SC INTERELEKTRONIC SRL Elaborat: R Georgescu

Ed .0 Rev. 0/07052010

Instructiuni proprii de santate si securitate a muncii privind instruirea, pentru: Locul de munca – Toate Tema – Instruire

In temeiul Leg.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca,sectiunea a-7-a, art.20-21- instruirea lucratorilor si a Hot.1425/2006 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006,cap.V,sectiunea14,art.74-100 – instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca. Instructiunea proprie este aplicabila pentru lucratorii . Dispozitii generale : Instruirea in domeniul securitatii si sanatatii in munca are ca scop insusirea cunostintelor si formarea deprinderilor de securitate si sanatate in munca. Instruirea lucratorilor se efectueaza in timpul programului de lucru. Instruirea lucratorilor in domeniul SSM, SU cuprinde 3 faze foarte importante: A. Instruirea introductiv – generala ; B. Instruirea la locul de munca ; C. Instruirea periodica. La instruirea lucratorilor in domeniul SSM,SU se folosesc mijloace,tehnici de instruire cum ar fi : • expunere prin utilizarea echipamentelor de munca, unelte, etc. necesare la fiecare loc de munca ; • demonstratii practice ; • exercitii. Instruirea se realizeaza in baza unui program de instruire – testare, pe meserii sau activitati aprobat de administator. Rezultatul instruirii lucratorilor in domeniul SSM,SU se consemneaza in mod obligatoriu in fisa de instruire individuala,cu indicarea materialului predat, a duratei si datei instruirii. Completarea fisei de instruire individuala se va face cu pix cu pasta,tus sau cu stilou, imediat dupa verificarea instruirii. Dupa efectuarea instruirii, fisa de instruire individuala se semneaza de catre lucratorul instruit si de catre persoanele care au efectuat si au verificat instruirea. Fisa de instruire individuala va fi pastrata de catre conducatorul locului de munca, la sediul acestuia si va fi insotita de o copie a fisei de aptitudini, completata de catre medicul de medicina muncii in urma examenului medical la angajare. Pentru lucratorii din intreprindere si/sau unitati din exterior, care desfasoara activitati pe baza de contract de prestari de servicii in intreprindere si /sau unitatea unui alt angajator, angajatorul beneficiar al serviciilor va asigura instruirea lucratorilor privind activitatile specifice intreprinderii respective,riscurile pentru securitate si sanatate in munca, precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul intreprinderii.Instruirea se consemneaza in Fisa de instruire colectiva, care se intocmeste in 2 exemplare si se pastreaza astfel :un exemplar la serviciul intern de prevenire si protectie care a efectuat instruirea si un exemplar se pastreaza de catre angajatorul lucratorului (rilor instruiti),in cazul vizitatorilor de catre coordonatorul grupului de vizitatori.

1

2. 2 . • masuri la nivelul societatii privind acordarea primului ajutor. Scopul instruirii este de a informa despre : 1.SC INTERELEKTRONIC SRL Elaborat: R Georgescu Ed . la angajarea lucratorilor . nu vor fi angajati. Instruirea se realiazeaza individual sau in grupuri de cel mult 20 persoane. lucratorilor delegati de la o intreprindere si/sau unitate la alta . Lucratorii care nu si-au insusit cunostintele prezentate in instruirea introductiv – generala. • riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice intreprinderii si riscuri privind SU . Instruire introductiv generala : Se face : 1. lucratorul desemnat .SU . riscurilor si masurilor de prevenire si protectie din societate . masurile specifice si activitatile de prevenire si protectie la nivelul intreprinderii. Persoanele care lucreaza pe baza de contract prestari servicii vor fi instruiti succint asupra activitatilor. SU vor fi insotiti de catre un reprezentant desemnat de catre angajator.0 Rev. B. Probleme prezentate in cadrul instruirii introductiv-generale trebuie sa fie in conformitate cu tematica aprobata de catre angajator. 0/07052010 Instructiuni proprii de santate si securitate a muncii privind instruirea.sau 3. sau 2. angajatorul care si-a asumat atributiile din domeniul securitatii si sanatatii in munca . • consecintele posibile ale necunoasterii si nerespectarii legislatiei de securitate si sanatate in munca si a celei din domeniul situatiilor de urgenta si a apararii impotriva incendiilor. Durata instruirii introductiv – generale nu va fi mai mica de 8 ore. activitatile specifice lucrarilor de constructii si finisaje finale . un lucrator al serviciului intern de prevenire si protectie. Instruirea se face de catre : 1. lucratorilor detasati de la o intreprindere si/sau unitate la alta . Instruirea introductiv – generala se va finaliza cu verificarea insusirii cunostintelor pe baza de teste. Rezultatul verificarii va fi consemnat in fisa de instruire. SU . 2. fara a se intocmi fisa de instruire. 4. in general. 3. 3. lucratorului pus la dispozitie de catre un agent de munca temporar. SU masurile si activitatile de prevenire si protectie la fiecare loc de munca pe durata lucrarii.Instruirea la locul de munca : Se face dupa instruirea introductiv – generala . Scopul instruirii la locul de munca este de a prezenta riscurile de SSM. A. riscurile pentru SSM. pentru: Locul de munca – Toate Tema – Instruire Reprezentantii autoritatilor competente in ceea ce priveste controlul aplicarii legislatiei referitoare la SSM.acestea sunt : • legislatia de SSM.stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor.

0 Rev. • masuri la nivelul locului de munca si / sau postului privind acordarea primului ajutor. • de catre conducatorul direct al locului de munca.SC INTERELEKTRONIC SRL Elaborat: R Georgescu Ed .masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul fiecarui loc de munca si/sau functii exercitate. LUCRATORII CARE ASIGURA CURATENIA SI IGIENIZAREA nu va fi mai mare de 6 luni spatiilor si halelor iar personalul cu atributii de CONDUCERE va fi instruit anual. Instruirea se face de catre : angajatorul care si-a asumat atributiile din domeniul securitatii si sanatatii in munca . SOFER.alin (1. a mijloacelor de alarmare – interventie – evacuare si de prim ajutor . ELECTRICIAN (indiferent de tipul de incadrare) nu va fi mai mare de 3 luni . pentru: Locul de munca – Toate Tema – Instruire Instruirea la locul de munca se face : • tuturor lucratorilor. sau lucratorul desemnat. consemnand astfel ca instruirea a fost facuta corespunzator.in grupe de max. Periodicitatea efectuarii instruirii si durata acesteia s-a stabilit de catre conducerea societatii prin consultare cu serviciul extern. • instruirea la locul de munca va include in mod obligatoriu demonstratii practice privind activitatea pe care persoana respectiva o va desfasura si exercitii practice privind utilizarea EIP. Se efectueaza de catre conducatorul locului de munca.Instruirea periodica : Se realizeaza tuturor lucratorilor prevazuti punctul A . inclusiv la schimbarea locului de munca in cadrul societatii. Instruirea la locul de munca va cuprinde : • informatii privind riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de munca/postului . Scopul : reimprospatarea si actualizarea cunostintelor in domeniul SSM. Inceperea efectiva a activitatii la postul de lucru de catre lucratorul instruit se face numai dupa verificarea cunostintelor de catre seful ierarhic superior celui care a facut instruirea si se consemneaza in fisa de instruire individuala. 3 . Intervalul dintre doua instruiri periodice pentru postul de lucru – MUNCITOR.20 persoane. stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor . • masuri de SSM. Fisa de instruire se pastreaza de catre conducatorul locului de munca.4).2. • prevederile instructiunilor proprii elaborate pentru locul de munca/post de munca . C. al celui care a efectuat instruirea si prin sondaj de catre angajator. Durata instruirii la locul de munca nu va fi mai mica de 8 ore si vor fi prezentate riscurile. 0/07052010 Instructiuni proprii de santate si securitate a muncii privind instruirea.SU privind activitati specifice locului de munca /postului de munca . Verificarea instruirii periodice se face de catre seful ierarhic.3. • informatii privind apararea impotriva incendiilor si protectiei civile . nu va fi mai mare de 12 luni intre doua instruiri iar durata instruirii periodice va fi mai mica 1 ora.

4 . • la modificarea tehnologiilor existente sau procedurilor de lucru . In absenta Lucratorului desemnat instruirea generala.absolventi ai cursului de 40 ore.SU privind activitati specifice ale locului de munca si/sau postului de lucru sau ale instructiunilor proprii.…) .inclusiv datorita evolutiei riscurilor sau aparitiei de noi riscuri in unitate . 0/07052010 Instructiuni proprii de santate si securitate a muncii privind instruirea. • la introducerea unui echipament de munca sau a unor modificari ale echipamentului existent .. care vor fi pastrata la sediul societatii.0 Rev. se va realiza de catre reprezentanti lucratorilor . • la introducerea unor proceduri de lucru . pentru noi angajati. • la reluarea activitatii dupa accident de munca . aprobate de catre conducerea societatii. • cand au aparut modificari ale prevederilor de SSM.. . Durata instruirii periodice care se efectueaza suplimentar celei programate nu va fi mai mica de 8 ore. respectiv lucratorul desemnat nominalizat prin decizia angajatorului. pentru: Locul de munca – Toate Tema – Instruire Instruirea periodica se face suplimentar celei programate in urmatoarele cazuri : • cand un lucrator a lipsit peste 30 zile lucratoare . personal interesat de job. instruirea de SSM periodica va fi realizata de Conducatorii locului de munca ( care au atributii in sectoarele de activitate ale firmei).SC INTERELEKTRONIC SRL Elaborat: R Georgescu Ed . lucratorii altor societati. Instruirea periodica se va efectua pe baza tematicilor intocmite de angajatorul care sia asumat atributiile din domeniul SSM.electrice. • la executarea unor lucrari speciale (cu foc. in absenta Lucratorului desemnat..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful