REGISTRU DE RISC

Zone de risc (domeniu, compartiment) Obiective Descrierea riscului Circumstanţele care favorizează apariţia riscului Responsabilul cu gestionarea riscului Risc inerent Probabilitate Impact Expunere Strategia adoptată pentru risc (acţiuni pentru tratarea riscurilor) 9 Acceptare Instrumentele de control intern Termenul de punere în opera Data ultimei revizuiri şi stadiul acţiunii Risc rezidual la data ultimei revizuiri ProbabiliImpact Exputate nere Eventuale riscuri secundare Observaţii

1 1. Relaţii cu publicul

2 Informare corectă

3 Distorsiune informare

4 Informaţii indisponibile în cazuri izolate

5 Conducător compartiment

6 S

7 S Prejudiciu imagine

8 S·S

10 -

11 -

12 30.06.06

13 S

14 S

15 S·S

16 -

2. Compartiment financiar

3. Tipografie proprie

4. Compartiment transport

Diminuarea pierderi din operaţiuni valutare. Indicator de performan ţă: 0,1% influenţe negative Asigurare imprimate interne. Continuitate funcţionare organizaţie Securitate active

Risc inversare trend de devalorizare a leului în raport cu valutele

Proceduri unilaterale bazate pe trendul de devalorizare

Conducător compartiment

S

R Pierderi financiare

S·R

Monitorizare

-

-

-

S

R

S·R

-

17 Se va evalua ori de câte ori apar modificări în compartiment Se urmăreşte zilnic evoluţia pieţei valutare

Defectare maşini

Utilaje uzate fizic şi moral

Conducătorul tipografiei

R

R Întreruperi ale activităţ ii

R·R

Eliminare activitate

-

1.08.06

-

R

R

R·R

Formulare indisponibile

Se va lua masura tiparirii formularelor prin mijloace electronice Se vor încheia asigurări CASCO Trebuie adoptat un regulament de organizare şi

Tamponări

5. Financiar, bugetar, patrimonial. Compartimente iniţiatoare şi

Securitate active (disponibi -lităţi băneşti)

Fraudă (deturnare fonduri)

Utilizare frecvenţă pe trasee aglomerate cu carosabil inadecvat Nu se aplică principiul separaţiei funcţiilor

Şoferi

M

R

M·R

Transfer

-

31.12.06

-

M

R

M·R

-

Managerul general

R

R

R·R

Tratarea riscului

Modificare organizare procesuală şi

10.10.06

10.09.06

S

S

S·S

-

79

Biroul de plăţi Plata în termen şi corectă a facturilor Întârziere în plăţi şi plăţi eronate Lipsă indicatori de rezultate pentru obiective.06 S S S·S - Proiectare la Oficiul IT 31.12.06 10. Personal. patrimonial.01.06 10.compartimente financiar – contabile 6. bugetar. Financiar. Compartiment personal Compatibilitate între competenţa profesională şi atribuţii Neîndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor Manager personal şi manager compartiment de specialitate M M M·M Tratarea riscului structurală.10.12. Plan de pregatire profesională funcţionare Echipa de elaborare 31. Lipsa unui program de instruire profesională Managerul financiar contabil M R M·R Tratarea riscurilor 8. Sistem informaţional incomplet privind furnizorii. Managerul financiar contabil M R M·R Tratarea riscurilor 7.06 10.06 S S S·S - - 80 . Biroul de planificare resurse financiare Disponibilizări resurse financiare Gol de resurse Sistem informaţional incomplet. bugetar.06 S S S·S - Organizare licitaţie. Financiar. Separarea funcţiei de dispoziţie de cea de control (contabila). Proiectare la Oficiul IT 31. Lipsa evidentă a facturilor exigibile în cadrul perioadei Deficienţe în selecţie. Achiziţionare de calculatoare şi constituirea bazei de date furnizori Constituirea bazei de date privind derulare a contractelor cu furnizorii Elaborare procedură de selecţie.09. Modificare proceduri Indicator de performanţă ataşat obiectivului.09. patrimonial.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful