NAMA: BRANDON JOSEPH A/L JOHN PETER TINGKATAN: 1 ZETA NAMA GURU: CIKGU RIZAL BIN OTHMAN TARIKH: 10/3/2010

(A) PENGENALAN (B) ISI-ISI PENTING: - PENCEMARAN UDARA - PENCEMARAN AIR - PENCEMARAN LAUT - PENCEMARAN BUNYI - PENCMARAN TANAH - PENCEMARAN HABA - PENCEMARAN SUNGAI DAN KOLAM (C) KESIMPULAN

Pengenalan Dalam usaha mengejar kemajuan negara dan meningkatkan taraf hidup penduduk,kegiatan ekonomi dan projek-projek pembangunan sesebuah negara tidak dapat dielakkan manusia sering mengabaikan masalah-masalah alam sekitar yang timbul akibat pelaksanaan aktiviti ekonomi dan projek pembangunan.Kesan-kesan negatif akibat proses pembangunan dan modernisasi secara terburu-buru semakin mendesak dan ini mengakibatkan kesan pencemaran.Kesemua kesan negatif ini semakin menggugat kesihatan manusia,sumber-sumber ekonomi dan kemandirian bumi.Untuk mengurangkan kesan-kesan negatif pembangunan ke atas alam sekitar,setiap aktiviti ekonomi dan pembangunan mestilah diseimbangkan dengan usaha pengurusan dan pemeliharaan alam. Pencemaran boleh ditakrifkan sebagai pembuangan benda-benda atau bahan-bahan hasil dari aktiviti manusia ke alam persekitaran menyebabkan terganggunya

Pencemaran air 3.Pencemaran laut 4.Pencemaran tanah .Pencemaran udara 2.yang menimbulkan sesuatu keadaan berbahaya atau mungkin berbahaya kepada kesihatan.mengeluarkan atau meletakkan buangan hingga menjejaskan keguanaan-kegunaan berfaedah.keselesaan atau kemandirian kehidupan.Pencemaran dapat dikategorikan dan disenaraikan kepada pelbagai bentuk pencemaran alam: 1.keselamatan atau kebajikan awam atau organisma-organisma lain.kimia.Takrifan Pencemaran yang lebih bermaklumat adalah menurut Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 yang menyatakan bahawa pencemaran adalah sebarang perubahan sama ada secara langsung atau tidak langsung kepada sifat-sifat fizik.Pencemaran bunyi 5.tumbuhan dan haiwan.biologi atau arasaras radiasi mana-mana bahagian alam sekeliling dengan melepaskan.

Pencemaran haba 7Pencemaran sungai dan kolam Konsep Pencemaran sangat bergantung atau bersandar kepada sesuatu nilai atau pengukuran yang telah ditetapkan terhadap sesuatu faktor yang menimbulkan pencemaran itu sendiri.sesuatu sayuran itu menjadi tercemar hanya apabila didapati daripada pengukuran bahawa kandungan sesuatu bahan kimia di dalamnya telah melebihi paras bahaya.Bahan kimia yang berbeza memberikan paras bahaya yang berbeza pula.Tanpa nilai ini.konsep pencemaran menjadi kabur. Lazimnya pengukuran bahan kimia di dalam air dan di udara ditentukan dalam unit ppm(bahagian bahan kimia per juta pelarutnya).Misalnya.Ini kesan daripada bahan kimia terhadap makhluk hidup adalah berbeza.Begitu juga dengan bahan-bahan pencemar lain diukur dengan unit-unit tertentu.6. .

wap dan gas(Karbon Monoksida. Pencemaran udara Mengikut laporan yang dibuat oleh Jabatan Alam Sekitar.1%).diikuti oleh stesen jana kuasa(23.S ulfur Oksida .bau- .9%).pembakaran bahan api industri(9.pemprosesan industri(3.Benda asing ini adalah di dalam bentuk abuk. Daripada jumlah ini.9%).kabus.b inatang dan harta benda.asap.Nitrogen Oksida.Ozon.000 tan setahun.kenderaan ialah punca utama pencemaran ini(58.9%) dan pembakaran terbuka(4.A)Kenalpasti apakah punca-punca sebenar menyebabkan berlakunya pencemaran tersebut.tumbuh-tumbuhan. Pencemaran udara ini berlaku apabila terdapat benda asing dalam kepekatan yang mengganggu atau membahayakan manusia.Hidrokarbon.melalui akhbar Utusan Pengguna pada tahun 2001:Jumlah keluaran bahan-bahan pencemaran udara bagi Malaysia dianggarkan sebanyak 933.4%).

Keadaan ini berbahaya kepada alam sekitar kerana karbon diosida yang dikeluarkan oleh kenderaan menjejaskan kesihatan manusia dan juga menipiskan lapisan ozon. Rajah 1.2 Gambar Photo menunjukkan pencemaran udara berlaku akibat dari .1 Gambar Photo menunjukkan pencemaran udara hasil dari pembangunan industri .Jumlah kenderaan di seluruh negara meningkat hampir 2 kali ganda sejak 1980. Rajah 1. Pembangunan tanpa pengurusan yang dirancang boleh membawa kesan buruk yang akan mengancam kualiti alam sekitar.bauan) ataupun apa-apa campuran bahanbahan ini.

Perokok yang mengembuskan asap ke udara.Setiap manusia menyumbang terhadap kemusnahan alam sekitar.pembuangan gas karbon dioksida pada kenderaan. . Dapatlah dijelaskan punca-punca utama pencemaran udara ini adalah akibat daripada stesen jana kuasa elektrik.kerja-kerja pembinaan.industri atau kilang.pembakaran sisa buangan di kawasan perumahan secara tidak terkawal juga membawa kesan kepada pencemaran udara. Penderaan alam sekitar melalui pencemaran udara timbul akibat daripada tindakan manusia itu sendiri.kenderaan bermotor dan pembakaran sampah sarap.

Antara punca-punca pencemaran air ialah: .Bahan pencemaran boleh didapati dalam pelbagai bentuk iaitu gas.keadaan dan warna sehingga tidak sesuai dan akan memberi kesan terhadap manusia apabila digunakan.Oleh itu.pencemaran air merupakan pencemaran yang begitu meluas kerana didapati di seluruh dunia.Pencemaran ini berlaku sama ada dari segi biologi.Pencemaran air boleh berlaku di mana-mana sahaja tempat berair.kimia dan fizik.Pencemaran air Pencemaran air bermaksud perubahan yang berlaku dari segi kandungan.cecair dan pepejal.

penerokaan yang dijalankan sudah pasti menyebabkan hakisan tanah berlaku dan seterusnya tanah runtuh akan masuk ke dalam sungai dan menjadi mendakan.Penerokaan juga membantu menyumbang ke arah pencemaran air. c.Pembuangan bahan-bahan buangan seperti sampah.3 Gambar Photo Pembuangan sampah di sungai . b.minyak dan najis oleh sesetengah pihak individu juga merupakan penyumbang ke arah pencemaran air.Sisa bahan buangan kilang seperti sisatosid yang dibuang ke dalam sungai oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Rajah 1.Pembuangan ini dianggap mudah kerana tidak memerlukan kos pelupusan.Mendakan ini boleh mencetekkan lagi paras air sungai dan seterusnya banjir akan berlaku.Ini adalah kerana.a.

Pengusaha kilang umpamanya.Sesetengah bandar dan kampung mengepam pelbagai bahan buangan yang tidak dirawat.Bahan-bahan ini boleh membunuh berbagai-bagai jenis hidupan air.membuang sisa kilang .Ini boleh membunuh ikan dan tumbuhan seperti haiwan air yang lain.manakala kilang kadang kala membuang bahan beracun ke dalam sungai.4 Gambar Photo menunjukkan pembuangan sampah di sungai berhampiran kawasan pembangunan industri. Sikap tidak bertanggungjawab dan mementingkan keuntungan semata-mata telah membutakan hati dan perasaan manusia terhadap alam sekitar.Baja dan racun perosak kimia yang digunakan oleh petani juga dibawa oleh air hujan ke dalam sungai dan anak sungai. Rajah 1.berusaha menjimatkan kos dengan mengambil jalan mudah.

Kepesatan pembangunan industri. Masalah ini harus dipandang serius kerana sungai merupakan sumber air yang paling utama. Selain itu. .Pembangunan tidak boleh dipersalahkan sebagai punca kemusnahan alam sekitar.tidak mustahil rangkaian sungai di seluruh negara turut tercemar .perumahan dan pembukaan tanah baru menyebabkan banyak sungai yang hilang keupayaan untuk memainkan peranan semula jadinya.Sekiranya fenomena ini berterusan.Pembangunan adalah rekaan manusia.ke dalam sungai walaupun menyedari kesannya terhadap persekitaran.kekurangan pengetahuan menyebabkan pemilik industri tidak mengambil berat serta cuba mengelak piawaian keselamatan yang ditetapkan sama ada berhubung keselamatan manusia atau kestabilan alam sekitar.

c.bahan radioaktif dan gas semakin berleluasa mencemari laut.Sungai yang tercemar akan mengalir ke laut.Industri memproses serbuk pencuci pakaian memberikan kesan terhadap sistem air di laut.5 Gambar photo menunjukkan asid dan bahan organik mencemari sekitar pantai.3. Rajah 1.Bahan kimia. .dan membawa pencemaran bersama-samanya.Minyak yang tumpah daripada tangki minyak dan pelantar minyak merebak di lautan lalu membunuh burung laut. d. Pencemaran laut Antara punca-punca berlakunya pencemaran ini ialah: a. b.kerangkerang dan hidupan liar yang lain.asid dan bahan organik seperti nutrien.Pencemaran yang berpunca daripada pembuangan sisa kilang.Sesetengah bandar dan bandar raya di tepi pantai mengepam kumbahan terus ke dalam laut.

Pembuangan sampah merata-rata juga merupakan penyumbang ke arah pencemaran .Pencemaran ini disebabkan oleh bahan buangan sama ada berbentuk air atau pepejal.Pencemaran tanah Pencemaran tanah bermaksud perbuatan yang berlaku kepada sesuatu kawasan sehingga terjadinya pertukaran warna.sisa toksik dan sisa-sisa kilang.4. b. Antara punca-punca berlakunya pencemaran ini ialah: a.Bahan pencemar pula terdiri daripada pencemar organik.kesuburan dan hakisan.kimia atau fizik.Pembuangan bahan-bahan buangan daripada kilang seperti minyak.

c. Selain daripada mengurangkan jumlah hutan asal dan .Tanah yang telah dicemari tidak sesuai lagi untuk dijalankan pertanian kerana bahan kimia akan membunuh tumbuhan yang ditanam.Penebangan pokok-pokok dan industri pembalakan di kawasan tersebut.ini. d.Kesan penebangan telah mengubah sama sekali rupa bumi di kawasan berkenaan.Jika hampir kesemua tempat telah dicemari.bertujuan kononnya untuk menggerakkan industri hiliran bagi membangunkan ekonomi negara.manusia sudah tidak berpeluang lagi untuk melihat keindahan alam ini.Sikap manusia yang jarang menghargai nilainilai maksum yang terdapat di kawasan menarik dan indah. Pencemaran tanah juga memberi kesan ke atas aktiviti harian manusia. Penukaran tanah dari hutan kepada pertanian telah mengakibatkan berlakunya penebangan hutan secara meluas.Penggunaan racun serangga secara berlebihlebihan juga boleh menjadi salah satu punca pencemaran tanah.

7 Gambar photo menunjukkan pembakaran terbuka bukan sahaja mencemari . menjejaskan kemampuan pengambilan semula air bawah tanah dan menyebabkan lebih banyak banjir di kawasan tanah rendah. kerosakan cerun dan tanah runtuh di Malaysia .Penebangan hutan yang berterusan dan kemusnahan hutan di kawasan tadahan air akan menjejaskan bekalan air dan kualiti sumber air. Rajah 1. pemendapan.biodiversiti hutan dan hidupan liar. penebangan hutan juga turut menyumbang kepada hakisan tanah. Rajah 1.6 Gambar photo menunjukkan pembuangan sampah tidak teratur mencemari tanah.

.8 Gambar photo menunjukkan hasil kayu balak yang ditebang.kesan kepada rumah hijau dan banjir. Pembangunan yang tidak dirancang dengan berkesan seperti pembalakan yang giat dan pembukaan tanah secara berleluasa akan memberikan kesan buruk terhadap alam sekitar contohnya berlakulah hakisan tanah. Rajah 1.udara tetapi merosakkan semula jadi tanah di kawasan berkenaan.berlaku perubahan iklim.

Antara punca-punca pencemaran ini ialah: a.Pencemaran ini boleh dibahagikan kepada empat bahagian.5.kebisingan fluktuasi dan bunyi lantunan.Pencemaran bunyi Pencemaran bunyi ialah bunyi bising yang keterlaluan sehingga menyakitkan telinga.iaitu kebisingan selang-seli.kebisingan selenjar.Pencemaran bunyi biasanya melebihi 80 dB(A) dan pencemaran ini mengikut situasi dan keinginan masing-masing. .Bunyi kenderaan bermotor merupakan penyumbang ke arah pencemaran ini.

Rajah 2. .Bunyi juga berpunca daripada proses pembangunan.Bunyibunyi ini datangnya daripada penggunaan jentera. d.Industri-industri juga merupakan penyumbang ke arah pencemaran bunyi.kenderaan dan sebagainya.enjin gerudi dan pemunggahan batu ke lori merupakan punca pencemaran ini.Bunyi pemecahan batu.Kuari juga merupakan ejen pencemaran bunyi.b. c.0 Gambar photo menunjukkan kerjakerja pembinaan yang memberi impak pencemaran bunyi.

sisa pepejal seperti surat khabar lama. tanpa teknologi moden.Beberapa langkah-langkah mengatasi pencemaran alam sekitar A. kertas.PENGGUNAAN TEKNOLOGI MODEN Penggunaan teknologi moden untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar adalah amat penting. kain. majalah lama. bahan plastik dan kaca dapat dikitar semula.Dengan adanya teknologi moden. Ini sudah tentu dapat mengurangkan pencemaran yang disebabkan .Sebagai contohnya. adalah tidak mungkin untuk membersihkan tumpahan minyak di laut.

Bahan-bahan buangan industri pertanian boleh diubah kepada bahan-bahan yang berguna dan kurang bahaya.oleh pengurusan sisa pepejal yang tidak sempurna. Penggunaan petrol tanpa plumbum juga merupakan satu hasil daripada penggunaan teknologi moden. Dengan adanya teknologi moden jentera-jentera dan mesinmesin dapat diubahsuaikan menjadi kurang mencemarkan alam sekitar. Selain itu. Ini dapat mengurangkan kandungan plumbum dalam atmosfera yang bahaya kepada kesihatan manusia. penapis udara telah dicipta dan dipasang pada ekzos kenderaan dan cerobong asap kilangkilang perindustrian. sampah sarap boleh dijadikan bahan api untuk menghasilkan tenaga elektrik. dengan adanya teknologi moden. Sebagai contoh. Hampas pertanian seperti hampas kelapa sawit boleh digunakan untuk menghasilkan metana. . Penyelidikan ke atas minyak kelapa sawit sebagai pengganti bahan api fosil adalah satu usaha yang menggalakkan pengurangan pencemaran alam sekitar.

cara yang terbaik ialah melalui pendidikan. Untuk memupuk kesedaran di kalangan rakyat. Ini kerana mereka sudah tahu apa masalah yang mungkin akan timbul akibat sesuatu perbuatan yang tidak bertanggungjawab yang mencemarkan alam sekitar.B. mereka perlulah mempunyai kesedaran.PENDIDIKAN ALAM SEKITAR MELALUI KURIKULUM Tanggungjawab untuk menjamin sebuah negara yang bersih bukan sahaja dipikul oleh kerajaan tetapi patut dipikul oleh semua pihak. dia akan sedar tentang betapa pentingnya kualiti alam sekitar yang tinggi dikekalkan. Dengan adanya kesedaran pada seseorang individu. Seterusnya adalah pada peringkat menengah melalui Kurikulum Bersepadu Sekolah . Sebab-sebab pendidikan alam sekitar ini perlu ialah kerana ia dapat membentuk sikap positif diri terhadap alam sekitar. Pendidikan alam sekitar mula diperkenalkan secara formal pada peringkat rendah melalui Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah ( KBSR ) dalam mata pelajaran Alam dan Manusia. Untuk membentuk rakyat yang bertanggungjawab kepada alam sekitar.

khususnya dalam mata pelajaran sains seperti Biologi. Pendidikan alam sekitar kepada masyarakat umum pula disampaikan melalui media massa. majalah. Para pengusaha terutama pengusaha kilang secara besar-besaran patutlah mendapatkan . Kerajaan patutlah memperketatkan undang-undang yang melindungi alam sekitar.Selain itu. terdapat juga agensi kerajaan dan swasta yang mengadakan kempen dan ceramah.Menengah ( KBSM ). televisyen dan radio. Ia adalah tanggungjawab semua pihak. Langkah untuk melindungi alam sekitar ini bukanlah tanggungjawab pihak kerajaan sahaja. AKTIVITI DAN CADANGAN UNTUK MELINDUNGI ALAM SEKITAR Memandangkan dunia sekarang sedang diancam bahaya pencemaran. Rondaan oleh pegawai Jabatan Alam Sekitar patut diperbanyakkan. langkah-langkah wajar dan berkesan patut diambil. Antara media massa yang memainkan peranan yang penting ialah surat khabar. Peringkat ketiga dan terakhir ialah pengajian tinggi melalui kursus Sains Alam Sekitar dan Biologi Persekitaran.

PAMERAN PENCEMARAN ALAM . Antara aktiviti yang boleh melindungi alam sekitar ialah: a. kita perlulah memilih barangan yang mendatangkan pencemaran yang kurang sekali. Sebagai seorang pengguna yang bertanggungjawab. sudah tentu bumi akan di panjangkan usianya.Projek Riadah Alam Sekitar A.Kempen-kempen c.nasihat daripada Jabatan Alam Sekitar sebelum sesuatu operasi perindustrian dijalankan. Pengguna memainkan peranan yang terpenting dalam menangani masalah pencemaran. Tanpa permintaan terhadap barangan yang mendatangkan pencemaran. Jika semua pihak ini bekerjasama untuk menangani masalah pencemaran.Pameran b.Pertandingan d. kita sepatutnya memilih racun serangga dalam tin aerosol yang tidak mengandungi CFC. pengusaha kilang juga akan mula menggunakan bahan-bahan yang lebih sesuai dengan alam sekitar. Sebagai contoh.

sebab-sebab pencemaran. kesan-kesannya dan apa yang boleh dibuat untuk mengurangkan kadar pencemaran. sahabat alam dan sebagainya. . Antara kempen-kempen yang melindungi alam sekitar ialah kempen cintailah sungai kita. Selain itu. pita video dan slaid-slaid yang ada berkenaan dengan pencemaran juga boleh ditayangkan. polster dan keratan surat khabar bolehlah dipamerkan.Pameran yang dimaksudkan di sini ialah pameran segala bahan yang berkaitan dengan isu pencemaran.Bahan-bahan menarik seperti carta.Pameran sebegini boleh meningkatkan kesedaran dan mengajar masyarakat untuk melindungi alam sekitar. kempen kitar semula.KEMPEN MELINDUNGI ALAM SEKITAR Menyertai sesuatu kempen untuk melindungi alam sekitar adalah sesuatu yang sihat dan amat digalakkan. Kempen-kempen ini dapat memberi kesan yang mendalam terhadap peserta-pesertanya. Pameran ini bolehlah merangkumi isu-isu alam sekitar. B. Pameran ini boleh dilakukan di sekolah-sekolah dan juga tempat-tempat awam seperti perpustakaan awam.

Selain itu. membersihkan kawasan yang kotor dan sebagainya.PERTANDINGAN . Selain itu. peserta akan belajar untuk berjimat-cermat. Tumbuhan hijau juga adalah penting untuk mengurangkan kandungan oksigen yang boleh menyebabkan kesan rumah hijau. Penanaman pokok bunga akan mencantikkan pemandangan sesuatu kawasan. C. Kempen cintai sungai telah menjalankan banyak aktiviti untuk membersihkan kawasan sungai. ia juga dapat . mereka juga menanamkan kesedaran kepada penduduk tempatan tentang kepentingan sungai. Sahabat alam telah menjalankan pelbagai aktiviti seperti menanam pokok-pokok bunga. Selain membersih.Dalam kempen-kempen ini. kempen kitar semula dapat menggalakkan pengguna untuk mengitar semula bahan yang boleh dikitar semula. Secara tidak langsung juga.menapis debu yang berterbangan di udara. peserta-peserta akan diajar tentang pentingnya menjaga alam sekitar dan cara-cara menguruskan sisa buangan supaya hanya mendatangkan pencemaran yang minimum kepada alam sekitar.

Ia bukan sahaja memberi kesedaran kepada peserta sahaja tetapi mesejnya juga akan sampai kepada orang ramai. media massa yang paling banyak .Pertandingan seperti kuiz tentang pencemaran alam sekitar boleh meningkatkan pengetahuan dan kesedaran tentang pentingnya melindungi alam sekitar. pertandingan menulis karangan dan sajak juga dapat memberikan kesedaran kepada orang ramai. Setakat ini. Oleh itu. masyarakat umum akan berhatihati dalam menanggani masalah pencemaran.Dengan mengadakan kuiz. mereka akan mendapat pengetahuan tersebut. D. Selain pertandingan yang telah disebutkan. dengan adanya pendedahan media massa tentang isu pencemaran. Pertandingan melukis poster yang berkaitan pencemaran juga adalah baik. Ini sudah tentu akan membawa kebaikan kepada peserta itu dan alam sekitar. Dalam proses ini. peserta akan cuba memahami apakah itu pencemaran.PENDEDAHAN MEDIA MASSA Pada hari ini media massa memainkan peranan yang penting dalam membentuk cara pemikiran semua pengguna. Mereka juga mungkin akan mencari penyelesaian kepada masalah pencemaran.

Televisyen juga ada membuat pendedahan ini contoh TV3 dan TV7 tetapi adalah terlalu sedikit ditekankan keutamanya. .membuat pendedahan tentang isu pencemaran ialah majalah dan surat khabar.

Kesimpulan Malaysia sememangnya sebuah negara yang berkembang pesat serta maju dalam pelbagai bidang. .Selain itu.ramai yang tidak menyedari bahawa ia juga membawa kesan sampingan terhadap alam sekitar.seperti kegiatan pengangkutan yang mencemarkan udara dan air.Kegiatankegiatan perusahan atau perkilangan asap-asap menyebabkan pencemaran udara dan pembuangan toksik menyebabkan pencemaran air.Terdapat punca-punca lain yang menyebabkan pencemaran alam.kegiatan perladangan dan sebagainya.Namun dalam kepesatan pertumbuhannya itu.kegiatan pembangunan dan penerokaan hutan telah mengganggu sistem ekologi bumi dan mengakibatkan hakisan tanah.

manusialah yang perlu rasional menangani keadaan ini.Sebenarnya.punca utama kemusnahan alam sekitar adalah rekaan manusia yang tidak mempunyai nilai peka terhadap isu-isu sosial dalam masyarakat.Maka.boleh membuat pertimbangan. . patuh kepada undang-undang.bertanggung jawab. Sayang pada alam sekitar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful