1. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 1.3 Reka Bentuk dan Penghasilan Projek PENGENALAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 1.

Reka bentuk didefinisaikan sebagai susunan bahan yang dirancang untuk menghasilkan sesuatu A. teknologi B. produk C. inovasi D. idea Pengajian dan pengetahuan mencipta dan menggunakan pelbagai alat, sumber dan teknik menguruskan kehidupan manusia 2. Antara berikut yang manakah boleh dikaitkan dengan penyataan di atas? A. Pendokumentasian B. Pengubahsuaian C. Teknologi D. Reka bentuk 3. Apakah yang dimaksudkan dengan reka bentuk? Satu usaha membuat susunan bahan secara terancang untuk menghasilkan impak dan produk baru Pengetahuan dan pengajian tentang segala usaha dan kuasa manusia untuk menghasilkan produk baru Perkara yang dilakukan oleh manusia meliputi kemahiran, kaedah, prosedur dan rutin bagi menghasilkan produk baru Penghasilan produk baru atau pengubahsuaian produk yang mempunyai nilai komersial dan memenuhi keperluan serta kehendak pengguna 4. Antara berikut yang manakah sumbangan teknologi kepada kehidupan manusia? A. Penciptaan rakit B. Penggunaan telefon C. Penanaman padi huma D. Membajak sawah menggunakan lembu

Susunan bahan yang dirancang untuk menghasilkan sesuatu produk

5. Penyataan di atas merujuk kepada
maksud … A. reka cipta B. reka bentuk C. teknologi D. teknik pembuatan

A. B. C.

D.

FAKTOR REKA BENTUK

1

II dan III B. Reka bentuk produk hendaklah mempunyai nilai estetika yang tinggi IV. II. III dan IV 5. Reka bentuk yang manakah paling selamat digunakan? 2 . II dan IV C. Fungsi B. Apakah faktor itu? A. Rajah berikut menunjukkan tempat menyimpan pisau. III dan IV D. II dan IV C. Kos jualan A. Rupa bentuk D. Antara yang berikut. Proses pembuatan yang rumit supaya tidak mudah ditiru oleh orang lain A. Nilai komersial C. Rajah di atas adalah komunikasi tentang salah satu faktor utama reka bentuk. III dan IV D. Kos produk B. II.Produk menepati kehendak dan citarasa pengguna 1. Antara berikut manakah faktor utama reka bentuk? I. II dan III B. Rupa bentuk III. Ketahanan 2. III dan IV 4. I. I. I. Kesesuaian bahan IV. Keselamatan D. I. I. Fungsi II. Kesesuaian bahan 3. Penyataan di atas merujuk kepada faktor A. Mempunyai fungsi utama dan fungsi sampingan II. I. Sesuatu reka bentuk perlu mempunyai ketahanan yang tinggi III. Kemasan C. manakah faktor reka bentuk ? I.

B . Apakah jenis glu yang sesuai digunakan untuk melekatkan bahan yang berlainan seperti plastik dengan kayu A. Glu PVC 2. Pilih pasangan yang betul mengenai bahan dan pengikat? Bahan A . C . Rajah menunjukkan sebatang skru kepala benam. P B. Glu PVA D. Terdapat dalam bentuk bar 5. Glu sentuh B.JENIS BAHAN DAN PENGIKAT 1. Glu biasa C. S 3. Mudah dibengkok D. Semua yang berikut ialah ciri-ciri keluli lembut kecuali A. D . Boleh dikimpal C. Aluminium Perspek PVC Keluli lembut Pengikat Paku Ribet Simen pelarut Skru benam sendiri 4. Q C. Tidak berkarat B. R D. Antara berikut penggunaan pemutar skru yang manakah betul Bahagian manakah yang menentukan saiz skru itu? A. 3 .

Rajah menunjukkan sejenis alatan tangan. Mengukur ketebalan kayu projek 1.4. Membuat garisan melengkung B. Menanggalkan bahagian projek D. Penebuk pusat B. Paku kepala rata C. Apakah kegunaan utama alatan ALATAN TANGAN DAN MESIN tangan yang ditunjukkan dalam rajah di atas A. Mengukur panjang kayu projek D. alatan yang ditandakan dengan huruf X ialah A. Memukul pahat C. Apakah kegunaan alatan tangan yang ditunjukkan dalam rajah di atas A. Membuat garisan selari dengan tepi kayu C. Menanda ketebalan kayu 2. Menguji dan menanda sudut 90o B. Menandakan garisan bersudut 30o C. Paku panel 5. Gergaji puting dan pahat tepi serong C. Pembenam paku D. Alatan tangan yang sesuai digunakan untukmenghasilkan projek yang ditunjukkan dalam rajah di atas A. Memukul paku B. Kikir parut 4 . Menandakan lebar dan tebal kayu D. A. Antara berikut. Gergaji tangan dan pahat tepi serong B. Rajah menunjukkan proses membenamkan paku. Menguji dan menanda sudut tirus 3. Gergaji lengkung halus D. yang manakah fungsi utama alatan tangan tersebut.

Rajah di atas menunjukkan satu langkah dalam proses kemasan kerja kayu. Alatan Bahan Penggikis Berus cat Berus syelek Penyembur cat Kemasan Syelek Lekar Cat semburan Cat licau 5. Memastikan kertas las tidak koyak B. Rajah di atas menunjukkan sebuah reka bentuk. Bahagian X sesuai dicantumkan dengan bahagian Y dengan menggunakan A. Spirit metil 2.A. Antara berikut. Antara berikut pasangan manakah yang betul PROSES 1. Turpentine D. breket D. Thinner C. C . Menghasilkan tekanan yang sama rata C. pencangkuk B. penyangkut 3. Air B. kaedah memaku yang manakah dapat menghsailkan cengkaman yang kuat? A . engsel C. Menjaga tangan daripada habuk kayu D. Apakah tujuan membalut kertas las pada bongkah kayu 5 . Memastikan kertas las tahan lama 4. Apakah pelarut untuk lekar? A. D . B .

REKA BENTUK PROJEK 1. bongkah yang manakah menunjukkan pandangan sudut perspektif? 2. Reka bentuk yang manakah paling selamat digunakan untuk menyimpan pisau? 6 . Antara berikut.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful