Coaching jegyzet

Jegyzet kivonatok a PL- 3782 lemma coach akkreditált coach képzésben résztvevők oktatási anyagából

Szerző és szerkesztő: Wiesner Edit, mester coach
Budapest, 2010 június http://www.lemma-coaching.hu, http://www.coachOK.hu Lemma Coaching Oktatóterem: 1068 Budapest, Benczúr u. 14

Tartalomjegyzék
A coaching kifejezésről:
1. szemlélet és a. emberkép b. rendszerszemlélet c. kommunikáció 2. módszertan a. kommunikációs elemek b. pszichológiai elemek c. személyiségtipológiák d. energetikai elemek e. rendszerdinamikai elemek

Az akkreditált coach képzési tematika A jó coach – coaching szemléletű tanácsadói hozzáállás Érintett coachingban alkalmazható módszerek
Személyiségkérdőívek és tipológiai visszajelzések (MBTI, DISC, Hippokrateszi tipológia, Enneagramm) Kommunikációs modellek o Kommunikációs síkok és füleink o Testbeszéd (Kutya-macska modell) o Nyelvezet (NLP metaprogramok, metanyelv és miltoni nyelv) Pszicho-kommunikációs modellek o Tranzakció analízis o Státuszkommunikáció Pszichológiai modellek o Félelmeink o Meghajtóink (Tranzakció analízis)

-

o Hiedelemrendszerek Energetikai eszközök o EFT o Quantum Jump Rendszerdinamikai eszközök o Rendszerállítás, rendszerek leképezése és intervenciók o Tanuló szervezetek o Precensing/U-Process

Coach eszköztár
folyamatstrukturálás kérdések o biográfia/életciklus o életkerék o hiedelem változtatás (Byron Katie) visszajelzés o személyiségtipusok o nyelvezet, testbeszéd változást segítő modellek o NLP eszköztárából o Rendszerállítás eszköztárából rendszert feltáró eszközök o Konfliktusok háttere- „rend” –etlenségek és tiszteletlenségek Edit szerszámosládája (más publikációkban megjelentett tippek, eszközök)

A szerzőről
Wiesner Edit, http://www.lemma-coaching.hu, http://www.coachOK.hu

Mi is az a coaching?
Bábeli zűrzavar
A coaching szemlélet és módszertani sokszínűség, a coach egyénisége és háttere határozza meg, hogy mivé teszi. Ez igaz a tanácsadás, a terápia, a szupervízió és mentoring, a folyamatfacilitálás, a tréning és mediáció eszközeire is. Ugyanakkor egyfajta definíciót, a megközelítésmódot más módszerektől elhatároló jelzőket tudunk neki találni. A meglévő szlogent és sablonosságot sem nélkülöző definíciókból, amelyek tükrözik a mindenkori csoport és képző idegennyelvi hátterét is, ime egy csokornyi: A coaching alatt személyre, ill. csoportra vonatkoztatott tanácsadó-fejlesztői támogatást értünk. Célja a kliens segítése és kísérése önirányító képességének mobilizálása, jövőjének aktív alakítása érdekében. A coaching nem terápia, és nem célozza betegségek gyógyítását. A coaching vezetők, szakemberek, munkatársak részére szóló tanácsadás hivatásbeli céljaik elérésében A coaching egy individuális tanácsadás egyének vagy csoportok részére a munka világára vonatkozó szakmai és/vagy pszichológiai-szociodinamikus kérdésekben, ill. problémákban egy coach részéről. A coaching egy interaktív, személyre vonatkoztatott tanácsadói- és támogatási folyamat, amely hivatásbeli- és privát elemeket tartalmazhat. A coaching a coacholt személy vagy csoport és a coach bizalomteli együttműködése során megvalósuló fejlesztő folyamat, amely a célmeghatározás, a jelen állapot elemzése, az intervenció és a realizálás, valamint az ezt követő eredmény-ellenőrzés – és követés folyamatán vezet végig.

Coaching témák
A coachingban az ügyfél céljai sokfélék lehetnek. Általában valamilyen változás (ügyfél vagy körülményei) vagy olyan körülötte kialakult vagy felismerten a viselkedése által kiváltott helyzet, amelyre megoldást keres. Jellemzően vannak öngyógyítási eszközeink, technikáink és támogatóink, ha kifogytunk, akkor lép be a képbe a külsős segítő. Mitől szenved az egyszeri ember? • • • • • valami megváltozott a magánéletében vagy munkahelyén (pozíció, munkatársak, elvárások) veszteség érte (munkahely, partner, barát) eddigi bevált, megszokott viselkedésével már nem ér el eredményeket, esetleg negatív visszajelzéseket kap önmagát keresi (egyáltalán és először vagy életfázisaihoz kapcsolódóan újradefiniálná önmagát) új szerepek betöltésére kell felkészülnie (anyaság, apaság, vezetői állás, önálló élet)

kapott tudást, tréninget és elvárás, hogy ezeket a gyakorlatban is elmélyítse, alkalmazza, amiben segítségre van szüksége

Miben segít a coaching ülés és folyamatok? • Segít megtalálni, hogy még milyen cselekvési lehetőségei vannak az ügyfélnek • Segít rálátást szerezni a témára, új szempontokat felismerni, a hozzáállásán változtatni • Gazdagítja a lehetséges viselkedési elemek és az ügyfél fellépési eszköztárát • Fejleszt – egyéni tréninget ad célzottan intellektuálisan és érzelmi intelligenciát érintő kompetenciákban • Segít definiálni a személyes egyensúlyt, segít kidolgozni a célokat, a célokhoz vezető utat és támogat a változási folyamatban való megmaradásban

A coaching fajtái
Ahány coach annyiféle. Akinek az érdeklődése és tapasztalatai az üzleti életben való működésre erősebben vonatkoznak, az az amerikai nyelvezet szerint corporate coach lesz, aki a vállalkozásokkal foglalkozik az business coach, aki az egészséggel az health coach, aki önismereti, párkapcsolati, stb témákra specializálódik az life coach. Magyarországon azok akik az üzleti életben szeretnének, akár megfelelő háttér és rálátás nélkül is, aktívak lenni azok business és/vagy management coaching képzésekbe neveznek be, és nem ritkán ugyanolyan módszertani háttért adó lifecoaching képzést választanak a magánélet kérdéseiben tanácsadóként érvényesülni akarók. Ennek alternatívája, hogy tömény pszichológiai elméleti oktatás alapján kapják a life coach titulust, vagy tömény szervezetfejlesztési ismeretek elsajátítása után executive coachingnak nevezik hátterüket. Úgy gondolom, hogy a jegyzet és könyv létrehozása erejéig most már eleget foglalkoztam ezekkel a definíciókkal. Mindenkinek, aki komolyan és szakmailag rátermetten, felkészülten szeretne másokat segíteni, támogatni, szolgálni, arra biztatok, hogy munkáját az adott megoldások szempontjából definiálja. Az eszközt – a coachingot – mint műfajt, nem érdemes az ügyfelek felé eladni próbálni – mert őket nem ez fogja érdekelni.

A coaching keretei
Alapvetően a coaching egyéni műfaj. Más műfajok képviselői által a csoportos, ill. team coaching kifejezése is elterjedőben van. A coaching folyamat állhat egy vagy több alkalomból. A találkozások hossza egy egészségesen végigkövethető beszélgetés hosszának felelnek meg. A folyamat hosszáról az ügyfél ügye és az ügy feldolgozhatósága dönt. Egyfajta csálé fejlődés eredménye, hogy a coachingot vezetői kompetenciaként is megnevezik vállalatok. A klasszikus coaching folyamatok nem tűrik a hierarchiát – egyenrangú működést követelnek meg. Az, aki felvett és elküldhet, az egzisztenciámra ilyen döntő hatása lehet, szabályokat adhat és a működésemet ténylegesen díjazni, ill. büntetni tudja, az szerencsés esetben érdekelt a személyes fejlődésemben és kommunikációjában már alkalmaz coaching elemeket, ugyanakkor ő elsősorban vezető és nem coach.

hogy nem lehetnek alternatív útjaink. szerző. hogy a világ. hozott csomagjainkkal zárt rendszert képezünk. elfogadjuk. hanem egy szemléletről. tanácsot ad ez a munkamódszer talán hibátlanul működik is. hogy a döntéseink és választásaink mind azon múlnak. ami lehetne. nagy igazságokat és a jól közvetíthető best practice ötletét. Egy objektív világban. Bennem az van. az 1:1-hez átvehető recepteket. Azaz a gondolkodási határaink feszegetésével egy új és tágasabb. A megéléseink határa a csillagos ég – vagyis inkább a múltban szerzett tapasztalataink és a coaching csodája révén a fantáziánk is. Életet a mindenkori felhasználó lehel bele és ebből táplálkozik a gondolat hitelessége. így Sonja Radatznak is. piacszerzési törekvéseihez. akkor előfordulhat. Ez nem azt jelenti. egy rendszerszemléletű. Ha a mindennapjainkat éljük és nem reflektálunk a gondolatainkra. Konstruktivizmus A coaching módszertanának gyökerei a konstruktívizmusra is visszavezethetőek. hogy mit volt szabad. meglévő kategóriákban gondolkodunk. Nem eszközről. változatosabb konstruktum létrehozásán. amelynek gondolatisága. amelyben most boldogulnia kell a vállalatoknak és az egyszeri embereknek erősen szubjektív. Ezekben a konstrumokban pedig a személyes értékrendek. hogy emberként. sikernek vagy bukásnak éljük meg a velünk megeső történéseket. amely pontosan hasonlítana egy másik ember nehézségeihez. könyvből tanulható módszerről van ugyanis szó. Sonja Radatz Németországban tevékeny és a coaching témájában rendkivűl termékeny alkotó. gondolatainkkal. ami még nem volt. egy vállalati kihívás. 2001-ben jelent meg a Tanácsadás. hiedelmes és a mindenkori helyzet érzékelése dönt arról. Az ember mint zárt rendszer Számos elmélet létezik arra vonatkozva. de ha a labirintusépítő . Módszertan vagy szemlélet? A legfontosabb gondolata az érett coaching témában publikálóknak.Coaching szemléletű tanácsadás Coaching = Tanácsadás tanács adása nélkül. Ehhez képest dolgozunk a coachingban azon. ami a hagyományos tanácsadói. minden változik és minden tervezhetetlenül bizonytalan – minden segítő/támogató tanácsadótól és vezetőtől. ahol jelentősen megnő a viselkedési alternatíváink és lehetőségeink száma. Azaz kijelölt síneken közlekedünk. Mit jelent ez? A világ. Eredetileg Sonja Radatz. a múltban megtapasztalnunk. konstruktivista lehetőség. Régen hittük a stabilitást. több véleménye munkámban engem is motivált és ihletett. hanem a mai társadalomban – ahol minden nagyon komplex. érzéseinkkel. mit kellett. ahol kevés a változás és a jól kitanult tanácsadó a bölcseleteit megosztja. hogy a coaching és a jól hangzó cím: tanácsadás. Nincs egy élethelyzet. És talán nem csak a coach-tól. tanács adása nélkül című könyve. tanács adása nélkül is üres gondolat. értelmezhetővé válik a hagyományos tanácsadással összevetve. minden egyes ember világa és a coaching helyzetben keletkező közös világ is egy a sokmilliárd konstruktum között. stb. Magyarországon pedig kedves kolléganőm Papp Enikő vezette be a szlogent. egy másik vállalat túlélési. terápiás és tréning módszertanokhoz képest 180 fokos gondolkodás-váltást kíván meg a felhasználó coach-tól. hogy épp szeretjük. érzéseinkre és döntéseinkre. amelynek kapcsán a coaching szemléletű tanácsadás eszköze érthetővé.

amit tanácsadóként valakinél elérhetünk az az. megerősítjük a változatos tapasztalataiban. A döntések azonban – megfigyelések ezt igazolják vissza – nem (csak) racionalitáson. neki bejött és színtisztán objektíve a mi esélyeink is jók. a kalkulált adatok és ok-okozat világában. hogy ezt egy másik ember/vállalat már kipróbálta. hogy bevilágít a gondolkodásmódjának. az út mégis egy helyen tart. A felelősség kérdése Ebben a mi világunkban – bár néhány ember valóságképe erről mást mondana talán – nincsenek véletlenek. hogy megoldást – mégpedig saját magunk számára jó és hosszabb távra is hatékonyat – dolgozzunk ki. megtudjuk. éljük meg. Érzelmi alapú döntések így kapják meg később az „ideológiát”. Megvan bennünk minden erőforrás. mozgósítja a kihasználatlan eszközöket. tapasztalataink alapján mások számára is megmagyarázható legyen a döntésünk. Mit csinál a coach? A coach abban segítheti. a racionális miértjüket és a vállalati értékrendnek is megfelelő értelmüket. Az is szempont. hogy ezeket a problémákat. Minden történés értelmezése ránk vezethető vissza. a probléma látásmódunkat meg is tudjuk változtatni. amelyben az érzelmek és az intuíció is képviselhető döntéshozatali kompetenciák lesznek. ebben a mi – Daniel Pink szerint – bal agyféltekés világunkban a logika. csak ha a tanács tetszik (vagy a tanácsadó szimpatikus) és megfog. stb. rájuk világít. Mi gondoljuk. és gyakran okozzunk is az eseményeket. A tőlünk független történéseket is tudjuk úgy értelmezni. hogy másként is gondolkozik viszonyain. Pedig ezek kulcsa egyszerűen abban rejlik. akkor a legjelentősebb hatás. minden hozzávaló. akkor fogja ügyfelünk a tanácsot az életébe át is ültetni. a megoldásorientáltságot és a pragmatizmust már kevesebben. hogy az elképzeléseink és korábbi szemléletünk. és talán picit megbolondítjuk. ritkán vagy tán még soha sem használt bugyraiba. hogyan működnek a jó tanácsok! Valamiről azt gondoljuk. nincs kiszállás. hogy a döntést. Talán egyszer újra beköszönt a jobb agyféltekés világ. Ez igy tökéletesen rendben is van. Ha elfogadjuk a zárt rendszerek elméletét. Innen a felelősségünk és a kompetenciánk. hogy megfigyeljük az ügyfelünk referencia kereteit – figyeljük a nyelvezetét. elmondja a használatukhoz szükséges alapinformációt. az elemzés. hanem sokkal inkább az érzelmi hozzáállásunkon dőlnek el. összekavarjuk a lerakott és fixnek hitt síneket. A tanácsot szépen lehet ilyenformán racionalizálni. hogy a megszokott. A felkavarást sokan bevállalják. hogy abból magunknak problémát teremtünk – tudatosan vagy tudattalanul. praktikát. A problémák gyökere a mi látásmódunk. játékba hozza őket. A jó tanácsok De nézzük meg.hasonlatával élhetek: különböző folyosókat próbálhatunk ki és akár bővíthetjük is a közlekedők számát és formáját. hogy az az ügyfél kihívása. hogy mitől jó számára egy döntés és megoldás és segítjük. hogy ilyet fogalmazzon meg önmaga számára. fantáziájának és eszköztárának poros. amit már megpróbált. Nem ritka. kapcsolódunk a szóhasználatához és az abból kivehető értékrendjéhez. Azaz. úgy támogathatja felelős és megfelelően felvértezett (lásd mint fent) ügyfelét. átvéve a saját ügyünket sikerre vigyük. megdícsérjük. bejáratott és egy-két esetben sikeres módszereivel közelít új emberekhez vagy minden helyzetben ezeket a rutinosan alkalmazott .

sokszor gyakrabban előretolakodó érzések. ha kezdettől megoldás-állapotba visszük az ügyfelünket. A tanácsok mellett a kidolgozottságuk és hátterük szól. A német (tudományosabb. akadályként megélt hiányosságoktól. A coachingban az egész folyamat számára energiát adhatunk. hogy egyszerűsítse a terápiás folyamatokat. hogy mi van a cél-állapotban. Az előregyártott válaszok szűkítik és rögzítik a lehetséges megoldások körét.). Ami az egyiknél tökéletesen jó az a másiknál valahogy nem passzol. Persze ismerek szívós tanácsadókat. de csak miután már tisztázódott. addig a kérdésekre nagyobb szükség van. perspektíva váltásra késztetnek. Steve de Shazer munkásságát arra tette fel. És valóban a megoldások a különböző viszonyrendszerben és környezetben különbözőképpen (vagy éppen egyáltalán nem) működnek. hogy hogyan akar továbblépni. hogy az ügyféltől elvárjuk mondja el. akkor az út egyenes és ennek függvénye (nem függ a mostani próbálkozásoktól. a szép keresési folyamatnak. némi szemléleti elem és szabad stílus jellemzi őket és képviselőiket). (az amerikai irányzatok és iskolák nem módszertan alapúak. Imso Kim Berg férje volt – ő szintén jól és élvezetesen ír a megoldásorientáltságról a családokkal való munkájában). cégére vonatkoztatva. stb. De Shazer beszélgetéseiben tehát az első kérdésként mindjárt azt kérdezte. A coach az ügyfelével együtt annak a térképén és feltételrendszerén szűri meg a felmerülő ötleteket. az emberi viszonyrendszerre és kommunikációs különbségekre az ügyfél figyelmét. hogy mi a cél és hogyan néz ki az ő cél-állapota. tehetetlenség. A coachingot a megoldásorientáltság is kitünteti – azaz célba akarunk érni. nem csak beszélgetünk. mire van szüksége ehhez? A coaching ügyfél is megkapja ezt a kérdést. hogy megörülnek az útnak. mint a felelős kérdés: hogyan próbálkozhatnék másként? Ehhez is jól jön a coach. Megmozgatják az agyat.viselkedésmódokat választja. . Másik világ Egy ügyfelem mondta gyakran. stb. A tanácsok ellen beszél azonban a szituáció és alkalmazási felületek sokszínűsége. A coachingban a váltókat a probléma-állapotból ezért mindjárt az elején a cél/megoldás-állapotra kapcsoljuk. kivel és hogyan csinálja másként? Mi a különbség? Merthogy ha már tudjuk. hogy amikor eléri a célját. eltérősége beszél. És amíg a figyelem új fókuszt talál és a gondolatok kavarognak. Mit jelent ez? A tanácsadás része. Lerövidítse azokat és kevés szóval sokat mozgasson meg klienseiben. mint a záporozó okosságokra. korábbi élethelyzetére. módszereiket és tapasztalataikat mindenképpen el akarják adni az ügyfélnek. A megoldás is fontos Sokszor látom a csapdát gyakorló coachoknál. visszautasítottság. akkor mit csinál másként. hogy az egy másik világ volt. minőség ellenőrzöttebb) coaching módszertanok nagyban építenek az ő munkájára. Azok meg jól nem működnek! A düh. akik elveiket. aki hátrébb von a helyzetből kérdéseivel és ráirányítja a nagyobb összefüggésekre. A (jó) kérdések mindig bővítik a lehetőségek (és a mögöttes gondolkodás) körét. Ennek az elgondolásnak az atyja Steve de Shazer (Animula jelentette meg rövidterápiáról íródott könyvét. tanácsokra.

problémák korrekt és kiegyensúlyozott kommunikálására az érintettek felé a problémákhoz kapcsolódó megbeszélések moderálására. Tranzakció Analízis. segítő visszajelzésekkel és tükrözéssel előre mozdítani ki nem mondható pontokat. hogy mikor melyikre van szükségük. A kipróbálás egymáson. hogy a résztvevők az eszközöket konkrét saját (ill. A coaching szemléletű tanácsadás képzési folyamat eredményei A képzés végén a résztvevők nagy magabiztossággal tudják elkülöníteni a direkt tanácsadás. saját munkahelyi) esetek feldolgozásán keresztül ismerjék meg. „első”-ség. jól alkalmazott feltáró és segítő kérdésekkel. A résztvevők a napi tanácsadói munkában képessé válnak: • • • • • • • • • a hozzájuk forduló ügyfelekkel folytatott beszélgetések bizalmi légkörét kialakítani saját nyelvezetük formálásával. A folyamat alapja.Az akkreditált lemma coach képzés (PL-3782) A folyamat célja Ebben a képzésben a coaching alapelveivel és eszközeivel ismerkednek meg. szervezeti. el tudják dönteni. rivalizálás) feltárására és megértésére az általuk feltárt jelenségek. egyértelmű kommunikáció • eredményesebb tanácsadói fellépés . hogy mindent kipróbálunk. facilitálására A coaching képzési folyamat fontos melléktermékei • jobb önismeret a képzésben résztvevők számára • tisztább. Rendszerfelállítás. munkahelyi jelenségek korrekt leképezésére a rejtett jelenségek (hierarchia. a tréning és a coaching módszereit egymástól. nem nyelvi megjelenítési eszközök használatával felderíteni és a beszélgetőpartnernek a helyzet átlátására megadni a családi. aktív nyelvezet használatára motiválni a problémaorientált beszélgetéseket megoldás-orientáltba átváltani a beszélgetéseket megfelelő eszköztárral. hogy a munkájuk során a legmegfelelőbb módszert tudják alkalmazni. azokat gyakorolhatják a résztvevők Az alap eszköztár a tudatos beszélgetésvezetés és a coaching folyamat strukturálása – ezen belül: • • • megoldásorientált NLP. Cél. felkészültek arra. a beszélgetőpartnert egy pozitív. amiről szó esik. élő és éles coaching helyzetekben történik. ill.

hogy kommunikációdban felkészült. új megközelítésmódokat megismerj és kipróbálj és … még ha csak a képzés erejéig is… de a jól bevált módszereidet a második helyre soroljad. de igazából egy nagyon komoly változási folyamat. megtapasztalni az új tudással. segítő kérdezés. . Ebből adódóan is minden csoport összetételénél odafigyelek. tudásunkat. hogy új dolgokat tapasztalj. ki kell állja az önmagadon való kísérlet próbáját. kérdéseinkkel. egy-egy új modell tükrében és önmagadon indulnak be a változások. felkészültségét tekintve. Azért lassítunk. Ehhez is elengedhetetlen. tükrözés segítő visszajelzés pozitiv és aktív nyelvezet megjelenítési eszközök használata (szimbolika. eszközök) Strukturálás: • • • • megoldásorientáció motiváció munkahelyi és életjelenségek. Az aktív részvétel azért is fontos. hogy megengedd magadnak. Önmagadat fogod először megismerni. Sokan nagyon sokat tudtok. amelyeket annak idején majd ügyfeleidben is tudatosítani tudsz. amibe mindannyian saját hátterünket. tanácsadásban jártasságot szerzett legyél. A képzés előfeltétele. hogy a csoport annyira homogén legyen. ha résztvevőként odafigyelve. amit ügyfeleiden szeretnél kipróbálni.A képzés során elsajátított képességek Coach-nyelvezet: • • • • • rapport-kommunikáció (érzékszervi csatornák elve alapján) feltáró kérdezés. ehhez hasonlóan sokszínű hivatást jelent. A csoport módszertani csoport – azaz egy módszertant tanulunk. Amit ezért a képzéshez kérek. amennyire csak lehetséges. Módszertaninak mondom a képzést. mert a képzés folyamán egymásnak is tanítói leszünk. elkötelezetten és aktívan veszel részt benne. személyiségünket és szellemiségünket tesszük bele. tanultatok már az életetek és munkátok során. kapcsolatrendszer feltárásának módszerei beszélgetés strukturálás Coaching beavatkozások: • • alapintervenciók a mélyebb feltáráshoz és jobb megértéshez alapintervenciók a megoldásorientált beszélgetésben A coach képzés alapelvei Ez a képzés – bármilyen képzés – akkor lehet számodra hatékony. hogy az újonnan megismert módszereket ki tudjad próbálni és önmagadra vonatkozóan releváns megfigyeléseid legyenek. játékosság jelentősége. Minden elmélet és modell. hogy a néha paradox feltételeimet is fogadjátok el. amennyire szükséges és annyira heterogén. A képzés folyamán egymáson gyakorlunk – a mindenkori ügyfeleid és hozott témáik. azért tilosak a rövid folyamatokban az eredmények. tapasztalatainkkal.

elismerő visszajelzéssel indítunk. A csoport együttes tanulásának része. . erősebb fejlesztési javaslatokat tartalmazó visszajelzést a képzési folyamat 5. mire figyeljek. Egyfajta rugalmassággal a tematikát akkor tudom kezelni. rossz érzések maradtak benned egy-egy gyakorlatban feljött gondolatokból. minden észrevétel és tapasztalat engedélyezett és igen. meleged van. A képzési alkalmak rendje: A kezdési időpontokat pontosan betartjuk. intellektusoddal is jelen tudjál lenni a képzési alkalmakon. egymáshoz hozzuk és egymástól visszük energiáinkat – vigyázzunk ezért ilyen módon is egymásra. ha tudom. Minden gyakorlatot megbeszélünk. de lelkeddel. konkrét momentumokkal fogalmazzunk egymás felé. Azonnal. hogy az „ember” elképzeléseiből az „én” véleménye legyen és személyes háttérrel. őszintén és bizalommal közlekedünk. gondolatainkat egy-egy témához. Ehhez hozzátartozik. Ezért kérlek. tudom. Társadalmilag elfogadott elv. hogy a csoport tanulási folyamata zavartalanul és nyugodtan folytatódhasson. ha bátran behozod. hogy végighallgatjuk egymást. hogy egymásnak visszajelzést adunk. velősen tálalja. hogy mondanivalóját összeszedetten. Egymáson dolgozunk. hogy mindannyian felteszünk kérdéseket. fáradt vagy. Minden kérdés jogos.Minden találkozásunk előtt. akkor arról beszélünk. alkalmáig a képző adja. hogy mikor érkezel. kiértékelünk – ebbe beletartozik. A csoport együttműködésének alapja – és az egyéni képzési szerződéseknek is része – hogy egymásra vigyázunk. egy-egy visszajelzés kapcsán. Ha valami nem stimmel. hogy ne csak testeddel. hogy figyelj oda. Ebben a következő a coaching szempontjából is fontos alapelvet érvényesítjük: csomagolunk és pozitív. A nehezen fogalmazható. egymással nyíltan. ugyanakkor a megszólaló felelőssége. a rohanó mindennapokban működsz. az a jó. elmondjuk tapasztalásainkat.

A képzés PL-3782 tanúsítványa (magyar változat): .

a gondolkodását és cselekedeteit hívjuk ki. hisz amolyan felfedezı félék vagyunk. Tükröt tart az ügyfélnek Minél tudatosabb valaki. Ettıl az ügyfél is többet mer és jobban halad. Ezért a profi coach feladata segítenie ügyfelét abban. Kiemeli az ügyfél jó erőfeszítéseit Katalizátor és gyorsító legyünk az ügyfél folyamataiban. • • • figyeljünk arra. hogy egy ügyfél úgy érkezik. • • várjuk el a magasabb színvonalat nagyobb dimenziókban gondolkodtassunk Élvezi az ügyféllel töltött időt Paradox? Mégis egyszerő. az értékeit.A coaching szemléletű tanácsadó kompetenciái Kompetencia: ahogyan a készségeink. mutassunk rá a nem hangoztatott értékekre is • • tükrözzük vissza a gondolkodásmódot. hogy az felfedezze a tehetségeit. annál jobb döntéseket tud hozni. hogy a benne és terveiben rejlı nagy értékeken dolgozzunk. ami bennünk megmozgat valamit. ami nem hangzik el kérdezzünk rá a nyilvánvalóra és a gyenge pontokra kérdezzünk rá arra. amit hallunk. Ha csak meghallgatjuk az ügyfelet. és osszuk meg. hogy támogatjuk abban. Ezért kérdezzük meg célzottan arról. A kíváncsiság mentén navigál A természetes kíváncsiság jó irányítónk lehet. tegyünk fel jó kérdéseket. Ezek a kihívások segítenek számára. a jót benne. ahogyan érzünk. a szükségleteit és álmait. a maga teljességében (hibáival és értékeivel) akkor magas bizalomszinten tudunk együttmőködni. nagyságát. Nagyobb összefüggések foglalkoztatják Bár a legritkább. amivel tisztábban láthatunk a témában. az adottságait. mégis ez a munkánk lényege: az ügyfél személyes erejét. Ezt úgy tudjuk elérni. minél pontosabban látja át helyzetét. és nem szólunk közbe. Ha kedveljük az ügyfelet. aki rátalál és dinamikusan halad a tudatosság útján. vagy éppen nem stimmel. hogy tudja. hogy személyes „lécei” magasabbra kerüljenek. hogy megerısödjön. A profi coach Felvállalja a provokatív beszélgetést A coaching ülések általában rövidek. hogy az ügyfél megérthesse. tehetségeink alkalmazott viselkedéssé. A jó coach kompetenciáit 15 viselkedési formában határozza meg az amerikai Thomas Leonard alapította Coachville. amit saját tapasztalásból tudunk. gyakorlati tudássá válnak. amirıl nem gondolta volna. hogy picit többet tegyen. a paradigmákat segítsük az energiaforrásainak felfedezésében. mi inspirálhatja. stb. merjen olyat. Az eredmény: egy magáról jól informált ügyfél. akkor sokáig várhatunk a provokatív pillanatra. . félelmeiért értékeljük az elszalasztott lehetıségeit is. • • • örüljünk az ügyfél erısségeinek kedveljük hibáiért. • • dicsérjük és kérdezzük tudná e még jobban láttassunk meg vele az addigi határain túlmutató lehetıségeit. mint amit egyébként meglépett volna. mi motiválja.

a felesleges elemektıl. Tisztán kommunikál Értsük meg a saját kommunikációs mőködésünket és tisztítsuk meg a hiányosságaitól. Amolyan mozgó célpontként mőködik. ha valami kellemetlen számunkra • • beszéljünk az észleléseinkrıl beszéljünk arról. határainkról vállaljuk a felelısséget azért.• • • érdekeljenek a helyzetek érdekeljen a helyzetek mögött mőködı dinamika érdekeljenek a tények. amik a coaching folyamatot lassíthatnák. • • gondolkodj el a nagyobb igazságról beszélj neki az általad megtapasztalt tökéletességérıl a világnak. álmaiért. sürgetés. ahogyan hangzunk. új célokat találtatunk vele. meghívjuk egy új gondolkodási irányba. kicsinységünkrıl beszélhetünk az elıítéleteinkrıl. Amikor segítünk az ügyfélnek jó okokat keresni az nagyobb segítség. stb. Hihetetlen katalizátor lehet egy megemlített rossz érzés. Ezért fontos. Ünnepeli az ügyfelet Minél gyakrabban. • • beszélj az ügyfél számára új ötletekrıl kísérletezz. Minden helyzetben meglátja a tökéletest Életszemlélet is. szempontokat mutatunk az ügyfélnek. mintha tippeket. technikákat és megoldásokat javasolnánk. ami elbizonytalanít. mondjuk ki. hogy ami történt. hogy mit látunk. mit hallunk ki. • • • gondolkodjuk el a saját reakcióinkról. elvárások. hogy mivel érheti el az ügyfél a legérdemibb változást. ha ott és akkor nem értjük. A bátorítás nem elegendı! • • legyünk izgatottak az ügyfél elért eredményeitıl mutassunk rá a mélyebben meghúzódó nagy változásokra. nem látjuk ezt az okot. Megosztja. az egy jó okból történik így és nem másként. akkor annak nagy változtató ereje van. hogy hatékonyan tudjon alkalmazkodni és az adódó lehetıségeket megérteni. a coachnak rugalmasnak kell lennie. mit élünk meg. ahogy van Az ügyfelek függnek a coach visszajelzésétıl. „lehet”-ek. Új területekre is belép Új koncepciókat. elkötelezettségéért. hogy minden helyzetrıl elfogadjuk. elveket. megfigyeléseitıl. Felfedi az igazságot Az igazság talán még a tiszta ıszinteségnél is feljebb van. haladásáért. hogy coachként minél többször beszéljünk arról. mélyebben tudjuk az ügyfelet ünnepelni (tetteiért. amit észlel. hisz minden helyzetben több igazság mőködik. . Mik ezek a felesleges elemek? Ítélkezés. tehetségeiért) annál bátrabban lép elıre és lesz sikeres. intuíciójától a folyamatban. félelmek. kísérleteztetjük. Megkeresi az igazán fontos dolgot Hangulat és helyzetfüggı. hogy mi a legfontosabb – nem a legsürgetıbb a változásokra koncentráljunk folyamatosan változtassuk a célt – a legfontosabbat. minden embert és cselekedeteit több igaz érzés is mozgathatja. értetlenség. „kell”-ek . Még akkor is. • • • azt derítsük ki. ki tudjuk mondatni. Ha ezek közül minél többet fel tudunk fedezni. elıítélet. büszkeség.

aki le tud ülni beszélgetni egy másik emberrel. légkörben) abszolút biztonságosan és megtámogatva jöhetett létre. amely automatikusan támogató új impulzusokat is adó. az ügyfélnek tanítható emberismereti. Valamint a szociális érzelmi intelligencia megnyilvánulásai: mások érzelmeinek felismerése. Tiszteli az ügyfelet emberségéért Mindannyiunknak vannak határaink (belsı és külsı). Személyes kompetenciák Ebbe a kompetencia csokorba legelsősorban is a coach érzelmi intelligenciájának köréből az önismerete és érzelmi rugalmassága tartoznak. kommunikációs. Ha ennek rendszerezett megfelelőjét az európai szakirodalomban keressük. mégis emberek vagyunk – nem hibátlanok. hogy a coach vajon saját gondolatait. Valahol mindenki coach. érzelmeit és viselkedési mintáit. megértését tudja behozni a folyamatba. Módszertani kompetenciák A tényleges modell. de ki szereti ıket? • • olyan légkört alakítsunk ki.• • • Fedjük fel az igazságokat az ügyfél képességeirıl. akkor a négyes modellt találjuk. azonban nem csak odafigyelését. az önreflexió képessége és vállalása. de egy stresszmentes folyamatban. a határaink felismerésével. egymást részben átfedő kompetenciái . ha (környezetben.a személyes kompetenciák. Amit szeretnénk: az a siker. és a konfliktusok felelős feloldásának készsége. Kierıszakolt vagy az akarat erejébıl táplálkozó változások vannak. • • • tiszteljük az ügyfél határait. . . hiedelmekre vonatkozó modelljeit is alkalmazza. Ebben a modellben a jó coach egymásba kapcsolódó. hanem célirányos kérdéseit. hiedelmeit tiszteljük az ügyfél stílusát tiszteljük az ügyfél kívánságait. . azaz a kommunikáció eszköze is a coach eszköztárának része. a fejlıdésünk különbözı állomásainak értékelésével. hogy az igazságokat azok gyönyörőségéért és ne csak az aktuális használhatóságukért fedezze fel magának Legyünk nyitottak a coaching üléseinkrıl elhangzó igazságokra. nem gépek. A coaching jelenét meghatározza az is. határairól Tanítsuk meg az ügyfelet.a szociális kompetenciák. Az a tudatosság.és eszköztár a kompetenciák tanulható része. Támogató légkört alakít ki A siker. a rájuk való odafigyelés képessége (empátia). érzéseit meg tudja e az ügyfele számára is megfoghatóan fogalmazni. akkor marad fenntartható. elfogadottságban. a személyes fejlıdésrıl nem is beszélve. hogy a coach vizsgálja és felismeri saját érzéseit. Bár a coaching témája a bennünk rejlı potenciál és lehetıségeink maximális kiaknázása. A felkészült és eredményes coach.a szakmai kompetenciák.a módszertani kompetenciák és .

stb. a rendbe vetett hitét. amelyek fontosak a környezetünket adó családunk. modelleket tartalmaz. megfelelő kommunikációs készséggel és némi módszertani. embertársaihoz való viszonya. stb. Azonban a fenti idézet tükrében is fontos megérezni. az elméleti modellek előfutára mindig az emberkép és a megkövetelt tanácsadói hozzáállás. Az elméletet megelőzve azonban a coachnak szüksége van arra a képességre. vagy a gazdasági életből szállnak ki. képviselni. Szakmai etika „Ahogy bármit csinálsz. hogy ha előfordulhat. pszichológiai háttérrel nem érdemes a coachingba belekezdeni. hogy a pszichológusok. Azt vallom. akik úgymond „csak” családterápiát. hogy valamit egy etikai kódex hatására nem teszek meg. Sokszor rácsodálkozom. kineziológiát. Nem bizonyos szakmai tudásra. a harmóniát. Érdekes fejlemény. Minden coach saját személyiségével. Utóbbiak köre folyamatosan bővül. fogyás. a zavarokat rendezni tudja. hanem a coaching téma-specializációnak megfelelő szakmai háttérre van szükség. hogy mit tartanak etikusnak. magukban módszereket integráló coachok összefüggéseket találnak. hogy ügyfelével való együttműködésének légkörét felépítse. hogy ügyfeleiknek a coaching eszközével életvezetési és kommunikációs kérdésekben ajánlják segítségüket. appreciative inquiry. és nem emberségem tart vissza tőle. EFT) és vannak a nagyobb összefüggésből kiragadott. specializált háttértudásával és tapasztalataival kell életet leheljen az általa coachingnak nevezett tevékenységbe. ill.és vallásváltás)mennek keresztül. csapatunk. családállítást stb.hu .Számos módszertan van a coaching piacán – ezek egy része valódi értéket képviselő teljes modell (NLP. Te erről mit gondolsz? Várom véleményedet: info@lemma-coaching. TA. amikor hosszú passzusokban rögzítik egy-egy szakma képviselői. az tanácsadóként. a termékeny munkakapcsolatot fenntartsa. coachként is hitelesen fogja tudni az emberek szeretetét. Rendszerszemlélet. embereivel való interaktív helyzetek megértésében. Szakmai kompetenciák „Csak” élettapasztalattal. természetgyógyászatot. presencing). könnyen tanulható módszerek (megoldásorientált coaching. hogy aki emberileg hiteles. tanulnak. akkor az már régen rossz. Az egyes fejezetekben. terápiás munkájuk mögé minden tanulmányukat felsorakoztatók növekvő ellenségességgel követik a más – nem lélekvizsgálatra szakosodott – coachokat. annak megváltozik a világhoz. úgy csinálsz mindent” – Chery Huber Aki a coaching szemléletével és eszközeivel megismerkedik. ahogy a különböző. tiszteletét. kultúra. Szociális kompetenciák Ez a kompetencia tanulható és az ügyfélnek is tanítható elveket. vagy fajsúlyos élettapasztalatokon (betegség.

1)Házi feladat Inkább módszertani emlékeztetőül álljon itt tehát néhány kérdés.” Küld be a megoldásodat! info@lemma-coaching. amelynek alapját ez a gondolat képezi: „Ezt csinálom. amit csinálok. készíts rövid szakmai bemutatkozót. 5. az együttműködésben való viselkedésemre vonatkozó visszajelzésre lennék a legbüszkébb? 2) Házi feladat Kérlek. sorrend nélkül) Mi az. ha engem vagy embertársamat tanácsadói helyzetben érné. Mik azok az alapértékek számomra. amire a coaching munkámban is szeretnék odafigyelni? (min. amikor coachingnak hívom. ami ellen felemelném a szavam? Ami. akkor az ellen tiltakoznék? Milyen ügyfélkapcsolatokat szeretnék felépíteni? Hogyan szeretnék az ügyfeleimhez viszonyulni? Milyen határokat akarok magaménak tudni? Milyen az értékrendemre. info@coachok.hu.hu .

A kényelmetlen helyzetek megtűrésére rámegy a szívünk. hogy mit is akar valójában. akkor gyorsabban tud fejlődni és előre haladni Minden helyzet menthető. átkeretezni. Nem kell kiérdemelni. A világ türelmetlenül várja. az egyszer még sokba kerül. akkor is mindenkor felelősen lépjünk ki belőle Az életben sokkal kevesebb a problémánk. hogy felfedezzük. hanem egy megcsinálható mutatvány és igen: még ebben az életben Sok a kimutatás arról. javítani… ha mégsem. nem privilégium vagy születési előjog. lehet optimalizálni. hogy az emberek hány százalékát (1-10%) használják ki valódi potenciáljuknak – a coaching ezt a számot növeli A sikeresség érzése alapvető emberi jog. Az emberek többsége nem tudja. Ha a coachee jól megfogalmazza mi számára a siker – onnantól a coaching folyamat már könnyen megy. kifejezzük és megmutassuk kreativitásunkat . az eszünk és a pénztárcánk Mindannyian kiképzésben lévő Picasso-k vagyunk. Ráadásul a coachee is mindjárt tudni fogja mihez van szüksége a coachra. A coach segíthet felfedezni ezt a valamit… ami általában egy nagyon egyszerű dolog. az eredményes együttműködés záloga Ha a coachee biztosan érezheti. odafigyel rá. Amit halogatunk. hogy honnan kerül be Lehetséges boldog és kiteljesedett életet élni – ez nem egy fantazmagória. hogy a coach meghallja.A coaching együttműködés alapelvei és lehetőségei • • • • • • • • • • • • A szinergia: az. ha a személyiségünk és értékrendünk erős alapokon áll – ezért ez a coaching első számú célkitűzése A coacheenak vannak válaszai. de néha a coach tudja a választ – a folyamat szempontjából mindegy. hogy coach és coachee megfeleljenek egymásnak.

amit a magam életében problémaként élek meg és még a legjobb megoldást nem találtam meg? o Mik azok a problémakörök. fejlettebb a gondolkodásom. amit én tudok jelenleg a szakmáról. kivetítés (projekció). a szereplők valamelyikével pártos. okos legyek. ennek az ügyfélnek az eseténél? Önértékelés és kötődések szintje rendben van . amiknek lelkes szakértője vagyok… és tudom. továbbléptem. A coaching. megkívánja az egészséges önismeretet és az önreflexió képességét. az ő témájáról.Az életem során milyen szerepekben találom magam újra meg újra? o Van abban visszatérő motívum. amit az ügyfelem rendszerében magamra vonatkozóan mindig meglátok? . gondolatait. hogy én vagyok ennek az ügyfélnek. Amire a coach érzelmileg ügyelni tud a coaching során Saját hatás(kör) tisztázott . ennek az embernek o Tudjak. amire ezt az ügyfelemet használni akarhatnám?) Kedvenc szerepek. Együttérzés Coach önismeret Az eredményes coaching folyamata megkívánja a coach-tól az együttérzést és együttgondolkodást. hogy fogok tudni érdemi segítséget/támogatást nyújtani ügyfelemnek? . szerepekben találom magam? o Ahogy másokhoz viszonyulok. kedvenc problémakör . kedvenc megoldási javaslataim? o Miben ismétlem magam (amikor nem jut jobb eszembe)? o Ha hatalmamban állna. Ha a coach érzi. mint az ügyfelem o Úgy érezhessem én már túl vagyok azon. hogy azzal. szándékom. akkor hogyan nézne ki ez a megoldás? Mi az.elhiszem.Mik a kedvenc problémaköreim o Mi az. hogy: o Fontos legyek ebben a helyzetben. mint az ügyfelemé o Hallgasson rám az ügyfelem? o (mi az a saját célom. szerepjátszás reális veszélyek a kezdő coach számára. hogy az ügyfelemnek itt és most.Elhiszem. hogy mi köze van ennek a problémának hozzám? . az elegendő lesz.Mik a receptjeim. kedvenc megoldások.elhiszem. van abban is visszatérő irányelv? o Kikkel tudok mindig kekec vagy gonosz lenni? Kiket nem szeretek – lelkesen? .Elhiszem.Mennyire fontos számomra. jobban tudjam. azonosul. okoskodás. mint bármelyik emberekkel intenzíven foglalkozó tanácsadói forma. hogy egy-egy ügy jobban megérinti. hogy milyen helyzetekben. Az érzelmi bevonódás. hogy életem 3 legnagyobb kihívását megoldjam. ebben a kérdésben valóban coachingra van szüksége? . ebben a kérdésében a legjobb megoldást jelentő coach? . akkor érdemes szupervízióban is megbeszélnie az érzéseit.Beleélés vs.

amit élünk. hogy tudatosan figyeljük meg önmagunkat. A másik véglet azonban. A stressz hátterében az áll. Fűhöz-fához. Új viselkedéselemekre van szükségünk! Nem ritka. hogy valamit nem jól csinálunk. Szép-szép. de lassítja. ahol ha sikerül a dolgunkat úgy tegyük. amit megfigyelünk azzal. aki az alapelméletet az önmegfigyeléshez megalkotta. aki tudatosan. hogyan tudunk sikeresek lenni a feladataink működtetésében. hogy az önreflexiót van. Amíg a stressz tart. Az önreflexió azt jelentené. most már nem működik. boncolgatnánk motívumainkat egy-egy konfliktusban. coachként vagy vezetőként együtt dolgozik annak ismernie kell az önismeret. Frey.A coaching alapeszköze az önreflexió Aki emberekkel. Képzeljük el. amit tudunk. de ez azt jelentené. Amikor eddigeddig-eddig vagyunk. kiszámítható zsigeri működésünkkel és ezzel önmagunk és a környezetünk is kiválóan elvan. Itt a biztonság és védettség érzetet nyújtja számunkra a saját kiszámíthatóságunk és az. ha nem is akadályozza. Az ő elméletükben az önmegfigyelés és önreflexió három alappillérre támaszkodik: az önmagunkra való tudatos odafigyelésre (ez egy állapot) az énképre (amit önmagunkról gondolunk) és az önreflexiós folyamatokra (amikor összehasonlítjuk. hogy esetleg elgondoljuk. többségünk tudattalanul kerüli. ami addig biztosnak tűnt. hogy egyrészt folyamatosan megfigyeljük magunkat. Különösen is a munka világában. hogy pozitív lesz a végeredménye. azaz egyre stresszesebbekké válunk. Mi pedig újra és újra a régi sémáinkkal próbálkozunk. Másrészt pedig folyamatosan – önreflexiós folyamatok révén – szembesítjük magunkat. Nem ráznak meg bennünket az ellenkezőt bizonyító események és visszajelzések. Kutatások bizonyítják. amikor mindennél nagyobb szükség van az önreflexióra. Mondhatni kerüljük az önreflexiót. hogy ilyenkor kapkodunk. A mindennapi működést az önreflexió azonban. hogy valami. kísérletezünk vagy épp lebénulunk (TA passzivitás formái). hogy kvázi tudjuk. hasonlítsuk össze. amilyennek önmagunkat látjuk). eredménytelenül. változtatunk. hogy önreflexióval és valami értelmes új viselkedésformával próbálkozzunk. ha mindig meg-megállva elemeznénk reakciónak egyegy beszélgetésben. tanácsadóként. már nem értjük és nem tudjuk élni a korábban biztonságosnak gondolt képleteinket. azzal. addig nem is igen tudunk abban gondolkodni. Ezzel a . A coaching folyamatok eredményességéhez elkerülhetetlen. Elvégre kiválóan létezünk bejáratott kapcsolatainkban. Ha belegondolunk a mindennapokban inkább úgy van. tudatos önreflexió jelentőségét a tanácsadás folyamatában. amit szeretnénk és vállaljuk fel a változtatás felelősségét. amit megszoktunk. hogy igyekezünk az önmagunkról alkotott jó (vagy éppen rossz) véleményünket fenntartani. Wicklund és Schleier – az a szerzőhármas.

Ez az a pont. azoknak kapóra jön a környezetük. Jobban érezhesse magát. A deklarált coaching célok között majd mindig szerepel. mire kell még ügyeljen.vagy szervezeti feltételek nem változnak a coachingtól. És ha megkezdődik az építkezés ott a coachingban résztvevőnek visszajelzésekre van szüksége. hogy ezzel. hosszabb távon is hatásos megoldást kidolgozni. a kísérletező kedv beindul. amit kifejezetten az önreflexiónak szánunk és védett közegben történik meg. hogy a helyzetben egyre jobban boldoguló ügyfelemet. Szomorú tapasztalatom. és bántják meg. akik igazán közel állnak hozzájuk és akik már elfogadták őket. hogyan tud ügyfelünk megküzdeni.szembesítéssel azonban a saját önérzetünket veszélyeztetjük kvázi. szemléleti hozzáállásával tette volna. hogy amíg a szembesítést nem vállaljuk fel. hogy a szembesítés önmagunkkal elmaradhasson. Mert ahol rombolás zajlik. azokat a viselkedésformáikkal együtt. szintén beszélni kell a coachingban. hogy az ügyfelünk változzék. Az a cél. szervezeti vita. Mert ránézünk. Amiről a coaching szerződés nem szól: a környezet. egyedi körülményeinkre és igényeinkre szabott. hogy amit újat kikísérletez magának. . stb. abban mellette állnak és jelelnek neki a partoldalról. jól körüljárjuk a gyengeségeinket. elkerülhetetlen változtatás. az eset bizonyítja. Nem ritkán azokat hibáztatják. a nagy általánost. akkor még egy felkészítési feladata van a coachnak. hogy jól csinálja. az adott helyzetben. mégis elküldtél adott pozíciójából. Ha az önreflexióra bátorítás sikerül. Bár a változást jobban élte meg. A hiba ebbe a képletbe ott kerül. ott feltétlen bizalom légkörére van szükség. Lényeg. mint ahogyan azt a kiinduló eszközkészletével. Támogatásra a coachtól és környezetétől. hogy a társadalmat. személyes életszakaszához kapcsolódó krízis. Próbálja ki magát valami újjal. Legyen az konfliktus. amelyen most változtatniuk kellene. hogy az építés irányába mutasson a folyamat. hogy az ügyfelünk új viselkedésmódokat gondoljon ki magának és kísérletezzen ki a mindennapjaiban. ahol az együttműködés egy coach-csal hatékony lehet. Ezért is nem csináljuk (szívesen). Egy olyan folyamatban. Jól jön az is. stb. hogy a coaching a környezetben nem hoz változtatásokat. munkahelyről. Akik eredményesen mentik magukat az önreflexióból. a munka. azokat ott fent. látásmódja és saját képességeibe vetett hite. addig nem tudunk saját magunk számára. lehet elővenni a történtekért és a saját nyomorunkért. Ugyanis a környezet változásra adott reakciójáról és arról. azok az egyén változásaival és csak idővel állnak be szervezeti szinten. stb.

II. tehetségeim II. MOST Titkos álmaim. támogatóim. 5. a Képességeim. 3. 2. Fázis modell 1. vágyaim II.Coaching strukturálási modellek I. 4. c Kihasználatlan tudásom. Ez van MOST és III. lehetőségeim . Kapcsolati fázis Helyzetfelmérés/célpontosítás Megoldáskeresés Lezárás időszaka Utánkövetés időszaka Példa helyzetfelmérő folyamatra II. d. b Releváns tapasztalataim I.

a http://www. 4. előnyök Lehetőségek. 7. 3. tudástárában találhatóak.hu vagy a http://www. 5.hu oldalaik cikkeiben. 2. Cél Realitások. alternatívák Energia Elköteleződés Támogatás Cselekvési terv Részletek és képzési flip-chart gyüjtemény: A képzés keretében.lemma-coaching. Folyamatmodell A fejlődési lehetőség B 1.II. 6.coachok. ill. .

a viselkedés szintjén is megfigyelhető nyoma (elsősorban non-verbális jelek). paradox intervencióiról elhíresült Milton Erickson gondolkodásmódja is meghatározta. Gondolkodásmódjukat áthatja a felszabadultság.. 11. Ami valakiben belül játszódik. mint Richard Bandler és John Grinder dolgozták ki. megengedően és szeretettel közelítenek az emberekhez. problémásnak is – rejt valamilyen pozitív törekvést és jó szándékot. Ha valahol tudatosan vagy tudattalanul is felmerül még egy szempont. 7. amelyekre egy-egy helyzet megváltoztatásához szüksége van. A terápiás összefüggésből ismert az „ellenállás” szó. hogy a tanácsadók a testbeszéd. érthető. mint a szemmozgás. toleránsan. . fogható és használható e számára az. A helyzeteket nem lehet elbukni. ahogy a)mások látják a világot és egyes helyzeteket. Emberként mindig a rendelkezésünkre álló információk alapján meghozható legjobb döntéseket hozzuk. akkor próbáljunk ki valami mást! 6. Minden egyes emberben már rendelkezésre állnak azok az erőforrások (belső tudás. akkor b) amilyen a világ valójában. Maradjunk rugalmasak: Ha valami nem működik. Ezért is különösen fontos. ha létezik ilyen. 4. Segítenek hatékonyan dolgozni a tanácsadónak. hogy az olyan apró jelekből. nem szabályok. 9. Minden viselkedésformához tartozik olyan összefüggés. akaratlan apró mozdulatok és hanglejtés. pozitív megnyilvánulásnak számít. a tudatosan alkalmazott nyelvi eszközökből. Grinder a gyakorlati életben is aktív terápiás és tanácsadó szakemberek. minden csak az adott próbálkozásunkra érkező visszajelzés. Minden ember egyedüli és különleges.Coaching NLP-vel – az emberkép Az NLP-t olyan szabadelvű és játékos szakértők. hogy folyamatosan figyeljük az ügyfél adta jeleket! Mindig tudjuk. 1. elvéteni. amit épp mondunk! 3. Ez a kép pedig messze nem azonos azzal. A kommunikációt a tanácsadó csak akkor tekintheti sikeresnek. hogy ő maga milyennek látja a világot. A térkép még messze nem a terület. ill. elhibázni. Az NLP eszközét kidolgozó szakemberek. technikákból nyert önbizalommal felvértezve. mint minden az ilyen relativizált tudatos működésben – nem mindig és nem minden helyzetben egyértelműek. Munkájukat például a bölcs és az embereket nagy szeretettel körülvevő. Az irányelvek – csakúgy. hogy velünk van e még. pír. hogy az készségnek. 5. 10. hogy megértette. A cél. Ezért különösen is fontos. olvasni tudjanak. A világról kialakított elképzeléseink nem sorolhatóak be aszerint. milyen a világról benne kialakult kép. 8. A maguk relatív módján azonban vannak olyan elképzelések. amelyek hasznosak és vannak. akkor ezt bizonnyal beépítjük és használjuk is. nem verbális jelek tekintetében iskolázzák megfigyelő készségüket. Az NLP-s tanácsadói és a coaching munkában az ellenállás mindig a tanácsadóról szó. Minden viselkedésmód – tűnjék az a környezet számára még olyan zavarónak. Irányelvek. Bandler. Megtanul önmagára és az ügyfelére tudatosan odafigyelni. hogy jók/helyesek vagy sem. stb. ha a megfigyelései alapján. Ők határozták meg az NLP alkalmazók számára a következő tanácsadási irányelveket. amelyek kevésbé hasznosak az egyén életvitele szempontjából. Az egyes ember viselkedését az határozza meg. és ennek megfelelően a maga sajátos módján látja a világot is. Az NLP felfogás szerint a kommunikáció kulcsa a válaszban rejlik. 2. sohasem az ügyfélről. rugalmasabb lesz és vállalja a folyamatban zajló kommunikációért és emberi kapcsolat minőségéért a felelősséget. az ügyfél visszajelzi (non-verbális és verbális jelekkel). képességek). annak mindig van külső.

hogy az ügyfél pontosan kinyilvánítja. Ez azt is jelenti. elkötelezettséget igényel e. gondokat 3. . a munka öröméért vagy van valamilyen végkifejlet. hogy az „árat” és a változással járó lehetőségeket. tudatosítsa a coachee-ban. hogy a cél megfelelő e. változásokat a coachee mérlegelte és a cél érdekében hajlandó megfizetni is. 1. a coach felajánlja az ehhez kapcsolódó eszközeit. Célfókusz A munkahelyi konfliktusok megoldásában szeretnék fejlődni 4. előnyöket is jól járja körbe. vagy további pontosítást. hogy mit akar elérni. tennivalókat. hogy a változáshoz kapcsolódó „árat”. amely felé törekszik Kiért tenné. aszerint. Általános cél Szeretném megoldani tudni a környezetemben adódó kérdéseket. Mi van az ügyfél/coachee céljának hátterében? Belülről vagy külső körülmények hatására lép? Belső indíttatásból vagy kényszerből gondolkodik változtatáson? Spontán módon vagy tervezetten akar lépni Érzésből vagy ésszel nevezi meg céljait Szabad akarata alapján vagy valamilyen felvállalt felelősség tudatában lép? Pro-aktívan vagy reaktívan nyilvánul meg Cél a cél kedvéért. A cél pontosítása Különböző kategóriákat tartunk nyilván.A coaching cél Mit fogadhatunk el coaching célként A coaching szerződés alapú működtetése azt jelenti. A coach kérdez és tisztázza. Működtetési cél Minden elém kerülő konfliktusos kérdésben eredményes megoldást dolgozunk ki. A coach feladata. A cél részletei A cél elsőszámú szűrése nyelvi szinten valósul meg. hogy mik az ügyfél elvárásai. és az együttműködés kereteinek tisztázása után elindul a munka. amit tesz? Önmagáért vagy másokért? Egy nagyobb egészért vagy valamilyen ügyért? Elkötelezettség a cél érdekében A coaching folyamatához is. és bármely cél végig viteléhez elengedhetetlenül fontos az elkötelezettség a folyamat és a megoldáskeresés iránt. Szándéknyilatkozat Szeretnék jó lenni adott területen 2.

a befolyásolásra és a karizmatikus fellépésre vonatkozóan tanulsággal szolgálhat. vagy ahogyan filmeken megjelenítik. azoknál természetesnek vesszük. felugrál. gyorsan beszédbe elegyedünk. Gondolj egy macskára.Kutyákról macskákról és a testbeszédről Kutyák és macskák Mi az. stb. nyomatékos mozdulatokkal ad hangsúlyt mondanivalójának. hogy a legkomplexebb. mégis hasznos tipológia ez arra vonatkozóan. mert nem csak egy újabb állatvilágból jövő analógia. akiknél a macskás testbeszédet tapasztaljuk hatalmat sugároznak és tekintélyt. Néró. Mindez az emberi testbeszédre jól lefordítható és bár nem állítom. akin ellenőrizhettem. Macskáról hallom: füle botját sem mozdítja. rövid. lelkesek. bizalommal fordulunk. szúrósan és folyamatosan tartja a szemkontaktust. nyugalom. akit megfigyelhettél. amit csak kutya-macska kommunikációnak hívok. beszélgetős. fejét oldalra döntve hallgat. barátságosak. Kutya és macska testbeszéd Azok. Aki mosolyog. a magabiztosság és a hitelesség jeleként értelmezzük test-beszéde jeleit. hogy jó vagy éppen rossz első benyomást tegyünk 8 másodperc . hogy az együttműködési és alkalmazkodó képességük jó. hogy akkor jön és eszik. engedelmességre taníthatóak. Aki kihúzza magát. Ahhoz. csiszolhattam a módszertant. (Akik ismerik a magyarul is megjelent Delfinstratégia című könyvet és elveit. komolyan. és a biztos kontroll tudata. Ha a viselkedésüket. Enikő kolléganőmtől kaptam először az NLP egyik a testbeszédre specializált képviselőjének Michael Grinder-nek könyvét egy izgalmas tipológiáról. bólogat. hogy felismerjük a másik típusát. érzelmeit is beleveszi mondanivalójába és széles gesztikulálással kíséri szavait. amikor ő akar. Szavaikban is jellemzően ott a nyomaték. hanem egy ügyes coachingban ügyfeleinket is jól segítő eszközről van szó) Amit – persze stilizáltan – de kutyáink és macskáink viselkedésében felfedezünk az az emberekre érvényesen a hatalomra. amikor ő akar. természetesen válnak vezetővé. Nem sokkal később bekerült az életembe az eb. így az én nyugodt Néró barátom is. Van bennük valami lazaság. kutyáról mesélik: lelkesen csóválja a farkát. akiknél a kutyás testbeszédet látjuk könnyen kapcsolódunk. vagy akik tőlem vagy mástól a státusz-orientált kommunikációról már tanultak – azokat is a továbbolvasásra biztatom. Hol lesz ezeknek a viselkedési jeleknek jelentősége? Az emberi kommunikáció 92%-a a nem-verbális jelekben közvetítődik. testbeszédüket figyeled ennek számos jelét is adják. akkor megy. Azokhoz. vélt-valós státuszát és megtaláljuk saját testbeszédünkkel a hozzá való viszonyulás optimális módját. amit a kutyák és macskák viselkedését megfigyelve az emberekhez való viszonyulásunkba át tudunk emelni? Egy igazi nagymacskától. kevés gesztussal. alapjáraton jó csapatjátékosok. A kutyák. annak elfogadjuk hűvösségét. de legalábbis ragaszkodóak.

ügyfeled. Ennek egyik eleme. Utóbbi azt jelenti. mert a különböző élethelyzeteink. kollégád. A mindennapokban – öntudatlanul is – érezzük. ill. hogyan reagáltak a vegyes üzenetedre… barátod. ahogyan előadja az ügyfeled. a gesztusok és rövid arckifejezések összjátékából. a helyzetünktől és a mindenkori beszélgetőtársunktól is. A típusok ismeretében könnyebb váltani és alkalmazkodni beszélgetőtársunkhoz (vagy éppen lehengerelni.Lemma coaching képzési alap. amit gondol. függ a fellépésünk a hangulatunktól. fölé kerekedni) Hogyan tudod ezt a tudást hatékonyan működtetni? Mindenekelőtt tudatosan kell figyelj beszélgető társad nem-verbális jeleire. hogy kevésbé arra figyelj. ahol titkon más járt a fejedben. eltalálhatod így a közös nyelvet. hanem talán megérzésnek vélted. mert tudatosan és gyorsan. hogy megfelelően közelítsünk beszélgetőtársunkhoz. (Tölts ki a kutyamacska kérdőívet.anyag és 2)szupervíziós téma) Miért is fontos a testbeszéd megfigyelése? Bármilyen kommunikációs helyzetben az alapcélunk. Nekem ez nem jön be – mondta nemrégiben valaki a rövid elméleti bevezetés alapján. azután van még kb. melyik a te hangsúlyosabb irányod) Tanácsadói szempontból saját viselkedésünk felismerése és a másik tendenciájánal megfelelő értelmezése elengedhetetlenül fontos. hogy a mindenkori üzeneteddel összhangba hozod a testbeszédedet. Valóban mindannyian sajátos keverékei vagyunk a kutya és macska típusoknak. a kettőnk közti státusz-helyzetről. mást éreztél. következő lépésként. Azt már egy ideje felismertük. Hisz ezzel az ismerettel nem kell órákig hangnemet tesztelni. hogy megtudd. hogy a beszélgető partnered nem azt mondja. mindannyian tendálunk valamelyik irányba. Idézz fel néhány olyan beszélgetést. a megütött hangnem. kollégád. mit várhatunk tőlük reakcióként. a másik pedig a következetes kommunikáció. hogy mi őt megfigyelve megértjük őt. Hisz a többségünk nem tiszta tipus. hogy hatékonyabban – mert az ő nyelvén – kommunikáljunk vele. hogy a kutya-macska kommunikációt tudatosan ismerni és hasznosítani is azért lehet jól. amikor te tudtad és nem a szavakból. ami elhangzik és erősebben arra. a gesztusaink. arckifejezéseink – egészen a Paul Eckman által bevezetett mikrokifejezésekig (Hazudj. hogy mekkora a jelentősége annak. hogy tudjuk mikor érdemes és mikor nem célszerű szólni egy adott helyzetben. hivatalnok. különböző fellépést kívánnak meg. Ezért kommunikátorként ott kezdheted. tárgyalópartnered a gondolatait. hogy megértessük magunkat a másik emberrel. sokkal következetesebben. ha tudsz – TV sorozat) – „beszédesebbek”. hogy jól olvassuk mások hangulatait. hogy ráérezzünk. pontosan ismerni véljük a másik embert (de legalábbis az ítéletünk megszületik róla). hogy eldönthesd. mint amit képviseltél szavak (és ilyenformán valószínüleg) viselkedés szintjén – tudod még. A coachingban ezeket az öntudatlan eszközeinket tudatosítjuk. A benyomásaink alapján döntünk a kommunikációs stratégiánkról. stb? Idézz fel olyan esetet. hogy a szavaknál a test beszéd. kérésünk előadására. Azt tapasztaltam. 90 másodperc interakciós megfigyelésünk és máris megolvastuk. amit ő most képvisel az kutya vagy macska típusú .szükséges. és vajon mi a megfelelő időpont egyik másik kérdésünk. (lásd még: 1)kalibrálás . És mégis.

A természetes viselkedésedre odafigyelve. önmagát erősen kontrolláló macska típusú emberhez. ha meg akarod győzni a partneredet például a saját felkészültségedről. talán beképzelt ember benyomását keltő. azt néhány megfelelő test-beszéd elemmel megspékelve. hogy őszinte dicsérettel motiválhatod. humorral és szíved kitárásával közeledni egy zárt. ha laza beszélgetést akarsz és másokhoz. ha tudatosan tudnak testbeszédükbe kutyás. hűvösen büntetnéd. A macska típusról mondtuk. Az érzelmi töltetű küzdelmekből általában a macskák kerülnek ki jobban. hogy érzékenysége okán túlreagálja a szidalmat. Azután magadban – vagy együtt – a beszélgetés kimeneteléről és céljáról kell döntést hozz. Nem sértődsz meg és nem próbálod büntetni. nyugodt. . Ha magadnál vagy ügyfelednél úgy érzékeled. hogy lehet. Ha szigorúan. akkor a gyors babérokat néhány célzott testbeszédbeli változtatással tudod elnyerni. tekintélyt parancsol és vezetőként is elfogadják. Hasonlóan a zárkózottnak érzékelt emberek számára megváltást hozhat. A kutya-macska kommunikációval elérhető eredmények: Nem próbálsz győzködni. barátságos elemeket bevinni. A kutya típusnál biztos lehetsz benne. megtanulni. Más eszközökhöz tudsz nyúlni. önmaguk és munkájuk elismertetését eredményezi. hogy ezeken a pontokon fejlesztésre van szüksége a környezete visszajelzései alapján. hanem a dolgára fókuszálva megy tovább.fellépés e. ha nem lelkesedik a te lelkes prezentációd hatására. akkor fontold meg. máris hatékonyabb leszel. széles gesztusokkal. hogy határozott fellépéséből adódóan hitelesebbnek vélik. hajlandó lesz új dolgokat is kipróbálni.

Az NLP (neuro-linguisztikusprogramozás) az a rendszer.) Az alkalmazás célja: konkrét információ. Az ellenőrzés. kulcsmotivum. Az ügyfélhez szabott és a kérdéskörben megfelelően alkalmazott szóhasználaton túlmenően számos további szintje van a coach nyelvezetnek. Kérdések az általánosításhoz: (NLP: chunking up) Mire lehet ez egy jó példa? Mi lehet ennek a címszava? Felsőbb kategóriája? Mi a mögöttes elv? A nagyobb összefüggés? Mikor hasznos? A cél pontos megfogalmazásánál. monitorozás sarokköveinek a megbeszélésekor. A hétköznapi coaching munkában inkább csak két nyelvi megközelítési formát különböztetünk meg: Folyamat nyelv és tartalmi nyelv A kettő közötti különbségeket a lemma coach képzések során folyamatos tudatosítás és gyakorlás mellett teszik eszköztáruk részéve a nyelvezetükre igényes coachok. ill. Folyamat nyelv Tartalmi nyelv A megfogalmazás módja: általános. kapcsolatépítés. pontosított (ki. utasítások kulcsszava Az alkalmazás célja: tájékozódás. mit. NLP-nyelven: amikor még nem ismerem az ügyfelem térképét. Először a hipnózis. A vállalások és szerződés részletek kidolgozásánál. a folyamatra vonatkozó általános tájékoztatásnál. ill. világképét illetően. stb. hol. ill. megengedő A megfogalmazás módja: tudatosan konkrét. a gondolatébresztés egy módja (kulcsszavakra beinduló képek. amelyik a legnagyobb figyelemmel fejlesztette tovább és tudatosította a Milton Ericson örökségeként megismert paradox intervenciók és un. NLP-nyelven. amikor rögzíteni akarok egy térképet és játékszabályait Kérdések a pontosításhoz: (NLP: chunking down) Mondj egy konkrét példát! Mit értesz ez alatt pontosan? Mihez kötöd? Hogyan kell pontosan elképzeljem? Miről tudod te magad. vezetett vizualizációk során. érzetek) Mikor hasznos? Transzoknál.Coaching nyelvezet Nyelvi modellek a coachingban A coachingban egyik legeredményesebb eszközünk a nyelvezet. a vezetett vizualizációkban is alkalmazott transznyelv több fejezetnyi szakirodalmat érdemel. hogyan. csak tapogatózom a gondolkodásmódját. a hipnotikus nyelvezet kapcsán kezdtem tudatosan foglalkozni a coachingban alkalmazható különböző nyelvi változatokkal. hogy most . transznyelv kultúráját. A hipnozis.

hogy legalábbis egyfajta nagy biztonsággal ugyanazt értjük az elmondottak alatt. A hétköznapi nyelvben leggyakrabban előforduló buktatók. muszáj: „az embernek kontrolálnia kell magát” . A félreértések és félreértelmezett gondolatok számos csapdájába belelépünk ezért.Kire vagy dühös? . hogy a hallottakat a saját tapasztalati.Ki számára nyilvánvaló ez? 5.Mikor vagy dühös? . szemléleti. szükséges. példa: a tanú örökérvényűje: „Nyugaton a helyzet fokozódik” vagy „A férjem már nem szeret” . Bár sokak tehetsége a gondolatolvasás és a tükör neuronok csodás alkalmazási lehetőségeiről is egyre többször lehet olvasni. mégis a professzionális támogató. hogy nem kérdezünk rá. tanácsadó munka során érdemes biztosra mennünk és kérdeznünk. Nem tudhatjuk ugyanis. példa: „nyilvánvalóan így van” .Ki adta ezt a szabályt? . nem tudatosítjuk beszélgető társunk eltérő emberi. az a coachingban egy nyitott mondat. gondolati hátterünk birtokában úgy egészítjük ki. a torzítások. példa: kell. hiányosságok. hogy amikor pontos és konkrét nyelvezetre van szükség.Mihez képest? Kihez képest? . annyit ért. A coachingban alapelv. akkor ne kérdezzünk bele az ügyfelünk által mondottakba. amikor a düh szót használod?. példa: „Jobban akarom csinálni a dolgomat!” . tapasztalati hátterét. Elsősorban azzal. amit ő. amelyek a félreértésekhez vezetnek a kihagyások. példa: „dühös vagyok!” – ami a filmekben a terápia csúcsa. az általánosítások. Egy-egy közlés alatt ahány ember.Miből lehet majd tudni. stb. hogy . hogy szabatosan fejezzük ki magunkat. A leggyakoribb nyelvi félreértési források: Az elhagyott szavak 1.Mit érzel? Mi megy végbe benned. Meg kell győződjünk róla.Tulajdonképpen mi történik? 3. 2.pont erről van szó? Nyelvi torzítások Coaching nyelvezet (NLP alapok) Az NLP nyelvi fegyelemre nevel. A napi beszédben gyakran nem ügyelünk rá. hogy ezt a sokféleséget tudatosítjuk magunkban és nem engedjük meg. hogy ez már „jobb”? 4.

példa: előítéletek: „remélem a fiam nem lesz olyan lusta. képtelenség. azaz a folyamatszavakból képzett főnevek „A boldogság a legfontosabb. stb.Hogyan nyilvánul meg a boldogság? 2.Minden magyar? . őrültség. példa: torzított ok okozati összefüggés.Mit csinál pontosan..” . képtelen vagyok: „Nem tudom megérteni a férfiakat” . példa: helyes.Mi akadályoz a megértésben? . helytelen.Soha? Vagy előfordult azért már. példa: „sírva vigad a magyar” .Kit értünk magyar alatt? . példa: gondolatolvasás „Mindenki azt hiszi.minden helyzetre igaz ez? 4. hogy ez olyan könnyű” . most elment a kedvem mindentől” .Mire lenne szükséged. példa: „nekem ez soha nem sikerül” . példa: MIÉRT? Miért nem értesz meg engem? . hogyan gondolkodnak a többiek erről?” 4.pontosan hogyan okozta az egyik dolog a másikat? 3. miben nyilvánul meg? 3. ha mégsem kontrolálnád magadat? 6.Kinek a boldogsága? . -ség.Mi történik.Honnan tudja. mint az apja” . példa: a –ság.mi alapján mondja a gyerek apját lustának? A torzítások 1. „helytelen elnyomni az érzelmeinket” . példa: lehetetlen. összemosott folyamatok „Idegesítesz.mi a siker mérőszáma. hogy megértsd őket? Az általánosítások 1. nem szabad. hogy sikerült? . amikor sírva vigad? 2.

Segítı szándékkal. Itt a saját képességeidet. hogy mi a vágyott állapot – még mindig ellent kell állj a kisértésnek. akkor mi történik? Mit gondolsz tudsz majd segíteni? Sejted. szakmai életutadat is meghatározza és nem a legjobb irányba. hogy a megoldásorientált coaching folyamat eredményes legyen. hogy mi lehet az elmozdulás iránya az megkönnyíti a munkát. talán nagyobb . mint gondolnád.- (a miért nem ritkán vádló. hogy dolgozni is tudjatok. hogy nem értlek meg? A kérdések szerepe a coachingban 1. ami hosszabb távon az integritásodat. hogy csodás hallgatóság vagy. amik nem csak kibontják a helyzetet. amivel segítségükre lehetünk. de a pénz miatt vállalod. eszköztárral és a kapcsolat kiépülésével kevesebb eszközzel is nagyobb segítség tudsz lenni. lehetıségben. akkor olyan irányt veszel. Mi lehetne a következı. A megfelelı kérdéseket feltenni 2. amiben sejted. Késıbb következnek azok a kérdések. de már a válaszokra nem figyelsz? Vajon milyen lesz a kapcsolatod ügyfeleddel? Ha azt gondolod végig. a vágyott állapot hatásainak kifejtése a kulcs ahhoz. hova akarok kilyukadni? Nézzük a kérdéseket! A jó kérdés kategóriába sokféle kérdés belefér A legfontosabb kérdéseket a folyamat elején kérdezed. Másrészrıl viszont érdemes tovább kérdezz. és valamilyen előítéletre épít) Miből gondolod. hogy a változásnak mi lehet az iránya és milyen hatása lehet az ügyfélre. amire rendelkezel a megfelelı tudással. ha megértheti. ha a változás bekövetkeznék. A cél és irány meghatározása. energiában. hogy mit nem akar. hogy milyen különbséget élne meg. Ha megvan a cél és tudod. hogy vajon tudtok e témát találni. Mi minden szabadulhatna fel számára. mert minden ügyfél tartogathat olyan problémákat. hogy nem tudsz eredményes lenni. Ha olyat vállalsz be. hanem sokkal inkább rámutatnak. hogy bár a jó kérdéseket teszed fel. Mert gondold csak el. legjobb tudásunkkal adjuk ügyfeleinknek. eredményekben. a célkép megrajzolása. hogy okos ötletekkel lásd el ügyfeledet. rendelkezésedre álló módszereket is mérlegelned kell! Mert fontos az egyezés: ügyfelednek gondja van. Kérdezz tovább! Rá kell vezesd ügyfeledet. Sokszor az ügyfelünk csak azt tudja. amin dolgozni lehet és arra a te eszköztárad alkalmas. amin coachingban együtt tudtok dolgozni. Kideríted az ügyfeled célját és azt. A válaszok aktív meghallgatása 3. de hatástalanul gyenge kérdéseket teszel fel.

hogy mi a jó benne vagy arra. Az ı témáján. az arról tanuskodik. tanácsadó.összefüggés és személyes cél. átadom másnak a helyzet feletti rendelkezést? Ami történik. A kérdezés nem nehéz. hogy szabotálom magam? Erős hittel vagy félelemtől vezérelve cselekszem? Esendőn. felkészültebb leszek vagy gyengítem maga. mindenki önmaga számára tudja legjobban a megoldást. hogy mivel jár. rabolja az energiáimat? Mire használom a helyzetet: arra hogy katalizátora legyen fejlődésemnek vagy arra. energetizál ez a döntésem vagy gyengít. Talán ez lehet az a pont. mert az ügyfelet dolgoztatja. Debbie Ford: Jó kérdések (Right Questions) Ezzel a döntésemmel egy termékeny jövő felé lépek vagy beragadok a multamban? Hosszú távú eredmények következnek ebből a döntésemből vagy rövid távon érzem jobban magma tőle? Én döntök vagy valakinek a kedvében akarok járni? Ebben a helyzetben arra figyelek. Közhely. magasabb rendű érdekek alapján döntök? . emberin vagy letisztultan. hogy azért. sıt a megoldásorientált hatékony munkának alapfeltétele – talán megértetted. amire – ha megoldódik az aktuális problémája – koncentrálhatna. Mindenki önmaga számára látja legjobban. az ı ütemében. ahol az ügyfélben beindulnak a saját megoldó folyamatai. család. izgatja a megoldás lehetısége akkor nyílik meg a te nézıpontodra és javaslataidra. az ı megoldásait elıtérben tartva. de igaz. Ha az ügyfeled már motivált. hibáztassam magam? Ettől a döntésemtől magabiztosabb. ha így folytatja és ezért önmagát is tudja legjobban a változásra motiválni. hogy mi a rossz benne? Megerősít. A kérdéseiddel és aktív meghallgatással pedig a jó kapcsolati hátteret és a bizalmi légkört tudod garantálni a közös munkához. tréner vagy coach nyomására ez nem megy. hogy szeretem magam vagy arról. barát. Kivülrıl. hogy bűntessem.

amit nem kéne és nem nyúlunk ahhoz. hogy szolgáltatók vagy ügyfelek vagyunk e. amelyik individualizál bennünket. de a múltat nem. mint egységeket. Kapcsolati: nem látjuk a hierarchiákat (ki van fent. Bizonytalansági: rögzített elveket.Látni a Rendszert Rendszerszemléletileg 5 vakságunk létezik: Térbeli: magunkat látjuk. amelyek egy környezetbe ágyazódva egymással is küzdenek a túlélésért. hogy velünk mi történik. Középsőként (végrehajtatásért felelős menedzser réteg). nem tudjuk. sztereotípiák. vagy éppen mi vagyunk a „mások” = stressz. megmagyarázunk =nem éljük meg a legjobb formánkat sem Top-ként (szabályozó elit). a kapcsolataink megromlanak. hogy a domináns körhöz tartozunk. Vállalati állításokban. amelyik megosztja egységes felelősségünket. kitakarjuk a változékony feltételeket. hogy elején/végén vagy épp közepén vagyunk egy kapcsolati láncnak. „AZ” van. azt látjuk. sem sérülékeny Bottom-ként (dolgozó) A feltáró interjú után bábokkal. kihívások. emberekkel tudunk helyzeteket felállítani. nem tudunk a rendszerhez hozzájárulni. személyeskedés Időbeli: látjuk a jelent. ill. a szervezeti helyzet megjelenítésébe bevonjuk Peter Senge tanuló szervezetek rendellenességeiről alkotott példáit is. de az egész rendszert nem. nem látjuk. . nem tudjuk mi vezetett (döntések. eltávolít egymástól = nem kapcsolódunk minden termékeny kapcsolódási ponton. más világokban/rendszerekben azt nem = félreértések. érzések) ide = azt szereljük. fix pozíciókat látunk. de ami másutt. lehetséges kapcsolatok nem alakulnak ki Folyamati: nem látjuk a rendszereket. ki lent). A hellingeri családállítás módszertanát továbbfejlesztő mestereim: Insa Sparrer és Matthias Varga von Kibéd szellemében. amit igen. nem jól lőjük be.

hogy hallják kollégáik. ami ennek eldöntésében segít: Assessment 1. ami több vezető értékeléseiben is felmerült fejlesztési igényként) 2. . mérhető célok)? 2. Döntés a coachingról A coaching népszerű fejlesztési eszközzé lépett elő az utóbbi években. mások véleményét. személyes konfliktus. a tudás gyakorlatba átültetéséről szól a feladat) 6. A fejlesztésben vannak a vállalat vagy az ügyfél által világosan kijelölt fejlesztési célok. Az ügyfél szervezeti hierarchiában elfoglalt helye akadálya lehet e egy nyílt vagy csoportos fejlesztési tréningben való részvételnek? 5. valamilyen tréninget vagy más fejlesztési eszközt javasol. ami egyéni és bizalmas együttműködést kíván meg? (vezetői utánpótlás. A résztvevők tudnának e abból profitálni.Edit szerszámosládája Nr. Amit fontos látnunk és a fejlesztős szempontjából valódi eldöntendő kérdés. A fejlesztési cél része a stressz kezelés és /vagy az ügyfél önbizalmának erősítése? 4. A téma fontos e a hosszabb távú fejlesztési/önfejlesztési programban is? Ha a fenti kérdésekre a válasz igen – akkor a coaching a célravezető fejlesztési eszköz 1. amihez a fejlesztést igazítani lehet (egyértelműen megfogalmazott. tapasztalatait adott témában? Ha ezekre a kérdésekre igen a válasz – akkor valamilyen tréning. Van már az ügyfelünknek előzetes tudása. emberi kisiklás) 3. tréning tapasztalata az érintett témában (vagyis most már a személyére/részlegére szabott megvalósításról. hogy az ügyfele fejlesztési tervéhez valóban coachingot.1. Van a fejlesztési folyamatnak olyan aspektusa. 2007-2009 között többszáz ACban (egyéni és csoportos értékelő központ) vettem részt értékelőként. akiknek a közeli jövőben hasonló fejlesztési témában van fejlesztésre szüksége? (olyan kompetencia fejlesztéséről van szó. A szervezetben/részlegnél vannak mások is. csoportos coaching vagy workshop ajánlatot is érdemes a fejlesztési tervbe foglalni. a kapcsolódó fejlesztési tervekhez összeállítottam egy kérdéssort.

ahol már nem tudsz javulást elképzelni. azért is. amelyek nagy különbségeket hoznának az életedbe. amelyet legjobban szeretsz az életedben? a) b) c) 5. melyik lenne az a 2-3 terület. hó. spiritualitás 2. amiből most többet szeretnél az életedbe? ---------------------------------------- B Alkoss célokat! 6. Melyek azok a dolgok. hol állsz az alábbi életterületeiden? egészség és lelki béke anyagiak karrier/vállalkozás párkapcsolat család és barátok más: tanulás. Olyasmiben gondolkodsz. nap) a) b) . Melyik az az EGY DOLOG.Nr. az a pont. 2. amiket legjobban megtűrsz (tolerálsz) az életedben. Egy 1-10-es skálán. Írj le 2-3 célt. Ha megnézed a fenti számokat. Mi az a három dolog. Coaching –5 perces felmérő lap A) Mérd be az életed! 1. amitől rögtön mosolyogni támad kedved és elméletileg (akár kis csodás segítséggel is) de elérhetőnek mondanád az elkövetkező 6 hónapban Cél (rövid bemutatás) Elértem (év. ahol hajlandó lennél változtatni a következő 6 hónapban. ahol a 10. és amelyek ilyenformán feltartanak? a) b) c) 4. spiritualitás 3. mert azzal érnéd el a legnagyobb változást az egész életedet tekintve? egészség és lelki béke anyagiak karrier/vállalkozás párkapcsolat család és barátok más: tanulás.

c) 7. támogatásod. akkor melyik a te kedvenced? (egyet válassz!) Ο halogatás Ο döntésképtelenség Ο magányos farkasként akciózni Ο nem NEM-et mondani Ο okostojásság Ο eltűrni a zavaró dolgokat Ο mindent kontollálni akarni Ο nem IGENT mondani a lehetőségekre Ο másodrendű célokat követni Ο nem mindig az igazat mondani Egyéb: __________________ 8 b) Ha sikerülne időnként rajta kapjad magadat. színesebb célt) C) Öngól 8 a) Ha abból indulunk ki. akkor térj vissza a 6. Ha megnézed ezeket a célokat. nem esik jól az öröm. mit tudsz elképzelni. hogy mindannyiunknak megvannak az önmagunkat sikeresen szabotáló technikáink. amikor ilyen önmagadat szabotáló technikát használsz. pontba és válassz picit nagyobb. hogy a kijelölt 3 célodat könnyebben érd el?  Hatalmas feliratokat. csinálnak. ha van támaszod. látsz és csinálsz ott a célban? Hogyan ver a szíved. szebb. szemedet lehunyva nézd meg magadat is! Figyeld meg. hogy helyette cselekszel? D) Coaching 9. miket mondanak. hallasz. hogyan mosolyogsz…? Cél (rövid név) Így érzem magam a) b) c) (Megjegyzés: ha valamelyik célodnál. montázst – plakátot készítek . mi és ki vesz körül. hogyan érzed magad. A céljaidhoz gyorsabban jutsz el. te miket mondasz. Milyen rendelkezésedre álló támaszokhoz fordulsz a héten.

akkor mit gondolsz. számonkérhető lennék Ο fókuszolnék Ο ötleteket kapnék Ο Ο támogatna Ο inspirálna megerősítene Ο visszajelezne nekem Ο irányt mutatna . Beiratkozom egy kurzusra  Rábeszélem egy barátomat. egyesületbe. hogy segítsenek és vagy kérdezzenek rá időről-időre. miben tudna ő neked speciálisan is komoly támogatást nyújtani? Ο kihívásokat adna Ο bízhatnék. hogy hol tartok  Becsatlakozom egy klubba. hogy tartson velem ebben a célban  Elmondom néhány barátomnak. ahova hasonló célú emberek járnak Keresek egy coachot 10 a) Ha lenne egy saját különbejáratú coachod. hogy mire készülök és kérem. baráti körbe.

megbecsülés Élethosszig tartó tanulás. Itt most egy részletesebb formáját. sport. kreativitás. értelmesnek megélt élet és munka. elismertség. a feng shui területeknek megfeleltetett szeletekét mutatom be. Játékos. Egészség. visszajelzések önmagunkról Közeli emberi kapcsolatok. mert rajzoltat. 3. pihenés. Ennek a coaching eszköznek több változata is létezik. párkapcsolat. vagy éppen a statisztikai óraszámot összefoglaló excell-táblát az alapeszközök között tartjuk számon. A tortát. célok Támogatók. Élet kerék Anyagi jólét. juttatások. befektetések. foglalkoztat. kereket. fizetés. adósságok szabadidıs aktívitás. a megújulás készsége . törekvések. Az élet kereke Az élet területeinek vizsgálata a coachingban Az élet kereke vagy élettorta az egyik legkedveltebb állapotfelmérő eszköze az időgazdálkodás és munka-egyensúly témakörét érintő coaching folyamatokban. gyerekek Karrier. Az élet kerekét sokféle változatában használják. elırejutás. És szókimondó. mentorok és barátok Alkotókészség. önismeret. segítık. mert nagyon gyorsan megmutatja a problémásnak megélt életterületeket.Nr. kikapcsolódás Hírnév.

Nr. Gyűlölet/düh 20. 6. hogy tevékeny vagyok és megmozgathatok helyzeteket/szabad vagyok/szeretek Elkötelezetten. 8. Elbátoritatlanság 17. 9. Bosszúvágy 19. Vkinek a hibáztatása 16. törekszem/boldog vagyok Jókat remélek/hitem van Optimista vagyok Reményteli vagyok Elégedett vagyok Unatkozom Pesszimista vagyok 10. Érzelmi skála 1. megbecsülöm őket/érzem. Félelem/Szorongás/Depresszió/Elkeseredés/Tehetetlenség . Csalódottság 13. Féltékenység 21. Harag 18. 3. Aggódás 15. kiégés 12. 5. 2. Frustráció/Zavar/TürelmetlenségImpatience 11. szenvedélyesen cselekszem Lelkes vagyok/akarok. Élvezem az életet/örülök a dolgokan. Bizonytalanság/bűntudat/kisebbrendűség érzése 22. Kételyek 14. 4. 7. 4. Elhavazottság.

17. hogy csak úgy legyek. 2. mindig alapos vagyok Fontos számomra. 5. hogy mit várnak tőlem. akik nem pontosak Nehezen mutatom ki az érzelmeimet. azt végig is viszem Lemondok a kívánságaimról és igényeimről mások érdekében Előfordul. 13. 20. 33. 10. 34. 41. megcsinálom magamnak Ha véleményt mondok. amit kéne Nehezen fogadom el azokat az embereket. 7. akik tétlenül élnek csak bele a világba Ha vitázunk gyakran vágok közbe Inkább egyedül oldom meg a problémáimat A feladataimhoz gyorsan nekilátok Van bennem egyfajta távolságtartás Még jobban is csinálhatnék is néhány feladatot Fontos. 8. 37. 26. 35. 29. 40. hogy először is. Ha vágyom valamire. átdolgoztam Általában megpróbálom kitalálni. 27. 1 2 3 4 5 Nagyon igaz Ha dolgozom. 15. hogy akikkel együtt vagyok egy helyzetben. 4. 3. 25. ha a kérdéseimre gyors. 31. hogy megvédjem magamat Gyakran dobolok türelmetlenül az asztalon Ha magyarázok egy helyzetet. 23. 19. 38. hogy keménykedem másokkal. megpróbálok ráérezni. 12. 28. célravezető választ kapok Ügyelek – személyesen foglalkozom – a részletekkel is Ha valamibe belekezdek. 39. hogy elérjem a céljaimat Általában komolyan nézek Gyakran vagyok nyugtalan. meg kell érte dolgozni Nem tolerálom a buta hibákat Tudom értékelni. 9. 5 Driver-kérdőív Az alábbi mondat rám Alig igaz 1. haladjunk! . 36. ha már többször átnéztem. akkor mindig meg is magyarázom Nem adom fel könnyen Keménynek látszom. akkor gyorsan megveszem. akik elpepecselnek egy feladattal. 14. türelmetlen Nem igen ráznak meg a dolgok A problémáimhoz másoknak nincs köze Gyakran gondolom/mondom: Menjünk már. 32. 6. 16.Nr. élvezkedjek Gyakran használom: nehéz ezt igazán pontosan megmondani Gyakran mondok többet annál. gyakran mondom. hogy elfogadjon a környezetem Bármilyen írásos anyagot csak úgy adok le. másodszor. de belül érzékeny vagyok Azok. 30. 24. felidegesítenek Fontos számomra. 18. ahogy sokan gondolják Nem szeretek másokat kritizálni Megbeszélésekkor gyakran bólogatok Kemény dolgozom. harmadszor… Szerintem a legtöbb helyzet nem olyan egyszerű. hogy tudjam mások mit gondolnak a munkámról A sikert nem adják könnyen. 22. azok jól érezzék magukat Mindig csinálok valamit Nem szívesen vallom be a gyengeségeimet Nem könnyű számomra. 11. 21. 42. hogy legyen mihez tartsam magam Nem tudom megérteni azokat.

50 Úgy csinálj. 49 Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: Összesen: . hogy másoknak jó legyen! 2. 6. 8. bírd ki – mondom gyakran magamnak Hatalmas erőfeszítéseim ellenére is sokszor nem jönnek össze a dolgok Légy tökéletes! 1. 28. 19. 20. 48. 15. 31. 48 Erőltesd meg magadat! 5. 39. 18. 17. 41. 36. 9. 45. 24. 37. 23. 38. 50. 7. 26. 49. 32. 27. 16. 33. 11. 43. 46 Légy erős! 4. 44. 47. 13. 10. 22. 21. 25. 40. 35. 34. Gyakran mondom: Pontosan! Tiszta sor! Logikus! Gyakran mondom: Azért ez nem olyan egyértelmű/könnyű Gyakran mondom: Nem próbálná meg mégis? Diplomatikus vagyok Igyekszem felülmúlni a velem szemben támasztott elvárásokat Ha telefonálok. 29. 30. 47 Siess! 3.43. 45. közben gyakran még mással is foglalkozom Kapd össze magad. 14. 44. 42. 12. 46.

a hosszú távot mindig szem előtt tartva próbálok élni? 1: igen. Mennyire jellemző. hogy kerülöm az újat. Ha egyszer eldöntöttem valamit. szabályok. Mekkora a félelmem. Mennyire gondolom szerénynek magam? 1: nem jellemző – 5: nagyon 19. hogy a dolgok a „régiben” maradjanak? 1: nem jellemző – 5: ez lenne a legjobb szerintem 8. aki önálló és jól megvan egyedül? 1: inkább nem szeretek egyedül lenni . hogy elveszítem mások szeretetét? 1: nem számottevő – 5: nagy 7. Mennyire megyek bele érzelmekkel teli helyzetekbe? 1: gyakran – 5: nem szívesen 10. Olyan embernek érzem magam.Nr. határok a személyemet behatárolják? 1: nem jellemző – 5: igen. Mennyire van szükségem a másik személyektől való függetlenség érzésére? 1: nem annyira – 5: nagyon 6. a változást? 1: nem jellemző – 5: nagyon kerülöm . szinte mindig 9. távolságtartónak. befelé fordulónak élnek meg? 1:egyáltalán nem – 5: gyakran kapom ezt vissza 18. Mennyire igyekszem magam a hagyományokhoz tartani? 1: kevésbé – 5: nagyon is 4. Mennyire gondolom.:nagyon is – 5: alig 14. Mennyire jellemző. akkor ahhoz mennyire tartom magam? 1:inkább csak rövid ideig – 5: hosszan kitartanak az ítéleteim 16. helyzetekben „benne” lenni? 1: nem jellemző – 5: nagyon 11. Mennyire jellemző.5: önálló. hogy becsatlakozom mások törekvéseibe? 1: ritkán – 5: nagyon 15. Szívesen vagyok a figyelem középpontjában? 1: nem szívesen – 5: nagyon is 13. Mennyire fontos számomra. Mennyire jellemző. szeretek egyedül lenni 2. Úgy érzem a törvények. hogy inkább azt szeretném. 6 Téged mi mozgat? Személyiség kérdőív Fritz Riemann alapján Lemma Coach képzés – Státusz kommunikáció témájához átdolgozva 1. Mennyire akarok a dolgokban. Mennyi rizikót vállalok? 1: nagyon keveset – 5: sokat 5. hogy elvek mentén éljem az életemet? 1: nem fontos – 5: nagyon fontos 12. hogy mások hűvösnek. Mennyire keresem a kapcsolatokat? 1: kevésbé – 5: nagyon is 3. hogy felelősséggel tartozom másoknak? 1. ez fontos – 5: nem jellemző 17. Mennyire jellemző. hogy szerződések mentén. tervezve.

elveimet? 1: nem jellemző – 5: nagyon fontos 36. az elméletire és az elsődlegesre figyelek? 1: nem jellemző – 5: szinte kizárólagossággal 38. Mennyire érzékenyen veszem le mások igényeit? 1: nem jellemző – 5: nagyon pontosan 35. Mennyire fontos számomra . Mennyire jellemző. Mennyire jól ítélem meg az érzelmeket? 1: nagyon pontosan – 5: kevésbé 30. Mennyire vonz a kaland. célorientáltan és szakmailag korrekten működjek? 1: nem fontos – 5: nagyon fontos 22. Mennyire fontosak számomra a szokásaim? 1: nem fontosak – 5: nagyon fontosak 24. Mennyire tudok „nem”-et mondani? 1: rutinosan – 5: nehezen 31. Hogyan élem meg a hirtelen bekövetkező változásokat? 1: nehézséget látok benne – 5: pozitív kihívásnak élem meg 29. Hogyan viselkedek számomra kényelmetlen helyzetekkel? 1: sokáig hatása alatt maradok – 5: gyorsan túlteszem magam 25. Szívesen fantáziálok? 1: nem jellemző – 5: igen. Mennyire igyekszem magamat az előre nem láthatóval szemben bebiztosítani? 1: nem jellemző – 5: fontos számomra 32. hogy mások csodálatát élvezem? 1: nem igazán – 5: nagyon 37. hogy másoknak is átadjam a nézeteimet. Hogyan élem meg. ha elutasít valaki? 1: nem izgat – 5: nagyon mélyen érint 39. Hogyan lépek fel a szabályokkal. Mennyire fontos számomra. nagyon 33. a váratlan fordulatok? 1: nem vonz – 5: erősen vonz 21. empatikus? 1: nem vagyok az – 5: nagyon is 23. Mennyire könnyen lelkesedem? 1: nem könnyen – 5: nagyon könnyen . Mennyire jól kifejlett a racionális.20. A fontos kérdéseknél mindig az alapvetésre. Mennyire idegesít a pontatlanság. rendetlenség? 1: kevésbé – 5: nagyon 40. Mennyire vagyok mások által befolyásolható? 1: erősen – 5: nem jellemző 34. Hogyan viselkedem konfliktus helyzetekkel szemben? 1: mindig szembe nézek velük – 5: inkább elkerülöm őket 27. logikus vénám? 1: kevésbé – 5: erősen 26. hogy tisztán körülírt feladatokon. meghatározó irányzatokkal szemben? 1: ignorálom őket – 5: mindig követem őket 28. Mennyire vagyok önfeladó.

Amikor valamilyen elvet képviselek. a rutin munkálatokkal? 1: jöhetnek – 5: rühellem . Ha valami mellémegy. kapom visszajelzésként. Mennyire tudok másokat lelkesíteni. Mennyire vagyok megbízható? 1: nem annyira – 5: nagyon 44. Mennyire vagyok túl aggodalmaskodó. Mennyire lát a környezetem cinikusnak? 1: egyáltalán nem – 5: jellemzően 54. hogy konok vagy keményfejű vagyok? 1: ritkán – 5: gyakran 60. Mennyire vagyok gyengéd? 1: nem annyira fontos – 5: nagyon 47. hogy éljek és élvezzem az életet? 1: nem jellemző – 5: ez vagyok én 57. történik egy hiba. Mennyire vagyok türelmetlen? 1: nem jellemző rám – 5: gyakran és nagyon 53. csalódás ér.41. Mennyire tudom a saját elképzeléseimet. igényeimet háttérbe állítani? 1: nem igen – 5: minden további nélkül 43. Hogy állok az önsajnálattal? 1: nem jellemző – 5: gyakran. szoros kötelékekkel. Mennyire számítok korrekt embernek? 1: nem annyira – 5: a többségnél igen 56. Mások körülményesnek gondolnak? 1: soha – 5: gyakran 48. gondoskodó? 1: nem jellemző – 5: erősen 55. elvarázsolni? 1: kevésbé – 5: bármikor 45. Mások inkább látnak magányos farkasnak? 1: nem jellemző – 5: egyértelműen 50. Mennyire fontos számomra. hosszan 51. Mennyire fontos számomra a hűség? 1: nem fontos – 5: nagyon fontos 52. Mennyire vagyok kritikus? 1: nem jellemző – 5: éles kritikusként tartanak számon 46. Hogy állok az apró feladatokkal. Mennyire bízom magamban? 1: nagyon – 5: nem annyira 59. Szeretek és tudok egyedül dolgozni? 1: nem szívesen – 5: nagyon jól és szívesen 58. Hogy vagyok én a hosszan tartó. elkötelezettséggel? 1: megy – 5: nagyon nem megy 42. akkor inkább magamnál keresem a hibát? 1: mindig – 5: szinte soha 49.

amiről most meg van győződve? Mit képvisel most? Mit képvisel erősebben? Mit kevésbé? Identitás szintje – Milyen embernek tartja most – hogy elérte a célt – önmagát? Milyennek inkább? Milyennek kevésbé? Most kicsoda? Hovatartozás szintje – Kikhez húz most? Kikkel érez most közösséget? Kikkel már nem? Kikkel még inkább? Spiritualitás szintje – Mi motiválja most? Mi értelme van a létezésének most? Mi a víziója az életéről? . Körülmények szintje – mikor és hol érted el a célt? – Milyen a környezet. kevesebbet? Képességek szintje – Milyen új képességei vannak a célállapotban? Miben erősebb? Miben más? Értékrend és hiedelmek szintje – Mi az. ami már nem olyan fontos? Mi az. a neurologikai szintek és a hozzájuk tartozó kérdések hasznosak. a kívánt állapot körülírásában és az eredmények visszaellenőrzésében. ill.Nr. ami fontosabb lett? Mi az. minden a coachingban kérdésekkel dolgozó coach számára segítséget nyújt. ami másként érték? Mi az. ami a célban fontos? Mi az. ha tudatosan tud egy-egy helyzetet kérdéseivel körüljárni. A nyelvezettel. 7. milyenek a körülmények? Viselkedési szint – Mit csinál másként? Mi az új a viselkedésmódjában? Miből csinál többet. A helyzetfelmérésben. A neuro-logikai szintek és a célra vonatkozó kérdések Környezet. NLP-vel. Hol akadtál el? Neuro-logikai szintek a coachingban Az NLP és a neuro-logikai szintek kérdései segítenek a coachingban. Ehhez az NLP alapmodellje.

B _ Fontos. hogy átvegyem mások ötleteit. sokkal fontosabb. sokkal inkább. Bízom a munkatársaim felkészültségében. B _ Úgy tervezek. C _ Annál. hogy a hosszabb távú fejlemények garantáltak és minden egyes szakasz világosan körvonalazott.Nr. hogy a munkatársaim maguknak állapítsanak meg célokat. amikor célokat tűzök ki A _ Igyekszem magasra tenni a lécet és rövid határidőket adok meg. mégis mindig kész vagyok egy-egy jó javaslat hatására a véleményemen változtatni C _ Ott van bennem a hajlandóság. hogy a saját személyemet. irányelveket adok. Csak addig tervezik. 8 Vezetési stílus-kérdőív Viselkedésem. Ötleteléskor ezek az irányelveim A _ Mások ötleteire mindig megpróbálok semlegesen. véleményemet előtérbe toljam vagy küzdjek értük . tapasztalataim szerint erre szükség van és inkább arra figyelek. A terveknek jól megfontoltnak kell lenniük és a munkatársakat mozgósítanom kell velük. hogy a finomhangolást és tervezést ellássák. amennyire az adott helyzetben. hogy kihívások kellenek a munkatársaimnak. hogy a meglévő terveket következetesen betartassam. véleményeket. pártatlanul reagálni B _ Figyelem az ötletelést és keresem a számomra működőképes ötleteket. Én magam inkább értékszámokat. átengedve a kollégáimnak. Így járok el tervezéskor A_ Csak ott gyártok terveket. hogy szabadkezet kell adjak nekik. mert akkor jobban törekszenek a célok megvalósítására. amit én célként megadok. A felsőbb vezetőmtől érkező célokat. Úgy gondolom. természetesen továbbítom munkatársaim felé. képességeiben. hogy a munkatársak a munkaköri leírásuknak megfelelően ellássák a feladatukat. D_ Rendszeresen beszélünk meg célokat a munkatársaim számára. hogy igazán jó teljesítményt tudjanak nyújtani. ill. ezeket egészítik ki a vállalati célok és az egyéni célkitűzések. Bár világos elképzeléseim vannak a helyzetekről. Fontos számomra. A munkatársaimnak a maguk módján meg kell küzdjenek a feladataikkal. D _ A terveim alapját mindig a nyereség és a költségmutatók határozzák meg. ahol a helyzet ezt feltétlenül megkívánja. hogy a munkatársaim értsék és elfogadják a céljaikat. mintsem. C _ Elsősorban javasolok. kihívást is lássanak maguk számára bennük. hiszem.

ahogyan csak lehet. Ha nehézségekkel szembesülök. akkor hozzáteszem a magam részét is. Megvalósításhoz való hozzáállásom A_ Magamat is nyomás alá helyezem. C_ Ahol csak lehet ott saját hatáskörben döntök a tapasztalataim alapján. akkor is a pozitívumokat emelem ki. B _ Bátorítom és támogatom a munkatársaimat. másoknak csalódást okozni Döntési helyzetekben jellemző rám A_ Minden javaslatot meghallgatok és igyekszem kapcsolódni a munkatársaimhoz a döntésemmel. bátorítóak . hogy szükség van e a beavatkozásomra vagy új utasításokkal megoldható a helyzet C _ Feltünés nélkül ellenörzök. ezért a munkatársaimmal együtt dolgozunk a döntési folyamatokban. Az ajtóm nyitva áll előttük. Az értékelő. ha a többiekben megosztottságot érzek és valóban kénytelen vagyok. Így elkerülom az ellenállást és a kollégáim inkább mégis pozitívan reagálnak B _ Ahol lehetséges ott mások döntéseihez csatlakozom. hogy hogyan lehetne a legkisebb energiabefektetéssel a leggyorsabb előrelépést elérni D _ Minden eseményről tudok és ezeknek megfelelően priorizálok. Természetesen. hogy ne terheljem túl a kollégáimat C _ Minden feladatnál végiggondolom. kritikus beszélgetéseim konstruktívak. egészen amíg a legjobb döntést meg nem találtuk. aminek az ellenőrzését a munkatársaim nem tudnak ellátni.D _ Még akkor is kitartok az ötleteim mellett. D _ A döntéseknek megalapozottnak és értelmesnek kell lenniük. Előfordul. hisz csak önfegyelemmel lehet gyors eredményeket produkálni. Ha hibát észlelek. A nehézségeket kivizsgálom és a tanulságokat összefoglalom Az ellenőrzés feladatában A _ Mindent ellenőrzök. Többségében az eredményre koncentrálok ilyenkor. Azt nézem ilyenkor. hogy a döntéseimet keresztülboxoljam. Valamint nagy gondot fordítok arra is. hisz a felelősség is az enyém. Ha eltérést tapasztalok akkor megvizsgálom a helyzetet és módosításokat vezetek be B _ A közvetlen szúrópróba típusú ellenörzéseim szigorúak. akkor összeszedem magam és még erősebben próbálkozom. ha ezt várják tőlem. hogy feladatokat én veszek át. de igazságosak.

akkor először is az okait kutatom és ezeket az okokat minden érintettel megbeszélem D _ A konfliktusok és véleményütközések esetén úgy szoktam eljárni. hogy világosan megmondom én mit gondolok a helyzetről és mit várok el . Úgy tapasztalom.D _ A feladatomat abban látom. akkor igyekszem semleges maradni és a vitákban nem részt venni. hogy idővel lenyugszanak a helyzetek C _ Ha konfliktust vagy nehézséget érzékelek. hogy ellenőrzőrendszereket dolgozzak ki. Ha mégis helyzet van. hogy megnyugtassam a munkatársaimat. hogy újra jó és barátságos légkör uralkodjon. hogy ne alakuljanak ki konfliktusok. B _ Ha véleményütközést látok vagy konfliktusokat érzékelek. amelyek automatikusan működnek – vagyis személyesen már nem kell beavatkozzak Konfliktushelyzetekben viselkedésem A _ Kezdettől fogva arra törekszem. akkor azon vagyok.

hogy két ajánlást kapott. Nemrégiben mesélte egy ügyfelem.10 dolog. hogy a kezdetekben ez nem volt így. Ha szívesen terápiázol. Amin többször is kaptam magam. mégy a dolgot mélyére a fejedet oldalra hajtva és a sírást gyengéden támogatva – az lesz a te sikered. és a következı pillanatban már csönget egy ügyfél. Néha megkeresnek ajánlatokkal. elmaradt bevétel… aztán újra eszembe jut. aminek ekkora értéket tulajdonítasz. keménységet viszed piacra. amik mögött nem tudok szívvel és ésszel ott lenni. a tevékenységeddel? Mi a missziód? . Az ajánlás adója azt mondta: Edit éli is. így vagyok a legjobb. hogy megélhetést remélsz ebbıl a vállalkozásból? Hálát adok az égnek. amikor elfáradtam az ügyfeleim is kimaradtak vagy olyan emberekkel akadtam össze. Kiesett idı. hogy hiteles legyél. kell felelıs döntéseket hozni. programok idızítésérıl. Ilyenkor ajánlatokat írok. hogy kövesd a megérzéseidet! #8 – Legyél önmagad! Mindenkinek minden lenni fárasztó. amit tudnia kell annak. akik eltávolítottak a szép oldalától a szakmámnak. abban. Legyél önmagad. és … a beletett energia miatt… bosszankodom. hogy hivatásodnak hívod! #9-Elıször a szív… szeretem mondani – de utána rögvest a fej jön A coaching vállalkozás is vállalkozás. ajánlatok megírásáról. Abban az idıszakban. és a szívemet nem tudtam beletenni. Azzal a kis mellékmondattal. stb. ezért vagyok hálás a sorsnak és az ügyfeleimnek. legyél hiteles! #7 – Legyen okod arra amit csinálsz. aki coachingra adja a fejét (Utószóként hallgatóimnak) #10 – Akarnod kell Amikor kezdtem. Ez a vállalkozás te vagy. hogy coachként éljek. stb. amit szeretek és amiben jó vagyok. A coaching nagyon személyes mőfaj. akkor a visszajelzések és eredmények is elmaradtak az elvárttól. hogy azoknak akarok segíteni. vagy érkezik egy coaching megkeresést tartalmazó mail. annak értelme van. Misszió mondja a szakirodalom és én hiszem. azzal is eredményes leszel. valami mégsem stimmel. Mára már úgy hiszem. ezért is fontos. hogy azóta jobb is vagyok. Neked mi a naaaaaaaaaaaaagy célod a munkáddal. Ismerem milyen voltam azokban a tevékenységekben. Abban élet van. ha nagyon elvitt a fejem és például a „jó bevétel” reményében vállaltam feladatokat. akik másoknak tudnak és akarnak segíteni. amik ha nagyon akarom kapcsolhatóak a coachinghoz. hogy megtanítottak. Ha ronda vagy és a hirtelenséget. Ez túlsegített azokon a problémákon. marketingrıl. Azaz kiadásokról. azt amit teszel? Tényleg arról szól. Tudom. a weboldal megírása. amivel a cégalapítások. legyen ez fontos számodra Te miért csinálod. hogy mi az. ami miatt engem választott végül. Azért keresd meg. Naaaaaaaaaaaaaaaaagy különbség van.Varázslatos dolog a hivatásod gyakorlásának tudata. hogy bennem a coaching kezdetektıl fogva nem a megélhetésrıl szólt. mi az. szerettem a gondolatát. hogy nem engedhetem meg magamnak – akár az üzleti reputációm szempontjából – hogy olyan emberekkel kezdjek és olyan vállalásokat tegyek. ami „jó pénz” volt. eljárok megbeszélésekre. mióta tudom. hogy nem jött létre a dolog. amikor coachként ülök le valakivel. Szerettem beszélni róla és boldog-boldogtalannal leültem dolgozni. Téged is arra bátorítalak. vagy amikor a coaching eszközöket magyarázom hallgatóknak. járt. amit képvisel.

ill. akkor az nagyon jó kis felismeréseket ad a következı ülésedhez! Merj lépni. erıfeszítéseiddel. akkor hogyan várod. sokszor meg kell elégedj „elég jó” megoldásokkal. elıéletükkel. azt idegekkel ki kell tudni várni… és igen. Ezért a megvalósításán fáradozni nem érdemes. Így könnyebb! Neked is javaslom: tedd a dolgodat és szeresd magad (ne gyötörjed szegény lényed hülye gondolatokkal)! persze ennél még ügyesebbet is tehetsz: keress fel egy coachot! #5 – Kispályázni nehezebb. ha egy ülésen – a coach számára – nem születik eredmény (fı. Ha valamit másként is lehetett volna csinálj. mert most még nem ér rá és csak egy-két órában gondolkodik. Aki nem becsüli a mesterét. merj vállalni és … akik a képzéseimre jártak azok arcán már látom. Az önbizalomhiány az ügyfelek irányába gyilkosan hat. mint ahogyan eltervezted. megmagyarázhatatlanul szerencsés állapot. elkészít egy bemutatkozót és kiírja a homlokára. sokszor alakul másként. egy weboldal elindítása és tartalommal való feltöltése. hogy ez csak egy múló. amit a coachinggal töltene. hanem megfizeted energiáddal. annak a szakmai önérzete gyaníthatóan nem javul. hogy talán nem is jön senki. hogy mélységesen igaz. munkatapasztalatukkal – mindenkinek nagy mellénnyel merem mondani: Merészkedj a komoly játékosok közé! #4 – Ha te magadba nem fektetsz. amíg egybıl három. A 80/20 szabályának arról hogy az idınk 20%-ban érjük el eredményeink 80%-át. az nem becsüli a kapott tudást és így nem érzékeli. azt nem is merik felkérni. majd öt ügyfeled lesz. Ne kispályázz! Az idıdrıl és életedrıl úgyis te döntesz. de úgy tapasztaltam. ahhoz eljutnak. ahhoz. amit másoktól kaptál. irányzatot mered felvállalni. az ajánlatok írogatása. amikor már sokan jöttek. mint belevágni a lecsóba Ez talán ellentmond a hagyományos gondolkodásnak. hogy amit pl. a folyamatos kapcsolattartás az érdeklıdıkkel. İk sem hisznek benned. szakmailag értelmesre törekszel és nem csak a mellékes. A türelem nekem is nagy lecke volt – az én rákfeném a félelem volt attól. Az . hogy törekedjél a legjobbra. hogy az ügyfeleid neked fizessenek Ha valamit sikerre akarsz vinni – például a coaching vállalkozásodat – akkor abba be kell fektess. az életed és a coach feladatok megszervezése – míg zajlik az élet ezek a zaftos feladatok állandó elfoglaltságot és odafigyelést igényelnek. Ha valami komolyra.#6 – Türelem rózsát terem… és igen a fránya rózsák néha nagyon lassan nınek Legyen az a bemutatkozó kialakítása. amit magadba tettél. hogy a saját értéke növekedett volna például egy képzésben. Aki nem érzi a saját értéknövekedését. Aki felvállalja magát. akkor az. stb. hogy a coaching szakma képviselıjévé válj. Azért add össze. A legnehezebb befektetésnek sokaknál azt látom. hogy coach-csá válj! #3 – Nem mindig sikerül – és ez is rendben van Ha belekezdesz egy vállalkozásba. Aki nem lép. Mostanra lenyugodtam. hogy a képzésért adod ki a világ pénzét. Mondhatjuk. hobbis. Akik a képzéseimben megfordultak. Aztán vedd elı a régi gazdasági könyveidet és olvass utána a Pareto elvnek. hogy menjen szabadságra! Rendben van az is. És igen az eredmények. akkor ott bizony nem mindent tudsz kontrollálni. hogy az ügyfél sikert él meg). Ez messze nem azt jelenti. nem minden sikerül. hogy specializált témájában elérhetı és várja az ügyfeleket. értékén. egy képzés keretében kapnak. hogy elismerjék. hogy mosolyognak: Bízz a folyamatban és bízz magadban! #2 – A tökéletesség egy fogalom Szó szerint. mi több. A benned lakó maximalistának és perfekcionistának is mondom. akkor ez az eredményeken is meglátszik majd. annak értéke van.

az ı kíváncsiságát és siker igényét is elégítse ki. neked magadnak is fejlıdnöd kell Nem ismerek olyat. Az életben sincs ez másként. véleményedet! Wiesner Edit wiesner. céltudatosan a folyamat eredményességére.coachOK.edit@lemma-coaching. aki vizet prédikál és bort iszik? Ügyfeleitıl a változást és fejlıdést elvárja. Az ügyfél magában is dolgozik a kérdéseinken. hogy neki produkáljon. dolgozik már emberekkel. céljában konkrét ülést kell produkálni. A vizsgákon szabállyá tettem az „eredménytelenséget”. a kommunikációról már-már megcsontosodott tapasztalásaik vannak… és mégis. odahallgatni. új információkat és eszközöket befogadni és kipróbálni. az energiatakarékosabban és ettıl eredményesebben mőködik. Nem igaz? #1 – Ahhoz.erıfeszítéseink 20%-a adja az ügyfeleink elégedettségét okozó kérdéseink és ötleteink 80%át. A kevesebb néha több. a Vezetık régebb óta vezetık. a növekedésük és fejlıdésük kulcsa a coachingban. magának és magával viszont nem tesz erıfeszítéseket? Képezd magad! Újulj meg! Az önismeret és a szakmai eszköztár a coachingban egy végtelenül bıvíthetı tudástár! Várom kérdéseidet. http://www. hanem csak egy jó légkörő.lemma-coaching. ismer technikákat. elég egotista elvárás a coachtól. hogy a vállalkozásod növekedhessen.hu.hu http://www. aki abszolút zöldfülüként érkezett volna a coach képzésbe. Milyen coach az. Azaz nem törekszük. tılük természetesnek tekinti. hogy mernek tudatosulni. Mindenki dolgozik már. És minı döbbenet: aki az izgalomtól meghallja a szabályt.hu .

A szakmának a vállalkozásokra. angol és spanyol nyelven dolgozik. a coaching rendszerszemléletű megoldásorientált beszélgetős. vezetőkre és azok magánéletére vonatkozó eszközeit is ismeri és ügyfelei szolgálatában használja.hu Coachként rendszeresen publikál. . hogy az önfejlesztésre nyitott. vezetőknek kiscsoportos. szupervíziós alkalmakat: http://www. Magyar. jó légkörű képzéseken. hogy azokat a lemma coaching képzési tematikában integrálja. német. Akkreditált lemma coach képzési folyamatában végzett hallgatóinak. 2007 óta a kompetencia felmérő és az értékelő központi (Assessment Center) folyamatoknak is szakértőjévé vált.lemma-coaching. Folyamatosan képezi magát a különböző racionális.hu weboldal. keretében főállású coach lett. A shadow coaching megfigyelési. érzelmi és energetikai módszertanokban Magyarországon és az európai külföldön. 2005-ben tartotta az első coaching szemléleti és alapmódszertani képzést. fóruma a http://www. a Lemma Coaching Kiadó és Oktató Bt. leképező eszközöket és energetikai eszközöket egyaránt használó módszereit alkalmazza. 2000-ben ismerkedett meg a coaching kifejezéssel. Akkor az 1997-ben alapított tanácsadó cége. Elkötelezettsége a téma és a szemlélet terjesztése iránt azóta is élő. 2004-ig vállalkozói hátterét és szemléletét élve vezetőként dolgozott magyar. másoknak érdemben segíteni akarókat és tudókat megfelelő megfigyelési és kommunikációs eszközökkel ruházza fel. majd multinacionális vállalatoknál. trénereknek.coachOK. Nagyvállalati ügyfelek felsővezetőinek kiválasztásában és kompetencia fejlesztési tervének összeállításában vesz részt. és azóta folyamatosan adja át tudását külső és belső tanácsadóknak. Célja. a lemma coachoknak folyamatosan tart továbbképzéseket.A szerzőről Wiesner Edit (1973) Bécsben végzett népgazdász. szociológusként.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful