Danh sách đại biểu đăng ký tham dự hội thảo

Đơn vị

Tên đại biểu

Điện thoại liên hệ

Bài tham luận

076.953990
thongtinkhcnag@yahoo.com
0903.954438

Kinh nghiệm xây
dựng và những kết
quả bước đầu trong
quản

NHTT
"mắm Châu Đốc"

Hội
thảo NH

Hội thảo
Tuyên
truyền

Sở KHCN, Chi Cục TCĐLCL
Sở KHCN An Giang

TT tin học và thông tin
KHCN

Chi cục TCĐLCL An
Giang
Sở KHCN Bà Rịa Vũng Tàu

Nguyễn Văn Phương - GĐ Sở
Hà Thị Bích Mai - Sở KHCN
Lê Thái Định - Kế toán

Đặng Thị Tiếp Thu - P.TP Tổng hợp
Nguyễn Ngọc Mộng Kha - CV Phòng
XD nguồn lực TT
Nguyễn Thị Lan Phương - CV
Nguyễn Minh Chiến - Chi cục trưởng
Đặng Sơn Hải
Trần Kim Liên
Lê Thị Huệ

Sở KHCN Khánh Hoà

Huỳnh Thị Kiều Châu
Võ Thị Kim Lộc

Sở KHCN Bắc Giang

Nguyễn Văn Xuất - PGĐ Sở
Nguyễn Tuấn Dương - TP.
QLCN&SHTT
Lê Hải Bằng - GĐ. TT TH và TT KHCN
- Phùng Đức Tiến - GĐ. TT NC Gia cầm
Thuỵ Phương - Viện NC Chăn nuôi QG
- Lê Thị Nga - P. QLKH TT NC Gia cầm
Thuỵ Phương
Đào Tứ Xuyên - PGĐ Sở
Lê Thanh Phương - TP TTKHCN SHTT
Lê Thị Thu Thuỷ - CV
Lê Văn Thái
Lê Văn Lập

Sở KHCN Phú Yên

Sở KHCN Quảng Bình

2

2

3

3

1
3

3

058.816884/093.5053233
quynhdonws@yahoo.com

1

1

0240.859190/855476

5

5

3

3

064.818168 (808)/0903.044053
bigpig_309@yahoo.com

0913.571785/8389773

057.841404/841968/
0905320187/0983821379
kcmpy@dng.vnn.vn
0912.158503/

1

Sở KHCN Hoà Bình

Bùi Văn Thắng - PGĐ Sở
Phạm Thế Hải
Phạm Thị Vân Phương

0168.7445919/

3

Sở KHCN Bình Dương

Trần Thị Bích Hồng - CV

0650.822924/0650.824421

1

1

845093 0710.GĐ Sở Sở KHCN Kon Tum Bùi Trọng Tín Sở KHCN Hà Tĩnh Nguyễn Huy Lâm Nguyễn Đình Hải Nguyễn Thị Mỹ Hiền Trần Mạnh Hùng Sở KHCN Thừa Thiên Huế Sở KHCN Cần Thơ Nguyễn Hùng . Trưởng phòng SHTT&ATBX 1 1 025.862806/0913.vn 2 0918.PGĐ SởĐặng Văn Cử CVNHTT:Trương Minh Nhựt .830578/823934/0905774296 pttuan1980@yahoo.P.vnn.CV Sở KHCN Quảng Ngãi Võ Thị Thuý Nga Nguyễn Ý Nguyên . QLCN Trung tâm TT Tư liệu Sở KHCN Cần Thơ Tạ Thị Bích Diễm Sở KHCN Đồng Nai Nguyễn Thị Huệ .710279/ 1 1 2 .829632/821471 0918.983226/ 1 0613.420289huongthi103@yahoo.812629/0918.Sở KHCN Cà Mau Nguyễn Văn Thước .com. Thanh Hoá.TP.815872/0918040881 1 075. tỉnh Thanh Hoá 098.821082/825585/0908174171 dosthoang@gmail.com.368676 khcncantho@hcm.438571 1 1 0915.TP TT SHTT Sở KHCN TP.HCM Lãnh đạo Sở CB phòng SHTT 2 2 Sở KHCN Bến Tre Bùi Thị Hương . TP.PGĐ Sở Nguyễn Thị Hoàng .com 3 3 055.871907/872075 1 060.Trưởng phòng TTSHTTTuyên truyền:Nguyễn Thị Lệ Thuỷ .vn 1 Đặng Trần Kiên Phạm Thị Sen Quỳnh 0989.CV 3 3 Sở KHCN Gia Lai Phạm Thanh Tuấn .P.207255/ 2 Sở KHCN Thanh Hoá 17 Hạc Thành.vn 059.TP Đỗ Lam Sơn .GĐ SởPhạm Thị Tuyết Mai .GĐ Sở Nguyễn Thanh Hồng .3755958/ Sở KHCN Lạng Sơn Lường Đăng Ninh .011268/ 4 4 1 1 0905235182/054.CV Sở KHCN Hải Phòng 0780.

vn 2 Công ty CP Du lịch Hương Giang Đại diện SHCN Trần Thắng .TP.CV Sở Lê Ngọc Tĩnh .vnn.510536 hgtourist@dgn.vn 2 Công ty TNHH AMBYS Nguyễn Thái Hoà Nguyễn Minh Hương Mai Thị Kim Sương INVENCO Lê Xuân Thảo .fpt. NHCN 2.826636/0968.Phóng phòng KH KD&ĐT 0903.Phó Tổng GĐ Báo Khánh .An Giang 2 Huyện Tân Châu .462527 ambys-saigon@hcm.1 năm sau gia nhập 2 3 .Chủ tịch CLB tương trợ DN Phạm Thị Kiệp .vn Kinh nghiệm chuẩn bị các điều kiện đăng ký NHCN 3 2 8228595/ 0913212969/0912597047 1.TP Kinh tế huyện Tân Châu HTX Nông nghiệp Thuỵ Biều Hoàng Trọng Di Tôn Thất Đào 2 Công ty CP Du lịch Hương Giang Trần Thắng .GĐ TT UDTBKHCN Dương Quốc Việt .757440/0945.510536 hgtourist@dgn.TP.com 4 Sở KHCN Lâm Đồng Trương Trổ .Phóng phòng KH KD&ĐT 0903. QL CN & ATBX Lê Thị Bích Hồng .An Giang Nguyễn Văn Phát . DA 0978.824053/0919.Phó Tổng GĐ Báo Khánh .CV 063/833161/ 2 2 Tổ chức tham gia Dự án Phòng TM&CN VN.TP kinh tế thị xã Châu Đốc Nguyễn Phụng Hoàng . Những vấn đề cần quan tâm khi xây dựng NHTT.Chủ tịch Công ty Nguyễn Hải Dương .405553 063.230291 08.216586 Sở KHCN Tây Ninh Nguyễn Văn Hùng .GĐ Sở Đặng Hữu Huy .863780/0913865251 Kinh nghiệm xây dựng và quản lý NHTT "Chè Việt" 3 2 054. Thực thi quyền SHTT ở VN .8328230/0918. chi nhánh Cần Thơ Tiêu Thành Hiếu Trần Thị Phúc Duyên 2 Hiệp hội Chè Việt Nam Đoàn Trọng Phương Bùi Quang Huy Nguyễn Lê Đoàn Tựu Thị xã Châu Đốc .824425/0913849904 nghung07@gmail.vnn.Sở KHCN Bình Thuận Văn Công Thới Nguyễn Văn Hanh 062.CV TT 066.

Trung tâm. Hiệp hội Viện Kinh tế TP.7328037/ 0903.vn 093.vn 2 0918.221033 tldphuong@agu.ĐH Nông Lâm Thủ Đức Bộ môn miễn dịch Trường trung tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ y tế TP.8292400/0909.796779/ 08.HCM Phan Thị Giác Tâm Khoa Kinh tế .HCM Trung tâm TIPC TP.026126 4 4 2 2 1 1 076.8325832 9304868 1 1 1 1 Viện.808747/076.774151/ thaolengoc@tut.edu.9111480/0908.711736/ 1 0918. HCM 1 918.QTKD Trường ĐH An Giang Trần Lê Đăng Phương Võ Minh Sang Phạm Yến Nhi Nguyễn Ngọc Thiên Tâm Trường ĐH Gia Định Trần Khiêm Hùng Diệp Thắng Trần Thị Phụng Đại học Tôn Đức Thắng Lê Thị Ngọc Thảo Trường ĐH CNTTĐHQG HCM Nguyễn Văn Xanh Cao Thị Kim Tuyến Hiệp hội công nghiệp ghi âm Việt Nam 1 1 1 1 Khoa Kinh tế .014026/08.WTO Công ty CP SHCN INVESTIP Lê Thị Thi Công ty CONCETTI Trần Thị Kim Thy Nguyễn Thanh Thế VPLS Phạm và Liên danh INVESTCONSULT Phạm Đại Lợi Nguyễn Thị Hồng Phúc 08.945454/076.366464 0918.166231/ 1 Đinh Xuân Hồng 1 08. Trường.842560/0919.4042516/0907719381 4 .edu.

8440015/0946351111 sencom@vnn.vn Công ty Tài Nguyên Nguyễn Trần Nam 09888.723323/ 1 Trung tâm DV KHCN Các đơn vị khác Công ty CP Công nghệ và giải pháp Y Trang Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn Công ty CP Truyền thông Trường Thành 1 1 1 0983.731 879/ 08.com 08. phổ biến về SHTT trên đài truyền hình địa phương 3 0909.2588669/0938.8226325/0986181416 Công ty Luật hợp danh N&Q Lê Nguyễn Như Quỳnh 08.2949528/0917295347 vandinhlaw@gmail.16056/ 1 Nguyễn Thuỳ Liên Trần Văn Trí 0989.2910958/0989236668 quynhle@nqlawfirm.789059/ 1 Trịnh Văn Sơn Cao Thế Anh Trần Thảo Nguyên Ngân hàng TMCP Sài Gòn Phạm Thị Hương Dung VPLS Nguyễn Văn Định Công ty thuỷ sản Việt Nam (SEAPRODEX) Nguyễn Thị Thanh Thuỷ Lê Đức Long Công ty MêKông Auto Phạm Thị Ngọc Tâm Văn Chí Hoà 0915.123686/ Phương thức mới trong việc tuyên truyền.505069/ 1 1 2 Tổng số 94 62 5 .com Công ty Thiết kế quảng cáo Sencom Nguyễn Thế Thắng 08.4 Lưu Tiến Dũng Lê Mộng Lâm Nguyễn Thị Tố My Trần Thanh Phong 08.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful