100 SÜT SIĞIRCILIĞI ÖN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI

BAŞLIK İŞLETMESİ

Genel Teknik kabullere göre yapılan “Sürü Projeksiyonu” çalışmasına göre, 100 adet damızlık düve ile başlanılan sürü yönetimi sonucunda 2. yıldan itibaren sürü döngüsü oluşacaktır (sağmallar, kurudakiler, düveler, dişi ve erkek buzağılar, besidekiler vs.). Modern süt sığırı işletmelerinde en önemli unsur süt ve döl verimidir. Maksimum süt ve yılda 1 yavru hedeflenmelidir. Bu bilgiler ışığında fizibilite hazırlanırken, çiftlik dizaynını gelecek yılları da düşünerek yapmak gerekmektedir. İnşaat giderleri ön fizibilite çalışmasına dahil değildir. GEREKLİ KAPALI ve AÇIK ALANLAR: Barınak . 42 x 27 = 1.134 m2 (Kapalı Ahır) . %10 fire ile her gebe düveden 1 yavru alındığı düşünülürse 90 buzağı doğar. Bu buzağıların % 50 dişi %50 erkek doğdukları varsayılırsa toplamda 90 hayvanlık bir alan sağmallar dışında tutulmalıdır. Sağmal, kurudakiler ve düveler aynı kapalı ahırda, karşılıklı olarak birbirlerinden ayrı olarak bulunmalıdır. Yemleme esnasında tasarruf sağlanır. Bu sayı 90 yerine, bazen hayvanların ikiz doğurmaları sebebiyle 100 olarak tahmin edilir. Yem Depoları ve Diğer Alanlar: m2 Alanlar Konsantre Yem Deposu Kaba Yem Deposu Silaj Çukuru (Silo) Malzeme Deposu Doğum Locaları (2 adet) Revir-Tırnak Bakım-Travay Sağımhane Gübre Çukuru Gezinme Alanları Toplam Yol Alanı Bahçe Çiftlik Evi İdari Bina TOPLAM 291 233 818 48 20 20 83 347 1897 3055 162 81 49 7.104 8.238 m2

TOPLAM GEREKLİ ALAN

DAMIZLIK HAYVANLAR: . 100 x 6000 TL = 600.000 TL Damızlık hayvanlar, sağlık kontrolleri yapılmış, pedigrili, aşıları yapılmış, Meme yapısı düzgün, tüyler parlak ve düzgün, cidago yüksek, kafa narin ve küçük Yapılı olmalıdır. Hayvan temininde modern işletmeler tercih edilmelidir.

000 * 1.Ekipman Otomatik Süt Sağım Sistemi (5 x 2) Yem Öğütme Makinesi Yem Karıştırma Makinesi (6 metreküp) Şamandıralı Suluk (4 adet) Otomatik Kaşınma Fırçası (4 adet) Yemleme Kilit Sistemi (100 Baş için) Buzağı Kulübesi (20 adet) Sabit Yem Karıştırıcı (isteğe bağlı) Yatalık Sistemleri (100 Baş için) Süt Soğutma Tankı (5 ton) Otomatik Gübre Sıyırıcı (4 adet) Traktör Yatak Demirleri (100 Baş için) Kauçuk Yatak (100 Baş için) Gübre Pompası (Kıyıcılı-Karıştırıcılı) TOPLAM 25. otomatik süt sistemi fiyatlarının ortalaması alınmıştır. TOPLAM MALİYET Not: Toplam içermemektedir.000 14.400 26.000 291. *96.040 TL arazi giderlerini MALİYETİ: . inşaat projelendirme çalışmaları tamamlanacak.000 15.500 14.800 12.000 40. Yatırım kararı ve bunu takiben yatırım yerinin belirlenmesi sonrasında.040TL sağım Açıklama: Ön etüt çalışması genel-güncel ortalama piyasa fiyatlarına göre oluşturulmuştur. ALET-EKİPMAN: TL Makine . Toplam makine-ekipman maliyeti hesaplanırken.700 40.000 14. Süt Sığırcılığı Genel Teknik Kabulleri’ne göre yatırımın mali yapısı ortaya konacaktır. Amaç yatırımcıya gerek yatırım sahası gerekse finansal büyüklük açısından bir fikir sunmaktır.000 14.000-96.Not: 4500-5500 TL civarında hayvan temin etmek de mümkündür ancak bu fizibilite çalışmasında fiyatı 6000 TL olan güvenilir hayvanlar tercih edilmiştir. Hazırlanacak olan “Yatırım Projesi Fizibilite Raporu” gerek yatırımcı gerekse finansman sağlayıcı taraflara ışık tutacak ekonomik.640 5. teknik ve mali analizleri içerecektir.000 3. detaylı “Sürü Projeksiyonu” çalışması yapılacak.500 9000 20. YEM maliyet inşaat ve 891.000 TL olan sağım sistemi tam otomatik ve bilgisayar destekli olan sistemdir.

2 Mısır Silajı Yonca Kuru Otu Razmol Mısır Kırılmış Kuru Kepek Soya Küspesi Vitamin Premix Dikalsiyumfosfat ( DCP) TOPLAMLAR TL 3. Ancak verim artacağından dolayı 1 lt sütün maliyeti de düşecektir.Hayvan Başına Toplam Maliyet (14. Yüksek süt verimi için by-pass yağ ve by-pass protein kaynakları kullanılmak zorundadır. Hayvan Başına Sütten Kazanç: * Yem maliyeti toplam maliyetin % 70’ i kabul edilir Bu veri ışığında . YEM MİKTAR ( Kg) 20 4 1 2 1 2 0. Bu hammaddeler de maliyeti yükseltecektir.1 Sağmal için: 600 Kg.11 TL / Hayvan Başsına Toplam Maliyet Süt Kazancı (22.39 TL (Hayvan Başına Net Kazanç) x 100 Baş Sağmal Hayvan = 839 TL/Gün (Sadece Sütten Elde Edilen Net Kazanç) . % 3. % 4.1 30. Yüksek süt verimi olduğunda (40-45 lt) normal yemlerle gerekli enerji ve protein ihtiyacı.85-1 TL’ye de satılabilir) .1 0. buzağılar. Bu rasyonun sadece sağmallar için hazırlandığı unutulmamalıdır. yüksek verimliye göre düşüktür. Hayvanın bir kuru madde tüketme kapasitesi vardır.88 x (10/7) =14.8 Laktozlu 30 Lt süt için hazırlanmıştır. 9.88 TL / 30 lt süt = 0. SÜT MALİYETİ ve GELİRİ: .yarısında bulunan inekler sadece kaba yeme dayalı beslenebilirler. Yukarıdaki rasyon örneği 25-30 lt süt veren bir hayvanın ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek niteliktedir.5 TL .75 TL (kaliteli süt 0. Kuru dönemin 1.55 1.20 0.5 TL) .60 0.11 TL ) = 8.70 0. 1 Litre sütün yem maliyeti : 9.5 yağlı.329 TL . % 3.2 Proteinli. hayvanın tüketme sınırlarını aşmaktadır.75 0. Kağıt üzerinde rasyon tutsa dahi hayvan bu yemin hepsini tüketemediği için istenilen verim alınamamaktadır. Hayvan başına süt geliri : 30 lt çiğ süt X 0. Örneğin düvelerin yem maliyeti oldukça düşüktür.39 TL 8. Sürü içinde düveler.48 1.75 TL = 22. besi için ayrılan erkekler de bulunmaktadır.(sadece kaba yem ve az miktarda düve konsantre yemi ile beslenebilirler) . 1 Litre çiğ süt satış fiyatı (% 3. By-pass yağ ve proteine ihtiyaç duyulmaması sebebiyle bu rasyonun maliyeti.0 1.5 yağlı) : 0.88 TL .65 9.

24 ay Düve 24 .6 ay Buzağı 6 .21 ay Düve 21 .Lansy Mühendislik & Danışmanlık Veteriner Hekim Erhan BAŞER Ek-1 SÜRÜ YÖNETİMİ Koordinasyon: (100 Baş Sağmalı Olan Bir Sürü Örneği): Yetişkin inek sayısı Buzağılama aralığı İneklerin kuruda kalma süresi Buzağı kayıp 24 aydan küçük düve yenileme Yetişkin inek yenileme Sağmal inek sayısı Kurudaki inek sayısı Buzağılama sayısı / ay 119 380 60 7% 2% 5% 100 19 10 Dişi 119 4 Dişi 2 7 18 13 13 13 13 13 13 4 105 18 Erkek 4 Erkek 2 7 18 13 13 13 13 İnekler Yeni doğmuş buzağı ( canlı )ay Sürü Gelişimi Buzağı 1-10 gün Buzağı 10-60 gün Buzağı 60 gün .25 ay Toplam genç hayvan Genç Hayvan Kilit Demiri İhtiyacı Toplam süt içen buzağı erkek dişi 80 44 .12 ay Düve-Dana 12-15 ay Düve Tosun 15 18 ay Düve 18 .9 ay Buzağı 9 .

kesim. Mastitis süt sığırcılığında en fazla para harcanan hastalıktır. Kuşkusuz süt üretiminin yapılmasında meme sağlığı çok önemlidir. karlılığı etkileyen en önemli faktörlerdir. Süt inekçiliğinin temel problemi olan mastitis. sebep olduğu verim kaybı. Meme içinde önce sütü sonra sütü sentezleyen ve salgılayan dokuları tahrip ederler. standartlara uymayan süt sağım sistemleri. kötü barındırma koşulları. yeniden hastalanma riski artar. Sub-klinik. Çiftlik ve sürü yönetim faktörleri ise. zehirlenmelere maruz kalırlar. Süt üretimi düşer. ve bu sütlerden yapılan peynirleri yiyenler. tüberkülozik mastitisli sütler daha tehlikeli olup. iyi çiftlik ve sürü yönetimi. Streptokokları alarak. sütün kalitesindeki kayıp. Bu bakımdan mastitis. Ayrıca. kuru dönem antibiyotik tedavisi uygulamak. Doğru sağım teknikleri. mastitis' in belli başlı etkenleri olan Stafilokok ve toksinlerini. Meme içindeki hasarlı tabaka hiçbir zaman iyileşmez. Meme sağlığı denince aklımıza Mastitis gelir. sürüdeki hastalıklar ve dengesiz beslenmedir. aynı zamanda hayvanlardan insanlara geçebilen (zoonoz) hastalıklar arasında yer alır. Sağım sonrası meme dezenfektanı kullanmak. İstatistikler ineklerin % 53’ünün yılda en az bir defa mastitis’e yakalandığını söylüyor. aynı zamanda karlı bir işletme yürütülmesine yardımcı olur. sütün satış değerinin düşmesi. Mastitis. insanlara tüberkülozu (verem) bulaştırır. klinik ve kronik seyreder. süt kalitesi ve miktarı. ilaç ve tedavi giderleri. Meme içine bakteri girmesinden meydana gelen doku tahribatına Mastitis denir. daha fazla kaliteli süt elde edilmesine. Yanlış sağım teknikleri. Meme Sağlığı Kontrol Programları Mastitislerde çoğu zaman tedavinin başarısız olması bizleri tedaviden önce koruma yollarını . aşı kullanmak. Mastitis ne yapar? Sağım sonrası meme başları yaklaşık 20-25 dakika açık kalmaktadır. Mastitisin İnsan Sağlığına Etkisi Mastitisli memelerden elde edilen sütleri içenler.Toplam süt içmeyen dişi Toplam süt içmeyen erkek Tüm sağılmayan hayvan sayısı ( dişi + erkek ) projeksiyonu Genel toplam hayvan sayısı Sürüye heryıl katılan düve Sürüden heryıl ayrılan sağmal inek Sürüden heryıl satılan damızlık düve Her yıl satılan besi hayvanı SAĞIM VE SAĞIM 96 71 185 304 52 6 46 53 TEMIZLIĞI Süt Sığırı Yetiştiriciliğinde iyi çiftlik ve sürü yönetimi. Bu süre içerisinde bakteriler meme içine girebilmek için uygun ortamı bulurlar. Mastitis’i önleme yöntemleri ise şöyledir. Mastitis’i tedavi etmektense önlemeye çalışmak gerekir. sütün saklanmasının zorlaşması nedeniyle ekonomik kayıplara yol açan bir hastalıktır.

Uygun sağım yönteminin uygulanması Uygun ve fonksiyonel sağım ekipmanlarının seçimi Kuru dönemde bakım şartlarının iyiliği Tespit edilen mastitislerin sağaltımı Kronik mastitisli ineklerin sürüden uzaklaştırılması Çevre koşullarının iyileştirilmesi Sürüde uygun aralıklarla mastitis taraması yapılması Uygun sağım yönteminin uygulanması. Sağım bittiğinde daha doğrusu memede süt bittiğinde sağım pençelerinin memeden ayrılması gerekmektedir. Bakterilerin sağım öncesi ve sağım sonrası . Bu sayede elle kontrolde hissedilen meme lobunda oluşan şişlik. ayrıca ilk sağılan sütte gözlemlenen pıhtı. Meme başlıkları meme başına zaman geçirilmeden takılır. sağım öncesi meme hijyeni. Memelerin sağımdan önce elle muayenesi ve ilk sağılan sütün strip kapta muayenesi önemlidir. Stres faktörleri adrenalin salınmasına sebep olur. sulanma ve bunun gibi mastitis erken dönem belirtileri erken tespit edilmiş olur. Zamanında ayrılmadıkları zaman uzun süreli uygulanan vakum. En ideal olanı 12 saat arayla 2 kez yapılan sağımlardır. Mastitisi % 40-60 oranında azaltır (yıldan yıla). Sağımlar stressiz bir ortamda. Bu sütün kontrol amaçlı sağımı bu bakterilerin uzaklaştırılmasına sebep olur. Memeler hortumla yıkanmalı ve kendiliğinden kurumaya bırakılmalıdır. süt salımını uyarma. Sağıma başlanır.araşrtırmaya itmiştir. düzenli aralıklarla yapılmalıdır. Bu özelliğinden dolayı mastitisi önlemede etkisi büyüktür. Bu sebeple bazı yöntemler geliştirilmiş ve bir program çerçevesinde uygulanmaya başlanmıştır. Memeler antiseptikli ılık suya batırılmış havlularla yıkanmalı ve kuru havlu ile kurulanmalı. Bunun için 3 yöntem önerilebilir. sütün tamamen boşaltılması ve sağım sonrası memenin dezenfeksiyonunu içine almaktadır. uzaklaştırılması korunma izlenmesi. Adrenalinin damarları büzücü etkisinden dolayı süt meme bezlerinden meme lobuna geç iner. sıcaklık ve ağrı. Sağım bitince meme başlarının antiseptikli solusyonlara batırılması (teat dipping) yada bu solusyonların sprey tarzında uygulanması meme derisi üzerindeki hastalık yapıcı etkenleri uzaklaştırır. Meme başında biriken ön süt sayesinde bakteriler meme lobuna ilerleyememiş olurlar. Mastitis Mevcut Yeni Memenin kontrol programındaki 3 enfeksiyonların enfeksiyonlardan sürekli mastitis ana hedefimiz açısından şunlardır. Teat dip uygulaması. Ayrıca ön sütün sağılması sütün meme lobuna indirilmesini de uyarır. İnmediği taktirde mastitis riski artar. meme başını temizleyerek bulaşmayı ve bakterilerin meme başına yerleşmesini önler. Sağım öncesinde memelerin temizlenmesi ve kurulanması meme üzerindeki bakteri sayısını azaltmaktadır. Memeye antiseptikli daldırma solusyonu uygulanmalı ve kağıt havluyla kurulanmalı. Sağım esnasında sütün meme bezlerinden meme lobuna inmesi gereklidir. Bu programa mastitis kontrol programı denilmektedir. ağrı ve meme dokusunda hassasiyetle beraber mastitis riski artar. Ayrıca süt işletmelerinde bu programın sağlıklı işlemesi için temel prensipler vardır onlarda şöyle sıralanabilir.

Soğutulan ama taşıma esnasında soğuk zincir koptuğu için . Meme başı derisini tahriş etmemeli.kontaminasyon etkisini azaltmak için yapılmalıdır. sağım kurallarına ve sağım hijiyenine dikkat edilmediği takdirde insanlar için bir hastalık kaynağı durumunu alır. % 1. Antrax. % 2 oranlarında kullanılırlar. renk ve tad bırakmamalı. İnsan beslenmesinde önemli bir yeri olan süt.2.1. % 0.2. Süt nakledilirken de yine soğuk zincir koparılmamalıdır. Tifo ve çeşitli barsak enfeksiyonlarıdır. SÜTLE BULAŞAN HASTALIKLAR Süt ve süt ürünleri besleyici özellikleri dolayısıyla mikropları da rahatlıkla bünyesinde barındırır ve onlar için iyi bir besi ortamı oluşturur.6 oranlarında. % 0. ineğin memelerinin temizliği yanında sağım yapılan kovaların temizliği ile sağım makinelerinin temizliği ve sağıcıların sağlıklı oluşları da anlaşılmalıdır. % 5 oranlarında. işlenmeli ve iyi şartlarda depo edilmelidir. Leptospiroz ve Salmonella gibi hastalıklardır. Teat dipping sonrası mutlaka kurulama yapmak gerekir. Sütten insanlara hastalık bulaşmasını önlemek için hayvanların sağlıklı olmaları yanında bakıcıların ve sağıcılarında sağlıklı olmaları ve sağlık kontrollerini yaptırmaları gereklidir. Bu hastalıkların bulaşmaması için hayvanların tedavilerinin yapılması zorunludur. İyi ve geniş bir etki spektrumuna sahip olmalı. Başlıca teat dipping Antiseptikleri ve İyi bir antiseptik aşağıdaki özellikleri taşımalıdır. Çiçek (Variola). yavru atma (Bruselloz). Meme başı yaralarını iyileştirir. Buda özellikle aile işletmelerinde dikkat edilmesi gereken önemli bir husustur. sineklerin yaklaşmasını önler.5. Sağım hijiyeni denilince yalnız ineğin memesinin temizliği değil. Bu hastalıklarda Difteri.5. SÜTÜN SOĞUTULMASI VE TAŞINMASI Süt sığırcılığında elde edilen sütün soğutulması ve taşınması da önemlidir. Tüberküloz. Bu amaçla kullanılan antiseptikler şunlardır : İyodoforlar:% 0.1. Bu hastalıklar Verem (Tüberküloz). Bu hastalıkların bulaşmaması için sağım yapan kişilerin sağlığına. temizliğine ve sağım hijiyenine dikkat etmek zorunludur. Süt mikroorganizmalar için iyi bir besi yeri olduğundan memeden sağılan sütün temiz kaplarda toplanması ve kısa sürede + 4 ºC ye kadar soğutulması gereklidir. % 0. İkinci gurubu ise insanlarda olup sağım yapan insandan süte bulaşan ve sonra tekrar insana bulaşan hastalıklar teşkil eder.33. Birinci gurubu hayvanın bizzat kendisinde olup insanlara da bulaşan hastalıklar teşkil eder. Ekonomik olmalı. Klorlu bileşikler:% 0.1. % 0. Sütte istenmeyen koku.% 0. %1. %1. Klorhekzidin :% 0. Sütle insanlara bulaşan hastalıkları iki gurupta inceleyebiliriz. İnsanlar için iyi bir gıda olan süt mikroplar içinde iyi bir besi yeridir. Bu nedenle sütte bulunan veya süte sonradan karışmış olan mikroplar hızla çoğalırlar ve hastalık yapma kudretlerini artırırlar. % 4. Bu nedenle de süt ve süt ürünleri elde edilmesinden tüketimine kadar olan aşamalarda fenni olarak sağılmalı.

Gebeliğin son 2-3 ayında diğer hayvanlardan ayrılmalı. SÜT İNEKLERİNİN BAKIMI ve BESLENMESİ İneklerin gebelik dönemindeki bakımı önemlidir. Doğuma EVET. Yetersiz besleme durumunda hayvan zarar görür. Böylece diğer hayvanlar tarafından boynuzlanmaz. Bilgili bir yetiştirici sağlıklı ve verimli buzağılar yetiştirir. Süt yapan organların dinlenmesi gerekir. Ahırın zemini ıslak ve kaygan olmamalıdır. Bu da süt sığırcılığı işletmelerinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. İnsanların sağlıklı süt ve süt ürünleri tüketebilmelerinin yolu sağlıklı hayvanlardan sağlıklı bakıcı ve sağımcılar aracılığı ile sağlıklı süt üretmekte geçer. * Kuru dönem geçiren ineklerin. özel bir bölmeye konmalıdır. rahatsız edilmez. kesme faydalı Çünkü: mı? * 10 ay sürekli sağılan hayvan yorulmuştur. . Doğuma yakın zamanda gürültü olmamalıdır. * Sürekli sağım nedeniyle kaybettiği mineral maddeler vücudunda tekrar biriktirmek için zaman verilmiş olur. Hayvanın altına bolca temiz ve kuru yataklık ot koymalıdır. SAĞIMSIZ DÖNEM (KURUYA ALMA) İneğin sütünü sağmaktan vazgeçerek sütünün kesilmesini sağlamaya kuruya alma denir. iki ay çok kala sağımdan faydalı. Doğurmasına 2 ay kalan ineklerin sağımdan kesilmesi gerekir. Buzağı bakımı zor değildir.Dinlenme döneminde vücut yapısı düzelerek normal doğum yapmaya imkan verir. süt verimi bakımından önem taşır. Bu bölümde doğumdan önce sağıma son verme (kuruya alma) konusu da işlenmektedir. sonraki sağım döneminde daha çok süt verdikleri görülmektedir. Kaynakwh: * Gebeliğin 7.ısınan sütlerde mikroorganizmalar daha hızlı çoğalırlar. Büyük boy modern işletmelerde bu kurallara uyulurken küçük ve orta boy işletmelerde bu durum çoğu zaman göz ardı edilebilmektedir. sıkıştırılmaz. Kuruya alma. ayından itibaren (kuru dönemde) günde 8-10 kilo süt veriyormuş gibi yemlenmesine özen gösterilmelidir. Aşırı besleme yarar getirmez. * İnek yediği gıdayı süt verimi yerine karnındaki yavrunun gelişmesine kullanmış olur. Bazı yetiştiriciler bunu önemli saymazlar. * Uzun süren sağım nedeniyle vücut yapısı bozulmuştur. Buzağının doğumundan sonra bakım devam eder. GEBE İNEĞİN BAKIMI Gebeliğin ilk aylarında özel bir bakım gerekmez. Doğum öncesi ve doğum sonrası neler yapılması gerektiği bu bölümde ele alınmıştır.

hayvanın ayağa kalkamamasıdır. KURUYA NASIL GEÇİLİR? Doğuma 2 ay kala kuruya geçilmelidir. doğumdan sonra ineğe ılık su vermelidir. Bu durum zamanla kaybolur. Günde 2 kez yapılan sağım günde bire indirilir. Zaten bu sırada süt verimi azalmıştır. Memede kalan süt koyulaşır ve memede bir şişkinlik görülebilir. Atılmaz ise veteriner hekime başvurmalıdır. Doğumdan sonraki iki gün içerisinde yavru zarı atılmalıdır. Doğum sancıları nedeniyle hayvan huzursuzdur. Bu uygulamaya teşvik yemlemesi denir. Ani ve sert hareketlerle hayvan ürkütülmemelidir. sonra tamamen kurtularak doğum tamamlanır. Böylece süt verimi daha da düşer. aynı zamanda doğum felcine (Süt humması) neden olabilir. Dana humması veya süt humması denen hastalığın en önemli belirtisi. Yavru zarının içeride kalması hayvanı hasta eder. Bu hem ineği zarara uğratır. * AZ Gebeliğin son döneminde aşırı ÇOK kaba yem verilmemelidir. Genç düveler yaşlı ineklerden birkaç gün daha erken doğurur. Bırakın hayvan kendini yeni dönem için hazırlasın. Verilen yem de azaltılır. Unutmayın. 5-10 saat sonunda buzağının başı ve ön ayakları dışarı çıkar. Artık doğuma kadar hiç sağım yapılmaz. az tamah çok ziyan getirir. Doğuma yakın memeler şişer. İneğin doğumu müteakip hemen sağılması sonun düşmesine engel olabileceği gibi. GEBELİK SÜRESİ İneklerde ortalama gebelik süresi 280 gündür. .* Doğuma yaklaşık 3-4 hafta kala günlük kesif yem miktarı yavaş yavaş artırılmalı ve inek yeni süt verim dönemine hazırlanmalıdır. sonra iki günde bire indirilir. Döl verimini sona erdirir. Sonunda sağım tamamen durdurulur. Birkaç gün böyle gider. ZİYAN TAMAH İneğinizden 12 ay süt almak için onu zorlamayın. Eğer hayvan yattığı yerden kalkamıyorsa veteriner hekime baş vurmalıdır. DOĞUMDA BAKIM Doğuma yakın gürültüden kaçınmalıdır. Buna dikkat etmek gerekir. DOĞUMDAN SONRA BAKIM Hava soğuksa. Arkadan yavru zarı (son) dışarı atılır. Bu süre Esmer ırk ineklerde 285 güne kadar ulaşır. Altına bol ve geniş yataklık koymalıdır. hem de sizi zarara uğratır. Bu nedenle 3-4 gün ineğin sütü tamamen bitecek şekilde sağılmamalıdır.

İnek. İşletme kuruluşunda yer tercihi ve planlama iyi yapılmalıdır. İşletme bir bütün olarak ele alınmalıdır. Eğer bunu yapacak durumda değilse. gelişir. İşletmede gelişmiş makinelerden yararlanılmalıdır. Emziğe alıştırılarak suni emzirme yapılır. Böylece yavruya mikrop ve parazit bulaşması önlenmiş olur. . Süt kapları ve emzikler kullanıldıktan sonra iyice yıkanıp temizlenmelidir. 4. kaburgaları üzerine el ile bastırılıp çekilir. Solunum başlayana kadar bu hareket 3 saniyede bir tekrarlanır. Yeni doğan buzağı soluk alamıyorsa. Göbek kordonuna tentürdiyot sürmelidir. Ahır tekniğine uygun olarak inşa ettirilmelidir. Amaçların Belirlenmesi ve Hayvan Seçimi 1. Buzağıya verilen süt. karşı Kaynakwh: yapar. Gene soluk alamıyorsa yan yatırılır. buzağının buzağıyı içen NE buzağı barsaklarını hastalıklara sağlam KADAR temizler. buzağısını yalayıp temizlemeye başlar. 3. AĞIZ * * * * Ağız Ağız Ağız Ağız SÜTÜ sütünü sütü sütü sütü BUZAĞIYA doğumdan sonraki MUTLAKA 1-2 saat içinde VERİLMELİDİR: buzağı emmelidir. 6.YENİ DOĞAN BUZAĞININ BAKIMI Buzağının temiz ve sıcak bir yerde doğması gerekir. 8. Hayvancılık tanımlarının doğru anlamları bilinmelidir. 3-4 gün süre ile ağız sütü emzikle veya kova ile yavruya içirilir. Mecbur kalmadıkça kredi kullanılmamalıdır. buzağının temiz ve kuru bir bezle her tarafının temizlenip kurulanması gerekir. 2. 5. buzağının vücut ağırlığının onda birini geçmemelidir. Memenin sabunlu ılık su ile yıkanıp kurulanması gerekir. Sütün sıcaklığı 36 derece dolayında olmalıdır. Buzağı doğar doğmaz anasının memesini arar. kaburgalarının üzerine avuç içi ile birkaç defa kuvvetlice vurulur. Buzağı için en önemli ilk besin AĞIZ SÜTÜ (Kolostrum) . Konuyla ilgili detaylı bilgiler buzağıların bakımı ve beslenmesi bölümünde verilmiştirüt sığırcılığında kârlılıkta 40 önemli nokta 1. Sonra buzağıların analarını serbestçe emmelerine izin verilmemelidir. dayanıklı ve sağlıklı yapılı SÜT BUZAĞILAR EMSİN? Buzağılar doğumdan 24 saat sonra analarından ayrılmalıdır. 7. Göbek kordonunu bağlamak gerekmez. Ekonomik işletme büyüklüğüne kısa sürede ulaşılmalıdır. İşletme Kuruluşu ve Planlama Hayvancılık sevilerek yapılmalı ve ayrı bir iş olarak benimsenmelidir.

Doğuracak hayvanlar doğum bölmesine alınmalıdır. Tırnak sorunları ve doğurduğu ekonomik kayıplar önlenmelidir. 3. Hayvanlar gereksiz rahatsız edilmemelidir. 5. Hayvan Sağlığı 1. 12. Yüksek kaliteli süt üretmelidir. 5. Yeterli. Sürü Yönetimi 1. 4. Koruyucu aşılamalar zamanında yaptırılmalıdır Ahır hijyenine kesinlikle uyulmalı ve iyi bir mastitis kontrol programı uygulanmalıdır. Süt sığırları istedikleri her an bol suya ulaşabilmelidir. Her sene her inekten 1 yavru almak hedeflenmelidir. İşletmede doğan erkek buzağılar değerlendirilmelidir. Yemlerin tanımları ve özellikleri bilinmelidir.2. Konsantre yem işletmede yapılmalıdır. Hayvanlar sağlıklı tutulmalı ve karantina tedbirleri tavizsiz uygulanmalıdır. Yüksek fiyatla süt satışı hedeflenmelidir. 5. Düvelerin ve kurudaki ineklerin beslenmesine özen gösterilmelidir. 2. 8. 6. Kaliteli kaba yemler işletme arazisinde üretilmelidir. hayvanlar sap ve samana mahkum edilmemelidir. 3. 4. Buzağıların barındırılmalarına özen gösterilmelidir. Sürüde genetik ilerleme sağlanması amaçlanmalıdır. 2. 6. Yüksek verimli iyi cins damızlık ineklere sahip olmalıdır. Sağım hijyeni ve sağımın teknik kuralarına uyulmalıdır. 4. dengeli ve ekonomik besleme için rasyon hazırlanması öğrenilmelidir. 2. 11. İşletme ihtiyaçları doğru planlanmalıdır. Bakım ve Besleme 1. Başarılı bir bakım ve idare için özen gösterilmelidir. Damızlık düve seçiminde hassas davranılmalıdır. 4. 3. Teşvik ve destekler iyi takip edilmeli ve risk azaltılmalıdır. 10. İşletmede inek başına süt verimi artırılmalıdır. İşletmede yeterli kayıt düzeni kurulmalıdır. 2. 3. . 5. 7. Buzağılarda numaralama. boynuz köreltme vb. 9. 6. 3. Silaj yapılmalı. Örgütlenme ve Pazarlama 1. Hayvanların hastalıklara yakalanma ihtimali azaltılmalıdır. Hayvancılıkla ilgili demokratik örgütlere üye olunmalıdır. Süt sığırlarının temel ihtiyaçları ve önemli hastalıkları bilinmelidir. işler zamanında yapılmalıdır. 4. Yeniliklere açık ve bilinçli olunmalıdır.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful