1.

Uvod
Cilj izrade ovog seminarskog rada je da se utvrdi slaganje teorijskih i empirijskih raspodela frekvencija određenog slučajnog događaja za poasonovu, normalnu i eksponencijalnu raspodelu. Utvrđivanje slaganja ovih raspodela se vrši primenom hi-kvadrat testa. U ovom radu taj slučajni događaj predstavlja nailazak vozila koji se posmatrao u ulici Dr Huga Klajna. Beleženi su momenti nailazaka vozila iz oba smera, iz smera naselja Ledine ka ulici Marka Čelebonovića i u suprotnom pravcu, koji su dati u prilogu (Prilog 1.) Snimanje ovog slučajnog događaja je izvršeno 17. 05. 2011. godine u 15h i 45 minuta. Momenti nailazaka vozila su posmatrani u intervalu od 15 minuta, i za to vreme zabeleženo je 180 realizacija ovog slučajnog događaja, odnosno u tom vremenskom intervalu je na ovoj relaciji prošlo 180 drumskih transportnih sredstava.

095342728 0. Prikaz tih snimljenih podataka kao i podataka dobijenih na osnovu njih prikazani su u tabeli 1.1353353 0. Ova vrednsot je dobijena na osnovu formule: μ = Xi * Fi / Fi dok se teorijska verovatnoća izračunavala prema formuli: Fti = ∑ Fi * Pi Kako je rizik prihvatanja hipoteze 5 %. Poasonova raspodela Za potrebe utvrđivanja slaganja teorijske raspodele sa empirijskom raspodelom.934051941 Pri proračunu verovatnoća uzeto je da je prosečan broj nailazaka vozila u jenom intervalu jednak 2.2.2706706 0.93405.93405 manja od vrednosti 9.174084197 0.0902235 0. Ovu vrednsot možemo očitati iz tablice ako znamo da je r = 6 i l = 1.110361665 0. Vrednosti za poasonovu raspodelu Xi (broj događaja / jedinica vremena) 0 1 2 3 4 5 Suma Fi (empirijske frekvencije) 13 21 26 17 9 4 90 Pi (verovatnoća) 0 21 52 51 36 20 180 0.) ( jer je vrednost 0. dok u 13 intervala nije naišlo ni jedno vozilo. Najveći broj vozila koja su naišla u jednom intervalu je 5.36035098 24. dobijeno je da se sa rizikom od 5% može prihvatiti hipoteza o slaganju teorijske i empirijske raspodele (slika 1.0360894 0.18017549 24. Tabela 1.24023399 8. Poređenjem ove vrednosti sa vrednošću dobijenom za χ2 = ( fti . ovakvih intervala imamo 90.2706706 0.36035098 16. .488.fi )2 / fti = 0.50927524 X*Fi (Fti-Fi)^2 / Fti 0. vrednost za χ2(r – l . definisan je tzv.463538425 0.248046798 88.488 ).055180833 0. S obzirom da je celokupno snimanje trajalo 15 minuta. mali interval od 10 sekundi u kom je posmatran broj realizacija događaja.180447 0.9834364 Fti (teorijska frekvencija) 12.1) = 9.035544093 0.120116994 3.

EMPIRIJSKE FREKVENCIJE TEORIJSKE FREKVENCIJE Slika 1.VR.DIJAGRAM ZA PUASONOVU RASPODELU 30 BROJ REALIZACIJA DOGADJAJA 25 20 15 10 5 0 BROJ DOGADJAJA U JED. Uporedni prikaz slaganja teorijske i empirijske raspodele (poasonova raspodela) .

6414.18219 0. pa je stoga χ2(r – l .841.980232 Fti=N*Pi 7. za potrebe normalne raspodele će biti definisan tzv. Kako je ova vrednost veća od vrednosti za χ2 = ( fti . što se može očitati iz tabele ako se zna da je r = 4. Vrednosti za normalnu raspodelu leva granica 0 2 4 6 Suma desna granica 2 4 6 8 Xi (sredina klase) 1 3 5 7 standardno odstupanje 55. i ono je dobijeno formulom: σ = (√∑ (Xi .70156043 44.1626544 2.53530864 24.44365108 19.75111111 4.2444444 Fi 9 18 16 2 45 Fi*Xi 9 54 80 14 157 Pi 0. .165414 0.060035 0.302222222 36. a l = 2. Kao što je već navedeno ukupno vreme snimanja događaja je trajalo 15 minuta. dok je moguće odstupanje od ovog broja jednako 1.μ)2 * Fi) / ∑ Fi Kao što smo već rekli rizik prihvatanje hipoteze iznosi 5 %. Normalna raspodela Kako je za potrebe poasonove raspodele bio definisan mali interval. Tabela 2.91004 U ovom slučaju pri proračunu verovatnoća formulom: μ = Xi * Fi / Fi dobijeno je da je prosečan broj realizacija ovog događaja na velikom vremenskom intervalu jednak 3.440057 0.4888. veliki interval od 20 sekundi u kom je posmatran broj realizacija događaja.91004.1) = 3. kao i podataka dobijenih na osnovu njih koji su potrebni za sprovođenje hi-kvadrat testa dati su u tabeli 2.3. pa iz toga sledi da postoji 45 ovako definisanih intervala.32541 0. Prikaz snimljenih podataka.65580247 121.314726 0. sa rizikom od 5% se može prihvatiti hipoteza o slaganju teorijske i empirijske raspodele (slika 2).8025856 14.23836 0.fi )2 / fti = 0.16409 0.1104516 (Fti-Fi)^2/Fti 0.

Uporedni prikaz slaganja teorijske i empirijske raspodele (normalana raspodela) .DIJAGRAM ZA NORMALNU RASPODELU 25 FREKVENCIJE 20 15 10 5 0 1 2 3 4 SREDINA KLASE Empirijske frekvencije Teorijske frekvencije Slika 2.

jer je r = 4. Svaki period svrstan je u odgovarajuću klasu kojih ima četiri i veličina svake klase iznosi 5 sekundi. odnosno u proseku na svakih 4. kao i podaci dobijeni na osnovu njih koji su neophodni za sprovođenje hi-kvadrat testa kod ove raspodele.5 Na osnovu podataka iz tabele.001797597 0. su prikazani snimljeni podaci.).27238042 14.230571958 0.9022 sekundi naiđe po jedno vozilo.4. Rizik prihvatanja hipoteze o slaganju teorijske raspodele sa empirijskom raspodelom iznosi 5 %.639384513 0. Dok se intenzitet nailazaka vozila računa po formuli: λ=1/μ i jednak je λ = 0. a primenom formule: μ = Xi * Fi / Fi dobijena je prosečna dužina intervala između nailazaka vozila. S obzirom da je ova vrednost veća od vrednosti za χ2 = ( fi – fti )2 / fti = 1.5 Empirijska frekvencija Fi 119 41 12 7 179 Verovatnoca Pi 0.180900819 0.5 877.238051159 Xi*Fi 297.496723271 1.88345959 5.2039. odnosno period između dva uzastopna nailaska vozila.4498277 41. a l =1. Eksponencijalna raspodela Za razliku od poasonove i normalne raspodele gde se posmatrao broj realizovanih događaja u okviru definisanog intervala. U tabeli 3. i iz toga sledi da je χ2(r – l .5 17. i ona iznosi 4. može se prihvatiti hipoteza o slaganju teorijske i empirijske raspodele sa rizikom od 5 % (slika 3. Vrednosti za eksponencijalnu raspodelu leva granica 0 5 10 15 Suma desna granica 5 10 15 20 sredina klase Xi 2.1) = 5.5 12.558629473 0.9022.2380 koja je dobijena u tabeli.083147819 0.5 7.367206034 (Fi-Fti)*(FiFti)/Fti 0.991. . Tabela 3.5 307.029984391 Teorijska frekvencija Fti=N*Pi 114.5 150 122. kod eksponencijalne raspodele se posmatra period između dve realizacije događaja.

DIJAGRAM ZA EKSPONENCIJALNU RASPODELU 140 120 FREKVENCIJE 100 80 60 40 20 0 1 2 3 4 SREDINA KLASE Empirijske frekvencije Teorijske frekvencije Slika 3. Uporedni prikaz slaganja teorijske i empirijske raspodele (eksponencijalna raspodela) .

odnosno da je ovaj događaj zaista slučajan događaj. Kod poasonove raspodele celokupno vreme je bilo podeljeno na 90 malih intervala od 10 sekundi. interval realizacije je povećan na 20 sekundi. Za razliku od prethodne dve raspodele gde se obrađivao broj realizacija između intervala. samo sada na tzv. a daljim poređenjem hi-kvadrat vrednosti iz statističkih tablica sa dobijenom vrednosti hi-kvadrata utvrđeno i da je vreme između nailazaka vozila eksponencijalno raspoređeno. poređenjem vrednosti za hi-kvadrat iz statističkih tabela sa vrednosti za hi-kvadrat koja je dobijena tom analizom. a daljom analizom dobijeno i da ovaj slučajan događaj ima i normalnu raspodelu. Dobijeno je da je prosečan broj vozila jednom intervalu približno 3. kod eksponencijalne raspodele se analiziralo vreme između dve uzastopne realizacije. normalnu i eksponencijalnu raspodelu. Nakon ponovne analize broja realizacija. tako što su svi vremenski intervali svrstani u 4 klase veličine 5 sekundi.9 sekudi. Zaključak Cilj rada je bio da se utvrdi slaganje teorijskih frekvencija sa empirijskim frekvencijama prolazaka drumskih tranpsortnih sredstava za poasonovu. i da ovaj događaj ima poasonovu raspodelu. . a nakon toga daljom analizom. Za utvrđivanje da li ovaj događaj ima normalnu raspodelu. Analizom je dobijeno da prosečno vreme između dva susedna nailaska iznosi 4. i analizom broja realizacija na tim intervalima zaključili smo da je prosečan broj nailazaka vozila u jednom intervalu jednak 2.5. što znači da smo imali 45 ovakvih intervala.5. velikim intervalima.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful