Gabriela Vîrlan

Concepte fundamentale

UNIVERSITATEA „DANUBIUS“ DIN GALAŢI DEPARTAMENTUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ ŞI FRECVENŢĂ REDUSĂ FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

SISTEME INFORMATICE FINANCIAR-BANCARE
Anul III, semestrul I

GABRIELA VÎRLAN

Editura Universitară Danubius, Galaţi 2011
Sisteme informatice financiare bancare 1

© Toate drepturile pentru această lucrare sunt rezervate autorului. Reproducerea ei integrală sau fragmentară este interzisă.

Editura Universitară „Danubius” este recunoscută de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (cod 111)

ISBN : 978-606-533-077-1

Tipografia Zigotto Galaţi
Tel.: 0236.477171

Sisteme informatice financiare bancare

2

Sisteme informatice Categorii de produse software Alte tipuri de produse software Clasificări ale sistemelor informatice Tendinţe actuale în dezvoltarea sistemelor informatice Sisteme informatice de tip nou Sisteme integrate Obiectivele specifice unităţii de învăţare Rezumat Teste de autoevaluare Răspunsuri la întrebările din testele de autoevaluare Lucrare de verificare Bibliografie minimală 58 58 59 59 60 25 33 37 44 47 50 Sisteme informatice financiare bancare 3 . sistem cibernetic Noţiunea de sistem informaţional Noţiunea de sistem informatic Obiectivele specifice unităţii de învăţare Rezumat Teste de autoevaluare Răspunsuri la întrebările din testele de autoevaluare Bibliografie minimală 22 23 23 23 10 11 14 17 2. Concepte fundamentale Conceptul de informaţie şi dată Noţiunea de sistem.CUPRINS 1.

3. Sisteme informatice financiar-bancare Principalele evoluţii şi tendinţe ale sistemului bancar din România Analiza domeniului financiar-bancar Tipuri de sisteme informatice bancare Sisteme de plăţi şi deconturi Prezentarea sistemului SWIFT şi TARGET Obiectivele specifice unităţii de învăţare Rezumat Teste de autoevaluare Răspunsuri la întrebările din testele de autoevaluare Bibliografie minimală 84 85 86 86 62 65 71 72 79 4. Sistem informatic privind acordarea de credite persoanelor fizice Scopul şi obiectivele aplicaţiei Tehnologii utilizate în proiectarea aplicaţiei Prezentarea aplicaţiei Obiectivele specifice unităţii de învăţare Rezumat Teste de autoevaluare Lucrare de verificare Bibliografie minimală 98 98 98 99 88 90 91 Bibliografie de elaborarea a cursului Sisteme informatice financiare bancare 4 .

precum şi a importanţei care trebuie acordat domeniul TIC1 în orice segment al realităţii economice. procesele de decizie trebuie alimentate cu informaţii de un grad acceptabil de completitudine şi exactitate. Ai nevoie de experienţă în utilizarea calculatorului. care are un scop didactic. vei putea face dovada cunoştinţelor învăţate. Se cunoaşte faptul că performanţa bancară are două dimensiuni: rentabilitate şi risc. Pentru a parcurge acest curs sunt necesare cunostinţele şi competenţele dobândite la cursurile: Bazele informaticii şi Baze de date. în special în cel al sistemelor informatice. Cui se adresează acest curs? Cursul se adreseză în primul rând studenţilor care studiază domeniul vast al finanţelor şi care au nevoie de cunosţinţe de bază în TIC. Acesta este şi motivul pentru care informaţia devine tot mai mult o resursă strategică. de cunoştinţe despre componentele hardware şi software ale calculatoarelor personale. sistem informatic financiar-bancar. aplicându-le în diferite situaţii. Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor monetare ale economiei şi orientarea lor temporară în desfăşurarea de activităţi economice eficiente. în contextul dinamic şi diversificat al mecanismelor economiei de piaţă. Cu toate acestea. Exerciţiile prezentate în cadrul lecţiilor te vor ajuta să îţi fixezi cunoştinţele acumulate pe parcurs. cât mai ales insuficienţei sau impreciziei informaţionale. În acest context lucrarea de faţă. Vectorul informaţional trebuie să stea la baza construcţiei oricărui arbore decizional. La sfârşitul fiecărui capitol. Cursul este împărţit în capitole şi lecţii.Gabriela Vîrlan Concepte fundamentale INTRODUCERE Lucrarea de faţă abordează problematica complexă a sistemelor informatice financiar-bancare specifică mediului economic actual. îţi va oferi noţiunile de bază necesare înţelegerii conceptelor de sistem. fiecare conţinând exerciţii aplicative şi teste de autoevaluare. inclusiv în perimetrul vieţii economice se confruntă cu două aspecte majore: incertitudinea şi cunoaşterea imperfectă. sistem informatic. Despre acest curs Cursul intitulat Sisteme informatice financiar-bancare se studiază în anul 2 şi vizează dobândirea de competenţe în domeniul Finanţe. Aceste 1 Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor Sisteme informatice financiare bancare 5 . formativ şi instructiv. iar spectrul nou al modelării economico-matematice trebuie să se răsfrângă asupra metodelor curente de lucru întâlnite în instituţiile specializate de evaluare a riscului. iar managementul bancar urmăreşte maximizarea performanţelor bancare prin armonizarea următoarelor obiective: maximizarea rentabilităţii băncii. începând cu întrebări mai simple şi terminând cu analize comparative referitoare la diferite aspecte privind utilizarea cunoştinţelor de informatică şi a sistemului bancar. Există în activitatea economică evenimente incerte care sunt atribuite nu atât hazardului. Societatea umană în ansamblul ei. minimizarea expunerii la risc şi încadrarea în normele de calitate şi comportament prudenţial.

la mediul economic.cunoştinţe trebuie să includă: folosirea unui sistem de operare (Windows XP. Fiecare capitol are precizat încă de la început: • obiectivele specifice. Sisteme informatice financiare bancare 6 . Astfel structurată. • să argumentezi caracteristicile de bază ale unui sistem. Windows Vista sau Windows 7). • recomandări bibliografice. noi competenţe. • să identifici caracteristicile de bază ale unui sistem informatic. • competenţe dobândite ca urmare a parcurgerii capitolului. explicarea funcţiilor unei etape din cadrul unui sistem informatic financiar-bancar. materia se parcurge uşor. dar pentru parcurgerea fiecărui capitolul se recomandă un timp de învăţare propriu acestuia. • exemple ilustrative. • să distingi intre caracteristicile unui sistem informaţional şi ale unui sistem informatic. conform programei analitice. • lucrări de verificare (conform cu calendarul disciplinei). Pentru aprofundare şi autoevaluare îţi propun exerciţii şi teste adecvate. Vei avea astfel capacitatea: • să diferenţiezi dintre software-ul de aplicaţie şi software-ul de sistem. de 2 ore săptămânal. sistem suport de decizie şi sistem expert. descrierea caracteristicilor unui sistem informatic. • concluzii. odată cu cunoştinţele oferite. În primul capitol intitulat Concepte fundamentale vei regăsi operaţionalizarea unor obiective specifice. • rezultatele aşteptate în urma parcurgerii fiecărui capitol. Competenţele pe care le vei dobândi sunt următoarele: • • • • • aplicarea sistemului. în al doilea capitol Sisteme informatice vei achiziţiona. prezentarea caracteristicilor unui sistem informatic-bancar. După ce ai parcurs informaţia esenţială. • să descrii subsistemele unui sistem informatic. • teste de autoevaluare. • timpul mediu necesar pentru asimilarea fiecărui capitol. familiarizarea cu conceptele de fişiere şi baze de date. cu toate caracteristicile acestuia. iar în final: • rezumate. care iti vor permite: • să utilizezi corect conceptele de informaţie şi data. Conţinutul acestui curs Conţinutul este structurat în 4 capitole. utilizarea tipurilor de sisteme informatice din cadrul unei organizaţii. toate aceastea după ce vei studia conţinutul capitolului şi vei parcurge bibliografia recomandată. asigurând pregătirea graduală a studenţilor. Ritmul mediu recomandat pentru studiu individual este.

Se va ţine cont de acurateţea rezolvării. vei rezolva o lucrare de verificare pe care. Pentru neclarităţi şi informaţii suplimentare vei apela la tutorele indicat. • să identifici. să optezi pentru o soluţie de alegere a unui sistem informatic integrat adecvat domeniului de utilizare. prin exemplificări. • mimezi evaluarea finală. după corectare. o vei primi cu observaţiile adecvate şi cu strategia corectă de învăţare pentru capitolele următoare. De asemenea. Pentru aprofundare şi autoevaluare îţi propun exerciţii şi teste adecvate. Ca să îţi evaluez gradul de însuşire a cunoştinţelor. noi competenţe. sau le adnotezi în spaţiul alb rezervat. • în caz de rezultat îndoielnic reia întreg demersul de învăţare. • răspunzi la întrebări şi rezolvi exerciţiile propuse. de modul de prezentare şi de promptitudinea răspunsului. intitulat Sisteme informatice financiar-bancare vei regăsi operaţionalizarea altor obiective specifice: • să descrii dezvoltarea sistemului bancar din perspectiva ITC. le notezi pe hârtie. • evidenţiezi informaţiile esenţiale cu culoare. In consecinta vei avea capacitatea: • să descrii principalele funcţii ale unei aplicaţii informatice. Vei fi evaluat după gradul în care ai reuşit să operaţionalizezi competenţele. Informaţia de specialitate oferită de curs este minimală. autopropunându-ţi o temă şi rezolvând-o fără să apelezi la suportul scris. • • Sisteme informatice financiare bancare 7 . principalele diferenţe dintre sistemul SWIFT şi TARGET. o vei primi cu observaţiile adecvate şi cu strategia corectă de învăţare pentru capitolele următoare. caracteristicile definitorii ale unui sistem informatic bancar. • să deprinzi modalităţile de analiză ale unui sistem informatic bancar. Doar în acest fel vei putea fi evaluat cu o notă corespunzătoare efortului de învăţare. după corectare. Se impune în consecinţă.să raportezi sistemul informatic la domeniul de utilizare. a testelor şi lucrărilor de verificare. • să rezumi principalele documente utilizate în sistemul bancar. În capitolul al treilea. Pe măsură ce vei parcurge cursul îţi vor fi administrate două lucrări de verificare pe care le vei regăsi la sfârşitul unităţilor de învăţare 2 şi 4. pe care. prin exemplificări. folosindu-te de suportul de curs şi de resurse suplimentare recomandate. Ca să îţi evaluez gradul de însuşire a cunoştinţelor. Vei răspunde în scris la aceste cerinţe. parcurgerea obligatorie a bibliografiei recomandate si rezolvarea sarcinilor de lucru. Pentru ambelel lucrari de verificare vei primi informatii suplimnetarea de la tutorlel desemnat. odată cu cunoştinţele oferite. În al patrulea capitol Sistem informatic privind acordarea de credite persoanelor fizice vei achiziţiona. după ce vei studia conţinutul capitolului şi vei parcurge bibliografia recomandată.B. N. • să identifici. • compari rezultatul cu suportul de curs şi explică-ţi de ce ai eliminat anumite secvenţe. Pentru o învăţare eficientă ai nevoie de următorii paşi obligatorii: • citeşti capitolul cu maximă atenţie. 50% din notă provine din evaluarea continuă (cele două lucrări de verificare) şi 50% din evaluarea finală. vei rezolva o lucrare de verificare.

................ – LEGĂTURA FEED-BACK ÎNTR-UN SISTEM CIBERNETIC ... 11 FIGURA 1-2......... 17 FIGURA 1-6...43 TABEL 2-3...........…......92 FIGURA 4-2.93 FIGURA 4-3...... – CLASIFICAREA SISTEMELOR INFORMATICE ÎN FUNCŢIE DE DOMENIUL DE UTILIZARE…………………………………………………....... – LISTA CU DOSARELE DE CREDITARE……………………………………………95 FIGURA 4-6..... – DATELE UNUI DOSAR DE CREDITARE…………………………………………......... – RELAŢIA DINTRE SISTEM ŞI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR ..……. – FEREASTRA TIPURI DE CREDITE A APLICAŢIEI………………………………….... – CLASIFICAREA SISTEMELOR INFORMATICE ÎN FUNCŢIE DE APORTUL ÎN ACTUL DECIZIONAL……………………………………………………….97 FIGURA 4-8....49 Sisteme informatice financiare bancare 8 .........40 FIGURA 3-1.. 18 FIGURA 2-1........ – COLECŢIILE DE DATE SPECIFICE FIECĂRUI TIP DE SISTEM………………….......... – FUNCŢIILE SISTEMELOR INFORMATICE/PERIOADE………………………………. – STRUCTURA UNUI SISTEM INFORMATIC ....…75 FIGURA 4-1.43 TABEL 2-2.. – CLASIFICAREA SISTEMELOR INFORMATICE ÎN FUNCŢIE DE NIVELUL IERARHIC OCUPAT………………………………………………………………..97 LISTA TABELELOR TABEL 2-1.. – ARHITECTURA SISTEMULUI ELECTRONIC DE PLĂŢI DIN ROMÂNIA……….. 13 FIGURA 1-5.................... – GRAFICUL DE RAMBURSARE A UNUI CREDIT…………………………………...................... – LEGĂTURA FEED-BACK ÎNTR-UN SISTEM CIBERNETIC .............................. – DATELE UNUI CONTRACT……………………………………………………….... – POSIBILITATEA DE MODIFICARE A TIPULUI DE CREDIT…………………………93 FIGURA 4-4.................. – RELAŢIILE DINTRE SUBSISTEMELE SISTEMULUI INFORMAŢIONAL ....................... – CONTRIBUŢIA FIECĂRUI TIP DE SISTEM LA PROCESUL DECIZIONAL…………….. 12 FIGURA 1-3....39 FIGURA 2-3........... – INFORMAŢIILE NECESARE UNUI DOSAR DE CREDITARE………………………..……38 FIGURA 2-2.........Lista figurilor FIGURA 1-1...…..........95 FIGURA 4-7.........94 FIGURA 4-5..... 13 FIGURA 1-4............... – FEREASTRA CLIENTI A APLICAŢIEI……………………………………………..... – RELAŢIA DINTRE INFORMAŢII ŞI DATE .......

Sisteme informatice financiare bancare 9 .3.Gabriela Vîrlan Concepte fundamentale 1. Noţiunea de sistem.1. Vei afla ce este informaţia. Noţiunea de sistem informatic Obiectivele specifice capitolului 1 Rezumat Teste de autoevaluare Răspunsuri la întrebările din testele de autoevaluare Bibliografie minimală Obiectivele specifice: 10 11 14 17 22 23 23 23 La sfârşitul capitolului. Timpul mediu estimat pentru studiu individual: 8 ore Capitolul 1. vei avea capacitatea: • să utilizezi corect conceptele de informaţie şi data. modul cum acestea pot fi utilizate pentru a oferi acele facilităţi care au făcut din sistemele infromatice un important instrument în desfăşurarea afacerilor. data şi care sunt diferenţele dintre aceste două concepte. Conceptul de informaţie şi dată 1. Vor fi prezentate principalele tipuri de sisteme şi subordonarea dintre acestea. • să distingi intre caracteristicile unui sistem informaţional şi ale unui sistem informatic.2. CONCEPTE FUNDAMENTALE 1. prezintă conceptele de bază necesare înţelegerii unui sistem infomatic. „Concepte fundamentale”.4. Noţiunea de sistem informaţional 1. • să descrii subsistemele unui sistem informatic. • să argumentezi caracteristicile de bază ale unui sistem. sistem cibernetic 1.

sau vor avea loc". pachete standard de programe de aplicaţii. necunoscut anterior asupra realităţii înconjurătoare. devenită prioritară. informaţia este abordată din punct de vedere al procesului informaţional (succesiunea operaţiilor de informare) dar şi al rezultatului acestui proces (ce informaţii au fost obţinute.1.1. încă de la începutul anilor 1990. fiind elementul cel mai dinamic al sistemelor informaţionale. Cuvântul informaţie poate avea înţelesuri diferite în funcţie de domeniile şi contextele în care este folosit (ca termen sau ca şi concept). respectiv informatice. triate şi numai o parte dintre ele vor alcătui informaţiile necesare luării unei decizii. în general „un mesaj despre anumite lucruri sau evenimente care au avut. Spre deosebire de alte resurse economice. În sens primar. mai concisă cu atât deciziile luate sunt mai corecte. echipamentele de prelucrare şi instrumentele de utilizare a acestor echipamente (metode şi tehnici de analiză şi proiectare. au. Acest termen poartă numele de ”societate informaţională” şi se bazează pe o nouă resursă. Cu cât informaţia este mai clară. Informaţia este o dată plină de scop şi de înţeles. a acţiunilor şi a îndeplinirii obligaţiilor. respectiv informatice. Astfel. termenul de informaţie înseamnă o înştiinţare. Toate datele care intră în sistem sunt analizate. anume: informaţia. şi în special a domeniului economic.Gabriela Vîrlan Concepte fundamentale 1. De ce este aşa de importantă informaţia? În ultimele decenii ale secolului XX a avut loc o creştere explozivă a gradului de informatizare a tuturor domeniilor de activitate. politică. în contextul cursului de faţă. La baza informaţiei stă noţiunea de dată. În activitatea de conducere informaţia este „materia primă" cu care se lucrează în vederea luării deciziilor. Sisteme informatice financiare bancare 10 . şi drept urmare informaţia a început să fie considerată o resursă economică (la fel ca alte resurse: munca. Sintetizând. De asemenea. cel care dă viaţă acestor sisteme. manipularea şi folosirea informaţiei poate duce la îmbunătăţirea raportului cost-eficienţă. Nu orice dată poate fi o informaţie. principala categorie de resurse utilizate în sistemele informaţionale. informaţia este practic nelimitată.). Astfel.). care au determinat şi determină multe schimbări la nivelul societăţii. Din această perspectivă reiese că posesia. cultură etc. alături de celelalte categorii de resurse: personalul de specialitate. materiile prime etc. Ea este cea care stă la baza formulării deciziilor. care este volumul acestora etc. Conceptul de informaţie şi dată Ultimele decenii au fost marcate de dezvoltarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor . Informaţia reprezintă obiectul prelucrării şi totodată.). metode şi tehnici de organizare şi prelucrare a informaţiei etc. un nou termen a început să fie utilizat pentru a descrie modificările care au început să fie simţite în economie. Prin dată se înţelege orice mesaj primit de un receptor. Relaţia dintre date şi informaţii este ilustrată în figura 1. capitalul unei societăţi. sub o anumită formă. limbaje de programare. putem spune că prin informaţie se înţelege orice mesaj care măreşte gradul de cunoaştere al unei fiinţe umane în raport cu mediul înconjurător. sisteme de operare. informaţia poate fi abordată din punct de vedere al cunoaşterii adică la apariţia (fie pentru factorul uman sau pentru un sistem de calcul) oricărui element nou.

Sisteme informatice financiare bancare 11 . Fiecare sistem are ataşat un anumit număr de informaţii. sistem cibernetic 1. Pentru a putea realiza toate funcţiile. În conformitate cu Open University (1980). Noţiunea de sistem. procese. atât elemente. Definiţia noţiunii de sistem Conceptul de sistem apare în forma embrionară încă din filozofia antică greacă. iar existenţa şi funcţionarea sa este subordonată realizării unor obiective bine definite (unui scop). 1976). Afirmând că întregul este mai mult decât suma părţilor.2. von Bertalanffy a reformulat mai întâi conceptul clasic al sistemului şi l-a determinat drept o categorie prin care se cunosc relaţiile dintre obiecte şi fenomene (Von Bertalanffy. Cel care pune bazele unei teorii închegate privind teoria sistemele (este considerat fondatorul teoriei generale a sistemelor) este biologul german Ludwig von Bertalanffy (1901-1972) care între anii 1928 şi 1950 publică o serie de lucrări reprezentând începuturile teoriei generale a sistemelor şi a sistemelor deschise.” 1.1. care poartă amprenta sistemului respectiv. precum şi funcţiile acestuia.). obiecte. un sistem este un ansamblu cu un scop (obiectiv). În acest sens L. – Relaţia dintre informaţii şi date O definiţie foarte concretă asupra diferenţei dintre informaţie şi dată a fost dată de Peter Ferdinand Drucker (1909-2005): „Informaţia este o dată plină de scop şi de înţeles. care are componente (părţi) ce coexistă în vederea deservirii unui interes uman particular. Astfel.2. metode. Prin sistem se înţelege orice secţiune a realităţii în care se poate identifica un ansamblu de elemente materiale sau nemateriale (echipamente. diferite subsisteme. care se va dezvolta şi va evolua pentru a ajunge la forma actuală de abia la începutul secolului XX. Conceptul nou dat sistemului reprezintă un set de componente interdependente.Gabriela Vîrlan Concepte fundamentale Figura 1-1. Aristotel dă o primă definiţie noţiunii de sistem. concepte. tehnici. el a dedus principiile universale care sunt valide pentru sisteme în general. unui sistem îi sunt necesare informaţii. Figura următoare ilustrează corelaţiile dintre un sistem. interconectate printr-o mulţime de relaţii. cât şi relaţiile endogene (relaţiile dintre elementele sistemului) sau exogene (relaţiile dintre elementele sistemului şi mediul înconjurător) având un caracter dinamic. dar care se schimbă la părăsirea sistemului. o entitate complexă în care spaţiul-timp arată asemănările structurale. personal etc. ale cărei părţi se află într-o puternică interdependenţă şi independenţă faţă de mediul înconjurător. fenomene.

materii prime. 5. informaţionale etc. Mulţimea caracteristicilor unui sistem. Reacţia sistemului la un stimul trebuie să fie cât mai rapidă şi cât mai adecvată cu putinţă. se spune că există o relaţie statică între elemente. au un caracter dinamic. 1. (Vătui. precum şi a relaţiilor între componente şi ansamblu formează structura sistemului. Dacă legătura dintre aceste elemente este de compoziţie. 2000) Sisteme informatice financiare bancare 12 . Structura şi starea unui sistem Se poate rezuma că un sistem este un ansamblu de elemente. De capacitatea de adaptare a sistemului şi de viteza de reacţie va depinde durata să de supravieţuire. la un moment dat. clădiri. care la rândul lui poate fi considerat un sistem format din elemente. cât şi cu mediul înconjurător.2. 2. Relaţiile între aceste elemente. complex. de asemenea există şi o interfaţă. fiecare element al sistemului poate fi un subsistem.Gabriela Vîrlan Concepte fundamentale Figura 1-2. de apartenenţă. mijloace financiare. satisface în totalitate caracteristicile care reies din definiţia acestuia: 1. scopul este de a fabrica produse şi a presta servicii. de utilizare. ca exemplu de sistem. Mulţimea relaţiilor între componentele unui sistem. obţinând beneficii. de vizibilitate a unui element asupra altuia. Sarcina de lucru 1 Enumeraţi. pe baza definiţiei dată caracteristicile de bază ale acestuia: conceptului de sistem. care reprezintă schimbul dinamic între două elemente (un flux de informaţii). produse.. Modul în care elementele unui sistem sunt dispuse între ele reprezintă structura statică a sistemului. 3. mulţimea de elemente este alcătuită din: salariaţii. elementele materiale. şi 4.2. – Relaţia dintre sistem şi mediul înconjurător Exemplu: Societatea comercială. Un sistem îşi adaptează comportamentul la cerinţele mediului său. determină starea sistemului.

1. iar – după cum se va vedea – sistemele informaţionale şi informatice sunt sisteme cibernetice. incerte). are un sistem informaţional specific. Acest sistem devine sistem cibernetic.3. • închise (intrările sunt influenţate de către ieşiri). – Legătura feed-back într-un sistem cibernetic Sisteme informatice financiare bancare 13 . în ansamblul lor. şi regulile care leagă intrările de ieşiri). Cutia neagră primeşte impulsuri din partea mediului înconjurător (intrările în sistem) şi după ce preia aceste impulsuri. Noţiunea de sistem cibernetic a apărut ca o necesitate de a privi un anumit sistem izolat din punct de vedere informaţional. ieşirile. Figura 1-3. economice. • după modul de funcţionare: • deschise (ieşirile nu influenţează intrările).3.2. – Legătura feed-back într-un sistem cibernetic Sistemele cibernetice constituie o clasă importantă de sisteme. conceptuale – aici se regăsesc sistemele informaţionale). s-a propus conceptul de „cutie neagră” care reprezintă sistemul privit ca un tot. Definiţia noţiunii de sistem cibernetic Pentru analiza comportamentului sistemelor. atunci când apare fenomenul de reglare (numită conexiune inversă sau feed-back).4. le transformă în acţiuni asupra mediului (ieşirile din sistem). unde un mecanism de comparaţie permite ca rezultatul compunerii semnalului de ieşire cu cel de intrare să fie transmis blocului de decizie. şi care poate fi caracterizat ca în figura 1. Orice activitate specifică.2. Figura 1-4. • sisteme elaborate (tehnice. făcând abstracţie de procesele sale interne. Tipuri de sisteme În funcţie de criteriul de clasificare utilizat. sistemele sunt de mai multe tipuri: • după natura lor: • sisteme naturale (organismele vii). • după comportament: • deterministe (se cunosc intrările. sau organism specific. Schema clasică a unui sistem cibernetic cu o buclă de reglaj este arătată în figura următoare. • probabilistice (nondeterministe. Prin sistem cibernetic se înţelege un sistem având cel puţin o buclă de reglaj (feed-back) prin care se aplică de la ieşirea sistemului un semnal la intrarea acestuia.Gabriela Vîrlan Concepte fundamentale 1.

şi care are rolul de a transforma fluxurile primare şi / sau informaţionale în fluxuri secundare sau de prelucrare. dar nu este un sistem cibernetic. acest sistem de conducere intră în legătură cu un sistem operant ce asigură transformarea unor fluxuri de intrare în fluxuri de ieşire. • la rândul său.3. Sarcina de lucru 2 Explicaţi caracteristicile unei organizaţii economice din punct de vedere cibernetic (definiţia unui sistem cibernetic): 1. Sistem de conducere. evoluţiei şi interconexiunilor cu subsistemul operant şi informaţional. Acest subsistem permite monitorizarea. Între sistemul de conducere şi cel operant intervine un sistem informaţional (un sistem de interfaţă între sistemul de conducere şi cel operant). în raport cu cerinţele cadrului legislativ şi cu particularităţile organizării şi Sisteme informatice financiare bancare 14 . El decide asupra organizării. sistem operant Pentru a înţelege rolul unui sistem informaţional în cadrul unui sistem trebuie menţionate următoarele aspecte referitoare la un sistem: • orice sistem poate fi controlat prin intermediul unui alt sistem. cadrul legislativ în materie şi cerinţele strategice ale domeniului. reglarea. Rezultă că sunt fixate obiective clare şi directe pentru procesul de management. un autoturism este un sistem mecano-electric.Gabriela Vîrlan Concepte fundamentale Un exemplu simplu ne poate arăta diferenţa între un sistem şi un sistem cibernetic: de pildă. Potrivit teoriei sistemelor orice organism conţine aceste trei subsisteme: de conducere. • subsistemul informaţional îndeplineşte rolul de prelucrare manuală / automată a informaţiilor transmise de către sistemul operant.1. informaţional şi operant. Noţiunea de sistem informaţional 1.3. coordonarea şi controlul activităţii respectivului organism în mediul său specific. sistemul de conducere este implicat fundamental în asigurarea eficienţei activităţii organismului. un autoturism împreună cu conducătorul auto constituie un sistem cibernetic. Sistemul de conducere are la bază anumite obiective determinate de specificul domeniului analizat. • sistemul de conducere (de pilotaj) asigură declanşarea activităţii decizionale aplicată întregului organism analizat. În acest context. denumit sistem de conducere / comandă sau de pilotaj. şi anume: • sistemul operant (condus) este acela pe care se bazează activitatea organismului analizat. Fiecare dintre aceste subsisteme au un rol bine definit. ce trebuie îndeplinite prin interacţiunea dintre sistemul de conducere şi cel operant.

memorează. în scopul furnizării datelor necesare controlului activităţii globale asigurate de către sistemul de conducere. în vederea transformării lor în date ce pot fi furnizate sistemului de conducere.3. procedurilor şi mijloacelor de tratare a informaţiilor din cadrul sistemului căruia îi este ataşat. În societatea umană orice activitate este definită de acte normative. • implementarea funcţiilor esenţiale relative la informaţiile cu specific caracteristic domeniului analizat: • generarea de informaţii. 1. transmiterii. Relaţia de subordonare este dată de faptul că sistemul informaţional trebuie să producă acele informaţii care sunt utile procesului de conducere al sistemului. prelucrează şi obţine informaţii relevante pentru o organizaţie (sau pentru o societate) astfel încât informaţiile să fie accesibile şi utile celor care doresc să le utilizeze şi anume: manageri. exacte şi operative subsistemului de conducere. sau mai poate fi definit ca un set finit de concepte. • furnizarea de date pertinente. adică sistemul privit exclusiv din punct de vedere al culegerii. • prelucrarea acestor informaţii. Se observă că sistemul informaţional se află în relaţie de subordonare faţă de sistemul de conducere al sistemului. prelucrării şi stocării informaţiilor. procedee. în general. în scopul realizării funcţiilor organismului respectiv şi a atributelor conducerii acestuia. subsistemul informaţional asigură. Sisteme informatice financiare bancare 15 • . instrumente şi procese utilizate pentru prelucrarea informaţiilor şi a interacţiunilor provenite de la sistemul operant. care implicit determină şi delimitează şi sistemul informaţional aferent acestei activităţi.2. stocarea. Sistemul informaţional este un sistem care presupune activitate umană (socială) care poate implica sau nu prelucrarea pe calculator”. Practic. clienţi şi cetăţeni. într-un context operaţional controlabil. Sistemul informaţional reprezintă ansamblul informaţiilor. surselor şi nivelurilor consumatoare. modele.Gabriela Vîrlan Concepte fundamentale funcţionării domeniului analizat. O definiţie completă a noţiunii de sistem informaţional a fost dată de Buckingham (1987): “Sistem informaţional este un sistem care asamblează. Putem spune că subsistemul informaţional are următoarele funcţii: • cunoaşterea şi specificul prelucrărilor realizate la nivelul subsistemului operant. în condiţii de eficienţă economică acceptabilă. Definiţia noţiunii de sistem informaţional Tot prin sistem informaţional mai înţelegem şi partea dintr-un sistem care răspunde sensului restrâns al analizei. canalelor de circulaţie. staff. • memorarea acestor informaţii. • comunicarea acestor informaţii. tehnici. Aceasta se concretizează prin cerinţele şi deciziile emise de acesta faţă de sistemul informaţional. în limitele cadrului legal al domeniului supus analizei. prelucrarea şi difuzarea datelor necesare subsistemelor de interfaţă: de conducere şi operant. metode.

). Sisteme informatice financiare bancare 16 . corecte şi la nivelul de operativitate cerut de nivelele consumatoare. care ajută conducerea firmei. se pot întocmi programe privitoare la înlăturarea unor informaţii considerate inutile.3. Sistemul informaţional are un scop propriu şi anume acela de a deservi activitatea de conducere cu informaţii de fundamentare a deciziilor şi are şi metode proprii de realizare a scopului. cerinţe şi decizii privitoare la nevoile de informare ale acestuia. În cadrul procesului informaţional au loc o serie de transformări prin intermediul cărora datele despre sistemul condus (real) şi informaţiile primite din afară sunt transformate în informaţii utile procesului de conducere a sistemului economic. informaţia circulă prin aşa numitul proces de transmitere a informaţiei. În interiorul şi între aceste etape. – etapă de prelucrare a informaţiilor în care datele intră în componenţa diferitelor modele. Cele două subsisteme sunt: • sistemul conducător al procesului informaţional. prin informaţiile care le furnizează. selectare. în cantităţi suficiente.5. Sistemul conducător al procesului informaţional primeşte de la procesul informaţional informaţii referitoare la comportamentul acestuia. Orice firmă are propriul său sistem informaţional. • procesul informaţional al sistemului economic. Sarcina de lucru 3 Identificaţi activităţile sistemului de conducere din cadrul unui departament de la nivelul unei organizaţii economice: 1.3. Componentele unui sistem informaţional În cadrul sistemului informaţional economic se disting două subsisteme care se află în relaţii de interdependenţă asigurând în acelaşi timp şi existenţa întregului sistem într-o stare de echilibru (figura 1. să ia deciziile optime pentru conducerea acesteia. De asemenea. astfel încât se obţin informaţii necesare procesului de conducere. suferă o serie de procese de grupare.Gabriela Vîrlan Concepte fundamentale Orice sistem informaţional trebuie să asigure organismului căruia îi aparţine informaţii complete. de asemenea mai primeşte de la sistemul conducător al organismului economic. care face legătura directă cu sistemul real din care rezultă datele. Procesul informaţional poate fi separat pe mai multe etape şi anume: – etapa de culegere a informaţiilor. Pe baza acestor cerinţe sistemul conducător al procesului informaţional întocmeşte programe prin intermediul cărora procesul informaţional să poată furniza sistemului conducător al organismului economic informaţiile cerute.

modificarea termenelor de livrare etc.4. strategii. personal de specialitate etc.4. iar domeniile de utilizare a acestora se diversifică în ritm rapid. modele.). sisteme organizatorice. prin includerea unor noi activităţi umane. Aceasta se concretizează prin cerinţele şi deciziilor emise de acesta faţă de sistemul informaţional. tehnici. sisteme de tehnică de calcul. reprezintă al treilea moment important în istoria informaţională a omenirii. Astfel.Gabriela Vîrlan Concepte fundamentale îmbunătăţirea calităţii informaţiei conform constatărilor în procesul utilizării lor. cu preponderenţă în activitatea de conducere (management).1. prelucrarea algoritmică. O definiţie unic acceptată dată sistemului informatic nu există. ceea ce a făcut posibilă apariţia sistemelor informatice şi de conducere. după limbaj şi tipar. procedee. Automatizarea prelucrării datelor cu ajutorul calculatorului electronic prezintă saltul calitativ major de automatizare a unor părţi ale sistemului informaţional. Relaţia de subordonare este dată de faptul că sistemul informaţional trebuie să producă acele informaţii care sunt utile procesului de conducere al sistemului economic. personal specializat în informatică. utilizate pentru generarea. software. informatica se integrează organic în activitatea economică şi socială. Dezvoltarea echipamentelor de calcul şi îndeosebi a calculatoarelor a contribuit la perfecţionarea modelelor economice. Calculatorul electronic a produs o revoluţie în societatea umană în ansamblul ei. 1. restricţii şi facilităţi legislative în materie. instrumente. Sistemul informatic este format dintr-un set finit de metode. deoarece componentele unui astfel de sistem au evoluat pe parcursul anilor (hardware. iar domeniile de aplicabilitate sunt foarte diverse. cu implicaţii deosebite în sfera informaţională (prin modificarea activităţii intelectuale a omului). Noţiunea de sistem informatic 1. – Relaţiile dintre subsistemele sistemului informaţional Sistemul informaţional se află în relaţie de subordonare faţă de sistemul de conducere al sistemului economic. sisteme de comunicaţie de date. Apariţia calculatoarelor electronice şi constituirea informaticii ca ştiinţă. transmiterea. difuzarea şi interpretarea Sisteme informatice financiare bancare 17 . Definiţia noţiunii de sistem informatic Elementul revoluţionar al mutaţiilor care au determinat saltul calitativ al sistemelor informaţionale este axat pe dezvoltarea şi perfecţionarea mijloacelor tehnice şi a procedurilor de prelucrare a informaţiilor în scopul automatizării prelucrării datelor. Figura 1-5.

după cum este sau nu orientat spre rezolvarea. proceduri şi tehnici specifice la care se adaugă personalul specializat. în condiţii de eficienţă economică şi rentabilitate financiară acceptabile. Figura 1-6. – sistemul informatic poartă amprenta organismului pe care îl reprezintă. sau apartenenţă prin care sistemul informatic este o parte a sistemului informaţional. personalul ce exploatează tehnica de calcul. reglarea. (Chirleşan. care în principal se referă la: – existenţa unui raport de compoziţie. Ansamblul de elemente implicate în tot acest proces de prelucrare şi transmitere a datelor pe cale electronică alcătuiesc un sistem informatic. adică mijloace de calcul şi de comunicare moderne. Toate aceste elemente au rolul de a asigura o funcţionare optimă şi o reglare de tip conexiune inversă (feed-back) a întregului sistem aferent unui organism. Relaţiile dintre sistemul informaţional şi sistemul informatic Din definiţia sistemului informatic rezultă că între acesta şi sistemul informaţional. sisteme de transmisie a datelor. datele prelucrate. Sistemul informatic este o parte a sistemului informaţional în care procesul de culegere. alte componente hardware. coordonarea. căruia îi este subordonat. utilizându-l ca infrastructura să tehnică.Gabriela Vîrlan Concepte fundamentale rezultatelor în vederea îndeplinirii funcţiilor organismului şi a atributelor sistemului de gestiune (monitorizarea. alături de problemele pur informaţionale. software-ul. teoriile ce stau la baza algoritmilor de prelucrare. – Structura unui sistem informatic Sisteme informatice financiare bancare 18 . produse software specializate. şi a celor decizionale. Într-un sistem informatic pot intra: calculatoare. etc.4. – orice sistem informatic există numai în cadrul unui sistem informaţional care-l cuprinde şi-l subordonează funcţional. 2002) Sistemul informatic poate avea caracter informaţional-decizional sau numai strict informaţional.2. stocare şi prelucrare a datelor se realizează utilizând elemente sau componente ale tehnologiilor informaţionale. transmitere. controlul). Sarcina de lucru 4 Identificaţi elementele componente ale părţii hardware din cadrul unui sistem informatic: 1. există anumite raporturi.

asigură prelucrarea multiplă a acestora. obţinuţi prin diferite procese de prelucrare aplicate asupra colecţiilor de date. sistemul informatic foloseşte colecţii de date organizate sub formă de: • baze de date gestionate prin sisteme de gestiune a bazelor de date (SGBD). prelucrările şi ieşirile unui sistem informatic Intrările sunt asigurate prin operaţiunile externe generate de activitatea desfăşurată la nivelul sistemului (subsistemului) operant. cu scopul de a fi prelucrată. Reiese faptul că ieşirile sunt obţinute ca urmare a prelucrării datelor de intrare. Sisteme informatice financiare bancare 19 . • transfer electronic de date (reţea locală. Intrările unui sistem informatic reprezintă totalitatea datelor introduse în sistem cu scopul de a fi prelucrate. 1. QUATTRO). • baze de tabele gestionate prin sisteme de tip LOTUS sau derivate din acestea (EXCEL. prin interpretarea cărora se pot obţine informaţiile care fundamentează deciziile manageriale pe toate nivelele organizatorice ale sistemului economic care îl utilizează. În mod practic. Intrările unui sistem informatic pot fi obţinute prin: (Andronie.Gabriela Vîrlan Concepte fundamentale Sistemul informatic primeşte datele de la sistemul operant şi. reţea de arie întinsă). şi sunt folosite pentru informarea şi luarea operativă a deciziilor de către manageri sau personalul de specialitate. în conformitate cu un sistem procedural bazat pe algoritmi de prelucrare şi de calcul. afişabile pe ecran. în sistemul informatic respectiv. • grafice: arată tendinţa unor fenomene sau procese pe o perioadă de timp sau ponderea unor elemente într-un asemenea fenomen. operaţii ce generează un flux de date care vor determina operaţii de actualizare asupra bazelor de date. Ieşirile unui sistem informatic reprezintă totalitatea rezultatelor prelucrărilor efectuate asupra datelor înregistrate în şi respectiv. fiind necesare luări de decizii cu caracter tactic. intrarea unui sistem informatic este informaţia care se înregistrează. Deci. indicatori sintetici. sub forma datelor de intrare. Intrările. grafice. scanare). în conformitate cu regulile funcţionale şi / sau organizatorice specifice sistemului economic care-l utilizează şi cu legislaţia în vigoare.4. fiind concretizate în următoarele tipuri de rapoarte: • rapoarte – liste – situaţii: conţin indicatori sintetici şi / sau analitici sub formă tabelară. Prelucrările unui sistem informatic reprezintă totalitatea operaţiilor efectuate asupra datelor înregistrate în şi respectiv pentru obţinerea informaţiilor necesare funcţionării unui sistem economic.3. alte ieşiri sub formă mixtă şi / sau ieşiri către alte sisteme informatice. prin intermediul unei baze de proceduri asociate. • indicatori sintetici: conţin elemente sintetice / analitice cu un grad maxim de prelucrare şi reprezentative. în vederea obţinerii unor date de ieşire sub formă de rapoarte. 2007) • introducerea datelor din documente (tastatură. strategic şi operativ.

fiind necesare informării reciproce sau raportării cu privire la fenomene şi procesele actuale. • Sarcina de lucru 5 Daţi exemple de ieşiri din cadrul sistemului informatic de evidenţă a mijloacelor fixe: 1. care toate împreună vor alcătui sistemul informatic al acestuia. Deci fiecărei funcţiuni a organismului. Ieşirile reprezintă: • datele de pe documentele întocmite de sistem. Împărţirea pe subsisteme a fost determinată de o serie de factori precum: – tipul de producţie şi ramura din care face parte întreprinderea. repoarte. – creşterea operativităţii în activitatea managerială a sistemului.4. Sisteme informatice financiare bancare 20 . Partea sistemului informatic asociată unei funcţiuni se numeşte subsistem şi este caracterizată de un ansamblu de operaţiuni similare care realizează obiectivele sistemului pentru partea automatizată din funcţiunea respectivă. firmă) are de îndeplinit mai multe atribuţii pentru a-şi atinge scopul pentru care a fost creat (pentru care. funcţionează). trecute şi / sau viitoare. Fiecare organism (societate. – situaţia codificării şi calitatea documentaţiei. – gradul de utilizare al echipamentelor. îi va corespunde un subsistem informatic. Încă de la începutul utilizării tehnicii de calcul în prelucrarea datelor la nivelul unei organizaţii s-a impus necesitatea ca sistemul informatic să fie împărţit în mai multe subsisteme. Obiectivele şi subsistemele unui sistem informatic Principalele obiective ale unui sistem informatic sunt: – cunoaşterea stării sistemului. • datele exportate către alte sisteme informatice. – cuantificarea rezultatelor sistemului. – gradul de complexitate al sistemului informatic. de fapt. • ieşiri către alte sisteme informatice: sunt utilizate pentru transmiterea on-line de date între diverse organisme. – experienţa şi numărul membrilor echipei de proiectare. Pentru ca un sistem informatic să fie integrat unui organism el trebuie să fie ataşat în mod intim tuturor funcţiunilor automatizabile din cadrul acestuia. inclusiv combinaţii ale acestor tipuri de ieşiri. indicatori sintetici şi grafice.Gabriela Vîrlan Concepte fundamentale mixte: se prezintă sun forma unor documente elaborate pentru factorii de decizie şi conţin text explicativ. – condiţiile existente în întreprindere şi caracteristicile sistemului informaţional existent. întreprindere. – utilizarea eficientă a resurselor sistemului.4.

– subsistemul de marketing. modele. prelucrarea algoritmică. • sistemul de comunicaţie de date este reprezentat de ansamblul de mijloace tehnice interdependente care asigură transferul informaţiilor între două sisteme de calcul oarecare. difuzarea şi interpretarea rezultatelor în vederea îndeplinirii funcţiilor organismului şi a atributelor sistemului de gestiune). sau subsistemul. din cadrul unui sistem al unei organizaţii. sunt: – subsistemul de resurse umane. personal specializat în informatică. sisteme de comunicaţie de date. Modul de constituire al subsistemelor a fost în general influenţat de gîndirea „realizării de aplicaţii”. – pe grupuri de activităţi de conducere (planificare şi urmărire. – subsistemul care conţine modelele pentru pregătirea deciziilor.). – subsistemul de producţie. aflate la o anumită distanţă unul Sisteme informatice financiare bancare 21 . programarea. alcătuit din două subsisteme principale: hardware şi software. tot aşa în cadrul unui subsistem se pot decupa subsisteme. utilizate pentru generarea. deasemenea.). instrumente. tehnici.4. se poate defini arhitectura unui sistem informatic. – subsistemul financiar –contabil. financiar-contabil. personal etc. Cele mai importante subsisteme. care a premers gîndirii sistemice. având la bază prelucrarea informaţiei. transmiterea. lansarea şi urmărirea fabricaţiei. strategii. trebuie avut în vedere în mod consecvent caracterul cibernetic al oricărui subsistem al sistemului informatic (structurat ca sistem cibernetic). Arhitectura unui sistem informatic Pornind de la definiţia sistemului informatic (sistemul informatic este format dintr-un set finit de metode. sau mai corect al diferitelor părţi ale sistemului informatic şi. gestiunea livrărilor etc. denumite şi aplicaţii. tratate pe calculator ca lucrări independente. care este alcătuit din următoarele componente: • sistemul de tehnică de calcul este acel sistem care permite realizarea anumitor activităţi. Astfel s-au constituit „subsisteme” pe: – funcţiunile întreprinderii (producţie.5. Aplicaţia. împreună cu produsele software utilizate. procedee. restricţii şi facilităţi legislative în materie. care consideră că împărţirea pe subsisteme trebuie subordonată în principal necesităţilor implementării sistemului informatic. stă în raport cu subsistemul cum stă partea faţă de întreg. comercial. 1. sisteme organizatorice. gestiunea stocurilor. care sunt puse la dispoziţia utilizatorilor sistemului informatic. Deoarece în cadrul oricărui ansamblu de operaţiuni se pot regrupa subansambluri de operaţiuni de acelaşi tip. – subsistemul care asigură gestiunea bazei de date etc.Gabriela Vîrlan Concepte fundamentale – gradul de pregătire al documentaţiei de proiectare şi tehnologice etc. sisteme de tehnică de calcul. este deci alcătuit din calculatoarele.

în vederea îndeplinirii anumitor sarcini şi realizării unor performanţe măsurabile prin criterii stabilite”. că orice intrare de informaţie din mediu în sistem (intrare informaţională) şi orice ieşire de informaţie din sistem în mediu (ieşire informaţională) sunt controlabile sau observabile. • Sarcina de lucru 6 Identificaţi categoriile de personal care deservesc sistemul de resurse umane ale unui sistem economic: Rezumat Informaţia reprezintă cantitatea de noutate adusă de un mesaj din lumea reală înconjurătoare). Sisteme informatice financiare bancare 22 . aceasta va face parte dintr-o anumită categorie de personal: personal de specialitate şi personalul de exploatare. prin intermediul unei reţele de calculatoare. reguli.) aceste sisteme de comunicaţie sunt mai mult sau mai puşin complexe. În funcţie de sarcinile şi / sau funcţiile pe care le ocupă fiecare persoană în raport cu sistemul informatic de dezvoltat. respectiv informatice. Datorită faptului că în ultimii ani Internet-ul a început să fie utilizat ca suport pentru afacerile firmelor dezvoltarea acestor sisteme de comunicaţie capătă o amploare din ce în ce mai mare. Un sistem de comunicaţie leagă între ele două sau mai multe calculatoare cu scopul de a asigura transferul de date între ele. raport care este stabilit în funcţie de nivelul de pregătire a fiecărei persoane în parte. Sistemul informatic se poate prezenta sub forma unei „cutii negre”. ieşirea. proceduri şi oameni reunite şi organizate pentru a prelucra date. prelucrare. datelor precum şi controlul sistemelor informatice. Noţiunea de sistem cibernetic a apărut ca o necesitate de a privi un anumit sistem izolat din punct de vedere informaţional. sistemele informatice depind în mod esenţial de resursele software care ajută utilizatorii să lucreze cu echipamentul hardware şi să acceseze reţelele de calculatoare. cel care dă viaţă acestor sisteme. metropolitană. este format din mulţimea de persoane cu pregătire diferite care interacţionează cu sistemul informatic în vederea îndeplinirii funcţiilor acestuia. personalul specializat în informatică şi utilizatorii. sau utilizat. caracterizată de intrări. mijloace şi metode. Astfel software-ul asigură introducerea. proceduri.Gabriela Vîrlan Concepte fundamentale • • • • faţă de altul. În funcţie de tipul reţelei de calculatoare (reţea locală. ieşiri. Prin sistem informatic se înţelege ansamblul de componente hardware/software. sistemul organizatoric reprezintă totalitatea metodelor şi tehnicilor organizatorice utilizate în vederea atingerii funcţiei sistemului informatic. sau sistemul de resurse umane. fiind elementul cel mai dinamic al sistemelor informaţionale. de arie întinsă etc. Aceasta presupune că în acest sistem cantitatea de informaţie este finită.

pag. 13-73. a. c.Gabriela Vîrlan Concepte fundamentale Teste de autoevaluare 1) Prin informaţie se înţelege: orice mesaj a) primit de un receptor din mediul înconjurător.. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti: Editura Fundaţiei de Mâine. c. Analiza şi proiectarea sistemelor informatice de gestiune. M. 2) Relaţiile din cadrul unui sistem pot fi: a) endogene şi exogene. 3) Starea sistemului reprezintă: a) mulţimea caracteristicilor sistemului la un moment dat. b. c) mesaj primit de un receptor. b) care măreşte gradul de cunoaştere al unei fiinţe umane în raport cu mediul înconjurător. 3-14.. 4.A. 2. Bibliografie minimală Andronie. b) endogene şi dinamice. c) exogene şi statice. a. Vîrlan G.. (2007). Sisteme informatice financiare bancare 23 . (2006). Podoleanu C. 3. 5. sub o anumită formă. prelucrarea şi afişarea informaţiilor c) culegerea şi prelucrarea informaţiilor Răspunsuri la întrebările din testele de autoevaluare 1. R. M. pag. Zamfir C. b) capacitatea de adaptare a sistemului c) mulţimea relaţiilor între componentele unui sistem şi relaţiile între componente şi ansamblu 4) Între cele două subsisteme ale sistemului informaţional există relaţii de: a) apartenenţă b) subordonare c) interdependenţă 5) Care din următoarele variante reprezintă etape ale procesului informaţional: a) prelucrarea şi afişarea informaţiilor b) culegerea. Elemente de informatică aplicată.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful