You are on page 1of 19

VATANDALIK NOTLARI 1) Sermayenin tamam yada bir ksm devlete ait olan kurululara ne denir?

KT (Kamu ktisadi Teebbs) 2) ) Belediye ynetimi ile ilgili bilgiler? a)Belediye bakan belediye ynetiminin badr. b)Belediye meclisi ve belediye encmeni birer yerel ynetim birimleridir c)Belediye bakan belediye meclisine bakanlk eder 3)Trkiye Cumhuriyetinin Anayasalar Nelerdir? 1921 Anayasas, 1924 Anayasas, 1961 Anayasas, 1982 Anayasas 4) Trkiye Cumhuriyeti Anayasalarndan hangisi en uzun sre yrrlkte kalmtr? 1924 Anayasas 5) Cumhurbakan olmad zaman yerine kim vekalet eder? TBMM Bakan 6) len bir kimsenin mal varlnn kimlere ne kadar verilecei konusu hangi hukuk dalnn kapsamna girer? Medeni Hukuk 7) lkemizde uygulanmakta olan Hkmet modeli hangisidir? Kabine Sistemi 8)Toplum Hayatn dzenleyen yazsz kurallar Nelerdir? a)Gelenekler b)Grenekler c)Ahlak Kurallar 9) Toplum Hayat dzenleyen yazl kurallar nelerdir? a)Hukuk Kurullar b)Anayasa 10) Millet Vekili olan bir kimse bu grevi sresince TBMM'nin onay olmadan sorgulanamaz, tutuklanamaz, yarglanamaz, hakknda yarg ilemi yaplamaz, buna Yasama Dokunulmazl denir. Millet Vekillerine byle bir hakkn tannmas neye yneliktir? Yasama grevi srasnda her trl etki ve bask altnda kalmalarn engellemeyi amalar. 11) Evlenme, Boanma, miras, gibi konulardaki anlamazlklar sonucu alan davalara hangi mahkemeler bakar? Adli Mahkemeler. 12) Adam ldrme, adam yaralama, hrszlk vb. alan davalara hangi mahkeme bakar? Ceza Mahkemeleri. 13) lke ve toplum gvenlii asndan baz zel durumlarda temel hak ve zgrlkler ksmen yada tamamen kstlanabilir. Kii Hak ve zgrlklerinden hangisi hibir durumda kstlanamaz? Yaama Hakk.

17

14) Kii hak ve zgrlklerinden hangileri sava, olaan st hal ilan edilmesi gibi nedenlerle kstlanabilir? a)Toplant ve gsteri yry yapma b)Siyasi faaliyette bulunma c)Yerleme ve Seyahat zgrl d) Haberleme zgrl 15) Gnmzde sanatlarn yapm olduklar kasetler internet ortamnda sanatdan habersiz olarak oaltlp datlmaktadr. Bu hangi hakkn ihlal edildiinin gstergesidir? Telif Hakk 16) Bir icadn, icad yapan kiiden habersiz olarak kullanlmas, oaltlmas hangi hakkn ihlal edildiini gsterir? Patent hakk 17) Devletin temel grevlerinden hangisi toplumda birlik ve dayanmann, lkede ada ve uygar bir grnm kazanmasna katk salar? Halkn Eitim ihtiyacn karlamak ve modern eitim kurumlar amaktr. 18) Anayasamzn Dayand Temel lkeler Nelerdir? a)Atatrk lkelerine ballk b)Milli Egemenlik c)Demokratik ve Laik Devlet d)Temel Hak ve Hrriyetlere dayanmak 19) Sermayesinin tamam yada bir ksm devlete ait olan kurululara KT (Kamu ktisadi Teebbs) denir.( Ziraat Bankas,Halk Bankas) 20) Trkiye 2001 yl balarnda girdii ekonomik krizden iki yl sonra kmaya balamtr. Trkiye'nin ekonomik krizden kma yolunda ilerlediini gsteren kantlar nelerdir? a)Reel faizlerin dmesi b)Trk Lirasnn deer kazanmas c)Uluslar aras derecelendirme kurulularnn Trkiye'nin notunu artrmas d)Devlet Borlanma faizlerinin azalmas 1) Bilim ve Kltr alanlarnda Milletleraras ibirliini gelitirerek Dnya barana katkda bulunmay amalayan uluslar aras kuruluun ad nedir? UNESCO 22) lkemizde yasa kartma yetkisi kime aittir? Halk Tarafndan seilen Millet Vekillerine (TBMM)'ye aittir. 23) TBMM yeleri kimlerden oluur? Babakan, Devlet Bakanlar, ve Milletvekillerinden oluur. 24) alan iilerin haklarnn korunmas, iverenlerin yapaca hakszlklarn nlenmesi ve ii ile iveren arasndaki anlamazlklar zm iin sendikalar oluturulmutur. 25) l'lerde en yetkili birim amiri kimdir? Vali

17

26)lelerde en yetkili birim amiri kimdir? Kaymakam 27) Ky yneten kimdir? Ky Muhtar 28) Hasta ziyaretinde bulunmak, byklere sayg gstermek, bayramlarda akraba ziyareti, toplumu dzenleyen hangi kurallardandr? Grg Kurallar 29) Devlet ierisinde yasama, yrtme ve yarg faaliyetlerinin ayr ayr organlar tarafndan yerine getirilmesine ne denir? Gler Ayrl lkesi denir. 30) Hangileri Federal devlettir? Almanya, ABD, Rusya 31) Ulus Devlet'e rnek (Basit Devlettir) Trkiye,Yunanistan,Suriye 32) Tek Kiinin hakimiyetine dayanan devlet ekline ne denir? Monarik Devlet 33) Din Kurallarna gre kurulup idare edilen devletler ynetim bakmndan nasl devletlerdir? Teokratik Devletlerdir. 34)Toplum ilikilerini dzenleyen kurallardan hangisi herkesi balar ve karlkl szleme esasna dayanr? Hukuk Kurallar 35) Belediye Bakanl Seimi Ka Ylda Bir Yaplr? 5 Ylda 36) lkemizde uygulanmakta olan hkmet modeli kabine sistemidir. Bu sisteme ne zaman geilmitir? Cumhuriyetin ilan ile geilmitir. 37) Toplum ilikilerini dzenleyen kurallardan hangisine uyulmamas durumunda Devlet tarafndan cezai yaptrmlar uygulanr? Hukuk Kurallar 38) Hrriyetler Kamu hrriyeti ve siyasi hrriyetler olmak zere iki ksma ayrlr. Siyasi hrriyetlere rnek veriniz? a)Millet Vekili olmak iin aday olmak b)Belediye seimlerinde oy kullanmak c)Siyasi partilerden birine ye olmak d)Belediye Meclisi yelii iin aday olmak. 39) Hakimiyet Hakk dorudan ulusa ait olan devlet ekli hangisidir? Demokratik devlet.

17

40) lkemizde yaplan seimler sonunda hangisinin gereklememesi koalisyon hkmeti kurulmasn gerektirir? Hibir siyasi partinin Mecliste ounluu salayamamas 41) len bir kimsenin mal varlnn kimlere ne kadar verilecei konusu hangi hukuk dalnn kapsamna girer? Medeni Hukuk 42) Seimlerde btn vatandalarn serbeste; hibir ekilde rk, cins, dnce, din ve mezhep ayrm gzetilmeden oylarn kullanabilmeleri ve ynetime katlabilmeleri neyin gereidir? Genel Oy Prensibinin 43) ktidar oluturan partiler dnda en gazla Millet Vekiline sahip olan partiye ne ad verilir? Ana muhalefet Partisi 44) Demokrasi ynetimlerinde birden fazla siyasi partinin bulunmas hangisinin gereklemesi asndan nemlidir? Farkl gr ve dncelerin ynetime katlmas 45) Siyasi Partilerin kapatlmasnda kesin karar hangi mahkeme verir? Anayasa Mahkemesi 46) Gnlk Yaammzda uymaya altmz r11;Byklerin ellerini pmek r11;Yemek yerken konumamak r11;Karlatmz kiilere selam vermek gibi davranlar toplum ilikilerini dzenleyen kurallardan hangisi ile ilgilidir? Gelenekler 47) Siyasi Partilerin Gelirleri Nelerdir? a)ye aidatlar b)Parti rozetlerinin satlarndan elde edilen gelirler c) Hazine yardm d)Partiye yaplan balar 48)lkemizde demokrasi ynetimlerinden hangisi uygulanmaktadr? Temsili Demokrasi 49) Bir Siyasi partinin mecliste grup kurabilmesi iin en az ka millet vekiline sahip olmas gereklidir? 20 Millet Vekili 50) Meclis almalarnda sk sk gndeme gelen "Salt ounluk" ne demektir? Meclis ye saysnn yarsndan bir fazlas 51) 1839'da kabul edilen Tanzimat Ferman'na gre mahkemeler ak olacak, hi kimse yarglanmadan cezalandrlmayacakt. Tanzimat Ferman'nn getirdii bu yenilik hangi alanda effaflamay salamaya yneliktir? Adalet 52) 1982 Anayasasna gre anayasa maddelerinin deitirilebilmesi iin TBMM yelerinden en az ne kadarnn yazl teklifi gereklidir?

17

te birinin yazl teklifi gereklidir. 53) Yksek Seim Kurulunun grevleri nelerdir) a)llerden karlacak Millet Vekili saysnn belirlenmesi b)l ve le seim kurullarnn oluturulmas c)Oy saym ilerinin takip edilmesi d)Seim sonularna yaplan itirazlarn deerlendirilmesi 54) lk Demokrasi ynetimi hangi toplumda grlmtr? Yunanllar 55) Anayasamza gre seimler sonunda en ok oyu alan siyasi parti, Mecliste ounluu da salamsa iktidara gelir. Bu durum demokrasi ilkelerinden hangisi ile ilgilidir? ounluk Prensibi 56) Cumhur Bakann kim seer? TBMM (!) 2007 deiiklii ile halk seer. 57) Sava ilanna kim karar verir? TBMM 58) Bakanlar Kurulunu ve Bakanlar kim denetler? TBMM 59) Kanun koymak, deitirmek, kaldrmak kimin grevidir? TBMM 60) Genel Kurmay Bakann kim atar? Cumhurbakan 61) Bakanlar Kurulu tarafndan ilan edilen sk ynetim, seferberlik ve sava hali durumlarnn kaldrlmasna veya devam ettirilmesine karar vermek hangisinin grevidir? TBMM 62) Hangisinin gereklememesi durumunda Cumhurbakan tarafndan TBMM seimlerinin yenilenmesine karar verilir? Krk Be Gn iinde hkmetin kurulamamas 63) Millet Vekili seilme ya en az katr? 25 64) Millet Vekili seimlerinde aday olabilmek iin Eitim dzeyi en az ne olmaldr? lkokul Mezunu 65) Cumhur Bakan Seilebilme ya en az katr? 40 66) Babakann, TBMM tarafndan "Yce Divan'a" sevk edilmesi hangisinin gereklemesine neden olur?

17

Hkmet istifa etmi saylr. 67) Anayasamza gre Babakan kime kar sorumludur? TBMM 68) TBMM yeleri ye saysnda eitli nedenlerden dolay azalmalar olur. Bu durumda eksilen millet vekillikleri ile ilgili "ara seimler" yaplr. Hangisinin gereklemesi ara seimlerin yaplmasn gerekli hale getirir? Boalan ye tam saysnn %5'ine ulamas durumunda Ara Seim yaplr. 69) Adli, idari ve askeri mahkemeler arasnda grev ve karar anlamazlnn olmas durumunda hangi yola bavurulur? Uyumazlk Mahkemelerine bavurulur. 70) llerin karacaklar millet vekili saysn hangisi belirler? Yksek Seim Kurulu 71) Anayasalardan hangisi ile ilk kez "gler ayrl" ilkesi kabul edilmitir? 1961 Anayasas 72) lkemizde hakszla uradn dnen bir kimse i hukuk yollarn tkettikten sonra Avrupa nsan Haklar Mahkemesine bavurabilmektedir. Trkiye bu mahkemenin verdii karar uygulamaktadr. Bu durum Neyin gstergesidir? lkemizde Uluslar aras Hukuk Kurallarnn da geerli olduunun gstergesidir. 73) Anayasa Mahkemesi yeleri kim tarafndan seilir? Cumhurbakan 74) Cumhurbakan seilebilmek iin en az ka yanda olmak gerekir? 40 Yanda 75) Anayasamza gre TMBB yesi olmayan bir kimsenin Cumhurbakanlna aday olabilmesi iin hangisi gereklidir? TBMM ye saysnn en az Bete Biri tarafndan aday gsterilebilmesi gereklidir. 76) Anayasamza gre Cumhurbakannn, varsa siyasi partilerle iliiinin kesilmesi gerekmektedir. Bu durum Cumhurbakannn hangi zelliindendir? Bu durum Cumhurbakannn tarafszl ile ilgilidir. 77) Adliye Mahkemeleri tarafndan verilen karar ve hkmlerin son inceleme yeri neresidir? Yargtay 78) Yasalarn anayasaya aykr olup olmadna hangisi karar verir? Anayasa Mahkemesi 79) Siyasi Partilerin mali denetimini hangisi yapar ? Anayasa Mahkemesi

17

80) Cumhurbakan'nn yurt dnda olduu durumlarda yerine kim vekalet eder.? TBMM Bakan 81) Meslek ilkelerine aykr davranan hakim ve savclar haklarnda gerekli ilemleri yapmak ve cezai yaptrmlar uygulama grev ve yetkisi kime aittir? Hakimler ve Savclar Yksek Kurulu 82) Cumhurbakan'n grevi ile ilgili sulardan dolay yarglama grevi kime aittir? Anayasa Mahkemesi 83) 1982 Anayasas'na gre "Hibir organ, makam, merci veya kii yarg yetkisinin kullanlmasnda Mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gnderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz" Anayasamzda yer alan bu hkm neyi gerekletirmeye yneliktir? Yarg bamszln 84) 1982 Anayasasna gre dorudan halkn oylaryla seilerek grev bana kimler gelir? TBMM yeleri, Belediye Bakan ve Muhtarlar. 85) 1982 Anayasasna gre hangi bakanlarn TBMM seimlerinden nce ekilmeleri ve yerlerine bamszlarn atanmas gerekir? Ulatrma Bakan, Adalet Bakan, ileri Bakan 86) lkemizde yaplan seimlerde sk sk kullanlan "Genel Oy" kavram ne demektir? Her Vatandan, millet vekili veya yerel ynetim seimlerinde, ya ve sezginlik dnda baka bir nitelik aranmadan oy hakkna sahip olmasna Genel Oy denir. 87) Yarg Yetkisi Trkiye tarafndan da kabul edilmi olan nsan Haklar Mahkemesi hangi uluslar aras kurulu iinde yer almaktadr? Avrupa Konseyi 88) 1982 Anayasasna gre bir siyasi partinin Anayasa Mahkemesi tarafndan temelli kapatlma nedenleri nelerdir? a)Yabanc devletlerden veya uluslar aras kurululardan maddi yardm almas b)Tzk ve programlarnn laiklik ilkesine aykr olmas c)Tzk ve Programlarnn eitlik ilkesine aykr olmas d)Demokratik devlet ilkelerine aykr eylemlerin oda haline gelmesi 89) Hangisi "Doal Yarg" gvencesinin bir sonucudur? Hi kimsenin kanunen tabi olduu mahkemeden baka bir merci nnde yarglanmamas. 90) 2001 ylnn Nisan aynda "5 Ylda 1 Milyar ocua Eitim" kampanyasn balatan Sivil Toplum rgt hangisidir? Trkiye Eitim Gnllleri Vakf 91) Birlemi Milletler Tekilat hangi olaydan sonra kurulmutur? II. Dnya Savandan sonra 92) Trkiye'de yaplan yeniliklerden hangisi dorudan halkn ynetime olan katlmn artrmtr?

17

Kadnlara Seme ve Seilme hakknn verilmesi 93) Hangisi Trk tarihinde Batl anlamda ilk demokratikleme hareketlerinin balamasn salamtr? Tanzimat Fermann lan edilmesi 94) Anayasamzn 55. maddesine gre "Devlet, alanlar yaptklar ie uygun adaletli bir cret elde etmeleri ve dier sosyal yardmlardan yararlanmalar iin gerekli tedbirleri alr" Anayasamzda yer alan bu madde temel haklardan hangisi ile ilgilidir? Ekonomik Haklar 95) Toplu szlemesinin yaplmas srasnda uyumazlklar kabilmektedir. Bu durumda iilerin "Greve gitme" kanuni haklarndandr. 96) Anayasamza gre lkretim herkes iin zorunlu ve devlet okullarnda paraszdr. Bu durum "Eitlik lkesinin" bir gereidir. 97) nsan Haklar konusunda, "Magna Karta,Amerikan bamszlk Sava, Fransz htilali, Birlemi Milletler" yenilikler getirmitir. 98) Anayasamzda yer alan seme ve seilme hakk, hem hak hem de grev niteliindedir. 99) Anayasamzda yer alan Dernek Kurma hangi haklardandr? alma Hakk 100) Az elemanla en iyi bir ekilde vergi toplamak "Vergide Tutumluluk Kural" nin gereidir. 101) Hangisi Kii dokunulmazlnn gereidir? Hi Kimse zorla altrlamaz, angarya uygulanamaz. 102) "Askerlik yapmak", Vatandalarn dorudan lke gvenliine katlmalarn salamaya yneliktir. 103) TBMM yeleri Kimleri Temsil eder? Milleti 104) Bir kiinin milletvekili seimlerinde oy kullanabilmesi iin en az ka yan doldurmu olmas gerekir? 18 105) Devlet Denetleme Kurulu hangisine baldr? Cumhurbakanl 106) Cumhurbakan'nn TBMM tarafndan kabul edilen ve kendisine gnderilen kanunlar ka gn iinde yaymlamas veya bir daha grlmek zere geri gndermesi gerekir? 15 Gnde

17

107) Bte ve Kesin hesap kanun tasarlarn hangisi kabul eder? TBMM 108) Birlemi Milletlerin ocuklara eitim ve salk yardm salamak amacyla alan kuruluu hangisidir? UNICEF 109) 1-Trkiye Eitim Gnllleri Vakf, 2-ada Yaam Destekleme dernei 3lkretim Okullarna Yardm Vakf 4-Trk Eitim Dernei bu sivil toplum kurulularnn temel amac Ne ile ilgilidir? Eitim 110) 1-nemli konularda halkoyuna bavurulmasn ngrme 2-ki Meclisli yasama sistemini benimseme, hangi anayasamzn zelliklerindendir? 1961 Anayasas 111) Anayasamzn Deitirilemeyecek Hkmleri Nelerdir? 1-Trkiye Devleti Bir Cumhuriyettir. 2-Trkiye Devleti, lkesi ve milletiyle blnmez bir btndr. 3-Milli Mar stiklal Mar'dr. 4 Bakenti Ankara'dr. 112) TBMM genel oyla seilen ka millet vekilinden oluur? 550 113) Hangisi Anayasa Mahkemesi'ne ye olmada aday gsterilemez? Milli Gvenlik Kurulu 114) TBMM tarafndan kabul edilen kanunlar kim yaynlar? Cumhurbakan 115) Hangisi Milli gvenliin salanmasnda ve Silahl Kuvvetler'in yurt savunmasna hazrlanmasndan TBMM'ye kar sorumludur? Genel Kurmay Bakan 116) Genel Seimlerin Gerekletirilmesinde uyulan ilkeler nelerdir? a)Oy kullanrken hibir bakann sz konusu olmamas b) Herkesin, oyunu gizli kullanmas c)Herkesin kulland oyun eit arlkta olmas c) Oylarn saymnn ve dkmann ak olarak yaplmas. 117) Trkiye'de zorunlu eitim andaki tm kz ocuklarn ilkretime eriimini salamaya ynelik "Haydi Kzlar Okula" kampanyas Milli Eitim Bakanl ile hangi kuruluun ibirlii ile yrtlmektedir? UNICEF 118) Trkiye'de eitimi yaygnlatrmak ve eitimin kalitesini artrmak zere hkmetlerin en fazla d mali kaynak salad uluslar aras kurulu hangisidir? Dnya Bankas 119) Cumhur Bakanl Seimleri Ka Ylda bir Yaplr? 5 ylda (2007 deiiklii ile)

17

120) Genel Seimler Ka Ylda bir yaplr? 5 Ylda 121) Osmanl mparatorluunda lk Anayasal Gelime Hangisidir? Sened-i ttifak 122) lk Osmanl Anayasas (lk Trk Anayasas) Hangisidir? Kanun-u Esasi 123) Kanun-u Esasi Ne zaman kabul edilmitir? 23 Aralk 1876 ylnda bir ferman ile ilan edilmitir. 124) 1876 Kanun-u Esasi (lk Trk Anayasas) hangi padiah zamannda ilan edilmitir? II. Abdlhamit 125) Trk Anayasa tarihinde ilk yazl anayasa hangi yl kabul edilmitir? 1876 126) Hkmeti Kurma grevi verilmi olan partiye ne ad verilir? ktidar Partisi 127) Basn Aralar Nelerdir? 1-Televizyon Kanallar, 2-Radyo 3-Dergi 4 Gazete 128) Yrrlkte olan Anayasamz Hangi ylda kabul edilmitir? 1982 129) lkemizde kimsesiz ve bakma muhta ocuklarn bakmn hangi kurulu stlenmitir ? Sosyal Hizmetler ve ocuk Esirgeme Kurumu 130) Yangn sndrme birimi olarak alan itfaiye hangi birime baldr? Belediye 131) nsan haklarnn uluslar aras dzeyde korunmasnda Uluslar aras belgeler nelerdir? a)nsan haklar evrensel bildirisi b)ocuk haklar szlemesi 132) lkemizde milli gvenlii salayan kurulular a)Trk Silhl Kuvvetleri b)Emniyet rgt c)Jandarma

133) 1982 Anayasasna gre yeni bir ilin kurulmas hangi kurumun alaca kararla gerekleir? TBMM 134) Trkiye Cumhuriyeti'nde serbest piyasa kurallar erevesinde zel ve kamu kurulu firmalar arasndaki uyumazlklara bakmak, piyasadaki tekellemeleri nlemek hangi kurumun grevidir?

17

Rekabet Kurumu 135) niversitelerin en st yneticisi olan rektrler hangi makamca atanr? Cumhurbakan 136) Dnyann en gelimi ve zengin sekiz lkesinin oluturduu birlie Ne ad verilir? G-8 lkeleri 137) Dorudan seimle i bana gelen yneticiler Kimlerdir? 1-Muhtar, 2-Belediye Bakan, 3-Belediye Meclis yeleri 4-l zel dare Meclisi yeleri 5-l Genel Meclisi yeleri 138) 1982 Anayasasna gre TBMM'nin grev ve yetkileri nelerdir? 1-Bakanlar denetlemek 2-Babakan denetlemek 3-Kanunlar gerektiinde deitirmek 4Hkmetin sunduu bteyi grmek 139) Anayasa deiikliklerinin hangisiyle laiklik ilkesi Anayasada yer almaya balamtr? 1924 Anayasasnda, 1937'de yaplan deiiklikle, 140) Trkiye Cumhuriyeti'nde halk, yneticilerini hangi yolla belirler? Seimle 141) Hukuka aykr olarak bir kiinin malna veya canna kar yaplan saldrlara kar kiinin kendini savunmasna hukuken ne ad verilir? Meru mdafaa 142) Ynetimin Makamlarndan hangisi yapt eylemlerden dolay sorumlu tutulamaz? Cumhurbakan 143) Anayasann 89. maddesine gre TBMM tarafndan hazrlanp, cumhurbakannn onayna sunulan onaylar ka gn iinde yaymlanmak zorundadr? Cumhurbakan 15 gn iinde Resmi Gazetede yaymlamak zorundadr. 144) Cumhurbakannn onayna sunulan yasa hangi gazetede yaymlanr? Resmi Gazetede 145) Banka Denetleme ve Dzenleme Kurulu Hangi kuruma baldr? zerk bir yapdadr. 146) Cumhurbakanlna bal "Devlet Denetleme Kurulu" tm kamu kurum ve kurulularnda, meslek kurulularnda her trl inceleme aratrma ve denetleme yapabilir. Ancak baz kurulular Devlet Denetleme Kurulunun grev alannn dnda kalr ve denetleme yapamazlar. Devlet Denetleme Kurulu hangisini denetleyemez? Yarg Organlarn 147) Birlemi Milletler rgt'nn iinde yer alan eitim, bilim ve kltr kuruluunun ad nedir? UNESCO

17

148) Ynetim tarzlar genel olarak merkezi ve yerel olmak zere ikiye ayrlr. l zel dareleri hangi gruba girer? Yerel Ynetim 149) Trkiye'de yaanan her ekonomik krizin ardndan olduu gibi 21 ubat 2001 ekonomik krizinde de belli koullarla Trkiye'ye orta ve uzun vadede kredi salayan uluslar aras kurulu hangisidir? IMF 150) Uluslar aras para fonunun ksaltmas? IMF 151) Kamu ktisadi Teebbslerinin (KT) zelletirilmesinin Yararlar Nelerdir? 1-Devletin Ykn azaltmak. 2-Mal ve Hizmetlerin niteliini artrmak 3-Siyasilerin mdahalesini engellemek. 152)Temel Haklar Nelerdir? Temel haklar:yaama,yrtme,yarg organlarn,idare makamlarn dier kurulu ve kiileri balayan temel hukuk kurallardr. eitleri: yaam, salk, eitim, seme seilme hakkdr. 153)Yaam hakk niin gereklidir?lm cezasyla balantsn yaznz? Yaam hakk insann ldrlmemesini gvence altna alr.Herkes yaama,maddi ve manevi varln koruma ve gelitirme hakkna sahiptir.lm cezas bir yasaya dayanarak yetkili mahkeme tarafndan verilmi olsa bile yaam hakknn ihlalidir.Yaam hakknn mahkemece lm cezasna arptrlmasdr. 154)Kii dokunulmazl hakk niin gereklidir? Kii dokunulmazl,bireyi devlet grevlilerinden ve baka kiilerden gelen tehdit ve saldrlara kar korur.yaam hakknn korunmas,can gvenliinin salanmas ve vcut btnlne dokunulmamasn gvence altna alr. 155)Salk hakknn gvence altna alnabilmesi iin devlete den grevleri yaznz? *Halka temiz ve ucuz ime suyu salamak*eitli hastalklara neden olan evre kirliliini nlemek*Ekonomik gc yeterli olmayan vatandalara parasz salk hizmeti vermek*A kampanyas gibi salk tarama hizmetlerini yaygnlatrmak. 156)Eitim hakk nedir?Eitim konusunda devletimize den grevler nelerdir? Kiinin bir insan olarak sahip olduu haklarnn bilincine varmas eitimle mmkndr.Buda,eitim hakk sayesinde gerekleir.*Devlet maddi kaynaklarn ncelikle eitime ayrmaldr.*Devletin,eitim dnda isizliin nlenmesi salk hakknn ve sosyal gvencenin salanmas gibi grevleri vardr. 157)zel yaamn gizlilii neden gereklidir? Kiinin zel yaam ve aile iindeki yaam,devletin,toplumun ve bakalarnn karamayaca bir alandr.te bu yzden zel yaamn gizlilii nemlidir. 158)Oy verebilmenin koullarndan 5 tane yaznz? *18 yan doldurmu olmak*Askeri renci olmamak*Hapishanelerde mahkum olarak bulunuyor olmamak.*Askerliini er ve erba olarak yapm olmak.

17

159) Ky Ynetimi Kimlerden Oluur Muhtar ve htiyar Heyetinden oluur. 160) Ky retmeni ihtiyar heyetinin doal yesidir. 161) Ky muhtarnn, kyllerden, gelirlerine gre vergi alarak ky ilerinde kullanlmasna ne denir? Salya 163) Kyllerin ortaklaa cami, eme, okul yapmalarna nedir? MECE 164) En kk ve en byk idari birim hangileridir? En kk idari birim ky, en byk idari birim ise il'dir. 165) Aadakilerden hangisi demokrasinin temel ilkeleri Nelerdir? a)Milli egemenlik b) Eitlik d) Siyasi partiler 166) TBMM' deki Milletvekilleri hangi yntemle meclise girerler? Seimle 167) Ynetim ekillerinden hangisinde dine dayal kurallar egemendir? Teokrasi 168) "Halk iradesine dayanan ynetim eklidir" bu kavram hangi ynetim eklinin zelliklerindendir? Demokrasi 169) Demokrasilerde siyasi faaliyetler hangi organn etkinlii ile yrtlr? Partiler 170) lkemizde kurulan ilk siyasi parti hangisidir? Cumhuriyet'in ilk partisi, Mustafa Kemal'in 9 Eyll 1923'te kurduu Cumhuriyet Halk Frkas oldu. 171) Hangileri sivil toplum rgtdr? A)Sendikalar b)Vakflar c)Dernekler 172) Demokrasiye uygun davranlar Nelerdir? a) Sz hakknn eit olmas b) fade zgrl d) Herkesin Oy kullanma hakknn olmas 173) Demokratik anlayn yerlemesinde ilk yer alan unsur? Aile, 174) kamuoyunun olumasnda televizyon, Basn, Gazete, Dergi en etkili kitle iletiim aralardr. 175) Devletin temel amalar Nelerdir? a) Bamszl korumak c) lke btnln salamak d) Halkn refah ve huzurunu salamak

17

176) Yrtme yetkisi kimlere aittir? Cumhurbakan ve bakanlar kurulu 177) Vatandalarn sahip olduu hak ve zgrlkler Nelerdir? a)Eitim hakk b)Konut Dokunulmazl c))Salk hakk d) Seme ve Seilme hakk. 178) Hangisi hem bir vatandalk hakk hem de bir vatandan devlete kar grevlerinden biridir? Seme ve Seilme Hakk 179) Vatandalarn devlete kar grevleri Nelerdir? a) Oy Kullanma b) Askerlik Yapma c)Vergi vermek 180) lkemizde belediye ve muhtarlk seimlerine katlmak iin en az ka yanda olmak gerekir? 30 181) Demokratik lkelerde oy verme ve oy saym ilemi nasl yaplr? Oy verme gizli yaplr, oy saym ise ak yaplr. 182) Anayasamzn deitirilemez maddeleri nelerdir? lk madde Anayasamzn deitirilemez maddeleridir. Bunlar a) Ynetim ekli Cumhuriyettir b) Laik, sosyal bir hukuk devletidir c) Resmi dili Trke, bakenti Ankara' dr 183) Kimler seimlerde oy kullanamaz? a) Askeri renciler b) Er ve erbalar c) Ceza evindeki hkmller 184) Milleti meydana getiren eler nelerdir? a) Dil birlii b) Din birlii c) Tarih birlii 185) Atatrk'n Temel ilkeleri Nelerdir? a)Cumhuriyetilik b) Halklk c)Laiklik d)Devletilik e)nklaplk f)Milliyetilik 186) T.C. vatanda olan her erkek ka yanda askerlik yapmak zorundadr ? 20 187) verenin i yerindeki faaliyeti durdurarak iileri topluca i yerinden uzaklatrmasna ne ad verilir? Lokavt 188) Demokrasinin tanmlar? a)Bakalarnn haklarna saygl kendi haklarna sahip kabilen insanlarn yaama eklidir. b)yi olgun, saygl ve gnl sevgi dolu insanlarn yaama eklidir.c)Halkn kendi kendini ynetmesidir. 189) Demokrasinin ilkeleri nelerdir? a)Milli egemenlik c)Hrriyet ve eitlik d)Siyasi partiler

17

190) ilerin beraberce ii brakarak i yerindeki faaliyeti durdurmasna ne ad verilir? Grev 191) Devletin yarg grevini hangi kurum yerine getirir? Mahkemeler 192) "Toplumu ilgilendiren bir sorun zerinde halkn benimsedii ortak dnce kanaattir. " Bu tanm neyi anlatmaktadr? Kamuoyu'nu 193) Cumhurbakann kim seer? (2007 deiiklii ile) Halk seer 194) Kamuoyu nedir? Herhangi bir konu hakknda toplumun benimsedii genel dncedir. 195) Devleti meydana getiren eler nelerdir? Vatan, ulus, egemenlik 196) Sosyal devlet nedir? Vatandalar arasnda ar gelir farkn ortadan kaldran devlete denir. 197) Temel haklar ve zgrlkler ilk kez nerede yer almtr? nsan haklar Evrensel Beyannamesinde. 198) Temel haklar ve zgrlkler anayasamzda ka grupta ve hangi isimlerde yer alrlar? a)Kiiye bal haklar, b)sosyal ekonomik haklar , c) siyasal haklar 199) ocuk haklar beyannamesi ne zaman kabul edildi? Birlemi Milletler tarafndan 1959'da 200) Ulatrma nedir? nsanlarn ,mallarn ,haberlerin bir yerden baka bir yere ulatrlmas etkiliidir. 201) Atatrk; "Her birey istediini dnmek, istediine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, istedii dinin gereini yapmak ya da yapmamak hak ve hrriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanna hakim olunamaz." Sz ile aadakilerden hangisinin nemini belirtmitir? nsan hak ve hrriyetlerinin 202) Askere gitmek iin gerekli artlar nelerdir? a) Erkek olmak b) 20 Yan doldurmu olmak C) Trkiye Cumhuriyeti vatanda olmak 203) 1982 ylnda neden yeni bir anayasaya ihtiya hissedilmitir? Mevcut anayasann gnn ihtiyalarna tam olarak cevap verememesi 204) "Maddi ynden yardmlama" her trl para ve mal yardmna denir.Hangileri Maddi yardmlamadr? a-Depremzedelere adr yardm b-Fakirlere erzak yardm c-Zekat

17

205) D ticaret yaptmz lkeler arasnda ilk sray hangi lke alr? Almanya 206) Anayasa ile ilgili kavramlar nelerdir? a-)Anayasa devletin temel kanunudur bYasama, yrtme,yarg ile ilgili dzenlemeler yer alr c-)Vatandalarn devlete ve birbirlerine kar hak ve devlerini gsterir 207) Hangisi devletin mali kaynaklarnn banda gelir? Vergi 208) Yurdumuzu i ve d tehlikelere kar savunma grevini hangi kurulu stlenmitir? Trk Silahl Kuvvetleri 209) ky ynetimi kimlerdin oluur? a) Ky dernei b) Muhtar c) htiyar heyeti 210) Cumhurbakann yurt dna v.b. nedenlerden dolay geici olarak grevinin banda bulunmamas durumunda yerine kim vekalet eder? TBMM Bakan

211) Cumhurbakan en fazla ka kez seilebilir? 1 kez, Cumhurbakan anayasamza gre 2 kez secilemez. 212) T.C. Devleti hangi anayasalar kullanmtr? a) 1921 b)1924 c) 1961 d) 1982 213) Atatrk'n "Hakimiyet kaytsz artsz milletindir." sz demokrasinin hangi temel ilkesini aklamaktadr? Milli egemenlik 214) 7 Kasm 1982 Anayasa's Trk tarihindeki kanc anayasadr?(Osmanl dahil) 5. Anayasadr. 215) Belediyenin grevleri nelerdir? a)Fiyat tespit eder b)Asayii salar c)Denetlemeler yapar 216) Birlemi Milletler Genel sekreterlii New York ve Cenevre'dedir. 217) Yksek Disiplin Kurulu Bakanln Emniyet Genel Mdr Yapar. 218) Merkez Disiplin Kurulu Bakanln Personel lerinden sorumlu Emniyet Genel Mdr Yardmcs yapar. 219) l Disiplin Kurulu Bakanln Emniyetten sorumlu Vali yapar. 220) Bakanlk Yksek Disiplin Kurulu Bakanln ileri Bakanl Mstear yapar. 221) Meclis hkmeti ( Uygulamas 1921 anayasasnda yer almtr ) 222) Devlet memurlarnn idari yargya bavurmasnda zaman am 60 gndr. 223) Mahalli idareler Genel darenin tara kurulusu deildir. 224) Bucaklar Merkezi idarenin tara kuruluu deildir.

17

225) Temel hak ve hrriyetler kanunla snrldr . 226) Uluslararas antlamalar kanundur. 227) Kanun hkmnde kararname kartma yetkisi bakanlar kurulunundur. 228) Kamu davas alp almayaca hakknda yaplan tahkikata "Hazrlk Tahkikat" denir. 229) lk tahkikat Sorgu Hakimi yapar. Son Tahkikat ilgili mahkeme yapar. 230) Uluslararas Polis Tekilatnn merkezi Fransa'n bakenti Paris'tir. 231) Personel ileri ile ilgili ynetmelikler Bakanlar Kurulunun karar ile onaylanr. 232) Grevden uzaklatrlan memur hakknda 10 i gnnde soruturma alr. 233) Belediye meclisinin datlmasna Dantay karar verir. 234) CUMHURYETN TEMEL LKELER ;Atatrk milliyetiliine ballk. nsan haklarna sayg. Demokratik devlet. Laik devlet. Sosyal devlet. Hukuk devleti. 235) SREKLI BAYRAK EKLECEK YERLER; T.B.M.M Antkabir Gmrk kaplar ve karakollar D Temsilcilikler. 236) BAKANLAR KURULU KARARI LE SILAH TAIYANLAR; Adli grevde bulunanlar.( Hakim, Savclar ile bu snftan saylanlar. Vali, Vali Muavini, Kaymakam, ve Bucak Mdrleri. Ky muhtarlar her yerde silah tayabilir. Ak denizlerde sefer yapan gemi kaptanlar. 237)HERGN EKLECEK YERLER; Cumhurbakanl Hkmet Konaklar Limanda demirli ve seyir halinde bulunan makineli byk ve kk her esit deniz aralaryla devlet ilerinde kullanlan makinesiz deniz aralar seyir halinde bulunan gemiler geceleri bayraklarn ekili tutarlar. 238) 18 AGUSTOS 1991'DE BAIMSIZ DEVLET HALNE GELENLER, KAZAKISTAN Almaata AZERBEYCAN Bak KIRGIZISTAN Bikek TACIKISTAN Duanbe ZBEKISTAN Takent TRKMENISTAN Akabat GRCISTAN Tiflis ERMENISTAN Erivan 239)AET ( AVRUPA EKONOMK TOPLULUU ) 1957-58' DE KURULDU YE LKELER Fransa, Belika,Almanya ,Yunanistan ,ngiltere, Portekiz,talya ,Danimarka spanya, rlanda,Hollanda, Lksemburg, Trkiye tam yelik iin 14 nisan 1987 de bavurdu. Sadece gmrk birliine ye olduk.01.01.1996

17

240) BM ( BRLEM MLLETLER ) 24 Ekim 1945 de kuruldu. Trkiye bu tarihte ye oldu. Genel sekreterlik Uluslararas adalet divan ABD ( New York) , svire( Cenevre ) Hollanda (Lahey) 241) Uyuturucu ile Mcadele Toplants Avusturya ( Viyana ) r16; da yaplr. 242) GVENLIK KONSEYININ 5 DAM YESI ngiltere, Fransa, ABD, SSCB, in 243) BRLEM MLLETLERE BALI KURULULAR FAD : BM. Gda ve Tarm rgt UNESCO: BM Eitim, Bilim ve Kltr rgt ( Paris ) OICED : Avrupa Ekonomi birlii WHO : Dnya Sal rgt ILO : Uluslararas alma rgt IBRD : Dnya Bankas IMF : Uluslararas Para Fonu UNICEF : Birlemi Milletler ocuk Fonu 244) NATO ( KUZEY ATLANTIK ANLASMASI RGT ) Dnya savann bitmesiyle 1939-45 birlikte 12 lke 4 nisan 1949'da Washington da bir antlama imzaladlar. Buna gre bu lkeler birbirlerine yaplacak herhangi bir saldry teki lkeye yaplm sayacaklarn kabul ediyorlard. Bu 12 lke; Belika , talya , ngiltere , Kanada , Lksenburg ABD., Danimarka , Hollanda , Fransa, Norve , zlanda, Portekiz 1952'de Yunanistan ve Trkiye 1955'te Almanya Federal Cumhuriyet Topluluu kabul edildi. Nato'nun Ynetim Merkezi Belika'nn Bakenti Brksel r16;dr. 245) VAROVA PAKTI 1955'te Dou Avrupa da ki Sosyalist Devletler NATO'ya kar denge oluturmak iin kurmulardr. Bu ittifaka katlan lkeler; SSCB. , Bulgaristan,ekoslovakya ,Dou Almanya ,Macaristan,Polonya,Romanya ve Arnavutluk (1968'de Pakt'an ayrld). 246) SINIR KAPILARI; HAKKAR ESENDERE RAN IRNAK HABUR IRAK MARDN NUSAYBN SURYE HATAY CLVEGZ SURYE KLS NCPINAR SURYE GAZANTEP KARKAMI SURYE ARDAHAN TRKZ GRCSTAN EDRNE KAPIKULE BULGARSTAN EDRNE PSALA YUNANSTAN ARTVN SARP GRCSTAN ARI GRBULAK RAN

17

AKYAKA ERMENSTAN VAN KAPIKY RAN 247) 6 ay sresince AB yesi her lke, srayla Konsey Bakanl'n stlenir. Resmi ve gayri resmi Konsey toplantlarn dnem bakanln yrten ye lke organize eder. Avrupa Konseyi toplantlarn da sz konusu ye lkenin bakan ynetir. Dnem Bakanl, yasama ve karar alma srecinde son derece nemli bir rol oynar. 2002 ylnda dnem bakanln srasyla spanya ve Danimarka yrtt. 2003 ylnda ise srasyla Yunanistan ve talya stlendi. rlanda, 2004 ylnn ilk yarsnda dnem bakanln yrtt ve 2004 Ylnn ikinci yarsnda, dnem bakanln Hollanda devrald. 2005 ylnda, dnem bakanln ilk alt ay iin Lksemburg stlendi, ikinci alt ay iin de ngiltere. 2006 ylnda srasyla Avusturya ve Finlandiya; 2007 Almanya ve Portekiz AB dnem bakanln yapacak. 248) 1924 Tekilt- Esasye Kanununun bir "karma sistem" kurduu sylenmektedir. Bu sisteme de "kuvvetler birlii ve grevler ayrl sistemi" ismi verilmektedir. Gerekten de yukarda grld gibi, yasama ve yrtme kuvvetleri teorik olarak birlemitir ve bunlar mecliste toplanmtr (m.5). Ancak, Meclis sahip olduu yrtme kuvvetini bizzat deil; Cumhurbakan ve bakanlar kurulu marifetiyle kullanabilmektedir. Yani yrtme grevi veya fonksiyonu meclise deil, Cumhurbakan ve Bakanlar Kuruluna aittir. zetle, kuvvetler bir, ama grevler veya fonksiyonlar ayrdr. 249-Mill Gvenlik Kurulu (MGK) Trkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasas'nn 118. maddesiyle kurulmutur. Trkiye Cumhuriyeti Devleti'nin mill gvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulamas ile ilgili kararlarn alnmasn ve gerekli kurumlar aras egdmn salanmas konusundaki grlerini Bakanlar Kurulu'na bildirmekle grevlidir. MGK, gerekli haller dnda iki ayda bir defa cumhurbakan bakanlnda toplanr. Kurulun yeleri; Babakan, Genelkurmay Bakan, Babakan yardmclar, ileri Bakan, Dileri Bakan, Mill Savunma Bakan ve Adalet Bakan'dr. Mill Gvenlik Kurulu sekreteri de toplantlara katlmakta ama oy hakk bulunmamaktadr.

17