti. leg. Pădurea Bursucani (45). N. G. leg. Negrean 1993. Judeţul Ialomiţa MK65 – Moldoveni. Negrileşti (374). Casanova 1964 [BUCF. leg. 1999 [BUCM]. I. Sârbu 1974 [I]. leg. Galaţi. MJ09 – Pădurea Ghimpaţi. 571). Negrean 1988 [BUCM]. Slonovschi 1968 [I]. leg. Valea Băniţa. G. LM62/63/73 – Odorheiul Secuiesc (211. C. leg. D. NL38 – Berheci (374). Galaţi (338. NL53/63 – Independenţa (45). Casanova 1961. NM70 – Aldeşti (45). Szabó 1853 [SIB]. Ciuntu 1977 [HDHM]. 349). G. Georgescu 1941 [BUCF]. leg. Negrean 1988 [BUCM]. Platforma Luncanilor. GR19 – Valea Secaşelor (133. FR57 – Simeria. V. leg. Valea Viilor (45). M. FR83 – Petroşani. 75 . Slonovschi 1968 [I. Jiul de Vest. SIB]. leg. MN95 – Pădurea Zagavia (339). G. BVHU. Peştera. FS30/31 – Brad. Negrean 1993 [BUCM]. Judeţul Giurgiu MJ05 – Malu. leg. MJ49 – Herăşti (47). NL78 – Moscu (45). Judeţul Iaşi MN74 – Lespezi (349). Slobozia Blăneasa (374). Munteni (374). Judeţul Gorj FQ78 – Ceauru. leg. Scobiola 1929 [I]. 571). G. LM63 – Masivul Rez (295). A. leg. leg. G. NL56 – Griviţa. Puţu Grecii (436). BUCA]. M. Ciuntu 1980 [HDHM]. GR10/20 – Cheile Olteţului (398). I].ATLAS FLORAE ROMANIAE VI GQ11/20/21 – Craiova (199). Şerban 1938 [CL]. 571). leg.

1969 [BUCA]. Judeţul Mehedinţi EQ82 – Sviniţa. BUCA]. C. LM38 – Gurghiu (541. 571). Dealul Căprăriei (161). Ularu 1964 [BVHU]. I. Negrean 1979 [BUCM]. LM55/56 – Sovata. FQ15 – Vârciorova (60). 542). leg. MN30 – Rugineşti. leg. CLA]. SANDA V. MN80/90 – Săbăoani (349). MM49/59/MN50 – Muntele Cernegura. Dumitrescu. V. P. MK22 – Băneasa. leg.. Rădulescu 1951 [BUCM]. leg. leg. leg. & ION R. pârâul Bodăi (161). Slobozia (14). leg. I. & det. EQ95 – Mraconia. Gavrilescu 1966 [PNHM]. Öllerer. FT88/97/98 – Baia Mare (330). Sovata-Băi. Burduja 1969 [I]. Sighişoara. 349). Zanoschi 1969 [IASI]. LM48 – Glăjărie (541. MN10/20/21 – Ceahlău. I.06. C. Muntele Cozla. Dihoru 1969 [BUCA]. Itrineşti (14). ÖLLERER K. NM98/99 – Ion Creangă (325). 542). Judeţul Neamţ MM29/39 – Bicaz. leg. LM05/15 – Târgu Mureş. V. A. Valea Mraconiei (169. MN20 – Masivul Ceahlău (648). leg.ŞTEFĂNUŢ S.. I. I. leg. F. leg. leg. G. Nyárády 1943 [CL]. leg. NN32 – Uricani. E. G. LM28 – Reghin (541. I. FQ05 – Valea Ieşelniţei (198. leg. Popescu 1968 [BUCA]. NM09 – Gâdinţi (325.2008. 08. Roman (325. Răvăruţ 1938 [I]. 01. Sandu-Ville. leg. K. 76 . G. Nechita 1992 [PNHM]. A. leg. Răvăruţ 1934 [IASI]. Dumitrescu. 349). Judeţul Maramureş FT87 – Lăpuşel. I. MM59 – Izvoare (14). N. leg. PTHM]. Molea 1956 [IASI]. leg. G.1992. LM21/22/32 – Sighişoara (208. MM69 – Doina (14). la NE de Orşova. leg. Mănăstirea Neamţ (161). Nechita 1973 [ROHM]. N. Răstoliţa-Podirei (382.09. Resmeriţă 1953 [IASI]. leg. LN40 – Răstoliţa (623). leg. BVHU. M. leg. G. MM79 – Mărgineni (14). Molea. Kanitz 1878 [CL]. N. 542). FQ05/15 – Ogaşul lui Ivan. Roman 1968 [BUCM]. I.. Nechita 1971 [ROHM]. Roman 1967 [BUCA]. Nechita 1982 [PNHM]. Orşova (537). 537). leg. E. Dihoru 1967. Nyárády 1949 [CLA]. M. MM99 – Başta (325. 544). A. Dumitrescu 1956 [BUAG. 521). Molea 1956 [CL. FQ24 – Podişul Mehedinţi (502). A. MN43 – pârâul Nemţişor MN71 (90). MM68 – Traian (14). Călărăşanu 1980 [ROHM]. Sârbu 1968 [BUAG]. Gavrilescu 1967 [PNHM]. leg. Grinţescu 1948 [BUCA]. Grozăveşti (646). Potoci. MN81 – Izvoare (14). I. leg. pe Platoul Breite (!). FQ04 – Dubova (169). NN41/42 – Iaşi (199). leg. Piatra Neamţ. 542). 383). Nicola 1956 [GLR 76. leg. NN33 – Mârzeşti-Reghiu (328). G. NM19/NN10 – Piscul Rusului. leg. leg. Stegaru 1976 [ROHM].I. leg. Şviniţa-Tricule (610). NM80/81 – Boteşti. 383). A. MM39/49 – Pângăraţi (368). Sârbu [FMDE 831](380). A. I. Porţile de Fier (357). LN50 – Lunca Bradului (382. N. A. Judeţul Mureş KM88 – Sărmaşul. 199. 171. Judeţul Ilfov MK13 – Chitila (60). MM39 – Oanţu. Caşva (541. VICOL I. Zanoschi 1967 [I]. F. Negrean 1998 [BUCM]. NN03 – Liteni (349).

leg. Gergely 1970 [CL]. LL82 – Gara Poiana Ţapului. Judeţul Satu Mare FT15/16/25/26 – Tăşnad (287). Haret 1918 [BUCF]. LM01/11 – Copşa Mare (196). Halta Izvorul. KM80 – Axente Sever (28. leg. 195). leg. KM81/91 . Fati 1970 [TMMJ]. G. Gergely 1977 [CL]. K. Judeţul Sălaj FT71 – Raciş. leg. Gara Sinaia. MK37 – Valea Călugărească. KM81/82/91/92 – Bazna (195). KL79/89/KM70/80 – Şeica Mare (195). leg. leg. E. 195. Sanda 1961 [BUCA]. KL84/85 – Cheile Oltului (450). FU80 – Negreşti-Oaş (287). G. Negrean 1977 [BUCM]. KL76 – Cisnădie (195). 211. Chica 1971 [CLA]. FT46 – Stâna (287). leg. KL85/86 – Tălmaciu (194. Negrean 1976 [BUCM]. FT75 – Aluniş – Benesat. MK08/18 – Băicoi. leg. KL87 – Nou (195). KL76/86 – Sadu (194. V. G. 571). FU70/71 – Călineşti-Oaş (287). FT36 – Beltiug (287). leg. Ionescu 1963 [PLHM]. LL90 – Gura Beliei. MK26 – Pucheni. Judeţul Satu Mare FU70/71 – Călineşti – Oaş. M. I. KM91 – Mediaş (195. 195). KL77/87 – Sibiu (31. Muntele Măgura (194). leg. I. leg. Bradu (195. C. MK16 – Stănceşti. leg. Paullini [SIB]. Gergely. Vama. Raţiu. Sandu 1935 [BUCM]. Fuss 1845 [SIB]. LM11/12 – Laslea (196). 571). leg. G. cabana Bâlea Cascadă. MK18 – Păuleşti. M. Negrean 1983 [BUCM]. Sinaia. leg. LL15 – Munţii Făgăraş. Haret 1920 [BUCF]. KM70 – Ţapu (28. Râul Viroaga. Tinosu. Şeica Mică (28. Z. M. FU70/80 – Vama. Doltu 1965 [SIB]. Negrean 1983 [BUCM]. 571). C. I. ML13 – Munţii Ciucaş. Măgura Cisnădiei (195). V. 571). leg. Săvulescu. leg. G. 568. KM92 – Valea Lungă (28. 571). 209. M.Târnăvioara (28. A. 77 . Lunca Prahovei. Bârcă 1969 [I]. Valea Măriei. leg. Negrean 1997 [BUCM]. Stoicescu 1970 [PLHM]. Dihoru 1970 [BUCA]. O. Judeţul Sibiu GR28 – Apoldu de Sus (195. T. M. 195. G. 195. Fuss 1867 [SIB]. KL68/78 – Ocna Sibiului (195). M. KM81 – Copşa Mică (195). Valea Teleajenului (103). 571). 571). G. leg.ATLAS FLORAE ROMANIAE VI Judeţul Prahova LL81/82 – Sinaia. leg. KL75 – Valea Lotrioara (195). Balaban (103). Valea Prahovei (533). Ungar 1904. 571). 571). leg. Valea Berei (103). Negrean 1998 [BUCM]. M. Fuss 1861. KL96 – Avrig (195). LM10 – Mălâncrav (196). KL81 – Copşa Mică (28. 571). 195. Negrean 1983 [BUCM]. Răşinari (195). G. ML14 – Munţii Ciucaş. FT47 – Ardud – Vii (287). leg. Negrean 1991 [BUCM].

PL91 – Letea (191. Bănărescu 1938 [BUCA]. 350). ER24 – Liebling (577). leg. Judeţul Vâlcea KL81 – Căciulata (60). Insula Smeica. Sacalin. KL91 – Călimăneşti (60). Zaharia 1985 [SVHM]. I. Pădurea Ariniş. leg. leg. Haşmacu Mare. Sanda 1973 [BUCA]. Nyárády 1923 [CL]. PK18 – Horia. QK07 – Sfântu Gheorghe. Rădulescu 1948 [BUCA]. leg. Dihoru 1960 [BUCA]. E. G. N. Topolog (404). Drăgoiasa (305). leg. VICOL I. C. Prodan [BUCA]. MN03 – Neagra Broşteni (305). leg. KL82 – Mănăstirea Turnu. MN28 – pârâul Soloneţ-Humoreni (630). leg. N. ÖLLERER K. leg. 78 . G. ER25/26 – Urseni (234. V. leg.Baia – Hamangia. 236. Horeanu 1981 [BRHM]. A. PK35 . Nyárády 1929 [CL]. T. Burduja 1968 [I]. leg. PL40 – Tulcea. ER06 – Sânmihaiu Român (234). PK45/46 – Jurilovca. Iacob 1939 [BUCF]. & ION R. leg. FR06/07 – Tomeşti. Rosetti (528). A. PK08 – Mircea Vodă (464). MN46/47 – Bosanci. ER13 – Râul Timiş (577). Cârlan 1976 [ROHM]. I. PL00 – Mănăstirea Cocoş. Dihoru 1960 [BUCA]. Letea. QL01 – C. LN98 – Pârâul Vulcanul (308). Vlaicu 1977 [TMHM]. V. leg. leg. 464). Sandu-Ville. Babadag (544). Negrean 1978 [BUCM]. ER25 – Uliuc (234). leg. Negrean 1975 [BUCM].. QL00/10 – Sulina (177.. G. leg. Rădulescu 1950. leg. leg. Dâmbul lui Bălan. PK37 – Babadag (165.I. leg. MN65/75 – Dolhasca (349). leg.. PL11 – Isaccea. LN88 – Demăcuşa (308). Judeţul Timiş DR83/93 – Cruceni (234). SANDA V. Horeanu 1977 [BRHM]. Grinţescu 1912 [CL]. I. leg. C. Hagighiol. 564). ER16/17/26 – Timişoara. Valea Păuşa. 174. G. 577). PK55 – Portiţa. MN16 – Gura Humorului. G.I. E. Negrean 1978 [BUCM]. leg. MN45 – Vişina. P. Prodan 1912 [BUCA]. O. ER46/56 – Racoviţa. Judeţul Vaslui NM68 – Micleşti. Judeţul Suceava LN82 – Păltiniş (305). I. C. Muntele Cozia (365). Grindul Sărăturile (206). ER03 – Rudna (234). Haşmacu Mic (528). Popescu.ŞTEFĂNUŢ S. ER36 – Bazoş. leg. Valea Boului (119). PK17 – Ciucurova. C. S. Codru. C. NM70/71 – Blăgeşti. Razelm. Horeanun 1978 [FOHM]. C. KL92 – Muntele Cozia. E. Judeţul Vrancea ML79 – Plaiul Frăsinişului (119). Golotreni (60). Sandu-Ville 1953 [BUCM]. G. leg. QK06 – Insula Sacalin (286). Vlaicu 1965 [TMHM]. Valea Sungurului. Nyárády 1929 [CL]. I. PK44 – Grindul Lupilor (556). Stoian 1991 [TULCEA]. D. Sârbu 1981 [IASI].I. Negrean 1983 [BUCM]. Judeţul Tulcea PK06/07 – Măgurele. MN47 – Rezervaţia Frumoasa (329). MN47/48 – Suceava (199). com.

A. R. Vlaicu 1977 [TMHM]. Melilotus altissimus Thuill. Panciu (119).. macrorrhiza Pers. N. Soó 1944 [CL]. Lacul Deuşu (236). Nyárády 1939. R. NL15/16 – Focşani (118). Nyárády 1942. leg. Fâneţele Clujului Tóköz (236). et Kit. leg. Z. Pietroasa (118). paluster [CL]. M.: M. FS99 – Deuşu. leg. 79 . Unirea (118). 569. NL16 – Petreşti (199). valea Ciocănelele Mari (118).. Judeţul Braşov LL96 – Sânpetru (30. leg. Cluj – Făget. sub var. Turda (236. paluster [CL]. Larga (118). 571). Date corologice (Fig. paluster [CL]. 571). FS06 – Lazuri (236).I. GS18 – Cojocna (236). Boancă 1959 [FOHM]. ML96 – valea pârâului Arva Seacă (118). Cujba 1969 [I]. Zsák 1906. Băile Victoria (236). leg. I. Băile 1 Mai (236). 571). Cozma-Olteanu 1948. ML97 – Rezervaţia Reghiu-Scruntar (118). G. ES97 – Răbăgani (378). Mera (118). Fâneţele Clujului . Mihai 1966 [I]. macrorrhiza Baumg. NM20 – Buda (349). MP52/53 – Pădurea Suhărău (327. GS15/16 – Băile Sărate-Turda (236). ML99 – Varniţa (119). E. NM10 – Ajudu Vechi (349). 1907. macrorrhizus Waldst. Grigorescu (119). NL09 – Fitioneşti. leg. NL08 – Dealul Piscul Câmpului (119). Soó 1944 [CL]. Răstoaca (118). Judeţul Arad ES40 – Cheşinţ (236). Odobeşti (118). ET61/70/71 – Băile Episcopiei. leg. Judeţul Cluj FS97/98/GS08 – Fâneţele Clujului (236). ES96 – Valea Brusturei (390). NM11 – Şişcani (349). Z.ATLAS FLORAE ROMANIAE VI ML87 – valea pârâului Reghior (118). valea pârâului Arva (118). sub var. Zsák 1906. NL05 – Pădurea Bagana (118). Beciu (118). NL17/18 – Halta E. C. NL26 – Bilieşti (349). 378). V. 568. LN35 – Rodna (458. Zăbreni (236). Someşeni (236). Judeţul Bistriţa-Năsăud LN02/12 – Bistriţa. Judeţul Botoşani MP41 – Lozna (327. sub var. NL17 – Bizigheşti (119). paluster [CL] . Borbás 1904.Valea Primă (236). 14) Judeţul Alba GS13/14/24 – Ocna Mureş (569. Herzog [SIB]. GT12 – Dej (236). NL25 – Mândreşti (118). E. leg. M. 236. Judeţul Bihor ES06 – Beiuş (236). Syn. FS99/GS09 – Feiurdeni. E. Richter 1904. valea pârâului Reghiu (118). leg. 378). sub var. leg. NL06 – Broşteni.I. 571).

leg. la NE de Ioneştii Govorii. Judeţul Satu Mare FT35/36 – Supuru de Jos (287. Vlaicu 1969 [TMHM]. Date corologice (Fig. 378). 236. E. Tuzla-Movila Verde (191. D. PJ37/38 – între Eforie Nord şi Eforie Sud. Judeţul Hunedoara FR57 – Petreni (30. 378). macrorrhizus [IASI]. sub var. G. 571). Corduneanu 1975 [BDHM]. leg. Popescu 1986 [BUCA]. N. M. 15) Judeţul Constanţa PJ27 – Techirghiol (191. Judeţul Tulcea PL91 – Pădurea Letea (378. Judeţul Tulcea PL91 – Letea. 378). PK33 – Grindul Chituc (378). leg. 460). A. leg. Dihoru 1991 [TULCEA]. 80 . Judeţul Harghita LM71 – Sânpaul (236). Judeţul Mureş LM55/56 – Sovata. Dihoru 1956. Melilotus arenarius Grec. A. C. 378. 571). leg. Judeţul Vâlcea KK87 – Balta Gabela. leg. M. VICOL I. 378). Judeţul Vaslui NM51 – Trestiana. A. Judeţul Iaşi NN33. N. Judeţul Galaţi NL73/82/83 – Galaţi (60. SANDA V. QL00/10 – Sulina. Zahariadi 1937 [BUCA]. PJ39 – Mamaia. leg.I. leg. I. leg. 378). 195.I. leg. Tuzla (236). PJ37 – Eforie Sud. LL15 – Muntele Arpaş (195. Nyárády 1957 [CL]. PK20 – Năvodari. Grinţescu 1949 [BUCA]. Judeţul Sibiu KL68/78 – Ocna Sibiului (30. pe malul Mării Negre (460). Judeţul Mehedinţi FQ55 – Broşteni (236). între Tuzla şi Techirghiol. Vlaicu 1966 [TMHM]. G. Danciu 1983 [BVHU].ŞTEFĂNUŢ S. LM83 – Băile Homorod (236). 378). Borza 1923. 338. Nyárády 1957 [CL]. Roman 1960 [BUCA]. Nyárády 1957 [CVHM].. PJ28/29/38/39 – Constanţa. Morariu 1950 [BVHU].. E. LL17 – Arpaşu de Jos (195).. leg. & ION R. E. ÖLLERER K. Judeţul Gorj FQ56 – Valea Motrului (236). leg. I. Judeţul Timiş ER16/17/26 – Timişoara. Zahariadi 1948 [BUCA]. Dihoru 1991 [TULCEA].Mârzeşti-Rediu (328. Arpaş (569. GT13 – Căşeiu. leg. Răvăruţ 1934.I. leg. Pázmány 1967 [CLA]. Borza 1923 [CL]. N. G. C. GT21 – Gherla (236). 236. 571).

A. FT07/08/18 – Carei (191. 287). V. M. ET96/FT06 – Andrid (287). FT17 – Ady Endre (287). 236. Syn. 571). G. FT16/17 – Căuaş (287). ET85 – Cheşereu (378). NL80/90 – Balta Igliţa (236). FT06 – Dindeşti. leg. Zsák 1906 [CL. Judeţul Giurgiu MJ39 – Comana (378. G. NJ57/58 – Canaraua Fetei (337). 236. leg. PL42 – Pardina. Constantinescu 1963 [BUCM]. Judeţul Călăraşi MJ59 – Crivăţ (47. C. Kit. 236).) Pers. leg. MK58/59 – Stânca Tohani. leg. Fuss 1845 [SIB]. Judeţul Brăila NL52 – Latinu (395). 202). Moşneagă 1966 [PLHM]. 620). 287). PL70/80 – Mila 23 (199). 236. 571). Richter 1906 [CL]. ET95 – Galoşpetreu (378). Judeţul Hunedoara FR67/77/78 – Orăştie (211. M. Valea Tăul Morii. Borbás 1903. 16) Judeţul Arad DS90 – Semlac (236). pe malul râului Târgului (4. Judeţul Tulcea NL80/81/90/91 – Măcin lângă Balta Igliţa (378. Moşneagă 1966 [PLHM]. GS15/16 – Turda (236). PL60 – Maliuc (199. 1978 [BUCM]. Valea Ierului. Judeţul Mureş LM21/22/32 – Sighişoara (30. Judeţul Argeş LL41/42 – Câmpulung. M. Richter 1908 [CL]. PJ19 – Murfatlar (199). 460). 236. A. leg. Judeţul Satu Mare ET96/97 – Pişcolt (191. leg. 190). A.ATLAS FLORAE ROMANIAE VI Melilotus dentatus (Waldst. Dihoru 1971 [BUCA]. 81 . Date corologice (Fig. 571).: Trifolium dentatum Waldst. Negrean 1976 [BUCM]. leg. SIB]. Judeţul Constanţa NJ37 – Esechioi (337). Dindeşti (287). Judeţul Braşov LL69/LM60 – Rupea (30. Ghiolul Costinu Mic (199). Judeţul Prahova MK26 – Predeşti. O. Judeţul Bihor ET75 – Şilindru (378). Dindeşti. Barth 1906 [SIB]. J. ET97 – Resighea (287). Karácsonyi 1978 [BUCM]. et Kit. Judeţul Sibiu KL87 – Nou. Negrean 1972. Rusca (102). LL85/95 – Braşov (30. 568. 571). Judeţul Cluj FS97/98/GS08 – Cluj (236. et. Z. Karácsonyi 1981 [BUCM]. leg. PK59 – Canalul Litkov (199). 571). C. leg. leg.

.Carici distantis-Festucetum orientalis Sanda et Popescu 1999 (437). . Solcină.Onopordetum acanthii Br.. Syn. Iarbă de piatră.Plataginetum minimae Rapaics 1927 (582). leg. Tüxen 1950 (310. Molotru. .Puccinellietum limosae Rapaics ex Soó 1933. 453). . Sufulf. .Artemisietum ponticae (Borza 1931 n.Ivetum xanthifoliae Fijalkowski 1967 (572). . Melilotus officinalis Lam.ŞTEFĂNUŢ S. . Integrare cenotică: . . .Fraxino danubialis-Ulmetum Sanda et Popescu 1999 (523). .Ranunculeto strigulosi-Equisetetum palustris G. (432). QK07 – Sfântu Gheorghe.Festucetum rupicolae Burduja et al.Achilleo-Festucetum pseudovinae (Magyar 1928) Soó (1933) 1945 subas. . .Limonio gmelini-Artemisietum monogynae Ţopa 1939 (605). . 418.: M. 438). . . 451.Artemisio-Festucetum pseudovinae (Magyar 1928) Soó (1933) 1945 (123.. O. Judeţul Vaslui NM72 – Jigălia pe Dealul Movila Roşie (378). .Carici humilis-Brachypodietum pinnati Soó (1942) 1947 (293).Cynodonto-Atriplicetum tataricae Morariu 1943 (14).Poo compressae-Tussilaginetum farfarae R. Tüxen 1931 (477.-Bl.Cirsietum lanceolati-arvensis Morariu 1943 (14).Galio octonarii-Stipetum tirsae (Ciocârlan 1969) Popescu et Sanda 1992 (94). Stoian 1991 [TULCEA]. 1964 (582).Dauco guttati-Chrysopogonetum grylli Popescu et Sanda 1978 (605). et Oprea 2009 (573). Molotru Galben.Berteroëtum incanae Sissingh et Tiedeman in Sissingh 1950 (14). 452). . non Willd.Argusietum (Tournefortietum) sibiricae Popescu et Sanda 1975 (437).Elytrigetum hispidi (Dihoru 1970) Popescu et Sanda 1988 (384). . .Fraxino pallisae-Quercetum pedunculiflorae Oprea 1997 (87). 1956 (234). .Lolio-Plantaginetum majoris (Linkola 1921) Beger 1930 em. 587). . . 505). Sulchină. C. 572).Dauco-Salvietum verticillatae Soran 1962 (275).Alliario officinalis-Chaerophylletum temuli Lohmeyer 1949 (320). Surcină. ex Scherrer 1925 (532). ..Ambrosietum artemisiifoliae Viţalariu 1973 (521. asteretosum sedifolii Sîrbu C.Medicagini minimae – Festucetum valesiacae Wagner 1940 (333.Salicetum albae Issler 1924 s. . . . 1936 (418). . 532). 407).Cynodonti-Poëtum angustifoliae Rapaics ex Soó 1957 (605). Sissingh 1969 (79. 1936 (521). Sufulg. . 492. ÖLLERER K. . leg.l.) Păun (1964) 1966 (397. Denumire populară: Sulfină. .. & ION R. 451). 82 . Petrescu 1914 [I]. . transs. . . Sulfină galbenă. Sulcină. 1980 (556).Cirsio cani-Fetsucetum pratensis Májovsky et Ruzicková 1975 (114. .Artemisio austriace-Poëtum bulbosae Pop 1970 (439. Tüxen 1937 (418). SANDA V.Botriochloetum (Andropogonetum) ischaemi (Kristiansen 1937) Pop 1977 (125. Salcină. 440). .Convolvulo-Agropyretum repentis Felföldy 1943 (14.Pruno spinosae-Crataegetum (Soó 1927) Hueck 1931 (14).Arrhenatheretum elatioris Br.-Bl.Poo angustifoliae-Festucetum valesiacae Zinocker in Mucina et Kolbek 1993 (14). 313). petitpierreanus auct.Atriplicetum littoralis (Kristiansen 1933) R. . VICOL I.Galegetum officinalis Dobrescu et Viţalariu 1981 (187. 452).Medicagini lupulinae-Agropyretum repentis Popescu et al. et al. .n.Rorippo austriacae – Agropyretum repentis (Timár 1947) R. .Agrosteto-Festucetum rupicolae Csűrös-Káptalan M. .Agropyro cristati-Kochietum prostratae Zólyomi 1958 (534).Aeluropo-Puccinellietum limosae Popescu et Sanda 1975 (437). . Popescu (1974) 1975 (452). . .

I.Salici purpureae-Myricarietum Moor 1958 (630). . Cheile Aiudului (226). Alexiu 1991 [PTHM]. Rucăr (1. Oprea 1997 (492). LL51 – Valea Stoieneştilor. . Balazs 1992 [HDHM].05. 83 . ES20/21 – Arad. Vintilă 1980 [BUCA]. leg. FR99/GR09 – Sebeş (236). . leg. 230.Scirpo-Phragmitetum Koch 1926 (233). 1992 (384). . 514).Ulmeto-Fraxinetum pallisae Sanda 1970 (374. D. . . FS84/85/94 – Ocoliş (264). FS02 – Lunca Crişului Alb.Syringo-Fraxinetum orni Borza 1958 emend. Gergely 1957 [CL]. 1891 [CL]. Ferenczi 1939 [CL]. GS21 – Blaj. 248). 4). leg. Öllerer. GS13 – Uioara la Ocna.Tanaceto vulgare-Artemisietum absinthii A.Thymo comosi-Festucetum rupicolae (Csűrös et Gergely 1959) Pop et Hodişan 1985 (226). FS90/GS00 – Alba Iulia (49).Stipetum capillatae (Hueck 1931) Krausch 1961 (614).Trifolio striati-Taeniatheretum caput-medusae Sanda et al. ES01 – Pecica. M. ES50 – Radna (16. Muntele Râiosu-Buda (4).Sambucetum ebuli Felföldy 1942 (241. Tüxen 1963 ex Görs 1968 (14). 584). leg. Alexiu 1991 [PTHM]. LL50/60 – Cetăţeni (4. pe Pârva. P. FS70 – Bazinul Feneşului (247. LL24/25 – Lunca Corbului. leg. leg. leg. leg. Elymetum asperi Păun (1964) 1966) (548). V. Judeţul Arad ER19 – Vinga (!). M. Ferma Ceala (461). Pestroiu 1970 [PTHM]. . 4).Stipetum lessingianae Soó (1927 nomen nudum) 1947 (484). GS03 – Aiud (491).Saponario-Salicetum purpureae (Br. Ciucă 1944 [BUCF]. LL40 – Furnicoşi. Pădurea Ceala. Fântâna Lupan (50). FS93 – Brădeşti (387).Trifolio repenti-Lolietum Krippelová 1967. . leg. 430). 366).Secali silvestris-Brometum tectorum Hargitai 1940 (435). ES72 – Lacul Tăuţi. Resmeriţă et Pop 1967 (260. ES35 /45 – Chişineu-Criş (461). Todor 1940 [CL]. V. Date corologice (Fig. 417). FS94 – Colţeşti. . LL52 – Podul Dâmboviţei (1. Morariu 1944.ATLAS FLORAE ROMANIAE VI . 478). . . LK36/37 – Ştefăneşti.Setario pumilae-Sorghetum halepensi Ştefan et Oprea 1997 (603). leg. V. între Brad şi Gurahonţ (16).Tanaceto-Artemisietum vulgaris Sissingh 1950 (505).-Bl. FS85 – Runc (264). Judeţul Argeş LK26/36/37 – Piteşti. Lacul Vidraru. 17) Judeţul Alba FR99 – Râpa Roşie. M.Stellario nemori-Alnetum glutinosae (Kästner 1938) Lohmeyer 1957 (106). Pădurea Trivale (4. A.Urtico-Aegopodietum R. LL15 – Valea Buda (4. I. K. Cladova (16. 1930) Tschou 1946 (588). 09. 230). Piteşti. 2001 (syn.2009. . leg. Lunca Argeşului. . leg. Alexiu 1991. FS71 – Runcu (262). ES70 – Valea Bârzavei. Cladova-Valea Şoimoş (16. . 1992 [PTHM]. Richiţeanu 1965 [PTHM]. . Resmeriţă 1972 (532). 299. V. Golescu 1904 [BUCF]. Balazs 1992 [HDHM]. LL12 – Arefu.Thymio pannonici-Chrysopogonetum grylli Doniţă et al. I. leg. . Arad. . 417). 313). 377. leg.

N. Mititelu 1970. & ION R. MM50/51 – Poiana Sărată (241). Karácsonyi 1978 [BUCM]. I. MM87 – Gura Văii (14). D. Monah 1985 [PNHM].. MN70 – Bahna Mare (75). Vaczy 1953 [CVHM]. NM23 – Bălăneşti (75). Burduja 1969 [I]. MM76 – Buda (14). BVHU]. Bacău (14). MM86 – Iteşti (14). D.. D. G. Barabaş 1970 [BCHM. MN59/69 – Leorda. MM64 – Poduri. 475). LN13 – Feldru. Popovici 1896 [I]. Mititelu. Resmeriţă 1968 [CL]. MP41 – Pădureani. Prodan 1894 [CL]. Tîrău 1985 [BNHM]. leg. Paucă 1948 [BUCA]. Mihai 1965 [BUAG]. LN35 – Rodna. MM85 – Masivul Mărgineni (14). Vaczy 1955 [CVHM]. Valea Slătiniţei (628). C. A. I.ŞTEFĂNUŢ S. Valea Fizeşului (587). MM75/76 – Grigoreni. Barabaş 1970 [PNHM]. MM75 – Stejaru (14). NM33 – Tochilea (14). leg. MM95/96 – Gherăieşti (14). FS15 – Câmpani (461). Czetz 1853 [CL]. leg. leg. leg. Vlaicu 1979 [TMHM]. leg. I. MM94 – Chetriş (14). FT10 – Vadu Crişului. MM82 – Oneşti. leg. Slobozia. NM15 – Slobozia. F. 84 . F. LN01 – Sărăţel (587). N. MN68/69 – Codrul eminescian (320). Morariu 1948 [BUCA]. leg. KN91 – Chiraleş (587). N. leg. NM21 – Sârbi. SANDA V. N. Judeţul Botoşani MN49/59/MP40/50 – Vârfu Câmpului (327). 477). Porcius [CL]. LN02/12 – Bistriţa. leg. MN76 – Vorona (272). Valea Dipşei (587). Barabaş 1970 [CLA]. Mititelu. C. Gârleni (14). A. MN60 – Dragomireşti (75). D. Mititelu 1970 [BUAG. leg. leg. Judeţul Bistriţa-Năsăud GT23 – Cetatea Ciceiului (628). 476. C. Valea Leşului (628). ÖLLERER K. MN75/76 – Tudora (271). leg. FT01 – Pestiş. MM91 – Bahna Negoieşti (75). C. Lespezi (14). Lechinţa. LN03/04 – Năsăud. KN80 – Chiochiş. Defileul Crişului Repede (55. Judeţul Bihor ES48/58 – Salonta (461). D. KN94 – Zagra. N. MM77/87 – Racova (14). leg. A. LM09/19 – Teaca şi Craifalău. leg. Ţigău (587). Nepos. ET61/70/71 – Oradea. NM12 – Corbasca (341). Popescu 1970 [I]. ET86/96 – Curtuişeni. CL]. leg. KN90 – Bungart (587). F. I. Prodan 1933 [BUCA]. leg. MP41/42 – Hilişeu-Horia (327). leg. GT24 – Dumbrăveni. LN24/34 – Leşu (478). MM96 – Lilieci (14). Judeţul Bacău MM35 – Brusturoasa (505). C. Vlaicu 1979 [TMHM]. FS28 – Valea Iadului (418. Poiana Boului (75). leg. VICOL I. Porcius [CL]. leg..

leg. leg. la Cetăţuie. LL37 – Sâmbăta de Jos (41). I. EQ67 – Rezervaţia Beuşniţa (532). MJ79 – Valea Roşie (47). Warthe. NP10/11 – Ripiceni.R. LL57 – Şinca Veche (41). leg. LL85/95 – Braşov. Dealul Golovârf (627). Cîndea 1974 [BRHM]. Ghionea 1968 [I]. V. I. Ularu 1963 [BVHU]. I. E. Pojejena (467). LL85 – Poiana Braşov (173). G. Pojejena. leg. I. NL60 – Lacul Sărat.C. Turcu 1954 [BUAG]. S. leg. Horeanu 1972 [SVHU]. ML43 – Siriu (167). Maria Cîndea 1975. C. NL53 – Corbu Vechi. Morariu 1939. Judeţul Buzău MK69 – Dealul Istriţa. leg. I. MP72 – Havârna. NL02 – Râmnicu Sărat (599). Judeţul Călăraşi MJ59 – Budeşti (47). Sanda. G. Eliade 1962 [BUCM]. G. Pavai [CL]. Ciobanu 1964 [BUCA]. Goga 1963 [BUCA]. Moşneagă 1966 [PLHM]. Sanda 1963 [BUCA]. Danciu 1950 [BVHU]. NL52 – Latinu (349. Cardaş 1978 [DOHM]. leg. leg. Grădina Botanică (179). Morariu 1943 [BVHU]. Horeanu 1973 [SVHU]. leg. leg. Judeţul Brăila NK29 – Făurei. Muntele Şuşcu (199). MK79 – Sărata Monteoru (512). ML71 – Rezervaţia Pâclele (342. Ularu 1963 [BVHU]. P. Judeţul Caraş-Severin EQ36 – Baziaş (467). V. leg. NL70/71 – Brăila (35. Bucureşti – Căţelu. ML82 – Cărpiniştea. FQ17 – Băile Herculane (52. V. LL64/74 – Zărneşti (316). LL48 – Şona. „La Teiş” (94). 466). LL96 – Dârbav (Sânpetru). Negrean 1989 [BUCM]. 1976 [BRHM]. N. MK82 – Lehliu (544). Enculescu 1903. LL79 – Racoş. MP50/51 – Dorohoi. 590). Haja 1971 [DOHM]. Maria Cîndea 1977 [BRHM]. C. Bucureşti MK21/22/31/32 – Bucureşti. leg. N. Todor 1956 [BUAG]. Ciobanu 1954 [BVHU]. P. 1947 [BUCF. leg. LM60/70 – Homorod – Merchiaşa. C. sub „Piscul Fagilor” (41). Stanciu 1969 [I]. Hărman. I. NL10 – Galbenu. Judeţul Braşov LL27 – Feldioara (41). Dealul Vladimir (180). leg. NN07 – Jijia (62).I. Burduja 1961 [I]. FQ07 – Mehadia (52). Maria Cîndea 1977 [BRHM]. E. leg. MJ78 – Ulmeni. leg. Valea Oltului. Olteniţa. leg. Mihai 1954 [I]. Dihoru 1972 [BUCA]. 85 . Vlaicu 1969 [TMHM]. A. 395).ATLAS FLORAE ROMANIAE VI MP41/50/51 – Şendriceni. I. Crivăţ (47). leg. leg. P. leg. Richter 1894 [CL]. Siriu. Izvorul Bradului. leg. leg. I. EQ77 – Bozovici. PLHM]. MP50 – Gorovei (327). NP01 – Borolea. M. leg. leg. M. C. NN17/27 – Ciornohal (274). Chirilă 1955 [BUAG]. Nyárády 1929 [CL]. EQ55 – Moldova Nouă (170). leg. leg. 457). I. leg. N. Constantineanu 1915 [BUCM]. MJ99 – Mânăstirea (544). leg. EQ45 – Moldova Veche (627). leg. G. Valea Calul Alb (310). NL90 – Blasova. MK89 – Spătaru.

SANDA V. C. A. Buia 1938 [CLA]. Zapletalek 1927 [CL]. V. E. Borbás 1904. V. C. Ştefănuţ S. M. GS09/GT00 – Valea Borşei (407). Constantineanu 1914 [BUCM. FS98 – Baciu. L. Someşeni.C. A. Sandu 1933 [BUCM]. leg.Turda. Dealul Alah Bair. Negrean 1989 [BUCM].C. Buia 1948 [BUCA]. I. Valea Gurbanului. Egri 1949 [CLA]. Turcu 1970 [TMMJ]. A. GS18 – Băile Cojocna. pe malul lacului Techirghiol. leg. leg. L. Cochirleni. leg. GS28 – Suatu (484. VICOL I. I. Borza. FS78 – Între Căpuşu Mic şi Bedeciu (635). R. Cluj – Dealul Cetăţuie (236. leg. Cheile Turzii (199). I]. leg. I. I. Egri 1949 [CLA]. leg.06. Gheorghe. leg. GS29/GT10/20 – Sic (418). FS97/GS07 – Feleacu. leg. Basarabi. Săvulescu 1949 [BUCA]. PJ27 – Techirghiol (75). KM77 – Frata (484). A. NK42 – Mărculeşti (544). leg. Horeanu 1969 [SVHU]. Nyárády. Cluj – Cordos. leg. leg. Pădurea Murfatlar. leg. A. Ţopa 1960 [CL]. E. L. Gergely. I]. I. Constantineanu 1914 [BUCM. G. G. A. Prodan [BUCF]. Nyárády 1923 [CL]. GS15/16 – Băile Sărate . A. Pop 1950 [SIB]. leg. leg. 86 . leg. T. leg. L. Judeţul Cluj FS38 – Vlădeasa (483). FS87/88 – Gilău. PJ14 – Hagieni (280). 11. la sud de Eforie Sud (350). Negrean 1985 [BUCM]. 23. 1904 [CL]. Constantineanu 1914 [BUCM. leg. Barth 1908 [CL]. Valul lui Traian.I. I. O. Richter 1908. T. I. Prodan 1936 [CLA]. Prodan 1948 [BUCA]. leg. PJ37 – Capu Turcului. E. A. E. Lunca Someşului Mic (412). P. Nyárády 1940 [CL]. G. I. PK12 – Cheia. PJ28 – Agigea.06. Jegălia (361). J.I. Gergely. GS17 – Valea Florilor (484). I. leg. Richter 1906 [CL]. GS05 – Borzeşti. Fâneţele Clujului. Nyárády 1941. Farcaşiu 1970 [CL]. ÖLLERER K. J. I]. Raţiu [CL]. Soó 1944 [CL]. GS08/18 – Apahida. Todor 1939. Horeanu 1970 [FOHM]. GS17/18 – Boju – Cojocna.. PJ28/29/38/39 – Constanţa (205). FS58/68 – Mănăstireni (293). G. PJ38 – Eforie Nord. PJ39 – Mamaia (437). E. L. L.. SIB]. I]. I. C. Judeţul Constanţa NJ79 – Rasova. I. Kovács 1936 [ROHM]. Prodan 1929 [CL. I. CLA]. Cluj – Mănăştur (292). Pázmány 1968 [CLA]. Valea Popeştilor (105). 488). Malu Roşu (!). PJ37/38 – Eforie (75). Prodan. E. Cluj – Dealul Rákóczi (236). I. Nyárády 1957 [CVHM]. Petrini [CLA]. A. V. leg. Turcu.2008 NK93 – Crucea. PK26 – Tatlageac. Turcu 1970 [BUAG. 1940. Negrean 1984. leg. Săvulescu. Borbás 1903. Cojocna (260). A. FS95 – Făget. FS85/95 – Cacova Ierii. Someşeni. A. I. Morariu 1964 [PLHM]. leg. Grinţescu 1920. 1970 [FRE 3348. Crişan [BUCM]. E.. Chiş 1964 [TMMJ]. leg.2009 (!). Nyárády 1949 [CLA]. GS19 – Jucu de Jos. Buia 1948 [BUCA].I. 1991 [BUCM]. C. leg. PTHM]. leg. Negrean 1977 [BUCM]. leg. leg. Mlaştina Herghelie (204). Morariu 1962 [BVHU]. I. 439). PJ19 – Murfatlar (389). V. Doltu 1957 [SIB]. V. Ghişa 1936. C. PJ25 – Mangalia. leg. NK00/01 – Vlad Ţepeş.. & ION R. & det. leg. Wolff 1890 [BUCF]. NK50 – Staţiunea Bărăganu.I. FS97/98/GS08 – Cluj (484). L. PTHM. leg. 637). Pascal 1958 [IASI]. Fărcaşiu & I. leg. Richter 1900 [CL]. Turcu. leg. Vicol 1961 [CL]. Sandu-Ville 1960 [BUCM]. Cluj – Dealul Becaş. A. Turcu 1970 [BVHU. leg. Horeanu 1968 [SVHU]. BUCA].C. PK31/32 – Capul Midia (437. D. leg. Cluj – Dealul Hoia (199). Prodan 1948 [BUCA]. PLHM.ŞTEFĂNUŢ S. Prodan 1952 [BUCA]. J. Cluj – Dealul Sf. E. Todor 1940. Richter 1900 [CL]. Nyárády. leg. GT12 – Ocna Dej (418). 1943 [CL. leg. K. I. I.

625. G. I. Năstase 1984 [CRHM]. FQ84/85 – Turceni (456). C. Buia. I. M. CLA.ATLAS FLORAE ROMANIAE VI Judeţul Covasna LL97 – Vâlcele. Sârbu 1973 [I]. PTHM]. Judeţul Dâmboviţa LK75 – Mătăsaru (199). Slobozia Blăneasa (374). în lunca râului Jiu (625). LK85 – Nucet. Negrean 1966 [PLHM]. Comes. GQ11/20/21 – Craiova (199). GQ20 – Popoveni. I. Péterfi 1948 [BUCA]. L. Sandu 1926 [BUCM]. Vaczy 1953 [CVHM]. BUCF. P. Negrean 1977 [BUCM]. Judeţul Dolj FP98/99/GP09 – Pădurea Perişor. ML39 – Târgu Secuiesc (289). M. G. NL69 – Zărneşti-Jorăşti (551). NL38 – Berheci (374). Negrileşti (374). KJ79 – Teslui. ML28/29 – Cernat. J. Puţul Greci (436). M. leg. leg. SIB]. Buia 1949 [BUCA]. Negrean 1978 [BUCM]. IASI. NL76 – Băneasa. leg. Munteni (374). BVHU. T. ML07/08 – Sfântu Gheorghe. S. G. Lunca Neajlovului. Radovan (455). M. I. leg. GP09 – Valea Rea. Lunca Berheci (514). GR10/20 – Polovragi (398). leg. G. Sârbu 1974 [I]. I. leg. Judeţul Gorj FQ76 – Negomir (456). FQ78 – Jaleş. Buia. ML18/19 – Munţii Bodoc. leg. A. NL89 – Rogojeni. IASI. leg. CLA. Todor 1959 [GLR 177a. Gara Comana. M. leg. GQ31 – Pieleşti (397). Păun 1960 [CL. CL. A. leg. LM73 – Brădeşti (388). A. Pădurea Balta-Munteni (377). M. I. LM63 – Masivul Rez (295). leg. GQ11 – Breasta. Buia. Szabó 1853 [SIB]. NL78 – Moscu. NL73/82/83 – Pădurea Gârboavele (333). Negrean 1981 [BUCM]. Sârbu 1973 [I]. leg. leg. Negrean 1988 [BUCM]. BUCF. GQ02 – Coţofeni. Negrean 1977 [BUCM]. Olaru 1960 [FOE 332. G. I. FR81 – Popasul Lainici. I. MJ48/49/58/59 – Hotarele (47). A. Casanova 1964 [GLR 177b. Berheci Sud (87). Ene. Năstase 1979 [CRHM]. Buia 1960 [BUAG. C. BUCA. Vlad Ţepeş. ML17 – Reci. Terbea 1963 [BUCM]. BVHU. A. I. NL29 – Ţepu de Jos (603). ML19 – Malnaş. G. BUCF. leg. Prodan 1950 [BUCA]. leg. NL39 – Tălpigi (87). Sârbu 1974 [I]. leg. G. ML38/39 – Catalina (289). Judeţul Harghita LM62/63/3 – Odorheiul Secuiesc (388). Lăzărescu 1951 [PLHM]. leg. MJ39 – Comana (620. A. I. BUCA]. 87 . Ş. I. CRHM. I. MJ19/29 – Călugăreni. G. CLA]. PTHM]. leg. Judeţul Giurgiu LK91 – Vadul Lat. A. marginea Pădurii Comana. leg. leg. Costescu. GP35 – Bechet. leg. leg. Păun 1953 [CRHM]. 47). BVHU. leg. MJ48 – Greaca (432). Kovács 1974 [CVHM]. Laszló 1929 [CVHM]. Judeţul Galaţi NL27/28 – Cosmeşti (349). Ularu 1963 [BVHU]. NL87 – Drăculeşti. pe valea Slivnei (548). Negrean 1977 [BUCM]. A. Negrean 1989 [BUCM]. IASI. Valea Sâmbrezii. BUAG. leg. leg. Galaţi (338). BUCA. Olaru 1960 [CVHM]. Săvulescu. Păun.

leg. NN31 – Domniţa-Voineşti (13). Negrean 1983 [BUCM]. NN33 – Vulturi-Popricani. Anineş (19). VICOL I. leg. Sandu 1934 [BUCM]. M. MM02/12/13 – Sâncrăieni. Slonovschi 1967 [I]. Tâmpu (19). FR85 – Munţii Şureanu. Brătuleni (64). Alexandrescu 1953 [BUCA]. Grinţescu & D. Zagavia-Scobinţi (328). LM83 – Vlăhiţa (252. Cîndea 1973 [HDHM]. T. Sanda 1971 [BUCA]. Săvulescu. V. Balazs 1987 [HDHM].. NN40 – Grajduri. NM19/NN10 – Piscul Rusului.C. leg. 544). Ohaba – Ponor. leg. G. leg. leg. Deva. Zahariadi 1948. NN13 – Sîrca (275). FS60 – Almaşul Mic de Munte. A. leg. & ION R. Constantineanu 1900 [I]. Burduja 1968 [I]. Judeţul Iaşi MN81 – Mirceşti (349). leg. Cheile Mada (21). C. Negrean 1977 [BUCM]. Dealul Trestiei. Balazs 1986 [HDHM]. Ciurea. FR68/78 – Geoagiu. Şerban 1937 [CL].I. FR64 – Fizeşti. Borza 1953 [HDHM]. 31. leg. Pădurea Bejan (23).2002. T. T. Cetate. FR37 – Valea Zlaşti (82). MK65 – Moldoveni. Dealul Cetăţii Deva (110). leg. Fântâna Stănescu. Judeţul Hunedoara FR17 – Lăpugiu de Sus. leg. Cotnari (339). ÖLLERER K. leg. Enculescu 1908 [BUAG]. 332). N. M. Ţintu 1968 [I]. MN92/NN02 – Târgul Frumos (275. leg. Cozia. leg. Bunea 1945 [BUCM].07. M. leg. Miroslava. Căpâlniţa (252. NN32 – Breazu. leg. M. leg. G. Cîndea 1976 [HDHM]. Rayss 1933 [BUCM]. Stegaru 1971 [ROHM]. MN95 – Pădurea Zagavia (339). NK43 – Mărculeşti. leg. I. 6. L. Cîndea 1974 [HDHM].ŞTEFĂNUŢ S.10. C.2000 (573). leg. NN22/32 – Leţcani. Balazs 1989 [HDHM]. Valea Mare. Pascal 1961 [IASI]. Popescu. MM11 – Tuşnad Băi. Valea lui David. FR63 – Uricani (492). T. V. D. leg. leg. LM97 – Gara Gheorgheni. leg. leg.. M. FR65/66 – Luncani – Boşorod. A. Vlaicu 1983 [TMHM]. D. Săvulescu. leg. MN94/95 – Basarabi-Scobinţi (328). Judeţul Ialomiţa MK64 – Sinteşti (47). G. G. Hunedoara (532). Horpaz (544). M. P. Negrean 1983 [BUCM]. MM06 – Izvoru Mureşului. NK64 – Hagieni. G. leg. Ş. Maria Cîndea 1973 [HDHM]. MK74/75 – Manasia spre Urziceni. FR48 – Deva (199). G. leg. Negrean 1983 [BUCM]. leg. FR46 – Răcăştia. C.2002 (573). NN41 – Bârnova. Negrean 1985 [BUCM]. Deva. Haynald 1880 [MCHM]. 11.2008 (573). leg. 1950 [BUCA]. FR54 – Dealul Sânpetru. G. FR69 – Cheile Taia (20). Tuşnad. Iaşi. Rădulescu 1932 [BUCM]. A. Negrean 1993 [BUCM]. Oescu 1944 [IASI]. FR86 – Văile Godeanu (19). leg. leg. Valea Bal. I. Maria Cîndea 1975 [HDHM]. C. M. leg. T. FR72 – Lupeni (492). Valea Mare.V. Oescu. Cotnari. FR32 – Munţii Ţarcu-Petreanu. leg. MN91 – Miclăuşeni. Răvăruţ 1935 [I]. C. FR83 – Peştera Bolii. P. 88 . Nyárády 1929 [BUCM]. Csűrös 1936 [CL]. Răvăruţ 1939 [IASI]. Săvulescu 1926. G. Negrean 1985 [BUCM]. FR82 – Iscroni (492). D. M. FS51 – Munţii Metaliferi (22). 332). Taia.. leg. FR47 – Valea Nandrului (83). Buhalniţa (339). MN94 – Bahlui (62). 17. leg. 1952 [BUCM]. Sandu-Ville 1948. A. leg. Valea Boca (187). G. Hunedoara (168). leg. Dealul Paraclis. leg. Balazs 1986 [HDHM]. Negrean 1977 [BUCM]. C. Tuşnad Băi. leg.06. & E.09. SANDA V.

MK34/35 – Snagov (199). MK44 – Pădurea Brânzeasca. 313). NN60/70 – Răducăneni (539). 89 . Diaconescu 1968 [I]. FQ24 – Podişul Mehedinţi (502). LM05/15 – Târgu Mureş. FQ32 – Devesel. LM28 – Reghin (541. Grinţescu 1948 [BUCA]. Dealul Slătinic. Cârlig. T. Sandu-Ville 1950 [BUCM]. FQ05 – Valea Ieşelniţei (537). MK32 – Pantelimon. Săvulescu. leg. FQ26 – Valea Elişeva (198. C. FQ74 – Strehaia. Cretzoiu 140 [BUAG]. A. C. leg. LN40 – Răstoliţa (383. A. Valea Cacaina. M. C. O. leg. Dihoru 1969 [BUCA]. leg. Plavişeviţa (588). Judeţul Mureş KM76/86 – Zau de Câmpie (484). leg. Rădulescu 1950. leg. FQ18 – Şuşcu (197). ŞviniţaTricule (451. Dealul Repedea (299. Judeţul Mehedinţi EQ82 – Sviniţa (537). Kanitz 1890 [CL]. Dubişte (541. P. leg. T. NN52 – Cristeşti. G.C. NN43 – Vulturi – Popricani (79). leg. Sandu 1932 [BUCM]. Vucskits 1890 [CL]. Şăuliţa (484). LM14 – Platoul Corneşti. LM25 – Bozed. KM98 – Urmeniş (484). 542). NN42 – Şorogari.I. Sandu-Ville. K. pe Platoul Breite (!). Georgescu 1941 [BUCF]. G. leg. C. C. Georgescu 1941 [BUCF]. LM21/22/32 – Sighişoara. leg. Todor 1942 [CL]. Vlaicu 1981 [TMHM]. Negrean 1979 [BUCM]. leg. FQ15 – Vârciorova. leg. leg. C. N. LM04 – Valea Vaidacuţei (614). I. Socola (521). 1955 [BUCM]. Burduja 1968 [I]. 537). N. Nyárády 1943 [CL]. Păuloaia (542). leg. leg. leg. O. C. Nagy 1937 [TMMJ]. Sandu 1934 [BUCM]. 1944 [BUCA]. FQ04 – Dubova (169).C. Nagy 1948 [TMMJ]. LM16 – Porumbeni.ATLAS FLORAE ROMANIAE VI NN41/42 – Iaşi. LM25/35 – Dealul Viilor-Adrian (541). Sârbu 1968. 542). leg. Lacul Ursu. S. NN44 – Frăsuleni (544). leg. Lacul Căldăruşani. leg. C.06. AdaKaleh (471). Toma 1962 [IASI]. leg. Răstoliţa-Iod (382. Öllerer. M. Jabeniţa. E. Nagy 1941 [TMMJ]. leg. Resmeriţă 1953 [CL]. G. 199. O. Mititiuc 1966 [BUCM]. LM36/46 – Eremitu. I. Dealul Viilor (542). Gurghiu. Judeţul Ilfov MK22 – Pădurea Băneasa. Sighişoara. Negrean 1982 [BUCM]. LM55/56 – Sovata. Iacobescu 1904 [BUCF]. Judeţul Maramureş FT88/97/98 – Baia Mare (330). Sandu-Ville 1950. Paşcovschi 1938 [BUCF]. MK42 – Brăneşti. LM48 – Ibăneşti (541. KM87 – Mihăieşu de Câmpie (484). LM38 – Jabeniţa 541). Repedea – Releu (299). leg. LM31 – Daia (384). LM37 – Orşova (541. Burduja 1951 [I]. Săvulescu. F. leg. Sovata Băi. 623). G. C. Sandu-Ville 1966 [BUCM]. I. leg. G. 383). leg. I. FQ37 – Valea Cernei. I. 610). LM28/38 – Solovăstru (542). Popescu 1968 [BUCA]. C. Negrean 1989 [BUCM]. 542).2008. Beica de Sus (542). Valea Ciric (187). MK41 – Pădurea Cernica. G. leg. Negrean 1985 [BUCM]. 01. leg. 542). Negrean 1985 [BUCM].

Burduja 1969 [I]. LN50 – Lunca Bradului (382. 349).C. Constantineanu 1913 [BUAG. leg. F. MM57/58 – pârâul Nechit (14). MN42/52 – Târgu Neamţ. MM68/78 – Podoleni (14). F. Negrean 1977 [BUCM]. Cîrlan 1965. 383). Dihoru 1972 [BUCA]. V. leg. Cîrlan 1982 [ROHM]. leg. MN43 – Pârâul Nemţişor MN71 (90). leg. leg. MM39/49 – Pângăraţi (368). Florescu 1972 [PNHM]. ÖLLERER K. Sandu-Ville. Dihoru 1971 [BUCA]. I. F. G. MK26/36 – Puchenii-Moşneni spre Palanca. MK27 – Ghighiu. A. Sandu-Ville 1953 [BUCM]. KK61 – Robăneşti (397). MM57/67/68 – Borleşti (14). MM86 – Zăneşti (14). Nechita 1971 [ROHM]. Zanoschi 1958 [PNHM]. Nechita 1972. I. Negrean 1983 [BUCM]. V. MK25 – Gara Prahova. Teodorescu 1966. G. Nechita 1982. Negrean 1985 [BUCM].ŞTEFĂNUŢ S. C. Judeţul Neamţ MM17 – Munticelu-Cheile Şugăului (269). leg. KK85 – Dumitreşti . leg. MN50 – Almaş. Muntele Cozla. MK17 – Pădurea Crângu lui Bot. Petrescu 1916 [I]. Itrineşti (14). MM29/39 – Bicaz. MM49/59/MN50 – Muntele Cernegura. Preluca. Alexandri 1928 [BUCA]. Monah 1985 [PNHM]. I. Negrean 1985 [BUCM]. Lunca Cracăului. E. I. 1985 [PNHM]. F. Matei Basarab. & A. Roznov (14). MM58 – pârâul Iapa (14). leg. MN41 – Valea Crăcăului.V. Badea 1937 [BUCF].. MM98/99 – Ion Creangă (325. Nechita 1982 [PNHM]. leg. Călărăşanu 1976 [ROHM]. leg. MM69 – Doina (14).. Judeţul Prahova LL81/82 – Sinaia. T. leg. Girov (14). C. MM77 – Costişa (14). 1984. leg. Călărăşanu 1977 [ROHM]. MM49/MN40 – Gara Bistriţa – Neamţ. Florescu 1970 [PNHM]. G. M. NM80/81 – Boteşti. MN21/31 – Hangu (646). V. MN71 – Ghindăoani-Tupilaţi (78). NN00 – Vulpăşeşti. C. MK08/18 – Băicoi. leg. leg. Mănăstirea Neamţ (161). MK28/38 – Chiţorani. Dăneşti (14). NM09/19 – Poienari. NM09 – Gâdinţi (325. M. MM79 – Mărgineni (14). 349). V. Călărăşanu 1983 [ROHM]. Sandu 1931 [BUCM]. Săvulescu. I. G. Zahariadi 1951 [BUCA]. MN42 – Vânători – Neamţ. Nechita 1973. C. leg.Olt. leg. MM89/MN80 – Dulceşti (367). MM39 – Tarcău. Pădurea Anini. C. MM99 – Başta (325. 521. MM69/MN60 – Girov (14). F. BUCM]. Crăcăoani (544). leg. 90 . 349). Negrean 1985 [BUCM]. leg. leg. leg. Trifeşti (325). Florescu 1972 [PNHM]. leg. leg. N. Prundurel 1956 [PLHM]. leg. Gura Beliei. MM49 – Doamna. Rădulescu 1948 [BUCA].. M. Căciuleşti. Dochia (14). leg. MN53 – Săveşti. leg. Prăjeşti (14). Rădulescu 1950 [BUCM]. leg. E. A. S. 572). S. leg. leg. MK38 – Valea Călugărească (168). leg. 1991 [ROHM]. leg. leg. Ionescu 1975 [PLHM]. leg. G. Ionescu 1973 [PLHM]. LL90 – Breaza. SANDA V. Nechita 1986 [PNHM]. E. E. G. leg. Florescu 1972 [PNHM]. MM78 – Goşmani (14). F. Judeţul Olt KJ96/96 – Studina. PiatraNeamţ (14). MM67 – Socea. Flenchea 1970. Roman (325. 1983. A. & ION R. Stegaru 1977. C. Răvăruţ 1934 [I]. leg. VICOL I. Muntele Pietricica. M. E.

LM00 – Pelişor (196). Târnăvioara (195). Carei (27). Morariu 1950 [BVHU]. Judeţul Sălaj FT21/22 – Munţii Plopiş (260). Judeţul Satu-Mare ET96/97 – Pişcolt. LN98 – Ciumârna (308). Moşneagă 1977. A. Guşteriţa (195). KL76/86 – Sadu (195). Fuss 1851. Paullini [SIB]. LM01/11 – Copşa Mare (196). FT72 – Lupoaia. GR28 – Apoldu de Jos (195). Dealul Zakel (195). Judeţul Sibiu GR18 – Miercurea Băi. KL68 – Dealul Ocnei (195. LM10 – Nou Săsesc (196). Kayser 1845 [SIB]. 1884. Munţii Ciucaş. A. 195). LN86/96 – Câmpulung Moldovenesc. M. Barth 1901. KL77/87 – Sibiu (195). FT07/08/18 – Carei. Doltu 1955. Izvoul Alb (466). LN84 – Cheile Zugreni (379). leg. GR28/29 – Ludoş (125. leg. Doltu 1965 [SIB]. M. Deia (308). 560). Pázmány 1971 [CLA]. KL75 – Valea Lotrioara (195). leg. Negrean 1977 [BUCM]. leg. Bungard (195). KL68/78 – Ocna Sibiului (195. KL84/85 – Cheile Oltului (450). Mălâncrav (196). M. FT28 – Ghilvaci (27). Valea Berei (103). GR27 – Fântânele (195). 91 . leg. Roandola (196). G. 195). Cheia) (103). KM81 – Copşa Mică (195). J. 1965 [SIB]. 195). Floreşti (384). Şelimbăr (195). leg. KL87 – Nou (195). Dealul Zakel (563). ML13 – Cheia. Popescu 1973 [PLHM]. LM11/12 – Laslea (196). 195).A. leg. FT63/73 – Jibou. leg. leg. leg. leg. leg. Fuss 1860. Mândra (195). KL85/86 – Tălmaciu (194. KL97 – Săcădate (41. LN83 – Piatra Tăieturii (18). KL76 – Cisnădie (195). leg. LN97 – Vatra Moldoviţei (308). Todor 1940 [CL]. Mărgineanu 1978 [PLHM].ATLAS FLORAE ROMANIAE VI ML10/11 – Slănic. M. LM11 – Valchid (196). Ormany 1882. M. Ungar 1904 [SIB]. leg. pârâul Caselor. KL78/79 – Slimnic. Pázmány 1971 [CLA]. 582). LM09 – Bârghiş (196). I. M. D. la Bobald. Judeţul Suceava LN73 – Coverca (18). leg. M. KM81/82/91/92 – Bazna (195). 1972 [SIB]. LM01 – Biertan (196). G. Fuss 1839 [SIB]. Răşinari (195). Valea Teleajenului (Suzana. Panaci (18). LN95 – Munţii Rarău. Kisch 1904 [SIB]. G. leg. leg. Mărgineanu 1978 [PLHM]. Valea Teleajenului. leg. Unverricht [SIB]. Apoldu de Sus (195). M. KL78 – Şura Mare (195). Negrean 1977 [BUCM]. KL89 – Boarta (195). leg. LN79 – pârâul Negru-Brodina de Jos (630). FT71 – Hilda. LN96/MN06 – Vama (308). GR29/GS20 – Păuca (125. 195). K. Dealul Grosu (194. KL96 – Bradu (41. Miercurea Sibiului (195). ML14 – Munţii Ciucaş. 1856 [SIB]. Jula 1971 [CLA]. KM91 – Mediaş (195). D. F. 195). Dealul Mesteacăn (195). Fuss 1861. I.

Sandu-Ville 1950 [BUCM]. ER15/16 – Giroc (234).C. leg. C. Dinu 1984 [TULCEA]. 123). DS60/70 – Sânnicolau Mare (123). 09. Popovici 1896 [I].2008. P. ER17 – Sânandrei. leg. ER05 – Diniaş (123.05. ER24 – Liebling (577). DR84 – Ionel (123). ER13 – Deta (73). Vlaicu 1966 [TMHM]. Ghilad (123). leg. MN64 – Ţoleşti. ER37 – Izvin (234). DR93 – Gad (123). ER06 – Sânmihaiu Român (123). Albina (234). MN24 – Mălini (500). DR89/DS80 – Sânpetru Mare (199). Constantineanu 1913 [BUAG. S. MN03 – Broşteni (305). ER25 – Uliuc (234). NL90 – Greci. ER36 – Bazoş (234). leg. BUCM]. Judeţul Teleorman LJ24 – Turnu Măgurele (168). leg. MN47 – Rezervaţia Frumoasa (329). DR92 – Giera (123). ER04/05 – Peciul Nou (123). leg. Garvăn . MN45 – Fălticeni. Negrean 1981 [BUCM]. C. Dudeştii Noi (123). ER15 – Şag (234). ÖLLERER K. DR95 – Sânmartinul Sârbesc (123). ER14 – Pădureni (123). ER25/26 – Urseni (234). VICOL I. DS70/80 – Saravale (123). Neagra Broşteni (305). MN46/47 – Ponoare (371).2009. SANDA V. NL92 – Cetatea Dinogeţia. ER16/17/26 – Timişoara (73. 349). Iosif (123). A. DR94 – Ivanda (123. Fălticeni (500).06.. DR85 – Otelec (123. & ION R. Lăcătuşu 1948 [BUCA]. Pădurea Poduri. Udvin (123). PK05 – Podişul Casimcea (534). Ş. LJ88 – Pădurea Comoara. Giuvălz (123). MN36 – Cornu Luncii (500). 233). 12. Voiteg (123). Judeţul Timiş DR59 – Vălcani (73). ER33 – Şipet (123). C. Purcelean 1950 [BUCF]. I. Folea (123). Paşa 1955 [GLHM]. leg..06. 92 . MN47/48 – Suceava. leg. Cruceni (123). DR69 – Nerău (123). ER03 – Rudna (123. ER21 – Moraviţa (!). 12. Moşniţa Nouă (234).2008. 233). Jijila (8). Dinu 1984 [TULCEA].. Judeţul Tulcea NL80/81/90/91 – Măcin Cerna (!). Iacob 1939 [BUCF]. leg. 234). G. ER02 – Livezile Banat (123). Paşcovschi 1937.Dinogeţia. Săcălaz (123). MP30/40 – Lunca Zamostei (334. leg.ŞTEFĂNUŢ S. ER12 – Ofseniţa (123). DR83/93 – Foieni (123). leg. ER26 – Bucovăţ (234). 233). Spătăreşti (500). ER07 – Becicherecul Mic (123). PK09 – Cerna (!). NL81/91 – Crapina. N. K. Öllerer.

174). Bizigheşti (119). ML96 – Pădurea Crâng (118). I. E. KL92 – Muntele Cozia. G. Străoane (119). Dealul Dughian (452). leg. Negrean 1976 [BUCM]. I]. Burduja 1967 [I]. Judeţul Vaslui NM34/35 – Călimăneşti (349).C. PL73/83 – Ostrovul Cernovca (605). E. I. leg. ML97 – Rezervaţia Reghiu-Scruntar (118). leg. Caugagia. Constantineanu 1920 [BUCM]. I. KL83/93 – Racoviţa. Rucăreni (119). leg. Muntele Cozia (365). Dihoru 1960 [BUCA]. NL05 – Rezervaţia Dălhăuţi (118). leg. NL15/16 – Focşani (118). 572). Cordunenau 1974 [BDHM]. Pădurea Cârligata (119). 12. N. Dinu 1984 [TULCEA].C. 93 . leg. Halta E. QL00/10 – Sulina. Dealul Călugăra. ML94 – Dumitreşti. PK44 – Grindul Lupilor (556).ATLAS FLORAE ROMANIAE VI PK17 – Ciucurova Cerna (!). Valea Păuşa. leg. leg. Bâra 1974 [TULCEA]. G. Constantineanu 1914 [IASI]. PK37 – Babadag (165. Dealul Marina. G. Judeţul Vrancea ML74/84 – Jitia – Poiana Mărului. T. 349). leg. ML87 – Reghiu (118). Paraschivescu 1960 [BUCA]. valea pârâului Chiua (119). ML86 – Rezervaţia Cenaru (118. leg. Dihoru 1963. leg. PK26 – Altin Tepe. NM62/72 – Şuletea. ML78 – Cheile Tişiţei (553). Dinu 1985 [TULCEA]. NL17 – Punctul Tişiţa (119). Dealul Marina (106). PK45 – Enisala. ML99 – Varniţa (119). Năstase 1979 [CRHM]. Camena. leg. NM11 – Lespezi (349). leg. G. leg. PK58 – Insula Popina. Popovici 1896 [I]. leg. valea pârâului Arva (118). Răstoaca (118). Negrean 1983 [BUCM]. leg. KK78/88 – Bazinul Bistriţei Vâlcii (453).06. leg. NM51 – Trestiana. Constantineanu 1915 [BUCM. C. leg. Saca-Todireni (336). valea pârâului Dumicuş (119). Beciu (118). QK07 – Sf. ML89 – valea pârâului Sărat (119). Săvulescu 1928 [BUCM]. Babadag. NM85 – Şchiopeni. NL27 – Doaga (119). NL08 – Panciu (119).C. QK08 – Mocani. NL06 – Odobeşti (118. C. Halta Costeşti (118). Judeţul Vâlcea KK69 – Foleştii de Jos. ML79 – Soveja (119). KK89 – Ocnele Mari.2008. Gheorghe. Chilia Veche (440). D. Dealul Chicera (119). NL25 – Mândreşti (118). Drăguţ 1967 [BUCA]. NL06/16 – Câmpineanca (118). leg. O. G. Stoian 1991 [TULCEA]. Petrescu 1914 [I]. A. C. NL15 – Goleşti (118). NL17/18 – Mărăşeşti (119. NM75 – Şişcani. G. PK25 – Beidaud. Şerbănescu 1970 [RSHM]. 270). Ştefan 1974 [RSHM]. Cujba 1969 [I]. I. KK99/KL90 – Râmnicul Vâlcea. NL09 – Fiţioneşti. PK56 – 6 Martie. Grigorescu (119). Pădurea Bagana (118). Satu Nou (119). leg. C. leg. Dihoru 1966 [BUCA]. ML89/99 – Răcoasa (119). A. Inăteşti (106). leg.

subsp. Melilotus wolgicus Poiret Date corologice (Fig.Botriochloetum (Andropogonetum) ischaemi (Kristiansen 1937) Pop 1977 (125.Dobrogea (44.Calamagrostetum epigei Juraszek 1928 (241). Melilotus × haussknechtii O. Asudoarea calului. Asudul capului.. 1956 (446. 236. 20) Judeţul Caraş-Severin EQ58 – Ciclova (236).ŞTEFĂNUŢ S. 97. officinalis) Date corologice (Fig. umbrosa Schur Denumire populară: Osul iepurelui..-Bl.Caricetum divisae Slavnić 1948 (9). . 378). 378). 503). leg.. ? . . 335. Sălăşitoară. Sudoarea capului. O. 94 . Schulz (M.. Iepure. 19) Judeţul Cluj FS97/98/GS08 – Cluj Napoca la „Fânaţe” (236.Arrhenatheretum elatioris Br.Achilleo-Festucetum pseudovinae (Magyar 1928) Soó (1933) 1945 (522).) Pallas Date corologice ? – Delta Dunării (97. . Asudul calului. 418). Buruiană de lângoare. Asuda calului. (M. VICOL I. Dermotin. J. Lungoare. Date corologice ? . .Agropyretum elongati I. ? . Melilotus × schoenheitianus Hausskn.) Ser. hircina Jacq. Sălăşitoare. Csűrös-Káptalan (1964) 1971 (125. Dirmotin. albus × M.Agrosteto-Festucetum rupicolae M.Agrostetum stoloniferae (Ujvárosi 1941) Burduja et al. Asudarea calului. officinalis) Date corologice (Fig. & ION R. QL00/10 – Sulina (378. arvensis Syn. ex Scherer 1925 (465. Dârmotin. .Melilotus tauricus (Bieb.Caricetum acutiformis Eggler 1933 (135). Sulcină puturoasă. Dărmotin. 507). 378). ÖLLERER K.Melilotus polonicus (L. SANDA V. Colşul iepurelui. Integrare cenotică: .: O. . 18) Judeţul Tulcea QK07 – Sfântu Gheorghe (378. Şerbănescu 1962 (9). 124. Sosină. . Ononis arvensis L. Pătros.E. Lingoare. Judeţul Sibiu GR27 – Fântânele (378). 503). Sudoarea calului. altissimus × M. 532). . . Caşul iepurelui. Barth 1905 [SIB]. 507).Agrostio-Caricetum distantis Soó 1939 (9).

Carici humilis-Brachypodietum pinnati Soó (1942) 1947 (Syn.Ranunculeto strigulosi-Equisetetum palustris G. R. Brachypodietum pinnati auct. 613). . 254. . Popescu 1992 (241). Masivul Breaza (254).Cirsio cani-Festucetum pratensis Májovský et Ruzicková 1975 (14. 1988 (147. .Festuco pseudovinae-Caricetum stenophyllae Resmeriţă et al. 618).Junco-Molinietum Preising 1951 (485). 125. . . Loman (507). 104.Festuco rubrae-Danthonietum Csűrös et al. 522). Popescu (1974) 1975 (452). C. . . Date corologice (Fig. 265. Agropyretum repentis Răvăruţ et al.Lolio-Cynosuretum Br. Vârful Vulcoiului (507). FS62 – Bucium – Detunata (571). leg.Pruno spinosae-Crataegetum Soó (1927) Hueck 1931 (14. 1968 (53).Thyphaetum latifoliae Lang 1973 (629).Pulmonario rubrae-Fagetum (Soó 1964) Täuber 1987 (127). Brachypodio pinnati-Festucetum rupicolae Ghişa 1962) (384. . . 21. . Vaczy 1959 [CLA]. . 340. 1993 (114). Kovács 1994 (296). 482.Hypochoeri radicatae-Agrostetum tenuis Pop et al. . 95 . Nyárády 1959 [CLA]. Valea Morilor (Zlatna) (257). 2001 (465). . 647).Salici purpureae-Myricarietum Moor 1958 (116). 1959 (182).-Bl. 2001 (456). 263). .Festuco rubrae-Agrostetum capillaris Horvat 1951 (86. Mucina in Mucina et al. 465.Xeranthemo cylindracei-Brometum arvensis G. 1956. FR98 – Petreşti (507). leg. . 384).ATLAS FLORAE ROMANIAE VI . Valea Dosului (507). & al. .Molinio-Quercetum roboris (R. A. .Cerastio holosteoidis-Trisetetum flavescentis Sanda et al. FR87 – Valea Cugirului (507). Lolietum perennis Safta 1943) (507). . 571). P. Tüxen 1937 (syn. . FS44/45 – Runc. Cetatea Sebeşului (30. FS70/71 – Zlatna. 507). 407. 257. 124.Poëtum sylvicolae Buia et al. 250.Medicagini minimae-Festucetum valesiacae Wagner 1940 (109. . 1956) Coldea 1987 (465. După Deal (578). 116.Rorippo austriacae-Agropyretum repentis (Tímár 1947) R. . (79.22) Judeţul Alba FR08/GR08 – Săsciori (507). 423. .Peucedanum rochelianae-Molinietum caeruleae Boşcaiu 1965 (193). .Scorzonero roseae-Festucetum nigricantis (Puşcaru et al. . et de Leeuw 1936 em. Resmeriţă et Pop 1967 (418). 444). .Rhinantho rumelici-Brometum erecti Sanda et Popescu 1999 (384). A. 122).Poëtum trivialis Soó 1940 (468). leg.Taraxaco serotinae-Botriochloetum ischaemi (Burduja et al.Salicetum albae Issler 1924 (196). . . .Trifolio repenti-Lolietum Krippelová1967. FS71 – Runcu (262. 1967 (497). 507. FR99/GR09 – Sebeş (507). Tüxen 1937) Scamoni et Passarge 1959 (486). FS60 – Piatra Urdaşului. Pestroiu 1971 [PTHM]. 1999 (14).. . 1992 (384).Thymio pannonici-Chrysopogonetum grylli Doniţă et al. .Festuco rupicolae-Caricetum humilis Soó (1930) 1947 (384). .Equisetetum limosi Steffen 1931 (629).Deschampsietum caespitosae Hayek ex Horvatić 1930 (129).Poo angustifoliae-Festucetum valesiacae Zinocker in Mucina et Kolbek 1993 (14). . roman. . Zlatna.Ranunculo repentis-Alopecuretum pratensis Ellmauer ex.Poëtum pratensis Răvăruţ et al. Nyárády. 1956 (429). .Danthonio-Chrysopogonetum grylli Boşcaiu (1970) 1972 (53. 468.Ranunculeto bulbosi-Poaetum pratensis Popescu G.Dorycnio herbacei-Seslerietum heufflerianae A. FR99 – Lancrăm (507). Mogoş (613). 618). FS72 – Valea Râmeţului. FS63 – Muşca. Tüxen 1950 (syn. 1956) Sârbu et al. .

Boţani (613). ES20/21 – Arad (461). Chişinău-Criş (16). ES50 – Lipova (16. 571). GS20 – Valea Secaşu Mare (195). Balazs 1992 [HDHM]. leg. 60. Nyárády 1952 [BUCA]. Bârzava (16. leg. TMMJ]. Todor 1966 [PTHM]. ES42 – Şiria (16. ES70 – Valea Bârzavei. leg. 230). LL30/31 – Periş – Slănic. 417). V. leg.. T. Csató 1883 [CL]. leg. 237). LL30 – Aninoasa. 571). 417). Raclaru. Văcarea. KL47 – Valea Mare (237). Nyárády 1957 [CLA]. LK26/36/37 – Pădurea Trivale (430). Marossy 1972 [BHHM]. 417). Haralamb 1944 [BUCF]. Vlaicu 1979 [TMHM]. leg. leg. FS90 – Oarda de Sus. FS02 – Bonţeşti. leg. Haralamb 1944 [BUCF]. Bărăbanţ (507). P. Tiur (28. Raclaru 1969 [PLHM]. GS01 – Galda de Jos (507). GR18 – Cunţa. M. FS82 – Întregalde. la Voina (1). N. SANDA V. Mavrodin 1973 [PTHM]. I. E. Dumitraş 1966. leg. TMMJ]. Alexiu 1991 [PTHM]. P. ES40 – Zăbrani. L. Valea Popii 1944 (4). leg. VICOL I. LK46/47 – Valea Popii. SIB]. Raclaru 1969 [BUAG.I. Morariu 1944 [BUCF]. lunca Argeşului. LK19/LL10 – Curtea de Argeş (4. ES25 – Socodor. LL45 – Gruiu. LK45 – Gruiu. Raclaru. Chirilă 1960 [BUAG]. leg. LK49 – Valea Bradului. Tăuţi-Ampoi (423). Sandu 1938 [BUCM]. 417). leg. leg. Judeţul Argeş KK96 – Fedeleşoiu. 230. I. A. GS21 – Blaj (50. leg. & ION R.. Miceşti (613). Valea Secaşelor (133. Săvulescu et C. GS00 – Drâmbar (507). leg. Valea Popii (237). A. ES62/63 – Târnova (16. GR04 – Oaşa (507). I. Gergely 1960 [CL. A. I. 479. A. LK47 – Valea Mare (4). LL61 – Râul Târgului. P. GS03/13 – Aiud (237. leg. I. lângă Alba Iulia (507). Haralamb 1944 [BUCF]. GS01/02 – Teiuş (507). leg. LK35 – Ştefăneşti. Lunca Mureşului (16). 128). leg. Pilu. 571). ÖLLERER K. Morariu 1944. Judeţul Arad ES01 – Pecica (461). Ciala (461). KL49 – Văcarea (237). Raclaru 1969 [BVHU]. Alevan 1969 [FRE 3346. ES71 – versantul nordic al munţilor Zarandului (84). LK48 – Văcarea (4). C. Câmpulung Muscel. Valea Râmeţului. Dealul Tăuraşului (16). T. Radna (16. Mavrodin 1973 [PTHM].ŞTEFĂNUŢ S. A. M. Morariu 1944 [BUCF]. LL26/36/37 – Piteşti. Valea Râmeţului (618).. GR08 – Răhău (507). FS73 – Baia de Arieş (237). T. 571). FS93 – Cheile Râmeţului (199). I. Cicău (571). P. leg. BUCA]. Valea Vinţului (507). P. Dealul Cerăţelului (16). 96 . leg. LL41 – Câmpulung Muscel. Mihăieşti. Dealul Gruiu. Alexan 1969 [CL. M. 571). leg. ES35/45 – Chişineu-Criş (461). GS04 – Rachiş. GR19 – Podişul Secaşelor (124. FS90/GS00 – Teliuşor. GS30/KM60 – Cenade (28. leg. ES43/44 – Lunca Crişului Alb. LL01 – Şuici. FS91 – Şard (135).

LN15 – Parva (116). leg. MM51 – Nemira (323). Valea Măgurii (472). sub O. I. LN11 – Budacu de Jos. Judeţul Bistriţa-Năsăud GT23 – Ciceu – Corabia.ATLAS FLORAE ROMANIAE VI Judeţul Bacău MM35 – Brusturoasa (505). D. Paucă 1948 [BUCA]. leg. 571). Czetz 1853 [CL]. KN91 – Lechinţa – Izvorul Făgădău. MM71 – Bogdăneşti (241). MM71/81 – Mănăstirea Caşin (60). A. Mititelu 1970 [BCHM]. sub O. MN60 – Dragomireşti (75). MM71/81 – Dealul Cuciur (241). I. J. N. Vereşti (60). leg. ET61/70/71 – Dealurile Oradei spre Săldăbagiu. LN14 – Valea Rebra (628). FT10 – Defileul Crişului Repede (55. D. Mititelu. MM76 – Câmpeni (60). FS28 – Valea Iadului (476). leg. leg. leg. Nimigea de Jos (335). leg. Szabó 1969. N. I. leg. leg. I. Valea Anieş (628). Coldea G. Prodan 1933 [BUCA]. leg. ET85 – Tarcea (461). MM91 – Bahna Negoieşti (75). 571). MM76/77 – Blăgeşti (14). MM82 – Oneşti. Izvorul lui Dragoş (116). LN25/35 – Maieru. Prodan 1894. Tirău 1985 [BNHM]. A. LN21 – Ardan. Bojor 1907 [CL]. leg.T. A. A. MM50/51 – Poiana Sărată (324). leg. leg. leg. pârâul Lozii. Richter 1908 [CL]. Vârful Ţiganca (472). 2009 [CLA]. Şerbănescu 1950 [BUAG]. LN16 – Valea Rebra (628). Marossy 1966 [BHHM]. Adoni (461). leg. NM23 – Bălăneşti (75). Dumitriţa (485). repens. MM75 – Stejarul (14). LM09/19 – Teaca şi Craifalău. D. ET84 – Săcueni (461). leg. LN03/04 – Năsăud (265). leg. Pázmány 1963 [CLA]. Poiana Boului (75). Barabaş. NM00 – Slobozia. R. FT01 – Aleşd. I. LN22/32/33 – Bistriţa (245. Mititelu 1970 [BUAG. D. valea pârâului Camânca (199). O. MN70 – Bahna Mare (75). FS29 – Valea Crişului Repede (138). LN13 – Valea Feldrişel (628). LM24 – Sângeorz-Băi. LN24 – Valea Colibiţa. Gergely 1979 [CL]. Morariu 1948 [BUCA]. Slobozia. Băile 1 Mai (237). MM86 – Luncani (14). MM85 – Mărgineni (14). KN82 – Coldău. A. Budacu de Jos. MM73 – Pădurea Brăteşti. Reithoffer 1900 [CL]. MM74 – Buda (14). Bazinul Văii Caselor (255). GT24 – Dumbrăveni (158. Judeţul Bihor ES48/58 – Salonta (461). D. MN33 – Podoleni-Tochilea (14). MM75/76 – Grigoreni. hircina (240). BVHU. N. Aleşd pe Dâmbul Turcului (237). KN93 – Mocod. rev. KN80 – Chiochiş. & det. Barabaş 1970 [CLA]. Raţiu. 97 . Băile Episcopiei. Römer 1890 [BVHU]. I. 475). 1898 [CL]. leg. Barabaş 1970 [PNHM]. LN02/12 – Bistriţa. zona deluroasă a Bistriţei (84). Băile Felix (259). I].

MK89 – Pădurea Gomoieşti (181). Dealul Vladimir (180). LL82 – Masivul Gârbova (127). E. ML05 – Valea Buzăului. J. Ciobanu 1964 [BUCA]. leg. leg. Sânpetru. 277). Dealul Cetăţii. Judeţul Botoşani MN75/76 – Tudora (271).I. G. A. 571). LN33 – Tiha-Bârgăului. LN26 – Valea Cormaia (116). MN76 – Vorona (272). CLA. Maieru (628). Porcius 1891. D. A. C. Dihoru 1957 [BUCA]. G. Dihoru 1997 [BUCA]. Burduja 1962 [I]. Haja 1969 [DOHM]. C. leg. Judeţul Buzău MK69 – Dealul Istriţa. Sanda. LN36 – Valea Anieşului (628). leg. CL. LL67 – Băile Perşani. V. G. hircina fo. I. ML06 – Stupinii Prejmerului. 1941 [PLHM].I. Bazinul Călmăţuiului (524). MN78 – Botoşani (237. Valea Râşnoavei. hircina fo. Haralamb 1940 [BUCF]. ML02 – Dealul Lung. S. LL64/74 – Zărneşti (571). C. BUCF. leg. Siriu. leg. Pietrosu (181). leg. ML43 – Broasca.. LN35 – Rodna (458. 628). MP50/51 – Dorohoi. MK79 – Sărata Monteoru (512). Morariu 1955 [BVHU]. 1967 [BVHU]. I. G.. leg. BUAG. V. Paşcovschi 1932 [BUCF]. Lunca Bârgăului. Morariu 1967 [BVHU]. leg. M. leg. Nyárády 1929 [CL]. ÖLLERER K. Haralamb 1935 [BUCF]. Valea Buzăului. Beldie 1947 [BUCF]. incl. A. Mihai 1966 [I]. leg. leg. Moşneagă 1960 [PLHM]. MP72 – Havârna. BUCA. I. J. NN19 – Ştefăneşti. C. Parascan 1958. N. G. leg. Horeanu 1989 [SVHU]. Valea Zizinului(103). Ularu 1964 [BVHU]. I. Sanda 1963 [BUCA]. I. Tâmpa (571). Haralamb 1935 [BUCF].R. Bucureşti MK21/22/31/32 – Bucureşti.. MK89/ML80 – Buzău (237). Morariu 1958. MP62 – Lişna. Judeţul Braşov LL38 – Valea Boholţului (105). Hărman. leg. Nyárády 1929 [CL]. leg. A. Valea Fedrişel (628). leg. E. Stâlpu (181). leg. incl. A. Mihai 1966 [I]. SANDA V. I. Stanciu 1969 [I]. inermis [GLR 79. Lunca Băilor.ŞTEFĂNUŢ S. leg. LL85/95 – Braşov (30. F. P. leg. LM50 – Fişer (384). leg. I. MK88 – Costeşti. leg. Valea Vinului (628. I. leg. ML42 – Trei Izvoare. Ciobanu 1954 [BVHU]. LL66 – Şinca Nouă pe Masivul Marianul (428). PTHM]. Gergely 1982 [TMMJ]. & ION R. Römer 1898. Măgura Rodnei (250). C. I. leg. LL69/LM60 – Homorod. LL87/97 – Feldioara. Judeţul Brăila NL10 – Galbenu. Morariu 1940. 571). leg. sub O. Drumul Oilor (Crăcănata). leg. ML52/62 – Pădurea Pinul. 98 . leg. Papp 1922 [I]. V. Dragu 1970 [I]. leg. ML14 – Baba Runca. Sub Bârc (316). S. leg. 571). Morariu 1963 [BVHU]. Hărman. G. Rupea (30. leg. Haralamb 1935 [BUCF]. LM70 – Merchiaşa. & E. leg. Parascan 1963 [BVHU]. Nyárády 1948 [BUCA]. Valea Păcura Mare. MP91 – Pădurea Avrămeni. VICOL I. LL96 – Bod. G. albiflora [CL]. leg. I. Negrean 1987 [BUCM]. leg. leg. NP10/11 – Ripiceni. A. D. V. LL64 – Gura Râului (316). Valea Muscelului.I. BVHU. Mihai 1966 [I]. Dobrescu 1948 [BUCA]. Monteoru. Lipia (181). leg. Römer 1883 [BVHU]. LL83/84 – Predeal. leg. Ciobanu 1955 [BVHU]. MP41/50/51 – Şendriceni. Gura Râului. IASI. leg. Chirilă 1956. leg. leg. Morariu 1962 [PLHM]. Moesz 1905 [CL]. Zărneşti. sub O.

Nyárády 1934 [SIB]. Nyárády 1967 [CL]. A. V. Cluj – Someşeni (237). leg. FQ19 – Cozia (52). Reşiţa – Comarnic. Pázmány 1958 [CLA]. R. ML89 – Spătaru. E. A. Soó 1943 [CL]. Fâneţele Clujului (237). 53). leg. FS87/97/98 – Floreşti (237). Soó 1942 [CL]. E. Péterfi 1911 [BUCF]. leg. Morariu 1940 [PLHM]. A. leg.I. Faţa Sadovei (53). Goga 1977 [PLHM]. leg. Soó 1944 [CL]. D. EQ58 – Ciclova (237). Belobreşca (467). leg. Borbás 1903 [CL]. ER62 – Câlnic.I. Resmeriţă 1968 [CL]. leg. inermis (635). I. leg. leg. Soó 1942 [CL]. Mănăştur. Nyárády 1932 [SIB]. FR00 – Rusca (52). Prodan. leg. leg. R. Băltăgari. A. ER61/71 – Reşiţa. J. 237). Nyárády. FS59 – Bazinul Huiedinului (138). V. Soó 1942 [CL]. MK50 – Gălbinaşi (47). Marcu 1984 [CL]. Nyárády 1923 [CL]. Cheile Turzii (199. Heltmann 1954 [SIB]. FR22 – Poiana Mărului (52). Nyárády 1948 [CLA]. FQ18 – Bogâltin (52). I. FQ07 – Plugova (53. Kisfalusi 1900. A. L. leg. leg. FR03 – Dalci (52). FQ09 – Domaşnea (52). J. Nyárády 1952 [CLA]. I. ML74 – Bisoca. leg. M. A. 571). leg. A. I. FQ17 – Băile Herculane (122). 1961 [PLHM]. A. FR18 – Bogâltin (53). E. Richter 1911 [BUCA]. 122). Valea Morii. ML71 – Rezervaţia Pâclele (342. Valea Plecica (237).I. A. Între Căpuşu Mic şi Bedeciu. Chiş 1964 [TMMJ]. leg. V. A. Nyárády. GS06 – Cheia Turului. E. Judeţul Caraş-Severin EQ45 – Pojejena – Măceşti. Cluj – Dealul Popii. FS97/98/GS08 – Cluj (30. Şuşca (468). Judeţul Cluj FS38 – Vlădeasa (483). FR01 – Ilova (52). Richter 1911 [CL]. Moşneagă 1966 [PLHM]. Györffy 1901. R. leg. Walz 1891 [CL]. Mehadia (122). leg. leg. Turnu Ruieni (52). Dealul Hoia. Richter 1900 [CL]. sub var. Egri 1950 [CLA]. BUCF. FQ08 – Cornea (52). leg. leg. Chiş 1974 [CL]. A. R. Armeniş (52). leg. leg. Dobrescu 1948 [BUCA]. C. Ghiuţă 1964 [BVHU]. Judeţul Călăraşi MJ59 – Crivăţ (47). Stoicovici 1964 [CL]. A. leg. A. Borbás 1903. N. Hoia. Valea Iara. I. GS07 – Vâlcele. Egri 1949 [CLA]. leg. Făget. M. E. 571). Prodan 1900 [BUAG. FS95 – Pădurea Făget.I. Cruşovăţ (122). Poieni (207.ATLAS FLORAE ROMANIAE VI ML60 – Crivina – Miluiţi. FS78 – Căpuşu Mic. R. I. FS87/88 – Gilău – Luna de Sus. Richter 1900 [CL]. Sadova Nouă (52. FS97 – Muntele Mare. Dealul Ghiochina (468). Cănicea (52). Deuşu. EQ55 – Moldova Nouă (170). leg. Oraviţa (237). Kisfalusi 1900. FS98 – Cheile Baciului. Petrini [CLA]. leg. leg. L. E. GS05 – Borzeşti (51). Cluj – Cetăţuie. 99 . FS49 – Bologa. Pojejena (468). Valea Popeştilor (105). EQ46 – Radimna (467). I. Gergely 1967 [CL]. H. Moşneagă 1958. leg. Nyárády 1952 [SIB]. Nyárády 1939 [CL]. leg. Nyárády 1932. CL]. Cracu Baranu (52). Richter 1901 [CL]. 589). leg. Nyárády 1923 [CL]. I. Ştefan 1974 [RSHM]. Cracu Bandialu (52). V. FS99 – Chinteni. P. Borlova (52).I. leg. FR02 – Zerveşti (52). leg. ML63 – Lopătari. Tureni. GS09/GT00 – Valea Borşei (407). leg. Cluj – Dealul Craiului. M. FS90 – Chidea. L. Bela 1894 [BUCA]. Cluj – Valea Popii.

leg.. leg. ML07 – Ilieni. & ION R. Bîra 1977 [TULCEA]. M. D. leg. leg. Dealul Florilor. 1946 [I]. FP66 – Poiana Mare (363) FP75 – Pisculeţ. GP06 – Cetate-Bistreţ (364). Băile Sărate – Turda (237). Ocna Dej (418). D. PJ28/29/38/39 – Constanţa. PK21 – Sibioara. LK84 – Titu (60). Judeţul Constanţa PJ28 – Agigea. I.C. Dragu 1970 [I]. leg. incl. Coţofenii din Faţă (237). E. GQ12 – Adâncata (69). Constantineanu 1914. Munteni (374). Ţopa 1909. Nyárády 1935 [SIB]. leg. M. Vlaicu 1974 [TMHM]. GS18 – Cojocna. Cîrţu. NM30 – Ciorăşti. Buia 1949 [BUCA]. Negrileşti (374). sub O. Slobozia Blăneasa (374). leg. C. 571). ML26/36 – Zagon. ML25 – Brădet. Pázmány 1963 [CLA]. Judeţul Covasna LL97 – Araci. I. M. C. GS29/GT10/20 – Sic (418). A. Valea Cuiejdului. SIB]. leg. LL62 – Marginea Domnească (162). GS15/16 – Cheile Turzii. Crăieşti (429). E. Năstase 1984 [CRHM]. Amaradia. GQ13 – Negoieşti. ML39 – Târgu Secuiesc (138). M. Nyárády 1928 [CRHM]. Berheci (374). A. leg. NL84 – Tuluceşti (338).I. FP65/66 – Desa (363). Pázmány 1964 [CLA]. A. Hargitai 1941 [CL]. leg. Cîrţu. 571).I. PJ39 – Mamaia. D. M. E. Viile Dejului. Radu 1960 [BVHU]. sub fo. Judeţul Dolj FP56 – Smârdan (363). NL73/82/83 – Galaţi (338).ŞTEFĂNUŢ S.. Moroieni (366). A. 237. Cîrţu 1971 [IASI]. leg. Nyárády 1914 [SIB]. NL86 – Folteşti (429). leg. GT13 – Rugăşeşti. ML29/MM20 – Bálványos. Ciupercenii Noi (363). LM90 – Tălişoara. Hăjdate. 571). NL63 – Braniştea (349). NL44 – Hanu Conachi-Fundeni (338). Wolff 1886. 1971 [BUAG. Cîrţu 1970 [FOE 970. LK94 – Ghergani (60). spinescens [I] [BUCM]. Buia 1948 [BUCA]. NL53 – Piscu (338). Nyárády 1938 [SIB]. Papp 1929 [I]. Moşneagă 1969 [PLHM]. leg. NM70 – Cavadineşti (429). GQ10/20 – Mofleni (461). Burduja 1948 [BUCA]. GQ12/22 – Goieşti (69). E. GT12 – Dej (158. NL38 – Gara Berheci. FP76 – Tunarii Noi.I. LL70 – Buciumeni. leg. NL56 – Costache Negri (429). N. Turda (203. M. Tunarii Vechi (363). NL79 – Balinteşti (429). 100 . leg. leg. I. leg. Z. I. D. Răvăruţ 1946. leg. Grinţescu 1912 [CL]. E. leg. Răvăruţ 1949 [BUCA].I. Cîrţu 1971 [CLA]. D. leg. ÖLLERER K. GQ02 – Coţofeni.. C. leg. BUCA]. hircina fo. Todor 1939 [CL]. 1888 [BUCF]. Danciu 1968 [BVHU]. KJ79 – Teslui. leg. J. leg. M. VICOL I. leg. Pázmány 1963 [CLA]. Judeţul Galaţi NL37 – Cernicari. BVHU. Judeţul Dâmboviţa LK79 – Pucioasa (237). Petrescu 1921 [I]. M. leg. GS17 – Valea Florilor (207. spinescens [IASI]. Horeanu 1971 [BRHM]. G. leg. Nyárády 1929 [CRHM]. Daciu 1968 [BVHU]. leg. leg. leg. D. SANDA V. C.

FQ99 – Amaradia (69). Pădurea Bejan (23). Şoimuş – Bejan. E. FR43 – Râu de Mori.ATLAS FLORAE ROMANIAE VI Judeţul Giurgiu MJ39 – Comana (620). FR64 – Ohaba-Ponor (122). FR67/77/78 – Orăştie (571). leg. M. Wagner 1896 [BVHU]. Dealul Cărpiniş (456). leg. leg. leg. Judeţul Gorj FQ48/49 – Calugăreni (348). Cîndea 1971 [HDHM]. leg. Cîndea 1972 [HDHM]. LM83 – Vlăhiţa (252. leg. Pui (122). Szolga 1900 [CL]. M. Butujas 1901 [CL]. Haret 1921 [BUCF]. & A. leg. Nyárády 1951 [BUCA]. MM03/13 – Miercurea Ciuc. E. 26). leg. LM87 – Lăzarea (237).I. Soó 1923 [CL]. leg. E. FR48 – Dealul Cetăţii (507). Ruda-Ghelari (507). leg. M. 101 . D. Bumbeşti-Jiu (348). FR90 – Crasna (348). 332). LM55 – Praid. FR53 – Dealul Colţu. FR31 – Baia de Criş (237). M. FQ69 – Gureni (348). G. M. Dealul Olăreasa (507). Ruşi (237). FQ58/59 – Tismana (348). leg. pe Strei (571). Ciuntu 1977 [HDHM]. FR47 – Valea Nandrului. Balazs 1982 [HDHM].I. FR80 – Băneşti. GQ29 – Sârbeşti (398). R. Negrean 1997 [BUCM]. leg. E. Orăştioara de Sus (507). FR68 – Pricaz (507). 332). FR42 – Valea Nucşoarei. Popescu. FQ75 – Bolboşi. M. Judeţul Hunedoara FR26 – Poiana Răchiţele (507). Kadar 1942 [CL]. FR63 – Şerel. Vicol 1961 [CL]. GR20 – Polovragi (348). Balazs 1988 [HDHM]. Balazs 1987 [HDHM]. Lăpuşnic (507). M. 70). leg. FR27 – Bătrâna (507). S. MM02 – Sântimbru – Puturaşu. G. A. LM63 – Cireşeni. FR46 – Hăjdat (507). Cîndea 1973 [HDHM]. J. Nyárády 1933 [SIB]. leg. leg. Valea Govojdie (25. Subcetate. FR36 – Ghelari (507). MM08 – Lacul Roşu (b566#). FR38 – Bretea Mureşană (507). leg. leg. Dealul Culmea. leg. leg. Piatra Coziei. M. FR54 – Sânpetru (532). Roşcani (507). FR34 – Sarmizegetusa (52). FR46/47 – Hunedoara (571). Haţeg. FR59 – Săcărâmb. leg. Nyárády 1948 [BUCA]. leg. FQ89/FR80 – Schela (348). A. Clopotiva (52). Nădăşia de Sus (507). Hăjdat. Brănişca (507). FR55 – Silvaşul de Jos (507).I. LM53 – Tărceşti (296). Masivul Rez (295). LN80/90 – Borsec. FR28 – Dobra (507). M. Nyárády 1929 [CL]. FR56 – Sâncrai-Călan (507). leg. S. leg. Sanda 1971 [BUCA]. Nucşoara. V. E. MJ48 – Greaca (432). FR38/48 – Veţel (507). Dealul Sânpetru. LM92 – Băile Chirui. FR66 – Ursici – Boşorod. GR00/10 – Novaci (348. Căpâlniţa (252. Cîndea 1973 [HDHM]. Kovács 1968 [I]. M. Arsuri (507). Judeţul Harghita LM43 – Cristuru Secuiesc (296). Piatra Şoimului.I. leg. Cîndea 1972 [HDHM]. Cîrţu 1971 [CRHM].

sub Muntele Vulcan (571). C. FS40 – Crişcior (507). MN94 – Pădurea Stroieşti. N. FR77 – Căstău (507). Sandu-Ville 1953 [BUCM]. V. 1973 [GLHM. Bunea 1948 [BUCM]. NN24 – Larga. Mârzeşti. NN31 – Domniţa-Voineşti (13). leg. Niţelea (60). leg. Munţii Şureanu. 102 . SVHU]. FS64 – Pui. Cătălina (80). Rişca (507). Borza 1953 [BUAG]. Oescu 1944. Papp 1939 [I]. C. leg. Geoagiu. leg.. NN32/42 – Miroslava (199). V. Tărâţel (507). FS51 – Munţii Metaliferi (621). NM19/NN10 – Piscul Rusului.ŞTEFĂNUŢ S. leg. Papp 1929 [I]. FR82 – Iscroni (492). & ION R. NN32 – Valea lui David. leg. 1903 [BUAG. FS21 – Vaţa de Jos. FS41 – Mihăileni – Brad. leg. leg. Hârlău (339). FS50 – Buceş. NN41 – Bârnova. C. leg. M. Techereu. T. în Valea Bârladului (237). Burduja 1968 [I]. Bunea 1945 [BUCM]. leg. Ciurea. Balazs 1986 [HDHM]. Berin (507). Slonovschi 1968 [I]. FS36 – Lelese (507). MN91 – Răchiteni (349). C. spinescens [IASI]. leg. leg. I. MN74 – Heci (349). leg. Kovács 1968 [I]. Constantineanu 1896. leg. FS31 – Baia de Criş (288. BUCM. V. NN41/42 – Repedea. M. Balazs 1992 [HDHM]. Sandu-Ville 1951 [BUCM]. Roşcani.. C. T. C. leg. 421). Constantineanu 1901 [BUCM]. C. FR83 – Petroşani (507). Cheile Mada (21. Ciric. M. FR75 – Valea Grădiştei (507). FS56 – Băile Călanu Mic (507). leg. Kovács 1967 [I]. NN40 – Gara Grajduri (182). leg. M. leg. I. Nechita 1971 [ROHM]. Tâmpu. Vaţa (154). Ţintu 1968 [I]. leg. A. Mirceşti (349). Răvăruţ 1939 [IASI]. leg. C. leg. NN43 – Vulturi. Răvăruţ 1949 [IASI]. leg. C. Vlaicu 1983 [TMHM].. Diaconescu 1968 [I]. leg. Birtin (507). Tifla. M. M. Ciuntu 1977 [HDHM]. Gura Galbenii. Judeţul Iaşi MN63 – Cristeşti. leg. FS60 – Almaşul Mic de Munte. în lunca Streiului (507). vf. NN51 – Pădurea Poieni. FS28 – Ilia (507). leg. I. leg. C. sub fo. F. NM59/NN50 – Dobrovăţ (39). FS27 – Răchiţana (507). 571). A. MN63/73 – Pădurea Moţca (539). Bunea 1948 [BUCM]. Răvăruţ 1948 [BUCA]. Petrila (507). SANDA V. leg. Răvăruţ 1939 [IASI]. M. Voineşti. T. Tătăreştii de Criş (507). Flenchea 1966 [ROHM]. FR81 – Livezeni (507). Pădurea Lacuri (339).D. Slonovschi 1968 [IASI]. F. leg. C. Cîndea 1975 [HDHM]. MN64 – Tătăruşi. Horeanu 1971. FS30/31 – Brad (507). Bunea 1945 [BUCM]. leg. FR85 – Munţii Şureanu. Wagner 1907 [SIB]. leg. Cheile Taia (20). leg. Lupeni (492). leg. Valea Taia-Lonea (507). T. ÖLLERER K. NN22/32 – Leţcani. FR72 – Vulcan (507). VICOL I. Constantineanu 1893 [BUCM]. Iaşi (199). Bătrâna (507). E. MN84 – Vânători. 507. I]. Balşa. FS69 – Balşa. J. Popovici 1896 [I]. Papp 1934. Dealul Coşerilor. T. Papp 1939 [I]. M. FR69 – Cheile Băcâia.C. Bunea 1936 [BUCF]. Anineş (19). Horeanu 1980 [BRHM]. Cîndea 1973 [HDHM]. MN90 – Izvoarele (349). Zanoschi 1961 [IASI]. leg. MN81 – Hălăuceşti (349). la vest de Valea Lupului. M.C. FR86 – Văile Godeanu.C. leg. A. A. Galata-Iaşi (340). MN95 – Deleni (39). Taia. FR68/78 – Geoagiu.

Judeţul Mureş KM74/75 – Luduş – Bogata. 541. LM28 – Reghin (211. O. MK32 – Pantelimon (47). KN96 – Ţibleş (482). O. leg. sub O. FQ05 – Ieşelniţa (122. Dâmbu cu Comoara. O. LM12/13 – Viişoara. GT19/29 – Ocna Şugatag (482). KP71 – Rona de Jos (482). O. LM03 – Daia (384). Paşcovschi 1932 [BUCF]. hircina fo. Dealul Calamatracului (69). leg. LN08/09 – Vişeu (482). Pop 1956 [SIB]. Nagy 1939. MK42 – Lacul Pasărea. LM15/16 – Sângeorgiu de Mureş. GT19/GU10/20 – Giuleşti (482). Târgu Mureş. GU11 – Sighet (482). LN27/28/37 – Borşa (147. leg. Paşcovschi 1938 [BUCF]. Dealul Marcopriciu (502).I. CL]. CLA]. FQ16/17 – Valea Ţesna (487). MK25/35 – Pădurea Ciolpani. LN08 – Vişeul de Sus. I. Pădurea Stejăriş. 146). 482). Konya 1960 [TMMJ]. 571). S. V. Nyárády 1949 [BUCA. Nagy 1947 [TMMJ]. FQ44 – Balota (69). 571). Pădurea Cocoş. FT97 – Culcea (482). 146). 103 . LN27 – Pietrosul Mare (199. Nagy 1938 [TMMJ]. LM07 – Săbed. 237. leg. O. Nagy 1948 [TMMJ]. I. 1947 [TMMJ]. Târgu Mureş. LM05/15 – Târgu Mureş. MK41 – Pădurea Vadu Anei. leg. Târgu Mureş. leg. KP80/90 – Petrova (482). Soran 1951 [CL]. 571). Nagy 1938. leg. Nagy 1939 [TMMJ]. leg. FQ14 – Hinova. GU01– Săpânţa (482). LM31 – Vulcani (384). 321). Nyárády 1914 [SIB]. FQ05/15 – Orşova (122. KN79/89/KP70/80 – Bârsana (482). leg. GT09 – Vad (482). FU91 – Remeţi (482). LN07/08 – Săcel (482). Cretzoiu 1940. Nagy 1950 [TMMJ]. Dealul „1 Mai”. 542. leg. KM76/86 – Zau de Câmpie (229). LN08/LP00 – Poienile de Sub Munte (482). O. LM21 – Stejăreni (384). S. Târgu Mureş. Târgu Mureş. Şarpatoc (384). A. leg. Judeţul Mehedinţi EQ82 – Sviniţa-Tricule (610). LM22 – Daneş (384). leg. E. Sântana de Mureş. leg. Judeţul Maramureş FT88/97/98 – Baia Mare (66. KN99 – Leordina (482). LM21/22/32 – Sighişoara (30.ATLAS FLORAE ROMANIAE VI Judeţul Ilfov MK13 – Buftea (60). incl. O. FQ15 – Dealul Metereze (502). O. spinescens [BUAG. Ciobanu 1955 [BVHU]. leg. O. GT06 – Cerneşti (482). Nagy 1938 [TMMJ]. Nyárády 1953 [CLA]. pârâul Kali. leg. leg. LM16 – Porumbeni. A. Nagy 1964 [TMMJ]. Apold (384). V. I. 330). leg. Ergheviţa (69). P. LM32 – Boiu Mare (30. leg. Prodan 1952 [BUCA].

T. Răvăruţ 1934 [IASI]. Haralamb 1940 [BUCF]. PNHM]. Piciorul Arşiţei (161). Sanda 1974 [BUCA]. leg. Horeanu 1963 [GLHM]. C. Păuloaia (541. leg. MN10/20/21 – Ceahlău. Gavrilescu 1966 [PNHM]. KK80 – Osica de Sus (69). F. LM51 – Archita (384). leg. MN50 – Căciuleşti. 104). Mihai Viteazu (384). Cîrlan 1982 [ROHM]. A. Stegaru 1976. leg.. G. leg. MN62/63 – Timăşeşti. leg. leg. Petrescu 1917 [I]. LM55/56 – Sovata. MK25 – Crivina (237). VICOL I. MN42 – Vânători – Neamţ. MN30 – Potoci.I. leg. 542). P. 647).). LL72 – Vânturişul. 542). sub fo. Dealul Dobreanu (161). 1967 [IASI. 104 . Pârâul Nemţişor (161). Zanoschi 1958. ÖLLERER K. leg. Apihtin 1970 [ROHM]. Beica de Sus (542). leg.. 302. Babarunca (103). LM48 – Ibăneşti (541. Sandu-Ville 1960 [BUCM]. C. Burduja 1969 [I]. MN10/20 – Durău (199). leg. A. leg. Jabeniţa (541. Alexandrescu 1951 [BUCA]. ML10/11 – Slănic Prahova (237). Grinţescu. leg. MM39/49 – Durău. Masivul Ceahlău (60. 303). Ionescu 1973. F. MN33 – Schitul Procor (161). C. Bolboci (85). leg. M. M. leg. KK81 – Piatra Olt (69). Bliderişanu 1991 [ROHM]. & ION R. leg. Judeţul Prahova LK99/MK09 – Câmpina (237). Beldie 1953 [BUCA]. Beldie 1953 [BUCA]. 1977. Valea Seacă. P. Văratec (199). LL73 – Munţii Bucegi. Săvulescu 1943 [BUCA]. Marcu 1963. MN43 – Valea Nemţişorului (161). A. C. inermis [I]. Colţii lui Barbeş (237). Popescu. LL81/82 – Sinaia (199).ŞTEFĂNUŢ S. V. C. Nechita 1984. Pădurea Colţii lui Barbeş. 1975 [PLHM]. M. E. A. Beica de Sus (541). MM99 – Başta (325. leg. leg. 383). V. Dăneşti (14). Nyárády 1943 [CL]. Zanoschi 1968 [IASI]. Grinţescu I. MN51 – Ţolici. sub fo. Moşneagă 1970 [PLHM]. I. macrophylla (103). A. MN71 – Ghindăoani-Tupilaţi (78). leg. 383). leg. Caraiman. Sârbu 1968 [BUAG]. G. Zahariadi 1948 [BUCA]. A. MM49/59/MN50 – Muntele Cozla. Stegaru 1978. leg. Judeţul Olt KK61 – Baldovineşti (69). C. Zanoschi 1948 [IASI]. leg. în Poiana Greceanca. 542). pe Valea Târsei. NM09 – Gâdinţi (325. leg. leg. M. LM38 – Gurghiu (540. MM76 – Români (14). MM98/99 – Ion Creangă. D. V. Grinţescu 1948. N. Nechita 1971 [ROHM]. Danciu 1987 [BVHU]. MM69 – Dochia (14). V. leg. leg. KK80/81 – Coasta Vlădulenilor (69). 542. MN40/50 – Gârcina.. Dealul Viilor-Adrian (541. F. Nechita 1974. KK82/92 – Slatina. Poiana Narciselor. Gurghiu (541. 349). Mănăstirea Neamţ (161). Judeţul Neamţ MM17 – Munticelu-Cheile Şugăului (269). leg. Gavrilescu 1966 [PNHM]. N. 542). 542). Dealul Brăilenei (161). Nechita 1987 [PNHM]. ML13 – Zăganu (103. MM29/39 – Bicaz. Volchos (384). Dobrescu 1950. LN40 – Răstoliţa (382.. 1985 [PNHM]. V. LM37 – Orşova (540. Cheia (103. I. Popescu 1974 [PLHM]. MM39 – Oanţu. ML23 – Telejenel. 349). Haret 1915 [BUCF]. G. LL90 – Breaza de Sus. leg. Pângăraţi (262). LM42 – Mureni (384). Dealul Rusu Mic (161). A. Cretzoiu 1944 [BUAG]. NM80/81 – Boteşti. 237). NM08 – Stejarul (14). leg. V. M. LM41 – Saschiz. leg. Nechita 1984 [PNHM]. SANDA V. LN50 – Lunca Bradului (382. M. Rugineşti (646). MN20 – Izvorul Alb. 1956 [BUCA].

ATLAS FLORAE ROMANIAE VI

Judeţul Satu Mare ET98 – Horea (497); FT07/08/18 – Carei (461), Grădina Cailor, leg. I. Prodan 1955 [CL]; FT08 – Foieni (461); Urziceni, sub var. spinescens (Ledeb.) Garcke (287); FT10 – Gheghie (461); FT15 – Blaja (287); FT18 – Căpleni (461); FT28 – Moftinul Mare (461); FT39/49 – Satu Mare (461); FT44 – Ser (287); FT46 – Stâna (287); FT55 – Giurtelecul Hododului (287); FT78 – Bicău (287); FT79 – Racşa (287); FU61 – Turţ (287), leg. I. Pop 1976 [CL]; FU70 – Remetea Oaşului (287); FU71 – Cămărzana (287); Târşolţ (287); FU71/81 – Bixad (287); FU70/80 – Vama (287); FU80 – Negreşti Oaş, leg. N. Vlaicu 1986 [TMHM]. Judeţul Sălaj FT22 – Munţii Plopiş (114); FT70 – Zimbor – Valea Mierla, leg. A. Nyárády 1971 [CLA]; FT72 – Chendrea – Bălan, leg. D. Pázmány 1971 [CLA]; FT73 – Tihău, leg. F. Jula 1971 [CLA]. Judeţul Sibiu GR07/17 – Valea Sebeşului (138); GR18 – Miercurea Băi (125), leg. M. Doltu 1965 [SIB]; Valea Dobârcii, leg. M. Doltu 1961 [SIB]; Dobârca (195); Miercurea Sibiului (195; 237); GR26 – Pătiniş (195), leg. K. Ungar 1908 [SIB]; GR27/28 - Apoldu de Sus – Săcel, leg. E.I. Nyárády 1953 [CL]; GR28 – Apoldu de Sus (195), leg. K. Ungar 1908 [SIB]; GR28/29 – Ludoş (125; 195); GR29 – Gusu (125; 195); Presaca (195); GR29/GS20 – Păuca (125; 195); Ludoş (125); GR39 – Armeni (125; 195); KL67 – pârâul Rusciorul (195); KL68/78 – Ocna Sibiului (195), leg. M. Doltu 1965 [SIB]; KL75 – Râul Sadului, leg. M. Doltu 1964 [SIB]; Valea Lotrioara (195); KL76 – Sibiu, pârâul Sebiş, leg. Ormany 1883 [SIB]; Cisnădie (195), leg. Paullini [SIB]; Răşinari (195; 570; 571); KL76/86 – Sadu (195; 193; 211; 571), Dealul Grosu (194; 195), leg. C. Drăgulescu 1978 [CL]; KL77 – Viile Sibiului (195); KL77/87 – Sibiu (195; 571), leg. M. Doltu 1965 [SIB]; KL78 – Şura Mare (195; 211; 571), leg. M. Doltu 1964, 1967 [SIB]; KL78/79 – Slimnic (195), leg. M. Doltu 1965 [SIB]; KL79/89/KM70/80 – Şeica Mare (28; 195; 571); KL84/85 – Cheile Oltului (450); KL85 – Tălmăcel (194; 195); KL85/86 – Tălmaciu (30; 193; 194; 195; 571), leg. K. Ungar 1906, M. Doltu 1961 [SIB]; KL86 – Mohu, leg. M. Fuss 1968 [SIB]; Veştem (195); KL87 – Guşteriţa (195; 211; 571), leg. M. Fuss 1839 [SIB]; Bungard (195); KL89 – Buia (195); KL96 – Bradu (195; 199; 211; 571), leg. M. Fuss 1862 [SIB], M. Doltu 1965, 1967 [SIB]; Porceşti, Dealul Crucii, leg. A. Haralamb 1945 [BUCF]; 105

ŞTEFĂNUŢ S., SANDA V., ÖLLERER K., VICOL I. & ION R.

KM81 – Proştea Mare (28; 571); KM81/82/91/92 – Bazna (195), leg. C. Zahariadi 1961 [BUCA]; KM81/91 – Târnava (195); KM91 – Mediaş (195; 506; 571); KM92 – Valea Lungă (28; 571); LL05 – Valea Avrigel, 23.08.1937, leg. Elena Puşcariu, sub O. repens, rev. V. Sanda & S. Ştefănuţ [PLHM 6264700]; LL15 – Podragu, leg. Evdochia Puşcaru 1936, 1938 [PLHM]; Munţii Făgăraş – Tărâţa, leg. Evdochia Puşcaru 1935 [PLHM]; Valea Arpaşu Mare (195); Munţii Arpaş (195); Munţii Făgăraş, leg. Evdochia Puşcaru 1972 [PLHM]; LL17 – Valea Arpaşului (237), leg. K. Ungar 1919 [SIB]; Cârţa (66), leg. M. Doltu 1965 [IASI]; Straja Cârţei (195); Muntele Arpaş (30; 571); Arpaşu de Jos (195); Arpaşu de Jos, la baraj, leg. & det. Ştefănuţ S., 20 VII 2009 (!); LL29 – Movile (144; 195; 384); LM01/11 – Copşa Mare (196); LM10 – Nou Săsesc (196; 384); Stejărişu (384); LM11 – Valchid (196); Floreşti (384). LM30 – Brădeni (384). Judeţul Suceava LN54/64 – Poiana Stampei (402); Grădiniţa (402); LN64 – Negrişoara (402); LN67/68 – Benia – Obcioara, leg. D. Zaharia 1983 [SVHM]; LN73 – Şarul Bucovinei (18); LN82 – Argel (86); LN84 – Cheile Zugreni (379); LN85 – Giumalău, leg. C. Dobrescu 1966 [I]; LN86/96 – Câmpulung Moldovenesc (199), leg. D. Zaharia 1985 [SVHM]; LN88 – Dămăcuşa, pârâul Peteac (86; 307); LN89 – Argel (307); LN94 – Cojoci, leg. A. Popovici 1896, I. Constantineanu 1896 [I]; LN95 – Bodea – Cioara, leg. D. Zaharia 1984 [SVHM]; Rarău (466), leg. I.C. Constantineanu 1895, C. Papp 1931, C. Dobrescu 1951 [I], M. Răvăruţ 1944, E. Turenschi 1956 [IASI]; Masivul Rarău (465); Stânişoara (500); LN98 – Ciumârna (307); LP70 – Paltini (86; 307); LP80/90 – Straja (199; 304); MN09/19 – Marginea (629); MN13 – Nemţişorul (500); MN16 – Suha (402); MN18 – Solca, leg. A. Sfichi 1968 [I]; Clit (629); MN19/29/MP10/20 – Rădăuţi, leg. C. Chirilă 1958 [BUAG]; MN25/35 – Mălini (500); MN26 – Păltinoasa, leg. I. Morariu 1951 [BVHU; PLHM]; MN27 – Comăneşti (309), leg. G. Mihai 1964 [BUAG]; Ilişeşti (629); MN35/45 – Baia (500); MN44 – Dealul Râşca (309); Râşca (500); MN45 – Spătăreşti (500); Fântâna Mare (500); Cotu Băii (500); MN46 – Dealul Frăsinele, leg. C. Burduja 1948 [I]; MN46/47 – Bosanci, leg. C.C. Georgescu 1965 [BUCA], I. Morariu 1972 [PLHM], C. Horeanu 1971 [FOHM], D. Zaharia 1979, 1981, 1983 [SVHM]; Ponoare – Bosanci, leg. C. Horeanu 1977 [GLHM]; Ponoare (345); Frumoasa (199; 329; 346), leg. D. Zaharia 1976 [SVHM]; MN47/48 – Suceava (199), leg. C. Sandu-Ville 1952 [BUCM]; MN54 – Antoceni, Dealul Focşa, leg. C. Burduja 1948 [BUCA]; MN57 – Bazinul Râului Suceava (199); MN58 – Siminicea, leg. I.C. Constantineanu 1901 [BUAG; BUCM]; 106

ATLAS FLORAE ROMANIAE VI

MP00/10/11 – Frătăuţii Noi (199; 304); MP30 – Valea Horaiţul, leg. V. Sfabo 1974 [SVHM]; MP31 – Pădureni (309). Judeţul Timiş ER16/17/26 – Timişoara, leg. N. Vlaicu 1965 [TMHM]; ER36 – Parcul Bazoş, leg. S. Paşcovschi 1938 [BUCF]; ER46/56 – Racoviţa, leg. N. Vlaicu 1966 [TMHM]. Judeţul Tulcea NL80/81/90/91 – Măcin către Igliţa (237; 378; 460); PK05 – Casimcea, leg. C. Horeanu 1970 [SVHU], O. Stoian 1991 [TULCEA]; PK35 – Baia (174); PK37 – Babadag (174), Poiana Ac-Cairac, leg. C. Zahariadi 1948 [BUCM]; PK38 – Valea Hagilar (9); PK89 – Pădurea Caraorman, incl. sub O. hircina fo. spinescens (191; 237; 378; 460); PL00 – Nifon (237); PL10 – Carasuhat – Pârlita, leg. E.I. Nyárády 1949 [BUCA]; Mănăstirea Cocoş (237); PL40 – Tulcea (237); PL91 – Letea (191; 237; 378; 460), leg. A. Borza 1923 [CL], O. Stoian 1991 [TULCEA]; PL82 – Câşliţa, leg. F. Nechita 1971 [ROHM]. Judeţul Vaslui NM38/48 – Vultureşti, Valea Bârladului, leg. C. Dobrescu 1948 [BUCA]; NM40 – Colinele Tutovei (36); NM46 – Puşcaş, pe Valea Racovei (182); NM48/49 – Rebricea-Gara Scânteia, pe Valea Rebricei (182); NM51/52 – Bârlad, leg. E. Turenschi 1961 [IASI]; NM53 – Unţeşti, leg. E. Turenschi 1962 [IASI]; NM56 – Vaslui (237); NM59 – Codăieşti (199), leg. C. Sandu-Ville et I. Rădulescu 1950 [BUCM]; NM75 – Şişcani, leg. C. Burduja 1967 [I]; NM82 – Fălciu, leg. I. Constantineanu 1896 [I]; NM95 – Valea Bârladului, la est de Condrea, leg. M. Răvăruţ 1948 [BUCA]. Judeţul Vâlcea GR20/30 – Slătioara, leg. E.I. Nyárády 1951 [SIB]; GR30/KL60 – Horezu (237); KK69 – Foleştii de Jos, Dealul Dughian (452); KK89 – Ocnele Mari, Dealul Marina (106); KK99/KL90 – Râmnicu Vâlcea (199), leg. T. Săvulescu et C. Sandu 1926 [BUCM]; KL60 – Mănăstirea Horezu (60); KL65 – Valea Lotrioarei, leg. M. Doltu 1961 [SIB]; KL70 – Bărbăteşti, leg. I.D. Tătăranu 1951 [BVHU]; KL80 – Olăneşti, leg. C. Sandu-Ville 1961 [BUCM]; KL82 – Gura Lotrului (544), leg. T. Săvulescu 1940 [BUCM]; Călineşti (109); Golotreni (60); KL91 – Călimăneşti, leg. N. Iacobescu 1903 [BUCF]; KL92 – Muntele Cozia (24); LK08/09 – Milcoiu, pe Valea Topologului (544). Judeţul Vrancea ML74/84 – Jitia, leg. N. Ştefan 1974 [RSHM]; ML78 – Cheile Tişiţei (553); ML79 – Pădurea Cârligata (119); valea pârâului Chiua (119); valea pârâului Sărata (119); Rucăreni (119); ML87 – Cheile Nărujei (552); ML89/99 – Răcoasa (119); MM80 – Feteşti (119); NL03 – Cornetu (522); NL05 – Dălhăuţi (522); Cârligele (522); 107

ŞTEFĂNUŢ S., SANDA V., ÖLLERER K., VICOL I. & ION R.

NL08 – Panciu (119); Dealul Şerbeştilor (119); NL09 – Fiţioneşti, leg. C. Bîrcă 1969 [I]; NL15/16 – Focşani (237); NL34 – Călienii Noi (349); NM11 – Lespezi (349).

Ononis arvensis L. subsp. spinosiformis (Simonk.) Ciocârlan
Syn.: O. spinosaeformis Simonk., O. pseudohircina Schur, O. semihircina Simonk., O. antiquorum Schur, O. arvensis subsp. semihircina (Simonk.) Soó, O. arvensis fo. spinescens (Ledeb.) Grinţescu, O. arvensis var. spinescens Ledeb., Ononis procurrens Wimm. Integrare cenotică: - Artemisio-Festucetum pseudovinae (Magyar 1928) Soó (1933) 1945 (123; 410); - Botriochloetum (Andropogonetum) ischaemi Kristiansen 1937 Pop 1977 (179; 234); - Cirsio cani-Festucetum pratensis Májovský et Ruzicková 1975 (396); - Festucetum rupicolae Burduja et al. 1956 (234; 410); - Hordeo murini-Cynodontetum (Felföldy 1942) Felföldy et Borhidi 1999 (72); - Poaeto trivialis-Festucetum pratensis (Borza 1959) Moldovan 1970 (235); - Trifolio repenti-Lolietum Kripelová 1967, Resmeriţă et Pop 1967 (493; 497). Date corologice (Fig. 20,23) Judeţul Alba FR99/GR09 – Valea Secaşului (237); Sebeş (571); FS90/GS00 – Alba Iulia (211; 237; 571); GR18 – Cunţa (571; 133), leg. I. Csató 1873 [CL]; GR19 – Draşov (237), leg. I. Csató 1879 [CL]; Valea Secaşelor (569; 571); GS03/13 – Aiud, leg. I. Csató 1875 [CL]; GS21 – Tiur (28; 237; 571); GS30/KM60 – Cenade (29; 237; 571). Judeţul Arad ES20/21 – Arad (237), leg. J. Wagner 1896 [BVHU; SIB]; Arad – Micalaca, leg. L. Simonkai [CL]; ES33/34 – Şimad (16); ES35/45 – Salonta, Chişineu-Criş, leg. I. Prodan 1954 [CL]; ES36 – Crişana, leg. I. Pop 1969 [BUAG]; ES42 – Şiria (16; 237; 417), leg. A. Richter 1892 [CL]; ES50 – Radna (16; 230; 417); Lipova (230); ES64 – Ineu, leg. M. Danciu 1970 [FRE 3252b; BUCA; BUAG; BVHU; CLA; I; SIB], V. Todor 1970 [TMMJ]; ES70 – Bârzava, Dealul Gol (16; 417); ES71 – Munţii Zarandului, leg. Ş. Csűrös 1973 [CL]; ES72 – Camna (237); ES73 – Cuied (16; 237; 417), leg. A. Borza, P. Pteancu 1941 [CL]; ES83 – Sebiş (16; 237; 417); Buteni (16); ES93/94 – Valea Desnei (16); FS02 – Iosăşel (16); Camna (16); FS22 – Hălmagiu (16). Judeţul Argeş LK26 – Smeura, leg. I. Todor 1969 [PTHM]; LK26/36/37 – Pădurea Trivale (4); LL61 – Cabana Voina (4). Judeţul Bacău MM51 – Slănic Moldova, leg. C. Zahariadi 1933 [BUCA]; MM82 – Oneşti, leg. C. Popescu 1971 [I]; NM11 – Dealul Perchiu (43; 199). 108

571). leg. 350). Pop 1958 [SIB]. 571). ET75 – Şilindru (81. Goga 1955 [BUCA]. Horeanu 1968 [GLHM]. leg. leg. ET97/FT07 – Sanislău (497). Judeţul Cluj FS97/98/GS08 – Cluj (568. Prodan 1951. ML93 – Deduleşti (602). ER60 – Caraşova. leg. pârâul Peţea. leg. C. leg.I. I. Roiu. Interfluviul Crişul Negru-Crişul Repede (530). N. Valentini 1908 [CL]. leg. LL85/95 – Braşov (30. ET85/86 – Şimian (497). E. Pop 1969 [FRE 3252a. leg. PK01/11 – Nicolae Bălcescu – Istria. NL70/71 – Brăila (237). 571). FS17 – Stâna de Vale. FS19/FT10 – Şuncuiuş (239). Nyárády 1942 [CL]. PJ27 – Techirghiol (237. J. Mocanu 1965 [BUCA].I. SIB]. ET86 – Valea lui Mihai. Dealul „Lacul Puturos”. E. Turda (237). 497). PJ09/PK00 – Medgidia (237). Sârbu 1972 [I]. I. Danciu 1970 [CL]. Dealul Şomleu. S. E. leg. Richter 1908 [CL]. 589). leg.I. M. Ştefan 1974 [RSHM]. leg. Someşeni. 571). leg. 1969 [BUAG. leg. Dealul Steluţa. Judeţul Constanţa NJ28/38 – Dealul Arab-Tabie. leg. Mihai 1963 [I]. C. G. 1951. G. GS05 – Cheile Turzii. Turda (203. Morariu 1953 [BVHU. Judeţul Caraş-Severin EQ45 – Moldova Veche (530). BUCA. E. pseudohircina (342. Ciocârlan 1965 [BUAG]. leg. Nyárády 1941 [CL]. Burduja 1949 [I]. Pop 1950. Groza 1985 [CL]. Pădurea Rădvani. leg. ML82 – Dealul Cărpiniştea.ATLAS FLORAE ROMANIAE VI Judeţul Bihor ES48/58 – Salonta (410). Ostrov. L. I. Judeţul Braşov LL39 – Bărcut. Judeţul Bistriţa-Năsăud LN01 – Domneşti (571). I. ML60 – Grăjdana (237). I. 1955 [CL]. V. Lacu Sărat (12). leg. MJ78 – Olteniţa (237). Judeţul Călăraşi MJ59 – Budeşti (237). Paşcovschi 1943 [BUCF]. Bucureşti MK21/22/31/32 – Grădina Botanică (179). CLA]. ET61/70/71 – Băile Episcopiei. Valea Misid. PLHM]. GS08/18 – Apahida. Oradea (237). I. PJ14 – Hagieni (280). Apahida la Büdöstó (237). LL47/48 – Făgăraş (30. V. leg. Judeţul Botoşani MN59 – Ionăşeni (378). PJ28 – Agigea (237). leg. 109 . Nyárády 1938 [CL]. Simonkai 1879 [SIB]. leg. ES49 – Marţihaz (237). I. CL. 571). V. Judeţul Buzău ML43 – Siriu (530). ML71 – Rezervaţia Pâclele.I. Judeţul Brăila NL60 – Balata Sărată. FS24 – Câmpia Crişurilor (493). leg. leg. leg. leg. A. leg. Wolff 1854 [Cl]. leg. ET81 – Ineu. NK80/81 – Cernavodă (237). CL. Nyárády 1949 [BUCA]. ES96 – Şuncuiuş. MN78 – Botoşani (327). Tudor 1969 [TMMJ]. Cheia (237. GS15/16 – Băile Sărate. Todor 1942 [CL]. Horeanu 1978 [FOHM]. C. BVHU. I. I. sub O.

Ş. Lupu 1976 [IASI]. Judeţul Dâmboviţa LK63 – Vultureanca (237). Judeţul Galaţi NL36 – Umbrăreşti. leg. Păduraru 1965 [CRHM]. Sârbu 1973 [I].ŞTEFĂNUŢ S. MN64 – Tătăruşi. FS60 – Almaşul Mic de Munte. leg. NL89 – Rogojeni. Sârbu 1973 [I]. leg. FS51 – Buceş – Vulcan. NL86 – Între Manta şi Folteşti. C. leg. leg. FR53 – Nucşoara. leg. MJ15/16 – Giurgiu (237). G. NL44 – Hanu Conachi (378). Judeţul Dolj GQ20 – Popoveni. C.. I. & ION R. MJ09 – Ghimpaţi (237). MJ39 – Comana (237. Sandu-Ville 1953 [BUCM]. MN81 – Mirceşti. 647). 110 . leg. MK75 – Urziceni (237). I. GR90 – Crasna (348). leg. LK94 – Ghergani (237). I. FR69 – Cheile Mada (21). G. Căpălnăşan 1974 [IASI]. Mihai 1971. 571). Zahariadi 1933 [BUCA]. Judeţul Giurgiu MJ05 – Malu (237). leg.. Bucium (328). FQ58/59 – Tismana (348). VICOL I. NN41/42 – Iaşi. Sârbu 1969 [I]. Judeţul Ialomiţa MK74/75 – Manasia. FR47 – Almaşu Mic (237). 378). I. Balazs 1992 [HDHM]. NL79/89 – Suceveni. I. Grinţescu 1954 [CL]. Sârbu 1968 [I]. 571). Sârbu 1973 [I]. Judeţul Hunedoara FR19 – Godineşti. leg. I. pe Valea Nucşoarei (237). I. Burduja 1969 [I]. FQ69 – Gureni (348). M. I. FR58 – Hărău (237. leg. FQ89/FR80 – Schela (348). Repedea (328. MJ15 – Slobozia (237). GR20 – Polovragi (348). Hălăuceşti. MJ28 – Crucea de Piatră (237). leg. leg. leg. Horeanu 1970 [SVHU]. V. FR80 – Bumbeşti-Jiu (348). NM63 – Cristeşti. MJ27 – Băneasa (237). C. 493. leg. Slonovschi 1968 [I]. C. Csűrös 1936 [CL]. I. leg. 620). leg. T. NL78 – Moscu. Judeţul Gorj FQ48/49 – Călugăreni (348). GR00/10 – Novaci (348). FR56 – Călan(237). FR46/47 – Hunedoara (571). SANDA V. ÖLLERER K. NL73/82/83 – Galaţi (378. MJ19/29 – Călugăreni (237). M. FR48 – Deva (237. Judeţul Iaşi NN41 – Bârnova. Zam (571). PK12 – Cheia. Bunea 1945 [BUCM]. Balazs 1985 [HDHM]. Sârbu 1972 [I].. leg. LK84 – Titu (237). leg.

Judeţul Mureş KM74 – Bogata (237). FT47 – Ardud (27). FT07 – Ciumeşti (497). MK24 – Valea Comoara. 571). leg. A. K.ATLAS FLORAE ROMANIAE VI Judeţul Ilfov MK12 – Ciorogârla (237). FT08 – Foieni (27. FT28 – Ghilvaci ((27). Haralamb A. Burduja 1969 [I]. J. Judeţul Maramureş FT78/88 – Cicârlău (602). 569. KL95 – Sebeş (195). leg. G. leg. FQ26 – Păuneşti pe Valea Topolniţei (237). MK45 – Căldăruşani (237). MK41 – Vadu Anei (237). GR29/GS20 – Păuca (195). FU71 – Târşolţ (287). MK42 – Mănăstirea Pasărea (237). Lunca Dâmboviţei. leg. MK33 – Ştefăneşti (237). MK12/22 – Chitila (237). leg. Kisch 1906 [SIB]. Constantineanu 1902 [BUCM. 571). Judeţul Neamţ MM99 – Başta (325). pseudohircina (103). C. Judeţul Olt KK80 – Osica de Sus-Greci (396). leg. la Moara lui Ciurel (237). Judeţul Mehedinţi FQ04 – Valea Mraconiei (530). ML13 – Munţii Ciucaş. 497). KM81/91 – Târnăvioara (195. Roman 1960 [I]. Urziceni (27). leg. Barth 1904 [SIB]. 111 . în regiunea inferioară a masivului prin fâneţe uscate. Ş. FT79/FU70 – Oraşu Nou (287). FQ31 – Jiana Mare (237). leg. FQ27 – Podişul Mehedinţi (530). GR36/37 – Orlat (195). Judeţul Satu Mare ET96/FT06 – Dindeşti spre Andrid. E. KM80 – Valea Viilor (195). Prodan 1955 [CL]. I. FT07/08/18 – Carei (27). MK13 – Buftea (237). KM81 – Proştea Mică (237). MN20 – Ceahlău (530). Ţopa 1944 [CL]. KM75 – Luduş (237). leg. Judeţul Sibiu GR18 – Miercurea Sibiului (195. Judeţul Prahova MK26 – Tinosu (237). I]. FQ48 – Baia de Aramă. & Cretzoiu P. KL77/87 – Sibiu (195). leg. Stegaru 1974 [ROHM]. leg. KK82 – Slatina (237). sub O. 571).. KL87 – Daia (195). MK21/22/31/32 – Bucureşti (530). FQ05/15 – Orşova (237).C. Tâncăbeşti. Negrean 1972 [BUCM]. leg. FQ21 – Balta Verde (237). MN51 – Ţolici. mărăcinişuri. N. KM92 – Valea Lungă (237. Ungar 1905 [SIB]. I. Valea Ierului. Purcelean 1950 [BUCF].

235). DS60/70 – Sânnicolau Mare (123). TMMJ]. Judeţul Vrancea ML74/75 – Poiana Stoichii (118). ER26 – Albina (235).I. Soran 1948 [CL]. E. Judeţul Tulcea PK05/15 – Între Războieni şi Casimcea. Iosif (123). 235). DR94 – Giulvăz (123). Judeţul Vaslui NM51 – Trestiana. ML87 – Reghiu (118). ER07 – Becicherecu Mic (123). valea pârâului Şipotele (118). ER37 – Izvin (235). Nyárády 1929 [CL]. ER36 – Bazoş (235). G. DR83/93 – Cruceni (123. BUCA. Mititelu 1970 [FRE 3252c. SANDA V. Rezervaţia Ponoare. Condureanu 1975 [BDHM]. leg. D. BVHU.. leg. ER13 – Ghilad (123). Râpa Pinului (118). VICOL I. Udvin (123). 235). Ivanda (123). D.. ER25 – Uliuc (235). ML96 – Dealul Piscul Berzei (118). Judeţul Suceava MN46/47 – Bosanci. DR95 – Sânmartinu Sârbesc (123. ML86 – Fetig (118). Foieni (123). 112 . Cârligele (118). DR96 – Beregsău (72). Andreiaşu de Jos (118). Judeţul Timiş DR69 – Nerău (123). leg. valea pârâului Gârbova (118). Mititelu 1970 [I]. leg.ŞTEFĂNUŢ S. ÖLLERER K. V. 237). DR85 – Otelec (123). ER25/26 – Urseni (235). ER04/05 – Peciul Nou (123). leg. ER16/17/26 – Pădurea Casa Verde. Judeţul Teleorman LJ36 – Băduleasa. Poiana Voica (118). NM71 – Şesul Elanului. E. S. Iacob 1939 [BUCF]. Paşcovschi 1941 [BUCF]. Vârteşcoiu (118). Lungescu 1961 [BVHU]. Moşniţa Nouă (235). ER39 – Fibiş (235). Butucoasa (118). PL11 – Mănăstrirea Cocoş. DS70/80 – Saravale (123). ER03 – Rudna (123. Andreiaşu de Sus (118). dealul piscul Cerbului (118). G. ER12 – Ofseniţa (123). ER24 – Liebling (237). 235). leg. ER15/16 – Giroc (235). Dihoru 1963 [BUCA]. PLHM. ER05 – Diniaş (123). ER02 – Livezile Banat (123). valea pârâului Porcului (118). ML99 – Varniţa (119). ER33 – Şipet (123). CL.. Beregsăul Mic (235). leg. DR84 – Iohanisfeld (123. NL05 – Rezervaţia Dălhăuţi (118). Murgeni. T. Dudeştii Noi (123). Săcălaz (123). 235). Voiteni (123). leg. Timişoara (123. SIB. Negrean 1979 [BUCM]. Broşteni (118). ER14 – Pădureni (123). I. Unirea (118). ER06 – Sânmihaiu Român (123. NM56 – Vaslui. leg. ER87 – Bucovăţ (235). NL06 – Unirea (118). DR92 – Giera (123). ER23 – Folea (123). leg. ML84/94 – Chiojdeni (602). & ION R. DR93 – Gad (123).

Fântâniţa. I. Negrean 1963 [PLHM]. Negrean [BUC]. 1952. O. 649). Gergely 1971 [BVHU. Judeţul Hunedoara ? . I. G. C. I. BUCA. Horeanu 1981 [SVHU]. BUAG. . C. leg. 378). sub var. Sălăgeanu [FDE 39]. 178). C. columnae var. CLA. M. 378). 1963 [BUCA]. . Mihai Bravu pe Dealul Kel-Tepe (178. IASI]. FOHM. CLA]. Horeanu 1970 [BRHM. PK12 – Cheia (267). 113 . C. 378).Asphodelino luteae-Paliuretum Sanda et Popescu 1999 (syn. 378. GLHM. 378). BUCF. NK92 – Băltăgeşti pe Dealul Alah-Bair (178. Gergely. NL15 – Goleşti (118). & det. PLHM. PK33 – Cărpiniş. 378. sub O. SVHU]. 337).FS94 – Colţii Trăscăului (237). PJ28/29/38/39 – Constanţa. 1912. SIB]. 1958. C. Sârbu 1971 [I]. G. Raţiu 1971 [CL]. Pădurea Hagieni-Cazane spre Canton. sub O. Ononis pusilla L. I. leg.Astragalo ponticae-Stipetum ucrainicae Sanda et Popescu 1999 (404). leg. N. Raţiu. Horeanu 1968.441]. leg. CL. Zanoschi 1963. I. I. Basarabi. Paliureto-Crataegetum monogynae Cristurean et Ţeculescu (1968) 1970) (131). PJ19 – Basarabi (625). Judeţul Tulcea PK08 – Rezervaţia naturală Muchiile Cernei-Iaila (404). I. 378. Horeanu 1968 [BRHM.2008. CL. 378). 11. leg. Borza 1922 [BUCF. incl. Toma 1963. leg. Ştefănuţ S. 649). Sălăgeanu 1970 [BUAG. SIB]. Syn. C. G. V. orientalis [BUAG.Artemisio austriacae-Poëtum bolbosae Pop 1970 saturejosum caeruleae (Cristurean et Ţeculescu 1970) Sanda et Popescu 1998 (131). PJ14 – Pădurea Hagieni (178). leg. Mihai 1962 [BUCA]. Integrare cenotică: . 237. [BUCA 157. PJ05 – Cotul Văii (5. Pop 1963 [SIB]. BUCA]. I. Zanoschi 1964 [IASI].FR48 – Muntele Cozia (30. Morariu 1963 [BVHU]. 460). M. Judeţul Constanţa NJ37 – Esechioi (178.Festucetum callieri Şerbănescu 1965 apud Dihoru (1969) 1970 (syn.: O. I. Gergely 1971 [I. C. 644. G. C. CL. 571). Morariu 1951 [PLHM]. PK36 – Caugagia (178. Hagieni (178. Prodan 1911 [BUAG]. A. 1997) (404). ! . Toma. orientalis (178. Rezervaţia naturală Pădurea Babadag-Codru (404). Popescu 1966 [BUCA]. O.Rezervaţia Fântâniţa Murfatlar. A. Hondru 1960 [BUCA]. 24) Judeţul Alba ? . Horeanu 1970 [BRHM. O. 378). 237. Burduja 1971 [BUAG]. leg. collumnae var. 571). 460). Todor 1959 [GLR 179. I. Todor 1954. I. BVHU. Gergely. 1959.ATLAS FLORAE ROMANIAE VI NL08 – Dealul Piscul Câmpului (119). V. I. Sedo hillebrandtiiFestucetum callieri Sârbu et al. NJ78 – Adamclisi (178. Raţiu 1971 [TMMJ]. 378. Rezervaţia Cheia (178). leg. SIB]. A. I. Raţiu 1971 [BUAG]. columnae All. leg. Cascaia (131). Făzăcaş 1971 [FRE 261b. . . Date corologice (Fig. Dealul Alah-Bair. 1948 [BUCM]. 643. I. G. Prodan 1911. PK26 – Slava Rusă (178. N. leg. 280. 178. G. SVHU]. orientalis Sirjaev (99). PK27 – Rezervaţia naturală Uspenia (404). 378. SVHU]. NJ57/58 – Canaraua Fetii (178. Gergely. 337. leg. PK37 – Babadag (174. SVHU]. PLHM]. leg. Dihoru 1961 [BUCA]. Grindul Saele (101. G.06. 391. Dihoru 1960 [BUCA]. I. Zahariadi 1950. Codru – Babadag. Rimetea (203. Doniţă. O. PK29 – Rezervaţia naturală Carasan-Teke (404). 1969 [BRHM.Botriochloetum (Andropogonetum) ischaemi (Kristiansen 1937) Pop 1977 (404). PK22 – Gura Dobrogei. 178. leg. Zahariadi 1936.

FS21 – Vaţa de Jos.GR18 – Miercurea Sibiului (195.VII. Sălăşitoară.ŞTEFĂNUŢ S.Medicagini-Festucetum valesiacae Wagner 1941 (381). KM71 – Valea Lungă (50. . Müller 1961) (507).-Bl. FS31 – Baia de Criş.Artemisio austriacae-Poëtum bolbosae Pop 1970 (45). FS64 – Pui. et al. & ION R. Dihoru 1960. leg. . Dealul Perisatului (50). 237).. FR77 – Căstău (507). 1956 (syn. FR87 – Valea Cugirului (507). R. I.. VICOL I. Bobul coaşei.27) Judeţul Alba FR27 – Răchiţana (507).Ononis repens L. Tiur (50). 1956 (381). Pir.) (519). leg. et de Leeuw 1936 em. Tătăreştii de Criş (507).Botriochloetum (Andropogonetum) ischaemi (Kristiansen 1937) Pop 1977 (381. . M. Asudul capului. FS90 – Bărăbanţ (507). . Asudul calului. FS60 – Cheile Cibului. Bătrâna (507). Mercurea (237). 1936 (45). Lemnie. Sudoarea calului. Dârmotin. . Birtin (507). 11. Balazs 1992 [HDHM]. Rorippo sylvestrisAgrostetum stoloniferae (Moor 1958) Oberdorfer et Th. Tüxen 1937 (syn.-Bl. Vaţa de Jos. GS01/02 – Teiuş (507). FR56 – Băile Călanu Mic (507). . ÖLLERER K. GS00 – Drâmbar (507). 114 .Agropyretum elongati I. subsp. Lingoare. Şerbănescu 1965 (556. FS70/71 – Zlatna.Festucetum rupicolae Burduja et al. . 1961 [BUCA].Onopordetum acanthii br. Poiana Ac-Cairac. Roşcani. Sulfină. FR99/GR09 – Sebeş (378). Lungoare. 404).1948. Date corologice (Fig. Ciocul cioarei. 607). 25) Judeţul Sibiu ? . Colţul iepurelui. . Caşul iepurelui. leg. SANDA V. Zilezitoare. Agrosteto-Festucetum rubrae Horv. Date corologice (Fig. leg. spinosa Denumire populară: Osul iepurelui. 26. lângă Alba Iulia (507). Valea Dosului (507). GR04 – Oaşa (507). Integrare cenotică: . FS30/31 – Tărâţel-Valea Bradului (507). Sudoarea calului puturoasă. în lunca Streiului (507). Sudoarea capului. GS21 – Blaj.Lolio-Cynosuretum Br. ? . C.Festuco rubrae-Agrostetum capillaris Horvat 1951 (syn. Maxim 1933 [BUCA].. GR08 – Laz (378).Cynodonto-Poëtum angustifoliae Rapaics ex Soó 1957 (381). .Agrostetum stoloniferae (Ujvárosi 1941) Burduja et al. GS01 – Galda de Jos (507). FR28 – Ilia (507). Ononis spinosa L. 378).Cynodonto-Festucetum pseudovinae (Klika 1937) Soó 1957 (381). Rişca (507). Zahariadi (178). G. Sălăşitoare. . Lolietum perennis Safta 1943) (507). FR99 – Lancrăm (507). FS90/GS00 – Teliuşor. Dealul Viilor. PK46 – Visterna. Răhău (507).

Goga 1969 [BUCA]. NJ09 – Ciocăneşti (60). 602). N. ES25/35 – Socodor. Judeţul Bistriţa-Năsăud LN00 – Galaţii Bistriţei. E. CL. I. G. N. 115 .P. E. ET61/70/71 – Munţii Pădurea Craiului. leg. 460). I. Ştefan 1974 [RSHM]. PJ25 – Mangalia (378). LK17 – Băbana (3. M. între Căpâlnaş şi Bata (499). Morariu 1950 [BVHU. Judeţul Caraş-Severin ER61/71 – Reşiţa. I. leg. leg. BUCF. leg. leg. ES35/45 – Chişineu-Criş (461). E. leg. J. Valea Domanului. NL61 – Pietroiul. BUCA. Negrean 1987 [BUCM]. FS03 – Zimbru.I. Ciocârlan 1956 [PTHM]. Pădurea Făgetul Calborului. Pascal 1963 [IASI]. Judeţul Constanţa NJ58/59 – Lacul Oltina (404). ET86 – Valea lul Mihai (461). Turcu 1951 [I]. leg. PJ28 – Agigea (619). E. L. A. NK80/81 – Cernavodă (378. leg. Babaca 1952 [BUAG]. I. NL70/71 – Brăila. I. P. 460) NK90 – Mircea Vodă. leg. leg. Morariu 1939 [PLHM]. Zahariadi 1950 [BUCA]. Wolff 1850 [BUCF]. GS05 – Borzeşti (51). Dandu 1965 [BUCA]. V. BVHU. CLA. Nyárády 1949 [SIB]. Judeţul Călăraşi MK72 – Ştefăneşti. PJ09/PK00 – Medgidia (378. leg. FS00 – în jurul comunei Petriş (499). V. N. C. PLHM]. leg. Judeţul Brăila NK29 – Făurei. Rubla (602). Greceanca. Marossy 1972 [BRHM]. leg. Nyárády 1926 [CL]. 602). A. leg. leg. Alexi 1880 [CL]. Ştefan 1974 [RSHM]. Bucureşti MK21/22/31/32 . leg. Judeţul Bacău MM50/51 – Poiana Sărată (324). FS24 – Băiţa (237). ML93 – Deduleşti (378. C. 4). leg.I. leg. NL52 – Voineşti (378) NL60 – Lacul Sărat (45). Râmnicu Sărat. Judeţul Bihor ES48/58 – Salonta (461). leg. G. leg. I. leg. Nyárády [SIB]. Dosul Laurului. BUAG. NL02 – Râmnicu Sărat (378. Pilu.Grădina Botanică (179). Ceauşu 1980 [RSHM]. IASI]. Dealul Istriţa (510). Judeţul Braşov LL47/48 – Făgăraş. A.ATLAS FLORAE ROMANIAE VI Judeţul Arad ER89 – Bacău de Mijloc (199). Vicol 1960 [CL]. Malul Borcei. Simonkai [SIB]. LL96 – Hărman. ES64 – Ineu. leg. Dealul Şomleu. Prodan 1936 [CLA]. Topliceni. GS15/16 – Turda. Vlaicu 1969 [TMHM]. PJ27 – Techirghiol.I. Judeţul Buzău MK69 – Breaza. la Caiata (60). Judeţul Cluj FS97/98/GS08 – Cluj. Ciocârlan 1956 [GLR 80. ES20/21 – Arad – Micalaca. 4). G. Burduja 1968 [I]. leg. Judeţul Argeş LK08 – Morăreşti (3. Marossy 1969 [BRHM]. leg. ET85 – Adoni (461).

FQ24/34 – Drobeta Turnu-Severin. Cretzoiu 1931 [BUCF]. Judeţul Dolj GP37 – Murta (67). Grinţescu. NN52 – Tumeşti (60). Cheile Valea Roşie. leg. Grinţescu. leg. Roman 1967 [BUCA]. MK42 – Brăneşti. leg.I.C. G. & det. Sârbu 1973 [I]. leg. leg. leg. 460). M. A. FQ24 – Schela Cladovei (502). EQ94 – Mraconia. Prodan 1921 [BUCA]. C. Buia A. Tâmpu. E. Săvulescu 1919 [BUCA]. Alexandrescu 1953 [BUCA]. FS51 – Buceş – Vulcan. Toma 1964 [IASI]. NN41 – Piciorul Lupului (60). Balazs 1985 [HDHM]. leg. NL78 – Moscu. NL73/82/83 – Barboşi (45). Pop 1963 [SIB]. I. 171). leg. Judeţul Iaşi NN31 – Voineşti (349). Dihoru 1968. Ciurel. G.I. T. PK33 – Grindul Saele-Istria (607). Grindul Chituc (607). Ştefănuţ S. 435). Negrean 1982 [BUCM]. Judeţul Gorj GR02 – Munţii Parâng. FQ04 – Dubova. leg. T. Chirilă 1965 [BUAG]. I. Ţopa 1949 [BUCA]. Năvodari (435). PK21 – Sibioara. NN51 – Păun (60). Judeţul Galaţi NL53 – Piscu. Judeţul Ialomiţa MK32 – Fundeni – Gerasi. FR86 – Văile Godeanu. GQ12 – Coţofenii din Faţă (67). A. Negrean 1982 [BUCM]. leg. A. V. G.2009 (!). Alexandrescu 1953 [BUCA]. Schela Cladovei – Gura Văii. Pădurea Moş Toma. C. Slobozia Oancei-Oancea (338). Borza 1952 [BUAG]. Sârbu 1973 [I]. NK23/33 – Slobozia. N. VICOL I. leg. Georgescu 1942 [BUCF]. Mamaia. leg. Anineş (19). G.. Popescu. MK65 – Moldoveni. Valea Iuţi (537). MK32 – Pantelimon (47). D. leg. I. PK20 – Taşaul. Judeţul Hunedoara FR41 – Munţii Piule Piatra Iorgovanului. Hanul Piraţilor. NL77/78 – Târgu Bujor (45). leg. FQ25 – Schitul Topolniţei. MJ48 – Greaca (432). Borza 1923 [CL]. Borza 1952 [BUAG]. NL73 – Smârdan (45). leg. I. I. & ION R. Galaţi. SANDA V. 116 . leg. Dihoru 1969 [BUCA]. leg. C. D. Dubova. leg. Alexandrescu 1953 [BUCA]. leg. leg. leg. Nyárády 1948 [SIB]... PJ28/29/38/39 – Constanţa (378. Valea Mraconiei (169. Horeanu 1971 [BRHM].08. Săvulescu 1915 [BUCA]. 1969 [BUCA]. leg. G. Schitu Stavnic (328). NN41/42 – Iaşi (199). D. FR47 – Valea Nandru (83). Sanda 1976 [BUCA]. leg. Horeanu 1971 [FOHM. P. E.. Pădurea Comana. Judeţul Harghita LM87 – Lăzarea. C. MK21/22/31/32 – Bucureşti. MJ39 – Grădiştea. leg. Oprea 1962 [BUAG]. A. PJ38 – Eforie Nord. ÖLLERER K. PJ39 – Mamaia (378. G. M.ŞTEFĂNUŢ S. leg. Cheile Scocului. Judeţul Ilfov MK13 – Chitila (60). SVHU]. Pădurea Căprioara (45). NL88 – Oancea. Judeţul Mehedinţi EQ82 – Sviniţa-Tricule (610). leg. FR83 – Petroşani. 14. Grinţescu. Judeţul Giurgiu MJ29 – Mihai Bravu. E. G. leg. leg. Nyárády 1957. leg. 1962 (519). MJ59 – Miloşeşti (47). Prodan 1912 [BUCA]. C.

leg. Nyárády 1929 [SIB]. Prodan 1914 [BUCA]. Prodan 1911 [BUCA]. leg. leg. 378). MN46/47 – Ponoare (344. 378. Nyárády 1949 [SIB]. MK58/59 – Stânca Tohani. KL68/78 – Ocna Sibiului (195. Judeţul Suceava LN64/74 – Dorna Cândrenilor. leg. I. E. KL96 – Bradu (199). V. 461). C.I. leg. Moşneagă 1969 [PLHM]. leg. 117 . leg. Pârlita. FT18 – Căpleni (461). Ciocârlan 1956 [I]. leg. Precup 1961 [CLA]. A. leg. Petrescu 1912 [I]. Dihoru 1972 [BUCA].I. Judeţul Timiş DR89/DS80 – Sânpetru Mare (199). leg. FT39/49 – Satu Mare (287). MN47/48 – Suceava (344). Nyárády 1949 [BUCA]. PK09 – Cerna. Frumoasa (344). Soran 1951 [BUCM]. leg. PL00 – Mănăstirea Cocoş. Nyárády 1949 [SIB]. ER16/17/26 – Timişoara. KM81 – Târnăvioara (195). Judeţul Mureş KM75 – Luduş. MK27 – Ploieşti. leg. ET97/FT07 – Sănislău (461). I. KM94 – Ogra. 460). Judeţul Tulcea NL80/90 – Carcaliu. FT15/16/25/26 – Tăşnad (287). Judeţul Sălaj FT71 – Racâş. I. PL51/52 – 1 Mai.I. Judeţul Satu Mare ET97 – Scărişoara Nouă. LM05/15 – Târgu Mureş. F. MM88 – Broşteni. Barna 1971 [TULCEA]. Bănărescu 1938 [BUCA]. PL91 – Letea. 460). leg. Prodan 1955 [CL]. Nyárády 1949 [SIB]. PK37 – Babadag (174. leg. Soran 1951 [BUCM]. N. leg. Nyárády. O. leg. Vlaicu 1984 [TMHM]. MK64 – Drăgăneşti. A. 371). leg. Judeţul Prahova MK18 – Păuleşti. PL40 – Tulcea (460). leg. E. LM21/22/32 – Sighişoara. O. 460). P. leg. KM76/86 – Zau de Câmpie (229). Babaca 1966 [I]. E. leg. & E. M.I. Nyárády 1972 [CLA]. M. Negru et V. FT07 – Ciumeşti. Valea Topolniţei. G. Vlaicu 1978 [TMHM]. A. PK44 – Grindul Lupilor (556). E. leg. FT07/08/18 – Carei (287. V. leg. Heltmann 1958 [PLHM]. FQ74 – Strehaia. leg. Judeţul Teleorman LJ34/44 – Traian. leg. ER39 – Alioş. N. A. Judeţul Neamţ MM42/59/MN50 – Piatra Neamţ (378). Stoian 1991 [TULCEA]. leg. Moşneagă 1957 [PLHM]. PL20 – Teliţa (378. 378).I. leg. ER34 – Cerna. H. Judeţul Sibiu GR18 – Miercurea Sibiului (195.ATLAS FLORAE ROMANIAE VI FQ26 – Păuneşti. Prodan 1921 [BUCA]. Valea Iuţi (537). M. PK49 – Malcoci (378. MN61 – Bordea (60). A. Nagy 1937 [TMMJ]. I.

O.Medicagini minimae-Festucetum valesiacae Wagner 1940 (510). Judeţul Vâlcea KL92 – Mănăstirea Turnu. 1992 [TULCEA]. 602). leg.: Gramocarpus coerulens Schur.I. Schinduf. Beck) Gams Date corologice (Fig. Z. Svanduc. leg. Valea Ciocănelele Mari (118). O. A. 1992 [TULCEA]. Insula Sacalin. QK06 – Grindul Burhaz. & ION R. 118 . 26. NL06/16 – Câmpineanca (118). valea pârâului Reghiu (118). valea pârâului Stoichiţa (118). NL15 – Goleşti (118). ML84/94 – Chiojdeni (378. GS21 – Blaj. ML96 – Dealul Ciocănelele Mari-Mera (117. valea pârâului Arva (118). NL06 – Unirea (118). Svanduh. SANDA V. VICOL I. Dealul Pătranei (118).28) Judeţul Bihor FS24 – Băiţa (378). Popa 1965 [I]. Andreiaşu de Jos (118). Dealul Fetigului (118). GS01/02 – Teiuş (238).) Ser.Agropyro cristati-Kochietum prostratae Zólyomi 1958 (10). Borza 1914 [BUCA]. E. 1975 [BDHM].Fraxino danubialis-Ulmetum Sanda et Popescu 1999 (509). E. Stoian 1992 [TULCEA].. Nyárády 1950 [SIB]. Integrare cenotică: . leg. . Molotru albastru. . asteretosum sedifolii Sîrbu C. valea pârâului Pituluşa (118). . valea pârâului Reghior (118). Grindul Sărături. Corduneanu 1974. Judeţul Vaslui NM51 – Trestiana.. Turenschi 1961 [IASI]. N. O. leg. leg. Sanduh. ML98 – Vidra. 118). NL17/18 – Balastiera Tişiţa (119). leg. E. austriaca (G. Cârligele (118). ML87 – Reghiu (118). QK07 – Sfântu Gheorghe. E. ML86 – Răchitaşu-Andreiaşu (117. NL05 – Dălhăuţi.ŞTEFĂNUŢ S. Gura Tojanului (118). *Trigonella caerulea (Lam. Melilotus coerulea (Lam. Stoian 1992 [TULCEA]. . NM10 – Adjud. leg. N. et Oprea 2009 (573). leg. Gridul Ivancea. Suvulf vânăt. Syn. Turenschi 1963 [IASI]. Boancă 1971 [FOHM]. leg. leg. 118). Sulfină albastră. leg. NM51/52 – Bârlad (60). Ononis spinosa L. O. 29) Judeţul Alba FS90/GS00 – Alba Iulia (238). Stoian 1991.) Desv. Ştefan 1975 [RSHM]. NM68 – Dragalina. subsp.Achilleo-Festucetum pseudovinae (Magyar 1928) Soó (1933) 1945 subas. Gociu 1967 [IASI]. Judeţul Vrancea ML74/84 – Jitia. M. Milcovul (118). leg. Stoian 1992 [TULCEA]. Groapa Stancei (118). Date corologice (Fig.. leg. Judeţul Arad ES20/21 – Arad (238). Standuh. ÖLLERER K. Denumire populară: Sulcină albastră. leg. NL25 – Răstoaca (118). Ştefan 1974 [RSHM]. Stoian 1991. Fetig (118). valea pârâului Porcului (118). leg. O.

Judeţul Giurgiu MJ39 – Comana (60. A. N. leg. leg. 1929 [CL. N. NL02 – Valea Râmnicului. E. N. GS15/16 – Turda (238). FP76 – Tunarii Noi. NL73/82/83 – Galaţi (338). 378. Judeţul Galaţi NL29 – Ţepu de Sus (338). G. C. Judeţul Brăila NL60 – Lacul Sărat (12). Valea Sărata (180). J.I. FP65/66 – Desa (363). la NE de Olteniţa. E. Mihai 1966 [I]. Ştefan 1976 [RSHM]. E. G. PJ28/29/38/39 – Constanţa (61. Mihai 1962 [I]. GS18 – Cojocna (238). leg. 238. Ciupercenii Noi (363). MK79 – Sărata Monteoru (512). 119 . leg. E. Nyárády 1956 [CL]. KJ79 – Teslui. 620). Vlaicu 1978 [TMHM]. PJ09/PK00 – Medgidia. Gighera (191). Vlaicu 1981 [TMHM]. Judeţul Bihor ET95 – Sălacea. Petrescu 1913 [I]. leg.I. leg. leg. N. Judeţul Dolj FP56 – Smârdan (363). Mihai 1966 [I]. MK89 – Pădurile Frasinu şi Spătaru (509). Horeanu 1968 [FOHM]. Năstase 1984 [CRHM]. J. Marossy 1968 [BHHM]. NJ78 – Urluia.ATLAS FLORAE ROMANIAE VI Judeţul Bacău MM95/96 – Bacău (14. A. leg. PJ27 – Techirghiol. PJ26 – 23 August.I. Gherăieşti (14). C. Judeţul Călăraşi MJ78 – Măgura Gamelniţa. Nyárády 1928. NP10 – Valea Popoaia. Roman 1963 [BUCA]. Nyárády 1958 [CL]. leg. 324). leg. A. leg. Wolff 1879 [BUCF]. leg. V. CRHM]. MK88 – Costeşti. NL84 – Tuluceşti (338). Nyárády 1929 [CRHM]. Chişcălău. Judeţul Bistriţa-Năsăud LN35 – Rodna. Sanda 1962 [BUCA]. Sanda 1971 [BUCA]. NJ57/58 – Pădurea Cărpiniş. I. leg. Bucureşti MK21/22/31/32 – Bucureşti (60). leg. leg. leg. Tunarii Vechi (363).I. G. leg. leg. leg.I. Judeţul Botoşani MN99 – Pădurea Ciritei. leg. Judeţul Buzău MK69 – Dealul Istriţa (508). E. 190. leg. MK52/62 – Fundulea. Nyárády 1929 [CRHM]. Popescu. Prodan [CL]. 238. Nyárády 1929 [CRHM]. FP66 – Poiana Mare (363). E. PJ25 – Mangalia. Zapletalek 1929 [CL]. Borza 1923 [CL]. Nebuna (191). leg. leg. A. leg. M. Negrean 1987 [BUCM]. V. Judeţul Constanţa NJ37 – Esechioi (337). Judeţul Gorj FQ98 – Creţeşti. 238. GQ11/20/21 – Craiova. Canaraua Fetei (337). Judeţul Cluj FS97/98/GS08 – Cluj (238). Danciu 1972 [BVHU]. PK32 – Traian. G.I. Dihoru 1997 [BUCA]. 460). lângă Zăval (238). PJ36 – Costineşti. G. NN07 – Jijia (62). leg. GP25 – Zăval. leg.

Dihoru 1963 [BUCA]. Judeţul Mehedinţi FQ15 – Ada-Kaleh (471). M. leg. C. NL90 – Muntele Pricopan (10). NN35 – Pădurea Roşcani. MN43 – pârâul Nemţişor (90). S. Burduja 1967 [I]. Rosetti. QL01 – C. N. A. NN25 – Borşa-Vlădeni (328). Dobrescu 1973 [I]. leg. MK20 – 30 Decembrie (199). A. leg.ŞTEFĂNUŢ S. leg. Unverricht [SIB]. Letea. V. Săvulescu et C.. leg. N. Judeţul Vrancea ML79 – Soveja. MM49/59/MN50 – Piatra Neamţ (547). NM57/67/68 – Soleşti. Kovács 1969 [I]. Vlaicu 1973 [TMHM]. & ION R. NN42 – Aroneanu. MM49/MN40 – Bistriţa (547). leg. leg. Heraclea. J. Rădulescu 1948 [BUCA].2008 (573). NL81/91 – Jijia (10). C. Sanda 1973 [BUCA]. A. PL91 – Pădurea Letea. MN42/52 – Cetatea Neamţului (161). Judeţul Vâlcea KL82 – Mănăstirea Turnu. PK47 – Cetatea Heraclea. NN33 – Vulturi-Popricani. Judeţul Vaslui NM18/28 – Băceşti. leg. leg. V. NN32 – Valea lui David (538). Judeţul Neamţ MM49 – Vaduri (547). leg. G. T. leg. 120 . Judeţul Ilfov MK11 – Domneşti (199). Judeţul Tulcea NL80/81/90/91 – Măcin (10). NN13 – Spinoasa (238). FQ74 – Strehaia. Gergely 1956 [CL]. Borza 1923 [CL]. MN93 – Cucuteni (199). Constantinescu 1964 [I]. leg. Maria Cîndea 1977 [BRHM]. leg. NM57 – Munteni (199). C. NN32/42 – Miroslava. MN94 – Bahlui (62). NM75 – Şişcani.. C. leg. NN51 – Tomeşti. Popecu. G. Dobrescu 1948 [BUCA]. Negeran 1979 [BUCM]. Judeţul Suceava MN16 – Voroneţ (547). Vlaicu 1973 [TMHM]. ÖLLERER K. E. A. leg. Cârlan 1966 [ROHM]. Răvăruţ 1939 [IASI].09. leg. FR67/77/78 – Orăştie. Barth 1890 [SIB]. NN41/42 – Iaşi (238). VICOL I. I. leg. V. Zanoschi 1961 [IASI]. 11. A. Sandu 1931 [BUCM]. SanduVille 1953 [BUCM]. Sandu-Ville 1953 [BUCM]. Judeţul Iaşi MN81 – Mirceşti (596). SANDA V. C. Dihoru 1991 [TULCEA]. Lazăr 1957 [BUCM].. G. Slonovschi 1968 [IASI]. leg. leg. V. leg. I. Judeţul Hunedoara FR48 – Deva. NM46 – Bălteni (538). leg. leg. Şerbănescu 1949 [I]. leg. A. Lazăr 1958 [BUCM].

leg. leg.) 1947 (131). A. . Chrysopogonetum grylli banaticum Borza 1962) (360). 1. NJ76 – Dumbrăveni (178. NJ57/58 – Canaraua Fetii (98. . Cheia.Artemisio austriacae-Poëtum bulbosae Pop 1970 saturejosum caeruleae (Cristurean et Ţeculescu 1970) Sanda et Popescu 1998 (131). A.Teucrio polii-Melicetum ciliatae Puşcaru V. PJ19 – Fântâniţa-Murfatlar (178. Valea Mare.Cynodonti-Medicaginetum minimae Popescu et Sanda 1975 (441). 10. 1978 (462). 378). spre Valea Giubelca. Zanoschi 1964 [IASI].Danthonio-Chrysopogonetum grylli Boşcaiu (1970) 1972 (syn. leg. G. Zaharidi 1958 [BUCA.ATLAS FLORAE ROMANIAE VI Trigonella gladiata Steven ex Bieb. 644. 378).n. C. Şerbănescu 1965 [BUCA]. leg. 121 . leg. Vlaicu 1978 [TMHM]. Horeanu 1968 [BRHM. C. leg. 31) Judeţul Alba FR99/GR09 – Sebeş. PK17 – Atmagea pe Valea Giubelca (178. Dealul Mândra (178. Popescu 1965 [BUCA]. G. 178). FS90/GS00 – Alba Iulia. leg. FOHM. Negrean (178). Date corologice (Fig. Negrean 1981 [BUCA]. G. Basarabi (238). 378). Integrare cenotică: . Judeţul Tulcea PK05 – Casimcea (378). G.2001. 463) saturejosum caeruleae (Cristurean et Ţeculescu 1970) Sanda et Popescu 1998 (131). I. 378). A. 1978 [BRHM. I. 378). Negrean (178).Adonieto-Delphinietum Br. et al. Dihoru 1965 [BUCA]. 30) Judeţul Constanţa NJ37 – Esechioi (378). La Ic. C. PK12 – Rezervaţia Cheia (178). leg. QL00/10 – Sulina.-Bl. Pădurea Hagieni (131. Sârbu 1971 [I]. BUCM]. 413. G. Judeţul Galaţi NL44 – Hanu Conachi (378). Dihoru 1965 [BUCA]. PJ14 – Hagieni (280.Artemisio austriacae-Poëtum bulbosae Pop 1970 (7. P. V. leg. Târguşor. Zebil (178. Popescu 1965 [PTHM].VI. PJ27 – Techirghiol. 1970 (353). C. NK92 – Băltăgeşti pe Dealul Alah Bair (378). . 378). PJ38 – Eforie spre Techirghiol (350). Enculescu 1910 [I]. Pădurea Esechioi. Dihoru 1991 [TULCEA]. leg. PJ37/38 – Eforie.Medicagini minimae-Festucetum valesiacae Wagner 1940 (399). Borza 1940 [PLHM]. PLHM]. SVHU]. Denumire populară: Molotru pitic. Negrean 1976 [BUCM]. leg. leg. G. . G. leg. leg. 378). PJ05 – sus-sud-est Cotul Văii. 645). Horeanu 1968 [BRHM]. leg. leg. Burduja. 238. G. 178. 1971 [BUAG]. 178). Borza 1940 [I]. . 411. SVHU].C. 378. . . Alah Bair (98). Trigonella monspeliaca L. 643. Horeanu 1973. 1958 [BVHU.Agropyro cristati-Kochietum prostratae Zólyomi 1958 (555). PK37 – Babadag (174. PK12/22 – Gura Dobrogei (178. Integrare cenotică: . leg. A.Stipetum lessingianae Soó (1927 n. Morariu 1956. PJ28/29/38/39 – Constanţa. Date corologice (Fig.

354).. I. leg.ŞTEFĂNUŢ S. Nyárády 1958 [CL]. 413).I. Negrean 1977 [BUCM]. PJ19 – Fântâniţa-Murfatlar (643). leg.I. leg. Judeţul Buzău ML71 – Rezervaţia „Pâclele” (96. V. Morariu 1966 [BVHU]. Judeţul Bacău MM95/96 – Bacău (14. 642). Constantineanu 1919 [I]. A. Năvodari (378. 378). Judeţul Constanţa NJ37 – Esechioi (337. A. leg. Capul Midia (441). 411. FP65/66 – Desa (363). Nyárády 1958 [CL]. SVHU]. PJ28 – Agigea (350. leg. leg. C. leg. PJ37/38 – Eforie (351. 354. N. N. 378). leg. Horeanu 1973 [FOHM. Morariu 1953 [PLHM]. 378). C. A. Gherăieşti(14). A. Constantineanu 1919. C. leg. Babaca [BUAG]. Ciocârlan 1965 [BUAG]. Mangalia (463). Nyárády 1958 [CL]. 324.I. GQ21 – Fântâna Obedeanu (238). Miorcani – Rădăuţi-Prut (327). Enculescu 1910 [I]. PJ37 – Eforie Sud (350. leg. Judeţul Botoşani MP83 – Miorcani (378). SANDA V. Judeţul Călăraşi NK11/12 – Dragoş Vodă. E. Judeţul Dolj FP56 – Smârdan (363). Sanda 1973 [BUCA]. I. PK12/22 – Rezervaţia „Gura Dobrogei” (378). Borza 1939 [PLHM]. Ciupercenii Noi (363). Târguşor (463. 378). leg. 378). Nyárády 1929 [CRHM].I. I. Buia 1949 [BUCA]. Nyárády 1958 [CL]. leg. T. 378). 1958 [PLHM]. Tunarii Vechi (363). PJ38 – Eforie Nord (350). PJ24 – Vama Veche (378. T. 350). G. Popescu 1965 [BUCA]. leg. G. leg. Horeanu 1968 [GLHM]. 441). ÖLLERER K. EQ74 – Berzasca (608). leg. I. E. FP76 – Tunarii Noi. 342.. leg. 378). FP66 – Poiana Mare (363). 378).C. E. NJ57/58 – Băneasa. PK37 – Tuzla (238). PJ05 – Cotul Văii (378). PJ28/29/38/39 – Constanţa. NK80 – Saligny. C. GP18/28 – Şegarcea (70). Valea Rea (65. Popescu. I. NL60 – Lacu Sărat (378). Vlaicu 1978 [TMHM]. leg. PK22 – Palazu Mic. 378). G.I. I. E.. Judeţul Caraş-Severin EQ45 – Ostrovul Moldova Veche (360. Morariu 1956. PJ14 – Rezervaţia Hagieni (131. FR01/02 – Vârciorova. leg. NJ96 – Independenţa (238). leg. ML81 – Cernăteşti. & ION R. 353. 280. Judeţul Brăila NK56 – Spiru Haret. I. Canaraua Fetei (337). Judeţul Galaţi NL28 – Dobrineşti (378). leg. 378). 67. Pop 1969 [SIB]. leg. Negrean 1973 [BUCM]. PK12 – Cheia. P. Borza 1940 [IASI]. A. PJ27 – Techirghiol (284. PJ39 – Mamaia (378). Zahariadi 1950 [BUCA]. Săvulescu 1932 [BUCA]. NK93 – Crucea. PK20 – Ovidiu. 122 . EQ54 – Pescari (378). Horeanu 1970 [SVHU]. PJ25 – Mangalia-Comorova (378). NL73/82/83 – Galaţi (338. Săvulescu 1930 [BUCM]. Şerbănescu 1952 [I]. E. V. Constantineanu 1910 [BUCM]. leg. Roman 1958 [CL]. VICOL I. FQ90/GQ00 – Terpeziţa la Râpa Roşie (65. I. leg. C. FQ80 – Bechet. EQ84 – Cozla (608). leg. Petrescu 1915. leg.

MK32 – Pantelimon (190.: T. PK45/46 – Insula Popina (462. SIB]. D. Dealul Pietros. Constantinescu 1967 [BUCM].Ranunculetum sardoi (Oberdorfer 1957) Passarge 1964 (188). leg. C. Zanoschi 1961 [IASI]. leg. PK37 – Babadag (174). D. Horeanu 1971 [SVHU]. FQ24 – Gura Văii (502). Stoian 1991 [TULCEA]. I. Roman 1973 [BUCA]. Culmea Pricopan (10). Mititelu 1966 [BCHM]. . Horeanu 1972 [SVHU]. Syn. leg. Roman 1966 [BUCA]. V. Zahariadi 1948 [BUCM]. 631). Integrare cenotică: . N. Negrean 1964 [PLHM]. leg. Melilotus procumbens Besser Denumire populară: Molotru. G. M. leg. Rosetti. leg. I. leg. leg. PK25 – Sarighiol de Deal. PK05 – Casimcea. leg. G. PLHM]. M. Cârlan 1979 [ROHM]. leg. Ciocârlan 1964 [BUAG]. FQ24/34 – Drobeta Turnu-Severin (502). Judeţul Olt KJ74 – Potelu. Valea Caraba. Dudaşul Schelii (537).-Bl. 1966 [BUCA]. NM66 – Mânzeşti (378). C. PK15 – Războieni. BUCA]. G. Judeţul Tulcea NK97 – Măgurele. Morariu 1940. G. 1948 [BUCF. V. Vrata (399). Corugea.ATLAS FLORAE ROMANIAE VI Judeţul Giurgiu MJ39 – Comana. leg. Schela Cladovei. Păun 1967 [CRHM. N. Turenschi 1961 [IASI]. IASI. Stânca Tohanilor (92. O. FQ05 – Ieşelniţa (378). Sulfină. leg. Borşa (328. Prodan 1952 [BUCA]. Negrean 1989 [BUCM]. leg. QL01 – C. V. Negrean 1997 [BUCA]. Garvăn (378). Judeţul Iaşi NN25 – Vlădeni. leg. QK07 – Sfântu Gheorghe (378). Judeţul Prahova MK58/59 – Tohani. M. Horeanu 1972 [SVHU]. N. E. FQ05/15 – Orşova (378). Judeţul Ialomiţa NK53 – Platoneşti. 555). QL00/10 – Sulina (378). leg. 631). Şerbănescu 1963 [I]. leg. I.Adonieto-Delphinietum Br. Trigonella procumbens (Besser) Reichenb. leg. Judeţul Mehedinţi FP49 – Gârla Mare. PK47 – Cetatea Heraclea. Păun. Păun 1967 [BUCF.. N. Roman 1963 [I]. Greci. I]. 123 . Pop 1967 [SIB]. C. Vrata-Gârla Mare (399). Păun. Popescu 1967 [BCHM]. Judeţul Vaslui NM52 – Zorleni (378. C. leg. NM82 – Fălciu. Dihoru 1962 [BUCA]. I. NK61 – Feteşti. leg. G. Judeţul Ilfov MK21/22/31/32 – Bucureşti (378). Horeanu 1971 [SVHU]. 238). NL90 – Munţii Măcin. leg. leg. BVHU. Trifoi mare. leg. 1970 (353). N. leg. Vlaicu 1973 [TMHM]. NL92 – Cetatea Dinogeţia. besseriana Ser. FQ30 – Gruia-Izvoarele (399). leg. G. leg.A. PK68 – Mahmudia. C. Roman 1964. 378. leg. Popescu 1967 [FOE 668. Horeanu 1972 [SVHU]. leg. Mititelu 1961 [BCHM]. PK38 – Denis Tepe (7). 175). M. leg. I. C. PK48 – Agighiol. O.

M. T. Judeţul Constanţa NJ37 – Esechioi (337). A. I. 571). G. C. GS03/13 – Aiud (238. Morariu 1963 [BVHU]. C. Judeţul Argeş LK14 – Dealul Mateiaş. Moraru 1954. FS90/GS00 – Alba Iulia (30. G. leg. Eforie Sud. Judeţul Bistriţa-Năsăud LN01 – Domneşti (568. V. 571). leg. Moşneagă 1967 [PLHM]. A. I. N. Pascal 1959 [IASI]. C. BUAG. 378. sub T. Dihoru 1971 [BUCA]. GR09 – Cut (238). & ION R. GS21 – Blaj (238). 32) Judeţul Alba FR99 – Vinţu de Jos (571). FS52 – Benic (571). 238). Wolff 1859 [CL]. BVHU.. PJ37 – Eforie Sud. Horeanu 1968 [GLHM]. GR18 – Cunţa (133. Tutunaru 1962 [BUCA]. 571). PJ25 – Mangalia (238. Grinţescu 1908 [CL]. Săvulescu 1914 [BUCA]. Maria Cîndea 1975 [BRHM]. C. leg. Judeţul Caraş-Severin EQ36 – Baziaş (238). Date corologice (Fig.ŞTEFĂNUŢ S. 571). la sud de Capul Turcului (350). leg. leg. EQ58 – Oraviţa (238). PJ19 – Valul lui Traian. besseriana (353). Zahariadi 1951 [BUCA]. N. Golescu 1906 [BUCF]. GS13/14 – Decea (238. 378. Roman 1953 [CL]. PJ37/38 – Eforie. J. Judeţul Cluj FS97/98/GS08 – Cluj (297. 571). Turcu. 460). Nyárády 1933 [CL]. Judeţul Brăila NL60 – Lacul Sărat (238). leg. leg.I. 571. CL. Todor 1958 [BUAG]. Fântâniţa (643. leg. GS15/16 – Turda (30. NK80/81 – Cernavodă (238). leg. leg. PJ39 – Mamaia (238. leg. Morariu 1962 [BVHU]. PJ28/29/38/39 – Constanţa (238. Ştefan 1975 [RSHM]. NL02 – Rubla. N. E. I. PK33 – Grindul Saele (378). Bujorean 1937 [I]. IASI. Mercurea (238). 644). 571). ÖLLERER K. PLHM]. BUCA. Papp 1944 [I]. GS06 – Sănduleşti (238. Horeanu 1970 [FOHM]. MK89 – Pădurea Spătaru (238). GS14 – Unirea (238). PJ27 – Techirghiol (350). GS18 – Cojocna (238). I. V. SANDA V.. FR99/GR09 – Sebeş (238. PJ28 – Agigea. GS12 – Şoimuş (238). LK23 – Stolnici (4. leg. leg. PJ38 – Eforie Nord (350). leg. NJ57/58 – Canaraua Fetei (337). GS06/16 – Copăceni (238). PJ14 – Hagieni. leg. Morariu 1958 [BVHU]. 378. 571). Săvulescu 1915 [BUCA]. 641). I.. T. P. GS01/02 – Teiuş (30. 60. 571). leg. 238. 350. Alba Iulia pe Dealul Bilac (238). 460). I. leg. BUCF. NL70/71 – Brăila. Vlaicu 1978 [TMHM]. 124 . 238. G. VICOL I. 238. 571). Borza 1922 [CL]. 568. PK13 – Pantelimon de Jos. leg. leg. GS01 – Mesentea (238). I. 378). Judeţul Buzău MK69 – Clondiru. Borza 1923 [FRE 1494a.

leg. leg. Zăval (69). NL84 – Tuluceşti (338. NL86/87 – Măstăcani (338. GP16 – Măceşu de Jos (69). I. SIB]. leg. C. 571). Moşneagă 1967 [PLHM]. N. Slonovschi 1964. M. Aroneanu (238). C. BUCA. Burduja 1972 [I]. Popescu. leg. M. leg. NM19/NN10 – Piscul. NL54 – Vameş (378). I. MJ19/29 – Călugăreni (238). GP06 – Plosca (69). 238. Păun 1960 [FOE 8. A. Judeţul Giurgiu MJ15/16 – Giurgiu. leg. BVHU. GQ20 – Izlazul Popoveni-Lascăr Catargiu. Olaru 1960 [BCHM. leg. IASI]. Vulturi. MJ39 – Comana (60. BCHM. Buia. Valea Lupului (199). Maloş. 125 . NK65 – Giurgeni. C. GP25 – Gighera (69. CRHM. Todor. NN51 – Chipereşti (238). Judeţul Harghita MM13 – Misentea (571). 378). Oescu 1950 [IASI]. Mititelu 1961 [BCHM]. Grădina Botanică. BVHU. C. NN41/42 – Mârzeşti (238). I. A. Răvăruţ 1968 [IASI]. 378). leg. NL87 – Vlădeşti (338. leg. NN41 – Ciurea (328). NL73/82/83 – Galaţi (238. BUCA]. Todor 1965 [BUCF. Vlaicu 1967 [TMHM]. 1934 [I]. leg. Sârbu 1968 [I]. KJ65 – Călăraşi (69). CL]. NN33 – Mârzeşti-Rediu (328). E. 70). Horeanu 1971 [FOHM]. 571). Răvăruţ 1939 [IASI]. 338. NN43 – Valea Jijiei. M. FP96/GP06 – Bistreţ (69). M. leg. V. NN42 – Vlădiceni. MJ48/49/58/59 – Hotarele (47). Judeţul Hunedoara FR57 – Băcia (134. G. BUAG. I. Viţalariu 1965 [GLR 195. IASI. 378). 212. Buia 1960 [BUCF. Buia. Grindeni (69). Iaşi. leg. NN51/52/61/62 – Ţuţora (188). I. FP86 – Rast (69). leg. leg. Maloş. Judeţul Galaţi NL53 – Piscu (338. Capu Dealului (238). 378). Negrean 1963. leg. Slonovschi 1969 [FMDE 540. CL]. 1969 [BUAG. I. M. BUCA]. G. Judeţul Iaşi MN93 – Cucuteni (238). PTHM]. Prodan 1952 [CL]. I. GR25 – Nedeia (69). NN32 – Brătuleni. M. Păun 1943 [CRHM]. A. C. 378). I. A. A. leg. V. Bârnova (238). leg. M. Ţopa 1949 [CL]. V. FR67/77/78 – Orăştie (211. Repedea (238). Sanda 1973 [BUCA]. BUAG. NL78 – Băneasa. GP35 – Bechet (69). GQ11/20/21 – Craiova. D. Olaru. Sârbu 1973 [I]. Prodan 1914 [BUCA]. Morariu 1941 [BUCF]. 378). Judeţul Ialomiţa MK75 – Cotorca (238). Iaşi. CL. I. Lazăr 1957 [BUCM]. leg. NN22 – Podul Iloaiei (238). N. NN52 – Holboca (188).ATLAS FLORAE ROMANIAE VI Judeţul Dolj FP65/66 – Desa (69). FP86/96 – Negoi (69). Răvăruţ 1930.

460). KL79 – Ruşi (6. FQ74 – Strehaia. Iacobescu 1909 [BUCF]. Judeţul Tulcea QL01 – C. PL91 – Letea (191. Barth 1890 [SIB]. leg. C. 1939. 238. Römer 1884 [BVHU]. N. Siriaev [CL]. & ION R. 126 .. KL68/78 – Ocna Sibiului.ŞTEFĂNUŢ S. leg. G. Miercurea Sibiului (568. Cetatea Neamţului (161). M. leg. Judeţul Hunedoara FR48 – Deva (571). Judeţul Ilfov MK42 – Brăneşti. PL40 – Tulcea (238). Judeţul Sibiu GR18 – Miercurea Băi. M. PK44 – Grindul Lupilor (556). Zebil (378). 571). L. J. leg. 571). Babadag (174). Rosetti. Fuss 1851 [SIB]. G. ML10/11 – Slănic. Moşneagă 1981 [PLHM]. Judeţul Neamţ MN42/52 – Târgu Neamţ (378). 238. O. leg. MN43 – pârâul Nemţişor (90). Roman 1952 [I]. M. SANDA V. Morariu 1938. PK37 – Hamangia. 569. KL76 – Răşinari. Haret 1912 [BUCF]. MK21/22/31/32 – Bucureşti. 1940. Dihoru 1961 [BUCA]. KL79/89/KM70/80 – Şeica Mare (28. leg. la Filaret (238). Unverricht [SIB]. 1941 [BUCF. Judeţul Suceava NL74 – Vatra Dornei (378)..A. leg. LL81/82 – Sinaia. KL77/87 – Sibiu (238). NM82 – Fălciu (238). MK37 – Valea Călugărească. leg.. I. leg. 210. Simonkai 1882. FR67/77/78 – Orăştie (238). VICOL I. ÖLLERER K. N. Doltu 1965 [SIB]. Judeţul Vaslui NM18/28 – Băceşti (238). 378. BVHU. M. M. KL78/79 – Slimnic (238. Stoian 1992 [TULCEA]. Judeţul Teleorman LJ24/34 – Turnu Măgurele (238). 571). la Cazane (238). leg. leg. Dihoru 1991 [TULCEA]. Bucureşti. J. I. Horeanu 1982 [SVHU]. leg. leg. PK46 – Visterna. PK89 – Caraorman. leg. leg. Judeţul Mehedinţi FQ04 – Valea Mraconiei şi Depresiunea Dubova (169). leg. Moşneagă 1967 [PLHM]. FQ05 – Valea Dunării. 571). Grinţescu 1912 [CL]. PLHM]. Judeţul Prahova LK99/MK09 – Câmpina (238).

2.) Hudson în România. Distribuţia speciei Medicago falcata (L. Fig. 127 . 1. Distribuţia speciei Medicago arabica (L.ATLAS FLORAE ROMANIAE VI HĂRŢILE COROLOGICE Fig.) Hudson în România.

ÖLLERER K... Fig. SANDA V.ŞTEFĂNUŢ S.. & ION R. Fig.) Hudson subsp. falcata în România.) Hudson subsp. romanica (Prodan) Prodan în România. Distribuţia speciei Medicago falcata (L. 4. VICOL I. 3. 128 . Distribuţia speciei Medicago falcata (L.

ATLAS FLORAE ROMANIAE VI Fig. Fig. în România. 6. 5. Distribuţia speciei Medicago lupulina L. în România. Distribuţia speciei Medicago marina L. 129 .

) L. 8. 7.ŞTEFĂNUŢ S. Fig. în România. SANDA V. & ION R. Distribuţia speciei Medicago orbicularis Jacq... ÖLLERER K.. 130 . în România. Distribuţia speciei Medicago minima (L. VICOL I. Fig.

Fig. în România. Distribuţia speciei Medicago polymorpha L. 131 .ATLAS FLORAE ROMANIAE VI Fig. 9. în România. Medicago prostrata Jacq. 10.

SANDA V. 11. & ION R. Distribuţia speciei Medicago x varia Martyn în România. ÖLLERER K... Distribuţia speciei Medicago rigidula (L. Fig. Fig. VICOL I. 132 .. în România.ŞTEFĂNUŢ S.) All. 12.

în România. 13. 133 . Distribuţia speciei Melilotus albus Medik. 14.ATLAS FLORAE ROMANIAE VI Fig. Distribuţia speciei Melilotus altissimus Thuill. Fig. în România.

Fig. 134 . VICOL I. et Kit. ÖLLERER K... SANDA V. Distribuţia speciei Melilotus dentatus (Waldst. Distribuţia speciei Melilotus arenarius Grec.ŞTEFĂNUŢ S. Fig. & ION R. în România..) Pers. 16. în România. 15.

în România. 18. Distribuţia speciei Melilotus officinalis Lam. Distribuţia speciei Melilotus wolgicus Poiret în România. 135 . Fig. 17.ATLAS FLORAE ROMANIAE VI Fig.

Fig. VICOL I....ŞTEFĂNUŢ S. 136 . 19. Schulz în România. în România.E. 20. ÖLLERER K. Distribuţia speciei Melilotus x haussknechtii O. Fig. Distribuţia speciei Melilotus x schoenheitianus Hausskn. & ION R. SANDA V.

Distribuţia speciei Ononis arvensis L. arvensis în România. subsp. 22. 137 . în România. Distribuţia speciei Ononis arvensis L. Fig.ATLAS FLORAE ROMANIAE VI Fig. 21.

138 . 23. Distribuţia speciei Ononis arvensis L. Fig.. ÖLLERER K.. Distribuţia speciei Ononis pusilla L.. 24. în România.ŞTEFĂNUŢ S. & ION R.) Ciocârlan în România. SANDA V. VICOL I. Fig. spinosiformis (Simonk. subsp.

în România. în România.ATLAS FLORAE ROMANIAE VI Fig. 25. Distribuţia speciei Ononis spinosa L. 139 . Distribuţia speciei Ononis repens L. Fig. 26.

subsp. Fig.ŞTEFĂNUŢ S. subsp. SANDA V.. Beck) Gams în România. austriaca (G. 140 .. Distribuţia speciei Ononis spinosa L.. 28. Fig. Distribuţia speciei Ononis spinosa L. ÖLLERER K. & ION R. spinosa în România. VICOL I. 27.

) Ser. Fig.ATLAS FLORAE ROMANIAE VI Fig. Distribuţia speciei Trigonella caerulea (Lam. 141 . 29. în România. Distribuţia speciei Trigonella gladiata Steven ex Bieb. în România. 30.

142 ... în România. 32. în România. VICOL I. ÖLLERER K. SANDA V. Distribuţia speciei Trigonella procumbens (Besser) Reichenb. Fig. & ION R.ŞTEFĂNUŢ S. Fig. Distribuţia speciei Trigonella monspeliaca L.. 31.

= Medicago x varia Martyn Medicago minima (L. Melilotus coerulea (Lam. Melilotus macrorrhizus Waldst. Melilotus macrorrhiza Baumg. romanica (Prodan) Hayek = Medicago falcata (L.) Hudson Medicago falcata (L.) Hudson Medicago subfalcata Schur = Medicago × varia Martyn Medicago villosula Baumg. Medicago × varia Martyn Melilotus albus Medik. = Melilotus altissimus Thuill. rigidula L.ATLAS FLORAE ROMANIAE VI LISTA DE SINONIME Gramocarpus coerulens Schur = Trigonella caerulea (Lam.) Hudson subsp. Melilotus wolgicus Poiret Melilotus × haussknechtii O. Melilotus macrorrhiza Pers. et Kit. romanica (Prodan) Prodan Medicago falcata (L. romanica (Prodan) Prodan Medicago sativa L. = Trigonella caerulea (Lam. Melilotus arenarius Grec. = Medicago falcata (L.) Desv. = Medicago falcata (L. Medicago rigidula (L.) Hudson subsp. Melilotus officinalis Lam. Medicago polymorpha var.) Hudson var. = Medicago rigidula (L. = Melilotus altissimus Thuill. Grossh.) Hudson subsp. romanica (Prodan) Prodan Medicago gladulosa David. Medicago hispida Gaertner = Medicago polymorpha L. Medicago polymorpha var. = Medicago polymorpha L. = Medicago minima (L. erecta (Kotov) A.E. Medicago lupulina L. transs. = Melilotus albus Medik. Medicago arabica (L. Melilotus procumbens Besser = Trigonella procumbens (Besser) Reichenb.) Pers. Melilotus altissimus Thuill. et Kit.) All.) Hudson subsp.) All. Medicago marina L. Melilotus dentatus (Waldst.) Hudson var. Melilotus vulgaris Willd. Medicago falcata (L. romanica (Prodan) Prodan Medicago falcata (L. minima L. Schulz 143 .) Hudson Medicago polymorpha L. romanica (Prodan) Prodan Medicago gerardi Kit.) Ser. = Medicago rigidula (L. Medicago prostrata Jacq. Melilotus petitpierreanus auct. Medicago orbicularis Jacq.) Hudson Medicago denticulata Willd.) Hudson subsp. = Melilotus officinalis Lam.) L.) All. Medicago oxaloides Schur = Medicago arabica (L.) All.) Ser. = Medicago rigidula (L. Medicago romanica Prodan = Medicago falcata (L. Medicago media Pers. non Willd. falcata (L..) L.) Arcangeli = Medicago falcata (L. = Melilotus altissimus Thuill. subsp.

subsp. Melilotus x schoenheitianus Hausskn. Trigonella caerulea (Lam. subsp.) Ciocârlan Ononis arvensis L. subsp. Ononis repens L. subsp. Trigonella gladiata Steven ex Bieb. subsp. ÖLLERER K. austriaca (G. spinescens (Ledeb. = Ononis pusilla L. et Kit. subsp.) Ciocârlan Ononis hircina Jacq.) Ciocârlan Ononis pusilla L. & ION R. spinosa Ononis spinosaeformis Simonk. = Ononis arvensis L.) Ciocârlan Ononis procurrens Wimm. et Kit.. spinosiformis (Simonk. subsp. spinosiformis (Simonk. = Ononis arvensis L. 144 . fo. spinosiformis (Simonk. spinosiformis (Simonk. arvensis Ononis arvensis L.) Ciocârlan Ononis umbrosa Schur = Ononis arvensis L.) Pers. subsp. spinosiformis (Simonk. Ononis semihircina Simonk.) Ciocârlan Ononis pseudohircina Schur = Ononis arvensis L.. = Trigonella procumbens (Besser) Reichenb.) Ciocârlan Ononis columnae All. spinescens Ledeb.) Ser. arvensis Trifolium dentatum Waldst. spinosiformis (Simonk. spinosiformis (Simonk. Trigonella procumbens (Besser) Reichenb. spinosiformis (Simonk. = Melilotus dentatus (Waldst. Trigonella monspeliaca L. subsp. Ononis hircina Jacq. subsp. var. Beck) Gams Ononis spinosa L.. subsp. SANDA V.) Grinţescu = Ononis arvensis L.ŞTEFĂNUŢ S.) Ciocârlan Ononis spinosa L. arvensis Ononis hircina Jacq. subsp. = Ononis arvensis L.= Ononis arvensis L. = Ononis arvensis L. subsp. VICOL I. Trigonella besseriana Ser. Ononis antiquorum Schur = Ononis arvensis L.

RUSAN M. Vegetaţia Masivului Iezer-Păpuşa. 8. Teză de doctorat. 2. DĂSCĂLESCU D. Iaşi. ANDREI M. Seria Ştiinţele Naturii.. Analele Universităţii Bucureşti. Characterization of the flora and vegetation of the upper stream of Dâmboviţa. 1976. ANDRAE K. 10. MURARIU A. Analele Universităţii Bucureşti. 4. 2001. 145 . DIACONESCU V. POPESCU A. Berlin 4(11). Bacău. MITITELU D. 2008. 323 p. 14: 65-80. Ştiinţele Naturii. BARBU N. Myricario-Epilobietum Aich.. Aspecte din vegetaţia culmii Pricopan şi împrejurimi. NEGREAN G. 17. 46(2): 119-122. Braşov. ANDREI M.. Série de Biologie Végétale... 7. Bucureşti. ALEXIU V. Contribuţii asupra vegetaţiei halofile din valea Hagilar. 145-149. 1967.. Caracterizarea floristică a culmii Pricopan şi împrejurimi. Analele Universităţii Bucureşti. ALEXIU V. regiunea Dobrogea.. pp. 19(3): 247-264.. 14: 53-66. CHIFU T. Contribuţii Botanice. 12. 11. Piteşti. 1962. Completări la flora judeţului Argeş. POPESCU M.. 14. ALEXIU V. Revue Roumanie de Biologie. Analele Universităţii Bucureşti. Cercetări ecologice în pădurea (Carpino-Fagetum) Domniţa-Voineşti (jud. ASOLTANI Loredana. Seria Biologie Vegetală. Bucureşti. Seria Botanică. Contribuţii la cunoaşterea florei şi vegetaţiei de la Lacul Sărat – Brăila. 1965.. I. 5. Cuza”. Seria Ştiinţele Naturii. ANASTASIU Paulina. DAVIDESCU G. J. Aspecte din vegetaţia dealului Denis Tepe (Dobrogea). BURLACU Lucia... Studii şi Cercetări de Biologie. Studii şi comnunicări de ştiinţe naturale. ŞERBĂNESCU G. 2007. 1978. Studii şi Comunicări. Argesis. 21: 111-123. 1983. ANTOHIE Anca. 1981. Iaşi. 1967.. 2008. FILIPESCU G. Bucureşti.. 18. Diversitatea floristică şi fitocenologică a ecosistemelor din bazinul râului Bistriţa. ARDELEAN I.Bacău.. Bucureşti.. ARDELEAN A. Seria Ştiinţele Naturii. 14: 93-98..ATLAS FLORAE ROMANIAE VI BIBLIOGRAFIE 1. Studii şi Cercetări de Biologie. Buletinul Grădinii Botanice Iaşi. Botanische Zeitung. ANDREI M.. Universitatea „Al. PISICĂ-DONOSE Alice. Bucureşti.. EFTIMIE Elena. 15. Bucureşti. VIŢALARIU Cruciţa. ŞTEFAN N. Sectorul Piatra-Neamţ . ARDELEAN A. 362 p. 13. Cormoflora judeţului Argeş. Editura Cultura... 1853. Reserches in Piatra Craiului National Park.. Studiu fitocenologic. Seria Botanică. ANDREI M. 508 p. Bucureşti. Cluj-Napoca. Editura Ceres. 2003... Editura Academiei Bucureşti. 1: 100-118. Flora şi vegetaţia judeţului Arad. pp. Beiträge zur Kenntniss der Flora des südlichen Banats. 19(1): 33-40. Flora cormofitelor cu unele consideraţiuni ecologice din complexul de bălţi Crapina-Jijila. 2006.. 38(12): 37-47. Editura Phoenix. ANDREI M. ALEXIU V. MITITIUC M. 16. Piteşti. 2006. 1972. 3. der banater Militärgrenze und Siebenbürgens. 1998.. 112-115. Jurinea tzar-ferdinandi new for the Romanian Flora. Contributions to the study of vascular flora from the Neagra Şarului river’s area. O nouă asociaţie de pe valea Crişului Alb Agrostio-Festucetum valesiacae. AONCIOAIE Carmen.. Contribuţii Botanice. TOMA C. 9-10: 361-434. 9. 33(11): 71-79. Cluj-Napoca. 6. MIHAI G.. 33 în Valea Crişului Alb... 1963.. Iaşi). POPESCU A. Bucureşti. ANDREI M..

Sargetia.. Sibiu. 22: 81-90. Craiova. 2002.. 8(15). BALAZS Marcela. Flora şi vegetaţia văilor Godeanu. Deva. Sibiu. 1993.. Roumanie). Series Scientia Naturae.. Acta Botanica Horti Bucurestiensis. ÖLLERER K. Series Scientia Naturae. Acta Botanica Horti Bucurestiensis 1983-1984: 285-288. 1943. Deva. 21. 35. Sargetia. Sargetia. GHIURU Eliza. 24. Acta Musei Devensis.. 1963. Bucureşti. Systematisches Verzeichniss derjenigen Pflanzen.. Les associations végétales de la vallée de Govăjdie (Les Monts de Poiana Ruscă. 2(1-3): 3-30. 31. 36. 8(18). Roumanie) (I). Seria Botanică. Verhandlungen und Mittheilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt. Adatok Nagykároly és környéke flórájának ismeretéhez. 15(2): 175-203. 1868. Enumeratio stirpium Magno Transsilvaniae Principatui præprimis indigenarum in usum nostratum botanophilorum conscripta.C. Les considerations sur la cartographie des plantes médicinales du sud de la Moldavie. 30. SANDA V. Les phytocoenosis arborescentes des gorges calcareuses de Monts Metallifères (le Département de Hunedoara. Acta Musei Devensis. Sargetia. TURCU G. Acta Musei Devensis. Deva. 23. Bucureşti. 146 . Studii şi comunicări de ştiinţele naturii. 1984. Series Scientia Naturae. BALAZS Marcela. Deva. 2007. judeţul Hunedoara. Tâmpu şi Anineş (Munţii Şureanu).G. Sargetia. Hunedoara). 32. BALÁZS F. Acta Musei Devensis. 1983-1984: 185-189. Sargetia. 20: 82-98. Bucureşti. 2007. BAUMGARTEN J. Enumerationis stirpium Transsilvaniæ indigenarum Mantissa I. Contribuţii la cunoaşterea florei rezervaţiei naturale Cheile Măzii (Jud. 1846. Muzeul Olteniei Craiova. 1816. Constanţa). 34. Les dates concernant la flore de la réserve naturelle “La Forêt BejanDeva” (Le Département de Hunedoara. BALAZS Marcela. 19831984: 279-283. 22. BALAZS Marcela. Acta Musei Devensis. BÂRCĂ C. welche der Gefertigte auf mehreren Excursionen in Siebenbürgen im Jahre 1876 gesammelt hat. 1984. 19: 87-132. Sibiu. Vegetaţia văii Zlaşti (I). Roumanie) (II). 20. 1994-1995: 23-36. BALAZS Marcela. BÂRCĂ C. Studii şi Cercetări de Biologie. Conspectul sistematic al plantelor vasculare din zona Cheile Taia. 26. 1879. 2002. Vindobonae. 20: 62-81. Deva. 14-15: 73-86. 1984. 19: 133-151. 2. 14-15: 87-98.. Acta Botanica Horti Bucurestiensis. 28. BALAZS Marcela... & ION R. BALAZS Marcela. Systematische Aufzählung der im grossen Kockelthale zwischen Mediasch und Blasendorf wildwachsenden Pflanzen... Deva. Acta Musei Devensis. Aspecte din flora şi vegetaţia rezervaţiei naturale Dumbrăveni (jud. Scripta Botanica Musei Transsilvanici.. 8. Bucureşti. 1996. 1993. Acta Botanica Horti Bucurestiensis. SĂLĂGEANU G. PARINCU Mariana. 33. BARTH J. Contribuţie la studiul micoflorei munţilor Buzău. Archiv des Vereines für siebenbürgische Landeskunde. 25. A new association with Quercus farnetto in România. Neue Folge. Acta Musei Devensis. inque ordinem sexuali-naturalem concinnata. BALAZS Marcela. BARTH J. 29. BAUMGARTEN J. Roumanie).. Series Scientia Naturae.ŞTEFĂNUŢ S. BÂRCĂ C.C. 112 p. Ressources des plantes tinctoriales sur les collines de Tutova. Sargetia. Series Scientia Naturae. 19... Les associations végétales de la vallée de Govăjdie (Les Monts de Poiana Ruscă. Deva. 2006.G. Series Scientia Naturae. 27. BĂNESCU V. Series Scientia Naturae.. 14-15: 99-124. BAVARU A. 1993. VICOL I. GRIGORESCU E.

127-158. BORZA A. Bucureşti. Bucureşti. 1975. 1971. Contribuţii la flora şi vegetaţia din răsăritul României. 1947-1949. 1963. BOŞCAIU N. Atlas of Seeds and Fruits of Central and EastEuropean Flora: The Carpathian Mountains Region... Bucureşti. Sibiu. (2). Contribuţii Botanice. TOMA N. 112-150. CODOREANU V. 494 p.. BOŞCAIU N. Editura Academiei Române. 38. Cluj). 50. 1046 p.. Buletin Ştiinţific. Cluj.R.. Flora şi vegetaţia munţilor Bucegi.. GERGELY I. 46. pp. Aspecte de vegetaţie din rezervaţia dunelor maritime de la Agigea. 52. 1961-1962: 585-604. 24(5): 423-426. Pajişti xerice (Festuco-Brometea Br. Conspectus Florae Romaniae regionumque affinium. GERGELY I. 2003. pp. Câteva specii de micromicete şi de plante-gazdă noi pentru micoflora României. Flora şi vegetaţia din ţinutul Blajului (I).. 1972. 1967... Vegetaţia masivului Piatra Craiului. 45. 1970-1971: 15-24..-Bl. Revue Roumanie de Biologie. Cluj... Bucureşti. 578 p. LUNGEANU I. Acta Botanica Horti Bucurestiensis. 1966. Bucureşti. 360 p. Contribuţii Botanice. 1964. Meadow associations in the Vaslui River Basin (I). CALCANDI V. pp.. Flora şi vegetaţia munţilor Ţarcu. BLAJ Irina. Cluj. 19: 81-93.. Bucureşti. Acta Botanica Horti Bucurestiensis. Contribuţii Botanice.. 1966. Studii şi Comunicări de Ştiinţe Naturale. Contribuţii Botanice. pp. 43. BOJŇANSKÝ V.S. Flora Spermafitică.. Cluj. CODOREANU V. BOJOR O.. Considérations concernant la flore médicinale spontanée du département de Tulcea (Roumanie). BORZA A. Studii şi Cercetări de Biologie. BOŞCAIU N. BORZA A. 40. 47. Flora şi vegetaţia Defileului Crişului Repede. BONTEA Vera. 56. 48(1-2): 95-104... 53. 1943) din depresiunea Caransebeş-Media. 167-258. Cluj. 1963. HIDIOŞANU Manuela. Seria Botanică. Contribuţii Botanice. BORZA A. 1970-1971: 449-468. Studii şi Cercetări de Biologie. Vegetaţia cetăţii Alba Iulia.. 149-183. Springer.. 44. BOŞCAIU N. Contribuţii Botanice. BOJOR O. LUPŞA Viorica. 54. CALCANDI Iosephina. 1979. 14(1): 35-55. Cercetări asupra florei şi vegetaţiei din Câmpia Română I. 147-166. Série de Biologie Végétale. ŞERBĂNESCU-JITARIU Gabriela.. 48. 1966. LUPŞA Viorica. Flora şi vegetaţia rezervaţiei naturale Defileul Crişului Repede. BELDIE A. 49. 147 42. Flora şi aspecte de vegetaţie din împrejurimile Borzeştilor (Jud. 4(4): 9991029. 141-162.. 39. MICLE F. 1968. GEORGESCU Venera. Contribuţii la identificarea şi cartarea florei medicinale de pe versantul nordic al Munţilor Făgăraşului până la Lunca Oltului.ATLAS FLORAE ROMANIAE VI 37. Acta Botanica Horti Bucurestiensis. Bucureşti.. BORZA A. POPESCU C.. Editura Academiei R. Revue Roumanie de Biologie.. 41.. Bucureşti.. Bucureşti. RAŢIU O. 51. BORZA A.. . GRUIA Silvia-Marieta. RAŢIU O. 1972. Editura Academiei Române. 1958. 55. BOŞCAIU N. pp. LUPŞA Viorica. 1952.. Cluj. Cluj-Napoca. Muzeul Brukenthal. FARGAŠOVÁ Agáta 2007. BELDIE A. pp. 1972. 24(1): 11-16. Série de Biologie Végétale. MICLE F. Bucureşti. Cluj. 1968. BORZA A. BORZA A. Godeanu şi Cernei. Cercetări asupra florei şi vegetaţiei din Câmpia Română (II). Dicţionar etnobotanic cuprinzînd denumirile populare româneşti şi în alte limbi ale plantelor din România. Descrierea asociaţiilor.

Cluj.. SCHNEIDER Erika. 1963. LIXANDRU G.. Ghid geobotanic pentru Oltenia.. OLARU Mariana. VICOL I. 1961.. Ocrotirea Naturii şi Mediului Înconjurător. 71. 1969.. Studii şi Cercetări de Biologie. Bucureşti.R. MIHĂILĂ-POPESCU Ana.. TÄUBER F.. 64. RESMERIŢĂ I.. 59.P. 66. TURCU L.. 1966.. BUCUR N. 1960. Contribuţii la flora regiunii Craiova... Bucureşti. PĂUN M. Bucureşti. 15(6): 385-397. Note floristice relative la Moldova şi Dobrogea (cu unele observaţiuni asupra vegetaţiei de dune).. BURDUJA C. BUCUR N. RĂULEA Maria. DOBRESCU C. 72.. POPESCU P. PĂUN M. 1966. Plante noi şi rare din Oltenia. nov. 4:13-42.ŞTEFĂNUŢ S. Aspecte de vegetaţie de la Râpa Roşie (jud. 1970.... TEŞU C. Societatea de Ştiinţe Naturale şi Geografie.. 62. 46 p. Seria Botanică. 1961. Ocrotirea Naturii. Vegetaţia ierboasa xerofilă de aluviuni din sectorul Valea Eşelniţa-Valea Mraconiei al Defileului Dunării. BUJOREAN G. 1984.. Bucureşti. ÖLLERER K. Vegetaţia lemnoasă mezo-xerotermă (Orno-Cotinetalia) din Defileul Dunării. 74. BUJOREAN G. 1952. Bucureşti. 57. 70. Nardeto-Festucetum tenuifoliae (Klika et Šmarda) com. Bucureşti. Seria Botanică. Revue Roumanie de Biologie. 24(4): 261-272.. Contribuţii Botanice. 1898. 4(3): 519-536. Studii şi Cercetări de Biologie. Biologie şi Ştiinţe Agricole.. 63. 75. Cluj. BUIA A. Alba). 1967. R. 15(1):49-55. Asociaţia de Puccinellia distans din depresiunea Jijia-Bahlui. Bucureşti. COSTE I. TURCU L.. 67. Rezervaţia naturală Domogled. Bucureşti.. & ION R. BUIA A. Bucureşti. 1967. de la R. Les association á Nardus stricta L.. pp. Série de Botanique. Bucureşti. 12(1): 170190. Staţiunea cu Leuzea salina din lunca Bahluiului de la Brătuleni-Iaşi. Ocrotirea Naturii. 68. Contribuţii la studiul asociaţiilor de buruieni din Banat. Materiale pentru flora muntelui Buila. 8(2): 119-137. TURCU G. BOŞCAIU N.. 58. Iaşi. pp. 53-75. GRIGORE S. existente în Oltenia. 568 p. 1954. Bucureşti. 18(2): 137-142. 1879-1883. Cluj. BUCUR N. Studii şi Cercetări de Biolologie.. Ocrotirea Naturii. 7(1-4): 85-105. Iaşi. în Flora României. P. 1973.. BUIA A. 5(1-2): 337-361. Revue Roumanie de Biologie. Seseli hippomarathrum Jacq. Studii şi Cercetări de Biologie. Contribuţii la studiul halofiliei plantelor din păşuni şi fâneţe de sărătură din depresiunea Jijia-Bahlui (partea a III-a). Buletin Ştiinţific. Beiträge zum stadium der anthropogenen assoziationen aus der Beregsău-aue (Temesch-Ebene). 28(1): 36-44. 61. Série de Botanique.. TEŞU C.. LUPŞA Viorica. o noua asociaţie în vegetaţia ţării noastre. PĂUN M... Seria Botanică. 1959. Ocrotirea Naturii.. BRÂNDZĂ D. Institutul de Arte Grafice Carol Göbl. RESMERIŢĂ I. 69... Flora Dobrogei. 21(3): 209-216. BUJOREAN G. MERLESCU E.. 1971. BOŞCAIU N. 19(3): 273-286. 10(1): 5-29. Podromul Florei Române sau enumeraţia plantelor pănă astă-di cunoscute în Moldova şi Valachia. 490 p. BUIA A.C.. Bucureşti. 76. 1972. Studii şi Cercetări Ştiinţifice. MALOŞ C. BUIA A.. raionul Vâlcea... 1956. BUICULESCU Ileana. BURDUJA C. Bucureşti. 141147. COLDEA G. 17(2):197-201. BUIA A.. regiunea Piteşti. 65. BOŞCAIU N. Bucureşti.. Seria Botanică. 73. 60. SANDA V. Plante rare pentru Flora R. Studii şi Cercetări de Biologie. BRÂNDZĂ D. Contribuţii Botanice. 148 . Studii şi Cercetări Ştiinţifice.

11: 107-122. CHIFU T.. CALCANDI Josephina. LUNGEANU I. Seria Botanică.. BURESCU P. CHIFU T.. Contribuţii la identificarea şi evaluarea cantitativă şi calitativă a plantelor medicinale din flora spontană a versantului nordic a Munţilor Zarandului. MIHAI G. Contribiţii floristice asupra Stâncii Tohanilor. Ord. Asociaţii de pajişti din bazinul Moldoviţei (jud. 11: 123-132. 2002. 85. 28(2): 105-113.. Plant Biology. Biologie. Seria Botanică. CALCANDI J. 91. LUNGEANU I. SÂRBU I.. Western Carpathians. MIHĂILESCU-FIRA Silvia. Acta Botanica Horti Bucurestiensis. Studii şi Cercetări de Biologie. 20(3): 211-216. Geografie.. 2007. 20: 128-148. GEORGESCU V... Seria Botanică-Zoologie. Lucrările ştiinţifice ale Institutului Agronomic. 149 78. Sargetia.. 82. 86. Rhopalocera) of Nandru Valley (Poiana Ruscă Mountains. 81. 1998. 1974. Rhopalocera) of Zlaşti Valley (Poiana Ruscă Mountains. 25(4): 303-312. Data concerning butterflies (Ord. ŞTEFAN N. 2007.. Buletinul Grădinii Botanice Iaşi. MÂNZU C.. Lepidoptera. Conspectul plantelor cormofite din bazinul pârâului Nemţişor (jud. Phytocenoses specific to the vegetation of Dobrogea. 7: 79-94. 89. Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. CHIFU T. Studii şi Cercetări Ştiinţifice. 1976. 1975-1976: 265-271. 14(1): 23-44. Materiale pentru flora localităţii Cotnari şi împrejurimi. ŞERBĂNESCU-JITARU Gabriela. TOMA C. Acta Musei Devensis. Romanian Journal of Biology. Buletinul Grădinii Botanice Iaşi. 80. Bucureşti. FLOREA Daniela.. CIOCÂRLAN V. Seria Botanică. . Iaşi. Vegetaţia din bazinul râului Suceava(II).. ŞTEFAN N. Bucureşti. Suceava).. Fitocenoze din clasa Agrostietea stoloniferae Oberd. 1967 din bazinul inferior al Jijiei. Iaşi. Bucureşti. O nouă contribuţie la studiul fitocenologic al pădurilor din Moldova (România). Biologie şi Ştiinţe Agricole. Revue Roumanie de Biologie. 54(1): 47-59. CHIFU T. Iaşi). Deva. Buletinul Grădinii Botanice Iaşi. 84.. 2002.. CALCANDI V. 88. Piatra Neamţ. Iaşi.. LAZĂR Maria.. 87. Deva. 1976. 1976.. Piatra Neamţ. TARPO Elena. CHIFU T. Bucureşti. ONOFREI T.. Bucureşti. Studii şi Cercetări de Biologie. 83. 2: 59-84. Studii şi Cercetări de Geologie.. ZAMFIRESCU Oana. 16(2): 359-362. Romania). Cercetări asupra florei şi vegetaţiei din masivul „Ghindăoani-Tupilaţi” – Neamţ... Bucureşti. Acta Botanica Horti Bucurestiensis. I. HOREANU C. ŞURUBARU B. 1963. BURDUJA C. 1968. Ord.ATLAS FLORAE ROMANIAE VI 77.. Cuza” Iaşi. SÂRBU I.. 1973. Sargetia.. 93. Studii şi Cercetări de Geologie. 20: 99-116.. Contribution à l'identification et à l'evaluation des plantes médicinales de la flore spontanée du département de Dâmboviţa. Iaşi.. ŞTEFAN N. Contributions à la conaissance de la végétation de la réserve de dunes marines d'Agigea. Bucureşti. Contributions to the study of reed swamp and moor vegetation in NorthWestern Romania Angelico-Cirsietum cani ass. in Oberd et al. GUJA M. Acta Musei Devensis.. CHIFU T. Seria Botanică-Zoologie.. 79. 92. GRUIA S. nova. 2009. Romania). S.. BURDUJA C... 2: 85-107. SÂRBU I. Asociaţii vegetale noi din bazinul subcarpatic al Slănicului de Buzău. S. Western Carpathians. 1975-1976: 247-255. MITROIU-RĂDULESCU Natalia. 90. SÂRBU I. BURNAZ Silvia. Butterflies (Ord.. BURDUJA C. ŢUPU Eliza. Série de Biologie Végétale. Series Scientia Naturae. MIHAI G.. Aspecte de vegetaţie de la Vulturi-Popricani (jud. CIOCÂRLAN V. 43(2): 165-172.. Lepidoptera. TOMA N. Geografie. 1970. BURDUJA C. CALCANDI V. 1974. Bucureşti. Iaşi. BURNAZ Silvia. Biologie. BOJOR O. 1998.. Series Scientia Naturae. Studii şi Cercetări de Biologie. Neamţ). 1969.

Asociaţii vegetale noi din bazinul subcarpatic al Slănicului de Buzău (II). 265-277. 25(6): 487-496.. Bucureşti. 1984. Série de Botanique. 1979. 1969. Contribuţii Botanice. Acta Botanica Horti Bucurestiensis.. Aspecte de vegetaţie din împrejurimile oraşului Râmnicu Vâlcea. 21(6): 419-428. 7: 97-100. 1969. Muzeul de Ştiinţele Naturii. Contribuţii Botanice. SANDA V. VICOL I. CIOCÂRLAN V. 104. Seria Botanică. COLDEA G. 1: 17-25. Seria Biologia. pp. 108.. Seria Scientia Naturae. 105. MARIN Jeana. 98. 2006. 2000. CIURCHEA Maria. Studii şi Cercetări de Biologie. Bucureşti... Bucureşti. Flora ilustrată a României. 96. 163-174. CIUCĂ Maria. ÖLLERER K. & ION R. pp. sectorul Cozla-Berzasca (Jud. Iaşi. Seria Botanică. 1973. Seria Botanică. COLDEA G. 1978. Vâlcea). Constanţa). 150 . Editura Academiei Republicii Socialiste România. CIOCÂRLAN V. 1138 p. CIOCÂRLAN V. 97. CIURCHEA Maria. Bucureşti. Bucureşti. 30(2): 125-134. 1964. 1966.. Bucureşti. Flora rezervaţiei biosferei Delta Dunării. Buletinul Grădinii Botanice Iaşi. 114. Sargetia.. Aspecte de vegetaţie de pe valea Boholţului (raionul Făgăraş). DONIŢĂ N. Contribuţii floristice din Defileul Dunării. ClujNapoca. 107.. 1984. 127-140. CÎNDEA MARIA. TURCU G. SÂRBU I. Bucureşti. 11(3): 199-204. COSMIN Silvia. Iaşi.. Bucureşti.ŞTEFĂNUŢ S. Vegetaţia pajiştilor din bazinul inferior al pârâului Călineşti (jud. Bucureşti. 113. pp. 100. 148 p. Studii şi Cercetări de Biologie... 1972. CIOCÂRLAN V. 1997.. 97-104. Buletinul Grădinii Botanice Iaşi. COLDEA G. Revue Roumanie de Biologie. 102. Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Comunicări şi referate. 1968. CIOCÂRLAN V. 95. Acta Botanica Horti Bucurestiensis. Cluj. Addenda et Corrigenda. 1970. COLDEA G. 1969. Pajiştile mezo-xerofile din Munţii Plopiş. Flora şi vegetaţia pajiştilor din Munţii Ciucaş. Contribuţii Botanice. Studii şi Cercetări de Biologie. Seria Botanică. 110. Aspecte din vegetaţia de pe valea Oltului între Gura Văii şi Cornetu (raionul Râmnicu-Vâlcea). Cluj. Contribuţii la flora României. Ploieşti. 94. Contribuţii Botanice. CIURCHEA Maria. Studii şi Cercetări de Biologie. 1998. Cluj-Napoca. în flora României. 21(3): 205-208. 20(2): 137-140. 1964. Bucureşti. Recherches sur la flore ségétale du Delta du Danube. Aspecte din vegetaţia fâneţelor de la Cheia. pp.. Contributions to the knowledge of some rare plant species in the Flora of Romania. (2). 159-162. Bucureşti.. Studii şi Cercetări de Biologie. Seria Botanică. Studii şi Cercetări de Biologie.. 112.. Edit. 103. Acta Musei Devensis. Seria Botanică. CIURCHEA Maria. CIOCÂRLAN V. Ophrys sphegodes Mill.. 1971.. 109. 1983-1984. pp. Comunicări de Botanică. 1978. CIOCÂRLAN V. 22(5): 371-382. 1995-1996.. UNGUREANU Livia. Conspectul sistematic al plantelor vasculare de pe Dealul Cetăţii Deva. Bemerkungen über die thermophilen elemente aus dem Olt tal zwischen der Cozia und Turnu-Roşu talenge. CIURCHEA Maria. 106. Flora rezervaţiei botanice Dealul Alah Bair (jud. Bucureşti. Pteridophyta et Spermatophyta. TURCU G. Ceres. CIOCÂRLAN V. 249-264.. Caransebeş). COSTEA M. CIURCHEA Maria. 1963. pp.. 111. 2(2): 77-91. Cluj. CIOCÂRLAN V. 11-12: 139-156. Vegetaţia fontinală şi palustră din Munţii Plopiş. 13: 81-84. Pajiştile de luncă din zona munţilor Plopiş. 101. 99. Flora vasculară a Depresiunii Pîclele.

6(2): 409-412. 2007. CRISTEA V. 116. Contribuţii Botanice. Acta Botanica Horti Bucurestiensis. RUSU I. CSAPÓ I. 122.. Magyar Orvosok és Természetvizsgálók XIII-ik naggyűlésének történeti vázlata és munkálatai. Studii şi Cercetări de Biologie. COROI Ana-Maria. 133-140. 120. 33-37. 1951. CSŰRÖS Ş. Beiträge zur kenntnis halophilen vegetation aus dem hügeligen gebiet von Bistritza (Bezirk Bistritza-Nasaud). pp. 1869. Editura Academiei Române. 33(1): 45-54.. Beiträge zum stadium der Molinio-Arrhenatheretea Tx. (1937) 1970 im Locva-Gebirge (Südwesten Rumäniens). 47(2): 119-136. 1976. Munţii Rodnei.. 2001. Muzeul Brukenthal. 118. Studiul fitocenologic al pajiştilor din partea superioară a interfluviului Secaşelor (jud.. 103-110. Bucureşti. Consideration on the wooden river meadow associations in the lower basin of the Motru river. 1873. Pajiştile mezofile din Munţii Plopiş. COSTACHE I. COLDEA G. 1981. Eger. Seria Botanică. Erdélyi Múzeum-Egylet Évkönyvei. DRĂGULESCU C. Contribuţii Botanice. pp. Bucureşti. Vrancea). 1990. pp. 151 . Studii şi Cercetări de Biologie. PREDA M. 1974: 203-223. Cluj-Napoca. 1974. 132. Asociaţii vegetale din rezervaţia naturală „Pădurea Hagieni”. Editura Technopress. 1995. 1976. Flora şi vegetaţia din bazinul Râului Milcov. 133. CRISTEA V.. 117-123.. ŢECULESCU-IONESCU Venera. 23: 163-185.. 1990. în sud-vestul României. 121. Buletin Ştiinţific. Série de Biologie Végétale. pp... 180 p.) Trin.ATLAS FLORAE ROMANIAE VI 115. Bucureşti. 1979.. Sibiu. A Székásvölgy flórája és madárfaunája. COROI Ana-Maria. CRISTEA V. Seria Botanică.. 131.. Vegetaţia păşunilor şi fâneţelor din bazinul inferior al Bistriţei (Judeţul Bistriţa-Năsăud). Bucureşti.. Contribuţii Botanice. Acta Botanica Horti Bucurestiensis. Revue Roumanie de Biologie... BECHIŞ Emilia. Contribuţii la cunoaşterea productivităţii pajiştilor din Podişul Secaşelor. CRISTUREAN I. Bucureşti. 1981. CSATÓ J. Cercetări privind fitocenologia speciei Chrysopogon gryllus (L. 398 p. POP A. Studii şi Cercetări de Biologie. Cluj-Napoca. GĂLAN P. Iaşi. Acta Botanica Horti Bucurestiensis. Cluj-Napoca. 124... 6:104-139. 411 p. COSTE I. Vegetaţia mezoxerotermă de pe solurile sărăturate din SV României (Banat). 34: 29-38. 125. ARSENE G. Contribuţii la studiul ecologic al unor fitocenoze din Transilvania. Acta Botanica Horti Bucurestiensis. Seria Botanică. 2001. COSTE I. 1976. 1979. CRISTEA V.. Dezvoltarea vegetaţiei spontane. 45(2): 207-218. CSŰRÖS Ş. HODIŞAN I. Aspecte din vegetaţia pantelor erodate ale podişului Secaşelor. 4. CSATÓ J. Editura Technopress. 1997... Iaşi. 117. 1993. pp. Sibiu). Iaşi. 126. Cluj. 119. 127. Reconstrucţia ecologică a haldelor de steril minier I.. 128.. Studii şi Comunicări de Ştiinţe Naturale. POP I. 129.. 1970.. Buletinul Grădinii Botanice Iaşi. Studiu geobotanic. 24(1): 17-26. Flora şi vegetaţia din bazinul râului Şuşiţa.. AVRĂMUŢ O.. Bucureşti. COSTE I. COROI M. 1975-1976: 289-296.. Cluj-Napoca.. Cartografierea solurilor din regiunea Cluj-Floreşti. CRISTEA V. Contribuţii la studiul florei vasculare din bazinul râului Milcov (jud. Bucureşti. Bucureşti. 123. 130. A Sztrigy mentének s mellékvölgyeinek természetrajzi leirása. CRISTUREAN I. 3(1): 113-203.. 245-279. Contribuţii Botanice... CRISTUREAN I. 134. AVRĂMUŢ O. GROZA G. COLDEA G.

din Carpaţii Româneşti. 163-179. 34 p. 5: 123-132. pp. Studia Universitatis Babeş-Bolyai. 1959.. pp. 1: 17-31... 3-16. Vegetaţia halofilă din Valea Aitonului. 1966. 135.. & ION R.. Contribuţii Botanice. Contribuţii Botanice.. Biologie. GERGELY I. 205-232. 152. Seria Biologia. Contribuţii Botanice. Alba). Studii asupra pajiştilor de Festuca rubra L. POP I. Seria Biologia. 221-229. Cluj. pp. CSŰRÖS Ş.. 277-312. în Republica Populară Română. 1965. CSŰRÖS-KÁPTALAN Margareta. 140. Cluj.. Cluj-Napoca. 1968. Cluj-Napoca. Contribuţii la cunoaşterea pajiştilor din Câmpia Transilvaniei şi unele consideraţiuni cu privire la organizarea terenului. CSŰRÖS Ş. Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Cercetări geobotanice asupra pajiştilor de deal din bazinul Văii Turului. 2003. in the upper Şard valley (Cluj county. CSERGŐ Anna-Mária.. CSŰRÖS-KÁPTALAN Margareta. Cluj. 10(1): 123-127. CSŰRÖS-KÁPTALAN Margareta. 1965. 139. Studii asupra mlaştinii de lângă comuna Vâlcele (raionul Turda). SANDA V. CSŰRÖS Ş. Cluj. pp. FIZITEA M. Contribuţii Botanice. Contribuţii Botanice. CSŰRÖS-KÁPTALAN Margareta. Cercetări floristice şi de vegetaţie între Orşova şi Eşelniţa. ClujNapoca.. Seria Biologia. CSERNI B.. 149-173. Contribuţii Botanice. pp. Cluj-Napoca. 1971. 1973.. RESMERIŢĂ I. 146. Cluj-Napoca. VICOL I. 149. 183-193. Seria Biologia. CSŰRÖS Ş. Cluj.. CSŰRÖS-KÁPTALAN Margareta.. Timiş). KOVÁCS A. 1970. pp. 1961. 144. Gyulafehérvár környékének növényzete. CSŰRÖS Ş. Caracterizarea ecologică a unor asociaţii de pe muntele Scărişoara-Belioara (Jud. Cercetări fitocenologice în raioanele Sighişoara şi Agnita. 8. 1: 31-35. Staţiuni noi ale speciei Artemisia lobelii All. pp. Studia Universitatis Babeş-Bolyai. rigida Heuff. Contribuţii Botanice. 1964. pp. 148. Particularitatea fitogeografică şi eco-protectivă a fitocenozelor edificate de Sesleria rigida ssp. 152 . FRINK J. Romania). 153. Studia Universitatis Babeş-Bolyai. 1990. 1960. Cluj. pp. CSŰRÖS-KÁPTALAN Margareta. ClujNapoca... Bistriţa-Năsăud. CSŰRÖS Ş. Cercetări de vegetaţie în împrejurimile localităţii Periam-Port (Jud. Studii şi cercetări. 136. Gyulafehervári Római Katolikus Nagy-gymnasium értesítője. 1988. din Transilvania. GERGELY I. Cluj-Napoca. 1962... 150. CSŰRÖS-KÁPTALAN Margareta. Cluj-Napoca. 1879. 1965. Contribuţii Botanice. RESMERIŢĂ I. Consideraţii generale asupra florei şi vegetaţiei masivelor calcaroase din Munţii Apuseni. 151.. Contribuţii Botanice. CSŰRÖS-KÁPTALAN Margareta. Contribuţii Botanice. CSŰRÖS Ş. GOIA Irina. 193-201.ŞTEFĂNUŢ S. Caracterizarea unor asociaţii de plante din Transilvania pe baza indicilor ecologici. HODIŞAN I. Cluj-Napoca. CSŰRÖS Ş. POP I. 143.. 147. (2). CSŰRÖS-KÁPTALAN Margareta. CSŰRÖS-KÁPTALAN Margareta. 138. CSŰRÖS Ş. 38(2): 163-172. Cluj-Napoca. pp. 123-143. CSERGŐ Anna-Mária. Contribuţii Botanice... Muzeul Bistriţa-Năsăud. CSŰRÖS Ş. Studii şi Cercetări de Biologie. 2: 19-28. 1999. Alba). ÖLLERER K.. Despre Agrosteto-Festucetum sulcatae şi încadrarea ei taxonomică.. Contribuţii Botanice. Despre vegetaţia ierboasă a luncilor din Transilvania. 142. 2: 15-61. pp. 145. 137. 97-112. Cercetări fitocenologice în valea Hăpriei şi pe dealul Bilac (Jud. 1962. 141. Cluj-Napoca. Some phytocoenological and population structure features of Fritillaria meleagris L..P. 113-131. CSŰRÖS Ş. Aspecte din vegetaţia Cheii Turului.

CIURCHEA Maria. Acta Botanica Horti Bucurestiensis. Teză de doctorat. Seria Botanică. füz. DIHORU G. Studii şi Cercetări de Biologie. Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Seria Botanică. 1967. Bucureşti. 1977. 10. Poluarea. Seria Botanică. 170. 1971. 157. 160. Seria Botanică. DIHORU G. 18(6): 539-548. DIACONESCU Floriţa. I. 156. Acta Botanica Horti Bucurestiensis. 1970-1971: 479-514. Bucureşti. pp. Observaţii fitocenologice şi ecologice în valea Popeştilor (Cluj). Învelişul vegetal de pe haldele de la Moldova Nouă. 163. INDREICA A. CRISTUREAN I. Aspecte din vegetaţia împrejurimilor localităţii Sînnicoară-Cluj. Azon növények névlajstroma. Cluj-Napoca. DANCIU M. 1973. 162. Asociaţiile de rogoz din mlaştina de la Ozunca. 2001. 2007. 153 . Bucureşti. Studii şi Cercetări de Biologie. DIHORU Alexandrina.. I. SZÁSZ Elisabeta. 1975. CRISTUREAN I. 168. Contribuţii Botanice. 29: 233-240.. Contributions to the knowledge of Seseli hippomaranthrum’s ecology and distribution in Romania. 165.. Date noi despre flora Dobrogei. DIHORU G. DIHORU G. Erdélyi Múzeum-Egylet Évkönyvei. Cluj-Napoca. MOCANU Mariana. Seria Botanică.. 1969. Frecvenţa speciilor ierboase în pajiştile de la Babadag. DIHORU G. Taxonomia speciilor Festuca pratensis Hudson şi Festuca arundinacea Schreber.. 1972. 12: 185-204.. Bucureşti. 169.. DIHORU Alexandrina. Contribuţii Botanice. Editura Academiei Române. 29(1): 55-60. 1968. Cluj. DARABAN Mihaela. Seria Biologia.. DANCIU M. Bucureşti. Dobrogea). VI. 1966. CSŰRÖS-KÁPTALAN Margareta. 1872. 265-273. Flora ierboasă din parchetele de la Babadag (reg. 1969. 24(2): 83-94.. 1983. Flora sinantropă din Poiana Braşov. 159. 167. DIHORU G. ANDREI M. 216 p. DIHORU G. pp. Bucureşti. DIHORU G. Acta Botanica Horti Bucurestiensis 32: 57-62. ANDREI M. 1972. 18(5): 433-436. 223-232. 111-117. 172. Bucureşti. 35(2): 87-95. Flora teritoriului dintre Valea Mraconiei şi Depresiunea Dubova (Defileul Dunării). Cluj.ATLAS FLORAE ROMANIAE VI 154. Acta Botanica Horti Bucurestiensis. DIHORU G. Comunicări de Botanică. 1975. Studii şi Cercetări de Biologie. 166.. 2: 19-24. Studii şi Cercetări de Biologie. 164. 21(5): 343-350. Cluj-Napoca. Vegetaţia din valea Arieşului între comuna Cheia şi pârâul Hăşdate. 158... k. 34(2): 97-100. hol azt Herman Ottó közli „Czetcz Antal emlékezete” mellékletéül. 171. Seria Botanică. Bucureşti. Contribuţii Botanice.. 4. 161. 1964. Bucureşti. Studii şi Cercetări de Biologie. Vegetaţia dintre valea Mraconieidepresiunea Dubova din Defileul Dunării. Flora sinantropă a depresiunii Cheia din judeţul Prahova. melyeket én (Czetz) kaptam és szárítottam 1850-től fogva. 1982. Seria Botanică. 1972-1973: 353-423. Hunedoara).. CSŰRÖS-KÁPTALAN Margareta. Bucureşti. Aspecte de vegetaţie din împrejurimile staţiunii balneare Vaţa (Jud. Învelişul vegetal din Muntele Siriu. Cuza”. Studii şi Cercetări de Biologie.. Materiale pentru flora vasculară a masivului Leaota. CSŰRÖS-KÁPTALAN Margareta. Iaşi. 1966. pp. 2005.. Cluj-Napoca.. pp. Bucureşti. 117-120 155. LÁSZLÓ T. Bucureşti. 173.. CZETZ A. CSŰRÖS-KÁPTALAN Margareta.. Contribuţii Botanice. Studii şi Cercetări de Biologie. DIHORU G. Cercetări floristice şi fitocenologice în parcul natural VânătoriNeamţ. Universitatea „Al.. ODANGIU Adriana. DIHORU G. CHISĂLIŢĂ I.. factor ecologic paranatural.

191. 38(1): 28-37. 1950. 26: 49-124.) din luncile Câmpiei Române. Bucureşti 4(3): 505-506. BÂNDIU C. 186. 179.R... POPESCU A.. Muzeul Brukenthal. ÖLLERER K. Polygonion avicularis. Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. DONIŢĂ N. DONIŢĂ N. VICOL I.. Acta Botanica Horti Bucurestiensis.. Cuza” Iaşi. VIŢALARIU G. 1966.I. 438 p. 181. Un nou cenotaxon în vegetaţia Moldovei. POPESCU A.P. sp. 193. VIŢALARIU G. DOBRESCU C. 1984. Aspecte floristice şi geobotanice cu privire la pădurea şi pajiştile de la Mârzeşti – Iaşi. Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. DOBRESCU C. Iaşi. 192.: Asperula moldavica Dobr. 184. Seria Botanică. Flora şi vegetaţia podişului Babadag. Cenotaxoni noi din al. Studii şi Cercetări de Geologie-GeografieBiologie. SANDA V. NEGREAN G. Asociaţii de salcie (Salix alba L. 189..A. NEDELCU G.. Sibiu. Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al... PASCAL P. 1983. 188. Contribuţii la studiul pajiştilor xerofile din bazinul superior al Bârladului. Bucureşti.. Muzeul Brukenthal.. 185. Contribuţii la cunoaşterea florei micologice a regiunii Oradea. 1960... Materiale pentru flora şi vegetaţia regiunii Nişcov (Buzău). 183. SANDA V... DRĂGULESCU C. 1975. Iaşi. 16(2): 333-345.ŞTEFĂNUŢ S. 1984. DIHORU G. 5: 101-118. 18(4): 341-324. 1: 165-179. Bucureşti.R. 178. 4(7-8): 389-396. I. Seria Botanică. DIHORU G. Două plante noi pentru flora R.. pp. 182. 1974. 30: 52-54. Caracterizarea ecologică şi fitocenotică a florei terenurilor nisipoase din România.. Dealurile Tohani. DIHORU G. Muzeul Deltei Dunării.. Editura Academiei Române. Tulcea. Iaşi.. 1970. 1952.. Studii de ştiinţele naturii... EFTIMIE Elena. Bucureşti. NEGREAN G. 174. Cuza” Iaşi. Studii şi Cercetări de Biologie. RĂDULESCU-IVAN Doina. MITITELU D. DOLTU M. Studii şi Cercetări de Biologie. Seria Botanică-Zoologie. SANDA V. 154 . 27(1): 3-8. Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. Studii şi Cercetări de Biologie. 25: 87-151. DIHORU G. 1954. 1973... GHENCIU V. Iaşi. Cuza” Iaşi. DOBRESCU C. Iaşi. Cuza” Iaşi. 180. NEGREAN G. Bucureşti. Contribuţii la cunoaşterea asociaţiilor vegetale ierboase din lunca Bârladului superior şi a afluenţilor săi. 1969. Editura Academiei Române. Seria Botanică.. DOBRESCU C. 1986. I.. 17(2): 413-424. VIŢALARIU G. Peuce. DOCEA E.. Cuza” Iaşi. 1971.. 21(3): 197-204. DOBRESCU C. Piatra Neamţ. 190. DIHORU G. & ION R. 19(1): 145-147.. DOLTU M. 187.P... DOBRESCU C. DOBRESCU C.. Seria Botanică. Bucureşti. în sudul Transilvaniei. 55-85.. Observaţii asupra florei şi vegetaţiei spontane din Grădina Botanică Bucureşti. NEGREAN G. Studii şi Comunicări de Ştiinţe Naturale. Molinietele cu Peucedanum rochelianum Heuff. Studii şi Cercetări de Biologie. Sintaxoni specifici Deltei Dunării. Contribuţii la studiul vegetaţiei din Moldova. DIHORU G.. Iaşi. I. 27: 12-18. Cartea roşie a plantelor vasculare din România.. Cuza” Iaşi. Studii şi Cercetări Ştiinţifice. Analiza cormofitelor din Câmpia Munteniei. şi Centaurea glastifolia L. Comunicările Academiei R. 1981. o insulă de vegetaţie pontic-balcanică.. DOBRESCU C. Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. 1976. 1969. Bucureşti. 1959... 1970. 22: 31-48. DIHORU G. Buletin Ştiinţific. 1(1): 370-398. I. I. 630 p..I.... I. Sibiu. 175. 177. Contribuţii fitocenologice din Moldova. Studii şi Comunicări de Ştiinţe Naturale.. Contribuţii la cunoaşterea florei Lacului Roşu şi a împrejurimilor sale (Carpaţii Orientali). DOBRESCU C. 176. nov. Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. Bucureşti. 2009. Iaşi.

207. 38(12): 61-70. Ein Beitrag zur Flora von Siebenbürgen. 4: 43-54. ELIADE Eugenia. Seria Biologie Vegetală. 211. 1989-1990: 107-574. FĂGĂRAŞ M. 2003. ELIADE Eugenia. Analele Universităţii Bucureşti. FUSS M. 200. Sibiu. 1995. Observations about the ruderalization grade of beaches natural vegetation in Constanţa city area. zum Schluss des Schuljahres 1857/8. Iaşi.ATLAS FLORAE ROMANIAE VI 194. Bucureşti. 533 p. ERCSEI J. 195.F. 2005. 208. 18: 105-110. 198. 98 p. Bucureşti. Studii şi Cercetări de Biologie. 1866. FUSS M.. Seria Biologie Vegetală. 4. 1990. Seria Ştiinţele Naturii. Flora von Schässburg. Analele Universităţii Bucureşti. 31 p. Bucureşti. FĂGĂRAŞ M. 212. Date asupra micoflorei din Oltenia şi Banat. 1969. Editura Pelecanus. 2007. nebst Angabe ihres Fundortes und der wichtigsten Synonimen. 864 p. ANDREI M. 210. 2007. 13:65-130. Verhandlungen und Mittheilungen des siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften in Hermannstadt. FREYN J. 8. ELIADE Eugenia. Analele Universităţii Bucureşti. Bucureşti. 1963. Archiepiscopi Dr. Mathematikai és Természettudományi Közlemények. CRISTUREAN I. Studii şi Cercetări de Biologie. 355 p. 203. 205. munificencia Societatis pro illustranda Transilvaniæ cognitione et Excellentissimi D. ELIADE Eugenia. The flora of „Herghelie marsch” natural Reserve (Constanţa County).. Haynald. Herbarium Normale Transsilvanicum. Bericht über den Stand der Kenntniss der Phanerogamen Flora Siebenbürgens mit dem Schlusse des Jahres 1853. Program des evangelischen Gymnasiums in Schässburg und der damit verbundenen Lehranstalten. DRĂGULESCU C. Cercetări asupra Erysiphaceelor din zona Porţile de Fier – România.. Contribuţii la cunoaşterea micoflorei din zona deluroasă a Bistriţei (Jud.. 197. Seria Ştiinţele Naturii. 14(4): 429-458. Sibiu. 8. 1968. ROMAN T. 17: 223-226. 182 p. oder doch hauptsächlich in Siebenbürgen wildwachsend angetroffen werden. Micromicete parazite pe plante din regiunea Deltei Dunării. 206... Monografia Erysiphaceelor din România. Sibiu 8(2).. L. FUSS M. évben Magyarország keleti részeiben gyűjtött növények jegyzéke. Bucureşti. Bucureşti.. Cercetări ecologice la unele specii furajere de pe grindul Sărăturile (Delta Dunării). C. Buletinul Grădinii Botanice Iaşi. 14: 87-92. 1971. 1858. welche entweder ausschliesslich. Braşov.. Nemes Tordamegye flórája. 42(2): 137-148. Seria Botanică. Acta Botanica Horti Bucurestiensis. 1962. 1867. 1990. Bistriţa-Năsăud). Az 1871-73. 199. Alte Folge. 1844.. The riverside thickets of the Saxon Villages area of the south-east Transylvania (Romania). Societas Naturæ -Curiosum Transsilvanica.. 1876. Acta Botanica Horti Bucurestiensis. 196. 209. FUSS M. Archiv des Vereins für siebenbürgische Landeskunde. Flora şi vegetaţia din bazinul Văii Sadului. Braşov. 1854... Bucureşti. Editura Constant.. Bucureşti. 32: 77-82. Sibiu. 155 . ELIADE Eugenia. Analele Universităţii Bucureşti. Sibiu. Flora Transsilvaniæ excursoria. Contribuţie la cunoaşterea florei micologice din zona inundabilă a Dunării. Cluj.. ELIADE Eugenia. 18:180-187. DRĂGULESCU C. GHIDUŞ Daniela. FRONIUS F. Transylvanian Review of Systematical and Ecological Research. Cormoflora judeţului Sibiu. Programm des Gymnasiums A.. FIŞTEAG G. Zu Hermannstadt für das Schuljar 1853/4. Seria Botanică. 201. sectorul Crapina-Jijila.. 1846. DRĂGULESCU C. SANDA V.. Centuria IV. POPESCU A. 204. 202. 20: 75-87. Sibiu. Budapest.. Verzeichniss derjenigen Pflanzen.

Contribuţii Botanice. Série de Botanique. 1966.. Pajiştile mezofile din depresiunea Trăscăului. 223. 177-187. Contribuţii la cunoaşterea vegetaţiei perturbate din depresiunea inferioară a Ciucului (Jud. 133-150.. pp. Ocrotirea Naturii. 222. Cluj. 213. 1971. Pajişti mezofile din partea nordică a munţilor Trăscăului. Contribuţii la cunoaşterea vegetaţiei din jurul oraşului Petroşani. GEORGESCU C. Seria Botanică. GERGELY I. Bucureşti. Contribuţii Botanice. Cluj-Napoca. GERGELY I.. 1957. GERGELY I. GERGELY I. Contribuţii Botanice. Cluj-Napoca. Cluj.C. Contribuţii Botanice. Studii şi Cercetări de Biologie. pp. în special sudice. 1960. Studii şi Cercetări de Biologie. 233.. 1965. 1960. 20(2): 133-136. Cluj. 167-181. 130-144. Flora şi vegetaţia munţilor Zarand. 1969... Contribuţii Botanice. pp. 220. 1964. 1967. Enumerarea sistematică a plantelor spontane. Relaţii cenologice şi date noi asupra răspîndirii stejarului pufos (Quercus pubescens Willd. 1869. GERGELY I. 217. GERGELY I. Date floristice din partea nordică a munţilor Trascăului Studii şi Cercetări de Biologie. GERGELY I. Asociaţiile ierboase din Ţara Oaşului (Jud.. 230. Pajişti de stâncării din partea nordică a munţilor Trăscăului.. 1970. 218. Cluj.. 156 .. 221. 23(1): 13-46. Vegetaţia helofilă (palustră) din depresiunea Trăscăului.. Asociaţii vegetale de mlaştini eutrofe rare pentru Republica Socialistă România. pp. Contribuţii Botanice. Studii şi Cercetări de Biologie. Betrachtungen über einige thermophile hauptsächlich südländische elemente in der flora Rümanies. Bucureşti. GHIŞA E. 1965. 225-228. GHIŞA E. Contribuţii Botanice. pp. Asociaţii stepice montane din partea nordică a munţilor Trăscăului. Bucureşti. SILAGHI G. 1968. GERGELY I.. 1988.ŞTEFĂNUŢ S. Cluj-Napoca. Cluj. 216. 25-50. 57-67. GERGELY I. 10(1-2): 43-49.. Bucureşti. SANDA V. 222-229. GERGELY I. 132-143. HODIŞAN I.. Vegetaţia muntelui VulcanAbrud.. 226. GHIŞA E. pp. GERGELY I. GHIŞA E. Verhandlungen und Mittheilungen des siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften in Hermannstadt. 225. RAŢIU Flavia. Cluj. GERGELY I. Cluj. din flora României. FUSS M.. 17(4-5): 397-402.. pp. Sibiu. 1965. 8(1-2): 95-131. 1958. (2). Studii şi Cercetări de Biologie. pp. 1980. 215. CIURCHEA Maria. pp. KOVÁCS A. Herbarium Normale Transsilvanicum.. GERGELY I. Bucureşti. 1978.C.. 232... 1965. Contribuţii Botanice. Harghita). Centuria IX. 224. HODIŞAN I. RAŢIU Flavia. Cluj. 191-209. VICOL I. pp.. GEORGESCU C. Cluj-Napoca.) în regiunea Cluj... Cluj-Napoca. Cercetări floristice şi fitocenologice în Munţii Apuseni la Piatra Ceţii.. Contribuţii Botanice. pp. Vegetaţia acvatică şi palustră din zona de interfluviu Timiş-Bega. Contribuţii Botanice. Cluj-Napoca. Consideraţii asupra unor elemente termofile. 165-168. & ION R. 214. GRIGORE S. 228. 1974. pp. 219. Revue Roumanie de Biologie. Flora. POP I. Seria Botanică. GROZA G. Rezervaţia botanică de la Zăul de Câmpie. Studii de vegetaţie pe „Colţii Trăscăului”. Cluj-Napoca. Contribuţii Botanice. Satu Mare) şi importanţa lor economică. Contribuţii Botanice.... Aspecte de vegetaţie din cheile Aiudului. 6:11-30. 89-142. Contribuţii Botanice. Seria Botanică.. 20:178-185.. Contribuţii Botanice. Istoricul cercetărilor botanice efectuate în Munţii Zarand. 231. 20-133. RAŢIU O. 229.. 1962. 11(2): 255-267. pp. 227. ÖLLERER K.

Bistriţa-Năsăud).. Vol.. COSTE I. 1979. 8. 1977.. Studia Universitatis Babeş-Bolyai. 111-118. HODIŞAN I. 29(1): 15-20. Bucureşti. Studii şi Cercetări de Biologie. 19: 125142. GROZA G. 103-111. Cluj-Napoca. Vol. 236. HODIŞAN I. Scripta Botanica Musei Transsilvanici. Studia Universitatis BabeşBolyai. 1924-1927. 243. 25(2): 8-14.. 1957... 1970. Prodromus Florae peninsulae Balcanicae. Cercetării fitocenologice asupra pajiştilor din bazinul Feneşului (jud. HAYEK A. 1977. 1989. Vegetaţia buruienilor din depresiunea Caşin-Oneşti (sectorul Căiuţi-Oituz). 240... Cluj-Napoca. 1986.. pp. Contribuţii la cunoaşterea vegetaţiei de pe masivul Mamut şi împrejurimi (jud. 250. CRIŞAN Aurelia.. 249. 49 p. MORARIU I. 244. Alba).. pp. 1974. 3(6-8): 122-132. HEUFFEL J. GRINŢESCU I. Gymnasiums zu Bsitritz in Siebenbürgen. k. Cluj.. Bálványosváralja és környezetének növényzetéről. Aspecte privind vegetaţia ruderală din bazinul Feneşului (raionul Alba. HODIŞAN I. 241. Studii şi Comunicări. Vol. Contribuţii Botanice. 1957. Bucureşti. 27(3): 211-218.. 157 . Bihor). Contribuţii Botanice. Bucureşti. 20: 15-28.. pp. 237. 1859. 2004. 248. Cluj-Napoca. Bacău.. Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Bacău. V. Berlin. Ocrotirea Naturii.. Studii de vegetaţie pe Valea Ursului (Rodna Veche).. 1980. CRISTEA V. 251. pp. 252. Seria Biologia. Bucureşti. HERZOG M. Seria Biologia.. CHIFU T. Bistriţa-Năsăud). pp. Cluj-Napoca. în Flora României.. 2004. Studii şi Cercetări de Biologie. jud. Contribuţii la studiul geobotanic al pajiştilor din lunca Beregsăului. BARABAŞ N. Cercetări de vegetaţie pe masivele Măgura Porcului şi Muncelul (jud. în Flora României. Contribuţii Botanice. MICLĂUŞ M. Bucureşti.). 1975. Contribuţii Botanice. Editura Academiei Române. 1944. Editura Academiei Române. Cluj.. Satu Mare). HODIŞAN I. în Flora României. 1967. V. vol. Aspecte de vegetaţie din Poiana Codrului (jud.. 247. Contribuţii Botanice. V. 145-150. GRIGORE S.. GURĂU M. Achtes Programm des ev. Editura Academiei Române. 19: 64-79. HODIŞAN I. 204 p. 115-121. Verhandlungen der k. Asociaţii praticole de locuri uscate din interfluviul Timiş-Bega. Genul Ononis L. 235. HARGITAI Z. Studii şi Comunicări. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien 8(8) / Vindobonae 8. 238... Bucureşti. 1. 1193 p. Aspecte de vegetaţie din masivul Măgura Rodnei (jud. GRINŢESCU I. pp. GURĂU M. GRINŢESCU I. Vegetaţia păşunilor şi fâneţelor din depresiunea Caşin-Oneşti (sectorul Căiuţi-Oituz). 125-131. 1858. Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Bacău. Seria Botanică.. Enumeratio plantarum in Banatu Temesiensi sponte crescentium et frequentis cultarum. Braşov. 1957. pp. 136-145. GUBESCH L. Über die Phanerogamen-Flora von Bistritz. GRIGORE S. 27(1): 3-9. 253.ATLAS FLORAE ROMANIAE VI 234. Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Seria Biologia. 209-230. HODIŞAN I. pp. HODIŞAN I. 245. HODIŞAN Viorica. Genul Melilotus (L. regiunea Hunedoara). 242. Cluj-Napoca. Bacău. 239. 18(1):61-67.) Adans. 246. Analiza cormoflorei din Valea Misid (Munţii Pădurea Craiului. 1968. Cluj-Napoca.. Şesul Orheiului Bistriţei – o nouă staţiune de răspândire a lalelei pestriţe (Fritillaria meleagris L. 5-14. Genul Trigonella L. POP A. Alba). Seria Botanică.

Contribuţii Botanice. HODIŞAN I.. Buletin Ştiinţific. 22(1):4346. Aspecte de vegetaţie de pe valea Someşului Rece (Munţii Gilău).. MOLDOVAN I. Contribuţii Botanice. Maramureş). Seria Biologia. ÖLLERER K. Alba). 1970. CRIŞAN Aurelia. pp.. Seria Biologia.. 269.. SANDA V. ClujNapoca. 254. 24(1): 21-28. 258. Seria Botanică-Zoologie.. 25-31. Vrancea). pp. CRISTEA V.. Cluj-Napoca. POP I. pp. HOREANU C. 1984.. Cluj-Napoca. Botoşani). Flora şi vegetaţia rezervaţiei forestiere şi botanice Vorona (jud. Contribuţii Botanice. Cluj-Napoca. 1980. 17-20. 1974.. Ocrotirea Naturii şi Mediului Înconjurător. MOLDOVAN I. Alba). 1975. Bucureşti. Cluj-Napoca. Cluj-Napoca. ClujNapoca. 1(1): 69-75. HODIŞAN Viorica. Seria Biologia. 9-17. 83-90.. Contribuţii Botanice. Studia Universitatis Babeş-Bolyai. 1976. Aspecte de vegetaţie din împrejurimile Băilor Felix . pp. Cluj-Napoca. HODIŞAN I. pp. POP I... 1974.. POP I. 1971. Bucureşti.. 261. 264. Contribuţii Botanice. HODIŞAN I. Flora rezervaţiei naturale Munticelu-Cheile Şugăului. ŞUTEU Ş. 17(1):83-88.. Contribuţii Botanice. 69-87. 263. 207-219 259. 267. 1969.. VICOL I. 1980. Flora şi vegetaţia rezervaţiei naturale Tudora (jud. 95-114. Plante medicinale din masivul Gutîi (Jud. 271.) Andrz.. Studia Universitatis Babeş-Bolyai. ŢÎRLESCU E.. Contribuţii la cunoaşterea vegetaţiei de pe valea Băiţa (jud.. MOLDOVAN I. Baia Mare. HOREANU C. Seria B.. 256. 1973. pp. Plantele medicinale din flora spontană a bazinului Runcu (jud. HODIŞAN I. Cluj). Contribuţii Botanice. Hunedoara). & ION R. 1981. HODIŞAN Viorica. FAUR N. Contribuţii la cunoaşterea plantelor medicinale din flora spontană a împrejurimilor Năsăudului. pp. 1979. HODIŞAN I. HODIŞAN Viorica. 270. Plante medicinale din vegetaţia ruderală a bazinului Runcu (Jud. Cercetări de vegetaţie pe valea Ribiţa (Jud. HODIŞAN Viorica. HOREANU C. Cluj-Napoca. 173-181. HODIŞAN Viorica. Alba). HODIŞAN I.. Bucureşti. Seria Biologia. 260.ŞTEFĂNUŢ S. HODIŞAN I.. Ocrotirea Naturii.. HODIŞAN Viorica.. pp. 265. pp. Cluj-Napoca. HOREANU C.. 1970. Salvarea speciei Schivereckia podolica (Bess. 2: 24-38. Ocrotirea Naturii şi Mediului Înconjurător. Bihor). Contribuţii Botanice. 262. Bistriţa-Năsăud). Cluj-Napoca. Maramureş). 25(1): 37-47. 1976. Vegetaţia de pe valea Morilor (Zlatna). Ocrotirea Naturii şi a Mediului Înconjurător. Bucureşti. Botoşani). HOREANU C. Cercetări de vegetaţie în bazinul Văii Caselor (jud. prin transplantarea în staţiunea Ripiceni. Piatra Neamţ.. Bucureşti. HODIŞAN I. 266. MOLDOVAN Aurelia. 158 . HODIŞAN Viorica. 1978.Oradea (jud. Alba). STAN Maria. Anuarul Muzeului de Ştiinţe Naturale Piatra Neamţ. 67-72. 255. Cluj-Napoca. Consideraţii floristice din Bazinul Runcu (jud. Analiza cormoflorei şi a vegetaţiei de la Băile Cojocna (jud. 257. 272. HODIŞAN Viorica. 1984. pp. 4: 77-86. 268. HODIŞAN Viorica. Ocrotirea Naturii şi Mediului Înconjurător.. 1981. 21: 21-28. 111-121. Studia Universitatis Babeş-Bolyai. CRIŞAN Aurelia. 1973. 28(1): 28-35. Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Flora şi vegetaţia rezervaţiei forestiere Cenaru (jud. Aspecte de vegetaţie de pe masivul Breaza (jud.. HOREANU C. Aspecte floristice de la Cheia (Dobrogea). judeţul Neamţ.

285. IVAN Doina. pp. Botoşani). Fenomenul de poluare şi vegetaţia în zona Slatina. Contribuţii Botanice. de pe litoralul românesc al Mării Negre. 280. ROMAN N. pp. Contribuţii Botanice. HUŢANU Mariana. 1989. pp. 279. CRISTUREAN I. Contribuţii la studiul florei şi vegetaţiei insulei Sacalin. Acta Botanica Horti Bucurestiensis. Cuza” Iaşi. 27: 3-7. CHIFU T. 1971. KOVÁCS A. 1992. 1969.. Braşov). Vaslui). 290. 9: 71-82. 286. Descriptiones plantarum novarum floræ hungaricæ et transsilvanicæ. 18: 91-98.. 35: 35-37. Contribuţii la cunoaşterea pajiştilor naturale din împrejurimile comunei Breţcu (reg. 25(2): 211-220. Contributions à la chorologie de certaines associationes végétales de la Moldavie. 1965. 1971. Ocrotirea Naturii şi Mediului Înconjurător. Iaşi. 1863. 289. KOVÁCS A. 275. Analele Universităţii Bucureşti.. VIŢALARIU G.. 282.. 281. 1979.. GROU Elvira. Slatina. Satu Mare. Cercetări asupra vegetaţiei din Câmpia Brăilei. Vegetaţia fânaţelor şi păşunilor din împrejurimile oraşului Târgu-Secuiesc (reg. Ocrotirea Naturii. 2000. KARÁCSONYI C. 16(2): 125-139. IVAN Doina. Bucureşti. 182 p.. Bucureşti. IONESCU A. HOREANU C. HOREANU C.. Considerations on the effects of atmosphere impurification upon the Flora and vegetation of the Copşa Mică region. HOREANU G. 283. 117-125. Vegetaţia stepică a movilelor de la Techirghiol. IVAN Doina... Revue Roumanie de Biologie. Bucureşti. SANDA V. Bucureşti. Cluj-Napoca.. POPESCU A. Flora şi vegetaţia împrejurimilor oraşului Botoşani.. IONESCU-ŢECULESCU Venera. Fitocenozele cu Chrysopogon gryllus (Torner) Trin.. 1967. 1967. 295-313.. 151-158. rendigirt von Skofitz. 159 . 13.. SANDA V. 19-29. 1969. IONESCU A. Bucureşti. Österreichische botanische Zeitschrift.. IRIMIA Irina. Ocrotirea Naturii şi Mediului Înconjurător. 274.. Vegetaţia de lunca din Pasul Oituzului. IVAN Doina. VIŢALARIU G. Contribuţii Botanice. Cluj-Napoca. IONESCU-ŢECULESCU Venera. Analele Universităţii Bucureşti. Braşov). IVAN Doina. 237-250. pp. 1966. 277....ATLAS FLORAE ROMANIAE VI 273. Seria Biologie Vegetală. 278. Bucureşti. Editura Muzeului Sătmărean.. Flora şi vegetaţia rezervaţiei forestiere Ciornohal (jud. KOVÁCS A. 36(2): 137140. BUICULESCU Ileana. 1995.. Wien. 291. SPIRIDON Lucreţia.. CRISTUREAN I. Iaşi. 1981. Seria Biologie Vegetală. 11(1): 25-36. Cluj. Contributions to the vegetation study from the Vaslui river basin (I). 276. Studii şi Cercetări. Bucureşti. Analele Universităţii Bucureşti. HOREANU C.J. I. Série de Botanique. Contribuţii la corologia şi fitocenologia speciei Ephedra distachya. 287. Bucureşti. 284. 1974. HOREANU C. (2). 1978. Über die dynamik der teiweise und vollständig geschützten wiesensteppenvegetation. Journal of Plant Development. Ocrotirea Naturii şi Mediului Înconjurător. pp.. 15: 99-104.. Seria Biologie Vegetală. ŞTEFAN N. 2008. Cluj. Flora şi vegetaţia rezervaţiei forestiere şi botanice Bădeana (jud. Studii şi Comunicări Ştiinţele Naturale.. KERNER A. RACLARU P. Piatra Neamţ. SANDA V. 288. Flora şi vegetaţia judeţului Satu Mare. Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. 33(1): 53-56. 1989. 1977-1978: 221-231. Cercetări floristice în rezervaţia naturală pădurea Hagieni. RACLARU P. 18: 155-161. Contribuţii Botanice. Bucureşti. POPESCU A.

. I. Cluj-Napoca. KOVÁCS A. Pângăraţi. 13: 85-90. 17 p. Studii şi Cercetări de Biologie. Erdélyi Múzeum-Egylet évkönyvei II. 2008. Écologie Terrestre et Génetique. Cercetări sistematice şi ecologice asupra ciupercilor Erysiphaceae din masivul Ceahlău. Contribuţii Botanice. 303. Cluj) Contribuţii Botanice... KOVÁCS A. Szombathely. MÂNZU C. Iaşi. BECHET Maria. 20: 27-39. 1975. 1967. MÂNZU ISABELA. Reconsiderarea statutului sintaxonomic al asociaţiei Echinopo banatici-Quercetum pubescentis Boşcaiu et al. I. 2: 295-304. Contributions to the study of the vascular flora from the Moldoviţa River's area (Suceava county). 18: 111-128. 299. 1979..... Aspects of the floristic diversity in Neagra Broştenilor river basin (Eastern Carpathians) (I).ŞTEFĂNUŢ S. Muzeul Olteniei Craiova. MIHAI G. 300. pp. 25(3): 197-204. MANOLIU A. Studii şi Cercetări de Biologie. Studii şi comunicări de ştiinţele naturii. ÖLLERER K. Húsz évi vizsgálódás után. MARDARI C. 223-235. Bucureşti. Buletinul Grădinii Botanice Iaşi. Seria Biologie Vegetală. 2001. LUNGU Lucia. 310. Studii şi Cercetări de Biologie. 301. Analiza areal-geografică a florei cormofitelor din mlaştinile turboase de la Cristişor. 309. Neagra-Broştenilor (Carpaţii Orientali). 4.. 294. Seria Botanică.. Iaşi. A gyepvegetáció sajátosságai Erdélyben / The characteristics of grassland vegetation in Transylvania (Romania).. Kanitzia.. Cluj. 16(1): 133-146. 1972. MANOLIU A.. 24(3): 189-198. Iaşi. KORODI GÁL I.. Cuza” Iaşi. Craiova.) din Oltenia. 2004.. 1981. RUSAN M. 1862. Cercetări asupra fitocenozelor cu liliac (Syringa vulgaris L. 306. pp. Analele Universităţii Bucureşti. MANOLIU A. Efectele antropizării asupra florei şi vegetaţiei de pe Dealul Repedea (Iaşi). 1844. 2003. Cercetării fitocenologice în împrejurimile com. 1974-1975: 155-176. Névsora a Kolozsvártt termő növényeknek. Botoşani). 308. Contribuţii la cunoaşterea micromicetelor din bazinul superior al râului Suceava (I). Contribution to the study of the vascular plants from the ”Rez-Massif” (Harghita-district). 1967. 297.. Bucureşti. DRĂGANBULARDA M. Seria Botanică. Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Naggyűlése.. A kolozsvári és szomszéd határokon termő növények névsora. Mănăstireni (reg. 1969. MANOLIU Ecaterina. Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. Contribuţii la studiul florei cormophyte din bazinul Başeului (regiunea Suceava). Cercetări asupra vegetaţiei ruderale din bazinul Başeului (jud. 295. 1972. 177-189. 160 . 1973. Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. 1971. 1. Cluj). Kolozsvártt szeptemberben 1860. 15: 63-68. KOVÁCS J. LANDOZ J. Aspects of Moldoviţa River’s basin vascular flora (Suceava County). 304. Cluj-Napoca.. MÂNZU C.A. Bacău.. LANDOZ J. Seria Botanică. 2005. 9: 85-150.. 12: 75-80. k. 293. Buletinul Grădinii Botanice Iaşi. 305. 1970. Iaşi. SANDA V. Contribuţii Botanice. füz. 2006. TEODOREANU M.. 1970. TÖVISSI I. Studii şi Comunicări Ştiinţele Naturale. 298. 296. COLDEA G. Cercetări sistematice şi ecologice asupra ciupercilor Ascomycetes din masivul Ceahlău. VICOL I. KOVÁCS J. Studii şi Cercetări de Biologie.. 31(2): 173-180. Bucureşti.. 8. LASZLO Ildiko Maria. 307. 292. MATACĂ Sorina Ştefania. Iaşi. Journal of Plant Development. 271-304. Contribuţii la cunoaşterea florei şi vegetaţiei din împrejurimile satului Corpadea (jud. 302.. Seria Botanică. Bucureşti. 33(1): 55-64. Cuza” Iaşi... MALOŞ C. MIHAI G. KOVÁCS A. Travaux de la station ”Stejarul”. & ION R. COLDEA G. Bucureşti. Cercetări biogeocenologice în pădurea Mănăştur-Cluj. 19:39-42. pp.A.

Studii şi Comunicări Ştiinţele Naturale.. CHIFU T. I. Vaslui). Bucureşti.. 28(2): 116-117. Flora şi vegetaţia judeţului Botoşani. 9-10: 193-272. ANIŢEI Liliana.. Studii şi comunicări de ocrotirea naturii. Cuza” Iaşi. Secţiunea II. MIHĂILESCU Simona.. MITITELU D. 1979. 1971. Piatra Neamţ. Ştiinţele Naturii a. COSTICĂ M. 10(1): 159-172. BÂRCĂ C. 319. MITITELU D. MITITELU D. 1979-1980: 193-198. 1980-1993. Flora şi vegetaţia rezervaţiei . DORCA Mariana. GEORGESCU Venera.. Flora şi vegetaţia munţilor Nemira. Contribuţii Botanice. Flora şi vegetaţia judeţului Iaşi.. pp.. 1980-1993. Biologie Vegetală. un monument al naturii. Biologie. Studiul comparativ al vegetaţiei saxicole din Cheile Prăpăstiilor. AXINTE Silvia.. 9-10: 281-316. SÎRBU I. Iaşi. Bacău. 1997. 1993. 17(2): 395-404.Zau de Câmpie” Mureş. 1996. 4: 88-108. 313. 1990. I. Iaşi.. MITITELU D. Iaşi. 326. Bucureşti. TARPO Elena. 5: 99-132.. MITITELU D. TOMA N. CALCANDI V. Studii şi Cercetări de Biologie. MIHĂILESCU Simona. Piteşti. Vegetaţia rezervaţiilor forestiere eminesciene. SCARLAT A.. Studii şi Comunicări Ştiinţele Naturale. MIHAI G.. Acta Botanica Horti Bucurestiensis. HIDIOŞAN Manuela. MITROIU-RĂDULESCU Natalia.. Biologie Vegetală. Contribuţii noi la cunoaşterea florei şi vegetaţiei judeţului Bacău. NECHITA Felicia. Bucureşti. Seria Botanică. HOREANU C.. Buletinul Grădinii Botanice Iaşi. BARABAŞ N. 1964. MITITELU D. 7: 3-8. Contribuţie la studiul vegetaţiei ierboase de pe colinele şi luncile Depresiunii Elan (jud. Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al.. La flore et la végétation de la réserve de Pietrosul Rodnei. Bacău... BARABAŞ N. Studii şi Comunicări Ştiinţele Naturale. Naturalia. 320. 324. 1994. Studii şi Cercetări. Structura unui profil transversal de vegetaţie în munţii Piatra Craiului. Contribuţii la studiul florei şi vegetaţiei din sudestul Dobrogei.. Contribuţii la cunoaşterea florei şi vegetaţiei bazinului Sălătruc . GRUIA Silvia-Marieta. Dâmbovicioarei şi Valea Crăpăturii (Munţii Piatra Craiului).. Cuza” Iaşi.. 1978. 17-23. 327. 2-3: 205-216. 321. 312. Studii şi Comunicări Ştiinţele Naturale. 1989. 322. 1978. Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. ŞERBĂNESCU-JITARIU Gabriela. Ştiinţele Naturale. Suceava.. PODOLEANU Elena.. Secţiunea II. Piatra Neamţ. 161 . CALCANDI Josephina. Bacău. BURDUJA Liliana. 2001.. 1976-1977. 1994. MIHĂILESCU-FIREA Silvia. MITITELU D. GHEORGHIU Lăcrămioara. Cluj-Napoca. MITITELU D. MITITELU D. Ocrotirea Naturii şi Mediului Înconjurător. 317. Studii şi Cercetări de Geologie. 13: 109-126. Anuarul Muzeului de Ştiinţe Naturale Piatra Neamţ. 314.. Neamţ.jud. 325. Flora şi vegetaţia rezervaţiei naturale dealul Repedea-Iaşi. MIHAI G.. GUJA Marcela. Serie Nouă. 323. 318. MITITIUC M. Cuza” Iaşi. 400 p. BARABAŞ N. Serie Nouă. I. Flora şi vegetaţia masivului Piatra Craiului. Flora şi vegetaţia împrejurimilor municipiului Roman (judeţul Neamţ). 1981. BARABAŞ N. 1980-1993. Seria Botanică-Zoologie. MITITELU D. CHIFU T.ATLAS FLORAE ROMANIAE VI 311. 75-87. Iaşi. Seria Botanică-Zoologie. 13: 29-48. MIHAI G... Bacău. NIŢESCU Iulia. Bacău. CHIFU T.. pp. Geografie. Editura Vergiliu. 328. 49(1-2): 57-66.. Ştiinţele Naturii a. MIHĂILESCU Simona. 1973. 1984. Contribution à l’évaluation quantitative et qualitative de la flore médicinale spontanée du départment de Vâlcea. Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. 13: 81-108. 316. 1994. 1995. MITITELU D. Studii şi Comunicări. Dealul Ciorsaci-Fălticeni.. 315. Flora şi vegetaţia judeţului Bacău. 35: 27-31. 1976-1977.

Cuza” Iaşi. 339. Flora şi vegetaţia comunei Corbasca (jud. 1994. Iaşi. COJOCARU V. pp. MITITELU D. Lucrările Sesiunii Ştiinţifice pentru Ocrotirea Naturii în Judeţul Suceava. I. Buletinul Grădinii Botanice Iaşi. GOCIU ZOE. MITITIUC M. Observaţii asupra modului de viaţă a ciupercilor în Rezervaţia Naturală ’’Ponoare’’ Judeţul Suceava. ŞERBĂNESCU-Jitariu Gabriela.. MITITELU D. Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. Vaslui). Bacău.. Prezenţa diferitelor specii de ciuperci în principalele asociaţii vegetale din rezervaţiile naturale Ponoarele şi Frumoasa-Suceava. 45-53. Cluj-Napoca. Studii şi Cercetări de Biologie-Muzeografie. Bucureşti.. PARINCU Mariana. Iaşi. GEORGESCU Venera.. Suceava. Studii şi comunicări.. Contribuţii Botanice.. /19791980/. GRUIA Marieta Silvia. 4: 69-101. Studii şi comunicări. Iaşi. Studii şi comunicări de ocrotirea naturii... 342. MITITELU D... 332. MITITELU D. STRATULAT-MATEI Josefina. 6(6-7): 169-186. 333. 347. 1993. Flora şi vegetaţia rezervaţiilor botanice de la Vlăhiţa şi Căpâlniţa (jud. MITITELU D. 1970. Ştiinţele Naturale. GHEORGHIU Valentina. 14(1): 35-40.. 336. Bacău). ÖLLERER K. 35: 31-34.. MONAH Felicia.. 1968. Studii şi Comunicări. MITITIUC M. OPREA A. GUJA Marcela.. MITITIUC M. Iaşi.. pp. pp. MITITELU D. MITITELU D. 345.. VICOL I. 1983. 1970. Cluj-Napoca. pp. Ştiinţele Naturale. Maramureş). 4: 61-68. MUREŞAN Ligia. Contribuţii Botanice. 1970. 1989. CIUPERCĂ G.. Buletinul Grădinii Botanice Iaşi. 1989. 346. 1987. Suceava. SCARLAT A. NAVROTESCU T. 334. 6: 82-103. Cuza” Iaşi. Flora şi vegetaţia judeţului Galaţi. 1992. 330.ŞTEFĂNUŢ S.. 99-120. Flora rezervaţiilor forestiere „Canaraua Fetei” şi „Esechioi” (din Dobrogea de sud-vest).. 343. 335. 157-167. The charting of the spontaneous medicinal flora from the district 162 . 1986. Suceava. 341. Pentru o rezervaţie botanică la Saca-Todireni (jud. Cluj-Napoca. Lucrările Sesiunii Ştiinţifice pentru Ocrotirea Naturii în Judeţul Suceava. 329. 338. SANDA V. pp. ELEKES Etelka... Harghita). Vegetaţia masivului Preluca (jud. SEVASTRU Vasilica..şi macromicetelor din rezervaţiile naturale Ponoare şi Frumoasa Judeţul Suceava. 344. 143-160. Ocrotirea Naturii şi Mediului Înconjurător. ŞTEFAN N. Studii şi comunicări de ocrotirea naturii. Suceava.. BOJOR O. Flora şi vegetaţia pădurii-parc Gârboavele – Galaţi. 1981.. DORCA Mariana. Piatra Neamţ. Flora şi vegetaţia din împrejurimile oraşului Hârlău (jud. LĂDAR Claudia. MATEI Maria. Ocrotirea Naturii. Studii şi Cercetări de Geologie. 1972. 337. 340. MITITELU D. Cluj-Napoca. MITITELU D. 1988. MITITELU D. PELEA Maria. 7: 31-36. SÂRBU I. Observaţii asupra modului de viaţă a ciupercilor în Rezervaţia Naturală ’’Frumoasa’’ Judeţul Suceava. Iaşi). Bucureşti. Piatra Neamţ. 67-73. 1982. 1993. MITITELU D.. MITITIUC M.. Contribuţii Botanice. GOCIU Zoe. GHEORGIŢĂ Claudia. DORCA Mariana.. 13: 61-66. MITITELU D. Geografie.. Bacău. Flora şi vegetaţia rezervaţiei forestiere „Lunca Zamostei” (jud. La flore et la végétation de la réseve forestiére Galata-Iaşi.. & ION R. 6(6-7): 163-167. PETRAŞ Elena. Buzău). Studii şi Comunicări. 143-152. Variaţiile sezoniere în repartiţia şi frecvenţa micro. Flora şi vegetaţia rezervaţiei „Frumoasa”-Suceava. Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. 1980-1993. pp. 1993. Flora şi vegetaţia din împrejurimile municipiului Baia Mare. I. 1972. TOMA N. PĂTRAŞC Adriana. MITROIU-RĂDULESCU Natalia. Suceava). 331. 27(2): 139-141. Contribuţii Botanice. 141-156.. Biologie. MICLĂUŞ Maria. Seria Botanică-Zoologie. Vegetaţia a două rezervaţii botanice din Judeţul Bistriţa-Năsăud. 1: 163-173. Flora şi vegetaţia rezervaţiei „Pîclele“ cu vulcani noroioşi (jud. MITITELU D. TARPO Elena. pp. MITITELU D. PĂTRAŞCU Adriana.

Studii şi Cercetări de Biologie. Bucureşti.. Contribuţii la cunoaşterea vegetaţiei litoralului Mării Negre I.. ULARU P. TOMA N. MORARIU I. Câteva aspecte din flora litoralului Mării Negre – Agigea. 17(4-5): 503-510. 2001.. 348. ULARU P. Studii şi Cercetări de Biologie. DANCIU M. Facultatea de Silvicultură Braşov. Contribuţii la studiul florei litoralului Mării Negre şi a Dobrogei. 23:43-46. Bucureşti. pp. NEBLEA Monica.. 15(6): 419-429. NEGRUŞ Hortensia. MORARIU I.. /1968/.. NĂSTASE A. DANCIU M. Un aspect de vegetatie naturală din Dobrogea. NĂSTASE Melania 2007. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. Thymo (comosi)-Caricetum humilis în ţara Bârsei şi în zonele limitrofe. Flora nisipurilor din zona Poiana Mare-Dolj. MORARIU I. 193-199. 353. CALCANDI Josephina. 13(2): 203-221. 354. 349. 359. Buruienile perdelelor forestiere de la Jegălia (Bărăgan). 1969. /1979-1980/.. 1978. Seria Botanică. 356. MORARIU I. 1957. Eforie Sud.. 163 . 1965. Argesis.. Bucureşti. Seria Biologie Vegetală. pp. MORARIU I. Contribuţii la cunoaşterea vegetaţiei din Poiana Braşov. in view of its utilization. 355.. Hyacynthella leucophaea (C.. Acta Botanica Horti Bucurestiensis. 365. 352. 30(1): 19-26.. 1957.. MORARIU I. 361.. 366. 21(1): 17-22. 364. 360. Teză de doctorat. 205-211.. NĂSTASE A. MORARIU I. 1970. Série de Botanique. 363. Seria Botanică. Date noi din flora Porţilor de Fier. 9(4): 361-390. Buletin Ştiinţific. 199-203.. 29(2): 151-158. 1969. Muzeul Olteniei Craiova.. 1961. Flora şi vegetaţia cormofitelor din lunca Siretului. 6:55-88. TARPO Elena. 9(4): 355-379. Seria Botanică. Muzeul Olteniei Craiova. 118-136. în Flora României. Studii şi comunicări de ştiinţele naturii. MORARIU I.. Seria Botanică. Editura Academiei Române. 2006.. 19:73-74. 350. Studii şi Cercetări de Biologie. MORARIU I. Studii şi Cercetări de Biologie. CONSTANTIN Daniela Mădălina 2003. 10: 123-126. MORARIU I. Editura „Constantin Matasă”. Lucrări ştiinţifice. ULARU P. 351. Contribution à la cartographie de la flore médicinale spontané de la zone montagneuses du department de Gorj. Bucureşti. Bucureşti.. DANCIU M. Eforie Nord. 1970. vol V. PARASCAN D. 1959. MORARIU I. Craiova. corologia şi integrarea ei fitocenotică în România. Piteşti. MITROIU-RĂDULESCU Natalia. 2002. La flore et la végétation du Mont Cozia (I). Revue Roumanie de Biologie. Genul Medicago L. 362. pp. In der gegend des eisernen tores (Porţile de Fier) gemeldete pflanzenaassoziationen. Bucureşti. 9-10: 109-114. 1973. 261 p. NĂSTASE A. Bucureşti. 358.. MORARIU I. /1979-1980/. GRUIA Marieta Silvia. Bucureşti. MONAH Felicia. pp. CALCANDI V.ATLAS FLORAE ROMANIAE VI of Mehedinţi. Acta Botanica Horti Bucurestiensis. Contribuţii la cunoaşterea vegetaţiei litoralului Mării Negre II. Piatra Neamţ. MORARIU I. Koch) Schur. Studii şi Cercetări de Biologie. Contribuţii la cunoaşterea florei Olteniei. Bucureşti.. Comunicări de Botanică. Seria Ştiinţele Naturii. Seria Botanică. Institutul de Biologie al Academiei Române. Acta Botanica Horti Bucurestiensis. Bucureşti.. DANCIU M. 1977.. 357. pp. /1972-1973/. Studii şi Cercetării de Biologie. GUJA Marcela. MIŢESCU Iulia. Die Vegetation der Flussinsel Moldova Veche. Bucureşti. Bucureşti.. Studii şi comunicări de ştiinţele naturii. Flora şi vegetaţia munţilor Leaota şi a sectorului vestic al munţilor Bucegi. DANCIU M.. 1981.. Acta Botanica Horti Bucurestiensis. Studii şi Comunicări. Craiova. 1943. 465-499.

378. DIHORU G. OPREA I. Neamţ). Piteşti. Studii şi comunicări. 1964.. Bucureşti. 12: 53-74. 30 p.) Dorthes. NECHITA Nicoleta.. Buletinul Grădinii Botanice Iaşi.V. Buletinul Grădinii Botanice Iaşi. 372. Cluj.. HIRIŢIU Mariana. Analiza vegetaţiei xerofile din alianţa Festucion rupicolae caracteristică câmpiei Banato-Crişene. 51-52: 89-121. 2001. OPREA A. BOŞCAIU N. Conspectul sistematic al plantelor vasculare din defileul Mureşului între Topliţa şi Deda (I). 1970. nomen illeg.. Acta Musei Devensis. Cuza” Iaşi. Iaşi. Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. NYÁRÁDY A. The xero-mezophylic and xerophylic grasslands of Festuco-Brometea class in the Sighişoara-Târnava Mare potential Natura 2000 site (Transylvania. Cleistogamie subterană la Vicia amphicarpa (L. Studii şi Cercetări de Biologie. Studii şi Cercetări de Biologie. Târgu Mureş.P. pp. Lucrările Sesiunii Ştiinţifice pentru Ocrotirea Naturii în Judeţul Suceava. I. 382. 1: 77-83. Editura Universităţii „Al.. 164 . NEMEŞ I. 668 p. Galaţi).I. 1992. Bucureşti. 1995. Festuca beckerii (Hack. 367. Flora and vegetation of the natural reserve „Zugreni Gorges” (Suceava county). Universitatea „Al. CURTICĂPEAN Manuela. Piteşti.. Bucureşti. Romanian Journal of Biology. 1972. Seria Botanică. Studii şi Comunicări de Ştiinţe Naturale. Seria Botanică. 380. Seria Botanică.. 10: 197-208 373. Aspecte de vegetaţie de pe dealul Cetăţii Deva. Flora şi vegetaţia defileului Mureşului între Topliţa şi Deda. NEGREAN G. OPREA Valeria.ŞTEFĂNUŢ S. Casa de editură Mureş. Studii şi Cercetări. Iaşi. 1995. 175-193. 385.I. Cuza" Iassiensis edita. MITITIUC M. 2004. OPREA A. SANDA V. zoogeografice şi ecologice asupra faunei Lepidopterelor din rezervaţiile ştiinţifice de la Frumoasa şi Ponoare.. 44: 109-112. NYÁRÁDY E. Iaşi.. 374.) Trautv. Iaşi. 381. biodiversitatea şi corologia speciilor genului Leptotrochila (Fungi) din România. 368. 47(1): 33-38. in the southern part of Moldova. Sargetia.. 369. 29: 73-86. Suceava.. Iaşi. OROIAN Silvia. CÎNDEA Maria. 375. Neamţ). 1960. 2007.. OROIAN Silvia.I. 383. 1998. Transylvanian Review of Systematical and Ecological Research. Contribuţiuni la studiul fitocenologic al pădurilor din raionul Odorhei. 2005. COŞOVEANU Rozalia. Bucureşti.. PÁLL Ş. 376. Vegetaţia arenarie din câmpia Tecuciului (jud. OPREA A. NEGREAN G. Cuza”. 384. 2002... Galaţi). Judeţul Suceava I. Naturalia. 24(5): 377-380. Piatra Neamţ. Română (II). Contribuţii la cunoaşterea florei din localitatea Dulceşti (jud. 371. Bucureşti. Argessis. 7: 81-103. 379.. 6(2): 413-431. Studiu asupra speciilor secţiei Ovinae Fr. 1998. Sibiu. Studii şi Cercetări de Biologie. NUŢU Agnişa.. a genului Festuca din R. & ION R. 6: 61-64. 16(3): 165-186. Contribuţii la studiul florei zonei Pângăraţi (jud. 1995. VICOL I. OPREA A. 11: 139-157. 370. Centuria IX.. Consideraţiuni sistematice. OPREA A. 377. Series Scientia Naturae. OPREA A.I. Romania). Cuza”. Acta Botanica Horti Bucurestiensis. Deva. Flora şi vegetaţia pădurii Balta (jud.. NECHITA Nicoleta. 6(6-7): 115-138. OROIAN Silvia. Forest vegetation in the Tecuci plain (Galaţi county). Buletinul Grădinii Botanice Iaşi. 2007. Contribuţii Botanice. Iaşi. Studii şi Cercetări de Biologie-Muzeografie. OPREA A. Floram Moldaviae et Dobrogeae Exsiccata a Horto Botanico Universitatis "Al. 1974. 1997. Lista critică a plantelor vasculare din România. ÖLLERER K.. 2005. 426 p. 4: 83-126. Taxonomia.

Série de Biologie Végétale.. 397. BÂZÂC G. Panţu. PĂUN M.. 1969. Revue Roumanie de Biologie. TATOLE Victoria. C. STERGHIU Cleopatra. 394. Acta Botanica Horti Bucurestiensis. 141-145 387. DONIŢĂ N. CEIANU I. COJOC R. pp. PÁLL Ş. Comunicări de Botanică. Seria Botanică. OROMULU-VASILIU Liliana.. 1941. 113-136. Contribuţii la identificarea şi evaluarea cantitativă a plantelor medicinale spontane din sudul judeţului Suceava. 271-280... 392. Revue Roumanie de Biologie. pp. 165 . 389. Cluj-Napoca. 396. pp. CALCANDI V. Cluj. PÁLL Ş. Suceava. PEIU M. 395.. 569-587. 1999. Contribuţii Botanice. PAUCĂ-COMĂNESCU Mihaela. Bucureşti. determinate de Zach. Bucureşti. 8: 51-65. Flora spontană din cursul superior al văii Olteţului. Contribuţii Botanice. /1970-1971/. PAUCĂ-COMĂNESCU Mihaela. 1998. Série de Biologie Végétale. Comunicări de Botanică. Contribuţii Botanice. 43(2): 121-142. 1967. Studii şi Cercetări de Biologie. Studiu fitocenologic în munţii Codru şi Muma. POPESCU G. PĂUN M. ARION C. FALCĂ M.. 1969. 1971. Bucureşti. 1964.. Spatial and temporal dynamics of the plant species presence of Tamarix ramosissima srublands growing in the Danube flood Plain and Delta. 393. 1989-1990: 5-12. 402.. NEMEŞ I. Contribuţii la studiul vegetaţiei pajiştilor de luncă din raionul Balş. Cluj. 1996. Revue Roumanie de Biologie. 401. CIUCĂ Maria. Lucrările Sesiunii Ştiinţifice pentru Ocrotirea Naturii în Judeţul Suceava. 12: 163-171. PĂUN M.. 398. 6(6-7): 47-75. GUJA Marcela. 207-219. NIŢESCU Iulia. La végétation des sables de la courbure du Danube (Olténie). Comunicări de Botanică. PAUCĂ Ana. 1970. 103-109. 390.. Злементы флоры Ъаъадага. Série de Biologie Végétale. (Partea I-a). PANŢU Z.. DIHORU G. PUŞCARU-SOROCEANU Evdochia. Bucureşti. 1981.. PAUCĂ-COMĂNESCU Mihaela. Bucureşti.. 388. ANDRIEŞ Veronica.. Plante vasculare din Dobrogea culese de D-l Ştefan Zottu în anul 1901.ATLAS FLORAE ROMANIAE VI 386. 1972. Vegetaţia pajiştilor de locuri uscate din împrejurimile Balşului. Contribuţii la cunoaşterea vegetaţiei ruderale din valea Târnavei Mari (între platoul Vârşag şi depresiunea Odorheiului). Revue de Biologie. TĂCINĂ Aurica. 21(1): 35-44.. Contribuţii Botanice. pp. ONETE Marilena. Fauna de Lepidoptere a masivelor Rarău-Giumalău. 1960. 1965... Asociaţii vegetale noi în munţii Banatului. Ecosystemic characterisation of a Tamarix ramosissima shrubland in the Danube Delta (Sulina). COCIU Maria. Studii şi comunicări. 400.. pp. Contribuţii la studiul pajiştilor din masivul Ciucaş. Bucureşti. 41(2): 101-111. PEIA P. 391. ŞERBĂNESCU G. 7(3): 309-323.. Bucureşti. Cluj-Napoca. PĂUN M. regiunea Oltenia.. ŞERBĂNESCU G. PÁLL Ş. Teza de doctorat. PAUCĂ Аna. 1957-1959. HONCIUC Viorica. 3: 1-16. Bucureşti. pp. PELEA Maria. Bucureşti. 1902. Acta Botanica Horti Bucurestiensis. LUNGEANU I. Vegetaţia higrofilă din Valea Târnavei Mari.. 44(2): 165-178. Universitatea Bucureşti. POPESCU G. 399. Experimental restoration of the vegetation cover on the spoil materials and rock quarries after the hydrotechnical works on the Râul Mare Retezat.. Publicaţiunile Societăţii naturaliştilor din România. 1990. Noutăţi floristice din depresiunea Odorheiului. PAUCĂ Ana.. VASU Alexandra. 1962.

pp. Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Revue de Biologie. PLĂMADĂ E. 1962. 45-63. Flora şi vegetaţia munţilor Zarand. Contribuţii la cunoaşterea vegetaţiei munceilor din împrejurimile Abrudului (Jud. 1985. HODIŞAN I. 1959. Bucureşti. 1978. 404. Cluj. 406.. RAŢIU O.) în două biotopuri din împrejurimile oraşului Iaşi. HODIŞAN I. Contribuţii la cunoaşterea vegetaţiei arenicole şi ruderale de la Vama Veche Dobrogea (jud. 1979.. CRIŞAN Aurelia. ÖLLERER K. Contribuţii la cunoaşterea florei şi vegetaţiei cheilor Mada. 183204. Buletin Ştiinţific.. 1970. SZÁSZ Elisabeta. Cluj-Napoca. 1969. Frecvenţa şi repartiţia cîtorva specii de Ephialtinae şi Lissonotinae (Hzm. 9(1): 5-32.. 1957. 51-52: 123-132. MOLDOVAN I. Cercetări geobotanice asupra păşunilor şi fâneţelor de pe terenurile sărăturoase de la Salonta (regiunea Oradea). 2007.. Bucureşti.. Seria Botanică. PISICĂ C. Cluj-Napoca. Contribuţii Botanice. 22(3): 201-216.. Contribuţii Botanice. Vegetaţia nitrofilă din lunca Someşului Mic. CRISTEA V. CSŰRÖS Ş... 24(1): 3-7. CSŰRÖS-KÁPTALAN Margareta. + 41 pls. Plant biology. Cluj-Napoca. Contribuţii Botanice.. 416. Cluj. POP I. POP E. Marinex Print. 414.. Adnotaţii şi studii comparative asupra vegetaţiei litoralului Mării Negre din împrejurimile localităţii Vama-Veche (Dobrogea). 410. Characterisation of two new habitats from the Dobrogea PlateauRomania. Cluj). 1957.. GHIŞA E. Contribuţii Botanice... Cluj-Napoca. Cluj. Contribuţii Botanice. pp.. 2007.. Analize de polen în regiuni de câmpie. Cluj-Napoca. Lucrările Sesiunii Ştiinţifice pentru Ocrotirea Naturii în Judeţul Suceava. 2(2): 159-185.. 123-132. 1970. Cluj-Napoca.. CSŰRÖS Ş. POP I. 99-110. HODIŞAN I. Анализ пылъцы в равнинных районах.. POP I. 157-167. PETRESCU M. pp. RAŢIU O. 131-139. pp. HODIŞAN I.. 166 . Vegetaţia din Valea Morii-Cluj. Flora şi vegetaţia cheilor Runc (reg. Studia Universitatis Babeş-Bolyai. CRISTEA V. Ichneum. Consideraţii fitocenologice asupra asociaţiei nitrofile Potentilletum reptantis. POP I. 205-224. Studii biologice asupra florei şi vegetaţiei din zona lacurilor de la Ocna Dej şi Sic (jud.. Contribuţii Botanice... HODIŞAN I.. pp. Dobrogea şi Delta Dunării – conservarea florei şi habitatelor. 133-141. Seria Biologia. 1976. 412.. 1: 9-19. 1964. Contribuţii la studiul vegetaţiei din valea Borşei (jud. POP I. pp. SANDA V. 415. Studii şi Cercetări de Biologie.. POP Adriana. Contribuţii la cunoaşterea vegetaţiei litoralului Mării Negre din împrejurimile localităţii Vama Veche (Dobrogea). 421. POP I. 1970. 411. 8(1-2): 133-157.... 418.. & ION R. pp. 408. conservatoare de relicte glaciare. CSÜRÖS Ş..ŞTEFĂNUŢ S.. POP I. Contribuţii Botanice. 403. 355 p. Alba). Seria Biologia. Cluj. 417. 405. Bucureşti. POP I. Studii şi Cercetări de Biologie. 419. 409. PETRESCU M. Cercetări asupra florei şi vegetaţiei briologice a văii Eşelniţa şi împrejurimi (Defileul Dunării). Contribuţii Botanice. ClujNapoca. Studii şi comunicări. Romanian Journal of Biology. KOVÁCS A. 413. 1983. Suceava. Cluj-Napoca. Constanţa).. Tulcea. 10(1): 75-99. Studii şi Cercetări de Biologie. 3-215. CSŰRÖS-KÁPTALAN Margareta.. POP I. 1969.. 420. POP I. Cluj. Contribuţii Botanice. 407. POP E. Cluj).. ARDELEAN Maria. 1957. Bucureşti. RAŢIU O. VICOL I. pp.. Cluj-Napoca. raion Turda). POP I. 6(6-7): 99-106. HODOREANU V.. POP I. 1979. pp.

. 26(1): 9-24. Studii şi Cercetări de Biologie. POP I. 40(2): 81-90. Bucureşti. Acta Botanica Horti Bucurestiensis. HODIŞAN I. 432. POP I. 442.. 425. Flora şi vegetaţia masivelor calcaroase de la Băcâia şi Cheile Cibului. Aspecte de vegetaţie de la Tăuţi-Ampoi şi cheile Ampoiţei. Investigations on the vegetation of maritime sands between Mamaia and Năvodari. pp. Seria Botanică. SANDA V.. POPESCU A. SANDA V. Cluj. 1972.. 1967. Studii şi Cercetări de Biologie.. 2: 7-20. TRETIU T. POP I. Studii şi Cercetări de Biologie. 10(1): 101-121. SANDA V. nud.. Iaşi. Aspecte de vegetaţie din Cheile Ordâncuşi (Munţii Bihorului). 424. 1970.. 1960. 17(2): 99-111. 195-219. 25(2): 113-130. POP I. Contribuţii Botanice. Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Études sur la vegetation du littoral de la Mer Noire entre Mamaia et le Cap Midia. HODIŞAN I. Seria Botanică. 247-258. 1981. Studii şi Cercetări de Biologie. 1976-1977.. Revue Roumanie de Biologie. SANDA V. 1967.. Studii şi Comunicări de Ştiinţe Naturale. 431. Seria Botanică. Seria Botanică.. 18(5):437-446. Bucureşti. Contribuţii noi la cunoaşterea vegetaţiei litoralului românesc al Mării Negre. Seria Botanică.. 1960. Seria Biologia. POPESCU A. Seria Biologie. Buletinul Grădinii Botanice Iaşi.. 437. Contribuţii Botanice.. Analiza pajiştilor xeroterme ale alianţei Festucion rupicolae Soó (29 nom. 435. SANDA V. 1966: 333-337.. Vegetaţia masivelor calcaroase de la cheile Întregalde şi Piatra Caprii. Studii şi Cercetări de Biologie.. HODIŞAN I. 427. 11(2): 239-254. Aspecte din vegetaţia împrejurimilor localităţii Chilia Veche (Delta Dunării). 430. Studii şi Cercetări de Biologie.. pp. 1974. Série de Botanique. Bihor). POPESCU A. Studii şi Cercetări de Biologie.. Analiza cormofitelor de la Greaca şi împrejurimi. Studii şi Cercetări de Biologie. 438.. Seria Botanică. 1966. POPA DIDIA. HODIŞAN I.. 1972. Cluj-Napoca. Bucureşti. 1971. Bucureşti. Studii şi Cercetări de Biologie. 1988. Asociations vegetales de l’ordre Potentillo-Polydonetalia R. 1973. Bucureşti. O specie noua în flora României: Vulpia dertonensis (All. POPESCU A. Studiu fitocenologic asupra unei asociaţii nitrofile. Cenotaxonomia fitocenozelor clasei Artemisietea din România. 13: 91-98. POPESCU A. 428. 1988. Seria Botanică. Soó 64 din România. Consideraţii corologice asupra plantelor endemice din România. nouă pentru România. Cluj. POPESCU A. 29(2): 159-166. Bucureşti.. Bucureşti. POP I. 423.ATLAS FLORAE ROMANIAE VI 422. 33(1): 21-28. Cluj. 40(1): 17-28. POPESCU A.. 9-10: 317-343. POPESCU A. 1966. 436. RAŢIU O. Caracterizarea vegetaţiei litoralului românesc al Mării Negre... 1959. Bacău. Cluj-Napoca. 167 . POP I. 2006.) 40 corr. POPESCU A... HODIŞAN I. Bucureşti. SANDA V. 1975. Bucureşti.. Studii şi Cercetări de Biologie.. Bucureşti. 439... CHIFU T. Cercetări asupra vegetaţiei litoralului dintre Mamaia şi Năvodari. 429. SANDA V. Tx 1949 du plateau et de la plaine du Covurlui.) Volkart. 441. (Nota a II-a). Seria Botanică. 18(6): 549-560.. Studii şi Cercetări de Biologie... SANDA V. POPESCU A. POPESCU A. 10(2): 217-239. SANDA V. Studii şi Cercetări de Biologie.. Revue Roumanie de Biologie. 23(3): 231-242. Contribuţii la cunoaşterea florei de la Şinca Nouă (Munţii Făgăraş). SANDA V. Contribuţii la cunoaşterea vegetaţiei dintre Comana şi Dunăre. Seria Botanică. 1978. HODIŞAN I. POP I. Bucureşti.. 1977. 426... Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Flora pădurii Trivale şi a împrejurimilor sale.. 1959.. 20(1): 7-17. Cluj. 1: 5-8. Cluj-Napoca. POPESCU A. 433. POPESCU A. 440. 434. Vegetaţia dealului Şomleu-Oradea (jud..

43(1-2):47-56. Argessis. SANDA V.. Vegetaţia pajiştilor mezofile din bazinul hidrografic al Bistriţei Vîlcii. ÖLLERER K. Bucureşti.. 1990. 443.. Seria Botanică. Bucureşti. Investigations on the Olt Gorge flora. FIŞTEAG Gabriela. 450. Studii şi Cercetări de Biologie. 460. Série de Biologie Végétale. /1979-1980/. 1993. POPESCU A. évfolyamához.ŞTEFĂNUŢ S. 459. Seria Botanică. Bucureşti. RĂDUŢOIU D.A. SANDA V.. Alligemeine übersicht über die vegetation des Donaudeltas. Vegetationsforschungen aus dem Sektor ŞviniţaTricule-Eisernes-Tor.... 175192. & ION R. 1878. 1981. SANDA V. Piteşti.. 452. Noutăţi floristice şi de vegetaţie din Oltenia... POPESCU G. Dolj District. VICOL I.. 1996. POPESCU A. 1991. Cluj.. 446. Rumänien. 455. BORUZ Violeta. Bucureşti.. Caracterizarea florei şi vegetaţiei din bazinul râului Vâlsan. 453.. L’étude des prairies méso-hygrophiles de l’alliance Agrostion stoloniferae Soó (33) 71 de Roumanie. POPESCU A. 168 .. Dolj) şi Ianca (Jud.. 1936. 91-101. Melléklet a Magyar Növénytani Lapok II. Studii şi Cercetări de Biologie. 7: 59-72. 38(1): 3-13. Rezervaţiile ştiinţifice de plante psamofile de la Dăbuleni (Jud. Bucureşti.. pp. PORCIUS F.. 1152 p. Studii şi Cercetări de Biologie. Acta Botanica Horti Bucurestiensis. SAMOILĂ Z. SANDA V.. Studii şi Cercetări de Biologie. Studii şi Comunicări de Ştiinţe Naturale. +pls. 1979. Bucureşti. SANDA V. Valea Rea – Radovan. Vegetaţia lemnoasă mezoxerotermă (Orno-Cotinetalia) din România.. Bucureşti. POPESCU A.. 1995. 458. Vegetaţia lemnoasă a zăvoaielor din România. RĂDUŢOIU D. 445. POPESCU A.. Revue Roumanie de Biologie. Bucureşti. SANDA V. Olt).. DONIŢĂ N. POPESCU A. Partea a II-a. 42(2): 79-94. Seria Botanică. Quercetalia pubescentis) şi de tufărişuri (Ord.. FIŞTEAG Gabriela. Gorj County. POPESCU A. 451. Seria Botanică. 1981. Studii şi Cercetări de Biologie. COSTACHE I. Seria Botanică. 1991. Acta Botanica Horti Bucurestiensis. 1962.. Elemente ale biodivesităţii vegetaţiei din unele sectoare ale Câmpiei Române. 64 p. The flora and the vegetation of the Jilţ basin. between the localities Negomir and Turceni. Cluj. SANDA V. 1. 1992.. PRODAN I. Acta Botanica Horti Bucurestiensis 30: 83-94 456. Enumeratio plantarum phanerogamicarum Districtus quondam Naszodiensis. 2001. SANDA V... 457.P. 8(2). 31(1): 13-22. 44(2): 153-166. 2003. Secţia Botanică. 6:202-259. Cluj-Napoca. Buletinul Academiei de Înalte Studii Agronomice. GĂMĂNECI G. 1923. 444. 19751976: 341-368. Cluj. 15(4): 259-269. POPESCU A. 43(1-2): 23-38... Bucureşti. PRODAN I. pp. Prunetalia) din România. Societatea de Ştiinţe Naturale şi Geografie din R. I-XLVI... POPESCU P.R. POPESCU G. ŞTEFUREAC T. POPESCU G. C. Acta Botanica Horti Bucurestiensis. 1976. Studii şi Cercetări de Biologie. POPESCU G. NEDELCU C. 1970. Série de Botanique. Vol. 29: 171-197. 454. Bucureşti. POPESCU A. ROMAN N.. SANDA V.. Analiza vegetaţiei lemnoase xeroterme (Ord.. 449. Ghid geobotanic pentru Banat. Bucureşti.. POPESCU G. 448. ŞERBĂNESCU G. Floristic and vegetation point of great scientific importance. Seria Botanică. Bucureşti. 48(2): 125-132. 447. Revue Roumanie de Biologie.. Contribuţii Botanice. Flora pentru determinarea şi descrierea plantelor ce cresc în România. Conspectul florei Dobrogei..

Caracterizarea lor ecologică (III). GERGELY I. Importanţa economică şi ştiinţifică. Contribuţii Botanice. 473. Cercetări fitocenologice asupra vegetaţiei ierboase de pe insula Ada-Kaleh. LŐRINCZI F. Cluj-Napoca. 474. 464. 7-272. 468. Buletin Ştiinţific. Caracterizarea lor ecologică I. BOŞCAIU N... Vegetaţia pajiştilor din masivul Rarău. Aspecte din vegetaţia zonei de vest a Republicii Populare Române. 3-57. 471. 1961. ŞUTEU Ş. Consideraţii cenologice asupra principalelor grupări de plante din bazinul hidrologic al văii Colibiţa (Munţii Călimani).... Comunicări de Botanică.ATLAS FLORAE ROMANIAE VI 461. RAŢIU O. Seria Botanică. pp.. 470. DIACONEASA B. RACLARU P.. 1980. Bucureşti. Contribuţii Botanice. Comunicări de Botanică. ŢUCRA I.. 463. pp. pp. CRISTEA V. pp. CODOREANU V. GERGELY I.. 1966. RAŢIU O.. Fitocenoze ierboase specifice bazinului Someşului Cald şi acţiunea lor antierozională. pp. Contribuţii Botanice. 1964. 1968. mocirloase. alcaline şi păduri.. Contribuţii Botanice. 478.. Consideraţii floristice-ecologice asupra unor pteridofite şi spermatofite noi pentru vegetaţia bazinului Stâna de Vale. Cluj-Napoca. RAŢIU Flavia. Bucureşti. pp. Bucureşti. 469. 1972. A V-a consfătuire de geobotanică... de loess.. BECHET Maria. RAŢIU O.. Contribuţii Botanice. SILAGHI G. MICLE F. ALEXAN M. 65-97. Contribuţii Botanice.. PUŞCARU-SOROCEANU Evdochia. 189-204. Importanţa economică şi ştiinţifică. Ş. Bihor). Flora şi unităţile fitosintaxonomice de pe valea Iadului (jud. Cluj-Napoca. Analele Universităţii Bucureşti. Succesiunea vegetaţiei pajiştilor stepice din Dobrogea sub influenţa păşunatului. Flora şi vegetaţia vegetaţiei naturale „Defileul Crişului Repede”. Bucureşti. Cluj. 465. Studii şi Cercetări de Biologie. 1960. Terenuri nisipoase.. 476. 25(3): 205214. RACLARU P. RACLARU P.. 1973. 477. 21: 201-217. Completări la flora cormofitelor din munţii Rarău (I). RAŢIU O. 189-207. 6(3): 349-367.. 475. 1977... Ocrotirea Naturii şi a Mediului Înconjurător. Contribuţii Botanice. 143-159. PLEŞA C.. 1983... Tulcea).. Bucureşti. 19571959: 143-164. Cluj-Napoca. Contribuţii Botanice. Flora defileului Dunării Baziaş-Pojejena. RAŢIU Flavia. 85-135.. Flora şi unităţile fitosintaxonomice de pe valea Iadului (jud. 8(1): 5-45. ecologic şi agricol. Seria Biologie Vegetală. PRODAN I.. Asociaţii de rogozuri scunde din mlaştinile eutrofe ale depresiunii Giurgeului. GERGELY I. 1978.. CRIŞAN S. pp. Cluj-Napoca. Aspecte de vegetaţie de pe Insula Popina din lacul Razelm (jud. Cluj-Napoca. RAŢIU O. TÄUBER F. pp.. GERGELY I. Vegetaţia pajiştilor şi cea ruderală din defileul Dunării. MARCU A. Bucureşti. pp. Baziaş-Pojejena. 462.. TURCU Lucia.. 1984. Contribuţii Botanice. PUŞCARIU V. Importanţa economică şi ştiinţifică. pp. ALEXAN M.. Bucuresti. RAŢIU O. 169 .. 119-125. 1970. PUŞCARU-SOROCEANU Evdochia. 467. 29(2): 93-96. sub aspect floristic. ŞUTEU Ş. Cluj. Bucureşti. Vegetaţia ierboasă din bazinul Stâna de Vale. 143-178. PÉTERFI L. Cluj-Napoca. Revue de Biologie. LŐRINCZI F. 466. RAŢIU O. Cluj-Napoca. Bihor). 1967. 161-186.. RACLARU P. Contribuţii Botanice. Bihor).. ŞUTEU Ş. 22(2):107-112. BOŞCAIU N. Caracterizarea lor ecologică II. NICOLAU Magdalena. pp. Степные ассоциациии и формации Доъруджи. 1973. 1982. Studii şi Cercetări de Biologie. 191-206. 1956.. RAŢIU O.. Flora şi unităţile fitosintaxonomice de pe valea Iadului (jud. 1972... Secţia de Biologie şi Ştiinţe Agricole. RAŢIU O. ŢUCRA I. 472. Seria Botanică.

şi hidrofilă din Maramureş. Ocrotirea Naturii.. 14(4): 458-466. pp. ROMAN I. Bucureşti. 1971. RĂDULESCU E. 482. RESMERIŢĂ I.. 19(1): 53-60. 27(3). RESMERIŢĂ I. RESMERIŢĂ I. 494. Bucureşti. 15(3): 387-401... CRIŞAN I. 1966... Bucureşti. 20(1): 45-52. 115-129. RESMERIŢĂ I. Mehedinţi). VICOL I. 1963. Seria Botanică. Bucureşti. Bucureşti. 14(2): 223-255.. SILAGHI G. 1979. 498.. RESMERIŢĂ I... Bucureşti. Fitocenoze caracteristice împrejurimilor Blajului. SANDA V. & ION R.ŞTEFĂNUŢ S.. Bucureşti. RAŢIU O. 1971. Studii şi Cercetări de Biologie... Plante noi pentru Transilvania.. GRASU A. SCHNEIDER Erika. COLDEA G. Seria Botanică. pp. 1975. 496. Studii şi Cercetări de Biologie. Studii şi Cercetări de Biologie. KOVÁCS A. 479. Vegetaţia nisipurilor din nord-vestul României. 170 . Revue Roumanie de Biologie. VEGU A.P. Bucureşti. ÖLLERER K. 492. RESMERIŢĂ I. 349-371. Vegetaţia higro. Studii şi Cercetări de Biologie. CSŰRÖS Ş. 1967... 497. Muzeul Brukenthal. Cluj. pp. 1974. 12: 331-348. Contribuţii la cunoaşterea ciupercilor melancoliale din R. Seria Botanică. Série de Botanique.. CSŰRÖS Ş. Acta Botanica Horti Bucurestiensis. pp.. 1970. Comunicări de Botanică. Plante noi şi rare pentru flora României. pp. 486. SPÎRCHEZ Z. Contribuţii Botanice. /1961-1962/. Flora văii Ţesna (jud. Cluj-Napoca. Cluj-Napoca. Bucureşti... POP I. Seria Botanică. 23: 187-195. RESMERIŢĂ I. Consideraţii fitocenologice asupra pajiştilor de TrifolioLolietum perennis Krippelova 1967... Studii şi Cercetări de Biologie. 493. 1968. 15(4): 271-285. Studii şi Comunicări de Ştiinţe Naturale. 1966. 1980. RESMERIŢĂ I. Fitocenozele din Câmpia Transilvaniei cu relictul xerotermic Nepeta ucranica. Bucureşti. RESMERIŢĂ I.R Studii şi Cercetări de Biologie. 480. Studii şi Cercetări de Biologie.. Contribuţii Botanice. Seria Botanică. Studii şi Cercetări de Biologie.. Resmeriţă et al. RESMERIŢĂ I. 187-195. 12: 133-149.. RESMERIŢĂ I.. Bucureşti. Vegetaţia ruderală din depresiunea Petroşani.. 489. 18(5): 427-432. GHIŞA E.. RAŢIU O. Seria Botanică. Staţiuni cu plante noi sau rare pentru Munţii Apuseni. Bucureşti. 488. Fitocenoze edificate de populaţiile de Festuca rubra de pe cuprinsul Maramureşului.. 483. Contribuţii Botanice.. RESMERIŢĂ I. 1963. Contribuţii la studiul molinietelor din Transilvania. 1969.. 1967. RESMERIŢĂ I. 1971. Cercetări privind vegetaţia nitrofilă din Câmpia Transilvaniei.. Studii de vegetaţie pe pajiştile din Maramureş. Studii şi Cercetări de Biologie. RESMERIŢĂ I. Aspecte de interdependenţă dintre procesele de eroziune. La cartographie géobotanique des pâturages et des prairies de «Măgura».. Flora masivului Vlădeasa.. Contribuţii Botanice.. Rezervaţia botanică de la Suatu. Bucureşti. 1963. Seria Botanică.. 481. VICOL E. RESMERIŢĂ I. sectorul Jiului de Vest. RESMERIŢĂ I. 485. 1969. Cluj-Napoca. 490. 20(3): 225-230. RESMERIŢĂ I. Sibiu. flora şi vegetaţia versanţilor însoriţi din Câmpia Transilvaniei. Cluj-Napoca. ROMAN I. 193-198. SPÎRCHEZ Z.. 484. 1967. Comunicări de Botanică. 32(2): 139-146. 487. 1962. 491.. 169-189. 15(2):129-138.. 325-331. 495. Studii şi Cercetări de Biologie.. Vegetaţia nitrofilă din sectorul Eşelniţa-Mraconia şi Cazane-Tricule (Porţile de Fier). SPÎRCHEZ Z. 1972 din România. Seria Botanică. Seria Botanică. 18(2): 111-118. RESMERIŢĂ I.

155-167. BONTEA Vera. POPESCU A. 500. Studii şi Cercetări de Biologie.. 1974. 1980-1993. 513. Bucureşti. Studii şi Cercetări de Biologie. 19(1): 41-52. 503. Flora şi vegetaţia din sudul podişului Mehedinţi. 1984. SANDA V. Contribuţii la studiul geobotanic al pajiştilor naturale din regiunea Hunedoara. 516. Seria Botanică. Contribuţii Botanice. Bucureşti. /1964-1965/ pp. Noi contribuţii la cunoaşterea vegetaţiei de buruieni a litoralului românesc al Mării Negre. ROMAN N.. RETEZEANU Maria. Seria Botanică.. Seria Botanică. Seria Botanică. SANDA V. Bucureşti.ATLAS FLORAE ROMANIAE VI 499. SANDA V. Cluj-Napoca.. Structura unor fitocenoze de pe terenurile halofile din câmpia Brăilei. 1: 149-158. 1966. 374-379. TARPO Eugenia. SANDA V. CIOBANU I. ROŞU G. CUCU Viorica. Studii şi Cercetării de Biologie şi Ştiinţe Agricole.. pp.. SANDA V. 1966. 37(2): 145-149. Sibiu. Acta Botanica Horti Bucurestiensis. Regimul unor factori ecologici în fitocenozele de pe Dealul Istriţa. 555-571.. ROMAN N. /1961-1962/. Acta Botanica Horti Bucurestiensis.. 509. 506. Biomasa şi conţinutul în substanţe minerale şi organice la unele asociaţii vegetale din Delta Dunării. 504. Timişoara. Seria Botanică.. Cercetari asupra buruienilor din podgoriile masivului Istriţa. 18(1): 35-42. 1960. SALZER M. SANDA V. 7(1-2): 167-211. 171 . 1979. Studii şi Cercetări de Biologie. Iaşi. DÂRLĂU Camelia. 1885. Cercetări fitocenologice asupra dealului Istriţa. Contribuţii la cunoaşterea vegetaţiei lemnoase din Câmpia Română.... 1965. 18(4): 325-366.. 13: 67-76. 510. 1967. 51-56. einiger Erscheinungen im Pflanzen und Thierreiche.. 32(1): 81-86. 7.. 507. Cercetări botanice asupra pădurilor Frasinu şi Spătaru (Jud. SANDA V. 502.. 1966. Studii şi Cercetări de Biologie. Studii şi Cercetări de Biologie. Contribuţii la cunoaşterea discomicetelor din masivul Piatra Craiului. Contribuţii la cunoaşterea florei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării. Bucureşti. 1963. Ueber einige zu Mediasch im Jahre 1854.. gemachte meteorologische Beobachtungen. Bucureşti. 505. POPESCU A. Contribuţii Botanice. Buzău). Studii şi Cercetări de Biologie. 511. 222 p. Studii şi Cercetări de Biologie. Bucureşti. 1980.. Studii şi Comunicări Ştiinţele Naturale. Tulcea. BREZEANU Aurelia. IONESCU A. ROMAN N. RETEZEANU Maria.R. FIŞTEAG Gabriela. Bucureşti. Seria Botanică. Analele ştiinţifice ale Institutului Delta Dunării. 105-122.. Date asupra răspândirii plantelor medicinale din flora spontană a raionului Lipova. pp. SANDA V. 1972. Contribuţii la studiul florei şi vegetaţiei din comuna Brusturoasa (jud.M. 1994. BREZEANU Aurelia. Studii şi Cercetării de Biologie. Culegere de Studii şi Articole de Biologie. 515. SANDA V. HURGHIŞIU Ileana. 24(5): 381-390. Date în legătură cu identificarea şi cartarea plantelor medicinale din flora spontană a raionului Fălticeni. POPESCU A. POPESCU A. Contribuţii la cunoaşterea zoocecidiilor din Transilvania. 1992. 18(3): 217-238. pp. Verhandlungen und Mittheilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt. Bucureşti. Bacău. 501. Seria Botanică. Editura Academiei Române. 1970. Seria Botanică. 1967. Cercetări asupra florei şi vegetaţiei de la băile SărataMonteoru. 1985. Bucureşti. Cluj-Napoca. pp. SAMOILĂ Z. 512. 22(3): 179-194... Bacău). 514. RICHIŢEANU A. 508..

. ÖLLERER K. Revue Roumanie de Biologie.. 523. SANDA V. SANDA V. 519. Série de Biologie Végétale. 39(1): 11-19. POPESCU A. Série de Biologie Végétale. POPESCU A. pp. 527.. SANDA V. Série de Biologie Végétale. Revue Roumanie de Biologie. 143 p. Tilia Press Internaţional. Bucureşti. Seria Botanică. Bucureşti.. Acta Botanica Horti Bucurestiensis.. Revue Roumanie de Biologie. POPESCU A. 21: 115-212. SANDA V. Studii şi Cercetări..I. 38(1): 15-26. 97-109. Piteşti. DOLTU M. Série de Biologie Végétale. 521. Naturalia.. POPESCU A. Bucureşti... Constanţa. 524. 1978. POPESCU A. 1994.. Sibiu. 1999. 529.ŞTEFĂNUŢ S. Studii şi Comunicări de Ştiinţe Naturale. SANDA V. Sibiu. Syntaxonomy of the nitrophilous phytocoenosis built up by the Polygonom aviculare on the Romania’s territory. TĂCINĂ Aurica. 1990. 37(1): 3-13. Contribuţii la cunoaşterea vegetaţiei de pe terenurile sărăturoase din bazinul superior al Călmăţuiului (Jud. 1973. Revue Roumanie de Biologie. Bucureşti. Studii şi Comunicări de Ştiinţe Naturale.. 520. La structure de la principaux groupes psamophylles des schorres de Letea et Stipoc (Le Delta du Danube Analele Universităţii Bucureşti. Contribuţii la cunoaşterea vegetaţiei din judeţul Hunedoara. Aspecte de vegetaţie din Parcul Naţional Bucegi. Revizia critică a comunităţilor de plante din România. SANDA V. SANDA V. 531.. Contribuţii la cunoaşterea vegetaţiei din Defileul Oltului. Contribuţii la cunoaşterea vegetaţiei din bazinul mijlociul al Târnavei Mari. 20: 65-93.. Bucureşti. DOLTU M. 533. 37 din România.. 43(2): 143-154.. POPESCU A. 1998. Série de Biologie Végétale. SANDA V. 49-80. POPESCU A. POPESCU A.. 2-3: 193-204.. SANDA V. Structure des phytocénoses palustres du cours supérieur de la Vallée de la Prahova. La cénotaxonomie des phytocénoses halophiles (PuccinellioSalicornietea Ţopa 39) de Roumanie (II). Contribuţii Botanice..... POPESCU A. Revue Roumanie de Biologie. 518. 251-263. Muzeul Brukenthal. NEDELCU A. DOLTU M... 1977. Sibiu. Seria Biologie Vegetală.. 1993. Bucureşti. 9-10: 59-66. Buzău). Vegetaţia masivului Piatra Craiului. POPESCU A. 530. PEICEA I.. Argesis.. SANDA V.. Aspecte ale vegetaţiei naturale din perimetrul CoteştiRâmnicu Sărat. SANDA V. 525. pp. 528.. /1990-1991/. Cluj-Napoca.. 526.. Seria Ştiinţele Naturii. Muzeul Brukenthal. 1991. Coenotaxonomy and structure of phytocoenoses of the Chenopodietea Class in the vegetation of Romania. L’analyse des phytocénoses ligneuses de l’alliance AlnoUlmion sur le territoire de la Roumanie. Studii şi Comunicări. Edit. POPESCU A. SANDA V. 24(4): 295-318. Studii şi Cercetări de Biologie. Série de biologie végétale. SANDA V. SANDA V. VICOL I. 18: 51-70. L’etude des phytocenoses spécifiques des mauvaises herbes des plages... SANDA V. 532. Bucureşti. des sols salins maritimes et des dunes littorales de la Roumanie. MIHĂILESCU Simona. 517. POPESCU A. SANDA V.. ŞERBĂNESCU G. POPESCU A. POPESCU A. FIŞTEAG Gabriela. 1987. 1996. 1976... 1972.. 172 . POPESCU A. 1992.I. Studii şi Comunicări de Ştiinţe Naturale. 2002. 1991. CERCHEZ Lidia. Bucureşti. PAUCĂ-COMĂNESCU Mihaela. POPESCU A... 36(1-2): 49-58.. SANDA V. Caracterizarea vegetatiei din Delta Dunării. & ION R. SANDA V. 36: 44-53. 35(1): 7-15. Muzeul Brukenthal.. POPESCU A. FIŞTEAG Gabriela. 1991. Piteşti. Bucureşti.. Bucureşti. Studiul fitocenozelor clasei Molinio – Arrhenantheretea Tx. 1990-1991. Revue Roumanie de Biologie.I. pp. ARCUŞ Mariana. 522. Acta Botanica Horti Bucurestiensis..

Iaşi. Flora şi vegetaţia văii Gurghiului. 12(1): 9-32. 1955. 20(3): 217-224. 537. TĂNASE C. Rezervaţia naturală pădurea Pogăneşti-Suceveni (jud.. 545. et Klapp 1954 din valea Gurghiului. Rezervaţia naturală pădurea Zărneşti-Jorăşti (jud. LAZĂR A. 3-146. SANDA V. SĂMĂRGHIŢAN Mihaela. ŞERBĂNESCU G.. Noutăţi fitopatologice în R. MANOLIU A. Iaşi. /1972-1973/ pp. Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Bacău.. SĂVULESCU T. SANDU-VILLE C.. SÂRBU I. Galaţi).. Contribuţie la cunoaşterea micromicetelor din Moldova (Nota a V-a). pp. TĂNASE C... 1973. Acta Botanica Horti Bucurestiensis. ŞERBĂNESCU G. Studii şi Cercetări de Biologie.. 1995.. 15: 33-45. Acta Botanica Horti Bucurestiensis. COMES I. Piteşti.. Journal of Plant Development. Studii şi Comunicări. 1984. NEGREAN G. OPREA A... Micoflora din zona sistemului hidroenergetic şi de navigaţie “Porţile de Fier” – România. 2004. 544. IACOB Viorica.. Studii şi Materiale. Marisia. Hidrobiologia¸ Bucureşti. Galaţi). Rezervaţia naturală pădurea Breana-Roşcani (jud. Studii şi Cercetări Ştiinţifice. SÂRBU I. 510 p. Iaşi. 1964.P. 1961. Medicale şi Agricole). Acta Botanica Horti Bucurestiensis.. Iaşi. Bucureşti.. Buletinul Grădinii Botanice Iaşi. SANDA V.. SANDU-VILLE C. The Nera mini-delta – botanical contributions. 211-217..R. Târgu-Mureş. 546. 1958. MITITIUC M.. Perenosporaceele din Republica Populară Română. 34: 63-71. Seria Botanică. Câteva unităţi fitosociologice. 173 .R. 5: 169-187.. 32: 133-142. Bucureşti. LAZĂR A. 1969. MIHAI Clara. Naturalia. Conspectul florei vasculare din valea Gurghiului.. Bucureşti.. Alien plant species from Stânişoara Mountains (Eastern Carpathians – Romania). ENE Ileana. Biologie şi Ştiinţe Agricole. Noi contribuţii a la cunoaşterea biodiversităţii florei şi vegetaţiei din sud-estul Câmpiei Române. SĂMĂRGHIŢAN Mihaela. SÂRBU C.. pp. Bucureşti. Buletinul Grădinii Botanice Iaşi. Aspecte ale florei şi vegetaţiei palustre din clisura Cazanelor. SANDU-VILLE C. Galaţi). 4-5: 69-79. 2008.. Seria II (Ştiinţe Biologice. 539. Iaşi. 2005.. SĂVULESCU Olga.P. SÂRBU Anca.ATLAS FLORAE ROMANIAE VI 534. SMARANDACHE Daniela. 540. ELIADE Eugenia. 6(1): 287-303.. PASCALE Gabriela. 1995. 1997. 26: 43-144. OPREA A.. POPESCU A. HATMANU M. 579-645.P.R. BARABAŞ N. Acta Botanica Horti Bucurestiensis. /1963/. Galaţi). Contribuţii la cunoaşterea micromicetelor din R. 19: 38-44. 535. OPREA A.. 2007. Bucureşti. Târgu-Mureş. Studii şi Cercetări Ştiinţifice... RUSAN M. 6(1-2): 231-247. OPREA A. COTESCU Maria. SÂRBU I. ŞTEFĂNUŢ S. 2000. SANDA V. SĂMĂRGHIŢAN Mihaela.. 541. hidrofile şi higrofile semnalate între grindurile Crişan şi Caraorman (Delta Dunării). 8(11): 1161-1168. 547. Comunicările Academiei R. 542. SÂRBU Anca. 551. 5: 191-212. Tx.. Vegetaţia arenarie din Bazinul Chinejii (jud.. 536. 10: 97-107. 550.. Iaşi. SÂRBU I. Bacău. Bucureşti. Support for a new natural reserve in Dobrogea – Valul lui Traian II.. GLODEANU C. 548. SĂVULESCU Olga.. Editura University Press. NEGREAN G. TOMA M. 1983-1984. 543. Cercetări fitocenologice asupra asociaţiei Junco-Molinietum Preissing in R. HATMANU M. 538.. ANASTASIU Paulina. ZĂVOIANU I. Acta Botanica Horti Bucurestiensis... GUŢU Ecaterina. 1968. 549. Buletinul Grădinii Botanice Iaşi. 2005. 2000. TĂNASE C. Studii şi Cercetări.

Iaşi. 554. SÂRBU I. & ION R. ŞTEFAN N. Sibiu... 16(2): 97-103. Revue Roumanie de Biologie.. 1971. Sibiu. 559. Contributions a l'étude de la végétation de l'Ile de Popina (lac Razim) dép. Muzeul Brukenthal. Die Waldreben-Laserkrant-Standenflur (Clematido rectiLaserpitetum latifolii ass. 552. LUPŞA Viorica. VICOL I. 553. Zur felsenvegetation der sektoren Eşelniţa-Mraconia und Kazanpass-Tricule (Durchbruchtal der Donau) I. 1997. 1997... Festucetalia valesiacae Br.. SCHNEIDER-BINDER Erika. Sibiu. Sibiu. SCHNEIDER-BINDER Erika.. Studii şi Comunicări de Ştiinţe Naturale. Iaşi. 1971. im Hügelgebiet um die Zibinssenke in Siebenbürgen. COROI M. 2000. 555.. COROI M... Série de Botanique. SANDA V. BOŞCAIU N.n.. 15(5): 311-322...) 1940..Bl. 564. RESMERIŢĂ I. Sibiu. Iaşi.. Muzeul Brukenthal. ZAMFIRESCU Oana.. CIURĂSCU Ş. PLĂMADĂ E. 15: 161-186. 558. 1984. 1970. Pajişti xeromezofile din depresiunea Sibiului şi colinele ei marginale. CIURĂSCU Ş. TĂNASE C. 6(1): 251-274. LUPŞA Viorica. nova) im südsiebenbürgischen Hugelland. BOŞCAIU N. Muzeul Brukenthal.. Bucureşti. Sibiu. 1972. Vrancea). Aspecte din flora şi vegetaţia conglomeratelor TălmaciPodul Olt (Jud. Seria Biologia. TEODORESCU Georgeta. Studii şi Comunicări de Ştiinţe Naturale. OPREA A. 25: 153-176. Revue Roumanie de Biologie.. GRIDIN M. OPREA A. Zwei neue xerotherme felsengesellschaften aus dem durchbruchtal der Donau. Rezervaţia Naturală Cheile Tişiţei (jud. Buletinul Grădinii Botanice Iaşi. SÂRBU I. 557. Studii şi Comunicări de Ştiinţe Naturale. Flora şi vegetaţia xerofilă de pe pantele din dreapta pârâului Şerbuţa (raionul Sibiu). 174 . 17: 183-207. 6(1): 217-234. SÂRBU I. SCHNEIDER-BINDER Erika. SCHNEIDER-BINDER Erika. 560. 561.. Studii şi Comunicări de Ştiinţe Naturale. SÂRBU I. 1975. ŞTEFAN N. SCHNEIDER-BINDER Erika.. STOICOVICI Lucia. Série de Botanique. SCHNEIDER-BINDER Erika.. RESMERIŢĂ I. SCHNEIDER-BINDER Erika.. Iaşi. Sibiu). TĂNASE C. et Tx. 16: 135172. Studii şi Comunicări de Ştiinţe Naturale. Pajişti xeroterme din Ord. OPREA A. Flora şi vegetaţia rezervaţiei naturale Grindul Lupilor (Rezervaţia Biosferei Delta Dunării). 566. COROI M. ClujNapoca.. 1970.. Iaşi. Bucureşti. HANGANU I. ŞTEFAN N. Buletinul Grădinii Botanice Iaşi. 9: 91-124. 556.. Studii şi Comunicări de Ştiinţe Naturale. ŞTEFAN N.ŞTEFĂNUŢ S.. 1977.. 19: 95-120. Buletinul Grădinii Botanice Iaşi.. SCHNEIDER-BINDER Erika. 21: 91-113. Muzeul Brukenthal. HANGANU I. Studia Universitatis Babeş-Bolyai. 1967. 1995. 565. SCHNEIDER-BINDER Erika. 563. Muzeul Brukenthal. COLDEA G. 1983. 1997. Muzeul Brukenthal. 1952 und Prunion spinosae Soó (1930 n. COLDEA G.. Gebüsche und Hecken (Prunion fruticosae) Tx. ŞTEFAN N. SÂRBU I. Sibiu. 5: 213-230. SCHNEIDER-BINDER Erika... Die Flora des Steppenreservates am Zaklsberg (Slimnic.. Vrancea). 26: 143-159.. Vegetaţia de pe grindul Chituc (Rezervaţia Biosferei Delta Dunării). 1: 29-38. 562. Siebenbürben). Muzeul Brukenthal. 1943 în zona colinelor marginale ale Depresiunii Sibiului Studii şi Comunicări de Ştiinţe Naturale. Rezervaţia Naturală Cheile Nărujei-Lacul Negru (jud. 6(1): 235-250. Buletinul Grădinii Botanice Iaşi. de Tulcea. Consideraţii asupra asociaţiilor din alianţa Stipion lessingianae Soó 1947 din România. Buletinul Grădinii Botanice Iaşi. ÖLLERER K.

ATLAS FLORAE ROMANIAE VI 567. Ex mandato Scocietatis Scientiarum Naturalium Regiæ Hungaricæ.. 1970.P. SOÓ R. Scripta Botanica Musei Transsilvanici. SPIRIDON Lucreţia. MATEI Mioara. Bucureşti. 570. vom 5. 201210. 1859. SCHUR J. Bucureşti. Flora de la Liebling şi împrejurimi. Scripta Botanica Musei Transsilvanici. Academiei R. Budapesta. SOÓ R. Catégories et groupe écologiqeus de mauvaises herbes indiquant diverses valeurs de la réaction du sol. 1954. /1968/.F.. 2008.R. In: Probleme de biologie. Phytographische Mittheilungen über Pflanzenformen aus verscheidenen Florengebieten des Oesterrichischen Kaiserstaates. Enumeratio plantarum Transilvaniæ. Sibiu. SCHUR J. Vegetaţia halofilă a lacurilor de la Ocna Sibiului. 580. pp.. pp. Cercetări asupra buruienilor şi asocierilor în Munţii Apuseni.. 1981. 1866. exhibens stirpes phanerogamas sponte crescentes atque frequentius cultas. Asociaţii de buruieni specifice culturilor de prăşitoare din împrejurimile oraşului Bucureşti. in the eastern part of Romania (Moldavia). Acta Botanica Horti Bucurestiensis. 175 . 573. Durchlaucht Carl Fürsten zu Schicarzenberg. /1975-1976/. on the Romanian territory. Bucureşti. Contribuţii la studiul buruienilor din culturile agricole. SORAN V. Plant Biology. cryptogamas vasculares. 576. Bucureşti. 54(1): 69-80. Verhandlungen und Mittheilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt.. Chorological and phytocoenological aspects regarding the invasion of some alien plants. kir.. 1867.. 18: 183-190. 571. Auszug aus dem von Dr.B. redigirt von Michael Fuss. SÎRBU C.F. 1877. pp. SPIRIDON Lucreţia. 574. Analele Universităţii Bucureşti. SCHUR J. characeas. 297-304. Romanian Journal of Biology. Erdély edényes flórájának helyesbitett foglalata.k. SPIRIDON Lucreţia. SIMONKAI L. Armeecorps. 35: 59-67. 1944. Bucureşti. SLONOVSCHI V. 678 p. A Jádvölgy növényzetéről.k. 575. 215-227. hepaticasque. 8(10). 568. Vegetaţia crovurilor şi a depresiunilor în terenurile cultivate din împrejurimile Bucureştiului. Vindobonae.II. Verhandlungen des Naturforschenden Vereins.. Bucureşti. 8(18). Verhandlungen und Mittheilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt. Edit. /1983-1984/. Magyar Természettudományi Társulat Megbizásából. XV. – Enumeratio Florae Transsilvanicæ vesculosæ critica. SPIRIDON Lucreţia. k. A Sebesvölgy növényzetéről. Cluj.. auf Anordnung der k. Seria Biologie Vegetală. Feldzeugmeister. Investigations over the phytocoenotic role of Aster sedifolius L.. Ritter des goldenen Vliesses etc. Sibiu. 577. 572. 1976. OPREA A.299-345. Acta Botanica Horti Bucurestiensis. A. 579. 5(1-2): 273-338. SCHUR J. 143 p. Juli bis 15. Brünn. siebenbürgischen Statthalterei. Seria Botanică. 569. Bucureşti.F. Ferdinand Schur erstatteten Berichte über eine von Demselben über Auftrag Sr. Beiträge zur Kenntniss der Flora Siebenbürgens. Studii şi Cercetări Ştiinţifice. August 1853 unternommene botanische Rundreise durch Siebenbürgen. 3(1-5): 56-61. Kommandantendes 12. pp. 1984. Acta Botanica Horti Bucurestiensis. Gouverneur von Siebenbürgen.. 1853. 8(4). Acta Botanica Horti Bucurestiensis. 2009. POPESCU G.F. 33(2): 133-140. 582. 3(1-5): 62-75. 581. 1962. SORAN V. Studii şi Cercetări de Biologie.. SÎRBU C. 1944. 578. 1969.. 984 p. etiam muscos..

Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. 206 p. Bucureşti. 598. 176 . 587. Iaşi. Buletin Ştiintific. 602. Cercetări asupra vegetaţiei higrofile din bazinul superior şi mijlociu al râului Râmnicul Sărat (I). Buletinul Grădinii Botanice Iaşi.A. 1933. 1984. Iaşi. Seria Botanică. 586.. 27(2): 103-111. MÂNZU C. Asociaţii vegetale caracteristice terenurilor erodate din zona de curbură a subcarpaţilor. 103-115. 1993. SANDA V.. 315-324. Geografie. divaricatum Lam. ŞERBĂNESCU I. Acta Botanica Horti Bucurestiensis.. ŞTEFAN N.. 2007. Cercetări asupra vegetaţiei de luncă şi dealuri între Cazanele Mari şi Plavişeviţa. Ocrotirea Naturii şi Mediului Înconjurător. Contributions chorologique pour la flore de la Romanie.. 1993. 5: 207-212. Contribuţii la flora regiunii cu vulcani noroioşi din jud. Studiul florei ornamentale din oraşul Râmnicu Sărat. Iaşi. ŞTEFAN N. Conspectul sistematic al florei vasculare din munţii Râiosu şi Buda.. Despre Galium parisiense L. ŞERBĂNESCU I. 1963. din R.. 585.. Bucureşti.. Studii şi Cercetări de Biologie. 592. 584. Hordeum secalinum Schreb. masivul Făgăraş. STOICOVICI Lucia. Studii şi Cercetări de Biologie. ŞERBĂNESCU I. pp. Studii şi Cercetări. Despre Seratula caput-najae Zahariadi in R. ŞTEFAN N.R. 7: 9-15. masivul Făgăraş. Buletinul Societăţii Studenţilor în Ştiinţe Naturale. 1966. 309-313. ŞTEFAN N. ŞTEFAN N. MITITELU D. 4:103-106. 1961-1962... 595. 37(1): 24-28. 1980. 1985. Piatra Neamţ.. 8:3-4. Braşov). STANCU Ileana Daniela.. şi G. Studii şi Cercetări de Biologie. Studii şi Cercetări de Biologie. 590. Piteşti. 51-52: 59-76. Buletinul Societăţii Studenţilor în Ştiinţe Naturale. 1995. 1963. o nouă specie pentru flora R. Seria Botanică. Seria Botanică-Zoologie. Studii şi Cercetări de Biologie. ŞERBĂNESCU I. pp. (2). STANCU Ileana Daniela. Naturalia. Biologie..) bushes. G. Contributions to the study of saxicolous vegetation from Bicaz Gorges (Eastern Carpathians).P. Bucureşti. Bucureşti. Seria Botanică. GĂLAN P. 2005. 583. Buzău. 593. VICOL I. ÖLLERER K.. Buletinul Grădinii Botanice Iaşi. 596. Bucureşti. 15(4): 453-468. 1961. Vegetaţia gipsofilă din sud-vestul podişului Someşan. Piteşti. Bucureşti. tenuissimum M. 1936. ŞERBĂNESCU-JITARIU Gabriela. 11(2): 211-213. ŞERBĂNESCU G. Romanian Journal of Biology..P.. 22(3): 171-178. Xerophragmitetum.A.. Bieb. I.. SANDA V. 599.. Bucureşti. Seria Botanică.. 600.P. Seria Botanică. Buzău. /1961-1962/. Contribuţii Botanice. 26: 14-15.R. & ION R. Bucureşti. 36(2): 103-108.. Bucureşti. Studii şi Cercetări de Geologie. ŞERBĂNESCU I. 1983. 1970. 7(4): 1245-1251. RĂDULESCU-MITROIU Natalia. 1955. Vegetaţia halofilă a teraselor vulcanilor noroioşi din jud. ŞERBĂNESCU I. Cuza” Iaşi. Acta Botanica Horti Bucurestiensis. ŞERBĂNESCU Maria. 594. ŞTEFAN N. Plant Biology.. Morfologia şi structura granulelor de polen la unele leguminoase melifere..P. Influenţa administrării substanţelor nutritive minerale şi organice asupra vegetaţiei turbicole. Vegetaţia terenurilor erodate din regiunea Sărăţel-ChiraleşLechinţa. SZABÓ T.ŞTEFĂNUŢ S. 588. 1972. 4-5: 33-64. 1963. Flora şi vegetaţia munţilor Râiosu şi Buda. Cluj. 24(4): 319-338. pp. 597. A new contribution to the phytocoenology of the Sea Buckthorn (Hypopphaë rhamnoides L. Contribuţii la cunoaşterea florei şi vegetaţiei algelor din mlaştinile eutrofe Hărman-Prejmer (reg. 589. 601. Bucureşti. Editura Universităţii Piteşti. MARDARI C. 591. 4: 115-126.R. 2000. SZABÓ T.. Bucureşti.. Comunicările Academiei R.R.

RACLARU P. PAUCĂ Ana.. Acta Botanica Horti Bucurestiensis. ŞUTEU Ş. FAUR N. Contribuţii Botanice. RĂDULESCO Didona. 41: 67-70.. ANDREI M.. pp.. TARNAVSCHI I. 606... A contribution to the weeds phytocenology with Sorghum halepense (L. 239-287. 605. 1997.. 619. OPREA A..P. Contribuţii Botanice. ŞTEFUREAC T. POPESCU A. 1975. Vegetaţia ierboasă de stâncărie din cheile Rîmeţului (Jud. Acta Botanica Horti Bucurestiensis. 615. Alba). ŞTEFAN N. Comunicări de Botanică. 618. LUNGEANU I... Contribuţii Botanice. Seria Botanică. Consideraţii asupra caracterului florei din rezervaţia Plaiul Todirescu – Slătioara (Bucovina). ŞTEFAN N. 1970. Cercetări asupra plantelor medicinale din bazinul văii Rîmeţului (Munţii Apuseni). Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. 610. Iaşi..ATLAS FLORAE ROMANIAE VI 603. Bucureşti. ŞTEFUREAC T.. Bucureşti. Cluj-Napoca.. pp. PETRIA Elena. POPESCU A. 2001.. Buletinul Grădinii Botanice Iaşi. Contribuţii Botanice. 10: 99102. 1977-1978: 191-208. Analele Universităţii Bucureşti. OPREA A. Mureş). du Sud-Ouest de la Roumanie. NEDELCU G. 1998. Cluj-Napoca. Cuza” Iaşi. 244-266. 609. Acta Botanica Horti Bucurestiensis. 11: 163-183.. Pajişti mezofile din bazinul superior al văii Rîmeţului. 604.. I. 189-209. 1960. 617. SERBĂNECO-JITARIU Gabriela. 1977. Série de Botanique. Hunedoara). MIHĂILESCU Silvia. 611. /1974/. Seria Biologie Vegetală. Serie Nouă. 49(1-2): 37-42. Iaşi. 1970. HODIŞAN Viorica. TARNAVSCHI I. pp. 121-127.. Contribuţii Botanice. Cluj-Napoca. Cluj-Napoca.. ŞUTEU Ş.. Catalogul de seminţe oferit pentru schimb: Seminţe de plante spontane recoltate in anul 1959 din diferite regiuni ale R. 1981.. 12: 111-131. IONESCU Venera. Analiza florei cormofitelor din sectorul Sviniţa-Tricule (Clisura Dunării). 614. Hunedoara). CRISTUREAN I.. Bucureşti. Biologie Vegetală.A. La flore du complexe Comana. 7: 111-118. RĂDULESCO-MITROIU Natalia. Ştiinţele Naturii a. 143-154 616. ŞTEFUREAC T.. ŞUTEU Ş.. 1972. Bucureşti. Aspecte de vegetaţie în masivul Grohot (jud. 95-104. 177 . ŞTEFAN N.. ŞTEFUREAC T... FAUR N. Studii şi Cercetări de Biologie. OPREA A. pp. Vegetaţia xerofilă de pe pantele din dreapta văii Vaidacutei (jud. 1979. 1976.. ZITTI R. POPESCU A. Contributions to the study of psamo-halofile vegetation. 33-40. 1968. SÂRBU I.. 613.. Bucureşti. pp.) Pers. Contribuţii Botanice.. pp. 1995. 141-147. Contribuţii la cunoaşterea vegetaţiei grindurilor Chituc şi Saele-Istria. Buletinul Grădinii Botanice Iaşi. Buletinul Grădinii Botanice Iaşi. SÂRBU I. 1971. 15(5): 323-335. ŞTEFAN N. Bucureşti.. 2002. ŞTEFAN N. Cercetări fitocenologice asupra pădurilor de pe valea Bulzeştilor (jud. Bucureşti.. Iaşi. ZAMFIRESCU Oana. Contribuţii Botanice. Cercetări de vegetaţie pe Coasta Alunişului (Tirimia-jud. Cercetări asupra florei şi vegetaţiei de le Poţile de Fier. ŞUTEU Ş. ŞUTEU Ş. OPREA A. Secţiunea II. ŞUTEU Ş. Cluj-Napoca. /1959/. LUNGU Lucia. 612. Revue Roumanie de Biologie. 1979. pp. Vegetaţia ostrovului Cernovca (Nota II). ŞUTEU Ş. Iaşi. Contributions to the study of Romania's vegetation (III)... 19: 193-204. 197-206. 607.. Cluj-Napoca. pp. PETRIA Elena. Recherches sur les phytocénoses à Stipa aristella L. 608. 620. Mureş). 1974. pp. MIHAI G.R.

TOMA M. Caraş Severin). Seria Ştiinţele Naturii. P. Conţinutul de pigmenţi asimilatori în unele fitopopulaţii din zona amenajată hidroenergetic Răstoliţa (jud. Comunicări de Botanică. TOMESCU C. 239-245. 2-3: 447-453. ŢOPA E. Bucureşti. Sanda V. Dealul cu bulbuci (Trollius europaeus L. Cartarea şi valorificarea plantelor medicinale din Munţii Metaliferi şi zonele limitrofe. 1975-1976. Contribuţii la flora Clujului. 632. 35: 68-86. Scripta Botanica Musei Transsilvanici. Iaşi. Ocrotirea Naturii şi a Mediului Înconjurător. TĂCINĂ Aurica.. MITITELU D. Contribuţii Botanice. WEBER P... Iaşi. Delta Dunării. Centuria I. TODOR I. Cuza” Iaşi. TOMA R. TURENSCHI E. MITROIU-RĂDULESCU Natalia. Contribuţii la cunoaşterea florei şi vegetaţiei din zona defileului Dunării între oraşul Moldova Veche şi comuna Pojejena (jud. 633. Comunicări de Botanică. 622. pp.. 628. TARPO Elena. ÖLLERER K. ŞTEFĂNESCU Luminiţa. pp. BÂRCĂ C.. 2002. 1968. 1976. Studii şi Comunicări. Cluj. TOMESCU C... 1996. în Flora României.. 1963..) de lângă Mediaş. 2008. ŞERBĂNESCU G. 623. GUJA Marcela. Contributions to the study of the alliance Phragmition communis from the basin of the Suceava river.. pp. 627. SANDA V. TODOR I... CHIFU T.. Contribuţii Botanice. 35: 87-98.. Cluj-Napoca. TARPO Eugenia.. CHIFU T. 8(3-4): 291-293.) Woron. Institutul Pedagogic Piteşti. MIHĂILESCU-FIREA Silvia. 1960. Note la flora exsiccata gramineelor şi leguminoaselor din România. Contribuţii la studiul păşunilor din masivul Gârbova. Bucureşti. TÄUBER F. Mureş).ŞTEFĂNUŢ S.. 1971. Acta Botanica Horti Bucurestiensis. Cluj. 636. Beiträge zur qualitativen und mengenmässingen enfassung der Wildwachsenden heil pflanzen aus dem nördlichen Teil des Bezirkes Bistriţa-Năsăud... 19771978. 1967.. Schedae ad „Floram Moldaviae et Dobrogeae Exsiccatam” a Horto Botabico Universitatis „Al. 1: 59-62. Impactul produs asupra vegetaţiei de depozitarea deşeurilor orăşeneşti de la Glina şi Giuleşti Sârbi (Bucureşti).. 1970.. GERGELY I.. 1-32. 1968. Bucureşti.. UJVÁROSI M.. 20 p. GEORGESCU Venera. 203-256. Piteşti. 20(1):23-34. I. 255-266.. PASCAL P. 630. 535 p. 101-102. Vegetaţia ierboasă de la Atmagea. Cuza” Iassiensis editam. VELEA C. 625. 1966. Naturalia. MITROIU-RĂDULESCU Natalia. BOJOR O. & ION R. Bucureşti. Acta Botanica Horti Bucurestiensis. 1976. TODOR I.. ZANOSCHI V.... GRUIA S. Piteşti. Argessis. ŢUCRA I. CHIRIAC Magda. 626. 621. Noi contribuţii la flora Moldovei.und Bestimmungsbuch für Pflanzenfreunde und zum Gebrauche in Schulen. ŞUIAGA A. în R. TĂCINĂ Aurica. 2008.. Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al.. River-meadow woody vegetation from the basin of the Suceava river. 1957. Vázlatok a Lonka-völgy (Gyalui havasok) növényzetéről. 1944. Dobrogea. POPESCU A.. Sibiu. 4: 23-55. Biologie şi Ştiinţe Agricole. CULICĂ S.. Studii şi Cercetări Ştiinţifice. Acta Botanica Horti Bucurestiensis. Bucureşti. Ein Exkursions. 634. Acta Botanica Horti Bucurestiensis. 638. 3(1-5): 30-55. 635. Studii şi Cercetări. UNGAR K. VICOL I. MARIN E. Hippophäe rhamnoides L. HIDIOŞANU M. R. I. Bellevalia sarmatica (Pall. 178 . 1979. Bucureşti.V.. A VI-a consfătuire de geobotanică. Iaşi.. 14(2): 269-271. Bucureşti.. 1925. Centuria II. FIŞTEAG Gabriela. pp. Studii şi Cercetări de Biologie. ŢOPA E. 637. Die Flora Siebenbürgens. 631. 9-10: 159-163. 629.V. VIŢALARIU G. pp. 624. 273-280. pp.

26: 17-20. 1966. 647. VIŢALARIU G. Comunicările Academiei R. Noi contribuţii la cunoaşterea vegetaţiei nitrofile. 17(4-5): 497-502. ZAHARIADI C. 1971. ZAHARIADI C. Seria Botanică-Zoologie.. Piatra Neamţ. 1965. 2: 108-147.. 10(1-2):149-154. Iaşi..R. Contribuţii la flora Dobrogei.. Anuarul Muzeului de Ştiinţe Naturale Piatra Neamţ.. ZAHARIADI C.ATLAS FLORAE ROMANIAE VI 639. I.. Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. 179 .. Contribuţie la cunoaşterea vegetaţiei masivului Ceahlău.P. 648. Contribuţii la flora şi vegetaţia Dobrogei. VIŢALARIU G. Bucureşti. 646. ZANOSCHI V. Seria Botanică. 1956. La réserve naturelle «Fîntînitza».. ŢUCRA I. 649. Tulcea. Aspecte de vegetaţie de la Isaccea. Iaşi. 1877. TOMA M. 13(4): 391-395. 642. 4: 109-113. Conspectus of the vascular flora from the left side of the Izvorul Muntelui-Bicaz Reservoir.. Biologie. 641... 1980. 2006. 643. Seria Botanică. Geografie. Bucureşti. Studii şi Cercetării de Biologie.R.Fântâniţa’’. 18(1): 55-57. Bucureşti. 640.. Jegyzéke néhány Torda környékén előforduló ritkább növénynek. 13: 47-58. Série de botanique. 645.. VIŢALARIU G. ZANOSCHI V. TURENSCHI E. jud. Buletinul Grădinii Botanice Iaşi... Revue roumaine de biologie.. Specii noi de plante pentru Flora R... Rezervaţia naturală . Contribuţii la cunoaşterea vegetaţiei nitrofile din masivul Ceahlău. ZAMFIRESCU OANA. Seria Botanică. I. 6(12): 1367-1375. 1963. Studii şi Cercetări de Biologie. Piatra-Neamţ. Comunicările Academiei R. Studii şi Cercetări de Geologie. WOLFF G. 1965. ZANOSCHI V. Seria BotanicăZoologie. 23(4): 347-357.P. 1:56-68. ZANOSCHI V. Studii şi Cercetări de Biologie.P. 644. Cuza” Iaşi.R. Magyar Növénytani Lapok. Cluj. ZAHARIADI C. 1979. 1974.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful