CONTOH INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2 MODUL : JAWI

ITEM Band

PERNYATAAN ITEM 4

Pernyataan Standard Prestasi

Mampu membaca dan menulis

Deskriptor

B4D13 Boleh membaca,membina dan menulis ayat daripada sukukata terbuka dan tertutup.

Eviden

B4D13E4 Membaca ayat yang terdiri daripada empat perkataan yang mengandungi sukukata terbuka dan tertutup dengan betul.

Instrumen

Kad Kalimah Kad Ayat Lembaran kerja – susun perkataan menjadi ayat.

Aktiviti

ARAHAN GURU - Guru mempamerkan kad kalimah dan membacanya. - Guru mempamerkan kad ayat dan membacanya ARAHAN MURID - Murid mengikut bacaan guru berdasarkan kad yang dipamerkan. - Murid latih tubi membaca ayat. - Murid membuat latihan.

Contoh Item

Rujuk lampiran ( B4D13E4)

Lampiran 1

Contoh kad kalimah / kad ayat B4D13E4 Membaca ayat daripada empat perkataan yang mengandungi sukukata terbuka dan tertutup dengan betul. Arahan: Sila baca kalimah berikut. ‫ماسوق‬ ‫تيدور‬ ‫جامل‬ ‫كبيليق‬ ‫جامل ماسوق كبيليق‬ ‫تيدور‬ 1 ‫لمبرن كرجا‬ .

‫نام:____________________‬ ‫كلس:____________ تاريخ :___________‬ ‫سوسون فركاتاءن منجادي اية يغ‬ ‫لغكف‬ ‫منوليس‬ ‫موريد‬ ‫دفافن‬ ‫هيتم‬ ‫1‬ ‫باسوه‬ ‫امق‬ ‫كاءين‬ ‫ساروغ‬ ‫2‬ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful