Documenta ad

origines Monophysi tarum
illustrandos

BQ
3932*
.C4
pt .1

IMS

^^

OF

/NSTITUTE
M^L..
AL STUDIES
53 QUEEN'S PARK
.

TORONTO

5,_

Canada

Digitized by the Internet Archive
in

2011 with funding from
University of Toronto

http://www.archive.org/details/p1documentaadori00theo

SCRIPTORES SYRI
SERIES SECUNDA — TOMUS XXXVII
DOCUMENTA
AD ORIGINES MONOPHYSITARUM ILLUSTRANDAS

CORPUS
SCRIPTORUM CHRISTIANORUM ORIENTALIUM
CURAMIBUS
I.-B.

H.

CHABOT,

HYVEBNAT,

B.

I.

GUIDI

GABBA DE VAUX

SGBIPTOBES SYBI
TEXTUS
SERIES SEGUNDA

TOMUS XXXVII

DOCUMENTA
AD OBIGINES MONOPHYSITABUM ILLUSTBANDAS
EDIDIT

E

I.-B.

GHABOT

PARISIIS
TYPOGRAPHEO REIPUBLICAE

CABOLUS POUSSIELGUE, BIBLIOPOLA
15, RUE CASSETTE, 15

LIPSJAE

:

OTTO HARRASSOWITZ

MDCCGCVIl

JUN
\

1

2 1944

1 1 co

PRAEFATIO.
Historiam Ecclesiae Monophysitae apud Syros ut scriberem

haud semei rogatus, opus aggrediendum esse non duxi, prius
quam nonnulla documenta adhuc inedita pubhci iuris facta fuequae, sive ad rerum gestarum notitiam, sive ad doctrinae
rint
:

melius intellegendam, plurimum

expositionem

mihi

conferre

videbantur. Huius autem modiest coilectio, satis ampla, nobis in
codice syriaco

Musaei Britannici Add.

nunc integram

typis

Epistula synodica

servata,

quam

mando.

In hac coilectione inveniuntur
I.

1/1,602

Theodosii

:

Alexandrini patriarchae

ad Severum

patriarcham Antiochenum.
Epistula synodica Severi ad Theodosium.

II.

Epistula Theodosii Alexandrini adversus Tritheitas. Huic epistulae

III.

adnexa

:

Homiha

IV.
sciiicet

non

est

:

habita Gonstantinopoii ab

quod numerum
quod unus de

eodem Theodosio, de

recta lide;

essentiarum aut naturarum in Trinitate proiiteri

licet, et

Verbum divinum, non autem

Trinitate,

nec Spiritus sanctus incarnatus

Pater

est.

V. Epistuia eiusdem Theodosii quinque canones ecciesiasticos de

eodem

argumento continens,

Formula subscriptionis

VI.

exacta

,

VII.

Tarsi,

a sacerdotibus Constantinopoii degentibus

qua profitentur se doctrinae Theodosii adhaerere.
Epistula eiusdem Tlieodosii ad lacobum Baradaeum, Cononem

Eugenium

VIII.

Seleuciae in Isauria

Epistula eiusdem

,

ceterosque episcopos orientaies.

Theodosii ad episcopos orientaies, de institu-

tione Pauli patriarcliae Antioclieni in Sergii iocum.
IX. Epistula episcoporum orientalium ad Tlieodosium.

X. Epistula Theodori episcopi in Oriente ad

Paulum patriarcham An-

tiochenum.
XI. Epistula Tlieodosii patriarchae ad episcopos orthodoxos Orientis.
XII. Epistula synodica Pauli patriarchae Antiocheni ad

Theodosium pa-

triarcham Alexandrinum.
XIII. Epistula synodica Theodosii ad

Paulum.

XIV. Epislula nonnuliorum archimandritarum Orientis ad Theodosiura
Aiexandrinimi.
1

SYlt. B.

- XXWll.

«-^(

)^—

2

XV. Epistula aicliimandiitai'um Orientis ad Pauium Anlioclienum.
XVI. Epistula arcliimandritae et monachorum coenobii Aplitunaya ad
Theodosium.
XVII. kvaTOAixov

primum

Theodosii Aiexandrini ad

Paulum Antioche-

num.
XVIII. kvaToXtxdv aiterum eiusdem ad eunidem.

XIX. Epistula Theodosii ad lohannem, Leonidam

et

losephum,

epi-

scopos in Aegypto.

XX. Epistula Theodosii ad Theodorum episcopum.
XXI. Epistuki Theodosii ad populum Alexandrinum.
XXII. Epistula Aretae patricii ad lacobum Baradaeum.
XXIII. Epistula lacobi Baradaei ad
'

Eunomium

episcopum.

XXrV. Epistda episcoporum orthodoxorum Constantinopoh degentium

ad episcopos orthodoxos, archimaudritas

populum

conos, lectores universumque

XXV. Exemplar
et in

,

presbyteros, diaconos, subdia-

fidelem Orientis.

(7ut;§oHTiKoi) (seu pacti) qiiod

Urbe imperiaii inter episcopos orthodoxos
,

XXVI. Exemplar

factum

est

et fautores

Alexandriac

Cononis.

Con-

aiterius aiiocutionis seu 'ujpoa^ccvrjcjews habitae

stantinopoli inter episcopos orthodoxos et fautores Conouis et Eugenii.

XXVil. Exemplar anathematis adversus lohannem Grammaticum

loponum)

(Plii-

proiati.

XXViil. Exempiai* primi «rvrSoHTmoO ab ai'chimandritis Orientis

mortem Theodosii patriarchae.
XXiX. Epistula iacobi et Theodori episcoporum ad monachos

facti

post

orthu-

doxos.

XXX. Exempiai'

aiterius (jvvhoKTixoi) ab

XXXI. Epistula nonnuilorum ex

archimandritis Orientis

ai'chimandritis

Orientis ad

facti.

iacobum

episcopum.

XXXII. Epistula Pauii patriarchae Antiocheni ad lacobum

rum

et

Theodo-

episcopos.

XXXiii. Besponsio iacobi

XXXIV.

et

Theodori ad Paidum patriarcham.

Epistida archimandritarum

Orientis

ad episcopos

et ciericos

orthodoxos Coustantinopoli degentes.

XXXV.

Epistula iacobi ad

XXXM.

Epistida lacobi ad

Cononem

et Eugenium.
iohannem |Ephesinum ceterosque episcopos

orthodoxos.

XXXVII. Epistuia episcoporum orthodoxoriun Orientis ad episcopos

or-

thodoxos Constantinopoh degentes.

XXXMii.

Epistuia

eorumdem episcoporum ad Orthodoxos variarum

dioecesium.

XXXiX.

Epistula

eorumdem ad clerum

et

populum

Arabiae.

XL. Epistida responsoria arcliimandritarum Arabiae ad episcopos orthodoxos.

)*^

-«.{3

XLl. Solutio obiectiouum (quas lohaunes Glaudus, olim archimandrita
monasterii Mar Bassi, proposuit lohanni Sabae, presbytero Theodosiopolitano) circa electionem Pauli patriarchae Antiocheni, a Sergio recluso
elaborata.

XLII. Epistula synodica Theodori patriarchae Alexandrini ad

Paulum

patriarcham Antiochenum.

XLIII.

Epistula synodica Pauli Antiocheni ad

Haec documenta

ordine

Theodorum Alexandrinum.

chronologico

videntur

coliecta

:

quaedam anni notam diserte expressam habent, aliorum vero
epocham e rerum adiunctis elicere licet; sed de his in praefatione
ad iatinam versionem opportuniorem disserendi locum invenie

mus.

Godex unicusest; membranaceus
exaratus, ei

quidem exeunte saecuio

quantuni coniicere

iicet

e

eieganti et accurata

,

manu

sexto aut ineunte septimo,

litterarum

specie.

Uitimum fohum

iaceratum est; membranae vetustate detritae aut macuiis conspurcatae paucis in iocis scripturam

Textus bonus est,
sibi constans.

et,

quod

parum perspicuam

rarius accidit, ipsa interpunctio

Nonnuilos iapsus, secundum coniecturas nostras,

inversione notavimus. Variatio

quidem satismagna apparetin

bendis nominihus personarum;

sic

etc: v^llo^

Qoj.rDCv.\r^\

'

oocAcv^

QoAcv.^
5

invenies

i<^<\t^ evx<Kr<^

Qocuracvir^x

cum

ut

ahquando

vix

ac sequente iuncta est;

scripserit

v.

gr.

amanuensis saepe dubium

Abbreviationis

et simiiia.

discernatur

.r3cv.ircf\
?

causa pieruraque spatii angustia fuisse videtur.
est

scri-

v^\^\r<^ ^r^v^\^v^

:

?

5

?

item v^3cixxcojL.^r^

tenuis

exhibent.

:

utrum

Jjittera y

adeo

praesertim quando
f^Ljc-j-K

an rd-jtS

fit.

In margine codicis testimonia Scripturae sacrae necnon Pa-

trum orthodoxorum (ad mentem

viri

monopiiysitae) puncto (<•)

notantur, testimonia vero heterodoxa obeio

mus

in nostra editione,

(— •);

haec neglexi-

sed textum ubique fideiiter exprimere

conali sumus. Aiiquot sphalmata, quae aciem ocuiorum effuge-

runt, ad caicem versionis

E

nostris

documentis

emendanda indicavimus.

unum hucusque vuigatum

professio fidei arciiimandritarum Arabiae (supra,

>C4-

n''

est,

nempe

XL), cuius

textum

et

gallicamversionem deditTh.

gres des Orientalistes

Paris,

,

1897;

J. hdivcv^ (^Actes

du XI' Con-

section sdmitique, p.

1

1

-y

et seq.).

omnes iam ediderat W. Wright

Subscriptiones fere
descriptione codicis

Museum,
erudite
d.

Catal.
(

p. '70i-'yi5).

disseruit

Th,

Morgent. Gesellschaft,

De

of Syriac Manuscripts in the British

monasteriis pagisque ibi memoratis

Noldeke in ephemeride
t.

in sua

XXIX [1870],

Zeitschrift

p. /iig et seq.

I.-B. Gh.

der

Brit.

Mus.

r^.-x_»AJ3o t^-A

fvx.yA'^

y\^m r^—i^rv-rao

^

r^ja^^sxooooxio

\^d\\-!^^

\^ ^o-A-^v [<^o-]-*«xioo^or^^

V\cA T^^T^-A ocn ^\=dJ^jJ-:\ ^\j3J.^^rcr| ^H.^cvx. ri^iTai^raal

r^r^ vv^y *73 ^icbJ^^AA ^mo

.

.'»)s\\

rr^Vv^vi^-rv rr^fY>ar73j]
r^fv>gv=^

osX^

.r^ir^ Aj_ro"\r^o1

vilir^ p._x_yiS r<li<75

T^.TV ^CV^-:\

r^Xje_>AJ3 T^^"^.^^ yXTD

t^t^

un-»t^

TCf^-rTD-AV-rrj-A

^iTD-rv

A.^

r>3cAA] lo

T^X.<n

'^v.^^itvro T^^o\-j^r30^:^ t^.

.

.

.

.

.

.

.>iVv\^\y v^)s\\m^a t<jCT"a rT^joooo.^! ^VxT^NVw-KorTirvro']
T<LiKf \.T\i. «IrD-HoS t^ctjAt^-a ,cncw.r3rxjAH .rioVv ^-^v "^^ i5
*

1

v° 6.

^.ro

•H.->Vvjo

r<fVvo A,

»

w.rQur3 cn

,^o_^Ti^\ T^

VN^oxiAja

\

i>

"^va.

"5V_a.

:t^^>

^

Sic ms.

^-V-v^

•^v.K.ra

"^va.

AAroVvro

%

iH^

fv>_roo

r^-S rv

s,.

T«f"\cv-r7x^w^o

— Hic

-

^

r^

k.vv

us-ircf

t^ \

T^Vv":\w2!*-":\

-^

»\

y.
*

>.vj^"HrD

:

^jA\^x.-:\
.•

r^ro

rdAjroitvxjro

r^l^-^ t^-S-^vo^

r^ \^^yr. ^Vvor^ra^ t^ctsAt^ ocn

ro-^v

rent in codice.

^.y^ ^A-i"AO

T^^^VLx.

T^Vv-X-inj3

rw_ro"AVv-.i

:

,cno":v£v^\ T<f^:33

:

:r^

•^^
•.

\, ».vao

fw "Tao

r^itvjjtv r^j.ro"^
T^-_rrxA":\-:\

un-st^ Ao.2l ^^s,-a * ocn

.raj^tv^-^v

:

^

"7x»j3t^ 20

t^^t^I^ r^\x_r3
T<lx.cn':\

TCfirV_j._V_VlO"\

t^\

y.o"H

V^ S,"\t^A

r^^tvjA.ra\o

et infra, litterae uncis

inclusae vix appa-

Punctis litteras evanidas supplevimus.

-m \o
r^-»^,

Kss^Y^

\

;>

<7iA

r^r^_2k

tj r^cnJ^r^

r^o^rrxj^o
r^^o-S-^

r<^ V i>-r7a-^

'.

r^r^^TTaArao ;rw»\y

C7xvx=3^-A

*:^A-rD

"^

a_v_r73

*N.

oxA-j-A r«^^\-\^

A,

r^^rba^

r^^S

s^o

»

i5 v*-*^vj3

r^)s\.

"TDi-jp-^]

> ,\

s,.

fw

\. »Hr«^

y^

cn.

V

—> *

y<^

^-r\

>

» '^

^:^
r^

r^-5C»"\_J3

•.

r«;lAo "Sj-Sjca

90 .,._o-yc7J

.^^

r"^-^_rix.^

or«»f

^jActj

^_r7D":\

^Vj^ —i

oA

r^^r^

.\

.;.

r^ Vv-»

-TXxXiO"^

9OJCO

>cn <jOrvo

V » -s

3o >cno-xi*":\:A

t\v_ro

y

s,

r^ \
:v.2.

r^ro

r^^^Vv^ra-H
» fY>jA-:\

"^Vxra

or^

r^-i=iC73

y

\..\

fjs^r^

;

;

r^^crxA v^-:\

r^Vv-j^o-K

r^^^o-SjDjwOO

"o^*

;

,^^"\c73r^

r^3t.oVviLVv

"Vx^^

A\yy r^^v*^

r«wXrD\

r«^r«^jk.i^XiO

"73

.

A

^t^d -KrxA
%

^oA

r«^^o \.x\.yyo r«;^^ojor^o

r^jf^^^V-^-A

%

^^)[\jm >A

r«^fv

r^r^

^"Sj^r^ "To^vro

^cn r^^o-i"K":v.^r73

r^ \ r«^^o-j"H

VvoA"A ,cn ;r^Vvjcj^VJ3

A

y-i-A

\ojg-yvrr3kr3

^t\

c7x\.:i-a

Vv3t.Vv^Vvr^ r^c7x\r<^ Vv\.yy:\

A

a

r«^Vvxi^fv3k0^o

.

^cn \

^_j3^r<^

"K-^VAir^^o

^«^"S-r^DO-^A

r«wC7xAr^-:\

cTX-V-ro-A

^-r73

r^\

;

^xj^^o

•\i^_yy

'.

•.

.

^ rvTJ r^ :r^m r^xravrD .r^»cY>yy ^cTxrDr»;^ ^r73
A yx^Vvjtr^ r^roA-^-A "ArTDr^^rrA r^rC pVvx. r«^^

"^vrxiL.-:^

25

•.

r

,^^^v.^Vvo_:ir^ rd-icrxj^

vw^ ^^^Vvr^ r^iioAa^

cn

n

r^cxAr^ r^\Sr^

£^)u-n^ r»^

r^xrao^ A^-a r-^oraA

.rD"\

tvvrya

r"w_yijjc.=7xr3-^

r«^^o_^Vv-^-r7D Vvjr^^r^^.^ ^o_yx.rr>"^ ^.jAcTi
r^A.r7Do^

y\

s^Vvr^ ^»r<^c73Ar^o .r^VuvyyoS

r^jccn .tdoVv ovr^a or<^

\

>

vao r^TitVjAv^oH

om

^<7xrDr«^-A r"w^ar7D":vr3

rdrDHo-K

r^.v..y.-yx-X-Soo

V^ ^

•^xxja.rTao

y <a-p yOt\o__>

•ra.y yyVv-r73-:\

ttv

r^^svjm

ctA

^.\ aVvr^ Vv_»r^jun"^o ..^\V\Vvm
;r^jcjHj30

["•Kl^fV.rD

r^^-yx.x-X-TTa
~->

\-znr^ r^\\mv:xi

r^VvoA
.

^cvA

r^^-a_^:^ r^V\\A.r73 r^^\r^ r^\2>i.

.

A-^

r73

r^s^ojt.

r^\r3__cso-A

.y^y^

r^^svj^H-yiX<lrDO

-^pwja-^

^rv_»r^

s.

^ m

r^'-\

vjc_^ ,^^\\^^3o

"73A0

\

A.:^VvVv^o

^oVvo .m \ r^\^

ri

5 r«^Vvo-Ii^"^-^-r7Dl

1

\ ^^"S.^ r^

'v

r^r^ ^jbA

^vj^-^ .craA

^

.vd-jKf r^\_^^5V-r30 v^ -^ \^

;

^v.Si.

r^r«^

Vv^lDoolVvrC^

»\ ^Vrajb

r^ocwD

^-Ajr^r^ r^r?^ c^^ttd r^A cn^oj-SrD-^r^a

^ AjbVvot.r«;^

r^^v^

fvs,.Vv-rr>

r^A

r^cn^r^r^.

*

2 r° 6.

t9«( 7

9 v° a

•.

r<L»cn_rDT^*

:r^^cvaori^o

)» C>

r^^

T"d_cocv_Dr5^-:\

N

-

-r fv ^.ra

x<l=73.\jc\ Kf.ri^-^. r<li\<f

y^y^ y^^\ ^^o

-^vrD^ Y^-\<n Y^)s\\t^^

Ar^A

.r^_j\-J3^EV_r73 r^-^v-Ok-ra^A trv-»r^ rdLj3.j"AOC7a_ACv_xiD

jitv^Vw^

no^X-m ^\^o»fY\vv\

Y<^Vvo-:\

^

vv ir>

r^_mcv_yiVv

•.

rdjr^ r^cv-VA^m ^oVv

r^^cQu^rar^-A

V

=! fv\ "^

ocn

,ooo-ACv_yA._\._r3

*^Vvft

V

^X-Vi-A

ycn

^a

\^-,

r^^jjt."H

.

.

« \«Tri

ctx.\j"^

.Qoa_\-»"\oj3

m.^r^

•.

r^^^^Ac^jcvj

c^i-^cvA-^-A

»

3

r"

fl.

,

^ro":\

,^_a.r3r^ .^

\^i*.-^Vv

mvX

.

c^a»"Kcv^

,^^cn

r«^Vv-jr7DaA_rjo

och-A

r<^<;f

\^.r> "Vco.i^-^Vv 20

r^o^^jaAsi-^v c^o^cTDja^-A

:r^rrx.\

"73

sil

r^-r^aro ^a.

-to^^jd

^tts-a

pr^^HI-Sjt.

x_-j'V.-rD^r^o

ocn ao

^t^d-a

"^a-xV^^r^

~-»vA.^_rD Vv\oVvrDO r";jc7xAr<f V\"^A^o r^^vjtj^^vn

Y^^cv \

X_»r<Lv_x-^

Arajbm

r^^-^-yyjra -tdA-jc-a

r^Vvj^ r^^aro-A
>

"^Vitd-^x

C7x^^.=s. :^r^c73Ar«^

r^ VA.ro r^c73AK^\ r^r^

r^'\c7jcv.y

.ro.A

^ ~^ Wxr3wX.o

\ rnoc. Vvjrw.v_rrxjC7X-ro":\ ^-iA_»r^ \ x_y\_r3V\r^"A

,Y^\Y^'-\-\

o

rC^\yir«;^ c^-^vctwcv^o i5

r^V^ ^

r^^\^^rw^o

^_^roo Y^ y.-AO—33-A rw_yiO"K

."^»\-ro

i

irvv»"^rrvrD

r<lr3^=sA .^r^ r^r<f

.^_cv_ir^\

:r<^r<f-A r^^VvoVvjr^ H.rD
:

r<r»(v>yy

rd_i"Vx.yvr7D

.:.,^_or^A^ r^^^jot."A

r^-Wx.

>.yirixjt.r73

.

r^^cvsAm

r^^-H r^ocTJ ^»—>>s,"a

,\ro .^^orDr^

r^^^a.v »\. fw rrvA

•.

Y^\\yrr\ .\s,

.r^TTaaA^^ c^a»-AaV

och"A r<f^"n,_s:-"A

..

r^xrvxvn ojcvr^^rwA .^^aich

r^A r^r^A.^ib

r^VaH^i»

-^p^js.

A ^ r3

^fvrTDdUA .ooctj ^_»^"\d\avm r^^xj^^vjo

<^aA._»-Hcv3a ["r^ ^o-Lxa.

>jrfx_3CJo

:

QocvjMAr^rD ^vjcv^^r^-A

rwbiArwA -^yy-A*
OC73

r^Vvcv\^*\u o

r^-5C.»H-n r^Vvcrj^rDr^ ^j.jcrrx.yyo r^r*lro":\

"70^ >x.Vv:^^rbo

.r?^0"\

a v^ 6.

•.

ctx-td

A-j^^cn rdisrd j^"acvj30

Y^r^jin ^fvAVv jCDO-rrx-CD

r^AiO-K ^ro ^^^cTixraic. rcvu.r3-A"|

^tvjJLi^a.Vxr^'^

.

5

\Y^^r^ A-n_33._ry3 r^^cv-V-ro^cn^A

octs

^Vvjci^^vxa coo^ACTXicvx^o

vsjr^o

t*^"^vi

r^n-vi us-jr^o

r^^cvvrrxsC73-A rwra-H.sc-TD .^.^^vswVvcv^a

.:.

^rj

vHliY^ .^^-Acvm ^j-a

jch

%-\ji

^c^ioVv-^r^T-A

i^»-Acvro ^»r<^

»

^":\

^ctj

\rrxx-r73 ^r^^VvAro* 3o

ocn r^^Vv-A-rot-^ c7xA '\A.^^r<!»ayvro

8

I3 »(

r?^

^TTD rx-yfcy.

"^"^173 -^^

r^i\r^

Vvjy^-roc\-VJ3

5

.

\:d

^^ »\^
Ax^

v\

.

r^-\

^r^

rcf ^fVx^^^

r^xS^

•\\^

^\<73

^<lAt\ :\ij^^r<f

^\<^\

ctdA

.

,^^ar73":vrD

Ji >r7DT\Vvr^ y)^v=73 A^^st^o

fv>

r«^c7i_\r^ r^ "^Vv,^ "S-zpr^w^ lisjr^

.

,cnoVvjr«:^\

fy>^\ rw^\vvojc

r^VAj\m

r^^^j^^fv^^o^o

^r^iAra^ Vi^^r<fo

r^33-\afy\\

•.

Aj-a r^jo^ra ^oxra

.

x.rd_yio ^\*-:\ r^^ij^

)»»-l-

^

;

\<L\ "^^^X^

^t^s..

r^ooj p"^\ •.\x^^r'^oc73 p-^x .cTXTTao^rD ^vs^VvjcKf r^d-V^^ r<l\

'\o\.r\i r^wije.m^:D oas
10

i^X

r^ooo ^^-Avr"^ •^:\r?^-:\

•.

|\n-1 VwAOi ysjr^-^-A ^^^oj^^fra"]

^*

Y^oiuAr^

-TrA-y-SO

:rV\ocnl c73^aAjci-\-rD^fv.m-A

"^s^

.

i5

^

poS-^-io

...^c^j.-xjLvi'^
,

'vAw^^tv

^

AV^t

V

\^

r<Lv-r3\

^^

C7\.

A

2k

•.

^^

r"

^/

rcf

:

r^ro-AO

.^cucTxra

v\^\ojt. rwOC73

r-^Vvo.m-:^ v^Vv-Avi^^vrD-A ^jAc^aA

r^-i^jAr^

^(V.9r<lr73Cvuao Ai3^rvx.t*^ ^vro-^

:

\\

^'A^s.y.^Ta

OOC73

^Vvjr?^ r^"\yir«^ r^xx^

r^\£o^

r^VvoAm r^Ao

20 r^Vvcvj^Wi":\ cTxvro

^r^

?v.»~->^

r<^V^cvr73T\

"SjJ^^,^_r^ .i.r^^o^q^

A-I3JC

oiV\Ar73

jc^ao^r^':^

fv>

rd)s\Cim

.c7xA_A":\

*3

\::nY^ oooAo^

.^^c7Dw_:d .^Vvo^jv-jcr*^ r«^Vvo-r7D"ar3 chrD r<^]<^

rn \

As., r^^AAs».

,x<l)s\ojrry

rT^-vt^rxlrD o^VvoVvjcr^ r^»irD-^ ^"a A.V^r5D

^V-icAirw^

\<!vk2i cich-\

octsA

or^

^j=n

.r^oa\r«^-A

r<jcojcvi r^s^A .cpA

"^VxyiVvrCf

C73^^S.. C73^oA*^
y vr^-^ UN_jr<^
S,^ ^v«^ v vA
•Sj\^^^oc73 r«^A Aj^ r^^cwrrxjoo jcp r^!x:v*"vc^ ,^_cv\r7Drwi-^
ft-rv

-:ri

^

.

»

•.

:

.

2.')

OC73-A

"TwA * cv^r*^

^,»"->

.•

r«;L\

r^_3CJi

ch

fv>

\%-:\

r»o

s>.

.•

v^

"\-AV-i

r<L*"\_m

Y^ ^0-i-A-2i-:\\_r73A
.x-yvi^

r^ \

^^m-^o

Qjr^^o

.

:

Xj-\-:\

Aj-a

-_jAc7xA

r^

V

^

.\"s"-io
%r<f

^r;^^

*.

»

Arvv.

r^LA^^^-^ r^rD-K

^-^73

r<!\

•-poo^rDr'^-:^

.

.•

^

r^w-VV

\rD ooAj-a

r^^xx^

"^s co

r^SVvjcm r^Vvcvm^ r^vV\ojc r^Ao
"To^vm

^.ttd

%r r73

r^^-S.^^

r^Vvcvmo r^AiHjw

r^oc73 r^c^xxb r^^Vvj.^^-A

r<^s,-K\

^-a w^r^ ..r^^ooo

\; ^ ^-=^ "^Xt"^ .,c73cmr^A -\ ym-^)!\r<!

*

3 v"

a,

jch

—ra

b.

ra

va

r^^o^fVj^.ui:3
^^^oicn

•Ojl^

^-H-A

.

.\\jZn ;^i^

^xv!^Ao=^

r^_^J^a.^Ao

r^lrw

AVtjo

;

.

m

\o

^i

»

\cn

~-»

.;.r^Vowr7D":\

rd w

x.r^.v^Tvo

^C7x_r3

.^

r^v\.\ox.

r<f»

/|

r" a.

Vv^AviVvjcrw
r^lj^:^cn

;

n^^

;

r^yyjjcro

r^^o \

rra

A\.^v

;,cno^r^

r<f

"^va.

;

UN-jr^

.

r^^_i^v. \. \,.r73^fVJ3o

r^-raVvik-A r^Vv

» v »

^^H^

^^73

r^^rv-x_»"aj3 r^ Vvo-s^tVjAVv

C73A ocn
•.

^v»x_yi

"^v.^^

,^_^a_:^r^ acr^j^o

r^vTi^v

.\

V

cn^'^'^

ro

.•

;

\

»-:\

'v

fY>

^-^v

.tdo^

"^^j^^^^

^-^TOxoVvr^*

"^v^

rd^xDVvm r^vx^ ^uao

jjo

\r^\xxxjm Sir^a

"^vaw

r^Ao

•.

;

r^^ojcirwO

,cnoVvjr^

^v.yi

rw^oj^^v-vv ctxtd rdjvw^tvrTD 95

r^A

^.rTD

ir^^^r^
,

^VvrTa

r<lA

\ \J^s\^=n

^ch-^x

r^»x^or^A r^Si^ rdA Ar^o

^^ .^\

r*lA_rDAar3 rwA"A

o

^oj^ ^H^fv\

^cnAs,,-^ r^^fvX.r7xrD ^c7Dw*Vv*r^ Vv»r^Amx.r7D:^

i

i

cnVvarrv^-A i5

-^joA

y.^^^Vvro

^»HV\ ^ro

r^^

ocrj

oAo

oxrD

"0.2.

-HrDO ,^^a2i.r«*^"^ r<jA^-^

,cno^r^

rwA r^-voocDA

^r73

^ch

"X^^

.^^a^vr^ r^Sjoor^-A

octA

"^Vxv^rC^v

>AVv^;vx.r?f r^jc.9L.vA

r^^oc7x\r^

r^ira^fviL-^

^Ajrs^ ^ro x^r^

fYvor^—» crxra

A:i>^ rcfVvaro":vr3

jcno^r^ r^mavxD

;

;

^cn ~i pw*\

fwor^-A

r^^^^o r^x-Sa ^^"^ y^xay^
*

^Ayi^rTxrTo-rN

ors^ rif ^o-ro^vrD

.r^jA^

5

"VO^^SrTDr"^ ,\<^ro.^'n c^oj-Ko\. rvw^

^n ^vaA ctA ^L^A5\r73-A ^Acn ArDJDoA

\ yr

r^v=j.r^

r^^^o^^vrx^^

^ch

r-^Arb

:\<^.T\J^rn

rslrTD-AO r^-SfYv^"-i AVvoV\jc.rC^

;.^^o^r^

r^-AcraA
;

^

..

^ri^jj-A^^ ;r^3e*Hj3

r^^o!^A,oar3o r^^oj-VrD^i^rarD

\ \<!-j:o..^Ci^\j

^•AcrxrDVvje.so r«^^a2i.vrD

A-2k-AO v^^a.\jCir<^rs, r^)s\c\J^^^^ Ar«^"A

r^jkVrD"^ r^w^orTa^^raA
\<L!^-^,

^TTD

%r^^(x«r7D"A

^\-2w

"S^fN-ik

r^ \^ Aa:^c73 ax^n

•S.rTa-Airvro*

cpA r^rJoA^

.

t^A

y.cocjA

r*^

^^73 ^k*SVvx.r^-:\

r^^-Vjj

*3 \°

y

;Y<f

r^Vvo-V-^,\,.r73 r?ljajx.r7D-A

"rv^y^

,cno^r^":\ ocn .r^xs^^vn

r^c73Ar^":\ rdjur3oa_v-n r^)i)\sjo

r^vj^sk "H-rD r^\xbarD

r^^rvKi^rviwO":v*o

r^Vv\Ar73

^r^rTaavn

r^Avra

x-SLvro^ 3o

r^Vvaj..r730 r^_x.o-x_yy cn.rw-^.x. rwVva-yrri^^vjro-^v

).c^

«.( 10

rdAa

rT^Aa^^Vii:.

.v^.rxjA^ ^

r^S-rrDon-rao

5

^

x<L\

oi'^

r^^A

r^\

r^

*7\

s^o cTi-i-nVv

r^Vvo

•^j^j^-nr^f

r^Ao r^

y.o-x-yA

*

S^

.r^\ \

^

vA^rv-m

SrTar'^

r^wxro-^vrj

.;.r^»cnjc\ c73J3.^r<^ r<^
' ^-TTD-A

10

v^

.r^r^

v\o

%

r \

.

r^rd

r^-Wjt. .\

-;p'\-yxJ3o

r^v.y <S oocp-A ,^^o-icn
.

^^^-x-ia^-r^a .c^o

.

c^o_»"\-VjAo^rCr

.

d.-^-\r^ ^tvjr^

^ViCDO *

r«^-:\cn

r^\\rd

Vw-rD-K

9

c^o-Ko-r^o-i-^v^o

V

.r^

c^o-K-^

fw

V

Y^

%

T\

»

\

's

j,,

r^\

m

\o ^"a y^y^

\

s,

.

cv_vcn

.

.

.

m

r«^Ao*\\

c^o-j-\o \.

^

r«^Vvo-v"SrD.-Qo.m

r?^r^ --p\ur73 .tdo^o
v

\o .c^o-Ko-Aor^Vv—Xo

»

^

c^o-roc^"A c^or^_y\_»r^Ao .v^fV)

r^-x-x^-v^ r^

.

C^O^^CVJ^Ao

mo^

\oxperiit; foramen in membrana.

^CnoJLv

r^r^-A-k-n \_x^x_^HVv

»(^, vy

%

.

-tt^

^-jA-tr"^ ._^rT> \ ^ Xrt

r-^Ao

^^v

•\-_r3A0

\ r^ ,^^cn \ ^ \o .^^^r^
..

cior^^-A-^vvr^dAo

.

c^o-Acmofw\ ^ctsAj^ ^Acn "70^0

r^^o-^vjaA^':^
>

*.

r^ocn r^^oxrrj

c^a^-SVvor^o .r-^^r^jcnAo

"VTTDr^^r^-A rdA-racv-jaA-^v^ r«^^

cv^-mr^-A

fv>

c^oA»-\cvj3 rdjcj-^vja-:^

ycncv-yo-V-xb "70^-^

craA

r^Vv\»-\jc cnV\oAjc-v\rD^fvr73A

OOr^X^^ TD-A ^V^CVjAo

•.

cnwATTa-^

r«^Vvo-»":\-yy"^

r«^"S-£^xrD

^^^-^-mY^lj-A o-yA^-ror^^^

70^-iw

.y^Y^Jzn

^r^ .r^oA_or^

r^Vvo-V^^^j^cno

r^o

rrxx.

ci30j"Kr<^

.

\^\\

yi*^^e\

\jznr<l

VvoA-^v

^^m>^,V
r^y vVvr^Ao

r"w.i-xx.S

o-xxja^^-A ,^_o_AcnA

»\ \

.r^»\^y

^cn A-kj^co ^v^

^*^ v.

CDOjdO":vi3sr73

.

AxaVvjcr^ ^attd^

\rdAo

T3 ":\

A-Hx-noA
95

v

,v

r^A r^^A-r73

t-Ho^^vor^^tV-Ao

^VvH^":\ ^:\
.

y.-Ko

»

s.

^r '^^

r^ v

i^

r;^ v

oocn-^

.•

r^^»vQi\v\Vvc73

.:.,^_\m':\
.

:

^r»oA

icDoAj-Koja

ocn-:\

^^v-jao .cn"\-jc^xr3^

»

r^s,.-\^rv>.r73

c^oxroojor^

.

rd_x.o-x_yi

i5 r"w_\o

\.

v »

U t° b.

x-y^

.r^VvojL^n

"7X-iw

\ ^v\Vvr73 r^AA

v

*

t^fcTxAf^A r^r-^^-rN r^^rrxjuia-^

^y<f 2ird ^

<>
,

r^Vvo-TTxA ooA ^r^o

» ~->-:\

.

r^ "sSjc

.\ A-A

^ u

»

r^iAxrij^o r^*x»^ r^sti^* jc-yu-^ ^:i.=n-^ ^ctvtdo

\-a

.

.

<\

V \

-r%

,^^cn-y-m

r^A-rDJx_m

c7a_x^x.mcv-Y_Ao

*h v" «.

5

.

«.( 11 >
^^v

^

v° 6.

^

"rv^yAA

'^

.

« V

.

^H^

^

*

t^Ao*

^-rxa-TTD

;

-\

>

^ nri

r^

r^\

A-=s_rDO r^^^cvA^

,^^^

^ v.Y<^Tv

.r^jkWjJtTTD

r<f^A_»-\ ro r^
.r^^vacr^
r
b

r

a.

^^

r^

-Ti

v

.

\ r^ox.o

\

rd^o^-H-^

^oi

o^

.\^

5

:rwX»H>».-

r«^V^O^V\OJt."A rdlvxrTDj

i>

vv

^Ot\o»fwvv\

•^vjCd-^

^nJ^ >A -aa-^^o

.vd^asmj^ Y^r^-^

r^raowA ^"VOjOo Ar^ ^ro

.A

k

r<lv\vir^

>^^-po-:\

«^^cucn

.cms^ ^_ro A-^-S-roA i^^cvA-itda ^"^^-^;*

r^Vv^o-VTD

<\ >tv>T^fk

T<lA r^f^o-j-^-vi

r^^^o_r73T\ r<^v\^\ojcr3-^

r<r V^rxVitv:^
r<^

.^'\.3r5T«wO

t^S^a»

^j^rrv\^\ r«^xa^o\\o '.r-^oH-CD

fvvlv^ tv

\

» » vV

^o

^

\

,^^^v_vir«^

,^^ ^ \

^j^-rDCTXj

vsATo-^ rCfvs^-Ko^n

:r"djtjHj3
v\

..^J^

p4\\

fv%-^ >t\

j\

:\<13C_»-\J3

.

,ooo^5V_jr<f

^:v_wa

\v^T\ T<lxj'\-=3jM..m

'^

^v_vi

rdj<7v -^r^o rdjuV4,Aje.

^ooA^o r^r^

r«^H»iw
r<^ .-^tv \

.

^73

r<f ^_K_i.\A.ro^fvm

Kjctd^K^x ^^fv\_ro"^ rdj30cv-v-j3

rdAo T^jcbAr^o

y

\<^ vv »

r^^-Sje.] "^v^

.rjlv^-^v

r^rbr«^"A rdlwjjcro-A

.\^^ \<lxy^ v^-^ r^v\\o

KjlTo Ai*-*

rr^^xra-Sl^rvrTDo

1

.r^ooj

.r.rifWAJiO-K Y^m.\v^ ^^Ava-^-a r«^Vvjt.roo r^ ^^r-dro ^ro

^rOk^-A ,o3 .vsAj-a

v^)s\Ci^r^'^

r«^m\y--> Ar^at-

^-a r^^S-xxjrdA .yN_roAoc r^Ar^x. ,^j\.ror3

vnA\o_3Cj":vj3-^
.

yNj»-:\r«^^^

ooo-xJiDwC^or^

.

\

»-^

r^V\"V^fc,i^ ^.jAArvjt. "^v^

^^^"^vait.

.^^«vi

20

.r«^_^oxxcoAr^ ciDor«^VaroA^ .oasr^Ci^ .r^^roor^^Vv .c^xvKor'^

.c^ojAAt^

.

c^xxv^jAr^o

c^oA^Si.roL^or'^ Vv
. 1

.

c»cvjjoror«^o

QDCvroAor«^ .oaxvr^ojo ,»r^ro\r^

,^^cv_vy_v^ «^^cTi-jH-ar^ra r;^ »\.ro-^

.J.r^r^

r^A^

ooOxn^o^OT^f

^

..r^cTaAr^ >r73.vi^

.

.r<^V'

^Ama

mvA

rwvxocxa

^ vy

r

^

rojcrb

ys-ractvirD >\o^":\ uOrvo^fwvv^ r i^ vv r<^

T<^jcjnj3cv t^jlX^xva^ «^^^orij-^xocmcvxo

rdvV-Jsa^ T^\aT^_Do

VaA":\

:

Td.»\^vj.

fYv ^^

rwVw^r^

\rv^

avrrxjjc

\r^^ rSl^Ci ry.ra^r^-^ t«^.xj\

.:.^<fVy»n.m r^x^Cit\^\r<lri t^13cvxvxoAi<^\ t^xj^

*

Sic ms.

;

sed p. 36,

1.

5

:

c^a^Ty^ar^

2

5

4^( 12 ).«^—

;)

^

r^-a.cv-x^.ir^^ r^-K^-A \^

5

>i\_jT«^r3

"^^

:

v^v

fv%

r<ljo

\>rvT\

r<l^o

Y^ rv

Y^.jiL»\-\
- ,\

<^

v

1

o

^
>

\ ^

^

r^\e\

ojc^vJ^^

y

r<^

vv

-^N

^

-ix-ri.

,<73

.

i5

.

.^^CUC73

^r^O-K-^

"73-:\

^»jly^

.

r"w.»C7xAr«^

n^

^ro

.•

r^

r^-^ y

.^^oc^aAs^ r«J^ro"AC75

r«S^a^

,ch

c75jH.>r'^r3-^

'-n-\

r^_coo_r3rxi

v.

vrsA Vvrbc73o

Y^\

-^V^-r^

v^ms^. x^\

:

* »^^c73jHjr«^r3"A

"ArTar^w

^ \o

"K

r^c^aAr^;^

nm-rk^

.

y^s^y^ ^-^ r^-n^

r^_coo-rrx^ ^^ro

,^_axw\2LVv "o^^ ..«^^CTsVvoA

w»\

»

r^lrry\<jy

r^fv^orya.A ^r«^":\

^"S^

^tt^o

r^^ry fwm
A\^"n u^A

•.

r^^VvAm

r^^^vvxro-A

ocn-A ^"^\.*Vvr'^

\-:\

,p^_vi"V-ro cTxA
2

^

fv>^ r^^Vvo-AVvA-x-v^ VvoA

Y^ ^ »Vw .^y
_»Ac7a

?v_r\

c^ojw»"^on Vvry\\\.

^ -p \^)cv

v^sr^^-A-A

rcfcyxAr^ VvAv^-a-a

Ar«^ \»^i^^r^^fV3uA\vir^r3
^j\A_vi-A":\

•^"^vja

ur^^o r^\_j:x_x_ro uN_\-a-^

» v

r«^=i.c73

.rar^rsk.

r^^-m-^ "HwTor^o

.3C_vvA

r^

:

xottdVv

r^^jC7x_\r«^ vs-A-j-^ r«^^ak*o^Vvro

:

>1

o-jA-"rxj73LA-=\ irY»r«^

A3A

r«^VvjrxjVv^ A.rDJ3r<:^\

t^-^ocyx-AO cv>

>_\ •A-.ror^Vvr"^

r^cTxrrjVvjc-rr)

.

^H fv>\^

.:.r«^^rvjt.o

h.

fw-gir^^

t^

V tTJUcyxra

»

r

:

o

V" a.

r^^^-^

^r^.y^^it.-^

r^Aib ^v—io

rcfVvoxraj-A

r^VvcA^ .^^oVi^Vv ^r«^o w^'^ vry yvi^ Y^lmmY^ ,^_o^jH^r«^
.

r^o

Ar«wH Y^ \^%Y^
n-2k

•.

^^ ^^^.r^Hjr^ .y%1iy^ .^>J=rySL r«^
X.'a^^^^Ac75 wj^ >O0 Y^\^7^Ci-\-\ VvOCTi

.\'YLm-\ ^-lA-rb
\

^"^^-Soj-a

,^_0^

Y^.'xm ^r73

%

\

^..^cTXsHjr^

.r3_»^ri."A

^m

r«wVvxj^\r!0":\*

"-vVv-ra

^_ro^

:

y^Ijxaj^

ocra

.

.po-aarTD-K^^vra ooc73

"V^ .ooc73

Y^ ^Vv_3C-ro r^-So-x. ^-=^
3o ^-jAc7j

y^-\^\^

^n

r^ocTJ

,»\^
«-^

<v

^c7Xjao\

^^

r^33o\i^o

-->

.

c^cAcvSA

r«^!rD"A

vs^jrCT r^oc73 .^-a\_roo

po^^-^vo

r^^H^

pAx^-A cnr73^"A

Ay ^o

a5 r^Vvcvi^Arrj-^ r^Vvovv

r^Hocn

"V »

.

Y^\jc.m

Y^c\cn

«'^"^^

V
..

^«ro "vrrxiw

rv

\"A"a

ooc73

rwOC73

"^

^\c73

^^^ojcts-a

^"Vj^r«^

A_A^^roo

*

.")

v" b.

••

^Vv^

r^jj30.^o •vrJor^o
y^^v^o -H^rDVu

A.N^

"73

,cn

Aoj3JC_\-:\

v^Y^
.:.

.

r^slx-ixra-^

,

6

r" a.

v^^a^ \ \^

^

n.jA

vv

r»^

:

^ v^r>
rv

\

r<jciLi ^=3.=3t\
^73.^7301.13^^ 5

\rprd rdam

iv^s^sxjrn

-^^vn

>c730^0Mr^

r^^zry.^

^XrViYV^

^ p^\

-?v

^

r^jt.od\Jk^ dx^ ^ra -^

trsjr^^A-A

ysjrwO

r^LrDc^j"^

r^oja^ioAr^

^«^•VJajL^T^ MVJC-J-K

•.

.^^r^

ctxA ^o-x.-^

Aj^k.O

:

OOC75 ^J.r73^jJ3 r^Jt."AOJ3

r"^-3Cjrw ^^_r73^"K r"^_yAO-K"A

r^c7a-^^

:

ooc7J

r^jL_£^o-r73Lj

r^Vvo

6.

•^^.oAro-jcjo
:r^.rD-\

_^ yV

c73.rD

^-n,

vs->rwO

^cvA

rduD^tvrno

:

V

^

^tVjA

ocn

•.

.

^ V

rs^yyraojA

-Tk

•.

>jjt.

rwbsAr^

y.-:\cv-ja-A

r^^fVja\r3'^.r730 20

.•cn-K^rvrD

:r^c73Ar^"A cn^tvjL^ cn

—>

^

V

,oA"a r^\^

vv \ri <\tv

^

^cvvv.r73

^cAo

•,

^vv^-^

*

r^cvraA x ^\ \ -^

r^jt.o-ra.X-A :r<l»c73Ar*f

r^criAr^ r^Hjao-^

cn-»Vv_»rcf

r^Hjr^

ojcn •.^jnA oocn

r^^ojc73.a.'A

.^^o-vvot.r73Vv_A^

(v>

3COAJ3.n

r^^Vv-jaAA.rn^cv.rT^

>cncvvrDA* r^oc^ai a5

r^jtOwm Ar^o Aj^i^cn r^Acn AJ^^-r73

r^Vv_x.cv_v_^

yg^

'-v »

^^

r^Vvo\j

.^^•HcnrC^v >cno^a-jr^-:\ ocn r^
r

^-xjttx X

ooc7J

^VvLdo r^rooS ^td

r^\^r^ rd.DoScv3 r^ocn
K^^:^ \£n\<!! cn^^^^Ta-:^
*6

:

.^.^cur^ i5

A>,^c73 yD^^vm A- ^ra

^ii.n .,C75 r^i^jnj

rilAo i^^tv_j^\^^ Y^ \ •rx-rDO

w^^^^^ir^T-A C73*V_:30

i

Y^)iVzn:^^-\ rCfVujAAr^^Vvro

.:.

r^stjHja

^^"''^^^

Aa2wC73 ^Ac73

n o, ^A

%

>.r73jc

>xixA r^c7x\r^-A "S.j:73r«^ rCl»<75Ar«^ r?^rrxj.2kVi

«..^^cv-^cTa
'^

v^i^m

.>ayi r<^vn,s,-A

"730 v^znjzry^

^^tviw

rCf^fvAvi.-

.:.

p^\

r«^\rojo

"i^-Jt.r<r oc73 r^

rv

^jLj3-r3^fv_r73

—» rd\ci

:

.sV^a

—>

r^rdmn

•H..^-»i^.A-A

\N^^

r^^rd! r^r^i^^^

.2irw\

ljOc\OjAr73JCr73A aC^Viiv^

,^^r>;^* •^*\^
^_=73

-

•Sa^^<73.\ r^ocn

^o r^^

> V

r^_A r^__\ixx_r3
*

om

-73

>\ ocn

t^jcdJ^sw

•.

)« CI

r«^itVjcnAr«^ r^^VvotNCTxcia

•.

AjS-.cAjr^

^.r73jC7J.AA

13

^VvcLy^m

.rcf^(Vjj:r)Hj3

noA.^A

I9 »(

'^-

.:.

,.^^c73.»Hjr^

^-Acn":\ r^^jjtrT^jcro

\

*v

—)

rslv.rrx_>c7Dwr73

r^ ^^0

r^^tV-3t-_r73L_3t.^

:

vaScvjd-^

X-r73L_3t.^-:\

^r^lrioama ^<1\ ^-^ kIv^SX^^^^^

:

^-^73 3o

rC^^o^c^XDo':^

5

.

^r<ljjc_»"Ko Vvjr«^-S.^y.V^'^70ja

n. L

-^ -^x-^o

A.Qi.> ,c73cL2vr<r .\

.

\:invd r^Vvcu^xi^
^tVjr«^\j"VJt
^

•.

^j\%r^ .^^oiA^-A

^v

fN^

.

:

^^ \mr«^

.:.

..rdooi \j6ov^ .^^cw-ir^ ^
•^^o_2k_\
y<^\v v.^

,o3 r^"Ko

^ ^73 A. A.cw

\

r^Xscmjt.^
•.

30

^..cvjcrrxx.Vv"^

^^

r^^
2.5

:

r«^

\

»

^r^

m

r^ \

V

s,"\

's

Vvo_rr)"K"^
^..^ojoo"^

«^mn^w

.

.^^jcn"^

^-m

r«w^w^r3

\mr^"A

v\

0005

Vvo. j v,mcL\j^

rw\»r^

»m^m

.

.\s.

«..^ctsA

...__ocya-V_mo

^rvi^A5v^r«^

w-»r«^

r^w

•.

Aojje\ ^jo^

"v^

fy>

AjrsSjc^r^^"^
v

^ r

zo-^

odA ....^cmA^^o

v^x y^m-^
,

.

^A»^

xvYy"vr73^

^ Xyyvr^

r^r^

r=^\ ^r«^

r^^^rvij^ra^vrTDo

^«"Vj^r"^

A^o

^jjc^^jt.

-To^vm

:

>

rJ^vos

:

•.

r<fc73Ar«;^-:\

oocn
r^v»":\

"KvX^

ooctj ^^rTawJja r«^\r3CVJ3A"^^

o^rvuao •.cviA.raVvr'^ r«^Aj^"A

"^.s.

oooo r«w\-i3.^ ^"^ ^^^cyy v-m

A^

rryyt.

^»Ax^^ v^ .oocn

.^^\VvVvr«^

v^^\r^

:

,ooo \s,. ,^_o^r«^

^_xAox-r3 o

-T)

r.-V-SL^^v

\

.^^Vvir^ »xs.*So

.^^cucTir^Vv"^

r^^ooAr^
.:.

:

^ooA

^ v\Tn

>A o

r^-S-rTD":^ prv

usA usraSjao

.

^

.^_o^2LrD"\j30
:

oaVvcA

.

r^ooo .\j
v

^ttd

r^^ooAr^^

r«^\ "raA

r«^oiAr^ ^^^'^

r^s^oo

^":\ -^"H-rD

^x<l^

,cvA"^ ^oao

:o3^oA

\k^r<^ r«wA

»..^c7xm^"A

3o

»r«^"A

r^rra .^^"Koor^o

jooo^tv-ir'^

^jAjr^A

,,^oxA

s. \-=\

>vr3 uNjiir«dAo

ri^Vv^cw^ cn\.2kO

o

^

:

r^X-aco-V-ji^ * -To"VJ3 ,...^o-.rocv_X3^o

:v^p3^ ,cA

A\\

rilrxJS^r^wA-^v ^jAjr«dAo

r«d.rrxA":\

s.,\

v' a.

r«^ooo

^r^.

.:.r«^Hjaxi"A r^r^r^^ ^^rj

r«^

osVvcvA .ra-H^

* *G

«^^oojc-^jA ,^_orxeoa ^'^A'^^

.^^oaAwj-^ r^^EV^yi^o-ro-A r^iwo^vjo
i5

coooAr^A r^^o^^^s^Tj

orvA-»"A «^^ooj^r^d'"^

.

,^__oJ^v^n.j:3

y^xxav^ r<^\\^\ojc-A rwooi r^A-A

CTJjVvjr^

jri"V_n r^_5C_»H_j3^o
'V.r^o

^fV-»r'^.ro'^-_D

rt^vjA.tirxra

.^^oooVv-j^^Vv r^ooo w^rvA

\-:\

10 «^^^cyiLi-^ .•r«^^rbo3cv=73-^ v^vy.-A

.^"^r«^o

s..

r«wOoo r«^r73-^^tvm

Tk^^-n.

.

^^r«^=o

^aX-^ti^o

•.

.

Vvjr^ooAr"^ .^ r

\"A

r^-raVv^

*

6 v'

6.

5

.^\^^r^ r^x^^ra

r^^oi-^vrooX^ *

*7r°a.

r^<y\ ^

^

X.

r^

"73

^ ir.a^o

>rrxyi^

^o-jo_x.-:\o

.9 000 ^.yyjAit."A

>_A i^^ooj

"S

.r^Y^

^v^

.

rv

^

JOAO r^»
*N

s *T3

v^

•.

<wAy

Jtv_»r«^":v^a_x_r73 .raVvrr^-rv]

Aa

v

s, .\

r^x^-K

^a

^(Viv.yy

.^ox-f r^m\.x.-:\

r"dyvxx.rrj
> v V

cy>

osA^

:

.\ s,-^

r^ooAr^

r^^oAi^Am^]
r\^

,)s\

^»oxA
«nn

>

^JSrA

Vv_>r^^r^o v^\rd

>.=o-^ rdooo Vvjr^

cv>

ifv_»r?^":v_yil

^tv-_ry\

•.

2

5

r^^fVxiVv^^v^o r^^fVxioua r^^Vvx^-S^

vv.r-v y.J=n

'^

r<!!3JLi r^33.iH\jao

\ ril»r"d^^ ^cn unA-»-^

:

r"^H_:^o

.

^sAoaA ^A^bsiao

r<^^v_mo-^

.•

'v

^jAooo

Tv.^

r^03wAr"^A Vljooo

r" b.

y\ "S^rTaa

•.

r ^»Vvjw:73 1

1

r^<7v

.

\\.^r^T\^M^

7

^jAoa nj^

:

r^Vv -^ ^Vv^

n_2^o

A »^<n

r«^jJ»*-A

r^"\av\

.

^ooo ys^oxTTa ^v ^v^
r^ofviw^r^ «^^oAvvim ^oA yOf\ox^io.yi ^m oom
^Aoi oV^r^

vv„i^,.y.^

^\-^

r^cTxAvw

r^oio

y^xs^^jm

>A

r^v_yy

oor^o

:

>-\

10

^V-^o
>^~-itv

.rx_*"Hj3

>\ ^'^vyioifvx.r^

v^Vvr^x^-cora "^v*^^

[

Al

.rawxras^y

1

r^^rvjOw^^*» Vv.ro r^^arsj^rD ^r"^\*i\»o *

r^^ra-*»^ ^ \ Vv_»ooq

r^xiw-Sra .rwscoAr^

r^-H-jb Vv-jr^\_»itVj

^jAoa^ r^A^o-QD ^roo :r<f^iH,^^ r^vVs^ rslAo

^^'»*Vv-^-:\

.^r^ Vvyv^ v.r^ •.Vvxi^ r^jtoi-^ r^Vv-X-i^^vo r^^*»\v.^ ^sAoxrs
^"KoiVw-A r"^^^-x_A_rooc_r73 r^Vvo-ro^A-^

r^_\ r^

\-\ fw

»

=V-x-rD

.

.

A-^i^ 0003

^-xAov ra

^

:

:

\^-^

•.^v.yA ^"H-r^r^":^

^jL.ro^SVv^ro

•.r^3t.aro r^^ooa "^vx^Vvro

"^V-yy^

r^cv\x*\\^^^ro

«^^oojA r^ooj Y^\ja

rwA r"^^OM"VroA

r^A^^_rix.3t.

\o3

"S

:

fv\

r^r^

litterae

perspicuae in codice.

-

r«^o

Y^<Tx.\r^

r^i[\-x.^Jt.Vv ao

r<A2».roitV3t-ro

^Aos

ysjr^^^vrao

r^^^xyA":\ r^Vvo":\Hr7D
:

^Aos

r^Vvav^r7Dirvx.roA .^Awx. 26

r<f ^oyo3^":\

r«^^oiAr^

v,^^-^ r^3t-»H ^ro

^vyy

r^Vvovx-a-K
A::^ ^t^da

rdro^ oiA^

"^^"""^^^

uncis inclusae aut deletae aut

parum

r^ooi v^^ fw roo r^woco .isA.SLro

Hic et infra

^:v.ro
%v^ r^_x_3t.o_v_^ \_xJ^!»^"^-ri .vn_A ^-x.rb^

•\-jJ^^^x\o3^

r^cTXJi^xjc

:

Restitutio dubia.

-«-»^

16

\

)»C4-

7 V

r«^_yicLAa

Y^\
5

r«^^o"AC7>—£^^

•.

fv%r^~n -^joxx^A r"wVj.roo

Vvjr^A \ S^>o<73

^o-iLm

r^A ^-kAoiA r^txmOi*.
^

^

f^-!^

Ar^o
•.

r«^Vvo_r3r^_x3

r«^cnAr^

r^'\..roo-^

r^<7i^r^-\ r«^Vxy^

OC73

^rr\%^-\

,oc7J

x<^\r\

rwV^ocmo

10 r^Vvo"AC7xi^"A

.

:

^m

»

1

5

X \^^,

^^oo

y ryjo

.jOC7D

ro

^Hja^rvm

^ s,

vy_ja>^r^o

^

r^^^H-^

^m^A

uv»r«^o

r^-AO-sc

.•

r«wA-A

.

m ^Vvr»^

r^^VvAo^rvTD

r^oc7J ^jj3"AO^^

,^_XAA_..r73

^-iAjr«^rjo
3o r^-^r^

*\

\o

.^

r^-\\

r^^\j

^

.

^ttd

\^ ^

ir^xoV^

^iY^a^zm^
r^^vx.^

r^vrax r^A-^o

^cts

r«if^rvr7Daj

.

7 v" h.

A^
^-^

raoVv ocpo .r^^Avyojc

y.

-vcojrarj ^o^-rxo

•.

r-^wAjco r^-\mci^ jcjSo

r^ \^

,

*

r^-\.yir«^

v^\:^y^

rwxrrxxr^-^

cjxj^rvjr^^ ,^_oc7XJ-r73-A

^v-^ .,\_>A^r«^ r<fVvo_jC7X_=i."^

(v>

r^c7xAr^-A

c7xry\s.,o

"o.^

r^^^fVit.av^

^rvj^w c7xrDn

^r^

A^o

35 >jejr«^"A r«;^"\«o-^ ^^jm vv^73^ ocp

.

"^"^

•^v.o

r^^"Kr«^:3-A ^iAc73
•\

\x^<n

^-a y^

.iw-V^r^-A •^^•\c7Jr«w^ ocn

^o Yy

.

r^\^-^y \ ^s

:^\-»Vvr«^o ^\^m^ r^

«-i-S-raVvrCjo

Vv":v_\_»

octj

r«wV>.^rD »,^c7XjVv*r«^-A yN-»r^

u\A.,"73uSo r^jt-AOja-^ r^^o-K

Vvj\jAr^^

'p'\m

r^^^^o^Am-A r^A_rjjc jc^io^riwA

Y^-\

.^3^^

r«^oc7J

r^v»s,-\ ^tvra^m r^itorTD

c7xA ^vjaA Vvr^^-A

"TXjt.SVvr'^ -^^^-33 r«^ CA

r^^nVvm

r^^^fVvHrD-AVvr^o r^^^ciVvr"^^

r^vi^o .'^j3.^Vvrw\ UN-»r«^

.r^^3tA£xA rw\_riyjt.

y^

r'^V»o'-^c7i.i:i3

r^^ocTa

.

..•VrTar^^o

^=i.

S^

r^\^-Sy\

20

fv\

xjSo

n

»^^<7X£^r7DO

,0<7J

r«^VvoA.r>vV^^r^.\.\\*T>Vv>ro

rw.\^vr30

.

r^^cn-\-^

r^ik.o^ r>wAo r«^'^ai^^rc:7D

.^^oI^^^jrD .|.r"wS\.vAJtr73

r«w.r730jAo *

.

.r-^mjt. c^aA r^^ocTS r^Vvor73^\r3 CTxra

"Acn

v^^tvJicTxA^ r'^^

V^r » ^^

»

•3'iVvry^ r^^r^^-tv

^vj..r3"A

r^wjH^s.^ cooAo^ r«^\no-Do r^cTxra c^irao
w^on \»c^ ^.^cn

S

,000

»^_VvH^Ar730

,OC73

-Vk^^r^w-Aoo A.^^^30

<7i_r3

•.

.

a.

y3^\m

.

2ir^

r^\

r<!<7i\rd

r<^

m -^ n

r«^^rvjj"\^ t^rTP r^Vvot\\r73"^ r^^Vvo-AA^

\ Y^xcvX^wjsrj^jo cn

^

»"H-r7Dr^

.

^^»x=rx»nxmr\* *8

r^Vvo-H^rvAm-^

r° a.

«.( 17 )^-i—

K^rn-^ :^r^^r;l\Si
r^

r^v.v^

>.Arb
:

»

-Srprcf v^*£^-^ v^c7y.\r^ ocp

A.^m

\>^-^

rC^rcf

,\s.,

r^^m

:

r^V\cvjoc_r5

Vjvva \>.^x. \pnrdci

.

r^r^

^ra^^i^^

«TsA ^jw^o^^-ja-^ ^-A->rw r^^fv^o-^o

r^ArTa^

r^rrx».QQ>,r30

,

.

t^vna

.j.^^ir^

r^Vvo-K^fVj^rTD-^ r^^cvra^-^

^.33 rcf\.»\jDo

^v^

^S-rrjr^o »rdjt.^xi\r^

\\cvJ^rCf-S^^^cv->A

rd»C73Sr^

.

-Sa^^^^^ y^^r^

«hA»"^ ^»"^ r«f ^\yA

r^\»c7i.i

r<r^-

r^itv_»-\-r3 ^-=r)

^A

..rw

n

a

.

.^cK73^Vv.»r^

:

Ar^o

r^\cvJS»^,oo

^-^ "Tcx-x-i^-^ ^"^ ooi-ra .rdL»o-u-r73 r^ d\o S »"va^o
:tr. V—iVV^— ^vv^y.Kf r<^\^^y. r^no .r^j^-KoVvo \<f^oScvvA

.

5

cvJ^A

lo

I

r^^fV-»"\-J3

jLj-H-^
*

8

/>.

"^-21.

x-Ar^ "VjJ^^r^ocn

;

r^-\-j3.,x-mo r^_n_x_rx-yi .^^cvvir^ or»^

r^

i^03.Ar^ ^ro rc!\x3^m
n»2i.

or^

-^.i^

. .

r^^x^arrxi

V^^\

^\.2LiO
r^.wO"\

r^r^

.:.

,

r^oS

r<^\jLk\Ci vvjl.\^^o

r^rD-HcvA

rs^c^Ar^-A 20

r^^-^v^^-c^ Vvcv.>rd.^"AO r^^rv-^-^ur^n rw-woS

.

r^ \ »v\-:\o

r^^(V-rrx..'\v\o

r^Ao

\.»j..rD

.rw.3Cj':vj3

.

r^Vvrrx^Ai-A

r^>arjcvvj3
OC73

^»c73Acv«2k.o r^w.r3cv-3to r<^\

r^^rAro

%

w

ril\.rr3

:r^c7xAr*lr3 ^tvjr^ v »

jC73

>

*D

.^

^

.

»\^^r^ n__^

CV_\

.

rCfVvJiLjcjr^ r^^tvikr^^jo Vv-^rwi^-rD^ivrr)

.

O^ V

t^oc73 jC730dV»r^"A ^cTxr^ "Va^^^jCvjd

•7Dn_r73A.2k.rD

A

>ro":\Vvr«^o

.

Ajdjc^

-

XXXVII.

-^^ro
2

5

.

*\

\

p"S_xi)

r^>Arow3crrj

^cTxrD

r^r^

Aa"n ^ActjA .^VvoVvx.r^ 3o
,c7xrD

15.

•.

^ro •^^vrrxrD

r^^oa^r^"*^

V «^

fY>

^^

.^ \.

^ocai':^ Ji*r^-A ^jA>r^

V V "Tivc:

'\A^^,c73oVvjr^":\

r^n>vv.» r<f\rD iv^lr^r^ r^cTsArwA

r^jAOA ^ro r?l\o .r^r^r^

>C75oVv__»r^-:\

SYU.

:\r73rcf n.^

.

.re^\^cv£^-:\o

A_=i r^oc73 ,c73oHjr»^-A

•S.-Yy

rdom rwA

^ro

C73'\rvs.

.

i5

r^o-K

rwVvj^Vv-»r^

v° a.

pcv^o

"v »rCf

r^H^s\

r>^cwvr73

r«^ooa \rxci> r^^jt.r^ 2irdc\ r^-r\m

s>

>c73CV-\

*

fwA <n.y.*\v^

«^^Soor^-r^ r^ v

.

rdaacncv^

r^Vvr3i*Vv2w^

.^

v^\x\sx<^

•.

:>3C>r'^^ c73.^\cv^^^ro r'^"\.^cvvi

r^-v.»r3^-A

•8

^dctd^o -tj^V-to r^^o-iCTi^

:\_=r>r^ qocvAcv3 Ar^":\ rw^^»r>^

Vvjr<lx.\

OC73

usA

.

.

r»^^» Yr ^

^^

ar^ T«^_VvOO\
i)

)<s^

«.( 18

(xAo .Vv_»t^_vjl^ T^^^riili

^_=73

rdaxJ^r^ \_>._^^o^ofn

:

T«^o-yx.rn

rdA

y<^

^

^'-^

fv%

t^

^"^

fv%

—I

-^^
A\\o

.

10 r^"vc^r3"^ corTDOjja

T«^oc7J

A

^-jm

"\

r^ooj-ra rdA-^T«^
VvoA"A
>

cnA-»>-y\ T«^^tvA. ro

i5

ocn

.

rwA"A
.

r«^

^\

>

\

.

t«^

•.

^\

ao .r^"=vA_»":\

.Vv^V-raor^
.

.\
r«w

6.

\

.

a

t«^"A"Ko

^v>^^r«^ r^^rvAroo

"n r«^-Ar^

,

r«^V\

A

rn

^c7x*Vv»r'^ Vv»r'^ \ 'Txxjm-^, r^VvojtJT«^

r^^\

v^jztxjl A. ^r^ajij-TXJ^ r^c\<n 'lja

r^y \\ ^

ocn

r«w\"Kr'^

.ra^K

:

)^rd\-»\.3L-^.

«.A r^c^^^m-\

«^^ctxAo-^ rw:r\ \s,
r^ocn"^ ,c7xr3

.

-;p"?u30

A^r» rdi^oA

"TD^x.^ "KVv-ra "\_A_»V\t«^o ^_A__rDVvr«wA o-_»oc750

'^ ~->

VAoVv-rDO

•.

r?jc73AT«^ uN-»r"if
.

cyy—

r^^Vvo^A-rD^^

r^A

r<^c7Ar«^

V\aji-xJ3ot.r3 cn.rD

r^A r^VAoVv

cTXJ^rn

"^.si

^_*V\^Vv

.T^c7Ar«w cTajj^-A r«wV\o \.*V\.v\ Vvx-rTp
>

« v°

^^ T

"^vxvi

^ojt^Ql^ .r^ooo^

^_i73k»c73^ Vv»r«^"\.»'\jt.o r^"AoV\Vvi *

,oJa

*

.

T«^o"K"A T^i^VvjAAAmVvrTD

Vvjrdr^aoin oaA

r^^coAr^

r«^Vv.V..\.-»"A

T"wA"^

v\o-3t.

Ari

A s, A^^

T«^^rvAoVv>rD

^r7D AcTaA"^ T«^Vv\r73 r^cTDAr^-^v

"n"^

fv\

.

T«^.y »^VJ3

VvA^":\"a rw.r3"K

chAo^

r^"\

r^__v_rD\
.

T^A"^o

r^wCTxAr^w

r^VvxXj"\

20

"-n

,

%^cn »\s»-^ r^^VvAm^
*\

"tjo *

r^^ocn -^"^jb

r^ Vvocn \r^

,v^ rv fw

\

^rTD r^^rA*-^"^ t«C^oct3 uv\":\Vvr«^ Vvjr^^rrj-^vn

r<^Vvo.»^\-yA

"730

Av\

T^j=i^rv^":\ T-^^^f^^ T^^Vvoj^^ra^^rTa"^

m

rw ^rv^^rilrrj ^_r73o

VvjT«dLA_x_A-r73"A

^p^-A

"^vAjVv^-a r^Vvo-^^ojt.-^ t<^Vvo\^

T^ ;T^-_rDT^"A T^_v>A_X_:7Dirv_r73 vd \
.

r\s„

T'^'^.

^y^

.

r^A

Vv\.CixyAVvr«^

VvAj

^rwi^vro

Vv»r'^"V»'\jt.o

—> c7X-»Vv_»r^"A ^cn r^^nA

T«wjtJT«^ "^-ra r^ocn":\ ,c7X-rD

r^ocn
.

yy^sxm

c7Aj"a

cnV\oA i^ocn

^rd-\ ,cn .rC^vjx^r'^ ,ocn

^":\

»

J^cnS

-KVv^o

r^o^Ko

,cno\s, ^r<^

r^o^ra

•^Vjj^r^Do

"^Vi^

cnVvAAo

^rn

r^^ocn Vv_»T«^Vv^rCf"A r«^-^oj3"^

)

A

r^zn\x.m

r«^s.~T\r73"^

r^ocn

x.^\ja.r7Do

Vvjr^v^^^Vvrrs

t"^

*

9 t°

a.


T^

f^Ar^

:

^\-*-:\

i^^\A.>T\

n.

^oiAo^

^

fv\

r^ooo

t-iv

-pr^

cv>

^j^nv^^XA-^

A

.

.*

rdvion A. raj^. r73o

r^itVxVsSVv ri^^ocj^ra-A UN.sr<^
,C73

r^

odA r^\s>.xjm

A^

r^\mn

ooyioS

Ar^

.

\\^

,cn Y<fVv.\. s,

C7x»^>r^ .rdxA\=^
.

r^_v-XD"\o_^t\

r^A-X3^03C
^_:7D
.

V" a.

Ti

UN_»r^

^-^

oAo

\-r73rdo

•.

.^-Aom

^2^

r^\

.>v.yAJt.rr3

^^Vrxjr^

r^avxrTa ^^-HVvrD-^

"^.21

i^-»r^c73Ar^

:

*^

\ \

\

s,.

.

.:.

^oc73 Vvjr^^TD^vroo

>c73o\s,

v^r^o

.r^oc7J r^A.r73jcr7D

r^Vvo-i'a..^^r73-^ r^firvirTa rdȣxv=3"A

vy-xj^^"^

^tv_»r^.\x^

^o-QQ-AO r^Vv.r7\

?v»^

^

.

rdx5ot.r^"A

rs^io.r3a

r^\r>

v\-^

r^.vAoS r^ooAr^-A r^>vo"\

r^^^rDje."^ H.*^^r'wVxvr30

.:.

i<f^fV^^v_>r^"A

rCToiAr^-A ooifvAyi^":^

>H-xA_»r«^-r3 .r3"\o r^'V-rou^..roo :r^ro":\ja
:

>c7ao

\ ^.

v^irocD nr73^r^":\
r^Vv^.vv-.v":\

"vrTar^ r^.x

^

30

>vrr)^K^\ r^^oj^xrD.^^"^

y.

.^r^o "\_»J^^r<^ v.^c7a .>c7JoV\-»r^ r<fVvojAr73L3C.ro":\ r?^viw"AOjtrD

r"w-vr<f":\

i5

r^wi r^Hao^o

kLwo"K ,c7io-xA_r7xao .Kf^n-\--£so ^o_»rwj":\o
,r«^\rD.v^

r^-^cn 10

o\'\.i^mAo .r^raA ,H>r3^fvX ox^rdrTaAo

»c73o\^ AA..ia^^r^o
.

r^iot.i<^^

r^^o_x.jDordo ^A»-A r^^o^o^^xbo y^^-^m ^"a

rd.»A>.r73o .v —> >c73o

r«^^o"\

Ajtv

ifV»"\ja^Y^ \^yxxx.m C73^\ \^ 'n-^v

r^c^aAr^rD rdcoAr"^*

r^-AC7J

.

>.\ ^w r^oc73 :X_»x^Kf^ >nj ,c73o^r>;^"A

^ooo aa

vdxrivjcX

i^oc7J

"^^-^^js^

A-^^ttd

rd^-Acrs

X_»r^_3C_vr^"A r^lyAoS r^va-CTJO "-p-HrD

cTx^

^pD-^v

aci-K-A

oxA»"^ r^^o-A A. r^jo.^Tjtv

•.

."H.rTar^

^v^ fUv"T-k\ o-H^fWTaA

yi-AAjc

.

sL-^ssyrry

,o<n «^Jviwitvcom

r^_yiO^ r^licTJ A-!^_r7D ^.mr^ljrrxJ^-^ y^^r"^

,C75

rwoos ^xjsn^

Y^im v^am

r^ifV_£^T^Xx.o

r^^o-x_rx.\ n_xj=a Vv-j^^LxjS-rv >03
A.!l_so

o-Ao

ocn"^

Vw-ir^-S-HD^v-roo Vv-»r^_ro._x_:^ ^.i^<n

-r^

^S^

pL-»-v^ry)

o\o

O3>sooxp.\

.

\ \

._jtv

>.

«.( 19 ).^^~

\":\

r^^ooa-K

r^VvorTD^vra cjxra

>v"K':vx.tv OC73 r^w^rs;^

r«d_wo'H Vv_vr«^ Kfv_v.i"A ^-rrv

.

oiA

A

s,

^vv^o»
.

^ooo .^K»
:>A

95

r^icv

r^

S-rTDr^ ocp

.j.r^^^ojD^ r"^o\r3 ^rrvs.^Ta-^ ocp r^c7J '.jOooAiw r^oJ3.roo 3o

usjr^ o\"A Vvjr^\»oav r^avvC73 \>c73o\s..

rw»cvi3.ro":\

"Sa^^jctj

r«^^cv_^^a_x.o r«^^fV_r3C7io-roo

T"^_xiO"\":\

r^om
5

cv_\o cpw-ra

us—-ir?^

:

C7x-ra y

r«^oc73

1

\

r»^ » 'v

v^v^

c7X.r73u^o

^"A ri^o X
r^oc73

\<^''^

vv.rrxA

s,o

"\ '•A

r^o-rrxj^

.

.

:

2

.

r^

^^v_»ifv_i

-pr^j3 rwAojcj.x3o

.\A.n

-^v^

r^A

Tx

.

fc

r«^VwjAx^o

WvA

:

.

"A^^raVvroo

r«^oc73

ri^VvjOQA":^
.

•.

:

v^V\"\cvr3ja":\

r^oc73

r^o

.^VvKo

"^r^w
ocn":\

rr3r\Vv

c^o

r«^

»

»^

v

v\

r^"A"K

^

r^wr^^-^":^

:

^-ro

^.

r«^_x_m":v_r>

r«^\ s

m

.

•\^s,Vv r«w\o

AA

>

usjt"^

r^^Asm

*to

r" a.

rdvvA.x\o

•.

"^v^

"\\

Ao

.

r^oc75

r^A^^cvx. octA

^xmcv» y^^^^^y*^-^

s \ :r^ \r>"A ^cTxra

"Kcv_x_ro Vv_»r«ilA^oc73"K":\o
fv%

— ^^ ^^
1

Vv»r«^-\3Ar^

r«w\_xx_»r«^-r30 Vvcv_:^c73

r^-^cc^m^

^\-2k.

.

rd'-\^Cijc^

^oc73 rd-^^c^sVv-ro

,^m"^

\ r«^Vv

«^

r«^ CY>cv-rrxi

r^Acvx-wroo

r«^oS"A r^wraocm ^ro

\j^£Dr^

n xr^

ra

r«^rrx»":\

us-»r^ r^jraA^^-K r^vx^ n.^

r«^c7Ar«^o

."\

.

a^o

.r^s,

^m

r^lJi-m

.

r«^oc73

rD x<!\

r<^c73Ar«^A

•^ ^

r«^rD"S.is^

r^—>"\ r^jAjt

.

Y^v^*

r\ v."a ,c73

»,

%v^

"^v^

•.r«^_»A_^^or«cf r^x^oTTXi r^cwxrrjo

3o r^-rDr»^
OC73

yx_A

r^<\m

r^^s^rd rdvrDvra .^r^ rwivra

:

r^r^wm^ r<^H^^rD

vv_xjAVv_ro

:r^oc73

r«^

rdv^

r?^oc73

^rb

r^oc7D "^vjbA

's

\

r»;^^ Araoia^x^

^oc73 r«^\

^"Ai^VvrD c^iVv^^cnA

20

\£or^

n^

•.

"\.>^,^cv*oc75

r?jcic73

.^^c7aA ,vj^Vvr^

vrsAcTxrrj-A

C7A

r«^

.^r^":\

UNA\^^,^^^vj3^Vv3C-i uvois^rD

r^oc73

"Sttdi^

r^wocrj

Vv-ir«^ "KjJVj^ >-\...at-^

r^^^^roVv r^"Kc73A r^ro^^^T^
c73L-r3

rd\m

rdrarwr^-A rdj^o-A rwOC7i ^^vjcrr) r«w\j3"^

cTaA "\^\jAKf Vvjoc"\_rD"^ OC73
i5

r^^VvcuA^s.^

.r^ijrxvrD-A

^f^ .r^mXr^ci

r^^-\)s\rd r^rcT ^*^^^

.

r^^^cnAr^ r^VvoVvr^

.

r^dX-mwJC-rTD r<fVvoVvr'^ r«^»\r73t\

r^^oc^j

.

^^\ \^i^v \

*73o

^Ajr^

v v\X__r:o r^^-j-H-^o-A r^^-^-x-w^rD-A ys-jrc^

aa

oacn us^r^ "SaV^oA

.;

»

"^va.

v.^cv_p-a r^vio\rD'

^iar3a»c7>rD-A

cTxra

Vvjr^wjVvjr"^

,c730^tv-»r«;:r

,c73oV\jr^ OC73
.

^jcjm

\^_£^ cTxrao .rCjocn

r<^

^^i

.racTx»"^

^\^ ~^^ *

"^v^

r^Ar^

:r^r^cvrrxi

r«^oc73

.r^-acj^^vjo

,c7JO^r^
r«wvio"\o *io

r

6,

.


003

.'^

I

vX\^-A

Y^r^

A-^n

^jDo

.raoVvo

,

,

us_»r^ r^VvVv-ir^jra

r^r<^

:

Vvjr^a^Amo

..^^o-vcn

r^A-^r^*

.

J3

y^-\

M—

A-:i.":\

•,

^^^^^ »^"T^Asrra.\

.|.

r^A^

^^^o^rrjrcf^

\^^

5

"^vvi

•.

:

'.^^^rv^

anmr<^

•.

«^^aA

"^vjca

r^)s>\m r^cn^r^

A^

r^wv

^^73

r^^ooj lo

ocn-^

.^^<7xr3-A

AcraAo rw»\rD

r^^oSo r^^r^w

70^

r^jaSr^r^a r^\jyj»r^ T^V^o^^rDnm-:^ i5

r?^\__r3o r^<7xAr^o rC^VvA.r7D
.

r^-^vX

cm^^^^

crac^ArD a3"Kr^J^^r«^":wiar>

.

r^

A \ >A^3C

.

,^_o-riA «^rs^ "VrTDr^ ^-a

«^"TraV^rwO •\(w^V\r«^

:

rwA-^r^

i

r^r«^

oco .^»vv^ v^xyjkY^ ^mdj^r^

As., usArTxrrj-^ o<h

"^vc^

^rot\

--p-:\

T^jcnija.A

,

^rCjcTaAr"^ r^oos AAtoctd-^x ^A^r^w

mA^

r^V\o\3^^\
'iov°a.

^-rv

ax-jVvjr^ r^ V\o<7xAr^o r^^VvoVvjrC^

.

rcf Vv*\r3

Y^^

r>d\

\ T^rcf \r7Dt<^

r?^^\Vv r^rTDoxn ^pn

.

r^^-\ y<h
.•

A:^^o

y\ o-A

r^o-vi-r73

,

r^r^o .un-^

^-^v

-^-rTDVw

Ao \.

-Ar^Lvitv

r^r^

r^l^r^ "H-rTDr^ ^-a

o<7D

^^^^

r^Lkj-^vA

;

)^—

^"A

^*:^

\

V

v^

«^

i^{ 21

a\vvv.

ri^-S-c^xrD-:^

,<73oVv-»r";^":\

r^wxvVy^^coeA

•.

j<73

r^sH^s.

.^A<73 r^^..r7D r^\*\rC^\ Ay^-Tj .>vx. r<^V\o<7DAr^^ r^VvoVvA
,<n

:

r^ "^

„» •n.

0<73

,<73oVv-»r<^-A

r^vxaA

•.

^

Tvn^

r^Ao

^
..

^

r^
V-

"73-^^73

,<75oVvjr«;^":\
%

^

rcfS-c^rD":^

\y\ r«;^H-^^
.

V\oA r<Ax.V\ rw Vvo<73Arw":\ or^

AV

\.xj^^ ^-2k.<73

^_r73o

r«fc^"\_»'S-x.o

rD<7x»

^_r73

.

r^\rD

Vw_*\_x.o
y<f

s.

:

r<^0<7iVv:\

.raoVv

or^

uN-.»r«*^ .•r^"A"V-i

\»^^r^Axw

r^VvxAAr7DVvr7D

r^

.

:

2

<73C7DVv3C-r7D

r^^-vjra r^lA

^-xJ^^^vttdVvjtd r^^^^^-vi V\a\":\

r^xr^-^

<7XVx^ Oi<73-A

rwAv-Ko^^-A

^jja.wS.rTD .^^<73VuA»"?

r^VNo^-vcAraVvrTD^^ ri^Vj^^r^a.m 95

r?o^or^"A r^sAwojco r^i^':^ r<;^^\v>ojc A^Vnj:^ r"wkj^\rD"A

rwV\o<7DAr^ ^"^ rwvr^ \r73r«^ :rwV\oj^vvv\
^^r^a-A

Arw
o<73

•lov"/^ r<^

:

o<n

.

v k 's

"V-tdo ^-x^v-vJS*. "vra

Vv-»r^_mo-iJ3 oiA

r;L^^o-r7D "wv "v^

\* r^Vvo

^

^-V-r^ao

"Vxvv
.

:

-;jcv»\r7D

r^awr73

ojtjji.V\r<^-^

r^i^no

rwVv\oVvr30

rw\"Kr«w"A

^^Vv^ r^^oo-A

.^^<7J"^

r<^V\Ar73-:\

rwV\jt-»"V33

r^ VvoV^A^

r^A^

^_r73 >Ar7DVvx.r^"A

3o

AcTxAo

^_r7D

n

--p^:\

.^V

10

.'^ V

>"i

^^Ui"^

:

.^^VvTTD

r^H^^

-^

* V.

V \

t

.

y!^)p\m vyr^
r^VvcvijSVvX

^V/\ V
t<^

t^

>

*

^":\

•.

S^r^^A %r^^\N.

\

.

^<73w»Vvjr'^

r«w

r<^

o<73

"^v-a.

90 vv
.

^V
*

V

^.y<f

\

v^^^r^

^^y<f^ Y^ -730^

lAwTDjb

\

y^ \ ^\

r^

o<73

r«;l^r«^

x.r^o

.

.

<7\, V

"y>

» .^^^a-A

»

^., "^

^

oajSo\^

^\2k.

.

.

Aar«wCvj.ro^v^

A^^^

^r^

.^

r;l_i<73

.

r«w_io » fw

:,<73Cv_r7DAj3

rw^\_»H.r73 r^Vv_jL-iH-yirw

-^

^r^

•.

»

.* ,

v

rrv

^»<n.As.,-:\ *

^v^A-^Vvrrj r^vr^-^

•\ »

.

:

7vr:v.v"73

rwjoe^r^a

\^rw ^

fc^\_v\

*^

\f
*V

^

^

-^^ ^A-rocLi

\ .r3<n-» r^\)s\r^ ^v-^
v:\

,<7d

<7dA =d"Hj3 "^v:^^

rw_r73._y^ ^o<7x_i
"^^

r^wAo

*730 .<73-roo

Ny^

rrt^-A

^j=n "^Ui

r^irvjcnAr^

r^

^

r^v^^-A rwX-xA

.r«^-.\-rv.\-*\r^-:\
•v_r73r^":\

-:^

^

r«^Jocjr^

^SVv

^jdjLn

ys-»r«^

^-^

"^

or«i^ ^xvjkr^

Vvoj^^x-^VTa ^do

^<73jVvir«^

^m

ry\ Vv_»r^ v»"^^

-^oa^Viar^^-Aa

^r^wV^Ar^D

•\jJ^^r'^Vv*\\vvv.*73

r^VvcvjA.yi "KVvra

.

^^Vvtd

^<7>_v.-T3 ,<730^r«w:\ ^jA<73

\ ^ r«dA^

"^-zv '-n

.,

fY)Vv

.^^cvXiTa

^roTVja^

r«»^VOLmA

ooa r"wX-i\r30

^-^ v<^\^r^

-^

.

:

r«^c7xAr«^ ,<73oVLjr^":\

^-a r«^Vv\Mr<f .Aojdjc^

-Ha^^^jAco

(y>-a

r^Vv_iLA__yi"A rwiTjojrr) ^ttd ^jaAViS^^ ^jA»r^ A.a.0

.

95

.

~n

"-»

•aVv

% ,,^jVz7Dr«^

r«^A

UN-.r3_yi

r«^OC7X>l-A

<7J"\-I3

^'^'Aoc^xj-^n

"^UA

r^ ^o

r^<73^r«;^"A

V

orCT '.003 ^a^

or"^ •^pj^nVv>r73 ^j^rTacvija

<^ "T^rv

\

.

,<730^r^

if)

%t<^\

r«w Vvo_j^:v_vi

r^rbr«w^o
Y<^V/%

r^-rar^

^_i73

jO-rX-^

•:\

^=i

S.

x^^tdVvt^ r^Vvj^SVv Aj^

A3a Vvjt^xd-^xo

x^\i3Vvrw:\ r^ooAr^

.:.

^m

-^Vvy^ r^^X^cvx.

fv\

v^c\j\^

.r^vyiVvrrj

5 a<730

•K

:

r^^r^sw

r^Vvo .xs \. ^Ai73-^ ooAj-^

"^^ rw-^-^uo .r^N--Kr^ Ai». r^vx.

ra

\ ^ ^

m
oO
^

-^.ri

r^-iu-i^-KoVv jra^hj-^ o<n
•.

A

r«wO<7XA

cvx^-:\vroA

r^oxAr^ u^jr^ \*^^^cA
^

r^^SVx Arw rwir^ :\rD.X^r«w

.

^<73

As.,^ ocn r^Vxcvro-^ r^Aj

*

1 1

r° a,

5

—^{
11

)^~

23

r
•^L-r^

.

r^

r^_x_A"V_co._rD

rAi^;^

r^vTDvrD-A ocn «.ctAja ><n jcyyj-^ ooXj-^v

9^oA

r?^Vvr<lj

Ar^-A r^_i_ai-»\<r
cjavjrDjTD

A_i—-TTD

•.

.

A^r^"V-Da_ir^ ,00^

r^^A^

^o

r^ljAJCD- c7>Xj-a r<^xii-:\

.\

\^ roo

"v.a.0
1 1

V

a.

.

^

cv__\

.

^

uN_»r^ jC73oVvjVw
.\

V^

C73A

.

AA^^-_roo

c^aj.ro'^

r^o

r<;^V\oV\oxr7D

r^Vvaii\

%

r^)pi.

^roo

^

^^

fv)r^A":\

\

s.

.

:

^

:

.

r^oc73 .racTDj

^"^v

rdA

^

^\*^^

a.Vvr^-A »..^o-_vcn

^^^C73^\ \^ so"^

Ao

3cv.v.v

^r7D":\ r<f"\^^

^A»^

••.

:

.

r<;f VvoAx^r<^":\

^jdVxVv r^jcvA A-i^-^

^o\^a

\

c^oAo^

^Ac73-^

r^Vv.rrxjJD

r^c^Ar^
^Ac73"^

r^Vvcv..a.\":\

vjcd r^Vvcvro":\ 20

r^V\cv_»"Wio v^ v-^-\-yt^Tv

c^j-vcsarD

r^r3"A

,c730^rw^

^\mY^

j«Tr>n\^

^:jr\%cY)

jCtj

i^Vvo_3C»^ rv

^"VDaw.ro r^)s\Cix£^r^

^

oAo

:

^vjVvrTD

:^"\r3^ Vvjr<^c73A^o
^rrv

^^3

A

.

^"SjOArTD

octA .^AvAocm r^f^cwroo r^^-SjaAr^r^ Av.-^

vs-jr^

.

ctxA r^ .^ - » _w V\Vvr73":\ r^Vwio^.v.V\

r^A_rDO.JoA":\ ,C730

.

1

r^Vvo-x^TTa * r^lA Vvjr<w>Vv»rC^

ac.vv_i"A

r^V\cvjt.ojcvi
":\cv-vv

5

r<^Vvi<\rDO ^itd

•.

r^cv^r^

r^V\cu"Vrxco.r73-^ r^AVvrTbjrvA

^_Kr7x\J^
r^

r«»lAo

r^_3t.cv_3Cvi

r^Ao

rw^^^o

r^c^Ar^A

.^kT

Aj^c73 ^Ac73

r^VxcwArajA^ro r^Ao

<-\^

rs^_x.j"Vjr3-:\

,^_|v_iwVv<^x_i r^^-^ "Hs.—»

.

r^.rr>cvjjD":\

C7X.

0^73"^

V\or73.i"AO

r<Lv-\^ \cvjc r^"AVv.x_vo

r^V\cv_x_r7D

A ^o

r«^je.cvjcvA

"^v^vi

r<^r^

.\=73r^

^"HAir^^ ya^^xjm <\\

cw^VvrTD

r<^Vvcv-V"\

ib

r^Vvacio

•\A^^r^^\v^. .-^vH.w r^"vV^\

s,-Hr<^

rw-ra^ i^oc73^

.

>\.

r^

\

.

r^Vvor\.»tD.\.\ >c730jj^c7xi-:\ 10

.

\»n r<^VvrQjJ3 vdAr^ :cmVv*r^

_K_\c73

r^^m

rwao-A

-rvcvyA^-ry

rwio^^i^rD

rs^v^vra

^173

>x3jt.r^ r<^\rD^vrocD

":\a.

•H.^.»^v:\ r^ocrs

C73^ ^"VXi^fVj

r^c73Ar<^ Vv\yv^"A

r^Ao

^n

uN-»r«^ % r^».r7D-^ja

,03^

r^ocn .tdcK»

r^ooo r^\r> .^_^vj\v^or^"A

.

.Vvjr^^^rD^^VTTD Ava-:\ ^ri^

n.::^

.r^ljuJDO-S^

^^

r^-»<73^-A

r^rw^

r^Vwjui-^io-K

r^^^gy ^

fY)a-=r>.v"^o r^»<73Ar«^

r^Vv.riv.V_

Tres aut quatluor litterae evanidae.

^^y^f^

.

^m

r^x30"S.^o

25

.


r^^amAo

yNjY«^o

,^^^o

Y<L_x_yA
5

Vv-x-T> Vv^r^

V

-^^

»

TC^^aA^H.^

^>"?v

raVv

"S

.

)<~i

k1\o * T<ot.a*^

t^ocvaA r«^Vva»w3o

T«^V\cv^^^!^c73Lr3-A

24

j->.(

cyx_r7D

fwsa^

yma

^rv

.

.\^r\"n

x^-\ ,cn

oAo

\»-A r«^Vvai73

\<1\ \»!V^r«^"\i^

*

1

1

v" 6.

r«^A

r^Vv_i_x.-A

:

,^^\r'^ r«;^Ax^VviT>

r^ VvxvXVv^Vvm oiVvrrxxXD At«^o c^o"v^\^ ^=73 % Aar^o.i^sax.
y<f

^jAoi ^ooA:^ ^ioai^r^

r^n-=v <\t\

V

oaoS ^ \

2k

jjs-»rd «^^r^
10

^
^

"T^^
»

*730

-

.

vv »

\

\r7Dr"w^ UN^r^^o

y.

r^Vvav^\^— ^pao

.^J\\vi^r«;^

r«^Vvo
•.

\

rwVv*\^H>i,^jf_r3A

> \-a

^v-vv

r^^T^y. (Y>0

T«^Vvo"^-r3.^ VvxvaVv

r«;^Vva_r73:A

cv>

oAo

rD Vv_»r<^\_»\_x.

~n r^

»

cmVvjr«cf

.

^_\ tjN.-xA_r73-A OC73 r«^^r7D.>j3-A
>.» "tt

^-iwy^

r«^Vv"^VrDr^o

^ 33"\.^^r«^ ox^jJ3\-a

v^m

v—t-Avr^^ r«^<73Ar^ v^^n-^

:

.:.^
^o

Vv\_r73r«^ UN
i5

»

m

.^^o^r^ x.r^"Ao
^jAooA

r^"AC73

^vj^ "^^ ^x3o\^o

r«^oc73

^VxrDO

.

,^^o_ir^ Vv-jovi

y^\ >\^^<v^^^r\
20 yjc^v^ ^-r7D"A

^ m'^.

n-:\

VvAoVv^o
vjN

Vvo

%

25

Vv

te

^x^s^r^^Yf

r^A

fy\.vi":\

3o "Ojcdo

^

C7\

\.

m

.

.^"tQ^t^o

t«^oc73

,o3 TwVv-_xx.*Vv_^ r«^Vv

OC73

^

r-wsooAr»^* r^-SjA^

.

,oaoVv.jrwA octs

octs

ocn r^\

»

\.

fv>

v\

:

:

r«w^\-jaA_ri.r«^o

^ y

.r«^.^"A\_A

\

r«^A

"^^-^

fv\^m

r^^Vva-m^A

•.

A\.mo

.

•.

•To^^v.m

\

.•

.r^^VvaroA ooA

r«^^r«^-2w r«^^ar^\

r^oc7J •-p":v3ar73 r^c73

^.m

v^

\^^
'-fx».£^

r«wOC73

r«;^ fy>

»"a

"^v:^

"^0":\o

«^jSrTDr^

r^ja-Soj .r^oc73

^ ~n

r^c73 yNjr<^"A^ r^\x^rD \-x!^^\

"^V-x^r^^A

r«^\

A^rTD

rwVvrDj>Vv:ir3"A ocb \r^\% •^pj\ro ^rD\

.\

~nor«^-^

.•

^^ \^ ^^

•••t^"\^oA r«^-\j3 r^^-Kj r«wA

^'

^^r^ajLJzn,

r«^x>A

«^^cur^ Vvj3^"\r^ ..^^'Hr^ar^-rv

.

r«;lviw"A

^

•^V-j^vAVvr^ Vv_*r<Lroa.i-33"A
P":\\

,^_\r73-A oo-S^^-a

r^c7xAr«^ Vv":vA-*o r^^Vvx.i^^v-o ^m":\ octj

rw\^

Vv-»r;^

r^Hr^oio

rwVOu^rTD

uN_*r«w

v^^^

C7\\.v\ r«wA"AO r^xixrD^o r^xvjk^

Ci-^\j=nr^ XAi"A r«^^o_xr73 r«^Ao r<^y.a-X-vv
^-TTD

A x^oi

Vvjr^rd^o Vv-»r^^ \y

v\

.

v"^

rcfVvArTaA

.r3\jDVvi"?v r«^oc73

r«C^\

\. \a-x.

r«^oc7D

,cn^ v^^^r^ r«^^»Vvi"A

r^^v-viVvi

r«^

\»\.^

r^Vvr73jj3

1

9 r

rt.

i^{ 25 )^-i—

\r^^
•^

.-

Aav^

Y^^\j3

V^ ^ V ^

'^

•.

7°^

Y^oiAr^

^^-^ ."TO^\~r7D

VV

r^A

—iT->.\

r<^-^

^-Ao

r^Vvi^ojD

;

Vvcv\ jraVva.

r«^Vvil.2vrD

\ rr>fk

-^ \

».

>\ ^ \v

r^cTJ-^

^

V

>

"T^

fv%

-^

«^

rwjvji

r^ovAi-tx

•.

^roo

.

r^v^y "td

,Vv-_rot\

.tdoVvo

,03

.,

:

»

•.

r^oc73 c7a_r7XJC.r7D

\Y*^rk

«^^'^

cKjVvjr^-A

r^ \^v\

.

At«^ .r^cwxr^D

VvVu r^^^-^r^tv

^\o

r^^^v^vA

r?^\^ox. ysw»r^ «^^o-Korm

-^psA^^

r^fb.2kcv^

i5

^JSjrCT

r^ooo Vvjr"^ r^S-rxxiO

r^o

.racrkj

\^S_r73i^

-^ »

.

^^
:

r^Vvcvxi^r^
>C73

:

cvroja oocrs

o\

r^Vvj.jA_rQA
oc7j

.^r^o

\>.

.•.

r^jLjpo^Ao
.

^^^vy.-^N 30

%

ooVv-rrxjJs

r^r<ljiL\^fY>A

rA-jLJ3.j r^.S_jJ3\ Vva\ r^ooo

rdro.jA-S v^s^%J3 \r^(\m

,^jv_r>\_r7DO c7J"\Vv-r3

.

"^^^"^^^

cwVvjVvr^rTa ?vjr3 10

» s.,

^\_:x

jom

^'Vvr^-A r^ r

•.'\_r73r'^o

^ooA VvA"^ ^Aoo

\

^ooVvoA

^^_X.Vv_^Vv_rO ^..^OoVvCV-A^^V.rTDCV-^^ .\

AAL_.r7DO

y^.

.

r^x.vA.jirxA

^-XDO^^o ,^^\-ro

r^'^oc7X-xA

T^ ^

.:.

r^H-_rDJ3 ^.r^D 0-33..^ ^\ao

.c7V->r_SV.\
.

r^vjb

\r7Dr«^o r^ocra r"»^rDjVvr7D

:

r^^^jja-KrC^x

xjxj-rx ,ch VvcvA rc^Vv_^>,^\j30

%

:

r^^Vvcv-m >A-T7dVvjcvw * '^-^^ «^ooq-a :>_^Vvjcr^

-

^\-^

•.

Ajr^tx

^":\

r^^^r^jL^^xoo

OOC73 cvjvjA^vr^o r^^Vv-acj-^V-n
r^-A-K

ocn rdAr<^

"^70^13^^

r^_x_*HjoT\ Y^v!^'i\^£n r^H-^s^^o
•\Vv_r3

VvjarDVvx.r^ ctxsc.^

>

^jA-*r^o .-^A-^A^ r^^VvVvcn

<v% "riTv

r^Hj^Vat.

%-=\-^

\ \t\ rwJLvvA ^-jActj

rdr^wjL^^x^ r^j3a"Av

v" a.

V«^<75

t^vcvl^^^ ,<7JoVv»r<^ 5

oocAoA-^ vs^r^

•^va.

^ *^ ^-^

*

.

i>y

;

•\.oorTr3 ooVvi

rwv^cn •.r«^<7)Ar^

19

•.

-^pAVvatr?^ r^VvKcvrajaA "^v^

•.

^Y^ Ao

oo"\i^ r<lA

-To.jj3.r7D

Y^

T^A >J30

*73

r^VvTQjja-AO r^Vvo-Vj^-^o ooacvv^ r^VvcwAra^Vvrjo r^A-A

.

i^v_yi

>

<7f3,\

r

'^

^ \^o

r^^fVjCTaAr^ i<^Vvo\j.^":\ t^Vvo^a

r^Vv-^o^

>it.Vv^ t^*^a<7Xj":\ r<^ijt.O'K

V^TD

r"^Vvr<f

VvcvAo

23

>A.^Vvr'^

^"^Vj^fV-^-A

^^^ojcm-A

.

r^oiArw

r«^Vvcvjr3j^-\o r^ Vvcvj3"\a* ^t^d ojjc^sVvi r^A-^v

\ ^C7xjr3cvj^

•.

r^Vv

.oj3.ijr^ r^A":v r^-^Vv^o

.

»

^Aj"

\^

v\

rs^n

c7jVvcv_A"\-_Da.r3Vv_r7D 3o

r?lA^ r^^tvxiDH.sAo r"^VvHj3A.\

o-^vra^ r^ijrn r^acjraAZD
1

5 T^\_»*\-3C

r^vrouoiVvm-rv r^^tvrrxjJO"^

,..vr73

.

r^3CA=3a ooj r^-\rvs^

1

m

\

%

^..

"73 Vv_i'\.jt.t\

\^r^.v

«^^ojJQ^a^

r^

r«^o-iA rd^^m r^A

.

,<T3

A^

.•

Ar^

r^.2^_rxjt.

V\a.^<73

r^ V

— ^—

rdm
:

»

^

*\

t

am ^-^

o<ht\ vs_»r^

. .

\

r\ y.

vs_*r^

<7V

~">":\

r^A

:

r^ooj-^

ymak^r^

r<f VvAA.r73

o<7xA

:

^^^ \

^Oj\o-x_cior«^

•.

rA v\,rv

5\vo

.

.

p>fy>*\

"S-rTDr^

Aj-^

A>rvx.

^-a ^Ax^rcf

:

r^<7Ars^":\

Aj^
^r73

H^.fwrTa

.ra-Ko * SjOArrs-^

i>^\r3

x\r^

o^tsA *i3

r^rrA^o

Vvo<73 r^V\o-xi:^r«^ "^^*^^ r^^^urc^

r^xrsj

^o-A^ rdva^rw .^"\Aa"a r^V\r^"A ooiA .«.^^^^aVvj^ox.

r^'-\r<^

^ r^-A"Ao

,r

%

^

^-a Vvo-^oi

%

V\o_v-»"\VA ^xi^Akrrj-A »^^00"^
25

»

s.,o

^osSAAofir^-A

"\_x^^,^j^

r^y

\

y^v^jm

.:«r^
o<7j

^^ ^s..V\r^

ocnA

:

ooa t^doVvj-ao

r^^Sra^^vrTD

*\v:\

"^vx-viVw^ r«^":\

.

.y.ikra_>

:r^<73Ar^":\ <73Vv\-r73

r^o<73 r^VvxX-vr^ rcfy

r«^A_jao_*
20

cYv

rw^v-jo^-ry

t^Vvo-^\o3 aAoVv

Vv-m.A-y.

»"=\

>

n-Ko-^-rv r^Vv-xJO-H ^.rTD

^-r73 r<^\

r>-:\

\<lsyxy^ QXj^^A^rrv^^o CtfOV»\^v\o

.*

r^Vv_»<73Ar^ rwVvo-VJCvS-r3^tvz73-:\
i5

r^Vv>.rrv, k

r«w-r7Xje.oJ^^^r^A^

VvS-^N^tv

^jAoi

rJ^vJLjc.ro

r^VvoX^^-^ r^H^n ty\m ^rn

vv:^Vvx.r^

.

\o-jo r^-^o \;Or^

V »

^_yvA

:

.

A

^V\

^'\yvV\..r73

AA.A

v^ij^r^rs, o<73

^^":\ r^—vr^ r^j
^V^HV^':^ ,<h

rd_=3oaj v^xXAY^ r^VAsA
3o r^V\ojt.ojo.v
i<ljcj\rD.r3":\

r^A

.

r^_A

r^a

:^<73A

o<75

Ar^

.

,<73oVv»r«w

r^^Vvoj^Wi SVvjrD ^po r^viri

r^v.voe-r73

^oje.» ,^^<jiAr^o

^^ "^ ^

^"^^

...j\^r7D

r^"\_J3Vv_3o ,,^<7x-V-r73

^«^\\^-^^

Vv»r«^"\Ar73

.|.\_r73r^o "\_r73v_r7D

^ \^^^

r^A

r^Vv-K-vA..\..r73Vv_r73

r^ V^y.

v° b.

^-^'

^\ ^^

^

9.

•\jJ^^V\OJQa"\-Q3

.•^poxo ^r^^^ovAo

r^ooAr^

.•

r^^jj3\o v^jiL^

vd:^r<! ,r^iv»<7Ar^ r^VvoV\r^":\ ri^V\oj^r-v\-730

r' a.

27

4-t» (

*

i3

\^>\^ .\^i<r*

r" 6.

^

r^Ar>^ .i.oarDA

^ojca
nrt

r^j30"\-9LO

\ ^ rt\v—

V

v^:=n\\^

r<j.rDJ

rdaoSrD As^ r^iXskoVv

^vra 'Ji.rx^o

r^A

-^

)

r<^

r^waci-^ra

r^^A om

r^vA^^o^o

% ,^_\rr> r^vAjocrrj

^tv^r^AryaiA-jt-rTao

.

^v^ Osocno

\^

Y<^m

.r^^^oA

--p-^vrrxra

\

r^A^^^o

^wA Ar^o

r^Sfw^*-! xvi

.r^coAr^ oooAaA\
r^ » \ »

^\v^

.

A

\

.td^iiljo

^mA

acvAa-^v

y.

vv

•.

.

"^^J^^^^

^n^'^—

"^v^
^-^^

.

Aja-^wrcf

ajO<730

•.

r^jooAr^

rCfo<73

•\ »

v^ %

mrdA

r^*\\vvVvx-r73

rdam

rcf ^.ro

r^\r7D-:\

rcf^aiVvjAVvrD
.•

rdVvijao-SA

><73oVv*r^ ^r^^i-Sjc-r^ aS

V^«05^

:

^rn

Y^\»\x.j=i

rcf Vvyvo.rDje.^':\

.r^xjrc^ \rD r^o<73
,<7j

oiA r^^Vvicn

A^oVvjcj-^v «^irvjjci-A ^r^a

r^^vjAac^

"^nrTD xjxvno \3or«wj":\o

r<rVvojc.ojc_w

,oji ^-^

A-w^Vvr^a ^r^>cj«^ AArTaatv

m^-^

r^\cY).^r^ i5

r^Vvo^TsAr^ jjtixrrj^ 90

^jMor^ rwA

^\

.r^XjjLvr^

r<^^aj^^A^

^ojs

•.

.

.r^o<7J AArrxr73 Vv»r^3tjr<^o ^rCjc^aAr^

"^n_3o yi'^

o

r?jc73^i^ ,<7JoVv_*rC^\

rC^^Vvjcro-^v

,^^a.r7D"^j:D r^-r^a-^Ao r^-\ (w

r«^ijcvr^

<7x>t^

-^i^n r^^^TiAr^

^r^o

"^v^

r^Vvo-\^^ ,—> ar^ rw^-vAO^

<7x.v-ry3

i

r^^tVjcrvArC^x o<p

'-n

v^^jj^nv^-^K ,<73A

,<75oVvji<^ Vvjr^^s-vjco
;

.

»\^

r^.v.»,v.m

r<^Vva«v\r3^\.r7D

A \^so

y^ %fY\\^\!^ r^i\o

.Arsjb r^*\\vvojc nji r^S ^r^a

.oxjov^ r^'^ v\o>X^ •*
*i3v"a.

nAO^

.Vva-maTvo

^va.

,<7JoVv-_»r^'A ,<73l_\

•^^ r^v^<7JO

^v_^ \

^^

acr^jA Vvjr^^-Ha-S-jto ^tVjr^"\r3^v.r7DO Xjrdvscs^o

rdA-A r^^moiAVv-rD

^

r^o<73

,r<^r<Li\(ri 2i\y\ r<^v

,<7X^

:

5

.*\\v\\

^"=^

^r^\»"\jt. i<l^r3jc ^Wi

i<lA":\o

^o-»rw_^-_rD

^_iA<73 \<jo<T3

x^o

^noso ^\;^^-

r^VvArrj .^vva

^cno^r^ jo-vraVxr^

ocn

r^ \^ caia r^o<m

.:.

^<\\vv rkv.

Vw*r^

,^^

^ua ^=r>

Aj^-^v

^r^-A

craA

^

r^\=73 ^ttdo «tx^S-a r^^rA^

fv>A

r^coAr^

rilsc_i"K-=3

>

V

^Jin .i.r73jci-:\

r^Vvxro r"^A rwAr?^

<7xA»-:\

r^w^oyi

.r^Lccr^o po-vSLj r^^^x^^aA-A

r^^^xrsj 3o

A^m

)<H—

»^( 28

r?^v^r^ .r^HrDAm-AO r^»\V—1^ r^jciio

Y^^ooxAr^^

i^Vvojt-irw-AO *
5

»^ <\ \

Ar^o r^\ ^cn

v\ri V-

i^^coAr^ v^^oj^^^s "730
^jA<73 ooAj-a

.Ov

*\ v=\

.

r«w^Ao^

ooAj-^o

n_aL

io'rw_i^a^

.

.

r^^

s. -Kj

\v\o.-x.-a "^Vk^^^ *i3v"6.

^iooj^r^ ^wa^ r^ \r^

r^ivS c^oS

r^Vvcvi^-KVvrN "^v^^s^

^j:n

*\

^oA-*-\cv-jao rwTDA ocn c^o»cYvvVvr^ ^-a ^jAoo
•.

r^VvAjA-ro

rC^

\

V

»

-Ton»r7D
1

:

,^_cvjaA^-?v r<f

fY>H-^-^

us-jr^

A

.

^_m .r^uS^

r^"\r<w^":\ r«^iw"^ocvx.

r«^VvcvA.rrxj<n"\
»

r^

\<73

\

fv>r73

-^pj^o

.

»"A

^tdA cA
^

»

-^^

\

vi

•.

:

"\jJ^^A:A
r^>^£i5"AOA.

r;^_r73":v-iw

r^^^"^ \

\"?v

o<73

.^r^"?v

rw<7Ar«^

%

VAw"A

Vvcw^Arn-^ oooo

,<75

w^t<^ r<li<73

fy\.jVvr^

.

^Acn

o^nA

r^^VvzTaA^

:

r«:fVvr3.':Vv2w

oooo ^raVvj"^

<7xr3
.

rd\_y.

.oooi

AA-ro

V

»

r<fS"\-jt."^

\ ^
\

-^"^^

u.-ro

.

Vv"\A_jVvr";f

.

r'^.r73L.\^":\

x-jr^ r^wvoj

VwH-x.

^j=n

^ttd .ojd^-tvo^txjcv^

uojcVvo "\A_iVvVvo

r«^xi^x^o"AoVv"\or^-:\ r«^"\rvs.,

o<n -\j.]^^c^o

cvAAr^

r^^krrxx. Vvxy^^-A

r<^Vife.":viw"A

^r^^^mcvrQa

<7xrrx\cvjA r^rQ^vji*- uNjHjr«wrD

>^^ ^ \

^

•.

r^ciVv

r^^VvoVvjVvAiO r^Vvo_xxj"\_ro

•^v-A

^-ti^^vx

r<^\raj'<7xr73 cvm.r^-A

.^r«^o

AatdVv <h\*^\

oo<73 ^"\":\jc_r7D

.

.r«^0"\":\ r^

VvKajc irsVvcvAr73j<.r73

.^K^* ^-3oVv

,

<^ \

-\*V>

•.

oSVvi*^ ,^_o<71jH^ r^Vvjj^H^xi^roo

r^w^JDjr^^ >oooVv*r<w

.

•-r>'=^'^\^"-^-^

^-^ «^^^vA-ro

Aj\ (v\ »r^-rv

v^Vo\S\*73-^

^jA<n

95

"^ V>

.

r^v ^\"73

s,.\r73t\

r^oS ^^
...

20

•'v

Ax^^r^Ara^^m

^Vv>v\x\y.o r«^Vvj^rai

r^^i3..vVv2k

»

r^AN-J^^oxA^^

.i^aj^cN^-iv

5 r'wV.T7X><Txr73

^

V\jLxjr^o

^SVv\ ^jAoo \k^^

^xvjlL^

\

*\

;r«w

^\=nY^ ^o3w\^

tjs-»r^ \ ^ava

r<l\

^cTyxrxy^

r^ \tS Xv~ta ^x^ .>^ ^-

<7iAj"^

•.

vA^orTD

om

.^r^

r<^^rvjJor«^ r<^\r> VvItd

A-»r^o^m±^ ^ooo^r^

r^m^v^

x^\rD)s\r^-\

•^'s,,

.

\ »

•.

•.

r>^Vvx*":\ja

r^.r

k\

^m

,<73cvx.oVviLVvrDO <73Vvo\*\\-7\~-»

.*\\v\"?v

3o i^jX.cvv^'?v r^xj"\ (^o-A^^w fYv^^r^ r«^\~naA- rw4"?v<ncvi^rD r^».r^v^
^rrj

r«^o<n "yor^j^

H

<y\

s..Vv \ rr^Vvo
,

r«^r^r7DVvAVv"A r^Tt %-\j^

*i'»r°rt.

As^

.•^^v^OQ Y^ooj

x-nV^vV

16

r" 6.

Ar^o

^Jrj tCTocm-A

v«^_j^_iw-HVv_rr>

.•

r^^rd^o

•.

r^^—vVVvr^

.

^\^

>

r^r^

:r^^r^J^^>\

vvVvSjt.

.•rwvxjjc.so 'v.w\
.

r^Vvo.v^^ii^s^Js'^^

.

r^SSocn r^ \^

rrik\J=n

ri\

^o^^^^o

t^^aimL»<n"A r^TTao^^-A r^ VvoVv*^[\^

.^^"^

v

r^r<^

.s

^-^
»\

Kf^^^v-Vi*^* r^VviTXA^-Vra

rwV^o-^^-^v ,^_cv^Aj"^r3

>

v^-^^ak^xjm >\ oco

r^_rrxjc-=^->A'AO

r^^-rD-A

\

UN.

^o

%

1

r^j^\oj3-A r^xio.\oj3n

rYvS^rd! r^,vv.».A

octd^a

x.

rwVuwvon r^^^^jTi ysjr^

^SVv\ ctA

Vvjr^^so^

^j\\.?ir73

r^H. ^ s^.m

.

<^^^

10

c^oAi-Koja

^cn A^^
Aiw

r^Vvo »^\^

^jActj-^v

"S.

.^r^o

r^^oj-rvA r^ V »\-r30 r^Vv^V^tv^-:\ r"^AAroVv£b r^atoVvikVrDO

r^rbVv^

r^A-a^,

r->

C7X_r30

•.vrs.o

^V-w c73wAo

r^_woA.rD

A^

V" a.

.;.

r«^ v

»

»

^

y

^

o_r7X-vAVv r^_x_*Hj3

.r30^_2k._i-:\

y

.

r^Vvo-j3a^\-A

tt\o-^A
rTj^vAO

c^^c73l.vo_c^o
V^^^-KJt.-^

r^x-3t.o

r^^cyv

^\ r^l\o Aj-^

jCTJ

r^r^_:7D':\
.

Siic ms.

:

^-r73^c73Vv..ro

r^"AoVvVv-r7D

v

:c^o

{w

^

»

^cTa t^acjo

>C75

:

r^^-^vo^i

fw s.,^t\-vr73Vvo

r^Vvj-:\oVv^ r^-r30owV\ ao

,,._^cvrDA":\

r^Vvii^njVvro

r^^\"T:\ A^^^rj ,v^\jd

^^-^ rdrTDcv-^-TD

c^o-^^oc^x-vcvc^

*\r«^ ~d-:\

A

ocn^A

^rd \

.(^oAcv^ aAto^a

Ar^ r^

c73Vv-rDVv.:ir^ cnAj':^ UN.»r^

c7>V\cw\.\. "\^(vrD"A

'

vv

^.r73 -vjVv.* Vv»r^A;^^\'\.ai.io

ys-»r^

^

.

^o.vv.ro-A ys-ir^ ir^Lj^jjao i5

.

va ^-A p":\\ r^^o_V-.:73L^oo

^Vv-A^-A r^

rcfr^

1

^\

Vv-ar^-»A V^

"Tacv-wVv

•.

*

r^jcsHjD r<^V\c7xr3r^

r^Vv__KA-r3r^Vvo

^A^r^ .^^c73w\^o

r^c73

r^2hjjt."K

r^^^wic^s-^v-n

c^cwj-Ko\. cr\v\

25

y^~

«.( 30

^^ \

'

tn

<\

^_rr3

A

A_^

n_>A

A^

"s

,

r^^cvxat-i^rDVvso-^v r«^^rv2^AAr«^ VvcvX J^

"sv^

A^^

rdA^cTJ-^N

r«^o<73

.»s^^Vv

ri^Scvi^

Kss^r^

.

^^ ^jAoo

^<7x>Vv»r>w
1

^cvm

x<^.%^\ A^r^ijavA^ r^vii

•,

•\

rc^^v^

Aj^K rA »r^-A

,

.

A^y ti

,

'^r^\\Y^

"Ara-AVviTD

r^o<7J KjcvjaVvttd

<7dA

V^^y.-^ ^<7x=njLO rC^vxvro

r<^

r^r^\^ fv>T> r^r^':^ irv>r^

vv

f\ -^fcfv>"i »^^-\cvso vv»rs^ ^txx.i .^^<73Ar73?v :r«^vA,y-

Ar^

T^<73 .XY^^TD .r^^m^^wN «^cvAj-Kcvn-A r^r^\<\n "Vttx^^^

o"vrnr«^o cvjxovv^Vvr^-A ^jAc^sA

:r^^H\

r^Ao

*\.\

.cy)0

»

\

<v>

!>

rwVv-j-^o^^xj r^^y.vr»^

^•^

r^o n
r*;^

%,

,

coo

Vv

r«^V\o

^ \

>w,

s,^-rv
%

,^^cvr3r^"?v

rd-_vA

rao

r^

at

y.<\

^o^H^^v

r«^Vv.*<7DAr^

v fv>

V

>

V

^ \r^Ao

-\

*^

vvVvr^^o *

^or^^^V-sr^lAo

^•'N

xj^

r^

Wr\

,j.*»»HVvt\

i<^Vv=\ s,

^^^-r^VvTTa

r^Vvi»..':v».ra-A

.

rC^

»

rv

k

A

v^
.

\

»

n^v

-^^cvuAra

'v

ra

fv>

m

<73V\cvw»'\.£do

»^^<73A
.\

»

r^Vvcv-w-a^H—j^^a

Vvjr>^ .^^i^o

r^r<f

.

i^-KcvjaAo

v\cv-jAo

vvV^
*.

0<75

.^ctj^Ko^a

r^^ucon r^c^xra

r^rn\rd

\\o

rd»^x-mjc

^oA_-*"Ko"^or^VvAo .I^OCTJ

<73\^Vvr«^

.^

oj<73

cooSo-^vcvj^^^o

,

^ r<L=no^ "VtdAo

j-m^^Vvr^ ^.jA^^sA-a

3o r^_v_mJ»<7xr73t\

A

'-p,

.

\

k '^•^vA

S^oVv

\ -»-\cvj3

jr«^"A

t^"^

Ar^ r^Ar^

vv^

.

»

^ v^ i.

..^^ojoo-a .^^<7XiJt.O'\

^"rv Ci^tTi \ c^o-TTa

^

o<73

"^

» \<7a

.

^-r^

r"dv\i*\

cysoAonorwifvXo

^^<7x_sVv-»i^":\ .^^o-j<73

V

)<7acv_m

,

i

^^^cTsArvncv^

.

rd.rrv^^-Krw^o

oojSVvor^Ao .r^j^tam

Cijr^X^ ^_m
Y^

fvvvNo

*

^xr3o\vA>m

>v.v\

\r3 ^avA^-:\

-7a-»^vj3-:\

.c^r^-K^V-irdAo

^VvSVv^

><73CvJLa

^rooA <"«^\^^

^r^ rd^m AA_r730

r^rrxx.

.rrk\rt

r^o<73

,<73A

^cviSoV

o<73

20 .T^jjr^oA^
,

\o

*\

YfO

ro-Kc^aA

^ ^

;

»^^<7XjumAj3 ^-m-A ^_jA<73Ao

o-^vjt

r^.\\^

25

ocn

'S-.r^5^HVv:\ rCrVvj<73Ar«w * r«^Vvcw^Aro

r^

i5

r«^Vv*c73Ar^

.

•-pnja.rn-A >05

r^c^m

cyvs^^Vv^

fv> »rCf

wVv^ r^o3Ar«^ r^^^Vv

r^vx^cviru r^v\\*730

% r^\3C.r73c\

Vvcv^

5 rcfVv^V-iw

A %r^\

v^ %\ v\a\

.»,fv>'\nr)-^

^-so-a ^jA<73

i._rDr^V\ <7X-A-a_=i

r^Smoj-^ AA^^ts ,^Wjcjzn

*i5

r" o.

pVx

Siv^ yD\y^Aa r^vrrxi-A

Qoo-:\<maxso.\

rd!x^.a.O'AoV\-Ho^':\ rCT^fV-iTauoa-rv o<n

r^ouD ^ro

^axrar^-^x

.r^^o

^-^A-2k
:

"TX-aoa-A

\

.

r^lf

UN--_ar^

^•A ^-vi

•.

(v>

^.^

>

»

'N

.

^ooA

^\ib"A

m

.r^vvoc

r^o_i.

V-t-AO

rS^^tV__V..

»":\

,<n >03

>-X-i.-£>-\

r^Vfi

^V

%T\

<7x-»Vv-»r^ ^-rb-^

>

.v

A\m-A

.Vvsr^Vv^o

^j^rrxj^ r^i^\ojcxr30

y\

,

<7X-::3

eflw_*":vjA_x_eD.-r3

r^itVjjnAVxm r^f^tvra^Vv^-^

.qoo.vx^^aAo ^"^ \<lir^ •Vrrsr^

rd-raJLv-rD .^^<7x.=3
rdiioi^^Vvro

.o<n"V-^^r^

^Vvo

:

V" a.

r^Ci.xx=n-!^

fw

»

•.

^j^row»^ 20

^v-vv
.

.^^Ojjo^ttd

.^^<7xrD vd)s\Y^ 'i\£D r^^f\Ir3\"A o<n

fw-xra

o<n .ra-rXr^
<7> *">

r^^-^^o

^-:x-\^fv.rD

^_ro"A

r<^ose.^ o\ rd^-H^^-n ^v^ .'OjVvA

r^vAO.x-r3"A wjrcf
*i5

n.2k

t^Ao

r<^^ojLr7D rs;l\o

^^^oircfx

^":\ ^<73A .^r^
\^ ^so-a
.o\v-iw^r^ r^-K-V-jt.^ rcf^o.-v_rrx-»<n \ >-

.•r^o<n r^A-^ r^^»\^or^ .Qooj\AAoAr^ .jjr^m

•|.

1")

^oV

r^-y^^ r^^o» \

\'wJDrj\_vA.jrD

'rrkf\

r^x^xsoo^*

r^ovxrTa

•^r^^\*73
rd.A\jy^Y^

10

.^ax.» .^^<nAr^o .^jSpD ^ua

Ar^

r^dVrf-iAdV rCf^o-V-i-^NO^mc-X

v^,^ \^ r«^"A<ncv-^

^o^cmox^

c7dV\"AJ3

r^3oo_wV\ .r^<73.Ar<^

^HVv-nj-A ,<n

V ^irT*y>

rs^AsrjocTJ^-A ^Vx^^Viw-^

.•

Y<^Vvo3n^ "A^^rD ^p3 r^vlsi V\ov*-K^

,..^<7X-_\

V

» i

>

.

i^-i"Vr3 VxavA^-A

rdXo r«^^<7xA^ r^^ojS-cocaVvrnAo

^r?o\^^^v=^

i^r"/». p>.-x-*V.ry3

.^':\.*Vv-j

VL-ra

^tV-^jA-Si

Y^ ^,K. v.-\\ ttjVvso

OCn^A

'S.raA ^\i^

:

A»rs:^avr73^":\ r^jjaoHfio

r^^^r^^VV^cv) ^^^otlAi^a r^VwA^ord-rDO

.

..iw\x.

^AorAo

r^<n"\o^o

95

rd\%\yL rwstiA

.^^orso^tv^v^A *

^^»^

x^^^ardJ^-^ .•r^-Srbr^ r^JtVjArxv K^VvArTD-^ tr^r^ oj<73Ar3^r^
•^V-vv^

,<n :o^':v.»r'^

r^A Kf ^

»

A_y..o rc^Vv_»n_xvv-»r^ r^"K-\jt"A

r^vv-j^_r7D .^o-x.» ^.3Qo"S.^o ,^^<nAr<^o wj^vro ><no"AOjjArDO 3o
,<7X.»"H-jc.A

r^_r7>":\_iw

jc-vv_v"a

^^.r7Dt\

"Kca^-^

jcva^

.

r^\S a t>

—^{

5

^

Vv_ir^ vio"V.r73 r^^-AOxA

A, ^^o .cw

r^"Aoo

om

>moVv_»r^-:\

»

;r^^t\_m V ^

r«^ v

:

^Vv

r^^Vv^w^m^-^ A.»njf-o

r^

^ \^

s,

r»^ »

^^^m \

r^liosAOj^

.

t<^

^\^\^\

A^nVvVvi

.

^jAm a^o

"^

"r%\rt

r«^3aH-^\

-^ oxAo_r^ r^ Vv_^r^Vv_at

» v

r^\

"^.r^

visVvo-A-jVv

v\

v\

v

\

":\.j:^

^\v\\^~i

\VfY> .\rj^fY) r^\j3VvVv

r«^

\ Y^o

vc^Vv/\

v

^>^.\ v^

.'r^-S

A

fY>

"-fc

Ao^-^

fv>^<n

^frt

*

.^^^r'^ r^aj3J3o oarD

":v_2^

Vv_*r^\-»<73\ Vv_ir"^ r«^o_yx_mo

10 r^-H

A

.^r^o

Vv_ir«;f

rwrrxXat. VvAr<wX.-^o r«^Vvo^r«^-^ r«^V\AroAJ3

:

^

«^

^

r^Vvo-v.^.\-r73 r^-Am

Vv_»"v_jt."A

mra

)^

32

.

*

.

r^vvjoc_ro

r^-Ao .AAu-raVv

r^lA

crx. —fc

tS-xa .\ s,

A^

^\i^ j.mo

r^^SjaAm

*

1

5 v" ^.

UN^r^ SoxiVvj ysAjTv \»\(Yv»r^ r^Vvo-KVvjoo m^^s^n ^^^oAjcj
:

r^oxAr^ Vvo-A

10 ^Ts

»\

omj3^

N.

,m

r<^\rnr^-^

^jA^r^

.^r<w

^jAm

Sr^r^rD r^Lr73o\rD-^

r»^^»

^

A^\x:^»r^r3

.:.

r^m^*73 r^Ao

:

»^_o^m .r«^j=aAojtA r^rnn^ .^^arDr<j
r«^!r73Li^xrD

>H
20

;

•.

.

s. Tv

'-V

^t\

rcfVvo":v_vi

mVv ^mo-ro

ojA

•\-\Vvjt.i<^-A

om

r»^

fc

r^
fv>

"v

r»^

%Y^

\.v*^

.

»

-tx. y.

r^
»

.

%

A

(Yk

•.

.txjVv^-a

.om

om

^-A
.

^-S

r«^Vv_\o

fv

,

":\^

»^^'V-ror«^i

ijsjr«^o

\

%r^ ~t

ys-jrCf

3o

\j

\

S^fAA

.

fv>A

^

^mo^vj^o

.

•.

r^y.^vJ^^ .raoVvo

.

vi\^

^-^orTD-rv

^r^

«^^ojr"^

^m^

rD-A-A

v

.

fv)-^

^moAr^

-p^^vja

"V-rTar^^ r^^.rrv »

AJa-a-a ^-ttd ^r7D K^tVjwro

's

vv

rtm V\

\^

y.S-^

%

*t\-\

^n

r«^nrDr«^ r^lc^oroa

^"A mVvvxr3-A

^ro^^

"^vrar^^

"o^ .rwmAr«^

kjs^y^ \ r^-A-nVvro

.

r^krooAA.

r^ \

r^u\\ r3o\j3Vv

^r«^ \.%.yr..\
fv>

,

m

Qj

^^m

r^^roAvv viN.»r^o

\»\^,m

r^VvAroA

jt_ir«^

.r«^AA-^

r^wVvS^Sjt.

Vvx."^v^,m

vsrA vivS_^V\o no-wr^Vv r«^oxAr^"A

r^^r^

r^^xJkra r^^x vVvra

oAAm

:

»^^^

w.^Vvxj r^Ao

i< Vvojjcj-Hraifvro .\s,
25

om

.

r^^Vvaxaa-^w

A.kvv

rao^r^^ r^ja^^v-A rdraVv^rD ra^Vv^

:

r^^oA^

r^-AO-rD-A^

\

m»Vvir'^

.

r^ Vv\-^

mVv-AwA

"^^'^^^^

^-^ ysA

^.ro r^_AVvA-»..vv r^A^^O^ro

^_ro

"V-yi

^rd

rwA r«^r^ r^Vvrr\
.

m Vv \
'wv

\^

"^"^

vv - ^v jf-r^A

i6

r" a.

s

0030 .A-r^ ^rn ycn Y^n^tVkro r<l»\m-^, cjo^fAyiA

.r^\m

r^^o-ra^

VvAooo

\N

*

•.

^

.S^r^

\

.

\

V

t^cn \t^ ^-to

.

^ooA-r^

-:\

A-viA^A oo3"A

^_r7D

»^

\

'v

*

V

:

^v:^

r«^=3C73-A

•K"a._r3^fv.3n-^

^ron

A^»A..in no^v_J3

.

^"^

^fV_Ar^

T^

•.

r«^

^^

.r

—tr^

. .

V

^m po^
VL-»r«^"A

^ir^

s \

t\ ~i
fv>

rv

,

s.

.

^rno

5

r^craAr^

v^Vv -^

:

Y^

^\_.ro^ (w -n

^rvrTajA^ r^VvracrjorTao

^

^-^v

^ctj

^A-r73

.

.

wA

i

o

^^J^^C^r^

2ir<^ \

r^^ovrrxsCTJ

»\^

.

..

dvro

rcScn>^ y^jr^ r^rooA^-:\

,c73oH_*r^ vi^tvA^rocDO

«^^"^-rardj

.:.

•.

Aosk

rd.roJ^J3 •^7aA^\

—t^vTn

-ji <w

\

OC73 r^roj^a>-yi

rwTD-K Ydjrry^\ us_jr«^o
.

^C7x\ dV»T^ rL

rdAo^

"

r^Ao

*i6r°6. r^j.roo.\-^o r«:^Vv^cno.ro *

r^o.roL.ro

.:.

...

rw^S—ac-^ r^^o_v_rrx_*cn

\o .-^o-n^

rd\-T\..%Y^ r^

r^^N

^-^

r^^o r^X fv

rd.vja^.r73

.

"VjJ^^^S-mY^

A^

^cTxAri-^ r^lxj-K

Vv

.

octxA-a

JIlJa-^-^

^rn

•.

yr^ »s--K r«^\.^^.rrxr3":\

^rA>.ro^^r^rooA!^ ^rd r^y^m

r^oc7XJ r«^Ao .A_Wwjt.V\ r^si>^r^-\ r^^fVxxraj r<^^rAro yN.»r^

^^^c73A_Sk ,^^o-iwn_i":\

Ar^

.

rdj\ro

"KVv.r3

usA r^ rv

c7XA_ro

rdi^rcf

.

r^Ar30jaA":\":\

Axr^^roA ocw

.r:^.^"^

.

AAro.ro"^

A»"S-Da»r^

>tv «Y<^

^_ro

•.

v>^»^

^\>

^ ^":v ^

.\

^ ^-ro vA

,^_oc7>-v_ro":\ r«wAoJk_xso._vA

vx-An
-^

r«w_ir^ r;^_^_r3

t

^^^2^:^
«.

fw^Tv

>A

AoA

v" a.

. .

p^

r^cnAt^

s,T\ ,o3

.

r^jcoVvJL^[V.r3

uv A.»"A

3

-

XVXVII.

c73VA.ro

ocp r^^fVvS-yyA 26

:

•.

•.

u^wvro

\r^rd r^c7D r^r"^

r^r<^ «."V^

r^A

y\ V\a\^

r^yirDOX. V\jj"KV\ r^V\o_v.ro_*c73

ir^-j^^^^^^ VwV\o.yyr^":\ r«;:lroAx.rD

r^^tvTDjVva. ojVvjr^":\ ^"^

SYR. B.

jVvo^SjjTd

r^^VvxjHja un/VvcA^ ajcd

.:.

^ro

:

,.^_jv.ro"^

.r«w.yy._A

r^Vvo_*or«^o * r^Vv_jLj^O"K r^^Vvo-sTLyy ^ro

.^A-yy^

or^ ^"^ ^<^A

*\ fvoVv"^

r^ H-ror^":^

r^^oc^sVx ^":\ rwAC73
.

>_yyr^

r^rOkx^.yA":\ 20

cmj^-Sra "^x.d30 .rwyv^jo^ro

ocn"^

pr^xio"^ r«dro^ "VA^^^r^r?^
*i6

.r3_x_r3._yy"A

^fVxra"^

HaV^^^*'^

s^^v.r73 r^^fVjAo-TD ^fVjrd\jVvj

.:.

.V s, .^r^

^tts

^Ac7x\

.:.

vs.roAjt.

r^A^^

^

Ar^x.

3o

.

r«^_roor«^Vv

.

c^xj^-Kor^

>_i73LAiSo .:.r^»
.:.

5

.

fYx v\

QocO^^ArTaAor^

c^o

%^r<^

^k

» V

,

V

rw-^o

^

»

t\

C£i<\2LmJ^cir^

-^ r^

Q^xjjr<wCV4

c^ojaosor»^

.

.

.r.W

(yxmt^

^y^

rjy

.c^cvx^rC^

us_x_in„x30-AA

>J»r^_^

c^cv

.

c^or«^VvorrxxY_

r^vr Vx.n r^^ooAr^

r^^^iLi

c^xxir^cv*

,^_ojc_rTxjc_i-^

.

.^_cur«^

i

^\ v "rw -t^q

^ojc-a ^rviw"^o
.:.

.^^cv_co «^^^orarw

T^mAr^A

^^^r^-^^

r<^VvoAC7>^

xjirxX^ r^jaj^ocmoxii rwV-v^^r^ VrraAjc

10

>

co^tv^ojCd Vv\^\-:\

~n ^-TTD

\

-TD^Jvro

"^"^viTD-A

r^^f VvcvxTrxjcn

c73A*-:\

r<rVvcv^^cvx.

.:.

r^cTxAr^ jAiAAo r^c7xAr<^ >_rrx_viH yp^x^zrx V^^^-a
1

5

•.

r^_»\_»^ r^^cTi "->r^o r^
rcfVvcv»"\jj^r«^-:\

c7\\*\\o

.

v

,

A.ir^A

* 'lO

y,"7>JLr73o

r^jclxja r^orv^.QLr^

r"^Ar3o":vr3

^^^^ms,^ ^Ajr^Ao

^"Wx-m

r^m\rd-^

r^)s\Ciyi7XtC7xr^o

^cv_^^cv_x. Vv_x.x\VvA ,..^cn\.*^\o r^voe-rnA
.:.

2

:

r^w

yjS.yL

r^^VvH^rA^^

<Y>

:r«^fYv»-A-\.^r3-A

^

."^v-^^
2

^o

:

r^wC^xAr^ ^.m-A

rcrVv_r73cL»-?v

Cod.

:

:

rdrDoJzxxvo r^rrxxvi^

^uaSo^-^ r^rDrD^^A^CD r^Ao

oc73

^cTxra

.^_^JvAjr3J^^xj\\-A "^^ ^rn

r^VvcuVvracv^ ^ttd .^^\Av:\ -rvrx^r^^o :rwAVv

.^_oc7XA-r73"^A

r"dc73Ar«^ OC73

^

^cvxx^oo-Aor^^Vv

Vvjcvr^^ r^ r %\ r«^cvw

r«^^ T\%\

Ao

^^^\pn^

^m

AAj-?v

r^^Vvo-^o^-rTaA

'.r^rDKfo r^m\v^-\
r"^Vv\_vx_rD

r^s-rxyrm.

rwacc^aA rwTo^^viw

.^^ \

r«^Vva»s.\.-:\

;

r^\^

N^ -730

.\\.r3

^».<\\Mcv3t.

r^^\*s^ ^^j\m r«^o
:

r^roA^

-p"?U3

^r7D":\

-~^{

ocn
.

.

1

7 r" a.

«^ ,^^axA.aA

V

*

.

.

r^"\.r73V-rQ"A cDVvA._ro

^

*

^m

.r3^"Hj3

^

•^ v\

"^Xi^

.

^iJ.=rx»c73.ro

vyr^

:

.

\

>

^

\ >-\ vv

A

.

•.

"^

N

"^

r«w_»-Ko

^o

y

-^

Aak ^ro
r«^"Acn

Si,.

^^

"SA—fio "^y^X

.

r^^ocn

r<l\-:\":\

.

^"\-Vi":\

^-»<7a^\ \^ ro
^-j^-Jv-»":^

^vm

:

r«^-r3"\.-jaA

\

.

•.

>

v

vv "\

ov_»r^"\_»dv_»

'

Vox
3.

p^-rrxrD

^•Hn.i^ •.r^£x^^oocn ^iA^^witvro

r^

r^-Acrs

^cTx»Vv»r^ rw^crxrDrC^v ^»oc7j 20
Vvocn-^
"^va.

^ro ^t\ .^^ctj

.

r^^-^cn

Arap^r^

:r"^Aro ^xvcn

.^C73.\ ^vw .>^^\ *»^ ^^^cnVv.rax.vvro

is^^n.^o

v.r^n

^ocn ^\rx.co.ro

^i^\r«^Vvrcr

•.

^^m

r«:^\cn

membrana.

r«^ »

"tocv»

s,-\Vvro

"^A^^r^^ro
:

r^^fvao.rD-^v

Ai^rso .V\ocn

^_v_ro ^»A.r30 oocn ^xrojj3

periit; forameii in

ojan^tvxior^

.

^Uijri^-A

^or<lx-V^_co^ r«^^\v*^ ^r^^S.»^ w^^orA r^"Acn
qoj.^^^^a:^

^\.vvii<f i5

r?jcv\^ rwot.ov^*^

r^ —V rbn \ s —^ ^_ro ^ocn r^n-xiD^itV-ro

r^^vjcA

^vn

.^^c7XA-»"S.vi

r^Arb

cv-jD-x-^^cnn":\ ^-rso <s\^y^ r^^fvjc»nj3

ocn

«^J^

\

^\r^

^xacts

r^^"V-»^fVj rt^L mcn"\,^r3

r"w-xA>S^

^^jH^cv)r«^

V

«^^octA

^ra^^^ro

T^jAO"\-rD

^vV^^

^6o tjs^r^

.^r'^":^

^oA

^3c9li

.

"To-^V-rTa

c73.rD

10

ooctj ^»"^^

:

r^-So-^x

Vv»^"\.»Vvj":\

A_^^_roo

^ro

n.r3.ifc.iA

•.

{WTa^vvro

^vy^

•_o^a3..rD"^ r^wV-xxjrCf ^tv_roL_vi"\ r<^

^A^

.r^cv\^

"o.^

ooctd ^^"^rDVxiaro-A vrs-ar^

^ro .-Tonm r^Arrxra

•^^cTxA

n^

r^Aib Vvirbo r^^^o^r^f

.^^cn^r\.y vyro"i

ir,-ro| ^-*3e.\^ro v^sysyjL
:

CTaArCf

A-TDjao-^-^ r^Aro-A

.r^^":v_yi

r^^ocp ,c73oVvjr«^ r^^Vvjob^rar^ "^•^vrrs
r<f*^^:vjA

c^oA^ m-^^

n^iwm^ ^j^^r^ ^xwr^ ^ro r^jcArd ^^*^^

ac^^^^TTaA

.

•.

5

A^ ^^a^

r^^^^

^jmv^jm^-^, vsjr^ cnw»^»i^ ,cn

r^^o-.Si-V-yi"AO

\

r^cn Ar^-^
,cncAiLi r^\j^a

r^r^^^^xXsn^A

N..^Ajcv^-A

r^^coAr^ Vvor<f »\^cy) or«^

<^o-»"Kr«^"A

-^p^-jar^

^\r3"^

r^Vvjc.cvx3r3 ctjA

fwA-A rcT^axfiax^rora or^ .r^^cvacj^ja
>cn"A

^A^fwA

cTxra-^v

^rocv^ w^^SLTJorD r^VA.=7D .racm

•.

K^v-vi"^*

)-^^

B5

r^\w

Ai^a ^A^r^A


«^jJvrrsT^

r^o\ri

r^<7xAi<^\ aaVv'^ \ \
5

»^

^

vv *

^-iv

r<^

,c7i_rD

»\

Vvjr^vAwi^

s^

.^^mA

•.

lyacijm r^

.

Arajb

^jja

ox-ra-A

r^^sv^crxr^r^

^"a ^xj^-H^t»^

\o^^-=\ r<f Vvoj^Vv^

Vn

r^-^m

.^r«^"A

^m

-K^m^

^ttd

-730.^0 r^A-A

.

Vvojcx^o r«^\\^"y3^ ooA^

•.

Vv»\rDr^

r«wv=^r^ .^•Hjt. r^^Vvoy

.\j %\ v.^

»

^:\

r^Vv_3C»"nj3 r^Vvo^VvjAVvra-A r^Vva»^vvi

ojcTj

SVw

r^wVv^AVv r^ Vvo A-mi^cyxra ^^^oj^A^

\-=\o

.

rw<7Ar«^ VvxjwraA

r^^V^oxi^r^-A

r«^j>r.»H.j3

,^_asA

.^^cpAr^ ^"A

'

,^^oA.jAvm Au^ «^^oiAjA rcfVvcAj^

.

r^^^jj^-^ c7aVvoj>^\^*73

cTXAro

"^V-^

^"Viw^ror^

•.

r'^Vvo..vA,\ "73 "^v-^o
.

<n "^

)» ci

uv»t«wO

rv.?\-rv^-A

^V

oxjVv-»^ r«^^

36

-»->(

^jAV\oVviC.rrj r^Vvo"\oA.jc^-A r^^Vvo-SVvxrrxrD .^r«w* --poA.^ "^v^ 'i^v^rt.
i5

.:.

^Aror"^

ocp rd_v_ro-^

.

-yoAiw ^m-rx r^xjHja-^ r«^VvcA^r3

.

»^jY^r«;^

^Oo\

i^^-mx^Ilro^A noA*'^ t^^KoKT o\

cnx^

r«^Vv.\s^o

.:.c73Vvojr3Vv2k.ro":\

^^\^^-:\ r^T-W-jc— >-mL_vAHA ^"^V-rTxA no^^x-noA r^-K^ x.,
.

r^Avjcj^^vja

20 ,<7J

:

r^":\

:

,^_V\":v^

^m

^ \ :r^_3C_»"^_J3

V4

^

,c73w_-r3

.\

's-r^

V

\

^jjtjr^-A .r^cra

•S-mr^.mA

r^Vvo-jVvwjAVvr^

r«*^Vv-jc_*^\_x3

c7x_»Vv_»rCf^ r^w^^oVvVvA

"^v-vv

orojo

rcS-rao

r"w_vAO"\o

^a-vv

^ r«wVv.AVvo

\

c^aAj-^
> V v\
.

"S

fv>

»

*.

.^

OC73A

^-AO-ro

^ m-^

^

«^ \
»

V.

^ro
.

\

"^wi
'^•^^

r«ilAr«^

oji.^je.r^":\

or^ r^^a^^i^ ^Acts ^rn

"^jv

.

y^joikKrd r^

A^^

,c7Xjr>o

r^c7DAr^ r^VvA-ro-^ r^v».^

3o "S-ror^-A c^a.roo \. (y>o fY>»"v:^

c7X-»Vvjr«^-:\

.^r«^-?v

r^\.mr<^j:rx^

r^-r3.-»Vv-2i.^o

c73V\oVv_»r«^ :r<^roojj3

r^^r^

VvAVv

r«^V\oVv_»r«^

:r«w_xjH-j3 r^^^VvcTxrar^-A

'so"^ —»

^jAsT^^

o»cyv\-a

—> p-K\ r^vx^ "^wao r^^Vxo^r";^

20 r^VvoVv_»r^ .^r'^ r«d-roo-v._in Vv_x-:^
r^^Vv

r^^^Vror^drrxrD

^vwoA

"^vva

.

.•

%

'\ci

r«^ V\r«^JiiLi!^xio

r«^jjA»-^
:

\

^wi

c73Jj^o

^>'\.ror<wO

^ooavv^jtrcf^ >cn

^roo

——

'

T<^\cn
17 ^° ^

.

Kf>f\oVv_»r<f

vCks^oy^

)»€^-

rsljQjc^Vv=73A

>

•.

rd^-^o-jcroo t^

y.-SJ^ -td-^V-TO ^\_yi

^^

TuA

V

T"^3C-i\=s

•."-p":v=7D

r^^o^tV-»rCf -To^^rTD

.

\^cy\\^\

us^r^

r^cTxAr;^

•.

^m

itv_»r^3t.\^r3r)

r-S-mrcT-i^l

1

.

oo<n

r

^

V

^

-r^

^^^•S,^

fY>

\-^

vs-jr?^

oocn

,

^^^^vXo::^

^^a>

%-S_^

(v>

•.

r-VrTDr^^l-A

r^3C»^vx3
.

:

*i8

f

a.

^o^o

r^viA—c^Hrv

,'^[y^

V

V_a>l

Wjcd A-rojbVu

\rordroA

r^itVjAo":\ r^itv-viojc-ro
r<^v*

^

r<f <Vn

r^o

A

<^

rw»-\o\^Xr3 ctdAo

<7xvr30":\

v^

•.

••

.

S^
.

^<T3j^r^

—>r<^\

i^^oa rcTVvavi^ro

•:v_yA

r^JtViCj-^ja

A^^

o-^-Sjco
r^-\j3^Evro

r^^Vvo^VvAVvA

rcf^o

rAv-3C-»":v_n

Lilterae uncis inclusae

parum perspicuae

20

I^^CV^^JA-rV

,^^'\-ror<li-:\

<7>A»"^ r^WJtv»r^"!^ •.Smr"^!ro\

omissa in codice.

%

rdl^llY^

ovcoA

Ar^^

,itvrorcf

S,

V^o

rcljA_ro"^ K^\<7j .\roi<r^roo r^viiXro

r^L^\<n ^_roo .rsf^m

'

-SsraA

^»-:\

or^ .•t^_mcLi_n ^-ro

m-\ ^ T^o-jA-roo
v^^ojifu\^":\

^ro

r^^oi^^r^

iv_K_2k

rwvA_»

.^^-S ^v^

*^_0^.r00J3J"^

i^A^o

^A<73 :^r"^\3t. r^v

Qayv-:\

Ib

us—»rs^

w^j^TXJrj^-^

%

r^itv\^o r^^o^tv_»r"^

t^cTxArs^ ^ordj^-^-r^o coci^^rd-^

A-r3J3oA

fr^ol^

c^o^Soi^S^^

,-TO^uro Y^xi^ r^^tv\^o .•^^•^vro r^^oitvar^ itv\^

r^V\oVv—»t^

10

-^aztd rcf^oVv*r^o

-To^^vm r^^oitv»r^ vi^irvicrTD r^TDr^o

^j^ooo

^oa

x.\^ x^v^

r^xmr^^m

c^oJmo-^o

f:

Wm.m

r^^tv_»aiw\r;^

«^^or-^jc^^^^^

^KXj.r3^":\

.iw-^ojcmo r^V\a_oAaa>

1

5

\3or"^o A-coarTD-^ ^-A ^po .ojVA^rTacD

«^V\A_m

r^Vvo^»r^o

•-p-rx.rTD

'^^-'"^

r^_i-\rD -AJarc^v -Va^^^jdo

v^^^jCsn-jQ r^V\o-i^fVjA^ c73j^r^"A

:

%

mrD

.r^^-AO^Y«^o r^^EVjuvAo-^ r^VvAjrotra
^vJay^ t^jocjKf

-TJ-^v^n

do^^^-to^ jVv-mr^

r^V\-^o«^r^ vcf^tv_A._ro ^v_*^ Kl-rrv_»
'y

,<noVuY«^

:

kIAjd* ^-wzi -p-X-^

<7x-*V_jr^

V^

gao \. ->

%> { 37

v

^^ ^ m

w^<730 o^\ror"^

in codice.

^

Vox

9i)

r^VvooxAr^

p^-H^ rwAo

Vvo"V_».i^>A ^ttd

ocp r^^iot-oS r^o^

.

r^_yi'\or^_rD ":\^ r«w\-Dor^_r3Q r^ljoa ,-»^v_r73
5

rc

V

A\

Ta

r^^Xt^^vjD

rw_^o^\-^

OxAo

r<llo

fv>.ro

*

^cvvTD

oxi^^wo-A-^N

^oao

:

r«^Vv_\.."73T\

,\j3Vvr^

^jL^n_xx^Vvr73

r^_^o^\J3k":\ Vv

5

orw
,

y »H,J3 r«^VvH
r<^ V V

r^ \'%

^ r«^VvAVv

003":%

•.

r^vx=i.o

^

vv

oiA^

r^cn

Ac^. or«^

yrt. »

A^
.

ri^\

•73-:\

r«wA":v-CD

r<f:v_u_r7D

\
:

V^

.r«wOC73

^\

K^Vvo^r^

r^A

,

"^

or»^
.•

:

r^^o^rvjr«w

r^^^

r^ro^i^rvr^a

.•

r^

r^^A^

"To"?vr73

«\

o r^Ar«^

>^

or^

^TTD

r«^r73^itvr73

r^VvojVvAVvTD-A r^vj^":\ or^

~n

.

vv

:

^Vv-X-JSqo vJS^^

r«wjC73^:vj3

\Ar7Dr<^* -^p^^vja

r^

Tf

^

Isti

VA^

r«cfVv_jtj^vj3 r«crVvOw»Vv_jAVv ,cn

va

r'^"^ vv

"KVvrD

•T)T\

.^r^

r^ifVjj^rvita.o^^uo

»"?v_i3

r«Socj\rD

cv>_r73o

r<lvj^

^-r73":\

r«^Vv<y\ ^r«^-A

r^

^-^^r^a

v\o-\ —>

r«^\-rr)

r^Vv_xj"^_x3 r«^Vvo_»V\_AVv:\ rslvj^o r«^VvoVvjr>ilrD-A
.:.

8 r" 6.

T^»-Kor«cf^^rD

.;.

95

1

"VcorajiTD-A r^oiArCf

mVv^rvj"^ "Sjto^A

r«^Vvjc.»":v33

\r^

r^VvoVv—»r«;f

~io

Aa.-^

or^ r^ ^o-vja-A r^rrxx. nS^M

,^_o\_r73r«^^rvj"^

r«^jr«^

cK-sVvjr^-A ^-jAXttdo
»Vv__r7Dt\

-^ua

-i ,^_ox.r73^rv_xj-^ v^Lxj^-^^ r^ ^m. ~^r«^

n.

r^V\oVvjr«^"A r^juyjL^

.i»*":\

^rn

rcTvj^^tviTa

y\v^-\ v^SfYv^r^

'^o r^^VvoVvjr"^

r«^ \ » v,r73
9

'^

%

?L2i

•.

•^_o»i05 o-\_rDjb rw^-voa ^r^a ^-a r«^oo3
r^^Vv

^oa

vs-»r«^

Tv^ •v.mr<^^,3rjo r^w^oVv^r^a ^r^^i-KVv

» *%

r«:f V

r<ri\AjAr73 r^yAvra
1

003 T^^or^xyj Ar«w\

^k^J^nY^ %Y^JIL»-\J^ Y^Ci\-\C\ ^«^•H^-^No r«^r3r«wA

OXJ..r73-:\

^jAoj r^o3.3bLJt
V

W^Attdo r^^^S^

rcf

Vv_x_^ or«^ r«^_r730JkJ3 ^fvWv

10 rwjc_»Hj3 r^)s\ch.:=^r^ ^J=n

r^

^aS

•.

x/^-\

S^^^^o3j^^ ArDjaoA .r^Xjrouc^o

,yav^.J3 Y^ -S

T^o->A^-:\
'.

r^\^

K -tdl-x,^

coo_iA.

.:.

.:. i

r?^

pAr7D-:\ 'ig
.

v

wVx.

r^Vvoj^wv

r«^o^"v^":\ Vvj^ or«w r<^mc\\T\^-\ c73^ojt.'SAr73o

numeri

in

margine codicis appositi sunt.

v" a.

>«~

--^>{ 39

r^^^jiooVv oA-^

r^vj.ii*\l

r^ \ rrx^

r^^rv_»*-^a_yir^

r^\

,^jv_i^r7Dr^:^

•.

r^\j3 ^\=d yD^\^n

r^.*\ rv\^ ^^rvrTDrs^

ib itV-vra

.

A\_mo

,03

«m^rTD

vA—irvrya

.

^ch^v^-^

^xico A.1^^^730 :r<jt_»Hja

5

.j.r^xVAj^ <73.Vx^O <7x\j-A <7XVx^
r^_r7Da_v_33^
.:.

.

r^!_r7Da_v_x3

Aal^ro

r^Vv<yi

r^^o^r^o

car73^rvjcr«;^ r^vx2k>o

r<lxj"aj3 r^o-A-rx r^r7DOJj3

^r^

,<73o<7X-r7Xje.

r^^fvWvA r^xj^ra

:

o<r)

A.^r73 ir^zi^^r^-^, \^yL»\r^

rd-v_x_2^o rcf Vvo^t\^r^o

.

vv-vjiTXJ-A

r^

y \r^ r^ \ \

»

r^lx-V-iwHrcf
i.

A

^_r7D

•zx.rTa-^

^^ vXv\r\

\o

N.

r<l\o r"^-^

r^^^o-Hj-^vx^ VvjuyiVvo

r<^^<\Vo,\

:

* r«^Vvo^fV_»r^ ^-Ttd .^ \

\ Avw\

a
1 f^

r^xjHj3
.:. <7J

r^Vvo<7jAr^A

c^VvoAanr^o

rvV^^tvro-rx

,

.:.

Ar^A

<7x.A

r<jo\rD

rwJcr73jA-:\

:

..^^^

r^rDr^-A

.^i^-rv

.:.

<73L_>Vv.yi^tv_io

.:.

,<73

<73Lxry>,i>

.

ca \

t

T)

r^^tv_x_j"\_x3 r<r^":\-^ r^_A_rD_xx_r73 r^_A-:\o .<7x*Vv»r^ r^vx2L
:r?^r7xyi^tvr7D

r^

\

r^\ or^

or«^ ri^^o^fv

^-rv

*

amr^

r^^r^xvy^fvrTD

^r73
.

.

V

r«^_\o

r^^oVv

\
•.

'-prs.

TA

,<ixjr>
•.

-^jcxjcJV^^r^ r^^itvA^r^D^
»r«^

,<75

\o

r^

«.r^

r

r^Ao
%/>

rwA":\

SX—'^

.

<73

i":\

r"w

\rcf

xa

^•n

o<75

•.

r^o-H^

"Aaw\rD

r^^Vvx.-^ r^3<_»\rj

.•

rdjAO-H

.:.

90

o

<73>.~73au3":\

r^^Ao r^-r^r^

r^irvjc»^\x3 r^^a»^rvjAV\"^

oxxroojjD ^ro

^a_v_»^"\r7D"^ r<^"Sr7Dr^r7D-^

:r?ljc_»H_xi rd^sKOiJr^rd

<7xA":\

:

•.

"Aa.yAA_rD crvAj"^

ifvsci-SrDVvri^o VvrrvicJ^^^r?^

r^^Vvx^^-^jD r«^^":v:^ ^xXD^^-Xioo

"TOw.

r«^Vva»VvjAVv"A

:r^Vv y »^_X3 ^Vva»^^x\^

:\r7Dr^rQA ^xxlir^ avi\ror^":\ usjr'^

AVv-i":\

r^^tV-X-i-^vxD

^r73 -^po.x^^fvr7D r^<73

\r«^ r^^tvA-ro"^

r<f<y>

*

.:.

\_r7Dr^^rv_i"A

r^^a_vjcj"\_rDVvm .\\.r73

"?L_yA"A

*V

^x\<73

:

r^<73Ar«;^"A

.\ s.

r«^__rrx_x.

»r"w\

Vv-x_^ or?^ r<Lr73aA-TD .^s., r^Ar«^
.;.

v^r^ r^vxvm

r^^^—^rs

"^yA

25

"^rD

oxroAojco

V\o-S_»^fV_x\

^_x_^i

^ro arrxxXio^VvrwA r^roaM^vrD
^xvAa-^v ^Aj^^-^x r^v»"A r«w5tJO"A 3o

:r^<7xAr^ r«^u._x_x-rQ-^

<7x_ro":v_rD Vv-iv.*_rD\

^^Scv

\ ^-rNciVvo

V

i^A-T)

"^ ^ T^

V

~v

Vi.'v

T^A

Vv-va-iw

.:.

*

— ^joxra
)

kIA^

A

,c73

n>.

r^^A-a^-»AVv

:

»

\a-^c\

^avvV^ t^vj^-Vtd oA

•.

<w

~->^

>m

«s-jt^o

«..^^t^

or^

—» T^-Aoj rwVJk^-A

i^<7xAr^ r^VvA

"73

r^V^o_»VvjAVv

r^ujjcmjra ^r^-^ ,03

^

20 -Too^
.

oxAo ,^^

"^v^

y^

"^^

r^ vv »y

.^^Vvo

r^":\oa

^ooo

:

N

*v

tVv-irw *

'^

r<f %

\

i>

s,.S

Vv_»r«^"VjVv_»o

.

\

•S.cw^^r^

,^^^ rcfooo p^\
A^ m\ n.^ «jaA-A
»^£3 "^r^A
-

»

v.iS

..ik..cv_xj

r^^ncv^AA

r«^oiAr«wA .^^cvwrxje.^

vvAr. rwi^vjDaS^
^_r7D-?v

:r«^Vvxj^U3

r«:l\o

^.ro ^\_^

-t)

r?l_-r3

r3":\

\

r^c^aAr^"^ ctsVv"^ s ~^

s.

^

OC7J

v^

r«w^"\_J3

^ravV^^

S

»

S^r«^\

.^^Vur^ ^\.
r^-nVv-x.

v^r»^ r<ljt.o3A

.v.

.\ ^r^-^

CTur^a-^

^^

*sca

fwr^a

vvir^o

Y^j^n'^^

ay^jn

.^^^"73

r^Vv^^oVv

^"Sv r^VvjjoS ^ro-^ ^Xoo r^v»\

bis scripta in codice.

p-:\\

r"wixv.r7D-:\

^SjAVvx.r<f r^^VvxA-^v^ r«J^^cv\jj^r73-:\ c^%<y\\j

3C":\

Vox

r^\

-^p^a^^V-ja

r"^Vv_x_x_r3A ctA ^v^VvrTa

^

^zn

^xi]^r«^

r^

v fv>*\\r<^\

'^v^^o

"^vu

r^V\cv_jor^_r3 .,.^^Vv_ir«^

,^^_jx_i

irv_»r«^":v.rD"^
.:.

rr^-K-S

'"^

v\^]cv^cu3>r3

\^

.^^cvrajtJiVvVv r^^-^njA

r«^VvjLjHji

r^A-^v-A

.;^^Vvjo<73
.^r^o

^«TTD

^.173

rwxvoxran

r^^-K.rTor^m

ooAXioor<^-?v

.^wOjcj ,^_\r73-A oocvrDrwO

r73
»

»

r"^o rdrar^

.i^^xvvAjr. r<fVvav*^\m u^.»r^

oxA

v

.

Tw am t>wVoVvt^

.

^cv-x-x^c^oK^Vv r^-\-:\

.:.\_axr3Vvr«^ r^xj^^xn r^wy^o-K

95

rdAT^T

T^vjtA'^ cnk\(s^x\r^

r-^^ <^

,cno^r^

r^3C*nj3 r«^a"\o

i

•K.mr^^r^^ r^cioAr^ r^\\*7xm-:\
r^-x-x^x-y^

i5

V f>

^vv "^ y.^

V^-^-qooWt^ r^A ^r^ \fv

Vvn^-raVvr^ t^^Ao

,0

~->a

-^^a

'19

r° a.

^iTD-tv ^tv-sorcla.

.po

rd-x.cno

1

9

v"

rt.

7%

>

\v

y^Vv^o
":\

Y^\Ao .r^r^

r^jm

•:v

:

r^An

^

\

,.__o_i<73

\ tv\v

^

"51-^

1

9

v" b.

lo

ri^Vv^':^»"^

os^av^-K^Vvrr)

r^\^—rTD

r^-ir^

-^x^^

» \":v

:

'TTL

^r73

\ ck

•\._r73r^

«^^oaoQ ^r7D

us^ooAo

i^ayAj

or^ r^-^"\Vvr?^
.

i5

j^ArC^Vvx.r73

^"Vjbv r^VvAV^^o^^

%\j=rx.xjm Vv-»r^^"\.M r^^y.oA^

.

:

^A^r^

^oA-^v ^rd^a:^^ r^^^o r^VvrDOoH-car^D

^"\_rD":vVv_r73

r^Vv»»obAr^ r^\-rb":v

Vv»rC?v»Vv» 9o

«vN "^ ,^^<7xrrx^ ^x\Ar73C73":v «^^oioA orcf ,^^\r7D .^^ooA

^-A_»Kf"A

*

^jdooA

AjJ^r^^oXxwroA

r?l.\xyi^

i5^^\r73 ^t^d A^\"^

.

,^^<7X-»Vv-»rw:v r^_r3it.oji

r^V\oAAj rdA

: .

.:.

\ r^VxoA

<\nr\

r<^V, o

r^^»vr\\\^^

Vra r^vax-^v

itV-sr^-A-^-mw-X-rTao

r^"Aoo":v

r;Lr73w-x«£^":v

^-r7D •^^v.r^D":^

^ \^
'^

>.\s-^

.-VrTarw-^

or^ :r^o<73 ^rn \\\-\ ^A^r^ .^ y u^i r^o<7ir3"A

>J!^»":\

^

^V

.n.x-VAVv-m

r^A":vo

r^Vv\r73Lr3

r^

^,^ ^ \ po_^_i

r^—yio-A

r^r^

*73-\r<^\ Vv__*^rJ^

r<f

vi

,—fcVJA^r^ <7X»^rw r^ ^5^^Y<f

^JJA

.

^jjc-ir^ ^v>vvv-a ^»"a

^\r3"AVv.r73':\

r<fi\\.r73 Aitu-:\ r^-SjQj r^-y

.:.

r^

r^-ra^S

>\<^-:\

rwSo^v

^vtda^-a

^vsw ,<730aHojc\ .:3\j3.it\ c^yjrxych tv^ 5

r^3AAX.r73 * .^^\2oA-:\

o<73
<

^^

*V\

r^\Jx^ ,<noz73L^cuA

^.ro-^x
*

{w

,^^r^^^ .^^o^^oA

^A.-\A

;

^"A

r^.»^r^

:

A-»"^ r^\iJ^

^ro-^v

^\jr^

r^ooAr^A

jocjLtdA^^v r^jioS-TD V-^-x-TTDr"^ r^V\o.v

-x^ *

sa

.

,.v.

fY>o

^-v_x.va.

•\«r73rwV\r^ ,^_o-j<7J
r^-Aoo"^

r^"\"\ojc.o

r^-X-x_A ^jbj
,^_a_j<n":v
<73l-\»^

I

^_r7D":v

^r73"A

^A. rajb r^ VvorvTDr^

.^^\Vvro

-^x^it.-^

m

a5

^\jr^

rdA ^nrTaX^^^ -^x^^T^l^r^^ .r^i^VvTTDA

^T^ \

r^rDJtcm

Vv\rD

:

*\\*d

^-x\_»r^ ^Ajr>^ ^jjA-eo^ ^»-\.^

r^Vv^»*"^ VvoA

S3

Vv\

r3

^rr> \^"\j\jco

r^aCi-^rj "73.xiamA r^ojt.":\
r<!rrxx33

Axvv usjr^o

^^jxir?^

"^j^":v

\o r^ y

»H_ja r^Vvcjj^-rDr^-^

r^VvAxvi^

:

,^_o<73Vvxiw"\VvAo

rwvv^m ys^r^ r<a<7A '.\^{wr73 r?^

^oorD

•.

oooA^cw"!

r^x-»"^^^

<7A r^avxr^a

3o

__^(

5

r

.

i^ ^r^

vv

V ^"T^

^

.^^gJSs^

r;LyioS":\

.i.VwA^cvx.

.

t^

r^

V

%^-A

r^-TTa
:

i5

^

\

r^Ao

^ *r^

-rOtvvTv

\

r^coAr^

.

.

»

\

oAa

»a

..^oo-jci .^octjA .^cv»ao3

^

(w

»

^Ajt^

.*

^\\n ra
.

^pD-^ rcfiv^^a.^

\ ^ \

-p^^V-rrv

^ji^rcf

r^ooAr^

.•

rdjir^lAro

:

cvxA^^r^-^

Aj^oo r^rcf

r^r^

s.

\

.r^^SVy-rv

r^":\"\-i

.|.

^

f\

^^

r^A ^rw

r^A-vi

^-A

r^^cTi ^v.r^
•.

Ar^

r^Vv_»oviVA

T<lA-ro-:\

AA_.r73A ^^^o^cn
,

^xjjm^^h y6i

.^vi

"^v^

x*^ v

^ »r^

A^-^o

>v-^ r^Acn .\V-73 -^cvj*

.

.:..r^O'\

.i^vio\rD pAro-:\

r^Aro ^^^

r^.v.cTaA r^-r73^.s,-^ och

T^A JCjr^A vy^
. >

\ vi

^"^oVv-scr^

•.

^

.

:

A

.

\

yxx£io-^

^j^ ^A.:^VvVLr7D

r^^sAA

rS^-Sji-A

^^

acvvA^

^"^^J^

^rrxjuCo-A

pcv^

Aj>,v\

^cn
Vcv^

^Wi ^po^^vjbo

^^^o^v^jiri

^s^Vr^

^^'^ -TXj^vd

^r^D-^

r^Acn"^ ctjAj-^

r" b.

^

^"S^^vx^

.cnV\Aro-:\ r^Vvofv>»*\n

Ar^

"^vri.

g^-pVv

.

,cn

^3^ us^r^ ^xi^^^-A

oA":\

^^^s. ^oo

^j^r^lAn

-SraA r^iw-K^

\Vw-a-a

r^ Vcorar^ rSotjHj3-A .^^octAj-^ r^VvoA- Aiw

.^^ctA ^•^cn CY\ro

qo

r^VvAV^H-^Vvm

V.Avy^^.TD

r^o"A r^m ^zn

on_^ ^jm ^"a

r" a.

c^A*\r73

..r^\_r73r^t\ c^x-x-SA^Vv-i Vv_*r^"\_j^[Vj r^Vv.-xvxAjc ^-^

,

^o

po ra-ac^

riljcoi

r^-A

yV-=v

*

r^iLr^Aso-^v

V

20 r^jCA_i VvcvA

3o

^cnoVvjrw-^xo

y^V/>

r^bi^SVu-^N

95

^vi

s,

.ido^ ^Vv_*cnAr^r3

7°"^ r^^u^r^

.

pg-S

r^

"^^-^^^^^

^^^ooiVvjr^A ocn-^

,^^ ^r73^ r^Vviro

~n \

A

\^vx ^ y T) ^r^\»Vv» AA=73Jt\

.."V-rTDr^ ooo

r^A-jA^ro r^

A^\

.

.V*^'^'^^^

no r^-K^tV-i-^ r^ \ Ar^ ,<no^5V_>r^

*^

lordJLscA -VjJ^r^lA* iir^
•TX-ic-^-yi-A

r^o

r^^^vvi

rC^ o^^r^-n y. cua ^rna

^•A r^vro-^v .^vi ^^Aj^vrrs

r<lA Ar^ rcLAr^

r^-rur^ xj^r^

r^^o.-\. --:^\,i3wSo

^v__*-.^

rw^o.\A.\"73 ^ttdo

r^VvcrxraT^^-rx "Vk^^^*

r«^A.T73t\

or^ r^Xoj fvooVv

r^VvcvHjdC^xyi

..rcf^ca—rarw^N r^xSr^

y

)k-»—

^^^cnAr» ^^tdAo ;Arv\ t^A

.^jxios-A

\

Zi2

\\jm

Vor^»^xio

ch^ \\^^ -A

och

.

^Aracru

'

5

-i-t»(

/i3

)»c-i-

Vvjr^"^ r^-S.jtj rdLyia\.r3 p.A.r73A CTk-Vj-A r^Virxra .j^^^rxi^

^(V^a^o

r^Vv-acj-J^-jaA r^cTxAr^ "^vi ^vs-^o^o

^(Vj^ orw cTxV»^ rd^xiDor^A r^n^i

rdlAo .QtxxXioor^ ^fvl^

^^\6or<^

r^

Av^

t<^^^vjs»-A c7X-^-V-S.-A-ro ^jso

»^^c7x»VAVv ^ro

V

a.

r^sc.*Hja

^m

Y^ "^ \^
:

r^VvocTxXrC^

^oxiar^

rrdrrxviVvrTD
.

^m

.cjxvx:^

-Tj-^vrTa

r^VvXVv

.

^v^-\

\\^^

ctxjjdo-^

r^

V v\o r^-xvi

.

\

»

r^A^_r73
.1.

.

"^.

•.

.

^3A

•^^ \ \;T)^

"HrJorwA

rj^_ro.-ViVv-r7D

:

j^vmr^ ^-^

r^^ » s^SVvA Y^j^^m

t^fVv-xjao-A-Sv

1

r^^^o
r^crx^r^

.•

.

^Ac73

,^^\r73 rw!vxoc-r73

\^V\oc7xArd'^

.•^cv-iC73

^w

•.

och

.

>

^-TTDo

.

.\

Ar^"^

\^

m

rCf^AiTD r^<7^r^-:\

^jj.r73^c7xro .^'\\r73 25

m

r^.r73cv-x.£>

\

\^^^_r73

rC, X v.,x»-A

cv.\

,^_oc7xJ»itvA^A

.v^xXAY^ r^fv\\\^c7x\a^ "^r<^\ octso* .•r^j^vxa

jA m'^ fw

usjr^'?v'^

rwA_x-x.r3o qo

r^^cv-X-3Cj\-r3^so ^-^^

och ^-A ^-X-»\-r7Dr^ .r^.xja\o r^»\

r^^S-ra-^o r^..nr^^

^.ro-^

r^xxrTD

^ v.w ^A-rajixm •Aayx\-i r^lmavjaA

^»-:\cv-roo

.r^jjc-ir^o r^c7x\rcf
"^V-vvr^-A

r^lacjHja

or^ r^m._wVvwro

\<1\

^»Hit\ ^r73?v .^x-vv ^jjs*"\Vvro

r^^vjk^

r^ifV»cbAr;^

0-vx-^jc_roA ^»r«sf ,^^c7x»"^y^- ^Ac7}

y ^ ,^_oc7xA^-:\

cv-rv

:r^rw

'^u.xrD

.•r^-Wx.o

x*^\mc^ r^a.>r^ unjVw^

rw3C-»":vj3o

o

:"\»rorslmA r^^(v>-T?v vs-»r^o .r«f^\Vvr30 ..^Vvir^

rw-iC7xA c7xA

,^^C7>

.

i

r^oS-AO

A^^

^Acn

:-\3.ror^

r?^^c73Cvio

.^j^

,^r7Dr?^ rwTTDcvxja

«^^^ .\x3or^

v\o":vrD ^-rv

5

Y^\ymr^-:\ -\vv^v.r<r

A^-^ rilm A^o

r^^^vvi

^"H-iTDr^-A ,Vvr3or?^ jtjo^ ovsf

r^ro^

v" b.

^"AorTa

rdA or^ r^ro^Vvro

^jjaSrDJip r^Scncu

20

r^

x-ir^

^i-a

r^o

r^ScTJOio r*l*oAO rwXs^o •To^^vro r^jccoor^* .r^jc*"^J3

jAArrxm

*

r^Ao .r?^:i

rw^r^-A r^v.v\Vv-m ctdAo

r^"\-r3-^o
20

A::^^

"a>i

r^^oVurwra

r^Vvoj^VxlVv

.

'.rwij^ r^^svl^

VA^

•^orTD

«iXkXioor?^

.|.r"^v^03 c73J=3

c7xjj":\

rwv\o"K"AO

rCdv\r73-^ 3o

r^^v-xj^v^on-jo r^ivA-xAj^o \<lx.^-xr3

x.SVv.ro-^

r^Wjcjr^ci

^-a

f^^tx-je.cv t\

,<75

^^A'^'-»

n-j^ Vv^r^-r73aA-r3 ^oaJir^ r^Vv.\.m
Aj^

..<7X.30CV.U30

<7>

,<73oVvjr?^

r^^o3^cv-3t.
.•

^fVjLjA^-A

»,.._o-A<73

\3orCf or^ r^iw-KVeTD

^jA<7i-a

yx^^m

r^Vvjt_»":vj3

r^ooAr^ ^"^xXj

r^^"\\r73 AjkSkm -^ua^o

^V-i-A r^A^o"\-r3 T>-*^.Tn rcli<73
5

VAoVe^o

^.m

•S^fv.ra

^-^

A-^si<73

r^.V-DcvxaA-^^

i

w^t^

^rrs

AAr«^

Vvjr^-Va-Vx.

acAt^f-^x

.<7x\

,<7JoVvjr«f ^Vjt\

^po

.j.^jAr?^ ^vx^J^<73.r7D r^<73 vyr«^"^-:\

Vv-ar»^^ > fA "73 -^To^Aja ^r7D-A ocn

^"A
10

%

,

}!^^\<La

r^r^ %

i<^Vvj<7)jrDrcf r<f^o"-^<7xiio

m A ^m
»

S:

"DA

^^^<7>
»^^jv_r73

i^<n_r7xje. ^\_^ .:.

rw-vio\_rD

w^ o-v-r7Xj<73-^

"A.

\

.^^<7i

-S '7> s.,

».

Acv^

r^_xA-.r73cv-x.-^
.

.

»

a.v^

^S^Sjct^do

^vjcTd

\<7X ~i

:v^

90 .^^-rTDuJt.
'=V-aL':\

.r^o<7j -v-rTD^

r^njdoAVv\

.^^<73A^

rcl\r^

r^^^-ica-Ar^

o<n "v^ r^-\>r7D ys <73Ar<f r«^"\.r7D

,

r^.^o^^\3-A ^VvcvjoSJ^-rTDA r^^ja-j-HjTTDo
rdrai^f r^-^-TD

r^-^

.r^ "^i<r oKf r^\
25 .^

^

's

^

,

js^^

^^iAA^r^^-rv

^TXTD-A

.y.rTD

,<73

.

<7a-r7Dcv.vn":\

^

Sic cod.

rs^«r7D_-jA

—\

r^^o

i^_A

.

rC^S^

Aj*vc^r«^

^\^\^^ v^

r^v "^r^

r^xvA»^ rwTDJCo^SrD

r^VvooiAr^-A r^f\jr^9i\ ^vr7D

r^^\\^

.

r^ooi aAttd
,<730^EV>»r«^

r^=Dv^ orcT r^\rD

r«wViO-SA

S2lv^ us^oia r^Vvjj^^r^x

y^-\ ^"AOD^A

.

.

\ r^-iAo-K r^Ao .^^-yiO-K or^

\ A-ri r«wAr^ .r^jcj^vxD

^'Aodv

%

r^-VrDo .r^rar^^

.\v*73 r^<T3Ar^ -7)^x30

ys^-^^ x-^

^ojcj

»y t)

\\

oiAj-^n

.r«^3Cj"vxD r^wVio-Ko

.A

•\>^^o<p

^vvi

.^^octxjVvj^

"TxscrD ,^^<73A ^^^Vurc^ ^vr73.iLi30 ^v^ .r«wr73ob^

r«wjt.cv.r7D

\»,^jdo

^va.

r^.ii-A_*Vv-r7D r^Vvo<7xAr«w *

r^am -p^xjrn

o_\ .^jA<73 r^VvjHja njca

r^-^

A^y^ Vvcv^o .^wi

^ "-^^ ^ ^

mv^

\ ^v.^

'^

onjrrvAVv ojacv^

•\_r7Dr^

^vicd

y>*\*73

"V-r^Dr^^^r^

•.

v\o\.Jo ...Jvjur^DrwA ^jA<73 ^ro r^^Wi

^\m-^jm

i5

»\<73 r«^o<73 .iw'^cv_jc.r7D

.:.

r«^o"\rD

A>r\<7> ^173

.

r^o

...^<73J.r7D

rcf ^cvr^jjTDAi ^rTDo
^-Hjc.

c^ ojAn-c^

>ODOdv«jK^ r^

,\

.

"vn

^^

r^xraoA

vs—jm"a

o<73

9

1

r

a.

r^a<n)s\.
21 r

6.

^^

V

i-

1^^-v.yAA Goaj^r^

Kf^a-»>tv-A^ r^V\a^fV-*^^-=3

.

^K1\--i\

.^<lxAJO

Kf

i<l_v__jL_i^_=io

.

^

Y^V,/N

.

\

>

.

^

trt

m

^

*-* /^

vv

*

><^

V

^rt Vv

>!rk

—\—=o—=DO

^"A

r^^[Vj^\-s":\o

.

r^^aju\^":\o

.

rs^dV_xA-j^

•.

-^vAj^r^ r^-ni^ ^.to-ao
.

Y^JL^r^ r^Vvjj^vir^ ^"^

r^V\o<73wAr^A

«.

^ \o_r3 r^

^ooA^

^_x_\-»r«^

^-r73Ljt.H'A

.

^_ro

a^n-j^cv^r^Do >03oVv_»r^ rs^ nocvjib

^vrocjoa rdoaAr^

r^-K-Tj :^^-»r?lr7DoX.r7DO

,^^oA * ^r^

.^^o-ir^ o3._v_ro

\^^\^^

.

"^vvvra^

rd'..v

^icvixrTa-rvo

:

.

.

i^Vv5t.\^r7D

pAj

^»-:\

i^oS

:

^vA»

»^^oa-»Vv»r^ oanVvrD ^7d cA

^kT

,\^)s\CiXx^-\

.

r^Ao r^ V » 'v
r^'A.\^":\ ^co
^vi ^\.ii.do
rcf^o *\ \ vv:\
^\_vi rdAr^
^"^v

:

.

.

.^vw

^\"\.^.r7D rC^vvA

^s o":v_\
>

20

r^-Vn^

-73^^73

.

^

S

rcfitvjjoi^

VA^ r^o .^J^ ^-^xctro r^roouo
r^n^ r^jLi^ r^)^)s\ r^o Qa.V.xioor^ VA^ r^o ^oAr^
•73"A__r7D ^fv_-\^ rdAo .i^cQ-ArCf "^"a-rTa r^^\^ r<l\ Ar^
«K.

i

^jAcn

^^ SjX^^'^^^^

i^^o-vjAiwifvmA r^^-rsjo

^vj^o .^^^v^n-ra

r;^V\^ r^Ao

c

i^^VAXrao r^i^or^

rai rd^-^

ojVncAo

%

.^jH-ror^ y^y^-^j^

..^^ooA ^cn_*Vv»r^

^Tv

:

i

.i*.":v>dvr3oo •pojt.-K^fvrTj

^-A_vi

:

%^tv vv

^cA-A uNjr^

r^^ra-A

^jm itVjrs^moVvmo oojt—

r^\.j3...»rdj=> ^fVjctjt.o

^^

,m

r^^o-\_rD

.

r^Ao

.

i<f V\o_xr73oXrrvr30

|vA-»X_a r^-rv ,cn rd_xjA-J3 r^o-K^

Ni^'^ '-'^ .;.r^j:3r^

-^ f

.

\\<^ *i o

r^Vvoca

rCjcrxAr^-A

.

rdrocLv-n-A Vvj^ ox^ rJi^cyH-^-A yr^\
^_r7D":\

.

rd=73CVlXX=3TV

,<73o^r^ ^tVjr^^K.\w»r^ r^-^ ,<ho i^Vvooxrar^

rdA^ po^^i-A rdAr^
r^VGA-j^A

~i

» vv

*

r^^'^ \^cw."->o

r^^[V_x__lH__ViKLrDO

^_r3r^-A

Y^ \

^-^

Kl^XaSi kI^j^

^•^

a^

» *^

^

Y<OC^-SAr30

CY)orcf r<^v_vx_=3o

T^Via

.i^VvAo

<\o3

Vv-»<\-x.o i^Vv_xj^v_j3

^-73 t<l\o

»

rw.^jjt.'\'A

'^

^

-To^^-ro
r^VL^-tv

r^VvAVv r^Ao

or^

%

\m-A ^»ox»^r^

r^VvcvaAroo .r^V\cw3ej"\

r^v^r^

cixja^or^

c^vjLr^or^^ rdr^JSv^CLCo

r^ojArcf V\or<f

Hj.ror^ -^p^-^vnA

.

25

r^":vvi

%..\\-rn -^vVv^Xx^xro rwrocwib r^^^Wvna-A

.

.

r^":vwo

^m

r^oAr^

^vv rajt-roo

i<^vjao rwjucoor^

3o

r^^cv-A^

.

r^ y.\-^Vv.-ro
c»o

.

5

^

.

rC^v-uo

"73

s.

^rv-jrw-i^^-A

r^VNAO-so-AVv-A .^^-rv

,C73

^

^

.\

.\ Si,o

r^w.mL-i^-V.rTj r^^A

»^^Hjurnr^

.

10 .'"r^Vv

\ \^

^kA-TTa-rv

*.

^v.^
.

.

.

r^jAO"S-rD

^"A^o
.:.

r^Vvo

r«wA__vi-A

r^^r^

•Wac.i r^^TTDr-^soA

.

m o^

t\\

.r^\x."A

r«^^

r^o-K^o r^\r3-AO
AA-_r30

rwj.vo-H

r^^S. *-v

-^

^AjT^A

.v\r«^-A

^^ r^r^

•^"Ajao^ *

r«^=>r^"A r>^V\oc7Ar«^o

V\cA

»^_o-jl^"Sjc^

.raVva.'^

r-wVvoc^aAr^

Aj^

A-iv-rDO

oc73

-H

r^Vvo

^VjurDo .\

^

rw-r73o_v_n"AO r«w_*-i^or<^\ r^

^^

^-A»r^

^-ro r^
.

•^A-ro.

\

r«^V\ocyv

*^,

%

^VAV\

"TDocKVvwro >^^C7V

^ A

\r<f r^^^

.

\rnrd

rdrar^ ^ror^wVvm

^

»

r^^rd

,\^

v..r73

y^-^

^i

rw\rarD"A

^"A rwTocvjja

.

A^
\

y^^

%

'^v.vi

.

r^-ni^

.i<lj..£^or^

A

,c73oVv»r^ ^tts

r^V\Ar7? ^-a

,c73

\mxm
rdvro

r^^r^

^w^ ^"Acvro r^V\oc7Ar«^

^c73jH.>r"^:3"A

»r^o

.

r^.ArrjVvjcr73 r«^3C.jnj3

\v\OJt-^
.

^vja

,

Vv»rdA^^^"A

-^pjAJio

fr)or^ cKra"^

p"A\ r^

.

^-ro"A •H.j.^^jc^a

.\ s^"a rcfc^aAr"^

.

r^-A-vi

»'VJ3

c7i_>Vv_»r«^ r^"A_vAO

Ai>fw^ r^VvjcTArdra

.

.^

>cb

r^)s\^\^^ij=n r-wA

\ ,c75oVv-»^ r^A r^o-Ho

v

c^o

.\ s.

^o

r«:fVv=v-x-vv

cTxmJrvjcrn r^-vTDo ^"a ...J^

,

^..^.m

r^^-S-TD

A

^V.-m r^ \o KfVxo^v-x-vx-m

..v.S

.

.

r^^o-^oxc^

-\\^^^ r«cf^»ovA

.

,

:^"a A_\__rr>

r^^^cfxrDri^-rv

r^-Sjc^xA VvarTD-^VTD-A

20 r^-o-vi .r^itvA-ro ^.ro

3o

crsVvA-m ys_*r^

.\.s.,-a

^s

r^ojja

r^^wo-Ho r^c^j-A c^aVvA-roo

35

.\

^rn a v^\^%rd

c7X-»Vvjr«^ cTsVvcvA

>c73oVv.jr^

^va

r«^VvojVvjAVv

r^V\cv»VvAV\ r^fVvviVvraoA-o 'KjJV^r«^Vv3C.*"AJ3 ..r^^c73

^ ..^o

.

\^r^ r^oxAjc^ r^o^r^A Y^yi\:mjm ocn

c^o-» fw

r^y ^•'V-p

r<^^:vvio

X-»r^ Y %\.\^m r^jcvr^Vv-TTao

r<f^rv^"A_»r^":\ r<^^o-rrfc

mor«^

t>

.

^-A r«;^^\N,

r«^V\\\^j^r3 :r^jL^-\a
i -^

^—V-'7X-r73-^

r^ vA-a

A^

r«^o

Yd\mv^zn\ p\r3J

^ox.

^x\jr«wA r^^rTa.xm-^^

c^o\2^

\wVv3t.Vv r^^-A^

r^

r^VvoVv*r«^r3

,C73

,<7JoVv-*r«^

,^_cv.ic73Ji"^

^v-VAUX^

^-173

.

.

>-\o-_^_>-v_^ rC iv_»<73u-irC

:r^V \

.

t^ \»v^o t^^onoAr^

.

^ch

^c7x»Vv»r^

ocS-^Vv-ro r«^\vAr<^ ^roo

»"AoVv-_r3

-S

\^

v

r?^V\cv_»^\wW":\o

*

a

i

v" 6.

i

32 r

rt.

^Vv-^
\

^^^oooASO ^UA A.^ "^^ ^^"^VjdvrbA ^jAcn r^dVjAj-An

*

Y

c^cv_x-^cvA-j^ror^

"T^

^tv r^_CDC\r^

vA

r^fs-

.

Vvjr^A ocn

\j:jord "^v^

r^\^ojc_- ocn r^cn x^mcixs^a

^juV-xj

.

r^^rcf

,<no^fV_*r^"A o<n"A r^it\Aro-^
.

^_v

»^

f

^

r^^^v^ V \

v^rd

:

"^v^

^A»':\o.ro

r^A.2k<n .r^^^^jAj-rv
,<n r^^tVjA.j-:\

^

r

r^cfVv-j.-A.i-A
2

'2

r" b.

A.^roo
^

^

r^VvocnAr^

r^jcj^vn rs^o-AO r^\rDO

T<^Aro

^

•.

-H-ror^

,

:

.

\\\Vv r^^cviA^vio

r«^_9Lo^\-^-:\

t<^<7v\rdrD

.•\cv.2^_£^

"Ts^vro Arsr3-:\ v^v:^r«^

n—»^ ^^w^Vv.^73^ ^jA<n
gdoj-Ko—^_»\_^^^-A

^A<n":\ r^Vv
»^_o--i<h-:\
:

%

x,-\VvA

^^^-^^

r«:lvi.ocm ,^j\ro

r^^o-V-ro.-»<73A
":\—ri

.

-Tor^Lco

r«^

.

\

r^Vvo<73At<r

,r<Lxj»-\J3

.

^

Y^\

m

.:.^^^<7v V

>

^A<n ^VvA

•.

-S

•.

Y^

t^oS
r«wWO^

r^i^j-r^oVvra

^o

<hA n-^ <hA

~-)

r^AO^^

a-va

26

Ao.^

rwC^cwA r^cvxxcoAr^
\

-V-mr^^r^ -73^-»^

c^cvxmcuorcf r^\%r.\ V\cA"^

^"S-jo^-^ r<^^ro

tS Vv-v.rb

r^^\.vA"^

30

^v.»v.DVvro

r«;^3C-»^V33

\

Y^\j=nx<^j=r\
.

.

r^Vv.xAj»*'^'^ Y^.3t.\ci

\yO

rd-^cr^

r^oiAr^^ ^\ror<^o

Y^ f^ ^ \j yN^r«^

r^V\cv.j._vA.-»"^o

i5

r^^ocTXJi^r^

r^oa\r»^ r^rCT ^roj<h.ro ."Hmrwv r^VvAroA <nA
•a\

^^vro

^v^-^

.r«dj=3r«^

-K.^

rCf^cvro^vra* ^-a cKra .r^\rD
<n,A..»-^

r^v^t^

r^-AO-v r«^^cvij=oj<n

v..»^cv-A-ro n-2k

r^ivj-AoV^ .TDO^o

t\

:

rCf^tvrajcvATTa

^^xbQCvro r^^cvxicvV^

^v-»^oA^ro r^Vvcvj.vcvV^

r«^\— pty

1

^rdroLxAvi-A r^^ro

rr^^o<n.Ar<f ,<n rcfo-^^^

.

r^

rdA^^k rdA>A=3

^cno^r^-A o<n^ r^cvV^

^.v-va

^-.roL_*<7X-ro

«Vt-rv-A

>

.

5

^v^A-a. A-^^jro^ r<LyL\JiJ=n rdLrojcoH

p"A\ .:r3<7X-»^V\ r^^o-y-rTa^cn-A

t

i<^o<73^

^

^\ ^

.r5ljo\_=3

r^Vva jcj^vjdo r^^o^rao r^^ocnrar^

r^A ,vdaiSr^

r^rd

A.:^

^vva

^-^vcvro

•jr*^^

^^

.T^\.j^o-x^

UN-ji«^A :,^^<7XA-r73

^.ro

-73

:

r<lr730A_p .AifV-i ^tVjrd. S\A -v vx.ry3

n-»-A

^_jA-^Vv-c^-rr> •\>.'Ss.^^'^

^v-vi

vsjir"^'"^

A \^

r«^^or^ r^cn

r^^v_vA ^-rrj

r^-A^

r^mcvA-no rdi^arw

•.

^r^-A vsjr^ .r^s^jn^

n.^^ r<f^o-x.vxA

A ^

r^j^oo

.

r«cf>f\S-Xr^^ "^^-"^^

>t\cvA-A

^-AooA

Vv^r^^HjVvj-^v
.

,<noVv-»r«^"A

^rrv

o<h

vsjr"^ 3o
A..s,-a

r<^Vv\=73^

^cvA-Ao »^_o-^^^j-r3

:v>i

r^d\-^^H»*r^ ^"A

b

^

r^ \

Siju^^ ^JDO

c73^Vv-»Kf-^

.

^A

.rDoVx
.

r^Aio-K

r^^cvj-^V-vio
i5 ^A_»"A

\.r73.^A

r^X » -\j :nA

.

V

a.

^%\ye.

r^^fw^

cAo r^\r3

^i^rar^

r^^

^-^

29

m

r<^^ --p^Vra

.r^'An.vi

^cvA":\

.'r^^H-yA ^cvA-a r^Vvcvjn-vA ^r^a ^xx."\.^Vv.r73

r^r^

^fV-»r^

.^^cn

y

VwAv_=D

"73^v_r73

^r^

-r^

"Aj^^r^rDr^

,cnoVvjrCf

^..^73

k__^ r^Vvo

30 r^__r73 OC73

r^Vv-atj-^vja i^^tv-xaAj^-^v

cAo r^r^r^

r^

<^

^^oA^oor^^-^

v.vacvja

r^^o-^Vvcvjt—
UNjr<r-A

yA

ciacvA^-AOJa r^v.*V\.rrxr3

.

r^^Aio-Ho

^Z73 ,^^c7XjVvjr«^-A

—x__\

Tvsk.

^•^vja

r«w

-

nj^^rv^rTa Vv»rdArD.\.rD.r7D

.:.

»

A_^

.rcTtfV

*

.xAoo .raVvA

-

. .

^•^Vjr^

r^\_^^

^VAi

^_rr>

r«wj..x^orcf"A

-^v^a

r^A-A

v\^^tv-r73

r^~^Vv^"->

v.-a

r^\jr3 .r^"\jrD

Vv^r^s

T\

V

r^Vvcvj^jA^

^T\a.r3o

V vv

»r^

^fN

r^y x-i r^criA

-^o ^vj^r^

^a3-3g.cv^-:\

"73

r

.

joaoVvjr^

.^«J^rTj r"wr^o.=73a -txtio \cuv.i

r^^^rv-xYjji^vjra

^^

tdJio .4^^^

1

,<noVv^»r?^

.

.

r^c\"K-^o r^\^-\ci r^-nr^-A r^Vvcu.=nL»cn^ r^rocuibn

r^atj-^vja

•S »vv

cAo ,<750^r^ n^-^ aos

TUA

.

v.

v

.^ua

r^o r^-^.^

i"^

vi

rA ^

"73

"73

—>

--p-H

\ ^

"^-vi

^Vv_r73

^xra.x-viVvr73

.•

^rv-»r^

^

A^

.

^j^-^uVv.TTa-^

^Acn

r^f\r<f ~-i-a

usjr«;^

r^"\.AA

r^-^

>

.rv

\

rd-r^Dcv-vJaAo r^ '\o-.a-^-a
v\Vv_r73 r<l\

»

\

y<na)^*r^-\

Vvjojco r^VvxjAja.TD r^^jz^m "Aj^^r^^vj^ .ooVvi r^cA r^^r<fo
•••^—\

r^-Ao
a5 tv-r^

A

^v_vA r^^oc7xAr«^ \

vi

*.

.s

"rx-3C^ r<^

r^ y^ ^rd

\^

"73-^

*\

\

"73-^

,cn

^v.s^

V «^
,cnc\

r<^

\

»

\^

r^VvoVvw»rd_rD

^AooA^

Vv_vrf3

iS

A_A--r73 cn "i "AcnVv

r«^VvoVv_»Vv_vi

r^VvA_r73^

T"^_ioDDor^_rD
:

•.

v

r^^VvcvjVv.

,

\ -fk V

r?^\jA-^

^

,<n

oj.r73

Vv»r«^3o-:\\

r^jya-^ma* r«^^»Vvvi
.

"^\jcr73 r^^VvoooAr^

ri^VvcvjVvj^Vv r^^Vvjcj-^vxA r^Vvooa_\r^Lr3o r^^Skrao rwHji

t^-jc"Kcv_^Ao Vv_»r^A_r3A_r3r73 rw\
3o T<!_^o^A__^-:\o

r«^

-rx^Ci.jy ^o_x_\...»^

^V-^ .v^ y j-^v-p rw^vAO-K^o

r^sf-A-ra-rvo

r^o-^ A^"^

^^^
'^^•^t^

"ta r^^^-j-^ r^VvjAV"^-^
r^_rDr«^"A

.

r^_r73cv_v_xD"^o

*

22

v" 6.

cvAo

.:.

w ooxA

r^Ar^ .<7xA

,

V
V

S_33r^

r^_iwVv-jc.r73

r^

^CvA

Y<^ V

^

CTX-rao
.:.

:

r^v
rcf

y

» 'N

.

r^cTxArw^-^x

rioo

.r^jCTDSr^

"rv^

y^

»

..r^ocn

--m AoaA"^

r^jjs,^

^:

r^o^\^-:\ rs^^AiiojAo

><p^

r^m

.•

r^VvCW^AvA.3C-3r3

.•J^criS

rd.i:rxjc.

^-^

y<h-\

^^^ctxvttd

«^oSrao

.ctjAj^ ,c7DO ctjA

t^^»"^.»

r^rar^

r^"S.rxrD

r^o-Ko

Pc^vm
r<^c75.\r^ ^A

^c73.-\":\

.

"^^"^^^^^

r^"HrD

^oVv

ocn c^cvs-Hcv^-^X^

10

A.sirD^

ocn ^^^cTxvm ^wi A.^

t^^vp

^c7xA ^a.

-to^^vttd

•^ua

•.

"^^"^^^^

r^VvxVi^

nifV-iw ^-xicibAo .r^rvH^A ^cA":\

r^rar^ra r«^y

"7x_^

^__x-Ac73

.A^
.^.i^

n.^
'V.:^

,00 "^V^

"n-A

*\

vrvn^

^

c7x.mVv_iC-ro":\

\^ T)

S^^-Jo r^\.

rd<7xrrxx.r\ci

jCTSo^sr^-^

t^JX-p

r«^-:\H._yir3o

^..rrj

•\ k

"7°^ .'r^-v^j r<Ax^ ctjA^

r^Vvcv-sn_vi_r3
.ctOl-»"^

r^Ao

A

<r^ rrd-i^H s,o

r^To-JOwro* .^^-"730

r° a.

A

rw_v^cv\

r^Vvas^^uirD "To\r3 .r^)Kr<f r^Vvcv»VvAVv

003-A ^rJo

Vv_*r^"A ,OD

r^:^ -V03

•:\ay.v\r3

^•=\

.

ya^^vaB

viO-K^ro

r<;^^tv-x_v_j^

n._n

'S

r^Vvxkxa. rwVvaj-^Axra

^rs-»T*wA"A
^n-

r^^[V_vA-*H-X
TS.
tfv-i>,-v-»^w>

^-sTv
,—«"a
•.

^oo
'\<n

V

"">Vv

V

r^r3^2^\-r7D

r^Vvjc.»^\-ja.Xo

r^V ^o

f^
VL

«V
v\
»v-y^

,03 V^^CV

;r^-ry30-v.-Ti-A

r^^^vi VvoA^a

cv>v^

^O-Aa

j<730^tv_jrcf

*23

•y

5

>

.

>c73oVv*r^

1

r^Vvcvm-^vi^

^"a

^

r^Vvr^

^^^c7xAr^ rs^AAr73.ro

r^Vv-SJ^^^r^

y<jcjHj3 rs^Vxcrxrar^ cvxvrTaVvKf

^ x.s»^

^wjr<^

cvrotvjo-:^

(^cvxao^\j3 VvcA"a r^^Vvxmnjo ao

.

cvA ^":\ >-xAc7a .r^ y »n_30 rd-vioSAo ^^'S.riAo r^rar^A ^vw

r^"^

r^AjjLiA_Xo r^ v\^\oJcA ^xxfio^-^ r^Vvrrxxiljc. r^kfVvjHjQ

rw-v.=vc73

. OC73
^-r73

.

"^V-^

^":\ OC73

^rsjr^o \<L\y^

r^lArw

.•

^\.»r^
•.

T5^.rr3uX.-:\

^

vv

"-»

.

.

"S

ocpo

":\

^o_3e. jJLroo r^

»

.

r^Ar«^

.

^cvx.

,

r^ocTi

v..>.vro":\

r^

r^j.ro

^:^ 20

rdA":\

Vvx^ orcf ^<^cuj3":\

«^^ \ ^Vv

(w

\"a

^xrb-"^

•7X_jOC.S":\ OC75

^^ "^^ ^ —

x-V-ro^cTX-rTj

r^cvxxcoAr^"^

^
>

n3

"^VA

r«^V\OC73Ar^":\ rwVxa^o

r^o^SA^

r^o.-v'v.-

ymn. \

y^

mor^":\

fvv x

r^ilrar^Lra ^-V-va

SYU. B.-XXXVil.

^^

^c^dA r^ro^s.

•^r^xa

—Dor^ —^
—>^

OC73

r^AxV^O r^^x.£^or^O

Vv»r«^\:^^ .:. A.r3.xbj

'23 vH. r^)i\^)s\Y^ -rv

^

.

r^^-A_JL^^ orCT

r^—1—2^c73

^•^

r^^^rCT

mor^

>Jv-rD

.

r^ y

. .

»^%-x3

r^o"\-=DO

3o

-*->

r^A-A v^-\cv
,

5

^-Vi

.

*\

^

At^Vvs^

(50

r"^j^<73a

,

rd)s\cim\r^-\

,r^o^n.^r3 Vu^ or^ rwmoAryra

A

ifv_ir^

"73

N.

.r^lm"\ rnKf-T^o

rd)sv»-\cik\ci

r^VAVA

^-^x

^KA.»r^ w^'^^-*^^^ \x^^r<l\ 2iY^

.

.^*^

ooD Vv-ir^

\Y«^"\^r^-A
"t^

).

.

ooAr^

r«^^":\is^-A

^K>tJirw\ r^:73jj^"K^ ,cn

.

r^\^>.,ofw^ cAo r^Vvs-^oVv Vvo^j-H^

r«^_r7DcLx_x3

r^VvA^-A .^^o-Am «^

10 l^^ACTJ

1

5

•.

Ar«w

003

.;^^Vv^r^
r^^N

<^

^cvttd-a

rwjc.i'v.rD

VA

i

i>

's.\

or^

•.

rd^o^H-^

»r^

r;^

\

*73t\

*^ Yf

T"^Vv-*r A->n..n

.

,i>\'^Vvr73 Ax:^c73 r^^v.ro

rd_Ar^

^v-ii

r^

\

'^.

>

»r«^

.

,^^\_r7Dr^ cnA

r^r^ ,^_cv^

"^v-r^.

v^

y.'H.o_£i

Vv_x-^
3o

orw r^_v.vv

rTp-A

,

>

,^^cn

.•

^

^y

o

^•^VAVir"^

vaVvi

r^^c73"A

^^^Vur»^

ysjr^-A-^v

A_r3wx_r7D t^oc7J VvcvA
.:.

r<l_\c7io

cjxAo

y^y^

,Vvjr^

or»^

r^^rd! ,,)s\Ar^r^

^^rd

^-^ r^rcf

r<^ raVv-a.

>c73oVv«»r^ cTxA—r^

'!Vj^r«^ vd^ij^m'^

r^o^^ ^^^^

%x \r^ Aa.c\c73

^_K-*V-\_vy_x-ry3 r^ VvoVvrw-ra

;r«^\»s.,\m

•^v^

20

.

.•

.

r^Ar«^ r^\»^~-\ cA ^jjc^^Vvm-A

Vv-»i^\_»Vv_» r^^VNo-jcv-jt,^_o-ic73

r^.^o^\.^ rdA

r^c7xAr«^"A

^.^cTXjVvir^ r^VvAVv-^ .rdir"^ Ax<oe-r7D
9

^oVur^

,)fVjAVvo

r^A.racuaAAra ,^^^\rw Ar^* .r^iot-

s.r\

,nooVv

^^^

rd_r73cLkJ3

,

cy)

r«^Vv^yAo r^^^jaa^^-^

K.\c7a

,^^o-vch

or?^ r^Vv«»c7xAr^ r"w_x_coor«^"A

.^-A p^v r^—iSVv-i-^

Vv_»r^\_jVv_*

*^

\

^n_*<73

.

r^v.x.^-A

c7iA c7J-iVvjr«^ ^jAc7xrD VvjrwTTaAVAjc. cvv*^r^ VvcA r^ocT» rwA^^

*

2.3 v" a.

o

^(

A ^

^oA
*

23

^^v^s^Sjo ,03oVv*rC^\

t

.

r^iL^^ r^^KXSO Ar^-A ,rh ^ro

V ^T^ <^xx£^orw^o

rcLAr^ .rCf^o-j^jA^ r^^oVvsr^TD ^ojco r^^^xj^vjo

^^

v° 6.

\

«

.

.

)<-

r^xyjov^r^ >iH^r«^A «^^cucn

^-AC^-rTa

.

51

a_icn ;r^ x roor^ \_r3n )<7xA ^rrj ^AArDjam-A «...^«n *

^^j^ or^ r^^ocTxAr^ oxA n„2^ oxAo r^^^A
AA^r73 r<f*^^vvA ^oA ^s^ ^»\vi^tvr7D cnAi-rv i'^vxa.-:\o

«yi Qv^-A

r<f >

r<lrTX-x.

Vv_A^

:

^

\ --p-A—rao

.

,^^oxj^->r^

,

r^^,V-\-»^v-r3

r^l^o^S-^^AO rw_r3oa_v-n^

.

Vw ^fvA^

^-j-A

rdXr^

.

^

.

rslA-V:_2k^

-rxa-vv

{W-A^Ji-A rv-T V

oA

^cn

^oc-V^rzj-rv

A-a._r3

^Ar^A ,cn rdra^-Vja vd^st^ v^m\
cTxrrxjcrTD A s,-^ r^\.mr^rrxr3 ^^^":\ ^jAsrcf

«^^^o-icn

.'

"^

•^TCkA

^-rJo

«^

^^"^ ^

.:.

r<^

>

\ \^ Vr^

r^Vw-K_v_»"Kr^

m

m-HcTxA

rd)s\c\<7y^rd-\ cn-V-^-^^-X v-x-^^^^_r73 ,cn

A \^
:

ro^ r*Hr^

A

V mo

iw

^

sli

r" a.

:

r^

r"w_r73a_v-XD

r\

r^-K^

.

vvoJ^r^ \

^Acno

^r73

«^

\^

•V_r73r^-A

A.

rd-^o^n ^ \

A ^ x^n

-^

>

...

rk

^

^v.r^

r?^ax3.i^^r^ Vwocn-A ocn

\^—

-TTi-^

>>rv

N^ \

r^cTxAr^

^

^
r<f.

.

:

\^

-^Vv^

.^^o-ich"^
^-r7D

^-^

.

ao

^Ariua^

.^i.yi^-:v*

A^-a

r«^Vv\.r73

.^_oc7x»VAVv
r?l»'^.rb

r^A

r^-Acn

^-is-\.Si>ro

.•

A^

25

r^roauo

cnA r^ v a

r^"\orwx^

rw.!^Aa9^or^^-:v

"<^

Ay^

^jto

i<focn

:r^\j3

r^^ajj\yio

cnA

T^^i-^ojt.r73

,^_ojc-\^i-:v ^-_»^ro

.raJ^^ -^A-ro

"tj

rwiiSorwA •^^v.rrv\

ocn £^r^

:

:

r^xA-^ r^Vvo^jAr^

A^w r^^o-jjjSr^o :r^o^HA

-jAcn

V^Vuvj':v.ro-A

^ rL

^rn ri^j^av^

\-^ .\ s..

rc^vcn

^\-r3^tv_Qoi<r r^Vv-»-AO^-^ r^^A-yiOjt.

.^^c73*j^tvA^

^A fv>*T>^

^-itd

A\^\>^

.^^cTXs-Ar"^^'^

^•S-rD^cv-jDorw rcf ^o-V-

rw.2^*\cn

^rTDO

^fV_»i^-s-\^ ^-X-ttd

:

^»-^

r;^V\aro^\rD cKtd r^

<NAA^ ^jvA^ r^

)s\ci\ci ,s>.v

v^A-K

•.

r^VvaA'^ fwroo

r^oxzrx.3t.'A

I^o-jJlo
*

«.^cTXs^AVv^ r^VvjAv^

.

craA

rd-roa_v-X3 ,^^c7X-»VvAVvo r^wxxioor^ «^niio i5

^_»-:\oVv^tv_ro

» v\^.r73

i

^j'^ ^^ .doaxxio^^r^

.\
»

ra

\r7Dr^

^s-^v

r^ s> ^-X-ro

\

Qoj^or^

.

^.»r«^^»^tVAA

>

5

»r^ ^-^

r^raa^o

v^s\xyc.Z7x^

Vvro^-S

^j^^-A i<!\ror<froc3 3o

•^vavA.rD

\x^^ A

. .

^Acn

)<^—

M.( 52

.

^^oaxA^"^

r«wAC7xA

r^Vv-iw^^V-»

^"A r^-^a^vA
^

\<ji

%

m

-73^ s^

r^w

^^m

r"d_r3rC^

.

\ "1-^

w
10

^

^ r^

y

'^

n

r»a ^^

.

.\ s \

.

r<^

^

»

•-^^

r^Vvo":\

Vv^^ri^-A

i5

\

r«^

r^ooAr^
^":\

\

»r^-^o

.

.•

,<75

v

^-^

.\ s

"S.

v^\^\y^
r^3e_»":vn

—^ "\ax_i^^

<v \

^

\

r^^rTDcvua

.

^^v^ wo\rrD

or«^

\a

r^Ao

.

Vv_ir^

*

2/1

r"

^».

ay

V

a.

\>i!fc^^.iw"^

r«^Vvo^v_Aj r^ \-a

\_i._^k^^

.

r«^Vvcvj3cv^-^o

>Av^^r<^ r^Vv»cbAr^ ^Vvifv»Vv.*\"n

r^x^^ar^

^,» 'T3cLv-.'o r«^VvAVv.r30

.

r^cv^

^^ -^^-^

*

^_rj3

"T)

A

"Wi-^ .^juxicn^-^

,

,

<Y>or^~n ,^_o<7x»^»r«^ rwV^r«^"?v ,cn

r»^»

r^\

^

.•

,rnt\

Vv-^xjcm^rCf

^-a r^-VraA

^r^ wVvrr)

r^ocTs ^_m

coci

'Ncv

^

.

r^-^r^ ^r^A.rnjc.no

r"^"H-r30

r«^.yiO-Ko

»

.

\r^

oa^-vrTD

r^"Aco

r^Ao ^rv^VvA

^^Vv-\m ,m r«^^r^o
1

r-*"^

r^ \ ^ »rwA ,cn

r^^xTTXJcra

y »"VJ3

'^.

r«w?vjA-»r«^

.^^ox_»Vv_AV\n r^Vva-A_xA_r3 r«^X
r»^

^a

ax_»Vv_»r^ r^Lv^r-^-A

•.

—tr^o r<^<73LA^-A

r»;^

.

^rvi^^njVvr^ v^jjc^av^^r^

.

cvA r^-rar^A ^:^aVv-.x_i"A y^ \

^_r30
5

mXj-^"^ ^"A r^»":v*r^

^c^ao^rCT

r-wX^.vrD

r^Vv^"^jr«^ r?lA •xrTa^iA .r^c^aAr^ r«^xx^or"wrD )C7ioVv»r«^ v^xjm-^

ocn A-^^-m-^
'io

.^

rv N

»^Jv_mr^VvwA .\
r«^^^_yi
>

25

v\

V

^"^

%

'^m

r"^_r73w_yiVv»r7D

A

Vvj^

r"^VvoVv»r"^rD

or^

:

^v>a

r"^c7xAr«^ "^yvA-A

7v.-yy

^-^

r^Ao

or«^ r«^Vvoc7DAr"^
Vv»cvjt.o

r^-r73cv-v.p-A

^j^^^vi

^-jAc^aA r^^rTD^vis^

\^fY> r"w_r7DcLy_J3

r^ \o
N.

V ^n

mor«^ ra

r«^ %

r^Ar«w

^vji

A-^

nc ms.

-rxovArD ^\

r<^Vvjc_»nj3-A

.^^crv

A^

.\

Y^

"730

r^A
.:.

>c7da

:

r^^r^

r^VvjcmVA

.

•,

"^v-yy

^yy

A^>^ or^
.

.•

r^lvxivrDO

r^wrrxyyVvm
•.

v^^^ard

r^Vvcv»VvjAVv

-TxyiVvy r"d^o^H^":\

A-x-SL-rrj

^vm

^.yyrnjt.rTDO

p-^x

r^c^aA c^aA r^Ar^

r^ v.mo

,C7J

,c73oVvjr^ r^:^r"^t\

A—vrv\-A

r^vici

.

,c73oVv»r^ r^^vrTa^x

r^.v.vA_m-:\o

.\^,

cA

cA Aj^c73

r^Vv-AVv_=3

.:.

^.m

•.

rCfVv_jAs<^ jcn r<f VxcvxVJt-.

.•

r«^c73 .^

\

chA^o

r^wVva-Vra

.r«^Vv.\.x..\.rT>

^-^ r^

Vvja

rv —^Vvy

i

•VroT^o rij^n^i-A

r^LsocvAja

^

Y

.

V ^

r^^n-^-:^

,

.-a,

r^ i\y<fn r^_i7XJC_rD

>

rdxwAx. r^\a\aA

fyv *

^_rT>

,<73

"->

^

^S^-^

rd^-mr^^mcD-A

r^

^\va

— V^

,.

rsl^.je.o"\
.

.

**

\<f

i.ao3 JTD^rvA
v^oo^tn

:

..^^ojtj r^rD-H±w lo

c^ ^-^cocm

<7x»)sv»rd

:

^m

o3Vvo_v_jc-^-\-:3Vv_m

^cvA

r^^juiH-wo

o

oQoA^fAra r^itVjoaAr^ra

rv

k

V^oa

'^pj<'\.vvr30

r^ix^or^ r«^nAWi-^ oxmcwjaA GDOxmoior'^ r^\ »yA A^djooA-^v
*a^ v°6.

\mr^^r^*
oxAv.,=DCvjC"A

cvA

.

\mr^

r^-^jAir^ ^-a r^ncvj ..r^vrvoi

,o3oVv»r^ ^^-*^<^ r^vAsm^

r«^oxAr^":\ r^^VNcvja^-^wo

r^Xxvv v^£^ov^

v^rd

r^\ xwo

.

r^^rv-mi^vvo

^-m

1^-AOJ"^

.rD^rv-^-A

^

<\:^

v/\

,^mr?^

.

r^cvvvm ootd

r«^

\<l\o r^^ "H

Vvir^fcf

s.,

,^j<ljkV^^

r^r<r.\m

A.^.m

'SaVw

r^^ooAr^-A

•.

•.

.

r^VvxV^-:fc\mo an

o\\^\o

^"^v

^^^o^^v^jra

r^vm

.:.

i^m^

^^ra j r^^Vvoa^^.m iiWj-^vm

% fY)t\

r^t^oj

V N^

**>

.

•Koxi

s -^^r^-A rd^JTTyr^jmszi \A^^'\mr?^ ..u:73jci-a aS

^i^

^m ^oo

r«^rDr«^

^-V.wcv.»o

rdvJAirv-m r«>lm>

^*^v^ Aj^oo

r<r^\_m

oo3

Ajrar'^^ ^-a oA.^\

rdL»r«^l^

,03oi^jr^o

.r^TDjcv^ or^ r^vjjjo ^oVvo.vi us^rcf

ox.raVvcv-mA-^x

r<^^ov.5\\."rxr3

r-i

.•

i5

\v^\jq

^va.

ri^^TD ooj

.rdoiAr^-A oj^vv -icvje.^ ,o3o^jr<;^ rdAv..m^o

oow^cvx. oqA^ ^m-^

5

3t.ifVa.crvmo

mXrvAo

t^

r^^.mor^A Vwooo

.:.

r^Vxrav

cwj^r»^ .A ra.ncv\A

:

.ra^j-^N ^cn r«^jc<7JO

r^.mo \ \^ r-^^

^•^ >A

-^\ Aj^o)

^VvisDO -TS^jacAo .y^i^-^vo

r^oojn 003 r^S-^vo \ \ r^lAr^

»^^oxjitv_»r^

» vv

r^VvT^JL^^-CD

r^joVvj-^ r^^-KVvxm v^-^m

v^Vn^^Vkid^^sv r^^fV^jm-A
^

^

v^H

ax^\<\jc ycn(us\^Y^'^ 003

<vt^on

r^^oco-A

^\ .r73

G3cvx.^xi^r<^ rC^x^-jt.

.

,mo rw_2ir<l\-m ^.m

m^m

v^.v.

^jaA-x,vA^tv.m

v;^\oxco

^•\^"A r^\rorwsa,rD":\
,

mxm-^^ ^itvmr^ rilsocuja

T^UAJfvrTj ctx^o

:

r^Ar^

•.

r^^vsoa

. .

r^A
.

•.

Vv.Ar^

,05oif\j\^-:\

Sir^-^,

oos r^^ox^r^
.

r^v^os

^Aos

^vwoj-r^ .^.^cvA^or^d'^
.^^_rrv_jc

r^VvA-m-^

\rDwi^Vv Vvjr^mj^wx.
.•

r^oiAr^":^

r«wAm ^voo

r«^Amo

^ttd r^tvw

r«^Hj3cv^o r^Vvojcaj ^oojVvsr^

r^o

^oxV^

,3o

'V.)

kIico

.:.

cTxy.zn'^
f)

,03cuHj3cv^

r«^Vur73cuj3 ,cno^r«^ -^"ivm rdxx^or<^ r«^X\.r73 ^t\

.'

isv.m-^-A r^xs^%r^ \*^^r^"Aca .j.Vvxv^i t^jc^

,^mr"w ^-^ Vur<r
:

x*^ y\ %

r^^^oA

.^r«^

\

r«^ Q^

%

«^^t^

r^V-ncuSj

~n

,^^^^C73

5 C7xj-r73-^

och r^-Kor^Lf^o .\

A.
;To

.

n.

r<L\\j^v^

^.m

CTX-rrxjc-H •\.x

A

c73.r7DO-VJ3"A

y^
.

r^

•.

Jbw-Acvjt.ro

3o c7XJ-_3cA

r«^r^

.

^rv^r«^ .i^^7Xje.-A

ysjt^i

.^"AOjt.i-:\

y\-»r«^

v^\^v^

oAo

\iir<^ .raox»

...

\^ "To^vjb

,^^c7X.rD

^^ -n, \

r^
.

s.

. .

.

s..

»

r"wV2kC73

.:.

•.

.

or^

.•

rwVjtr^irv-rTa

(\^.\m)s\v^

.v y, *\

o-rTD-rv-xj

c^xi-S.rio-A-A

Vv-ir^^-^-jc^a^

rCfVxS-yArcf r^^.»,s.,-SVvr3

w^ r«^r?^

^.ro v^ \.%^\^

,Vvjr^o

*

\ c^aooVvxrrj
,cn"A

•-p":v.ro'A

vdjsczTx^r^

r^f ^txArotrD

.

,^^av^\^Ty\

cHra r^33jA^ro\^^

c7xroVv3t.r^ r«^k:^c73 r^Vv^viw^ C7x».v^\"73

ctvA":\

.

c^Cij\t(y\^ v^\^Ci\^-\ r^Vv*cmV\

-TX-rp -^"^vro r<^VvjaHjir«^ ^-a "S^t^s.

r"^V\oHc7XJ"A
^v_x_rDO

r^wmJja-^v jC73oVv»r«^

r^"\jVvj yD^\::ry!\ci

^ju\c73

r«^vvAVvrrj

r«^xx^or«^ ^r^-^ ,Vv.ror<f Vvjr"»^ r«^VvA.r73"A

r«^"?vc7xA

r^Vv

r^^ra^-^

r«^\rx^^: r^ Vvcvxi^xvi-^'

-ViVvi-^

c^Aja

.•

-^n^rTa

.^_cv_J^^^r3

.Ni^-Aojc

\ ^S^yp^^-xy

r^AjAO^

VvArrjr^

.^.^v^^Vvjt^ --p^^xm

.•

r^^rocvvja-A r^ojAJ-A

r^_vA Vv.ro

r^Vv-ju^a

•.

r«^^rvj<7xArw r^ojooor-w^-A --p7vr73

^Ac73^ ^HVv:\ rd\ror"^roA

A.ra.ncv\":\

^_r730

^m

r^Vv\.r73-A

v^^SK^ fv^o^

95

ar^

,cn

'\cn

%

r<lv.^A_r7D':\

r«wK^or^

Y^-\m

r«^VvjjH.rr)A

rw Vv<7x-r3r"d_rD

r"w_3CjH-J3
tb

^xra

vd*^cir^-\ r«^\"7xx\ r^^cvX.r3o-:\

^^Hjirvso^ ^iActj^

r«^irv\r7D-:\

'Hr"wr^.r3":\o

cv_\

"^^um

v^r^r^-^K

r«»lA-A

^jcAcTxra r^wJ^rcT ocp rdj-Vy^r^ yj-^VDo \>.!S»^r<l\o

(Y>t\

r"wxx^or«w

^V

v^

v\cv-x.

ctjjjcv^

r«^^rvXjT5":\

^r^VV^^

r<;^Vvr3cvA- v^\%'\'^

^^m,

1

y \ Y^^

.

r^wrajacviw

:

r^\-^r^ or^
.

.^-acoc

.

Y m-^. r^^^-x-ZTaLAVv or^

n-r^ r«dA

to

^^mr\ \Y^Y^\zn

rdXAyxra

^•=v'Hs>,c\

r" H.

ocno ctxA

r^^

» \

rw^oja,jc^>Ar^ och ^yicv.»

s. ."a_-»Vv.r73
:

,s.*\

rro

"^v^

'^ctj

Aj^^ro

cn^x^\^ ^jzn

r^"A"\_ro

ctxA ..r«^\

^v.^

.

Vvjr^\jVvi^o iv»r<lrrxjAyi

*

'^T)

r" b.

5

—»-»•( 55 )•€-!—

r^-30A rdX-rx r^.rar^-A

^

»

^

.^"H-rTDr^

^jH

^"a ^"A ^^^r^ V

<v>

<7xA "^^

r<^)s\^<sj^)sv\

.^^^ VwAr^

%

.•

.

S-Dor^

.

:

^.m

ri^VvAr^D unjVw

r^rrA^w -^Aja

yr73 ,^^r^o

.

r^ Vv"^.^^ r<^\Hr^

.

^sA<73

rs^y
*25

\° b.

A-5^r^

^m

.

jiw":\o-A":\

.

:

r^Av

^vv^

.j.

.\

n,,

»

V^

r^j^vv

or^

.

i

o

.

vi\ "\ai

^A^r^^

^\j^r^ vs^r^

<7xrn^fv.3t.r^ r^juX^or^":\

^rTD"^ <73A

r^Vv-X-»"^ j3

•.

^»":\

--p^^-ro r<l>_jDoor"^"A )<7xA"?v

-To^xro

r^":vvi r^":\cn"A

.

^_jL.\cn

w^T^ ^wAr^

r<^iO"\

r^<7x\T^

.

r^V^sax^X

9

,<750^r^ rSj^or^"^

or«w

.

:

Y^i^VvAroavxj r^wA

\^.cn

\

^-jcH^^

rw"Acu r^<73 ,<73oVv»r<^ ^xttxjjd

ooV\o-x,^.\..rrxA

r^jcj"^j3 "Sj^^-tx^ r"^o"\

•.

r^wiVvro

rdA^r^^AO .<73\r7DV^

^-ro rdJ^r^
:

2

rwrojcra r^roavn

r^>uc^orC^\

o<n Qoa»"\a^"\^^^o

r^\.j^ uNjr^f

o<h r^"Hr73r^_r7x_rD

•.

rw<7x\r^ ^jtJxrDA

>rDHj3.r7D

^ro -^"^vro usjrif

^j.i<io

-tx^

rw^a-juX^yA"^ i5

,itvjr«^

.

^x^'^.^ r"^r73avja n>v

.

:

r^wX^o Vv^ri^r^Doitvrno Vi»r^"\i^

avxjOA^r^

•^^<7Xj..rn":\

r^xmavjao

r^jrx»"Sja "^v^

,<73

•S-kJ^^^v.^

r^^oj":vrx^r7D rwi<7x\ icir^ r?lV-^o

,^^<7xAo

r?^o

•TonrTa

vA.r<^

rdvvrTaVxo

<7dA»":\

^Hcvvs..-^ ,^^r^\*\n":\ cqA»":^

r^Vv^ moVv ^=^*

<7xA .\

rwjux^or^ -i":\

r^s-^r^

o<h t^^txArrso r^^-VraA "SjJS^^vjxir^

<7xr7DVvjcr73"A

r?l^o"K

r^":\<73

^r7Dt\

"^j^

^60 ^A<730

»"^-33

"^.2^

5

\r7Drdo

..

r«^<73wAr^ Vv-V.va^":\

<73Aj"a

^A

^Jroo

^'S-x.

^»s-"^

^-v..vv

r^\Arrxro

. .

%

c7xr73avjo.lo *

rd*":vxvi^r^":\

.

<\

>v^Vvr^ rwjcCDor^ .^r^ r^wmayjQ":^

r<j.xr7D^o

r^v.:i<73 <7X.rD

A.A-vv"A

.

v^ ^\cn

r^

chjjo^

^wia»":\ r^Vvjavi^tvl r^"\orwi^ r^-»^\j3

r^\

^vx^

r\ ~-to

r^rDVsk^

r^-^VAv

AAVv.i^xA
o<75

oowvV^o':^"^

:

*V

\ju^^r^"Aoo .j.V

A-x_:^<73 ^-==^

rg^^p^ ^"^^ajcA^A r^-S.

<7X-»"\ajC"A <7xx.r73

AA_r73-^

.^•:\a_3C r^i^Xjso-^

r^iioor^

r^J^r^ r^zna

r^ifv\.rrx\":\

^jma
.

rv^/M^r^

,<73aVv*r^ -To^\r73

tr^

cTiVvooxAr^^A
oc73.r73Ljt.

%\

r^v ^

Vv.rTa-^uxD:^

'aSv^a. tvj^ >.r3H-33.-r7D

r^VjoooiJo

.•

<7X-v.r73-:\

r^V-xTTD r^Vvj<\_vAVv "\Vvjzj
r«w_>A_x_3C.rrj"^

fw>\/\<\ri\^\

rd^my^^znjr^

r^w-^ra^t^^-A

r^-r\.3e.a-!^-A

, .

v^

.\ rrxx.i"A

y.»"^j3

,<73

r^jAO"\

r^rx.>"\j30 3o

A.^^r7D"^

^c7X.r7XJCro v^

%jySK'.v rry

A
5

>

^73

^«T>

v^xm

^fS>

"V-i^^.»

.

^

y^

r«wK_vi

-\-»—v»^ ,cn
^o

r«^

.

r^^o.v^\V\ifvr7D-\

^

^

"^

vv

.^^g

r.

Arv^ ^"^

9

r^..\

(w

r^

rn

5».

r^cn

-S-rTDr^-A

:

oA

^.^ ^mr«*f

.^^cnVvj^-KVv

:

:

r«wC7xAr«w\

:

^A^itvro

^TTD

^\^_vi

.\

r^\rD

*\

or«^

•.

\ ^"^

:

,^_oc5air7D

r^\^*r^

^\ai.

•.

ocn

,cn "\jJ^^o.\
^r73w»c7Xi

.

r^"\^h.o-£»

^-a-a r^v-^r^ ^x»^

>rDHjD.ro

r^L=^\

r*^

\

*\\

-73

^jdo

r«w\r3 ^"^AVAjr'^"^ c7xrnavxD

r^^kroavn

yNjr«^ ^_XAi

^-^'-^

r" b.

rdys^car^

s^^m, ^"a

Vv

r^w

,^_cv!^,^^^vrD

r«^c73Ar?^

r^\X^ r«wroL»'\.n

26

c^or^ ^t\ •^^^

r^__»

. .

r^i^or?^ ^"a

ocn r^jAo^S-TD vv.\r7y.^ ^_y\
^jso

:

r" a.

^..^-^jcaa^ r^\»rs^ x.>Vv

^y^

,\.v\

oG

ocn-^ ,Vv4r«;jASsA

^-vAcn-^

r«^c73Ar«^ VvAja-^-^

no^^-r^D

rw.\_D Vvj^rbwTD^

3o

.

*

AAmr^ao

s^.VvVvr73o

^Avrrx»c7xr73 crxra

cna»"\o^^^^

"73"\J3 ^a-^

^.^73

r^r^

^vm

^-^^ ^u3.rDVvr^o

AoJ^^_ro -vrnr^n

^jAcn

s,VvVv_r73-^

J^^\)s\r^ ^oc7xvr73-\ or^

.^J^
.

s^VvVv-r73T\

r<^^oc73Ar«w\ C7x»^r?^ \»;^^^ro ,cn

.

r^» roor^ r«^^A.ro^
9

%

r«^\i*^

r^^SKai^xi^^.^

..

"^"^.rrxrD ^rrx»c7xi-\ c7x»Vv»r^ ,cn

r^-^cn

^A3^o_sur3

\\j

^r73

••

:

^

r^^x^^^r^

•To^v__r73

•.

^m

^
^

a

sIl-.

a\^

or^ r^\j^r^

^-rr>^

r«^lAo

r^__\

.

ocn or?f

\-a

.^r«^

^Acn SVvra

v\

-73

'\_r73\.DoVv_rno t\

^ArTaVvjcro ctdcso

cnVA^ro-^o

v

r^cTAr"^ or»^ •Vra^tvx^

m

^jAch uNjr^-A^^vra

r^ra^o-S

. .

A^^cn

\-iry

"n o \o

r^^\rD As^cn
^\.v\

^

^

.

r«^o ^»cnj^r«;^ .^\^Vvr73-A

^•\^"\ «^^oicn r^A

.

^

n
.•

.

.

1

.

^cn \. ^o
\cn

,^^_r^o

^cn us.—^r^-^-A

\

\jor^* r^^^cnci
^*\. »r^

\^r^-Acn

%

:

.

^jActxA-a

.

,cnoVvjr«^ rw^oj-:vrDA.rn x.

~-vs.-73

uN-_»r«wO

ocnA

"^vj^

^"A r^cTxA

r^cn

ocn uN_»r^ S

ocn r^Vvo^jn

^zn

crtar^

%

r<ljt.":\J^^

.

rwbiAr^wA

,

.^Y«^"A

rw.i^"Vj
,cn

.^^r^

56 )•€-*—

J-9«(

"\a

r^AArrxro

*0^

^oJao
:

•.

:

^ro-\ ocn

r^jtj^vjD

r«dj.x^or^*

r^oS
"^j^-a

^^^^^^)s\r^ r^ VvcrxTDrw^

^^r^

^•\o_r7D

,cnoVv»r^ -^"^^73

r«^Vv^»"\^ r^^t\Av\"\rD"\
.•

yrk

»

rrt)s\r^

•^xj^^ja-^

*

«.( 57

.f^jc^-rvjD rwVia-A-^o
r<f\ f

^r\

As^^

r^-^vyi

^-A ^v^r^or^

Y^

\>«v*Tri ^t\

or^

Ar^

<f\

^^^
r«wA

*26

v° a.

'^ *

rdvi^m

-:v

ji

-

>

t-v <v

W^

fvv

r^o

x<l\

fNA

.

•^va.n

:

t

:

or^

r^vio

:

01^

.

Y^\cnci^ ^wvTD rwjr»;^
rv%

r^^i^r^

^tq-a

r^Vj^xS^^

^oo ^m

.

^m

^-v_iA

>Tv

r^Soo ^soo

^.ro"^xj -TJ^v-so r^xXioor^ i5

.•

y^-^^r^ r^icv^^

^a wO^ ^^

^^r<*f

:

\->^_3or^

\<n A.s,

%

.

,Vvmr^ ^"a

KjCV_J3-1":\

,^j\^rd-^ r^x^r^

^j^w

r«w_3C_»H-JDO r^.3C»":vjD

ys«r^o

^vVr-xjb

^-m A^ijv_ro

:^^ ^"Vrbr^ r^:^

•VrTDrd'"!^

^^**'^^

^jCTD-Kia.so lo

A^

v^^^s^

Ao-_i^":\ ^.xjcjr^*

.•

^jActs-a

.•

<7J"\dvrD

r«^v

»

vra 20

r^rrxwVvm

r«^3._^o r^lraJ^

r^^TsAr^

r^ifvAVvjrDo ,^^Vv_Ar^

.

^v^ ^jA<73 vyr^-A-A r«wr30^
rwrTDLVA^vrTD r^o r^rrxwVvrJO r^vxvrTD

^•\.r7DrC^\

:

»

ttH

^^

:

^^nnA^

r^<73A cnA

A_A_-m

r<^A^
«^ V

«Tv

r^
T-i

\

^jjvrvx-rTD
v" b.

Ar^ r^crvA cn\

-^^vm r^An ^\=d

^fvX^ rs^o

or^

•^'^vso^ 5

»^^<7iVva\ gvv^ y "tjA

^r^"A

*aC

.

r^^^oooio r^\mci^ v^v^^r^ vsjVw^

,Vv_r73rcf .TDoVv

t^ ^

A s.

ocn

rd>A0\j3 P^rTD-A rdA_=Jbu=3

r^lj7X-uVv_r73

r«^xw

As^^

^TTj r^rrxat.

^

^^

r^5C»Hj3 ^crxrar^ ^ro un o^^td

^\

^m

\<L\rh\ Jar^ V^n.yvAAo ..^^oX

^jjmus^r^

^mck ^wv ^^-CDor^ i^Ar^
:

'^•A

r^Arb

-^^vm

,Vv.mr^

«TxvrTD-rv

o<7v\ •Va!^^'^.^ .r^^":v*r^

-^D^Vja-^

fvtrtt^

fvv *

^ttd

^-ro

r^-S-ZTDr^^fV-so-^ ,<7j

^V

r^A»

r«wjA_Ao^

^vzTxc^ ^vyi ^TTD-^vjbo

V t^

rij^or^"A

r^^cn uNjr^-A^ i^V\<7v=3r<^\

^jcA-i":\

,,^c73w>VvXV\

T^-K-Sjto r^-Kcnaio r^ss^o

^icrv»(v> «tj^aVvtd

.^^<73A^ ^A*r^ A.^

.

Vwsoovn

S.A.^or^ r^^»<Tx.\r^ >\.\.3ar7D

.:.

'.

.^ f^y

^WA

.

"^v^

or«^

A^o

r^rr>

,T\^cv),^

o<7J"A

x<lli^-:K

\

r^rDr^f-^

r^"\-=D":\o

•-pTv.m i^Lx-c^oi<f .r^\-viVv.r30 ctsAo

r^^ooDAt^
,<73

)^^

rilvjua.

"^VJA

.:.

.

^vvA

^"Aasoo ^vjArDjbjo

a.iDX.^ .^^cnAs-^

f]v rtT\

<hAn
An.,

"->

r«^VvA._m

•.r^x^aj":\

":\ayA.rD r^IroajjD":\

Y<f^5b^"\^
r^..ry> %

r^TD^aro

fY)-^

jcj"\

:rcl\jD ^"H-rD ^d^mt^

•=vror'wr73.\ 25

r«^v:^<73
:

•.

,^^00

^jJ^r«^ ^":\ Ja

o<h c^oj^Hcv^^K.^^ 3o

r^"A<73 *

r<^SjjDJ"A

^wv

—»-»•( 58 )•«-»—-

r^,\r» Vv^TD ^-A .XYr*^

A

t^oaJir^^^-A

T<lmo

5 f^j^-K-rDwi

•To":\m

x.-\^Vv.^7D

rwAo
ir\-73

r?iAi^

;

\

cn "^^

•.

^^vro

i5

V

*

r^\

r^Aio\j:D"A

"n

^jA\j r^-Acn

^cA

rdJ^

.

r^cTjAr^

m^

'-p'^.

\znr^

?v^

r^—K

,c73oVv_jr^

.

n

\

r<^

r^-^xcT^

r^r^ ^rnr^

A.^"A rw^o^"\-^

,C75

,c73":v

"^V-.^

90 ^v2kA_r73
:

r<^^o.r7x»'U3"A

r^Vvcv_»Vv.*^Vv_r3

\

\

>cn

r^A

r^A

c^j-^V-jr^dra-A

.•

.

AA^-m

r^\i\ ^v^.^"^

>A

A

A

s,o

Ar^

s,.

rdraVvsvra

r^^cvxj"\Vv\

^m"A r^Ar^

vv»r^^ "H-raA

Ar^.ifc^ .^^c^x-V-ro

:

«^.^ojcn ,^_cvAx_\

.:.

r«w Vvcv_»":v.^vA

^xi^Vv.r7D

.

r^VvcvjVv-xAVv

r^}^

<\

{yioVv

r<^Vv_x_»":vja"A

>C73":\

^«rrj

r^Vv_»cv_yiVvA":\ viN-_»r'^

c7X_roVv-X-r7D

c7X-r7D^^^r^

rao^ ^"a
rwrrxi>"s.vv

r^j^raVvrTD-A

•.

V

"73

C7i»"\cvx.

r^wAvw

^^,r73Vv_xj:73^

. .

,ch

»

>

:

r^^v

.•

^

r«wC73

r^Vvr^ r^c^aAr»^
r<^mcvvj3

^_v_ro ^^Jvjrori^VvrTa ^rTD ^Ac730

rw.x_c^or«^

r^wVvvii^r^ra

3o .^

.

*

r^v^^s^A

,cp \_a^^^^

.

2

*v.=i

y\»rY^":v rwOC73 'VraVv.x^xm

r«^^oc7xAr<f"A ^":\

-^^V-rTD-A

•.

^

r^^Vvoc^xAr^^-A

•.

r^r^r^r\

r«^"\r3-:\o

^j6n Vwr73cv-.\ rv ^-r^

»"A

r^Vvcv-r737i

»

^•TXxn r^TDjacvi^ VvoVv^Vvj^ra r^VvoVvr^^-A ^c7x*":\r«^^o

r^_-V—x_^
":\

oAr«^

r^»fY)or«^r3 rwOC7J

fc

r^\^ ^cno^rc^

r«w\o y^^xjin r^A^-i^JC^

*vS.-r3r)

r^

r^

cmVu

VAAroVvr^

r«^Vv.raiLc^t\ r«^>.i7D^!Vj3

'-p'\Jm r^«sAviCvx.-A

•TEX-x-jM

.

^—

Vv\

x.'\3Vv.r73 y30^i\.j:n

^V-iA

r^-Aoi

,.xs-^ ^cvA_»Scvja r^VvjcnAr^rD r^mArvvv^o

r^.r3^jccLyx.rD r«^oc73

.

V^-V^

la

\'v_^Vv_r7D

.:.

coo-S^^tv

r^^.Ajf..

r<^Vvoj\yir^o

,c73o\s>,

<Yv*ry3cuor«^

:

^VAra r^rrx!^^:^

x_kx^-a

>

..r^vr^c73

^

.,Y^ \ ^<73

— ^"A r^Ao

^v..v^

y v\Vr^

vv

<^

•^ovv

^

\^

ooVv^

^r^ A "n
•,

10

^k

^m

*.

•:VM'A

A

^oo

»

y<nok\^r^-\ c\<h

<txj"\cvx.

r^»':v-k-.vx-j"A

.

» 's

^r^-!\

.

r«w-.roo_v_n

r«^.x-»H-j3

^r^-A

rwVvcTorDr^

Sa^i^c^oaA» cyx ra .r^"\c73 ^ro r^^-^vjr»^
^cTaoVvjri^-A

\c73

.raVv-^

^cTjoVvjr^

,c7a

:

:

coj^cvAjAr73r«^ VvcA"\

o"\_^ rr~^ c7X-»Vv_Ar^ ^"?v

r^rar^

r<;^Vvjw73^vx3

r^Vvracvi^-^

a.

A^

^xv:30^<7xro r^-SATot^ Vvjrdso^via-A ,cn

r^
.

Ar^

.

i^^o^A

r^Y^

msx^-\ r^Vv^^»

.:.^c73uri>

oaA-iu-ro-^v

r^v\%^yt.

r^jooSr^ ^oA-^v r^^oxraVvr^rTa-rx
i.

rdAo

r^ooo

n.^-rx

. .

cioAi

.

vv

"^A V \

a_A

. .

fw

r^zrxjSLx. r^\

%

\T\

p-rvx-rv

^':

r^vs^iA

cnA^,

"Vxajc-rv -To^^vro

<73A-»":\

^Vj^td

:r^ja^or<^\

^jA<73A

.•

:

^A-Vi

--p^^vrTa

,«73o

:

r^Ao

V

a.

:r^

or^

rcf Vvo^iVjrw

^

«^

V

\

«-rv

<7X.r73a.A-nO

:

r^\^-:\

o<730

Vvaaxo

,^^<7Xj":\o-yA.r3

ooA»":^ r^vj^-^

•^j^vx^ qo

r<^^\uax.

i^vj.2k":\

Ar^":\

vyr^ lyj^-^

^vja":^

r^Aii

^^hA

r^Vvx-»":vj3"A *

Wrb

r^a-VA^-A

qT)

.•r^vxsira

mA»"^ r^Xy^-^ Aj^<73 >cb

":\aw.\.rD

o<n

•.

^-r73

i5

\x^^a\ .r^Aj":\o

OqAw»':^ <7X.r7DaA-13^

m

o

.'^xiir^ ^-a ^vijr«^

-^vsi.

^jro •n. r^"\.ro-A ^\_r73r'^ r^yAj^jtro
.,cy\

r^v^^ax.

r<^^^^ r^v^oiA

?V3A

<n"\

i

rs^V\o<7X-Ar^t\

r^b*.":v»Vvro <7x\^":\

i-^

p.A-73 ooxTD r^rDJDOi*- rw\":\

rw>.-vA.»"A

rd\ciyL

«73^»^ r^kx^":\

<73a.j^':\

-^v^

<7Aa:^r3

r^rD<7X» Aa>Vvcw\":\ :r^vA.»^ <73wVx^o

^

"H^fV-ih.

^,v\»-:\

r^^a»"\^,v*73

rd_j._r^or^_rD o<73

%

Vv»rCo3j":\\ r«^":\A>Aj"A oarTaavjD

A^"A ^<^^ r^n>r^ V\a\

.r^^a-»Vv-A^

.

r^^rcf

r^^S—TD

^.A.r3.rvr73

r^xiJS^ A.jwrvy. r^x-jj r^<73"^

5

rd^-S^^o ^^vro r^\r^ r^SjDar^

^Vjra Vv.»r'^!iA!S^r^<73 rC^vrTDrSl^r^a

^tv-j^:^

r^r^

VvjA^ Vv*rcf\»Vvj

ooA .iAA^rcf r^^r^-A

r^-^ r^\o

r^Ao

27

Vvjr^TTDA.n-A

\.^nr^ rwjLvA^»^ <7xs^^-!\ r^\\^ \ajco

><73

ActjA "Va^^

A^j^cn r^\r^ »,\j=nr^

r^\r^-:\ :rwrDr<l\ <73A ^vi ^j^rra^
'^

^

^nJ!v-r73 :^^.=3r^o r^<7xAr^^

^a rdAr^
.:.

\

.

r^Vvx.":\ r^\r7Dr^:73j:3 r^-ACQ^

r^jr^r^ ^r^-^

rcf^o-AitVjuTo-^N

\\v

tv

•.

..

.•

rdAa\.>wO r^\-»r^ y. us^r^ o\

:

T^^tVjL^H-yir^ ^^^..=30

^

•,

<nA

^-so-A ,<73uA r^^fv_»\-r3cA

r^r^

r^=3r^A

icn-Jk^Yil*^ r^a_ae.o.^-:\

(tsAj^ ,<73oVv»r^ ocp

^a.

r^

r^lX-rv

r^A.iV\jfb-A rdjCDJ^^ocn ^"^ ciooX^-Aan

j^-I73l3C^

.

^*^! x^v^ «I^-a

,^j^ rd^Kf ri^^raA .i»*^ iOKf

.XS.\^ rvno r^^fV-^^»r^

<73lA

.

r^^":\oo^

•.

^

r^^;vxs*-KV\ r^^oarD-^

^ "S-r^aA

•.

r^o"VrD

3o


Ajaco rwA

acjr^

Vt Tr^"^

\

*

•To^vjso

•H

».V^rglAo .p-A\

or^ ^t\a_x-j-A
5

^_r73-:\

ocn

^juVJ=o-*<73Lro

"^

r^

.

.\

r«^Ar^

v^

^

.

o<p

T<lroL-x_a^-VA

\

"tjtv

\^

y.

•.

1

5 o<ji

r^A

r^vx^ o<h
,

:

r^jaA r^^rif

^

v\\

fv%

^

^"^

r^o<75

o-A<n

<7JoA»"\ojD

:

r^^^TD^A

:<7i-roJe.

q5 :\.^

^-30 ,o<73
<7X"D

.

»

s

,

r

V,

^

\

r^\ fw

fv

OQoA-i^va-ja

-A^fvrD

:r^i\rDr^^

rs^AAyAarcf <7DV\\.r73 "^AjVvr^
A.:^ oojrao

<73Jiw^K\

^\o

-^j^

wvv-rn

A-^

r

*\

.:.r^vx2k"rv

"^v^

.

A.^

v^^^:in

r^vrb\"A «^^oiVN-SjirD

•.

^pD

«^AtdjaAo r^^ojroA

.

.^Vvoif\jt.rCjo

r^!r7j":\A

:

"^vri

r^rbitv:^

:

.;•

r^VvAmA

t^-^v^^

o<n r^vx:^

r^mjA

•.

r^^t-ir\=:^

<7AjDjt. rC-TTDOjJD A.\vv

rwA":\ ,^^o-i<nA

^ "^

>

3o .TDoVv ..r^.rDrw?v <73L.mo.vjD ^v^sk
:«^^<73j.r7D oarTD^vjcr^ rwVxr^o

Vvjr;^^\j<73J

r^VvojVv AV\ ^pa ^wi

Ay^^^A ^A<73r^\n

rcfV\<73u-rDrC^\

A.:i <7J'^.»r^rD"A

r^-HorwCo rw^^-Sj^SA^ rwVTso.^^ 'yxi^

<7xroavjD

oar730jjD

•.

r^ ,\n Vn^Vtd rC^\<7DA <7jA

i^Vvkr73

fy>

^Aoo

r^^vrTi

\^o-A,rD A_2La":\ r^jcvjLvrD"^

rcf Vv

•.

^rw\»Vi

i^^\^^^<l3o

,\-viVsr<r •Sj.^^^rwj.vi

\J\ Vvjrd-r73o \ ,^

rw»"^jj4jrw":\

y

:

r^^Sj<yA.rD"^

rCcn ..^_kA<7j
o<73A

^-juTDo

VA

^^

r^<7xAr^":\ rs^jj^orif ^rTD"^

•.

r^r^\<^ r^ra ^

m.fyt -^oo^VrDr^^^

90 vinjY^

:

»

:

o<7>

vs_»r^

^.r7DT\

po-H.Skj":^

i^_w_A i<r^

o<73

,

r^\mci^

rcS^x.":^

.TDwr^-VrTDA

,^_^fy\.^rD"^ r?^Vv»J3o\^

^oA-:\

rw-TDr^o

•.

axDoavxD

r^jtAirp .v^v"73t\

ax-»"\o_x. ,c73oVv_»r^"!^ ,03

,^^<ya":\o^Ni

rC^vrb\":\

:

r^^^^^ rwCvyAj^

r^L^rCf r^^-^vjXro

..^^.rojcji

r«^\^r^

r^i^^^v»

j30-\^

.Nk.ox_i

r^^^iiAm

o<n ocn^A ^"A ^_vj\r73rcf
^rv-*r<Lv_x_A"\ifV-r7D *

m

r^,\.A

m

us.

^vi

r«^VA.i73':\

•.

vv^,^ r^^rvAro^

.rsVv:^

r^<ya—rao,

'rn

.

>!>

"73

•.

.\r3^

^v^

•\jrD'A

r^Ao

r^lAr^

w.^_5<^

^pDO

y

vv.»

ctxA ^tVjr^lrn-K-^.rTj

r^lr^r^

^v^^^tvx^r^

,vv\

r^VvxiVvijiwO"^o

.*

r^ifxa-V-X-i-VrD^rv-rTa
1

.

<yk—>

cya-H

\^ ^rC^x ,03

.

.

r^oowA

» cv^

r^L^-^v

y<h •Ao^v\r7>

r^j^AA-t-A

.

\o

r<f

r^"A<7J

•.

r^^fV»jV\2wo^o r^^tAj\3r) r^xAvra x .V73-:\

.

r^ V^Tj-^ r<lzr\

*^

)^—

«.( 60

•H

-> ^

VvirD .r^\r73r^r73CD

rv^W^ r^VvA-m
;<73"^

r^xx^or^

Ajaoo

r^Vv.»ojiVA
r;^jtj":\jD

r^<73Ar^

r^b^Ar^

r»^o"\^^o ^"a

*

07

v" 6,

5

)mh—

«.( 61

i<rVva_x_>aA^Vv.^73A

.rx-^ ^v^

^.TTjtv

.1

.

:

^j=v-»Vv^ ,^_a-i<7xA^ ^j\»t^ ^so t«^:d^

^\:=w^ rc^t^n

VL-»rdv-»Vv-»A cmVv^ri^-A

A.5^^ma r^vso

«Txsoovja
rd^-^ca

r^\r3^cvaxro

^v\^iS r^^av3rx»cn^ r^-Sax.a
r<lx-fioarcf ^-to-a ,<73

;

S

r^Vvxor^^itvac.

ca s,Vv-v.5oVva r^^r^TTD^Wv^v r^jonjo

^oiA

'-p'^\:=r\'\^ n.^ .^^a^^^^jra .rd^-Aai rcf-Vra ^^jA»

Qoa

i^r^

{v\

^^^o-TDr^ t<lxA.vjA-x. r^ \

r«^v.^-»r^ .."V^rTDY^

aA^Hr^

<7jVvA.so jooa^vjr^ rdA"A

^j^
^.m":\

r^^r^

.•

r<if

.:.

A Ajoa

^ naA^A
:

r^acTj ac73 Ar«^ ^«cTXjVvjr^

.tdVva. \r^^rry\ril VvcA-^x

rcf-Wx.rD

^

J^.o.\

rwV-ra os"^»r^.r3 A-xaoo
,

c^sVvmw^via

rCjkX^or^-^x r"^xvA»":\

..r^v^OQ

r^^^xA»

,C73

r^rowx^-vA

\x^^^m

^^V\^
r^rar^-A

^m

^-^ rs^via^-TD 'S-x.mr^ r^^Vv.a. c7X»a^ cjuVv» r^-S^Sjc^xa

^"^v

r^.v-x.^
ac73

Ar^":\

.\

'^

^

r^^VvacA^s

c7X-Xj^

Vm

•rx.

c7xA-j^via

n.

^

rrta

'yx %.^

\\c\

^jAjr^-A

's

^^ r^

r^

•.

•.

c7XAvr3a.jt

r^^f\^^2Lm

^a

^^ C7x\ \ r"d.^axx£^r^ r^ac7i avuvi-^v
A^^ acn r^^mrs^rrxra '\c73Jr<^ ,c75Cw^ajrD

Vvj^^

•.

. .

r^A^oi

\.rxyK<^

r^"^-x^»r^n

rcr^avxxr3jc.a

^^Vv^

••

c7jV\cvax_xso

r<^\

^»»^ ctx-td

r^"V-mr^.rrxrD

"^va.

r^^ac7x\r^

rdwrDOJca r^Vvj-^xaVNa
r^hfVvcvwmn.-rD

20

C7xrrxx.m r^V\a"^jA»rda r^rjr^

c^cvj'\a-V^\J^^Vvjr<^\jC7x.i A.\'» :rd=jr^ c7xmVv3cr^

r<^x.mLjt.

r^^

vva-rv

.:.

1

v^A^ ^A»T<f

r^^cwrD^tVi^m-^^

nA^r^-Aa :r^c73Ar<^* ,c73aVv.»r^

a\

.r^^cwmk»c73 ^vmAjtrcf .•r^-HraA ctAj-a r^xiioarcr

"TaVvvi

10

^S^-^x r?^\-mr^ro^

rdjcrxAr^ r^vAAcvjtx r^-rv..y..*\m

•.

r^^r^^x

r^jtjnjo

Vv.\m ^»^ r^i*\»rw

>c7jaVv-»r^ <7xA»^

^»"A c^aA.»-Kajaa

r^'S-mr^.mL.rD

.\

a<n»Ar<f

r^VvmA v\a

r^a<73wi

:

oS^^

t^rar^-A cTxrriavxD oxmVvx.rcr «^KTioar^-^ ocmrd^-A

.•

i^

5

.:.

^Am

»

'sa

rwAAm.rrxra-^

ar^

r^n.vv^
.•

26

•.

•.

rLz^r^-\

r^aS-A

,^ac7XjVvAVv-rD-^

a-xrrx-»c7x.m"A ^^^^ctja 3o

c^aA»"Kajo r^v^Am.r3

).€^

62

rw_A

r«wCK73

i^V^ A

cTxA^"^

\»^^vv^Voc_m

5

:

s^ r^Scvot.

A^cvro

^vAjVv.ro'^ OC75

.

A^fY) ^-^

(w

r<^

rd^ocn

,cn .r^s^^iv^

\_m^

>A

r3_J3Cv_\-A

.

V

"ix^

r^_v_^-jr«^

r^oxAr^ ^-a

r^Aj^-A r^_£^cvirxA"A

<n-\.t-A

ocb

r^wvriixo r^^vravrD-^

\^

,

r«*lix=i.rD"Ao *

.•

*

a8

s" a.

jj^y^r^o r«wLK=ir3 >j\^r^ r«^i^cn

cnA^j-A ocn^A

w^^

Av^Vvro-A ocn

r«^vi>^

p^j^-K r^^-A r^\iwcvx^ ocn Ah^^tj r^r«^

^_3r>

ocn ^^73 .vA^Vvm-A ^raVvrASo r«^Vujj^ r^w^cvja^^r^A-A
^^"*^w
1

oaA r^wT^^-A ,cn ^po

o

rdj^^i^ r«^ ocn

,

r^r^

70^"^

oo-KVv^

,

r^As^Ta-:^

:

:

•^DjJaVvmo js^^Aj^vm

r^A^ ocn

jvy^Vvr^ r«^Vvoc*"A

.:.

%-^ v^\ *73 r^wAAO-AA c7x_r73cvA_x3

S-x^j^^vv^Vvro

.^r«^"A

•|.cvvAooiV\r«;^

ao

'-p, %

r«^>c_»Hja

•.

».

p^^ro ctA^

^—*—5C__i_^_r73^

:

r«^cn r«^Vvj"\rD
»^_cv_icn

cnA

r^^tfVjcwiV^

cnaVv»r«^

.

3o

r<f"\_r3

r^Ao
r"^r^

.

^"a

^ttd^a

^^

xr-^

.•

:

i

t^^a^K

^t\

^m

rcfwxA

r^vx^-^ r«;irQocrD

A

^"Sjtjo

r^^VvAXr^wrD^r^

V\cA"?v

.^^crajVvjr^

:

A^

•.

.

.

^.so

r«w»"KVvx.rQA r^Vvrojt^

,

•.

t\

^

r«^vx2LrD"A

\

c^x^rocv^-A

r^a\
.

\ ^

r«^Vvcv^V\cv3t"A

Y^mSrd!

r«^oS r^ \o

S^^ox^o

r^Vvcvj-r^ojAA

y)nr7A^"A tryr^ cA

oA

r«^r«w

uN_jr«;^

^V-x-yyjm cn

^ro cAo

r^ak."\cn

r^o"\ aaao

r^ tx ^

ocn^^

r^_mL-^ vs-j^

"aojA^

us^r^ Vv-srw^jA-»

r^ocj^^ja *

^v_vi"A

r^r^v^

Vv_»r^-A

r^c7Ar«^ ^ro

j^:^ <iDoS_^

.

ocn-^ cnVvi

r«wV\<7xr3r^ ^"vrorw

r^"Sr73rwrrxr3

,cnoVvjr«^ r^c7x\r«^ ^rn Ar^w^ r^Ar«^
usjr«^ r«wAr«^

.\ »^ "73

^v^

r^va^cn .raVv^ \fv\^^Wr73Vv":\ ,^^r<^\*\r\r:>

r<^\cn V\cvSA rCf-HraAo

a5 i^Vvcv_>Vv_xJi3

r^Ara

r«^

w^^

ocn

r^j.xi3or«^"AO

A^ca^

^v\ ooo

,

^\Ai"?v

r«^jLravr3t\ r^^Vvjotj-^x

r^jc»njD r"^o"\ .\\^*73 c^cvx^o\ ^.^ror»^
r^Vvcv-^o^vrD cTxra

^"Mtd

•^xAi-A

.

^^73-^

AA_roo
.

r^VvcvrDAra cnra

r«Av-j<TjArd.rD

AA*Vvm"A ocn

ocn r^^vravra-A r^ W"AjA*r^ rCAxj

i5

>cno\s.,

:

ctAj-a r^ij^ us^jr'^ "AAr^

r<^^^A»

oA-ao

^ttd

r«wJ3j^"K >v^rY> r«wA

.

"Hr73r:^Vvm

^r7D":\

r^r^

Kss^r^ r«^r«w

rdro-^cn r^rocv^

-28

\" b.

5

63

->(

t^o-Ho .t^ooAr^ kTt^-^

r^VijuVi rduaoor^

.r^-Koi

^^

.:.

r^\ r^v\ X.mVvjso r^A ^-a

r?^^fvJ-A

om

v^lgko T\.fv>*\i<f

r«w_Aoa3

Vv-m.A

.

r?^o-\

.

r^\r30 o<p

r^o-A

r«w\a.ax^-^ r^Vvrrx^^-A
29

r" a.

^oxV ^-A om

^-A<73

r^A-rrj-A

•.

r^ro.V^

rSjcrxAr^-^ rd.vioS

r^S.mn r^on

.

r^^oSr^n

.

r<^"A03

r^vj^-AO

.

r^ %

.

.

v^sxxjcm-^

r^Wx.-^.

•.

rcf^Xra

A

.

^^^-^

^y^

.

\=nY^
•.

rdAr^

^.rry V

>>.

rA.rrjr^rrxr3

:

r^oxAr^

•.

oiA^

.rs^VwiVvA

r^oS

qiA xyvra

{Y>VvVv_m^ ^-jA^r^

r^^VN {vvro r^oxrrxx-ra^o

r^v^r^

..

rdv=kOi

rwv^o-K

\^

\<lim ooAj-:^

o3^^s.-a ooxra «.o^A-j-a

.:.

r?^\.ra

r^A-ro-^ K^^oj3o_^.A-r3

r^St^r^ r^o"\"^

rCr^o^\Kjt.r^r3

r^VvAm

•^^•^y "Ha^^ 25

r^xvi

rdAxvi

r^

r^-mo-^ ^jm ^r<f.v.\ A-mVv.ro rdA^ r^ooAr^ r^x2.o

r<Lxjir^\

^m
.:.

r^

^

r^xvi

r^Vvj^o-^..m vs-jr^o

.

,\-viV\r';^

,wvV\r«^ ^i^-KVs^':^ 003 rdxiD.fia\^
j.

V *\Vv..m r^^^-jL-vAa_^.-m

r«;^r3dv.^v-rD

.^_i^

^-^^

^osA -^^iY»

. .

•.

.tdV)-^

^jAos

^

20

,\Y^m-:\ rs^rajtcm ir«^oo3A

,^^oirnVvjc-r7D

r^^-KrDj-A

1

qoojAjji^o^

r^Vviba.^ rwA-rb r^oxAr^ ,oJO_Am
.T^icrxx. rC^Vvra^^rrj

10

v^v^r^l n-j^ > ^H..3a>m ^ran

\rdj

r^^om^vrTa oxrD
.

Ar^":\

Vvooj ^ooo^auAra qqo>v\. ^omA

mA^-A

VvAvi":\"A

rdxx^Kir^rD r^rrv\\.\

oiAj-rx

.

.r^oaArC^

*

—t \<^\-rn A..r^\ ^v^

rrtCkX*^

r^Vv^V-iw^A

A ^ noA'^

r^^o\.i..^..5t.":\

Vv-jr^jcAr^

r^o-K

•.

^03 ^Vv-^

"K-xV^rwA Ar<^

:

:

,ojoj\iw^

rcf-SrTar^roca

rdAo

\

's

rd\i:»J^m r^lAo

»

Qoojumo.jor^

\.r73T^

A

r<lr3wJ"Sja

r^3<_jnj3 .\

•\rv^\

\x^^Ar^

Y^^AO^s^

r^jAon cn.m)svjLr^ y^ v -k a>

,oD

^rTD-A

n-x_vir<f

^rrs

r^jc-j^svD

r" b.

A2!*.a Y^\znr^zrxr^ ouavi-rv 5

r^Vvj-^o^ Vvojrc^-A r^Vvi»*^r<^"A r^Vvo\rDA\^ r^Vvj^-HVvA
*.

29

r^on

r^viOA \_ror^^t\-m

T^-vv-» y..^n-!\

fv)^

•H^^Vv.rjD

cysoj-AO^^V^Y^VvjCQArw A\i73,r73 Y^k.y^

^jAoo J3^fv^ rdjtjnja

..

rwmoAo

vr>.»r^

^^n^^vTTi ^r> v^^ojVvjcd 'a^ .K^-aoj3 ^\r73

^TTD

ocho

•€-1-

)

»

^r^o

r<^vAAmVvm
.

V\-K-:\Vvx.r^

-^ .raoVv cruijm-^,

uNjr^':^":^

c^aAj^AOJD

rs^^^Hr^o ^VvXVv A ^^^r^V^^rvn

:

^^

:

*

.^j\.m

r^"Sj.vArDO 3o

r^^rojuDb":\ ^»HV\"a

rwViO-K

r^o"K ^jn

^ V
5

«

,^^<7X-rD \-rr\

^^t\/>ri v.n

r«^

fw

^A

r«^"AoaA

rwOiwAr^A
r»^y

5

*-!

>

V

^
^"A

^-lAarwJs
^v.^

r^^Vv^ s.

^"^

.raoVx

«O^

^^*

^ ^ i":\

»^^

~o

or^
^Wi

:

A^"A ocp

.^^^"A
.

^ Vvjoav

^orvjra-^

:

:

^m

r«^\yir<^ orcT

,03 r^V\0-x-V-x.":\
35 -^Tvx

^-m

cn\

fv> \

rwrrv

»s^"KVvro \jA3t.":\

.

Vw VvAttd ^znrd^k^rd
^jotlir^ ,xr3-t

^-v^Vvm

ooAo

r^^Vv^-jXjj-^^^
:

^\

'v

r^ ^

r«^v^fvsmo

r«^Vvxv^":vjVvm r<^»(v>Vv^
^r^jLi^-_Do

.^

Yy":\

»r«^

.

,

r«^mcvvx3

:

.^^^cn^^v .,^^_o^":u
»

y *nvv

r«^ s,."HVv_a"a

r^^V^cvj"?^^

r<^V\\xr7D.v^

r^^vrTDiiAiVvm rdscicL^ VvxviVv

r<:^"\"HSi

cnA^

r<ilAH»vAr«^ ^ztd

ciocv-j^ACv-^-s-S-^^ r^V\r"w.i

v^\

^"a r<^VvW\ :r^vx^o

«^^ooA

Vv»r«^"SjVv»

^.m AooAo ^"^

*

r^movn

jVvror"^

oxvttd^^v

r^Vvje_>nj3"A

V\-.K-rnA-j3":\

.•

.fwVvVvrTD

»

.^^"Smr^ ^^ncn^m Vvjr^^aS^r^

^Vvjtj":vj3 r^V\o-jVvjAV\":\

.\ \\-^ ,cn

r^iAAm

.

,^^cuv^Vv3t_i r<^Vv\V\ r«^yj^o c^xs^c^vi^ r^^^Kr»^ Vv\V\

r"^

:

r^"AVv^.r73

r^"\VvrT)o

\^

ir^rd ^"^J r^A

T^^wiVvrjo

^^^oxjVvjr^ r^^VvcvjVvjAVv

3o

•.

:

•.

.r^i^o^^

r^Aja Vv\r3

^^^cvrrv^u Aj-^ ^jAoaA-rv .^^cvi^rTaoav

jOooVur^ r^xx^or^

•.

v^r3r«^

r^n_vA r<l\o

Vv-ir^w rjQ^fy»

r^^VvH-i^-rTD-A .^^cvjch

"^v^

r^^v^oo ^jAo3 ^\^

As, ^a ^^vra

A^o

s,o r^-Vra

^

Vw^^coco

^.rxih.

r^.y vA.»"ao ooAj-^v

:

»"\

v

^ravra r^vx^-AO r^jj:^or^^

^.:73

r«^r7Davx3 "^Wi

\ ^jm-^

.^o-ktjA r«^\ y

r^v ro

.^^ooA

ocSA^r^

vvrbVvr^o

arn

Vvo-^-a r«^Vva_*":vyy\

fwvVvjo r^3C»Hj3 r^ VvcorDr^ ^zn

.\

».^a_vr<^ ^^^'A

2

y

.

:

rdAr^ r^\rDj^^^ r^^u^-

.'^oxAr^

'n

>^A,\.vv

V

r^wVio^K

»"=vja

"-D"^_J3"^

,

.

»

«txAja r^^k^-A

r^vwVvm av\o oxvm^
1

^

,cn

s,-:v

r^A^^^\

)O0

^-a ooao

vs-jr^-^-^x

om

r«^^rCf"A

'S.z3or^":\

%^ n. \-a ocn r^w-Mo-K ,<730^fV-»r^ r^

rr

.:.

ri^.rTXJt.^

r^m

.

^vXj^r^T r^ooAr^ ^po

:

r^

7L_:^_r73

r«^J3o\^

:

^.m oA

^_ro r^LAo r^jroA

r^\r^ rdaySr^

om

AjAj-a

.

:

cKiVvjr"^ r^vxa^o r<lxx^arC

^mo

:

chjVvjrw r^Vvrajr..wm

r^-Acn-A r«^":\oax^o

r^^Vv \ y.Tv

r«^Vv-*<Tj^r^

^HV\-a ^.m

.

r«;^A.s>.m

9AJ

X" a.

A

T^^Xjcv-vi
x<^
*

29

v° 6.

VV

«.

\^ "73^ 003 ^-A

ocn

...

•T>

^^

<v^ ft

«^

\^

m

<NA \

cTL «V. *yi

A^

r^VvVv.yA-ro

^jAcn

acAr^

Ar<^\

r^O<73wA"A ><73

:vs.

rcfS-rT^r^lrTa^ra

fL\^

<\

^jAcn

^jso o^rC^v

^Vj^ r^LSLAy^

^^^

^Ac73C3 r^r^ ^-^Cik^JX-m r^>oc.»^ r-d^Ai^ax.
€\r^-\

^nr^^-A

:

^cn

oA

r^dAr»^ .^|VJt.\-^ r^^Ci
:

i^\j3j r^v^cn-A

.•

.

V \^

V

r«^

•:•

\.mr^^

^rvjr^-vj^vjo

ri^^av^-A-A^tvr^D

r«^r^ 'vzs^ ril.\r^
aA.^.>

••

.

r«w

^

^r^ cn^^r^

.

r«wA

3o

r"

rt.

r

*.

A

w^^

c7xvr7D-:\

.

r^v»^':^

^»A»r^

n.\i

*v*73

"VDo^Vwr73^o

5
SYR.-B. -XXXVII.

:

r^c7>.\r^

Ar«^i_i

r"^vy\Vvr73

:

•^.vi

A.-^

Ao^^cn •^^t^

r^Doa*vxD »^^c7X»Vv»r«^ r^^VvojVviAV^

vi\r7DLr7D-A ,cn

r^^r^ro VvWv:\

^

.^.^r';:^

,cnoVv_»r^ r^crvAr^ r^^v-^Vv-r^D

r^^cv.SLvsA-A

^^jm rcS-jS-jt— riJjc^xAr^
.\, s.

.

:

r"wi\ n.v^-^

^^73 Vvjr^d^vr^a.^^oAr"^ ^^0.173 1\ 20

Vva»VvjAVv ^ro

r^c7xA\^ ..r^AO-i^

Ai^\

i5

^Vvw^ivr^a

cnw.\

r^^^^oA x.(^.:73-:\

,^_a^\^ituo

r^m\r^

,^r7Dr^ r^r7DoJkJ3 ^rn

•TOsAi^A x-irs^ \<l\o

^_r73

».

r«^c73Ar«;^ *

^«T> »-33

c7xAo

r^VvAVv

^-rx

Titv

.-rv

Vv^r^-SjVv»

A

"^jpi^ Vv

or^ cnA ^^arn

r^Vv^^Vv r^w^tvow^Vv

.,^^c7iA ^^o-icn
*

^ r^^o-AO-S-^

Vvoc73Ar*lA

c7xAo c7XA_ro:^ ,Vv-ror<f r^lrTDaJLxD ^173
v^\\

1

r^*:^ ^ro

c73Ao c^xvm-A ,^5vror«^ ^'drTDoio ^=73

.

r^^Vvo-Vro ^C73w»^r"^-A

.)fv.r\ {v>

x^r^dA .^^\^

\rpY^

A.^o r^^^jcn^^vja -HjJ^^jcn
^ C7x_»^f\-jr«>f r«^_v_x-^ ^^m A^^Ao r^ »mor^ ^-=73
V ^ r^A-rb-A oo^-s^oAcLxiT^l^-A .^,_o-Acn ^^^cny ^\^

r^jri^r^
.

or^

-73

. .

^m-^

.

« >

•To'\.r3

m

\ -s

r"^=73Lxvi-K

A.^\o Aj^cn «..^^
..

r^^on.r3^o

.

,cno^r«^

.

ocn rd^mr^zTxr^ ocn

•^djoc.-a-^v

,

r?^^^':^'^

yCTSOjoVvl r^^ioDoor^ 5

:

r«wi-vyir^A Av^-^ ocn ^^73
.s.

.

^^oaAr^ ,<730^r«^

•.

CTiAa X^A Or^

~-i

r<^^aj^-\"^^fvm

.:.

r^^-AVum-A

r^r^

r^^zrxxvi-K

ycna \

:

^^

^rn

^c7).»^»r^'A ^>\»r^

"T>ft

Av\ *

^pn

65 )•€-»—

I9 «(

^
•.

•.

^^s^

Vvor<j^^^^ ^ro ^-a

A.^-:\o

r^c73Ar«^

r^r\^\

..^^cocv^
25

.^•V.^^i

:

»^^^aA r«^vviVvm

...^a^rTxx^i

•.

c7xioc73^

.^-A-ttd-a r«^-af-»H-ja rcTVvcarar'^

r^\cnci^

^jso r^Scncvj

ocno "H-v-^ r«^Ai^

.:•

•.

r^c7DA\^ 3o

r^^S-j-vjt— r^^c^xAr^

w.(

r^)s^-:\Cizry^.m

5

661).*^

\^-:\ ^60 rd\mr<^i7^::^ r^<7^rd r^Wrrxm-^,

^aj-AO-uA

AV

^"A

cu.»Hr^ A.rDJ3cv\"^

^vv%

. .

rdmAr«^

:

^•\

"73

r^t\<n

r«il^o\\o

r^_5C»":vj3

r«^j^x^cr«^ Vvcv.»<\jt .\ \.

.

.

r«:fVvcoc_v^Vvm

10

^n-vi r^» foor'^"^
•^v.^

.

r«d^o^H-^

^tvj^

.^^c7XjVv\^fv\ r^wAo *

^mrcf

:

^^.vi

.

•:.

> *-vy

•••

cTxA

pA\

^rCf^tvac-To

\cv.yiwi-A

30 cTsA «^.^v^joo

i^-a

^^

c^o"SA\^
.

r^^X^^rvTD

A\"r>

•.

^cfxra ^t«^

^m

r«^rrx>iLyi

•\>^^r«^ 2iY^

A^"^

r^-rr)

r^croA

r^cfocn

r^\
^v:^

r^r^

3o

••

^.j^m.».

t<f^JvA-m

*.

:

,cn

•.

r° b,

>cn

r«w*cvjt.

r^^^ocTxAr"^

r^wi\vr7D r^Arnrx

A.i^cn •\rnr«^

r^An ^-VraA^

r^^VvoVvjVwiA

.

.

^"-^^

^cocro

ctjA

pcD^svx-i

chA AAyyjcro

"?v^-^

^ v\

r^Xrh-^

r«^c7xAr<^ VvAwn^^vjra-:^

r^c73Ar«^ r«wr3irv^rD"^

rwoaAr^

^r^a

cTxiTTD

«^^rvAroA cnA wifvrb

•\-jL_\^r";lA .^r^ '.r^cTJ-Arc^-^

x.-K^^v.m

Vvcv-yv »

.

:

ro-^ ^cn\>.v\r3-:\o

r^^^A-» r^-S-TDo

och—\

x<l^r^
(v^

r^xrirDo

x-Ar^ ^zpr^-^

•.^jAc73r3':\

% r«w_ic7xA •\cv.3Ci ^V-jrd-^jA-A-A r«wvyiVvr73
^ra.jk-vi-pv

^Acn

r^c73Ar«wA x.iC3\ (^o»A»..t^.^\

^H\\":\ r-^^rrjr-^rorD

. .

^vAi-A

,cncv_»c7x.mujc_i

^ttd

r«^":\cn-:\

VvoA

c^cvxr73cuor«^ rd\ »v.S

m^

•.

•.

rCjcn^r"^ VvX-y^^A -n «."Htv-so-a r^vjr"^

,^^c7x_»\>_»r^ ^jwiVvA-s^-^v

y

\i.:nrd

.

^jA^raArDJirj r^mcvJLD

^V.v^

.

r^^Arr)

^Ami^^wN r^^^jcnAr^iD-^

T^rDr^

"iv^

vvVvrnA .^^ctjA r^ocn^x r^^^rv^-^r"^ ^-a ,cn Ar»^

^oV\ ^^^^•TX-X-io

95

rwrar^wA

•.

r^^-^x^ r^^oSA

rw_»VvoAcv_3ar«^ ^jmrs, •^•:v.rrv\^\ r^ocn r^^A-A
••

^a^^^

^j\\.Srn r^VxocTjAr^ r^WiA r<l\o *3o

r«^2kVvx-3r> r^dAracvjaA-^N-rx

i5

A.^

^A-Vi

or"^ r«>^i3ocvlxD

^cTXjVv^Vv-ra-A S-iJ^^r^^Vv y
r^::^r«^

^iva

\..^A-» ^rTa^cm r<^c73Ar«^ n.yira-^

,

:

^^TTD

Vvcvi-x*"\

r^-\^\ r^^ooAr^

»^j<l!iL^^x^ .xv.^zax-^ r^V2i.»r^ A.x^cji
UN-jr^-A-A

r«w

•••

r^^rar^

r^^-S.iDAo

rvfYvs^Vvm r^Ar"^ r^cnAr'^

Vvir«^

r<^"\.r7Dr«wrrvr3

^":\

Ta

r^^cyxrrvjf

r^"\cn
v^itxkc^

rA_r3wA

r«;^VvcAcvJ3r'^

ochA

c^sA p"A\

—> ^^carja^yx-m

rdv^^T\, tjs^rd

^cn

"^v^-^

^VKra*

3o

v° a*

_«.(

p^\

,v^\j>mY^ rdA rslAr^ .r^\rD cAo

.^^cvJ^^^j-rD

or^

><73oVv_sr<r

-To^V-rTa "-pw-i^-i-A

\jmv^)s\\^

:r^aX^ ^^ * ^
r^vo3._r3

fT\

c73.-»^-»\<f

\<1A^

>^

-:\

rdAo Aj^oo
:

Y<^,

\

^

:

-tjlA y<7x»)iv^zrx3L^

:\-rnr^^

•.K^_£3_v

or^

-TO^^JD <73.\

<73.A-»-:\

r^X»\wr^

<7x.»^»r^

r;^ v *V

^.m

v^m^

A^ro

A-^

.•

^m

.^^oi

\^

^tV-»\<!\-3u.rrv,

>^

o<73

\

r^o

•.

r^^r^

*

:

Vv»r^r7v\j -A ^jAjr^

r^-^vir^-A

y^\\x^

r^^-^uiw-^^

Vvvra

o^^
•.

.^^Vv-vrcf
5.

.

»

V

^v-»^

^m ^^

^

rwVAvm^

^

i5

^ro-^

ao

r^^

^ojco \^VvxjAJ3

>.rDHj3.m \^<73Ar«^

^^r^a^

r?^ro vsjrs^

^-^ r^ooo .•^»fv\v .^^<7dA

^rrj

r^^^r^rTa
. .

v^\n

<73j^r^

p-K^

c^cv»"\cvV^\^^^r^V\!»oaAr^

.^^ifV-vr^

^

n.r3.^v

on.^ ^rn

r^Vvoj^fvA^ r<f^oifV»r^rD

•v-x-^^^r^-v.-ro

r^"A<73

^pa

.\mrCfV\r^ -^^vjb

A^—

25

AArocnA
yyj3L\-^

)<73o\s.

"V-rpr^ ^jjcjr^ VvcA r^Ar^ojcrD-^v

^^^^vvw ^\s.m r^TTDovjD r^VvWv^

^\jrnY^

•.r^cTjAvw-A

^m^vja

QoJi.x^or«dV\o r^jJka.':^

r^axiv.x^.^r<^\

^\j:Tyrd

r^roA

•.

r^^fVj^-A^

r^^rrjr^TTacD-A

^.r73

fy>cw:\

^^-^vvv^ -73^^=0 <7xx.^v

^»"^o^fVx.r^* ^j>v

^vvv

^_v-»^»r^

r--'^

vs-jr^^

:

.

^A»r^ r^Aja

^^^^rrjr^-A

\

^xVJ3

•.A-iD.-jaVv-v

>xj.rDA

usjr^o

QOaVsniOJS

lo

."V-mt^lj o\^ r^-K^-v "^n.r73 ^\j-:\ ^rra^

o<73

^»^ r^V\jAr<r

,*\

OC7>.\

r^VvcAjajiLrrD-r^-Ao :r^jc-»Hj3

^xvcrxTD x.cv^v

Ar^^ r^-m

^ir^A

-^^V-rrs

:A_-V-jb^v ^r?^:\\ cA Axa.00

i<7J

^m

r^jcj-oifv

\

.^^<7>»vrr3":\

v° 6.

r^\vv

r^ajY^ \uv^ fwv

•ToA^fvx.Vwo •A.vjVvicr^ r^j.r30-:\
j<7>

.:.

,^^

r^^tv^S-vjr^ r^VvcAj3olLr73-A cvA

<73.-»^tv-*rCf r?lA-:\

^

—J^

^j:^av-:\

mjtJ^v

.^"^vva.v

5

rv r73 r<LrbVv-2k>:\ r^Vv-jo-wV\ r"»lAo

t^^^^\j ^r^»':^^ ^OOCVVx^

\

^^^t^o

^>A»\^ As.

^jto-a

r^Ar^

^-ju.\-»r^^":\

-^p^^-rv':^

nxrn^\jc.\

^o-V-»"^oj3 r^rrx^":\

r^":\ .yD^^iK^v^ rdvjo-K

.r3.-vj._v

.

)<^

67

^"V

Vvjr^-rD-Ho-K-A

^

cw

m

.^_av<73 .^^oVvvr^

<wV fv>or^ <t\A^

r^r^ ^-Kj .^\^

.

"^vak

.^^Vvvrs^

3o

«^( 68 )<-^—

.:.

r^Vv_^A-3":v_=3 r^wAr»^ r^

^v.v\ \rd

. .

r^ooA^

"vsoi^

.r^ X

^\

rwVvx^j-rN

^Vv-fo^

rcfcraAr^

^^Wvtd

10

VwA

:

^jjt."\Aitvm-^ ,^^i<7J

.:.

r^vj.:^

A^

\^v^

^.rrso

.

QocvjcC^Vxr^-A cioVvitvoVA craA

y^rd^

v^W^-^K r^Vv -TA r^-v-xao

,

.^^octjjVAVA

•.c^o *\n.\
OC7D

^"^

:

,cn

:

vv

r^cTaAr^A r«^^^jrx^^

rwVAvroA-A ,c73A ^"^vi

"^vw

^ v.r^ r^VvocTi-A^ Vvo

r^vAoA

90 .r^Vvoc73Ar«^ VNcvj-S^cu-r^

^^^oojVvIiVAo

•.

"\A^^r^^oc7x\r;^

.raoVv ^-^ r^"\-r73r^r73^o

A-a^-A
90

.

.

^.iAc73 .raVv^

r^A-A

.

r^Ao

.r^c73Ar«w

r^A-A

,C7D

"\

,c73oVv.»r^

o

\o

:

or^

"^vj^

OC73

r^Ao

»r^"A
.

n

pa

»

Y^ V

»,^

.

r^—rr)

n

\

.^r^

ocb

^r^-\

Vv-xr73":vj3

vcTVvj-aoVx Vvcvj^^^Sra

r^^VviVxvwTo

^mxm

ooio

och r«^vjA

r^^-^

rwAr^

"^v^

x."\^ r^^VvWvra r«wAo "^jcr»^

"-^s^-^

octj-^

r^W r —»0

Vv»r<^-\\^ n^"^ ,cno

-\Y>'\

jSojC r^A":\ y6i

r«;^.r73

r«wA"A

» *\

^-^ vyir^

Q^

\\

c73^Vv*r^ craAr^ r<^":\

:

v^orvm^r^^-A

,c73oVvjr«;f

r«^xxvA"\Vvr7a ^-Kojc.

.:.

r^^^fVjocj-S

cvA":\

r«^":\c73

,c73oVv

3o rdVvjjcj-A
.

"t s^r^ r^Vv

fv\

r<f

rdv>iLr3 «.•HAv *.^c7XjVAV\":\

^uira rsl\o ^^a ."SjJ^^r^^^jAjHra
OC7J

r^^XAo

r^^^VxVj-Kr^

c^oA^fY>-:\ coVv^cvw^ r^VvjA*"AO

:

>rr3":vx3

r^vA^":\

. .

r" a.

^jActs

"^v^

ctdA

ocn r^^\=3cv!^ oA rdAr^

3i

r^iAvrrxra

r^oX^Vvra

\v\-^

ir^^-KVvm-^ .^^cvrar^ r^Vv»<7x\r^ AA.r73.rnA

cn,n.*\.\-^ nVv-rD

i5

vry^m A

'

r<rVvAroJc.r73

r^o

r^VvocTaArwza ^^^A^itvm

rC^Vv^SVv r^Vvo

••

rwwoSA

^Wi .r^jcj^vn*

^OjL^OkiVvx^ As^-A r^\rA\rvrr> r^^mrC^srxrao ^ctsA

Vv_j^

^"^vi^-pa

,V-y^

^-Sr^A ^cTaAr»^ r^rDr<l\

•.

^axAc\ ^cn-V-m-^

^-rrv_x-if>

.•

^

'^

r^o^^Ac^ r^\r3.^c\ r^rarwA

Vvjr^ nfv>N-^-m KlXrcf

>

V

cv-v»Hr^ A.r3J3cv\-^ .rac^Vv ^-a r^\rnr"^=73CD

t^^vja

r^Xj.v^AiVvm

\

r^

^r\

r-wKvv

r«;^Vvjoc_»"\o

,"Kojc

"H^^^^rwAo
cr^

r«^r7D octj-a

^m

^-^

>"\oje.* T<A":\ 003"^ *3l

"?vvi

i

.Wy^m-A

:

r«^":\c73"A

.

•aA»

T«^_\r^

r«^Vvcvvrrx»"KV\Vvr73

.•r«^Vv»jc-»'\

cnjVvjr^-A ycHrs

r''

h.

-^{

ri^^rv-x^s-K

-^s^o

r^cnurrx_st.

..^^cw^

,*Kcoc.

r^_v-x-a.

.

.

r^rr> ocn rclAr^

rd_3C_»":\-J3

•.

v^

\,r

/^•^

;

^^^a

^,- x<l^a

^

^

.^^oc7xv":\

3j

v° a.

r^r^juV^^A

r^-Vwr^

^o\o

'TxA Y^\%\^

^^

s^-a

A

.

5

octxA

»^^c73w_»VvA^":\

^"JV-va

^a.

^-a

octsA

As,Xr73 cn^cAo

.

rdAo

r^^kTDv

cnxzxy-^

.^^nAVvVu-^ usjir^

•SjJ^^^ctj .r^\»vA r<Ao

cnVvcA acvr^ ocp

jcn^o :ooo r^ V»y ^

\<^^O..V »,\\^.»
*

fw^

T>

r«^oc7X.v

fvM<^—>

r^>fv%\

.

'^

r^viO-H rw^tVjuacj-H

oA

oAo

,r^..v»A

.\<^y^ ocv^ r^A"^ ^rn

^vaVu-:\ vsjr^

ochA

r^^vircf •^":\m r^lAo

ir^Lrar^ ^"a r^Vvcui^^uvA .r^^ocTxArcf

r^_Xr^

r^^A-A yth

j-Kcvjt

ocn -Tx^-rv ocno

rclAtv

r^-vra ^»^ r<^^(Vj^xj*SA

^•A

^^

^C7x_»^fv_»r^ "VjJ^^rwAx^

,-x..\cQ

)<^

69

ocp-^v

"^v^

lo

,C73

.^^ocTJjAi^-^x ^-^v .^^aicTJ .t<joc7xv

>CnO

":VAV:\

^jAc7J":\

.

,Cn

"^Va.

,C7J

«ifbX^w^f^^^fAitvA^ r«^iA-r7DA* r^Vv»oje.o rw^VxjAAv A»^c73

^oA^cwra
^j-SjIc.

:

^•^ ^oj-Kcv!^^"^^^^
T^\«rr>r^-rrx_r3

-S

:

n^v

r^a^r^

.

VvoA-^v ,cn

r^w

r^-rocLxjD^

V\\X^^^

c7x»Vvjr^

^-To "S-raA

;T<l^\rb

^x^vv

^po p'\^L.o

,c7x_r3

(y>-a

r<jc_»nja

aAso \<^Vv\ro

.t.-KrrjrwO

ao

>c73oVvji^

^v^A.^^ rslAo

•.

oc7J
•.

c^x^j-rv^

ocn .raoVv ocn

95

rwSor^xio r^a.'\j'\\^ *\ ^»a

>_sc.jHo

v^ y V-acJB

v

vvo^jo

^rn r^Vvx>A.roVvr7D r^V\ojVvAV\

r^jL.c^or<n ,cn

"^3».

,cno

^v_vc7xAo ^_30 c^o-j-AcwV^-^v^ x<L\v^
Vv»r«^j3.^^

.

r*dL\\^r^a :r?^0"H Y^^soo.vrvra ,c73oVv»r^

•^xA r^^^—3C.j^vja ..^V\H-j^
.

r^o

octA r^-Vi^m r^jx.^xSrDO

r^ra-x

.:.r^O"\o r^^irvXroo

^ '^ v\r\

r<^":u i5

^av ^^ro-^Vvm

,^^c7x»VAVvr3

r'^Vvo.v.-».v..^Vvro

S^r^^-v-wr^

»

r^-S^r^o r«^VvA.ro

^wcvj

ocn

^Sk.

Vv-ir<Lvw^^A3Vv.roo

•-ptv_ro

AV^nt

•:.

Ai^

:

.^xm

Vv_»i<liAj^% r^-cooj-^ r^oj3.i^.^r^

r^XxxroVvroo ocn

,c7xrD

"^a.

r^acHaSLl r^Vvxjca r'^Vvo.x»\30kSQCDo

rwSO"AVu ^Qj-Hr'^—> n.w ocn

^ ^n

^witd r?L\o

.^^c7x»^\Vv .\s,

vd!)sv%fh.\ri^

>\rorbo

r^^^vwtv
.;.

^t\

«^ro^iiD 3o

r<c7x\r^=D ^rojL^^

.

V
.s,

W^tj

rdjcTS

V

-T>

\

^k^

r^v ^»r^

V

^_2r>

10

T^

.-n

^Vi/^

^

r^

r^A rwmiscX
r^-^<n

.

i5

.

r^A

r<^c7xA«^ "^v^

.

'p.

s.-:\

v^

r<^^tv_x_^"HVv V\cvA
2

stS

cnA ^Ui

rwAo

.•

r«^c7xAr^

v»-\_:73r«w
•\

»

25 "S-xJ^^^vj^
r^TTDcvvja-rv

^v.^

.

.

,

V

•.

r^-^\ r^A

A^

^-^

\ \

'-n^i\^m

r^^Vvcvx^xsoA

.\ s»'^

r«^mA

\

•.

•.

r^^xsoi-^v

r^^V-x-VAjr^ ?Lyio

,Vv.r73r^

r«cf.v

^cA

xv.r73

.

«v=v^^

^vi

^ xr^

cv\

V

"^vaa

^-rTD-rv

^\2k

"^v^

.•

.•

r^roa

.

^v-vi

\

^

r^_A r^)sv-»cnAr^ rcf^;vA_ro,A

r<l^A.Sv.r73-:\

.•

,cn

.\s.

r«^n>i<fo

r«ij.r73TVJ3

*

r^^ro-^vja *3o

v\o":vr3 r<l\o

ri^cTDAr'^ ^ro-^

^j^ ^cvxxroo

r«^":vyi^

3o rwjv-viVv_ro r^^^.ysx^ r^cTaAr^^rDo

.

^rTs

r^Vv-xrD-SVv\

ocn r^r^o

.roo.-xA r«wr73-:vs.

^"^^^^

r^^VvojAj-^vo .^v-vi

uN_»r^ axJk\^x<^

^rn

r^»Vv-xAVvo r«;l^"\Vvo

.

s -Ti^jc^ v^

"^Wi

^^^o

•\Vv.rD

r^Vvcv.vjc-»"\ Vvcv-»-^cv.vv

r;^Vvcv-ro"A

v

^wi ^\rD-AVvr7D r^ch\r^ ^or«w>ii^A

r^VvA^o
^jAcn

r^

\r"^"A

A^

"^-vi

.•

S>^ ocn r^r"^

^HVva r^cnArw

r^H.—>v>..-:\ r^Vvj3>»^s.

r^Vvx- njc^ \a^^o^
^o-xm^v r^craAr^ ^vAy^^vra

\ "^Vv-iTa-A

r^^r^^b^o^

^•=v*Ss.
>

r<jc7>

\rnr<^

.^^•\j3jVvi

r^ljfAaja

.

:

. .

.^^ocrx-i r^^v^vm

rw^cTxra .^r<f Vvjl^

%

rw-TD^o-S-TD "V-x^^oA

r^

\^'-\-^)s\:m

Vv_»r^njuyy-»r'^ r«^-roo.v-P ^-ro
^^'"^^v.-yi

^jActs^

rwHiLae.

r^r^

r^L^i^Wi or^

%

Vvooo r«d^^coc_r7D

KlyA.\-73^tvso

rwjrD^

%rd :r^

*\

uOrA^

r^SSjt- .\s>.

o^

•.

*'h v° 6

r^ra^-^ ocn rw3C.cn

ir>.»r«^

r^VvjLA*"A r«^Vvo^r^=D

^^ wj^

P"Kv

V

.^ocn r^—ro

"730

m

\

c^o-xj^oAxS-TJor^ A.'v:3 cTxrojcrTD

Vv^rAjVw-»

^.173

%•:%

^

V N

r^-y^o-A

^ \

<\

^_^\\ ^

r

^cTJO-kjrDwm-i-^ r^-ZTa-HVvrTa r^V^oj^VjAVv r«^^fvx-*^vx3

,

VvoAt^ r^VvvV^^"^-^ r^voS.s^ ^ttd^

t^ V

,^_cucn

(y>-a

aaojAx^ra rdiCTX^r^Ao ^-^ ^j\jr^*

^-Ti^r^ ys-ir^^-AO ctxA

*^

^

> » '^

.^^oxxco.^ r^^cTDAr?^ r^» mor^A-AO

.:.

5

oocn

x<^- v ..»-v.i73cA^

ttuj^-c^or^^AO T?l>xJk_rw^

r<f.v-^.v..-73

«.( 70 )<^

.

r«^c73Ar«^

^vja ^-Acvr^a

^\\rt ^v\^rv% \
.•

^vvv

^x3t\Aro

r«^c73Ar"wr3

r^^^-ra .r^^^v-xyAVvro r^Vvoc^aArc^v cnVvcvx^Ayxro

-To^^ro

r^ArD"^

r° a.

«.( 71 )^-i~

Vw.vjr^Y^ ocno

r^^ACTitjrDo

.

^v-WA o«p

«^J^ Ajl^<73 r^v a %r^

r^<73-:\

,^^<C7X»H^

.;.

\-sor^^_rr3 r^L^ \ ^-a A-^-ttd
•\ %

S^ r^_\o r^^

v^x^wr^
r=^..v

.

a.00

><n .\

*32

r" b.

r^

.•":\-Vi

^

V

V

o<73

.

n\

(V)

r^^Uior^

o<7d

^.x-m-rv

^o\

r^vjaos-rv oo^Sjo^r^-A

^r^VATxj-^vm
.

T<^Vvjvio.r3je.^o

Y^\m

r^\^

r^.v.noj

Ar^-A

r^O"Ko

r^5ej"?v.x3

t^ifV>a^-rDoAL_o r^-iioAcLxD

r^ —

"JV-vv

>

^r^»^^\

^"a

"^va

^

^"a

%

^^^-^ ^•A<T).

•.

(v>,r73

r^jr^

r«^r7D.viVv.r7D

:

r^rocvvxD-A

r^,r73uViVv_r73

:

^r7D-:v

-\.ra..ci3

w^^

r^

v

V

"\

^-a

^»J3.rDwi.
.

r^.vv.».y.r73

\'S-r^^fV.r73

A^
.•

r^Ar^

^jocjr^

^wxAv^r^D

A.».*v.no

2ir^-^
•.

v^r^

^^
Ar<^

r«>^\^r^
.

25

,^^cv£^r7D<7xi":\

r^r73LwVv.r7D r<l\

or^ Vv_»r«^\_3t—

,^^\r7D

or^ r^Kr^or^

r^VvAo ^pn \2^\

"^r^-r^

"^va.

»^^Vvi*r73jc 20

.^^rwASVv^

.

ootd

^m

.n^ojc.»

Vvx2k

i5

i^ o\o» oVsA o\

•.

r^o":vrD r^A

,.^_^"K-rD-:\^^-i

,<7vrD r«^^\.r73wrD <7xrD

^"H—rJor^

^»r^Ax^^

rs^rrxyvVrTD

AOw^.rD ,^o<7>

r^vxvrnA

n.-^ "VjJ^^^-ttd

r^\.V^

:

<73A r?lAr73jc_m

r^^vjcj^^vja-^v r^v^^s

r^^r^

:oxj^»r^-:\

A-a.

^r7D p.~iVvx.r73

>r3Hja.r7D r<fHAVvr3

,<7DO

o":v^ ^rTD

r^A or^

us^r^ .r^VvajVv.jAVv

,^^<7xvr73

.r^^o^^wv

r^v*\\ojo r^Vv*Ho:ii*v ^>A<73A rCfVvr^jiLv^xio

Vw-V-x-V-ro ooo^
A.:s.-:v

^ooo^r^-A

acp* ^r^vj^

. : .

•-p":vj3

o

r^V\o^Vvoxj3 .•r^'\i!^ r?l\o rwioiArcr

A. o..v^fV-so rd-TDr^A

r^»<7xr3rcr":\

1

r^^<73 ^r^VvoTTD-^ <7v>Vv3r^ r^^o>ro'a.30"A ^tvAni..

Vv-ari^^^Vj^i^jr^ o<73
:

£krs^ :pt\Vv-£^r7D

r^^j^Vv

r^-v:^rwo

<7v»^Y<f r^^o<7DAr^":\

o<73"AO

c7X-VJ30»o

\a-x.o r^^-x-vir^-^ r^Vvov-stj-KA "^vx^^

r^r^m .rw-vjao-.»

>^^o

•.•^Wio 5

r^-s>..,\. "in-^K

.

r^^r^jLV^fY) r^ \o r^^y^

:

r^V\a-v_r7Dor^-rD-A

r^v

t^A

^-a

rwVj^-^v

'5\yi

r^oxAr^ ^^V\ oX

.

^^Vv o_\o

-V^Y^^fVso v^vA^ojc.

A. » ^<7a r^w-so

^mVv

zn

V

.

oco r^v^co

ocn"^ rwv:^»r^

:

o<73

Vv.>r<^r73twVvr7D

oo.-x_xiDorwo

:

^^
r^A

^ %.yr^r^ 3o

'S^v^a. ^xr73LwVvr7D r;fVv.WA r^r7D"A2^ ,^_o<7xrD .^^<73 r^^o»,fvv\"i*

)^

-«.( 72

i^^coAr^
y

V

"^ VvcvA^

VvAVv

^v_u ^rrv

.

r<lrr)^

"^v.^

J^ .,^^^^ ^\rnr^
r?^v^c73-^ ,j\»r«^

1

•:•

\

^

^^^\

s

•.

^\^

. .

"K^rvrDO

r«^^rVwxi-vvArcf

v^v^ r^ixL^ k1\
or^cT

r«^ ^-ao

•.

.

» V

,

A _^

^

:

r"w_\Ao-\":\o

r^^moua ^^n

r^

v

\.X-ry3"A
r«^ »

^

^\_»r«wA trYjr«^

.

.^.

m

^jj3"Hj3.r7D r«c^c73cu

av^

.•

"^-yi

":vvv\

AOvArD-A

.\ s>

,

r«^o v^y^ym-^, Ajac73

"^V-yi

•.

r^

r^

£ir«^

.Araja^i r«wVx^o

r^Vvoc7x\r«:f rC^w^

,C73

\

.\s.

r«^.r73o.v..n

\-r73

r«^"\c73

"^vvvra

r^wic^iA

A-i^^-TTD-A

^

w^r^

:

^rn r^VAVvrD

r<^<73L.r73u3e.

wjr^

c7xr73Vvx.r73

.^r^TTaA ^r":f"\»^

r<^^»<73Ar"w AA.rrxr73

^znr^-^

r^^vorrA jcir^A

•.

As^

.

^znr^
r«w

^-\

VAVvrao

r^r^^j^-K-A ,cn

.

Y^m\rd
,^_cv^r«w

r^r^Dcvvrvra

AA«.-r73 ys^^.^ry^ -HAVi^rcAo

.^>Vv-jLr73 r<^Vvo^r«^ ^-icio r«^Vv_x.^"SVv":\ cnVvoA"^

^Vv-r730

:rw^oc7J

.•

x.Vv.^Vvj

rwjc"\_^Vv.r73
ye \

r«^^rv_»":\oVv

r^^rvjcj^^vn r"^ ^cv»VvA^rvrD

r^^VvjA-j^^vra

:r^.^o-\.^ or^

^m

^i.fv\ fy>:^^rvr73

or<^ r«^

..rw_V_cv_^ A..iw^ OC73 r<!\.mr^rr\

r^

^Vv^Vv

cv\

(Y>or^ ^"\_rr>r^ ,^^cv_icn"A

fvior^d

-^

QQCv_»"Kcv_v^-vJ^^

^"^

x<!ro^\>».

r^Vvcrvrar^^ ^rD"^ r^vxvro i.vriVvx_i v\0":vrD ^"^

r^^aCjHja

r^jzn^

^jjc"H°iVvr73"A

»

»

r^ Vvcv»VvAVvrD"A r«^VvvA 01*73

35 Vv_iw_:^

^^j^r^

Y^)s\ci\»^r^ n»~TA or«^

^\y^-\

A.\\* c^VKX^or^wA r^r^JSvO^"A ^"a
.

cY\i>fY>c\r«^

. .

^r^-A

r<^

r^.r^cvrru ^\ •^tv) -acvV^^i r^^c^aAr^

r^ Vvcv—r73cv

•.

r<w»oc73

.,^j\_r73

r^Vv-jC7xAr«^

3o

^\^ cwr73

:

p"A\

9

y<^\jmy<^ n\\%^,\

.

»^.^cv_ich

;

c^cv*"\cvV^\^^

,^^c7xA ^rrvyiVvr73 r^^rvX^

r^_3C_»-:v_x3

p^Vvjcr^^sx

^r^ra-Ao-A-A r«^rcf

fVy:>
».s.jb

r^-vjVvj r^rocviJ3"A

\

r^v^r"^ Vv»^ or^
i5

r^w

.

:

:

»\ v-ts r^_mcvAja r«^VvWvA

,

.
,

"^vxra

)C73

-73

:,^^^r^

r^-\<n

r^^»A..>Xr3

r^wX^ ^fVj^^r'^

xS^r^v

^^c^^r"^

.\s^

^jAc73 .^^c7XjVvjr<^
^j-^ «^J^^

-H.

,^_a^rv_i^

.

Vv\rD

C7a.\.r3

Vvw»r«wjAx^

fY>

,^_oVvjr«^ ^\-i73r'^

,^^a_ic7D
5

AXrnLm-^x ^r«^\jVvj

.

r^^Vvoc^jAr^-ra Vv*^ or«^ r<l^or<^":\ r^ VArTDca
.

\j=nr^ rdiyj^m-^

\r^ ^octs

«\\

\Vv

Vv-jr<^

>

-^

*

\

\_

y."\^Vvr73
":v_yi

.

r^A

"^^j^^ss^

Vv_jr^-x."\ *\ -73

*32

v" 6.

W-»—

«.( 73

rdX

T?^o<73

r^Vvo<7x«\r^ j-^oo-a

.;.

,^^\mr^
,^^c7xA

v^j=r\ K

,cn

jcp-AO

33

r° a.

j

V

fv>

^^o.x.0

"k^r^

AArcf -^"^vn

•..iw"^

,\

*

r^^o^^ A^^

octA

p-A\

\c7a

»

.

.•

"^^j^^^^

,Vv.r73r^ 5

% ,^_cot.'\iij-:\

r^r^

.c7xA Vvir^

r^^vrrxA-rv^

,Vvror^

.r^ cvvAoja

iJs-->rw-A-Ao

^^JvTTDr^Vvi ^vro

r^Vva»^\V\ r^^oVvjr^ra

o,^cv^^^

n^o .l^rn ^^ K^\.

.:.

oo>^

"^

Yf

'^Ui

Arw^

rw_i\-A

ctx-td-^

r^^fV_3C_»^\-j3

^^

r^^-Vj^jt.

r^Vv-jkA.»n^ or^ r^rTDouoA oA-^

oooA\»fYv~-» Ji

rv^

S-.ror^

rdij^o r^^c^aAr^

Y^\ i^^v^o r^x^orC^ra-A

^

rsLv-rrx-i^
*

:

r«^xiroA :^vviVvro r^^o":\ A.2krD ^J3\iw"^

•TO"\r3 :rd5tjnj3 r^Vvcrxrar^

'=v_^

.^^o-^ct^

-To^vxao^o .r^itvAm r^doaArcf r^Aj3x»A r<^Vvcv»^fvAVv

)C73

r^^cv.rD.^'\roo r^Vvcu^H

>c73L-ryx-x.ro

rA^^^mo

r^^^oj^^vvi-AO

UN^r^

y

<V V

rw.5»—»A-_»":\ OC75

'-r\-7\.

:

m\

rd-x-V_»^

n.-^ :Vvoc7a r^Vvo-»":vAi •.r^Vvjui^rvis^o'^o

cvTD.^S^rCT

or^

:T^^A..m

r^cTjAr"^

^_m

1

A.».=vc7a

uN_»r^"A":\

QoojcCojVvr^

Aja

^-m o^r^o

,C73

•.

A \

v\

y<f

*\f\

r«^^o-rx.a.'\jroo

*

33

r° i.

.rai

r^jc^CiZTW

A m-jc^

Sic ms.

.

^

^3oo rwrocvm

r"wAo r^rar^
.

yi^r^^-AO

rrk

.

rC^^cv»^a.yi

:

»

.

-^vu

r^^cnrDr^

\rnr^

^jAjr?^

r^r^^rao

ocp-^ ^^r^":\

Ar^
•.

^\yio

r^.^o^H.^0

ocw 90

r^"\mr^mcD

\c73

a\vao

r^_iC73

A^^^rj-^ ocn

r^-^v^r^rao r^iv

n^o

•.

\"\^Vvr<^ r^^jtjHjD

..r^^cv-V-r7x.»c73

r^Ao

cvx.i"\-rDVvr^ orc^

r^^rar^ r^^vAAsara r^raS ocn

^A-VAO

^m

•:>—>

2k"\^r^-:\o

*

"\rAo Vv»r^»r^ r^A

r^Vva>_v„rrxjC73

r^A

o-:\Vvi^ r^^cvi"\_QarDVvm
:

i5

r^VAx\ro r^xAxra

V^ocn

.fvv-iVvrwrv •\.»

,^j\m^ r<^cvvj3

r^Vv^-j-^vja

^

•\

fv>"-t

r^oS

(v>"->Vv^<^ r^^acj^^vn

r^VvoAcv-nr^

^cvA

.Nii.oje.»

-\

v^ ^Vivg^xn

10

r^Vvjjc-ir^

rwVvai^.raxm

r^mcvvja ^HVv

.

r^^njjcm

r^Vvcvx^.jr3\ r^V\cv»VvAV\

25

«-%•

.

^:^ rwToasrxi

^:x>

^

"^L^

\ ^
5

Ao^

,<73oVvjr<^

\

»rrk

«>.

^•A \

10

•-.

:

^tdA
•.

.

:

aa

"no

% vv

•;.

.

.

^-^

v

,

.\ \

i5 ^-TTD

vy^

v^ fw

<7>-rD"^

«tjA S-A-icrTD

^xA»"\oj3 r^v*\\*73

:

r^v5\\o»r3

•.

rwTaVviL us^rcf r^jOAvrb-AO r^cTaAr^"^ r^»>s.,^mA

.•

.:.

us-_irC^ r^<7J—\r^

r^

^":\ ^_ij\3or^

"ir^":\

.•

fy>or^-^

^

\

r^Ar^

oqA Vvji^ r^y ^
.<7xA

g5 "^v^

!>

if

"^jjA

D

rw__>e__»":\

*^

r«^y

\"?v

r^vjLa.":^

:

V

^

(v\

r<l^. yr.ax^-^K

r^VA^7D

r^vvjjcrya •^•Sra ^":\

.:.

r^3t^\=50

r^KVjaa.v^^.^^cu<h":\ •.r^V\oj':\.yv

,<73-ao

,^^<7x_»VvAVA

^"a

r^.v\j"?v oo"S-c^xr3"AO
o<75

.

rC^uvrCi'":^

r^o-K^AO K?vrD":\o

:r?l3C»^\n

Vv^ .^^ooAaA

Vvjr^3rjo.vJ3"A

r^ v»'^^

"">

.•V\o<7j

r^L\ ^"^uitd *

cu<7D

.•

r^^^^fw^

r^VvAro

r^<73Ar^"A

r^VvxvVviwO^o r<wVvAjAr7D

w.^

.

r^\

fv>

^

\ o":v_x_wV\^ orCf

r^rar^"^ .^_o"S.z73rwV Vvjr<jAVv3
r^Vvcv_»VvjAV\

r«^Vv_x-»":v-J3

^^^

.

\ \^\

r^ wo"K r^ \o VvS—:33r^"A uN_»r^ v^ "irw r^ \o

Xr^ ^":\

r^o-So

r^am

r^Vvo<73LAr^":\ r^-TTD cLv_3o

rdsocAi^ r^fy\vV^<7>\*\\"A
•Ao vv

c^m

<7dA

=730 ,<750^E\_»r^ <7X_:3 ^\-:^

»Vv

rduoJ^^o

.

^^^ ^\r7Dr^

v^\jCn\ci y3-:\j=n

^ojc r^^^A

.i^^:\

^TTa

r^VAjDo usjr^

cTaAj"^

r^\-r730 r^-^-TDO

,-»..s,Kj

>

:

r^"a_»,yv_» ^-rv

r^Vvo-»"^-yi VvoA":\

\":\

V\o<7J r^A-jL^":\o CA
><73":\

^mo

ocn

,vyiV\r^-:\

tS^V-xzTs

^J^

.

w

r^-^i

3o

>^\wr^o <nAo^

r^S^ojcsoo r^VvXjAzTD i^^atd

r^"\a.iw\o

^wv .r^^n^^i ^jC73:^ i<1\o

:

r^Vva*Vu\^

r^incixs^

v^».\ t^r^^

.

r^_x_^<n .•^o.A-c^o^or^Vv r^ ^\*73 r^aiAr^A Aii-A V\oA":\

r^cT^Ar^ ^_3o

.

r^ y^o^H^

^SVv r^rDOxn iuA-a \^

.

Vvjr^ Vvjr^A.zyaje-so-^ :...^oA"a r^Vvojcir^

90

ftj^-KVvr^

.

.^^n. » \^ \ o.^x^o\^ rwH.rnr^in^ .tdVv^ ^l^ .Vw»i^\»cm

*^ ^-^ ^-^

•,

^'^A

^V\cA.m t^Htd

^"^ ^Xi

r^-\^oj

XAi^r^

^jo

\ 003 r^_»\_vir^"A ocn

^'^^'^A

•'^•X;

ooj

\

i>.\

,

A^

rdcTiAr^A-A

>-i>.*\.rv.*n

)^

(7i

\

r^"A<73

^AVAjc-wVvrn Vv»r^j^.MJA

.\

s..

^ ^
V >»^v
*

or^
'v

\

,<73

:

^-^

'Tyf\

r^Ao Vvjr^ra.^ r^A

cvr3w2k."SV\rcf

^ttd

^j.p\^

^ -^Vv^

r^xj^^ja

^^td

^t\

Vv^r^iTD-K^^vso

^\a.

:.,_o^<7J"H.y"^

*

33

\° a.

5

)<^~

«.( 75

\

^

\^

c^ov^^a.m

^A ^

Yy
^Vvrk

^

t^^octxAk^ \ \

»

^"S-iTafwmcD

VvcvA"^ ooi
"^v^

•.

ooo^^

wjt^Vvr^ r^ch^r^ r^axdiyjc

^VvT^ ..t^v_yAVv_m r^Vvcw_»Vv-xAVv r^Vvatj-aja^^

» V

Vvjr^Vj-^oc

V

,

«-^

^jJic7jA":\

:

Vv»r^'\V\o.ro r^yuir^ Vvro^-Ko

•^"^vocA .:.Vv^V\oVvx.r^ oxiCTDavja ^pa n^A
*33

%

'^Vxra

:Vv»rwiAo^o

cm^S^o-rx-A o<73 r^-Kor^i^* ^itd % .^^"^.vaaVu

^3d

ooVnov^Vv^ Txra Vvir^iAmoajro oAo *^^<7ixr73 "^^-^^ 0!*^

Cicn

v" 6.

.

>i^VvcvjLi^xyi"A

*

.

«^ ">

\

"VjLJ^^t^v-viVv-rD

r^ \o -^'v.rao .u-jcviVvr^
rwivj^Ao r^\ \
^•:\

r^r^

cTxAn

. .

^S ^

»

PA

^

.\

•vrJor^

•.

i-ry

.^_o-ich V\o-A .^

so^^

»

:

^CTa
:

^^

»

r^VvAcv^yvr^

.^^cuctj

••

> »

^•vrTar?^'^ .^.^«td^

r^VvooaAr^-^v

^.m r^VvjAo r^AA

^VvLrr) .^^c^aA «^^cuc^j

1

•VjuI^ r^VvOaVvjAVv r^ V\JCj"VJ3^
.

v\Vv-ro Vv\ (v>—>Vvr^

r^-Korw_r^ r^ y »^vja oc7J ^_jAc7j unji^-^^a

s.,^:\

:

yy \^\ r^Vv»Hcv^\

^^^r^ \

*V

rv "n

..^-jlAc73

•.

r^TVvr^V

^^Vv^

Y^\.mx^!lrry\

*^^c73V\cv_a_^-3cA cn-\ r^-££r\ *\.ro

r^ \ mci\<! ,cp ch

A^Vvj^XTTD (^XJLl^Or^A

>C7X=3

^VvO-i**-:\0-iCr7D":\

r^o-H-AO

y^

c7xA .^Jv-juTDr^ 90

^-^v

:

r^Vv.»-vAo-^ r^Vvo^^v^r^o

r^V^oc^xAr^A r^ % cv^or^ vsjrcf .r<!r^V^fY> r^mcujD^
•.r^jc_»"VJo

»s.-^V\r^t\ 10

i^-ViVvi -Ta^xroca

r^Vvojc^r^-AO

'-n\ \^/^cl\-\ ^^^o-iCTS-^

»-0^

r^VvCVj^oJS^

•.

ctjlA

\Jk\r^

» *V

•v.mr^ ^-j^jm ^

^jAjr^ ^jm

V

ca

^oj^a r^jcj^vrj-rv '^'"^^

~t^

Arsf r^V\JL\r^

^.TTJ ^VAi

soVvo ^-»H fw

\

^\-^ iv^ rv

x-ir^

m

\^

A-2w-^

f^":\c73

r^

A

\

.*

^«'^jiiV^r^

rwA n.^

rsljOO^^P

» (v> »

ocn-^ ^,jL^m

i^ V\oc7xAr^Ao v^ \ mor^AA
CTxA-i-^X

c^o

K^ VvJiLicv^^c^XKrioor^-r^

^ ^HVvr^o

^

rv

.

5

rcivrD-:\o

r^rar^-:^

cha^r^

9

5

r^sooxja .^^ctxjVAVA

r^jcxjLv_r3 ^.ttd ^\_w A-ix-^ r^rooxn-A r^V\ojcjrw"!^ r^iL£oor<fo
'3/i

r" a.

;

r^vvjLje.roLA C7x\ "H-TTarw .r:v-Sk-V-ro ^jAoq ^rrj^^o * :,^^c7xA^

rw_£^o-rouv

•vrx^'^ AVvj

r^-vwr^ r^-^

•:*^cv_yxv rw*vv\cv^^ t^V\o^i>v\ r^-^cn^^v

yy \

CA

»

eoor^

•S

»

V.^v

*

^^

.r^cTs

c7xms,o

..r^Vv

»vo

uNjir^":\-:\

•.

ocn

r^^ucoS-^o 3o

i»*\

-aVv—rao

:

r^A At^

fv% > t/\>-^

/s/^/% >

T^socujQ

V

y.

r<^

:

p>-*V

-Ti

r^"Sar^_r^ r^ y

^ri^ar^o

^ro

rcl\ cTXj^rj-^

:

r^OC75 ^Xj':^

or^* ^\-.r7DrCf

Aja

90

ocn

•.

.•

r<f V\o

r^Vv

\^

\

OC7J Vv»r^r73cvxx3

r^Vv \
25

•.

!>

r^ y ^

rwA

r^"S

%

"V-»^

v^\^\^

*\

A

^\^C7> \

^

r.

—>

v

^ojc^ rJl^juX^

r^VjA ^Do cv^Ao

.

r^ikr73oVvr73

Wv

iVv

Yr

"^

>Vvv&Vv

^»^^

x<l\v^

\-^

"s

.•

\ ,^^C73

.

r^ocTs
•.

r^

r^i^c^or^-A

\ Vvjl^ or^

r^ Vvcva^

cw^Vvm

.^cvxj rwA^jX-^":\
r^^^o-j-vjc^xjraVv-rTa

.y *\v -73-:^

rA!i^

^-a ojcn •.r^XAr^a

oAo

r;lA":\

•.

r^^VvjL^Xj^o-Vjo

c^cv-»-\._v_xAcv_^r^Ao c^cv»"\r^A":\ rwV-rijrcf
i^

.rD"\j3.r7D:^

r^"AC7x_ci3

~->

Aiw

^r^-KjraVvTTD r<l\o Vv»T^Ar7XXjrr}

ctiA "Vioa

'^

\ r^vn-Ka^

r^Aib Vvira

r;^oc7Xj

3o r^^V-rTDKLmL-rD cn "^
V\cv-»r^ *V

.^^C7>

y

»

^r^-^a .r^jLXjrCf r^v

r^v^r^

\oriV^ ^2w

r^ \ ^ *r^ r^^oc^xAr^A

r^A-^o 01^ r^oc75
:

,^^c7x\

:VvAVvoVvjc^ ctAj"^

"^v^

.^'\"KVvr<f

c7x^r7DO-VJ3 ^..Kra

\ no r^y *\
V

^v^

n

i^

rw-»^_x.vv..»":\

\,»"A

^m

r^^cvArDArxTTa «l^o rw^ovQv\>A^tvx.so r^A
.^..^c7J":\

.•r<L_r7Do

•-p^xjQ':^

.

^Ac^jA^^

•.r^wiVvr^D r^jcjHja r<^r73cuj3 .^^ocTXj^tAVvrD-^v jch

\

^sq^

r^Kx^or^ ^pn As.\ rs^vX^ «^^ctjA^^ rdi^xa^

'^

.cnA»":\ r^-KHcvx.-^

^o

«^^nra^

.

. .

^_rr)

r^VvojcirwA ch^oj^fVyiVvmA

:

:

t^^v^ja

\x^ocn

^-a VvxviwVvr^

r^-Wacj^

jcj-K":^

.^rCT

r^V\\s.

,cn"A r^-^vir»^

vr^\ y<L^\k\jmck

%

Och

^-30":^

y^ ^

.

Vvztd^v^-Ko

r^-vn cnV^oA

\ \ T^\v

A, rv

C7x\^
5

A^

ctAa

^^73 ^wvrD

r^zrxjsxmck

V >»^

«^^t^

cucn .•r^VvcocAr^o

r^acj^^vn-A ,c73CvXzrx=3

Vvjt^'HVvo.J30 rwjc^r"^

OC7S

r^r^ \^r^ ^t\

•.

,c730\^rw^ r^vjc7X2km r^vrDCv^

r<^vx3C-r73-:\

1

^-^

-n^

%

rflsoch r^\y^-:\

10

a-_iC73

^jActsq .|.r«^ijc^r^ rc^pAV^^cTsA^ ^"a

5 Vv_»r^X_*Vv_»A":\

:

^^

r^^cv_.Vv-jLA^ i^^^_5Cj^vj3

^^

<> •

76

+«•(

r^v

000
*vc73":\

^-rv OC75 "V-^-v-x.

.

.

•.

ctsA n.^ix.s» r<l»\.rrxx-r73

^r7D

yD-^jm

A^Vvi^v^

.•c^xA-»'^

r^^^r^

r<j^.r7D

^-jActj"^

:

r<L!^

^tjtxilc^^

r^vrvy *\^o

.tdVvA ^HVvt\ ^^^r^ \

^

rv "^

*3/i r" A.

^(
•^_^cv^r^"A

,<h

r^om

r^VvA-TTD <\m r^jL-£»oT<lr3

^A^r^

^<7x*Vvjr<^\

^jm

\\

%

,

:

v° a.

VxoSoii^* osA^
V_i—xo^ ,05

;

;

r^^oi^Am

v^

.

r^A

w —^rt

-^>fw\-:v

^A

^-r^or^ .-^

r^^.soJ'»
.•

ov

*\

v\-A

\
V

s,

r^-AOX-rao

^r73-:\

^

^

•\-»Vv»o

^rh

>

rd^rorwTTD^

>-m^»\\A

^.-»C7V

%

r^^\_vi"^

\ ^.a •^^ \

rs^V\^\-virs^

r^Vvv

cTxA.^ -SVvra

>

»

"7>

r^cvJ^^^r«drD

^\ ^rxTD

,^^c7x»Hjr"wra"^

^jAc7xA"^ v^

r^o-V-ra

{w.. v ,\o

.•

y

fy>o

r^s.

;

.•

"73

*V

"0.^

^-Kjt.

^^

.tdoi-a

r^ rv t-AvA

,^^o-_a_>Vv-»r^

r^A^ >m

»^^

rv

\

» v\

-S...»Hw»

.

•^^o^^.ra^Vv rslA ^jAc7x\ 95
VvjA-:\ ^-^^ .\

rCf V\o'\x\_io

r^S

.•

\^ no

^xo-ScvS^

r^Vvo"\»c73\

r^"?vc7J

"Oj^ r^jtjLrD

rda.-Soi^

r^^oxTDrw

•Vi.rTDr^ KlruVva."^

\

ao

.^^o-ioj

cv-ryx..fv)-:\

fY>oVvO

^

vvjcyiVvrTD c73V\ojC-xrD *
fvv

i5

rdA_rrx.:w

r^Vviir^

fv> •yxvA Vv

•^^!^^ ^-Xj"\_r7D':\Vvr7D

c^cv-r7DC7x.v

^AnA-^v\

.^[\-»r^V\Vvoar73 «^^cvroojaVv

«lAn -^n-m

vi'\.r73L.r73

":v.::i

i>

•.

fY>Owio

>.v,

.

^^-vi

^ ^^

>^^

.^-rvV\-A yCTxA

ocp

.

^j^ox-TD ^^^ V

t^ r^^\ s,o

^.ttd-a

A

r<lj3J»"A\o

.:.

^ ^ ^^ \ V "n

lo

vsjrCjo

r<!lr73uak.

^(V_*r^"\-jVv_»

r^-=rx.iua^yAA

r^ nocL-VAVv .^^Vv-irCf

^-=3\

oj^NAmo

.J.r^oaAr^-A

.V.'->-rv.\-A ,oj

.

r^_ir^ .r^V\ox_rjrCf

•^^cv-icTxA

.

o-^Vvoif\x.r^

:

r^^o^\^— r^r^

^j.mVvr^A

^vja

*^__\ror^

'N.v^^tv.A

5

^js-jr^ •.r^Vvca.iDr^-A r^L^o-Vra

.^^o—vaVv .^^oa-A .^^Vv-ir^

:yrk

v° 6.

^^^-jAoa^ra

%

t^^-Wv-rnn ,o3 ^juASVv-ro oooi Vvjr^LvjcnrdA

.

AaA-^

r^ooj .^_^o.r7D"^r3 "^^

octj

^mtv AASkOo

^^->A

r^"^^

fwAo rwitvA^SD r^VvooxXr^

>rja_viH.Ao ^_xJSL-V^"A rs^-vA.-\oj

*36

•H

%rd .^^VyA_r73 ojjVv>rs^ "\a!^,^.^o^V\oA

^i^jA.r7D

^A_vA

•.

^m

rSj^xsoorcf

r^rnA^ «-J^ rdAr^

r^Vv.iL.vA Ary3Vv.m

^ox.3dV.>r^ ^iAoa
.^r^-A x<^

•.

ijsjr^o :r^3CAr^ "txva-^o

y \ ^ "Tjn—TTD »<A-n

V

\^.x^o

r^ljAO"\o r^^-rar^

•.

r^oiAr^ vsjr^ r^^k^Ayiirvjcm
^•VxTTDT^

^r^^A^

Vvjr^-SjSjto

ooVvojt^i^A r^VvoooAr^ Vvo-Ko.xx^-^

vdAo

•^-vA.-ra

r^-i-»-r3^-ra -Vj^rjr^ x^^r^

*36

x^o

«rr\\^\

r^Vv-^H-*o r^^v-jtjH-^

.

)

r^^oooAr^ ^oSa^x^-A r^^orx^

,^_^cvA":\

:

77

^rx»Vva.

r^\SbA

^r5^\ r^va^»rcf

:

•^jd.m

3o


r^Vvj

.iw"A\

^\
3

-^

^

r^_A rw Vv.K s^^Vv

»SVv

^"K >-=3^

o<73

r^v

.

•.

.

.

om

.:.

-TDoVv-m^m
^-TTa r»^

ochAo

v

?

\

*

"^

.

po

^CL^r^w

10

y

\
v

"\Vv
v

.

•.

«^

\«T^ \-^

.

,

\

»

^cn

.

r'^Vv^.»-r3-A

"73

^, V

iw

r<^c7>-Ar^"A

25 >

v .-.y \

:

r^V\^\

r3"\

^^

r«^"Acn

V

*T)"A

r"^"A<7xx^"AO

.

.ravo

t^-rar"^

.VA

•.,

y..\

r^.s.

»\o

^

*\o>-^

»

fw

^

\

\

.^r"^

.

^\

«

.

or^

*\^

<^a %

*

^^

r«^_->

7°^-^ rwvxrDOjt <7A"a ocn

.

*-)

y^^

\/^ <\^

\^y."A

ae.o

\

'v--^

*

•.

^

-^Vn

r«^o<n

x

%\

\^

rvye\rk

r^-rx_»o-vi ocn

^-m

cnVvoA^rD

<nA-»A

y

r«^ v »

^"a \,s —> <n \ ^ \

,.^Vv__it^
»

r«^l'vAjt.

^^ox.rTX-^

\o-ai.

.

^»,^n.\ *35

^ua*

r^JoA

» fy>"KVvVv.r73

oj^ttd

.

mr^-A ^s\^r^ r^^AcoA

r«^Vv«jc_»^\ja"A

r^S-Kjoo

•.

,cnoVv-»r^"A ocn

\ r^Vvo \^

r^-A

r^r^cn-A

\

\.v\Ar^

-

"AjCdo

AVvoVv y

j^"a

'S.

m

r«^Vv—-A—j^v_r73"A y^

m..mr^

3o r^Vv^A-iw A.,\.

»

r«S^Vvo

-^•\ ocn

•.

r«w

^Krax^^y^ ^-a

^

»

A ^

ocn

\ r^VvO"A<7X-C^"A r«w-_r73"A
<7x

^

.

:

^vav

.

r<fVv"Kcno

*_\r^"A

o—» r^ \

r^Vv

.

^"A.-3C.

Vvo-Aa

r^^AA—vi

r^Vv_-\

v\

V

.

\ "A^

-too-J3-a

"TA r^o<nVv"A ,cn

cra.

.

^

r«^v_viVvro-A

o ^ fw\ .^.^cn-A r^rrjAojA^

,^

r^^Vvvjcnj ^^^cnVvo \ *\\

V

^-m ^jAoj

r^^r^ .rd-u_ocr73

»^_o-icnA

»-3t •7xjg.r73

^

Vvo-xj^^r^ra"^

:

^_r30

,oaA^o

rw\=3 r^Ao

:

^"a r"^ Ar^ r^ v y

r«^j3Ao-v^
y-rn •-p

>A>-a

:

»

«^^o^c7>Ar«^o

.

vjN--»r^-A'=v ~-\

^^ —

»

>im

.

~n^ r^!Ar«^

»

a_j3wjA^"^<75

.

^Vvco-rar^"^

r^ v\

v

r^^Vv^j-AoVv

\

\r^

.^^ctdA^-a r^\_rD"A ^jA_*r^"A

90

fvx

vv

r^"AC73"A

t

^pn ^Vv^-ao

>

v>

V

^jjor^^

^f "^

ycno^ovA— r^l^r^ r^Ar^

^

*-v

r^^-A joao

«_Ar«^

«^ \
.

rd-^Km-^K

\

•.

r^A

KjcvcnVv

ocn"A <n

fv>

.

po ^

r^^Vvoj-j-KVv ^_rrj

^oa^ \

.

\

-Hcv

.•

^\o rcf-^jSjt. r^^ooAr^ usj-aovA—»
VvoA r^rd Avr^-A ,cno r»^ v\ y no

r«^Aj3 VvJLtd

<^-»r«w^-A

A»ii

r<^^TryjL

r^\

ochA .^aj

Ax^oa n^Y^

,cn

r^A

>_i'K"A_3t.-A

*^^o-^o-rDr«^o >-rDr«^
^^^.mo-j

tjs-irCf-A

r^ooo

vsJ^ uN-jo-^^A-i-Ao
^o-oe_» VvA^vjc."^

»r^

'^

:v_r3^2wr^"A

.

,^( 78 ).€^—

:

\.

^rsvojcj r^cn-^

rw-iTanA-A o<n

.^^cnAr^

\

.

r«^y »^\_p

r«^.»je-r73

.•

Ajcr^

r° a.

5

...

*35r°6.

:

...

...

...

.!.

r^^o_»Vv«KA^ r^WVvji<lr3
odon

^.TTD •rv^

^^ o^m

:

^^^\

^^Ev=3^

A.. x .\-r>

>.r7xyiH

^.m

rs^H^r^ r^i^r^

^mo

-^^vrTD

.

r^"AoVv^t\-r7D

^.rJo

o^

\

^oJa

^-V-v^

oV^r^':^

A^n

10

••

.^^carar^

^vraoajo ^rDV\A.r^

:

^-r^
:

AA_m aAt^
.

1

r«^ox\r^

r^fVivio

r^Vvoraj^ ^jAr3jQ.m n^

•VxTTD^-^

o-:DVv.a.r^ Vv*rd\»<73\
A-:^':^

^» (w

rTjo

» *\

vy r^

:

rcf V^crxrDi^-A

^\

^ ^rb

^std

vyr^

x^am

>iijibVvr^"A

"Ho-iwv

r^A

^Aarcf

A-i^-m

Ar^"A

Sic ms.

.

»

~-K

A^

r^jwAioA-^-:\

,^Jv-x.r7Di<r V\-»r^^"\Vv r^A':^

»\;m

r^ A^ Vvsr^ra^
.

>j^rbVvrcf":\

1

o\-:\

^<73 AA_r73

M^VvjAorD rwvyo\rD pArTaA

*n o<73 v^\jr7yv^j=n "^v^
•:•

*

^ K"n

^rvjr^jxjAoco 'k^\<^^\ \,.m

r^oVvjcj n-u

^m

<73^oiocj\=DVvmo

us>jr^ r^n":vjiA rdjA^s^ra »^^<7xvr7D ^t^ oooa ^sctslLc^ 20

oAA-so

":\o vv

^*

r^Vu^^yyjAoc r^V\o-Vj"AO..m

rd»HjAo oj3^ajAj3

A^^

5

rs^VA.m r^<7x\r^ r^VxojXjAVv

,^^oA

r^V\OA.*\\r73o ir^-Acn jAr^
^»>.\,.*-kT\*73

:

^po .\*\\ .ra^Sjs-^ vnji^

r<frgISL^CY)

,

Kf^Xjinja \ \^

r^^uaoSA

r'^_scjH.j3t\

•^'^vjD-A r^^v.TTDr^.ZTJ

oxvr73":\ rwra^':^

VLjO-at.o

\^ rn-^

^r^ia^x^

rdfTxArd^ yxJLraAo

:

r^nAV fn.^ \rw:\

i^Vtra-i

.:.

.

^^Np^
^vm-:\

•^jj.XioVvV^rCf

^ay^

^-^k

jA_»r^-A r^Vv_v_»wA^jo

r^rwJLV^x^":\o

•.

^ocJirdA

^r^D^
^vvArcf 90

r^Vv^^
.riTva^rvAO

^\

5

^TVAwr^

>v.v\

.

V

x^rC^ ^TTD orw

\\j

nn

.•

.

Ar^

\

^

.

r^^^o-i3

\

-.ro

^

,

'^

s

»

y

V

^:\

25

.

^jAir'^

^

'v_ri.

A_w*

^oA

\

-TO

^^"S.r30
yiy^

—Do

3o

:

«^

cv-»":\or"^

\_^3t

^^^crAja VvV:^

•.

\^ '^

.

.^

A^

,ch

\

o y

^rv_»r^

\

^»\ ^\
v

.

.

^

rw-racv-vi"^

's

^^^^cvirojcn

-^^

\i

^.m

\y^

v

^v^ ^r<j3-^\

.

.

v

v\

cv-raVvskVvrw

^wi ^rn"\J3

^v.A.^

*^VvrcS ^jA-»r^ ,_jyr\

V

.

\

^t\

^--n^Y^Ci

v

\^

» *\

v^o

.

•\

-^

\

^rD\

.

v^

.^r^^

.•

Aa^

A^

^-^^-K

.

-jAari^-A *35v°6.

^vvv

.

"^

y^^^o"^

^^

«

.:.

\^

v=v

fYK»'\r«^

.•

cn

.

..v

r^co^
*rt

fv\-Tri

-n-AO-S^o

^cvx."^ r^WAj .*\\vio

^-j-.»":\o^fV_x.r^

r^\.\\

-rv^

.^^octxi

Abk.^ r^craAr^A

Ko'Vx^v

^":\ r^_rocv_x_j3-A

,^^C7>A-^ ^"^TTa

v.":\

r<^Vvo (w^ V*73o r^ro.Vx. cTjAri-rDo

:r<^^\j

—n

n^
y^Kjl

\r^-\

\

r^^^^w r;l^?v r^rDcvv^^

"^viw

ri^r^-A—S^

ocn

».

^vVv^

ocn vs—»r"^

r«^A_»c7X-rDo r«^c7xAY^ ^_do

Vvocn":\

>

"->

rdcnArw r^jCAr^ yys^\<\ r^^vrrxvA^Km

•.

Xt^^n

•.

^"S^r"^

.•

,^^cn \

^

,^^cn \ ^ \ r^cv_v_\-r^_ro

'^

v" a.

ocn-^ rdi\ r«wv*r^r3 orCf

vyt^^-a-a

cy)-a

r«^\o r"wji.woA-A C7x\i^^ ^rn
•\ *\ y."!\

^A

35

.^^"V-rTDr"^ ^jocvr"^ oocn ^A-i^rv.^^

.^^s.ra.\

Vv_»r^"SjVvjo

*^

^^

r<^VvcvAHXrOL^ Ar^

.^ s,

r'wry\..\.^"A cn-v_»-y-

^

^

,cnoVv_»r^7v ocn"^ r^^

»":\

i^^^-XjLmr^ r^VvcA^
.•

^

,^Jvxr73r<^":\

.

us.

r^^.vrvrDCvx.^

20 ,^_o^c7XA_ro

r«^*"^n^

\

^-roo-v.-i3

tS

V

r^"

rC^*"^'?^-^

.

^

^raA

.r3Vv_^Vvr«^ r^-Acra r^Vv \

«^^Hjrr^r^ orCf

.•

^m^fWim r^cn

^=3^^ r^A"A

.

^^^ V

^-a ^^"H^-ra

:

^-V-vv

^"A n»^

^m

^tV-^r^ *73A_33T\

.^^Vw

\j=nY^^r^ or^

A.»r^

or^ o"x_rorCVvr«^

V

-i>(Y>-\cvai.

•.

^"K-vir'^ jc-vr^ ^.srj or"^ .^ocn-\.-m"A

^"Vjt.

,

^-^

I

r<wT«^\^j3

^^^cTXj^rv^r^ ,^^cv3^c\w3t. ^.ro-^ ^j\*r^-A

^c7XjVvjr«^t\ ocn^A

^v.yv

i5

,.__CV-JC73"A

'n ^^ r^^^cvjor^^o

"V-rD.
1

"^

r^\s\r^

.^^cot."\j

,^^c7xvrQ-A ^n.TTa

Vvocn Ar"^^ >cn

o^

r^*^^\_vyA

;

r«^"H^^"A r^^VvaX.^vvyxracv

»^^Cn

TD

»

^jAco

T«^":\ *

<^.*\.-73

:

.

r<f-\o":\or^^

^^^"V^"-*

t^V^

<v\

^ \

^

r^Vvo-ttx:^Vro"^o r^cn\r^l\

^1.30^ ^jAc7J_r3 r^^o\r3 pAttd ^^^c^aA rcfocn ^r^r\*\i»"A


cv

)^~

«.( 81

r^^ara.x^ ^A.r3jixm

rwy4.>ot.i7Dt\

"^.^

» s.

36

t" a.

^o

^j-:^

.r3oV\

% CA

^

r^

t

^Ado

^vi

^»":\oax.

ymo^rd^
Ar^

r^-^CTXTD

oos .^^cpAr^

A^SkO)

-^v:^

%

v\aA-A >.srx-viHo r^*V

<73u.v..r73

cTiA-rv."^

rsfVvcv_»or^o

r^^^r^

Vv.viV\A"A

Yy t^-x^r^-A

^v\w

:

r^-r^oa *

r^vjoco r^.soo-xJoA-A

r^-A or^ r^Vv ^vX^^-i or^

% rCrX-r3J.Vv.r1

w^<^-^Xcvje. ^pD .^^cny

r^ch^
•:vxr3":\

^-Do

>cn ^v-^

^VAcyvx^m

j^p^^^

r^VvrajVviA

Vvj^ra

us^r"^

•.

>c73cv-v

rC^V \^

fw

V v<\

,fn

r^V

.r^^oS.m

(v>v":\

^m

r^ Vv a.v-*\.-\.-r73

:r^mix^r3

rcfvxi»».^

r-^jr^^-Ao

r^V\_rDJ»Vv-^ r«^":\o
*36r°6. OOC73

r^_w_x_3C_rrx_rD r^.
UN_»r«^ rdj-TDvo

^^»t^

^v-a.

^

6
SYR. B.-XXXVII.

-^

v

^vr7D":\

.^_avr>h^ ^k^^^v»

r^oLnA r^A
.

r^^m'^ fy>v^ i5

:

,^^<7X-*^rcf

Aj":\":\

.^^C7xvm

A_^o

^ mo
vv

.

.

r^_vAjocjro"A

rclivv

•^7a\.v\":\

r^^vrDorrj
c7irD":\

n^ Ar\\

^ro":\

VvcA"a ao
usjr'^

ocn r«w^a.^o

^\

.•

r^A-X-^o r<!xwa\"A

^-^•^.ra^Js^A

^r^^^^Sjc. '\>;^^^\.r3LW.ro .^vvv A.rD.xjA

rs^t^ :r^xxx^Sc7J^
r<^Vv,rD.-»X'\ "1"a

^<7i

••

1

r^XxvvA,\jc rdAxa Vv\rD r^^vxxS^ro

.•

S

-A^^^^r^

V\5Lvi"^":\

» fv\V":\

-toy^^ Aa:i

.

^.jA^t^o

^»':^-»^^:^*":^

s \

v^V\avir^

t^Ar^ ^xv^-KVvm

"^vvv

C73A^ ^r73o

r^VvjcA-i >\

Vv.jri^rrvjuvxjc S-x-^^^cvA

^A.»r^ ^ro

X^

.:.

^kvA-:\ rC^VAjjc-mij\ At^-a \r73r«*^rrA

--p^vja

C7x\.xw

V

:

r^X<TxrDr«^":\

r^Xcv_v_»"\Vv_r3 "To^^-m

J3ax_vv-v

:po\^Jo r^\

V v,

.

r<f

Ar^

r^A"a_xbcv-9L

^\a.vr73":\

fyv-soo vdcTjAr^

^^.ja

•*

^^^ovcn

Ars^":\

C7XA-»"A

^

r^Xcv,v\

uN-jr^":^':^

v

.^^ctA Vvjv^ :\cwv.\^

t^vxrD^

cH«^r^

.•

rilv-^^cv-xA or^

y *^S"A

*.

^

Ar^

r^.v-ikra^

^jAct) "A^fvrD ...^aASj-r^ ^x=3^ r^A":\ Aa:^<73 ^A.»r^

.

^kVA.Ar^ 5

r^v rrxiCTxm ^33 "TX^^i r^s^^t^-^ rd)i\\^ A^-^
v

I

v^ ^avA-A

.

.^-^^

At^o

;

r^xv^a-v r^Drxi^arajzs

:

.:. ^\.jjf-

*

a_V_rD^o

x^-x.o rw_vA-r3^iiVv_m v^ \ r^\-\v^

:r^-^c73*

r^^-i^H-w.-^

r<!vxi.iw

^-\.-»t^

r^X \

cA

•Aaw.YrD

^jm

.\

^ A \^m

.^_a_3C"VJ r«^^-iL.v

\^

25

mo

a\ \

.

m

^KWt<f

ri^VvxvV^^ r^Vva\xVAm":\ ,<7xrD .Vvj^VA.^V\r^ 3o

r^.^\-m

x<L\ :^v-vi

^O-^^

^-^ ^m^^jo^

«.( 82 )-^^—

lOrvaxra^^ "73 jAr^rD
5

or^ i^rdAA-n >Ar^~-> or^
:

r^"A<7>

-

y "T>-:\

or^
.

r<fVv\ "^

.\

\^

r^v

ocn-A
v

VvjrwA ^^:v_m ocn

vv >

5

\ V
\

:

w^A "73

.

^^ooA

r«^"\_xxjr^"^

^ r\

s.

»

oA

^-rx

^jwA^r^ ^o_\

^^v.Vvr^

.

rwVAO-K Vv\i^r73

•.

.

^m

A. o-x.o

ttx^a

.\

^zrxjL.\-^

ocn r^vjocr^aA

\.rnr<^-^

>\ ,^_a^A A^rvr^a-^

-T^

"^ oooo

Vv-xwVv

r^o

rv^ rn

^cvSy^m r^-^jt

.

J^

ocn >Ar^=3

•\.r7Dr^^r73'?v

mo-yA r^-^-^v

»r<f r<^v

Vvjr<^"\_jVvj r^Ar<^

1

r^r^Y^^

:

or^ .^^ctjJ^-^ ar^

r?ljH_yvr^-A

r<liavj3-A r^5C_»\r3 yxjc^x.::^

r^-i-^r^ C7X_\

ocno

^

.

ocn r^\-r73r?lr73^ ^-j^r7>.\x or^

^-\..*\

t^ «

oy*^ ^xracraw* or«^ ^co!v.:73"^ or^T

^j.I73jJ3

ocn-A

:

»V*\v*73

.

-^\ \.-:\ _j-:\ och >>v\"^_3t.-^ ^-^^^^ .\ ^ rVTJ A.^rvTi ^A-^N
^Ol_4 ocn 3t-vA.aL * yDcW^\ •Vsor^rTaA ocn r^rar*^ ^r^
.

•.

r^-x_*":vA

V.s..

oAo

ocn .\
20 "^V-^-A

AVv_io

r^.mJS^^^[v_^

s.,

ocn

•.

•\

cv\

^

cTxA

"^ ocn ..r^ y

t^^vja

yrk\ \. »^_o_^-A

^rrj

>_A-\":v_x."A

95 r«wOcn_i
rwOCTX-v

r^L^Sr^TD

"^^v.r7D-:\

r^»-vv-i>A_x.

ocno

.

.•

3o

rcf"5\cn
••

cnVxo

.^^jitxx.

-ToA^

ocn

•.

ocn >A

>\-:\

.^^•\jt.Vv^ r^r^D

td

•.

^r730

A^-a

Acv^o

.

:73ui

.

~-»o..r73

r^^^SVv

v '^

vdLx^-\

rg^A».vv:\

.

fw "73

^rci\»^

r^^cvjcTX^^

.^rhjc ..^^cvrA^
.

-^AV

ocn >A

.."\r7Dr^ .tdoVvo

r^xrrxx-TD \juMr'^
r<jC73Jc.rD r"w\je.

ojdjHjAjd r«^cnAr^A >r73j^S .^^ctjA^
»

Y^
r^Vv-V-jn-rrv —y r^ v

i^Vvx-Xija

^^^g

rC^V-n^r^ yxA^iTi

»^_crvx^r^Vv":\ r«^r7D

,^_oc7XjVv»r^"A ^jAjr^o
\r«w!\

cn\

oA-a .iw^^o

.:.

r^cTJ

^

»^^cvxA-^Jor^lrD "\_r7Dr^

r^^^A "7\\\^

r^^\r^ "^

A±^

.\ s..VL^r«^ ^A^»-^

:

\ \. v^ \

r<^

»c^Vri ^-^ r^oAv-r73o

.j.

r"wj^"A"A rd.r73o »

^A-»-^ ^.lArTa

,cnoA_i*- r^Ar<^
.

:

^\

»

»

y

rra

^o

:

,^_V^o

^_aA_m"^

oArDja r^VvcvicTx^o

:

^Vvo

x.

y

y

^

cnV\o.V-'73^'\_r73o

^jjcrTajc-rTD

r^Vvcv^Ar7D-A

*

36

V" a.

83

i-^[

)»c-i

jc-ir^

rdA-Ao

:r^\s\r^

s.,

:

...

^

003-A r^_»r«^

»

3t__ir«w

y.o-iw:^

r^^^_=3

\^ -n

.\

r^

.:.

r^A-^v

Yf

^

•.

r^ocTJ-A

r^Vvv^ nn\v\\

r^

^jAjr«^ ^r73 x.ir^A

.:.

\

r^ocTxj

:

^_r7D

rdA^r^
•VmvrTD
OC73

A

-^v^iA

:

^

t" a.

or«w

-V.TTavi
.:.

r^A-^

r"^r<wA

,cp":\

r<»^"^_ir^

•.

•70^

•.

r^r^

•.

-^^;.

r^ovjo

.:. "a .:.

^\\ri \ ^
:

v^r^

rv%

,^^c7ixyy\^ ao
r^r73":vi!w

.

:

r^r^

A^^mr^^":^

ocn r^\<l AA_rr> r^VvAoTD

.:. r«^_x.r7DL.yi":\

Kss^r^-\-\

rwXj-Vra

or^ rdAj.i
rwJo.v..r>

r«^-:\
.:.C73.|.

r^^H-J3 A_rir«^ ri^ooo^ r^^VvjraJ»'^^ r^A"^ orCT Vvjr^jiTaLj^jxjc

Numeri

ita in

seqq.
6.

in

margine

i5

c73^\A_r73

r^A^r^a or^

xjrrxx.A r<l\-\

o_xx.»H_A_\_jQ ^-^^ x.vr«^ r«^-:\

*

o

c73L.rrfc s»-:\

rwVv\r73^

r^r^ \6nr^^ ,r^cn

r^:^"\jt.

.:.

r^^o \^ m

^jAsr^

"KVv^rTa rcfoc^xv

^jaVvVuo

^-^^

i

c75.i"V:sfc.a^

-tj-^vjo

r"dvrD^r«wA

rt^v>v.r7>^-A

x_rrv_x_r7D or«^

r«wOx."A

.:.

r^_x.":vJ^s^

r«^oc7J":\ r^r^D^^Vbw

-^.ttxr^A ocn

:

r^nJr?^

:r^j-A

r^ooiwv r«w^r73j,wx.

^•S.rTar^w

yxj^ r^rw

rs^Vv..^^.rD

*37

m_mo

r^^

^i.rDJC.yAVvr73 r^<7x^":\

r?^^

^ctj-a

r^wi^fvrTD^^ -To^^vrTa r^^v^oio

^po xjr^

•.r^c7X2k.

.ra.:.

^"Aa_i^v_r3

\

r^^AVx^ rwiovjD

Vv-jr^-m-^V-rj '\_:x)rcf r^^ocrxj r?l\r«^

A^rTD

.:.

r^\_yir^_rD A_rDw_x3Vv_j

-^"^v-jo

.:.

r^^-^os

Y^ \o-3C ^=50 T«^_3C.ov::i^ r^_3C_»\rD

"^v^^-^y

px^.^^\

^

5

r^ocnA

»Trk

^H^":\ r^o_v_x3
<n y

^^

r^r^

w_t^*

^rv\.^i>r3

ysjr^ r^^-Ho^ A.rD.rkmo

p-Kx-rv

C7x_x.^.i-A

.:.yC73oAs..

r«^v^.\or7;>

^Ajr«w

^kJ3rxiJo-:\

r—^ po-^-i

^r73jjDt\ ^Ajrcf ^TTD xjir^ r^A-^^
.\

.•

,^_oc73^^»r^ 003 rwiot.oj.:^r3-^ ^j\jr«^

n._^ r^ vvr^ ^—
•.

A-najaa

,^_o\rDJ3.AO

SLrTj

-^^xbw

»

r^VrTj r^VvoxkXio.:^r^

r»lvrD\

r^Vva-v (w

^ »—

r^joto-i^

rd_i"H_vir«^

rd!'^n^.i7X^)s\ -V-ra

*3Gv"6. r^^rTD-g N^
.\

:

scripti sunt.

^

Voces minio scriptae,

et

9.5


.

As,

r^T\»\

cnVva-i^vVv^ \^ ja

.

^

^

s y *73

r^ooxj

yi^am -^Vviw-A
•T0^\.r73

tw^r^
ch

\

.

A^

V

oxjcAi

,A-r73

\

'v

,oooVv_»r^

•.

r^^A

fv»

rwO<m

om

r^A

<7x»Vv»rcf

r«^r«^

^ "->V-n

ys.r«^

rdac*\:D -^fv^TxX

*^V^-=v o<n .\^rvvA
.:.>ooo\>w

"S.r73r^Vvr«w''A

^-a

.^^^^fV_»omo

^-xA»r^ r^cuja

.\^rvT>

ojVvo^Ao^r^i njca

m\ om

•.

p>fv>*\

>

.

% s.,-K-»

*v

:

vv\y.*Ta i^^-a ocn

r^oJLxa

\^\

,<n

r^Vv.rDJ»*VeirD

"^p.>jo.r73

;r^\^^r^\^r>

.^^^

^-rv

^-r73

^.r730

r«^_iJiVv?L_iw

jv^Vvr^ oAr^

»r^ .\
*-A

:

>-i>\.»i^

r'w\*'\jt.'A

r^

\-A

r^w

*Hs^

•=>

r^^-m r^Ao r^VvjAora

r^cvAi..r73

10

)kh—

rdijcuja r^jci^rD -^xx^xso

.^^Y^o

5

1^( SU

•J.r^Vvo^r^

r^_E_^

vd-_A\v

1^-v—mr^.=no
i5

>A^

\^Q r^jcjnj3t\

~-)ft

mV_m<viC3 Vvv ~-v

^.=n

i^=DrC^\ i^=niuj3

^VvAVvo
.:.

r^jcixja
2

^

^-_r7D
<^^

.r3CFX-»Vvr«^o

Ar^

r^^A \

r^Vv-ran

:

*

.\

~nV\

\r^^ ^-v-v «^\

c^xJLcoor^ VvAVv .\\^-73

i^3C»AJ3 r^vio-\no

^<^

r^__iC7xA cTxA^

.^cv-m^vj"^

rrv «^

:

r^V-v_\r^ ^^—=n \

^

*

*\

\/

•.

v

njL^a.^wn

^Vcv^Vcvx.

cTaAj^

i^-"

r^mo^

I^^Y^ j.m-M^-A
^

y.

cacvxxwo^orC^Vv

•^A..m ca» c«Km -\\^-^ cnA

\n

-v s,^r«C^\

\^

r^^<x.-v-jaT\

'^^ "^

^

cwcv-k-i^o-Aor^^Vx r«^

^"^

*\ *\

cnA-»-i\ r^"Aoc7x_jo_^

^^

•=^

«.^^o-icn

r^Vv.rDcv_A_-A

^rrj-rv

^^^ojcTaA ocn
.:.K^v»i5f

r^VvA_iw"A
95

r«^_3C-x_3C_XD

r^v»r^ r"wjv

.\^^

r"wiVv.r30_^
.\\^*73
.*\

rv

\

.•

^_r73

r^cTxAr^-n r^Vvo

r^r"^ ArDJorrj

:

^ V^

rt^«-^t\t

c^o-v..kV^cv\

»

fvx^\^T\ r^oiAr^-A

-Tcxj^x^Vvr^ r^^oo-^ octj r^\r73r"^roA

•.

octj-a

c^cvxx^o"Aor«^Vv r^-A^^WfWN^r^^A rw^cvxxooAr^":\ rwXj-K

"A_^o

r^H_^cv_i-:\
3o r«wVvjc-»^vj3

.

.

r«^VvcvjVv-jAV\
cTX-rD

r^_ry>

r^Vv^v.^

»

r«wj^_r^or?^.rD Vvo-jcvjco
fy\-A

r^rd

r«^V\o-vAA."y3 cn

r?^Vvjc-»"Aj3

\ 'vA r^v^

rzyJn^^ rdjtcTi ^.r^a ,^^c73^Vv_»r^

*

3;

r° 6.

85 >

-^(

r^^a_jX-xAV\

:

orCf
•.

r^LiLa.

v° a.

•SjJ^^^^r^^vi
,

^

v^

>

•:v

\^

^(>

W or^

»g:Otv

r^^fvA^

r^^^Wv or^

3o

-^^\
*37

rCfcrkAr^

•.

.

•.

or^

^fA^ or^

•.

r<^^o<7jAr^ ^svlVv

=o r^V\

\y^ yy^

rd!m

•.

r»^ V » "^

o«^

or^

«^x-xx^or^ us-cio

or^

Vv.x.^

A^ A^^

or^ aA-too

-V-rrjr"^

qo^_doo^ -^^-ro ^fvA^* or^

rslrar^-tv r"wJ^o^H_Si

^^juTDo

Gffxx^or^

•.

or^

r<f ^w,-\^tv-rr>

•.

rCfirv-x^s^^x-ja-^
.

r

r<C^ v

or^ «^^-A-rTar^

n

%^
'so

»

r^V\o

^

x

A^rso

or«^ .^^cvAAv^v

mors^ Vv-k_^ ar^

r^^W V ~i i^co-Ar^o
:

^jma

ocn rd^v-^x.ra
i^^^A-xA^rya

v° 6.

•.

r^__x—*^\-J3

rdjcV"^ja r<^Vvca^r^ ^cTxsQjt-rrjo

r^Vvjtj^^^-ja

'87

oiAo oxvm-A

.i^wiVvrTD

.•

rdLx^-^-D r^jAO-H

-^jcxj-H-rTa

n^y SVv

-^

.

*"->vV^^

x ^vrry^

\

^vi njca

r^^oX_»rdrD
:

r^^cv»VvAVv

.

pri

^

r^\ %\

"73

i^-Acn-A cnVvA.^^_r7D

r^—v—jL-^-^v or^ <w
i^Vv_^^_A_-^-r73
r^.TTacujo-^v

»^V\ft

>V

^ fv>or^-A

r^A r^

k

^^-H^ y^vj^o

~n

\\\

\

»

r^itArrj

ocn

-H

ao

r^^xioor^o

<v>~^^r<f Ar;^ ocn

Vv^o^rao i^c7Ar>^ ^"\A»

r^j^x^or^

,cnoVv»r«^

•H.rD

.

A-a

r^^iisv^o-^o

a5

VwAo r^zDrd rdAo

cAo .x-i"\=3^r^ or^ r^SfA—>*
01^ r^^ocnLAr^-A

fwor^

t^-^v-vv

AOvAra *^_oc73jA^ rsl^r^
..

•.

r^Ao

r^-vio-H^AO r^^-rar^-^

'\'\Vm^ r^__>c—»'A-_33 rwJAo-A

.*-v

ocn

^ifvmr^^-^

x.\\r3^rCfo jcno-ACvyAra ocn .^rN-\^r<^o

•sv^

A^

-^'A.vArrj

rc^oxAr^-^ r^Lmcv_v_x3 ,«7JO-Acv-vvA.r3 ^Ai ooja ^"rvcv-rrj

r^a^r^

10

».A^tv-rD i<^V-^>sj[^ (w ^-^x i5

sVv

Vv"\_^xj=jV\r<f oxAj-^v r<w-r7Dcv-VJ3 ^rTD

Ars^-^

oaAo

^vj-^vottdo

v^r^

,^_cviaAo rc^^arTo^vrD mjr^ ^-^

r<^^t\

'O-^

-^"0.173

r^<7x\r^ ^vi :r^j^vx3 r^vioS-^o r^^^ra^vo

y<n r^^ocTxAr^"^ .^^^v.^SjfV^

Vv—»0, v.o

r^^ocrxAr^

:r<^ijk^

.:.

^JL^-S_r73ur73t\

\Vv or»^

r^VA^ra

rs^.rocLvj3

5

oxA

rd_v_x_a.o r^jc_r^or^o rC^VvocTxAr^

«

r^j^^o

rcf^o^fv_»r^-=3 Vv-»CLJt.o r^^Vvxj-^vja^

^^r^Vv_x.jn>-p

—>

ocn-A r^_v_»i^

r^r^ A

"n rv

m

.r^Vx^^^o r^VvocTaAr^"!^ 3o

.r^r^

.^"H-» r^-icTjA

r^\

r«^v-»r«^

rw V-st»n.J3

A

A^^.=d"^

y->{

%

8G )<^-^

*\cn

.^a-AoxA

.

ymrw^

rd.jtjcjtj3 v^^jlV^^oA j-vtto^ r^-\Ar^

TCrVv:v.2w":\

.:.

r^\r^

r^^tVjLA^j^^vr^

yx^jt.

r^nA\ fw^ \r^^

10

rw_^o

:

m

o.

n. fYv*\r«^ r^^viio^-A r'^"\jt.o

i5

.:.

^*-t \
"^

•^v.rD

Vvjfc-m-A
ijo

•.

r^

":vjt.r«w

.

\ \^ Ti

»

.^\

\

» vv

>

^

A. >A.-T\A
25

^»T\

.

^-.rrj-A

^

r^VvoAj^A^ra

.

^-^^
.

r^m

.^_cvaoj3

.

^

A \va
.s

Y^\m

^ro

Aj-:^

,«noifV»r^ '38

r^Acv^^ r^ \

^cvA pV\
V \A

.r3or\\%

^

r»-HoA-:\

r<^Vv3C»^\n

:

\io\.r3 ^":\ y^ %s\ ^S fw

r^^o"\cv.ik_c^

^fV.»r'^"A

\cn

^ \r^^

fy>

Ar\-:\ r<^-:\cvrrxiwo

:

oxAj-^ r«^ro":vA Ar^-A ,cn

r^

.

.^o-at.» r^craAr^^o

-^ \ r^^^ciJi^iV^jm-^
^

\

\

r^^i^vrrxTD

:

^cv-ac.-^ Vv-»rwK-»Vv-»o

^-rx r^ocn

.r^wVv^V^m-A
r^\\/\

\

J^s^i^

:

c^oxx^o-:\or"^^

r^ w \if.m

'H^ ^r"wra>v\*

r^^":v_i»*-^

r^-\-:\

:

>JLr3o ^.v^r'^ r^sciHja •^^vmA^vrD-^ «^^cvaodA

^^.jtv.x-rrvje.^

r^.^0

^r^ ^cv-^-^x

^ ra

\. r»^^"A

^

ocn ^r^^H-»^ ^-^ .\\\

^fVj^ ,cn A..^w

\. ^-^^
•.

^_^

rCfo^fVJt.A

'vVi^

>

r^":\<n

^"^^.^n s, r^^Vv^s- "^v^
.

r«:^Vv»c73Ar^

r^lAr^ "^^\_ro r^-v-v^r^^A r^A"^ ocn

cnVvo

^rxj

iv% v\

Y^n\ \,

VvoA

w

^

-

rv

.^_r^":\

^ojt.

^Jvx.mr^

r^r^ rwvraoA^-^ ^Vror'^
^oA yiyL :<^cvk\^-CD r^xjHja

-^^•"A och .^_^fvjt_mjt.^ \r3o ^A»^

^m

^vi AcTXTD r^wA •.rwboAr^

cn^\.^^-m

r^^r^^iLV^^

r<f

^ v.cLva

r^^^r^d-x^^^ r^^o-vxJkra-A

r° a.


^v^-^ "TjJ^^^r^xx^i^

K^VvH \

r^r^

•.

;K^H^rv A,.*D

,Vv_mi^

rCf^fV-i-rb\

^

;

.•

.^_cv_rDot_v\Vv_i

r^»\ \

^

r?l^r^

•.r^rC^

A.x\^Vvm AooAo

\

;

r^-A^

^ -»r^-:\o

r^\_rr)"S-rr)

A,

\

r<^2k"\<73A

<jN..rn.-£^

\

Vvo

va

r^» ^o

r» "S-»^ ~i

.

ox-m

.ra

»

fv)cv-=yx-io

^-ri.

.

.

r^^r^

•^v.:^^

V mo
r^»

fw-v\

r^»

r^Vvr3.*»Vv=^

r^)s\

\

•.

i^cv^^^

A^^Vvm

ii»

;

v^

iw^^v

r^"\^cvm

r^Vv\xw":\ r^^cv»"V2k.r3 cnra "V^

»^v_m

r^"A<n ><n

>.v.cv.3C

rcf^aAvrDoA_":\

^\_2w

p":\\ rd=rx^":\o

rc^^"\o^ r«wv<7xr3 95

.•Vvjo<n -\_<n"\

rrjrs^ tr\o"V-_\

20

jido^ ^"a ,Vvmr^

r<^Vvo-m":\o r<lK.2ko":\*\^

"S

r^^tvi»":vm

r^^Vvr^rT^A

r^itvAxvi-^

vv y.-r^o

»o<n

^ \o

^.m r^y.cn

s^"\

.r^-iH-vir^ v^ rv

.V\

li)

.^y»s)s\rd

<nVvo<7X-»"H

r^Vvra^VviLrD ^^Jv^^tv-cai-A

oA

r^A

>_3C-^ Vvo<n r^"V-3C. r^Vvcv-rrx-rD

r^rD^owAo rdvijjcm-A

"v.»^rD

10

»r^ \^cv__yi":\

X.rn^"\

;

r^o<nVv

y)ivmr^

r^"\-V^n

Vv-»o<n jrxjcvvVvm ,^»rcf ^<7ir3":\ ^jA<n"^

-^"V-m

^•^v.^.ro":^

jA r?jo<n

9<noV\

.

^

^-so r^VvAX.

;r^x.<73A r^m^^vs-o

"^v^

^mVv

r^A^o

vA^tvro

rs^vjcm r^V\r^VV^^

.

^.m"^

^

"n ..^^o-ir^

v

^.lird-^, r<^\x.»jxj:nJ^

»

r^ »

r^rrxA":\"^ .•Vv_»o<n

v" a.

> v»

r

.^trv

\<n UN_»r^"A"^ r^j=rxrrx»r^*

»

;Vv_»o<n ."^ y vvVv-so

r^ \r^ r^:^

<n

^9*^^

>A»"^ r^"Ss.fv> VvcvX"^ "\>^^^r73

"HT^Lvi

.rao^o
r^

ooA \^t^

fyv\o ;r^^tv>c»Hj3

Vv-»o<n r^.» *So Vv-»o<n r^"\ ^raA

^-sao^K

.

Arcf-A

\y "A-iJ^^rdA ..r3a_xx.v»

usjr^

S-r73\r7Dn o<n

;

^-iTj

^»o<n

>

;

.

^^

r^V\cv-^^jA r^AacA <n^cvxi<n

\y":\

^"^-»<n

3-n-at.cv-ViA

*38

.^

s.

v^LxAvd! >

^.273"^

^^.^rgliL^tv)

y *n

^ \;

\^

""v %

^ »r^

\

r^»

V vvrCf ^^o--2^\

r^lvJcLx. "K^vjrD

•38r°i. Ard^-A

•^

-

r^\

"S-sor^

y\o^v-rD":\ r^

r^\_»<nV\ "V-:73i^

^m-^

fv\

»

<n^o-\-j^vv.-yxAo ^A-»"^ r^Vvo

Vxocn rC^\\-^"A

r^v^ t^kv^

cn^rao-A-AO cn^cvA<73^-:\

:

T^^\-K-viKf rsljt.cTJ-A jcn ca

>

rC^O^"^

)<^—

87

t_j.(

^ ^—

^

>

^»"^ rw y.<n .Vv_»o<n r^"V_rj v^.*

<7Xx\m
^

^^

n

a.

\rdr^%

r^"\r^

^<w\

^oA A»^mo*
r^

\.»

\or^

"^v^^

mux. ^.m"A r^-K^oj^o

30

or)L_\_»"A

r«w

cv-ico

vC

•.

5

»

\A\A s^ v^ y »H-A

<n

^

^

^

10

^^^f\

r^\.V^o

AA-TTD

x<lye-^

r^Vvcv_»A_^
.

\; "^

r^A.ry

Vv»r(^cvvJ30

^r^moryaa "To^roA^

.

r^ v.cn r«^ro"Ao

Vv._»rw_i\'\r«^^

.av

r^Vv^^o-^-A

»':\

.

*

^

"rTj^vja

.

"^v^

.^^o^rrx^w

r^VvrxVVv^o

A^-^ r^VvHj^ra

^'K^^vx.

^<<^\^fv^
..

^jrrv ^rn-A

VvtvTD-Ko

.:.

»

s "t^

^^^cv^Vvcvjc-i^^vjaA r^-?vcn

:

^jAcn r«^X \\
n-^

.

coo

»

95 ,\-r3QA
.\ s,-:\

:r^\

.

3o

cnVvo

^jAcn

%

^A

^V^r^craAr^
.

^-73

.

Aii-^-^v

vv »

»

V \^

^

r^^^H-vx-TTa -^v^

cTxvro
-73

v.-^

•.

\rr>rcf Vvr^

,c7XjlJ"K^vjc

r^V\_v-3t.

r^V\_rr>cv-»

ocn":\

.\

^a

c^cvxrTDCvior^

.^^^cvn

c7J-xro

.

^

>"S.rr>

vi>\^

C7A y\^\ c^HojoAa ^"S^

s no Vvjr^-A

UN "S_^Vv-r7D

ocn •v.rrjr^ ya^^zn

r^ocnVv r^^-^Scn c^or^\^"A ^cn r^vjivAA

Vv-»^^

"^^

Ar^-:\ r^_r7D

,cnoVvjr^

^.rrj

.pcv-^:^ r^ocn
»

"^

fw-yv

r^^S-!^-^ ,\_rr) r»^

fw

VKS,.-^ar73

,

,

.^^craA-r^ '\_^
.

Ar^ ^-^

^joor?^

.^^o-icvjo ^"S-roA cnV^cvA •\^\je-v:\
Yy
fw \V\r^ y^^"^ rwC7jAr«wA .\, vv^ \ ^ >w,o
^-rrv.» m-:\
.\

s,,

K__^r^ V\^rq^\_»Vv_»

.c^>

^^

^Aos ^ooA^

90
^-VAA

ocn

--p^^vn-A

-p^\j=n r^^x^c^^^j^ r^cr^Ar^

,cncv_3C-»H_J3"AO

^_r73-A

-70l_\._>*»

.

<nV\cv.r3jA_-^

\

r^ax^rd

~n-:\

\rr>r^Vvr^

A.j-:\

.

i^r«^Vo_t^ VvcA cA"^ r^^^tvrfv^-^

><Tv\yv\-^

\.

»

•^vsw

rdoxAr^-A r"^Vv.jc»Hjo r^VvH-i**-^

•.

^A^m

^v^

r"wVAJOc_rrx\

^.v^AV^r^

\

»^_o^A .03.^3^ r^oaAr^

rdAj^

V\^vA^-^ r^V\a \ "^ "^o r^V\oA^-r3
.

r^^-Xr^-A

"^-a

\

,03o_raw^ V\oA
*\ »

»

.^^oaaVvA^Do

:

»Vv_^ ^jActj yrk ^^ r«^>x3oHr^ V^cA-^ ^-^

5 r«^r3oc73L»

^^^

»

Aik^

r^-A_rrx_i

AA_ro

AA-mVvr^

r^Vv^
1

.

^

r^»{v»A.\

.rDoVv.::^!

r^cTxAri^A cnVvo *^

3t__uVv_jo

r^Vvocj-:vj3

Vv»r^kA"\^r'^ ^•Av^r^ ^ravra-^

Aiw ^•\^fAT>

r^\_»\_3t. r<^_r30-_yi

^ra^

:

r^V\J:\r^ ^so oA"a .^^cuoa A.^_rr>

Vv_rrx_yi-\"^

Vv-rTx^i-K

,-\
••KVvjtr«^

v.rra

,

:

r^_oa^Sc\-^A

,_»-A

o n.^i

Vvr3Jt.>AVvr«^

y^r^'^ \rv\rK rc^Vva.y »r3

v\

)•€-*

.-rJrj ic
d\o-\cv,\. (V) VvcvA
r^Vvo-Ka.^_£^
^rvcv-^
Vvo^r^-^ ^_m

ri^Vvj^^v.rrjura

^oV\-^.A-A

88

i3 »(

*:v^

fyvro

-^ Ar^-A r^^^^r^

r^-rrx-:^

usjr^

AA r>o

*

38

v° b.

5

89

ia «(

)* <

"^rTar^^r»^

r^^vd.VLV^ w^Xv£a\-^

rd_r7x_V_3t.

.^^Vv_A\^

Xr^

»

,

I

omA

"^s^

y.

»

.:.

•••

*

39

r° a.

•••

•••

•••

«••

•••

•••

•••

^oA-t^ r^Vv-K.-^^ Cn \

•._o»^^^rD
r^*\

^ctilA

.

\ r<l=3

.

—Do

rd_\r^

r<Lj"\-yir^

^jActjo

,cT3^

.•r^ocTj

.

^a

•^^^^^TTD^^

"H-^v^^m

r^c^Ar^

^».

r^A"^

•.

:

^-rx r^-^crxA

>A^"^ r^X-K-iw-AVvAo
:

^vr^.

•.

,^_cv-2kA

r^m

octA ,^_o^^

^ w^v^

p-K\

>\x^r^

v-^W^

gooSA Aa. ^m"^

rd.»c73Ar^ r^vv-iAjc "Vrnr^-^ -ViJ^^r^vaLjr^

m

1

Ai^^.m ."SrTDr^ aorwA r^-^

r>w^c7a

OC7J

.raVv-Ji r^_-»"\—

rDo^*

.^^^^cA"^

w^ r^r^

•Acv_yx.\rD

^•K'KVv3t.r<^":\

r^Ao

.

^^^J^

^^^'v \

.

,cn .V.s,

r^-^viDAA-^ 20

AxA

\<l^<n-\
rs^Vvo

»":\

%

^m":\

r^-m
(v>

vv\

r^o

r«^V\o"a-vio Y^^mL-ODOwrD C7x.\^ "7°^-^

r^r?f

w^ \;

Vvjr^fv>arrvA r^VvxW^o-K 95

*\ v\ VvV\

p"^*\"^

Qaj.^^£o rdvrDcv^"^

,cn cn\:^.rDo

^» \y

•.

•••

r^V\"\\r^

^1:73

r^Vvo

"^vxra

•••

r^fVvA^m Vvjuv^Vxo r^)siJ=ncim

riliLz^cn

•^_cv-^A^^^"A

39

ctslA

•.Vwxjoi^r^

t^—ir^

"^Ara-A

r^crxAr^ r^^\_S^r^

^^a.-^ ochA

^A-»"^

•••

r^=3C7x»Vvro ,^_a.^^cotj^vn-A 10

^cvm r^-Sor^

r^"V_rj

•••

5

jctA \j3^ r^Vxr^k^^Xio rsf^on^xrao

Vxcv-vxi-A

x_ir<^ r<lAo

•:v^

•.

kI^-^ Kfn^r^ >mHr^

^ra^tv^ ctx^-a r^oxAr^ ^\->a^vA

.^^a_:^^cv_\

.:.

K^vcTJ

rw-Si^njr^

-^v^tv

.rAs^^vxj-H

-^-^ C7xAj":\

<7X-»Hjr^ rd^j^vjt-t-A r^c7iAr<l\ Ai^-A

^v-x.V.^^ r^

oA^

s,

•••

>-A

:

\

^^^o^^Drx^-A r^Vvcmr^-?v

r^!v4.jjcrn"A

.:.

r^-^ooA «waraoo A^-^

"^Kx^^ ocTJ^

•.

7°^

c73^^^o^v:3

r^a^o^Vx^i^ »^^^vrD^V\o

•vmr?^"^ c7x*Vv»r^ ,cn ^v^

*

Sic ms.

,

^^^.'s.

•^^vrrxra

rw {w '^^

rdc7xArdA AJa^vA c7xA
^-V-VA ^-x.rrv-x-JD

.

.•

,C73"^

.

^A*":\ *

r^ord-xjo r^-a>\-«"Sj^^

mi^

deficiente spatio.

^vA-rv

r^^-oj "V^

.

1

r^wr^

rS^HjD

ooAcv^ c^xrar^

90

(

,<n

T^ocn

r^oxAr^"A r^^vja^r^wo r^Vv>AAO

r^o

A ^"->-^
r^^

%

AJ^y^JST)

.

s, vrs-ii^-^

i<^^\-3A-r73
r^t\<7jT\

,^j^-\s.fY)Vv
'\S'=V-i

»

r^

1

o

c^cvxmcviox^

VwA

Ar"^"^

r^\ v^-A
,

'^

»1^

,C75

».\-^^

.^ovir^

j^HjiTaA

As..

.

^

r^o

r^\s\r^ x^r^A

a\>

^cixAr"^ S

»

..^ ^ \
-:3\\
.:.

'^

^rrj^

\^cv-jcn

^Vvo

«-^

^ATTDr?^

^•AC7x_iw^Dr>o

.

•••

V

wci-^

^»\or^

vsLr^v^

.rao rv \
.:.

^

"^VjJ^fcs^

.

>A

«^jx^^s. Vvi

.

^rvvvy, ^TDvX^ra

"^v^

»

Vvcv-»Vv-kAVv

r^mSrd

.^oVvjocti^

\

'^

^

-Aovir^o

Vv^v^j r^VvacjAja-^

.:. 1

r^"^r^ ym\x^^

v^^sykm v^Sw^ ^iA^m i^craAr^

cooj.mdor«wc\

^\orwc\
*-:\

r^

\

c^ojL_c^o"Aor<f^ r^^A.r^r^Vv

r^ofvfYK^r^

Voces miDio scriptae.

.ocp-^v

"ta r^^^^cvjSovA

<yv.vaA -To^^V-m

r^^ ^o ^o ^ ^
.

^^ Aj^m

^c73w\

.^^cvrv^ojCjAja "70^^ \v^^c\jcj

r«w

»

ocn Arcf

^jAoxA

craA o\^Jt.-A * r«»^3CjHj3 ^^^octjA^-^o

^j..r73LxAvi
.:.

r^

mo

r^Vv "^ »^(V^ .^r^

cv)

r^Vvjiixj^fV^

•.

—> VvAoVvjrDo

«0

5

o^^vi^r^ ^r^x-Kr^o

.^_cv^Vcv\ ^j^ A,=7\s.,r^ r^"Acn Ay^^Tj

.

^A

.\aVvVv

.

r^»fYv^

^":\

•.

^^-rn^rd y^\^-\^^\ v^ctx^v^ AJaaA oiA

•.r^\ih.cvx^ cnA

i5 •K'^V-i

»

^ y.^rvA-^

r^r^ r^\^^

n. t-:\o<7X-icv

r^Xj^H_mo rwJcn-AO^o ^Vvo
•.

)^-

r^craAi^-A

c73J>vyvr->

raoxi^k»

.rs,

rA_r7xA

r^-S^SY-^
:

c^xxmojor^

*

39

V

a.

r^Vva-rx-x-^—ra

<7xXj-:\

a_^j^^T^ rw\-jc^
y>^vj3 r^H-s^-TD
trs-jr;^

:

oa^o vrAvxA r<^ Aoxx.-a r^\a.ory3o

•.

ys-jrCf r^"^ "^ s,

^mr«^ -Sa^^^^

^sArTaVvr^ chA

:

fT\

:

•H

Vw=\

'

39

v° b.

>

:

ooajw\A

fv>

r^raVvA

:

^v^

r<^

V »\a^or^^-:\
\ r^\

,^^^

,03 "^vj^

,03":^

r^jw^A-To

:

r^V\a-fc-x^xA\^ * r^i'\_a.on':\

ocn

-^p^tv 003 r^Aor«slx^

% r«>^3tjHj3

:

rcfH_ma^ xj"\

r^VvAj^^v-TTDT^

r^-VA_ror^-:\

:

5

Kfr^j.^^^ rdir^\

r.A 003*:^ r^^tv^o":\A .ra^H-rjVvj":^ «raA pVx-A

V

"^i^

v^VvoAa^^^ .rao^^ ^jn

r^S

r?^^_3e_rrx_3t.^ r^":\aj uN^r^"=vA"^

r^oi Ar^

.^o^Vs-a i^V\aAXr30^=D

s..

-n \rrx>L.-^ ocn r^TcraAr^ ^ro

VvaA

m

\

r<^^ai.^-:\

.ra-Sxxi

r^LjwVA.jA-x. r^j.-Do-Ka.^^

.

*.-S

^ja

V^':^

r^a_x.

i

o

,^jS^tj

^\^v^
osjVv^r^

\r3r>r"di-:\

r-^ ^^ •^_o-^.A-»':\ r<f V\aj Vv.r3a V ^r^jArar^Vv
t*^Vv^r^\ \mrdi xjr"^ uNjr<w r^Vv»V^\ r^vVL^rDo :rw^\Vvm

r^cTxAr"^

r^AoA-^ V\-Kr«^ r^rajtaSA V\a\

r<^ % rAVi

.

^«"^^

^-VAi

r^Aj^ cwj ^rrj

OC73

•^cx_»":vja-^

"S-x.rrji^n

Vvja.3e.r«^ .raoVv^i-^v

Ax.\

Vv.\s3Jt.

OC73

^r73t\

^-rrx_Vi..^o

Y^ m-x-^
jt-ir^-A

.

,^_aJ^^3-_r3

"^_^

.

.

V\"H"X-3C.

^

"^v.^

y.a_vv-\

^-vwir<^

cn-\ ^ rao
.

^.v.w

>

r«w

A_^^

^r^
>_\-jt.

^ctxj

r^"\-^-^^ocn

.

Ar^

x_ir<lA

,

^

"^VxrD

.

«^

r^A

\r^"\Vvr«^

ocn

Kf":v.£3w.^A
at-^^^S-i

^m^
.

r^^s-A x_»-\

ocn

r^oji.-^

y^-^c7X£o ^:^

Aj^ r^V^o^Ha^A
t<rojit.":\

«o

T<^m»A

^ V^r^jcn

rdxia\-o"\Aa.r3 vio"Vr3 crxsVvjr'^

C73..\.»"^

.^^aVv^ra

^^

.

^ox-i^Vvr^":\ r«^_cia.vi r^"\

—> ,^_t^ r^^Avw

r;^Vv.\_rrv.r3 Vv»r^m":vj3

oct3

vs-jr^":vA ocn

r^":\cn

r^V\":vjL^.x^ cnVv-ra^Vv-^

OC73 •Aa.w.\

r^

r<^V\"Sr^V\ ,00

.

Vvm^^xs ^A*"^

r^^^f^-Ka^X

r<fV\o^»\. ^m"A

»?v

r^Vva_v_r3"VJoVv_m

:

Avw^

\y^

r^-».vvA.3t.

OCT3

^r^o

^-v..vv

«.VwiA

i5

"^^

r^if

•.

r«dA":\

:

a2k.\j":A

Ji

^svtdctx»

^-»Ac73 cn\-a>

Vx^K^^i^A

A-:^

25

cTxraVva."^

"S-^or^V^r'^ ,^_aaA.»":\

r?fc7x\r^A \<^r^ \<licn ^^^aaA»-^

^ \

^^^

«-n

r\.\

»":\

r^y » y \ ^va

^vA^dViSarCr

r^":v-X3a^ r^Vvo^x^w

-^i^ r-^LmA-A":^

^>a

^v-\rvVvoor'^

^ra

3o

^{

i^oxAi^

92 >

^_m

r^-S-TTa

yN_»r^ r^r^

^^^

V v>

•^

~t

»

VvcvA

Ar^-!^

»

\m

%

^_rr>

r»^^

<nA-»-:\

.

\\ r^»rAvv

w

*

v

V

r^

v t^

vs^t^

.

.

po^-^
"S.

v

^^o

•.

r«^cv.^-A

r«^ » rA-vv

r^_>

:

r«drrv

w ^o K-_mo

ca

.:.

r^

rv fw

*\o
»

fvv

\^-A

vv

QOu-VV

•.

*

rv

fv\

Numeri

vor^o
,":v»r«^

>

r«^ v »

^^A-^

C^CV-X-r73CV-lorwO

\or^

yrt,

^

r^V\o-rD.-j^A_-r3

^/\

y^x^rd

r> V

Vv\»^—

n\

margine cod.

"^vvi

Vv»o<n

:

i

r^.:.

Vv^vtd^-a

r<f *v-\ «-^
•.

,

.:.

»

\

<\

rw^ofvrA^r^

Syor^

.:..r3.:.

r^voA-o^Sj^ Vva^s,.-^

>

>

VvTTaVvyv

•.

r^orvcYv^r^

*\r^ r^<73Ar^"A r«^Vvcvr3jA_r3 ewoArrjcuor^*

in

o\Sx."a

cjaA

r^va^o^»^

r^-:\<n

r^-^cn

,

A.^-^ r«^Vvov"\ rn,rn

Vv^Vk^jra Vvro^tvvi

r^^^rrfci.fYVA

.:.

r^^o

» f^-A

^rd r^mJ\rdy\

r«^ \cv-^-a

-Wjt.^

V\\x^"-> ^^^^

rv cw ^r*^ r^craA^-^v r^V\cv.rDcj^A_.ra .r^o

*\ci

.

Vur^ •^A.vv

.:. .:.

95 r«^

r^v ^ »r^

^xTTDr"^

^

20

r^

^Ao)

-^jo^S-ro r^cTjAr^ VvaA..» Vvjr'^'\_»"\jt.o

r^^^r^ r^\::7x=^

.r«^3C»^\j3

r«^ViA-»":\-ro-A

\^)s\..c^r^ r^ooAr<^-A

.:. <7j":v»rCr

r«^^o

"-»-\

s.,Vv.^r^ ^^rrj-^

.:.

.\s..

^cv-^^o'^»'^^

»

,^_cvak.VvcviVvr3cv^"A

Vv^-^oVv.jt.r^ ^V-mA-ja-^
•.

--p^vjaA

,\*-\ rwVvcvAjcvAiVv-m

r^-^^m

Vv-»r<rA r\

gaVvoA.» "n

x^

..

\cLgior^Vv=\ r^^X

»

-^s^ •.^am-^

\mr^Vvr^

m\/\ ^ \

.vV*\vvV\r^

^»^

y.cv-w

»^^cvjoi ,^^<7x\.

>

r^\^.v>^

cav^

.^^cvrAj-A r^^^vpg.^^

^y<f r^fcfwv^

<v^

r^Vv.v.:\..i^-r73

"ToVv_vi^o

r^Vv-jcj-^vja-A
1 r»

*

\oxAo

»

10 r«^Vv_5w"A-_»

,m

(^cvAo^

»g^

och

"\.>k_rT5r^"A

•.

r^»

"VjL^TDr^-rv

\^fY> r^LrrK fvxxra

»

^ vv^ ^-raoxj rCS "S
.

:

scripti sunt.

•:•

-^s^i^

*

^o

r° b.

rd^^cv rv

r^»

*\r^

fv>

.:.

r^ ^g

T\

^r^

»

fv>

r^\.X^ r-^

or^ c^ojlX\_£^ r^ *\
rdci

r^_-jc__»'\

vvVv

,

i

~-)

,Ajr^ VvHA^^n VvrrjVv^
»

~->

^^

^-TTD^ 0<75^

«^^cvacvjo

.:.

":\

.:.

•.

V^rd

r^AjwTTD

r^scjSo ^A»-a r^rar^ r^Vc^v^

fv fw *\r<f-A

r^m \r^_A

:

ir^-Sa-VV^

^fvrmA-H <^Xfc\cvS\^L^:Do c^axo"S.^-A 5

<71-l"^_ACV_^ •KVv

0<75"^

"^JKX_^"A

^

r^V\cv

r^cTDLAr^-A

r<lyAjk3cmA

*•

7°^

^^^rCja ^oja.^

(vxv\

.v

^

»

\ r^-Kor^^x^

^tv_x_^

X *V\ ^^^o .v^\^ \<L^or^Vv=\ r^^fVAj-^vrTD^ r^oJa^fioA^^
^^ ^ \^ r^^cwk»o.vxr30 ^mo »^.^cv^A»"a rcf Vvcvv^fvraoA. ^173
\

;

•.

;

,^^cv-aVvcv_;>Vv^o

.

,Vvjr^

r^"^<7i

r^^

V-a

ifv_Doitv_w

\r3

v.cwv

r^

uN_-_»rd'"A":\

^

\

'.V^

r^r^,

»

ib

•.

y.cvvv

r^»rAw rwAcvA"^

\cv_^o"S

r^m

» *v"A

r^o^o\j^
»

t^

<Va

T^

rw_ir^ r^\.>

r^ V

i"\

•.

<\^

<vv

r^^on^vv^ra "^v^ «^^ct^^^^

m

r^V

r^<7xAr^"^ r^Vvo

^roo

r^"\^v0.i

fW-VV

"TX.^"^

r^coArslV x-xT^A r^"Sor^i^

VvA\» ^\^o

/10 v° a.

^_ro":\

AVvo^_.v.
.

•.

.\

•.

» fY>"A

»^

"n

"\V\^rD

c»oa^^^S.i^

r»^

Yr

VvmVwv

A^a

r^"Wjcroo

,<7JoVv»r?^ "7X»":vjo":\

.:. <7J .:.

^r7D":\

•.

c^xjAcv^o^j^r^":^
rdir"^ .iw"ACvr7D

UN-jr^

•.

ao

^..^cv^Vvoj^raoA-"^

,Vv»r«^ r^ra.y.cwv "Htd

VwAj^

^Y^-^ A.\_.rn

^-r7XjC73Vv_ro":\

:rdirw

ocn"^

.

rs^o

;r^rd Axro

<ioo.j..xioo"^oVv

^^j-r^

"^v:^

r^^o..r3jA_r3
r^Vvi»i..AjA

r«^<73

r<lxjoJ^o"Vx^.r3

A.rrvrvTj rC^^o^^vvxra

rv fw *\r^

*

rd_*_^"S-_9kOC7J 26

.^jv^^^jra
.:.

0<75

0<7J":\

r^anck^r^-^

^-Ao__^or^Vv"^ ,cnoVv_»r^

r^j^-vxjA-jc r<lx-x^"Kcv-::^

Vv"S

or^

i5

•.r^Hjcija"^ r^Vvx»":vrrj"A

<7XJ"^,A0 S,

r^.AO ^.o^Vj^

*^

rw\_»r^

o<73"A

Vvxa.

j^^x^ VvSAii^

\^ i>\ oAor^^"A r^ojcxiioArdA r<jc» "Kr^awVvj

r<w>.x^xAv rdAcv.^":\

us_»r^"A":\

Och":\

r^^j:7XK£DrK

v v\cv_a

»

Vv^»-"Kj

,

cv..r3Vvj^^i^ cv_m":vjo"^ r«^*\ fvfwgir^ r^»fv\vA ^tts

r<Lr3_jt.cv_vvA
:

r;^

.

^ V^

,\s..-a

r«^"K"\_x_soo

fv>"A

...

o

r<^xm^

am^^x^-^^

Cij=ik\s^)s\.r^

1

^jj^cvj

^\r^

r^^.^ r^Vv.r30-A-A

,^r^

.:.o.:.

;r^ijbcvAx^"A 3o

>A»"^ rf^\=ry\

<73lA
.

5

ocTxA

^_=o-A

"\Vw_rD

pA\-A ir^cTiArwA

r^lY-jAcv^or^^VvA

cv-raVv-^^r^

^

«^

fv^

V^

r^^vjL^
,c730^rv

^

>r«^

r^__»

10 r^j^ACvA-o-\ is'^ "^

.:.

r^orvfvv*^r«^

^m

(y»v\

"^A

,^^^:^Vvcv_A^rv_rDCv_^-:\

"V-TD
"73

.

^"S

\<Liai

\

*

^_r7D

y3,\.i. ^v_^o

^^-j"\_D

.

^-Vyor^o

r^v^

i

Y^

V Acv^or«^Vv^
r^» roScv^

^rvrTDVvy^

^rvjr«^

r«;^» fvv vA

*~> *

:

coa»\^

m(xjyy^r\ ,cn

r^

»

:

^V^Soo

.r3CV-j3-_^_»

"td

,

.

•.

•^a.x^-A r^cTJ

A^^

•••

25

•••

13

>\_rn r^

•••

•••

i^^T<r^
%(V>

V\

y^^m^r^ r<lA .^r^
.:.

r^

\

•••

w

,

•••

^^^or«^o

.:.

vi

.:.

:

r<^» fvvyy

r<^^ciarDr«^ c^cvxmcuor^o

•••

r^^S

^\j3

r^.fv>xA-"\^

Vvoctj Vvjr^xi3Cv.r73L.j"A y<h

r«^» CYXAA

.:. \ .:.

rw\o^-^

r«^» fWAA

Aj-:\ r^VvcrxrDr»^ c^xxrracur^o

vcvA-O-Hj^

-^Ajc. "Vjno

Vv:\

cy)

v^^cn^Xrv^^

.:..:. ,":v*r^

•••

^jN^r«^ r"wir^

\xr7Dr«^-:\

v^<n*

•^»fr)^

ocn"^

^^7\:%cn^s\m-\.

\i "^

j3"a

r^orvcw^r^C^v

r«^^o rv fw^r^ r^^c^DAvw^ r^w^cvrDj^A-rD ^v^cvs

rw_\cv_^"A
2

.

*.

\<^Wx.mci

rjo^ ocn-^ r^__rb^ •yD.^'^

^-Si^^-n

.^oc73

Ank.o

r«^_r3._x.cv_yxA

v^j:7XKC^r\

Kjs-aY^-^-^

\<^,\.y\.y\.r.

r^jLjcvAr,o"\_»^ ^rvA-TDsjbo
i5 .racv^rv

^*v\i

Svocts

,"^jr<^

r«^ayi^-:\

,C73CvA.iw Vvoc73-A r^lj^CV.A.O"\_x^^O

•.

^^o^rvx.A-:\
.

-^x ^.soa

ort^ oocv»!Vv\xo

r^»

tw ^y<f rdc7x\r^-^ r^^^Vvo

r<f *\e\ T^

Vu^

VwSoVwco

\

r^jS

A

^

"TxAjt .^^cv^^

r^A^_rr> y^

r^^^rkfvv^r^wA

V

.\

r^r^

r«^^ruj":\rQ-^

y.CV-V^

2).r^-r\

^\

3C »

cv.rrj-:vj3-A

r«wAcv_^

vv

^^S\^V^

.

.•r<A_vir«wA

•••

VvH»'^^
•••

^r^

v\

*7D ;fv\Arv<\/\v%\

-^^sv^r^ \<1\-^ .\\^-o

:

•••

•••

^^s^-:\ r<^

VvrTaVviv

w

•••

'

<\

e\nn.T^^

Y^^AO^^XOl^oX

r^arvfvv^r'^ r^xx^-A r^^Vxicv^^r^^VvS^^i^ra r^-^^r^

v\o"K

:r^_Acv_^

r«w_rDr«^

r^Vv-racv^o A^-n

r«^ ^"\-»"\

\^ ^o r^

^o

rv

fvv

rw3Cj^\jo >\j"a r<^"\r73A

^r^-A

r"^x-i"\
.

r^i^ArTao

c»0"\o":\or^^

*/jo v" 6.

—»->•( 95

•.

r^^

»

V

\<\e\

.

\ N
:

1

r° a.

r^xx-»'^

r^

^\-^

^^

V

fv%-n

r^Ar^

.•

r<f Vv"\Xr^ ^VxTD-^
:

A^cn-Arw

.

jA

"^v^

:

,^_a.2kVvaA r^Vv

^a\o

rcf

^ jArw

v '^

cn.m

ctdA

^Acn

cnA-»':^

^jw\c7x.\"a ^"A .\\^"73

-^

rcf Vva^:^

r^c^aAr^

"->

v

.

r^^orwTD-^

r^oc73V\

^wiVvr^ cn.»^r^

r«^^rba.^

,<nar3a^-:\ "VicV^

^gyA—i

-t^a-yy

^rx^

%

Vv^rd-^njo

^-»'=\

Aj^cts ^k\c73

V_juiw"\^r«^

.raw-j-vjo r?^A "S-iwVv-Dor^-A *

^^

r^S^^A

"70^

r^^-ryr. s.,

oxx-^i r^^^-^

^ttd

^Vv-Jorcf cn^Aj-^ r^ocTi

:r^c7xAr^A

V

A.vi-:\':\

<7x_v.r0 ^^ac.

»^_a-_:^V\a-x_*':v_J3

cr

—lO-X.

r^>.v

fY>

-To-^v-m^X^ ^ro

"-ri

,00 Vv.r3<7Xj

!i

r^ yAft Y^ oi^V^

VAA

^ M\

,^_awi"\

.:.

^ocn

^m-^
r^cT-Acn

1

>-\j"a

r^^a2i>"SjS.^_^"A r^iJoA^o"\jcaAo ,^^^\j":\ r^r7->i>fY>\A ,cn "OAra
.

V-r3-x.yv

"^V-^

IfVjocn .r3^"\ja"^ ocn irsjr»^

"H..ii._ci30

.rs^c7xAi^"A r^V_3t-»H-n

Y^r^
-^^.•rv

,^^oJ^^^\.^V

ocn

cTX-ra"^

.^vr^

:"Vr3":vr7D

\.»

~">":\

•.

ocn

rda.o"A.\^^"\

r^Sor^ilciD

r<wC7x\r^"A

^_r7D •\—A__v^roo ^_\^"A
:

v^j^»r^

\

^'*<fr\

r^Vva^y^

^aA"^

r«dx_v-yyr^o rd\-»\.x-^
.:.

.:.

^vyy

•.

r^^rrxst.

dVkyyVv

"SVv-ra ^_r30":\

^ttd

:

ocn 20

KlWx^rw

r^^.^^ ,^_a:^V\a\^r30

r^^fv_x_3tjr^

r;Lr3a_vy..r30

r^w

:

^^.ro ^asw

Vvajc-x.r3 ^-roo

r<^aro

Ki\"^o

\^^^

r"w*-^^vyi

r«^n-»r^ ^.ro-^r^^A r^ro.yyA^

^.ro r^_^ajcx_co^r^ r^c7x\i^"A

Voces minio scriptae.

^

»

n.2k.

:

r^^o

^[v_jocn r^w-n.v.ayy -^-rDO X_r30^(V_yy

1

r«^5C-»^\n

r^jHjo

r^rar^

r^^tvrDa^o r^.»^vi3

:

i5

i^Vvxj^\ja r«^Vva.!Ao :-^r^3a":\

C7x\.a.

r^Vvj._»"KVv r^Vva_v_roLjC7x_r30

r?^vvy

r^A^Jso r«^^aiw\

J^":\

r^S-ro r^c^xArC^

coo-A-CDO"Aorcf V\ r^la.-\_»"\\y^*\

r^^"Vjo

rdrrx^ojorao

r^.v ».y.^

.rwirCT

k1^\-*\^^o
:

r^wjocrT^ra-A

.^\.-rxj3 r^^Ac^aA rdir^

,cn

r^"AC7xr3"A

c7xA_^"A r^-x_^_\_r7DO
ocn"AO cnVva

r^^H-^"^

••

\^ .ra

1

oDO"\o"Aor^

r5^vvy.i^ivm r^fwv

V

SoA

35

^

5

^r^Vvc \

c^

J3

S^c\

r?i!

1

r" 6.

x^o^orcrVv

c^cv_»

•••is^j^-^.m-rN o-c^D^o-^xoV-^or^
:

^Vvjt.:73Ljt.Vv >irDo

:

r^.vv lA^STfc ^-^x

r^iir^ r^jCiHja

T^^o

^i^ v^ »

n. n\

{w

r-^^-vjco .raOwXx^

v\t\

.:•

1

K^

A

:

^^^'v

^•i\

rdax^Y^ Vv.-m^S-A

ro

3t.V\

"S

X

...^^f)

=ao r^o

1.0

,^^niVv:\

^^

r^^SaS-x.

r^^-^o

••

•.

.

r^ \^

><n .>jVvviO"\r^

:>

V

r^w

v

r«^"\_rr)o..i^-:\

•^D^A.rTxA^-A ocn"^

r^\ -rvm

:

rf^

% V

s,

S :r^lAa_^

:

^Viuii

-^jcxxni^

rwAja Vv^r^Ao

••r^\^r^ rw V^otdjA^
"^^-^^^^

-^vak-^

on ^ ^jm ^^^oiVvoAo
r^oo

ysjri^n-A r^^ra.^^^

,<73oVv*r«;^

^^V'^—>o

i^n^s.,

^r^cTaArc^-A

^-SranrTD Vv»r^r73jL^vi

A^o

"\A^^r«wJ.:xjr^
^ttj

r^Vvj^oA^o

r^Vvi-^^oVvo

r<^ * <\rtr\-\ >->

'n-\

r^r";!^

^\f ^^"^
r^^r^ SVvcwra
.rjvox-rrj

s.

usjr^

r^-vjojcvco V\cv.^

:r^^r<l\ ctA

oooAmojor^

\\a\ r^.irx»coo-r3

,<7a

•..rD"\Joisu

ra-A

<WKfv>\^

r^-r7iLjc->

r^\r73':\

^oao^raH

rdV\'\_»\_jc.o r^V\Vv_*^;v_vi
r?^rrx*":\

^-^

^"^V-V^Vv-TTa

r^-KSy

"^v^

aiA^ ^r^oA-o-VKrxra

»A-t>-:\o r^Vvjcj":\jo ,cn

v\

»

:

^do"^ r«wJ.^r<^ •V^'^

jcj-K':^

ojV^^v^A •7D.XOJA "^Vv.^"A

i5

jcj-So r^

Vvvon r^-^m

r^Aor^iD

\or«w-r3o

^S

rdi*^-:\ojcr73"^

Y^ooAr^A i^V\ar3jL^ Ar30JQ-:\

A_r30j3 oaAo-:!

r»^ \^

^^^'HX.r;:^ Vv.\£3j3

\o-^or^Vv:\ Vvj^ or«^ r^j^ojA-jr^-A

r^VvjL^S^^ r^^o<73^\ri

i^-^x.r^

:

%

•.

=no-j:i-^

r^o\rD

r^A_jo"K VvA-KA\Vvt^

!o

rd^

c^o>.^o'^or^^

^^^ r^ v\r^ r^<7xAr^A A-Jaa

r^» fwvv\ rwvxocmcD ^^^irvjrw^
r^Vv_rD"K r^^":v__iw^

.^oaaA

A.'\.r3A

•^'^vitd

:r'^Vv.vv_x-vvA
.

r^o-K ^^

^c^sA

ctjVv^v^ ctx^Vvjc*
:

r«wVJOt."Ao

r^ov"^

x.^\^ w!5^ r^rx^ym r^A ocn Arcf

*

61

V" a.

5
o

97

i-9«(

r^Vvcvir73or^ Aj^rDO

cTxvrTatv

r^_v_^oo

:

'

r^^a^i^raoxxrD

vi^_iVi_roo r^_rrx_»

:

)» ct

ctxtd

x.S^^vttd

s» 3e.Vv_^V_m ^jr^^roLx^^

'-p,

^\ ^o

.^^ctdA \r3":vm ^r^o r^\> 3C^ ^\^ .v^^":\iL.-^ '^•^^\;

^sn

Ar^

-^v:^

r^"\-j3r>o_^w-

Vw VxaxsVvHrJO

r^ y_»\r3

.

.

:

r«^_x.c73

A^-a

V

^

.•

\^V

r^ Vuv\.r3r^
*-:^

ra

r7Da__i^

r<^oc73^_i

r<^c73

c7x_»a_>A
hi

v" 6.

\o^o

r^-\vV^

.

^roJLi ajOA^Hcn-^ v\ o^\.::i.

wj^

•*

^a\

c^ak»^oj3

:

r^Vv^v-i*^^ r<f

rcfrs^r^-^o

.

.raxojt.-^

•.

v

^r\

.

rd^r^^-A

c7x\.»:a

uN_jAAs^.^^'\":vrD^i v^rDO

c73Vv\.\^ro ^\

c7X-3t-^ r«w^_3C-. -^"a^jb-Ao

.^rw^
•^V-a.

OC73
:

.•Vvir"^

Ar^A

,cn ,^^aaA

OC75

jdo^V^

AroLVi^o ^-^ >jrD"K

"^vxrD

•.

ri^-Kc^jVv^

.•

r^

%

,^^ifV_JD"A\

*^^_ic75 ,_^frt

r^jrDrw ^.r7D

\

\ ^ \
^ \

7
SYR. B. - XXXVII.

90

.

r^^cTx^r-^rD

^VTDor^

^xr7DL»ch

-^"^vro

r?;l\

rdAxsa^A r^^^xxno-K

25

Vvrojc-A^r^ ,^^:A.»^ \<f^rD.V^^^ Ar^^

Ar^w ,^_oVv-»oc73 ^.»"S.jiA

r^x_yx_x_\_3t.

^yxir^

r^^juDOki

r^-x_3t.a.is^rD QDO-x^-^-ia-jojrD

.r^»"V.ro ^rTD C7X^ Ai.Vj^r'^-:^

,C7D

yii^xj^

rcfr^*^^^

A

r^^^rwjLVs^-x» r«^itvj.-rb\ «.^ji^i^r^

rcTVv-KrTD r^.via.xA Av^^.rD":\

r^V\"Ka_v^^Vv
^•:\

:

irv»rs^

A Yy^^

r^Vv^\-iw

•.

1

r^S^Xa»-^ r<?v»\r300 r^^iAro v»^rrxiAo

yN-jr?^'^":^

:

<vi

r^^fvA_r7xrDO

Ar^-A ocn :r^c7xAr<l\ -^p^-H* r^l\a.^A r^l3C.»nj3 t^vioS
V-»r'^"S.rxx.^^

i

y^-^-3LCi\-r\ r^>a-rrx_i^:vr3

r^-xi— ^.-X-ro

r^oH.r3

r^otH

"\.ror^

%

^'w-ma.ro r^A-AO r^^^-^-K^ r^Vo-vrocjCTsA

r^^_xxxjwA_^c73

\*\\

r^ \j

r^v.2^_»r^ ^^t\ ,^r7Dr«^

r^ay-\v^-^ C73^a- *"^^-\, "^ r^A_*-vi r^^_ro-^o
.

A

Kf^r<ljL^!^^cio

p^JVoc.

.^^ocTaifV^i^ Vvojtjca

ocn aA-:\ ocn

^rrx_»c73w_ro-^
r<^\

:

ocrxA

r^\iwaxio.X

.

^oA-^x .r^VvAja^

^_ro_x_r>r3r> r^juatjb r^\.\\s;,o

c73a\.r3.yi-:\

p.^^

craA

-TJt^-ja-A

,c73o_*-:\S^ r^LjLvA V\a_»r<l^

^_ro r^_yioH

^o^

5

c^xX-r^o

m-Ka:^

oc73

:

r«^!x>.rD^rD

r^o-i.^

:

^ro

oc73":\

r"w.»j.r7DO
:

••

r^":\c73

^A_»-^ r^,v\ cv\^

-^^^n-jD^ rcLxKX^v ^ttd
Gxjw-^^-A

^ocw

•^v:^

:

r^^-HrpX^

r^"a_yx-^r«^ C7x»^rcf 3o

Vv.»r^^»"KVv ^^^cuo-^vi^

^i^":v»":\

—!->.( 98 )k-i—

:

c73L_jVv*r^ fwXio-A-A

^jAcn
».„^

^

.

rv

^ \

•'^

<\ri

<v%

»

\c7a

*^

^r<^

10

VvoA

r^A"AO

^V-:^

,cp-A

:

.

C7XjVv-*r^

•-tvra-^

r^rocvma

.

r«^jtj"?vx>

rr\

-

.

-73^ "a

r«^"\or«^riD

octj

"\ *

:

S^r^v^

.^..rnujc^
.:.

:

^r^ ,cn

^

.

s,.

^^^ct^Vvo

\^\o

^r^rrvKrroA

o"\_rD"A

-v^

.*

^Ar^-^

r«w

r^ra^-^

VvS^rw VvoA

r«>^jvj.jA^ ^jAc7iA

^

^u

^"\^i '^r^i.xmr^ ^t^

VvoA":\ :"\r7Dr^"A

^ctj

^j^ ^TTaVviio

i^vrA-TjLyvso^^ ^•^oVvx.r^

c7XjVv*r«^ ,c7j

r^^ArTDO r«^A^r«^V\

>\s,

r^^^jj^oS

v>/-^

r^ Vvcvm-rvo »^^Vv\.vi

•.

.

^.173:^

«^O^VvCV-kX^VaA

,^_^vAjVv Vv.jr^"\jVvj-A

r^"\r7D "^vra^

,

:

fri«

^Xi^

ocn

«^^ojA

^^^ ^

^^vV

,c7JcvAiA":\"A

rv%<\

Aj^

r^"\jC7xio

r^Vvcvj^iiau"^ r"^"\^o"A"A

Vv —v y wVvr'^ c7XjVv_*r«^ r«^VvjAr«^

..^"vj

r^_Kjo.V^o"v»Ok"5\

r^r^

ri^xjCD^":^

"\r7Dvro Vvjr«;^vxr3J"^ ocn r^"\r7D\r73":\ c^aAxD V\"\r3 vryr«^

90 x<^ <\c\

x-j-^

»

-To-^vn

usjr'^ r^^xjj^* ^:^ ^j^ ^rD^vr^k

..\\.i^^73 "V.^ r«wAC7a"A KTiJZnJ^a
jo

r^VvH

.

r«^Vvcv^Vvo y

^"73"?^ dVJi-^v* ^\^"a

r«^Vv_»A-^^

.•

~rt

•.

r^^jDwJ^ocTXjcv-co

cr>r^ r<jr7xAr<wA

c7x_i7X_ii-":\

c^cvkJ^vA-c^^

,^_cv_act3-:\

c73Vvcvjcj"VJ3-a

.

^^tv

r^^^rvx^^rvTD .^.i^

c73V\cvA-^ r«ifVvcvj"VJAA

r^rai^

r^m.

\

:

p._iLjc^"A rwj.j::^r^

.^\,^X

A-^

r<^

r^^VvjaVv^N.

\

^V_^

r«^Vvjj(Vv:\N>

^•W_x.

10

^dNOwi^V-rD^^^rso^A dVj^^Vj^v y ^

tjN-jr^-A-^

.

^r«^Av^.*pAr«;^

^rv^r^UAra^rvrTDO r^-\^x^r^ )i\^r^\v^\-:\

\

\

ocTvA cTxA

r^^c\-i\.rD":\.r73"A

T\ (vyQkrC^x r^x-j-H c»cvj.x»o'!^ar^Vv r^jcj-^jD

r^_AVv_r3o._^o

\ rao nL-^r^ rw-j
:

.\

'^

^

x_*"vj3 ocrxA

»"Acv_roo r^"\"\-x.

A

\

> \-»"a
v\":\

r^\^rTx\

r«cLx.oVv_riVv

*

42

r' a.or^

«•( 99

.

)€-»

>_Vja r<^Vvo"AO^\ r^^£^)s\-\ r^om

•.

y^-^^ \:iS

)iv»rd

r^^rfao-^ ^jm .^_o_^vm >r3 r^^^i ^r^»o-A v^:^<n-\
r«^ai.\r«^ "K^ra r^H.»c7Xi":\ .^^ojcn
Y^"\jAj3 ^^73"^ rwiS^^mo
.

•.

r^":\c73

^

Vi"=v

.

r^ r<^jLj3\<^-\o ^suv^^jjmY^ ^(VxVjb r^i^\^r^ ^ttd-^

j:>o

3-

,^^V\^r«^

~Ti

\

"AO-viA-rD a\"A

.

r-i

t

^

V

r^c7x_\r";^ \<L=3)sv^

.-»-\c730

^^

ar^ .^V\a_»oA
r<lyiO"K"A

r^

\^y^^

v^ji,^%rd

Vv-Vj^vr73"A r«^_3C-»So

^

\

rv

V

-^^A^Y^

r^^\-\

r^r^

"KVvj ,c730

.

,c73

Vi2

\° a.

y^r^

>.\.^r7D^o

^m

:

r<rV\o\»\rrxr3
.

.r30_»r'^ "vrTar^^

rp":vJ3 .•r'^oc7J

TV-ri,

.•"V.vA

:

A

r^^J^rrxvv^K

ocn

A^

^^xx^zn ,c73avAKlA
•.

o^\a.

r^Ar^T

^rTi

r«^ar7x»A^r3 r^»-\^^m
r^V\a_iwv.r7D"S..r73":\

.

1

5

r^-^v»^

r^^^V-x-^Jo

v\ o^\-r3"A r^A.^r^^

:r^r^

A_V_rrx_m"A

%^\

.•

^m

vilArd

•.

ao

jctxjtd

r^^crArslA *

,C730":\ayi.\.rD

s,o .r«^Vva-v_iL.m'\_m
r«i^.rDVv^

"S.»Vv»":\

-^^raV^Vvm Aj"a

<vi

r«^Vv_x.i

A

C7x_\._^

r«w.^Vv3cm

^ctA

Vu^

or«^

^t^"\V\am

^jtj

yj^\ ^rd
:

uo

r«^caAVvm

r«^V\avmi.»c73":\

r^w_rD"A VvaA":\ c^xA "K.mr^V\r'^

C7A "aA»V\r^ r^\^\arrxr3"AO r^^^xrx^o r^^\>Ax»rd

^A\

V\oc7i r^_3a"A\"^

vra

K^m

>^^c73of.^v .^_a.vrrv»c7XA r"w\":\ ,C730 .r«^Vvo\»c73\":\

cnV\ajA^^"Sr7Dr^ ri^\»\x.

.^.mVvjt.\^

fvSi.

jTtdo^ viVv^r«^ .,Vv»r^ >A»^

^vr^

,'Y^\j%ie^a v^j^-\ octA

r^ vv

r^dv

v^-\m ,r^^m)svx=nci r^xitxx^i^Vvm

r^c^aAr^ ^jzn ^=i. r^c7Ar«^

:

:

^s

ir^lra "^^^ "S-x.V^ A_2L.mr'^

r«^Vv<7X-r3r«^ ocj-a

ochA

.

uOfV_^Vv_r7D

r^Vv__»a-vAVv r^ocTar^ r«*liH.nr«^"^
^^js^

^ro S.raA Ar«w^

vsAch-m r^\

:

:

mjr^o

\

tis^r^ \<L\r^ io

:r"wxro"A":\

^j^-VacrTD r^vffx^ r^c7xfbr«^o

r^V\a-^_^i

r^\-r3

r^LA^":\ ^-xAw»r^

T<lcoarrxA

r^^r<^ r-wXo

rcf Vvo-rDj^x^o
•.

\^\mr^

.

^fV-scnurDr^ r^Vvo^":\m.

ocnA '\>^^par3.3C.

p^^r73"^

•\..rr>r«^^

r«w

.

^<7x_rD A._^_i

rcfVvo"\_»oo\n

:><73

v^

^_»':v„.!i^.i

Tv

,cn

r«^V\ax».^.^m V\a\ r«^":vwmo .Vv»r^vx»avi 3o
:

r^Vv_»c7xAr«w

r«^V\A\m^

":uAr«^

r^^Vv^s-

:

n_^

.•p\_yi
•'^

5

^-^

«tsacvAj ^^ro

>

Vv_*r^":v_y\

r<Lsm

V.

\J^r^ r^ w ^a A \^"n Acn^
Y^o .i^-rar^-^ r^\ •rxA ^-rrx-»ojo

s.

\

,

r^^rar^-^

^jA^r^ ^ro A^vidVvi-^ r<focn Vv*^o

or^ cn \ ^ r^jcn

ys-jr^-A-^

cnra »^A-V^r^

ocn

^":\

poVv-x.r^-A

.•\xV^^_r73

:y3jc\^rd

'-p^^s^

.•

>^^r^

^mVv

,^^\ror^Vv

Vvocn r^ran

•.

,cn ;^r7DVv"^

r^^^

r^lA-^^o

r^Vv-racv

^"Knjc.

r^r^roA

o^v^jrcT

-H»

;

,cnoVv

x_Ar«w

S

«r?^

r^r^

.r«^r^
»

r\

»

r^Ao

.Vs,

5

•.

v

fY)

.^^o-icn "^

r^A_jrw

r^Vv

J

r"wiri.cn

Vvjrwixr^-S-^x

rwro

oc>a

rw.Aj3 Vv\^r:3 ,^_oVvAr«w:\

po^VvA r^ n.

r<lyiO"\

*\

mo

•.

r«w

Vvo-raVvo^"^ r^

^"a rwa.Scn

.

r^-KVvo^

^":\
-S

o-y-rr>

r»^ v"73

>^J3

»

.

.

.*\\vv\
.

\ » ^raL^o
^xra.»r^fY>

r^Vv^^

;

A

r^rrxAojt

r^jjao-S-^

"VjVv—j-^ or«w

,cn

r^

s>"\Vv.rr)

,cn ^r^^-Acn r»^^ x."7XJt.Vv ^-rr> c^o-Vj":uoj3a
"^v-^

r^Vv\

s^-^v

r^» v\^^

oA

VvK-^vVv-jcr"^ C7x_r3

.

r»^ fY>.VLp

r^vijj

,\,

r^o

"^v^

A no

?

^ \^V»g^-n

.Vv_i:^"\

^jcncvj

r^lAro^ .^jXn \^

"^^

9\ro ^=n rwAjTDjc. r^^r^ .r^VvcvAxyiVvrr) Vva\

iv^r^
ocn

r^y A

VvoA"^

or^

»-\

j^tv

V

"73"^

•\--rr)r«w_i

r^r^ Ajj^jc

»^,^v-icn"^

3o

\

»

ri^r^

r^ocn

"^vjiv-^o

. .

"\-aVv-3Cjo * "K^X-x-i irv-jr^\_jcn\"A '62

\

r^vjr^ VvoA

ctxA^a

,

orcT

,cn"A
2

V

r^Vv_Wv":v r^-ki-Kor^

3

ocn":\

v^r^
ocn wj^

.r^r^":\ r^^vir»^ ys-jr^o v^rrxs^

r^^^rvrD-K

ye yA>,rr)

r^^g-V-j^^v^.»

*\, y.-A

ocn

^itd

\^^fv^rs^"A ^A^r^^ra

r^^—io-^ r^_iLyiO .r«^cn-Ar^

5

r<^

A->-^-=v s^

r^VuiH^r"^ ^ctsA^o ;rwrD"K rwoaAr^ r^vAjjcro^A r^\\r^

10 jjAjrcf

1

;

,000 ^oxjVvjr^ oxXj"^ r^wXraojaA-^x-A ^sAarwA

.

r^ooo r«w^"\Vvrr)

;

ctxtd »

).€^

100

!->.(

r^VvrjJiVv^"^

»^_r<f
\"A

,^[V-rrjrcf
uN_jr«^":\"^

—jO—yiVv

r^Vv-»^.^^ r^Vv

.

A.».r>Vv

cnAj":\
;

'-v

vVv-^o .Vvjavii

r^xAr^ v

^y^ ^"a

» 'v

x\r7yr<l^ rw^Sj-^jt. •ViVvj"^

mo

ocn

*.

r^mjJDo
"^vcvvvAra

r^Vvracv^ or^ Aj^cn
raocyyVvr^o

vs-_jr^

;

;

w^<n ^

;r^_v_rD\A cnVvo ».y-n.-\

cnA

"Kcvyir^
^ti-a

;

r^"?V-j-^rr>

^ttd

r^-Soj ^ro":v

r<^H\^\ ^33

v^y^

.i^":\cvxvt^

r^-vswcv^"^ cnVvojA^^ro

ocnA

r^oc7DL_i"^

r^Vv_v-vv->A-XiO

craA p"A\

r^Vv-x-£»cvrrxj

v° 6.

r^v-je.V\J^Vv-mn y^ y

^"\":\-yi":\

.

^"A r^_:7X^

r° a.

r^r^*
v^ocn

AJa":\ .r^ocTJ-^

r^":\

p":\\

:

•.p-^\

rwA

,"Ar?^^

p

rwAo

s.,V\Vv

»

r^^
.

^Y^

:

,cn-^

iSVvr^

\

r^Ao

.

5

,v^y^

"AA^^rs^i^r»^

r^A"^

r«;^^t\\.r73

rw^"\-vir^ r^VvoA-joocro-^

r^r^

"H-mr^

^pa ^r^^S.m-A

•.

rAvrrx^vi itv^\VvVvr^

...._o^\j":\

r^sc^ ^o-Ko^^ ^rd

>A-*":\ r^crx

,^^ch

\^.i\-\

.

^

vv

Y,

»

r^r^VLV^^":\

o

VvoA

r^-^cn

\\

i

«^V^

r%

r«f^fVx>ii-^V\

r^^o-S^fVjuDO-:^ r^^-^jLOJt. o^-^ .^_o-a.VvaiVvrDo.^r3 .^^ojt.-Vi

mo

r^-\

s,^ r<^^"\o__^i^^j^^o

^•\

r^"\_V<^":\

.^^ ^

V rr)

Ar^

r^^o

p

^

cw

cnVvo.

jm

mo

.

\

%

=3"^

» V fY>"AO

.

rw-£iorclj"A

^

,cn

oA rdAr^

:

t^VvJbc_Ai^

"^n—m

.\

^

^.TTD

:r^!_rD"\

r^o^

Ard'"^ r^v^sjr^ :i^vvv

. rcfocn

cTxmVvxm

r^r;^m
ocn

r^r^

r^\ii"A

r^

t-^

:

r^-ra

» '^

r^ocn

"To"Vjb

tr^

*s

v

»

*\r^

"Hra^A r;^VKS,"\A 90

or^

:

w r<lAo

^.^^^A.>i>,

^m

3C*"\"^

Ar^A

r^^fVxvvio-K

•\oj.v":\

ocTX-ir^

ocn A-»rwO_ryx-3t. Ar^-A

:

,cn

A_A__m

so

r^VvJkxrDa* r^vjL^ra

"SA^^ocn :r^^o.^»\. ctA r^ocnV\

Vv»r^"\^om

:r^Xjjt-Ar^ r^yvovs

>

v%t^ \-a

•To"v.m Vvjr^

Vvjl-wVv r^LraSo rvrp

"\rxxb

^t^

.r^VvjCTjAr^ r^Vv"\oA

fY>

"V-!^

r^ \ Ar^

r^o^^r^scir^

r^j-mVvj

^

.V \

r^"vr3^^ajc":\

r^^Vj-vjt.

us-»r^ r^a-VA..rrj":\ :^^^a-^^ fw

r^^-m r^A-wr^LrD ocn^ or^
r^-SrTao"^^

i5

i<r^a-S^a_j3.x^xjAr'^A ctA ^rajJLvv

fwr^ A-^k. p^K_v.x^"A

K

r^^o_=3"\ r^Ar^

r^"VJOs_*r^":\

^ ^rDC7x_»^r^

r^"Acn

mo—33-^
rcfr^ \o

r^itv—

*/i3 r° 6.

^.m"^ ^^wAy^o-A

tr^ A.^VvVu':^ ,cno r^^om":vrD

c7x.»^5Vjr?f

oA":\ "-p"S_rD ^":\

^r^^Xv^ oAo

.

\A

<nV\o—ra-K ,cn r^rTx^-rxo

ti"^

rd^r^ Am^":\

A-:^V\V\_i":\^

^tv_»r^jD"^\

:

;o>

r^^o\.r3LV^^r^A"Ao rc^vwa.r^ cmVur"^

cix-rD

^_m

r^S »\^

r^m^o

^ax»)sv»v^ ^po

r^_r7x^o

,<7J

r<lm^:^"A r«^"A^r<^o

cmjrn •S.raAo .\Ar> \»^rDO ,r^rd As.."Ko

rcf^rrx3Ci":\

:Avi^"A

^ ocn

v

r^^Oj.m

."H-tdA ^do"a

:>A_*"A Y^ XaA.-»- vx-r73
*A3

)<^—

101

4H>.(

fwm ^m

"^.r^.

:

Aor^sA r^ocn

.5w"AO_x.m "v^
-VrDA

.

r^\i^

r^ocn

r^A

>y\.m

^ocn r^A"^ •.r^"\^o.x^

r^^o-jrv-_iL-^"^o r<fVvo"\^tV-»^.m"^ c7Xjc*"SA":\ .^^o_vch r^

\

*\r^

3o

r;fVvcv»\^A r^rdv^^o^
^_r7D

or^

"^x-^

r^VvXrrxTD

rd^jra^ r^r^cwi ,-m or^

r"

r^ocn p^\ \_x_\,^^^v_^

^K^ \n^fw"->
r«w

Vv.-i3—j^

^acn v^^cn

.

r^r^

:

>

V

r^rxTD^r^o

»?v

r^A r^x^*

.iw"^

rd'^<\

:.ih-"^^tvm r^<Tx^-:\o r^^cu^rx^w-^ cTxmo-K ^»<73CD":\

r^ vs,^cv^ ,^^<7x»^r<^

10 ^.."D-A
:

^Vvrt

^v^r-i fv%><\^~->

o\r3"AVvr^ ^r^^ki^vi-^

«^

r«^_A—rbr^o r^ Ss^ \.o..-no r^ yav-^^^-^ ^
^•S-_»"v.m r«^_rrx_^"A

rw^\-jAor^_rD r^
i5 r^"SVvr73 "^v^*
;<73"^o

r^Vvcv_v_3t."K

9

cv-i^-A

\

»":\

r^V

wj^ >A
.'

Vv-»r^

.<7i-rrv_i_i

Y^r^

^v.V^Vvro ^"A

r^Vv^vviO

:

yN^^":\-:\o

cvich"^

rcTorjAriw

\»r^

uN-»r«^\"^

\ \-\ r^"\cv»v_\"AO

rw=73oa»r«^rD r^s^Ta-orao r^!Km"Krc^\
Vv s^^

v\

*73^

^

Vvjr^

Vv\i.S^r<^ r<^^r^

sLsrd acn-^ ^-33 .^__i^o

Vw-Aoo

»

><7\\^v\-=\

^ActxA '.r^v»v-Ho

ir » "->"^

^r^o •.^^'x.x-m yn>\

r^jWrao

:

r^rd'^ >

.

^v

:

:

^33 ^j\»r^

vd^zrxc^-^a

oxA

r^^jciiA-^

r^^V^o

rwjo\vj"A"^ r<^o-A<Tx.jQo

>v.

Vv a-\cviw\

pA^rvx^r^ -acwAjid >\j-^

:

r"dAt^

(vv-m r«w\<7xA

'v

v

"=v^

rs^r^ Aiw

fY>o^Vv-m >\.i-^ r^VvA^ci^-A

.^

.

•.

r^r^

ijs^ooVvrTa

:

r^r^ .^-^

r^r^
r^^A":^

r^Vvat-mjt.^ ,^_i^o

r^r^

.

Y^jrryj^rs,

-\\

m

r^A ^po

rCf^os, "70^ r^"\^r^ rw^Vv"Kr«^o r«wVvxi\rrA

r«^Vvr<wi.^po

r«^Vv-x-iH_r7xA r^^VvcvjS—^-^ <73r«^_^^o_r^o r«^r^ r^^-A roVv-ro
.

r^rw

K^

T\

.r3<7Xj

fv\

^ \

r^VvcAAo
95

rA-jjL_xx.rD

^<yv

^r^ r«^mA^"A

:cwrrx»<75^ ,^_cucn"A

•^^oo^H_»r^!-r30 ,^^<73^-m

>_^o^Aj3^

.

»

UN-»i^o
3o

rdim

^<7a
.

Ar^"A

Y^r^

.•

••

v^r^ rdAt^

Vv^r^^-Aj^roo

r^i^^^fA^o cvraX^
.

r^ \

m

^ ^e\i\ r^^^
"VD3r«irVvr«w^

:

\ \

,

,^^cu<73":\

r^ fw \HcvA\

r^liLc^viO

«^^oVvir"^

"rvra

r«^"\AX^r"^

r«^vv»3C

.r^o"^":^ r«^SVvxj3rj y<f \ r^^^cvx^r^ra r«^Ar^

ctA Vv»r^ rwvr^m

yvS-2^Vv_m

s^":\

r«d^":vr73^":\

rwAvv-^-A r^Vv\ir v —» cA
.\

>vsoVv"\rD"A"^ ...^cvKn ^^^'\»^\v\"a

tjN-»rw:\"A

r^Vv\jilv^o r^^H^v^rD

^^ .^Yy

AV

'\"A

o<75

nra..^"^ ^A<7xrD Vv»rw

r^oHr"^ or^ r«^fiA^ ^m-^

wJ5^ r<L\Y^

.

r«w-£x_x.cwi

^_m

*

^3

v° «.

A


r^":v_3e_i

)<na
o<7J

63

v° h.

V

\

jfrt/\

^ -^

5

«.( 103 ).<H_

r^^o\j.r3

*-*

<v>

.

•Tcxjjo.r7D

"a_a.

.

>

^

^

t

^.•\\v

<vx

avv itjA o

rrt

.

rw_x_»':v_J3

.

"v>ra._^vVv_m

"^v

c7x.rrx..y.-:\

rCf

:

^.^^ r<^V.»\joA
r^rA\aja>Ao

^o \-k. yA.jjrx.r3
.

or^ T<L\r^

^zd-a

r^s,-\r^ ^^n

\

^ %v^

i

o

rs5vrb

>.:3

>.A_»"a

.

r^^^^^

r^ v*\r^ c7iVvoA rw,^jL^HAo

r^v.^-jr^

r^rw-^^o_DO':\

rd.\^oA.=73A^

r^Lwo-S-rao ^r^a^^ r^raA

\r^ ^^AcLii^-^v r^^-m^r^-^ v^

>A

yyt»Y^-^ 5

Y^m<s\ ^ro r^^AW .v^\"n

A

.'

.

<w»*VYy^ -^pAi^

\ '-p^\jm r^VvAjaj3 ^roo

-^-rvrk

rwraH^-^

:

,r^vr\^m ^cn^

rCf^tVjLjtj"\

T^ >/Vv <\

r«^_3t.»'\

:

.•

OC7J

\

r«^-\c73^-rDo_3eA

jA

r^ Vvo

»-A

Ar?^

"^v^ r^x.c7J

r^oQAr"^'-^

octs

r^=x\^r^ \^»x\o

r^ac-xraAo r^v^ (v\rrx\o

c73^fv_>vSor^

v^V

>.\

*

;

.

"^v^

rcf\_ip r«w£^2k.irx\o \<r-\*VfY> r^^^-^ r^-^v»^-^

.

,c7JOjcj*^vx3":\

x<^

":v2v.o

r^\.^

,cno^^-»r^ r^-Sj^ra-A

rCjftOJ

r^ VT\*\^ r<l\A"^ ^j\»rd^o*

"^v-^

oA^

r^VvA^

^, Y^^j^H.r7DO

r-w-Ar^ r<rox.-A

:

\jmv^

«^^osA»^

r«^Vv.Aior3jt.V.\o

1

rdW-yL^-^ ts^rd "\a!^^c7x\j^

r^c^xArCf r^vxAjc "Hmr^-A r^v^yrd

o\o

«:.^V-r73

r^oc7X-A c7x.v_rQ

r^ \

\i\r\

•.r^V\o'\V_x.m cn\^"A r"^"\.mu^m Vv»^o :r^KVC7xr^o r^c7x\r^
:

rw-vxjLjcrrx-ra^

•.

^

>

fw

^rd
"T^rv

r«^c7xAr^"A

":v_^

"^ .X.vr«^

•.

'hdr^a.

^^^ ^ \

•.

r«^ V

.•Vv_vr«w

ys-jr"^ r^Vv-V vv^

ri^ocTi

^wHrTaWvm

^

%r^

r<A-vi"\

^

"v.2^

r«^Vv

^V

r«^^a

v n.

r^-K.vx.KA.y. rwkX^^Kosi"^

.

.

"\..o.»^ro -to"\xj":\

ocn

.

^.v.vv

_.ro":\

r<^oc7xv 9 5

^.«^"wri^-A

r^axxcoAr^Ao

^jA.!^r^ r^Vv\jA":v\

m^x-ro

^r^

rAjojr^^A

"\-jzjVv_qoVv ,^_oc7X-\»"a

.rwvx-V^vro^ rdicfiaw

^m

rdx^^o^

rdkxrb ^ro"^ ^Ac7x\

ys-jr^* <r>A ^Vv-»r«^

r^^o_»"v.a. ^-.ro ^vAgxjco
.•

r^vj-rvoroo r^"AC7xx^ or«^

r^c7x.rbrdA r^vv»^v.

c^jVAw^o

rw\c7J"A

Arw ^-Torw-i^

:

.r<f^o_»"\-^ _-ro"A ^jAc7x\ ,oc73 r«wJ3or3Jt-,

ocp wj<^

r^rrx-»"\_j3"^

V.x^r^Vjt.o r«w^arrx^^ or«^ 20

r^wV^Vroo

r^-x.rrx.x. ^jivvVv C7x\.2k^

r<L2w"Kc75
-A

r^Vva.v.r3Q^c7J"A r^

r^r«^ar3

\=nr^
.

rc!)s\^v

acAr^

y

*\

\

r^Vvavjc_»"\o .r^rrv»{wr3 r«^"\rxx^o

3o

oa \

*%

\ r«^VvjrDa-yi ^_m":\ vs-*r^

f^_r3^rv-rio
«^

V

5 "^:^

AV

:

,oao^cv_vA^^

^^vtd^

^-vy^

y<n-\

r^oxAr^jiD Vvxm"^r73

.*

^

» v\ .>l^

\mv^-\

c7i\^"A r^v^cLc^ r^occn r^<7i\rd Ar^"A A.^^rx)

>

.^^

r^A"5\ ^rJa

^v ^ «^ r^r^

.V.

•^

.

r^^o

r'^Vv,j^vv^A.-y.

v*\

-TX-i^o ^-^

r^^rv_»\.. vv_

tJNjr<^ ,_^rr\A>Tr\^.\-:\
1

5

r^^^^Viw Vvjr^^-V»^

^n

M

^^
\

"73

^

r^^o":^ ^^"^ ^

.

r^^^v^

cn^o

cn A,»"=\

r^.

\ ^"^ ^iAcn

r^rd

,^^_^v.r73

VvA-rxja

.

'"v

rnjbA

^r^rd^

r«^^"^-yi

.\,s>t\

r»^—>cv^ -•

r^H.vir'^

.^"^Vvrr) or^

.

r^r^

.'

1<f VvO"KdVj.m"A

r«^^vvvrrxrD^

rd\i\

^r^cvm

:r^r<^ rdArrvrrj

•^^^;'^^

AnlVt^* rdotjH

r<^^cv£^Hcv^"^

^.^ctjA Vvjr«^ K^Vvjl^-a^ r^^^r^o .^^^cv-yxi r^Vrixj^tv:^

v\

.y

^ «^>\

-To^vja

rv

v^

."->"=^

20 ,^^cnA.-»-=\ r«^Vvcv_»or^Ao r^Vvcv_j"?v_vvAo

r^oc73^"^ r«^

r^\^v^

.r^wAiA

\_j^_^jt."A

x_ir<^

,

m

•\

r^rTa-K
p.

CY>

\.
r»^

"\.2k

3o r«^rrv»fY>o

och «'^-A

y^ v ^s^SA r«^^cno

r^y

fViO

"^Wi

r^TDA

^rrxjcn-^

ocn rCsLS^

cn\^\

"V-mrw-i \y\ iL\ -To^^X-m rdj\_yir«w^ "^v»^^ ^'rT3
P"^\"a iryi^"A ^"?v

^jAjr^ ,r^iw"\Vvm

:,^_cvj3w^j r^rT5"A r^-KcvA. .\s,-a

\

.:.,^_oAyi"^Vv
•-p":\j3

r«^\rxi» A\^"73

fY>o

,\j=nr^

"^aTd

'\\r^ ,^^.^ci\ \ fv\j ^^^cTa-jKjr"^ ^fVxvi^"^ ^jAcn"AO

V

r^cTjAr^ r^\oH^ r^crxrvA
95

»\;"^

«^^ocn-V-rT^-^ ,^_cv_iC73

,^^C73ja O^vT^

rt^mcvma

^jActj-^

.,^_cv_w_i"v_A

^^

^ '-*^ r^Vv_A_rrx_r3 r^Vv_»c7X_rDr«^o

,^^^OJC73"A

^-^n

usjr^

.

\

c7X»Vv»r^ >fn

r\^\ ^rojch ^r^xa-^v r^^fvx»"vrj

;.

\m-A SiY^ r^^rv^O"A »^_cvAwmVv"A
ft^\ r<^r^

*.

1

rCf^o.^jja^"^

,^_cv^Vvo.i^fvr3o.^^

o-c^^O"AO^^or«^ r"^"V»H\_^ «^^ooiX^"^

,^^^r«^ ^»^m"A

r«^_^o^\_^

v^Vv-y-t^^x^-ja rcfVv^x-iw-A

rw^rvjiij^Vv^rD r«^vxr73^o i^vx^

^=n ^"a

c^v^i.

rv

»

^"S^ivvTa

rwVv^jA-V^or^ r^^Vvovo-VrA r^VvAvi-^ chA^

r<^xut.rcf r^^rT^-K

r^A

».

.arrx»"\r'^

\jV^r^-\aA_ As.

•.

,^_cAAr73j

-TaAx-Hor^A \r:xs^-=n-\ och usA

^ra ^r«^"?v r«^^cvvrrx»cn r«^A\^^Aj^cn r^L^o^\^r3

r^mcwi^
^t\

%r^

,cno"ACVvArDO :\viA ^»"Vrrjr^ ^\»\.^^X-vA.2w

r>^^rv

m,iA,vi

r^^Vvcv-vrrxjcn-A

r^

v

*\

\cv-jO

*

l\h t" b.

-^^(

,^^g7x.Dr> s,

^ooc^Vv-aVw

c^o-^ooxjcvx^

o V

V

r^!)s^chj=^Y^ r<f

^Acn ^"A r^ *\ofv(w^t^o
Ixh

\° a.

ooxA 0000 r^

^

v^jmotn^'^ coo
vi^v

>

vAr\ <w

.VvmVwiO

\x<^W y
"^v

^

K

r^^^-^ocTx*

r^^iA

A

!J^

r^ \

^.m r^Ao

r^A

.•r^_»^_r73

•>

r^Hj^iD ^j^ir^

r^\

^

r^XAVv-rj
r^Vv.kAj"A
i<f\-r30

•.

fwordrj
•\<Ot\/\
"^2k.

tr^

rd^Ci
.

"\

^o

%,

hti

v° b.

rwvr^cn"A

•.

\

x, v

^cncwAAcL»

^sVvr^

.^r<:f"A

r^\2wo^A

r^VvAVv —)

-\

.

.,_o.v<7i

:oqcv*-\oV fwv lo

rwm,»fw \>^^r^<n

r^^r^

'-p'\jm

fw-so trY*r^

r^Vvcwrrv»cn

Vv^cvje.

-n V

.cw^m

rd£v^w

\\. fWA

x^rd-^ ctxj-ttd

,cn i5

ocn ,yy\.xjm r^WyL-^ ^cncvrrxwSA

v v\

»

vrrxjcra^JX)

rcf^cvjVvA^

•.

^jja

^"^-K cn-HVvrD

r"^3C»"\j3

•.

r^o\rDO

^ft r^A-kWO r^^coor^o t^^octdAi^
Vvx2k or^w
r^ ^o..HA
rc
^o^

rwmoCWXJ

^r^-^jSjt .^vjjc\*\t>

30

^ttj

r^oS rwjcj^^vn r^o-AO •.r^\r3
"^V-^ cn no r^v »*\ "n r^^VvocrsAr^A

,r^3C*":vx3

r"^V\cv_*Vv_kAVv-rj
r>

» V

Vv»r"wUc\^Vvm

\_r73rw-A tjs^r«^

c^as^^v^^r\ ^

AVroo

rCf v»"7xx.

rdax^r^^

•.C7x_rj

r^

y^\x^

^rwj-K^^ V fw^\r^-A oocv\j-Koj3o

*T3

r«^^f\\^jjtfi

Wv_\o

rwV\cv_»t\cv_vvAo

<v%/\r^~^ 5

jjcVvi^VvrTa-A

r^V\oc7x\rdA cnA ^rTajcH-^ ^jA»r^ ^C73w\cv^.r30

r"^V\o.,-aVv

*

-^s,

rdrar^f ocn r^r^rd "Ta^w

\ ra

\\

\ri <\/\ \>\

rv> >

:r^^o-xi^w":\

...JJA
^xv^rajc-m
^-UA \-xy\rjjc_r73

^•^ ^AAi ^"^Vjj^m

^xscmLyvo r^r^rrj-^

r^ \\o r^-Wx. ^m-A r^Vvov»V fvvTaA

"^o r^-rarwra

rw^vjA .r^»

.^^cTxra AXrnwrrjo

» <vx vv

%rd ;o.

ma

n^t\

^. v,

"^va.

"t^

rwjCTaAr^o

,^_o<7i_*H^"A r^V\cv_»cv_ac.
:

n

fYvK^vp .^ \.
•.

N

.r^vAO-K

\. (w \

UN-»rcf

rw—wo-K-rv

:

v

»\

vv-»H-A

v »

VvK-Ajc.

"->-^

r^o-S

At^-A o<n .rwjcj^^vn

^^t^-A :VvK\jc

\ fYv^^fVim^Q

:v^ .^tvrrxy^^ r^>.rv»v~-»

A^_l^_rOO C^CV-i^O A-rV jm

*

)^—

105

.

»

r^Vv"\cv_m"^Vv_r3-A

^\

rwViraojcrjo

S^r^Vvcv-»-Acv-vyA
•.

r^Vvcv_j-^cv-vv

9

5

V *->

\j>^^r^-3c\.2vVvrr> .rdac-Sa^o'*^

Vv-»r"^v>_v^\ ^Vv-rD

»S^":vjA

>

.

r^VwjcnArw

r^-^Vj^Vv-rno

.\j=nr^

A.\^rrx.r73 c^oj-acvVj^-S^^

ckv^ .r"^V\oc73Ar^ .^_oc73r3"A ..^^ojcn "aja

r^^fvW\o .r^Vvoc^sAr^

.r^VvocTxArcf ,cn ym'^ ,^cvicn •.\-rDrd_i r^\-»"Vjc \.»^"a >cn

3o

)^H—

—!->.( 106

\

^

\j

^-mo
5

c^c\

^

\

»

.

^_x_!!w"^_»^tv-rr)

^je.VvJi,V\-m r^"A^VAi

-^

r^\-mrw-rr\ \ .^r^

.

fw

«•

s.,'^

r^Vvicxra

r^^ocTxXr^ ctA^"^

^jm

S^

r^r^

^^

cnVvcv_^r<f
iT)

r^ Vva_»^tVj^\^

^"Acv_r73

.\

r«^rrv_5CO"K och
.^^c^jVv^S-vvrD
20

^—3^

Vv

vv

^__mo

,cn

^v
r^

1

•.

\

r"^At^

%

\ ^

^

^A^m

r^^KV rv

ctx.Vj-a

-:%

r^vi^-AO

fyv5\ Vvryj

\mr^":\

^\

r^A

r^rDr^r^-^^

c7x»Vv*r^ ,cn

rwrocuja

^m

r^Vvc7XJ3r^-A r^VvcvA^rr)-^ ch\j-^

r^Vva^^^^o

r^c7xAr^-:\ fr\\

1

,

V

J^

.\

r»"Kcv_^

Y,

\<^\mci

mo

^«m

r«^_yiO"K

ri^c^jAr';^ Vv-^vA»

,cnoVv»r«^-:\

\

r^Vv.3C»nj3

^

rw.^-^VkUjr'^

'-p'\—m

:r^oc7J

*\ v

~^

.>-vje.

"^VjuVitfvr^-^v

,_jcv

\ \

-t^

"V_£Mc_rDVvr«wO

:

rw^v^rbv^
r^_x_r7x_3C.

r^-^-SjcrDo ^»r^^^fvvi"A

cTVvm .\o.r. r^-^^^o

.

-^"Hztd

x ^ v_mo .^_x_iL_r3 r"w_m"a»mo

"^^ .dv»r^mcvvj3 ctiA

C73A

.

^\

--p-^vxa-^

rw»c7xr3r<^ r^^maxs^-^, r«^vxr3r>":vmo r"^»Arrv3c_r73

rdA ^r^

-^sV-m-A

r<^A^xr3

"t^i^

— —m"^

A.:^^ is\\o^r3o

r"w_\

.

fv\

.r^^r^a

rw__x__»":v_J3

»fv>or<r "Vra

^m

.^_cv_ic73"^

^a>Ac73.m

.\At3

r^o"\r3o r^^rxrao

^"K

.rCf"\c73cv

r^^Vv^^^-xA-m r^ r
20

m-A

c^cvj-Kr^^-rv

•.

^^t^ ^^

m)pi)s\Y^

r"wi.^or«^rD Vv»oje.o

•.

,c7JoH_>r^.r3-^ ocn

'v

.

^jon -^K^-^

r<wVvAr73 r^cTxAr»^

,

'-p, %

r^^cv*VvjA^

r^Vvjci-^vjo

•.

r^^o^j^at

us«r^

^r73T\

^"Vrrsrcf-A ^^cuctj-^o %

^v^ ym-^ '.riwtv^^rri rwjtj^^vn
"^-xrD*

70^^ .^^ctxsVvA^

r^-Acn ^ro-^

tv:^

r^Vvo^r^o r^VNocraAr^

^^-x^orcfo

":v_vi

r^y »^

^ rvno

,^_cv_^Vvo_i^tv_r3oVv

•.

fYtor^-^o r^<TJ^r^"A

»

^m
»\

\

r^^VA-vi

q-^ r^^cv '\».^v^ ^roo r^^-^cTxrDa

r^l.rocv v

(V)-:\

r^^ocTxAr^-A r^.rv(w*\

vs_»r^

10

^-^n yoi

r^T^
ocn

"^AVi
»

v

r<!!\

rwjc^aAo .r<f^tVxAVviwO":v»o

^\.>jVv3e-m rsl\ cnVvoc^aAr^
fw

^\

c^xra

ocn

vrN_cai

cw^

K^ v\o r"^J^^o_mo r^ ^ \ vvcvje. cn \..:^ ^.m ^ \
^m r"^oc7Xj"A r^^r^ ,\:i^^ r^\\\jm ^m A.^\-:\ r^r3^c»\\

r«;^V\cv-^

1

Ms.

"

:

Wvv.

<v^

/i5

r"a.


r«w>x.>ot.r7Do r^-S-TD

"vcaraVvr^-A

*^5

Z».

"^VAi

Ar^

r^A.rrv3t.r7D r«^V\a3Cjr^!r3

r^VxojjjA

oooj-Sr^^-rv

.racTiL-»

r^A

»o"vA

ooVxo

3iY^

rwAr^

x<l^rd S
•.

.

.t3Cv

TTar'^

•.

^

V.

r?ljt"Ka_^ c73A._^Ao

.

.

V

CiQa-»-Ha

m_i

o

^

oos >03oVv*r^

"JX^

•^^^

r^.fvXiAOjAo

>cn

"^.2».

.

tr>.»r«w

rdv^\

lo

jcp "S_x.^^oA
:

r^Vv

»,

p^"a r^rv

r^sAviOjA

••

v x.a.

fv\

^o

i5

rcf Vvjooavno

r^xA_r3 ^»HV\

r^Ao

•.

r^.^o^H_^o r^r^aa v r>o

.xs.\. -^"^vr^a r'^\j3.iw usjir^

.r"d»\r73o r^^-Arao r«wwx>c_ro

r^A

'VtS

^t\_»r^"AOC7x»

t^tT-nv\<\V"y^ r^ \ r^r3.2wo'\.\ 20

"wy-^ ,C730

c7v»-:\aw\^o r^Vvarrvvi"\

oc7a-:\

^V\HV\

r^xi^or^

r^V\oc7xAr^

no A.^o

r^V\cvr73

cv>

Vv.»r«^j^"S..y4rcf

«^^octv^-KVv^

Aj-:\

rs^V\o-x_ircfo

yfh V.jr«^\.ju2k-Ao r^"Wi ys-jr^ Vv.»r<^.\>>..o

fv\-A

.•

•.

r^VvA.r73

^m

Goa»'\.vAo.^r?f":\

r^Vv_»Awr7xJt_r73

oo30 "WvA

"v:^

•V_x..V|.

r<^

o-vAw^jt.r^ rw-v^-SVvjc-rTD

r^Vvavxik^rrxX-^N

5

Vv.

Vv.jr<f-:\

c^j-AV-^^-^^VJo o-rrk

:

:

c7X-»^5V-»r^

rdA

^-»^X,

ocn

rdA^^ r^ x\ m

ror^

»

rdjv^mo r^^^JLxjma

•.

cTiA p^.cix_^'A

"v.vi-A

.

r"w.r7D-KVv.r73

••

r<fV\o-je_irwb

r^Vv. -x_v_x-=^ r^V\a_»"v.yi":\

*/i5 v° a.

ooo

vs^r^

cTxA r^.rv.^_r7D

^r"^V=rxx_r730

«TiVvocTxArcf A,-s» \_jq_^V\"a r>^-SV\r^

r*fV\a_^t\a_3C.m._r3-A

.

"^^

r<rVvoc7X_Ar'^

^

%.

rr^Smo

:r^V\o<73Ar?^ ><noVv>Y^

»^^cavr73T\ .^_ascn"!\ •S\.\

.r3w2k.'\_r73

r^_vJi_^o

r^Ao

r^V\o

y-Vv

r-*"^

n-A_v\-r73 Vv-arwLkv

:

r^^m

ysjrcf ^<rx%\v»y<^

r«wVx^ "^uao

x-i-\.r3V\r^

.

r^V\oa..3C*'SA'A

r«^V\a-i^fV.ii.o"\_so

^r7D

r^mavxao

S-xJ^^r^vri^r^ *

r»^ x-V.r73u3e-r73-A

r^^tAm

^oxjLj-rx

•.

«tx^j-a

rcfVv\.r73-:\

)<^—

«.( 107

•S.fv\v>^Vv\

.

r«^":vyi

^r^

.

r-wWxx^m-A

.^^vmr^

arvrb'^ r^-^L^jjc^-^

r^Ar^

A^sw w^^^*

r^-^m

A^o

.

95

rdvk2k

Arv.\o :^vxr3je.vy r«wi^n.^.r7D r^r^xrrvx^ "^^ .'CioaVA-Haxa r«^»vJ3
<jN_-_»r'^

.•

cn_\

r^ "nV\ ^ \o

.

»-A

r«^V\\_vir«^ r<^V\a_v_r3Vv_2i^r7D ,cn"A r<^v_»r^

^vvi ^jja.^^r7D r«^xXiaa.o^oV\'Kor<^-:\ rdiiDar^xAn

o-jr^v

r^*S Yy r^-^vcna.^-^

ocn-A r«^"Vx.w.r7D

^j-^v

vo"VJ3Ai\.r3A )cn cyjo-^oc7Viax^"^ r^A^cvTDA-^v

3o

_i^(

.•

y^vv

r-To

»

T^^kjk^o

.

^^

r^i^mo

axr^ \xSijm

V^J3Jt.a^-^ usarwo

oosA
or^

•.

^\ ^

.

.^^ocTaAo

«^^^oiAo

r^"

:

r<^ \-:\

fv\-rno\. \

A Vno

90 <n_»Vv-»r^

%

r^
'^

vi\-»r«^o

-^•y "^

r^A-A .rDoV\o

.

^r^^ifc.cvc^o

^vA^rn

.

\n

oaA

r^VvO
"v

.^^ojcn"^

m-A

:

"?vn

n r^^

Vv»r^»A^^

r^Vvo\»^rD

r^ \o

•.

A

s,-:\

rD^"KV\r^

r^vv»x

»"=\

r^vwr^

y\-m)s\yLr^ ,^^cn-V-m-^

•^ovv\"->

"^v-vi

oA

r^\r«^"\r3

r^v

%

.

^

Y^^y^nr^-^

^

"V\

"^vwao

"^Wi

:

A^

V^^Vmr^

«^^x^o .r^ocn
'r^-rv

:

r^OC73u_l-^

r^Vvxmcwjo

,)s\x.\s^rd Vv.»rwvx3tJA

ocno

^vvi

r^VvcnrDr^
.•

^m-A ocnA

»->

.

r^\ Vvxra^ .^^^ciiA

»^^owi r^A ^"^
ti \tv

^—

(y^-\

m

•.

rd^o^H.^o r^Vvcvra^

jAmVvjt.r'^ r^V\cv»":vvi
•.

»\

^\mr^

\.»^ r^atjHja

,

.

or^ r^ \'i ^

Mf\*\f\\

r«^.vv.».3t-m

r^^rrs Aj^cts

r^jtJd"^ r^Vv»^^AA

VvoHo.^.z^\o r^VvcvronA

Vv..» ^^

^ \ "^^
^XV m r^cTxArwA

»":V_ViO

«rxra

rw»\r730 r^"\rDO

^v»r^v^":vV^ro

"^pjjaVvr"^ Vvjr^vA»t\"^
•.

r^r^

^.m-^ r^^mcLvn-^ Vvx^

VvHtdAo

r^r^

P"^\ r^Lmo-viao r^v*^-^ ocn

••

oaAj^

^"^ r^"^_»r^ ys-»r^

vv^ y-TT^ rd^o^vra

r^r^

.^.^_5^

,cn

fc^"->

,^_crvmrwi Vv»r^v fv\i>^m r^A-:\

jcn

»^ ^ ^ \j ^ *^

xjr^-A

v v\

:

.

:

»\ rrkjm ^SVvra^

3o

•.

'.rw

\ %r^ r<lrncLvj3

.

v^Vvcvaj-KVva

r^ia^x::^o^oV\"\or^"A r^Vvrrxjjao

r^Aib VwrfsAo

rd-i^m

^^^cn_v_r73-:\

•\ <v>

r^":vi.vxjO

:

^dr>

•.

r"wvA_Aojt.-:\o

V\ov

\. v-.

r^Vvo-»"^_vA -AVv-rD

r^-Aor^Vvratv us^r^tv

95

r^Vv

:

r^craA oaA

i5 T^A-:\ r^VvjAj":v\o

^r73

n-vi

r?lvV^"A* r^Vvcvv»'KVv\ .•rwvv.ot-mA

^-jAmA

Vy t^

Vv\\^r^ r^xxxsoA r?lA-^o r^vAcvSi r^-AO

V\<7x_rrxJt.

^\^^

.

V\":vi^ Vv*r«^rrxxvijt.

.

^ \w\-y>

r^A-^o

:»^^r^A"A

r^Vvc\.^73.Ai'\A

omo

r^_wjot-r73 ocn a_:^

10

^tv

•.

r^AA^cvraA

r^vracvjt. Vv^-SVv ^Vvcvxsrx»<7J-:\

r^VxcvS-ra-^

i^<\\v\/\v-

^HVv.^t\

r^_ijLa.

v^VvxVj-\aV (wa r^Vvcvjjjt vsjrCT Vvjr^^rvi

5 r<^v%v. "73^3

•v^av^

rdoax^

.iw^\-»Vv_AO

X^^r^

108 ).€^

\mY^'^

r^V^cv.»':^! ^^^ocTxvm-:^

cTxrao rw»-Aor^VvrD"A

'/i5 v" 6.

^(

109 )-c-i—

AoVvjt.r^ Vvjtvai.VvT^ t^Vvij^^m ,<nr3-^ ,cn c^o-AO<mcv^ r^-Acn
>TA

y;^V/N

<\

^r7D-:\

,cn

r<^J\ rv

.

v*^ \t\

,c^

.^(Vjiri

^ayxDo

<n\

irsjr^

^r^v^^\.^.ro

^^ja

^^^

•.

r^Ao

^^

craAo :r^^oc7x\r"w=) r^vion-rvo r^=3t^-:\ r^KXioor^ "HrD ctdA
c7Dw\

:v=^

r^ Vvojc_vr*l3

•.

rw!x.iJLx=3

Vv_*r^_x-vr«wO V\_jr«wC7>Ar<^o

^^

ys.-*rCf

.

:

Aj-a r^Ki^ox^

^-^^

V\_»r^"\_r3^r73
r^Vvii-^ r^\.\

^ w «^

^\.^

.

:

.

.

Vi6

r° b.

VN

V

A^rvrT)

,c73o\s,

c75V\aA"A

r^^ajvra

r^V\axr7D

r^Ao r^axAv r^A

\

\

c7x\

r^Vva-r^ao

T

->

i

\

.

x_v\_rDV\r^
^

<v -v

r^rrx2k..ciDrwrD-A

r^

:

rt^.v.»rv

^

>

:*\-rnr'^

^m

\ "T^ V

-To

r^VvoJTDj^rD

:KfV\o-j.-rr)

r^^o

c7xA ":vj^

r<^ V\o.v\.^ s, Vvrr)

.•

v\o

y.a_x-w

-Vrpr^

m-^

Aj"a
Qft »?v\

.r^jc_ir^

r^-S^^v^.rr) yo

^rnr^ octxA-a

jc^Vvri^o

AA-:\ ^C73

oAo r^\»^^

T.rDA r^Arixw r^^Vv.o.AS.rD^VvrTa ^5
"^

\

"73

jrv\\|

r^"Ko^\-iw":\ .^_oc7x_v_m"A ^rr)
r<f

»

^m

^-KVvj t<^Vj^*

—trvi r^_*a.w":\ cn

V «^

r^Ar^

Ai<^

•.

uN^r<^

^r^^fViwO^

:r;fVv-juwa^.rrxrD

rs^oc73"A

"Ajv":\

^y

r<L\-A

rd^A^ ^roo v^^^r^

^ro ArD.bv^^

OC7J

^Hj r^^

^r73"\Vvwr7D rCrVvo.v^J^^^":\o r^^Vvo^

^•a

o

A\.rrxso

.

r^c7xAr«^":\ r^)s^j=n

r^r^aAojtn r^soojA

:r;jc7x\r<f

"^VjcTd

i

r^Vv.>^":vj-Ao r^Vv_rrxaAV"A r^VvrrxVLDo i5

ocn :i^_juXio^"\_xxjA^ r^j-jAojA
,

.

"^v::^

\ ny^ ctdA

rd^rTD ,c7Jo^r^

.

r^^fV^n_A .^^rD^-A ^jA_*Kf r^^raa

>JLrD"A

•\

cnVv.^n.jo c73V\av"A.r3.^r73 ,cn r^"AJA-Ao

»c7X_\_:i ^c7X«jVv_»Kf C7x_r3^ OC73

^A":\

\.rD craA

jct^Lwo r^V\A_r73-:\V\

r<!c7xAr^-:\ r<lA-K_vi •vj.J^^r^yyjjc.r^a
^^

5

r^^^o^-V-^ aja r^VxarrxkA -\-A

V\jA^r^ r^VuucVva.Vvr7D

,

^

Ajr^av=73L^

•.

cjxA >cp ^v»^ Vv-.rrx_£^ :r"wA ^"a

\

i^lAn ^\:3.\o

Vy»^^>—tv\
cTxA

\rt

\

-T^Tv

VYr<^

r^A rcfS-^
"-p":vjo"A

ocn r^v%^^ aA":\

"^vxrD

ocn

^r^-^. Vvmrd^i.

:v^c7x\r<;^
:

r<^

-^-Ar^-A

vwVArx)

W^vxrD
ocnA

cTxrD

r^rrj-^-AO 3^

r<^Vva_je.a_x_w r«^A"A r^rrxx-rDO .rC^^\rDj r^Vvj^ojcrD-A us^i^

«•( 110 )^-i—

"Ton.ja rwVv-xV-i^v..r73 r^»fyvVv*\-A v^v5\\cvj r^VvoVvoxrTa rs^Ao

v«^\v^\

% r^i^ST<lr73

rcf'\i!^^^

T^-Wx-TD \*^^r«^^r«^

Y^A-iD-Vi^A

5

.'^

och r^\^r»-A

^"A

•^^J<^

fY\

.r«^»j30-v^

V\

,ooo^jr«^-A 003 "7\

r^A^s^A-^

\

r«^ V '^ *y<!

ocp

.

r«^

10

:

:r«^^ar73t\o r?^i_yvA

r^ocTTa-A

:r«^c73Ar^

5

^A

r^y

"73

,r^Ao
1

A-jt.-\-r73
if vv

.

»

•.

oA

or«^

»rcr

A-ja.-3g.

x^W-XJrD «^J^

5

rs^^o^ro

rC^dV »\y.VV

^n

;

.

•.

cir^

.

.

s..

r^Vvo

r^cTa

dVar«^\ i>X"K

^_r73

:

»

t>

Vsjr^^

.

»rcf

^C73

\^

r^c73 r^ro\s,."A r^cvrvKr^

^

•.

v° a.

^v^

r'^\Hr«^

v "n-Tya

r^^i^njr^w .A.r3J3 r^^rajA-

^>r3
r^ocTi

octj

;

y3-^V^-:\

v

.

^c^A

.

r^ w

.\

^

^

r^jcJi

Apjc. ^r^v»^

^m
;

r«w_ic73

tr>_*r«^"A-^

,.._CUC75"A

V\0.^C7XA

^^v. r«^

-a» n.

r^oc7a \r7Dr'wO ,^_cv\^^r3

^^v_r73 .-^^.rjr)*

^-TTbAwJC-ro r^cTiAr^A

^

-^A-ro r^ Vv_kA^"a

r<^J^J^r<!
.

\

y<f\\/\\\^s^,\\.^

,^j<f or«w

tJN-»rCf"A"A

r^^r^

^

\o r^_x.o__x_w

r<^

uN--jr^":\-:\

^»"^rb

.

r«^ v

s>,VvVvr'^o

66

r«^^if>oje\o r^j30"V\ j.rn-KVvr^^o

V^^ \y^

c7x_r7DOw^_r3 vv.:^Vv-x.r«^ r<^

-T)":\

»

*

r<;^oc73

rwvv.'K\x.

A_rx_b r^A_i^v2^ v^Ao r<jij^

r^-^-^o

^\

^mr^-^,

Vvjr^A^^r^^Vxn.iw-A

A- ra. Q Ajt\ r^^^cvmAo

.\

>\\\^~-i

r^A-iH»^ r^Ao r^Six^^a r^JoAi-^

.

\

.•r^iASk.ra

c73.-V-r73

\ ^oor«^o

fvv

•^•^r<lA":\ riljv.^r'^ Vv-ro^vja

,^^c7XJt_*"\

3o r^

v^^^^^^nr^

\ r^^raS.rTa^-A

r^xJ^x:m y^\ fYv^\ r«^V\.ro

A-K..tvC73

UN-

•.

,^_CUC73-:\ .^^OC^jVvOjJJt.

UN_»r'^

V

\jrvot.r'^o "H-rTa^sw^r^o p>

.chXji-A

OC75

rdW-Xjn^

2

^m

r^^vx^^jiD

r^jcJ^xm ocn rCf-H^^

rvs.,v.r73

^*r"wVxr3^-A

"^v.^

x-v.v.vi\

J3-A

ArVX.

^3d

rilA

x.vxj

,c730^r«^ r«^\.r3.Qr73

r^j^o-j-JVAvtx *

r^s^^^VTTjLr^ao

^^-_^-^

r

r^"S.v^ cvA
20 yj"^

r»^

r^A

\o r^^ojcvi r^A

r»^

»H-J3 .^_oc7dA_^o r<^

yCTS^o

.rao^

.*

^»*\\»v^ r«wVvar73A r«^Vv"\.vx\o

r^

ocn ^'Y^m

r«^oc73

,c73oVvj\^ r«w_x_^c73 vs-jr^-A-A

^\

r«^_3COjc_yi

vaVv.:73

r^i-Sa^^

r^^^vraa

r^w Vvo-iLjr73

;

^

,-j^>^\ v v\^

v^ VvaAA —> s.. Vvr73 •^^tn yD-^r^ r«^ocn >c730^r«^

r^^m

>

\

V

v^ v\^vvVvr73 r^ \o r^^VvoAr^a
"^v^

ar^

c\vd

.\^"-)-a

^jjvv

<7xv.r73

,oocvx.yi-A

v^)s\(\j:jr3

V

^aawrao

t«^ac73-:\

^jcjLrsA

\^Ao w ^ y

-73

>_rDO

^crxrarwA r^VvxiljAjt.

*

UQ

y° b.

J^( 111 )<s^—

mrao S (Y>^n

A^oV\jt.r«^ Aj-a r^^arTaAra

r«^^VA-x.r3-x.o r^^rvoci-^uja ^:r> r^^-^v^o

^^^QUX^ m-A
:

,^_^o—a.r^

y<h

\ ^ -^

.

%

v^m^

\ -730 rwX-i-^VlO ,C730^1^ ^l^
.

^j^ooHo-a.

.

r^A_rx_»Vv_:T>

•.

r<r^a»A.VA":\

A *\^

^rrj

ooaA

r^A
17

r

«.

^-173

-^ayArD

r"^-A03

y3V^-n

r^^noxrao

UN^

xjS-a ^r73

r^AfajA
p^.»

v

rw^yy:\

cvv^

.•rs^ocTi

r^VvocraArw^v

.

r^^OKTo^ v^\ci

r^^\r3-»wxy) A.:^

r^A\

•HVv.ra

r"^^tv_rrv_jcJ3

>^"T^ <7xrD

rilje.ajcyy

V

.rw.yvjoc-r73

^v^

.

^m-\ Ak^ctj r^^V^r^xJ^jo

r^jjcjr^

Y<^ v\ *

r^\A

V Tt

r^j^ v^ ^o v\.r3, y\Vvrr>

>

Vv_»r^_r73":vj3

^evjcd

.c7xroVvx-ro Vv»r^":\\

A-^r"^ rdVv-rrx_j^Jo

S^rv.rD

A_j^-^_ro r^ooi Pl-j^_i^
rCfVv.rrxjJ3^ ^_Ac7J

r^c73

v^W

•H

^r73-:\

Ar^

•.^oj ^ro^v r^i<f

\\^Vvr^

m

v

.

jSjc. 2 5

\^Vv-»r^Lrr)^p
.

r^Vva v\ r3>.y v^rvro

r^^c7x\r^ r^Arb ^ro

ikV^r<^ \

20

r^^-^Vjjiw-A

x^"\-^axio

-H »

rw\.a>ar30

^_ro r^Vva rv»

r^A

£L\j^^rvx.r^ v^)s<xm

VN-Arw-A-^v

rwV.^^-\ ocp

"TXj^Jor'^ c7xA^»-A

rdV-xjcj-Ko r^^tvJiLm

oA

"^VjLjra

r^A

rwVvavVn y v\vr73

"^va^

—>

x.r^Lyi-:\

.v\i>^x.

.-^•"^vn ^ttd^ ysjr<^
:

i5

r^A rwoAr^lA

r^Ao

^.rrxjc^j^r^a':^

A^ro

.x.i;vjk^r^

.ch^^^s^ r^ A^uVvr73

-^vr^

r<jc_ii

r<f ^OwX.a.5c_yi

A»-^ vilxx^ r^^ar73"\o r^jcj^A r^Vva^\
*

lo

^r^iioaDrvio

t—*^ r^ooi r^o3uJoVv_r7D

Ax=i.i73
.\

Aiw ^r^r^r^o

r^A

^.^

^^

^r^a-A

r^Ao ,o5o^»r^

:r^^a_j._r73

r^_r7D^v»^ .r^lx.yi-^ r^J^rilyA ocp

itv_»r^J^

<7XVr73

ooi ooAj-a r^S (v>'-t^ i^tv ,o30^r"^

,^*73-:\

A»":\ rw^avjA-:\vro

^

.

5

r^Axx^r^rrso

Arx.co Vvjr^SjSjto Vv»r^VKrD^ r^AjJoxo r^A»H>w
Xi-K-A

vjm r^Ao

fw

Ai^rTD ."V^;^ r^^oj\r3^\r73^ r^rax

^V2k>-^

^_r73 Y^uxJ^Y^'^ ,ox_rD
3e_yxi-:\

»

.^^rrxrTao x.2Lvr73A

"^kva

r'^Vvo_vA.r3..yi^.r7D r^2!»*":v»^\r73

.^amj-AO

r^-v^xraAo

rrtoY^ \_r3

Vvjr^^rTDO-uo oiA

i^^ojc_v^ vdL\ ooj

r^ooAr^

r^

r^Sja^

\ oov-td X

r^

»'\-_ro

rc^^ojwrrjo rwJCOje.>^

,<7x_r30
<Tt

^

^

V\

"^p

x.r^-VA-^o ^\-»":\

r^oiLA cTxAo
V^i

.

.

^xjt^-^

:

r^^^jib-^^-A

A^-^^^tj Axr^cTS

r^^.vvxx.ro ,^f\jcr^o 3o

.^Ac73 Ab»* r^^-Sis^

r«^^o_,\xvxm

•:\_^

-yv^! v^-^.-k-txJS^sk

.r^A^^S-^

rwAo

:

,^_^o_v_mu<n Vvo-Ko^vA

.

r^^A ^\^o

:

ri^dVvjcjc-ir^

r^ocn r^^avx.so r^^rA^oA^o

jrach.» r^":wv

i^Vvojr«^^

:

rwVAj:30jc_r30

^-^^

\j Ty

r^Ao*

^

.

r^

*\r^\

\-ao >

\

vs__>r^ <73^»

^^

iwo

»

.^m

*r>\-vv-ry3
vv

»

>

'^v.^o

s,

!^

r«^

^

.

v\

V

\-:\

r^Vv__»:^oVv ,01

<7x.rrv_i*-o

\o-»-A r«^ \

*\

.•^mr'^ r^^rvVfv\.^n-A

»

•.

r^

\

(^cujA^-vAoA
•.

r<f

.

r^^r^-rJoA-o

•.

r^Vvj^vvrTD

,jr«^mAo

rv^-\<\

>

Y^ r^ia:^\33j.\r«^ r^viAojAo

Yy^ACv

N.

r^vxjHA

v.^ rw.v\rDn.mo

t^cv_»\_v_xAcv_^r^Ao

^_xA<73"^

.

20 :r^VvAr30 r^<73Al^ VvoA-:\ I^VvOj-^Wi-rV <T)J.r7D-^ ,^_CU<73A

^vA^rx^o

rwvA^rDwVvVvrTD r«wA
vs-__»r^

ci\-jmv^

(MCVj-Hr^^Ao

r^_x_r3CvA 000

»

c^y^\s\x<!

Jra

r^Ar^
\

-^^o

^

vv

fw

^

\

\o

^^

:oVv.w.A*

3o

*

\j

-.,v

»_"n\_vv_r73

r^\ ^o-jaA-A
r

m

yr.

.

c»o"\o-^or<^Vv__\o

.

Qoo5^So^or^Vv\o

.

r^ » \^'^

"73

.

Qoo^K^

,

v^a

r^V\cvxr7D

v..^-\

>

%

>

.:.

\<7xA cvAo

r^^^jto-AATv

r^a_°v_\o
c^oSo-r^o

»":\

.

T<i!rDj<73Ao

\

(Yw^r^Ao

r^accvx^ rd\
r«^o<73

r^Vvj^ojcra-^

.

t^cwmcuordAo

<»cvjao":\^j3.r73Ao

o-S-iL.^-^

r<^<7J-A

•.

r^\_^s^-^

o<73

r^WrTjcTjA^

a5 r^V\cv_»^(v_xAVv^ r«^<7J_\r^
<73u.rD

r<^"A<73

^Tb-S^r'^ ^"^vrTDibw ^^-a ,<7vrD

.

c^-^VjAwxx^xraAo

•.

A-orwAo

v^

r" 6.

^^j^jmjja r^^xior^^fvje.o r«^s,ax. .\s,-a

r^lA r^.\

o-Kjo^viTaAo

\

67

A.xr3r«^Vv\ ,^^"^"^

^„D3 r«w^ \.*73 ^_m":\ us^r«^ ^-iv r^_Ar«^ "V.rrjr^

.

*

.|.)Cno^vrix^L.

r«w_»<Tx_rDr^o r"^_k_viJiLA_x. r^^iA^oj-^

\ »

r^^^Xs,,

r^Ao x<^m

^

r»^

x.r^A

rwiOiAr»^ r<!vxAjc

:^VvHVva rC^VvAAVv^ mVvjVvr^rrxrD

A^\ ^o\^o

Kss^r^ sL^Y^

10

.\

r«^VvcLvx.r7DT\

"^atd-^

r«^^rcf <7V=D-^

10

^r^ Aj^m

ooA

<7i.r3

A

jVv-jcri^o

.•

^-a yxs^

rw^fvAVv-:\ r^j3r>OA.r3

"->

r«^\-». vv

Y«^Vvo.\»vv=n^o r^-S^w^^o %

vs->r«^ .^"\-^\Kf

\_ror^"A

)<^—

112

(

^jAjr«^

,^^<7A^o

o":vwV\Vvr«;^ r«^)fVxr73oVvr7D

.^^cnA ^r^

rJ^V\cvr7D^\rD

v^v^ \^v^ r^Lsrx-^^Sr^dA
*v\rt
^^
\ 3.r^a
N
r^Snjr^o c^cviacv^^^-dojAo
^

.•

.

.

«^

<^

.

rdvr^cv^

^r^a-^

QOL»"\Vvor«^o

*k'] \° a.

+^( 113
QDO-SajoAo

^.ro-A ^A-VAa-iJ!io

70^

iKfr^iJa^ 9O0OJCUJ3

•.

.•

ar^

;

r«^rdAA_x3 S

o<7J-:\

^xm\yxr73 .^^ocoA^

^oi

or?^ oA^xij^'^
(y\

s^S^

•^^cn

A..r3.J3a\ r^ZD^tv^ v^-^,

r^njjtTTa

.iw^

r^^

-Tcx-iw

:

r^^S

ir^

rdjO"^ rk\

'\-:\

aDO"AOa_AOXioA ^1>A

^<!A ^r^'\j'V5t.'A o\r7Dri^\ ...^aioiAo

^ *V ^^ \

A_^

v^r^

\o

»000.^ "n^\.^rD

r^-W.x.':^

.

^octj':^

r^lmAojt.':^

ooi

or^

or^

.

ooo3":\

^_m

•-p^rTa.A orw

,^_oj<n

r^^ar^Li^

•.

.j.r^oiAr^

*

U-] \°

b.

r^x_»H-j3 ^cTX-rbr^-A r^_vx_V,j-x.

r^r^

r^\.»^jrD
.

•.

rd_j._2L.ja_»

r^rbvTD a»\ro ^^^o^^axj^^viD-A rwV»H\
^a.

.•

^A^vm

^ T^ V.
^ ^^

^

>

\

rcfrw

.^ >\\ ^tx
v\

n*^

>A ^ocb

V

vx

^

.

rd

^^

Vv_»rd'\-»"\jc.o

r^

rdoaAr^-A

:

rwiVvrba^^ ,^_arA ^r^

v

:

.^

.^^o^^waVv 95

"soo rgfVvOwV-fvY^TjCD-:^ \<Jk=^r^-^

rdoxAr^

Vv-rrvjA-K

^^^o^^cA^

•.

rd-rrxjjiv\

^'d-A^-^3-£x_mo

8

•.

o\nib

r^o^-AO Y^^nym-^ rdaAa^ ooA^

rC\r^ «^J^

,,^Vv._ird Vv-^rd^S-^Vv-»

ri^jAo^S':^ 20

:

•.

.rj"VJor?^o

srn. B.-xxxvii.

,^_ooxrDO

,^_a_2k^ro^-A ,.^_oo3jA^

s^Sa-^.rp-A

V

rdnv-V^oiwA

:

rd>e.o^\iLVvrD-:\ «^^ojoa

>^Avi ,^_a\^*^ rdoXjt. rwA-AO

rw-Vs^^k^jM

•.

r\o

.,^ox_\ rwooxj rd^»\^vi ^^73^ rwki^v

^_rn SS-j^VvrdA v^^-rryk\r^
.rD^jaVvrd

A s^

^r^ ,^^a\ \

(vv

ard ,^_oooa_j r^ijAordrj

r^_\_r7D rw_r73^_i^a_rDA

,

^\^

rdAr^rxi^rD ,^_oo3cd

"^x-^o ,^_aA_m

A-x_:^oi o<p

10

rdVva.^^ajt.-A ,^_a.:^ ^Aj^rDox.»* r^wrTDk»

rw_i^^o":\oVvHord r^ '\a-rv

r^WwA^^-rTa-r^

joa

»

^

1

oaxx^Sos

^r^a Vv^rrjr^Vvr^-t^

^A^-:\ r^*->r^A «^^arTaS-viJ-A avi\r73r^-A

Vv_jc_j^rD._\ oi^a_v_rbVv-^r7D

•.

5

"TXiwO .rw\rDjaoA"A r^VrTbcDO r^^Ui

,^_cK7x*^rwA ^xi^r^ ^ro ^-S^r^ "^"^.rr)A or^
>oo-^

•^^ooiAj^^o

r^)s\\y^rd r^ Vvavra^'^ -tjA

ooXj-^v

•.

\.Ao

.^_Orw_A-:\ O^. QA. *TIO

r^mojA

QDorwi\»r^\o

v^.»"^^

rd^^^r^^ r^^rTDO A»t\ r^rar^ r^xj^ja

Qoo^\.»-Koja

vyjr^ r^A":\a^rD .^^cTira

.

r^l^s^ox

r^j^"H^ r-^roo^ \r3Ao .•cor^J^^^

or^ r^-:D^2L_=3 o^-H-vi^r^
•;7a_i»*-^

)^

oAo

rd_x.vi

,oaa»"v^rdo
r^vxrD":\

jrD^^jDsm-A

•.

•.

rdcTaAr^A

>A ^rrx»oo^rd"n 3o

o<h jVv^rd

r^r^ ys.^

r^Vva s^S or^
<n

\

^i^A

•.

Vv-x^SVvr^ ,^^cnVvaA-A

r;liw"SVvr^o

rd_kac»So

%

r^\

r^H-rD^^V-SQo rCVvoiwSA

TJV-rTa-A

.vvVvoA-^ r^Vvoj^r^^ r^zn\jL Ar^sc.

.|.

rCVvoSo^.^

i^^[V»jaI73lj

r^x'^ ^ms^-A

.:.rd»\rrxr3 us-roXjt.

,^^^v_icn

vAjtx*

,oj

*/i8r*'ff.

.:.r^^r«^ ^m-Ar^-A r^rrxvi3k

.:.

•^•=vm\^"-» r^j":\J3 r^r«^

rw Vjjn.rr> r^Ka.a>Yy\rw^ r^-v>-Oi^A

.:.

^^ rw^Vv^cv.^ VvcA^

^"^•^*-^\

•••t^Ao.^
•\-_r30
10

jS-m

r^_ur^

r^ y

•.

%

^

r^r«^ \j6ord
^-A

\

r^_Ar^*
25

.

r«^o

^.rr)

r^

\

vv »

^.

:

*\-\..v'v_y.

x_»-\

r^__x__v'S—ra
-\

y..-A

jj.-roVvrSja

»r^_A

:

^ 'vo

rw

:

^

r^Vv.Lso

roo s,

r^-S

;^-»o

r^-V-iDO-A-^o

A_ikA.i3 A-^-A
:

"^?ol_»^v_j3

rCfSrTaoiw-A ^Ajr^^x

»

VvAr"w_jt_r3

:

\

.

"7\

r^Vv»»

r^

\

"^ ^ Vvo-A^

*

^..^cv-PN-yv-i-^
vv »

\

a>oAo_^
^u_x__r3

v.t\

•.

r«^V\o

r^Ao^

»^^<n

fv\ 's

\

\r«^~">

r«w_yiSor<^^o

><73

i>\

r^Vv-3C.»^\-J3

^

o

\^o

r^Vv-\

."tjA

^ivA Vv\-i73r^ r^m^A-x.

r^ \o

r«^

v \r^

r^voc-m

-rt -^-a nooo
"^^V-rrx-rD-:\
y^<
\ t^'^
p-^v
\

:

Vvrrxx^VvVvr^

s.Vv-rr) rwL»S'=>

r«^j3r<f r«^<73Ar^o

^

^VvjC-rrx3t.Vv

.

^-.ro r^ircT .i»*"H_*

r^o<nVv:\

•.

ochA

A-^_rD'A

^-\rrv,—» c^xxxwo^or^Vx

r^A-A r^-x-tn n-^

r«^Vvo«»'^.>vxir^"A

r^_A

9\zn r^^o»\^\r^^

rdL^\_i\_Y^_SLo r^^^ojcx-iMjAr^-A r^xj-K

s,,o.—

ao r^"A<7i

<^xxx»o^or«^Vv

t^^^-po r^.scj[^_M -To^ix-ro

.:. «"^vyi

>

:

^»V\

,oVvx.r«;^-A

>-V--ra
.^h.oje.»

?ucd

^ "^<73

<rs cv>

o<n

^-ro 'liSr^b.

:

>*\\vvy

\

>€^—

J^( 115

r^V\a

^

\; "^ vyjl-Aj^^ r^-TTD ooj ^fViw"^» r«^o :r^\r;^

»

r^^vxAx. rw^^A=rx\

^^.Avvjt.

.

-^v^^^r^ -^Aib ^itv^oiAi^

r^Vv^»Vv\\ ^»03A ^r^S.wcocro ^i^wrnA

r^^"S-X.j^ v^Y^ ^~H

i^A

^rrj

•.

^rn r^^»r^

:rwvxJki

r^A Ar^

^__m p^wH-rTD-A
^»-^ rdA-iJD
<73^_r3"A
*/i8 v" o.

:

.

•.

A

r^3t.ir^

•.

vsA

AAVvr^D-^ 10

-^"^vno

>v.rD

r^ivak.o^\r3

r^ v

\^ r>o r^^x_rrx_r7D

r^itVA-Vj.A^j.r7D r">^o r^^tvmLx^^ r^^oxrnc^oa i5

^jm

r^<7x_\r^

Vv_w_x_^_v rCr^a_v_^_A_roo

.r^.^a.m rdA-^ r^ju^"\o^

^v-vi

r^lAo r^_vij.r3

A»Kf"\.^»r^

\<lsy..%.\y\m

\=73t^o

vd.^r^ r^ooAt^o

r^^m^-^

viLim Aw^o

viojt. x<l^

•.

.

.

J\__»r^-v_»^tv_jo

:

.

"AaAvAra

,<7Jo^Vj.3bA^ ^xxio^^Vvm

*

r^va_x_i^x-A ^A>A ^Aja^-x. Vv-»rwj3.j..^xsD

•.

Ar^

rAv_x_AH_wr^ ^_xA<7x_r3

^m

o*^^

r^<7J

^"^x

uNVva_x_iio._vi^

r^_Ao <7x._»^»r^ r^^^-vjt-.ro-^ r^Vx^-KVx r^^a-x_rrx_»<7X-rD
> V-

,

•To^o
jt_»"\":\

•.

<^jc_c^S<7J

«-rv

^.ro

Ar^

V\aA"A

r^:x»r^

VvA.fb\-:\

Vvjrif rwajit.-^

.

.

.

^xxxoAro

r^Hjr^ yD^s^

r<lx.x^arrxi

r^^VraVv-i^.m <7Xj^»r^ ^jr^rD_^-:\o

^vx3":\\

r^^rCTVv r^^.*T.\ \ ^y^'^ :r^a_viVv_A r<Lv.^.^A^ja.jt.
r*l\r^

\^
.•

-rv

:

r^^ojrw^

<7X»Vv»r^

-VxV^rwA

r^^^Aj^^-rTD rcfy \yV\-A

3t.\.rD^itv.r7D ^»rcS.»<7XA
»

•Ton.rr)

8.

,^_o^\j-:\

^»"A

r^\
:

.

•.

<7xA^-:\

25

r^a^o\x2^

r^^a^
r^»-^ar7D ^vi^

rdrTDixxiD

^fv^^^v%

r^.^-vjc":^

rwj<7x^

^A»r^ ^po Ar^

>!i!^"=\

.^^^'Jv rd.^^^\x.o

r?lviO"\ r^jt.<7J "^vj^

r5^v_5V-A_rr>t\ r^-^oo j^tj-ao

^rboA^

.

20

r^5tVxvAJ^j.ro

<hVva.i'\-r3"a.rrxrDo

r^Vvr^jV^(Y> r^

r^r3^a.rrxA

Vvo<73

5

TX_iwv_:7D

r^Kf

:

^^i^^-A

--p^^ja <7xr73ot.

r^-Av^v^r^^S^o

^rrx»<7jV\r^^ o<t3

oxAo

r<LvA_x_>t«rrx_\

r<^^\j=hci rw.rrx.i3aiw

^»'^

r^vxAx. qoAcv^

r^vi.oc_:73 js^ox.»^

\ r^^o-rDwx_A_

r<^<n .^njoa

^i^ .r^ir^

s^ r^»Sa_x.

^ax.» ^k=3 r^Ar^ .r^.i\r3 ^ra

rw.vA.x3t.r7D

o<h

^^

^jA<73 Arcf vsAxx^i 3o

.r^<7x_ri x.»"\o r^

»

n^"\ UN.j\wX.m

*^( 110 )^->—

r^

t\jm unoa\ ^

T\

Vv-Koxi^ r^roo-S

7)

oxA

r^V\a-»ay

.

•.

^

p-:\\

^o^^va

^—^

.ra-K':^

r'^\m

r^\_2ko_3C=D-A

:

^•Hoxr3^x."73
*

^

^vtd^-a

oAV\

fv>

r^^Vvn^^

>A

rwJC-j-Ko
•.

i5

>Vv

:

UN.

.

%

»

s^"KV\A

r^^o

n

V^-^vAj":^

ocn

rw VvjAO

^ y.VvAo

,ox_rD

.

\;*^

Y^^xm

CY)

.^.rnjt.

n^

"VxV^ oxra rwooi

:

tYir»;^

oxA

r^rry

r«wjr^ Ar«w r^\r^ r^
r«^jj3Arrj

vA r^om
•• ftft.j>

\

%

^oa

.

r^^'^

r«^o .•rwVvjoiAr^
Vv_»r^

.

r^\wr^

r«^ox^
^v^

^\xrD

lOtVjj^^Aj^

.

r<^Vvcuc7x^

.

^"^ r«^\_rQ .r^jio^-ra

:

.

rwjcj^vja o>_rrxjc":\

usArTacTao

r^Ar^
»

ooi

r^jrrjux^cv_rxA

.raoo^» r^^Vvoirar^

ro":\o

:

»._cviOJ3

^s..r^o

y\

vrY*rs^":\o

•\Vv»Vv.r3o

.

.^_Vijt.rrxx.V\ >vr30

.

r^ooj .\\J^^Vv_ro Vvjrw.roux-w.x. ":\avArD

r^ \ Yf

3o

^\

r«^\_Dwir«^ j-td^

r^^A-ravra-^

i^X^<Vv>^ ^^Araja

c^o-xmojor^o

,-\

\ «i<^ \

^

xj-K n-jc^r^

.*\\^\^ ^\^ usjwir^^
» '-vvv

>

-^^^33

Vvooo r«;^r«^s.. r^Ar«^

r«^^

Vv_»oo3 .\ "H

r^^ \j \
r«w.r30-vA

:

•.

*

A

^r^-^.

oo^ra"^

>vi"A

oA":\
t\nr\.

jcj-K

.Vv»r«^r^

^\ ,odojvvvj"a

vrjooao r«^Vvjo\^o r^^orD"^

r^Xv,^^\r3 Vviooa r^-^WiVvVvro

-^•^vm

r^Ao r^^mAcvx-rao

^ r^ A.^ r^^m ooa r^oaArs^"^

v° b.

^«^^.^y

.

chjc-»"\

.

A_x^.rn r«;^

68

rwVvTD^ro oAj"a

Y^r^ r^rh^

fv^ y^

*

^^^r^n^r^

-V %

r^ w i>-y.m ox\*a ^"a

»

r^^m

r^W^ mr^ Vv_ir«^

Xj-S^

^33

^

fv fw '^rCf

:

tJN-jr^-A-:^

r«^r«w.2ko

V\o-iAwrrx.3e.ro"A .^_o_x:x.»":\ooxiax^

vvr^

,^_o\-oa-vi

•.

ojoj

A»^T) \xV^x.vArv

oxjL>Aj":\r«w

"^^^_rrj ri^Vv-V^ >

2

.

.

or^ ^"A

-^pLJuW"K":\

,03cvj^VAir^"A Vv-*oo3

9

rdmoj

rwioi

vv^raje.

r«^vxx3C.rr>-:\

r'w_vx_x_x-=rx_r>'A

.^_o\-va^

rw-XioJ^oA^^A 005

r^yyjjciTxra-^x

.

r^Vvjjja r^^Wio

r^jtjS r^VvA-^A •^-x.v^rnVv.rD03lAw*":\

Ar«^t\ r^x.o5

Vv_*r^ t^^-r^Ci rwV\o^\_w

.^_r^ r^Ar«^ .•.^^oaS
1

:

r^ Vvrrx\oc

oi-ra r^-^VAAjo
r^__ioj

t^Vn^SVv r^^<Mr73om-:\ r^aooVv

r^Vvcvraj^

^tts

oxA-^ r«^oo3

"=V-2w

r^^.V Ti

^_r7D"Ao

^r^ rwAT^
VSJI^

:

.

>An^Ai^

•Hcv^.x^r^-A

*/,q r°a.

K>( 117 )<-r~

^Vvj^^

i^A-^o

irdj^T^-^

f^acAi or^

r^o

rCfVv-iaH '-fc tk^r^m
:

•.

n^ ^vm

jA-V^Vxr^

v«Y=»

^V^

r^VvovxStl^Drjo r^o-^^o

:

rdnoAr^

^

r^VvaA.^.A":\

r^Vv2k.»'\r^

x.»-Ho

r^^tVA..»":v.r7D

xjSo r^^a^rajwx^o
r° i.

r^<7iibr^

^jr^_rrv_x-w._x. i^-^voxA

ax_\-^ ^_so

"^

"^

,<73_\l<fo *<^
•.

"^v^

•.

r<li<7i

r

rdbx^r^

>.rrx.wH ^A.w ^»o<7s

oAr^
.•

:

>-»vcv>

r^JL.^

r^-xAv r^jx.rD"A
A_x-2i.<73

.^_i<f

rw^oSk^

i,.^

vva

.

:

\

s

\^so

^vjn.ro

CDCi

.r^^o\^»y *\
r?^<7x\r^

itstd-^x

-^'^vm

nd\

rrj 9

:

rcf^ »^ vv\

rwrw»^x^ ^"^ r^^\^\ir\y.

\^Ao

<7X.3<.^x\

":\avx\rD

rCfVvAo ^po "Vtd^ a\ rdx^r^ ^-SVvam
"H.»^^

,<7j

'nA ^-^»\^ r^\

^o-v.^

r^A .r^x.^\.mo
.

25

^"a ^mv^-^, :rwrDaw

o<75-^

.•

r^vra

r^iuiw-Ho

\vj3j.^\\^r^'A

>»JLcoo

r^»rw Aa^-^ r^A

r^vv.oe.rrx\ ity^Sjoj

^j-A Vvj^^V-vi

i5

<7xrrxx.i

.

^^_^ \

,

r^A

-^<7J"S-r3r^ r^^o'K^^j..rrx.rD

rAvvx±D":\

:r^"S.»'\jt.

r^o<7J

.,^^aA.m

r^r^
:

r^<7xArw VvoA"a r^^—tajxjrp >Jv.»rdrr>o

r^^":v.b»-":\

^

A

<7X.»Vvjr^ r^aeja-A

0<75 'A^TJ

uN^r^^"^ r^vx.rD"^ "^-k^ y^ t\

.^^<7Xjt5LA

r<f »

Vv-»rwi-\Vva.rr>-^ \_woVvjt.r^ r<l\

>^ ^ \^.-^ *

<7xrD"\J3

:

0<7J

"->

s.

^-^ r^ooo^

r^Ar^ rC^vm
^^

\

r^-KVvoA-^ viN^r^

o<7J 'H-v.J^^,^^^^

r<ljn-»...vv->A

-Tx.s,

'^

r

»

p-^v-^ rc^r"^ \:7Dr^

r^^^..m

^^^^rw^o yj^\^

^jA.^rw ^_r730

.^.vr^ \rx>rwO

o»\-:\

.rwDo-Vro r^^^tv^TTD r<^nAiw

"^:^

><7J

r^^^^v-iw"^ rd_v_xvr3o

:r3^\_-A

or^

^-ttd pL-yA.>£^jr^

i^Vvo.ry\

;

rw^o-^^^-A

r^'\^fVj.-m-^o

Vv.\wwn-r3 ^AAv
.

5

r^V\ovx30"VDo ^o"\a!i.x^o

.^33 -TonjDoA r^rCf* .Vur^ cTxmjcso

oA

Vur<^ ^rbr'^

XA.*n.{v> Vvar^ra-So-A-^

\

*69

^r^ p^vm

^-^x

Y^VvoArrxjc» ^jcd^o r^ooAr^TD -^i>^v\o r»^Vvrao^

^ ^Ar^ j=x.^\m

V

vxrb-^-A

XztxvvKo y^)s\\xx».^ >\

o<n :*-paj\_r3\^ ,<7JO-rDr^ K~~^ "Ts^^^vja
.p-A-^vrCf

^r^

t<*j^a3"\i^

r^^fUxTD-^N

ivv»'^

.

•^Tcxiw":^

r^"\a.i._ooo 3o

r^":\<7xrj

Vv»"S.^r^


003 jcnoVvjt^ o v^-A

r^cn cA

^r^\*^

^^y.uVvrw un^V \. no-^

.

{w\\Aor^

\ A-u-^

*^^ V

«^

v

«

\

\

"^v^ Y^-^j^»r^-^

:

1 ;j

.^ r

^ ^r^

r'^cv_yv.r73

:

"Tv

\

\o

:

^.rso

.

.

r<^ocn

chA

v\-3C-Tx.m

r«^r«^

\^

.

r^ V\o

fv>

\

^ V
»

-^

yrks.

^rd

r<f

\

:

%

•.

,cno

»

^

eDor<w Vvcvrrxx^

or^

x-K-i^i

r«^!A

Ar^

.

\

r^Vvxiw-K^
s,.VL-r73T\

fv%

:r«w Vvcv

usA A-^iw

:

.^r«^
.

^»-^

.^ocn

^'^"^-^v^a.x^

un V\o

r^^X-rrx

AV\

r^A

r^VvArrxX-^*

c^oAcv-^

"V-^

••

AcvA_r73

A \.

As,,

^ vvA rdcrxAr^

r^V\0'KVvj.mA chA AjbVv rwVvrocvi-A

cv^rcf

vv

.^^oAjA

r«wi^i^a^o

:

n

i^^r«^

VvrrxvA-K r«^y *V\

r<lAA^-^

Kf\v^ y\

3o r?lvx-xjtrr> 'H-rrjr'^ >\ rrxvxro -^pA \A^^,^x_\r^

cnVvcvAo

r«^wiVir73"A

r«^ja\ ^o^vfc^vno

r^VxHcv-Vi-A

•\ryw,-:\ r^^jcrxVr'^

v^\

3^

-^vA •H-x-^^rCfocn r^^A

"K"=\..3C.*73

:

•.

^-rrx-iooL-rrj

^-r^

^r«^\jVv*o

:

.\s, vd!rryAS^\-^ ,ch

.ac-»-3C-no

:

--p^vrTj

yvA

Vv_*r'^"Vj"\-.r73t\o

^ocn

.

"0-:^

ycnoVuK^ cKrD

Xra^Vv ^ttjVv^

cvr>^^^ ^Acn":\ r^fv ca^X

:

r«^=rxxVA-\

v^.CY\^\ XAY^ r^A ^.raVvA
25

.

r^iio-rv.i^Ar^ r<^xi^-^o

r«;^wx3crr>

r<^\ \j A-xr^-^i^ ^\^"A

^•^ cTxA

"^si.

^^

^-m s, A.»^cn .^ ^ Wvr»;^

r^^vow Vvcvrrv»fv>^o

'v vv

Vvocn

r^^A \ci^£^rd Y^-\m-\ Vvxra^

ocn ys-»r^

vs-jr^-tx"^

.

:

i^ocnVv^ Vv_»ocn

v\ VvAA_r73 r^^-^jVu

r«w.wj'\r73-A

r«^Vv_rrv

:

Vvir^ r<^ocn

Vv* ^^aVvr'^

A__ja_r73

V\_ir^ .\^

or«^

r^Vvj3^*\_c^ r^ \o

Ai^cn acoA

.^^r^o

.

r^wA-A

AA-ttdVv ^xAcn

^o\^ fv>r730

2

"v:^

^cTx^ Ti

\

V" a.

^cTXj^r^ ,000^0^^-^ r^^o*\fv fv\^r«^

:

"^"^vja

v^yvr»^

oA-^

*\r«^

fY\

^»Acn Vvir^^xjr^o

r«w2^^t\ us^-^ r^^cTaArCT VvrrvvA-\.\

^fvjr^

r^

rv

\

'^

trs^rd r"^c7xAr«^
.:.

>\ r^^wrr»":

\

riocj-^jaA r<^wi\jc rw»fY>-\cv^ ^fVxv^^

c^o-Sfc-V

rd^o

^j3o r^^V-y^^
10

cmravr

tjs-»r^

jcn

c»oj3\r73 r^A.

\^

c^oAoA

•\_r7Dr^

pj^VvVvt«w y\m-\ och .^t^* rdJ^v^

.

5 r^jk-icnk.r7D':\

i<%\

rwji^

:

).^^

118

!->.(

>..r3r«^o

•.

-S

\,i

y^^Am

Ar^

^ ^r^
—^^
•.

.

r«^Ar«^
••

chA

r^r^fv»^

r^A^or^^ra

*

lig y" b.

)^H—

+^( 119
r^VvAjiTaA

<7x\ •Wjt.srj

•-»'A

^ ocn-TD

^cvAV_=3

V\a\o

.

r^cn %

v^^jm

c73l_v_3o-^o

irx-A

"To":\

.

*5o

r° a.

^^

y\.m

.

:jv-sn

v.
,

.

,VAmV\

^j.\.«r^r3 KjcTiAriwlA* ctjA

r^^V-yx-rrj

^fvx^

tjOt\o.jc.£^)uv\-:\

tis "^vjoJEircS

»SVv

un-jI^

:

^ivA ^

cTxra ^xvxir^

i VA

rdircf

V

»

^m

.r3_x.vi

m

"Tv

"^,

Ar?^

^oA-^^

"\

"^"^.rrxV^

ocn-iri^-A

i

,r^\m

r^^Ho.:si.\ r^vjc

•.

.

cA

Vv\rD.^

i

cn-^A.A-m^o us-A r^ocn^-^
C7x.r3^

, v »"a-vA

"^v^io

r^\ un^oA^
.

"-p-^x^

rw^tvmoja-A r^VvviOjcmAo

.•

r^^vxAjto

.t^»c7x\r<f i^vxjAjc. \rpr^-\

v^jurrx-»

y,cv-r73

t^":\cn

.

^»ryxxr> r«^^ ctxm^cTxra

rCf^cv.^Vvojc.o r^^a^iJo.io 90

^aaa ^txo^^-x.m r^^tV-KA.»SVvoc.m rclAo

^tVjr^.^A-»^ ocn r^.rDCv-viO

r^X—racv-wo ^"a
rd-\

!i

us-r73k.^o vs-A

r^^tVj^o-A^ CA

A.A^m

v

AAtxsoo .^ y u^tvrriTx

r^xrD\A

^.jj:xA-:\

r^^o._x«rrx-_>cn

^Aj":v-u

"^va.

>V*n

5

^r^rrxk^v^

och r^wo^S-ra ^.rrx.^ ia-rrx>.XioVv^r^o

% us-r73L.a-vvA

rd)s\^

,

r^A

r^oa_Ar<^ r^'^

r^xs r^-K^^^m-^ ^-^ ocn

r<j^rd

r^cTxAr^ r<^icLxxxA

•.

.^w-K.»

«^^o^^i-a .iwni

r^\K.rrx^^ocn r^"\r3J^^r^cn ^S.^^o

CTX-ra

rw-ir^

yN^^r^":\ ,cnA r^r^ uspDi^w-^ .,^_oc7x^o^\^

•.

uNAitv

r^ocn "Vrrar^ r^cT^Ar^

AAmrcS

r^r^-^

A^

:

v\ •\":\-jcr<f ,^_^"A ,^_o-Acn >^ocn

^.m A^"^^ rw\
\znr<^

i^^o.rxx^ ^roo

r^rd-^, \rr>i<rVv r<ll

A\r^^

.

\

^cnoX-ir^-A ocn

^"A ocn

i^r^ rwAA.

<js.-»i^o

» "->

r^^ r^^A^^

.

<nVvcA K^okTo r«^^rdi

^vra^^i

^ octj-td-a

n-i^

\-p^rc^ r^ Vv»

,\^

.:.

r^^-^cn

ocn j—m-Hr^

.

r«wiaV\":v>;:-

r^rioo.m.i

r«wLx-Vio^ r^^-V-ra ys-_»i^ ,^_cv_^^

,

\-:\

,ch :r«^rcf .^^"V.^ crx-xrDV-TD

r^-Hor^Lc^ r^^AxjLjcm-^^ ^cno^rc^H':^ r^^^tVj^rD .ra-So r^wxm^crxm 95

r^V\cv.^o n. rA

»

'^r^ r^^cnAr^-^

r^lXi-^^-^

>\^fv> .^xvi ^mL»cnV\r^ r^S^\(v>^\^-:\

i^^fV-cordLm

•.

vs-Aj':^ KfV\cv.ur^

,i;\m^

r^^vxiAx.

^rs^":\\o

i)0 r^

b.

\cn

,.i>.

oa

»

Ar^ ,cnoH—»r^Lr3^

\ ..^cv-X-x \^

\

\^

fYt

.^rrx-viVv <^

oja* rcf^-ra-K

*

r^raS och
r^V\^Viii-'A

X»r^rd^

r^^jc^Hja i^VvaxrDr^":\ r^m^t>fy\\ i^^scj-^vxd i^wo"K"a
>

•.

"^''^s..

r^^AjaVvmo

r^k ^ \ ~->tv

r<f^tv_x-»"a-m

^^^o-vch 3o

r^-ACTxran

<^

<

5

>

V

v<^\v

«t\

.

vA

V

\

<v/\ >-\/\

^rnr\ \»^w

nc^

»t\

ocTS

a_k_m'\r«w r^w^AoS -p, s^ x.Vv_^Vv._r73

v\

fv\

r^uQcm c^o\»"\cvxjo c^o\»\^

;

o^^vra^ rd\\^^.=n ,c7JCv^"acv\\o

.

t<^

r^r^__3r> T"^_Wv

.

V

»

^

T^X.y

r^-rv

<\

V

10

^

\

Vv-w-i r^jkTTXje.

^

•.

r^A

\ o.y

\

^•KVv.rD

'^Vvrw

r«^V\cv_v.m.jC7Jo

^m-A

r«^v^\cv» r«^c7xr30

r^crjAr^A

^-^vro

.;.

•VjJV^VvjJ^

r^Vv_x^r^Vv_jc.
%

\ V \ Vur^ ^viw-^vm

-j-^

r^jc^of^o t^ajl^

•.

r^_yA.-_rDO

acVv^VvrTa-A xjrcf

rc^»\A\^^m

c7xr3-:\

zn ^v^ava-^

r^

Vvir"^

Ar«^A

r^c^Y^ -^rwjb
.

r^^ra^o r^rar^ra Vur^ ,mjC7xm

r^vio-\_r3o

10 r^jc_»"^j3

yj=n\rd

c7jVvy\cvr3JC.VvA

.

ocn :-^oVv_rr>

.\ s--^

r<^^c7J

cv\s,Vvkr73^o

r^ro^viw r<^c7x=3 Aj^cts ^^r73.vi

r«^_rrv_\cv_x.\

.

aXva

c7ir73oc.

T^"Kcv«it

,^_o-ac7x.:30

^-Tjo-a

^^wVa

r^»

.

\r>

oxro-^r^

.

C7X_VV - *\ _A

>

^rd \

r«^V_*AoVv_X C7X_\ ^_^ cTxA ocn r^Vvcyv

r^Vv V

"^vr^

fv\

jco r^Vvcv-_i"=V-^

s.

r^V\cvjdVjAVv

fyoov^^ra Vvjcvjc

mo

•.

\

r<^

"^vtd

»3ao r^V\oc7x_\r^o

r^ VvAV\

r^^ » \ s^-^cLacm-A ^jA»r^ ^c^iX^o r^VvcvaAmo
^A r^mcvvD * r^V\oc7x\rw"A r^VvcwacjS V\cv»-^ow\"a

cTxAo

vm

^jC7XjVvjr^

9

.

>

.

C71.

,^_oc7xvm

^ ^ «\v ^

«-^

.

.

rwACTj

.

r^-^^v-y^

r^

\

»

A^

"^.VA

r^c^aAr^

25

^ \\v

fvt

"T^

^-ra

C7\

^m-A v^m

r^

•.

^j^r^ ^-vv l^^v^c^xm

or^

M^__i^_-c^orwA

cnA-^"^
r<f

^

^-Ts.

,.._^v_iC73

jo

or^

ocn

r^o

rwj^jjArxc^ r^iAor3>.vv\

A-ak.

.

.

r^V\cwacj"\

.

rwWiVvm

.

^m

ctj^^-a >c7X-rD

r^"AC7J

V\oj-:\o. v v

\ .—

>

r^V\cv»VvAVvr3 r^Vvoj-Acvw^o

.r^s-Kr^ x^ry

r^V\cvjOJtrD r<l\r^

r^cTj

^_mo

rw^o-H.^ Vvja or^

s- ,^^c7XjVvAV\ rdc7x\r^

yrt.

r^Vvcvj-^cv.vA.A^ "S-xV^r^VvcvjVvAVv
.

.

fv>*\\
.

^j^va

y^v^ Ss^-fv^'^

\r<^-\

^_vA_x-m v^

vxvm

fwAo

"^v^

x\ rx

rvm

^

.

...^o-icn

"->

^-^=^

r^\'l ^"^

r^vio\_r3o T^-A-rx-rao fw-r^rwra-A r^Vvoc7X_\r^

3o r^V\cv_»Vv_iAVv

\jmY^-\

cnA^t-^ rd_mo_\..r>

^_m

ctxjVvji^ ,cn "^v^ ,cn-^ .r^»vyyVvm

^m

^

%

"ta ^"\-rr>r^

:

r^Vvjcj^^vja

00

V

a


^^ ^A^
^rrj-tv

^':\a.r:r>

o<73

^m

r«^Vva*^svAV\

•.

^SLo^v A.i-a v^xli^^j^ r<^V\m.rDr^-A

^-V.v^

.:.

\^Vva._j._moVv_=73 \-r3 o<n

A\_roo

v° b.

a<n

"jvaa

r^Kjy^v^ V\"^V.»

*

•.

r^^^\.m r^^oDAr^

r^o-K^o r<^r^"A

rCT-A^jc^o

Vvjr^Vv»iEVvv:\ ,<h

^vjo-aoA

^r^Do

r^j-^vn

r"djc_SA.r3 at-SLj-m-A rCf\_Do^ .••^"Vttd ^ravV^vra

^A

"vrD

r^lj^.DDorCf

vm-AV\rCfo

.

,<73oVv.»r^":\o

:

vS>.r3-:\o

o<h ,aj3-A ,cn

70^

r^LAo

r^<Ti_\r^ ,<7Joitv_»r^o

"^

a.

•.

\jJ^^<7x_rD VvjA

^-\

fvx

—i-n

rcf

.

r^A

.\

^ r^ V

» 'v

r^^V^o-i^^v-w

"^v.^^

:

,

rd!^

wa-3t.-A

r^w^^^^cvro

-"TA ,cn

.•

:

^.»HV\ ^rrv
r^vjk.2k.

":v.w

"^VwVvo

<hwj^t\.»r<^

,<n

o<no

•^..^.^^^"^v.w

r

a.

.

.

.\ "-vfyy

r^Ao

•.

r^VvjuSoo

vr> 90

.X^,^^vr73 ojtAr^V^r^-^^ .^_av<h"^ r^^tVicVx^

^

A_»r^OwV-m s \

r^^ooAr^A ^f^^-A
01

v^v^

"^-rv.

.

,<n-:\

1

riLio r^^>L^AA.roitv.Do

.

.^. 2i\r73-A r<*lr73avn ifVk^

3t-v\..rDV\r<;:r

^-k.\<n-^o

•.

o<n

Vv3a>ra.y.

r^vvA*\Vvrr> r<wAo

^tv*,Ar73ji.

<7X.r730-vxao r<^VvAr73 r^^^iAr^^-^v orvvxrv
"^v-^

rdXo r<^Aviax.

v^\rd r^rv (w.^\ or^ r<^JV^a.^\

"^v^

v^jm

.^n^^tVTTDo r^ajiv^ro .^_^<7x.v.3o

r^Vv_k_v_»"\^j\_3t-ro

r^A^r<^

^s-^

,<7ioVv_*r^":\

Ji

\ \. or^ r^v\ajt.

» v

^

r^V\a-Sw^a-X-rrv ~v^ o<n r«w_^\^a_3tA

r^Vv^rvs,

A^ra

-^n.rr>

Vvsr^roavxs <73A "^AwVvr^-^

r^ Vvo>juA-»"a

^ro

"\^jv.n

r-^V^o-j^^vw

rC^o<73

10

^otilra r^3o^v=30o

Xx!^w ^so "v^x^

v^J\

r^Kjj^ r^wAraAara or^
•:v_w

.

.<7xr3 r^vvii(vro r^^iJ^^ojt.

r^o

Vv.\oXr30

r^^^jLjiviwO^^o r^^tvAjAm

r^-W y "-> r^o<n r^ y
i

rwOoAr^-^

^

r^X.roa_»"^ ,^^<nV\\.VA>

•.

oos-rv

n-.V-»VvrCf rwj.-=73oVv_r73 r^-rarcf 5

:

,^jtv\ \^ ro .r^wjt.j^vo

rw.wo-\ ^.TTD \.x^r3V\r^
00

)<^

«.( 121

"^vaw

or^ oaA»-^

o<n^ :\ror<^-A

Vv»r^Ar73L3t.r73o

:

26

•vco.r3V\r<^

rwO<n ><noVv»rCf r<^":\arD^ o<n

r^VvjJt-irwo Y^Vv»cnAr^ r^\x> VvvraAo :r"^Vvot-vr^ ^A<n":\o*
•.

rd_-itiio r^V\H-r73-AV\ cnA.»-:^

oi^V.»':^

r^\. fw

^.ra

.\

^

fv>

"^-r^

coA^-ao

:

r^o<n A.A-r73kro

V\-»r«wVj.rD^ ,,^_^nAA_ro-^ ,^_^v<h 3o

r^^Vvaro-A ^^xv^^or^ ^v^-a. och

"^.«ra

.,st.vvj-^

^ivro":\o

r^atAvro

r^\s\Ci%

\\j\ck

r^Ao

T«w3t.o-jc^

w^ T^

m vv V.

r^lX

r»^

<v

*

i^\

V ~n

r^LxJLsu^ r^LicvA
10

Vv»^

^_3o

{w-^

-\

•^To.-ia

^.^m

r^^a_mo

,aj T^^-ry>,\

v\

:

^

.

w^^

r^^o

*.

:

rw-u^-A ^a-i^V-c^"^ r^Vvo^v.»":^^

\tYvrii\\v^

r^^Knv

.•

.:.r^VvxVxvr73

^—r73"\ uOtvo K-s^^-rvA ^-^

T^itu_»"\o^ "A^fV—rD

r<L-=^rd r^ y

•^^03u_\

^"^

ooJA ,^^

rv

oxAo

r^\

.

»H

n -^

T^^o

\

v:\

\

r^r^ \

ooi":\

ra

rv

noo

:

^^m

YyCV-ioxAo .r^^cTxAi^
»

c^o \

*73-^

rwio":vj3A:^":\

c^o"AOoxACvx^

» "v \

— \o
i

^

v w.

r

,

pa .s,HVv":\ *

-V

n

»"Ko

^-\_»"\

>H-»-ror"^ ,oicvA.r7b

c^o^oxicv^"A r^AA_cvrD.\

rCT-^oj

\*^^,o5

.

v^xi^ ^HXtd-^ .•rdiH^r^ ox«A*^cv^^"^D^
"\

*\

^

Vv"\ox-bwVvr^ ,^_cv-iT^\"\ r^ox_\r^ ^^A^"^"^ r^wrrxAaac"^

^ r\

T^^\

9

.

.'r^XA^^Vo

i5

20

^^.=73

rdA Ar^

rwvxjA"Ao

<Tx.v.-r7a

r^»i*rD-.o

^-ra-j^nr^o

s,.

vm

r^oaAi^ r^vv.»

:

r^^fvmjja

r^\-»"\-it.

^ ^y

»..^o-V-TX-scn

r<^.»u ^\»-\jt. r"wA \j\^,^_t^

r^-Xr^

V^ t\^

r»;^ \

:rw\*H^ r^ \o

ox-m

ox-TD

r^Vva:7a\

r^ooo vwy.^n

rwA"^ ooj
jcvv-^

x>i r«^Vvaxr73

.

y^ yJ^-A oos
.

,^

.

^.fc.V-av^-A

r^\^vAo

r^-Sjt.

r^-\-\y "t:\ rCl\o

^r^-^ «^^o-ioj .\ \. T)
"\-iurD":\

r^o

oaA r^vriXx-mo

rwJ3a"\_a>":\

\v\

r<^\.^^"A ^"^ura-A

—»•:%

fw f^ r^^o_r30T\a

»

\

^^oA^o

r^-vis^ "VjJ^^r^ \o

T^jcA-V-r^-^

r^

r"^^o-r73t\

,

rdA r^ V » ^

^ ^-^ r^-vi^-^

V »

ax.sVv^t^

c^i^Y^ r<^»\ci\^ m.\ r^sci-S^

.

.^\-»r«^ fY>ar73a

Kf^cvxr73t»oj"\

r<l\

Vv^r^

r^"\^r^ r^mcw^^

•.

rd!K£^x^o"AO^"\oY<!'':\ r^i^rrxjj3 *^^r"^A":\

^cvj"\o \.

fv\ \"a

r^ V

%rrr\

^osojAXcv»

r^Vvcu':^^ \*730 r^V\or7D"Ao

r^.^"\a\\A
3o rd_ro"\_vi

.•

:

o<T3^ rw.ro A.*vo

.•

Ar\>r3

•SjAjc^

rs^vVA

Vv»r^"Sj^r3

«^^ooxAsAo oxjc^x\

^r^rrxV^o

r^"\m

^r^oA^^

^_x_vaVv ^tv_»r^Lj3"\\o :,"\ot^

^»>A.rv.>"\ ,^_ai05

:

.*\

rv

i

.i»*":v»^

r^ovxs ^rn

oxjMcrocvA_Ao

r^lmaxxjo

r^AooA

V\\r73r^ ^r^"Sjoi\

r^vxkacrrj

on^r^

•.

.

oc7x\

^H^o

^tvrrxx^
•.

^"Vn
:

•H-Hjc.

r^ r^^^jA>^o
v^m tjNjr^"A"\

rw3C.»Hj3

r^^oxrDi^^

01 r

-^(

).^^

123

^^\^^r^

r^VvOwX^r^LrD •Sj^^^rdAo .yO(\axi^vi
01 V

a.

v^^mcL^X ^"^ui
:

>

Vvj^.^

:

^.>\yAr^

rd\A

\ ^Xjt\ r^>(v^"^

or^

r^lsw-K^^TTa \jAjc-a

^m

^\cn

«^^oo^^sr^-^

.y—

* t<l\"A

:

tjyjL.m'^

r^Vvaj"^vi-:\

^r^rT^Ljk^vi

x^r^ odA ^rJor^

-^^rrA or^

Y^^rnAox.-^ 5

.•

rsf >t\oj\=3":vr73

A^mo

ocn \^\ fw ^^

•V x

^x^

^^r<lv^»r^

A^:^.r3 ^-^vja ^r^Xscj^^vn r^Vv\oVu3-:\ r^^.ra-H.rnLrD-A rw\"^r»

V

frt

^t\A

:

^

"^

'^ •^v

Y^

•y>rt

\

yr

v-r73

r^JLvi

:

•^V-

ra.-^ -rTjo

rdA-^ r^oca iv.i^.iw :"\Vviw r^cTiAr^LA ifv»r^ r^^ai^=3.2k.m lo

o^

:

)OC7J"A

or^

:

,cnoVv—»r^ r^ fy>o^.rrx^-^

.\

A.r3Jo.io r^liw-A^ rd'^»^^
,

:

^_x_\.-»r^ ^-"'^ •^"^v-m

^c73w.»dV_»\<f"A

^

\^ rTjo

^ocTV-in ,^_H-»Vv_^-a

.J.

r^^o.» •^ovAra

oA-a ^r^V^^^i^

'T\\
r^__r7D-\_kA._=3 Ai<^-^ r^ \r^ ^Ar^o
^ *<^ \
r^r^ •To'\..yv.m r<f"Acn A \^
^-^^^-ae-m r^ArDO..J3.\"A":\
1

>-Ar^_r73u\o

•.

^mn ir^WyL

._^«T^ *^^

.r^vac»^ ^»C73A oTTOja-^
•.

:

^

.,ocn ^-^S,

^^jS^m

^A»r^ r^Vk^^^ZTDo r^xyLry Y^^XAKiraAo
•.

,^_o_x_i3"V.rr3Ao

.^"^vi rwA-:^

•.

qqo.Vx\^v\oA ^-a riar^

^o^o

o-Vmr^-A ^^^cucraA

.

•.

r^^cv.»':vAi"A

^v-m-^ ocn v^\.rYv
\vjr^!^.3c."\o
•.

o.J3..J3..^

r^_K-xio._A^_v_^o

rs^^ijL^or^o

^Av

•.

c^oSo^Aor^^

•.

c^-KVvor^Ao

•.

•.

r^itojcw

r^\ r^ocn

^r^mcwxao .^ cwAVr^
r^^o"S=3AX^o :a^rcf

":vx.r3

^^ ^oVv

c^o^AO-^^a

rcfrajCT^Ao

•.

25

»":\

.:.rw»"\m":\ r^^"\j"Sjt.o

Ao *

r^»"\":ur«^Ao

:r^JVv^o\ >v»-\Vv csoor^.v\jrdAo
"H

.^wOjcj

r<^o..vx.A"\-r3^.m"^ r^raV r<^\-Kr^

^k_m"v.w.m

\o

r^o

r^^cvxm

:c73A "aj.w^r^

rdA

ao

cTXj^mA ^.A^rdAo .-^r^.j3^

^_vA^m r^cn

r^VvjL.vA-A.viVvjcm

r^\cv!^A

^^

\mr^

c^oj"\r^o

r^cn r^rTaAiw^ r^^^aAo Y^^vyr^ rdmojA rwvvjje-m

:r^^A-m ^oA-^

1

^m-^ r^^SKdxi^j {v>mA

<^o»"S.j.jwAo3r'wAo c^a.xmo.Ar^o <^OAVo"^.3o.mAo

ai V

.^^-a

:

•.

r^--»

•.

rw»v^m

—!^^—X— m

jc

(^o.^^-AO-AorCTdvAo
QDO"K':wiio.=^\r'wAo 30

{^."s^S^ A-ra-.rtciA ^^^-S^mrw-A-^ cv-wV-mri^^A

^A^rdAo

r^j^^-S-^ T^r730^-\-:a,\o

yrt, s.,

^A<73 -TXiwo

c^o-»"HcvA-_coljA «^^ooX.:^

5

m fw
\
^^^ ^\.mr^

«^^Or^A-^

•.

r^v V

"\

\-\-sr>Vi_m r^A

;r^V\.fc..v

r^.r73o.

"^-VAO

A..fc.^cn

^-soo

:

v

n

,cn

r^VvH

•.

*v

fw
\

^ tj-^

r^ »-vv

\

»

"^v.^

.

if »

"^

r^\

"yx-jc

»

\

r^-TD-K

<jvVvjc.rrx.3cV\

Vv
•.

^

r^vv A„y.

ye

.raVviv

,c7icL\r7D ^rrj

»<7a-»

m

.

A

\

y.

UN_rrxA.jc.

Ar^

"v^

r^Vv»\wr^
•\»s,

y ^ v\o

rwAr^y.

^rrvs,-^

^c7x»Vv»^
r^Vvrrx.3f v\

^ocT)

^»-^

^^

,cn

,

.

^k^rrxac.-^

.r^ooo

v ^•^jg.

Ar^ ^C7x_r3
unAj-a

rcT^^vSs.

usA

:

r^r^

"\jl^^,c7J

...

"^V-a.

-^nrrv^^"-» r^acj^ja r^vvi^

A

.:.

^cn

"^V-^

Y,'^

T^oA

>-v=n

r^Vv:3a!^Q

~^*

un V\oA-^ r^V\cvvir^^
r^S.rrxra

rd^^^r^ ym^r^-^, r^lms^S,

Vur^

-^cTXik^Vvrrjo

oajL-coQ-rvor^Vv >\.rr> r^_»Vv-.-na.\^n ..^^arxj-^vfmcvx^
T^.a."\-»\

"Hrrsrw

rdmAr^ ^rn

.:.

a5 r^-v-rrx-ra ^tV-ir^ •^-i.A-v^

Vwr^

"^vrxiwVv \*^^rcr"Acio

c^or^ V\cvrrxxV\

.:.r^\ -rx-yj

y.

^n^s,

r^'V.rxx«xm"A ^ra.s,

us.

"^v^-^v

r^»fv>-Kcv^ VvjjaVx"^

r^ij.vA.3C

>^_cv-xx-»-Aoaxjo ro r^-raVv-:^ r^c7X-r3

r<l-rrv

^o^^fvw

oj-a r^

«^^cv^VvoA-^ r^V\cv^Vvoje.

^ctxts .^vj^

.-^"^173

•^^cv-iCTxAo Vv-Ar^ jravo

r^o

^-^0173

"aja"^

r^Vvcv-v^r^-^ rw_xJcvAJ3 r^raVvcvo

«•:%

r^ » \ \AorwO

fY>

,^^c7x\^ \o

Vv-mL_Wv_x.r^ r^ y »H.-P rwVvcrx-TDr^

^v (v\ "Taiw.so ^r^-A

\_^

\o

^.ttd rwv.vot.Txr3

r^.vA\

y.

.:.

.rs^Vv

fYV

r^}[\\.T^ r^crxAr^^ r^xj^

i5

9

-KX.^

r^Vvo-j^JViA

^cTiA ^o r^v^

s,.

^r^-^v

^iv^

^

^^rv^

>-A .:3cn-jVvr^":\

^-»-\-»r^

\

.:.

\ ^.^o-^ y<h

CTX-X-^

\

,^_o-jrn

o-S-TTjr^-A

^craojcujD

^-^ C^Ot\C7X-AO

r^o^\^ ,cno^r^

"^v-vio

.\ s,

r^"^<7J

.\ V

T\

10 SK

or^

r^^rvjt.cv\^-73

r^r^srx^

.

r^O^rV \

\rt

-Tn/\

t^Ao

r«^ Wiiixvi

:

.

r^^Arrxac

rcfV-v.\r^ Vv^snAjt

r^tfYvv^ VvoA-^

:

r^n^x^x^T^^

03

r

fl.

Qoo__A__Doo'^or^Vv

m

j-S

\

i<^

r^^\.m .•r<^XrDO^o

A.x=D^A

r^^S-s-A

r^-^-vjco

x.»"\ r^r3.-X-ra..iA

^

"Sra .<yk

c^oAo^ :r^vi

ax\

.

r^\i^o

.

^o-ir^\

cnVvo^—K^A-rDo

^j^<n^o

•.

^,^"?\

.

r^_^":v-»

:

rCrJf\>rD

r^cD"^

.^_o<Ti-»i^-»r^ »^^<7xA_»"a

^

s. \

r^Vvo \

»

^

Y^

^":\

•.

^

i^j^vv

.

r«^v

^

^jr^

^ ^^

o<h"A

•.

y vAVv_m"AO
.

r^A-at.

..

r^A

-V

s

rnr^

A.^

.•

%

^r^

^ ^s.,VvVvro r^^oiAr^ ^ro

r^VvA-»"^ro"A c^o>\^\x^ rs^-Sj-HA.^
^.a^ :r^Ao-:^

^\<7x.rD

r^^Kn

^o

r^"S-jD-»r?^

o<7J^ ^tv—»r<r

r«^i":vjoo.^o

:

r^\_r30^^_rD0
r^i-^»r«f

ir^ ^so V\

r<j"\":\o.^ "^ArD

.•

i5

» v ""-i^a

r^V\^\-^^"A

^m

r^y

.•

»"=^30

^p3L><7xrD 20

^\jr^

<73._i_j._v._rD"A'A

"^v^

rw3t.<73

Vv-aT«^_Doo.rrxi-A

r^x^HjD "70^

rdjtj^jDA

Ar^A

<7xa

r^.jc%\o

<73J.rrj

.

.

Av^"a
"^vjoAo

<7Xi*va.o^":\ a5

rifVvrD-K

r^LjL-2ko3k!^r^":\

r^jux^<n"S-S\.rD ,<7JoVv»r^ ^.rn r^vV.":\o

*^^a_i<h rcfVv slo"\

r^cfx^

^m-A r^V\o.rDA^o r^Vvo\»\^^

\_rD_^_i r^V\o\_» Vv_»r^o-v-no

<7x.\o-:i_rD

.•

crxxi^

)s\.jkj^)s\-\ *

^-tk

rCjc^iAri^-iA

^JvrC^

.

^>"a

^_jjjq r^^avmL»<n":\

r^.viJoc-m .^o-Xj ^x3o\9^o r^rD"A rs^<73A\^

.^

"^^

m.\j"A

r^^^r^

.^^"S-^x^x-AO »^^:s^"KVv._i r^Vv

r^Vv_x_rD^ r^_i-j^v_rD <73^\_^a ;r«^<7x

^_m

>x.*^":\

m\

rs^A.A.^Vv^o r^V-»Hj3^

.

,^_a_^_Vj"^ r^3t-»"\o ,^^o_^^

:

r^^rD"K

.

r^^Hj":\

Kfocn ^ifv^ r^VuSojoA ^a.

,^_^<7dA p-A\o

^juA.»r<^\"A

^"A

,"S.r73

,<7JoV*r<^ r^VvjCD r^Vv^v^-A 10

r^ooAr<^":\

j-Xj^ ^"i^j^iAr^ r<LaD^.a.J^

r° 6.

5

r^oco \.r73r^ j^Vvii c»or^Vva.rrx.jc^ VvoA ^:^ A.^^rp

r^\xxxjm-\

52

r^-VroA

r^rDo^n

j-vso

.|.

-^pLjL.^vi

—aa_vi

r^^^

c^ojjMO"Aors^^

^Vro-^ rd\j-^ sl»\ ca

r^\-x.r3

.,

:

r<L-».

A»a

Aoa.=3 T^-»njo

rcT^j-A-A r?^\j"^ xj"\ c»oj^r3.i^ors^
r-wS-j-^xn

—n.^

v^L-X-jt"^

*\

VvrD^rrj r^V\o"\VvjC7D

^a
r^^^vvi

r^

v

vJS^

r^m\r^

%r^^—»\)s\ jtd

!^o

rcfoviVu rdyxi^rrxrD

.

r^^S-Sjt.^

,^_o<7xrD"A
:

"K-aVv-x^i

r^-\j"S\^^

io

r^-jo^-Ax

K

m\

r^V\OA"V.r73
5

^

T«^

.

^

\

^.^ r^\

"^

m

r^Sa \

.

r^

.

"tj-^o

.

vv »

r ^-^ vs^r«^

rcfivS

\

u

r^:yK ^.^

.

r^S^^

\

V^

oa

V

a.

r^^VuTD-KVv "v^ -VAi^ri^S-Sjt^-A ysjr»^ .r^^\xx^\rn

,<73oVv-»r«w

r«^

ijN._»r^ r^^^rv.^^oc.ro

x<!\

V^"^ ^^

w^o-riVvo^Vv-r3a_^':\

r^Ar<f :p^\fy> r^vA.iAx. r^KX^"\o^-:\ ,ooo\s, r^^^^mr^^Vvm-A ,03

r^^g-^o

^

. UN Vv
10 ,f

\

frto

^^ v^ \ •TX-^

»

r^^Vv^Vv-K-rn-^

"73

^Vvr;^ Vv-»r«^

fYv

r^VvoJ^o

s. •^vj^w.rTa

V

^-^-^Vvr^ "To^vja

"^V-x-ra

fy)a-\

.

r^VvojcTX.:^

» ..^^^

ociS-^v

r<f^^»vv

"?l_^
v

r«^.»Vvo

^o
^ \

r^s.r3\ro ^rn c^oAoA x.\^V\r«w^ r^v^r^^-A ^va ^xxm^cTxroo

r^^

\

^\ \^
:

i5

^-A o<n r"^c73Ar^

r<r.;

r^ooAr"^

r^\-x^-^ ocTJ-^

cn\ ^
r»^

r^Ajso-:^

y

»-\o

\

.

r«w»vj"\_muro
9

1

.

^ \-^ uN-»rcf
cn^^aAO ^ y.VvAo

r<f V » V

r^jcj"\o

r^vvjjt.ro *

\

^jwU

•.

»-A

Ao

^_m
.

^-\

,

\

^:^

^^

.rao.rv s

rv y. r«;lAj3

As»Vvr«^
>

r^-^-xa

^

Sic ms.

»

octj

•.

^

.:.

fY>

,

»

^

bis;

octs"^
:

r^^»-AO

.

cn

prima

.

»

^v_x_rD

.ra^-^v
c^aArri-^
^»-:\

"^va^

r^Vvo":\-_vi

rw^o-j3^.ax^r^-A

»

r^cv^;:^":\ ,c73oVv»r^

r^w^c^xc^o r«^oja>i^xSir^-:\ *52v"6.
oc73"^

r"w.xJ»yiO"\

r^wrrfcmora
.

-^s^o

r^-^r'^1^
.

r«*^"\roA o-Aor«^

c7xrojc '-p\'=n\^r^-:\ o^S^-^Vvriw

yxjjx^r^o

^

:

.rao rv \

<7Xjrrxx\ a\jQ

.

jCoav^oa-A

r^c73 ^"Sraifvx^r'^

yr.ri^

r«wj.j.yiO"K

r^^irviAcvr^o

.

r^irvs..

r^r.i •yx1c73.ro

r^^raS

y3\ v^ %\

\ VV\r^-^ Y^\\v^

r^-K-^^cv-ifc.

:

r^^ovo^sA

r^TD^om^

r^-rarw r«^_3C_»"VJQ ^_rr)

'XJiii^'^.^

20

r<!uj\x.-:\

r^^vxjAx.

j^cocj ,^jS.roA r^r^^o

o"\

.^^cvA^^o^-a

r^-^,\

.,

r^^S r^-H^wOx^

:

-TD"=v.r7T

r^y

:

oooAoAo r^v^cn

rcfVv^v^

.

.iw^\-jVvr«^ --p^vn

^.rrj

i^"vA,o-io
.

ocn

H^\.rD":\

^m

,

^A^w
:

^n

c^aVvvvV^ae.

\y<!\\.

C7x.rr>

\ \ r«^v p-Kcv-^

\ Yy

^\_»0"A":\

r^ »-vro •g^s.o

c73Vv_x_rx-r3

vice iegenduQi fortasse r^

r^\ nSo.-^ :\

-^^

127 )<-H—

.^o<7J r^ %r^
:

^i^.iH3^f\-i

r^v^r^ r"^r^

\xV^<^^

\<lx.o^(v^Xr3 r^cnArC^x r?^^n^*-

xj=nj^ aA":\ ><n

Y^^ ^

>^

r^-Kor^

:

r^X » v

ooo c^aAa-^ r^3i.-xA-x.
*

53

r° «.

Qtxjavi^^ra

i<jAonHr3

*.

r^-\_^^a_xA Arw:\ ,cn
:

.^_a_^^cv_ii(V.rDaA_'A

.

s. ~->

•.

:

A

^\-\^

•.

\

«nry>-:v

,_^ ^Vfi

:

.

y^y

\-:

>

S^ r^lA-^

m

^_v-yi

•.

cow.rD

j-H-rjo

r^cTiHo^ra

"\j^

.

T^\An

:r^^^

^A

r^-H.,»":^"^

i^ArDoA^":\

kIid^a

y^Ksl-^

i5

^"\A^_iVv_r7DO

.«^^oaAj-^

,^_aa.^a\^rD

,<no5(V.»r^ r^-raS 20

^_x-ia ^_»'AA..yiVv-r73

r^-T.»"^

y^^xj^

3tj"So

rcSj^ xj-ao

rdVvxjHjo

rCr\»"A-^

r^"\j-:\

ciDaiC3.xioor^

rwV»r^ VviCTD^Kr^

rC^ur^ VvjOT-Hrw
»

a5

t^3Cj.jtjD <50OArDCur^\

y jd r<^^ r
.:.

y-T^

o

^vwir^ ^ui

^v.a.

r^Vvicj^vJa

r^Vv_rD-\ r^S-jA"^ r^S-»"^ 3C-»"Ko r^ y

CY\

i

r^^rvj^vxAjco r^j3jAoVvja

r^Vvo^-vio

.:.

r^

.

:

r^cTxAr^A ^.vi ^j^^x^^ts

.:.

•.

\-:\

t<^v»r^ >r73Sr^

r^x.rDa.^"A

,"S_ro r^A-rDcv-^":\

^

ct-raS-^ r^wArcf

.:.

.:.

»

,,_^viVv.mVu r^r^^^x^

r^JiLvi

i^^-V-x-at-ra

r^rrxroL»rwAO

r<r^!U.rD\

y

r^\ »\ ^ o^Ho

5

*d oxjacv^^-r^

"S^^

rcTitVA-rij^

r^^o.rDj.^ ^\ ,^^a^.^^-A

r^Vra^

r^\x^yL

r^^on.^

.^":\

r^o.A-x. T^A-^ ^_j^^_5L-yi ,^^tv-ir^ ^-»A^_i3o

\.K^w

^ mi

•V-sov-m r^-ra-K (^ax^^iVvrs^

r^^ofwra *

^„Ki^x^rr> ^-A --p":vrr)A:^ ^ro

t^jJiraA

Vv»r^\yir^-A

r^crxAr^lA

*\

V\o..rr)":v-rD

r^ .y .«nJa

rwV_x_*n-ja r^^^V-iw":\

: -

rcf^\-3t.

r^^o^oxxw^ ,^^^\^ fv>r^

r^^-\^-\ \^

(v>

oo-V.»^

r^)sv.yc^'\^x^

,

rc^^^

r«^"\<7xi3if\Jtmo

:)^jc.Vv-^V\rc^

^

\ \

.

^cn

r^vx.i':v.:73Lj:3:A

^oa.^avrrxiJDVvrTDA

*\

r^vxrD

^u

"S-rD

r^-^ur^ Vvicri-Kr^

x.»'\o r^.».jcjD
.:.

•.

x^^r^

r^-K^^r^ 3o
)s\»:6o\y^

1^( 128 )<-*—

^•S-m r^

i

^o-^-^

r^\_»"A x_»"Ko

rcf\_»":\n

.rwkrrjoS

.:.r^"ajr^ Vuz7D-\rCf
5

Vvm\ac

.:.

r<^a^

•••

•••

•••

•••

••

w^m \r<f^

•.

X-»\

r^\_»-^A rwV-»-^
10 r^^j-^x^
>"H_r73

r<f\»-A

xj-a

r^ \ ^Ow^-=\

i

•••

•••

CDCi »

.:.

^,fY>or^

r^^^Hj-^

r^jQ^^w r^vfbv^o

S_K-V!^.^ »Vv^
i5

^-rrj
^\2i
.•

•••

.^j>rnA

^\>»"a

r»^y

»-K

.:.r^fv>^ ,\r7D r^wvrao^-^

xja

QoojC3aAr«^\

.:.

r^Sjc^ ^A<no

rwOiAr'^ r^^ri^w

rCfH'Sjt.r73

-^ r«^Savr3 r^^racn^^vAA

r?^^^rD"\
.

r^vjCD

r^VvoTDAA

y^^»v^

.

«^^ootA

.

^rn

r^-vr^D

r^^vxi^-H

^Krp.^^ v^v^ oa r^racn-^^o

axj\-^^r^"A ^.y^ ^vva «^^o^^aiVvraaA- A.A_r7Do
...^arrxiAjc.

r»^ rv fYv

^

\r7Dr<w^

^ »Ac73

rwV^r^

r^H_^—

)

.

:

S.rD^^rrj

.

r"wA^\-i^jrDO -^":v.ro

^A^n r^\^

r^jt_»"\_Jo-A

Vvjr«^\ s,^XjVv^73
je-»"\

.•

o"\^\

r<ljc.»'\_x3

v\\rrxr73o

^

r^^ra-S

r^\^»cn-A

,aii

r^^.y

*\.i-:\

c7jVv:\ayvrD
Ar?^-^

r^vVs.\o

r^w-vK-Aa.^^

"^Vj^no

.•

r^m

r^craAr^

rwAj.ro
,Vvr73r^
.

r"^vrD\

r^x^-Avro

vv ^X^Xt^ v^xs^r^

rdxrpj r^jArwA

r^ra-Ko^ r^acir^-^ r<^Vvo\»o

Sic ms. ubique.

.

r^jtoVvAVv xj-S Vva-rn-^^ra

,^_a^A»":\ rC^v^r^wX ..^^octxAj^

r^lvio-A^

ocn

A.::va

ocn pLj^_c^ rcfVvjraS r^Vva-V-rTXjwP^tV-ro .Ns.

r^A

9

•••

r^:mr<LcD v^\<\^^ r^^rvraVvrQ-^ r^^^r^^-^ rr^stj-^vxa r^Vvrrxra
vsjrw-A-A •^"^rTD

3

r<f r\

,

•••

•••

% r^w-^o fv fvx-^r^-A

.:.

•S.\y'\

•••

Asltd x^^vjo

r^^y ^v\\r3

r^^^^-^-A-A

•••

•••

r^rr)^\rr>o *

>A..na»

r«^_x_x_5t_jo

cn\.:^r30

.

r^^cTxAr^wA

.

wojc-ma

^cnaicn^

,cna»avA r^-\j"\A_^

*

53

r° 6.

)<^—

1^( 129

'53 v°

a.

T<^^

:

x^\
.

t

;

^

-

^ ^ V ^tv

V^^i

r^mo-ro r^A-A

r^V\o<7XjrDr^A

oAj-^o

^r^^^^jco

Vv»r^^a2rxi-:\ .^^cuai

.^oScrx-iV"^ ^-A3A ^-sA^-iT)

.

^*"\XjC730 ,^^itur"w ,»^\rr>

"a:^

g^roAja

;^

«n^^^m-A
,^^.aA

:

^xs»^

:r^\jm-^
<n.»

AV

:

r^cn r^mci\

•.

r^se.<7}
.

^j-A

r^rp^-i

r^V\o..K rv

,<73

%

.

»

.

-rv

-

"^^^^^^s^

.^^^r^V\Vv

i5

^==>^ r^j^-K
r^y cnrrys^ma

r^w

^o-ao

,^^Vv>,\.^Vr^

.\

*

^-a ^60

Vv*r^xx*-:\\ 20
.

V^r^mo-K

;

vv

^Ay^

^

r.\

.^ Yy

\<f"S

ctxX^ "7^^ yxcY\^)s\^Q

.

r^\jm

r^w V.2k,o":v\

rv

xA^K

^

.

,^^ci^r^

26

r«^<73

r<l^\s

^dn .^^r«^ r^ Vvxao

^v^ .r.r^yvia

,<730je.Hjt.

^acro

r^A

x.VvakVr7D"^o

\tS Vv\.rDA ijxi^mr^o .Vojc.

cw s^-a

^ttd

.\.xrDr«^V <n\^-A

m

Y,

i<lQocvrrxj

r^Lyvi-^VTTD

.•

*\-a

r^rDO<7x» r^crx^r^

XXXVII.

r^cTjAt^-^v

usjr^

^jCTa-^vr^a

r^^\rT>o

^->^

r^iVvH.^

\j\<r^ cnA-aL-A

9
SYR. B.

.

r^^

^-»\_rDcJM.-ro ^":\

V-^X

..^Vvjr?^

'\cn ^jA<7xrD

r^Vcv—Yy

^r73

.^ Y^

>->a.» ""»it.o

.^^aroLkX^Vvo

r^-A^r^-rD r<^\^nrd ^jN_*r^

Y<f v\ >fk-\

r^^

%

o

^^'^fVA.rTaijCTjVr^":^ ,<n

r-^
>

i

S »\^^v:^ .r^r^.^!^^ A\yA r^n-Ka^

ciacvxXiJO-Aori^Vv

.

.r<^^xrDj

^^^o-ir'^

oi^x^r^

r<f Vvoji^vrD

r^r^^-^S \^

VN-jr'^":^'^

^

r<^\xy^x<^

r»^ VjLV^\.rr3o

••

r«^'\"Sjc.rr>-:\

Ai-A r^Si^ rcljt_»^vrA

vy_*i^"a-a

r«wA

.

A

.

r«^m\oj3 cvTD^TD

r^":\ju

cnSvV^ .^_o^r^

^^^^.at-^

va

\"->

)s\c\\

i^wA ^rn

Y^-^oi

r<!MAjt.m-:\

r«^-^j.\ <7X1oVvj^-a .^^Vvr7D":vjb

rd^-S-»-HJ^^o

.•

.•

oiLA-S-raVr^ .^jfv\^r7D"A o<73

.

r^Vrrv

r^jco-r73L-rDo

v° b.

oc*-\-:\

r^^vraVx.rTjo r^^^cn-K V\o<73

.^_a_rr3^\-X3V

v-iuJD^i

r^VvaicTx^

;^_a2L*Vv*r^ r^rD^^^^ZTD^

<7xjc^i J3<7Dl_»o

53

.

.

i<l*<7i_rDr<^

,

'^

5

dV-ar^ o_i_i30

,.^_a_^—X

(v>

Ar«^o

^cTxrbr^-A ^Vv»r«;^

r^^\>£b Vamnra

^ro-A

r<^x^ A\yA-:\

;

r^jHjo

c^o^u^^^-xioo r^-Kor^-co .v

^A-vi

V\o-m":v.rD

:

Ci^jyy

r^Vv.r73Lju^yA «^^.oriVas^-A ^VxTd
.

^vmr^

r<^rx3C.ovi >vfb "^v^

ch\j'^

r^^isx»

r^^xo^^.^rvrTa-Ao

r^noS^o r^Vo^H

a*ov\ r^TD-A

r^VxA^SVvA

"^v:^

ifV»»r^_xiDa_r7a.io

r^w^y^

rCfVvavrrxscn-^

^\ ^ Tv.Vrri Ajr«^"V£^r^

*

^m

r^im

S^

r^V\o-\»-Vr73o 3o

r^V\Hi»*-A r^Vcv»nji Ar«wA

*->{

)<^^

130

.;^^"i»lCV.V^^A C^O^A^V.^ ^SO Sa^^^^JOjJ ,,^_a^\jt\
;

.^^Vvir^ ^jjt^rv^Vvr73 r^Vv\»\at

A_^o

oaA
5

.

'^

r^^ ^

^ ^

..^ocmo

y\^

•.

:

o

^

vv

y

"^^ ^ ^j-j-KVn

r^-^

» *-»

rcf ^cvj^rb

5C_io

r^

.•

r<f V

^r^\

^Wi r^»^"\o r^^^UA

.

«^^ ^ \

r»^

v

v

Vv»r^r73Ar73tvi

^

v

V

i

»r^

»^^<n \

.

\

'n

^x^X^-^

»-:\

s^^

^cv^^cv\^

V *^ r^-^i^^Lx.-\<\

oi^cv-rTji

.

^

^^^^jv

^ ^^\

.'v^r

^-rvo

>

cvx

%

•^^

^A^i^xD r«^Vvrxrv^\ ^\rDt\Vvr73 *56

_o^^oc7ir3r^"A
y.

r»^

w^oxA^

rs^vN^,

r^ ^v^

*-a

cnA^ ^pn

vv» y^rnw^ra-A »^..0^01

^.i^ ^ j^Ar^

p^^-raj r^Krrxjc Vvxv^Vv

.

.

rd^\j3 \L\<^-\ r^^cvijkr73\r7D
»cv

r^-SmcvAA r^-^

rwVvo.j..3r)t»oo':\

v^^jird y:xS^\ r^<7xAr«wA

.•

r^A-SL^^ oxA^rajo

r^r^i.^^^ r«;^r3vA

T"wiA_x.":\

a\v\-^ ,^_cucn

r^V\cvvz73w»cn

t«wV\o.Kjo^:\j3A^a>-^

v\

^"A ^vi .»fv\»*\*73

rwoAwJC.

^

.

»

l<^-T^>fv%~->

.

r^\-r7T ^-^

rs^i^cvu^

,^_cvaAj-:\

.:.r^rriAje.
«
1.:.

i5

,"S..rn r<^V~^oA--:\

r<^v»r^

r^"Sj"A-A

ym^r^-^ r^^rxx.^^

r^"\j":\

3C»"Ko V^X.k.X.J3 2t\ne\^^ fvirt^
.:.

r^Vv ~TA K?v_»"A"A

jcjSo

r"^"S-»":\

x<^

}[\xon\rd rd^^xra

r^^^Varcf

r

%

yr

^^ ^

n

i^

.:.

20 j^^-rr)

r^\

"-»cv^"a r^^Hj^A^^

rA»"A

\.r73

r^vracv^"^

r^"V»"A":\

95

.:. r^':^

r»^

y

»

»rcf Vv_i^r73"\r<f

y

r^"Sj^voc-»"\o

r<f y

r^oxAr^"^ r^V\o —>

r^

v

noon

)s\s:=n\r^

i^^jr^ V\xr73"\r^ r^viCD

.:.

r^"\—^-^V-x—^^Ko

^

x_»"\o rdx-joc-xs oocvxracvir^v
.:.

r^ (w

r^^r^

vx'^

>"H-r7D

r^

v

»,

y

n

t<^"\"ajr«^

rwV»r^ ^(Vjoo"\r^
»

\^

^

~-tcv-^":\

^_v_vicv»

t^-V-j^A-^

..Xra.\je.

*

Voces minio scriptae.

scripta sunt.

^

Nomina subscribentium minio

r

a.

)<^—

->«.( 131

rd-rar^

:

v^Vv-rDa.^o T^jc^^aja

r^'\-33.jw.r73o

r^Vrar^^ t^\»-\\^^o

,"\_m

T^\x.o

^A-»"^ r^\j::7x\

r^x^\ i^>ao"\

r^ajixs^Sird-^,

r<Ajcrrxx.rr>o r^scxjtJbo rAj-:\ x-a-A
.:.

:

oooj.^o-^or^^

r^^ioVv^r^ ^xra-A

r"

ft.

r^\r^ ^oA"^

r^^xrajcVv

\^r<!!\ {w »r^-A <73^

^ ^"SjryD

v-ravw ^Jrar^

r^jJL^ >A.tS^^ cw

» fn^KcTaA

r^»<7DAr<f

.

56

^rra

'TX.tnja

^»\.A_i -To^raV-^^* rdra-A

»-a

.

ocn'^ ^tjAj-a

r^\x.

-AVvra ^ttd rdocoLio

^v •73l.»<73A
,

o<73

\^-Ko—xA

.

,<7ja_»'\j.-io

^a-a>..ro-:\

vif\ ^e\

n \-A

r^cicn-^ci

A..^ r^jAr^^-A

rcf Vvo-v„S^-A.rrx.r3-\

*^^.^VvoAj-\

A.^ r^<73A
\ V

:

"^v.^

^^^iajui^^Sjo

^a

r^.^»-:v»

^-a

>

r^\ci. V

"73
>

-

,^j\

V

.

^

A

rv\\e\ *v

»"H-r73r^
s.,r^":\

.

r^<7xAr<f

,<73ajorxj..j£^j

r<f

r^^-^

»-a

^-r^ a.i<73

.\

.

.

^>..

<y.»
.*

:

•^_cAv_ir«^

Ajr^"\.ca»r^-^

:

.

r^Vv^"KV\
:

1

vyr^

rv \-r3-A

,^.^Ow2k Vvo.ro^i^ .•n

r^^wjAx. r^Vvo\o\^^

Vv»r<^^arrxi ,^^^v"73":\ rdyiO"\

r^Vv \

*\

^^^^r:>t\ r^SioSA

V s,

V\Sj<. Vv^r^T^^j^x.

<7x.viO"\

ooSvV^

A.N,

> v\ >

.v

-^":\-r73

.

,<73ojc."\^o

VvjAa r^H.ror«^

»^^ ^ \

r^^A^S-i

^vmrs^ Ar^ ^»\mr^ci

r^V\arr)":vr3

^

:

.^^o^ctdA

j^jAr<f

^^VvA^^jt.

o<n r^v

r^jLr73

r?j^S

.

o

rduao»^ ^rd\»-\jt

,^_o.2Aj-:\ r^3C.»n.x3

^Owm^rD

i

.

r^A-A •\-xJ^^A. ^y "^

r^"\-^^_ro

^rn-:\

r^:^»^ ;^^Vvxx^\^

s, A^..i

.

T>^.v>

2iL»rd\s^r^

,<no—V^H—X. ^^^ ^
:

om

r^r^o

r^vV—

r^V\ojL.vjcA r^.».^A Ar^-A

r^H-a.ifv.^-^

.

r^-^jixj-rx

r«^r^ r^oj

.^_o^\j-A .^^o^Vvoj^rao!^ VvoA <m.r3vrD^ ,<p
•^^OAcn

5

r^^^^-A^rT^-r^ ao

r'^V\avro.»<73-A

r^£vi-:\ ,^_o<73j!vr3-A

x^%fny^ r<l\ciJ^

.\

y »\r^

r^j.AiO"\ r^ Vv^.J3oo r^yv.Vj
.

r^Vvj<n "irwo r^fVvjcWjAx

a5

^.^^V^Vv.ro r^^xrrvxX Vv^<n"\

r^"K<7xj_ro

^r7D":\

^i_vv-ir<^o

.^

o<n .\s,
.

\."A r^^V^^SwV-m
:

rw^^axA-ir^^A

vK.-^Vvr»^ Vv-»r^-io..v-i3o

r^^^xAr"^ ooo y^_»\.rD % r^^[Vxi"S.ro\.ro 3o

i<lAcv_^

:

r^r^

•\_r3o *

r^Vvjcmux.V\

j

j^v-^^o

1

1^{ 132 )k-h-

:

-^^vraX ^ra-ry ocnA

r^jcj^vja

o

r^-^o

r<l^\-j-\ N^ *\o

.:.

10

cn

^

\

^

i-=\

s.

r^v

1

5

.\\^^

:

.ra

.

^^

r^ \

r^Vv^o-^-A

\

\

.

cyjWm

»-^

v^r^

(Yi

.^r«w

.•

:

r^-vjcA

fy^

AA_r73

r^"\.-r7D"A ,cno-L_*-A":\
r^^^i^-rx ctjVvoctxj-V^o

r^r^

r^o-vx-Drj ^^^oA-^
:

"t>

r^o\-o\x2k.

r^-\^

un Vvojcj^voA

UN-ir'^

<v^

ctjVvH^

r^^rvjc*Hj3

r^wvxjocrQCD-rN

:

"-i

c^djAt^d

r<!\^\^

r«^o^o\x:^ "vrD^Vvo

.r^jcjuXja r^cTxAr^A ^-pS^^ c^o-Vj^oA\ r«wjjoA_o\A^ cnA

^"A

..^^cucnA

.

r^v»V

,^_o":\r«^!rDOJ-A

fY>\a.

r«^rQ^\ r^oxxrsowSir"^

.;^Vvj^ rc:^ rooyV^r^^o r^v-xryxat-mAo
^•AC7X-iwdV.roo
^va^
25

^

-

^rv-*orn

^xiir^ ^craAr^wA Ai^-A

"^v^

ocn

octd^a

^ojoMO-rxor^^Vv

i^Vutd-SVAo

r^VvH^fY>

r-wVvxiSjAr^

» fY)

C7XJ=3

"tjVv

^_i73

vs—-*r^ rw-rDn rw-roocnVv

c7x.r3o^ r^-ACTXTD

r^r^ \
2

.•

^rrxi^ o\ fYv-Ta^

.

iVv^_a.':\

r^-Z7A

.

r^Vv_ir^ r^VvA-icTx^

.•

r^i^rTDOA^ r^m^^^w-A ,^_ojcn

^•:\

r^r^

^\^":\

r^ >A-»^ r^TTDOUD n^ra

.^_o-i<7xA
.

r^crxAr^

» y.

r^jciS

^r^-^

fv>

^v-^

,ocn

1

.

c7x.rD

.r^^r<lKV^^

dVj^

r^^rvxrbv

Vv-»r^

v\

y

v\

rs^xJLacjDA r«^H^r<f

w\ ^

Ms.

^\

vv

r^\^.

y

*73-:\

r^ro ys-»r^

,,^C73X\^^ ^^mr^-^

r^\ ^vd ,^^c7xA Y^ocn rwAo rd^^-rv
^fV-»r^

-r^

Qtx-x-vo_\_o\_j._:i

.^^Vvii^

^^^oc^jA "SA_iVvr7D

^_ro

.•

r"^_rD-.»o_w

54

\° a.

1^( 133 ).€-r—

^

vv
<Tri

;

X

v..:r>-A

\

v\

^

\

»

^ V \^

y\\ ^ -Art

•TO^ ..^ojA

.:.

n^

.pcvrxx-A >\o

:

rdkm^casrj

*TO>\jt.

.«•

.:.

r^o^

:

<\

r^^tvx.rrxx.V

VrDO rC^r^

.j.^-^vyy

\

V \
>

\ rT\

KfXvj-^vrTa-^

r^Vvo

"•JTVft

•.

^

»

\

*^

^

't^

>

^

v\

r<f vv

r^^^^-A r^Ar7DOjt\
.^^<7>A
.

\^r^

.

\^ "^

^jm
,<7J

^v^y
-V.

.

•.

».

tv)

y

rrfc

-^V\

:

r^ \^

r^
"t^

oo^cA

•.

i5

-^^rrfc^^^-A o<7x\

r^<73Ar<^\ r^"\-^o.^J3

A o^ors^.!^-=\

Vvxa^or^
ra.

^

,<n :<73A Vv_rD<73L-*Vr^ 20

r^ja.-rbVv.rTa

r^^^-V

xrrx-at.

* r^Vo-y-TTXjco-A r^ixiVj^y.so

r^^^vyi

"^Vxra

r^A<73 vsjr^-A-^ r^Vvo.»"^yyAo

%

i

K^ur^ ym\r^

^fV-»r*^jQ^t\\a ^tv.jr^.m.x'\v\

Y<fVoj.mt»<73

.

rC^^^Vxyyjr^n
.

;^^<7>\^\

rDj^tv^"^

vyr^

»r^ .rcfn-yy r^-3t-2Ljo ^.yy rdraA

r^om

ca.rrx»<7J"^ .^^cvy<n"^

.^j^-A r^v

.^^ODArcr

v^slto rd^-H^^ ycncikv^v^ a^-a •.oooAo.^

<7X.r3"^

r^Vvo-!\-x-rvyo •\\

,<730^i^

r^3t-»nj3

r^^^-jt-»':^-» rw_i\_r>

*.

:

^xmr<^ . joioxjHja-^

,:,y<l^-\

Y^\a-\\^*\

v^ci r^^i^^^y r<lr73o\ \^
'55 r" a.

"Kaxj

.j»

,,_\r73CD (^xxx^o-^orcf^

^.TTD-^

r^ ^a.»-^ava.\

rwAcv.9L j-Km-^ cnX^-^x

t^^-=v.-=v\,

r^j^o-iL^iK^v

r<fVvo

rwA-i^A r^oVjt.r^^

.:.

.•j.^tv^-AOjt.

^ Yy

:r«^'Hjt.':\

Ar^

rd^-AoorD

octs 5

.

r^^tvjcj^^-n r^Vo-a^iVjAVv-ra^ ^":\

r^^VoAjTa Axvuo yOfvoAiiaviA

•^^<7x\

«^^ojAo

r^_yAO*\-r3 p^^-rTpty r^_rr>o-iLr3

o-Aoj

>

\»s."73

.

rdir^

^ox»Vv*r^ od^-jx

Vv-muVi-K-^ r^^fV-mVfV)

a\v\ ,^^v\^ r^oXx. rd^-^-^

.»^V/\\ ^ rw-r^

^ >V

oos r^oaAr^

rdA-^v ><7jaVv*r^ ^cna-AcvyA^-^v

t

-

-;pn_rr> •^'^-rrj Vv-xmcTar^ ^"a

ttc^ ^_rr>

^"^

^ooo-A—a-TD^

r<fr^^^^OLCD":\

:

.y„vv-\

om"^

.

r^-rry r^-r7D"^<n

25

r^^r^

t^Vvav

»\\r73

.T^Vvaj^"\-A

T«^^a^»\^\ a>oVvx.i^a :.^^<73A

"7o<*-£^

r^ox^

,._oo<73l_i

^ v"^^^

oaX^^

^

.

"73

V

r^^-iH-jco

.•

"^urx^Vv

^tvjvw

^A

1

JT^A

r«^

"^-^

"n\_rD-A

i

r<Lird •\-^

.

>\

r»^

:

y

V

\

V

cTxA

A

i5 ^^3rj

"\rDA

y<^y<^ *

.

9

^

\

r^

\-^

V\oc7i

r^__i__3t_»^

"^—^

ocn r^

.

»

UN-jrw^-A
25 VvawVv"^

V

^ %r^

.

>

.

(Y)\a

'^

.

ys^r^^-^-^

Plxvx^

r^r^\ fw r^"\ajc. ^m-^
•.

Aj-a

«^.^o-actsAo

r«^c7x\^il\ r^^^vn

rbo ^jJir^

» v

^

:

AA-^tj-a rcf^^A^rA

r<^iAo-^\rD

:

.^^oc^xviTa

r^_\_ro"\_roo

A \ w r^HjAr"^
,Ha^\ ^\^ r«^r^

r«^vroijaVvmo
.•

r^H-vir"^ r<^.r3^je.aiLr3

^ro

r^c7X.^

^jAos

r«^V\":v_iw

.*\

\.

c^xxiaV-o-^A^ ^rTaVx

^":\ r«^_x.cn

:

.^^cvjcn

\ r^_Ar^

r^Vvv»Hc73

^-a

tn

r^\rn As- r^r^

r^axSr^-^

^A_»"^

^T^

^-^ A_^
r^r^S^fw\

\. cnA.»'^ r<fV\A..T3C3"A c^avj^^on

r«^vxvrrv*->

f\A-\W

Ar^

-^o-xjar^ .^^c7xAj"A r^^Vxa fw^o^^

:

r«^^^

ciaaxj-^aja

r^so-^xoj octs^a

^<7xr3r«^"A

v^^^as^ ^ro

r^A aA\r^"A

^=n r^wTo^^^o

^ocn

fv\<\P\\

r^^^j^
*

.

r^_i\_vir«^ ocn-^

x.Vv_r^Vv.r730

cra^^^s..

v^K-yLiv^

r^\_^^v..r73

.

^

.

r^^VjLjx*"^ c7aV\ a-V-X-\\r3Vv.rn

:

•^^a_o^"\^

a_\ *T r»

:

r«^Vvr«^*iLV^x^

:

rry\ x.^n ^i^r^^^'^'^

»

-

^

\

r^5t_»":vxb

s..

"7^^

*^

^_ro"A r"^Kjt.o\A\

rr\

"^^

*V tjo

r^a y.ibo

:

^ »^^.\ \;=^

orn"^
r»^!

r^Vv> t\

As^o ^Vs^ vrA A^^^ra^

r^ Vva \ »\. "n a\"^ >cn

rcfj-r30":\

.^^nwA-i^r^-A

r^-x.if r»

^\^m

Ajt\

.

u\ Vva-3C*"»VJ3 r^ <w

^-rr> "Sws^tVj
.

^-j-^-ro .r^^^^V-iw-rx r^-m^-^cn «.^^oaxA^ri

r^Ao

5 r^wA-A c7X*Vvjr<^

.

.;,^\^(w\

r^rTatAii-A

aA

V_»j._r3

pVno

«^^ooxX

.x^r^"^ «^^oACTaA

.•

r«w\v\r3

^_r30 r'^"^ »

s.

r«^
fv> vv

^m

.^r«^o
"^v.:^

"JV^

Vv_»ocn

"^V-^"^

rday^v^

r^xAaA_o"\j^

.

:

•.

rd-x.c^A

"\-r3^jcIx_ro

>\ ^r30»cnVvr^"A

^Acn

rslArojc.r"^

r<^.rocnr«;^

,^_^r^

v\t\ r^r^v^^o-xis .^
\^^ r^ocn r^cnoVx "^v:^ c^or^ ^y
Y^
^VAwr^ r^Vvja"\\^ r^Vvoc7x»"\^^"^ >\ r«^r^o ^»"^ r^r«:^ r^vU

% ><n

:

Vva\
3o

•.

.^»V-73

r^":\^w

r^jr^ c^^rioo r^r^
r^-^o

rv (Yv.2ir^

r^

»

Vva\o ocn i^\aw":\ r^^^s

"^vrx^"^

fw

v\

ocn

^_r7D

.

"^Vkra
» ir

.

Vv"\r«w!vi

vr^ "\-rD^V\"A

fYv\o

.

r^r^

r^cn r^raVv^
.

ys.

V\cv-yvr^A

*

55

i° ^.

135

t» «(

*55

v" a.

-^^i-soo

x<l\

cn \

.

.\

*^

^\^rdA
r^rcf

:

^jot-rrxjt-mo

.

\o

fY»V\

om

>A"^

"^v.^

» v

,

rd-^orvfYx^^r^ r^»{Yv>A

r^V

^

"H

vVv.

s^Vv-x^r^

^

r^\o

rcf^tvja-^vbi."^\.3rj

A N.

«^^^.j-mAcv-yj

r^ \ s

A-i^-r^

]A->h,oV

»>

fW

V\
173

..^^^V\ojt-»"^^^D

^A^XD.^
yrK

^

c7XA-k.x» j

. ,

fvfc

^vxrD

.^^.2k-.vj:73-A
v" 6.

,^_o-r73-\-A-^o

..^_c7x\r^
.

r^^ V
^ »

^Ax^^

^\.v\

.^r<:^\o

AA_m

^jAcnA

^xraj-H-XD

.

,\^i>Yy

^rajf-VA

o.^\»r3^
^^CTsA.!^

^jA-»r^

^"^.•Ss..

.

i

j

i^\»"S.3t.

^AC73

.

A^ra

^»^ o^^

^ttda

"^"or^a

.

^vi

r^^^cvrDj^

^cA

r^-^j^ ^-^

rd^^.^ 20

--p^^vm

A^^":\
.

,C7J":\

^v^-^VvVvrb

rdraAA^-QojAr^ r^ai-r^ x^^^^r^

ri^fVvatj^^jo
.•

.•

r^2k.C73

Ar^^

o

«I^-ao

r^^o\"VrD":vm"Ao

^m

i

r^^Vv^iixmo

AA_r30

^X^

.^^oc7Dw1 r^":\m.x^ *
A»":\

w>^_o^vmn

..r30x,w.A •To":vr73

^rrj-r^

:

.

t^^r^JiLi^^

r<^Vvx\Hjir'^ ^Ac^j-a

•-p\rD

r^Vvo,\^_rD

r^-acj^^V-JD-^

.

^vvi

":v2k.

Ar^

"AjX^o-^v^

rCfViraJ» Vv^

,o<n

r^w-Ar^ .^zrik\..yL.m '-p-\j=n

:

\A,^^a\cn

^m

r^Vvr^,V.^x^

yj^^xx^ ^rTD

r^A

.

^^

\ »1^

v^H-^Vv^Ta CTX-V-Totv

v^\jt\^ r^£^^

*55

"^-^

ctdA Vv.v-^Vvjt.r^ i^c^aAr^

^-m

^-V.i\

"^-^

.

^jw\^

^.rTSdV':^

r^^»r^

^-«"^^ r^^o^-A.-^
.

5

.^ocTaA-*-:^ r^^o-v\r<!A

.

^Acraja a

r^^H.»"\jc.o

rv y.o

Ab^

.

^vv\cv»

Ar^

«ifVvrD^VviLrD

r?l:a.'\c7J'^

^jA.^r<^

^^•A

c^":voor?^o

fv)Ojo

.*\

«^-HaVu

^ fv>\^^tvr73 .^^^\nr>t\

•.

fw-m^yxm

.» \

r^^tvJLrD\

trvjr^

•.

^-^ .^.^vsA .^_cvo<m

fw •73kyiro-^

^A-o-^

cTvA

r^-Acn-A

m

vdlxrs^ ^so •H\.

,^_aaA.j-:\ ri^-^xo

--pr^jo

^»m
N>

'N

rwi^ui^ YS^^drhsma

i^jjVv^vita. *

v^fv\^a\yO

.

)» €!

tj\

t^VvojVuWvrDA i^^oj-aovA

^o-»

fv>

wA

"H^^V-^i

"To^a-rrx-A*^*-»
.:.

.!.

a5

^<\<\-A Y^-\tV^

^iODt^

ym\Y^

.j.Vur^ "^xAv\ ^OC73
r«^.^o-i3.,

yy^

fvx

*^^":\

Vvrr>.xixi

V ^.rD ^vaacv-»
<^A cvA o-HA-ro-A

r^,jL-»\ r^c^x-^rd^-A rcf Vv "->o

r^^o\ fv\^jm

"^v^

•.

r^^^cA^r^^-^^

3o


r«^^\-_jr<f ^tv_jL_i73"\r«;^

-^01
».

.\ \..r73

t^<\/\

r^Vv.vj-v.srj-^
.:.

T-L

ev\ ^

r^^-x^rd VvjoD"\r«^

i^^n_^.^"A Y^ t

%m

t<^ «^tv

:

fv% 'v

\

»

'^^

^cvji^ yr^ t\

r^^om-^vr^ axr^

Vv-K-jo-Sr^ r^Vvcv-^o-^V-TD ctx-td

:

r^

^fVjom-^

.:.

kS^^-^

c^o,v-k^^cvA

*

v

u

Vo»fY)cv\>^"rv

^ V^

rsljH'^

:

fw

^

NrC^v r«^X-Xj"vxL
.:.

r^^^v^i— ^ r^jcxJCJD

m

"">

:

»^Vvri

'v

\

-Tn Vv-v-j"^-r7D

i5

^

r^^o

r^cTxAri^^A

r^":\o5-A

.^.r^^-^r^^

r^^^-^V-^-rv
r«w

Vvcv_ron_r3 oxjtd

»^«^tv

:

rvk «^

\

»

\^t\

"to^Ajc

20

t^*v=v

^-=v \,

.:.

r^j^r^ :r^c7xAr^A

A

Cijcv

»0

c^x

2^

>-n

^

»

.:.

p> ?Vs„r'^ r^VvjiixjVv^

.\\^no .r^r^
.^^c7xA

«^* f^

\r\y<f \ft

o-^Wi

\^"n qqo\\^<\

.

V

.^_\mcD

:

^va-td^^v

r^^m r^A

•\-rD^v_3o Vvjr^drTX

oVxmSl^

^<I^v»Y<:

n^

cnXj^A rDoVv

^x^oso

To'=ur7-v\^"->"^
:

.^^ojchA

r^Vv-x-rrx-x.^

«^cvKX^o-^or^Vv
y^jiitx.^j^^

,Hjr^:D"A
% '^

v\

v^cvj

jA

*

r^^oxAr?^'^ r^Vvjcj^^_n

rd^T-LM<Kr<^ r^>rAv\

j-=73.Ai^o
>

r«*f Vvjc*"\-J3

...

rwjcjAja-^ cn^j-A

<\

fv\ "->

XjOT-Sr^ t^^cvTTD-rvra

...

.:.

r^^r^

\. "n c^o »>\»

r^oxAr^A

r<^W

KlkX-=rvjcr73 r^oxAr«^":\

om "^

r^Vvo ^»Vvra ^v&oj

<Ky<^ rdcyy^Y^-^,

r^<7xAr^"A <<^^^

\><^-a

^~^^^~^

oo3 Arw^

no^^V-n

"TD^-CiJ

03A-»r^ Vv\

:

n.^

c^

.^^ja>^cv\^ \r^ r^<7j

,oxAo r^^-j^Pw» rw_rD^jAjA
cnVvo^"V^

10

r^ \r^

.

Ar^-A o<n

•.>ro":vja ,"\j3Vvr<f
5

»^( 136 )•€-!—

A\^^

:

vv^ ocii .^"^-i-^

> v

~no

.

r^^^rvfYv^^rCT

^^

Vvjr^vxr^^r^

.^.^oj^Vxcvxj-^jaA

^jA^r^

r^wA^rb

*56r°a.

1^( 137 ).^^—

^\.i:^.^.3rj

<7X.\

\ ^

"T^

T^A.Vvr3 XjCd-a

"->T\

r^

Tx

<\

\

:

^jjLiv^ Ar^

cTxsrxiw "Vrb-^ n.:i

rwAcv-rv (w ^rcf
56

r° 6.

>_3c_»^

^m

:

t^

>

.^^oa^cA-a ^vi"\ar'^

A ^ r\

i

^A„*-:\

T<f^tv.^O":\

T?^wjjt.3rx\

r^ar>,(v>Sir^ r^j^x^v^ ^rrj

^jAcTi :T^^j^j-ro* rw^tVAj^^vmL.rD

vx-A

TwjJvVv^ s^ r^H-r30-:\-A0 TCfVv\.viTC^ co^rw\j (v>YyP-AO
^.j^A-aT^

:

-Vxra^o

^^

.

s.

x-rrxjc^o oxj=n

.•

^

—m-^ ^_jJ^oaA
tcTooo^-i
:

vH

<7x__\

(w

Yf
«"^v

tx^^
^

''^

"^v^

10

r^crx^
.

^^r^

^vvxvt^-^v

r^yxjocrrvrD-^v .^^oa^omt^-a

.

r^vd

>A-^

^-ax.v\3Vv-3r>

<7J^a._3C_»"^_J3 ^.rrj-A

v*\v

^jA<73A

^_jL_j3_^!^rrj

,

^'^-sVv.iw ^AjuTo^j^ja

Tw-itCT -731^-0 ^v-^

\ AV^rt^

v_^Vv__£^-.i

^o<n

v^

.

^-^^ rwV-ViO

^-IlJ<7>

><7Xj^.l'=V.rX.^

•Ka.N. (VX V-^

5

\_r30 ^\^-a v^j^y^

r^^^av (yw^t^-^x

•.

-^txilQojo TwVAA^ro":\

^_J>

.

r^^fV-X-rrv_5t.^

wT^r^o

Vv.rrv-vi-K r^^-V-s-^X-rTxA

r^rrx^ ^njI^ r"^ox\

,<75"a

^jwi^r^

Kl\a.^\'A ^A

T<li^fV.rDoA^
"-n-n^

•.

<n\^"^

"^v:^

.

o<7j

<73Vva-3tj'a.-Jo

--jo-^v-rrj

.r30je.vj.j

un-jt>^ i5

A..r\-A

T^^\-*\_3t.o

yx^\ Qoo^jA-jaAo ^'^v.ra^^ t^j^^J^^^Aaa ^s-a t^Aj^-v.^
r^__»^> i-^ T^Vv<yv ^T^ \o r^-»^':^ v (w ^ \t^-:\ r<L^
v^rd T<jcc^v^ r«^"Ko"^OT^i(v\o t^t^ •^vavA.Vrj rdio .Tdrrx^o
V »-^
i^^fVJc_rrx_3cVv -S^rao
T?^v iTd__rD^fV_r3-A ,^.^cw_j<7xAo
:

20

1

.

.

\<lj=ry.\ .\o

Tw_A

:

.

t^jcjHjo t^Httdo.^-^ r^^Hj-^v %x^\ r^^^jaSr^rao

-To^^v^^rzj

^^

r^^o_j"v_r3^v_rrj A_!^_r7D

.^^oxAt^ \j.^^cu<7j

r«^rrjA.jc

^

1.

•.

T^Vvjci^^vjo

^vAr^y \ Ar^ ^oJcj

Sic ms.;

10; 189,

1.

non semei; sed
5.

.

r«^_rrx_»<7Jw_rrj 26

T^^oi^fVjA^fvra^
:

oxA

alias rd»Hann

rcf Vvo.»':vvj.\

r^lrrxj^-A-^v o<7j

KT^^mraKT;

cf.

p.

«^O^

i38,

f^( 138

).c^

*••

^2Q^^

^rv.=n\.y.

50

r^ljkirwcv

:

i<f Vv-v-»-:\ %-x-»^o rwj-v^-A %

r^oiArdA

r^H_»"A-A r^Vv<73L_=3r^o r^

10 ,._x_*Ho
r«^":>

>-\ii"AO r^crxAr^ ^.ra-yiH

»r^

*n^

,^_a_A<n

~">-A
.:.

^jAcraA ^xAi

.

r^

»^_S-mc3

on»>A
(

•.

^

r^\3t."^o

:

\

v

rw»-^j3-\r^r3o

•-p'=\-rrK

^a

v\

rry t

\^—>^
^r^

rw^o-^vor^Vv

r^_iir^o r^^H-»-^

"73j>'ox-r73

c^ojLi^o-Aor"^^

>A r^=rxxyi"A

.

^«^'^ua-Kr^rao

^rC^vxmr^

^ttd

.:.

c^o"SjAjoAo

i5 -^p^-K
.

r^jr>\\o

A_coo.jAo

V

A

"n

r«w!»HAA"A

.^^^s. rwA^^^V»"^

r^^...

>A

r^"\_A_o^v.rD"A

ye.

•yx-acVv >Jv_rDO ^A-»-^

VvjvAiVvr^

r<^

r^ vvy^

5C_jH_J3

(

.

.

.3'^3t."AO\

:

r»^ »

wscv^^ r^Aj^"^

r^VvCV_»Vv_»AV\ ^"^

r^ VvCV_»"V_wA
.:.

^

^

Ilsdem

Ms.

:

ut

verbis

"\ardA.

^

supra

Ut supra,

p.
p.

cvv v\

yj^^v.m ^-^ r^^Vvo-A^Vra-^vsr)
.:.

,C110

rdvxiw^A^

^»'^

\o ^y^cvjAo r^Ar«^ "AO.vv\m r^Ao

2

.

^v»rv*\.s.m

r«;^Vv<TxrDT^Ao r^H^^u-axrAr^A r^v.ocrnA

c^xj"=\jaor^ [\l

2

.

^m

«^^^coA

i36,
1^7,

1.

I.

25

— iS^

1.

^»r73r«f

19.

97 usque ad fmem.

v° a.

)k-h—

—!-».( 139

_^

.

*

5„

r"

a

^\

T

r^ f^

V

\

VvQ

xrrt

..

m

\

\A^(g\ r^CtJ3w»-:\CV_^a<7J

rw=73^o

T<lj..=rx.»axro

r^VvJ^^-rao r^-\

,^\.3a.r3

:\_mi^

a

r<li\<^

.

^^r<^

r^__x.<7a

Ao V

.^^r^VvaA

,^.^v_^X»-A

..

,^_cvrv.A»"A

.

\

v>.r3^.r3

..

.

a>.__»r<f

VvaA

b7

r"

.^^t^

r^Vvo-Ko v {vx-\o

<7>-V-r7D-^

.

r«^A"A

V\<7xr3..r73

rdA .r^vAa
"7D^>":\-n
r«;:l_3c__\rcf

.

\. \

<pV\a__r3

>A»ao

.

r^r^
A i
.

^^tsA

^»<73A

^v^.

:

.

^^^Vv

rAdor^-A

p^\

•\cvi..doj-a

.

^^^oojira-A

v^rd

r^vr^a

r^^Vva ^-^-X, A-racvjo

rv.

.•

^.va ^xS.,^;

o<n r^\rxc»

^^

Ar^-A

^

^—

y

.

^

^jA<7xAo r;^Vvj^^-m

vVArCT
^^

>^^^

»

"^u:^

r^oDcvra

\ VVv'^

20

><n rdVv3C-»":vj3

^»^ r^^^^xracvx.
•.

V ^vAVvr«^

.

.

r^r^

"7°^

r^^fv>i

9

5

r^":\^N.m

r«^.rrxAcvjc\ rs^TTaAaacX r^m":v2s^ \'ry.%£D.m-^

^.m

1

,^_o-v.V_V\ Vv_»r«^_x_rr)r^-A ocn

r^L»wJ3Cv.r3 r^w Vvcv-i-V-rDwk-ctx-rT^tx *

o<73-^o

r^^-A-^^

^^^^rrxbi.. r«^jC3V\r^o

,^^\^^Vvm

^^^oc^x-Aj-a r^V\<7x.rbr«^ r^j!vr3":\
rslv.»":^!"^

r^cv.\jc.

lo

r^j^^ard >\ .^»VVvV\

"^VkrD

r^V\<7x.riar^'A r«^VvvicvrDjcV\

r^^ch\r^

•^cTs^.f^

\A^^r^r"^ ooArrj .r^-Ka^-^ ^iAooA

v^\^^nci >rrx^

r«*jc7x_riar^

5

>A^-a rcfVvcvA

r<^^A_r7xA <7xA .^_oVv_ir^ ^W_3C_r73 ^a.
rdjJLra

ooj

rdrrxx^cvra-^ r^Vvitr7D-:\ r^^-A-At^^o

r^racw^ Ar^":\

A._»-^

<7\.

r<f

r«^V\cwr73,»<73

r<*^^":\.vi-A

rw.r3a.vA "a_K.=>

.^_o-_a

m-^

b»>,rc^\

r^Vvo^wra r^Vvr^^o
.

^

o^\

r<^Vv^rDr^o

\-a_^^vA

r«^_\r<f QQ.-j.._*V_r730 rsl_\r^ ,-_v__viVv_mo
•.

*

ciDCv.^-jDoo-AorCfVv

.^^sAj-^ r«^-^<ncv^

^Hs.,

r«^3CJoC-J3

r^Vvj^A^v^ r^\»v~i

r^vA^r»^

r^<7x_Av^

Vv-_»r'^_-vx_j^_\^3C.'A

^.:^vA.^rD

..

>•:>

\, "^ ^—:33 >_\ Vvocn <7x_»^jr^

v

«^^o^VvcvAir^

r<lvy.i.jt.rrxj:3-A

.

\.

T<lv3C_:73LX.r730

:rCfVvHj-A j.3CjHo t^Hj":\"a

.:. o-^V-vi

Ar^-A

.'

m

^

3-^ -A

r»^—

>^

yx\

^a

^-^^^S-^s^r^i^ r^V^r^^SLi^-x^ rCfVvJLr3\

r^^-X-»H_rrxA":\

^m

uN-»r^

.

r«^r7Dw»axm 3o

>(

^^

_*^_m":\ T^-rrjt^ ys-jt^

r^_3Cjr^A "A-^

pV\^ ri^\ci^
.

,^_cvo3_A

.

r^^tV-vv-x^vA

^v^-\

V

.

A

rwA03

.

^

•.

rpcv

A

»

r^mra "SjW*. ocn
\_K^^ r^r^ r«^"ACv_r7D

^

A.»\r»
.

,

2

•\j^*->

\

^m

J'^ o^\:^

ocn

:

.

A^w^
»

•K^v.jt.r^

r^<n^
a5 "To^A-m

fvv

.

fvv

~^ r^-AOJ .X \^ "n

r^A

^-a Vv»r^\xirv^^

A \.

\oi

yN_»r«w:\"A

^r^-:\

^A^r^

"tj

.•t^Vv\

»<n

fv>

fv> "TD^A

V

^n

^.mo

AV

vv

»^^cv-A<75

^A_»-\ r^-vir^
•.

\

.

^iA

r^

.

%

w

.^^cv-j<73lAo

•7Xa-£x_i

•.

r^rrxvi^rDO

•.

,

vvv

•.

^^

•Kcv.2k_c^r«w^

Vvxv^Vv^x *b^

fv>-\cv^

:

chA^

r^ox^

fvv v\

^r^a

r^oj-^ ^po r^-r^mm

o V^^A r^Vvcviryi\.x-m

r^vvA -KVvjVvm-A

^

ril^Ci *\\-\

..

*

\

ri

^

o\-rDA

•.

» fy>

.^^cur^

VvcvAo

,<n r^^^r^-^

A

"\

.

^-^

.

v

y »H_p
.

.

^^jaA

\A-_m-\ r«^,^o fv
r^.vv

«v^

fv>

r^wi"\r73"\

"^Sk.

^mjjar^ r<lAjAcv^or^Vv"\

'\o-aa.j:3 r«^

.

n_^^

fw "n

ya^^jm

r^»

r<^>

*y>

^_rTj-:\

r«^ » fv> v\

^_x-xj'r^ oxr73L.iw -Vra^-A

r^V\r«^__io :r«^

p^V_c»r^

r<^Vvcv.mAjc-rDO r^ooAr^-^ r^x^r^^r^-^

»-\

Vv-i^ r«w.m

it.-A

.

^

r^VvH

Vv-ir^.r73T<f ^A-»-^

:r^<noV^ <n\ r^r^

*\r^

A.?k

W^tj

T^irDx-A oaVvcvjjt-n

fv\-ry>-A

»-^r^ vJt-»S

x-^So r«^» s^-\

r^o V r»-\

wj<^\

"^

:

Vom

s^.

^Vcv^rv fYv*\rwA

r^<n"Kcv_:vo VvjA^ r^Vv_o„xjyv s, r«^V\o

r«^*\o rv

^-m

»

^

"a_^

V ^s

^S ^Vv

»-:\-A

»V ^

v^yv%yr.m

r^vvjocrrxra r«;^Vv3d-VMr^ ^"^ r«;^VvK2kO"AO

..

^r^

Tjo

Vv-i-A

3o

\.

.—v

o-jA_rTD rdL^o rv

AV

-^

^

\; "* ^•=>

»

.

^^jcrn .^^cv^VvcA-a r^^Vvcvxxi^VvrTaAA

,

i^Vv"A_stA

m-m *

i5 r«^.vv

r<rk\.

^r\ Kjs^r^a

^»kv%yrd

vv\

,

\ \ ,^_cv_i_JoVv^a

^A-j^ r^ooAr^ rwuxx-rrj

.

fv>-\VvV_r73

r«^Vvjc-»Hj3

•.

s,

%om

ra

^i^

v^

^

<n-»\. mjcAr\ ^^.rTDVvr^

•.

:r«^__ir^

t^Va

rrx

\

s, r^Vva

r^Vvr«^.*v^x^ r^Vvcu\rD^\r7D
1

r^Vv

,^_cv_i<n

,^^

>A

)<-

r^(C7xAr^"A

-\

f)

l/iO

r^Vvv»"\.m'\

,<noA.iw Vv_»r«^xiDCvmj
«<^ -^r^ry r^

cy\

^cv

Vo

r^^Vvrvfvw-^o

r«^vr3\-\

*\r^ r«^<7xAr«^ v-^tx-w^

»j>r.mA Vv-rTaJA-S

^.jAoi vryr^-A-A r^-raVvcvm >jt-»HA

\

»-\

•.

i^V-v-^-^.rnA

^ojc.-^ r«^rvrai

v° a.

*

57

v° b.

^\y*i^

r<f

r^Ao *

t^a.o-^v-ra

*

oocn

^^..^^^-yx-rTD

,<73oHj^mAVv ^SVvjVvmo ,»V^-a v^I^y^

r^m^

\

^

-^•^v -r^

r^.rrx^^

.:.r^^)Cjnj3 <7xr73ocn r^(vx\o>30>\o r^^fV\iar3jt.Vv\ r^vyx3cr73-:\

^jA-»rw r^^L^o

r^

*^—

\

>

m *\r^

fv

^i^r«^

^ ojcrTXJC-io

:

fA-iH^^rr>

^c7a.A-:^-\o

003 uv-»r^o

r^Vv.,»

:

cTD^m^ ^jActdA

^cn

:

v

^903

^Aj-a

•.

rcTHjaAm

r«^^\JSfc^ r^^cTxA

o\j^

^r3r>

r^-S^axsD-A

r<f

'Tk

'\

^CTL

.

,^_r^
*58

fl.

.

-^vc^x^Vvr^
:

-^v-ak.*

'-Tk

^

r^H,

-^r^"A
":v_^
..

.

OC73

•.

,

V

..

vvVv-i

r^^tv-v-=w_xia_m

.

^^^H^^x^xrTD
i^

\

-^"^v-rTa

.

"t>\

r^iAo-^-S-rv i5

i^Ar^

^-fio^^^

^ \

r^Vvoa^ra^vrTj
:

r^-^vj^i^-A

r^rrxxxio":^

r^^ox^ VvoA

^":\

c7xvr7D-:\

.^^

^":\
,

%

"S^

a.v.jp

\

»":\

r?l\o.^
rwvvi-:\

rs^_xx_vv-9k

.

r^ y vr^

20

^^^ \

^m

Yr

.

.

r^":\c73

•S

25

•7>,»xy>

r^V\"^i^m

-^pjjdo

vm"A

^vv^m

r^^^rd

"^ r^oxAr^ \

r^Har^

r^oc73A

^-^ rcToiArcf

aoo.^^

rcfoc^jVv

r^Vvj^V\":v.b^ >

r^V\\J^s^

^vm

.raa-jc-w-v^ oc73

^po vsjr^

.^^c^aA

.•

,C730

rd^-^OQ-:^

.^^^cuctdA

^x<^r\

vs-»r^ odVvo^jcj^vjd

,^^-vv-x

.

rdA

^»-^

r^-V-vir^lA

r<f »{y>vi

r^^\cn ^rn

VI

r^VvH-»\-x.

r"^c73wAr^ j-rTai-viA ^-ttd

-^^-o^ ocn

rdvH-vir^ --p-^v.mo

•.

v\

r^*-)VvA rwic^xra ^^^o^-^^ojt^o ,^^":\c7xm.i

«\*^Ttnn oo^r^ra or^

,^^a__ic73"A

r"^

A-r^ra 10

r^H-»r^-rD ^mr^^-A

*-^

r^\»Vv.» -To\rD

^ yo

r^V-^-iVv^v-^ Ar;^

:

^y

\iL^^r^nAiw':\

wjcjrrv.m r^j^mVvA-A ,cno

r^^OwV^aviVvm

\

,

.^^Yr ^^

cTJ-H-AOjfA

:A»-:\

r^-:v330.*Vr30
^v-2w

»"->Vv.^^-:\

^m-:\ vsjt^ ^vi

Ar?^"A

. v »

r^Li^rd! ,^^a^^'Si^)s\

<7\

o\yAVv5t.rw-:%

^"^v^rTa

r^VvjJiVv^v-iii- y<f\\f\

~n ^v.>vjf.vvVvr«^

r^-H \y0^v

^ActxA

uxJi..ro'\

^"^^ "H s,

:

:

^j.^Vv2w

ooVvojcj^^VjaA r^och r^vj3ao.x^':\

^A^r^ ^C73.»^r^

vsjr^-^v-^v

AA-m-^

.

SLV^-^wjro r^Ao

r<Lv-rb\."-> VvjrC?v_»V\w»o

.

oo-rTxi^ ,^a.r730-jo.^t\

^ocn "T-ik^^r^H^^vrn

^_v^

Ar^ ^-a

vaA

r<f » (v>

*V

,C73

y

v

^A^rvm-:\

r^Vvo-^-^vjrcT 30

.^^oiA r^rv*\

cy)

^

^_j3-a\
5

T^A

•.

^-3o

:

^•^

^^

"^-

r^ r

r^A

^jASooir^

r«^oc7i.i

.

10 Ar^-3e-v

»

,

^r^^

iT)

p-Av

"A

V\o

\

r^V\

.

r^Vvo-=\
»;»•

:

»

V.

"73

r^Vv

"S

.

"vrao

V

»"S

k__yi

r^ v

^
»

.

*

r^"Kcv-3C

,chA

£kr^-:\

"^vja^Vxr»^"^

^r^ Y^ \

»

^\

^

.

A

^

"730_X.

"^V-sw

C71

^*

\

*^

»

25

Vv

^

"Tx^ r^Vvo
r^Vv ^cv-Ar«^ vv »

^r'^"^
V

v^

fYvSirTa
<v\ %

yf

%

^^

:

r^Ar^

.

\

»

^^ ^-iA^r«^
ctdVvcvA

c7x_Aj"a

,^_C7>Ar«^ "\-».V^O_VC73

fv>o"Aor^Vv

C7x.r3":\

"^v^

^jm

:

:

>A

r^w-Kcvje.

uN—jr^

V

v^^y^

.:.r^^"A

t

—^

\

»

>ro"\T<f
.

v v\ a_>

qx»Acv^o"H\^^73"^

x<lj.£ix^r<^-\

^

O":\c7x-Dor^ y "

r^Vv_v_»":v_r73"A

•.

^

^ol^A
—o C73 —»L—r^H

"^

^^.^^vjcn

-^^

r<l^oJb_j:^r«^"A

3o r«^"AC73urD rd-\Ar^ VvjwTTa-Kr"^ \r<lir^ "actxco ^vr^

^r^

c73V\o.jrx-A_

vo r^A^j"^

%\ r«^c7xAr?^\ t^Vvri

VvAjqjc

y ^73cA Vv_mL-yiS

•^a^vja 000

po-..c^,-_^_A":\

\. ^730 :r^ocn

.:.^[Viw":\ojc.
fY\

^

r«^V\o^"^cv.jvA

\ ^

^cra-iwVvr^-A

•.

r«^c7xAr^-?v

\<L\

::\

rv

r^^rTaAjc

r^V\JlAi^ ^jro

m

vo r^"\—r3

"^vri.:^

,^_cv_^"S_V^^Ao ,^_cv:^oc-SiAo ,^^^vo"\A

.

ic7j

r^-^o

u

y^)s\,J^. {v\ n^

.

»^Vy-2kOA"A

Vv-»^m

Y^ \ v^ rv'i

\

> v

,C730-JC_*H_J3:A

^cv-jc.vo

rcfocraVv

,ctj

"TaL-v

,

r<f VvcvjVvjAVv^-^

r<^

r«^\.r30

,^_a_:^V\cL\^Ao

'.

c73L_\cv_^_rD c7X_v_ro

•;--73

.

r^ojo^v r^ra.»v\T73

.

r^ra^-^ ocn

vA^ro

V.

fwvAVvr73 r^lAo A.--^

» vv

•.

"73

v

,

\

sc-»-:vj3

\r—^

•.

^-jJ^r^

^^ v^
V

.

.

10

»

»r^

.

,^_a_yir^

•.

'v

\»^^r?^^r«^ r^.v^V^ «^^o^^cm-^

rwA-^cTJ Ar«w"A
OC73

ocn ysjr^

r^-\

^-j^ctj

rw Vv":^^'^ r^v »v"no ^"^273^*0^3^-^ ^j\»r^

,^3 jwvv

r^_j"VOC ^-A AVv_l

\c73-:\

r^Vv-V\ Sy^ ^-xAcn ^"a

\

yii^^ZTxr^-^.

r^VvoAj-A c^x-kA-^Vv^
»

^\

•g

-^^vjao r^ooAK^ -to^o-^x

V v-ra

V

^

vv

U2 ).«—

»-9.(

:

v^x^\

r<!»H^wi^xriAr«^":\

Vvj-AjaVvr"^ ^r<^-\ ,cn

r-w

Vv\:^^i^

*

58

r" h.

r^^A^.^

.•odAj-a y<S^r<^-rD ^tv^Aft-x.^ ,ct>Ao tcfSjjoj

r^^tVAj-^ro-^v i<lSia.r\ fYv*\r^ rCTcaXr^-rv r^V\<x.r3w.»

Y^^n._iw-A t^-3Ca-X-p r?^<7xAr^"A r^Vva
r^^a..r73':v-r3

"^

^

r^S^^.A

;

^

^ \r;^-^

(v\

*

^

\;

r?^_3Cjocn r^cTaAr^^-A r^^cv

:r^^a ^ \-ro

c7x_rD

VvA_»"a-ro

^

r^-Acrs-^

»

^

^SwV^oj

QQO.v-».^^aA

rcfoaAr^-^x

5

rw^x-j-^vn

r^^r^ yzn\v^

.:.

r^^'a-ifc»'^

\^

"Txx^

\y -^ c^a»\

»

cA-ra

r^cTDAr^-^x r^^.x.s":vj3

.j.r^-^jr^ yro\x*^ r^Vvo.r73"a.rD lo

58

v° a.

^

ooo-a.^^^ *

\r<^-:\ r^c73At<^\

r^Vv3t.»^:vio

rd)s\-\-^-\ r^v-x.mcje-r73 rcTcTJ-^r^-^
rcf^a-rTD^V-rD C7x-n

:

i^nn. v.jna

*\

r^ Vva-r3..iL\^

.:.

r<^Vv.x-»":\J3o

^

Vvjoc7j

«

r^Sor^ ,ojcr«^ r«;^c7x\r^ ^;\":\ un/^oax^xva ^-^Vv
\/^ ^^ jAs-A ^jAc73 c^xiSfi^r^jo r^c7x\r^ ^aXj
:

:

>A

•\-mrcfVvrcf r^Vvo.^

m\\.

\\

roTv

.

AXm^r^

r^Ao.-^ r^ji^r^ r^» {w
3c

K^:\

YJ^ri,

rcL_v_r3\

"^

o":v-Jo_^
,

^

«v

p-:\\":\

\ -n

^rso

jq":\

•S

Vv-V-j-^v-rTD

-^"^jo

\a

r«^__^\_\-Vv_r7D

,^^c73lA

:

•-p":^

^, A._j_^c73

,,:^r^^

x^^^iX^ jj^^D^w^

•\

>._\

» '^

V.

^rTD ,^^=iA"A

^a^\

:

.

rdr\<n

^-m
ocn

po.-^r^-A 9o

r^i-S.ii^o.^

^Vvr^Vvrcf r^cTJ

rpr^o .r^_rD"\ r^\.

r^VvH-^VsJ^ rcT^vA^ ,^_o_^\

C7X_r73CV_V_J3_r3

,C7J-:\

,^_a_ai.^CV_3C_»":V_30 2 5

,^_OwAC7x_\o r^Vv\_^^^i^_\ .^r^ rw_jVv_x_r73

^.^^o-Jc^j^A

\ p-A\ r^A

Ar^

"^V^

r^_v>:i_*r^ :rw_A-\.-^a fA-\ ,c7x_K.icvje-r7XJCj"A
^.rrj

^^^-v^^x^V-a

,c73

_-j":\

w05^

•^^o.aA

\ku

-*-••{

.

r^-\ s,a

C7X_A r^
5

Ar^
:

fv>

^

vA rw_A_^-A

p-^xx

^-j^\<73

<7xA r^rcf

xjS r«^cvA

^.^
r«^A

a5cv-x_c^a-ACvr«;^Vv

r^hf-Vj-A

r^^rar^^

s..

-^^^_vA^fV.r730

^raVvA

.

>..y-?k-A

r«^r^ CD^.Sizn
r«;^ V fA

"^v^

.

73

\-,

.

r^_x_Ar«^

r<f.\\ v^

r\

cs^\

*

58

v° 6.

r^Vv^»-:v»r<f ^t\ rdr\cn

A\^"73t\

om

o<73

,cv_x.r«^-A

rdiS^wcvjio

•.

^vvbjco ^Kvi -^X^o
.

^jAt^

^_iAr<l:D

.>A»r«^ "ajCD VvAr*^ ^^jVvoAjA-^

*^_cv^Vvojcj^vj3"a

^(evwr^^cv

v\

*

^S^ >^mo

^-xA<73 n_:^ .j-i^^viaA-A

^"A

r«wA_rDCv_^

°k

r^ir^

r<^<73Ar«^-:\

vs-jr^^-A-A

Sir^ <7x=rxiw •SaV^ VvAA.r73 ,r«^<73Ar^A

r^Y^

vsjr^

<7X\ik~n^

r^Vv-Xj:rxjt.VvA ^cvJSl-a

vs-jri^-A-A

,^_^v-^Vv<xjc*":urxA

.r«^^"\

qx-a-\..^.:73

S^-:\ ^JNr-A

r<^"^<73

.

\ craA

^•t-^'

,^on

^^rv^r^vV

^ s,Vv

r«^r«^ ^\^^xij

>A_»-a

r«w.i-:\<7scv.iw"^

i5

ao

.;.

^_3o

>

\

'.rs^->.

:

v^

V\
2

5 t^^\

%

»r^
Vi

Y^ ^"V

.r^-:\<73

'\<\

%

^

\j

«^

rTD

»

*

C^CV

c^ojcocuor'^

:

j^^vro

"^^\__n"A ri^Vx-H-X^i^ Vv

r«^<7iAr«^

r73-:\

'-fc

.rao rv v

'\Y^-^
v\

^S

*73 rcfVv »

r^^Li-^vjacv-^tv

%r<f

\—

•KVv_r3

~->Vv_2w-:\

r^^Vv "^

%^^-^

^Vvcv-_so x-ja ^-a octxA

r«w

\

\^

^73":^

^ "TA

^^V
^^^CV-.^':^

>ri

t-k

^^O

cv\^\-X-i^

•SnVv-x.r^-:\
«-pTX

OCH

»Vv-^-:\

.

*-r>-a|

<7X—rD

^»<73"KVv.rD

^_33 ys-jr^

^OdVjOOO"^

^_ro

r"w.:rxji.^

\-:\-:v

C^":\

^cv.A<7xA r«^Vv ^.

r^crx^

r^<73Ar^-:\

•.

^

.

-K^V-X.

CV.1CV.33

*

59

r" a.

m

^>(

-^

r^Vv

r^-x_ca_\A

,^\_Drj

^^
^

^ N^V^

:

v\

.^^^.

,\.r73
r<f

>

^

-H

<\ft

A

s.

•^:\

^TD

<v

,

>^-\yO

^m

^

\

'N

^

z=^ky2».'^

.\ \^"73

<7jA ^tVjr^-AO

r^r^

.

.^^^ \

t^VvO

^n

r^.K.m'^-!^ <n \i>s„'\A a\vajc"a

.

r^Ao-^

«"S-ro ^":\ rd_3C-»"a-jo^

.

*t>

rT%

59

r° 6.

\ ^

\/x

^v.\AO-»

mAo
t^

jCTJoH^r^ra-r^

jis^ r^m-:\
\o

<V> VV

vyrw

.•

^o

's

\

»"a

CA

.^>AOw»

.

^moj

.

V

\^rwAo

<7x\

10

-

r^r^

10

-^^rTD

.\

r^"\o"Aor^ Vv

r^J^Ci rv

(vv

^^

.

*\r^r\

XXXYII.

^cA

>jc*-v\o

20

r^VJ3j":\0.^<T)Ao

^a

.^_cv-a<73

.rsojo.^

:

r^^L^vx.o

^H-r73tA

r^Vvx-r73LX.Vv
.

. .

B.

10

r^oA

r^Vv O-xX^XVA^O

t^x,>x-o\o r^-vmo.^

^

r»^Vv_3C»":\j3 r^^":v_^":\

SYR.

^oA

r^iS":\avA r^^fVX-»HjD .^a2i.VvoAe r^rs^ .s^nVvo

>.i-r30 rwi^r^ r^-X_»":v.xb*
.

p^\

:T^_yAwS
-l^^-TO-A

.t^^vu-^m-A r^x^^o-Ao^"\or^ r^S^cvrv {v>Sy<
r^v.-x...r7>jr

5

.^^^v_^VvaA r^.r3o^\-iw r^-\m

r^r^ Ar^y. ^ -S-iTxra
.:.

»

\

:r^AoA

r^ ^ \

n »"^n

^s

.^^^

.i*^^Vv^

» \<ib

,

\oVv-^r^

»

^m

^oa»Vvi

.

»-:\

v^

» fv>>A

rsoo

a5a«K_x^x_iVvr^ ^^V-itxA-a

y.

r^-Xj^jaAo \<1^^ r^-rao^^A

A^rr>-\ <\

o\\-:\

^^.^v-a.Vvo

r^

.

^oA

r^jtj^vj3

*\

.VvjcZ73-Kr^ ^juXoo

^

y\.m

.^^o-AOJ3

:r^^

^VvH^ r^^o

\^H-j^vx-«r<wA
V

\\j^

Ar^o

r^-ACTJ

^y^

'SA ,^_ck73l_A

%k\.

>

qooa^^A^
r^yvjA.r73":\

9

5

»^(

5

.

t<^

.

r^Vv. y

.

Vw_30k_^-A

*yin-\

V

^

,\.rO T^ V
c^xx^y^

y-A

rwVj-^-A r^

V » V

rd\.=n

r^"\-»":\":\

.

r"^"Vj-A^

y\-m r^ v

^VwAicv-i

.r^

VA

rwOoA^Vr^

r^"Aj"^-:\

~->CV-^-^

cy)

VwH-j-^x-^

)<-^~

l/iC)

fv>

.

-Tjo-ia-^x

r«^y

r«w\j"A"A

«•^vja-^

,..v-wcv*

rwTTaor^^

r^^Sj-^-^v

--pcnVrDr^

r«^\_»"A"A

r^lj"K"^r^

'yo<n\^r^ ,cy\*\t\^
<^xx^^\x» y\zn

,

•.

iT)

r«^fyvvKcv^"A

v:\r73

r^":\jkyxa":\o

r^V_cDOAV^r«wAo r^Ajaj-Acv^coAo

r^VvjCj"^J3 ^A^"^

r«w

Vv^v.iw"^

r«^ v.y

.

c^or^.rocvAcvX_^

.:.r^ ^cv-rv ny

Vv\jA"^

^cvA

'nv

•\ »

^•A
5

.^
:

b

.\.^

V^^-173

\

":v.:v

^ n^

.

^ ^f^ \

r«wj<7xAr^o

(Yv "73"?v

"^.a.

-v

«

r^y

\ ocn

r«w Vv":v±»..^

.

Vv_»r«w^[VjVvjv^

3o -jAc^a"^

»,

v.Qi\rb

xA-»rCf

^

^-x-vcTXJis'^

.

.

.

^v>^cv»

^^^^

•\.x^.ro r<^c7iAr^*59

,-xA-»K^\ r^Vvcv_i"VrD^vr7D

^ztd

r«^":\<73

.

^xi7d poVvx.A":\

^-^ r^r^m

'V.rD":^":^

r«^vr3\-^

,

Vv»r«^raj \r73vrr)

:T>s„vro
.

r«w»c73Ar«w

r^S^^^cvx^

A.:x

v \\^\-n

ojvyvVvr^wA ^^^ojcn r«^c73Ar«sl\

>x.xffv.\o

^jJLvr^A r^vjaScvSi

ch

\^\o

r<jc73Ar«^":\

»^VJ3

^ArTD r^^Vvn^w-A r^Ki^cvma r^vo-v^ ^-^ cooAcv^
r«^r«^

<n

,

—^ r^lAcvSo

r^)s\-\j^ r^j3Vvji":vrDO

r^_vj^v.rD ^-lA-fo

^«^'^v.^o yp-xjzry^

r^-rrvN^

,^_^vxAvA ^ctsA

,W.x.m

^v-»o:\
.

•.

r^^SrvrD

i<:!^^

VvAc73CVja

^\

^»-:\

•.

s,

rs^Vvj3j^fv^

•.

2

\

~>

'N

r«^LjCx_xxbAo

c^o .V-xV^oA .<^cvx^\-x:o

^rd r^mAr^-^,

rw\ .^r^

20 VvcvA"^* .r^jJ[\A
,c73o

\

.

r«^^"Sjc\o

r^vAj^i73Lr3"^

:

jk—XjAr«^

rrxicmAo

r«w_v-rrxj<7XJ3r>

r«wX-»":\ja":\

>3t»^-\

r"^VvH.»'?v

fY>r^":\

^j^jaovrD"^

, .

,v^ *v\

j'^^-^'^

^v^cvj j^Vro r^^v^cv^-A

r«^jLjoVv-Sii^ Vv »"->"a

10 r^wSj^A^A c^cvx^^^x^ ,r«wr3cvn"A r"^"\j"A^

^V-v\cvj

(Y>or^

r-^Vvo^m .,^^orD^rD"^

r<jixA^\r73"A rd^M-^-^

.

.^

.

^cv-!^-^ r^^v»-^-^

r?^vjL^^":\

"n ca

v

^-kV^CVs

^

.

.\\^T)

.^^A-zr)

r«^vv %r •73C3"a
>Vv.r73

.

rs:foc7Xi

rcf V^o-VVra^viTD-^

r^rb\

^.^^c^xra

<^^.m

«^.^cvsLrDcwv

Vv-»r^jjorjx^

^^^\

^r^^i^—

v° a,

^ cwrao

,<7DA y<S.
«^

^=^

'\\

^_j^

.^cv\^

:\-yiwr3

fn.K.Si..Tn

»

v^ \o

^2.

oo^cv.vjV\"S.r7D tjsjrcf

•To^-po r^cTxJ^Y^
,cn

"r^-:v

.

mSco^A >cn

T^ ctdA

59

v° ^.

^^

r^^o

VA

i

yfh :)s\^

yy-^

v^j=n\j^

rw%_*r<r

r<L!^r<^

^Y^-^K

,._cv_iC73

r^y A

•.

^ojco

"^VxrD

octj-a

^ro

V '\^

r

.

ri

.^_o\ror<^A

a»"S.:i^

V

^muxJoVvro
_K^^n. TTX

oxAx^

v^)s\<\

A^.

t

\

"^v::!

T<r^"\_ii^

^

.

uN_ji<r

-rk-\

t

«s v\ r\

.

r

i

10.

\

\q

"\

\

..

or^

•\.rDA"A

~^ ^.rTD -^"ojaaXo

r<!\.rorclrrx^

.

-73

.

^

^

i5

Vw»^vro v^-^m^-^,
.

ai3H.x\j3
cvrac^x»

,^_ojc7x\o ciaxXbO"Kc7x\

oo^aiVvjiDCv.^"^ rCTc^aAr"^ VvoA-a r^lxjcvjc

r^Aro "AoyArD cA

r^^VvrxJ*^::!

.

<vx »

^...^c7XJ..ro

Sj.ror^":^ r«^"\.rorwro"A

•^_o^c7xvm
ctxj^V s^

r<f \~->cvja>\":\-:\

25

,^_ojc7J

£ir«^-:\

"^vrD^^fw^; "^»":\ja ^ro":\ octj y;^'\.»\^

,^_cv_rojjcvi

^\..»"A

•.

m"\oo-:\

orDCTX* a\.rixA .^^cTXvro ^ocJir^^

r^^^-jDaviO

T^ V "y^

C7i

,^_a^\i":\ ^AVA"\.ryxro "Sj.ror^-:\ 20

r^^.—v j^ ^ —> Ar^ v^^v^

"T-i

» vv

^^j^V\ ^ro

,^_Vva\-A r^c^x^r^-^^ r«^Vvx.»^\jo r«^Vv:viw ^ttd

.^^a^Ai ooV\cviVvrDa^L^\

^:73-\r«^

^ooo

^m

r^VvojVA^

"Tx^ ooVvcvjiVvraa^X v^-^r^ y.zn\v^

rd.ro"S.yi

..,^_^cviw"\^i or<;^

^cTxS^y^

ciooAXioo":\or<^^ 10

r^^rvx*^\ja

"AO-yxA.r3 r^!Ao

r^"S^rordro"A r<^Vvav.^-\-ro ^ro

•\^rvrD

;

c7xAj"a r^"AOC7XJCvjM ^.ro-^ ^^^cucno

\ r«^^^jej"=\jo
:

v^cn

^Axro^r^ ooVvoj^racv^-A r^^ojDa^r^

t^c^dAt^A >.roo^^ ^\.rQL.>w

c7xA"A

r<lyx_>._Vjf:\

.

r<^r<f r^^Hja -7x1^ a och

\j..m\<^-\ ofh r«^\-ror<^ro

r^_5C*"A-D

r^c7x.:i>o

•.

5

•.rcl_x_*^^^ >oocv_^T<l\rb

rd^-ac^ rw<7x\r<^\ r^^tvjcj^ja r^^^\^^^

:

^r^lrTar;^

fy>Kf ^.173

^-Aoo^xix-roo

VvrDj.vAVvr^":\

Aj-:\

»

^^xia^rTao ^va ^vr3.r730

^i.>^

A—j^^m

Vvjr^^^j^rrx.^^^ : r^A.xoordjr3 *

.

rdrTa-^coA r^rTDACT)-^

,^_cpv_juVAVji

r<lxi":\\":\

-73^v_J3

r^a3Q.xioA^-A r^jc*-\o

\ \

•.

.•r^TDcmra

orvV^ A.:^o

Vvja.A-A\r<f

.

»

(Yv

.

r^^H^^-A r^SVva* ^cvX ^va ^"Sj^

ocn-A r*lx»r^ r<lje.cvV^

r^Ar«^

•.

,^^cvA":\

r^c^xXr»^':^

cA

.

j^oi

r^^[vx-»":vn

^_jAc7x\ Vv»r<l\Ai^^-A ,^_CVJC7x\

.

K^OOTU 3o


^* ^^ ^ s^ r^
^ \ "^ .^j^JiLV^m

v\

»

^
Ar^
5

v\T^

-AO

r^^^VAA

o

•.

03>_A^\>jao

^ ^-^ ^_k\j^

A

00030

,^^^rv

v^

yf

-^

t^vjg

s.,-:\

c^o—j^-c^o-Aor^Vv

r^\ ^ \o xZD

r^cTx^rD
.

•.

V

v^

^\.v\

20 ^_jJir«^
:

A.

V

.

»

^C73
V.

":rk

\

o"V_£^x-rD

%\

.\^

r^VvA^o
A->. ^C73

r^VvO-SkVvOJC.

r^_x_jr«^ ^

«^Vvc730j
3o

*.

^3d

'K

»

rv

r\

cyv

or^

>

.:.

us_*r'^

•.

A

,^_o_JC73
(Y>

:

»*\

n

\

:

"va.

.

.

\

.

or^

r^^TDr^

«-^^

•.

"V^^Vvi^r^

r^_v\o"V_rD T>.?i-*73

7°^ r^

^VvoVvjtr^o

"^ ^v^ r^r^Do* S^tvra
.•

^-a

r^vA

.^^.f\

Ar^"^

.

^m

^c7v\a ^jAc^dA

c^HjA_"VrQj"^jrD

"vs^

ooctj ^-A^^^cdttd

^j^rb^-A ,^_o_iC73A *6o

.^^cucn ^r73 jLjr^ ^rx> r^xror^TD
OC75

C7>

\

*\

\ r^j^cvA"A"A

^Vri

^_St."V^ Vv_»r^JD"^\

.=3oVv

ojc_V2k.o

fv\ » fY>"\<7aA

•^"^vra^^^ ...^oA"^

'\

"^v.^

v^ '-^-^s^

"AO vv

•.

r«^"\Vvrw

, .\.V\

^—*"=>

s.,Vv-Do

.

^VvSVv

^^m

^xxd"a\":\

.

"^v^

dxjjo^o^x^^o r^o.vJarDO

^iAjr«;^ oyxx_y\Vvr'^

»r«^

"73

^^73
's

c^xa^^vxdoAtd
.

r<»l\^\^o_rD":\

»\

A^

^ojoVvjr^-A ocn

»-Ko

,^_oc7xAa"A rclr73\y\ As,.o

ye.

r«^»fv>v>-:\

n>i

fY>or^ >jL^^x^"a

^v^-^.

^^^

rsf Vv-v_rb\

r«^"AC73

»

V \^a

r^coArwA

>"^C7d

,\.r73

v^ y

«^^CTaA

•.

^^cn

"^vjsra

r«^ *\o

C7j-r3

*"AO

.raVv«^VvY^"A *
25

o^r^ .raorwi

:c7x*"Kox.

^-=73

,^^\»r3
»

r«^Vv\*-A %x»'-\

o<n ^m"^ ^jAjr^^

\^Vv.x^r«^ Vv*rwrD.\_-A

.^^CTxA

V r»o^AO>^

Yf "^^'^cv ^\ ^jCtAjc. r^A^ ,^^aia3Ao

»

^vArTaVvr^ rwrao^xrao
o \ \.-A

^-nk

Ajr^

.

r^ Vvjcj^^vt) r^Vv^^Vi^rD

r«^c7xAr<:f":\

\-

pcDVvjcr^ jaVv^

oox^ r^axA^w

^•^vrTa-A

r^-AcraA

oikKCijmXr

:

^

^ vVv^

,^^t\»

v^ch^v^ v*-^^^^ Vv-x^ or^ (w
Vvr«^"A

i5

:

r^vv

r^\r» Vv\=d

^jJ73\vArw r^Vvxv\
:

7°^

o-xJ^o-Kr^ .^r^-A
:

y<f ^

:

'fior^a.

^\yi r^^AA^ VvoA r^^VTDaVviLrD

.

r"^r73"Vy\

rd-^r^

A-^o

cyvva

.i^\VvV^r^ r^Vv

:

,^_o<7xir73

^_33 •To^vjaoAo

>.rrx3^H

.r^»s:.^jr>

r^A .^T^AO

•.r«wOcm'A

Vvr^oATD

r<w

r^<73^v^ \ >r7x^So r^»

v^Vvr^-jL\^fY>

-^x

•^"^Nw.TTa

i<^=73Aojt.rD

^ s,Vvr^

^

^ y.o

V

» V

,

)<s—

1/18

1-5.(

.:.

^

rv

rn'^

r^

^\

\

%-\

ri^oc^j

— ^V
1

"TT^

^^^oc^sVvcvAa

cvx^ v^\^%\\\ v^ \^\q v^vmjtQxm

rw^H»jA yrk

s..

r^^^r^ %.:n\v^

, -V..

\ \j

v\

.

roa

\ \

*73

v^v^JJ^^^a

r^.r73"VAi

A.A__r7D

t" b.

^oA
.

\;"^

\ »

-

.

1^*0»*«^

cv\

1

A.^

r^^r^o

r^^%\jrh'^

^\

r^^fV-rjJtX

'v rzi

^^

-S^^A

.\

•.

itV-sY^iioa^rrx^A-^

»mHrs^

V '^

^r^v » "t:\

"T^-Vra

•.

01^

v^-^ard

.

V v\

t^o^^

«|«<w K

^

v*^-^

fAjo

Ms.

:

.

^v^

Vval

A^^-ttd

^m

^.ra.^

^ s^Vvj-a

^ro ^«r^avxao

r^i^^\o

CD.xs^\m

*^_a_AC7xAo

^ojco

^ocn ^oV\

•.

^\m

yxjL\)s\x<^

^xxliv^

:

^m
•.

^r^^s^

*\roo"V-^-^ r^.uo"S-r3

Krwyv-.\.

10

^m

,,^oiL»Vv»r^
90

.^^oiA ^r^^

fw

^rd^ ^A^r^
fv^ncTaA

%

^w

r^^vaci^^vn r«^Vva»VvjAVvrD

r^V\a.m":vr3 cHra

r^zry^x^ :.\^Vvj r<l\ r^Vv^Jt-A

A ^-s-VNrcf

10

.«^^^aA-A r^oJ^r^^^x

ajCd yD^^^x^

i^oaArd'":^ \^Vvjcj^\j3 r^V\^v^":\

r^\-r>

rAra^

Vvj^^ ^An"S^m n^

yN.-iao'!^

r^j^^oori^rD

^jur7D"\_y>_r7D

r^j^^xvA^

V

>m^r^

c^_s^-^or<^

or^ ^j^-KVv-m

,oio^r^"A

n-^so

r^_yio\-r3

^yxAr^ ^.^^am^.vxA r^-^ ^"Vra-^

^rn\^rd Aj-a
fw-v Jk_^

•.

^jA_»r^-:\ ^-^x
•.

^(Vk^

Ar^ r^Vviiv»^^ r^Ara ^Aoo "73^ \uj3^

r^-^^oa

^i^

ta^^oSA

ax»"\oje.

r^.iitvr3a.^

oA£aa\o

"^p^":\ .^^aicTJ

»r^

\

'^

fv>

^V^^^-^ r^oa\r^A

rCf-A-Ka-jcAo

r^^ ^

^-A-^-rv

•^

r^

.\

:

»,

^-=^ r^lA^VNo-» VvoA .^^•a

».\ %r^-^

Qoa_x_ODO-:\or^V\

\2^)piS^r^*

^ua

.

(w

rAAmrd^-A ,03 oftKf^Aa^^oSA

r^^Vv-aej-^V-n r^^Vx^^V-^-^

V" a.

•.

^a^v_»cn Vvxja^ n-a. .t.^^-^v

•^•^.m rdr^\*\n

6o

r^-^cTXTD-^x

r«^x^*v£v\^ % ^siir<^ .ra^Vv.^

r^Vv.A._r73

r^zr%\ciJL 5

,^_o_jo_ju!L_jao^v_ia_x^ ^^^VvxjuTd n_ra..>w.^r^o
v »T>-\r^

»

fc^ro

r^ocTxi

rdjco^i^^ r^A^

.^Jvmr^^ivro-rv ^Acn-^v

or^ r^«A\_vir^
yOi

T^J3v_yxA ^cno-j-AVvr^li r^n-iVwra

% Tw-vio-A^A rdLraayA-^v

^-^v

•.

^•VrTar^ 2b
.^^aiODA

r^axxc^r^
.i<^\-vxj .^^aA^

r^o":\ AsLrD':^

r^.jm ocn

p.^.m

-KVvrD

^rn

rdVvrx»Vv.2k

^>{ 150 )^-i—

r^

cVwVXjt_viVv\<f

:

\r^

c\

5

r^y

.,^<7xA^-A

,:

V

»\

.

\

».

r^^cv

v>,

"TV-xaVvr^

^cvcn v^tv> r^

yr

•S.

^

^

cv.v »V-acv

:

"T^

V

••

rw_v_mcv_x.A

acn

)CnaVv-»r<^-A

B^ .iw-A-Avr"^

i.)

>

>^Vv

fT\

\

r<^Vvcv_xr73Ljcn

vcfx-ra

r^v

.\

^cra

»

.

•.

-

t^A

A^^

%oa ^jActj "^^

.\

^

^A^r^

a^V

:

,^^cA

r«^^r<^

^crxrbrw-A r«^ODArCf r^jjcav^-^ ^rr»

,^_^cvA^

—t

«V

»

>

,»'v\-T> r«;^v.mLkv\i7D"^

c^r«^^ r^\j=y--£D

:r^Vv»fw>A ,^^cv^^y *\v~n

.racTXsa

orx\_p V\"VrD vryr^

r^^S-TTD-A

.^\vv ^aVvATTa-vrC^v

r^^

r«^Vv"V_i»^-A * *6o

r^<7iAr;^-A rC^ivjc-inja

V ^ck ^VAVv^rD rd-^r^J^

«Vv

-\

.

\ At^-a

rv

^.soa och :r^jav ir^crxAr^-A r^V\A.r7D

.\ s.A

rs^v^\"T>a r«^3CjHj3
^

.

r^v »TXJca rwjcraAr^ r^s»-Kv

:

^.rrja

lo ^''r^-Kcvjt.

f^.TTaA.ih.

r^_r3CV-vA-^ x*^\

r^_-via-\-A

fwA^ oa^^^

\r^ )i\,j=Ty^\ r^m\r^-!\ r^'k\Ci'-y%\j'^-^
.:.

.

^r^

i,':n\:=TX=^

v.

^o^

Aj.^m

^-=n '-^'x.m^-^ .^^cuaj

^ ojctj

:

.

r^^r^rrv^-^a

aScmr^

r«^cv^v,j^

xvr^ \ ,^^ rv^.y.Vv r^A"A ,cna .•rdrTacvm rdA-^a r^Vv^SVv
^C7x_£ir«^ CiS7y.£^-^ *^_cv-Acn
"V.:^

.

A

"S-TTDri^tx

20

w^

*^

\

*v

r«^v ^»r«^
^-VJA

:

% V

uv-»i^

"-tVv^rTa
•.

r^wAcn

yN-_ir^A"A

\ ^

^-r7j":\

1

•.

^Vi^

:

r<^v^s.,"-> ^vv

,^^Vv..Ar«^
.:.

,

»^cyva

r^crAr'^ c^cAcv^

^^

.

^^^'^•rvs.a

A^

r'^Vvcvvm.»cn-^ r«wVvr^r«;^^fV3C.

^"A ^JJA ^sAj

\

»

r^H-i^r^ ^"^ ^vvv^r^

r«^c7xAr«;^-A

r^^"^

fw

»\ ^

--pcvAra

r^jcsHja ^orxrDr^-A r<fVv^-KV\ r«^Vvcwrrv*cn"A rwvScTxvma

"=VAr3

2

^td-a r^^rTDcvviVv rwVjCA-^v

rd^^Ci^rd^-:^ rf^\

^"^vvi

r«w^^Vv r^v *VAcLj

:r«^

•^A.^

"^ >_3CjHj3 ,^jxV\-A^vi ^^^craAi-^ r<f^r^S\-^ .^^cvjcn

^^^aVur^ ^^vS

-;pcv_»

:

.

r^^fV_3Cj":vn r?^Vv":v_^^

.^r^"?v

cmav fYvvvv r^A Aajjc^

tyy^ \rd-^, rw.vyjjcrTaA VvrTWi-K rCfVvxj^^vrrxra

fY>r^a

.^_cv.vch

y<:.m\r<:^.

<v\

%

fY>"Kcn

A_A__r73

r^ofxAr^ vk.v^^":\ Vv
:

.^^acnVvcvA

..^_cv_jcn

»

v

.^_cv_Ach

r«»lA^a.rr>a

^r^-^ ^rn

.\Wv^ ^V^^>

^ ar^ c^x^ar«^
a"a-rx_iw rd)

\^

> V \fY>-^

v"

/».

—^^{

:

mr^

•V-^Vv

^\-^

*6i

r° a.

axj^^o-AorCf^ Y^^o.rw<w*\Y^-A r^jcj-K «^VvrDoXy

.T^noj iryr^-^N^ <73Ar^ y^

^mr?^
••^•^V-rrfc

\^

\-*-:\

r^..^*\

^

"^t\o

c^K^^^ay^ ^"A v^ \\.ar3.\

\-:\

r^A*\ ror^

fw^fvra.»^'^"^

:

)^H—

151

r^Vv^oJ^^

.

r«^

c^xjuXo-actj-a

;,^^.^

^VjL-ra

v\

:

axAr^ r^An

r^^-raVv

o^tAo

<7JrD^aLr^":\

r^OT\(vx^i<^

rj^v^

^ \

.

\ s^

o<n

.•o'Vj^r<^

T<l^a rw (w

^.v^a.»

*\i<f

a\v^ .TDVv^^r^A

.^^oiA:^ aroAx. rdro^VvA oiA"^ r<a<7x\
:

oj3jHAx5 r^^^TaAv^ \ jrrxviHo

.

Aj-a

r^acjHja

r"^rDr«^

r^^oxrbr^^^A r^^av^.\r73 usjrcfo Vvjv^^-a^

r^

^_rrx-*<7x_vo

•.

a«oj3

r^Vvnjs^ra r^^fv^rxjVvJLrao lo

Y^^^^axxjMArCf-A r^^jcj-AO

.^r^o :r^jejHja
A-\_.ro

:

..r<»A^<73 coj^Kojt. ><73oVvjr^"A o<75 .r^^HA.mr^-A i5

"^va^

<i0kj^>D0O"Aor^Vv

,^_ai<75

r»^» fv>vv\

^i^-aoq ysjr^-A-A qoj.xso"\<7J

r^i>(vvv\

>Aoi *

,

.QoaAj^o^Aor)^^

'^.a.o

gxjaH^^s.^

o-so^S-vii^

rCjna\r^"A r^Vvjcj-r^JD r^^^^Viw-A

-^^'A

^m

c^o^VjA^xxAo r^-^a rKvx *\r^

r«w_3tj":\-J3

r^A fw

V\

V \

^v_i.rrj-A 5

^^^H-x-mr^-A ^->A,»rslA

r^VvajLXJor^ r^A^A rCo\^.xor^ •\Vvr3

r^cTxAr^

^.m

ys^r^-AT\ r^^fVjL^wS^

:r^-:\<7j

Ar^ a^ra^

% <njJ>vt3-y rTaA

s^SVv-i-s^

^

•S.^«ri<\cmKf .j.K^K^oKi^ Vucoco

p-^x r^\

"\ %y<^

kTW.^

vS-^r^^o

r^5<xci.VvA5>v

r^Vvxi^mo r^Vvjcorar^ .^^aaA*-^

vs-»r'^ •.r^OTjAr»^ itvro.w"\o

20

^a-ro"^..^ r^oiArs^ r^vA.\_ ^cvAjcxjt. "^^ .\»:mr^ -^"^vrj-A
.

<hV\a\

^-TTD-A

^^^rv»

,<75

^\jr^":\

c^

r^axxcoArcf-A
rorc^—i-a <n

"S

^fVjr^^»"HVv rs^-Sojt.
<73j"\ojt. ,<73oVvjr^":\

61

r° b.

ooVv^V-^-rD

^ra.s^

o<h
-

*.

rwjLj3o\-^

fdA^arDAo

:

>\

Vvwje.y\Vvr'^

.

r^^^aAr»^ r^^Ar»^

Ar3J3a\

:rA*ror«^"A c^xudoSoo
r«^x»-\o

»Vv

^roo A\.\

r«^»"^KjAw»r^"A

r«^Vv\^,^^j<!rD

^a\o

rs^-A-Kojt.

QooArioo-:\or«^\\
rcf-Sor^w

V T^o^^o rw^

Aj-a vi^rd r^i^rDoA.

»r«^ ,<7j
^iTa-^^

"^2*.

ym-^

^^^ojoi-ao

•.

•^p^-jt.S^r"^ 95

^ooaroj^ri^o

r^<7Ar^":\ r<^^rvjtj"Ajo rcrVv"A.2A os.

.^'n^ r^atj^vn r^o"\ n.^
<7>-ro"a

^

VvjjjaVvr^A

,<73

*

A

.t^oa

:r^V\jt»"Ajo

r^vrojorxro-A r^^roojjoA ^wjti^-A ^»A»r'^ ^r^c^Ar*^ 3o

Ar^

r^wAr^

•.

•^avArD x<l\o .;.r^V»\ Y^

QOL».xiD^<75-A

152 )*t^—

v->.(

"\_mr^

r^VvH_»A^

r^A ^r^

Vvj^wSj^

1

^

*>-

\.

.^_cv_icn
v\

^_30"?v

ar^ r^cnAi^
^

,

»

.^jAr^s^ oacn r^Vv

*^

*

mAi-A

r\.f\

^n

,<7J

cwfcfVTSaxra a\*\A"A

r«^w\_\

»

CA

»

\m"A

<w

»

ooAr^

fY>"\<73-A

fw\<7xA <73Aa r^<7iA

g

^^ ^
»

""^

^a^

r«^_\a

cTi^Y^ v^J^-\ ^"^
.

\»fYv*\"73

,^\»"A ^rrj us^r«^

^v.v\

.!.

.

.

r^wati^^vxaa

\fYi Vvj^

"^v^

r^"S.vir«w

's

r«wA"A

\

.

r^"^r«^

.^r"^

^

"v^jie.

rdAr^

r^cnAr^;^* *6i

r<^cvu3 r^rrj"VvA

^wvjr^ ^vx.VAVvr^w r^vTDV
^^H-.rTD

r^atcn

r^^ooArwA

"^cwv.V^

«.^^a^xrTa-Kr^^

*->

> V

v^Vvrrj

r«^A"A r«^"nVv

<7XjVvjr^"^ ,<h :cA

Vv\^\

r^ch^r^

craA

^m-\

r«^n>iw

.;i>s.\^

<7XJ=j^^^r«^"A a<75 'jx

^\^ \c7x»\ciyL ycncikKav^-^ a<n
:r^\r73cviw >jc*H

:

^\jr«wA

r^Vv<7x_r3r^ ^.m^A

a"K"\-jt.

>

9

^aVv

^"^^

cv_xm-Kr^ ..^ctxAcv^ Ar^^-^ 003^13
:

:

^"\r73r«^Vvrr>"A .^^cucn-A

^ ""^^

»^ \

Y^cTxXr^ VvmJ^"K ,^_cv^^cvwr^A

:

r^-v_*"^ ^xxlir^-^

\/ "^*^ ^^

cuooA

cn^a^VwArD

^-^

jj^fVJiLWv

^

r^-AoaA .^_cvm\vxA

r<j'\cvx.'A

r^Vvcvxrrx*<n"^

^^_cv.2iAj"^ r«^^j"K vvjcvA^r»^
i5

c^£^\<n

.^^asAa-A

•.

^m-\

fYtScn rd-^cn ij^rd-^-\

Vvar«^*i^£io"^

»

o "'uvjriw^

^cn

r^coAr^

Vvaj\^m^a
^ >-v,v^
^

r<^\rDa-^
.

ca

,<73aVvjr^ r«^Vv\^^^-:\

:

•.

•.

;

r«^.:73n-iw

5 Vv-jrw-cocv-rrv-i-A

"^v^

Vvjr^vvxVA a*\\r^ axra-^

C^VAi r^A-^r^-A

AAr>

r«^jcj":vj3":\

-^"^J3

r«;^^"\A

^pD"ajaa :^j^ ^sArTDVvr^ r«d<73Ar^"A co^cvrajA-raa ^r^^rvj-vo

2

Ar^"A

a<7x_r3 :r«^»

r«w_icn

^Js_jr«^"A"^

5 :cvj3sjHA.r»

r«^Vv"\^w"^

^ *^rv^

^

^"a

^

r^oAr^^ >.rrxwH
ir^

%

T\%\%

T\

r^^lwa-S-TD

\

^

"-*

cv*"S.ro

.:.

"^v:^.

pAr^a

^•K'\jt.

"rvxnj

r«w^r«^

<7x.:3

.

\.»

^AVi

m\r^

r^vvraVvx-ro

:r«w»<7Ar<wa

"^a r^"\a-c^T«^.r3":\ r«^Vv\j":\ >jcs^a
I

aAa
.

\

:

cvje.Vv.:^Vvr^

cvjv-wVvr«^

^ctxtd

"^.^

^oora^Aa

.

,^^aA":\

r«^A>AJL ^jtArivAa ^r^c^J-rDri^a

^-^a .a"\^^ r^ch.^rd r^
3o ycnci-^j^rdci

^-30 r<^V\a ^

:

a-vv-X-VA Vvr»^ r«^

\

fY)cvra.,\.\

r^v^cvj

Vvar«w^cvr73aa Vv*r<lrx^

(v>»^^ r^-^^wv

"73 Vv. \.->":V.ro

^^HVv

r^^c^Ar»^"^

Y^-\cn,.^-\

70^

<v% > rv^

Vv*r^"K"Kjc.r7D

^n

<\

fv>a"V_^A

s^-a.

153

4^(

ccn

»^^gL-n.

^a ^ v,^v^

\. Po^Acv (v>\o

\

)<^
^\j"a r<^Vvcvv.a-c«xm

\r3\-A .^^cuoaA OArTa-Krs^ r<^o.vx3 r^rr>\vaA

ocn

,fno^fV_*r^"A
ri^ vv

».

\

%

,

.

^

v° 6.

r^siS

"^p^xsd

-Tordjs-A

rwxjcja rdicn rt^v—^vr^

^_3^

\j^r73T^-:\

\

r^^Q-\

,^_^o^-o

^r^-S^^o

r^cTJ-Ar^-A

Ar^o

^"^viv ^j.-Ax^r«^

\ v^

\r» Vvcvr3"Vr3 c^oAcv^

uN._»r^ Aj^sictj ^-sActs "^rx

"n-Q

's

:

r«»

:<7x»"\ojt. 5

"^.Sk

r^^oLrojCTxra ,^_cv2kj^r>^ «--^

rdx^cvrrxi

"0.2.0

r^voS^

r«^<7xAr^ ^^^-^v-^x

,^_oaA ,^_o^r<f :\DDr«^o

*6i

,^_o<ti\*"^ r^-^v»^

\^\)[vjm r^crxra-^ r^j^H^ r<^v^\oj ^^n

r^oiAr^o

V.

•.

:r^c7j*

.j.

.^

r^2k"\jt."A

,Vvr?^o

o rvr->

uN.»r?^\'A

^sAcno

r^^"^-^

rs^^t\_jtj"aja

Vvjr»Ln-A\

»•

-H

10

s.,^tvx^r^

rwCTxAr^ r^Vvjzx^-o ^C7>\ fWA^S^^TjAo .^j^ ^"oii ,^_cvri.rrx^o
Vvv-ivo^r^-A ,cn r^^^cv-raAjg. A.\v\ ^vi ^•K^^jcrr) rcf^-AO^

^xTTXficxra^^rTD

-

%.

":\A.

^3^

\c7X-\

,^_o\^jr3 .r^Vvcvj^AA-o r«^"vcsor^=30 .•^^^V^oA-a

v<^\\nt\

r^ ^fVj^^iO-A

.

r«^^^cur3

r^Vvjcj^oja r'^^'^!^^ rC^c7X!zar^o r^jjHVv

r^c73Ar^"A

vv

^

r-i-*^

^-juAr3J3.rr> .•^^^i

^_jj3A^r7D ^jJir^

i5

^\o^o ^vi

^jA-jr^A-A uN-jr^o

^-^j-r^-o

rS^wA^^rTDCDA ^sAc^sAo :r^^"ov cv\^\rd-\ rd)s\=^\ r^Vwj^orTaLrD-o
:

r^^cv-£^x-»r«w^ rwAcv^JTD^ ^iAc^iAo

r«^-x-i3JiLA,x.i3-AO

.\-x_mr^

^v^\^\

^[Vjr«^"A
..

\ VA

^iv

-TXj^oja-A us-jr^ •^pot.-K^r^ Vvw»r^_V-VAoSo

"^^0

^^"AoVvjt-ro r^3C-»Hjo
V VA

.

»

,

\

^_r73

r«^'-o^-.vv..\

^

r^-VAO"\

r^^cv»

..^S.r73r"wi":\

r^-V-VL^
:

or^

orCT

ca

%

.

"^a.

*":v

rd.»^_coor"^.r3 VvjOJt.o

^^

90

» fv>"H.-^

"O-^

^_jAc7x\

^^cvAm

\m

^tvx»"orr> 2 5

,^^c7xA^"o r«^"AC750-^—

C7x\ "0.^

^ttd \r3A":\

»^\r73 or"^

fv^or^w

,

o":v-rx.^^r«^ r^^cv.^

-• .

^t^rxA.

r^^cvxSArTD"^ :^c7xr3

^c^xriar^":^

\»s.."KVvry3

^jAc73
; ,

:

,^_cv2Lxrr>

r^Vv^^^i^o r^^Ha^Sjto

r^rv»\. r»o"o.Acvi^x\o :^c7x\

Ar«^"A ,^_cv-AC7J

.^cot» r^vxxat-rrxra
VvAvi"A":\

v\

\-r3wiix.ro ^":v.»r«^ ^-v\

r«^"oc7xrD ,»^_^fvxxr3":\ ^sActs

.\ \

.ly^y

.^xvi

:

c7x\o :^vi ^"^j^Vvro

^jAjr^Ao

,»,s,"\Vvrr>

or^ r^^o<TX-Ar^

.^Aj"a r«^c7x\r^

r^crxrar^o rCfc^x^r^
us. fv>

^-ju.>i"S..rrx.r7D

r«^Vvcv»VvA^ Y^Vv3t»"=vrvn Vv^r^^vSk^oV^ro

3o

r^A

r^^VvoooAr^ cTXi^r^

rCf^\^rwO

m^omAr«^-A

r^^n^r^A

r«^o

r"^Vv\virw r^^r»^ .r«^j-:vx3 r«^0"A-^

r^Vvj_»-KVv r^^^o.A

*\ ^..iTa-AO

r^^^sv^-^

r«il*c73Ar«w

or«^ *

Vv.r7Dr<f^

'

Oa

r^

a.

r^d^TD-^

>^ -^V^Tn

?.

•^p^^fV^TDtv r^^Ta-S^iA :r«^Lx_»Hja ^ooL.riar^^-rv r«ilr3rKV.rT> r«dA-AO
•V^ar»^-^ .^_cv_A03 yrk s,

^»ax.o
"Xj^

v

u

,»*\\*73

^m

oiAa-^ r"^r730Aj3

fv\~-»Vvrw

rd.:n

a ^ \ .^^^\ \ ^cyxtj

^-ttd

r^ooia rt^rojt. ^id r«;^r«^\r73

^

\

v\

» \

r^^v ircT
1 f)

^.ITD

r^\\^"-»

-To'a.r73

o-r7xx.-\Vvrcf"A

r«w3CjHj3

^j>\

>

r«^xx^or«^rD
><\\ \\ >t^

fv%

«o^ ."Vr73r«wA
t^^ «^^^^^

x^rd-\ ooo

^^

^-^

r^^

,^_^a_\-A r«^oowAr^A

»-^

^\._v\

•.

^^''^

^j^r^ ^-a ^ku ^x^^oom

.^^oojVvjr'^ ri^A.^oj-AO
.

»

^w\ "^»^

r^Wjt.-^ r«^\o\^o r<l»ax^r«^ r^^vvAy^
10

V^o^ A ^
or^ ^j^SVvm av^

^_xr7D\r73 r«^ rv

r<^^ojVvkWv"^

r"^^fvxj":\j3

^•\

.

;.

«^j^^r^aAA-j-^

»r«^ r«^ »

>^H

y

^V-n. v \

.t^^V-xa

^wHttxdoa .^^cvaooAo

,

s, r^^r^cvrnj

^oar3r«^ oaajc r^c7i\r^ VvcAo

.:."-p\vA

^_r7D

•.

^

ooo"^

,^_cv_aoo

o^V-TTDr^^Vvr^^-A

.j.oxxx^o-r^or^^^VvAo c^cvr73w»Vvir«wAo r^^-Sor^-^jA r^Lr^a-^viw

r«^\s..\ >v,"Avr73

r«wA r^wmcvx^ r«^ooAr«^A Vvr73^"\o r«^VvxxmiO

Aj"^

'v

»":\

^r^

rr^^s^oje.

y

,mo^tv_»^"A ocn *y<f^

An^-a

r^cTaAr^":^
«.

r«^Vvcvr3jA_rD

—%

r«^"Aoa_rD

.r»^ vv

^_»^^73"\r«^

^r^-\ jox^TD .^\.v\ ^-yyjcviVvKf r^rrvxx^-^

^H^vjt. "^-^

»

r73

»

—x_CD"\cn A_A__r73
,rd)s\Ci^ \^ Vvx»^A.r73

oa

~n-\

r^..T\.i>A
.:.

\

QQO» Nv^^-t^

^jj^

. .

^»Ajr«^ cvx^HjAjj

^'v \

Vv\

•.

» 'v

r^Vv\\^^

r^^-ACTs^o

ir^^v^ JJi

*

"Vjs_r7Dr<^-:\

>"a

vs^r«^

^_^<:^v

\

rvt

cyxrrvs..
-

x

\

-^x

r«^SAv rw^^r^rao :r^\x:nr^'^

rvT^o r^"\cv.Da»r^rD "VswVvx^r^^-A •\j.^^^A.»r«^

rwOxAr«^A >.r73^^^
. .

^

,

t*'^ ^^ "^^
\. r»o?ucv^"A r«^m.v\S\o r^-Acn-^

.o^-^Vjr»^

Ci-\jrxjiJ^r^-\ r"^ rv

3o

r^^cv-v^r^ A_x_^oi ^"aVv"a rjs^r^

^^^

Qo r<Lm''\m'^

95

\

r«^Vv__aox_rDr'^

,»fv\*\"73 .^^cvgkVvo»fv\v\\
r«^ v\

^-ij^a»

. .

»

y

m -^

^^.^cvjcvja

^_ry\s,
. .

cca

,Vvr^ c^oS^ A.rv

^^^^v^tjAjc ^jAr«^

»^

r«oor«^

r«^ooAr^A >r73j^H ^^^cnA^o

. .

t«^x.»X-13

..c^Xiao^H^v^^cv^

*6i) r" h.

)<^—

^>( 155

rd=73L^ m.\.::vo .^«Arxi «^^ac^ViOOxrar^-A fwCooixxiAo r^vk^-A-A

.

,^^^.r730 «^^o^m^-^N r^VvosAr^

i^\r3-AVv:3r)

r^oxA^-A

A ^

r^_i^mu»m..so .^^<7xAwa."^o

r^^fV_x_»'\._3o r«^Vv":v-iwA

r«^c73Ar«^A ^tvcajL^rTao

•.

r^^tvxmvi

.^^^VvoAA

"^^ .,^^2kVvoA"^

r<^j3AVx^ j^^x^'^ w^<^"^cv^v\ ..^^o^ir'^

.v^—»

v^cn.ii^Y^ Y^cry.\x<^ >rrxvi^o

.^^jvrrxra

cjA.ak.-A

>jiLQav\

.•

,

5

^w y m-^ ^m
r^A

,.__o\jt.V\

^jActs

.r.r^wiAr^^o
.:.

•a»^ .r«^*\o.-rw

{v>

r^rrx^

r^n.»rs^ j.m-HrCT-A

rcf^o.^ *\i^^

*\t^ r^ox.\r<f"A

-^"^n

r^^\^Hje.o r.TD^^^r'^

^rJo

c^juX^orc^
62

v° a.

^ro

r^WajL VvoA

>jiL!^cY)-A

^xj^^c^Scn-A

{

^*

3t."AO^

r^^o
.:.

.

\i»^^tvxy)r^

^n

r<f

.^^oX-a

\ VowraA

.

.

:

^S.tw^ra rw^Vit^ XjSo-at^

rw—r^^S

^

»_\^

>":v*r^

>

.

r"wa.'\jt.^o \
r^2w"Vjt.':\o \

69

v° 6.

(.

.

.

.

r«^i^\_3t.'Ao

\

.:.

Numeri

*

sunt.

'^

V *\

r^crxrar^

\^

r^-^^rd

>*i^xiib'Ao

^

in

^mAjt.

margine appositi sunt.

Eadem omnino

Utsupra,i. ii-i5.

.:.

fv>

.ra

)sum\r^
•••

.^jtjAt^

r^Vvo>*-v»\.^ (^o.v>^o\

,"^rw r^VvS.K^"->

-^.

r^Ao_9k*

rd^r^

.:. "A

.:.

cn

.:.o

Vvkrrj-Kr^
26

.:.

if)

^"^1^ Vx^xSLra 20

r^^orxx^^^

r^^cnAr^w-A i<fVvo_r3_k.\^_ro
.:.

v\

,»s,-A^m ^Aoa

000

^\x'\^

:

r^cinAr^

.:.

(

10

rCfcTaAr^-A

r^Lrv^jf^o \ r^^o-r3^k_\__ro ooor^^-moAo \. ^

{

i^

^c7x.\ :r»^r^ .^y

"Kro.^^ •^^cucnA r"^r^ •-p'\.vvr7D ^\^ *
3 .:. ^-^vsrsf

/.

:

.:.

^j\»r^ ^cn.\'\\ rwir^ yjSSL

r^^fV_x.*'Ajo r^^^-^i^ra r^^^o-^ .\ '^^•a
r"wXioorrxi"A

*via,

2

^

Nomiiia minio scripta

verba post singula nomina occurrunt.

—«.(

5 vac-iS

v^cn.\r^ yjznj^^ y^^av^ cvxmnr^ S>rd aira-A :r^ax\r^

r^jc-»"\o

;&x-Kjo\yoH

\

10 •^•=\-rrfc

or^ :\iwVvxsDr«^ (^OAXioo"Aor«^Vv

\

1*^

»^^o r^o v.o.no * r<j.^o*rD

A-iAja

\

\ ^ "^^ .

rd_vr3\ --p^^ja-^

'n-j^r'^ r^o<7J"A

.

^

K.\..jo

^-xAooA

\^

r<^)sv\^

,<73

r^Vv.at.»'^»

.. \ v\

r^<7xAr^A

,^_Vvo-A-:\

\ \A

r<f^»-\...».\. ir "tj

"^^o .^^o^^^^ra .r^xxxA ^^-vVra ^so-a

r^"Vr7Dr«^=73A

i5 r^^_x-XiDor^-rD Vv.sO-x.o
o<73

<7aVvom\ r ~n or"^*63r'

»

r^-x.rD\ "^

.ra^^^r^-A

:

r^ oj3..£iAr^-A

— «^^o-A-A r^^jcTX-Ari^-A r«^Vv__3e_i"X-J3 r^Vv^-Jk_rD
^ V >^t\v-^ r«^o r^Vv\j"\jt.o r^Vv^Vvii ^vjAjd.^

*v

r*if^^

^nib -^jo^^ ocn ^its-a ^j\»r^A "^^

r^y

r^rar^

^^-^N

<73^o\ fv>*\r73C3

rwAo

156 )<H

» \

:

r^^o-»VvjAVv

fW73k.yy_rr>

oaroo

r<^VvA^.r3

r^Vvjc_»":v.33

ooVvoiVvrao^

.•

^m

.\\^m :Vv^
^va ^jcrsAjc

:

^va r^^f r^<7J

^•A<7xr3-A »^_cu<73 ^rrj "orD^iwVvr^-A r«^"^r<^ %m\yi*^ ^-a A\^^r30

»^_o
o
^

*r>-A
i-A

20

^

X=^
r^A

.

r«^

i<7J
i<h

•.

^ V\

oxmSr^

^"VwVvrr) ar^
.

y^

^«^'^'JV-w

-—roo
"no
\ »~->

VvvjaVv

vv\-rrxrryA

»

Y^VvAVv

m

•TD'^
;

r^

<v>

%

\

V

^

r^ Vvx»"aj3 oiAj-^ r^"AO<7Xiax:^

r^^r^

cvxrrj-Kr^^-A

AA_rr>

r^^^^^wv

Vva\ ^».^\wVv3e..m

\ r^-^oi

^

»

^VvoVvjt.rr)

or^

ard :,^^<yv

Vv_AV\ or^ (w

»

•^^-rrv r^VvAV\
lis-Tbo

orcf

^

.•

oooa^

r«wAr<^

^^^voo Ar^-^

.

oo<7j

<nV\\ Y^ ro

^^^OwVjcva ,»(v\rr)<73A ,^av<7jAo
r«wrrx

r^VAVv

or<^ r^<7xAr?^

mo^

Vv-v....»'=V-rn

r«w^-^ ,^_av<750

"^"^v-m A-^k. ^^^•vjrx.^i
25

r^Vvct_^A._m

»"V—rrx-^

^-_*'
: ,

.

» fv^^^v

r^^Vvj-AoVv ^r^o •a.tdA

;^_o\rr)r^-:\ ors^ ^^^osw-aVu-a

mor'^ VvAVv or«^ :rw<7xAr?^ y^^^-jm

ar^ r^ v'i^ r^^AVv ard ;oojjc^or^

r^vjk^":\

av^

c^xxi^or^^A r^rilJ^^ax^ orcf

3o :rt^» fYtor^^-n Vv-jcvjco r«^Vv.x-»":vj3 r^Vvcv»VvAVvrD

.•

rilvxii

or«^

a.

-*^(
*

63

r" h.

)<^

157

:

r^oxAr^-^

s^-KVv-so

»

r^H_a>a_i^o

^
r^

\ VA
.«_v.y^

»

,

rv>n^ Vv_»

a.

"0-^ ,<n-A .r^»

^jm

^v-vi

^-TTD

"^v^A

r^LiOJ

.

^

»

"1

o<73"A

:

rwVv^^

r^VL_5t.»":vja

m^Jx^zna .
.,
*73'\>_yv_SOO

A r^jM^^o-AoV^Hori^A

>

,<7J

aA

^":\

^_rr)

^ N^

^^o

.

^"S.

{v>

„\o\^o

-I^^^ao

:r^v»:^o r^xjoor^o
:rslv_x:^

.

.^ra-^

pAm

.

,

v.vy

••

"TOkJLXi

t<r

%

or«^

^oA r^amA

r^S^x^ A\^-73*

rcT^fVjcj-^vjo-A

c7x»Vv»r^

ctslXj-^ r^^rjooln 10
•.

r?^Vva»^fVjAV\

3Ca\ ^^r^o '\fv\~i^r^
oavrr>"A

r^Vv\vir^ r^VvooiAr^

ihxm

"^va.

,00

r^r^T\

i5

<73j.roo r^^wi

^rvAr3":\

.ti^^^Asrj

A

,rsfH.»^=3

^

90

^^r^ .rajVva.
r^^v^a ^xAis»^

r^xjjkVrsA

r«^^»\^-T)^

^a\c7x\o

•.

.

.i^^t\ ^p^ .V^^X

r^^tVjc^^oS r^V\ajw»VvH-r7D ^.ilA<7xA .Ajaoo

^rajoA^r^

or?^

•••

^CAn

m».^m

\

i)

v^Wx.r^ ^oao^r^ r^ooAr^

or^ r^Kf^or^

•^^O-AO-JD

r^caAr^ \

:r^o"Hr3

^_v_yi

^V\r^

<7xmavj3 ^-^ ojcn

"=^-vi

rdLio<73t-r3

'mr<f

.^^CTi

r^Vvjc_»"a-XD r^V\o-»^fVjA^ "V.sor^-A

^-^^arTD

^<73Lrr>

,

r^o"\-AO rwSrD-AO r^r3r«^\ ^r^vviVvDD <73Ao

^so

n_^

^^'^

, .i-v^
A-V^

oaA ^ \ wOax»Vv»r^

\rd!-:\

.:.

v° a.

*\r^
^VL

r^Vvj\.^<xjo

(v>or^^ Vvjo^o r^^a»^(vA^

r<^^t\A^r73 rdooArd^-^

.•r^jcj-^vn

^-»"A

»

rCTVvo-SLVvo-x.

Or^ r^^OOO

,^rDr^ rd_jmavj3 ^-^

63

^ob

rdcTxAr^ ^or"dj.^^»£^A ^<7x_»^Y<f* r^Vvj^a£r)":\ ^jAjy^

^vw ^vv rvx^.v

^oqA

Aa^

26

^-xXjt^

..^oaX^

^i^-K^rC^

^»->^

r^-S^cu

.

orcf

-73^.^^ ocn ^-Tjo

Aj^cn

^xvA ^"AcvrTD

^Aj-a x*^\
cnVvcv

or«w

,^_r^

•.

r^bocvj

rw Vv

A

^v^-^,

.^ij^-\^fvrQ

.

ar^

or^

ra

_m .r^o^o^A:^^
r^Ao

Aj\r>

c7dA_»-:\

•-p^^vn

X

C7xA_»"A

\c7xA .^_oc7xA

^-TO

A

^ S,V\r^-A

r<^\c7r.=3

'^

.

10 YyO^V x

^^ v^

y^^

r^V^^-X-^^A—n r^-:\oc73w->o

Vv

.

^

N.

^

\-:\

,C73

\

r<^)pi.

"^

.^^c^aAri-A r^cv-V^ r«^-:v\-A

\

»

^
>

A^^-TTD

^

i^^Ji r^A-A or«^ ^»^)fv -^

yjm\r^ ^"A .\\^no
:

.^jj^

<\ork »t>

«>t

v^

^\\:^^3r)

cv_ja^\_xAjb r^c^aAi^A v^:'^^^

__roo :r^V\a ^ \

fY>

.r^Vvj\.virw

r^xx^or«^~^ Vv»ojco r^V\cv»VvxW\

.*

,^^v.iC73

% *73-:v_xa

r^-S^iTDr^.iTaAo .^c7x»Vv*r«^

r^V\0 V..?iA-:D

r^-r^Y^

^•S-r73c.v;.-:\

c73V\cvi73\x.r3

^^rwo r^^cvirvra .^rcfo r«^x^\cvxr3

.^^^VJCTdA
Z^-^K

^V-rvv—t

r^V\Vv*»VvyAo r^^HjSjc-^N

\^ "D-A 003

«nr\\^>^

s.,^x^r'^ c^o-_x_ODO"AorcfVv

.•\

r^.^'^-^ cnA-*^ r^ »

.\

-TXjcC^VxVNr^

^TS^

^-a .noVv

rv

,^_Vvcv\a r^cTsAr^-A r^^Vvjcj^^ja

» V s,v>;:.':\vr73

ao ;rs-^l

^A^r^^o

-^TXxx^^Vvr^^-A

So

r^

^ zn

£^>

\

rcT^fVJCj-^vja

25

r^\,£^^r^ y^-^vm vC \

^ rwA^raoVv "SAmr^^ ooi ^p3A ^A.»r^

i5 r^^fv_rrx-je_v_\

,

^cv\

.'r^-rx^^^

m ^r«^-A r^jCj-Ko Ajt\ r^^r^
c^cvx^o^Aor^ ^ r^^-^NXi^sAr^":^ r^cn^i^-^K

r^^VvA^i»..^

r«wVv_3Cj"A_J3

:

A.j-a r^Vvcv^Vvcvx-rD-A

^-xAoj^ ,^_ocn^cv^^\r73A ^j^^jba-A r«^r«^ .r^f^-^v^-A r^x^rcT

r^yi^Ja

10

^-a .^w-acu .-^"Vi

rdm\v^-\ vJC_i3A r^aoHjaA

A_*^ ^raHja^rTD
.

;^_cv:i.rDavA

KT^r^ci .'r^Vv^-A^ r«^^cvirrx*cn A-^^^td

c^cb
.

,

r^^r^ .^^xs^znsxm

^tvjt^ r^^cvrrxXx.

3

^-A cucn

r^^^r^

.V\-S^y.

.

-73

Vv_\_j-:v_r73

cnVvcuVvrDcvA^-A

rwC7x\r<^^ r^^cvx.»AJ3 r«^V\^Viw^ r"^x^^o-AoV\^or«^ r<i^cvi:xca^r«^

^xA»r«SlAo

.

^^

rv ^\-A PCD^IVJCI C73Vv\Vr73-:\ ,03

cn^\\jm .\»^"73 oarw r«^A"Ao

.

Arvi

r^cv^i^ r^Sk^rwA v^-m-^:^ r^^-^vu
3o yrK N.

r^A-A

>SkV\cvicr73

»^cv.AC7DO

.•r^j_."VjA c73A:i

r^^rcf

(\-».^n\r^'^

A.:i.

^-AVvVvrb

70^
^jin

..

.^^cA-:\

.^^c73jjro"A

^\yi^fvr73 .^^oc7Xi

"H^x^

v^r^ ..^^^

^cvjcno :^ooc7Xi

r^"A"Aji

*

53

v° 6.

—!->.( 159 ).^^—

,

^-*-^ ^-x^

» *\t<f

.

^^^i r^A^

.

r^^Wv or^

r^oj

^cy3L-:73

QoajL-xoo":wit<f

^

us»»r^"A":\

.

(^yxs^oY^ y:y\zn

or^ ;r^
ot<r

r^

:

»

V.

6k

r" a.

.

or^

<^3cj^_CDor^":\

V "73 or«^ .r^ijlL^

orCf

t<r<7xAr"^ Vvofwju^^^x^-^x

r^ \

»Vv__»rCr

^

•r

"^

*

"^^

or^

\^mr^

.T<^

Vf

^c\

^ro
^j=n

r^
;

.^r^-A

t^\ ^

r^Vv.5C.»":vja

:^-\J^zn

%rd

r«wVi.^o r^^xioori^o
o<73

<nVvo<7Ar'^

r«w\=3-:\

v^-^^

.

*\_i.,-va-^

.

r^ i

»,

1

r^ Vv"V_vir^o

r^\

r^Kx^ordo

2^0

r^VvooaAr^-^ .r<l_iw-\Vv^
r^if\x-»":\jo-:\

20

r^^Vva^^fVjA^ "\-rordi^,<7x»Vv»r«w
.

Vv\_co.rD^r^

rdrTDoxjo

^txV»':^

;

r^_3t-_»^.Jo

t^^crx-rar^

^ro

3,Y^

-

t<:^j<7i

r^r73"^_33o
.

•.

a Qi.At<^\

r^x»"^j3

r^o-Ho r^rar^

r<lj..:^_»r^

-

"^\

.\

'N

r«^ » fv>or«^ "\-rD

^
^A

t^VvjjVv.^0^0 r^^\jA.ro

rdAo xj"\r3V\r^ ot^

r^^r^

•.

-

\

»

25

s..^

X-A"\.r3Vvr^o "S.rA-iVvr'^ ,<730":\awArD

r^<7xAt^ Vv^vAjo

<7xAo <7XA-rQ^ ,^r7Dr^":\

r«^"Wxr3 r^^rArcT

^r730 \<oc»":vja t^^o-K

r

V

vi\.rrx_i r^A-^^o

o<nA .r^-^aAA r<l\vd

"O-vv

»

•S.

r^^^a

;r<^VvA-rn r^ooAr^"^ <7X-roa-XJ3 ^-^^ aj<73 ;r^^ajirvAVv

o<73

. .

\o

cb

r^

or^

r^^io-H-^x

.

Ajr»^ ^<7J

r^ » roor^ "tj Vvja.9t.o r^^a»VvAVv
.•

10

orsf r^r^aLVi^rsrj

or<^

<73Vvo<7x_Ar^"i\

{v>or^ Vv-j^a. or"^

»

^v.x.ra

"^V-VA

"=\

or^

or^ r^^o<TxAr«^"A r^rdXa_£^

^<7X-»Vv-»r^ rd^svjj^cLm-^

or^ ^\Ji-\

><73-^

"^..rw

t<^^fvAVv

oaxx^or^ or"^ r^VvocoAr^ c^oA^t^

r^-3C-»":v-J3

\

r^^ocoAr^

;

^

r<f v »

5

-To-^v-rTD

,^^<7x»^xA^"a r^^o<7x\rdA ^r<lx5V\.vvx.m

r^lroav-jo

,<7J

<n

»

;

«tdA

r^VvjCa-^vja r^^Vva-^Vv-jA^rD r^-ji^-:\o

r?l-r3r<^":\

r^Ar^

r^Vv"\-vit^

r^^h^r^

;

r^^ocoArC^x r^rrx-n^r73 r^A

r^-K-coor^-rD ifV-»a.x.o *

<h

or«;^

VvX^ ar^

co^x^orcf

r^^rvA^ or^

-^"^v—rTD

r^-V-jL^-rx

Q0Ljc_£^or^"AO
*

^

V

\

Vvi^ or^

t^cv.^^

r^vAVu r^Ao \rnr^ r^Ao

-70^=73 VvAVv or«^ r^Vvo<7xAr^ VvAVv
;

:

r^^.^ r^^fVjraa^L^X

~-\-»-:\

rwOjAr^ r^VvA^

ocn ^.rn

^(Ao^-ra r^Vvx.»"ajQ
,<75oVv»r<r"A

r^"\.x^r3

rw-5c2k-xrD

jc^so-a

"VcocaVxr"^ r^iDrs^ r«^\o ^a.

.

.rDwa.'\Vvr^

3o


^\

j ^'^

«.( 160 )k-»—

i<fVv<73LrDt^-A r^^cvxvx3k\jt.

5

.

\

Vv\

> V..X-V.

:r^ vrr\»axzn f^rrxr^rTS,-^ r^

"V

»

^

^

T^Vvox^XmA t«^^-v^cuo

cyv »

»-:\

,

r^Vvcv^VvcvjeX

\»-?v

^o ^"A v^Wa.^ ^cvA

rwMo\.r3 T>^"73 r^axrD r^njrcf

y::jn\v^ t**^

^^

.:.<n^r^

rd^r^ %m\r^

.:.ir«w^cvj3-^)Ar«^"A
10

:.r3Vv^Vvr^

r^r^

-^"jxxj-a ^A»r<^"-i

^m

r"^VvcvJ^Vvcv-3t.

r^^^r^ ^VjCTaSr^

:

r^rcf r<S
,

'^ \

"do >Ars^

»^ aVvso ^xXoq ^po

v^r^

/

.

.

.

.

3r^^-\_3t.':\o

>"^rs^ Vv\»^"->

i5

.:.

r<^^

»r^

^

»

"73"\r^

/

3

r^K^^r^

"a-^

r"^"?vcv.r7D

\

.

.

.

.

r"w.=^"Vx.":\o^

C

t<l_^\_x.'^o ^

^-^

(

^

.

.

.

.

^'^"^'^^*^) r^^^^vcvm

r^Sjc-^xo)

r^":\cvr7D

^^
.:.

.:.

i5

.KfV\-=uvrD ^vtd^wVvkTa

1

^

-^

jAjy^T

,

\or"^

K^ik^r^

y^^r^ VvSa'^^
^xri

TcAx.

r^^r^

r^\»^^ .ucAr^
...

Vvj^r73"\r^

«

^^"Acvm "o^ r^"\j^rD c^cvv^\^^r^
.:.

30 i^":v»r^ Vvjcb"\r"^

,^_cvvcvja

j^^r"^ Vv\»^"-> ri^^^r^

.:.

VvjSo"Kr<f

Kss^<hj=nci

"VtdA-^ .^.^cucnA >\»-^
...

VvjL_:73"Kr^

2^^a»

^v^ Vw\j^rD

r^-^vcv^o

)*5v»^<r

<rv"Vx2i.r3

v^\»^i^ c^cvaj^cv^
,":v»r^ VvSj.ii.rD

*

r^^r^

.:.

ir^m-vnTx r^rD^fV^^ vCrTys^

Voces minio scriptae.

^

lisdem omnino verbis ac supra.

]\omina minio scripta sunt.

*

66

v° a.

-*^>.( 161 )<-»—

^.v^o-*

^_:73 .;^^<73^-r7D •=%^N>.^r^-:\ r^ifVxroHja <vkA<K

r^X_r3"\

axA.-*'^

rcf^v_»":v-r7D-^ <7x_\._»^ "^v.^

r^oiAr^lX
.|.

r^Aj3._QoAr«^"A rdjtj-Ha
r^Vv<TxrDr^":\

r^^a_v3A_m

i'^Si,-\^fV-i':\

^ \

.rdvi^or^rD
003

;

^_r73t\
.

^ojco

rcT^cQ

y<^r\%\j r73-\.v^
b.

^

\S-a>Kjo

»r^-:\

^Ar^

r^ x..>H_p

^

^r7x>cmo

r^VvojVvA^ \\

»

X.^Hoa

~->a.j3A-:\-AO

:

.•

\^__r73-^ o<75

"\-_x_r7Drcf-A

r3rw\ r^Vvo
^_v_yi

c^ajo„^oAjA

.

v^^^jmr^. -73-^

o<n ^_r7D -7x_K_x^^^r«^

.

r^-Wjt.":^

r^^\.r73 o^-^^a

1

jraVv^Vvrs^ r«w^<7D A\^r73-A ^Ajr«^

''\-x-znv^'^ ts\^rd! c^a_ia_5iaA_x_^ "\_mr^^_r73-:\ o<73*

10

9k_A_r7DAO c»a_i._xioo-?vor^^

1

^_j.r7D'\_yxr73

<73A»-:\ <7xvr73

"Vr^ar^^^fvr^a-^v

^jArb r^^ocriAr^ v^S ctA^

r^Vva__»Vv__iAVv .\

^<73A.^_\ ^"A

v

\

TT

»^ rcL_r3r^ r^_3Cj^j3

,^_o__j<73

6i

"^v^ 5

usjr^o ^rw^sSVv coaxXioo-Aor^Vv

rwVvjtj':^»

^-^ r^

r^\.»"\_x.

rCr^tv__x_»'^._jQ

*

\

rt^S^Mcw^Nr^f

r^ rv ».^r73-\^^^AyAaa ^pD ^VsiVvrw-A ^V*r<f ^m^3t.r^

^<73L_sicv_»r^ r<f

^_-\

v^

T3-^\

--pii-H

r^rar^ rwX_»Hj3 -;jo^^ 003

^\j":\

j^y^

,_vvycv.»

^_»<7xA ^>.\^ irVTO':^

Ao-^\o
•-p^v_xj

.

:

^wi

^ikro'\yA.r73

r^kTD-^oja

x<lsy.% \^

o<p ,<73oVv_»r^ r'^"\»aLCv_A'AO
^(V_»a_x.o r^ifV_x_j^v_3o

.r^-:\<7J

<73A Ar<f

.

A^^^7D-:\ oi^av»o^^Evr7D

oxA-^-A _-A<7xA __xA_rDja.r73"A

r^^cv_»ifV_KA^\A
•:•

.

^-v-va

^-v_»":\ ^_vyvo.»

w^cvA"=^ r"^V\oAVvojt\o
.|.

"TjAjt.

r^«x_mTv_r3 w^^cv^jDwx-N^

1

^-^^

<7x_\ Ji3<7x_»-^ ooq^a r^_v-»r'^ rw.jo_»"\..>Aj3 20

^_KA_»r^_Ao C^O_jA_rD^IiDAo

SYR. -B. -XXXVII.

mrx}^^ ^vv^cvA

:

r^j^Mor^rD
95

.:.

r>o-=v.icu.jao^

YCjrrx^.^

_t^(

^Ajt^
o

»^_o-icn

;

vi\jur3

.

Vo ^ \o

r^\

r^VvA_*":\
•:•

r^"V_»':\^

V v\

,

y .V

;r^Vva_2kA-3o
> <\tv

; 1

vv

.•

^ ^JTaS-vx-mo

\

'v

.

rcf VvxwAjc

m

^crv -^r^A ^»\
Vv-v.,»":v_r73"^

Ma_x_x^o":\or«^Vvo

•.

A

-\

t

.

\o

r«^A"^ ocn":\

.

vm

kis^x^

r<^rx^

*i

\

.

>

\\ -^

v~t^ »^^ojcn

^rrs "-p^^vnoAo

rdArDOJoA-A-rv

c7x»Vv»r«^

^Aj":\

* *65

V\a\ yD%(Yv\

r^"AH.vA

^A rwm

^vvi

(yv

^ rv

\a-^a

%

r^^A

-73

^\mr<^

v vv

,

"S-ra^^VvrwO
•.

c73ui":vna^rD

Sic ms.

^V_^rw

^_r73

;r^Ao..^ ^Aj"^

^

r^v%

r^Vvo^VvojA

^»":\

^ ^

\.

^

.^^o_icnAo

r^"\or«^_£^

\i

^cn \

'V

•.

•-

yv\

's

r^Vvr3oA_o

tt>a-r73LjVv.ir^o

<y>o_p":\

\o

;

v^

«"^"^v v

fv^^v \y<fr\

e^xj^a\_o\%rAo r^Vv"v\^j<^o r^ArrAo r«^a.vxbAo

\cn":\

^jAcn "70^
^--73

'\r^"A

r^ VvoaVvA Vvr3":\ ,cn r^VvocraAr^

,^_OC73^A_»":\ r^V\a_V_£iVv..:v_r7D
j.

\»r^

r^VvocifxAr^ or^ c^xj^^or^ or^ r^JiL^ r^VvAVv

r^

vv

v^-i^rd yrjy^r^^-^K

rcf Vvo-V-rrxjcn

r^ Vva^-^

r^A.^^^Vv.axr73 r^Vvjcj-^JD

»

r^VviJS:^

o..i.r3r)V\x.r^"A

^ojA^ o\o

^m

r^cTxAr^

2

•.

or^ \^rd-^. ^3d

rwH-vv -^

\.

^.sn ^oj^r^zD

Vvj^^^v.ttd

^S^vv-ya

-7x.viVv.m

.

CTxra "vr^xiwVvrajcra

.•

% '\Ci.%

r^cTaAi^^D .^^ctxjVvj^ ^\j"A

^A

;

r^

•.

^Acn

»m"^

Ar^

r-waccn

rwvvrDOje. Vv^-KVn r«;^Vv»vvAjc r«^Vvo.vr73L»cn

.

i5 axjc_DO"Kcn .\

9.0

^»\r^

^vijcu-^

0.13^^^=3^^ r^Vv^-AjaA r^xixta r«^.*"A.JO'^

»^^c7dA^ Vva\o r^Ar^
.

TXjCTxm^ rwroojJoA

v

^j..ry\

t^ V\r^o

\\_r7D ^vA\rr>VvKjc\

r^

Vv5C Vvvx.

r^r«^rr>
.

;

^V^

j.je-»H

s,":vjVv.r73

»

.

r^H-ttx-^jcDOLVio

t<^ fvi

-^v^

r^cTjAr^ r^^XkVi^-A t«^xJ3o\^ ctxso-^vzd ^VxuaVvr^-tx ,cn

;

QxjuX^Hcn-A

10

oiVv^s"^ ^^\"y3 ^tdx A.*^^ r^ic^-^xy r^c^\

T^^rvjc*"^jo

;

162 )k^

;

•.

.\

'v

•.

^-V.*^

» 'V *\C7X.r73

»

\ ^A.vi ^jS 'n

rwj:x-\_»-\

\^ ^

162,

l.

Si

.

":\_2k

.

^Aw»"^

r^VvrDO^o

r^j^jo r^o"\"^

cf. p.

•Ton.mA.^o

"^VJDAVvr^ .^^ctxvt^d-a
V

A fv>ro

^":\

r^Vva.^V\oje.

r^i>.t^vA AraJO,rx>

r^-A^^cvi^o r^vxrD^rD":\ ochA

21; 16 3,

1.

20; 166,

1.

19.

r''

o.

-^(

.r«^.»Hj3 <7x\j-A
65

r° 6.

m^x^r^* ^-^

>

)<^—

1G3

^..Kra -7>»wjbo

r«^jcx.»':\o<Tx.io^xio

^ —>

<7X.\-»"A

r^Ajcraj-ra ^Arxj "^^ A.^

^Acno

SSjco

ym\r^

.:.

.:.

V

t<^

*rv

Ai^

n

5

rC^ur^ ^rTaSr^.:.

r^ v» y

r?f\.mo.^"A rw\j':vjc»"Ko

r^r^

rw!ir^ -^p\i.o

-Wx. Ar^"A

Ar3JQ.rr>

.

c^xra

n

,Sr^r73

i .:.

r«^

y\:n r^VvrDa^"^

AsA ^ro .ra.iVv.^"^ -td-^vto
r^5C_x_5C_X3 r^^ y ^ va \.r3 .:..rD
.:.

r^Vv_r3"\

Y^-\.-»":\"A

Vw-jcj-Ko

A.r3.jo.r7Do r^rs^ -^pAx.

r^LarCT

.:.

Kf^cvm^rD od^

A^

:rc^v^^":\

^r73 .r3.»^^^":\ -to-^vtoX^A

r^vjwrD j^H-m Xj..-3-a rd\»-\ xj"Ko r^>cj..5CJ3 .rDoir^x

•.

.:.

A.^

i^ar^ j^S-TO^

.*-"v

r^\.»":\

xj-a

r^j^ \;
.:.

.:.r^»!^":\
.:.

.:.

r^jLjA^"A

r^mvro c^xrTaan^

^o-^

^vyi ArC^

.

y\jm

r^Sj":^":^

r^-Aj":^

^

\;

A:^

Vv.»"^^

^

*

v\OjA_jrw

~-*^

.:.

cy>o..33

xjS

"^<n"S.r3r^

.:.

jcj"\

y\ ojA^ir^

rd\»"A"A r^^Hj^ Xj"\

oor^^-H^r^

r^-S.»-^":^

r^"Sj":\

^ ^^^ ^^\ ^

r«;f'H.j"A":\

r^\.»-A jc»"\

":\

<n

o

.:.

.:. \

.:.

v^

<^kX^cvj.\^.:.

A^

.r3"\r<^"A

rw\»":\":\

rCf-Sj':^^.»"^

^AAicvj ,\j:n VurD":\

rd\»":\":\

rw\>"A5Cj"\ ri^Acv^ .:.r"w»

QojL^^^\.£^

.:.

.:.r<^r3X^
.:.

Ajr«^"A ,\r73 Vv^rD^

.:. ":\0"S<73

.:.

'

^

Numeri
11.

in

j"S.rr> VvkrD":\

r^\»^^jcj"\

r«^Vv\t^

r<^"\»^\jt»"\

,^_a^.i73jc

UNJ:7D^(v.ttx»r^"A

r'^"\.»^\jc-»'\

margine codicis adscripti sunt.

ao

^.=,Ai

^xr3":\

,"H.r73

i5

r^^-H.rD":^ r^"S.^":\

.:.

.:.

..^^^

o.rDVur3"A r^^fvis^xx^"^ r^-V»":^*^^ r^^j^x^
.:.

^.v.>ao.-»

.:.

-^^r^aAaA r^r^ A. irw^.Tya

^r73 .r>»^si.^

r^'\.j":\"A

lo

oxxVAjc^

.:.

.:.

.^»
.^;^

.:. "^v»

25

164

!->•(

.:.

^xrsA y^vm Vvj^-a
.:.

A.^ ^m

.:.

,\so

.:..r3wX^or^
o

W^s ra

.

.^^aA.rrx>t.

v^jjcja n\s\

.^>^tv^-A -p-^^n .\.^.\
r^Sj-rv":^

v^

v^\»^\x^\ ^w^cva

.:.

uNjr^-^xr^-rx

^ \^

iv^rtt^ ,\.rr>

^^j^^

.:.

.:.

»^.\je.

^ija

r^
.ra^

.:.

^\"iv

^^TaVj^^ja

r^S^-svx»^ .racur^x

w.

.:.

.:.

-^r^jo-^ i^^j^^^jcj-a ^ct»

,

*

ax*^s^-M

r^Sj-JVscj-S

.:.

v^\^\jrf\r^

r^-Vjnjtj-A

Vv^ra-A Kf^i-A^

fsn^ .\

r<f \f\\

r^-Hj^^jtj-K

fwxACu

^tura-^x

^"^"HJ^-a

.:.

1

,\m

.:.rdj3"\cu3

5

)» €!

.^^

.:.

.:.r?f^"\ja

1

5

T^

i

A

'^

^

V

\

-

fY>r<^

,"V.ro Vvjl-td-^ r^^j^^vjcj-A r«^

^\ ^

\v\ ^.i^ryxA y.

^j^mr;^o

.

i^^\o

»^fv^
.:.

r"^cvr3"K

y\.m

.:.r^r»lAie.
.:.

9o

.:.

y\m-\

Y^v%(YxTy

.:.

r<f\»^"A r^\»":\jcj\

V\.I^

^TTD jrx»Vv^^ "^"^vrTa

>"^^-=30

3o
.:.

ax^

.:.

ajJ^^.:.oa

r^TTDor^^

va.

.:.

.^^o^rojc

vva.

.:.

\^^

,:.

r^^y ^v\\r3

.:.

A

.:.

rwA

r^\»":\^ r^\»^V3C_»\ <iOL»\\x»

.:.

.raA

^tVxrD-:\

Vvj^.r3':\

AaA ^m
.:.

-ToArTa

rA^-^ViCj^ ^mck»

>\r7D

^rrjA

^^

*:•

r^^vso-V^-rv

^m-A

r^\»^V3Cj"\

r^^iw^r^-A r^^^^^vxj^

'^jot^

.:.

„i>

^-Ha-^-^x

^

ojo^jjo-^ i^^j-r^-^ ri^^^-^vjcj^ ^ja&cv»
.:.

<YV

\^^

^r

,^._o:i.r73jc.

,^oj.i»-:\ r^-^j-^v-A r^\»^\jc»\

.:.

95 \3-^":\

AaA

r^\»nA r^\»"\xj"\

^tviTD-^

*\

\

rAj^-Xj^

^xrrxAac

^\^

r^A-xTTJ-r^

.:.

i^Vv\ujc»":\ r^^j^^jcj^ ax»\iJ3

•:•

r^^\vvx»":\ rcf\»^V3Cj\ r^^jsy^
r^^j-^vac»^

.^vA

^vv^o .r^c7i\oj

cuvraA-t^ rd\»AX-»\ .^oii^mjc

•^^oj \A2w"A

.j.

r^mvaxy

.:. "^vA

.:.

ctA

.:.

.:.

cA

A

*

65

v° a,

O

-

.:.

*65

165 )•€-!—

*^

«^^OxmiA XjCd-a r^\»^-A rAiAJtjn r<^£^^^r«^

v° J.

r^X^okA*

.:.

^^a=3-a

Aa

^^o

.^tvjjt_ir^^ t^"V»^Ajc.»S

r^cTxAr^ v^^a^^^o r^axAr^ jAJ^-a

Vvo

K

\

cv_icn

^

^

-^^

.

r^oxAi^

»

\

mScTv "^

o.\..5\

r^VvoVwJi*r«^ )_»^[vjl\^o

^m

r^H-»^ r^-^JLj

»^^C7V \,»"A CA

.no^^-a^"^ ^vw
r^w V

\V

r"^A

:

.\.r\y.

^^.^cv-w

'^

i^

•.

rdooAf?^

r^

^rrj

V*\v\^r^

^

:^ \

>.V

\^fv>

r^^.rTsA .ifc» >

•.

v^A»

"^v.^

v

m

"vja

y^

vsjt^ r^vmki*c7xm

^m

\

\

s

ocn"^ r^v»r^

,^^o_ic7xA

rw^Vi.vjt.m

^\i>(v\*\nr>

nA

usjr^

.

^m-A

r<^y.cn

or^

.^^oaA
uN-»r^^ ^o

^ih
•.

\yV\

rCm\r^

^j^-S^VvrTD

r^vmjjcTvm

^mo

As^cn ^Acn ^^^\\\

usjr^

r^

:

^v^^

^

^rr>

\

\

X»^

Arv ^^^^Mr^-A

y

axm

.:.

v\oH rwiir^ *^

v

.» \ ^y r^^^Vi^

«^^^is^ ^xicjr^A^
:

-^m

.^_^-^Vvo-wr^"^ r^\iDO"^

^.^Aj":\

^^^^-Acn*^

fv)-\c73Ao

\

Vv.r7x.vi"\

^j^stjrC^v

>»^.jA^ ^"VDor^^-TTDr^
:

:

r«^Hj^=3 r^"Ko"Aor^^o jscvxx^»

r^H-j^

^_rr>

,cn fw

^.rso-r^

A ^ "ta

r^a.o-^v

\ zrv *^o r^^cvjjrxjcn-^ cn^oVv-i^vxra
>

.:.

1

v-3C_»Ho r^x-jLacja

r^V\H-j":\
...

i^\o-Aor^V\

5

.v^

.:.

*ToJ^jc.

...

^s^

.:.

r^njtj-K r^oAo\^ fw»-\A

,\ro

r^H mcL^-^x

rC^\ojQ

^^a=3-^ r^\*Ajcj"A

.:..rxxboor^

^m\ie.

.:.

.

.

.^^^VA^cwAr<f

^r^-^

:

,^^n

^cA

^ s,V\

Aj^ "^^ r"^o rs5vmos""i

^^

1^( 166 >

•To\rD i^j^nv^ Vvsr^vxAjcA :r«wicn ijNJir<^^ .^^\r7Drcf^ visA
"^v^

^xJ3'S..vv.-r73

:

r^o-S .^^osA pA^ «^^^ r^r^*

-^"^vjacA

.r^»<TxAr«^ r^cv-v-n"^ r^Vvo^tVj^tv^ vs~ir<^
5

Ar^o

r^A-sorw^rrxA

^j\.^rym

^-^yvo.xiao

^^m

r^_3tjH»n "^5^"^ 003

•.

c^o-.f^o"Aor«^^ r^^jj-^cvmo r^^cvn.^^^r^A

r^^^oVjr^

j^^kX^-A

>K-^«;X^ or«w r^^coAr"^

.

lo

.:.

om

^» \^

> V vv

. .

.:.

^

rilv^A.m-^

rd\:mci^

ao

»

:

,cn

cnLjVvjr^-A

:

r»^ »

^

i^tv-^

^ \o

K\-»r^ ,^^c7x\

Y^c7DArw.\

^

V

^fv_jr"^_Doo-jrrx_i

A-A-r^aVvrC^N

\^

*t>

:

•.

gxtd 9^^^^

).r73LyA-\

vvirw

.

n ^tj
r^"\jrw

^m

,

>Vv-»r<^

^vw

^jorj-Hr»^
> \ -^-^

-^A-aKf ^cn.\-^o ^r^Vv^SVv
.•

^r<^cwz30

-^jojc-S^rcf

^vvv ^rrj-K.vir^o .r«;^v^Ar730 Aj":\

ch

r^^Sjs

^"Wat. ^wv

"^Vjcd

ctdlTd

:

"^v^

y<S.jt'=\\

.^^c7x_*X_»r^ .^^o-v-rrvjcn

s5 r^V\ojcmvi":\ r^-SA-o-A^^o r^jcsHja ^rTD

—iw"A*

r^-x^-^j^-^^

cn^o^»\^*no

r«^.vAo\j3

.^

r^^^\

,^^^omn

V Tiatucv.i^-A r^rrxv^

r^^cTjAvw^

r^^o-v_r7Dujcn

A^ ^p3

r^Vvo^Arcf cnA^-^vo

^07X»\.w ...^lkvsocn-^ V\cv.^cn

r^^-v.*':\ >jtjH

^wi ^^Ar^DVvr"^

^r^"^ ocn "^
>

AArTa^r"^ Vv.*r«^^^cwv

>x-»^ ^-A^ ^wi ^acvrv^r»^ r^vrax .\,At3 •^•^vxa

^^

^.mnjao

r^Ar^ojaA

ooaA^-^

»

VvmA^
dvrrx^x.

^-\^^ w^i3>»

.Vvr^-A

cv-raVv

^\j-^ r^wrar'^

^o.ii.r73^bw':\

^vyv ^iA^r73 ...j\.r73CD
.:.

:

x^t^^a

,._\rrvrD ,.^_oXir?f ^j^rTsA^

i^

•:•

--pAjp-A ocn

\

ri^cnAr^ VvAvy=vr3A x<^itx^^ ,^^\zrxr^ ^vvi ^jAr^^x.

o'^"-»-^

'r».

^t\ r«w^"^rcf

n

»

r" a.

xy>S<nA <h\

ox.»

-x^-^

A

-^» m^r'^

*.

66

r^A-r3cv_rxA":\"A

r^ofvfv>^r^
r^^V-jr^

Vvjl^ or^ KjtnArw >.»VvjAVv":\ >cnA V\-*r^\»^o

:

:

>JC-»^

ax-jL_co"\cn *66

r^^vxwAot.

r" 6.


t«^Vv_risa_^o r^K
Qoa_rrx-i^_vr^o
.

r^-K'^

fA

V

'^

•.

w

cvv

)^—

i^( 167

oS^sor^Vvr^-A ,^^a.iarxA

^

r<^oxAr^ VvA^j-^-m-^x r^Sor^^-co

c^Lj^^o-^OT^^o

\r<f-A

^ax-TDr^

%

<^ikAo^oxki-_v\-^oja-^

:

5

r^V\H-^^^o r^wAw^o r<lvo.AJ3o ..^^<n^a-v£iX^.r7D ^sctA^o
r<lAo

ocn

.

\o

's

rw,\o-^ ^Aj-^ r«d^\>-\ Yy *\ r^atj^xJoAo

:

yr^ *^r\ ocn-AO

r^wA

\

^vja.J^Vvr^ «^^cTXA-srj-A --p^v.:y>

.

.r^^acj^^n r^AAO"A"A r^-\-^o \

-TXjLi^Vvr^ Qooxx^o-^orcf

^\

r^^r^-rrx.^ ca

.•r"^o-^

y\.m

tt3Lju.^'\<n-^

r^r^m

s.,

A \^ ,ry3o

^-V->-^ rcl.^\_^'\

r^.^^vA

.

^m

Vwi^^^o^n-^v
^.TTD

\

-^

^

<7x.r3

r^wArTD-rvo <7x*Vv>r^
^_r73-:v
•.

*66

v° a.

>\roo jraorvv*

^ocirw oVnoxtd

V- "V-wmr^^-A

.rao t\

x<!!

,v

v,-AO-X-m
>

•.

.•

.•

\

,

y<no \

r^^^Vvs^.

VvjA"a

A-jr3_x30-\

n

•.

^K^S.^.m

^ >L,

^-m ^Vv\

^kxx^-KcrsA-A <7x\ Vv>r^ ^-^ r^^vs

r^<7x\ <7x\^o .Qxxx^or^

.^^rt y *\\

.^axx^Lj

r^x-ir^

r^Vviu>"Koj:»

y\=n

^m

"^v:^

^^

V

*

^*^"^

,<n
r»^

.

ik

20

^>Vv>i^ ,^^<7xrrvN.

no y s^,

<7\.\:^

^-^

VvraVva. Vvr^

*

i<l^\->"S.\^^ r^Vvr30.^':v

>-^

v. -n

^r^

.^^<7xv.r73

rClx.>r^ o<n

:

^jjcjir^-i^

9.^

r<L=n^o\

V\r\y. .•cooA—fcfv>-A <n.v^\oj

Vva»\^o

rCjrioAis^

r^^r» Vv\:3A

r^3t->-:vj3-Ao r^<7x\r^-A

^A<n

*

r^ r >H-p o^S-rTDr^Vvr^-A .^^o-A<n

^•A ^v-^A-j ,rwL\o-^ j'^-^
s..

r^<\.x\ r^iPiV^

^

<nVvoA .^<7xAja r^^Hjr^ >r7D^r^ -^s,

<7xAw>-:v

:

or^

*v

r«wijao v s^-^o i5

•^o.jxA-rD r^H_r73abw ^_iHVv

r^^fvVx^A r^-^i^

,<n rCrVvS.JS^r^

rcfSo-^orw Vvo

:

10

Ar^-:\ .^_o^Vv^a-:\o

>jc*^ .V^v ^xvvo

<n ^-^

"\_^

rw3ti*'\.j3

o<n\:^Vvr^ r^^^Jsyvo

,\m

.•r^crxAr^ VvxjA-m-^ Vvi^

r^Vv » v,SVv-r3

-

.Vv*r^^mo^^,^^o-k\:^Vva

rC^V-w vrsjr^o

^A<n r^H.r3oo^

*^ ^^

^

r«^*\*\

.^^"V-mr^tvo ^r^Y^^if *\-:\ .^^aso\v i<fitvxAvrD
r<^xj^a^ r^-Ko-Aor^Vv

% •^ovA.ra

^

—>o

r^wjVv.-rao

'^

^r

cixj^oA-o^A^o

rwAr^

Y^-\<n.£^ci

fY^ncn r^^oxra-^ ,^_aA<n

»

^r\ y

o<7xA <7xA

^

.

Vvor^»^^-^

Ar"^-A

^^^A

i

•7XJJ3.V

r^*^Vv^

r^VvoAj^rxra-A rw.\ oAr^

.^^olVv^^rD .,^^<7xA>"^ r^-:vV\a2w

A^V\r^

3o

—!->.( lf)8 ).«-H—

^Y^ ^-^

^\

Afw^o

:

^

\

^-i-vi

r«^-Aoo

^AVi

:

T^v=nJ»'c7X3oa r^r^'i\r/)

.s"73k3e.

uN-jf^-A-^N

(v>

.

v^)c\,^\y\r<^ cyxxXio^cn ^ztd-a ^jActs Ay-^-a

.

^^^cvj ^A.rr)

.

^

V

\<^

»

^cTxA

r«wVj-A-A

^cTxA^

"^vji.

C73uA ^v-:^

.colTs

^Xs-a

oQO.v.»

.

10 y^^vjt^-^jr^

:

rw^orvfYv^rw

^^o^

^j^cn \

"^

*^

^

v

:

:

^rTaVv^

fy>r^

\;

r^wAmfcQxiAib

:

r^y »H>ja
\

V

r^H-»^ r^*\ ^

CTxA XA-^^^_A-:\*

>'S.r73

<^o

.

v^^r^

r^^fcCYvv^

» "->

.

:

c^o-x_r3r>cv_ioi^

cy^or^moAct^^

r^^-Sojao

•.

>^\ rwacjAja-^

^

r^Vvo

.

r^^vr^orwTD ^^w»cv_3e.o

.

^

r^ ^-^

,._cvv^rD

_»-A

:r3oVv

.

.

\

rJTj

t"A

r^ K
.

r^

*\ V v^"A

^jAr^

^vyv

v

^

rb\

^^\v^"^
.

.

^ vv.rD.jc r^cv.^-^ r^cnAr^lA
fY>

r^~-»Vv^":\ cTaAj":^

r^^MV^ usjr^

%

V

•.

V *T^

ir>Ar73^

rcTVvojVvjA^

:

v

CTX^rD

r^cTi-Ar^ Vv-xjA-rr>"A

\

itiljc.

^VjrwjoX^o

rw^cvjVvjA^"^ r^cTxAr^

crxrD ^»r^":\ rw^^-^cvis^Ao

.ra^-^r^ Vv_»r^o"A"A

'.^

^crvriir^ rwscjHja-^ ,^_HA3r>r«^"^

r^-Ao^^
^w^ ^^^^s

^rv^cnr^ Vv»rwicv^^

A^

^"A

fv>

r^\j3 As»

^'-Kr^

r^Ar^

\

"^s^.

^Axv^ cn^^s^n

:

ocn-A ys-»r^ V\'\^..y- rCf"Acn

r^^cv^Vvojcra «^^ctxvttd 3Cjrw.\ .\"^rv\ r^lA
3o "73"=vj3cvA ,"^or^

•.

\y "^o

rd_^o«j3-_£io^r^ r^ y »H-p o"\_r73r^^r^

r^V\A-Vs^^ A._iwO

95 i^r^fcv

v^Vvrw

\.y

r^^H-^v^j^A ^jJvr^

ocn-^ r^Vvr<lyxjVvA r^cv-i.

-

»

V V V\rt r^r^lrTD Vvoc Vwjc

fvt

r«^\yo\Si-A r«^cvjA_j3"A_Acn"A

•^^v^rj"^ ,^_o-iC7i"A

ochA

r^S^AOs ^

cnA»»"^ Aj^cts

r^^Vvjtjnja-^

r^^V* y\^r^

r«^VvAVvj3

«^^HjoA '66v°6.

-^s^-a ocn-A rdscjnja r^^-Smcvi*^

Vvjr^-VAwjo-Ar"^ r^^crxAr^-A

^m

^..^^cucti

i5

2

^^^omS.yxA

^ ^VVi^Kf .^

.T^O^

^-=^

,^_a_A<75

^_rr>"A

fv>-A<y3

ik

:

v<^ fv\

v

\

-r^t

"^

<js_co":\

.

^vvv

^^^^o

,cnoVv»r^

^"^

^

^'^cTxs^yzn

or^ r^VvoA^-ra or^

^cn.^r^"A r^^cvj-r3^a.3D ^cn \

's

\ .\^nro-:\

—^(

A
*67

r° «.

^ TioAo

<w

•.

r^j^r^ r^x

^

^

,\

^rwstAV^ ^^\

or^

•.

r^Vvavroor^

«^^cucts

cjiAj-a r^rTDoxxa 5

»g^^'«V^^

r^A-^ or«^

ArajaoA

r<^^twro

crxvrTa

^*^

r^"^ir>^ or^ ocn^A

,01"^

c^xjjioor^ "^"n.ro

rw^o-j^fVjA^rvA

^

\

fy>

,^^a_iC7xAo

.

":v^o

•^Vy^
•.

,ch

r^mAr^ r^^^^ oK^

r^xi^ r^^fvWx or^
r^VvocoArcf

or^

r^ vV^

:

^» ^-^

,.^_o-ACTxA

--D^^vro

"^>a

"^atd-^x

:

^fvWv or^

r^VvocnAr^"AO
.

(YK^ro
,

r^Vvx_>"nja

r^jpooA. n-A

"^VAi

^-Acv-m r^ \o

r^^o^H-^o r^rooxn

»s^-\Vv.r73

":\_yv

A^

.

V\\_£^x-rDV\rcf

r^v^cn

"^v»^^ .^^ojchA

^rD\m

^rn uNjr^

A.2^-^
•.

^VM

r^A':^

Vvoj^fVjAVvra-^

.

vxra^fVxrTao

r^cvxx3 r^m^viA

«^^Vvvatd VvxipVv

•,

ocn rwcraAr^

^n

cvA

^Acn

rwA cAo

vs-jr^-AA yp^ s».

rwVv3e.o\.mo

r^^fVjsXx^

.

*

A.a.rD-A

^.^SA^vi ^jAcn r^^oVvj^fWxra
,

» vv

^Vvje-ro or^ ^_jL^VvoVv5t.ro

.^^cqAj":^ (^y3S^\m

A\^m

"ACvwAra

r^VvjCj":vjo r^^"\_i»^-A r<lrv.xAoVvj3 t^Vvcvi^^^aA Ar^"A

^

Ar?^

"a_jQ-^ cTX-^j-^ v^\ cwj^jgcvAr^A ^fVjrdA^jA-rD 26

V »^ ^r\\<K
.

^xvxvrs^

r^":\cn

^^^xv.^Vvjc-VA r^-Scv.^ or^ r^Vvx>A.ro ,cn"A r^^^^r^

oocn

i5

r^Xxj^^ja r^^cv*^t\jAVvA ^\r7Dr^"A

^fv_*rcf"VjVv_»

r^^^v-vi-^

•,

coxr^or^

rcfVv\^ ot^

Ar^-A rdLx^^^r^
"^vaao

•.

"-p":vrr)

^-rNO-TTj r^vi^-Ao c^xj.^or^"!^o

.

^j^rTD

•.

•.

10

r^^cv*^fVjAV\ r^Vv3Cj":vj3-^ r^xj^o r^^x^or^o r^VvocTjAr^ 20

.

Ar^

»

.

or^

us. fv>

fY>

•.

orcf

cTxA ^•:\o-ro t^L^o-"S-^

cnArncvxra ^^tj
CTX—j^rv

^Wv

r^rwVyO

rwCTjAr^-A

»

VvA^

-^"^m r^VAVv or^

•.

Qoo

^rrK\

r^^ocTxArcT

r^^cTsArq^

•.

.

ctdA ^\r73rw"A

fwpVxr^

^'s^cTxm or^

cfxA

•.

:

VvS.

>»^*iLa^-a c^xxx^-Kctj

Y^ ocn"^ r^m A^ra^ .^^oacTaA
^\.r73r^o ,}i\j=ry.Xkv^v^ Vv-«r^\j.rriV^r^\mr'^ra.r3 cTJ.ra-A

XA^

:

:

r^-^u^o

mJ^

r^Vva.v-^.\.
%

.raX^r^

.

<n\ ^ojoA o^*\cnr^ r^^rx»VvA

ovw

r° b.

r«*f^OjVvAVA

^j3o TvvA -ivxra-^ .r^^EVscs-^vn

or^-A ^^^oioaA •^'Vyuo

'67

vL^^^o i<fcnAr^

fY>or^

»

169 )•€-!—

rd-xsH fvTAO r^vJi\-A r^Vv^-c^ci^ ^v^

.

v^v^

>j^o\*73 r^cTx\r^"A

3o

«.( 170 ).*^—

^•\^rb t^^fvxj-^ua

.

^

.T«^l\jejn

o<n .\ N,o

•.

m"\V^^^

t^^-^x^h.-^

^X.s^o

T^<7x,\i^

lO

.:.

m

r^

..Aje.

r^

A..>w-A

^A»"A rw^\»-\\^*\ t^xj^^jo -VDorw^T»^

t«^ At^-ao

^j\»t^=3

^K=rAjg.-i\

^^^

^Kj3^,rxje.

r^Vv3 »V^ t^A-ao

.•

»

T^Ar^f

r»o>jiL^r3-:\

T^^VvrwJL^^ t^Vv
.^ro

.j>vvx.vvV\r73-^

•.

-^x-^

i

TwAoA
vax.

A_^"A
T^S
T»^

»Vv

T\

»

v\

\

T"w

^

,

—M.-j^^

Vvo

^v_^

viO^S-ra-^

y^^VvT^

cix_»Vv-»T<f

VN_.»T^

\-A

,^_a_icn

•.

•.

t^Vv^\t^

•••

i^-^T^

.

axra

r^vvo^-^

>"Vrr>

.:.

A^ m
rv

•.

A\\

T^\

%

^^'Vj-^":^

^

>"\-=30

•:•

T^V\"\-r3"\ rrv

T^rra^vAA

kSj^

mor^

^vrv

t^ra-AOja^-^^o

.:.

xj-Ko T^jcoe-P ^-Kr^rTj

^rn ^ix^^-^ -^"^vmAr^ t^t^

90
•.

j.TTD-KT^-r^

_X_30

\

,_^m \

T«wA_rrx.»<7iL_m

1

.:.

y

Sw-^O

^ •73-A

A^.oro

Vura"^ t^-^^-a^ t^^i^vx.»^ .r30.iT^\

A^A ^m

.raj^tva."^

,"S.m Vura"^

A^\ t^t^

-^"^vrn

t^"Sj":vx-j"\

*

T^vjwA-kA—iMOja
.:.T<wk^<n

<7x_ra T«^

V

^<n

•.

T^^v

»

V^^'^

K^S-»'^":^

^^"Vj-^v-x^»"^ -To^n^v-raT"^
.J.

.:.

25
.:.

••

T'^A.a.<7J

•.

T^v^<n

T^_£^vm

•.

T^wjL."^^:^

<iOxmOJO":\

.rDAT^"^ ^-v-vvo-» j^^v-m

T^"\j":\-^

T^-Sa':^":^

Vv-x.rD-^

T<f Vvo.m^^vra

r^\<\^jir\ ^vwa»

tA»^VX_»"\ T^T<?\":U1^

TAj"a_ae.A

^ Vt^
>

*

Vs.

.:.T«^vr^cQ
.:.

3o

*.

UNO

»

r^vr^oa

y^^AT"^

•.

o.r3^kr3"A t^Vv^xx^^a t^^Hj^vxj-S tC^vxvw

,"V_m X_x_r3"^

t^-v.»-^"^

T^^S-j^^-atj-A

<v\

*\^

.:.

<^

T"wv:^<n

'eyv"».

^(
••

rd_rD.-\\

•.

tis^Y^-w^-^

171 >

^-v.uaj ,\.r73 ^i..r3-A

V\_K_r3-:\

X \j-£^ard

,\-r73

^a^r^K

v^\^'x^.*\

Vv-x.rD-:\

r^Aa^

r^'\..»"a-jej'\

r^v^ai

.;.

.j.T^i^oj
.:.

r^v^oj

r^^<73

.:.

•.

r<ly^€n

.:.

.:.

.:.

.:.

'67 v°

/*.

r^2i<7J

•.

•.

•..r^ai

r^^V^-A^^

,^_a^mjt

r^\»":\jt.»'\

VvKr3":\

r^TTDvan

^%r3":\ r^\»":\jcj"\ oaoaaA-^^

y\zn

lfVi.r3":\

VvxrD"A

r^"\a":v3e.»"\

qxjJ^^\-^

y\m* Wra"^

r^"\.»njc.»"\

rcfVi^^^

r^^oo

•.

A^r^u":\

.:.

V4^a.<7J

•.

r^r3jejrvv4"\rD ,"\.m ^^vra^ rd\»":\"A

.:.

.:.

rwJ^3^*-^

r^:^<7J
^tVjuTD-A

r^vsvco

r^V2v<7J

.:.r^^<73
.:.

^\m

^via»

•.

•.

•.

,"\.r30

{v>or^

(^"\an

^^a»

r^A-^^jt. Vvicd^^v rcf"\»"A^

y\zn

"^0"\<7J

i5

^Kra-^ rw\»"A"A rC^^y ^vv^Vra

xjl!i^^ VvjC3"^

•.

.^»^va

.^

ooa\a^

r^"\.»":\je.»"\

.:.

lo

r^i^A^

rCf-Sj^JVjej-^

y\^

r^^y '-vvv^ra ,\m

•.

c^aiai

r<f\»"ajt.'»'\

r^\»":v3t.»"\

itVkrp-^

,^30

"^uo^A

<^XAV^OAiis^

rd!v^<7J

.:.r^!v2».<73

•.

•.

r^^^nxj-K r^r73A^a\

r^-S.»^':^

rw^oArzj

•.

r^V2w<7J

r^i^ca

.^^vy.-^

•.

.:. r"^!v2i.c7j

ww^

•.

5

r^\»-^-^ r^"\.»Ajt.»'K r^Vk^y,^

Vvxra-^

j^^vttd

.:.r<^v^<n
.:.

^r3-:\ r^\%^x.%\ r^vvA.3C

y^v^\yL \^^-\

•.

ViA-xwor^

•.

y\m

r^AcvrD"\

^tvxra^

^ra^

y\.m

r^-\»-^":\

r?^^5^.£^

t^"\.»"A":\

.^a^mjt.

r^"\.»"^^

^tVj^rD-^

90

r<^oi^^

r^"\-»":\":\

^VAva.»

.:.r^va.<73
.:.

r^v:v<7}

.:.

r«^v^<7J

rwv^<73

r^v2k.<7J

vvmVvx^r^"A ^vx\^-co
•.

•.

r^^<73

r^^Sja-A oiAjn

•.

.:.

.:.

•.

r^v^<7J
.:.

.:.

r^"Aa;S^it\x=j"^ Qa»^<\xio

r^^<73

.:.

.:.

•.

•.

r^a.<7a

^"\.3t.vj3"^

•.

rwSw-^r^"^ ."-nf

^v\

r^y fc^-fcw >!^or^A
•.

r^^jM":\

i<!jcjjcx3

>vm

'^jO":^

95

.^"ir

^v\

r^rr>\an

^S^':^ CMj>i<\-Do 3o

,"\.ro ^t\Ar3":\

^jjAa»

«•( 172 ).^4—

.!.

r^i^co

r^^oj

.:.

...

5

.:.

.:.

•.

r^i^oj

v^x^m

•.

'

.:.

r^V2w<7J
.:.

•.

^^v^os

r"^v^c7J

r^v2wC7J

rdv^c75

r^iA.cn

•.

.:.

•.

^X^

^H ^ r>cvA.W\-^

•.

SA^^

r^Vvc^xrbr^-^ rs^rar^

Vv

\

-

^-^

Vox

r?^\»"^-:\

•.

,^_\v\":\

rwvsvc7i

•.

•.

^^H\

^jlX..=73lv^

:

fy>

*

"H.^-a r^"Kcvj3

r^ZTX^rd-^ c^xj^:^Cix^^^
•.rdx-»x,r>

r<^\»fv\r>
T^jLVsnLra

y\m
.^

Vvxran

amX::^

•.

r^^tvrDcv^o A^v—) xj-^ja

^-KrwTo

rvo

r^\r73\cvi3

rwvro-vc^-^ r^\*\\^

•••r^cvjax^r^ rpqjix^ j-vm VvcA
25

v^\\\j

9^^^^ VuzD-^ T^vv<w>r^

.:.rwv:^c7a

r^jAmVa

^xv^cu

r^v>r:iv\ rwTxi^xra

,^_Hca

•.

r<^V!^c73

r^:^c73

90

.

Vu^-a ^j^maA

r^\*yxv\-^ r^\ia\^ fv\»r^ OQCv\cv°k

•.

.:.

•.

\jq-:\

r^xj.ra^ >X^cvj^^<^

f^m

>.\*-fc\

•.

r^l^cTJ
.:.

r^v^c7J

v^r \^\\^

i

r^Vv^wx^-A r^xjjcn r«^imo"\

r^3o\^ \^^^

•.

.:.

!5

.:.

^V '^^^

ttxrnr^-A r^n-Kcua j"^.^^ Vvj^-a

.:.

.:.

rs^V\\yv^-^

^JiTKs.A-^^^N

•.

.:.

10

rAiv^

.^v\-\r^-A r^\Acv\y fv>»r^ ^^^s^Taix.

•.

r^iAOi

.:.

f^^AaV

^vxdVn^

•.

SviA

,^_cvi^rrx3t

^ocnn

r^»^-^.m-:\

Aj^

r^\r7DA

r^cvfvfv\*\r^-:\ r^jc^-K .raarvv.» ^"^rn

bis scripta in codice.

*68r°a.

-^(
r^a.\_X.O

%.JL.*^-^

173 )•€-!—

r^^"V-=D":\

. .

r^\_»":\":\

l^

\

>

\

\

\

.:.

,^^<b

r^iAjo"A

r^y

»Hj3 ^xvi

rs^iivxi^wr^ra

.

»s„"a^

t^^

,^_o-^Xj":\ rw.v

V

.

VA

^"SoxvrTa Ai^rar^rVv cnV^.ra

C7>A "^v^ cTxA

y\j:n .^^^jw^^Vv rdL\

UN-*r^

,

^_ro

^^^X,iatx_x_^^^r^

^vv-VA "To^o-ro A_^"A"A

r^mcLwVx
68

r"'

6.

^-ro

r^A"^ ^-»r^

r^^<n ^Y^
Acv_wA_r3

^V

r^_v_x_jaor?l.rD

^

r^A^

:

^^*^^^

^

{w
.

.^^coAr^

^":\ 9<n":\o

r^^S

^

A.\

rr»

:

r^V\^»"S^

r^V H^"^

r^^

r^ »

\

aro.\jt.r^"A i5

%

V^rs^r^

rq^^cfvrDr^ r^-x.»Hj3

r?^^o

i":\—r3.__^L_ro

x^a
^^^r^o
OC7J

orcf

*

•.

r^Vvcv-_v.

wj^<t^

_^fr\

'

•.

,^^^v-v<7J

.^r^":\
:

^^0

r^s

-T^

td

^•S\^\ro

^C73A^\

wJ^

l

"^^

.

*\

\

:xx

ra ^^^55^0

\o^—:d

--p-r^

ro

:

"S

:

^^j^o
r3or^__i

Sic; ut videtur, spatio deficiente.

r^VvH

•.

:

ro

20

r^cvAx.

,^_cv!^^^jj:3

,^_arv.VvaiJMwWA

\

»"\

oaxva^oHjj^rD
^^,^<L_rD

r^Vva._vS

v^^n

V

r^^-Wacro

^xa.o
•.

^A-»":\

rd\-\^

^Vv cor^

rd V\cv_v.v.i3Vv.roc3 ^^j^o

rd)n^zr\
\

^jA-»r<^

^ro':^

^vvv

^Ac73A":\ ,^^VC7J":\0

"^ \ "Acv-wr^ r<^V\^Vvv^o

^vva

•.

^ro-A r«^rocvwVv v^xxa

r<l\ *^.o-^V\o<7X.r3r^
-\

^

r^crxAr^

Qooxi»o"\or^^o Qocv.roL»Vwr^o

•.

r^VxavSAsoAo r^^av»^H.roA

•.

lo

.^^CTxn-^ ^-^ ^=73

.r^Sui^-Vrrj

r^o

vv":\

r^r<ljk.5^_CD

^-jA»r<^ .••^\s.

vs-jriwO

c7x\-»":\

irv»r^o

rs^c7x.rbr^o

.^.^cn

a-rr>fY>-^

r^o<7J

5

r^l^-v^ ^v^vi"^ ot^ :^V4

"^v-vv

r«wX-»Hj3 "^70^^

r^w.^-^

^vv ^»-\.^ (wro r^^SA-VDTj-^

r^H_^o

^-TTD

^»\-ror^ r^or^_DD'^
.•

•.

:

^oV\

a\vv^ Vv>^ ^oVvo

rcf^tVj<TX-r3i^ Y<fV\cv_v3rx\ic_ro

r^VvH^-^

^Vv»r<^ r^xjlca rdx-vr^

•.

ctxA-»^ ^\-^ c73.Aj^ r--^^

rs^^cv.V-rQL-scn':^

r^

A\vv ^^^aw^cu^fvracv^

A-»*^ r^^o-Kcvis^v ^r^r^

*•

^^

i^^rrxKTTa^vi

"-pcvro rdA"^ r^Vvcvvmi»<73

r^vv».y.*n":\
.

r^sikAjc r^^fVi^o"AO

•.

fv>

ev

»

»^j^o

td^v

—roi^TD

co

^_rD":\

a5

vyjr^o Vv-»r^Aaxx3o --p^^itdV^ ^^<>. Vv*r^x^o.rrxi
r^

Vv-*r^
5

.

vv X

^m

\

5\

v*\

M ^Vv«<-:\

\\-\

^\.KjmY^'^

^S^
3

r^

V »

r^

%

r^o

•.

"\-x.^^^ ^<A<7x\

arrj"\.vir^o

QaicfiDor^
•.

<7xA

•.

•.

»

N>

S^kT

rs^<7x\r?^

or^

-^^jao

r^lvjrc^ o<73A"^

:

^K^^rivV^ *68

v° 6.

^Vxra

A.»"^ r^^Vv^Txrav^

rwV.vio

cv-B-^or^

:

c^y£^'6r^

^m ^w

r^^xx^

r<f,*r>o-V-i3

r^xxa.

"^vw

r^<7xAr^

r^VvAVv-ra

^r^vxAjc. r«^Vvcv»^Wv
^c^^x^or"^ -To^vro

r^VvWv r«^o

r^A or^

r^vrav ^^iA^kra

^Aw oKf

.

:

r^xxsw

r^Ao

r«w.r3rxAiVv.ro

:

Vv\^

--p^^m
r«^<7x\r^

r^ v>vrr>

r^^^a^VAVv r^^^stjnjDA

.•oAAr^Tv ^vvi^vTTD ,^^<r> or^
.j.^vi ^xbi^-AVvro

3o )<730_^r^A_ro

.^^..cvx-»

r«^<7J-A ,<n

,^^v<73"ao

r^^ocrxXri^-r^ un.x^

r«w.rrx.viVv.i7D

r;lx.^<7J

^ro

v^

•S.x^ra.ryj-^v

r^VvWv r«wAo

r^vok.

V

r^ »H.n

o\"\.2wrwO

.

.•r^3C_»^vj3 .^_o<7XiukW"A

^^

,^^r^A.\

:

rdvxxxm

<7Xxr73cvxn

V Wv rwAo cv^r^

5 •.rdvjL^-:\ or«^ c^xxx^or^-:\
"^V-^

.

^»cv-X.o rwVvog-a^^v^rvA

•^^vm r^VvX^ r«^o

<7xA

^^<yv

?^rvjAirv\":\

'^o r^_x_x^oKfo r?^Vvo<7xAr^

r^V\AV\ r^Ao

2

^^»

r^VvAro rdax\r^-^ r^ooi

(v^or^^ra

v" a.

r^^KVx>\x.o r«^nAoVvn

^^c^xrbr^-A

^-^^ror^ r^^o

.

68

*

-S^Vvx^r^

cjxra

:

.^^cjiAo

.r^j-^-rx r^Vvcvxj-KVvA

v.".S^;X^"=\

^^.^o-vcTDo

^m-^xo

5^AvA":v=3

\o

,^_o<7x\

r^^o^vxxArv^ r^^fVx.oA_ro

•.

v^ro <7x,.£^.mcv^\o

.r'w3f.*Hja

r^<TxAr«w

fY>o

*

\Sx.":\

c7x.»X.»r^ r^.\ .r30-jcx\^":\ r^Vv\vir^ <^xxx^"\c73

"73-^

"70^

fy\ » fY)-K<7a

*\-^

«^^oxra AVrrvrn-^x

oc7x\ jcyxKic.vA^-A cwi\Dr>r^-:\

^vvi

r^^cv.*

Vvarr>":vr3

\rDA^ ^A-jr^wAo

r^^^ir^ .V ^

,<7J"^

iv^t^iLzTXA arrxx» r^^oiAr^A

tc.^

o^Ao ,^^r«^A^ r^ V
»..^\ro

10

^^

-tjlA

r^<7y\rd r^wjuV

r^_oocvrrxi
10

y

^v^ ^\Vjbo

.

r^<7x^r^

"to^^vxj

Ax^<73

^vvi

rsilii^SrilAo r^.,j=ry^\ ^^^o-iooAo

or^

^w

^"^^^xx^xro

-^(
:

r^3CjHj3 ^cTxrbri^-A \^<Tx\vd! VA^-a-a r^\j\\a» ^jAos ^ttd \r3A"A

r^Vvcv^^ajc-:D % oAcn

^jAr^W5t.r7D

rw-iwo-ic^

^

r^lArcf

V T^ -^

*G9

r° a.

^

^

^=^*

\^

-73

:

.

A^ja^srxA

•Too^iOwi

y<lcn\r^-^

.:.

>

.

v.

yi\x<^

v^j^ -^jLm-^
ojVvor3.K^r3
:

.

:

^

Arsjbao

rdA

Vvxik

^vja

r^oiAr^-A

r^Ao .^^Vvjr^

,^_oi5V_ir^

^r^-\ ^-j^m ..^_f\S^x-i ^jr^-A-jVv»-:^

ckr^ oao^S

^ \
:

r^_^.^a-^-ii

VN_»r^ :-jpoX.r7D

^-TTD

rcf^rv-3L-yi-^.\ .yL^

.

^.r^a

r^Ao

^-ttd

^"^v Aoipvjtr^-^

r^v^a»

r^c73Ar^A

,^_or^\":\ c7xxo.r73a^\

•.

.

v\.ak.r7D

95

r^Ao

»^^cnAr^ r^vocrTjA ^*^^^r73

r^O"A^-A"^ UN--»r^ ":\a_viA.-rDo

.

•^--7»

^

rd.a.\»\\^*\ rdae-»Hj3 -73^"^ ocn^ rcfrrxx\

VvHjCTDr^ c^J^av^AsbA pVvi.

.

r^\_x-^-X30 rwij.\or^

•.

VvxArD <»o"AC7Xia.Mk\ rwAo r^oc7i

r?^o

^^

<^arv»vArvr3-A ao

^v-sw

t^V\o v^^-tjA ^H.=iai":\

r^^jD.j.^-cD r«^\.^^^\rD r^Ar^

^roV\":\

^^-acn

c7xrD r^ocTi ^»r<f A.»'^ r^Vvc7xrbr^

^\^

i5

..^^rcf ^"^^^o .^^Vv\!J^io

^r7D ^-^ «^^^cv-ir^

*\

o

^-a r^5t.^\

\rpr^":\ och

.^^ojo.r3.x.^

i

r?^^r^

r^_x-»H-j3 ^V_*-:\ r^Vv<7x-rbr^A ^JoVv

^^Vv\":\ .^^aiCTDA

^":V»C73":\

.

5

vvi

wj^ ^r^ ^^arTD

^^vv^r no

,\r7D Axi^cn ovvi

un^

s,^A

r^o^vjoA^^A

^L-s-A

"=v_-^

ooavj^an

^jA»r^ .^^aajXwrD-^

r^m-\vv,r3 oA-^o

»^^a»iC73A

Vv-»r^\jc_3oo

,

vi^^^r^ r^ fwxJ^^v-^ ocn

>-X-x-rD.A"A

r^*iLa.

•.

^"=> Vv-*r^"\-BVv-*

•\.-=y>.!^\-^

•.

•73,%x^^^r«^

^vv^ .oxvdtj

^^

^A^r^ ^pD Avi^A r;^\o

^^J>.^

^\

s.

r^woH ^rn

r^oiAr^-A <7aV\ar3 a\^ —>

rX

yN,-»r^

vs.-x^

"^^

«^^!^

vvjr^
r^v

.•

.:.

rdA

•.

^\>r>. o..r73 rwA Ak^=73

^j.vi

^:^ ycno \

r^Vvoxo.*^-^

A Yf '^'^

.

^fV.tr^wrD.A--^

•.

.

ooaA ^vi

r^^o^vwrDO r^rTDjooarxrD "73^^73^^

<73ui^vjaa.^

•^

.

r^^o-^S

^».\.r3irv-73
\<^"S.^^

\ ^

ycnci

r^Ar^

r^j^jcjo

»':^

r^r^

^^^v>v.v-r73

v^

^

^r^

.

-^v-^

v^r^

uN-»r^":\"^

^V3A.jr^ ^A-VA ^ajcv.r73o ,r^\z7y^

:v_a>

.

)<-^

175

^va^

"^"^vjro A-r^
•.

.»\^»y^"A

.ctxtd r^oc7J ^»rcf rcf-Kor^iio 3o

1^30.^ C73A^\ ,"Sj3^r^ r^C73

^\.a.O

.

r^O"\rD

_«.( 176

:

,^^\

).

r^m usjr^'^ ^.^cTijJAr^^n r^ \^y<^\ cvi-t^xrrx^
r^\mA f^aaAr^ r<jAr^ Vvam^vra ayV r<lxv\.o

•zvrvv

.\^ •^j^r"^
r^ Vvo
5 CTxA"^

\

Vv^r«^

CTX-ID

.

^

^_m S

i\_r3":v_r3Q

^-^x

r«^_k_*r^ vs_»rw

\-a

o"\^ r«w_A<7x_\

:

r^Vv<Tx.r3r<r r«^xjHj3"?v r^^tVjLr^orrxi

r«wJCA^ ooi 003 %.m\)s\r^ oxXr^ Aj^ r«^Ao r«^x^iA-\^

^mjt^^r^
003-A

—I ^fv_*r^

or>

rdA

.^s,,"^
10

^jjcirw ^zrs

UN-r^

^oxjVvr*^ Aj-ry

*

^oo

•.

^oxA
^vi

:

SVvtd ^ttd

^oxA^A

n^Ti.

'.

or^

r«^Vv^"ajj:3

-^

^173
5

»

.^^

"73^.x-rrx\

.\

^zn

A>.»r«^

^"^

S. "AO_X^":\
r«^Vvr«w"?v

,_kjcjr^"A

•-pn.m^

.^^itV-At^
:

>03

^sA<73

.

r^rry

» (Y>-\

,<73

vsjr'^

«-ttd

.

^ S.

r^"^
95

»

A»rS<73

«^^oA^^
>^,,o_:^Vvo

^

^\

r

3o

r?f

.•

^o^A^o
^Aj"A"^

»

fw

^o
\

^

r^

vv

fY>

r^^-^r?^ o<73
*

.

-3

:

S\-73"A

"Vkrrjt^w

^>CD<7x»o *

:

r<fc^^\\^--^
0<73

a^^\

wji^
"^ ^"^^

:

r«^JCjjA

.^^^r^
A.1A

^ttso
.

r«w»\X^

•.

r<^^<73wrbr«^ r^%.ay.\^

.

^ rn r«wAo

^^V-m

r«^^Ow»"a_vA-^

A^^r73-A

wj^ t«wi<73 UN-Jl^-A"^ ^ ^ \
^"H^ fYVTj r«^-^ VwTtd o<73
a.\"A"A

«^^Vvar^

0<73

•*

Aj"^

^rTD

.^^^r^
w..aajcAi

<73w.rrXiuC^xr3

<7xr3 r^^^x^.rr^o

r^Vvr«di.^c^ Kf^fVxrbvA r^^xr^r^
<7xr3 VvAr«S^

^ro

^»"\.r3Vv.x^xro"A

,^_cv:73AjcVv":\":\

"^<7X^Vvr<^"?V

:

Vvxa^^vr^a

>^

\j-^'^

,^^<73J.r73

,

r^xjHja

r^"\o":\or<^Vv

:^n^s. r^\<xx.
oAo r«^<73Ar^ "\VvrD

^^r«^

o<73"A

'(jgr^^.

^^(n_co

r«^Vv<7x=br«w

Ar^"A

r«cljc<7J

^":\

"V

r^^o

Vvjr^TD^

.

,^_cv_aA Vv.»r^"A us^r^

s.

w^*^ \y ^^

•S

»

»

r^ Vvaj.r7x»<7DA ^>=3^

,^_0":\^ ,^_CV^»Hjr^r3 A.»=i."r730

^"=\

^va

r«^Vv<7XrDr«^ r"wX.»Hj3

^\j":V

rdrpA_

•^"A.rTD

r«^o<73Vv"A r^-^-.Vv-^w-A

.

.

r^xrrx»<Txr73 r^xvsv

o rv fw-A

^"^

^zrj ^js-»r«^

oos rt^roaryja "^Kfv) ^^73 \r3A

cur^

3

r<^ (Yi\yv2iL

^_^o> vy*i

.•

r«^\yir'^

roVvVvr»^ o^^v^ ^ro"^

,j|Ar^ ,^^ ^

r^v.^Ta^oam

r^\yirw

^a

^_xr73-A

Ar^
or^ •V^Vvcwv

.

r«^Vvxi\yir«^ or<f j^S^^r^^-^v r^cTfvvx^^-va.

Kis-Mr^

.•r^ooxi-A

^^^

^":\

omA

r«^Vv<7>ibr«;^

'^^^'^»^

r^xjHja-^ '69

—^(

^\.A.x.

.^^cv-2k.Vcv..\^.rD

Vv.ro.\jc

.:.

^^^^ctx^^^-a

t^^a-Ka.i^^vl

^.\..»-a

:

)<4—

177

.:.

10

.:.

x<^2iC\r\cnSiX<^ r^\c\-^CiX<^)s\ y\znci

r<^S^v^ r^ojAr^^A >r73.yi^a r^^x^iim "-pn.ro\^r3A ...^cuco ,H.r73A

r^oxArC^x ^-i-H-AOw^rD

.

r^-\a-^a^V\a .r^a
.

Vvcv

\ wJ5^ ci"^

i*^^':^

i»*^

^^cv.-i r>^A

<nVvcv._x-jco.-wA
<js_»v*f

:

.^.^cvA-^

r<!<7a~\r«i^\

r<^"\-Aa.i^.rD ^j-a

<h._*Vv-»r"^

r'd\j3Cvot.AA

acrxA

ar^

:

69

v° 6.

v^ird n.fa.^

:

r^»\j::n

,^,^v-i<7J

,^_a.-i<73

^m

A^

~n

r^^fvrD.»Vv^

.^^^

r^ir^ \.:ix-co .^\^

^jwA-va-a r^\-:\

"^po^vvA
n.-vv-X

r^A^A

Vvcvjtj^rD-^ ^_r73

^A

^j<73^v.rrxA
12
SYfi.

B.- XXXVIl.

c^cv..v.»":v.ia.j3

^^.A.

y:

aQar73<73

^CTJ-vrrjA
.

cv.i<y3

cv_r3..^'K

^.roa
.

:

r^itvjtjn^n

^v^JLr^-^
:

r^zjy^

W.ac.ia v^j:^\i 20

r^VvA^^r^oi ^r^

6y.\

r^Vvcv^S^-Aa

r^-Aoo AA^^^Ti

^ttd ^joc.Ar«^"A

^rrj

vs.»^

r^j.jr^"A ^j.^"H-* r^^lAa*

r'^\.j3ajcA oa.\ ^r73.vi-K"A

^vr73,»c7>i3o r^yvot.rrvra':^ rC^Ha.iw\

"^va».

.

^ra ,^^yivrD.A

w^<nA

i5

r^-j._at.a-.!h^_jc

.

.

r«^_x-yia^

. ,^_cv..:v.Vva<73.rDr^-A

pa.-j[^^A

•.

:

:

r^cTxAr"^'-:^

aooAA

^jrn

r<^.rDot.a.yv.r3

r<!cv.-\^

w^^

^a._\

,^Jv_x_yA r^-V-k-x.

»

r^g rv m^r^
\^-^m ^A_»r«^

ciocvAcvA

^-\ j*^r^ acwA ^js^^y^-^

:

n. s

,^_cu<73

•*

r«^^rfv»Vvri^:Da

r^ Vvai^^i^^ Y>

°

2

5

)<-!—

—!->.( 178

.

cv^XAVvr^

>-\

A S.-0

ys_^ox_r73-A
ftgy

5

»

mor^

.

rV

>

.

^\

coo-r7XjVv_4r«^Ao

r^.xA.r73t\cv

:

Vvjr«^

:

^

r^^^Wjcjm
x-ir^

^r^

fw

:

^.»"0^

ro

":v-^

r^.^-Koo ^-To

:

Vvjr"w.r7D"A"A-r73
:

-

»

rrv

^":\ *H

m

»

s..

%

:

.^^oxA

r«^V\o

\

V

Jis.

-To^Aja-A

:

^^ ^n

X

A^rvso

^n —ty^

,

:

:

r^r«^

S^ —

y

^"^

••

"^

^>..

fy>

ocTJ

"^v:^

:

r^^Kjc-A
^^td

rwv^oi"^

-^vojAr^ r^A-A
>\s.,

.^_oc73JJ7d
r^a-Ao .«_

octx-A

>

p.

^ ^-^

.

^Std^-a

*

>A

r«^fv>iA\
cTX»Vv»r«^

r"^r«^ r\»\fv>

^_x.yvA^.r73

,^_^VvAr^

rd'

-o.^

r^rrvi^^

.^_cv.ac73-a

r^A

rwA—jJc.^

^r^

Vvar^^Ar^Dcv^w

r^^^^SjAjc

r^x^r"^ yN-^r^-A':^

cl'.

^

CUCTi-A

Ar^

^-rv

r^Vv-jcAvrD

r^xfwuA .^^o^^ r^r^ oax^rrj

r^\jmr^jm

A\^-r>;

>m

,^_cv^V\cvjcj^\j3

c^xiA.r73o

»S YyVv.rr>:A

r"^vrrx»<Txrr)-A

Vv»r«*^

.

r«^o^H.^^

.\\.*73

^"^^

i

^

cv^\»-:\

,^

"A::^

»rv

.

»

Yf

-7o.iw-A

rdax^\r^^

•.

,o5o

"\.r30

.^^c7xA-»-:\ c^xxx^-Koo ^rT^-A

s.S ^^.^oaA

A..»A.r>

\ ^ \o

y^VvAVvrw

^^j^r^ r^^^m

^\.r73r«^

^x.ra Vv»r^»\X^
r«^\

r^^A-xja.»

.^^cnVvo \

:

v^v^

ysj

^\A oAa

r^\^»r«^ :.^_oVvir^

25

.

»r^":\

r^^a-^axsia Aj:w

^^73-^

^

r<l\r«^

^cn vs

^rvcv_^-A

ao r^^ir'^ ^.rn rcf^o

^•\

r«^jHj3

r^A ^rjx^^r^

.

r<L\ .^^craA^-A r«^c75

rdj._CDCV-rrx-i

r^Ar^

r<;^^cv-An.roct^^ &i\.r\

:

^jAjr^ «^^Vur»^

YLjzrXiCij:^

vs-jr^
:

rw_A

<v>

Ar^o

^jAjwViVvrTD Vv»r«^fy)cvr7aj

^^^VurCf ^xvm^cTxrTa-A
i5 \__»

>t->

rdcrxXr^ ^r^^ ».v^^o

:

m^)pi^rd ^^^oiAaA r^iAiwS

"Aj:^

VxAAs^a

.

r^nor^ (w \ "H-rTar^-A axa^r'^

r^.rDocjA^tv.r73-A

vv^,Vvrr>-A

\ "V

n_^

^

r^\-r300"AA r«^o.-x. ^-iVvj-rx ^"^

•.

^

^\r73r^

A.rv

r«^_xjHj3 >^^ai

> ^H.-rw,r73

«^^orj^rTX^

^» \. %r^

A\

oocv-joMO-Aori^Vv r«w.^_^ r«^-:\o.r730

"A-»^

cA

.^^ooVvocTxAr^ r^A ^J30 >Ar«^

Vvr«^j..i!^_eo

>m"A

r^xHr^

Vwjf^^joc.

A.^»..

r^Vv^-\V^ r^Vvo.A.rrx.»cn

ocTiA r^"Aax.r3 Ar"^ rwjr^
'=v.2k>

1

tcf ^o"Ka.ifc*\

»-A

VvcvA

i85,

n.

.

•.

r^rrx»anA ,^^VvAr<^
;^^cv^V\

r«^Vv£x»Vv::i

Y^mXr^-^ r^-K-AOxra

••yo r" a.

179

-^tr>*{

Vv

A..^r3

).C^

-^ r«^^jAoVv r^-\m A. .-n. yicvA

»^

^^o"Saiw\ ^cAo y^ox^y^ >j^i^
:

try»r^ ,^^aL.A.»'A rcr^o.km.»<73

r<lvjaSa^ A.iw^

r<li^r^-A

^

i

£

,

t\

70

r" ^.

>

\

^ \<A

r^Ar^

:

^j,A._^"A r^

"^rt

Ar«;^

:

r^vr3\

,,^A.x.a-=\ *

rd.^o^H..^

r<f

A.^o

:

Vvo^r^o "^^V^ r^XAOi

r>o.

\^ -^o

»

ye

s,o

r^jcTsAr^

.TDch.»

oooj^OAor^^

or^ r^coArcf ^WWv^^v

^fv>^

^oA

1.

.

•.

^»^

.

>\j":\

:"\c7x.i^ rdH>L.=7D"^ 5

r^ooiVv
"^vsk

,

^tv_»r^x3-:\\

^^^(wrA^^A

^jAoj

po..^.y.r^ rd.V.rDOjaw^^A

.

»*n^

r\%\jm

^^^o-slA^swO jAi^-A ^kXcn-^ rdir?^

^.j^fs^ ,^Jv.ror^^.A-A wJvjVv.^ or^ "S^sor^^r^ v^\j^r^

^—

>•.

r<^

vs-Xio

.

^rDofx»^ r^jwiovn r^mAojtXo

ri^^a^^^^rD-^ rCf^oj-AoyA .:.,^^o^Vvox^vi

»^^ir^
.:.

tjs "Ko-i

».xror^

.

)sv^rd\

A_ak..:3 >_5t.»Hj3

.•

:

"^^"*^^s^

r^-KiAVvVv^

^^

r^r^

^<^^f^-^^=^^

r^H.x^jc ^^oajjLvi^ r^i.£Dv\

ym\y<^

i5

.:.

.^jVrrxra ,^_oVvir^ ^i^rnjAyi

'a.2k.

r<^"\.rnA

:rdAo-3 y\j=n rd^\^\J^J^ ^^-^oJrv

<v>-^r^-A

^<7x_v_»"H_JD ^rrjo
.

.

^

-^^jt. ,^jS.rrvrD
v,

vi

^A

i^Vv_riv_»^:^

^-»r<f r
12.

rC^v»Y^

oArnjc

.:.

r^^_ifv—-iw

^^^^coAr^

rs^rajao^^

^^^rDrs^ :r<^iVrDO^o r<^x^^\s^ ^A^-a

r<ljcj"K r^vyiO"\

.rDO—JX.^-»

•.

r^jHja-^ x^VvoA^rD
.:.

. . .

»^

:

»-3g-vi

"^ rv

^_x_i<T)
:

10

:

r^\»^rD

i^Vv-vjjd.»

Ard'"^

^.o- :^j^\

.

^

:^^-v_vi
y'^^!.:.

r^"Ho"^orcf Vvo
»

o^dvrDjdV^
^-^^o^tvjtr^

)iv»r^

s\wjg.m-^

95

_^(

.

^jlAoj ^_do

r>^V-r3*

»^^

T^— \r^

:

^

. .

«

^ r^
r«^

^

^

»

»

^

cucn

:

^-a

»

,001-^

^_r73

octs

or»^

•.

^»A»r^Ao ,r^\ar^^ r^^y

^

.

gx_x_>o YyC\H

•.

.

fv%

^jjjr^
t

W-a,

^^m

o^rajcC^r^aA

.

\

»

«m^^vX

%r<^

^~i

or<^ .•r^cu.xara

^^ .\^no

^AjctsA

r^Lm-^:^

r^^r»^

Ars^-A

c^oj.xmVvr'^ ^r7DT\

•.

«^^ocn^^r^ r^A

ysjr^A-A

r^^A.^cn

.:.

•^'^V-rT-fc

\

'v

^

•^^"V.r73r^_i"A

v\

\

,

ifs^ <Y)

r^

"^v-^
.

.

»

^

\

y ir^

^r^T-A

^rd

.

»..

o \ \

» '-n'\^x2

»

s.

n.»

cv_rrj-?v_ja^

.^^Vv-ir^
.:.

>

»,

%

:

p\-^Vv^

'73-A

v\r«^

\m

.^^cnA
•.

A^^

.

^^xxlirC^
» x.'\rd-\

r—^

>

\

rc^^^

r^-TTDcv-^

^"VrTD-A^vro

^Vv_»r^ »^^aAj^
:

.

J^r«^"A
•;

jv

\ \

^_jfv

^

\ \

>r7D"\r«^t\

-->o

^ftmAjc

«v^

uN-»r^

~i^ ^-r^

^jAjr«^^ .^_oc7xr73^o

^

r^

"s"\cn

.

^r«wjAo
.^^cvskjAiw

^iva
:

»x\^T73

o"Vr7Dr«^^r?^

^-V-vajv^

Ar^o

n^ixiM^*

>x-»Hj3 ..^oArQjc^ r^-Krrxra
.:.

^vvi

^rn pj3^Vvr«^ .^^aArajaoA-r^

r^-x-jH-rs-A rCfVvo \
^joo-^-a

.

-TX-^.-x.A

r«^r^Jx-^^-x:^

^V-jifVJ^^ r^-rrv
.;.

.;.

.

^":\ ^w^

cv-vi^v-rTar"^

orcf

^-rDV-rD

•.

v" a.

oj3oc.v*,Vvr^

^_^

^^v^ ^\.rDJcvr73o

.•

t^^vjaA

r^A^r^cu

»

>

70

r^^oxAr^-A r^-?vcn-f^o

ci^o k fy^o^Aor^Vv

:

^jAcn

-n-^^ja-A

Ar^ r^oj^x^i •70^

r?^jtjHj3 ^c7J.rbr^ ^ttd ^octj-a

>.x.T73wJA^tV-r73

»,

^.dtj v-.Vv-»

r«w_r73

r'^i.ri^'73

.•

r^Vv^Vv_obmo

y-v^

'v

r^crxAr^ ^-^ ocn ^iTa^axm

•.

or«w

Vvcv_AH_rD^v_r73c_r3

\

.^^

\ "AOvAra cA \»^^^mjr«^

*\

y-»H.-i3

^ \o

\

ci_^^\r«^

.

^«^-rrj-^

r^ATor^

y.Vv:\
;

*\

o^

r^A"^

\

r^Ar^ .^^

Ar"^
lo^r^

y

.^_o)tv_jr?^

:

»^^ vv ^

ir

>3tjHj3 or<^ \»^»^.^_o^r«^ ^xiw-Kj

"s."-»

r \r^)i\j=rx^\ci ^»r^_r3"\o"\ -^^rDo

^

no

's

X

,

5 o"\-r3^ yvjr»^

i5

A

r^Vv<7)w=DT«^ Ar^-A

)<^—

180

.:*

.^^^r^

^-jo

^jwr73a,\^

^va.

v'

6.

-^

rn

»-\

^

x-rrx-X-mo r^ y

r^-j

v^-:\

181 ).«->—

.

oocvajAoj

.

ciQCv,v.-x-^>cvA

.

fsA

.

,cv_r3r«^

\V^

rw

>

c^cvxr73Cuor«^

.

>"A

o

ooo

.

»

-r

r'w_^\_X.O

r^__rrDor«;^^o

.

.

.

{v^orCT

.

>

»'A

.

^^ct»

.

.^x-xAr^

y

»^ ^

"73

•.

.

i.—rao

«"^

.

.

r^\3tAo
v^

c^a

—iir?^

•.

^V

«

A

n

.V.VAOw»

10

\o

»

r^AXjroJcm-A

^—>"H

td^ox

rd3v_v^v-m-:\

r^\_soo-i*-^ Vw\»'A xj-Ko r^joojLO .^ fY>or^ r^rs^ i5
.:.

.:.

.:.

^

vvo

v

.:.

t

v

.

. .

r^cjx^r^

qocwx!^cv^o

.

<^0_v_^^\_I^

—vrwxo

cod

^-A

.

:

^ \^ (v^
r^Aarv (vx^r^
.

qqo »\»fv>r3

»^,^V«iCV_X3

r^jijrryAcnm r^ms^-A
r^Vv^^

«^.^aicvxa

r^oxAr«;lA ^.ttxvv^o ^^^^''nvXo

r^ r»cv3

.

.

eoor<l.^cv«\cv_^^_^

.

moTT^

c^x\a^ov»\^v\.

J^^^r^

.

r tio

»

r^racv^-^v

r<fVvrD"K r«^\»-^"A r^-SjAXj-S

^-Vm-A rwjc^-^vja r^-Smcv^-A

r^dvvra

,"X-r^ r«^_x_^

r<^^V2i.\^-:\

c^xTD y^VDo

vxj^o r^vrao^^

.rmg.raw
.racur^v

r^-Sj-^vjtj-K

rd\mci.'it^-\

r?^\»':vxj"K
.:.

y\j=n r^-V-TDCvA^-rv r^-V-mcvji^-A r^-vj^v-x-»^

^vvvcv»

r^Lvr7DO"\ 20

r^^v^Y^v ^^cvia

.:.r^^\r3"A r^^-S.^-^ .^ .tYtard
.;

V

Y^\ V
\.

f

-rv

<\

% T\

r<^

rw

^

>\^(v>
^rx

,"\r30"A

r^\»-^-\ r^\anjcj"K r«^mor«^Vv

r^-V—mcv—^-^

rri

r^-V-i-^

x_»"\
.:.

1

r

.:.

fl.

V

^

r^o^tv^r^

r^jA^jsA-^ r^-\»"A":\ r^\»":v3C->"\ -Tooa^rDr";^*

.:.

I. «;^ fw

r<rc7xA\_r3

rSjJ*.^-^ r^"\j-^"A r^^^^^yc^^ us a» Y>

Q0jr73cvj3"A

r'^^»":^":^

r^-Sj^^vacj-K

.j.rcfVvs-Vn otdVvj^-a r<^^f\^^Ki^-A ^S.»"^-^

^^

rs^r^-K-^ur^

r'^"\.»^^Jc»'H

rflvxvw

aS

*^( 182

^Sr^-A

.:.

r^^jc-iA-n

5 j-A—srj Vv-xJTD-^

r^^-H-TTacv-b^-A

r^Vv-\^

rwS-j-^V-X-i-K

A.»r^»jT\

.:.

.:.

r^_j3-\cv

-Kcw^-^ r^jc_»AJ3 r^\r73cv5w'^

^S

J3

Vv

TTD

lo'

.:.

5

>ooo^»w3bAVv\

^

«f^V -^
•.

^^

.

2

"7^"^

,^_oc7i\ix\

\ v^x*^ .racK-i

^

T^.i73^\jc\

r^

^\jr^

V -^TN

>-\..*":\

'\y. ocn

V.O ^"A

^

>

y-A

r;^Vv_raj^vi

r«w_»

rw-AVv-rDO

v\o

<Yx

r^^-TX-V-ar-

r^r^

c»cv-k-i^o'Aor«^^ c^cv-m^^tvjr^ rwHor^-t^
•To":v-r7x.r3

•V»t"->

VN^r^ r^VvA
25

.

\

*":v

V

ocn
3o

,

fv%

<\

^-n

Y^JLjtv^ ocTsA

^ ^ \

r^r^Am
y<^
vs-»is.

>

•.

.t\

us-»r«^

.

vAaf..

r^

.'^ «^T^^
»

r
y

:73
r73

A

^v^cvj

-^s..

,^_oc73>_\.j"a

>.\j"a

r<^j=n\jL

r^cn

uN-jr^"A":\

^»~^

^\j"a *

"^VvTdo

^'^rTa

r^ro_A_xAo

r^ vv
.2wo_3g-» rL
,2wcv_x-»

^"A"\

v^\ -rx^

r«^.3rx\cv3eA

:

,^_cv-ac75":\

r^_^\»AA^
.

•.

c^oa^^^j^

^

crxvriot.

r^^cTsAr^o r^-Wx-rD"^

r^^^orvcA^^r^^
r^

^_r73 r^-i^-j^r^
.

:

^":\ craA

r^»fYvy^"A

^r^-A ocn :r30i^\»

*

v\

.^r^":\

r^VvoNy^^^v^o

•.

v«^S.

...^cTijHjr^ "^Vxrao

rwJC7x\

v^jrTx^jc.

r^_rDr^ r^Vv-r^cv^—o

>c73cv»j[.>^-^

-

» s..

r^A^

^

r^^\jL

rCfcTxAr^ ^cvA"^

o-x->-y.

^v^a»

r^saXje."^ r^crx^r^

rv^Hy.

r^ ^cwrrxxnVvm

V

n

r^ y.KX

r^-jtcTxA r«^-m":\-iw

:

t^^(V_»cv_i^"\o

•.

,^_cvi<n":\

»^_cv^

:

Ajr^i-:\

>oc_»S"^

r^^^-^orwra":^ ocn

\r73r«;^

r^^Sj^^vjtj-K

Vvjcd-a r^-Sj-^vscj-K

r^^Hj^

.:.r«^vAj":v:73-:\

^^-^oVv^

rd\i-^-^ r«^\*":v>cj"K

9\=n

r^-vxvyi

. .

^or^Vv

r«w

.;.

r^^SVV-A

\S^"^

r^r^\je.

r^S^-^v-X-iS

r^^Sj-A-^

r^TTDcvn

r'^xrrx\.x^':\
.:.

r^"v_i":\-^

,»^\»^-:\

.-.

.:.

1

"T^

X

r^Ar^

r-^-^j-^vjcj-H

v

rbvA

>rrj"aj3o

«.^^cv-vAVvjDo^rv-i

r^craAr^ r^^VrnA ^^^^•tts,
,

\

»":\

^«^octj

MN_»r«^
^rs_»rL

:

r^^oSVvrwA
>cno^r^

t—v_vi
^>->^

—\
^

.n

v

"73

r^VvcA^r^-^

^tS

":\
r^cTiAr^"?

*

7

^

^

_«<

^

•\_.^(V_»-:\

vv "-A -r^

Tt

\ V —>

"T^

^

,

—^

'-

r\

\jc^^VvjA ,\^nV^

•^•:\_SO

^^ ^

-rv

\

.vAvso r^^c^^Z7X»m t^n>A^o

rC^V^ ^,

—i^

V-:^

.

r^V\o^uA

AJ^m

r^_jc_»H

"^

J3

r^cv_^ Y^

:

\>

^OCTJ':^

r«^-\v^

•HrD-rv^fvrr)

,<no_\__i^
rC-\

_^

.

<7xA

N..

% ^-v_iA

>

V

v

.^v-^i-vA":\

o<n

\j

"S-TTDr^^A

:

,^^o_A<7J

nor^

»

uv^r^o

><n

•.

:

><n^

1

o

i<lA^rDO^

r^^^Vj-v.^^

•.

Aa

or^

r^ fw ^o":\oV\Sor^

A -i3

Vv"\_rD

"a » ~->

^

tVva
»<3tv:^>r3

r^Vv
r^<rv

T<lA":\o
r5_-^":\o

:v^\.\j

^ro-^v

^ch

:

r^3a.»^o<TUCviio

:

"Vxvir»^

^^^ro

rwV\o":\<7xco r^"A<7A Aj.2w<n
.

m

r^-»

,.A
^-

cvv v^

r^^po^

?3o

P-^N

:

"AcvvirCli

or^

r^»^

"vs^

r^\»-\\^^o Aj:^ rw^r<f
•.

^__cva^\.»":\

r^a>\»H..!^.^ r^xjco.yi

"va.

ib

r^^o^.»"\^o

r^Vvo-V-TTa^^oo^^

^\.»rw ^ro r^^»j

<7i.\.J3

^sv-x-ri.

<7>.

rcf":\<7X.r3"A
yN_»r<.
ys_»r^ rs."A<7x.r3"A

r^y.»"vja

r^<7X^":\ <nVvcv^.£^ •\jJ^^,^_^ 95

^ro

r^wLcocv-rTX-io

rw»\m"A ><no^»r^

:

r^X

s,'^.»

r<f ^r^\..r73"A

^"vrD"A :r^"Sor^iiD v^ r »Hja -^s..-^ o<n

j<no^i<r rwt^cvrrvi

r^\.ro":\o rw3Cj"VJ3 rdwo"K":\
•yD"\-VA_iA

.

^vi ^rTDjc^

.

^ro"H^ro -^"vrocD r^Ao

^vvA

^ro":\

.

c^o\2A.^

^_x_\r^-x. <7x_rocv-^

<nVvov.ca^r7Do

r^^r^

»<yv-^

.r^ra..»^^"^ ,<h yN.»rw

^

m^sw

r^Vva»\a.

^V»-^ t<1A.^

^jsjr^ .\,T3 » Vvr'^':^

s,Vv_oQr^ r^\.r3rs^Vv

,^^\.v

.•

^ vVv-^

»r^

"s.

^-x_v_jb Vv..»r^"\"S-3C.r73

•ViLr3or<^":\

Aj":\ rslrDri^-A

dV_»r^xiocv_r7x_i-?v

H-_ii»^tv_xiorCr

rw^_Jc_yA

ib

,^_a^rvxV!^

rwfiDCvrxxi

^«^^•^-^'V-ac. r<r
.•

r^

o"V_ror^^r^"A

.

.

-^V-^-^n

Qor^ yD"^

.^r^-A

^

»Vv

r^x-v^'^

^_m

v^Vvcv-x-t^-A
^rvcv_x-t^"A .•rcdv
.'r^Vv
rc

^ \ r"wA

r^V--n>

^"^x

5

<73^^s,-:\ ^3>^ ^vrrx»<73.m :.^\Vv^tvr7D rdjcj-^-jo

":\<73l

rDO":\"A

r^cv\^

ctxA-»"^

\<!^iai^o-\jw:^=3
s..

••

r^^cv»-H^ .«^^oA-^

^-^x

^-^

o<n

•:\

m-v^-A

%

Ar^"A o<K_\

.\

^s^rT^jic.

.s^i yy-^^m v^^\^-^,

^ttdVx

r^vioS-A* r^i-A-^o

-S

r«^yvjjc:73^

r^VvA-iw-A

<7x_*^fv_*r^

r^^^xoj

^\..»r^

.

••

Y^-rKV^^ ^r^j^-^x

rC^vir^ cvX .•^(A.rpjo

ar^

r^ITaAaVi

«-a

(^cAcv^r^

ri^Vvj^r^DrxrDo .-^cvxId -730^ ^cocvso^^jdA .i^^o^^jcrjoo

^rrj

,<n

)^

183

.•

.^

r^<n^

rv s \A ><n r^Vvo-H^^n^

r^^n^^

>_3C-»H

cA

^pn-\ ^j\.»rd ^ttd

.

.•

xj"\":\

rs^lXxvi 3o
--p-vrTa

m

^
i^-.'\_nv.\

^

-

.

»V—

A-iw^

j^f^-^r*

""POjAc^^-A

oi^-^Vv-rTa r^ \o
.:.

r^^ -H \ "^
io"Ar«^"?v

>ch

A ^

•.

:

»

CA-VA

r^Ao_^

^^^

'^

\

.

^

^v_^

y.

.

.:.

V^ X

.Sl

Ac73 Vv»"\jb

20 Vv_x-r73'\r«^o

.

.

^cTxA

•.

:

^CTxA

>r73-Kr'^

•.

.

v

\_^Vv^r«^

A^-a r^Lxj.A

^xmr^-A

>A

Vv.rrx\je.o

y^^r^

.:.

r«djcj-^j3-:\

-^

r^\_»"^"A

r^^-v^-^vxj-Ao

dV_r7xA-x.o

>A

y.o

r»^

•^.»Vv.-a>

•.

...

95

r^-\
:

— —
,T\

sc_»-\o

^-rxjdv.Ck.

r«^_x_x_x_j3

^rr3L»^\j3-:\
.:.

^rrx^-^vxD"^

^

Ms.

:

on^^cv

:

»

icja

^\jb

r<:jc7x\r<^"^

r^^-vjra-^ r^\

:

^\oo

^rrx»Hj3-A

r^Ajr^ ^xrb-Hr^wO
\

vao-»

rwjr730"\ j^Vrso r^AraoA^-A

^C7x\

VvmAx.o >\

,c73orrxyi\r3-A

^

v^^Y^

.r3je.rxvA

r^c7xAr«wA ,cno_rrx-yi\-rD-A

r^-\»r<^ Vvjoo-Kr^^o

r^^^jAjcj-Ko r<lxjotj3

^_xAc7a ^rv^-V-xa

^C7x\

y

rv^r^yg^

r^SrTaoi^-^

i\^jt.o •r>.»^^

r«^A_^Vv^

^

vrsjr^f

Ao":\ r^:^\»-\V°i

.

>C730_rr3^>^H "n-A

r«^Vvr3oi^o

•\

^oAoi

^-rN

.:.

Vv>_»\_J3

^r^

r«^c73Ar^A ^.QaxQ^rTjo r^Vv-

r^^rcf

\r73

^^

.

^ArTa^y^ A.»-a r^'\%rd

K.X-X3 r«wC71-Ar«^-A

c^xTD

AA^=^

r^_Aa_jt. r^A-^

r^A^

:

b.

^^ r^r^

^x^x^rT^

^cTX-iwVvr'^ •^^v.n-^x ocn^A

-i-^Ar^

^n3>-\

s..

m

'71 v"

\znr^-^, ^zx^.x.\

:

r^w^cTi-r^-A

octd

^jr^^-^x

rdiir«^o

Aj-a ^jAcn As.,

Ax.:^Vv.r7D

il_j3^^n

^

.:.

:_»-%0

rcT^H

r^WcijL Vva\ ,^_o\^^^

»-A

o-a.VvoA^.A

:

r^^VvvJVy^

w-3C3A^tv_A

r^jao^o"\j^ AA^^n

r^

^_rr>

•.

,^_o":v.£^y^-A

.

—> ^rC^x ^y^

.,^_o^_ir^

.

r^jjcovsk.

S--A

v^Ar^ r<l\o

Aja.i

r'^^A..m

.^r«^

\

oo^v.ri.Vv-.rTD

r^r^

cTi—»H-jr^_rDo

>

r^Ar«»^

y<L\

^^-^ ^^^-:>\v"^

:

r^

r^c\m

^r^V»^»

r^cTxArs^ Qoo-Aa_^A

5

^oicTaAo

>-A

W^-n

,^_o\rs>r^^n*

:

A^

"\rwA r^Vv \ s^ ^x\iw ^yyir^

*^ ^ "y^ ^tv-»r^\

r^Ar^

>

^r\.

.^

"V^jt.o

r^xN^vY^.OQOJa

fY)orw

,"\ro'*'

Vv»t^

'712 r"

rt.

~^{

)<^

185

T^^»r^ cvxrTDAT^ r^VvH^A >je.»H^

.;.

r^j^oj

r^:i."\jco

.i.^roXx..:.

r^VvwxAor^Ao

,^_V\a_\^ ^x_\^»r^ ,ocn
rsl\"A

^\

r^^nj

>oj

.

r^Vv-Aj^^

^»o<73

p^\-^

^.^_o^r^__i-:\

.

r^\r^ r^a_x.

r^-v

\—=nY^

r"^lA

\

^A-»A

:

Vv_»oc73

:^

-TD.bw-A
.

ooA»^

:

r^r^

^

^

"^

—^

Ar^i.

Sic cod.

.

;

"^

^J^":\jj3.9i

^

^_»-^

^»"A

rcf Vvjcj..rD

^"A

r^r^

cf.

:

.\

^r^

"73

V-ro

odo r^'^.£^u.\

.^vv^ ^xr^r^^^^s^^

A^—.^73
-To^^VTTa

.

.

r^l\^i

^

ao

^Vi ^rD^JOOO

A^\

^^^'MrTa

r<^V\a^\* r«^vi-A J^^Avi^tvm
.

^^^cvi^VvoA .r3o\v^r«^ ys>co"^

r«^V\r«wxV^^ r^Vva»\2k

viocviVvrTa r^VvH.»^r3

supra, p. 178,11.

1

^^ r^^avAra-ry

pAttd r^»r«^

"^rxbw r^v»-\Vv

r«^!r3Jt.ayi'A
:

1

^

«^^^A r^»ar3 AVvio

^._a.::^Vv\.V_rTi"A

fv>

r^ocTXi r^Aio"vrD

r^^_ri r^ \

<^

\

^»V_Vi-A

V VA

>_v^^xo "^-^ r^A":>
"rv-:^

»

,^^o_Am ^-^.-vi-Ao

-^

Aw2k-A

?l_yA

"^v^

\

"^-ry

.^ax_» ,._^rrx\ r^r^ r^^rTa

ooo.yAJ-A

s.,

^-vi

.

»

.

^^^oov^VvVv Vv»Td\viOjcm r^jcoa

:

w.^^

"y^

«^

.\

ir

'•

,^_a_;x_Vr:3-jaaA ^mLxja-A ^^.^r^^Ao

.

Noa r^Vv

lo

^tv

^_x_i3\_Vi*

r^v_»r^\ r—*^ >^
^^-^^ ir ^
^-^^ A_x_a.m ^33 r^.Ar^ r^(>0 y *\

:

* V,

%

.

^r> r^mVv^^Ao

^ro

>-a

,^_V\o_v_^.co.rr)

•^

r" i.

m

.^JA.

:

:

,^^\ y.Vvo

72

,^_cv_ic73

A.>-:\

»r^ ^-a

,,_oVvr^__i jooo':^
•.

^\\^rn

rCjcTaArwX

^\cn

r^Y^

pVvi.

Vw Vv.r3.»V\iLrD

2.5

-^(
>

\

,^_o-jrn "jx

cvjao^

»

t^

s..:^

.

A^g

fY>

no

» »

«^^ooi^

•.

^axA^

5

^

T^^cv

»'A

^•y ^.

vv

V

A^

^VvrwA

~

cv.;»^mo

r^ y.^

»-a

.

rw

%

r^ \

^_\

:

r^

••

y.cv-^

^^^jS-rrj

^

«^^"^x

^Vv

».»

.

.^^

"HwTxA

ocn^A rwJar»^

:

.S^r;^"^

r^dv \-r73 r^ v

r^L_m

,^^ ^ \

»^^ ^ \

\

»

»"A

»":\

A

rwA

fk-^
»

.\

\c73

r^<7jL-rrx_x.

»

r^

.

:

•^^o^VvcA"^

.^^c7x_v_r7D

"^v-vi

w^cvA":\ ^

»

^^

.\

\c7xA

"s

\
»

:

\

^...^cv^Vvcvxxdja

^ *^^ m ^
\

.^jv-r73"A
.:.

\^ -^r^

.^_oVw2kj.rn:A *72

^»r^\»V"TA

.^^OJCTiA

>x.r73

r^Vvjc.r73je.Vvr:a

rwra.\y

.^^Vv_Ar^ ^» ^C7X_» ^

•.

y

.\/Nr3

r^^crAr^

.^^ctdA^-^

cvicn

^soJLA^rv

r^A"A o-jaVvVv-jcrCT "VrD^

.^^"V-r^^^v^EV^i
.:.

=v^^

Vw^vcTarD

r^ y »Hj3

or^

.^^^r^ ^^Ai

,»^rV\.*73

.

r^A

r«^»^cvAcv_nr^

\o_i-r»-^

r^^o^

\ X.

%

r«^.rDr«^

^iJi.viw-Avj

^o":\ ~->o

cArcf":\*
S,.

.

r«^^f\jcjLr3

.

--p-^vrTa-^

A.»-:\

A."\-->

iw

>\fY>

ivVv^tV-ro

k-iH-nr^ r^Vv

% r?^Vv

w_cv_ir^ Vv

^—»^ >^

r^\

^"A ..^^

r«^Vvr^.V.v^-coo

\ v^

'v

^_r73

.

A—^^^—r73

.

pVv

^-^ "V-i^Vv-_cor«^":\ ^\jr«^
Ti r^A c^cv-x-x^o-Aor^Vv r^ ^^

^.^73

;

^^

«^^Vvwjoctj-a

.r3C7x.»-:\

.\V^"73o

r<f"A<7J-A

y.^0^r^Vvv»S.-r73

,

^^^oVvi^vnVvr^

.

"^txX ^^^ctjA

ir

^-^ ocn

yrK
r»^

m

*\

A^o

,^_cva^H^ ^ttd^ ^ttd

r«w_3rx_\^r\3 .rsosa ^jAcn a\vv:\ ocn octj r^Ajr«^o
.

\

H.3Dr^V\^ r^ojAr^-A r^-K-^os.^

\^ rn r^Ao

"73-\Vv>-ro

.

,^^^V\r<^"A r^j^no

r^AOxA

Vvooj

r«w

^SVv-rr) .raoVvo

%

.•

Vo

.^,

.\
»

,^^ ^ \

.

r^aaAr^-A

•.

rw ~-»cv.v\^-Ao ,^j:\^^\j^^Vv «^^^AraojaA-^-A

"73

fv\

oxocm

As,,

ooVv^^Vi^

r"^At«^o

Vuir^cvJV^^jjur^Vvjc-rTD
.

••

iCD rCfVv_v_^o^\-A

»

).c^

186

cvA-o

.

.:.VvmAjc.:.

>

C7i.. v,

Ci\r!^ r.

r^r7^.\y.

A»":\

c73A.j"^

rs^r^»\fY>

r^-rojcrD

v-va

AA_r73

v" a.

«.( 187 >

\mci c^o..^

^..^a

ooVv.jAo«^o

oos-rx

> V

^
r^v^

^\
.

*.

«^r^

^^

»

ooi ^oxra-A

\ o\\r^o

^•A

o-\

r^":\ox_XiD

.

»^_Vv_£r)a_jk_rD

:rw^a_»"V-^ or^

r^ \r^

.

colVi

:

-;p':\-r7D

r^os

^

ia

r^r^

.\s.,

cn^^^-^v r^

%^

.^j^s^^^rd

•-p^^x-xy^ <7a_x_v_£x_\o

rd rk-»a_mo r^^

r^

m
:

•.

\

•.

rv v\r.

r<^\»\m

1

>Vv.k>w"K^rvr3

A^

.•

>^\>\

r^.!b^H\o r^VvJcjurD

ax_xj:rj"^o3A ^^^air^f .iA^-?v ><n .\,v. 20

,_^ooia-:\ •.r^^^^vyi A^":\ r^x.o^:^^[vr3

>a

r^

x^r^ Vva\

rcf^oj-K^^

>^y.cmr30

^jA^^r^

r^^^^\A-\ r^ r

*\^

r^ojAr^A

rcf"\jb

r^^fvr3"\o* rw^rd^^s^^xiD

Y^cTDAr^':^

^

^wA

rwxravra ,^_a2kVva\ Vv-TdVv^

r^A^o

:

p-^^x

r^*"^"^-y\A Vv

.•

<7xA T^_ir^ 3cVv-y.T> r^oAjc
UN.*r^"A"A

A

r^A":\o-^ .^^oji^vm

•to^^jo-:^

.^iArb^r^

Vv^vat.r^Vvr^o

:

>soo*\"i

-;p\x.'\or«;^o

r?l\rwio r^r^.rajo

>\ ^r^-A ^rn Ks\»r^ o\-\ >3C.^

7?^ V

cnvivra-^

.'^ cvyy^
.•

fviv^

\Y^ :r^ocn p^iw^VvrTD r<fVvAVjtX^^t\rr> r^VvArasxA o<n lo
.•

"^v^

:

OArDVvjc.r<r":\

r^^ai':\it.r«^Vv.rrx\o r^wJaH-coA

r^A

^ \^

\

"^CTSw-^^T^ i^^ra.i r^iOD-Kfw^

rwooo

.\

X c^o

ii^_^o

»

»

VA

<vv,

r^"

>iir^ r^-vr^

V^

V,

;

,^_^<n»^"T:v\>s-^\

Ax, oXr^r^^rcf

^cv_»r<^-V_»Vvw»

aA

Ai"H fY\»r^

rcLvs^r^ •'^^"^

w^

^.mo

.y.^-i <n.\^ ^ro r^<73Ar«w Vva\ rwii^"^ :r«;^\»V fY\»\:^ 26

":v_vxA

r^A

.^rcf-A

:

.^^^fv_x_^"SVv <n

»^_ai<n ^rn :Ax3^Vv.i o<n-:\

V
.

»

'voa r<Lir^ <^x-»-S^-ro

rw Vv-X-»

^

\

r^Vv.

^V

.

\ ^ ^jddo ^=3-\

r^ro^-A or^

,^_o<7X-»^(V_»r«^

:3 r^-swv-i

.

.•

'^.rarwj":^

<7x_\»_^

parajci

r^x^^o^oVvHorwTD-^

r^"v_»"V-x.

^^^^

raavAA

)<^—

1^( 188

r^^-=n r^
^"A

Ar^

r^-AOo

^-do iCAr^A 'SjJ^^^^oo r<^\s:=nr<^

:r<^Vvm_rDr«w

\-a

r^)s\^\j^

.

•^^!^

rd^r^

r^lxx^ rdA r^VvjtATDJrD r^VvjtjCD-^

.

003

V\o'Acv.iw\"A

^...^^-^x

^jActxAo ^^^'^ \
^n o_i3o

\ \

—^J^^ ^

r>d_x3":\-_DD

c^xjwAm .raoVx rc^^cno

•^r.

v

r^W

td

c^sSctj

=D

TD cn

r«^-AC73

•.

o

v.o r«w^"a_vxA

~-v

ax*^»r^ ^r^\»\x.

,c730^jr«^ r<jc_n or«^

VwjwTd

yiVvVvr«^ c^__*

o":\

:

r^rd

*^_cv_:^

.

^

;

^"^

^^

.

•^Am

:

^^^or^

j^^-^^o

y

w^<''>
.

^—»..

f\-i

^

rw__a
,^.j^o
%

i5

^

:

T\

^m-:\

^"A

ocn

r^o
^v.-A

^

n.

V

r^.m

,^_o_icn"^

-^Ta s.,-^

\mr^

:

r^^v ^»r<f

J^r<:^\

,v.At:vtS,'so

ocn ^J=n

:

>_v_v\

:

,

w^^

,^_Kjo r«^v^\o.^r3
A.:^

:

^ocjj^-ao

:

9

^

»

^c7X-r73o

.

ih^ yrK

^m

c^3jjaA_oH.

^:KZrxtjyjmo

^r^

{y>

-^ r^oc73A ocn

Aj-:\ rc^^^jcrTajc.^

Axw

\

r^T^kvVTrtrt

>v

<^\^"-^ ^jAr^

Ar«^^ rCTv^ir^ .c^xuc^or^ jjVvjAVvo

^Vvr«^o

«.Vv

s.

r«w_=rfc »

ril\cv.^

r«dr^-\_»-H\^Qk

^^VvjjHjAr^ <w»fv>Sc7a

c73Vv":\

XrcT

\

^

—>\

^^ra^^rD-A

V

vvrw ^^^CTV

»

«5 rcr"\"?i_vr^ ,"\-r7D-:\o

^-A r«*f"K-r7x_rD
.

^

,

r«^"vAcv_!\^-v.:^

v

"tj

pjxc^»^^

j^S-m-Ao

.

r<^ rv

j^V-rTa-^o

.

,^^a_^'\_^oc73cv_^r'^ ,^_a.r73:^or«^

\
.

'^

r^

V

^
»

»

fw ^cv-^s

V\Vv_rD^_r73:^o
\cv-»

3o »^^cv_Acn

,Vv"V_r73t\o

>^^cn

ciDr<^"V.^\

v

^ "^

>.r73^-^

.

(y>

rd\ \^^%\j\r<^

y\=:nr\.

;

,"\_r73-:\o

.

r^'S\rv.fY)
.

^^ \

ctxvVvj^

,r^r<l "\-rbrw t<f\\^^*\^\y<^
s,

^\cn

.

.

r^ fw {v\»^"\Ai^ ^^"VrTa

-jjd^v

i^

r^.v.Tx»<Ta.r73

,\r73-:\o

,Vv"Vr73-:\

f

aAr«^-x—

r«^_rrx_A_3t.

^vyva»

.

r«^c73Ar«wA

.

.

\ v\

rw Vv"?L^-A r«^v ^V-tjq r«^Vvc7xrbr?^ ,c73cvfbnja

.

r^cTiAr^ jJAvjAVva c^xx^D^m ^=n
:

\_»o

oooAX^o-^vor^Vv

^A.r3jcyr300

^^

"\-_=3 r<L_vV\—=3Cv__^^o rw_jc_»^v_X3-:\
,

^.^^ayr^OCVjkZD

Qj

r?^C7>_\r^ C73^jJ3CV.r3JI30 r^ VvarTD^XTD CJ1I3 ^JJi

^-v-vi

»o

,^__o^Vvoax^xw .Sw-aVv ^"a r«wAC73

.-\- vv-ir^-A

r^_>c_*^v_i3

~->c7a

o^»^^r«^

^oc73w.r7\, s»

r<^.rr>

^i^"A

10

A ^iS^A

rdr.^\

,^ ^—*"^ «^-^ •-O—

ye

ri^o

r«;^oc73L_A

r^t\\^T\

r^^fVX-KTD

^oc^aAo ^ar\A

^

^vj^cv»

,Vv"\-r73

jVv^r^D-r^o

^«^"^.^73^-^

'73
7-5

r' a.

_i^(

)^^-

189

.:.ifvm\it..:.

:r«wi^v^ r^^ooAr'^

^A^cv»

).rm^Ho r^!x£^

r<^\ci-\ci\<!)s\

^^ T^ V

.:.

^

Vvo"\cv

DD

"73

a^r^

r^jcA-i-A

jc

VA

,"a._-fij

i^

cn—v-x-^A^a

ri^^fV-jx-.vA

s, A-S..O

i

o-Hcn

:

)piX»-\:rrx::^r\

:

:

r^

173

^ \ :r^ v

73

v" a.

r«^So.vA^o

r^VxH—x__J3w*

rw^ir^^-^o

crvA^\"A

^y^Wjl-^

y<^S«y>^

"^

^

><7>

^

r^_v-_2kA_rbo r^ljH
.*

:

*T>-:\

-A

,

» *\

» y.r73"A

^rv_x_30"\o i5

\cn

UN-_*rC/?

r^^":\:^^ o3Vv.Xior^Vvjc

Vvo._r73^\rD

r«^jo.K^Ho3T\ r<^\-^vv

YLmr^

r^H.»<7xvo
<v>

^

"•^•=v-r73

,^_o-j<no

•.

fY>o

oo<73

r^^

•=v

»

.-»-\<73

y »^\_p
.

c^aAi-ACVJo

.•

tn r^ v ^\o.»

r^lraoi"^ r^Ar<^

rd-v v x£^jc

rCT^VjSoiv

QDo-A_x^x-vV\r^ rCjcTxAr^"^

V\^

%

A

»H-i3 ^\.-»-:\

\o—»-a rw^-S—rTD

Qj

v

10

^jActj :r^Vv.rD.vi r<l\o Vw"\.»crx^ i<l\o r^XiOAjD 90

^t^^.^ r^A^
:

mr^

,^_^v-_i<n

r^^._*cv_^"\ r^^cv^-^"\ ~i rg^vv

r^cTxArCf rwvy_»A-jc

^.i<7Xj^5Vjr"^"A

,^^«73

cv_x-^^ r^Vvcv-^o. fwo

,

O-A

^sHrTaA

y y\rd <^or?lr7DaAa^^ qqcvv^\^

.s

r"w^o-K_yi ,03^ VwW__ir^ .N

r«^^3t.i._r3

r^ \ -H

r^

,^_cu<73

r^^sJLTD ^V^CVjO <^Oj\^^.X^ ^v^cv» ^v^cu

^

»

?i

r»^^—V— » \
r^^cTi

^»\rTy:^ r^)s\Ci.^\^n

:

.r^o-SAo

«

•^'^vro.^.^rD-rv

.

^ooe.

r«^v^\ojo* r^wAriaxsb
"^

rw_*_i73t_x. ^fv_x_vi^

us-jr^-^N-^
rcT^^^V-iw-^v

:

^jj3"\rD.r7D 26

r^crxAr^

ai-Acv^H-^^.* c^oA»cvv^

)kh^

1^( 190

r^^n
:

r^ *<n

i^-A

r^\r3\£xr73
.')

^

r«^^oc73wAr«^

r«^^v_yi

X-jr^^SVv

.

»

v'\

\

y.

~^

-KVv

^ or^ r^ai\rd

»

r«^mcvija r^^^rvA^fvra

r«^!A

^

i^

\r«^

0^"^ Vvjv<^rd^

:

^

r-^

"^vi

•.

r^x^o

i^ t</\\

oom

r«wC73Ar<^"A

^^

r^>uc^or<^

rd^o-.H^o

vvr3jg->o AoV^^^aA-A

gaVvo^S fw ^Vv>-m A.-^_ro":\ ^A<no :^rd\j"^iw r?lAo
r^^-jc^^v_33-A m-v.."73 ^\^ rm.r73':\
.

o—^

^ \
i

o

r^cL^>^^ \o

v\^

ocncv

A^

:

r^am-^K ocn

.r^-^^
.• r«:^

V

\

o y^A.-x.r^

\r"^o

^rn

rifc^-WA

r^^Vvy

»»v\.-:\

^

cnA^ ^ro r^ vv\ y

cn. X.

fY>or^":\
» v

•^^vjo C73A

\o

c^jA

^^oc.

"^v^o

r«;fr^-^va
.

riw

P"A\ r^A"A ^r73 ys-»r^

.

pcw^-^i r^Vvjjc_ir«w

•.

c^xxx^^Kcn-^

m

kts^ (^"^

;c7\

»

fyo-m

\

^

r^V\cvx^A«A cnrA^r«^o

>cn

:

:

cn»avi r^Vvk^.viV\

cn^Vv-»r^-!^ .^•^orcf

r^V^^

i^^^x-»"=vrv^ r«wAcu

cnVv\ ^^ ro-A ,cn r«^Vv\\\o r^"\rr>rwm"A

.\ror^o CTxm^o-K

r^c^aJ^r"^ r«^Vvcv_»Vv_vAV\

3o .o"\ fY>rr>Vvi<r r^x.»":vj3

rC^Vvx-^i

•.'\j^r«w ,^_ar3r«^

"^v^

r^nA»":^

|i^Vvcv_»^fV->^Vv rw Vv_3C-»"Ajar3 r^vjk^"^

r«^Vv_A_m

r'^Vv.y.*\\\

A-x-^c73 r^ic^aA c^A

r^VvAro

Vvcv-»Vv-jJiV\

.raVvjxr^a

r^xxjoorwra

:

ooKr^-Kc^i r'^n^s.*73 r«:ljc7A

\ ~-»

r^cnAr^ V\orw»v^x^^

*\ V v\"A

»

C73A

m

r^aoi "^Vv^

r^wic^a-Kcv-si

r^^cxA

.•cTxmoA viVv^TTXTD

^"A

r<^V^a^o r?^SoA\-A

i^vJ^^-K ^^m-^ r^cTJ-Kcv-^ r^^AV^^r^

rdfnJ^rd r^-ra^ n-^

or^ c^

r^WyL

rcfVv^v^-^ r^^arv.c^.^r^^f

A-ra^i* r^^ot^-A

"KjL^^r^^rTa ocn .pci\

20 r<dx^xn ^c73^V\r^"A

35

Vvj.»"ar7Dr^

V\cvr7D":vn-^

% i^ocTJ r<l»c7i-Ar^

^-r73t\

••

rc^Vvcv»VvA^ r^Vvxj^vj3rD":\ r"^VvocnAr^"Ao rCTcnAr^-^o

"S-ib^-cb-^v

r^Vva

^cvjc-jS-a .raoVv ctxsoj^

r^wVxvrrA^ ocn

cyxx^cir^^-A

i5 r«^\\ "n v\ "73 r^cTsScvsk

.

'\r^ ^_xAc7j-a «^^CTaVvavrTa^oiA-:^

r^^^V-y^

r^^r^-K

\cv>^\r^-?v

Vv-»cvx."A

c7iA

003"^ cn^av3Ci\r3^tvi30o

^vyi

c^cv_x_x:oo"Aor^Vv ^A._»^ r^^^r»^ r«^jc-»^\i3 •^^^•a

*.

rs -^^o

^^

r^^A-rTj r^oxAr^ r^^a_»Vv._xA^

:

r«^^cv_iC73J^

iS

^^

or^

^_m

Vvcvrrx»n rv~-»

Cixxx^or^"^ r^wVxvm":^
":v-v\

^\_^"ao

r^o-^ r^Ao r<L=^rd r^Ao

^\-jr<f.S

r^^-v_»":v,m

y^^

•.

.

r^^-^^cv-i

S fwraVvr'^

Aj^cn Vvam^vro

"^v^

-73


oxra .r^-Wat."^

V fv>>o\Kf r^^tvx.oja^-A

v^'

A_» ^oj _K_Xoo
.•

rdbxAr^T

":\_vin

r^Ao

^V-Vi

r<^

A-ra-p^-v^

V

"^a.

.

A^-rv

^"S

:

^ zKfs

r^_»<n

>..v^ \

"^Vw^

.TDo^o

.•

TKm eU

^

j

^
^

V

^ojc»

v\

r"

I,,

..

t^A ^rn

.^jS^rx\

.•

. .

r«il\o

:v^\\r^

"5v_»^

•.

:

a.

txAo

^

^

r«w Vv.3C-»"aj3

.^^mj.rr)"^

r^^^oooJ^v^-Ao

^oa\r^":vo

r^^r^

.

.

cjoo

••

)

r^j^^iA-^

"^Vjcd

^-Ttd

I

\

»

»

fw

1

^

QoojL.^a\K^mr^
AjS-^c^^r^

r^ooa -toy^x^ rwxbocvmao
iryr»^

.^^oiA v^ocn

20

r^^^o-m-^v-ra

.^^^oX-^ r^ooAr^-A r«^Vv^v^-A

r^\mo

r^^^oSrDO ^"A

>^o?i.r3 ^td ^<7xcd r«^vv»y.m

\-m^

r^.\ ^.\o»
-

>

r^ooi A.\r7x.m

.•

.^^oojA^

\-^ ^» —

^oa-\ox^

"^vak

.

^m

.^nrrvr^^Vvm-^ ^jAoo-a 35

-v.-»-:v<7X-QQ.-m

o^v:^

*

<73A:^

^m ^r^\.».^^
^m":v

Vvj^ or^ rdicXioorw .\s>^

>-rDA-xx_m r^H_x_vv_rD

r«^^AObwv

^^^oVv^^-mLX.

o<73a rs^rcf rj^v^xm
»

{v>

r'^jj=ryx.-\

yN^r«^

r«^„v.-"\<73

V

•^ow.^.rD

^ \-m r^<n ^r^

r^w^^-Kr^^-^vo

,,.j>_m •-p"^-»

r^Vv-ac-»':^-»:^ r«^

v

^jA^tjA

^cA^

r-^m^wVvm

v

^jAoo-^v r^w-K-ScvxA-A

r^<7xr3r«wO rdY^'i\ro

.2!wO_3C-»

•.

^rn r«^or7Dt\

-^r^-coo r^

^-»-\<7xA ^::^

v^i

r<^

rw_iw-\r«wAo r^ »*rx.xA

r^-vS-Ojco r^lc^iA

.

Ai^l^

,^^"\ s fw-v r^j.m-AO

r»^ fv>cLrrx_A

^

:

Vv_»o_3t.o

r«w_x_xioor«^!_rD

^•^v-^^-ro r^Vvoj^rvjLAVv

%

^a^!^^

>v.vv

Vvj^or^ r^^ooaAr^^lra

fy>or<^~->

\ ^j-^ r^Vvo

: .

5

r^A rs^o r^.rrxwXm r^\o

^cvA^ r^Vv\-X^j^

yD<%'\.J3

^\x^

^.vvvrajg.rTao

r^^^rv^ia-wVv

«^^Hmr^^Vvm-^v

:

%

,^Jv=73r«^^

r^^UA r<!ijaoorwrD

s^^^ra -n r^^r^ V

fY>or^-A

"^

\cLx3

^

^vm

.

\<^ \%'\,'^ci

r^^o-_>^fV_j^Vv

:r^^o

00, %

^r^-A

fvv

Y<^rs.r\

,

r^Vv

jor'^

rt^_v._»-v_m

<Txr3

v v\

r«d_=o-vAVv-m

i^Arcf

»..._a_v<f)A

t<f \':

r^

. ,

r^^\_rrx_rD

r<f^fV_L-m

-TXVvVv^ r"w^o^H^-:v or^ r^movja-rv

UN.__ir^

o<7i

:

:UA*

•.

r^v» ^ rao r^»

ocp"A

r«^_v<73

m-:\o

V

»

\m

»

.

.

r^^cvrao^

uN.»r^o

r^^svjOAi^tvAA yNjir<^

yfji'^

p-Av

r^^fV-ac-a^^-ja-A
.

us-jtC^n-a

^-A ^VvAVvTD

7/11"«. rw_r73cLi_j3

)<^

«.( 191

.•

:

rwwjjcm

r«^rrxwVvm

^-m pcDVv.3cm

vrs<o"


r«^A or^
^*^"^

C

.

A

v^

iw

^"A wJ5^
V •^

>

*^ *y^

r«^Ao

r^^r»;^ r^X-^o
Vv-»r^

A

»

i5 or<r

A
.'

*v

••

*73

rd_i\

.

\.

\ Vv

»

:

r«^

^^
25

»

r^-^

r«^iCjHj3
OC75

\mr^

r^

fw\

m

Qy

CTXTD

.

,

»fv>r73C73

3o

,vi>^fvv

>C75"A

\mv^

rdrojcAAO

OC73A

\-ao

<v>V

.

:

V

rDo^

\

*n

^»-^

or«^ fwi>fY>or'^

or<f* r^^coArcfn

r«^Vva»VvA^

r«^^>c_»nj3

iLVv_roo

>_jt.Vv
.

,^_cr\jror^-A

us^r^A-^

"7-v-\-^

^^^co

:

^Aco

^n-Hs^

r^row:^xior«cf ,^_ocr)A

.^_o^_-»

{v^or<^

S.wVvx.r^a r^v^vrTjA

bw -^TO^bw

r"^Vv^:\

r«^Vvcv-v-» \

.^^cv-ici"^

ryacv-^-ra r«^

S ^

fvtor^ >_jLV^;Xioo r«^<7x\r«^ >xV^xib"A coj^x^Sc7x\a

r^_v_x.^rvJxVv_roo r^^ra.ria
.

aA^^ ^

,^^cTjVvcv_v_x_*v_Vj^^fV-3C_ro._rD

fwVvVvr^

ocn

.

;

^roo

r«^Vvn.^"^
\

\ r«^__mT\

.

^»r^L\

r«^..v\^>^cvx^ri
n.2i

.

r"wicnA

Jkwr<^ .^^cv^VvcA "Vmr«w.i r^Vvr«;ljLi^XiO"A

r^w^-Koje.

r«^^3C_»":vx3

fw

:

»r^ ,^^c73w»^-»r<^ Aj^ctj r^iJjnj

.

A^v

.\v.

A.r:^ .rvro-A ^»"\r7Dr'^ r^lSir^ra .ra^xior^rorD^ uN-»r«^

r^_3e-»"K

r^^Kor^

r^ v.V^

r^^VvocfAr';:'^
:

^v^

odcvx^o-ao^^ Aj^a

\

. .

cv.m>»

:

.:.

-^p^-K^Vvm

:

cjism cn.»^r"^

.^^^ror"^

^wv

"^v^

r^^xj^ja

\ r<LAr«^

ror«^L_ro

r<^"S

p"A\ r<Lv-roo

:

<n.»\,s..

.

ai.^)i\jcjm

.

r^^^cTaAr"^ v^%

v^vx^^i^icx

Vv.A»-^^Vvr"^

••

»rcf

V

^-a p-^v-Ao

\<^}s\am\v^

A.Krsco

vrTp

^a

^Vv-X-ao yson-TD

»

"^7o.^w"A

w^ox_»^»r<f

^^

»

r^Vvo^VvjAVv

ArDja^v

^mJx

r^Vvi3>»H fwra

»

:

:

,^_crv_r73r^-:\

tjN-jr^^-A-^
3

r^v

r^-vJL^-A or«w c^j^r^jor^-^ .^^cviCTaA

•^^cTJ

r^Ao

w

^-ro-^v

"JvyA

.rao^

fY>-^

«^^oojjA^ r«^ax\ coA

V ^m

,C730

'TiL-ij.v-at.^

•.

\o

rcTr»^

rcf^rvv^.?i"n

r«^_r7x_yiVv..ro

r«dAo rdvjj^m-^

:\yi

k-Xioor^-A

r«^r73cvi.J3-A

r^dv ^o

"^r<r

Ga

i

r<^>^r^or?^ A.S..

or^ c^x-x^or^"A r^r^\cLC^ v^^-a >cno

y<f\'^'^r\

r^

\

r^ » >H-33 r<fVvm ~^r^

r«^rrjLAA^f\-ro

10

A.

:

r^^coAr^

r"^jj^o

TiVv-A

r^^ct-i^-»-Wv "T^

r^-V-x-V-rn
.

^

.\

)>t^

192

!->.(

vv

A\\ ^m"^

r^wAAAroo r«^^o^^H

^"VmrC^

:^

r«^

vv

V

c^o^^-V ^
\.3e."A

^A_vAar<f

^^.^cuctjA
:

r«;^c73Ar«j^

^_ro"A «^^oacT^A

r<f^c7xAr<^ r«^ACV^^

'7/1

V"'

a.

193 ).*^—

^_5.(

,nooV_3r^ ^Actj-a ^ocTMxvrrxTD

ocn

,^

^n

,»\.riyja>r73

t^^^vjtj^n rcfV\^\.r3 "K^^^x^rcr

r«^c73Arw:\

^_ro

^
:

••

^O

'rrin

r

C73^-L_»"A

.•

^

»

v

\o

vV>. r<r

^

^•^

.

A^

—-^

•.

t^ci^

.r3<7>_»Vvr^o
r«^"AC7xA

^

\-ry3

r^^"\-iw"A r«^\j.j3..»

r«^»\_r7xA-^o

.

vd^r^

:

.

Aiw

^»<7x_r3r<^"A

.,_cvac73"ao

^.=73

c7i.\.»"a

.

V

or^

'V

^

r^T^ocrxAr'^
•-p^\._i7D
.

r<^

^va^

:

r^^cTAr^i^^A

r<l\o

^rL_\^ Y^ \o

or«;^

r«*L_iw"\^_\"A

r<f

^

V

m

.•

^

\

.

.

:

»v^

r«^AC73

.

:

r^cfv

•.

:

i3
SYR. - B. - XXX VII.

\vWv r«^o

-v^

r«i^Vvcwr73w»c73":\

20

r<^y »H-p

.

rw\

:

t^.^o^H.^

^J=n r^.\r«^ .r«^^o<7xAr^

vio

.

*^vv

r^Ao

r«^<7>

\r«^

J^\i"A

r«^_x_2i.c73

r«^^tv_v_i":v-Sv^-i^roo *

co.>^x^or«^

.

^-»"^a_r73 r^^oc7xAr«w

^jC73"K^(vr7D

r^^^x

.

AA^^_roo

r^rFy\r^ r*^.vxoc-roTv r^"\.o3s» c7xro"^r3"A

x^or^

5

r«^Vvx-»"^j3

"^^—ro r^Vv_A^ r^_Ao

or«^

j

r^^>.\^^o

\r«^

\r^

^vi

"^-^.td-^

^Vv-»r«^ rd-r3_\-

y<^chJ^Y^ Kf^svA^

rs^Vvoc^a

•-po^sv.ro r«^\

r«^^\\v-rD"A
r<l\o

,c73a_\-iw

*73a_v-p r^^tvA^fV-ra

K_\^

r«^_x__j^2kO r«^_»
r' a.

r<^

r^Vvoc7xAr«*^ r«d.\o r^axJ^r^

,-A.»"A

75

"^v-i^"^

10

^c7x»"S.^

r^Vvcu^r30.\^\

r^fVv-j^-^vv^Avm r«^\o r«^^^»"KVv

r<^V-yio r<jc7aAr?^

^m

r^Vv3Cj":U3

:

r^c7x_\r^"A c73Vvo-rDw-K_\_.^ ^vvi"^
r^l^s^cv-jf^

•^o.vA^

OJ3.»A.A.X3 r"^C73w\vw\

.

^\rrx3C.^

•.

^^cucn

.^^c^dA^

.^^cvAcn

r«^'\.!^!^3A"A

^\_»-^

^^..^

.^^r^o

•^A-rrx-ZD*

dV-v«*":v_r73^_rD'A

cn\ ^^mv^-^

^^"^^"Hs, r«^Vv^»"?v»

.^^cA-a

:

r^rrv_\ojc_\

>oao.VLyi-:\

v^\j^r^

»^.^CUC73"AO

A^

^.^Ta^iX—P r^-"73CV-* 5

^'H—co.-rDVvr^ cn\.*"A r^wmcvvn

cTv_\

orcf

QtxjJCv^oH »*>>"->

:

y\j^\\.v^

^-TO^

r^)Eva»^tv>AVv\
:

r^

<^x_K_jaoSc73-r3^ ,^_o.Jic73

>_jL^^_X50"A

r^^rvjtj":vj3

•.

m

~^

^^[ViA^

"to"=vi7d

y^-Kay^ y-rT^Hr^Ao y^ \r^

•.

Y^Jrvo

^-a^^V-rf^-s^

V^-AOCTX-iO

C^xA-j-rX
>

,^_cv-iC73

.^.^^o

or^ "V.^x^-^

^ V^-A

>.-\—ii^A

<v%

r^^cv-iH..r3"^ro..r3

:

ctxv^tj-a

<w-^ra

0>-.\-0^-»— a^^A

\

rd.\oJLj3-r3 .^_i^o r^^-v^OAra

.^_r<f or«^
'7/4

cn^o

c73Vvo_roA-X-:3 or«^

G3a.m^»Vur^o

.

r^^r^ y<^cvX_

c^aKXoo-Aot^Vv A.»"a

.

"O-r^

..

,

fY>

r«^,

\o

or^ ^sor^-A
cvicn

••

r«^A3Cj

.^v_w ^_i3"\J9i^r^

r«*^^fvx-»"^x3

,\i.v\r::iYroo

^

25

r«^^a»VvA^":\ 30

^»^^^

r^iTDcvvxa

«.( 194 ).c^—

vs—M or^ v^

5

><no

ar<^ <w

r^^g

.

^v

•.

\mr^

:r«^_vx^o

r^^\_ir^ kjs^y^

r^_^-:\cv_\3":\

jCTJO

^

»

.*

usA^Vv.m

VvS

^Vvr^

rrt

C73A

"^-ri

"X-rTDr^

c^oA^

•.

r«^Vv rv

^o

\

m*

rv

20 w.o_jooc_i"A

r«^V\^-KV\

»

Q^

fv\

.\

r<!

fv>

»

»-a

cn

»\

A

s

S^^\.!^^r73

.

\cv»

«^^^^jA^

,<73

^mo

.

r^VvAVv.~T:\

cm^r^

ocn r^raVv^-A
"tt

^ Pj\^

cnX^-A r«^r73cuj3 ^^73

-^Lvi

r^c7X-sa_x. ,Vv_jAVv ctxXj-a

r^Vvn^
.

-

v

^^td --p-VwVvrTa

rn^v^ r^ra^cvwA

»

«^^ooaAsA

^jAjr»^

^-Do-ao

\<73

»

cv^o

^-^.

yN_jr«hfo

,

r«^n-.vi

»^»vv73

"^s^tx ^A.»r^ vsjr'^

\ ^pDA

%

^_ro

—r73o

••

,

^j^

r^S^Y^

jwTo-A^ ^

:

•.

v^^v^

.

*

<V

\

^

or^

•.

r«^» rv »\.H<7ao

:

»^^c7Jj.r3jHj3A

^jJTD-vnzTD r^rTDcvTTD

r^A"AO

rwv^o^ra \xr7Dr«^ r^^r^Vv^

^m

s,-AO ^r-^c^aAr^^ r«wV\^v^ ^tvr73AVvjtr«2^ r^^Vvcrxrar^

r<^V\cv-_^V\cv__x.

.'^^-a^A

or«^

r«^Vv\vir"^

\mr^-^

^jA<73 VvcvrT^-^vrD-rv

»H.-33^ r«^V\o v*\\rT>

s-.

<t3lA

-

r^v-V^S-^^ r«w\-A_V\

-73<73

20 r^^^Vv-ac»'^-» r^Vv^v.^

\

\

r«^V\cvAr73^»<73

r^-Kcvjc ^-J33o

r^ y

^^>w

Vv-ir^o-^^-A

ri^c^aAr^^^

fY>

^"S-rTDr^ or«^ ^j^-SVvro
»

,cno

r^^VvojVvjAVvr^

r«^Vv_3C_»^^-j3

ocn Vvcv-ro^ —>

i5 Vv^ir^ fY)cv_:7X-A-A

r^

^ ^

.

r^cTJ

,c7JoVvjr<^ ^w^-^ .r3oV\

r«s^r73cvvj3

•.

r^VvS^r^o

^w^oa r^ rv»\."y3-\Vi^r^<7x.\r'^ >\fv>o r«^\

.

^

<7xA

^m

^3Lir<!!

^c7i-_»Vvw»r<^

r^_r3ocLvj3

r^t\cv_i

:

or«^ oojuc^ar^

\^(Y)-a

»

--p^^^^Ti

.\v,o r«^\r3 .\s>o

rr«^s\.HcvA- ,..^<73w*^*rcf •\a^v,^^x\c75

Qm'^

:

r^^VvoaxAr";^ ,cn

Xj^orCTo

r«cr %

r^ wX

r«^V\\_yAr?^o r^V\"\_yir«^

or»:^

vis"\

r^oS

'.""^x^

:

ctxtd r^\V:^

\rd

r«^Vvooi

:

rwi"\^r^o r"wj\vir«^ r^

:r<^s^-KVu or«^

3o

^-acoo

r^Ao

rdch-\vd Vvor^

v\-a

v

^^

rocirs^

»

^^>va

.

.rao^ rdL_i^_£oor<f oK^

^ ^

10

^

'i

^x^r^ vsjr^

r^H.\j"A

^"A

V

^jA^^^^ttd rcfV\cv»Vv»AV\ rCfVv.x-»^vx3
\

vv

^-x-i."\_^

^S ^ vrTj .^^oAa
.

r«^».iaa,vv

~-»^

.

.•^

»

^txvo-^vtd^

^^^octjA^

^

vvr73

,^^cvA-a

r«ijc7xAr^^

r«^Vvx.r73otV\o r^^tvacj^vn

^vva

»»fy>»*\r73o

Aj^oo

^jja

,^^oA-^ r^V\cv^VvcvxA-A ,^^<n

r^wVvjA^^

^i-^ <73lAo r^^^n-vxA-A ,<n

.

r«^Vv.^»"v»
:

i>

^

vA..r73

.;^^<73A»a rd-Xsrd
r^i^-^rTaA-A

^jAjr«^

.j

r

—^(
«Txra-Ao

^^

:

^^r^

v^Vv-jL-V-»

r^Vvos^Ui

.•

X^^ro r^Ao

v^<73.\r^A

r^-v_r7X-viH_m

^m

'75 v%<.

;rdLm
.•

"Ti vv

» iv>-:\

>-r3r)^\-J3

-^p-A-i.

r^-\cn.:=^^

^-S-o^r^ Ar^-A ooj

r^^o-V^Aro

Y^-^^r^ Vv-jw^"\r^

.

.•

.:.

m^

,Vro

r^.>, fw-yy

:

•.r^'\j^rD ^a-J3.^t

^rsjr^o V\»r^^»"\Vv"A

^tv-*r«^

r^-X-»H-j3 ^-rx

•.

•.

yL^y^

,^rs^ ^-\a.^^

r^-Sj^TD r^-KoAor^f^ i5

r^Vvaro^\r3 axr^

•.

i^"V»^rD

.:.

r^^aro-^VTD oxra

•.

rd\M^:r^ ^vvo»

•.

r^^Vs^rD ciooa\^S-oo

r^^o_ro-:v-rD ootd

r^^o.so^vrD

r^^cvro^irD
.:.

.:.

crxrD

mrD

KfS-s^rD ^vvoj

•.

20

ttx^^^i^

•.^'\j^rD

c^ovj^oA

«.r^Sj^ c^ordrTDoAcv^^

r^Vvcvro^vrD cnrD

r^Vvoro^^TD crxrD
cvro.Ax..:.

i3.

^^o»

.:.

rs^^oro^^VTD <nrD \\<^\%^r^ c^o\*\\^ fY>r^
.:.

.:.

v^^rcT

i^^oxraK^v

.:.

.:.

10

r^^^r^-A r^\*jrD ^vvo»

r^Vvason.rD cHrD
:

^ mV'^^

^jsA»r^

^rFaiLco-^x

r^_wo\_r3 Pw-^-ro ^rvj^ okT

t^^oro-^VTD aDTD

n-j^ra

5

r^ox-^rdA ^JinLi^^

'^V-r^

r^^oro^vra oxrD

.:.

r^dv "S y^ o

t^=>"\o ,cno^»r^

•.

.:.

.:.

"^X!^

r^Ajt^ >ro"\r^

r^^^-^^^

i^^->^yv-3LA-x.

,<^

v»s,-\Vrr>

rwiiArTD ^H.ro r^^wxX-rTjA >rrxwHo

r^Y^

^rt

^a.

.

r^-Aor^^ mra

r^Vx^iSVx

r^^^»^fv_r73t\

...

<v>

"^v:^

r^^xiHja r;^V\H^^

.:.

r^r^

>Jkr3

A-ra.-rv.^ r^^cn ^-m^

^_A

.

)<^—

v^v^s^-K

r^-AH-vi-A

003

rs^ .»-"73n_x3-:\

195

•.

r^\»^—

.•

>

r^-Kj^rD

.^.x.Kvr^

kIXoA

2

t^

^/Nt\/NVA/M^ Vvo

rv%

rd^"\jtAo
.

r^A-j^-ii-» r^_^-JLjAo

.

,

.

C»0

r^-So-^or^Vv

.

V

^

\

r^

y

^

^

^ \-A

w

vy\

>

:

:

^m

Vo

s.

»

\co .\

r»^
.•

o

»

Y

v\

s.

-^

rwJLro

r«wVv_rrv K
.

.

s,-Ao

,

»

.*

r i\A

V

^ttd-a

s.

\

^

fvv

rwV_^AcLj
3o v^.

v\ %

».._cv_Aoo

"d

^cv_^

'\_v^

A.:^

.VVTi-tx

r^y^ocrriA ,„^a\»\s.,

:

.^r^-A

\

VvSjid

^^a

.

v\

ri^^v-co^
-\ %

:

.

.

^ajcv^

;^_Vvo.\-a

,,^^cv\^

usjr^ ^^.^o^VvoA ^^r«w-^

^ttd

•.

v^\mr<^-^ r«;^cvrfx\r3

^VkTd r>^mA"A-?v

^

.

y<f^'f\\^\

\ \ ,^^\V\

.fcS^TaAroo >a_v\ ^v.a VvVv.ro
.%\r.

^^>vi

^iooa-A

v^r«^cn

x.':\!^^'^%SYf^

Vvmr"^^

y ^T\ ,^^_i03-A ^VvPv

c7J_xi30_mao

\

.

•^vva

r«^Vvcv^jj3^

.•r<^ \ -73-AT\*

)-A

AV^tj

r^\j::^r^t\

,^_o\\^Vvo

Qi\

rwAro

^JL-^r^

\

^-iwViO-J

.

c^or^jmcv^cvV^

rd)s\yxryxi^j::n

^-^ cO^

AVu

v" 6.

r^Vvja «^^o^Aj-a r^Vv^w^jr^A-A ^vi

^^^'v y

»

*75

^jocr^ oi.ms., r^roAoo

Vvcv^-^

r«;f-^":vvi

r^^*^

,^^oaw*Vv_»r«^

.

t^-Ttd^oo

,^^o^^ .rarw^

^ZTis..

VVO^

\

.

.^jcjAr»^

.

rcr-^A-vi-A

r^^A^or^ra-^ r^\m-^ ooAn

>

fY)

-^ ^A^xir^ r^^-H-^i^^

oowj^vjr^ r^Vv jAr^

,^_o-Acn

r«w_rbr«^^

25

C^O-X_^^

.

fw^Yy'^

r<^

r^ XTx^m.^n* r^r v"\\o

.

rw-TTD^oi ,^_oc7xA-^

.

ri^Vvjcj-^V-ja

r^oi-Xr^^-^x

•S

vt^

r^oo-ra-Jv ^jAoa

V ~->\

^jm S

:

Tv^ r^wJCjS-^xo

v^VvrC^

%

r^<n\vd rwvvAx. "vmr^-A

«.rw-viA r«^_m ocno

^

rw \

c^o,ij.v^o^

"^V-w

»"-»Vva>i73

2

.

,<73oVv_*r^':v.rD

5

^o

.

^"A

^•'V-»

cv-ojHj\x3 rwOoAr^ >\ii"A

:

V\0^

\

.

MO^o^

:^-\J3Ar73 ^xv^r^

^?v r^ \

1

fY>r^

r^Hj.,"^

.:.

.

10

v\<\-»

\

^"^oVv-xor*;^

Vv^-A >jcjSo r^ucjoc_x3o r^^orv fvv^r^ r<^iir^o

r«w

:

c^

V^^^\.yyjc.m axxi^-v^ocn-A

•y

5

\ r^

,

.

r^Ao ^xm

^jj3.^vrr)

r^s.o -Std .»\V\\o

rwAArao

Y^ZTxrTXiVi^

^^^w^-a ^jAjr^A rw>A\orDO

^^^o^^^^Vu r^\ro-:\ joocu^^jacv^TD-^

r ^-^ r^VvA-iA-ro r^

\

s \

^^^^Vu r^-WjCTv r^^SVv

'-ji^r^a.

).«—

«.( 197

^oxTD r^T\^)ivm

OC73

,^^a\ y

^\

*\.A

vn

^

kT

\

T<^

\ \.o_^

%

^

*

.

A.s,o

r^^tVx^o-:\

L^^oXraoi-rv

»\\T> T^cnAr^

,

yCTaoJkiira

.

'^m

fv>

rcf \

;

"^vvTDo

V

~-^

\cn

»

,

:\o.v\

:

:

^rw

^^^ \

:

.

y^yc\t<f V

V

<v r^VvJLr3\

.\

N.-

A^r^

»

^

:

\cno

^

-r^
:

:

\r^-A

'^

\ \

r^^r^

»

\-a

^c7x\^"A

r^^V^

^

*

*

"-\

:

r^

r^Ar^

r^VvHj"A-:\

rdAroVvco

r«^Vv^»^^
:

J^^^or^o

VvjA "Vsor^-A

r^c7x_\r<^t\ r^^tvjcj-^-ja

fv> » *\

:

V \

,

^j^h

:

^^^oAjoarrxyvA

..^rrxxx^-A":^

\ cvArDJ3 r^Ao

^i"\ \

fv>

:

;

»^_oc7XJ-_ro

Ms.

:

*

r^^cn

o^a.va

\ v\ \\<^

20

r^H.rooiw >xjHo r^VvHj"A

,^_oc7xvro ,ocn-A r^)t\ojS --t s,. Vroo •H^wVv.x^r^
rik\

1

r^^Vv^rixj^^

r^roAoscrD
\-:\

1

i^Vvo^aA^ro ^»"Ar7xr3"A "\A^^^\cn

r«^^\r"^ r<l\"A ^xvi

^»":\

m

^s^^m

r^lAMo

r^^fv£x»Vv.2Lr3"A

r^VvjA^^.r5^Vvo.^Vvojco r^m^y^a r^^Vvrocvmo rd^r<^ >ro^r^

AA_.ro"A

5

r^^rar^ -Aoa^^r^-A ocn ^ro

cnVv,yiSordA

^\._4":\

r^3Vj^\-m"A r^^tvxjHja

•.

r^joa-vco r^^^rrxaco

r^^Vv^sSVv

^"A r^Ao

"">

.

m

^^^ojcraA

^jA»r«^"A

,^^oA":\*

v-x_»^o r^c7xAr^ >_rrx_yiSo
.

A^ro:^

^A»':^

r^A

^

.

^m

"^v^

fYyor^':^

r^^Djoyio

\

*\r^o ^_x_»V\"\r^

»

on.2k ^30"A

,^_cv.rrxA_3C_\

r"w_»\_r73-:\

\

^^

\_x_^^^r^cn

-73

-s

fv>

c^oj^x^o^Aors^^

~-»o

,^_o-jcn":\

rw_\o

\ ^_vi

^»r^^\.

.VvjDor^

V

»

^^-x^a

»

^Ac73 uN-jr^-AnA r^.vm

fY>

v^Vtv

^cn r^Vvr^

Vvj^ r<Aj3 Vv\r3 ^Vxtd S,r^-\

r"w

•.

^•\ \

»

»

Aj^ r^^r^

fv^o^Aor^Vv rdjH^A

fY)rs^ cv> »

V\AVv:\ r«^L^^fv_ro .\

,^^^vjo-J3 r^-S

r" h.

A,

~n\ "A_jL_rDo

r^..».\ y.

*76

s,,^

-S

<Yv

t^xxiioSoa^A

r^Vv-TD-A r«^Vv_k_»^V-ro^ r^^^oib.r^x-^r^-^ rw_3Ci"\o
.

«l^joox.

^os^fVjA^-A ,^_o.icn •^s,

rw^cn iryr^-A-A

:

T«;^Vv.rr3^

t^-ACTaA

<.;n»

.

^iL_iC7xA ,.^_oc7x_ra-iwo

vs—sr^^A

\-A

r^Vv "no>.\--A

^^

^v^

^oo

T^\-:\

^^
,

\

.

^»'\.r3.xiaroo

\mr^

.

y v^'^^

r^Vvr^jLis^x^

^»c7x»Vvjr^

r^Afo ^Acn

^^jv—vs,. ^^^ojAjoox^r^ r^VvS.^^^

u

Kf^vrx»^:^ r^ci.

^»\~->

•.

"^vi^

r^» fvi'\A.ro <^KX^Scn":\ cnA»":\

25

198 >

!-»• (

Y^\\e\

5

r^ax^r^

^v >J»T"^_^o

i-=v

Vv^r^o-v_n r^ \o r^x^airja

^m

r^Vv-rao-V^o t^-X-^^^p ocno

.•

r^

r^^-^i

r^y

r^\ V ^ \o *

i^"A

^xf

'^

•vraA

r^VvrrxA^

Vv_w_Wv_3t.r^ ,^_oooVvo_\ ^viTD ^ocircf
'

10

.:.r?^:^oo

.^^cv^VvoA r^ y.oo

<Yv

:

1.")

»

\jm

r^coA

o^w-SVvrCf ^

^"\A^

.^_oVv_AT^

T>

2

X—K_jrj

A^

»Vv

"S

,cn ^-=^

.•

.\

'N

-^oja^^r^-A

r»o\ "v^

"^ V\ y

«5

A^

pV\ A^"-^

^(VjcirD

» *-)

v^^
ocn^

r^vvjot_r7D
.•

,^\vv

^Hjrwra

\

•.

r^^o"Vj^rD VvoA

»":\

r^:3^"v\s^ r^vr^r^

A»":\

ocn

.

.s

\^\

ovrrA":\

r^ \"S

rCf^^AwAjc. r^V\ov.5\\.rr> tryr^
r^_v_r7D .>
s.

pa

v

^o

w

y.Vv^Vv^rr)

»

c7jV\aA_r7Dor^rD

woA"W ctA^

v^v^-rvo

c73Vvo"Aa^.x^":\

v »

s^"KVv r73 chA

"t:\\s^ ocn

3o V\ <v .VAraA

r^x_»"\

rwraVv^^tvso

rdvxiocro a\v\

c73V\0"Ko

r^y

r^-Ko-st.

r^V\a_»ord_r30 r^
> V »

r^owrrj

r<rV\"v^"A

r^-VAr^o .•rwArru rwAic^ ^x^jAA-Vvttd oA"^

—rx-jk_ro

rw V\"S

.•

^"^

r^oc7i-j

>":\

.^r^-A

..^^oVur^ ^"\V'\ Vv»r^vjOor^

^^iL."v*

,_o_vc7J "njcTD r^vjrrx»<7xr7D
r^*"^"wv

"v_:^o

»

c7jVva_v_r73or^

^

»s

'^fi \° a.

r^\^r^"-> r^oS-A r^Vvoj-vw-X "v^

^rD\\^— r^^"Hj3\r^r^

p^\ CTaA-rDOjaA

r^^Xm

.

.

rij-Kojt.o

r^":\03"A

^v-va

.•

s~->

»

rwA"^

^JLvvr^ \jJ^^.^_oVv_vrw
^v^ ."Aoxx.

w

v

r^raoyA-rv

^^tv_r73

fv>

r^Vv^X^

^.rr^-A

(v\rd

r^^x_»Ax>

rd^<7i\v^-\

rwVxwAje.

rwOoAv^-^v ocn us-jr^

r^oxAr^A

.^

r^^-^Xr^

^n*H^

,fh ^i^

.•r^"\rrjr;^-A

•V-^Vv

.

s..

«Lrar^

»•:%

r*fVvArrxr3 oxra ctxtd Vv^r^-A

^vm-rv

.

\

j-v-rn

,^_^oA-a

.

A

rcf V\av=73am

r^-»_v.o>.^v \-a u^-»rw

rwAo

^xM ^s^y^r^

.

^A.jr^\

,^_oc7xv.r73-A

r^H-v^Kf r^ y \rwO rd_\o_^

(vv v\

»

avA^^tvx.^ nxrrxi^-^

v-=:o^->aS

y -^

^v.^
••

^_r73
,

cnAo

^omj

»^^^7Xiw"^ r^v"->\

c73^-2k_r7D"vr7D

'Kdv_rD

^\

r^AjiLv

rw.^r^

us^x^ rslA
r^"V-w "V;^
rwH..vvA":\o

r^l^j^m ^C73":\

^"a "v^

^.^73:^

.

2kr^-\
.

^^r?^^

.

^v.v\

^«rrj

.

^w

r^ooo

.^^^ cwv

^j.Aj3jVvr7D * ^76

p*ny. rw\ r^Ar^

^^^jrvy *\\"a

ocnA

^Ac73

:.r3^xouV"A

r;^V3t.V\A.Vvr73o

"Hrp-c^ >c730j\

v° 6.

)<*—

—!-».( 199

r^^n»^

rdX-TTD ,,_V\cvA-^ r^oiArd'^ r^^fN-X-j-^jQ

:^

,^_o-\<73"^

'^aV^

'^

Vv^r<^^

Y^-A

r^-\.-»-V-rr>

^at^ rCTca-^r^ VvorC^

:^-jA_^.r7D

r^v

^Sjic.

ocTX^ .^^o^VxcA
^/\

^

Tt V

VwA"^
.•

cnVv\\^*y>

% rC^voj-A

"^Vii.

r^r<f

>

^

axj^or»^^

V ^-ao

"^-r^

•.

m

,\

va

^j^^o
y/\\.

r° a.

»

fv%><\

^^oo

cix.rK

m r^ \

\

\^

-tjtv

r«wr73.viVvr73 5

.:sjVi

"^VjCd

^raoVvA

^vVvVua

usjr^^v^v

-Ta-A

r^Vxr^ljL^^

^^vjCd

p^^-r7D"A*

A

s^-A

"•^VwO Vv»r<^\.»*\vv

.

:^.\^r«^ ,\.r73

r^\

*\.*73

,\

^ rv

<yLjAcv.^cvA.

»\^v\^

r^c7x\r^ -pS^^ V\cvA

or^

y

OC73

rdA

r^-Acn

^rd

r«^V\cv^^

"^v.^

^

m

r«^aV-i**^—

,^_crv_\
r^-v-xp

.

\

^A-yy

.»-\c7a

"if

V\r«w»\^

^173 uNAr^a

r»^

»

i5

Vv\\^^

^»Vv^ r^o^ra

^r^f-SVvsc^

,^^Vvrv\.fv>":\

^xx^-Scn

"HVvra

^":\

^tt^o 90

r^Vvj^oJ^ri^V^^HXj^^^
:,^_^v^V\cAo ^^^cvyojo y\zn

crxra

,^^^":vb^V\o r^>jc.cv\x. ^.,.,^o\xV\^

or^

:

^^^o^^aj^:^ A-rv-x i^Scvjc

,^_cvjxAj":\

.^^_a\.vr73V\

^-^ r^ \

DoV\"A

y3S\\

"To^^»— r«w

rwOiAr^':^ r^jj^ojCT^m C73.r73^

Vv.yyJc.yy V\rw

-^Kj^r^

•Tjw.ra

.•

oj3A

r^\ y ^\

^-^

%

r^oc73

^.vyy

:

fy»

•.Vv (w» ^r«^ r^V\cvr7D"^:r3

Vvjrg^

^^cvvctj

r^VvrD.^Vvri^o

v

c^oj3»vArv-^o

^-rv

r^itvij":vr73

uN_»t^ .^ ^\.,V\

x^-^, ^"dn

r^Ao r^oyAA'^"^

,^_oVv\r3Jo

r«wC7xAr«^

.Vvjachr'^ r*l\ r^^-SjVv* "^"^vrrjo
.

Ar^

\ <vV\Vvr73 Vv»r^cwj3 r<l\o Vv*rwyi\r73 .•r^Vvrwuao

r^yyo^V.ra x\

n-^

^":\ r?l\

,^_cv.:73"\V\V\^

,^_cv.vc7x.\

r^Vfwv^ ^rrjV^ ayx^Vvx.rcf\

^jLy^rCT

.

^jjcir^

r«^VvjtjLrD

.:.

'77

r^Ao

r?:!irxyAVvr7D

>"Sjic.

Vvo-*VulV\":\

,^_a.a.VvAjCD -\{vvv r^V\"\.rD.^r73"A ^ActsA "H.r^a^v^ ,^_o\V\V\ to

r^rTT

.

r^axArd

c^x-K.\cv-^ovi>\.v\. fy>orv~> Vvvxai.Vvacr<f r^^vrav

\ Vviooo

'^

.

r^-Ao^o

c^j^-eo-Koo-A

,<ya

\mo

%

r«^jJAcA-Ao

r^^VvjJko^o

^^.^ojaAVv

2i)

^j^>y^Vvjc.r73 Aj":\ r^i^r^ rdio^yyo

^

^_3o

.•r^jcj"aj3 rsl^io-A^A

r^-A^ACv.^^^o

rilA

Ar^":\o
-TX-i^KVvVv-y
^
V\"Kr^ c^ojjoj-\^^ vdyyjCDJC ^rx .r3oV\ ..^^VAzdjo

r^AcV-^ y\=n ^A-S^
r^ASiOMCi

r^-o-yy

r^\*\^^

•.

l^^fVTDCV^O r«^j^X3oAo J^

t^rCT ^"^vrx^ r^^^xicv^^rcfV^-SX^

^vr^

•rC^^ra-^Y^LA

3(>

200 ).e^—

1-^(

r^^H-ii^A v^ T\

.^

rd_»^-r73

\o^rvja ^^cvj^^va^o

%

V

r^ -S

fY)^-A

\

rwAH^cvx^

cor^ ^^<r^

^tV_jr<^o

<•

._^^

>-v.-"73

1.")

r^^

V ~-*^

,^cvjcn
•^a^rvr^

>

\\
v\

V

OC730

«vn-rx-rv

,

\

V

"73

•.

:

V ^OA

r^-KVvo-j AA-TTD .•r^o^rv^"A

A*\
00

»

.

^vjxvr^o r.^vVvVvr'^

\

%Y^ .\

vday\rd

,cno

^»\s^
95

A

:

\r^

r«^

N.

r"w_yvo-\

^A

:"Ko

^^

cc)s\

chA^

,cn

^so

>

%

CYV-yAO

r«^c7iAr^-A

»

\

A

^ActA

r^r»^

^ro r^ \A-t)o

r<foC73

r^^Vvrw-»..^^^

>C730^rV_»r?^

cviioj-^vra^^^

"^v^^o

pcv_^X-:\ yN-_v_ro

.r^cv^^

v v^

-

^

\

»

^

A.y.^Vvr73t\

v^ch^v^ yS\ty^-^ ^cvj^ or^
>-.m\)s\vd! v^

r^^Ajikj-^v

^

v^v^

\

us.

cy>

^cA

r^^ArDcvx^-^

r^i73JS*A\

c^A^ .\s,o

"?vr3.s-^r«^-A

»r^ ^\_^o :r«^Qv

uNJA.jJrw .raoVvA

VvcA-^

^33 vnjVw

ir«S^Vv3\j3

r^v"->vr=a

v^pocvija

r^^-K.—y^^r^^o» cv>va-:\

r^ \ :Vv^Aw^rvx.r«^ r«^A.^^

^cvvv\"-»

r^A-A

V^

^_Kj3wS«vr7D

rd^^is*;^

^r^ Avi-rv-^N
V fv\><\\ V^
r^^-Sj-^v

.

>"^^-^

r^^^r^ usA*-^

r^-^cn-A Vv

s»o Y^ \v^ ^r^wjia^vzrv^-^

tS-^\

^V^r«^

r^Vv3C_j":v33

fy^or'^ >JLi!^x^o

cyk »

:

ji^oVv

.\\.rn :,^^^jr^ ^wv

r^V^xj^^V-n r^wj-^oc^ajo-c^ ^ro
>

•.

«^.^^rvvjCD

jjVvjAVn^i cw^fvo^cn

'^v.^o

^rv_ir«w

A^ra

QOCV_*_^i^_CiO

c^cv-a-K

^"a

"^^-ri

rwacJvr^ >=rxs* ^\j3>x.

fcVv~->

.^^cTxrD^ :r^»joVv^r'^ Vvxra-A

m

s„o .r^-:\oxA ctxA .^^octxA

cnV\cv^^ v^ \ ^ro

^r^j^x-rx

T^H

^-TTD-A

rcf^ .x-iH^ja

r^cTX-Ar^^-A

o^sXt-A r^^cvyir«^ ^^'n.Si- r^wA

:>

vrA*-A r'^^'\.ivs^^^=3<^

^^..^o-je.
^vji.

v^X2^%y^

».^_cucn-:\

«^_a=73a-A^^

:

r<^jocn r^-^cn "Sj^^^^v;^

.

r^So_x.

^cn ^-^^ r^'^-^

1

T^>jt.o

»__cv.^jLyir«^ Vvcv\ ,^^ar3.>AVv Y^^s^ciiCiY^a

.

ocn v^^^^v^ y:7^\v^

r^_je_»Hj3
rq^ra^o

:

"^ s

.-a

ocn^^

yNjr73 ^swixx.

*

'
/ /

r«w^rvjjcv^^r«^^\^yr^t\ .vsA Vv\r73r«^

1

Ms.

:

r^V^ AJ3

.

r^ Vvr?^*^^^ r^Vvojc*^^

V" a.

^ ^ ^ A
\^ ^ ,^_o^cn

^jm-\

^

*

usA

^fv_r3ax_»

•.

-^

rsnr

.•

V

^o-A-rxo

Vw ^rv_x_iH-^r^ r^Vvwk_^o":u=3o

^m^

^fV=73iVi\rD ,^^^5VV*=D

rdji^ ,^_o.^

^<n kIA

^tv^Kf

^Ar^f^Tv^

r^"\o.^io.jr^r3o

oooxio^^rao

Vv-rrx^vi-K-A

rcfVvo

yc^V^

-^

^^

"^^ oxA"^ JKVvrCf

r«^» <vvv\o

vv

.r\

^ ^"^x \ s^

.,^^Vv_ir^

ctdA-^

^_k_j3.vv^

r^lAr^

"^_:^

.

r^vr^r^

,,_a_^VvJc^ ^po K^\vi

^oA^

r^V\o.jor<lrDo
.r^f-Aoa-^x

^w

^oivro

r^3C_»Hj3

.

v\

V

.

*^

f

>T^t\ r>

>

^ijroAx.

.•

\

"T^\^"-i

«-r^-r^

^m

r<Lr73o_>

A .x.rp

.•^^^^aA-A

or^

\

^.i^xrrxvA.r73

AA^^ro-:\

r^^a-Vir«^Ao

r^":\<73

,<7xrD ,^_aiw-:\ax.^

,»..ooj>,?\noo

<7xrD

r«^

r^<7Ai<^\ K^Vvxj^vjd
r«^<7xAr^

^-A

A

s,.

.•

\ r 's

,^^^Hjr^

_r3o

rC^Vv^vii^-A

^VvVVyr^ V\A-A

r<^

^xvi 20

Ax^<7J* ^wa ^a^=3

VvAA^jra-A

o<n

w^

:.^^^r^

crxA^

•.

<7xA\^
^'a n^v

rw-wr^o ^wvr<^ ^v^-^

VvawV\

» v.

^m

r^_v^a2i-A

.r^jxx.r7D ,^_V\a\"A
"^vwr^o

^^^^-a .«^^osAj-a r«^V\awr?lA

Y^^^sSA-A

25

r^^naVvro ^^^ ^wm

.r^.roJ»<7xro"A r^^Vvx-^x^

"To^\r7D r^^S.woax.-A o<7j

\»{v>*TXwmo

,^_aAjDarxvr^ r^V\\\,v;^ r^\»:my^

-TX-k-wK-A ocn

.ifc^-AVvA

r^^_x.»":v_x3

r^^Vva^-^vvxra-A

S^kJ^^^^::! .v^^^iV^ ^vxm-Sr^f A»-:\

t^VvA_iw <n \ ^o

p-K\

^w

,^_^A":\ rw^aSk^ojcrao

r<^Vvar7D":vrD

,<7xrD

^A<7A

T^rrAoxA t^Don.^ <7A»^ r^a^o\i.^^

,<730JkVi-:\

i':^

<7x_vjtj-a

r«^<7xAr<r-A

. .

:,^_a-^

i5

KIAo fvm^^VwA

QJOj^i^O-^NOri^Vv

"v_iwVv._x^r^ <73^o_rrv

r<rVv":\_i^-rD
\<f

t\

octsA-a .•xjA.tA <7x\

•70. s,-:\

10

x^msyy^

r^^fvAx^^^ .^vvje_w^r<^ ,^_oAjQOJ3.Ar^ r^VvSv^.^^^o

.

5

r^x.cn ^rs^o .^o^rvr^ r^S-vx.

^j-^v

v^ca\r^-:\ r^rrxjc ,^Jst\AA^r73 Ar<^^

A^vJ^^,^rv-v

r";^_x_»"\

v" b.

\r^ «l^-Kcn

^jAjr^ r^Vvjaj^^jra-^ usjr^

<73VvA.A^73 .i^oco^-^x A^t^j rwAH_w

77

vv

\

,

Ar^-Ao

r^^o.^!^^ ^sooxi r^Ao .•r^ooAr'^ r^vAx. ^rpr^-^

.,,_^ruA=D
^fV_K_=a

.•

^ooj ^^^

Kss^x^ ^xw ^»\rrjrcf

:

ot-s^i^^^

^jjMjAm

^xvi

)^--

201

tr>(

ArDjD.m
r^*A<7J

^rd

ir^am^ ,^^:v.xro r^^oooV^ or^

3o

->^(

r^Vvcv

— — A—iw
»":\

w^'H

iA

202 ).c^—

tdVv^

c^

^

V \

r«^-:\<n

^ \

^^

,

\

r^A

^m ^r^

•^xi^^vxD

.•rCfV\-SX^ .^^cviA*

^A^r^

\r73i<^-A-:\

r^Vv\V\ VwVvrbojA

•:.

.:.

.:.

^-lA^r^

r^

V\cvA-A vs-jr^

v\r«^

^^ o

v.

>r73^H

r^wCoArC^

^^

;

;

v-v\

.

fw

V

V

» Qi,\-^

^"^o cw

»

—vv-Kor^—\

^w^"^'^^

5

^S

Yy

ocn

-Acn

A^

•.

»

\

-

^^

r73

r^

v

^^

*

r^V\H\^

Ms.

:

r^

v

•Tx»<n.-r73o
cTaA^":^

.

"Tn

%)s\\v^

v

,

,.__o_v_jc^-:\

r^Ao

\m
.

» ^s

\

lAVv r^VvoVv

r^Vv

or^

^ \

*73o

ocn

»r^_-r3

r^Vv^-KV^

r^ Vv_x_v_^'\_^"^vr7D

rwVv-v_ria\-A

»-:\

»

^_r73T\

r^A
.

>

"^V-jk

t

<7>

\

r^^rar^ r"^V\ojLi^xyv:\ cm\^0"A"\
r<r<TxAr<f

>Ji'Vv

r"^Ao .A^rxjsVvr^o \^Vv.xior?^

rsL^oj

.^»v\

,.._cuch

»V\

^__»<7\ ~-»r<^-A

<Y>o-Aor^V\

;>.v-vv

ryA':^

» v

•..^cvA":\ r^Vvo_^V\cv_5CO r«wV\o_»-:v-vi

*

"^Arao ;rC^Jir^-:\

r«^Vv_v_rb\

"^v^

iwo ;r<fV\o

r^^Vvr^ V

>JiLV^_co-A Vv

»^ *73Vvr'^

^^V^n

;

^j^v^XAto r^VvocrAr^^o r^^oAr^-Ao

r^Vv_x_vj._v_3cr73

»

.

v\

v

cnA

3C_jH-_ja

s..,Vvr<^

r^cnAr^

pV\ .^^cnVvcvA

r^Ar^ ^"^^^

VvsJido

^Vktdo

Aj^cn AA^73

^-v.vx»r^":\

;V\-\r^ c^ojjaa-SA-^ r^w_kr3jc.-^

^—

c^o

r^^rTa^vis^

r^\*^r3 jrDcua^*

cn \^ r^wocn

r^ V\rOLi^_Xio

mor^-^v

Vv*coco r^Vvx^-:vxA

rw

;

a.

^rcf ^r^^H ^„,\^r^H_33w>..r730 r^V\cv_rD\_r3 >^*r^^

»

w^cL-vr^ <w

20 i<f

A

i<L^o^H^

CTJiSQui^-A »^_^L^cno
.

^^^ ^Vv

^^craAo

jCTjo-^vJirw-rao

r^Ao

-^^v.r73

^>r7D

i

xK^-Xtr^ Vvxr7D-\Kf

i

^ArTaSr^ Acva. 2iv^ r^V\cvr73^vr3 CTXTD

^Ay^

^_v_r73-A

r^ »y.o
iT)

r<;^-:v»r^

^^Vvi*»

Scv^.i^a:^

SVvra ^^td ;r^A or<f K^v»^;^ *-8

r^=3C73.»Vvr7D-A

10

.•

*

»-\Vva c^XkX^"\cn

;cv\,»fY>oi^ yjk^i^o

^.rQo ,^_a.^^^jr3

.

,

vw *^8

r"

^*.

«.( 203 ).*^—

ocn-^ <73^fv>caj.^n

•^c7x.i»*VvrC^\

^-^ r^ \^rd

r«^H.Jo.iOo r^H^^^^^cTxrrKS,,-^ ,^_cucn"^o

a\

r^VvS-Vv^.r3

r^VvSJS^^

r^-^vcTxA

,^__ajcn

,^_o^r'^

^TJO-A

^^^'^V^X ,^^^\

^Aii--^.»

^do-^

ctjA^-^ r^ra,vv^.^

^ja^

^^^ocnVvo

or^ ^^^Vvjr^

wj^

000

,^0

r«^_jH__^cv«£^_r3
rw._x_icb

^

f^
.'

*n^y"a.

i^
\

A-.k

\

.r«w____3e

\

cyv

rw_.Qoo_rrx_i

r^Vv-

»

V X r-i^

A_^o

r^A

n-A* r^V\o

»H

^\^o

^^tj

^:v2k

r^x.c73

^j^

«.rw fw
.

'n

^ActA

cv_ja._yi"Kr^

^.lAcn^A ^.^^ojcn^AO

\.-m r^\

ra r^ocnV\

r^^
r^^

r<f

\

s,,-=v_»

r^A^TD

\ c^

v^-a

,cn

A-_Jd\d\

A
»

^^r^Acn

.^^^oVv-vr^

,

^ \-rb
C73._».Vv_A

\r^-A

.r^c7\

,

o\_^-x.

to_vvjo

rs^_v-r7Dw_viH_r7D-A

r^vravo

r<f

mcv-so r^A-AO

r^VvcA^o r^^^-^^

.•"a_x_wVv_i

rw-^^A-w

•.

"73-A

-^ \

^Y»"A

Vvcv_A"a

9

5

r^cn ^rcT ^^^cnVvcvAjoejro^ r^_vrJvrDA ,cn

r^cn \r«^A .\^»

\^

r^\

V^

^r^"A ,cn

s, _r7D^ ^^^ojcn r^x-^Hjj-A r^V\cA^.i3

.^r<^

^ \o

V

r^Vv-XjHja r^VvH_>^ _jcn \ 's^

rcTocnVv-A r«^o^je._i

r^"Acn

fw

» \

ao

rs^-vx_r73

i\

r^V\j_»"HV\ r«tarV\o_x_mL_»cn"Ao .^^^Vvjr^cf ^"H-i^-cla
-H

if)

-to^^-do

Vvjr^ojja

,^_cvji"\_r73^

rwVv_^-vje.r73

\^

lo

^^73

j Vv_»r^w\._:73-A »^^cnA x.^-^^-a

x_yr^ r^_mA"A^

"T^

i^^^v^

» v^, •AoVvje.ro

«^J^^ *^^c7xAj-a

Vv-sr^^^-iVv-iO

J^r^-rv

,»{wAso .r^VvSj^rD

r^Vv_x.rrx-je.Vv

r'wVvcv_EiV\a_3e.o

X-A

5

^^^^^cA-^ i*wVvcv^^aje.o r^^o.»-:vvA.\

"^.r^

.,^^Vv_ir«^ ^»oxj=n,jcjm

:cv.^^»

«^^oAjacvjajr^

,ct3

rwACTX^A or^ r^J^CisyJi^r^-^ r^Vxvsrxra r^Ao

•.

r^vvxiDje.

r^Afir^

i^^cv^^coco r^^icrAr?^ r^^^x.rTxx.^

•.^^^VvcA-A

^^cnVvaX

c^cwjjqj\^^

.^^ro-xj-rv ^-^

,^^cvAr^

V v\

a\yi

^_xAcnA ^^^oA-a KfcrAr^^-A r^Vacj^n

^Jt.\.2L

:^-VAi

r«^^K^

tS

y<h ^Vv^rD^Vvr"^

r^-^vir"^

.^^•KJ^^r^

^Tavv^-^

~v

:

r<r^r^

>.r73Sr«^

7°^

•.

A

s^

^^^^.^

••^mT^

^•=v^s„ _Acn"A r^rrxw^

.C7XJ 3o
"A.:^

.:.

r^Hjt»^ >.r73^r^"A r^=7D<u°i

.j.r^Ajr^
•••

5

^rvjjirj-Kr^

^"Hjb

.j.r^^r^

^"vn "v^ v^\^^^ r^\c\-\cir^)s\
:r^\:»^r^ ^yyicv*
^rvjcrjSrw ^"vn

.:.r^^^

Vvjcr73"\r^ Vv*"\j3

rC^ur^ )s\x£o\rd

.j.r^AjrC^

^ ^
*

v^

•.

"vci^

^^73 ^rVZ3.xixA

r«^^CV\ CYV^"73

Vvv:73"\i^

:.r^^r^ )r^3^\v^

'v:^

.:.r^"V»r^ ^rv*r7aSr^

•yX^^r^
ooj

^-^

^rv_rx_xlx_i

Vvx:73"Arw

r«^^cv

rdAcv-^ j'^^-^

Vv_x_:T3"\r«^

v

.

•.

"v^

•.

•.

r^"\j^^

v^\:t^^ ^^c\j

^•'X

•.

C)OCVa\\^

r«^"\j^.rD

>\r7D ,\i-a r^^^r^

^A^y^cvx

^"Sjb

S

•.

rCSj^^ra ctfcw*\\. fY>r^*

\r%^\»^r^

"vri

"v^ *,v^\»^r^ c^cvvaV^cv\

'v^

rra

•.

r^\_»^

"->

.

2

Aj^kjzi"^

m \ ^ \o

r^VvH-*"A >JCa^o r«^vic-:y>jcmo r^vx^Ljcja

r^H-mo

"->

,^_cv_:i.rrx_i^^

^"\r^-r3"A ooj

..

V\0_»

V

.

,

V

VVCV-»

•.

.

r"^ vv .of .ttjA

^

V

VVCVj

v\cv_>

,

»\

"-)"a

rwHjr^

«^^cuoaA

rwmAr«wA

r^ro^Vv

^^^o^oi v^S^v^ v^Jk^-^

.^"ASjcrTa r^aaAr^"^ r^^cvk=73aC73J30
r«^ »

v

r^^r^ v^jm\ rdjoo^Ka^

cvjaaHA.n vdm\v^j!^ >rrxyv^ -;D"vro

s

\\r^

.\yf

.:.,oocv^\yi

>\i^":\o

^a^^cv*

'.rd\»^^ c^c\r«^rocv\cv^_^

^"^jb

pa
\-

ATb.

^v^

)sv»\jo

.j.r^^r^ Vvxirs-Hr^ ^"^jb

i5

"vs^

^^^"KrC^ ^-^jb "V^ \rd\»^=^ c^cvx\^\jcd

j03a^\^ t^^r^

.:.

^onyikj

% r^"\.>^.rD

^\r^

.j.r^-Vir^ Vvx:73"Kr«^ Vv*\r>

10

.:.

fY>Txvxr73 r^Vvcvi-VxUj-A

"TxyvSo r^v.TTajoxrTa r^^srxiAo

,V^\<\-\OV^)s\

-^fi m. V

«

.

•-j}

—^( 205

\rd f^ra^tx

T«w__*<7J
,c7jft

79

r" «.

oa__^Vv

»

V

oas^o ir^cn
y

<y\
V

P"^^

*\ 1

»A

rwA

V.

rdvxaa ^^73 »,_air«^

t^-Kov^

r^»

^itd

T)o

^»^C7\ s

r«^V3Cj-^

V

,

^

S^r^\ft .^^oAajoA

:,

vN^c7i.m-:\

r<fV\ar30

:

5

vs_r3w»"\j3.\

V vv\

^m

,v»rA»*\r730 10

>.»V\jAV\'^

c^xj^jc^^cn"^

^^

«^^ojVvcvA-^ ,<n r^^VvV-V^^ Ar^-A

r73

•=v

rt^^avA^^ra ,v»rA^'73-A ^ttd

c^K-QQor'^ >Jk-^m-A Vvj^ or^ r^cnArcf

^jm

s,a-,snL.-y.

r^r^Xs^x^ r^\^s,o

rs^<73L^^^"A

^_VAi

v^

*acn

-

\ yy s,v-r73 Vv_»r^_iV\\_r7D"^

"Tj-A

:oaV\a»s.V-A
.

vi

\ \.:73* Aa.xxjc.Vv r^ \o

00Vv

v>

^A^ ^V\\.mo

.

^

fv>

c\

^__a

^:^^

).€^

r^

v

^*r^

,cn :r^aM.r73 Vv.»rd!iA!^^Vv.viAVvx.r«^ r^vA.A'^rrx=3":\ r^afv{v\*\r«^

^ r^.rrx_»c7x.soo r^vv

0DOwi^ja._»-\-V

vs~x^o ..^^c^aA

AVu

rdV\A:73 ,^_^C73A»-A

.r^r^vx^
*

r^.jkyiA

"^-ii.

,^^cn \

Aj^c73

^^

.\

r^v_x^a_vAo

.

r«^

\o

*.

3t.o'\.-rD

r«^.rDcv.vi

r^^vxj^^vrT^ "-^A

r^^a

fv

^v..vv

CA^r^

OAkx.o % o-^^d^

,^_aiC73
cti

^

coc.^ r^lAr^

r^^rd

i>s\.r730

Vvors^j..^x^ ^=73-^ vN._»r;^ .tdoVv ao

r^\Qr^

>^^-_^"\Vv_A r«^V\j>—»^V\^ v«^-ir«^
^":\

.Vs, .V^-Kr^^ i5

r^^Vvcw'^ fv>=73A rC^Ao

r^VvAr^D r^\6or^-r\

r^^Vvjcj^^vn

T\..^..r73

Aj-a

VvS-^xVvx.r^ ^r^-\

oc7D"a

C7x.r3 "^_:^

r^V\r^"A ri^Vvja^rD^VTTD r<^V\\vi^

r^jiO'\..r3

^y \

jCtjo'^»^";^^^

^po ,^^c7iA

r^c73"Kcv:^ r^c73

V .!^

."s..^

r«^"AC73A

»

"^Oj-.i"A

'\^ \ ^^^ocTxi^^^r^r^

^_^

,^jv.^.n., S,rda

.

V v^

. ,

^a..vv

.

^_iw^v_»

i>v"\Yy^

^-wxvr<^ r^^VvcvimjCTa^ rt^».tv)arm
^'j

79

r" 6.

•.

r^^^a

^.^o—soS^

w.^^

^

^^rrv s.

^VwO ^A-*-^

fv (w

.

.s

r^-iCTi—ra .^.^a-ich
V

y

r?^_it^i

V

\ 'vA

>

.\.vvcv>jo

.ri^no^oi^V^

^x^

r^w-a.-ACTJ

r«;^":v_v^rDo

^Ar3.p rwto^r^o .^ ,V
.

* rc^..v\r'^ C£v-».\cv5La

r^v' i »

^-=^0
s.,-\

rC^o":\-i.xj3

^^^

^...^a-^cTJ

a-i<73

r^Vv

jJLra

"^v^":^

v

^VvV fY>oJ3.r3

^rC^v Vv-sor^.^
» .V

.SsO ••r^^»r^

•TO"=\-r7X-\ .^ r3"A

oc7x\

.

.^^c7X»Vv»r<^ 3o

lYi^^^^jnii ^«l.vvut^

v.,u

)^—

M.( 206

.A-jtjAr^o

c^or^maAg

.

rd-^nx^ r<^^oVv_»Vv3AO
:

ax_rD

^o .c^oaj^oAo

\^

<n\^^

rd)s\Cij^c\m. "-n

V t^^-s, r^A-A ^v-v^ ^

^fv_»r?^ ^(V-*r«^

.t^AoAo

^vskO

^

v\

cy30v^\.j^r^o

.

r^o

ir

•.

^Aj\jb

ir^jtjHjo ^m-rar^-A r^^Vxo v.5\-\.-73A r^^fvv •^''vzTaX^—»-ao
5

r^jHjo -^s^

r^<n\r^ rC^WTxso-^ ocn

ocw-A

•:>

r^ch^r^ >J;VvjAVva ,^^cn »\
.

V

T^-^^

*

r^«ttxAoJ3
»

\»-:\

\r^

f

^

rf^

^-\.-Ck

\j r^

\jK.Z7ir^r\

cioi

^^

\

:\\2kVvr^ axvro

^

^jAoj -K^

^.rrjo

:^\r^

rd^\j3

^A.

m

cTaA"^ ,cn

•^

.s.,

Vv_vxAVvjt.r«^

r^^\V<t<lA

:

.^^cnVvo-A

.^r^ ctx-Td

rr\ roV\o-\-2k

•.

opo"Sj r^A-^ or^ r^"^jr<^

.•

^Xor^Ao .^^ojaAo r^lr^

J^^r«^o

,^^cao.i:v.\

r<ljii-vn.r73

Vv«ir«^"A

•.

,

\

r^-ACTxA
no

^xm-^v och

r^"a-»r^

.

^^^an

:^^^r^o

,

v.

»

r«wH-»r^ >-r73^r^

»-^

.

^vma» r^ VvWva

r^'^

,^^or7D"Sj

r^c7xr3o .^^"Hj3J":\ uNjr"^

^

^Ao—:^"A
20 rc^Vv

\

.

s.,

\

^\_^o

wj^ vA

^^o-vcn ^":v
y^^^y^f'^

3o v^'^

V4

»":\

,^^C73

"73^-vi"K

ocn

r^c7xA

iS

\m

s -n C7x_r3

":v_2i.o

^Hjr^
:

\

.

^o-2k

,^^c7x\ ^^^ojcn

Aa

^ro

o\.tx.v.

r^iLicv^.

rpr^

•.

.

^w
:

vs-_*rcf r^Vv-

»

:rd\.6r^r<!'!\ r^Vvj,3x.A.x.

v

fw

«v^/\

>

r>

r^c7xr3
«-K

ro

.•

rC^v»r<^

\

,^_oc7xvoc7x\
r^":\_vi

Vv.»r«w

:,^^\VvV\r<f

r«^V\o;x»V\\ro ys^t«w

•.

r«w_\o

r^^Av-i^X-rrxA

<\

Vv»r^^"\VvA

c7xrD Vv.jr^ Vv.jr«^^\."A

^

A,»^cn

r^ VvoVv_»Vv-yx_rDO

o"Sj3

o-yx-'^ y.r»^

:

^a

r^v^tr^

Ar«^":\

r^.wo'\.r3 psf^r^xra c7xrD

r^LA-rb a_^o

ArCT cTxrao

r«^o"Ar3 p.^r73Ao

o s>"Ao^_x.r^ ^jAc7x\o :oVvx3r^
"S

r^^^^r^

,^^c7x_x_^_vA ^^^ojr^ o"\j30

v-To^rd-rao

o"\-r7Dr^ .V\"\r<Lw
A-Si.

:

r^-^V-jr^

:

r^wo\rD Pk^rrxrD

*^^ojcn cnVvo-KVv^r^D

.rac7x_»

o\

^m

Tv-Kr^ "V-ioorw^ uNjr»^

*^^c7xA

^-a oAcn

rwAofvfn*\r^ ^rn

^cn-A

,^_o.r73"\j'A

r<l\r^ :,^^oA-:\ rdV\o>^V\ojc.

S"^Vvjt.r^ r^xyvv^vso ^ttd

r^^ijr";^

^Acn ^ro

r^A-A ,^^c7X-\ r^_V^^^v^_m * Ar^-A ,cn
.^..o-.so^v'^

.

ooo.»ja.j-H\^*\

r«wAo :^^oA2k.r73 Vuj^^vro.rD ^\ry>s..-^

^^^ox^SVvA .^^ooxA cv^cTXso

9.

c^Oj^-c^o-Aor«^Vv r«^*\^

:

K-3^ cn

V

r^iir^ ^rn ^ocvrw mVvoA

10 •.-ACVJAAra

r^

o<n

s,,-^

r^\:73r"wrr>Ao

Ci\mr^

^ ocnif\-j_K_r3

r^Xxv fYvx^mo

79

V

a.

«.( 207

^^^-.m .,^_ooxA

»i<;"\__*dv__»

^_m

79

v° b.

^-.v..

A

.-73

<\^

.

\

,^^ —yy v\Vv-iT\

\ ..N,

\

\

o

ra^ r^.-A ^-*^

^i-A *:\_^

cv-^._=3V\

rs^

r^A^

^

'J>

•.

tAvAVv

r^e\

"^

v-L

»

o\jVvj

^rrjtx

vyr^

w^oqA

"-p^o-rTa

>*T>

r»^ V

•.

^cn

^

vs^-ir^^-^vA

Vv-rDC7Xj^»r^ .^^cTxA

^j^

ir^-\^r^

«^^cTaA .raorxjVvr^

^XTT^

^A-TTD-r^

,^_arDj.A lo

,^_cv.ro\i'A

c^xxi^-KVvja-rv

•HVv —>

,

.m

.*^_^C7X_A

r^^cv.mcvj rdx-rQ^vA'^

,C73

1

cviVvK^r^ r^^r«;^jL^^^~^o o":\c7xiwVvr^ .rao^

rwX-rr3Ji*c7x_mo r^

:

^m

,^^cnV\oA"A rsfVv\_^^^":\

,^.^cv.ro\.i

^Hon

y^xay^ ^-m<\

r^\_virs^

r^icv^^r^o-S^ pA.m.ra-^

r<^^cvv_rrx.»c73'A

r^\r3.iy> aj3.x^^ Vv»r^iAr73^.r73 tVA

^mo

5

r^-V-v^rcf* r«;lxr3\"A

^^

r^rrxAojc. A-K-r^co

fNAVr^-^ <\t\

^ %rd

As^

^

r^.^cvrvfY\x^r^

r<^v>-x.^ .^^ctxAs-a

^•^o y so

V*^

^\<n

^»rcf ,^.^s.^-:v .•r«^'^r^
:

.

*.^_^<73o\cv>_a^

.

r^-Acn •KVvra

r"^jrrxAcvjtrD Ar^-i^ r<fv^ »r«^

*v

cv-ro-Kr^T

^^^coVvcv» ^ \;

\^Yyr73

^'V.rTXiwtv

c^xf^Kf

ocmr^"!^ y<ly.r\\rd .r^A.vAr^ r^^^rbas rwX-rrxvio T^roo»

.•.^^ooaA ,^^aicp

^

^.^^^v-ktj

.^^oxA ^cTX-iVv^

,<7X_\

^.xActj'^

..

rcfVwiVvHjC-ro r^rrxxioV\o\^ ai\.r\

Y<^

>v^o

"Vrrjv^ rw.r73w\cv.x.r3 :c^x*^rda

y \ a^ra-v^r^o •..^^oVv^r^ ArcT K^\-jr?f

r^Vvcv-^Vva
oV

)<^

:

^xxsn
Aj^ctj -.xxio^cv^
^xr73
XTTD cvxx^r^Vvr^
cvxx^ndvrc «^j^cts

r^

cvxrTD-KVvr^

A.^.r3

u\-rio

OCTXxxW

^\ri>

2

yN_»r^ :rdi.rrxJic7x_rr)o r^ vvV^r.o r^rwx.^^^ r«^\vAr^ r^3C_vr^
,C7>

A^~-vA

cwVvcvrrj-^rD

A_r3c_rx_\ cTxxxcor^

^—V—w

^ xA
*8o

'

I

a.

,cn

v^ \

^x\c73 "\.^

:

a

^\

i

*

>

r^Ao

,C7J

"^v-^

.

,

ch^\ \^ "^"^

Vv_x_^r«^Vvr^ r^lAo

,cp

^_v.-vv-vr«^

2^r^

rCf-A-TTDri^-A

*^_cv.Ar"^ pcv.rxjc.1"^

r^^^a^m

C7x.»ifv.»r"^

•."SjCTar^-rv

v_w ^x_3Cvio ^-V-x.vA^^^roo

VS-td.Aa

.t.^^Vvi

^1-vx.ir^ ^r^r\. Vvoc7J
r<i^.i_:^_»r«^

r^ry3.-\a_x.r3

"^^:^

jo

rs;^^a_xjrx.i

cvra ^

T^Vvxxr^j i<r^fvAm r^\rnY^

A.x.a>jm r«^i^c73o

Aj^C73

^^ojMKf Vu^

,^._oc7x_A'^r3r'^ A._s,

r73

r<Lii.-xx-i

Vvcv-\

\ m^^v-rya

»

.^^x^VcTJ-A

:

:

\ ,

m^y^
,cn

:

25

^r^^^r^^

r-^Axrar^^f

.^

oc^aVvcA

,^^C7x\.J^* <^XxX^"\^(VJ3

r^^^JL^rcf

^m

•.

p^Ai

r^x=i.c75 3o

aj:s.\^\ .^_o.sA r«;^ifvxjX» ^x\c73 ^«c^jAsi.

-^>(

"K-rrjr^

^

^</V

o<7x_k.r73

«^

T\

>

\t\

5 cyxk-x^-K^vjaA
"^vr^

•.

,^_cv-riA

11^^«^

r^^cvVra rv?^T)-A
.:.

cvjc\3Vvr«^o

v^-jr"^

\xmr^^

•To^V-n .\

»

.

5

\n^r>

.

^A

.•ov(yv73.vA

r^y

-y.o

r«i^VvH.iA

,^_cv.icn"A
.

o

:

^^r^

^...^^s

^^^^v-^X-JcS^ .\s.

.^V

3o

V\

^-xA^_I730
.

r«^":\_v\

vs_*r«^

^'N

.

rv

»

"^vv^

,^_cvicn"A

.

^

-^"^vjixi-A

.

\j^<n
"^vrv

Vvcv\

.,

^vc^.

,^^cn

r«^c7x\r^A

r«^Vv^Viw ^^73 ,^,^vir«^

^^

vPv»r«^o

ocn"A

\ ^

^^

r^

:

»^^cv\"A"^

%r<f

v

r^wjv-ra

,^_^c7Xi":vrDr«^":\

ocnVvcv_ro":v_r3"A

^r^ ^r<jArrxx_ro

^-»Ac7x\a ^\\\rd

^^0

^Y^-^.

^Cn

^ocn

rwVvr«^*^^x^ r«^^cvA_jA.vi

»\

V -n

A\v\

•.

. VV\

KfW»V\

A.^) ^^^^v.vtj x^r^

^ro ^^vrxiw r<^A\

x.i\r3VvK^ ,^^\\^r73"^ ocn

.

or^

oVvAr«^

»

^•S.\.'\

"^v^

:,^._cvicn"A

^_x_rb"^

^^^cn^o

r«i!rD.»cvvi

orv»\.Sc73

,^_cuc75

»>L.":v»

cvci^cnr«^ ,^_o^r«;f

^»-\C7XX.

,^_cv-Acn":\

r«^_x.c73

,^_o^r«^

r<^^fV3tj"^JO

\j^V^"^.^

^.XV^

;^_cv^"\cn\j

rslA-:^

•H

r^

r"^r^cvvx\ ,cno\s,

,^_oc7Xj-r73

r^ \o

r«^"?v_vA

r«:r^cvxr73jcn Vvo^i-K^vra-A

V^r^Vv_3g-jAJ3 r«^^cv_»Vv_x\^

*\"\

*^_\r73

r«^^^»"\Vv r^^Vvcvvrrxjc^xrD

cviv."K

»r«^

"^v^

^ojc*

^jAc7x\":\ ,.__cucn

Arvv .\»^ro ^LAr^ •^-!^

,cnoVv

^r^

rCxraAr^wA

,^_V^cv\"a

.

cv.r73"^j3-^

^y.^x\s

.

^^cv.E^cv.jc ^TDO r^wOoArwA

r^ ^Vvo

^jAch-a

mrrxiw chA

-To^^jao r^vvAjr-no

o\r7Dr^Vvr<^

r^mcvro r^A"^o

^x\c7x\ ,^^c7x\

2.5

^:\c7x.£^xm

^v_va

^jr«w\jwrxX3 Aj^cn ,^o^r«^

^jt."V^

*7^^

^•:\

r^vcTXTD r«wVv^^vi ^j\*r«^ «^^cvi^-^Vv

r^v^\r^ r^J^r^

*

^«^^.30

^^s.,Vvr'w ^vzt^^a ocn

•.

^<7X.r3r«^"A rf^^c\.s..zn\^ .^rx\

tH^-P

r^VvjtjHja

ao

^^^'^ \

,^_cv_icvj3

s."73-A

ocTira

.^r^^-A

.

A .TxxJx)

>r3o\r«if

\ r«^oc73^ r«^^cv_^Vvcv_3t.

*v

r^Vv

<t)A Vvo\"73t\

r^t^^S^yCTso^r^ ^"73

\ ^,,^

Vvcv

r^y^rr\\j\ci

r"^_\

,^_cv^.rDCv.>A-A

•.

ojao^^

^.^73

^Sx) ^jAooA .\»^cn rd)s\<\\%\j^^

jg-i^^V-^^r^T v"-)\

•.

^^^cnV-v^rp

A^-a Aj-a r^Hjr^

r^Vv:v.^A

^TTD-A

1

^K":vjt

r^^^rcf ^A>r73"\r^

^cra

•.

,^_cv^\j3Vv^

.

v<^r73.vvQv\o

Vvir^wAji^.* ,^_o^r<f
10

208 ).^4—

A

.

vv\Ar«wO

^"rv

A°l\ ^jAcn-^ ,^_ocnVvcvviA_rD^

'80

r" 6.

Y^<TxAr<f vVVvjl.W\-:\

r<li\Air^ r^v

cn

» 's \

r^A-^o ri^^^-s-K^
Vv^r«^\

.•

»?i_»

.^^OdAj^
\

n,^ «^^CTxXsn

^mo

's

*.

^ octdA^-^

r^jc_»Hj3

>jLV^^'a

c^xswXi^ot^
•\

r«^Vva_k_rrx_>c7>-=3

V

K^VvOa^^

io ;r<^»

v

r^^os

"n ^vktd

^evat^

n
.•

»

^TTa

ors^

V^^oa

5

v^mci.i7y

so v" a.

oVi^ V j>yn

...

r^cTX-rbr^ r^-X-»H-no r«^V fw
.

^A-»AO-j

.

QDa-V

%

^vvio*

,

\^\aA

.

.

c^o^^ Y>

r^-H-ryos. —^

r^c73Ar<;;f-A

.:•

•^xi»..

r^V\<73u._r3r<;

^.Ac7>

^^

.

^

A^v^-a ^^^icn ^»Hm,\

.:3oj3a.s
^-V_yia_»

filAaAo

.

.Si-3t

. ,

.

.

rdvkX^Tao r^vio^

qdo.jcX\_do

j^Xr^

.

,

^-V^as

1

c^oi^^moAa^L-ai

ajiOk^o-^o^nor^ r^^oxrav^ i^Hj^ra .^^C7x»i\*r^
r<^vAAa-»-A

»,.^a.a>Vvax.»':vj3n

rs^^^vv

,

•To^^VTTa

v\

r^-Ao^ors^

•«•

C7x\

"^vr:^

^A—^

rw\j<vx\o

c7x\o

r;f Vv r-»

rwHiA

V^ ^ \

r^^Vvo^vxra

^v^-^ ^tArh

^W4 ^v^-S.rt

\

r-*-^ ^~»oc73 rCrn-_yx_-a.rCro ;^v
;

^v^Sjp Vv.»r^io^^^Ac7x\o

i^m

;

re

^o

.VAVvr^

r^j^nrwTD-A

r«^V\oVv_»Vv^ cn\'\'-i

A_^^ r^aA-rnA ^An ^vv^
.^^•Kc^xjtVv-A

,^^^"\j^r«^

V\cv_r73^.=3-^ ,^^aja-i:«x.^V\

r^c7xAr^":v

STB. D.- XXXVII.

\;Vno

;

•.

^K,\.£n r^Vv»-^oVv Vvo^iSVv

r^v\^\-^ oc7x\

r«^c7x\rcf

•»Y<^c7x\rcf 2

r^^oc.o-\Ao rCf^yx^r^ r^^^xjcrAo

r^Vv^vA rc^Vxi^m

w..^a__v^ ^^^-AA

y.

r^o

r^iCTaAa

rAj^so
's

-^tvro r^c^aSoA

\ ,C7X_k->aA_icVvo

,

A.^

«.( 210

)<^

.

5

.r^

r^

V-ia

v\

v

yy>

V

r^^-m V {w "TA »^^Vv_ir^

r^Ar^

^\v >\H

^...^aa-Avjr^

v\t^~^ •HA.^^^^r^

r<^

fw rn^-vx-so

» v

,

^ <r^ :r^_Uw^"^ oj^a-yiVN-K

V

acn r^

10 :\—rnr^-!\

Aa

\

vv

r^

"n

»

\

vv »

.rD

i5

•.

^^

r^m. \^rv^
,^^

.'v^ \ *73Vl-X-So

m \^^
. v» rv^x.*73

x.

r^wAr^

.•

\

>\X^

r^)sv

Ax^

30

rwVv-^rw

r'w^tv-x.a rv

,^_a-^VvaA

n

%

>-A

.•

rCfV\n-2w
:

\mr«^

.V^

r^-TTa ^.ro

tjs^rd

cTxA A-Sk

^

.

\vv a

3o .^AVA

j.i^xb-A

t^cTxAr^

\^ \

\ —» ^.^^^-a

uNJir"^-^

^cn-^

.

•.

.jj^a^

r^x.oo

^Vy^—1*\

.

r^-VJ3^a^-^
.•

A

ar3oa»

ayy\r73r<f r<l£^x^at\aVvHr^"A
.\s,-a \<^v<V\^r«>\-:\

r^jv-raa-x. A.-b.-^

.

A

VNjr«^

A^ Vv^*

,-:\

y V ^-^ •\j\^^r^vyv>^x.r73 .,^_ac73JjcA

^^^o-i^SVua

^dVjt^ ^^.^^
r"dA-^

^-rv

,<n ^^^^oooVvai^^vroaX^

.•

>chA

usjra^-axi-A

x<\^^^ \jKX^^As^r^ ^r^

cTxA

r^x^HjD

jOoara^HX^rDa

r^VvrDJ»*Vv^ ^jAoj-a

(w\-:\

^":\

\

r<!!^

•Toaje.-vi

,cnaVv-»r«^ rd)sv

r^.^.jt.a"\

^^r73

«^^^

r^^oaAr^^-A

.•

.^.^oAj-a r^Vv.^ja"\j3

.^^o-X-^^^Aj
.•

^

r^v *VSsa

r^VviTD

Vvjr^\-»Vv.j

20

^^^m

r^!xxyia\\

r^^^araAa

r^Vvo-iwH .^^aj<73iA ^jja ^-^0173

\ \ V \ ^r«^ a^^-:\

-^p^vA^-rx

<n.iJ.Trxiib^^r73a
^Vj^ra

^

r?^^aHV\r^-rD

r^

.^Yy

r^Vvrixj^fV^

^\

r^Vva-k-rTXjcn-^

.^r^ A.»\.r> "^j^raa .^ua ^iCDSjbVvm .^^sAj-a
r«*l-r7xjc.

\

a^ '^
,

t-:\

,^_aaoo^

r^-^cn UN--*rC^\"^

r^»r"wa>r^-A

VvjrwV^b.A3Vvm r^VvXm-A

^Ardx. ,^^a>=^.m\v^

'^

^•a\^^

^J^y^

•.

>^

'^^-*^^<^

•.

r«^"AC7xr3

r^"Hoa

.r^-aca^rv^Vvra >jLxjaa r«wi=DHjQOo .^^cw^Vv.ar'^

r^

Vv_ia

r^Vvaa3Ar«wA r^n^tvx. ^jca oxiazTaAotVvrv

.

r<rd\jj"Kd\

.

*i"\.r73

.raA-a

^^^a^-KVvi^A r«^a-^

\»-A r^^tVj.i:oLVi rw^Var^ VvxyyV\":\

t^^airojcn

.^AyA"^

^^^o^Aj^ ^vv\^\

^kua Aj-a r<fV\<7xr3r^ r^^cTxAr^^ jjocdA":^ r^V\ajAAro

.>>^v^\j

r«^

cn\..:\

A^

ya-xjrT^r^

A

ctxjVv.»^^

r^V\aA^a

*

8

1

r"

a

).€^

«.( 211

caci

r73L

.^^axjwmn_n ^m-A

oaar^l^-K

^

\

y

.r?f\^r^ ^^—

"^v-a.

*r

_\^r^ -^ \

aicn ^rr>a

.

"

j
,

>-=^^^-*^-^ r^H

i^

^

S.

.

*t^

c^as^i^a-^xar^VNa

^

v\

r^^^^^A

^_=n"A r^rTDcLvi^ r^_vjit.Vv r^A-^

Ar^

rdjcj^vj3 ,^^Vv.ir<»f

V

n

ir^o r^'\ar^___x^ r^{Yv \o

»^j\

A-a.-^

.^^ajoaA

•.

vsjioiwrbr^

.^^<7XA^a*-A r^VvaxrTaorc^ ^airs^-A r^^fvrbjaxrDa .«^^^ir^

^ »—) ^^^'N \

cTxX-a.

v^-KVva,*"^ ^^oa-*^[V»»r>dA

^-^.m

»

r^_w\or^
.

* >^

^

vv »

r^w

^_r73

y no:^ ^

«^J^-V-X-rTD

V

^

*

^

-S

»

\

.^ \.

•.

»

\

:

^_rr\ »

"^-^-A ,^_o__voxA

Vv-jrs^-K^a-rTD .^_xAr;f

r^jccTJ

.^^oA^ ^_m
r^cnAr^

>iL^^_Doo
,

:

\

»

•7X-»^a.-w

r^^am-^ra

r^^tvx-»"^-»

r«w

.

r^a\r7D-:\

vvo^Vra

VvVjcrjrcT

»

s

^-^^ ctxtd

.

ai^":v»

»

CY)

>

.

rwCoAr^

r^A r^^tvra^

VvasVA^-A ^•\m«^ ^r^crAr"^

^ or^ r^!pLa>

^ >^

>

»"^
xr~^ ^^"^ ^

r^ooa r^

"^V-jA

^HV\

\

r7X3t.r7D":\

\ >

^

i/i.

":\JA

TX-m

^»r^vvA.v.o

\,_»v\

crv

\

'^

^

m^A^-a

.•

.

caJL-c^ar^

r^A":\ »

r^jc_r^ar^»r3
^»\\-iv.-r7D

^A.»-Aar7D

i^Vva-st-jkr^-rvo

•.

aic7x\o

^(V.jO^-9e.o

95

Vv\ fwSVxr^

usjr'^

r^^aiw^

ocn-A c75Vva-v_5tj"\^itvrr> ^-a
^-rTD^v

.^fv^

'\ji!^^.^_a\^-i^i"A

..r3w»Vva>"A

*

.\.\

^va ^^j3.v '^v^J^r^o

^•a":^ ^..^ojctd-a

a^-jcA •\>\^^ v^W x-r3-:\ usjr^ .^v-w

V

^

1

\-r3A"A >cn (^%cri\m ^rna i^k^sr^^^^a 20

,_^-A V fwtT\ r^TVv r

r^V\a-»VvjAVv ^-=^

lo

.•.^^^r^

r^^r^

^^cktv

^C7x.r73

>jL\;-dd^ ^fVi^ or"^

r^-r73a-v_3a

c7X-\-*"A

-v ^-'^

•.

.^^^
•.

.

r^

{v>

\ 'v^

c^x-c^-Koi^ r^Hr3^\r7D ^^^ctsA^ ^rTD
^-»-\

^_so ys-jr^

oaV\\\^*?3

r^-AOJ-A

r«^^o^fVjVLv4 <n

^cv-irw^vx-jtAv

^j-a-K

^_x\sr^a :,^_aVvircf ^x^\.rT>

r^\^r^^

vs-_»r^

tr»^

^v^ :,^^Vur^

%rd r^Vv_rxiVviijrD t^v:^\_\jQje.

p^\":\

\ ^v_w

^vv.vr^ Ar^

*

.

,^_|v_iw^5V_Jia_v:\

fY>

A

r«^KiC73Aijv\

»-A

AA^ro

v^^tvAro r^c7x\r^

^Vvoc7xAr^"A r^-mcLx-O 3o

.•^^c7X-\^-^ r^VvArTD vs_»r^ ,^^c7XjVv»r^

)<^

«.( 212

^

v^VlAVv.
.•

^Orvo_aX-»AVv r^Vvx-i^^V-jao r^'.v\

.a^t<f

,cn*
5

>ch

«-i^

.

r^Ao

.

»g^ "^ t\/\

r^_Ao

XAVv

r^

.

r^lAo

rCfm-Ar«^"A

r^

V

%r^

oA

"0::^

^

\

or^

*v

ojA

•.

.•

^

yo

fw

.•

r^Vvo "^

»

\y

^

,

o^

» fV)or^-:\

v^

•.

x<^^\^\ \j

\

Vv»\

.

,

..

r^-A-S

pA^-rv

A

•S

rs^-QQ^AcLia

5

.

us^r^

A \ "73

.

•.

r^V^j—inV^

-3 "A^

r«^^o"A

"n ^_rrj

"^vav

r<irVv_»":\oVv_rD

•.

A '^^

r^^-Ar^

•.

r^ro^viTDO r^vi»..viw"Avrrj

r»^

v^m

r^i^r^

i^oiAr^-A

ooj-a

i^ojAr^A

A^—

^ctjAa

it^

\r73r^Vvr«w or«^

.^\yO

r v\ ^ \

-^^v.

.

v*^ .^'.
r\^\.-A

.

^xrb-^-A

^Aar^

r^—iw\\t\ kTooj

^^j uN-»r^

.^r<^t\

ooj-a

^'\ or^ ^xv£j\

>w.-KVvjJo

r^'\-_j3-_ib-o

r^A

r^vxvm

,\^"^ viVvraoA-

.•

r«^ojAr^"A

"A^^r^^ vCj^\\r\ ,oj

r^^VvVvjVv-vio r^^VvHj^vjc T^vjjaor^ra-rv *

Y^m\n^

rwVvjA^"^

r^Vvo^VvjAVA

y-rj

>.!!^-cij

Vv»r^j3-A\

—viVv—jcj

V

"^

r^'Ay^ -To^V-iTa

>

r^y »n_r) ^pn

»r«wA •^^^

Q>

r^^AS-jc^ ,ojo
2

^^

^oj-A ,^^ojVv ^ o
,^_cy-joj

.

or^ r^VvoaAr^-A

v »

^\srjr'^ ^vm^\j3":\

*\

f^

o.r73siAV\

r«^r«^

.c^o_K_ttJo-AorCfVvo <^o_mLjVv-jr«^

Ax^-a

* v>

^jm

ysjr^ r^ojAr^^ V\Aja-a^

r^

r^-K-Kojcrao .•Acwvr^

rCfVvcvjAAviVvx.ro r^^Ara .•>xiwoA^ r«clAt\o rcf-K^^ATTD r^^v^cviTv
.SVv^Lj
3o

Vvj^or^

r^V\cv.v_ro^»oj'A

r^V\cv—iw^ or«^

V" n.

-To^vm r^VvAVv

\-i^Vv-r^r^ oa-vrrj r«^VvA^ ,oj-a Vvx^ rw\ir^

30 r^_^r«^-\-rrj

"^

>i

-To-^-m ^fvAVv

r«^rrxviVv3o

or«;f

:o.^r«^ or<^
rv

.

r^JiL^-A

(Ytor^ ^_srj

%

» *\

vvv.

rdV\o_v.^AroA

:r^"Korw_X3D

%yviixxjm

^A

»

.r^^vV'^

t«^o

c^ ys—c^

r^A ^r^ Y^r^

^-vv-jrw

A^"^

.^^ctxjVvA Vv^

rwAo

r^^o^^fvm r^A

— rdAo

vv

V\"V_Sot.

r«dr«^

r^mam

r^Ao .r^^VvooxAr^

CA V (Y>oKf V\AV\

.

.

"n^A

\

v

Kf^ooxArcf

Vv^Vv r«^Ao .rcfojAr^ -^^v-m r^VAVv

r<^^^AVv

"\

or^

^-=73

i5

V

V

^

Vv=v

vrr> r^Vvoa>Ar«^"A r^

r^VvA^ r«^Ao

.rci^ojAr^

^v_yio

r«^^^\^^ r^\5\\-y3

r^j3jAo^tvj3

rs^-Ao .r^Vvoox^lrw

1

Vvwx^ or^ r^A_x^

.*r^» (Y)or^

^A^":\ rwAvo\-r3

:,.^^cv_2iA-»"A

^r<^jAror^

txAro ^"a r^^oora

rCf^;v-ih.A»xA^ vs--»r^

it^V^S^^

'8i

y" b.

r^'-^a-^(v>A
r^V-v^

"^-a.

:

^

Ar^

\-»

-^^\-m ^-a r^A

»

^

r^^-A_rfv.jQ.-ro .^^o-^VvcLX^

rd-m^x^w

r<l=rxAct_3cA

.

%

^ttxx^So r^iCjHja

r^jluc^v^o r^cTiAr^lA

r^^v-aLO ^-^x

,C73

r^Arcf

\ ^

rw^-^V-^A

"^o_yx.\r3

.

.\„ s,-^

r^Ao

.

.•

>V.\

o<n

v^m^rd

.^^\^

r<fc7X-\r«^

r«^^fv_»rw^ rw

\-:\

oa-Ao

^xTTaAje.

^fVj^n-mA

^s^o cmroor^-A

r^Vvo^x >jcjLrDAo

r<^^H^A r«^^a»^vx\

rCjC7xAr^"A r^Vvjc-»Hj3

5

^»^^m

^vvi

.•

^<n\i

r^^aaLArToA chAo .«ri^uaa

v^jztxsl-^

\-no

*N

% ^^^^^Vt-ry

» "n-^v

r^A-A r<!m\s:, "tx^-^ ooa rwxyvioS r^iTXiioarDA

.*Aoxj

i>\

r<^VAJkv\o

A\\"->-a

.•

10

r«^ojc_i

•TOsAjc-Kor^ra Ar?^\ ^cvTTDrd^ ^^^^oxroLi r^vrojc ^xvvVx craA^aA

o^^

\

rrxA ^-x-rnAje. r>wA"A r^

\ ^

•:.

»2

r" a.

^Ajd^ttd
^-TTD

•:.

y^^r^

.^-x.my

jcj-Ho

<v>

•:.

V\"\jL2ir3

:

v^(y\

v^^^r^

r^VvraS

.i^VvSji-A r^-Ko^-^

":\^

V^V-^

>

r^_iC7X_rD

VvArrj-Kr^^

.

A

r^\»^r^

r<;^"\j"AA

.

^"Hr^

^"S-_rDn

r^"^r«^ VvjjsoSr^

t^f-S-»":^':^

^^"Vj^V-jc-^-Ko

r^-TTDor^^^-A cTa'^-»^^ VvS_»

A^

Vv-rnuM

^fv.m^^vjb

r^r^

'n

.

oA-r^-^

r^ y »r

^v^

God.V\»n.

20

••oVjT^AO.»

r^\

»

\;

^

fvv^s^n 25

.r30_3C.rxyv

ra r^^^^r^ Vv^j^-Kr^
.x^^-aja-:^

•:.,":v»r^

»

\

ty\\j tyy\r^

r^m»

r>

.\ \

pjL^Vvr^o

<Yk%

^r^-:\ r<^\-»"An r^-S^-^-x^sAO r^_3e_v_3t_ja

,"^jr<f Vv"\j^2kr3

i5

r^jjcj3 r^-Ko-^or^^

j\..so

.'Aj-a

rcfni^rcr ^rxj-ArcT^:.

Ar^^ och

\^

rr\\\^

^^AoVv_=DO VwOoAr?^ i^^^A»-^

-^A-srxA r«^r«^ -^Aje.

>_m'^._3Q ,\_jaVvr<^

^i(VJ7i^;vj^

^

CA^^r^^-A r?^\»"^-A r"^^»'^ *

.rxj^tv.r^"A

"72^ A^\-^ r<^^»"^.m

r^liL-Aro usArr)

rCfc7i-\r<^ r^vv._xJC-:73

r^-Ha^-A

Vv\K2ir3 k^"SjJ3^

.j.j-^r^ Vv\xri^3 r^^r«^

r^^-soor^^Vv-A

oo"^r^ Vv\

»>

^

"^

r^^r^

^[Vj.j30-\r^

.

^^ rws^-^
Vv\»^—

.j.j-^r»^

173A-X. ,\»r3r>A rA-»-An r^\_»^V3C»\o
10

.:.

^

\

/s^

fv%

t

S

j-^r^ Vv"\xa^

<\^-^

r^"

r^^-^jr»^

r

y

»

r<^

)s^xrn\r^ .r^-A^oja-A

r^-vj-^-A r^^j^V-jcj-Ko

r<^

y »y

r>

^^-r

>

,^^oj3

^[Vjw:73\r^ .V\_v^o-^>^ r^\-»"^-^ r^\j-:u3Cj\o r^scxxja
.:.

rwJ3\aj3 ^-ro
i<r:v_»r^

X^

Vv-j^^\r«w

.

rsfVvo.VfYK^^T^

fvvA

\ ^

"73T\

j-^r^ V\\»^"^ r^^^ir^

^.y.^.yja
^

r^\_»"VJC»\o

r«^\_jTVA

.

r

^Vvx

Vv-k^rD-A

r«^<7a-Ar;lA
.:.

r^\-»"A"^

y3S^\

r-^AX^-ib-^

oj"^r^ V;\

r^^^^-^-A

»

r^y » r

r^Vj^^-jcj-^o

,"\-r73-:\

r^-rv^r^ VLj.^"\rw .r<^

rA-»"A"A

\ \^

» '^

—»

r>

» "->"^

r«^"\_»"A-^

rA-»"A

xj\o

r«^

y

»

V

VvjC7D\r^ % Cix».roA\rw"A

fVK

Xj"\o r^xjjcn
xj"\

r«^"\j":\

,^r^

A \ n ^r^ ^-^
r«^\cv^

j^^VTTa

3o

\

»

*^

-a\^ "-> rwjr^
\

"?v»o"^

Vv\.»^"->

Vv-x-do-^r^

r^S^cvra-^

r^"\j"A"^ r^"\j^\jcj\o r«^5tjjcj3 c^xxX,\-qo

"\-i7\

Y^r^ -^A^y-o

r^^^^r^^

)[\^jzn\r^

.J.j^Ajr^ V\\»^"->

^

x ^p

»S^cvk^^

r^-^r^

.r3cv»r^ r^\»"A

.:.r^_\o.^

,

»

,c75Ct^\yi

V\\Ai^^

.

9

y

rd^A-l^^-ro-A r^\j-:\^ r^\j^vxj^o ^^xjocja .r3cv»rw
.:.,njrw

20

^^^cuoja

r

-^vs^

.:.

VvjL^\rw

oAjg.

Vv\»^— rd^r^\^A.'=n\r^

.:.9\»A r^TLKTnAVv ^v^^ojJVj^ cn^jr^*

i5

*\\;tv^

\

v,A r«^<7j\orw r^^ »"->r^

.'r^cTj

y<f

^V^ ^

>

r«^

rwVjr"^
\ »

Acv»

r^^^Vjr^ VvAZ73"\rw

.:..\s\ ^^73 .^»Vwa>>"^

'82

r

y.

«.( 215 ><->—

»:.

.jvjo-^ j-SwTn-A

rs^vxJA-:\

.:.

82

v" a,

,"^r^ VvSa^~^

Xxs^-Sr^

rS^v»r<^

X_».r7D-\r^

.

^-jk-^or^-^ r^-T-^-rx-A rd\_»^v_Xj"\o
.:.

^

\\.

rU

r^Vvo—V QOk«^_rr>

\

r^jcjocxj ^VjA^rcT

"^-=k r^...n.% :>ejQ

r^ y

^\j^\r^

r^^j-A^

rC^Vj-JVJtj-Ko

r^^r^

t^j^jcjd >^!<^okV^

.j.j^^jr^ V\"\>a.r3 r^'^»^^ Vvxrrj-Kr^

,\_rr>

^=^

c^x-jJS^

\v

<v>

^

fvv \

r^Vvo

>\_m ^»
.:.

"TA

v

m *\*r>

r^^v.»":^^*-»^^

ycnaSA^

^xr7D"\r^ .x.rQjc. "H.^^-a

"^^

r^-S.»-:^:^

r^"^.»r^
r^"S.»':\

oDa_i^_>w_!5L_

Qo-rar^-A rA-^-^-^v

rwXjjcn >,\Aoa^^^
r^ r

»

y

^«.soSr^

,n.»r^

^«^•K-j^^V-stj-vo

•S.^-rv

r^-S.»-^":^

t^VvxfxV^

r^r^m

^'\a^^ y^-^v^

r^jocJD

.:.

x^\mci^

r^f-v^^xxj-Ho

i5

c^oJirCf

r>
.

•^^o^ja-jo-A cn"\_»T^ ^•Vj.^jra r^-V-^r^ Vv^Do-Kr^

'k\x6o\Y^

^rrvx.S^

3Cj"\o rCocjjcja
.:.

10

rjo rdjaSoja

»

.:.9<73a^\y^
^cv-x_rD-A

*

,^r«^ ^•\»^r-> r^^^x*^

VvArrj-Kr^ .«^^o-A-^ r«wV_»"A"A rtaS-j^^Xj-Ho

^_v_rD^i^

5

r^jsXJo

,<7ao*\\v\ rw\»rcf ^tVi^-KKf -AJaoA-rx rd\»^3Cj-\o

.:.

K^

r^vTTDO-K

r^Vvav fv\*\^ "^^ r^xjjtjo r^vmo-K

^-rr> ^tv^rx-civj

^-v_yia_»

XjSo rwjcvxja

r^\»-A

t^^T-Sj-^v-^x

.\\\

.

>,v,

*p-^

^.

<y>

90

^ ^/^^

Ajt\ r^jcjjcj3

^<^jjcja

^a^^

.:.>^r^ ^•Sa'^—> rdHjr^

^xix^r^

A^Do
rd_ir^

"o»^

1 .

^jjo^

"A

r^"V.»"An r^^v^-^xj-AO

r^xocjQ

.Vv»r^ia» >^\yi j=Do^tv^":\ v»viw"A <n"\r3
•^TcAjc.

n^

.

r^-Hcn ,^VArrx\^

^vy^cv» 2 5

c^aj^^^or^vA

^ttd ^wy vv^^cvx.r^ r^_\"A
.:.^C\^":\OJC.

^

Sic uornen apparet in cod., parte superiore

evanida; coniecit Wriglit ^>o.\^

;

1

duarum

valde probabile.

litterarum

—^(

>\j-a r«wV»r«^ Vv\a^"-)

.:.Vvjr<aoj
5

VurTaSr^ ^jkrrv<\^

r^^-Vj-^x-rv

r«w\j"A

.•^^\:7d\^

qoo.\j3o\^

rwXj._3Cj3

jcj-So

r^-^r^

j-^jr?^ Vv\»"s"-»

.:.

irvxir>"\rw

>X^oa^^

t^\j"a-a r^-Vj^^vjcj-Ko r«^_3C_vx_J3

."\_rrxj^

VL.rDVv_2k

)mh—

216

i^-Sj-a-a r«^\»":vx.*-\o

r^jocjD Qo.»\x^\r73

.:.,A3r<^ VvSA^LrD

^^m\

r^_xjcj3 >Vv^ojs^»^^j:73 r^wVvov fw^ora

,ma_^\yi r^^^v^

10 .^

m-A r^\

,\

»

m^^jkV^ Vv\ »^

VvxiTD-^r^

\.\-m-A

VvjL-irj^rw

—^)fv^

\v

>

.

^ ry-i

"^S^

r^^^j-^-^v

r«w

i5
.

^>>J7> y

\^

r^\»»-:\"A

no-^

j-A-So Vv

,"^r^ Vv\*^"-»

^\x:^^

j-^r^sf

^A »^^

^rvzD^:^ .^«^^'^JD

r^S

V pAja-^

r^-^oaj"^

.:.

•\

2

5

^

"s"^

r«^Vv^vu

^mibr^A

r?^"\»»":\"A

r«^r«w

-73^^.

r«^\^"A

r^r^

.:.*njr«^

—»r^ Vv-K.rr)\rw

r^"=^

x»\o

*^r^

v^.te

Vv\a^^ ^r^AOj

.o\o-x."a ^«^"Vj^^v-Xj^o

y

r>

n

ca

»

Vvor^ *
^iAoVv

.r«^Vvj"\j3

.r^^scj^^vn

^rvzDVvsk.

r<^

y

»

y

n

.:. ,":v»r«cf

,\..3^

^-33 Vv

^

fvv

V

r<^Vvaiw£^^m

"^r:».

^jjaoj

Vv\»'s'n Vvjr^oj

»y

r^-^arTD -a^

oV»r^oj j^^kT

r^ x

r?^"\-»^\>3C-»"\o

.r^^!ijt.oje."A

coo\o"AOjr^\

^»j.r7D\o^"A r«wXjJtJ3
.:.

Vw-iairv^

Vv»r«^oj

r«^Lx_vjcj3 r«^\o-Aor«w Vv

.:.,"^r^ Vv"\a2C3 r^^r«w \vx3o\r«^
20

c^rwm

r^w^j-^jc^^o r^-X-xjcja r^jAr^w

r«*^"\_»^v_xj\o

% ~->t\

-^<7i\r3r«^"A

r«^_xjjtj3

^r^oj

.:.

r«^

r^r^

Aj-A

.:.

^tV-rb^EVj^

xj\o

rCj.no^^-^ r^^^o-^or^^

je-»\o

\j"A

r«^"\ji-A

.

r^x-»-x-T3 r«w\o"Aor^Vv

.

.:.

ax»"\^"\.ir)

"^v^

r^^rvm-^x rw\j-A"A

r«^\__»^vjc_j\o

r^^^v^

"-)

.

r^^-^r^

r«A»^rD

3o VvjwTxj-^r*^ ,V\\jJ3\"A rw\j-^"A r^"\j^vxj-\o r«wXj^jcJ3

r«^Ao-^

Vv\a^^

r^AoA
r^

r«wAr«^

^^V ^^

.:.,<na^\v^

r^^r^

*

83

«.

-^^(

Vv\_x_a.jrD ^_2oVv_yia

~n

A-s \

.

)<^

217

r^A.^1^ VvjOQ-SrCr .^-^r^latv

y^\j%-\^^\q

t^f-S-i-^-A

r<ljc_>jcx> 5

.|.

>t\\i,a^ rc^^Kf ^i^rbSr^

.

£L^-^

"rV-^

.

Y^^

V <^

r^Ar^-^ cn"^»r^

^*^ r^"\oa_i"^ r^_3CA.JCJ3 ODOSa-AOri^dN

Vv\x^^ ^r<ja»

.:.,"^r^

,cncv^\y^

r^fSj-^ucj^o r<jcjotj3 y^\!S^9^

.:.Aj-:\ r?^3e_oc_XD

^j-VJO

v^r^

.rx_>^-^^ •^'^v.roa

^fvraVv^

j=>a»Kf ^rra ^tvrajMJ r;^^av fv\*\^

n^

.

>

vn» A.r3.-ibVvr<^o 10

qoo-ao-ao^^

r»^xjjc_x3

.OL-ara^ ^.i^a» ,\r7DA r^\»^\x.»n r^cTx^r^A -^viSo r^lxjjtjD
r^ooo

.iw^

A

r^_\^

\^

.,qoa_^A

"73

VA

^.rb^:^ ,\^)s\^\j3
.j.^oVv^-A

X^rbSr^

.x-=73je.

•H.^-rv k^-Kj-a-^

.^^axA,:^A «^i^
*83r"6. yt^^ -T^V

Wtv

-TjAot. ^.^

oorv<y\

v

rcS.»^\iC.»"\o
.

r^jjcja ^^Aaw

i5

Y^ <w-x^S.j^ r<^<7i=3 r^-^r^

^<l_coAO-:vo^Hor<r* rcf^CT^-rir^

fY>-Ao

irvjwsonr^ .000 (w.^r<^vo ^KjcrrxAvo vdrs^s^-AO

\-f^^VvvmVvo
.:.r^":v»r>^

.r^\_9L_xi>

\_n^

VwS-j-a^ r^^^^^^^v-Xjno

Vv-iooSr^

.r^xAx^

rC^\»^tv

rs^-V.»-^

t-Ka-P 20

r<^ n.

r>

Vv\x:i^ Vv»r<^a» VvrbVv^

,n.»r^

.:.

r^ y »y

x.no r^^xjjeja r^^o-AOjr^v
.:.,njr<f VvVx^v."^ r^"\jr?^

i^-v^s-^-rv

r^ y

.:.*"^rcf

»

^

vvo

r^ y

VvH»^^ ^r^AO»

»

y

r>

r^V-»^-r3 <w

VvraVv:^

x

\Sor«^

S^

.r^VuSjo Ajrc^^vcoara-A

Vv.x33"Kr^ .rAvjJOJa-^ r^\»-A-A rwHj^xxjSo r<w>tjjcj3 r<lj.^.^^-oo

r^-\oA^-^ >J^^ fw ,"\-rQ

rd-jc-xjcja-rv

<n"v»r^ Vv\ »^--) r^^^r^
.:.rw^!^w.r7D:A

jS

m-^

rdVvjcj"v.33

r^-V-^-^-rv

r^\_»"V-3tj"Ko

r^ y %r

n

,

v vva_»

.:.

j«v.>t^

95

).«—

218

1^>.(

»\*y\»r^ Vv\x^j=5 r^-^Y^

VvxdoSr^

.

Vv.rr>\vA

<^Xk^^^\xsD ,\r73T\ r^T\carjo Vvatd-a

r^^aojcra

.:.,<na^\3A r^A^r^

5

XjooSrC^

. 1

Ajr<^v»'S\.cv>-^ r^\»"^-^

r^^^j^^vxj-Ko

rdacxjcxD ^3^a«

.j.^-^ijr^

VvS.»'^—> rC^ur^

^

rwjAr^

j^^v-^

r^-\-»r<^

\i,jj=n\r^ ^r^^^jt^x!^^ rCT^j-^-A

VvjzDoQXJ r^Vvft

r-^

\

fw

=73

"ivi^

^^o^ r^r^

r<^\»":!\jcj"Ko

r^atAXja

VvjwrTD^r^ .^•Sox^-^ r^^j^v^ r^^j^LJCj-So r^jcznot

^.v-y^o..» *

.:.,^r^ Vv\x:^=3 r^^rw

^ \^rt —

.A^-VA-^N

r^y » y

r^^j-Atv r^\jnjc-»"\o

%-:\

ax»^^^vc^

r>

.:.,"^r^ VvSfc*^^ VvraVvrx
j5

^A.rbSr^

^cvry>\^^-:\

.

r^\»:^

rc^-Sa-^-^x

xsno

r^x-».3Cja ttx»^^^\x^

.J.j^^r^

rs^kiAor^

>"^vr73

^^73 Vv^S fy\A r«:fVvov fv\*\T>

r^'\j»r<^ VvjCTj-Sr^ .Vv-r7T^\ s^-=\

"^vrx

^S»^"^ r^-^r^

r^^j^-^ r^^j-^vjtj-^o rdx-x-x-ra
.:.

20 Vv.-»-r7D'\r^ .A, Si,o-K-A

r^ r^itn

rwS-^^^vjtj-So

r^-S-»":^'^

,<730.^A.^
r^"=v

.:.,"^r^ V\\x^j=D

.najr^

j"^^-^

r-^ Vv^

r?^":v-»r^ Vvj^_rT3*\r^

.A

fv>^

r«^V\oxr^?\r73

s.,o'K'=\

r^"S-_»-:\"^

"^vri

.

r^rrv » Vr^-A t^\»-a"^

.:.

.:.,"Ajrw
fv%rt

<\

>

V\"S»^"-» VvraVvri

\><\

,"v_r7D ^f\wxr3"A

.rw^"\j3

Secunda

littpra

non adeo

n

><no*\\vv

rwX-xjg.n .raoar^

r<^

y

r»^

y »y

.:.,"^r^ V\"\»^"^ r^-^jr^ VvArTD-Kr^

*

%ie

y^iY^ V\"\a^^ r^"Ajr^

"SjxrTa"^

r^^S-^^^vjCj-Ho

r^rcf

v^^jt^sL^^a v^ r

r^"\j":vx-»"Ko

"t s^

r^^r^

r«^"=v*7fcs.

.:.

25 Vv_k-r30"KT«^

r^r^

ax»\^xio

certa; fortasse

».ic

r>

<w
.

k

rijAr^
S^^^-r^

r^iaAor^"^

A^rC^--vx^.

*83

v" o.

.TCf\aX^^"=^ tA»^-^

Vv-ArTD-SrCf

^(xrsVv^

.AomLi-^ r^\»n-^

H-t~

219

.(

r^-S.i-^

zacur^

r^-S-s^^jtjSo r^jt-srvjc.

XjSo

mr^

r^acjjcjo QoaACv*\\^

.j.^r^a» ,"^r^ Vv^Aaja
*83

v° i.

..

V

p^% V.^A-ry r^-Aa.=73j^T\ rC^Vi-^jcj^o

r^jc-x-jcjo

V v^a-a^JN

rCjoxjo

*

.rsojcraj^

r^^^Vjr^ dV»».-30'\Kf

01*=^-»^^ V\"\w»-.2i-=3

.;•

X.x-33*\rCf

^ja^A 10

^jaasor^-^ rA»-:\-^ rd\>^V3tj^o rdscj^xjo ^o..ir raM
.

.

y^r^ ^•\a^"^

.:.

r^n.»r^

—tVj-^ r^-V-i-A-^ rd\-»":vjc.»"\o r^jcucjo ,\^—
r^^r^ '^Ti^zn^v^ rj^r^-:\"^ cTxrTDaa^-^ r^"\j3^fV3o^

T<lx_j^w_=3 r^

V-^

>

^ —>

fcCY>

.

.:.

^fV_rbVv_^

.

.:.

Vv.x_rrj-\r^

•S_2L-.r73-A

r^\_»T\-:\

r^^-vn-A

cn\»-A

.

.:.

r^rTxA^
.:.

c^alr^

i^^ctrxX-A r^\»n-A

A.»^ rw\kDoA^

^^j._r3":\

*^»r^

po"\_i3 ,"S-r30^

.rDcv»r^"A

^-SAa^ r^^r^
T<?v_»-^-A

^

jjcja-A

^r30"\r^

.

•ToajS-rar^ j-V-m-^

r^ctso

r^ r

%-X-x^

r^vxTD^

jX^cv_x_^^

^tvj..r73"\t<r

tc1vi^-:\

.

T^XjCDJAO r^XjJCJO

rdvxvi-A rwS.»"^'^ T^igj>r3.vA c^x»^^^-f» 2 5

r^jtATsjA

T>^'S_»n.-3C_»'\o

<7J"=\-»r^

<n"^r^ ^"VAajzi

Vvxrb-KrCf .r^Vv»\x3

A.»t\ T^\»-^":\

.:.

T^-x-\r^ ,\-30A tA-»"^':^

,^_^an

r>

rdjcijcjo -^CTJ^rDr^ 20

i^-xlr^ ,\_r3ot\ oj^v_»T^ ^S-».^ —1 r^^Vjr^

Vv\.x:^rD T^"?v»r^

i5

oj^»r^ ^-Ka^j^ r^n^r^

jcj-ao

r^"\._»"\_x-»"\o

.:.

y

»

rdstjjtjo

r^"S.»^\3Cj"\o

r^^S-^-^

r^\_»":\"^

r

y

r«^

rd^-v-i^rv-acj-Ho

,"^r^

^S-xa.ra

TwAr^

,\m":\ ctj^t^

T^_3Cx_5CJ3

r<^":v»rw

T^JTDOT^^

^rSo-Hr^

.

r^vxyi":\

.^.r^roA-. Vvir3":\ r^\»-^"A r^-Sj^njcj-AO r^xjjcja

yx\jL ^\^
.:.V\-»T^aj

\

\

»

,":v»r^

^acjjcjo ^ \v

~t\o"A"a r^\»"A"^ rcf^^^^jCj-Ho r

>.

^-SAa^

v^y^

^^ra^cv^ r^acj^^vib

^cjxrbrwA

\

3o

«.( 220 )>€-i—

^ \

^

rwCTJ^r»^ -^p^"\-A

^\

^

Y^\\,^

\^

>

""i-:\

r^\-%-:\-\

\ \ a ^ «nn^r^
^

r^\3r\-:\ r^\»-\jCjt\

S-^-II^-A

«KciLyi

y

V-\

>

y<f\<K\^t^y^

y-^av^

.:.

r^ Vlj\_J3 ^.rrx-sV

.

.:.

»

"^^^

r^x.\^^ \ ci

rw\_*":\-A

'v—

r^yr ».3g-n

v\j"A rwKxiTaAV rdvjAa*^ oo^^jr»^ V\x^j:d Vjr«^a*

^A^ct*

VibVsk

2,^_3ncjVv VxTD-A r«;^"A<MTXiw"A r^Sa-^vxj-Ko r^3tJoej3 r^So-AOjr^\

^yAO^A

•vzfv s^-A

10 ^sf-^-^-^Ja

yx»\m ,V\ro

.:.

itVxrJoSr^

.

r^_3Cx_3CJ3
.:.

1

5

^"^Vxx^^^-A

r^cTxA^

r«wjC73^\n-^

v^r^ yj\SL
y-^

*

.

cn^^^r^ )s\\y-\~^ r^-^r^ VjS^-Kr'^

^«^"Hj-^-a

r^\*":vxj"Ko r^^xjjcja ,^_o!^^A^

,\_rr3-^

-^jcxJaS
r^^-Sj-^x-A

<7iv-»r«w

VS

» 's

>\^or^X^^"^<^^-^<^

^-AOiw-^ r^\»-\-\ r^^^iAjtj-Ko

"^ r^-\^rd V^x^ro-Krcfo

'v

Vxra-^ r^-vnVrTD^ r"^jj^-A

.

A\

-^ rd^^r^

r^wSj-^vxjSo

r^x>_yj3 Qoojo\fY>

\ ^ttd :=x»V^"^ -^"^vrnA
.:.

^

\

V

«»g^

Vv

»

TA

ri^^S-j-^-A
.:.,"v»r«cf

20

V^xiTDSr^

.

r^^Vj^^acjSo v^ r

rJ^S"^"A r^-S-j-A-A r«^\_jVjcj"\o

T^Li-^noja-A r^^AAVvA r^^v^-^-A

i^oxAr^_A

A.v\-A

j-vsrj-^x

,

i^> fv>n
.:.

fv>

\^^t\

oi"^_»r^

»

v

rt

.

r^^H-rx-^

A„»r^

»\-^

y^v^ VSa^— r^^r^
>

Vvx.^

r<ljcjjcj3

—> rC^v^r^

^aaao^

V-x^-Kr^

X-»So r^xjjcjD

r«^V":vyi ri^-Aj-A-^* r«w\>^vxj"Ho

r^acucja >*\\v\

A.tTx r^lyczTxy. .raojr^-A 03"^^«^
,"\.r73

V»"ta

Va»*^"^ r^wHar^ VxTTDSr^

r^wSj^^vacj-Ko r<jcjjcj3

r«w03LAr^ -TDw^iiS ,"\_r7DA o5V.»r^ V-\

^

^^^-KrwTTa

r^^^j-A

.r^-A^oja-A rdiAr«^

*

r^ y

^«^'S-a^vacj-AO

tNO^-A c^ojoAx^
90

y.ra

V\x=vrD x<^v*r^ VjrTaSr^

.:.

.

%

,^rw

»

'v

^

r^^v^v^m

r^^\j»rd \[v.»jm\r^

Sic ms.

;

ita

Sic ms.

;

voce Vjlts ad finem versus voce autem

ut legi possit r^^vi^^j^ vel probabilius r^\\v*iw

tium versus seq. exarata;

cf.

supra

l.

7.

^r73L»V

.

ad ini-

i^

r

r^^»r^

^fVjCT"\r«^

rd^^-A

r^-S^n-XjSo

rd^-»-^-^

^.xm-Krcf

,\_son

r^-Vj-^-^x

.

r^^-K-SOtA^ ^-vjaoj

r<lAoA ,\m"A r^Sj^-^

fNA -iv

r^C7xAr<f

,'V.Drj

"7>-JA^-:\

C7J*:V-»r^

,\-r7D"A rcf-Vj-A-^ rcfno-^-c^o

,"S.ro^

y-^

*

^

^S ^
»

^"^

.

r^acjjco ^ij^Oj

^soAx.

r^^-rvSoja-A

r^ y

»

<

^\;^

aco,

r>

.

.^ -.cv-.TD-A

^'^rcf Vv\x2LrD

r^^v-s-^v-A

tw

«^V^

^

0(iw.Ar«^.3o

^S-TTD-A

,"^»r^

rd\jA-A t^\»-A x.»So

,\.ro-A cri^^r^
.:.

*8/iv°a. Vvj.:73"\r«w

.

^

r^i^J^^^

xjSo

r^»-\Acvjo"A

r'^'^.»^":^

.:.

k

^

r^y :73w3C

r^"V-»"A-^

js^. ^cvra-^v

.^Ai^o

^\::^

.

,^r«^
.

i<f ^»"^^3

r»^ »

\rcf

25

Vv"\A2LrD

^-^ Vv^Vva
r«^VvAX^o^T\

r«^y.i>^v^o rwH.»njcj"Ko r^jcjjcj3 ^.rviTXCD
.:.

ifv-x-=30"\r^

.

r<jc_i7XJC. c^o.^O"\*

^r^oa

>.^A.j.^

cTxvro Vv^rixA r^^Vvoj.jiA^so

^o-"0"A

Vvj^-Kr?^

f^^-jn-iCj^Ko r^-Xj^jcj3
.:.

r^S-»"^"A rd^-»"^ iCj"\o

(Y>»\^\or^!A 20

>^»«^ ^S^r^"^ r^^jr"^

.:.

Vv-raVvsk.

rs^r^

rA^AjcjSo r^xjjcja

r<w\.»":\"A

r^\»-\.

,^3^*^ i5

VvHa:^^ r^^r^

r^3Cjrrx-3C.

^S ^'n"-» r^^v^

rwKj-r^-A

^cv.:^'^

v\

Vw\»r^ ^joo-Kr^

r^-Vj^^V-acj-Ko rwjcj.jcja
.:.

.

v

c^rclm

t^\»njCj-Ko r^acjjcja

r^^j-A-^v
.:.

^fV-K-rTD-Kr^

rdxjcraj^ r^^crsAr^-A c7>Vvo ^»\^*->
.:.

.r^V-^ojQ^-A r^icaoX^

»^^

^raXx.

r^-^xSoja-A

r^Vin-Xj-Ko r^jcj^jcja v^ v

r^-^Vjr^ VvjOT-Kr^

>

5

13 r^-^X-iY^ ^tVjSoSrw 10

r^-x-a.-c^-A r^"Vj"^^ r«^\-»n-jcj"Ko

cn^r^

rCf-V^-^jcj-So

.:.

>itV-»rC^\

^

» '^

r^_xAr^

r^ljcrojc.

.:.

Y^ > ^

V\S

T^^-rV^ Y^JL^r^ ^^jC3"A

Kf\_»^\jCj"\o

r<f cy>cw-a-a

oj^r^

,.^'\r^J:7D^

r?i3Cj.3tJ3

.:.

v^-\_jtr^

.^^coa

r^\»-^-A r^\»^\jtjSo r<jcjjtJ3

.^-v-S-A

r^"\.»^"A

>"^r^ VvVxaj^

r^A.»r?^ ^^j.:33"\r^ 3o

r^^S^A olj-Ko rwjcxjcja tcIxAt^

*^( 222

A-»r^j^"A Y^-Aj-^XjSa T^3CxXja

Vv-j^^-AX^ r^H-^-A

rciAj-A"^

)<^—
aa"^^ Vv\»^^

,"\.r73-A

.;.

5 rdx-jjg.J3

1

>^\r3

>\rr>

r^ooAr^ AJaa
.:.

.r^^"\J3 r^S-A-A

r^\cvX-A r^\»-!\-\

r^ r^TXJC r^wj-mo-K

jcj-Ko

rc^\j-:\

rd-\»r^

,"^r^

Ar^

.y^Vv^

^-a Vurrj-Kr^

rwjH-A-A rd^i-^A

rcS^A jcKo

rd^^rd

Vv\i>^"">

i^^j^vxjSo

^a\o^

r«^3C=r)jt.

r^Vwj^H-o-^ asA-»-^ ^.y^Ow* r^^jczrxsL-^ «n^^r^ V^\xrkr3 ^fvra^fv^
.:. 2

10 Vv-x_do"\r^ .ri^-^-A-^

i^-Vj^V-X-jao r^

r^^-i^o-XjSo y^ yn.jt. «^^arxfw

r^^Vj-^-A

y

y.%

,^^\_m"A

V^ t

<^x»^^^

^

%

VvS

<n"=\-*Y^
.:.

Xj"\"A 1^"V_»n":\

r^xA»1<^

mr^V^

m":\ rcfH
...

y

n

r^"S

»":\^

,"^jr^

»":\

VvVxa^ ^r^o»

r^jsooi^Vv r^crxAr^lX -7dJa"\

r<^

.rcL»^-:\":\

\

rv

vv:\

r^"\-»":\":\
.:.

i^^Vj^V-stj-Ko r^3Cjjcj3

r^

5C-»"\o

.:.r^Vv»"Sja r^»fY>ox^ K.^^":^
9

r^H"^'^ -joj

^wV-K^TaAVv
2

r^"V-»":\

Vvra^tv^
.*\

.:.

Vv"\-K^-n

^ \^

r
.

n

,

vva-»

,v

\v\o ^":\

Vvraifv:^

rw\»A^ r^"\j^

jcj-Ho

r^_stjjcn

\

je_»"Ho

>"S-ro

A.\.vv

oi^^^r^

Ar^ ^^

Vv"\ ^'^'i

rd\»"^"^ r^"\-jn-3Cj"\o
.rj^jcj^vib

r^ y »y

> *\

v\

Vvjoo-Kr^

r^H":\^ r^"SjA"A

A ^fNA

r^^rd

)[\»:zn\\<^

rcf"\j":\^

^ ^^ V*^
>

^oaibr^A «^r^

.<\rvi

.:.,v.Kr

^

Ms.

:

JA.-V13.

^

Sic ins.

*86

,^^ra.\avA":\

r^"A^oj3"A -roAje. j-Vro Vvira"^

Vvjr^oj Vvrb^v^

fY>

r^A^r?^

.

r^\j"A"^ r^"\-»"VX-»"\o f^x-row-x.

,"\-ro"A

^.v.vioj

^

i>\

.

>v»r?^ ^•S»'^"^ rd'"^»^^ )s\.^i^^\r^

^-V-v^g-»

>"\_ro":\

5

"v^ .AVv

r^"Aj":\":\

ye %

.:.

.

^t\Ar3":\

^^":\ r<lxj=7xjc

.:.

r^.if.%

rc^\_*rcr

V\0 I^^H-An-JCj^AO r^_3tJOCJ3

i5

YiS

^

» ^^

,"\-m"A* aj':^»^ Vv"\a2i^ r^-^ur^ Vuizjnr^

fY>

r^^t\

,

v''

/j.

-^(

223 ).*^—

.:.,^r^ Vv\»>r^r3 Vurwicu
^fVjL-rn-Kr^

^ \^

A. *kv

.

r^cu

rdicocjo

rcf^v.»^^ rCf"\-»':\jc_i'Ao

.:.,^r^ ^-y^^ra Kfnjr^

Vvjusonr^

rA»^^

.Yj^"VjCi^-:\

.:.^\jn rdstjjcja
^fVAjDTjnr^ .A-iC3CV.\^

r^y y-o

r<S.jn-x-»"\o

^ma»

r^'H.»^':\

rw\»':\jc-»'\o

rslxjjcp rs^rrjorcf^

^"^r^

.:.>"^»^ «twa^jis
*

85

r"

<i.

.

15^V\^:\

r^"S

ii-A

»'A'^

Xj-Ho r^X_K-3CJ3

rd^-»':^

.:.

^tv_jk.33'\r^

.

.r^\

i^-jL.rr>"\r^
.:.

»^fT\ \rv >-t

rw^cv» j^m-A «n^^r^

\* V^ ^^"^"^

Aa-^ r^9Cjjcj3

^fVj^-Kr^

.^itvrDJ3cvifc.':\

rdx-xjVv

^ \^

Vv\»"\"-» r^-\»v^

oj-^ur^

r^xixra

Vv\x^^ r^^»r^

r^-V»-^^ r^\»Ajcj'Ko r^jcjjtjo oaiJ^^jDo i5

,\mn

cn^^r^ VvS»'^"^ rC^ur^

"TXjaSo r^vij^DJCA r^^':^^":^ r^adjcp ^oioVvjr^-A oo3
.:.

.

r^ *\r^n

A^^cvm c^Ojjo^-a.^^

rd-_»'\—»"A r^<7J._\rs^\ ,<73CLmLjiH_r3'A

rwJCj-^-jo^ rd\-»^"A r^":\cv-m

^rvrD^vsk

s^.-a

»^

.

.

.

»

^VvjL.m":\

rdjcjjcjo
.:.

*85

r° 6.

^tVAm^r^ .^"H^m":\

vi^^y:»3CJOo\
»

V

\

,njr^ ^•\i>^"n
fv>

c7a\\o

30

\^ ior^\

»

^

r^r^ ^tvj

r^"S-»"A":\

*"^r^ Vv^Hjc^v^

.

»

\^ "^o

«.^^^cvV^

Aj^<7>

.ra^iuZJoA-A

^r^a»

r^\»^vxj"\o r«^xjjcjo
.:.

r^"Vj"A-3Cj"\o

^^

\^

^.^j^^

r?l£^i:^o"AoVv^or^ Kjcj^ojo r«^\\<Txror^"A
.:.

^rvj^rn-Kr^

*

rClyA.jLjc.3o-A

r?^\\^"H\\ r^V\cvjw3o^joiA

^Vsr^v^-^omo

.*

r^^S^-^vjc^-Ko r^jcjk-xjo r^-\
.:.

r^^^v^S-jS.-jc.o

*

Qoj\\xy>

n^jjcja

r^\-»'^y.scj%\c\

rdmo^VvA

f/)or^ rdjcucja

\^"^_»rcf ^tvjOT-Kr^

^

>"^»i^ cfV^i^^vTa x^^^xKm oVjkrTD-Ni^ lo

•^•AO..A^-:\ rcf^»-^^ rCl\»"ajcj"Ho rwXjjcjo

Aa^ r^r^

.:.

5

^•\*^~-^ r^-^urs^

ay^rd

,"\m"A

r^jacvX

»,

>\m

,^r<^

^\,v\

V\-Sj.'\"->

Ar^

s5

r^Ar^
y^-^v^

^-a V\jm"\r?^

t>vv fv>»rs^ ,"^^73 Vvj^":\ r^"S.»^":\

y^^^-^^ rd\»"A*

xj-ao
.:.

rdxmjc ^tvmj^

,^r^

^-\,»^—>

r^":v»r^

3o

1^( 22A ).^^—

r^Av-iS-n jjtorcf -V^-a

r«^"Sj"^"A

r^_xjocj3 r<l»\rd r^wOoAr^

5

.;.

Vvj._i7D"\r^
r^"V-»":\A

v^ *\

.

(v\

•^"Vro

^-mAjc r^

K^oxArwA

K

ri^-^^Y^

,Vv\r73 Vutd-a r^^HjAJCj-Ko r^^acxacja

r^iAr^

r^-KAr^

^^-rTa-^ cn^v-»r^ VvS.

t^^^^n-A

r^^V-s-A-^x

,"^r<f

Vv\»^—

5

.

"K *\ fv> »

Vv\

.

^ — r^n-»r^

»

>

Vvj.r73-K\<f

>A>^ r^9Cjjcj3 rvv\rA»r^

ro-^ r^^H^-^x-A r^\.»7ijcj"\o r^jcjjcja
.:.

V\jrd_ia» VvraVvak.

^

r^-Vj^V-Xj-Ko rdacj^-scja r^vi>vy\

"^ToJ^S y\j=n-^, m-^jtY^

i^^Vl-j^^jd

»

v^^^iY^ '^\>j=n\r^

»

.:.

1

r^\»t\Tv r^^^a^vacj-So

r^Vj^^-A r^^j^jcj-AO rdx-ocja ^mo.»

.:.

.

^KTqyS^

^rv-raVv^

^

r^"V-»A-jc*"K

10 .r^^Siir^"^

»^^

mA-»r^ Vv\

"TdJa-K-a

r<^^"\j3

»^-A

r^SjnjcjSo r<jcocj3 r^dArcf

r^Ar^

,Ajr^ VvSjji^ VvraVvA

r«^Vv»"\j3 •\^{^.»*73a

r^x-xjt-xa Mfy\f\f^<K\
...

j"^^

<t\"Vxrir3

Vvjoo-Kr"^ .r<^»\^s. ^r«^-A r^-Sj-A-^ r^^Hj-Ajcj-Ko r^jcrrx-jc r«^Ar^
ao

.:.

itvrj^A .r^-KaiwN

>"^r<r

r«^\^::i-^ r^-Sj-A-A r^\»-:v3Cj"So

Vv\»^^

i^jjcn A fY>a»
.:»

Vv-j^-rb-Kriw

•.

>^^

»

j*^^^

ox^Vis^krs

N^A r^-Vj-^A rcf\j^vjcj-\o r«wXj^.x3 -VK^^r^
.:.

30 rdacjjcja

rC^ursf

^o-^ y\=n KjfTaArdA Aii^
.:.

.:.

,^r«^ Vv\»*^^ r^^rw

.^\v\ 2ir^ ^-^ VurT^Sr^* '«5

r^xx.H"^

toAjc.:.

r^^Sj-^x-A

^«^'^j^ViCjSo

v" a.

)^—

K^( 225

V

^^ ^

^M

>\

rvk

vxrt «

V

.

,\.m-\

y<f \f\

^

>JA

cpA

,\_m

^ ^\ «\ \. ^^
.^.yiOj

r^

'Ncn

a^^x

.

^zn

r^\*v^

y

cd ,\<^

\^ ^ .\

s..

•^oA.A-A

.

.ra^rvr^r^

A_rDjbo

.c7xrD"\

r^^:s^-ib^ \

^

cno

pu*A.^-:\

•••
•^^

2wo

.

r"d_v_»\-ja.

cvvm ,^»r<^o
10
SYR. L. -XXXVII.

:

A

usA

r^^co^
^rn

,

c7>A»-a

».~-v»^tv:^":\

ticvA .rcTvv

^yj^cv.»

i^lXa^

.

,^^Vv^r<f

.

i5

•^^c^xjArbvra

AVvj

r^jA":\iiL c^aA

-rvo.vAra

.rs^-^cn

oA

^»'a

usjri^-^x-A

yr^ \ 20

,Vvf?^ ..^^tv^-A

,cno"^*r^r3 .\*r7Dr^t\

^jAcn .^c7iAj"^ r«^"\jc

^coe.
••

^.>-\^ xj^r^

.i^rD^-^x

rw-X-j-^jo

vr\Vvoc7X-r3r<r >.A Vvrac^x.»
j-jc7x»Vvr«^ axzxi

r^r73

cDo-Acvc^ucLca^ ^C7x\

r^-Xjjcjo

(^=3 j-Am-^x

oc7i

"TxA r^^crx-rar^

i<1xAH-^

,':\jt.o

r<^--vfY>

":v.:v

och

^jAm

^«^^"^v^-rv r«^^tvx.'»^vn

:

>cno\^

t^^vJa

r^^v r^^m ^^
"^rpr^-A

-^v:^

r<l\

\r7Dr<ja .pjs^-\ "^^

c^i^raVv

•K^^ra "H^tvra ^rv^^Ev\

^r73

^jj^o*

qo.k=^-\j\!^^ lo

.

ocn Qoj-^o-x^ j-H-m r^^cTsAvwA y^s^^-^. cn^oA

.:.

i

Xj-a ^sq-a

,^_o^tvj3.yi-Kr«;^

cn^r^

,c7X-K-Ao^

o\__^

MN__>r<f-A-A
.

^.

^_»Acn .r^\ vNO_r3 rdA-A ^jjcjfi^

c7XA.r7D

y^m

Xj^ra^A ocn

r^^-Vi-^vra

ycno..»-\.-X-r^

c73Vva.^Vvoot.

^\_rnr^ r^Ar<^*

•\ >k fY)-^

^

»

\r73r<r r^Vvr4^k^po nji^o

C73A

OC73

.<v> » r\-V-»-\

^rd-\

.\

^_K_\cTJ

Ar?^-A

ocn

r^v

:

-Hxror^-A OC75 ^vvAOArD C7>r3 A^oiw^tvrTj

.

r^^r3.>VviLrD-A

v" h.

.

-\^.-:\

V

ctxA

.^V^ .c^rD

r<LA^_rDO-^-^ ooVvo^Vveot. ^rjo ,C730^iot.\^o

y\j:7^

^\jmr^-^.

85

caA

v^^-y

,"V_r73

r<lrnJ^^^^!V.^

*

ocn

,«r>oVvw»t^-A

cn^rD-K

A^-» Y<^\ \\. AjojcrDo .Kjja^r^-A

OC73
.

^A-wa.> ,\r7D r^jcocja r^^-K^rQCD

^mA

^jAoo

r^-^mcv^w
r^

ry\

%

\j\-^

.%XZ7^ itv^r^Vvjcrw

a5


^S

r^-^^rd

5 ^_3r>

^ rr^rd

^"\

«^-A .r3Vv_2k^r«^

r'^'^

^ S^

r^"S^o^

^•Kor^XiD
^_r73

.TDOVVO

"-p-^V-rTD

.

xj-^vja-A

Vv_»r«w

r«w_iArD^ r^^v

»r^~T^

•.

"T^-:^

.

•.

•.

^ ocn

Ss^v-^

^jAcn ^vv

.^.^v_ror«^Vv_m":\
»

-

m

fw

ocn r^*p^

vv

rd \

":v_ix

:

"tjo

VvV s,^

fY>r«^ r«C^

r«wVv_»cviiVv

rv fw.^

,Vvjr«:^

:

,

\

:

^

»-:v

^r^daco-K^

oj3"?vx^

fYv •N

V

v

~->

\y^ ^_m >cno \s,

r^w^c^Scv^o

^

*

-

^vyvcv»

"7°--^

c^xx^"\j"SA_^

r«^VvH^w

\ cv_^-J3wi

r«^ \-a

r«wcvyxi-^

VvoVv^V-vv

C7Xr3C7X»

^o .^yvo» y\=n

'v

:c7xvr7D

r^wcvrD

>\

ri*v\

-lOt.^-rTj ^fVjr<j3a\x^"A

~->v ~->-^

r«^vv-»_\-A

r^rd

ocn-^

>.

•-.

r«^xiOjA_\^.r3

r^ \o :r«^":v\ Vv»rdx^o,r73a

"rTJ^r^

> "->\

r«^s.~-)^Vvr73 r^-Acn-^v >c7xr3
2

"^.rsi.

:

:^"a

,c7xrD

Vvjr^^^jc^xi"^

vv-^":\-rrD

yA .^^^ »

\ "nVvA KTs^Y^ :r^_»H"^

:r«^» »Hja v^^^chji^rd-^
r»;^—

A^

\-^

\ VAr^jt

^ oVv-ir»^

\s>,

»

"^vska

^oA ^^«^"^^

V=^ (V\*\.\^\

yNjr^^-A-^

r«^l.sa

r«^_\r«^

:r^H"^\ fv\^\r^-A
>"K.r7D

r«^ \-^

•.

r^xj^^vja

r^^-Sj^^vstj-A

>xr73 rCjocn

\ ^

j«^"Acn

.;^^T^»\rn 'yx^ »VT)\"^ .r^^Xj^Aja r^wVvcTxrDT^-A r^x^iHcv^
UN-_»r«wA":\

r^

A"^-±wVv^73t\

•7T

'^

ocnA

3o T«^"p^ r^^-Acn "^^^o

•.T«^cn

fv>r«w

^TYsrd^-A-rv *

'.

.

<"^"\

^

r^ V »"^

^

>cnoVvjr«^ r^kTTD-A

\\

r^Ao r^Sojt. r^

>>^..^cv:xVvoc7xr3r'^

,"\j3^r«^ r<f \ ijs_£^ cnXjx

20 r«^cvA_x3

y<^e^^\\^

\

^r^ \.ams..-A ,C73^
^m cm.m ^rrx>oDoVvr^-A

»._oc7xjc_xjA r^c\cn

».^«^^73

OC75

^»r«^\o s,^

r

«^

r^s..-:\o.so

r«^Vv\.^^^^

r^_i*..-Aooje.

•.

C73^^ r«^ocn

*^.\ \ \

r*^

^^

%"\_i73-^

T"^J3.jA^__£^O2k.Xi0 <^X»X^Or"^^

r«^Ao

r«^\»":\JC»"\

(w —>

.

cnA-»-A

r^Vv-*o^Vv r^craA Vvocn

,cn

-

>'Hj3^r«^ rwicn usjr^^-A-^

>.A

ocn

.\-r73r«^^T«^"A

i5

^

*v

»

226 )k^

v>.(

^

-•

y<^r<^ V

V

^

rw-Sio^H..^

,cnor«w"Sja -^toA T«il\

.^_ocnVvjo.o-A

T^_ttxjJ^"V^

^m

^\ri.o

a»\ fv^r^^o 0*3»^^

vTv VvocTX

^r^A

.racTx»

^rrj
.\ s,

.r-^cn
•.r'^ocn
•^"Sjcj":^

*86r°6.

227

j-5.(

)^—

.>A r^cmVvA y^^i.m Ar^x. r^ai\ ojA-a .^\ror«^Vvr^":\ usjrw

rdiH^r^ r^^o^HJ^ VvcA ^r<^ .^\.

viv\a>a rcTaoj "70^^^

o

oo<73 ^__*

.r^r^

w_!5^ r^^Ao

"a_^

ocn

>AOw»

\

.

.'«^^ooowA ,ooa_»o->A^o .Axr^^^-^x

><n-~n

^-xi)-A

js*.":^»

r^Ao .03^"^ ^Aoo

r^^ ^

r^"H-»^v_5C_»"\

ooi lus^rao^

\

ox_r3^_^ r^^^r^-A v^^^^^ Vv_»r^_x_x^_r3 r^
•\

*S

fv>

^

w^^^ r«wAo

A-_2k

•o.ci.

,^^m.r3a-A

A

v*\o3

A.i^^^

s..

:"V-x.mr^-A

.r^_i03 UN—»r^^A y<^ cn

\j\^\

%

.:.,^a^o»-A03A A_r^x.o

ysVvooj-rar^ Vvo^-a rd\^-xy^v^
r^-Wjt-A ojVAA^rTj-A

•.

Vv-j^ro-H^r^ :rd-\

^-=73

\\j

,mr3

^fUAibVr«^A

^\^

^n :r^x<^ ^-a

»..^oxA r«^oo3

ojAj-a oxuxi

:ooo3 ^kjo>

Vvw^r^^o

^ cq-a

AA_mo

:

A\r^^

:

AV\V\
y

r^
rt.

A
•.

»

:\^)s\r^^

» vv » *\

,

vVvH^

\

vaVv *V

^Xj-a ^ro-A

r«s^\^o-c^

AAm

r^\ Ss^

r^»<y\

:

,^_oo3Vvo\-a

r^r^o\:m

^

o<t>

:

:

r^^tv_»Vv

,V\aA-A ^r^^-rDwJS^^ oxA^-^

^\

<^^m

-rv.^

.r^viO-rD

^-r^

r^ \
.

^r^

•Kctx.v Vvr«^

:p*a\-a

yN-»r'^ 20

«^^cTX-V-roA

r^^oiAr^wA ctxvH^ao^wO ,<7JarrxwS

>VvaAA3.vm r^jQ.^x^o jVva^a^-^oi

r^^r7D-:\

>.

r«^o

r^ <w-iSo

\

_»r^"A

:>vx\":\

A\

vs-c^ % 'H.mr^^mA-A tjs.»r^ 90
^j":\

«^^^tdA .^^^rbr^ or«^

Y^Vv_»^fWA r«^v,"AOO_xA

r«^V\oi^Ao

••

fv<ws,"A
Vv»r<;^":\

.

^bw^ojtmo

r«^r^\^.n

^yv.Ki"A

^»-^

:

w-v^rs^o

>vo<n"A r«^rV\oAA_^*.

r^\^<n^ r^ %\ \\-\ r^^j^n vCL\

o<h r^ rA»\.\^rD

:,"\^^^o

r«^Vvo.\_oj'A<7xr30

•^•vj:3

:r«^

•To^a.rTD

10

^j^rbVvro-A ^Aoj-^

^ctxjo

^r^

r«^^vV^^ o r^Vv

li).

:

nr«^Qi_\ r^^VvA^ro

\oi "Aa.vArD oA

r^Ar^

m-\

\r73i^

5\r«^ .^_xjr3^"A
»

^-^

^V\

%

:,^^a_rvV\aA^ .\ s.,0

UN-jr^w-A

^

\

>\ ^rD^-Aja

rwrbVvTi.

r^j.jr30L-£^A

^_r7D

•Ao_yv.

^-a ArD.J3Vv

r^^A-AO :,V\Awr7D"A

y.

\^\r^*

s,

^»\ s>

r<rVvo.r30wwVv..r3 :Vv.jr«^

Tf *V-v:\

>A
'86 v°

>Ao

:

:?vo>v\m

Ar^^tv_3cVvA

t<fVv^Vv_yi ri^nojo-vi :r«^rbVv_^ ^-ztd^ rd^svjoJi^-^
ox-Vj^-td^ v^ri^f-A

1

:vs-i"aj3oA A^L_r73o

»oo3 v^ •S^ Vv^rcf-A ^-_xAoj r<l^o^H_^ ^rso

^rv

•-pS.rD

.^\.":\

,^^<7x»^rw

^>Avxr73":\

^A^tsAo
.

r^av^Vv

3o

«.( 228 ).C4—

o<n ^^ v-v\ <\-* ,\_3rj r^-vj-^ x^"Kt\

cv»\n^i^ kIA n^
t^V^^-rTDdV-AdX-A

V^cva^cn

:rwLjcv_i_n

r^^Vv_ac.m

^.=73
.

r^-A.rv-icvo
5

v^ \

(yy

^m

^

f "^

-n

*'

r^-aS'^

v

•.

"t^

ctxAj-^

Vv-»r^Vv»Vvvi r^Vvj.^jc.Vv

r^=rfc»{v\^nr> .raoVvo

V^ A.Yy

*73

us^r^

90

>-\/%-:\ft^\\rt
"^va.

r^

V

r^

cv-A-^Vv^atr^

.r^iAO»\.i^-:\
:

:

.

rwV«;^3o-A

<7d\»-:\

OC71

^

^\\e\

r^cv^o-Sj^-rv

r^AooA

^»'^

,\..

•.

toa

.:.

rS^J3j"A<TUCV^

c^oS

rv

Vvoactj ocn

^o

ifv.

ocn

.:.

r^

"^nr^"^

s.

oaAr^ ^HV\
"So^-^

.•r;ljH_»"^ VvcvA"^

^

*\ »

^SO

r^^-^jc.

cTaA»":^

.

.:.

•^^j.

fY>cv»-A

,

r^w^CWi^lVrTD-^V

._^^ \ ^

in margiiie adscripti.

tninio scriptae*

tn

^

^va.

UN-»r^
.:. :^ .:,

:<7x\j"a c^o^^ooojcvxio
^va>

r^»v c^a.rcf .ii»"AcvmA

.JzjoVv r<LiH_yir<f ^.trs r«^\vir<fo *r^j^iV\H-2^

Numeri

^so

«^•VnVvrs^

*\r^Ao .o-^-V-nVvr^ rwA

\<fVvHX^-n

^m

.^^oiA»'^ r^cvua

r^VvWv^v «^^r^A^ja

ctxAj-a c^-:\(7Xjcv-<^o

.raoVv i^-Kord-c^o

^"^^

oiA

.:.jr3.:.

ooo-^vooxicv^

rwKjcv^o^i^o cv^oso

r^Sj-S.^^ c^cvxmo"^o

a^ us-_»r^ ,V\cv_iic7a
\i

t

'Tximjr^ r^jcJir^ ^itd c^o\_rxiA ^ctsoA^ .r3cyx»Vvi^

vd.xjrrx^r^ r^

-\

^Vi

^or^ \*\n

^»^Vv^

.:.

^-x3C.=73lv^o

^

.;.»^_^C73Aj":\

yrK

r^

<w^\r^ ^cv\ c^oAocmcv^ ,m Vvr3^a.-A

.j.

r^ \

r^.:.

i^\r3r>cv^^r^-\jo^m"^ ocb caor^Vcv=73j^ oA^-a

r^cvviVv^TD-A

t^ N^

S.

.

.:. i

C^CV_k_iu_jAAm

<^^-*3<^>-^"^

V \

s..

rilicwi^rTD"^ vs^i^

r^cUxs •\^^ Aiw
.:.

"V

v^^VvVvr^-A

^x^^m-xx^ ^_^y<^\<\r\

.:.

CsDO-:\OC7X>iCV_X^

":>w^

r^^\X^*

.o

cv.^Vvat.r^

v^m

ot,\_,-:\ ois

rd^incvA

Hae voces, hic etdeinceps,

"86

v" h.

).€^

«.( 229

,^ —ror^o

•87 r'a. r«^oco-^

--p":v_m w^ vv\

^

^

r^t\oo

^ rk

\

^

,<7J

^

\ \

^^ox-co-A us-»r^ %
•.

—mi^u-^ w^^\

,^^o<m .r^^jS^

^"A

^.jLjorcf

x

.-.r^

rv

»

^oAa

p^x^

lo

ODO-:\oca

i-a

«^

\

^

Vv.rr>j3

vyrcf

V
•.

:

5

r^A^o-xxA-^N

v^\

X^J^Ci n.

e^r^e^T^ri

— xion

^•a r^_Aa-k_xi

on

r^^—x.r^-A

A\m

octjo

r^Sor^xioo

10

r^Vvija^^r^VvArrxra n.^ .ooaxio-S.^A

i^^avaca-K^AO r^Vvarx»Vv"^
^

^H

r^^-^X.i^^^

•.•TcxX_«>i r^ri^JKJ^^-oaA rCfVva.v.3t.»"\

A

rd^ojcxxio^i^

:

^oa-x-ioA^tw r^ \o

^:^ e^o'^ooa_ia«xiO"^

r^oj3.xio.^r^ oojjai-A
A.^L^sr3 .T^va.<n

.:.cn.:.

cn^fvA-^rTD -too-x^ r^^r^K-^-c^-^ r^ra^atavi

\r<^

.r^.>

rs^ojua us^r^

"*

*^

r^o<7J"A "K^vrao

.

A.^-rr>"A ^cyxra

^md^r^

o<73

"^v^

am

p"A\":\

r«wA"Ao

fA^r^ 00oAj3O\Ao .r^^J^ViOH

ooaj3^\aj3A r^o<n r^o<n

:

oojAa^

t f)

^=n .\\."^ o<no .><7ja^Au Vv^^ns-o r^Vw*"^3o

:».roV\

.:.<v\i>\."\jaax^ :s."Aar73-^

r^axxoaSLr^
rcfV\":uw

A

e\n f\ .

^^v>x-vir^"A ^jA<7J"a r^-vjurD^
.

r^-^O T\

*Tr>V-:\

r?lAo .rcf^o
-^ifc*":\

r^o<7J"^ rc^"Ko"^orcf^ .:.r^V3C":\

CYv *\

\

r^Ao

.

ooA v^ocq

"73

A^A^

r^jcmVv-atZTD r^

rwAo

k fY><7a"\ *\

^

•.

r^^K^^A

rs^\<7Jo

.Vvjr^ r^^^-\ ^rn
"^Vxra ^rrsVv"^
.:*

r^^oAoSAA
,

^

*7fc

s.."A

v^m

»*

xjs-»rd

.•

r^Vv":\iw

<73jAo rv fYx*\r^o

9.^

,<n rCl\"^^Vvr7D .:.r<^s^y."A .^^r<^\*\r>^ •••>•:•

\j

<7xr3^ :-^x^":\ o<n
o^TJ-A

\r^"^ 20

^v-vr^ rdiLrD"A ^rrA"^

>^

^TViaHra^ivmo <J3jJjc»H ^Kikj"^o .«r^^^ArC^

*87r"*//.

fY\ "^

^pr>

^tv^r^ "^jL^^r^lA .^w^aso

^ -p

":\2l

.:.o.:.

^v^Ara .r^viJ^^oA

.1^0<75

<YX*\rC^\0

^^^r^\*\r>

v\'^

v^J^Ci^

r^^^oA

^rTD Vvxr7D"^j3

^r7D

:<7A r<!r>\^

r^Vvo-rxjVx p.kvx^ r«^A

ODaAa.^A a-sA.m-A

r^wAjt.^A

,<75

r^m

.••tcvx^

.

r^AoA
o<73

.r^

\^<7xi^"A

X/V^

r^"A<7J"A

,\r7Dt\

"VrTDr^

r^Vv»ayvV\ 3o

.:.r^AVvvo r<lA:vj<7A pa^"^

__«.( 230 ).«-i—

.rao^ r<^H^r^o

.:.

A

,03

oooAo^-^ ,030

.

^g

\.-rn rd-rrv ^q-^x

.:.

r«^»^fv73T\ ,cno

:

r^^^jc^"^ .^_or"wA.^J3
. : .

005 viV.c^r^-^x ^.xAcn

jt_»"A

'^Am^m
o\
10

"tdA r^A-A

\ fY)^ ^

^_vAcn A

\

>^

rs^o

»

»-\m

"->

•.

r^y

.•

r^..^-^

V

^•V-j-\

»

,^^m

^^m

r^\»t\

r<^--)^

10

.:.

^m

A ^noA

A^

^ r^Vv

.rao. T\

^oA

>"Vr7D

r^^ •^»Vv-^-A

A-^

^^
A

\^

r«^_Ao

.•

•^o_yvA_rD

^

•.

••

<\

r^'

r^^v^cn-A
»r^-A

^a

r<^»fv>yv\

\

^o % ^

.•

r^3t.axAi

x<^

r->.

^•\^

.•

>^\\t

ayzn-^

r^^A^^-^"^ ooVv"V_V^^

r^w-rya-Jiocmox^

ocn r^ \o.^.\-a

20 ^__jc-V-_rb\-:\

,cn

\ '^

A.

r^S^avfYK^Xr^

:

r^jznjc c^o» moVramr^o

:

.:.

r<^

fv^>^-\«-\\

v»-^

^K-rN^rv-str^-A

^-x^iwvj ^v^ ^-jAcn
o^V-vi

.

^Acno

\mr^

.•r^^Vvn^

<7X_^0^\_^

"^O..Vy-A

^-^

Vv-oc-i^-ra

\Ar7Dr^-A ocn

> V y\o.a 'V-x-ra
:

•.

^vvao^

.

»Hj3 r^^cn^^r^-A vw Vv^»anVv

.:.

yN_*r^ o-jA-x^r^

"^v:^

^-> \ oA-OA-A

V »

,^_o\_J3a Ar^-:\

Aoa

~n .•r^<7x^r«^ r«^cLvja

tt>

J^.:.

rs^r^^VStS ,^_^<7X»^»r^ ^:73

r^ayvA^

.

.:.

Ar^

r^x-xX-xa *

r^c7xr73^fVx_r7D-A

:r^Vv_rDO_^

^^ttd

,cn

or<^ :»^^Vv-ir^

:

r^^o_v-rrx-»cn"^ r^\ "TjAjg-rTa r^Tocn «^.^kIjLV^^
,^_o-v_rpVv

.

r^^o

^

r^ch^^-^

»Vv "v_rx_^w

"V.^

.•

^^^t^

^^^

r^T*

r^Acno .r«^Vvo_^Vvo_3C-r3

.:.c^oA_or^-A rdyvrDOjc Vvojr »—>
25 ,"\»r7DO .:30..rw- ^ » >\-r73
.:.

T^-K^^v

V

PA

'^

\r<^.'^

oocn

o"^

r^\ \j^\

•*

^ s,-^

r^-^o

fv

r^.v.»":\
fv\

^Y^

"AvV^vsjr»^ iv^zry^ar^
r^»fYvv^

^r^ao

•.

,^^\

^

»

\

^_r73

r^wjJoVvAr^ ^xrD-A c^x»\\x^

r^^Ao-SA r^<y\ ^ ~^ -^oiA^-A Axrvr^a
t^ocn-^

ocn

^vxrrj-KVvro r"wA us-r^o
^fVxrD-^

\r73r^^fvm"^ ocn

«^^o^^oj^vrDO.^

^r7D

,cnoAiw

)^—

f^{ 231

^^ A \y-so

i^Acv»^

o<7J

.:.

r^j^^^vm ^oA

r^\ v^cb^^ra A-x_a-m r^^oi^\
»^ *
,

«v^ vx

vn--co

.•

v^»\^{w^\v^

T^_mu^or;^ Vutd-^

:

5

<TO^\ Yy *T> Y^a<n-A r«^»-A vsjts^ ^iAm.u^r30
r^^t^ r-L t^ <\t<f Y^»oo>^ ^TJOO
\xrOT^-A 0<73 t^^^

^.^73

<73wJ3rX^-^

•.

:

•.

^SO 1<AXXr30JcA

Vw

^sOJe. rdA-^X

v^^Ws,

VvkIjL^^

Ao\^*73

.:.r^cQAr^ rdioxn
r<^-\A^

T^r^ \Dor^ :o"S.ror^^rA ^<75

^»-:\

o.^

"S^y^b. r^lac-j^^vjaA ,<7Jor«w>A..xiDr^o

^\_J3^i

A_x_^<75

v\

^

.

^.^o-vi Vv-ioio

.

^"Sjb x*^

:

-^

r«^-A<7J

.\

<7x.rDVv^
...

.•

r^»"AA «^cvcdA

.

rdr<!A.A fv "1

<73A^»":\

.•

V

-73

^

» s..Vv_3C-r73

\<^

.r^iJvVx-^x s.

r^Vv.ijc"A

r^"V-\. ^-A

•"^ vv

»

\.

»

\

^^ooA

rdAo

^»ojc.=o

(^o

•.

rt^rAA-HoSKrD

»

oo<73 i5

.'«^^ooiA

rn'^ <7xrDSjcrD

<v\s..VvvmVvo r^r^lroVvWv^x t^^Vvxj-^jq qoo-:\o<73JOj::^

r^-A-a^^vjcjS
.•

.:.r<lAo^ ,\_ro ^As-^ Q(3jA"\.»\\^Si

,<730_A_^^ r<Lr7Da_i^V\rD-A
"T^

lo

.r30J3«^s ,\rr>o*

oo<7J ^»vyiVvm r^-AOoA"^

.•^»oji.-A

^Ci.

r^J^o^H^o

^w VvviVv^Viw r^VvavrD^^iLm^ r^w^^^^^ ooVNa!^

^juTaVu --pn-jaoAo

\N

:

r«^v=^r<f ^vra.'\o .r-^^jHja r^Vvoarbrsf-^x

^iAi:oc73

^zn

v^s^m

i^va

^rJo

>\

Jrk»"\j3

\ ,^_r^o

.

r«;:lv.r73-A

t^vjaJo

y\zn

.^jjao.»

r^-\"\r30o!^,^cioor^V\o.r73^V-^

o<p

rd^jjo-^.-^

r<f Vv_x_A_r3r«^V\o

ojAiior^-A r^V^avA.iio.ro-A

•A<7X.iwV\rCr oqA-^

20

\^)s\r\^n c^ovroo\o.£^o <v\»\.'\jaojM

r^A

<73Ljjcav:i

Vvj..r7D'aj3

r^\A

•.

..^^r"^

:

^^•''^^^

•to^_J3o-A ^vv tkj

r^^Vv-jcj^^vjo qoo-:\o<7Xao_£^xA

c^o»VA»m

.\s,.^ rdroo.viV\ aS

r«^_v_r3cL^ ^-jAoo :r^Acv.^ 7^-=^ c^j^"S_»"\A^ r"wiVvrDCv!^\
CYv»\."\j3cv^ Aa"\<73 ^i^Vvjt.r73
.j.^jAcT)

^TTD

cy)cvx\.A»m':\

.<vv»Yy"\jaojaQ"A

>jLr3

yrt,

A-iAj3

s.

^_»-a

.!.

\v\ ^rn

r«wA"S.ii*.cvx^

r^ V\cvvr3V\^ no-:\

oooa

"Ty^j^ ^r73"A

.

»

\. \

A.A_ro <^cwroo\ax^o

r^^ijronjo

vAVv..ro

.:.

^A»r^ avx^—xAroo
:

^^"SAmr^wA r^j.»SV\

r^^mv^rr^

r^V\jC":\

^rTD

.^^cmlA^ja

c»a»"\r^-A <7jVv>^"\V\

3o

r

Ofh

r^-K":^

:

\

5

^^

"73

,

.oiA

oxA-m"^
o

r^

.

15

^oaojikvv

.

"^v.^

.v^

^_mo

\

:

\

20 ^_-»"A

Yf

».s^VvVvr<r

:

oooao

A—^^
sc»":\-jo

r^cvjt.

r«^vrvr3cvx.

'v

r^Ao
.

^vvi

r<!!\ci

r^^ \

s..

).v::xVvr^o
•.

r>^rAo

r^A

.

.

»^vx3

st

^oj

r«w__i^

r^oa

r^ \r^ :r^Vv^\2^

oooj

:

r«w"Acn

A.^^

^\^

oox.»Vv.jr«cf

»

c^oj-Kr"^

oooo

.

A.iw

^-xAoxra
a5a_»'\i<f'A

As, a^j^o^^r^

r^^riv^^oooo ^x3t_vi.roo

.rao^

s.

mr«^

ia_r^ ,o3 ^rv_rOk_viVv
"\

%\)s\)s\r^

^ c^o__x_A^j.A-m"A
)s\^%y

rd^ Ar^ :r^Vv^Vvyi

r«^ ^r^ oxA

^ ~i r«wAo

Kis^r*^

c^o"\A_.^"a oa-K^rvra

fsAfk-\Tv \ <v\

c^o^ooi

r«^"S

m ^

c^o":\oox_ao

njv\

2ir^

v.Vv^ r«^jtj"K ^j^o^^vrD rdroj^r^"^* *88r"/>.

.\

c^cv_x2^^jAxm"A ."S.^Vv£or«w

'\

r<^\\^\cvx.

3o

ro

:

——

:r«w^rv

:r^^rv

"aVv

,"A^^jt.r«^-A

c^O"Aoxiax^":\ o3Vv"\^,j<f ^TTD

r«^^fV3t»":\j3

—^

oo3

av»VA»-T)

.r«^.^a..rv cYv^rw r«^oo3

^\.jr«^"^ r«^Liw"Acvjt_roo
oo Vv

•.

,030x^0 J.A «^ojr^ ^jN^oar^ ^"a orh

•.

^ paA

.\,

r»^ » rv » \t\

.

r"^3t.»"\

^>x_\._»r^ "^7x_ih» c:^o_»_A_x_\_x_m

fw^rw

r^^iAo-^-K-^

"^vr^

N Vvjr«^jtjC3 "^.^r^^o r^ooa

'^

.;.

,03

\I^

r«w^^jLA-vyir«^

r^viO-A-.rD rvf^ryj ^v^

9,^rd "H^^jri ^.mtx

^oo3 Vv\

% 03L_rrfc s,-?v

'.a3ft\^^o\^t\

r^^r^jL^^^

-73w»A!^-^ r«wOoo "SS^r^^-A

.

^^

rv

•.

^»S^::rvr3 o.»"\jaVvr<f

r^Ax^^ v^

^^"\Vvr3

^o

^-AVvjtr"^

-^ax^^Y^ v^y^Ci-!\\-\ r^VTDvra Vv^Krio^-A

-70.\.x.o

Ar^

r«^

":vr^

005 r«^Ar^ .QQO"K \;

^m"A 003

^m

»^ooiA.»"?v <^3jL^"\oa"A

X»r^lo^

r^Vv_3Cx_r3

9

.

ooAjt.So,^ >3r«^ Ajs..

V^

QQo"\

cnVvci.o-:\

rt^^\^>'v"-> cn\ vv^y.r«w r^r^jL^^^o

^-xA.»r«^o

v\.;no

^"^"^"^ T<rVvr73a»^-:\

»Yy

r<l3cv_xx_x^x_^r<^ r^^ocn ,030^tv_*r^":\

r«^"a»_yx_rD

cflA VvjwA ^"A
^_zr)"^

\

rcLicn .vv^-?v r<^^o.Am^a3wr3

i>^»>rv>-:\

,

•Aax_£^r«^ c^cv

AJ^-_ro ^Jv Vv»r«A»Vva

^.m

\^tv_rD

1

.

r^w^Ws, AY^-TD

rwAJTivjiD-A

a.

rC^axxcD^^r^T <mo\^^^ ^po .;.^"\^rcf

fvt-^Nr^-A

jcjr^ ^a_j\_iA->.20

r^^^ ^

'

.

Vv»r^

r<LiC7x^

m

crajm^

a

r<^ocrvi

^x\.»r«^

r«d^o oo^»"Ar3rxrD

^ \ mA

.•r^v-viVvj

VvcA :r^oo3

or^

cvr3"\.rxroA

r«^Vv"K_vir<^ r<^^»":vj:73.r3

-^^(

rs^f\ >

,

\^

A

> -n-rv

sT\

)<^—

A

r;:l^o^"\-^

\

^ "^^ (nV\oot.oJV^

,\

233

\j Ti

N>.

. j .

r<f ^\J^^^"A

^-x-=rxAjg. ^>!ioo

<7x.yj=n

^oo

"^v^

o^

T^":\o :<7jVui»*"\V\^ r«^Vvoj":vroo\^ oo^ayi"\.3o A^^^roo '.^=1^
..

K^Vrt

\

fv^ <v

\

*Tri

•\.^v^ TV^

.^oax.A ^ a.=rxAjt.
•:v_a>.

:

.CTxA

..

"^v^o

cTxA Vvircf

y^i-^j^ \<\jit.£^^^

C^jA^\J00_.^ 003
^x\o3

. .

r^ocm

J^A^^,i

\ \.

88

rt.

^Okcn

*

"y^

^AX-rbVr^

C7j^_r3..j^_yi

jinoVvo

.;.

•.

•.

<^o"^oc7XiO-Xio-^

v^V.jc-»'a.JO

"^^

.

^xIctj

90^CV,.2Ok.V^d\

r?^^»"\xvr3

r^Ao

^j"A <^o..v.rrso\ct_co ArCf

y^^iJ^xjdo

A_A^_m

<^o.j^A_jAjwrr)

:

^\_ak."A

ocn

r<^Vvv»":vrrxr3

.j.

:

yooo

iw"A
,OC73

\

^_jlAc73

_.kiw"K»»

\»":\

r^

V »

»_»"\ r^OC73 ,O0oVv

^"A\

C7x\"A

.^_oc7xA.2k..rDo

."K

r^-^^A—^
,

V^

A

c7X_rx-»o..yi

^_r73":\

r"w\
.

•.

«."^vA^^

1

r^io^o^Sj^

A\V\j3

"aVvto ^dtj
•.

t<^\oi ao

cnVv-x.^-KVv jJLra-AO c^o »\.j>..\.»*73"a <^xxia^oH>^
":\C73^X^r^"A
»r<^ 0CJ3

coo>\_».Akro^

^Aoo

s..":\o

ys.^r'^-^'^

OC73

^

"^^

C^xia^OAA^A A\^v\

^":\ r?f V\ojc\r7Do
•.

ooax^^jAxm^A

cTiVvayi-Sj^oA rdrajcyyVvso "^v^

AwA—TTD r^OOO PL_»\_iw

r^_J^O":\"\

Y^^"^

:

\

^»"\^_r73u.r3

r^r^jr^-A ooo"Aoc7X.icv-ctx.\ ^j-a V-»vyiVr'^

A.^"^ ooVvarxiA-rjoAo

r^-\.jci.»r^ lo

cw *\r^ us^^r^-A ,ch ^ro

\^^-gia.n.

.

r^-AirwJh.\

r^Vvo.Sio.£X£^xSr^"^

«^j,„:3V...2k..r33

^.»':\

A.fOO>-SO

^j-:\

«J.

ox_^"V«3C.

.:3m.»V.i 5

.^_cu<p^ r^^r73-A r^\r3.i!^^

"^v:^

cioo_x^.>A.j..rnA r^lvi^-^

c^x-xXioScTjn r<^«x-»*\
cvj3^3..=ie.

rdA-^r^ oiA

\j\cij3C ^vaa

r^oco^i. ,^_o.im

.t.^^.taw
fV>\v \ri

ar^ v^\

-T^

..

\

CY>r^":\

:yN--»":\

r^s-^":^ \

r^f^ra^vac

V^ ^
»C7i"A

(yy^ \y^-\

_x^A»r^ r^oa

25

r"w.^o ^-v^ra-^ c7x\av*«o

,oooA..i^'A r«^^>.^Je.Vv"A

(w^VvxmV\o r^^rwroVAVv^ r^Vvxj^vn
>C730 »

^^O^V.

r^Vvo_x_iA_co..r73":\

r^oVv _ro
c^o"^oc7xicvx^

r^Ao

^»'^

^XVi

ax>^"\.»"\A_^ rw3C.»":VXx\ :J:30rw\» ,"\r730 r^»"\":VXX^X2Ar^":\ 3o

V

X!D"\.r^

Aj^Ao

iry^ r?:lir^ c^A.5V.r73o .:.r^Ao..3k

y\m

^

V

— Vv

\

-v

—> )i\^r^r'^^

*^

«T>

AVv_io r^<7xAr«^

r^__iH

iwo

r<f V Vt\

^ojc

•.

^ Y^
.^^o

•.

"a_::i.'A

%

^vii \K^»^r^oa

A-^.noA
^"^

\^ ^

^i^'^

.raoVvo

•^..\..v.r^

^:\

-S

fy>

\

^^>-\ \'^'«^^

»

^GDO-j-Kr^

^i.

'^o

.^"Hw*

'^ \

i^S^r^wA

•H

rwAr^ .r^-Wjc
^c7xA ^
.:.

^v.^

^
.

~>"^

r^

\

r^A

cyi

»

VvoS

»

\S \^

•.

CV.AC73

'^

r^Vvo_ic7Xj:i

\

c75"V_jr«^A

r^lAo

r^^H^Vv^

fw.^r^ r^^-\xi

^^^cv^ ogy *\v

:r^^y V^ o^^

.^r^ ^jAoq

^v^ cvAo r^jcro-vra cvA

^ r —to

r^wTTjw.

60

\

r^l^ojcwrD

.r"^.iJi*"A

rv -t>

or<^
,

»» \j^

v^ vtY). ^ ^n .Wtx^-^k
%

"S^

v^y^

r«^ v *73"a

r«^

<Y>r^

fv\^V"n*

.\
.^, »

\^ -n

\ r>

^C7x\.ri

:^-jAc73

r«^OwVv.i^

:

"Vi^o

c^o»\. A»no

^vi ^vi^ r^oi :r^vrDv

^rrs-^

r»^

\"t>

r^rd .r^Vv^Xj-vn c^o-AOOx.AO_i^
VoH » ,\ ^^"rv r^oA":\o ^^*^\ ^

."acv.vv\~->

^^

VvrA^Vv r^VvM^rrDO

c7J^.w\jc r^ \o ooVvvA^!^r«^A

^cvjoA

,oc73 ,,.Jvi*-Vvi^xrr) '89

\j ^n

cyx_j^o

•.

r^rrxjc ^jm *v^
3o

^qqo-a^^xv

r^^fv_i":\ ,c730_jL.v_^r^-A

r^^"Ko^-A '-p'\jm

rwA

vvrb-^v

rcfVvjA_r3r«^Vv c^o"aoc7xjcv.x^ -To^vn rcSoQcwra

.

r«w_rrx.i^_X!orw

oiVvAJt

:

c^x^»^.^

ocn j-\r«^Vvr«^ r^VvA.yi"A ^-m"^
9J)

rs^^o

,c73cvA^"a ^jActj"^ r«wVvACvrD

r«^Ao

-^-^

r^.v

AAi

ooo

r;^oc75

c^"AC73JO rA*->

r^\

OQO»VA»"n

r^<h^ Xj"\o r^txjV.x^A
r^v ^o \. A ^ r>oA "Kcv^iioa^

^r^

•V^ r^Ao ,r^ s^SVv >^r«^
^\_v^V^.m

r^^cm^o

r^-AOO.—co

«r^v-fia^ '^'Ta ^"ACTxxiam-^ iryKT
:

c^oj.^^_jAKDrj"A

\zDr^^r^"A oo3 r^xj-^vn

Ao\.va.v^ J3oVv

^j.^^Vvr«^"A ^jActj

:

\

:r<^

.

r^-Ko5\^rD

tS^^v^ <^x_jl.ao-V_o"Vx2A

^j^ VA"V_mr^

"8^^ v" ^.

,"\wroAO .•oxjjciOA-^o r^^i^^-^o

%

i^-jAo-^n-K-a r^wVTDVTD

jcioo

-^ »^

t«^^o^"\Vv

\

r«;^Vvjc_»^VJ3 GflO-^ocTXJCv^-A

.'.rao rv \

V >A

.

w^T^

A s^-^

r^-V-raJ^^A-iw^

va-a*

»

,cnoj:3Jt.cm'AO ,<7Jo\rb-:\o jmo^^rfxiL.-^

;

jt

„.^_r^o

c^oj^A—jAj^jitd

v^^A

y m-^

»

w^"^^^ ^vv ^
:r^Ao^ ^^Vm r^»{Yv va^o

»a

Q5 ^

i<^.,vv

r^^Vvj.x^arrxi

r<^VvcviC7x:x"A

"n .'^jAc^a ys.»r<f"AO ^jActj "KVvra

r^^s^Ar^Ck

^m

Vv\r73r«^

,

r

a.

--^(

)^—

235

rd-i<7x^r3 .\»^-r> r^cTaA vs-co -toA qqo»\^A»"73A-a :r^»ar3

kIA^ r^^r^^VNj^^ r^^tvA.A-^ A\^-7i «.^m

>_^ rCSrCT .:.r«^*<T3Arw r^cLvja ^rTD r^Arv-ncocA

^-rjrj

r^^a_v.r73w.»oa'A :c»o-x.A_jAxm':\
\^^..r3

^srjo

:

"\^fV-r3

^mo

:

r«w

rwA.'S^r^"\oAa.

<7>.\»-a

^jAoi

-yo,

^jA<73 us_»r<w^-A r«^.»Hja

y^ax^ A^-^

r'

/a

r^V
•.

:

y.Vv *

r«^Vva_\ CA

^

"73

\

"\

<v>

.•

ye^

>vr3":\

:

•.

rCT^or^ro^

.:.

^m

—mrcf

"S

r^ioH^

^

^^

:

.

fv>S<7a":\

^ir^v^^^n^^

mu^

As,

o

^^^iwra-^

r^VvJa^":viw

^A»r^

.\.s,

or^

» v

i5

fv>

<ioojA_jAxm <\m oo^xJiLrD

»

or^ r^_K_vJk_v_mLA

r^Ao

^m

\<L\r^ r^.r30-yvrD

AAm

Aw^m

•.":vi3.^r73o r<^o<73

.•

.

rC^vrao.^^":^ ao

po'H.^v rcfrij»^^^

rslA__xAVvr^ o<n ^oocvA^^"^
cioo

»

£^__vVvr^

^V

r<^o<73

rdW^jsc

^":\

.i*»"Hj":\

^.m^

r"w^o_vj^\.m,.\
"^VTi.

r^^^

r^acn "^vjbA.m oo^fVj^^HVv

.

.•rdxxx^Aoi

J3.x.wVvm

c^o_x_vo.^ir^

r?l.vA._rDCv_x.

r^^cvvm,»<7xr3

ov»\^AVmA "ViX^r^Ao

^\
.

:

c^xxmVv

,H.ib.iaD

^a_AjA^=vAo ,^^<73^\a y

r^Lx_icv_:^

<v\ »

i

r^iH_:^ai^-^ r^Vvam-K^^vm

":\<7xxowm^ us.»r^

Vv.jrCf^»"\Vvo .rs^ocTa

•^oVvm

r^ \

ir^^-^ais^

%v^.\r^ r^.cir^Am ocn

r"^__v_^<73

\-xxyzn

yN_»r^":\A

rcf^cvA_rrvjoo":\ r^^_jA_yv

Vv^.»"\Vv

•.

oo^av4\mo

r«w^jr^

or^

Si,

cioo._»"\rCf ^\_x_r3":\

"-p-n-m r^\oo_^ rwA":\ ^f\-»r^jAj^^». r<?vxmr?^"A

<7\v\^\avA"A

, .

A

:

x^xJi^ra

vao

r«^^tVk^cvrrvi

:

rw_v:^»r<^

"aoiVv fv>,m

s.,

.\ yS^tvoc.r'^ r<f<K'\\

x<^

"K^vra 5

r^lAiLi

r^^3C_»^^_x3 c^O"Ao<7x_icv«i:^ Vnooq r^ t\

rcf Vvo_vrDVvri.rrxr3

Ar^

'^ \":\

r^^ VvicoaVv

.

^j^\_»r^

^o"\-x^x. "H-x^^r^^-Aoo
rslAj^_»rw

\

yoao

^_r7D

,c7X-rD

irs-_»r^':\

A_3cv

^ .rao^o

xaA

rsleo\_^VvVv

r^"^ x^iY^ A.SW or^

r^o<73

^

^

o<73

<73Vva^"\^"a r^^o.i":vDr)oi^yO

V

»

\

\\ ai

<73^ct_x.cv.i^_x.

vs_.»r^

^mo

s, <7XJcAiA o<73 -\_AyA^ 'HVv.ra

r^AO-»^^ ,y

^cvie.

H-ri^fvAA-^ <7x_yv=ao"^o ^r^^coAr^ r^wot-rrxrD-rx

r^ \ ooj^cv^oHj^ A^w-a r^^o^o2k.^o r^iAoV

'89

rclA

^rrx^Aitvrrj

><7xr3

25

.r^fooo

A^oVxjtr^

,^^<7J^o_v_xv.vA'\_m

^m r^^v^

r«;:lm^^-i»..

^ocJvr^A

Aavv^ra

.r«^Vvavrrv»<73 Vvo-\.x2lx.

^O^
^a\"A

^^

r^cTxAr^

y*^

^\

\

\^i-^ ^"^

Y^\m

vvjv^ iKfoxAr^ VvoA-A

^oA

rw\

,H V

fY)

^

^ >

^ OC73 VvCV
10

y.

fc.*\

y

\

r^vvYy ,^_cvaA ^»r^ rwoooo
>

V

V-ro r^cn

A

Y^^Vv-rao

uN-ir^-A-^

:

» r^cra

V

\

cTsVv v\

.•r^kvACvj3 KVv.ra

Vvj^^

r^Ao

3C.

^.m r^A ^r^

ocn

.V s,

«^^t^f

.:.

r^oJ!v_i

•.

•.

20

or^

^ocn r^

.•

cn^ \ \^

,\

t^

rcT

:

v

v^)sv •S

"73

ot^

»^^

^

r;^i7\ \-A y^ v^\r^ .:.'\_:s..Vv_^r^
,cn c^o-:\ooa-vo
r

'^^ \

.

cn^H\r^rD

•.

A^rxjacvA

*.

: .

jaojrxN.» ,"^^73

.•

^o

^wv

»

i^^^cv-Ar^ v^.A.j^yk!

^,i.,vvS

^.iw-AcLrrs-A vrs^r^

•.

oocn

^xvjb':^

»

*\\>\^^

ca.%
•.

r^Vviwj>rQA

\

j^*^^^"^

k "73

.\ ^•=\

orCf r^Vvjib^Vv

C7v-v_r73t\

us^cTxrn

v "\cn"=\

usjr^

^_xAcn

A

^

^r

~">

"^

fw "73o ^j.-rr>..vvA*73

:r^^»iY>cvrrxAO r^Vv^Arar^Vv

t^r/xiiLm "\^

v^

\.

»

r^A"A

.

VwvA^o AOk-A ocn

c^aA

r^_jt.cn* no^v.ro r<^ \<n .^

»\»s,

r^-Acra

r^ ^^ r^^

^A

^"^ r^c73jC73^ C73JJCJCV2A

a5 •.\_rnrd_j

AA_i73

fv>

AjAxs

ysjr^-A^A '-p^\m'^ ac-ir^A

rw.k^c73

%r^

r^crao

r^Vvajcrx^ ^yy r^Vvacj^^ja

r^^"?vji r^Vo-r3o\vi

.TDwjSja

^»\iA

rwL-Ko^

vv"^^r^ Qoo-^ocTucvx^ r^-oirC^-A .i^-acuo

.•

•.r;ljc_>Hja

r^S.^,v^\-^ ^vi

rdA rwjVvmj^i^rw

^.sAcn ,"\oVvjcr^-A yN_»r^

or^

*8() v° «.

rC^fcfwro ^^ocTXiAra^JiDO

n^rw-io oo-xAa r^cv^j •.rdloA ,"S-m ^A^t\
^jAoo

"p-^x^*

r^rajccm

.^>^

VvcvA ^^^ojia-SjaVvVv

.:.

\

^^

fc

^o-^xooi^icv.^

5

V "r^

jCOoVvjt^

.t.Kjc^i-A

^ro-^ cTa^iOJcA

'

,ct_v^-A

1

^r^

^vj:^

^

•H.t3,N.v

?v

,cn

>

.

"73

r^-^rcf '89

A.Ar» r^A^cn"\rD

,cncv_xjujcj3 VvcvA^ K^v_wcv_^

r<^cvvj3

r^^\cvx. Acv^^crjo

v'

r^jcnoVv r^\"A Vv>jr^\

rsLy^ri^

v^ V 'V030
ctA^-^v
^\-a.

>m

\

V

,^^\^V\Vu-:\

».\-a % «^^cv-yA^-m

^oyxroo ^sosA ^yi"\.ax3o

-^"^vjo

"v

.^^caVvo-Sas.^-^

^m

r^i<73 r^^ra^-x.

^

,o<io

•;. .V

i^^VvjLTsoo^rxio

•.

«•( 237 )•€-!—

r»;^

v y.i

r«w»ayiVvso

rcfVvo.^jjcxi

r^-rvos

o<n"A

•.

AX^m-rx

.

rdxx.ov^

5

Vv^»i^\_»^»o ..^^H-^D^^* r^j3^\jc-r3 r^^»,v\.\fbVv>so

rCf^o..vj\.rrx.r73.jrD

or^

oAo

r^VvoVv^Vv..vi.j:3

i^^zaavi.ratv

r^^(v£v3^^
.:>«.Ao3

\

i.'\_»\.!^_^

—»"AOo

ril

^

3e.":\o

^jX»Lm
o<nA

yrK

r^v_r3 or^

cwv

%

r^^r^

\<^x:yy\

•.

.

rdx^^^.r73

«lA

r^<7i^v^"AO .j.yNAxra^ro ^"ajAVvVvr^o

rdA-Ho

^a__\

5t.

90 rV. Y<ljA._oe_r7D-^

p3-ro_rD

A \j.^n

>

<73^JvAjinA

yrt, % {y>-^

.•

n A

\

o<73

<75":v-»r^

.

r^- \._r3a .rv

jS-ro rd_^\_»-S \^ ^

\:^-:v

.^\^

r^».r3.j

"^VArD-^

.•

yavdja

r^ifVij':vr7Da^^r^Vvi:v.^<n
'v^

>

ro

A_^A :KlAmjc.ro*

r^A-:v

•.

V\a\

^_xA<7J

^*^ \^
<7\

^\

"^.rp^-^v

yrk s,t\

^ro r^<7x\i^
o<7J

rdvio\r3

n^. .:.ir^

^>r73kjAji

.:.

rdAoA

yir^ or^

»^^.=v^aAxia.>..^^^^r73 Vva\ :rcAv\.ro-:\ rC^\<7xco j.ro^ r«^r^
vslA':^

.rs^jr^ .ro^^-a. ^Aw»':^ r^"^.»r^ ^v^ra

A-iw

.•>_rxA._r3 V\-\._rDL.i»<.^^ •730ifv.ro

^

Numeri

:

kT,

.td,

20

<7jVva_SLVvo-jt.

o<n ^^xA-^ .>\.n.^ r^H-jjcx»o r^cFxAr^A

"^_^

•.

1

r<li^fv.r3a.^-:\ oo^v^r?^ jjro-HrcfA rdro^kAA

r^j^-ro ,^_0-:^'H_^^.v *^^^Ar^
*\-K:r3"A

r^^xTTDo

un^oo-a o<n orCT

^.m-Kr^

r^jr73^jcrx.rrj^ r^^":viw

><73oVv_jK^\

^vra.ii.i

rU rd_Arn-:\

y<L\^

w_a^x:x»-:\r^-A

rvs^vm

Sr^or^T "^r^

.

ra

w.xr73-A

or^T .<nVvarx»Vv\

r«wA AAj-^v o<n r^roA-^-^v

Vva»A<n^r^

>j^ rdroLA-A or«f lo

:rcr^tv_=x_^

r^_^v

r^j.^xboo.» rs^\33

:

,<73

r^Vv—jTDcL—r^o^A r^LJ^H x

.rav—ra r^-j\_vAr^

V

A^o^^.je.r^"A

r^jc.»":vjo

.^,

^

iii

marg.

:

i^^aArojcro

^jro

r^r^

seripli siint;

.=3^\;

^»<7x.5m.

26

.|.r«jl\j-A-A

r^Vyir^

^EvA-_rxJO

•-p-a-jooA "^^

^V
10

"*

\

vv

-Afi

T^Arw

«O^

i^T\co

--I

^

:

%

^oor>"A --kAoo^a r^Vvo-Ko \

^_xAooo

rn-A .r3oV\ ocn ,^_r^o .:..r3

-

yx

\cn

%

.^

s,

As*

rdiTaAojc -^ajo r<ll^S^r^^

^-^

m

:

003 r^A-rav-rD

d\ fv\»*\\.Vvr<^

Vvojcatd r<^T\fw*\Vm :r^ooAr^

r^ Vv_x.»":\_x3 r^ Vv^V-i.^-^ r^Vvoj-^-AA r<^^

"

\ \

y

:

A \^

•^^vjtj

x^^r^

.^oo^Vvjr^

^ \o

.,ooa

ch-rrxjojo-^^

.:.,o^axmAjcmo r^cTsAr^A
r<f

»no-Ss.\ ^"Hjo^ :r^Vvr^^ VN^»r^"A .raoVv ooi .^_^o

:

r^-Ao cvjt.

.

vs.

•.

r^^^o

•.

Vv^ocn

fv na

-^^^-rj

's

-a

r^yxjbA

rC^\oo

20 r«^

A

jor^

i5 CA ^r<f

t<^%.

A.y^ OATi

»

,_^fr>\\/\

v^

25

rd_=73uAo-jcA

y

'V

*\\

'^Vv >

Y^jmci^

,

^ rs^^

^v

^..^c73Acv.:A

P'

^

.

vv

•.

>.y.^-vA

"KdV-ra ^-.to^a

3o •^^"S—vidV-j"A
>

i

=3"^

•..

\

.

:,^_air^

.\si..

r^Vv^^

K^^

>A

r^A

rcfooowi

r^ocn^ och

.•

>i J!iorwro

r^\-\\m

vd\ci\yj\c\

^jrD\_xixro ^v^

r^^ j. v.xA^^tvro

^-i^":\"\"a

:

r^. %^

V-vi^A

r^

—ro—\ ^ ^

:y:>'^

-r^

t^VvjcjAJo

m r^
V

.

•:• -a

rcfHjcxx^o

rilXo >^>tv\^..<\vv

^-lAcn ^-roo .r^Vvoj^r<^":\

^

<v%nV.

.:.

^->Acn

,ch ^_ro •\-*^i

r^r^ )sv»r<^\^v^

l.r^^vjo-Kcv^o

ooA .^^^r«;f

«^^

^fv\»^\.^r^ "^^ cvAo

r^Ao \r^ vv»y.r73 ocn

••.

r^J30"v^^ ,^^\,ro "n ^jurrxAyi oocn

r^^Vvrcf-A

^-rrj

>Ji r^ocn ^v_^

A

% *\fs^-A

\-\

>Aj-a r^.Sio^\SLr3

r^Vv

,

fv\vv\ Vv^r«^"\jVv»o

ycnoA^^A ^iAcn

Ai^^sg^

•.

"->

fw "730 r^^fv_i»o r^Lx^cv_^^V.jL-r3

V s. »

or^

^r^

Vvor^»\fv>~^-A

r«;ljJi\

^r^ r^

\

»

*

\":\

Vv>~^/%

>cbA-Vi"A

^":\

r^r^

r«w\ojt

KfH^*\^
"\

^

fw

in

^cn"^ r^V-rTDcLroo r^^rv-A_oA
rwjio

i^

,

»

\cn

r<^":\cn

Vvcv_A

'90

r''

6.


^om

r<lA uN-f^

!-».(

)^^~

239

,^^<7x»Vvjr^ coa^^ocvi-A \>.v^r^Vvj:^"A^

:

o^\^ ^.m r^cn ^^ajoj'^ vs^r«^

()o V

a,

.*

^XKXioS<7j-:\

r^^oAVvcvoc^ aA.A->-AO

r^\"A or^

:

.^^ctx

w_o<73\2w ^TTD

rd^orvfA^r^

or^

\.-^

•.

"n^Soc

<7>

.Si^-rvo-rTD

r^-^o

(v>

(ws,

"A

.

<n»

\

r^^»<7x\r^

A-^

^rvAm^o

^

.•

»

^

»^^<7aV

»^^o^<73

•.

*^[V-^

•.

»^."7D

V

,

r^_SL_9L

r^__v__^
^-1"^

^r^

:

\

\

^^^

mr«^

"S

.^^<73A

^v-v^

A N.

^ »\ a> .rao^

v° b.

r^r^

,^fv_r7Dr'^

»

^•^v

.

*\n.

,

^

A<T^

fw

no

\-:\

^j^^TTD

r^-\<ix\

y^\y^
:

r»^ v

»^^<7xA ^_»o<7j

\^ ^ Qoa S \^

*v> v^

.

»*v

\\

\

rC^Vv

»

\

\

-^

vTYsrs^

V

ii*"^

.

r^^tvsoc.-^

Y^^r^

:

<7xr^3tcv^

rcfSo-^^or»^^ 30
VvSjs^Vv-cois^

.^^avvAA

qoja\*\5^^

<7xrD-A
:

r^^<7J usjrC^v^

rwi<73 r^TD-Sjc

"Jrx^rao

\ —

)-:\

:

octs-a

r^^m^cvrTD^o 26

c^._i^^r7D :r<L\j »y.o

y \;

1

.^^cA^

^^-SAr^^^ra

^^fVjsTTD *

•.

rcfooo

rd3Cj"^j3

*\

^t^d-^

y\m

r7DVv-r7D

.r"wVi'-:\-^

.•

rdA_r7DL-A_rD^tv_r7D

A

r^Acv^

UN-Ji^-A-A -To^^V-r^D ^o_vx

^cvri.

*

-Sa^^ r»^ VvV^TjLra

r^\2^cv^-A

.:.

s*^V\ .j.parajcj

,r^)s^^^:=n\ Aj^^vi*^
•.

*

^o-ao<7xicvjmc3

,<73

c^xxa.S.a^S.

rC^\<73

^j^r\r?^o r^*V.vv-l ^jjt^^-A

\

r^_A r^<73
r^-^

^Aj-a

r^-j^icv_\-0"S

oxra^Hjt. >2i

A_^"A

"S^s^r^^ lo

^

or^

\<7a

.^_cv_j<73'a

^»"\r7DoilLr7D

^_r7D^^ r«^-^cv_5CvA o^w-ao

AxsvoD

i^

•.rCfVvVvaVvyi

r^\\. s^^-acr'^-^ r^\yL-!\. ^Aod^ao
90

,

•.

A_r^^_£^^^ "H-x^^^vxir"^

r"wA

r«w_jL_c^3i_vi^

»rC^\

r^^tv^o Yy
r»^

c^aj-KoV^^^^^rwacsAja-^v

"1 o^<7X-jc^r^

»

^As,

y<l\ rd^r^^yiTD
jS.-rTD

^

r^V-rTD

^_»-A

A-\__r7D

Wrrym

r^^rDOA-^ja-^

vs-jr^ ^i^»\^Vvr73 ^r«^vrrx^"\r7D -a ><7xr3

r^cvi. r^^vrviDOjt. ^\yx\ r^^A
••

vAws^^vm

•.

'n y. ^.itd

rv

5

>jjH^

rs^v-^oac.

.

r^^frwTTDVvWv^v r^^svxj"^ja

.r3^Vv-2k.':\

s..

,^^<7xv.Km^:3

:

*^r^ \<l.yt^\ waitd ^viiaa-^v A.»'a ,x\"->'vr3

^ ju-r7D^Vv_r73
.

r«^^arv (Yx<\r^

r^soooiS-^v r^^Sj^HX.^

•.

><7io-rir<f QocvjScv^i-t^-^^rwv—ioAy-AO
:

*

^J3\ ^rav:^

r^-rvcvirj c^cvxx^or^-Ao

r^Vvr^VL^Xbo^o

Vvjr<^Vvx^cvj^

cwTD^fV^

.:.

^r^^^VrTjo ov^o

o\ra.i3^r^

:

rt^v^o

ooo_*\_rDw_jA

^^ ^

v %

v^y^

,.^^"acu^ ^xro-K^Drj-A

r^o^

ri^r^-A

r<f Vvcv-io

\^-do

cv_ea_^o-AoVvHor^ 3o

jODoHjrwTD ^o<7J"A •\>^^^»r'^\»"\jt.

.Jk-rrvx-i

5

v^VvAwro-A

T^A Bly^ ^-a r^lAr^

r^Vvjraa^-A

10

^^ov-yx^ ^.m

o«n w^r^

^mo

A..:^

Vv-iw':v_*^r«^

ysjrw

•.

r«^»

:

r«w_Acn

^[v_»r^ ^\-^

Y. ^"^_m

r«^<ioAr«^A

.

^ '^

.

r^^^
ocn

r^^r73j-:\

Vvaju=3

25

»

"1 ^

.

V v\

^

Y^ \y^

^a » \

r^.y.T^Ci

y

^_m

s,

^s\^y<^

»

^

»

Vy^^ch^A.^

<T\

:

^»A<n

^

^A

rv s

^

r«w

:

>cnA

^va^.

\ v\

Vv*r«;jA.^^
c7x.mcv_vvV\

r^ch^r^ r^i^^cv^
Koa ocn"A .r^2kj"^

"Ss

.

.•

.

)Ocn

•.

\.Ar> c7jA-<n"K

.

.TDarvs.»

.

.*^

o<n

\ \ mVvwm
c7xv"\"ACvifcfc

r'^Vvo":\<Tx.x^

riLx..%'\xi

<h_rD A^cn-H^A och

o-vo-a

AAmcn-A

rwo<n

\Y^

A_^"^

.;.

"AC7xx^r^ ^r^^Sj^jc.-^

.r^<7xAr^ r«w.vvjoc.m"A

.|.^A»"^ c^xjc^\»S.\_^
V\cv\":\

•.

c^xjJ^^^x^d r^-SVvjc^a-^o

"Vx.^^ ,.

3o ,<h r<^Vv_i^cv_i_x3 r^Vvj"\joo

^^jm

r^A^

\"^ s^r^o poVvotr^-A

"K"\_vv-m <7xA.^

.•r^^v^vm

>r7Da>:r3

r«;^£^lw

o<n

s,-^

\~-»a3aA-^"A

m

r«^jt.cvm

r«^\2wcvcar=j

r^^^-Sord^cD-^

Vv»r«dicwxi r«^cn

c^oAj3dcvc^

\.

.:.

vrpa \.-a CTaA^"?^ <w»fv)"H^ ^^*^<^

^ -S

\ \ .mVv.m-^

^.m

•^":\jacv\o

rdsj:o^w":\

r«^

.

r«^

\

.•r^\»v^cvA ^•'Hmr^^ ocnA

^»r"w_icvj
"^

s,,

c^aA»-^

,o<n

.

fwvrDx

Vva^

»^

,v

cnVvo"^c7x_cowA

\-\

:

*

-To":v_r73

•.

^^^Vur"^ rw^\x."Ao
20 j-H-r»

r^

rcfcoArcf

vvAjcmo

^j^o

uN.-»r'^":\-A

jVvjVwA >ch

rw"\_»":vjej"K

c73wA

^v

r^yLAY^

••

(Ytcvmq r«^Ao ,<noVv*r«^ r«^cwj3

^\_r73^^-A uN.jr«^
if)

A

i^^vm

^»-\

••

r«^vyi"^"^

\iwVv£^r«^

^rY»r«^A"A "To^^vm

m.^aA-

»

.

^jAcn

^S\.yxj:73:A

^-^«.cn

•:•

\^r^

^jAcn r^rCf

.

rwscraArw

•.

rCjc7x\r;^"A

:

rwTo^^w

T<^vr73a»A

.

r^ravra

CTX-isoarna-^

«^oam

^_^r<^\ ^\

vdjy^Cijmci

oo^cvAjc-i^raVoo-^ r^v—»\ ^itd

cn.A,»-^

•-p"aj3 ^=73

.•

^kXjt^wA r^^NCVTDo

^A^\_v^"A

.^..^^cy-Ai^

.

r^^Vv.ja

.•r^cn yvr?^A-A
r«^"AC7jA

yyAjym

NQ^

j"^^-^

\ ^

^cvj3.=i^» ,\.m"A \.mr«^r73LA"A

yLjx.^ w_v_m r«»lr3-x^A

V\'K'AVv-x.r«w

r«^Vvjr>-9Vvj:^»r3"A

9^

'*"

^-

1^( 2/d )^-i—

r^m^

r^^t\AjLvi-A Y^^tv.rocv.r3a-=3^

.'T^

•To^^x-xa

i>^-AoA >"S-so

V

^ (Yx^ \^
\«T>

*

.

T^___:^_»'\^
•.

\-:\

<73l.—»'Ha_jt.

)rv._»r«^-A

r^^rvj^w

Vv-yv_i":\rs^

^^ A V-m

.r^^H—»"a

jch

o

r^ \

rrwAo..^

•.

:

"TO^V-rrs

^

—»^o_«!a^\
r^m

^^.vi-^-^

\^^ r^jnja

ocn r^-Ao^or»^^ ,"\—.ro r^

r^^H-m

\_r73r<fo

Jrx.»\jo v^_\o

ox.2Am^

A s,

r^A Ar^

:rd,mvV^ ooA

iJN-_»r<f

r^

V \o

S r^

:

y»":v-P"^

\yO\j<2i

.•

^sry

or^

r^
.

»

a.

Y^-2^o^H-^ *

\\a\o :r^^T^jLV^^

T<lr30._w^ rcfS-^.^ra
.•rd.gi..\_vvy.ry3
:

rw.w.v:v.mur3

.2^":\o._ro
•,

r<^\

^j>.T)":\

^^

s..o..x^

16

fvv "v

»

.^_j\aD^V\r<^"A

"ivi^

V so>\

rs^^tVjJLo"^

^y

n^s."A

:

"H.»^rD

\\_»r«^"S_»\v_»

A^

\

^o\

rcTocn 20

\\oA"^ <n.V^<nS

^r7D":\

v^^-^^n^A

.^rvr3^(\A.^r^

^ro-^

^»"a .ii,.noje.r73

*V

a-^

\ vv-x.m

.•rdw^j3>mo

r^^vvx. <hA:i"A

"Aa_vvA-rD

:A

^"^vra^^T^

^m"^ r^

cn-VjA-i^ A^r73"^

<73A.. Sk"^

A^

.:.

•V»\v»

Y^o-Vj^

\o

or^ <7v^o^"HA

rwV<n^o.^ ^r/ao r^)^Ci^D,j.£^

^vio.» r^

SYH. IJ.tXXXVII.

.• -

^^

^•H.v^r^ itjr^-:\ orcf

^^td

«.r^^ovfvvsT) \\o\^ <73.^r^w\o <n Vva'-» »
V*'

Ar^A

m^^jtv^ ysjc^

.:.

()i

-^^vja

o<p

^^'"Ss.,

^\<n ^pa

<nVvo.v.i^DAr73

r^-^voi

'\m

r\ y vvVvr^ r^^A^ •.r^r^

^o<n

.odA

^jJ3":\\-a

s,,

r<^v

vva.^tV3e.r«^"A

^rrfcs,,

^.rrvs.,

. .

r"w.=3o_vi

-^"^vn-^ ysjrCT r^vrw "Watrr)

..r"^-A03

^»"^

or^

*V

r<l\.

>.jt-»^ r?jcn-Ar^

r^orv.\vw

^jNA_r30

rw^\wm"A

r<^)s\

V-S-td ^^-^rao ^jrn

w^^-^'=N

cyxjc2>.\jS

j^^v-TTD

Yy-m

v^"A<n

fv>

:>V\o\jj-r3 ^.so .^_cvA\r^Vv^ .^^^fv\v;ot.

fc^j^^v

,\

. .

V^ ^—m

r^f^^H.

j-A

^ ~^

,<no-\.^^

s,is^

*V

5

rwAry\\s,

••

rCfV^ -n. <Vv

—^

fv>r^^ t>

%

fw^oixjMArCT

-^njao

."^

^T-^

yN_»r^ \y:x

fv\*73-^

\

<7J

A

3o

"Sr»T\ oos-a

.oocn ,»t\^-:\vi73

T^A^o

^-^o ,rd)sK -^ »VvA

VA^

r^..

r^ir<f -H.^

Vvo

\

<n\

r<f » cvvva

A^

Awf^ -^^^-j3o ^wJt.o.ro

^__ia\

.•

cmro

rslj^ryxyiA

r^Hj-tN •^'^vjao .'jcnoHjia^*

^Qir"/». -To^^V-Do
.•

r^\j30

T<fvAVv.r7DO

<nVv._A_\__r73

<73Ja=3^ Vvom.»o.w\ 3n
<7Xir7D":\

r^\\"\:^^j<^

^jAcn

Vv.?\\*

r^^r«^A

r^r^
ocn
10

«...^r^^o

K^-P?i

\

.^

s,

•.

Vv_jr^jotJ3o

.^^'^ \

>

.^^^^rocn
vdr^

» vv

» ^s

v^\\.
20

•.

o

\

r^A

"S

As.

:

Ar^

•.

y.

.

r^^^rwi

»cn \.

.

:

r^

.

fY>

"^

\ \

\\

r^

^

VvoA

r«^ »fv> vv

>-V-r73

•.r^^cn

•-p":vx3

•Sfv\r>-:\o

\

.

\^

^

fv>

-S

\ ^ \o

.

.•

rw"Acn r<^Vv"\-V^^":\

r^^V-»rw Vv-xJD^-Kr^

^V-a.

r«^VvAr73

r^-rrxyiH^r^D
-V

»

r^o

A^Vv

»

\.

^

r-^^VTTa^o

.

•.

>«rrm^

•.

-\^.

r^-K"\jc":\

r«^vv jjg.r73

^^^^-Tj-r^

.>Aj"a r^^^o-^jcnvA

r»"a_Acn

.:.

.

.

V^r«^.ro.vv<\\

r^VvH_-»"A >_jcj^ r*jcn-Ar<^

cw s,-^

rwm^vr7D-:\

•.

Vvra^SxjVvr^-A rcfVvr73cvr73

^Aj^

tt^o

r^vAii

•.

\cn > \_»"^

%

r^r«^ Ar^Vvx-rTO ^-^ r^A

VY»cv_vAts^A
"S »

vsA

^jAcn

r^Vvcv-Acn^s^

,^^cn\^\o

.r^vr73^»axr73

.

.'r^r^

Ar«wA
.

>v.oajc

Vvjojco r^ ^xj-^vxd

v*73^"S.r73

^r«^

UNjr«^-A":\

r«^cnoVv"^

>Aj":\

^":\ r^s.."AOcv3C

morC^

»

r<w Vvn_i».."^

r«^cn

r—^ pcv-^r^ A_>A-J3

vv.^io

w^^

V^

,Vvcv.\

. "S.

r^A

A.x=icn .^^cv^ r^r?^ rdsocviTa

^"^

•^Ar^

^fV_rDVv_ri^rCr
V

ocno

s.

«..rDO^

:y:y\jL rd-\"^

ts\-»r^

.

pcv^r<^o

r^Vv\_»"A >_3e.»S r«^c73w\r^ >_r7x_yiA ,^^cn

-S ^^

.^r«^"A

,

^x-vir^

^

's

»Vv-^ vi_i":\Vvo .iw"^oV\^

r^cTxAr;^ ^-ttd

3o

"S

c^r«;^

"s

^^^cn »V

^^^"^oo-jc .\
•^jSr73"A

r«^k^c73"A

rc^\.\.^ ^"^

£^x_^o":\oVvHor^-^ r<^Qk rv

Vv_ir«^

a::i

r«^cnAr«^"A r«w^rvjcj"^_J3

•.

(y\v\\

%

r^"\"Hjc"^

•.

"T-v

r"^"\Vvi<Lr3"^

2.5

r«^ocni

vvAVv-x_A"A *

"73":^

•n.

r«^ocn ocn"A ^-=rj

r^o-K

^^73

m ^r^

r«^^cv rx

.\s>,

>ix.":v!^^r«^"\^^ "SA^^r"wicn"\o^

r?^ Vvcv_»^rvjAVvTD
,

nr>

^j\»r^

vy£aVv»m ^acraAo^

s,.

»^,^v-^Vvo

r<^

*\"A

v

r«^c7xAr^ >^=nw^Sa

^_ioc.\3r5"A

.,"KVv.-r3

r^ Vv \

(Yi-A

c^oSaX^

«.^^o^VvavirwA r^Vvcv»fv>u

.

>—y,»H

:r«^^A_-*-A

r»;^ v..»'=\>A

5

.

^»r^_icv_xj3

•.

Y^^sv

:V2wc^

.

^

Vv\

Vv^i^xrb

cnA

r^r^

^.ro ^jjcjr^

>"\-yir^ ^"SjcVv vA"\jr"wr3

^r;^vroVvo r^r"wraxr7DV\

*()i

v" ^.

AV

i^-vidv_r73

ST)

.•

^ooj r^^_r73 r^A^A

xS^r^r^

"H,

r^"W_x.-^ r^-Kooai Vvo.1

.;.

^3d

A_-^,^-^

<71iVvA._>A'^^

r^Vv__r3

005

\_r3jiOLr73

J^An^

ijN^_Ao

r^ir^

iwa

poVv_3t_i"A

,-vi.:3a-:\
^vi.:3a-:\

r^VvA.j^A -^

r^ \

"73

^.TTD

r<f"\.r3.V^ r^»

^iOxvrTDn .A.^-^

000

(v> v^

<^QA^-H.»"\.

^^o-ra^

r<w":\<73

^

<73^v_»rs^ >jr7D"Ar^

r^rd

r^^"^oo_xA

r^S"\-x.^

..Ao}

*\

.\

"^v^

» ~-t

.

rd^r3.*Vvaw.^

1

fY>

•.

r^<7xAr^":\

r^^r3:»Vv.r^r3

.

r^A^

.*\

r«^Vvr3a^^
*y>

fv^a-m ^»"^

"ao_vv

^oA

":\<7a-oar7D

^»A»r^":\ r^v,":v*^fvr73

r^"\o"Aor«^Vv ,\.r30 v^J^J^ \^.%(y\^

.^^
.

.^^^a^^oj^raa^

^jkx.^ir^'^

r^\

*D ^ ^ •^-?^ r^Ao

Ard'"^

o<n

,,,^Y^-A

r«djVv..r3aA_"^

92

r" 6.

^»Ss

r^_^"\<75

:

.•

^o<73 .i»-^* r«^\ -^^^7
r^v

r«^\ ^r^"A

^ 000.A

,^_oVv.»o<73

-

»

^

,..^<73.\

Vvxv^o

r^juXio^

y^oA

. .

.

.rao^

^ooo

oV\r^

:

r^v^

^»'=^

VvoAo

•.

• •

^-^^

^\

r<lA

••

r^ir^

r«^__AH

vAr<^

,^^aa.VvavVvr3a^ 90

.rd^o"^or^^

>"^^>3

Ar^

"^v-x-Td

.^o<73

v«^a\— o^Hj^

•.r^<73 vyr^^^^^

r^x^v^^

r^"A<73

r^^ToiAr^ ^^Vxra "^v^

A!L_r7D":\o .Vvvr^v»\.r>

r^Vvara-

vdVjjH.wT<^ "K^vra ^r^ao .:.>.^^or"wX^ ^vvaoj rs:l^aj3.^ioAr^

y\j=n

*

^

God.

fv^

«^

vx

^r^

.•,.,^r^V'V>

fV»

,

KfV.r3aVviL=3()a.=3, interrupta

:

16.

i5

,^^^j.wi":\ ^>^^ t^r73

,_»<7>-A_:^

r^^^ocTS
r<f v.^td

^'^-^^

^__»"K<73"\<7jVv__r7D

Vvo<73 ^rrvs^

^^-^

V\"K"\ot.

»"\.i3

x.

^

"73

r^rd

^ro «^^^

,.^^<7X_vj^rD^

r^^jaa^o"^.».'^

.^^<7X.\rcfa->c. "Hri^jv

.iw^V\":\

-K^Vit.

.^^osAj-a r«^!ArDOJ3A":\":\ ...^aKn

fv>

\r^

10

%

10

•.r^'\"^vfv>^\r<^

^»<7x_»^»r^":\ r^^Jw^^iwvoA ,"\-r73 r^"VJOj.r73 .ra^^^-A ^A<73

^.ro

\_r3

r«^^"\\i^ ^zn r«^^»^o.^\

.ra^fvri":^

V
^

\»^i":\

~^ "^^VJ3 <7xA .^»vvso

»

\<n

xA_Do ^t\ r^AOJ

tt>

v^\\-^cv

c^xjr^

»

^

^m

.•r^vr^cn

•.

:

^cTjVvor^»^^-^

.

•Sv_^^p^^.io .r«dA_rrx.=3 r^ \ rbo

.:.r^M_x_x.rr)-:\

.•

^

x^rd

vsjrL
w»r^

v^\_»wr7Dr^-A

*Vv_JLo .rdL-iS

t^' V »-^

Ar^

^ \o

.\

^m, A

r^^"\-jt.'A

Vn\

»

^_»cA<73

^_»":\

^jjoa

parvo foramine scriptura.

25

^^wm^rv_yi

r<^\cijL VvoA

v»-^

cv •^

..

,moHjr^ V^S»'^^

.-.

%

:

\m ^jm

r^-Aoo

.\

\^

r>w\_mo.^
"p,
.*

10

»

^v.y\
"73

r^m^r^

r^^A_*"A >_3CjH

^_X-v^cv.»

y3\i.ci

.

.

j^H-ro r«^

»

-^cn.s^

^V-^o

.

A

r^A_n

\cv_^

^Xatd

2

^Acn
9.5

A^
..y

.

.

.W^m
r^r^

.\

.•

\

i^cn

^vr3
:

«-^

:

A^

^jAcdA

N

-AcixcD

r^vxWi
•.

r^r^

v^\(\-\CiV^\K^

.r^jtj^^vxa
*^

.

^r^ r<lij.V^cvA

fv>

r"d_\Vv.rDCvY^

.

x^^-^ctitd
Vvii.rrxx.

^rn ^^Ck>^-\ ^j\m

.•

\ ctjA*"^

Vvkra^A r^"\j^vrD

>"\r73

r^-H^KjcA >oocvr73"\j3"A Kis^rC^

^-^^ \^fk

rt^»r^Av ^rrs

r"^Vvo^c73L_coo

r^Vvo^j^w"^
fw

^

v

«^

~^

,cnoVvjr^

\

r«^vs,."\cvx.r73o

.•

r"w"\"\jt.

Vvjr^ v»\.n"A rd-^.n ocno

.

-ToivS
x.^\!^^^

r^Acn usjrw-A"^ r^yvovraVv^ -Tjwra ^C7>A^

j.r^^Wjc craA^-^N r^cno-v VvcA ooA r^^-rvcnm >cno

r^Vvcv—v\__r3^vro ^Jroo

3o cn

^-K

r^craAr^^ ,cncvr73^\rD"?v

r^Qj rv

v\

^rr>

.'r^^^o rvfw^rcf >^^cv>\^^>"\r73 r^dacj^^ja^A

Vvar<^\^»Qkv\

r^X-»^VJo.\

«.

"73"^

\^

-^o-o^o VvVv^

^

^jAoo .rao^ r^cn

•^Vv.vAwr^a

^c73A-2k":\

V^i

.>"\

—> ooo --pVvyio

^'^

Ar^ .'^Vvo-ra^
cn-raVv^

fvk

t"A

'l-r^^^^rd Vv>rr)"Kr";jo
r"^_vjr^"A

\^~->

r«^r73.viA

r^vj^^cA r^»cw.w r^ocn K^Vvrrs"^ jrao^

cn^Vjr^ Vv\

^"A

^«^ ^y^ Ar^

,\rr>"^ rdxj":vj3

c^xtd

•.

.\ .s..\ ^.r^DA

r^A"^ :^"a ojcn

\

,

.^vVvVvr^-A ^jAcn
•.

vvi^^Vvr^ r^jt.aj"A

oo"Vjr^ vm"Krcf"A

^V..y^cvj"A

.raVv-^Vvr^^-A

\^ no

w-Ti.Vv^x.r'^
r»^

^"Aa.m

^

m ^r^

rw^a-rv

rw.SiLon.fYK^r'^*

.

^-TTD

fv\vA

r-^-i^oJ^o^VjL.^
i5 ^_r73L_b^

.

)-.ro^H Vva\ Vvocn"A t^Vv^

r^^aja^ca-^r"^

v^r^

A^-So

,cno^r«wA .r«^v»i^oA j^ttd r^^orvfYK^r^

.r^VTiCTJ

.

cnV\ojcj?vj3k

>

r"^j^o-^o"\j^

^j\*r«;^"A

^_x_v^aj >"S-m

^rh

"^r^

-^cn.r^rd .\>^cn r<^ir73T\

.<73lA>j"a

^-a

-^Vvji^^-Drj

^_r73"A

r^Vv\^>^r^—

r«^t\oo

r^m

»

ocn oo^^r^ >.30"Kr^

fY>"A

'

\

> *\

^cn

.r^oVv.^^

r^%m^ ^r^

:t^o"Aor^Vv y\Dn r^\?i
5

•.

,^_cv\n.:h.i"A

r"^

^^

VvjAo-^ cmjrn ^v^-^
,cn

^rn

Vvocn"^ >cn r^^oAVvcvjc.

r^^^v.>!£.

^"^Vj^r"^

r^^ljccnA

:

Aj^cn

A!^m

^xroArDVvrTD r^ ^oorar^

A\^r73

:

Aj"\

^Acn "70^

,

<v\>^-\*-=\\

a\

<\

r%«-i\^?v

!»2

>

if.

Vvjr^ fw ».^

.

cv>o

:

<n^o^jQoA.mc30 "7>A
:

oxA ^o<n

K^r^\o
rw
:

fw

y.^Tp-K

r^S-sAO^

— ^V\
>

o<n"^
r<f

"73-^

^ -x-va-^o

:

rCljr^ <^xx^r73

•.

r^vj"A

"V-rrjr^

r^_i<n uN—^r^-A-^ r^rrx.2^-x^r«^.r3

Vvjr^
:

":\o-vvAr3

r^A^i Ajra

^vi":\

.v V,

r^"A<n

Ar^

*<)3 r" a,

rd

:

'5\^Vvroo

fy>T\

r^^ »

r^^H-jr"^

A_^

:

:

00<7J

r^":\<n

m

>'K.ro"A

•\.jJ^^<7XJr3"\_x.\

VA

•.

.

••

<n"\j3jr«w

rd^

"\_r7Dr^.r73A":\

.•

%

\<n ,..^<7x.»dVjr<f

.

.

:

rd.x.io..^o'\j-a.

:

:

•aVv-* <71-rDt\

i>

.•

1

o

rwv\A^_J3m

^itdo

:

••

r^VvAo-^

^^^V'^^^
r^A

r^-vrrxw^^rrj

r^i<n"^ <7xV»"^o

<7xr3":\

:

i5

oara

ys._.»r^

o__»":\or<f .^_cv-_i<n"A

*^_o<7x»H.»r^
:

":\<7XiBor^

c^oAxxiox^ <^x»\Aiio r^scjjcja

A\^ro

rdir^ Pwrxi.

90

r«^"S.J3j.ro

v.A.-\^ro rdA v^ ^3^»Vv.^r3o

vs_»i^ .•^-K-v^ ^r3^r<^r3

•.

r^i73j.vA'K

^»T\s.."Avro <7x\a v^% fv><n"S.^r3-A

r'^»<v>.vA

A,r3-i3"A

^^

rdj^o-» rdx.3eAA* r^^Vv^-^ijr^ra

.

r^^mo_r73L-r3

>_roSr^_r3o

•^:vj3

^A<n

^

A_AVi^r^"A o<n

.^^<7X-\.^ ^ro .•r<^3tjrw jira"^ ^viic.aro
%

r^ory^ rvir^

joooro^^v» ^^ra^-^

r^cv^cvrrxi

A":\Vvjcr7D -^v^
:

5

r^_x.iV\H-^ r^Lotx-^o. Vt\

r^-\"Sjt^

•.

\rx:^o

<7jV\or3^\

rA->-.ror^":\ yN-»r^ r^Vv.roo-r73"A r^livra <7xr3

rdroH r^Arv\ or^
.

:

V\\-Switv^r?^

A %'ior\

o<7J

,^^<7x«r7x_^":\ :r<^ (v>-x-V"\..^rD

X.^'^ o<n :.r30J3.^»

^

oqo»\^

r^^o.A-*-:\oVv-5C.m":\

^-So^r^A r^^«mcL_ra.-_ra

,Y %

:

:

AA^m

•\\^^>rv.^rno r^*^<73.i^o

r^kVr3bA^o r^xi^-^v^

^.rrx»<7M"A

?i-a.

r^^-^-A^ >.^rCf"Ao

r^<73w.x.r73V\

^vvi ^jA.rD^Vv3r) avr73L\-:\

<7xvr73

A^

r^vx^AjsVvro

:

r^rcf

:^-*-:\

"^v^

^J\-l<73 ^.2w »^JV_l<p"^ ^_x_\oO

00<73

.

cw

r<^\<n

y^m

:

*\

^ttd

o^\a.

cvjax.

^\ror30 r^-^m

,^^m^vv.S\,i-:\

^Vy^y^^ro

,^^a-r73ciJ3>in

V

:

ysjr^ rC^vo-Aor^Vv

<7xa.\.rrk=3'A ^173

r^ \ "^xA <n

r^J3":\\

;^ooo\s„t\ ^-A<n

^-^x ^-i^-H fv\so

^jjt."\-r73o

,v^W.x.m

A:x •^^vjdo ^»<w^

r^Hrrv^^^Sj^Ss^^r^^^rDHr^

.

V

^jA<n

r^^^So-Aor^^ 7*^-^ r^Si^ r^j":vj3

r<^oxj3 .\-S^":\ rjs^rd r^^o.jrv cn^r^ v^%s^\\

r^^Wvo

2.5

oA^A

•.

^

V

A

r^raVv:^^ v\ o":vrD

»^

t

.•

r^cn

-pAVvat.T^

mr^^

r^.m> ^

uN.-*r^'A"^

^V»

^va

:

Vv^r^"\_*Vv^a "^vx\

A.=^ --pcvja^

.:.r'^A.rTj

r^_j\ r"^Ajv«^j:3^

*

^ "^y

^^

"^

r^Vv.r3cA^":\ r^-\^>.,cvfw\

r^'a__jr^ cvi^

.

•To"^

r^r^jso ^cvAVv^
UN_»r^^

:

rgfS

c^a»\^A»*73-A oxrDSjt "^yiA^svrTa

.•

A
1

5

.\

,^^a-y\-A

r^Vv^"S rv \

>oa_SLja\_y^a

--»

ttx_^H-_^
.s

-SV-:\

•^^a—ir^ a
,

r^JLi-rv

v

^ry »^^r^a

^A
-73

.

^ ^^

:

:

r^-rTXi^^v (Ytr^ ^a'\_»A_3t.

Vv^^VjVvr^A uN_»r^

•.

^Vri
\ N

•acv.vx

\r*^

^"a

\—

-t^

»

,

axjy^-^,

Ax:^<73

^jActj

-a

r?^Vvxicvu3

A^

ar^

^xiw^ ar^

aa<73

^^^

cvvt^d

.

"^.^

:^jJ3.rxx.

r^

v

.wcv-ra

.

v^

ry\

^ \j

rwV^^Vrvr^p
•v>JS^,^_ai<n^

r^A

•.«lii-^a

r^ ^a^^^v^^ rdx^cvrrxi

c^a.»

«v ~-i

//.

\^ ^-x-rTxJiLjaVvr^-A

r^"A<n_x^ ,^^a<73a ,,._cu<n

r^^aVv_»Vv_vy_rDa

s,

.•

vs-jr^-^^-^

\

ar"^

3o

r^Aa

^^

v^cn

A. am r^Aa

<7X_v_r73

\

r"

crj.ro^w"A

.•

OATTaSVvr^ ^tA.^

«^^oit^

r^":\<75_£^

^c^aa

.

cvr^or).»

i^Vv_£x_»^_:x r^A"A
.

"7°^

rd_A<73n

93

s,Vvvm^a

cn

,<ncvA.x^r^"A

^\-x.

rw_ioi r^

rs^Vxcvm-:^*

or^ rwV»"A r^viTw^

.

,^^cv_vx_i ,Y^a<7J

yN__>r^

.•

r^r^r^^

.a<73

a<n ,aVv_x.r"^-A

^r^

\

x<L\ "^v^ ^-^i^a

jza^n^-^

,^^<73^\

,^._a_ir^ a.v-r73

rw-v^v^Yf

m\

.*

^cvA S

-;jcx_viVv_r73

r^^jLjtr^

v\cv_r3

r^Aa

cTXjLjc-icv^

p>-^--73A r^"\Vvr^ ctA

.•

a<73

r^\

^

^Aj-a c>3.j^\j-\ \^^

.

OQa-Acyi^a fw

r^A^^^r^x-»"ajcA

,<73cv_jcv_3cr^

r^ v\a\

tt>

>"\rTj

«

"^v^

vv

":>

r^^cv-3Cs^v_J3

r^ v

•.

.•

r^Vvffxj^va^rD
9.0

.

/^^ *^ >^

s..

w

r<f

\^ ^ r^^SVv-rv

^/^

.^_a_Acna

*73

c^x^m

r^o-m-^ A.j^cn r^r^

^jActjA r^oo ,aVvoe.r^ r"dA .^ ^y
1

Vvjr^\A<73-i

V »\

» -73-:\

r^s,»y.H

aA..vvr3VvT^ .'^«^"^Vsa

rs^ ^fV.3C-»^v_j3

r^V_xx^cvr73Li

c^a"Aa<7XJCvco-^

r^Vvcvco^^rTaa

r^H>wCvxiD cvra^r^r^-A .^^<n":\* r^Vvx-^ie.^ ^rn 0Da-\A\.^ ^rn '^SvVt.

^_>A.r3jOTo
••

r^iooA

.•

ooA-^x

yN>_»r^ ;.

^

V^\ r^r^

^173

r^cno

oojA.r73

•.

,^j^iJ^po

:mV ^\V\

^o.j^fv^=D ^jjraVu-A

^_^r^

V^\

«

*fy\

.

-^ ^

/N

us-»r^

r;^Aj-:\

ooA

"S-»'VJt.o

A-j^^^tvrrj
^^^rrt

\

"HvJ^pAio

^^tVj^oj.no

—> Vv.»r^^»^fVA\

«^xAro

"^v^

.

r^oouAr^
•.

^"A^itvro

^a-^oj

r«d\j":vjc>*\

r^r«^!m":\ Qoo":\c73.vaiio

^rsif ,oi^

r^^^vr^A

.^j^f^-tv

ysjr^ .ooA

"SrTDr^-J^

u-Swrior^ ^"xirvsx

.:.

,oooj*^ojt. i5

»^^^t^.\ ^ t3

^ttd .r^jj3AAOJ3 r<^rrx»>fw^"73 -73^

r^o^o^j^o a^cno

•.

odA»^ r^KmsJ^rcf

A.^^^r30

.

^oVxo

^jjcrQ^AO

r?^avi^ro^ ysjr^

«^^ctdAj-a rs^avxb ^ro

10

jooom^^vnn

r^vv.».y.so-:\

r^ v„A "Tjcjcroo v^SjSjc. ocn

.:.

.^^.^^-a

^txAS^o

^oaA

.|.-73Ax.

..r^icTJ

^\mr^^

rd)s\:=y^)s\:=i^

.,^_Hjm.i .tdA^-^v

A.»'\-r)-^ Y^A.i.^^rao

^Tv

fv>

•'

•^^owujCzj

A.k^o3

^>!irD\

^cn

.

^r?^

.•>AjcA^ r^^oJ^oj-AOQo ••^raA^ r^Vvo,\.^i**

Yi^^V \

•.

•.

r^\ ^o

rd»-^-\

o v ^ ^r

o>-rr\ cv>o

^^

xay^

Y^^i^^svm'^

r^.i^"^r^o r^A^^^VjJ^^.^i \^

•.

^ ^

V

>

70A

rcf\-^r<l=n

•.

ctjAj^a

20
()3 v° i.

..^

% \>cv:v

rj

3t

v^

ro

rd\<^

vio

ro-:\

rcf^fV«xj":v_XD

.r^>jQjjoj3 r^misfws^roA cm"S.b»*axiD

.ycna

\

s.,^ rwAO.A.ja •^p.jAVvm':^

:\c7x.iwVv«ro

*

r^ V "iVv.s^ro Qoa-vroavax^

r^A

.•

rw.j'\.vir^

»

c^o-^^ctx-io-^

A^mo

^Act^A ocp

rwVTDVv^
.\

m

cn

\ ^

f K-\cno

A—2w

.

i^-roL

.

\.^"a

rCTocn rd>A"Ao ,cnoVv-»r^

\

\i

'-n

r^J^ CijX£^ r^

.•

BkV^Ck

^cn .ra^ ^ no

» cyv *\ "to

rC^vr7D":\

"ToAjc.

"^v^

ocn \x^^c^it\"Kj3ax^

f^V\

oxAso^A

vs^_iwVvjt.30

. .

.

^..k

»

.:.

r^-AcraA

cnA

\<

\cn

r^A-^o

^-»cn-.»dV-»Y^
."V_2;wVv

cot^

9

5

-^>{ 248 )<^—

i^oco

>ooo^fVjr>w"^

r^cTxA \x^^c73A .t^jd^aXjq

;

r^3a.x»cvA-x3 ^-A

rcf.v-ror^ra :r<l»-\^

5

^m
.•

u.^ ^-^

» *\

i^^cv-A-r73^niA r^VvaNy^

oo<73 ^joc-iAro vsj-^cts"^ ^jActj

(^xjAcv^q

r^Vv-iTD

V

»\;v\;

^_jJic7i

.

:i<^->-x3^aj3
.^Y"*

Qoo"Aocmaxio-A

r<^»rv » v~T^

,cioo^vrx^

r^j^oJ^oS

,c73CvA_iw-A

\r^ r^{v\v\p

'v

rwOCTs

fv>a]a-^ r«^.^oj3.irx^rCf

.:.

(w

v

>

\r^

10 f^f^-^rn

V\oc73
^i^v

«

\

fw

\/\

V

vA

r^\.iwCV-CD
.•

\

*\

cn

i5 wo"svoc7i-io_x^

vv

y

»

:

\

"^ 'v^v

'v

fw

:

r^ ^o.

\VvwjL.i

•.

'n

:

\.

V *

\i

"^^

V

'v

"y^

7°—vi^fv«A
»r^

»d\

C73.

V

.r<fd\_x_i^":v—i»»

r<lA\^o"^

^^ ^ ri

\i

r^_Ao

-t>

r^yi"\-r7Do

>^^cn .», v

'V-iwdV-Xior^

.

i^lra^ •.r^-^A.ro c^cvxx^o-Aor^^
r^-x^racv-^-^v

^-=va>.

^--*"^

w^^O

^\\T% cix-xAcv^o

\_kJ^^i^c73

*

och

ra^-^v

^-K^-m

"7X-yvo r^r^-iTD-rv r?Av_Xj":v-j3

us-_»r^'A'^ r<^

r^^-ACTi
.

rd

.

\ rwOC73 P"a\

^"Vt^-A ,ch

V

vv

^

.

.^^r^

<75

V

-To^^v—JO^A

^__m

^^y ocn

.

r^

•.

^ v\

\ a

'v

.:.

r^^^:

,.^<7x»dv*rcr

r>f

d\o

v

»

~^dvja^-r73

vvno

:rc^y

r<fojt.o

"^ *

(w ^v>^^ .^^c73r«^JSs^_CD 70--^*— v^octj

rv

r^Vv_»<73^1r^ .\.

\

.TX-iya c^cv_*\<

»\-ro"AVv_mo

r^^n

20 1^C73"^

-^xj^

:

usjr^

\rr3r^rF3A-:v

^_»\^-3r3

^«rTD-rv

,^_a-jc73

V\oc75

vsjr^ r^cv^o-S»^^

"^ \

:

a>.jLAcv_^a.v

m

OC73 r^_i^J3_ACv-J3 r<^
:

^

>

V w \v-

r^Xm

% rv\

.

r^Vv_3C-»"^_J3 c^o":vc7X-va

3o r^^cv-v\

A

s..

^

r^":vc73

cn

.^•H-ror^Vvr^"^

v

\

*v

.\

\j^fV-»

\^m

^po

.r3"\or«wO

:cvxA^^r<f

\i f^^ ^*^ riL^sy. tw^r^ on^N,.o

^

^^
m

^jm

oa.:^

a.r3.v.V^. QQa»"\cvV^"\^^r'^vr:acv.\y

"tdA

.

i^^o fw 's \^ ro rs^
o\

rw^r^^vvra oVif.o

»^ ^ \ "^ \ c7xAo
.

\i

»

A^

r^joAcv^^

\ —)a.rv..{y>

%

..'y\.»^tva>"A
'^ "-^

Vv.r^\jc

.r^"\-r3wJM

.^^c7»Vva

^cv_\":v Vv_»r^"\_»^fv_»

f)5

C7x\^—>o c^aWrxxrrajia

\ \ r^j_^r^-:vo :c73\.rDO"A

>^

vv

ch.\

's

"i

tjs-»rs^

•\

\

Vv-»cv_x.

\o

s,^

fvvn

.

r<lr3"\

fY)r^"A

.^^c7vVv»s>

"^v^

.

r^-\cn

"KAroi^-^v

r^Vvcv-yi-S^ro^jiDO

c^cvjL_£^o"Aor^^

^":v_r7D r«^"\-i^a.x^

•^^vja ^r^itvcvAjAraa

*()/i

rWf.

1^( 249 )^-i—

\

:\cv-y.v

-^

*) r^ y->\-r3

fw-ryxA

Vvjt^Ai^

,,.Jv_iw^_.iio.ro

:

*<)^l

r"

l>.

005 wj<^*

)s\^\^-^

t^ V

fin

Ti-rx

>-:v

^/\

tn.

Aj^cn

jCOOrTD^Ua-A UNjT^

.1^n'Sjt.':\

r^^»
oS

r^__x-_ir^ :r^^<n

vs_—»^

^_r>o ^^A-i-^
f

V

^

otx-x-a.-H-i-H

r^-acvA ^Ara

Y^ox_x_rrxV.
-TO^^V-ro

\

:

Vw

f^__ii

>T^

:

•^TCX.xXiD':^

-^

»

A^-a

:

,^^cv-^_^c7xio

>

ttv

fv>-\

<\\v

'TTk

r^ V\o"S—»C73\

r^oxJ3 ocp

oo-^-m

.

.

^rd\jA^
r<f":\—ird-=30

Arajo^Vv"^

,c7JoVv»x^ 20

^»":\

r^^m Y^Am.=i

^»c7xr3

Y^)s\<\^mc\\^o r^ ^o:3>r3"\\ \ —

^\jArcf

-TS^^VTTD

oA

"^:^

^

TA *-n

r^oc7X-i

Ar^ .r^V\H-^

<^

TA <^ <\t^T\

^^^Arjjb^
.vv

\

'v

^^rxsi^Sm

,^_cvm^^"A r^Ar^

in .r^^H-^^o Y^mmL^":\

VwjC-X-a.^r^":\

t<^vS^ \

:

r^"\r30":\"A r^^cvxa."^

^ xrT\\ \^
9^J

ifv»r<f

i5

^_A»rC^ cvco.a>o"^oV\Hor^ \<l^CiT\ ik^r^ A.r3J3cA

-T^-A

ir^cTx^A

^\

"HXrD r^"^^Am

^^^oA-rAjzxi r<jjVv^\^ r«^fw^\^A"^

r^X,°iAvvyr73 r^^.\\..>w.
>-\

octj

"S_x^JCO

r^»"^ "Hv^^pcv^ ^»r^ro.>A

AA^.ro

^\-^ r^r^k_^no":\

Vvm^"\-rD

lo

.^t\cv.3C_ro .rdaca^

r«l^cv-j3^i5o^r<r A-^":\ r<fV\cv-A"V\^\^ r»

r^-3C->Hj3 ri^V^cfxrar^"!^ ,^^c7xA-»":\
*

—n

\ii»VviiDrC^\

:r^C7DA«^

0<73

AArdroA

rc^v-ir^":^

•:•

.

^as

^r^Vv.^ -^ \^

cv_roL_vi^ r^^oVv_»^_vi r^":v_ir«w_rDo
V^A-a.c73o

r"w__3C-_»H

cv\x^^jvx.r^ r^yL<n r^-^r^ ^cA-a ...^ctj

,..^<7x.AO.v,Ti

^ N^

roo

^^

\y^^ t<l3C_»^\o A.5w:\

r^V\CV_x^^_rO vdA":\

rv%

oaa^a.'Sj'\\^*\

rcL^^r^-r^ vysr^f -vjJ^^oJi-r^

:

•VA^^cTxxro .r^iJ3jJOJ3 r^rrxK^xa.m
yg^Vxft

<?3lA

r^^-r^oS—so rCfVva_\.J3.-X-rrx.r3o

fv)

uN^r^"A":\

^-_x-_\c75

.

s^A^^-ra

^OJt.
OJO":\ 5

\ .',05^ r^_V_irS^ r^^O-TTDn

<v\

.r^J3.j^oja r^i73tja^:^m"^ oo^ora^ V\o\ .^V»^
;^^cvjc-io"\-_!i^

••

r<Lv.9,.r.

:

r^VvHii»

95

,^^":\^ii.i"A

^^^cvjcij^jo

r^VvjC.»":V33* <»":\C7X10jQoA ^•\^je.

r^\-^ c^x-jAo^cvx»\^v\^ fv^ajQra

\ «lAo ^r^v^j^Vi^ r^-H-wora t^lA"^ 3o

^•S—i^vm-^

^A»r^ Aiw rCf^cu-S^^^n

n,=x^"A

Vvjr^ «-^^

A^
A>^

or^

\,^Vv

><n"^ i^A-_»r<r

wj^

r^A

.\s,

r;^ooa.-A

^"S^r^ ^•^

r«^ rw

»

'.

--p,

\<73

»^^<7XjcA_A .\
*n>

noA

r^

% >jjg_vr^ Vv»rw
iiO

».

a.

ir^

Ci}

:

:

r^ar\m^r<^

s..

%

.

.

r^V\^v^

r^o<7Xi

x<^ v

^iA<73A

-^TOjnja ^itd-^

a_m"\-viVvr^

,

v

m

y.a-v

^

o'^*^»

.r3oV\o

.

^o

A

rwrrx!^^ ^p3 ar^

^"a n

r^rv

^jAVvoVvjcitda

:c^o-\j.\j3

^

<v%
:

:

^•W-yv^.m

^":\ .^^r^

.^^<7XjVvw»r^

^-^<7i -73":v_r>

3o r?fV\a_x."\_r73

^vi

r^'

^m

.

^m

*\afv{v\*\r^

or^^

:ax\^V\r^
r<f

\°Vr^

o"\"VviV\r^ -^"^vjaoA

w^^

,

.

»

\

»r^

.^^VrxnVu

r^Ar^

:r^"\vAr^

w^'n^"\Vv-.rD A-ai-H"^ r<^Vva.-v.H_s>3

r^-V^^^a_J3 r^Ao

Qoo":\o<73ja.£^ r^-^vtx^

ta"t^\

"-p^\-J3a\ w^i<r

rwxA^^ r^Ao

^..^ooA

A._x_vAr^':\

yj^xm r^VA\N.~T:\

Arv\ or^ rw^arv cA^r^A ^\^\

w»iv_w_^Vv_3ej

•.

^ayv.r30 r^VvrrxAvi r^Vvavr73L»<7JA ^x\»r^A

«O^

,^^<7X-3cA_v

^ \rd

^-Ttd-a *9^ v"

^r^SVv-ra

a.3cr3._vvV\r^ a-so^^v-ib r^J^^A-V-a_i3 Vv_x_yvVv"^

95 r^n,»-\

r^Ao

rdVv.Vvi"^

«^^^

r"^V\H.^ r?^H.^a^

•^^o^^v.ra^^

.rsoVvo .«^^^^aAj-^ rwVvaot.HrTD

^_m

rc^"K'v.vv_m

.rdSj3jc^Kl\ a\^\\^=73A ,\^Ay. ^<73A

ril\Kf

.

.

.\s, r<fV\avH\j^ ^f ""^

r^V\"^2w ^pD a»"AVvx.r^o a\"a.^V\r^

r^»mw\.i>^T\

rw.\

ocno

n...»-VH<73A --p-a-jaaJi^

\.S<73

S..O *

v^^CLjy.£^r<^

.^^axwraVu-r^ r^x^rDVvsrs ^^-Oj^^j

^iA»r^Ao .r^V^^v^ ^rn o\*\AV\r^

Ar^

\-ror<^-^

rdJ^^^aja

i^s^r^-^

r^ \

x_ir^

.r^J^^^V rk"73-:\

.r^V\aje._i r^V\a_iT<l^A '.jCooVvjr^

m

,*\

:

^«r^^-A

t«^A

V_=3.A ^»\yArcf

^^srj

\a» r«^»r^ ^po-^ v^ \o

v *\

A-\-yv a_x^.a.o'AV\Hor^

A

odA

^»-^

^x\<n uv^*^"^ r^VvaAHX^^ \; ^

•.

%r^ v.VHf\^1rvno-:\ v«^.^o^H^

i5

jAf^TD

us-jr^

r^^o-irw-^

T> .-^ \ ^-VvrC^v

.

TVfA^v^

:r<^ *\a

om

uVvr^-:\

\^

fY>r^

ar3.irvs^Vu

^^^axJks^ri^ r^

^_»'^

A

:<7XA.:3o

:<nVvoJi

r^o^H^

»*<w

x.A^

.'^xj^rcf t^octxi

r^^tvjj^ :<7J.\j"^ r^Vv.^»^»r^ r"^^ax."\^33

•-p^A-r73

.

•^•Vra

^"^^

^^-^r^-A

^A<7A

^>":\

:

:

:oj3jA_a<73 r^A":\ ^jjcJvr^
^

i^

.\ %'a

s^ r^V\ajcH-rr\ —>

^\6ryx<^ :»^^<7>As.. oooa

r^l^axxx^^v^ As.-

r<^VvxiVv^:viw

h.

251 )^-i—

!-*.(

o

^^

-\^tv_i-^

ocn-A

r^o
>

.

*

\

«Tr\

W

.•r^-^o—xx-cow-^r^A

«-rv

r^LrTD^v^

>T^rv

.

•.

^_»t\

,^_r^

"^p^^^r^

:\A^

<^o"Ao<7x_ia_£^xA

rd-S^a fv

o^Ti-A

Arxiio

•.

^6ry

r<r^EVr3j;iVv:^.rD

\ ^jtd-a ^A^r^

.r3o"H-J3..i

^"^^S^O

v^

•Sttd.Vs^^

rkliaviiA

r^a_vj3o

•.

A^

^vinv^

o<p r^:^<73^

•VDara.ro ^v^
or^-A

:

vi"\.ma

r^AJ»"AA rwJL»':^

r^^^V —ir<^
r^r^ •.r^co.A-KoA

.:.

r^^^^V-^-r^ r^H_»^ ^ .y.

vv_»r^ •73^Vv._3o Vv_»rw\-»<75\ r^v

'\<73

i5

t^A

^pa y^jr^ .AjzxxaVu

•S.5L.^':\

10

\ r^.^ojo..i^r^-:\

*\i^A ^\^lx. ^\^ :x.a^^jt_i

CY»

r^jHj3

,^_o<7x_V_»-A

:

r^DaA-KoA

:rw»ax r<Lx^\^ yx^ojrn

o<73w.ir^

.\ \

•.

\; i^ rd\x.^ -Tj-^xial

rsl^-A.:7D-A Y^^xj^ZTxsLznX

or^

t-\\^\^r\\

Y^\\/%

^oj-SX^

r^-\..^a. tY)-^ c7xvyiarD ^pn

.

--pn_nV\r^

Vv_x-rxA or^

r<f

^o'AO<7x_ia_xaA

^r^-^ ^iA»r^

j^Vsy\^J3.m':\ ^A<73

r?lj3oJc^ ^vA..^^-3C.m"^
x_ir^

r^^cv-ra-S

<7s^\\^m ^s^n^jvso

^ t^ ^-:v

\

rwAa.TH fA-^\^ ,^^>A.aoci rdAo

Y^», s^\Ao<73-=\

r^^Avi^':^

.

V -^

•.

r^ cwH

^

.r^lv.yioH r^^oxjibr^-^

»Vv^^ 20
•.

a-rouViVvo a.rrv

fv)

r?^<7i vy^''^^^
>"v

.:.r^_c^a.rrxj

V

VvoHo \.->o r^Vvo

rw-iO-V-xxA .^r^

•.

M
(v>

^j^cq 70^-^

\jznY^ ^=^ .•^-xA<7X-\ ^j..roA^

r^avxxX-A AxSlOI rdx-ir^
<nk^ .>

^

V

\ "^o

o<73

cv>

^^^oajxj

"73

.^.jrrx.XA-\

fv

^n

n„^

oA

^auAra

,<n r«^"\-xAjt

.^r^ pc^wvro-A r^xyvAx.

af)

..r^v^^TJ

rw_^a_x3.-^3r^ .r^-XjH_x3
•.,^^oArxJ3Vu-:\
'95

1° 6.

r^^r^*
^»":\

^».ro

w.^
.

,

» V

^ai^o

r«^rrv»<7xro

,^_i^o .r^-^o rv

.<7utj\r3
rb\

r<f vv V-A-3t.-:\

yx£o>m

^VvH^-Ao

{v>

^ s^
.

»

r^xjr^ ^73

*\r^ ^.ro

v.-:\

r^i>o_i_m

..^^\^r»Vvro-:\

r^-S-ja^tvj-:^

r^^rC^

"Av^yVvi .<^x^2kVvro ":v^ r<^\aroo 3o

r^-H.jaVvi

.^^.ro^j

r^A

«^-HjqVvi "^v^

-^^( 252 )mh~

^a^

<73V\c\A

r^Ao

•.r^^rs^
o<73
r,

V ^

r^Lioo

•.

^^

pcv-(v>

S^

,-m n^-^

.:.r^j.j3oH^ii.

^a wJ^

r^i^cna

-S.m.i\.^

r^

»\__\__^

t^__^"\
10

r^jtjr^

v^

^_r30

o

rv t-AO<73Jvcv-x^

l^ovAirV^

O^ASLp

*

•••

,<75o\iw orD<7x»V\r«w ^v^

ys_»r^

r^_»cvyiVv_ro-A

^«r73

c^o-AOoxacvx^

ojo^ooowiO-jMo r^\<\

C^CV-A_rOO-^0 V\CV_^<73 0<73

\^oA

.

o

iT)

rw^TDrs^o

:

"Tcx^

\

•.

<7\

rd^rvi^=73-A-:\

qdcv\cvS

r^-VTTa ,wi

r«^_\o

23oVv

XD^r^

r^<73o

tj

.rs^ V73L_»qa.

|.»^^<73\»"A

>.io.^

>xj'aA

.«r^^lijro

^jA<73 ^»t» .^^ojcj .tdoVv r^ooA

»-:\

r^Vvracv^

o<7x_=3

r^s^-omro >vVv\o

fv^o^j-rv

»'S

i<^m.\^(v^

no •«•oi\r3c\j3.\'=\ r«w»'\je.o

V

rv

r^»AO»Vvr^-i\

a>

^S^

.^jAafvrA^r^

^cv fv ca ^^r^^A

•••

•.<7>-.V_»"A

t^A

..^jmoci

r^roA-A-A .doA \^je.^ •^^vsrj

fv\>

^_ro r^li—jSo-Aor^^Vvo rdrajoo
x<L\ "O-^ cvj-^VvwX.r^

r^Sja^

:VvA^-^

^"K-^x^tvx-ro -^v^

J

A^

Vv^r^^j^Sjso

.

.rwAroVv3o r«dAcbw

r^\»\\.T73o r^o"\.^^ r^-K^TTD

.r^^Do-A^vrTD

•^cv_x3 .Vv_ir<f us-iTa-A rwj..r73j^ ^r^^-Srrs \xiwVvV\r<^ .poVvjtVv

ys-A-^r^ yN—^ooVv
20

r^\.3o
<n

\

r«wA^

"v

^ ^

,

r^"=v_xAAo

:

»

^vi

fY>

Y^ \

v\

m

^

,

r^.ro"^-iw pcvAi-^Vv r^_\o

v\"\\^^A^*
,^^<7x\

,y<^j=rx^in s,

*vr«wO

^va

^ ^^
*

.

»

-ncvj^

^X^Nvm

\ .•o<n'\

,

A

^f

^ttd

^

^•\

s..\

r^i».."Kr^
•.

^^avi

r^lAVvroA r^o<73Jo

.•

Acvx^i

.

r^V\cvrbr^rD

r^j^rTxA .r«^V\cvAX3

r«wm^

*^

.^vm

c^cvvi

KT^A^WiA

Aj^<73 r?^vroA

^..v.mjA-K

r«^i^fvrDO^"A ootd-Hjc

>..^oiV\o

»\

,

r^jrouiTX.iw

.•

25 i^V\cv_ja>.»-\
v

*73V\r«^o

.r«^-\cviw\

r^mJi^^-A .^<7xA^^o

:v_2^

t^^^v_iA ^.ro

VwA

A\^m

r^jc^TJ-^

*n

r^Ao .r^Vv^-y^

r«w3C»"\"\

^^ AA-mooo

r«w\ir«;^ r^vuj .;.r^V\»v\^\v\Vvro

^ %v^

.

*\r^

-• .

\

«^

<v\ x

^•S_»'\

.;.r^vmoA"\o ^«^.^^"Ko-^orc^-^o

\.

*\

rdr3.»<7>"A

'gov^a.

«.( 255 ).€H—

oxA

rdo<7J

r^<73Harcf
<nk\.

^

yV

>A_»^

.•

.r^jj^H-ii* rwJkH>**aj::o.=3

^_roa :r^<7xAr<^

rw.yAwJocJ30

^\_p

\ r^a_je_A a

rd^^a^ As,

>

r^_^o

.^^or^ \o

^_*'S._=rx_*r«^t\

:x<l^^'^ o<7x\ A-»,\x.

^r^AA-A^
:

v" b.

n

rslA-A 5

ooaxx^o-^^ar^Vv

"^v^^o

\

*V

^-»_v._r73

•.

oo^o^H

.

^

rx

.^AV r^^tvro-^ ^Aoo

% "v

v.^

^ \ so

.'r^

mor^Ao

*.__o ^ra.^^ lo

^A<73 ^<7x»Vv»r^ ^-A ^>A»r<r

us-src^-^^-A

c^a^L-j-HaiD^ ys.xx^^sw^-^ ^\<73 c^x.£^^H^ ^so-^

•.

r^o<73 rs:l><no^ ^»'^

><73aA.5w-:\ r^A.»-:\ "H\_is^

^-«'^jVv.ii..

*95

•.

c^x_y&

r^\V^

:c^a \. i-Sa-ra^ c^a_»^ \.

^»<7x^ r^ooo

.r^_r3_»<73 o<73

\^

Qa^.r3r>

>cQa^-:\a^^^m

s^-:\

rw^Aso

.

QA— K—^a

*\Kf

p..-fv\

»

A

r^V\a s ~^

^^'Hryaa ^A^Srg^ ^\a

r^<7xArwA A.u-A och >,^<7a

*.

v^oacD

aj^.:s>^\rC^ ':\-^"a

r^__i\_:ia':\

iSo^-^

^t^

A-»A-r»

,^cv«s^Vw

,<73aA.»*-:\t\

r^\x^

Vv"\r3

^m-A

oo<7J* ^xrx2j.^tv=n Vvjr<^<v>»^fv> ,<730a\^

,<73

"=v.^

. .

A \\^

r^Vv\.^ Al^rTa

V t\^o

:AAr^^

^vi

.<^a fY\3r<f"-)A ^»VvH^":\ ^<h c^o"AO<7i-Aaxio.\

^xv^ ^r^^aADoA

r^o<73 r^v-j-A v^j^x<^ uN-jr^-^^^o .><73a\ s„-a

^-»A<73 rcT^-rDVvA

oArdV_x.r^

^^":v.33

:r^ *\a rxoaSiY^ c^cv»^^^or^o <w»\^oA
.

A.V^m

rClii j<73

^^

r^_rDL_»<73

.\

\.

r73

:

.\

><73"KorC^\

*73

.

.

r<^^r«;^ r^*^<7xco

A_x_a.<73
^-jt.\<7i

.

r^"A<7J

,<7J"Aor^Lri

r«^_vrrx_vi\-rno
r<^Vvo..2L\

A

\

Yy

<7x.rD

.

SA^^^TXvrTD 20
>...

x \<7a

r^V\r^»\

fv>

.r^^avr73,»<73

r^ocTJ %.^!^xb r^^iSor^-A

-To^ivxD

rs^^v»":vr3o

..._o"AoVv5C-i

.^

\^ "n

r«^r^a_vrrx_»<7J^ r^_n>'v.3C

.\

\^ ti

r^^cL.A\_^^^ \^

r^^r3J'Vv^T> .^\V\^r^

r^Vva.v.rrx.»<7J "H.j^^.x.a

A-jwVs^ o<n ^.»<73A

Ow»"AoVvje.r<^"!\

:

AVrTPo

<Hv:73

"

s.-^ ,<75
"r3

As^-a

^vrTDji^

r^_JD._»H_ju-\._JD":\

r<^^)i\v^ ><7aa

.^..»\^Vvr^

^_x.rr3":vjD

^x-iw":vJA ^.>A<72 *^^a_iA-^wior«f
.)r\o<73

<iDO":\<73wiaiio-:\

r?hL\wr30_rD ^.»<7x.r3 o^v.rrjrif

r^^rDJi^sv-^-rD

r^Vv^TDo :^o<73

:

cu-^ r«wvr7D-:\ :oo<73 .^^<7x»Vv»r^

V.

^oioA^

OQO \^»"Karx.r3

.:.r^VvA»":v.ro

":v:x

•^7x\jic."A

i5

<73Vv.iw'n.jA

95

r^VvrcljLis^xso

Pl\.x^ ^r^H-^

Ax2w<73 A^^^rri .^:A.r7D 3o

^jA<73 i^o<73A2^"A ^^o"A<7XXbo.\

AraJDO :^^\^

—1^ 254 )k-i—
SVw-TD ^.TTDO .:..^^
:,^_cv^^cvjc_»"ajaA
5

.

^-mSVw^

vv

V

r<lA

r^r^

,^_o<7xA.»"^

:"ACv.vv\~->

^

"T>

Aw^

ojaAr^

v^r^":\o
>->Vv

:

^^73

<7x_r3 ooc75"A r»^ \.

^>-Tv

rnr^

'v

\

"^v.:^

.

30

cnA

r«wVv_v.-»":v_r73?v

-^

>^V\ri

Vxo^A

WV

-Ti

«v

TK "^O

.^_^c7XA-ro

•.

-^

^^

..

»":\

•.

ctxtd-^n
r^w

\":\

»^^C7V-VT73 .<n"KoVv^"A rwVvx.mjc.Vv

Ar^
2.5

^^

<7xA oo<n

><noH ^-vv

—TD

><n

V\-»i^"\

.

>

r»^

>^

»

,

3o

"^

\

w_o<73A

"73

rd-^cn

\\

.

•.

vVv"-i":\

\ v^rry^^a

»r^

:,oocvAj"a

>cno \

ooA

s,

"^v

,oo"Kor<d[r3
.

^rA^NVo

:c7x»^":vyi^

r^Sr^a.

S^ocn

-^A-jd

^jX^Vrvno

r^VvAiw"KVv VvOJC-xTD cn.\ r\ "A

yir^m

•.

rwjc^v-oro Vvjtd

"^vrxi^o un^x^v

T\m

^ r.-^a

.r<^>

»

.

•.

^rbv

^rri
^"^^

r^^ fYvm^

.r^Vvcv-x.'\. vv

^v^rv

ooA oocn ^"S-jbo

vs-»r<^"^":\

•.

.^ v\^.^^<73>xraV \.o

\j

\

^

vcn vs_»rs^^V-r3

r^Vvvw.^ -^ATTa r^» v s..^tV3cr;^ —)":\

^A<n ^<7A.^ A^wo r^o<n vvjg-yvVvr73
.

c^xj.x^o"Aor^Vv r<w3C-^ ivvrTD"^ ooVv^^^vA orvfY>r<fo

cv,:7i,

^_-»V\^V\":\

v

r Xr^wA ^r^ ^oo-rrxJlLm

^cv—j^cn

r.

%

o"A.^s. r^ \. "rvv.T73oAo<n
.•r"^

y

r^^y

r^_Kj<7x^ r^r73r^x^":\ r^r«wr73"Ao

"p^

„.

^cvxaTd
»

.

(v\.ro"A

Vvjr^

•H.TTDr^ r^Vv.33.» cYvQk"TA

^r^V^fv) r<^\.<n\r73

p-^

r^^cvmwX.-^

:

»._^ox_k_so

.r^\-vv,r73A

r^g-m,

•.^CL-»-\o\. CA

*,j(3

r^\^^ rrxxmoAocTxrp

Vv-»r«wWv

\

i^Vwj^^vrorD

oocn

:

\m

»

,

cn "^

"7i>- v.-TTacv-^ocn^A

.•

^^^* ^^^"a .'r^r^

.:.a3Vvcv_xmLjcn

r7Dr>^Vvr«w"A

^

.^VvoVvjc_i"A

"KvX^ .rd^jAjo r^Aj^^.^^y

:>c73-Hor^"n

^\^ V^"

\ s-^

,cno

v^^rvi^^y^r^

.

"KVv-ra ^_=73"a

s-c\.,ryx-x.

»

r^^Acn

v^Lm^-^

V^-^ ^ ^-^

-A »

r^SVvr^ c7x.\-^-rDo
•.

Vy^

r<lv*-:\

-S

r^VvoAC73wr^ r«^=7Xjcvj3

i5

r^

.

oAr^Vvjtr^^ ,cn ^ttdo

^_»":n

\ ^

yrr\f\

\^^-ro^

%

-S.

^"a r^-^m

s-'a.a.,m

^-i> Ac73"^

•.

r<^.A"73JC-m

^\\Y<:^rt

k

<w»(v>Vvr^

^oo^j^rv_»r^

cv_rrxiAVv

,

r^A^srxA-rrjcv^cicn

.^_a"\-XDVv_A

.l.^Vmr^w^r^-A ocn r<f^ ><n -^s..

r<^vV\cw^

Tv

m'^.^

%

» ,v.n

•\.ra_ttxm

"^

1,,

"\

,<n

\

y.o ,^_o-vr^ ^vA.rbo »^_cur<^

r^Vv_X

»":V—33

C^0":\0<7X—VCV

.

A^rv

fVV

^v^"^

\ ^^_CV_ir^

ocn*
-V":\_3C

(jG

/j.

)<s—

»^( 255

<^a

C^CV_s^t\-_^-_I^OT^O

cTxAw^^-TD r«wA.2i<n

:

,ooo.j..^s^^^.rxro ,^.^<po

03^\iwo..£^

r^^f\\VL\^v=>

r^^o S

\

»

rv

A s>

y<ncv

\

•^^^

r^^-ra.-aoo'^

^

A.^

\ s^^

for^

C7x.\

r^_vr^ c^-i^*\T73

.

r^^oo

.\.r\

r\

y\.m

r?^Ao-^

^_ro "^p^Vvjo ^^"^vj':^

r^j^ra r«^c73wAr^ rwVij^-ro-A

r«^ v >AO.r3-^

r^^voi

s.

^m

<^il2v"H.j-KVvI^

]

octj

r^acj^vjo Vvo_\

ysjrcf

jctjcoo-^vjo-:^

\

V\oc73 y;^j3.%x£^

\^\ r^r^

^Jo

rcT

r^^tvjcs^^v-o

.

.

-^nmA Aj^cn

vsjrCf-A-^^

A-r73ix."A

•.

^ooo \

•A^fv.rj

:rdr3^»oo"A

^roo ^oaS^.ra

^tv.xjiocrar'^

^^

cti-^o^^-Sl-a

r^^o^tV-sVv-yi r^-^m ctxAcv..^

.

oDo-^xoaioi^

.:.r<^Vv.xj":vx3

^jAoo ^.»ooAw^^

s.-^

c^o^^ooo^oxij .'r^xjAo r^lv.yAO
rf^-v.-r73C3

r^oo

o^Aj-:\ r'^^o..r73^.\x. SVv.ra

r^^-rvAsQ-tx

•.

^^\»

T^Skoja^^r^

:

r^ooi rwAi..^A33.jc r"w.rrx^no

^-m-^ .uNOA-\..A-"-->
Ars^

\.a—^ Af^ ^-*^ OOOO ^jd3^"VJ3

%.

r«droo.mo

i5

ctxx.^ VvorD^

•.

.:.Aa

r^^vC^ rwA_j-Ko^or^^

^-^

.\Vm

A.-\.wn CTXA.^V \ ryy.o ,c73oA..iw^ ^.xAc73 ^»^^X;

^"=^

cv.vrrxA

^ifV*r«^rrxKyxx. rslliVvi JC-vr^

96

\° n.

r^Vv "^ j^ ^~-> 3cWi.Vvro ^*r^j.*\w
<^o"\o':\a_»'Ao Qoo"\o"AorCr^

r?^x^r?^-:\o

»V \.

^^

.r^^"^-^*..^ cn..v.5\\.ro c^cvAj-Soja rs:jc.*nja

^oA

^^e

••

^^fV-^-^ ,cn

'.

yy

\ cv^rw

r^<7xArwA VvvjAjc
(Y)

XV

^

.

r^-A-^vo

r«^JCXx\^Hc75

ArajaoA-^ r«^^jAw

v.r«;^

oxAj-^v ^«^^S.J^^^i^^

•K^fv.ra

UN.vv\r73o Aoxirvo vAv.^ro

«•r^v y^

CVXroA

20

y^^^x-"^ ^»A<73 ^<7vAr^ r^Vv^jf^ por3oc.r«w^o

r^c7xAr^ VvoA-^v r^jacvjc

.

:

^-\ w rcf^—ra—J»^—^

>C750..VCV.V^O C7J^CVA.r3^.^.rO

^rv-»o<73

<^»-KoV rvw

^*^

^va.

,

ctxAa^ ^jo

\. jr^A

^xvvcv»

oooAj-Kcvja r^^fvr3Cv\--:\

orvAj":^

^.ro

•.

\<^ % r^o »

26

<73Vvcv-X-ro^<7X-r3o r«^.» (W-va <73^a.rrv~-)

r«w^-.»rwA r^.ro":v^":\ .iw"AoVvjej

>-^cv> <7x_x_wXror^ r^A"^ ^-rv

\ \

*t^

r«ix2k<73"A

.oooc^-xA ^txj-vV^-^ 3o

,<730^»r^ .^avxAra rdvr^ •yjv^ic^ <7xxro r^V\cvxro •.r«^Vv\roA

256 )^-i—

i-9.(

^ ^ ^\.

kIxjcAo
^c\..x^m

\r^

j

^^no

--p-ivxi

^"^ \

Vvjr^"S^OwX-rno

'.

\»\^^a3

r<^A\T3o r^-^\^

(^oXj-HojaA

r<w^o^

T^ "7

^__vA<7a

TD

•Too
10

i^Vv

%

\

.

V^

r^\_n

•\Vv^ ^pao ..^»r^

r^

\

^\-a

^^

.

.'cn.

m.

s, -a

•.

T>fv>*\

r^Vvav»c7>i^rn

\-^

s.

Td^^-roVv.Ao

.

r^o^^

^-i^rv.x JOJ3 rwVjjaoA-^

r^V\o^^":\ y\ Vvojc»"?U3A pV\"^o r«^\\V\ny,-^o
>H
30

"-1

n-A r<^y\

*^

\

Vv_viVvA":\

Ao \^
^jAc^aA

S

•^vja^VN-:^

.

\

r«wA":\

3

:

cnA

A

^jaoA-^ <nV\o\^x^

n^

\

% "^

r^^^rw

uN-»r^

r^

.

^.=73 V\

vv

\

^ oA

•.

.^^cviw"\Ao "Ao"\r73a .^r^o

,^cnV\a_rD"vr3

^YvrD

•.

r^r^

^A

^jAjr^

m-^ -n

•-

usjr^-^^

.r^Vv^vj^

^v:^

:

..

r^A

KfVvj:.m

A^

ri

^

r^amo

c7Dwjt.*\"A

.^A^ w^f^aA

vi\.oai

•.

r^AArao

^rd!

r^ixy\-!\-!\

r^Vvavrojcn Vvo"SjAjc
.

r;^V\ojcn

.r^Vv^oAr^ ^c^jtd
Vvjr^ .^^i^o
.:.

^"^vm

r«^ocnV\ r^V\So_ii.\

"VjJ^ctjA ^jot^^

^_»"S»vir^ x-ir^

3o

o^K^ CYVTaA

cnw»Vv»r^

cnV\o"SA^cn"\ r^^OAVj

\ KfV\a.rr) Vvj^V\ r^rrjS

^jAcn ^o

^rTS

ocn V\aro"\rD

r^Vvxv=i^cnVvr73 ,cn cnVvviw"KV\

r«^.rb-":\

^"^

jCtvj^o-H^^V-xj

r<^\ *na_ro ^^-j._xj3o r^^tvjiDS yD-^Kjm y<^^x<L^rs,

r^ ^"\C73^

r^o^VDo

r'^\_rrx_^_m ^-ro ,^^c73wA rwH-i

^-^ «^^ poS
.

rCf^^ArD^VvX

ctvjVvjv^ r«^VvA^-^-:\o .^ir\»s..r<f

.^^a_A

r<^Vv_>^"vm"A

imxm'^

cv\j=n-\

cTX-mot-o^^^ * cn^Vv_»r«^

r«^Vv^v_>**"A

r^^[\jLmA

•.

.raoVv

^^^VvJc-^-i-A

.•

^r^^r^X^ cn^ojcj^ r^^rcT

A_:^ r^^-mLA-A-A

,cnoHa__r3-^

Ar^ r^o-^

,^H ~t^

.r<^Vvr^V \<n

Ajr^-A-CA^r^ ^ro rC^V-cay\ -7>jSr^o

unjV^

Vv^rC^A

10

.

\^fy>

»

r^Ar^

•ToAro r^cn-Ko.-^ UN_»r^

r^xuAo

r^VvjaH-yir<r

:

r^r^

i

"^»:^

\^(v\.m-AO

» v^k

.raoVv

oos^rviJt.

,

r«wiH-Mr?f ^-xAcn ^a.ro":\-r3 r"wA

"^

rcfr^

^-A

.

^rn

r^jf^ra r<jcj\r3

.

r^x^r^ r^vx-so

Y^rwjc^^-£^ r<^v '-)VA r^^tVTTa ^-^
^•:\

\

vx.:yxA ..r^k^cn rwxi-Ar«wX.

rrv

.

^ om

r^ \

ocn-A :v^\ji\:m

.

r^

^-^-Sr^^A

.rx_»"\-*-ivA-i:wo

r^c^Ar^ "7°^ x.Vv^Vvr73

.r^j^oA^r;^^ ^v^o» V\o^ ^do

^cno

'96

\° b.

257 )*<^--

i->(

:•

^c73J.m r<^^»^ai*-\ ^ro-iuco^Vu-^x

r^.-^a-.33..

>rn"Kr^ -7x\

—^aAy^

^»-a

Aw^w rdjm-H-iAO

<73w.v..^

ocn

^g-xA

<73V\H.,S^^t<1\

^rbVv

.

.

.

C)QgV-»-H<\-V

no"S.v^A

A

^a_\t\

<75Vv\—

<73w_\

»"A

y>"\-.yA..i"A

^^

\.»^f\-»-A

r<^r^

qo.».x^'HVvj3A

»;«(^cv-»-Ha

r<lx.X5o..vi

K-~^ ^oVv

\r3.xi3

rd-^Y^

>.\..»"A

r"w-\-^r<^-?v
.:.

.•

.

•.

Qocv-»"Ka-V

^»"\.^xiD

97

i'

''^-

^^

vs^cvxx^vi

:

^.^td

^znr^^^sw^-^K

•.

>.\j"a

r?^"H.ro

»^_ai<73

. .

c^2vm

r^^Do-HVvro r-^A-A :^kv^cv» i5

r^ » fw va"a >Aj"a

r«^<750

.

.

<73^cvA .raoVvo

--p-Vvxrrj-A

r<!.Sa.J3^xio.Ar<^

r«;^Vv.\.-i!^

ic

.;.r^Vva__k_-=73._-»<75

r<^_3C.»"A.no

fv\,v

"^pcxyAS"^

o<mr^-A

r^x^^x^a

"70^ r^rd .^V\oVvx.ro
^ro .rDo\\

r«;^^"\V^^j^

r<^.vxA^ro":\

90

r<:l»Hj"A

^a\

rAv-juvx-iA-x. r«^Vvcv.x.m.j<7xA ,^^\-r3_vx.i"A cvjS.do"a ,^_cu<73

^.xA<73

r?^"\-A

r^^A^or"^ r^^S^^a» As,

cijoA^-ACVJa-A

.

o"\"S.-it.

'A.sv

r«^\

%yr'-\

.

,^^\.s>i-A cvxi-Amris^o

r«^r^\^iix\ a\.rDjbo

.r«cf^a^\.r73 Vvx»"^trx\

v^m^^^ "7°^

Gocvj"\_X-jAcv^r?^"A

.a.vicv.3t.

r"ilA

^r^

^r^gxraVvv Vv»r«witv»Vvvi^ ic\rd

^^-W-vx-ro ,^cv-03"\..ro-Ao
17
svis. -

r«^xx^o|t.ro 20

0"K"Ajt.

.^r^-^

r^\.%\.m r^\.x^^!^ ^.m Vv»r^\\^

Qoaj^r7Dajor«;^-Ao c^a.»"\r«w"A r«^^-Aa.\j-^ ,^r^

^r73

.•

.,^_o<7XjH.»r^ y.^7y\r^-\ ^r^Ci o\:r^£Dr^-i\. yN.»r<r ..^Ars^

^j.A<73

.

r^r^

Goa_m.^r«^ ^ro r<lx^ "^^ j:3^2l:\ ,<n

"73 ^=v^*

.

r^"?v<73.\"A

yOi'^

Qj \..r73

•^^rD.soA Qoo-Kn.vx^^\rcf

.

Y^\m-^ r^.x.^cvx\ r^rd

,^_o<73^Vv.»r«^ r^"Aoo"A
:

•^\.x.r<f"A

<73^CV-\

<h.»^.»r«^ ,<73

\. fwi r^_2La-j3_x^x_^r«^

•.

.\^ <-rrx.x.-A 5

.•

r"^jnj3o r^^rAr»^ \

,<73

MsVvcv_x.»^rv-A Vvvrrjr^ o"^.^

:

^=73

>cn Qoj.rio'AVv33CD':\ r<^v>rCf

v^ ^T\.c^^rd r^ooArwA "^v^-So r^^j"^»

rAm-A

n.^^

r^TTaavi^ r^A-^-^

'n3'\rry

VvoS-j^^-at <7X-\ ..^

r«^\j3

V^X.»'\,X:^-\

CV\-A

r<^*\ rvfYvgir<f

<^cv_»'Kcv-^__x^.i

^vA.2w ^"m

^tcnJ^r^

.

^rx^A^-A r<L^ax:xDo.^r^ pjor<;;f Vvo^-a

,^_oc7Xv:r> Vvo<75"a

•.

r^w^"^

,<75

pV\

°ir^ rd-i-A-^-ir^r Vva.X':^ <7>.A-»'a r«^^\_^^^v^ ^_ro

<Yv

0Q.A_»'H(XJ3 r^^-v

^-•"A

^»-:\

r..

-

wxvii.

y.\rd..zn'r\cs

^.»"a

^jAVvcvicrTD

^=>^

^»^

«O^

qocvaj^!V_Ao"A <7x^xo"K

^^

^^ r^\a —

-^ ^

s.

^oxj^^Vv «O^

5

>-^

^^-^

.yya^jLr^-^

A

^

r^o<73

.:.

10».

^j.\ax\

^»-A

"^^

*•

v^rd

<jOt\<^-»

\

^-m

.^r^A ^-xAoi

>-i

"nVvr^

.^r^

.

Y^iV^

..-T,

\

r^_yxj.ot.m

.

r^ .vv .\nm

...

20

.

r<^v>\vA

A.»'\.r73

c^

c^o":\oc7X-_ACV

*.

^-^ r^

\

vv

V v^cvj

^5

A.

,

.ra^rvsk.

^ \ \;

:

^A

.

.

^Acn

:

^cnA. ^

.\

.

»\

r^ Vvcv_v.rrx jC73

\, Ty!\

^33

3q •.r^j.r73o"^ ,"\-rrxA

\^ "^"^

*•

l

^_rno

r^Vvja^jir^

crxrrx.^

^-j^cri

fw

.\

\,-m
Vvocts

».(y>'KVv.J3

c^cv^^r^rD^^

^VSX^
^^o

uN-jr^ "\<7xrDVv,x.rn

. ,

^CTJ

^v^

.\-\

fv>

rdxxxxvro-H.^^

r"^Vvcv.3t."S.vi

r^^vir"^

,\^\.mv^ r^^^cvJS^^-jAjr^f

t^\r3^-^\

.^r"wc\

Y^^^r"^

"Vx^^^.^r^ .cvrxv^^ rdi\vAr<lA

*^^_iC73 >C73CVj.\ rOV^

:y:ir^-^*

r«i^Vvcvx->\u

c^oj-KoApj-c^x j-?v ^jActs octs

>r^ rw.\^"AO":\or^Vv
.\

r^3orvx^.^r^

rwCTjArw ."^\\^^» ti

nctj

»

V—a-So^^or^Vvn

^jA-^r»^ A.\^^7D

r\

rdvxi^

iryr^^A-^x

v^ \^>-Ko-:\or';^ .r^jr^ ^":\"v\^^r^

r^"\-£x-X3 ^
.

A

QdLj..x^"Kc73

VvoA

-730

Yy

.\ s.

^

.:.T«^>-Kj.m

r^_xx_x3cv__^ .raoVv -KX-rD

.:.

^o

r^^m

.

>r^ r^cTxAr^-^ ^"^^

r<fVvoc7x\r^ >xyi.m Ax"s.*73 ,^_o.\jc-\

.r<liH-vir^ jcncvA-rvoJ^s^o

^Sjc

.

ctxVj-^

.^\\y^r^ r^_xj\:D

rwA—ro-^N r«^^or«;l__rrx_\^^

x_ir^

:

.^"^^-^ cn^.r^vxX e>\^ jcjr^ rd^A

\^^r<^\ ocn ^cnoVv
.v^cvjcj

r^jL^yr^-^,

n^ ^^ r^^—

^^^o^^ms

.rao^o

,H.»r<^

rdx^Ojs^^Ar;^^

.•

^rT^^jt.

^.Aoo rdj^cvx^^r^-A

\-r7Drw

^>t\

^^\-=rxA Vv_ir^

^

A\ro n^

03^cvr3.»'Hxy.r3

ocTXi^rCT

.:.

.•

rd^SrCf ^o^Vvo r^srTxsL

.

.

\

,003 r"dx^arrxi

Aw\_=rx_m r^Vvo^^\-r73"A K^fYv-^N^^

c^xvmo^A

i5 ri

^^ \^

ymc\)sv%r^

r^:=n\)svm .•xjrs^ pcvfY\Qi\

^oA->-Ko.j3 r^ V -^oA^^A mVvo-rrv

s.

v^^a.^^Y^—^

.

r^c\m .^n-V^^ r<^v-mcv-^^ C7i.\ ^ -^

--p':v_n

x^\\T\ V

)•€-»

cTXvro Xatd-a r«wvV» t^ocxtd ^aoXj-^v-a

.:.

-^

258

-!-»•(

V^V^ \ ^Ti ^Ac7x\ A.r3J3

^v^

^

\-=v

>A

.

^Avi

^v^

.\\^"73

*()7

.^^^ooA

fNA-\Vr^ ifvj-vxb •\jJ^^r^r<f

rsA >

a»"AaVvjt.r^o

^::73.Vi.':\

,^_0<71..\._»A

...

•.

^_*Vw^":\ r^„^-?iaJ^^ ^jn-ro r^^ito-K .\ \^

Y<l._v__f^<n

--p":v—ja

^"^__»Vr«^o

cv

S^r^ ^i-A ,H-J3^r^
97

v° 6.

:coa_v_roo^ Vvcv_\n

^_m

^oS

<73VvoA-:\

r^^-i^^K.^-^

OX—V.
:

\cv

.9v

Qoo"Haj:v_coa.»":\ *

j.__^_3C_\

^

>

\rr> "-pJi^

^_vA..rii^r<fo

^n-Tx-^

:

^"A

v^^^_^

y^-^s^ a_^V_m.A"^

.rao^ 03.\j^o
».-»ox_r3":\

)03CvA.i^

cv.^.rrx.»03Vv_r7DA

<\n .^

.r^Vva_5v-_>.xxj ch

<\

\

^Vv^Vv"A

^

'n

oc73

\<lxlir^

\jiJk\..£^Y^

^^

A-rv

x^

Vv_»A

98

r''

o.

.•

cioaA»"\cvja

aAracA .^r^

"K^rvTD

^m^

^r^^ma^i^^r^

i5

^jAoj

CiXvX^"\VvJ3

Ax^<75

v-^X^

cvcn

r^j.\r^

.^r^ ^:d.»'\.33 ocvc73^ Vvoc75

'"^a

V A

^A «O^

^_r7XJC-A

^"^ «^J^^

^c7D

•.rdv^^.v^^

90

AA^ro c^Dax^^r;^^

N^"A >_v-\c73

»

^r^rd^

^vvi

A_\r7-^

^ro

ocn

v^rd

r<^"KA

:

.

.

*S-^i^vi

Ar«^o t^IA-a
.j.cTaA

17.

r<L^Cijy.^^v^

v.a_v_a^r3 •.r^_v_^c73

.v^a_vv-j r^^_r73n

a.m..x3..^r73A-^

.

r'^!-x-!i.a»Y^vrw^

•:•

r^_K_x^a_m._i r^

oi^vA^ordA
*

^m

,

QDO"Aoc7X-Aa_co •Ton_r3 c^xj^S-^VvrCTo .^-»\VvVvr^ ^>\<73

•-p":v-m

rt^

r^J^-Aonor^^Vv":^

w^OoA»"^

,C73

r^jwTno-^o .•rw_\_.j"Ko^or^^o r^jry^m

\

1

r^"\a_n.-cy>a_>-A

r^v..'\oa ,^^c7x.rDA

G0O"ACVC7Xiar^

^fVjrdA.mw3Ccv^.

.J.-Smr^i rdra^A

:

cvj=3ox»^r^

^»":\

^»cvjic.-^

^x\o3 ysjv^":\"Ao ^Ac73 ^»C73A^

^

:

Qocvj"\a\^i:^i-^

:

r^T^A-S^.J3 "\-i:o^_v^^Vv_\ r<w.k_^^rn

oo3":\

.l.r^^X-»':^!^
:

Ar^ljc ^^ooj^^vVr^ra^

r^mo^-^

r<l.kmO"A":\

rv^

<7x.i.-:7d

.^-A_yi x.^tv__=s.Vv-m

»

c^o^ax_ACv

5

r«wj^=3a^^"A r^VvA^s^^

,o30^_»r^ ^_»r^^-»"AVv"A T^xA ^J=n uN_»r^

r^Lx-jH_x3
.

»

^V\^^"A

S^r^lj^-A

c^>

r^l^»"Ho^orifVv.A r^\^=s.j"A

r^^fV-_»»_^"\Vv

^_j^oo-a "K^__rD _rrjo

cv._-»'\__53V^r^

:cDCv

rr>

.

\

»"^

V

c^

CA

'^

\r<l.r3 26

x^^jS

•.r^-:\c7xA

r^-Sm-A

ys-»r^":\"A

Yy*\

ajcvwroA

^ Y<r^j.»^V\

pVvi. rwxxx^m":^

,C750


us--jr^

\..m-\

.\
5

V^OwTiaa ocp "Ho--^

.

.•

^_ro

r«^c73

.

N-cv-xya-A

ctdA

rd-V

A-^"^

c71-Xj"\

^

^v\-r3_i
•.

r«^v»fv>\

>C73cv_x.^\^Vv v^-\<ji

.r^c7>^A

20

Acrx-ro

r<r^o"Ao"\_r7Do

.

r<r »,'\Vv=\ s.

o^c7X-_^VvrwA

*

m

^rd!

.

r^Vvo

.

y

V\0

»

—>

\":\

r^ ^"Ao_^^

i^VA^ro
,

»

3o "=v^

r^v

\
:

%Y^

,\ s,

^jm

^"^

^V^ r^H-.^wO

ra

£^'\<\-^

,.^_oc73

^\.-_^

"AC7Xj:^.r7D

^-sr^w-r^a-^^no

\

\jJm

:c73^.roo.^r3
,^_cv.\.-yi"^^

...»

r«^A^

-73

r^A

^-^v

r«^v

fY\\

A_x^c73

-^"^V-xacvAo

\

j3

r7D

»

ro ^"^vro

^

octs

.C73Vva

r^

r<A.yi.i

V

m

^

»C73

^o^Ao^^or^w

fv\

:r^ijjc."K

:r^\.:73r?^"A ,cn

^»-^

r^r^x^^

r^ \^%\ciSic\\\j%m

Ac73 "Ko^"A

,Vvir<^-:\

•.

rd\cird.-£D r^. '\\-»\ \j

^m ^'^

»

. .

.

m

^

usjir*;^

.r^KXsDoro.i

)C73

ooox-v^jAr?^\

A\^rv-73A ^w2oc.r73 rdA

'\

Vvcv_3tj._r3

.•Ko^":^

.\

"HjJ^^rwAc^a

.^\».fYvQktT>

r<^ Vvo.v-r7Dk_3C73

v^\

Vjv^^^^rD

^"A

r^jJiVv^s^

.

V*73

A.-\__m

r^VvS

>rD cn\ .io^is^

K^_icLv33 ,^_oc7x_\._^ .V s,o

r^c73wAr^A jcx-rx-\ ,c7icvA._^

^o

:

r«^^.m r^_\

.:.

3

"^vrx^ ^r«wikOVXS

:

,^o.\^oj"?vc7xrD c^x^jro

.

r7a._\ ch._j^_4r^

\c73

^-_*

•Ko^^ r^x.xiD"\cv.^^ .\
,

.

r^fWA^oA

s,

r^cTs ,^_or<l\_^j3 Siv^

cnrya^A "-p^^rTa VvjA"^

.•

^"AoroA

r^rDVviLi3 jc^K^Am r^V2LC73

:

Vvoc73

CTX-Vr^-A

^v»^

^\^ '-p'\:m ^.'Ss,"^ ^-^

"^v^o

^«r^^o

c^aA

A ^ \mY^
.

.

v^ \

\.x-^^r^\rx^^.^jAc73 ^"vcoro

.^^Vvwir'^ ^%\:inr^-^ ^rs-^rwA

<73^\

rw.xjVvH

^.vao»» ,"S.ro r^d^-jn^x-^^A

.

r^v.^^ A-xxx.r3 oAo

r^-A^

o_»"\j3Vvr«^

.

.

^r^

r^fv\QLo\- ooA

v^y<l \ ^-QQ.-mo

.^rC^N

"^ii.

o^v_^

i5

\o

r^"\orw_c^ rwjtj-^vja "ACTX-r^-^ UNJ^
irvir^

.•

r"^A

:

°kr^

»

..raoVv r«^-v_y^r«^ ^.ttd r<li\_yAr^o

OC73

^oJi

fv

^5\

r<l*Hj-A VvoA-^ r«^Vv"V.\rslrD vd^»x£^^v^

r^cn .r^cTxrbr^

1

VcH^

»^( 260

c^xxvSx^r^":\

r^^rv->s.\.^or^

r^3c_^jA .r^"\i^ ^A\^jb":\

r<lxJ^ :Vvr^m r^"\!^

yx^

r«wC73"A

\mr<^

'<j8 r" ^.

-»-»•

003 wj<^

••

261 >

(

><73oVv—*r^ r^oj

—ro

ro^

>

o.__\

y:^^

.•T^>"\^v.x^:^r<^ r^^5vri-K r^^v>^^J:n ^ro-A odo

ax^£^j2^r^

.•

r^^o-Ho.^^^ ^rn

r^^j-:\oc73^

r^Ao

,v^'^Ci.a-\\

.•S-Soc.m Y^jL.m
*c)8 v° 0.

c^Ci%\^-n\s3-^,

•.

So^^

x<Lyy_x.m-A r^^rv.A-jw=3\ .\ \^ t)

^

..SXv
v\-\

ryv

"S^EVra

rr>

\j^ T^Ao

r^Ao

•S-:73t<^ r<lv.r7D

^rrs :r3oV\o

..A.jAja

.:.

\rprw^

A \^-m^

rd_A-:\

.tdo^o

-AVvrD ^r73

m

.

or^ :>_aV\

r^iL-^r^ oxA.::^o
•.

:

^ x.

-JTV

oa..v.ro

r^.xiD. j^i

.

:

jOia^^^^O-i^-ra-^

Ar^

r^XvTD ^sSVvo

i5

iAAjf_roo

\-x-V^,<7J

r^ooi ^at^Vvro-A

•S..r3.^':\

r^oi

r<^-\.-ag.o-S^

.

^^o

Vw^jAAAroVvrrj

.•

^»^^^ \x^^

r^.^o^A2i

•To^^vro

r^-vAr^jCTTa

^"SrTDr^-^ .^^cuaa-Ao

^»^Vvo

\<j^ixj=ry

^_xAr^i.ro r^vrioa .j^ro^^jcb

ie \-:\

"^Vxtd

r^-v-ro^A >oxAr^ ,oa.Ars^

^V^w ^VvS^

r^^o-»"^-yi -SVvra ^rjo

003 yNjr«^

r^oosVvo

.:.T<lrrx^Xiot<f A=b. ^ttd

y03o^_*r^ r<^-x_v_»-\o_V j^a

r^\

uN->r<^

v^jaTTDa^ia A.rD^-^ ooa r^L^-AoV^ :oaDoa^

\\jrnY^-^ 003 r^ooo ,o30^->r^ OwV-to-a

003 003

Jb..^ r?iA lo

r<^oa\r^ r^wxVx. rwV\o..^A»

r^v '^ooo .^^^^Vv.ro r^ooo

r^ooo-:\

r^A!^\iw

"^ci.

r^V^o.Ax.V.» t<1A cnV^^—to .O30.»-A0^x^At\

Vv_>r^-_v_x_£or^^_m

*yi

r<^V\r^

.•rwAcCb.- oooj^v^jAr^A

rwoS-^^

r^_\-=3 ^j.ro^^r7D r^A^cTj-^ ^jocjr^ A^^itd *

..A-x-Ajq

r"w»*o\-J3 5

. .

^:.cwvm"^

01^CV-V.rO^O5 ^CV-X
oo^o-iO"\A_ Vvooo

r^Vv-TDCV-A-

A^

Qoo"AOov_icv_£^ .\
wjjro-^v

^v-x-ra
.

»

"1

CV-^w^ACV-IT-V

<7v»Vv.»r«^

••

'\.»r'^

ox3C3"\

:

r<^^v»Hr7D-^

A^fv_i

"^V-rs.

.

r«d!v«-»HA 2iX^a

fv

T^ooi

,o3oitvjr«^-A
•.

r^Hr^

Xr^

fV^

usjir^-^^-^

.

^-jAoIO

oo ^cvAj3jejroo

003 rClnor^xio

^-V ^-^^

r^w-^ikj

i^f)

c^cvxv^jAri^-A

^cvvAra \£^::xs

r^ ^ \-r73 c^»
:

^

r^^S-TD. J^s^

r^Hj3a^-:\ ,^^orvi>\s..o r^Ar^

oiVvoA

>

^-a r^:^oo

oA-A r^v

s,o

A

njwrDO

•.

oaAj-:^

v^ye-\\ 3o

r^A.Mcoc

\x^^^Vv^

..^Aoi c^cOL^-HazD-^ rsl^arvn^^^r^ T«^"\m Vva\
ooi

t<1j^^"a a.\a "Ko^-^ r<^^Y^-\ ocn

:

r<LrD^o-ro

jcj-K

r^^ ^

•T0":v_3o

,^^axj=> cw

^jio

:

^vvm

.^

r?fVvj.^aA.!:w^^rvA ^»-^

"sVvr^

cy>

T<^2^\m-A

r^r733>i"S.r73

u^>r^

"a.ci

r^Vuv.>"^r73^

•.

r^ch\r^

:vi"V£ixr73

r>^rbVv:^l

\^

,

».

.

yD-^jm v^

•.

cca^

cYv.r73o

r^caAo

r^a-vx_r73

V fw

Swro

»

.

A,s» .^"Aaroo r^ocTJ

\

»

T^

rw_yyi":vrr)"^

Ar^

.

^

^

vv

r^-c^o

.

r^.v

r^\.^

"p^ v^r^

viJo-K "^ci

V

oo"=v.>T<lr3

\.or^A

T^virDjc.r7D-A

\cn 70--^ .^^o^rv-x.rwA

A/\

^»ax.

c^a»'\oA_jM.i"A r^^fVi^xX.Ho r^^Vvi^dvA

~o

r^A.^m-A

^m^-^

:

."^pA^\-:\ r^Vvarrx!i

^\_^

••

^ama

^v^wrc^v

» S..-H

•.

-Ko^

^o\xxo^

rdAa^

r^vi.»^.vA

r^^jin r^\-^ \\j6or<^

^^-HVvro Vvir^^jjcA

r^2k.o3"^

\ ^r«^o r^"Acn ^-a ,00 .>V^o"Vjj._r3

-r^

cw»\^\\^-\y^.cy3r^-A r^ \^ >"V\^cvgia\^o oocvxJ3j"\^^^

f7x_v_\_Aa_3cA •H'vjc
.:.

gQ

r^^"\J^i^r^ ^ro

•.

-^V-r:^

A.^"^ ,ch r^VvAiA

.

r^Vv_£v_»^a..^

•O-*

^

vx-\.je.

r^xVxvmo ri^rrx\«yi ocn r^Ci^)s\^\

r^"SoT<lc^

uv Vvcv_rD"K":\ ^-A A.\_r7D

.

.

t<^>c»"?vj3-:\

'Ho^-A

:^v\\.x."A

.T^ir^ \j=nr^ rd^j^^-W.-^
t?5

:

*ViAv^

c^a.».v

s..

<^-»AaSo-S V^rrxra oxtd ,vv^Vvt^

Y^am

,5

•S^mm

\o

r<^

n-Sja x_»-SA r^-vo^H-^^ xj^r^

^LT^-A :rwiH.^a.i^x_r3

10 r>«-ri-^v^.T\

<n\

^Vxy^r^^-A

:

ax\a"^

"^v^

oiAs-^ .rao^

T^arrx\cn Vva\ ^^rv^-^

^Acn * "axn r^Vv^^rnA
•.

,C73

^^r^

riljAr^ T<l3cvi3.j::oAr<f r^j.^^

oA"A ,cn :>A>-^ r^^fvxx^\ r^Vvx^o-^ rCf^ArTD crsA r^ocri Vv»rwA

rwAo

:

>^o"\-»^_rD^ Vv_ir^

^r73 "^vxx^^r^

cvAo
\^":\C73

3o .^^Vv

\Y^-:\\)s\

.r^^
ir^"A

.

yNw»"a.»c73^

c73Vv_xx_jLjs.r^

^Acn-A r^vxiw"\A-A

.mV-^r^v—iQ

"^ iV.rk^

^Y^

.,

^ ta^\\

^c\)s\)s\

.•

ys__»r^ .•V\—r7x_V^^^vjt.T^

.^"\-r73r^ Y^ r.cn

^r^

:

,)s\

%.^\)i\r^

r^ocx) p"a\"?v

us^r^

"H>^^vsA

r^c^cn

.•

rd^\rr)

r^virxvi"Vr73

T^VrDaiiA"^"^ ,cn
":\_^

r^r^

^^Vjcn ^y^

cvA
.

"V

^aA
>

\^

;^_o Vv"\-mr^

01) r

f'

—^(

)<^—

263

A^

rcr^cv^^^..m A^i^o r^t\^cv.^

v^J^v^

r^A^

r^^y^cvjc_r73

^oAo

.^^cnAcv^

^-^

Ar^-rx

^tv.»r^"S»»<m

r" b.

•.

S.o^
i^A

r^ooo

r^^cuo-VV.

^\

<v\

^cv\n

•.

»:»

r<lAo v^

r

cv>

.

\-73-:\ 5

^^

r^:^\ro-:\ c73J.x=3^

t<.'oco

^iD.^ro

\jJ^i^cvA

orrv^^m\-:\o

^-x.lc73 r^_\.rrv.3C-i

•.r^ocTi wacvi^fvrTD

r«^oc75

.•

C73^o\

>c73cv-\v^":\

pj^vxio r^-^oo

r^ooo r^o-yv_ro

c7V-_v__x—iw"K ^o.-Xj^-r3

r<!j

r^^ro r^r^ri^

.

n

^zn -KtdA

r^oc73 >\r30javC^

••

1

r<Lv-x_iw\A ,^_o-Ar^

,^cvc7v.rD"A

>c730j^\ cwj r^A^CTDo

^^

^ ^j^craA

r'5^Vvovi73.>c7vr3

:

r^^oc^j

.;.

s.

.•oi.rrvi»*'^

^^c^)s\r^ ,oocv\iw-^

.l^^-A VYr^ ^xkrsirD ^jAr^O

A_\__ro or^

OC73

^x.\-^

,cncv_A":vJ30-^-^

c7v\^"no

r«w\c73

r^-Hor^.x^ Tdj\\rDo\_

^

'^.xyirsf

r<^-rs>.\-ry3A

.

"\A^s»^r;jcn

^":v_m r^^-rD-^^A

r<Lv_a>c73"^

r

^a.5\

r^-Acn orCT

,Vvcv.^Vw

»>fc,HdVJia

.•r^jC-Kra* ctxjcjJ

vrs-Xioo

r^

ir^Tocn vvac-VAVvm

VvcvX

.^N^ ^£0

rslx.\.:sN.

wOOi^.

CTaA

r«w-xXiO"\cv^\

:

t^^ooo <7x»\ri. rcf^xVaSoYf

r^^QV^j^ r^Vvrao^^

r»ljuCD'\-^.roo
•*

r^o^wi-A

cvA-^x

r^^o_\_J3>-x.rrv.r3o r^^o-Ao^S-ro chX^s—^o

^Aoo
.

'99

.•

c^o-xA^-^t^ ocn

ino^-^x

x^cvi.^

Av^ ^xjdaV^d y^ Y^\y^

r^Vva_v_i73^03 V\cvjc-x-rx-r3 t\cvjv\-=3

3ix^

A.:^

% T^lvy-i-^v-rotx r;l^^^-S..\^ cv^r'^ r<LDo.\ax3

^v_x_=D

•.

i5

,C730»":vV!jJ-A

^x\oo

^yvr3.i

A.ib^

v^zn

Vv-»r^

1

o

x.A-W-m

.:.CDcvxv2k.x^i<r

^»^V\ ^r^A

,c7V_rD

•.

r^r^
<\

.

.

r^\

.^_oc7X_»Vv»r^

oo._^-rQ r<!Ao

ri

^vsk

o»t\^fvx.r<f

fvv

<\y^ A>

s.,

OOC73 »^^c7v»^»r«w":\
^cvxjL.r>..r3

*.

•S.

>A

AA^.m

r"^-^oifvxio.^r«^

.iw"^ r^^A r"d!xrrv^Y^"A o5

.iw"Aor^ ,^_oc7v»c7vrrxac. r^A-A

r^j.rnAr^ ^rrj^ ocn UNjr^-A
.^x.rrv3C

r> .^

^\cn

^»"a

"S..r73r^":v

r<l%zh^r^

r^r^

...^oo^vjH-m r^Ao

oooo

ocp

r<f\-»"^-3C-»"\

c7Vj^\-2>.Vv.x^r^ r^A-s^.^r';:^

wj^

r^^^xoo

^

^-V-yycv-j

.o»-\j3Vvr«^

r^"AC73

ooa

:

^j-^x

r^\o

«^^r^

.

C73..\:^

Aj^

"^^^^^^^

:

\rnr^

,^^c7x_>^»rcr o_v_m

:\mr<lA-:\ rcT-S^ "Kvxx.-:\o «^^^x^-Ki^-^n 3o

oocn ^x.rr>Vv=^.mo

•.

r^xrrv9ir«w\ r^xXiD"Kacs.

^xvi^

26'i

»-»•(

oA^

:>

T^_v_:^^T^

^_m

^v^n

r^^r^ ^m

^"^N

^v «t^

K^va^oao

.

:

rw^rn

coa»-K<\\^ rvM^ ctjVvi^-KVn

.

T"wjc_ir^ ^_x_\cn o.\.Vv^^fv_x.rw r<^Vvo_:73\viO

-^

fv>ri

)»c-H

a_»\j3Vvr«^

\

OAi^DJ3rwO cv\_jc

.^rw

-^x.^

\r«^

r^^Vvo^^m

o-yijcjiVvr^ r^^x.v x^::^^Vvrn r^l\

«^^•a

•.

n

r<^ji_ir"w

A.-x_:^c7D

i^-Ac^a-^

.

.

K \nn-:\

,__oc7i-»"vac

^V»":\ ocn .r^lAcvSi

.")

o^v_r3^_i»*

^_roo
y<^

:

r^

nr»

.•

A

^ \^

r«^ V v\o.

>_:^

r^^jTDX"^ r«wnVvrno

^\

"\

o.vroo

.|.

:

r^^^xjVvo^

-^ \ X"\or^ r--^
r«^-AcnA

•.

.•r«^^cn"^

cn"\Vv_rD

:

:

c73LA"\^o.fv\\

:

r«^"\r«w

,

"\ror«^

r^\)s\v^-\-\ c7xras,"A

r<^_yx.^aj3

r«^Vvr«wA"^

(w^ ^*c7x_\._^o

r«w_2k^r^

^^^V^ >^

"^v-^

:o"S.^i^

.:.r^UAora.\ or«^

r«^x_»"VJ3":\

r<lxrD"\r«wA

\ ^x_j^_x_^-rQ

r«wA\^ax^

,^^\-bwVv

.

^_ro

r^foVv-x^^ r^\o_^»..

:

^j^Y-*r"w

co.x:^"Aj"\V^

C73.^C73A x_Ar«i^A

^x\c7j ,^_oc7i.\^"AO
j

>"Sr7D

»^_cuc73

•.

v^x^r^

r^m,:^

Ax^c73

r^.173"^

\

,^_cv\"^_ao .^^•^.riwA ctdA»'^

C73..\

r^^fVj-vjaA «..^"vr^^itvx-i-^ oocts ^r^DH^rrj
»

^

cn.\^~^

r«w?vc73

^xx^S^rvn"^ .^^ojcvi r^ \o ^^^^^173^1 r^^A"^ r^^wir^f
1

cyk

^xAcno r^Sojao rSocj^Aja

<7xr73ki»..'A

:

r^

c^aAwS^rD ^-rD^

r^)i\^Szzi r^^rv_xX5oSVv

rdx-^r^

>'vr3"A

r«^ro.a_cor«^o

r«slj^^o-ro-i r^Lv»"^ r«^oc73j o

r«^V\cvx^:^V_rr> Vvo^HjAx. r^i-rDVv":\

r^»\_:^cv.i ,cno"^cv.vv.\.rD jcnoVv»r«^ r«wV2icn
ch..»_rv .r3-x.r«w:\o

.

r«wAcn

j;*.-"^

cn.\ri.

.rao^ r«^Vv_\\r<Lro_A ^jja

,-_ro"^

r^Ao

^>.JzrxK£a

,^_oc73.rrxbw"A r«^-5iorvfVK^r'^ r«^x.tim"A
•>;j

r^Vv\_»":\

."A

cn

"^v^

••

r«wxrD"\r«^-A

^VxrDo r^^vrbjVvrirD
r^-»"\

»

•.

•.

uN^r»;^

r^-\Vvr"w_\

^*^

v<^\\r\

^V

cnA^rp

on.V

jr^oVv C7x\

"^vs^

.

.•

.•

r^ ^..ro
cvA^cn-H"^ "99
r«^oVvxiO":\

;^_oc7x»H^^":\

r«^Vvrooro A2i.rD ^xToarTDo

\^"S_ro_»"A .i^"Acv_ro^ UN_»rcf

r-^vxraoc.ro

:

r«^^cv.yvjcv.v^

^ror^roA"^

rcfVvojracvj^Vv cn.\.^\

^x^x^ro

"•)

)._x.»^

r«w.^»fb":vrD

r<f^_x_vi r<lA_jD Vvvjra

>Hjr«;^ r«;:^cvxV\r«^ >"\mA ,^^c7>A.ro VvrDC7x»^r«;^\

^"

L

)<^—

K>( 265

y<f

K

^rk Kf^^-=D Y^OCTJ^^ .-K^CV-m OD CV^v-ja^-S-i^JS^

ix/v

k1.Vs^'^a

v^^ov-»v-^

rCf-AO-ja-A

.^^\oji^ T^K^^po

^-=n-^ r<lv.:^>r^

.o.^\^

rwvrD\-A

^.co.yArTaA-A

«^^ojavyi^-A

:

^>-:\

^^oa

T)

.:.r^Vv^r73 rwAoa^aa^ ^po

^o_\

._^^ \

<\

^»rw

^a_^^ojc r^^rw^

r<f

^fVjr^ Y^ V

T^

r^\.r7Dr^Vvjro A_x.:ico r^vrDx

Ny^ AfL v\

.

r^crx^r^

.

r^^rw or^

.

r?^o._*or^ ^'A r^wxjr^

rw^A^H-^o—c^ ^r7D

rw^oJL_a.>"AC73

00

r

r<^\.»c7xv^

r«^

.vv

\<l>-\

A.^

:

s^o-x^

K_3g.ry3._A

Vk^^

^r^

":v.^rD.r73

•.

r^~-»\^r73

^zn

^\.r7Dr^ r^-Kojc-ra ^r^-^ UN.»r^ r^ACTio

r^x^ ^'^Ci^n

y^-^s,

a.

,,^oc7Xi

:

rwj.»^Vv

r^ovja vyr?^ r<lArv

CY\2iV^ r«;^oc7J^ ,Vvr73r«^":\

r"^_w A_^^^73 ,c7Xxva\jrxx3a r«^_\o r^ArDax^A-^^ ^xat^ ^"A
UN--»r^

.

ctjVv

\ \.

zxi

.rw_x.rxaj^^^_irw.r3-^
rwAC75

^—«"^ >^

r^*\irvfYv^r^ c^»

fY>

.\\^"73 ..rwv^c75

•.•^_\

.<_'i

-^a-sxj

r^^r^-V-^co-^^

r^^y.avi

c^o"AC7XJo..i^"A ^^^H-r^iw-^ rwi aVXD

r'^__x._XX_x_l'A

xia»-A Vva\-A
yxjcyv.*\

1

r^c7xAr«wA rw_\_^-»c7xA Vv»r«^

.:.c7x\

1

r^^^^o^j^^-^vX

-^jcx-i!».

T^-^

rdicn

•.

u^r«w\ ,v^xjrrxx. us.»rw r?^v^vi73o

r^.m-:vr73 r<j3.xVA'K'A
.

s..

,01

r^lA-A -tx.^ ^rrvscrxrTa-^vA

.^.rrx-»c73_r73

r^-x-\. V^.;. r^-Ar^-x.":^ 'jy

-^tcx.^

r^:^o_x.vi

Vv-ar^ r«^^v_:73 \<^v_ir^ or«^ .r?^v_i^_x^

,C73

r^vA.».\jC':\

rwVjrw or^ .r<lAo_i»*

Vv-»rw r^^a.r73,A_x.

^oSA^sdD

C!flO":\OC7X_ja_£D-?V

rwVv\\\<^:3

.•

•Ta"

":\C7XC0"A

v^)sv-yL-^K

OC730

a\.-t3 r^f-Aor^lc^o

r^^xio^^r^^Vrrxra

r^r^lxJ^x^A r^V\o_x_xj"K

:

atv .c^ox^-S.^^-a

\ V"^"=^

r<r^a.vx-»"\"Ao r«irVvar3_»^"A rwi\ ,c73oVv»r^ 000

^x\c7xr3 p"^\-A
"^vsk

ocp

o.\"ao

oowx\a2Lavx\^!^^jBocvj3-^ r<l°i 033^00 ^rsf QooAxao^aLO .j.r^^xvvio-K

1

.')

\

m

\.

r^^o":>

rrx^TD A<7xAo )_k_r7D

r3

^^

v^r^

ACTXiwVvr^ r<ocja r<^v»r;^

^\m

ax-joco

«^^^ r^ \

mA

\^c73>_j\_^o
r^ \o

r>w_:73.vvA

iT)

•.

us_-»r<^-A"A

As,o

.

r^r^vliixJV.

fY>r«wA

AA'^

\c73

%

,

r^CVV_X3
.J.

^ca-rar^^
"^v-r^

n.,

^-A ^^Vv

or"^

•AOwwr'^

.

^jAc73

>

o_\o

9.7)

r^

^

»

^v_vicv_»

»

r^ \

\.

:

r^cvJ^^

cnXrt Aj^

.

rs^

r^^VvozD^

^m

^ty

rV

AV"73

yvojS^

(vvrTjA

y^^:=xa r^:::i.c730

^
:

O "AC^X-i^ Vir^"A

. j .

^vicv» r^^-Hj^ucj-K

^m

r^^

»

^ ^^

^-a «^j^

~ncvi3>\-^-A

»

\.*73T\

.^jr^c^j^cvjk-a-S-vi

— —

vi

r^r\»v"TA

. .

r"^^"^b^ r<^cvu3 vyr^o r<^VvAcvrD cTv»^r^

vr^jrD"^

r^ \

x.c\

As,

•.

rwArrxrD ^c^xtd

.^

Q(30"AC7Xicv_co^

C7x_v.m

(v\

=v

vrs^r"^

"^* v.

lo °^D^j._33^_i

.

j *

^"^ w_t"^
:

^m

r^cwn

^\\v\\t\

c7x_r7DVvjt.r"w

-^djJd^o

r"^rDJt.cvw

"^ra ».^c73wV-r73 ^-^ ^joc_ir^

•^cv—vi^

AA^td VAVv

ooc7Xa ,^^c73^cvx>\w

r^oc7x_i •^p.-vi^VvrwA r^_icvA.n

rw-TD

i<^» cyv-vva

^jcAc73 ^»c7x.»Vv_>r«^*

:

.:.r«^r^V.v^_co-A
. .

^

*\

r^\\.^-A

oo^oxSvy^rTa-A A»r\c73

A.r^-:\

-\

^jAcn r^cvvj^A

r^^^tv^xj-^-XD c^AC7xacv_c^"A r^w^-x."^ r^_Acv_v_x3

»^^c7x\>j^-A

•.

^^

r^^Vvrw»^^^

.

^A^-a axx:^\»"SA_^ r^x.j-^vja-^

"HjJ^ r^^fVxTDX^

r^Vva_rD-. .\

x~-^

••

r^

,\_r7D

Vw_io._vj3 ,^o_AC73 ^"^vxb^ rwA.m-A ^vi.r3j
» \c73

•K»

r<lA

r^j-K"^ v fw "v \r^-A

.

r^-Ho-^or^^^Vv

VvoA :r^x^-\

,^_oc73^SVv

£i^f\-i

r^ \o

--po^-jar^^x

>_x_^_j-A c73^or<L=rx_^

QoAr73 Sa^.

r^lr3^"\j3 r«jlAo

r^^^orv fA^r^-A r^ooo
.:.r^-AC73

.

•.

.^a>aoj r^"\j-A Xj-\

w^^

A^TDjaoA

rwiJO.V_o"\j^
lo "S'»

,v^r^ ^Y^^ri.sn

\_x.^^r^Vvo_»..r3wi

.

.

^<^ \

^S

fv\

^
^.-a

r^T^r^f -^»fY>

r-^A ^arv-^A-^ ,.^oc7X_i
.|.r«wr"^'iL-^^;^"A

3o r*^
:

%

V

cw-vi-A

w cv.»

Y^

is'a\— o\x^

r^^-v^^-A

^t^^^-K

A.r3-racvA-A

wS

A..v.:^C73

cor^ ^_jAc73

^-rn

octs

:r^\ci-\cir<^)s\

•^^t«^

^\

"tj

100

r

-^^>{ 267 )-CH—

^m

.r^Vvj^^^^TD .^_ooa^ax_>-V^
rd_i>\^ oi^ocoA

V

n.

r^oc73

^\
-r>

,cooV_>r^

AV^-A
r

"v

v>

ax.ro.ji>^-A

:

rs^nor^—x^

rwA\i*-ax^

•.

"Ssror^ Vv.»r^Vv.*^vi-A *

or^

aS r^Ar^

rs^rrxrn.»r^rD

,<7aoVv..»r^ r«^Vv.jw.\drD-:\
r<l»-K"=\\

^A^r^Ao

w^

•.

m ^ Xr^i^m-A

,c7JO-x.H_x.

^ V^

^ro

:V.jrdx^o.:3a.i

"S.-jsJ^v

,<73

^

.•r^-A_J3

r3"K

r«^a.^^ r«^V.j^rx.^"A

\

-^tcxA

»^^ooo\o—x..»"^

.:.r«wr<l.V.v^xiD":\

000

r«^"A

o<73 ^^^rC^^

Ofi

\" h.

r«^rDw_5e.avA

\^_A_xx_r3

^VArrxr73

"^vsk

r«^Vvoj3.>":\\

tr^»r^o

^^^»^0

So^ ^,»^^o

»

:

V.»r"^yyxi"^ 2

.

..r«w3C.>Hjo r^^Vvcfxrar^

<7x»Vv.»r«if

•^->joV_io

"Aa.vAr«i^i

1^^»^
^jNjr«^

A^Ax.

:

"^^i.

:

o^
.

r^"S.-»<7x_i

^»":\

^^^-^vro

r^^»r«:^ -^Ta^wCoo

.\

,^_o<7xA:^"^
^»"\crv

r^_ArDia3aA"A"A

a\o r«^V.Ao

r^r^JLV^^-c^-^ r«^ Vo_ro_Ajc. Vva_3<j..r3

r«^_ro"K

i

r«^Vv<73r3r^

us.»r«;^o

r?:av.W

:r<S_»"A<73 r^w.acrox.

r«cfVAVA or^ ^SV.\ B^r^
.•

r^Wrao

r^avib

.rdx.»":vxb

A.-jL_-ro

yv

r>^»o<n r«sl-i^AVH s^ r^w.A^^vjaa^
1

•.

r^-Ha-^oc ^_>rL
,— x_JX_v».v.ro r^^^m-^
^_>r^ ^»

r«w>aVvH.iw r«^avib vs^»rs;fo r«;^VvjAar3

»^_oo<7X

\<^\\j^-\

^\_X3..A":\

,^_o<nVva.rrx\j<A

A.^^-A

^mr^ ^r^

,^_oavA.A'A

r^-X-y-^i^jfV-m V..»r^.vr73^3t.a.^^^'SroT<^ro\"A
a_i<73

:

.

i

.r"w».xiayA

":V..>A

o<73

,oo

i<^\<73

r^^-Vs^ r^c73o

r<l^»":vj

Vjr^-^j^TM

r^^r^-A

r^-S.^S^-^ <7x»o<73 r«^VvH^»..

r<1^3C2k.

r^ V.*<7)Ar;^r3

o<7x_x_m

^,^5^ .«

\_jia_i^^-V_roVo r^Y^,j=n Vv._W^ r^ia.vja

:

.

r^30->*-^o<73ao.xio

A.^s^ ^va ^»fv\»^no

^Kix

5

«ra^

.r^^»":v»

r<^\r3J^^r^3_=^i ooo ,V-»r^ ^jAoi ^-Sjmr^-^

•.

r^wVTTa

ocn

.

y^v^^j^c^ -^b^o

^_^_n ^"A

r^\L

ooo._xx:^o-^or^V r^j._xA._yA

.•

<75-A.*":\

.•

t<ja<73 r^^TTa^^vm

r^<73..x_r3oV <7X_»0<73

<7A.2i

<73w_o_r3._3e.

Vwsr^^^^j^jcA ocn VvoA-A

:

^

.•

r?l3o.>Vv.^

W^m

ooVvo^^A^axrTj

,^._^viwOjt-roo .r^o<73

r^"A<73A

:

•Ko^^-:\

r^-A^^wj^^r^ra-A r<L=o.b^-A •\>i^^<73r^_^^^X5D

•,

100

^H^r^

•AdVssXio.AO

a^o V»r^v*r3^

:r<!rrxV^.rD

^ r>a\

.^\^

vs.»r^ aA"A

r^V.>r3X^
^^^oroojo.i-^

r^ Vvo^S-^^r^je.-^ r^w-V "icaxA ,^^"S.\^o

Vv>t^"S.>"Sjt.

^..r^

.

^"\.r73r«wO

a^j

^rrxiw"\ro

3o

-^>.( 268 ).fr4—

VvmVv

•TX_ttx.ro

VvjK^\-»^» r<lAr^

\,^^\
T)

V*

^

\

rC!\cv

fY>

^t^

am

"^

r«^r?ljL_v^_x^

r^rrv.(Y>u-A r«wA\oi^rD"^

.

.^

"\-_cixrD

v^

\":\

"^v.^

rv

":\

;

^

r?^\ox\o

»^ r^oiAr^A
:

.

tt:aj._tt30":\orwVv

A-a ocixA

'

10

cucn

,

;^^*7Xi>rD- Vvojcjcd-^n r^rwarTaa

.\ s.

r^^ooaVv

s.,

r^^\rD

r^wA^^^-^N

VvoA-^ ooVva.:yx.\-x. ^

r^ Vvorw-».^ fy>

r^_v_»H3A-A

r^Vvaj^\^"A

\

r^i^cra unjK^v^^x

:

Vx^-rTDr^Vvr^-Jv yN_»r^ •\'H-x.

.

—^-a

»

S

^\iTxm

r^r>^.iLi^-tt>

r^_acjH-j3 Vv
.

».\

•.

^.^zrxiS^-^.

^^^oxiVvjr^

.

^^

,^_oc7Xi^r«^ rcr-\aik.\

.:.

A

rv lo

ojcr^^*73A

rwjJoA-o^xr^"^ r"wr3"HjtA ^v^o.» r^Sj^^vaej-S "AOO^^Vvr^ ^-^ .tdoVv

r^_r3^ ^v^

.

»\

-^PlA r^^Vv

i5 r^Vvx^iie.Vv

^ro

^ro

.tdVv

. cw

c^o

» V

»

r«wOcn

.

m

K

fYv

(^a

on

-7^

fw

r^ocTJ

^

s5 <7X—vjl-Td^

^—-^

r<LA

C^

»

r^

s,

^

A\
3o

.

r^\_»":\

\ri <\ri

.oxA_»^ rwVv^v

.:.ttxA?\av»\^v\^
r«dj_r3^fV^>_ro ocn >

^.^r^A^JD

"\-ca:s.-SVv^

.^is^

r^^-^a m. fY\.^r^

r^wxiivj^ajD Owro_jo, r^Vv^":vroA A\r^"^

.

A
\

":\_w

rv ^"a

\

>

.r3C7x_»V\r«^ c^aj3jL.\^r^"?v

"73

. .

c^cvj3.-»\a_x3":\

v

s.,

,

\^^r<fn

r^ry

r<^r\

so-a

•.

"n.^

rv^

s-o

<\rg^\

r«w>da\_o"\j^

.c^aVno-K^ Axrxoo

V«^ \
.s

r-v

^

c^x^o^-HA^-^ A\^^r>

":\cvj^\_rD

vv-

t<;^ <\

r^orvfw^rwA

r'^V\7is."n
,

r«w.^o r\ fw.^r^

ocn r^ fwcv_ro_A o^V

oiA VvjA

fyicvp"^

^ ^^

r«^-\

\\

.T^oo r«^fwarov"-> ^"a a^fwrar'^
.y

.:.Qxj.\^'Hj3Cv«tt3"A

.r«;l\j3o\^ c^ojdjvojdA r«cl^a33.x^^r^ *

"VJr>A"A
>

rw\-vv_i

>_roa>-r3 t^ooo-a -^'^v.ro

(y>

^

r^_^^

.r^\ci-\c\Y^'^ 9^^^=^

A, ».^<n

A-»"A

cyy

»

» v

s„o

a^

r"^VvjAr^ ^.ro

^"^^ ,cn

.^^^_rowA":\ oo-roL-x.^

rwOC^aVv

r^lax^a^^ ^>r3 "-pAS^-^

»Vv^».

irv.

«r^^^-A

's.

(Y)"A

^VjVv.iw ^va.o

,^_oc7xA
.

r»^ V

\.\-J3a

":v_r:^

»

r«^

Ajaoc

r<li":\oao^
"73

'n

rd^Vvao-^
qo Vv_jL.ro

r^A"A

CYvjrn

r^^a^-o"^»^ ArDJDcA Vvooa"^ r^Vvcuo^^— ox»Vvjrw

r<f ^ rv\v\t\

r«w_i03

c^o\no\^ r^vraa^^

rwVv-v^»'^>-ro c^ojaw»\o.o\":\

Trx_jc":\

*^v\

^-a r^ocn

och ^

»

SVvj

101

r

a.

-^^(

)^^—

269

•KVv-A 03<\—V— 33q\-^

j:30^ r^^^-ra <v.!L- o

r^

ctswA Vv.jr^ "^.^

'N-^o r^m^jt.

(YK

ni^Ci^w^m V\

"TTk

-^^.jio

^s^r^ "^.K^^^jAcTxrD

•:\C73.-Q3C7D-A

^m

Goo.-xx_x.^r«^ r^vjzacv-^

am

,c75cv_^\yi r^^ocTJA

r^ S i^^X^

)C7J

> ,.,*73'^

Arcfo

^^

cvSxvi

1

r"

/».

r^-r\-»Vv,v^
us-£iOA

•.

^m

^^Vr^

r^^V-ir^

-^icv-x-cd-^

cia_33^_x_\_-x.\cv_kr«^ A-x-^^^V-iw

.«^^^.iw
\*Vv*o

^^r^

•.

•.

"ivra^^i^Vvr^

fw.^N

^-m

\r^*

r^ \ ^x*^

to

^A

r^oc7J

r^\-^

,c7x_rD

,^^c73^aiC73j:^"A

A.V^r73

^rTD-^

^_ocJir^":\

c^xia^oHAS^-A

o^^V-wv^
.

r«;^"\^^

^*"A

rwV^L^ojc .^^c^jA

^x^roSr^ SVvrD

I

cvxbo.x^^V\VwO

r«^^S^

S.rxbw vv:^Vv3C.i^ vdji,^rd

i<^cv^cvr73wi

r^VvrTacv»

r^^orv..c^^r^

Vv.>r^7v

r^^^m^Vm

^oc-ir^ ^ro-^

"V.

r^oc73 us.xrDA un ^c71'a

"^.^

"\.»Vv*

AA.:^.m

r^ocra

.:.

«^^^ctso ^iojc.

rd_x^a=rv-vA rr^H^^^-v

r^-»r^

ocp-A

.

^

rd-V-ra^-i^rTD ocn

\r^fY>ary3.v\ cvx-a-a .^^cviCTaA

r^33a\a3o

Vwr73LX^vi oc-A \

•.

r^Vvr"^»^^^

1^-X-33._»\CV_3a'A l^. fY^CV-rO.-l

*.

.:.

10

Vvo\j^o

.c73.viO'K

•V.iVv.-»

rwico

r^Sio.xxc^^rc^\ r«^\jo.»r^o

^-^ ODO-x^-mA-^^o

VwjA"^^A

y&i ra

o-rTaL-^-it.-^

\

.

.racTa^iVvr^

<^-xVg^avx\. \\. x^a3a.r3

r^vV\cv3C ,^_oc73A r^oc73

ciOL-xAO.V-oHj^':^

rwHA^\

r<^\cno

.

.

•.

^m

r^^wrD

20

.racTX»^ ysjrcf .•Vxiav33o VviT^^Doamwi .•r^"\.iir^ r^oc73 x*^<\m^

^

.•^

s.,Vv-i-A

r^_v_rD\

»c7io_\ .s, A._rb._3o r?^^_»r^

OC73

A.r3Jo r«w_x.ir^ ^rra ^-VrTar^^Vvr^^A yN.»r^"A ,c7vrD

^
.

m

.^^C7X \

r«wV2i.c73

uN-jri^-A-A

.^^^

x_\

.,

9^a_3o

UN—»"^»C73A

(Yx

\

:

^r^

"?v_x_r3

fY\i"A

r^oc73-^

^_^r«^

A":\

.•

c^a,

^"^ ^Vv^^"!\

rC^\

»r«^

rCf Vvn_ifc.^
rri

x<^

—co

yy—»

r^ffvv^N^,

%t\

"\^_r3 ^r73A
»

»\o—X30
jCTX-ra

^r "^A^^vA o^.

r«C^v_-x-^A

r^oc75 ^»r«^"?v
>c7i

r^

ro ^

fv^rC^ r^":\c7a

QQa_\ oo^.—^ r«^_i^_r3a_V_
x^

sc.

"To^m As^ >^^\

\ ra a-\ ^

vi

i^^Ci

r<foc73

•.

rwOC73

.rao^

,,oc7jV\a._vi"\

rTD

^_\.ii rsl_vio"\-r3

yx.^jm «^oc^xA

2


^C7X_»^t^
»

,

\

»

.••TO"^r7D

v^

rv_{v\

^^o -AO^A.^
cnA ^

(Y>

^ ^oVv^vvA^'^ OOOl ^»\^

r^Vvo.?k

»

o.^j3^"a

r^iVv^cv^_A

c73wjVv^r^ c^o-Vno-H.^

^"A ^^o_icn

^ctAj^

^.jAcn

.^^o^ctA ^rvQj

r^.Ar^
\yl

r^
ys-—ir^

r^^

r^^cv_AC73^

•.

jcj-K-a

^

^^v_£>

...

t> Vvo^H.xA

.

r^rrxjt.

y"^

i<l^\x."Ao

>r«^"A

v^rd

,

.:.

r^^oja-c^r"^

A

roo^

r^lAo

:

^.m ^r^

^o

^TT^ -^p^"^

r^\_>^v.v--3 o^H-rnr^o

^^^jtAcv"^ cnr\

A^rrj

.

m-jwAH
9

r«^ocn"A r^^^vo^r^^oVv

(w

v

r^Ao

Qj

•.

^

"^•A_rr>o

c^xA r^ocn

Aa\"a r^Ao

:

r«^j..tv^cn-\Ar3

c7X_x_v_x.»H

.

»

•.

^^s,

.*

^-JT3

cn

.••

>»fyvs.r73
-V-jVv.»

» *\

\aa"a

:

r^vj.v^cv\
v

^-^

^"<^»<^

^ttd^a

.^r«^

r«^5LrD^

^»r3

^.TTaVvtv

r^^cTxAr»^
:.

^ro

fVi^\^T\

•.^r«^ r^^^ira^

.

ocn r^vrav

i^t^V^r^i

-.

"^^*-*^^

^v^ r^^cno

s »njo

us_jr«^o

va

^«-\-:\

r«^oc>5

Vv^r^

^

.:.

•••KToVX.'^

^>

.jA

vvA-x.r73

cvr3_x_wVvr«^ "V_^

,^V-r73.

r^x_r73LU^ ,^__orw\£Vj3 •^dAjc

rCrV\^\^ r^.rn^5C.r73

I

,^^c7xvro":v

•.

v^.\^

r?^"\o"?vor«^^ j^^v-^

^r73^-A rd.^o t\ fvv-^rC^vo

.•

r^w

r^cn-^ *

AO
^»Acn ys-»
^v_^cn
^rv-at^"^

r«^Vvn.^ oocn ^n^wr^^^A ^Acn-A rdvjra^ "^^\rD
OQ

•.

^wA^-viw r^cn

.:.

^

r«^"\_J3.-»r«^o

.^r<^

y.'^

r^VvATo uNjr"^ r«^^»r3.vA ,cnor^n-36 ..rd^mvjro-^

.r^rs^TTDVv
3

V

^

fw

'ViJ^^r^ \

fv>

Vwocra

r^ocrs VvX.ca=r> r^lA

.•

rTa^Vvr^f ,^_oc7i__v_r73':\
r73ervd\r<L
oc7i__v_r73":\

u^S
u"v

•.

ocn"A cnVv_A_r73 yN->r«^o

1

r^^a

.

r^Vvcv^jjaj r^^-^ ^ocra

.•

^\o^\*^r3 rdAo
us--»r<^"^A

oocn

•^^m

r«^o^o\x2L"A

r^no"\_r3 p^^r73t\ r^^VvcvVs^^^^ ^sd

vs--»r?^"A"A

10

r«^"Acn

.

Kfcnazrx^

.oS.^^-a

,c7i::d

^"^v

.•^v^^Vvr^f-A UN.>r^ A^^n.^-^ yoxzn
r^-^v-x^ r^ocTa "^Vi^r^

v^m

fv>r73-^

r\ vr^ ^rr> ,^^cucn"A "Sjzx^

.\ '^^•^ r«^^vj^\

^Vj^r^ UNO-^

)m:-i

c^cvxxx^r^ f^VTDa!^^

.

ocn oS s

^>{ '210

chjAcvja.io.^r«wO

cn^rDCVJDA-^N r^\jt.(\ \<^:rrx,\^^ ylCi.^

>xX^o

A

r^TDji^

r«^Ao..iw AArrxi"^

y£^\^ y^\j^ •."SmrwrnA >A

^j^

^r73^"\:A

ocn ^^r^^A :^»ocn cyxj^^.ro

r^cn

r<f"Acno

r^viv
.

r^dcn"^

r«^\\cv»J3.»":\v

1

1

N

a.

)<A—

i^( 271

t<lj3<x.yi_rD ^tVjr<f^-»"HVvo
10

t

V

r^^r^

r^H_iwa_£^

:

r^ Va.»-S-»-:\^

••

.^_o<7X_»Vjr^ y<1a:t3ooi^-^

^

r<^ V^\

v^ \

irv^v.-.j3

Ko_^.xjoV Vv»r^*.\\^

r"^Ao

•.

dV-.»rsljA.

^^

osA^.^

\o

^.v.viOw»

:

^»AcQ

^.m

»

»

Yr *\ "^-

.•

^vx.

r«;^"\jVv.»o

o^K-rDw-x-ca

A.^a >m

"=\

—»^jn

A

r^cf-AOJ

r^^Lx.mVvoc.m
t^^_v
J^j._»
,<73
1-

«.

^jm

r«wi0.vn

"H-rDAo r^

fYx^a^H-^-ra

Y^

%

.\^

*\

^QjA^

r^^Vm

r<^vr3\"A

r^\

^'S.^L.fiD

.^^<7i.A»^

r^wvra^

fy>.2>..V

r^^^oi

.•

^m

.Vs^ oS.x^ra

^"^ •---!^

^rjo

if)

rwjav» ^»^vxbA

^vvH.» r^VvAVv^ rdvrav

v\V\r«^

oA"a

^^\_m

fw_w

r^^x^Y^ r^d.A-rav x<^ocn

2iv^-\

:

lo

.^^oxA-9icv.n> fw^r^o

r^l^^-^rd

'n.ii.

o.jw:73-\Vvr^

.•

ooA-ii. A.-2^^
.

Yd!)i\.:^ci'\m

.ojc"?v

r"^oo ovA^":^ r«dyvVvro

ao

^^^oaVvoA ,oo3

t<^A"A

V, o"AOv_x^r«^ ,,__oov-x_v.x_»a ^-=^ ^j^Jvr^wA

r«d-»

i._v^__io._\

^ou^»"^»^'^^

t^VvA.vi"^"A rC^"\.i>Vp

r?f-:\oxA

,,_H.^Vv.xio<m r^Vvr>w-V_^;^^
:

-to^vto A.i^

crxr^^s^^ ^ts^y^ .^_ooa»Vv»r^

.^.je.V-A

A»^oo 003 w.J^

"^v^^

r<LicUj3"^ r-di^^vjao.^

vs.»r«^

r<^^Ao kt^y^

A..r30"\VvA

.•r^fV^N^ A_ro"\V t<l\

•V_»V..>

^__:tj r^cjoA

r^iM.::^o-AoVHorw:\

r^^"^v.Qa^r^

.•

r«^\»":v5e.»"\A

rs^Vv^vj^ rdLica..^ X-»\
"^v^

:

,^^01wJ.A.5t j^

.^_OC7V.x.AHr3':V.mO

.ra.^

r^Ao

rb\

r^AOO r^^.X^-A ooo .^j^o ,rd)^\.\iv^

fv^oo^.^

»

r^v

cn

5

^jAoo ^J=n xav^J^

r^^AjAo rdxx^oo\^

.•

r^-K^^vv fv>-s>.Ar^r3

rs^_v-»rd.:D

r^

r^r^V-V^

.•

A-Asaio

r^TSSjt axAr:^^

.

VAax-m-^

r<f v

y^j^^c^

r«^<73._\r^!A jirvATDo

rdj.:^^ r<l\-A \*v^r<lir^ -S^ fwzn

102

^.mo »^Vf>.^^-^\v—

Y5^Vvaj..»\vi

•.

,<73

. .

.r3<7V-»"^

,\*^m^

^2k

r«dA^\^^. ,^_o<7jVv^v\^r;^

^_mV\-^ r^V\n,_^*« V\o<73
vrY.»r«^
3C»"H

:

rw_Sio.-33.-.Qo^-^rw

,^^<7vA

o.j

n_r3_^_i":\

Qoo_v-»"^.voj3 r^A":\ •\\^'\ r^Vv"^:^\o ^-Ko.^.caa* Vvooo r^^^v^'^
:

c^3^^Vvr«;^ ,^^<7Vxvx-»H

Ar«wA ^_x-A<73

.•

"^

"^vri.

•.

^^x^

<73V\aA"A .^^ooVvH-V^Kf

r^-xj:ri)sv^j=n <n ^"=\

r^VvH_X^

^m

^-^r^

><73
•\

••

»

x^

Vv._r3"K

r^"A<730
,

.

o<75a r'^»^^

s,'^a-x-r73^

us^r^

Vw-xx^oo^aA ^mVvvijm

V^r^A-^r»^

.

,^^ooVv":\_^

Vvooo

3o

•\^

:

T^jjcvV-o^i^-A r^TDSjt. ,^_amjuc^i Vv»r«^\.V^

.rw-A^^g
oocn

'o

>

.

\

\m

.

*

iv^

te.*\

.

^V-:^

oooo ^

.

^oVv

.

r^v

V

:\

r^

:

OoVvCvX

or^ :ooo3

1

o

^_>Aoo ard

r«^ooo )sv»y^

ocnA"^ r«^oaa

^.rrj

o^

r^-K^rw-rD
r^r^VL^^-Do
5 ^^^•'v

^

\\

r<^

.

*n

^

>ooo"V-rD.i!».
2

,^.^^v_AC75"A

rw^v^ir^ .\

"73"^

Y,

»^^C750 .^\;
:r^ y
»

Y^^rv (YtC

r^
23

,

»

A

>"\

cncv_jt.":vo

»

0"H

.

Vvooo

s..

fW^

C730
>

\.

\

X.

:

0"\

S.

>

rv

3o

^^
»

^Ar^jc

rvrwo

"?Lr\

\ <n n-x-TD

.

k v cy>
.•

^^^^^^..^0

.

—> ,oocvjLji

"^v.^

ooo

•.

A^

>.\rr\jco

^oA

cvra^fv^
rilvrav

r^^Vv^mo

:

rwA-»^oA_irwO
l-r^^ \j

oooo

»

.

^"^v

r^Vv\.v^

v

>"\j3

r^SVvr^A

>-c^rDr;^ ^"^v ^\^
:

rC^vj^cA y^^n

^Ajrw^

c^cvxXioo"Aor^^"A

.r<lvj.^cA ,\r7D v^£o.^-\

••

^\

>\x. ^TTO CVJ^^Vvrd^O

^»"^

:

^^^ctA

,^^o3^cA"a

^'SjCTar^^ ooa

^v-vi ^j^"Acvr73

r^xxxvi-S

.^^oooVvHX^^rD

.

r^^^srya

r^v^oo"A

rw3C.jje-X3

,^^^^

>^^ja>r3jg-i

.•

fv\r73

"SjJ^^r^cn

"->^ ,^_OJC73

.l.rcTvyvrrA

r^iAAojt.

^Ac73 .\s, ^TTi ^"V>C73

,x'\v

fW-yiA C73A ^ i>{Yvx^ro

QQCV-xx-» ^v^» fv>\

^"\. n^Vv

,^^r^)fvAr^A
fV>

r^k.£^i\2Lrr)

r^crx:^ X-»\

rw_3^r?f o-^-rTDTv^roLAo

r<f

r^r^_jLi^^_x^

^-TTD »^^C7\

r^

>A

.^.^cuoo^^v
••

.^Vy^

"Acv.yA^\^

.

vrN-»r"w\"A

.•r^v-x-icv-\. \rwO

\c73

»

,

^"rv

oa.\"^o

r^^ofv m^r^

>oooVv>r^":v

\.^\o

^vr3.>'\j3

OOC73 ^"K^vjcrTa

*\

fw-yj

"=V2w

>^^cv,\

oooo

.

rwV^LOO

r"wc^oi

vs-»r^ :oooo

»_^v-icp"A

^wicv**

rcf^rvjAx3":v

:

r^"^

•^"^.'30 r^-A^cvis*.

\

cvAr«^

"V-xJ^.

s^-

r^xxbo^^^-^v

oo^"\or?^ ctx\^ \<^»\*73":\o

^rri

r^VjrxAcLrD «^^ctjA-^
» 's

r<^v"73

»

r<li\"s-cvx^

r^Vv^^"^ r^-x^^r^

:

r«d.rrx^.rD

"-»cv-i"A

cvi.>"\joj3

s

.•

r<^"\"VA_jc^2Ar<lA oooo ^r3j"\j3"A

x-irdA

^«"K-vir^

1

:

L^o^ \

,cn ^rO ^Vi

,^_OC7x\.^"A

\ tj

cyv

%

.

,

»v^cA ^-a

v

,^^\.j3"?v r^"\o^or«w^ VvcvA oo-SVvra ^rrjo
^-jAoo .^^ojcn

^ro ^-a r^^^vj

r^"\^cvxi3 p-Kv

'^oo uN-jr^^-^-^v

.'CVrDVv.^^

"^V^

A^

.c^o\^

VvA-V^r^ oooo ^"K^^v^xm

T«w

^N

^V33"H «^^CUOO^A VTsjT^

••

"^VkTd-a

s,n^» ,^^g7x

%

fW »*\*73

»

^^r«

fSocir^

vs-.>r«w^"^

^>-H'S^.3g-ro

OoA

>.V;^ OaOO

fYv\

cvvi\mr^

•.

.-.

•^pjn.n

r;^"\^^^^

ooVvA^r^ ^pn

oiVcA

.tdVv^^^ ,rn

^^^cv^roA^-x.

A..»?>c73

*

loa

r" h.


^Xj-a

rd-ra-A rrw^cv»

A \.^

^"A

^-x_iO0":\

fv\

)-t^

1^( 273

w

\ cmS.^o'^"^ och "S^rv^ .^vi ^»^-a

.C^0aX^0"A01^^ r^ *\ OJ3>.C^^r^t\ r^Xj-AO

^m n^

:.^_o^\o r^ooAr^A -txvvH rs^-Ko-^or^^fvXo ^^^ ^iD^fv^
V, .^^ocnVv .iw^^-so A-vao .y*\

<73L,ry>

-nv^o

r«^ V

^

,

^mVvv

C7x»^»r^

AA-m-rv

.•

,<rj

.

ry^ A-xwra

V

a.

Vv
.

Vm
»

.

.

^jAoj

003

^"^v

^oo Ar^
A^r^

Qoo.-»..v,*V

QojA.m

'y\

<:^av»njoj3^

"73

^.m

"S.rDA

•\-"3A r«^y.oaA ^^lron^o

^ooa"A

:

^A

^^jt^sLAY^

VwjcjS

^A

VvjA-^v

.^^

,<730^»r"^

:

"v

oAvr^ r^atoaA

rw_^cvj3JM.^r^ r«dcnArwA -pi^\
r«^Vv.Ajb"A

^..^^v-^-^Vv^

AJ^^mo

^_m

,^_oA3e.Vv

r"wA

r«^_v_:^<73

^jTTi

r«;^

.

^rwA
r^ra ^

^^r^^-A

s

.•

18
SVK.

b.

-

.WWll.

mo^

cv3e-rrv.x.o

i5

.^^ox_»irv_»r^

^<7xA=i ."^rD.^-^
.

r^o.fv fwAr^^-A

r^Ao

•.

"Vi^s^At^

•^cvjo.^-rv

:

.

r?^<73Ar<^\

oQor^AV ^-^

r^-^r^ yDViLjCD

r^^tvx-»":vn

.,0

.rC^vjojcvxio

r^A r^ooX

.^^^^r«^ ^.a.^j^^o

r^ro"^>^
o<73

"^va.

a5

r^Vv^^v^^ r^j.\or^

.^^^r^

^A^=30-:\

VvAm ooVA \^ -tj-a r«^"\a^\ r^-SvV^^^TDr^
»H,_» r^ \ r^^^oSVNr^-rD-A "\-iJ^.^_o^!V_ir<^
.•

.^^Vvar<^ ^•aVvVv fw_ry3

^ cv_^^_x-^o"^\

^»':^

A (v>o.»o

.>.i"^^rs^

r<^-\ .JarbVv.^

.rs^vxjjcso

.^_o^r«^^

^m

^»-A ^vvA

:

r^A^ r^rrjAn^

r^-^o.i3x^r^ ^mcv» -^s..

r^^Vu":v

icTsA

^a

.^xrDJ=5n.Aitr3A r^^iJAoX^

s, .\ s, ^"^=73

»

r"^^":v5^ "aVv.^^ r^<7x:^

rwVv.3C»":vx3

r^-^

:

"70^"^»^

r^A r^Vv»3o_^

r-*9^ ^jAoo

Aj-^ r^^VvoS

jrao^*

r^VvVvo3Jrx=3 ojdAjo ^r^Vv^v^-^

HjJ^^Ar^

A \;-^

^m

10

rwv»^oA r^x^vv^

QQav» ^f ^ ^^^Ap

;

^o<73 r^^^-HowiwV

><73on^s>. c^xio.\^oH.x^o

•.

^

•.

"^vrv.

.^^cvv^r^ro ,^^A--a v^ \o2l Vvxra-^ A,rDJ3o\A ocn

t<foJV^ r^"v \

^_»rf.rrj':\

r^jcTsArw^ r^Vvjcj^^vxa r^Vv^v^^

<7D^o.\^ qoo^Sld rC?\o^or^Vv r^acTTDwX.-A oq^"\\^><^
.\

-Tx.w-a-a

.^_o^r«^

.;.

102

.»fv\»^~n

^r^fSo-Aor^^ r"w_^o_j3^ca^r«^ rw<7x.AT«d^

v-f^V rili-A-^va^A r<^n^r<r

\

^a^

r^^^VAv^

\

5

^oVvo

•.

"^V-aLO

r»;^ v

t\,

.

<^xx^O"KT^m":\ r«^VVvr«wA 3o

jo_qq

^ cvA.m^

.

r«^<7xAr^

^(V_xxia

"-p":v_330^

^

.

^^

A.

^oos

5 i^TVv^-ih-

^^

.^^cnVv^is^r^

r^j, (Yi<n\

r«^_3crr>^^.jt_m

^-lAcn -n

^cn V ^^o

.

^

V

A \
.•

»\ tn \

oocn A

^^

r^

j-v.^:!
rv>

>

o-ACTDwnorw

vv \t\

(w

»

<\<^

5

:

.

oocn .^^cti
*

^

»Vv-»r^

^

^^

\

\^"n

,^^^-icn^ ys_»r^
ao

r^A^
.

»

^

•.

»

,^^,V

^

\-A

r^Acn )CnoA

^
ao

Ar^

\

rv

rA^^^r^-A

\

W^m

•.

^octs

c7X»Vvjt*^ -^ToA
.|.

r<^vv.og-rn

r^v^r^ra-^vo .r«^i\^cv£^

^-a

r«w\ir^rj^o

^^\-m

w^^

. A23.^\-:\o

rAxx^xvi a/\vv\--\

r^^^o

^A

K*\-A

^jAcn-A

V v\t\

\\j

r"if^^A.vi"^

^-^ cvj^jAr^w

^uicv» "70.^

rv

»

:

:

.n^-vs.i

cvx^x»Ar<f

—K_i\—vii<^ Ta

y\m

r^^vj^^oA

s,.

^

:r«^Vvrd4-A

y^^:ryk\r^

.raVv^ ocn-^ vsjr"^

^^cv_ro

\o>A^-Ar«^

r^_Ar^

vv

^..K_\..»rw^

3o

:

.

.

^ y
r«^\

^vn

^V

r<^SoAor<fVv •j.rdj»^'^

^

Yy*73

.

:r«wj^o^o\i^ ^ ^s. ^jrn ca ^^^oSr^rTjca-^o

r^if\

.\

rwcn

cvx^r«w\o

C7X»=D

:

:

*<^^^

ocn Ko.\ .c^a

r^^^fYvvv

r«w_^cv_33._ttv_^r'^

»^

»r^A C7X-A

^

)CnoV\

*

r«^OAor^^-^ ,^^-rv AoY, \r^-^

r<A

"rD
"V

\

.\

:

Yr

Vv_vAjcviVvr«^ r^VrfxjVv.^

.^^o_-a.Vvo_\Vv_r30 \^ \

un Vvo_k-x^.va *
*73

:

r«^ fv\ .^*73-:\

vA»a r^^oA^r^

^jAc7x=a

r^r^

c^dattd

•.

y<f

^itd

^

y^

^ s..^
..

^^

^

r^^o^Vvr<lrD r^^Vvrwin

^-^ Vv s^^^^jVvr^

r"w^fV.^o-^

^r^"^ )Cn

o_\-"Tx\

^

r^\j

^ SA

^

^33

.

\j.^»^r"dvm .^mcv»

^evjA-a

cnj^rvjr^ «^^cTX-^^a-^-^o

r^-Acn

yD^-^ci

Ci^jm

^^

'^ v^

r^\-\

*io'jv"6.

.^^oAjA-^ r«^"Ao-Aor?^V\o

»

.:.c^3Lj^\-o'Ar^.r73Ao ^j^'^» r^A-:\ -^dA
1

.•

r^<io"!\

•nVvj .rao^o

x

.

\

T\o vv

:

A

r^xjS

^•actxjso r^^^A^vi-A cn

c73lA

oA

*->

r^-Sv^^^^^r^ r^-A

r^"Ko.iw\

,c730.^\x\"A

s, v^o^fv^i

»\ V

.

r«^jAor?^r30 cTXi^r»^ -^pA c^av»'=v\or>.^-:\

,^_o^VvcA^-:\o ,riL^ciye.£iy^rdr\
10 ^(VjLTTa

^

tss^rd

-^ToiiVvA

cn»vm\HAro

^XxTD

r^^Qjfc^s^

r^wxio .^r«^Aj\iA .^^Aovi*

^!:73LX-io

fy>\o

.tdVvw^-a

*

^jActj

\^o

f^jj^m ooi ^^r«^ v^

^jAcn

r«^^tvim
\

^ *^ry

PlviS^^

r^^^^viw ^»^i>"^\ r^^cn-^^

c^x-^-rrjo

r^r^

ca i>A,ro ^^_a.

«^^3

^.o

^

^mjHiv^-^ r^^nVv
:

ooo.j^^o-Aor^^o rd\ar^uc^

rwVvovoS^ w^ir^

.r^^Vwjj^K^x.

r^

r^r^

r^r^

.AVvoitv-x«r7Do

.\x<^

-^^_3t.o.r7Do

:

r^J^r^o

>

'^

^r^

^^^^-^

.'ri^^^jtjnjo

r^niv

.

r^liocn

.

.r^r^

r^.\.;»^o

r<f *\o

n

*\r^

(v>

rdv^-^. ."Srors^-A

^^^oAj^a

r^_3tj^\j3.Ao

•.

. .

Ow^^"AO_3CO

^•:V C73A":V

^.n

•;.

.•

.•

:

<w

»

"S-iwVv-CoVv r^-ACTJ-^ I^OOO p":V\

«^^Vv-AT^

>

\

r^_Ao^

. .

r^^^o^\_^t\

^m J3oV\

'^j^

.A^Vv^uo

c7aVva-xcA*\T)o
'^vuao i5

r<^» (v>vv\

^n

.

r<^o.^o-Afc^—

x^r<^

.*-a.v,vv

:

rs^-^^

C73..r3':V

,^r^

20

r^vs^oA

v

cw^^r^^^v

rCfVv^O-^vA

rw^Lo^S.^-A r^^.»r3.^^oja.r3je.

..cnV^oA

o-rDitva.n

rd^K» rs^

.:.

^^^-V-^Vv

r^v ^cn \rnY^
n.

•.

ocTJ -^Ou-xx-^o

18.

Vv"\j^rD

^iAcn ^so 25

r^V\oHV\rdr3-:v

.^^oAsoV^o .•i^^cTaAr^ ^pD »^^Vvir^ ^\V\Vvxioao

c^xjLA-ro-rx

^-^v

•.

»» "n-^,

.raoVv r^^-Ao-Aor^V^ 2iv^

r^rd

.:.

.^_oA-x.^-:v r^-\o-:vor^Vvo

\ja\\<^.TryS ,^_oVvr?^V\

r«^-V.o.AO.x^

>^r^

^iActjAo ofY\^r<f

C7xrrv>^-^

^A^Vv.fw*73 Vv»r^A>A-:\

^-«^^"73^
A-i^

.

ch.rTO^-A

..•>—rprcf r^-^cn

r^^V-vi-rv

.r3oV\ cnjdV\i^-AO

:

r^V\"^iw:\ cn»vfwvH.?i.r73

Ar^o

.•

r'^o.^o\x^':\ cmocTa VvoA ••t^vx^oA

^Vvsr^ ^ttdVv-^v* octj usjrCjcv

Y^m t^V^ArTaA

jS.rTaA

%^oa."a

>..\^o-xJ^^,"\-r73Ao ^-U^o.j ,\r73A

y noo -^ \ r^ vy^

T^ir^ YyV.orTao

.r^-X-yv ,^V-»rcf

rC^cTJ-^

rs^ofvfw^r^

r^__vr^ ^V\o^(\
/».

ocn

r^LAv^ S-rTDrcf .r^lvAjn-m ^.to-a

•.

r«^^EvAr73C3 \j\^^c75.rD

rcf-So-^or^Vx

,cn

cn^r^ ^ \ vv

>S-r7D

io3

r^r^ Ar^Vvm

^.mrw.mLA-^v vs_*r^

•^p^.jcr^

5

^"^ r^-A-KojcA .y^^x^x. r<lvT\^m ^^^osA lo

r^Vv^a.iw^^

cnV\o»A^ n-xra

V^^^v^

»

r^o.^o\x^^

rcf » fY>v\

.j.VvrbVv.^

.^.jsojtjo

S

r^-^NOJ

r^j.i.v.t^.X

,,.^^V\o.5C.»"^_x3Ji rC^Vjr^ .\j v.o.^-a

y vo .r^vxj^v-rn ^ro-A

.is^^^jcj-^vja

^\^mx<^r^ ^i\»r^ rdi^rDoA^

jVv>r^ ^paVvA oos us-^r^o

r^ no\-^ r^cTxArwA
> \<-:\

%

u-socrTDo r^Ao-^v ocn

i-V-ri^-^x

rs:!.v-*\.la-»

,

^Vri

.^^^n,

\.

,,,^cv,a.Vv.

-xs^

.

t\\ ~->/\

,fwV\

\

^..^o^^A .r3oV\o

r^a>cn ocn .^^oAjAn
\

r^-:vc7io

r^vrcf c^
•.

*\.

-730 3o

,^^oA_r7XJtV\

^\xr73r«^T\

.:.

yCTOO^

5

^

v^

s.

^ V ,r<L^cn
^ ^'^ V ^=^
^•A

^A^AO-»-^

r«^

;

\

\<x-r3A oxj-Kajt. ^^~-> ^jzn ^-^

"-V

.:.

Y^ \^r>Vvr73

.

i(T

foOw» >cno

r^Vv\_^^r^

\

^om

Si,

\

^fV-*r<r K

^

<\fi r^k

V

^r^^A

i5 r^cTJ

.:.

r^ <\\<f

r^ra ^ r«wAo

V

•^,

»

20 it-»"H

^

>

"TD

.

.^^a»

<v>/\-T^

r^

:

r^^Vv-xA-ib-A

r«^»\a^^o\x^-A

c^or^\ N^rdm-^

:

.

^ mor^

3o ck-X-rTXJCo

•.

v" «.

.

.iw-AO^x.

rd)svt\^-\ ^y^a»

octd -a.^ :c7jA r^-AVvj-^ ^»"^

r^A'^.^

^^^^'^.•Vvr"^ ^"^viTa

^rrj

.^^A^

.

r^ocn •K^yA.m
r"^o.\^o\>w:^r3

ocn .r<fv»V\r73L\j3 ^ro r<^v»r^

.'•S-ror^ "tjA^a ir>_»rw

r<l.\-^r<^\

r^f^S.

TvV^^.r^-Knv

^jm ^-a v^ \ Ar^

•KVv_r3

^

.•

\

v

"73

r^v rv \a

w

'^

\.

VvAra^A

m

. .

\.j.^nr<^-\

ocn c^OAV^jAr"^

c^cv^^o^Aor^V

\m

.•

rwOoAi^

y.r^ :r^V\^v^.rD Vvocn

,cn r^"\»"\je. rc^vcn^^o

ocn r^wKo-^or^Vv r^ yztxsl

7°^

«^^oAr^m ,^^\^^a r^cv^

:rCrV\^v^"A* r^cv-^^ r^"^

•.

^Vfim

fv>^\re^"-^-^

r^Vvo.cv>^\^'73 Vvo-AjAjc^ c^Acv:! r^vrDvra

^^ \

*io3

r«w3t_=rxx.":\

\^Ar«^

r^m^x^

Wy^ro .TDoV \^r<^ rdxm v^\^

r^_>e.cn"A
.•

»

\^»r<^Ax^^A

r^.vr7Dcv»"A

»C730 V vv "^

a5 >cn"^ Y^^X-^rd rd)s\.

cnVv

*

\

r«w Vv^viii^-^

^-locir^ "7^"-^ r^^-3g.m^3cVvr3 AAv^Vvr^-A

ocn

c73w-x^o_x.

ts

:

r^^^

c^or^w-AY-m-A rt^^orvcA^r^

•-pr^x^

rCfvN^r»^

r^_x_3Co_v_^-?v

t

r^ y tA-p-A

r^^^Vj.vir'^

'.

>c73cvA^w "S>^^r"^ocT>

^ n-A

,c73oVv_»r'^

VvaA-A

yy \ S

-Tooja^A

rcf^-r73Vv.A-^

o\

fY>

c^cv_»

.-ri^^^vjr^r

\\^

r^L\

.•

c^o\*Vjb r^-Ko-^orcfVv

.

^vicv^ r<L\ ^r^-^.

A^oVv-jci-A

^m r^Ao

r^j-m

^-rx

v-A-A^r^ r^_\ rt^-v.^cv-tA

.

rCfVvjAib-^

A

yx^

tr>^ ^"a<d^

t^ s.,^om

V^.*'^ \;

yy.^\ A

\r"w_\

\

.v^»

r^^cn r^VvXrrxra "AA^^aaLza
r<^c7a

r^

rwxV^iAo^"A Y^c^Ci=ry\

r^_i"\_5wo__x^_r3 .^VvoVv._3e_i^ r^ocn

A

«^^^

r^» roo.ma .^^ojajAoVvr^A ijNo3L<m

Ks-^\<^-\-\

r^Ao

^A^r^

^jjcit^

oA\r^ -TdA

VvxrD^A ArDwXaoA^^v

ocn

^zn ^tdA rwvA^Ar^Aja 7»-^*—

'

io3

v" b.

)^t^

«.( 277

A \^\
»1«^

^

s

:

orv ^ \o
:

t^Vn^^v-Iw

cv-xx-yi^^rcfo

j.mSt^ .^Ao.rn-A

oaVv

cvx\^fV£Drs^

<7X-v.r73

:

r^y.co

ysjr^f

.

V -n-A

\

.•

r^^-Acv^^oc-iS

•.

r^_r73wA-2^

r^<73^r3

o<h ^—v_3AO

v^ if ^\
,

Ar^n

>

^<7V

^Ajr^^

:

r^mm

oxm^y^ r^ir3\
.:.

..r<>^A^cA
-Tori^Ljb

VwAr^

o<73

^-:\

:

fl.

5

po

.•

^

.

Vvo"\jAjt.-^

^^.i^

-^

^V

<v%

.rs^-A^A

^-x^rb^

y ^-^

0<7M30

^-^ w^x^

1

r^isv^-i^A-xb-^v

at.

o<n Ar^-A

r^cv^o\j^-:\

•.

r^oLX^xv^

^cA

.tdVv^

r^^cvii.>Ajc VvcA .•T^wxroA
<73A*"A

r^VvSX^

^pa

»rA*\Ti

^va.

«^^Vv-vr^

no^^V-rTD-rD-A Vv-*rw Vv-»i\yi

w_cv_2k-V-m

va

r<lx»^cA y\::n

.•

<7xrrx»cvx3":\

r^"\"H.3f:\

o

i

y m-A ^A<73

j.

'^«airV-iw-A

»r^ r^o<73 r^o

xJ^^K^

<7JrD

^__x

3C-_a"a

fA^\r^

v^Vvo^»rv\ <hA^

,^^'^ o<p

^.>A<73

ra

r^~nVvcvr73

r^-K^^vv

:

r^<7iAr^ r^ vv

j^Httd r«^ik(ww VvcA':^ ^uicv>-:\

r^A
•.

:

va o<73A

r^\"\r^_-r3 .^"^v

r^\i3.v>^

r«*lAVvrDo^ ^ro

^jAoi

.:.

106

^ijrajzj"^

^rot\ r^^H.X^i<^—»a ojn-sr^

r^^o(v>*sVrr) ^nAa. ^roo

r;^^fv_x_iVv^\^

^

\mr^ r^-A

^jm ^.jA-ron

^TaAcv^

rs^-S^S-ac

r^Vv-^-iw-A r^\_»"S-jt.

'

,

cTawTn^ oYy\y\^r^-i^

<^cv_jc_£^o"Aor«»f

•AAVvjc.r^ A.-j.\.n -7D"a-j3

^rrao
,

vaoJ^^^ooo

"\

»^^Ar^

"a

Vv\-r7Dr^Vvr^^ vs^jr^ ^-a r^ocio >Axo.r73 :r^^Vvc7xi\rD

x_»*\ j<7JoVv_jr^ o<73

*T>

r^

rwA r^^33^

Vvooq r^Vv\cv^\

><na"=vrxjsw cyx_i^cv-.^oH_v^o

^•A

...^a-Amo

SiV^

:^

r^^s v^cv\^ ^oaa-^

T^rv r^^-rTD o<75

.

9.0

A-r3J3cA r^r^

r<li\^CiS^ AA_r7D * rwirsf v^-^^ ,^_cvaocjd -KVvra •^:vr7DA:^r3":\

v^r^ .iw^

>_v-voVvr3-wr^ r^.r73L^-A
'-p-^

-^^ ^—

^A^-A
,^_\_r7D

,^^]^r«^ ^»Y^»Qivv:\o

*t\

r"w_r3r^ rwjVv

AA_r7D

^o

^"^vrTD

,^^r^ ^x.oa^ro ^=^
0NVv-»V\r;lr7D A\^m
,

,

•.

r^-Kcvx.

*.

m^ "^ rvs,

^po

Vv.»T«^vyvo"K

95

-A^rD «^^-^^-a^

c^cvxx^o-^or^Vv r^^jfvfvv^^r^-A rwscj-Ko

,,^av:^.CD.m A^^^^td «^^oV^^Vv^

r^rcf

rd_Ar«^ -prCjf^ "-pn.-r^x-rD
--p-:vr73uV_2L-r3

^^ dcry^

^v^ .^oo^':^ r<l»j^H^^

\jL^73r^"A

r?lA •\_r7x^ jcir^-^

.^-^cv-r^D

^"A r^Ao

r^

.

^ \

^s.

r73

^-r^

^ n \ ~d
.

.

KT^x^ r<lAr^ ,^^a.vx:3^ ArajocA
.

3o

—^f 278
\\

<^ \^

"T^ •^>v>

5

^

.V^

-^

r^Vv_xj"\J3 »«^^^ V \

\

10

Ar^
.•

^

'v

^

,

ocn

"ToVvj^vr73

r^A

9.0

.

.•rwiCTsA

\\jro ^jcb^

r^Vv-r^o^-^v cn

r^-rvcn

"To^\_rnL_rr>-^o

.\\.m-A

ctx-Xjj

r^-^vS

^\^^"A

fvvro

A \."73T\

.r^Vv"?V-VA

ochA r^ V »v^o\
•KVv ~-»

ocnA .^^v.roA

r^a-^uo*

~->

y^^^ry

y^xcyxw

-T0A_r73

.\^~->t\

r^Ar^ .cn\*^ojaA

-^pA

.

r^VvxyvjAx.o r^VvjcrxrDr?^ *io^

.:.

rd ~iV\cv-ro

3Cj-\

^Acn r^KAoA-o^x^"^

^v*\ v^>\^ \^.

r^irovz^ c7>ro c^or^ \\^r^r73-^

r^\ A-a

,cn

AAd

.VvjOo

:

95

Vv—«r»^

cvA-A

r^__s'\':\

V

c^

2i

%

\r^-\ r^Vv":\

:i

\-a

V

i

.

\^v\^ .t^oxA"A

r^cn rd.roo^
3o Tvcn.xij
o"=\

A.^

rv fwjro Vvjr^"\-*Vvj r^-Adi

:qq-jAcv,^o

•.

^roV\

^ s,"A

r^rTD^A^-^

^r73

.r3J3.Sk.i-A

\ ^^Vv^^^Vvr^ Axncn ^ctAcv^ "^ra
,^_cv_icn-A

r^Kiiocn\^r3 cA"ao .rs^Ao-^ >cn Vv\^Vvxi3r'^
r^*

r«wHVvr^

r^Vvmoj
.:.

\_rxA

^Vkra-A

Vvjr^^^^rw

~-)

^rdocja r^ocn >cnoV\jr<f r^cn-Acvri.r3

c7XA.r73":N

r^-S^-A

>cno»\^r>r<f

.r^v vvoS rd^SKchjr^r^X-^ Ks\^r^

.wto^

j^Vr^o

r«^c73Ar«^-A

Vvjrw^ fww r«^cn

^ rv \

-K^

Ji^oVv ^Ajr^-^vo .r«^ocn .tdVv^

fY)CV-a-A

.*\

,cn

^^

•.

r^-^cn

fv>

.l.rcT^tvrD^iVv^

r^vj^oA

.

\

ocn-^o r«^^n.bi*-^

^fVjCD-^

^raA

Vv^H

iryVw

\ r<lw(xA-:\

^-130

,cQ^aVvj\x^r^

.

r^^-v^cvjo

v\

\ r^_ir^ A.fv.i -^•=\_m \

^V\cv_r3^

^:\

r;lAr«^

r»otjHj3

-^

'v \ *

v^^o^v-srxA-x.^TaA

•rvcn

r^A^

•A.^.x^

.

c^o>j^_f^ot\or'^Vv

.

-Toi^xa

o

n^

\Vtv^ r^Hih.a^ .^^cn^^v^^-^ •Wx.TTa

*

vvvQj

.^

^y

m)s\,

"Sr^ r^vi>\^v"73>Xj3

(yk

»,

fwVvakZTaXjcrTi

r^^-Ho-Aor^Vv >\.=n r«^lj._c^^a

.^u.r73L»cn

rwj^ai^-rv :,^j\_r30

r^-^\

i5

r^o

^ ^ \ T^o

/\

»

<\^

rw

Vv

'^V-::^.

"vraA^ ocn rr^r^ci

^rarj

^^T\

>

-yjL-x.

i<^<\/\ r^

r^rcf Ar^ ^t«^_V_>Ava

rd_icv-VJ3

rd)^<h^r^

T^V\jiij\x.a

,

.^_a-^Vvo_x-i"A-j3^ .'V\ \

r^V

W^—

oVv.mo

ocn r<LQo>.!^'\^o

"r^cTxcoo

r^"aj.vv.^o
•.

.

v *

^

-

^_ro

oocn ,»fw 1^^*73

oocn w^<7ijVvjr^

r«^"\j3o.r73

ocn .^octAj":^

r«^"Sj^ ocn ^rTaVv"^ ^^^cn^Hjo-^o

oAA^Vvr^
.

:

^

"K"ajor7D

^"a r«wV^r^"A

,

"^^^

-^

<^aKj3j-\V*\ r<^vr3jg.r73

r° 6.

)<^~

-^j.( 270

o_ttx_x^r<r ^^^ojcQ-AO

o-y-m "^p^^^ o_MJEir^

.^^o>jco"a

UNjTCf ,^^<7>\a-ao :r^^;v::io-^

0030

r^l^o^\_5^-^ ooVv

:

^ ^

'ry^v-jm
.

10^1 \° n.

^m

^ y^o ri.^ny.
v

:

r^A (vVTao

r^^o\^^,j^vj^\

r^ox

^:\

.

rdA iv>*73

rwJ.>ro .\ \,*73T\

'Vj3orw.r73LA":\

0003

^^-^jt.

ysjr^ oxvx.

..

>'X*^\

<n

V

^-:\

rao

.•

^(VxwV\

r^v

r^A^

m \o

.•

'a^-:^

fv>\r»^cvro

r^"?L_jQa_w

^r

fY>

•.

10

.\s\t\

Vuv^tvl

r^icfx^^

r^S

>i^^^

,^_ca<n-:\

r^Ao

VvAo

r^vxvo\_vr<f

rwV»r^

^doVv 005

-^TOjao

r^_5L_vjD :\^_i^

y:yy£io

^-^^

.•

^-V;'^

v-y^

D.rD_x.':\

.^'Vi^^jv.c^r^ rwA<n
r^o<73.v:\

^m

.•r^^r«^-:\ 90

^.»rcf\.vAOJc.r73

\

'^

"i

r^^-Kn.v {w ^ ^r^^rp

V

r;!^ ooAr^ Aa.
,<n r<^^»^»r^

25

fv%>r%-^t\ ^Vvo^r^-^v

r^^ovojArTacD 'Smi^
-^.^

«.r^^^^^ojt.

r«w^wo_S^

^v_vv-vr<f ^^\-rr> c^o_vvj .:.rwV-r300jA r^m-^viw

.^vv_ca-mA-:\

A.^

.

^v^^VvrD

><n* :rw-mcL_» ,^^<7X-\_^

"^v^

.^^oxm^-^

r^-SrDHrDAo r^\rD.xA Ar^ ^^vro

A

1

"^VSkO

X-A:i

"^v^

o^.^n..

vyr?^

r^_Xo

Ar^

rCf-^oaAo

r^-rao r^_x_^<n"H.^ <n

r^"A<n r^^-H-rTDr^roA-A

Vv\s^. «^^oooA

^o<n Ar^^

"y>-^

^ VraVvr^o

r^wiciix^^^.

ocvr^ rCTooi

<7x_\

x_ai.^

*\v

r^Vvo.vAx.-Sm^o r^vx:^^ r^-Saw

j^vjLiir^

*tol\\°h.

ovr

r<ri5vA-vi-:\o

^t^

r^^^o.—^

.:.J^^ T<lAo

r^ \ ^

^^

A,

^m-Avro r^vj^oA ^60 r^xx^v^

us-»r«^ oa^^v^r^ra

r^Vv._»V\"Ko

:o-S \

x-^\<^ci

^

*>.

<v\

^xJkAi^o ^xio.>oo"K

^wa»o r^vxvaV vr^o

.^^0-1030

\^

v^-\^s,o :r^'S.r73o^o rdbxro^tvX ^r^\»\x.

.r^kAa^o"Vx:i. VvoA r^ooa
•.

5

r^^o\»03v=3

•.

r^Lv_r73 .\

^oso

arDJOAVvr^

A>i ^rnTv

y^^ ^m ^^^VuMr^

r<^^o3oVv.^o

A.^\ ^vy^^-rv

n.rxii.i

:

.:.rw_ir^ p^raJc. ^yyo.» r^\.»':vxj\\ r^-^cn 3\^^-^

rdrDJt.oik\ 'S.rxa.

>^

:

3^»

^-a*

^_xAo3 >oo5o :rw_^i>\^o r^»r^_^ r^
ayAA^5Vx.r^

x^xs^^^

r^ooa .tdoxj-^ vrs-»r^

^.iA

"^-2^

lyaa^

cjiA

^\

Vvir^^Vwi

•.Vv-»r^jt>^^ UN^osVvr^

y\^

Ar^o o^-aojc .^^oj-^o

^»oi.\._:^

T\A r«^..V-r\oi

»

»

^JLraAo •.Aa.

x<l.yc^r^

r^v.»^^oA

:

:rw\-»r^ r^

<v>

^jAo3

^x-iJi^^ri^-A

^tr^'^

y

-^

^jAoq

r!^o-:\

.:.

^r^

r^vi\_rDO

^oo^ii

^\ V
*v

^^

•.

*=VxrD

^jA^

3o

y^
V

.

«^
•.

cv\\."yxmAt\ ^pD Aj^rTD Y^ \yr

>-Tnft\\

\

"«^

N^

;rw-ik-=y\

"^v.:^

y -n

^_r73cv-^

cnVo_ir^_^A r^ \ ^o^-c^A

i<^"S-x."^

i^Vvo_:73l-\..x.\o

% r^wVvo

m

^

V

>

^

,0 \ ryx-x. Vv_»r^\_xJ3a

10

o\T3je.AO

>

•.

\m

:

vrY-»r<f^-^

C7x\j"^ .•i^r^V

^_ifc-n_r3o-:\o

^.j^^-^r^-A

*.

.^^^ s,-^^ Y^ \o

,

\s fY)

r^ \^\a-^ ^-SQ

m

,c73a:73j.i^o

Vv_srclro":\_J3

•.r<L\oJ^

r^-^cn-A

rwVv_»a_iAVv ocn^ *

v^t\

^v-^x

T> fw-A-A

<y>^\

,^_oc73jAJkii^o

.^^oija^rC^ra

cyaVvo^»^. ,\\.r73 .^w^Vx-i

^ \^ ocn rwcn y^
•V-rnrCf c^x-ra-A
\j—

•.

*c7xA

r^v-VA..r7Do

rdsn^s,-^

•.

As,

.• .

^"a ^rwOCTsVv r^ \o c^xn^ ,cn .:.,^^a-ir^

rd-icn

r^ \ ^

,^_o^v_vaVv

,^_o cTxraAra ,^^\.a.V (v\ao

:c7x_\ r<^

r^

\r73r^-A ocn

,r^<n

,^_o^c73uja'-^r^rDO

.:.

^—

:

^\o

oaVvojr^-SL-A

.:.rwVvo.Sjj3.i-^

if)

yo

un^oqlSo

o<y\>vV\^ ^^^ovvva r^A-^ o^rfx^

»

r^^r<^o .^^av^VviO
»

.:.T<liw"Kr"wr3

,,^_a^rrx3tVv r^'^zrxx.-:\

s.,Vvr^

,05

.•r^Doo^ra

ai-iH^aocA r^v.io

•^o-^

Ar<r •v.TTDr^^ Vv»rwir^ r^roA-A-A

o\2l^£^Vv r^ \o

^-rrjo

"7a-i>-x^>-^

^Vrt ^003"^ r^Lv-jLiw v^oVvA \o

,v^zyj>)i\^-\

\<\

tr^r^

.•

r^VOLr^DTx c75"SarrjrC^\

,"v.r7D-A
;:\

k

r^"Aa^o-\A^

s.-^

r^<7x_i-_y^-^

•^.m-^ ocn r<^.v^cv_^

;

r^Vva_rDw»Vv

QDoAa^ o^s^roA

r^

vv.

j\ ^\f^

r<^

\ *io5

Aie.^ ,cn »'yD-s^

.j.r^-^^o
^>

o

.•)

a.

•••

cTiXraojaA^ r^"\jco r^mL^^rv^ %icA

Vvjja^Vvi^

"^vri.

.

VvvyvVvVvrw Vv*r^ir^:^

•.

\vv*t%v,

QOj^-^j-K.i^ riliVvrDai^-^ x-raArcf r<l2LO^\a-A
.

r^\_r73 po\-^

^-rrj

.

.

r^V\a_v_rrx_»cn

^Acn r^\rh

•.Vj.2i_co

\_r73r<^o c7X-v_rTj-\ uN_-»r^ t> n> \r<fo

Vv

\

\y^

^o

•.

r^_rxJ^ \_r7x_\^

r^v=3\

^\j-a

\\

,

r73

v° a.

)^H~

«.( 281

Vvx Q

.<\

V

.!.y^V\ -^ \

^

>

1

-\

^

\^

^.273

^Vv\a

r\

r^VvA-roA c^k^^itvr^

m

\

^chrs •AOvv\"">
r^S^cv_r3
,C7S

oAo

•.

t^

\ri rv

r^^r^jDA^

^

r^^o-jr^

^cTxy.Pv.vA

\ rslAr^

:

:

n.

ctjVvcA-^v

r^

\

'^

cnAaA ^^n

-^

r«^_ro

.•

,^^c7\-y-*V

.

,^^C7X.\ »^_ajC7J

I

^v

c73"=v»Tdr3

^a

^

r^jo-ojcoA

-^•^vn

r^^cvxx»"A\ r^Aircf ^"A ajC7J

A^^

rwiSVvcv»

"a.;^

^jAc73

vr>.»rCrA

r<^\a>4

r^ocwA

cAo •.rs^cv^
r^^rojA"\\o

r^-AC73

A^^m-^

^Vxra

*73uJ-:\

.•

>c7X.rj

OOC73
:

^J^A^

r^oiArslA

^"r^rt

r^»Vv\o

r<^\ rs^A -Vx^^ooc^a ^rA*V*73
•.r^^AoSfc..

25

,^^c7x\ri.\ Ao'^^':^

.^^OA^O «^^rxX-VVi i^\\^

A^ r^\ro

^octj

ctv\

r^^-sorcf-^

:

r^^L_c73"SAo

rw":\C73
"^

:

^^»^^'^>J3

y^"^* Vv^rwArrxjc.rrj':^ an

^jAc73 irdj^S-^w
^A.k2>.Vv

rcAiw*v^\r7D":\ i5

>^!^xb

rwLxA":v_^A r^cv-x.

,

o

Y<^»fY>:^

usj^jTaj-A

^r<^ r^xj^ra

r^^^uavi-:^

,^_oVv_yAVv_io

:

t

rs^v^s^^^rv^

ctxjcAj-a ocp

c7xvro-:\

:r<jcvx.

:

»-:\\a

r^ Vvoj^j^rrj-:^ r^\xSVjc

^•\^3C. ^^rrlf^HjVvs-A OOC7J

.:."\xiar3

^fVai^VjA-^

r^^^^L,

r^oc73

:c7v\

cv\

•:•

ctA

crxvro

r^Ar^

•\jJ^^^oc73 «-.^^

^_ro

:

^ro ^r^

^TTDO ^-^^

fv%

cA

m^^x^

ocrs

r^A^^

.

VvcA ^cn-Ko :-;7cxj-S^^ CTvac^

»Vv

Ar^o ^»ou.ro

A^ro

^-a

-^ 7°^—^ r^

"S_ror^o .^Ar«^-A octxA .raoVvo

:r^Vvo.—V

^^0.0x1^ c^o\^

oj^-Sr"^^ "^^ ^-^ «-O^^

r^V\-x_ic7X-^

ooVv

Qa-^r^-:\

r^VvAmnja

.i3Vv.2k.-:\

"T^xXioVv^rw Ar^-^N ^jAoi

r<lA-£v_x_ro-^ r^w^jo-A

n

,^^

usjir^ r5^v»\^ cv)\rA .i**-AOJC

r<!!vx^^^_CD\r^

r^^^o_xoo

:

1"//.

.•

•-p^^v-mL.ra

rwVv—X—ro^:\

Ar^

.raaja.^» j^^vro ^o.1"a

rdvio^ra p^Sttdcd

<tjA»"^

<n.\ ^ \

r^A

r^itv_r>\

10.')

.•

,Vv.rrxyi"\

•SjJ^ooi

^v>.^xioH.s^-A

>muk.co-A ^\<73 .•r^^-^r^ ,^_cvao3

_^^\*^*^"^

o<7J

:

vdXrrxra

vio^iTi oo

.

r^VvJ^oAAo r^VvrooroA

.•

^oa*H-»r^jr>^
c7x_v_x_=D^

rCf ^v^v^-^

,^^cw_2La_ZDr^ ocp

>

^^r^^ro

\ «T^

^mSr^ra oaA

^^r^

%

— :v^\J^^

^

,

A_i*. >^o\xx£iDo

~->-:v

^r^o

^ui
*

.

V

>

fNA-V^

\^

T<^>v\

>=n^ ac^^^^r^o

VviKlna-Vi»

.

r"wV»T^ •.rcl\

^^

»05^

',\u

—^(
rj^

^

c^A

>

:

\\ -71 vv

r^ \ Arw

>

r^ \

•TcxA ><7J-i^_ii"^
5

.vA oS-o-j

TC^V^

\

'»'

\

»

.

;>

\ ^

cw ^Vv yN.\J^yo\rD t<1\ v^\rry-\

V

~^

r^V^-v-x-xx.» T«w\.r3 0,^73

T^^rv_j^A_viTCfo

«^^

-Acn

v\o>-»

V

,

fv>

Vvo_\"A T^^V-rTDr^rrxrD
1

rwm-K T<^\r\~^T\
^ijc"\t^o

»\i v^'^

t

>VvH

•:•

^-a

>::i

^tutd-a

^jCDcm

-^ToA

^_r7D

.•

>

w^^vj^'^^

^"^

c^oAoAA
rwVw^ r^
90

.:.

rcT

vv

\

p.-iwN-r^D-rv

:

vv %

r

r^-Ko r \

%

m

rwVv_iT«^-:%

VvAX-»\rD ^ro

.

:

^^^crv

T^
.:.

aXJJSk\j\\^ ^L T^VvrDO.\^

OT^
O

\

.•

.

^yy

:

>oao_Ji

.

,

\

V\

.

»\.V^

\ *7o^\

\ rTxA

A

Ax\,T3

^rd v^-^m

r\
•.

^\r7DT^ ^sAoo

t^o

.r^\r\
•.

\

\

"730

»

;.^^\^\

^^

..\

v^)s\

-\

-Acn

^rvira

.

Y^^^^a^ v^^-\
r^Z7\\\,\

ojs^^^rTaA

,^_^o

octd

t<^\ ^cya

unjt^-a-a

r^r^^v^x^

>^rvAr73-:\

\ T^-TTSn-^O "^Va^^

ojoyiVvTCf ^jActxtd r^cTaAr^A

^^V-^

V^^

"^v.^

.:.

r^ra.^^ r^r^m

.

^-^v

»\^v^^

.

r^\y<^

r^ ^^t^-a

:

vsj.ro-rua *ior)

:

^ —» ysA

r^^v^s—t ,^_oox_rD

^*r->

A

^t^-:\

rwra»\^.

3iV^ rd-\\ •^V^ ,_^rr>V >^

»C73V\-_rO.-A ^-»0_3ie.
*\.

••

>A ocp "Ha^^
:

c^ais^^W^ fw

T^jiL^^

OOC73

T^v\_iiA

v^v^

25

:U,

;

,

\^

.

^ja^-AT^^o

\o

A-i>A-x:a

>jLvi-A r;^\~-»\

:c7xSio^"\^

. .

r^x^ArTDo

chA.a.-A

O^V-^-X.-^ »^^CV-100 ^^^CTX

rw-xr73"^

^ttd

rwv.r73

co ^-^ T^vrijrw

'^

T^^orwfYv^T'^

fy>oj3-A

.^c^^x^-^ ocn"^ t<1a_»t«^

^_r73

ooVvVv-ir^rDO

^t«^ t^vto >^

\ vv-a

,^^c7x_k_r7Dnj3-:\

VvjLtd

tS

^% tx

T^^Vvo-o^^v

T^r^ T^r^
\

.^vx

•.

vsjr^ «^^^vtd^

--p-xrT^

r^o-Ao

vAo

\^

*\

o^ri^

•t>V\t^o >H_i»

> fy\

» \cy3

trs^.r73

•.

^^s^Va^vrao

>jcj\\

:

K^^^S^o

r<L\ ^N-j^H-no

.rpr^Yf

>a

v-v_»"aS^

•••

oA-ao .^jAoo visjirwAA

.\V*73

\ ^ ,^^^s.o
i5

^

c^-i>AoAo\»\.\\.

T^^-i

"^^^^

vrY»r«^o

AV^tj

t^^u^

.

>^ojc^

t«^ooo \_rr)T«^

:

.•

cToai >-»?vK^ fw "73-A

fv>*73r^

»

rwjVv_yi T^-j-AOT^ ^"^ T^cy\\.v\

x-j-A

-^;*^

^fv_i.

.raoVvo .:.^

. .

U^'-

282

%.

\.

.

^V-rD_^—TTxA
VVT\

k~~^ octso

sc-»*^-»

aAt^

y^\\e\ \\
%

*>

\

T«^Vv^\_-iw"A

^.

^

V

iT\

\

•.

^A

^

>-:\

p-A\
r^ 'Tk

t^oc73

^"a

o-Acn

\° n.

283 )^-»_

~i-9.(

r^oDwAr^A

^\^

Y^ y \r^n r^

^_3^

:<7xA

rsArt

r^-A

^

•\

A-»An

;

^

\":\

>

^

^

T^^_x-^^-m T^^A-m

^-rv C73^0-A

:<7X.A-»-:\

^^Vv

A":\

T^acom-A

.^^-AOOT^-Ao

.raoVx

.:.

m

^:^

r^

\-^

^^\m
. ,

\

\-mis^
•:V_a.

A-A__m

.

:

t^t^

p^iwv^-^

•.

P

V V\

c^oAoA':^

.

:

»

T^VvKt^^EnA

V

T^^fV-j'-\o

VV

TC^\<73

T<lA <w

"Ss

fWmA

%

\^ tV)
y^VnHjAxA

%^^\^ \^r>

•.

^

*.

,

V

oA

VVO
.

»

rrx-ra t^^V

*\

><73oA^ r-*9^

>_2i •H_x_^^^t^

*70^ T^V^OO

v

l

.^^T^^T^ Vv»T^ija-

— —X_«>"\

T^"A

»":\

0-x.ifv^VvT^"^

\zn

,

»

\<73

TCfj._»"\Vv

An

.S,

o<73
<7i

^^

m AVm
Vv»T«^^"\.^

'\\ji\\,^ r^VvTDoA-^

^ V^ rwX.»":vja

^.^a^

T^=3\OOjeA

,^^VvxAl":\

^k^.V

i5

T^jcraJfvmn ><ho

c7jVv\.rrj

000"^ Aj^C73
.:.

rwJAoS^ra T\

vi^rrxrTD

r^rTi^^^^
.•

^rra 10

T^OCTsVn >

»-:\\

><7>o

rwj-Kjtc

^-XAiO-> T^-Sj^^VX.»"^

moT^

.*V

5

T^IA.^^J-^

,<73a-=rx_yi^

.j.

\^xy.rJ3o\*!^

Vv-»T^mL_^'VJ3_m

\<71-\

K

.

^0<73

*->

T<lA"^

.•

T"^A

t«^H^i^o

T^A oAtCS .^TD^

t\CV3.V

•••

,<730

cn\^cvxx\^

r^Y^\)s>i •••

t^^x.^

T^Vv.Joc.n

:

.:.

•.

v^-r\(\m

oiVvo^s^r^ro^ T^Vvo^K^jc A.^^^^73 <7>xro

r^rcf ^\vvy

T)

.:.

VvjV^Jt.0\^0 i^VsT^rrXjOOAA

^«jA^\-ii.

T^AVv-3rx_r3 T^"\-x_rrjrw'A

Vvw»t<1jt^

vsA t^t^

•.

"HroT^HTaA ^"orTD ,<p T^i^x-^x

*
,or)v°6. ^-xA<73 po^^wi.T^-:\

.^^asA

^^^i^.-K^-rx <73w=n^":\

11%-»^^ ^tvjocn t^A-^

Vvo^

,^_o-i<73

T-iTV

/\

^r^

«^^-K-TTDT^li-A

. .

<n».r\*n>ir

A-xa.oo
\"^

I

r^ y-»H_p '\_jl.^^^^xjt^

\

A\,m

^—rx_2si-"A
. .

t^x^oi

"^fc^^T^A .T^o\^":\ ,^_OC7x\ T^OC75 T^C7J TS^t\x.

a*^)

)^—

^>( 28/1

vrv—»Y^

"v

r^J^ ^YLCi

k-l^<^^^

^_m r^\ \\^

T\ -^

0001

r^ooj rwAoVv_x_=73
5

^^^a.m

s \.

^-a

A-^

^^^^^-rx

om

,^_r«^o

r«^rrx_^

^"S. \

.

":v_va

rv^y.

.•

rwom

x<^

^D^ .r5oV\o
.

,

5

<v\ » '^

o^KS

,

-vv

\^

r^

•.

0003

.

m

,

Taa V Y

r^

0005

A^Hfvo ,03

o_^\^ rdA

"^:^.

.•

003

.

"^.2^

r^

:

orCf

^vvy-^

^_ro":\

.•

•.

•^A-rr}":^

yy^^

^^ooxA

:

oooa

r<^\os

ciiAaa.

oooj

^.^^osJkur^A
r«^-^!L_.ro

"^v^

^jAooo

.

r^oos ^sv^-tj

--pvro o\^.^o
^_iJ^o3"^

r^"A03"^

ox»^r^ ,^_ooxA

.

,003 ^v_ooVvVv-ro":\ *

.

^^^ooxjlToo-A.^ ^^ora^oVvx-A"^
o-\*H.fy)

.

A>^ ^na

^ -^

«^

Vv»r<jj\yirif ,^^oraA\^Vvjt\

•v_ror?^_rnLA^ vs_»r;^o

i^vir^

.

.

oAo :r^\a.Vv^

r^o
^jAoj ^m

.^r^o ^"a

.•

ooos

^N

slay^

uN-_»rwV\":\

r^A

Y^ v\^ \o_x. .^ \^ ^v^

.:.

.•

^rwAjA":\o

r^VvAo r^A

\oa 0000 ^"H-iLc^

t^A

s..

ooj

r<^oo3 'Txn-K":^

.

vyr^

,03oVv»r^

r^^^oos

>A \rr)r^

r^_x.^v-V^Vv_»r^"\-»^._=3

.

oira

^-^^

•H.n.-c^ror^

^

"KVvri

"V^^oa jr»o^":\

rsoVxo r^^^oxra r^ooa

,03

^m

rw-»v_ro

vrNjr^"A":\

-^^

,o3orrxy\

r^VvorTa^vra

v

o5 o__yi"V_£^r^ r^lA
»

.

^_xvrrv»oxrr>

,^^o>io3":\

\*^^\rD^

r^fVvA^

rs^u^oo

r^VvkiH^Vw

. .

r^rrxjw^xwr'^ Vvojc»\n Vvjr^"v»Vv»

» \ox-2w

vyr^-A-^^

r^v»fv\A "SVvtd ^po"^

^^a

Y^r^

.•

^ \^fY>o r^wj-S-TD^TD

3n

^o\^r3o

r^Vv_K-v\_^^ r^Vvo^

\

"V.^ r^_»"K^i73LA
.

Ar^-A 0000

.•

^*^^^^

0001

\J^zn

A

^j.^»SsS":\

00

.•

,o3

r° ^.

A^

r^\ v.o"K ^ro ,^_^"Wm Vv»r^»Arojc.rrj"A

r^x.om ^rd

o^KoorwO

rdrnvS^

pLjVv_£^x-rr3

oooa

r30J3.2».»":\

06

o-^n

.•

•^^v.ro oo3"A r^Vv:\_»^ .v^*73
»

"^

^.*j.r7j^jvrr>

^jAoo "Txiw

A^fr»

Vvjooi

r^oo3

.:.

»

1

r^VuiwSVv

»fv\T73a

^S

m\

r^

'

r^SaUA-^ r^^vaxra ^=73

rw^oAviVv 0000 ^rDJ-vrrj .^Y^ ^^*^>.*
"n s. r^xioaraj ^pa A»Aj3 ":v:^"a oAr