NUTRIKO KONCEPT ISHRANE NOSILJA ZA PROIZVODNJU KONZUMNIH JAJA ISHRANA KOKA NOSILJA OD ODGOJA DO EKSPLOATACIJE

Za proizvodnju koka nosilja potrebno je obezbediti sve neophodne uslove koji ovu proizvodnju čine uspešnom(objekat za proizvodnju, ambijentalne uslove, opremu, izbor kvalitetne živine, sprovođenje tehnologije i izbor kvalitetne stočne hrane. Ishrana živine je jedna od najvažnijih karika u lancu uspešne proizvodnje. Nutriko se opredelio za primenu prirodnih rešenja kao garancije dobijanja kvalitetnog, prirodnog i zdravog proizvoda. Koja su to prirodna rešenja? Kod izbora sirovina za pripremanje krmnih smeša polazimo od činjenice da u prirodi postoji rešenje za svaki problem. Sa jedne strane imamo potrebe životinja za određenim hranljivim materijama, a sa druge strane mnogobrojne proizvode koji u manjoj ili većoj meri sadrže pojedine hranljive materije. Optimalnom kombinacijom sirovina dolazimo do najpovoljnijih rešenja u proizvodnji kojima omogućavamo zadovoljenje svih potreba živine za normalan rast i razvoj. Krmne smeše Nutriko su obogaćene nutraceuticima, probioticima, prebioticima, fitobioticima,antioksidantima i drugim materijama neophodnih za održavanje zdravlja živine. U Nutriko krmnim smešama eliminisane su sve sirovine za koje je dokazano da su štetne. Nutriko krmne smeše NE sadrže : Riblje brašno, mesno brašno, nedozvoljene antibiotike. Zašto ovo potenciramo? Upravo iz razloga što su namirnice animalnog porekla glavni izvori za podmirivanje nutritivnih potreba humanog organizma za većinom esencijalnih hranljivih sastojaka, a bezbedni živinski proizvodi ( meso i jaja) dobijaju se isključivo ishranom životinja zdravom stočnom hranom.
NUTRIKO PREPORUKA ISHRANE ŽIVINE U PERIODU ODGOJA

ograničavate količinu hrane po preporučenoj tehnologiji proizvođača pilića. Hrana koju Vam preporučujemo u periodu odgoja koncipirana je sa ciljem da se obezbedi pravilan rast i razvoj organizma u celini, a posebno digestivnog trakta i ovarijuma,kao preduslova za optimalnu eksploataciju živine u kasnijem periodu. Ishrana živine lake linije po fazama:

ISHRANA ŽIVINE U PERIODU PRONOŠENJA I EKSPLOATACIJE Period pronošenja ŽKJ ŽKN-1 17% 18% od 113. dana do 135 .dana

od 136. dana do 28. nedelje

Nutriko krmne smeše su idealno izbalansirane i sadrže sve
Naziv % proteina Period korišćenja Konzumirana hrana po piletu

Period ŽKN - 2 ŽKN - 3

eksploatacije 17.8 % 16.5 % od 29 – 55. nedelje od 55. nedelje

PŽ-1 PŽ-2 PŽ-3 PŽ-4

20 % 19% 16% 16%

Od 1. do 28. dana 0.6 kg Od 29. do 70. dana 2 kg Od 71. do 91. dana 1.5 kg Od 92. do 112. dana 1.6 kg

NUTRIKO PREPORUKA ISHRANE KOKA NOSILJA U periodu pronošenja -preporučujemo krmnu smešu za jarke ŽKJ u intervalu od 17-19.nedelje starosti, odnosno do postizanja nosivosti od 2 % . Kada koka postigne nosivost 5% koristiti krmnu smešu ŽKN-1 sa 18% proteina,sve do 28.nedelje,dok koka ne postigne normalnu konzumaciju hrane i stabilnu telesnu masu. U ovom periodu obraća se posebna pažnja na potrebe kokica za hranljivim materijama i na konzumaciju hrane, čime se sprečava gubitak telesne mase, zbog izuzetnog povećanja nosivosti , koja dostiže 95 - 98% sa uporednim povećanjem mase jajeta. U periodu eksploatacije od 29 – 55 nedelje preporučujemo potpunu krmnu smešu za koke nosilje ŽKN-2 sa 17.8 % proteina . Krmna smeša za koke nosilje ŽKN-2, sačinjena je od najkvalitetnijih prirodnih sirovina i sadrži sve neophodne hranljive materije za intezivnu proizvodnju konzumnih jaja. Smeša ŽKN-2 je plod naučnih istraživanja i praktičnih iskustava , zato se primenom ove smeše postižu optimalni rezultati u proizvodnji. Dosadašnje iskustvo farmera, koji su se pridržavali naših uputstava govori da je tokom perioda od oko 6 meseci moguće u kontinuitetu ostvariti nosivost od preko 90%, koja u pojedinim tačkama dostiže i celih 98 %. U periodu eksploatacije od 56. nedelje do kraja eksploatacije nosiljama treba davati potpunu krmnu smešu ŽKN- 3 sa 16.5 % proteina , koja sadrži veći % kalcijuma i drugih dodataka , u cilju dobijanja jaja sa kvalitetnom ljuskom.

potrebne hranljive materije za normalan rast i razvoj mlade živine. Korišćenjem ovih krmnih smeša dobija se snažna, otporna i visokoproduktivna koka nosilja. Uspeh u proizvodnji podmladka takođe zavisi od primene svih predviđenih zootehničkih kriterijuma od kojih su najvažniji sledeći: ● Gustina naseljenosti po 1 m2 podne površine ● Kvalitet prostirke ( seckana slama, drvena šuška, pirinčana ljuska,treset , njihova mešavina i sl.) ●Temperaturno vlažni status u ambijentu i njegova dinamika ●Teperatura i kvalitet vode za piće ●Režim osvetljenja živine ( fotoperiod,intenzitet i tip svetlosti) ● Režim ishrane i napajanja živine ● Vid krmne smeše : krmna smeša PŽ-1 od 1. do 21. dana ; PŽ-2 od 22. do 70. dana ; PŽ-3 od 71. do 91. dana; PŽ-4 od 91-112 dana ● Konzumacija hrane i telesna masa kokice ● Optimalna konformacija i telesna masa

Pružićemo Vam potpunu informaciju o značaju ishrane koka nosilja od jednodnevnog pileta pa do kraja eksploatacije koka nosilja . Dosadašnja iskustva govore da nije dovoljno kvalitetno hraniti koku nosilju od 18 nedelja do kraja nosivosti. Na potpun uspeh ove proizvodnje ima veliki uticaj ishrana živine u periodu odgoja. Piliće u periodu odgoja do 70. dana hranite "po volji", a kasnije u zavisnosti od postignute težine povećavate ili

VITAMINIMA I MINERALIMA ● MAKSIMALNO ISKORIŠĆEN GENETSKI POTENCIJAL KOKICE IZRADA POSEBNIH KRMNIH SMEŠA ZA KOKE NOSILJE NA ZAHTEV KUPACA DIZAJNIRANA JAJA PO ŽELJI PROIZVOĐAČA Dopunska krmna smeša za koke nosilje proizvodi se u brašnastom obliku . koji se mogu regulisati načinom obrade sirovina i njovog pravilnog izbora. Prednosti dopunskih smeša: ● lako se umešavaju ● za pripremanje nije potrebna posebna oprema ● imaju identičan kvalitet kao i potpune smeše ● daju odlične rezultate u proizvodnji ● garantovan profit Napomena : Pri mlevenju žitarica koristiti sito veličine 7 mm ● obogaćana vitaminima. DOPUNSKA KRMNA SMEŠA ZA KOKE NOSILJE Dopunska smeša za koke nosilje namenjena je za pripremanje potpune krmne smeše u kombinaciji sa žitaricama. u cilju dobijanja dugotrajno visokog procenta nosivosti .u periodu od 00-02h posle ponoći . međutim aminokiselinski sastav i njihova svarljivost su još značajniji parametri. odličan kvalitet jaja. PREDNOSTI KOKA NOSILJA KOJE KONZUMIRAJU NUTRIKO KONCENTRATE ● LJUSKA ODLIČNOG KVALITETA ● ODLIČNA BOJA ŽUMANCA ● PROSEČNA TEŽINA JAJETA 63 gr ● PROCENAT LOMA MANJE OD 2% ● JAJE BOGATO SELENOM. za obnovu unutrašnjih rezervi koke . Dopunska smeša za nosilje obezbeđuje maksimalnu nosivost . mineralima i antioksidansima ● obogaćena OMEGA 3 masnim kiselinama(DHA I EPA) OMEGA JAJE VAŽNE NAPOMENE: ● koke hraniti "po volji" i ne zasipavati hranu u hranilicama ● bitno je da koka doziranu količinu hrane pojede u celosti ●kod visokih dnevnih temperatura i starijih nosilja uvesti noćno hranjenje u trajanju od 1-2 sata . SŽKN 10 kg Kukuruzna prekrupa 10 kg . ●zastupljenost proteina je značajna .optimalno iskorišćavanje hrane . Ova smeša pogodna je za gazdinstva koja imaju sopstvene žitarice.Važna napomena : Na svakih 30 dana u toku eksploatacije nosiljama treba davati poseban ’’Nutriko-ekstra koncentrat’’ u trajanju od 7 dana . kao i dodavanje vitamina C u vodi za piće i drugih sredstava za suzbijanje temperaturnog šoka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful