PEJABAT PELAJARAN DAERAH TIMUR LAUT 25, JALAN SULTAN AHMAD SHAH 10050 PULAU PINANG

Tel : 04-2296545 / 2292942

DAFTAR FAIL SEKOLAH-SEKOLAH KEBANGSAAN DAN MENENGAH DAERAH TIMUR LAUT
PANDUAN Sistem Fail Arkib ini telah disusun dengan rapi mengikut kehendak keseluruhan pengurusan sistem fail induk di sekolah menengah dan rendah dalam Daerah Timur Laut.
Panduan berikut diperjelaskan bagi memudah cara mengikut penyesuaian organisasi di mana ianya telah diperhalusi oleh perwakilan pekeranian sekolah menengah dan rendah demi pemantapan sistem pengurusan dan kecemerlangan sekolah berkenaan. Huruf Italic menunjukkan tajuk fail yang tidak perlu di buka kulit fail. Huruf Biasa walau pun ianya tajuk fail perlu dibuka jika pihak pentadbiran mendapati fail berkenaan perlu ujud dan pengrekodannya sedang berlaku. Penambahbaikan boleh dilaksanakan mengikut keperluan dan berlaku perubahan arahan yang dikeluarkan dari masa ke semasa.

LANGKAH AWAL PENGWUJUDAN FAIL 1 KULIT FAIL PUTIH (Am 435-Pin. 1/80) 2 KERTAS MINIT (Am 6) 3 TALI FAIL HIJAU

KOD DAN TAJUK BESAR BAHAGIAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PERKARA BESAR PENTADBIRAN BANGUNAN DAN HARTA KELENGKAPAN DAN BEKALAN KEWANGAN PERSONAL PENGURUSAN KURIKULUM PENGURUSAN HEM PENGURUSAN KOKURIKULUM PENGURUSAN MAKLUMAT DAN ICT PENGURUSAN ADUAN KOD 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 NOMBOR DAN PERKARA UTAMA 100-1 hingga 100-25 200-1 hingga 200-3 300-1 hingga 300-4 400-1 hingga 400-10 500-1 hingga 500-2 600-1 hingga 600-8 700-1 hingga 700-6 800-1 hingga 800-7 900-1 1000-1 hingga 1000-2 .

1. 1. Kewangan dan Sumber Manusia. Klasifikasi rekod-rekod URUSAN AM (Housekeeping) di Bahagian Pentadbiran.2 KLASIFIKASI PERKARASatu proses menghimpunan dokumen mengenai sesuatu perkara di bawah satu tajuk khusus (tajuk utama) dan tajuk-tajuk utama kecil mengikut peringkat-peringkat yang ditetapkan / hierarki tertentu. KUMPULAN UTAMA REKOD:- .Sub Aktiviti (Level 3) 1. dimana setiap satu kategori / kumpulan utama itu dikenali dengan identitinya sendiri.1 KLASIFIKASI FAIL – Satu proses intelektual yang melibatkan pengumpulan maklumat ke dalam kategori / kumpulan yang sama seakan-akan sama.3 KLASIFIKASI PERKARA MENGUKIT FUNGSI DAN AKTIVITI Klasifikasi ini dibuat berdasarkan kepada perkara fungsi dan kativiti Jabatan Rekod disusun berdasarkan perkara fungsi dan aktiviti utama. Fungsi utama ini kemudiannya dipecahkan kepada fungsi dan aktiviti yang lebih khusus berdasarkan kepada tajuk utama. SISTEM KLASIFIKASI FAIL : 1. CONTOH: Kumpulan Utama Perkara Utama (Level 1) Sub Perkara Utama – Aktiviti (Level 2) Sub-sub Perkara Utama .

KUMPULAN UTAMA REKOD:PENGURUSAN KURIKULUM PENGURUSAN KOKURIKULUM PENGURUSAN HEM PENGURUSAN MAKLUMAT DAN ICT PENGURUSAN ADUAN .PENTADBIRAN BANGUNAN DAN HARTA KELENGKAPAN DAN BEKALAN KEWANGAN PERSONAL(SUMBER MANUSIA) Klasifikasi rekod-rekod Urusan Fungsian(Function) – Fungsi asas sesuatu organisasi di bahagian /Unit.

MEMBINA KATA KUNCI Aktiviti mengenalpasti perkara-perkara yang akan menjadi tajuk-tajuk fail dan disusun mengikut abjad. Daripada kategori (siri) umum kembangkan perkara kepada yang khusus.2. 2. Sistem ini disediakan berdasarkan kepada nombor seturut.1 LANGKAH MENGENALISA FUNGSI Analisa fungsi dan aktiviti Bahagian dan Unit Jabatan. Indeks disediakan untuk tujuan mengesan fail dan dokumen. peringkat perkara utama. MENYEDIKAN INDEKS Menyediakan indeks secara manual atau automatic Perkara daripada senarai kata kunci dijadikan perkara pokok. Daripada level khusus kembangkan kepada perkara yang lebih khusus.2 SISTEM BLOK NOMBOR Nombor –nombor yang diblok adalah khusus bagi satu perkara dari level tertinggi. MEMBINA TAJUK Huraikan secara terperingci setiap perkara yang jatuh di bawah sesuatu kategori fungsi. . Kumpulan tajuk besar dikenali dengan nombor. MEMBINA BLOK NOMBOR Blok nombor bagi setiap perkara ikut hierarki Semua rekod dalam ketegori /. Senaraikan kesemua fungsi dan aktiviti mengikut hierarkinya daripada perkara umum kepada yang paling khusus. MEMBINA KLASIFIKASI PERKARA DENGAN MENGGUNAKAN BLOK NOMBOR 2. sub perkara utama. subsub perkara utama hinggalah ke level paling rendfah iaitu fail individu. iaitu katagori perkara utama.

PENTADBIRAN BANGUNAN DAN HARTA KELENGKAPAN DAN BEKALAN KEWANGAN PERSONEL (SUMBER MANUSIA) 500 KOD KOD SEK 100 200 300 SK?@SMK?(PENT) SK?@SMK?(PEMB) SK?@SMK?(KDB) 400 SK?@SMK?(KEW) SK?@SMK?(PERS) TERAURUS “ FUNCTIONAL “ { KLASIFIKASI } 6. PENGURUSAN KURIKULUM PENGURUSAN HEM PENGURUSAN KOKURIKULUM PENGURUSAN MAKLUMAT & ICT PENGURUSAN ADUAN KOD KOD UNIT 600 700 800 900 SK?@SMK?(KURI) SK?@SMK?( HEM) SK?@SMK?( KOKO) SK?@SMK?(PMI) 1000 SK?@SMK?(ADU) . 2. 3. 4. 7. 10. 8. 9.TERAURUS “ HOUSEKEEPING “ { KLASIFIKASI } 1. 5.

2 Membina kod klassifikasi fail : Terdapat dua tahap. kumpulan utama dengan perkara utama) Tanda serong (memisahkan tajuk perkara utama dengan tajuk sub perkara utama dan tajuk sub-sub perkara utama) Tanda Perpuluhan (memisahkan unit) . 3.Kod bagi pewujud – biasanya singkatan nama . 3. 3. Peringkat I : . PENGKODAN 3.Kod agensi pewujud adalah perkara utama yang perlu didahulukan dalam kerja-kerja mengklasifikasi bagi menunjukkan Unit / Jabatan pewujud. Peringkat II : .1 Satu proses memberi simbol kepada perkara-perkara yang ditentukan.3 Penggunaan Simbol : / ∙ Tanda sengkang (memisahkan.CONTOH : 500 -1 -1 /1 -1 / 1 /1 : : : : Kumpulan Utama PERSONAL (SUMBER MANUSIA) Perkara Utama (Level 1) PEPERIKSAAN Sub Perkara Utama – Aktiviti (Level 2) PEPERIKSAAN SUBJEK JABATAN Sub-Sub Perkara Utama – Sub Aktiviti (Level 3) PERMOHONAN PEPERIKSAANM SUBJEK JABATAN GRED N17.Kod bagi perkara fail – terdiri dari nombor.

1. KOD 100 – 1 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 100 – 2 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 PENTADBIRAN PERKARA PENTADBIRAN AM Pemberitahuan Pertukaran Alamat & Telefon (Sekolah) Kebenaran Menjalankan Aktiviti Memo Dalaman Penurunan Kuasa Perkhidmatan Kawalan Keselamatan (Sek) Permohonan Kenderaan Jabatan / Sekolah Perkhidmatan Kebersihan Bangunan & Kawasan (Sek) Permohonan Penggunaan / Sewa Bangunan SURAT DAN PEKELILING Surat dan Pekeliling Surat dan Pekeliling Surat dan Pekeliling Surat dan Pekeliling Siaran JPN Siaran PPD Siaran Sekolah KOD 100 KPM (Perkhidmatan) JPA/SPP/SPA Kewangan dan Perbendaharaan (KPM/JPN/JAN) Ikhtisas 100 – 3 3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 MESYUARAT / PERJUMPAAN / TAKLIMAT Mesyuarat Mesyuarat Mesyuarat Mesyuarat Mesyuarat Pengurusan Sekolah (dalaman) Pengetua/Guru Besar Penolong Kanan dan Guru-Guru Kakitangan Sokongan (AKS) Kelompok 100 – 4 4/1 4/1/1 4/1/2 4/1/3 4/1/4 4/1/5 4/1/6 KERJASAMA DAN HUBUNGAN LUAR Pertubuhan / Persatuan Persatuan Ibu Bapa & Guru (PIBG) Badan-Badan Bukan Kerajaan (NGO) MGB / MPSM Pilihanraya (SPR) PSPN / BTPN KEPTAN / / .

Pencegahan dan Penambahbaikan Kawalan Dokumen Audit SIRIM Surat Mesyuarat ISO PERKHIDMATAN DAN PENTADIBRAN HRMIS Pertukaran Guru Staf Sokongan Maklumat Cuti Cuti Peristiwa Cuti Tanpa Rerkod Cuti Belajar / Separuh Gaji / Tanpa Gaji Cuti Bersalin / Perubatan Cuti Haji Lain Lain Cuti KURSUS DAN BENGKEL Ceramah/Kursus/Seminar Kakitangan LAWATAN Lawatan Guru Dan Kakitangan Sokongan Permohonan Lawatan Persendirian. .4/2 4/2/1 4/2/2 4/2/3 4/2/4 4/2/5 4/2/6 4/2/7 100 – 5 5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 100 – 6 6/1 6/2 6/2/1 6/2/2 6/3 6/3/1 6/3/2 6/3/3 6/3/4 6/3/5 6/3/6 100 – 7 7/1 100 – 8 8/1 8/2 Lain-Lain Jabatan Biro Angkasa Majlis Agama Islam MPPP / JKR IWK PBA TNB Pejabat Kesihatan PENGURUSAN KUALITI (ISO) Pengurusan Rekod Sistem Fail Audit Dalaman MS ISO Pegawai Bertugas Harian Tindakan Pembetulan.

100 – 9 9/1 9/2 9/3 PERAYAAN / PERHIMPUNAN / JEMPUTAN Hari Guru Hari Kemerdekaan Pelbagai Perayaan 100 – 10 10/1 PEMBANGUNAN INSAN Wacana Ilmu / Nilam 100 – 11 11/1 100 – 12 12/1 100 – 13 13/1 13/2 100 – 14 14/1 14/2 100 – 15 15/1 15/2 100 – 16 16/1 16/2 16/3 100 – 17 17/1 17/2 100 – 18 ARAHAN PENTADBIRAN Kebenaran Membuat Kerja Lebih Masa PAKAIAN SERAGAM Pakaian Seragam Kakitangan Sokongan ANUGERAH Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC) Anugerah Pingat / Bintang Kebesaran (SULIT) KEBAJIKAN / PERKEMBANGAN STAF Badan Kebajikan Guru Dan Kakitangan Sokongan Sumbangan / Derma KENAIKAN PANGKAT Kenaikan Pangkat Guru Kenaikan Pangkat Kakitangan Sokongan LAPORAN PRESTASI LPNT Pergerakan Gaji Anjakan Gaji LATIHAN / KURSUS Latihan / Kursus Untuk Guru Latihan / Kursus Untuk Kakitangan Sokongan PEPERIKSAAN .

18/1 18/2 100 – 19 19/1 19/2 100 – 20 20/1 20/2 100 – 21 21/1 100 – 22 22/1 22/2 100 – 23 23/1 23/2 23/3 100 – 24 24/1 100 – 25 25/1 25/2 25/3 25/4 Peperiksaan Guru Peperiksaan Kakitangan Sokongan TATATERTIB Guru-Guru Kakitangan Sokongan PENGESAHAN JAWATAN /SKIM PENCEN Guru-Guru Kakitangan Sokongan PERSARAAN Persaraan Wajib/ Pilihan SENARAI TUGAS Guru –Guru Kakitangan Sokongan PERJAWATAN Waran / Norma Perjawatan Permohonan Guru Ganti Permohonan Kakitangan Sokongan ISYTIHAR HARTA Perisytiharan/ Perlupusan Harta Kakitangan Sekolah PELBAGAI Jemputan Latihan Praktikum Surat / Sijil Penghargaan & Terima Kasih Jadual Waktu Bekerja 2. BANGUNAN DAN HARTA KOD 200 .

KELENGKAPAN DAN BEKALAN KOD 300 – 1 PERKARA INVENTORI KOD 300 .KOD 200 – 1 1/1 1/2 1/2/1 200 – 2 2/1 2/1/1 2/1/2 2/1/3 2/1/4 2/2 200 – 3 3/1 3/1/1 3/1/2 PERKARA BANGUNAN DAN TAPAK Mesyuarat Bangunan Dan Tapak Tanah Maklumat Tanah PENYELENGGARAAN Penyelenggaraan Bangunan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Bangunan Sekolah Makmal Komputer Bangunan Asrama Bangunan Pra Sekolah Kehilangan dan Kerosakan PENGKOMPUTERAN PPSMI Bekalan Kehilangan 3.

300 – 2 2/1 2/2 300 – 3 3/1 3/2 3/3 3/4 300 – 4 4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 HARTA MODAL ICT Bukan ICT ASET Aset Alih Kerajaan dan Pelaporan Kehilangan Aset Pelupusan Aset Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih Kerajaan (JKPAK) PENYELENGGARAAN Mesin Fotostat / Risograf / Faksimili / Mesin Pencetak Komputer Alat Penghawa Dingin Alat Pencegah Kebakaran Kenderaan 4. KEWANGAN KOD 400 – 1 1/1 PERKARA KEWANGAN Mesyuarat Kewangan KOD 400 .

1/1/1 1/2 1/2/1 1/3 1/4 1/4/1 1/5 400 – 2 2/1 2/1/1 2/2 2/3 2/4 2/4/1 2/4/2 2/4/3 2/4/4 2/4/5 400 – 3 3/1 3/2 400 – 4 4/1 4/2 4/2/1 4/2/2 400 – 5 400 – 6 6/1 6/2 6/3 Mesyuarat JKPKA Anggaran Belanja Mengurus (ABM) Kewangan Laporan Prestasi Perbelanjaan Bantuan Per Kapita (PCG) Waran Waran Peruntukan Pusat Tanggungjawab (PTJ) PERBELANJAAN Nota Minta (RF) Salinan RF Pesanan Tempatan (LO) dan Invois Ganti Bayaran Bayaran Bil-bil Utiliti Kawalan Keselamatan Perkhidmatan Kebersihan Kawasan Pelbagai Tuntutan (Perjalanan. pindah rumah dll) GSTT/KGSK/ Guru Ganti LAPORAN Laporan Prestasi Perbelanjaan Penyata Penyesuaian Bank -ESPKB Laporan Bil Lewat Penyata Penyesuaian Bank Penyata Penyesuaian VOT Penyata Penyesuaian Hasil -Perolehan GAJI GFMAS Imbuhan Tetap KWSP .

6/4 6/5 6/6 400 – 7 7/1 7/2 7/2/1 7/3 7/3/1 7/4 400 – 8 8/1 8/1/1 8/2 CUKAI PENDAPATAN Bayaran Insentif (BISP/BIPK/BITK dan dll) Imbuhan Tahunan FUND SUWA DAN KERAJAAN Fund Kerajaan 7/1/1 Baucer Bayaran Fund Suwa Baucer Bayaran Fund Asrama Baucer Bayaran Panjar Wang Runcit SURAT KUASA Pernurunan Kuasa (AP69) Kuasa Menerima Wang SUWA / Kerajaan / Asrama Tukar Tandatangan Cek 400 – 9 9/1 9/2 9/3 9/4 9/5 9/6 400 – 10 10/1 10/2 AUDIT & LAPORAN Audit Sekolah Audit Nazir Audit Akauntan Negara Malaysia Audit Kementerian / Negara Penyata Kewangan Pemantauan Ke Sekolah (Oleh PPD / JPN) AM Surat-menyurat Kewangan Borang Kewangan 5.RS) - . KOD PERSONEL PERKARA MAKLUMAT PERIBADI Pengetua / Guru Besar 1/1/1 KOD 500 500 – 1 1/1 SMK@SK/ 500-1 (No.

RS) - Ketua Pembantu Tadbir / Ketua Pembantu Makmal SMK@SK/500-1 (No.RS) SMK@SK/500-4 (No.RS) SMK@SK/500-19 (No.RS) SMK@SK/500-2 (No.RS) SMK@SK/500-8 (No.RS) SMK@SK/500-5 (No.RS) SMK@SK/500-12 (No.RS) SMK@SK/500-2 (No.RS) SMK@SK/500-9 (No.RS) Pembantu Am Pejabat SMK@SK/500-1 (No.RS) SMK@SK/500-11 (No.RS) Guru-Guru SMK@SK/500-1 (No.RS) SMK@SK/500-21 (No.RS) SMK@SK/500-3 (No.RS) SMK@SK/500-20 (No.RS) Juru Teknik Komputer/Awam / Elektrik .1/1/2 1/2 1/2/1 1/2/2 1/2/3 1/2/4 1/3 1/3/1 1/3/2 1/3/3 1/3/4 1/3/5 1/3/6 1/3/7 1/3/8 1/3/9 1/3/10 1/3/11 1/3/12 1/3/13 1/3/14 1/3/15 1/3/16 1/3/17 1/3/18 1/3/19 1/3/20 1/3/21 1/4 1/4/1 1/4/2 1/5 1/5/1 1/5/2 1/5/3 1/6 1/6/1 1/6/2 1/6/3 1/7 Penolong Kanan – Penolong Kanan SMK@SK/500-1(No.RS) SMK@SK/500-4(No.RS) SMK@SK/500-14 (No.RS) SMK@SK/500-17 (No.RS) SMK@SK/500-16 (No.RS) SMK@SK/500-2 (No.RS) SMK@SK/500-13 (No.RS) SMK@SK/500-18 (No.RS) SMK@SK/500-6 (No.RS) SMK@SK/500-3 (No.RS) SMK@SK/500-2(No.RS) SMK@SK/500-15 (No.RS) SMK@SK/500-3 (No.RS) SMK@SK/500-3(No.RS) Pembantu Tadbir / Pembantu Makmal / Penyelia Asrama SMK@SK/500-1 (No.RS) SMK@SK/500-2 (No.RS) SMK@SK/500-10 (No.RS) SMK@SK/500-7 (No.

RS) Pemandu SMK@SK/500-1 (No.RS) - 500 – 2 2/1 MAKLUMAT CUTI Kenyataan Cuti 2/1/1 Kenyataan Cuti Guru 2/1/2 Kenyataan Cuti Kakitangan 6.1/7/1 1/8 1/8/1 SMK@SK/500-1 (No. PENGURUSAN KURIKULUM KOD PERKARA MESYUARAT / LAPORAN LAWATAN 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 600 – 2 Mesyuarat Kurikulum Laporan Kurikulum Laporan Jemaah Nazir Sekolah Pusat Sumber Program Khas PEPERIKSAAN & PENILAIAN KOD 600 600 – 1 .

2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12 Peperiksaan UPSR Peperiksaan PMR Peperiksaan SPM /SPMV Peperiksaan STPM Peperiksaan MUET Peperiksaan SPMU Peperiksaan-peperiksaan lain Analisa Keputusan Peperiksaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Pengawas / Petugas Peperiksaan Ujian Pengesanan Tahap Pencapaian (UPTP) Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan (SPPK) 600 – 3 3/1 3/1/1 3/1/2 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12 3/13 3/14 PANITIA Panitia Bahasa Melayu Surat Panitia Panitia Panitia Panitia Panitia Panitia Panitia Panitia Panitia Panitia Panitia Panitia Panitia 600 – 4 4/1 4/2 600 – 5 5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 KELAS KHAS Pendidikan Khas Pendidikan Pra Sekolah PROGRAM KHAS Pemulihan Linus (Literasi & Numerasi) Nilam Protim ICTL Prosa .

5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 5/13 5/14 600 – 6 6/1 6/2 Permata Pintar KIA 2M (Celik Huruf) Bitara PPSMI j-QAf Kelas Tambahan BAHASA IBUNDA (POL) Bahasa Tamil Bahasa Cina 600 – 7 7/1 7/2 7/3 7/4 JADUAL WAKTU Jadual Jadual Jadual Jadual Waktu Waktu Waktu Waktu Induk Individu Kelas Ganti 600 – 8 8/1 8/2 8/3 8/4 8/5 SUMBER PENDIDIKAN Pusat Sumber Sekolah Makmal Komputer Pusat Akses Radio / Astro / Schoolnet Teknologi Maklumat & Informasi (ICT) 7. PENGURUSAN HEM KOD 700 – 1 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 PERKARA PENGURUSAN Pengurusan HEM Mesyuarat Pengurusan HEM Laporan Bulanan HEM Perancangan Strategik / Tahunan Kemasukan Murid Kemasukan Murid Warga Asing KOD 700 .

4 4/1 4/2 BIMBINGAN DAN KAUNSELING Pengurusan Bimbingan dan Kaunseling Program-program LAWATAN Lawatan Luar dan Dalam Negeri Lawatan Luar Negara 700 – 5 5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 DISIPLIN Peraturan sekolah Pengurusan Disiplin Sekolah Mesyuarat Jawatankuasa Lembaga Pengawas Sekolah Laporan Disiplin (SSDM) Tidak Hadir ke Sekolah Surat-menyurat 700 – 6 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 KANTIN Tender / Sebutharga Sekolah Tender Dewan Makan Asrama Mesyuarat Pengurusan Kantin Sekolah Laporan Kantin Sekolah Laporan Dewan Makan Asrama Perjanjian Kantin Sekolah .1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 700 – 2 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 Pertukaran Dalam Negeri Pertukaran Luar Negeri Berhenti Sekolah SMM Kemasukan Murid Ke Asrama BANTUAN DAN BIASISWA KWAMP Skim Bantuan Baucer Tuisyen Rancangan Makanan Tambahan Skim Pinjaman Buku Teks Bantuan Zakat BKN BKP Lain-lain Bantuan 700 – 3 3/1 3/2 700 .

PENGURUSAN KOKURIKULUM KOD 800 – 1 1/1 1/2 800 – 2 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 PERKARA PENGURUSAN KOKURIKULUM Pekeliling / Peraturan / Panduan Pengurusan PERSATUAN IKHTISAS Persatuan Persatuan Persatuan Persatuan Persatuan Persatuan Persatuan Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Matematik & Sains Pusat Sumber Agama Islam Bimbingan dan Kaunseling Pencegahan Jenayah KOD 800 .6/7 Perjanjian Kontrak Dewan Makan Asrama 8.

2/8 2/9 2/10 2/11 800 – 3 3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 800 – 4 4/1 4/2 4/3 800 – 5 5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 Persatuan Bahasa Arab dan Jawi Persatuan Rukun Negara Kelab Komputer Kelab Teakwando PERSATUAN BADAN BERUNIFORM Persatuan Badan Beruniform - SENI DAN KEBUDAYAAN Kesenian dan Kebudayaan Aktiviti Warisan SUKAN Pengurusan (JPN/PPD) Prasekolah Pendidikan Khas Sukan Sekolah MSSD / MSSPP / MSSM Lain-Lain Sukan 800 – 6 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 800 – 7 7/1 7/2 7/3 7/4 7/5 AKTIVITI Bola Sepak Sepak Takraw Olahraga Bola Baling Bola Jaring Rumah Sukan KELAB DAN PERSATUAN .

PENGURUSAN MAKLUMAT DAN ICT KOD 900 – 1 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 PERKARA MAKLUMAT DAN ICT KOD 900 Penyelenggaraan Peralatan ICT Sistem maklumat Pengurusan Pendidikan (SMPP/EMIS) Mesyuarat / Program Hari ICT SMM / BMM Makmal Komputer Pusat Akses 10. PENGURUSAN ADUAN KOD 1000 .9.

KOD 1000 – 1 1/1 1000 – 2 2/1 2/2 2/3 PERKARA ADUAN PELANGGAN Aduan Awam MAKLUMBALAS PELANGGAN Analisa Maklumbalas Pelanggan Analisa Tahap Kepuasan Pegawai dan Staf Rumusan Dan Analisa Aduan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful