Pastelul este o creatie lirica descriptiva,apartinand literaturi culte, care pri n intermediul unui peisaj transmite sentimentele

eului liric.Modul de expunere f olosit este descrierea. Într-un pastel dominante sunt imaginile artistice, realiza te prin figuri de stil, organizate într-o descriere tip tablou. Aceasta poate avea ca temã un anotimp, un col? de natura, un moment al zilei, un aspect din via?a mi cilor vietuitore etc. La origine termenul pastel desemna un creion colorat, moale, pentru desen, fãcut d in pigmen?i pulveriza?i, amesteca?i cu talc ?i cu gumã arabicã sau orice tablou ori desen executat cu acest fel de creioane. Preluat de poetul român Vasile Alecsandri, termenul a ajuns sã desemneze o poezie cu con?inut liric, în care se zugrãve?te un tablou din naturã. Vasile Alecsandri a fost cel mai mare pastelist român. Exemple: Sfâr?it de toamnã , Iarna , Mezul iernii , Gerul iminea?a , Noaptea , Malul Siretului . Pastelurile, bogate în imagini artistice (vizuale, olfactive ?i auditive) exprimã se ntimentele poetului în mod direct, prin intermediul descrierii ?i al epitetelor, c ompara?iilor ?i al personificãrilor. Autorul creioneazã un tablou al naturii având în pr im-plan elementele ale naturii pe care la descrie. Deoarece pastelul este o specie a genului liric, în el mai sunt prezentate ?i elem ente de prozodie, ritm ?i mãsurã.

Trasaturile pastelului Sunt prezentate trasaturi caracteristice ale unui anotimp , colt de natura Sunt exprimate prin tabloul creat , sentimentele poetului Se folosesc figuri de stil specifice descrierii : epitetul dublu,triplu , ornant , cromatic , metaforic,personificarea , comparatia , repetitia , aliteratia , en umeratia , asonanta Modul de expunere este descrierea

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful