Coaching jegyzet

Jegyzet kivonatok a PL- 3782 lemma coach akkreditált coach képzésben résztvevők oktatási anyagából

Szerző és szerkesztő: Wiesner Edit, mester coach
Budapest, 2010 június http://www.lemma-coaching.hu, http://www.coachOK.hu Lemma Coaching Oktatóterem: 1068 Budapest, Benczúr u. 14

Tartalomjegyzék
A coaching kifejezésről:
1. szemlélet és a. emberkép b. rendszerszemlélet c. kommunikáció 2. módszertan a. kommunikációs elemek b. pszichológiai elemek c. személyiségtipológiák d. energetikai elemek e. rendszerdinamikai elemek

Az akkreditált coach képzési tematika A jó coach – coaching szemléletű tanácsadói hozzáállás Érintett coachingban alkalmazható módszerek
Személyiségkérdőívek és tipológiai visszajelzések (MBTI, DISC, Hippokrateszi tipológia, Enneagramm) Kommunikációs modellek o Kommunikációs síkok és füleink o Testbeszéd (Kutya-macska modell) o Nyelvezet (NLP metaprogramok, metanyelv és miltoni nyelv) Pszicho-kommunikációs modellek o Tranzakció analízis o Státuszkommunikáció Pszichológiai modellek o Félelmeink o Meghajtóink (Tranzakció analízis)

-

o Hiedelemrendszerek Energetikai eszközök o EFT o Quantum Jump Rendszerdinamikai eszközök o Rendszerállítás, rendszerek leképezése és intervenciók o Tanuló szervezetek o Precensing/U-Process

Coach eszköztár
folyamatstrukturálás kérdések o biográfia/életciklus o életkerék o hiedelem változtatás (Byron Katie) visszajelzés o személyiségtipusok o nyelvezet, testbeszéd változást segítő modellek o NLP eszköztárából o Rendszerállítás eszköztárából rendszert feltáró eszközök o Konfliktusok háttere- „rend” –etlenségek és tiszteletlenségek Edit szerszámosládája (más publikációkban megjelentett tippek, eszközök)

A szerzőről
Wiesner Edit, http://www.lemma-coaching.hu, http://www.coachOK.hu

Mi is az a coaching?
Bábeli zűrzavar
A coaching szemlélet és módszertani sokszínűség, a coach egyénisége és háttere határozza meg, hogy mivé teszi. Ez igaz a tanácsadás, a terápia, a szupervízió és mentoring, a folyamatfacilitálás, a tréning és mediáció eszközeire is. Ugyanakkor egyfajta definíciót, a megközelítésmódot más módszerektől elhatároló jelzőket tudunk neki találni. A meglévő szlogent és sablonosságot sem nélkülöző definíciókból, amelyek tükrözik a mindenkori csoport és képző idegennyelvi hátterét is, ime egy csokornyi: A coaching alatt személyre, ill. csoportra vonatkoztatott tanácsadó-fejlesztői támogatást értünk. Célja a kliens segítése és kísérése önirányító képességének mobilizálása, jövőjének aktív alakítása érdekében. A coaching nem terápia, és nem célozza betegségek gyógyítását. A coaching vezetők, szakemberek, munkatársak részére szóló tanácsadás hivatásbeli céljaik elérésében A coaching egy individuális tanácsadás egyének vagy csoportok részére a munka világára vonatkozó szakmai és/vagy pszichológiai-szociodinamikus kérdésekben, ill. problémákban egy coach részéről. A coaching egy interaktív, személyre vonatkoztatott tanácsadói- és támogatási folyamat, amely hivatásbeli- és privát elemeket tartalmazhat. A coaching a coacholt személy vagy csoport és a coach bizalomteli együttműködése során megvalósuló fejlesztő folyamat, amely a célmeghatározás, a jelen állapot elemzése, az intervenció és a realizálás, valamint az ezt követő eredmény-ellenőrzés – és követés folyamatán vezet végig.

Coaching témák
A coachingban az ügyfél céljai sokfélék lehetnek. Általában valamilyen változás (ügyfél vagy körülményei) vagy olyan körülötte kialakult vagy felismerten a viselkedése által kiváltott helyzet, amelyre megoldást keres. Jellemzően vannak öngyógyítási eszközeink, technikáink és támogatóink, ha kifogytunk, akkor lép be a képbe a külsős segítő. Mitől szenved az egyszeri ember? • • • • • valami megváltozott a magánéletében vagy munkahelyén (pozíció, munkatársak, elvárások) veszteség érte (munkahely, partner, barát) eddigi bevált, megszokott viselkedésével már nem ér el eredményeket, esetleg negatív visszajelzéseket kap önmagát keresi (egyáltalán és először vagy életfázisaihoz kapcsolódóan újradefiniálná önmagát) új szerepek betöltésére kell felkészülnie (anyaság, apaság, vezetői állás, önálló élet)

kapott tudást, tréninget és elvárás, hogy ezeket a gyakorlatban is elmélyítse, alkalmazza, amiben segítségre van szüksége

Miben segít a coaching ülés és folyamatok? • Segít megtalálni, hogy még milyen cselekvési lehetőségei vannak az ügyfélnek • Segít rálátást szerezni a témára, új szempontokat felismerni, a hozzáállásán változtatni • Gazdagítja a lehetséges viselkedési elemek és az ügyfél fellépési eszköztárát • Fejleszt – egyéni tréninget ad célzottan intellektuálisan és érzelmi intelligenciát érintő kompetenciákban • Segít definiálni a személyes egyensúlyt, segít kidolgozni a célokat, a célokhoz vezető utat és támogat a változási folyamatban való megmaradásban

A coaching fajtái
Ahány coach annyiféle. Akinek az érdeklődése és tapasztalatai az üzleti életben való működésre erősebben vonatkoznak, az az amerikai nyelvezet szerint corporate coach lesz, aki a vállalkozásokkal foglalkozik az business coach, aki az egészséggel az health coach, aki önismereti, párkapcsolati, stb témákra specializálódik az life coach. Magyarországon azok akik az üzleti életben szeretnének, akár megfelelő háttér és rálátás nélkül is, aktívak lenni azok business és/vagy management coaching képzésekbe neveznek be, és nem ritkán ugyanolyan módszertani háttért adó lifecoaching képzést választanak a magánélet kérdéseiben tanácsadóként érvényesülni akarók. Ennek alternatívája, hogy tömény pszichológiai elméleti oktatás alapján kapják a life coach titulust, vagy tömény szervezetfejlesztési ismeretek elsajátítása után executive coachingnak nevezik hátterüket. Úgy gondolom, hogy a jegyzet és könyv létrehozása erejéig most már eleget foglalkoztam ezekkel a definíciókkal. Mindenkinek, aki komolyan és szakmailag rátermetten, felkészülten szeretne másokat segíteni, támogatni, szolgálni, arra biztatok, hogy munkáját az adott megoldások szempontjából definiálja. Az eszközt – a coachingot – mint műfajt, nem érdemes az ügyfelek felé eladni próbálni – mert őket nem ez fogja érdekelni.

A coaching keretei
Alapvetően a coaching egyéni műfaj. Más műfajok képviselői által a csoportos, ill. team coaching kifejezése is elterjedőben van. A coaching folyamat állhat egy vagy több alkalomból. A találkozások hossza egy egészségesen végigkövethető beszélgetés hosszának felelnek meg. A folyamat hosszáról az ügyfél ügye és az ügy feldolgozhatósága dönt. Egyfajta csálé fejlődés eredménye, hogy a coachingot vezetői kompetenciaként is megnevezik vállalatok. A klasszikus coaching folyamatok nem tűrik a hierarchiát – egyenrangú működést követelnek meg. Az, aki felvett és elküldhet, az egzisztenciámra ilyen döntő hatása lehet, szabályokat adhat és a működésemet ténylegesen díjazni, ill. büntetni tudja, az szerencsés esetben érdekelt a személyes fejlődésemben és kommunikációjában már alkalmaz coaching elemeket, ugyanakkor ő elsősorban vezető és nem coach.

de ha a labirintusépítő . ahol kevés a változás és a jól kitanult tanácsadó a bölcseleteit megosztja. tanács adása nélkül is üres gondolat. a múltban megtapasztalnunk. Ezekben a konstrumokban pedig a személyes értékrendek. egy vállalati kihívás. ami lehetne. Magyarországon pedig kedves kolléganőm Papp Enikő vezette be a szlogent. terápiás és tréning módszertanokhoz képest 180 fokos gondolkodás-váltást kíván meg a felhasználó coach-tól. egy rendszerszemléletű. ami a hagyományos tanácsadói. hogy mit volt szabad. értelmezhetővé válik a hagyományos tanácsadással összevetve. változatosabb konstruktum létrehozásán. Egy objektív világban. hogy a világ. érzéseinkkel. hanem a mai társadalomban – ahol minden nagyon komplex. Nincs egy élethelyzet. így Sonja Radatznak is. Nem eszközről. hogy a coaching és a jól hangzó cím: tanácsadás. hogy a döntéseink és választásaink mind azon múlnak. Ehhez képest dolgozunk a coachingban azon. elfogadjuk. hozott csomagjainkkal zárt rendszert képezünk. érzéseinkre és döntéseinkre. hogy emberként. konstruktivista lehetőség. Eredetileg Sonja Radatz. Azaz a gondolkodási határaink feszegetésével egy új és tágasabb. ahol jelentősen megnő a viselkedési alternatíváink és lehetőségeink száma. Módszertan vagy szemlélet? A legfontosabb gondolata az érett coaching témában publikálóknak. Mit jelent ez? A világ. meglévő kategóriákban gondolkodunk. Azaz kijelölt síneken közlekedünk. 2001-ben jelent meg a Tanácsadás.Coaching szemléletű tanácsadás Coaching = Tanácsadás tanács adása nélkül. minden változik és minden tervezhetetlenül bizonytalan – minden segítő/támogató tanácsadótól és vezetőtől. piacszerzési törekvéseihez. tanács adása nélkül című könyve. az 1:1-hez átvehető recepteket. nagy igazságokat és a jól közvetíthető best practice ötletét. sikernek vagy bukásnak éljük meg a velünk megeső történéseket. stb. egy másik vállalat túlélési. amely pontosan hasonlítana egy másik ember nehézségeihez. minden egyes ember világa és a coaching helyzetben keletkező közös világ is egy a sokmilliárd konstruktum között. gondolatainkkal. A megéléseink határa a csillagos ég – vagyis inkább a múltban szerzett tapasztalataink és a coaching csodája révén a fantáziánk is. amelynek kapcsán a coaching szemléletű tanácsadás eszköze érthetővé. amelyben most boldogulnia kell a vállalatoknak és az egyszeri embereknek erősen szubjektív. Konstruktivizmus A coaching módszertanának gyökerei a konstruktívizmusra is visszavezethetőek. Régen hittük a stabilitást. Ez nem azt jelenti. Bennem az van. Ha a mindennapjainkat éljük és nem reflektálunk a gondolatainkra. több véleménye munkámban engem is motivált és ihletett. akkor előfordulhat. ami még nem volt. amelynek gondolatisága. hiedelmes és a mindenkori helyzet érzékelése dönt arról. mit kellett. hanem egy szemléletről. hogy nem lehetnek alternatív útjaink. És talán nem csak a coach-tól. szerző. Életet a mindenkori felhasználó lehel bele és ebből táplálkozik a gondolat hitelessége. Sonja Radatz Németországban tevékeny és a coaching témájában rendkivűl termékeny alkotó. Az ember mint zárt rendszer Számos elmélet létezik arra vonatkozva. könyvből tanulható módszerről van ugyanis szó. hogy épp szeretjük. tanácsot ad ez a munkamódszer talán hibátlanul működik is.

megerősítjük a változatos tapasztalataiban. ebben a mi – Daniel Pink szerint – bal agyféltekés világunkban a logika. hogy abból magunknak problémát teremtünk – tudatosan vagy tudattalanul. rájuk világít. A tanácsot szépen lehet ilyenformán racionalizálni. kapcsolódunk a szóhasználatához és az abból kivehető értékrendjéhez. Ha elfogadjuk a zárt rendszerek elméletét. az út mégis egy helyen tart. a racionális miértjüket és a vállalati értékrendnek is megfelelő értelmüket. A tőlünk független történéseket is tudjuk úgy értelmezni. bejáratott és egy-két esetben sikeres módszereivel közelít új emberekhez vagy minden helyzetben ezeket a rutinosan alkalmazott . Az is szempont. Pedig ezek kulcsa egyszerűen abban rejlik. A jó tanácsok De nézzük meg. hogy másként is gondolkozik viszonyain. hogy megoldást – mégpedig saját magunk számára jó és hosszabb távra is hatékonyat – dolgozzunk ki. és talán picit megbolondítjuk. Innen a felelősségünk és a kompetenciánk. a kalkulált adatok és ok-okozat világában. Megvan bennünk minden erőforrás. hogy a döntést. fantáziájának és eszköztárának poros. stb. hogy ilyet fogalmazzon meg önmaga számára. hogyan működnek a jó tanácsok! Valamiről azt gondoljuk. ritkán vagy tán még soha sem használt bugyraiba. hogy megfigyeljük az ügyfelünk referencia kereteit – figyeljük a nyelvezetét. Nem ritka. praktikát. hogy ezt egy másik ember/vállalat már kipróbálta. Mi gondoljuk. A felelősség kérdése Ebben a mi világunkban – bár néhány ember valóságképe erről mást mondana talán – nincsenek véletlenek. hogy a megszokott. összekavarjuk a lerakott és fixnek hitt síneket. éljük meg. hogy az az ügyfél kihívása. megtudjuk. nincs kiszállás. az elemzés. elmondja a használatukhoz szükséges alapinformációt. játékba hozza őket. Azaz. A döntések azonban – megfigyelések ezt igazolják vissza – nem (csak) racionalitáson. hogy mitől jó számára egy döntés és megoldás és segítjük. akkor fogja ügyfelünk a tanácsot az életébe át is ültetni. mozgósítja a kihasználatlan eszközöket. amit már megpróbált. hogy ezeket a problémákat. Mit csinál a coach? A coach abban segítheti. és gyakran okozzunk is az eseményeket. neki bejött és színtisztán objektíve a mi esélyeink is jók. tapasztalataink alapján mások számára is megmagyarázható legyen a döntésünk. Érzelmi alapú döntések így kapják meg később az „ideológiát”. csak ha a tanács tetszik (vagy a tanácsadó szimpatikus) és megfog. úgy támogathatja felelős és megfelelően felvértezett (lásd mint fent) ügyfelét. hogy az elképzeléseink és korábbi szemléletünk. hanem sokkal inkább az érzelmi hozzáállásunkon dőlnek el. akkor a legjelentősebb hatás. amelyben az érzelmek és az intuíció is képviselhető döntéshozatali kompetenciák lesznek. a megoldásorientáltságot és a pragmatizmust már kevesebben. megdícsérjük. Minden történés értelmezése ránk vezethető vissza. Talán egyszer újra beköszönt a jobb agyféltekés világ. átvéve a saját ügyünket sikerre vigyük. A problémák gyökere a mi látásmódunk.hasonlatával élhetek: különböző folyosókat próbálhatunk ki és akár bővíthetjük is a közlekedők számát és formáját. hogy bevilágít a gondolkodásmódjának. minden hozzávaló. amit tanácsadóként valakinél elérhetünk az az. a probléma látásmódunkat meg is tudjuk változtatni. Ez igy tökéletesen rendben is van. A felkavarást sokan bevállalják.

aki hátrébb von a helyzetből kérdéseivel és ráirányítja a nagyobb összefüggésekre. akik elveiket. hogy hogyan akar továbblépni. hogy egyszerűsítse a terápiás folyamatokat. Mit jelent ez? A tanácsadás része. A tanácsok mellett a kidolgozottságuk és hátterük szól. akkor az út egyenes és ennek függvénye (nem függ a mostani próbálkozásoktól. hogy mi van a cél-állapotban. A német (tudományosabb. A coach az ügyfelével együtt annak a térképén és feltételrendszerén szűri meg a felmerülő ötleteket. perspektíva váltásra késztetnek. módszereiket és tapasztalataikat mindenképpen el akarják adni az ügyfélnek. eltérősége beszél. Lerövidítse azokat és kevés szóval sokat mozgasson meg klienseiben. Megmozgatják az agyat. tehetetlenség. hogy amikor eléri a célját. hogy az ügyféltől elvárjuk mondja el.viselkedésmódokat választja. Az előregyártott válaszok szűkítik és rögzítik a lehetséges megoldások körét. visszautasítottság. hogy megörülnek az útnak. mint a felelős kérdés: hogyan próbálkozhatnék másként? Ehhez is jól jön a coach. akadályként megélt hiányosságoktól.). minőség ellenőrzöttebb) coaching módszertanok nagyban építenek az ő munkájára. cégére vonatkoztatva. korábbi élethelyzetére. stb. Steve de Shazer munkásságát arra tette fel. hogy mi a cél és hogyan néz ki az ő cél-állapota. A tanácsok ellen beszél azonban a szituáció és alkalmazási felületek sokszínűsége. nem csak beszélgetünk. És amíg a figyelem új fókuszt talál és a gondolatok kavarognak. És valóban a megoldások a különböző viszonyrendszerben és környezetben különbözőképpen (vagy éppen egyáltalán nem) működnek. Másik világ Egy ügyfelem mondta gyakran. stb. Persze ismerek szívós tanácsadókat. mire van szüksége ehhez? A coaching ügyfél is megkapja ezt a kérdést. Ami az egyiknél tökéletesen jó az a másiknál valahogy nem passzol. tanácsokra. (az amerikai irányzatok és iskolák nem módszertan alapúak. A megoldás is fontos Sokszor látom a csapdát gyakorló coachoknál. de csak miután már tisztázódott. A coachingban a váltókat a probléma-állapotból ezért mindjárt az elején a cél/megoldás-állapotra kapcsoljuk. De Shazer beszélgetéseiben tehát az első kérdésként mindjárt azt kérdezte. kivel és hogyan csinálja másként? Mi a különbség? Merthogy ha már tudjuk. Imso Kim Berg férje volt – ő szintén jól és élvezetesen ír a megoldásorientáltságról a családokkal való munkájában). némi szemléleti elem és szabad stílus jellemzi őket és képviselőiket). addig a kérdésekre nagyobb szükség van. hogy az egy másik világ volt. az emberi viszonyrendszerre és kommunikációs különbségekre az ügyfél figyelmét. ha kezdettől megoldás-állapotba visszük az ügyfelünket. mint a záporozó okosságokra. Ennek az elgondolásnak az atyja Steve de Shazer (Animula jelentette meg rövidterápiáról íródott könyvét. akkor mit csinál másként. a szép keresési folyamatnak. A coachingban az egész folyamat számára energiát adhatunk. sokszor gyakrabban előretolakodó érzések. Azok meg jól nem működnek! A düh. A coachingot a megoldásorientáltság is kitünteti – azaz célba akarunk érni. A (jó) kérdések mindig bővítik a lehetőségek (és a mögöttes gondolkodás) körét. .

Az akkreditált lemma coach képzés (PL-3782) A folyamat célja Ebben a képzésben a coaching alapelveivel és eszközeivel ismerkednek meg. felkészültek arra. Rendszerfelállítás. amiről szó esik. aktív nyelvezet használatára motiválni a problémaorientált beszélgetéseket megoldás-orientáltba átváltani a beszélgetéseket megfelelő eszköztárral. A coaching szemléletű tanácsadás képzési folyamat eredményei A képzés végén a résztvevők nagy magabiztossággal tudják elkülöníteni a direkt tanácsadás. A folyamat alapja. hogy a résztvevők az eszközöket konkrét saját (ill. ill. Tranzakció Analízis. saját munkahelyi) esetek feldolgozásán keresztül ismerjék meg. szervezeti. a beszélgetőpartnert egy pozitív. élő és éles coaching helyzetekben történik. egyértelmű kommunikáció • eredményesebb tanácsadói fellépés . jól alkalmazott feltáró és segítő kérdésekkel. A kipróbálás egymáson. Cél. hogy mikor melyikre van szükségük. munkahelyi jelenségek korrekt leképezésére a rejtett jelenségek (hierarchia. A résztvevők a napi tanácsadói munkában képessé válnak: • • • • • • • • • a hozzájuk forduló ügyfelekkel folytatott beszélgetések bizalmi légkörét kialakítani saját nyelvezetük formálásával. rivalizálás) feltárására és megértésére az általuk feltárt jelenségek. problémák korrekt és kiegyensúlyozott kommunikálására az érintettek felé a problémákhoz kapcsolódó megbeszélések moderálására. segítő visszajelzésekkel és tükrözéssel előre mozdítani ki nem mondható pontokat. „első”-ség. a tréning és a coaching módszereit egymástól. hogy mindent kipróbálunk. azokat gyakorolhatják a résztvevők Az alap eszköztár a tudatos beszélgetésvezetés és a coaching folyamat strukturálása – ezen belül: • • • megoldásorientált NLP. nem nyelvi megjelenítési eszközök használatával felderíteni és a beszélgetőpartnernek a helyzet átlátására megadni a családi. hogy a munkájuk során a legmegfelelőbb módszert tudják alkalmazni. el tudják dönteni. facilitálására A coaching képzési folyamat fontos melléktermékei • jobb önismeret a képzésben résztvevők számára • tisztább.

azért tilosak a rövid folyamatokban az eredmények. Módszertaninak mondom a képzést. hogy új dolgokat tapasztalj. amennyire szükséges és annyira heterogén. segítő kérdezés. Ehhez is elengedhetetlen. kapcsolatrendszer feltárásának módszerei beszélgetés strukturálás Coaching beavatkozások: • • alapintervenciók a mélyebb feltáráshoz és jobb megértéshez alapintervenciók a megoldásorientált beszélgetésben A coach képzés alapelvei Ez a képzés – bármilyen képzés – akkor lehet számodra hatékony. Amit ezért a képzéshez kérek. A képzés előfeltétele. Azért lassítunk. ehhez hasonlóan sokszínű hivatást jelent. játékosság jelentősége. Ebből adódóan is minden csoport összetételénél odafigyelek. . megtapasztalni az új tudással. hogy a csoport annyira homogén legyen. elkötelezetten és aktívan veszel részt benne. Sokan nagyon sokat tudtok. amelyeket annak idején majd ügyfeleidben is tudatosítani tudsz. felkészültségét tekintve. eszközök) Strukturálás: • • • • megoldásorientáció motiváció munkahelyi és életjelenségek. hogy megengedd magadnak. Minden elmélet és modell.A képzés során elsajátított képességek Coach-nyelvezet: • • • • • rapport-kommunikáció (érzékszervi csatornák elve alapján) feltáró kérdezés. új megközelítésmódokat megismerj és kipróbálj és … még ha csak a képzés erejéig is… de a jól bevált módszereidet a második helyre soroljad. személyiségünket és szellemiségünket tesszük bele. tapasztalatainkkal. amennyire csak lehetséges. A csoport módszertani csoport – azaz egy módszertant tanulunk. Önmagadat fogod először megismerni. Az aktív részvétel azért is fontos. mert a képzés folyamán egymásnak is tanítói leszünk. hogy az újonnan megismert módszereket ki tudjad próbálni és önmagadra vonatkozóan releváns megfigyeléseid legyenek. hogy kommunikációdban felkészült. tanácsadásban jártasságot szerzett legyél. A képzés folyamán egymáson gyakorlunk – a mindenkori ügyfeleid és hozott témáik. amit ügyfeleiden szeretnél kipróbálni. hogy a néha paradox feltételeimet is fogadjátok el. kérdéseinkkel. de igazából egy nagyon komoly változási folyamat. tükrözés segítő visszajelzés pozitiv és aktív nyelvezet megjelenítési eszközök használata (szimbolika. ha résztvevőként odafigyelve. tanultatok már az életetek és munkátok során. egy-egy új modell tükrében és önmagadon indulnak be a változások. tudásunkat. amibe mindannyian saját hátterünket. ki kell állja az önmagadon való kísérlet próbáját.

velősen tálalja. hogy mindannyian felteszünk kérdéseket. hogy egymásnak visszajelzést adunk. Egyfajta rugalmassággal a tematikát akkor tudom kezelni. egy-egy visszajelzés kapcsán. egymással nyíltan. Azonnal. őszintén és bizalommal közlekedünk. Ezért kérlek. akkor arról beszélünk. hogy mondanivalóját összeszedetten. erősebb fejlesztési javaslatokat tartalmazó visszajelzést a képzési folyamat 5. de lelkeddel. Ebben a következő a coaching szempontjából is fontos alapelvet érvényesítjük: csomagolunk és pozitív. ugyanakkor a megszólaló felelőssége.Minden találkozásunk előtt. Egymáson dolgozunk. hogy a csoport tanulási folyamata zavartalanul és nyugodtan folytatódhasson. A csoport együttműködésének alapja – és az egyéni képzési szerződéseknek is része – hogy egymásra vigyázunk. Minden kérdés jogos. hogy figyelj oda. konkrét momentumokkal fogalmazzunk egymás felé. rossz érzések maradtak benned egy-egy gyakorlatban feljött gondolatokból. ha tudom. hogy mikor érkezel. hogy ne csak testeddel. A képzési alkalmak rendje: A kezdési időpontokat pontosan betartjuk. a rohanó mindennapokban működsz. alkalmáig a képző adja. minden észrevétel és tapasztalat engedélyezett és igen. ha bátran behozod. Minden gyakorlatot megbeszélünk. mire figyeljek. egymáshoz hozzuk és egymástól visszük energiáinkat – vigyázzunk ezért ilyen módon is egymásra. elismerő visszajelzéssel indítunk. A nehezen fogalmazható. tudom. hogy végighallgatjuk egymást. kiértékelünk – ebbe beletartozik. meleged van. Ehhez hozzátartozik. . hogy az „ember” elképzeléseiből az „én” véleménye legyen és személyes háttérrel. A csoport együttes tanulásának része. intellektusoddal is jelen tudjál lenni a képzési alkalmakon. elmondjuk tapasztalásainkat. Ha valami nem stimmel. az a jó. gondolatainkat egy-egy témához. Társadalmilag elfogadott elv. fáradt vagy.

A képzés PL-3782 tanúsítványa (magyar változat): .

A coaching szemléletű tanácsadó kompetenciái Kompetencia: ahogyan a készségeink. amit saját tapasztalásból tudunk. Ezért a profi coach feladata segítenie ügyfelét abban. tehetségeink alkalmazott viselkedéssé. hogy megerısödjön. mi inspirálhatja. A jó coach kompetenciáit 15 viselkedési formában határozza meg az amerikai Thomas Leonard alapította Coachville. hogy az ügyfél megérthesse. és osszuk meg. hisz amolyan felfedezı félék vagyunk. • • várjuk el a magasabb színvonalat nagyobb dimenziókban gondolkodtassunk Élvezi az ügyféllel töltött időt Paradox? Mégis egyszerő. Ha csak meghallgatjuk az ügyfelet. mutassunk rá a nem hangoztatott értékekre is • • tükrözzük vissza a gondolkodásmódot. Tükröt tart az ügyfélnek Minél tudatosabb valaki. Az eredmény: egy magáról jól informált ügyfél. hogy az felfedezze a tehetségeit. hogy támogatjuk abban. akkor sokáig várhatunk a provokatív pillanatra. A kíváncsiság mentén navigál A természetes kíváncsiság jó irányítónk lehet. hogy picit többet tegyen. merjen olyat. ami nem hangzik el kérdezzünk rá a nyilvánvalóra és a gyenge pontokra kérdezzünk rá arra. Ezért kérdezzük meg célzottan arról. • • dicsérjük és kérdezzük tudná e még jobban láttassunk meg vele az addigi határain túlmutató lehetıségeit. Ha kedveljük az ügyfelet. • • • örüljünk az ügyfél erısségeinek kedveljük hibáiért. félelmeiért értékeljük az elszalasztott lehetıségeit is. a szükségleteit és álmait. mint amit egyébként meglépett volna. Ettıl az ügyfél is többet mer és jobban halad. a paradigmákat segítsük az energiaforrásainak felfedezésében. amit hallunk. stb. és nem szólunk közbe. Ezt úgy tudjuk elérni. annál jobb döntéseket tud hozni. mi motiválja. hogy személyes „lécei” magasabbra kerüljenek. hogy a benne és terveiben rejlı nagy értékeken dolgozzunk. mégis ez a munkánk lényege: az ügyfél személyes erejét. vagy éppen nem stimmel. Nagyobb összefüggések foglalkoztatják Bár a legritkább. a maga teljességében (hibáival és értékeivel) akkor magas bizalomszinten tudunk együttmőködni. nagyságát. aki rátalál és dinamikusan halad a tudatosság útján. . Ezek a kihívások segítenek számára. gyakorlati tudássá válnak. hogy egy ügyfél úgy érkezik. az értékeit. ami bennünk megmozgat valamit. amirıl nem gondolta volna. Kiemeli az ügyfél jó erőfeszítéseit Katalizátor és gyorsító legyünk az ügyfél folyamataiban. A profi coach Felvállalja a provokatív beszélgetést A coaching ülések általában rövidek. hogy tudja. amivel tisztábban láthatunk a témában. • • • figyeljünk arra. tegyünk fel jó kérdéseket. az adottságait. minél pontosabban látja át helyzetét. a jót benne. a gondolkodását és cselekedeteit hívjuk ki. ahogyan érzünk.

Mik ezek a felesleges elemek? Ítélkezés. Ha ezek közül minél többet fel tudunk fedezni. elvárások. kicsinységünkrıl beszélhetünk az elıítéleteinkrıl. amik a coaching folyamatot lassíthatnák. mit élünk meg. hogy mi a legfontosabb – nem a legsürgetıbb a változásokra koncentráljunk folyamatosan változtassuk a célt – a legfontosabbat. a felesleges elemektıl. akkor annak nagy változtató ereje van. A bátorítás nem elegendı! • • legyünk izgatottak az ügyfél elért eredményeitıl mutassunk rá a mélyebben meghúzódó nagy változásokra. Felfedi az igazságot Az igazság talán még a tiszta ıszinteségnél is feljebb van. határainkról vállaljuk a felelısséget azért. tehetségeiért) annál bátrabban lép elıre és lesz sikeres. Ünnepeli az ügyfelet Minél gyakrabban. Amikor segítünk az ügyfélnek jó okokat keresni az nagyobb segítség. intuíciójától a folyamatban. Új területekre is belép Új koncepciókat. hogy coachként minél többször beszéljünk arról. • • gondolkodj el a nagyobb igazságról beszélj neki az általad megtapasztalt tökéletességérıl a világnak. hogy mit látunk. Amolyan mozgó célpontként mőködik. szempontokat mutatunk az ügyfélnek. mélyebben tudjuk az ügyfelet ünnepelni (tetteiért. a coachnak rugalmasnak kell lennie. elıítélet. hogy hatékonyan tudjon alkalmazkodni és az adódó lehetıségeket megérteni. új célokat találtatunk vele. Minden helyzetben meglátja a tökéletest Életszemlélet is. hisz minden helyzetben több igazság mőködik. mondjuk ki. ami elbizonytalanít. ha valami kellemetlen számunkra • • beszéljünk az észleléseinkrıl beszéljünk arról. amit észlel. sürgetés. Még akkor is. Ezért fontos. Megosztja. hogy ami történt. haladásáért. mintha tippeket. Megkeresi az igazán fontos dolgot Hangulat és helyzetfüggı. elveket. büszkeség. minden embert és cselekedeteit több igaz érzés is mozgathatja. „kell”-ek . meghívjuk egy új gondolkodási irányba. elkötelezettségéért. ha ott és akkor nem értjük. ahogy van Az ügyfelek függnek a coach visszajelzésétıl. ahogyan hangzunk. hogy minden helyzetrıl elfogadjuk. kísérleteztetjük. Tisztán kommunikál Értsük meg a saját kommunikációs mőködésünket és tisztítsuk meg a hiányosságaitól. „lehet”-ek. nem látjuk ezt az okot. • • • azt derítsük ki. értetlenség. ki tudjuk mondatni. mit hallunk ki. stb. Hihetetlen katalizátor lehet egy megemlített rossz érzés. az egy jó okból történik így és nem másként. . megfigyeléseitıl. • • • gondolkodjuk el a saját reakcióinkról. félelmek. álmaiért. technikákat és megoldásokat javasolnánk.• • • érdekeljenek a helyzetek érdekeljen a helyzetek mögött mőködı dinamika érdekeljenek a tények. • • beszélj az ügyfél számára új ötletekrıl kísérletezz. hogy mivel érheti el az ügyfél a legérdemibb változást.

Az a tudatosság. és a konfliktusok felelős feloldásának készsége. A felkészült és eredményes coach. azaz a kommunikáció eszköze is a coach eszköztárának része. kommunikációs. mégis emberek vagyunk – nem hibátlanok. elfogadottságban.és eszköztár a kompetenciák tanulható része. a rájuk való odafigyelés képessége (empátia). Valahol mindenki coach.a módszertani kompetenciák és . érzelmeit és viselkedési mintáit. határairól Tanítsuk meg az ügyfelet. . Módszertani kompetenciák A tényleges modell. . Amit szeretnénk: az a siker. azonban nem csak odafigyelését. Ha ennek rendszerezett megfelelőjét az európai szakirodalomban keressük. hogy a coach vizsgálja és felismeri saját érzéseit. aki le tud ülni beszélgetni egy másik emberrel. Személyes kompetenciák Ebbe a kompetencia csokorba legelsősorban is a coach érzelmi intelligenciájának köréből az önismerete és érzelmi rugalmassága tartoznak. Valamint a szociális érzelmi intelligencia megnyilvánulásai: mások érzelmeinek felismerése. hogy a coach vajon saját gondolatait. hiedelmeit tiszteljük az ügyfél stílusát tiszteljük az ügyfél kívánságait. egymást részben átfedő kompetenciái . akkor a négyes modellt találjuk. megértését tudja behozni a folyamatba. akkor marad fenntartható. • • • tiszteljük az ügyfél határait. Tiszteli az ügyfelet emberségéért Mindannyiunknak vannak határaink (belsı és külsı). a fejlıdésünk különbözı állomásainak értékelésével. légkörben) abszolút biztonságosan és megtámogatva jöhetett létre. Bár a coaching témája a bennünk rejlı potenciál és lehetıségeink maximális kiaknázása.a szociális kompetenciák. de egy stresszmentes folyamatban. ha (környezetben. Kierıszakolt vagy az akarat erejébıl táplálkozó változások vannak.a szakmai kompetenciák. Támogató légkört alakít ki A siker. az ügyfélnek tanítható emberismereti. nem gépek. a személyes fejlıdésrıl nem is beszélve. Ebben a modellben a jó coach egymásba kapcsolódó. a határaink felismerésével. hiedelmekre vonatkozó modelljeit is alkalmazza. . amely automatikusan támogató új impulzusokat is adó. hogy az igazságokat azok gyönyörőségéért és ne csak az aktuális használhatóságukért fedezze fel magának Legyünk nyitottak a coaching üléseinkrıl elhangzó igazságokra. hanem célirányos kérdéseit. érzéseit meg tudja e az ügyfele számára is megfoghatóan fogalmazni.a személyes kompetenciák. A coaching jelenét meghatározza az is. de ki szereti ıket? • • olyan légkört alakítsunk ki. az önreflexió képessége és vállalása.• • • Fedjük fel az igazságokat az ügyfél képességeirıl.

vagy fajsúlyos élettapasztalatokon (betegség. hogy mit tartanak etikusnak. a termékeny munkakapcsolatot fenntartsa. úgy csinálsz mindent” – Chery Huber Aki a coaching szemléletével és eszközeivel megismerkedik. specializált háttértudásával és tapasztalataival kell életet leheljen az általa coachingnak nevezett tevékenységbe. hogy ügyfeleiknek a coaching eszközével életvezetési és kommunikációs kérdésekben ajánlják segítségüket. ill. TA. pszichológiai háttérrel nem érdemes a coachingba belekezdeni. könnyen tanulható módszerek (megoldásorientált coaching. az tanácsadóként.és vallásváltás)mennek keresztül. Rendszerszemlélet. Az egyes fejezetekben. fogyás. Azonban a fenti idézet tükrében is fontos megérezni. Nem bizonyos szakmai tudásra. képviselni. magukban módszereket integráló coachok összefüggéseket találnak. stb. megfelelő kommunikációs készséggel és némi módszertani. Szakmai etika „Ahogy bármit csinálsz. Azt vallom. akkor az már régen rossz. az elméleti modellek előfutára mindig az emberkép és a megkövetelt tanácsadói hozzáállás. hanem a coaching téma-specializációnak megfelelő szakmai háttérre van szükség. kultúra. kineziológiát. amelyek fontosak a környezetünket adó családunk. embereivel való interaktív helyzetek megértésében. Minden coach saját személyiségével. Érdekes fejlemény. hogy valamit egy etikai kódex hatására nem teszek meg. annak megváltozik a világhoz. stb. coachként is hitelesen fogja tudni az emberek szeretetét. tanulnak. a harmóniát. vagy a gazdasági életből szállnak ki. EFT) és vannak a nagyobb összefüggésből kiragadott. hogy ügyfelével való együttműködésének légkörét felépítse.Számos módszertan van a coaching piacán – ezek egy része valódi értéket képviselő teljes modell (NLP. a rendbe vetett hitét. ahogy a különböző. modelleket tartalmaz. hogy aki emberileg hiteles. csapatunk. Te erről mit gondolsz? Várom véleményedet: info@lemma-coaching. hogy a pszichológusok. Sokszor rácsodálkozom. akik úgymond „csak” családterápiát. Az elméletet megelőzve azonban a coachnak szüksége van arra a képességre. appreciative inquiry. embertársaihoz való viszonya. terápiás munkájuk mögé minden tanulmányukat felsorakoztatók növekvő ellenségességgel követik a más – nem lélekvizsgálatra szakosodott – coachokat. Szociális kompetenciák Ez a kompetencia tanulható és az ügyfélnek is tanítható elveket.hu . presencing). tiszteletét. Szakmai kompetenciák „Csak” élettapasztalattal. a zavarokat rendezni tudja. Utóbbiak köre folyamatosan bővül. hogy ha előfordulhat. amikor hosszú passzusokban rögzítik egy-egy szakma képviselői. és nem emberségem tart vissza tőle. családállítást stb. természetgyógyászatot.

amikor coachingnak hívom. ami ellen felemelném a szavam? Ami.” Küld be a megoldásodat! info@lemma-coaching.hu. ha engem vagy embertársamat tanácsadói helyzetben érné. készíts rövid szakmai bemutatkozót. amelynek alapját ez a gondolat képezi: „Ezt csinálom.1)Házi feladat Inkább módszertani emlékeztetőül álljon itt tehát néhány kérdés. sorrend nélkül) Mi az. amit csinálok. Mik azok az alapértékek számomra.hu . akkor az ellen tiltakoznék? Milyen ügyfélkapcsolatokat szeretnék felépíteni? Hogyan szeretnék az ügyfeleimhez viszonyulni? Milyen határokat akarok magaménak tudni? Milyen az értékrendemre. az együttműködésben való viselkedésemre vonatkozó visszajelzésre lennék a legbüszkébb? 2) Házi feladat Kérlek. 5. info@coachok. amire a coaching munkámban is szeretnék odafigyelni? (min.

A coaching együttműködés alapelvei és lehetőségei • • • • • • • • • • • • A szinergia: az. hogy a coach meghallja. A coach segíthet felfedezni ezt a valamit… ami általában egy nagyon egyszerű dolog. hogy felfedezzük. hogy coach és coachee megfeleljenek egymásnak. hogy honnan kerül be Lehetséges boldog és kiteljesedett életet élni – ez nem egy fantazmagória. akkor is mindenkor felelősen lépjünk ki belőle Az életben sokkal kevesebb a problémánk. ha a személyiségünk és értékrendünk erős alapokon áll – ezért ez a coaching első számú célkitűzése A coacheenak vannak válaszai. Ráadásul a coachee is mindjárt tudni fogja mihez van szüksége a coachra. nem privilégium vagy születési előjog. hogy mit is akar valójában. hanem egy megcsinálható mutatvány és igen: még ebben az életben Sok a kimutatás arról. Nem kell kiérdemelni. az eredményes együttműködés záloga Ha a coachee biztosan érezheti. az eszünk és a pénztárcánk Mindannyian kiképzésben lévő Picasso-k vagyunk. odafigyel rá. A kényelmetlen helyzetek megtűrésére rámegy a szívünk. de néha a coach tudja a választ – a folyamat szempontjából mindegy. A világ türelmetlenül várja. akkor gyorsabban tud fejlődni és előre haladni Minden helyzet menthető. az egyszer még sokba kerül. Az emberek többsége nem tudja. hogy az emberek hány százalékát (1-10%) használják ki valódi potenciáljuknak – a coaching ezt a számot növeli A sikeresség érzése alapvető emberi jog. kifejezzük és megmutassuk kreativitásunkat . javítani… ha mégsem. Amit halogatunk. átkeretezni. Ha a coachee jól megfogalmazza mi számára a siker – onnantól a coaching folyamat már könnyen megy. lehet optimalizálni.

amit én tudok jelenleg a szakmáról. A coaching. kedvenc megoldási javaslataim? o Miben ismétlem magam (amikor nem jut jobb eszembe)? o Ha hatalmamban állna. hogy: o Fontos legyek ebben a helyzetben. Ha a coach érzi. hogy fogok tudni érdemi segítséget/támogatást nyújtani ügyfelemnek? . ennek az embernek o Tudjak.Mik a kedvenc problémaköreim o Mi az. mint az ügyfelem o Úgy érezhessem én már túl vagyok azon. amire ezt az ügyfelemet használni akarhatnám?) Kedvenc szerepek. szándékom. kivetítés (projekció). szerepjátszás reális veszélyek a kezdő coach számára. szerepekben találom magam? o Ahogy másokhoz viszonyulok. ennek az ügyfélnek az eseténél? Önértékelés és kötődések szintje rendben van . hogy én vagyok ennek az ügyfélnek. van abban is visszatérő irányelv? o Kikkel tudok mindig kekec vagy gonosz lenni? Kiket nem szeretek – lelkesen? . kedvenc megoldások. gondolatait. ebben a kérdésében a legjobb megoldást jelentő coach? . Amire a coach érzelmileg ügyelni tud a coaching során Saját hatás(kör) tisztázott . a szereplők valamelyikével pártos. okos legyek. mint bármelyik emberekkel intenzíven foglalkozó tanácsadói forma. okoskodás. továbbléptem.Elhiszem. akkor érdemes szupervízióban is megbeszélnie az érzéseit.Elhiszem. hogy az ügyfelemnek itt és most.Mik a receptjeim.Mennyire fontos számomra.elhiszem. hogy egy-egy ügy jobban megérinti. Együttérzés Coach önismeret Az eredményes coaching folyamata megkívánja a coach-tól az együttérzést és együttgondolkodást. hogy mi köze van ennek a problémának hozzám? .Beleélés vs. amiknek lelkes szakértője vagyok… és tudom. mint az ügyfelemé o Hallgasson rám az ügyfelem? o (mi az a saját célom.Az életem során milyen szerepekben találom magam újra meg újra? o Van abban visszatérő motívum. hogy azzal. amit a magam életében problémaként élek meg és még a legjobb megoldást nem találtam meg? o Mik azok a problémakörök. Az érzelmi bevonódás. az ő témájáról. amit az ügyfelem rendszerében magamra vonatkozóan mindig meglátok? . az elegendő lesz.elhiszem. hogy milyen helyzetekben. hogy életem 3 legnagyobb kihívását megoldjam. jobban tudjam. fejlettebb a gondolkodásom. megkívánja az egészséges önismeretet és az önreflexió képességét. akkor hogyan nézne ki ez a megoldás? Mi az. azonosul. kedvenc problémakör . ebben a kérdésben valóban coachingra van szüksége? .

A coaching folyamatok eredményességéhez elkerülhetetlen. hogy igyekezünk az önmagunkról alkotott jó (vagy éppen rossz) véleményünket fenntartani. kiszámítható zsigeri működésünkkel és ezzel önmagunk és a környezetünk is kiválóan elvan. Amíg a stressz tart. coachként vagy vezetőként együtt dolgozik annak ismernie kell az önismeret. Szép-szép. de lassítja. amit megfigyelünk azzal. hogy esetleg elgondoljuk. ami addig biztosnak tűnt. most már nem működik. hogy önreflexióval és valami értelmes új viselkedésformával próbálkozzunk. kísérletezünk vagy épp lebénulunk (TA passzivitás formái). A mindennapi működést az önreflexió azonban. aki az alapelméletet az önmegfigyeléshez megalkotta. boncolgatnánk motívumainkat egy-egy konfliktusban. amikor mindennél nagyobb szükség van az önreflexióra. tudatos önreflexió jelentőségét a tanácsadás folyamatában. hogy tudatosan figyeljük meg önmagunkat. Új viselkedéselemekre van szükségünk! Nem ritka. amit megszoktunk. eredménytelenül. hogyan tudunk sikeresek lenni a feladataink működtetésében. Kutatások bizonyítják. hogy kvázi tudjuk. A másik véglet azonban. hogy ilyenkor kapkodunk. Másrészt pedig folyamatosan – önreflexiós folyamatok révén – szembesítjük magunkat. többségünk tudattalanul kerüli. hogy egyrészt folyamatosan megfigyeljük magunkat. Képzeljük el. hogy pozitív lesz a végeredménye. Itt a biztonság és védettség érzetet nyújtja számunkra a saját kiszámíthatóságunk és az. de ez azt jelentené. ha mindig meg-megállva elemeznénk reakciónak egyegy beszélgetésben. addig nem is igen tudunk abban gondolkodni. hogy valamit nem jól csinálunk. Az önreflexió azt jelentené. Az ő elméletükben az önmegfigyelés és önreflexió három alappillérre támaszkodik: az önmagunkra való tudatos odafigyelésre (ez egy állapot) az énképre (amit önmagunkról gondolunk) és az önreflexiós folyamatokra (amikor összehasonlítjuk. amilyennek önmagunkat látjuk). tanácsadóként. hogy valami. Amikor eddigeddig-eddig vagyunk. amit élünk. ahol ha sikerül a dolgunkat úgy tegyük. Frey. A stressz hátterében az áll. azaz egyre stresszesebbekké válunk. aki tudatosan. Különösen is a munka világában. Elvégre kiválóan létezünk bejáratott kapcsolatainkban. hogy az önreflexiót van. Mondhatni kerüljük az önreflexiót. amit szeretnénk és vállaljuk fel a változtatás felelősségét. azzal. hasonlítsuk össze. Ezzel a . már nem értjük és nem tudjuk élni a korábban biztonságosnak gondolt képleteinket. Wicklund és Schleier – az a szerzőhármas. Fűhöz-fához. változtatunk. Mi pedig újra és újra a régi sémáinkkal próbálkozunk. Nem ráznak meg bennünket az ellenkezőt bizonyító események és visszajelzések. amit tudunk. Ha belegondolunk a mindennapokban inkább úgy van.A coaching alapeszköze az önreflexió Aki emberekkel. ha nem is akadályozza.

Ha az önreflexióra bátorítás sikerül. Mert ránézünk. Egy olyan folyamatban. hogy amit újat kikísérletez magának. az adott helyzetben. mint ahogyan azt a kiinduló eszközkészletével. Ez az a pont. ahol az együttműködés egy coach-csal hatékony lehet. személyes életszakaszához kapcsolódó krízis. hogy az ügyfelünk új viselkedésmódokat gondoljon ki magának és kísérletezzen ki a mindennapjaiban. hosszabb távon is hatásos megoldást kidolgozni. Legyen az konfliktus. Ugyanis a környezet változásra adott reakciójáról és arról. addig nem tudunk saját magunk számára. szervezeti vita. egyedi körülményeinkre és igényeinkre szabott. Jobban érezhesse magát. Lényeg. munkahelyről.szembesítéssel azonban a saját önérzetünket veszélyeztetjük kvázi. Ezért is nem csináljuk (szívesen). hogy az ügyfelünk változzék. hogy a társadalmat. hogy jól csinálja. azokat a viselkedésformáikkal együtt. és bántják meg. Próbálja ki magát valami újjal. lehet elővenni a történtekért és a saját nyomorunkért. Szomorú tapasztalatom. hogy amíg a szembesítést nem vállaljuk fel. A deklarált coaching célok között majd mindig szerepel. szemléleti hozzáállásával tette volna. amit kifejezetten az önreflexiónak szánunk és védett közegben történik meg. Bár a változást jobban élte meg. Amiről a coaching szerződés nem szól: a környezet. látásmódja és saját képességeibe vetett hite. És ha megkezdődik az építkezés ott a coachingban résztvevőnek visszajelzésekre van szüksége. Jól jön az is. akik igazán közel állnak hozzájuk és akik már elfogadták őket. amelyen most változtatniuk kellene. mégis elküldtél adott pozíciójából. a munka. ott feltétlen bizalom légkörére van szükség. azoknak kapóra jön a környezetük.vagy szervezeti feltételek nem változnak a coachingtól. az eset bizonyítja. Akik eredményesen mentik magukat az önreflexióból. hogy ezzel. stb. hogy a coaching a környezetben nem hoz változtatásokat. elkerülhetetlen változtatás. Támogatásra a coachtól és környezetétől. azokat ott fent. hogy a szembesítés önmagunkkal elmaradhasson. szintén beszélni kell a coachingban. mire kell még ügyeljen. akkor még egy felkészítési feladata van a coachnak. . Az a cél. A hiba ebbe a képletbe ott kerül. Nem ritkán azokat hibáztatják. abban mellette állnak és jelelnek neki a partoldalról. hogy az építés irányába mutasson a folyamat. azok az egyén változásaival és csak idővel állnak be szervezeti szinten. stb. a kísérletező kedv beindul. stb. Mert ahol rombolás zajlik. a nagy általánost. jól körüljárjuk a gyengeségeinket. hogyan tud ügyfelünk megküzdeni. hogy a helyzetben egyre jobban boldoguló ügyfelemet.

II.Coaching strukturálási modellek I. lehetőségeim . a Képességeim. c Kihasználatlan tudásom. 3. vágyaim II. MOST Titkos álmaim. Fázis modell 1. tehetségeim II. 5. b Releváns tapasztalataim I. d. Kapcsolati fázis Helyzetfelmérés/célpontosítás Megoldáskeresés Lezárás időszaka Utánkövetés időszaka Példa helyzetfelmérő folyamatra II. 4. Ez van MOST és III. támogatóim. 2.

II.lemma-coaching. ill. 6. 4. tudástárában találhatóak.hu vagy a http://www. 3. a http://www. 5. 2.coachok.hu oldalaik cikkeiben. alternatívák Energia Elköteleződés Támogatás Cselekvési terv Részletek és képzési flip-chart gyüjtemény: A képzés keretében. Cél Realitások. . előnyök Lehetőségek. Folyamatmodell A fejlődési lehetőség B 1. 7.

7. Minden egyes emberben már rendelkezésre állnak azok az erőforrások (belső tudás. Irányelvek. 10. Az NLP-s tanácsadói és a coaching munkában az ellenállás mindig a tanácsadóról szó. . hogy az készségnek. 2. milyen a világról benne kialakult kép. hogy folyamatosan figyeljük az ügyfél adta jeleket! Mindig tudjuk. 11. Ezért is különösen fontos. nem szabályok. hogy velünk van e még. olvasni tudjanak. Ez a kép pedig messze nem azonos azzal. Minden viselkedésmód – tűnjék az a környezet számára még olyan zavarónak. Maradjunk rugalmasak: Ha valami nem működik. nem verbális jelek tekintetében iskolázzák megfigyelő készségüket. 9.. annak mindig van külső. Munkájukat például a bölcs és az embereket nagy szeretettel körülvevő. A cél. minden csak az adott próbálkozásunkra érkező visszajelzés. 4. pozitív megnyilvánulásnak számít. A maguk relatív módján azonban vannak olyan elképzelések. A kommunikációt a tanácsadó csak akkor tekintheti sikeresnek. Segítenek hatékonyan dolgozni a tanácsadónak. ahogy a)mások látják a világot és egyes helyzeteket. amelyek kevésbé hasznosak az egyén életvitele szempontjából. a viselkedés szintjén is megfigyelhető nyoma (elsősorban non-verbális jelek). akaratlan apró mozdulatok és hanglejtés. hogy a tanácsadók a testbeszéd. Ami valakiben belül játszódik. Minden ember egyedüli és különleges. hogy megértette. akkor próbáljunk ki valami mást! 6. A világról kialakított elképzeléseink nem sorolhatóak be aszerint. amelyek hasznosak és vannak. ha a megfigyelései alapján. mint Richard Bandler és John Grinder dolgozták ki. Gondolkodásmódjukat áthatja a felszabadultság. képességek). elhibázni. mint minden az ilyen relativizált tudatos működésben – nem mindig és nem minden helyzetben egyértelműek. hogy ő maga milyennek látja a világot. Emberként mindig a rendelkezésünkre álló információk alapján meghozható legjobb döntéseket hozzuk. rugalmasabb lesz és vállalja a folyamatban zajló kommunikációért és emberi kapcsolat minőségéért a felelősséget. problémásnak is – rejt valamilyen pozitív törekvést és jó szándékot. 8. Az NLP felfogás szerint a kommunikáció kulcsa a válaszban rejlik. toleránsan. hogy az olyan apró jelekből. ha létezik ilyen. akkor ezt bizonnyal beépítjük és használjuk is. technikákból nyert önbizalommal felvértezve. fogható és használható e számára az. Bandler. Az egyes ember viselkedését az határozza meg. pír. A terápiás összefüggésből ismert az „ellenállás” szó. a tudatosan alkalmazott nyelvi eszközökből. Grinder a gyakorlati életben is aktív terápiás és tanácsadó szakemberek. 5. Ők határozták meg az NLP alkalmazók számára a következő tanácsadási irányelveket. stb.Coaching NLP-vel – az emberkép Az NLP-t olyan szabadelvű és játékos szakértők. Az NLP eszközét kidolgozó szakemberek. akkor b) amilyen a világ valójában. 1. amit épp mondunk! 3. Megtanul önmagára és az ügyfelére tudatosan odafigyelni. Minden viselkedésformához tartozik olyan összefüggés. sohasem az ügyfélről. Az irányelvek – csakúgy. az ügyfél visszajelzi (non-verbális és verbális jelekkel). mint a szemmozgás. Ha valahol tudatosan vagy tudattalanul is felmerül még egy szempont. ill. amelyekre egy-egy helyzet megváltoztatásához szüksége van. érthető. Ezért különösen is fontos. paradox intervencióiról elhíresült Milton Erickson gondolkodásmódja is meghatározta. megengedően és szeretettel közelítenek az emberekhez. és ennek megfelelően a maga sajátos módján látja a világot is. hogy jók/helyesek vagy sem. A térkép még messze nem a terület. elvéteni. A helyzeteket nem lehet elbukni.

Mi van az ügyfél/coachee céljának hátterében? Belülről vagy külső körülmények hatására lép? Belső indíttatásból vagy kényszerből gondolkodik változtatáson? Spontán módon vagy tervezetten akar lépni Érzésből vagy ésszel nevezi meg céljait Szabad akarata alapján vagy valamilyen felvállalt felelősség tudatában lép? Pro-aktívan vagy reaktívan nyilvánul meg Cél a cél kedvéért. a coach felajánlja az ehhez kapcsolódó eszközeit. amely felé törekszik Kiért tenné. elkötelezettséget igényel e. Szándéknyilatkozat Szeretnék jó lenni adott területen 2. amit tesz? Önmagáért vagy másokért? Egy nagyobb egészért vagy valamilyen ügyért? Elkötelezettség a cél érdekében A coaching folyamatához is. és az együttműködés kereteinek tisztázása után elindul a munka. hogy az ügyfél pontosan kinyilvánítja. hogy mit akar elérni. vagy további pontosítást. Célfókusz A munkahelyi konfliktusok megoldásában szeretnék fejlődni 4. tudatosítsa a coachee-ban. és bármely cél végig viteléhez elengedhetetlenül fontos az elkötelezettség a folyamat és a megoldáskeresés iránt. hogy az „árat” és a változással járó lehetőségeket. . A coach feladata. A cél pontosítása Különböző kategóriákat tartunk nyilván. hogy a cél megfelelő e. tennivalókat. Ez azt is jelenti. 1. A coach kérdez és tisztázza. hogy mik az ügyfél elvárásai. Működtetési cél Minden elém kerülő konfliktusos kérdésben eredményes megoldást dolgozunk ki. A cél részletei A cél elsőszámú szűrése nyelvi szinten valósul meg. Általános cél Szeretném megoldani tudni a környezetemben adódó kérdéseket. a munka öröméért vagy van valamilyen végkifejlet. gondokat 3.A coaching cél Mit fogadhatunk el coaching célként A coaching szerződés alapú működtetése azt jelenti. változásokat a coachee mérlegelte és a cél érdekében hajlandó megfizetni is. aszerint. előnyöket is jól járja körbe. hogy a változáshoz kapcsolódó „árat”.

természetesen válnak vezetővé. engedelmességre taníthatóak. csiszolhattam a módszertant. Aki kihúzza magát. hogy az együttműködési és alkalmazkodó képességük jó. vagy akik tőlem vagy mástól a státusz-orientált kommunikációról már tanultak – azokat is a továbbolvasásra biztatom. amit csak kutya-macska kommunikációnak hívok.Kutyákról macskákról és a testbeszédről Kutyák és macskák Mi az. stb. testbeszédüket figyeled ennek számos jelét is adják. annak elfogadjuk hűvösségét. Aki mosolyog. vélt-valós státuszát és megtaláljuk saját testbeszédünkkel a hozzá való viszonyulás optimális módját. vagy ahogyan filmeken megjelenítik. akin ellenőrizhettem. amit a kutyák és macskák viselkedését megfigyelve az emberekhez való viszonyulásunkba át tudunk emelni? Egy igazi nagymacskától. alapjáraton jó csapatjátékosok. barátságosak. akit megfigyelhettél. szúrósan és folyamatosan tartja a szemkontaktust. Macskáról hallom: füle botját sem mozdítja. gyorsan beszédbe elegyedünk. Szavaikban is jellemzően ott a nyomaték. bizalommal fordulunk. kutyáról mesélik: lelkesen csóválja a farkát. akkor megy. Néró. hogy felismerjük a másik típusát. hanem egy ügyes coachingban ügyfeleinket is jól segítő eszközről van szó) Amit – persze stilizáltan – de kutyáink és macskáink viselkedésében felfedezünk az az emberekre érvényesen a hatalomra. A kutyák. és a biztos kontroll tudata. hogy jó vagy éppen rossz első benyomást tegyünk 8 másodperc . így az én nyugodt Néró barátom is. Ha a viselkedésüket. Enikő kolléganőmtől kaptam először az NLP egyik a testbeszédre specializált képviselőjének Michael Grinder-nek könyvét egy izgalmas tipológiáról. bólogat. nyugalom. Van bennük valami lazaság. Gondolj egy macskára. Nem sokkal később bekerült az életembe az eb. rövid. beszélgetős. fejét oldalra döntve hallgat. mert nem csak egy újabb állatvilágból jövő analógia. mégis hasznos tipológia ez arra vonatkozóan. Ahhoz. komolyan. hogy a legkomplexebb. felugrál. a magabiztosság és a hitelesség jeleként értelmezzük test-beszéde jeleit. Mindez az emberi testbeszédre jól lefordítható és bár nem állítom. kevés gesztussal. akiknél a kutyás testbeszédet látjuk könnyen kapcsolódunk. a befolyásolásra és a karizmatikus fellépésre vonatkozóan tanulsággal szolgálhat. azoknál természetesnek vesszük. érzelmeit is beleveszi mondanivalójába és széles gesztikulálással kíséri szavait. nyomatékos mozdulatokkal ad hangsúlyt mondanivalójának. akiknél a macskás testbeszédet tapasztaljuk hatalmat sugároznak és tekintélyt. Kutya és macska testbeszéd Azok. hogy akkor jön és eszik. amikor ő akar. Azokhoz. amikor ő akar. lelkesek. Hol lesz ezeknek a viselkedési jeleknek jelentősége? Az emberi kommunikáció 92%-a a nem-verbális jelekben közvetítődik. de legalábbis ragaszkodóak. (Akik ismerik a magyarul is megjelent Delfinstratégia című könyvet és elveit.

hogy eldönthesd. melyik a te hangsúlyosabb irányod) Tanácsadói szempontból saját viselkedésünk felismerése és a másik tendenciájánal megfelelő értelmezése elengedhetetlenül fontos. Azt tapasztaltam. kollégád. a gesztusok és rövid arckifejezések összjátékából. hogy tudjuk mikor érdemes és mikor nem célszerű szólni egy adott helyzetben. mert tudatosan és gyorsan. hogy mi őt megfigyelve megértjük őt. eltalálhatod így a közös nyelvet. a kettőnk közti státusz-helyzetről. Hisz ezzel az ismerettel nem kell órákig hangnemet tesztelni. ahogyan előadja az ügyfeled. hogy a szavaknál a test beszéd. hogy jól olvassuk mások hangulatait.anyag és 2)szupervíziós téma) Miért is fontos a testbeszéd megfigyelése? Bármilyen kommunikációs helyzetben az alapcélunk. kérésünk előadására. a megütött hangnem. hogy a kutya-macska kommunikációt tudatosan ismerni és hasznosítani is azért lehet jól. Utóbbi azt jelenti. Nekem ez nem jön be – mondta nemrégiben valaki a rövid elméleti bevezetés alapján. mint amit képviseltél szavak (és ilyenformán valószínüleg) viselkedés szintjén – tudod még. A benyomásaink alapján döntünk a kommunikációs stratégiánkról. Hisz a többségünk nem tiszta tipus. azután van még kb. mindannyian tendálunk valamelyik irányba. amikor te tudtad és nem a szavakból. Valóban mindannyian sajátos keverékei vagyunk a kutya és macska típusoknak. következő lépésként. pontosan ismerni véljük a másik embert (de legalábbis az ítéletünk megszületik róla). A típusok ismeretében könnyebb váltani és alkalmazkodni beszélgetőtársunkhoz (vagy éppen lehengerelni. amit gondol. És mégis. sokkal következetesebben. hogy megtudd. ami elhangzik és erősebben arra. hogy a mindenkori üzeneteddel összhangba hozod a testbeszédedet. hanem talán megérzésnek vélted. hogy kevésbé arra figyelj. amit ő most képvisel az kutya vagy macska típusú . hogy a beszélgető partnered nem azt mondja. ill. arckifejezéseink – egészen a Paul Eckman által bevezetett mikrokifejezésekig (Hazudj. Azt már egy ideje felismertük. hogy mekkora a jelentősége annak. mit várhatunk tőlük reakcióként. fölé kerekedni) Hogyan tudod ezt a tudást hatékonyan működtetni? Mindenekelőtt tudatosan kell figyelj beszélgető társad nem-verbális jeleire. hogy megértessük magunkat a másik emberrel. mert a különböző élethelyzeteink. ahol titkon más járt a fejedben. (Tölts ki a kutyamacska kérdőívet. hogyan reagáltak a vegyes üzenetedre… barátod. A coachingban ezeket az öntudatlan eszközeinket tudatosítjuk. hogy hatékonyabban – mert az ő nyelvén – kommunikáljunk vele. (lásd még: 1)kalibrálás . különböző fellépést kívánnak meg. A mindennapokban – öntudatlanul is – érezzük. függ a fellépésünk a hangulatunktól. hivatalnok. ha tudsz – TV sorozat) – „beszédesebbek”. tárgyalópartnered a gondolatait. a helyzetünktől és a mindenkori beszélgetőtársunktól is. ügyfeled.Lemma coaching képzési alap. stb? Idézz fel olyan esetet. hogy ráérezzünk. Ezért kommunikátorként ott kezdheted. mást éreztél. a gesztusaink. a másik pedig a következetes kommunikáció. Idézz fel néhány olyan beszélgetést. és vajon mi a megfelelő időpont egyik másik kérdésünk. hogy megfelelően közelítsünk beszélgetőtársunkhoz. kollégád.szükséges. 90 másodperc interakciós megfigyelésünk és máris megolvastuk. Ennek egyik eleme.

Az érzelmi töltetű küzdelmekből általában a macskák kerülnek ki jobban. ha meg akarod győzni a partneredet például a saját felkészültségedről. hogy határozott fellépéséből adódóan hitelesebbnek vélik. barátságos elemeket bevinni. tekintélyt parancsol és vezetőként is elfogadják. máris hatékonyabb leszel. hanem a dolgára fókuszálva megy tovább. hajlandó lesz új dolgokat is kipróbálni. önmagát erősen kontrolláló macska típusú emberhez. Hasonlóan a zárkózottnak érzékelt emberek számára megváltást hozhat. Más eszközökhöz tudsz nyúlni. hogy őszinte dicsérettel motiválhatod. humorral és szíved kitárásával közeledni egy zárt. azt néhány megfelelő test-beszéd elemmel megspékelve. ha laza beszélgetést akarsz és másokhoz. Ha szigorúan. A macska típusról mondtuk. akkor fontold meg. akkor a gyors babérokat néhány célzott testbeszédbeli változtatással tudod elnyerni. hogy ezeken a pontokon fejlesztésre van szüksége a környezete visszajelzései alapján. hogy érzékenysége okán túlreagálja a szidalmat. A kutya típusnál biztos lehetsz benne. talán beképzelt ember benyomását keltő. hűvösen büntetnéd. nyugodt. széles gesztusokkal. ha nem lelkesedik a te lelkes prezentációd hatására. megtanulni. Nem sértődsz meg és nem próbálod büntetni. . A természetes viselkedésedre odafigyelve.fellépés e. Ha magadnál vagy ügyfelednél úgy érzékeled. A kutya-macska kommunikációval elérhető eredmények: Nem próbálsz győzködni. ha tudatosan tudnak testbeszédükbe kutyás. önmaguk és munkájuk elismertetését eredményezi. hogy lehet. Azután magadban – vagy együtt – a beszélgetés kimeneteléről és céljáról kell döntést hozz.

mit. Az NLP (neuro-linguisztikusprogramozás) az a rendszer. világképét illetően. stb.) Az alkalmazás célja: konkrét információ. hogyan. A vállalások és szerződés részletek kidolgozásánál. a vezetett vizualizációkban is alkalmazott transznyelv több fejezetnyi szakirodalmat érdemel. NLP-nyelven.Coaching nyelvezet Nyelvi modellek a coachingban A coachingban egyik legeredményesebb eszközünk a nyelvezet. monitorozás sarokköveinek a megbeszélésekor. amelyik a legnagyobb figyelemmel fejlesztette tovább és tudatosította a Milton Ericson örökségeként megismert paradox intervenciók és un. Először a hipnózis. vezetett vizualizációk során. a folyamatra vonatkozó általános tájékoztatásnál. kapcsolatépítés. hogy most . pontosított (ki. NLP-nyelven: amikor még nem ismerem az ügyfelem térképét. érzetek) Mikor hasznos? Transzoknál. ill. amikor rögzíteni akarok egy térképet és játékszabályait Kérdések a pontosításhoz: (NLP: chunking down) Mondj egy konkrét példát! Mit értesz ez alatt pontosan? Mihez kötöd? Hogyan kell pontosan elképzeljem? Miről tudod te magad. Kérdések az általánosításhoz: (NLP: chunking up) Mire lehet ez egy jó példa? Mi lehet ennek a címszava? Felsőbb kategóriája? Mi a mögöttes elv? A nagyobb összefüggés? Mikor hasznos? A cél pontos megfogalmazásánál. A hipnozis. A hétköznapi coaching munkában inkább csak két nyelvi megközelítési formát különböztetünk meg: Folyamat nyelv és tartalmi nyelv A kettő közötti különbségeket a lemma coach képzések során folyamatos tudatosítás és gyakorlás mellett teszik eszköztáruk részéve a nyelvezetükre igényes coachok. a gondolatébresztés egy módja (kulcsszavakra beinduló képek. ill. kulcsmotivum. Folyamat nyelv Tartalmi nyelv A megfogalmazás módja: általános. Az ügyfélhez szabott és a kérdéskörben megfelelően alkalmazott szóhasználaton túlmenően számos további szintje van a coach nyelvezetnek. Az ellenőrzés. utasítások kulcsszava Az alkalmazás célja: tájékozódás. megengedő A megfogalmazás módja: tudatosan konkrét. a hipnotikus nyelvezet kapcsán kezdtem tudatosan foglalkozni a coachingban alkalmazható különböző nyelvi változatokkal. hol. transznyelv kultúráját. ill. csak tapogatózom a gondolkodásmódját.

hogy legalábbis egyfajta nagy biztonsággal ugyanazt értjük az elmondottak alatt. Elsősorban azzal. amikor a düh szót használod?. hogy .Mikor vagy dühös? .Mihez képest? Kihez képest? .Ki számára nyilvánvaló ez? 5. stb. Nem tudhatjuk ugyanis. akkor ne kérdezzünk bele az ügyfelünk által mondottakba. az a coachingban egy nyitott mondat. példa: „Jobban akarom csinálni a dolgomat!” . példa: „nyilvánvalóan így van” . hogy a hallottakat a saját tapasztalati. hogy szabatosan fejezzük ki magunkat. hiányosságok.Tulajdonképpen mi történik? 3.pont erről van szó? Nyelvi torzítások Coaching nyelvezet (NLP alapok) Az NLP nyelvi fegyelemre nevel. nem tudatosítjuk beszélgető társunk eltérő emberi. gondolati hátterünk birtokában úgy egészítjük ki. az általánosítások. hogy ezt a sokféleséget tudatosítjuk magunkban és nem engedjük meg. Meg kell győződjünk róla. A félreértések és félreértelmezett gondolatok számos csapdájába belelépünk ezért. hogy nem kérdezünk rá.Ki adta ezt a szabályt? . amelyek a félreértésekhez vezetnek a kihagyások.Mit érzel? Mi megy végbe benned. Egy-egy közlés alatt ahány ember.Kire vagy dühös? . A coachingban alapelv. 2. példa: kell. Bár sokak tehetsége a gondolatolvasás és a tükör neuronok csodás alkalmazási lehetőségeiről is egyre többször lehet olvasni. hogy ez már „jobb”? 4. A leggyakoribb nyelvi félreértési források: Az elhagyott szavak 1. amit ő. A hétköznapi nyelvben leggyakrabban előforduló buktatók. a torzítások. szemléleti. hogy amikor pontos és konkrét nyelvezetre van szükség. annyit ért. mégis a professzionális támogató. tanácsadó munka során érdemes biztosra mennünk és kérdeznünk. példa: a tanú örökérvényűje: „Nyugaton a helyzet fokozódik” vagy „A férjem már nem szeret” . muszáj: „az embernek kontrolálnia kell magát” . példa: „dühös vagyok!” – ami a filmekben a terápia csúcsa. tapasztalati hátterét. szükséges. A napi beszédben gyakran nem ügyelünk rá.Miből lehet majd tudni.

képtelenség. miben nyilvánul meg? 3.Mi akadályoz a megértésben? .Kinek a boldogsága? . nem szabad. képtelen vagyok: „Nem tudom megérteni a férfiakat” . példa: előítéletek: „remélem a fiam nem lesz olyan lusta.Honnan tudja. mint az apja” .pontosan hogyan okozta az egyik dolog a másikat? 3.Minden magyar? . hogyan gondolkodnak a többiek erről?” 4. példa: gondolatolvasás „Mindenki azt hiszi. „helytelen elnyomni az érzelmeinket” .mi alapján mondja a gyerek apját lustának? A torzítások 1. hogy ez olyan könnyű” .Hogyan nyilvánul meg a boldogság? 2. példa: MIÉRT? Miért nem értesz meg engem? . azaz a folyamatszavakból képzett főnevek „A boldogság a legfontosabb.minden helyzetre igaz ez? 4. -ség.Mi történik.Mit csinál pontosan. stb.” . példa: torzított ok okozati összefüggés. hogy megértsd őket? Az általánosítások 1. példa: helyes. ha mégsem kontrolálnád magadat? 6. példa: a –ság. hogy sikerült? . őrültség. összemosott folyamatok „Idegesítesz.. amikor sírva vigad? 2. példa: lehetetlen.mi a siker mérőszáma. példa: „nekem ez soha nem sikerül” .Mire lenne szükséged. példa: „sírva vigad a magyar” .Kit értünk magyar alatt? . most elment a kedvem mindentől” . helytelen.Soha? Vagy előfordult azért már.

Mert gondold csak el. ami hosszabb távon az integritásodat. hogy a változásnak mi lehet az iránya és milyen hatása lehet az ügyfélre. Ha olyat vállalsz be. hova akarok kilyukadni? Nézzük a kérdéseket! A jó kérdés kategóriába sokféle kérdés belefér A legfontosabb kérdéseket a folyamat elején kérdezed. akkor olyan irányt veszel. szakmai életutadat is meghatározza és nem a legjobb irányba. Kérdezz tovább! Rá kell vezesd ügyfeledet. de hatástalanul gyenge kérdéseket teszel fel. hogy mit nem akar. eredményekben. Kideríted az ügyfeled célját és azt. mert minden ügyfél tartogathat olyan problémákat. hanem sokkal inkább rámutatnak. hogy milyen különbséget élne meg. hogy bár a jó kérdéseket teszed fel. Mi lehetne a következı. A megfelelı kérdéseket feltenni 2. hogy vajon tudtok e témát találni. A cél és irány meghatározása. ha megértheti. A válaszok aktív meghallgatása 3. Késıbb következnek azok a kérdések. legjobb tudásunkkal adjuk ügyfeleinknek. eszköztárral és a kapcsolat kiépülésével kevesebb eszközzel is nagyobb segítség tudsz lenni. energiában. de már a válaszokra nem figyelsz? Vajon milyen lesz a kapcsolatod ügyfeleddel? Ha azt gondolod végig. hogy mi a vágyott állapot – még mindig ellent kell állj a kisértésnek. akkor mi történik? Mit gondolsz tudsz majd segíteni? Sejted. hogy nem értlek meg? A kérdések szerepe a coachingban 1. amivel segítségükre lehetünk. amin coachingban együtt tudtok dolgozni.- (a miért nem ritkán vádló. Ha megvan a cél és tudod. Segítı szándékkal. rendelkezésedre álló módszereket is mérlegelned kell! Mert fontos az egyezés: ügyfelednek gondja van. hogy nem tudsz eredményes lenni. a célkép megrajzolása. hogy dolgozni is tudjatok. ha a változás bekövetkeznék. de a pénz miatt vállalod. Itt a saját képességeidet. lehetıségben. Sokszor az ügyfelünk csak azt tudja. hogy mi lehet az elmozdulás iránya az megkönnyíti a munkát. hogy csodás hallgatóság vagy. a vágyott állapot hatásainak kifejtése a kulcs ahhoz. hogy okos ötletekkel lásd el ügyfeledet. mint gondolnád. Mi minden szabadulhatna fel számára. és valamilyen előítéletre épít) Miből gondolod. talán nagyobb . hogy a megoldásorientált coaching folyamat eredményes legyen. amire rendelkezel a megfelelı tudással. amiben sejted. amik nem csak kibontják a helyzetet. amin dolgozni lehet és arra a te eszköztárad alkalmas. Másrészrıl viszont érdemes tovább kérdezz.

hogy mi a jó benne vagy arra. Kivülrıl. ha így folytatja és ezért önmagát is tudja legjobban a változásra motiválni. tanácsadó. Talán ez lehet az a pont. hogy azért. hibáztassam magam? Ettől a döntésemtől magabiztosabb. izgatja a megoldás lehetısége akkor nyílik meg a te nézıpontodra és javaslataidra. rabolja az energiáimat? Mire használom a helyzetet: arra hogy katalizátora legyen fejlődésemnek vagy arra. ahol az ügyfélben beindulnak a saját megoldó folyamatai. család. felkészültebb leszek vagy gyengítem maga. emberin vagy letisztultan. hogy szeretem magam vagy arról. Közhely. hogy mi a rossz benne? Megerősít. A kérdezés nem nehéz. hogy szabotálom magam? Erős hittel vagy félelemtől vezérelve cselekszem? Esendőn. tréner vagy coach nyomására ez nem megy. mert az ügyfelet dolgoztatja. Az ı témáján. de igaz. az ı megoldásait elıtérben tartva. energetizál ez a döntésem vagy gyengít. mindenki önmaga számára tudja legjobban a megoldást. magasabb rendű érdekek alapján döntök? . átadom másnak a helyzet feletti rendelkezést? Ami történik.összefüggés és személyes cél. hogy bűntessem. Debbie Ford: Jó kérdések (Right Questions) Ezzel a döntésemmel egy termékeny jövő felé lépek vagy beragadok a multamban? Hosszú távú eredmények következnek ebből a döntésemből vagy rövid távon érzem jobban magma tőle? Én döntök vagy valakinek a kedvében akarok járni? Ebben a helyzetben arra figyelek. az arról tanuskodik. barát. Ha az ügyfeled már motivált. az ı ütemében. sıt a megoldásorientált hatékony munkának alapfeltétele – talán megértetted. amire – ha megoldódik az aktuális problémája – koncentrálhatna. A kérdéseiddel és aktív meghallgatással pedig a jó kapcsolati hátteret és a bizalmi légkört tudod garantálni a közös munkához. Mindenki önmaga számára látja legjobban. hogy mivel jár.

Bizonytalansági: rögzített elveket. Kapcsolati: nem látjuk a hierarchiákat (ki van fent. személyeskedés Időbeli: látjuk a jelent. nem látjuk. hogy a domináns körhöz tartozunk. A hellingeri családállítás módszertanát továbbfejlesztő mestereim: Insa Sparrer és Matthias Varga von Kibéd szellemében. azt látjuk. kihívások.Látni a Rendszert Rendszerszemléletileg 5 vakságunk létezik: Térbeli: magunkat látjuk. . amelyek egy környezetbe ágyazódva egymással is küzdenek a túlélésért. Középsőként (végrehajtatásért felelős menedzser réteg). sztereotípiák. eltávolít egymástól = nem kapcsolódunk minden termékeny kapcsolódási ponton. Vállalati állításokban. nem tudjuk mi vezetett (döntések. ill. érzések) ide = azt szereljük. a szervezeti helyzet megjelenítésébe bevonjuk Peter Senge tanuló szervezetek rendellenességeiről alkotott példáit is. amit igen. de az egész rendszert nem. de ami másutt. nem tudunk a rendszerhez hozzájárulni. nem jól lőjük be. hogy elején/végén vagy épp közepén vagyunk egy kapcsolati láncnak. mint egységeket. de a múltat nem. a kapcsolataink megromlanak. fix pozíciókat látunk. amelyik megosztja egységes felelősségünket. nem tudjuk. ki lent). hogy velünk mi történik. kitakarjuk a változékony feltételeket. lehetséges kapcsolatok nem alakulnak ki Folyamati: nem látjuk a rendszereket. hogy szolgáltatók vagy ügyfelek vagyunk e. sem sérülékeny Bottom-ként (dolgozó) A feltáró interjú után bábokkal. vagy éppen mi vagyunk a „mások” = stressz. amit nem kéne és nem nyúlunk ahhoz. más világokban/rendszerekben azt nem = félreértések. „AZ” van. megmagyarázunk =nem éljük meg a legjobb formánkat sem Top-ként (szabályozó elit). amelyik individualizál bennünket. emberekkel tudunk helyzeteket felállítani.

mások véleményét. Döntés a coachingról A coaching népszerű fejlesztési eszközzé lépett elő az utóbbi években. ami ennek eldöntésében segít: Assessment 1. a tudás gyakorlatba átültetéséről szól a feladat) 6. 2007-2009 között többszáz ACban (egyéni és csoportos értékelő központ) vettem részt értékelőként. A fejlesztésben vannak a vállalat vagy az ügyfél által világosan kijelölt fejlesztési célok. hogy az ügyfele fejlesztési tervéhez valóban coachingot. Van a fejlesztési folyamatnak olyan aspektusa. emberi kisiklás) 3. mérhető célok)? 2. tréning tapasztalata az érintett témában (vagyis most már a személyére/részlegére szabott megvalósításról. A fejlesztési cél része a stressz kezelés és /vagy az ügyfél önbizalmának erősítése? 4. tapasztalatait adott témában? Ha ezekre a kérdésekre igen a válasz – akkor valamilyen tréning. akiknek a közeli jövőben hasonló fejlesztési témában van fejlesztésre szüksége? (olyan kompetencia fejlesztéséről van szó. személyes konfliktus. ami egyéni és bizalmas együttműködést kíván meg? (vezetői utánpótlás. Amit fontos látnunk és a fejlesztős szempontjából valódi eldöntendő kérdés.1. A szervezetben/részlegnél vannak mások is. A téma fontos e a hosszabb távú fejlesztési/önfejlesztési programban is? Ha a fenti kérdésekre a válasz igen – akkor a coaching a célravezető fejlesztési eszköz 1.Edit szerszámosládája Nr. Van már az ügyfelünknek előzetes tudása. . ami több vezető értékeléseiben is felmerült fejlesztési igényként) 2. valamilyen tréninget vagy más fejlesztési eszközt javasol. a kapcsolódó fejlesztési tervekhez összeállítottam egy kérdéssort. A résztvevők tudnának e abból profitálni. csoportos coaching vagy workshop ajánlatot is érdemes a fejlesztési tervbe foglalni. amihez a fejlesztést igazítani lehet (egyértelműen megfogalmazott. hogy hallják kollégáik. Az ügyfél szervezeti hierarchiában elfoglalt helye akadálya lehet e egy nyílt vagy csoportos fejlesztési tréningben való részvételnek? 5.

Ha megnézed a fenti számokat. Melyek azok a dolgok. 2. Olyasmiben gondolkodsz. mert azzal érnéd el a legnagyobb változást az egész életedet tekintve? egészség és lelki béke anyagiak karrier/vállalkozás párkapcsolat család és barátok más: tanulás. és amelyek ilyenformán feltartanak? a) b) c) 4. Melyik az az EGY DOLOG. hol állsz az alábbi életterületeiden? egészség és lelki béke anyagiak karrier/vállalkozás párkapcsolat család és barátok más: tanulás. nap) a) b) . melyik lenne az a 2-3 terület. spiritualitás 3. amelyek nagy különbségeket hoznának az életedbe. az a pont. azért is. Mi az a három dolog. amiket legjobban megtűrsz (tolerálsz) az életedben. Írj le 2-3 célt. ahol már nem tudsz javulást elképzelni. amiből most többet szeretnél az életedbe? ---------------------------------------- B Alkoss célokat! 6. spiritualitás 2. Egy 1-10-es skálán.Nr. amitől rögtön mosolyogni támad kedved és elméletileg (akár kis csodás segítséggel is) de elérhetőnek mondanád az elkövetkező 6 hónapban Cél (rövid bemutatás) Elértem (év. Coaching –5 perces felmérő lap A) Mérd be az életed! 1. hó. ahol hajlandó lennél változtatni a következő 6 hónapban. amelyet legjobban szeretsz az életedben? a) b) c) 5. ahol a 10.

te miket mondasz. Milyen rendelkezésedre álló támaszokhoz fordulsz a héten. hogy a kijelölt 3 célodat könnyebben érd el?  Hatalmas feliratokat. színesebb célt) C) Öngól 8 a) Ha abból indulunk ki. pontba és válassz picit nagyobb. akkor melyik a te kedvenced? (egyet válassz!) Ο halogatás Ο döntésképtelenség Ο magányos farkasként akciózni Ο nem NEM-et mondani Ο okostojásság Ο eltűrni a zavaró dolgokat Ο mindent kontollálni akarni Ο nem IGENT mondani a lehetőségekre Ο másodrendű célokat követni Ο nem mindig az igazat mondani Egyéb: __________________ 8 b) Ha sikerülne időnként rajta kapjad magadat. nem esik jól az öröm. A céljaidhoz gyorsabban jutsz el. hallasz. hogy mindannyiunknak megvannak az önmagunkat sikeresen szabotáló technikáink. amikor ilyen önmagadat szabotáló technikát használsz. csinálnak. ha van támaszod. mit tudsz elképzelni. hogyan érzed magad. szemedet lehunyva nézd meg magadat is! Figyeld meg. támogatásod. montázst – plakátot készítek . mi és ki vesz körül. miket mondanak. látsz és csinálsz ott a célban? Hogyan ver a szíved. hogyan mosolyogsz…? Cél (rövid név) Így érzem magam a) b) c) (Megjegyzés: ha valamelyik célodnál.c) 7. Ha megnézed ezeket a célokat. hogy helyette cselekszel? D) Coaching 9. akkor térj vissza a 6. szebb.

 Beiratkozom egy kurzusra  Rábeszélem egy barátomat. hogy hol tartok  Becsatlakozom egy klubba. akkor mit gondolsz. számonkérhető lennék Ο fókuszolnék Ο ötleteket kapnék Ο Ο támogatna Ο inspirálna megerősítene Ο visszajelezne nekem Ο irányt mutatna . hogy mire készülök és kérem. baráti körbe. hogy segítsenek és vagy kérdezzenek rá időről-időre. egyesületbe. hogy tartson velem ebben a célban  Elmondom néhány barátomnak. ahova hasonló célú emberek járnak Keresek egy coachot 10 a) Ha lenne egy saját különbejáratú coachod. miben tudna ő neked speciálisan is komoly támogatást nyújtani? Ο kihívásokat adna Ο bízhatnék.

Az élet kereke Az élet területeinek vizsgálata a coachingban Az élet kereke vagy élettorta az egyik legkedveltebb állapotfelmérő eszköze az időgazdálkodás és munka-egyensúly témakörét érintő coaching folyamatokban. gyerekek Karrier. sport. Az élet kerekét sokféle változatában használják. vagy éppen a statisztikai óraszámot összefoglaló excell-táblát az alapeszközök között tartjuk számon. Élet kerék Anyagi jólét. mert nagyon gyorsan megmutatja a problémásnak megélt életterületeket. segítık. 3.Nr. párkapcsolat. kikapcsolódás Hírnév. pihenés. megbecsülés Élethosszig tartó tanulás. törekvések. Játékos. befektetések. visszajelzések önmagunkról Közeli emberi kapcsolatok. célok Támogatók. elismertség. a feng shui területeknek megfeleltetett szeletekét mutatom be. kreativitás. értelmesnek megélt élet és munka. kereket. A tortát. elırejutás. önismeret. mentorok és barátok Alkotókészség. a megújulás készsége . És szókimondó. Ennek a coaching eszköznek több változata is létezik. juttatások. mert rajzoltat. Egészség. adósságok szabadidıs aktívitás. foglalkoztat. fizetés. Itt most egy részletesebb formáját.

8. kiégés 12. Féltékenység 21. Harag 18. Elbátoritatlanság 17. Kételyek 14. Bizonytalanság/bűntudat/kisebbrendűség érzése 22. Csalódottság 13. 7. Aggódás 15. Érzelmi skála 1. Élvezem az életet/örülök a dolgokan. hogy tevékeny vagyok és megmozgathatok helyzeteket/szabad vagyok/szeretek Elkötelezetten. 5. Vkinek a hibáztatása 16. 2. 9. megbecsülöm őket/érzem. 4. szenvedélyesen cselekszem Lelkes vagyok/akarok.Nr. törekszem/boldog vagyok Jókat remélek/hitem van Optimista vagyok Reményteli vagyok Elégedett vagyok Unatkozom Pesszimista vagyok 10. Frustráció/Zavar/TürelmetlenségImpatience 11. Félelem/Szorongás/Depresszió/Elkeseredés/Tehetetlenség . Bosszúvágy 19. 4. 6. 3. Elhavazottság. Gyűlölet/düh 20.

5. hogy elfogadjon a környezetem Bármilyen írásos anyagot csak úgy adok le. felidegesítenek Fontos számomra. 21. 8. gyakran mondom. átdolgoztam Általában megpróbálom kitalálni. hogy mit várnak tőlem. 30. amit kéne Nehezen fogadom el azokat az embereket. 3. 40. hogy csak úgy legyek. azt végig is viszem Lemondok a kívánságaimról és igényeimről mások érdekében Előfordul. 4. 28. 19. 12. 38. 11. Ha vágyom valamire. 35. 6. 10. 31. ahogy sokan gondolják Nem szeretek másokat kritizálni Megbeszélésekkor gyakran bólogatok Kemény dolgozom. 24. másodszor. 41. 1 2 3 4 5 Nagyon igaz Ha dolgozom. 29. 13. megpróbálok ráérezni. hogy legyen mihez tartsam magam Nem tudom megérteni azokat. de belül érzékeny vagyok Azok. 27. 20. 16. élvezkedjek Gyakran használom: nehéz ezt igazán pontosan megmondani Gyakran mondok többet annál. hogy keménykedem másokkal. 25. ha a kérdéseimre gyors. ha már többször átnéztem. 34. akik nem pontosak Nehezen mutatom ki az érzelmeimet. 7. 17. 39.Nr. 23. hogy elérjem a céljaimat Általában komolyan nézek Gyakran vagyok nyugtalan. célravezető választ kapok Ügyelek – személyesen foglalkozom – a részletekkel is Ha valamibe belekezdek. 42. hogy akikkel együtt vagyok egy helyzetben. 36. hogy tudjam mások mit gondolnak a munkámról A sikert nem adják könnyen. meg kell érte dolgozni Nem tolerálom a buta hibákat Tudom értékelni. akik elpepecselnek egy feladattal. 37. haladjunk! . 22. mindig alapos vagyok Fontos számomra. akkor mindig meg is magyarázom Nem adom fel könnyen Keménynek látszom. akik tétlenül élnek csak bele a világba Ha vitázunk gyakran vágok közbe Inkább egyedül oldom meg a problémáimat A feladataimhoz gyorsan nekilátok Van bennem egyfajta távolságtartás Még jobban is csinálhatnék is néhány feladatot Fontos. harmadszor… Szerintem a legtöbb helyzet nem olyan egyszerű. 9. 15. türelmetlen Nem igen ráznak meg a dolgok A problémáimhoz másoknak nincs köze Gyakran gondolom/mondom: Menjünk már. 14. hogy megvédjem magamat Gyakran dobolok türelmetlenül az asztalon Ha magyarázok egy helyzetet. 5 Driver-kérdőív Az alábbi mondat rám Alig igaz 1. 33. azok jól érezzék magukat Mindig csinálok valamit Nem szívesen vallom be a gyengeségeimet Nem könnyű számomra. hogy először is. megcsinálom magamnak Ha véleményt mondok. akkor gyorsan megveszem. 32. 26. 2. 18.

8. hogy másoknak jó legyen! 2. 45. 15. 17. 37. 18. 9. 14. 25. 49. 10. 47. 50. 45. 7. 34. 26. 41. 27. bírd ki – mondom gyakran magamnak Hatalmas erőfeszítéseim ellenére is sokszor nem jönnek össze a dolgok Légy tökéletes! 1. 36. 29. Gyakran mondom: Pontosan! Tiszta sor! Logikus! Gyakran mondom: Azért ez nem olyan egyértelmű/könnyű Gyakran mondom: Nem próbálná meg mégis? Diplomatikus vagyok Igyekszem felülmúlni a velem szemben támasztott elvárásokat Ha telefonálok. 39. 44. 46 Légy erős! 4. 47 Siess! 3. 42. 50 Úgy csinálj. 35. 43. 49 Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: . 21. 31. 32. 23. 48.43. 48 Erőltesd meg magadat! 5. 16. 24. 22. 13. közben gyakran még mással is foglalkozom Kapd össze magad. 38. 44. 40. 19. 20. 46. 6. 28. 11. 12. 30. 33.

helyzetekben „benne” lenni? 1: nem jellemző – 5: nagyon 11. Úgy érzem a törvények. Mennyire jellemző. Mennyire fontos számomra.5: önálló. hogy szerződések mentén. Mennyire megyek bele érzelmekkel teli helyzetekbe? 1: gyakran – 5: nem szívesen 10. Mennyire jellemző. szinte mindig 9. Mennyire gondolom szerénynek magam? 1: nem jellemző – 5: nagyon 19. Szívesen vagyok a figyelem középpontjában? 1: nem szívesen – 5: nagyon is 13. hogy kerülöm az újat. ez fontos – 5: nem jellemző 17. hogy inkább azt szeretném.:nagyon is – 5: alig 14. Ha egyszer eldöntöttem valamit. hogy felelősséggel tartozom másoknak? 1. Mennyire jellemző. 6 Téged mi mozgat? Személyiség kérdőív Fritz Riemann alapján Lemma Coach képzés – Státusz kommunikáció témájához átdolgozva 1. tervezve. hogy elveszítem mások szeretetét? 1: nem számottevő – 5: nagy 7. Mennyire igyekszem magam a hagyományokhoz tartani? 1: kevésbé – 5: nagyon is 4. Mennyire van szükségem a másik személyektől való függetlenség érzésére? 1: nem annyira – 5: nagyon 6. Mennyire gondolom.Nr. hogy mások hűvösnek. szeretek egyedül lenni 2. aki önálló és jól megvan egyedül? 1: inkább nem szeretek egyedül lenni . szabályok. határok a személyemet behatárolják? 1: nem jellemző – 5: igen. Olyan embernek érzem magam. távolságtartónak. Mennyire jellemző. a változást? 1: nem jellemző – 5: nagyon kerülöm . akkor ahhoz mennyire tartom magam? 1:inkább csak rövid ideig – 5: hosszan kitartanak az ítéleteim 16. hogy a dolgok a „régiben” maradjanak? 1: nem jellemző – 5: ez lenne a legjobb szerintem 8. Mennyire akarok a dolgokban. Mennyire jellemző. Mekkora a félelmem. befelé fordulónak élnek meg? 1:egyáltalán nem – 5: gyakran kapom ezt vissza 18. a hosszú távot mindig szem előtt tartva próbálok élni? 1: igen. Mennyire keresem a kapcsolatokat? 1: kevésbé – 5: nagyon is 3. hogy elvek mentén éljem az életemet? 1: nem fontos – 5: nagyon fontos 12. hogy becsatlakozom mások törekvéseibe? 1: ritkán – 5: nagyon 15. Mennyi rizikót vállalok? 1: nagyon keveset – 5: sokat 5.

nagyon 33. Mennyire fontos számomra. A fontos kérdéseknél mindig az alapvetésre. Mennyire fontos számomra . Mennyire jól ítélem meg az érzelmeket? 1: nagyon pontosan – 5: kevésbé 30. logikus vénám? 1: kevésbé – 5: erősen 26. Mennyire jellemző. Hogyan viselkedek számomra kényelmetlen helyzetekkel? 1: sokáig hatása alatt maradok – 5: gyorsan túlteszem magam 25.20. Mennyire vagyok mások által befolyásolható? 1: erősen – 5: nem jellemző 34. hogy másoknak is átadjam a nézeteimet. Mennyire jól kifejlett a racionális. elveimet? 1: nem jellemző – 5: nagyon fontos 36. Mennyire fontosak számomra a szokásaim? 1: nem fontosak – 5: nagyon fontosak 24. Mennyire vagyok önfeladó. empatikus? 1: nem vagyok az – 5: nagyon is 23. Szívesen fantáziálok? 1: nem jellemző – 5: igen. rendetlenség? 1: kevésbé – 5: nagyon 40. Mennyire idegesít a pontatlanság. Hogyan viselkedem konfliktus helyzetekkel szemben? 1: mindig szembe nézek velük – 5: inkább elkerülöm őket 27. hogy tisztán körülírt feladatokon. az elméletire és az elsődlegesre figyelek? 1: nem jellemző – 5: szinte kizárólagossággal 38. célorientáltan és szakmailag korrekten működjek? 1: nem fontos – 5: nagyon fontos 22. a váratlan fordulatok? 1: nem vonz – 5: erősen vonz 21. Mennyire tudok „nem”-et mondani? 1: rutinosan – 5: nehezen 31. Hogyan lépek fel a szabályokkal. Hogyan élem meg. Mennyire vonz a kaland. Hogyan élem meg a hirtelen bekövetkező változásokat? 1: nehézséget látok benne – 5: pozitív kihívásnak élem meg 29. hogy mások csodálatát élvezem? 1: nem igazán – 5: nagyon 37. Mennyire könnyen lelkesedem? 1: nem könnyen – 5: nagyon könnyen . Mennyire érzékenyen veszem le mások igényeit? 1: nem jellemző – 5: nagyon pontosan 35. meghatározó irányzatokkal szemben? 1: ignorálom őket – 5: mindig követem őket 28. ha elutasít valaki? 1: nem izgat – 5: nagyon mélyen érint 39. Mennyire igyekszem magamat az előre nem láthatóval szemben bebiztosítani? 1: nem jellemző – 5: fontos számomra 32.

Mennyire tudok másokat lelkesíteni. Mennyire vagyok túl aggodalmaskodó. hogy konok vagy keményfejű vagyok? 1: ritkán – 5: gyakran 60. Mennyire vagyok kritikus? 1: nem jellemző – 5: éles kritikusként tartanak számon 46. Hogy vagyok én a hosszan tartó. Mások körülményesnek gondolnak? 1: soha – 5: gyakran 48. kapom visszajelzésként. Mennyire számítok korrekt embernek? 1: nem annyira – 5: a többségnél igen 56. Mennyire tudom a saját elképzeléseimet. Mennyire vagyok gyengéd? 1: nem annyira fontos – 5: nagyon 47. Mennyire fontos számomra. Mennyire vagyok megbízható? 1: nem annyira – 5: nagyon 44. Amikor valamilyen elvet képviselek. gondoskodó? 1: nem jellemző – 5: erősen 55. Mások inkább látnak magányos farkasnak? 1: nem jellemző – 5: egyértelműen 50. a rutin munkálatokkal? 1: jöhetnek – 5: rühellem . Mennyire fontos számomra a hűség? 1: nem fontos – 5: nagyon fontos 52. Hogy állok az önsajnálattal? 1: nem jellemző – 5: gyakran. elkötelezettséggel? 1: megy – 5: nagyon nem megy 42. hogy éljek és élvezzem az életet? 1: nem jellemző – 5: ez vagyok én 57. csalódás ér. akkor inkább magamnál keresem a hibát? 1: mindig – 5: szinte soha 49. szoros kötelékekkel. Ha valami mellémegy. Szeretek és tudok egyedül dolgozni? 1: nem szívesen – 5: nagyon jól és szívesen 58. Mennyire lát a környezetem cinikusnak? 1: egyáltalán nem – 5: jellemzően 54.41. Mennyire vagyok türelmetlen? 1: nem jellemző rám – 5: gyakran és nagyon 53. hosszan 51. Mennyire bízom magamban? 1: nagyon – 5: nem annyira 59. történik egy hiba. Hogy állok az apró feladatokkal. elvarázsolni? 1: kevésbé – 5: bármikor 45. igényeimet háttérbe állítani? 1: nem igen – 5: minden további nélkül 43.

ami másként érték? Mi az. Ehhez az NLP alapmodellje. ami a célban fontos? Mi az. Hol akadtál el? Neuro-logikai szintek a coachingban Az NLP és a neuro-logikai szintek kérdései segítenek a coachingban.Nr. A nyelvezettel. kevesebbet? Képességek szintje – Milyen új képességei vannak a célállapotban? Miben erősebb? Miben más? Értékrend és hiedelmek szintje – Mi az. ha tudatosan tud egy-egy helyzetet kérdéseivel körüljárni. ami fontosabb lett? Mi az. amiről most meg van győződve? Mit képvisel most? Mit képvisel erősebben? Mit kevésbé? Identitás szintje – Milyen embernek tartja most – hogy elérte a célt – önmagát? Milyennek inkább? Milyennek kevésbé? Most kicsoda? Hovatartozás szintje – Kikhez húz most? Kikkel érez most közösséget? Kikkel már nem? Kikkel még inkább? Spiritualitás szintje – Mi motiválja most? Mi értelme van a létezésének most? Mi a víziója az életéről? . A helyzetfelmérésben. milyenek a körülmények? Viselkedési szint – Mit csinál másként? Mi az új a viselkedésmódjában? Miből csinál többet. NLP-vel. 7. A neuro-logikai szintek és a célra vonatkozó kérdések Környezet. Körülmények szintje – mikor és hol érted el a célt? – Milyen a környezet. ill. ami már nem olyan fontos? Mi az. minden a coachingban kérdésekkel dolgozó coach számára segítséget nyújt. a neurologikai szintek és a hozzájuk tartozó kérdések hasznosak. a kívánt állapot körülírásában és az eredmények visszaellenőrzésében.

C _ Elsősorban javasolok. Csak addig tervezik. Bár világos elképzeléseim vannak a helyzetekről. Úgy gondolom. hogy igazán jó teljesítményt tudjanak nyújtani. hogy a hosszabb távú fejlemények garantáltak és minden egyes szakasz világosan körvonalazott. amennyire az adott helyzetben. tapasztalataim szerint erre szükség van és inkább arra figyelek. A munkatársaimnak a maguk módján meg kell küzdjenek a feladataikkal. kihívást is lássanak maguk számára bennük. hogy a meglévő terveket következetesen betartassam. sokkal inkább. amikor célokat tűzök ki A _ Igyekszem magasra tenni a lécet és rövid határidőket adok meg. B _ Fontos. hogy a munkatársaim maguknak állapítsanak meg célokat. 8 Vezetési stílus-kérdőív Viselkedésem. hogy szabadkezet kell adjak nekik. B _ Úgy tervezek. Ötleteléskor ezek az irányelveim A _ Mások ötleteire mindig megpróbálok semlegesen. C _ Annál. véleményeket. Fontos számomra. ezeket egészítik ki a vállalati célok és az egyéni célkitűzések. sokkal fontosabb. mégis mindig kész vagyok egy-egy jó javaslat hatására a véleményemen változtatni C _ Ott van bennem a hajlandóság. hogy a finomhangolást és tervezést ellássák. hogy átvegyem mások ötleteit.Nr. hogy a munkatársak a munkaköri leírásuknak megfelelően ellássák a feladatukat. mintsem. véleményemet előtérbe toljam vagy küzdjek értük . A terveknek jól megfontoltnak kell lenniük és a munkatársakat mozgósítanom kell velük. hogy a munkatársaim értsék és elfogadják a céljaikat. ahol a helyzet ezt feltétlenül megkívánja. D_ Rendszeresen beszélünk meg célokat a munkatársaim számára. képességeiben. amit én célként megadok. Így járok el tervezéskor A_ Csak ott gyártok terveket. hiszem. átengedve a kollégáimnak. természetesen továbbítom munkatársaim felé. ill. D _ A terveim alapját mindig a nyereség és a költségmutatók határozzák meg. irányelveket adok. A felsőbb vezetőmtől érkező célokat. Bízom a munkatársaim felkészültségében. pártatlanul reagálni B _ Figyelem az ötletelést és keresem a számomra működőképes ötleteket. mert akkor jobban törekszenek a célok megvalósítására. hogy a saját személyemet. hogy kihívások kellenek a munkatársaimnak. Én magam inkább értékszámokat.

Ha eltérést tapasztalok akkor megvizsgálom a helyzetet és módosításokat vezetek be B _ A közvetlen szúrópróba típusú ellenörzéseim szigorúak. Előfordul. ha ezt várják tőlem.D _ Még akkor is kitartok az ötleteim mellett. Az értékelő. ezért a munkatársaimmal együtt dolgozunk a döntési folyamatokban. ahogyan csak lehet. aminek az ellenőrzését a munkatársaim nem tudnak ellátni. Valamint nagy gondot fordítok arra is. C_ Ahol csak lehet ott saját hatáskörben döntök a tapasztalataim alapján. hogy szükség van e a beavatkozásomra vagy új utasításokkal megoldható a helyzet C _ Feltünés nélkül ellenörzök. Természetesen. B _ Bátorítom és támogatom a munkatársaimat. D _ A döntéseknek megalapozottnak és értelmesnek kell lenniük. hogy feladatokat én veszek át. hogy ne terheljem túl a kollégáimat C _ Minden feladatnál végiggondolom. hisz a felelősség is az enyém. másoknak csalódást okozni Döntési helyzetekben jellemző rám A_ Minden javaslatot meghallgatok és igyekszem kapcsolódni a munkatársaimhoz a döntésemmel. akkor is a pozitívumokat emelem ki. Ha nehézségekkel szembesülök. ha a többiekben megosztottságot érzek és valóban kénytelen vagyok. de igazságosak. hogy a döntéseimet keresztülboxoljam. Ha hibát észlelek. akkor összeszedem magam és még erősebben próbálkozom. Megvalósításhoz való hozzáállásom A_ Magamat is nyomás alá helyezem. egészen amíg a legjobb döntést meg nem találtuk. bátorítóak . Azt nézem ilyenkor. Többségében az eredményre koncentrálok ilyenkor. akkor hozzáteszem a magam részét is. A nehézségeket kivizsgálom és a tanulságokat összefoglalom Az ellenőrzés feladatában A _ Mindent ellenőrzök. Az ajtóm nyitva áll előttük. kritikus beszélgetéseim konstruktívak. hisz csak önfegyelemmel lehet gyors eredményeket produkálni. hogy hogyan lehetne a legkisebb energiabefektetéssel a leggyorsabb előrelépést elérni D _ Minden eseményről tudok és ezeknek megfelelően priorizálok. Így elkerülom az ellenállást és a kollégáim inkább mégis pozitívan reagálnak B _ Ahol lehetséges ott mások döntéseihez csatlakozom.

amelyek automatikusan működnek – vagyis személyesen már nem kell beavatkozzak Konfliktushelyzetekben viselkedésem A _ Kezdettől fogva arra törekszem. akkor igyekszem semleges maradni és a vitákban nem részt venni. hogy megnyugtassam a munkatársaimat. Úgy tapasztalom.D _ A feladatomat abban látom. hogy ne alakuljanak ki konfliktusok. hogy újra jó és barátságos légkör uralkodjon. B _ Ha véleményütközést látok vagy konfliktusokat érzékelek. hogy idővel lenyugszanak a helyzetek C _ Ha konfliktust vagy nehézséget érzékelek. hogy ellenőrzőrendszereket dolgozzak ki. hogy világosan megmondom én mit gondolok a helyzetről és mit várok el . Ha mégis helyzet van. akkor először is az okait kutatom és ezeket az okokat minden érintettel megbeszélem D _ A konfliktusok és véleményütközések esetén úgy szoktam eljárni. akkor azon vagyok.

aminek ekkora értéket tulajdonítasz. vagy érkezik egy coaching megkeresést tartalmazó mail.Varázslatos dolog a hivatásod gyakorlásának tudata. Azzal a kis mellékmondattal. a weboldal megírása. hogy két ajánlást kapott. hogy azóta jobb is vagyok. Legyél önmagad. Kiesett idı. legyél hiteles! #7 – Legyen okod arra amit csinálsz. Abban az idıszakban. ezért vagyok hálás a sorsnak és az ügyfeleimnek. hogy azoknak akarok segíteni. amik ha nagyon akarom kapcsolhatóak a coachinghoz. Ez túlsegített azokon a problémákon. hogy bennem a coaching kezdetektıl fogva nem a megélhetésrıl szólt. hogy hivatásodnak hívod! #9-Elıször a szív… szeretem mondani – de utána rögvest a fej jön A coaching vállalkozás is vállalkozás. mégy a dolgot mélyére a fejedet oldalra hajtva és a sírást gyengéden támogatva – az lesz a te sikered. hogy nem jött létre a dolog. amikor elfáradtam az ügyfeleim is kimaradtak vagy olyan emberekkel akadtam össze. Neked mi a naaaaaaaaaaaaagy célod a munkáddal. stb. Néha megkeresnek ajánlatokkal. kell felelıs döntéseket hozni. eljárok megbeszélésekre. hogy a kezdetekben ez nem volt így. hogy hiteles legyél. hogy nem engedhetem meg magamnak – akár az üzleti reputációm szempontjából – hogy olyan emberekkel kezdjek és olyan vállalásokat tegyek. hogy coachként éljek. amikor coachként ülök le valakivel. járt. stb. Ilyenkor ajánlatokat írok. hogy megtanítottak. és a szívemet nem tudtam beletenni. akik másoknak tudnak és akarnak segíteni. annak értelme van. amit tudnia kell annak. Tudom. Téged is arra bátorítalak. Misszió mondja a szakirodalom és én hiszem. elmaradt bevétel… aztán újra eszembe jut. és … a beletett energia miatt… bosszankodom. amivel a cégalapítások. akik eltávolítottak a szép oldalától a szakmámnak. Szerettem beszélni róla és boldog-boldogtalannal leültem dolgozni. aki coachingra adja a fejét (Utószóként hallgatóimnak) #10 – Akarnod kell Amikor kezdtem. marketingrıl. Ha ronda vagy és a hirtelenséget.10 dolog. keménységet viszed piacra. így vagyok a legjobb. Mára már úgy hiszem. ami miatt engem választott végül. ha nagyon elvitt a fejem és például a „jó bevétel” reményében vállaltam feladatokat. Az ajánlás adója azt mondta: Edit éli is. szerettem a gondolatát. Naaaaaaaaaaaaaaaaagy különbség van. A coaching nagyon személyes mőfaj. akkor a visszajelzések és eredmények is elmaradtak az elvárttól. hogy mi az. és a következı pillanatban már csönget egy ügyfél. Abban élet van. Ha szívesen terápiázol. legyen ez fontos számodra Te miért csinálod. ajánlatok megírásáról. a tevékenységeddel? Mi a missziód? . abban. valami mégsem stimmel. Azért keresd meg. vagy amikor a coaching eszközöket magyarázom hallgatóknak. ami „jó pénz” volt. amit képvisel. amit szeretek és amiben jó vagyok. hogy kövesd a megérzéseidet! #8 – Legyél önmagad! Mindenkinek minden lenni fárasztó. hogy megélhetést remélsz ebbıl a vállalkozásból? Hálát adok az égnek. mi az. amik mögött nem tudok szívvel és ésszel ott lenni. Azaz kiadásokról. azzal is eredményes leszel. ezért is fontos. azt amit teszel? Tényleg arról szól. Amin többször is kaptam magam. Ez a vállalkozás te vagy. Nemrégiben mesélte egy ügyfelem. mióta tudom. Ismerem milyen voltam azokban a tevékenységekben. programok idızítésérıl.

hanem megfizeted energiáddal. Aki nem érzi a saját értéknövekedését. Ne kispályázz! Az idıdrıl és életedrıl úgyis te döntesz. hogy specializált témájában elérhetı és várja az ügyfeleket. irányzatot mered felvállalni. megmagyarázhatatlanul szerencsés állapot. mert most még nem ér rá és csak egy-két órában gondolkodik. de úgy tapasztaltam. A türelem nekem is nagy lecke volt – az én rákfeném a félelem volt attól. amit másoktól kaptál. hogy törekedjél a legjobbra. A legnehezebb befektetésnek sokaknál azt látom. szakmailag értelmesre törekszel és nem csak a mellékes. hogy talán nem is jön senki. akkor az nagyon jó kis felismeréseket ad a következı ülésedhez! Merj lépni. amikor már sokan jöttek. Az . sokszor alakul másként. erıfeszítéseiddel. elkészít egy bemutatkozót és kiírja a homlokára. hogy menjen szabadságra! Rendben van az is. ha egy ülésen – a coach számára – nem születik eredmény (fı. Az önbizalomhiány az ügyfelek irányába gyilkosan hat. hobbis. A benned lakó maximalistának és perfekcionistának is mondom. Aztán vedd elı a régi gazdasági könyveidet és olvass utána a Pareto elvnek. hogy ez csak egy múló. munkatapasztalatukkal – mindenkinek nagy mellénnyel merem mondani: Merészkedj a komoly játékosok közé! #4 – Ha te magadba nem fektetsz. hogy az ügyfeleid neked fizessenek Ha valamit sikerre akarsz vinni – például a coaching vállalkozásodat – akkor abba be kell fektess. ahhoz eljutnak. hogy a képzésért adod ki a világ pénzét. hogy mélységesen igaz. Akik a képzéseimben megfordultak. hogy a coaching szakma képviselıjévé válj. nem minden sikerül. akkor ott bizony nem mindent tudsz kontrollálni. egy weboldal elindítása és tartalommal való feltöltése. a folyamatos kapcsolattartás az érdeklıdıkkel.#6 – Türelem rózsát terem… és igen a fránya rózsák néha nagyon lassan nınek Legyen az a bemutatkozó kialakítása. egy képzés keretében kapnak. Aki felvállalja magát. akkor hogyan várod. Azért add össze. hogy mosolyognak: Bízz a folyamatban és bízz magadban! #2 – A tökéletesség egy fogalom Szó szerint. mi több. az ajánlatok írogatása. És igen az eredmények. mint ahogyan eltervezted. mint belevágni a lecsóba Ez talán ellentmond a hagyományos gondolkodásnak. sokszor meg kell elégedj „elég jó” megoldásokkal. ill. Mondhatjuk. ahhoz. amíg egybıl három. az életed és a coach feladatok megszervezése – míg zajlik az élet ezek a zaftos feladatok állandó elfoglaltságot és odafigyelést igényelnek. hogy coach-csá válj! #3 – Nem mindig sikerül – és ez is rendben van Ha belekezdesz egy vállalkozásba. Mostanra lenyugodtam. akkor ez az eredményeken is meglátszik majd. amit a coachinggal töltene. hogy amit pl. hogy az ügyfél sikert él meg). İk sem hisznek benned. annak értéke van. hogy a saját értéke növekedett volna például egy képzésben. azt nem is merik felkérni. Aki nem becsüli a mesterét. az nem becsüli a kapott tudást és így nem érzékeli. majd öt ügyfeled lesz. amit magadba tettél. Aki nem lép. Ha valami komolyra. stb. akkor az. azt idegekkel ki kell tudni várni… és igen. Ezért a megvalósításán fáradozni nem érdemes. annak a szakmai önérzete gyaníthatóan nem javul. Ha valamit másként is lehetett volna csinálj. A 80/20 szabályának arról hogy az idınk 20%-ban érjük el eredményeink 80%-át. merj vállalni és … akik a képzéseimre jártak azok arcán már látom. értékén. Így könnyebb! Neked is javaslom: tedd a dolgodat és szeresd magad (ne gyötörjed szegény lényed hülye gondolatokkal)! persze ennél még ügyesebbet is tehetsz: keress fel egy coachot! #5 – Kispályázni nehezebb. elıéletükkel. hogy elismerjék. Ez messze nem azt jelenti.

odahallgatni. neked magadnak is fejlıdnöd kell Nem ismerek olyat. Az életben sincs ez másként. magának és magával viszont nem tesz erıfeszítéseket? Képezd magad! Újulj meg! Az önismeret és a szakmai eszköztár a coachingban egy végtelenül bıvíthetı tudástár! Várom kérdéseidet. a kommunikációról már-már megcsontosodott tapasztalásaik vannak… és mégis. a Vezetık régebb óta vezetık. A kevesebb néha több. Azaz nem törekszük.hu . hanem csak egy jó légkörő. Milyen coach az. A vizsgákon szabállyá tettem az „eredménytelenséget”. És minı döbbenet: aki az izgalomtól meghallja a szabályt. tılük természetesnek tekinti. az energiatakarékosabban és ettıl eredményesebben mőködik. elég egotista elvárás a coachtól.edit@lemma-coaching. dolgozik már emberekkel.hu http://www. ismer technikákat. aki abszolút zöldfülüként érkezett volna a coach képzésbe. a növekedésük és fejlıdésük kulcsa a coachingban. céljában konkrét ülést kell produkálni. hogy a vállalkozásod növekedhessen. céltudatosan a folyamat eredményességére.coachOK. Nem igaz? #1 – Ahhoz. hogy neki produkáljon. http://www.erıfeszítéseink 20%-a adja az ügyfeleink elégedettségét okozó kérdéseink és ötleteink 80%át. az ı kíváncsiságát és siker igényét is elégítse ki.hu. aki vizet prédikál és bort iszik? Ügyfeleitıl a változást és fejlıdést elvárja. Mindenki dolgozik már. véleményedet! Wiesner Edit wiesner. Az ügyfél magában is dolgozik a kérdéseinken. új információkat és eszközöket befogadni és kipróbálni. hogy mernek tudatosulni.lemma-coaching.

lemma-coaching. hogy az önfejlesztésre nyitott. másoknak érdemben segíteni akarókat és tudókat megfelelő megfigyelési és kommunikációs eszközökkel ruházza fel. trénereknek. fóruma a http://www. Folyamatosan képezi magát a különböző racionális. angol és spanyol nyelven dolgozik. szupervíziós alkalmakat: http://www. vezetőkre és azok magánéletére vonatkozó eszközeit is ismeri és ügyfelei szolgálatában használja. érzelmi és energetikai módszertanokban Magyarországon és az európai külföldön. 2004-ig vállalkozói hátterét és szemléletét élve vezetőként dolgozott magyar. keretében főállású coach lett. német. Nagyvállalati ügyfelek felsővezetőinek kiválasztásában és kompetencia fejlesztési tervének összeállításában vesz részt.hu Coachként rendszeresen publikál. jó légkörű képzéseken. leképező eszközöket és energetikai eszközöket egyaránt használó módszereit alkalmazza. hogy azokat a lemma coaching képzési tematikában integrálja. a coaching rendszerszemléletű megoldásorientált beszélgetős. A szakmának a vállalkozásokra. szociológusként. A shadow coaching megfigyelési. és azóta folyamatosan adja át tudását külső és belső tanácsadóknak. 2005-ben tartotta az első coaching szemléleti és alapmódszertani képzést. a Lemma Coaching Kiadó és Oktató Bt. Magyar. Akkor az 1997-ben alapított tanácsadó cége.coachOK. Elkötelezettsége a téma és a szemlélet terjesztése iránt azóta is élő. Akkreditált lemma coach képzési folyamatában végzett hallgatóinak. a lemma coachoknak folyamatosan tart továbbképzéseket. 2000-ben ismerkedett meg a coaching kifejezéssel. . majd multinacionális vállalatoknál. 2007 óta a kompetencia felmérő és az értékelő központi (Assessment Center) folyamatoknak is szakértőjévé vált. Célja.hu weboldal.A szerzőről Wiesner Edit (1973) Bécsben végzett népgazdász. vezetőknek kiscsoportos.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful