Клавијатура

Маја Дакић-Брковић
Музичка школа
“Војислав-Лале Стефановић, Ужице
јул, 2009.

Клавијатура

јул, 2009.

мр Маја Дакић-Брковић
Клавијатура

2

Клавијатура представља део
клавира на коме се налазе дирке.

јул, 2009.

мр Маја Дакић-Брковић
Клавијатура

3

Инструменти који имају
клавијатуру
клавири
оргуље
чембало
хармоника
синтисајзер

јул, 2009.

мр Маја Дакић-Брковић
Клавијатура

4

Распоред дирки

други
други распореди
распореди

На клавијатури уочавамо посебан
распоред белих и црних дирки.
Црне дирке груписане су
наизменично у групама од по 2 и 3
дирке.
То омогућава оријентацију и
проналажење тонова на клавијатури.
јул, 2009.

мр Маја Дакић-Брковић
Клавијатура

5

Групе црних дирки
2

јул, 2009.

3

2

3

2

мр Маја Дакић-Брковић
Клавијатура

3

6

Дирка C (до) налази се испред прве
црне дирке у групи од по 2.

Дирке C
јул, 2009.

мр Маја Дакић-Брковић
Клавијатура

7

Дирка F (фа) налази се испред прве
црне дирке у групи од по 3.

Дирке F
јул, 2009.

мр Маја Дакић-Брковић
Клавијатура

8

Имена осталих дирки

јул, 2009.

мр Маја Дакић-Брковић
Клавијатура

9

ПОНАВЉАЊЕ ДИРКИ НА КЛАВИЈАТУРИ
КОЈА ИМА УКУПНО 88 ДИРКИ

ДИРКЕ
ЊИХОВ БРОЈ НА
КЛАВИЈАТУРИ

јул, 2009.

C D E F G A H
8 7 7 7 7 8 8

мр Маја Дакић-Брковић
Клавијатура

10

БРОЈ ДИРКИ НА КЛАВИЈАТУРИ
КОЈА ИМА УКУПНО 88 ДИРКИ

9
8
7
6

јул, 2009.

C

D

E

F

G

A

мр Маја Дакић-Брковић
Клавијатура

H

11

Однос броја белих и црних
дирки

Row 1

0

јул, 2009.

10

20

30

40

50

60

мр Маја Дакић-Брковић
Клавијатура

12

Клавијатура модерног
концертног клавира
укупно 88 дирки
распон:

5

A
to
C
2

7 и ¼ октава

јул, 2009.

мр Маја Дакић-Брковић
Клавијатура

13

Клавијатуре различитих
инструмената
имају:
различит број дирки
различит звучни обим
различит изглед дирки

јул, 2009.

мр Маја Дакић-Брковић
Клавијатура

14

Да ли сте некада видели?
Hassler
(Blüthner brand) са
Jankó
клавијатуром
извор

јул, 2009.

мр Маја Дакић-Брковић
Клавијатура

15

Steinway grand
са Jankó клавијатуром

стандардни
стандардни распореди
распореди

јул, 2009.

мр Маја Дакић-Брковић
Клавијатура

16

Интересантни линкови
Musical keyboard
Janko keyboard
The Uniform Keyboard
Virtuelna klavijatura

јул, 2009.

мр Маја Дакић-Брковић
Клавијатура

17

Маја Дакић-Брковић
контакт
majadb@gmail.com

јул, 2009.

Клавијатура

18

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful