NAMA MURID `: KELAS JAWI BAND

CONTOH BORANG INDIVIDU PENTAKSIRAN PENCAPAIAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM (JAWI ) TAHUN 2 – 2012 ______________________________________________ : _________________________

PERNYATAAN STANDARD Mengetahui asas membaca al-Quran, Hadis terpilih, menghafaz surah tertentu, mengetahui asas akidah, ibadah, adab, sirah Rasululllah SAW dan jawi .

DESKRIPTOR

EVIDENS

Pencapaian

catatan

Band 1 Tahu

B1D21 Boleh membaca ,membina dan menulis perkataan yang terdiri daripada perkataan dua sukukata terbuka dan tertutup.

B1D21E1 Membaca perkataan yang terdiri daripada perkataan dua sukukata terbuka dan tertutup dengan betul. B1D21E2 Membina perkataan yang terdiri daripada perkataan dua sukukata terbuka dan tertutup dengan betul. B1D21E3 Menulis perkataan yang terdiri daripada perkataan dua sukukata terbuka dan tertutup dengan betul.

Borang Individu (JAWI)

1

BAND

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

EVIDENS

Pencapaian

catatan

B1D22 Boleh mengenal, membaca dan menulis perkataan bahasa Arab dan Inggeris. Band 2 Tahu dan Faham Memahami asas JAWI bacaan al Quran, hadis terpilih, B2D23 menghafaz surahBoleh membaca,membina surah tertentu, dan menulis perkataan memahami asas yang terdiri daripada tiga akidah, ibadah, adab, sukukata terbuka dan sirah Rasululllah tertutup. SAW dan jawi.

B1D22E1 Mengenal dengan membezakan perkataan serapan bahasa Arab dan Inggeris. B2D23E1 Membaca perkataan yang terdiri daripada tiga sukukata terbuka dan tertutup dengan betul. B2D23E2 Membina perkataan yang terdiri daripada tiga sukukata terbuka dan tertutup dengan betul. B2D23E3 Menulis perkataan yang terdiri daripada tiga sukukata terbuka dan tertutup dengan betul. B1D24E1 Membaca perkataan serapan bahasa Arab. B1D24E2 Menulis perkataan serapan bahasa Arab.
2

B1D24 Boleh mengenal, membaca dan menulis perkataan bahasa Arab dan Inggeris.

Borang Individu (JAWI)

BAND

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

EVIDENS B1D24E3 Membaca perkataan serapan bahasa Inggeris. B1D24E4 Menulis perkataan serapan bahasa Inggeris.

Pencapaian

catatan

Band 3 Tahu, Faham dan Boleh Buat

Mempamerkan kebolehan asas membaca al Quran dan hadis terpilih, menghafaz surahsurah hafazan, melakukan asas ibadah, adab, memahami asas akidah, sirah Rasululllah SAW serta boleh membaca dan menulis asas jawi.

B3D24 Boleh membaca, membina dan menulis perkataan yang terdiri daripada empat atau lebih sukukata terbuka dan tertutup.

B3D24E1 Membaca perkataan yang terdiri daripada empat atau lebih sukukata terbuka dan tertutup dengan betul. B3D24E2 Membina perkataan yang terdiri daripada empat atau lebih sukukata terbuka dan tertutup dengan betul. B3D24E3 Menulis perkataan yang terdiri daripada empat atau lebih sukukata terbuka dan tertutup dengan betul.

B3D25 Boleh mengenal,
Borang Individu (JAWI)

B3D25E1 Mengenal, perkataan
3

BAND

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR membaca dan menulis perkataan bahasa Arab dan Inggeris

EVIDENS bahasa Arab yang dikekalkan ejaannya dengan betul B3D25E2 Membaca perkataan bahasa Arab yang dikekalkan ejaannya dengan betul B3D25E3 Menulis perkataan bahasa Arab yang dikekalkan ejaannya dengan betul B3D25E4 Mengenal bahasa Arab yang dimelayukan dengan betul B3D25E5 Membaca perkataan bahasa Arab yang dimelayukan dengan betul B3D25E6 Menulis perkataan bahasa Arab yang dimelayukan dengan betul B3D25E7 Mengenal perkataan

Pencapaian

catatan

Borang Individu (JAWI)

4

BAND

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

EVIDENS bahasa Inggeris yang dieja mengikut sebutan dengan betul B3D25E8 Membaca perkataan bahasa Inggeris yang dieja mengikut sebutan dengan betul B3D25E9 Menulis perkataan bahasa Inggeris yang dieja mengikut sebutan dengan betul B3D25E10 Mengenal perkataan bahasa Inggeris yang dieja mengikut sebutan ejaan rumi dengan betul B3D25E11 Membaca perkataan bahasa Inggeris yang dieja mengikut sebutan ejaan rumi dengan betul B3D25E12 Menulis perkataan bahasa Inggeris yang dieja mengikut sebutan ejaan rumi dengan betul

Pencapaian

catatan

Borang Individu (JAWI)

5

BAND

PERNYATAAN STANDARD JAWI

DESKRIPTOR

EVIDENS

Pencapaian

catatan

Band 4 Tahu, Faham, Boleh Buat dan Beradab

Mempamerkan kemahiran membaca al-Quran, hadis terpilih, menghafaz surah-surah hafazan, menghayati asas akidah, sirah Rasulullah SAW, melaksanakan ibadah, adab tertentu serta mampu membaca dan menulis jawi.

B4D14 Boleh membaca, membina dan menulis ayat daripada sukukata terbuka dan tertutup.

B4D14E1 Membaca ayat yang terdiri daripada tiga perkataan yang mengandungi sukukata terbuka dan tertutup dengan betul. B4D14E2 Membina ayat yang terdiri daripada tiga perkataan yang mengandungi sukukata terbuka dan tertutup dengan betul. B4D14E3 Menulis ayat yang terdiri daripada tiga perkataan yang mengandungi sukukata terbuka dan tertutup dengan betul. B4D14E4 Membaca ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi sukukata terbuka dan tertutup dengan betul.

Borang Individu (JAWI)

6

BAND

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

EVIDENS B4D14E5 Membina ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi sukukata terbuka dan tertutup dengan betul. B4D14E6 Menulis ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi sukukata terbuka dan tertutup dengan betul.

Pencapaian

catatan

B4D15 Boleh mengenal, membaca dan menulis perkataan serapan Bahasa Arab dan Inggeris.

B4D15E1 Membaca ayat yang mengandungi perkataan serapan Bahasa Arab yang dikekalkan ejaannya dengan betul B4D15E2 Menulis ayat yang mengandungi perkataan serapan Bahasa Arab yang dikekalkan ejaannya dengan betul B4D15E3 Membaca ayat yang mengandungi perkataan serapan Bahasa Arab yang dimelayukan dengan betul

Borang Individu (JAWI)

7

BAND

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

EVIDENS B4D15E4 Menulis ayat yang mengandungi perkataan serapan Bahasa Arab yang dimelayukan dengan betul B4D15E5 Membaca ayat yang mengandungi perkataan bahasa Inggeris yang dieja mengikut sebutan dengan betul. B4D15E6 Menulis ayat yang mengandungi perkataan bahasa Inggeris yang dieja mengikut sebutan dengan betul. B4D15E7 Membaca ayat yang mengandungi perkataan bahasa Inggeris yang dieja mengikut sebutan ejaan rumi dengan betul. B4D15E8 Menulis ayat yang mengandungi perkataan bahasa Inggeris yang dieja mengikut sebutan ejaan rumi dengan betul.

Pencapaian

catatan

Borang Individu (JAWI)

8

BAND

PERNYATAAN STANDARD Mengaplikasi kemahiran membaca al-Quran dan hadis terpilih, menghafaz surah-surah hafazan dengan betul, menghayati asas akidah dan sirah Rasulullah SAW, mengaplikasi ibadah dan adab serta mampu membaca dan menulis jawi dengan baik.

DESKRIPTOR

EVIDENS

Pencapaian

catatan

Band 5 Tahu, Faham, Boleh Buat dan Beradab Terpuji

B5D6 Boleh membaca, membina dan menulis ayat daripada sukukata terbuka dan tertutup.

B5D6E1 Membaca ayat yang terdiri daripada lima atau lebih perkataan yang mengandungi sukukata terbuka dan tertutup dengan betul. B5D6E2 Membina ayat yang terdiri daripada lima atau lebih perkataan yang mengandungi sukukata terbuka dan tertutup dengan betul. B5D6E3 Menulis ayat yang terdiri daripada lima atau lebih perkataan yang mengandungi sukukata terbuka dan tertutup dengan betul.

Borang Individu (JAWI)

9

BAND

PERNYATAAN STANDARD Mahir membaca alQuran dan hadis terpilih, menghafaz surah-surah hafazan dengan sempurna, menghayati akidah dan sirah Rasulullah SAW, mengamalkan ibadah dan adab dalam kehidupan harian serta mahir membaca dan menulis jawi. JAWI

DESKRIPTOR

EVIDENS

Pencapaian

catatan

Band 6 Tahu, Faham, Boleh Buat dan Beradab Mithali

B6D13 Boleh membaca, membina dan menulis ayat daripada sukukata terbuka dan tertutup.

B6D13E1 Membaca ayat daripada rangkaikata dengan betul. B6D13E2 Membina ayat daripada rangkaikata dengan betul. B6D13E3 Menulis ayat daripada rangkaikata dengan betul.

Ulasan Guru : _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ Tanda Tangan Guru : _________________________________ ( ) Catatan : Tandakan √ setelah menguasai mengikut band di ruang pencapaian
Borang Individu (JAWI)

Tarikh : _____________________

10

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful