Coaching jegyzet

Jegyzet kivonatok a PL- 3782 lemma coach akkreditált coach képzésben résztvevők oktatási anyagából

Szerző és szerkesztő: Wiesner Edit, mester coach
Budapest, 2010 június http://www.lemma-coaching.hu, http://www.coachOK.hu Lemma Coaching Oktatóterem: 1068 Budapest, Benczúr u. 14

Tartalomjegyzék
A coaching kifejezésről:
1. szemlélet és a. emberkép b. rendszerszemlélet c. kommunikáció 2. módszertan a. kommunikációs elemek b. pszichológiai elemek c. személyiségtipológiák d. energetikai elemek e. rendszerdinamikai elemek

Az akkreditált coach képzési tematika A jó coach – coaching szemléletű tanácsadói hozzáállás Érintett coachingban alkalmazható módszerek
Személyiségkérdőívek és tipológiai visszajelzések (MBTI, DISC, Hippokrateszi tipológia, Enneagramm) Kommunikációs modellek o Kommunikációs síkok és füleink o Testbeszéd (Kutya-macska modell) o Nyelvezet (NLP metaprogramok, metanyelv és miltoni nyelv) Pszicho-kommunikációs modellek o Tranzakció analízis o Státuszkommunikáció Pszichológiai modellek o Félelmeink o Meghajtóink (Tranzakció analízis)

-

o Hiedelemrendszerek Energetikai eszközök o EFT o Quantum Jump Rendszerdinamikai eszközök o Rendszerállítás, rendszerek leképezése és intervenciók o Tanuló szervezetek o Precensing/U-Process

Coach eszköztár
folyamatstrukturálás kérdések o biográfia/életciklus o életkerék o hiedelem változtatás (Byron Katie) visszajelzés o személyiségtipusok o nyelvezet, testbeszéd változást segítő modellek o NLP eszköztárából o Rendszerállítás eszköztárából rendszert feltáró eszközök o Konfliktusok háttere- „rend” –etlenségek és tiszteletlenségek Edit szerszámosládája (más publikációkban megjelentett tippek, eszközök)

A szerzőről
Wiesner Edit, http://www.lemma-coaching.hu, http://www.coachOK.hu

Mi is az a coaching?
Bábeli zűrzavar
A coaching szemlélet és módszertani sokszínűség, a coach egyénisége és háttere határozza meg, hogy mivé teszi. Ez igaz a tanácsadás, a terápia, a szupervízió és mentoring, a folyamatfacilitálás, a tréning és mediáció eszközeire is. Ugyanakkor egyfajta definíciót, a megközelítésmódot más módszerektől elhatároló jelzőket tudunk neki találni. A meglévő szlogent és sablonosságot sem nélkülöző definíciókból, amelyek tükrözik a mindenkori csoport és képző idegennyelvi hátterét is, ime egy csokornyi: A coaching alatt személyre, ill. csoportra vonatkoztatott tanácsadó-fejlesztői támogatást értünk. Célja a kliens segítése és kísérése önirányító képességének mobilizálása, jövőjének aktív alakítása érdekében. A coaching nem terápia, és nem célozza betegségek gyógyítását. A coaching vezetők, szakemberek, munkatársak részére szóló tanácsadás hivatásbeli céljaik elérésében A coaching egy individuális tanácsadás egyének vagy csoportok részére a munka világára vonatkozó szakmai és/vagy pszichológiai-szociodinamikus kérdésekben, ill. problémákban egy coach részéről. A coaching egy interaktív, személyre vonatkoztatott tanácsadói- és támogatási folyamat, amely hivatásbeli- és privát elemeket tartalmazhat. A coaching a coacholt személy vagy csoport és a coach bizalomteli együttműködése során megvalósuló fejlesztő folyamat, amely a célmeghatározás, a jelen állapot elemzése, az intervenció és a realizálás, valamint az ezt követő eredmény-ellenőrzés – és követés folyamatán vezet végig.

Coaching témák
A coachingban az ügyfél céljai sokfélék lehetnek. Általában valamilyen változás (ügyfél vagy körülményei) vagy olyan körülötte kialakult vagy felismerten a viselkedése által kiváltott helyzet, amelyre megoldást keres. Jellemzően vannak öngyógyítási eszközeink, technikáink és támogatóink, ha kifogytunk, akkor lép be a képbe a külsős segítő. Mitől szenved az egyszeri ember? • • • • • valami megváltozott a magánéletében vagy munkahelyén (pozíció, munkatársak, elvárások) veszteség érte (munkahely, partner, barát) eddigi bevált, megszokott viselkedésével már nem ér el eredményeket, esetleg negatív visszajelzéseket kap önmagát keresi (egyáltalán és először vagy életfázisaihoz kapcsolódóan újradefiniálná önmagát) új szerepek betöltésére kell felkészülnie (anyaság, apaság, vezetői állás, önálló élet)

kapott tudást, tréninget és elvárás, hogy ezeket a gyakorlatban is elmélyítse, alkalmazza, amiben segítségre van szüksége

Miben segít a coaching ülés és folyamatok? • Segít megtalálni, hogy még milyen cselekvési lehetőségei vannak az ügyfélnek • Segít rálátást szerezni a témára, új szempontokat felismerni, a hozzáállásán változtatni • Gazdagítja a lehetséges viselkedési elemek és az ügyfél fellépési eszköztárát • Fejleszt – egyéni tréninget ad célzottan intellektuálisan és érzelmi intelligenciát érintő kompetenciákban • Segít definiálni a személyes egyensúlyt, segít kidolgozni a célokat, a célokhoz vezető utat és támogat a változási folyamatban való megmaradásban

A coaching fajtái
Ahány coach annyiféle. Akinek az érdeklődése és tapasztalatai az üzleti életben való működésre erősebben vonatkoznak, az az amerikai nyelvezet szerint corporate coach lesz, aki a vállalkozásokkal foglalkozik az business coach, aki az egészséggel az health coach, aki önismereti, párkapcsolati, stb témákra specializálódik az life coach. Magyarországon azok akik az üzleti életben szeretnének, akár megfelelő háttér és rálátás nélkül is, aktívak lenni azok business és/vagy management coaching képzésekbe neveznek be, és nem ritkán ugyanolyan módszertani háttért adó lifecoaching képzést választanak a magánélet kérdéseiben tanácsadóként érvényesülni akarók. Ennek alternatívája, hogy tömény pszichológiai elméleti oktatás alapján kapják a life coach titulust, vagy tömény szervezetfejlesztési ismeretek elsajátítása után executive coachingnak nevezik hátterüket. Úgy gondolom, hogy a jegyzet és könyv létrehozása erejéig most már eleget foglalkoztam ezekkel a definíciókkal. Mindenkinek, aki komolyan és szakmailag rátermetten, felkészülten szeretne másokat segíteni, támogatni, szolgálni, arra biztatok, hogy munkáját az adott megoldások szempontjából definiálja. Az eszközt – a coachingot – mint műfajt, nem érdemes az ügyfelek felé eladni próbálni – mert őket nem ez fogja érdekelni.

A coaching keretei
Alapvetően a coaching egyéni műfaj. Más műfajok képviselői által a csoportos, ill. team coaching kifejezése is elterjedőben van. A coaching folyamat állhat egy vagy több alkalomból. A találkozások hossza egy egészségesen végigkövethető beszélgetés hosszának felelnek meg. A folyamat hosszáról az ügyfél ügye és az ügy feldolgozhatósága dönt. Egyfajta csálé fejlődés eredménye, hogy a coachingot vezetői kompetenciaként is megnevezik vállalatok. A klasszikus coaching folyamatok nem tűrik a hierarchiát – egyenrangú működést követelnek meg. Az, aki felvett és elküldhet, az egzisztenciámra ilyen döntő hatása lehet, szabályokat adhat és a működésemet ténylegesen díjazni, ill. büntetni tudja, az szerencsés esetben érdekelt a személyes fejlődésemben és kommunikációjában már alkalmaz coaching elemeket, ugyanakkor ő elsősorban vezető és nem coach.

Életet a mindenkori felhasználó lehel bele és ebből táplálkozik a gondolat hitelessége. Nem eszközről. a múltban megtapasztalnunk. Bennem az van. gondolatainkkal. egy másik vállalat túlélési. érzéseinkre és döntéseinkre. konstruktivista lehetőség.Coaching szemléletű tanácsadás Coaching = Tanácsadás tanács adása nélkül. ami a hagyományos tanácsadói. amely pontosan hasonlítana egy másik ember nehézségeihez. hogy épp szeretjük. de ha a labirintusépítő . szerző. A megéléseink határa a csillagos ég – vagyis inkább a múltban szerzett tapasztalataink és a coaching csodája révén a fantáziánk is. Ezekben a konstrumokban pedig a személyes értékrendek. értelmezhetővé válik a hagyományos tanácsadással összevetve. több véleménye munkámban engem is motivált és ihletett. amelynek kapcsán a coaching szemléletű tanácsadás eszköze érthetővé. hozott csomagjainkkal zárt rendszert képezünk. amelyben most boldogulnia kell a vállalatoknak és az egyszeri embereknek erősen szubjektív. hogy mit volt szabad. Ez nem azt jelenti. hogy a coaching és a jól hangzó cím: tanácsadás. ami lehetne. Az ember mint zárt rendszer Számos elmélet létezik arra vonatkozva. Magyarországon pedig kedves kolléganőm Papp Enikő vezette be a szlogent. sikernek vagy bukásnak éljük meg a velünk megeső történéseket. Ehhez képest dolgozunk a coachingban azon. hogy nem lehetnek alternatív útjaink. terápiás és tréning módszertanokhoz képest 180 fokos gondolkodás-váltást kíván meg a felhasználó coach-tól. mit kellett. tanácsot ad ez a munkamódszer talán hibátlanul működik is. így Sonja Radatznak is. ahol kevés a változás és a jól kitanult tanácsadó a bölcseleteit megosztja. egy vállalati kihívás. hiedelmes és a mindenkori helyzet érzékelése dönt arról. ami még nem volt. Sonja Radatz Németországban tevékeny és a coaching témájában rendkivűl termékeny alkotó. hanem egy szemléletről. piacszerzési törekvéseihez. érzéseinkkel. könyvből tanulható módszerről van ugyanis szó. Egy objektív világban. hanem a mai társadalomban – ahol minden nagyon komplex. változatosabb konstruktum létrehozásán. hogy a döntéseink és választásaink mind azon múlnak. Azaz a gondolkodási határaink feszegetésével egy új és tágasabb. Mit jelent ez? A világ. Ha a mindennapjainkat éljük és nem reflektálunk a gondolatainkra. tanács adása nélkül című könyve. Eredetileg Sonja Radatz. És talán nem csak a coach-tól. hogy emberként. Konstruktivizmus A coaching módszertanának gyökerei a konstruktívizmusra is visszavezethetőek. Régen hittük a stabilitást. minden változik és minden tervezhetetlenül bizonytalan – minden segítő/támogató tanácsadótól és vezetőtől. tanács adása nélkül is üres gondolat. Nincs egy élethelyzet. 2001-ben jelent meg a Tanácsadás. stb. hogy a világ. akkor előfordulhat. egy rendszerszemléletű. Azaz kijelölt síneken közlekedünk. minden egyes ember világa és a coaching helyzetben keletkező közös világ is egy a sokmilliárd konstruktum között. elfogadjuk. amelynek gondolatisága. az 1:1-hez átvehető recepteket. meglévő kategóriákban gondolkodunk. ahol jelentősen megnő a viselkedési alternatíváink és lehetőségeink száma. nagy igazságokat és a jól közvetíthető best practice ötletét. Módszertan vagy szemlélet? A legfontosabb gondolata az érett coaching témában publikálóknak.

hogy az az ügyfél kihívása. fantáziájának és eszköztárának poros. Az is szempont. akkor fogja ügyfelünk a tanácsot az életébe át is ültetni. hogy megoldást – mégpedig saját magunk számára jó és hosszabb távra is hatékonyat – dolgozzunk ki. A felkavarást sokan bevállalják. úgy támogathatja felelős és megfelelően felvértezett (lásd mint fent) ügyfelét. hogy a döntést. ebben a mi – Daniel Pink szerint – bal agyféltekés világunkban a logika. a megoldásorientáltságot és a pragmatizmust már kevesebben. amelyben az érzelmek és az intuíció is képviselhető döntéshozatali kompetenciák lesznek. Ez igy tökéletesen rendben is van. Minden történés értelmezése ránk vezethető vissza. a probléma látásmódunkat meg is tudjuk változtatni. elmondja a használatukhoz szükséges alapinformációt. a racionális miértjüket és a vállalati értékrendnek is megfelelő értelmüket. megtudjuk. hogy mitől jó számára egy döntés és megoldás és segítjük. megdícsérjük. nincs kiszállás. Innen a felelősségünk és a kompetenciánk. amit tanácsadóként valakinél elérhetünk az az. hogy bevilágít a gondolkodásmódjának. és gyakran okozzunk is az eseményeket. az út mégis egy helyen tart. átvéve a saját ügyünket sikerre vigyük. Mi gondoljuk. játékba hozza őket. stb. hogy másként is gondolkozik viszonyain. praktikát. kapcsolódunk a szóhasználatához és az abból kivehető értékrendjéhez. a kalkulált adatok és ok-okozat világában. hogy abból magunknak problémát teremtünk – tudatosan vagy tudattalanul. hogy ezt egy másik ember/vállalat már kipróbálta. tapasztalataink alapján mások számára is megmagyarázható legyen a döntésünk.hasonlatával élhetek: különböző folyosókat próbálhatunk ki és akár bővíthetjük is a közlekedők számát és formáját. összekavarjuk a lerakott és fixnek hitt síneket. hogy ezeket a problémákat. amit már megpróbált. mozgósítja a kihasználatlan eszközöket. Talán egyszer újra beköszönt a jobb agyféltekés világ. Pedig ezek kulcsa egyszerűen abban rejlik. Ha elfogadjuk a zárt rendszerek elméletét. Megvan bennünk minden erőforrás. és talán picit megbolondítjuk. hogyan működnek a jó tanácsok! Valamiről azt gondoljuk. hogy megfigyeljük az ügyfelünk referencia kereteit – figyeljük a nyelvezetét. A jó tanácsok De nézzük meg. neki bejött és színtisztán objektíve a mi esélyeink is jók. éljük meg. minden hozzávaló. Azaz. hogy az elképzeléseink és korábbi szemléletünk. hanem sokkal inkább az érzelmi hozzáállásunkon dőlnek el. A felelősség kérdése Ebben a mi világunkban – bár néhány ember valóságképe erről mást mondana talán – nincsenek véletlenek. Nem ritka. akkor a legjelentősebb hatás. A tanácsot szépen lehet ilyenformán racionalizálni. A döntések azonban – megfigyelések ezt igazolják vissza – nem (csak) racionalitáson. ritkán vagy tán még soha sem használt bugyraiba. bejáratott és egy-két esetben sikeres módszereivel közelít új emberekhez vagy minden helyzetben ezeket a rutinosan alkalmazott . megerősítjük a változatos tapasztalataiban. rájuk világít. hogy a megszokott. Mit csinál a coach? A coach abban segítheti. csak ha a tanács tetszik (vagy a tanácsadó szimpatikus) és megfog. az elemzés. Érzelmi alapú döntések így kapják meg később az „ideológiát”. A tőlünk független történéseket is tudjuk úgy értelmezni. A problémák gyökere a mi látásmódunk. hogy ilyet fogalmazzon meg önmaga számára.

kivel és hogyan csinálja másként? Mi a különbség? Merthogy ha már tudjuk. A német (tudományosabb. az emberi viszonyrendszerre és kommunikációs különbségekre az ügyfél figyelmét. A tanácsok ellen beszél azonban a szituáció és alkalmazási felületek sokszínűsége. perspektíva váltásra késztetnek. (az amerikai irányzatok és iskolák nem módszertan alapúak. A megoldás is fontos Sokszor látom a csapdát gyakorló coachoknál. eltérősége beszél. mint a záporozó okosságokra. Másik világ Egy ügyfelem mondta gyakran.).viselkedésmódokat választja. hogy mi van a cél-állapotban. A coach az ügyfelével együtt annak a térképén és feltételrendszerén szűri meg a felmerülő ötleteket. hogy hogyan akar továbblépni. aki hátrébb von a helyzetből kérdéseivel és ráirányítja a nagyobb összefüggésekre. . Ami az egyiknél tökéletesen jó az a másiknál valahogy nem passzol. hogy egyszerűsítse a terápiás folyamatokat. hogy megörülnek az útnak. akik elveiket. A coachingban az egész folyamat számára energiát adhatunk. hogy az egy másik világ volt. A tanácsok mellett a kidolgozottságuk és hátterük szól. A coachingban a váltókat a probléma-állapotból ezért mindjárt az elején a cél/megoldás-állapotra kapcsoljuk. Lerövidítse azokat és kevés szóval sokat mozgasson meg klienseiben. Ennek az elgondolásnak az atyja Steve de Shazer (Animula jelentette meg rövidterápiáról íródott könyvét. hogy amikor eléri a célját. A coachingot a megoldásorientáltság is kitünteti – azaz célba akarunk érni. nem csak beszélgetünk. Imso Kim Berg férje volt – ő szintén jól és élvezetesen ír a megoldásorientáltságról a családokkal való munkájában). stb. Persze ismerek szívós tanácsadókat. Mit jelent ez? A tanácsadás része. hogy mi a cél és hogyan néz ki az ő cél-állapota. ha kezdettől megoldás-állapotba visszük az ügyfelünket. cégére vonatkoztatva. mint a felelős kérdés: hogyan próbálkozhatnék másként? Ehhez is jól jön a coach. de csak miután már tisztázódott. De Shazer beszélgetéseiben tehát az első kérdésként mindjárt azt kérdezte. Megmozgatják az agyat. A (jó) kérdések mindig bővítik a lehetőségek (és a mögöttes gondolkodás) körét. Azok meg jól nem működnek! A düh. És amíg a figyelem új fókuszt talál és a gondolatok kavarognak. korábbi élethelyzetére. addig a kérdésekre nagyobb szükség van. módszereiket és tapasztalataikat mindenképpen el akarják adni az ügyfélnek. Az előregyártott válaszok szűkítik és rögzítik a lehetséges megoldások körét. sokszor gyakrabban előretolakodó érzések. akkor mit csinál másként. akadályként megélt hiányosságoktól. akkor az út egyenes és ennek függvénye (nem függ a mostani próbálkozásoktól. minőség ellenőrzöttebb) coaching módszertanok nagyban építenek az ő munkájára. tehetetlenség. Steve de Shazer munkásságát arra tette fel. a szép keresési folyamatnak. mire van szüksége ehhez? A coaching ügyfél is megkapja ezt a kérdést. tanácsokra. stb. hogy az ügyféltől elvárjuk mondja el. És valóban a megoldások a különböző viszonyrendszerben és környezetben különbözőképpen (vagy éppen egyáltalán nem) működnek. visszautasítottság. némi szemléleti elem és szabad stílus jellemzi őket és képviselőiket).

a beszélgetőpartnert egy pozitív. hogy a munkájuk során a legmegfelelőbb módszert tudják alkalmazni. aktív nyelvezet használatára motiválni a problémaorientált beszélgetéseket megoldás-orientáltba átváltani a beszélgetéseket megfelelő eszköztárral.Az akkreditált lemma coach képzés (PL-3782) A folyamat célja Ebben a képzésben a coaching alapelveivel és eszközeivel ismerkednek meg. Cél. facilitálására A coaching képzési folyamat fontos melléktermékei • jobb önismeret a képzésben résztvevők számára • tisztább. felkészültek arra. rivalizálás) feltárására és megértésére az általuk feltárt jelenségek. Rendszerfelállítás. munkahelyi jelenségek korrekt leképezésére a rejtett jelenségek (hierarchia. jól alkalmazott feltáró és segítő kérdésekkel. hogy mikor melyikre van szükségük. A kipróbálás egymáson. A coaching szemléletű tanácsadás képzési folyamat eredményei A képzés végén a résztvevők nagy magabiztossággal tudják elkülöníteni a direkt tanácsadás. hogy a résztvevők az eszközöket konkrét saját (ill. saját munkahelyi) esetek feldolgozásán keresztül ismerjék meg. A résztvevők a napi tanácsadói munkában képessé válnak: • • • • • • • • • a hozzájuk forduló ügyfelekkel folytatott beszélgetések bizalmi légkörét kialakítani saját nyelvezetük formálásával. A folyamat alapja. szervezeti. problémák korrekt és kiegyensúlyozott kommunikálására az érintettek felé a problémákhoz kapcsolódó megbeszélések moderálására. hogy mindent kipróbálunk. a tréning és a coaching módszereit egymástól. élő és éles coaching helyzetekben történik. azokat gyakorolhatják a résztvevők Az alap eszköztár a tudatos beszélgetésvezetés és a coaching folyamat strukturálása – ezen belül: • • • megoldásorientált NLP. ill. Tranzakció Analízis. segítő visszajelzésekkel és tükrözéssel előre mozdítani ki nem mondható pontokat. „első”-ség. el tudják dönteni. nem nyelvi megjelenítési eszközök használatával felderíteni és a beszélgetőpartnernek a helyzet átlátására megadni a családi. egyértelmű kommunikáció • eredményesebb tanácsadói fellépés . amiről szó esik.

játékosság jelentősége. új megközelítésmódokat megismerj és kipróbálj és … még ha csak a képzés erejéig is… de a jól bevált módszereidet a második helyre soroljad. mert a képzés folyamán egymásnak is tanítói leszünk. amennyire csak lehetséges. Amit ezért a képzéshez kérek. tapasztalatainkkal. hogy kommunikációdban felkészült. elkötelezetten és aktívan veszel részt benne. Minden elmélet és modell. segítő kérdezés. tanultatok már az életetek és munkátok során. egy-egy új modell tükrében és önmagadon indulnak be a változások. hogy új dolgokat tapasztalj. . amelyeket annak idején majd ügyfeleidben is tudatosítani tudsz. de igazából egy nagyon komoly változási folyamat. megtapasztalni az új tudással. amit ügyfeleiden szeretnél kipróbálni. kérdéseinkkel. tanácsadásban jártasságot szerzett legyél. Ebből adódóan is minden csoport összetételénél odafigyelek. Sokan nagyon sokat tudtok. hogy a csoport annyira homogén legyen. felkészültségét tekintve. Önmagadat fogod először megismerni. kapcsolatrendszer feltárásának módszerei beszélgetés strukturálás Coaching beavatkozások: • • alapintervenciók a mélyebb feltáráshoz és jobb megértéshez alapintervenciók a megoldásorientált beszélgetésben A coach képzés alapelvei Ez a képzés – bármilyen képzés – akkor lehet számodra hatékony. A képzés előfeltétele. ha résztvevőként odafigyelve. A csoport módszertani csoport – azaz egy módszertant tanulunk. Ehhez is elengedhetetlen. Azért lassítunk. Módszertaninak mondom a képzést. Az aktív részvétel azért is fontos. tükrözés segítő visszajelzés pozitiv és aktív nyelvezet megjelenítési eszközök használata (szimbolika. eszközök) Strukturálás: • • • • megoldásorientáció motiváció munkahelyi és életjelenségek. tudásunkat. amennyire szükséges és annyira heterogén. személyiségünket és szellemiségünket tesszük bele. A képzés folyamán egymáson gyakorlunk – a mindenkori ügyfeleid és hozott témáik.A képzés során elsajátított képességek Coach-nyelvezet: • • • • • rapport-kommunikáció (érzékszervi csatornák elve alapján) feltáró kérdezés. ki kell állja az önmagadon való kísérlet próbáját. hogy a néha paradox feltételeimet is fogadjátok el. azért tilosak a rövid folyamatokban az eredmények. hogy megengedd magadnak. hogy az újonnan megismert módszereket ki tudjad próbálni és önmagadra vonatkozóan releváns megfigyeléseid legyenek. amibe mindannyian saját hátterünket. ehhez hasonlóan sokszínű hivatást jelent.

ugyanakkor a megszólaló felelőssége. hogy végighallgatjuk egymást. ha bátran behozod. konkrét momentumokkal fogalmazzunk egymás felé. Azonnal. gondolatainkat egy-egy témához.Minden találkozásunk előtt. Minden gyakorlatot megbeszélünk. erősebb fejlesztési javaslatokat tartalmazó visszajelzést a képzési folyamat 5. tudom. Ehhez hozzátartozik. Társadalmilag elfogadott elv. az a jó. kiértékelünk – ebbe beletartozik. hogy figyelj oda. A csoport együttes tanulásának része. de lelkeddel. hogy egymásnak visszajelzést adunk. mire figyeljek. a rohanó mindennapokban működsz. egymással nyíltan. ha tudom. Egymáson dolgozunk. akkor arról beszélünk. intellektusoddal is jelen tudjál lenni a képzési alkalmakon. velősen tálalja. Minden kérdés jogos. meleged van. Egyfajta rugalmassággal a tematikát akkor tudom kezelni. . hogy a csoport tanulási folyamata zavartalanul és nyugodtan folytatódhasson. egymáshoz hozzuk és egymástól visszük energiáinkat – vigyázzunk ezért ilyen módon is egymásra. alkalmáig a képző adja. egy-egy visszajelzés kapcsán. minden észrevétel és tapasztalat engedélyezett és igen. hogy ne csak testeddel. hogy mindannyian felteszünk kérdéseket. rossz érzések maradtak benned egy-egy gyakorlatban feljött gondolatokból. Ebben a következő a coaching szempontjából is fontos alapelvet érvényesítjük: csomagolunk és pozitív. Ha valami nem stimmel. hogy mikor érkezel. A képzési alkalmak rendje: A kezdési időpontokat pontosan betartjuk. őszintén és bizalommal közlekedünk. hogy az „ember” elképzeléseiből az „én” véleménye legyen és személyes háttérrel. hogy mondanivalóját összeszedetten. A csoport együttműködésének alapja – és az egyéni képzési szerződéseknek is része – hogy egymásra vigyázunk. fáradt vagy. elismerő visszajelzéssel indítunk. A nehezen fogalmazható. elmondjuk tapasztalásainkat. Ezért kérlek.

A képzés PL-3782 tanúsítványa (magyar változat): .

amirıl nem gondolta volna. Az eredmény: egy magáról jól informált ügyfél. amit hallunk. Ha csak meghallgatjuk az ügyfelet. akkor sokáig várhatunk a provokatív pillanatra. a paradigmákat segítsük az energiaforrásainak felfedezésében. a maga teljességében (hibáival és értékeivel) akkor magas bizalomszinten tudunk együttmőködni. • • várjuk el a magasabb színvonalat nagyobb dimenziókban gondolkodtassunk Élvezi az ügyféllel töltött időt Paradox? Mégis egyszerő. • • • figyeljünk arra. félelmeiért értékeljük az elszalasztott lehetıségeit is. A kíváncsiság mentén navigál A természetes kíváncsiság jó irányítónk lehet. A profi coach Felvállalja a provokatív beszélgetést A coaching ülések általában rövidek. mi inspirálhatja. Kiemeli az ügyfél jó erőfeszítéseit Katalizátor és gyorsító legyünk az ügyfél folyamataiban. mi motiválja. vagy éppen nem stimmel. hogy tudja. merjen olyat. ami nem hangzik el kérdezzünk rá a nyilvánvalóra és a gyenge pontokra kérdezzünk rá arra. az adottságait. Ezek a kihívások segítenek számára. tehetségeink alkalmazott viselkedéssé. A jó coach kompetenciáit 15 viselkedési formában határozza meg az amerikai Thomas Leonard alapította Coachville. hogy megerısödjön. • • dicsérjük és kérdezzük tudná e még jobban láttassunk meg vele az addigi határain túlmutató lehetıségeit. hogy az felfedezze a tehetségeit. ami bennünk megmozgat valamit. amivel tisztábban láthatunk a témában. Ha kedveljük az ügyfelet. hogy a benne és terveiben rejlı nagy értékeken dolgozzunk. és osszuk meg. a gondolkodását és cselekedeteit hívjuk ki. mint amit egyébként meglépett volna. tegyünk fel jó kérdéseket. a jót benne. ahogyan érzünk. Ezért a profi coach feladata segítenie ügyfelét abban. mégis ez a munkánk lényege: az ügyfél személyes erejét. Tükröt tart az ügyfélnek Minél tudatosabb valaki. a szükségleteit és álmait. hogy az ügyfél megérthesse. nagyságát. minél pontosabban látja át helyzetét. stb. aki rátalál és dinamikusan halad a tudatosság útján. és nem szólunk közbe. mutassunk rá a nem hangoztatott értékekre is • • tükrözzük vissza a gondolkodásmódot. hisz amolyan felfedezı félék vagyunk. hogy egy ügyfél úgy érkezik. hogy személyes „lécei” magasabbra kerüljenek. gyakorlati tudássá válnak. .A coaching szemléletű tanácsadó kompetenciái Kompetencia: ahogyan a készségeink. amit saját tapasztalásból tudunk. Nagyobb összefüggések foglalkoztatják Bár a legritkább. hogy támogatjuk abban. hogy picit többet tegyen. annál jobb döntéseket tud hozni. Ezt úgy tudjuk elérni. Ezért kérdezzük meg célzottan arról. az értékeit. Ettıl az ügyfél is többet mer és jobban halad. • • • örüljünk az ügyfél erısségeinek kedveljük hibáiért.

hogy mi a legfontosabb – nem a legsürgetıbb a változásokra koncentráljunk folyamatosan változtassuk a célt – a legfontosabbat. szempontokat mutatunk az ügyfélnek. büszkeség. ki tudjuk mondatni. akkor annak nagy változtató ereje van. a coachnak rugalmasnak kell lennie. • • • azt derítsük ki. kicsinységünkrıl beszélhetünk az elıítéleteinkrıl. mondjuk ki. technikákat és megoldásokat javasolnánk. amit észlel. az egy jó okból történik így és nem másként. ahogy van Az ügyfelek függnek a coach visszajelzésétıl. elvárások. meghívjuk egy új gondolkodási irányba. • • gondolkodj el a nagyobb igazságról beszélj neki az általad megtapasztalt tökéletességérıl a világnak. „lehet”-ek. ami elbizonytalanít. hogy ami történt. Tisztán kommunikál Értsük meg a saját kommunikációs mőködésünket és tisztítsuk meg a hiányosságaitól. kísérleteztetjük. minden embert és cselekedeteit több igaz érzés is mozgathatja. ha ott és akkor nem értjük. mintha tippeket. . a felesleges elemektıl. hogy coachként minél többször beszéljünk arról. új célokat találtatunk vele. Amolyan mozgó célpontként mőködik. • • • gondolkodjuk el a saját reakcióinkról. nem látjuk ezt az okot. haladásáért. elveket. elıítélet. Mik ezek a felesleges elemek? Ítélkezés. stb. Megosztja. hisz minden helyzetben több igazság mőködik. Amikor segítünk az ügyfélnek jó okokat keresni az nagyobb segítség. Ünnepeli az ügyfelet Minél gyakrabban. hogy minden helyzetrıl elfogadjuk. „kell”-ek . ha valami kellemetlen számunkra • • beszéljünk az észleléseinkrıl beszéljünk arról. hogy mit látunk. mélyebben tudjuk az ügyfelet ünnepelni (tetteiért. Megkeresi az igazán fontos dolgot Hangulat és helyzetfüggı. tehetségeiért) annál bátrabban lép elıre és lesz sikeres. ahogyan hangzunk. sürgetés. Minden helyzetben meglátja a tökéletest Életszemlélet is. hogy mivel érheti el az ügyfél a legérdemibb változást. Felfedi az igazságot Az igazság talán még a tiszta ıszinteségnél is feljebb van. álmaiért. Új területekre is belép Új koncepciókat.• • • érdekeljenek a helyzetek érdekeljen a helyzetek mögött mőködı dinamika érdekeljenek a tények. Hihetetlen katalizátor lehet egy megemlített rossz érzés. megfigyeléseitıl. mit élünk meg. Még akkor is. Ezért fontos. A bátorítás nem elegendı! • • legyünk izgatottak az ügyfél elért eredményeitıl mutassunk rá a mélyebben meghúzódó nagy változásokra. intuíciójától a folyamatban. • • beszélj az ügyfél számára új ötletekrıl kísérletezz. amik a coaching folyamatot lassíthatnák. félelmek. hogy hatékonyan tudjon alkalmazkodni és az adódó lehetıségeket megérteni. mit hallunk ki. elkötelezettségéért. Ha ezek közül minél többet fel tudunk fedezni. értetlenség. határainkról vállaljuk a felelısséget azért.

de egy stresszmentes folyamatban. hanem célirányos kérdéseit. mégis emberek vagyunk – nem hibátlanok. ha (környezetben. A felkészült és eredményes coach. Valamint a szociális érzelmi intelligencia megnyilvánulásai: mások érzelmeinek felismerése. hiedelmeit tiszteljük az ügyfél stílusát tiszteljük az ügyfél kívánságait. hiedelmekre vonatkozó modelljeit is alkalmazza. Bár a coaching témája a bennünk rejlı potenciál és lehetıségeink maximális kiaknázása. aki le tud ülni beszélgetni egy másik emberrel. megértését tudja behozni a folyamatba. • • • tiszteljük az ügyfél határait. amely automatikusan támogató új impulzusokat is adó. Ha ennek rendszerezett megfelelőjét az európai szakirodalomban keressük. érzéseit meg tudja e az ügyfele számára is megfoghatóan fogalmazni. a rájuk való odafigyelés képessége (empátia).és eszköztár a kompetenciák tanulható része. azonban nem csak odafigyelését. és a konfliktusok felelős feloldásának készsége. a személyes fejlıdésrıl nem is beszélve. határairól Tanítsuk meg az ügyfelet. . Módszertani kompetenciák A tényleges modell. de ki szereti ıket? • • olyan légkört alakítsunk ki. Amit szeretnénk: az a siker.• • • Fedjük fel az igazságokat az ügyfél képességeirıl. a határaink felismerésével. az önreflexió képessége és vállalása. Személyes kompetenciák Ebbe a kompetencia csokorba legelsősorban is a coach érzelmi intelligenciájának köréből az önismerete és érzelmi rugalmassága tartoznak.a szociális kompetenciák. Kierıszakolt vagy az akarat erejébıl táplálkozó változások vannak. azaz a kommunikáció eszköze is a coach eszköztárának része. egymást részben átfedő kompetenciái . Ebben a modellben a jó coach egymásba kapcsolódó. . A coaching jelenét meghatározza az is. kommunikációs. . Tiszteli az ügyfelet emberségéért Mindannyiunknak vannak határaink (belsı és külsı). hogy a coach vajon saját gondolatait. az ügyfélnek tanítható emberismereti.a személyes kompetenciák. érzelmeit és viselkedési mintáit. akkor marad fenntartható. hogy az igazságokat azok gyönyörőségéért és ne csak az aktuális használhatóságukért fedezze fel magának Legyünk nyitottak a coaching üléseinkrıl elhangzó igazságokra. akkor a négyes modellt találjuk.a módszertani kompetenciák és . elfogadottságban. a fejlıdésünk különbözı állomásainak értékelésével. Valahol mindenki coach. hogy a coach vizsgálja és felismeri saját érzéseit. Az a tudatosság. Támogató légkört alakít ki A siker.a szakmai kompetenciák. légkörben) abszolút biztonságosan és megtámogatva jöhetett létre. nem gépek.

hanem a coaching téma-specializációnak megfelelő szakmai háttérre van szükség. Sokszor rácsodálkozom. Szakmai etika „Ahogy bármit csinálsz. coachként is hitelesen fogja tudni az emberek szeretetét. az elméleti modellek előfutára mindig az emberkép és a megkövetelt tanácsadói hozzáállás. stb. hogy ügyfeleiknek a coaching eszközével életvezetési és kommunikációs kérdésekben ajánlják segítségüket. a zavarokat rendezni tudja. presencing). Az egyes fejezetekben. képviselni. megfelelő kommunikációs készséggel és némi módszertani. tanulnak. Azt vallom. hogy a pszichológusok. pszichológiai háttérrel nem érdemes a coachingba belekezdeni. Szociális kompetenciák Ez a kompetencia tanulható és az ügyfélnek is tanítható elveket. Azonban a fenti idézet tükrében is fontos megérezni. hogy aki emberileg hiteles. Te erről mit gondolsz? Várom véleményedet: info@lemma-coaching. hogy ügyfelével való együttműködésének légkörét felépítse. és nem emberségem tart vissza tőle. hogy valamit egy etikai kódex hatására nem teszek meg. vagy fajsúlyos élettapasztalatokon (betegség. Érdekes fejlemény. modelleket tartalmaz. annak megváltozik a világhoz. ill. appreciative inquiry. akik úgymond „csak” családterápiát. embereivel való interaktív helyzetek megértésében. úgy csinálsz mindent” – Chery Huber Aki a coaching szemléletével és eszközeivel megismerkedik. Az elméletet megelőzve azonban a coachnak szüksége van arra a képességre.és vallásváltás)mennek keresztül. családállítást stb. terápiás munkájuk mögé minden tanulmányukat felsorakoztatók növekvő ellenségességgel követik a más – nem lélekvizsgálatra szakosodott – coachokat. természetgyógyászatot. könnyen tanulható módszerek (megoldásorientált coaching. csapatunk. Rendszerszemlélet. Szakmai kompetenciák „Csak” élettapasztalattal. tiszteletét. amikor hosszú passzusokban rögzítik egy-egy szakma képviselői. Minden coach saját személyiségével.Számos módszertan van a coaching piacán – ezek egy része valódi értéket képviselő teljes modell (NLP. embertársaihoz való viszonya.hu . kultúra. hogy mit tartanak etikusnak. kineziológiát. specializált háttértudásával és tapasztalataival kell életet leheljen az általa coachingnak nevezett tevékenységbe. Utóbbiak köre folyamatosan bővül. a harmóniát. hogy ha előfordulhat. amelyek fontosak a környezetünket adó családunk. az tanácsadóként. TA. akkor az már régen rossz. a rendbe vetett hitét. fogyás. ahogy a különböző. EFT) és vannak a nagyobb összefüggésből kiragadott. Nem bizonyos szakmai tudásra. vagy a gazdasági életből szállnak ki. stb. magukban módszereket integráló coachok összefüggéseket találnak. a termékeny munkakapcsolatot fenntartsa.

5. amikor coachingnak hívom. ha engem vagy embertársamat tanácsadói helyzetben érné.hu . az együttműködésben való viselkedésemre vonatkozó visszajelzésre lennék a legbüszkébb? 2) Házi feladat Kérlek. Mik azok az alapértékek számomra.” Küld be a megoldásodat! info@lemma-coaching. amelynek alapját ez a gondolat képezi: „Ezt csinálom. sorrend nélkül) Mi az. akkor az ellen tiltakoznék? Milyen ügyfélkapcsolatokat szeretnék felépíteni? Hogyan szeretnék az ügyfeleimhez viszonyulni? Milyen határokat akarok magaménak tudni? Milyen az értékrendemre.hu. amire a coaching munkámban is szeretnék odafigyelni? (min. amit csinálok. készíts rövid szakmai bemutatkozót. info@coachok. ami ellen felemelném a szavam? Ami.1)Házi feladat Inkább módszertani emlékeztetőül álljon itt tehát néhány kérdés.

Ha a coachee jól megfogalmazza mi számára a siker – onnantól a coaching folyamat már könnyen megy. lehet optimalizálni.A coaching együttműködés alapelvei és lehetőségei • • • • • • • • • • • • A szinergia: az. A coach segíthet felfedezni ezt a valamit… ami általában egy nagyon egyszerű dolog. nem privilégium vagy születési előjog. az egyszer még sokba kerül. ha a személyiségünk és értékrendünk erős alapokon áll – ezért ez a coaching első számú célkitűzése A coacheenak vannak válaszai. akkor gyorsabban tud fejlődni és előre haladni Minden helyzet menthető. hogy honnan kerül be Lehetséges boldog és kiteljesedett életet élni – ez nem egy fantazmagória. A világ türelmetlenül várja. Az emberek többsége nem tudja. Ráadásul a coachee is mindjárt tudni fogja mihez van szüksége a coachra. javítani… ha mégsem. hogy mit is akar valójában. akkor is mindenkor felelősen lépjünk ki belőle Az életben sokkal kevesebb a problémánk. hogy felfedezzük. hogy az emberek hány százalékát (1-10%) használják ki valódi potenciáljuknak – a coaching ezt a számot növeli A sikeresség érzése alapvető emberi jog. átkeretezni. az eredményes együttműködés záloga Ha a coachee biztosan érezheti. Amit halogatunk. hanem egy megcsinálható mutatvány és igen: még ebben az életben Sok a kimutatás arról. Nem kell kiérdemelni. hogy a coach meghallja. de néha a coach tudja a választ – a folyamat szempontjából mindegy. odafigyel rá. A kényelmetlen helyzetek megtűrésére rámegy a szívünk. az eszünk és a pénztárcánk Mindannyian kiképzésben lévő Picasso-k vagyunk. kifejezzük és megmutassuk kreativitásunkat . hogy coach és coachee megfeleljenek egymásnak.

hogy életem 3 legnagyobb kihívását megoldjam. okoskodás. a szereplők valamelyikével pártos.elhiszem. hogy fogok tudni érdemi segítséget/támogatást nyújtani ügyfelemnek? .Mik a kedvenc problémaköreim o Mi az. hogy milyen helyzetekben. kedvenc problémakör . Ha a coach érzi. hogy: o Fontos legyek ebben a helyzetben. A coaching. akkor hogyan nézne ki ez a megoldás? Mi az.Mik a receptjeim. amit én tudok jelenleg a szakmáról. amit a magam életében problémaként élek meg és még a legjobb megoldást nem találtam meg? o Mik azok a problémakörök. hogy az ügyfelemnek itt és most. hogy én vagyok ennek az ügyfélnek. Együttérzés Coach önismeret Az eredményes coaching folyamata megkívánja a coach-tól az együttérzést és együttgondolkodást. amire ezt az ügyfelemet használni akarhatnám?) Kedvenc szerepek.Mennyire fontos számomra. Az érzelmi bevonódás. amit az ügyfelem rendszerében magamra vonatkozóan mindig meglátok? . jobban tudjam. kivetítés (projekció).Elhiszem. amiknek lelkes szakértője vagyok… és tudom. fejlettebb a gondolkodásom.Beleélés vs. gondolatait.elhiszem. ennek az ügyfélnek az eseténél? Önértékelés és kötődések szintje rendben van . van abban is visszatérő irányelv? o Kikkel tudok mindig kekec vagy gonosz lenni? Kiket nem szeretek – lelkesen? . továbbléptem. azonosul. okos legyek.Elhiszem. szerepjátszás reális veszélyek a kezdő coach számára. megkívánja az egészséges önismeretet és az önreflexió képességét. az ő témájáról. hogy azzal. hogy mi köze van ennek a problémának hozzám? . kedvenc megoldási javaslataim? o Miben ismétlem magam (amikor nem jut jobb eszembe)? o Ha hatalmamban állna. ebben a kérdésében a legjobb megoldást jelentő coach? . mint az ügyfelemé o Hallgasson rám az ügyfelem? o (mi az a saját célom. kedvenc megoldások. Amire a coach érzelmileg ügyelni tud a coaching során Saját hatás(kör) tisztázott . szándékom. mint az ügyfelem o Úgy érezhessem én már túl vagyok azon. mint bármelyik emberekkel intenzíven foglalkozó tanácsadói forma.Az életem során milyen szerepekben találom magam újra meg újra? o Van abban visszatérő motívum. szerepekben találom magam? o Ahogy másokhoz viszonyulok. ennek az embernek o Tudjak. ebben a kérdésben valóban coachingra van szüksége? . akkor érdemes szupervízióban is megbeszélnie az érzéseit. hogy egy-egy ügy jobban megérinti. az elegendő lesz.

tanácsadóként. Fűhöz-fához. ha mindig meg-megállva elemeznénk reakciónak egyegy beszélgetésben. A stressz hátterében az áll. Mi pedig újra és újra a régi sémáinkkal próbálkozunk. hogy az önreflexiót van. hogy esetleg elgondoljuk. Kutatások bizonyítják. de lassítja. többségünk tudattalanul kerüli. addig nem is igen tudunk abban gondolkodni. Különösen is a munka világában. kiszámítható zsigeri működésünkkel és ezzel önmagunk és a környezetünk is kiválóan elvan. hogy önreflexióval és valami értelmes új viselkedésformával próbálkozzunk. hogy pozitív lesz a végeredménye. azaz egyre stresszesebbekké válunk. Másrészt pedig folyamatosan – önreflexiós folyamatok révén – szembesítjük magunkat. hogy kvázi tudjuk. Nem ráznak meg bennünket az ellenkezőt bizonyító események és visszajelzések. A coaching folyamatok eredményességéhez elkerülhetetlen. Az önreflexió azt jelentené. Ha belegondolunk a mindennapokban inkább úgy van. hogy egyrészt folyamatosan megfigyeljük magunkat. Itt a biztonság és védettség érzetet nyújtja számunkra a saját kiszámíthatóságunk és az.A coaching alapeszköze az önreflexió Aki emberekkel. amit szeretnénk és vállaljuk fel a változtatás felelősségét. Elvégre kiválóan létezünk bejáratott kapcsolatainkban. amit tudunk. Mondhatni kerüljük az önreflexiót. hogyan tudunk sikeresek lenni a feladataink működtetésében. coachként vagy vezetőként együtt dolgozik annak ismernie kell az önismeret. boncolgatnánk motívumainkat egy-egy konfliktusban. Frey. amilyennek önmagunkat látjuk). Amíg a stressz tart. Szép-szép. ahol ha sikerül a dolgunkat úgy tegyük. amit megszoktunk. de ez azt jelentené. tudatos önreflexió jelentőségét a tanácsadás folyamatában. kísérletezünk vagy épp lebénulunk (TA passzivitás formái). változtatunk. Wicklund és Schleier – az a szerzőhármas. A másik véglet azonban. ha nem is akadályozza. eredménytelenül. aki tudatosan. hogy igyekezünk az önmagunkról alkotott jó (vagy éppen rossz) véleményünket fenntartani. hogy tudatosan figyeljük meg önmagunkat. Képzeljük el. Amikor eddigeddig-eddig vagyunk. amit élünk. amit megfigyelünk azzal. aki az alapelméletet az önmegfigyeléshez megalkotta. Az ő elméletükben az önmegfigyelés és önreflexió három alappillérre támaszkodik: az önmagunkra való tudatos odafigyelésre (ez egy állapot) az énképre (amit önmagunkról gondolunk) és az önreflexiós folyamatokra (amikor összehasonlítjuk. hogy valamit nem jól csinálunk. ami addig biztosnak tűnt. azzal. hogy valami. hogy ilyenkor kapkodunk. most már nem működik. amikor mindennél nagyobb szükség van az önreflexióra. már nem értjük és nem tudjuk élni a korábban biztonságosnak gondolt képleteinket. hasonlítsuk össze. Ezzel a . A mindennapi működést az önreflexió azonban. Új viselkedéselemekre van szükségünk! Nem ritka.

hogy jól csinálja. A hiba ebbe a képletbe ott kerül. Bár a változást jobban élte meg. mégis elküldtél adott pozíciójából. stb. Jól jön az is. ahol az együttműködés egy coach-csal hatékony lehet. és bántják meg. ott feltétlen bizalom légkörére van szükség. azokat a viselkedésformáikkal együtt. abban mellette állnak és jelelnek neki a partoldalról. akik igazán közel állnak hozzájuk és akik már elfogadták őket. hogyan tud ügyfelünk megküzdeni. munkahelyről. szemléleti hozzáállásával tette volna. mint ahogyan azt a kiinduló eszközkészletével. Ha az önreflexióra bátorítás sikerül. hogy az ügyfelünk változzék. a munka. stb. a kísérletező kedv beindul. hosszabb távon is hatásos megoldást kidolgozni. Szomorú tapasztalatom. hogy a szembesítés önmagunkkal elmaradhasson. egyedi körülményeinkre és igényeinkre szabott. stb. a nagy általánost. hogy az építés irányába mutasson a folyamat. És ha megkezdődik az építkezés ott a coachingban résztvevőnek visszajelzésekre van szüksége. szintén beszélni kell a coachingban. az eset bizonyítja. Ezért is nem csináljuk (szívesen). addig nem tudunk saját magunk számára. A deklarált coaching célok között majd mindig szerepel. Ez az a pont. azoknak kapóra jön a környezetük. látásmódja és saját képességeibe vetett hite. az adott helyzetben. hogy amíg a szembesítést nem vállaljuk fel. Támogatásra a coachtól és környezetétől. . Jobban érezhesse magát. jól körüljárjuk a gyengeségeinket. Az a cél. akkor még egy felkészítési feladata van a coachnak. Nem ritkán azokat hibáztatják. hogy az ügyfelünk új viselkedésmódokat gondoljon ki magának és kísérletezzen ki a mindennapjaiban. azok az egyén változásaival és csak idővel állnak be szervezeti szinten.vagy szervezeti feltételek nem változnak a coachingtól. Próbálja ki magát valami újjal. hogy a coaching a környezetben nem hoz változtatásokat. Mert ránézünk. személyes életszakaszához kapcsolódó krízis. Egy olyan folyamatban. azokat ott fent. szervezeti vita. hogy a helyzetben egyre jobban boldoguló ügyfelemet. hogy a társadalmat. amit kifejezetten az önreflexiónak szánunk és védett közegben történik meg. Ugyanis a környezet változásra adott reakciójáról és arról. hogy amit újat kikísérletez magának. elkerülhetetlen változtatás. Lényeg. hogy ezzel. Akik eredményesen mentik magukat az önreflexióból. amelyen most változtatniuk kellene. Amiről a coaching szerződés nem szól: a környezet. lehet elővenni a történtekért és a saját nyomorunkért. Legyen az konfliktus. Mert ahol rombolás zajlik. mire kell még ügyeljen.szembesítéssel azonban a saját önérzetünket veszélyeztetjük kvázi.

támogatóim. vágyaim II. 5. Fázis modell 1. lehetőségeim . 3. c Kihasználatlan tudásom. 2. d. b Releváns tapasztalataim I. II. Kapcsolati fázis Helyzetfelmérés/célpontosítás Megoldáskeresés Lezárás időszaka Utánkövetés időszaka Példa helyzetfelmérő folyamatra II. MOST Titkos álmaim. Ez van MOST és III. a Képességeim.Coaching strukturálási modellek I. 4. tehetségeim II.

2. . 7. 6. előnyök Lehetőségek. ill. 4. 5. 3. Folyamatmodell A fejlődési lehetőség B 1. tudástárában találhatóak. alternatívák Energia Elköteleződés Támogatás Cselekvési terv Részletek és képzési flip-chart gyüjtemény: A képzés keretében.hu oldalaik cikkeiben. Cél Realitások.lemma-coaching.II.coachok.hu vagy a http://www. a http://www.

hogy ő maga milyennek látja a világot. 2. 4. Ezért különösen is fontos. technikákból nyert önbizalommal felvértezve. Ezért is különösen fontos. A helyzeteket nem lehet elbukni. Az NLP felfogás szerint a kommunikáció kulcsa a válaszban rejlik. minden csak az adott próbálkozásunkra érkező visszajelzés. ahogy a)mások látják a világot és egyes helyzeteket. Az irányelvek – csakúgy. problémásnak is – rejt valamilyen pozitív törekvést és jó szándékot. ha a megfigyelései alapján. és ennek megfelelően a maga sajátos módján látja a világot is. amelyek hasznosak és vannak. 8. hogy a tanácsadók a testbeszéd. paradox intervencióiról elhíresült Milton Erickson gondolkodásmódja is meghatározta. Ők határozták meg az NLP alkalmazók számára a következő tanácsadási irányelveket. stb. Irányelvek. a viselkedés szintjén is megfigyelhető nyoma (elsősorban non-verbális jelek). A maguk relatív módján azonban vannak olyan elképzelések. Ami valakiben belül játszódik. . Minden ember egyedüli és különleges. Maradjunk rugalmasak: Ha valami nem működik. képességek). olvasni tudjanak. akkor b) amilyen a világ valójában. A kommunikációt a tanácsadó csak akkor tekintheti sikeresnek.. mint Richard Bandler és John Grinder dolgozták ki. A világról kialakított elképzeléseink nem sorolhatóak be aszerint. sohasem az ügyfélről. nem verbális jelek tekintetében iskolázzák megfigyelő készségüket. A terápiás összefüggésből ismert az „ellenállás” szó. mint a szemmozgás. 7. hogy folyamatosan figyeljük az ügyfél adta jeleket! Mindig tudjuk. Minden egyes emberben már rendelkezésre állnak azok az erőforrások (belső tudás. ill. akkor próbáljunk ki valami mást! 6. fogható és használható e számára az. amit épp mondunk! 3. amelyek kevésbé hasznosak az egyén életvitele szempontjából. Emberként mindig a rendelkezésünkre álló információk alapján meghozható legjobb döntéseket hozzuk. milyen a világról benne kialakult kép. az ügyfél visszajelzi (non-verbális és verbális jelekkel). Megtanul önmagára és az ügyfelére tudatosan odafigyelni. amelyekre egy-egy helyzet megváltoztatásához szüksége van. 1. A cél. Minden viselkedésmód – tűnjék az a környezet számára még olyan zavarónak. megengedően és szeretettel közelítenek az emberekhez. a tudatosan alkalmazott nyelvi eszközökből. Az NLP-s tanácsadói és a coaching munkában az ellenállás mindig a tanácsadóról szó. 11. Bandler. 9. érthető. mint minden az ilyen relativizált tudatos működésben – nem mindig és nem minden helyzetben egyértelműek. hogy jók/helyesek vagy sem. ha létezik ilyen. hogy megértette. Segítenek hatékonyan dolgozni a tanácsadónak.Coaching NLP-vel – az emberkép Az NLP-t olyan szabadelvű és játékos szakértők. elvéteni. hogy az készségnek. Az NLP eszközét kidolgozó szakemberek. hogy az olyan apró jelekből. 5. toleránsan. A térkép még messze nem a terület. Gondolkodásmódjukat áthatja a felszabadultság. pír. Munkájukat például a bölcs és az embereket nagy szeretettel körülvevő. pozitív megnyilvánulásnak számít. Ha valahol tudatosan vagy tudattalanul is felmerül még egy szempont. hogy velünk van e még. nem szabályok. elhibázni. annak mindig van külső. 10. rugalmasabb lesz és vállalja a folyamatban zajló kommunikációért és emberi kapcsolat minőségéért a felelősséget. akaratlan apró mozdulatok és hanglejtés. Ez a kép pedig messze nem azonos azzal. Az egyes ember viselkedését az határozza meg. Minden viselkedésformához tartozik olyan összefüggés. akkor ezt bizonnyal beépítjük és használjuk is. Grinder a gyakorlati életben is aktív terápiás és tanácsadó szakemberek.

hogy az „árat” és a változással járó lehetőségeket. A coach feladata. Ez azt is jelenti. és az együttműködés kereteinek tisztázása után elindul a munka. amely felé törekszik Kiért tenné. hogy mik az ügyfél elvárásai. a munka öröméért vagy van valamilyen végkifejlet. A coach kérdez és tisztázza.A coaching cél Mit fogadhatunk el coaching célként A coaching szerződés alapú működtetése azt jelenti. előnyöket is jól járja körbe. Általános cél Szeretném megoldani tudni a környezetemben adódó kérdéseket. Szándéknyilatkozat Szeretnék jó lenni adott területen 2. . a coach felajánlja az ehhez kapcsolódó eszközeit. és bármely cél végig viteléhez elengedhetetlenül fontos az elkötelezettség a folyamat és a megoldáskeresés iránt. tennivalókat. változásokat a coachee mérlegelte és a cél érdekében hajlandó megfizetni is. aszerint. Célfókusz A munkahelyi konfliktusok megoldásában szeretnék fejlődni 4. amit tesz? Önmagáért vagy másokért? Egy nagyobb egészért vagy valamilyen ügyért? Elkötelezettség a cél érdekében A coaching folyamatához is. A cél részletei A cél elsőszámú szűrése nyelvi szinten valósul meg. hogy a változáshoz kapcsolódó „árat”. hogy az ügyfél pontosan kinyilvánítja. 1. A cél pontosítása Különböző kategóriákat tartunk nyilván. Mi van az ügyfél/coachee céljának hátterében? Belülről vagy külső körülmények hatására lép? Belső indíttatásból vagy kényszerből gondolkodik változtatáson? Spontán módon vagy tervezetten akar lépni Érzésből vagy ésszel nevezi meg céljait Szabad akarata alapján vagy valamilyen felvállalt felelősség tudatában lép? Pro-aktívan vagy reaktívan nyilvánul meg Cél a cél kedvéért. elkötelezettséget igényel e. tudatosítsa a coachee-ban. Működtetési cél Minden elém kerülő konfliktusos kérdésben eredményes megoldást dolgozunk ki. gondokat 3. hogy mit akar elérni. hogy a cél megfelelő e. vagy további pontosítást.

Enikő kolléganőmtől kaptam először az NLP egyik a testbeszédre specializált képviselőjének Michael Grinder-nek könyvét egy izgalmas tipológiáról. mégis hasznos tipológia ez arra vonatkozóan. vélt-valós státuszát és megtaláljuk saját testbeszédünkkel a hozzá való viszonyulás optimális módját. Kutya és macska testbeszéd Azok. Aki mosolyog. Ha a viselkedésüket. barátságosak. azoknál természetesnek vesszük. akin ellenőrizhettem. Hol lesz ezeknek a viselkedési jeleknek jelentősége? Az emberi kommunikáció 92%-a a nem-verbális jelekben közvetítődik. akkor megy. kutyáról mesélik: lelkesen csóválja a farkát. stb. amikor ő akar. hogy akkor jön és eszik. nyugalom. Macskáról hallom: füle botját sem mozdítja. nyomatékos mozdulatokkal ad hangsúlyt mondanivalójának. felugrál. amit csak kutya-macska kommunikációnak hívok. hogy a legkomplexebb. Mindez az emberi testbeszédre jól lefordítható és bár nem állítom. testbeszédüket figyeled ennek számos jelét is adják. komolyan. vagy akik tőlem vagy mástól a státusz-orientált kommunikációról már tanultak – azokat is a továbbolvasásra biztatom. Néró. akit megfigyelhettél. amikor ő akar. A kutyák. a magabiztosság és a hitelesség jeleként értelmezzük test-beszéde jeleit. hogy az együttműködési és alkalmazkodó képességük jó. csiszolhattam a módszertant. fejét oldalra döntve hallgat. gyorsan beszédbe elegyedünk. így az én nyugodt Néró barátom is. Gondolj egy macskára. Azokhoz. bólogat. mert nem csak egy újabb állatvilágból jövő analógia. Nem sokkal később bekerült az életembe az eb. hogy jó vagy éppen rossz első benyomást tegyünk 8 másodperc .Kutyákról macskákról és a testbeszédről Kutyák és macskák Mi az. beszélgetős. Van bennük valami lazaság. alapjáraton jó csapatjátékosok. Aki kihúzza magát. akiknél a kutyás testbeszédet látjuk könnyen kapcsolódunk. bizalommal fordulunk. lelkesek. annak elfogadjuk hűvösségét. rövid. a befolyásolásra és a karizmatikus fellépésre vonatkozóan tanulsággal szolgálhat. Ahhoz. (Akik ismerik a magyarul is megjelent Delfinstratégia című könyvet és elveit. természetesen válnak vezetővé. és a biztos kontroll tudata. vagy ahogyan filmeken megjelenítik. de legalábbis ragaszkodóak. szúrósan és folyamatosan tartja a szemkontaktust. hanem egy ügyes coachingban ügyfeleinket is jól segítő eszközről van szó) Amit – persze stilizáltan – de kutyáink és macskáink viselkedésében felfedezünk az az emberekre érvényesen a hatalomra. amit a kutyák és macskák viselkedését megfigyelve az emberekhez való viszonyulásunkba át tudunk emelni? Egy igazi nagymacskától. hogy felismerjük a másik típusát. akiknél a macskás testbeszédet tapasztaljuk hatalmat sugároznak és tekintélyt. Szavaikban is jellemzően ott a nyomaték. érzelmeit is beleveszi mondanivalójába és széles gesztikulálással kíséri szavait. kevés gesztussal. engedelmességre taníthatóak.

A mindennapokban – öntudatlanul is – érezzük. hogy jól olvassuk mások hangulatait. A coachingban ezeket az öntudatlan eszközeinket tudatosítjuk.szükséges. hogyan reagáltak a vegyes üzenetedre… barátod. Ennek egyik eleme. melyik a te hangsúlyosabb irányod) Tanácsadói szempontból saját viselkedésünk felismerése és a másik tendenciájánal megfelelő értelmezése elengedhetetlenül fontos. a másik pedig a következetes kommunikáció. Valóban mindannyian sajátos keverékei vagyunk a kutya és macska típusoknak. a kettőnk közti státusz-helyzetről. A típusok ismeretében könnyebb váltani és alkalmazkodni beszélgetőtársunkhoz (vagy éppen lehengerelni. hogy tudjuk mikor érdemes és mikor nem célszerű szólni egy adott helyzetben. ha tudsz – TV sorozat) – „beszédesebbek”.anyag és 2)szupervíziós téma) Miért is fontos a testbeszéd megfigyelése? Bármilyen kommunikációs helyzetben az alapcélunk. hogy a beszélgető partnered nem azt mondja. sokkal következetesebben. kérésünk előadására. hogy megértessük magunkat a másik emberrel. (Tölts ki a kutyamacska kérdőívet. következő lépésként. És mégis. ami elhangzik és erősebben arra. Nekem ez nem jön be – mondta nemrégiben valaki a rövid elméleti bevezetés alapján. tárgyalópartnered a gondolatait. a megütött hangnem. Azt tapasztaltam. a gesztusaink. hogy ráérezzünk. mit várhatunk tőlük reakcióként. amit gondol. A benyomásaink alapján döntünk a kommunikációs stratégiánkról. ahol titkon más járt a fejedben. mint amit képviseltél szavak (és ilyenformán valószínüleg) viselkedés szintjén – tudod még. hogy megfelelően közelítsünk beszélgetőtársunkhoz. a gesztusok és rövid arckifejezések összjátékából. különböző fellépést kívánnak meg. hogy kevésbé arra figyelj. a helyzetünktől és a mindenkori beszélgetőtársunktól is. Hisz a többségünk nem tiszta tipus. Ezért kommunikátorként ott kezdheted. arckifejezéseink – egészen a Paul Eckman által bevezetett mikrokifejezésekig (Hazudj. hogy a szavaknál a test beszéd. amit ő most képvisel az kutya vagy macska típusú . hogy mi őt megfigyelve megértjük őt. hanem talán megérzésnek vélted. hogy a mindenkori üzeneteddel összhangba hozod a testbeszédedet. ill. Idézz fel néhány olyan beszélgetést. ügyfeled.Lemma coaching képzési alap. azután van még kb. és vajon mi a megfelelő időpont egyik másik kérdésünk. függ a fellépésünk a hangulatunktól. hivatalnok. hogy hatékonyabban – mert az ő nyelvén – kommunikáljunk vele. ahogyan előadja az ügyfeled. fölé kerekedni) Hogyan tudod ezt a tudást hatékonyan működtetni? Mindenekelőtt tudatosan kell figyelj beszélgető társad nem-verbális jeleire. hogy megtudd. mást éreztél. amikor te tudtad és nem a szavakból. hogy mekkora a jelentősége annak. mert tudatosan és gyorsan. stb? Idézz fel olyan esetet. kollégád. mert a különböző élethelyzeteink. hogy eldönthesd. mindannyian tendálunk valamelyik irányba. Azt már egy ideje felismertük. eltalálhatod így a közös nyelvet. Utóbbi azt jelenti. 90 másodperc interakciós megfigyelésünk és máris megolvastuk. (lásd még: 1)kalibrálás . kollégád. Hisz ezzel az ismerettel nem kell órákig hangnemet tesztelni. hogy a kutya-macska kommunikációt tudatosan ismerni és hasznosítani is azért lehet jól. pontosan ismerni véljük a másik embert (de legalábbis az ítéletünk megszületik róla).

máris hatékonyabb leszel. tekintélyt parancsol és vezetőként is elfogadják. akkor a gyors babérokat néhány célzott testbeszédbeli változtatással tudod elnyerni. akkor fontold meg. hűvösen büntetnéd. Hasonlóan a zárkózottnak érzékelt emberek számára megváltást hozhat. A kutya típusnál biztos lehetsz benne. A kutya-macska kommunikációval elérhető eredmények: Nem próbálsz győzködni. azt néhány megfelelő test-beszéd elemmel megspékelve. barátságos elemeket bevinni. talán beképzelt ember benyomását keltő. ha nem lelkesedik a te lelkes prezentációd hatására. Nem sértődsz meg és nem próbálod büntetni. önmagát erősen kontrolláló macska típusú emberhez. hajlandó lesz új dolgokat is kipróbálni. nyugodt. A macska típusról mondtuk. Azután magadban – vagy együtt – a beszélgetés kimeneteléről és céljáról kell döntést hozz. Az érzelmi töltetű küzdelmekből általában a macskák kerülnek ki jobban.fellépés e. Más eszközökhöz tudsz nyúlni. Ha szigorúan. A természetes viselkedésedre odafigyelve. hogy ezeken a pontokon fejlesztésre van szüksége a környezete visszajelzései alapján. ha laza beszélgetést akarsz és másokhoz. ha meg akarod győzni a partneredet például a saját felkészültségedről. megtanulni. hogy lehet. hogy őszinte dicsérettel motiválhatod. önmaguk és munkájuk elismertetését eredményezi. Ha magadnál vagy ügyfelednél úgy érzékeled. ha tudatosan tudnak testbeszédükbe kutyás. hanem a dolgára fókuszálva megy tovább. hogy érzékenysége okán túlreagálja a szidalmat. széles gesztusokkal. hogy határozott fellépéséből adódóan hitelesebbnek vélik. humorral és szíved kitárásával közeledni egy zárt. .

ill. hogy most . megengedő A megfogalmazás módja: tudatosan konkrét. kulcsmotivum. érzetek) Mikor hasznos? Transzoknál. monitorozás sarokköveinek a megbeszélésekor. Az ellenőrzés. vezetett vizualizációk során. Az NLP (neuro-linguisztikusprogramozás) az a rendszer. világképét illetően. ill. utasítások kulcsszava Az alkalmazás célja: tájékozódás. hol. NLP-nyelven: amikor még nem ismerem az ügyfelem térképét. Először a hipnózis. mit. transznyelv kultúráját. pontosított (ki. NLP-nyelven.) Az alkalmazás célja: konkrét információ. stb. A vállalások és szerződés részletek kidolgozásánál. ill. amikor rögzíteni akarok egy térképet és játékszabályait Kérdések a pontosításhoz: (NLP: chunking down) Mondj egy konkrét példát! Mit értesz ez alatt pontosan? Mihez kötöd? Hogyan kell pontosan elképzeljem? Miről tudod te magad.Coaching nyelvezet Nyelvi modellek a coachingban A coachingban egyik legeredményesebb eszközünk a nyelvezet. A hipnozis. amelyik a legnagyobb figyelemmel fejlesztette tovább és tudatosította a Milton Ericson örökségeként megismert paradox intervenciók és un. a hipnotikus nyelvezet kapcsán kezdtem tudatosan foglalkozni a coachingban alkalmazható különböző nyelvi változatokkal. a gondolatébresztés egy módja (kulcsszavakra beinduló képek. a vezetett vizualizációkban is alkalmazott transznyelv több fejezetnyi szakirodalmat érdemel. Folyamat nyelv Tartalmi nyelv A megfogalmazás módja: általános. kapcsolatépítés. Az ügyfélhez szabott és a kérdéskörben megfelelően alkalmazott szóhasználaton túlmenően számos további szintje van a coach nyelvezetnek. Kérdések az általánosításhoz: (NLP: chunking up) Mire lehet ez egy jó példa? Mi lehet ennek a címszava? Felsőbb kategóriája? Mi a mögöttes elv? A nagyobb összefüggés? Mikor hasznos? A cél pontos megfogalmazásánál. csak tapogatózom a gondolkodásmódját. hogyan. a folyamatra vonatkozó általános tájékoztatásnál. A hétköznapi coaching munkában inkább csak két nyelvi megközelítési formát különböztetünk meg: Folyamat nyelv és tartalmi nyelv A kettő közötti különbségeket a lemma coach képzések során folyamatos tudatosítás és gyakorlás mellett teszik eszköztáruk részéve a nyelvezetükre igényes coachok.

hogy legalábbis egyfajta nagy biztonsággal ugyanazt értjük az elmondottak alatt. Egy-egy közlés alatt ahány ember. A napi beszédben gyakran nem ügyelünk rá. A leggyakoribb nyelvi félreértési források: Az elhagyott szavak 1. A félreértések és félreértelmezett gondolatok számos csapdájába belelépünk ezért. Meg kell győződjünk róla.pont erről van szó? Nyelvi torzítások Coaching nyelvezet (NLP alapok) Az NLP nyelvi fegyelemre nevel. hogy a hallottakat a saját tapasztalati. stb. hogy amikor pontos és konkrét nyelvezetre van szükség.Miből lehet majd tudni. példa: kell. példa: a tanú örökérvényűje: „Nyugaton a helyzet fokozódik” vagy „A férjem már nem szeret” . szemléleti. 2. Elsősorban azzal. amelyek a félreértésekhez vezetnek a kihagyások. annyit ért.Kire vagy dühös? . nem tudatosítjuk beszélgető társunk eltérő emberi. szükséges. tanácsadó munka során érdemes biztosra mennünk és kérdeznünk. amit ő. hogy nem kérdezünk rá. gondolati hátterünk birtokában úgy egészítjük ki. A coachingban alapelv. tapasztalati hátterét.Mihez képest? Kihez képest? . példa: „dühös vagyok!” – ami a filmekben a terápia csúcsa.Mit érzel? Mi megy végbe benned. hogy . az általánosítások. az a coachingban egy nyitott mondat. Nem tudhatjuk ugyanis. hogy ezt a sokféleséget tudatosítjuk magunkban és nem engedjük meg. Bár sokak tehetsége a gondolatolvasás és a tükör neuronok csodás alkalmazási lehetőségeiről is egyre többször lehet olvasni. muszáj: „az embernek kontrolálnia kell magát” . példa: „nyilvánvalóan így van” . akkor ne kérdezzünk bele az ügyfelünk által mondottakba. a torzítások. amikor a düh szót használod?. hiányosságok. példa: „Jobban akarom csinálni a dolgomat!” .Ki adta ezt a szabályt? . mégis a professzionális támogató. hogy ez már „jobb”? 4.Ki számára nyilvánvaló ez? 5.Mikor vagy dühös? . hogy szabatosan fejezzük ki magunkat.Tulajdonképpen mi történik? 3. A hétköznapi nyelvben leggyakrabban előforduló buktatók.

példa: előítéletek: „remélem a fiam nem lesz olyan lusta.Mi akadályoz a megértésben? .Mi történik.Mire lenne szükséged.” .mi a siker mérőszáma. őrültség. ha mégsem kontrolálnád magadat? 6.Kinek a boldogsága? . hogy megértsd őket? Az általánosítások 1.Hogyan nyilvánul meg a boldogság? 2. hogyan gondolkodnak a többiek erről?” 4. stb.mi alapján mondja a gyerek apját lustának? A torzítások 1. példa: lehetetlen. azaz a folyamatszavakból képzett főnevek „A boldogság a legfontosabb.Minden magyar? . „helytelen elnyomni az érzelmeinket” . miben nyilvánul meg? 3. példa: „sírva vigad a magyar” . képtelenség.minden helyzetre igaz ez? 4.Kit értünk magyar alatt? . példa: „nekem ez soha nem sikerül” . hogy ez olyan könnyű” . példa: a –ság. mint az apja” .Honnan tudja. nem szabad. most elment a kedvem mindentől” . példa: torzított ok okozati összefüggés.pontosan hogyan okozta az egyik dolog a másikat? 3. képtelen vagyok: „Nem tudom megérteni a férfiakat” .Soha? Vagy előfordult azért már. példa: gondolatolvasás „Mindenki azt hiszi. összemosott folyamatok „Idegesítesz. példa: MIÉRT? Miért nem értesz meg engem? . -ség. amikor sírva vigad? 2. hogy sikerült? . helytelen. példa: helyes.Mit csinál pontosan..

- (a miért nem ritkán vádló. Ha olyat vállalsz be. a vágyott állapot hatásainak kifejtése a kulcs ahhoz. Másrészrıl viszont érdemes tovább kérdezz. hogy mit nem akar. és valamilyen előítéletre épít) Miből gondolod. Késıbb következnek azok a kérdések. amik nem csak kibontják a helyzetet. Segítı szándékkal. hogy dolgozni is tudjatok. hogy a változásnak mi lehet az iránya és milyen hatása lehet az ügyfélre. amin dolgozni lehet és arra a te eszköztárad alkalmas. de hatástalanul gyenge kérdéseket teszel fel. a célkép megrajzolása. hogy vajon tudtok e témát találni. hogy csodás hallgatóság vagy. Mert gondold csak el. hogy okos ötletekkel lásd el ügyfeledet. Mi lehetne a következı. hogy mi lehet az elmozdulás iránya az megkönnyíti a munkát. hova akarok kilyukadni? Nézzük a kérdéseket! A jó kérdés kategóriába sokféle kérdés belefér A legfontosabb kérdéseket a folyamat elején kérdezed. A válaszok aktív meghallgatása 3. amiben sejted. hogy nem értlek meg? A kérdések szerepe a coachingban 1. Ha megvan a cél és tudod. mint gondolnád. eredményekben. amivel segítségükre lehetünk. akkor olyan irányt veszel. hanem sokkal inkább rámutatnak. de már a válaszokra nem figyelsz? Vajon milyen lesz a kapcsolatod ügyfeleddel? Ha azt gondolod végig. mert minden ügyfél tartogathat olyan problémákat. lehetıségben. de a pénz miatt vállalod. Mi minden szabadulhatna fel számára. hogy milyen különbséget élne meg. legjobb tudásunkkal adjuk ügyfeleinknek. hogy nem tudsz eredményes lenni. Sokszor az ügyfelünk csak azt tudja. amire rendelkezel a megfelelı tudással. ha a változás bekövetkeznék. szakmai életutadat is meghatározza és nem a legjobb irányba. Itt a saját képességeidet. amin coachingban együtt tudtok dolgozni. Kideríted az ügyfeled célját és azt. Kérdezz tovább! Rá kell vezesd ügyfeledet. ha megértheti. energiában. talán nagyobb . hogy mi a vágyott állapot – még mindig ellent kell állj a kisértésnek. ami hosszabb távon az integritásodat. rendelkezésedre álló módszereket is mérlegelned kell! Mert fontos az egyezés: ügyfelednek gondja van. hogy bár a jó kérdéseket teszed fel. eszköztárral és a kapcsolat kiépülésével kevesebb eszközzel is nagyobb segítség tudsz lenni. akkor mi történik? Mit gondolsz tudsz majd segíteni? Sejted. A megfelelı kérdéseket feltenni 2. A cél és irány meghatározása. hogy a megoldásorientált coaching folyamat eredményes legyen.

hogy mi a jó benne vagy arra. hogy mi a rossz benne? Megerősít. hogy szabotálom magam? Erős hittel vagy félelemtől vezérelve cselekszem? Esendőn. hogy bűntessem. ahol az ügyfélben beindulnak a saját megoldó folyamatai. A kérdezés nem nehéz. rabolja az energiáimat? Mire használom a helyzetet: arra hogy katalizátora legyen fejlődésemnek vagy arra. az arról tanuskodik. átadom másnak a helyzet feletti rendelkezést? Ami történik. energetizál ez a döntésem vagy gyengít. hogy mivel jár. család. Közhely. az ı megoldásait elıtérben tartva. sıt a megoldásorientált hatékony munkának alapfeltétele – talán megértetted. Ha az ügyfeled már motivált. az ı ütemében. tanácsadó. Kivülrıl. hogy szeretem magam vagy arról. de igaz. emberin vagy letisztultan. magasabb rendű érdekek alapján döntök? . Az ı témáján. A kérdéseiddel és aktív meghallgatással pedig a jó kapcsolati hátteret és a bizalmi légkört tudod garantálni a közös munkához. felkészültebb leszek vagy gyengítem maga. Mindenki önmaga számára látja legjobban. Debbie Ford: Jó kérdések (Right Questions) Ezzel a döntésemmel egy termékeny jövő felé lépek vagy beragadok a multamban? Hosszú távú eredmények következnek ebből a döntésemből vagy rövid távon érzem jobban magma tőle? Én döntök vagy valakinek a kedvében akarok járni? Ebben a helyzetben arra figyelek. izgatja a megoldás lehetısége akkor nyílik meg a te nézıpontodra és javaslataidra. barát. Talán ez lehet az a pont. mindenki önmaga számára tudja legjobban a megoldást. mert az ügyfelet dolgoztatja. hibáztassam magam? Ettől a döntésemtől magabiztosabb. tréner vagy coach nyomására ez nem megy.összefüggés és személyes cél. hogy azért. ha így folytatja és ezért önmagát is tudja legjobban a változásra motiválni. amire – ha megoldódik az aktuális problémája – koncentrálhatna.

a szervezeti helyzet megjelenítésébe bevonjuk Peter Senge tanuló szervezetek rendellenességeiről alkotott példáit is. „AZ” van. azt látjuk. A hellingeri családállítás módszertanát továbbfejlesztő mestereim: Insa Sparrer és Matthias Varga von Kibéd szellemében. hogy velünk mi történik.Látni a Rendszert Rendszerszemléletileg 5 vakságunk létezik: Térbeli: magunkat látjuk. mint egységeket. amelyik megosztja egységes felelősségünket. nem jól lőjük be. kitakarjuk a változékony feltételeket. személyeskedés Időbeli: látjuk a jelent. hogy szolgáltatók vagy ügyfelek vagyunk e. Vállalati állításokban. megmagyarázunk =nem éljük meg a legjobb formánkat sem Top-ként (szabályozó elit). hogy a domináns körhöz tartozunk. de az egész rendszert nem. Középsőként (végrehajtatásért felelős menedzser réteg). más világokban/rendszerekben azt nem = félreértések. ki lent). Kapcsolati: nem látjuk a hierarchiákat (ki van fent. lehetséges kapcsolatok nem alakulnak ki Folyamati: nem látjuk a rendszereket. ill. kihívások. de ami másutt. sztereotípiák. nem tudjuk mi vezetett (döntések. Bizonytalansági: rögzített elveket. nem tudjuk. fix pozíciókat látunk. de a múltat nem. amelyek egy környezetbe ágyazódva egymással is küzdenek a túlélésért. amelyik individualizál bennünket. nem tudunk a rendszerhez hozzájárulni. hogy elején/végén vagy épp közepén vagyunk egy kapcsolati láncnak. eltávolít egymástól = nem kapcsolódunk minden termékeny kapcsolódási ponton. nem látjuk. vagy éppen mi vagyunk a „mások” = stressz. sem sérülékeny Bottom-ként (dolgozó) A feltáró interjú után bábokkal. a kapcsolataink megromlanak. amit igen. . emberekkel tudunk helyzeteket felállítani. amit nem kéne és nem nyúlunk ahhoz. érzések) ide = azt szereljük.

akiknek a közeli jövőben hasonló fejlesztési témában van fejlesztésre szüksége? (olyan kompetencia fejlesztéséről van szó. ami több vezető értékeléseiben is felmerült fejlesztési igényként) 2. hogy az ügyfele fejlesztési tervéhez valóban coachingot. Amit fontos látnunk és a fejlesztős szempontjából valódi eldöntendő kérdés. A téma fontos e a hosszabb távú fejlesztési/önfejlesztési programban is? Ha a fenti kérdésekre a válasz igen – akkor a coaching a célravezető fejlesztési eszköz 1. . személyes konfliktus. hogy hallják kollégáik. A résztvevők tudnának e abból profitálni. A szervezetben/részlegnél vannak mások is. 2007-2009 között többszáz ACban (egyéni és csoportos értékelő központ) vettem részt értékelőként. mérhető célok)? 2. tapasztalatait adott témában? Ha ezekre a kérdésekre igen a válasz – akkor valamilyen tréning. A fejlesztésben vannak a vállalat vagy az ügyfél által világosan kijelölt fejlesztési célok. mások véleményét. ami egyéni és bizalmas együttműködést kíván meg? (vezetői utánpótlás. tréning tapasztalata az érintett témában (vagyis most már a személyére/részlegére szabott megvalósításról. Döntés a coachingról A coaching népszerű fejlesztési eszközzé lépett elő az utóbbi években. valamilyen tréninget vagy más fejlesztési eszközt javasol. ami ennek eldöntésében segít: Assessment 1.Edit szerszámosládája Nr. Van már az ügyfelünknek előzetes tudása.1. A fejlesztési cél része a stressz kezelés és /vagy az ügyfél önbizalmának erősítése? 4. amihez a fejlesztést igazítani lehet (egyértelműen megfogalmazott. emberi kisiklás) 3. csoportos coaching vagy workshop ajánlatot is érdemes a fejlesztési tervbe foglalni. a kapcsolódó fejlesztési tervekhez összeállítottam egy kérdéssort. a tudás gyakorlatba átültetéséről szól a feladat) 6. Az ügyfél szervezeti hierarchiában elfoglalt helye akadálya lehet e egy nyílt vagy csoportos fejlesztési tréningben való részvételnek? 5. Van a fejlesztési folyamatnak olyan aspektusa.

nap) a) b) . ahol a 10. mert azzal érnéd el a legnagyobb változást az egész életedet tekintve? egészség és lelki béke anyagiak karrier/vállalkozás párkapcsolat család és barátok más: tanulás. Coaching –5 perces felmérő lap A) Mérd be az életed! 1. amiket legjobban megtűrsz (tolerálsz) az életedben. és amelyek ilyenformán feltartanak? a) b) c) 4. Melyek azok a dolgok.Nr. Írj le 2-3 célt. spiritualitás 2. 2. amiből most többet szeretnél az életedbe? ---------------------------------------- B Alkoss célokat! 6. melyik lenne az a 2-3 terület. az a pont. spiritualitás 3. amelyet legjobban szeretsz az életedben? a) b) c) 5. amitől rögtön mosolyogni támad kedved és elméletileg (akár kis csodás segítséggel is) de elérhetőnek mondanád az elkövetkező 6 hónapban Cél (rövid bemutatás) Elértem (év. hol állsz az alábbi életterületeiden? egészség és lelki béke anyagiak karrier/vállalkozás párkapcsolat család és barátok más: tanulás. Melyik az az EGY DOLOG. Mi az a három dolog. Egy 1-10-es skálán. azért is. ahol már nem tudsz javulást elképzelni. ahol hajlandó lennél változtatni a következő 6 hónapban. hó. Olyasmiben gondolkodsz. Ha megnézed a fenti számokat. amelyek nagy különbségeket hoznának az életedbe.

hogy a kijelölt 3 célodat könnyebben érd el?  Hatalmas feliratokat. montázst – plakátot készítek . szemedet lehunyva nézd meg magadat is! Figyeld meg. csinálnak. hogy mindannyiunknak megvannak az önmagunkat sikeresen szabotáló technikáink. Ha megnézed ezeket a célokat. te miket mondasz. akkor melyik a te kedvenced? (egyet válassz!) Ο halogatás Ο döntésképtelenség Ο magányos farkasként akciózni Ο nem NEM-et mondani Ο okostojásság Ο eltűrni a zavaró dolgokat Ο mindent kontollálni akarni Ο nem IGENT mondani a lehetőségekre Ο másodrendű célokat követni Ο nem mindig az igazat mondani Egyéb: __________________ 8 b) Ha sikerülne időnként rajta kapjad magadat. szebb. pontba és válassz picit nagyobb. akkor térj vissza a 6. mit tudsz elképzelni. A céljaidhoz gyorsabban jutsz el. amikor ilyen önmagadat szabotáló technikát használsz. hogyan érzed magad. támogatásod. mi és ki vesz körül. miket mondanak. Milyen rendelkezésedre álló támaszokhoz fordulsz a héten. látsz és csinálsz ott a célban? Hogyan ver a szíved. ha van támaszod. hallasz. hogy helyette cselekszel? D) Coaching 9.c) 7. hogyan mosolyogsz…? Cél (rövid név) Így érzem magam a) b) c) (Megjegyzés: ha valamelyik célodnál. nem esik jól az öröm. színesebb célt) C) Öngól 8 a) Ha abból indulunk ki.

akkor mit gondolsz. hogy mire készülök és kérem. számonkérhető lennék Ο fókuszolnék Ο ötleteket kapnék Ο Ο támogatna Ο inspirálna megerősítene Ο visszajelezne nekem Ο irányt mutatna . Beiratkozom egy kurzusra  Rábeszélem egy barátomat. baráti körbe. hogy hol tartok  Becsatlakozom egy klubba. hogy tartson velem ebben a célban  Elmondom néhány barátomnak. hogy segítsenek és vagy kérdezzenek rá időről-időre. egyesületbe. ahova hasonló célú emberek járnak Keresek egy coachot 10 a) Ha lenne egy saját különbejáratú coachod. miben tudna ő neked speciálisan is komoly támogatást nyújtani? Ο kihívásokat adna Ο bízhatnék.

juttatások. mert rajzoltat. önismeret. elismertség. segítık. És szókimondó. értelmesnek megélt élet és munka. befektetések. mentorok és barátok Alkotókészség. A tortát. célok Támogatók. Itt most egy részletesebb formáját. gyerekek Karrier. kereket. a feng shui területeknek megfeleltetett szeletekét mutatom be.Nr. Játékos. kikapcsolódás Hírnév. Az élet kerekét sokféle változatában használják. adósságok szabadidıs aktívitás. törekvések. kreativitás. 3. mert nagyon gyorsan megmutatja a problémásnak megélt életterületeket. pihenés. fizetés. Egészség. elırejutás. párkapcsolat. Ennek a coaching eszköznek több változata is létezik. sport. visszajelzések önmagunkról Közeli emberi kapcsolatok. foglalkoztat. vagy éppen a statisztikai óraszámot összefoglaló excell-táblát az alapeszközök között tartjuk számon. megbecsülés Élethosszig tartó tanulás. a megújulás készsége . Az élet kereke Az élet területeinek vizsgálata a coachingban Az élet kereke vagy élettorta az egyik legkedveltebb állapotfelmérő eszköze az időgazdálkodás és munka-egyensúly témakörét érintő coaching folyamatokban. Élet kerék Anyagi jólét.

Elbátoritatlanság 17. hogy tevékeny vagyok és megmozgathatok helyzeteket/szabad vagyok/szeretek Elkötelezetten. 5. szenvedélyesen cselekszem Lelkes vagyok/akarok. kiégés 12. Bizonytalanság/bűntudat/kisebbrendűség érzése 22.Nr. Csalódottság 13. Elhavazottság. Harag 18. Bosszúvágy 19. 7. törekszem/boldog vagyok Jókat remélek/hitem van Optimista vagyok Reményteli vagyok Elégedett vagyok Unatkozom Pesszimista vagyok 10. Aggódás 15. 2. Gyűlölet/düh 20. Frustráció/Zavar/TürelmetlenségImpatience 11. 4. Vkinek a hibáztatása 16. Érzelmi skála 1. Kételyek 14. 6. Félelem/Szorongás/Depresszió/Elkeseredés/Tehetetlenség . 9. 8. 4. Élvezem az életet/örülök a dolgokan. megbecsülöm őket/érzem. Féltékenység 21. 3.

6. hogy tudjam mások mit gondolnak a munkámról A sikert nem adják könnyen. 17. átdolgoztam Általában megpróbálom kitalálni. 30. 2. 5 Driver-kérdőív Az alábbi mondat rám Alig igaz 1. 14. 34. meg kell érte dolgozni Nem tolerálom a buta hibákat Tudom értékelni. másodszor. ha a kérdéseimre gyors. 32. célravezető választ kapok Ügyelek – személyesen foglalkozom – a részletekkel is Ha valamibe belekezdek. Ha vágyom valamire. de belül érzékeny vagyok Azok. 27. 11. amit kéne Nehezen fogadom el azokat az embereket. azok jól érezzék magukat Mindig csinálok valamit Nem szívesen vallom be a gyengeségeimet Nem könnyű számomra. 7.Nr. hogy elfogadjon a környezetem Bármilyen írásos anyagot csak úgy adok le. hogy csak úgy legyek. azt végig is viszem Lemondok a kívánságaimról és igényeimről mások érdekében Előfordul. 22. felidegesítenek Fontos számomra. 15. hogy legyen mihez tartsam magam Nem tudom megérteni azokat. 38. akkor gyorsan megveszem. akik elpepecselnek egy feladattal. 31. akkor mindig meg is magyarázom Nem adom fel könnyen Keménynek látszom. gyakran mondom. 28. hogy keménykedem másokkal. 9. 5. haladjunk! . 40. akik nem pontosak Nehezen mutatom ki az érzelmeimet. ha már többször átnéztem. 37. 35. 12. 16. megcsinálom magamnak Ha véleményt mondok. 26. mindig alapos vagyok Fontos számomra. 39. türelmetlen Nem igen ráznak meg a dolgok A problémáimhoz másoknak nincs köze Gyakran gondolom/mondom: Menjünk már. hogy elérjem a céljaimat Általában komolyan nézek Gyakran vagyok nyugtalan. 23. akik tétlenül élnek csak bele a világba Ha vitázunk gyakran vágok közbe Inkább egyedül oldom meg a problémáimat A feladataimhoz gyorsan nekilátok Van bennem egyfajta távolságtartás Még jobban is csinálhatnék is néhány feladatot Fontos. 36. 29. 24. 20. hogy először is. 19. 13. harmadszor… Szerintem a legtöbb helyzet nem olyan egyszerű. 33. 8. 25. 41. hogy megvédjem magamat Gyakran dobolok türelmetlenül az asztalon Ha magyarázok egy helyzetet. hogy mit várnak tőlem. 18. 3. ahogy sokan gondolják Nem szeretek másokat kritizálni Megbeszélésekkor gyakran bólogatok Kemény dolgozom. 21. 1 2 3 4 5 Nagyon igaz Ha dolgozom. hogy akikkel együtt vagyok egy helyzetben. élvezkedjek Gyakran használom: nehéz ezt igazán pontosan megmondani Gyakran mondok többet annál. 42. megpróbálok ráérezni. 4. 10.

47. 44. 8. 48 Erőltesd meg magadat! 5. 11. 13. Gyakran mondom: Pontosan! Tiszta sor! Logikus! Gyakran mondom: Azért ez nem olyan egyértelmű/könnyű Gyakran mondom: Nem próbálná meg mégis? Diplomatikus vagyok Igyekszem felülmúlni a velem szemben támasztott elvárásokat Ha telefonálok. 45. 39. 23. 28. 36. 45. 14. 46. 6. 49. hogy másoknak jó legyen! 2. 9. 22. 31.43. 20. 21. 40. 50 Úgy csinálj. 10. 27. 49 Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: . 43. 12. 50. 29. 7. 17. 30. 41. 48. 35. 33. bírd ki – mondom gyakran magamnak Hatalmas erőfeszítéseim ellenére is sokszor nem jönnek össze a dolgok Légy tökéletes! 1. 15. 18. 19. 38. 16. 26. 34. 32. 44. 47 Siess! 3. közben gyakran még mással is foglalkozom Kapd össze magad. 37. 46 Légy erős! 4. 24. 42. 25.

határok a személyemet behatárolják? 1: nem jellemző – 5: igen. hogy kerülöm az újat. Ha egyszer eldöntöttem valamit. Szívesen vagyok a figyelem középpontjában? 1: nem szívesen – 5: nagyon is 13. Mennyire gondolom szerénynek magam? 1: nem jellemző – 5: nagyon 19. szeretek egyedül lenni 2. Mennyire jellemző. Mennyire jellemző. Mennyire akarok a dolgokban. Mennyi rizikót vállalok? 1: nagyon keveset – 5: sokat 5. Mennyire megyek bele érzelmekkel teli helyzetekbe? 1: gyakran – 5: nem szívesen 10. ez fontos – 5: nem jellemző 17. hogy mások hűvösnek. befelé fordulónak élnek meg? 1:egyáltalán nem – 5: gyakran kapom ezt vissza 18. Mennyire igyekszem magam a hagyományokhoz tartani? 1: kevésbé – 5: nagyon is 4. Mennyire jellemző. Mennyire van szükségem a másik személyektől való függetlenség érzésére? 1: nem annyira – 5: nagyon 6. hogy inkább azt szeretném.5: önálló. hogy elveszítem mások szeretetét? 1: nem számottevő – 5: nagy 7. aki önálló és jól megvan egyedül? 1: inkább nem szeretek egyedül lenni . tervezve. szinte mindig 9. Olyan embernek érzem magam. Úgy érzem a törvények. távolságtartónak. a változást? 1: nem jellemző – 5: nagyon kerülöm . hogy becsatlakozom mások törekvéseibe? 1: ritkán – 5: nagyon 15. helyzetekben „benne” lenni? 1: nem jellemző – 5: nagyon 11. hogy elvek mentén éljem az életemet? 1: nem fontos – 5: nagyon fontos 12. Mennyire fontos számomra. Mennyire jellemző.Nr. a hosszú távot mindig szem előtt tartva próbálok élni? 1: igen. Mekkora a félelmem.:nagyon is – 5: alig 14. hogy felelősséggel tartozom másoknak? 1. akkor ahhoz mennyire tartom magam? 1:inkább csak rövid ideig – 5: hosszan kitartanak az ítéleteim 16. hogy szerződések mentén. szabályok. Mennyire gondolom. hogy a dolgok a „régiben” maradjanak? 1: nem jellemző – 5: ez lenne a legjobb szerintem 8. Mennyire keresem a kapcsolatokat? 1: kevésbé – 5: nagyon is 3. 6 Téged mi mozgat? Személyiség kérdőív Fritz Riemann alapján Lemma Coach képzés – Státusz kommunikáció témájához átdolgozva 1. Mennyire jellemző.

A fontos kérdéseknél mindig az alapvetésre. hogy másoknak is átadjam a nézeteimet. meghatározó irányzatokkal szemben? 1: ignorálom őket – 5: mindig követem őket 28. Mennyire jól kifejlett a racionális. Hogyan élem meg. empatikus? 1: nem vagyok az – 5: nagyon is 23. Mennyire jellemző. Mennyire igyekszem magamat az előre nem láthatóval szemben bebiztosítani? 1: nem jellemző – 5: fontos számomra 32. Mennyire fontos számomra . Mennyire vagyok önfeladó. Mennyire vagyok mások által befolyásolható? 1: erősen – 5: nem jellemző 34. ha elutasít valaki? 1: nem izgat – 5: nagyon mélyen érint 39. Szívesen fantáziálok? 1: nem jellemző – 5: igen. nagyon 33. Mennyire érzékenyen veszem le mások igényeit? 1: nem jellemző – 5: nagyon pontosan 35. Mennyire jól ítélem meg az érzelmeket? 1: nagyon pontosan – 5: kevésbé 30. Hogyan élem meg a hirtelen bekövetkező változásokat? 1: nehézséget látok benne – 5: pozitív kihívásnak élem meg 29. Hogyan viselkedek számomra kényelmetlen helyzetekkel? 1: sokáig hatása alatt maradok – 5: gyorsan túlteszem magam 25. a váratlan fordulatok? 1: nem vonz – 5: erősen vonz 21. Mennyire könnyen lelkesedem? 1: nem könnyen – 5: nagyon könnyen . logikus vénám? 1: kevésbé – 5: erősen 26. Mennyire idegesít a pontatlanság. célorientáltan és szakmailag korrekten működjek? 1: nem fontos – 5: nagyon fontos 22.20. Hogyan viselkedem konfliktus helyzetekkel szemben? 1: mindig szembe nézek velük – 5: inkább elkerülöm őket 27. rendetlenség? 1: kevésbé – 5: nagyon 40. Mennyire vonz a kaland. hogy mások csodálatát élvezem? 1: nem igazán – 5: nagyon 37. Mennyire fontosak számomra a szokásaim? 1: nem fontosak – 5: nagyon fontosak 24. Hogyan lépek fel a szabályokkal. Mennyire tudok „nem”-et mondani? 1: rutinosan – 5: nehezen 31. Mennyire fontos számomra. hogy tisztán körülírt feladatokon. az elméletire és az elsődlegesre figyelek? 1: nem jellemző – 5: szinte kizárólagossággal 38. elveimet? 1: nem jellemző – 5: nagyon fontos 36.

Amikor valamilyen elvet képviselek. Mennyire vagyok türelmetlen? 1: nem jellemző rám – 5: gyakran és nagyon 53. Ha valami mellémegy. Mennyire vagyok túl aggodalmaskodó. akkor inkább magamnál keresem a hibát? 1: mindig – 5: szinte soha 49. Mennyire tudom a saját elképzeléseimet. elvarázsolni? 1: kevésbé – 5: bármikor 45. Mennyire bízom magamban? 1: nagyon – 5: nem annyira 59. Mások körülményesnek gondolnak? 1: soha – 5: gyakran 48. kapom visszajelzésként. gondoskodó? 1: nem jellemző – 5: erősen 55. Mennyire számítok korrekt embernek? 1: nem annyira – 5: a többségnél igen 56. Mások inkább látnak magányos farkasnak? 1: nem jellemző – 5: egyértelműen 50. történik egy hiba. a rutin munkálatokkal? 1: jöhetnek – 5: rühellem .41. Mennyire vagyok megbízható? 1: nem annyira – 5: nagyon 44. Szeretek és tudok egyedül dolgozni? 1: nem szívesen – 5: nagyon jól és szívesen 58. Mennyire tudok másokat lelkesíteni. Hogy vagyok én a hosszan tartó. elkötelezettséggel? 1: megy – 5: nagyon nem megy 42. csalódás ér. hosszan 51. szoros kötelékekkel. igényeimet háttérbe állítani? 1: nem igen – 5: minden további nélkül 43. Mennyire lát a környezetem cinikusnak? 1: egyáltalán nem – 5: jellemzően 54. hogy éljek és élvezzem az életet? 1: nem jellemző – 5: ez vagyok én 57. hogy konok vagy keményfejű vagyok? 1: ritkán – 5: gyakran 60. Mennyire fontos számomra. Hogy állok az apró feladatokkal. Mennyire fontos számomra a hűség? 1: nem fontos – 5: nagyon fontos 52. Mennyire vagyok kritikus? 1: nem jellemző – 5: éles kritikusként tartanak számon 46. Hogy állok az önsajnálattal? 1: nem jellemző – 5: gyakran. Mennyire vagyok gyengéd? 1: nem annyira fontos – 5: nagyon 47.

A helyzetfelmérésben. A neuro-logikai szintek és a célra vonatkozó kérdések Környezet. ill. Hol akadtál el? Neuro-logikai szintek a coachingban Az NLP és a neuro-logikai szintek kérdései segítenek a coachingban. Körülmények szintje – mikor és hol érted el a célt? – Milyen a környezet.Nr. milyenek a körülmények? Viselkedési szint – Mit csinál másként? Mi az új a viselkedésmódjában? Miből csinál többet. a kívánt állapot körülírásában és az eredmények visszaellenőrzésében. A nyelvezettel. ha tudatosan tud egy-egy helyzetet kérdéseivel körüljárni. ami másként érték? Mi az. 7. a neurologikai szintek és a hozzájuk tartozó kérdések hasznosak. kevesebbet? Képességek szintje – Milyen új képességei vannak a célállapotban? Miben erősebb? Miben más? Értékrend és hiedelmek szintje – Mi az. minden a coachingban kérdésekkel dolgozó coach számára segítséget nyújt. Ehhez az NLP alapmodellje. ami a célban fontos? Mi az. NLP-vel. ami fontosabb lett? Mi az. amiről most meg van győződve? Mit képvisel most? Mit képvisel erősebben? Mit kevésbé? Identitás szintje – Milyen embernek tartja most – hogy elérte a célt – önmagát? Milyennek inkább? Milyennek kevésbé? Most kicsoda? Hovatartozás szintje – Kikhez húz most? Kikkel érez most közösséget? Kikkel már nem? Kikkel még inkább? Spiritualitás szintje – Mi motiválja most? Mi értelme van a létezésének most? Mi a víziója az életéről? . ami már nem olyan fontos? Mi az.

B _ Fontos. mert akkor jobban törekszenek a célok megvalósítására. hogy szabadkezet kell adjak nekik. hogy átvegyem mások ötleteit. hogy a finomhangolást és tervezést ellássák. pártatlanul reagálni B _ Figyelem az ötletelést és keresem a számomra működőképes ötleteket. D _ A terveim alapját mindig a nyereség és a költségmutatók határozzák meg. Bár világos elképzeléseim vannak a helyzetekről. ezeket egészítik ki a vállalati célok és az egyéni célkitűzések. C _ Annál. hogy a hosszabb távú fejlemények garantáltak és minden egyes szakasz világosan körvonalazott. hogy igazán jó teljesítményt tudjanak nyújtani. természetesen továbbítom munkatársaim felé. mégis mindig kész vagyok egy-egy jó javaslat hatására a véleményemen változtatni C _ Ott van bennem a hajlandóság. A munkatársaimnak a maguk módján meg kell küzdjenek a feladataikkal. mintsem. amikor célokat tűzök ki A _ Igyekszem magasra tenni a lécet és rövid határidőket adok meg. Így járok el tervezéskor A_ Csak ott gyártok terveket. Bízom a munkatársaim felkészültségében. D_ Rendszeresen beszélünk meg célokat a munkatársaim számára. hogy kihívások kellenek a munkatársaimnak. A terveknek jól megfontoltnak kell lenniük és a munkatársakat mozgósítanom kell velük. amit én célként megadok. ahol a helyzet ezt feltétlenül megkívánja. hogy a meglévő terveket következetesen betartassam. átengedve a kollégáimnak. Úgy gondolom. hiszem. Ötleteléskor ezek az irányelveim A _ Mások ötleteire mindig megpróbálok semlegesen. amennyire az adott helyzetben. hogy a saját személyemet. hogy a munkatársaim értsék és elfogadják a céljaikat. irányelveket adok. C _ Elsősorban javasolok. hogy a munkatársaim maguknak állapítsanak meg célokat. Fontos számomra. véleményemet előtérbe toljam vagy küzdjek értük . kihívást is lássanak maguk számára bennük. Én magam inkább értékszámokat. véleményeket. képességeiben. hogy a munkatársak a munkaköri leírásuknak megfelelően ellássák a feladatukat. B _ Úgy tervezek. 8 Vezetési stílus-kérdőív Viselkedésem.Nr. sokkal fontosabb. tapasztalataim szerint erre szükség van és inkább arra figyelek. ill. A felsőbb vezetőmtől érkező célokat. Csak addig tervezik. sokkal inkább.

bátorítóak . hogy a döntéseimet keresztülboxoljam. egészen amíg a legjobb döntést meg nem találtuk. Az ajtóm nyitva áll előttük. ha ezt várják tőlem. Ha hibát észlelek. akkor összeszedem magam és még erősebben próbálkozom. ha a többiekben megosztottságot érzek és valóban kénytelen vagyok.D _ Még akkor is kitartok az ötleteim mellett. Többségében az eredményre koncentrálok ilyenkor. másoknak csalódást okozni Döntési helyzetekben jellemző rám A_ Minden javaslatot meghallgatok és igyekszem kapcsolódni a munkatársaimhoz a döntésemmel. ezért a munkatársaimmal együtt dolgozunk a döntési folyamatokban. Ha eltérést tapasztalok akkor megvizsgálom a helyzetet és módosításokat vezetek be B _ A közvetlen szúrópróba típusú ellenörzéseim szigorúak. kritikus beszélgetéseim konstruktívak. hisz csak önfegyelemmel lehet gyors eredményeket produkálni. Azt nézem ilyenkor. hisz a felelősség is az enyém. A nehézségeket kivizsgálom és a tanulságokat összefoglalom Az ellenőrzés feladatában A _ Mindent ellenőrzök. Előfordul. ahogyan csak lehet. D _ A döntéseknek megalapozottnak és értelmesnek kell lenniük. hogy hogyan lehetne a legkisebb energiabefektetéssel a leggyorsabb előrelépést elérni D _ Minden eseményről tudok és ezeknek megfelelően priorizálok. Megvalósításhoz való hozzáállásom A_ Magamat is nyomás alá helyezem. de igazságosak. Ha nehézségekkel szembesülök. akkor is a pozitívumokat emelem ki. hogy szükség van e a beavatkozásomra vagy új utasításokkal megoldható a helyzet C _ Feltünés nélkül ellenörzök. aminek az ellenőrzését a munkatársaim nem tudnak ellátni. akkor hozzáteszem a magam részét is. Az értékelő. C_ Ahol csak lehet ott saját hatáskörben döntök a tapasztalataim alapján. Valamint nagy gondot fordítok arra is. hogy ne terheljem túl a kollégáimat C _ Minden feladatnál végiggondolom. hogy feladatokat én veszek át. Így elkerülom az ellenállást és a kollégáim inkább mégis pozitívan reagálnak B _ Ahol lehetséges ott mások döntéseihez csatlakozom. Természetesen. B _ Bátorítom és támogatom a munkatársaimat.

hogy világosan megmondom én mit gondolok a helyzetről és mit várok el . akkor azon vagyok. hogy idővel lenyugszanak a helyzetek C _ Ha konfliktust vagy nehézséget érzékelek. amelyek automatikusan működnek – vagyis személyesen már nem kell beavatkozzak Konfliktushelyzetekben viselkedésem A _ Kezdettől fogva arra törekszem. akkor igyekszem semleges maradni és a vitákban nem részt venni. hogy ne alakuljanak ki konfliktusok. hogy ellenőrzőrendszereket dolgozzak ki. B _ Ha véleményütközést látok vagy konfliktusokat érzékelek. hogy megnyugtassam a munkatársaimat. hogy újra jó és barátságos légkör uralkodjon. Ha mégis helyzet van. Úgy tapasztalom.D _ A feladatomat abban látom. akkor először is az okait kutatom és ezeket az okokat minden érintettel megbeszélem D _ A konfliktusok és véleményütközések esetén úgy szoktam eljárni.

valami mégsem stimmel. mióta tudom. Szerettem beszélni róla és boldog-boldogtalannal leültem dolgozni. Abban az idıszakban. hogy azoknak akarok segíteni. aminek ekkora értéket tulajdonítasz. Ha ronda vagy és a hirtelenséget. hogy hivatásodnak hívod! #9-Elıször a szív… szeretem mondani – de utána rögvest a fej jön A coaching vállalkozás is vállalkozás. Naaaaaaaaaaaaaaaaagy különbség van. amivel a cégalapítások. amik mögött nem tudok szívvel és ésszel ott lenni. Ez a vállalkozás te vagy. eljárok megbeszélésekre. Kiesett idı. akik másoknak tudnak és akarnak segíteni. ha nagyon elvitt a fejem és például a „jó bevétel” reményében vállaltam feladatokat. amikor coachként ülök le valakivel. Azzal a kis mellékmondattal.10 dolog. Tudom. kell felelıs döntéseket hozni. aki coachingra adja a fejét (Utószóként hallgatóimnak) #10 – Akarnod kell Amikor kezdtem. Néha megkeresnek ajánlatokkal. hogy bennem a coaching kezdetektıl fogva nem a megélhetésrıl szólt. Az ajánlás adója azt mondta: Edit éli is. hogy azóta jobb is vagyok. hogy kövesd a megérzéseidet! #8 – Legyél önmagad! Mindenkinek minden lenni fárasztó. Téged is arra bátorítalak. Ismerem milyen voltam azokban a tevékenységekben. legyen ez fontos számodra Te miért csinálod. hogy megélhetést remélsz ebbıl a vállalkozásból? Hálát adok az égnek. Ilyenkor ajánlatokat írok. Misszió mondja a szakirodalom és én hiszem. Legyél önmagad. amit tudnia kell annak. stb. annak értelme van. hogy hiteles legyél. akik eltávolítottak a szép oldalától a szakmámnak. mi az. a weboldal megírása. amit szeretek és amiben jó vagyok. Ha szívesen terápiázol. abban. stb.Varázslatos dolog a hivatásod gyakorlásának tudata. Mára már úgy hiszem. ezért is fontos. hogy két ajánlást kapott. amik ha nagyon akarom kapcsolhatóak a coachinghoz. Azaz kiadásokról. Azért keresd meg. ami miatt engem választott végül. Amin többször is kaptam magam. hogy nem engedhetem meg magamnak – akár az üzleti reputációm szempontjából – hogy olyan emberekkel kezdjek és olyan vállalásokat tegyek. vagy amikor a coaching eszközöket magyarázom hallgatóknak. hogy nem jött létre a dolog. és a szívemet nem tudtam beletenni. A coaching nagyon személyes mőfaj. legyél hiteles! #7 – Legyen okod arra amit csinálsz. programok idızítésérıl. és … a beletett energia miatt… bosszankodom. Ez túlsegített azokon a problémákon. járt. amit képvisel. és a következı pillanatban már csönget egy ügyfél. azt amit teszel? Tényleg arról szól. Nemrégiben mesélte egy ügyfelem. azzal is eredményes leszel. hogy mi az. szerettem a gondolatát. hogy megtanítottak. a tevékenységeddel? Mi a missziód? . Neked mi a naaaaaaaaaaaaagy célod a munkáddal. elmaradt bevétel… aztán újra eszembe jut. akkor a visszajelzések és eredmények is elmaradtak az elvárttól. ajánlatok megírásáról. amikor elfáradtam az ügyfeleim is kimaradtak vagy olyan emberekkel akadtam össze. hogy a kezdetekben ez nem volt így. marketingrıl. így vagyok a legjobb. keménységet viszed piacra. Abban élet van. mégy a dolgot mélyére a fejedet oldalra hajtva és a sírást gyengéden támogatva – az lesz a te sikered. hogy coachként éljek. vagy érkezik egy coaching megkeresést tartalmazó mail. ami „jó pénz” volt. ezért vagyok hálás a sorsnak és az ügyfeleimnek.

hogy a coaching szakma képviselıjévé válj. azt nem is merik felkérni. hogy a képzésért adod ki a világ pénzét. mint belevágni a lecsóba Ez talán ellentmond a hagyományos gondolkodásnak. akkor hogyan várod. munkatapasztalatukkal – mindenkinek nagy mellénnyel merem mondani: Merészkedj a komoly játékosok közé! #4 – Ha te magadba nem fektetsz. hogy coach-csá válj! #3 – Nem mindig sikerül – és ez is rendben van Ha belekezdesz egy vállalkozásba. hogy az ügyfél sikert él meg). hogy törekedjél a legjobbra. hogy amit pl. amit magadba tettél. Az . mi több. İk sem hisznek benned. azt idegekkel ki kell tudni várni… és igen. elkészít egy bemutatkozót és kiírja a homlokára. sokszor alakul másként. mert most még nem ér rá és csak egy-két órában gondolkodik. a folyamatos kapcsolattartás az érdeklıdıkkel. hogy menjen szabadságra! Rendben van az is. hogy ez csak egy múló. de úgy tapasztaltam. ha egy ülésen – a coach számára – nem születik eredmény (fı. Aki nem érzi a saját értéknövekedését. hanem megfizeted energiáddal. Mondhatjuk. annak a szakmai önérzete gyaníthatóan nem javul. Akik a képzéseimben megfordultak. az életed és a coach feladatok megszervezése – míg zajlik az élet ezek a zaftos feladatok állandó elfoglaltságot és odafigyelést igényelnek. az ajánlatok írogatása. hogy talán nem is jön senki. Az önbizalomhiány az ügyfelek irányába gyilkosan hat. Ha valami komolyra. ill. annak értéke van. nem minden sikerül. elıéletükkel. Ha valamit másként is lehetett volna csinálj. egy weboldal elindítása és tartalommal való feltöltése. hobbis. hogy mosolyognak: Bízz a folyamatban és bízz magadban! #2 – A tökéletesség egy fogalom Szó szerint. A legnehezebb befektetésnek sokaknál azt látom. értékén. amíg egybıl három. ahhoz. hogy elismerjék. Így könnyebb! Neked is javaslom: tedd a dolgodat és szeresd magad (ne gyötörjed szegény lényed hülye gondolatokkal)! persze ennél még ügyesebbet is tehetsz: keress fel egy coachot! #5 – Kispályázni nehezebb. Ezért a megvalósításán fáradozni nem érdemes. mint ahogyan eltervezted. Aztán vedd elı a régi gazdasági könyveidet és olvass utána a Pareto elvnek. stb. Azért add össze. Ne kispályázz! Az idıdrıl és életedrıl úgyis te döntesz. hogy a saját értéke növekedett volna például egy képzésben. egy képzés keretében kapnak. Aki nem becsüli a mesterét. hogy specializált témájában elérhetı és várja az ügyfeleket.#6 – Türelem rózsát terem… és igen a fránya rózsák néha nagyon lassan nınek Legyen az a bemutatkozó kialakítása. ahhoz eljutnak. hogy mélységesen igaz. erıfeszítéseiddel. A türelem nekem is nagy lecke volt – az én rákfeném a félelem volt attól. akkor az nagyon jó kis felismeréseket ad a következı ülésedhez! Merj lépni. hogy az ügyfeleid neked fizessenek Ha valamit sikerre akarsz vinni – például a coaching vállalkozásodat – akkor abba be kell fektess. megmagyarázhatatlanul szerencsés állapot. Ez messze nem azt jelenti. akkor ez az eredményeken is meglátszik majd. És igen az eredmények. akkor az. sokszor meg kell elégedj „elég jó” megoldásokkal. amit a coachinggal töltene. az nem becsüli a kapott tudást és így nem érzékeli. A benned lakó maximalistának és perfekcionistának is mondom. szakmailag értelmesre törekszel és nem csak a mellékes. majd öt ügyfeled lesz. Aki felvállalja magát. akkor ott bizony nem mindent tudsz kontrollálni. merj vállalni és … akik a képzéseimre jártak azok arcán már látom. irányzatot mered felvállalni. A 80/20 szabályának arról hogy az idınk 20%-ban érjük el eredményeink 80%-át. amit másoktól kaptál. Aki nem lép. amikor már sokan jöttek. Mostanra lenyugodtam.

Azaz nem törekszük.erıfeszítéseink 20%-a adja az ügyfeleink elégedettségét okozó kérdéseink és ötleteink 80%át. Mindenki dolgozik már.edit@lemma-coaching. az energiatakarékosabban és ettıl eredményesebben mőködik. céltudatosan a folyamat eredményességére. A kevesebb néha több. neked magadnak is fejlıdnöd kell Nem ismerek olyat. dolgozik már emberekkel.hu . http://www. tılük természetesnek tekinti. Az ügyfél magában is dolgozik a kérdéseinken. a kommunikációról már-már megcsontosodott tapasztalásaik vannak… és mégis. az ı kíváncsiságát és siker igényét is elégítse ki. magának és magával viszont nem tesz erıfeszítéseket? Képezd magad! Újulj meg! Az önismeret és a szakmai eszköztár a coachingban egy végtelenül bıvíthetı tudástár! Várom kérdéseidet. aki abszolút zöldfülüként érkezett volna a coach képzésbe. új információkat és eszközöket befogadni és kipróbálni. És minı döbbenet: aki az izgalomtól meghallja a szabályt. Milyen coach az. Nem igaz? #1 – Ahhoz. céljában konkrét ülést kell produkálni. A vizsgákon szabállyá tettem az „eredménytelenséget”.hu http://www.coachOK. Az életben sincs ez másként. odahallgatni.lemma-coaching. elég egotista elvárás a coachtól. a Vezetık régebb óta vezetık. hanem csak egy jó légkörő. hogy neki produkáljon. a növekedésük és fejlıdésük kulcsa a coachingban. ismer technikákat. hogy a vállalkozásod növekedhessen. véleményedet! Wiesner Edit wiesner. hogy mernek tudatosulni. aki vizet prédikál és bort iszik? Ügyfeleitıl a változást és fejlıdést elvárja.hu.

trénereknek. a lemma coachoknak folyamatosan tart továbbképzéseket. hogy az önfejlesztésre nyitott. 2004-ig vállalkozói hátterét és szemléletét élve vezetőként dolgozott magyar. jó légkörű képzéseken.coachOK. Folyamatosan képezi magát a különböző racionális.A szerzőről Wiesner Edit (1973) Bécsben végzett népgazdász. A shadow coaching megfigyelési. Akkreditált lemma coach képzési folyamatában végzett hallgatóinak. vezetőkre és azok magánéletére vonatkozó eszközeit is ismeri és ügyfelei szolgálatában használja. angol és spanyol nyelven dolgozik. és azóta folyamatosan adja át tudását külső és belső tanácsadóknak. 2007 óta a kompetencia felmérő és az értékelő központi (Assessment Center) folyamatoknak is szakértőjévé vált. Elkötelezettsége a téma és a szemlélet terjesztése iránt azóta is élő.lemma-coaching. 2005-ben tartotta az első coaching szemléleti és alapmódszertani képzést.hu weboldal. szupervíziós alkalmakat: http://www. német. a coaching rendszerszemléletű megoldásorientált beszélgetős.hu Coachként rendszeresen publikál. Célja. a Lemma Coaching Kiadó és Oktató Bt. A szakmának a vállalkozásokra. Magyar. vezetőknek kiscsoportos. hogy azokat a lemma coaching képzési tematikában integrálja. majd multinacionális vállalatoknál. szociológusként. keretében főállású coach lett. fóruma a http://www. 2000-ben ismerkedett meg a coaching kifejezéssel. érzelmi és energetikai módszertanokban Magyarországon és az európai külföldön. Akkor az 1997-ben alapított tanácsadó cége. leképező eszközöket és energetikai eszközöket egyaránt használó módszereit alkalmazza. . Nagyvállalati ügyfelek felsővezetőinek kiválasztásában és kompetencia fejlesztési tervének összeállításában vesz részt. másoknak érdemben segíteni akarókat és tudókat megfelelő megfigyelési és kommunikációs eszközökkel ruházza fel.