PROI ECTARE SI EXECUTI E PENTRU AUTOSTRADA ORASTI E – SI BI U LOT 2

Sectiunea 10. Studiu hidraulic Page 7
Inregistrarile oficiale ale debitelor cerute si primite de la diferite agentii guvernamentale din
Romania, care au fost consultate, sunt incluse in urmatorul table:

Locat i e
Pozi t i e
( km)
Nume r au
Debi t
maxi m Q
1%

( m
3
/ s)
I nst i t ut i e
guver nament al a
Parte carosabila
principala
38+870 - 5.48
Administratia Bazinala de
Apa Mures
Table 4. Cursuri de apa principale: Inregistrari debite oficiale


4.2.2 DEBITE MAXIME PRE-CALCULATE

METODOLOGIA UTILIZATA

Pentru celelalte văi traversate de autostrada s-au determinat debitele maxime în bazine mici în
conformitate cu „Instrucţiunile pentru calculul scurgerii maxime în bazine mici” elaborate de
Institutul National de Meteorologie si Hidrologie: “Instructiuni Pentru Calculul Scurgerii Maxime
in Bazine Mici”.

Într-o primă etapă s-au identificat bazinele de calcul aferente văilor care intersectează
autostrada. Debitul a fost calculat pentru punctul de intersecţie. Bazinele de calcul au fost
trasate pe planuri de situaţie cu curbe de nivel (se trasează linia de cumpănă a apelor care
separă bazinul de zonele învecinate).

Determinarea debitului maxim s-a determinat cu formula raţională:

Qmaxp% (m3/s) = 16,67 x C x ip% (mm/min) x F(km2)

în care:

16,67 = constanta pentru trecerea de la mm,min şi km2 la m3, s şi m2
C = coeficient de scurgere
ip% = intensitatea ploii cu probabilitatea de depăşire p%
F – suprafaţa bazinului (se măsoară pe plan de la limita curbă de nivel cea mai ridicată
– până la secţiunea de calcul – drum)
Coeficientul de scurgere C – se stabileşte în funcţie de teren (după planurile ortofoto
sau alte informaţii)

Dacă suprafaţa bazinului nu este omogenă, coeficientul de scurgere global:

F
fiCi
C
E
=


Intensitatea ploii ip% este funcţie de timpul de concentrare:
c
p
t
x
ip
%
% =


Determinarea timpului de concentrare – se ia în considerare timpul de concentrare prin albie ta
şi timpul de concentrare pe versanţi ta

tc = 1,2ta 1.1 + tv

4 / 1
max
3 / 1
1000
Q I m
La
t
a a
a
=

unde:

La = lungimea albiei principale în km (se măsoară pe hartă)
ma = coeficientul legat de rugozitatea albiei între 7 şi 11
Ia = panta medie a albiei principale, în m/km
Qmax = debitul maxim căutat, în m3/s
( )
) (
) (
/
km La
m H
km m I
a
=


H = diferenţa de nivel dintre cota izvorului şi profilul de studiu
Qmax – sunt necesare aproximaţii succesive; pentru intrare şi studii preliminare: Qmax
1%= B1% F(1-n)
F = suprafaţa bazinului, în km2
1-n = parametru numeric subunitar
B1% -= debitul maxim de 1% pentru o suprafaţă de 1km2 (m3/s.km2) (B1% are
semnificaţia intensităţii medii a scurgerii maxime care are ca rezultat debitul maxim de
probabilitate 1% pe bazin)
2 / 1 4 / 1
2 / 1
) 1000 (
v v v
v
h I m
lv
t
× ×
=

unde:

lv = lungimea medie a versanţilor bazinului, în km
mv = coeficient legat de rugozitatea versanţilor – între 0,10 şi 0,50 conform anexa nr. 1
Iv – panta medie a versanţilor bazinului, în m/km
hv = intensitatea medie a scurgerii maxime pe versanţi, în mm/min
lv = 0,55 x F/ΣL
ΣL = La + ΣLafli (suma lungimilor albiei principale şi a albiilor afluente ei)
F
l l
x
H
lv
i i
) , (
2
1 +
E A
=


∆H = echidistanţa pe verticală între izohipsele de pe hartă (5m, 20m,…)
li, li+1 = lungimea medie a unei fâşii de bazin dintre 2 izohipse
hv – necesită aproximaţii succesive – pentru intrare şi studii preliminare:
hv (mm/min) = 0,06 B1% (m3/s km2) (B1%)
Stratul total al ploii de calcul punctuale în mm xp%

( ) | |
o p p
F F B A xp + ÷ =
log
% o


unde:
α = parametru în funcţie de tc şi zona
Ap, Bp – parametrii în funcţie de p% şi zonă
Fo – parametru în funcţie de zonă

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful