Bagua Lineage Chart

BAGUAZHANG

Lineage
Monaci Taoisti Bi Yun Bi Chengxia
¡     ¡¢     ¢ ¢ ¢¡ ¡

Dong Haichuan

1798-1882 Ma Weiqi

Fondatore 1851-1880 Yan Ju Lin

Shi Jidong

1835-1908 Han Fushun Wu Junshan 1° Generazione Fu Shuyun He Fusheng Lin Sui Yang Rongben Cao Rongting Di Zhaolong Peng Zhaokuang Wu Baguazhang

£

¤

Liang Zhen Pu

¥

1863-1932 An Guoliang Chen Delu Da Mingliang Dong Wenxiu

1° Generazione

Liang Baguazhang

Fu Zhenlun Gao Qisheng Gao Qingfeng Gao Qingyun Geng Ziyu
§ ¦ ¨

Guo Gumin Gao Ziying Gao Ziwu Hu Zibin Jia Yian 
© 

Li Ziming

1902-1993 Black Vince Di Guoyong Li Gong Cheng Ong Ming thong Ma Chuanxu Ma Ling Sui Yunjian Bryant Fong Sun Hunyan Wang Tong Wang Shitong Zhang Huasen

Zhang Quanliang Zhao Dayuan Zhuoteng Jinbinwei Li Jianhua Li Jingbao Li Mengrui Li Tongtai Li Wancai Liu Huating Liu Baoding Liu Hegui Liu Jincai Lu Ermazi Ma Laopang Qin Laodu Su Sanpang Tian Zhenfeng Wang Chaoren Wang Chenzhai Wang Fengxiu Xia Songling Zhang Donghai Zhao Shikui Song Changrong

Gao Yishen Liu Fengchun 1855-1922 Fu Huaqiu Li Jianhua Liu Wenhua Tiao Chunxu Wang Zhongxian Xu Yusheng Zhou Yuxiang 

 

1866-1951

Yan Dehua Gao Yisheng An Fen Fu Zhenhai Gu Buyun Gu Yushan Guo Tonghai Guo Yuting He Liu He Wu Jia Fengming Jiao Chunfang Jiao Yulong Ju Qingyuan

Kui Yu Li Changsheng Li Cunyi Gao Yisheng Jiang Haoquan Li Shounian Li Wanyou Li Yonggui Liang Le Liang Shizhen Liang Yuzhen Guo Mengshen Guo Zhenya Wang shutian Zhang Xiangyu Hei Liu Liu Laoqing Liu De Kuan Gao Wencheng Wang Peisheng Geng Jishan Lau Tsoi San Wu Junshan Liu Dengke

Liu Dianjia Liu Jinyin Liu Yinzhang Lu Chengde Ma Cunzhi Ma Gui Fu Wen Yuan Baguazhang ~ Fu Wen Yuan Yin Fu

Cao Zhong Sheng 
¤ 

Fu Zhen Song

1881-1953 Di Yunji Fu Yonghui 1950figlio di Fu Zhen Song Fu Sheng Lung Mark Bow Sim Nick Gracenin Yen Zhi Dan Li Huang Sheng Liang Qiang Ya Liang Ru Chu Lin Chao Zhen Bryant Fong Li Zhi Han Lin Yong Yi

Liu Hung Chieh

1905-1986 B. K. Frantzis

Sun Bau Kang Li Xiao Quan Liao Guo Cun Lee Kwong ming Xie Peiqi 1920Liu Xiaoling Peng Liangui Qin Yukuang Qng Shan Quan Kai Ting Ruan Zhengu Shen Chanshou Chen Ban Chen Chunlin Feng Guanglian Zhang Zhankui Fan Zhiyong 1840 - 1922 Fan Fenlan 1884-1967 Wang Gang Wang Yuan Wang Zhenku Wen Dasheng Figlia di Fan Zhiyong 1950-

Yi Shilin Zhao Zhihai Liu Baozhen Shi Ting Shuang Fu Si Gentiao Si Yuangong Song Longfu Song Sirong Song Yongxian Song Shutang Nipote di Song Yongxian Baguazhang ~ Song Shutang Ma Gui 1849-1927 1861-1922

Wang Peishan Luo Shuyuan Zhang Yun Song Siyun Sun Tianxing Wang Deyi Wang Hongbing Wang Huaiqing Wang Lide Wang Che Cheng Wang Tingjir Wang Xiaosheng

Wang Yuntai Wang Zhi Wei Ji Xiang Wen Zhi Wu Ying 1853 - 1912 Bai Fu Tao Dali Wu Yao 1873-1966 Wu Tong Song Biao Xi Erqing Yun Liansheng Wu Maoting Xi Zhang Xia Mingde Xiao Mensheng Xu Henian Yang Junfeng Zhang Huaishan Zhang Jinkui Zhang Jun Zhang imin Zhang yingshan Zhang Ze 1899-1962

Zhao Yunxiang Zhong Xiangpin 


Yin Fu

1842 - 1909 Cao Zhongsheng 1875-1949 Chi Shixin

1° Generazione

Yin Baguazhang

Zhang Lie Chen Xiao Ping Novell G. Bell Cui Yun Qing Lu Jing Gui Tang Yu Lin Zhang Ding Chen Zhang Jin Chen Zhang Shu Tang Cui Zhendong Cui Hua He Jinkui He Zhongqi Lou Shou Kui Lu Shui Tian Men Baozhen 1870-1957 He Zhongqi Xie Peiqi 1920 -2003

He Jinbao Lu Shu Kui Lu Zijian Ma Gui Jiu Qingyuan Li Yang Qing Liu Qing Fu Liu Yinliang Liu Zhenling Gao Wencheng Geng Jishan 1873-1920 1860-1928 Teng Yun Feng 1873-1941 Rose Li Andy James Rong Shi Tian Hou Ye Zhou Yong Fu Sebastiano Gulli Tian Zi Qian Wang Zeng Qi Yang Junfeng Yin Cheng Zhang Yin Yuzhang Guo Zhongshan Italy

Jiang Haoquan Liu Xiwu Pei Xirong Wang Fu Zeng Zengqi Zhang Shouheng Kang Zhensheng Ma Youzhi Yang Kun Zhang Guodong Gong Baotian 1871-1943 Gong Baozai 1904-2000 He Jinhan Michael Guen Tsui Shen Wei Tu Kun-Yi Gong Yuzhai Jiang Xingwu Liu Qinfu Li Xinghe Liu Yunqiao Su Yu Chang Adam Hsu Leung Kai Chin Zhang Shou Hung

Glenn Gurman Jason Tsou Yang Shu-Ton Sha Guozheng Kang Gewu Sun Fuying Sun Ruwen Cui Changfa Huang Zhicheng Sun Yuesheng Tian Zhilian Yu Shiyou Wang Daocheng Wang Zhuangfei 
!

Cheng Tinghua

1848-1900 Chen Pan Ling

1° Generazione

Cheng Baguazhang

Chiang Jung Chao Kwok Wong Yi Geng Jishan Han Qiyin
" # $

Hon Mu Xi
% & $

Wu Ming Xi Gao Kexing

1905 - 1979

Baguazhang ~ Gao Kexing Ma Gui

Wang Peisheng 
 

Gao Yi Sheng

1866-1951 He Ko Cai
' ( )

Hong Kong

Ho Ho Choi

1911-1995 Erle Montaigue
0 1 2

Hong Kong Australia

C.S. Tang
3 4 5

Hong Kong

Lau Fung Choi
% & $

Tianjin

Wu Meng Xia Yu I Xien San Francisco Baguazhang ~ Gao Yisheng Wu Mingxi

7

Zhang Jun Feng

6

8

Chang Chuen-Feng - Taiwan Hung I-Mien Alan Pittman Luo De-xi Herv Marigliano Tucker, Aarvo France United Kingdom

Feng Junyi Zhang Yukui Kan Lingfeng

Cheng Youxin
@ 9 A

Zhou Yuxiang 
 

Gao Yisheng Yan Dehua Zhang Zhao Dong 1859-1940 Chiang Jung Chiao Han Muxia

1866-1951

Zhang Zhankui

Han Qi Duo Shufan Wu Mengxia Wang Ziren Jiang Rongqiao 1892-1974 Huang Dahaig Andrea Falck Ted Truscott Baguazhang ~ Jiang Rongqiao Yin Yu Zhang

Jiang Haoquan

1916- ?? Baguazhang ~ Jiang Rongqiao Wang Che Cheng

Sha Guozheng

1904-1992 Wen Linjun

Yuan Qiqiang Li Jianqiu

1960-

Liu Huhai Wang Juncheng Wang Shu Jin 1904-1981 Hidemine Jibiki Chao Piao Sheng Sato Kinbei Tchoung Ta Tcheng Wang Fu Lai Zhang Daoxin Zhang Yutin Sun Lutang 1861-1932 Sun Cunzhou Sun Jianyun Chen Weiming Fu Zhensong Fu Yonghui Fu Sheng Lung Lai Zonghong Lin Chaozhen Jin Yunting Jiu Hsin Han Baguazhang ~ Sun Lutang Wang Tanglin Figlio di Fu Zhensong Figlia di Sun Lu Tang 1911-2000 19411927-

Zhang Jie

Zheng Huaixian Yang Mingshan Wang Rongtang Men Huizhi Li Tailiang Wang Liyuan Wang Zhongyong Cui Xueliang Chen Shunqiang Li Wenzhang Ma Deshan Si Zhen Si Guodong Guo Tongde Liu Bin Liu Xinghan John Bracy Liu Jingliang Liu Chuang Li Zhongquan Zhang Jie Liu Shikui Zhang Yuehua Gu Zhengying

Tie Henfang Xu Genbiao Teng Entian Wang Wenkui Su Jinbao Yang Guotai Xiang Yucai Wang Zhenting Chen Yougong Cheng Dianhua 1848-1935 Cheng Yousheng fratello di Cheng Tinghua figlio di Cheng Dianhua Sun Zhijun Sun Huixiang Zhang Baochong Liu Ziyang Cheng Youlong 1875-1928 Chen Panling Lei Xiaotian Sun Xikun Liu Jian Luo Dexiu Guo Zhushan Jinan, Shandong Jing Dewai Qiao Hongru figlio di Cheng Tinghua

Zhang Wanying

Ma Deshan Zhang Bingchong Dong Junxiong Si Zhen Ji Fengxiang Cao Shiquan Li Kunshan Li Zhenze Yang Xiaolou Kan Lingfeng Li Hanzhang Li Cunyi Guo Zhushan Hao Enguang Huang Bonien Jiang Hao Quan Zhang Changfa Zhang Yongde Jiang Yunzhou Li Shien Zhou Zunfo Zhou Shangzhi

Zou Fuwu

Liu Zhenzong Wang Tanglin Liu Zitai Qin Cheng Liu Dekuan Li Wenbiao 2° Generazione Baguazhang ~ Li Wenbiao Hao Enguang

Luo Xingwu Ma Youqing Luo Dacheng

3° Generazione

figlio di Luo Xingwu Baguazhang ~ Luo Xingwu Chen Youxin He Zhongqi

Liu Jingru

Liu Tanfeng Han Yanwu Han Yanming Kong Cheng Tang Tung Wing Loriano Belluomini Enrico Colmi

1936 -

4° Generazione

1966 -

Baguazhang ~ Liu Jingru Kong Cheng Tang Tung Wing

Maurizio Zanetti

Zha Geng Wu Manuele Frau Fabio Tonna

1957 -

5° Generazione

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful