SuDHiR Chauhan

%€r{e

ixi,ua

cl.rrro tiurucr i.rr uricril o,l,i/"1** *iu' dqt,'{*iecil
:ll€r[.r{s Grz.il q?'lalui "tqdd a3nol +rti

iir4

urr<lR<

qrf - S
gftur (qdlqdl-G+ail) s{{td qJ[ - 3
.rGtare s,c*r$
\,

€ffiBfl* s
€&€€r

se#kffuetrt

trt\cr U+r'rj-

, ,-'i[i.{ "r'.n,4 Ar{

Bua - i.so /-

by.

gtlir

ul.stgt

sudhir0939@gmail.com

SuDHiR Chauhan

uatpft ylaut

iii

ii

aqrllil ircrt G,{l,t+ie:[l qtq.u-rL 0gur 6tr.ui
+rqr'% (l[U.,t \flau{l uBqr\ie{l,-r+rL?. proj lJri.

(c)

iJ$
1oo roo

g<r

+qtr[.,u d[qd

sihfl

uod

S<'t

-[i

vsta(

lil

{qrr

r

Jqrs

(0 gcre{l ru

ti+tuj w tu a)
utqt-4 flr"r
'acrtllfl 5tr.i<t .tqtq (1rqlrrr q?rcrdr dqrq
6riaqui-li +,rq[..".r cii\,r
tgcrdl tot'i.{l ci.uri. .}rli qirqr 1r. 5su.u

-

[i,{,{

lifl

uit[a iircqu [ir{,.r {([qa qLota'i{ aqr.Jryr.L,il r,rLur, rjrudl
.q;sr-qi, {sodDid, ,,iio .qLnqLu tiu,ri.i ,,iX1u
d6cu{l l"ti+tri bun
u,rlii j u"rua rJt). 6riaqri uql.qs c][uia tirJlrririurir r.g,lLi uLtli ,iflz
iu{lnr, flri

t:ui+tLl !)rr{lcn urcil .r"qr 6qr ,} i i)"rfl..ti,isuj tiqd Eicr crglq <1q{
q?rq-u? cuqJ 61i."cnii [i,r|]$
u) rrq.rqLq+ir,.[iqrfl iu[iat ,udl"aJl
lBr
rt..Lrqi urqr].

?,1{5}IlB-I5I
sa\dl.ra- t

\-c

s{al.t-t- t

?o-?tt

str\d\.q-

e

?\-?a

s{\d\u-

n

?o-?rt

s?t\dR:t-

\

s{td[.{r-

c

?\-?e
3o-3r

sR\A\"rs{td\.q"-

'e

3\-r-o
c

s{d\.a-a
s{\ah't- t"

60-r\
n\-1o
\o-\\

s{tdl..t t- r t

\q-(o

s{td\.{,r- t r
sR\A\:t- t3
srdd\.t t_ tn

(

b?-b\

sR\a\1- ?\

b{-Co

?:(\

((-bo

sudhir0939@gmail.com

SuDHiR Chauhan
ltrLitqa

-{l,l"ttrri,ll ts.ua 5t-r r,l-Es_t!"d_ qB i.l.,tQ
t?.+5t?'-tu,tt t] ?
(2) '11.i.r4r?.-:fi.
1f) ',t".ei
(3) rttu)Ls.'t file (4) i,ttt.'rtq.[[
curdiq r.[d[q ,,rletqtti 'rit u,L t:)' Xa
f't-it dL;.t r,ttqqtti ,,1g.{ ed ?
(I) qrRq.rqt(rt 6rtiI-t e.rel.a'i ct,-i{
(2) ,.te.la r,t.tct fle
(3) lrsl+u crirfi (4) t+ur{]i( 6ir}

i't

2.

a

jJtq][ ]tQ:L

/iq-r-

ik.t
ilrt.d-ll ALf a
-18 +t5-3, 72 t!-5, 100 tit-iltl ,,teet g
"it .,tt..tLdZtL r..t tqtr.tL I .ttiL.d3 Utt qta
r{1":

"llr[
j\s.L:

.

rrierlqqd

',] ,tL +{Lri} ut.dL'ieiL ?rt )'r5urE
yrt.. ota.dit ? .

ro reu

(2) 9 5etr5
(3) 11 seri
(4) ro.ao r.r*
.'Lr{l q.LrrL-il ,iirt-iI
".,r"1 'oi.:il
"ttBa-t te -

0)
4.

irli

.O

.' )dt[i31

U

t

.O'Lr

il"tr +i,,|.r.ti
(71 t-\"-L

(1) lit.tL
(3) qlA
5.

/4

t -ltt

.

?,t. 2+ rlEt

{r'1.1-11 lJti1151:,

(1)
(3)

:aeL

et . {il.

.

4

8.

(2)

36?1

(4) ,,tLql'j[ itd t.,]

t.tt

qie.t

3r{

{r

,aqrr-[t .L[rt irrli

,'tL'.Lttt

+irriL r,iL'.1'l *.rq

.t i

)"ty''{fd tttu-i. ertL.fl ,.1:1,-t,,i

(1)
(3)

:-r.,r,trti.

?

(21 3s2

350

(4) 370
14. r\.1.t 32. B-t"L FJ'+L6 C fLq ,{.tL ri, Z-ti,lc"
Dtt F{qi,i B-t-t oLl'i l:,i.l ttzt zt,rt ;1, aL llir
n ULri r3 tr.,,f .+.* ?
(1) t'tit
(2) u1q3
(3) +ueill-i,iia (4) :ii[-t qL6.orii-r
.i[ ,-14 uttjr jL-t.ru,j i, i
15. q+:
3s6

"tii

(1) ,,t[\arq '.{r.{ (2) hrr ili.
(3) ,,tt[\e ,,iniLl (4) ,ta*lt-l ;-r.i'[
76. ,,lJ [t[D,t i3]t E ,, ,+t}G ct[%,1! t.dl
.tirtl ss:z il\ttt uL,r u, rtL rt;,:.t ,.iiq]L.
(1) so00 :-Fiu (2) 4000 1[\,-iL
(3) oooo :-Fi,+r i4) sooo 1[\.ri
77. t'trttt.iitil a3 o-iL",.td 4,ot1.la.i i..rtl .1til?.

:

(2) ;-r'llq .el i.tila: r16r,i-t1-1
(3) otLi-.[[q q't.Lt ,rtJ[
(4) Riitri'{L r,tgid aq

t*

18. -[r)tie{t

r.[ r{

?

1,9.

5,rL +i.LOi. +t, ft Uqr 1r1 H[a&i"tr

q]r[q.{r

?

(1) .,qF{itr}[%
(2) -ttri1'l.LZ
(3) rtL'{-tt +L}tt', (4) r-trtlrit litit
Z+ {el, eidl ra.r t O }r'ler \si,41r,ig dord),U
AL.t.il rtiiuttg air Z ,[ar-,re,tuit ".tLf q,tctr
&. ,tL A;.t1"3 Aa+rrt r.iLtir.
(1) zo rl.
e\ r++ qt. -i[zr(3) s+ qr.
$) rTrr -,jr. rt[e*

,ilat
,tla*

20" sgtlt 'J.r::411 qLVT lirii ,+te-Li,rrii zr.t:[ ,,r-i"g
+ili. a ii-il qi.d '.]. rt +r-lr-{t %rliil ,4rZ i ii-r

?

(2) cii,.. ,{.r
"Jr-t ,r(4

+St df qf i,iftt "ttJt ,{tJ. q,ttt
33i. i,uq ifl?1a qqe.iL ?

r'..1,13 (4) tqlrii

(1) 'tLt
l2l Zttr,
(3) rdrsj
(4) eL,4i
ti.'rti'it-[l
o{t?ri[.r,
13.
rri re.rr" 3",r,,t ri'j

?

(4) err{$'r63
,i[it*.r[nr ylq.o

(4)

51:.1.i

(1)'{,-tdtllt (1.1i!21)

(?\ u.uhJtu

3rt
9.1

(1) xrL.tr.
(3) [ii3 at/1

1?.

.,126

(z)
(4) r,[%+stt-t
?J%r.Ld
-fljitrrLi{ rti ut.i"rlig qra-tt iu.ti
(1) aut,t Odl detlArc tht\):
(2) {Ld..r ii-s -t.+te ir+t sltt-r.
(3) r.tdtt ruq [ig6 [i..rrt
(a) tt-1tru-r 3ye{ [ie[\)s
;Jqtrrri,fl 3r1'r rdrtrclntr ,-i.r,.y ?

criqe +tr

.

(3)

qui. ule.t

(3) rq'rlt

10.

?

'{ir i

3?64

(t) [u+Pra
9.

u

-t . 1 36 ti

taegi lilt'l ,,tt i-fr'-t]ti ]tt.tg E
(1)
(3)

L,t

U

(4) r+rit"

t1u{t-tl

i,11"

{

qtllil ,J.uqi.r rj,l *.ril .rd trt ,..1...
0) tuDt,rLlat" witt {z\ ii[r.r.r.r[ii.+:,.'ai i

t.tt.f

ti.il itte ...9 . Itu.l!. ,ft..tt-r.t tt;r-tt. :g.,rt rj.l iZeL
ti,il gt *.it ?
(1) i D.il
(2) ? trlii
(3) 17 ti,il
(1) t+ [r.,il
7

Etlit

(1) 33+3r+3+3 (2) 3r+3:+31+3
(3) 3r-3r+3+3 (4) 3'+3+3

sudhir0939@gmail.com

SuDHiR Chauhan

ruLdL.{ri

27. -tlqtrtl

zz.

4te: rJd{Ltr.rdl
(1) qrbi
(2) )tt{
(3) ir.tr
(4) iuL
qqrs'l q.il ErLrdL.tiu*tLt aqLer quLt ri
u.
,,tt cL5rt ittL +ir,itfrtl E ?
(1) urlf[\ibtjlit,airt(2) qr*rertj [i..rt
(3) ot-lc{ltr fit.ri.ct (4) +1etir tit,r

4

2J. qLr-ctrtl .il{trrirfl
tt[it,s d ?
(1) gqqr tr$u

q lL{tt 0qt{ nrs q.L)

6art

ur

q.q[).cLl]tL iril"ct
trluL'il [:a"o'qti
., .. \ rcg %
d[ qquL'tl elX+ut{t QqL Ztl qqrti erq?
(1) r 00
(2) 200
(3) 300
(4) 100
ii'a
qLd.t{luget
33. ',s:[gtL-i]
rt,l[l nLrgul rz,ri
.tqLsLd otLgr{i iirrr.L uri t}. .r eLdtqi iaqL
tsistr 6tt.ue{l zs ujsl-il aL6t qit ?
(1) 12
(2) 14
(3) 20
(4) 13
(iqtr.U.[
{g
ertr6 itt,re-t,rtLr5efl a,1iylfl,
t). qi qtit\la B0 r{lei, ,.s, ,tL ciqqL;-t-ll

"&

\

6att
(3) stoicutr{[uGatt(+) .[r rr{lq 6att
24. ivjrL u),trtr .tizil ,trcr.trj rtt sr,'Li. qjeL
eqLd iac{ srt ?
,iB,t,tl : Bt ,rLd r], qu'l a r:rn-[l cn+
(1) 2o t'lat
(2) 2-s r[]er.
ifl-r a RqLrrr[ + D.{l qtd t}. ,t) igst rr'Lcu-u
.'[lei
(3) 3o ,[iat
(4) +o
'.ti{l iecit.sr u ?
"il.q[ {tqtl"t'L ,4P[ tj...
(1) : [i,i] e[si,{ (zl E G,[l 0rtt
(1) ut'( ttt+iqU
(3) s ilt qlErt (4) s ti,{l r:.tr-,{[Aq
(2) ,,idl ,,iL.tg *tt rtr. rt otiaL t ei,r
25. d%tgi (oi*l)l leittr riBl sle'r ottL{ &?
(3) r'uuL-t'L{ srLL{( ILBJ (1) qls,r trur'r+r (z) q\e rttttr'r{.
(4) steur-u q.qret{l l*uQ.e tL,ii
(3) r"ttg5tt rttug'tt (4) qcttcr qrLur'Lt
otttctrrl "cRcr t[tt" qitL {ec,[.Li aqli\r
26" +1.i3 Gld +a),t 4 0 ?
u+uL tel r] ?
(1) uu5;'rv-t *1iRttutr l\uist
(1) tt6
(z) rfrfl
(2) ,,.rrr1i,rt *{Rttul rrcrrr.t
'''tiur
" (4) trl{q
1r;
(3) <1ith+t 1[Rttug [Q"rs-I.
37. oul,t rir sc.l{teurt:l rtt t rs atqt i
(4) .c1eih.t.L 1tRttu{ {€r{-r
(1) uCI urqirt,iq 0.
27. tOO e0ertr [\agrtl .Lq dp]l ,rLqft.ri .jqir.tt
(z) {aell,iar u,ir.ui [ioqa.iaelt q'i* t].
7 :3,J . 'ktr crztr qteft-rt geiirrti 3 : 1 5?.crt tr)
(3) tdlsr$ u'i qrt.[gr$ (ur ]tdorq&rql
[\a,:Lrri iaarL [ara?. qtr {ur.r{ rri ?
gtrtti ut.ui d.
(1) ro c{lzr
(z) rz efter
(4) ru.irlig 6qsqqttrllsa$ urQ grri gi r].
(3) zo e{lzt
(4) 30 e{lae
38. +q't Le.L ri3s.t llg-{l glat ultuat't ui.il
28. "qlitFtlQ..t q]tt sR.tttt.t .l.S" ,at ga st5
Uo{ -trJI ?
titit{ e{ ?
(1) $r.?t
(2) ryrltl
(r) *iu.[
p) tRr.t.r *ild
(3) lRrqL
(4) 'iIt
(3) {lt.il
(4) utRr.t ritt
39. c,tLt.t'l,t ,,t4.qqgftrtl {{.tr.tiq'l gd Q.:
29. -ili.tr.ti.r{l s.r'[ ort.tti ils
3"r llq qrr r]?
i4q d-s *:i sr,{ Ei r} ?
(1) '.t5
(21 ttt't
(1) u*ct o)-; o{+ 6Rqr
(3) Uctt?
(4) qrm'r
(2) ,:!tllc[}.r R].i q.-E
30. Q).r, *t aqt qr6{Br q+iqi Ed qneu dr ,}dl0 ?
(3) c.tttcflq. ta ci.-s
(1) r,[qre-tj'tilei,t 1z; r,ueui] u{+lrru
(4) q-s +ti+ 6[i.u
(3) d,a;:rt[ h,.uu (4) rait .tuieilr.t
40. .ilrttr.tir-r1 Sl-i] +erLq{r r,iqL:,t][h {tc{r{r-t
31. g.LLqiU&?
+tg1ti StqLrti *tt.{l -t{l ?
{1) +urtr-rr [iqdq.l qztsi
(1) trsu,iq
(z) u\['"-L Gq.trtl qqLtj
e) uLriirt tiq
(3) {q ciis riqr ur'{i.r (4) .ieeit.i.t
(3) ,4te{ uita (4) r,r[{l r'rrJ ts.[
(2) 3r\gt rL$u

ti[H
riti

sudhir0939@gmail.com

SuDHiR Chauhan

iarJ[,{a

+1.

(1)
'(3)

'

1{r{

.u.r<

+c.

(2)
(4)

370 F

i53

ll

P-lt-t srit

43.

rlqru.r c-rrt(t.t }a{ ,rtri t}

98.60 (l

42. 15s
(r)

11rqt..{

,,if ,rt'lf't

3,5'r.1

r-q.

96.80 r:

U1lt,1i-r1i

:i?'11

?

.12) s
(4) 0
(3) e
.\. B {l {td qd.tiii'o. I .r'i qs'l n'0 5't', r'{l
€rtldl',tstil z16 "4,{ d. .tj i-il .ldrtLt 6rtr,ti
ili.ttuti iz'.il qt't ? (21 17
(1) 1e
(4) 13
(3) 15
s

ri. sr-.iL[.te H3,t-tti 56 ciltt
r,rlqqrql ttLiqi e( ?

(1) r,tLx,tRtr

ez

p1 iLrrit

(2)

.tD'i4a 3l+rtr-

{rt
51. 1l
17
9

[)

52.

?

holteL

. 1t1 usr
1z; usrdl.
(4) qst clcs
(3) err,d lc.t
ag. -[irr't ttciti. tits sr€r'Lrt tt tt'ti.qq[Aa
?''rt}ti ,,tti .t'r sqL ttot dlm retti. utqit ?
(2) delirium
(1) t{elude
(4). delete

ht3<.tl q{Rst'tt lettj
atu{ud?

o{l%.

33

10

11

(2) ?5
(4) 2r

2+

13
23

16

.77

16

37

45

?

91

(2) +0'
(4) 32

53. I

15

5

18

?

3

12

3q

54.

'17

ctcalit't

(1) "d,i.{l dr-r .iLa{ q?. sot'it
,,n1qq1
121 rt'thira 3[iu.t ur %'{'fl-{
'(3) $t'u{ i'ttc}titq{gt
(4) %i.qt't dtil qd etoh 6q'. c)"t'ltti

7

1?

55.

(2)
(4)

?1

I

?

5

11

13

(2)
(4)

(1) 1+
(3) r3
.11

B

51
60

r8
16

17

11

17

29

13

?1

1

0)

33
37

i2)

35

(4) 3e
so. 'Duq{ ,,ti+ 'iliqL' iLqi e"fl & ?
6; tL+ri J[.tL,tt 1z; tL'.Lotri 'i'i",tz
(3) %qre?-cuct'tlt 6; ldtDt,ir uLe
ti{u- (sz-oo) urqtrl [\a'urrrLi 3d {r'r11;11<u1'r
(3)

57.

(2) $r-n
(4) qlecta

+8. otnat't +tql.trt .ttrflt 3r.*Lr *ti t]

50.

?

(3)' s7

1+y riiartL

ictLi
:eiu

defer

17

(1) 18
(3) 50

l

13)

20

(1) 5l

,r-r're, +tLrtt..t

tpl'tl silt{ s{ ?
0) 6ia-r
(:) eLd<

5-r., rit.rj.

r8

(3)

Elr

+t,tq{l rs Frtie qiaL q{
tir,Li r.{L {rZ'.{i-{ i}ur r}. ,t.r qu +u.i
qeiq.tL t0 E[:tz atc'L r]. "it ,r qu lis,tt T
r.ui s-+o :eLi ,{e'i,i & .tt ii ttL,tL'.t tt'ii{
'.ii,-il '{{ }2-rt.1 ryqt }eetL qpi ti.sdi & ?
(t) s.ro
121 s.:s rcrLi
1+1 uL'tiril ri6'1(:l
1s1 A.+s
+0. si r,is 'ri"t{r si6 d.ll4}o ti ut * 40r{l qu uidl
t), itL{l ,{iqcreli tll d. i {o,rt 16 t} ?
(2) 180
(1) 220
(4) 100
(3) 114
47. 36 tr"l{tq urtLri lti,{l qiqt qtr-a'tt eQ'"tt6

qs.

ltlsti

ei,l

Ir.rs-j.

98.60 F

}l.rr\i q 41,{t:,lri.|\[ 2,11..] /:l
ltti ,,i: 4\t-t r1r't.t i, dr rl/,i'.i.l.

51-55) ?;i,:

?

58.

37, 37, 26, 22, 79, 17,

?

(1) 13
.r
(3) s

(2) 11
(4) 16

5, 10,'17,?,37

(1) 28
(3) 25
59.3,5,8,13,71,34,?
(1) 15
(3) sr

60.3.

(21 26

(4\

'-7

(2) 48
(4) 5s'

1, 10,33,?

(2) 332
(4) 138
136
61. us qc[h{tq[ latottL uiiL'{i e T [i.. rtt to
s.r-p- E. ais u'Lsil .-r,i 2 {z.j ,,[qt:- 1-i :a'i
qc[[,+r-{i utetdl ,ui GttU 1 ia qrii dLl
q.Lriet1]. qc[,{tit ciqL6 ii,{qr.
(1)
(3)

130

sudhi10939@gmail.com

t'iLlltra

SuDHiR Chauhan

_

71. erll : dt,1 ,:, L-tll , I
(1) ;t:t:--1. [i1rri1 (2) tlrLsL [i:-rrir
13; ,rL:-',i,r.jl &r,,:ir (+) er[ir-,iir
.71
ii:[i+:'ilrr , Lr,rii-r : ,

62_

,rr-q.iLa.,-r.'i

xq U,

(1) ?7
(3) l5

,:iL

rt +i,r+L

t6 rl

?

'
.rhla
1:1 a<i[:ia

(2) 3{
(41

6;

.57

0e- 'r'1,{ti'1 t.r}ti .{q[Ad ril;qr.
(1) ,izr(3) d+2-i-e
/r.l5l qie-l.e

t{cr

1zy

ricr

1+1

i.e-r

es.

-ril,{rL,{i?.[i

(lJ

'ni?it

(r,:) [qrrD,{r-

;1tr"1:-

(2) ()TNAFQ
(4) OVNCDS

,,iq tr-u

-tqiL

fit

a1r.1t-t

131

?

;8.

:t.:,t.ti.rt

*LLFir

tz^tLt

i

.re*.L r

(a) ;-Lcti[,ii

.,ra.tL.-{

(2) ti-.rJr.
(3) 3.ril.:,13. (+) rtar,
-iL,{riti .'r:t :r'..r
,- ,,it,t:.,).ir
"11..i
,.r l-1ft'1 :,1,,i21
n-a1 i

:r-,ri

lL6'rq.L

lr .r

q

t:} tiiir

"r'1t,,-ictLq -,.i..
(.11 ;tral)t
i,riLtq.tr{l ,,r.r+t

iztL,.uqiCOTTON sLoe-tT()CNOT
5zoti._f

f

(41 :i. ',ii.;,rL:, ,,Lir't.:i:,

rti

?

79.

(3} UOI IJTSGH (4) UOHTSTHC
lidt - (os.zo) -rllq-tL ]rriLru r_ur- rder,'r-u +rt€
",tL,t.A &
2trjt r,tt{ t[(,irtr.il ULr.t qr-ri
t]. ,;S
';1tl,j1
rttLeil ;ra:r ql & a cltqh.
68. (1) RPQT
(2) CEFH
(3) )'\{XA
(4) TRSV
6e. (t)
(2) IMTD
(3)
(4) ORYI
70. (t)
(2) QNJM
(3) f)i\\\Z
(4) CDTV

ccNx
Ii.ruE
xucF

l-rirr (;1-7i) u1-llitiuir(il p{Lt rs. (: :)-[L
4l' r, t uu:,tlr i...{ t,{ i,{ t c e,,t,.1 ;.{l O,a +a, iqQ
r,
.t'ji ii',t.r ,tLefl,gr-r.
,,rt,le.r,ir qe tLi ,lLq.t
"Lrri
,11,t tr ic,rti,il .rt,iL,r,+Lt
s-irtir.

:,1,

.ri

.l:i\i +t i;rarzi[,,i1 rr.,1-fl i1:-i-ss.1 rj:1;;

1

L

i-q . a,il r.k_tL u,Jt I Z .{d 4,1
t 9 .-i,j,.L ,,:
h"r-r,,{ .{;[q.1'41
& ;a-t 20 ,r'.[-rL ,,g
,,tLq
lqrrr{l
lqat,{t'l

0) OHTTHGUS (2) UOTTHGUS

'-V

::;111;-1,11

r:-e[t ]

.?

L11,,i...t;r-t,t+tt:,.

(4) 3427s39

,,uqiL

1+;

';z

r:tztt h,4.t €ir{ri q[:-.rfi+
'-tiDi:
-ril'it ,1 tc.{t\L r,tl,{ .j ?

0)

NEAR =9s2+ r,ttTIE

'l-Houclirs-t i.il:la eqqL.ri

e)

.,t1.,,e
.ti[i
1t1 -rtriLrL
12)
77.

i ,,tt.t d .tl ,t

,,rL,ui'[-r

(?\ iltq
{3) .;tq:-r'i
(4) .-{11e1
'';-:1qi''
11"5.11 rr'-,r..r ir-il :,f i.f .O I

= z:E ,1[ ORATION = .
(1) 1327s+9
(2) 3-125793

oz. itt,;tt

,ttit)l

(i)

76.

1+; .a:t-tt1 ,,r3 ,{gqhl

(3) l3;23se

(a)

: : r[,-fL : ?

75. i(:rLri?-r1

1lc'-rirjtr+r 1h'+i+.

134867;

: :,11:'l

(3) u"lqir

ri, rh'-riniq.c![A.qirr

66.,4 K)I{ESI'-

'

,'il
1s; i;reL.i['r iil

r,11'tt'l rl.13

(21 '4,:

(3)

ii.\i

1:; )r.rL<Lv
(4) .,i,u.i.r.

hz_Lht ;,i : :.+fc.i[ : ?
1t.; [r.:r,il-r
(2) (i*..rrc
;16.[t111\ry_i

(1) 6,5,2,r,,1,3(2) 1, 1,?.5.2.6
(3) 6, ,2,s,1,1(4) 3,r,1,5,2.6
O+. sltj ,ar 3eatL,rrrti THREAD u6e:i SIeFZE
c,,rqtr, ',ti D .rL .r gz,trrL,ri \u\1lil:R"r
i:il:lli 3r111 qi ;,11qrl'l

(i) \t\tci)s
(3) NI]l_Ar.Q

,,r

ci{

i-'

,-t9.t

(1i

Itb 1,i,ii

,,ts1

(2) t6 qli

tdrit tg :,rt:O q"{ril uLrl'i

(+) 20
:o qi.
riilqrfl :aq.qqur.[ q,rli

(r)

!q:- i2(l

?

(.r) 16
1

80.

X:,r-1q1

a

rl.r x'i.?uu,r 4rq t}

.1

raiiori

12)'.-tLtrP"r.r [i.r'-;rt
(3) ,,tL*t ,,teril-r,L :6iL,lrt

(4) t,d taiit,lr.rl Ui;r")-,qr[-r
B1. [.rtrr.' 1rr-tr.r.r\t-r.Lzil s.t,4 r.iLrir.

(i)

[:r.{i..

i3) [rrr

(2) ',.{t}t
(4)

"ur1,l.

sudhi10939@gmail.com

SuDHiR Chauhan

it,ta

82. 'i,!lrLt'!i/ri'l

r.1!'rti.trt L 2t.,i, !trr.t_

(1i
(3)

Sf.

(2)

.t:-

{4)

:-j.;,11

"t1:-1--1

:1 1r1r

[i:i,rr'

(1) Enconritrm
(2) [nconr ]-rass
(3) EnimicaI
(4) Encumber
FiII in the BIanks.
96 Our e.rpor-ts slrorted such a increasr:
that u,e cotrltJ haldl.r,cain a nlthing.
(1) huge
(2) nra rsina I
'(4)
(3) tlenrentlous
signilicant
97. __-he is Llisablcd, he is an excelle.rrt
95.

tt,,Zit?i:u,st.rL e.t,,e liirit.

;lt1:Lt,,r
(3i trjr:l
(1)

(2) Glt:L:(4) r],rLltrqL'"
84. "dtr,'' l,.rrer.r h:,rl,jl lrca llrlir.
(if i,l[
(2) lruir
{3) -il,ttL
(4) ir;-,,r7;_

85.

:,Lrlc{l ,{1,{j-l

!.i

rictti..{t,' StoaUte.it

slnger.

af

r.1,''1- r.i1,{1.

(1) q.aa[
(2) '{a€itctg
(3) t 16{
(4) .rEqs
"qrr- .tii1" iDXtilrL-l;azi riLr'l.
(1) 4tl trt'{
(2) ;1q d{1)(3) ?+tl'{l ii }{'l{ (4} .{rllt 3ir,t.t 1t!t{t

li6.

87.

XL,ll Z:Ct[i.{1,,1

(r)

r.1a2 r.i1.ri1.

(2) ,{{lPii
(a) ,,trl'[[i1

,,r[iL,r]

(3) ',rltF-t
SS. -iljrrL tl4illri,{ f{s,r,{,jr riLqi.
(1) r.{Li-G1
(2) qr[4q
(3) ,uqil
(4) [id1
".qci-iql' r.roai[ +i[t{
u-ll uLlL.

69.

(1) .q l r,rq?9-1 (2) lit + ].,,r..{T{t
(3) .i1-1 ., *-,t
(4) .,t.{ + g-tr

90.

;,,j,-[q:L troaiL

$l

.i\td

il,,i,{Lq.t.

r(t

t2) oqqa
lr,"rqrl.oarqt
(3)
(4) .rgdittt
Choose the one which best expresses the
nreaning of the given word.
91 . l\4 ininr unr

(1) nreagre
(3) Ion,est

92.

(2) nr in inr al
(4) little

Inii ustrious

(1)
(3)

reserved

(2) clever
ha rd u'or.king (4) inlcllircnt
Choosc the one word opposite in ineaning
to the givcn word.
93. I nsa n itv
(1) sobrietv (2) Iucitl iq,
(3) rrornralitl (-1) sarritr

94.

l"-lerib le

(1) rigid
(3) ft asible

(2) eirsv
(4) hclpful
Find the nrisspelt word.

(1) I)espilc
(3) U n forhr

na

tell

(2) Beca u se
(4) ThoLri;h

Find out the incorrect part. (lgnore the error of
punctutation)
98. I live on a top floor (1)/ o[ an old house
(2)/ I{hen the x'ind blon s (3)/ a Il the winrlorvs Lattle. (4)

99.

N'lenon is leading (.1),/a conterrred Iife (2)/
after his rctirenrent (3)/fronr tht: Arnrr, (4)

100. The Zoo intercstetl the (1)/ childrt:n ver.r,
nrLrch (2)/ and thr.r' r.r.ere (3)/ rclucant fbr
goinr3 honrt (4)

rycitbt
1.
5.
9.

13.
17.

71.
25.
29.
JJ.
47.
45.
49.
53.

57.
67.
65-

697377.
81.
85..

89.
93.

2. (3) 3. (2) 4. (4)
(r) 6. (1) 7. (41 B. (2)
(3) 10. (4) 11. (3) t?. (3)
(3) 14. (2) 1s. (4) 76. (1)
(2) 18. (1) 1e. (4) 20. (21
(4) 22. (2) 23. (4) 24. (4)
(2) 26. (2) 27. (3) 28. (4)
(1) 30. (1) 31. 12) 32. (3)
(4) 34. (3) 3s. (2) 36. (1)
(4) 38. (21 3e. (21 40. (2)
(4) 42. (4) 43. (4) 44. CI)
(3) 46. (2) 47. (4) 48. (3)
(2) s0. (4) s1. (2) s?. (1)
(3) s4. (1) ss. (3) s6. (3)
(4) s8. (2) 5e. (4) 60. (3)
12\ 62. (4) 63. (4) 64. 0)
(21 66. (4) 67. (4) 68. {2)
(4) 70. (4) 7.1. (3) 72. (1)
(3) 74. (4) 7s. (1) 76. (1)
(1) 78. (4) 7e. (3) 80. 14)
(1) 82. (2) 83. (3) 84. (1)
(3) 85. (4) 87. (3) 88. (2)
(2) e0. (3) el. (2) e2. (3)
(4) e4. (1) es (3) e6 (2)
(1)

(4) 98 (1) i liveon the topr
99. (1) lr4enon lras been leadino
100. (4) reluctant to go honre,
97

sudhi10939@gmail.com

SuDHiR Chauhan

:+iLll {a

6.tr. tg+; qrdl -ilitLqi,il 5qL r-r',r{.t r-}ttirr
UUrtL ot,riyif of,a.{.ttrtl ,,tL.t ?

6.a. 1.{ diu uelti
r'LQL

Et.t,4

,'ttt.t.tt-il

sutt

rir'il?

(t) ,.r'l-ttairu (2) i1,r".1,i1
(r) etliLri
(4) iLrLtgP,t

I

l.lt aitttFtt qrq rttLcr *ila rLt uui'r ,.tr-tir r]
i i'r{.1 Aih ,{L2 ,1r6te gitsli qrrr .t,{e & ?
g1 ri. ,,i,r. ,att. TrFt.urr-r
1z;

3.

li.,i-r .6.

13.

121

uL.iLGit

(1)
(3)

"J.-L-IL

ri.,,neir-r
'i.tt. zot oti rrttr- :t,t[ ie[Rs ttrtir+tt.{
1+1

.t"dltl-t r{t Sj-t ,.,ttqqLrti raLt

'1.6.

?

U) F-.i r riliq'L (2) B€il
5.

La.{r:L

(1)

,iBt srl

2,{ctr?r

1+)
r4rqer r}

tiarusl

0) rj-rrl
6.

7.

B.

-il.luq[{l

rru

r ar,i'L

(t1 2tLiraL
(3) dit
,tti.trllt +t),'Lc{?-

6.rqirL .rs.,{r

(2)

fl

(1)

rr.ietqE

(3)

:ioL

-

18.

1:1

s%a.d

ug

e{

recr
?

p) 1e32
(1) re30
(4) 1931
(3) 1e2B
-t{-tLqifl rlei.u{l6ur t tu,t }aii u.,ii i{,u.ll'i
i i ri Xrt+rgr-u'qqt{ht D.a$ii,,iu a.r ?
(1) crtctt e%'qd).t.t r.,ti. l,tgd[Le
(21 tdtt\tai< ,{tcr r,ri ulfqe q'L\
ldlr,r,t qju ui rga +u1
(4) r-trytruqql qiir u'L qfE-{ktp trt
1s1

iL'iL

?

rll.uoi ,tiqi

r,iLt{ct

riitr iliL

qi

uti{rr

(2) 5rt
(4) ei{liil

ril

?

Rc-urr iLr5e

1z;

iil ril

ui-:r
1+1 rLci
F,rc<ti r-Lvs'Lz-il qfA.t,ti

(2) r,tltttqte
1e1

.rsieiL

zo. -il{tr.tlr{l

ulf,r,rrL-u ita,ri r'rq rrtit,r rs
(1) l,izc{l 6eL
121 lri taru 1nL
(3) r,r1.tL iRcftet 1A; gtLt citrd

?

t.tt

21. A6{{ .u6rtr tLu ri t} rflrr

ri.tsetd
(3) ,atitLqr ,ia-il
g1

.

10.

,+Licflv
{irc(

,,ir{et d ?
(1) 6rt,
(3) %it-ict?

1Z; riuL,:Lr

rLr,

?

?

t'l{-utl,-rl lq'r

?

(4) r{e

uiria-t rui

4t!ir rti

cLhqltil

gt)..{l.r

uinqtil
g1

5r1j

t1.)tt.r[zil E'rsi e"r-rj\i 6.u. rssz-tr
+tLcirr rittrt{ tqat r{ ?
1t1 3'iltile
121 ,ttet iLi
,ftaL{

(1)
(3)

g

1+) c,rt,,il
[t(<-tt]i[ UL+( &

lLu[ (te,{lqrd (4)

,,rLr5a

(2) r 841
(4) 1813
1841
r,ui{qi 1r{lq .tl.t iL,ti,{l eqL\i r,tLt rl
(r) [:r>rL
(2) rtttt't
(3) 3tEq1
(4) ,,ttiala
ld,aqi ir"idl .itg t,:r e1 u ?
(1) uuLr.L{ r-q1 1z; uLii t'tL
(3) .il.{lt
1a; ia {JIl leL
+u,il u.il

u.l.t

tq.{l tq r}t-u
[i,r[et.rig",r fl,i r1(ttrd UL.rri g.ri ?

1s1
9.

,,tLg

1+; S

1810

-t[rri]

?

121 Utr-U-rLa Uda

1+1

oiL6z

lcL

itta

(3) 'dltBrt

tOO

tirtr-t uii,iLar 5qp)

?

(1) ?A-(-itE zniLt
1sy si. {1. dl. r.rq

[:,tnLttl ,,tg [iciL,+L.ia ,,t""lqt D. . .
1r; rooo ,,rL6a 121 toz+ ,iltz
5r..1ar"

1r;

q'Lcr'lcr

1r; :i. Xaar+,r.iriL,,n 1+; tEi.JI aLlz
'tl,irtqi,fl r'1,:li +ii,il ui.crL tiQct g*rLl

,lqie

4.

t2.

(1) U(t',rl',
1z; rLs.,[li
(a) {ur
(3) qD.{rcu
"lt[.ttiLq,.{.tDeL B.{tt" rt-tt.t.tLrtt r,tLi ,.}
,rLd
1t; a ,tL,i
121 tO
(3) 2s i%lttil (+) ts 'tPi

22.

etLc

sllr.U3 qRq'LrytL

1z;

ralti

1a;

qF,{;rt3r d,rt'L

rd .tfl qr u

?

(1) cittt.r{l

*teLtel
1Z;

(r)

1+1

zt*tttr,
quteL-il
r,ri
23.
U.ttt

1r; u[:t+r,[
1s)

riiL{Dr

ta

gtu

{t\ti

iLfl

r)tL rLl,it s'L,t tl
(z) flrict
,;itils (a) eil.t'r.t

?

sudhi10939@gmail.com

SuDHiR Chauhan

riLllr{a

24.

a :,1151r1"1:1r1-tttr el U

ji-xt\rL
61

itt rtl ;4 a,:.i9!

(2) ;41'p ris:(3) r,1x[ i11'j+i1:- (4) 6.r.tlteL
)tsLil q,a'iL.tL ,{,a ', ?
25. S69l.t:".tL
1t1 ,irra ,'tt :.13 (2) tt{:,i-r {4
,ri ,.rFl
(3) lzdl:,11
1+; 1tr
:L,tj c.i,r u
zo. iiittlt a"r.rl ,iltil-il

r35

{e

"l'-i.tq'l

61 gtrL -{ls,i[

%rq CI.

1z; rre-r -{tqril "it6 qrrr{ r}

27

.

,*lRztti

5l+ai,r,4l te &.
(a) Srua tr,rc{l .tt.[l 'o-r. 2{tq d.
.................. .{3}tt"tl\ir,ttttdl L.ath1'risnr
1r1

rt

E-

L,{

arn

61 iail
(:1 uieittl

,iLur

121

arutl ia

ia( & ?
(1) 2s ,ilc{t,[Ia,. (2) 25 i.{1.

,'r.t:.

(a) ',tL'{i41 ttd
29. Ai -taaii rl;'L Froit ti D i.fl.. ..
(r) {,I'rt r,id?
(2) faztt ti,1Gr .rLu
(:; etc.r
141

til

ro.

}till-t

lil
r:ur-

-itq'tL.rlr{l vrL Frre,r-rL

qeLdrti

[ircq yjL

u{;lli,t:uLn

121

t.dl.iil.

rJ

?

'u6erLt

',titl

(1) Lt{, ir-li, rtt'd?
e) ijsr, .rztq[, ,riue{l

+rt'a

'ri'tedr-{ E.

(2) ota{,t.ip-t,r,r rg.
(3) .oaBetti t.i.Etqrt r,ti. d[rtL.el[4t{i
eredflD.

*lirirai[\-ui

rLqtcz

+qrQ{',}.
u'tcjl ,.iL ttg{ t\asr',}

ui'Al
1s1 [Bs ;ai etl

ui

ra'Lr,jRe,{i

?

(z) Dt

ui

Pa's

irq]- u-t firt
-ii.r.1ttiril stt r.a ,tL) otrtdlire ,ai i-tL
[\a r.L"rUq.LUuti.r:t ZS rtL,{ f gei.iL +ir{l

{4)

l4litc{t{ Utdl eril ?
(1) 6.{. 1928\[cu€'[e.\[ ui-s{-{l
qr)
121 sLiL{ tr,irt'qa-u

eit d ?

oo

(1) ir.rl;u{
(2) ci'd
(3) riil
1+; Utott,t.tl
"tq,"tf
r-.t[il< ,,tlti:Lr- & ,Ai i g Adi
"tLiL
"r "i.ils.L, ,,uii r'rQ tqi?
(1) ,,ttlita q'Lq (2) tuLciu c[t{l
ofttt (4) oua cliLtttl kes
1S1 grltLuau
s'lqi.qLfqt ,,ti scrir-'Lfte 4 O.r-r,tR! ,.].
-[,rtLrtl,l ,r.tL,tD 4 tLlrt tr{ d ?

61 Dt

'rr,

rLcrtq

.tLaquit

(3)
1+; ,,6t,ietL't
35. ,,tLrt'.lt'l erd t?.hqr-r .ritilsu vu
.jr-r1l.{l,tt6 (tts) ,,ttt{ e{ ?

1+;

(3) 2s iila:-

rr.rLurLi

1r1

1t1

(4) lr+ttli
28. r,tt r{r}tLq r,ti r.tLa gUe a[81 ,,r'L,Ot ti;,iUg

tg

a+. 6lttL

uerL

{D

rrgu-,
1a; n'Lucilt,

(3) 18 riDrar, rszs{l idl,r hqt.tuorL,ri
qiu't ir.rr ,1)
1e; cttuit c.s,ia qe-tt ru)

Itt*iL
?
".t't
cti'.ilu-{I
?,ttq*idt-tt
(1)

,rL{ /:.r1t-t

t5[6
(4) {ir.%-t, tell, ,tlu
31. "uueq'tcL ultttat i r-tt ru) tqFLd n.rt.il
8t13r'L

[U.s u-t 3uettLt qar] ,t.totatr argi
(3) -tdt,,tlt .r..t--tt ,t,tott-tt ttt,it
,.ii:1-,-rir-rrt[ eri"a Gus qa.u-tt rpcj
141

P)

32. 6.ti. I9t9'tl gR,{t.ttet qrcL ec,{Lris *,ri
q,tL

e.ii?

(1) ril.tat
(3) 'it'lrra

(2) -urrui
(4) 5cr3flr
33. 6rqt€,-r'[ €,Qri unr'{l gu+ ura +{e sd r} ?
(1) '.rij
(2) %q
(3) 1't1,u.
(4) %c{rl

rrL.t

(1) udrt ur(3) q.ldlq aLJl,
eta-cL

1}......
(2) q5r?

ul

qra.dqi "ei{l

1+1

qi

qetJ[ a't,4t.{

1t?"

ruri"j {itett siu'i r{ u.{ ?
(2) otlrrt rctre\
(4r) Jl. uarl

(1) i. ipr?t"d
(3)
ug ui u)sar-[ "attirti. i{ie{l tg [irltrtr.u
"i.rt rtd t) ?
1r1 rtl<tixL qcldt{l q-i,ti
q-ii}rl
121 6xul2ti{t ur(

il%r@

,

tti

(3) ri'i{.tg lgNtt -tdlu'L,ti
1e1 leLrriritri

sudhi10939@gmail.com

SuDHiR Chauhan
6,r,.

.r[r

rr,{q[ 4t [iriLril arq q;6{,1

Q?'r,l]

1'l

{1.1

t..r
(s) 64rrr!z
0)

e)

(3)

,r.r,t

"rtlt

(1)

:1t11

(3)

rqlli

49. atlr-di.t .?i- gd
,,irt;- iag rl ?

50.

51.

s3.

'11*L

.a.lL

t,a ltt{

t

(1) 20
(3) 30 i:'i
52. 0.8687 + 0.7369
(1) 10.{r115
(3) 8.71s

(3)

l4l ?5%

"ir

=,

(4) 9.s115

[it,r

qiiqi.

et

13

(4)

4s

aillt

o(l"irl -tut +5

'qtc{l eL{ etLi
eiJ[ rqtLaL

58.

135
11

40

scus,il oti-,,].

qi .tqi qieqL{

.i .t eiil

r,uq .tL

i

iaci uq,{ eLcLr'r ?

(1) 12 Ear!
(2)' 9 saE
(3) 18 ECus (4) ts sqB
ts .{[h-{l uui ts i[\rt, u[,r tr[\rr rriL

tlr iN{r-{i t'La'r.tL 1er{ +so trDu.L-{l .ttzi
r]. -iriL.[ {"irL utL-r. d,r ,i'L a.il uLir ger
]acil tial eiL ?

(1) 0o
(3) e0
59.

6.09M + 14.0003 = ?
(2) e.4310

2.w +2.q7 +0.666_0.6 -{l

I

4

us eS Rral [\r:r,:Lrti Ltr r,t.]" !rel]{,a1rL..r +
: t r). ,it itiz tha,.,rL,i[ Srrr,qL{i ,,rLq.tL.e.1
,a-r ,rt,:[t]L ,,t:!qr.t teeL ,rit ?
(1) .3:2
(2) +:l
(3) 2: t
(4) 5:{
57. 'ii ur tq iLd aisl.1 oind.r 30 selr c,r,i. .r

(21 25ii

-

28
1_

1

raLr ro [\Ftz
12\ 7 tstt 15 [\[iz
Q) 2 ,qt
(4) 3 tctrt {5 Ft[:te
6.n. tss:.tL qii lqet6r{l eLrL s.,iL 4 uir-.{l
.r,i ),JIqL+ ar6-r u) s{i ec0 ?
(1) 1616 ),t-t ELt?u. (2) Sagrtt r.,r-r qr.1+t
(3) UGtd ).,{i ),tt9tt (4) lctrdt r,tt r,iisrt
tqLil E,r.r,{i 6.00 A. uld Ea'rri 1.s0
.rttttr rtcil.qi r{rcrt-'I. j lrtei i..tt qUr-re.L}i[
3 ..ti
ia..u aait qar3i sidi qi *?i1 {i,u-u .rdqi
it6 .rqtr'r .t qLq ?
1t)

3
(4)

fflu

(4), utrr

,ai.r[ErttL

59

',7

(2} rLei dl.1
(a) s.Li.t-.1
(2) ltrl*'dl

,

5

2-1

8....

ril t[ir +ae 19 ?

'{l,r.tL,iiPil

,1

(2)

29

4-

(3) 7gL-ttr,t 6rrpt (4) :-i1:rarL;-L ,,irtlr;rg:. :,1r1p3t.,t DtLizfl q1ti :-Ldi
6Jl

48.

ee

q<

(l) z^164 r'

.(4) {la

(1) gi-RL,+i t{p-L
(s) AaLin ar:.1

510

rulq L.

P.rrrlrjz

Fratr iLdL 1i,iL "rqrqLr,,il ..y.. .
gF,{rrlirL q4d 1z; lLz{sJt rd,t
(3) rl.1r
(+) ^1lilq,rizr-r qd,1
46. ''Eritt-1\t" 1L,it r*1 C.d ?
U) {e..'t'ci 61111 (2) U{ctt% }t(.tL

lt€.t?ttrltlq qP-Ltr

(4)

ee

4. S*G-;**v),r,ir ..{[ [ir.t

i*

45

[)

ee

519

111111

5,r r.i & ?

i-6glr.1

(2)

(r) 407
*

(1) u.rqrt
(2) 4{qr
(3)
(a) a*'l
drq [Egd-l.td{a i1.]r iuZ 5qL qsrr-tL iLarr

,,tq.i-t

44.

718

(1)

ttddf r,t'r.r.Lq1ti 3qt -ttl-tr{t r,i,tLrc1}ti r,ti.{rrr
grtt ?

ts

[\oL.{l 5,tl.

ui

(2) 4s
(4) 75
i1a-il (i.n-ti

r,t1uL.t +

r r). A'il (jtr-d lert*ur 196 ..]. s q{
,r-il6,uti utruta iaei eiL ?
(1) 10:3
(2) 14:5
(3) 11 :4
(4) 3:1

:

qre'l

sudhi10939@gmail.com

SuDHiR Chauhan

irll,ra

60.

r,u

"dl':tclr

lo :;j dLir-lt qtl ie1.a, i'1.1..;.9 nq
{.rll d.4t 75 ,1 .drrr l{tx qiii.e ii"_qat

rl .tii

zr,:LtL tluX. ?5./.,.t1!L qLri

t

tt qi-td lL"{z:-,trt tj ,t{

<itt'L

ieqt

,{it(1

uqa.

t,rt

%t,XqL

arL eiL %,i:l qrir ir.qct:-

*ir

tt.!12:- url.rL oti. .r11 eLl

,"i,
70 9,6

(1)
(3)

1.3)

eZ. 4l\

r,11d61 ,-11:,

i'ij :r
aletLril .,it +r*. a,:Lril

Uet.t U. r,rt [irCc.l .,rerL

a. ii,r

;,rLqe.r ?

(2J 33

31

19 ,1 ,.iLriL

(2) r_D
Xr]
(4) r-rc
"rtici [.+:eqtirit ]rtpj FlArr

.

PC

+-rLr rtL)

,iL..t ,.tr,a SiLt{t.

i't.lL :

i'd'' : : tLlihr-t

etr,il:.1

(t)
1:)

uur

64. i1,{ i,1qq
[:-rtreLr.il rLoa

:'/

(2) ,Ii
(+; iLerL.r

F{E6{}rlzil

&

D-q@a:

;ir

s.roe

,.,tq,,r,tr

?

(1). rrer.Y

(2) [iq%
(3) r,tl%
. (4) a1%
6ix'r
65.
1[\tL-tL i,-rLt.ti at arL -rii. rrL,r.
ui,riL 3[\tL-rL q,iLr.{l ieer elr -r5. L Erq
(1) qF{ir
(2) r?r
qqrir
(3)
(4) dlri
"eis[iirr."-t'r
e0.
{ui*r u{ir.,, ULrr r}. iqi "rr {qq
"r,113r-1"1'1
riil uLi t!?
(1) c{t5q
(2) F1flr-l
Gltttt
(3)
1e) trel
67. A GUN-t'r uiili.r u,,e HVo ,.], rri uiitis
stGt, I BUii e.r6t '{l{ }ulrq [igcrr{ip{l 5,jL
r}I
(1)
(2) rrAr
(3) HEN
{4) HAT

.

CAP

68. 3:?7:1:?
(1)
(3)

69.

64
41

(2) 16
(4) 2s6

1,9,76,25,?-

(1)
(3)

32

4e

(2) s5
(4) 36

(1)
(3)

72.

eci?

1zy uf-reLr

(4) i

CD.A

DCACD
trr\Cr\C

Jl.rr.{rr-

DC

(2) DCr\CC
(a) DCCI\C

-PQ-_QPP PQP_LQ

(1) PPQPP
(2) PQPPP
(3) PPQPQ
(4) PQPQP
qlar{t
;-r
qclui -{|,{ril j5qi crEL t,{r-,jl z..rl
7g.
arti d ,tL qrlriiaqr haLr{l & ?
(r) 21
(2) 22
(3) 23
(4) 21
[\dr (z+,zs) flri rtr,qcr [iscu_iqiell atql
trGeir,isi-fi ,ai{h rilqi,'i,{'i,t,[l quj ,,lq'i r {uiq
a{da d % x,..t.[ 6,{r urq.ur-tl uri<.t rror.it{ail
"it.rrri ti.
74. IiND: QOC:: L'lE: ?
(t) KDF
(2) i(Du
(3)
(4) KLn)
75. 271 :30.1 ::?:632
(1)
(2) 100
(3) +ee
(4) s00
75. 'dretL rtLcirqi t UE {'ql1 frsi ,.1 arr A,r
r.,.iq' ut tlR iLiL..s i
(1) rruLcrtL crlril 1z; r;-Re tj.,rL

tvlsF

3ee

1s; r+t,-rt

{atell (4) r'16r-1rrr,

zz. -[t{.tLtiq'l ],r1.',{L.rgli, rri u ,t ,rqLLqi.
(1) lrlr?
(2) ri'.-c+tts-tt
(3)

1er{L:irtFd (a) rr;L€, i

78. l!"rrlcft *tLleer u[iua1 tLtq,r

(t)

(2)

i'i+gtii

ti

xcitt
..J

?

q?61

(3) 5:ui
1+; .lq{,tt
79. 'ltdr-u:rqrcii,iLil ur.rrr{L d ?
(1) %?t1t5le.t .ttitrtCt(2) tctc{r rrldl
1s; hiiotL atL4 (4) %cireie[er -r;i
80. ar( q,LeL r{rrtr.rti t.rqr2{L iLci cru{l i9 ?
(t) 41?r,rt
(2) c?ciL r,cu€t
(3) jrlisr srqRit (4) qql ],r3rcr%i
81. "r4Lir*t" Ctoet'i it.tttt?r1l ttct rirti'1.
(1) 'attt'{
(2) quhfl
(3) lti?4td
(4) anq1c1t11

q)e

82.

70. itd .rB.itd aLdqi p;tu g*rLr d rt) a
.rGrLt'r ql.ilut'r [Equ yiL

71. AC CA DC

r,rr,t.ri

B0

0) 32

e

i'L,r
r,tctl

1,

(2) 60 e;
(4) t5,i,,
61. 13, 17, 19, 23, 15, 29 qdl gr"r i,ir

(1)
(3)

(1) ,t'"r.{1"(3) irr tr r:.

a4',r.i.

"rtctt€."

s,LG€,"i-'I.

(1) 3r.rr'L
(3) atLr-'Lr{'l

it.tt.tLtil

1.1c,.. r.i1q'1.

{2) ?us[l
1a;

tilct

sudhi10939@gmail.com

SuDHiR Chauhan

rllq
'oiq'l"s' s,tbeti

ttce

[.r3eL

littil.

121 iLLll.ti

E) 'tt.'tt

Fill in the Blanks.

f6. Ilis income is tltt ite
lear.1 a

(4) '4itti
(3) sr1te1t1
Se. "t ilqLffia' tLne.lt Fr3Ctr{l rLoe ,.iLtiL.
1r1 tilcriut[t,t 121 [te.t
85.

1f; utuL[*,t 1C; "i.ltutFr,t
Uhrtt,ti,itLqll lt.,teL E1i1ui1 r.1r,r,11g.t1

86.

.tr

6;

uurtl

tLr

sl{

+.r+{
,aLtir{l it6'tu1

rtlk

1Z) :'rrft
(4) qtAr'.{li.

1r1 a.Lei
1e; sLcutis

89.

"drl,,rt"

r,Lc,t-{l +iR

u;a

(1) [4 + ?,itq3
(3) dt + rdtqs

ULrL.

(2) q + 4lqs
(4) c}-tt\ + ,

rtt't'tt tttl.{ )'ti/tl't[qL.
(2) 5q'{t
(1) dd
otgtilk
1s; tul,tutcti..{l 141
Choose the one word opposite in meaning

90.

+1UttL[rt

to the given word.

91.

92.

perficial
(1) sha llou'
(3) deep

Su

(2) real
'(4) artificial

Conf iderrce

diffidence

(2) intlifference
cowardice (4) sca re
choose the on'e which best expresses the
(1)
(3)

nreaning of the given woid.
- 93. Dear
(2) costli'
(1 ) you ng
(4) due
(3) close .

94.

Colossus

(1) tall
(3) Iofty

(2) huge
(4) ton t:rirtg

Find the misspelt word.

95. (1) Fruition
(3) Tuition

(2) Solution
(4) CiLcu totts

(4) less

gas to

the

iolerrt nto[r.

(1) tl isperse
(3) diifuse

(2) confrise
(4) drit e

Find out the incorrect Part. (lgnore the error of
punctutation)
98. The urovie lras (1)/ been runniig (2)/ fora
longer time (3)/ in the best theatre in the

121 ute[l

(3) sltit,{Llq4[ 1+;
87. at,ll dsqfi.lLqi r.rot dLq]r.
(2) qfld1
1ry rLiik
(4) qr.tilk
1ly
AS. -[1,{,u sroa,{i?il l.tiqet siitiL.

(2) adequate

97. Tlre police used tear

ur trot tiLtiL.
(2) \tuB'J
1r; +Lda
(3) llrrutttt€ (4) \tult
'uLstl'8t5!' DrticL'ti uri riLtii.

comfortable life.

(1) nreagre
(3) insrrfficient
v

for hinr to

99.

town. (4)
In the storttr vestetdav (1)/ the tree that
stands (2)/ b,v the sit{e of the u'all (3)/ u'as
u

prootecl. (4))

100. Inspiteof a rain (1)/ Tvagu u'entoLrt (2),/
rvithout an nntbrella (3)/ or a rairr coat (4)

Qrqtbt

1.

(1)

2. (21 3. 0) 4.

(1)

6. (1) 7. (4) 8. (4)
12. (1)
(1) 10. (3) 11. 0)
13. (2) 74. (4) Is. (4) 16.: 0)
17. (4) 18. (1) 'te. (3) 20. (2)
21. (3) 22. (2) 23. (3) ?4. (4)
25. (1) 26. (3) 27. (1) 28. (2)
2e. (4) 30. (2) 31. (4) 32. (1)
33. (3) 34. (4) 3s. (3) 36. (4)
37. (3) 36. (1) 3e. (4) 40. (4)
47. (4) 42. (2) 43. (2) 44. (3)
4s. (2) 46. (1) 47, (3) 48. (1)
4e. (3) 50. (4) sl. (1) s2. (4)
s3. (4) s4. (2) 5s. (3) s6. (3)
s7. (3) s8. (3) se. (3) 60. (1)
61. (4) 62. (4) 63. (3) 64. (3)
6s. (2) 66. (3) 67. (4) 68. (1)
6e. (4) 7O. (2) 77, (2) 72. (1)
7s. (1) 74. (4) 75, (1) 76. (2)
77. 0) 78. (2) 7e. (2) 80. (3)
81. (3) 82. (2) S3. (3) 84. (1)
8s. (2) 86. (3) 87. (3) 88. (3)
Ee. (1) e0. (1) e1. (3) e2, (1)
e3. (2) s4. (4) 95 (4) e6 (2)
e7. (1) 98. (3) ftrr a lortgtirno,

s.
e.

(4)

ee

{21

100. (1)

the tree tha t stood,
In spite of the rain,

sudhi10939@gmail.com

SuDHiR Chauhan
rS.

(1) t%?tct
1s; r,iLier

'1. ird'.ttiorl.{l q_ti,rl ."tg Uo,t tir,,llL iactl ei,t tg?
(1)
(3)

Z.

[)

(4) 275
Jc{ltt'1'ug..i .atca.[rtt'iaq'L
200

61 sa t.[

3.

14. .irre'u

(21 225

250

1:1 oo td
[JtLe,{ qd.r

ti

SO

+,{

1ay zo

t.[

1Z;

,j.ter 16 iLll-il

..}

?

tS.

rLi.o

?

te

1r; {c[,r

5.
O.

z.

(2) ;-1rp11,i
(3) \tlti,r1
(c) htt"t
,,rr irL.[] ,tr1rl tiv-rL{ .rLt '\iuLa, rl
(2) '{t't
6y zDr+L
(3) 'atF-:L
(+) 6;rr.L6ct
[ilZ'LD-,rL aLg

:tL

Ls.r',ti +tL.re'L

(2)
(4)

1t1 6cc-.1
(:) i'tsL

ai.u ,i)-il u",u.t
-tos r'tqc{l i} ?

6; uerLotLr

8.

.,i.ctil
1r1
ttoe

'd

9.

ilLaLtlts

11.

?

r}

|

?

6;

''Rt'rt
(s) 6:ci-r
'lle3t, Ut't.tr.

(2) %Lqr-r
(4) ir.it
+qL tLt,trtl r,tttg

&?

(l) %,t.,tt ltr.,{[ 1z; iLfti*t
(4) ;-L"r+q"Lt
19. 'lgri' uLtrct{, r:erer flL rri{.ri

g1 gRtretL
(3) %(*rl

eifl

t+t'{l

rlt

1z; Xi<tLri e.t
1c1

ti<.tLu r.t

'[i{qip{t t6 rq.r aLt iigqLte d ?

uirl

?

uR:izt

[)

-[l{{t.ridl n-Lr[etq ).s5r]r r;cqa q,rL ei,r r]?
A
(1) r4tiqt%-"dqt (2) {liiirsrri r
(3)

24.
?

uG.o

?

?

(2) )tiu
(l) 'lu
(e) htdtqri
22. 6. u. r%sqi ouri rerq {i}a ud,{ct srri{l t{
dl
(2) 3u,rl
(4) 6tcct't?
l:t li*i
1r1

?

til.ut
41,{L

(4) Beul
.tL.t g ug
3ut

utgi"ar

's{rr'

{1k
lQ :

[+iltie{

qLq ,J

121 u[i.tLcLr

ert
(3) €rcr-ilq td
61

?

ctiir c,1i..rrr[ Sqiril ,tr"tl e.tr ?
61 1dl1itu,rirr1 (2) qrr{ {Rr{rqi,il
1a1 uiQtd,u,ti,il 1cy r[het-1d iiRr{Lti?il
-ft{ qlqe orLicil{ qrqi*ti.d} +j ra ui{t

d'ril
di.il

(2) t",r 313..1i-, {t,td
(3) 1*.{ tts'.t1, iir'La idn, t}.aii
(4) t,r{ srrql, +iltt ,rrd, E<"it
ctLct {11 (Reti Iead) +rLtL*r otL.t*ri l,ri tL,{

,-iqi'.]

trtrt +tr{ {rqL.ra t}?

(2) rtorql
1t)
(3)
(4) +r*I?
12. lttct:tt.rltl +.it tt.t cU.ftrtl rtti U
(1)
1zy oriuLcil
(3)
61 r:.uLrll

?

(3) t'tLittt

,,tL,i

uLril+ t}

,,tL.il U

(2) }i?t
(4) leucr
17. ctisLlr dt(,r ku-z 9iL Le-Lr.r teqi.rrfl [i.,ri,l

irL tLil.{l

15

O.

(3) titt*it
1c; lrtuir,.t
"tLd[.r rLr DDa {EreLaq"-0 rqL,r-tL ali

,t?ti
(3) Rgi

51ril

(3) tit,u ;,t r lQ.g.t,rirt,,ir r tL.t 1ti ti
(4) ?'utts iitR
f

1z; -tL.LrA-s

{1)

?

(4) cri.r )tltil
qjcil .i,"1.r,,[{ ,tVtt{
X*t eer r3 e{
(1) rtt.rt Ro[?.dt
121

ti,,i,?

(2) it(.LitY
(4) uixu:"r-r
l"rq-{l tLrtrL.[ t] ?

r,i1r4r,1.{1q[ :,{g.j

(2) qeqrl
(4) l,t€tottt
121

(r) cirlt'at

.

%rqr-r

r'[et?. qLet

sr' (Srnash) 36

61 tictloricr

&

5;.G ,-Lr,t

0) 1'.{ ltrqi, rtert.tt

?

u.lrt
1t; tett'r'{.t
121
1f; r,r+RLe U.la (4) Gqrs iicld
,agt r,ti+ti ,,1 t'ta.ti [q[iL'z.ttqte ],{1,{.rttl
t

"qL

tg,tri3 lcrln

DLy-1

flqt.ti

,aq,iLL1,,{l

4.

otLtct{ iiirll

i'ttS6itilti

llrteL

qi

urtLuLri
ggt.ucil p.qrqrqr-rr +q,,[r s,u
1e1

rLt,rqi urqet & ?
fl) q[Ar 4iru,{ (z) lrr:(3) loitm.r rrlsl (4) 1id16r

ttr

sudhi10939@gmail.com

SuDHiR Chauhan

raLllqa

25.

r,tlu-.td

rt[{

r.1i1,U1q,U r,11,1,,1

ltLi

iqt,.t..tLrti

&

si,l

?

6; tc.aL':tL'ti

121

(3)

1+1

q:ia:-i".[

26. tctl [la"'r:-

(i)

{ieq.r

5t:-'t'tt1 5rtt

.l-Lt;-ictttl

[ltztl'ti

'l
eir. [';'{a 'ttt.t.{Ltt ',it-'. is

37.

[itt

zg.

ls.

3t+:i.Lt uetqzil ,jl .,t,,F.ttil '{tL\i "it}.q
,,ti.tir-t{L,t -i3t1 u'tlft1a 5l1i ,aLt( rl ?
xLsL

1Z;

(a)
P1 uitie,ll
qLA ir-rli.-LztrLil'o ?
(2)
1t; ,icii[ituL

r:.tt:

39.

1e64

Ql

1e67

SO. ,,u

(2)
(4)

.X+.rf triL

P+:Lrt

{qq

ao.

zt6?

01 gur,

RrttL rs .

itL eqr

(2) :-tiLet rtelt
(4) xi ,{t€.t %h{?
31. our,.r.{l [tr.rLtiLRsq ria{LtL r,tlL,:[['t[Let
f'1,:t g.tl
itl lituae,{l 'rR.t (z} ,,t.[l qu"e
(+) 6P.r cLitl
1r; rul
"6Rru.t

'?

)iuL

rd +J &'tn

.rJ.

+i{ uii'J

'l

(4) Et.tt

(3) ),tt?tlt{ +{Gtt'lt (4) t? :tt'{q(t;'
34. i.rqLl.{ rq uz'tqt rteil',to'jiiqu- fli. .,i.Lc{

.ttli

(2) ir%3u-l
(4) ltstrtts

.tqii

1t1 rL"r.rLuraLr.r.Lrll 121

(3)

ai'iluiu-e

.6.t.-e it,it gaL
ail qt0-z dzt

1+) aLJ

:Jt

qz:

(4)
Lq

?

{t-i

u*.qlt.

L

q[=t.ir{t't'l

ur;.r.1

oit

r+:-lq[trt j1.11,i[

i1.il ,]

?

1t; irui-ut e*
,,tiLst
1z; Q* ,,tL+

a!
,Ja1.it

?

(2) zr-t5- 6i1
(3) q?,r+ti u[i..iLvri1+1 35sL qRqtr-tt
-ftq urire ,,r-irqi{t rd ,,t*t gf\tia d.t

6;

?

rtts-r

t]

?

-il{.urLi {l { ou.t-iq
-{l,r ur.r{ rr{t ?

.'tt+ 6[i,'u

(1) rt{ qZqr
(3) 6tr.
t {ct-rt c,l-tr.d.tt

acr srri r,tL4etl

Lit {'t2il q'r

20081t r.{L

(3) iqr'4

ttatqlt" ([J't +tqr
tt,tLt){i +.tt,{s it,r eil
(t) 'iLqLa{ncr riLutit(Z) %qler-eL(t -ti.{

"ud-p

d[i\

rr'ifl [i[icr

(2) T l'r
(4) [Ee'1
1l; tRL.IL
?
Af . ,{Ldl 6,,-t urg.tt 5r11dl r,noi1 6.jt
(1):.rtir-fl (2) +tru
ailittL
(3) 031
1+1 t'T
+2. -il,)tL'ritil didl qL:ilt;-rr.rg.L liL &?
(2) Ulr
(1) -ii,i
(4) 51,'q
(3) 3\tttlt
+r. -tlq'1rqi?il :,{i is.L 'tLl eL' '.{Lll'{l qti'}
(1) lttt'tq.tL
121 ardct-s

fl+{l

121

.r-u-1te1

-

1e66

e:tcr
(3) ,rci-t +il*iii,

1s)

;,iLe[*-,{r

e+{

1+1

(2) r,tltttclL'o
,iaA
1r1

{q"r.r

[it'ar{.,{q[qr-,it-ila.t'tL'iL

(1) citeL.rt'l

?iLP{l

1e6s

r.ti, .t-{ -r.Lt ltLteL;a

32. .{l:[:-i1Lq&{l

n{rld-fl

(3) 1qd

tj61

l.a.L

0) tBel

\r-rL3L

tl' 'i

(2) 13
(4) 1 0
otLl.r-[I rtdq?r.t tgso,ti +,tLtc[] "tgta1{
'tt.t I r) ?
(2) u{
0)
(3)

hurl

1c1 'rLet'J'r
'tiiDLtt
tl[::,rL-tl
r-rtq.tL lqL .r'i'ti
{:tz ;u "rL+

(1)

12
11

$ttiui ei izar .rt otlr''r

t'ql

rrltt

1s1

zl.

?

uectqraqi rqrL,i

(1)
(3)

(a) [i'a utitz,it
1+1 [4,a:i3u Bt+t

(1) ltt{

g.tL

,,.r' ,tut.ttti etticftq tld.at

61 dl,t.t't [4c.,qLoq,tili[.t
(2i ,ll\,ril rJP"tL ,Ll'il
1S; r'.ir ii-aL
(4) 'it--te-[t rt't!

F{'4 "J{1€'{ Pc'{(t
(2) [q'.1 .tl-tc{L['.rtltr- R'{il

zz.

'r'LLr-.t

1a1

,416. {1. ,,11. ,,t1,.

'i-r

(a) i-tr-t oi-t
?

46.

'tatLuifl 16 Xrt d{l +3 rtlttt (tcq.rtt) t} ?
(2) [ar ii,
0) $,{ !i3
(4) uL0-r +aHcL
(3) lti

sudhxQgqg_@gntel.cqq

SuDHiR Chauhan

siLiL.r-.r

+2.

.rL[\at't .iir-.t 9r-r{ 'sq-t

iL-il

urt

1r.14 ..j ?

iioi'l

0) t'-r
(3)

Fr.tL,IIDL'

(2)

"{rd

tr€

(4) Exkil
48. :,tL 4tqi.L.r1 ctclrqrlt,lr UttLi ,imor gtclat

,,t[tftq\ dttr rr%1r{ ,,tt
r-,-t-iL lr.qt{i uLil ?

e[ULqLt-tL ]-Ltq'L-[l

59.

-

uL,ti.r (2) 6[ri ]rlqicr
(3) tLLa +utL:L (4) \€r%-r I'uqLiL

(1) xri. + ufl
(2) r.t[i + "trr
(3) \e1q1x
(4) x+,rtd-I41
"|q,{t,r"
qtGe.it
60.
iiq.td .,it,rtutt.iL.
(1) d6
(2) /r'{qr
(f1 T t'+t,reetL111 1+1 ',tgdlt-u

.

punctutation)

61.

Mirta rvas unhappv (1)/ thatshecould (2)/
noi be alrle to att-nd (3)/ \ieena's rnarriage
tornorrorr'. (4)

62.

The television seriali\4ahabharat (1)/ l'as

49. ott?.[q qt-t5 +trtq r,ttttL[i-.t ti,

(1) 80of i LrLL'.tt tlZ
(2) 82'30'VJ LttL-.t,- '-tt

Iiootd

so poptrlar that (2)/ roatls used to be r-leserted (3),/ rvht,n it rt'as being shou'n. (4)

is-11-1:- q:-

(4) 25014 Lg,tt-t"- rri
50.

51.

qj*r Eii F+ruL"rL e.ti
1r; r-{ut .irt qL{ 121 {'. zlLr,ri r,ri.{ioil,ir

)ar

"r.rrt" tr6,.-il

ttltl{tdl ttnt tiLtt-'t.
(2) uti.l
5rL1

rt'61-i

(2)

htr'r

(4) xrr-r

"Dl,{?-"

(1)
(3)

sr,,rii [q3,6pii

e.r,,€

rir'.ir.

(2) q{d
(4) +
r,tltil q1.re[I Qar" ,,roeute.ri u3

qu{r

r,tG'c

tiLtit.

(1)
(3)

ti'.{'l
tisqt

"qisL

(2)

r,uqr' ?textcr-ri .,t{" dq'1.

(1) q:Lr r1LJLCil
(3) -ir.jL Grrrrqr
57. ULr{l "}.s,ift,rLqj

G) rra$
(3) Y-5lrii

[ind the misspelt word.
64. (1) lViden
(2) It{aiden
(3) Rider
(4) Foder
choose the one which best expresses the
meaning of tlre given word.
65. Delegate
(1) participant (2) rcpresenttitive
. (3) nrenrber (4) ofiicer

66.

1Z;

tLr w<)

1ay

o.tl) uietqq'L

s.1o6 s.i1'qj.

(2) U5t,ll
(4) "(6t'!l
.il{rt [c'"1*ri,fl [4it.rer qilq]r.
(2) qi,1
1r1 riLr
(3) qrqrg
(4)r,qt"t

Eager

(1) cu rious
(3) devoted

(2) enthusiastit
(4) clever

Choose the one word oprposite irr meaning
to the given word.

67. Neivous
(1) con [id ent
(3) rrnnerving

68.

(2) boastfu
(4) stout

i

Preserve

(1) deflect
(3) tlestroy

?i€,1.i1

(4) ?titoitt

(1.),/

(4)

%g

,l,rlfl

55. ",iriql

sa.

1+1

"?,urr.1" ,roe-ii h3,sLd rr,e dt,iL.

(1)
(3)

se.

riit

(2) itg
(4) ?ttot3

(3) -ucr

54.

tga

"5,-i" tr,,a-ri urutL?i[ qrot titttr.

0) qti
53.

1+1

n ere so interestirrg

that Viju rlitl not evt'n (2)/ get awa1, {r'om
the tcl:vision (3)/ to eat her dinner.
.

?

CI) qL3
(3) R'"r

52.

63. The progranlnre

e.rdi:L'dr

(:) "r:tl

t_1ll ,tLiL

Find out the incorrect part. (lgnore the error of

1t1 u.t

(31

"Id-tE" ,.rot-[ rt[,r

(2) defeat
(4) restrain

FilI in the Blanks.
69. He is so proud af his u,ealth that he

Iookstlou'n-

-

- the poor.
(2) at
(4) trpon

(1) for
(3) rvith
70. The tu'ins looketl so

71.

that

rve

could not rlistirrgu ish betweerr tlienr.
(1) surart
(2i handsonre
(3) identical (a) like
'tiqt{L crc{l.Ll uit aqr['-rl[ r,-r.-r.r sitL SL-J-L
rr..fL.tl ,,Udl .,)

?

sudhi10939@gmail.com

iji :,irr.i N'il

-qi1r,

.,t

ra.r

:i;
:ti

qlil

.r'-:li'ril''' "t'.iil i?)
r..r .-.,, 'r.ii,r1l. (4i

,l:'1

-.-.r

_{[q.att.,-r

!,rri

q.1

[i'r.ia.ZrLtrit

:1rfii1

{2i tt(}tt't

!1

ll',ri 'ir,il

(4) (o.fa

tli

i1)

ril

3[r-i [ :,,.rti

ritrcrct

82.
Xts.[Lri

r:1(ti-r

(4} :1"1:-14n, n',
;,.,'- ;,.l, !,i
-r1 r1 .' .,,lt r' 4-.'2 r.'1,;i f 1pl y.1 lg)
ii) .i;,i1i,:, a, ,,i1i,.,,r (2) --L"t'!Lr-i{trjt qt6t
1:i1 :;'i"-ta iittL,:[[ 1,11 tle,tta '.r'itr{[
,,'-1..,-?,,1,G.,-{t%':li i:. ri6 :-tt:.{,i{i lqe ,{6
'i '"i . r,i i i.;1 1.q:, {ir.irir1l E ]L:.,1[l Eti
"'{?
ili ''r.11r
(2) 20 qd
(4) 10 cd
ili l5 :rtl
irll{: i.-i {'i itt,Lrit '-{griqltt ;;rtrtl. r-'ti
' r ,,'. t1 .,t.t i"4i r.{t:rl/r 5 ..' '-t{t% q;.
1.f . 1

1

11,

"t

(2) lCrto i.
(4) r150l.

ir,

i,*,,, ,.
.,{[,t
,ij,.. ;;il;ti *jiti{L rL1,il_ l{},i.i .trii rj.
;ri ,-;i,g-L1 ::-|ri-11 .;*t:: qr..tL ltSt?il ?i5 \4[tt

'' ii ,i,i2. q.,i ti{i :L:t-l[ :.r:, iZcii uit ?
(2) {5 q{
lii ;d.l ti.{
jni :li q'{
(4) 65 .tri
,i, -,ir,r.-r :1[,pj[:{;,11ri1. iraog{l fZ liei,iler-{
:,1,i,; 12 [.iiii3*iL
:l J . t:.+
1..'i

,i

-155

.

tiil *.

:,Lri].it

;itq tftt

l ot!

(41 24ir

ctilt +i5 rt}i 16 &.{ilri !i 8. Srrt tri
5qlii { t.:.qa rr-6i a .a[R rg r,ui t9. €q

(u
,;,
i.ri

i0
..
l)

2370

(3)

1c)10

70000

83.

I? ,]-iil iaar Rqu cit.rir
12) 6
(4\ 12

(2) 3000
(4) 218(l

?..tt 1il iLlL':t ut;r

{irl

r,t, qqtr-

(r70S{i {Lr.L!tl -tli[:'i tt,,.rL'aaLiqLdl
It,ll f{+tLsa'1 ,16 rE'/

e,ti

?

i

4ir

(1) 1
(21 2
(4) +
(3) 3
s4. ,tuitX ,,tt 4u at: tt\r. 25 Dqa\i!t sr-.{t
ii,ttl rr.t,t [9. ";i- ,r\idl o ,t'gzL rtt /tu:. r uLi
.tL t tL:'l-tr ,t Ur-r .t 11i 10 R.rU\[ gt ti S
,ti ,rgii.t1 rQr,iLd.il rr,qt iecll u.til ?
(2) 20
{1) 22
(3) 18
(4) I rr
ri5. -,r3 '.+tiau,ti tra [:ra"Ld[rit Eo :i [ii{L{,
5+ll -,tXg'l.i.t41 20,1qt [it'.ttt],.i .ttqLit Ertt
&. qa lqntqrti ,ttil E-ttr- [Er1t]-il iz(tl ZrL S?
(2) 15
(1) 30
(3) 25
(4) 20
86. "AA:B=3 t4c4rlJ:C= 2:3eLrt, rti
A: B: C = ....... eiq.
(2) 3:-1 :12
(1) 3:'1 :S
(3) J:3:.1?
(4) +:6:!'
.

87.

8.73

(r)
(2)

;i:

,,iir"l:i rirr

Q'

?

.t[e{ li'.Jil
irrtstSr 180000 {.-tL
'1r{i
Xilirt,:r {ta qq'}. q.{tt i,ii r-ti{,4-t
:.,rt3r.lt 5qL
{ciirli}ri t+t i ,,iLe .rieliL'i
(z) 7:s
(1) 7:6
(3) 8:7
(4) 9:8

(2i arLictt.t[i.1

:-tc4[q.;-1o6

ie'.L'o

r)- &. g

t-"-l i

1r1 :r:.{l

:

a,q.L

l:

'il.r"1-Lqiril

r

,r

r-ir ri'11

i

ii
i

.r.:;rr-'

-S-uD-HiR-C-hauhan-8r. i: it-j,ltl
so , r.i,rLil qt,i rl
't,ti,r'l:o
tDt,ttt 42-[L r,t-q '4.v,1,,i3. t[Latr,it.ti :S;,
rrQ: rtuL ,,td-r HL(t a. "i,t rait.tl 3e t,utt
q.ls.eL r.i,rL{[ v.L,-t .tL rl.l.t: r',iqt;ll.,lL-11

T [irL',t"-'r

1',:; il,,i!:.q
ie1 irurft
'/
.:..,1 .i .i:-i(:ii2il- 1ft., Ci 4[ a

...i.ir.

'j,1,

(2)

r,

8.73 x

rL

8.73, 4:2i, 4.27, 4.27

,.?

(21 12
(4) ',l +

(3) 13
86. \'t,Jn-i 1i-1 r*1;.11 'dc{tr,t {r,: 3 91q1 ryil 19;ai
[;_: *il:-t "rqLci rt>: tlr 3r{i.i a. 30 I!'r:tL
%qtoi r,it{ti 40 "ir:'t .i,4c{'. , aLi,ir ieer aLr-tL
%qt',i r4tqt ?

0)

10

(2\

15

(s)

20

l4l

25

sudhi10939@gmail.com

raLZlqa
89. ilE qfdcrr-u

SuDHiR Chauhan
\iiqi

iiur u.t 50eurrR*t.,].

25

,i'{lut* ge 120[ir:r r] utgcrut 501lu,rL d.
i-{l qrr 25 liaL qrqr }aqr R*r d ?
(1) 10
Ql 7a
(3) e0
(4) 60
SO. ";: ?at.{l.iil.-0 ,,t: ,rl-l,ti +l iia-:rt .iLr

itcltrti ,.t,t.tt l ii ili1\ ,'5. ,J . ,dt ,,t t iril't,ti
:O isqtt r.t\,rqlti urq .tr iacrL iLert,'ttiL ?
(1\ 27
(2) 2s
(3) 33
(4) 35
Fttu (si-rz) 't'lq uLta Frreqiqizft trrqi
cr6ti{,13i.{1 "i_jli cir'q'r t'riLar-ft q"4 ri..rl ",r ii,,i'{
a

q

tiq

..1

91.

ltr,i-[[

"i'

,4.,. .!i)+

,,t

:.tt\elti

i,t L.te t 1r,." L I i,i ir

96.

q14l a'r-rJtil r,i i-:..:i,.,i,

LCP: : NI-LI:

(1i

9s.

(3)

99.

-[l

(3) oL!

(2,

irit ,,tt 'tl,lt

ift

qtedl

rriL

qqlll arllri

1z)

<LeL

+a

121

'tl'a

(:i

({l

.-.'::

(2)

1.
s.
e.

(1) 2.
(4) 6.
(3) 10.

?

sLo{L

'1^l

?

..q

61. ' (2) thaish,..:ir,i,],:
62. (4) iihl.,, !i 1tir., i-:r i

?

"rL,ric.i

{z)
(4)

lq,r.rr

i9.

(i). euct irr.li t-tui{t ril {l rai giatt qqifl.it qri 6.
(i0 ttir tit-li a.'ilil qL..'4i ]i.i diel].f.t .rii. is
(iii) <ltciir,ri dlelteuirJi sr.4iciqiZl"iiritqig,r.l

.

-r{1.

(31

40. iii
44. {+i

48.
i-i".

i;t.
,rti.

{1}

r.i)
{il}

i.l)

,

r.

:

,t[Rrti 1,t.lr",r ],tl.iX

4. i2)
s.
1Il- ii}
r{r (ii
2il. i4;
24. i:i)
2ri. i+) ,
32. t2)
js. ili

:.. - ,-:i,ni1ii. .'
IIt':!'rcllrirrlir:,
:....,'i!.i.i..tcslj1,,.,
{l}.
+i,
i:-.
:
i.i) .
i{}
i.li
iI
j
.i,ti-11 t,9. r i ,
i.:l .ri. ,.i;
i-\: ii. i.Zi 'i:
.r.

.63.
(3)
r,tGlt{
tiirL (so-roa) .i1,i urqe "arelrr{.} ,,re{i{. 3{i &.
b8.
A.{t -it4,,i.rtq tti-'rt".t y.ii(,i i,r{.r.r'i,
?:13' r,.ti:t;i E.iiqi, i:it-,.i e"iiri"( di.i;,ap:i rr*
'i{'.
;-Lgct

_

%qtGt

63

(41 66

ltcitrr I

.i !i) ti,

(tq A.rll z':il.ll ,.ti r;,ri.i..-:,
. (1) 6i'tr
Q\ ;i,{1
(3) ]lteu
1+.} "i--i -i 4ri r:tr.

(4) 3. iri
(3) 7. (3i
93. d BIHAR i cxxgw €r"r.rtrrl trL.{ d, ai
l2) 17. {3}
STATII.] iClr:la eqqr{l .tLqir
13. (41 14. (3) 15. {,:}
(1) VTCXT
(2) rucxl
77. (1) 18. (2) 1e. {ri
21,. t\2) 22. (2) 23. (tj
(3) TVDXJ
(4) rQrxj
94. -tli,, r:tt F.ru-[ ct;-i q'L rL,,[.t 0oi E. ,A 2s. (11'2.6: (4) 27. (:iJ
29. (1) 30. (2) 31. t2)
qrry ,{lrti ui.{ il{
a.it qlutt ,t-ft lU
33. (1) 34. (2) 3s. itj
rf f;ur.r-l E
37. (1) 38. (3) 3e. {:i
a. 0 42. (1) 43. (+)
G) U4
121 u[D,t
4s. (3) 46. (4i 47. iri
(3) ':.ri1c1 rlEet
49. (2) 5C. (.3.} Si iii
95. ?-rg.<r l"idLlrr{t ei6iL rs qj-g Li,rqttl -tLii
, t [.ift r,,"<q{,_{l ql,.l ,*.t;],.1 {f.lrll etqi 53. (4i 54. (I) 5a;. r:]i
57. (1) 58. i3) I!;. .,li
d.
zii,l[ eriE ri,tL tv
(r)

ui,rli

141
'-i['4i
+,1r .j.{.1; rr l'

(1) di?'
aLzi

"ir

100.

?

92. 5:27 :8:?
(1) 6s
(3) 61

i{it :.,ii.';i,rii

(3) 'ii,ri[ .d'' ai.ii {41 ai:i ,+t eiiil
citd e,,irit-il,aL1.+r:6,ri ll, "i a,iL;i ,1, i,

g1

(2) PUj
(4) OSI

PUr

:

(1) qrq ,H. ti;
(.,i
(3i .iit'rii :,i;- .Li.r. .i.tl
97. otii [i-ii-. ,i,'ix. xrtq-;,at, :,,

-

JtsN :

[)

5qr,

{v\

:,t*t 2t,tit .;.'q;li.;,1.1 1i,.
'rtr'4l. et"iLzl (L,rli':L.iL, r,r, '
qtAUtt

(iui

:

..

8{.

tq} ;35.

92. t{i ji
1eil.

lti

i+ii,

,i: :.:... i.ii

i:,:

{4i

sudhi10939@gmail.com

SuDHiR Chauhan
:lytLrt.tl

r.

.fd,ll l{[aq .rr+ qRc*t,lL l?-dt )tstr
r)...
(2) ti-tlt
(1) t!5

Z.
3.
4.

tglt6
1:; qlti,ar
iii{l tg trtt)

1s) otLrtrLda
1r1

tl.

-14.

'

rJdi

(2) lEtct't
(4) tt"dd{t't
aLJLi G-utr rr1+ i,uctdt ,tt.iLt I ti. tv ?
(1) rJdr.l-r
121 tltr-it
trtlt
(4) %ctt?(3)
u+4,ri flL ii E ?
(r) B'r0.* .tqt -ti{
(2) .i-t{ ctu atdtstR.tt

8.

q

'.i.

1r1 :'is

(Z) qurr"ti :'Leuj
(4) ur.[ir ciu

1t1

ultict-t-tL

rt-ttiil-z

rq,[r
(2)

6r]rdLtL-i

iLer u,rL
qq{,ul

ui

iRu.t
ot g[\Ll

1z;

[isiau

1s1

[4[htt ,tuLr

1c;

sL.

Z. ,i-stq.h

srqr q%?

,i t&h t) t'ti

1e3s

g1 gll

si{

d?

18.

....

"dl

irJt{-t

?

(21 1e31

121

rj,l

eO

?

idDtt iiu'L.rL

uL.{V'irr (4) dlc{-r +,{tdaq.l
cLu[-{l t.ft Er-ur-t'L [4ris qtlj.ta sldt -tte$
'"-{le t,[si'-u &qs riet eil ?
0) di.t6ig frrl 121 c'i[}t{< {zd
1s1

?

rlQ<r.Lr aL.iLi (s) rdlt,iE i:-t
uditqeti {('iq ii-[ urt eai ?

,iqLa.sr

(2) [\q qrcils
(B) QcL
(4) %10.ri.r{ [i.{lcr
a{l-t.ri.6.u, tort'u hcie{ { uDctL,t r,tLqi?
(1) ,Lrtl

rLrgtL{l ,alasir
10. "ilii-u qetql{dl ri-{l G.t,t ,teqrril qet
,ti.Lrrl .{qrri -tel qLq ?
61
tz\ i.Bqriei
(3)
(4) \iu
ff ,rE\ oioLtutti ttgfl.iry t[ qD q",{rd 6} ?
(1) qiiGrqr
121 iretilt

i-[

1t1 r,is cLeLria-[l +atu.tt

)etttiirt
.{l€

,

1c;

r,tLcqL

(4) 1e32
(3) 1e2e
{< r:qt,{rL it1,t.tti }rttt "tFrt

..

-uql

1+1

{qlltti,it

s:Le'r r?.11 ?

.igfl sl,tl'trll.
1+1 si6utr utLttt Girtl irrtct'i

qt'rqrtrt{
1r1 srerti.fl

(:)

siltr

(3) -fla

qt{i

.T{e.rr}t-t

(2) c'l3tt1.t
(4) ur'.t

ilt

ui iu,t{ &&et

ctuj

uir-uttl

(i)

-{[q-tL 6eiqLr[{I r'r,ti

1S;

1r1

qt]),tLd 5{i Ed

1t1 uei.,rctuL fiitti usq'i.r rt?.t rt.i si t].
121 +ra un.li dai ttrrtfl [iqa,n.tL EL.[ ri d.
sL,i si E.
(3) trur{l a}tit ,,tLt.ll dai +tL{

1t) {rEo rrLl[iu iru
{cr?.

it%5Le

16. ,LLq1-6Frr-t u.tg.tl +,ui rrtl

tsli i qttd it{
(2) {rt[ii re]t
1r1 2tl,t iru
(4)

(1)

I,tr,rtL-{[

61 tLai. 6.r{Ltsj auL i[q.tL,ti r,tti r].
.ttcti t3.{I fli dl.rL.ii ,,tti t}.
1Z;
.ts','l Eiq lita,Il tg
1r1 trai ulitl dllt
[i.ri qq.rL.rl uti t].
,ttcti erLi .r {,t.ttrti .rrLai t} t,tttr i.il
1+1
Grr.t{ qqLr-i ird oL.ii
"'t..t.
Fa ,,1{"q.i+rL a ,,tL[tr uqL61:ltL titeirti
ll,rr & zti ...

hi,lti

(2)
(+) 6'rd'-t
uLt ur-eti t} iqL,.rr,qd'tL't

1e; ttL6[tR,rL .tt.tL +.[s.t
r{Cl.ru[
1+1 i"trL dE[
qdDLrqtl Z{e{l-t
r}

7.

?

qitt
1r; .trr lir,t
[)

?

(1) El,rir

1+)

.

ect[

Ri\L"iI

.it{tL.r-i}r.{i,"r1 s.j g,r lurti {,rtl r4ri E
(2) drrt
6y crits

{jt.{lr
[hint"r riBl :.ri uti('.1 ?

5.

'tt\

lurt tL{t

$t\tt

(2)

+ttlt.rtctt6

1f1

lmria

v-tuttrLrst-{l u,tuL,t[ qtrLr'r
3,i uiri.t-ti urrt trrl+iis.r sri uL.q'r ert]t ?
(1) lr%cle
1zy utaeftga
(3)
(4) +ul-rttr
1c1

n.

'Lqt

sudhi10939@gmail.com

SuDHiR Chauhan

g+{LdL

22,

orLi-.ttl ugtp.r.t q,te 1q1 urtLr-tLt-,ra{ 'ttrt

1t ?'tL U€t(H .,t: iL%cLLr- F+oil.1, .,t:
tLt hetr.L aqL l,i: ,i?.Lqsri.ll P+Dcaieqill

€9...
1r1 'r. seu.u tiFEa
tr
121 rctS.U StlZ

t-tL'.{.tL

0)

1S; tt ,,i)F-u-za ,t.ir![r ]riE rcrs.u
(+) tt c,ptLet it}e

23.

24.

"Up,LqL{I"{ r,r-tL giiL nl sdl?
(2) jla@t
{1) r.uqls
1e; uL[Dr[:t
1a; r[\ct
tu ?-r%{-u qL uri uit cft 3'1 :}q p1Lr..tq[\ r:ur
q'L.ttti u,{t [ieit q-u"ri ?
ci{lg?qr si?i

g1

sreilsz

ZS.

,,r9l,A

[igtLryt-t y-tLi

fE

ri).

u

titr q .,,ri 0

(1)
1z)

29.

rFt+,t

(a)

t.l)u.

tll 3.t-tt lt.t,[r S'Let eat
ttzicslte

(1)
(3) ?i(irr

tcu

1r1

rtild

(3) {"lt - t

?

(2)

u{q.r,t[ -

(4)

'-{ctt?t9f

lL{}.t fir.pttL }t,{rt ttcr}1-t r,l.{ri
?

{eqr

,,rC

lQrat

rtttilt ttotu

i{;

[)

rt<iLr,tt

1:)

1t{{l

)tl]rt

(2) orrtdftts
(4) Urrtq

dlicu{ q}c0 ru.t rcrur.cua -rJtrit

d

eg

?

Gc<tL ,rt
0) 6.r.
(2) 6.{. tgzsti eLe'Ll{l il4tL

tq47,ri qre

(2) s{it}r

u{

(2) ,ardr
(4) }t(ur

e-ti tamrieet

{re
t{tdq-r

ur+ri sr-tq

1c1

auti

oruc{lq

?

.(4) 1r3(Ur
30. [Uaqr. r,[-{iti.itdq?. s,ui r,t-qi ?
(1) 1930
(21 1e2e
(3) 1e36
(4) 1e33
31. Sutt t.n.ti rt,it flL qie *rui u".{i ?
(1) ,.Li'<
(2) u€arlr
(3)
141 snaet
eZ. deir_r,ri ilI,a ietu Rtq-,i$r,{ h,t['lt e-tL

rgle

121 :LoriuL6lz

r,rd.qa qr-L
(3) {?
(4) ,,t3<r Eqtl r4rltL
6. {. tS:Or{i ,tacti.rrri qi3p:jl r.11111:11;- L1;.
rlqLrtl ,,tL.tA ?{ttA l'itEtrlt-tt i..r.t Slt,lL *.dl?

trqdr-u uoqru art
121

+a

S'[$ e.tL

?.

,rLetl

(3)

orLr-cil.t

+rlBcu.rl

tt-t
:irt. dtar
141
1r1

rrLJl't :

(3) uq6

..

1s1 ur.r+e-{l {[JaL,Li,
s'ret esrqr

91

1t1

n)s

as. -{l{{t{sll

1Cl 1r:-trt,tL

,rimg eg?

1t; aitt'ti uirL (21 oi3'1c1 q,u,a
1sy rilDr
141 ttisL-eut5,L
zz. r'tLlcllq. {r[l,t:i r:er.{ irrri "}.qL {ut r} ?
1t1 xcrit-0 nlocu,ti
121 '11{t-il tiluat,ti
uadie-{l

?

[iieLl,rr
"+tLUr ,,t,{t1,r" h,slatL q.{ds t't,lL scrL'i
1r1 cti*tL< [ieu 1z; uL:..ril. art
1e1 tLaL"tL6 -ttiLu, 1+1 oi1 g.riira{
ottt-.{l,r i-rytl,t iilu1 ttzl.t UQir.t-t :,rL

,,tLrfL?

1+1

r{

ell,ti.erlir-rgeird?

tfqtrtl

(1) re.rl
Ql 1e14
(3) re17
(4) 19re
zo. liR,rrr,,n6Erqliei urrrL-.r ctr\rti js

CrLeG (2) *tter.ta O:iet:

P1 aGi:L,ri

(4) r't%iut

6p-L r,irtt,.rttL

*'lii"ir

?

(s) ueLtf i. F+au 1+1 ',tctctt
.34. ,-ttgsri'tr,{ uiaL{ aura fli *rL[\,r
(t) Ur.r. t[€i]rqi (2) \Lcrqritl

121 it,-t1-t

(3) rliH

ffl

Edl}(r) "rrtti ortr-.t d.u. toso,tl etnrtLr ,,t1i
(4) "a'ui 15.r. 1935}t[ orttd ilttrl qRFr{,{

qltti 5lctt\i ),ttcrit
u{ Ma lLdlr uouzer

fl) tdr.triet

xau

121

a-ti ur+g.,}

?

tt"t Uir.r

(3)

,-'tiJ,t

(3)

qlh tc!r.6i \erd (4)

(4) fu.qr,{,.l lrie.r
42. uLL\ cA 'rrDg:,1111 g 13 '1
(1) uL15
1Z; .tLlQr: re.,r'rS

r

ag.

6[Q,rL

.[t[,rr.rrLg ugriuLr

qe.r.L.(t3

]<

+ri urQ{ t}

?

sudhi10939@gmail.com

.--

SuDHiR Chauhan

:,l

|'."

ri

,ri;i'.:i

-

_54.

J:;r 1,1.r,i:1ili..---ii i4j \?,1\
41. ;,.11-' ,t......t'!-t t.-1,, t.il1.rr.ti r'ttq 4...
':r r,l. -'' 1 :,:. ,-'; 11 .ir.;;1:'11

j.ii li.:.i':;':,'1- itr ll
45.

.i1a1.i*,1iil
'

rrit.l-dr :-.',.'

rt l.

tt-:t ; i'-i.r, f r-q,Lrt-i irtL.lct

{ll \'rr ,--{'
,l-:aL
1:g i.c,rt
rg:.

ttr [l{u-ri,

ili

l--r "1.1 195fi
i r. tr:',.:'l it);r

1;,:.-.i,.,y i1:;11
I

.1s.; 'u,'1"i.

f3i

"'1'r

:l.rtrrf

1{ til

) qrrq
iit .., ';l

(.t

56. .fl {.tl {l"tLr.,iL,ii?.il

(1) (0.5)2
(3) 16.008

57
tqt

[:{,{.{-ti

58

?

::-

r1'1

[i*i

19.+ii

ii:l

{1) {il:j,-

55.

3zo3t;-irLt
,tt-e
qa.,"
(4) ciri

:,i4;'11 ,,i1":.qir[[

A

-

(2)

(2) "i rt'l
(a) .,tL.tidl 16 -t.,.[
lti ..,t[q..{L\i r.4t.1p1 a
(2) ar6rui-d'l
t4) {,r;l

10000

ll\tttt

(1)
(3)

r[\ri

%.

(2)

J0

(4)

0.23

1

33

5

ea

(A+B)r,L 15

(1)
(3)

*

10;"i,

?t)0

I

r

.

{1} 5{0
(3) 2i60

I?.

,tra. ,,ii-{1. -ir.-trq.i

ii.".iA,r.

i

{3}

(2) 1080
.(4) 8100
-u;i[ ?i1.,lr Sr! & i'oS+,{

?

tr) 10000.

l!=1651

(2) 10164
(4) 6,5400

s:i i; " '''il:.ln e,,tl, utLq u
{ii

t).t)5'+

(3i

o.esq

;.62.
rj

.-tJt.5 14

?

(2) o.ss+
(a) o.gsa

0.15 %

'.J.

-";

a3t

6+0

%=(A-B)ir
A.[1 .,11.{i_

(2)
(4)

d

25 % ur'{,
?

60 9r

400

.";

x .1,r.,{ 1i1,,-rl y,{i tO X ,,1Lljt il ,t,tL
y ri,,'.r.1 t25ril 10 % q1 rl. .tt x qil,r' '.r'

(2)
(3) r10.5s (4)

(2}
'Jtld1,td
(3) llri,'i l
(+) 3,t;-tt'tr,
.t .r.rtLq_i .1r.[ rr! +i.rrL & ,? ,ii,f,;i
,t,rit 5.li: rl'Jn3.4.n.t i,{ti .J.

49

+i'*1L

(1)

(11 ia(t,'i1

rr

19

(z\
$\

(4)

!q0

.t'L B.tL ]e.=1t

60

{i'it 'tL'i[ ri.,,ri so

150 i[!ql
5
10s r[\qr
.05 trlu.qr
x .11 30 ?b 72 ',5. x Pr'r,ilY ..
(2\ rr0
n) 216

(3)

?5e

210

(4) i,0
2r0
1r'ir-tqr- E
*r'tL l0l0
(2) 1000
(1) 101
(4) 10
(3) 100

lit+5

i3i

a1-q

45,

t-9 ?

u.i-tii..tl dl?.t {t,tq in"Rf LtlL-il
cr1.p,ii 1s'qr11 ..tti *llrtfqLqi ;,tL.il ?

i:l

.O,tL

21

1

(3)

{21 ;L,t

L;t-a1L'--r1t/

;i; -:i .'ir,;'+i

ll.

,:.i.ti

_:lt-' :tr'-""
:rr.r,! lr.

_.

257
(1) 1

;.ir;...1{'tr-

n tt\t;:) ir q Lr,.i[,t 'l

1Q,A
-... (

r

s0

1+3
r 13 75

6r. 7,11 , 17,25, 35 ,-r'.j'l air iq:- ,,tL.riL ?
(1) 37
(2) 55
(31 17
(4) 60
-ilat
1t;- +Llvq[dL i,t, l,t-rt arjt,jl
"rL,fe
,,iqrr '.j . ,.-iL Etge'lr ,aq.r & i sirtiL.
(2) 'i1.,.t4..,tt6,
1r1 i€'rct
(s1 {l.ut'j.
(4) {1.a.
63. .{l,i qLtaL REeuti,i} ur-tL,{ Fr.,q-u +rt-t
qre qic{ cr6e drtil.

346:72::234 : ?
(1) ?8
(2) 21
(4) 36
{3) 32
64. ,t'dt {li 'rite*' 'r.ie.' {rt iir'itr qtii u ii.il
ilt 'qda ciLat jt{l uL{ ti,,itr qr,r.t g ?
(2) ltd
0) 'iia
(3)

6"t1lca

(4) liitJ-z

sudhi10939@gmail.com

SuDHiR Chauhan

lia
?3
65. r,ts *idL .tr.+ 6uii s{i ,ir ',rLr,[['ir.tLtL
_ (1) {
i:)
,urL
,{.[[tt
t'L+at rJ d i ',1
[\.tL-fl.
ateL
(3) 3
i!,
.].oLsil.,]
s.'
+iir{+t[
a,{La,{l
73, ',i<rii['"il :i,,1'r ...
Ix'il UdI
,J
Irq. +,rL r*p-tr lioitqi ?
:ie'tr'.i',9 I
(1) Gie't
(2) lldl
fi) t-r''l
(3) 'ri
(4) [\d]:rd ,4e-l
(.i) il,t
+il i; ,'
66. 'P * q'ti ur{ rs'g-tr outi t, ,.}.'
74. 'Gi,"tL'.li{,,iti . ... ...;1::;Lj'::.i .,.,.
'p = e'.r'r 1,t,{ s 'a-tl {ri:u p .'
-4,1,{ fi
'f,- g'iL:,tr[ u 'e-u fudL p,a.' -lt,rrLrti?i]
(1) :,r.{3i 'ir ,
r_9

.

i 'i,*-tt qt]tr M S,?
(I) MxR+N (2) lr4-R+N
(3) N + It x M
(4) .r35'l .t ril sri'it.
fi-t't ttzl &

67.

-tlq ,*Ltcil ,,rsrttLrqr{L ur-r[n.e-t
t{i t i,tt.tti ?
PRIMAI{IL),, RII\4ARIL\,,

(1)
(3)

rMAR

!,:

RII\4 ARIL,

(3)

75. :432ir{11q.i

1r.i

p1-,:,1.r :,r;-1. :1

..,1

, ,,

'',

,

..

'-'i
^. J, D. lfr +t
:,

6e

i2i

')ri

(3) 75
{1) jr.
t'q ir[a-i 1t[iia-t-ir i,.,,r.1y ,;i1.:

76.

(2) ntN4ARr
TMARTL (4) RIMA
6s.'Xkrs'iL?i6i*r........u1rtr],'r{o[rr'Bqr.r'iL 72.
tde'arrr
ri.
(1) 5qrQl tyr,,
(4) ircl
0)
(r9. "i rL,'a coNGIiATUI-Al'h-t tqL.,l.trr[,
78.
t-+i.t[ r{i 6rpiti r,rttiL\l2[ itrj
"t,id rp*

:

r35

(u

p-u.i

?

t4l ir,-"

:att

i1)

+ttct,ti

(3)

aq.tr,Ft

i?) ',t'tl
{-i

}

'i,;-[.];

:-1!h i i' 1:1.i 1,' i-,r'11," i i,..,,
;t1,rti. t,i 1,..j 6 ,t:-i ..-, t|, -,.t.;.
(1) ue-ttL rL,riLcii f:! 1ii;[?.{i i,r .
t1911-1

1

11i4'ii!

t4l .{t r:/j
1:; tttia,t
..tl:-dlt lqat ,rt.Lr, 6t::L +],i :11].r.i,;,
1{L.1q.tti ;.11i..J 'i

'

-

,'L.i & rtt -{}{.tLqiz{l ,,tL

,,La?,t sroeti,it";t
.r3 uor. r,r-r .i %cu6r
U ,}

,aeri

i] ? "ir Ur{l
,,tt it6 ttot q-t.t'L 'r{t .t|,rqLq X lt.

79.

(1) A
(2) c
(3) x
(4) ilr
70. d Lrr,e tWNXLf { r,taiit ;,iqSa qpli{r'{.r-L
trtti +r1{l r{,,rd ncrt{i r{1.{ .r'r .rqi?it ieeL
r,teLil{ 1r1r.r:,tqp,.l[td ij.iL ?
(1) tl'ot
(2) ut
(3) :is
(4) x'n
.71. *i',qL :lyBe+rLi t.rL iz_..t1 ,i1t tS
"rtial)
.ail li,,rtt"tt r,tLiotrfl ,.{a.tt oI ;t-: te-<L

ij

fi.qt"tt r,ir't.t

(1)
(3)
1n

t,{
"i

-,ArjL,{t

(3)

?

ii

SO.

i'1.} 'i:i':irl
,,'1 ti.1ll.,r,,.j,:r;- i.tI. :ii,,:

19 ?

[-i--ut
(3) tGrtittt

-tlqir\lril

(z)

,r.;-f,r

(-t) ri'r,,.;',
3d 2[ci zrrir,.,;r.;i .,,1r

x1dll€ti

(f)

1:; grtLi-irir,r.r'

gl

(1)

1

:;1:111-.i:.r:il

\.tt.;
SL 'ltlii,:t'r1,,i-t's 1,rr-r:ril 1l !; .:

..

(11 2t?.

(3) s1\in
82.

"e"'l

(I]

.i[{xj

ql;I

0)

(2) ,,ri
(4) -,r,-.r

riftrri ,i1,...1 .11,i'l ,{LZ?il
uur-r.[[
,'t-t vrrc{l ,{r?{dl qr?-lir o. ,r ,ihqi }rdLq
%lqtl qttPil ,i'"tri t}. \'r{r. .'ri. t{rl.q qar)
izqL orrtt.,.) ?

,'r'!:

i;;t,

rl.9p,t,:t Fjrti-:i,4r.

,tta

d

trtrti :iL;.qi',,tre erq.

:,1t'i

,,t--t-

r.t

..; tr-

:'ri.t'l

(-1) "ll.t.j
B.].

"

rg1:.,,;.|" 11or,-ir

(1) 3ll\i
(3) r1q1'-t1
84.

"t(,{.4" tlr,:,;t

sudhi10939@gmail.com

SuDHiR Chauhan

rrlril.la

85.

(1)

4/,1'rr

1e)

L:rduL

(2)
(4)

UGruu

97.

-

u6ruLl

(l)

,,uii.i[
1S1

(4)

(21

describe

(4) stress

98.

Spectators
(1) group
(3) onlookers
Fill in the Blanks.

r'irL+qa

rtic ipa n ts
(4) listeners
(21

pa

SZ.

u.r-t" ilaq{LrtiL q{ rittiL.
(2) [qettii-0qts'{5:i ss. trl
(1) id:ri ttli
il I'our positiott, I rr'ottltl nol
{di
(3) 3qcq.q uq.r (4) i,ttliPfl
have paitl the bills.
.
''td
,.ir,iL.
(2) had
(1) rvere
uur
rL,{l

.

1r1

"gct:,1[irctLs[{

"iLsq[LqruiL

iLrg-il

1z; rLrf il

-100.

1+1 rtt{:t
1r1 :Ll3h
SA. -[I,j-rL uoa,ri,jl hirrt,:r s.iLdL.

0) u{eu

(2) 5''Lt

(3) q',rttct
1+; -t.r.Lt.,t'L;t
89. 't'{€{" ltr"-tl {R'.1-dl utlL.
(1) {+r,rc{P-r (2) U+'-'tP--t
(4) rq( + 4
(3) lq r r,rP{
'llqSiSlt"
90.
lt6t.'t t{\La dtq'{L'it.
(1) 66
(2) rJqqr
(3) q'.,tltqtei{l 1+1 ,tgdltt
'

measu're

(3) explain

1y'6u1g1't ,,15 r.tna ,.iLtrt.
Eiii ,-if L
"t.t"
r.lstrlla
(2) 3u3t

".,f.i.1

0)

Emphasize

%c{tt't

95.

opaque
(1) transparent (2)
(3) clear
(4)

96.

Dirn
(1) Ioud

(2) clear
(3) untlerstandable (4) bright

choose the one which best expresses the
rneaning of the given word.

9.

(1)

13.

(2)

1721.

(3)

10.

't4.

(21

(4)
(3)
(3)

(3) .4. (3)
0) 8. (1)
\2\ 72. (1)
(3) 76. (2)
(1) 20. (1)
(3) 24. (2)
(3) 28. (4)
(1) 32. CI)
(ii 36. (3)
(3) 40. (2)
(4) 44. (3)
(4) 48. (4)
(4) 52. (2)
(2) s6. (3)
(4) 60. (4)
l2l 64. (3)
(3) 68.
(21 72. (2)
(4) 76. (3)
(3) 80.
(4) 84. (s)
(1) 88. (3)

(3)

81'

(3)

, !:'
89'

(4)

(2)

91- '

(2)

he would have nrisscd

92

(3)

and also to give it to.

93.

(1)

I feel

94.

(2)

98.

CI)

meaning

coveretl
mist\' -

(2\

(4)

,q

(1)

29.

(2)

J.r-

(1)

41..

(1)

45.

(3)

49.

(2)

53.

(3)

57.

0)

61,.

(3)

65_

(2)

69.

(1)

(3)

Annex

Choose the one word opposite in
to the given word,

5.

2.
6.

77'

is curions to get (1)/ tlre information for hinr self (2) / and also given it to
(3)/ all others r'r,ho need it. (4)
93. I feel irritate n'hen (1),/ things do not
ha;rpen (2)/ the n ay I want (3)/ thent
to happen. (4)
Find the misspelt word.
(2) Aniveisary
94 (1) Animate

(4)

(1)

(3)

92. He

Animosity

1.

18. (1)
22. (4)
26. (2)
30. (4)
34. (4)
38. (2)
42. (1)
46. (2)
s0. (4)
s4. (3)
s8. (2)
62. (4)
66. 0)
70. (1)
74. (2)
78. (4)
82. (1)
86. (3)
e0. (4)

Find out the incorrect part. (Ignore the error of
punctutation)
91. Had he not reached in time (1)/ he u'ill
have nrissed (2)/ a golden opportunitl
r,r'hiclr conres (3)/ once in a rvhite. (4)

(3)

(a) u,ill
(3) ant
otlr ers, rvhY c{ on'i
Ratlier than
you I0ok for yortr ou'n tristakes ?
(1) blanring (2) helping
(3) pointing (4) l'a tch inc

(21

(21

irritated n hen,

ss. (1) e6. (4) e7.
ee. CI) 100. (1)

(4)

sudhi10939@gma[.Qem-*

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.