Az István a király rockopera szövegkönyve

rockopera Boldizsár Miklós „Ezredforduló” c. drámájának felhasználásával. Szörényi Levente – Bródy János

AZ ÖRÖKSÉG

Te kit választanál?
(ILLÉS EGYÜTTES) Valakinek holnap le kell gyõzni a sötétséget Mondd, te kit választanál? Valakinek holnap át kell írni a régi meséket Mondd, te kit választanál? Valakinek holnap meg kell váltani ezt a világot Mondd, te kit választanál? Valakinek holnap le kell tépni magáról a láncot Mondd, te kit választanál? Segítsetek, segítsetek Segítsetek, segítsetek Valakinek holnap le kell mondani hivataláról Mondd, te kit választanál? Valakinek holnap át kell venni a korona ékszert Mondd, te kit választanál? Valakinek holnap le kell tennie végül a fegyvert Mondd, te kit választanál? Valakinek holnap meg kell válni az életétõl Mondd, te kit választanál? Segítsetek, segítsetek Segítsetek, segítsetek Oly nehéz a választás

Töltsd el szívünk fényesség / Veni lumen cordium
TÉRÍTÕK: Veni lumen cordium Veni Sancte Spiritus TÖMEG: Alleluia! TÉRÍTÕK: Veni lumen cordium Veni Sancte Spiritus TÖMEG: Alleluia! ASZTRIK: Jöjj, áldozz bûnös lélek az egyetlen és mindenható Istennek! Légy híve Jézusnak, ki szent halállal megváltotta bûneidet! TÉRÍTÕK: Töltsd el szívünk fényesség!

Minden kornak rendszere van. nézz énrám Istenem! Légy hozzám irgalommal. légy úrrá szívemen! GIZELLA: Nézz most le rám. hadd legyen életem Tehozzád méltó szép és jó! Add meg hát. EGYÜTT: Volt is. hogy szándékod szerint Itt országod legyen! S én rád bízom az életem ISTVÁN: Nézz énrám Láthatatlan. Volt is. adj most jelt énnekem! Adj erõt küzdenem. . nézz énrám Istenem! Légy hozzám irgalommal. lesz is. SUR: Gyarló az ember – igazat mindig annak ad. lesz is. Volt is. légy úrrá szívemen! Nézz énrám Láthatatlan. gyarló testemet Hûséggel.Töltsd el szívünk Szentlélek! TÖMEG: Alleluia! TÉRÍTÕK: Töltsd el szívünk fényesség! Töltsd el szívünk Szentlélek! TÖMEG: Alleluia! GIZELLA: Nézz énrám Láthatatlan. nézz énrám Istenem! Légy hozzám irgalommal. de ott is. ez itt a praxis. hadd legyen Õ az úr! A testem-lelkem téged vár EGYÜTT: Jöjj el hát! TÉRÍTÕK: Veni lumen cordium Veni Sancte Spiritus TÖMEG: Alleluia! Gyarló az ember FÕURAK: Volt is. lesz is. Gyarló az ember – azt lesi. mutasd meg életem értelmét! Szólj Istenem. Mindenkinek helyzete van. hadd legyen Õ az úr szívemben! Nézz most le rám. szeretettel! ISTVÁN: Szólj Istenem. engem nézz Istenem! Adj erõt szeretnem. hogy hol tömheti jobban a hasát. légy úrrá szívemen! Töltsd el lelkemet. lesz is. SOLT: Gyarló az ember – azt lesi. nyilvánulj meg nekem! Hatalmad végtelen. de rendszere van. Minden kornak rendszere van. Mindenkinek helyzete van. de bent is. itt is. ez itt a praxis. hogy hol adhatja jobban el magát. engem nézz Istenem! Adj erõt szeretnem. kint is. de rendszere van. jósággal.

Gyarló az ember – ahhoz a párthoz áll. ez itt a praxis. ahonnan többet remél. Hisz itt a földön oly sok még a gond LABORC: Mért könyörögsz. kinek bûnös aki él Nem kell olyan isten.ki többet ígér. de rendszere van. lesz is. Büszke vár még apád háza. hogy segítsen. segíts rajtunk. BESE: Gyarló az ember – mindenre képes a kényelemért. Mindenkinek helyzete van. Nagyobb úr õ. Hogy nem vagyunk még Hozzád méltók! Légy az igaz. Bocsáss meg a vétkezõknek! Légy az igaz. Népeinknek világosságot! LABORC: Térj eszedre Koppány lánya. Nem vagyunk még hozzád méltók / Nem kell olyan Isten RÉKA: Óh Istenem. ki csak szenvedést ígér Nem kell olyan isten. Meg ne lásson térden állva senki fia! RÉKA: Óh Istenem. lesz is. Nem vagy te akárki lánya. Volt is. megértõ Isten. Nyújts vigaszt a szenvedõknek! Tartsd a gonoszt távol tõlünk. Hogy szenved a nép! Apádat kérd. de lent is. Koppány elé állva mondd. nézd el nekünk. Nemsokára Koppány lesz a fejedelem! Nem kell olyan isten. EGYÜTT: Volt is. Gyarló az ember – bûnben fogant és a bûnben él. megértõ Isten. Minden kornak rendszere van. fent is. aki mindent megbocsát Nem kell olyan isten. Hisz végtelen a bölcsességed! Hozz mireánk békességet. mint az Isten. mint egy árva. aki nem tud magyarul Szabad magyaroknak nem kell ilyen úr Nem kell olyan isten. aki megöli egy fiát Nem kell olyan isten. aki nem tud magyarul Szabad magyaroknak nem kell ilyen úr! .

nem kell! Nem kell. nem kell! Géza fejedelem temetése / Kyrie eleison TÉRÍTÕK: Kyrie eleison Kyrie eleison ASZTRIK: Porból s hamuból vétettünk. A föld most elhagyott. Imádkozzunk nagy fejedelmünk üdviért! TÖMEG: Kyrie eleison Kyrie eleison ASZTRIK: Bûnnek bilincsébõl jó Uram feloldozád. Hallgat. a szó is fennakad. e népnek bölcse volt. nem kell! Nem kell. És én ha kérdezem.Nem kell. Uram. nem kell! Nem kell. oly mérhetetlen bánat szállt reám. Ím. hát itt fekszik elõttem jó atyám. magadhoz szólítád az én atyám. Szent az akarat. te jónak láttad elszólítani. s azzá leszünk Megholt hívünkért Gézáért könyörögjünk! TÖMEG: Kyrie eleison Kyrie eleison ASZTRIK: Isten irgalmából lelke nyugodni tért. A szív majd megszakad e súly alatt. Lelke fenn jár már a csillagok nyomán. mely így tud dönteni. s nem felel senki sem. . A sír oly hallgatag. Uram. mit õ tudott. nem kell! TÖMEG: Nem kell. mért ily hirtelen. nem kell! Nem kell. És én még nem tudom. csak az Isten útja ISTVÁN: Uram. Fényeskedjék lelkének örök világosság! Ámen! TÖMEG: Ámen! Nincs más út.

Koppány! István. Vajk. E földön nála nincs nagyobb erõ. Õseink törvényét néked is tisztelned kell. mit képzelsz magadról?! Gyenge vagy még. E sír el nem temet. hej! Õsi törvényt sárba nem tiporhat senki. Atyám sírjára esküszöm hogy hozzá hû leszek. István akit nemzettél atyám. és légy szerény! Õsi joggal engem illet Géza trónja. folytatom a mûvedet. hogy engem hatalomvágy nem vakít. Koppány! ISTVÁN: Koppány. Míg élek. Gyávaságból tettél volna így? KOPPÁNY: Géza meghalt és a trónja engem illet. Elfogadtad akkor a helyed. elfúj minden szél. Tízezer fegyveres választ meg engem. KOPPÁNY: Megállj István! Mondd csak. TÖMEG: Koppány. Árpád vére. Árpád népe. TÖMEG: Koppány. István! ISTVÁN: Uram. ha kell.De én. Segíts az országot megvédenem! Nincs más út. csak az Isten útja. ESZTERGOM Adj békét uram! / Da pacem Domine! . vigyázz! Esküt tettél jó atyánknak. Õsi jogról lemondtál az én javamra. Szállj magadba. Segítsd meg nemzetem. Tudod. Én most esküszöm. Erõs kézzel kell az országot vigyázni. hej! Õsi joggal engem választ majd az ország. Segíts most Istenem. én õrzöm lelkedet. És nem hátrálok meg a harc elõl. Koppány! Koppány. te ismered a lelkem titkait. hogy számíthatsz reám. bármit hoz reánk. István! Koppány. Koppány! István.

Elõd. Hõsi múlttal együtt jár az árulás és zendülés. Jenõ. . túl sok itt az ártalmas emlékezés. nem tûröm a lázítást! LABORC: Koppány küldött jó úrnõm. Figyelj! Sorsunkat most megfordíthatod. pogány ének. melletted az ország trónján. Országunkat békességre. nem vitás. Gyula. Krisztus útjára vezette.. Kende. Vérbulcsu és Õrsur Hét magyarok uruszága.RÉKA: Adj békét uram! Adj békét uram! PÁZMÁNY: Adj békét uram! Adj békét uram! GIZELLA: Adj békét uram! Adj békét uram! ISTVÁN: Adj békét uram! Adj békét uram! EGYÜTT: Adj békét uram! Adj békét uram! TÖMEG: Adj békét uram! Adj békét uram! Adj békét uram! Adj békét uram! ASZTRIK: Da pacem Domine! Da pacem Domine! TÖMEG: Da pacem Domine! Üdvöz légyen Géza fia / Koppány küldött jó úrnõm REGÕSÖK: Üdvöz légyen Géza fia. a mi reménységünk! Szálljon áldás reája. István. Árpád. SAROLT: Most már elég. Fogjátok meg mind a kettõt. ízléstelen. Barbár dallam. Hogy õsi szokás szerint válaszd õt Új férjedül. Hát halld szavam: fogadd el. Vérben feredõzõ toghrul Árpád atyánk nemzetsége Széles puszták büszke népe. Legyen nékünk jó vezérünk! Géza vala népeinknek Hatalmas nagy fejedelme..

Hát fogadd el. Õsi joggal összefércelt hûtlenséget. hogyha kell. SAROLT: Meddig kell még tûrnöm ezt az arcátlan gyalázkodást. SOLT: Mocskos bûzös jutájában Úrnak képzeli magát. Hogyha rájön bûnös kórság. hogyha kell. BESE: Torzonborz és mosdatlan. röf. És férges minden asszonya. És csimbókban lóg a haja. le vele! Illemkódexrõl nem hallott. röf. EGYÜTT: (Mindenki a magáét fújja) ISTVÁN: Élõsködõ hitvány férgek tûnjetek a szeme elõl! . S nem tud még olvasni se. rangod és címed tarthatod. S nem tud még olvasni se. le vele! Illemkódexrõl nem hallott. Ezt az aljas hitszegõt az elsõ fára húzzák fel! Mit képzel Koppány?! SUR: Mit képzel Koppány? SOLT: Mit képzel Koppány? BESE: Mit képzel Koppány? Abcug Koppány FÕURAK: Bosszantó egy bugris bunkó. SUR: Földet túrja nap mint nap. így kurjongat. Abcug Koppány. mek. Röf. És érvényes lesz újra az õsi jog! Törvény szerint kér Koppány úr. vassal. EGYÜTT: Bosszantó egy bugris bunkó Abcug Koppány.és érvényes lesz újra az õsi jog! Törvény szerint kér Koppány úr. Eszik-e vagy megisszák. tûzzel. A kultúráról azt sem tudja. Gazdag lesz és fényes udvarod. árulást? István lesz a fejedelem. le vele! Illemkódexrõl nem hallott. Hát halld szavam: fogadd el. S nem tud még olvasni se. És trágyadombon hentereg. És százezer jó harcos választja meg. mek. EGYÜTT: Bosszantó egy bugris bunkó Abcug Koppány. Kecskét kerget mek.

Könnyen megtéveszti néhány jól irányzott hazugság. Mindenkire szükséged van ki a trónra téged vár.István fiam! E5 ISTVÁN: Ó. SAROLT: Édes fiam. rejtsd jobban el nyugtalan érzéseid! Dm A Bb F E A A Hm Légy óvatos. vedd le vállamról a terhet! A Mért' fordítod Koppányt ellenem? E5 Árpád vére nem támadhat önmagára. Érdekbõl vagy számításból mellékes. Miért kell a harc? Csak vérünk folyik s egyre fogy nemzetünk. Nem fogja fel a múltat. Istennel vagy Isten nélkül. s nem sejti még az eljövõt. G7 E7 Jól jegyezd meg! ISTVÁN: Óh jó anyám! Békét kíván mind a nép. C E Am F C/G G SAROLT: Édes fiam. Bb F E7 A és nem tudhatod. Szánalmas kis lény az ember önnön sorsán túl nem lát. csak túlerõt. Dm A Nincs béke még. mást itt e nép meg nem ért. . s az Istenünk. hol leszel a harc után. Egymás ellen acsarkodva nem egy nemzet itt a nép. ne láthassa át senki sem szándékaid! CE Sok víz lefolyt. E5/7 A A Hm Válaszd õt. ha melléd áll. Mindannyiunk érdeke. s én átadom helyem. te Isten. hogy országunk királya légy. Koppány téged nem szolgál. Am F C/G G s még sok víz folyik véresen a vén Dunán. H0 Gyõznöd kell a földeken és gyõznöd kell a váraknál.

Nem lesz belõle soha szent király. csak várni. Hm Gb F C VECELLIN: Várni. Nem lesz ebbõl már soha nagy király. mit is akart. VECELLIN: Jaj. de unom a politikát. EGYÜTT: Várni. E F0 C0 H0 A Inkább engem törõdne és csinálnánk egy kis babát! ABF De István oly fáradt és gondterhelt. Inkább durchmarsban trancsíroznám a pogányok sorát! De István csak töpreng és hezitál. mindig csak várni. csak várni. mindig csak várni. unom a. Nem lesz így jó ez a Magyarország. de unom a politikát. GIZELLA: Jaj. Úgy látszik. unom a politikát! Fejedelmünk István! . B0 A E A unom a. mindig csak várni. de rémes egy vircsaft ez istenkém! Ráncba kell szedni. unom a. B0 A EGYÜTT: Unom a. unom a. Várni. hogy beérje Europapát. VECELLIN: Aber der Stephan ist unmöglich. mindig csak várni. ez jellemzi a magyart. E0 H0 C A Nem lesz ebbõl már soha kiskirály. A B H0 A Végül az asszonyból vénlány marad. de unom a politikát. GIZELLA: Jaj. A B H0 A Lassan a hüvelybe rozsdál a kard. Hm Gb F C GIZELLA: Várni. csak várni. Inkább engem törõdne és csinálnánk egy kis babát! VECELLIN: De István csak elméleteket gyárt.István fiam Unom a politikát [A] A AB A AB A B0 B H0 GIZELLA: Jaj. csak várni. Az ember már nem tudja.

ha készül véres gyõzelemre G C G C/G G Oly távol vagy tõlem. Szép Magyarország édes hazánk! Oly távol vagy tõlem (és mégis közel) [A] ||: G5/F G5/E G5/Eb G5/D :|| G5/F G5/E G5/Eb G5/D ISTVÁN: Óh jó Uram. G C G C/G G Oly távol vagy tõlem. hûséges kihez legyek. de gyenge! Mondd. és mégis közel. Mondd. István! Fejedelmünk István! ASZTRIK: Kívánjátok-é e karddal István rendelését fogadni? TÖMEG: Igen akarjuk! ASZTRIK: Kívánjátok-é hûséggel. ki karddal él. István a mi urunk. és mégis közel. mennyit ér. de gyenge! Mondd. Szép Magyarország édes hazánk! ASZTRIK: Kívánjátok-é e karddal Isten országát megvédeni? TÖMEG: Igen akarjuk! ASZTRIK: Kívánjátok-é az egyház Minden törvényét megtartani? TÖMEG: Igen akarjuk! Felkelt a napunk. Hálás a szívünk. mennyit ér az ember. Árad a kegyelem fénye ránk. ha bûntelen. mennyit ér. Hálás a szívünk. hogy védjelek. zengjen az örömünk. . Minden véretekkel szolgálni? TÖMEG: Igen akarjuk! Felkelt a napunk. István a mi urunk. Mondd. ha bûntelen. ha ölnöm kell.TÖMEG: István. Árad a kegyelem fénye ránk. ha készül véres gyõzelemre Óh jó Uram nem tudom már. Jézus mondá: kardtól vész. De két tûz között válaszúton békét csak bolond remél. Törvényedre sújt le kardom. mennyit ér az ember. zengjen az örömünk. CGCG Nem érthetlek téged s nem érhetlek el.

s én érzem a szívem felel. Csak annyit kérdezek a válaszra várva: Rabok legyünk vagy szabadok? .CGC Te hallgatsz. Oly távol vagy tõlem. a népem támad ellenem. Szívem szakad. Nélküled már elhervadok. tõled kaptam a lelkem és a helyzetem. ha rád gondolok. Szívem szakad. Nem érthetlek téged s nem érhetlek el. de gyenge! Mondd. és mégis közel. óh nézz le reám! Nyíló virág kerted alján. mennyit ér. meddig tûrjük a sorsunk. ha bûntelen. óh nézz le reám! Nyíló virág kerted alján. Em D C C Hm Nem kérdem én. és mégis közel. s én érzem a szívem felel. anyád hol szült világra. mennyit ér az ember. KOPPÁNY VEZÉR Szállj fel szabad madár! [A] ||: Em D C C D :|| TORDA: Magyarok! Férfiak és asszonyok! Hallgassátok Koppány vezért! Em D C C D KOPPÁNY: Nem kérdem én. Mondd. Am G F F Em Csak annyit kérdezek a válaszra várva: Dm C A# A# G Rabok legyünk vagy szabadok? Nem kérdem én. apád ki volt. Te hallgatsz. ha rád gondolok. Ellenségeim állnak mellém. ha készül véres gyõzelemre RÉKA: Édes uram. Lehetnénk új honfoglalók. RÉKA: Édes uram. KETTEN: Oly távol vagy tõlem. Nélküled már elhervadok. ||: G5/F G5/E G5/Eb G5/D :|| Óh jó uram.

AC Szállj fel szabad madár! KOPPÁNY: Nem kérdem én. szállj magasra. DG Új tavasz hírét vidd el. meddig járnak még köztünk Szemforgató hamis papok Csak annyit kérdezek a válaszra várva: Rabok legyünk vagy szabadok? TÖMEG: Szállj fel a csillagokba. GA Szél könnyû szárnyán szállj. Csak annyit kérdezek a válaszra várva: Rabok legyünk vagy szabadok? Nem kérdem én. Kárpátok gyûrûjébõl Szállj fel szabad madár! Szállj messze. szállj magasra. Új tavasz hírét vidd el. G Nincs férfi jobban vonzó. DG Kárpátok gyûrûjébõl AH Szállj fel szabad madár! Em A7 Szállj messze. Tõled forró az ágyunk. Szállj fel szabad madár! Te vagy a legszebb álmunk [A] DGDCCGA D FELESÉGEK: Nincs hozzád senki méltó.Em A7 TÖMEG: Szállj fel a csillagokba. GA Szél könnyû szárnyán szállj. azt hogy mért vagy te árva. Szél könnyû szárnyán szállj. . Szél könnyû szárnyán szállj. DCG Szívünkbe vágyat oltó senki más. Te vagy a legszebb álmunk. Tudom a sors mostoha volt.

csak téged kíván. . teljesítsd a vágyunk édes úr! AGD PICUR: Úgy várom. Abcug István nem kell már. AFCCGA Érzem a testem-lelkem téged. Érzem a testem lelkem téged. Jöjj. Mindent megkaptok majd. Szólj hozzánk szép szavakkal. F KOPPÁNY: Hízelgõ. teljesítsd a vágyunk édes úr! Szólj hozzánk szép szavakkal. Boríts el csókjaiddal édes úr! BOGLÁRKA: Úgy várom. Erõsebb tûzzel égõ. jöjjön már az éjjel. Ölelj át két karoddal. Tõled forró az ágyunk.Jöjj. Elhalmozol engem a kéjjel. beképzelt fickó. csak téged kíván. Hûséggel fárasztó asszonyaim. jöjjön már az éjjel. C A# Buja ingoványba húz a szerelmetek. F Szívemmel játszó asszonyaim. AGD Nem bírok már a szenvedéllyel. Látod a testem lelkem téged. – most menjetek! Abcug István FÕURAK: Koppány úr! Istvánt fejedelemmé választották! Fejébe szállt a dicsõség! EGYÜTT: Bosszantó. csak téged kíván KOPPÁNY: Hízelgõ. Ölelj át két karoddal. csábító asszonyaim. az elveszett. csábító asszonyaim. Lehullik rólam a szemérem. EGYÜTT: Nincs nálad többet érõ. FELESÉGEK: Te vagy a legszebb álmunk. C A#0 A Aki ellenem áll. Buja ingoványba húz a szerelmetek. Asszonyhoz jobban értõ senki más. Boríts el csókjaiddal édes úr! ENIKÕ: Melletted mindig forr a vérem.

Koppány Koppány. Árpád népe. Szemtõl szembe TÖMEG: Koppány. Koppány! Hallgass most az én szavamra! Nincs több gond. Azt gondolja egyet füttyent. Megrendelni egy-két vadkant Jó pénzért mindig lehet. hej! TORDA: Õsi jognál Erõsebb az õsi érdek. minden jöttment úrnak Álma menten véget ér. TÖMEG: Koppány.. Ha fegyverimmel szembenéz. Ha lenne aki meghálálná. Abcug István nem kell már. KOPPÁNY: Õsi joggal Engem választ majd az ország. KOPPÁNY: Nem kell méreg. S mindenki haptákban áll. a harcunk majd hol dõl el. Meglátjuk. Koppány KOPPÁNY: Szemtõl szembe! Így kívánja tisztességünk. És nem kell aljas cselszövés. nem kell tõr. hogy mit szól majd. BESE: Vagy mondjuk lenne véletlen Egy szerencsétlen baleset. Koppány TORDA: Figyelj. A becsület mindennél többet ér. Minden eszköz. Büszke népünk Idegen hatalmat nem tûr.Azt gondolja egyet füttyent. Éppen csak megkóstolná. Nem tudja senki. . Koppány Koppány. Mely a trónra téged juttat. Elfogadható mert szent a cél. EGYÜTT: Bosszantó beképzelt fickó. S mindenki haptákban áll. Papnak. SOLT: Mondjuk lenne egy kis méreg. ha István már nem él. Nem nagy dolog elintézni.. SUR: Vagy mondjuk lenne egy kis tõr. Mi épp a szívéig elér.

adjatok! TORDA: Kegyes Földanya. adjatok. Amit kérünk. adjatok! TORDA: Kegyes Földanya. Kegyes Õsapák. Kegyes Õsapák. Hallgassátok könyörgésünk. Kegyes Istenek. Víz színe tisztaságot. Kegyes Holdanya. Hold fénye teljességet. Menj hát és tudd meg a Istenek szándékát Áldozatunk fogadjátok TÖMEG: Nap fénye világosságot. Áldozatunk fogadjátok. hej! KOPPÁNY: Õsi törvényt lábbal nem tiporhat senki. Kegyes Napanya. Víz színe tisztaságot. adjatok! Adjatok. Kegyes Szellemek. Kegyes Holdanya. Kegyes Napanya. . adjatok. Árpád vére. adjatok! Adjatok. Csillagok fényességet Adjatok. Kegyes Szellemek. Kegyes Vízanya. adjatok. Kegyes Õsanyák. Csillagok fényességet Adjatok.Az igazságunk gyõzni fog. megadjátok! Elõttetek fejet hajtunk. Áldozunk most elõttetek. Hold fénye teljességet. Kegyes Vízanya. Kegyes Istenek. Fogadjátok hódolatunk! TÖMEG: Nap fénye világosságot. Tiszteljük az õsi rendet. ne félj! TORDA: Szemtõl-szembe Ott lesz István minden népe. adjatok. Kegyes Õsanyák.

Kezünkben van egy nép és az ország sorsa. hogy én nem szeretlek! Tiéd a trón. hisz István már a harcra készül. és nem Istvánnal Késõ most már mindezt újra átgondolni. ki kardot ragad. hisz volt már elég áldozat! KOPPÁNY: Nincs visszaút. KOPPÁNY: Pogánynak tartanak. ha vállalod. Hold fénye teljességet. adjatok! Elkésett a békevágy RÉKA: Jó atyám. Kard által vész mind.Vigyázzátok nemzetségünk! TÖMEG: Nap fénye világosságot. adjatok. Idegeneket hív magyarok ellen segítségül. vagy a pusztulásba. Csillagok fényességet Adjatok. Légy bölcs vezér és ûzd el az õs átkokat. ISTVÁN: Fogadd el Rómát. hogy szabadságunk megõrizzem. hol szabadságát védi az ország. álmodtam múlt éjszakán: Fenn láttalak a négy legnagyobb vár fokán. Békét keress. Pogánynak tartanak. Víz színe tisztaságot. KOPPÁNY: Pogánynak tartanak. Késõ már a múltat újra értelmezni. pedig Bizánc jelét magamra vettem. mert nem tûröm a papok hatalmát. Elkésett a békevágy. adjatok. Kényszerpályán a világ. Rómába vezet minden út. és holnap már tiéd az ország. ISTVÁN: Koppány vezér! Ne hidd. mert nem tûröm a papok hatalmát. mit meg kell tenned. De csak az volt a cél. Az ég elborult és árván maradt sok leány. Bûnt kiáltanak. adjatok! Adjatok. Pogánynak tartanak. Pogánynak tartanak. . aki velem van. mert szembeszállok a hódítókkal. mert szembeszállok a hódítókkal Pogány itt mindenki.

Árpád szabad népe. Kényszerpályán a világ. Elkésett a békevágy. Kossuth-tal valóra válik A Duna-menti Köztársaság. Vagy elveszünk egy szálig. Félik majd utódaid nevét. Õseink véres kardját. Megvédjük szabadságunk. mert az országnak béke kell. mint szolgaság. KOPPÁNY: Késõ most már mindezt újra átgondolni. Véres kardot hoztam / Vezess minket István! TORDA: Véres kardot hoztam. Rajnától Levédiáig. Rákóczi világot hódít. Rómától Görög-Bizáncig. Késõ már a múltat újra értelmezni.ISTVÁN: A békét hoztam el. Sorsdöntõ harcra kész a nép. Koppány! Koppány. Hatalmas nagy lesz itt a nép. TÖMEG: Koppány. Nem pusztulnak majd a hõsök. Istvánnak ellenállunk. Nem kell a sápadt istenség. Nagyhatalom századokon át. TÖMEG: Koppány! Koppány! Koppány! Koppány! (Veszprém mellett megütköznek István és Koppány seregei) TÖMEG: . Koppány! TORDA: Koppány. Mohácsnál gyõzni fogunk. Álmunk valóra válik. ha Istvánt legyõzöd. De inkább halál. Honfoglalóknak vére. Nem tûr meg idegen zabolát. Dózsa lesz György királyunk.

ki gyõzött a gonosz felett. És a mennyország üdvössége vár tereád. Még a föld is sír alattam. Hej. ASZTRIK: Bûnbánó lélek. elhagyott a jó reménység Én Istenem. de olyan a világ. a bölcs és igazságos. frissen hantolt temetõkre Gyászba öltözött csillagom. mindig szomorúbbat érek. véráztatta földre néz le Gyászba borult mezõkre. Éljen István fejedelem! Éljen István. Elsötétül fényes napom.Vezess minket István! Koppány! Koppány! Fejedelmünk István! Koppány! Koppány! Vezess minket István! Koppány! Koppány! Fejedelmünk István! Koppány! Koppány! (Koppány megsemmisítõ vereséget szenved) ISTVÁN A KIRÁLY Gyászba öltözött csillagom / Töltsd el szívünk fényesség! REGÕS: Azt ígérte édesanyám. fejedet Hajtsd meg elõttünk s elnyered az Úr irgalmát. TÉRÍTÕK: Töltsd el szívünk fényesség! Töltsd el szívünk Szentlélek! TÖMEG: Alleluia! TÉRÍTÕK: Töltsd el szívünk fényesség! Töltsd el szívünk Szentlélek! TÖMEG: Alleluia! Hála néked fejedelem! FÕURAK: Éljen István.. fényes víg napokat élek. Istenem.. Légy híve Jézusnak. . még a testvér is ellenség Komor felettem az ég is.

ha várát védi nem fél senkitõl. Csak szólj jó urunk. csak azt. legyõzhetetlenül. Nem kérünk mást. lelketlen szolgálók. SOLT: Gyarló az ember SUR: De ha nincsen birtoka. hát nem sokat ér. Ki hálás lesz majd a gyõzelemért. Róma áldása lesz majd rajtad. Hála néked fejedelem! . szép ország és õk a híveid. Hála néked fejedelem! SAROLT: Becsüld. A harcban mindig élen jár. Éljen István fejedelem! Éljen István. Éljen István fejedelem! Éljen István. anyám! TÖMEG: Vivát! Vivát! Vivát! FÕURAK: Mindig a gyõztes mellett álltunk. ISTVÁN: Értem. És vérünket adtuk a hatalomért. ISTVÁN: Értem szavad! TÖMEG: Vivát! Vivát! Vivát! Éljen István.Hála néked fejedelem! Vivát! Vivát! Vivát! NÉMET LOVAGOK: Koppány hadát leverte seregünk. ki gyõzött a gonosz felett. a bölcs és igazságos. mit kérhetünk. És koronát néked. hitványok. a bölcs és igazságos. ki gyõzött a gonosz felett. lovag! TÖMEG: Vivát! Vivát! Vivát! ASZTRIK: Az Úrnak adj hálát a gyõzelemért. VECELLIN: Egy hõs lovag. haszonlesõk! A harcokban elbújtok. TÖMEG: Éljen István. ki érted harcol és rád felesküszik. mi mindig segítünk. Hát oszd közöttük szét bõ kézzel Koppány javait! Tiéd e hatalmas. Hát oszd közöttük szét. S a szolgát jutalmazd a hûségéért! Ha támogatod a Szentegyházat. Mindig egy nagylelkû fõnökre vágytunk. ISTVÁN: Léhûtõk. S elnyered véle itt a földön az üdvösséged! Szentatyánk zászlós lándzsát küld. BESE: Gyarló az ember EGYÜTT: A jótett helyébe jót remél (-ünk). s osztásnál tolongtok egymás elõtt. Nincs már pogány ki ellenáll nekünk. hogy védjék határait! ISTVÁN: Értem.

Ha már e földön szolgáid vagyunk. A hangod a szívemhez szól. rendnek kell lenni nálunk. RÉKA: Jó uram. nincs más választás. Nincs itt már kec-mec. Ki sötét vihart kavart ellened. atyám felett. Rendet kell tenni. A szív a szívnek így válaszol. Rám bíztad e súlyos terhet. megértõ urunk. rendnek kell lenni végre. a kérésed nem szégyened. De ne gyûlöld a legyõzötteket! Halld meg uram a kérésem. itt e földön választottad én vagyok. Pusztulj vagy meghalsz! TÖMEG: Felnégyelni! Felnégyelni! Felnégyelni! Felnégyelni! Felnégyelni! Felnégyelni! Felnégyelni! Felnégyelni! HONT: Így jár az mind. Halott atyám add ki nékem! Hadd temessem el a földbe.Halld meg uram a kérésem / Felnégyelni! RÉKA: Gyõztél. Koppány testét felnégyeljük. s várainkra tûzzük fel. Rendet kell tenni. ISTVÁN: Hagyjatok magamra. kérésed már árulás! Hitszegõknek itt a földön megbocsátni nem szokás. . TÖMEG: Felnégyelni! Felnégyelni! Felnégyelni! Felnégyelni! SAROLT: István fiam. Bocsáss meg a vétkezõknek! ISTVÁN: Ne félj. s félek. balga lányom. összeroskadok. a szívem tiéd. SAROLT: Mit nem képzelsz. ki lázadni mer. elnézés nem lesz nálunk. Távozzon mindenki el! Oly távol vagy tõlem ISTVÁN: Óh jó Uram. Nyugodjék békétlen lelke! Légy az igaz. Ez legyen a lázadóknak mindörökre intõ jel. Konok fejükre keményen sújt le kardunk! PÁZMÁNY: Kell az erõ. Nyújts vigaszt a szenvedõknek. uram. hogy lássa a nép. Fény és dicsõség a neved.

Nem érthetlek Téged. mennyit ér az ember. mennyit ér.Mondd. és mégis közel. s nem érhetlek el. mennyit ér. ha tisztessége gyenge! Mondd. hogy elbírjam a terhedet! Törvényeid elfogadtam. ki Téged szívébõl követne! Mondd. gloria in excelsis Deo Gloria. Koppány felnégyelése / Gloria. Nem érthetlek téged s nem érhetlek el. gloria alleluia Et in terra pax hominibus Bonae voluntatis TÖMEG: Gloria. ASZTRIK: Úgy legyen! Amen! . Te hallgatsz. s én érzem a szívem felel. gloria / István. Mondd. Oly távol vagy tõlem. ki Érted Véled szállna szembe! EGYÜTT: Oly távol vagy tõlem. Te hallgatsz. ASZTRIK: Akarod-e az országot atyáid igazsága szerint Kormányozni és védelmezni? ISTVÁN: Akarom. mennyit ér. s én érzem a szívem felel. ha kárhozott a gyõzelemre! Óh jó Uram. ki Téged szívébõl követne! Mondd. gyarló testemet Hûséggel. És igaz módon megõrizni? ISTVÁN: Akarom. ki Érted Véled szállna szembe! Oly távol vagy tõlem. GIZELLA: Hallgasd meg könyörgésem. gloria alleluia Et in terra pax hominibus Bonae voluntatis ASZTRIK: Akarod-e a szent hitet megtartani. adj erõt. ASZTRIK: Akarsz-e a Szentegyháznak és papjainak Védõje és oltalmazója lenni? ISTVÁN: Akarok. mennyit ér. Légy úrrá szívemen! Töltsd el lelkemet. szeretettel! ISTVÁN: Mondd. Oly távol vagy tõlem. a király TÉRÍTÕK: Gloria. jósággal. mennyit ér. gloria in excelsis Deo Gloria. Hallgass meg Istenem! Légy hozzám irgalommal. és mégis közel. és mégis közel. de más szolgája nem leszek. és mégis közel.

Hálás a szívünk. a király / Felkelt a napunk TÖMEG: Isten áldásával István a király! ISTVÁN: Király vagyok. a Te akaratodból. . Uram. de Nélküled. zengjen az örömünk. Minden magyarok királya. És én azt akarom.István. hogy ennek a népnek országa legyen. István a mi urunk. Szép Magyarország édes hazánk. TÖMEG: Felkelt a napunk. Árad a kegyelem fénye ránk. Veled Uram.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful