You are on page 1of 4

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ

310018 Mile Rd. Sterling Heights, MI 48314 Tel.: (586) 977-7267 Fax.: (586) 977-2074 www.ParafiaSterlingHts.org sekretariat@ ParafiaSterlingHts.org

Siostry i Bracia, Kochani!


Bg si rodzi! Teraz, tutaj, pomidzy nami. To nie witeczna przenonia, nie tylko pamitka, to wielka prawda! Bg si rodzi, a to oznacza, e znw chce zamieszka w naszym wiecie, w naszej codziennoci, w naszych sprawach, sowach, w naszej niepewnoci i lku o jutro. Chce by blisko nas, jak najbliej kadego. Bg przychodzi, by kocha i by kochanym. Staje wrd nas, daje si zauway, niemale dotkn, daje swoje serce. Daje nadziej i rado, daje si do kroczenia przez ycie. I kadego z nas uczy, gdzie na co dzie mona Go spotka, jak y, ebymy nie tylko sami byli szczliwi, ale eby i wszystkim z nami byo naprawd dobrze. Z caego serca Wam yczymy, eby to Jego Przyjcie byo dobrym czasem, prawdziwym witem. yczymy Wam nie tylko wzrusze przy wigilijnym opatku i witecznego wypoczynku, ale nowego zapau i Boej radoci take po witach. yczymy te, by Nowy Rok 2012 by rokiem dobrym, bogosawionym, by noworoczne postanowienia udao si realizowa, a marzenia spenia. Niech nowonarodzony Pan Jezus obdarza Was wszelkimi askami! Wasi Duszpasterze, Ksia i Siostry Sterling Heights, Boe Narodzenie 2011

Parafia Matki Boej Czstochowskiej, Sterling Heights

Suba Litugiczna
SOBOTA - 24 GRUDNIA

LEKTORZY
Sobota/ Niedziela - 31 grudnia/1 stycznia

9:00 + Bronisaw Kulpa


PASTERKI

- ona z dziemi

9:00 p.m. O Boe bog. dla rodziny 9:00 p.m. + Zygfryd Pietrzak - Danuta Matras z rodzin 12:00 a.m. Za parafian
BOE NARODZENIE - 25 GRUDNIA

9:30 + Kazimierz, Zbigniew, Janina, Jzefa i zm. z rodziny 11:15 + Za dusze w czycu cierpice 1:00 Msza za Ojczyzn 1:00 W intencji Elbiety i Andrzeja Gramek w 30 r. lubu 1:00 O bog. i potrzebne aski dla Victorii i Piotra 1:00 Za Iren 1:00 + Czesawa Linowska, Marian Tabaka, +Eugenia Bidoczka - rodzina Linowskich 1:00 + Agnieszka Kopacz w 3 rocz. mierci
PONIEDZIAEK - 26 GRUDNIA, w. Szczepana

4:00 - Olga Oko 5:30 - Jola Szewczuk, Tomasz Mikulski 9:30 - Boena Dulemba, Czesaw Wojnar, Krystyna Szymczakowska 11:15 - Jzef Ledziski, Stasia Ledziski, Dorota Gutowska 1:00 - Elbieta Ciesielska, Jzef Sroka, Zofia Duniec-Dmuchowska 7:00 - Marek Marciniak, Malwina Mirowska, Justyna Sobtka

KOLEKTORZY
Sobota/ Niedziela - 31 grudnia/1 stycznia

4:00 - chtnych prosimy o zgaszanie si do zakrystii 5:30 - chtnych prosimy o zgaszanie si do zakrystii 9:30 - A. Szmyd, M. Wach, Z. Wolan, A. Nytko 11:15 - M. Bieciuk, R. Kogut, J. Sokoowski, K. Zadrony 1:00 - S. Krlczyk, M. Przydzia, J. Wolkowicz, J. Berent 7:00 - K. Modzelewski, L. Parciak

9:00 + Andrzej Samul 7:00 + Jan Duniec

- rodzice - crka z rodzin

WTOREK - 27 GRUDNIA, w. Jana Apostoa

9:00 + Henryk Paradowicz 7:00 O zdrowie i Boe bog. oraz opiek Matki Boej Uzdrowicielki dla Antoniego Strzemeckiego
RODA 28 GRUDNIA, witych Modziankw

9:00 Za parafian 7:00 + Anna Wyszyski


CZWARTEK - 29 GRUDNIA, Pity Dzie Oktawy

9:00 + Jarosaw Klecu 7:00 + Helena Majkut

- ona - od wnukw i prawnukw

PITEK - 30 GRUDNIA, Urocz. witej Rodziny

9:00 Za Bernard i Eugeniusza w 59 rocz. lubu 7:00 + Wawrzyniec Gaka w 3 rocz. mierci 7:00 + Klemens Zalewski w 19 rocz. mierci
SOBOTA - 31 GRUDNIA

- crka

9:00 + Janina, Eugeniusz leszyscy - crka 3:30 Naboestwo dzikczynno-przebagalne 4:00 + Antoni Kania - crka 5:15 Naboestwo dzikczynno-przebagalne (English) 5:30
UROCZYSTO BOEJ RODZICIELKI - 1 STYCZNIA

9:30 + Rozalia, Pawe, Marianna, Bolesaw Seksciscy, + Rozalia i Czesaw Chojnowscy 11:15 + Ryszard Dzienniak - crka i syn z rodzinami 1:00 O Boe bog. i zdrowie dla Janiny Bikowskiej z ok. urodzin - Marianna 1:00 W intencji Koa ywego Raca 1:00 O Boe bog. i potrzebne aski dla rodziny i bliskich 1:00 + Mieczysaw Zdziebowski - syn z rodzin 7:00 + Bogdan liwiski w 5 rocz. mierci - ona

Jutro drugi dzie wit Boego Narodzenia. Msze wite o godzinie 9:00 rano i 7:00 wieczorem. Oktaw Boego Narodzenia ubogacaj przypadajce w najbliszych dniach kolejne wita. We wtorek, 27 grudnia, witego Jana Apostoa, umiowanego ucznia Pana Jezusa. A w rod, 28 grudnia, w liturgii wspominamy witych Modziankw, mczennikw. W pitek, 30 grudnia, a nie jak zwykle w niedziel, w ktr tym razem przypadnie uroczysto witej Boej Rodzicielki Maryi, bdziemy obchodzili wito witej Rodziny: Jezusa, Maryi i Jzefa. Caa oktawa wit Boego Narodzenia sprzyja rozwaaniu, jak wana dla naszego ycia doczesnego i wiecznego jest rodzina. Polemy wic Bogu w ofierze Mszy witej nasze rodziny. Msze wite o godzinie 9:00 rano i 7:00 wieczorem. Podczas kadej Mszy w. nastpi odnowienie przyrzecze maeskich i bogosawiestwo rodzin. W sobot przypada wspomnienie witego Sylwestra papiea zakoczenie roku kalendarzowego. Z tej okazji zapraszamy wszystkich na naboestwo dzikczynnoprzebagalne na godz. 3:30 po poudniu oraz na uroczyst Msz wit dzikczynn o godz. 4:00 za ten mijajcy rok. W przysz niedziel witowa bdziemy Nowy Rok i uroczysto witej Boej Rodzicielki Maryi. Mimo rnych atrakcji sylwestrowych nie zapomnijmy o rozpoczciu z Bogiem w sercu 2012 roku. Pamitajmy, e nie ma Mszy w. o godz. 8:00 rano.

Parafia Matki Boej Czstochowskiej, Sterling Heights PROGRAM WITECZNO - NOWOROCZNY


UROCZYSTO WITEGO SZCZEPANA PONIEDZIAEK 26 GRUDNIA Msze w. o godz. 9:00 rano i 7:00 wieczorem W. JANA APOSTOA I EWANGELISTY WTOREK 27 GRUDNIA Msze w. o godz. 9:00 rano i 7:00 wieczorem WITYCH MODZIANKW RODA 28 GRUDNIA Msze w. o godz. 9:00 rano i 7:00 wieczorem
PITY DZIE W OKTAWIE BOEGO NARODZENIA CZWARTEK 29 GRUDNIA

SPOTKANIE DLA DZIEWCZT Siostry Misjonarki zapraszaj dziewczta (13-17 lat) na witeczne Spotkanie w dniach od 27 do 29 grudnia. Odbdzie si ono w domu Sistr Dominikanek w Justice, koo Chicago. Zgoszenia prosimy kierowa do s. Magorzaty, tel: 586-979-0255 BAL SYLWESTEROWY W PARAFII Rada Parafialna zaprasza na Bal Sylwestrowy do sali Jana Pawa II. Gra bdzie zesp Melodia Trio. Cena biletw $65.00 od osoby. Bilety prosimy rezerwowa u p. Zbigniewa Rakowieckiego pod nr tel. 586-530-0500 KATECHEZA PO PRZERWIE WITECZNEJ rozpocznie si w sobot 7 stycznia dla klas od 1-8, 0 w niedziel 8 stycznia, klasy starsze w poniedziaek 9 stycznia 2012 roku. KONCERT KOLD Zapraszamy dzieci i modzie na koncert kold, ktry odbdzie si w niedziel 29 stycznia o godz. 12:15 w kociele po Mszy w. dziecicej. Wszystkich zainteresowanych udziaem w konkursie prosimy o przygotowanie kold, pastoraek w jzyku polskim lub angielskim (koldy bdzie mona zapiewa solo lub zespoowo). Chtnych udziaem w konkursie prosimy o zgoszenie do 22 stycznia w biurze parafialnym. KOPERTY PARAFIALNE W holu kocioa wyoone s pakiety kopert na roczne skadki. Prosimy o ich odbir. Przy kopertkach znajduje si lista parafian wedug alfabetu. KALENDARZ PARAFIALNY Zachcamy do nabycia kalendarza parafialnego na 2012 rok. Kalendarz dokumentuje wiele wydarze naszej parafii fotografiami. Dzikujemy naszym sponsorom za wkad w wydrukowanie. Wszelkie donacje za kalendarz bd przeznaczone na remont naszego kocioa. WYSTAWA DZIE REMBRANDTA 26 stycznia bdzie moliwo wzicia udziau w zorganizowanym wyjedzie do muzeum sztuki w Detroit DIA na wystaw p.t. "Rembtandt And The Face of Jesus". Wyjazd z parkingu Polish Cultural Center o godz. 11:30. Wicej informacji i rejestracja www.calltoholiness.com lub u p. Magorzaty Purzyckiej tel. 248-566-3468
NASZYM MODLITWOM POLECAMY CHORYCH:

Msze w. o godz. 9:00 rano i 7:00 wieczorem


UROCZYSTO WITEJ RODZINY PITEK 30 GRUDNIA Msze w. o godz. 9:00 rano i 7:00 po poudniu

(podczas kadej Mszy w. odnowienie przyrzecze maeskich i bogosawiestwo rodzin)


POEGNANIE STAREGO ROKU - SOBOTA 31 GRUDNIA

3:30 wieczorem - Adoracja Najwitszego Sakramentu i naboestwo dzikczynno- przebagalne, o 4:00 PM - Msza w. 5:15 pm - naboestwo w j. angielskim i o 5:30 pm - Msza w. (English)
NOWY ROK UROCZ. WITEJ BOEJ RODZICIELKI NIEDZIELA 1 STYCZNIA 2012

Msze w. o godz. 9:30, 11:15 rano, 1:00 po poudniu i 7:00 wieczorem UROCZ. OBJAWIENIA PASKEIGO - TRZECH KRLI NIEDZIELA 8 STYCZNIA Msze w. z powiceniem kredy w sobot 7 stycznia o godz.4:00 po poudniu i 5:30; 8 stycznia o 8:00, 9:30, 11:15 rano, 1:00 po poudniu i 7:00 wieczorem.

WIATOWY DZIE POKOJU 1 stycznia obchodzimy wiatowy Dzie Pokoju. Promy Boga, by uczyni z nas narzdzia Swojego pokoju i w Nowym Roku Paskim stamy si pokj czynicymi. ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE nazywane popularnie kold rozpoczniemy po nowym roku. Rodziny, ktre chc zaprosi kapana z wizyt duszpastersk proszone s o wypenienie formularza, ktry wyoony jest na stoliku w kociele i zwrcenie do zakrystii lub biura parafialnego. OPATEK PARAFIALNY Tegoroczny opatek parafialny, odbdzie si 8 stycznia 2012 w Sali Jana Pawa II. Bilety ($15.00 doroli, $10.00 - dzieci do lat 12-stu, dzieci do lat 5-ciu za darmo) zakupi bdzie mona w holu kocioa. Informacje i rezerwacja u p. Marioli Vanderest: (248) 879-5898 SZCZLIWE LOSY W czasie bazaru witecznego wygrali: Gift Certyficat - Beth Shanutere; Koszyki - p. Wojciech Urban i p. Stanisaw Strzemecki. W Maej Loterii: drzewko: p. Sienkiewicz, kubeczki polskiep. M. Segieda; Domek ze szka: p. Deryld. Gratulujemy! Loteria Gwna zostanie rozlosowana podczas Opatku Parafialnego.

Ojca Konrada, s. Magorzat, Antoniego, Danut, Ew, Helen, Marka, Iren, Leszka, Franciszka, Jzefa, Zofi, Wand, Dan, Krzysztofa, Mariana, Marka i Czesawa oraz dzieci ze Wsplnoty Razem.

Pomoc su Siostry Misjonarki Chrystusa Krla: s. Magorzata Tomalka MChR s. Agnieszka Jach MChR tel. domu sistr: (586) 979- 0255 Program Radiowy Ksiy Chrystusowcw Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM Ze stacji WNZK 690 AM prowadzony przez ks. Jzefa Siedlarza, SChr Rada Duszpasterska:
Przewodniczca: Mariola Vanderest (248) 879-5898 Zastpca: Krzysztof Wszdyby Sekretarz: Magdalena Hondo (586) 566-1636 Jolanta Gmurowska, Iwona Jdrzejczak, ukasz Macig, Mariusz Maruszczak, Zbigniew Rakowiecki, John Roland, Barbara Somiska

Rada Finansowa:
Przewodniczcy: Walter Maziarz (586) 873 - 8156 Zastpca: Alicja Karlic (313) 365 - 1990 Sekretarz: Elzbieta Zylinski (586) 781 - 2861 Marek Bieciuk, Frank Dmuchowski, Wojciech Ogrek, Tadeusz Rusin, Wadysaw Szaflarski, Wojciech Urban

Organistka - Justyna Pal - (586) 795 - 0794 Lektorzy - Jzef Ledzinski - (586) 726 - 0636 Kolektorzy - Albert Ciesielski - (586) 247 - 4217 Ministranci - ks. Jzef Siedlarz SChr Chr Parafialny- Justyna Pal - (586) 795 - 0794 Grupa Modlitewna Opiekun duchowy - ks. Jzef Siedlarz SChr Lider - Barbara Gorzelewska - (586) 744 - 8262 Linia Modlitewna - (586) 412- 0581 Grupa Modlitewna- Rodziny Nazaretaskie Magorzata Purzycka - (248) 566 3468 Franciszek Maziarz - (248) 881 - 7629 Re Racowe - ks. Jzef Siedlarz SChr Lider - Olga Osko - (586) 293 - 9177 Radio Maryja- Elbieta Bieciuk (586) 677 - 9385 Koo Seniorw Zota Ra Wanda Fleszar - Zych - (586) 808 - 0804 Rycerze Kolumba Wadysaw Melen - (586) 751 - 2449 Finanse - Celina Pultanis - (586) 731 - 0355 Koordynator do spraw Katechezy s. Magorzata Tomalka MChR Komitet Rodzicielski w Parafii Mariola Vanderest - (248) 879 - 5898 Challenge Girls - Ania Roland (248) 579 - 3307 Magosia Purzycka - (248) 619 - 9433 Koo Biblijne - Elbieta Zylinski (586) 781 - 2861 Szkoa Jzyka Polskiego im A. Mickiewicza Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875 Strona internetowa: ww.szkolamickiewicza.org Jzyk Polski dla Amerykanw Antoni Walawender - (586) 751- 1224 Harcerze - Jerzy Czaja - (586) 247- 5344 Kung Fu - Rafa Nowakowski - (313) 530 - 0209 Ping Pong - Eugeniusz Szamiel (248) 495 - 7517

Niedzielne Msze wite sobota - 4:00 po poudniu Saturday - 5:30 p.m. - in English niedziela - 8:00, 9:30, 11:15 (z udziaem dzieci), 1:00, 7:00 (z udziaem modziey) Codzienne Msze wite od poniedziaku do pitku - 9:00 rano i 7:00 wieczorem; od 1 stycznia 2012 roku: od poniedziaku do soboty - o godz. 9:00 AM; dodatkowo w rody i pitki o godz. 7:00 PM Adoracja Najwitszego Sakramentu od wrzenia do maja: w rody i pitki od 6:00- 7:00 PM oraz Pierwsze Pitki miesica od 9:30 AM do 7:00 PM Liturgia Godzin Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziaku do soboty o godz. 8:45 rano Sakramenty: Pojednania - codziennie p godziny przed Msz w. Chrztu - trzecia niedziela miesica po Mszy w. o godz. 1:00 po poudniu Katechezy przygotowujce rodzicw i chrzestnych kada trzecia sobota miesica po Mszy w. o godz. 4:00 po poudniu w kaplicy w. Maksymiliana Bierzmowania - cykl katechez przygotowujcych modzie w klasie smej Maestwa - naley zgosi 6 miesicy przed planowan dat lubu Chorych - w pierwszy pitek miesica, w sprawach nagych o kadej porze

GRUPY i ZESPOY DZIAAJCE w PARAFII


Klub Malucha Agnieszka Ubysz (586) 883 - 4113 Marta Czaczkowska (586) 286 - 8452 Muzyczny Zesp Dziecicy Hosanna Sobota - 11:00PM Opiekun duchowy - ks. Sawomir Murawka SChr Osoby prowadzce - Marzena Szewczuk, Pawe Laskowski Zesp Taneczny Mireczki Grupa I (4 - 5 lat) Wtorek - 5:30 - 6:15PM (Sala Jana Pawa II) Zesp Taneczny Mireczki Grupa II (6 - 7 lat) Wtorek - 6:15 - 7:00PM (Sala Jana Pawa II) Zesp Taneczny May Dunajec (9 - 12 lat) Wtorek - 7:00 - 8:00PM (Sala Jana Pawa II) Zesp Taneczny Dunajec (13 - 18 lat) Grupa I roda - 8:30PM, sobota 9:00 - 11:00AM Grupa II Wtorek - 8:00-10:00PM (sala Jana Pawa II) Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333- 4469 Opiekun duchowy - ks. Sawomir Murawka SChr Taniec Towarzyski dla dzieci Instruktor - Barbara Somiski Kontakt i informacje - Iwona Jdrzejczak (586) 739-1561